Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 48. - 52. ( 1. december - 31. december 2022).                     Sidst opdateret 03 januar 2023 07:12:39 

 

 

 

Lørdag den 31. december 2022      Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:58

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 78 T V, Gravand 2 R, Toppet Lappedykker 3 FU, Blishøne 3 FU, Strandskade 1 R, Storspove 8 FU
Vesteregn, Dunhammervej
: :
Himalayasanger (SU) 1 FU. Michael Bjerregaard
Lundeborg: Bramgås T SV (små flokke). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Bramgås 2000 OF, Spidsand 12 FU, Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Skægmejse 2 R. Peter Lillesø
Nakkebølle Inddæmning: Bjergand 800 R, Sølvhejre 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Søparken Sø v/Odense Å: Sølvhejre 1 R, Isfugl 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Thurø Rev: Pibeand 312 FU, Krikand 113 FU, Vandrefalk 1 S. Arne Bruun
Vesteregn, Vildrosevej:
Himalayasanger (SU) 1 R . Jacob Sterup
Vesteregn, Mosevænget, Dunhammervej:
Himalayasanger (SU) 1 R (11:50 Ivrig kaldende, set godt i 5 min. Ellers tavs i længere tid) , Solsort 57 R  . Michael Bjerregaard


 

Fredag den 30. december 2022      Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:57

Svendborgsund ved Iholm: Grågås 120 R,
Svendborg Golfbane
: Spurvehøg 1 FU, Rød Glente 1 FU, Ravn 1 R,
Sørup v/Svendborg: Bramgås 80 R, Grågås 40 R, Tårnfalk 1 FU, Sjagger 60 FU

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 6 FU. Ole Goldschmidt
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 2 R. Arne Bruun
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sølvhejre 3 R. Leif Sørensen
Broholm: Rød Glente 2 OF. Peter Pelle Clausen
Brændegård Sø: Lille Skallesluger 10 R, Krikand 250 R, Sølvhejre 4 R, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Lille Skallesluger 10 R, Stor Skallesluger 50 R, Krikand 250 R, Sølvhejre 1 OF, Sølvhejre 3 FU, Havørn 2 AD R. Gunnar Jørgensen
Dræby Fed: Agerhøne 7 R, Blå Kærhøg 1 F FU. Peter Lillesø
Egebjerg Bakker: Blå Kærhøg 1 F FU, Rød Glente 2 FU. Niels Riis 
Fællesstrand (inkl. Tornen): Sortgrå Ryle 11 R. Mogens Ribo Petersen
Glisholm Sø: Isfugl 1 R. Lars Andersen
Herringe: Rød Glente 21 R NAT. Per Rasmussen
Mose øst for Tullebølle: Stillits 225 FU. Else Klint
Skallebølle: Rød Glente 2 R. Henrik Gerner Baark
Thurø Rev: Pibeand 278 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stor Tornskade 1 FU, Sortstrubet Bynkefugl 1 M FU, Snespurv 8 FU. Ole Goldschmidt
Vesteregn, Klintegårdsvej :
Himalayasanger (SU) 1 FU (Genfundet af Torbjørn Eriksen, der skriver: Den er her stadig efter to dages fravær. Kalder fra sommerhushave på Klintegårdsvej. Husk gå venligst ikke ind i haverne. Godt nytår) . Ole Goldschmidt


 

Torsdag den 29. december 2022     Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:56

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 84 R, Hvinand 26 R, Svartbag 1 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 22 FU. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø: Krikand 225 R, Sølvhejre 4 FU, Skarv sp. 7 R. Else Klint
Frellesvig: Gråspurv/Skovspurv 90 FU. Jane Ditzel
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 25 R, Sølvhejre 10 R. Tom Tjørnum
Løkkeby (by + åbent land): Stillits 450 FU. Ole Goldschmidt
Siø: Pibeand 470 FU, Krikand 245 FU, Havørn 2 AD R, Bjergirisk 650 FU. Ole Goldschmidt


 

Onsdag den 28. december 2022      Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:55

Svendborgsund ved Iholm: Strandskade 1 R, Storspove 6 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 1 R. Erik Ehmsen
Bagenkop: Kaspisk Måge 1 1K R. Anton Markvard
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 3 R. Arne Bruun
Dræby Fed: Havørn 2 OF. Peter Lillesø
Espe: Rød Glente 3 FU. Gunnar Jørgensen
Flødstrup: Sort Glente 1 OF. Ole Kjær
Fønsskov, marker: Stor Tornskade 1 R. Lars Witting
Gamborg By: Trane 10 OF. Lars Witting
Gyldensteen: Langø: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Bramgås 1500 R. Jens Bækkelund 
Lumby Middelgrund: Storspove 53 FU. Peter Lillesø
Lykkesholm (Sydlangeland): Huldue 5 FU. Niels Bomholt Jensen
Tolsbjerg Skov: Blå Kærhøg 1 F OF. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1650 FU, Bjergand 176 R, Krikand 140 FU, Sølvhejre 1 FU, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 11064 R, Blå Kærhøg 1 FU, Vandrefalk 1 M AD FU, Stor Tornskade 1 FU, Skægmejse 1 FU. Ole Goldschmidt 
Tårup (Hindsholm): Agerhøne 28 FU. John Jensen


 

Tirsdag den 27. december 2022      Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:54

Svendborg Golfbane: Bramgås 2500 OF, Grågås 20 OF, Blisgås 2 OF, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Stillits 2 OF
Vesteregn, Vildrosevej 31
:
Himalaya Løvsanger 1 R (Ny art for Langeland. Bliv på sommerhusvejen gå ikke ind i private haver!!) .Torbjørn Eriksen
Brændegård Sø: Knopsvane 3 R, Sangsvane 5 R, Hvinand 2 R, Stor Skallesluger 66 R, Krikand 200 R, Fiskehejre 2 R, Sølvhejre 6 R, Spurvehøg 1 OF, Havørn 5 R, Rød Glente 1 OF, Musvåge 3 R. Leif Sørensen [Facebook]
Lundeborg: Gærdesmutte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Kaspisk Måge 1 3K R . Laila Neermann
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 66 R, Krikand 200 R, Sølvhejre 6 R, Havørn 5 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 70 R, Krikand 220 R, Sølvhejre 5 FU, Ravn 4 OF. Gunnar Jørgensen
Fjællebro Skov: Havørn 2 AD R . Per Rasmussen 
Flyvesandet: Stor Korsnæb 10 R. Anders Myrtue
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 1050 R, Lille Skallesluger 21 R, Gråand 590 R, Spidsand 15 FU, Krikand 200 R, Sølvhejre 8 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Storspove 125 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Krikand 450 R. Jens Bækkelund
Kokskov v/Boltinggård: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Lørup Hede: Rød Glente 2 FU. Jacob Sterup
Neverkær: Sølvhejre 2 FU . Gunner Munk
Pæregård: Blå Kærhøg 1 M AD OF . Claus Dalskov 
Tangkrog: Havørn 2 AD R. Per Rasmussen
Vesterby: Blisgås 145 R. Anders Myrtue
Vesteregn: Blå Kærhøg 1 M OF,
Himalayasanger (SU) 1 FU. Laila Neermann


 

Mandag den 26. december 2022     Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:54

Kogtved: Spurvehøg 1 FU
Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 40 R, Troldand 40 R, Blishøne 1 FU

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Blå Kærhøg 1 OF. Leif Schack-Nielsen
Ellerup: Rød Glente 2 FU. Lars Lyngsø
Herringe: Rød Glente 2 R NAT. Per Rasmussen
Ristinge Hale: Knortegås, Mørkbuget x Sortbuget (hybrid) 1 FU. Laila Neermann
Thurø By m.m.: Grønspætte 2 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Laila Neermann
Trunderup: Rød Glente 16 R NAT. Per Rasmussen
Vejlen, Tåsinge:
Blå Kærhøg 1 FU. Morten Kristiansen
Vitsø: Taffeland 170 R. Andreas Bruun Kristensen


 

Søndag den 25. december 2022     Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:53

Svendborgsund ved Iholm: Sortand 1 M R, Troldand 60 OF, Lille Lappedykker 15 R, Musvåge 1 OF

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden By: Træløber 3 FU. Erik Damm
Rødkilde Gods v/Ulbølle: Duehøg 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Sprattenborg Huse: Havørn 2 AD OF. Anton Markvard


 

Lørdag den 24. december 2022     Solopgang: 08:42 Solnedgang: 15:52

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 90 R, Sangsvane 2 R, Sortand 1 R, Blishøne 60 FU, Fiskehejre 9 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Allerup: Rød Glente 2 OF. Leif Schack-Nielsen
Dræby Fed: Agerhøne 7 FU, Blå Kærhøg 1 F FU. Peter Lillesø
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Kortnæbbet Gås 1 FU, Sølvhejre 1 R. Hans Ægidius
Fiskerup Skov: Havørn 2 AD OF, Ravn 12 R. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Isfugl 1 R. Leif Sørensen
Nybo Mose: Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Hans Ægidius


 

Fredag den 23. december 2022     Solopgang: 08:42 Solnedgang: 15:52

Bjørnemosegård: Musvåge 2 FU ( påKnop/Sangsvane). Lars Kirk
Lundeborg
: Bramgås 200 T S. Poul Brugs Rasmussen
Falsled, Bjergkammer: Toppet Skallesluger 3 R, Rød Glente 1 OF, Sortstrubet Bynkefugl 1 R
. Leif Sørensen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjergkammer: Isfugl 1 FU, Bynkefugl 1 FU. Leif Kristensen
Bjergkammer: Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Troldand 1000 R, Bjergand 1200 R, Spidsand 27 R, Sølvhejre 2 FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Taffeland 100 FU, Troldand 1250 R, Bjergand 50 R, Pibeand 250 FU, Spidsand 28 FU, Sølvhejre 3 FU. Martin Rheinheimer
Eriks Hale (Ærøs Hale): Stenvender 1 R. Andreas Bruun Kristensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 8 R,  Havørn 3 R. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Langø: Bramgås 1500 FU. Jens Bækkelund
Hvidkilde Sø
: Sølvhejre 1 R, Havørn 2 AD R. Arne Bruun
Odense Å v/Brobyværk: Bjergvipstjert 1 R. David Damgaard Dysager
Rundeskov:
Rød Glente 8 R NAT. Gunnar Jørgensen
Rynkeby: Agerhøne 3 R. Benjamin Bech
Sybergland: Krikand 148 FU, Havørn 2 OF. Jens Peter Bech
Åmosen v/Ollerup: Rød Glente 3 OF. Arne Bruun


 

Torsdag den 22. december 2022     Solopgang: 08:41 Solnedgang: 15:51

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 60 R, Hvinand 20 R, Stor Skallesluger 1 M R, Troldand 40 R, Gråand 40 R, Fiskehejre 3 R,
Kogtved: Grønspætte 1 R
Lundeborg, matriklen
: Jernspurv 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Havørn 2 AD R. Claus Dalskov
Fagsted Lung: Stor Tornskade 1 R. Gunnar Jørgensen
Kavslunde Å: Enge v/udløbet: Isfugl 1 FU, Skægmejse 1 FU. John Jensen
Kirkendrup Skov: Sjagger 650 R. Ole Henrik Scharff
Tangkrog: Havørn 2 AD R. Gunnar Jørgensen
Teglværkskoven: Rødtoppet Fuglekonge 1 T FU
. Jørn Knudsen
Tørringe: Rød Glente 2 FU. Leif Kristensen


 

Onsdag den 21. december 2022      Solopgang: 08:41 Solnedgang: 15:50

Lundeborg, matriklen: Stillits 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose
: Blå Kærhøg 1 M OF. Karen Kusk
Enge ved Bjernekrogen: Grågås 500 FU, Lille Lappedykker 25 FU, Blishøne 1500 FU. Per Damgaard Poulsen
Fogense Enge (Lillestrand): Blå Kærhøg 1 M SV FU. Jens David Kofoed Mogensen
Hjadstrup: Sangsvane 200 FU. Martin Rheinheimer 
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Ålebæk v/Gyldensteen: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


 

Tirsdag den 20. december 2022      Solopgang: 08:40 Solnedgang: 15:50

Stenoddens Sommerland/Ny Vemmenæs: Vindrossel 1 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Odense Å(fra Dalumvej-Åsum): Isfugl 2 R. Karen Koefoed
Skaboeshuse: Grønspætte 2 FU. Kurt Kaack Hansen


 

Mandag den 19. december 2022      Solopgang: 08:40 Solnedgang: 15:50

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 46 FU, Havørn 2 R. Kurt Kaack Hansen
Skaboeshuse: Skovsneppe 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Æbelø: Skovsneppe 1 R. Jens Bækkelund


 

Søndag den 18. december 2022      Solopgang: 08:39 Solnedgang: 15:49

Kogtved: Grønspætte 1 R, Spætmejse 2 R, Gråspurv 12 R NAT
Lundeborg, matriklen
: Dompap 2 FU Bogfinke 4 FU, Grønirisk 4 FU, Skov/Gråspurv 25 FU, Musvit 2 FU, Rødhals 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Bjergkammer, Faldsled: Bramgås 12 OF, Stor Skallesluger 1 R, Toppet Skallesluger 3 R, Pibeand 10 R, Gråand 4 R, Krikand 12 R, Lille Lappedykker 3 R, Fiskehejre 2 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Blå Kærhøg 2 OF, Havørn 2 OF, Rød Glente 2 FU, Isfugl 2 R, Tårnfalk 1 FU, Blåmejse 2 R, Solsort 10 R. Leif Sørensen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjergkammer, Faldsled: Blå Kærhøg 2 OF, Havørn 2 OF, Rød Glente 2 FU, Isfugl 2 R. Leif Sørensen
Botofte Skovmose: Stillits 130 R. Karen Kusk
Gamborg Fjord: Lille Lappedykker 90 R. Lars Witting
Gyldensteen: Engsøen: Blå Kærhøg 1 BR R. Kirsten Halkjær Lund
Keldsnor: Snespurv 35 FU. Morten Müller
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Skægmejse 2 R. Peter Lillesø
Middelfart, Industrikvarter: Engpiber 225 R. Michael Brunhøj Hansen
Monnet, Tåsinge: Enkeltbekkasin 1 R, Bjergirisk 220 FU. Leif Bisschop-Larsen
Nørreballe Nor: Bramgås 2500 FU. Morten Müller  
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Skovsneppe 1 OF, Isfugl 3 FU, Vandstær 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Rundeskov: Sølvhejre 1 OF,
Rød Glente 10 R NAT, Vandrefalk 1 OF. Per Rasmussen
Røjleskov/Røjle Nyhave: Skovsneppe 3 R, Bjergvipstjert 2 FU. Erik Busk
Seden Strand: Krikand 245 R, Sølvhejre 1 R, Kaspisk Måge 3
, Isfugl 1 R. Kristoffer Hansen
Sibirien: Havørn 2 OF. Niels Bomholt Jensen
Skaboeshuse: Skovsneppe 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Teglværkskoven: Kvækerfinke 1000 FU
. Jørn Knudsen 
Vestermade: Sanglærke 50 R. Bo K. Stephensen


 

Lørdag den 17. december 2022      Solopgang: 08:38 Solnedgang: 15:49

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 80 R, Ederfugl 40 R, Stor Skallesluger 4 R, Toppet Skallesluger 12 R, Troldand 60 R, Gråand 60 R, Storspove 2 FU
Kogtved
: Stillits 20 R,
Ringe Sø
: Canadagås 7 R
. Anni Immerkær Andersen
Hindsgavl:
Sortspætte 1 FU . Tony Ottesen 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Akkerup v/Haarby: Sjagger 300 R. Per Toft Johansen
Dræby Fed: Agerhøne 7 R. Peter Lillesø
Flægen v/Tybrind: Dværgmåge 1 AD R T
, Blå Kærhøg 1 F R, Skægmejse 2 R. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand, Wedellsborg: Dværgmåge 1 1K R. Lars Witting
Hvidkilde Sø: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen 
Langemark v/Ulbølle: Engpiber 150 R. Niels Bomholt Jensen
Lumby Middelgrund: Storspove 50 FU. Peter Lillesø
Morud: Sølvhejre 1 OF. Anton Markvard
Munke Mose: Vandstær 1 S. Evald Mehlsen
Nielstrup Gods, Sydfyn: Sølvhejre 1 FU. Niels Andersen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Vandstær 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Vandstær 1 FU. Kristoffer Hansen
Ollerup: Blisgås 89 R. Niels Andersen
Rødkilde Skov/Damskov v/Sibirien: Skovsneppe 1 R. Niels Bomholt Jensen
Søparken Sø v/Odense Å: Skovsneppe 1 R. Freya Mørup-Petersen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å):Sølvhejre 2 OF. Per Rasmussen
Thurø Rev: Toppet Skallesluger 61 R. Arne Bruun
Østerskov (Thurø): Kvækerfinke 900 FU. Arne Bruun


 

Fredag den 16. december 2022      Solopgang: 08:38 Solnedgang: 15:49

Ny Gesinge: Sanglærke 100 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Landet, Tåsinge: Grønspætte 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Monnet: Stillits 6 R. Henning Steen Hansen
Nielstrup Gods, Sydfyn: Sølvhejre 1 R
Gulstav: Blå kærhøg 1 OF (Hunfarvet), Vandrefalk 1 OF, Rød glente 1 OF, Musvåge 3 OF, Skærpiber 1 R
, Strandhjejle 4 R . Poul Vestergaard Rasmussen
Ristinge hale: Storspove 8 R, Strandskade 2 R, Stor præstekrave 1 R, Mørkbuget knortegås 175 R
. Poul Vestergaard Rasmussen
Slipshavn Enge: Klyde 10 R. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 10 R. Claus Dalskov
Botofte Skovmose: Havørn 2 AD R. Claus Dalskov
Egensedybet: Sangsvane 200 R NAT. Viktor Bendiksen
Faldsled: Isfugl 1 R. Stoffer Jaeger
Gyldensteen: Kystlagunen: Grågås 500 R, Havørn 3 FU. Tom Tjørnum
Hav V f/Bogense: Stenvender 1 FU. Jens Bækkelund
Kattegat ved Enebærodde: Fløjlsand 50 FU. Viktor Bendiksen
Monnet, Tåsinge: Havørn 2 R. Morten Kristiansen
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 3 OF, Havørn 2 R, Bjergirisk 125 FU. Bo Gregersen
Lindved Frugtplantage: Sjagger 900 R. Lars Andersen
Odense Lufthavn: Pibesvane 5 OF. Jakob Lyngbo
Odense Å v/Brobyværk: Bjergvipstjert 1 R. David Damgaard Dysager
Røjleskov/Røjle Nyhave: Skovsneppe 2 R. Erik Busk
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Blå Kærhøg 1 F AD FU. Jan Stener Jørgensen
Universitetet, Odense: Råge 700 OF. Martin Rheinheimer


 

Torsdag den 15. december 2022      Solopgang: 08:37 Solnedgang: 15:49

Svendborgsund ved Iholm: Troldand 90 R, Knarand 2 M R
Kogtved: Grønspætte 1 R,
Thurø By m.m.: Troldand 30 R, Lille Lappedykker 12 R, Bogfinke/Kvækerfinke 300 OF
Vårø
: Storspove 2 R, Sjagger 50 R. Lars Kirk
Broholm: Sjagger 500 FU. Poul Brugs Rasmussen
Sdr. Højrup: Rødhals 1 R. Leif Sørensen [Facebook]

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Gyldensteen Gods: Bramgås 1000 R. Anne-Marie Bech
Gyldensteen: Kystlagunen: Pibeand 300 R, Blå Kærhøg 1 M OF. Anne-Marie Bech 
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 3 FU. Tom Tjørnum
Karlsskov: Nordlig Gråsisken 800 R. Erik Busk
Tåsinge Grund (hav v/Monnet): Dværgfalk 1 OF. Carsten Skou
Vornæs Skov: Havørn 2 R. Morten Kristiansen 


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 14/12 - 2022:
             Stor sejr: Historisk EU-lov skal beskytte tropisk skov
             Christian Hjorth fylder 80 år: Et halvt århundrede i fuglenes tjeneste


 

Onsdag den 14. december 2022      Solopgang: 08:36 Solnedgang: 15:49

Vårø: Sjagger 1 R, Storspove1 R. Lars Kirk
Broholm: Sjagger 500 FU. Poul Brugs Rasmussen
Sdr. Højrup: Rødhals 1 R. Leif Sørensen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Vandrefalk 1 R. Bo Gregersen
Bøjden Nor: Taffeland 100 R. Erhardt Edmund Ecklon
Fællesstrand (inkl. Tornen): Spidsand 12 R, Strandskade 85 R, Islandsk Ryle 27 R, Sortgrå Ryle 3 R. Mogens Ribo Petersen
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 5 R. Jens Bækkelund
Kavslunde: Vandrefalk 1 FU. Jesper Brinkmann Nielsen
Møllemade/Ellemose: Isfugl 1 R, Sjagger 260 R. Michael Mosebo Jensen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Vandstær 1 FU. Jonas Fahrendorff
Tommerup: Duehøg 1 OF. Jakob Lyngbo
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skægmejse 2 FU. Claus Dalskov
Øster Skerninge: Bramgås 2800 R. Niels Andersen


  

Tirsdag den 13. december 2022      Solopgang: 08:35 Solnedgang: 15:49

Holckenhavn: Knopsvane 1 R, Hvinand 6 R, Lille Lappedykker 15 R, Blishøne 500 R, Hættemåge 100 R, Havørn 1 OF, Gråkrage 15 R. Leif Sørensen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Flægen v/Tybrind: Bramgås 1200 R, Sølvhejre 1 R T, Havørn 2 AD R, Skægmejse 2 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Kortnæbbet Gås 1 R T, Havørn 2 AD FU. Michael Mosebo Jensen
Møllemade/Ellemose: Sanglærke 70 R Solsort 28 R. Michael Brunhøj Hansen
Hav V f/Bogense: Krikand 140 R, Stenvender 1 FU. Jens Bækkelund
Holckenhavn Fjord: Blishøne 500 R. Leif Sørensen
Hou Nordstrand (Langeland): Stenvender 10 FU, Sortgrå Ryle 2 FU. Morten Müller
Møllemade/Ellemose: Sanglærke 70 R, Solsort 28 R. Michael Brunhøj Hansen 
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 14 R, Hvidklire 1 FU. Jens Bækkelund
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Vandstær 1 FU. Martin Rheinheimer
Røjle By: Allike 600 OF. Michael Mosebo Jensen


  

Mandag den 12. december 2022      Solopgang: 08:34 Solnedgang: 15:49

Bøjden Nor: Bramgås 60 OF, Troldand 600 R
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Pibeand 1 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 1 FU. Susanne Rørdam Skov
Faaborg: Bjergvipstjert 1 SV [Per Damgaard Poulsen
Hvedholm (Horne): Vandrefalk 1 OF. Nina Bjørn
Jordløse Skov: Skovsneppe 1 R. Leif Kristensen
Kalovnshuse:
Rød Glente 13 R, Ravn 13 R. Leif Kristensen
Møllemade/Ellemose: Isfugl 1 R. Michael Mosebo Jensen
Vejlen, Tåsinge: Enkeltbekkasin 2 R. Jan Stener Jørgensen


 

Søndag den 11. december 2022      Solopgang: 08:33 Solnedgang: 15:49

Bøjden Nor: Sangsvane 35 R, Bramgås 500 R, Pibeand 100 R, Fiskehejre 20 R, Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Lydinge Mølle: Sølvhejre 6 R. Leif Sørensen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 4 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Bramgås 1000 R, Taffeland 100 R, Bjergand 500 R, Krikand 200 R, Sølvhejre 1 R. Inger Klit
Gyldensteen Gods: Bramgås 4000 FU. Jens Bækkelund
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 3 FU. Niels Bomholt Jensen
Lydinge Mølle: Sølvhejre 6 R. Leif Sørensen
Møllemade/Ellemose: Huldue 5 R. Michael Mosebo Jensen
Rundeskov: Rød Glente 2 R. Lilly Sørensen
Rydså v/Tarup/Paarup: Isfugl 2 R. Karen Koefoed
Rødkilde Gods v/Ulbølle: Vandrefalk 1 1K OF. Michael Bjerregaard
Ørnehøj-området (Gulstav): Blå Kærhøg 1 FU. Søren Bøgelund
Østerø Sø (Knudshoved): Stenvender 1 R T. Niels Bomholt Jensen


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 02/12 - 2022:
             Ornitologer efterlyser fokuseret regulering af skarv
             Nedtur i nåleskoven: Ingen perler på snoren af perleugler i 2022


 

Lørdag den 10. december 2022      Solopgang: 08:31 Solnedgang: 15:49

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 80 R, Sangsvane 1 R, Ederfugl 20 R, Hvinand 60 R, Stor Skallesluger 4 M FU, Gråand 40 R,
Espe: Rød Glente 5 FU, Musvåge 3 R, Husskade 10 R. Leif Sørensen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 1K R. Anders Odd Wulff Nielsen
Dybmose: Sølvhejre 1 R. Michael Larsen Hansen
Espe: Rød Glente 3 FU. Leif Sørensen
Grusgrave v/Birkum: Grågås 500 R, Knarand 84 R. Henrik Kalckar Hansen
Hav syd for Thurø: Toppet Skallesluger 62 R. Arne Bruun
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Skægmejse 4 R. Peter Lillesø
Møllemade/Ellemose: Isfugl 1 R, Hedelærke 1 OF, Sanglærke 110 R, Nordlig Gråsisken 60 R. Michael Mosebo Jensen
Møsteskov/Hanneslund: Rød Glente 8 R. Erik Damm  
Odense Å v/Dalum Papirfabrik:Pibesvane 3 OF, Skovsneppe 1 R, Isfugl 1 FU, Bjergvipstjert 1 OF. Freya Mørup-Petersen
Rydså v/Tarup/Paarup: Isfugl 1 FU. Karen Koefoed


 

Fredag den 9. december 2022      Solopgang: 08:30 Solnedgang: 15:50

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 100 R, Sangsvane 2 R, Hvinand 60 R, Stor Skallesluger 2 M R, Toppet Skallesluger 12 R, Gråand 90 R, Fiskehejre 1 R
Horseskoven
: Natugle 1 R. Henning Steen Hansen
Vornæs Skov: Musvåge 1 R. Henning Steen Hansen
Lundeborg, matriklen
: Solsort 6 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose
: Blå Kærhøg 1 OF. Claus Dalskov
Bøjden Nor
: Taffeland 100 R, Troldand 1000 R, Bjergand 1500 R, Spidsand 24 R, Krikand 200 FU, Sølvhejre 1 FU. Gunnar Knudsen, Gunnar Jørgensen
Gyldensteen: Langø Plantage: Skovsneppe 2 R. Jens Bækkelund
Kirkebyskovene: Løvehave, Troldekrog m.m.: Stor Tornskade 1 R. Lilly og Niels Bomholt Jensen 
Kongebroskoven: Isfugl 1 R, Sumpmejse 14 R, Korttået Træløber 6 R, Spætmejse 11 R, Solsort 25 R, Michael Brunhøj Hansen
Odense Å v/Brobyværk: Isfugl 1 R. David Damgaard Dysager
Røjle By: Skovsneppe 3 R. Michael Mosebo Jensen
Vejlby v/Middelfart: Skovsneppe 1 R. Michael Mosebo Jensen  


 

Torsdag den 8. december 2022     Solopgang: 08:29 Solnedgang: 15:50

Sdr. Vornæs: Trane 2 T N. Marie Gregersen
Lundeborg: Ederfugl M 1R, Skarv 2 R, Sølvmåge 5 R. Poul Brugs Rasmussen
Knudshoved Færgehavn: Knopsvane 2 R, Toppet Skallesluger 12 FU, Pibeand 1 R, Stenvender 1 R, Sortgrå Ryle 2 R, Sortgrå Ryle 7 FU, Søkonge 1 FU, Husrødstjert 1 FU, Stenpikker 1 R
, Sangdrossel 1 FU, Skærpiber 3 FU. Leif Kristensen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Aulby: Nordlig Gråsisken 40 R, Stillits 60 R. Michael Mosebo Jensen
Aulby: Isfugl 1 R. Michael Brunhøj Hansen
Bogense: Grågås 500 OF. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Grågås 700 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Bramgås 2300 FU. Jens Bækkelund
Knudshoved Færgehavn: Stenvender 1 R, Sortgrå Ryle 2 R, Sortgrå Ryle 7 FU, Søkonge 1 FU, Stenpikker 1 R. Leif Kristensen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 7 FU. Kurt Kaack Hansen
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 1 FU, Strandhjejle 20 FU, Storspove 52 FU, Blå Kærhøg 1 F OF, Vandrefalk 1 R. Carsten Skou
Monnet, Tåsinge: Spidsand 42 FU, Vandrefalk 1 R. Peder Rasmussen
Munke Mose: Isfugl 1 OF. Jonas Fahrendorff
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 FU. Flemming Johansen
Stjovl: Måge sp. 1000 FU. Peder Rasmussen
Tåsinge Grund (hav v/Monnet): Havørn 2 OF. Carsten Skou


  

Onsdag den 7. december 2022     Solopgang: 08:28 Solnedgang: 15:50

Lunkebugten & Nørreskov Nor: Sangsvane 56 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Kysten mellem Monnet og Vårø havn
: Blå kærhøg 1 FU (Hunfarvet), Sølvhejre 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Espe, matriklen: Rød Glente 5 R, Musvåge 6 R, Ravn 2 R, Husskade 4 R, Grønspætte 1 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto på Facebook]
Korint: Musvåge 1 R. Leif Sørensen [Facebook]

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Aulby: Nordlig Gråsisken 180 R. Michael Mosebo Jensen
Brændegård Sø: Lille Skallesluger 35 FU, Stor Skallesluger 80 FU, Krikand 300 R,
Sølvhejre 10 R, Sølvhejre 20 FU, Duehøg 1 JUV OF, Havørn 2 JUV R, Ravn 5 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 FU. Børge Langkilde Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 14 FU,
Silkehejre 1 FU. Jens Skovgaard Pedersen
Nakkebølle Fjord: Isfugl 1 FU. Kristina Svendsen
Odense: Trane 4 OF. Michael Nørfelt
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Vandstær 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Universitetet, Odense: Isfugl 1 R. Martin Rheinheimer  


 

Tirsdag den 6. december 2022     Solopgang: 08:25 Solnedgang: 15:51

Horseskov: Natugle 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Lunkebugten & Nørreskov Nor
: Sangsvane 2 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Brændegård Sø
: Knopsvane 25 R, Blisgås 32 OF, Lille Skallesluger 22 R, Stor Skallesluger 51 R, Toppet Lappedykker 21 R, Fiskehejre 6 R,
Sølvhejre 23 R, Skarv 22 R, Vibe 26 R, Havørn 3 R, Musvåge 1 OF. Leif Sørensen [Facebook]
Espe, matriklen: Natugle 1 R, Musvåge 6 R, Rød Glente 7 R, Husskade 7 R, Havørn 1 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto på Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Lille Skallesluger 22 R, Stor Skallesluger 51 R,
Sølvhejre 23 R, Havørn 3 R. Leif Sørensen
Bøjden By: Bramgås 1800 FU. Leif Kristensen 
Bøjden Nor: Pibesvane 1 R
, Taffeland 114 R, Troldand 1043 R, Bjergand 1130 R, Krikand 238 FU, Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Karlsmosen, Egeskov: Rød Glente 2 FU T. Søren Bøgelund
Kustrup: Tyrkerdue 34 R. Michael Mosebo Jensen
Møllemade/Ellemose: Sølvhejre 1 OF. Michael Mosebo Jensen
Møllemade/Ellemose: Sølvhejre 1 OF, Isfugl 1 R, Sjagger 250 R, Nordlig Gråsisken 30 R, Stillits 50 R. Michael Brunhøj Hansen
Røjle By: Bjergvipstjert 1 OF. Michael Mosebo Jensen 
Særslev (Nordfyn): Bramgås 1600 R. Anders Myrtue
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 48 FU, Krikand 310 FU, Sølvhejre 1 R, Skægmejse 2 R. Niels Bomholt Jensen
Vejlby Fed Sommerhusområde: Sølvhejre 1 N. Michael Mosebo Jensen
Ørnehøj-området (Gulstav): Blå Kærhøg 1 FU, Havørn 2 AD R. Søren Bøgelund 
Østerø Sø (Knudshoved): Sølvhejre 1 R. Per Rasmussen


 

Mandag den 5. december 2022     Solopgang: 08:25 Solnedgang: 15:51

Bøjden Nor: Sangsvane 1 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 4 FU. Leif Kristensen
Bjernekrogen: Blå Kærhøg 1 BR OF. Nina Bjørn
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 10 R,
Sølvhejre 15 R. Tom Tjørnum
Røjle Mose: Skovsneppe 1 R. Erik Busk
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sundet, Faaborg: Skeand 29 R. Niels Bomholt Jensen


 

Søndag den 4. december 2022     Solopgang: 08:23 Solnedgang: 15:52

Svendborgsund ved Iholm: Sortand 2 , Hvinand 60 R, Stor Skallesluger 1 M R
Hvidkilde: Sølvhejre 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Sørup: Rød glente 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 2 FU. Martin Rheinheimer
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 1K R. Laila Neermann
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Blå Kærhøg 1 F OF. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Krikand 300 R,
Sølvhejre 20 R, Havørn 3 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Lille Skallesluger 51 FU, Stor Skallesluger 56 R, Krikand 600 R, Sølvhejre 10 R, Havørn 5 R. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Taffeland 150 R, Troldand 1100 R, Bjergand 1000 R, Spidsand 62 FU, Krikand 500 FU, Sølvhejre 1 FU. Martin Rheinheimer
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 FU. Flemming Johansen
Hellemose Skov: Sølvhejre 2 OF. Leif Sørensen
Herslev (Langeland): Kaspisk Måge 1 1K FU. Laila Neermann
Møllegård v/Spodsbjerg: Kortnæbbet Gås 6 FU, Grågås 600 FU, Tundrasædgås 17 FU. Laila Neermann
Mågeøerne: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Flemming Johansen
Strandenge v/Jersore:
Silkehejre 1 R. Anders Myrtue
Strandskovgård v/Bovense: Gråkrage 250 R. Joshua Haahr
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Blå Kærhøg 1 F AD FU, Skægmejse 2 R. Jan Stener Jørgensen
Søndenbro: Silkehale 35 R. Laila Neermann
Ulbølle: Bramgås 3400 FU. Niels Bomholt Jensen


 

Lørdag den 3. december 2022     Solopgang: 08:22 Solnedgang: 15:53

Svendborgsund ved Iholm: Hvinand 40 R, Gråand 30 R, Svartbag 1 R, Øresvin 1 R
Ny Gesinge
: Sangsvane 16 R, Blå kærhøg 1 OF (hunfarvét), Grønspætte 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Bækkehave m.m. (Tåsinge) (12:20): Bramgås 3500 OF
Siø: Havørn 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Espe, matriklen: Rød Glente 5 R, Musvåge 5 R, Husskade 6 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto på Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Dræby Fed: Sølvhejre 1 OF, Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 M FU. Peter Lillesø
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skeand 41 FU, Pibeand 450 FU, Krikand 300 R. Martin Rheinheimer
Fiskerup Skov: Blå Kærhøg 1 F FU, Ravn 5 OF. Niels Bomholt Jensen
Frellesvig: Gråspurv/Skovspurv 100 FU. Jane Ditzel
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 14 FU, Skeand 10 FU, Knarand 160 FU, Gråand 600 FU, Spidsand 30 FU, Krikand 150 FU,
Sølvhejre 24 FU, Silkehejre 1 FU, Duehøg 1 FU. Martin Rheinheimer
Kalovnshuse:
Rød Glente 12 R NAT. Lars Petersen
Nyborg: Silkehale 30 FU. Laila Neermann
Nørre Højrup: Blisgås 400 FU. Martin Rheinheimer
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Rødtoppet Fuglekonge 2 FU, Vandstær 1 FU, Bjergvipstjert 1 R. Freya Mørup-Petersen
Sybergland: Bramgås 2000 OF, Taffeland 102 R, Skægmejse 2 FU. Jens Peter Bech


 

Fredag den 2. december 2022     Solopgang: 08:20 Solnedgang: 15:53

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 80 FU, Sangsvane 8 R, Hvinand 40 FU, Toppet Skallesluger 12 R, Gråand 8 R, Lille Lappedykker 22 FU, Svartbag 2 R
Ny Gesinge
: Vibe 150 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Espe, matriklen: Havørn1 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bregnør Bugt: Havørn 4 OF. Michael L.J. Glentedal
Brændegård Sø: Lille Skallesluger 13 R,
Sølvhejre 22 FU, Havørn 6 R. Carsten Skou
Gultved:
Rød Glente 18 R NAT, Sjagger 300 R. Per Rasmussen 
Holckenhavn Bugt/strandeng: Fiskehejre 28 R. Poul Larsen
Morud Skov: Stor Korsnæb 1 OF, Lille Korsnæb 30 R. Anton Markvard 
Nakkebølle Fjord:
Lille Lappedykker 122 R. Carsten Skou
Nakkebølle Inddæmning: Pibeand 1150 R, Sølvhejre 1 FU, Havørn 2 R, Isfugl 1 R. Niels Bomholt Jensen
Røjle By: Stillits 200 R. Michael Mosebo Jensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Sundet, Faaborg: Skeand 35 FU. Per Damgaard Poulsen


 

Torsdag den 1. december 2022     Solopgang: 08:19 Solnedgang: 15:54

Svendborg Golfbane: Gråand 6 R, Fasan 8 R, Hættemåge 20 FU, Rød Glente 1 FU, Sjagger 40 R, Grønsisken 30 FU

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjerreby: Tundrasædgås 5 R. Lars Kirk
Brændegård Sø:
Sølvhejre 26 R, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 FU. Flemming Johansen
Dalum: Kernebider 5 FU. Freya Mørup-Petersen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Strandskade 65 FU. Poul Larsen
Føns Vang: Sølvhejre 5 R. Jørgen Hjorth Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 10 R,
Sølvhejre 12 R. Tom Tjørnum
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Toppet Skallesluger 155 FU, Blishøne 600 R. Niels Bomholt Jensen
Helnæs Made: Skeand 21 R, Pibeand 305 FU, Spidsand 15 FU, Krikand 330 R. Niels Bomholt Jensen
Hjortholm (Langeland): Blå Kærhøg 1 FU. Søren Bøgelund
Monnet, Tåsinge: Vandrefalk 1 R. Carsten Skou
Møllemade/Ellemose: Isfugl 1 FU. Erik Busk
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 1 R, Hjejle 250 R, Havørn 2 AD R. Jens Bækkelund
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Rødtoppet Fuglekonge 2 FU
, Vandstær 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Rundeskov:
Rød Glente 26 R NAT , Vandrefalk 1 AD OF. Per Rasmussen
Sybergland: Taffeland 132 R. Poul Larsen
Thurø By m.m.: Isfugl 1 OF. Carsten Skou
Vejlen, Tåsinge: Blå Kærhøg 1 FU. Lars Kirk


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

03 jan 2023
This page is part af: Http://www.Snatur.dk