Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!        [ Turkalender ][Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

 
  [NETOP NU]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007]

UGE 5. - 9. ( 1. februar - 28. februar 2007).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:23 

Via [DofCall] [De sidste 100] 

        Stillits         Foto: Erik Thomsen

Onsdag den 28. februar 2007.

Thurø By, Dæmningen: Lille Lappedykker 22 R
Vornæs Skov, Taasinge
(08:15): Ringdue 1500 R. Poul Rasmussen
Bækkehave,  Taasinge
: Sjagger 400 R
Noret, Taasinge
: Knopsvane 26 R, Grågås 200 R, Krikand 60 R, Gråand 28 R, Skeand 2 han R, Blishøne 90 R, Strandskade 2 R, Vibe 4 R
Vejlen, Taasinge
: Musvåge 1 R, Ringdue 200 R, Sangsvane 6 R + 1 død AD, Grågås 90 R, Gravand 4 R, Gråand 8 R, Taffeland 24 R, Troldand 120 R, Stor Skallesluger 2 R, Blishøne 12 R, Vibe 9 R, Blåmejse 2 R, Rørspurv 1 R
Lindkær, Ravnholt:
Havørn 1 R, Musvåge 2 R, Ravn 5 OF, Vibe 8 R, Troldand 10, Grågås 20. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Espe:
Blå Kærhøg 1 brun, Musvåge 1, Stillits 15. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Hesselagergård, voldgraven
: Stor skallesluger 1 HAN + 1 HUN. Poul Brugs
Svanninge Bakker (9:30-10:30): Grønspætte 1 han FOU/SY, Dompap 5 SY, Grønsisken 20 FOU, Bogfinke 10 FOU, Gulspurv 3 SY, Sanglærke 10 T, Stær 4 R, Ringdue 20 FOU, Musvit 10 FOU, Blåmejse 5 FOU, Sumpmejse 2 SY, Fuglekonge 10 FOU, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 5 FOU, Musvåge 2 FOU, Grågås 2 FOU ( eng ), Hættemåge 50 R ( eng ), Sølvmåge 5 R ( eng ), Skarv 1 T.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Sundet, Faaborg (10:45-11:30): Isfugl 1 FOU, Dobbeltbekkasin 1 R, Bjergand min 55 R, Skeand 4 R, Lille Lappedykker 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Enge v/Grubbe Mølle (9:10-9:20): Pibeand 130 FOU, Gravand 3 FOU, Gråand 15 FOU, Grågås 16 FOU, Knopsvane 7 FOU, Blishøne 5 FOU, Hættemåge 30 FOU, Stormmåge 5 FOU, Gulspurv 1 SY, Gråkrage 2 FOU, Tårnfalk 1 FOU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Geels Å, Munkebo: Fiskehejre 2 R, Pibeand 400 R, Knarand 14 R, Krikand 50 R, Gråand 10 R, Spidsand 6 R, Tårnfalk 1 R, Korttået Træløber 1 R, Gulspurv 5 R. Kurt Due Johansen
Odense, Højstrup Øvelsesplads (06:45-07:12): Husskade 138 FU (Overnatningstræ). Dieter Maaszen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 23/2-07:                    
                   Ørnens Dag over hele landet d. 25. februar
                   Kongeørnen breder sig i Danmark
                   Masser af mejser på rejser
                   Svale overvintrer i en svinestald 


         Allike ved Faaborg havn

Tirsdag den 27. februar 2007.

Noret Tåsinge: Knarand 2 R, Krikand 210 R. Poul Rasmussen
Vejlen, Taasinge
(08:10): Isfugl 1 R. Poul Rasmussen
Strammelse, Taasinge
: Silkehale 12. Poul Rasmussen
Ollerup
: Grågås 350 R
Mullerup Skov, Gudme
: Musvåge 3 OF, Sjagger 175 OF, Sjagger 225 R, Fuglekonge 1 FU, Spætmejse 2 FU, Ravn 2 KA, Kvækerfinke 10 FU, Grønirisk 12 FU, Stillits 18 FU, Grønsisken 21 FU, Dompap 8 FU. Torben Møller
Mullerup Slot + Sø
: Troldand 9 hun R, Troldand 9 han R, Stor Skallesluger 1 hun R, Stor Skallesluger 1 han R, Sumpmejse 5 FU, Husskade 2 OF, Allike 8 OF. Torben Møller
Karlsmosen, Egeskov
: Hjejle 150 FU. Eskild Nielsen
Espe
: Musvåge 1, Tårnfalk 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Fiskerup Skov
(14:45-16:00): Træløber 1 R, Ravn 2 OF,  Spurvehøg 1 FU, Musvåge 3 R, Ringdue 30 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 R, Fuglekonge 1 R, Sumpmejse 3 R, Sortmejse 2 R, Blåmejse 9 R, Musvit 12 R, Skovskade 1 R, Bogfinke 26 R, Kvækerfinke 15 R, Grønsisken 25 R. Niels Bomholt
Brahetrolleborg Gods
: Tårnfalk 1 FU, Blishøne 30 R, Vibe 40 R
Brydegård Mose
: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Gråand 8 R
Bøjden Færgehavn + havet syd for
: Ederfugl 80 NNØ, Toppet Skallesluger 2 NNØ
Bøjden Nor
: Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Sangsvane 2 R, Grågås 34 R, Pibeand 18 R, Gråand 14 R, Taffeland 40 R, Troldand 500 R, Bjergand 900 R, Hvinand 2 R, Blishøne 30 R, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 4 R, Hættemåge 8 R, Sølvmåge 12 R, Sanglærke 2 NNØ
Helnæs Made
: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Grågås 60 R, Gravand 36 R, Pibeand 110 R, Krikand 30 R, Gråand 12 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 4 R, Hjejle 200 R, Vibe 300 R, Almindelig Ryle 40 R, Ringdue 1 R, Sanglærke 12 R, Sanglærke 6 N, Engpiber 18 R, Rødhals 1 R, Sjagger 90 R, Misteldrossel 1 R, Husskade 4 R, Gråkrage 30 R, Stær 40 R, Hare 1 R
Helnæs, Halen
: Ederfugl 100 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 200 R, Strandskade 6 R, Almindelig Ryle 1 R, Rødben 32 R
Helnæs, havet ud for Maden
: Ederfugl 120 R, Sortand 40 R
Horne Mølleå Enge, Faaborg
: Grågås 6 R, Gravand 18 R, Pibeand 30 R, Krikand 30 R, Gråand 8 R,
Vibe 150 R, Hættemåge 20 R, Sanglærke 60 R, Gråkrage 12 R, Rådyr 4 R
Sundet, Faaborg
: Krikand 10 FU. Per D Poulsen
Knold Nor ( Dyreborg ) (10:00-11:00): Strandskade 15 FOU, Rødben 1 R, Gravand 4 FOU, Gråand 10 FOU, Ederfugl 20 FOU ( på havet ), Knopsvane 2 R, Blishøne 80 FOU, Lille Lappedykker min 10 FOU, Skarv 10 R, Hættemåge 40 FOU, Sølvmåge 10 FOU, Svatbag 5 R, Engpiber 2 R, Sanglærke 10 SY/T, Grønirisk 10 FOU, Solsort 3 FOU, Musvit 5 FOU, Musvåge 1 FOU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Odense å fra Munke Mose til Skovsøen (13:00-14:00): Mandarinand 12 R, Grønbenet Rørhøne 54 R, Træløber 2 R. Mogens Elnif Thomsen
Bogense
: Isfugl 2 R (Kom forbi netop som vi var ved at færdiggøre de 2 nye isfuglekasser ved Vestre Pumpestation sammen med Horst Boedler). Michael Højgaard Hansen


       Ederfugl Han

Mandag den 26. februar 2007.

Neergårdsmindeskoven, Thurø: Stor Flagspætte 1 HØ, Spætmejse 1 HØ, Råge 40 R
Svendborgsund v/ Iholm
: Lille Lappedykker 8 R, Knopsvane 8 R, Gravand 2 R, Ederfugl 24 han R, Ederfugl 22 hun R, Hvinand 16 han R, Hvinand 17 hun R, Toppet Skallesluger 4 R, Blishøne 200 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 16 R, Svartbag 2 R
Thurø By, dæmningen
: Lille Lappedykker 24 R
Noret, Taasinge
: Blisgås 45 R. Henrik Knudsen
Egeskov, Holmehusvej
: Stor tornskade 1 R. Henrik Knudsen
Neverkær ved Aarup
(07:35): Vibe 300 OF. Niels Andersen
Lindkær v/Ravnholt
: Knopsvane 2 R, Grågås 15 R, Gråand 27 R, Troldand 12 R, Havørn 1 IMM R, Musvåge 1 R, Vibe 11 R, Dådyr 19, Rådyr 3. Peder Rasmussen
Brænderup / Gudbjerg
(10:40): Vibe 76 R, Sangsvane 3 AD + 2 JUV. Hellen og Jan Nielsen
Gudbjerg Skov/Højbjerg
: Sangsvane 3 R, Musvåge 2 R, Agerhøne 8 FU, Storspove 18 OF, Måge sp. 215 R, Ringdue 536 OF, Stor Flagspætte 2 SY, Sanglærke 10 SY, Sjagger 36 FU, Spætmejse 4 SY, Ravn 2 OF, Kragefugl sp. 82 R, Stillits 24 R, Dompap 12 R, Gulspurv 4 SY. Torben Møller
Mullerup Skov
: Musvåge 1 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Jernspurv 1 R, Rødhals 2 FU, Sumpmejse 8 FU, Sortmejse 3 FU, Træløber 1 FU, Ravn 1 OF, Skovspurv 20 FU, Stillits 8 FU, Dompap 8 FU, Gulspurv 2 SY. Torben Møller
Sortemosen, Gudme
: Hættemåge 200 Vinterdragt R. Per Damsgaard-Sørensen
Karlsmosen, Egeskov
: Havørn 1 FU. Eskild Nielsen
Sundet, Faaborg (11:00-11:50): Dobbeltbekkasin min 5 R, Lille Skallesluger 3 FU, Bjergand min 45 R, Skeand 3 FU, Knarand 3 FU, Krikand 3 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 R.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sønderhjørne ( Horne Land ) (9:50-10:15): Ederfugl 500 FU/R, Havlit 5 R, Skarv 20 R, Svartbag 1 R, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 1 FU, Gulspurv 10 R, Sanglærke 25 T/SY, Dompap 3 SY, Grønsisken 20 FU, Bogfinke 10 SY, Grønirisk 10 FU, Stor Flagspætte 1 SY, Spætmejse 2 SY, Musvåge 2 R.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Bispeenge, Odense: Stillits 4 FU. Gunhild Brink
Odense, Højstrup Øvelsesplads (06:50-07:15): Husskade 132 OF (Overnatningstræ). Kurt Gamborg Holm, Dieter Maaszen
Dræby Fed, Munkebo: Knopsvane 20 R, Sangsvane 250 R, Grågås 180 R, Husskade 2 R, Råge 30 R. Kurt Due Johansen
Geels Å, Munkebo: Fiskehejre 1 R, Grågås 10 R, Pibeand 280 R, Krikand 50 R, Vibe 45 R. Kurt Due Johansen
Fredskoven, Bogense (14:30): Grønsisken 150 FU, Spætmejse 3 R. Michael Højgaard Hansen
Bogense, Marinastranden (13:30): Mosehornugle 1 OF,  Musvåge (13:30) 1 OF, Tårnfalk (13:30) 1 FU. Horst Boedler, Ole Runge, Michael Højgaard Hansen


     Snespurv sydmolen Knudshoved færgehavn

Søndag den 25. februar 2007.

Karlsmosen, Egeskov: Lille Lappedykker 1 HØ, Skarv 3 R, Knopsvane 4 R, Grågås 4 R, Gravand 8 R, Pibeand 34 FU, Krikand 25 R, Taffeland 10 R, Troldand 12 R, Rød Glente 1 NØ, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 Ø, Blishøne 35 FU, Hjejle 60 R, Vibe 190 R. Arne Bruun
Espe
: Rød Glente 1 . Erik Petersen, Bent Staugaard.
Espe
: Sangsvane 2 AD R, Sangsvane 6 JUV R, Grågås 125 R, Gravand 5 R, Stor Skallesluger 5 R, Blishøne 1 R, Hættemåge 1 FU, Stormmåge 14 FU, Sølvmåge 6 JUV R, Ringdue 2 OF, Sanglærke 3 OF, Gærdesmutte 1 HØ, Solsort 5 R, Sjagger 7 OF, Blåmejse 3 FU, Musvit 4 FU, Husskade 2 OF, Allike 80 OF, Råge 20 FU, Gråkrage 5 OF, Bogfinke 1 R, Grønirisk 7 R, Dompap 4 R, Gulspurv 3 R. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø
(09:30-11:30): Knarand 4 R, Lille Skallesluger 5 R, Sjagger 125 FU, Skarv 22 R, Fiskehejre 14 R, Sangsvane 5 R, Grågås 200 R, Gravand 2 R, Krikand 33 R, Gråand 78 R, Taffeland 2 R, Troldand 12 R, Hvinand 10 R, Stor Skallesluger 26 FU, Musvåge 3 R, Fasan 7 R, Blishøne 3 R, Vibe 1 OF, Vibe 2 R, Sølvmåge 13 R, Svartbag 2 R, Ringdue 85 OF, Stor Flagspætte 2 HØ, Sanglærke 2 HØ, Gærdesmutte 1 HØ, Solsort 2 R, Halemejse 6 R, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 2 FU, Allike 4 R, Gråkrage 2 HØ, Gulspurv 1 HØ. Gunnar Jørgensen
Knudshoved Færgehavn
: Toppet Lappedykker 5 FU, Skarv 30 R, Ederfugl 30 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Lomvie 4 S, Søkonge 1 FU, Husskade 2 R, Grønsisken 90 FU, Dompap 2 R, Snespurv 2 FU
Slipshavn Skov
: Stor Flagspætte 3 R, Spætmejse 1 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 3 R, Grønsisken 2 R
Østerøsø - Knudshoved
: Fiskehejre 2 R, Gravand 4 R, Gråand 6 R, Troldand 30 R
Odense, Højstrup Øvelsesplads
(06:55-07:25): Husskade 131 OF (Overnatningstræ). Dieter Maaszen
Bispeenge, Odense: Skarv 4 R, Gravand 6 FU, Pibeand 42 FU, Krikand 71 FU, Blishøne 86 FU, Vibe 11 R, Dobbeltbekkasin 1 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 6 R, Husskade 9 R, Grønsisken 26 R, Rørspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Stenløseskoven, Odense (14:30): Træløber 2 R. Mogens Elnif Thomsen
Odense Fjord (obs fra Klintebjerg Havn) (13:55-14:25): Gråand 825 R. Gregers Johannesen
Ølundgaard Inddæmning (13:05-13:40): Pibeand 210 R, Knarand 1 R. Gregers Johannesen
Fønsvang (16:00): Sædgås 61 R. Lars Lindskrog Christiansen

      Tejst ved Sprogø

Vaden v. Lindøhoved (16:30): Stor Regnspove 130 R. Jens Bækkelund
Jersore (16:30): Blisgås 265 FU, Bramgås 1 FU. Jens Bækkelund
Fogense enge (09:30-10:30): Lysbuget Knortegås 62 FU. Jens Bækkelund

     Blisgæs ved Jersore               Foto: Erik Thomsen


      Musvit ved foderplads

Lørdag den 24. februar 2007.

Svendborg, Foderplads: Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 1 han FU, Solsort 1 hun FU, Bogfinke 3 han FU, Bogfinke 2 hun FU
Svendborgsund v/ Iholm
: Lille Lappedykker 22 R, Skarv 12 R, Fiskehejre 8 R, Ederfugl 60 R, Hvinand 16 R, Blishøne 150 R, Strandskade 1 R, Almindelig Ryle 6 R, Rødben 1 R, Svartbag 2 R
Siø
(09:30-10:00): Grågås 824 R. Ella Mikkelsen
Ulbølle
: Munk 1 FU AD Han . Dorthe Kramme
Vester Aaby
: Stormmåge 60 R
Espe
: Stillits 15, Kvækerfinke 1, Bogfinke 10, Stor Flagspætte 1 han, Sumpmejse 2, Musvit 2, Blåmejse 2, Rødhals 2, Skovspurv 15, Allike 25, Råge 75, Husskade 4, Solsort 8. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Brahetrolleborg, Hellemose
: Blishøne 50 R, Vibe 40 R, Stær 20 R
Brændegård Sø: Grågås 80 R, Musvåge 2 R, Ringdue 300 R
Snarup: Sjagger 40 R
Sollerup, Arreskov Sø: Rørdrum 1 HØ, Grågås 30 R, Hvinand 1 R, Lille Skallesluger 9 hun R, Lille Skallesluger 6 han R, Grønsisken 6 R, Lille Gråsisken 2 R
Svanninge Bakker: Stor Flagspætte 1 R, Jernspurv 1 FU, Halemejse 1 R, Sumpmejse 4 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 8 FU, Bogfinke 6 han FU, Bogfinke 4 hun FU, Grønirisk 3 FU, Dompap 2 FU
Bagenkop Havn: Skarv 65 R (Grøn 3J5 + grøn TV8 + rød JV5 aflæst), Svartbag 90 R, Skærpiber 3 R. Jacob Sterup
Hedevejens Pyt, Sydlangeland: Gråand 2 han R, Gråand 2 hun R, Blishøne 16 R. Jacob Sterup
Keldsnor: Skarv 16 R, Gravand 8 R, Spidsand 2 han R, Spidsand 2 hun R, Strandskade 2 R. Jacob Sterup
Siø: Grågås 300 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 67 FU. Jacob Sterup
Søndersø (v. rundkørsel)
(09:45): Stillits 100 FU. Michael Højgaard Hansen
Bogense Havn: Stor Præstekrave 13 R, Skærpiber 1 R. Jens Bækkelund
Fogense Enge (Lillestrand), Bogense: Fiskehejre 1 R, Gråand 30 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Agerhøne 2 R, Isfugl 1 R, Silkehale 15 R. Jens Bækkelund


      Jernspurv

Fredag den 23. februar 2007.

Svendborg, foderplads: Spurvehøg 1 R, Ringdue 2 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Blåmejse 2 R, Musvit 3 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 2 han R, Bogfinke 2 hun R, Dompap 1 han R, Dompap 1 hun R
Vornæs Skov, Taasinge
: Hvinand 22 OF, Musvåge 2 YF, Ringdue 150 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 8 R, Blåmejse 6 R, Musvit 18 R, Skovspurv 3 R, Bogfinke 120 R
Bagenkop Havn
: Skarv 92 R, Hættemåge 10 R. Jacob Sterup
Hav ved Tryggelev Nor
: Toppet Lappedykker 1 R, Havlit 5 R, Sortand 80 R. Jacob Sterup
Helle Nor
: Troldand 3 R. Jacob Sterup
Hesselbjerg
: Sjagger 300 R. Jacob Sterup
Klise Nor
: Gravand 1 R, Krikand 10 R, Taffeland 14 R, Troldand 1 han R. Jacob Sterup
Nørreballe Nor
: Skarv 8 R, Knopsvane 52 R, Sangsvane 4 AD R, Grågås 30 R, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 4 R, Svartbag 1 R, Sjagger 150 R, Stær 1 R. Jacob Sterup
Ristinge Hale
: Knopsvane 1 AD Død, Gravand 1 R, Gråand 10 R, Strandskade 1 R, Rødben 2 R, Sanglærke 1 R, Snespurv 1 R. Jacob Sterup
Ristingehalvøen
: Strandskade 2 R, Hjejle 17 R, Vibe 50 R, Storspove 24 FU, Bjergirisk 9 FU. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Skeand 4 R, Troldand 500 R, Bjergand 35 R, Hvinand 2 R, Blishøne 300 R, Rødhals 1 R, Solsort 3 R, Sjagger 100 R, Skægmejse 1 HØ, Musvit 4 R. Jacob Sterup

Vesteregn
: Knopsvane 30 R, Blisgås 10 R, Grågås 380 R, Canadagås 1 R, Bramgås 9 R, Sjagger 200 FU, Stær 5 R. Jacob Sterup
Snaremosen, Langeland
(16:00): Sjagger 152 FU
. Ella Mikkelsen
Tryggelev
(14:50): Blisgås 18 R, Bramgås 9 R, Sjagger 500 FU
. Ella Mikkelsen
Nørreballe nor
(13:15-13:50): Troldand 2000 R, Lille Skallesluger 6 R, Sjagger 200 FU
. Ella Mikkelsen
Gudbjerg Skov
(15:00): Sortmejse 20 R (Flok uden andre mejser). Leif Bisschop-Larsen
Broholm
(16:30): Troldand 20 R (i voldgraven). Christian, Poul Brugs
Espe
: Stillits 22 FU (på foderbræt), Stor Flagspætte 1 hun, Sumpmejse 2
. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Sundet, Faaborg
(11:00-12:00): Isfugl 1 FU, Dobbeltbekkasin 14 R, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Vindrossel 5 FU, Lille Skallesluger 1 FU, Bjergand min 20 R, Troldand 700 R, Gråand 30 FU, Krikand 2 FU, Skarv 10 R/FU, Knopsvane 50 FU, Toppet Lappedykker 10 FU, Blishøne 200 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Holstenshuus (10:00-10:45): Sanglærke 40 R, Dompap 10 FU, Bogfinke 120 FU, Kvækerfinke 20 FU, Grønsisken 30 FU, Korttået Træløber 1 SY, Gærdesmutte 2 SY, Spætmejse 1 SY, Sumpmejse 2 FU, Musvit 10 FU, Sjagger 50 FU, Vindrossel 10 FU, Grågås 2 T, Blishøne 2 FU, Gråand 10 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Odense Havn
(08:31): Vandrefalk 1 R AD (Slog Tamdue). Tim Hesselballe
Odense, Højstrup Øvelsesplads
(07:00-07:40): Husskade 126 OF (Overnatningstræ). Dieter Maaszen
Bispeenge, Odense: Fiskehejre 3 R, Halemejse 7 FU, Kvækerfinke 6 FU. Gunhild Brink


        Dompap Han ved foderbrædtet

Torsdag den 22. februar 2007.

Noret Tåsinge (16:50): Knarand 1 R han. Poul Rasmussen
Bagenkop Havn
: Skarv 75 R, Strandskade 1 R, Svartbag 70 R, Skærpiber 5 R. Jacob Sterup
Gulstav Mose
: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 4 R. Jacob Sterup
Siø (10:40-11:10): Grågås 520 R. Ella Mikkelsen
Emmerbølle
(12:55): Sjagger 300 FU. Ella Mikkelsen
Tranekær
(12:45): Vindrossel 200 FU. Ella Mikkelsen
Nordlangeland, Hou strand (14:00-15:20): Almindelig Kjove 1 FU (Mobbede en sølvmåge). Ella Mikkelsen

Karlsmosen, Egeskov
: Havørn 1 FU. Eskild Nielsen
Mose v/Martedal, Faaborg
: Rød Glente (13:05) 1 AD FU. Børge Rasmussen
Sundet, Faaborg
(11:00-11:30): Isfugl 1 FU, Stillits 10 FU, Grønirisk 30 FU, Dobbeltbekkasin 5 R, Lille Skallesluger 2 R, Bjergand 17 R, Skeand 8 FU, Knarand 2 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Enge v/Grubbe Mølle (9:45-10:00): Pibeand 130 FU, Gråand 20 FU, Gravand 7 FU, Knopsvane 7 FU, Grågås 25 FU, Blishøne 2 FU, Hættemåge 40 FU, Sølvmåge 20 FU, Stormmåge 10 FU, Grønsisken 15 T, Dompap 3 FU, Gulspurv 2 SY, Allíke 10 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Hjallese Hestehaven (12:00): Sjagger 100 R. Mogens Elnif Thomsen
Kørup (12:00-13:00): Huldue 2 FU. Aksel Christensen
Odense Havn (08:54): Vandrefalk 1 R AD (Slog Tamdue). Tim Hesselballe
Bogense: Isfugl 1 R. Michael Højgaard Hansen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 15/2-07:                    
                   120 havørne i Danmark
                   Når solsorten ikke vil tage skrællen


        Stor regnspove i regnvejr, Søby Monnet

Onsdag den 21. februar 2007.

Noret, Taasinge: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 24 R, Grågås 8 R, Gravand 1 R, Knarand 1 han R, Gråand 6 R, Blishøne 12 R
Søby, Taasinge
: Knopsvane 20 R, Sangsvane 250 R, Grågås 60 R, Canadagås 9 R
Søby Monnet, Taasinge
: Storspove 48 R
Vejlen, Taasinge
: Skarv 1 R, Blisgås 22 R, Grågås 60 R, Gravand 12 R, Blishøne 18 R, Sølvmåge 2 R
Espe
: Stillits 12, Grønirisk 10, Stor Flagspætte 1, Musvit 3, Blåmejse 2, Sumpmejse 1, Rødhals 1, Husskade 2, Allike 300, Råge 150, Solsort 7, Skovspurv 10. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].

Sundet, Faaborg
(11:20-12:15): Troldand 800 R, Bjergand 15 R, Taffeland 20 R, Skeand 4 FU, Gråand 20 FU, Gravand 1 FU, Grågås 30 FU, Knopsvane 52 FU, Blishøne 200 FU, Toppet Lappedykker 12 FU, Skarv 10 R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Grønsisken 10 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Stige Ø, Haveforeningen \"Bogø\" (17:55): Skovhornugle 1 R. Ella Mikkelsen
Mesinge, mark nord for (16:00): Sangsvane 350 FU, Grågås 28 FU. Ella Mikkelsen
Lodshavnen, Odense Fjord (14:00-15:00): Ederfugl 1000 R, Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 4 R, Toppet Skallesluger 5 R, Blishøne 5 R, Stormmåge 4 R. Ella Mikkelsen
Odense SV (10:00): Grønsisken 120 FU. Ella Mikkelsen
Bogensø: Sanglærke 26 FU. Ella Mikkelsen
Dalby Bugt:Knopsvane 5 R, Gravand 15 R, Strandskade 28 R, Rødben 1 R, Hættemåge 12 R, Kragefugl sp. 1000 R, Bjergirisk 80 FU. Ella Mikkelsen
Tårup Inddæmmede Strand: Sangsvane 6 AD R, Sangsvane 9 2K R. Ella Mikkelsen
Hjallese (14:30): Sjagger 100 R. Mogens Elnif Thomsen


        Stor skallesluger

Tirsdag den 20. februar 2007.

Ny Gesinge, Udflyttervej 12, Taasinge: Stær 1 SY ved kassen. Poul Rasmussen
Vejlen, Tåsinge
(13:15-14:55): Blisgås 38 R, Vindrossel 44 R, Skægmejse 1 R. Bente Christensen, Tim Hesselballe
Monnet (10:00-12:30): Toppet Skallesluger 142 R, Fjeldvåge 2 R, Stor Regnspove 58 R, Pibeand 40 FU, Hybrid Fugl 1 R han (Pibeand X svømmeand sp. ved Søby Monnet). Bente Christensen, Tim Hesselballe
        Der er vist ingen tvivl om at Pibeand er den ene forældreart. Hvad den anden art er ved jeg ikke... Næbbet er langt og rapande-agtigt (ikke et kort gåsenæb), hvilket tyder på at det er udenfor pibeandegruppen (Alm., Amerikansk og Chilensk mm.). På det øverste billede ses, at panden er brun med lys grænse til den mørke grønlige maske, hvilket minder om Krikand. Men jeg tvivler på at det holder. Jeg er meget i tvivl. Jeg så den desværre ikke flyve.
((Hybriden fra i dag. Den lå med ca. 40 Pibeænder ved Søby Monnet for enden af grusvejen (Søby Strandvej?). Der er vist ingen tvivl om at Pibeand er den ene forældreart. Hvad den anden art er ved jeg ikke... Næbbet er langt og rapande-agtigt (ikke et kort gåsenæb), hvilket tyder på at det er udenfor pibeandegruppen (Alm., Amerikansk og Chilensk mm.).  På det øverste billede ses, at panden er brun med lys grænse til den mørke grønlige maske, hvilket minder om Krikand. Men jeg tvivler på at det holder. Jeg er meget i tvivl. Jeg så den desværre ikke flyve.)
Søen ved Valdemars Slot
(09:30-10:45): Fiskehejre 3, Skarv 1, Grågås 75, Gravand 4, Gråand 50, Taffeland 100, Trpldand 1100, Knopsvane 2, Stor Skallesluger 1 han, Strandskade 3, Vibe 2, Dobbeltbekkasin 6, Blishøne 300, Hættemåge 75, Sølvmåge 6, Sanglærke 3 OF, Sortkrage 1, Gråkrage 10, Allike 50, Råge 25. Niels Andersen
Øret ved Vindebyøre, Tåsinge
: 46 Lille Lappedykker R. Niels Andersen
Stenstrup Lergrave
: Knopsvane 2 R, Gravand 4 R, Taffeland 9 R, Troldand 10 R, Blishøne 66 R, Strandskade 1 R, Vibe 80 R, Sanglærke 1 R. Niels Bomholt
Spodsbjerg Havn
(12:45): Skærpiber 5 R,  Ederfugl 5 R, Blishøne 5 R, Sølvmåge 5 R. Niels Bomholt
Barager Næbbe (
11:30-12:30): Pibesvane 1 R, Sjagger 140 R, Misteldrossel 2 OF, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 70 R, Knopsvane 4 R, Sangsvane 17 R, Gravand 47 R, Pibeand 2 R, Gråand 20 R, Spidsand 3 R, Ederfugl 182 R, Havlit 1 R, Hvinand 11 R, Toppet Skallesluger 3 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 1 R, Almindelig Ryle 9 R, Rødben 4 R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 7 R, Sanglærke 4 OF, Halemejse 7 R, Musvit 2 R, Krage (Gråkrage/Sortkrage) 6 R, Sortkrage 2 R, Bogfinke 1 R, Stillits 1 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø
: Skarv 12 R, Fiskehejre 3 R, Sangsvane 5 R, Grågås 75 R, Gravand 20 R, Krikand 10 R, Troldand 2 R, Lille Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 25 R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 2 R, Sølvmåge 22 R, Svartbag 4 R, Halemejse 3 R, Krage (Gråkrage/Sortkrage) 50 R, Ravn 9 R, Grønsisken 2 OF. Niels Bomholt
Brahetrolleborg Gods
: Vandstær 1 FU. Jacob Sterup
Mullerup Slot + Sø
: Troldand 9 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 R, Fjeldvåge 1 OF, Ringdue 9 R, Sanglærke 4 SY, Vandstær 1 R, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 FU, Rødhals 2 FU, Sjagger 12 FU, Træløber 1 FU, Ravn 1 OF, Bogfinke 24 FU. Torben Møller
Karlsmosen
(14:50-15:25): Musvåge 1 R, Sølvmåge 15 R, Storm-/Hættemåge 740 R, Knopsvane 6 R, Blishøne 70 R, Gravand 10 R, Pibeand 20 R, Troldand 2 R, Krikand 2 R, Vibe 75 R, Gråkrage 7 R, Ringdue 4 R. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Lindkær, Ravnholt
(13:50-14:25): Havørn 1 R, Musvåge 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 60 R, Gråand 30 R, Troldand 22 R, Taffeland 4 R, Gravand 2 R, Blishøne 40 R, Fiskehejre 2 R, Vibe 41 R, Gråkrage 8 R. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Karlsmosen, Egeskov
: Havørn 1 R. Eskild Nielsen
Sundet, Faaborg (11:00-11:30): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skeand 2 R, Knarand 2 FU, Troldand 700 R, Bjergand 10 R.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Svanninge Bakker (9:30-10:45): Grønsisken 100 FU, Dompap 5 SY, Bogfinke 50 FU, Kvækerfinke 10 FU, Musvit 20 FU/SY, Blåmejse 10 FU, Halemejse 10 FU, Sumpmejse 2 SY, Sortmejse 2 SY, Spætmejse 6 SY, Stor Flagspætte 3 SY, Gærdesmutte 2 SY, Fuglekonge 15 FU, Ringdue 20 R, Skovskade 4 FU, Allike 50 NØ, Gråkrage 5 FU, Solsort 10 FU, Musvåge 2 R, Gråand 2 T.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Skaboeshuse (09:30): Grønspætte 1 R. Kurt Hansen
Lettebækken, Bellinge (12.00): Vandstær 1R. Ove Hvidtfeldt
Odense Å v.Skovsøen (14:25): Mandarinand 17 FU. Dieter Maaszen
Dørholm & Dørholmbugten: Knopsvane 2 R, Sangsvane 16 R, Grågås 4 R, Gravand 20 R, Gråand 274 R, Hvinand 10 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 100 R, Strandskade 17 R, Vibe 20 R, Almindelig Ryle 16 R, Storspove 54 R, Rødben 10 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 1 R. Kurt Due Johansen
Egensedybet: Toppet Lappedykker 63 R, Grågås 40 R, Hvinand 1040 R, Strandskade 4 R, Almindelig Ryle 216 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Storspove 264 R, Rødben 2 R. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand: Blisgås 2 T, Gravand 20 R, Pibeand 250 R, Blå Kærhøg 1 hun R, Musvåge 1 R, Storspove 4 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 23 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 R, Musvit 1 R, Ravn 1 OF, Grønsisken 4 R, Gulspurv 1 R. Kurt Due Johansen
Fjordmarken: Grågås 2 R, Gravand 3 R, Gråand 2 R, Troldand 10 R, Blishøne 70 R, Vibe 40 R, Stormmåge 50 R. Kurt Due Johansen
Seden Strand: Sangsvane 10 R, Ederfugl 50 R, Hvinand 1000 R, Toppet Skallesluger 50 R, Stor Skallesluger 10 R, Blishøne 300 R. Kurt Due Johansen
Strandeng v/Seden strand: Gravand 2 R. Kurt Due Johansen
Vigelsø: Blisgås 20 R, Grågås 15 R, Bramgås 13 R, Strandskade 20 R, Almindelig Ryle 70 R. Kurt Due Johansen
Ølundgårds Inddæmning: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Grågås 352 R, Pibeand 910 R, Knarand 8 R, Krikand 220 R, Gråand 150 R, Spidsand 27 R, Skeand 2 R, Taffeland 6 R, Troldand 34 R, Blishøne 300 R, Strandskade 20 R, Hjejle 110 R, Vibe 140 R, Almindelig Ryle 172 R, Storspove 162 R, Stormmåge 20 R, Stær 18 R. Kurt Due Johansen
Ølundgårds inddæmning (14:00): Pibeand 680 R, Knarand 6 R, Spidsand 27 R, Hjejle 131 R, Sangsvane 3 FU, Grågås 164 FU, Gravand 35 FU, Strandskade 5 FU, Vibe 125 FU, Almindelig Ryle 125 FU, Storspove 153 FU, Rødben 2 FU. Per Damsgaard-Søren
Hessum, Otterup: Sangsvane 12 FU. Per Damsgaard-Søren
Bolbro: Husskade 178 OF, Grønsisken 130 FU. Dieter Maaszen
Egebjerggaard Rørmosen (16:15): Dværgfalk 1 V (Set og hørt.). Aksel Christensen
Flyvesandet (08:20-10:00): Misteldrossel 5 R, Ravn 1 HØ .Jan Holm Jensen, Michael Højgaard Hansen
Bogense, Vestre enge (16:30): Silkehale 32 R. Jens Bækkelund


    Gulirisk

Mandag den 19. februar 2007.

Vejlen, markerne syd for: Blisgås 34 R. Poul Rasmussen
Lundeborg
(9:00): Ravn 1. Poul Brugs
Espe
: Blå Kærhøg 1 han R + FU, Lille Gråsisken 4 R, Tårnfalk 1 R, Stillits 12 FU, Stor Flagspætte 1 FU. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Odense, Højstrup Øvelsesplads
(07:05-07:30): Husskade 143 OF (Overnatningstræ). Dieter Maaszen
Odense Å Skt Klemens, Skoven ved vestlige bro (16:25): Misteldrossel 2 R (Muligt 2 mere tr. mod vest), Blåmejse 8 FU, Musvit 28 FU, Allike 320 OF, Gråkrage 17 FU, Gråspurv 12 R, Grønirisk 32 R, Dompap 4 FU. Kell Grønborg
Skovsøen, Fruens Bøge (16:00): Mandarinand 17 R. Anne Rud Svenning, Torbjørn Eriksen
Odense å udmunding (11:00): Lille Lappedykker 55 R. Mogens Elnif Thomsen
Skaboeshuse (11:55): Grønspætte 1 R. Kurt Hansen
Bogense Mågeøerne (10:00): Hjejle 160 OF, Skarv 40 OF, Gravand 33 FU, Strandskade 45 R, Hjejle 160 OF, Almindelig Ryle 20 R, Storspove 16 R, Rødben 23 FU. Dieter Maaszen
Horne Mølleå Enge: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 28 3K+ FU, Knopsvane 1 2K FU, Grågås 87 FU, Gravand 17 FU, Pibeand 75 R, Krikand 130 FU, Spidsand 1 han R, Lille Skallesluger 1 han AD R, Blishøne 50 R, Hjejle 1 R, Vibe 40 R, Hættemåge 84 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 22 R, Sanglærke 5 OF, Solsort 1 R, Allike 10 R, Gråkrage 10 R, Stær 10 R. Jacob Sterup
Bøjden Nor + havet (10:15-11:50): Lomvie 11 FU ( på havet ), Alk 5 FU ( ph ), Lomvie/Alk 6 T ( ph ), Havlit 4 FU ( ph ), Sortand 5 T ( ph ), Ederfugl min 500 R ( ph ), Bjergand 1100 R, Troldand 630 R, Taffeland 50 R, Hvinand 5 FU, Gråand 30 FU/R, Pibeand 30 FU, Grågås 63 FU, Toppet Skallesluger 20 FU ( ph ), Toppet Lappedykker 12 FU ( ph ), Lille Lappedykker 6 FU, Blishøne 60 FU, Fiskehejre 7 FU, Strandskade 2 FU, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R, Grønirisk 10 FU, Musvit 5 FU, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 5 FU, Skærpiber 1 FU, Sanglærke 15 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Helnæs Made (14:15-15:30): Mosehornugle 3 R. Finn Eriksen
Fogense Enge, Bogense: Knortegås, Lysbuget (hrota) 46 FU, Mosehornugle 4 FU, Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Bogense: Sangsvane 185 FU. Jens Bækkelund
Fogense,Enge (13:00): Lysbuget Knortegås 46 FU. Dieter Maaszen
Bogense Mågeøerne (10:00): Hjejle 160 OF, Skarv 40 OF, Gravand 33 FU, Strandskade 45 R, Almindelig Ryle 20 R, Storspove 16 R, Rødben 23 FU. Dieter Maaszen


      Tårnfalk                   Foto: Kurt Due Johansen

Søndag den 18. februar 2007.

Noret, Taasinge: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 26 R, Grågås 60 R, Gravand 2 R, Blishøne 16 R
Vejlen, Taasinge: Troldand 3500 R, Lille Skallesluger 12 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Svaleklire 1 HØ, Ringdue 1200 FU, Skægmejse 2 R. Anne -Dorte Rasmussen, Poul Rasmussen
Ny Gesinge, Taasinge: Hjejle 67 R, Vibe 12 R. Poul Rasmussen
Ny Gesinge, Taasinge:Grågås 30 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R
Vejlen, Taasinge: Knopsvane 4 R, Sangsvane 4 AD R, Sangsvane 2 JUV R, Blisgås 34 R, Grågås 80 R, Gråand 9 R, Strandskade 1 R, Sanglærke 1 R
Hvidkilde Sø: Skarv 2 AD R, Skarv 1 2K R, Fiskehejre 2 R, Grågås 15, Gråand 20 R, Troldand 30 R, Hvinand 5 han FU, Hvinand 3 hun FU, Lille Skallesluger 1 han R, Lille Skallesluger 2 hun R, Toppet Skallesluger 2, Musvåge 1 OF. Jan Sørensen
Lindelse Nor: Knopsvane 23 FU. Jan Sørensen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 1 FU, Knopsvane 72 FU, Sangsvane 7 AD FU, Grågås 58 FU, Gravand 1 R, Pibeand 20 FU, Krikand 20, Gråand 50, Taffeland 25 R, Troldand 900, Bjergand 74, Hvinand 20 FU, Blishøne 138 FU, Strandskade 1 R, Vibe 28 R, Sanglærke 10, Stillits 2 OF. Jan Sørensen 
Brændegård Sø: Fiskehejre 8 R, Grågås 19 R, Gravand 13 R, Gråand 50, Stor Skallesluger 17 han R, Stor Skallesluger 7 hun R, Vibe 1 OF, Sølvmåge 11 AD R, Grønsisken 3 OF. Jan Sørensen
Brændegård Sø (13:40): Ravn 1 OF, Krikand 40 R, Lille Skallesluger 1 hun R, Stor Skallesluger 30 R, Gråkrage 80 FU. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Brændegårds sø (13:30): Havørn 2 R (På marker øst for søen), Ravn 1 OF. Mogens Elnif Thomsen
Nakkebølle Inddæmning (11:45-12:40): Blisgås 1 FU, Grågås 510 R, Troldand 1800 R, Havørn 1 OF (12:10), Pibeand 40 R, Stormmåge 500 OF, Ringdue 400 OF. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Nakkebølle inddæmning (14:30): Grågås 500 R, Troldand 1000 R (Min.), Lille Skallesluger 6 R. Mogens Elnif Thomsen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 5 FU, Skarv 17 FU, Rørdrum 1 SY, Fiskehejre 9, Sangsvane 7 FU, Grågås 19 R, Krikand 68 R, Taffeland 59 R, Troldand 419, Hvinand 8 FU, Lille Skallesluger 16 han R, Lille Skallesluger 1 hun R, Stor Skallesluger 5 han FU, Vandrikse 2 SY, Stor Flagspætte 2, Gærdesmutte 1, Halemejse 4 FU, Dompap 1, Gulspurv 1 SY. Jan Sørensen
Arreskov Sø, nord (10:25-11:00): Vindrossel 40 R, Taffeland 130 R, Lille Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 40 R, Sjagger 50 R. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Bøjden Nor (08:45-09:00): Bjergand 800 R, Grågås 57 R, Krikand 3 R, Troldand 400 R. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Bøjden Nor (16:00): Bjergand 800 R. Mogens Elnif Thomsen
Elsehoved: Toppet lappedykker 1 R, Ederfugl 30 R, Hvinand 26 R, Toppet skallesluger 32 R
Ullerslev (16:00): Ravn 4 OF. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Ravnholt (14:30): Bramgås 1 R, Ravn 4 OF. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Lindkær v/Ravnholt: Knarand 1 han R, Gråand 20 R, Blishøne 80 R, Ringdue 20 R, Stor Flagspætte 2 R, Vindrossel 6 OF, Spætmejse 2 R, Ravn 1 R, Gulspurv 12 R
Strandby (14:30): Ravn 1 R. Niels Bomholt
Halen Helnæs (14:30-15:00): Rødben 34 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 50 R, Strandskade 30 R, Almindelig Ryle 40 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Helnæs Made (16:00-16:15): Mosehornugle 1 FU. Helle Suadicani
Maden Helnæs (12:45-14:30): Blå Kærhøg 1 R han, Fjeldvåge 1 R,  Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 13 R, Grågås 7 R, Canadagås 19 R, Gravand 34 R, Pibeand 70 R, Krikand 25 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 R, Blishøne 38 R, Vibe 55 R, Almindelig Ryle 9 R, Storspove 19 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 4 R, Sanglærke 21 R, Solsort 6 R, Sangdrossel 1 R, Husskade 9 R, Krage (Gråkrage/Sortkrage) 25 R, Stær 3 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Snave (12:30): Silkehale 47 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Føns Vang (14:30-15:00): Havørn 1 R JUV (Slog efter blishøns). Henrik Mørup-Petersen
Vigelsø (obs fra Klintebjerg Havn) (14:30-14:45): Bramgås 16 R. Gregers Johannesen
Stige Ø
(10:30-10:50): Pibeand 165 R, Stor Skallesluger 55 R, Rødben 110 R (Een flok). Gregers Johannesen
Ølundgaard Inddæmning (obs fra dæmningen) (13:30-14:15): Pibeand 225 R, Knarand 3 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun). Gregers Johannesen
Revninge (12:00-12:30): Sjagger 200 FU, Stillits 35 FU. Søren L. Rasmussen
Bøgebjerg Strand (12:00): Tejst 2 R. Tim Hesselballe
Horseklint, Fyns Hoved (07:30-11:30): Huldue 23 NØ, Sanglærke 830 N, Misteldrossel 4 TF, Misteldrossel 1 SY, Grønirisk 180 N, Grønsisken 290 N, Tornirisk 1 TF, Stor Præstekrave 1 R, Ringdue 440 N, Misteldrossel 1 Sy, Rørspurv 5 N. Tim Hesselballe

    Grågæs i morgensol ved Noret, Taasinge


     Så skete det igen mit på øen i Brændegård Sø, havørnene parrede sig kl. 12.58 efter de var ankommet til øen kl. 12.50. Kommentar og foto: Erik Thomsen

Lørdag den 17. februar 2007.

Monnet, v. Søby Strandvej (14:00-15:30): Fjeldvåge 1 R (15.15), Stor Regnspove 128 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 96 AD R, Knopsvane 6 2K R, Grågås 80 R, Canadagås 14 R, Gravand 9 R, Pibeand 4 R, Gråand 102 R, Spidsand 1 hun FU, Musvåge 1 R, Blishøne 180 R, Strandskade 126 FU. Ella Mikkelsen
Monnet (14:00-15:30): Pibeand 150 R, Fjeldvåge 1 R, Stor Regnspove 75 R. EM, Leif Bisschop-Larsen
Vejlen, Tåsinge (13:00-13:50): Blisgås 36 R, Klyde 1 R, Skarv 2 R, Knopsvane 8 R, Knopsvane 2 2K Død, Grågås 191 R, Gravand 5 R, Gråand 7 R, Hvinand 1 R, Stor Skallesluger 5 R, Musvåge 4 R, Blishøne 1 R, Strandskade 1 R, Ringdue 26 R, Sanglærke 4 R, Rødhals 1 FU, Solsort 4 FU, Sjagger 36 FU, Blåmejse 1 FU, Gråkrage 5 FU, Hare 1 R Ella Mikkelsen
Svendborgsund v/Vornæs (12:00): Hvinand 126 R, Toppet Lappedykker 36 R, Knopsvane 93 R, Gravand 2 R, Ederfugl 62 R, Toppet Skallesluger 33 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 34 R, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 63 R. Ella Mikkelsen
Vornæs Skov, Taasinge: Sanglærke 1 OF, Gærdesmutte 1 R, Solsort 7 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 6 FU, Bogfinke 10 FU, Gulspurv 12 R. Ella Mikkelsen
Gråsten Nor Ærø (14:00): Sangsvane 125 R, Grågås 500 R, Indisk Gås 1 R, Canadagås 150 R, Vibe 250 R. Carlo Klavsen
Lundeborg (9:00): Stær 3 FU. Poul Brugs
Mullerup Slot + Sø: Gråand 30 R, Troldand 12 R, Grønbenet Rørhøne 3 FU, Blishøne 16 R, Isfugl 1 Sy, Spætmejse 1 FU, Træløber 1 FU, Ravn 2 OF. Torben Møller
Sortemosen, Lakkendrup: Nilgås 2 R. Lars Rytter
Espe: Stillits 15, Grønirisk 10, Sumpmejse 1, Stor Flagspætte 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 15 R, Sangsvane 4 R, Grågås 218 R, Gravand 1 R, Gråand 4 R, Stor Skallesluger 8 R, Musvåge 7 R, Ringdue 200 R. Ella Mikkelsen
Silkeå
: Vibe 33 R. Ella Mikkelsen
Brahetrolleborg
: Vibe 140 R, Allike 32 R, Stær 1 FU, Hættemåge 90 R, Stormmåge 25 R, Sølvmåge 4 R, Blishøne 25 FU, Gråkrage 13 FU, Sanglærke 2 R, Musvåge 1 R.
Rådyr 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Tornehaven, Espe (13:30): Skovskade 5 R. Peder Blommegård
Ravnholt (10:30-11:30): Havørn 1 R, Ravn 7 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Agerhøne 7 FU, Ringdue 300 R, Sanglærke 4 SY, Gråkrage 36 FU, Gulspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Odense SV (08:45): Grønsisken 200 FU. Ella Mikkelsen
Odense, Højstrup Øvelsesplads (07:23-07:50): Husskade 177 OF, Grønsisken 250 FU. Dieter Maaszen
Flæsberis Skov, Søndersø: Havørn 1 IMM R. Henrik Baumgarten
Føns Vang: Havørn 1 IMM R. Knud Erik Strange
 

         Stor regnspove


        Viber ved Vejlen en februardag!

Fredag den 16. februar 2007.

Thurø By ved dæmningen: Lille Lappedykker 26 R, Hvinand 18 R
Vejlen, Taasinge
: Knopsvane 6 R, Sangsvane 6 AD R, Sangsvane 4 JUV R, Blisgås 29 R, Blisgås 9 OF, Grågås 200 R, Gråand 24 R, Taffeland 16 R, Troldand 400 R, Hvinand 1 han R, Stor Skallesluger 3 hun R, Stor Skallesluger 6 han R, Musvåge 3 R, Vibe 6 R, Ringdue 30 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 3 R, Blåmejse 2 R, Musvit 4 R, Gråkrage 14 R
Strammelse
: Silkehale 28 R, Ravn 2 OF. Poul Rasmussen
Vejlen,Tåsinge
(16:30): Blisgås 23 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen 
Monnetvej, Tåsinge
(15:45): Sjagger 100 R. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen 
Nørreballe Nor
(14:00): Troldand 1350 R, Troldand 1100 R (Sydlige sø), Bjergand 350 R. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen 
Tryggelev Nor Langeland
(13:00): Troldand 1150 R, Bjergand 100 R. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen 
Siø
(10:00): Hjejle 150 R. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen 
Strynø
: Stor skallesluger 26 R, Sangsvane 121 R, Canadagås 6 R, Bjergand 1 R, Mørkbuget Knortegås 250 R, Hvinand 135 R, Hvidklire 1 R. Poul Rasmussen
Mullerup Slot + Sø
: Gråand 22 R, Troldand 10 R, Musvåge 1 OF, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 14 R, Natugle 1 SY, Stor Flagspætte 2 SY, Vandstær 1 R, Gærdesmutte 1 FU, Jernspurv 1 FU, Rødhals 2 SY, Sjagger 4 FU, Spætmejse 3 SY, Træløber 1 FU, Ravn 2 OF, Skovspurv 20 FU, Grønirisk 14 R, Stillits 22 FU, Dompap 10 FU. Torben Møller
Espe
: Stillits 17 FU (på foderplads), Grønirisk 7, Sumpmejse 1, Blåmejse 2, Musvit 3, Skovspurv 10. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Galgebakken, Espe
: Tårnfalk 1 FU. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Brændegård Sø
(12:00): Ravn 1 OF, Skarv 2 R, Fiskehejre 5 R, Sangsvane 2 R, Krikand 62 R, Gråand 81 R, Lille Skallesluger 3 han R, Lille Skallesluger 3 hun R, Stor Skallesluger 11 R, Musvåge 4 R, Ringdue 300 R. Ella Mikkelsen
Silke Å, (Engene)
(11:00): Bjergirisk 160 FU,  Fiskehejre 3 OF, Vibe 103 R, Sølvmåge 21 R, Ringdue 21 R. Ella Mikkelsen
Svanninge
: Grågås (10:00) 12 NV. Jacob Sterup
Horne Mølleå v/Grubbe Mølle
: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 3 AD R, Grågås 18 R, Gravand 1 M FU, Pibeand 106 FU, Gråand 23 R, Troldand 1 F R, Blishøne 3 R, Svaleklire 1 R (I søen ud til Assensvejen.), Råge 100 FU. Jacob Sterup
Faaborg Havn
: Skarv 10 R, Knopsvane 2 AD R, Troldand 7 R, Kaspisk Måge 1 3K R. Jacob Sterup
Bøjden Nor + havet
(8:50-11:15): Bjergand 1500 R, Troldand 350 R, Taffeland 40 R, Hvinand 10 FU, Sortand 1 T ( på havet ), Havlit 2 FU ( ph ), Ederfugl 300 FU ( ph ), Gråand 40 R/FU, Pibeand 15 FU, Knopsvane 2 FU, Sangsvane 4 FU, Grågås 65 FU, Skarv 10 R, Blishøne 80 FU, Vandrikse 1 SY, Lille Lappdykker 8 FU, Toppet Lappedykker 10 FU ( ph ), Toppet Skallesluger 30 FU ( ph ), Alk 4 FU ( ph ), Fiskehejre 6 R, Strandskade 4 FU, Stor Regnspove 1 T, Sølvmåge 10 R, Stormmåge 40 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 50 NØ, Stillits 10 FU, Grønsisken 2 FU, Gærdesmutte 2 FU, Solsort 5 FU, Sjagger 30 R, Musvit 5 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Ullerslev, Bøgeskovvej 123
(10:30-10:45): Grønspætte 1 R (Har opholdt sig på lokaliteten i flere år. Har ynglet i gammelt piletræ i haven . Forældre og unger set ved redehul i sommeren 2005.). Ivan Sejer Beck
Odense Havn, Toldbodgade (15:05): Vandrefalk 1 FU. Bent Juhler
Odense SV (09:00): Grønsisken 120 FU. Ella Mikkelsen
Bispeenge, Odense: Fiskehejre 3 R, Krikand 60 R, Vibe 8 FU. Gunhild Brink

       Blåmejse ved stien til fugleskjulet


        Havørn 2 R. (Mit bud er, - det er ungerne fra parret ved Arreskov, der 1 års farveforskel på fjerdragt og næb. Halen er meget mørk.) Kommentar fra fotograf Erik Thomsen   

Torsdag den 15. februar 2007.

Svendborgsund ved Iholm: Gravand 1 R, Ederfugl 20 R, Blishøne 350 R, Strandskade 1 R
Hvidkilde Gods
: Fiskehejre 2 R, Ringdue 30 R, Spætmejse 2 R
Hvidkilde Sø
: Skarv 2 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 200 R, Taffeland 20 R, Troldand 150 R, Hvinand 12 R, Lille Skallesluger 1 han R, Lille Skallesluger 1 hun R, Stor Skallesluger 1 han R
Ollerup
: Sangsvane 76 R, Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 3 R, Grågås 113 R. Peder Rasmussen
Arreskov Sø
: Havørn 2 AD, Hvid vipstjert 1. Erik Ehmsen
Ørbæk
: Silkehale (17:00) 15 R. Hans Rytter
Nyborg, Knudshoved færgehavn
: Sortgrå ryle 2 FU, Snespurv 2 R. Erik Thomsen
Lindkær, Ravnholt
: Havørn 2 R. (Mit bud er, - det er ungerne fra parret ved Arreskov, der 1 års farveforskel på fjerdragt og næb. Halen er meget mørk.) Erik Thomsen
Stranden mellem Purreskov - Tangeå
: Grønsisken 200 FU, Stor flagspætte 1 R, Spætmejse 1 R, Strandskade 1 R. Poul Brugs
Fredskov, Gudme
: Toppet Lappedykker 33 AD Vinterdragt FU, Skarv 7 AD FU, Knopsvane 2 AD FU, Gråand 6 AD FU, Ederfugl 175 AD FU, Hvinand 2 AD FU, Stor Skallesluger 42 AD FU, Stormmåge 28 AD R, Sølvmåge 35 AD R, Sølvmåge 17 1K+ R. Børge Rasmussen
Espe
: Allike 15 FU, Gråkrage 6 FU, Hættemåge 25 FU, Stor Flagspætte 1 FU. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Bøjden Nor
: Lille Lappedykker 6 FU, Skarv 8 R, Fiskehejre 4 R, Sangsvane 1 JUV R, Grågås 58 R, Pibeand 18 FU, Gråand 22 R, Taffeland 43 R, Troldand 500 R, Bjergand 600 R, Hvinand 7 R, Toppet Skallesluger 3 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 75 R, Strandskade 5 R, Rødben 1 R, Hættemåge 5 R, Stormmåge 60 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 7 R, Sanglærke 6 OF, Sanglærke 3 Sy, Engpiber 1 HØ, Gærdesmutte 2 HØ, Solsort 1 R, Blåmejse 6 FU, Musvit 5 FU, Råge 5 FU, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 1 R, Bogfinke 1 R, Stillits 12 FU, Gulspurv 4 R. Gunnar Jørgensen
Svanninge
: Misteldrossel (09:05) 1 Sy (Svanningevej 40, i træ i haven). Jacob Sterup
Silkeå (09:15): Vandstær 1 R. Gunnar Jørgensen
Holstenshuus (10:20-11:20): Duehøg 1 T ( mobbet af råger og alliker ), Musvåge 3 FU, Tårnfalk 1 FU, Skovskade 10 FU, Allike 20 FU, Gråkrage 5 FU, Råge 30 FU, Sanglærke 30 NØ, Engpiber 2 NØ, Gulspurv 10 FU, Bogfinke 30 FU, Kvækerfinke 5 FU, Dompap 5 SY, Grønsisken 10 T, Ringdue 30 R, Vindrosssel 35 FU, Sjagger 2 R, Solsort 10 FU, Musvit 15 FU, Blåmejse 5 FU, Topmejse 2 FU, Halemejse 5 FU, Sumpmejse 4 SY, Fuglekonge 3 FU, Gærdesmutte 2 SY, Stor Flagspætte 3 SY, Spætmejse 2 SY, Gråand 10 FU, Blishøne 4 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg (11:30-11:50): Isfugl 1 FU, Dobbeltbekkasin min 1 R.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Lettebækken, Bellinge: 11.00. Vandstær, 1R. Ove Hvidtfeldt
Odense: Dompap 2. Per Damsgaard-Sørensen
Bispeenge, Odense: Pibeand 9, Krikand 15, Strandskade 3 FU. Gunhild Brink
Sedenstrand (14:40): Hvinand 130 FU. Dieter Maaszen
Odense, Stige Ø (14:20): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Dieter Maaszen
Odense, Baagø Kolonihaver (14:00): Skovhornugle 3 R. Dieter Maaszen 
Teglværkskoven, Nyborg: Musvåge 1, Musvit 8, Træløber 2. Birgit Nielsen
Fogense Enge, Bogense: Mosehornugle 4 FU. Jens Bækkelund
Mågeøerne (ø-obs), Bogense (12:50-15:30): Lysbuget Knortegås 71 FU, Strandskade 94 FU, Strandhjejle 12 FU, Almindelig Ryle 200 FU, Stor Regnspove 65 FU, Rødben 43 FU, Stenvender 1 R, Svartbag 25 R, Skarv 5 R, Sangsvane 5 Ø, Grågås 190 R, Gravand 25 R, Gråand 60 R, Ederfugl 250 R, Hvinand 20 R, Toppet Skallesluger 30 R, Stor Skallesluger 4 Ø, Stor Præstekrave 8 FU, Islandsk Ryle 5 FU, Lille Kobbersneppe 8 R, Hættemåge 100 R, Stormmåge 75 R, Sølvmåge 100 R, Sanglærke 4 OF, Engpiber 3 R, Gråkrage 10 R. Michael Højgaard Hansen
Vesterby Holmene (15:00): Bramgås 2 FU, Grågås 75. Aksel Christensen

          Stor præstekrave - Romsø juni 2006     


          Sangsvaner ved Jersore        Foto: Erik Thomsen 

Onsdag den 14. februar 2007. 

Mullerup Slot + Sø, Gudme: Vandstær 1 R, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 1 R, Ravn 2 OF, Kvækerfinke 26 R, Stillits 6 R. Torben Møller
Espe
: Træløber 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Sollerup omkring fugletårnet
(10:30-11:00): Rørdrum 1 HØ (Måske 2?). Peder Blommegård
Svanninge Bakker: Hættemåge 20 R, Ringdue 20 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 1 FU, Solsort 10 FU, Vindrossel 1 FU, Fuglekonge 10 FU, Halemejse 5 FU, Sumpmejse 4 SY, Blåmejse 10 FU, Musvit 20 FU, Spætmejse 2 SY, Korttået Træløber 2 FU, Allike 20 FU, Gråkrage 5 FU, Bogfinke 30 FU, Kvækerfinke 5 FU, Stillits 7 FU, Dompap 5 FU, Gulspurv 10 FU, Egern 1 FU. Per D. Poulsen
Sundet, Faaborg (11:40-12:00): Isfugl 1 FU, Musvåge 1 FU, Skeand 2 R, Krikand 2 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Havnens Bilpleje, Toldbodgade, Odense (15:30): Bjergvipstjert 1 OF. Tim Hesselballe
Fjordmarken (11:00): Sangdrossel 2 R, Skægmejse 6 R, Bomlærke 20 R. Tim Hesselballe
Odense å fra Munke Mose til Skovsøen (12:00-13:30): Mandarinand 12 R, Grønbenet Rørhøne 85 R, Spætmejse 8 R, Træløber 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Knudshoved (11:15): Sortgrå Ryle 1 R (På sydmolen), Skærpiber 1 Ka. Per Rasmussen
Kerteminde Havn (09:15-10:15): Svartbag 40 R, Lille Lappedykker 4 R, Skarv 27 R, Gråand 40 R, Blishøne 18 R, Strandskade 1 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 160 R, Svartbag 40 R, Skærpiber 2 OF. Per Rasmussen
Kerteminde: Natugle 1 HØ. Ivan Sejer Beck
Fogense Enge, Bogense: Fiskehejre 1 R, Grågås 30 R, Tårnfalk 1 R, Mosehornugle 2 FU. Jens Bækkelund
Jersore: Sangsvaner 350 R (3 flokke), Blisgås 250 R. Erik Thomsen
Gyngstrup (13:45): Ravn 1 R. Aksel Christensen
Otterup Jydby (11:50): Stillits 60 FU. Aksel Christensen
Husby Strand (14:00): Sangsvane 150 R. Alberte, Michael Højgaard Hansen
Eskør (13:40-13:50): Blisgås 4 R, Grågås 200 R. Alberte, Michael Højgaard Hansen
Føns Vang (13:00-13:20): Grågås 600 R, Havørn 1 R. Alberte, Michael Højgaard Hansen

          Sortgrå ryle 'netter sig'


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 9/2-07:                    
                   International rovdrift på store falke
                   Afrikas natur i krise – de store fugle er væk!
            
      Rødhalse kan blive brødhalse     


Tirsdag den 13. februar 2007.

Sdr.Vornæs (15:50): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Anne-Dorte Rasmussen, Poul Rasmussen
Skovballe ( Skarregårdsvej)
: Sortbuget Knortegås 2 R, Mørkbuget knortegås 125 FU. Poul Rasmussen
Ny Gesinge Tåsinge
: Sædgås 3 R (Tundra), Grågås 1108 R (1 med halsring), Ringdue 750 R. Poul Rasmussen
Gesinge Tåsinge
: Sangsvane 308 R. Poul Rasmussen
Bissebjerg Tåsinge
: Stor Regnspove 52 R. Poul Rasmussen
Sydfynske Øhav (Svelmø Trille-Nakkeodde/Avernakø-starten af Skarø Odde-Ballen Havn):
Toppet Lappedykker 5 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 3 R, Knortegås 70 R, Gravand 2 R, Ederfugl 11 R, Hvinand 61 R, Toppet Skallesluger 20 R, Stor Skallesluger 5 R, Musvåge 1 R, Blishøne 41 R, Strandskade 8 R, Storspove 7 R, Hættemåge 20 R, Jernspurv 5 R, Rødhals 4 R, Solsort 8 R, Sangdrossel 6 R, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R, Husskade 2 R, Krage (Gråkrage/Sortkrage) 1 R, Bogfinke 5 R, Grønirisk 11 R, Grønsisken 8 R, Gulspurv 3 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt
Sollerup (
14:50-15:30): Rørdrum 1 SY (S for fugletårnet), Sjagger 200 R (Min), Vindrossel 200 R (Min). Lars Bonne Rasmussen
Silke å, Korinth
(14:40): Vandstær 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Sallinge Lunde
: Tårnfalk 1 FU. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Espe
: Musvåge 1 R, Husskade 4 R, Stor Flagspætte 1 FU. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Fredskov, Gudme
: Toppet Lappedykker (13:00) 3 AD FU, Skarv (08:05) 2 R, Skarv (13:00) 2 AD FU, Knopsvane (13:45) 2 AD FU, Gråand (08:20) 4 FU, Ederfugl (13:00) 35 hun AD FU, Ederfugl (13:00) 39 han AD FU, Toppet Skallesluger (13:00) 13 hun AD FU, Toppet Skallesluger (13:00) 11 han AD FU, Strandskade (07:50) 1 AD R, Stormmåge (09:50) 13 NØ, Sølvmåge (13:00) 5 1K+ FU, Sølvmåge (13:00) 3 AD FU, Træløber (07:50) 1 FU, Allike (07:30) 300 TI, Råge (07:30) 1000 TI. Børge Langkilde Rasmussen
Faaborg Fjord (9:15-11:15): Lille Lappedykker 110 FU, Toppet Lappedykker min 35 FU, Toppet Skallesluger min. 90 FU, Stor Skallesluger 3 FU, Ederfugl 450 FU, Hvinand 220 FU, Troldand 20 R, Gravand 13 FU, Gråand 50 FU, Knopsvane 20 FU, Knortegås 15 FU, Grågås 2 T, Blishøne 620 FU, Skarv 90 R, Sølvmåge 50 FU, Svartbag 25 FU, Stormmåge 30 R, Hættemåge 20 R, Allike 100 FU, Råge 200 FU, Gråkrage 6 FU, Musvåge 3 FU, Tårnfalk 1 FU, Grønsisken 40 T, Gråsisken 2 T, Stillits 8 FU, Bogfinke 10 FU, Kvækerfinke 5 FU, Rørspurv 1 R, Gulspurv 3 SY, Solsort 10 FU, Tyrkerdue 2 SY, Ringdue 5 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Ravnholt (13:15-15:05): Havørn 1 R 2K (Pp i toppen af den gamle eg v/Lindkær), Fjeldvåge 1 R, Ravn 11 R. Gregers Johannesen
Holluf Pile (10:00): Stillits 36 FU. Kai Grønbæk
Odense, Højstrup Øvelsesplads
(07:23-07:47): Husskade 225 OF (Overnatningstræ). Dieter Maaszen
Egebjerggaard Storskoven (14:00): Duehøg 1 OF AD han. Aksel Christensen
Nærå Strand (13:45): Vandrefalk 1 S han. Aksel Christensen
Kørup Sletten (13:30): Ravn 1 FU han. Aksel Christensen


       Dogmefoto af Bjergvipstjert

Mandag den 12. februar 2007.

Hvidkilde Gods, kanalen fra Ortemølle til IPA-huset (15:00-16:00): Skarv 1 OF, Fiskehejre 3 R, Spurvehøg 1 FU, Svaleklire 1 FU, Hættemåge 16 R, Isfugl 1 R, Stor Flagspætte 1 Trommer, Bjergvipstjert 1 FU, Gærdesmutte 2 R, Solsort 12 R, Vindrossel 20 R, Blåmejse 3 R, Musvit 4 R, Spætmejse 2 R, Grønsisken 16 R
Brahetrolleborg Gods
: Sangsvane 14 AD R, Sangsvane 8 2K R, Vibe 10 R, Vandstær 1 R, Spætmejse 1 R HØ. Jacob Sterup
Espe
: Stillits 10, Sumpmejse 2, Blåmejse 3, Skovspurv 8, Rødhals 1, Solsort 3. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Faaborg
: Vindrossel 5 FU, Topmejse 2 FU, Stær 1 Sy. Per D Poulsen

Sundet, Faaborg
(11:30-12:15): Troldand 700 R, Bjergand 5 R, Taffeland 40 R, Gråand 50 FU, Knarand 2 R, Knopsvane 60 FU, Grågås 2 R, Blishøne 250 FU, Skarv 4 R, Svartbag 10 R, Sølvmåge 30 R, Stormmåge 20 R, Hættemåge 20 R, Fiskehejre 1 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Skovsøen (13:15): Mandarinand 10 R, Grønbenet Rørhøne 31 R. Mogens Elnif Thomsen
Skovsøen, Fruens Bøge (12:30): Mandarinand 15 R. Tim Hesselballe


          Gråsisken fu Svanninge Bakker

Søndag den 11. februar 2007.

Tankefuld, Svendborg: Grønsisken 40 OF
Amalielyst: Bogfinke/Kvækerfinke 90 FU
Hvidkilde Gods
: Fiskehejre 3 R, Musvåge 2 R, Isfugl 1 FU, Bjergvipstjert 1 R, Gærdesmutte 4 R, Rødhals 2 R, Solsort 12 R, Vindrossel 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 3 R, Spætmejse 2 R, Bogfinke 2 R
Hvidkilde Sø
: Fiskehejre 8 R, Grågås 36 R, Gråand 16 R, Taffeland 20 R, Troldand 450 R, Hvinand 8 R, Stor Skallesluger 1 han R, Stor Skallesluger 1 hun R, Musvåge 1 R, Spætmejse 1 R
Keldsnor (+ Rath), Sydlangeland
: Vandrefalk 3 K Hun, Havørn 3 K. Nis Rattenborg
Dovns Klint
: Dværgmåge 3 FU. Nis Rattenborg
Keldsnor, Sydlangeland
: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 55 R, Grågås 58 R, Gravand 4 R, Pibeand 32 R, Krikand 4 R, Gråand 6 R, Troldand 6 R, Blå Kærhøg 1 han AD R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 8 R, Hjejle 6 R, Vibe 1 R, Almindelig Ryle 48 R, Stormmåge 250 R, Middelhavssølvmåge 1 AD R, Sølvmåge 200 R, Svartbag 35 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor, Sydlangeland
: Lille Lappedykker 1 R, Grågås 1 R, Gråand 5 R, Taffeland 39 R, Troldand 8 R, Blishøne 135 R, Svartbag 20 R, Dompap 5 R. Ole Goldschmidt
Magleby Nor, Sydlangeland
: Sangsvane 85 AD R, Sangsvane 6 2K R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor, Sydlangeland
: Knopsvane 95 R, Sangsvane 3 R, Grågås 80 R, Bramgås 12 R, Pibeand 280 R, Knarand 9 R, Krikand 87 R, Spidsand 2 R, Taffeland 55 R, Troldand 5900 R, Bjergand 1750 R, Hvinand 45 R, Lille Skallesluger 2 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 3 R, Blishøne 270 R, Strandskade 1 R, Svartbag 3 R, Sortkrage 3 R, Gråkrage 7 R. Ole Goldschmidt
Ristinge Nor, Sydlangeland
: Sangsvane 90 R, Silkehale 35 R. Ole Goldschmidt
Ristingehalvøen, Sydlangeland
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 140 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 2 R, Knortegås, Sortbuget (nigricans) 1 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing
: Blå Kærhøg 1 han AD R, Silkehale 70 R, Sjagger 1700 R, Vindrossel 50 R. Ole Goldschmidt
Søgård Pyt, Sydlangeland
: Knarand 2 R, Gråand 6 R, Taffeland 3 R, Troldand 2 R, Blishøne 20 R. Ole Goldschmidt
Bagenkop Havn, Sydlangeland
: Lille Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 30 R, Sølvmåge 400 R, Svartbag 150 R. Ole Goldschmidt
Vesteregn , Sydlangeland
: Stormmåge 1700 R, Sølvmåge 200 R. Ole Goldschmidt
Nakkebølle Inddæmning
(11:00-12:30): Knarand 6 R, Troldand 1500 R, Lille Skallesluger 5 R, Huldue 1 R, Solsort 25 R, Sangdrossel 1 R,  Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 12 R, Sangsvane 88 R, Grågås 330 R, Pibeand 58 R, Krikand 41 R, Gråand 200 R, Taffeland 20 R, Bjergand 40 R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 60 R, Vibe 3 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Ringdue 60 R, Gærdesmutte 2 R, Sjagger 3 R, Råge 1 R, Bogfinke 100 R, Kvækerfinke 1 R, Grønirisk 1 R, Gulspurv 20 R. Niels Bomholt
Arreskov Sø
: Lille Skallesluger 3 SV Henrik K. Hansen, Kell Grønborg
Sollerup Enge
(10:00-12:00): Fjeldvåge 1 FU, Skovsneppe 1, Musvåge 2 R, Vibe 7 OF, Spætmejse 2 FU, Skovskade 2, Ravn 3 OF. Henrik K. Hansen, Kell Grønborg
Svanninge Bakker
: Ringdue 5 R, Stor Flagspætte 1 HØ, Rødhals 1 R, Solsort 20 R, Sjagger 7 R, Vindrossel 10 R, Misteldrossel 3 R, Fuglekonge 2 R, Halemejse 1 R, Blåmejse 10 R, Musvit 15 R, Spætmejse 1 R, Gråkrage 2 R, Grønsisken 40 FU. Jacob Sterup
Lindkær, Ravnholt
(11:00-13:00): Havørn 3 R (2 2K + 1 3K+), Fjeldvåge 1 R, Vandrefalk 1 R, Ravn 14 R. Ella Maria, Rasmus, Leif Bisschop-Larsen
Lindkær, Ravnholt
(09:20-11:00): Havørn 3 OF IMM, Ravn 20 OF, Knopsvane 2 R, Gråand 5 R, Musvåge 4 OF, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 100 R, Ringdue 10 OF, Gærdesmutte 3 R, Jernspurv 2 R, Solsort 5 R, Sjagger 3 R, Vindrossel 7 OF, Musvit 15 FU, Spætmejse 1 FU, Allike 120 OF, Gråkrage 6 OF, Bogfinke 30 FU, Gulspurv 8 R. Gunnar Jørgensen, Bent Staugaard
Lindkær, Ravnholt
(10:10-11:00): Havørn 2 R IMM (Tydelig størrelsesforskel på de to fugle. Uden tvivl en han og en hun), Ravn 6 R. Henrik Knudsen, Per Rasmussen
Lundeborg: Munk 1 Hun. Poul Brugs
Purreskoven (Hesselagergård v. stranden) (9:30): Ravn 1 R. Poul Brugs
Skibhusskoven (13:45): Træløber 1 FU. Torstein Danielsen
Stenløseskoven (13:00): Ravn 2 R (Ved den gamle rede). Henrik Mørup-Petersen
Stenløsevej (16:30): Allike 1000 OF. Mogens Elnif Thomsen
Stenløseskoven præstens eng (12:00): Vindrossel 18 R. Mogens Elnif Thomsen
Ølund (13:30): Sangsvane 104 R. Gregers Johannesen
Odense, Højstrup Øvelsesplads (07:23-07:45): Husskade 177 OF (Overnatningstræ). Dieter Maaszen
Bispeenge, Odense: Grågås 42 FU, Blåmejse 8 OF. Gunhild Brink
Carsten Hauchs Vænge 4, Odense: Lille Gråsisken 1 R. Søren Gjaldbæk
Brænde Å, Ejby: Bjergvipstjert 1 hun R. Michael Højgaard Hansen
Eskør Inddæmning: Grågås 400 R. Michael Højgaard Hansen
Føns Vang: Gås sp. 1000 R, Troldand 1000 R, Blishøne 200 R. Michael Højgaard Hansen
Husby Strand, Wedellsborg: Knopsvane 2 R, Sangsvane 45 R, Grågås 50 R. Michael Højgaard Hansen
Nærå Strand (11:00-11:15): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 120 R, Stor Regnspove 215 R. Jens Bækkelund
Jersore (10:45): Blisgås 240 R. Jens Bækkelund
Gyldensteens marker (09:30-09:50): Blå Kærhøg 1 R (Brun), Musvåge 3 R, Fjeldvåge 1 R, Ravn 1 R. Jens Bækkelund
Bogense Havn: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


          Isfugl ved Nørresø       
           Større foto 

Lørdag den 10. februar 2007.

Monnet, Tåsinge: Knopsvane 30 R, Grågås 50 R, Canadagås 13 R, Gravand 12 R, Pibeand 200 R, Spurvehøg 1 R, Fjeldvåge 1 R, Vandrefalk 1 R, Blishøne 60 R, Storspove 6 R, Sanglærke 1 R, Misteldrossel 1 OF
Noret, Tåsinge
: Sangsvane 60 R
Søby, Tåsinge
: Sangsvane 180 R
Humble (1 km nord for Humble kirke
(12:30): Havørn 1 AD SV. Erik Thomsen
Arreskov Sø, nordlige del
: Sangsvane 8 R, Grågås 7 R, Pibeand 6 R, Krikand 10 R, Taffeland 400 R, Troldand 600 R, Hvinand 12 R, Lille Skallesluger 1 han R, Stor Skallesluger 3 han R, Stor Skallesluger 2 hun R, Blishøne 60 R, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 12 R, Stor Flagspætte 2 KA, Gråkrage 8 R
Kongshøj Mølle: Vandstær 1 Fu (Neden for slusen), Gråand alm., Gravand 2 R. Christian og Poul Brugs
Gudbjerg (10:00): Skovsneppe 1 R, Misteldrossel 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Brahetrolleborg Gods: Sangsvane 2 AD R, Sangsvane 4 JUV R, Blishøne 50 R, Vibe 46 R, Stær 8 R
Hellemose Skov: Ravn 5 OF
Brændegård Sø: Fiskehejre 5 R, Gravand 1 R, Knarand 1 han R, Knarand 1 hun R, Krikand 36 R, Gråand 120 R, Stor Skallesluger 3 han R, Stor Skallesluger 1 hun R, Vibe 32 R, Ringdue 40 R, Sjagger 12 R, Vindrossel 60 R, Gråkrage 38 R, Stær 6 R, Bogfinke 40 R, Gulspurv 20 R
Brændegård Sø: Fiskehejre 9 R, Knarand 2 R, Krikand 6 R, Gråand 287 R, Stor Skallesluger 6 R, Havørn 2 AD OF, Musvåge 2 R, Blishøne 17 R, Vindrossel 29 OF, Ravn 2 R. Poul Rasmussen
Krarup: Musvåge 3 R
Nørresø, Faaborg: Musvåge 1 R, Isfugl 1 hun R, Stor Flagspætte 1 KA, Ravn 1 OF
Silke å: Vandstær 1 R
Silke å: Vandstær 1 R. Poul Rasmussen
Svanninge Bakker: Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 2 KA, Fuglekonge 1 R, Halemejse 3 R, Sumpmejse 2 R, Sortmejse 1 R, Blåmejse 14 R, Musvit 16 R, Skovskade 2 R, Bogfinke 14 R, Grønirisk 6 R, Grønsisken 8 R, Dompap 2 han R, Dompap 3 hun R
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 R. Poul Rasmussen
Ravnholt, Lindkær (11:13): Knarand 33 R, Havørn 1 R 2K, Havørn 1 R 3K, Ravn 3 R. Ole Bent Olesen, Anders Myrtue
Ravnholt (11:30-14:30): Havørn 2 R 1K. Søren L. Rasmussen
Fyns Hoved: Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 R, Pibeand 59 R, Gråand 87 R, Ederfugl 250 R, Sortand 21 R, Fløjlsand 19 R, Hvinand 54 R, Toppet Skallesluger 44 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 36 R, Almindelig Ryle 148 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Storspove 12 R, Rødben 16 R, Hættemåge 93 R, Stormmåge 32 R, Sølvmåge 43 R, Svartbag 5 R, Tejst 1 R, Solsort 9 R, Vindrossel 3 R, Gråkrage 32 R. Poul Rasmussen
Gabet
(10:10): Ederfugl 1050 R, Søkonge 1 R. Ole Bent Olesen, Anders Myrtue
Midskov
(10:00): Sangsvane 230 R. Ole Bent Olesen, Anders Myrtue
Dræby Fed
(08:09): Sangsvane 110 R. Ole Bent Olesen, Anders Myrtue
Kerteminde Havn
: Skærpiber 1 R. Poul Rasmussen
Noret v/Holckenhavn
: Lille Lappedykker 78 R. Poul Rasmussen
Stubberup, Kerteminde
: Blå Kærhøg 1 Fu. Poul Rasmussen
Carsten Hauchs Vænge 4
: Munk 1 R han. Søren Gjaldbæk
Odense Kanal
: Stor Skallesluger 3 R. Kurt Due Johansen
Seden Strand, Odense
: Gråand 720 R, Taffeland 2 R, Troldand 180 R. Kurt Due Johansen
Stige Ø, Odense
: Pibeand 4 R, Gråand 6 R, Stor Skallesluger 2 R, Blishøne 300 R, Strandskade 2 R, Storspove 1 R, Rødben 1 R. Kurt Due Johansen
Vigelsø, Otterup
: Grågås 550 R, Bramgås 20 R, Pibeand 500 R. Kurt Due Johansen
Odense å - fra OB`s anlæg til Skovsøen
(13:00-14:30): Mandarinand 15 R (8 hanner), Grønbenet Rørhøne 31 R. Bjarne Jørgensen
Odense, Højstrup Øvelsesplads
(07:07-07:40): Husskade 189 OF (Overnatningstræ). Dieter Maaszen
Uggerslev (17:00): Sangsvane 100 R. Gregers Johannesen
Vejlby Fed, Vestfyn: Fiskehejre 7 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Skovsneppe 1 R, Rødben 1 R, Engpiber 25 R, Silkehale 30 OF. Michael Mosebo Jensen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Fiskehejre 45, Stor Flagspætte 2, Kvækerfinke 9, Grønsisken 8, Gråsisken sp. (Stor Gråsisken/Lille Gråsisken) 1. Kjeld Lund
Jersore (15:30): Sangsvane 210 R. Ella Mikkelsen
Æbelø Ebbevej (15:00): Gravand 102 R, Strandskade 112 R, Stor Regnspove 106 R, Rødben 55 R. Ella Mikkelsen
Flyvesandet (10:00-14:30): Sangsvane 157 R, Sortand 146 R, Almindelig Ryle 1200 R, Stor Regnspove 210 R. Ella Mikkelsen
Egebjerggård (09:30): Silkehale 80 R, Sjagger 200 R. Ella Mikkelsen


Fyn Man. d. 12. februar kl. 19 på Odense Friskole, Hjallesevej 2.             
          Ravne farveringmærket. Læs mere.... af naturfotograf Erik Thomsen (ET)         
          En anden skarvhistorie af naturfotograf Erik Thomsen (ET)
          Den store Vinterfugletælling lør. d. 13. jan. - søn. d. 25. feb. 2007


            Musvåge OF Svanninge BakkerGeneralforsamling DOF-

Fredag den 9. februar 2007.

Ristinge Hale, Langeland (13:20): Lysbuget Knortegås 1 R, Sortbuget Knortegås 1 R, Mørkbuget Knortegås 90 R. Henrik Knudsen
Lundeborg: Munk 1 Hun. Poul Brugs
Espe: Musvåge 2, Husskade 10, Rødhals 1, Gærdesmutte 1, Sumpmejse 1, Stor Flagspætte 1. Solsort 4, Grønsisken 5. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Boltinge: Sjagger 150, Tårnfalk 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Holstenshuus (10:00-11:00): Sjagger 200 FU, Vindrossel 15 FU, Solsort 20 FU, Kernebider 6 T, Bogfinke 30 FU, Kvækerfinke 10 FU, Grønsisken 20 T, Dompap 5 FU, Musvit 15 FU, Blåmejse 10 FU, Sumpmejse 2 SY, Sortmejse 1 SY, Spætmejse 2 FU, Gærdesmutte 2 FU, Fuglekonge 10 FU, Rødhals 1 FU, Ringdue 5 R.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg (12:00-12:10): Isfugl 1 FU, Dobbeltbekkasin 5 R.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Villestofte, Odense: Jernspurv 1 R (Ved foderpladsen). Anni Lene Nielsen
Odense Å, Fruens bøge (13:00): Mandarinand 17 R (9 hanner), Grønbenet Rørhøne 17 FU, Spætmejse 6 R, Træløber 1 FU. Ella Mikkelsen
Odense SV (11:00): Grønsisken 120 FU. Ella Mikkelsen
Østrup v. Otterup (14:00): Duehøg 1 OF. Per Damsgaard-Sørensen
Vigelsø ( fra Klintebjerg havn ) (14:00): Bramgås 13 R ( mellem 150 grågæs). Per Damsgaard-Sørensen
Ølundgård inddæmning (12:00): Pibeand 474 R, Stor Kobbersneppe 1 R (I vestlige afsnit), Stor Regnspove 54 R. Per Damsgaard-Sørensen
Carsten Hauchs Vænge 4, Odense: Munk 1 R han (FUragerede på mejsekugle). Søren Gjaldbæk


     Rødhals i Erik Thomsens have

Torsdag den 8. februar 2007.

Svendborg: Munk (hun) FU i haven. Ulla Friborg
Hvidkilde Sø
: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 1 han R, Knopsvane 1 hun R, Gråand 40 R, Taffeland 8 R, Troldand 150 R, Hvinand 26 R, Stor Skallesluger 6 han R, Stor Skallesluger 2 hun R, Musvåge 2 R, Vindrossel 5 OF, Spætmejse 1 R, Skovskade 1 Ka, Kragefugl sp. 50 OF, Bogfinke 6 R, Kvækerfinke 12 R, Gulspurv 8 R
Thurø By, Skolen
: Spurvehøg 1 OF, Ringdue 2 Ka, Tyrkerdue 1 R, Sumpmejse 1 R, Spætmejse 4 R, Træløber 1 R, Sortkrage 1 R, Dompap 1 R
Ravnholt
(14:30): Ravn 19 YF (Læs mere...). Erik Thomsen
Håstrup
(11:20): Ravn 1 OF. Kell Grønborg
Brændegård sø
(10:40): Gråand 350 R, Lille Skallesluger 7 R (4han), Havørn 2 R AD, Blå Kærhøg 1 FU (Brun fugl). Kell Grønborg
Horne Land Egsgyden
(09:50): Silkehale 27 R, Sjagger 140 R. Kell Grønborg
Bøjden Nor
(08:50): Bjergand 1400 R. Kell Grønborg
Jordløse
(08:30): Silkehale 41 R. Kell Grønborg
Espe
: Husskade 12, Musvåge 1, Stor Flagspætte 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Engene mellem Lundegård og Brobyværk
: Sangsvane 85 R, Grågås 105 R, Gravand 3 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Sølvmåge 3 R. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Årslev
: Silkehale (09:50) 16 R. Per Rasmussen
Odense, Højstrup Øvelsesplads
(07:15-07:45): Husskade 240 OF (Overnatningstræ). Dieter Maaszen
Lindved / Odense (15:00): Silkehale 25 R, Sjagger 250 R (Sammen med Vindroslerne i blandede flokke), Vindrossel 150 R, Grønsisken 120 OF. Lars Andersen
Odense Å v. Skovsøen (14:10): Mandarinand 16 R. Dieter Maaszen
Odensevej på mark v/ Marslev Grillen (16:35-16:50): Grågås 1100 R (Cirka antal). Ib Hellesen
Odense, Thyregodsvej 8 (16:15): Munk 1 FU han. Rudi Semrau Jensen
Røjle Bygade, Middelfart: Bjergvipstjert 1 R (Bag Margrethegård). Michael Mosebo Jensen
Lillebælt, Snævringen, Middelfart: Lomvie 25, Alk 15, Lomvie/Alk 20, Ringdue 150. Jørn Vinther Sørensen


 DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 1/2-07:                    
             Danmarks ørne tælles
             Skarver på slap line
             Vinterhavens ukronede konge 
  


         Bramgås

Onsdag den 7. februar 2007.

Vornæs skov Tåsinge, Frantzens plantage i Vornæs: Vindrossel 22 FU. Poul Rasmussen
Espe
(16:50): Rød Glente 1 FU , Musvåge 1 FU, Husskade 6 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Sumpmejse 1 FU. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Kværndrup
(15:30): Ravn 2 R. Leif Bisschop-Larsen
Horne Mølleå Enge, Horne Mølledam
: Knopsvane 31 3K+ FU, Pibeand 216 FU, Krikand 120 R, Gråand 11 R, Musvåge 1 R, Blishøne 20 R, Vibe 80 R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 60 R, Sølvmåge 5 R, Husskade 2 R, Gråkrage 15 R, Stær 11 FU. Jacob Sterup
Svanninge, Faaborg
: Topmejse 1 R. Jacob Sterup
Sundet, Faaborg
(12:00-12:15): Isfugl 1 FU, Dobbeltbekkasin min 12 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Svanninge Bakker (10:30-11:45): Dompap 15 FU, Grønsisken 50 FU, Gråsisken 5 FU, Bogfinke 10 FU, Musvit 20 FU, Blåmejse 15 FU, Topmejse 5 FU, Sortmejse 4 SY, Sumpmejse 2 FU, Halemejse 10 FU, Spætmejse 3 SY, Fuglekonge 20 FU, Gærdesmutte 2 FU, Stor Flagspætte 3 SY, Ringdue 30 R, Skovskade 2 FU, Musvåge 1 FU, Grågås 20 T.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Tarup Vandmølle
(08:30): Isfugl 1 HØ. Per Rasmussen
Lindkær, Ravnholt (15:20-15:50): Havørn 2 R 3K (Som sædvanlig i toppen af det gamle egetræ på engen.), Duehøg 1 R 2K hun, Ravn 6 R,  Knopsvane 3 R, Musvåge 2 R. Per Rasmussen
Lindved / Odense
: Sjagger 150 R (Med lidt Vindrosler og 1 syngende Stær), Ravn 2 OF. Lars Andersen
Føns Vang (16:00-16:45): Sædgås 75 R, Grågås 650 R, Havørn 1 R JUV, Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 6 R, Fiskehejre 1 R, Sædgås 75 R, Grågås 650 R, Gråand 40 R, Taffeland 200 R, Bjergand 5 R, Havørn 1 JUV R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 110 R. Jens Bækkelund
Bogense Havn: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Fogense enge (13:00): Lysbuget Knortegås 72 FU, Sangsvane 32 FU, Grågås 180 FU, Storspove 6 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteens enge (11:15-11:45): Duehøg 1 T hun, Stor Regnspove 98 R, Grågås 25 R, Gravand 24 R, Pibeand 68 R, Gråand 44 R, Spidsand 5 R, Hvinand 6 R, Vibe 40 R. Jens Bækkelund


        Sortgrå ryle 5 ud af 8

Tirsdag den 6. februar 2007.

Vornæs skov Tåsinge, Frantzens plantage i Vornæs: Vindrossel 22 FU. Poul Rasmussen
Arreskov Sø
(11:30-15:00): Rørdrum 1 HØ, Blisgås 20 SV, Troldand 1000 R, Lille Skallesluger 10 R, Havørn 2 OF AD, Stor Flagspætte 6 R, Sjagger 230 R, Vindrossel 70 SY, Sumpmejse 5 R, Musvit 33 R, Ravn 1 R, Toppet Lappedykker 9 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 14 R, Knopsvane 2 R, Grågås 20 R, Gravand 5 R, Pibeand 12 R, Krikand 6 R, Taffeland 102 R, Hvinand 36 R, Stor Skallesluger 8 R, Musvåge 7 R, Blishøne 20 R, Stormmåge 20 R, Ringdue 15 R, Stor Flagspætte 6 R, Gærdesmutte 6 R, Rødhals 4 R, Solsort 18 R, Fuglekonge 2 R, Halemejse 10 R, Sortmejse 3 R, Blåmejse 9 R, Spætmejse 3 R, Skovskade 6 R, Allike 180 N, Krage (Gråkrage/Sortkrage) 10 R, Stær 4 R, Bogfinke 4 R, Kvækerfinke 35 R, Grønirisk 1 R, Grønsisken 3 R, Dompap 2 R, Gulspurv 5 R. Niels Bomholt
Karlsmosen, Egeskov, Kværndrup
(13:30-14:00): Blisgås 2 R, Knarand 3 R, Grågås 270 R, Pibeand 20 R, Taffeland 25 R, Troldand 15 R, Hættemåge 100 R, Stormmåge 150 R. Hans Rytter
Svanninge bakker (10:00-11:00): Grønspætte 1 FU, Træløber 1 FU, Kvækerfinke 120 FU, Solsort 3 R, Halemejse 2 R, Blåmejse 9 R, Musvit 10 R, Krage (Gråkrage/Sortkrage) 5 R, Gråsisken sp. (Stor Gråsisken/Lille Gråsisken) 1 OF. Niels Bomholt
Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1, Ravn 2, Sølvmåge 5, Hættemåge 8, Musvit 2, Stor Flagspætte 1, Blåmejse 1, Allike 10, Råge 25, Gråkrage 4, Husskade 5. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Helnæs Bugt V/Horne Strandvej (9:45-11:00): Alle antal er min. : Sangsvane 40 FU, Knopsvane 10 FU, Gravand 9 FU, Gråand 5 FU, Pibeand 10 FU, Hvinand 125 FU, Ederfugl 200 FU, Grågås 1 T, Toppet Skallesluger 62 FU, Stor Skallesluger 3 FU, Toppet Lappedykker 212 FU, Blishøne 20 FU, Skarv 85 R, Hættemåge 10 FU, Sølvmåge 20 FU, Fiskehejre 4 R/FU, Strandskade 3 R, Rødben 1 FU, Engpiber 2 T, Sanglærke 5 T, Allike 140 NØ, Råge 30 FU, Ringdue 2 R, Musvit 5 FU, Grønsisken 2 T, Musvåge 1 FU, Agerhøne 1 SY, Solsort 2 FU Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Odense, Højstrup Øvelsesplads (07:15-07:50): Husskade 263 OF (Overnatningstræ). Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Stige Ø, Odense: Rødben (15:00) 2. Gunhild Brink
Odense å fra Munke Mose til Skovsøen (12:00): Mandarinand 14 R, Grønbenet Rørhøne 65 R, Træløber 2 R. Mogens Elnif Thomsen
Horseklint (09:00-10:30): Ringdue 880 N (350 N, 530 TF), Kvækerfinke 130 N, Grønsisken 661 N, Nordlig Gråsisken 21 N. Søren Gjaldbæk
Vågebakken: Stor Regnspove 112 R. Søren Gjaldbæk
Dalby/Mesinge (14:30): Sangsvane 250 R. Lars Philip Nørtoft
Mågeøerne (16:15-16:45): Sangsvane 100 R, Lysbuget Knortegås 13 R (Min), Vandrefalk 1 FU, Strandskade 61 FU, Almindelig Ryle 300 FU, Rødben 30 FU, Svartbag 25 R. Michael Højgaard Hansen


        Stor flagspætte

Mandag den 5. februar 2007.

Svendborg (07:45 - 13:50): Lille Lappedykker (08:10) 12 R, Vandrikse (13:50) 1 Sy, Ringdue 2 Sy, Tyrkerdue 2 Sy, Silkehale (07:50) 30 R, Jernspurv 1 Sy, Topmejse 1 Sy, Blåmejse 1 Sy, Musvit 6 Sy, Spætmejse 2 Sy, Grønirisk 1 Sy, Admiral 1 OF
Brahetrolleborg Gods: Sangsvane 6 JUV R, Sangsvane 2 AD R, Vibe 200 R, Hættemåge 20 R
Karlsmosen, Egeskov: Sangsvane 20 AD R, Sangsvane 6 JUV R, Grågås 80 R, Tårnfalk 1 R
Ollerup ved Hvidkilde Sø : Blisgås 2 R, Grågås 600 R
Svanninge Bakker: Musvåge 4 R, Stor Flagspætte 2 R, Fuglekonge 1 R, Halemejse 4 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 3 Sy, Musvit 10 R, Bogfinke 12 R, Kvækerfinke 30 R, Dompap 2 R
Brændegård Sø: Skarv 5 R, Fiskehejre 8 R, Grågås 20 R, Gråand 20 R, Gravand 20 R, Troldand 50 R, Hvinand 3 R, Stor Skallesluger 15 R, Lille Skallesluger 4 FU, Svartbag 2 R, Ringdue 500 R, Musvåge 2 OF, Spurvehøg 1 FU. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Espe: Husskade 6, Gråkrage 4, Blåmejse 2, Grønsisken 2, Sølvmåge 1, Hættemåge 15. Bent Staugaard [MidtfynsNatur.
Horne Mølleå v/Grubbe Mølle
: Knopsvane 4 AD R, Grågås 47 FU, Råge 75 FU. Jacob Sterup
Bøjden Nor + havet
(10:15-11:50): Sortstrubet Lom 1 SØ ( på havet ), Alk min 5 T/R ( ph ), Lomvie 1 FU ( ph ), Sortand 3 T ( ph ),Fløjlsand 2 T ( ph ), Ederfugl 200 FU ( ph ), Hvinand 10 FU, Bjergand 800 R, Troldand 80 R, Taffeland 30 R, Gråand 60 FU, Pibeand 20 FU, Gravand 1 R, Toppet Skallesluger 5 FU ( ph ), Toppet Lappedykker min 10 FU ( ph ), Lille Lappedykker 8 FU, Hættemåge 8 FU, Sølvmåge 10 R, Stormmåge 10 R, Strandskade 4 R, Stillits 8 FU, Sanglærke 3 R, Solsort 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Østergård ved Munkebo
(10:30-11:30): Skovsneppe 1 R, Grønspætte 1 HØ. Ivan Sejer Beck
Odense, Højstrup Øvelsesplads (07:15-07:45): Husskade 250 OF (Overnatningstræ). Dieter Maaszen
Munke Mose, Odense: Stor Skallesluger 5 han R, Stor Skallesluger 1 hun R. Kurt Due Johansen
Røjle: Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen

        Halemejse


       Halemejse

Søndag den 4. februar 2007.

Gråsten Nor Ærø (10:00): Pibesvane 3 R, Sangsvane 150 R, Canadagås 40 R, Pibeand 1500 R, Spidsand 150 R. Carlo Klavsen
Vejlen, Taasinge
: Knopsvane 8 R, Sangsvane 20 OF, Grågås 636 R, Grågås 105 OF, Canadagås 8 R, Gravand 2 R, Krikand 46 R, Troldand 750 R, Lille Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 8 R, Vibe 38 OF, Sølvmåge 46 R, Ringdue 700 OF, Skægmejse 2 Sy. Torben Møller
Skovballe, Taasinge
: Sangsvane 130 R, Silkehale 40 R, Sjagger 400 FU. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Hav øst for Thurø
: Ederfugl 60 FU, Havlit 1 R, Sortand 1 R, Toppet Skallesluger 60 R, Stor Skallesluger 2 R. Arne Bruun
Thurø Bund
: Blishøne 80 FU, Hvidklire 1 R. Arne Bruun
Thurø Rev
: Sangsvane 15 NØ, Gravand 8 R, Pibeand 44 FU, Krikand 35 FU, Strandskade 4 FU, Sanglærke 1 Sy, Grønirisk 1 Sy, Bjergirisk 30 FU. Arne Bruun
Østerskov, Thurø: Fiskehejre 2 R, Ringdue 2 Sy, Stor Flagspætte 2 Sy, Blåmejse 1 Sy, Korttået Træløber 1 Sy, Bogfinke 2 Sy. Arne Bruun
Ollerup vest for Hvidkilde sø: Blisgås 2 R, Grågås 630 R
Åmosen, Ollerup: Grågås 6 OF, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 1, Halemejse 4 R, Dompap 2 R
Mullerup Slot + Sø, Gudme: Musvåge 2 OF, Vandstær 1 R, Ravn 1 OF. Torben Møller
Tiselholt, Nyskov (10:00-11:05): Musvåge 1 R, Ringdue 60 R, Stor Flagspætte 2 R, Solsort 16 R, Sangdrossel 1 R, Halemejse 6 R, Blåmejse 8 R, Musvit 14 R, Spætmejse 4 R, Træløber 1 R, Allike 12 R, Råge 8 R, Bogfinke 12 han R, Bogfinke/Kvækerfinke 300 OF, Grønsisken 30 R
Arreskov: Havørn 2 AD YP. (Havørneparret ved Arreskov forsøgte parring to gange på reden kl. 11.14 og 11.17 i dag, hvorefter hannen fløj en kort tur over skoven og vendte tilbage.). Erik Thomsen
Svanninge Bakker (13:15): Grønspætte 1 FU. Christian, Anders, Ella Mikkelsen
Lindkær v/Ravnholt: Gråand 6 R, Havørn 2 R, Musvåge 2 R, Blishøne 200 R, Ravn 10 R. Kurt Due Johansen
Boltinggård (16:00): Ravn 1 OF. Gunnar Jørgensen
Søer v/Sellebjerg, Marslev: Sangsvane 4 OF, Grågås 256 R, Taffeland 2 R, Troldand 218 R, Lille Skallesluger 3 R, Stor Skallesluger 31 R, Stor Flagspætte 2 R, Korttået Træløber 2 Sy, Kvækerfinke 25 FU. Kirsten Halkjær Lund
Knudshoved Færgehavn (10:15-11:00): Sortgrå Ryle 1 R (På Sydmolen), Toppet Lappedykker (10:15) 7 R, Skærpiber (10:15) 2 R. Hans Rytter
Ladby, Kerteminde: Sangsvane 54. Ivan Sejer Beck
Lettebækken, Odense (12.00): Vandstær 1. Ove Hvidtfeldt
Bispeenge, Odense: Skarv 2 R, Grågås 48 R, Gravand 1 R, Pibeand 23 R, Knarand 2 R, Gråand 10 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 Of, Blishøne 25 R, Hættemåge 150 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 2 R. Anders Myrtue
Odense Kanal:Stor Skallesluger 7 R. Anders Myrtue
Odense Losseplads: Grågås 120 R, Strandskade 10 R, Vibe 100 R. Anders Myrtue
Slambassinet, Odense: Gravand 16 R, Hættemåge 30 R. Anders Myrtue
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 R, Ravn 1 OF. Anders Myrtue
Vigelsø, Otterup:Grågås 230 R. Anders Myrtue
Odense, Højstrup Øvelsesplads (07:15-07:45): Husskade 120 OF (Overnatningstræ). Dieter Maaszen
Firtalsstrand, Otterup: Pibeand 267, Strandskade 9, Stor Regnspove 193, Stillits 32. Henrik K. Hansen
Ølundgårds Inddæmning, Otterup: Gravand 44, Pibeand 614, Knarand 5, Krikand 48, Spidsand 17, Blishøne 360. Henrik K. Hansen
Vigelsø (14:35): Fjeldvåge 1 R. Gregers Johannesen
Ølundgaard Inddæmning (13:35-14:20): Pibeand 350 R, Knarand 2 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Stor Regnspove 55 R. Gregers Johannesen
Nærå Strand (17:00-17:15): Gråand 340 R, Stor Regnspove 225 R, Gravand 90 R, Blishøne 190 R, Strandskade 44 R. Jens Bækkelund
Vaden v. Lindøhoved (16:40): Strandskade 87 R, Stor Regnspove 63 R,  Gravand 33 R. Jens Bækkelund

         Sortgrå ryle er stadig ved Knudshoved færgehavn - i dag fotograferet af Hans Rytter


         Gråmåge Fourfelt

Lørdag den 3. februar 2007.

Svendborgsund, Lehnskov-Bro: Toppet Lappedykker 18 R, Skarv 50 R, Sangsvane 52 R, Gravand 1 R, Ederfugl 190 R, Hvinand 230 R, Toppet Skallesluger 26 R, Blishøne 75 R, Hættemåge 44 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 3 R. Ella Mikkelsen
Monnet
(07:10 - 12:50): Knopsvane 94, Grågås 563, Sølvmåge 127, Hvinand 1088 ( heraf 858 i en flok), Skarv 9, Fiskehejre 11, Gravand 44, Gråand 122, Sangsvane 228, Hættemåge 42, Pibeand 451, Mørkbuget knortegås 1, Stormmåge 21, Toppet skallesluger 204 PH, Musvåge 2, Sanglærke 8, Bramgås 24, Spidsand 2, Strandskade 7, Svartbag 5, Rødben 1, Stor skallesluger 7, Fjeldvåge 1, Stor regnspove 114, Skeand 2, Gråkrage 48, Sortkrage 1,Toppet lappedykker 259 PH, Ederfugl 1697 PH, Krikand 7. Poul Rasmussen
Monnet, Tåsinge
(13:40-14:30): Stor Regnspove 66 R, Sjagger 100 R,  Knopsvane 80 R, Sangsvane 25 R, Svane sp. 3 Død, Grågås 96 R, Mørkbuget Knortegås 1 FU, Gravand 30 R, Pibeand 72 FU, Spidsand 1 R, Toppet Skallesluger 14 R, Musvåge 1 R, Hættemåge 100 R, Ringdue 200 R, Allike 40 OF, Gråkrage 52 FU. Ella Mikkelsen
Vårø Haver, Tåsinge
: Kragefugl sp. 3400 OF ( fra overnatning i Vårø Haver). Poul Rasmussen
Vejlen, Tåsinge
(12:15-13:30): Troldand 4000 R (I luften), Ringdue 800 R, Sjagger 1400 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 35 R, Grågås 130 R, Krikand 4 R, Gråand 13 R, Lille Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 8 R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 FU, Rødben 1 R, Skægmejse 1 SY. Ella Mikkelsen
Vornæs, Tåsinge
(11:30-12:15): Hvinand 230 R, Kvækerfinke 102 R, Musvåge 2 R, Fasan 1 FU, Ringdue 1 R, Solsort 1 FU, Sjagger 18 FU, Musvit 1 FU, Gråkrage 8 R. Ella Mikkelsen
Hvidkilde Sø
: Toppet Lappedykker 4 R, Grågås 3 R, Taffeland 16 R, Troldand 72 R, Hvinand 12 R, Stor Skallesluger 4 R. Ella Mikkelsen
Mullerup Skov
: Ringdue 59 OF, Stor Flagspætte 2 SY, Sjagger 500 R, Træløber 1 FU, Råge 28 OF, Ravn 2 OF, Kvækerfinke 12 R, Dompap 6 FU. Torben Møller
Brændegård Sø
(08:55-10:05): Lille Skallesluger 10 FU (7 han + 3 hun), Ravn 1 HØ. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø
(09:30-10:40): Lille Skallesluger 10 R, Fiskehejre 13 R, Sangsvane 3 N, Grågås 32 Ø, Gravand 4 R, Krikand 78 R, Gråand 120 R, Hvinand 42 R, Stor Skallesluger 5 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 6 R, Vibe 1 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 2 R, Ringdue 200 R, Gærdesmutte 1 SY, Fuglekonge 2 FU, Spætmejse 1 FU, Gråkrage 76 R. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø
(14:00): Lille Skallesluger 6 R, Havørn 2 R (Sad på øen 1 time og forsøgte et par gange at parre sig). Mogens Elnif Thomsen
Brændegård Sø
: Fiskehejre 9 R, Krikand 78 R, Gråand 58 R, Stor Skallesluger 5 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 6 OF, Vibe 72 OF, Sølvmåge 9 R, Ringdue 200 OF, Gråkrage 76 R, Ravn 1 SY, Dompap 2 R. Torben Møller
Nakkebølle inddæmning
(11:45-13:45): Knarand 2 R, Troldand 1900 R, Lille Skallesluger 6 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 9 R, Grågås 300 R, Gravand 4 R, Pibeand 28 R, Krikand 77 R, Taffeland 35 R, Bjergand 35 R, Hvinand 34 R, Stor Skallesluger 1 R, Musvåge 3 R, Blishøne 35 R, Hættemåge 15 R, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 1 R, Engpiber 1 R, Solsort 4 R, Allike 16 R, Råge 40 R, Krage 4 R, Bogfinke 4 R, Stillits 1 R, Gulspurv 6 R. Niels Bomholt
Nakkebølle skove: Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 1 R, Halemejse 3 R, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R, Korttået Træløber 1 Sy, Grønsisken 6 R, Dompap 4 R. Niels Bomholt
Ulbølle: Ringdue 1 R, Tyrkerdue 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 4 R, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Husskade 2 R, Gråspurv 1 R, Skovspurv 13 FU, Bogfinke 3 FU, Kernebider 2 R. Niels Bomholt
Findinge: Havørn 1 OF. Erik Petersen via [MidtfynsNatur]
Kværndrup: Rød Glente 1. Erik Petersen via [MidtfynsNatur]
Brahetrolleborg (9:50-10:20): Sangsvane 22 R, Knopsvane 6 R, Grågås 22 OF, Vibe 200 OF, Allike 25 FU, Hættemåge 15 FU. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Karlsmosen, Egeskov, Kværndrup (15:30): Blisgås 2 R, Sangsvane 26 R, Grågås 325 R, Pibeand 30 R, Taffeland 15 R, Troldand 20 R. Hans Rytter
Silke Å: Duehøg 1 OF, Tårnfalk 1 R, Vandstær 1 R, Ravn 3 OF. Torben Møller
Silke Å: Vandstær 1 R . Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Silke Å, Brahetrolleborg (15:00): Vandstær 1 R. Hans Rytter
Silke Å (15:15): Vandstær 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Odense Å (14:30-17:00): Gransanger 1 FU (Lidt nord for Præsteeng), Korttået Træløber 5 SY. Ole Bent Olesen
Stenløsevej, Odense (16:30-17:00): Allike 3200 OF. Mogens Elnif Thomsen
Odense, Baagø Kolonihaver/Pilely (10:30-11:15): Skovhornugle 7 R. Bjarne Jørgensen
Stige Ø: Lille Lappedykker 75 FU, Skovhornugle 9 R, Sanglærke 3 Sy. Dieter Maaszen
Vigelsø, Otterup: Pibeand 150 FU, Gråand 70 R, Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen
Dræby Fed, Munkebo: Sangsvane 65 FU. Dieter Maaszen


 DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 25/1-07:                    
             Korsnæb yngler i kulden
             Grågæs skudt fra bil nær fuglereservat
             Vejret stækker luftens fugletællere


           Gråspurv

Fredag den 2. februar 2007.

Mullerup Slot + Sø: Troldand 6 R, Stor Skallesluger 1 han R, Ringdue 250 OF, Stor Flagspætte 2 Sy, Spætmejse 2 Sy, Spætmejse 2 FU, Ravn 2 OF. Torben Møller
Lindkær, Ravnholt
(11:00-12:00): Knarand 10 R, Havørn 2 R 3K (+ Sad sammen i det store egetræ midt på engen...), Blishøne 260 R. Bodil Bøgelund, Hans Rytter
Bøjden Nor + havet
(8:50-10:50): Bjergand 1050 R, Troldand 200 R, Taffeland 60 R, Sortand 1 T ( på havet ), Ederfugl 300 R ( ph ), Gråand 50 FU, Pibeand 15 FU, Sangsvane 6 FU, Toppet Skallesluger 10 FU, Lille Lappedykker 7 FU, Toppet Lappedykker 10 FU ( ph ), Blishøne 45 FU, Vandrikse 1 SY, Skarv 10 R, Alk 3 T ( ph ), Hættemåge 40 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 1 R, Fiskehejre 2 FU, Strandskade 1 R, Rødben 1 R, Silkehale 45 FU, Sjagger 100 FU, Solsort 4 FU, Stillits 8 FU, Grønsisken 60 FU, Musvit 10 FU/SY, Gulspurv 2 FU, Gærdesmutte 2 FU, Ringdue 2 R, Musvåge 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Dalby/Mesinge (13:45): Sangsvane 200 R. Lars Philip Nørtoft
Fruens Bøge skov
(11:00): Spætmejse 5 R. Mogens Elnif Thomsen
Odense Å udløb (17:00-17:30): Gråkrage 300 R. Bent Juhler
Næsby - Lidl (16:15): Vandrefalk 1 OF. Bent Juhler


       Vandstær Silke Å er på plads igen - ny fugl i forhold til sidst år.

Torsdag den 1. februar 2007.

Bækkehave, Taasinge: Blisgås 24 R, Ravn 1 OF. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Brændegård Sø
(15:40-15:50): Hvinand 12 FU, Stor Skallesluger 18 FU, Havørn 1 AD R, Musvåge 6 R, Ravn 8 OF. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Brahetrolleborg Gods: Knopsvane 2 R, Sangsvane 26 AD R, Sangsvane 4 JUV R
Brændegård Sø: Fiskehejre 6 R, Gråand 40 R, Stor Skallesluger 18 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 3 R, Ravn 8 OF
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Lille Lappedykker 9 R, Ederfugl 8 R, Toppet Skallesluger 12 R, Blishøne 6 R
Bøjden Nor: Taffeland 100 R, Troldand 200 R, Bjergand 1000 R
Bøjden Nor
: Lille Lappedykker 6 FU, Taffeland 110 R, Troldand 220 R, Bjergand 1200 R, Hvinand 4 FU, Lille Skallesluger 1 han R, Toppet Skallesluger 24 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Nakkebølle Inddæmning
(10:15-10:50): Grågås 230 FU, Canadagås 1 FU, Gravand 6 FU, Taffeland 60 R, Troldand 1700 R, Bjergand 2 R, Hvinand 107 FU, Musvåge 1 R. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Silkeå, Brahetrolleborg
: Vandstær 1 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Silkeå:  Vandstær 1 R
Bukgård v. Egeskov: Blisgås 8 R, Grågås 260 R, Knopsvane 9 R, Sangsvane 35 R, Musvåge 1 R. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Sundet, Faaborg
: Grågås 32 R, Taffeland 12 R, Troldand 1000 R, Gærdesmutte 2 FU, Vindrossel 1 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Mullerup Slot + Sø
: Gråand 18 R, Troldand 6 R, Blishøne 12 R, Ringdue 58 OF, Stor Flagspætte 2 FU, Silkehale 2 R, Sjagger 175 R, Sjagger 225 FU, Sumpmejse 8 FU, Spætmejse 2 FU, Træløber 1 FU, Kvækerfinke 2 FU, Dompap 12 R, Gulspurv 1 FU. Torben Møller
Sundet, Faaborg
(11:40-12:30): Musvåge 1 FU, Dobbeltbekkasin min 12 R, Hvinand 3 FU, Troldand 600 R, Taffeland 35 R, Gråand 30 FU, Knopsvane 80 FU, Grågås 18 FU, Skarv 5 FU, Blishøne 250 FU, Toppet Lappedykker 4 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Enge V/Grubbe Mølle (11:00-11:15): Grågås 57 FU, Knopsvane 5 FU, Sangsvane 10 FU ( på mark ), Gråand 10 FU, Gravand 3 FU, Blishøne 3 FU, Hættemåge 20 R, Sølvmåge 10 R, Fiskehejre 1 R, Stillits 10 FU, Gråsisken 2 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Odense Å fra Dalumvej-Åsum (12:30 - 13:55): Skarv 1 R, Mandarinand 4 han R, Mandarinand 2 hun R, Gråand 52 FU, Musvåge 2 R, Grønbenet Rørhøne 32 FU, Blishøne 23 R, Hættemåge 123 R, Ringdue 13 R, Stor Flagspætte 5 FU, Vandstær 1 FU, Gærdesmutte 9 Sy, Solsort 14 FU, Halemejse 4 FU, Sumpmejse 4 FU, Blåmejse 23 FU, Musvit 37 FU, Spætmejse 9 FU, Korttået Træløber 1 FU, Skovskade 2 R, Husskade 4 R, Allike 26 FU, Gråkrage 11 FU, Bogfinke 8 FU, Dompap 1 Sy, Egern 1 FU. Ella Mikkelsen
Carsten Hauchs Vænge 4, Odense: Munk 1 R han. Søren Gjaldbæk
Stenløseskoven (11:00): Spætmejse 5 R, Træløber 2 R. Mogens Elnif Thomsen
Bregnør Bugt, Odense: Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 10 R, Gravand 8 R, Pibeand 100 R, Gråand 6 R, Ederfugl 222 R, Hvinand 204 R, Toppet Skallesluger 4 R. Kurt Due Johansen
Dræby Fed, Munkebo: Sangsvane 220 R, Blisgås 7, Grågås 454 R, Musvåge 1 R. Kurt Due Johansen
Gabet. Odense Fjord: Ederfugl 2447 R, Sortand 4 R, Toppet Skallesluger 37 R, Blishøne 15 R, Sølvmåge 50 R. Kurt Due Johansen
Geels Å, Munkebo: Sangsvane 74 R, Grågås 100 R, Gravand 42 R, Pibeand 650 R, Krikand 40 R, Gråand 4 R, Vibe 4 R, Allike 30 R, Råge 40 R. Kurt Due Johansen
Kærby Fed, Odense: Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R. Kurt Due Johansen
Mesinge, Kerteminde: Knopsvane 10 R, Sangsvane 152 R, Grågås 193 R, Musvåge 1 R, Råge 20 R. Kurt Due Johansen
Midskov, Kerteminde: Råge 77 R. Kurt Due Johansen
Tårup Inddæmmede Strand, Kerteminde: Knopsvane 2 R, Sangsvane 60 R, Gravand 5 R, Spurvehøg 1 R, Rødben 4 R, Hættemåge 70 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 40 R, Sanglærke 1 R, Råge 70 R. Kurt Due Johansen
Vestermade, Kerteminde: Knopsvane 45 R, Gravand 8 R, Almindelig Ryle 30 R, Stor Regnspove 35 R, Silkehale 6 R. Kurt Due Johansen
Vestermade Rev, Kerteminde: Skarv 1 R, Strandskade 7 R, Almindelig Ryle 180 R, Rødben 3 R. Kurt Due Johansen
Helnæs Made: Fjeldvåge 1 R, Mosehornugle 1 R, Ravn 2 R. Søren Gjaldbæk


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk