Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 49. - 53. ( 1. december - 31. december 2020).                     Sidst opdateret 06 januar 2021 22:01:37 

 

 


        Tryk på ønsket om Godt Nytår

Torsdag den 31. december 2020         Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:59

Svendborg: Troldand 2 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop Havn: Husrødstjert 2 R. Søren Bøgelund
Brændegård Sø: Lille Skallesluger 15 FU, Krikand 200 R,
Sølvhejre 8 FU. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 16 R, Havørn 3 R. Carsten Juhl
Gulstav: Trane 2 OF. Søren Bøgelund
Helnæs Made: Sølvhejre 1 FU. Tom Giersing
Henninge: Bramgås 2800 FU. Morten Müller
Industriområde V - Nyborg: Råge 500 R. Jørn Knudsen
Lillemølle (Ørbæk Å): Vandstær 1 FU. Jørn Knudsen
Nakkebølle Inddæmning: Moskusand 1 R, Taffeland 150 R, Bjergand 200 R, Sølvhejre 1 FU, Havørn 2 OF. Carsten Skou
Rønninge: Vandstær 1 FU. Leif Kristensen
Snapind Skov: Bjergvipstjert 1 R. David Damgaard Dysager
Stige Ø: Lille Lappedykker 25 R, Stillits 100 R. Poul Bjerager
Sulkendrup Mølle (Ørbæk Å): Vandstær 1 FU. Jørn Knudsen 
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Ullerslev (Østfyn): Vandstær 1 R. Kirsten Halkjær Lund


  

Onsdag den 30. december 2020         Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:58

Skårupøre Sund: Hvinand 1 R. Lars Kirk
Lundeborg, matriklen: Solsort 1 R, Gråspurv 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Knarand 32 R, Sølvhejre 1 R SV. Morten Müller
Bøjden Nor: Kortnæbbet Gås 1 FU. Pierre Bentzen
Bøjden Nor: Kortnæbbet Gås 1 R, Snespurv 7 R. Erik Ehmsen
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Helnæs Made: Sølvhejre 1 OF. Tom Giersing
Tårup (Hindsholm): Gråspurv 56 FU. Jens Peter Bech
Universitetet, Odense: Allike 500 OF. Martin Rheinheimer
Voldby: Skovspurv 60 R. Michael Køie Poulsen
Åløkkeskoven: Bjergvipstjert 1 R. Gregers Johannesen


  

Tirsdag den 29. december 2020         Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:57

Lunkebugten, Nørreskoven: Hvinand 185 R, Toppet skallesluger 115, Spættet sæl 1 DØD, Havkarusse 1 DØD . Anne-Dorte og Poul Vestergaard Rasmussen
Landet: Sangsvane 365 R. Anne-Dorte og Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Sølvhejre 1 R, Isfugl 1 R. Anne-Dorte og Poul Vestergaard Rasmussen
Nørreskov (Tåsinge)
: Rødhals 1 R, Grønirisk 7 R. Lars Kirk
Lundeborg, matriklen
: Ringdue 4 FU, Dompap M 1 FU, Grønirisk 8 FU, Skovspurv 4 FU, Rødhals 1 FU, Solsort2 FU, Blåmejse 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Sdr. Højrup: Halemejse 10 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Havørn 2 FU. Hans-Henrik Wienberg
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 FU, Havørn 2 AD R. Morten Krog
Brændegård Sø: Knopsvane 219 FU, Krikand 152 R,
Sølvhejre 21 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Kortnæbbet Gås 1 FU, Bjergand 2391 R , Spidsand 36 FU. Leif Kristensen
Grusgrave v/Sellebjerg Skov: Stor Tornskade 1 R. Freya Mørup-Petersen
Hav øst for Thurø: Toppet Skallesluger 160 R. Arne Bruun
Helnæs Bugt, Nørrefjord:
Nordisk Lappedykker 2 VDR FU. Anders Holm Jessen 
Helnæs Made: Sølvhejre 1 FU, Vandrefalk 1 R. Tom Giersing
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Hvinand 100 FU, Toppet Lappedykker 110 FU, Isfugl 2 R. Peter Lillesø
Munke Mose: Isfugl 1 R. Kurt Due Johansen
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R. Sigurd Bruun Knudsen
Nakkebølle Inddæmning: Troldand 1300 R, Pibeand 480 R, Sølvhejre 2 FU, Isfugl 1 FU. Carsten Skou
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Ravn 5 R. Sigurd Bruun Knudsen
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Rød Glente 4 OF, Ravn 11 OF. Søren Bøgelund
Storskov (Brahetrolleborg): Ravn 3 FU . Leif Kristensen
Strandsø vest f/Ørnehøj/Fønssk: Sølvhejre 1 FU. Michael L.J. Glentedal
Vejlen, Tåsinge: Isfugl 1 FU. Morten Kristiansen


  

Mandag den 28. december 2020         Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:56

Svendborgsund ved Iholm: Sangsvane 6 R, Havlit 1 M R, Hvinand 36 R, Lille Lappedykker 16 FU, Toppet Lappedykker 6 FU
Svendborg, Nyborgvej
: Musvåge 1 R. Lars Kirk
Lundeborg, matriklen
: Rødhals 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Krikand 250 R,
Sølvhejre 5 FU. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 23 R. Leif Sørensen
Bøgebjerg Skov v/Sandholt: Ravn 3 . Leif Kristensen
Gamborg Inderfjord: Isfugl 2 FU. Steen Andersen
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Helnæs Made: Sølvhejre 1 FU, Havørn 3 FU. Tom Giersing
Husby Strand, Wedellsborg: Sølvhejre 1 FU. Steen Andersen
Hvidkilde Sø: Nilgås 2 R, Sølvhejre 2 R, Vandrefalk 1 OF. Niels Andersen
Hvidkilde Sø: Havørn 2 AD R. Niels Bomholt Jensen
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 1 FU Isfugl 1 FU. Asger Rasmussen
Møsteskov/Hanneslund:
Rød Glente 26 R NAT , Ravn 90 R NAT. Per Rasmussen
Rud, Ålehoved: Storspove 55 FU. Steen Andersen
Sortemosen (Sydfyn): Sort Glente/Rød Glente 1 OF. Helene Demant Waldhorn
Tangkrog: Ravn 3 OF. Gunnar Jørgensen
Vindinge Å, Kalvehave-E20/Gedsbjerg: Vandstær 1 FU, Bjergvipstjert 1 R. Michael L.J. Glentedal


  

Søndag den 27. december 2020         Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:55

Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 24 R
Monnet, Taasinge: Spidsand 26 R, Pibeand 72 R, Hvinand 23 R, Storspove 19 R, Strandhjejle 3 R, Bramgås 27 OF, Knopsvane 104 R, Toppet skallesluger 11 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Sdr. Højrup: Skovspurv 1 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Havørn 2 AD R. Erik Ehmsen
Egense v/Svendborg: Bramgås 2200 R. Niels Andersen
Grusgrave v/Birkum:
Hvidøjet And (SU) 1 M AD R. Per Rasmussen
Skårupøre Sund: Isfugl 1 FU. Lars Kirk
Vindinge Å, Kalvehave-E20/Gedsbjerg: Vandstær 1 R. Per Rasmussen
Vomme Sø: Sølvhejre 1 R. Per Rasmussen


    

Lørdag den 26. december 2020          Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:54

Iholm: Strandskade 2 R
Svendborgsund ved Iholm: Ederfugl 60 R, Gråand 96 R, Lille Lappedykker 24 FU

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Krikand 200 R,
Sølvhejre 6 R, Havørn 2 AD R, Ravn 3 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 15 R, Havørn 3 . Else Klint
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 3242 OF, Skeand 13 R, Krikand 1050 R, Skægmejse 1 R. Annette Friis
Gyldensteen Gods: Grågås 1600 R. Annette Friis
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 50 R, Knarand 130 R, Pibeand 450 R, Gråand 540 R, Spidsand 55 R, Krikand 950 R, Sølvhejre 1 R, Havørn 3 R. Annette Friis 
Helnæs Made: Sølvhejre 1 FU. Tom Giersing
Henninge: Bramgås 2300 FU, Grågås 1150 FU, Tundrasædgås 4 FU. Morten Müller
Odense Kanal: Lille Lappedykker 40 R, Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Skårupøre Sund: Isfugl 1 FU. Sigurd Bruun Knudsen
Slambassinet (Odense): Bjergirisk 400 R. Evald Mehlsen
Thurø Bund: Hvinand 100 R, Havørn 2 AD OF. Sigurd Bruun Knudsen
Vesterby: Blisgås 260 R. Annette Friis
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sølvhejre 1 R. Annette Friis


  

Fredag den 25. december 2020          Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:53

Svendborgsund ved Iholm: Hjejle 15 OF, Spurvehøg 1 NV, Spættet sæl 1 R
Iholm: Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 18 R, Strandskade 2 FU,
Bækkehave m.m. (Tåsinge): Storspove 5 R, Spurvehøg 1 R, Sjagger 80 R
Vejlen, Tåsinge
: Isfugl 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, matriklen: Ringdue 4 FU, Husskade 2 FU, Stor flagspætte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Broholm: Musvåge 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Brænderup: Blå kærhøg 1 FU M. Poul Vestergaard Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Dovns Klint: Tajgasædgås/Tundrasædgås 1 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Gamborg Inderfjord: Isfugl 1 FU, Skægmejse 2 FU. Steen Andersen
Grusgrave v/Birkum:
Hvidøjet And (SU) 1 M AD R. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Svaleklire 1 R. Henrik Kalckar Hansen
Hundstrup Å (vej 44 til udløb): Sølvhejre 1 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Håre Bjerge: Ravn 3 R. Jørgen Hjorth Jensen
Lindø + vade v/Jersore: Bjergirisk 100 FU. Jens Bækkelund
Monnet, Tåsinge: Knopsvane 225 R. Niels Andersen
Nørre Nærå By: Blisgås 160 FU. Jens Bækkelund
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 3 1K R. Anders Odd Wulff Nielsen
Thurø By m.m.: Havørn 2 OF, Isfugl 1 R. Sigurd Bruun Knudsen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Havørn 2 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 12 FU, Knarand 58 FU, Spidsand 10 FU, Sølvhejre 2 R. Niels Bomholt Jensen
Vejlen, Tåsinge: Isfugl 1 FU. Niels Andersen
Monnet, Tåsinge: Bjergirisk 55 R, Snespurv 2 FU. Hans Rytter 
Vomme Sø: Havørn 2 AD R. Per Rasmussen
Årslev (Midtfyn): Vandstær 1 SV. Jørn Knudsen 


    

Torsdag den 24. december 2020          Solopgang: 08:42 Solnedgang: 15:53

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 56 R, Grågås 28 R, Ederfugl 60 R, Hvinand 34 R, Toppet Skallesluger 18 R, Gråand 96 R, Lille Lappedykker 32 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 6 R, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 18 R, Strandskade 1 FU, Vibe 1 R, Hættemåge 300 R, Svartbag 2 R
Tarup: Gærdesmutte 1 R. Leif Sørensen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Knopsvane 204 ,  Stor Skallesluger 90 FU, Krikand 250 R, Toppet Lappedykker 52 FU,
Sølvhejre 22 FU, Svaleklire 1 FU, Duehøg 2 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Knopsvane 205 R, Stor Skallesluger 63 FU, Krikand 197 R, Toppet Lappedykker 53 FU,
Sølvhejre 22 FU, Svaleklire 1 R. Leif Kristensen
Glorup Park m/Holmesø: Grågås 2000 FU. Hans Rytter
Havn v/Vejlen: Isfugl 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Kerteminde: Isfugl 1 R. Bo K. Stephensen
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 2 OF, Ravn 10 OF. Leif Sørensen
Moseparken, Faaborg:
Slørugle 1 OF . Ib Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R. Freya Mørup-Petersen


   

Onsdag den 23. december 2020           Solopgang: 08:42 Solnedgang: 15:52

Brændegård Sø: Knopsvane 175 R, Grågås 100 OF, Rørhøne (Grønbenet) 1 R, Fiskehejre 6 R,  Sølvhejre 20 R, Skarv 20 R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 R, Dompap 10 R Leif Sørensen
Bøjden Nor
: Bjergand 3 R. Erik Thomsen
Purreskoven
: Gråsisken 3 FU; Solsort 2 FU, Dompap 6 FU, Bogfinke 4 FU, Rødhals 1 FU, Jernspurv 1 FU, Skovspurv 4 FU, Sumpmejse 8 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 6 FU, Spætmejse 2 FU, Bramgås 18 OF, Edderfugl 20 FU. Poul Brugs Rasmussen

   

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø:
Sølvhejre 20 R. Leif Sørensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skeand 22 R, Pibeand 300 R, Krikand 1300 R. Ella Mikkelsen
Grusgrave v/Birkum:
Hvidøjet And (SU) 1 R. Leif Schack-Nielsen
Gultved:
Rød Glente 12 R NAT. Leif Schack-Nielsen
Holckenhavn Fjord: Grågås 500 NØ, Blishøne 500 FU, ,Isfugl 1 OF- Jørn Knudsen
Kongshøj Mølle: Vandstær 1 FU- Jørn Knudsen
Kustrup: Tyrkerdue 27 R. Peter Hartoft-Jacobsen
Lillemølle (Ørbæk Å): Vandstær 1 FU. Jørn Knudsen
Monnet, Tåsinge: Stenvender 1 FU. Carsten Skou
Odense Kanal: Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Ristinge Hale: Toppet Skallesluger 225 R, Havørn 2 R, Bjergirisk 150 OF. Freya Mørup-Petersen
Sulkendrup Mølle (Ørbæk Å): Vandstær 1 FU. Jørn Knudsen
Sybergland: Bramgås 1000 OF, Krikand 300 FU. Jens Peter Bech
Tåsinge Grund (hav v/Monnet): Knopsvane 370 R, Knortegås 180 R, Hvinand 420 R, Toppet Skallesluger 270 R, Havørn 2 R. Carsten Skou
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Grågås 800 R, Hjejle 300 R, Vibe 500 R, Storspove 65 R. Ella Mikkelsen


  

Tirsdag den 22. december 2020           Solopgang: 08:42 Solnedgang: 15:51

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 50 R, Ederfugl 60 R, Hvinand 18 R, Toppet Skallesluger 14 R, Lille Lappedykker 25 , Toppet Lappedykker 1 FU, Blishøne 1 R, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 16 R, Storspove 1 FU, Hættemåge 12 R, Sølvmåge 16 R, Svartbag 2 R, Tårnfalk 1 FU
Vejlen, Tåsinge
: Knopsvane 1 DØD (Manglede hoved og hals - ligger ved brønddæksel i vandkanten), Sangsvane 1 R, Isfugl 1 R. Morten Kristiansen
Revsøre: Skarv 2 R, Strandskade 1 R, Stenvender 12 R, Almindelig Ryle 18 R, Rødben 1 R, Hættemåge 25 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 1 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Lille Skallesluger 28 R, Havørn 3 . Laila Neermann
Bogense: Isfugl 1 R. Mogens Hansen
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 71 R, Krikand 200 R, Toppet Lappedykker 55 R,
Sølvhejre 25 R, Svaleklire 1 R, Havørn 2 JUV R, Isfugl 1 R, Ravn 40 R. Laila Neermann
Egense v/Svendborg: Bramgås 3000 OF. Niels Andersen
Egensedybet: Isfugl 1 OF. Gunhild Brink
Gultved:
Rød Glente 18 R NAT. Karl Top
Hvidkilde Sø: Nilgås 2 R, Sølvhejre 1 R. Laila Neermann
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 FU. Else Klint
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 3 FU T. Jørn Knudsen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 33 R, Storspove 80 R. Jens Bækkelund
Nyborg N ml. motorvej og jernbane: Solsort 25 . Jørn Knudsen 
Odense Å v/Sankt Klemens: Isfugl 1 R. Anders Drostrup
Revsøre: Stenvender 12 R. Lars Kirk
Ristinge Hale: Bjergirisk 130 FU. Morten Müller
Røjle By: Sjagger 250 R. Michael Mosebo Jensen
Sandholt Gods m/enge og marker:
Sølvhejre 4 FU. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker:
Sølvhejre 4 FU. Leif Sørensen
Sortemosen (Sydfyn): Blå Kærhøg 1 FU. Carsten Skou
Strandeng vest for Seden Strandby: Blå Kærhøg 1 BR FU. Kristoffer Hansen
Syltemade Å: Kortnæbbet Gås 1 R. Niels Andersen
Trunderup:
Rød Glente 12 R NAT. Lars Kirk
Vejlby v/Middelfart: Tyrkerdue 26 R. Michael Mosebo Jensen
Vejlen, Tåsinge: Isfugl 1 R. Morten Kristiansen
Vitsø: Troldand 1600 R. Andreas Bruun Kristensen


  

Mandag den 21. december 2020           Solopgang: 08:41 Solnedgang: 15:51

Svendborg øst: Troldand 3 R, Gråand 35 R, Ringdue 4 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 40 R, Sølvmåge 1 R, Skovskade 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R. Lars Kirk
Svendborg Golfbane
: Gråand 4 , Fasan 1 R, Rørhøne (Grønbenet) 2 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 60 FU, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Ravn 3 , Gråkrage 8 FU, Solsort 26 FU
Vejlen, Taasinge
: Sangsvane 1 R, Vibe 200 R, Isfugl 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Ravnholt gods og Lindkær
: Sølvhejre 1 FU, Musvåge 2 R, Råge 10 OF, Gråkrage 8 OF, Ravn 15 Of FU, Knopsvane 6 OF, Ringdue 25 OF, Havørn 0 (Dåhjort 60, ( der var jagt I skoven med meget skyderi, så hjortene var meget urolige). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 R. Freya Mørup-Petersen
Caroline Amalielund: Vandstær 1 R . Arne Bruun
Dovns Klint: Havlit 72 FU, Sule 1 OF
. Freya Mørup-Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 530 FU, Lille Skallesluger 10 R, Skeand 37 R, Knarand 410 R, Gråand 830 R, Spidsand 18 FU, Krikand 364 R, Sølvhejre 8 FU, Hjejle 295 R, Vibe 800 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Storspove 70 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Bramgås 2400 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Krikand 205 R. Jens Bækkelund
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 2 FU. Peter Hvenegaard
Holckenhavn Fjord: Isfugl 2 FU. Jørn Knudsen
Hou Nordstrand (Langeland): Stenvender 3 FU. Claus Dalskov
Hvidkilde Sø: Sølvhejre 1 R. Søren Bøgelund
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 FU. Johnny Rasmussen
Jersore: Gråand 1050 R, Strandskade 80 R, Storspove 155 R, Blå Kærhøg 1 R, Havørn 2 OF, Bjergirisk 125 R, Stillits 110 R. Gregers Johannesen 
Keldsnor: Skeand 24 FU. Freya Mørup-Petersen
Klinte: Bramgås 1400 R. Gregers Johannesen
Lindelse: Silkehale 43 R. Søren Bøgelund
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 33 R. Carsten Skou
Nakkebølle Inddæmning: Troldand 1400 R, Sølvhejre 2 FU, Isfugl 1 FU. Carsten Skou
Nielstrup Sø, Sydfyn: Duehøg 1 OF. Søren Bøgelund
Nørreby: Knortegås 214 R., Blisgås 60 OF, Spidsand 111 R, Krikand 210 R., Strandskade 135 R, Strandhjejle 95 R, Storspove 310 R, Almindelig Ryle 1200 R. Gregers Johannesen 
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Havørn 2 OF. Freya Mørup-Petersen
Rønninge Søgård: Grågås 500 R. Jørn Knudsen
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 1K R. Laila Neermann
Syltemade Å: Mosehornugle 1 FU. Søren Bøgelund
Universitetet, Odense: Mandarinand 1 F R. Martin Rheinheimer
Vindinge v/Nyborg: Isfugl 1 T. Jørn Knudsen
Vindinge Å, Kalvehave-E20/Gedsbjerg: Vandstær 1 FU. Jørn Knudsen


   

Søndag den 20. december 2020            Solopgang: 08:41 Solnedgang: 15:50

Svendborg, matriklen: Grågås 15 OF, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 3 R, Jernspurv 1 R, Skovspurv 8 R, Bogfinke 2 R. Lars Kirk
Bøjden Nor
: Sangsvane 3 R, Bramgås 450 R, Hvinand 1 OF, Troldand 350 R, Fiskehejre 16 R, Strandhjejle 1 R
Oure, på en mark: Kvæker/Bogfinker 200+ FU OF R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Lille Skallesluger 29 R, Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 10 R. Gregers Johannesen
Brockdorff Skov: Nordlig Gråsisken 30 FU. John Jensen
Dovns Klint: Sule 1 4K FU. Morten Müller 
Ejby Mølle: Vandstær 1 FU. Jens Peter Bech
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skeand 28 M R, Knarand 26 R, Krikand 1320 R. Kirsten Halkjær Lund
Flægen v/Tybrind: Trane 3 R. Jørgen Hjorth Jensen
Frellesvig: Halemejse 20 FU. Jane Ditzel
Grusgrave v/Birkum:
Hvidøjet And (SU) 1 M AD R, Knarand 110 R, Krikand 100 R. Per Rasmussen
Gultved: Rød Glente 35 R NAT, Ravn 5 OF. Per Rasmussen
Hvidkilde Sø: Nilgås 2 R, Sølvhejre 2 R. Niels Andersen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Hågerup Å vest for Hågerup: Knarand 93 R. Leif Kristensen
Lindkær v/Ravnholt: Ravn 7 R. Per Rasmussen
Lumby Middelgrund: Storspove 100 FU. Peter Lillesø
Nyskov/Grevindeskov: Trane 3 OF. Jørgen Hjorth Jensen
Nørreballe Nor: Bjergand 910 R, Pibeand 310 R, Sølvhejre 1 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Ollerup: Grågås 775 R. Niels Andersen 
Rudkøbing: Vandrefalk 1 OF. Ole Goldschmidt
Rønninge Søgård: Grågås 900 R, Blisgås 62 R. Per Rasmussen
Skeby Strand: Blå Kærhøg 1 R. Kirsten Halkjær Lund
Skånemosen (vest for Håstrup): Ravn 4 R, Stillits 62 FU. Mikael Kristensen
Skårupøre Sund: Hvinand 116 Ø. Arne Bruun
Storskov v/Sibirien: Duehøg 1 R. Niels Bomholt Jensen
Trunderup: Rød Glente 4 R NAT. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 63 R, Krikand 100 R,
Sølvhejre 6 R, Skægmejse 1 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Blå Kærhøg 1 F 3K+ FU. Morten Müller 
Trøstemosegård m.m. v/Øster Hæsinge: Stor Tornskade 1 R. Leif Kristensen
Vomme Sø: Havørn 2 AD R. Per Rasmussen
Åløkkeskoven: Trane 24 SV. Esben Eriksen
Åløkkeskoven: Bjergvipstjert 1 R. Gregers Johannesen


  

Lørdag den 19. december 2020            Solopgang: 08:40 Solnedgang: 15:50

Ny Gesinge, matriklen: Rød glente 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Dovns klint: Blå kærhøg 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Tryggelev Nor, havet ud for: Havlit 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Bagenkop Havn
(11:29):
Hvidhovedet and (1M) 2 trk s SØ. Henrik Knudsen
Brændegård Sø: Havørn 1 R AD, Havørn 1 R 1K
(Havørn 1K fra i år er allerede iklædt 2K dragten i december måned). Erik Thomsen
Pederstrup: Rød glente 1 R. Leif Sørensen
Holckenhavn inderfjord: Gråand 100 FU, Knopsvane 8 FU, Lille lappedykker 5 FU, Toppet skallesluger 6 FU, Isfugl 1 R, Hvinand 4 FU, Blishøne 50 R FU, Hættemåge 8 FU, Svartbag 2 FU, Sølvmåge 8 FU, Skarv 2 OF, Ringdue 10 OF, Fiskehejre 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 80 R,
Sølvhejre 30 R, Havørn 3 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 85 FU, Krikand 150 R,
Sølvhejre 11 T. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 84 FU,
Sølvhejre 19 R. Kirsten Pedersen
Bøjden Nor: Bjergand 1600 R, Vandrefalk 1 R. Niels Andersen
Dovns Klint: Tundrasædgås 28 SV, Havlit 54 R, Sule 1 IMM OF. Sigurd Bruun Knudsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Krikand 1050 FU. Kirsten Halkjær Lund
Fiskerup Skov: Ravn 40 R. Niels Bomholt Jensen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Trane 5 N. Mogens Ribo Petersen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Strandskade 59 R, Storspove 108 R, Islandsk Ryle 54 R. Mogens Ribo Petersen
Glorup Park m/Holmesø: Grågås 2000 FU. Hans Rytter
Holckenhavn Fjord: Isfugl 1 R. Kurt Kaack Hansen
Håstrup Bjerge: Skovsneppe 1 R. Leif Kristensen
Keldsnor: Bramgås 5000 R. Søren Bøgelund
Langesø Gods + Langesø: Vandstær 1 FU. Gregers Johannesen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Mejlholm: Vandrefalk 1 R. Gorm Thyge Wæhrens
Lindkær v/Ravnholt: Trane 4 R, Blå Kærhøg 1 BR R, Rød Glente 2 FU, Ravn 18 R. Pierre Bentzen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 33 FU. Jens Bækkelund
Nørresø v/Brahetrolleborg: Knarand 107 FU. Niels Bomholt Jensen
Sanderum: Rød Glente 2 OF. David Damgaard Dysager
Slambassinet (Odense): Skægmejse 3 R. Evald Mehlsen
Tranekær: Havørn 2 R. Jane Ditzel
Vesterby: Sortsvane 1 FU. Jens Bækkelund
Østrup v/Otterup: Bramgås 12000 R. Evald Mehlsen


 

Fredag den 18. december 2020            Solopgang: 08:39 Solnedgang: 15:49

Svendborg Golfbane: Gråand 2 R, Rørhøne (Grønbenet) 2 FU, Blishøne 2 FU, Hættemåge 200 FU, Stor Flagspætte 1 OF, Ravn 1 R, Spætmejse 3 R, Solsort 26 R, Bogfinke 1 R
Vejlen, Taasinge
: Isfugl 1 R. Henning Steen Hansen
Siø-dæmningen: Havørn 1 R. Henning Steen Hansen
Dovns Klint
:
Kongeederfugl 1 R (Fløj forbi langs kysten med 5 ederfugle), Ederfugl 5 R. Mikael Kristensen
Sortemosen
: Traner 2 R, Havørn 2 R (Havørn adult gik på vingerne og fløj væk ca 15 minutter. Kom tilbage med en blisgås i fangerne. Blev forfulgt af den anden havørn 1K; mens den galbede. Det lykkedes ikke den unge havørn at fravriste den døde blisgås), Dværgfalk 1 OF. Vh Morten Kristiansen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 7 R. David Damgaard Dysager
Ballen: Kortnæbbet Gås 1 R. Peder Rasmussen
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 5 R. Claus Dalskov
Brændegård Sø: Knopsvane 220 R, Stor Skallesluger 107 R,
Sølvhejre 39 R, Svaleklire 1 FU, Havørn 2 OF. Carsten Skou
Brændegård Sø: Knopsvane 220 FU, Stor Skallesluger 76 FU,
Sølvhejre 39 R, Svaleklire 1 FU, Havørn 2 AD R. Leif Kristensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 35 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Bramgås 1100 R, Bjergand 1700 R, Vandrefalk 1 FU. Carsten Skou
Caroline Amalielund: Vandstær 1 R . Pierre Bentzen
Egense v/Svendborg: Kortnæbbet Gås 1 R. Niels Andersen
Fakkebjerg: Husrødstjert 1 R. Søren Bøgelund
Frisenvænge: Havørn 2 YF B. Else Klint
Gulstav: Hvid Vipstjert 1 R. Søren Bøgelund
Hav ved Dovns Klint/Gulstav (12:20 - 13:10):
Kongeederfugl 1 M AD PRA OF (Ret tæt på kysten mod øst-nord-øst med fire ederhanner og en hun - sås flot i sollyset). Mikael Kristensen
Hav øst for Thurø: Toppet Skallesluger 90 R, Bjergand 124 R. Arne Bruun
Hennetved: Blå Kærhøg 1 BR FU. Morten Müller
Henninge: Silkehale 20 FU. Ole Goldschmidt
Hvidkilde Sø: Sølvhejre 1 R. Peder Rasmussen
Keldsnor: Bramgås 1300 R, Skeand 22 R. Mikael Kristensen 
Mejlholm: Toppet Skallesluger 4 FU, Gråand 55 R, Vandrefalk 1 R. Gorm Thyge Wæhrens
Scheelenborg Skov + Gods: Rød Glente 2 OF. Kirsten Halkjær Lund 
Slambassinet (Odense): Skægmejse 1 R. Evald Mehlsen
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 2 R, Dværgfalk 1 OF. Morten Kristiansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 83 R, Spidsand 12 FU, Sølvhejre 3 R, Blå Kærhøg 1 FU. Mikael Kristensen


   

Torsdag den 17. december 2020            Solopgang: 08:39 Solnedgang: 15:49

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 60 R, Ederfugl 40 R, Stor Skallesluger 1 M R, Toppet Skallesluger 12 R, Fiskehejre 12 R, Strandskade 1 R, Storspove 1 FU, Svartbag 2 R
Landet
: Sangvane 218 R. Poul Vestergård Rasmussen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Pibeand 60 R, Hvidklire 1 R. Lars Kirk
Vemmenæs: Musvåge 2 R. Lars Kirk
Siø: Bramgås 115 R. Lars Kirk
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 200 R, Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Skægmejse 2 FU. Lars Kirk
Hesselager: Stillits 10 FU, Blåmejse 4 FU, Sumpmejse 2 FU, Tyrkerdue 2 R, Allike 8 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø:
Sølvhejre 21 R, Havørn 2 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Knopsvane 212 FU, Stor Skallesluger 95 R,
Sølvhejre 23 FU, Svaleklire 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 28 R. Sigurd Bruun Knudsen
Bøjden Nor: Bjergand 2298. Leif Kristensen
Knold Nor: Lille Lappedykker 29 FU. Leif Kristensen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Hvidklire 1 R. Lars Kirk Odense Å v/Bellinge:Vandstær 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Odense Å v/Bellinge: Vandstær 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Skægmejse 2 FU. Lars Kirk


  

Onsdag den 16. december 2020            Solopgang: 08:38 Solnedgang: 15:49

Svendborg Havn: Isfugl 1 R, Øresvin 1 R
Bækkehave m.m. (Tåsinge)
: Sangsvane 2 OF, Knortegås 86 R. Lars Kirk
Vormark, "Langmosegård"
(10:00): Bjergvipstjert 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Agerland syd for Vester Skerninge: Tornirisk 400 FU. Niels Andersen
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R. Claus Dalskov
Brændegård Sø:
Sølvhejre 20 R, Havørn 3 R. Leif Sørensen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 39 , Skeand 19 FU, Knarand 840 FU, Gråand 1025 R, Spidsand 27 FU, Krikand 214 R,
Sølvhejre 8 FU, Vibe 955 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Vandrefalk 1 M AD R. Kurt Due Johansen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 R. Kjeld Lund
Hou Nordstrand (Langeland): Stenvender 16 FU, Sortgrå Ryle 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Kildemose v/Ryslinge: Duehøg 1 OF. Karl Top
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 FU. Hans Rytter
Odense Kanal: Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Rødkilde Gods v/Ulbølle: Havørn 2 AD R, Vandrefalk 1 R. Niels Bomholt Jensen
Skaboeshuse: Mosehornugle 1 FU. Pierre Bentzen 
Sø ved Grusgyden, Lumby Indd. Strand:
Sølvhejre 6 R. Evald Mehlsen
Sødinge v/Ringe: Isfugl 1 OF. Hans Rytter
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R. Lars Kirk
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 400 FU, Krikand 160 FU, Huldue 5 R, Duehøg 1 FU. Kurt Kaack Hansen


   

Tirsdag den 15. december 2020            Solopgang: 08:37 Solnedgang: 15:49

Kogtved, matriklen: Fuglekonge 1 FU
Brændegård Sø
: Knopsvane 165 R, Stor Skallesluger 10 R, Gråand 25 R, Fasan 20 R, Fiskehejre 4 R,
Sølvhejre 24 R, Skarv 25 R, Vibe 37 OF, Svartbag 1 R, Havørn 2 R, Musvåge 4 R, Tårnfalk 1 FU. Leif Sørensen
Bøgebjerg Skov v/Sandholt: Skarv 1 OF, Tårnfalk 1 R, Ravn 1 R, Fuglekonge 1 FU, Spætmejse 2 . Leif Kristensen  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø:
Sølvhejre 24 R, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Dyrehaven/Bredemiste (Ørbæk): Ravn 35 R. Hans Rytter
Grusgrave v/Birkum:
Hvidøjet And (SU) 1 M AD R. Per Rasmussen
Gulstav: Rød Glente 2 R. Søren Bøgelund
Kohave v/Skovmøllevej: Svaleklire 2 OF. Kurt Due Johansen
Odense Å v/Bellinge: Vandstær 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Siø: Grågås 600 R. Søren Bøgelund
Siø Sund: Toppet Skallesluger 55 R. Søren Bøgelund
Skaboeshuse: Enkeltbekkasin 1 FU. Kurt Kaack Hansen


  

Mandag den 14. december 2020            Solopgang: 08:36 Solnedgang: 15:49

Lundeborg, Stenmurevejens plantage: Sjagger 75 FU, Bogfinke 20 FU. Poul Brugs Rasmussen
Tiselholt: Sjagger 45 FU. Poul Brugs Rasmussen
Vængemosen: Sjagger 100 OF V. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø: Knopsvane 165 R, Fiskehejre 10 R, Sølvhejre 12 R, Skarv 20 R, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 R, Ravn 1 OF. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brockdorff Skov: Blå Kærhøg 1 OF. John Jensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 12 R. Leif Sørensen
Frellesvig: Rød Glente 2 FU. Jane Ditzel
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 68 FU. Hans Rytter
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 31 FU, Havørn 2 R. Jørn Knudsen 
Rønninge: Vandstær 2 R. Eske Frank Morthensen
Skånemosen (vest for Håstrup): Bjergvipstjert 1 R. Mikael Kristensen
Sønder Nærå: Blisgås 80 OF. Per Rasmussen
Trunderup Dong: Blå Kærhøg 1 BR FU. Hans Rytter


   

Søndag den 13. december 2020            Solopgang: 08:35 Solnedgang: 15:49

Thurø By: Tårnfalk 1 R. Lars Kirk
Lindelse Nor
: Blishøne 3000 R. Poul Vestergård Rasmussen
Nørreballe Nor: Bramgås 4500 FU, Sølvhejre 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Ristinge Hale: Knopsvane 23 R, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 188 R, Stor Skallesluger 1 OF, Gravand 6 R, Pibeand 45 R, Gråand 245 R, Spidsand 106 R, Strandskade 58 R, Storspove 47 R, Almindelig Ryle 1 R, Skærpiber 1 R, Bjergirisk 85 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 R, Rød Glente 2 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Purreskoven (13:30): Dompap 2 FU, Bogfinke 2 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 6 FU, Sumpmejse 4 FU, Spætmejse 2FU, Rødhals 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Tange å, Møllevej (14:00): Rødglente 1 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Alne Nor: Blå Kærhøg 1 BR OF. Jan Sørensen
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 FU. Jane Ditzel
Brændegård Sø:
Sølvhejre 24 R, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Bramgås 1500 R, Bjergand 2000 R. Gunnar Jørgensen
Bøsøre: Stenvender 7 R, Isfugl 1 R. Eske Frank Morthensen
Fogense Enge (Lillestrand): Krikand 300 R. Ella Mikkelsen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Strandskade 54 R, Storspove 74 R, Sortgrå Ryle 1 FU. Kirsten Halkjær Lund
Føns Vang: Havørn 2 R. Steen Andersen
Grusgrave v/Birkum:
Hvidøjet And (SU) 1 M AD R, Knarand 55 R, Krikand 100 R, Svaleklire 1 R. Per Rasmussen
Gulstav: Bramgås 1800 OF. Morten Müller
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 4000 R, Lille Skallesluger 12 ,
Sølvhejre 8 FU, Vibe 1100 R, Blå Kærhøg 1 F FU. Ella Mikkelsen
Holckenhavn Fjord: Isfugl 1 R. Hans Rytter
Hvidkilde Sø:
Sølvhejre 5 R. Niels Andersen
Illumø: Blå Kærhøg 1 BR OF. Jan Sørensen
Kongshøj Mølle: Vandstær 1 R, Bjergvipstjert 1 OF. Eske Frank Morthensen
Lindelse Nor: Blishøne 3000 R. Poul Vestergård Rasmussen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 21 R. Ella Mikkelsen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 1 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Nørreballe Nor: Bramgås 4500 FU, Sølvhejre 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Odense Kanal: Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Vandstær 1 FU. Aage Wichmann
Rath: Bramgås 3000 R, Havørn 2 SØ. Søren Bøgelund 
Ristinge Hale: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 188 R, Spidsand 106 R, Strandskade 58 R. Poul Vestergård Rasmussen
Rudkøbing: Vandrefalk 2 AD OF. Ole Goldschmidt
Skårupøre Sund: Isfugl 1 R. Lars Kirk
Slambassinet (Odense): Blå Kærhøg 1 R. Evald Mehlsen
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 2 1K R. Claus Dalskov
Strandby v/Tranekær: Blå Kærhøg 1 F FU. Jane Ditzel 
Sø ved Grusgyden, Lumby Indd. Strand:
Sølvhejre 4 R, Ravn 4 OF. Gregers Johannesen
Thurø Rev: Rød Glente 2 OF. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 R, Rød Glente 2 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Østerø Sø (Knudshoved): Stenvender 3 R. Eske Frank Morthensen


   

Lørdag den 12. december 2020            Solopgang: 08:34 Solnedgang: 15:49

Skårupøre Sund: Ederfugl 2 R, Hvinand 14 R, Musvåge 1 OF. Lars Kirk
Ny Gesinge, Taasinge: Grønspætte 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Tange å: Rødhals 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Kongshøj: Musvåge 1 R. Leif Sørensen


   

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 105 FU,
Sølvhejre 10 FU, Havørn 3 . Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 7 R, Havørn 3 . Jan Sørensen
Fredskov (Præsteskov):
Sortspætte 1 OF. Børge Langkilde Rasmussen
Glisholm Sø: Isfugl 1 R. Lars Andersen
Helnæs Made: Sølvhejre 1 FU. Tom Giersing
Lillebælt vest for Torø (Torø Rev): Sortand 700 R. Kristoffer Hansen
Lundegård: Bjergvipstjert 1 R. Søren G. Nielsen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 R. Arnbjørn Jens Jørgensen 
Odense Å v/Sankt Klemens: Vandstær 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Sybergland: Krikand 215 FU,
Sildemåge 6 R. Jens Peter Bech
Torø: Rødstrubet Lom 30 OF. Kristoffer Hansen


     

Fredag den 11. december 2020            Solopgang: 08:33 Solnedgang: 15:49

Vejlen, Taasinge: Havørn 1  AD OF, Isfugl 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Bjerreby: Tyrkerdue 3 R. Lars Kirk
Vårø: Spurvehøg 1 M R, Havørn 1 FU. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Assistens Kirkegård (Svendborg): Kernebider 11 R. Niels Andersen
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 50 R, Knarand 50 R, Spidsand 40 R, Krikand 150 R,
Sølvhejre 8 FU, Vibe 500 R, Havørn 3 R, Stillits 75 FU. Henrik Kingo Andersen
Helnæs Made: Sølvhejre 1 FU. Tom Giersing
Helnæs Made: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen 
Hvidkilde Sø: Sølvhejre 1 R. Niels Bomholt Jensen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 2 R. Niels Bomholt Jensen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Hvidklire 1 R. Lars Kirk


  

Torsdag den 10. december 2020          Solopgang: 08:32 Solnedgang: 15:49

Kogtved, matriklen: Spurvehøg 1 FU
Lunkebugten & Nørreskov Nor
: Almindelig Ryle 8 R, Rødben 16 R. Søren Bøgelund
Lunkebugten & Nørreskov Nor
: Hvidklire 1 FU, Rødben 26 FU. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Sølvhejre 3 R, Spurvehøg 1 FU, Fiskehejre 1 R. Lars Kirk
Hav ved Tryggelev Nor: Ederfugl 47 R, Sortand 2 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Lille Skallesluger 27 FU, Havørn 2 1K R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Sølvhejre 4 R. Carsten Skou
Kohave v/Skovmøllevej: Havørn 2 . Kurt Due Johansen
Nakkebølle Inddæmning: Bjergand 55 R, Pibeand 450 R, Sølvhejre 1 R, Isfugl 1 R. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 1 R. Carsten Skou
Odense Å v/Bellinge: Isfugl 1 R. Henrik Kalckar Hansen
Odense Å v/Sankt Klemens: Vandstær 1 FU. Anders Drostrup
Siø: Bramgås 1000 R. Søren Bøgelund
Sø ved Grusgyden, Lumby Indd. Strand: Sølvhejre 3 R. Kurt Due Johansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R. Lars Kirk 


  

Onsdag den 9. december 2020             Solopgang: 08:31 Solnedgang: 15:49

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 3 1K R, Ederfugl 60 R, Hvinand 16 R, Toppet Skallesluger 14 R, Gråand 110 R, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 22 R, Storspove 1 FU, Hættemåge 40 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 1 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 6 R 
Vejlen, Tåsinge
: Knopsvane 2 R, Sangsvane 2 R, Bramgås 1 R, Grågås 80 R, Troldand 30 R, Skeand 1 F R, Knarand 3 R, Pibeand 4 R, Gråand 26 R, Krikand 36 R, Ringdue 60 R, Fiskehejre 3 R, Sølvhejre 1 FU, Vibe 90 R, Hættemåge 60 R, Stormmåge 18 R, Sølvmåge 12 R, Ravn 1 R, Blåmejse 1 R, Solsort 5 R, Sjagger 200 R, Rørspurv 1 R
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knopsvane 119 R, Grågås 30 R, Gråand 55 R, Almindelig Ryle 26 R, Rødben 16 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Lille Skallesluger 21 R, Krikand 180 R, Isfugl 1 R. Niels Bomholt Jensen
Bagenkop Havn: Husrødstjert 1 R. Søren Bøgelund
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 74 FU, Krikand 250 R,
Sølvhejre 7 R, Sølvhejre 1 FU. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 30 R, Havørn 2 OF. Morten Kristiansen
Bøsøre: Stenvender 2 R. Eske Frank Morthensen
Ejby Mølle: Isfugl 1 R. Kristoffer Hansen
Eventyrhaven: Rørhøne (Grønbenet) 15 FU, Isfugl 1 FU. Kristoffer Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 2000 R, Grågås 4000 R, Lille Skallesluger 50 R, Skeand 100 R, Knarand 50 R, Pibeand 250 R, Gråand 500 R, Spidsand 100 R, Krikand 500 R,
Sølvhejre 5 R, Vibe 1500 R, Storspove 50 R, Havørn 3 , Isfugl 1 R, Allike 500 R, Sumpmejse 10 R, Træløber 5 R, Snespurv 12 R. Martin Grienenberger
H.C. Andersen Golfklub v/Bogense: Grønspætte 2 OF. Mogens Hansen
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Ederfugl 1600 R. Søren Bøgelund
Hvidkilde Sø: Sølvhejre 2 FU. Johnny Rasmussen 
Hvidkilde Sø: Sølvhejre 3 R. Morten Kristiansen
Kongshøj Mølle: Vandstær 1 FU. Eske Frank Morthensen
Kroghenlund Skov: Rød Glente 6 FU. Leif Sørensen
Lillemølle (Ørbæk Å): Vandstær 0 R. Eske Frank Morthensen
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Sølvhejre 1 R. Mogens Ribo Petersen
Torø: Sortgrå Ryle 2 FU. Niels Lund
Trunderup: Rød Glente 3 R NAT. Morten Kristiansen
Ørnehøj-området (Gulstav): Isfugl 1 R. Søren Bøgelund 


   

Tirsdag den 8. december 2020             Solopgang: 08:29 Solnedgang: 15:50

Vejlen, Taasinge, kysten syd for: Blå kærhøg 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Elsehoved
: Snespurv 1 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Føns Vang: Blå Kærhøg 1 BR OF. Leif Schack-Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 4000 R, Lille Skallesluger 21 R, Skeand 49 R, Knarand 377 R, Pibeand 330 R, Spidsand 13 R, Krikand 136 R, Sølvhejre 8 FU, Vibe 1065 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Storspove 245 R. Jens Bækkelund
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 2 R. Jytte Fuglsang Nissen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 2 R. Leif Schack-Nielsen
Klæsø Nor: Bramgås 2000 OF, Skeand 14 R. Morten Müller
Lillebælt/Snævringen ud for Strib: Isfugl 1 R. Michael Mosebo Jensen
Lindø + vade v/Jersore: Storspove 185 FU. Jens Bækkelund
Lumby Inddæmmede Strand: Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 51 R. Carsten Skou
Nakkebølle Inddæmning: Troldand 1100 R, Sølvhejre 2 FU. Carsten Skou
Odense Kanal: Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Vandstær 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Sø ved Grusgyden, Lumby Indd. Strand: Grågås 500 OF,
Sølvhejre 4 R. Evald Mehlsen
Universitetet, Odense: Allike 620 OF, Råge 750 OF, Gråkrage 207 R. Martin Rheinheimer
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R. Morten Kristiansen


   

Mandag den 7. december 2020             Solopgang: 08:28 Solnedgang: 15:50

Svendborg Golfbane: Gråand 4 R, Blishøne 2 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Solsort 22 FU, Bogfinke 1 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø:
Sølvhejre 21 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Bramgås 1217 , Troldand 1059 , Bjergand 2504 , Vandrefalk 1 R. Leif Kristensen
Dallund Sø: Ringdue 1350 R. Kurt Due Johansen
Egensedybet: Blå Kærhøg 1 F FU. Kurt Due Johansen
Fyns Hoved: Hjejle 250 R T. Merry Sunke Larsen
Kohave v/Skovmøllevej: Svaleklire 2 FU. Kurt Due Johansen
Lillebælt/Snævringen ud for Middelfart: Isfugl 1 OF. Kjeld Lund
Nørresø v/Brahetrolleborg: Ravn 5 OF. Leif Sørensen
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Rød Glente 2 R, Stor Tornskade 1 R. Søren Bøgelund
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 1K FU. Simon Vikstrøm
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bjergand 70 R, Knarand 84 FU, Spidsand 23 FU, Sølvhejre 2 FU, Blå Kærhøg 1 F FU, Sortkrage 4 FU, Skægmejse 1 R. Niels Bomholt Jensen


   

Søndag den 6. december 2020             Solopgang: 08:27 Solnedgang: 15:51

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 86 FU, Ederfugl 30 R, Hvinand 28 R, Lille Lappedykker 26 FU
Brændegård Sø:
Sølvhejre 19 R. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Isfugl 1 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 63 FU, Krikand 230 R,
Sølvhejre 2 FU, Sølvhejre 10 R, Ravn 7 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Troldand 1050 R, Bjergand 2500 R, Krikand 100 FU. Martin Rheinheimer
Fyns Hoved: Isfugl 1 FU. Carsten Skou
Gyldensteen: Engsøen: Vibe 1100 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Storspove 222 R, Isfugl 1 R. Kurt Due Johansen 
Holckenhavn Fjord: Isfugl 1 R. Hans Rytter
Hågerup Å vest for Hågerup: Knarand 84 R. Leif Kristensen
Lindholm v/Allested: Rød Glente 2 AD R. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R, Ravn 5 R. Annette Friis
Mesinge: Blå Kærhøg 1 F OF. Carsten Skou
Monnet, Tåsinge: Bramgås 1600 R, Sølvhejre 1 R. Annette Friis
Rudkøbing Havn: Vandrefalk 1 FU. Morten Müller
Rødme Svinehaver: Dompap 20 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Stenvender 1 VDR R. Jan Stener Jørgensen
Sø ved Grusgyden, Lumby Indd. Strand: Isfugl 1 OF. Evald Mehlsen
Sønderskov v/Pennsylvanien: Rød Glente 2 AD R. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Taffeland 145 FU, Skeand 16 FU, Knarand 134 FU, Spidsand 14 FU, Sølvhejre 5 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU, Skægmejse 2 R. Morten Müller
Østergård-Hovedgård: Havørn 2 R. Peter Lillesø


   

Lørdag den 5. december 2020             Solopgang: 08:25 Solnedgang: 15:51

Svendborg Golfbane: Gråand 2 R, Fasan 2 R, Blishøne 2 FU, Musvåge 2 YF TH, Musvåge 1 R, Ravn 1 R, Spætmejse 1 R, Solsort 26 R, Dompap 4 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brandsby v/Humble: Hættemåge 1050 R. Annette Friis
Bøjden Nor: Bjergand 2400 R, Spidsand 20 R, Sortgrå Ryle 1 FU, Bjergirisk 150 FU. Kirsten Halkjær Lund
Flægen v/Tybrind: Blå Kærhøg 1 F OF. Steen Andersen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Træløber 3 FU. Gustav Nyberg
Gulstav Mose: Knarand 26 R. Annette Friis
Hvidkilde Sø:
Sølvhejre 3 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Keldsnor: Skeand 12 R, Allike 500 R, Råge 700 R. Annette Friis
Klise Nor: Skægmejse 1 R. Annette Friis
Klæsø Nor: Blå Kærhøg 1 JUV FU. Annette Friis
Lumby Inddæmmede Strand: Isfugl 1 R. Evald Mehlsen 
Munkebo: Bramgås 1300 OF. Peter Lillesø
Rud, Ålehoved: Storspove 52 FU. Steen Andersen 
Siø: Vandrefalk 1 R. Annette Friis
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Ravn 3 OF. Martin Rheinheimer
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 R, Skægmejse 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Lars Walsted Christoffersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 612 OF, Skeand 23 R, Knarand 104 R., Spidsand 20 R, Sølvhejre 2 R, Skovsneppe 1 R, Skægmejse 3 R. Annette Friis
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Jens Friis-Walsted
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R, Isfugl 1 R, Skægmejse 1 R. Annette Friis
Ærøskøbing: Isfugl 1 R. Bjarne Jørgensen


   

Fredag den 4. december 2020             Solopgang: 08:24 Solnedgang: 15:52

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 2 1K R, Sølvmåge x Kaspisk Måge (hybrid) 1 2K R. Laila Neermann
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 81 R, Toppet Lappedykker 64 R,
Sølvhejre 16 R, Havørn 2 AD R, Isfugl 1 R. Annette Friis
Bøjden By: Rød Glente 2 OF. Annette Friis
Bøjden Nor: Taffeland 116 R, Troldand 1010 R, Bjergand 2515 R, Bjergirisk 140 R. Annette Friis 
Egensedybet: Blå Kærhøg 1 F FU. Kurt Due Johansen
Fjællebroen: Bramgås 4100 R. Annette Friis
Frellesvig: Rød Glente 2 FU. Jane Ditzel
Hjallese: Husskade 45 R NAT. Martin Rheinheimer 
Hvidkilde Sø: Taffeland 115 R. Annette Friis
Kohave v/Skovmøllevej: Havørn 3 . Kurt Due Johansen
Munke Mose: Kernebider 10 FU T. Gustav Nyberg
Munke Mose: Kernebider 10 FU T. Gustav Nyberg 
Nakkebølle Inddæmning: Pibeand 625 R. Annette Friis
Nørreby: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 110 R. Mogens Hansen
Odense Kanal: Bjergirisk 130 R. Evald Mehlsen 
Sallinge: Rød Glente 3 OF. Leif Sørensen
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 1K R. Laila Neermann
Sundet, Faaborg: Skeand 21 R. Annette Friis
Sø ved Grusgyden, Lumby Indd. Strand: Sølvhejre 2 R. Kurt Due Johansen
Søen, Valdemarsslot: Skeand 55 R, Krikand 100 R. Annette Friis
Tranekær: Vandrefalk 1 JUV OF. Claus Dalskov
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 FU. Laila Neermann 


   

Torsdag den 3. december 2020             Solopgang: 08:23 Solnedgang: 15:52

Vejlen, Tåsinge: Hvinand 2 FU, Troldand 67 R, Gråand 13 FU, Krikand 6 FU, Sølvhejre 1 FU, Vibe 100 R, Hættemåge 11 R, Stormmåge 6 R, Blåmejse 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 1 FU. Leif Kristensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 88 FU, Krikand 120 R, Toppet Lappedykker 78 FU,
Sølvhejre 7 R, Sølvhejre 11 FU, Ravn 3 FU, Ravn 8 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 55 R,
Sølvhejre 17 R, Havørn 2 R, Ravn 10 R. Leif Sørensen
Grusgrave v/Birkum: Hvidøjet And (SU) 0 R. Per Rasmussen
Gulstav: Rød Glente 2 TF. Morten Müller
Hvidkilde Sø:
Sølvhejre 6 R. Leif Kristensen
Kohave v/Skovmøllevej: Havørn 3 . Kurt Due Johansen
Monnet, Tåsinge: Spidsand 12 . Leif Kristensen 
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen


   

Onsdag den 2. december 2020             Solopgang: 08:21 Solnedgang: 15:53

Brændegård Sø: Knopsvane 180 R, Sølvhejre 19 FU, Fjeldvåge 1 R, Musvåge 1 R. Leif Sørensen
Purreskoven
: Grønirisk 2 FU, Musvit 6 FU R, Rødhals 1 FU, Solsort 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Lettebækken, Bellinge
: Vandstær 2 FU. Ove Hvidtfeldt

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø:
Sølvhejre 19 FU. Leif Sørensen
Egensedybet: Blå Kærhøg 1 F FU. Kurt Due Johansen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Skovskade 15 FU, Solsort 27 FU. Gustav Nyberg
Fyns Hoved: Sortand 265 SØ. Niels Bomholt Jensen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Islandsk Ryle 34 FU, Snespurv 35 FU. Niels Bomholt Jensen
Grusgrave v/Birkum: Hvidøjet And (SU) 0 R. Per Rasmussen
Leammer: Vandrefalk 1 AD R. Kurt Due Johansen
Klise Nor: Pibesvane 2 AD FU. Morten Müller
Stige Ø: Pibeand 260 FU, Blå Kærhøg 1 BR R. Henrik Mørup-Petersen
Sø ved Grusgyden, Lumby Indd. Strand: Sølvhejre 2 R. Kurt Due Johansen
Teglværkskoven: Træløber 3 FU T. Jørn Knudsen
Thurø Rev: Stenvender 6 R. Arne Bruun 
Universitetet, Odense: Agerhøne 12 FU. Martin Rheinheimer
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R, Isfugl 1 R. Morten Kristiansen
Vigelsø: Vandrefalk 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 300 R, Krikand 150 R. Ella Mikkelsen


   

Tirsdag den 1. december 2020             Solopgang: 08:19 Solnedgang: 15:54

Revsøre: Stenvender 9 R, Almindelig Ryle 26 R, . Lars Kirk
Bøsøre: Toppet Skallesluger 16 R, Storspove 8 R, Bjergirisk 2 R. Lars Kirk 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Dovns Klint: Sølvhejre 1 FU. Bent Birk Kristensen
Ejby Mølle: Vandstær 1 FU, Bjergvipstjert 1 R. Jan Sørensen
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Havlit 5 R
. Bent Birk Kristensen
Helnæs Made: Enkeltbekkasin 1 R, Vandrefalk 1 AD R, Skægmejse 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Klise Nor: Pibesvane 2 AD FU, Skægmejse 2 R. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Bramgås 4500 FU, Sølvhejre 1 R. Jacob Sterup
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Bjergvipstjert 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Revsøre: Stenvender 9 R. Lars Kirk
Store Svelmø: Blå Kærhøg 1 FU. Else Klint
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1000 OF, Sølvhejre 1 FU, Skægmejse 6 R. Bent Birk Kristensen 
Ørnehøj-området (Gulstav): Sølvhejre 1 OF, Dværgfalk 1 R, Hvid Vipstjert 1 R. Søren Bøgelund


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

06 jan 2021
This page is part af: Http://www.Snatur.dk