Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!       [Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

 
  [NETOP NU]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008]

UGE 49. -  1. ( 1. december - 31. december 2008).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:21 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

 

Onsdag den 31. december 2008.

Gulstav: Nøddekrige 2 OF. Henrik Mørup-Petersen
Sorgenfribækken, Bøgs Plæne, Odense Å
(11:30): Isfugl 1 R. Ella Mikkelsen
Hav u. f. Gyldensteen (10:30): Grågås 1180 R. Jens Bækkelund


         Mulig Lille bjergand           Foto: Erik Thomsen

Tirsdag den 30. december 2008.

Tryggelev Nor (11:00): Skægmejse 2 R. Morten Kristiansen
Svanninge bjerge
(10:45): Stor Tornskade 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Odense, Bolbro (08:05-08:30): Husskade 108 OF (Fra Overnatningstræ). Dieter Maaszen
Bogø kolonihaver, Odense: Skovhornugle 21 R. Bent Staugaard Nielsen
Bogø kolonihaver, Odense (16:00-16:45): Skovhornugle 18 R. Kirsten Halkjær Lund
Lindved Vandmølle: Vandstær 1 R. Lars Andersen
Otterup (14:15): Sangsvane 110 R. Gregers Johannesen
Kørup (12:30-13:30): Sangsvane 266 R (En med blå halsring 7S28). Kresten Madsen
Egensedybet (11:30-14:00): Gråand 2200 R, Stor Regnspove 65 R, Rødben 28 R. Gregers Johannesen
Egensedybet, Vigsnæs, Leammer (14:30-16:00): Blisgås 5 R, Fjeldvåge 2 R. Ole Bent Olesen, Anders Myrtue

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Bolbro: Husskade 108 AD OF (fra Overnatningstræ ). Dieter Maaszen
Holckenhavn Gods: Lille Lappedykker 75 R, Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 6 R, Krikand 34 R, Gråand 12 R, Troldand 8 R, Hvinand 21 R, Havørn 2 OF, Blishøne 28 R, Hættemåge 8 R, Sølvmåge 4 , Svartbag 1 R, Engpiber 2 OF, Gråkrage 3 OF. Gunnar Jørgensen


            Skovhornugle, Bogø Havekoloni

Mandag den 29. december 2008.

Nørreballe Nor (11:30): Lille Skallesluger 11 R, Havørn 2 R. Lene Thomsen, Frits Thomsen
Bagenkop Havn (10:45): Husrødstjert 1 R. Lene Thomsen, Frits Thomsen
Rishøjvej, Vester Hæsinge
: Halemejser 7 FU. Leif Kristensen
Gl. Stenderup
: Grågæs 56 FU. Leif Kristensen
Espe
: Dompap 2, Kvækerfinke 1, Rødhals 1, Gærdesmutte 1, Sumpmejse 2, Blåmejse 2, Musvit 8, Grønirisk 2, Bogfinke 3, Skovspurv 15, Stor Flagspætte 1, Ravn 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Bøjden nor
(14:30): Troldand 1000 R (+), Bjergand 1000 R (+). Birgitte Hansen, Mogens Elnif Thomsen
Brændegård sø (13:30): Stor Skallesluger 58 R, Havørn 1 R AD, Havørn 1 R JUV, Ravn 1 R. Birgitte Hansen, Mogens Elnif Thomsen
Sundet, Faaborg (10:50-11:50): Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 15 FU/R, Knopsvane 58 FU, Grågås 3 R, Gråand 30 FU/R, Knarand 40 FU, Skeand 12 FU, Taffeland 95 R, Troldand 2000 R, Blishøne 350 FU, Isfugl 1 FU, Sjagger 30 R, Ravn 1 T , Dompap 2 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Munke Mose, Odense (11:30): Vandstær 1 FU. Jesper Mads Eriksen
Stige Ø (14:30-15:45): Lille Lappedykker 65 R (I vandkanten langs Stige Ø), Knopsvane 1000 R (Spredt over fjorden), Sangsvane 200 R (Spredt over fjorden), Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 5 FU, Blishøne 2000 R (I 5 flokke på fjorden), Bjergirisk 120 R (+). Henrik Andersen
Odense Å\'s udløb over for Bogø Kolonihaver: Skægmejse 2 HØ (Måske flere). Henrik Andersen
Bogø Kolonihaver: Skovhornugle 21 R (Sad meget spredt i området, pga. havearbejde i nabohaven hvor fyrretræet står). Ivan Sejer Beck, Ole Scharff, Henrik Andersen + 1.
 
Flyvesandet (12:30): Skovsneppe 1 R. Kresten Madsen
Roerslev (12:00): Tyrkerdue 14 R. Kresten Madsen
Egebjerggaard Storskoven: Skovsneppe 2 OF. Aksel Frederiksen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Kidholm v/Thurø: Ederfugl 1 R, Strandskade 3 R, Vibe 27 R. Arne Bruun
Skårupøre Sund: Knopsvane 50 FU, Sangsvane 3 AD FU, Hvinand 125 FU, Musvåge 1 R ( Sad tillidsfuldt på 12 meters afstand på pæl ved Mejerihavnen), Blishøne 380 R, Strandskade 16 R, Rødben 3 FU. Arne Bruun
Thurø Bund: Lille Lappedykker 116 FU, Gravand 1 R, Pibeand 21 FU, Krikand 23 R, Troldand 1 M R, Hvinand 15 FU, Toppet Skallesluger 23 FU, Blishøne 440 FU, Hvidklire 1 R S. Arne Bruun


              Matriklens rødhals

Søndag den 28. december 2008.

Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 24 R, Gråand 40 R, Ederfugl 22 R, Hvinand 22 R, Toppet Skallesluger 12 R, To flokke Blishøne 300 R, Almindelig Ryle 2 R (rast på Saksenborg), Svartbag 2 R, Grønirisk 12 R
Lundeborg
(08:00-08:30): Kragefugle 1500 udflyvning fra Nat R. Poul Brugs
Lykkesholm
: Stor skallesluger R. Poul Brugs
Ravnholt - Lindkær
: Musvåge 4 R, Ravn 10 R. Poul Brugs
Bøllemose
: Sangsvane 6 FU på vinterhvedemark. Poul Brugs
             Sangsvane 2 AD + 4 1K.      Foto: Poul Brugs
Broholm, frugtplantagen ved Stenmurevejen
: Sjagger 200 R. Poul Brugs
Lundeborg, Kroens tag
: Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R. Poul Brugs
Lindved Vandmølle
: Vandstær 1 R. Hans Rytter, Lars Andersen
Bogø havekoloni
(16:10-16:45): Skovhornugle 32 (Udflyvende). Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Stige Ø
(14:30-16:00): Blå Kærhøg 1 FU, Fjeldvåge 1 FU. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Kirkendrup, ved børnehaven Stærekassen
(09:00-09:15): Kernebider 19 R (I beplantningsbælte langs børnehave og ældrecenter). Ole H. Scharff
Nærå Strand - digeobs. S. Fælled (14:00): Havørn 1 R (Sands. ad fugl. senere rastende i Storskoven), Almindelig Ryle 400 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Spurvehøg 1 TI FU, Ringdue 2 FU, Tyrkerdue 2 FU, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 4 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Allike 4 FU, Sortkrage 1 FU, Skovspurv 18 FU, Bogfinke 5 FU, Kvækerfinke 2 FU, Grønirisk 12 FU, Stillits 1 FU. Kjeld Korsholm
Monnet, Tåsinge: Gravand 16 R, Pibeand 30 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Tårnfalk 1 FU, Storspove 17 R, Stor Flagspætte 1 R. Peder Rasmussen
Noret, Tåsinge: Grågås 600 R, Musvåge 3 R. Peder Rasmussen
Søby Monnet, Tåsinge: Fiskehejre 5 R, Knopsvane 9 R, Gravand 19 R, Pibeand 5 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Storspove 48 R, Sjagger 26 R, Vindrossel 3 R. Peder Rasmussen
Vejlen , Tåsinge: Musvåge 2 R, Hjejle 550 R, Vibe 24 R, Storspove 18 R, Ringdue 25 R, Skovskade 1 R. Peder Rasmussen
Enge v/Odense Ås udløb: Fiskehejre 18 R,Skovhornugle 11 R (Bågø kolonihaver). Per Damsgaard-Sørensen
Hollufgård/Glisholm: Grågås 75 OF, Rødhals 2 R, Solsort 3 FU, Musvit 4 R, Gråkrage 3 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Stige Ø: Musvåge 1 FU, Fjeldvåge 1 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 FU, Fjeldvåge 1 FU. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Bogø havekoloni.  Skovhornugle 32 TU (Udflyvende kl 16.25). Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Nordskov: Gråspurv 50 R. Bo K. Stephensen
Fogense Pynt/Fogense Ø: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 FU, Knortegås, Lysbuget (hrota) 82 FU, Rødben 16 R. Anders Vedel
Mågeøerne: Grågås 2 R, Gråand 2 FU, Strandskade 35 R, Stor Præstekrave 11 R, Almindelig Ryle 3 FU, Storspove 33 FU, Stenvender 1 FU. Anders Vedel
Nærå Strand/Agernæs Flak: Lille Lappedykker 12 FU, Skarv 10 FU, Sangsvane 222 FU, Grågås 1450 R, Canadagås 36 FU, Bramgås 60 R, Pibeand 290 FU, Krikand 170 FU, Gråand 1050 R, Spidsand 50 FU, Hvinand 400 FU, Havørn 1 AD FU, Almindelig Ryle 150 R, Storspove 356 FU, Hættemåge 400 R. Anders Vedel
Føns Vig: Skarv 40 R. Viggo Kristensen
Fønsskov, marker: Grågås 200 R. Viggo Kristensen


          Stor skallesluger Hun

Lørdag den 27. december 2008.

Hav øst for Thurø: Spættet sæl 1 R. (Så her min tredie levende sæl i det sydfynske på 2 dage efter 16 år i området - ned til 25 m fra stranden ved Smørmosen. Så ud til at have en skade på venstre øje (men kiggede nysgerrigt på os) og plaskede livligt omkring og selv blinde sæler ka' jo finde føden. Det må da gerne blive til en hverdagsoplevelse her på Sydfyn). Arne Bruun
Gulstav
: Sangdrossel 1 R, Munk 1 R. Søren Bøgelund
Keldsnor
: Skarv 16 R, Fiskehejre 4 R, Gravand 2 R, Pibeand 2 R, Krikand 4 R, Taffeland 30 R, Troldand 200 R, Hvinand 6 R, Almindelig Ryle 6 R, Svartbag 6 R. Erik Danielsen, Hans Rytter, Erhardt Ecklon
Magleby Nor: Hjejle 30 OF, Bjergirisk 30 R. Erik Danielsen, Hans Rytter, Erhardt Ecklon
Nørre Longelse: Sangsvane 9 V. Erik Danielsen, Hans Rytter, Erhardt Ecklon
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 46 R, Skarv 12 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 4 R, Sangsvane 1 1K R, Grågås 10 , Pibeand 250 R, Knarand 70 R, Krikand 20 R, Gråand 80 R, Skeand 3 R, Taffeland 140 R, Bjergand 250 R, Hvinand 4 R, Lille Skallesluger 13 , Stor Skallesluger 1 M R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 400 R, Vibe 3 R, Hvidklire 1 R, Sortkrage 1 R, Bjergirisk 4 R. Erik Danielsen, Hans Rytter, Erhardt Ecklon
Nørreballegård: Knopsvane 20 R, Sangsvane 60 R, Grågås 200 R. Erik Danielsen, Hans Rytter, Erhardt Ecklon
Påø: Grågås 20 R, Musvåge 2 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Gråkrage 16 R. Erik Danielsen, Hans Rytter, Erhardt Ecklon
Barager Nebbe: Sangsvane 9 R, Grågås 10 R, Hvinand 28 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 18 R. Erik Danielsen, Hans Rytter, Erhardt Ecklon
Spodsbjerg Havn: Bramgås 130 V, Skærpiber 2 R, Gærdesmutte 1 R. Erik Danielsen, Hans Rytter, Erhardt Ecklon
Tryggelev By: Stormmåge 100 R, Sølvmåge 60 R. Erik Danielsen, Hans Rytter, Erhardt Ecklon
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knopsvane 14 R, Grågås 30 R, Gravand 3 R, Krikand 8 R, Spidsand 2 R, Skeand 1 R, Taffeland 600 R, Troldand 900 R, Hvinand 1 R, Lille Skallesluger 2 M R. Erik Danielsen, Hans Rytter, Erhardt Ecklon
Øster Hæsinge
: Hjejle 35 R, Hvid Vipstjert 1 R (fløj rundt ved naboens kornsiloer skal se om det er en
sortrygget i morgen), Kernebider 2 R. Erik Ehmsen
Espe: Ravn 2, Musvåge 2, Tårnfalk 2, Spætmejse 1, Sumpmejse 2, Musvit 3, Blåmejse 1, Kvækerfinke 1, Bogfinke 2, Solsort 15, Ringdue 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Faaborg Fjord (09:15-10:15): Lille Lappedykker 150 FU, Toppet Lappedykker 58 FU, Skarv 30 R, Knopsvane 34 FU, Gråand 20 FU/R, Troldand 10 R, Ederfugl 130 FU, Hvinand 200 FU, Stor Skallesluger 8 FU, Toppet Skallesluger 75 FU, Blishøne 300 FU, Hættemåge 70 FU/R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 5 R . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Ravnholt Skov (09:00): Duehøg 1 R, Fjeldvåge 1 R, Ravn 14 R. Michael Glentedal
Ejby Mølle, jernbanebroen (14:15): Vandstær 1 R. Gregers Johannesen
Bogø Kolonihave (16:25-16:48): Skovhornugle 30 R (Udflyvende fra fyrretræ med to stammer). Bastian, Lars Philip Nørtoft, Henrik Andersen
Stigeø (13:00-15:20): Blå Kærhøg 2 FU hun, Fjeldvåge 2 FU, Mosehornugle 2 FU (Sås FU fra kl. 14.45), Bjergirisk 175 FU. Henrik Kalckar Hansen
Enebærodde (11:00-15:00): Gråand 2500 R (Egensedybet), Havørn 1 FU AD (Egensedybet), Snespurv 4 R. Anders Myrtue

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 3 R, Fiskehejre 11 R, Sangsvane 9, Skeand 27 R, Musvåge 6 R, Svartbag 2 R, Isfugl 1 R, Blåmejse 7 R, Musvit 12 R. Erik Ehmsen
Espe: Sangsvane 3 R, Grågås 195, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 15, Tårnfalk 2, Fasan 5 R HØ, Stormmåge 450 R, Sølvmåge 3 OF, Huldue 2 OF, Ringdue 92, Stor Flagspætte 1 R HØ, Engpiber 1 OF, Gærdesmutte 6 R HØ, Solsort 15, Sjagger 64, Blåmejse 2 FU, Musvit 14, Skovskade 2 OF, Husskade 5, Allike 48, Råge 57, Gråkrage 19, Ravn 1 R HØ, Gråspurv 6 R, Skovspurv 20 R, Bogfinke 17, Kvækerfinke 9 FU, Grønirisk 14, Tornirisk 1 R HØ, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 45, Kernebider 1 R, Gulspurv 18. Gunnar Jørgensen
Enge v/Odense Ås udløb: Udflyvende fra fyrretræ med 2 stammer i Bogå Kolonihaver Skovhornugle 30 R. Bastian, Lars Philip Nørtoft, Henrik Andersen
Kongshøj Å (opstrøms Kongshøj Mølle): Halemejse 10 FU, Ravn 1 OF, Kvækerfinke 4 FU. Kirsten Halkjær Lund
Marslev
: Ravn 1 OF. Kirsten Halkjær Lund
Søbjerg Skov: Sangdrossel 1, Topmejse 2 FU, Skovskade 1, Dompap 1. Bo K. Stephensen
Dalene: Ravn 1 OF. Aksel Christensen
Egebjerggård/Haveskov: Træløber 2 R. Aksel Christensen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Duehøg 1 R, Ringdue 150 OF, Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


        Isfugl, Augustenborg

Fredag den 26. december 2008.

Monnet, Taasinge: Fjeldvåge 1 R, Bjergirisk 30 R, Sæler 2 R (1 vest for Strynø Kalv og en ud får Langodde. Det var Arne Bruun, der viste os dem i teleskob). Poul Rasmussen med familie
Fiskerup skov
(14:30-15:30): Træløber 1 R, Stor Tornskade 2 R (Den ene uden hale), Ravn 3 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Brændegård Sø (13:25-15:40): Havørn 1 R JUV, Ravn 8 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor (10:00-14:30): Silkehale 30 R, Hybrid Fugl 2 R han (1 Trold x Bjergand + den fra d. 24. som ligner Lille Bjergand han, men måske er en Trold x Bjerg...). Tim Hesselballe
Bogø Kolonihaver: Skovhornugle 11 min . Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Odense, Østre Kanalvej: Isfugl 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 brun, Fjeldvåge 1, Mosehornugle 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Hofmansgave (12:01-13:00): Vandrefalk 1 R. Dieter Maaszen, Peter Oxholm
Fjord Frugt, Gerskov (15:00): Sjagger 125 R. Gregers Johannesen
Lammesø (14:00): Stillits 35 R. Gregers Johannesen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Natugle 3 R HØ (1 rrrrullende fra kassen, 1 kiwik nede fra skoven og en
tudende mod NØ), Dompap 1 KA. Arne Bruun
Monnet, Tåsinge: Grågås 50 R, Bramgås 175 SV, Spidsand 21 FU, Fjeldvåge 2 R, Spættet Sæl (Phoca vitulina): På sten vest for Strynø kalv 1 R Strynø Kalv, På sten øst for Langodde - blev trods båd forbi på 50 - 100 m's afst. 1 R Monnet - Tåsinge. Arne Bruun
Brændegård Sø: Fiskehejre 1 R, Sangsvane 1 OF, Grågås 13 OF, Gråand 3 R, Hvinand 2 FU, Stor Skallesluger 3 OF, Havørn 1 1K R, Musvåge 4 , Tårnfalk 1 OF, Ringdue 35 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 2 R, Halemejse 1 OF, Musvit 1 FU, Gråkrage 2 OF, Ravn 8, Bogfinke 1 OF, Grønsisken 12 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Musvåge 19 FU (på græsmarker i 2 flokke). Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Fiskerup Skov: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 2 R, Solsort 2 R, Fuglekonge 8 R, Topmejse 2 R, Blåmejse 4 R, Spætmejse 2 R, Træløber 1 R, Stor Tornskade 2 R (den ene uden hale), Skovskade 2 R, Ravn 3 OF, Grønsisken 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Wedellsborg/Husby strand (12:15-15:00): Grågås 1250 R, Fiskehejre 6 R, Musvåge 4 R, Isfugl 1 R, Bjergand 650 R PH, Sortand 2oo R PH, Ederfugl 100 R PH, Pibeand 100 R PH, Vibe 3 R, Krikand 75 R, Sortkrage 1 R, Ravn 2 R, Sangdrossel 1 R, Vindrossel 1 R, Misteldrossel 4 R, Sjagger 45 R, Blå kærhøg 1 R, Gulspurv 12o R, Fjeldvåge1 1K R. Erik Danielsen
Enge v/Odense Ås udløb: Blå Kærhøg 1 FU. Anders Vedel
Bågø kolonihaver: Skovhornugle 10 R. Anders Vedel
Stige Ø: Mosehornugle 3 FU. Anders Vedel


             Blå kærhøg AD Hun Trillen Høruphav

Onsdag den 24. december 2008. Snatur ønsker God Jul

Espe: Musvåge 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø
: Musvåge 3, Toppet Lappedykker 3, Stor Skallesluger 2, Ravn 7. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Nørresø
: Tårnfalk 1 . Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Lydinge
: Sangsvane 4. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Bøjden Nor (08:30)
: Grågås 100 R, Troldand 500 R, Bjergand 1500 R
Bøjden Nor
(11:00-13:45): Vandrefalk 1 R AD, Hybrid Fugl 1 R AD han (Bjerg x Troldand. Muligvis backcross Bjerg X (BjergXTrold)). Tim Hesselballe
Nakkebølle Inddæmning
(15:00): Sædgås 1 R (Sands. 1k Tundrasædgås), Blisgås 10 R, Lille Skallesluger 17 R. Tim Hesselballe
Lundeborg (10:00) Bramgæs 26 OF. Poul Brugs
Bogø Kolonihaver
(16:19-16:32): Skovhornugle 28 R (Udflyvende fra 2 nåletræer i haven Aagade 120). Tim Hesselballe
Odense Å ved Skovsøen
(13:45): Mandarinand 4 R. Dieter Maaszen
Odense å Dalum havn (11:30): Isfugl 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Lillebæltsbroen (15:30): Vandrefalk 1 Ø. Eva, Søren Gjaldbæk
Nørreby Hals (13:00): Nilgås 2 R. Aksel Christensen
Jørgensø (11:35): Sangsvane 435 FU. Aksel Christensen
Tørresø /Krogsbølle (11:30-11:50): Sædgås 11 R (skov), Blisgås 16 R, Grågås 520 R. Aksel Christensen
Nørre Højrup Bolmerodvej (10:45): Sangsvane 388 FU. Aksel Christensen
Roerslev (10:30): Sangsvane 388 FU (Og 18 canadagæs). Aksel Christensen
Kørup (slusemøllen) (10:15): Isfugl 1 R. Aksel Christensen
Egeby (10:00): Sjagger 1200 R (+). Aksel Christensen
Nærå Strand - digeobs. S. Fælled (09:45): Spidsand 54 R. Aksel Christensen
Agernæs Alleen (09:00): Bomlærke 3 R. Aksel Christensen

 


          Sumpmejse på foderbrættet ved "Det hvide Hus", Svanninge Bakker

Tirsdag den 23. december 2008.

Ring Andersens træskibsværft, Svendborg (11:00): Isfugl 1 FU (ivrigt fiskende). Steen Winkel
Svendborgsund ved Iholm (21:45): Fiskehejre 1 T HØ, Sangsvane 1 T HØ, Strandskade 1 T HØ, Natugle 1 T HØ
Broholm voldgrav (10:00): Musvåge 4 FU, Vibe 36 R (vinterhvedemark før Broholm), Spætmejse 4 R, Blishøne 2 R, Grønbenet rørhøne 1 R, Troldand 5 R, Gråand 6 R. Poul Brugs
Assens Sukkerfabriks Slambassiner (10:30 - 12:00): Krikand 350 R, Troldand 20 R, Lille lappedykker 2 R, Blishøne 40, Knopsvane 4 R, Hvinand 1 R. Erik Danielsen
Espe: Solsort 15 , Kvækerfinke 1, Bogfinke 1,Husskade 1, Musvåge 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
                 Ørne-kærlighed. Foto: Tom Willestofte
Brændegaard Sø: Havørn 2 AD (Ørne-kærlighed). Tom Willestofte
Brændegaard Sø (12:23): Havørn 2 AD (Blev pjattede i det gode vejr!), Vibe 37 OF derefter V. Erik Thomsen
Nørresø: Skovsneppe 1 (20 pkts tælling). Erik Ehmsen
Brahetrolleborg: Stor tornskade 1 R (ved Kirken). Erik Ehmsen
Arreskov Sø (15:00-15:15): Lille Skallesluger 11 R (2 hanner), Ravn 5 OF. Henrik Kalckar Hansen
Sollerup Enge (14:30-15:00): Blå Kærhøg 1 FU AD han. Henrik Kalckar Hansen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 1 R (På havet), Skarv 1 R, Fiskehejre 5 R, Grågås 200 R, Canadagås 9 R, Pibeand 16 R, Krikand 32 R, Gråand 60 R, Taffeland 40 R, Troldand 500 R, Bjergand 1500 R, Ederfugl 300 R (På havet), Toppet Skallesluger 8 R, Tårnfalk 2 R, Blishøne 20 R, Vibe 46 R, Svartbag 6 R
Svanninge Bakker: Musvåge 1 R, Ringdue 1 R, Fuglekonge 6 R, Halemejse 4 R, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 3 FU, Spætmejse 4 R
Ejby Mølle, Odense (11:20): Bjergvipstjert 1 R. Frits Thomsen
Ølundgårds Inddæmning (09:50-10:25): Pibeand 210 FU, Krikand 180 FU, Vibe 290 FU, Almindelig Ryle 400 FU. Dieter Maaszen
Slambassinet, Strandager (09:00): Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen
Orestrand: Blisgås 25 R, Stor Regnspove 200 R (+). Henrik Andersen
Kragelund Kanal: Halemejse 18 FU. Henrik Andersen
Assens sukkerfabr. Slambassiner (10:30 - 12:00): Krikand 350 R, Troldand 20 R. Lille lappedykker 2 FU, Blishøne 10 R, Knobsvane 4 R, Hvinand 1 R. Erik Danielsen
Farvandet mod Torø, Assens: Lille lappedykker 65 R, Toppet lappedykker 25 R, Ederfugl 500. Erik Danielsen
Gyldensteens Enge: Blisgås 40 R (+, samt 125 Bramgæs sandsynligvis mange flere), Grågås 1200 R (Ca.-tal), Misteldrossel 1 OF. Henrik Andersen
Agernæs (16:15): Sædgås 18 V. Aksel Christensen
Egebjerggaard (11:00): Duehøg 2 OF AD (Han og hun). Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev: Pibeand 50 FU, Krikand 75 FU, Strandskade 4 R, Vibe 46 R, Rødben 1 FU, Bjergirisk 8 FU. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Sølvmåge 1 R, Ringdue 1 FU, Tyrkerdue 2 FU, Solsort 3 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Husskade 1 FU, Allike 3 FU, Råge 1 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 2 FU, Skovspurv 7 FU, Bogfinke 3 FU, Grønirisk 4 FU. Kjeld Korsholm
Slambassinet: Fjeldvåge 1 AD FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Pibeand 210 FU, Krikand 180 FU, Strandskade 20 FU, Vibe 290 FU, Almindelig Ryle 400 FU. Dieter Maaszen


            Tårnfalk fra Brændegaard Sø          Foto: Tom Willestofte

Mandag den 22. december 2008.

Nakkebølle Inddæmning (14:30-14:35): Blå Kærhøg 1 FU AD Han + Hun (Begge fløj sammen over inddæmningens sydøstlige mose/rørskov). Tommy Dalnæs
Espe
: Musvåge 1, Solsort 13. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Bøjden Nor + havet syd for
(10:15-11:40): Fiskehejre 1 R, Grågås 100 R, Canadagås 9 FU, Pibeand 30 FU/R, Taffeland 100 R, Bjergand 1500 R, Troldand 400 R, Ederfugl 100 FU/R, Havlit 2 FU, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 30 R, Vibe 20 R, Alk 1 T . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Odense, Bolbro (08:10-08:30): Husskade 142 OF (Fra Overnatningsplads). Dieter Maaszen
Fogense Enge (11:30-12:30): Lysbuget Knortegås 57 FU. TV2, Henrik Kalckar Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Ortemølle, Hvidkilde: Musvåge 1 R, Gærdesmutte 1 R, Halemejse 8 FU, Sumpmejse 4 FU, Blåmejse 5 FU, Gulspurv 3 R. Peder Rasmussen
Hvidkilde Sø: Taffeland 500 R, Troldand 700 R, Lille Skallesluger 7 M R. Peder Rasmussen
Brændegård Sø: Havørn 1 AD R, Musvåge 9 OF, Ravn 16 OF. Peder Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 15 R, Musvåge 1 OF, Isfugl 1 R, Ravn 4 OF. Peder Rasmussen
Bolbro: Fra overnatnigsplads Husskade 142 OF. Dieter Maaszen


          Ung havørn ved Brændegaard sø lørdag og søndag d. 20/21. december 2008. Foto: Tom Willestofte

Søndag den 21. december 2008.

Sandholt Sø (12:30): Stor Skallesluger 11 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø
(12:15): Troldand 1 R, Stor Skallesluger 1 M R, Havørn 1 1K R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 2 R (Pilegyden syd for Brændegaard Sø), Ravn 6 R, Bogfinke 150 R (Pilegyden syd for Brændegaard Sø)
Brændegård Sø
(09:25-11:55): Havørn 1 R JUV, Blå Kærhøg 1 OF (Brun fugl), Duehøg 1 R, Ravn 12 R. Gunnar Jørgensen
Espe
: Musvåge 2, Hættemåge 100, Ringdue 30, Solsort 10. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Lundeborg Havn
(15:00): Isfugl 1 R. Ella-Maria og Leif Bisschop-Larsen
Sundet, Faaborg
(10:25): Isfugl 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Odense, Munke Mose (13:30): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Føns Vang (09:00-10:00): Taffeland 400 R (Anslået), Blå Kærhøg 1 FU han, Snespurv 19 FU (Fu på holmen). Kell Grønborg
Emtekær Nor (12:15-13:30): Sangsvane 106 R, Hvinand 130 R, Hjejle 100 OF. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Egebjerggaard Skovriddermarken (16:10): Vandrefalk 1 R. Aksel Christensen
Nærå Strand (10:30): Stor Regnspove 365 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev: Pibeand 70 FU, Krikand 70 FU, Strandskade 2 R, Strandhjejle 1 FU, Vibe 25 R, Islandsk Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 3 FU, Rødben 1 FU. Arne Bruun
Brændegård Sø (09:25 - 11:55): Skarv 2, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 JUV R, Grågås 40,  Krikand 26 R, Gråand 6 R, Hvinand 3 R, Stor Skallesluger 12, Havørn 1 1K R, Brun fugl Blå Kærhøg 1 OF, Duehøg 1 R, Musvåge 5, Tårnfalk 1 FU, Fasan 5 R, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 21 R, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 1 R HØ, Musvit 2 R HØ, Allike 5 , Gråkrage 13 , Ravn 12 , Bogfinke 7 , Grønirisk 2 OF, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 OF, Gulspurv 2 OF. Gunnar Jørgensen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 8, Grågås 160 R, Lille Skallesluger 2, Stor Skallesluger 2 M R, Musvåge 2 R, Bogfinke 60 R. Erik Ehmsen
Stige Ø: Gl. losseplads Mosehornugle 1 FU. Anders Vedel
Emtekær Nor: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 60 R, Knopsvane 52 R, Sangsvane 107, Grågås 69 OF, Gravand 23 R, Pibeand 1 R, Gråand 10 R, Ederfugl 250 R, Hvinand 130 R, Blishøne 620 R, Hjejle 100 OF, Storspove 30 R, Engpiber 5 R, Bjergirisk 26 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Langemosen v/Måle: Spurvehøg 1 FU, Vibe 9 FU. Bo K. Stephensen
Føns Vang: Lille Lappedykker 1 FU, Knopsvane 4 R, Grågås 120 R, Canadagås 1 R, Gråand 90, Taffeland 400 R, Troldand 500 R, Hvinand 58 FU, Lille Skallesluger 2 FU, Blå Kærhøg 1 M FU, Snespurv 19 FU. Kell Grønborg
Egebjerggård Storskov: Vandrefalk 1 M AD R. Aksel Christensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Storspove 365 R. Aksel Christensen


        Bogfinke ved foderbrættet

Lørdag den 20. december 2008.

Monnet, Taasinge fra fugletårnet: Sangsvane 66 R, Grågås 36 R, Gravand 10 R, Pibeand 10 R, Gråand 40 R, Spidsand 6 R, Hvinand 26 R, Stor Skallesluger 8 R, Storspove 3 R, Hættemåge 36 R, Svartbag 4 R, Sjagger 40 R, Råge 28 R, Gråkrage 80 R
Stjovl, Taasinge
: Grågås 400 R
Brændegaard Sø
: Fiskeørn 1 R, Havørn 3 R, Musvåge 7 R, Tårnfalk 2 R, Spurvehøg 1 R, Ravn 26 R. Tom Willestofte
Brændegårds Sø, på engen øst for søen
(13:15-13:25): Fiskeørn 1 FU JUV (Spiste bytte på engen, mobbet af musvåger og ravne.). Tommy Dalnæs, Ja, en tilkaldt naturfotograf, som jeg ikke fik navnet på (Tom Willestofte (webmaster).
Lindkær, Ravnholt
(12:45-12:50): Havørn 1 FU AD (Lavt over skov og marker). Kell Grønborg, Henrik Kalckar Hansen
Marker v. for Ryslinge (12:20): Blå Kærhøg 1 FU hun. Kell Grønborg, Henrik Kalckar Hansen
Fyns Hoved: Tejst 1 Ø. Henrik Andersen
Bøgebjerg Strand: Stillits 28 R. Henrik Andersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.
: Spurvehøg 1 TI FU, Ringdue 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Råge 2 FU, Sortkrage 1 R, Bogfinke 6 FU, Grønirisk 8 FU. Kjeld Korsholm
Hannebjerg Mose
: Toppet Lappedykker 1 R, Gråand 15 R, Taffeland 85 R, Troldand 840 R, Blishøne 4 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor
: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 245 R, Grågås 87 R, Gravand 3 R, Pibeand 165 R, Krikand 85 R, Gråand 45 R. Ole Goldschmidt
Lindelse Nor
: Havørn 3 R (2 ad + 1 1k). Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor
: Toppet Lappedykker 18 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 28 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 49 R, Sangsvane 37 R, Grågås 480 R, Pibeand 120 R, Knarand 44 R, Krikand 165 R, Gråand 85 R, Spidsand 1 R, Skeand 3 R, Taffeland 720 R, Troldand 450 R, Bjergand 90 R, Hvinand 6 R, Lille Skallesluger 23 , Blå Kærhøg 1 M AD R, Musvåge 6 R, Blishøne 900 R, Vibe 4 R, Stormmåge 600 R, Sølvmåge 80 R, Svartbag 14 R, Huldue 5 R, Allike 8 R. Ole Goldschmidt (rigtig meget vind umuliggør egentlig tælling)
Påø Enge (tørre)
: Råge 800 R, Gråkrage 550 R. Ole Goldschmidt
Påø Enge (våde)
: Gråand 190 R. Ole Goldschmidt
Storeholm + Havet omkr. (KA44)
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 17 R, Pibeand 2 R, Gråand 400 R, Spidsand 90 R, Hvinand 35 R, Musvåge 1 R, Almindelig Ryle 60 R, Storspove 185 R, Rødben Islandsk (robusta) 29 R, Bjergirisk 5 R. Ole Goldschmidt
Søgård Mose
: Blisgås 48 R, Grågås 610 R, Bramgås 1 R, Rød Glente 1 1K R, Blå Kærhøg 1 R. Ole Goldschmidt
Ølundgårds Inddæmning
: Grågås 360 FU, Gravand 55 FU, Pibeand 450 FU, Krikand 550 FU, Blå Kærhøg 2 FU ( brune fugle), Vandrefalk 1 FU, Strandskade 25 R. Anders Vedel
Fogense Enge (Lillestrand)
:  Knortegås, Lysbuget (hrota) 20 FU (På vintersæd). Jens Bækkelund


            Lille lappedykker fra Bagenkop Havn.      Foto: Erik Thomsen

Fredag den 19. december 2008.

Vejlen, Taasinge (13:15): Isfugl 1 R. Poul Rasmussen
Siø
: Vandrefalk 1 R, Hjejle 120 R. Nis Rattenborg
Lunkebugten
: Rødben 10 R. Nis Rattenborg
Skovfogedboligen, Purreskoven, Hesselagergård
(9:30-10:00): Blåmejse 8 R, Musvit 6 R, Bogfinke 4 R, Spætmejse 2 R, Stor flagspætte 2 R, Sumpmejse 2 R, Dompap 4 R + Sort egern 1. Poul Brugs
Espe
: Musvåge 2, Tårnfalk 1, Solsort 12. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Vantinge
: Sjagger 25. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Bøjden Nor + havet syd for
(08:50-11:50): Lille Lappedykker 5 FU, Toppet Lappedykker 15 FU, Fiskehejre 6 FU, Knopsvane 2 FU, Sangsvane 4 FU, Grågås 270 FU/R, Canadagås 7 FU, Gråand 80 FU/R, Pibeand 50 FU, Krikand 30 FU, Taffeland 170 R, Bjergand 1500 R, Troldand 1200 R, Ederfugl 100 FU, Sortand 10 T, Hvinand 25 FU, Hvinand 13 R, Toppet Skallesluger 15 R, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 20 FU, Hjejle 60 R, Vibe 50 R, Svartbag 1 R, Alk 2 T Alk/Lomvie, Solsort 10 FU, Sjagger 50 FU . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Odense Å , ved Skovsøen (14:30): Mandarinand 2 R (HAN +HUN). Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Stige Ø: Blå Kærhøg 2, Fjeldvåge 3, Mosehornugle 3 FU. Anders Vedel


           Silkehale ved skolen

Torsdag den 18. december 2008.

Svendborg, Sætting Strandvej: Spurvehøg 2 FU (Den ene fik 1 solsort ), Rødhals 1 R, Solsort 8 R, Grønirisk 6 R.
Thurø By m.m.
: Silkehale 4 R (På skolen i rønnetræerne mod Bergmannsvej), Solsort 4 R
Tåsinge, Vejlen
(15:00): Blå Kærhøg 1 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Monnet, Tåsinge
(14:25): Fjeldvåge 1 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Tryggelev Nor
(12:20): Grågås 550 FU, Skægmejse 2 OF. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Nørreballe Nor
(11:15): Knarand 7 FU, Taffeland 400 R, Ravn 1 HØ. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Langeland, Ristingehale
(09:40): Blisgås 2 FU, Hjejle 100 OF. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Lundeborg havn
(15:00): Isfugl 1 R (krydsede havnebassinet), Svartbag 1 R, Sølvmåge 1 R. Poul Brugs
Espe: Træløber 1. Birgit Nielsen [MidtfynsNatur]  
Brændegård Sø
(10:45-11:00): Kortnæbbet Gås 2 T. Kurt Due Johansen
Brændegård Sø
(09:15-10:00): Havørn 2 R AD, Ravn 10 R (+). 50 Modul 1B-elever, Dalum Landbrugsskole, Hans Rytter
Sundet, Faaborg
(11:00-12:00): Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 8 R, Knopsvane 67 FU, Grågås 3 R, Gråand 40 FU/R, Knarand 33 FU, Skeand 10 R, Taffeland 50 R, Bjergand 3 R, Troldand 2000 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 400 FU, Hættemåge 50 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 8 R, Isfugl 1 FU, Rødhals 1 FU, Vindrossel 10 R, Stillits 2 T. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Stige Ø
(12:00-12:15): Blå Kærhøg 1 FU hun, Fjeldvåge 2 FU. Anders Drostrup
Munke Mose, Odense (14:00-14:10): Vandstær 1 R. Poul V. Pedersen
Røjle Bygade 102: Ravn 2 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Lundby (Tåsinge)
: Sangsvane 90 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Monnet - Tåsinge
: Gravand 33 R, Fjeldvåge 1 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Nørreballe Nor
: Toppet Lappedykker 12 FU, Pibeand 100 FU, Knarand 7 FU, Taffeland 400 R, Troldand 600 R, Blishøne 350 R, Ravn 1 R HØ. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Ristinge Hale
: Blisgås 2 FU, Bramgås 52 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 71 FU, Musvåge 3 R, Blishøne 700 R, Hjejle 100 OF, Rødben 8 OF, Grønirisk 15 R. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Grågås 550 FU, Spidsand 2 FU, Skægmejse 2 OF. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Vejlen, Tåsinge
: Blå Kærhøg 1 BR FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Brændegård Sø
: Kortnæbbet Gås 2 T (trak syd ), Ederfugl 8 R (3 han, 5 hun kortvarigt rastende, herefter trak de syd), Stor Skallesluger 1 M R, Havørn 1 R, Ravn 4 OF. Kurt Due Johansen
Brændegård Sø: Havørn 2 AD R, Ravn 10 R (Minimums antal). 50 Modul 1B-elever, Dalum Landbrugsskole, Hans Rytter
Slambassinet: Blå Kærhøg 1 F FU, Fjeldvåge 2 FU (den ene på Stigeø), Isfugl 1 SY ( i den lille dam nord for). Henrik Kalckar Hansen
Bogense Fredskov: Misteldrossel 1 SY. Jens Bækkelund


            Sen forekomst af Rørspurv på Thurø Rev

Onsdag den 17. december 2008.

Svendborg, Vesterlund: Munk 2 R (Han + Hun). Ulla Friborg
Thurø Rev
(09:00-10:40): Toppet Lappedykker 26 R, Skarv 12 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Pibeand 29 R, Krikand 9 R, Gråand 60 R, Sortand 14 R, Fløjlsand 19 R, Hvinand 120 R, Strandskade 16 R, Rødben, Almindelig (totanus) 1 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 9 R, Ringdue 80 R, Sanglærke 1 R, Skærpiber 6 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 16 R, Bogfinke 11 R, Grønirisk 12 R, Tornirisk 1 R (sen obs!), Snespurv 1 M R, Rørspurv 3 R
Sortemosen
: Isfugl 1 R, Ravn 2 OF. Hans Vesterlund, Mogens Lind, Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Allested
: Musvåge 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sallinge Lunde
: Musvåge 1, Tårnfalk 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Snarup
: Musvåge 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Espe
: Musvåge 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Knold Nor/Strand (Dyreborg)
(09:30-10:00): Lille Lappedykker 10 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 10 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 30 FU, Grågås 6 T, Gravand 11 FU, Gråand 50 FU, Pibeand 2 FU, Hvinand 5 FU, Toppet Skallesluger 15 FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 4 FU, Blishøne 30 FU min, Almindelig Ryle 1 R, Stor Regnspove 15 FU, Rødben 2 FU, Hættemåge 10 FU, Sølvmåge 30 FU/R, Svartbag 2 R, Gærdesmutte 2 FU, Sjagger 10 FU, Vindrossel 10 FU . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Bolbro (07:55-08:25): Husskade 151 OF (Fra Overnatningstræ). Dieter Maaszen
Odense, Middelfartvej (11:00): Silkehale 46 R (Ved Jernbanebroen). Dieter Maaszen
Mågeøerne, Bogense (11:00-11:45): Lysbuget Knortegås 58 FU, Strandskade 95 FU. Suzette Frydensberg

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Arreskov Sø, sydlige holm
: Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 14 R, Gråand 45 R, Troldand 75 R, Hvinand 12 R, Lille Skallesluger 19 R, Musvåge 1 OF, Ravn 2 OF. Peder Rasmussen
Brændegård Sø
: Krikand 11 R, Havørn 3, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Ravn 12 R. Peder Rasmussen
Karlsmosen, Egeskov
: Knopsvane 11 R, Pibeand 1 R, Knarand 12 R, Troldand 1 R. Peder Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning
: Toppet Lappedykker 9 R, Sangsvane 3 OF, Troldand 400 R, Hvinand 22 R, Lille Skallesluger 12 R, Toppet Skallesluger 1 R, Musvåge 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Sjagger 150 R, Spætmejse 2 R, Skovskade 1 R. Peder Rasmussen
Silkeå
: Sangsvane 60, Musvåge 1 OF, Stillits 14 OF. Peder Rasmussen
Stenstrup Lergrave
(syd f/vej): Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 1 R, Gråand 18 R, Taffeland 3 R, Hvinand 2 R, Stor Skallesluger 2 R, Musvåge 2 R, Stormmåge 300 R. Peder Rasmussen
Bolbro
: Husskade 151 OF (Fra Overnatningstræ). Dieter Maaszen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 11/12-2008:
           Dansk ringmærket havørn fra Arreskov Sø (DKC A01) fundet død i Sverige                    
           Byg redehylder til havets og havnens rider


         Gråt i gråt med Ederfugl han ved Iholm, Svendborgsund

Tirsdag den 16. december 2008.

Lyø Havn (15:45): Isfugl 1 R. Malene Lütken
Espe: Rød Glente 1, Ravn 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Svanninge Bakker/Bjerge
(09:30-11:00): Ringdue 15 R, Stor Flagspætte 3 FU, Rødhals 2 FU, Fuglekonge 10 FU, Sumpmejse 2 FU, Musvit 8 FU, Spætmejse 2 FU, Korttået Træløber 3 FU, Stor Tornskade 1 FU, Skovskade 1 FU, Dompap 2 FU . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Slambassinet , Strandager (10:50): Fjeldvåge 1 OF. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (08:40-09:20): Pibeand 150 FU, Knarand 8 FU, Krikand 160 FU, Vandrefalk 1 R (8:50). Dieter Maaszen
Egebjerggaard Haveskoven (15:30): Silkehale 30 OF. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Slambassinet
: Fjeldvåge 1 OF. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 200 R, Gravand 8 R, Pibeand 150 FU, Knarand 8 FU, Krikand 160 R, Troldand 5 FU, Vandrefalk 1 R, Strandskade 22 R, Vibe 50 OF, Storspove 4 R. Dieter Maaszen
Egebjerggård/Haveskov: Silkehale 30 OF. Dieter Maaszen


         

Mandag den 15. december 2008.

Sdr. Vornæs, Taasinge: Blå Kærhøg 1 FU AD han, Ravn 1 OF. Poul Rasmussen
Ny Gesinge, Taasinge
: Stor Regnspove 50 R. Poul Rasmussen
Rubjerg, Kværndrup
(09:45): Rød Glente 1 FU. Hans Rytter
Espe: Musvåge 2, Ravn 1, Husskade 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg (10:20-11:15): Skarv 5 R, Knopsvane 57 FU, Gråand 30 FU/R, Knarand 30 FU, Skeand 14 FU, Taffeland 30 R, Bjergand 7 R, Troldand 2000 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 400 FU, Sjagger 2 FU, Grønsisken 30 FU . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Odense, Munkemose (12:45): Vandstær 1 R. Dieter Maaszen
Harritslevgård Møllebæk (13:30): Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund
  

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Ved avlsgården Rugbjerg
Rød Glente 1 FU. Hans Rytter
Munke Mose: Vandstær 1 R. Dieter Maaszen
 
Fogense Enge (Lillestrand): Dobbeltbekkasin 1 KA. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods, Nord for Tyskerladen: Fiskehejre 1 R, Blisgås 115 FU, Grågås 735 FU, Bramgås 148 FU, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R. Jens Bækkelund
Harritslevgård Møllebæk: Stor Tornskade 1 R, Ravn 1 R, Stillits 10 R. Jens Bækkelund


         Snespurv 1 ud af 2 ved Højer Vade d. 14. december 2008 

Søndag den 14. december 2008.

Spodsbjerg Havn, Langeland: Kaspisk 1 1K (nærafstand 10 m - siden medio okt. har der været 2 Middelhavsmåge, 4 kaspiske måger. Henrik Knudsen
Nørreballe Nor
(10:30): Lille Skallesluger 12 R. Lene Thomsen, Frits Thomsen
Ristinge, Halevejen (10:15): Hjejle 350 R. Lene Thomsen, Frits Thomsen
Fredmosen, Langeland (12:30): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Lene Thomsen, Frits Thomsen
Rugbjerg Skov ved Kværndrup (14:00): Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Espe: Rød Glente 1, Tårnfalk 1 (mobbede Glenten), Musvåge 2, Ravn 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Juelsbergskoven: Halemejse 28 FU (Overvejende europaeus). Eske Frank Morthensen
Egeby (11:40): Silkehale 60 R. Aksel Christensen
Mågeøerne (13:30): Lysbuget Knortegås 52 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Hav øst for Thurø
: Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 9 SV, Fløjlsand 8 R. Arne Bruun
Thurø Bund: Lille Lappedykker 95 FU, Knopsvane 9 FU, Pibeand 23 FU, Krikand 48 R, Hvinand 8 FU, Blishøne 460 FU, Skægmejse 4 FU (3 han og 1 hun i SV-hjørnet). Arne Bruun
Thurø Rev: Pibeand 120 FU, Krikand 54 FU, Strandskade 2 FU, Skærpiber 1 R. Arne Bruun
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 4 OF, Fiskehejre 8, Knopsvane 3 R, Sangsvane 16 R, Grågås 335 R, Canadagås 9 R, Pibeand 62 FU, Knarand 9 R, Krikand 8 R, Gråand 118 R, Taffeland 190 R, Troldand 2450 R, Bjergand 1800 R, Hvinand 6 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 31 R, Vibe 51 R, Hættemåge 22 OF, Sølvmåge 5 , Svartbag 1 R, Gærdesmutte 2 R HØ, Solsort 1 R, Vindrossel 3 OF, Blåmejse 3 FU, Musvit 3 FU, Grønirisk 1 OF, Stillits 1 T HØ. Gunnar Jørgensen
Grusgrave v/Davinde: Skarv 1 R, Troldand 740 R, Stor Skallesluger 4 R, Blishøne 45 R. Niels Bomholt
Rugbjerg Skov: Rød Glente 1 OF.  Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sibirien: Ravn 2 OF. Niels Bomholt
Tarup Grusgrave: Lille Lappedykker 2 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Troldand 4 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 53 R, Solsort 10 R, Sjagger 10 R, Vindrossel 3 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Husskade 17 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 2 R, Stillits 15 R, Grønsisken 5 R, Dompap 2 R. Niels Bomholt
Fynsværket + gl. kanal: Skovhornugle 8 R. Peder Rasmussen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Hættemåge 1, Rødhals 1 FU, Solsort 2, Musvit 1 FU, Gråspurv 1 FU, Skovspurv 12 FU. Kristian Angelo-Nielsen
Mesinge: Silkehale 20 FU. Bo K. Stephensen
Dallund Sø: Gråand 35 R, Troldand 8 R, Stor Skallesluger 28 R, Blishøne 60 R. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (hrota) 52 R. Jens Bækkelund
  


             Fjeldvåge

Lørdag den 13. december 2008.

Sydlangeland, Fakkebjerg (12:05): Rød Glente 1 R. Lene Thomsen, Frits Thomsen
Lundeborg
(10:00): Bramgås 300 V, Strandskade 1 R, Sølvmåge 1 FU (daglig gæst). Poul Brugs
Svanninge Bakker
: (14:30-15:30): Tårnfalk 1 R, Grønspætte 1 FU. Leif Kristensen
Odense, Stige Ø (12:20): Blishøne 1000 FU. Dieter Maaszen
Odense, Bågø, Havekolonier (12:10): Skovhornugle 12 R. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Iholm
: Havørn 1 R. (Ophold på øen 30 min.med et par ture rundt). Peder Rasmussen
Thurø By m.m.: Spurvehøg 1 R (sad oven på foderbrættet), Stor Flagspætte 1 M FU, Rødhals 1 FU. Solsort 4 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Skovspurv 8 FU, Bogfinke 6 FU, Kvækerfinke 3 FU, Grønirisk 11 FU. Kjeld Korsholm
Sibirien v Hundsrup Å: Musvåge 1 R, Skovsneppe 1 R HØ, Ringdue 18 R, Tyrkerdue 12 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 6 R, Fuglekonge 8 R, Halemejse 10 R, Blåmejse 3 R, Spætmejse 1 R, Træløber 1 R, Korttået Træløber 1 R, Gråkrage 2 R. Niels Bomholt
Arreskov Sø: Skarv 6 R, Knopsvane 6, Sangsvane 1 AD R, Grågås 360 R, Krikand 60 R, Skeand 45 R, Musvåge 9 R, Allike 45 R, Ravn 1 R. Erik Ehmsen
Bøjden Nor: Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Grågås 270 R, Canadagås 9 R, Pibeand 80 R, Krikand 40 R, Gråand 120 R, Taffeland 400 R, Troldand 1500 R, Bjergand 1500 R, Hvinand 20 R, Toppet Skallesluger 4 R
Vibe 55 R. Erik EhmsenFredmosen (12:30): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Lene Thomsen, Frits Thomsen


             Grågæs overflyvende

Fredag den 12. december 2008.

Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 64 R, Skarv 16 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 76 R, Ederfugl 16 R, Toppet Skallesluger 36 R, Blishøne 500 R
Hvidkilde Sø
: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 6 R, Grågås 400 R (På marker syd for Hvidkilde sø), Krikand 60 R, Gråand 40 R, Taffeland 130 R, Troldand 400 R, Hvinand 12 R, Stor Skallesluger 4 F R, Musvåge 1 R, Blishøne 16 R, Hættemåge 60 R, Stormmåge 15 R, Sumpmejse 3 R, Allike 40 R
Kværndrup
: Musvåge 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Egeskov
: Musvåge 1, Tårnfalk 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Snarup
: Musvåge 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Espe
: Musvåge 1, Tårnfalk 1, Spurvehøg 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg
(10:40-11:30): Skarv 5 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 57 FU, Gråand 40 FU/R, Knarand 21 FU, Skeand 10 R, Taffeland 20 R, Troldand 1600 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 350 FU, Hættemåge 50 FU/R, Stormmåge 15 FU/R, Sølvmåge 10 FU, Svartbag 2 R, Rødhals 2 FU, Vindrossel 10 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Firtalsstrand (13:30): Blå Kærhøg 1 R (Brun), Vandrefalk 1 R AD, Pibeand 126 R. Søren Gjaldbæk
Ølundgård (11:45-13:15): Pibeand 416 R, Krikand 198 R, Stor Regnspove 105 R. Søren Gjaldbæk
Slambassinet (11:00): Krikand 250 R, Sjagger 180 R. Søren Gjaldbæk
Egebjerggaard Storskoven (15:45): Grønirisk 100 R (+). Aksel Christensen
Lindø v/Jersore (13:40): Stor Regnspove 72 R. Aksel Christensen
Nørreby Hals/Agernæs Flak: Stor Regnspove 325 R, Stillits 27 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Bjernemark: Sangsvane 49, Musvåge 1 R. Peder Rasmussen
Bjerreby: Grågås 500 R. Peder Rasmussen
Monnet, Taasinge: Grågås 250 R, Pibeand 50 R, Hvinand 70 R, Toppet Skallesluger 14 R, Stor Skallesluger 2 R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 2 FU, Vibe 28 OF, Storspove 8 R, Engpiber 2 R, Bjergirisk 25 OF. Peder Rasmussen
Noret, Taasinge: Fiskehejre 2 R, Grågås 175 R, Krikand 35 R. Peder Rasmussen
Søby Monnet, Taasinge: Gravand 10 R, Pibeand 45 R, Spidsand 18 R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Storspove 63 R, Sjagger 125 R. Peder Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Skarv 1 R, Gravand 5 R, Troldand 300 R, Musvåge 1 R, Vibe 65 OF, Storspove 23 R, Stor Flagspætte 2 OF. Peder Rasmussen
Bogense, Norgeskvarteret: Natugle 1 KA. Jens Bækkelund
Bogense Fredskov: Natugle 1 R, Kragefugl sp. 250 R NAT. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods, NØ for Tyskerladen : Grågås 700 FU, Bramgås 120 FU. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak,  Skærvej: Bramgås 60 R. Jens Bækkelund

                 Gråspurv                Foto: Leif Kristensen


            Musvåge der slikker sol Sydtaasinge d. 10. december 2008         

Torsdag den 11. december 2008.

Svendborg, matriklen (15:15): Grønirisk 32 R, Solsort 8 R
Christiansminde, Svendborg: Lille lappedykker 7 R
Snarup
: Musvåge 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Egeskov: Musvåge 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Holstenshuus, Diernæs
(09:45-10:30): Musvåge 7 FU, Vibe 2 R, Silkehale 1 FU, Rødhals 2 FU, Sjagger 15 FU, Vindrossel 5 FU, Spætmejse 4 FU, Skovskade 2 FU, Husskade 1 FU, Dompap 5 T, Kernebider 2 FU, Gulspurv 20 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Bågø Havekolonier (11:25): Skovhornugle 12 R. Dieter Maaszen
Odense, Bolbro (08:05-08:35): Husskade 106 OF. Dieter Maaszen
Odense å, dalumbroen (09:30): Isfugl 1 R. Mogens Elnif Thomsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Odense, Hjallesevej: Spurvehøg 1 OF. Per Damsgaard-Sørensen
Bolbro: Fra overnatningstræ Husskade 106 OF. Dieter Maaszen
Fynsværket + gl. kanal: Skovhornugle 12 R. Dieter Maaszen


        Sangsvanefamilie, Taasinge

Onsdag den 10. december 2008.

Bjernemark, Taasinge: Sangsvane 40 R
Monnet, Taasinge
: Fiskehejre 2 R, Sangsvane 16 R, Grågås 80 R, Gravand 22 R, Pibeand 40 R, Spidsand 12 R, Hvinand 30 R, Toppet Skallesluger 120 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Storspove 36 R, Rødben, Islandsk (robusta) 1 R, Bjergirisk 40 R
Vejlen, Taasinge
: Gråand 12 R, Troldand 28 R, Ringdue 30 R, Gråkrage 4 R
Nakkebølle Inddæmningen
(14:00): Havørn 2 R. Knud Mortensen
Svanninge Bakker
(12:30): Grønspætte 1 R han (Den viste sig frem i et kvarter). Knud Mortensen
Sundet, Faaborg
(11:15-12:00): Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 7 R, Knopsvane 54 FU, Knarand 20 FU, Skeand 4 FU, Taffeland 50 R, Troldand 2000 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 300 FU . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Tange å, Lundeborg.
(9:30): Ederfugl 24 R, Svartbag 3 R, Hvinand 100 + (De var på en kort rast, trak hurtigt videre sydover), Toppet skallesluger 18 R, Stor flagspætte 2 R, Spættede sæl 2 R (Hvilende på et par stor sten tæt ved kysten, ca. 500 nord for åen. Sælerne er meget tillidsfulde, og har holdt til i området de sidste dage). Poul Brugs
Ravnholt, på et lille område ved Stubbendrupvej
(12:45): Musvåger 16 R. Leif Kristensen
Egeskov
: Tårnfalk 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Snarup
: Musvåge 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Kværndrup
:Musvåge 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Lindøhoved, Æbelø Ebbevej
(15:00-15:30): Strandskade 116 R, Bjergirisk 130 R. Ella Mikkelsen
Nærå strand (13:40-14:30): Grågås 560 R, Hvinand 210 R. Ella Mikkelsen
Roerslev (13:10): Sangsvane 156 R (28 var juv), Hjejle 140 R. Ella Mikkelsen
Egebjerggård (13:00): Sjagger 120 R. Ella Mikkelsen
Flyvesandet (12:30-13:30): Stor Regnspove 345 R, Lomvie/Alk 1 R, Skovhornugle 1 R, Bjergirisk 300 R, Snespurv 16 R. Søren Gjaldbæk
Kørup (12:15): Sangsvane 140 R. Søren Gjaldbæk
Agernes Flak (11:15-12:00): Sangsvane 118 R, Gravand 133 R, Vandrefalk 2 R, Hjejle 100 R, Stor Regnspove 238 R, Bjergirisk 120 R. Ella Mikkelsen
Tørresø (11:00): Fjeldvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Nørreby (13:15): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Jens Bækkelund
Firtalsstrand (10:30): Havørn 1 R JUV (10:45), Stor Regnspove 117 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (10:00): Pibeand 210 FU. Dieter Maaszen
Gerskov (09:40): Tyrkerdue 21 R. Dieter Maaszen
Stige, Nistedvej (08:10-08:40): Ringdue 4600 OF. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Firtalsstrand: Krikand 50 FU , Havørn 1 JUV R, Vibe 140 OF, Storspove 117 FU. Dieter Maaszen
Stige By: Nistedvej ,ved Øldepot Ringdue 4600 OF. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 280 OF, Pibeand 210 FU, Vibe 200 OF, Storspove 43 FU. Dieter Maaszen
Helnæs Fyr og havet ud for: Ederfugl 2000 R, Sortand 100 R, Sølvmåge 1000 R. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs, Halen: Fiskehejre 1 R, Pibeand 29 R, Gråand 8 R, Storspove 40 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs, havet ud for Maden: Hvinand 2 M R, Rødben 1 FU, Sølvmåge 14 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs, Rørmose: Sangsvane 8 FU, Hjejle 8 R, Vibe 40 R. Per Damsgaard-Sørensen
Egebjerggård/Haveskov: Sjagger 120 R. Ella Mikkelsen
Flyvesandet: Gråand 9 R, Ederfugl 5 R, Havlit 8 R, Sortand 78 R, Fløjlsand 4 R, Hvinand 25 R, Toppet Skallesluger 7 R, Musvåge 1 R, Fasan 7 R, Rødhals 1 R, Blåmejse 1 R, Skovskade 1 R. Ella Mikkelsen
Lindø + vade v/Jersore: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 7 R, Gravand 15 R, Gråand 26 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 116 R, Storspove 46 R, Hættemåge 140 R, Sølvmåge 14 R, Svartbag 2 R, Gråkrage 203 R, Bogfinke 1 R, Bjergirisk 130 R. Ella Mikkelsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Skarv 84 R, Sangsvane 118 R, Grågås 560 R, Gravand 133 R, Pibeand 82 R, Gråand 600 R, Hvinand 210 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 R, Vandrefalk 2 R, Blishøne 4 R, Strandskade 10 R, Hjejle 100 R, Vibe 200 R, Almindelig Ryle 120 R, Storspove 238 R, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 4 R, Ringdue 12 R, Gråkrage 36 R, Stær 12 R, Grønirisk 3 R, Bjergirisk 120 R. Ella Mikkelsen
Roerslev: Sangsvane 156 R, Hjejle 140 R. Ella Mikkelsen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 4/12-2008:                    
           Europæiske landbrugsfugle lider under landbrugspolitikken
           Sky og sjældne sædgæs viser større tillid
          
Hæderspris til afrikanske miljøforkæmpere


                Lille kobbersneppe Agernæs

Ny Gesinge: Vibe 110 OF. Poul Rasmussen
Vornæs, Taasinge
: Rød Glente 1 OF. Poul Rasmussen
Bøjden Nor (13:30): Taffeland 250 R, Troldand 1600 R, Bjergand 1400 R. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø (12:00): Havørn 3 R (2 AD, 1 1K). Ella Mikkelsen
Sundet, Faaborg (11:15-12:00): Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 7 R, Knopsvane 54 FU, Knarand 20 FU, Skeand 4 FU, Taffeland 50 R, Troldand 2000 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 300 FU . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Odense Å, Fruens Bøge Skov (11:45): Mandarinand 4 R (2,hun+2han), Vandstær 1 FU. Erik Eshof, Dieter Maaszen
Nærå Strand/Agernæs Flak, Nørreby Hals: Vandrefalk 1 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø: Sangsvane 22 R, avørn 3. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor: Knopsvane 3 R, Sangsvane 7 R, Grågås 400 R, Canadagås 9 R, Taffeland 250 R, Troldand 1600 R, Bjergand 1400 R. Ella Mikkelsen
Fruens Bøge
: Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen


              Hvinand Bogense

Mandag den 8. december 2008.

Tange åens udløb, Lundeborg (14:00-15:00): Ederfugl 15 R, Toppet skallesluger 6 R, Hvinand 3 R, Grågås 85 N. Poul Brugs
Brændegård sø
(11:10-11:35): Havørn 3 R (2 gamle 1 ung). Aage Wichmann
Arreskov sø ved Sollerup (10:25-10:40): Lille Skallesluger 10 R (Hunner), Havørn 1 OF (Gammel). Aage Wichmann
Bøjden Nor + havet (10:20-11:50): Fiskehejre 6 FU, Knopsvane 3 FU, Sangsvane 5 FU, Grågås 270 FU/R, Canadagås 8 FU, Gråand 180 FU/R, Spidsand 4 R, Pibeand 50 FU, Krikand 25 FU/R, Taffeland 250 R, Bjergand 1500 R, Troldand 1500 R, Ederfugl 100 FU, Sortand 1 T, Havlit 5 FU, Toppet Skallesluger 10 R, Vibe 10 R, Grønirisk 12 FU, Marsvin 2 FU . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Næsbyhoved Skov, Havnen (14:00): Isfugl 1 OF. Bent Juhler
Nørreby Hals (12:20): Blå Kærhøg 1 R (Brun), Vandrefalk 1 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Nærå Strand/Agernæs Flak, Nørreby Hals. Blå Kærhøg 1 BR R, Vandrefalk 1 R. Jens Bækkelund
Nørreby: Sangsvane 125 R (NV for byen. Heraf 18 juv.). Jens Bækkelund

               Min ringdue som besøger os hver dag.  Vh Poul Brugs, Lundeborg       Foto: Poul Brugs


               Mørkbuget knortegås, Nærå Strand

Søndag den 7. december 2008.

Valdemar Slot (09:10-09:25): Havørn 2 R JUV (De to ørne sad i et fritstående træ på markerne sydvest for det lille vådområde ved slottet. Ørnene havde selskab af 20-30 krager. De lettede da et par fodgængere kom for nær. De fløj dog kun til det nærmeste skovbryn. Helt skånsk morgenstemning.). Esben Eriksen
Ny Gesinge, Taasinge
: Hjejle 700 R. Poul Rasmusssen
Gulstav
(12:00-14:00): Fjeldvåge 1 FU, Nøddekrige 1 FU. Ella-Maria og Leif Bisschop-Larsen
Hundstrup Å v. Gundestrup Mølle
(13:00): Bjergvipstjert 1 R. Niels Bomholt
Lundegaard, Broby
(15:30): Vibe 250 R, Ravn 1 R. Erik Danielsen
Espe
: Musvåge 1 (badede i en lavvandet sø), Allike 50, Råge 100, Solsort 12, Husskade 1, Ringdue 2, Musvit 2, Stor Flagspætte 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sollerup Enge, Arreskov Sø, Doffyn tur
(11:00-13:00): Lille Skallesluger 11 R, Havørn 1 OF (Kl 12.40), Isfugl 2 OF, Halemejse 18 FU, Stor Tornskade 1 FU, Ravn 4 OF. Børge L. Rasmussen, Ella Mikkelsen, Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Brændegård Sø, Doffyn tur (09:00-10:30): Knarand 4 R, Havørn 2 R AD, Havørn 1 R JUV, Ravn 20 R. 31 deltagere, Børge L. Rasmussen, Ella Mikkelsen, Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Seden Strand (12:40-13:00): Knopsvane 1000 R, Blishøne 1350 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø, set fra Stige Ø (12:15): Vandrefalk 1 R (12:30), Vibe 650 OF. Dieter Maaszen
Odense, Stige Ø (12:10): Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen
Odense, Bågø Havekolonier (11:35-11:55): Skovhornugle 18 R. Dieter Maaszen
Selleberg, Marslev (11:00-11:45): Grønspætte 1 HØ. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Juelsberg skov: Ravn 2 R. Eske Frank Morthensen
Juelsberg gods: Stillits 41 FU, Kernebider 8 FU. Eske Frank Morthensen
Grævlingevænget 66, Nyborg: Silkehale 26 OF. Edda Riiser, Nico, Eske Frank Morthensen
Bogense Havn: Lille Lappedykker 6 R, Skarv 12 R, Gråand 18 R, Hvinand 6 R. Erik Danielsen, Erhardt Ecklon
Flyvesandet: Rødstrubet Lom 13 V, Gråstrubet Lappedykker 7 R, Sangsvane 8, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3 R, Pibeand 2 V, Ederfugl 1500 R, Havlit 36 R, Sortand 70 R, Fløjlsand 30 R, Hvinand 28 R, Toppet Skallesluger 36 R, Spurvehøg 1 R, Strandskade 6 R, Almindelig Ryle 24 V, Lille Kobbersneppe 1 R, Alk 1 V, Skovhornugle 1 R, Stor Flagspætte 3 R, Bjergirisk 80 R, Snespurv 2 TI. Erik Danielsen, Erhardt Ecklon
Mågeøerne: Grågås 41, Knortegås, Lysbuget (hrota) 38 R, Gravand 10 R, Krikand 150 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 86 R, Stor Præstekrave 11 R, Storspove 37 R, Rødben 60 R, Stenvender 18 R, Skærpiber 2 R. Erik Danielsen, Erhardt Ecklon
Nærå Strand/Agernæs Flak: Skarv 54 R, Sangsvane 124 R, Grågås 30 R, Bramgås 48 R, Knortegås Mørkbuget (bernicla) 1 R, Gravand 186 R, Pibeand 8 R, Gråand 320 R, Spidsand 1 M R, Skeand 1 R, Hvinand 90 R, Duehøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 16 R, Hjejle 1000 R, Strandhjejle 6 R, Vibe 200 R, Islandsk Ryle 22 R, Almindelig Ryle 1400 R, Storspove 336 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 5 R, Ringdue 20 R, Sanglærke 4 R, Skærpiber 3 R, Gråkrage 30 R, Stær 1 FU, Bjergirisk 300 R. Erik Danielsen, Erhardt Ecklon
Nørre Nærå: Sangsvane 150 R, Grågås 100 R. Erik Danielsen, Erhardt Ecklon
Nørreby: Bomlærke 1 R. Erik Danielsen, Erhardt Ecklon

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Skårupøre Sund
: Lille Lappedykker 40 FU, Knopsvane 60 R, Hvinand 145 FU, Isfugl 3 FU. Arne Bruun
Sortemosen
: Grågås 12 NV, Pibeand 30 R, Stor Skallesluger 8 R, Kernebider 1 R. Hans Rytter
Fagsted Lung
: Fiskehejre 1 R, Sangsvane 5 OF, Musvåge 2 R, Ringdue 10 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 3 R, Fuglekonge 1 R, Blåmejse 2 R, Gråkrage 3 R, Ravn 1 R, Bogfinke 6 R, Grønirisk 4 R, Grønsisken 1 R, Gulspurv 10 R. Niels Bomholt
Fiskerup Skov
: Musvåge 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Fuglekonge 12 R, Halemejse 2 R, Sumpmejse 2 R, Topmejse 2 R, Blåmejse 3 R, Musvit 2 R, Spætmejse 2 R, Korttået Træløber 2 R, Skovskade 2 R, Ravn 3 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt
Arreskov Sø
: Lille Skallesluger 11 R, Havørn 1 OF (kl 12.40 ). Børge L. Rasmussen, Ella Mikkelsen, Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Arreskov Sø: Lille Skallesluger 11 R, kl. 12.40 Havørn 1 OF, Vandrikse 1 KA, Isfugl 2 R. Ella Mikkelsen
Hundstrup Å (Gundestr.M-Vej44): Bjergvipstjert 1 R. Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 7 R, Kortnæbbet Gås 1 R, Grågås 225 R, Pibeand 165 R, Krikand 150 R, Taffeland 32 R, Troldand 1100 R, Hvinand 42 R, Lille Skallesluger 6 R, Stor Skallesluger 1 R, Musvåge 3 R, Vibe 28 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Skovskade 1 R. Peder Rasmussen
Brændegård Sø: Skarv 2 OF, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 1 JUV R, Sangsvane 36 , Grågås 200 OF, Gravand 1 R, Knarand 4 R, Krikand 75 R, Gråand 100 R, Troldand 80 R, Hvinand 2 FU, Stor Skallesluger 5 R, Havørn 3, Musvåge 5, Tårnfalk 2 OF, Fasan 8 R, Vibe 4 OF, Hættemåge 3 R, Svartbag 2 , Ringdue 40 OF, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 2 R, Musvit 2 FU, Allike 6 OF, Gråkrage 11, Ravn 20, Bogfinke/Kvækerfinke 15 OF, Grønirisk 2 OF, Grønsisken 12 OF, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 T HØ. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Halemejse 15 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Sangsvane 22 R, Knarand 4 R, Havørn 3 R, Ravn 20 OF. 31 deltagere, Børge L. Rasmussen, Ella Mikkelsen, Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Brændegård Sø
: Fiskehejre 2 R, Sangsvane 22 R, Grågås 242 R, Gravand 1 R, Knarand 4 R, Krikand 150 R, Gråand 128 R, Hvinand 2, Stor Skallesluger 1 R, Havørn 3, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Svartbag 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Sumpmejse 1 R, Gråkrage 6 R, Ravn 20 R. Ella Mikkelsen
Silkeå: Fiskehejre 1 R. Ella Mikkelsen
Sollerup: Fiskehejre 4 R, Grågås 8 OF, Musvåge 4 R, Sjagger 100 R, Halemejse 18 FU, Musvit 1 R, Stor Tornskade 1 R, Ravn 4 OF, Bogfinke 2 R, Grønirisk 8 R, Gulspurv 3 R. Ella Mikkelsen
Sollerup: Halemejse 18 FU, Stor Tornskade 1 FU. Børge L. Rasmussen, Ella Mikkelsen, Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Svanninge Bakker: Musvåge 3 R, Stor Flagspætte 1 FU, Fuglekonge 1 FU, Halemejse 9 FU, Blåmejse 2 FU, Korttået Træløber 2 FU. Peder Rasmussen
Sydf. Øhav: Rødlok: Hvinand 22 R, Musvåge 1 R. Peder Rasmussen
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Lille Lappedykker 5 R, Gråand 7 R, Musvåge 1 R, Blishøne 10 R, Ringdue 41 R, Grønspætte 1 KA, Sanglærke 9 OF, Solsort 4 R, Vindrossel 4 R, Sumpmejse 5 R, Musvit 6 R, Spætmejse 1 KA, Skovskade 3 KA, Råge 25 R, Gråkrage 8 R, Skovspurv 4 R, Bogfinke 20 R, Kvækerfinke 1 R, Stillits 5 FU, Gulspurv 3 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Dalby:  Halemejse 10 FU (Mosegaardsvej/foderplads). Bo K. Stephensen
Fyns Hoved: Dobbeltbekkasin 1 FU, Solsort 10 FU. Bo K. Stephensen
Fyns Hoved, Sommerhusområdet: Silkehale 8 FU, Lille Korsnæb 7 FU. Bo K. Stephensen


              Spætmejse på foderbrættet

Lørdag den 6. december 2008.

Bjernemark: Sangsvane 74 R, Grågås 30 R
Horseskov
: Stor Flagspætte 1 R, Skrubtudse 1 død (trafikdræbt fornylig)
Svendborgsund ved Iholm
: Lille Lappedykker 6 R (Ud for Skovsbostrand - Sætting Strandvej),  Fiskehejre 8 R (sydsiden af Iholm), Hvinand 6 R, Stor Skallesluger 1 M R, Blishøne 500 R, Hættemåge 200 R
Vejlen Taasinge
: Sangsvane 3 OF, Gråand 14 R, Troldand 30 R, Spurvehøg 2 FU, Vibe 26 OF
Søbo Sø
(11:30-12:05): Troldand 122 R, Stor skallesluger 2 R, Fiskehejre 3 R. Leif Kristensen
Brændegaard Sø: Havørn 2 R ( Jeg var ved Brændegård Sø, men der var som andre steder meget tåget. Jeg kunne dog i disen se 2 Havørne ude på øen). Leif Kristensen
Brændegaard Sø (15:00-15:15): Havørn 3 R (2 ad + 1 juv), Ravn 19 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø (13:20-14:40): Knarand 8 R, Havørn 2 R (1 ad + 1 juv), Duehøg 1 R, Ravn 5 OF
Egensedybet (13:50): Hvinand 180 R. Ella Mikkelsen
Ølundgård inddæmning (12:15-13:50): Pibeand 384 R, Knarand 8 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Vandrefalk 1 R hun, Stor Regnspove 124 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstranden (10:20-12:15): Kragefugl sp. 1200 R. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Hav øst for Thurø: Pibeand 15 R, Gråand 40 R, Fløjlsand 6 R, Hvinand 25 FU. Arne Bruun
Thurø Bund: Lille Lappedykker 96 FU, Knopsvane 13 R, Pibeand 6 FU, Krikand 25 R, Blishøne 500 FU. Arne Bruun
Thurø Rev: Sangsvane 1 Ø, Pibeand 70 R, Krikand 53 R, Strandskade 1 R, Rødben 1 R, Hvidklire 1 FU, Skærpiber 6 FU, Bjergpiber 1 FU (Med skærpiberne nær spidsen, men fløj ind over engen med en anden piber ), Snespurv 1 R. Arne Bruun
Arreskov Sø: Fiskehejre 2 R, Stor Skallesluger 6, Havørn 3 (først gik en ad mod rede, 10 min efter kom der en fra området stærkt forfulgt og til sidst angrebet af en anden ad), Musvåge 9 R, Tårnfalk 2 R, Vandrefalk 1 R (på Bredholdt fløj mod syd), Ringdue 170 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 25 M R (rigtigt mange hanner i hegnene på Bredholdt), Halemejse 2 R, Allike 60 R, Grønsisken 60 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: 2 ad + 1 juv Havørn 3 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 4 R, Ravn 19 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Knopsvane 1 JUV R, Sangsvane 26 R, Gravand 1 R, Knarand 8 R, Gråand 350 R, Troldand 18 R, Hvinand 1 M FU, Stor Skallesluger 6 R, Havørn 2, Duehøg 1 R, Musvåge 4 , Fasan 20 FU, Stormmåge 2 R, Svartbag 2 , Ringdue 14 R, Gærdesmutte 1 R HØ, Rødhals 1 R HØ, Solsort 3 , Musvit 5 FU, Skovskade 3, Gråkrage 20, Ravn 5, Bogfinke 1 OF, Grønsisken 35 OF, Dompap 2 R HØ, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Egensedybet: Hvinand 180 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand: Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Grågås 7 OF, Gravand 10 R, Pibeand 12 R, Krikand 9 R, Gråand 1 R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 1 R, Vibe 106 R, Storspove 1 OF, Hættemåge 209 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 2 R, Ringdue 14 R, Sjagger 12 R, Blåmejse 1 R, Husskade 1 R, Kragefugl sp. 1200 R, Dompap 1 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 26 R, Bramgås 1 FU, Gravand 2 R, Pibeand 384 R, Knarand 8 R, Krikand 98 R, Gråand 14 R, Troldand 11 R, Blå Kærhøg 1 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 F R, Fasan 2 R, Blishøne 6 R, Strandskade 5 R, Vibe 220 R, Storspove 124 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 14 R, Svartbag 1 R, Ringdue 8 R, Solsort 1 R, Blåmejse 1 R, Råge 1 R, Gråkrage 16 R. Ella Mikkelsen


              Havørn ved Sollerup d. 5. december

Fredag den 5. december 2008.

Ny Gesinge, Taasinge: Hjejle 700. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Havørn 1 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Vornæs, Taasinge (12:00): Rød glente FU, Ravn 1 HØ. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Snarup: Musvåge 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Sangsvane 2 R, Krikand 100 R, Skeand 42 R (Foran slottet), Hvinand 8 R, Lille Skallesluger 2 R (Han + Hun), Stor Skallesluger 2 R (Han + Hun), Havørn 1 AD R, Vandrikse 2 R HØ, Hættemåge 30 R,  Sølvmåge 2000 R (Skønnet antal)
Brændegård Sø: Fiskehejre 2 R, Sangsvane 24 R, Krikand 60 R, Gråand 80 R, Hvinand 2 R, Stor Skallesluger 4 R, Havørn 1 1K R (På øen), Musvåge 2 R, Vandrefalk 1 1K S (Mobbet af ravne og krager og fortsatte mod syd), Ringdue 90 R, Gråkrage 30 R, Ravn 40 R (Flest på engen mod syd).Gulspurv 12 R
Bøjden Nor: Fiskehejre 2 R, Sangsvane 13 R, Grågås 300 R, Canadagås 9 R, Pibeand 20 R, Krikand 8 R, Gråand 80 R, Taffeland 200 R, Troldand 1500 R, Bjergand 1200 R, Tårnfalk 1 R
Silkeå: Knopsvane 1 R, Sangsvane 18 R
Sollerup: Fiskehejre 6 R, Havørn 1 JUV R, Musvåge 9 FU (FU på regnorm?), Sumpmejse 1 FU på Rødel, Stor Tornskade 1 R (På engen med de to højlandske kvæg), Grønsisken 3 FU på Rødel
Bøjden Nor + havet (08:50-10:40): Toppet Lappedykker 20 FU, Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 5 FU/R, Sangsvane 12 R, Grågås 270 FU/R, Canadagås 9 R, Gråand 100 FU/R, Spidsand 5 FU, Pibeand 70 FU, Krikand 25 FU, Taffeland 200 R, Bjergand 1500 R, Troldand 1500 R, Ederfugl 50 FU, Sortand 2 T, Toppet Skallesluger 4 R, Blishøne 30 FU, Hjejle 80 R, Lomvie 1 R, Alk 3 R Alk/Lomvie Ph, Gærdesmutte 3 FU, Vindrossel 10 FU, Grønirisk 7 FU, Bjergirisk 12 FU, Stor Gråsisken 3 T. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Husby Strand / Wedellsborg (13:15): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Lene Thomsen, Frits Thomsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Bispeenge: Skarv 11 FU, Vibe 28 FU, Gærdesmutte 1 OF, Skovskade 2 OF. Gunhild Brink


           Gråkrage x Sortkrage - (Corvus cornix x Corvus corone) fra skolen i dag.

Torsdag den 4. december 2008.

Svendborgsund ud for Christiansmindestien (08:30): Skarv 400 FU (Fællesfisker mod øst starten fra Frederiksø)
Thurø By, skolen
: Sortkrage (Gråkrage x Sortkrage) 1 R
Vejlen, Taasinge
(14:30): Havørn 2 R, Rød glente 1 R, Silkehale 1. Henrik Knudsen
Sundet, Faaborg
(11:00-12:00): Skarv 6 FU/R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 63 FU, Gråand 35 FU/R, Knarand 12 FU, Skeand 6 FU, Krikand 1 FU, Taffeland 35 R, Troldand 1500 R, Blishøne 400 FU, Hættemåge 40 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 40 R, Isfugl 2 FU, Vindrossel 5 FU . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Stige Nistedvej (08:25-08:55): Ringdue 3600 OF (Fra overnatningsplads)
Sorgenfribækken, Fr.Bøge Skov (12:30): Vandstær 1 R. Dieter Maaszen
Sorgenfribækken, Fr. Bøge Skov (10:15-10:20): Isfugl 1 FU, Vandstær 1 R. Aage Wichmann
Stige, Nistedvej (08:25-08:55): Ringdue 3100 OF (Overnatningsted). Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Bjernemark, Taasinge: Sangsvane 42 R, Musvåge 2 R. Peder Rasmussen
Monnet, Taasinge: Gravand 19 R, Pibeand 35 R, Spidsand 13 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Storspove 18 R. Peder Rasmussen
Ny Gesinge, Taasinge: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 R, Hjejle 950 R, Vibe 2 R. Peder Rasmussen
Søby Monnet, Taasinge: Gravand 9 R, Pibeand 115 R, Spidsand 11 R, Musvåge 3 R, Storspove 65 R, Sjagger 125 R. Peder Rasmussen
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 2 R, Knopsvane 3 R, Krikand 22 R, Gråand 30 R, Taffeland 6 R, Troldand 65 R, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 2 R, Isfugl 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Dompap 4 R. Peder Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Fiskehejre 1 R, Troldand 37 R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Rødben 1 R. Peder Rasmussen
Vårø, Taasinge: Grågås 400 R, Bramgås 190 R, Vibe 140 R, Tyrkerdue 1 R. Peder Rasmussen
Stige By: Ringdue 3100 OF. Dieter Maaszen


             Bramgæs NØ for Vårø, Taasinge

Onsdag den 3. december 2008.

Lundby, Taasinge: Sangsvane 60 R, Musvåge 1 R, Sjagger 60 R
Monnet, Taasinge
: Fiskehejre 2 R, Grågås 12 OF, Gravand 26 R, Musvåge 2 R, Vibe 20 OF, Storspove 4 R, Ringdue 30 R, Stor Flagspætte 1 R, Skærpiber 1 R, Sjagger 40 R, Grønirisk 6 R, Bjergirisk 6 R
Vårø, Taasinge
: Grågås 160 R, Canadagås 18 R, Bramgås 180 FU, Musvåge 1 R
Spodsbjerg havn, Langeland
(15:30): Kaspisk måge 1 R 1K, Bjergpiber 1 R RI, Skærpiber 2 R. Henrik Knudsen
             Havørneparret i slud - herligt foto.     Foto: Tom Willestofte
Brændegård Sø
: Havørn 2 AD + 1 1K, Duehøg 1 R, Stor skallesluger 3 R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 2 R. Tom Willestofte
Arreskov Sø
: Toppet Lappedykker 13 R, Skarv 5, Knopsvane 1 AD R, Sangsvane 2 AD R, Grågås 161 R, Krikand 60 R, Gråand 400 R, Skeand 76 R, Troldand 175 R, Hvinand 17 R, Lille Skallesluger 3 BR R, Tårnfalk 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Gulspurv 16 R. Erik Ehmsen
Espe: Solsort 16 (spiste nedfaldsæbler i haven). Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:30-10:00): Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 32 FU, Grågås 2 FU, Grågås 4 T, Gravand 10 FU, Gråand 22 FU, Pibeand 11 FU, Krikand 4 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Spurvehøg 1 FU, Blishøne 30 FU min, Almindelig Ryle 5 FU, Stor Regnspove 4 FU/R, Rødben 22 FU, Hættemåge 30 FU/R, Sølvmåge 35 FU/R, Svartbag 10 R, Ravn 1 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Stige Nistedvej (08:25-08:55): Ringdue 3600 OF (Fra overnatningsplads). Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Stige By: Ringdue 3600 OF. Dieter Maaszen
Dørholm & Dørholmbugten: Knopsvane 16 FU, Gravand 2 FU, Pibeand 4 R, Fjeldvåge 1 R V. Per Damsgaard-Sørensen
Firtalsstrand: Fiskehejre 1 R, Grågås 469 R, Gravand 4 FU, Pibeand 38 FU, Krikand 14 R, Vibe 58 R, Hættemåge 20 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 1 R, Gråkrage 9 R. Per Damsgaard-Sørensen
Lumby Inddæmmede Strand: Vindrossel 20 R. Per Damsgaard-Sørensen
Sohovedbugten: Blishøne 500 R. Per Damsgaard-Sørensen
Ølundgårds Inddæmning: Knopsvane 1 OF, Grågås 3 R, Bramgås 1 FU, Gravand 9 FU, Pibeand 500 FU, Krikand 4 R, Gråand 17 R, Stor Skallesluger 1 FU, Musvåge 1 OF, Vandrefalk 1 R, Blishøne 4 R, Strandskade 8 R, Vibe 2 R, Storspove 23 FU, Hættemåge 1 R, Gråkrage 3 R. Per Damsgaard-Sørensen
Nyborg Strand: Vandrefalk 1 S (Fløj langs stranden mod syd med generende krage efter sig.). Steen Flex
Bogense: Isfugl 2 R (På stranden mellem kirken og Østerø. ). Jens Bækkelund
Fællesskov: Ravn 1 R. Jens Bækkelund
Jerstrup Skov: Ravn 2 R. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Hvinand 95 R. Jens Bækkelund


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 25/11-2008:                    
           Mindst 21 par havørne har ynglet i Danmark
           DOF Ungdom ørnetur 2008
           Besøg din forening – og gør et fund!


               Havørn hun Brændegaard Sø       Foto: Erik Thomsen

Tirsdag den 2. december 2008.

Monnet, Taasinge: Mosehornugle 1 R (obs fra studerende fra Dalum Landburgssskole, Solveig), Ræv 1 FU. Poul Rasmussen
Gulstav
(14:00-15:45): Knarand 5 R, Hvid Vipstjert 2 R (Sammnen med skærpibere), Vindrossel 10 R, Nøddekrige 1 HØ, Nordlig Gråsisken 72 R. Niels Bomholt
Tryggelev nor
(11:40-13:30): Blå Kærhøg 1 R hun. Niels Bomholt
Siø
(10:45-11:00): Hjejle 270 R. Niels Bomholt
Svanninge Bakker/Bjerge
(09:30-11:30): Stor Flagspætte 2 FU, Solsort 5 FU, Misteldrossel 1 FU, Fuglekonge 10 FU, Halemejse 20 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 10 FU, Musvit 6 FU, Korttået Træløber 2 FU, Stor Tornskade 1 FU, Bogfinke 5 FU, Stor Gråsisken 30 FU, Dompap 5 FU . Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Odense å, Dalum (11:45-14:30): Grønbenet Rørhøne 24 R, Spætmejse 12 SY. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Gulstav: Knopsvane 2 R, Grågås 150 R, Pibeand 28 FU, Knarand 5 R, Musvåge 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 3 R, Skærpiber 2 R, Hvid Vipstjert 2 R ( rst med skærpiber i havstokken 1 ad + 1 juv ), Silkehale 9 TF, Rødhals 1 R, Solsort 10 R, Sjagger 4 R, Vindrossel 10 R, Fuglekonge 7 FU, Halemejse 5 FU, Blåmejse 7 FU, Musvit 1 FU, Nøddekrige 1 R HØ, Gråkrage 100 R NAT, Stær 40 T NAT, Stillits 5 FU, Stor Gråsisken 72 FU. Niels Bomholt
Siø: Sangsvane 11 R, Grågås 450 R, Bramgås 1 R, Hjejle 270 R, Vibe 25 R, Storspove 1 R. Niels Bomholt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 1 R, Knopsvane 12 R, Grågås 200 R, Bramgås 200 R, Knortegås 3 R, Pibeand 93 R, Krikand 51 R, Gråand 50 R, Spidsand 2 R, Taffeland 28 R, Troldand 66 R, Bjergand 1 R, Hvinand 6 R, Stor Skallesluger 1 R, Blå Kærhøg 1 F R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 37 R, Hættemåge 9 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 2 OF, Rødhals 1 R, Solsort 7 R, Sjagger 1 R, Vindrossel 5 R, Blåmejse 2 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 R, Grønirisk 2 R. Niels Bomholt
Ulbølle: Tyrkerdue 18 R. Niels Bomholt
Odense Å(fra Dalumvej-Åsum): Lille Lappedykker 1 R, Gråand 120 R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 24 R, Blishøne 22 R, Hættemåge 49 R, Ringdue 15 R, Stor Flagspætte 3 R, Gærdesmutte 4 R, Rødhals 1 R, Solsort 12 R, Blåmejse 9 R, Musvit 15 R, Spætmejse 12 SY, Skovskade 2 R, Husskade 6 R, Allike 6 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 6 R, Grønsisken 55 FU, Dompap 1 KA. Ella Mikkelsen


             Gærdesmutten, der er nabo til Bjergpiberen ved Spodsbjerg nordmole

Mandag den 1. december 2008.

Christiansminde, Svendborg: Lille Lappedykker 6 R, Gråand 30 R
Vejlen, Taasinge (15:40): Havørn 1 R JUV. Poul Rasmussen
Thurø By, dæmningen: Lille Lappedykker 26 R, Toppet Skallesluger 6 R
Lunkebugten
: Havørn 1 6k+ fanger Blishøne, Duehøg 1. Ole Goldschmidt
Brændegaard Sø
: Havørn 1 AD Hun. Erik Thomsen
Brændegård Sø
(11:00-11:40): Havørn 2 R (1 juv+ 1 ad), Blå Kærhøg 1 FU (11:50), Ravn 1 OF. Dieter Maaszen
Nakkebølle Inddæmning
(09:20-10:10): Knarand 2 R. Dieter Maaszen
Stågerup
(08:10): Ravn 2 OF. Dieter Maaszen
Nord for Hundtofte: Ravn 8 (trak mod øst). Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Faaborg Fjord
(09:50-11:15): Lille Lappedykker 50 FU min, Toppet Lappedykker 30 FU min, Skarv 34 R, Knopsvane 20 FU, Grågås 67 Ø, Knortegås 8 FU, Gråand 20 FU, Pibeand 10 FU, Krikand 23 R, Troldand 10 R min, Ederfugl 30 FU min, Hvinand 61 FU, Stor Skallesluger 1 FU, Toppet Skallesluger 22 FU, Blishøne 500 FU, Hjejle 55 R, Sølvmåge 60 R, Svartbag 10 R, Engpiber 1 FU, Skærpiber 1 FU, Sjagger 40 FU, Sangdrossel 1 FU, Vindrossel 10 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Dalene, Roerslev (13:30): Ravn 1 R (Desuden 9 musvåger på mark nord for skoven, sandsynligvis FU på regnorme). Kresten Madsen
Bogø Kolonihaver: Skovhornugle 6 R. Peter Oxholm
Gyldensteens enge (13:30-15:00): Blå Kærhøg 2 FU (1 han+1 brun), Vandrefalk 1 R AD hun. Jens Bækkelund
Gyldensteens marker (13:00): Grågås 1250 FU. Jens Bækkelund 

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Skårupøre Sund: Lille Lappedykker 8 R, Hvinand 55 R, Toppet Skallesluger 21 R, Stor Skallesluger 1 R, Musvåge 2 R, Isfugl 2 R, Grønirisk 45 R. Peder Rasmussen
Brændegård Sø: Sangsvane 15 R, Havørn 2 R (1 juv r,+ 1 ad r), Blå Kærhøg, Brun 1 FU, Ravn 1 OF, Grønsisken 20 FU. Dieter Maaszen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 7 FU, Knarand 2 R, Gråand 90 R, Troldand 960 FU, Lille Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 7 FU, Svartbag 1 FU. Dieter Maaszen
Odense, matrikelobs: Topmejse 1 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Gyldensten Gods: Blisgås 70 FU, Grågås 1250 FU, Bramgås 65 FU, Vibe 80 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 1 R, Grågås 27 R, Pibeand 4 R, Krikand 20 R, Gråand 6 R, Hvinand 2 R, Blå Kærhøg 2 , Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 F AD R, Vibe 1 R, Almindelig Ryle 11 R, Storspove 35 R, Rødben 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 10 R. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (hrota) 56 FU. Jens Bækkelund


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk