Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 48. - 52. ( 1. december - 31. december 2023).                     Sidst opdateret 04 januar 2024 17:07:47 

 

 

  

Søndag den 31. december 2023                 Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:58

Strandenge SV f/Skovhuse, Tåsinge: Sølvhejre 1 R.
Hesselagergård
: Musvit 2 FU, Blåmejse 4 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 2 FU, Bogfinke 6 FU, Skovspurv 15 FU, Trane 2 T S (13:15). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 3 R, Havørn 3 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 R. Erik Ehmsen
Bøjden Nor: Sortstrubet Bynkefugl 1 FU. Freddy Hansen
Dræby Fed: Sølvhejre 1 SØ. Peter Lillesø
Glisholm Sø: Agerhøne 5 R. Lars Andersen
H.C. Andersen Golfklub v/Bogense: Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund
Helnæs Made: Havørn 2 R. Alexander Dobeson
Håre Bjerge: Sølvhejre 1 R. Katrine Toft Gregersen
Kirkendrup Skov: Ravn 4 OF. Ole Henrik Scharff
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 1 R, Havørn 2 R. Hans Ole Matthiesen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Ravn 11 FU. Erik Ehmsen
Svendborg, Pilevænget: Silkehale 32 R. Bo Gregersen
Viemose v/Næsbyhoved-Broby: Blisgås 54 T. Ole Henrik Scharff
Vigerø: Blisgås 65 NV. Peter Lillesø


 

Lørdag den 30. december 2023                 Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:57

Monnet, Tåsinge: Bramgås 400 R, Grågås 40 R, Blisgås 30 R, Fiskehejre 1 R, Sølvhejre 2 R, Skarv 2 OF, Storspove 3 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Blå Kærhøg 1 FU, Grønspætte 2 R, Isfugl 1 R, Sjagger 80 R, Grønirisk 8 R, Stillits 15 R. Lars Kirk
Brændegård Sø
: Knopsvane 10 R, Sangsvane 7 OF, Bramgås 25 OF, Grågås 200 R, Blisgås 17 OF, Hvinand 5 R, Stor Skallesluger 8 R, Gravand 1 R, Trane 2 OF, Fiskehejre 1 R, Sølvhejre 2 R, Havørn 1 OF, Rød Glente 1 OF, Musvåge 3 OF, Sjagger 50 OF.
 Leif Sørensen [Facebook]
Håstrup v/Faaborg: Rød Glente 30 R NAT, Musvåge 3 R, Stor Flagspætte 3 R, Ravn 20 R. Leif Sørensen [Facebook]
Oure
: Råge 100+ OF FU. Poul Brugs Rasmussen
Hav ved Tryggelev Nor
: Havlit 1 R, Ride 1 AD VDR R
. Jakob Jensen
Stige
: Silkehale 4 R, Vindrossel 4 R
. Mette Holm


 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Agerland syd for Vester Skerninge: Blå Kærhøg 1 F FU. Niels Bomholt Jensen
Arreskov Sø:
Sølvhejre 20 R. Erik Ehmsen
Botofte Skovmose: Blisgås 52 OF. Carsten Skou
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R. Claus Dalskov
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Krikand 240 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Sølvhejre 2 OF, Havørn 2 OF. Gunnar Jørgensen
Duered:
Rød Glente 56 R NAT, Ravn 6 R. Bo Gregersen
Fogense Enge (Lillestrand): Bramgås 2000 FU. Jens Bækkelund
Frellesvig: Trane 3 OF, Blå Kærhøg 1 FU, Gråspurv/Skovspurv 70 FU. Jane Ditzel
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 2500 R, Sølvhejre 1 R, Havørn 3 R. Henrik Kingo Andersen
Hav ved Tryggelev Nor: Ride 1 AD VDR R. Anton Ræbild Jensen
Hav ved Tryggelev Nor: Ride 1 AD VDR R. Per Møller Jensen
Hillerslev: Blisgås 320 FU. Leif Kristensen
Håstrup v/Faaborg:
Rød Glente 30 R NAT, Ravn 20 R. Leif Sørensen
Jersore: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Blisgås 55 T, Hvinand 400 FU, Toppet Skallesluger 60 FU, Pibeand 250 R, Toppet Lappedykker 150 FU, Blå Kærhøg 1 OF. Peter Lillesø
Langemark v/Ulbølle: Sjagger 390 FU. Niels Bomholt Jensen
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R, Ravn 13 FU. Leif Kristensen
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 2 R, Blå Kærhøg 1 FU, Grønspætte 2 R, Isfugl 1 R. Lars Kirk
Mørkemose v/Sandholt: Sølvhejre 2 FU. Leif Kristensen
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 25 FU. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 2 FU. Kristina Svendsen
Rantzausminde: Silkehale 110 R. Niels Andersen
Sandholt Gods m/enge og marker: Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Kristensen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 FU. Pierre Bentzen
Silkeå vest for gl. jernbane: Sølvhejre 1 R. Per Rasmussen
Sollerup: Sølvhejre 2 R. Leif Kristensen
Strynø: Bramgås 1500 FU, Storspove 75 FU. Stig Rubæk
Tarup Grusgrave: Blisgås 135 FU. Leif Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Blisgås 200 SV, Sortstrubet Bynkefugl 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Tårup (Hindsholm): Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Peter Bech


 

Fredag den 29. december 2023                 Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:56

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Flyvesandet: Fløjlsand 100 R, Sortand 100 R. Tim Hesselballe Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 15 R, Knarand 68 R, Krikand 200 R, Sølvhejre 3 R, Havørn 9 R. Tim Hesselballe Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 20 R, Knarand 50 R, Sølvhejre 3 R. Tom Tjørnum 
Gyldensteen: Reservatet: Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Jersore: Sølvhejre 1 OF. Tim Hesselballe Hansen
Nørreby: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 212 R, Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 1 2K+ R, Bramgås 1100 R. Tim Hesselballe Hansen
Strandeng & nor v/Ristinge Havn: Sølvhejre 1 R. Freya Mørup-Petersen
Tved v/Svendborg: Silkehale 90 FU. Ole Goldschmidt


 

Torsdag den 28. december 2023                 Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:55

Tranekær: Trane 2 R . Lena Vedel Flindt

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Havørn 2 AD R. Sune Riis Sørensen
Ejlinge: Sølvhejre 1 R. Jens Bækkelund
Herringe:
Rød Glente 44 R NAT. Per Rasmussen
Håstrup v/Faaborg:
Rød Glente 20 R NAT. Per Rasmussen
Mørkemose v/Sandholt: Sølvhejre 2 FU. Leif Kristensen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Dværgmåge 1 FU. Michael L.J. Glentedal
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Skovsgård: Blå Kærhøg 2 OF. Michael L.J. Glentedal
Vindeby (Tåsinge): Silkehale 40 OF. Jens-Gert Hansen


 

Onsdag den 27. december 2023                 Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:54

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 32 FU T, Bramgås 60 V, Hvinand 48 R, Havørn 1 AD R
Kogtved, matriklen: Dompap 1 M R
Vejlen, Tåsinge: Hvinand 1 R
. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Storebælt u.f. Purreskov-Klintholm: Toppet Skallesluger 28 R. Lars Kirk
Klintholm: Bramgås 100 OF, Grågås 40 OF, Blisgås 8 OF, Strandskade 2 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 8 R. Anders Myrtue
Avnslev: Sølvhejre 1 OF. Lars Rudfeld
Botofte Skovmose: Grågås 1350 R, Nilgås 1 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Havørn 2 IMM R, Rød Glente 2 OF. Sune Riis Sørensen
Botofte Skovmose: Grågås 500 R, Blå Kærhøg 1 BR OF, Havørn 2 AD R, Havørn 2 1K R. Claus Dalskov
Botofte Strand og Langelandsbælt ud for: Grågås 600 R. Sune Riis Sørensen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Dovns Klint: Toppet Lappedykker 200 FU, Rødstrubet Lom 22 FU, Sortstrubet Lom 2 FU, Nordlig Gråsisken 80 S. Freya Mørup-Petersen
Egensedybet: Bramgås 2000 R, Gråand 800 R. Christian Lundsted
Egsmade: Blå Kærhøg 1 F AD OF. John Christensen
Eskildstrup v/Ringe:
Rød Glente 24 R NAT. Per Rasmussen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Isfugl 1 FU. Tim Lassen
Føns Vang: Blå Kærhøg 1 OF. Ib Johannes Bager
Gudbjerg Mark: Blisgås 70 OF. Leif Bisschop-Larsen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 16 R, Krikand 238 R, Sølvhejre 4 R, Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Bramgås 1250 R, Krikand 210 R, Storspove 98 R. Jens Bækkelund
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Blisgås 98 T, Hvinand 300 FU, Stor Skallesluger 50 FU, Toppet Skallesluger 100 FU, Toppet Lappedykker 100 FU, Isfugl 1 R. Peter Lillesø
Lammehave Skov: Havørn 2 AD R. Gunnar Jørgensen
Kragnæs: Blå Kærhøg 1 OF
. Bjarne Jørgensen
Lindkær v/Ravnholt: Blisgås 85 OF, Sølvhejre 2 R, Havørn 3 R, Rød Glente 3 OF, Ravn 22 R, Topmejse 5 R. Michael L.J. Glentedal
Marstal Bugt ud for Ristinge: Toppet Lappedykker 118 R, Dværgmåge 1 IMM FU. Henrik Mørup-Petersen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 30 R. Jens Bækkelund
Nørresø v/Brahetrolleborg: Knarand 300 R, Gråand 500 R, Blishøne 600 FU, Ravn 4 R, Nordlig Gråsisken 25 R. Niels Andersen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 FU
. Leif Kristensen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 FU. Tim Lassen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 FU. Niels Andersen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 R. Leif Sørensen
Skårupøre Sund: Isfugl 2 R. Arne Bruun
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Blå Kærhøg 1 BR FU, Skægmejse 2 FU. Jan Stener Jørgensen
Thurø By m.m.: Blå Kærhøg 1 OF. Arne Bruun
Thurø Rev: Krikand 160 R. Arne Bruun 
Ulriksholm Skove (Lysenge Skov og Strandskov): Blisgås 68 OF. Kirsten Halkjær Lund
Vindeby (Tåsinge): Blisgås 90 NØ. Jens-Gert Hansen
Ørbæk: Husskade 42 R NAT. Hans Rytter
Øster Hæsinge: Blå Kærhøg 1 FU. Leif Kristensen


 

Tirsdag den 26. december 2023                 Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:53

Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 R . Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Purreskoven
: Blåmejse 4 FU, Musvit 6 FU, Sumpmejse 4 FU, Jernespurv 1 FU, Spætmejse 1 FU, Solsort 2 FU, Ringdue 45 R. Poul Brugs Rasmussen
Håstrup:
Rød Glenter 40 R NAT . Stoffer Jaeger
Hindsgavl:
Sortspætte1 R , Spidsand 1 R. Susanne Flarup Andersen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Blå Kærhøg 1 BR OF, Havørn 3 1K R. Claus Dalskov
Fiskerup Skov: Ravn 46 R. Niels Bomholt Jensen
Gultved: Rød Glente 6 R NAT. Leif Sørensen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 500 R, Sølvhejre 2 R, Havørn 3 FU. Tom Tjørnum
Klarningvej marker: Sølvhejre 2 R. Lilly Sørensen
Lammehave v/Ringe: Rød Glente 4 FU. Leif Sørensen
Lindelse: Sortkrage 3 R. Auroura Epoke Dalsgård
Møllehave v/Langkildegård: Rød Glente 4 OF. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Bjergand 100 R, Blå Kærhøg 1 BR FU. Freya Mørup-Petersen
Rantzausminde: Allike 750 T NAT. Niels Andersen
Spodsbjerg (Langeland): Trane 3 OF, Sjagger 250 R. Morten Müller
Sønder Vornæs: Blå Kærhøg 1 OF. Leif Sørensen
Søparken Sø v/Odense Å: Kaspisk Måge 1 AD R, Isfugl 1 R. Leif Sturla Nielsen
Tarup Grusgrave: Blisgås 80 T, Nordlig Gråsisken 40 R, Hvidsisken 1 1K R
. Anders Odd Wulff Nielsen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen


 

Mandag den 25. december 2023                 Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:53

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 26 R, Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Svartbag 1 R
Søby (Tåsinge)
Silkehale 100 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Lundeborg, matriklen: Bogfinke 2 FU, Gråspurv 10 FU, Rødhals 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Botofte Skovmose: Grågås 700 R, Nilgås 1 R
, Ringdue 1900 SV, Havørn 3 1K OF. Claus Dalskov

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjergkammer: Isfugl 2 FU. Stoffer Jaeger
Botofte Skovmose: Grågås 700 R, Nilgås 1 R, Ringdue 1900 SV, Havørn 3 1K OF. Claus Dalskov
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 R. Lars Peter Hansen
Ejby (Vestfyn): Almindelig Kjove 1 FU. Martin Rheinheimer
Fiskerup Skov: Lille Korsnæb 25 FU. Gunnar Jørgensen
Fyns Hoved: Alkefugl sp. 17 V, Ride 1 V. Lars Philip Nielsen
Kerteminde: Havørn 2 OF. Bo K. Stephensen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 OF, Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Mesinge: Blå Kærhøg 1 R. Morten Kattenhøj
Mølleskov v/Skjoldemose: Ravn 6 OF. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 1 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 R
. Gunnar Jørgensen
Skaboeshuse: Silkehale 32 FU. Kurt Kaack Hansen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Skægmejse 2 FU. Jan Stener Jørgensen
Thurø By m.m.: Blå Kærhøg 1 FU. Lars Kirk


 

Søndag den 24. december 2023                 Solopgang: 08:42 Solnedgang: 15:52

Kogtved, matriklen: Grønspætte 1 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Duered:
Rød Glente 17 R NAT. Stoffer Jaeger
Gyldensteen: Langø: Blisgås 50 OF. Jens Bækkelund
Kalovnshuse: Rød Glente 7 FU. Stoffer Jaeger
Munkebjerg-kvarteret, Odense: Silkehale 33 R. Henrik Hald Nørgaard
Skaboeshuse: Silkehale 43 R. Kurt Kaack Hansen
Søby (Tåsinge) Silkehale 55 FU. Asger Rasmussen
Tarup (Odense): Silkehale 110 R. Anders Myrtue
Villestofte: Silkehale 65 FU. Sune Riis Sørensen


 

Lørdag den 23. december 2023                  Solopgang: 08:42 Solnedgang: 15:51

Hillerslev: Sangsvane 150 R, Grågås/Blisgås 100 R. Erik Thomsen
Knagelbjerg
: Musvåge 1 R. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop: Silkehale 40 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Duered: Havørn 3 R. Bo Gregersen
Gulstav: Sjagger 300 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Hillerslev: Sangsvane 200 R, Blisgås 75 R, Sølvhejre 1 OF, Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Kalovnshuse:
Rød Glente 12 R NAT. Bo Gregersen
Munke Mose: Isfugl 1 R, Bjergvipstjert 1 R. Maria Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 12 FU, Sølvhejre 2 FU, Havørn 2 R, Rød Glente 2 OF, Bjergvipstjert 1 OF. Arnbjørn Jens Jørgensen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 13 FU. Anders Larsen
Rudme: Rød Glente 3 OF. Per Rasmussen
Rundeskov: Rød Glente 3 R NAT. Per Rasmussen
Sallinge Å (Dahls Mølle - Odense Å): Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Slipshavn Enge: Blå Kærhøg 1 BR FU. Kurt Kaack Hansen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Lille Korsnæb 40 OF. Niels Bomholt Jensen
Thurø Rev: Pibeand 260 FU, Krikand 200 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Vornæs Skov: Stillits 100 FU. Niels Andersen
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 378 FU. Kurt Kaack Hansen


 

Fredag den 22. december 2023                  Solopgang: 08:41 Solnedgang: 15:51

Hesselagergård: Skovspurv 30 FU, Bogfinke 10 FU, Musvit 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Gyldensteen Engsø: Knarand 1 R, Skeand 2 R. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Caroline Amalielund: Kaspisk Måge 1 1K FU. Jacob Sterup
Egense v/Svendborg: Allike 750 T NAT, Råge 1000 T NAT. Niels Andersen
Eskildstrup v/Ringe: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 R
. Stoffer Jaeger 
Langeskov v/Søllinge: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen


 

Torsdag den 21. december 2023                Solopgang: 08:41 Solnedgang: 15:50

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 2 AD FU, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 5 1K FU, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 19 R, Toppet Lappedykker 2 FU, Svartbag 1 R
Lundeborg, matriklen
: Rødhals 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bilka, Odense: Silkehale 180 R. Martin Søgaard Nielsen
Eskildstrup v/Ringe:
Rød Glente 19 R NAT. Per Rasmussen
Gummerup v/Glamsbjerg: Rød Glente 2 OF. Niels Bomholt Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 2 R, Havørn 2 FU. Jens Bækkelund 
Hellebjergdam: Sølvhejre 2 OF. Leif Kristensen
Håstrup v/Faaborg:
Rød Glente 18 R. Esben Aagaard
Langesø Gods + Langesø: Isfugl 1 R. Bent Lindhardt
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 FU. Kristina Svendsen
Snarup Mose: Hvidsisken 1 R
. Anders Odd Wulff Nielsen 
Sollerup: Sølvhejre 14 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Rødtoppet Fuglekonge 2 FU
. Leif Kristensen
Thurø Rev: Krikand 212 R. Arne Bruun 
Tornbjerg: Silkehale 35 R. Michael L.J. Glentedal
Øster Hæsinge: Blå Kærhøg 1 T. Anders Larsen


 

Onsdag den 20. december 2023                 Solopgang: 08:40 Solnedgang: 15:50

Kogtved: Sangsvane 4 N, Grågås 5 N, Blishøne 2 R, Grønspætte 1 R
Bjernemark
: Bramgås 100 R, Grågås 250 R, Allike 50 R, Råge 100 R. Lars Kirk
Bjerreby: Blå Kærhøg 1 FU. Lars Kirk
Bækkehave m.m. (Tåsinge)
: Storspove 4 R. Lars Kirk
Monnet, Tåsinge: Spidsand 6 R, Ravn 1 FU, Nordlig Gråsisken 3 FU. Lars Kirk
Lunkebugten & Nørreskov Nor
: Islandks rødben FU R. Leif Sørensen [Facebook].
Bøllemosen (Sydfyn)
: Grågås 60 R, Rød Glente 1 FU, Musvåge 2 R. Lars Kirk
Purreskoven
: Spætmejse 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjerreby: Blå Kærhøg 1 FU. Lars Kirk
Botofte Skovmose: Havørn 2 1K R. Claus Dalskov
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 FU. Bo Gregersen
Duered:
Rød Glente 23 R NAT. Stoffer Jaeger
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Skallesluger 26 FU. Freya Mørup-Petersen
Flådet (Tranekær): Blå Kærhøg 1 BR OF. Claus Dalskov
Fogense Enge (Lillestrand): Pibeand 350 FU. Jens Bækkelund
Gerskov: Sangsvane 200 FU. Freya Mørup-Petersen
Munkebjerg-kvarteret, Odense: Silkehale 100 FU. Christian Lundsted
Thurø Rev: Krikand 154 R, Grønspætte 2 R. Arne Bruun
Universitetet, Odense: Nordlig Gråsisken 60 FU. Martin Rheinheimer
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R. Morten Kristiansen
Østerø Sø (Knudshoved): Krikand 170 FU, Blå Kærhøg 1 F OF, Nordlig Gråsisken 100 SV. Niels Bomholt Jensen
Østrig: Bramgås 3000 FU. Claus Dalskov


 

Tirsdag den 19. december 2023                 Solopgang: 08:40 Solnedgang: 15:50

Svendborg Golfbane: Grågås 6 OF, Musvåge 1 R, Grønspætte 1 R, Tårnfalk 1 R, Ravn 4 R
Lundby, ved benzintanken: Fjeldvåge 1 R
. Henning Steen Hansen [Facebook]
Tåsinge, Nørreskoven: Musvåge 1 R 
. Henning Steen Hansen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjerreby: Silkehale 225 R. Arne Christensen
Bøjden Nor: Troldand 1208 R, Bjergand 238 R, Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Eventyrhaven: Kernebider 10 R. Jacob Sterup
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Pierre Bentzen
Gulstav: Sjagger 2000 R. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Langø: Havørn 2 OF. Jens Bækkelund
Røjle By: Gulspurv 83 R. Michael Mosebo Jensen 
Sebjerg + sø, Faaborg: Silkehale 103 FU
. Leif Kristensen


 

Mandag den 18. december 2023                 Solopgang: 08:39 Solnedgang: 15:49

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 54 R, Grågås 80 R, Toppet Skallesluger 16 R, Skarv 40
Kogtved: Spurvehøg 1 R,
Svendborg Golfbane: Rød Glente 1 FU, Allike 40 OF, Ravn 1 R, Sjagger 120 R,
Ny Gesinge, matriklen: Blå kærhøg 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Havørn 2 AD R. Jan Stener Jørgensen
Faaborg: Silkehale 35 R. Jakob Sunesen
Gyldensteen: Engsøen: Knarand 120 R, Sølvhejre 4 FU, Havørn 2 FU. Henrik Kingo Andersen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 FU. Johnny Rasmussen
Hårby Å v/udløb (Skovgrave): Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Skægmejse 2 R NAT. Peter Lillesø
Rantzausminde: Silkehale 81 FU. Niels Andersen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 FU. Leif Kristensen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 FU. Niels Selck
Silkeå vest for gl. jernbane: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen


 

Søndag den 17. december 2023                 Solopgang: 08:38 Solnedgang: 15:49

Ny Gesinge: Bramgås 2500 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Vejlen, Tåsinge
: Sølvhejre 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Silkeå v/Brahetrolleborg
: Vandstær 1 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Purreskove
: Musvit 2 FU, Blåmejse 4 FU, Rødhals 1 FU, Jernspurv 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Dræby
: Silkehale 60 R.

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 14 R, Blå Kærhøg 1 FU. Tom Tjørnum
Harritslevgård Møllebæk: Vandstær 1 FU. Jens Bækkelund
Højby v/Odense:
Hærfugl 1 R (Via bekendt. Fuglen var fløjet ind i vedkommendes carport og havde desværre brækket vingen. Den blev senere aflivet.). Anders Odd Wulff Nielsen
Munkebo: Silkehale 95 R. Peter Lillesø
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 5 FU. Kristina Svendsen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 4 R. Ole Friis Larsen
Neverkær: Sølvhejre 1 R, Havørn 2 OF. Gunner Munk
Skovsgård: Blå Kærhøg 1 M FU. Jan Sørensen
Tarup (Odense): Silkehale 40 R. Gregers Johannesen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 FU. Arne Christensen
Vester Skerninge: Blå Kærhøg 1 F FU. Niels Bomholt Jensen
Åmosen v/Ollerup: Havørn 2 AD R. Arne Bruun


 

Lørdag den 16. december 2023                 Solopgang: 08:37 Solnedgang: 15:49

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 1500 SØ
Lundeborg, matriklen
: Stor flagspætte 1 F R, Solsort 4 FU, Skovspurv 6 FU, Blåmejse 4 FU, Allike 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Lille Skallesluger 40 R,
Sølvhejre 16 R, Havørn 2 R, Isfugl 1 R, Nordlig Gråsisken 100 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Arreskov Sø: Sølvhejre 2 R. Erik Ehmsen
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 19 FU. Jan Sørensen
Bobjerg: Sølvhejre 1 OF. Ole Goldschmidt 
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Eskildstrup v/Ringe:
Rød Glente 12 R NAT. Freya Mørup-Petersen
Hundstrup: Rød Glente 3 OF. Lilly Sørensen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Munkebo: Silkehale 80 R. Peter Lillesø
Nørre Aaby: Blå Kærhøg 1 OF. Jørgen Hjorth Jensen
Sanderum: Silkehale 28 R. Martin Søgaard Nielsen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Sybergland: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Peter Bech
Tarup (Odense): Silkehale 95 R. Anders Myrtue
Tommerup: Rød Glente 2 OF. Niels Erik Simonsen
Vejlen, Tåsinge: Skægmejse 2 OF. Arne Christensen
Østerskov (Thurø): Isfugl 1 R. Arne Bruun


 

Fredag den 15. december 2023                 Solopgang: 08:36 Solnedgang: 15:49

Caroline Amalielund, Ørkild Mølledam:Troldand 1 R . Henning Steen Hansen [Facebook]
Bækkehave, Vornæsvej
: Sangsvane  2 AD, 4 1K R
. Henning Steen Hansen [Facebook]
Purreskoven
: Rødhals 1 R, Sumpmejse 4 FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 4 FU, Bogfinke 1 R, Solsort 1 FU, Jernspurv 1 FU, Stor flagspætte 1 FU, Ringdue 14 R. Poul Brugs Rasmussen
Arreskov sø
: Vandrefalk 1 R,
Sølvhejre 16 R, Gråand 1 R (albino). Erik Ehmsen
Silke å: Vandstær 1 R
. Michael Raunholst

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bredbjerg: Kernebider 5 FU. Flemming G. Andersen
Frellesvig: Gråspurv/Skovspurv 60 FU. Jane Ditzel
Lindved Frugtplantage: Sjagger 450 R. Lars Andersen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 31 FU, Sølvhejre 2 R, Havørn 2 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Røjle By: Gulspurv 70 R. Michael Mosebo Jensen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 R. Else Klint
Thurø Rev: Krikand 230 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Blå Kærhøg 1 BR OF. Claus Dalskov


 

Torsdag den 14. december 2023                 Solopgang: 08:35 Solnedgang: 15:49

Svendborg Golfbane: Bramgås 1500 R, Musvåge 1 R, Solsort 8 R, Dompap 4 R
Bækkehave: Sangsvane  2 AD, 4 1K R. Lars Kirk
Monnet, Tåsinge: Havørn 2 R. Lars Kirk
Bjerreby: Blå kærhøg 1 FU. Lars Kirk
Skovballe: Fjeldvåge 1 R
. Lars Kirk
Den Fynske Landsby: Silkehale 50 R
. Pia Holmegaard Hansen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Ballen: Bramgås 2200 FU. Niels Andersen
Bjerreby: Blå Kærhøg 1 FU. Lars Kirk
Botofte Skovmose: Bramgås 3200 FU. Claus Dalskov
Eskildstrup v/Ringe:
Rød Glente 15 R NAT. Per Rasmussen
Føns Vang: Sølvhejre 1 OF. Jørgen Hjorth Jensen
Gulstav: Sølvhejre 1 R. Søren Bøgelund
Havndrup: Stor Tornskade 1 R. Per Rasmussen
Hillerslev: Pibesvane 2 FU, Blisgås 170 FU. Leif Kristensen
Horseklint: Sortand 3300 R. Mogens Ribo Petersen 
Korsebølle Rev m.m. (Langelandssund v/Åsø Strand): Sortand 120 R, Toppet Skallesluger 125 R, Gråstrubet Lappedykker 27 FU, Mudderklire 0 R. Niels Bomholt Jensen
Monnet, Tåsinge: Knopsvane 220 R, Toppet Skallesluger 610 R, Knarand 29 R, Spidsand 31 FU, Sølvhejre 1 R. Niels Bomholt Jensen
Monnet, Tåsinge: Havørn 2 R. Lars Kirk
Møllemade/Ellemose: Blå Kærhøg 1 1K FU, Isfugl 1 R, Nordlig Gråsisken 320 R. Michael Mosebo Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 33 R, Stor Skallesluger 51 R, Sølvhejre 2 FU, Havørn 3 R. Carsten Skou  
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 R
, Vandstær 1 FU . Gunnar Jørgensen
Skaboeshuse: Silkehale 43 FU. Kurt Kaack Hansen
Tåsinge Grund (hav v/Monnet): Hvinand 560 R. Niels Bomholt Jensen 


 

Onsdag den 13. december 2023                 Solopgang: 08:34 Solnedgang: 15:49

Svendborgsund ved Iholm: Ederfugl 20 R, Gråand 60 R
Silke å: Vandstær 1 R
. Pia Holmegaard Hansen
Silke å: Vandstær 1 R
. Solberg Jensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Blå Kærhøg 1 FU. Karen Kusk
Egebjerggård Gods (parken og marker omkring): Sjagger 500 OF. Ella Mikkelsen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 R. Uffe Mynster
Gyngstrup: Sangsvane 500 R,Grågås 1000 R. Ella Mikkelsen
Lunde v/Otterup: Sjagger 300 R. Ella Mikkelsen
Skaboeshuse: Grønspætte 2 M FU, Silkehale 28 R,Sjagger 782 FU. Kurt Kaack Hansen


 

Tirsdag den 12. december 2023                 Solopgang: 08:33 Solnedgang: 15:49

Svendborg Golfbane: Bramgås 500 R, Bramgås 1500 T, Grågås 18 V, Grønspætte 1 R, Ravn 1 OF
Vornæs Skov: Blå Kærhøg 1 FU. Lars Kirk
Vemmenæs havn: Ederfugl 1 R. Lars Kirk
Siø Sund: Ederfugl 23 R, Lille Lappedykker 4 FU. Lars Kirk 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Drigstrup: Silkehale 40 R. Niels Bomholt Jensen
Fyns Hoved: Fløjlsand 25 R, Sølvhejre 1 R, Vindrossel 110 FU, Bjergpiber 1 R, Nordlig Gråsisken 100 S. Niels Bomholt Jensen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Spidsand 10 FU, Stenvender 1 R. Niels Bomholt Jensen 
Gulstav: Rød Glente 3 R. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Rød Glente 3 R. Søren Bøgelund
Helnæs Made: Spidsand 30 FU, Skærpiber 10 R. Mads Syndergaard
Hjallese: Kernebider 5 R. Martin Rheinheimer
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Sølvhejre 1 R. Søren Bøgelund
Møllemade/Ellemose: Blå Kærhøg 1 1K R, Sanglærke 60 R, Nordlig Gråsisken 150 R. Michael Mosebo Jensen
Møllemade/Ellemose: Blå Kærhøg 1 R, Isfugl 1 R, Nordlig Gråsisken 40 FU. Erik Busk
Nyborg Slot: Silkehale 40 R. Peter Pelle Clausen
Odense:
Nøddekrige, Tyndnæbbet (ssp. macrorhynchos) 2 FU. Ole Tønder
Store Stegø: Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund
Tarup (Odense): Silkehale 50 R. Gregers Johannesen 
Torpegård Skov: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Tårup Inddæmmede Strand: Bramgås 3000 OF. Niels Bomholt Jensen 
Universitetet, Odense: Isfugl 1 R, Sjagger 278 FU. Martin Rheinheimer
Årslev (Midtfyn): Isfugl 1 R. Per Rasmussen


 

Mandag den 11. december 2023                 Solopgang: 08:32 Solnedgang: 15:49

Svendborg Golfbane: Hættemåge 40 FU, Musvåge 1 R, Grønspætte 1 R, Stor Tornskade 1 FU, Solsort 8 R, Gråspurv 6 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Allesø: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jakob Lyngbo
Botofte Skovmose: Bramgås 2000 FU, Havørn 2 AD R. Claus Dalskov
Bøjden Nor: Troldand 1160 R, Spidsand 22 FU, Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 F FU. Niels Bomholt Jensen
Dræby: Silkehale 55 R. Michael L.J. Glentedal
Gyldensteen: Langø: Pibeand 300 R. Mogens Ribo Petersen
Gyldensteen: Reservatet: Blå Kærhøg 1 M AD R. Mogens Ribo Petersen
Hav v/Æbelø: Ederfugl 1200 R. Jens Bækkelund
Hindemae: Sølvhejre 1 R. Flemming Thomasen
Langesø Gods + Langesø: Isfugl 1 R. Bent Lindhardt
Møllemade/Ellemose: Huldue 5 R, Blå Kærhøg 1 F AD FU, Blå Kærhøg 1 1K FU, Isfugl 1 R, Sanglærke 150 R. Michael Mosebo Jensen
Noret v/Holckenhavn: Lille Lappedykker 30 FU. Merry Sunke Larsen
Nyborg N ml. motorvej og jernbane: Silkehale 43 FU. Kurt Kaack Hansen
Strynø: Bramgås 2000 FU. Stig Rubæk
Æbelø: Skovsneppe 1 R, Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Stenvender 4 FU. Jens Bækkelund


 

Søndag den 10. december 2023                  Solopgang: 08:31 Solnedgang: 15:49

Kogtved: Tårnfalk 1 FU
Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 26 R, Ederfugl 16 R, Hvinand 10 R, Stor Skallesluger 2 M R, Toppet Skallesluger 6 R, Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Svartbag 1 R, Spættet Sæl 1 R
Bjernemark: Vibe 13 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Ny Gesinge: Blå kærhøg 1 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Rudkøbing: Silkehale 25 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Stige ø: Mosehornugle 2 R
. Jakob Jensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 OF. Flemming Johansen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 FU. Freddy Hansen
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Pibeand 350 R, Sølvhejre 1 R. Ella Mikkelsen
Helnæs Made: Mosehornugle 2 R. Vibeke Hedvig Hestekær
Helnæs Made: Mosehornugle 1 R. Jens Peter Madsen
Holeskov v/Korup: Nordlig Gråsisken 20 R. Rune Sø Neergaard
Hårby Made: Rød Glente 2 FU. Per Toft Johansen
Klakkebjerg: Ravn 4 R. Jørgen Hjorth Jensen
Kohave v/Knudsbølle: Blå Kærhøg 1 FU. Morten Kristiansen
Møllemade/Ellemose: Agerhøne 14 R, Huldue 9 R, Isfugl 1 R, Sanglærke 160 R. Michael Mosebo Jensen
Odense Kanal: Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Odense Zoo: Isfugl 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Rudkøbing: Silkehale 25 SY. Auroura Epoke Dalsgård
Rudkøbing Havn: Silkehale 27 R. Morten Müller 
Sollerup: Sølvhejre 3 R. Niels Bomholt Jensen
Strynø: Bramgås 1500 FU. Stig Rubæk


 

Lørdag den 9. december 2023                  Solopgang: 08:30 Solnedgang: 15:50

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 58 R, Bramgås 1 R, Ederfugl 26 R, Hvinand 36 R, Stor Skallesluger 3 M R, Gråand 60 R, Svartbag 1 R
Rudkøbing Havn, Havnegade
: Silkehale 20 FU. Morten Kristiansen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Bramgås 1500 OF, Taffeland 100 R, Troldand 2000 R. Erik Vinther
Harritslevgård Møllebæk: Vandstær 1 FU. Jens Bækkelund
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Skægmejse 1 R. Peter Lillesø
Røjle By: Gulspurv 80 R. Michael Mosebo Jensen
Slipshavn Enge: Blå Kærhøg 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen


 

Fredag den 8. december 2023                  Solopgang: 08:29 Solnedgang: 15:50

Lundeborg, matriklen: Rødhals 1 FU, Gråspurv 5 FU, Skovspurv 4 FU, Solsort 4 FU, Musvit 4 FU, Blåmejse 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop Havn: Hvid Vipstjert 1 R. Søren Bøgelund
Brændegård Sø: Havørn 2 R. Else Klint
Flintholm Hestehave: Kernebider 6 FU. Niels Bomholt Jensen
Flyvesandet: Vandrefalk 1 JUV R
. Rasmus Würgler Hansen
Grusgrave v/Birkum: Troldand 2000 R, Havørn 2 AD R. Henrik Kalckar Hansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 4 R. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Langø Plantage: Skovsneppe 1 R. Jens Bækkelund
Møllemade/Ellemose: Blå Kærhøg 1 F AD R, Hedelærke 1 R, Sanglærke 180 R, Nordlig Gråsisken 100 R. Michael Mosebo Jensen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 2 R. Leif Sørensen
Strandeng ved Svelmø Ebbevej: Blå Kærhøg 1 BR FU. Else Klint
Sønderskov v/Ferritslev: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Tommerup: Rød Glente 2 OF. Niels Erik Simonsen


 

Torsdag den 7. december 2023                  Solopgang: 08:27 Solnedgang: 15:50

Ny Gesinge: Bramgås 2000 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 1 R. Niels Andersen
Botofte Skovmose: Sangsvane 250 R NAT. Karen Kusk
Bækkehave m.m. (Tåsinge):
Bramgås 5000 T NAT. Niels Andersen
Eriks Hale (Ærøs Hale): Snespurv 15 FU. Bjarne Jørgensen
Helnæs Made: Stenvender 2 R
, Vandrefalk 1 FU. Pierre Bentzen
Herslev (Langeland): Vandrefalk 1 OF. Jan Sørensen
Monnet, Tåsinge: Skeand 17 R, Spidsand 46 FU. Peder Rasmussen
Møllemade/Ellemose: Agerhøne 14 R, Huldue 3 R, Blå Kærhøg 3 1K R, Isfugl 1 R. Michael Mosebo Jensen
Rudkøbing: Silkehale 65 R. Søren Sørensen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 FU
. Kristina Svendsen
Søby Monnet, Tåsinge: Bramgås 3000 R, Sjagger 400 FU. Peder Rasmussen
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 460 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU, Skærpiber 7 FU. Kurt Kaack Hansen


 

Onsdag den 6. december 2023                   Solopgang: 08:26 Solnedgang: 15:51

Caroline Amalielund:Isfugl 1 R, Hættemåge 4 R . Henning Steen Hansen [Facebook]
Kogtved
: Lille Lappedykker 2 FU, Grønspætte 1 M R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Solsort 8 R, Bogfinke 2 R
Horseskov
: Gråand 60 R, Ringdue 80 R, Rød Glente 1 FU, Musvåge 1
Strandenge SV f/Skovhuse
: Blå Kærhøg 1 FU
Bækkehave m.m. (Tåsinge): Bramgås 2000 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop Havn: Stenvender 2 R, Sortgrå Ryle 4 R, Kaspisk Måge 2 R. Søren Bøgelund
Eskildstrup v/Ringe: Agerhøne 12 R. Per Rasmussen
Gulstav: Silkehale 36 R. Søren Bøgelund
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Skægmejse 4 FU. Peter Lillesø
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 49 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Isfugl 1 R. Niels Bomholt Jensen

Æbelø: Stenvender 4 R. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Blå Kærhøg 1 BR FU, Havørn 2 R. Jens Bækkelund


 

Tirsdag den 5. december 2023                   Solopgang: 08:24 Solnedgang: 15:52

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 1500 OF
Kogtved
: Spurvehøg 1 FU, Grønspætte 1 M AD FU,
Sofielund: Spurvehøg 1 R,
Svendborg Golfbane: Musvåge 1 R, Gråkrage 1 R, Grønirisk 1 R
Horseskov
: Natugle 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Bækkehave
: Bramgås 3500 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Ny Gesinge
: Bjergirisk 35 R, Storspove 44 R, Havørn 1 OF, Rød glente 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Havn v/Vejlen
: Krikand 300 R, Blå kærhøg 1 BR FU, Halemejse 8 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Ny bjerreby
: Silkehale R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Silke å
: Vandstær 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Caroline Amalielund
: Isfugl 1 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Caroline Amalielund
: Skovsneppe 1 R
. John Christensen
Purreskoven: Stor flagspætte 1 FU, Solsort 2 FU, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 FU, Bogfinke 4 FU, Spætmejse 1 FU, Sumpmejse 4 FU, Musvit 8 FU, Blåmejse 6 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bissebjerg, Tåsinge: Huldue 25 FU, Blå Kærhøg 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Bækkehave m.m. (Tåsinge): Bramgås 3500 R. Poul Vestergård Rasmussen
Caroline Amalielund: Isfugl 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Caroline Amalielund: Isfugl 1 R. Morten Kristiansen
Havn v/Vejlen: Krikand 300 R, Blå Kærhøg 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Havn v/Vejlen: Krikand 240 R. Niels Bomholt Jensen
Havndrup: Agerhøne 14 FU
. Pierre Bentzen
Helnæs Made: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Mosehornugle 3 FU
, Sortstrubet Bynkefugl 2 FU, Skærpiber 10 FU, Snespurv 5 FU. Leif Kristensen
Lindved Frugtplantage: Sjagger 850 R. Lars Andersen
Møllemade/Ellemose: Blå Kærhøg 1 F AD R, Blå Kærhøg 1 1K FU, Mosehornugle 3 R, Isfugl 1 R. Michael Mosebo Jensen
Møllemade/Ellemose: Isfugl 1 R, Sjagger 280 OF. Michael Brunhøj Hansen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 R. Morten Kristiansen
Snave: Bramgås 1800 FU. Leif Kristensen
Tvede Skov: Silkehale 35 R. Niels Bomholt Jensen
Vejlby Fed Sommerhusområde: Grønspætte 2 R. Michael Mosebo Jensen
Vejlby Fed Sommerhusområde: Grønspætte 2 R. Michael Brunhøj Hansen
Vejlby v/Middelfart: Blå Kærhøg 1 F AD FU. Michael Mosebo Jensen


 

Mandag den 4. december 2023                   Solopgang: 08:23 Solnedgang: 15:52

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 56 R, Ederfugl 30 R, Hvinand 40 R, Stor Skallesluger 3 R, Gråand 120 R, Toppet Lappedykker 1 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blangstedgård: Isfugl 1 R. Kristoffer Hansen
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Blå Kærhøg 1 F AD R. Michael Mosebo Jensen
Båring Vig: Kaspisk Måge 1 AD R. Michael Mosebo Jensen
Caroline Amalielund: Isfugl 1 R. Morten Kristiansen
Eskildstrup v/Ringe: Rød Glente 5 FU. Per Rasmussen
Føns Vang: Havørn 2 OF. Jørgen Hjorth Jensen
Grusgrave v/Birkum: Havørn 2 AD FU. Henrik Kalckar Hansen
Gulstav: Silkehale 80 R. Søren Bøgelund
Harritslev Fælled: Bramgås 2500 FU. Jens Bækkelund
Havndrup: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Møllemade/Ellemose: Blå Kærhøg 1 1K R, Blå Kærhøg 1 BR R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Michael Mosebo Jensen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 24 R. Jens Bækkelund
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 FU
. Leif Kristensen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 R. Niels Bomholt Jensen
Stige Ø: Havørn 2 AD OF. Jens Kristian Holm
Tommerup: Rød Glente 2 OF. Niels Erik Simonsen
Vejlby v/Middelfart: Blå Kærhøg 1 1K R. Michael Mosebo Jensen


 

Søndag den 3. december 2023                   Solopgang: 08:21 Solnedgang: 15:53

Kogtved, matriklen: Sumpmejse 1 FU
Ny Gesinge
: Blå kærhøg 1 FU F, Bjergirisk 120 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Monnet, Tåsinge
: Blå kærhøg 1 FU, Skærpiber 2 R, Snespurv 3 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Silkeå v/Brahetrolleborg
: Vandstær 1 R. Leif Sørensen [Facebook].
Lundeborg, matriklen
: Rødhals 1 FU, Gråpspurv 8 FU, Solsort 4 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Allike 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Ærø, Leby (12:15):
Eremitibis 1 FU . Markus Lybæk
Hou Nordstrand (Langeland): Stenvender 58 FU, Sortgrå Ryle 6 FU
. Claus Dalskov

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 11 R . Maria Rasmussen
Bjernemark: Storspove 50 R. Hans Olrik
Bjerreby: Silkehale 105 R. Arne Christensen
Egense v/Svendborg: Bramgås 1200 FU. Pierre Bentzen
Frellesvig: Tornirisk 100 FU. Jane Ditzel
Grusgrave v/Birkum: Krikand 142 R. Henrik Kalckar Hansen
Gulstav: Blå Kærhøg 1 R, Rød Glente 3 T, Dværgfalk 1 T, Silkehale 75 R. Søren Bøgelund
Hou Nordstrand (Langeland): Stenvender 58 FU, Sortgrå Ryle 6 FU. Claus Dalskov
Højby v/Odense: Havørn 2 OF. Peter Lillesø
Lindelse Nor: Havørn 2 OF. Ole Goldschmidt
Monnet, Tåsinge: Knarand 50 R, Spidsand 31 R, Bjergirisk 110 FU. Carsten Skou
Munkebjerg-kvarteret, Odense: Silkehale 70 FU. Inge Nagstrup
Munkebo: Blå Kærhøg 1 OF. Peter Lillesø
Møllemade/Ellemose: Isfugl 1 R. Michael Mosebo Jensen
Odense Å v/Brobyværk: Bjergvipstjert 1 FU. Søren G. Nielsen 
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 R
. Gunnar Jørgensen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 FU. Søren G. Nielsen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 R. Leif Sørensen
Skovballe: Sort Glente/Rød Glente 1 FU. Carsten Skou
Søndenbro: Silkehale 33 FU. Kristina Svendsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Blå Kærhøg 3 1K FU, Silkehale 30 OF. Ole Goldschmidt 
Tårup (Hindsholm): Agerhøne 9 R . Jens Peter Bech
Æbelø: Stenvender 1 R Skovsneppe 1 R. Jens Bækkelund


 

Lørdag den 2. december 2023                   Solopgang: 08:20 Solnedgang: 15:54

Kogtved: Lille Lappedykker 1 FU, Grønspætte 1 F AD R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 FU
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Rødben, Islandsk (ssp. robusta) 12 R
, Almindelig ryle 4 R, Silkehale 40 R (ved campingpladsen). Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Purreskoven: Dompap 1 FU, Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 FU, Spætmejse 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Musvit 6 FU, Blåmejse 4 FU, Stor flagspætte a FU, Bogfinke 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 R
. Lars Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Pibeand 2000 R. Erik Ehmsen
Eskildstrup v/Ringe: Rød Glente 15 R NAT . Per Rasmussen
Frellesvig: Blå Kærhøg 1 F FU, Gråspurv/Skovspurv 60 FU, Tornirisk 100 FU. Jane Ditzel
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Bjergvipstjert 1 R. Rasmus Würgler Hansen
Gudbjerg Mark: Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Bisschop-Larsen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 4 R. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Kystlagunen: Bramgås 1000 R, Lille Skallesluger 25 R. Tom Tjørnum
Højby v/Odense: Agerhøne 14 FU. Erik Ehmsen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Isfugl 1 R, Skægmejse 4 FU. Peter Lillesø 
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Isfugl 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Skovsneppe 1 R. Niels Andersen
Røjleskov/Røjle Nyhave: Skovsneppe 1 R. Erik Busk 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 OF. Leif Sørensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 R
. Lars Rasmussen
Skovby (Ærø):
Eremitibis (SU) 2 FU . Niels Selck
Skårupøre Sund: Sangsvane 310 R NAT. Arne Bruun
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså): Blå Kærhøg 1 FU. Karen Koefoed
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Bramgås 1400 OF. Niels Andersen
Tårup (Hindsholm): Sølvhejre 1 OF, Skovsneppe 1 OF. Jens Peter Bech
Vestermade: Blå Kærhøg 2 FU. Jens Peter Bech


 

Fredag den 1. december 2023                   Solopgang: 08:18 Solnedgang: 15:54

Caroline Amalielund: Isfugl 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Ny Bjerreby (Tåsinge)
: Silkehale 100 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Lunkebugten & Nørreskov Nor
: Rødben, Islandsk (ssp. robusta) 14 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Lundeborg, havnen
: Vindrossel 4 FU R. Poul Brugs Rasmussen
Leby, Sækkemosevej
:
Eremitibis 2 FU . Henrik Von Ærø
Mark mellem Skovby og Leby, Ærø
:
Eremitibis 2 R . Ulla Trentemøller

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Kaspisk Måge 1 4K+ R. Michael Brunhøj Hansen
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Skægmejse 1 R. Michael Mosebo Jensen
Eventyrhaven: Kernebider 25 FU. Christian Lundsted
Grusgrave v/Birkum: Grågås 700 R. Henrik Kalckar Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 4 R. Jens Bækkelund
Havndrup: Agerhøne 14 R. Per Rasmussen
Møllemade/Ellemose: Skovsneppe 1 R, Isfugl 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R
. Michael Mosebo Jensen
Møllemade/Ellemose: Isfugl 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R
. Michael Brunhøj Hansen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 2 R, Havørn 2 R, Skægmejse 4 FU. Niels Bomholt Jensen
Ny Bjerreby (Tåsinge): Silkehale 100 R. Poul Vestergård Rasmussen
Orestrand: Bramgås 2000 R. Jens Bækkelund
Rødkilde Gods v/Ulbølle: Havørn 2 YF. Lilly Sørensen
Skanseodde/Vindeby Nor: Skovsneppe 1 FU. Jens-Gert Hansen
Røjle By: Silkehale 70 OF. Michael Mosebo Jensen
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Skovsneppe 1 R. Kirsten Halkjær Lund
Thurø Rev: Toppet Skallesluger 75 R, Krikand 190 R. Arne Bruun
Vester Egense: Blå Kærhøg 1 M FU. Jens Bækkelund


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

04 jan 2024
This page is part af: Http://www.Snatur.dk