Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 49. - 1. ( 1. december - 31. december 2019).                     Sidst opdateret 03 januar 2020 23:18:11 

 

DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 30/12 - 2019:
               Handleplanen halter: Bestanden af mårhunde er ved at løbe løbsk i Danmarks bedste fugleområder
              
Vintertælling af glenter: Røde rovfugle skal registreres ved sengetid
               VIDEO: Nøddekrige - sjælden vintergæst


     

Tirsdag den 31. december 2019          Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:58

Kogtved, matriklen: Gransanger 1 R
Svendborgsund ved Iholm: Gråand 90 R, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 60 FU T
Lundeborg havn: Hvinand 1 R FU. Poul Brugs Rasmussen 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R. Jacob Sterup
Bøllemosen (Sydfyn): Grågås 555 R. Arne Bruun
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane 1 R, Havørn 2 AD FU. Leo L. Hansen
Hagenskov Slotsmølle: Vandrefalk 1 R. Thomas Kampmann
Klise Nor: Sølvhejre 1 R, Sjagger 850 R. Ole Goldschmidt
Knudshoved Færgehavn:
Sortgrå Ryle 18 FU. Leif Kristensen 
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 12 FU, Duehøg 1 OF. Johnny Meilvang Lawcock
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 12 FU, Duehøg 1 OF. Per F. Kristensen
Lakkendrup Skov/Charlottenlund: Blå Kærhøg 1 BR N. Arne Bruun
Monnet, Tåsinge: Bramgås 2600 FU, Spidsand 25 R, Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Påø Enge (tørre): Grågås 960 R, Sjagger 300 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing: Silkehale 48 R. Ole Goldschmidt
Skovsgård: Vandrefalk 1 M 1K OF. Ole Goldschmidt
Sortemosen (Sydfyn): Blå Kærhøg 1 BR R. Arne Bruun
Stavids Å (Vej 335 til Bredbjerg): Vandstær 1 FU. Flemming G. Andersen
Strib:
Søkonge 1 FU. Peter Hvenegaard
Strib:
Søkonge 1 FU. Michael L.J. Glentedal
Strib:
Søkonge 1 FU. Kis Boel Guldmann
Strib:
Søkonge 1 FU. Erik Busk
Strynø: Bramgås 1500 FU. Stig Rubæk
Søgård Mose (Langeland): Vandrefalk 1 AD R. Jacob Sterup


      

Mandag den 30. december 2019          Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:57

Horseskov: Ringdue 2000 R
Vejlen, Tåsinge (10:00): Troldand 500+ FU OF, Gråand 25 FU. Christian og Poul Brugs Rasmussen
Monnet, Taasinge: Sølvhejre 1 R, Havørn 2 AD R, Storspove 64 R, Snespurv 3 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Bramgås 6000 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Gulstav: Silkehale 7 R. Ole Bo Olsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Botofte Skovmose: Knarand 124 R. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Bramgås 2300 FU, Troldand 1500 ,Bjergand 84 FU, Bjergand 2859 . Leif Kristensen
Bøjden Nor: Bramgås 2000 FU, Troldand 2000 R, Bjergand 2850 R. Gunnar Jørgensen
Bøsøre: Stenvender 2 FU. Eske Frank Morthensen
Caroline Amalielund:
Vandstær 1 R. Pierre Bentzen
Fjællebroen: Vindrossel 175 FU. Else Klint
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane 1 R, Lille Skallesluger 35 R, Skeand 49 R, Knarand 436 R, Sølvhejre 1 R, Havørn 2 R, Snespurv 10 R. Tim Hesselballe Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 22 , Skeand 39 FU, Knarand 442 R, Gråand 593 R, Krikand 137 R, Sølvhejre 1 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Pibeand 255 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Krikand 205 R. Kurt Due Johansen
Kohave v/Skovmøllevej: Ravn 3 OF. Kurt Due Johansen
Lillemølle (Ørbæk Å): Isfugl 1 R. Else Klint 
Lørup: Vandrefalk 1 AD R. Freya Mørup-Petersen
Munkebo: Silkehale 64 R. Peter Lillesø
Møsteskov/Hanneslund:
Rød Glente 13 R NAT. Leif Kristensen
Rudkøbing Havn: Silkehale 36 FU. Jan Sørensen 
Rønninge: Bjergvipstjert 1 R. Eske Frank Morthensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Kristensen
Thurø By, matriklen: Silkehale 10 FU ( på kvalkved og æbler). Arne Bruun
Tranekær: Havørn 2 R. Ole Goldschmidt
Strib: Søkonge 1 R. Tim Hesselballe Hansen
Trunderup:
Rød Glente 33 R NAT, Sort Glente 1 R NAT. Arne Bruun
Trunderup Dong:
Rød Glente 17 R NAT, Sort Glente 1 R NAT. Freya Mørup-Petersen


   

Søndag den 29. december 2019          Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:56

Svendborgsund ved Iholm: Sangsvane 2 R, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 8 FU, Grågås 1 R, Stor Skallesluger 3 , Lille Lappedykker 9 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Strandskade 1 R, Storspove 9 FU, Ravn 4 OF
Svendborgsund: Øresvin 1 R. Chris Cornaby
Vejlen , Tåsinge: Vandrefalk 1 F AD OF. Maria Gregersen
Ny Gesinge: Stær 85 R, Vindrossel 220 R, Sjagger 500 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vårø: Blisgås 21 R. Poul Vestergård Rasmussen
Purreskoven (14:00-14:30): Dompap 1 FU, Grønirisk 4 FU, Jernspurv 2 FU, Spætmejse 2 FU, Gråsisken 12 OF FU, Skovspurv 6 FU, Sumpmejse 4 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 4 FU, Ringdue 10 OF R, Solsort 1 FU, Bogfinke 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 2K R. Ole Goldschmidt
Bjernekrogen: Sangsvane 5 R, Storspove 5 FU. Per Damgaard Poulsen 
Blangstedgård: Isfugl 1 R. Kristoffer Hansen
Brændegård Sø: Knopsvane 24 , Sangsvane 9 , Grågås 2 R, Hvinand 4 FU, Lille Skallesluger 3 M OF, Stor Skallesluger 5 R, Taffeland 22 FU, Troldand 120 FU, Knarand 10 R, Pibeand 2 R, Gråand 70 R, Krikand 6 OF, Krikand 80 R, Fasan 1 FU, Fasan 1 R, Ringdue 18 R, Blishøne 36 FU, Fiskehejre 1 R, Sølvhejre 3 FU, Skarv 2 OF, Skarv 1 R, Musvåge 1 OF, Musvåge 1 R, Allike 9 OF, Ravn 1 OF, Gråkrage 2 FU, Gråkrage 1 OF, Musvit 1 R, Halemejse 4 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 FU, Solsort 4 FU, Solsort 2 R, Sjagger 2 OF, Skovspurv 5 FU, Bogfinke 2 OF, Bogfinke 1 F R, Dompap 1 OF, Grønsisken 6 OF, Gulspurv 2 FU. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Krikand 240 R,
Sølvhejre 6 R. Palle Bo Larsen
Caroline Amalielund: Vandstær 1 FU. Niels Andersen
Christiansminde: Hættemåge 30 FU, Ravn 2 R. Jacob Sterup
Dyreborg Vig: Pibeand 21 FU, Lille Lappedykker 22 FU, Toppet Lappedykker 3 R, Storspove 1 FU, Rødben 22 FU. Jacob Sterup
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Havørn 1 AD R. Palle Bo Larsen
Elmelund: Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 FU, Solsort 5 FU, Sjagger 50 FU, Stillits 2 R. Ella Mikkelsen 
Faaborg Fjord: Lille Lappedykker 40 FU. Jacob Sterup
Fårevejle: Sangsvane 24 R, Ravn 2 R, Sjagger 350 R. Ole Goldschmidt
Gudbjerg: Havørn 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Sangsvane 40 R. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav: Vandrikse 1 SY, Natugle 1 SY, Munk 1 R, Sangdrossel 1 R. Søren Bøgelund
Hav ved Tryggelev Nor: Sortand 30 R. Jan Sørensen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Storspove 1 R, Rødben, Islandsk (ssp. robusta) 4 R, Musvåge 1 FU. Bent Carstensen
Helnæs Bugt, Sønderfjord: Lille Lappedykker 27 FU, Havørn 1 OF. Jacob Sterup
Helnæs Fyr og havet ud for: Spurvehøg 1 M AD FU, Musvåge 2 R, Sortkrage 1 R, Skovspurv 40 R, Gulspurv 30 R. Bent Carstensen
Helnæs Made: Bramgås 1000 R, Storspove 25 R, Musvåge 2 R. Bent Carstensen
Helnæs Strand Sommerhusområde: Knopsvane 59 R, Sangsvane 8 R. Bent Carstensen 
Herringe: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Humble: Vindrossel 2 R, Solsort 1 FU, Sjagger 50 OF. Jan Sørensen
Hågerup Å (Karlsmosen - Sundsgård): Rød Glente 1 FU, Musvåge 1 R. Per Rasmussen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Knopsvane 9 R, Stor Skallesluger 23 FU, Gravand 5 FU, Gråand 51 FU, Blishøne 300 FU, Fiskehejre 1 R, Skarv 1 FU, Rødben 6 FU, Isfugl 1 FU, Vandrefalk 1 FU. Peter Lillesø
Kidholm v/Thurø: Knopsvane 2 AD R, Gravand 1 R, Fiskehejre 4 R, Skarv 9 R, Strandskade 4 R, Vibe 23 R, Svartbag 1 R. Jacob Sterup
Kidholm v/Thurø: Strandskade 6 R, Vibe 37 R, Rødben 1 R. Lars Kirk
Klingstrup Gods: Ravn 1 OF. Niels Andersen
Klise Nor: Gråmåge 1 2K R, Stær 1 OF. Ole Goldschmidt
Knold Nor: Troldand 90 FU, Lille Lappedykker 42 FU. Jacob Sterup
Kølstrup: Musvåge 1 R. Peter Lillesø
Møsteskov/Hanneslund: Havørn 1 IMM R,
Rød Glente 19 R NAT (Læs sidste nyt fra Per Rasmussen), Musvåge 2 R, Ravn 40 R NAT, Kragefugl sp. 500 OF. Per Rasmussen
Lindelse: Sjagger 650 R. Ole Goldschmidt
Lindelse: Bramgås 10 OF, Ringdue 1 OF, Skarv 7 S, Stor Flagspætte 1 R, Råge 16 OF, Gråkrage 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 8 FU, Musvit 4 FU, Halemejse 2 FU, Fuglekonge 2 FU, Gærdesmutte 3 FU, Rødhals 1 SY, Vindrossel 14 FU, Vindrossel 9 OF, Solsort 12 FU, Sjagger 6 OF, Gråspurv 1 FU, Skovspurv 33 FU, Bogfinke 6 FU, Dompap 1 FU, Grønirisk 2 FU, Stillits 2 OF, Grønsisken 1 OF, Gulspurv 1 OF. Jan Sørensen
Lystbådehavnen - Svbg.: Toppet Lappedykker 1 R. Jacob Sterup
Munkebo: Silkehale 51 R. Peter Lillesø
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 49 FU. Jacob Sterup
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 AD R. Jacob Sterup
Nakkebølle Inddæmning: Sangsvane 8 R, Lille Skallesluger 4 , Vandrikse 1 R, Sølvhejre 1 FU, Havørn 2 AD R, Ravn 1 OF. Palle Bo Larsen
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Topmejse 1 R, Blåmejse 4 FU, Musvit 10 FU, Sjagger 200 R. Palle Bo Larsen
Ny Gesinge: Stær 85 R, Vindrossel 220 R, Sjagger 500 R. Poul Vestergård Rasmussen
Nørre Broby: Tyrkerdue 16 R. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Bramgås 85 R, Grågås 190 R, Blisgås 19 R, Hvinand 15 R, Taffeland 300 R, Troldand 2500 R, Pibeand 60 R, Fiskehejre 18 R. Ole Goldschmidt
Ormstrup (Langeland): Sølvhejre 1 OF. Freya Mørup-Petersen
Ravnholt (Midtfyn): Ringdue 150 OF, Rød Glente 2 OF, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 FU, Ravn 56 R, Gråkrage 30 R. Per Rasmussen 
Ristinge Hale: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 26 FU, Ederfugl 20 OF, Toppet Skallesluger 1 M R, Fiskehejre 2 R, Skarv 16 R, Storspove 10 FU, Bjergirisk 52 FU. Jan Sørensen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Silkehale 4 FU. Freya Mørup-Petersen
Skanseodde/Vindeby Nor: Troldand 15 FU, Strandskade 1 FU. Jacob Sterup
Skårup v/Svendborg: Sangsvane 64 R, Grågås 750 FU . Niels Andersen
Skårupøre Sund: Sangsvane 165 R NAT, Grågås 18 R, Hvinand 122 R. Arne Bruun
Skårupøre Sund: Lille Lappedykker 38 FU. Jacob Sterup
Skårupøre Sund: Lille Lappedykker 16 FU. Lars Kirk
Snaremose Sø: Musvåge 3 R, Sjagger 450 R. Ole Goldschmidt
Storeholm + øhavet nord for: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 80 R, Gravand 35 R, Pibeand 310 R, Gråand 600 R, Spidsand 160 R, Storspove 95 R, Havørn 1 R. Ole Goldschmidt
Storeholm + øhavet nord for: Knopsvane 15 FU, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 16 FU, Grågås 11 R, Ederfugl 45 OF, Gravand 58 FU, Pibeand 23 FU, Spidsand 13 M R, Skarv 31 R, Storspove 129 FU, Almindelig Ryle 90 FU, Hættemåge 1 FU, Svartbag 2 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU, Havørn 1 JUV FU. Jan Sørensen
Strib:
Søkonge 1 FU. Nis Rattenborg 
Svendborgsund (Bro-Mårodde): Lille Lappedykker 48 FU. Jacob Sterup
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Lille Lappedykker 70 FU, Toppet Lappedykker 2 R. Jacob Sterup
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Dværgmåge 1 SV. Niels Andersen
Søgård Mose (Langeland): Bramgås 4700 R, Stormmåge 400 R. Ole Goldschmidt
Søndenbro: Sjagger 400 R. Ole Goldschmidt
Thurø Bund: Lille Lappedykker 29 FU, Svartbag 9 R. Jacob Sterup
Thurø Rev: Canadagås 2 R, Grågås 104 R, Blisgås 2 R, Pibeand 125 R, Gråand 55 R, Krikand 40 R, Fiskehejre 1 R, Strandskade 1 R, Tårnfalk 1 FU, Bjergirisk 25 R. Arne Bruun
Thurøsund/Pilekrogen: Lille Lappedykker 38 FU. Jacob Sterup
Tranekær: Rød Glente 1 OF, Musvåge 1 OF. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Skallesluger 1 F R, Bjergand 180 R. Freya Mørup-Petersen
Ulriksholm Skove: Musvåge 2 FU, Stor Flagspætte 1 R. Peter Lillesø
Vejlen , Tåsinge: Vandrefalk 1 F AD OF. Maria Gregersen
Vejstrup Å (Holmdrup Mose til Nyborgvej (vej 163)): Vandstær 1 FU. Niels Andersen
Vårø: Blisgås 21 R. Poul Vestergård Rasmussen
Ørnehøj-området (Gulstav): Huldue 3 OF, Fjeldvåge 1 OF, Lille Korsnæb 17 OF. Søren Bøgelund


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 18/12 - 2019:
               Gode tider for Danmarks smukkeste fugl: Den flyvende juvel, isfuglen, er i fremgang
              
VIDEO: Stor gråsisken


   

Lørdag den 28. december 2019          Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:55

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 50 R, Grågås 7 R N, Ederfugl 400 R, Hvinand 60 R, Toppet Skallesluger 18 R, Gråand 90 R, Lille Lappedykker 28 R, Toppet Lappedykker 6 R, Strandskade 2 R, Spættet Sæl 1 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn
: Kaspisk Måge 2 2K R, Husrødstjert 2 R. Søren Bøgelund
Gudbjerg Skov/Højbjerg
: Stor Tornskade 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav: Dværgfalk 1 R. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen
: Sortsvane 1 R (set fra fly i forbindelse med flyfugletælling). Kent Olsen
Gyldensteen: Engsøen
: Sølvhejre 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane 1 R, Grågås 750 R, Skeand 60 R, Knarand 300 R, Gråand 600 R, Krikand 500 R. Jeppe Holm Kristensen
Havet mellem Bagenkop og Gulstav: Havlit 80 R, Ederfugl 1200 R. Søren Bøgelund
Helnæs Made
: Bramgås 3000 R, Krikand 116, Storspove 78 FU. Leif Kristensen
Helnæs Made: Bramgås 2500 R, Krikand 125 R, Storspove 75 R. Niels Andersen
Højrup v/Hillerslev: Bjergvipstjert 1 R. Niels Bomholt Jensen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 10 FU. Søren Blanke
Lindelse: Silkehale 28 R T. Jan Sørensen 
Lindø + vade v/Jersore: Sølvhejre 1 R. Kent Olsen
Ristinge Hale: Havørn 2 OF. Freya Mørup-Petersen
Rudkøbing: Silkehale 29 FU. Morten Müller
Silkeå vest for gl. jernbane: Havørn 2 R, Stor Tornskade 1 R. Niels Bomholt Jensen
Soldatermade: Havørn 2 AD R. Thomas Kampmann
Strib:
Søkonge 1 FU. Peter Hvenegaard
Strib:
Søkonge 1 FU. Søren Blanke
Strib:
Søkonge 1 FU. Per Rasmussen
Søgård (Langeland): Kernebider 5 R. Søren Bøgelund
Tårup (Hindsholm): Sjagger 1000 R. Bo K. Stephensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Storspove 170 R, Vandrefalk 1 R. Poul Bjerager
Ørnehøj-området (Gulstav): Bramgås 2200 R. Søren Bøgelund


   

Fredag den 27. december 2019          Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:54

Svendborgsund ved Iholm: Grågås 24 R, Stor Skallesluger 3 , Lille Lappedykker 23 R, Toppet Lappedykker 2 FU, Strandskade 1 R, Spættet sæl 1 R
Svendborg N (Containerpladsen)
: Rød Glente 1 FU. Jan Stener Jørgensen

Ny Gesinge
: Sjagger 800 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vaarø/Skovballe
: Blå Kærhøg 1 F FU. Jan Stener Jørgensen
Bjerreby: Bjergirisk 25 FU. Jan Stener Jørgensen
Landet, Taasinge: Kernebider 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Bagenkop
: Silkehale 45 R. Leif Sørensen
Lundeborg, matriklen
(10:30): Stor flagspætte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Aborg Minde: Storspove 79 FU, Blå Kærhøg 2 BR FU. Jacob Sterup
Bagenkop: Silkehale 45 R. Leif Sørensen
Bøsøre: Stenvender 4 R. Eske Frank Morthensen
Emtekær Nor: Lille Lappedykker 31 FU. Jacob Sterup
Eriks Hale (Ærøs Hale): Vandrefalk 1 R. John Frisenvænge
Espe: Sjagger 350 OF. Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Krikand 470 R, Storspove 155 R. Leif Schack-Nielsen
Gamborg Fjord: Hvinand 100 FU. Jacob Sterup
Gulstav: Kragefugl sp. 2000 R NAT, Silkehale 55 R. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 52 R, Knarand 220 FU. Jacob Sterup
Gyldensteen: Engsøen:Sortsvane 1 R, Skeand 32 R. Leif Schack-Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane 1 R. Jytte Fuglsang Nissen
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane 1 R, Knarand 350 FU, Krikand 180 FU, Sølvhejre 1 FU. Martin Rheinheimer  
Gyldensteen: Langø: Bramgås 1200 FU. Jacob Sterup
Gyldensteen: Langø: Bramgås 3200 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Sølvhejre 1 FU. Jens Bækkelund
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Lille Lappedykker 74 R, Isfugl 1 R. Jacob Sterup
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Nabben: Blishøne 1400 FU. Jacob Sterup
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 10 FU. Pierre Bentzen
Middelfart: Isfugl 1 R. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Bramgås 1500 R. Leif Sørensen
Piledybet: Skægmejse 5 R NAT, Silkehale 11 R NAT, Stær 100 R NAT. Freya Mørup-Petersen
Rath: Bramgås 2000 R. Leif Sørensen
Skårupøre Sund: Sangsvane 222 R NAT, Isfugl 1 R. Arne Bruun
Strib:
Søkonge 1 FU. Leo Bøjlesen
Sødinge v/Ringe: Guldfasan 1 R. Per Rasmussen
Tjørnehoved: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jacob Sterup
Torø Vig: Lille Lappedykker 29 FU. Jacob Sterup
Trunderup:
Rød Glente 28 R, Sort Glente 1 R. Henrik Kalckar Hansen


  

Torsdag den 26. december 2019          Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:53

Svendborgsund ved Iholm: Sangsvane 2 R, Hvinand 80 R, Stor Skallesluger 1 M R, Bjergand 1 F R, Gråand  58 R, Toppet Lappedykker 6 R, Blishøne 37 R, Fiskehejre 1 R, Strandskade 2 R
Svendborg Golfbane: Sangsvane 26 NØ, Grågås 80 S, Blisgås 4 S, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Ravn 1 R, Solsort 14 FU
Siø: Vandrefalk 1 AD R (sad på pumpestation). Jan Stener Jørgensen
Nørreballe Nor: Troldand 6500 R . Poul Vestergaard Rasmussen
Ristinge Hale: Mørkbuget knortegås 31 R . Poul Vestergaard Rasmussen
Stengade Skov N - Tranekær Fyr t/r: Sortand 1 F FU (lå på stranden, men svømmede ud på 20-30 m afstand - skadet?), Musvåge 3 R, Tårnfalk 2 R, Enkelbekkasin 1 FU (fløj op lige for fødderne af mig), Skægmejse 1 F FU (+ flere hørt). Jan Stener Jørgensen 
Bøllemosen (10:00): Grågås 500+FU OF, Bramgås 200 FU OF, Musvåge 2 FU, Sangsvane 11 OF. Poul Brugs Rasmussen
Mullerup: Dåhjort 10 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg (11:00): Hvinand 20 FU, Bramgås 75 OF S. Poul Brugs Rasmussen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 11 FU. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Aborg Minde: Sangsvane 19 R, Bramgås 70 R, Lille Lappedykker 5 R, Bjergirisk 21 R. Leif Schack-Nielsen
Bagenkop: Silkehale 37 FU. Freya Mørup-Petersen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 R, Gråmåge 1 OF (Vikinge-mågen),. Vandrefalk 2 OF. Freya Mørup-Petersen
Enghaven - Fønsskov: Bramgås 12 R, Grågås 25 R, Fiskehejre 2 FU, Sølvhejre 1 VDR FU, Havørn 1 R, Tårnfalk 2 R, Gråkrage 15 FU. Thomas Buus Nielsen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen, Sorgenfribækken: Vandstær 1 FU. Aage Wichmann
Føns Vang: Knopsvane 18 R, Grågås 2 R, Hvinand 75 V NAT, Troldand 17 R, Skarv 1 OF, Hættemåge 31 R, Sølvmåge 11 R. Thomas Buus Nielsen
Føns Vig: Toppet Lappedykker 1 R. Thomas Buus Nielsen
Fønsskov, marker: Stormmåge 175 R. Thomas Buus Nielsen
Gamborg Inderfjord: Isfugl 1 M AD FU. Thomas Buus Nielsen
Gardersø: Hættemåge 11 R. Thomas Buus Nielsen
Gultved:
Rød Glente 51 R NAT, Sort Glente 1 R NAT. Karl Top  
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 OF. Peter Hvenegaard 
Holckenhavn Fjord: Knopsvane 10 2K+ R, Bramgås 175 V, Grågås 1 R, Hvinand 7 R, Toppet Skallesluger 4 R, Taffeland 2 R, Troldand 170 R, Lille Lappedykker 209 FU, Toppet Lappedykker 9 R, Blishøne 35 R, Fiskehejre 2 R, Hættemåge 55 R, Svartbag 1 R, Spætmejse 1 R, Jernspurv 1 R. Jacob Sterup
Holckenhavn Gods: Grågås 430 R, Blisgås 3 R. Eske Frank Morthensen
Keldsnor: Sangsvane 6 OF, Blisgås 5 OF, Hjejle 56 OF, Skærpiber 3 FU, Bjergirisk 20 FU, Snespurv 15 FU. Freya Mørup-Petersen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Knopsvane 2 R, Bramgås 90 OF, Grågås 8 OF, Gravand 2 R, Gråand 50 R, Krikand 1 R, Blishøne 300 FU, Fiskehejre 1 R, Skarv 1 OF. Peter Lillesø
Knudshoved Færgehavn: Toppet Skallesluger 1 R, Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 10 R. Jacob Sterup
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 7 FU. Eske Frank Morthensen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 11 FU. Lars Kirk 
Middelfart: Klippedue (tamdue) 50 R NAT. Peter Hvenegaard
Mose v/Hvidkærvej, Odense (Kiilsmade): Silkehale 2 FU, Vindrossel 40 FU, Sjagger 30 FU. Ella Mikkelsen
Nakkebølle Inddæmning: Hvinand 96 R, Sølvhejre 2 FU. Kurt Kaack Hansen  
Nyborg Fjord: Lille Lappedykker 21 R. Jacob Sterup
Nyborg Havn: Knopsvane 2 1K R, Lille Lappedykker 6 FU, Svartbag 2 R. Jacob Sterup
Slipshavn Enge: Rødben 1 FU. Jacob Sterup
Slipshavn Enge: Rødben 9 R. Eske Frank Morthensen
Storebælt ud for Teglværkskoven/Nyborg N:
Nordisk Lappedykker 1 VDR R, Tejst 2 VDR R. Eske Frank Morthensen
Strib:
Søkonge 1 FU, Isfugl 1 R. Erik Busk
Søgård Mose (Langeland): Sangsvane 20 OF, Vandrefalk 1 1K R. Freya Mørup-Petersen
Tvingsbjerg v/Aborg: Tårnfalk 2 FU. Leif Schack-Nielsen 
Vester Hæsinge, matriklen: Blisgås 17 OF, Rødhals 1 FU. Leif Kristensen Tillykke med dagen!
Østerø Sø (Knudshoved): Knopsvane 10 , Grågås 3 R, Taffeland 94 R, Troldand 30 R, Pibeand 125 R, Fiskehejre 11 R, Skarv 100 R, Hættemåge 70 R, Stormmåge 2 R, Svartbag 1 R. Jacob Sterup


   

Onsdag den 25. december 2019          Solopgang: 08:42 Solnedgang: 15:53

Svendborgsund ved Iholm: Grågås 21 R, Ederfugl 200 R, Hvinand 40 R, Stor Skallesluger 3 , Toppet Skallesluger 16 R, Gråand 80 R, Toppet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 1 FU, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 22 R, Strandskade 1 R, Hættemåge 50 R, Hættemåge 80 R T, Sølvmåge 30 R, Svartbag 2 R
Horseskov: Ringdue 60 R
Vornæs Skov: Ringdue 80 R
Purreskoven
: Rødhals 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 FU, Skærpiber 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Bjerreby: Sangsvane 366 R. Leif Schack-Nielsen
Eget Mose: Natugle 1 SY. Søren Bøgelund
Enge v/Odense Ås udløb: Grågås 25 FU, Rørhøne (Grønbenet) 4 FU, Fiskehejre 5 R. Jacob Sterup 
Espe: Sangsvane 2 OF, Ringdue 1 OF, Ringdue 3 R, Ringdue 2 SY, Stormmåge 2 FU, Stormmåge 2 OF, Havørn 1 IMM OF, Tårnfalk 1 FU, Allike 2 OF, Allike 2 R, Råge 13 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Spætmejse 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 4 R, Skovspurv 3 R, Bogfinke 2 OF, Grønirisk 1 R, Nordlig Gråsisken 2 FU, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Lille Lappedykker 44 R, Vandrefalk 2 R. Jacob Sterup
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Havørn 2 OF. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Gråstrubet Lappedykker 1 T. Søren Bøgelund 
Heden (Midtfyn): Rød Glente 0 R NAT. Per Rasmussen
Helnæs Made: Knopsvane 1 R, Sangsvane 4 OF, Sangsvane 6 R, Bramgås 140 FU, Bramgås 100 OF, Kortnæbbet Gås 7 NV, Grågås 130 FU, Blisgås 16 FU, Gravand 23 R, Skeand 3 R, Pibeand 150 R, Krikand 215 R, Fiskehejre 5 R, Vibe 2 R, Storspove 57 FU, Hættemåge 60 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 2 AD R, Allike 35 FU, Råge 12 FU, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 64 FU, Blåmejse 1 R, Stær 3 FU, Rødhals 1 R, Sangdrossel 1 R, Solsort 1 R, Engpiber 16 R, Gulspurv 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Helnæs: Marker syd for Maden: Bramgås 4300 FU, Grågås 20 FU. Niels Bomholt Jensen
Hillerslev: Sortkrage 1 FU. Poul Hald-Mortensen 
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Knopsvane 2 R, Stor Skallesluger 1 FU, Gråand 51 R, Ringdue 5 OF, Blishøne 300 FU, Skarv 1 FU. Peter Lillesø 
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 3 FU. Michael Larsen Hansen
Kohave v/Skovmøllevej: Blå Kærhøg 1 M FU. Kurt Due Johansen
Langemark v/Ulbølle: Gås sp. 700 OF, Allike 60 FU. Rie Jensen
Langholm v/Marstal: Havørn 2 R. John Frisenvænge
Lindholm v/Allested: Rød Glente 0 R NAT. Per Rasmussen
Lystbådehavnen - Svbg.: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 1 R, Rørhøne (Grønbenet) 1 R. Leif Schack-Nielsen
Monnet, Tåsinge: Bramgås 200 R, Gravand 4 R, Fiskehejre 4 R, Sølvhejre 1 R, Hjejle 1 R, Storspove 4 R, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 OF, Stær 7 R. Leif Schack-Nielsen
Munkebo: Bramgås 110 OF, Sumpmejse 1 FU. Peter Lillesø
Nakkebølle Inddæmning: Sangsvane 4 OF, Stor Skallesluger 1 R, Bjergand 20 R, Toppet Lappedykker 5 R, Sølvhejre 2 R, Ravn 2 OF, Skægmejse 1 R. Leif Schack-Nielsen
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Vandrikse 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Træløber 1 R, Spætmejse 1 R. Leif Schack-Nielsen
Odense Kanal: Lille Lappedykker 16 R. Jacob Sterup
Odense Å (fra Åsum t/udløb): Lille Lappedykker 24 R. Jacob Sterup
Revninge: Havørn 2 OF. Bo K. Stephensen
Seden Strand: Lille Lappedykker 112 R. Jacob Sterup
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Rød Glente 1 OF. Søren Bøgelund  
Strib: Ederfugl 3 R, Gråand 12 R, Skarv 18 R,
Søkonge 1 VDR FU. Thomas Buus Nielsen
Strib:
Søkonge 1 FU , Svartbag 1 R, Gærdesmutte 1 R Jens Wiberg 
Svendborgsund (Bro-Mårodde): Sangsvane 17 OF, Ederfugl 8 FU, Hvinand 5 R, Toppet Skallesluger 18 FU, Gråand 6 R, Lille Lappedykker 3 FU, Skarv 5 FU, Skarv 3 R, Hættemåge 3 FU, Sølvmåge 7 FU. Susanne Rørdam Skov
Sø på Stige Ø syd: Knopsvane 1 3K+ R, Lille Lappedykker 2 R, Blishøne 4 FU. Jacob Sterup
Søgård (Langeland): Natugle 1 SY. Søren Bøgelund
Sønder Vornæs: Sjagger 175 R. Niels Andersen
Sønderskov v/Pennsylvanien: Rød Glente 0 R NAT. Per Rasmussen
Thurø Rev: Grågås 250 R, Blisgås 4 R, Rødben 1 R, Bjergirisk 60 R. Arne Bruun
Tietgenbyen: Troldand 8 R, Gråand 25 R, Fasan 1 R, Fiskehejre 1 R, Skarv 1 R, Isfugl 1 R, Tårnfalk 2 R, Rødhals 2 R, Vindrossel 180 R. Michael L.J. Glentedal
Urup Dam: Knopsvane 5 R, Grågås 45 FU, Blisgås 1 FU. Jeppe Holm Kristensen
Vantinge: Rød Glente 0 R NAT. Per Rasmussen
Vårø Skov: Stor Flagspætte 1 R. Leif Schack-Nielsen
Ørnehøj-området (Gulstav): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Gransanger 1 R. Søren Bøgelund


       

Tirsdag den 24. december 2019          Solopgang: 08:42 Solnedgang: 15:52

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 48 R, Gråand 200 R, Strandskade 4 R
Svendborgsund
: Øresvin 1 R . Henrik Hollmann
Vejlen, Taasinge: Hvinand 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Purreskoven
: Blåmejse 4 FU, Bogfinke 2 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 2 FU, Jernspurv 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brændegård Sø
: Knopsvane 22 AD FU, Knopsvane 1 IMM R, Sangsvane 9 OF, Sangsvane 7 AD R, Sangsvane 5 JUV FU, Grågås 6 R, Hvinand 6 M FU, Stor Skallesluger 2 OF, Stor Skallesluger 11 R, Gravand 1 R, Taffeland 5 FU, Troldand 150 FU, Knarand 8 FU, Pibeand 2 R, Krikand 13 R, Fasan 2 FU, Fasan 2 R, Toppet lappedykker 2 R, Blishøne 44 FU, Fiskehejre 1 OF, Fiskehejre 1 R, Sølvhejre 3 FU
, Skarv 1 R, Musvåge 2 FU, Musvåge 2 OF, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Skovskade 1 OF, Allike 13 FU, Allike 16 OF, Allike 1 R, Ravn 1 FU, Ravn 3 OF, Gråkrage 12 FU, Gråkrage 1 OF, Musvit 1 R, Halemejse 8 R, Gærdesmutte 1 R, Vindrossel 22 OF, Vindrossel 5 R, Solsort 3 FU, Solsort 2 R, Sjagger 24 R, Skovspurv 2 FU, Skovspurv 2 R, Bogfinke 16 FU, Bogfinke 25 OF, Dompap 2 FU, Dompap 2 OF, Grønirisk 1 R, Grønsisken 16 OF, Gulspurv 7 FU. Gunnar Jørgensen
Flådet (Tranekær): Trane 2 AD R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 10 R, Stær 35 FU. Claus Dalskov
Haveskov v/Sandholt: Ringdue 160 OF, Musvåge 1 R. Leif Kristensen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Havørn 1 OF. Kjeld Lund
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Knopsvane 2 FU, Gråand 70 R, Blishøne 80 FU, Fiskehejre 1 R, Skarv 2 OF, Hættemåge 10 R. Peter Lillesø
Lundsgård (m/Holmeskov & Tværbæk Lund): Misteldrossel 2 R, Grønirisk 100 R. Bo K. Stephensen
Ravnebjerg Skov (Tranekær): Vindrossel 6 R, Bogfinke 4 R, Gulspurv 6 R. Claus Dalskov
Sandholt Gods m/enge og marker: Stor Skallesluger 1 R, Natugle 1 R, Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Tyrkerdue 1 R, Stor Flagspætte 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 4 R, Sangdrossel 1 R, Solsort 4 R, Skovspurv 10 FU, Bogfinke 5 FU, Grønirisk 3 FU. Per Rasmussen
Trente Mølle m.m.: Natugle 1 SY, Stor Flagspætte 1 FU, Skovskade 2 R, Blåmejse 6 , Musvit 4 , Fuglekonge 2 FU, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 2 FU, Bogfinke 3 FU, Bogfinke 1 R, Dompap 2 R. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Bramgås 44 FU, Grågås 185 FU, Tajgasædgås 4 FU, Blisgås 38 FU. Leif Kristensen


   

Mandag den 23. december 2019          Solopgang: 08:42 Solnedgang: 15:51

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 58 R, Grågås 10 R, Ederfugl 200 R, Hvinand 60 R, Stor Skallesluger 3 , Toppet Skallesluger 16 R, Gråand 110 R, Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 2 R, Blishøne 29 FU, Fiskehejre 1 R, Strandskade 4 R, Svartbag 1 R
Lundeborg, matriklen
(11:00): Allike 4 FU, Gulspurv 2 FU, Gråspurv 4 FU, Rødhals 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Hvinand 4 R, Lille Skallesluger 3 , Stor Skallesluger 2 R, Taffeland 35 R, Troldand 242 , Toppet Lappedykker 9 FU, Skarv 1 FU, Skarv 2 OF. Leif Kristensen
Bøllemosen (Sydfyn): Sangsvane 16 R (3 par med 10 1 k), Bramgås 4 R, Grågås 1500 FU, Blisgås 41 R, Musvåge 1 FU, Allike 8 FU, Gråkrage 8 FU, Blåmejse 1 R. Niels Andersen
Emilielund (Ravnholt): Ringdue 60 OF, Musvåge 2 R, Ravn 38 R, Spætmejse 2 R. Palle Bo Larsen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Skarv 1 R, Hættemåge 240 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 5 R. Jacob Sterup
Gultved:
Rød Glente 30 R NAT (Kom fra Trunderup, så de har nok skiftet overnatningssted igen), Sort Glente 1 R NAT, Musvåge 1 OF. Per Rasmussen
Gultved:
Rød Glente 27 OF. Leif Schack-Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane 1 R, Knopsvane 38 R, Sangsvane 8 R, Bramgås 810 R, Grågås 176 R, Blisgås 2 R, Hvinand 11 R, Lille Skallesluger 7 R, Gravand 1 R, Taffeland 25 R, Troldand 85 R, Skeand 5 R, Knarand 270 R, Pibeand 59 R, Gråand 437 R, Spidsand 5 FU, Krikand 870 R, Fiskehejre 2 R, Vibe 5 R, Storspove 1 R, Havørn 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane 1 FU, Blisgås 41 R, Lille Skallesluger 17 , Stor Skallesluger 8 , Skeand 3 R, Knarand 218 R, Pibeand 10 R, Spidsand 6 M R, Krikand 900 R, Storspove 4 R, Havørn 1 IMM FU, Musvåge 2 R, Ravn 1 R, Sjagger 45 OF. Thomas Bundgaard Rasmussen
Gyldensteen: Kystlagunen: Grågås 6 R, Ederfugl 1 R, Hvinand 58 R, Stor Skallesluger 2 M R, Toppet Skallesluger 4 R, Pibeand 1 R, Gråand 13 R, Lille Lappedykker 11 R, Fiskehejre 1 R, Skarv 2 R, Strandskade 2 R, Storspove 6 R, Rødben 3 R, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Pibeand 1 R, Lille Lappedykker 13 FU, Strandskade 2 R. Thomas Bundgaard Rasmussen
Gyldensteen: Langø: Grågås 2 R, Skeand 28 R, Pibeand 80 R, Gråand 60 R, Krikand 92 R, Fiskehejre 1 FU, Ravn 1 R, Snespurv 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Knopsvane 3 R, Sangsvane 1 R, Grågås 120 R, Blisgås 2 R, Hvinand 3 R, Gravand 6 R, Taffeland 3 R, Knarand 11 R, Pibeand 14 R, Gråand 12 R, Krikand 228 R, Lille Lappedykker 2 R, Fiskehejre 2 R, Sølvhejre 1 FU, Vibe 7 R, Hættemåge 6 R, Gråkrage 60 FU. Jens Bækkelund
Holmdrup v/Svendborg: Måge sp. 800 R. Lars Kirk
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 5 FU. Leif Schack-Nielsen
Ladby v/Kerteminde: Sangsvane 200 R. Evald Mehlsen
Lindkær v/Ravnholt: Gråand 20 R, Blishøne 45 R, Musvåge 4 R, Ravn 18 R. Palle Bo Larsen
Munke Mose: Knopsvane 2 AD R (Par, begge med ringe, hhv. J7947 og J8001/blå TCM), Spætmejse 1 R, Kernebider 1 R. Jacob Sterup
Ollerup: Grågås 180 R, Blisgås 82 R, Vandrikse 2 R, Rød Glente 1 OF, Musvåge 2 R, Isfugl 1 R, Træløber 1 FU, Grønsisken 80 R. Carsten Skou
Revninge: Sjagger 500 R. Bo K. Stephensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Stor Skallesluger 3 FU, Troldand 1 R, Blishøne 1 R, Sølvmåge 1 R. Leif Kristensen
Skaboeshuse: Havørn 1 4K+ OF. Kurt Kaack Hansen
Skårup v/Svendborg: Sangsvane 31 R. Lars Kirk 
Sollerup: Knopsvane 2 R, Grågås 2 OF, Gråand 8 R, Blishøne 1 FU, Fiskehejre 1 R, Sølvhejre 1 FU, Skarv 1 OF, Gråkrage 5 , Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Spætmejse 1 FU, Bogfinke 1 FU, Kvækerfinke 1 FU. Leif Kristensen
Stevningen v/Rødskebølle: Sangsvane 5 OF. Niels Andersen
Strib:
Søkonge 1 R. Flemming Petersen
Sulkendrup: Træløber 1 FU. Lotte Mejer Sørensen
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Strandskade 1 OF. Niels Andersen
Thurø Rev: Grågås 357 FU, Fiskehejre 2 R, Strandskade 3 R, Grønspætte 1 R, Tårnfalk 1 R, Skovspurv 17 R, Skærpiber 2 R, Bjergirisk 21 FU. Arne Bruun
Trunderup:
Rød Glente 29 OF (Fløj til Gultved), Sort Glente 1 OF. (Fløj til Gultved). Per Rasmussen
Trunderup:
Rød Glente 32 OF, Sort Glente 1 OF. Leif Schack-Nielsen
Ulbølle: Bramgås 4000 FU, Grågås 50 FU, Blisgås 90 FU, Havørn 2 AD FU, Råge 2 R, Gråkrage 2 R. Niels Bomholt Jensen


  

Søndag den 22. december 2019           Solopgang: 08:41 Solnedgang: 15:51

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 38 R, Grågås 60 R, Havlit 1 M FU, Ederfugl 300 R, Hvinand 46 R, Stor Skallesluger 2 , Toppet Skallesluger 8 R, Gråand 110 R, Toppet Lappedykker 2 R, Blishøne 40 FU, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 28 R, Strandskade 2 FU, Svartbag 4 R
Kogtved, matriklen: Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 1 R, Solsort 14 FU, Skovspurv 3 R, Bogfinke 1 F FU, Bogfinke 2 M R,

Sortemosen
: Havørn 1 R AD, Trane 2 R, Sangsvane 10 OF. Morten Kristiansen
Øster Hæsinge
: Rød glente 1 R. Erik Ehmsen
Arreskov: Havørn 1 AD R, Havørn 1 IMM, Sølvhejre 1 R. Erik Ehmsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Knopsvane 7 FU, Knopsvane 4 R, Stor Skallesluger 5 R, Gråand 22 R, Ravn 2 OF. Leif Kristensen
Botofte Skovmose: Knopsvane 2 R, Bramgås 350 R, Grågås 600 R, Blisgås 1 R, Taffeland 6 R, Troldand 90 R, Fiskehejre 9 R, Sølvhejre 1 R, Hjejle 3 OF, Vibe 30 R, Hættemåge 45 R, Musvåge 5 R, Tårnfalk 2 R, Skægmejse 2 R, Gærdesmutte 4 R, Stær 34 R, Sangdrossel 1 R, Vindrossel 15 R, Sjagger 25 R, Jernspurv 2 R, Engpiber 1 R, Dompap 8 R, Stillits 35 R. Sune Riis Sørensen
Egelund v/Lyndelse: Fasan 3 FU, Musvåge 1 R, Allike 7 FU, Råge 2 FU, Musvit 2 FU, Vindrossel 6 FU, Bogfinke 2 FU. Leif Kristensen
Egense v/Svendborg: Sangsvane 6 AD R, Musvåge 1 R. Niels Andersen
Fagsted Lung: Ringdue 2 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 4 R, Stor Flagspætte 1 R, Tårnfalk 1 R, Skovskade 1 R, Ravn 19 R, Sortmejse 2 R, Sumpmejse 1 R, Vindrossel 1 OF, Solsort 4 R, Skovspurv 18 R, Bogfinke 2 R, Kvækerfinke 1 R, Dompap 1 R, Grønsisken 10 R, Gulspurv 10 R. Niels Bomholt Jensen
Glorup Park m/Holmesø: Havørn 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Ravn 2 R, Sumpmejse 1 R, Musvit 2 R, Spætmejse 3 R. Palle Bo Larsen
Harndrup, matriklen: Gråand 2 FU, Ringdue 2 FU, Skarv 1 R, Spurvehøg 1 R, Stor Flagspætte 2 FU, Skovskade 2 FU, Gråkrage 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Halemejse 4 FU, Spætmejse 2 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 3 FU, Skovspurv 3 FU, Grønirisk 4 FU. Conny Hartmann
Haveskov v/Sandholt: Musvit 1 FU, Spætmejse 1 R, Solsort 3 FU, Sjagger 13 R, Bogfinke 1 FU. Leif Kristensen
Hillerslev: Sangsvane 9 FU. Leif Kristensen
Humble: Ringdue 3 FU, Tyrkerdue 2 FU. Jan Sørensen
Højrup v/Hillerslev: Musvåge 1 OF, Solsort 3 FU. Leif Kristensen
Hågerup Å vest for Hågerup: Knopsvane 2 R, Sangsvane 3 OF, Knarand 29 , Gråand 6 R, Blishøne 16 , Gråkrage 2 FU. Leif Kristensen
Juelsberg Skove: Ravn 2 R. Kjeld Hansen
Kohave v/Skovmøllevej: Sjagger 200 R. Kurt Due Johansen
Langemark v/Ulbølle: Vindrossel 30 R, Sjagger 150 R. Niels Andersen
Lindelse: Grågås 28 OF, Ringdue 10 OF, Ringdue 3 R, Tyrkerdue 1 R, Svartbag 1 AD OF, Havørn 1 AD OF, Stor Flagspætte 1 F FU, Allike 3 OF, Råge 7 OF, Gråkrage 2 FU, Blåmejse 7 FU, Musvit 6 FU, Halemejse 5 FU, Fuglekonge 1 FU, Gærdesmutte 2 FU, Rødhals 2 SY, Vindrossel 7 OF, Solsort 12 FU, Sjagger 45 OF, Gråspurv 6 , Skovspurv 11 FU, Bogfinke 7 FU, Kvækerfinke 2 FU, Dompap 1 FU, Grønirisk 4 FU, Stillits 20 FU, Grønsisken 1 OF. Jan Sørensen 
Lyndelse: Ringdue 22 R, Havørn 1 OF. Leif Kristensen
Munkebo: Sangsvane 14 OF, Bramgås 100 OF. Peter Lillesø
Mørkemose v/Sandholt: Musvåge 1 R. Leif Kristensen
Ristinge Hale: Sangsvane 3 OF, Knortegås 19 OF, Havlit 1 R, Storspove 2 R, Brushane 1 FU
. Freya Mørup-Petersen
Rudkøbing Havn: Snespurv 2 R. John Graversgaard
Sandholt Gods m/enge og marker: Knopsvane 2 FU, Natugle 1 R, Tårnfalk 1 R. Leif Kristensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Knopsvane 5 , Lille Lappedykker 5 R, Fiskehejre 1 FU, Hættemåge 1 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Husskade 1 OF, Blåmejse 1 FU. Leif Kristensen
Strib:
Søkonge 1 R. Erik Busk
Strib:
Søkonge 1 FU. Jacob Sterup
Strib:
Søkonge 1 FU. Jens Bækkelund
Vester Aaby: Ringdue 275 OF, Tyrkerdue 1 R, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Husskade 1 OF, Råge 7 R, Blåmejse 3 FU, Musvit 5 FU, Gærdesmutte 2 FU, Rødhals 1 FU, Vindrossel 95 FU, Sjagger 35 FU, Gråspurv 3 FU, Skovspurv 7 FU, Grønirisk 3 FU. Else Klint
Øster Hæsinge: Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 R. Leif Kristensen


  

Lørdag den 21. december 2019            Solopgang: 08:41 Solnedgang: 15:50

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 36 R, Grågås 12 R
Thurø Rev: Bramgås 26 FU, Grågås 281 FU, Blisgås 37 FU, Gravand 1 N, Pibeand 60 FU, Krikand 45 FU, Fiskehejre 1 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Tårnfalk 1 M R, Sanglærke 1 R, Skærpiber 2 FU, Bjergirisk 55 FU. Arne Bruun, Lars Kirk
Ny Gesinge, matriklen: Grønspætte 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Vårø: Vindrossel 100 FU. Jan Stener Jørgensen
Siø: Havørn 1 AD R. Poul Vestergaard Rasmussen
Rudkøbing N (hovedvejen) : Duehøg 1 OF ( kun set i kraftfuld flugt i modlys, stor tung med "hængende mave", formodentlig en hun). Jan Stener Jørgensen
Tranekær, Lysens Eng: Ravn 4 OF. Jan Stener Jørgensen
Stengade Skov N: Stor Tornskade 1 FU. Jan Stener Jørgensen
Dovns klint: Huldue 11 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, matriklen (10:30): Jernspurv 1 R (daglig gæst). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Botofte Skovmose
: Troldand 20 FU, Sølvhejre 1 FU, Sølvmåge 50 FU, Spurvehøg 1 FU, Blåmejse 3 FU, Skægmejse 2 FU. Jane Ditzel
Botofte Skovmose: Taffeland 21 R, Troldand 32 R, Havørn 1 1K R, Musvåge 2 OF. Claus Dalskov
Brændegård Sø: Gravand 1 R, Sølvhejre 2 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Knopsvane 16 R, Grågås 120 R, Hvinand 1 FU, Stor Skallesluger 25 FU, Gravand 1 R, Taffeland 100 FU, Troldand 170 FU, Knarand 8 FU, Krikand 55 FU, Toppet Lappedykker 2 FU, Blishøne 50 FU, Fiskehejre 1 R, Skarv 2 FU, Hættemåge 10 R, Havørn 2 AD FU, Musvåge 2 R, Halemejse 1 OF. Martin Rheinheimer 
Bøjden Nor: Knopsvane 13 R, Bramgås 1200 R, Blisgås 30 FU, Hvinand 1 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Taffeland 250 FU, Troldand 1100 R, Bjergand 1000 R, Pibeand 100 R, Gråand 500 FU, Spidsand 50 R, Krikand 33 FU, Fiskehejre 14 R, Skarv 66 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 66 R, Svartbag 2 R, Gråkrage 1 R, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 1 R, Solsort 3 FU. Martin Rheinheimer
Fiskerup Skov: Ringdue 150 OF, Rød Glente 1 OF, Stor Flagspætte 1 R, Skovskade 1 R, Ravn 25 R, Gråkrage 2 OF, Sortmejse 1 R, Topmejse 1 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 11 FU, Musvit 5 R, Halemejse 7 R, Fuglekonge 3 FU, Spætmejse 2 R, Misteldrossel 3 R, Solsort 2 R, Sjagger 6 OF, Bogfinke 6 FU, Kvækerfinke 20 FU, Dompap 3 R, Lille Korsnæb 4 OF, Grønsisken 11 OF, Gulspurv 3 R. "Punkttælling" Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Føns Vang: Havørn 1 R. Jørgen Hjorth Jensen
Hav øst for Thurø: Fløjlsand 6 R, Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 2 SV. Lars Kirk, Arne Bruun
Helnæs, Halen: Havørn 1 FU. Tom Giersing
Husby Strand, Wedellsborg: Blå Kærhøg 1 F BR R, Musvåge 1 LF R. Jørgen Hjorth Jensen
Kavslunde: Tårnfalk 1 FU. Henrik Haaning Nielsen
Kerteminde: Solsort 1 SY. Bo K. Stephensen
Kildebjerg Rasteplads S: Havørn 1 OF. Søren Brinch Pedersen
Kommunekemi: Tårnfalk 1 R. Henrik Haaning Nielsen
Liselund Skov (Ørbæk): Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Lumby Middelgrund: Knopsvane 2 OF, Bramgås 150 OF, Grågås 8 OF, Ederfugl 30 FU, Hvinand 15 FU, Hvinand 2 OF, Stor Skallesluger 3 R NAT, Toppet Skallesluger 9 OF, Toppet Skallesluger 4 R, Pibeand 50 R, Gråand 6 R, Fiskehejre 2 R, Storspove 14 OF. Peter Lillesø 
Nakkebølle Fjord: Hvinand 24 FU, Toppet Skallesluger 13 R, Lille Lappedykker 5 FU. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Knopsvane 4 R, Sangsvane 3 R, Grågås 3 OF, Hvinand 41 FU, Lille Skallesluger 26 , Stor Skallesluger 13 , Toppet Skallesluger 4 R, Taffeland 4 R, Troldand 1600 R, Bjergand 109 R, Pibeand 286 R, Gråand 45 R, Toppet Lappedykker 4 FU, Blishøne 33 FU, Fiskehejre 4 FU, Fiskehejre 1 OF, Fiskehejre 3 R, Sølvhejre 2 FU, Skarv 6 FU, Skarv 7 R, Ravn 1 OF, Musvit 1 FU, Rødhals 1 R, Bogfinke 1 FU. Leif Kristensen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Havørn 1 AD R. Martin Rheinheimer 
Roerslev v/Nr. Aaby:Tårnfalk 1 FU. Henrik Haaning Nielsen
Skårupøre Sund: Knopsvane 9 R, Sangsvane 6 R NAT, Grågås 2 R, Hvinand 32 FU, Hvinand 73 Ø, Strandskade 18 FU, Rødben 2 FU, Sjagger 20 OF. Arne Bruun
Sofielund: Stor Flagspætte 1 SY, Korttået Træløber 1 R, Spætmejse 1 SY. Niels Andersen
Sortemosen (Sydfyn): Sangsvane 60 R, Vibe 70 R. Leif Bisschop-Larsen 
Staurby Mose
: Fiskehejre 46 R. Erik Busk
Strib: Gråand 16 R, Lille Lappedykker 1 R. Erik Busk
Strib: Ederfugl 2 R, Gråand 19 R, Skarv 15 R,
Søkonge 1 FU, Isfugl 1 R. Peter Hartoft-Jacobsen
Strib: Gråand 15 FU,
Søkonge 1 FU. Jan Sørensen
Søllinge: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Thurø Rev: Bramgås 26 FU, Grågås 281 FU, Blisgås 37 FU, Gravand 1 N, Pibeand 60 FU, Krikand 45 FU, Fiskehejre 1 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Tårnfalk 1 M R, Sanglærke 1 R, Skærpiber 2 FU, Bjergirisk 55 FU. Lars Kirk, Arne Bruun
Tybrind Vig: Ederfugl 6 . Jørgen Hjorth Jensen
Tårup Inddæmmede Strand: Bramgås 700 OF. Bo K. Stephensen
Vester Hæsinge: Stor Flagspætte 1 FU. Leif Kristensen
Vestermade: Blå Kærhøg 1 OF. Bo K. Stephensen


    

Fredag den 20. december 2019            Solopgang: 08:40 Solnedgang: 15:50

Kogtved, matriklen: Ringdue 1 SY, Sjagger 40 R, Jernspurv 1 R
Kohave (vest) v/Stågerup: Sjagger 40 R
Purreskoven: Dompap 4 FU (2 M + 2 F). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Sølvhejre 1 FU, Sølvhejre 1 R, Havørn 1 IMM R. Erik Ehmsen
Egsmade: Grågås 30 R, Musvåge 1 OF, Gråkrage 11 R, Vindrossel 12 FU, Solsort 3 FU, Sjagger 60 FU. Susanne Rørdam Skov
Gultved:
Rød Glente 18 R NAT. Per Rasmussen
Gyldensteen: Reservatet: Havørn 1 AD FU, Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Grågås 80 R, Strandskade 5 FU, Storspove 60 FU, Isfugl 1 R, Tårnfalk 1 M FU. Karin Abildgaard
Harndrup: Stor Flagspætte 2 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 1 FU, Spætmejse 2 FU, Solsort 2 FU, Skovspurv 7 FU, Bogfinke 1 FU, Dompap 2 FU, Grønirisk 7 FU. Conny Hartmann
Hennetved Mose: Gråkrage 1 R. Jan Sørensen 
Korsebølle Rev m.m. (Langelandssund v/Åsø Strand): Ederfugl 40 R, Toppet Skallesluger 56 R. Claus Dalskov
Lehnskov/Fredskov: Canadagås 5 OF. Niels Andersen
Lindelse: Bramgås 24 V, Ringdue 1 R, Tyrkerdue 1 OF, Musvåge 1 OF, Stor Flagspætte 1 F FU, Allike 25 OF, Gråkrage 3 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Halemejse 9 FU, Fuglekonge 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 2 R, Vindrossel 8 OF, Solsort 8 FU, Sjagger 1 OF, Gråspurv 4 FU, Skovspurv 9 FU, Engpiber 1 R, Bogfinke 5 FU, Dompap 3 FU, Stillits 2 OF. Jan Sørensen 
Nakkebølle Inddæmning: Knopsvane 7 R, Sangsvane 5 R, Knortegås 1 R, Grågås 3 R, Hvinand 230 R, Lille Skallesluger 44 R,  Stor Skallesluger 17 R, Taffeland 11 R, Troldand 2700 R, Bjergand 90 R, Pibeand 205 R, Krikand 1 R, Toppet Lappedykker 20 R,
Nordisk Lappedykker 1 R, Ringdue 200 R NAT, Blishøne 47 R, Fiskehejre 8 FU, Sølvhejre 2 FU, Skarv 20 R, Stormmåge 52 R, Havørn 1 IMM OF, Musvåge 2 OF, Grønspætte 1 R, Isfugl 1 R, Vandrefalk 1 AD R, Husskade 10 R NAT, Gråkrage 4 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Skægmejse 4 FU, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 5 R, Sjagger 3 OF, Bogfinke 2 R, Kvækerfinke 3 R, Bjergirisk 15 OF, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Rantzausminde: Bramgås 375 T NAT. Niels Andersen
Strib:
Søkonge 1 R. Erik Busk
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Grønspætte 1 R. Leif Kristensen
Svanninge Huse: Havørn 1 OF. Leif Kristensen
Trunderup:
Rød Glente 22 R NAT, Sort Glente 1 R NAT, Kragefugl sp. 300 R NAT. Per Rasmussen


    

Torsdag den 19. december 2019            Solopgang: 08:40 Solnedgang: 15:50

Svendborgsund ved Iholm: Ederfugl 180 R, Hvinand 36 R, Gråand 120 R
Lundeborg, matriklen: Spurvehøg 1 FU, Gråspurv 6 FU, Jernspurv 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bregninge (Tåsinge): Skovsneppe 1 OF. Jan Sørensen
Brændegård Sø: Knopsvane 2 R, Sangsvane 75 R, Musvåge 2 OF. Leif Sørensen
Caroline Amalielund: Ringdue 1 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Musvit 1 FU, Spætmejse 1 FU, Gærdesmutte 2 FU, Solsort 4 FU, Skovspurv 5 FU, Bogfinke 1 FU, Dompap 4 . Jan Sørensen
Gulstav Mose: Pibeand 80 R. Claus Dalskov 
Gyldensteen: Reservatet: Bramgås 1000 R, Blisgås 76 R, Krikand 800 R, Storspove 170 R, Blå Kærhøg 1 BR R, Skærpiber 2 R, Snespurv 48 R. Gregers Johannesen
Herrested: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Jersore: Sølvhejre 1 R, Storspove 275 R. Gregers Johannesen
Kavslunde Å: Enge v/udløbet: Misteldrossel 1 R. Evald Mehlsen
Kohave v/Skovmøllevej: Ringdue 125 OF. Kurt Due Johansen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 R, Musvåge 1 OF. Leif Sørensen
Monnet, Tåsinge: Knopsvane 15 R, Sangsvane 19 R, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 1 R, Bramgås 12 R, Grågås 72 R, Hvinand 14 R, Toppet Skallesluger 4 R, Gravand 6 R, Gråand 4 R, Sølvhejre 1 R, Skarv 2 R, Storspove 2 R, Tårnfalk 1 R, Vindrossel 1 R, Skærpiber 4 R. Lars Kirk 
Nakkebølle Inddæmning: Knopsvane 4 R, Lille Skallesluger 10 R, Stor Skallesluger 12 R, Fiskehejre 2 R, Isfugl 1 R, Rødhals 1 R, Sjagger 10 OF, Bjergvipstjert 1 OF. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Havørn 2 . Nis Rattenborg
Rath: Sangsvane 40 , Tårnfalk 2 R. Nis Rattenborg
Revninge: Gulspurv 20 R. Evald Mehlsen
Ringe: Trane 2 OF. Per Rasmussen
Staurby Mose: Fiskehejre 26 R. Erik Busk
Strib:
Søkonge 1 R. Erik Busk
Søndenbro Østeregn: Bramgås 7830 R, Spurvehøg 1 F AD R, Duehøg 1 M IMM OF, Tårnfalk 1 R, Stor Tornskade 1 R. Nis Rattenborg
Tarup Grusgrave: Stor Skallesluger 38 R. Henrik Kalckar Hansen
Tarup Skov: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Trente Mølle m.m.: Grågås 5 OF, Fasan 1 R, Ringdue 3 OF, Ringdue 1 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 R, Natugle 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Stor Flagspætte 3 OF, Skovskade 3 R, Ravn 1 OF, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 R, Sortmejse 2 R, Topmejse 1 FU, Sumpmejse 3 SY, Blåmejse 5 , Musvit 6 FU, Musvit 3 R, Halemejse 6 FU, Fuglekonge 5 FU, Spætmejse 4 R, Gærdesmutte 3 R, Rødhals 2 FU, Vindrossel 15 OF, Solsort 7 R, Sjagger 13 OF, Bogfinke 3 R, Dompap 8 FU, Dompap 1 R, Nordlig Gråsisken 13 FU, Lille Korsnæb 6 OF, Grønsisken 8 OF,. Gunnar Jørgensen, Leif Kristensen


   

Onsdag den 18. december 2019            Solopgang: 08:39 Solnedgang: 15:49

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 5 FU Blishøne 30 FU
Svendborg Golfbane
: Gråand 4 R Hættemåge 120 FU Musvåge 1 R Skovskade 2 R Gråkrage 4 R Gærdesmutte 1 R Solsort 8 R Sjagger 60 SØ
Svendborgsund, ved Runde lystbådehavnØresvin 1 R . Per Weber
Ny Gesinge, Taasinge: Blå kærhøg 1 OF (Hunfarvet). Poul Vestergaard Rasmussen
Vejstrup Å (Holmdrup Mose til Nyborgvej (vej 163)): Vandstær 1 R. Lars Kirk  
Slipsgavn inderfjord
(10:00): Rødben 26 OF FU, Hvinand 7 FU, Lille lappedykker 6 FU, Ringdue 50 OF, Tamdue 10 OF, Husskade 2 FU, Hættemåge 20 R FU, Sølvmåge 10 R FU, Tårnfalk 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Flyvesandet: Havørn 1 OF. Leif Sørensen

   

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Flyvesandet: Havørn 1 OF. Leif Sørensen
Gærup Skov: Ringdue 1 R, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Ravn 1 R, Sortmejse 2 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 3 R, Musvit 1 R, Halemejse 3 OF, Spætmejse 1 FU, Solsort 2 R, Bogfinke 2 R, Kvækerfinke 40 OF, Kernebider 1 R, Grønsisken 5 FU. Niels Bomholt Jensen
Hjallese: Sjagger 6 FU. Martin Rheinheimer
Holckenhavn Fjord: Grågås 23 R, Gravand 4 FU, Troldand 186 FU, Gråand 24 R, Lille Lappedykker 36 FU, Toppet Lappedykker 48 FU, Blishøne 150 FU, Hættemåge 90 R, Sølvmåge 26 R, Svartbag 4 R. Kurt Kaack Hansen
Kerteminde: Grågås 46 OF, Ringdue 1 SY, Sølvmåge 2 R, Gråkrage 3 R, Sumpmejse 1 SY, Musvit 1 R, Grønirisk 1 R. Henrik Gerner Baark
Knudshoved Færgehavn: Bramgås 36 OF, Toppet Lappedykker 8 FU, Sortgrå Ryle 15 FU, Rødben 2 OF, Tårnfalk 2 FU, Rødhals 5 FU, Vindrossel 2 FU, Solsort 10 FU, Bogfinke 32 FU, Kvækerfinke 37 FU. Kurt Kaack Hansen
Kværndrup: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Neder Holluf/Holluf Pile: Musvåge 1 FU. Jan Sørensen
Over Holluf: Musvåge 1 FU. Jan Sørensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Stor Skallesluger 4 R. Leif Kristensen
Stavids Å (Vej 335 til Bredbjerg): Vandstær 1 R. Flemming G. Andersen
Tarup (Odense): Ringdue 3 FU, Hættemåge 2 OF, Sølvmåge 1 R, Husskade 1 FU, Allike 2 OF, Gråkrage 1 FU, Musvit 2 FU, Solsort 2 FU. Jan Sørensen
Trunderup:
Rød Glente 14 R NAT . Per Rasmussen
Ulbølle: Bramgås 600 OF. Lilly Sørensen
Universitetet - Odense: Fasan 4 FU. Martin Rheinheimer
Vejstrup Å (Holmdrup Mose til Nyborgvej (vej 163)): Vandstær 1 R. Lars Kirk 
Østerø Sø (Knudshoved): Troldand 130 N. Lars Kirk
Østerø Sø (Knudshoved): Knopsvane 17 R, Taffeland 117 R, Pibeand 106 R, Krikand 21 R, Fiskehejre 8 FU, Skarv 7 R. Palle Due


  

Tirsdag den 17. december 2019            Solopgang: 08:38 Solnedgang: 15:49

Svendborgsund ved Iholm: Ederfugl 120 R, Hvinand 46 R, Gråand 90 R, Fiskehejre 14 R, Strandskade 2 R,
Svendborg Golfbane
: Grågås 2 Ø, Gråand 3 , Musvåge 2 R, Gråkrage 6 FU, Grønsisken 60 R,
Lundby, Taasinge: Sangsvane 422 R, Grågås 1850 R, Sædgås 24 R, Bramgås 34 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Isfugl 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Monnet, Taasinge: Fjeldvåge 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Hesselager, Fruens alle: Grønsisken 4 FU, Grønirisk 2 FU, Blåmejse 3 FU. Poul Brugs Rasmussen
Holckenhavn Fjord: Hvinand 6 R, Toppet Skallesluger 8 R, Lille Lappedykker 15 R, Blishøne 100 R. Lars Kirk
Østerø Sø (Knudshoved): Knopsvane 28 R, Pibeand 120 R, Skarv 150 R, Svartbag 2 R, Grønspætte 1 R, Husskade 2 R, Fuglekonge 1 R, Solsort 6 R, Bogfinke 12 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor: Knopsvane 4 R, Sangsvane 9 R, Bramgås 376 FU, Bramgås 7 OF, Grågås 28 FU, Grågås 97 , Hvinand 3 FU, Toppet Skallesluger 6 R, Taffeland 96 , Troldand 14 FU, Troldand 1140 , Bjergand 1532 , Skeand 14 FU, Pibeand 51 , Gråand 55 , Gråand 106 , Spidsand 8 FU, Spidsand 33 R, Krikand 84 R, Blishøne 24 FU, Fiskehejre 2 , Fiskehejre 12 R, Skarv 28 R, Svartbag 1 R, Allike 25 FU, Råge 23 FU, Gråkrage 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Vindrossel 24 FU, Solsort 1 R. Leif Kristensen
Bøllemosen (Sydfyn): Bramgås 5 R, Grågås 280 R, Blisgås 10 R. Leif Bisschop-Larsen
Glorup Park m/Holmesø: Gråand 2 R, Fiskehejre 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blåmejse 3 R, Musvit 5 R, Spætmejse 1 R. Lars Kirk
Gråsten Nor: Isfugl 1 R. Carlo Klavsen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Sangsvane 30 R. Leif Bisschop-Larsen
Holckenhavn Fjord: Hvinand 6 R, Toppet Skallesluger 8 R, Lille Lappedykker 15 R, Blishøne 100 R. Lars Kirk 
Langeskov v/Søllinge: Grønspætte 1 OF. Per Rasmussen
Lindelse: Solsort 1 R. Jan Sørensen
Nørreholm: Storspove 15 OF, Rødben 4 OF, Vandrefalk 1 R. Carlo Klavsen
Nørreskov (Tåsinge): Toppet Skallesluger 2 R, Ringdue 20 R, Gråkrage 3 R, Sortmejse 1 R, Blåmejse 8 R, Musvit 7 R, Træløber 1 FU, Spætmejse 2 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Bogfinke 12 R, Kvækerfinke 7 FU, Dompap 3 R. Niels Bomholt Jensen
Søen, Valdemarsslot: Knopsvane 2 R, Lille Skallesluger 5 R, Taffeland 20 R, Troldand 560 R, Bjergand 10 R, Knarand 71 FU, Krikand 8 R, Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 2 R, Rørhøne (Grønbenet) 1 R, Blishøne 85 FU, Fiskehejre 1 R, Skarv 1 R, Sølvmåge 1 R, Gråkrage 2 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Stillits 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Tarup (Odense): Ringdue 45 OF, Hættemåge 1 OF, Sølvmåge 3 OF, Spurvehøg 1 OF, Råge 1 OF, Gråkrage 1 FU, Musvit 2 FU, Solsort 2 FU, Gråspurv 7 FU. Jan Sørensen
Trunderup:
Rød Glente 30 R NAT, Sort Glente 1 R NAT. Per Rasmussen
Østerø Sø (Knudshoved): Knopsvane 28 R, Pibeand 120 R, Skarv 150 R, Svartbag 2 R, Grønspætte 1 R, Husskade 2 R, Fuglekonge 1 R, Solsort 6 R, Bogfinke 12 R. Lars Kirk


 

Mandag den 16. december 2019            Solopgang: 08:37 Solnedgang: 15:49

Svendborg Golfbane: Sangsvane 11 V, Sangsvane 3 Ø, Ringdue 80 NV, Hættemåge 40 FU, Sølvmåge 20 FU, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 FU, Gråkrage 3 R, Solsort 6 R
Hvidkilde, avlsbygningerne: Rød glente 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Noret, Taasinge: Sølvhejre 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Ny Gesinge, Taasinge: Ravn 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Brændeskov, majsstubmark (10:30): Sangsvane 100 FU, Musvåge 1 OF, Rød glente 1 OF, Grågås 15 FU. Poul Brugs Rasmussen
Ringe A9: Rød glente 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Knarand 28 R, Pibeand 650 R, Krikand 110 R. Gregers Johannesen
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 R. Gregers Johannesen
Bøgebjerg Skov v/Sandholt: Stor Flagspætte 1 R, Ravn 1 OF, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 R, Dompap 2 FU, Dompap 1 R, Grønsisken 18 FU, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Fårevejle: Blå Kærhøg 1 R. Claus Dalskov
Helnæs Made: Havørn 2 2K+ FU, Sortkrage 3 FU. Merry Sunke Larsen
Kalvehave v/Sandholt: Fasan 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 FU, Fuglekonge 1 FU, Spætmejse 1 R, Bogfinke 2 OF. Leif Kristensen
Lindkær v/Ravnholt: Trane 3 R, Musvåge 2 OF. Leif Sørensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Knopsvane 2 R, Gråand 42 R, Ringdue 235 OF, Blishøne 2 FU, Sølvmåge 1 R, Havørn 1 IMM FU, Natugle 1 R, Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Sandholt Lyndelse Miljøcenter: Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Skovsbo v/Svendborg: Bramgås 5100 FU. Niels Andersen
Strib: Isfugl 1 R. Erik Busk


  DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 11/12 - 2019:
               DOF’s ØrneTV afslører: Mutter havørn tager altid nattevagten i ørnehjemmet
               VIDEO: Stor korsnæb
              
Giv et medlemskab i julegave, så giver vi en fuglebog inkl. cd


  

Søndag den 15. december 2019            Solopgang: 08:36 Solnedgang: 15:49

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 40 R, Hvinand 3 R, Stor Skallesluger 1 M R, Toppet Skallesluger 8 R, Gråand 110 R, Toppet Lappedykker 1 R, Svartbag 1 R
Vornæs Skov
(13:45): Havørn 2 AD OF. Bettina Gerti Groß
Broholm: Stor flagspætte 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, frugtplantagerne Hammesbrovej, Tiselholtvej, Højskolevej: Sjagger 1000+ FU OF R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn: Ederfugl 1 R, Skarv 22 R, Hættemåge 8 R, Svartbag 17 AD R. Jan Sørensen
Bøgebjerg (Håstrup): Ravn 2 FU. Leif Kristensen
Dovns Klint: Havlit 7 V, Havlit 5 Ø, Ederfugl 13 OF, Stormmåge 1 V. Jan Sørensen 
Frellesvig: Sangsvane 6 , Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 LF FU, Vindrossel 10 FU, Solsort 13 FU. Jane Ditzel
Gyldensteen: Langø Plantage: Skovsneppe 5 R, Spurvehøg 1 FU. Jens Bækkelund
Hannebjerg Mose: Troldand 57 R. Jan Sørensen
Hennetved Haver: Natugle 1 M SY. Jan Sørensen
Hennetved Mose: Havørn 1 AD OF. Jan Sørensen
Håstrup v/Faaborg: Rød Glente 1 FU, Musvåge 1 FU. Leif Kristensen
Jordløse Bakker: Solsort 2 OF, Grønirisk 11 R. Leif Kristensen
Jordløse Skov: Gråand 8 R, Ringdue 13 OF, Stor Flagspætte 1 R, Skovskade 1 OF, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 2 , Halemejse 7 FU, Fuglekonge 1 FU, Solsort 1 R, Dompap 4 R. Leif Kristensen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Hvinand 13 FU, Stor Skallesluger 7 FU, Blishøne 250 FU, Skarv 3 FU. Peter Lillesø
Letmose Skov (Sellebjerg): Natugle 1 R. Kirsten Halkjær Lund
Lindelse: Ringdue 8 OF, Svartbag 1 AD OF, Stor Flagspætte 1 FU, Gråkrage 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Solsort 1 FU, Bogfinke 1 FU, Stillits 2 OF. Jan Sørensen
Sulkendrup: Spurvehøg 1 FU. Lotte Mejer Sørensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Tyrkerdue 2 R, Blåmejse 3 FU, Musvit 4 FU, Spætmejse 1 FU, Solsort 4 FU, Skovspurv 12 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 4 FU. Per Rasmussen


  

Lørdag den 14. december 2019             Solopgang: 08:35 Solnedgang: 15:49

Svendborg, Viebæltet: Sjagger 90 R
Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 30 R, Ederfugl 200 R, Hvinand 36 R, Stor Skallesluger 3 M R, Toppet Skallesluger 13 R, Gråand 60 R, Blishøne 60 FU, Svartbag 1 R
Thurø By m.m.: Grågås 5 V, Ringdue 12 OF, Ringdue 8 R, Allike 2 R, Gråkrage 2 R, Blåmejse 1 R, Vindrossel 20 OF, Solsort 1 M R
Lundeborg, matriklen: Blåmejse 2 FU, Grønirisk 4 FU, Skovspurv 2 FU, Gråspurv 6 FU, Ringdue 2 FU, Allike 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Egsmade: Musvåge 2 R. Lars Kirk
Harndrup: Gråand 5 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 2 FU, Skovspurv 3 FU, Grønirisk 7 R. Conny Hartmann
Kavslunde Å: Enge v/udløbet: Isfugl 1 R. Bo K. Stephensen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Grågås 10 OF, Blisgås 35 OF, Toppet Skallesluger 5 R, Gravand 2 R, Pibeand 2 R, Gråand 57 R NAT, Blishøne 16 FU, Fiskehejre 1 R NAT, Rødhals 1 R. Peter Lillesø
Skovparken, Nyborg: Gråspurv 30 FU, Skovspurv 24 FU. Eske Frank Morthensen
Svendborg, Strandvej: Munk 1 F 1K RI
. Peter Teglhøj
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Grågås 13 OF, Ringdue 4 OF, Tyrkerdue 2 R, Skarv 1 OF, Hættemåge 2 OF, Skovskade 1 R, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 5 FU, Halemejse 2 FU, Spætmejse 1 R, Rødhals 1 FU, Vindrossel 1 R, Solsort 6 R, Skovspurv 15 FU, Bogfinke 5 R, Kvækerfinke 3 FU, Dompap 2 R, Grønirisk 4 FU, Stillits 11 FU, Grønsisken 7 FU. Per Rasmussen
Thurø Rev: Grågås 170 R, Blisgås 4 FU, Pibeand 164 R, Gråand 46 R, Krikand 30 R, Fiskehejre 1 R, Strandskade 1 R, Vibe 4 R, Rødben 1 R, Sanglærke 1 R, Skærpiber 2 R, Bjergirisk 45 FU. Arne Bruun
Vejstrup Å (Nyborgvej (vej 163) til udløb): Ringdue 1 R, Musvåge 1 R, Skovskade 1 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 4 R, Musvit 4 R, Halemejse, Sydlig (ssp. europaeus) 3 R, Fuglekonge 1 R, Korttået Træløber 1 R, Spætmejse 1 R, Solsort 3 R, Sjagger 350 R, Bogfinke 3 R. Lars Kirk 


  

Fredag den 13. december 2019             Solopgang: 08:34 Solnedgang: 15:49

Kogtved, matriklen: Sangsvane 2 SV,
Svendborg Golfbane: Fasan 1 R, Musvåge 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Ravn 4 R, Gråkrage 2 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 8 R, Bogfinke 4 R, Grønsisken 18 FU
Vejlen, Taasinge
: Krikand 124 R, Knarand 82 R, Knopsvane 11 R, Grågås 64 R, Hættemåge 185 R, Isfugl 1 R. Poul Vestergaard  Rasmussen
Lundby, Taasinge: Sangsvane 333 R. Poul Vestergaard  Rasmussen
Søby Monnet, Taasinge: Sjagger 135 R, Vindrossel 42 R, Stær 105 R, Storspove 35 R. Poul Vestergaard  Rasmussen
Skårupøresund: Toppet Skallesluger 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 2 FU. Leif Sørensen
Gultved:
Sort glente 1 R NAT. Per Rasmussen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn: Ederfugl 1 FU, Kaspisk Måge 2 FU, Vindrossel 2 FU. Leif Sørensen
Davinde: Fjeldvåge 1 FU. Tina Hansen
Dyrup: Silkehale 15 R. Aage Wichmann
Frellesvig: Spurvehøg 2 M FU, Musvåge 1 FU, Stor Flagspætte 6 FU, Rødhals 1 FU, Vindrossel 10 FU, Solsort 10 FU. Jane Ditzel
Geels Å (Østerg.-Urup Dam): Ringdue 1800 OF. Evald Mehlsen 
Gudbjerg: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Ravn 6 FU. Leif Bisschop-Larsen
Gultved:
Rød Glente 30 OF , Sort Glente 1 OF. Per Rasmussen 
Hallindskoven & Gammel Hestehave: Sangsvane 8 OF, Havørn 1 AD OF. Susanne Rørdam Skov
Havndrup: Spurvehøg 1 OF, Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Kavslunde Å: Enge v/udløbet: Misteldrossel 3 R T. Evald Mehlsen
Kværndrup: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen 
Lundemosen (Holmdrup Mose): Knopsvane 4 R, Grågås 1 R, Troldand 2 R, Knarand 18 R, Gråand 9 R, Blishøne 6 R, Musvåge 1 R, Bogfinke 8 R. Lars Kirk
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Misteldrossel 1 R. Evald Mehlsen
Lørup Mose: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Rolsted: Havørn 1 OF. Per Rasmussen
Strib: Isfugl 1 R. Henning Larsen
Sønder Højrup: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Tangkrog: Ringdue 12 R, Skovsneppe 1 R, Musvåge 1 R, Skovskade 1 R, Sortmejse 2 FU, Topmejse 1 FU, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 3 R, Fuglekonge 4 R, Spætmejse 2 R, Sangdrossel 1 R, Solsort 6 R, Jernspurv 1 R, Bogfinke 3 R, Kvækerfinke 1 R. Niels Bomholt Jensen
Trunderup:
Rød Glente 30 R NAT . Per Rasmussen 
Universitetet - Odense: Musvit 5 FU, Kvækerfinke 2 FU. Martin Rheinheimer
Vester Aaby: Ringdue 75 OF, Musvit 2 FU, Rødhals 1 FU, Vindrossel 75 FU, Solsort 5 FU, Sjagger 50 FU, Grønirisk 4 FU. Else Klint


 

Torsdag den 12. december 2019             Solopgang: 08:33 Solnedgang: 15:49

Bagenkop: Hybridmåge/Gråmåge 1 R ("Ritha" ) Finn Skov
Broholm
(11:00): Grågås 15 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop: Silkehale 17 R, Husrødstjert 1 R. Søren Bøgelund
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 FU. Gunnar Jørgensen
Gammel Dyrehave m.m.: Ravn 4 OF. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Havørn 2 R. Leif Sørensen
Gyldensteen: Engsøen:  Sortsvane 1 FU, Knarand 114 FU. Leif Kristensen
Gyldensteen: Reservatet: Bramgås 2360 FU, Krikand 280 R. Jens Bækkelund
Hav nord for Flyvesandet: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 2 OF. Leif Kristensen
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Havlit 36 R, Ederfugl 2400 R, Alk 4 SV. Søren Bøgelund
Husby Strand, Wedellsborg: Blå Kærhøg 1 R. Jørgen Hjorth Jensen
Lindø + vade v/Jersore: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 150 R. Jens Bækkelund
Rønninge: Isfugl 1 R, Bjergvipstjert 1 R. Eske Frank Morthensen
Skovsbo v/Svendborg: Bramgås 2850 R. Niels Andersen
Stavids Å (Vej 335 til Bredbjerg): Vandstær 1 R. Flemming G. Andersen
Søgård Mose (Langeland): Rørhøg 1 F R. Søren Bøgelund


   

Onsdag den 11. december 2019              Solopgang: 08:32 Solnedgang: 15:49

Vemmenæs: Nordisk lappedykker 1 R. Lars Kirk
Tange å
: Musvåge 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Allested
: Natugle 1 R. Palle Bo Larsen
Arreskov Sø
: Skarv 16 R. Erik Ehmsen
Espe
: Natugle 1 R. Gunnar Jørgensen
Frellesvig
: Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Natugle 1 R. Jane Ditzel
Havndrup
: Rød Glente 2 FU, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 2 FU. Per Rasmussen
Hegnet (Vemmenæs): Ringdue 300 R. Lars Kirk
Lørup Mose: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Sangsvane 47 R, Bramgås 1100 R, Grågås 300 R, Lille Skallesluger 31 R, Stor Skallesluger 52 R, Troldand 800 R, Bjergand 300 R, Ringdue 300 OF, Sølvhejre 2 R, Isfugl 1 R. Carsten Skou
Naversgrund m.m. (hav øst for Vemmenæs): Ederfugl 32 R, Hvinand 10 R, Toppet Skallesluger 47 R, Gråand 7 R, Fiskehejre 2 R. Lars Kirk
Ringe: Silkehale 22 R. Erik Ehmsen
Rolsted: Spurvehøg 1 FU, Stor Flagspætte 1 R. Per Rasmussen
Tarup (Årslev): Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU. Per Rasmussen
Torpeløkke: Ringdue 4 R, Duehøg 1 R, Blåmejse 7 R, Musvit 2 R. Niels Bomholt Jensen
Vester Skerninge: Grønspætte 1 F FU. Arne Bruun 
Æbelø: Ringdue 150 R. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Mosehornugle 2 R, Skærpiber 1 R. Jens Bækkelund


   

Tirsdag den 10. december 2019              Solopgang: 08:31 Solnedgang: 15:49

Lundeborg, Stenmurevejens frugtplantage (13:30): Sjagger 1000+ OF FU R (den største flok set deroppe denne vinter). Poul Brugs Rasmussen
Strib:
Søkonge 1 R. Lars Kirk 
Fyvesandet: Grønspætte 1 R. Leif Sørensen

   

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Havørn 2 AD R, Leif Kristensen
Ballen: Blå Kærhøg 1 FU. Eske Frank Morthensen
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 FU, Skægmejse 20 FU. Jane Ditzel
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 R. Eske Frank Morthensen
Bøjden Nor: Bjergand 800 R, Skeand 35 R, Spidsand 50 R, Martin Rheinheimer
Bøjden Nor: Skærpiber 7 R. Eske Frank Morthensen
Bøllemosen (Sydfyn): Grågås 1350 FU, Blisgås 67 FU, Blå Kærhøg 2 BR R. Arne Bruun
Flådet (Tranekær): Halemejse 20 FU. Jane Ditzel
Fyns Hoved: Skærpiber 5 R. Niels Bomholt Jensen
Faaborg: Kvækerfinke 910 SV. Per Damgaard Poulsen
Gultved: Rød Glente 2 OF, Per Rasmussen
Gultved:
Rød Glente 17 OF. Arne Bruun
Heden (Midtfyn): Rød Glente 2 OF, Per Rasmussen
Kassebølle: Sjagger 300 FU. Jane Ditzel 
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 1 FU. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn: Stenvender 2 OF, Sortgrå Ryle 5 FU, Kurt Kaack Hansen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 2 R. Eske Frank Morthensen 
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 38 FU, Sølvhejre 2 R, Isfugl 1 FU, Susanne Rørdam Skov
Pæregård Skov og Snave Skov: Spætmejse, Lysbuget (ssp. europaea) 1 FU. Jane Ditzel
Ristinge Hale: Bjergirisk 100 R. Henrik Mørup-Petersen
Sandholt Gods m/enge og marker: Blå Kærhøg 1 BR FU, Leif Kristensen
Sibirien: Stor Tornskade 1 R, Lilly Sørensen
Sollerup: Sølvhejre 1 R, Leif Kristensen
Strib:
Søkonge 1 R. Erik Busk
Strib:
Søkonge 1 R. Lars Kirk 
Thurø Rev: Krikand 130 FU, Arne Bruun
Trøstemosegård m.m. v/Øster Hæsinge: Blå Kærhøg 1 BR FU, Leif Kristensen
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 380 R, Krikand 120 R, Stenvender 2 FU, Isfugl 1 R. Ella Mikkelsen


 

Mandag den 9. december 2019              Solopgang: 08:30 Solnedgang: 15:50

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 40 R, Bramgås 20 V, Hvinand 32 R, Toppet Lappedykker 1 R
Kogtved: Ringdue 500 NV
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knopsvane 82 R, Hvinand 18 R, Pibeand 40 R, Gråand 28 R, Hvidklire 1 R, Rødben 25 R. Lars Kirk
Lunkeris Skov: Sjagger 30 FU. Lars Kirk
Løkkeby Sommerhusområde: Stor Flagspætte 1 R, Blåmejse 1 R, Solsort 8 R. Lars Kirk
Siø: Pibeand 31 R, Gråand 14 R. Lars Kirk
Spodsbjerg (Langeland): Sjagger 25 FU. Lars Kirk
Broholm: Musvåge 2 OF R, Råge 50 FU, Allike 20 OF, Sjagger 50 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Blandskov (Ravnholt): Kernebider 16 FU. Palle Bo Larsen
Bøjden Nor: Bramgås 1 R, Grågås 8 OF, Grågås 127 R, Bjergand 418 R, Musvit 5 FU. Leif Kristensen

Bøllemosen (Sydfyn): Blå Kærhøg 1 R. Leif Sørensen
Gulstav: Havørn 2 AD R. Søren Bøgelund
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Rørdrum 1 R, Isfugl 1 R. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane 1 R, Knarand 342 R, Krikand 355 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Skeand 30 R, Krikand 185 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Krikand 660 R, Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Hvidklire 1 R. Lars Kirk
Rath: Hjejle 360 R. Søren Bøgelund
Strib:
Søkonge 1 R. Erik Busk
Vejstrup Å (Nyborgvej (vej 163) til udløb): Vandstær 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Ørnehøj-området (Gulstav): Bramgås 3200 R, Skarv 670 OF, Sjagger 850 R. Søren Bøgelund


 

Søndag den 8. december 2019              Solopgang: 08:28 Solnedgang: 15:50

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 40 FU, tor Skallesluger 2 , Gråand 40 R, Lille Lappedykker 8 FU, Strandskade 1 FU, Storspove 12 FU, Svartbag 4 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 18 FU
Lundeborg, matriklen: Rødhals 1 R (daglig gæst). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Aborg: Sjagger 15 R, Gulspurv 25 FU. Søren G. Nielsen
Brahesborg og Brahesborg Skov: Ringdue 100 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 4 R, Stor Tornskade 1 R, Skovskade 1 OF, Gråkrage 15 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 15 FU, Halemejse 4 FU, Fuglekonge 4 FU, Spætmejse 2 R, Gærdesmutte 3 R, Solsort 8 FU, Bogfinke 8 FU, Dompap 1 R. Søren G. Nielsen
Broholm: Silkehale 8 R. Peter Pelle Clausen
Egensedybet: Havørn 1 SUB R. Anders Vedel
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Vandstær 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Hesselagergård: Stor Tornskade 1 R. Peter Pelle Clausen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 24 FU, Vibe 103 R. Kurt Kaack Hansen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Pibeand 4 FU, Gråand 54 R, Krikand 8 FU, Blishøne 24 R, Fiskehejre 1 R, Skarv 1 FU. Peter Lillesø
Letmose Skov (Sellebjerg): Fasan 1 R, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 2 R, Allike 38 OF, Råge 6 OF, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Spætmejse 1 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 SY, Vindrossel 10 OF, Solsort 1 R, Sjagger 2 OF, Bogfinke 2 R, Dompap 2 R. Kirsten Halkjær Lund
Munkebo: Vindrossel 10 R. Peter Lillesø
Nakkebølle Fjord: Toppet Skallesluger 4 R, Lille Lappedykker 12 R. DOF FYN tur, Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 25 R, Stor Skallesluger 50 R, Sølvhejre 2 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. DOF FYN tur, Niels Bomholt Jensen
Egensedybet: Havørn 1 SUB R. Anders Vedel
Sandholt Gods m/enge og marker: Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Sjagger 26 OF. Leif Kristensen
Storeholm + øhavet nord for: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 65 R, Storspove 165 R, Lille Kobbersneppe 320 R, Almindelig Ryle 80 R, Havørn 2 IMM R. Nis Rattenborg
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Troldand 10 R, Gråand 30 R, Rørhøne (Grønbenet) 2 R, Blishøne 66 R, Skarv 3 R. Kirsten Halkjær Lund
Tullebølle: Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Hans-Henrik Wienberg 
Vester Hæsinge: Sjagger 12 FU. Leif Kristensen


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 04/12 - 2019:
               Danmarks smukke, lyssky ugle har kurs mod ny fremgang
               Fugleværnsfonden køber skov i Rusland
               VIDEO: Skeand - flot fyr, sjovt næb


  

Lørdag den 7. december 2019              Solopgang: 08:27 Solnedgang: 15:51

Kogtved, matriklen: Havørn 1 AD NV
Svendborgsund ved Iholm: Gråand 90 , Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 80 V, Strandskade 1 R
Sørup Sø v/Svendborg
: Troldand 40 , Gråand 6 , Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 2 ,
Skovsgård
: Havørn 1 AD OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Bøjden Nor
: Pibeand 28 R, Gråkrage 1 R, Bjergand 1 R
. Erik Thomsen
Bøllemosen
: Grågås 1000+ FU, Blisgås 20 FU, Tundra Sædgås 15 FU, Bramgås 100 FU, Sangsvane 200 FU. Poul Brugs Rasmussen
Bøllemosen
: Grågås 1 RI (Blåt plasthalsbånd
7 DN ) (Leif Kristensen har fået svar på grågåsen ) . Lars Kirk
Gultved
:
Rød glente 27 R NAT (Gik til overnatning både nord og sydøst for Gultved). Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 FU. Leif Kristensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brændegård Sø:
Sølvhejre 3 FU. Gunnar Jørgensen
Caroline Amalielund: Vandstær 1 FU. Pierre Bentzen
Fiskerup Skov: Ravn 25 R. Niels Bomholt Jensen
Flyvesandet: Snespurv 6 R. Søren G. Nielsen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Rørhøne (Grønbenet) 13 FU. Martin Rheinheimer
Faaborg: Kvækerfinke 400 SV. Per Damgaard Poulsen
Gultved:
Rød Glente 27 R NAT. Leif Bisschop-Larsen 
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 540 R, Lille Skallesluger 23 R, Stor Skallesluger 57 R, Troldand 2400 R, Sølvhejre 2 R, Isfugl 2 R, Vindrossel 115 OF. Niels Bomholt Jensen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 FU. Leif Kristensen
Rudkøbing Havn: Vandrefalk 1 M AD OF. Morten Müller
Snapind Skov: Bjergvipstjert 1 R. Gregers Johannesen
Strib:
Søkonge 1 FU. Erik Busk
Søen, Valdemarsslot: Taffeland 100 R, Isfugl 1 R. Arne Bruun
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Munk 2 . Per Rasmussen


  

Fredag den 6. december 2019              Solopgang: 08:26 Solnedgang: 15:51

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 48 FU, Sangsvane 4 FU, Hvinand 12 R, Stor Skallesluger 3 , Toppet Skallesluger 8 FU, Gråand 18 FU, Lille Lappedykker 22 FU, Fiskehejre 12 R, Strandskade 1 R, Hættemåge 400 R, Svartbag 4 FU
Horseskov
: Ringdue 2000 R, Musvåge 1 R,
Lundby, Taasinge
: Sædgås 38 R, Blisgås 3 R, Grågås 224 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, matriklen: Skovspurv 6 R. Poul Brugs Rasmussen
Strib Havn (11:13):
Søkonge 1 R. Henrik Friis

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Hvidkilde Sø
: Havørn 2 AD YF B (Mens en fugl rastede på Storeholm fløj den anden til reden med en gren). Arne Bruun
Lindved Frugtplantage
: Rød Glente 1 OF, Vindrossel 135 R, Sjagger 45 R. Lars Andersen
Slæbæk Skov
: Havørn 1 OF, Musvåge 1 FU. Per Rasmussen
Strib
:
Søkonge 1 FU. Erik Busk
Strib:
Søkonge 1 FU, Isfugl 1 R. Karin Grønbæk
Strib:
Søkonge 1 FU. Kell Grønborg


  

Torsdag den 5. december 2019              Solopgang: 08:24 Solnedgang: 15:52

Ny Gesinge, matriklen: Havørn 1 AD OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Knarand 1 R, Isfugl 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundby, Taasinge: Sangsvane 150 R, Sædgås 28 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Løkkeby Enge (10:30): Rød glente 1 AD FU.Jan Stener Jørgensen
Lundeborg: Spurvehøg 1 FM R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 FU, Isfugl 1 R. Gunnar Jørgensen
Bøllemosen (Sydfyn): Pibesvane 1 R, Grågås 650 R. Leif Sørensen
Flintholm Hestehave: Kernebider 31 R. Niels Bomholt Jensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Lille Lappedykker 28 FU, Vandrefalk 1 R. Pierre Bentzen
Glorup Park m/Holmesø: Ravn 4 OF. Peter Pelle Clausen
Helnæs Made: Bramgås 3000 FU, Vandrefalk 1 R. Kirsten Pedersen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 8 FU. Ella Mikkelsen
Kongshøj Mølle: Vandstær 1 R. Peter Pelle Clausen
Strib:
Søkonge 1 R. Erik Busk
Strib: Søkonge 1 FU. Kis Boel Guldmann
Svindinge: Ravn 6 OF. Per Rasmussen
Vornæs Skov: Blå Kærhøg 1 F FU. Lars Kirk


   

Onsdag den 4. december 2019              Solopgang: 08:23 Solnedgang: 15:52

Ny Gesinge: Blå kærhøg 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundby, Taasinge: Sangsvane 166 R, Tundrasædgås 88 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vårø Haver, Taasinge: Grønspætte 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Bøllemosen (Sydfyn)
: Sangsvane 85 R, Grågås 502 R, Blisgås 8 R, Huldue 5 R, Ringdue 30 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 T
Bøllemosen (Sydfyn):Sangsvane 3 R, Grågås 1000 R, Tundrasædgås 4 R, Blisgås 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Gultved (15:15-15:50): 
Rød Glente 10 R NAT. Erik Thomsen
Vejstrup Å (Holmdrup Mose til Nyborgvej (vej 163)): Vandstær 1 FU. Finn Skov

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Digerne (Bjørnø): Pibeand 45 R, Storspove 10 R. Niels Bomholt Jensen
Gyldensteen: Langø: Bramgås 520 FU, Grågås 20 FU T. Kurt Due Johansen
Hegnet (Vemmenæs): Blåmejse 3 R, Musvit 4 R, Halemejse 6 R, Dompap 4 R. Lars Kirk
Letmose Skov (Sellebjerg): Natugle 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knopsvane 110 R, Hvinand 14 R, Pibeand 40 R. Lars Kirk 
Lyø
: Knopsvane 85 R, Sangsvane 3 S, Bramgås 550 FU, Grågås 240 FU, Ederfugl 8 R, Hvinand 38 R, Toppet Skallesluger 28 R, Taffeland 3 R, Troldand 125 R, Pibeand 255 R, Krikand 30 R, Ringdue 40 R, Fiskehejre 9 R, Skarv 50 R, Strandskade 2 R, Vibe 5 R, Storspove 18 FU, Lille Kobbersneppe 3 R, Rødben 9 R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 55 R, Svartbag 2 R, Musvåge 3 R, Allike 5 R, Råge 20 FU, Sortkrage 4 R, Gråkrage 28 R, Blåmejse 10 FU, Musvit 12 R, Sanglærke 5 R, Skægmejse 2 FU, Fuglekonge 1 FU, Korttået Træløber 1 FU, Gærdesmutte 15 R, Rødhals 7 R, Vindrossel 50 FU, Solsort 52 R, Sjagger 25 R, Jernspurv 1 R, Gråspurv 15 R, Skovspurv 48 R, Engpiber 2 R, Bogfinke 8 R, Grønirisk 9 R, Bjergirisk 50 FU, Snespurv 45 FU, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Naversgrund m.m. (hav øst for Vemmenæs): Ederfugl 9 R, Toppet Skallesluger 14 R, Skarv 5 R, Svartbag 1 R. Lars Kirk
Risinge Hoved: Hjejle 40 R. Evald Mehlsen
Sandholt Gods m/enge og marker: Natugle 1 R. Leif Kristensen
Siø: Pibeand 95 R, Krikand 8 R, Husskade 2 R. Lars Kirk
Skovsbo v/Svendborg: Bramgås 35 FU, Grågås 310 FU, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 75 FU, Spætmejse 1 R, Gulspurv 1 R. Niels Andersen
Strib: Lille Lappedykker 1 R,
Søkonge 1 FU. Erik Busk
Strib:
Søkonge 1 R (Set fra Jylland!). Sigrid & Tim Hesselballe Hansen
Strib: Ederfugl 3 R, Gråand 12 R, Skarv 18 R,
Søkonge 1 FU , Isfugl 1 R , Gærdesmutte 1 R. Peter Hartoft-Jacobsen
Vemmenæs: Grågås 6 R, Gråand 6 R, Fiskehejre 1 R, Storspove 2 R, Hættemåge 100 R, Sølvmåge 100 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Kragefugl sp. 300 R, Engpiber 2 R. Lars Kirk


   

Tirsdag den 3. december 2019               Solopgang: 08:21 Solnedgang: 15:53

Svendborgsund øst for Iholm: Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 60 V
Bøllemosen (Sydfyn)
: Sangsvane 3 R, Grågås 1 R RI (Blåt halsbånd ??7). Lars Kirk
Purreskoven, Lundeborg
: Jernspurv 1 R, Rødhals 2 R, Stillits 8 R, Solsort 5 R, Spætmejse 2 R, Blåmejse 2 R, Musvit 4 R, Skovspurv 6 R, Ringdue 2 R, Gråkrage 2 R, Husskade 2 R, Musvåge 2 R, Spurvehøg 1 R, Bogfinke 2 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Aborg Minde: Sangsvane 44 FU, Bramgås 6 OF, Grågås 6 FU, Troldand 4 FU, Gråand 110 FU, Krikand 25 FU, Fasan 2 R, Lille Lappedykker 3 FU, Ringdue 3 OF, Fiskehejre 1 OF, Skarv 2 FU, Sølvmåge 5 OF, Musvåge 2 R, Husskade 2 R, Gråkrage 4 R, Musvit 1 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 2 FU, Vindrossel 30 FU, Solsort 3 FU, Sjagger 70 FU, Gulspurv 3 FU. Henrik Stenholt
Amalielyst: Fasan 4 R, Musvåge 1 FU, Natugle 1 R. Pierre Bentzen
Frellesvig: Munk 1 M FU
. Jane Ditzel
Havndrup: Rød Glente 1 R. Per Rasmussen
Kerteminde: Stormmåge 6 OF, Tårnfalk 1 OF, Husskade 6 R T, Råge 10 OF, Blåmejse 1 SY, Musvit 4 FU. Aya Thorsen
Lindelse: Solsort 1 R. Jan Sørensen 
Lodskov v/Ferritslev: Havørn 1 OF. Per Rasmussen
Lundemosen (Holmdrup Mose): Knopsvane 4 R, Gråand 15 R, Blishøne 4 R, Skovskade 2 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R. Lars Kirk
Purreskov: Ringdue 2200 T, Hjejle 60 R, Grønspætte 1 OF, Tårnfalk 2 R, Ravn 2 OF. Søren Bøgelund
Sandholt Gods m/enge og marker: Trane 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Strib: Ederfugl 4 R, Skarv 12 R,
Søkonge 1 R, Svartbag 1 R. Bøje Rauff
Strib:
Søkonge 1 FU. Erik Busk
Strib:
Søkonge 1 FU. Bo Hansen
Strib: Ederfugl 1 M FU, Gråand 7 FU, Skarv 14 R,
Søkonge 1 FU, Hættemåge 2 R, Svartbag 1 R. Henrik Stenholt
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Ringdue 2 OF, Skovskade 1 R, Skovskade 2 FU, Ravn 1 OF, Blåmejse 5 , Musvit 1 SY, Musvit 2 FU, Halemejse 12 FU, Fuglekonge 1 FU, Spætmejse 2 FU, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Bogfinke 6 , Dompap 2 FU, Lille Korsnæb 9 FU. Leif Kristensen


  

Mandag den 2. december 2019               Solopgang: 08:20 Solnedgang: 15:54

Landet kirke: Ringdue 550 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Monnet, Tåsinge: Havørn 1, Sølvhejre 1, Strandhjejle 6, Vibe 25, Storspove 104, Skærpiber 4, Bjergirisk 75, Bjerglærke 1 R. Peder Rasmussen, Henrik Knudsen  [Fugleknudsen.dk]
Bjerreby, Taasinge: Tundrasædgås 121. Peder Rasmussen, Henrik Knudsen [Fugleknudsen.dk]
Brændegaard sø: Stor tornskade 1 R, Sølvhejre 2 R. Erik Ehmsen
Arreskov sø: Sølvhejre 2 R. Erik Ehmsen
Tange å: Husskade 4 FU R. Poul Brugs Rasmussen

Ravnholt
: Havørn 5 R (1 adult var ringmærket), Ravn 22 R. Morten Kristiansen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Alleskoven: Bjergvipstjert 1 R. Per Damgaard Poulsen
Arreskov Sø: Grågås 600 R. Leif Kristensen
Bøllemosen (Sydfyn): Tundrasædgås 16 R
, Blisgås 80 R. Peter Hartoft-Jacobsen
Caroline Amalielund: Vandstær 1 FU. Pierre Bentzen
Grusgrave v/Birkum: Grågås 933 R, Taffeland 261 R. Henrik Kalckar Hansen
Gultved: Rød Glente 2 R. Per Rasmussen
Gultved:
Rød Glente 13 R NAT. Peter Hartoft-Jacobsen
Gyldensteen: Engsøen: Hvinand 232 T NAT, Lille Skallesluger 11 FU, Skeand 23 FU, Knarand 459 FU, Krikand 1098 R, Sølvhejre 1 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Bramgås 1250 FU, Skeand 12 FU, Pibeand 430 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Bramgås 4000 FU, Pibeand 330 FU, Krikand 110 R. Kurt Due Johansen 
Hågerup Å vest for Hågerup: Knarand 39 R. Leif Kristensen
Keldsnor: Pibesvane 1 OF, Bramgås 1300 R, Snespurv 65 R. Gregers Johannesen
Keldsnor: Bramgås 1340 R, Ravn 4 R. Nis Rattenborg
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 8 FU. Ella Mikkelsen
Lindholm v/Allested: Rød Glente 6 R NAT. Per Rasmussen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Knarand 30 R, Krikand 150 R, Ravn 3 R. Niels Bomholt Jensen
Ristingehalvøen: Sjagger 420 R. Nis Rattenborg
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 2 AD R. Per Rasmussen 
Storeholm + øhavet nord for: Storspove 180 R, Blå Kærhøg 1 R, Havørn 4 IMM R. Nis Rattenborg
Strib:
Søkonge 1 R. Uffe Musse Rasmussen 
Strib:
Søkonge 1 R. Erik Busk
Sylten S.f/Spodsbjerg: Sandløber 3 FU. Susanne Rørdam Skov
Vejlen, Tåsinge: Knarand 64 FU. Claus Dalskov
Vejstrup Å (Holmdrup Mose til Nyborgvej (vej 163)): Vandstær 1 FU. Jane Ditzel 
Vesteregn: Bramgås 6510 R. Nis Rattenborg
Vognsbjerg: Ederfugl 2000 R. Gregers Johannesen
Østerskov (Thurø): Isfugl 1 R. Niels Andersen
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 400 R, Stenvender 2 FU. Ella Mikkelsen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

03 jan 2020
This page is part af: Http://www.Snatur.dk