Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 48. - 52. ( 1. december - 31. december 2021).                     Sidst opdateret 03 januar 2022 08:06:35 

 

 


 

Fredag den 31. december 2021                      Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:59

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Blå Kærhøg 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Bispeenge: Krikand 170 R, Vandrefalk 1 OF, Skægmejse 2 R. Anders Myrtue
Hou Nordstrand (Langeland): Stenvender 12 FU, Sortgrå Ryle 10 FU. Asger Rasmussen
Lindelse: Sjagger 350 FU. Morten Müller
Lohals: Stenvender 4 FU, Sortgrå Ryle 4 FU. Asger Rasmussen
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 1 R, Snespurv 26 FU. Niels Andersen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 R
. Leif Kristensen
Ravnholt (Midtfyn): Grågås 500 FU. Hans Rytter
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Silkeå: Vandstær 1 FU. Leif Kristensen
Sortemosen (Sydfyn): Sølvhejre 1 OF. Morten Kristiansen
Søen, Valdemarsslot: Havørn 2 FU. Asger Rasmussen
Universitetet, Odense: Husskade 68 FU, Allike 1400 FU, Råge 1400 FU. Martin Rheinheimer


 

Torsdag den 30. december 2021                     Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:58

Kogtved, matriklen: Vindrossel 16 OF

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Skægmejse 1 R, Bjergpiber 2 FU. Kristoffer Hansen
Brahetrolleborg Gods, Silkeå: Vandstær 1 FU. Sean Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Storspove 50 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Kristoffer Hansen
Gulstav Østerskov: Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Benjamin Bech
Gulstav Østerskov: Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Jens Peter Bech
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Kattegat ved Enebærodde: Fløjlsand 150 FU. Kristoffer Hansen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Storspove 140 FU. Ella Mikkelsen 
Roerslev: Sjagger 400 OF. Ella Mikkelsen
Slipshavn Enge: Stenvender 2 OF. Anni Osther 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skægmejse 6 R. Kristoffer Hansen
Sylten S.f/Spodsbjerg: Sandløber 3 FU. Freya Mørup-Petersen
Søbo Sø: Krikand 106 R. Leif Kristensen
Æbelø: Stenvender 2 FU. Jens Bækkelund
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skægmejse 10 R, Sjagger 560 S. Kristoffer Hansen


 

Onsdag den 29. december 2021                      Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:57

Svendborgsund ved Iholm: Troldand 18 R, Toppet Lappedykker 1 FU, Blishøne 24 FU
Bjerreby: Halemejse 20 R. Henning Steen Hansen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjernekrogen: Troldand 4500 R, Lille Lappedykker 50 FU, Blishøne 500 FU. Per Damgaard Poulsen
Bregnør Bugt: Pibeand 300 R, Storspove 55 FU. Peter Lillesø
Fårevejle: Kortnæbbet Gås 7 FU. Ole Goldschmidt
Herslev (Langeland): Tajgasædgås 3 R, Tundrasædgås 2 R, Vindrossel 100 R. Ole Goldschmidt
Kerteminde Havn: Sorthalset Lappedykker 1 FU. Peter Lillesø
Lindkær v/Ravnholt: Duehøg 1 OF, Havørn 2 AD R, Ravn 16 R. Michael L.J. Glentedal
Marstal Bugt ud for Ristinge: Nordisk Lappedykker 1 FU. Pierre Bentzen
Rath:
Hvid Stork 1 FU . Ole Goldschmidt
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Ravn 5 OF, Topmejse 6 R. Michael L.J. Glentedal
Marstal Bugt ud for Ristinge: Nordisk Lappedykker 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Snaremose Sø: Blå Kærhøg 1 FU, Sjagger 700 R. Ole Goldschmidt


 

Tirsdag den 28. december 2021                       Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:56

Ny Gesinge: Havørn 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bogensø Enge: Huldue 5 R, Snespurv 5 R. Esben Eriksen
Faaborg Fjord: Troldand 1520 R, Lille Lappedykker 41 R. Annette Friis
Frellesvig: Halemejse 20 FU, Skovspurv 50 FU. Jane Ditzel
Gulstav: Dværgfalk 1 R, Kragefugl sp. 2200 OF, Skovspurv 80 R. Søren Bøgelund
Gulstav Mose:
Hvid Stork 1 R .(Set af Peter Henriksen. Foto taget af Christian Uhrenholdt fra Facebook gruppen "Udkantsgruppen Langeland"). Jesper Leegaard
Kerteminde Havn: Sorthalset Lappedykker 1 R. Esben Eriksen
Møsteskov/Hanneslund:
Rød Glente 15 R NAT, Ravn 57 R NAT. Annette Friis
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 35 FU. Jens Bækkelund
Nørre Longelse: Tundrasædgås 1 R. Claus Dalskov
Vestermade: Rød Glente 3 FU. Jesper Møller


 

Mandag den 27. december 2021                       Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:55

Svendborgsund ved Iholm: Grågås 120 R, Hvinand 26 R, Stor Skallesluger 6 R, Gråand 40 R, Toppet Lappedykker 1 R, Blishøne 18 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjerne: Sjagger 450 OF. Annette Friis
Brandsby v/Humble: Vindrossel 120 FU, Solsort 40 FU, Sjagger 3500 FU. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R. Martin Rheinheimer
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 OF,  Havørn 3 OF. Flemming Johansen
Bøjden Nor: Vindrossel 103 R, Solsort 42 R, Sjagger 325 R. Martin Rheinheimer 
Dyreborg By: Agerhøne 12 R. Annette Friis
Ferritslev: Svaleklire 1 OF. Per Rasmussen
Fiskerup Skov: Ravn 8 R. Niels Bomholt Jensen
Flyvesandet: Sortand 110 R. Ella Mikkelsen
Faaborg Fjord: Lille Skallesluger 10 R, Troldand 1400 R, Lille Lappedykker 52 R. Annette Friis
Fårevejle: Sangsvane 235 FU, Skovsneppe 1 FU, Duehøg 1 FU, Havørn 2 R. Ole Goldschmidt
Grusgrav v/Gyngstrup: Blå Kærhøg 1 M FU. Ella Mikkelsen
Gyldensteen Gods: Bramgås 1250 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Knarand 50 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Havørn 4 FU. Jens Bækkelund
Hav ved Tryggelev Nor: Bjergand 240 FU, Pibeand 320 R. Ole Goldschmidt
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Blå Kærhøg 1 OF, Havørn 2 OF. Annette Friis 
Helnæs Made: Blå Kærhøg 1 FU. Leif Sørensen
Helnæs Made: Storspove 54 R, Blå Kærhøg 1 FU. Annette Friis
Helnæs Made: Blå Kærhøg 1 BR FU. Tom Giersing
Helnæs, Halen: Havørn 2 OF. Annette Friis
Hou Nordstrand (Langeland): Ederfugl 1500 FU, Stenvender 20 FU, Sortgrå Ryle 3 FU. Claus Dalskov
Lehnskov/Fredskov: Sanglærke 60 FU. Niels Andersen
Lindø + vade v/Jersore: Gråand 575 R, Storspove 65 R. Jens Bækkelund
Lohals: Stenvender 3 FU, Sortgrå Ryle 2 FU. Claus Dalskov
Møsteskov/Hanneslund: Rød Glente 20 R, Ravn 17 R. Annette Friis
Nørreballe Nor: Bramgås 5800 FU, Engpiber 150 FU. Ole Goldschmidt
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Silkeå: Vandstær 1 FU. Martin Rheinheimer
Silkeå: Vandstær 1 FU
. Anton Markvard
Skovsgård: Vindrossel 800 FU, Solsort 200 FU, Sjagger 9500 FU. Ole Goldschmidt 
Snapind Skov: Enkeltbekkasin 1 R. Gregers Johannesen
Snapind Skov: Enkeltbekkasin 1 FU, Bjergvipstjert 1 FU. Laura Rytter Holm
Svindinge: Tajgasædgås 5 FU. Hans Rytter
Syltemade Å: Vandstær 1 FU. Niels Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Solsort 30 FU. Ole Goldschmidt
Vejstrup Å (Nyborgvej (vej 163) til udløb): Træløber 3 FU. Carsten Skou


 

Søndag den 26. december 2021                        Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:54

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 2500 S (08:30)
Silkeå: Vandstær 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Broholm: Musvåge 1 R, Kvækerfinke 15 FU. Poul Brugs Rasmussen
Holckenhavn Fjord: Knopsvane 2 R, Lille Lappedykker 5 R, Blishøne 40 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Agerland syd for Vester Skerninge: Vindrossel 150 FU, Sjagger 450 FU. Else Klint
Arreskov Sø: Sølvhejre 2 R, Havørn 2 R. Annette Friis
Botofte Skovmose: Havørn 2 AD FU. Claus Dalskov
Brandsø: Sølvhejre 2 R, Stenvender 2 FU, Sortgrå Ryle 1 FU, Sandløber 4 FU, Blå Kærhøg 1 FU. Jannik Sølyst Jørgensen
Broholm: Sortkrage 8 R. Lars Peter Hansen
Brændegård Sø: Ravn 3 R. Annette Friis
Brændegård Sø: Stor Korsnæb 4 R. Lars Rasmussen
Bøjden Nor: Troldand 1100 R, Skeand 11 R. Annette Friis
Bøjden Nor: Taffeland 150 R, Bjergand 800 R, Skeand 16 R. Lars Peter Hansen
Dømmestrup: Agerhøne 4 R. Anne Veber Døssing
Fyns Hoved: Storspove 80 R, Snespurv 5 R. Allan Steensen
Faaborg Fjord: Lille Skallesluger 10 R, Troldand 2600 R, Lille Lappedykker 91 R. Annette Friis
Gudbjerg: Blå Kærhøg 1 M AD FU. Peter Pelle Clausen
Gudbjerg: Blå Kærhøg 1 M FU. Leif Bisschop-Larsen
Gultved:
Rød Glente 6 R NAT. Asger Rasmussen
Hagenskov Slotsmølle: Skovsneppe 1 R. Thomas Kampmann
Hav øst for Thurø: Toppet Skallesluger 168 R. Arne Bruun
Helnæs Made: Blå Kærhøg 1 BR FU. Tom Giersing
Hvidkilde Sø: Sølvhejre 1 R. Arne Bruun
Kavslunde Å: Enge v/udløbet: Skægmejse 4 R. Bo K. Stephensen
Langelandsbælt ud for Illebølle/Vindeby: Sortand 132 R. Jan Sørensen 
Lindelse Nor: Havørn 6 R. Freya Mørup-Petersen
Lindkær v/Ravnholt: Ravn 11 R. Annette Friis
Marstal Bugt ud for Ristinge:
Nordisk Lappedykker 4 R. Henrik Mørup-Petersen
Marstal Bugt ud for Ristinge:
Nordisk Lappedykker 4 R. Freya Mørup-Petersen 
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 4 R. Morten Kristiansen
Møsteskov/Hanneslund: Havørn 2 OF, Rød Glente 16 OF, Ravn 32 OF. Annette Friis
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 3 R. Annette Friis
Snapind Skov: Enkeltbekkasin 1 R. Gregers Johannesen  
Sybergland: Taffeland 200 R,Troldand 2000 R. Jens Peter Bech
Thurø Rev: Krikand 154 R. Arne Bruun


 

Lørdag den 25. december 2021                        Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:53

Sønder Højrup, matriklen: Kvækerfinke 3 R, Kernebider 2 R. Leif Sørensen
Purreskoven
: Sumpmejse 4 FU, Musvit 4 FU, Blåmejse2 FU, Dompap 2 FU, Bogfinke 4 FU, Kvækerfinke 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Elsehoved: Kronhjort 7 R FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Broløkke Strand: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Peter Bech
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 R. Leif Sørensen
Dovns Klint: Snespurv 45 T. Freya Mørup-Petersen
Egense v/Svendborg: Sjagger 450 FU. Niels Andersen
Eskør: Blisgås 67 OF. Leif Schack-Nielsen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Storspove 144 R. Esben Eriksen
Føns Vang: Havørn 2 R. Jørgen Hjorth Jensen
Gyldensteen Gods: Bramgås 1500 R. Jens Bækkelund
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Arne Bruun
Jøvet ved Fyns Hoved: Pibesvane 2 OF
. Geert Mørk 
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 3 , Ravn 4 OF, Træløber 3 . Jakob Bendix Hansen
Mesinge: Agerhøne 4 R. Esben Eriksen
Møsteskov/Hanneslund: Havørn 2 R NAT,
Rød Glente 31 R NAT, Ravn 70 R NAT. Per Rasmussen
Nørreballe Nor: Bramgås 1800 R, Troldand/Bjergand 1400 R, Sølvhejre 3 R, Havørn 2 AD FU. Michael L.J. Glentedal
Nørreballe Nor: Bramgås 2000 FU, Sølvhejre 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Nordisk Lappedykker 1 FU, Mosehornugle 1 T. Freya Mørup-Petersen
Ronæs: Isfugl 1 R. Leif Schack-Nielsen
Rødme Svinehaver: Blisgås 120 S, Blå Kærhøg 1 S. Arne Bruun
Sallinge Å (Dahls Mølle - Odense Å): Sølvhejre 1 R. Per Rasmussen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Silkeå: Vandstær 1 FU
. Gunnar Jørgensen
Stige Ø: Sølvhejre 1 R. Anders Tøttrup
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Sølvhejre 2 R, Skægmejse 2 R. Jan Stener Jørgensen
Syltemade Å: Blå Kærhøg 1 OF. Niels Andersen
Vandhul v/Betzyslyst, Faaborg: Agerhøne 6 R. Nina Bjørn 
Vester Egense: Bramgås 2000 FU. Jens Bækkelund


 

Fredag den 24. december 2021                        Solopgang: 08:42 Solnedgang: 15:52

Silkeå: Vandstær 1 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 R. Leif Sørensen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 56 R, Sølvhejre 9 R, Vandrefalk 1 AD R. Thomas Bundgaard Rasmussen
Gyldensteen: Langø Plantage: Havørn 3 OF
. Lars Jørn Olsen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Skægmejse 2 R. Peter Lillesø
Silkeå: Vandstær 1 R. Leif Sørensen
Siø: Bramgås 4800 FU. Ole Goldschmidt


 

Torsdag den 23. december 2021                       Solopgang: 08:42 Solnedgang: 15:52

Lundeborg, matriklen: Rødhals 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Krikand 220 R, Sølvhejre 1 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Bjergand 3408 R, Skeand 20 R, Krikand 128 R. Leif Kristensen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 26 R, Skeand 10 R, Krikand 700 R, Sølvhejre 8 R, Sølvhejre 14 FU. Jens Bækkelund
Keldsnor: Lille Skallesluger 12 FU. Freya Mørup-Petersen
Marstal Bugt ud for Ristinge: Nordisk Lappedykker 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Blå Kærhøg 1 M AD OF. Mogens Ribo Petersen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Silkeå: Vandstær 1 FU. Gunnar Jørgensen
Vester Hæsinge: Trane 6 OF. Leif Kristensen


 

Onsdag den 22. december 2021                       Solopgang: 08:42 Solnedgang: 15:51

Ringe, A9: Rød glente 2 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Lundeborg,Stenmurevejen
: Sjagger 200+ OF R FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 2 R. Erik Ehmsen
Bøjden Nor: Sjagger 1200 FU. Børge Langkilde Rasmussen
Eventyrhaven: Rørhøne (Grønbenet) 14 R. Leif Schack-Nielsen
Helnæs Made: Blå Kærhøg 1 M R, Havørn 2 R, Vandrefalk 1 R. Tom Giersing
Lillebælt vest for Torø (Torø Rev): Ederfugl 2500 FU, Sortand 250 R. Kristoffer Hansen
Nørreballe Nor: Bramgås 3000 FU, Sølvhejre 3 R. Freya Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Bjergand 700 R. Anton Markvard
Nørreballe Nor:
Bramgås 6500 FU, Grågås 700 FU, Bjergand 1700 R. Ole Goldschmidt
Ringe: Rød Glente 2 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Seden Strand: Blishøne 1600 R. Leif Schack-Nielsen
Siø: Bramgås 2300 FU. Ole Goldschmidt
Skårupøre Sund: Hvinand 306 T. Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot: Troldand 2500 R, Bjergand 1000 R. Niels Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skægmejse 2 F R. Anton Markvard
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bjergand 195 R, Sølvhejre 1 FU. Ole Goldschmidt


 

Tirsdag den 21. december 2021                       Solopgang: 08:41 Solnedgang: 15:51

Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 24 FU, Øresvin 1 R (Delle)
Svendborg Golfbane
: Musvåge 2 R, Stor Flagspætte 2 R, Solsort 12 R, Dompap 4 R
Lundeborg, matriklen: Ringdue 4 R FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Marstal Bugt ud for Ristinge: Toppet Lappedykker 175 FU, Nordisk Lappedykker 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Marstal Bugt ud for Ristinge: Toppet Lappedykker 298 FU. Jan Sørensen
Møsteskov/Hanneslund: Ravn 47 R NAT. Leif Kristensen
Ristinge Hale: Skærpiber 7 FU. Freya Mørup-Petersen
Rudkøbing Havn: Husrødstjert 1 SY. Ole Goldschmidt
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Storeholm + øhavet nord for: Spidsand 21 FU. Jan Sørensen
Sydf. Øhav nord for Ristingehalvøen: Toppet Skallesluger 52 FU, Sølvhejre 3 FU. Jan Sørensen
Sydf. Øhav ud for Kædeby Haver: Toppet Skallesluger 104 FU. Jan Sørensen
Thurø Rev: Krikand 110 R. Arne Bruun
Universitetet, Odense: Agerhøne 7 R. Martin Rheinheimer


 

Mandag den 20. december 2021                      Solopgang: 08:41 Solnedgang: 15:50

Søen, Valdemarsslot: Troldand 2360 R, Bjergand 823 R. Poul Vestergård Rasmussen
Purreskoven
: Rødhals 1 FU, Bogfinke 2 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 8 FU, Spætmejse 1 FU, Dompap 2 FU, Solsort 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Helnæs Made: Havørn 2 R. Esben Aagaard

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Broholm: Rød Glente 2 R. Peter Pelle Clausen
Brændegård Sø: Sølvhejre 5 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Krikand 220 R, Sølvhejre 6 FU. Carsten Skou 
Fakkebjerg: Bramgås 1000 T. Freya Mørup-Petersen
Føns Vang: Havørn 2 R. Jørgen Hjorth Jensen 
Gulstav:
Lille Flagspætte 1 FU . Søren Bøgelund
Gultved:
Rød Glente 25 R NAT . Gunnar Jørgensen
Marker m.m. ved Gulstavvej nord for Eget: Kortnæbbet Gås 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Marstal Bugt ud for Ristinge: Toppet Lappedykker 58 R,
Nordisk Lappedykker 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 1 FU. Asger Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 16 FU, Troldand 2000 R, Pibeand 315 R, Sølvhejre 2 R. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Isfugl 1 R. Arnbjørn Jens Jørgensen 
Nørreballe Nor: Bramgås 2000 FU, Sølvhejre 2 R. Freya Mørup-Petersen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Flemming Johansen
Silkeå: Vandstær 1 FU. Leif Kristensen
Siø: Havørn 3 OF. Steen Winkel
Skårupøre Sund: Hvinand 165 R Ø, Sølvhejre 1 T. Arne Bruun
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Skægmejse 3 R. Jan Stener Jørgensen
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 275 FU, Krikand 150 FU. Niels Andersen


  

Søndag den 19. december 2021                       Solopgang: 08:40 Solnedgang: 15:50

Kogtved, matriklen: Sangsvane 8 S,
Svendborg Golfbane: Hættemåge 22 FU, Sølvmåge 2 R, Musvåge 2 R, Solsort 8 FU, Dompap 1 R
Strammelse: Havørn 1 2K. Poul Vestergård Rasmussen
Lundeborg: Sølvmåge 15 FU R, Hættemåge 12 R FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Lille Skallesluger 58 R, Sølvhejre 2 R, Havørn 3 . Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Krikand 170 R, Sølvhejre 23 FU, Duehøg 1 R, Ravn 3 OF. Gunnar Jørgensen
Caroline Amalielund: Vandstær 1 FU. Pierre Bentzen
Fuglsbølle Sønderskov: Rød Glente 2 FU. Jan Sørensen
Gultved:
Rød Glente 54 R NAT. Nis Rattenborg 
Hellemose Skov: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Morud: Halemejse, Nordlig (ssp. caudatus) 20 FU. Anton Markvard
Helnæs Made: Vandrefalk 2 AD FU. Mads Syndergaard
Langelandsbælt ud for Bovballe Skov/Østeregn: Toppet Lappedykker 102 FU. Jan Sørensen
Løkkeby Enge: Blå Kærhøg 1 BR R. Nis Rattenborg
Morud: Halemejse, Nordlig (ssp. caudatus) 20 FU. Anton Markvard
Neverkær: Sølvhejre 1 R, Havørn 2 AD R. Esben Eriksen 
Nørreballe Nor: Troldand/Bjergand 1500 FU, Sølvhejre 5 FU, Havørn 3 FU, Skægmejse 6 FU. Freya Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Bjergand 1360 R, Sølvhejre 4 FU. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 R, Sølvhejre 4 R, Havørn 3 . Nis Rattenborg
Ristinge Hale: Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 3 R. Nis Rattenborg
Ristinge Hale: Spidsand 20 FU. Freya Mørup-Petersen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Silkeå: Vandstær 1 R. Leif Sørensen
Siø: Bramgås 1800 R, Vandrefalk 1 OF. Nis Rattenborg
Skovsgård: Blå Kærhøg 1 BR FU, Havørn 3 R, Rød Glente 2 FU. Leif Bisschop-Larsen
Skovsgaard Mølle: Sangsvane 350 FU, Bramgås 3000 FU. Leif Bisschop-Larsen
Sønder Åby, enge SV for: Vindrossel 200 FU. Mads Syndergaard 
Thurø Rev: Krikand 100 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bjergand 86 FU, Krikand 205 FU, Sølvhejre 1 V, Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Skægmejse 2 FU. Ole Goldschmidt
Aarup, Ørsbjerg Knold:
Sortspætte 1 AD R. Mads Syndergaard


Lørdag den 18. december 2021                       Solopgang: 08:39 Solnedgang: 15:49

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 330 , Grågås 114 , Hvinand 28 R, Stor Skallesluger 4 , Toppet Skallesluger 12 R, Strandskade 2 R, Storspove 36 FU, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU
Kerteminde Havn
: Sorthalset Lappedykker 1 R. Leif Sørensen

Silkeå: Vandstær 1 R. Esben Aagaard

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 M AD R
. Anton Markvard
Gulstav: Vindrossel 150 FU, Stillits 60 FU. Preben Berg
Gulstav Mose: Kortnæbbet Gås 1 FU. Preben Berg
Gyngstrup: Blisgås 875 FU. Anton Markvard
Gyngstrup: Blisgås 370 FU. Jens Bækkelund
Hjortholm (Langeland): Sangsvane 290 FU, Bramgås 3400 FU. Ole Goldschmidt
Hvidkilde Sø: Lille Skallesluger 14 R. Niels Andersen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Jordløse Bakker: Rød Glente 4 OF. Per Toft Johansen
Keldsnor: Skeand 48 R, Havørn 2 2K+ OF. Preben Berg 
Kerteminde Havn: Sorthalset Lappedykker 1 FU
. Jens Peter Bech
Kerteminde Havn: Sorthalset Lappedykker 1 FU. Benjamin Bech
Kerteminde Havn: Sorthalset Lappedykker 1 FU
. Benjamin Bech
Kerteminde Havn: Sorthalset Lappedykker 1 R. Leif Sørensen
Kerteminde Havn: Sorthalset Lappedykker 1 VDR R. Lars Peter Hansen
Lindkær v/Ravnholt: Duehøg 1 R, Ravn 8 FU, Ravn 5 OF. Gunnar Jørgensen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 16 R, Bjergand 650 R, Sølvhejre 1 FU. Else Klint 
Nydam (V. Hæsinge): Sølvhejre 1 OF. Leif Kristensen
Lumby Middelgrund: Hvinand 135 R. Peter Lillesø
Mullerup Skov: Vandstær 1 R. Hans Rytter
Nydam (V. Hæsinge): Sølvhejre 1 OF. Leif Kristensen
Nørreballe Nor: Bjergand 1110 R, Sølvhejre 3 FU, Sjagger 310 FU. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Sølvhejre 3 R. Michael L.J. Glentedal
Påø Enge (tørre): Grågås 800 FU. Ole Goldschmidt
Renehuse: Storspove 80 FU. Ole Goldschmidt
Ristinge Hale: Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 3 R. Ole Goldschmidt
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Skovsgaard Mølle: Sangsvane 223 FU. Ole Goldschmidt
Snaremose By: Knarand 40 R. Jan Sørensen
Sortemosen (Sydfyn): Grå Gås sp. 600 OF (Grågås og Blisgås), Vandrefalk 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Strandeng & nor v/Ristinge Havn: Sølvhejre 1 FU. Ole Goldschmidt
Strandeng ved Svelmø Ebbevej: Sølvhejre 1 FU. Else Klint
Søby Søgård: Canadagås 34 OF. Henrik Kalckar Hansen
Søgård Mose (Langeland): Bramgås 3500 FU. Preben Berg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 10 R. Preben Berg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Uggerslev: Sangsvane 705 FU. Jens Bækkelund


 

Fredag den 17. december 2021                       Solopgang: 08:39 Solnedgang: 15:49

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 36 R, Bramgås 200 NV, Hvinand 20 R, Toppet Skallesluger 24 R, Lille Lappedykker 12 R
Kogtved, Lille Eng: Rørhøne (Grønbenet) 1 R, Tårnfalk 1 R, Sortkrage 1 R, Gærdesmutte 1 R
Monnet, Tåsinge: Bjergirisk 1 R. Lars Kirk
Skovballe: Musvåge 1 R. Lars Kirk
Vårø: Havørn 1 FU, Bramgås 1 DØD, Bramgås 1 R. Lars Kirk

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Knarand 54 R, Pibeand 400 R, Sølvhejre 3 R, Havørn 2 AD R. Erik Ehmsen
Aulby Mølleå med enge ved udløbet: Pibesvane 3 AD NØ. Michael Mosebo Jensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 7 R. Erik Ehmsen
Bøjden Nor: Bramgås 2400 R, Bjergand 3500 R, Krikand 126 FU. Erik Ehmsen
Egense v/Svendborg: Sjagger 250 R. Niels Andersen
Frellesvig: Halemejse 20 FU. Jane Ditzel
Faaborg: Vindrossel 120 V. Per Damgaard Poulsen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 145 R. Michael Brunhøj Hansen
Langelandsbælt ud for Illebølle/Vindeby: Sortand 264 R. Jan Sørensen
Langesø Gods + Langesø: Skovsneppe 1 R,
Topmejse 15 FU, Fuglekonge 100 FU. Anton Markvard
Frellesvig: Halemejse 20 FU. Jane Ditzel
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 145 R. Michael Brunhøj Hansen
Møllemade/Ellemose: Huldue 4 R. Michael Mosebo Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 1 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Nyborg Havn: Husrødstjert 2 R. Michael Brunhøj Hansen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Uggerslev: Sangsvane 850 R. Aksel Christensen
Universitetet, Odense: Råge 500 FU. Martin Rheinheimer


 

Torsdag den 16. december 2021                      Solopgang: 08:38 Solnedgang: 15:49

Søen, Valdemarsslot: Toppet Skallesluger 5 R, Taffeland 47 R, Troldand 1600 R, Bjergand 450 R, Knarand 17 R, Pibeand 12 R, Gråand 27 R, Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 11 R, Skarv 8 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Hættemåge 75 R, Svartbag 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Bramgås 1850 OF, Blå kærhøg 1 FU Hunfarvet, Vibe 12 R, Sjagger 175 R. Poul Vestergård Rasmussen
Ravnholt, Lindkær
: Havørn 3 R OF, Trane 1 HØ (sandsynligvis flere), Ravn 10 FU, Gråkrage 15 FU, Sangsvane 30 FU, Knopsvane 3 FU, Grågås 2 FU, Allike 100 FU, Stormmåge 150 FU. Poul Brugs Rasmussen
Helnæs Made: Bramgås 450 R, Grågås 100 R, Blisgås 18 OF, Krikand 110 R, Sølvhejre 1 R, Storspove 2 OF, Storspove 33 FU, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Gråkrage 6 R, Gulspurv 5 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Lille Skallesluger 19 , Skeand 21 R, Knarand 28 R, Pibeand 400 R, Sølvhejre 4 R. Erik Ehmsen
Bispeenge: Krikand 140 R. Poul Bjerager
Brændegård Sø: Pibeand 600 R,
Sølvhejre 14 R. Erik Ehmsen 
Bøjden Nor: Bramgås 1200 FU, Bjergand 2000 R, Spidsand 10 FU, Krikand 103 R, Sjagger 450 R. Martin Rheinheimer
Eskildstrup v/Ringe: Grågås 1060 FU. Hans Rytter
Flyvesandet: Grønspætte 2 R. Ella Mikkelsen
Fogense Enge (Lillestrand): Havørn 2 R. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 7 R. Hanne Lauritzen
Gyngstrup: Blisgås 360 R. Ella Mikkelsen
Hav nord for Flyvesandet: Fløjlsand 47 R. Kristoffer Hansen
Helnæs Made: Krikand 110 R, Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Flemming Johansen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 FU. Johnny Rasmussen
Kustrup: Tyrkerdue 55 R. Michael Mosebo Jensen
Kørup: Blisgås 355 FU. Kristoffer Hansen
Langelandsbælt ud for Illebølle/Vindeby: Sortand 100 R. Jan Sørensen
Langesø Golfklub: Vandstær 1 R. Anton Markvard
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 1 R. Flemming Johansen
Rudkøbing Løb m.m.: Vandrefalk 1 1K+ R. Morten Müller
Søbo Sø: Pibeand 252 R. Leif Kristensen
Søen, Valdemarsslot: Troldand 1600 R, Bjergand 450 R. Poul Vestergård Rasmussen
Travn Skov: Skovsneppe 1 R. Anton Markvard 
Vejlen, Tåsinge: Bramgås 1850 OF, Blå Kærhøg 1 BR FU. Poul Vestergård Rasmussen


 

Onsdag den 15. december 2021                       Solopgang: 08:37 Solnedgang: 15:49

Vornæs, Skov: Tårnfalk 1 R. Lars Kirk
Sortemosen
: Vibe 150 R FU. Poul Brugs Rasmussen
Bøllemosen: Gæs: 300+ (Grågæs, Bramgæs og Blisgæs), Sangsvane 5 FU. Poul Brugs Rasmussen
Silkeå: Vandstær 1 R. Morten Kristiansen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 3 R, Isfugl 1 R. Morten Kristiansen
Brændegård Sø: Havørn 2 R. Morten Kristiansen
Fogense Enge (Lillestrand): Krikand 200 FU. Tom Tjørnum 
Fællesstrand (inkl. Tornen): Krikand 120 R. Kristoffer Hansen
Mesinge: Bramgås 1500 FU. John Jensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 270 R. Anders Myrtue
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Silkeå: Vandstær 1 R. Morten Kristiansen
Sortemosen (Sydfyn): Trane 3 R. Henrik Nissen
Søparken Sø v/Odense Å: Sølvhejre 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 3100 FU, Skeand 10 R. Niels Bomholt Jensen
Universitetet, Odense: Skovsneppe 1 R T. Martin Rheinheimer 


 

Tirsdag den 14. december 2021                        Solopgang: 08:36 Solnedgang: 15:49

Skovballe: Bramgås 1400 R. Lars Kirk
Lydinge Mølle
: Sangsvane 75 R, Grågås 120 R. Leif Sørensen
Hesselager
: Kvækerfinke 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Sybergland: Knopsvane 26 R, Hvinand 6 R, Taffeland 50 R, Troldand 1800 R, Skeand 4 R, Pibeand 85 R, Gråand 135 R, Krikand 35 R, Blishøne 18 R, Fiskehejre 3 R, Råge 28 R, Vindrossel 165 R, Stillits 50 FU. Poul Vestergård Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 1 FU, Sølvhejre 2 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Krikand 240 R, Sølvhejre 7 R, Sølvhejre 6 FU. Gunnar Jørgensen
Brændeskov by: Ravn 4 R. Niels Andersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sølvhejre 1 FU. Mogens Ribo Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 20 FU, Rørhøg 1 FU. Tom Tjørnum
Hågerup Å vest for Hågerup: Knarand 110 R, Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 1 R
. Jørn Knudsen
Monnet, Tåsinge: Ederfugl 1000 R, Toppet Skallesluger 300 R, Skeand 20 R, Pibeand 650 R, Spidsand 30 R, Sølvhejre 3 R, Vandrefalk 2 R. Leif Bisschop-Larsen  
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Silkeå: Vandstær 1 R
. Leif Kristensen
Silkeå: Vandstær 1 FU
. Gunnar Jørgensen
Skovballe: Bramgås 1400 R. Lars Kirk
Spodsbjerg (Langeland): Rød Glente 2 OF. Erik Overlund
Stavids Å (Vej 335 til Bredbjerg): Skovsneppe 1 R. Flemming G. Andersen
Sybergland: Troldand 1800 R, Vindrossel 165 R, Stillits 50 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Søparken Sø v/Odense Å: Sølvhejre 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Thurø Rev: Toppet Skallesluger 50 R, Snespurv 9 OF. Arne Bruun


 

Mandag den 13. december 2021                        Solopgang: 08:35 Solnedgang: 15:49

Hvidkilde Sø: Knopsvane 2 R, Hvinand 20 R, Lille Skallesluger 14 , Stor Skallesluger 4 , Taffeland 80 R, Troldand 300 R, Skeand 1 M R, Knarand 2 M R, Gråand 90 R, Lille Lappedykker 1 FU, Ringdue 200 R NAT, Blishøne 3 R, Fiskehejre 3 R, Hættemåge 90 T, Havørn 2 AD R
Amalielyst: Musvåge 2 R, Musvit 3 FU, Fuglekonge 2 R, Spætmejse 4 R
Egense v/Svendborg: Bramgås 300 FU, Grågås 60 FU

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blangstedgård: Kaspisk Måge 1 1K FU, Vindrossel 150 R. Kristoffer Hansen
Fiskerup Skov: Ravn 5 OF, Kernebider 8 R. Niels Bomholt Jensen
Gulstav: Rød Glente 2 FU. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 60 , Skeand 35 R, Knarand 396 FU, Gråand 1883 R, Spidsand 42 FU,
Sølvhejre 16 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Hvinand 102 FU, Hvidklire 1 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Pibeand 390 FU, Krikand 1240 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Krikand 370 FU. Kurt Due Johansen
Gyngstrup: Blisgås 262 R. Ella Mikkelsen
Helnæs Made: Bramgås 2700 FU, Spidsand 11 FU, Krikand 121 R, Sølvhejre 1 R, Enkeltbekkasin 1 R, Mosehornugle 1 R
, Vandrefalk 1 R . Leif Kristensen
Herslev (Langeland): Rød Glente 3 R. Nis Rattenborg
Hou Nordstrand (Langeland): Stenvender 5 R, Sortgrå Ryle 1 R. Laila Neermann
Husby Strand, Wedellsborg: Havørn 2 1K R, Bjergirisk 120 R. Michael Mosebo Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Hvinand 110 R, Stor Skallesluger 54 R. Carsten Skou 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Skovballe: Tundrasædgås 2 FU. Lars Kirk
Skovmose (Egebjerggård): Svaleklire 1 R. Aksel Christensen
Skovsgaard Mølle: Havørn 4 FU. Mogens Lind Jørgensen
Sollerup: Stor Tornskade 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 7 . Laila Neermann


  

Søndag den 12. december 2021                         Solopgang: 08:34 Solnedgang: 15:49

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Isfugl 1 R T, Vandrefalk 1 OF. Jørn Knudsen
Gulstav: Rød Glente 2 FU. Søren Bøgelund
Klise Nor: Vandrefalk 1 OF. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 R, Sølvhejre 1 R. Nis Rattenborg
Ristingehalvøen: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 176 R, Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 3 AD R, Bjergirisk 130 R. Nis Rattenborg 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 2 FU. Flemming Johansen
Skårupøre Sund: Hvinand 327 Ø. Arne Bruun
Sø på Stige Ø syd: Isfugl 1 T. Jørn Knudsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Skægmejse 5 R. Nis Rattenborg


  

Lørdag den 11. december 2021                         Solopgang: 08:33 Solnedgang: 15:49

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 22 R, Hvinand 30 R, Gråand 80 R, Lille Lappedykker 14 FU, Toppet Lappedykker 2 R, Blishøne 16 R, Skarv 40 FU, Svartbag 2 R
Vejlen, Tåsinge: Blå kærhøg 1 FU (Hunfarvet), Storspove 16 R. Poul Vestergård Rasmussen
Egsmade: Vindrossel 1 OF. Lars Kirk
Lundeborg, matriklen: Gråspurv 15 FU, Jernspurv 1 FU, Blåmejse 2 FU, Rødhals 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop Havn: Sølvmåge x Kaspisk Måge (hybrid) 1 3K R. Laila Neermann
Brændegård Sø: Sølvhejre 4 R. Vivian Risør Neidel
Bøjden Nor: Bramgås 1280 FU, Bjergand 1406 , Skeand 18 R, Spidsand 46 FU, Krikand 203 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Bramgås 1800 AD R. Børge Langkilde Rasmussen
Båring Strand: Allike 600 NV. Michael Mosebo Jensen
Båring Vig: Allike 600 NV. Michael Mosebo Jensen
Caroline Amalielund: Vandstær 1 FU. Niels Andersen
Frellesvig: Skovspurv 50 FU. Jane Ditzel 
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 20 FU, Skeand 23 R, Knarand 380 FU, Pibeand 300 FU, Spidsand 12 FU,
Sølvhejre 19 FU. Martin Rheinheimer
Holckenhavn Bugt/strandeng: Sølvhejre 1 VDR FU. Camilla Bromann
Kalovnshuse:
Rød Glente 10 OF. Flemming Johansen 
Langelandsbælt ud for Illebølle/Vindeby: Ederfugl 2700 FU, Sortand 230 FU. Ole Goldschmidt
Lindkær v/Ravnholt: Vandrefalk 1 R, Ravn 12 R. Morten Kristiansen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 14 FU, Bjergand 350 R, Pibeand 340 R. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Bramgås 2400 FU, Bjergand 190 R, Sølvhejre 1 FU. Ole Goldschmidt
Påø Enge (tørre): Bramgås 1880 FU, Grågås 720 FU. Ole Goldschmidt
Ristinge Hale: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 127 FU, Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 3 FU
. Laila Neermann
Ristingehalvøen: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 180 FU, Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 3 FU
. Ole Goldschmidt
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Silkeå: Vandstær 1 FU
. Gunnar Jørgensen
Silkeå: Vandstær 1 FU. Flemming Johansen
Skovsgaard Mølle: Sangsvane 455 FU, Bramgås 1700 FU. Ole Goldschmidt  
Skårupøre Sund: Sangsvane 280 R NAT (09:00), Hvinand 157 , Isfugl 1 R. Arne Bruun
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 3 . Laila Neermann
Storeholm + øhavet nord for: Havørn 2 FU, Bjergirisk 200 FU. Ole Goldschmidt
Strandeng & nor v/Ristinge Havn: Sølvhejre 1 FU. Ole Goldschmidt
Strandeng & nor v/Ristinge Havn: Sølvhejre 1 R. Michael L.J. Glentedal


 

Fredag den 10. december 2021                         Solopgang: 08:32 Solnedgang: 15:49

Svendborgsund ved Iholm: Hvinand 30 R, Toppet Skallesluger 22 R, Toppet Lappedykker 1 FU, Blishøne 12 FU
Lunkebugten: Rødben 2 FU. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blandskov (Ravnholt): Ravn 13 FU. Leif Kristensen
Egebjerggård Storskov: Skovhornugle 2 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Troldand 2300 R, Skeand 32 R, Pibeand 300 R, Spidsand 14 R, Krikand 800 R, Sølvhejre 2 R. Ella Mikkelsen
Flyvesandet: Sortand 200 R. Ella Mikkelsen
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 14 FU, Havørn 3 R. Jens Bækkelund
Hjortholm (Langeland): Bramgås 4000 FU. Mogens Lind Jørgensen
Hvidkilde Sø: Lille Skallesluger 12 R. Arne Bruun 
Kattekilde: Grågås 630 FU. Leif Kristensen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 3 T. Jørn Knudsen
Langå v/Hesselager: Tundrasædgås 4 FU. Bodil og Hans Rytter
Monnet, Tåsinge: Bramgås 1200 FU, Sølvhejre 1 R, Vandrefalk 1 AD R. Bodil og Hans Rytter
Monnet, Tåsinge: Bramgås 2200 OF, Spidsand 18 R, Sølvhejre 3 FU, Blå Kærhøg 1 FU. Carsten Skou
Møllemade/Ellemose: Sølvhejre 1 N, Gulspurv 85 R. Michael Mosebo Jensen
Møsteskov/Hanneslund:
Rød Glente 28 R NAT, Ravn 10 R NAT. Per Rasmussen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 FU. Jens Kristian Holm
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Storskov (Brahetrolleborg): Ravn 8 R. Niels Bomholt Jensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Knarand 40 R, Pibeand 280 R, Spidsand 11 FU, Krikand 600 R, Vandrefalk 1 FU. Ella Mikkelsen
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 750 FU
. Jørn Knudsen


 

Torsdag den 9. december 2021                         Solopgang: 08:30 Solnedgang: 15:50

Kogtved, matriklen: Gransanger 1 FU
Vejlen, Tåsinge
: Rød glente 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Kattekilde, Ravnholt: Grågås 250 R, Tundrasædgås 6 R, Blisgås 12 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Stor Skallesluger 52 R, Sølvhejre 2 R. Erik Ehmsen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Havørn 2 R, Vandstær 1 FU. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 4 FU. Carsten Skou
Brændegård Sø:
Sølvhejre 15 R, Vandrefalk 1 R. Erik Ehmsen 
Dyreborg Vig: Lille Lappedykker 26 FU T. Flemming Johansen
Espe: Moskusand 2 R. Gunnar Jørgensen
Gulstav: Rød Glente 2 R NAT. Søren Bøgelund
Hjallese: Allike 600 OF. Martin Rheinheimer 
Horne By: Rød Glente 2 OF. Flemming Johansen
Kattekilde, Ravnholt: Tundrasædgås 6 R. Leif Sørensen
Lunge Bjerge: Kernebider 7 R. Michael Mosebo Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 12 R. Carsten Skou
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Flemming Johansen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Simmerbølle: Skovsneppe 1 FU. Hans-Henrik Wienberg 
Vester Hæsinge: Rød Glente 2 OF. Flemming Johansen
Øster Hæsinge: Havørn 2 IMM R. Erik Ehmsen 


 

Onsdag den 8. december 2021                         Solopgang: 08:29 Solnedgang: 15:50

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Krikand 160 R,
Sølvhejre 10 R. Niels Bomholt Jensen
Gyldensteen: Langø: Krikand 650 FU. Jens Bækkelund
Odense Havn: Vandrefalk 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Silkeå: Vandstær 1 FU. Niels Bomholt Jensen


 

Tirsdag den 7. december 2021                         Solopgang: 08:28 Solnedgang: 15:50

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Eget Skov (Gulstav): Skovsneppe 2 R. Søren Bøgelund
Ferritslev: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Gultved:
Rød Glente 51 OF. Kell Grønborg
Gyldensteen: Langø Plantage: Skovsneppe 2 R. Jens Bækkelund
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 76 FU, Blishøne 500 FU, Havørn 2 OF. Jørn Knudsen
Hou Nordstrand (Langeland): Ederfugl 3000 R. Stenvender 11 FU
. Leif Kristensen
Nørre Lyndelse: Blå Kærhøg 1 OF. Kell Grønborg
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Sandløber 11 FU
. Leif Kristensen
Ørnehøj-området (Gulstav): Pibesvane 6 S, Rød Glente 5 SØ. Søren Bøgelund


 

Mandag den 6. december 2021                         Solopgang: 08:27 Solnedgang: 15:51

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 30 R, Hvinand 28 R, Toppet Skallesluger 12 R, Spættet sæl 1 R
Svendborg Golfbane
: Sangsvane 18 SV, Grågås 12 OF, Fasan 6 R, Rød Glente 1 FU, Musvåge 2 R, Grønspætte 1 R, Vindrossel 30 R, Solsort 12 R, Sjagger 20 R, Dompap 2 R
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 1 R. Henning Steen Hansen
Espe: Musvåge 2 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Lille Skallesluger 19 R, Sølvhejre 2 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Krikand 500 R,
Sølvhejre 16 FU, Grønsisken 250 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Krikand 400 R,
Sølvhejre 21 R, Havørn 2 R, Grønsisken 350 OF. Leif Sørensen
Bøllemosen (Sydfyn): Blisgås 450 FU. Leif Bisschop-Larsen
Eskør: Bramgås 1590 R, Kvækerfinke 400 R, Gulspurv 80 R. Nis Rattenborg
Flægen v/Tybrind: Havørn 6 IMM R. Nis Rattenborg
Føns Vang: Bramgås 1100 R. Nis Rattenborg
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Ravn 5 R. Leif Bisschop-Larsen
Rødkilde Gods v/Ulbølle: Ringdue 1000 R NAT, Svaleklire 1 R. Niels Bomholt Jensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Flemming Johansen
Silkeå: Vandstær 1 FU. Mikael Kristensen
Silkeå: Vandstær 1 FU
. Gunnar Jørgensen
Silkeå: Vandstær 1 R. Flemming Johansen
Silkeå: Vandstær 1 R. Leif Sørensen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Sandløber 9 FU. Jane Ditzel
Søen, Valdemarsslot: Taffeland 120 R, Bjergand 550 R. Niels Andersen


 

Søndag den 5. december 2021                         Solopgang: 08:25 Solnedgang: 15:51

Horseskov: Ringdue 1000 R
Lydinge Mølle
: Sangsvane 85 R, Grågås 40 R. Leif Sørensen
Sollerup, Arreskov Sø
: Stor tornskade 1 R, Blå kærhøg 1 R, Rød glente 1 R, Havørn 1 R. Geert Mørk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Havørn 3 , Ravn 6 R. Erik Ehmsen
Arreskov Sø: Blå Kærhøg 1 OF, Stor Tornskade 1 FU. Geert Mørk
Brahetrolleborg Gods og enge m.m, Silke Å: Vandstær 1 R. Erik Ehmsen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m, Silke Å: Vandstær 1 FU. Geert Mørk
Brændegård Sø: Lille Skallesluger 35 FU, Stor Skallesluger 65 FU, Sølvhejre 11 FU, Duehøg 1 OF, Havørn 2 AD R. Erik Ehmsen
Espe: Rød Glente 2 FU. Gunnar Jørgensen
Gulstav Mose: Sølvhejre 4, Stillits 85 OF. Børge Langkilde Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 3 R. Ella Mikkelsen
Helnæs By m.m.: Havørn 2 OF. Tom Giersing
Klinte: Blå Kærhøg 1 M FU. Ella Mikkelsen
Langesø Golfklub: Vandstær 1 FU. Anton Markvard
Lindø + vade v/Jersore: Storspove 54 R. Ella Mikkelsen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Hvinand 190 FU, Toppet Skallesluger 80 FU. Ole Goldschmidt
Monnet, Tåsinge: Skeand 18 R, Sølvhejre 1 R. Ole Goldschmidt
Mørkemose v/Sandholt: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Møsteskov/Hanneslund:
Rød Glente 21 R NAT, Ravn 65 R NAT. Søren Bøgelund
Ristingehalvøen: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 105 FU, Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 2 FU
. Ole Goldschmidt
Silkeå: Vandstær 1 R. Leif Sørensen
Skovballe: Havørn 2 AD OF. Ole Goldschmidt
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Havørn 2 IMM OF. Erik Ehmsen
Søen, Valdemarsslot: Bjergand 668 R, Knarand 36 R. Ole Goldschmidt
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 FU. Ole Goldschmidt
Årslev (Midtfyn): Isfugl 1 R. Jørn Knudsen


 

Lørdag den 4. december 2021                         Solopgang: 08:24 Solnedgang: 15:52

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 37 FU, Ederfugl 18 R, Hvinand 16 R, Stor Skallesluger 2 , Gråand 8 R, Lille Lappedykker 5 FU, Fiskehejre 2 FU, Skarv 2 FU
Caroline Amalielund: Rørhøne (Grønbenet) 6 FU, Hættemåge 50 R (Ringmærket aflæst levende fugle: Hvid plast med sort skrift: V060, V25Y, V39Y, V12X)
Thurø Rev: Grønirisk 40 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøllemosen (Sydfyn): Blisgås 175 R. Niels Andersen
Flyvesandet: Skovhornugle 1 R. Ella Mikkelsen
Gultved:
Rød Glente 30 R NAT. Freya Mørup-Petersen
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Herslev (Langeland): Huldue 19 S. Jan Sørensen
Hjortholm (Langeland): Bramgås 3100 FU. Ole Goldschmidt
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 37 FU. Jan Sørensen
Keldsnor: Skeand 22 FU, Hjejle 375 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Grågås 600 FU. Ole Goldschmidt
Langelandsbælt ud for Illebølle/Vindeby: Bramgås 1500 R, Grågås 500 R. Jan Sørensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Hvinand 140 R, Gråand 700 R, Spidsand 260 R, Krikand 180 R, Strandskade 110 R, Storspove 180 R, Lille Kobbersneppe 62 R, Almindelig Ryle 600 R, Bjergirisk 300 FU. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 2 R. Freya Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 3 R. Ole Goldschmidt
Ravnholt (Midtfyn): Ravn 25 FU. Per Rasmussen
Rudkøbing Fredskov: Dværgmåge 1 1K FU. Ole Goldschmidt
Skovsgård: Vindrossel 100 FU, Solsort 30 FU. Ole Goldschmidt
Skårupøre Sund: Hvinand 315 Ø. Arne Bruun
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Sandløber 10 VDR FU. Claus Dalskov
Strandsøer ved Strandagergård , Tranekær: Sandløber 12 VDR FU. Jan Stener Jørgensen
Sybergland: Sølvhejre 2 FU, Havørn 2 FU. Jens Peter Bech
Thurø By. Ø-gavl: Mosehornugle 1 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Toppet Skallesluger 63 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 FU. Freya Mørup-Petersen


 

Fredag den 3. december 2021                         Solopgang: 08:22 Solnedgang: 15:53

Svendborgsund ved Iholm: Skarv 80 FU
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 FU. Dan Schou 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Føns Vang: Sølvhejre 1 R. Peter Hartoft-Jacobsen
Kragholm Huse: Bramgås 1000 R. Erik Overlund
Nyborg N ml. motorvej og jernbane: Solsort 39 . Jørn Knudsen
Sellebjerg v/Marslev: Agerhøne 8 R, Blå Kærhøg 1 R. Oliver Christian Gram
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Sandløber 9 R. Jan Stener Jørgensen
Thurø Rev: Krikand 135 R, Mosehornugle 1 R. Arne Bruun


 

Torsdag den 2. december 2021                         Solopgang: 08:21 Solnedgang: 15:53

Svendborgsund ved Iholm: Havørn 1 2K+ OF
Vornæs Skov
: Grønspætte 1 R. Lars Kirk
Skovballe, Tåsinge
: Vibe 73 FU. Lars Kirk
Monnet, Tåsinge: Knopsvane 144 R, Sangsvane 10 R, Bramgås 1249 OF, Grågås 14 OF, Hvinand 1 OF, Toppet Skallesluger 2 OF, Gravand 39 R, Skeand 11 R, Pibeand 260 R, Gråand 128 R, Spidsand 98 R, Krikand 235 R, Fiskehejre 3 R, Sølvhejre 6 R, Skarv 15 R, Storspove 16 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Enkeltbekkasin 1 R, Rødben, Islandsk (ssp. robusta) 2 R, Hættemåge 142 R, Sølvmåge 9 R, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 M AD FU T
, Kragefugl sp. 400 R, Sanglærke 2 R, Skærpiber 6 R, Bjergirisk 252 FU, Snespurv 31 R . Poul Vestergård Rasmussen 
Siø: Storspove 1 R (gik i vand. Det er dælme længe siden sidst, der har været vand nok på Siø til det). Lars Kirk
Lundeborg, matriklen: Gråspurv 12 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 4 FU, Husskade 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Sdr. Højrup: Rødhals 1 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 1 R. Erik Ehmsen
Brahetrolleborg Gods og enge (Silke Å): Vandstær 2 R. Søren Bøgelund
Bøgebjerg Skov v/Sandholt: Sølvhejre 2 R. Flemming Johansen
Bøjden Nor: Bjergand 758 , Spidsand 12 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Havørn 2 OF. Flemming Johansen
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 14 R, Havørn 3 FU. Jens Bækkelund
Monnet, Tåsinge: Bramgås 1249 OF, Skeand 11 R, Pibeand 260 R, Spidsand 98 R, Krikand 235 R, Sølvhejre 6 R, Enkeltbekkasin 1 R, Vandrefalk 1 M AD FU T, Skærpiber 6 R, Bjergirisk 252 FU, Snespurv 31 R. Poul Vestergård Rasmussen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Bjergvipstjert 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen 
Silkeå: Vandstær 1 FU
. Leif Kristensen
Trente Mølle m.m.: Ravn 7 OF, Stor Korsnæb 4 R. Søren Bøgelund


 

Onsdag den 1. december 2021                         Solopgang: 08:19 Solnedgang: 15:54

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 52 FU

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Fogense Enge (Lillestrand): Pibeand 300 FU. Mogens Hansen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 19 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Halemejse 20 FU, Vandstær 2 FU. Freya Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 S. Peter Dam-Hansen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

03 jan 2022
This page is part af: Http://www.Snatur.dk