Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!        [ Turkalender ][Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

 
  [NETOP NU]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005]

UGE 5. - 9. (1. februar - 28. februar 2006).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:23 

Via [DofCall] [De sidste 100] 

                    
                       Arreskov Sø Havørn 1 AD drikker vand i nordenden kl 17.55

Tirsdag den 28. februar 2006.

Vejlen, Taasinge (16:30): Lille Skallesluger 28 R. Henrik Knudsen
Arreskov Sø
: Snegås 1 R. Erik Ehmsen
Arreskov Sø: Havørn 1 AD R (kom for at få sig en tår vand).
Brændegaard Sø: Ravn 6 R. Erik Ehmsen
Nakkebølle Inddæmning
(15:30-16:15): Knarand 6 R, Lille Skallesluger 53 R, Fjeldvåge 1 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 10 R, Pibeand 21 R, Krikand 75 R, Taffeland 7 R, Troldand 430 R, Hvinand 7 R, Stor Skallesluger 4 R, Musvåge 1 R, Blishøne 50 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 60 R, Sølvmåge 1 R, Solsort 1 R, Krage 6 R, Bogfinke 1 R, Kvækerfinke 4 R. Niels Bomholt
Ulbølle/Fjellebrovejen
: Sjagger 140 R. Niels Bomholt
Sundet, Faaborg
(10:30-11:00): Isfugl 1 FOU, Fiskehejre 1 FOU, Troldand 600 R, Taffeland 40 R, Lille Skallesluger 2 FOU, Knopsvane 82 FOU, Blishøne 450 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Brobyværk (16:55): Vandstær 1 FU (Stryget. U/ringe). Jacob Sterup
Ejby (16:20): Stor Tornskade 1 R (Set fra landevejen ml. Middelfart og Odense ved km 30,1. Sad i toppen af et træ i et levende hegn lige ved vejen). Jacob Sterup
Vissenbjerg /gl. hovedvej: Stor Tornskade 1 R. Steen Winkel
Seden Strand (17.45-18.20): Hvinand 1.950 til overnatning, Stor skallesluger 134, Lille skallesluger + Måge sp. til overnatning 7.550, Vibe 9. Kurt Due Johansen
Tarup, Odense: Træløber 1 FU. Anders Myrtue
Mågeøerne (14:30-15:00): Lysbuget Knortegås 30 R, Vandrefalk 1 R, Strandskade 115 R. Jens Bækkelund


      Canadagæs

Mandag den 27. februar 2006.

Noret, Taasinge (07.30): Blisgås 49, Kortnæbbet Gås 1, Grågås 490. Henrik Knudsen
Noret, Tåsinge (10:15): Blisgås 1 R. Peder Rasmussen, Torben Møller
Vårø Isvej, Taasinge (08.05): Bjergirisk 30, Fjeldvåge 3. Henrik Knudsen
Vejlen, Tåsinge
(12:15-14:00): Lille Skallesluger 10 R. Bjarne Jørgensen
Vejlen Havn Tåsinge: Blå Kærhøg 1 R (Brun). Poul Rasmussen
Vejlen, Tåsinge (10:30): Blå Kærhøg 1 R (Brun), Blå Kærhøg 1 R han, Skægmejse 2 HØ. Peder Rasmussen, Torben Møller
Skovballe Havn (12:00): Toppet Skallesluger 150 R (Min.). Peder Rasmussen, Torben Møller
Ny Gesinge (haven): Vindrossel 120 R (+ 2 stære ved kassen). Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Melby Tåsinge: Sangsvane 175 R, Ravn 2 OF. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Monnet, Tåsinge (12:30-15:10): Havørn 1 OF AD, Blå Kærhøg 2 FU (Brune), Blå Kærhøg 1 FU han, Fjeldvåge 2 R, Snespurv 2 FU. Peder Rasmussen, Torben Møller
Monnet, Tåsinge (10:15-12:00): Fjeldvåge 3 FU. Bjarne Jørgensen
Monnet, Taasinge
(16.30-18.00): Mosehornugle 5 R, Fjeldvåge 3 R, Blå kærhøg 1 R Hunfarvet, Tårnfalk 1 R, Stor regnspove 49 R, Vibe 15 R, Strandskade 30 R, Snespurv 3 R. Henrik Knudsen
Ollerup
: Tundrasædgås (14:10) 2 R, Grågås 600 R
Arreskov Sø
: Grågås 40 R, Stor Skallesluger 3 N, Vibe 8 R, Ravn 2 R
Arreskov Sø
: Havørn 1 AD. Erik Ehmsen
Brændegård sø (15:15): Duehøg 1 R AD han, Ravn 21 OF. Gunnar Jørgensen, Lars Bonne Rasmussen
Brændegård Sø: Sangsvane 22 R, Duehøg 1 FU, Musvåge 8 R, Vibe 8 R, Allike 120 R, Ravn 2 R, Stær 40 R, Bogfinke 120 R
Brændegaard Sø (07:40): Havørn 2 2K. Erik Ehmsen
Hundstrup
: Agerhøne 1 R
Hundstrup Å
: Ringdue 600 R
Nakkebølle Inddæmning
: Blisgås 40 R, Grågås 46 R, Canadagås 27 R, Krikand 16 R, Lille Skallesluger 60 R, Fjeldvåge 1 R, Vibe 12 R, Ringdue 600 R, Stær 1 R
Silkeå
: Vandstær 1 FU
Bøjden Nor
: Lille Lappedykker 4 R, Knopsvane 10 R, Grågås 75 R, Canadagås 4 R, Pibeand 6 R, Gråand 75 R, Taffeland 120 R, Troldand 1200 R, Bjergand 2800 R, Hvinand 10 R, Strandskade 2 R, Sanglærke 6 Sy
Bøjden Færgehavn + havet syd for
: Toppet Lappedykker 120 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Ederfugl 1500 R, Havlit 8 R, Lille Skallesluger 1 han R, Toppet Skallesluger 30 R, Sanglærke 16 N
Bøjden Nor+havet
(10:00-11:50): På havet, Sønderhj.-Helnæs-Bøjden : Ederfugl 1600 FOU, Havlit min 3 FOU, Toppet Lappedykker min 120 FOU, Alk 3 FOU/T, Toppet Skallesluger min 20 FOU.
Bøjden Nor : Bjergand 2800 R, Troldand 1200 R, Taffeland 120 R, Hvinand 10 FOU, Gråand 75 R/FOU, Pibeand 30 FOU, Grågås 75 FOU, Canadagås 4 FOU, Knopsvane 10 FOU, Rødben 5 FOU, Strandskade 6 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Brobyværk: Bjergvipstjert 1 FU, Vandstær 1 FU. Jacob Sterup
Ravnholt (16:40): Snegås 1 R (Med 141 Grågæs syd for vejen mellem Ryslinge og Ravnholt). Per Damsgaard-Sørensen
Seden Strand: Lille skallesluger 30, Toppet skallesluger 25, Stor skallesluger 10, Pibeand 960, Spidsand 65, Gråand 500, Bjergand 108, Troldand 1.600, Taffeland 250, Hvinand min 1.500, Gravand 100, Knopsvane 360, Sangsvane 40, Grågås 100, Skarv 25. Kurt Due Johansen
Småstenskrog: Sanglærke 5 (1 syngende), Grågås 5. Kurt Due Johansen
Stige Ø Losseplads: Sanglærke 5, Bjergirisk 35. Kurt Due Johansen
Stige Ø Nord: Sangsvane 100, Grågås 92, Strandskade 15, Pibeand 25, Sølvmåge 50. Kurt Due Johansen
Stige Ø: Hvinand 805 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Kaspisk Måge 1 R 2K. Søren Gjaldbæk
Vigelsø: Grågås 350, Gravand 20, Vibe 25, Stor regnspove 26, Musvåge 1. Kurt Due Johansen
Hennings Holm: Skarv 10, Sølvmåge 200. Kurt Due Johansen
Helnæs Made (10:00-11:30): Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Mosehornugle 2 R, Ravn 2 FU. Aage Wichmann
Helnæs dæmningen (09:45): Havørn 2 FU (Ungfugle). Aage Wichmann
Mågeøerne (07:10-07:40): Lysbuget Knortegås 6 R, Svartbag 30 R. Michael Højgaard Hansen
Mågeøerne (17:00): Strandskade 90 R. Jens Bækkelund
Nørre Højrup (13:30): Ravn 1 R. Jens Bækkelund
Ølundgård (12:30): Canadagås 26 R. Jens Bækkelund
Skeby/Hessum (11:30): Sangsvane 155 R. Jens Bækkelund
Kørup v. Nærå Strand (11:15): Sangsvane 124 R, Ringdue 600 R. Jens Bækkelund
Klinte Strand (11:10): Sangsvane 105 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand (10:15-10:45): Gravand 140 R, Gråand 550 R, Hvinand 325 R, Vandrefalk 1 R (Nørreby Hals). Jens Bækkelund
Jersore (10:00): Sangsvane 185 R. Jens Bækkelund


       Lille skallesluger Vejlen den 21. februar 2006.            Foto: Erik Thomsen

Søndag den 26. februar 2006.

Havet øst for Thurø: Toppet Lappedykker 50 FU, Bjergand 2200 R, Ederfugl 3000 FU, Havlit 5 FU, Sortand 9 R, Fløjlsand 14 R, Hvinand 55 FU. Arne Bruun
Skårupøre Sund:
Lille Lappedykker 20 FU, Knopsvane 2 FU, Sangsvane 15 FU, Grågås 12 NØ, Gravand 19 FU, Krikand 4 R, Gråand 350 FU, Hvinand 45 FU, Stor Skallesluger 2 FU, Blishøne 70 FU, Strandskade 19 FU, Rødben 3 FU. Arne Bruun
Thurø By m.m. :
Grågås 16 NØ, Tårnfalk 1 R, Natugle 1 R, Sjagger 50 FU, Topmejse 1 FU, Stær 4 SY, Stillits 1 SY, Dompap 1 SY. Arne Bruun
Bækkehave, Taasinge
: Sangsvane 2 AD R, Sangsvane 8 JUV R, Grågås 100 R, Blå Kærhøg 1 han FU, Sanglærke 2 R
Hjelmshoved: Fjeldvåge 1 R
Knudedyb, Svendborg: Toppet Lappedykker 16 R, Ederfugl 60 R, Hvinand 20 R, Stor Skallesluger 8 R, Vibe 4 N
Lunkebugten, Taasinge: Toppet Lappedykker 60 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Sangsvane 20 R, Bjergand 120 R, Ederfugl 60 R, Hvinand 60 R, Toppet Skallesluger 40 R
Monnet, Taasinge (13:15-16:50): Havørn 1 OF 3K, Blå Kærhøg 3 R (1 han + 2 hun), Vandrefalk 1 FU JUV han, Mosehornugle 4 FU, Snespurv 2 R. Anne-Dorte Rasmussen + naboer. Poul Rasmussen
Monnet, Tåsinge: Gravand 23 R, Spidsand 4 han R, Toppet Skallesluger 140 R, Fjeldvåge 1 FU, Blå Kærhøg 1 Hun-farvet R, Strandskade 27 R, Stor Præstekrave 2 R, Sanglærke 20 R, Engpiber 1 R, Skærpiber 2 R, Bjergirisk 30 R, Snespurv 2 R
Monnet, Tåsinge (12:30-16:00): Blå Kærhøg 1 FU hun (Monnet, Langodde, sydøstlige del.), Snespurv 2 R hun. Tommy Dalnæs
Noret,Tåsinge (14.30): Grågås 1000 R, Blisgås 55 R, Kortnæbbet gås 1 R, Bramgås 9 R, Vibe 60 R. Henrik Knudsen
Noret,Tåsinge
: Blisgås 40 R, Grågås 500 R, Bramgås 9 R
Skovballe havn, Taasinge: Toppet Lappedykker 150 R, Pibeand 6 R, Toppet Skallesluger 90 R
Stjovl, Taasinge: Sangsvane 30 R
Strammelse, Taasinge: Sangsvane 144 R
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 2 R, Knopsvane 6 R, Grågås 290 R, Taffeland 30 R, Troldand 450 R, Lille Skallesluger 10 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 R
Bagenkop
(8.30): Ravn 2, Skærpiber 1. Henrik Knudsen
Havet ud for Tryggelev nor
: Gråstrubet lappedykker 1 R, Rødstrubet lom 1 R, Sortstrubet lom 1 R, Havlit 40 R, Sortand 100 R, Fløjlsand 5 R. Henrik Knudsen
Nørreballe nor
(10.15): Stor præstekrave 2, Vibe 60, Almindelig ryle 25 R. Henrik Knudsen
Ristinge hale
(11.00): Mørkbuget knortegås 17, Rødstrubet lom 1 R, Gråstrubet lappedykker 1 R. Henrik Knudsen
Brændegård Sø - syd for
(15:00): Stor Tornskade 1 R. Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning:
Blisgås 19 R, Knarand 4 R, Lille Skallesluger 197 R (Fynsk rekord?). Tim Hesselballe
Arreskov sø:
Havørn 2 AD, Grågås 280 R, Gråand 6 R, Taffeland 24 R, Troldand 11 R, Lille skallesluger 4 Han + 3 Hun, Stor skallesluger 12 R, Sangsvane 2 AD, Knopsvane 2 AD, Duehøg 1 Hun, Gråsisken 14 R. Erik Ehmsen
        Grågæs og Snegås ved Lindkær.         Foto: Hans Rytter
Lindkær, Ravnholt
(16:00-17:15): Snegås 1 R (Med 150 grågæs. Uden ringe. Helt hvid \"klassisk\" Snegås.), Duehøg 1 FU (Forsøgte at slå en blishøne), Stor Tornskade 1 R, Ravn 1 OF . Hans Rytter, Per Rasmussen
Lydinge, nord for A8
(08:20): Pibesvane 7 R, Knopsvane 4, Sangsvane 27, Vibe 75. Gunnar Jørgensen, Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Lydinge
(14:30): Pibesvane 11 R. Niels Bomholt
Espe:
Vibe 17, Sangdrossel 1. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Bøjden Nor
(08:45-11:30): Troldand 1200 R, Bjergand 2000 R. Gunnar Jørgensen, Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Horne Mølleå Enge, Faaborg:
Knopsvane 30 FU, Sangsvane 210 FU, Grågås 220 FU, Gravand 19 R, Pibeand 4 R, Krikand 130 FU, Gråand 20 FU, Spidsand 1 han FU, Spidsand 1 hun FU, Musvåge 1 R, Vibe 80 R. Jacob Sterup
Husby Strand, Wedellsborg:
Blisgås 2, Grågås 300, Blå Kærhøg 1 hun FU, Vibe 30, Stær 15. Bent Carstensen
Maden Helnæs
(10:00-11:30): Kortnæbbet Gås 2 R, Blisgås 8 R, Bramgås 7 R, Blå Kærhøg 1 FU hun, Fjeldvåge 1 TI. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Helnæs Made
(10:00-11:15): Blå Kærhøg 1 R AD han. Finn Eriksen
Tarup, Odense
(09:00): Træløber 1 FU. Anders Myrtue
Stenløseskoven
(11:15): Træløber 1 FU. Mogens Elnif Thomsen
Hasselø (10:50): Sangsvane 120 R. Gregers Johannesen
Vigelsø - set fra Hasselø (10:45-11:15): Grågås 750 R, Gråand 300 R. Gregers Johannesen
Slambassinerne (10:45): Fjeldvåge 1 R. Gregers Johannesen
Stige Ø, Odense (10:05-11:30): Lille Lappedykker 100 FU, Sangsvane 160 OF, Troldand 1000 R, Fjeldvåge 1 OF, Blishøne 1000 R. Dieter Maaszen
Klintebjerg (15:15): Sangsvane 100 R. Gregers Johannesen
Æbelø Holm (12:30): Fjeldvåge 1 R, Strandskade 80 R. Jens Bækkelund


       Gåsegrib

Lørdag den 25. februar 2006.

Monnet, Tåsinge: Fiskehejre 1 R, Grågås 180 R, Mørkbuget Knortegås 35 R, Pibeand 150 R, Spidsand 7 R, Stor Skallesluger 4 R, Blå Kærhøg 2 FU, Duehøg 1 R, Fjeldvåge 4 FU, Tårnfalk 1 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Almindelig Ryle 6 FU, Stor Regnspove 43 FU. Arne Bruun
Vårø Isvej, Tåsinge (10.00): Fjeldvåge 3 R, Stor regnspove 18 R. Henrik Knudsen
Skovballe havn, Tåsinge : Toppet lappedykker 98 R, Mørkbuget knortegås 33, Fjeldvåge 1 R. Henrik Knudsen
Vejlen, Tåsinge: Taffeland 250 R, Troldand 1500 R, Lille Skallesluger 8 R, Vibe 4 R. Arne Bruun

Vejlen, Tåsinge (9.10): Lille skallesluger 24 R. Henrik Knudsen
Nakkebølle Inddæmning
(12:35-13:40): Blisgås 40 FU, Canadagås 30 R, Pibeand 150 R, Knarand 4 R, Lille Skallesluger 154 R. Hans Rytter
Brændegård Sø (10:20-11:20): Havørn 1 R 2K, Stor Tornskade 1 R, Skarv 1 OF, Sangsvane 25 AD R, Sangsvane 9 JUV R, Grågås 3 OF, Musvåge 1 OF, Fasan 1 R, Vibe 1 R, Hættemåge 250 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 3 R, Ringdue 75 FU, Allike 6 FU, Gråkrage 35 FU, Bogfinke 1 R, Grønsisken 2 OF, Gulspurv 4 R. Gunnar Jørgensen
Lydinge, nord for A8 (09:30-09:45): Pibesvane 7 R, Knopsvane 3 R, Sangsvane 17 AD R, Sangsvane 12 JUV R, Grågås 2 OF, Ringdue 1 OF. Gunnar Jørgensen
Nordskov, Hindsholm
(15:15): Sangsvane 140 R. Kirsten Halkjær Lund
Brobyværk (14:00): Stillits 25 R. Peder Blommegård
Flyvesandet (13:00-13:30): Mosehornugle 1 R (Moppet af krager)
. Bent Juhler
Næsbyhoved Skov, Odense: Natugle 1 SY. Bent Juhler
Marker ved Stegø Mølle, Bogense (17:15-17:40): Mosehornugle 3 FU. Suzette Frydensberg


Fredag den 24. februar 2006.

Noret, Taasinge (08.00): Blisgås 43, Grågås 750, Kortnæbbet Gås 1, Bramgås 9. Henrik Knudsen
Vornæs, Taasinge (07.30): Snegås 2 NØ. (Så i dag de 2 Snegæs, men de forvirrede mig noget. Der er pænt størrelses forskel på dem. Den lille har mere lilla næb og lidt grålig i nakken, kunne godt være en 1. års fugl. Den store har en sort maske omkring øjet og en sort plet i nakken. Begge fugle har sort i armsvingsfjerene, meget tydelig hos den store. Hvis de er "rene" fugle, så kunne det godt (muligvis) dreje sig om en Lille Snegås og en Stor Snegås. Måske den Store evt har været krydset med Snegås af Blå fase. Hos den store sås de klassiske spidse tertiærer, som man normalt kunne finder hos Snegås. Begge fugle var uden ringe. Det endte iøvrigt med at de trk NØ. Indtil da var de i selskab med 211 Sangsvaner, hvoraf de 32 var ungfugle. Henrik Knudsen


Torsdag den 23. februar 2006.

Noret (07.35): Blisgås 50, Tundrasædgås 2, Bramgås 8 og Tundra/Kortn. Gås 1. Henrik Knudsen
Vejlen: Lille Skallesluger 20.
Henrik Knudsen


Onsdag den 22. februar 2006.

Vejlen (07.35): Blå Kærhøg 2 brune, Li Skallesluger 30, Troldand 870, Taffeland 213, Ravn 2.  Henrik Knudsen
Bukkehavevej, Taasinge (09.20): Blå Kærhøg 1 han udfarvet. Ikke samme han som har holdt til på Monnet hele vinteren, denne er heller ikke helt udfarvet. 
Henrik Knudsen


Tirsdag den 21. februar 2006.

Søby Strandvej (07.40):  Strandskade 20, St Rregnspove 27, Vibe 1, Tårnfalk 2, Fjeldvåge 3. Henrik Knudsen
Vårø Isvej  (08.10): Strandskade 6, Blå Kærhøg 1 brun. Henrik Knudsen
Skovballe Havn (08.35): Toppet Lappedykker 113, Fjeldvåge 2. Henrik Knudsen
Vejlen (09.05): Lille Skallesluger 49 heraf 14 han. Henrik Knudsen
Noret (09.20): Blisgås 5, Vibe 72, Krikand 20. Henrik Knudsen
Mellem Vårø og Skovballe havn, er der muligvis 8 forskellige fjeldvåger, men med sikkerhed har jeg kun set 5 forskellige fugle.
Henrik Knudsen


Mandag den 20. februar 2006.

Noret (07.50):  Blisgås 42, Stær 5, Krikand 21, Pibeand 10, Dobbeltbekkasin 1. Henrik Knudsen
Vejlen (08.10): Hybrid Troldand x Taffeland 1 han forsat på plads, Troldand 725, Taffeland 130, Bjergand 4, Lille Skallesluger 43, Vibe 42, Strandskade 1. Henrik Knudsen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 2/2-06:
                      Munk på mejsekost
                      Svaner sparer energi ved at blunde på isen
                      Ugens fugl er sangsvane


Fredag den 17. februar 2006.

Svendborg Niels Juhlsvej: Silkehale 26 R
Svendborg Kogtvedvej: Silkehale 2 R
Sdr. Vornæs, Taasinge (08.05): Sangsvane 162, Blisgås 3, Canadagås 20, Grågås 350. Henrik Knudsen
Noret, Taasinge (08.15): Vibe 14, Stær 1. Henrik Knudsen
Vejlen, Taasinge (08.25): Lille skallesluger 90, Blisgås 25. Henrik Knudsen
Vornæsvej, Taasinge (09.20): Tundrasædgås 5, Blisgås 2, Grågås 550. Henrik Knudsen
Arreskov sø: Vandrefalk 2 K, Sangsvane 6 AD + 4 JUV. Erik Ehmsen
Trunderup (13:00): Silkehale 27 R (Senere S). Hans Rytter
Svanninge: Sanglærke (16:57) 23 N. Jacob Sterup
Sundet, Faaborg (10:30-11:30): Større våge åben : Isfugl 1 FOU, Korttået Træløber 2 SY, Musvåge 1 FOU, Tårnfalk 1 FOU, Fiskehejre 1 FOU, Hættemåge 120 R, Sølvmåge 70 R, Stormmåge 10 R, Troldand 220 R, Bjergand 2 R, Taffeland 70 R, Gråand 90 R, Krikand 2 R, Knopsvane 45 R/FOU, Grågås 16 FOU + 25 T, Blishøne 90 FOU, Grønbenet Rørhøne 1 FOU. [Fugle-Faaborg]
Føns Vang, Nørre Åby: Fiskehejre 1 R, Sædgås 125 FU, Grågås 15 R, Gravand 1 R, Taffeland 12 R, Blå Kærhøg 1 Hun-farvet FU, Musvåge 2 R, Vibe 55 R, Stær 1 R. Jacob Sterup
Odense å ved stenløseskoven (15:00-15:45): Grønsisken 100 R. Mogens Elnif Thomsen
Bogense Havn (08:15): Gråsisken 20 OF. Mette, Michael Højgaard Hansen
Grønløkken, Bogense (08:00): Gråsisken 12 OF. Michael Højgaard Hansen


        Ortemølle vandstær

Torsdag den 16. februar 2006.

Svendborg, havnen - FAF (07:25): Bjergvipstjert 1 R
Hvidkilde Gods
:Vandstær 1 R. Peder Rasmussen
Vejlen, Taasinge
(08:10): Lille Skallesluger 4 R (1 Han + 1 Hun), Skægmejse 1-2 R, Troldand X Taffeland 1 Han (Hybrid). Henrik Knudsen
Faaborg
(10:00-10:30): Kernebider min 8 FOU, Sjagger min 5 R, Vindrossel min 5 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Lille Mølle, Ørbæk (16:15-16:30): Vandstær 1 R. Kurt Kristensen, Else Klint
Gyldensteens enge (14:30): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Jens Bækkelund
Fredskoven, Bogense (12:15): Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Fogense enge (12:00): Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Bogense Havn (11:30): Rødben 50 OF. Jens Bækkelund


       Gråand, Troldand, Lille skallesluger, Grågæs og Sangsvane

Onsdag den 15. februar 2006.

Vejlen, Taasinge (08:00): Lille Skallesluger 9 R (7 Han + 2 Hun), Blå Kærhøg 2 R (Hunfarvet). Henrik Knudsen
Skovballe havn, Taasinge (07:35): Fjeldvåge 2 R. Henrik Knudsen
Sundet, Faaborg (9:30-10:00): Isfugl 1 FOU, Gråsisken 15 FOU, Musvåge 1 R, Skeand 1 FOU, Gråand 35 FOU, Troldand 110 R, Taffeland 110 R, Grågås 2 R, Hættemåge 120 R, Blishøne 100 FOU, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 30 R.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Odense Å, Erik Bøghs sti (12:20): Isfugl 1 R. Ella Mikkelsen


     Pibesvane par Langeland d. 13. februar 2006

Tirsdag den 14. februar 2006.

Vejlen, Taasinge (17.30): Blisgås 12 R, Kortnæbbet gås 4 R. Henrik Knudsen
Vejlen, Tåsinge
(14:50): Blisgås 8 R, Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Ella Mikkelsen
Søby Strandvej, Taasinge
(07.50): Sangsvane 160, Gravand 16, Stor Skallesluger 2, Toppet Skallesluger 162, Spidsand 2, St Regnspove 6, Strandskade 2, Spurvehøg 1, Fjeldvåge 1, Fiskehejre 2, Blå Kærhøg 1 brun, Gråand 80, Hvinand 30, Troldand 2. Henrik Knudsen
Vårø Isvej, Taasinge (08.25): Havørn 2 - Ad og 2K. Den adulte sad 800 m nord for vejen i toppen af et træ, senere fløj den ind over Monnet. 2K fuglen sad på NØ spidsen af Monnet, Fjeldvåge 4, Musvåge 1, Bjergirisk 25. Henrik Knudsen
Monnet, Taasinge (13.45): Mosehornugle 10 R (i luften samtidig). Erik Thomsen
Monnet , Taasinge (15:15-17:55): Havørn 1 R AD (15,23), Blå Kærhøg 3 FU (2 brun, 1 han), Fjeldvåge 1 FU, Mosehornugle 1 R. Ella Mikkelsen
                
                                                                    Stort foto her...
Lunkebugten, Taasinge (09.10): Toppet Lappedykker 40, Nordisk Lappedykker 1, Gravand 19, Strandskade 6. Henrik Knudsen
Silkeå, Brahetrolleborg
(09:30): Vandstær 1 R. Hans Rytter
Brændegård Sø
(13:00-13:55): Sjagger 200 R, Stor Tornskade 1 R, Ravn 2 R. Ella Mikkelsen
Torpeløkke, Fiskerup Skov
(14:00): Træløber 1 FU. Hans Rytter
Svanninge Bakker
(10:15-11:45): Svaleklire 1 R/T ( Svanningebækken ), Kernebider 7 FOU, Dompap min 5 SY/FOU, Musvit 20 SY, Blåmejse 10 SY/FOU, Korttået Træløber 1 SY, Stor Flagspætte 1 FOU, Stor Tornskade 1 FOU, Skovskade 3 FOU, Musvåge 4 FOU, Tårnfalk 1 FOU, Spurvehøg 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg (12:00): Isfugl 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Harritslev (11:30): Ravn 1 S. Jens Bækkelund
Seden Strand: Stor skallesluger 109, Lille skallesluger 22, Spidsand 80, Krikand 70, Troldand 1.800, Blå Kærhøg 1 (Stige Ø Losseplads), Isfugl 1 Seden Strandby bådehavn, Sanglærke 5 - herunder 1 i subsang. Kurt Due Johansen


           Lille skallesluger han Vejlen Taasinge

Mandag den 13. februar 2006.

Svendborg (16.45): Silkehale 38 R
Lehnskov ved Svendborg
(16:25): Blå Kærhøg 1 FU han. Niels Andersen
Monnet, Taasinge
(15.55): Gravand 16 R, Pibeand 6 R, Hvinand 120 R, Blå Kærhøg 1 FU
Stjovl, Taasinge
(15.50): Sangsvane 62 R
Strammelse, Taasinge
(16.25): Sangsvane 120 R
Vejlen, Taasinge
(16.15): Sangsvane 18 R, Grågås 450 R, Lille Skallesluger 2 han R
Vejlen, Taasinge
: Blisgås 23 R, Lille skallesluger 3 HAN + 2 HUN, Skægmejse 2 R. Henrik Knudsen
Noret, Taasinge (8.45): Kortnæbbet gås 4 R. Henrik Knudsen
Noret, Taasinge:
Isfugl 1 R (renden på østsiden af Noret ud mod vejen). Poul Rasmussen
Ny Gesinge:
Blå kærhøg 1 (Hunfarvet). Poul Rasmussen
Barager Nebbe/Sdr Longelse - Havgaard
(14.45-15.15): Skarv 40 R, Sangsvane 400 R, Pibesvane 2 R, Skovsædgås 3 R, Tundrasædgås 9 R, Blisgås 18 R, Grågås 2500 R, Canadagås 68 R, Grågås x Canadagås (hybrid) 1 R, Gravand 38 R, Gråand 300 R, Spidsand 2 R, Ederfugl 30 R, Hvinand 26 R, Strandskade 4 R, Stor Regnspove 3 R, Rødben 14 R, Svartbag 14 R, Sanglærke 120 R
        Fuglen i midten er hybriden
Bøjden Nor/Lillebælt
(10:15-11:50): Alk 4 FOU ( på havet ), Lomvie 1 FOU ( ph ), Sortand 30 FOU ( ph ), Ederfugl min 400 FOU ( ph ), Havlit 5 FOU (ph ), Troldand 1200 R, Bjergand min 100 R, Hvinand 25 FOU, Pibeand 15 FOU, Gråand 100 FOU/R, Gravand 2 FOU, Toppet Lappedykker min 30 FOU ( ph ), Lille Lappedykker 20 FOU ( ph ), Toppet Skallesluger min 20 FOU ( ph ), Lille Skallesluger 3 FOU, Knopsvane 21 FOU, Grågås 50 T/FOU, Blishøne 30 FOU, Fiskehejre 5 R, Rødben 3 FOU, Sanglærke 50 NØ. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Sangsvane 2 AD R, Sangsvane 2 2K R, Musvåge 1 R. Jacob Sterup
Svanninge, Faaborg: Natugle 2 R. Jacob Sterup
Freltofte Mose: Gråsisken 16 FU. Per Rasmussen
Lindved / Odense: Silkehale 26 R, Sjagger 450 R, Grønsisken 180 OF. Lars Andersen
Seden Strand: Lille skallesluger 39. Kurt Due Johansen         Dagens and fra naboøen.       Foto: Hans Rytter

Søndag den 12. februar 2006.

Nørreskoven, Tåsinge (13:30): Duehøg 1 SY, Ravn 5. Niels Andersen
Lunkebugt, Tåsinge (13:30): Toppet Skallesluger 230 R. Niels Andersen
Monnet, Taasinge
(16:45-17:45): Mosehornugle 5 FU ((Min). 4 i luften samtidigt - 2 i \"luftslag\" med to fjeldvåger og en blå kærhøg han. Meget aktive i tågeddisen/skumringen - primært ved de spredte buske omkring de to "kratere" midtvejs inde på månen (Hullerne er gravet til Grønbroget tudse - derfor kraterudseendet [webmaster]). Kaldte ofte (\"meuwe\" og et mere rovfuglelign skrig. Fantastisk oplevelse!). Jan Stener Jørgensen
Siø
(8.00): Grågås 480 R. Henrik Knudsen
Lindelse nor
(8.30): Lille skallesluger 3 HUN + 2 Han, Blå kærhøg 1 Han. Henrik Knudsen
Bagenkop
(9.25): Grågås 350 R, Skovsædgås 2 R, Tundrasædgås 2 R, Blisgås 4 R . Henrik Knudsen
Havet ved Tryggelev
(10.20): Havlit 50 R, Sortand 300 R, Fløjlsand 30, Gråstrubet lappedykker 2 R, Sortstrubet lom 1 R. Henrik Knudsen
Fiskerup Skov
(15:00-16:00): Duehøg 1 R, Ravn 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Brændegård Sø
(12:00-13:00): Træløber 1 R, Ravn 1 R. Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning
(09:30-11:40): Tundrasædgås 8 FU, Kortnæbbet Gås 2 FU, Blisgås 27 FU, Bramgås 2 FU, Ravn 2 R. Gunnar Jørgensen, Tim Hesselballe
Silkeå, Korinth
(08:55-09:15): Vandstær 1 FU Gunnar Jørgensen foto. Gunnar Jørgensen
Espe Tingskov (08:45): Ravn 1 R. Gunnar Jørgensen
Tarup Vandmølle: Grønsisken 100 OF. Per Rasmussen
Trunderup
: Silkehale 1 T. Hans Rytter
Brockdorff enge, Kerteminde
: Ravn 2 R. Erhardt Ecklon, Erik Danielsen, Hans Rytter
Bogensø, Hindsholm
(11:00): Duehøg 1 R, Misteldrossel 2 R,  Grågås 9 V, Sortkrage 1 R. Erhardt Ecklon, Erik Danielsen, Hans Rytter
Brockdorff, Hindsholm
(10:45): Ravn 2 R. Erhardt Ecklon, Erik Danielsen, Hans Rytter
Fællesstrand, Fyns Hoved
(10:40): Stor Regnspove 63 R,  Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 334 R, Pibeand 27 R, Ederfugl 300 R, Lille Skallesluger 1 hun N, Toppet Skallesluger 26 R, Strandskade 34 R, Rødben 24 R. Erhardt Ecklon, Erik Danielsen, Hans Rytter
Fyns Hoved
(08:20-10:30): Canadagås 60 SV, Tejst 2 R, Rødstrubet Lom 1 V, Fløjlsand 9 T, Sanglærke 9 R, Stillits 10 R. Erhardt Ecklon, Erik Danielsen, Hans Rytter
Knudshoved Færgehavn:
Toppet Lappedykker 11 R, Blishøne 150 R, Sanglærke 1 R. Erhardt Ecklon, Erik Danielsen, Hans Rytter
Tårup Inddæmmede Strand, Kerteminde: Sangsvane 61 R. Erhardt Ecklon, Erik Danielsen, Hans Rytter
Seden Strand
: Lille skallesluger 24 - ses bedst fra Seden Strandby samt mod nord(Småstenskrog), Pibeand 420, Spidsand 70, Troldand 1.500, Taffeland 250, Bjergand 25, Almindelig ryle 30, Sanglærke 10 N. Kurt Due Johansen
Klintebjerg (15:45): Sangsvane 100 R. Gregers Johannesen
Gerskov (15:15): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Gregers Johannesen
Lammesø (15:00): Fjeldvåge 1 R. Gregers Johannesen
Nørreby Hals (11:30-12:45): Blisgås 15 R, Almindelig Ryle 500 R (På flakket), Stor Regnspove 300 R (På flakket). Dieter Maaszen, Ella Mikkelsen, Jens Bækkelund, Rudi Semrau Jensen, Henrik Mørup-Petersen, Michael Højgaard Hansen
Nørreby S (11:00): Blisgås 153 R. Dieter Maaszen, Ella Mikkelsen, Jens Bækkelund, Rudi Semrau Jensen, Henrik Mørup-Petersen, Michael Højgaard Hansen
Gyldenstens Enge (09:30-10:30): Blå Kærhøg 1 FU. Dieter Maaszen, Ella Mikkelsen, Jens Bækkelund, Rudi Semrau Jensen, Henrik Mørup-Petersen, Michael Højgaard Hansen
Gyldenstens Avlsgård (09:15): Blisgås 1 R, Bramgås 1 R. Dieter Maaszen, Ella Mikkelsen, Jens Bækkelund, Rudi Semrau Jensen, Henrik Mørup-Petersen, Michael Højgaard Hansen
Gyldensten Skov (13:55): Ravn 1 OF, Grønsisken 150 FU. Ella Mikkelsen
Mågeøerne (13:20-13:45): Lysbuget Knortegås 33 R, Rødben 64 R. Ella Mikkelsen
Bogense Mågeøerne (13:20): Lysbuget Knortegås 39 FU, Rødben 65 R. Dieter Maaszen, Rudi Semrau Jensen
Gyldensten Enge (13:10): Sangsvane 172 R. Ella Mikkelsen
Nørreby Hals (11:30-13:00): Blisgås 15 R, Mørkbuget Knortegås 257 R, Gravand 136 R, Almindelig Ryle 500 R, Stor Regnspove 280 R, Gråsisken 14 R. Ella Mikkelsen
Jersore (11:10): Blisgås 148 R. Ella Mikkelsen
Jerstrup,Bogensevej (10:55): Sangsvane 130 FU. Dieter Maaszen, Rudi Semrau Jensen
Gyldensten Enge (09:30-10:40): Hvinand 124 R (I havet), Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Ella Mikkelsen
Fogense enge (17:20): Mosehornugle 1 R. Jens Bækkelund
Stegø Mølle (17:00): Mosehornugle 1 R. Jens Bækkelund
Fogense Enge (16:50): Mosehornugle 1 FU. Mette, Meggie, Michael Højgaard Hansen
Aborg Minde, Assens: Sangsvane 70 R, Grågås 200 R, Canadagås 8 R, Gravand 2 R. Leif Schack-Nielsen


    Tre svanearter i et billede

Lørdag den 11. februar 2006.

Ny Gesinge: Canadagås 48 OF. Poul Rasmussen
Noret Tåsinge + marker omkring: Kortnæbbet Gås 2 R, Blisgås 17 R, Grågås 2500 R. Poul RasmussenNoret , Taasinge (08.10): Sædgås 2 R, Blisgås 6 R. Henrik Knudsen
Vejlen, Taasinge
(07.40): Sangsvane 247 R, Lille skallesluger 2 Hun + 2 Han. Henrik Knudsen
Havgård, Longelse (14:00-15:30): Pibesvane 4 R, Sangsvane 400 R (+), Sædgås 13 R (+), Blisgås 10 R (+), Canadagås 59 R, Bramgås 18 R. Hans Rytter
Påø (13:30): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Hans Rytter
Nørreballe Nor (12:30-13:00): Sangsvane 122 R, Sædgås 2 R, Blisgås 76 R, Tornirisk 1 N. Hans Rytter
Magleby Nor (11:00): Sædgås 2 R, Blisgås 19 R, Bramgås 1 R. Hans Rytter
Keldsnor, Sydlangeland (09:00): Lille Skallesluger 5 R. Hans Rytter
Nakkebølle Inddæmning (12:00-14:00): Sangsvane 105 R, Tundrasædgås 7 R, Blisgås 16 R, Grågås 1160 R, Canadagås 27 R, Bramgås 2 R, Troldand 2500 R, Lille Skallesluger 39 R, Ravn 2 R. Søren Gjaldbæk
Karlsmosen, Egeskov: Knopsvane 30, Grågås 18, Gråand 52, Troldand 8. Eskild Nielsen
Espe: Musvåge 3. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø: Fiskehejre 2, Sangsvane 5, Musvåge 6, Ringdue 14, Stor Flagspætte 1, Stor Tornskade 1, Allike 1, Gråkrage 28, Ravn 1, Grønsisken 18. Gunnar Jørgensen
Nørresø - 500 m syd for: Stor Tornskade 1 R. Søren Gjaldbæk
Korinth-Fagsted, 3 km syd for Korinth: Stor Tornskade 1 R. Søren Gjaldbæk
Seden Strand (16.45-17.20): Grågås 250, Spidsand 38, Pibeand 185, Toppet skallesluger 6, Stor skallesluger ca. 50, Lille skallesluger 13, Hvinand 1.600, Troldand ca. 200, Bjergand 25, Taffeland ca. 200, Almindelig ryle 35, Måge sp. ca. 5.000 til overnatning. Kurt Due Johansen
Fønsvang (16:00): Sædgås 162 R. Lars Lindskrog Christiansen
Odense Å nær Skovsøen (14:00): Mandarinand 6 R (HAN 4, HUN 2). Rudi Semrau Jensen
Hofmandsgave (14:00-15:00): Gråand 300 R, Rødben 32 R, Ringdue 1000 R, Ravn 2 OF. Ella Mikkelsen
Odense, Stige Ø (13:00-14:10): Lille Lappedykker 170 FU, Sangsvane 110 FU, Hvinand 200 FU, Blishøne 1600 FU, Mosehornugle 1 OF. Dieter Maaszen
Fjordmarken (12:30): Hvinand 108 FU, Fjeldvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Ølund (10:45): Grågås 800 R. Ella Mikkelsen
Dørholm Bugt (10:30): Sangsvane 121 R. Ella Mikkelsen
Slambassinet (09:00-10:00): Ravn 2 R. Ella Mikkelsen
Bispeeng, Odense (08:50): Blå Kærhøg 1 FU hun. Ella Mikkelsen
Mågeøerne (obs. fra øerne) (08:00-09:40): Lysbuget Knortegås 90 R, Vandrefalk 1 R 2K, Strandskade 119 R. Michael Højgaard Hansen
Lindø Hoved (17:00): Mosehornugle 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteens enge (16:30-16:50): Blisgås 65 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Vandrefalk 1 R. Jens Bækkelund


         Tundrasædgæs - bemærk tynd hvid halestribe yderst

Fredag den 10. februar 2006.

Bækkehave (13.45): Sangsvane 14 R
Noret - Tåsinge (14.15): Fiskehejre 1 R, Tundrasædgås 2 R, Blisgås 2 R, Grågås 550 R, Gravand 2 R, Krikand 16 R
Ny Gesinge (14.00): Sangsvane 32 R, Silkehale 26 R
Strammelse (14.30): Sangsvane 220 R
Vejlen - Tåsinge (13.55): Blå Kærhøg 1 Hun-farvet R
Vejlen, Taasinge
(08.00): Lille skallesluger 2 Hun + 1 Han. Henrik Knudsen
Monnet, Taasinge
(16.15 - 17.45): Mosehornugle 2 R, Blå kærhøg 1 Hunfarvet + 1 Han, Fjeldvåge 2 R, Tårnfalk 2 R, Canadagås 70 R. Henrik Knudsen
Sortemosen, Lakkendrup
(16:00-17:00): Blå Kærhøg 1 R (Brun), Svaleklire 1 R, Sangsvane 82 R, Grågås 230 R, Krikand 20 R, Gråand 30 R, Stor Flagspætte 1 R. Hans Rytter
Bøllemosen, Egebjerg
: Sangsvane 20 R, Grågås 1 R. Hans Rytter
Sundet, Faaborg
(11:10-11:40): Våger åbne : Isfugl 1 FOU, Sjagger 5 FOU, Taffeland 170 R, Troldand 110 R, Gråand 40 FOU, Grågås 1 FOU, Blishøne 30 FOU, Knopsvane 56 FOU/R, Sølvmåge 60 R, Hættemåge 80 R, Svartbag 2 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Odense Havn, Midtermolen (10:00): Vandrefalk 1 FU (Slog en due ved siloerne). Henrik Mørup-Petersen
Fruens Bøge Skov (10:00-10:05): Ravn 1 R. Aage Wichmann
Mågeøerne (13:10): Lysbuget Knortegås 25 R (Min). Michael Højgård Hansen
Stegø (12:10): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Michael Højgård Hansen
Østereng, Bogense (11:10): Lysbuget Knortegås 1 FU (På såsæd). Michael Højgård Hansen


         Kortnæbbet gæs med Grågæs, Taasinge

Torsdag den 9. februar 2006.

Kogtvedvej, Svendborg (14:20): Silkehale 16 R + (16.30): Silkehale 40 + Spurvehøg 1 FU
Dronningemaden, Svendborg (14:10): Silkehale 36 R
Thurø Skole (08:50): Silkehale 32 R
Bækkehave, Taasinge
(15.35-16.00): Sangsvane 37 R, Kortnæbbet Gås 40 R, Blisgås 6 R, Grågås 405 R
Ny Gesinge, Taasinge
(16.15): Sangsvane 16 R, Kortnæbbet Gås 3 R, Grågås 60 R, Sjagger 500 FU
Vejlen, Taasinge
(16.05): Kortnæbbet Gås 2 R, Grågås 150 R
Taasinge
(08.35 - 16.15): Sangsvane 1059 R heraf 187 R JUV, Knopsvane 426 R, Grågås 1971 R, Kortnæbbet gås min. 46 R, Mørkbuget knortegås 25 R heraf 7 R JUV, Canadagås 22 R, Fjeldvåge 3 R, Blå kærhøg 1 R hunfarvet. Henrik Knudsen
Siø
(14.20 - 14.30): Grågås 302 R, Sangsvane 15 R heraf 5 R JUV, Vibe 2 R. Henrik Knudsen
Vejlen, Taasinge
: Isfugl 1 R. Poul Rasmussen
Nakkebølle:
Blisgås 22 R, Canadagås 21 R, Bramgås 1 R, Grågås 1200 R. Erik Ehmsen
Espe: Musvåge 1, Stor Flagspætte 1, Stillits 2, Spætmejse 1, Rødhals 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Faaborg Fjord
(10:00-10:45): Blå Kærhøg 1 FOU, Sjagger 100 V, Taffeland min 60 R, Stor Skallesluger 20 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Småstenskrog ved Odense Fjord (kraftigt højvande. Kl. 10.30 var vandstanden i fjorden + 109 centimer over Dansk Normal Nul !): Fiskehejre 1, Knopsvane 20, Gravand 8, Gråand 16, Pibeand 28, Spidsand 20, Blishøne 40, Rødben 8, Stor regnspove 8, Almindelig ryle 5, Hættemåge 14, Stormmåge 3. Kurt Due Johansen
Stegø, Bogense (11:00): Fjeldvåge 1 R. Jens Bækkelund
 


        Silkehale, Kogtvedvej Svendborg

Onsdag den 8. februar 2006.

Thurø (15.00): Ravn 1 HØ
Thurø:
Sangsvane 6 NØ. Arne Bruun
Christiansminde, Svendborg:
Grågås 22 NØ. Arne Bruun
Christiansminde, Svendborg:
Silkehale 38. Arne Bruun
Vejlen, Taasinge
(11.00 og 15.20): Isfugl 1 R. Poul Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning
(10:00-11:30): Gråand 600 R, Lille Skallesluger 23 FU, Havørn 1 R JUV (På isen). Ella Mikkelsen
Brændegård Sø (09:00-09:40): Havørn 1 R JUV, Ravn 3 OF. Ella Mikkelsen
Silke Å (08:45): Vandstær 1 FU. Ella Mikkelsen
Espe:
Ravn 2 OF, Halemejse 5 FU, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Faaborg Fjord
(10:00-11:00): Troldand min 1000 R/T, Hvinand 120 FOU, Taffeland min 60 R, Ederfugl min 50 FOU, Stor Skallesluger 20 FOU, Toppet Skallesluger min 30 FOU, Toppet Lappedykker 30 FOU, Lille Lappedykker min 60 FOU, Skarv 120 R/FOU, Svartbag min 30 R/FOU, Fiskehejre 2 R, Blå Kærhøg 1 FOU, Tårnfalk 1 FOU, Sanglærke 5 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Helnæs Made (13:55-16:40): Blå Kærhøg 2 FU (1 han, 1 hun), Fjeldvåge 1 R, Sjagger 120 FU. Ella Mikkelsen
Helnæs (13:45): Sangsvane 104 R. Ella Mikkelsen
Helnæs Bugt v. dæmningen (13:20): Troldand 1400 R, Havørn 1 R JUV, Blishøne 1400 R. Ella Mikkelsen
Tarup, v. Årslev (00:25): Skovhornugle 1 FU (Krydsende Rolighedsvej). Aino Faldborg, Martin Thomsen
Kirkendrup (14:30): Silkehale 53 R. Henrik Andersen


         Gråkrage fra matriklen

Tirsdag den 7. februar 2006.

Sundet, Svendborg (14.30 - 16.30): Troldand ca. 5000 OF, Silkehale 28 Ø, Lille Lappedykker 84 R, Toppet Lappedykker 32 R, Skarv 26 R, Knopsvane 66 R, Grågås 600 R, Gravand 5 R, Gråand 60 R, Ederfugl 120 R, Toppet Skallesluger 48 R, Stor Skallesluger 3 R, Strandskade 6 R, Svartbag 4 R
Bjergvej ved Ballen
(16:40): Sangsvane 228 R. Niels Andersen
Monnet
(16.00-17.45): Mosehornugle 5 R, Fjeldvåge 3 R, Blå kærhøg 3 Hunfarvet + 1 Han. Henrik Knudsen
Vornæs, Taasinge
: Ravn 2 OF. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Isfugl 1 R (ved våge ved dæmningen). Poul Rasmussen
Rødkilde v. Ulbølle
(13:00-14:30): Blå Kærhøg 1 R hun, Vindrossel 11 R, Ravn 1 R. Niels Bomholt
Øster Hæsinge:
Ringdue 1 (parringsflugt). Erik Ehmsen
Sundet, Faaborg
(11:00-12:00): Isfugl 1 FOU, Sanglærke 25 NØ, Hættemåge 80 R, Sølvmåge 50 R, Svartbag 3 R, Blishøne 30 FOU, Taffeland 10 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Espe: Både Sortmejse og Musvit er hørt synge i dag. Ellers næsten ingen fugle på foderpladsen i dag. Skyldes sikkert det milde vejr. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Kerteminde Fjord / Kertinge Nor: Havørn 1 juv rst på sten i fjorden (overgangen mellem de to fjorde), Fiskehejre 1, Sangsvane 97 græssende sæd, Knopsvane 60 græssende sæd, Gråand +, Gravand +, Stor skallesluger 131, Lille skallesluger 1 hun, Hvinand 200, Taffeland 10, Blishøne min. 1.000. Kurt Due Johansen
Kærby Fed: Grågås 460, Ringdue 50, Musvåge 1. Kurt Due Johansen
Våge syd for Tornø: Stor skallesluger 50. Kurt Due Johansen
Seden Strand: Lille lappedykker 200, Stor skallesluger 185, Lille skallesluger 22, Bjergand 1, Taffeland 460, Troldand 450, Hvinand ca. 1.000, Pibeand 300, Spidsand 80, Rødben 18, Almindelig ryle 70. Kurt Due Johansen
Stenløseskoven (17:00-17:10): Ravn 2 R. Mogens Elnif Thomsen
Lunde (13:55): Bjergirisk 120 R. Bente Christensen, Tim Hesselballe
Jersore (13:30): Kortnæbbet Gås 1 R, Blisgås 178 R. Bente Christensen, Tim Hesselballe
Nørreby, Nordfyn (11:15-12:05): Tundrasædgås 5 R, Ravn 2 R. Bente Christensen, Tim Hesselballe
Flyvesandet (09:15-11:15): Lysbuget Knortegås 1 R (Med 51 mørke), Havlit 25 R, Fløjlsand 70 R, Stor Regnspove 413 R, Skovhornugle 1 DØD (Hang med hovedet klemt fast i et hegn til stor fornøjelse for en Musvåge plus diverse kragefugle), Misteldrossel 2 R. Søren Gjaldbæk
Roerslev: Sædgås 31 R (Skov), Kortnæbbet Gås 1 R, Ravn 1 R. Søren Gjaldbæk
Lunde: Stillits 57 R, Tornirisk 8 R. Søren Gjaldbæk
Højrup: Sangsvane 214 R (200 ad, 14 unge), Bomlærke 1 R. Søren Gjaldbæk


         Jernspurv ved foderbrættet

Mandag den 6. februar 2006.

Svendborgsund v/ Iholm (16.00): Mørkbuget knortegås 2 FU, Svartbag 2 R, Ederfugl 2 R
Svendborg (foderbræt)
(9.00): Jernspurv 1, Ringdue 2, Dompap 2 Han + 2 Hun, Skovspurv 2, Gråspurv 1, Bogfinke 3, Solsort 6, Rødhals 1, Musvit 2, Blåmejse 1, Gråkrage 1.
Ulbølle: Silkehale 1 OF. Niels Bomholt
Bøjden Fiskerihavn/Lillebælt (10:20-11:45): Alk 1 T, Lomvie 1 T, Havlit 6 T, Sortand 1 T, Ederfugl 200 FOU, Toppet Lappedykker min 30 FOU, Gråand 80 FOU, Pibeand 20 FOU, Taffeland 10 R, Knopsvane 4 FOU, Fiskehejre 2 R, Rødben 6 FOU, Dobbeltbekkasin 2 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Espe: Musvåge 1, Allike 5, Gråkrage 2, Sjagger 2, Solsort 5, Stor Flagspætte 2 (han + hun), Dompap 2 (hanner), Grønirisk 50, Bogfinke 40, Spætmejse 1, Musvit 7, Blåmejse 2, Sumpmejse 2, Skovspurv 25, Rødhals 1, Gærdesmutte 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Ejbygade ved Vollsmose, Odense: Silkehale 45. Kurt Due Johansen
Odense SV (11:00): Grønirisk 150 R. Ella Mikkelsen
Skt. Klemens (15:00): Ravn 1 OF. Henrik K. Hansen
Skydebjerg, Årup (13:40): Snespurv 8 R (I vejkanten). Michael Mosebo Jensen


          Knopsvaner

Søndag den 5. februar 2006.

Svendborgsundbroen (13:30-13:35): Silkehale 30 R. Birte Sørensen, Flemming Byskov
Havet mellem Skarø og Drejø
(11:00-11:40): Toppet Skallesluger 1500 R. Michael Højgaard Hansen
Thurø Bund: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Ravn 1 HØ. Arne Bruun
Monnet, Taasinge (15.00 – 17.00): Mosehornugle 2, Fjeldvåge 2, Blå kærhøg 2 (brune). Camilla Strandberg
Monnet (14:00-16:00): Blå Kærhøg 5 R (2 hanner,3 brune. den ene han fangede rotte.), Fjeldvåge 3 R. Birte Sørensen, Flemming Byskov
Søby Strandvej v. Monnet (12:00-12:30): Dværgfalk 1 SØ. Henrik Jelling, Morten Kristiansen
Rudkøbing: Vandrefalk 1 R AD. Ole Goldschmidt
Ristinge Havn: Sædgås 2 R, Blisgås 55 R, Grågås 3120 R. Ole Goldschmidt
Ny Gesinge Tåsinge: Blå Kærhøg 1 R han (Set fra stuevinduet). Anne -Dorte Rasmussen, Poul Rasmussen
Hesselager: Blå Kærhøg 1 R (Brun). Poul Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning (15:50-16:00): Tundrasædgås 3 R, Havørn 2 R,  Sangsvane 9 R, Grågås 300 R, Stillits 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sollerup (14:15-15:25): Sumpmejse 8 R, Træløber 2 R, Grønsisken 80 R, Dompap 14 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Arreskov Sø: Havørn 2. Freddy S. Hansen
Brændegård Sø: Fiskehejre 1 R, Musvåge 8 R, Krage 60 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Espe: Sjagger 8, Solsort 7, Stor Flagspætte 2 (han + hun), Husskade 1, Dompap 2 (han + hun), Grønirisk 40, Bogfinke 30, Kvækerfinke 1, Spætmejse 2, Musvit 12, Blåmejse 2, Sumpmejse 2, Sortmejse 1, Skovspurv 25, Rødhals 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Bøjden Nor: Blå Kærhøg 1 han AD FU. Freddy S. Hansen
Gudbjerg (13:00): Ravn 5 R. Leif Bisschop-Larsen
Gammel Dyrehave m.m., Ørbæk: Stor Tornskade 1 R. Per Rasmussen
Kertinge Nor (15:00-15:30): Havørn 1 R JUV (Jagede blishøns i det åbne vand ved Snekkeled). Ivan Sejer Beck
Klintebjerg Havn (15:00-15:30): Pibeand 175 R, Krikand 150 R, Gråand 450 R, Spidsand 28 R, Hvinand 225 R, Stor Skallesluger 56 R, Blishøne 1200 R. Gregers Johannesen
Kørupvej, 100 m S for gården (11:00-11:30): Sædgås 31 FU (Skovsædgæs). Henrik Andersen, Ole H. Scharff
Hofmansgave (11:00): Bomlærke 23 R. Kresten Madsen
Dalene, Bederslev (10:30-11:00): Ravn 2 OF, Gulspurv 45 R. Henrik Andersen, Ole H. Scharff
Odense Å, Dalum Papirfabrik (16:45): Vandstær 1 FU. Ella Mikkelsen
Odense Å, Ejby Mølle (15:35): Grønbenet Rørhøne 13 FU, Vandstær 1 FU. Ella Mikkelsen
Odense, Toldbodgade (13:45): Silkehale 110 FU. Dieter Maaszen
Odense SV (13:45): Silkehale 31 R. Ella Mikkelsen
Odense, Stige Ø (11:40-13:00): Lille Lappedykker 130 FU, Hvinand 120 FU, Stor Skallesluger 95 FU, Blishøne 1600 FU,  Pibeand 140 FU, Spidsand 10 FU, Troldand 600 FU, Bjergirisk 60 OF. Dieter Maaszen
Tarup, Odense (11:30-13:30): Grønirisk 75 R, Dompap 17 R. Anders Myrtue
Beldringe, Bladstrupvej (10:00): Tornirisk 35 R. Henrik Andersen, Ole H. Scharff
Odense ådal ved Skt klemens (09:00): Ravn 6 (Højlydt flyveopvisning i 15 min. Trak derefter mod Bellinge),  Gråand 30 R, Spurvehøg 2 FU, Hættemåge 10 R, Stor Flagspætte 3 R, Musvit 12 , Husskade 20 R, Råge 40, Gråkrage 14, Grønirisk 32 R. Kell Grønborg
Flyvesandet (13:30-16:00): Sortand 125 FU (+), Almindelig Ryle 300 R (+), Stor Regnspove 289 FU, Skovhornugle 1 R, Misteldrossel 1 R. Henrik Andersen, Ole H. Scharff
Æbelø Holm (14:00): Blå Kærhøg 1 R (Brun), Fjeldvåge 1 R, Strandskade 90 R. Jens Bækkelund
Vaden ved Lindøhoved (14:00): Stor Regnspove 110 R. Jens Bækkelund
Fogense enge (17:00): Mosehornugle 2 FU. Jens Bækkelund


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 25/1-06:
                        Sløruglen på glatis
                       
Jagten har udryddet havfugle i Vestgrønland


         Bjerglærke Monnet

Lørdag den 4. februar 2006.

Kogtvedvej, Svendborg: Silkehale 26 R
Landet, Taasinge:
Sangsvane 90 R
Monnet, Taasinge
(16.00-17.50): Blå Kærhøg 4 FU, Musvåge 2 R, Fjeldvåge 3 FU, Vandrefalk 1 Ø, Mosehornugle 3, Bjergirisk 75 FU (Før solen gik ned kun en mosehorn. Men pludselig 3 på vingerne i kort tid og et stykke efter solnedgang. Det var der, at Sigurd fandt ud af, at hans minikikkert var røget ud af lommen. Skulle du høre om nogen, der finder sådan en derude, så kender vi en ejermand). Arne Bruun
Monnet, Taasinge
(11.30 - 13.00): Knopsvane 130 R, Grågås 90 R, Canadagås 38 R, Mørkbuget Knortegås 16 R, Gravand 22 R, Pibeand 80 R, Gråand 250 R, Ederfugl 400 R, Hvinand 400 R, Toppet Skallesluger 60 R, Stor Skallesluger 80 R, Blå Kærhøg 2 Hun-farvet FU, Blå Kærhøg 1 han FU, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 4 R, Tårnfalk 3 R, Blishøne 80 R, Stor Regnspove 2 R, Mosehornugle 1, Sanglærke 2 R, Bjerglærke 2 R, Engpiber 3 R, Bjergirisk 70 R, Hare 3 R
Monnet, Taasinge:
Blå Kærhøg 1 han FU, Blå Kærhøg 3 Hun-farvet FU, Musvåge 2 FU, Fjeldvåge 2 FU, Mosehornugle 6 FU, Sanglærke 4 OvF, Bjergirisk 40 R. Gerner Majlandt
Monnet - Skovballe
(14:00-16:00): Blå Kærhøg 5 FU (Brune), Fjeldvåge 3 FU, Bjergirisk 150 R. EM, Leif Bisschop-Larsen
Monnet, Taasinge
(12:40-16:40): Canadagås 38 OF, Blå Kærhøg 4 FU (3 hunfarv. + 1 han), Fjeldvåge 2 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Bjerreby, Tåsinge
(12:30): Sjagger 150 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Snage Strand:
Hvinand 200 R, Lille Skallesluger 130 R, Blå Kærhøg 1 R JUV hun. Ole Goldschmidt
Rudkøbing:
Vandrefalk 1 R AD. Ole Goldschmidt
Ristinge Havn:
Sædgås 2 R, Blisgås 55 R, Grågås 3120 R. Ole Goldschmidt
Ristinge Hale:
Lysbuget Knortegås 1 R. Ole Goldschmidt
Påø:
Blå Kærhøg 1 R AD han. Ole Goldschmidt
Magleby Nor:
Tundrasædgås 11 R, Kortnæbbet Gås 1 R, Blisgås 4 R, Grågås 2120 R. Ole Goldschmidt
Longelse:
Sangsvane 446 R, Sædgås 1 R, Tundrasædgås 16 R, Kortnæbbet Gås 1 R, Grågås 1435 R, Canadagås 58 R, Bramgås 5 R, Sortkrage 9 R. Ole Goldschmidt
Humble Rene:
Sangsvane 170 R. Ole Goldschmidt
Fårevejle:
Sangsvane 223 R, Grågås 850 R, Blå Kærhøg 2 R JUV hun. Ole Goldschmidt
Egebjerg:
Ravn 2 OF. Niels Andersen
Nakkebølle
(11:45-12:45): Havørn 1 R. Niels Bomholt
Kidholm ved Nab
(11:30): Fjeldvåge 1 R. Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning:
Havørn 1 R. Niels Bomholt
Nakkebølle Sanatorium:
Fiskehejre 1 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 OF, Ringdue 1100 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 3 R, Fuglekonge 2 R, Musvit 1 R. Niels Bomholt
Silkeå, Korinth
(10:20-10:35): Vandstær 1 R. Gunnar Jørgensen
Gultved, Midtfyn (09:49): Stor Tornskade 1 Ø. Hans Rytter
Espe: Musvåge 2, Dompap 2 (han + hun), Træløber 1, Stor Flagspætte 1 hun, Grønirisk 15, Bogfinke 10, Spætmejse 2, Musvit 10, Blåmejse 2, Sumpmejse 1, Sortmejse 1, Gråspurv 1, Skovspurv 10, Solsort 4, Ringdue 2, Allike 15, Gråkrage 3, Råge 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Odense, Stige Ø (14:05-15:05): Lille Lappedykker 140 FU, Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Fjeldvåge 1 FU, Blishøne 1200 FU. Dieter Maaszen
Stige Ø, Odense: Lille Lappedykker 53 FU, Gravand 1 R, Stor Skallesluger 4 R, Blå Kærhøg 1 Hun-farvet FU, Musvåge 2 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Rødben 1 R. Leif Schack-Nielsen
Odense Å, Brobyværk (13:00): Vandstær 1 R. Peder Blommegård
Fyns Hoved: Pibeand 21 R, Strandskade 42 R, Stor Regnspove 28 R, Rødben 20 R, Bjergirisk 14 FU, Snespurv 35 R. Leif Schack-Nielsen
Salby, Kerteminde: Sangsvane 100 R. Leif Schack-Nielsen


  Mosehornugle i rimfrost.     Foto: Erik Thomsen

Fredag den 3. februar 2006.

Vejlen, Taasinge (14.45-15.15): Toppet Lappedykker 16 R (Ph), Grågås 250 R, Mørkbuget Knortegås 44 R, Ederfugl 120 R (Ph), Hvinand 600 R (Ph), Toppet Skallesluger 60 R (Ph), Stor Flagspætte 1 HØ, Sjagger 50 R, Skægmejse 1 R
Monnet, Taasinge
(16.45-17.50): Sangsvane 40, Canadagås 34 Trækkende mod sydvest til overnatning, Blå Kærhøg 2 FU, Dværgfalk 1 R, Mosehornugle 6 FU, Bjergirisk 25 OF. Michael Bjerregaard
Siø:
Grågås 510 R, Hvinand 300 R, Blishøne 2400 R, Mosehornugle 1 R. Ole Goldschmidt
Ulbølle: Silkehale 21 R. Michael Bjerregaard
Karlsmosen, Egeskov
(16.15-17.00): Fiskehejre 1 R, Knarand 1 han R, Krikand 10 R, Gråand 140 R, Musvåge 1 R, Blishøne 12 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Gærdesmutte 1 R. Hans Rytter
Bøjden Nor
(16:00-16:50): Mosehornugle 1 FOU, Bjergirisk 10 FOU, Grågås 67 R ( på isen ), Havlit min 4 FOU ( på havet ). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Faaborg Fjord
(10:15-11:15): Isfugl 1 FOU, Grønirisk 20 R, Stillits 20 FOU, Hvinand 300 FOU, Troldand 1300 R, Taffeland 30 R, Ederfugl min 100 FOU, Stor Skallesluger min 20 FOU, Toppet Skallesluger 50 FOU, Lille Lappedykker min 70 FOU, Skarv 50 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg (11:15-11:30): Isfugl 1 FOU, Sjagger 25 FOU, Vindrossel 5 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Helnæs Made: Ederfugl 2000, Bjergand 20.000, Blå Kærhøg 2 FU, Fjeldvåge 1, Tårnfalk 1, Mosehornugle 5. Bent Carstensen
Odense Å ved skovsøen (13:10-13:40): Mandarinand 5 R, Grønbenet Rørhøne 21 R, Skovskade 5 R. John Kirema Jørstrøm
Sandagergård, Bogense (13:50): Blå Kærhøg 1 FU han. Jens Bækkelund


       Bjerglærker på plads

Torsdag den 2. februar 2006.

Dronningemaen, Svendborg (morgenobs): Silkehale 105. Arne Bruun
Monnet, Taasinge
(7.55- 09.00): Fjeldvåge 3 R, Blå kærhøg 2 R, Bjergirisk 70 R, Canadagås 85 R. Henrik Knudsen
Monnet, Taasinge (09:30-12:15): Blå Kærhøg 4 FU (2 han + 2 brune fugle), Fjeldvåge 2 FU, Sjagger 150 FU, Bjergirisk 100 FU,  Fiskehejre 1 R, Knopsvane 20 R, Sangsvane 2 OF, Gravand 1 R, Pibeand 25 R, Krikand 3 R, Gråand 15 R, Toppet Skallesluger 10 OF, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 70 R, Stor Regnspove 15 R, Rødben 1 OF, Hættemåge 20 R, Sanglærke 12 OF, Engpiber 75 FU, Solsort 1 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Allike 10 OF, Gråkrage 20 R, Gråspurv 1 R, Bjergirisk 100 FU. Flemming Byskov, Gunnar Jørgensen
Monnet, Taasinge (15.00 - 16.15): Blå Kærhøg 4 Hun-farvet F, Blå Kærhøg 1 han FU, Fjeldvåge 2 R, Tårnfalk 2 R, Stor Regnspove 8 R, Mosehornugle 2 R, Bjerglærke 2 FU, Engpiber 8 R, Sjagger 60 R, Bjergirisk 90 R
Monnet, Taasinge (15.30-17.30): Blå Kærhøg 2 FU (Brun), Fjeldvåge 2 FU, Mosehornugle 5 FU, Bjergirisk 70 R. Knud Mortensen
Monnet (13:45-15:30): Blå Kærhøg 2 R (brune), Fjeldvåge 1 R, Mosehornugle 1 R, Sjagger 200 R. Mogens Elnif Thomsen
       Mosehornugle ved Monnet
Stjovl, Taasinge (14.48-14.55): Sangsvane 192 R, Sjagger 150 R
Stjovl, Taasinge (09.05-09.20): Sangsvane250 R, Tundrasædgås 5 R. Henrik Knudsen
Strammelse
: Silkehale 33 R. Poul Rasmussen
Ny Gesinge: Blå Kærhøg 2 R (Brune). Poul Rasmussen
Marker ved Skovballe, Taasinge
(16:00-16:05): Sangsvane 110 FU. Mogens Elnif Thomsen
Vornæs, Taasinge
(13:15): Vandrefalk 1 FU (Jagende sjaggere), Grågås 2 R. Flemming Byskov, Gunnar Jørgensen
Søren Lolks Vej, Taasinge
(13:00): Blå Kærhøg 1 FU (Brun fugl), Fjeldvåge 1 FU. Flemming Byskov, Gunnar Jørgensen
Stævningen, Snarup, Tange
(09:00): Ravn 1 R. Flemming Byskov, Gunnar Jørgensen
Silke å
(09:50): Vandstær 1 FU. Kell Grønborg
Espe: Husskade 1, Allike 15 OF, Stor Flagspætte 1, Dompap 2, Sortmejse 1, Spærmejse 2, Sumpmejse 2, Musvit 6, Blåmejse 2, Bogfinke 4, Grønirisk 5, Solsort 4. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Stævningen, Ryslinge: Ravn 1 R. Gunnar Jørgensen
Horne land, Egsgyden (09:10): Blå Kærhøg 1 FU han. Kell Grønborg
Brændegård sø: Ravn 2 NV. Kell Grønborg
Arreskov sø, ved slottet: Sjagger 130 R. Kell Grønborg
Dyreborg/Knold Nor/Dyreborgvej (10:00-10:40): Strandskade 1 R, Rødben 1 FOU, Stor Regnspove 3 FOU, Gravand 4 FOU, Gråand 30 FOU, Hvinand 30 FOU, Lille Lappedykker 70 FOU, Stillits 30 FOU ( på mark ), Sanglærke 90 R, Musvåge 4 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg (11:15-11:30): Isfugl 1 FOU, Engpiber 1 R, Knopsvane 10 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Amtsgården, Odense: Silkehale 45. Kurt Due Johansen
Odense Å , Brobyværk
(11:00): Vandstær 2 FU (Den ene ringmærket med 3 ringe: højre rød + hvid, venstre rød ring). Kell Grønborg
Odense, Munkerisvej (08:00): Silkehale 45 R. Helle Hjorth
Agernæs Flak (10:45-11:45): Strandhjejle 2 FU, Almindelig Ryle 1500 FU, Stor Regnspove 350 FU. Michael Højgaard Hansen
Gyldenstens marker (10:20): Grågås 900 R. Michael Højgaard Hansen
Strandsøer & Eng v/St.Stegø, Bogense: Blå Kærhøg 1 Hun-farvet. Jens Bækkelund


         Blå kærhøg Han, Monnet

Onsdag den 1. februar 2006.

Monnet, Tåsinge (12:00-15:20): Blå Kærhøg 3 FU (Brun), Blå Kærhøg 1 FU han, Fjeldvåge 2 FU, Mosehornugle 1 R, Sjagger 150 FU, Bjergirisk 150 FU, Snespurv 18 FU. Peder Rasmussen, Torben Møller
Skovballevej, Tåsinge (11:15): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Peder Rasmussen, Torben Møller
Ny Gesinge: Blå Kærhøg 1 R han. Anne-Dorte Rasmussen, Poul Rasmussen
Ollerup
: Silkehale 35 R. Poul Rasmussen
Mullerup Skov
(16:25): Træløber 1 FU, Ravn 2 R. Torben Møller
Silke å
: Vandstær 1 FU. Poul Rasmussen
Hågerup: Ravn 1 OF. Poul Rasmussen
Sundet, Faaborg
(10:25): Rørdrum 1 R (Fløj op fra Rislebækken i Prices have og landede i rørene ud for Enghaveskolen.). Lars Bonne Rasmussen
Holstenshuus (9:30-10:30): Duehøg 2 hun ( Revirflugt. Set sammen ), Musvåge 7 FOU, Stor Tornskade 1 FOU, Ravn 2 R, Spætmejse 3 SY, Dompap min 5 SY, Grønsisken 20 T, Bog/Kvækerfinke 50 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Espe: Halemejse 5, Sortmejse 1, Sumpmejse 2, Blåmejse 2, Musvit 10, Spætmejse 2, Skovspurv 12, Bogfinke 10, Grønirisk 5, Solsort 8, Rødhals 1, Gråkrage 3. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Seden Strand: Stor skallesluger 216, Lille skallesluger 12 (set fra Småstenskrog), Troldand 220, Taffeland 380, Bjergand 3, Pibeand 300, Kurt Due Johansen
Odense fjord set fra Slambassinet (12:45-15:15): Lille Skallesluger 7 R, Blå Kærhøg 1 FU, Fjeldvåge 1 FU (Slog efter fasan). Henrik K. Hansen
Carsten Hauchs Vænge, Odense (16:15): Silkehale 56 R. Søren Gjaldbæk
Harritslevgård (09:30): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Jens Bækkelund
Lillebælt, Snævringen: Lille Lappedykker 9 R, Skarv 33 R, Islandsk Rødben 1 R. Jens Jacob


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk