Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!       [Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

 
  [NETOP NU]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008]

UGE 5. - 9. ( 1. februar - 29. februar 2008).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:23 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

         Sortrygget hvid vipstjert, Irland

Fredag den 29. februar 2008.

Påø Enge, Sydlangeland (17:00): Hvid Stork 1 R. Mogens Lind Jørgensen
Egeskov
: Isfugl 2, Vandstær 1, Stor Skallesluger 1, Ringdue 3000 , Spætmejse 2, Skarv 1. Poul Rasmussen, . Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Karlsmosen
: Vibe 85, Grågås 100, Tårnfalk 1. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
På mark v. Egeskov
: Stormmåge 1500. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Brændegaard Sø
(17:30): Havørn 2 R AD, Havørn 1 R JUV, Ravn 4 R, Stor skallesluger 32 R, Gravand 55 R, Skeand 12. Nis Rattenborg
Sandholt
(16:00): Vandstær 1 RI 2K hun . Bodil og Hans Rytter
Sundet, Faaborg
(10:20-11:30): Isfugl 2 FU, Grønsisken 15 FU, Korttået Træløber 1 SY, Knarand 30 FU, Gråand 25 FU, Skeand 11 FU, Krikand 10 FU, Gravand 1 R, Troldand 500 R, Bjergand 55 R, Taffeland 10 R, Knopsvane 105 FU, Grågås 2 R, Blishøne 300 FU, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 4 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 10 R, Svartbag 3 R, Sølvmåge 5 R, Fiskehejre 1 FU..  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Ølundgård Inddæmning
(14:00-15:30): Pibeand 1200 R, Krikand 224 R, Hjejle 120 OF, Almindelig Ryle 400 FU. Ella Mikkelsen
Hessum
(13:55): Sangsvane 141 FU. Ella Mikkelsen
Fjordmarken
(12:50-13:50): Vibe 400 R, Allike 800 R. Ella Mikkelsen
Egensedybet
(09:30-12:00): Gravand 216 R, Pibeand 188 R, Almindelig Ryle 200 FU, Stor Regnspove 156 R, Rødben 81 R. Ella Mikkelsen
Nyborg Voldområde (
12:45): Hvid Stork 1 SØ. Anders Ørsted
Martofte, Hindsholm
(07:00-07:30):
Hvid Stork 1 FU (Enghave v/Scheelenborg: Set til overnatning af Lars Hansen aftenen før. Twitchet først af Søren Gjaldbæk kl. 7 senere af mig 7.30 på eng v. Enghavevej,
Martofte SØ). Søren Gjaldbæk, Michael Højgaard Hansen
Munke Mose (10:00): Vandstær 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Odense, Bolbro (06:40-07:00): Husskade 200 OF,Fiskehejre 1 OF, Troldand 3 M R, Musvåge 3 FU, Tårnfalk 2 FU, Mosehornugle 1 FU, Husskade 200 OF. Dieter Maaszen
Bullerup: Sildemåge 1 R (Graellsii). Søren Gjaldbæk 
Horseklint (07:15-09:45): Sule 1 NV AD, Huldue 4 NV, Hedelærke 2 NV, Sanglærke 232 NV, Hvid Vipstjert 1 NV, Misteldrossel 9 V, Allike 595 NØ, Grønsisken 115 NV, Lille Korsnæb 16 NV, Rørspurv 50 NV. Søren Gjaldbæk
Kærby Fed: Pibeand 593 R. Søren Gjaldbæk
Dalby Bugt: Sangsvane 320 R. Søren Gjaldbæk
Egebjerggaard Søndermarken (16:15): Sædgås 7 R (5 tundra og 2 skovsædgæs), Blisgås 2 R. Aksel Christensen
Agernæs Alleen (15:45): Bomlærke 12 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Faaborg Havn
: Skarv 27 R, Sølvmåge 70 R, Svartbag 5 R. Jacob Sterup
Horne Mølleå v/Grubbe Mølle: Knopsvane 2 AD R, Grågås 55 FU, Gravand 2 R, Pibeand 114 FU, Gråand 4, Skeand 3, Blishøne 2 FU, Vibe 2 R, Sølvmåge 5 R, Ringdue 50 R, Stær 8 R. Jacob Sterup


     Kortnæbbet gås         Foto: Michael Højgaard Hansen

Torsdag den 28. februar 2008.

Svendborgsund v/ Iholm: Knortegås 8 R, Pibeand 2 R, Ederfugl 120 R, Hvinand 20 R, Toppet Skallesluger 12 R, Stor Skallesluger 1 R, Strandskade 6 R, Rødben 1 R, Snespurv 1 M R (Saksenborg + ny matrikelart)
Spodsbjerg Havn
(15:20): Kaspisk måge 1 2K. Henrik Knudsen
Brændegård Sø
(09:45): Gravand 122 R, Havørn 1 R AD, Havørn 1 R JUV, Ringdue 650 OF. Mogens Elnif Thomsen
Silke å
(09:30): Vandstær 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Egeskov
: Isfugl 1, Ringdue 3000. Poul Rasmussen, Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Snarup
: Tårnfalk 1. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Svanninge bakker
(09:00-09:45): Grønspætte 1 HØ (Samme sted som tornskaden), Stor Tornskade 1 R (På skrænt mod golfbane). Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (9:00): Isfugl FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Holstenshuus (9:20-10:00): Stor Tornskade 1 FU, Skovskade 1 FU, Råge 30 T, Allike 20 T, Ravn 1 T, Vindrossel 20 SY, Sjagger 20 T, Kernebider 10 FU, Bogfinke min 10 SY, Sanglærke min 10 SY, Spætmejse 3 SY, Korttået Træløber 2 SY, Gulspurv min 10 SY, Musvåge 6 ( parring ), Spurvehøg 1 T, Duehøg 1 T, Tårnfalk 1 FU, Vibe 2 SY, Grågås 8 T, Troldand 8 R, Gråand 6 R, Lille Lappedykker 1 FU, Blishøne 6 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Lindkær v/ Ravnholt (9:15-10:15): Knarand 12 R, Duehøg 1 FU, Fjeldvåge 1 R, Hvid Vipstjert 1 OF. Kell Grønborg
Lindved / Odense: Fjeldvåge 1 Ø, Vindrossel 45 R (Og en syngende sangdrossel), Ravn 1 R. Lars Andersen
Bellingebroen (09:00): Vandstær 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Nakke (11:56): Blå Kærhøg 1 R AD han. Frits Thomsen
Wedellsborg (11:10-11:50): Misteldrossel 3 R, Ravn 4 R. Frits Thomsen
Båring Bakke v/.lille marksø (12:30): Kortnæbbet Gås 1 R, Blisgås 9 R. Michael Højgaard Hansen
Husby Strand (11:10-11:40): Brushane 4 FU. Michael Højgaard Hansen
Flægen, Tybrind (10:15-11:00): Blisgås 47 FU, Vibe 250 R. Michael Højgaard Hansen
Føns Vang (08:15-09:30): Knarand 10 R, Taffeland 350 R, Lille Skallesluger 24 R. Michael Højgaard Hansen
Jersore (10:00-10:30): Blisgås 138 R. Jens Bækkelund
Flyvesandet (14:00-15:00): Ederfugl 1500 R, Sortand 219 R. Ella Mikkelsen
Egebjerggård ved Egely (13:55): Sangsvane 164 R. Ella Mikkelsen
Roerslev (13:40): Sangsvane 214 R. Ella Mikkelsen
Nærå strand (11:40-13:30): Gravand 232 R, Strandskade 130 R, Almindelig Ryle 250 R, Stor Regnspove 205 R. Ella Mikkelsen
Lindøhoved, Jersore (11:00-11:30): Blisgås 106 R, Stor Regnspove 134 R. Ella Mikkelsen
Mågeøerne, Bogense (10:00-10:45): Lysbuget Knortegås 82 R, Strandskade 55 R, Almindelig Ryle 300 FU. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Svanninge
: Misteldrossel 1 SY. Jacob Sterup
Lindkær v/Ravnholt
: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 32 R, Grågås 66 R, Pibeand 41 R, Knarand 12 R, Krikand 32 R, Gråand 50 R, Taffeland 7 R, Troldand 22 R, Duehøg 1 V, Musvåge 27 , Fjeldvåge 1 R, Blishøne 48 R, Vibe 48 OF, Ringdue 80 OF, Stor Flagspætte 2 R HØ, Sanglærke 12 SY, Hvid Vipstjert 1 OF, Solsort 7 FU, Sjagger 550 FU, Gråkrage 52 R, Ravn 3 OF, Bogfinke 54 OF, Gulspurv 2 R. Kell Grønborg
Karlsmosen, Egeskov
: Skarv 2 R, Knopsvane 6 R, Blisgås 5 R, Grågås 250 R, Gravand 19 R, Pibeand 48 R, Troldand 11 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Vibe 65 R, Stormmåge 220 R. Peder Rasmussen
Mullerup Skov
: Sumpmejse 1 SY, Ravn 2 FU. Peder Rasmussen
Mullerup Slot + Sø
: Lille Lappedykker 1 R, Spidsand 1 M R, Troldand 8 R, Toppet Skallesluger 1 M R. Peder Rasmussen
Sortemosen
: Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 5 R, Grågås 125 R, Gravand 29 , Stor Skallesluger 2 R, Tårnfalk 2 R, Vibe 100 R, Måge sp. 250 R, Ringdue 35 R, Sanglærke 6 SY, Stær 15 FU. Peder Rasmussen
Stenstrup Lergrave (syd f/vej)
: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 275 R, Krikand 2 R, Skeand 1 R, Taffeland 25 R, Troldand 22 R, Hvinand 1 R, Stor Skallesluger 6 R, Stormmåge 75 R, Sortkrage 1 R. Peder Rasmussen
Martofte
:
Hvid Stork 1 R (Overflyvende Martofte flere gange, utvivlsomt rastende for
natten). Lars Hansen
Egensedybet
: Ederfugl 470. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand: Lille Lappedykker 1, Skarv 1, Grågås 18, Gravand 78, Pibeand 100, Krikand 10, Gråand 10, Toppet Skallesluger 5, Stor Skallesluger 2, Musvåge 1, Fjeldvåge 1, Strandskade 3, Vibe 74, Storspove 100, Hættemåge 60, Sølvmåge 20, Sanglærke 2, Solsort 3, Halemejse 1, Gråkrage 2, Gulspurv 2. Kurt Due Johansen
Fjordmarken: Lille Lappedykker 1, Fiskehejre 2, Grågås 104, Pibeand 34, Krikand 10, Gråand 42, Tårnfalk 1, Blishøne 20, Vibe 14, Allike 150, Gråkrage 20. Kurt Due Johansen
Odense Kanal: Lille Lappedykker 8, Skarv 10. Kurt Due Johansen
Skeby Strand: Rød Glente 1 N. Kurt Due Johansen
Stige Ø: Pibeand 105, Blishøne 200, Strandskade 20, Vibe 20, Storspove 4. Kurt Due Johansen
Strandeng v/Seden strand: Hættemåge 20, Stormmåge 1, Sølvmåge 1. Kurt Due Johansen
Vigelsø
: Knopsvane 2, Grågås 4, Pibeand 250, Storspove 15. Kurt Due Johansen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 1, Gråstrubet Lappedykker 2, Knopsvane 18, Sangsvane 47, Grågås 2, Gravand 2, Pibeand 984, Krikand 140, Gråand 80, Spidsand 14, Skeand 5, Troldand 30, Stor Skallesluger 2, Tårnfalk 1, Blishøne 376, Strandskade 20, Hjejle 417, Vibe 130, Almindelig Ryle 450, Storspove 2, Rødben 1, Hættemåge 10, Stormmåge 1, Stær 50. Kurt Due Johansen
Hennings Holm: Skarv 40, Sølvmåge 20. Kurt Due Johansen
Grave v/Jerstrup Bæk: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Grågås 31 R, Taffeland 73 R, Troldand 25 R, Stor Skallesluger 2 R, Blishøne 18 R. Jens Bækkelund
Harritslevgård Møllebæk: Nypl. ø.f. Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund
Jersore: Blisgås 138 R, Grågås 31 R. Jens Bækkelund
Jerstrup Gård + Sø: Huldue 1 SY. Jens Bækkelund
Jerstrup Skov: Musvåge 7 R, Natugle 1 KA, Sortmejse 4 R, Spætmejse 1 R, Ravn 2 YF TH. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Grågås 13 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 20 R, Gravand 44 R, Ederfugl 40 R, Storspove 19 R, Rødben 2 R. Jens Bækkelund


         Stor regnspove                Foto: Erik Thomsen

Onsdag den 27. februar 2008.

Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (9:20-10:00): Gravand 40 FU, Pibeand 8 FU ( på havet ), Gråand 15 FU ( ph ), Ederfugl 150 R/FU ( ph ), Toppet Skallesluger 5 FU ( ph ), Blishøne 200 FU ( ph ), Lille Lappedykker 15 FU ( ph ), Hættemåge 50 FU/R, Sølvmåge 20 R/FU, Stormmåge 10 R/FU, Svartbag 2 FU, Strandskade 33 FU/R, Stor Præstekrave 2 FU, Rødben 1 FU, Stor Regnspove 4 FU, Almindelig Ryle 10 R, Spurvehøg 1 FU, Gråkrage 5 FU, Musvit 2 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Espe
: Musvåge 1. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Ringe
: Spurvehøg 1. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Boltinge
: Råge 300. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Dalum Papir
(09:10): Vandstær 1 FU, Træløber 1 FU. Frits Thomsen
Gersø: Hættemåge 4 FU. Dieter Maaszen
Hessum: Gulspurv 50 OF. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Sangsvane 130 FU, Pibeand 430 FU, Krikand 80 FU, Skeand 2 FU, Blishøne 140 R, Strandskade 32 FU, Hjejle 60 R, Vibe 120 FU, Almindelig Ryle 400 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Storspove 200 FU, Rødben 2 FU, Stær 50 FU. Dieter Maaszen
Agernæsgaard (16:20): Huldue 8 SV. Aksel Christensen
Østereng, Bogense (15:00): Blisgås 2 R. Michael Højgaard Hansen
Strandenge v/Jersore (14:25): Blisgås 75 R. Michael Højgaard Hansen
Jersore (14:15): Blisgås 2 R. Michael Højgaard Hansen
Klinte Strand (14:05): Blisgås 2 R. Michael Højgaard Hansen
Roerslev V (14:00): Sangsvane 350 R, Sædgås 5 R (Tundra-). Michael Højgaard Hansen
Kørup (13:55): Sjagger 170 R. Michael Højgaard Hansen
Egebjerggaard Sydlige Fælled (09:15): Vandrefalk 1 R hun. Aksel Christensen
Flyvesandet (08:45-09:45): Huldue 2 NV, Misteldrossel 2 V. Søren Gjaldbæk
Flyvesandet (11:30-13:45): Sortand 400 R. Michael Højgaard Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund, Lehnskov-Bro
: Knortegås 7 FU, Gravand 5 R, Ederfugl 125 FU. Peder Rasmussen
Sørup Sø: Toppet Lappedykker 4 R, Gråand 18 R, Troldand 8 R, Stor Skallesluger 10 R, Tårnfalk 1 R. Peder Rasmussen
Hvidkilde Gods: Knopsvane 1 R, Lille Skallesluger 4 R, Halemejse 2 R. Peder Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 9 R, Grågås 5 R, Gravand 7, Pibeand 9 R, Knarand 7 R, Taffeland 25 R, Troldand 1500 R, Bjergand 125 R, Hvinand 21 R, Lille Skallesluger 8 R, Stor Skallesluger 2 M R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R, Vibe 32 R. Peder Rasmussen
Hvidkilde Sø, Ollerup:  Grågås 525 FU (Fu.på mark vest for Hvidkilde Sø). Peder Rasmussen
Flyvesandet: Rødstrubet Lom 2 V, Lom sp. 1 NV, Toppet Lappedykker 1 R, Ederfugl 100 R, Havlit 20 R, Sortand 400 R, Hvinand 22 V, Toppet Skallesluger 68 V, Svartbag 2 R. Michael Højgaard Hansen
Jersore: Blisgås 2 R, Grågås 15 R, Gråspurv 20 R. Michael Højgaard Hansen
Klinte Strand: Blisgås 2 R, Grågås 30 R. Michael Højgaard Hansen
Roerslev: Sangsvane 350 R, Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 5 R, Grågås 150 R, Canadagås 2 R. Michael Højgaard Hansen
Strandenge v/Jersore: Blisgås 75 R, Grågås 30 R, Knortegås 16 R. Michael Højgaard Hansen
Strandsøer & Eng v/St.Stegø: Blisgås 2 R, Grågås 32 R. Michael Højgaard Hansen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 22/02:                    
           Nye ørnepar på Ørnens Dag d. 24. feb          
           Forår med folkesangeren
           Når det solsortner for øjnene


        Sortgrå ryle
                                       Vær med i debatten om ringmærkede fugle! Tidligere foto

Tirsdag den 26. februar 2008.

Ortemølle, Hvidkilde (9:00 - 09:30): Skarv 2 FU, Fiskehejre 3 R, Gråand 6 R, Musvåge 1 R
Karlsmosen, Egeskov (15:30): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Hans Rytter
Sundet, Faaborg (11:15-11:50): Sangsvane 26 FU/R, Knopsvane 131 FU/R, Grågås 5 FU, Knarand 28 FU, Skeand 8 FU/R, Krikand 2 FU, Gråand 25 FU/R, Troldand 1000 R, Bjergand 50 R, Taffeland 10 R, Blishøne 200 FU, Skarv 5 R, Toppet Lappedykker 8 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 5 R/FU, Hættemåge 100 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 3 R, Isfugl 1 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 6 R, Ederfugl 25 R, Blishøne 12 R, Strandskade 2 R, Sortgrå Ryle 10 R, Sanglærke 2 OF, Skærpiber 1 R, Gråkrage 2 R. Niels Bomholt
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 48 R, Ederfugl 30 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 8 R, Strandskade 2 R, Sortgrå Ryle 10 R (Heraf 3 ringm. To med metalring på højre ben. Den anden farvemærket; Venstre ben: hvid over gul, højre ben: gul over metal + gul tibia), Hættemåge 6 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 6 R, Skærpiber 1 R
Knudshoved færgehavn (17:20-17:40): Sortgrå Ryle 10 FU (1 mærket, måske H:gul,hvid,gul V:gul,gul). Anette Jørgensen, John Buhr
Østerøsø, Knudshoved: Fiskehejre 6 R, Grågås 6 R, Pibeand 9 R, Toppet Skallesluger 8 R, Strandskade 4 R
Morud (have, - Bøgevangen) (17:43-17:45): Dværgfalk 1 R. Kurt Gamborg Holm
Bogense, Vestre enge (11:30): Blisgås 2 R, Grågås 12 R, Gråand 4 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 2 R, Storspove 11 R, Hættemåge 14 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 14 R, Sanglærke 2 R, Allike 28 R, Stær 14 R. Jens Bækkelund
Fogense enge (16:30): Sangsvane 2 R, Hjejle 240 R, Vibe 220 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Småstenskrog, Seden Strand: Grågås 40, Gravand 14, Blå Kærhøg 1 F, Musvåge 1, Vibe 34, Solsort 3, Gråkrage 3, Gulspurv 1. Kurt Due Johansen


        Hybridfuglen

Mandag den 25. februar 2008.

Søby Monnet, Taasinge: Gravand 10 R, Pibeand 46 R, Pibeand/Spidsand 1 R (Hybrid fugl pibeandxspidsand fundet af HKN allerede onsdag d. 20. februar 2008), Krikand 6 R, Spidsand 4 R, Skeand 2 M R, Fjeldvåge 1 FU, Strandskade 44 R, Vibe 14 R, Storspove 28 R
Vejlen, Taasinge
: Fiskehejre 4 R, Gravand 8 R, Krikand 10 R, Taffeland 40 R, Troldand 300 R, Lille Skallesluger 46 R, Stor Skallesluger 2 R, Klyde 1 FU (Fundet af Henrik Knudsen kl 9:30 i formiddags)
Søby Monnet, Tåsinge
: Hybrid Fugl 1 R AD han (Pibeand x Spidsand). Henrik Knudsen
Vejlen, Taasinge
(9:30): Klyde 1 R. Henrik Knudsen
Barager, Langeland
(16:00): Pibesvane 2 R, Svaleklire 1 R. Nis Rattenborg
Egeskov
: Vandstær 1, Musvåge 1. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur].
Brændegård Sø
: Havørn 1 AD, Musvåge 3, Tårnfalk 1, Gravand 100, Grågås 150, Pibeand 30. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur].
Broholm, Stenmurevej
(9:00): Stor tornskade 1 R, Vibe 30 R. Poul Brugs
Svanninge Bakker
(15:45): Misteldrossel 1 R. Aksel Christensen, Michael Højgaard Hansen
Avernakø (15:15)
: Alk 2 V (Set på færgeoverfarten). Aksel Christensen, Michael Højgaard Hansen
Brændegård sø
(11:25-13:00): Gravand 106 R, Havørn 1 R AD, Ringdue 850 R. Ella Mikkelsen
Brahetrolleborg Enge
(10:50-11:20): Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Ravn 2 R. Ella Mikkelsen
Vestersjo, Lyø
(10:45-13:15): Pibeand 250 R, Fjeldvåge 1 R, Strandskade 70 R, Stor Regnspove 62 R, Ravn 2 R. Aksel Christensen, Michael Højgaard Hansen
Lyø
(10:00-14:40): Grågås 780 R (+), Ederfugl 5000 R (+), Gråspurv 50 R, Gulspurv 45 R. Aksel Christensen, Michael Højgaard Hansen
Sundet, Fåborg
(09:35-09:45): Knarand 5 R, Troldand 1000 R. Aksel Christensen, Michael Højgaard Hansen
Bøjden Nor + havet
(10:15-11:50): Bjergand 2500 R, Troldand 60 R, Taffeland 40 R, Ederfugl 600 FU ( på havet ), Sortand 2 T ( ph ), Havlit 15 FU ( ph ), Gråand 25 FU/R, Pibeand 19 FU, Gravand 6 FU/R, Krikand 1 FU, Grågås 7 FU, Lille Skallesluger 1 FU, Toppet Skallesluger 6 R, Blishøne 20 FU, Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 10 R ( ph ), Alk 1 T ( ph ), Skarv 3 R, Hættemåge 20 FU, Stormmåge 20 R/FU, Sølvmåge 6 R, Svartbag 2 R, Stor Præstekrave 3 R/FU, Strandskade 6 R, Fiskehejre 3 R, Sanglærke 6 NØ, Tårnfalk 1 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Stenløseskoven (09:30): Ravn 2 R. Mogens Elnif Thomsen
Baagø Kolonihaver
(14:00): Skovhornugle 7 R. Peter Oxholm
Flyvesandet (13:25-14:40): Sule 1 V (4k+), Sortand 250 R, Fløjlsand 30 R, Lomvie/Alk 3 T, Huldue 2 T, Ravn 3 R. Søren Gjaldbæk
Gyldensteens enge
(12:20-13:00): Blisgås 49 R, Bramgås 15 R, Hjejle 120 R. Jens Bækkelund
Jerstrup
(12:00): Huldue 1 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 5 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 3 R, Pibeand 18 R, Krikand 38 R, Gråand 9 R, Skeand 2 R, Taffeland 18 R, Troldand 800 R, Hvinand 42 R, Lille Skallesluger 2 R, Vandrikse 1 KA, Blishøne 8 R, Sølvmåge 3 R, Ringdue 3 R. Ella Mikkelsen
Brahetrolleborg Gods: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Gravand 1 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 5 OF, Tårnfalk 2 FU, Fasan 1 R, Blishøne 2 R, Vibe 4 R, Hættemåge 86 R, Ringdue 10 R, Sanglærke 2 SY, Gærdesmutte 1 SY, Allike 8 R, Gråkrage 12 R, Ravn 2 OF. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø: Skarv 12 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 4 R, Sangsvane 74 R, Grågås 350 R, Gravand 106 R, Pibeand 34 R, Krikand 5 R, Gråand 42 R, Troldand 86 R, Hvinand 3 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 4 OF, Blishøne 2 R, Vibe 1 R, Sølvmåge 13 R, Svartbag 2 R, Ringdue 850 R, Sanglærke 1 SY. Ella Mikkelsen
Sollerup: Grågås 30 R, Musvåge 7 OF, Blishøne 80 R, Hættemåge 2 OF, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 1 SY, Solsort 2 R, Sjagger 1 R, Halemejse 3 R, Musvit 1 SY, Allike 2 R, Råge 26 FU, Gråkrage 40 FU, Grønirisk 1 SY. Ella Mikkelsen
Svanninge: Svanningevej 40. Natugle 2 R HØ (Par hørt.). Jacob Sterup
Lyø: Grågås 500 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3 Ø, Gravand 6 R, Krikand 8 R, Skeand 1 R, Troldand 250 R, Ederfugl 5000 R (Havet omkring, primært Ø og S for Lyø), Hvinand 8 V, Spurvehøg 1 F AD OF, Strandskade 20 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Rødben 10 R, Tyrkerdue 2 R. Aksel Christensen, Michael Højgaard Hansen
Lyø by Gråspurv 50 R, Gulspurv 45 R, Rørspurv 1 R. Aksel Christensen, Michael Højgaard Hansen
Lyø Havn: kl.10.10 Rød Glente 1 NØ. Aksel Christensen, Michael Højgaard Hansen
Lyø Trille/Vestersjo: Skarv 20 R, Knopsvane 3 R, Grågås 280 R, Canadagås 7 R, Gravand 36 R, Pibeand 250 R, Krikand 3 R, Gråand 15 R, Spidsand 3 R, Toppet Skallesluger 6 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 50 R, Strandskade 70 R, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 46 R, Vibe 100 R, Almindelig Ryle 11 FU, Storspove 62 R, Rødben 2 R, Sølvmåge 200 R, Sanglærke 25 R, Ravn 2 R, Bjergirisk 20 R. Aksel Christensen, Michael Højgaard Hansen
Sundet - Faaborg: Toppet Lappedykker 10 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knarand 5 R, Skeand 5 R, Taffeland 10 R, Troldand 1000 R, Bjergand 25 R. Aksel Christensen, Michael Højgaard Hansen
Grave v/Jerstrup Bæk
: Toppet Lappedykker 1 R, Taffeland 92 R, Troldand 19 R, Musvåge 1 R, Blishøne 2 R, Huldue 1 SY. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 1 R, Sangsvane 1 R, Blisgås 49 R, Grågås 225 R, Bramgås 15 R, Gravand 44 R, Pibeand 35 R, Krikand 16 R, Gråand 51 R, Blishøne 6 R, Strandskade 3 R, Hjejle 120 R, Vibe 220 R, Storspove 44 R, Rødben 2 R. Jens Bækkelund
Mose v/Engeldrup: Grågås 19 R, Gråand 10 R, Troldand 5 R, Blishøne 1 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Blisgås 75 FU, Grågås 140 FU, Bramgås 14 FU, Musvåge 1 FU, Hjejle 80 R, Vibe 50 OF, Almindelig Ryle 30 OF, Gråkrage 60 OF. Dieter Maaszen
Bogense: Stor Tornskade 1 R. Dieter Maaszen
Egebjerggård/Haveskov: Sangsvane 170 FU, Grågås 280 FU, Vibe 60 OF. Dieter Maaszen
Flyvesandet: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 9 OF, Pibeand 120 FU, Gråand 170 FU, Spidsand 25 FU, Strandskade 140 R, Storspove 190 R, Hættemåge 100 R. Dieter Maaszen
Roerslev:  Sangsvane 170 FU (Nr Næråvej ved Rosenlund). Dieter Maaszen


         Sule AD

Søndag den 24. februar 2008.

Svendborgsund: Mørkbuget knortegås 105 R. Niels Andersen
Øster Skerninge, Åmarksvej
: Knopsvane 46 R, Sangsvaner 55 R, Niels Andersen
Sundet, Faaborg
(12:00): Knarand 10 R, Troldand 1000 R. Mogens Elnif Thomsen
Sundet, Faaborg: Knarand 18 R, Troldand 1200 R. Søren Gjaldbæk
Nakkebølle Inddæmning: Troldand 2500 R, Bjergand 207 R, Lille Skallesluger 7 R han, Hvidklire 2 R, Ravn 1 R. Søren Gjaldbæk
Brændegård Sø (Ørnenes dag - ca. 150 fremmødte.)
: Havørn 2 AD + 1 ung , Musvåge 2, Tårnfalk 1, Sangsvane 6, Grågås 400, Stor Skallesluger 12. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur].
Brændegård Sø
(09:20): Havørn 1 R (Ørnens Dag...). Erik Thomsen, Børge Rasmussen
Brændegård Sø (8:00-14:15): Sanglærke 2 SY, Sangsvane 21 R, Skarv 7 R, Gærdesmutte 1 SY, Fiskehejre 2 OF, Pibeand 42 R, Gravand 118 R, Krikand 12 R, Ringdue 850 OF, Stor Skallesluger 4 R, Svartbag 3 R, Musvåge 3 OF, Tårnfalk 2 R, Gråkrage 4 OF, Allike 20 OF, Vibe 39 OF, Gråand 52 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 5 FU, Ravn 2 HØ, Sølvmåge 27 R, Troldand 60 R, Taffeland 18 R, Blishøne 12 R, Spætmejse 1 HØ, Solsort 1 R, Halemejse 6 OF, Blå Kærhøg 1 OF (Brun fugl), Duehøg 1 OF, Råge 40 OF, Strandskade 2 R, Knopsvane 1 R, Grågås 300 R, Havørn 3 R (2 AD + 1 2K). Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø (09:15-11:30): Gravand 110 R, Havørn 2 R AD, Havørn 1 R JUV, Ringdue 500 R. Mogens Elnif Thomsen
Silke å (09:00): Vandstær 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Ringe: Havørn 1 OF (Ikke aldersbestemt - set fra bilen - havørnen kredsede mod
nordøst - Karlsmose mod Lindkær?)
Lindved / Odense: Hvid Vipstjert 1 R. Lars Andersen
Odense, Munke Mose (15:25): Vandstær 1 R. Dieter Maaszen
Ejby Mølle (15:10): Vandstær 2 R. Dieter Maaszen
Bellingebroen (08:30): Vandstær 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Odense Å\'s udløb: Lille Lappedykker 85 R. Bastian, Henrik Andersen
Ølundgaard Inddæmning (12:30-13:30): Pibeand 210 R, Krikand 150 R, Fjeldvåge 2 R, Vandrefalk 1 R. Gregers Johannesen
Langesø (10:35): Kernebider 5 R. Gregers Johannesen
Ferritslev: Vandstær 1 R (Ved Marius-Pedersen)
Æble Mølle, Refsvindinge (10:15): Vandstær 1 R. Bodil og Hans Rytter
Lindkær, Ravnholt: Knarand 3 R (Sikkert flere), Havørn 1 R IMM, Duehøg 1 OF, Ravn 3 OF, Musvåge 10 R. Per Rasmussen
Knudshoved havn (11:30-12:30): Sortgrå Ryle 9 FU, Alk 26 S. Ella Mikkelsen
Kertinge Nor (15:30-16:40): Lille Lappedykker 104 R, Hvinand 241 R. Ella Mikkelsen
Mesinge: Sangsvane 200 R (+). Bastian, Henrik Andersen
Martofte: Allike 500 R (+). Bastian, Henrik Andersen
Marker SV for Mesinge: Sangsvane 100 R (+), Stor Regnspove 65 R (+), Silkehale 30 R (+). Bastian, Henrik Andersen
Dalby: Blå Kærhøg 1 R hun, Sjagger 200 R (+). Bastian, Henrik Andersen
Vågebakken - på markerne mod øst: Vibe 300 R (+). Bastian, Henrik Andersen
Stubberup: Blå Kærhøg 2 R hun. Bastian, Henrik Andersen
Fyns Hoved: Rødstrubet Lom 15, Gråstrubet Lappedykker 14 V, Mallemuk 1 NV, Sule 1 AD NV, Fiskehejre 2, Knopsvane 4, Sangsvane 3, Grågås 7, Bramgås 11 SV, Gravand 9, Havlit 8 V, Sortand 120 R, Fløjlsand 21 V, Toppet Skallesluger 31 V, Hjejle 4 TF, Strandhjejle 1 OF, Almindelig Ryle 12 R, Hættemåge 24 V, Alk 1 N, Tejst 2 R, Sanglærke 158 N, Misteldrossel 8, Allike 40 TF, Gråkrage 1 V, Stillits 3 R, Tornirisk 3 N
Fællesstrand/Tornen: Skarv 80 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Gravand 18 R, Pibeand 8 R, Gråand 28 R, Hvinand 30 R, Strandskade 26 R, Stor Præstekrave 2 R, Almindelig Ryle 4 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Storspove 18 R, Rødben 8 R, Svartbag 6 R, Sanglærke 6 R
Vågebakken (F.H.): Blisgås 26 R, Grågås 90 R, Vibe 22 OF
Roerslev V (14:00): Sangsvane 400 R (Ikke sædvanlig mark). Aksel Christensen, Michael Højgaard Hansen
Grindløse SV (13:45-13:50): Sædgås 2 R (Tundra-), Blisgås 20 R. Aksel Christensen, Michael Højgaard Hansen
Gyldensteens enge (Orestrand) (11:45-13:30): Blisgås 8 R, Vibe 350 R, Korttået Træløber 3 R. Aksel Christensen, Michael Højgaard Hansen
Jersore (11:15-11:30): Blisgås 299 R, Bramgås 6 R. Aksel Christensen, Michael Højgaard Hansen
Lindøhoved + vade (11:10): Blisgås 8 R. Aksel Christensen, Michael Højgaard Hansen
Nørreby Hals/Agernæs Flak (10:45-11:00): Gravand 145 R, Pibeand 400 R, Strandskade 119 R, Stor Regnspove 218 R. Aksel Christensen, Michael Højgaard Hansen
Nørreby Halsvej (10:35): Bramgås 11 R, Ravn 2 OF. Aksel Christensen, Michael Højgaard Hansen
Skærgårdene(Nørreby) (10:30): Bomlærke 2 R. Aksel Christensen, Michael Højgaard Hansen
Nr. Nærå (Mølleholmene) (10:10): Sædgås 7 R (Tundra). Aksel Christensen, Michael Højgaard Hansen
Egebjerggaard, Lundemarken (09:30-09:45): Sangsvane 300 R, Blisgås 2 R. Aksel Christensen, Michael Højgaard Hansen
Egebjerggaard, Haveskoven (09:20): Misteldrossel 1 R. Aksel Christensen, Michael Højgaard Hansen
Egeby Fælledgårdsvej (09:00): Nilgås 5 R. Aksel Christensen, Michael Højgaard Hansen
Agernæs (08:20): Bomlærke 15 R. Aksel Christensen, Michael Højgaard Hansen
Ringe S (Nordfyn) (08:10): Bomlærke 1 R. Michael Højgaard Hansen
Søndersø (08:00): Stillits 25 R (2 flokke). Michael Højgaard Hansen
Harritslevgård, Bogense (17:10): Vandstær 1 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Siø
: Knopsvane 2 FU, Grågås 7 OF, Gråand 4 R, aEderfugl 4 FU, Hvinand 14 FU, Toppet Skallesluger 3 R, Strandskade 1 R. Flemming Skovgaard Larsen
Skovballe
: Grågås 19 R, Pibeand 32 R, Gråand 16 R, Spidsand 18 FU, Havørn 1 AD R, Strandskade 7 R, Storspove 13 FU. Flemming Skovgaard Larsen
Stjovl
: Knopsvane 9 AD FU, Grågås 250 OF, Pibeand 24 FU, Gråand 14 R, Ederfugl 2 FU, Hvinand 25 FU, Musvåge 1 R, Strandskade 6 R, Vibe 80 OF, Svartbag 4 R. Flemming Skovgaard Larsen
Vornæs Skov
: Grågås 24 R, Gravand 4 R, Gråand 8 R, Taffeland 4 FU, Troldand 200 R, Hvinand 2 FU, Blishøne 150 R, Strandskade 4 FU, Storspove 4 FU. Flemming Skovgaard Larsen
Brændegård Sø
: Havørn 3. Anne Eskildsen
Brændegård Sø: Skarv 5 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 1 FU, Sangsvane 8 OF, Grågås 338 R, Gravand 117 R, Pibeand 42 R, Krikand 12 FU, Gråand 52 R, Taffeland 15 R, Troldand 63 R, Stor Skallesluger 4 , Havørn 3, brun Blå Kærhøg 1 FU, Duehøg 1 OF, Musvåge 3 NØ, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 12 FU, Strandskade 2 R, Vibe 55 , Sølvmåge 27 R, Svartbag 3 R, Ringdue 844 NØ, Sanglærke 2 SY, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 FU, Halemejse 6 FU, Blåmejse 2 SY, Musvit 5 SY, Spætmejse 1 SY, Allike 20 OF, Råge 40 OF, Gråkrage 4 FU, Ravn 2 SY. (OBS på Ørnenes dag fra avlsgården ved Brændegård Sø. Mere end 250 besøgende havde rig lejlighed til at se op til Havørne samtidig, om end det var på nogen afstand, da de rastede i skovbrynet på modsatte side af søen. De to gamle forældre og så en ungfugl, formentlig deres unge fra sidste år. Der blev også set Musvåge, Duehøg og Tårnfalk, så en god rovfugledag!). Børge Rasmussen
Bøjden Nor: Toppet Lappedykker 8 FU, Bjergand 3000 R, Strandskade 2 FU, Stor Præstekrave 1 FU,
Rødben 2 FU. Laila Bøhrk
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 22 R, Gravand 19 R, Pibeand 29 R, Krikand 20 R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 55 R, Strandskade 6 R, Vibe 20 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 5 R, Sanglærke 7 R, Engpiber 2 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 37 R. Niels Bomholt
Snave: Musvåge 1 R, Hjejle 20 OF, Ravn 1 R. Niels Bomholt
Vester Hæsinge: Stormmåge 700 FU. Niels Bomholt

Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 8 R, Skærpiber 1 FU. Dieter Maaszen
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 5 FU, Fiskehejre 1 FU, Grågås 21 R, Pibeand 18 R, Gråand 3 R. Dieter Maaszen
Nyborg Fjord: Ederfugl 8 OF. Dieter Maaszen
Slipshavn Enge: Grågås 4 R. Dieter Maaszen
Slipshavn Skov: Grågås 4 OF, Stor Flagspætte 1 FU. Dieter Maaszen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Halemejse 2. Kjeld Lund


             Lysbuget knortegås

Lørdag den 23. februar 2008.

Karlsmosen, Egeskov: Grågås 500 R, Havørn 1 R . Eskild Nielsen
Brændegård sø
(15:30): Havørn 1 R JUV. Kell Grønborg
Odense Havn
: Vandrefalk 1 FU (Jagede duer ved kornbygningerne (uden held). Fløj herefter
ind over skibhuskvarteret). Anders Vedel
Seden Strand/Odense Å (11:40-11:55): Lille Lappedykker 80 R, Hvinand 175 R. Gregers Johannesen
Ejby Mølle (11:35): Vandstær 2 FU. Dieter Maaszen
Ejby Mølle (11:10): Vandstær 2 R (Ingen stær ved Jernbanebroen). Gregers Johannesen
Munke Mose, Odense (11:20): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Munke Mose, Odense (10:50): Vandstær 1 R. Gregers Johannesen
Paddesø (07:50): Rød Glente 1 OF (I Etterup bag Hjemmeværnsdistrikt Nordfyn). Michael Højgaard Hansen
Knudshoved: Sanglærke 7, Troldand 1 han, Fiskehejre 7, Dompap 3, Rødben 7, Strandskade 3, Grågås alm., Ederfugl alm., Skarv alm., Tårnfalk 1 ad FU. Mathias Andreasen
Knudshoved Færgehavn (15:20-16:00): Sortgrå Ryle 9 R (Heraf 2 ringm. En med metalring på højre ben. Den anden farvemærket; Venstre ben: hvid over gul, højre ben: gul over metal + gul tibia.). Thomas og Ib Hellesen
Knudshoved Nordstrand (13:30-15:15): Tejst 1 N. Thomas og Ib Hellesen
Egebjerggaard Dammarken (10:15): Sjagger 600 FU (Min). Aksel Christensen
Egebjerggaard Lundemarken (08:30-09:00): Sangsvane 310 FU, Kortnæbbet Gås 2 FU. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.
: Musvåge 1 R, Silkehale 15 FU (Nu er det så tiden hvor de vil spise kvalkvedbærrene), Stær 2 R. Arne Bruun
Thurø Rev
: Sangsvane 2 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 35 FU, Gravand 24 FU, Pibeand 134 FU, Krikand 10 FU, Strandskade 3 FU, Sanglærke 4 SY, Bjergirisk 25 FU. Arne Bruun
Østerskov, Thurø
: Spætmejse 1 SY, Træløber 1 SY, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 2 SY. Arne Bruun
Hav øst for Thurø: Ederfugl 250 FU, Sortand 80 FU, Fløjlsand 10 FU. Arne Bruun
Brændegård Sø (09:00-10:50): Havørn 2 R AD, Toppet Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 2 R, Sangsvane 2 R, Grågås 125 OF, Gravand 50 R, Pibeand 2 R, Krikand 24 R, Gråand 3 R, Troldand 2 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 FU, Fasan 1 R HØ, Vibe 1 OF, Stormmåge 1 OF, Ringdue 115 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 2 SY, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 6 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 R, Allike 5 OF, Gråkrage 13 R, Bogfinke 6 OF, Gulspurv 3 R. Gunnar Jørgensen
Bårdesø: Stor Flagspætte 2. Keld Skytte Petersen
Horseklint: Rødstrubet Lom 1 N, Sortstrubet Lom 2 N, Lom sp. 9 N, Toppet Lappedykker 2 R, Grågås 5 N, Ederfugl 200 R, Havlit 2 R, Sortand 200 R, Fløjlsand 33 R, Toppet Skallesluger 12 N, Stor Præstekrave 1 N, Lomvie 2 R, Tejst 2 R, Sanglærke 100 N, Sangdrossel 2 N, Stær 5 N. Anders Myrtue


              Mallemuk, Irland

Fredag den 22. februar 2008.

Arreskov Sø: Havørn 2 AD R. Erik Ehmsen
Nørreballe Nor, Langeland
(15:30): Havørn 1 N. Nis Rattenborg
Ejby Mølle (12:00): Vandstær 1 R. Peter Oxholm
Ejby jernbanebro (12:00): Vandstær 1 R. Peter Oxholm
Munke Mose, Odense (12:15): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Munke Mose, Odense (11:20): Vandstær 1 R. Gregers Johannesen
Munke Mose, Odense (10:30): Vandstær 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Odense å skovsøen (10:10): Mandarinand 8 R. Mogens Elnif Thomsen


Torsdag den 21. februar 2008.

Hov Nordstrand, Langeland (08:45): Stenvender 17 R, Snespurv 1 T. Henrik Knudsen
Egeskov
: Vandstær 1 R. Poul Rasmussen
Kertinge Nor
(15:40): Havørn 1 OF IMM. Anders, Ella Mikkelsen
Bellinge bro (15:00): Vandstær 1 R. Poul V. Pedersen
Odense Å, v. Skovsøen (14:50): Mandarinand 6 FU, Grønbenet Rørhøne 13 FU. Dieter Maaszen
Mark ved Dalby (14:45): Sangsvane 181 FU. Anders, Ella Mikkelsen
Lindkær mose, Ravnholdt (13:55-14:15): Havørn 1 R. Palle Bo Larsen
Davinde Grusgrave (12:40): Fjeldvåge 1 FU. Thomas Bøgelund, Hans Rytter
Vester Egense (12:05): Fjeldvåge 1 FU. Jens Bækkelund
Sundet, Faaborg (11:00-11:45): Troldand 1200 R. Per D. Poulsen
Ejby Mølle (10:05): Vandstær 2 R. Dieter Maaszen
Odense, Munke Mose (09:45): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundgaard Inddæmning (08:55-10:15): Pibeand 775 R, Knarand 2 R, Krikand 335 R, Vandrefalk 1 R, Almindelig Ryle 400 R, Stor Regnspove 58 R. Gregers Johannesen
Odense, Bolbro (07:05-07:30): Husskade 127 OF. Dieter Maaszen


Onsdag den 20. februar 2008.

Søby Monnet, Tåsinge (16:05): Hybrid Fugl 1 R AD han (Pibeand x Spidsand). Henrik Knudsen
Stenløseskoven
(17:15): Ravn 2 R. Mogens Elnif Thomsen
Gyldensteen (16:45): Huldue 1 SY, Ravn 1 HØ. Jens Bækkelund
Harritslevgård, nypl. ø.f. (16:30): Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund
Kertedalen (12:20): Vandstær 1 R. Frits Thomsen
Årup, Åløkkevej (11:30): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Frits Thomsen
Vigelsø (10:15): Bramgås 120 R. Dieter Maaszen
Stige Ø (09:50): Fjeldvåge 1 OF. Dieter Maaszen
Helnæs Made (09:45-10:45): Almindelig Ryle 200 R, Brushane 3 FU, Mosehornugle 2 R (Fløj op fra græsset foran mig ca. 100 S for granlunden). Michael Højgaard Hansen
Gl. Avernæs (09:30): Isfugl 1 R (Ved vandkanten Ø for vejen). Amanda, Michael Højgaard Hansen
Baagø, Havekolonier (09:30): Skovhornugle 15 R. Dieter Maaszen
Holstenshuus, Diernæs (09:15-10:15): Vindrossel 12 FU, Kernebider 25 FU (+). Per D. Poulsen
Bolbro (07:00-07:20): Husskade 146 OF. Dieter Maaszen
Lunde: Stillits 90 R. Poul Rasmussen
Lillemølle: Vandstær 1 FU. Per Rasmussen
Egeskov: Ravn 1 OF. Poul Rasmussen


Tirsdag den 19. februar 2008.

Stenløseskoven (16:30): Ravn 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Egebjerggaard Skovriddermarken (16:30): Vandrefalk 1 R AD hun. Aksel Christensen
Monnet (15:15): Blå Kærhøg 1 R hun, Fjeldvåge 2 R, Stor Regnspove 60 R. Anders Myrtue
Munke Mose (14:15-14:30): Vandstær 1 FU. Peter Worm
Brændegård Sø (14:00): Havørn 3 R (To ad og en 2k). Anders Myrtue
Brahetrolleborg (13:50): Vandstær 1 R. Anders Myrtue
Gyldensten Enge (Ore-strand) (13:30): Strandskade 60 R, Stor Regnspove 70 OF. Peter Oxholm,
Dieter Maaszen
Egeskov (12:30): Vandstær 1 R. Poul Rasmussen
Egebjerggaard Rørmosen (12:10): Skovsneppe 1 R. Aksel Christensen
Bogense,Måeøerne (11:00-12:00): Lysbuget Knortegås 25 FU, Strandskade 100 R. Peter Oxholm,
Dieter Maaszen
Sundet, Faaborg (10:40-10:50): Knarand 15 FU (+). Per D. Poulsen
Bogense, Schmidstrupvej (10:00): Stor Tornskade 1 R. Peter Oxholm,
Dieter Maaszen
Svanninge Bakker (09:40-10:20): Grønspætte 1 SY, Misteldrossel 1 SY. Per D. Poulsen
Enge V/Horne Mølleå (09:15-09:30): Misteldrossel 1 SY. Per D. Poulsen
Nr. Nærå Strand/Flyvesandet (08:55-12:10): Gravand 225 R, Pibeand 175 R, Gråand 550 R, Spidsand 115 R, Ederfugl 1200 R, Sortand 650 R, Hvinand 150 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Strandskade 180 R, Stor Regnspove 290 R, Ravn 1 R, Bjergirisk 100 R. Gregers Johannesen
Egeby Fælledgårdsvej (08:30): Nilgås 8 FU. Aksel Christensen
Sdr. Vornæs: Sjagger 250 R. Poul Rasmussen


Mandag den 18. februar 2008.

Brobyværk (16:30): Vandstær 1 R. Peder Blommegård
Kerteminde Havn (13:10-13:40): Kaspisk Måge 1 R 2K. Per Rasmussen, Michael Højgaard Hansen
Måle Strand (12:25-12:55): Skærpiber 8 R. Per Rasmussen, Michael Højgaard Hansen
Brende Mølle (12:25): Vandstær 1 R. Frits Thomsen
Odense Å v. Skovsøen (12:15): Mandarinand 9 R. Dieter Maaszen
Munke Mose (11:50): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Ejby Jernbanebroen (10:40): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Bøjden Nor + havet syd for (10:15-11:50): Bjergand 2200 R, Lomvie/Alk 14 T (På havet). Per D. Poulsen
Ejby Ejbyvej (10:00): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Sundet, Faaborg (09:00): Misteldrossel 1 SY. Lars Bonne Rasmussen
Fyns Hoved (09:00-12:00): Rødstrubet Lom 10 V, Tejst 1 R. Per Rasmussen, Michael Højgaard Hansen
Dæmningen, Holckenhavn (07:30-07:55): Hættemåge 1965 OF (Trækker fra Nyborg fjord ind i land). Else V. Klint
Lille mølle (07:20): Vandstær 2 R. Else V. Klint
Fyns Hoved (07:20-10:40): Rødstrubet Lom 32 NV, Sortand 277 NV, Fløjlsand 51 NV, Havørn 1 TI IMM (8.05-8.12. Trak ind fra NØ kredsede et par minutter over sommerhusområdet - ku\' ses fra Hulvej 3 - inden den fortsatte mod SV), Ride 1 NV 2K, Alk 3 NV, Tejst 6 R. Søren Gjaldbæk
Brænde Å, Kertedalen: Vandstær 1 R. Frits Thomsen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 15/02:                    
           Fugleturister køber skov som CO2-kompensation
           Flere end 150 ørne talt i Danmark
           11.509 fuglenavne på dansk
 


Søndag den 17. februar 2008.

Kongshøj Mølle (17:30-17:31): Vandstær 1 R. Palle Bo Larsen
Maden, Helnæs (16:15-17:30): Pibesvane 2 R, Brushane 3 R, Mosehornugle 1 R (Man skal være opmærksom på uglerne her i år. Der er med sikkerhed både Skov- og Mosehornugler, så tjek kendetegnene godt!). Martin Thomsen, Per Rasmussen
Fiskerup Skov (15:45-16:45): Stor Tornskade 1 R. Lis Sørensen, Niels Bomholt
Langesø Skov (15:00): Grønspætte 1 DØD (Kun vinger og klør). Jens Bækkelund
Helnæs (14:30): Pibesvane 2 R, Brushane 3 R, Skovhornugle 1 R. Henrik Knudsen
Slettens Landevej, Lumby (14:20): Stillits 35 R. Gregers Johannesen
Vigelsø (obs fra Klintebjerg) (14:05): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Gregers Johannesen
Ølundgaard Inddæmning (13:00-13:45): Pibeand 245 R, Hjejle 110 R, Vibe 300 R. Gregers Johannesen
Stige Ø (12:20): Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen
Mågeøerne (Ø-obs./Doffyntur) (09:30-13:30): Lysbuget Knortegås 68 R, Strandskade 128 R, Tornirisk 1 R, Snespurv 3 R. Jens Bækkelund, Helle Hjorth, + 3 andre, Michael Højgaard Hansen
Ølund Indæmning (09:25-10:30): Pibeand 270 R, Vandrefalk 1 R AD (9:55). Dieter Maaszen
Særslev (09:10): Sjagger 400 R. Peter Helles Eriksen, Michael Højgaard Hansen
Brændegård Sø (09:00-10:40): Pibesvane 8 R, Havørn 2 R (1 ad + 1 2k). Gunnar Jørgensen
Silkeå, Korinth (08:40-08:50): Vandstær 1 R. Gunnar Jørgensen
Odense Kanal (08:30): Isfugl 1 OF. Dieter Maaszen
Ejby Mølle (08:00-08:25): Vandstær 3 FU. Michael Højgaard Hansen
Trøjborggyden, Baagø: Sangsvane 100 R. Gregers Johannesen


      Danmarks første ringmærkede Bjergpiber.  Fotograf: Henrik Knudsen

Lørdag den 16. februar 2008.

Monnet, Tåsinge (09:00): Jagtfalk 1 R 2K. Peder Nygaard Nielsen, Alex Sand Frich
Monnet, Tåsinge
(09:30-12:00): Gravand 120 R, Blå Kærhøg 1 FU hun, Stor Regnspove 80 R, Skarv 7 R, Fiskehejre 10 R, Knopsvane 50 R, Sangsvane 22 R, Grågås 40 R, Pibeand 30 R, Gråand 28 R, Spidsand 23 R, Troldand 1 R, Hvinand 38 R, Toppet Skallesluger 15 R, Stor Skallesluger 6 R, Musvåge 5 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 1 R, Strandskade 3 R, Vibe 11 R, Hættemåge 11 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 3 R, Ringdue 2 OF, Sanglærke 1 R, Rødhals 1 R, Musvit 1 R, Gråkrage 13 R, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 3 SY. Ella Mikkelsen
Noret, Tåsinge
(13:15): Knarand 4 R, Krikand 180 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 18 R, Gråand 14 R, Blishøne 64 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Gråkrage 4 R. Ella Mikkelsen
Vejlen, Tåsinge
(12:15-13:10): Sjagger 300 R,  Fiskehejre 7 R, Knopsvane 4 R, Sangsvane 7 R, Grågås 50 R, Gravand 6 R, Krikand 6 R, Gråand 104 R, Troldand 5 R, Musvåge 3 R, Blishøne 14 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 80 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Musvit 1 R, Gråkrage 6 R. Ella Mikkelsen
Spodsbjerg, Langeland
: Bjergpiber 1 RI, Skærpiber 1 RI. Jacob Sterup, Henrik Knudsen
Brændegård Sø
(09:00-11:40): Havørn 3 R (2 ad + 1 2k), Blå Kærhøg 1 FU, Duehøg 1 R, Ravn 2 OF, Fiskehejre 2 OF, Sangsvane 13 R, Grågås 200 R, Pibeand 9 R, Krikand 12 R, Gråand 130 R, Troldand 6 R, Stor Skallesluger 2 OF, Duehøg 1 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 OF, Fasan 3 R, Blishøne 5 R, Sølvmåge 9 R, Ringdue 125 OF, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 1 R, Halemejse 5 OF, Spætmejse 1 R HØ, Gråkrage 3 OF. Gunnar Jørgensen
Tarup Grusgrave: Blå Kærhøg 1 FU (Brun fugl. FU lige nord Ibjergvej). Per Rasmussen
Bellingebroen (16:30): Vandstær 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Sundet (15:30): Knarand 16 R, Troldand 1000 R. Mogens Elnif Thomsen
Brændegård sø (14:45): Havørn 2 R (1 ad, 1 juv). Mogens Elnif Thomsen
Silke å (14:30): Vandstær 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Odense å skovsøen (12:30): Mandarinand 10 R, Grønbenet Rørhøne 21 R. Mogens Elnif Thomsen
Helnæs Made: Skovhornugle 2 R
Lillebælt, Ny Lillebæltsbro: Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 FU på Tårnfalk
Krogsbølle Agernæsmindevej (12:20): Blå Kærhøg 1 FU han. Aksel Christensen
Egebjerggaard Storskoven (10:30): Duehøg 1 R. Aksel Christensen
Egeby Flyvesandsvej (08:30): Silkehale 37 R. Aksel Christensen
Mågeøerne (digeobs) (14:00-14:45): Lysbuget Knortegås 70 R, Strandskade 97 R. (Ole\'s 70års fest), Jens Bækkelund, Birte Sørensen, Flemming Byskov, Johannes Bang, Ole Runge, Michael Højgaard Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Bredbjerg
: Spurvehøg 1 M R. Laila Bøhrk
Bårdesø: Spurvehøg 1 AD FU, Musvåge 1 R. Keld Skytte Petersen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Fiskehejre 1 AD FU , Musvåge 2 AD R,  Vandrefalk 1 JUV R (Tronede i toppen af udgået Elmetræ.). Keld Skytte Petersen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Havørn 1 R. Lars Hansen
Bregnør Bugt: Gravand 24 R, Pibeand 54 R, Ederfugl 12 R, Hvinand 21 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 47 R, Almindelig Ryle 120 R, Storspove 61 R, Rødben 2 R, Gråkrage 2 R. Niels Bomholt
Drigstrup: Silkehale 1 R, Sjagger 120 R. Niels Bomholt
Enge v/Odense Ås udløb: Lille Lappedykker 15 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 10 R, Skovhornugle 8 R, Solsort 4 R, Gråkrage 10 R, Bogfinke 1 R. Niels Bomholt
Fyns Hoved: Lom sp. 4 T, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 10 R, Knopsvane 2 R, Grågås 4 NØ, Ederfugl 115 R, Sortand 38 R, Fløjlsand 5 T, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 9 R, Blishøne 5 R, Strandskade 21 R, Storspove 2 R, Rødben 6 R, Hættemåge 3 R, Stormmåge 7 R, Sølvmåge 7 R, Svartbag 3 R, Ride 1 2K N, Tejst 2 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 2 R, Gråkrage 7 R, Grønsisken 20 OF. Niels Bomholt
Fællesstrand/Tornen: Skarv 170 R, Gravand 15 R, Pibeand 38 R, Ederfugl 3 R, Hvinand 24 R, Strandskade 10 R, Hjejle 8 R, Storspove 14 R, Rødben 9 R, Viby: Ringdue 1200 OF. Niels Bomholt
Stige Ø: Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU. Niels Bomholt
Tårup: Sangsvane 100 R. Niels Bomholt
Mesinge: Sangsvane 150 R. Niels Bomholt
Seden Strand: Spidsand 90, Hvinand 920, Toppet Skallesluger 100, Stor Skallesluger 16, Storspove 4, Måge sp. 4000. Kurt Due Johansen
Hårslev: Agerhøne 2 R. Michael Højgaard Hansen


      Mærket Grågås, Noret Taasinge

Fredag den 15. februar 2008.

Sandholt (16:20): Vandstær 1 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø
(16:45-17:30): Sangsvaner 8 R, Havørne 4 R. Leif Kristensen
Brændegård sø (
11:00-11:15): Havørn 2 N AD (Begge de gamle fugle skruede op i nordenden af søen og forsvandt mod nord), Blå Kærhøg 1 R AD han (nord for landevejen ved Korinth), Ravn 2 R. Morten Bangsgaard, Jan Stener Jørgensen
Egeskov
: Isfugl 1 (set flere gange), Vandstær 1, Stor skallesluger 2, Dompap 1, Gærdesmutte 1, Spætmejse 3, Allike 25. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur].
Sundet, Faaborg
(8:20): Isfugl 1 FOU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Bøjden Nor + havet (8:50-11:30): Stær 1 R, Silkehale 60 FOU, Skærpiber 1 FOU, Sanglærke 10 SY, Musvit 4 FOU, Tårnfalk 1 FOU, Gråand 95 R/FOU, Pibeand 15 FOU/R, Krikand 2 R, Gravand 5 R, Bjergand 2200 R, Troldand 300 R, Taffeland 80 R, Ederfugl 650 R ( på havet ), Havlit 15 FOU ( ph ), Sortand 7 T ( ph ), Fløjlsand 7 T ( ph ), Lille Skallesluger 3 FOU, Toppet Skallesluger 8 R, Grågås 45 R, Bramgås 1 FOU, Canadagås 8 R, Knopsvane 4 FOU ( ph ), Toppet Lappedykker 10 FOU ( ph ), Lille Lappedykker 6 FOU ( ph ), Blishøne 30 FOU, Alk/Lomvie 2 T ( ph ), Strandskade 5 FOU/R, Vibe 50 R, Hjejle 20 R, Fiskehejre 5 FOU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Ølundgård inddæmning (11:30-12:30): Pibeand 250 FU, Hjejle 130 FU. John Kirema Jørstrøm
Slambassinet (10:15-10:50): Snespurv 45 R. John Kirema Jørstrøm
Odense, Munke Mose (09:45): Vandstær 1 R.Mogens Elnif Thomsen
Mark ved Dalby, Hindsholm (16:20): Sangsvane 162 R. Ella Mikkelsen
Bogensø (13:20-14:40): Havørn 1 Ø AD (Kl. 14.05). Ella Mikkelsen
Langø, Hindsholm (13:00): Blå Kærhøg 1 T hun, Ringdue 1000 FU. Ella Mikkelsen
Vågebakken, Hindsholm (12:50-12:55): Blå Kærhøg 1 FU han, Hjejle 120 R. Ella Mikkelsen
Tornen, Fyns Hoved (10:25-12:40): Stor Regnspove 62 R. Ella Mikkelsen
Bregnør Bugt (09:10-09:30): Pibeand 218 R, Strandskade 51 R, Lille Kobbersneppe 114 R, Stor Regnspove 54 FU, Sjagger 120 R. Ella Mikkelsen
Ålekisterenden, Midskov: Ringdue 1100 R. Ella Mikkelsen
Mågeøerne (Ø-obs.) (09:15-12:30): Lysbuget Knortegås 70 R (+), Strandskade 126 R, Skærpiber 5 R, Snespurv 3 R, Grågås 39 R, Gravand 40 R, Gråand 85 R, Ederfugl 50 R, Hvinand 14 R, Toppet, Skallesluger 12 R, Stor Præstekrave 9 R, Almindelig Ryle 20 R, Storspove 12 R, Hættemåge 250 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 15 R, Skærpiber 5 R, Bjergirisk 40 R. Michael Højgaard Hansen
Gyldensteen, parken (14:50-15:10): Huldue 2 SY, Ravn 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen Golfbane (14:20): Misteldrossel 2 FU. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Odense Å (fra Åsum t/udløb): Krikand 40. Kurt Due Johansen
Bårdesø: Stor Skallesluger 2 M AD, Spurvehøg 1 OF, Stor Flagspætte 1 F AD FU. Keld Skytte Petersen
Nyhave: Musvåge 4 R, Stor Flagspætte 1 R, Halemejse 3 R, Sumpmejse 1 R , Spætmejse 1 R. Jens Bækkelund
Skåstrup Frihed: Ravn 1 KA. Jens Bækkelund


       Sortstrubet bynkefugl fra Tryggelev Nor

Torsdag den 14. februar 2008.

Tryggelev Nor (14:30): Havørn 1 R JUV, Sortstrubet bynkefugl 1 R HUN. Henrik Knudsen
Korinth Landbrugsskole
(10:05): Havørn 1 NV (Sandsynlig IMM). Hans Rytter
Egeskov: Isfugl 1 (set to gange), Vandstær 1, Spætmejse 3, Tårnfalk 3. Poul Rasmussen, Bent Staugaard. [MidtfynsNatur].
Sundet, Faaborg (08:00): Bjergand 200 R. Lars Bonne Rasmussen
Holstenhuus, Diernæs (10:20-11:20): Havørn 1 T ( Kreds ), Musvåge 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Skovskade 1 FU, Stor Tornskade 1 FU, Ravn 2 FU, Kernebider min 17 FU, Dompap min 10 FU/SY, Grønsisken 10 FU, Lille Korsnæb min 1 SY, Sumpmejse 1 SY, Sanglærke 5 SY, Gulspurv 5 FU, Blishøne 5 FU, Gråand 6 FU/R, Troldand 6 R. Grønbenet Rørhøne 1 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Helnæs Made: Mosehornugle 6 R. Per Damsgaard-Sørensen
Linkær v/ Ravnholt (08:50-11:00): Knarand 2 R, Havørn 2 R (1 ad), Fjeldvåge 1 R (Fu), Ravn 12 OF, Knopsvane 42 R, Grågås 120 R, Pibeand 54 R, Krikand 24 R, Gråand 78 R, Troldand 20 R, Musvåge 7 R, Blishøne 86 R, Stor Flagspætte 1 FU, Sanglærke 4 , Gråkrage 50. Kell Grønborg
Hollufgaard (11:30): Enkeltbekkasin 1 R (stod 2 m fra den i flere minutter uden at se den), Dobbeltbekkasin 25 R . Lars Andersen
Fruens Bøge (09:00-10:00): Mandarinand 12 R (8M, 4F), Grønbenet Rørhøne 22 R, Stor Flagspætte 5 R (+), Spætmejse 10 R (+), Korttået Træløber 4 SY, Isfugl 1 R. Michael Højgaard Hansen
Odense Havn, Englandsgade (10:40): Vandrefalk 1 FU (Med tamdue i fangerne). Henrik Mørup-Petersen
Skt Klemens (11:50): Ravn 2 OF (Kredsede over området nær Norddalen). Kell Grønborg
Harritslev (11:00): Stor Tornskade 1 R (I nyplantning på vanlig plads). Michael Højgaard Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Sortemosen
: Toppet Lappedykker 1 FU, Knopsvane 7 R, Pibeand 30 R, Sangsvane 1 R, Blisgås 32 R, Grågås 450 R, Gravand 14 R, Krikand 100 R, Hvinand 2 R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Ringdue 28 R, Sanglærke 6 SY, Husskade 2 R. Peder Rasmussen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 8/02:                    
           Duehøgen er voldsomt på retur i Sydjylland
           Høgen og hadet
           Duehøgen er ekspert i krageregulering
           Jægerne efterlyser fældende beviser
           Fede tider for flagspætten


       Blisgås Noret

Onsdag den 13. februar 2008.

Noret, Taasinge (16:15): Tundrasædgås 3 R, Tornirisk 1 R. Henrik Knudsen
Vejlen, Taasinge
: Isfugl 1 R. Poul Rasmussen
Egeskov
: Skarv 2 (så den ene tage en stor gedde på ca. 40 cm.), Ringdue 1200, Vandstær 1. Poul Rasmussen, Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Svanninge Bakker/Bjerge
(9:15-10:45): Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 3 FU, Dompap 10 FU, Lille Korsnæb min 10 FU, Grønsisken 10 FU, Bogfinke min 10 FU, Gulspurv 3 FU, Rødhals 1 FU, Gærdesmutte 2 FU, Fuglekonge 10 FU, Sumpmejse 1 SY, Sortmejse 2 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 10 FU/SY, Halemejse 5 FU, Ravn 1 R, Stor Tornskade 1 FU, Skovskade 1 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Helnæs Made
: Mosehornugle 2 R. Per Damsgaard-Sørensen
Odense Å v.Skovsøen
(12:00): Mandarinand 12 R. Dieter Maaszen
Odense, Munke Mose (11:35): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Odense, Ejby Mølle (11:10): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Odense, Ejby, Jernbanebroen (10:55): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Egeby Fælledsgårdsvej (15:15): Nilgås 8 FU. Aksel Christensen
Egebjerggaard Storskoven (09:15): Duehøg 1 OF. Aksel Christensen
Skamby: Ravn 2 R. Søren Gjaldbæk
Nørreby, umiddelbart syd for byen: Sangsvane 100 R, Blisgås 41 R. Søren Gjaldbæk
Nørreby Hals: Gravand 198 R, Blå Kærhøg 2 R (Brune), Strandskade 160 R, Stor Regnspove 319 R. Søren Gjaldbæk
Nr. Højrup: Sangsvane 538 R, Sædgås 5 R (Skov). Søren Gjaldbæk
Flyvesandet: Sangsvane 180 R, Huldue 1 R, Misteldrossel 1 R. Søren Gjaldbæk
Lumby (16:10): Ringdue 500 OF. Dieter Maaszen
Flyvesandet Fugletårn (14:20-14:50): Gravand 210 FU, Strandskade 52 FU, Almindelig Ryle 250 OF, Stor Regnspove 170 FU. Dieter Maaszen
Egeby, Flyvesandvej (14:05): Sangsvane 170 FU. Dieter Maaszen
Egense Fjord (11:45): Pibeand 160 FU, Stor Regnspove 150 FU. Dieter Maaszen
Hofmansgave (10:35): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Dieter Maaszen
Nærå Strand (10:30-11:00): Gravand 228 R, Strandskade 136 R, Almindelig Ryle 450 R (Anslået), Stor Regnspove 310 R. Jens Bækkelund
Gyldensteens enge (09:00-09:30): Vandrefalk 1 R, Vibe 330 R, Huldue 1 SY, Skægmejse 1 R. Jens Bækkelund
Åbent-land/Urup dam: Blisgås 3 R, Nilgås 2 R. Bo K. Stephensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Fredskov (Præsteskov)
: Musvåge 1 R, Ringdue 12 FU, Grønspætte 1 KA, Stor Flagspætte 3 FU, Gærdesmutte 1 KA, Solsort 4 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 5 FU, Spætmejse 2 KA, Træløber 1 FU, Gråkrage 6 FU, Toppet Lappedykker 14 FU, Knopsvane 5 , Gravand 4 FU. Børge L Rasmussen
Langelandssund u.f. Lundeborg-Elsehoved:Toppet Lappedykker 14 FU, Knopsvane 5 , Gravand 4 FU, Gråand 9, Ederfugl 120, Hvinand 4, Toppet Skallesluger 29, Strandskade 1 R, Hættemåge 12 FU, Sølvmåge 14 FU. Børge L Rasmussen
Vissenbjerg: Grønnemose Rød Glente 1 T. Jens Bækkelund


         Sortstrubet bynkefugl Hun

Tirsdag den 12. februar 2008.

Horseskov, Taasinge (00:01): Natugle 3 KA.
Strammelse, Taasinge: Silkehale 8 R
Skjoldnæs, Ærø: Alk 1 R (på stranden - sandsynlig syg). Kim Bang Jensen
         Alk, Skjoldnæs            Foto: Kim Bang Jensen
Gulstav Mose: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Knopsvane 5 R, Pibeand 16 R, Knarand 2 han R, Krikand 4 R
Hav ved Tryggelev Nor:Toppet Lappedykker 8 R, Ederfugl 600 R, Havlit 60 R, Sortand 300 R
Keldsnor: Grågås 140 R, Gravand 4 R, Pibeand 26 R, Svartbag 22 R
Klise Nor: Knopsvane 1 R med blåt halsbånd XP19, Troldand 40 R, Svartbag 14 R
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 2 R, Havørn 1 4K OF, Sortstrubet Bynkefugl, Europæisk (rubicola) 1 hun R
Vesteregn: Rød Glente 1 FU
Brændegaard Sø: Havørn 2 AD (parring). Nis Rattenborg
Brændegård Sø (16:50): Havørn 2 R AD (16:50). Dieter Maaszen, Peter Oxholm
Egeskov (12:00): Isfugl 1 R,  Vandrefalk 1 R AD han (Slår en tårnfalk hvor efter den sætter sig på taget af slottet og spiser byttet (fint show til middagsmaden)) Læs mere..., Vandstær 2 R,. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Vester Skerninge (15:15): Silkehale 70 OF (Set fra bilen. Ca-tal). Lars Bonne Rasmussen
Spodsbjerg (14:00): Bjergpiber 1 R (I opskyl 300 m N for færgeleje. Fløj langt mod N.). Lars Bonne Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning (15:45-16:20): Blisgås 1 R, Grågås 510 R, Indisk Gås 1 R, Bramgås 1 R, Troldand 1200 R, Lille Skallesluger 46 FU. Dieter Maaszen, Peter Oxholm
Horne (14:45): Silkehale 29 FU. Dieter Maaszen, Peter Oxholm
Bøjden Nor (14:10-15:00): Bjergand 3000 R. Dieter Maaszen, Peter Oxholm
Helnæs Bugt, Sønderfjord (9:15-10:00): Isfugl 1 FU, Sanglærke 5 T, Ringdue 45 R, Musvåge 1 FU, Strandskade 2 FU, Sølvmåge 10 R, Hættemåge 6 R, Stormmåge 8 R, Svartbag 6 FU, Hvinand 220 FU, Ederfugl 40 FU, Gravand 14 FU, Pibeand 20 R, Knopsvane 43 FU, Sangsvane 19 FU ( 3 2k ), Grågås 2 T, Toppet Skallesluger 54 FU, Stor Skallesluger 17 FU, Blishøne 820 FU, Vandrikse 1 SY, Toppet Lappedykker 70 FU, Skarv 22 R.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Helnæs Made: Mosehornugle 4 R. Per Damsgaard-Sørensen
Lindved / Odense: Sangdrossel 1 SY (Sang flere gange i løbet af dagen.). Lars Andersen
Bellinge, Lettebæk (15:00): Træløber 1 R. Poul V. Pedersen
Bellinge bro (15:00): Vandstær 1 R. Poul V. Pedersen
Mågeøerne (Ø-obs.) (09:30-11:30): Lysbuget Knortegås 76 R, Strandskade 147 R, Stor Præstekrave 7 R, Rødben 33 R, Stenvender 1 R. Michael Højgaard Hansen
Stegøvej, Bogense: Alk 1 DØD (Kadaveret viste sig at være Alk og ikke Søkonge som først vurderet. Dieter Maaszen, Peter Oxholm, Michael Højgaard Hansen
Flyvesandet: Sangsvane 189 R, Kortnæbbet Gås 106 SØ. Søren Gjaldbæk
Jersore, Æbelø Ebbevej (11:00): Almindelig Ryle 350 FU. Dieter Maaszen, Peter Oxholm
Flyvesandvej, Egebjergård (10:15): Sangsvane 210 FU. Dieter Maaszen, Peter Oxholm
Flyvesandet Fugletårn (09:00-10:00): Gravand 162 FU, Havørn 1 FU 2K (FU,på Nørreby Hals 9:00), Strandskade 90 FU, Almindelig Ryle 700 FU, Stor Regnspove 113 FU. Dieter Maaszen, Peter Oxholm
Tørresø, Tørresøvej (08:30): Sangsvane 160 FU. Dieter Maaszen, Peter Oxholm
Gyldensteen, inddæmningen (15:15): Sangsvane 118 R. Jens Bækkelund
Gyldensteens enge (14:45): Vandrefalk 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen Golfbane (14:00): Kortnæbbet Gås 70 SV (Min.). Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Nørreballe Nor
: Toppet Lappedykker 14 FU, Skarv 32 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 19 FU, Sangsvane 5 , Blisgås 104 FU, Grågås 550 FU, Bramgås 55 OF, Gravand 6 FU, Pibeand 170 FU, Krikand 26 FU, Gråand 22 FU, Taffeland 220 R, Troldand 760 R, Bjergand 350 R, Hvinand 14 FU, Lille Skallesluger 32 FU, Havørn 1 TI FU, Musvåge 2 R, Blishøne 250 FU, Strandskade 4 FU, Hættemåge 10 R, Stormmåge 26 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 2 R, Ringdue 30 OF, Sanglærke 6 FU SY, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 12 FU. Claus Dalskov
Arreskov Sø
: Sangsvane 6, Knarand 23 R, Havørn 1 AD R. Erik Ehmsen
Bjørnemosegård: Isfugl 1 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Havørn 1 AD R. Erik Ehmsen
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 5 R, Ederfugl 65 R, Havlit 4 M R, Toppet Skallesluger 20 R, Blishøne 16 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R. Niels Bomholt
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 2 R, Fiskehejre 12 R, Knopsvane 10 TI, Sangsvane 105 TI R, Grågås 44 R, Canadagås 8 R, Pibeand 31 R, Krikand 1 R, Skeand 1 R, Taffeland 68 R, Troldand 250 R, Bjergand 3430 R, Hvinand 1 R, Lille Skallesluger 2 M R, Blishøne 25 R, Strandskade 5 R, Hjejle 20 TI R, Vibe 22 R, Hættemåge 1 R. Niels Bomholt
Horne By: Musvåge 1 R, Silkehale 80 R, Solsort 1 R, Vindrossel 1 R, Skovspurv 3 R, Bogfinke 2 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Svanninge Bakker: Grønspætte 1 M R, Stor Flagspætte 1 F R, Solsort 2 R, Halemejse 5 R, Blåmejse 3 R, Musvit 2 R, Korttået Træløber 2 R, Gråkrage 3 R, Grønsisken 4 R. Niels Bomholt


           Sangsvaner ved Egebjerggård          Foto: Erik Thomsen

Mandag den 11. februar 2008.

Monnet, Taasinge (11.15): Jagtfalk 1 R 2K. Henrik Knudsen
Vejlen, Taasinge: Skægmejse 1 HØ, Knarand 2 R. Henrik Knudsen
Hvidkilde Sø
: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 1 R, Gråand 12 R, Troldand 60 R, Hvinand 24 R, Stor Skallesluger 7 , Blishøne 40 R, Sølvmåge 2 R , Ringdue 1 SY
Bøjden Nor
(13:00): Bjergand 800 R (Min.). Mogens Elnif Thomsen
Brændegård sø
(11:30): Lille Skallesluger 5 R (3 han 2 hun), Havørn 2 R AD. Mogens Elnif Thomsen
Sundet, Faaborg
(10:45-11:40): Troldand 1200 R, Bjergand 130 R, Taffeland 30 R, Gråand 25 FU, Knarand 17 FU, Krikand 1 FU, Knopsvane 122 FU, Blishøne 200 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Toppet Lappedykker 14 FU/R, Skarv 2 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R, Isfugl 1 FU  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Egeskov
: Stor Skallesluger 8, Grønbenet Rørhøne 1, Stor Flagspætte 1, Spætmejse 1, Ringdue 6, Allike 15, Gærdesmutte 1, Snegås 3. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Odense Å - v/ Erik Bøghs Sti
(09:45): Mandarinand 14 R. Rudi Semrau Jensen
Ejby Mølle
(10:00): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Bolbro (07:40-07:55): Husskade 56 OF. Dieter Maaszen
Vissenbjerg: Stor Tornskade 1 R. Anders Kristian Bærholm
Marinastranden, Bogense (08:55): Lysbuget Knortegås 5 R. Michael Højgaard Hansen
Mågeøerne (digeobs) (13:30-14:00): Lysbuget Knortegås 26 R, Strandskade 70 R, Stor Præstekrave 8 R, Rødben 30 R. Michael Højgaard Hansen
Lindøhoved + vade (12:00-13:00): Strandskade 139 FU, Stor Regnspove 89 FU, Sanglærke 100 R, Gulspurv 60 R, Bomlærke 15 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen Golf (10:55): Misteldrossel 2 R. Michael Højgaard Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Svanninge Bakker: Kragefugl sp. 3000 R NAT (Tusindvis af Alliker og Råger udflyvende fra overnatning.
Fast overnatningsplads i vinterhalvåret.). Jacob Sterup


       Bjergpiber digiscopet af Hans Rytter

Søndag den 10. februar 2008.

Monnet, Taasinge: Toppet Lappedykker 12 R, Skarv 13 R, Fiskehejre 9 R, Knopsvane 267 R, Sangsvane 95 R, Grågås 57 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 7 R, Gravand 114 R, Pibeand 187 R, Krikand 11 R, Gråand 251 R, Spidsand 28 R, Skeand 1 M R, Ederfugl 874 R, Hvinand 31 R, Toppet Skallesluger 109 R, Stor Skallesluger 5 R, Musvåge 2 R, Fjeldvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 43 R, Vibe 23 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 38 R, Hættemåge 113 R, Sølvmåge 421 R, Svartbag 6 R, Sanglærke 41 R, Engpiber 13 R, Skærpiber 3 R, Gråkrage 45 R, Stær 1 R, Bjergirisk 17 R, Snespurv 1 M R. Poul Rasmussen
Gesinge, Taasinge: Pibesvane 1 FU, Sangsvane 125 FU. Niels Bomholt
Noret, Taasinge (kl. 9.30 - 11.00): Grågås 65 R, Gråand 12 R, Krikand 10 R, Stær 2 OF. Christian, Poul Brugs
Vejlen, Taasinge: Lille skallesluger 11 (3 han + 8 hun), Troldand 600. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Vejlen, Taasinge (kl. 9.30 - 11.00): Grågås 400 R, Troldand 300 R, Strandskade 4 R, Blishøne 10 R. Christian, Poul Brugs
Spodsbjerg: Bjergpiber 1 R. Bodil og Hans Rytter
Espe: Musvåge 1, Tyrkerdue 2, Allike 50, Bogfinke 3, Gulspurv 3, Rødhals 1, Solsort 6, Musvit 4, Blåmejse 3, Grågås 14. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Horseklint
(08:00 - 12:00): Ringdue 1150 NØ, Grågås 110 NØ, Sanglærke 19 NØ, Allike 550 NØ, Sangsvane 9 Ø, Rødstrubet lom 5 V. Erik Danielsen
Vaagebakken
(12:30): Vibe 42 R, Hjele 100 R, Musvåge 10 FU. Erik Danielsen
Slambassinerne
(10:05-10:40): Snespurv 55 R. Gregers Johannesen

         Bjergpiber           Foto: Hans Rytter

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Bjørnemosegård: Korttået Træløber 1 SY. Arne Bruun
Skårupøre Sund: Knopsvane 4 R, Sangsvane 2 R, Gråand 100 R, Hvinand 50 R, Stor Skallesluger 1 M R, Blishøne 130 R, Strandskade 9 FU, Isfugl 2 FU. Arne Bruun
Faldsled: Ravn 2 OF. Jacob Sterup
Hellebjergdam: Knopsvane 2 AD R, Sangsvane 14 , Gråand 1 M R, Blishøne 15 R, Vibe 1 R, Gråkrage 3 R. Jacob Sterup
Helnæs Bugt, Sønderfjord: Lille Lappedykker 24 R. Jacob Sterup
Viemose v/Gammel Stenderup: Knopsvane 2 AD R, Grågås 80 R, Blishøne 5 R. Jacob Sterup
Vigø: Musvåge 2 R. Jacob Sterup
Brændegård Sø (15.05): Havørn 1 AD NV. Anders Vedel
Heden: Stor Tornskade 1 OF. Lars Bonne Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 15 R, Grågås 30 R, Pibeand 54 FU, Knarand 21 R [PRA], Taffeland 3 R, Troldand 35 R, jagtet af 5 ravne Duehøg 1 OF, Musvåge 9 Ø, Blishøne 40 FU, Vibe 1 R, Ravn 12 FU. Henrik Kalckar Hansen
Lindkær v/Ravnholt: Knarand 21 R. Per Rasmussen
Nordskov Enge: Dobbeltbekkasin 5 R, Sanglærke 20, Sangdrossel 2, Gråkrage 20. Bo K. Stephensen
Flyvesandet, morgenobs: Huldue 6 T, Ringdue 2200 T, Tornirisk 1 T. Sebastian Klein, Tim Hesselballe
Egebjerggård/Haveskov: Pibesvane 2 FU, Sangsvane 250 FU, Grågås 200 FU, Canadagås 6 FU, Nilgås 6 R. Sebastian Klein, Tim Hesselballe, Aksel Christensen, Michael Højgaard Hansen
Jersore: Vandrefalk 1 AD R (set flyve lige over hovedet på os mellem Jersore og sommerhusene på Ebbevejen. Fløj lavt mod syd over markerne langsomt med Stormmåger - nok ratsende... Kom hurtigt i modlys men intet sort i håndsvingfjer set, men en 3k kan ikke helt udelukkes), Sorthovedet Måge 1 AD R. Tim Hesselballe
Egebjerggård Storskov: Ravn 2 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Lille Lappedykker 5 R, Skarv 2 R, Knopsvane 4 R, Blisgås 9 R, Grågås 105 R, Gravand 26 R, Pibeand 90 R, Knarand 5 R, Krikand 71 R, Gråand 7 R, Skeand 1 R, Troldand 2 R, Hvinand 2 R, Blishøne 7 R, Strandskade 1 R, Hjejle 15 R, Vibe 172 R, Almindelig Ryle 2 R, Storspove 14 R, Hættemåge 37 R, Huldue 1 SY, Stor Flagspætte 1 KA, Gråkrage 75 R, Stær 4 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Storspove 340 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Ved pumpemøllen Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Lomvie/Alk 25 R, Sumpmejse 6 R, Korttået Træløber 1 R. Michael Mosebo Jensen
Møllemade/Ellemose: Gravand 8 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 R, Vibe 110 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Engpiber 1 R, Allike 300 R, Stær 1 R. Michael Mosebo Jensen
Bredbjerg: Dværgfalk 1 R. Laila Bøhrk
Bårdesø: Spurvehøg 1 AD FU, Stor Flagspætte 1 M AD FU. Keld Skytte Petersen


        Sandløber, Grenen Skagen

Lørdag den 9. februar 2008.

Bjørnemosevej, færgemolen (13:30): Isfugl 1 (set to gange både ved Thurøbroen og færgemolen). Kjeld Korsholm
Monnet, Taasinge
Jagtfalk (SU) 1 2K R (Fløj først fra bunden af østlige bug til Langodde hvorfra
den kort efter fløj til træ øst for Vårøhavn, hvor den sad en times tid.), Vibe 1 R, Sanglærke 4 SY. Arne Bruun
Monnet
(07:50-10:50?):
Jagtfalk 1 R 2K. ABB, LPa
Hou Nordstrand (08:00-12:00): Ringdue 3070 N, Huldue 9 N, Grågås 39 NØ, Sangsvane 6 NØ, Allike 247 NØ, Gråkrage 5 NØ, Sanglærke 39 NØ, Stenvender 10 R. Erik Danielsen
Storeholm - Strynø Kalv (10:20): Havørn 1. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor
(08:00): Havørn 1 R 4K. Nis Rattenborg
Sandholt (8:50): Vandstær 1 R. Leif Kristensen
Pejrup Station: Sanglærke 1 SY. Claus Ellef
Espe: Musvåge 2, Bramgås 14 OF, Grågås 2 OF, Allike 200 + 35 OF, Lille Gråsisken 8, Musvit 8, Blåmejse 2, Sumpmejse 2, Solsort 10, Bogfinke 4, Skovspurv 12, Råge 20, Gråkrage 4, Husskade 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Vigelsø (14:00): Bramgås 200 FU. Dieter Maaszen
Odense, Baagø Havekolonier (13:40): Skovhornugle 8 R. Dieter Maaszen
Årup - Erholm slots marker (12:00): Duehøg 2 R (Fløj sammen over skoven). Carsten Moth Iversen
Munke Mose, Odense (11:55): Vandstær 1 R. Gregers Johannesen
Odense, Munke Mose (10:50): Vandstær 1 R. Dieter Maaszen
Odense, Munke Mose (09:45): Vandstær 1 FU. Mogens Elnif Thomsen
Vigelsø (obs fra Gasenhed Nord) (10:20-11:15): Bramgås 165 R, Stor Regnspove 61 R. Gregers Johannesen
Baagøgade-Stige Ø (10:00-11:30): Lille Lappedykker 130 R, Hvinand 150 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Fjeldvåge 1 R, Stillits 35 R. Gregers Johannesen
Egebjerggård: Sangsvane 2200 R. Erik Thomsen
Egebjerggaard Lundemarken (09:15-10:00): Pibesvane 3 FU, Sangsvane 850 FU (Anslået), Grågås 520 FU, Nilgås 6 FU. Aksel Christensen
Odense å skovsøen (09:00): Mandarinand 10 R (6 han 4 hun). Mogens Elnif Thomsen
Egebjerggaard Haveskoven (08:45): Misteldrossel 2 R (Den ene syngende). Aksel Christensen
Åbent-land/Lillestranden/Sydlige del: Ringdue 1000 R. Bo K. Stephensen
Vestermade: Sangsvane 120 R. Søren Gjaldbæk
Tårup Inddæmmede Strand: Blisgås 4 R, Bramgås 11 R. Søren Gjaldbæk
Lillestranden/Hindsholm: Blisgås 6 R. Bo K. Stephensen
Nord for genbrugsplads Kerteminde (10:00-10:15): Bramgås 10 R. Søren L. Rasmussen
Horseklint (08:00-10:30): Rødstrubet Lom 37 NV, Huldue 5 NV, Ringdue 1746 NV, Sanglærke 73 NV, Allike 500 TF, Grønsisken 234 NV. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Karlsmosen, Egeskov: Grågås 225 R, Gravand 8 R, Min. Pibeand 30 R, Taffeland 2 R, Troldand 50 R, Musvåge 2 R, Min. Blishøne 50 R. Hans Rytter
Ørbæk: Grågås 60 R. Hans Rytter
Sollerup: Fiskehejre 1 OF, Blishøne 2 FU, Stormmåge 2 OF, Ringdue 1 OF, Stor Flagspætte 2 OF, Gærdesmutte 1 R HØ, Sjagger 200 OF, Vindrossel 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R HØ, Spætmejse 1 R HØ, Gråkrage 3 OF, Stær 11 R, Bogfinke 1 R HØ, Grønirisk 1 R HØ, Gulspurv 3 R. Gunnar Jørgensen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 14, Grågås 16 R, Gravand 6 R, Gråand 35 R, Troldand 200 R, Hvinand 30 R, Lille Skallesluger 11 R, Stor Skallesluger 7 R, Vandrikse 2 R HØ, Blishøne 15 R, Stormmåge 45 R, Sølvmåge 8 R, Ringdue 1 R HØ, Gærdesmutte 1 R HØ, Sumpmejse 1 R HØ, Allike 40 OF, Råge 50 OF, Gråkrage 5 R. Gunnar Jørgensen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 65 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 0 R, Sangsvane 16 TI R, Krikand 79 R, Hvinand 45 R, Havørn 2 AD R (i reden), Tårnfalk 1 R, Vibe 18 R, Isfugl 1 FU, Sanglærke 16 R, Skovspurv 20 R, Bogfinke 30 R, Kvækerfinke 20 R, Gulspurv 30 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 76 R, Bramgås 1 R, Gravand 41 R, Pibeand 55 R, Krikand 40 R, Gråand 170 R, Lille Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 16 R, Musvåge 7 R, Vibe 27 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 1 N. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 5 R, Grågås 85 R, Bramgås 1 R, Gravand 42 R, Pibeand 35 R, Krikand 15 R, Gråand 150 R, Taffeland 50 R, Troldand 75 R, Hvinand 2 R, Lille Skallesluger 3 R, Stor Skallesluger 28 R, Musvåge 1 OF, Sølvmåge 20 R, Ringdue 1 R, Solsort 1 R, Blåmejse 1 R, Gråkrage 10 R, Ravn 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Fiskerup Skov: Blå Kærhøg 1 F SV, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Ringdue 19 R, Stor Flagspætte 3 R, Solsort 2 R, Fuglekonge 1 R, Blåmejse 3 R, Musvit 8 R, Spætmejse 2 R, Ravn 2 R, Bogfinke 5 R, Gulspurv 3 R. Niels Bomholt
Ejby Mølle: Bjergvipstjert 1 FU. Dieter Maaszen
Lillestrand/Korshavn (FE08): Gravand 51, Vibe 40, Storspove 21. Bo K. Stephensen

        Topskarv Skagen havn


Fredag den 8. februar 2008.

Thurø By m.m.: Solsort 1 SY. Arne Bruun
Sandholt. (16:45): Vandstær 1 R. Leif Kristensen
Føns Vang (15:15): Sorthovedet Måge 1 R 2K (Stod med 2-300 måger på pløjemark syd for østlige Føns V. Uden ringe, men med dårligt foto). Tim Hesselballe
Egebjerggaard Lundemarken (16:00-16:15): Pibesvane 1 FU, Nilgås 3 FU (Sammen med 14 canadagæs). Aksel Cristensen
Kørup Kørupvej (15:45): Stor Tornskade 1 R. Aksel Cristensen
Bredbjerg (14:45-16:00): Dværgfalk 1 R, [LBØ, JAB]
Hollufgård (12:35-13:15): Vindrossel 120 FU (På,græsmark). Dieter Maaszen
Lindeved, Mølle (12:00): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Flyvesandet/Den gamle herres skov. (12:00-12:15): Havørn 1 OF JUV, [KSP]
Odense å,v.Skovsøen (10:30): Mandarinand 9 R. Dieter Maaszen
Odense Å, Lettebækken (11.30): Vandstær 1R. Ove Hvidtfeldt

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Fredskov (Præsteskov)
: Ringdue 8 OF, Stor Flagspætte 3 FU, Gærdesmutte 2 KA, Solsort 14, Blåmejse 3 FU, Musvit 6 FU, Allike 2 OF, Gråkrage 4 OF, Bogfinke 1 FU. Børge L. Rasmussen
Langelandssund u.f. Lundeborg-Elsehoved: Toppet Lappedykker 12 FU, Skarv 4, Knopsvane 5, Gråand 42, Ederfugl 98, Hvinand 3, Toppet Skallesluger 32, Sølvmåge 9 R. Børge L. Rasmussen

        Rødstrubet lom

Torsdag den 7. februar 2008.

Svendborg, Kogtvedvej (07:20): Ravn 1 OV KA NØ
Thurø Rev
(13:15): Bjergpiber 1 R. Esben Eriksen

        Snegæs Egeskov   Foto: bent Staugaard
Egeskov: Stor Skallesluger 3, Troldand 6, Musvåge 1, Skarv 1 , Gråand 25, Spætmejse 1, Blishøne 10, Snegås 3. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Sibirien/Fiskerup Skov (12:00): Duehøg 1 OF. Niels Bomholt
Hanse Bugt, Nab ( Åstrup ) (9:40): Toppet Skallesluger 55 FU, Ederfugl min 50 FU, Toppet Lappedykker 3 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Sundet, Faaborg (11:15-12:15): Isfugl 1 FU, Korttået Træløber 2 SY, Rødhals 1 FU, Ravn 1 T, Fiskehejre 1 FU, Troldand 1200 R, Bjergand 40 R, Gråand 20 R/FU, Knarand 10 FU, Gågås 6 FU, Knopsvane 120 FU, Blishøne 350 FU, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 3 R.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Føns Vang (11:55-12:20): Sædgås 76 R (Skov- , på Udby-siden), Lille Skallesluger 17 R. Frits Thomsen
Eskør (11:40): Blisgås 2 FU, Bramgås 1 FU. Frits Thomsen
Faurskov (10:55): Ravn 2 R. Frits Thomsen
Verninge (10:00): Kragefugl sp. 1000 R. Peder Blommegård
Egebjerggaard Sydlige Fælled (11:00-11:30): Gravand 173 R, Stor Regnspove 68 R. Aksel Christensen
Flyvesandet obs. fra fugletårn (10:00-10:30): Gravand 213 R, Stor Regnspove 110 R. Aksel Christensen
Harritslevgård, nypl. ø.f. (14:45): Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Bøjden Nor: Fiskehejre 2 R, Grågås 106 R, Pibeand 79 R, Gråand 75 R, Taffeland 86 R, Troldand 300 R, Bjergand 2500 R, Toppet Skallesluger 8 R, Spurvehøg 1 FU, Fasan 2 R, Strandskade 2 R, Vibe 19 R, Sølvmåge 2 R, Solsort 5 FU, Musvit 4 R. Per Damsgaard-Sørensen
Knold Nor: Lille Lappedykker 5 FU, Gravand 23 R, Blishøne 76 FU, Strandskade 2 R, Storspove 12 FU, Gråkrage 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Nakkebølle Fjord: Gravand 5 R, Toppet Skallesluger 20 R, Blishøne 185 R. Per Damsgaard-Sørensen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 9 R, Musvåge 2 OF. Per Damsgaard-Sørensen
Klintebjerg
: Stillits 2 FU. Dieter Maaszen
Lammesø: Ringdue 1 OF. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Pibeand 290 FU, Krikand 70 FU, Spidsand 2 FU, Fjeldvåge 1 R, Strandskade 36 FU, Vibe 100 OF, Almindelig Ryle 30 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Storspove 10 FU, Sanglærke 3 OF, Stær 5 FU. Dieter Maaszen


         Sortgrå ryle øverst og bagerst

Onsdag den 6. februar 2008.

Monnet, Taasinge: Blisgås 23 R (På marker op til Monnet), Blå Kærhøg 1 FU (Brun fugl), Fjeldvåge 1 R. Per Rasmussen
Gesinge, Taasinge: Pibesvane 1 R, Sangsvane 160 R. Per Rasmussen
Dovnsklint: Dværgmåge 2 V. Per Rasmussen
Egeskov: Snegås 3 OF, Vandstær 1 R, Bjergvipstjert 1 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Fjællebro: Musvåge 3. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Egeskov: Snegås 3 , Stor Skallesluger 5, Skarv 1, Vandstær 1, Spætmejse 1, Tårnfalk 1, Spurvehøg 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Snarup: Musvåge 3. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].

Gammel Dyrehave, Glorup  (10:00): Stor Tornskade 1 FU (2. gang den er set i samme område af Lis Sørensen.). Lis Sørensen, Knud Mortensen
Hanse Bugt, Nab ( Åstrup )
(9:15-10:00): Knopsvane 22 FU, Sangsvane 4 T, Toppet Skallesluger 20 FU, Ederfugl 60 FU, Hvinand 40 FU, Toppet Lappedykker 5 FU, Grønsisken 30 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Nakkebølle Inddæmning (10:30-11:15): Lille Skallesluger 4 FU, Troldand 1200 R, Hvinand 40 FU, Gråand 60 FU/R, Knarand 4 FU, Grågås min 150 R/FU, Knopsvane 10 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Fiskehejre 2 FU, Ringdue 300 R, Musvåge 2 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Vittinge Å ved Vittinge
(12:15): Vandstær 1 R. Frits Thomsen
Ølundgård Inddæmning
(10:25-12:20): Blisgås 1 R, Pibeand 410 R, Vandrefalk 1 R (Kl. 11.30), Stor Regnspove 110 R, Ravn 1 HØ, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 R, Grågås 19 R, Gravand 21 R, Krikand 88 R, Gråand 34 R, Spidsand 14 R, Skeand 3 M R, Taffeland 2 R, Troldand 64 R, Musvåge 4 R, Blishøne 270 R, Strandskade 12 R, Hjejle 18 R, Vibe 151 R, Almindelig Ryle 3 R, Hættemåge 68 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 6 R, Sanglærke 4 SY, Musvit 1 R, Gråkrage 18 R, Stær 3 R, Bogfinke 8 R, Grønsisken 30 R. Ella Mikkelsen
Bispeeng, Odense (10:00): Blå Kærhøg 1 FU hun. Ella Mikkelsen
Hessum, Nordfyn
(12:30): Sangsvane 160 FU. Ella Mikkelsen
Egebjerggaard Langeløkken (17:05): Dværgfalk 1 OF. Aksel Christensen
Egebjerggaard Skovmosen (16:30): Duehøg 1 OF 2K han. Aksel Christensen
Egebjerggaard Dammarken (11:00): Misteldrossel 2 R. Aksel Christensen
Egeby (10:50): Sangsvane 217 FU. Aksel Christensen
Egebjerggaard Lundemarken (10:30-10:45): Pibesvane 1 FU, Sangsvane 1025 FU. Aksel Christensen
Nærå Strand (09:45): Havørn 1 R. Aksel Christensen
Egeby Efterskole (09:30): Ravn 2 OF. Aksel Christensen
Egebjerggaard alleen (09:15): Huldue 1 FU (På majsstub). Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Gesinge: Pibesvane 1 R, Sangsvane 156 R, Grågås 2 R, Tårnfalk 1 R, Silkehale 40 R, Sjagger 26 R. Peder Rasmussen
Monnet - Tåsinge: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU,
Jagtfalk (SU) 1 2K R, Strandskade 3 R, Sanglærke 7 SY. Peder Rasmussen
Noret - Tåsinge: Grågås 300 R. Peder Rasmussen
Søby Monnet - Tåsinge: Gravand 8 R, Pibeand 50 R, Spidsand 2 R, Musvåge 3 R, Vibe 13 R, Storspove 74 R, Sjagger 50 R, Gråkrage 50 R. Peder Rasmussen
Vejlen - Tåsinge: Taffeland 25 R, Troldand 350 R, Lille Skallesluger 13 R, Storspove 26 OF. Peder Rasmussen
Fredskov
: Stor Flagspætte 2 FU, Solsort 11 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 8 FU, Spætmejse 1 FU, Gråkrage 10 FU. Børge L Rasmussen
Langelandssund u.f. Lundeborg-Elsehoved:
Toppet Lappedykker 7 FU, Skarv 8, Fiskehejre 2 FU,
Knopsvane 1 2K FU, Gråand 46 R, Ederfugl 180 FU, Havlit 2 , Hvinand 4, Toppet Skallesluger 42 FU, Strandskade 1 R, Sølvmåge 8 FU. Børge L Rasmussen
Langesø Gods + Langesø: Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 3 R, Gråand 20 FU, Stor Skallesluger 54 FU, Musvåge 1 OF, Skovskade 2 R. Dieter Maaszen
Morud: Skovspurv 5 R. Dieter Maaszen
Morud Skov: Grønirisk 1 OF. Dieter Maaszen
Slukefter: Ringdue 5 R. Dieter Maaszen
Villestofte: Allike 2 R. Dieter Maaszen
Bredbjerg: Bogfinke 1 R. Dieter Maaszen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 31/01:                    
           Musvitten er Nordens havefugl nr. 1
           Flere og flere munke holder vinter i Danmark
           Splitterne


      Henrik Knudsen fandt en Pibesvane blandt Sangsvaner og Knopsvaner ved Gesinge

Tirsdag den 5. februar 2008.

Ny Gesinge: Stær 1 R. (På besøg ved Stærekassen!). Poul Rasmussen
Gesinge, Taasinge
(15:30-16:00): Pibesvane 1 R, Sangsvane 160 R. Erhardt Ecklon, Henrik Knudsen*
Egeskov
: Musvåge 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Espe
: Tårnfalk 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Sundet, Faaborg
(12:00): Isfugl 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Bjernekrogen, Faaborg (10:30-10:40): Isfugl 1 FU, Sanglærke 2 SY, Tårnfalk 1 FU, Musvåge 1 FU, Spurvehøg 1 FU, Gravand 2 R, Blishøne 200 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Odense, Munke Mose
(12:45): Vandstær 2 FU,Grønbenet Rørhøne 10 FU. Dieter Maaszen
Ejby, Jernbanebroen (12:25): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Højstrup Øvelsesplads (07:50-08:10): Husskade 75 OF, Grønsisken 50 OF. Dieter Maaszen
Odense, Bogø Kolonihaver: Skovhornugle 14 R (minimum)
Slambassinet, Odense: Fiskehejre 6 R, Gravand 38 R, Krikand 160 R, Troldand 90 R, Stor Skallesluger 4 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Vibe 88 R, Rødben 8 R, Svaleklire 2 R, Mudderklire 1 R, Stær 12 R
Bogense Havn: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 8 R, Blishøne 14 R, Sortgrå Ryle 1 R, Rødben 60 R
Mågeøerne, Bogense: Knortegås, Lysbuget (hrota) 28 R, Gråand 60 R, Sortand 12 R, Strandskade 60 R, Rødben 16 R
Nærå Strand/Agernæs Flak: Skarv 30 R, Sangsvane 3 R, Grågås 40 R, Gravand 90 R, Pibeand 80 R, Gråand 130 R, Ederfugl 90 R, Hvinand 40 R, Musvåge 1 R, Strandskade 80 R, Almindelig Ryle 600 R, Lille Kobbersneppe 10 R, Storspove 140 R, Sanglærke 6 R, Sanglærke 6 Sy, Skærpiber 2 R, Stillits 12 R, Bjergirisk 20 R
Nørreby: Sangsvane 180 R, Grågås 400 R, Bramgås 6 R, Bomlærke 1 R

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Odense Å: Mandarinand 12 R. Per Damsgaard-Sørensen
Flyvesandet: Musvåge 2 R, Strandskade 2 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 2 R, Sanglærke 4 R, Rødhals 1 R, Solsort 4 R, Fuglekonge 2 R, Topmejse 1 R, Sortmejse 2 R, Grønsisken 2 R. Niels Bomholt
Hav N & V for Flyvesandet: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 3 R, Bjergand 3 R, Ederfugl 65 R, Sortand 360 R, Fløjlsand 1 R, Hvinand 5 R, Toppet Skallesluger 9 R. Niels Bomholt
Nærå Strand/Agernæs Flak: Skarv 20 R, Fiskehejre 1 R, Knortegås 4 R, Gravand 115 R, Pibeand 1 R, Spidsand 4 R, Strandskade 73 R, Almindelig Ryle 300 R, Storspove 270 R, Bjergirisk 30 R. Niels Bomholt
Roerslev: Sangsvane 75 FU.  Niels Bomholt


       Blåmejse

Mandag den 4. februar 2008.

Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 14 R, Skarv 28 R, Fiskehejre 8 R, Grågås 46 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Gravand 6 R, Ederfugl 120 R, Hvinand 28 R, Toppet Skallesluger 12 R, Stor Skallesluger 2 han R, Musvåge 1 R, Rødben 2 R, Hættemåge 36 R, Svartbag 3 R
Vårø, Taasinge
(13:10): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Monnet, Taasinge
(12:30):
Jagtfalk 1 R 2K, (Set fra, Vårø Havn 13:25), Blisgås 7 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Søby Monnet, Taasinge
(10:30): Fjeldvåge 1 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Vejlen, Taasinge
(09:35): Lille Skallesluger 16 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Vornæs Skov, Taasinge
(09:20): Vindrossel 10 OF. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Noret, Taasinge
(09:10): Blisgås 8 FU, Grågås 600 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Egeskov
: Musvåge 2, Ringdue 500, Gulspurv 7, Skarv 1, Gråand 30, Blishøne 10. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Espe
(6:35): Natugle 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Sundet, Faaborg
(9:50): Isfugl 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Holstenshuus, Diernæs (10:30-11:30): Stor Tornskade 1 FU, Allike 20 FU, Sjagger 100 R, Kernebider 5 FU, Dompap 6 FU, Grønsisken 10 FU, Bogfinke 10 FU, Ringdue 20 R, Rødhals 1 FU, Korttået Træløber 2 SY, Spætmejse 3 FU, Sumpmejse 1 SY, Gulspurv 10 FU, Sanglærke 5 T, Musvåge 3 FU, Blishøne 5 FU, Gråand 4 R.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Munke Mose, Odense (14:30): Vandstær 1 FU. Mogens Elnif Thomsen
Hasmark (09:20): Stillits 120 FU. Ella Mikkelsen
Lumbye (09:05): Stillits 60 FU. Ella Mikkelsen
Havet ved Enebærodde: Sortand 102 R, Hvinand 120 R. Ella Mikkelsen
Røjle - Lindved: Havørn 1 JUV er død! Nyhederne TV2

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Bjernemark, Svendborg: Hættemåge 2 OF. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Bjerreby: Sølvmåge 1 OF. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Havn v/Vejlen: Toppet Lappedykker 22 FU, Toppet Skallesluger 22 FU, Stor Skallesluger 7 FU, Blishøne 300 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Lundby: Sangsvane 125 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Siø: Sangsvane 35 FU, Toppet Skallesluger 32 FU, Tårnfalk 2 FU, Hjejle 350 FU, Vibe 50 FU, Sortkrage 2 FU, Stær 12 OF. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Svendborgsund, Bro-Mårodde: Ringdue 4 OF. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Svendborgsund, Lehnskov-Bro: Ringdue 1 OF. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Søen, Valdemarsslot: Toppet Lappedykker 4 FU, Knarand 8 FU, Troldand 50 FU, Fasan 2 FU, Blishøne 400 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Vornæs Skov: Ringdue 12 R, Stor Flagspætte 1 FU, Vindrossel 10 OF. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Arreskov Sø: Skarv 35 FU, Knopsvane 0 R, Grågås 7 R, Skeand 14 R, Troldand 700 R, Sjagger 40 R, Vindrossel 5 R, Allike 60 R, Råge 80 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Havørn 1 AD R. Erik Ehmsen
Øster Hæsinge: Spurvehøg 1 R. Erik Ehmsen
Egensedybet (09:30-14:10): Lille Lappedykker 22 R, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 32 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 R, Sangsvane 1 2K R, Sangsvane 3 AD R, Grågås 16 R, Gravand 116 R, Pibeand 276 R, Gråand 924 R, Hvinand 192 R, Toppet Skallesluger 21 R, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 R, Blishøne 24 R, Strandskade 16 R, Strandhjejle 8 R, Almindelig Ryle 60 R, Storspove 107 R, Rødben 10 R, Hættemåge 36 R, Sølvmåge 94 R, Svartbag 9 R, Ringdue 5 OF, Gråkrage 8 R. Ella Mikkelsen
Enebærodde: Spurvehøg 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R, Bogfinke 76 R, Grønirisk 4 R, Gulspurv 42 FU, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Fjordmarken: Grågås 186 R, Krikand 32 R, Blishøne 46 R, Solsort 1 R. Ella Mikkelsen
Hasmark: Stillits 120 FU. Ella Mikkelsen
Hasmark Strand + hav v/Enebærodde: Ederfugl 200 R, Havlit 1 R, Sortand 102 R, Fløjlsand 4 R, Hvinand 120 R, Toppet Skallesluger 2 R
Hessum: Sangsvane 8 2K FU, Sangsvane 12 AD FU. Ella Mikkelsen
Hofmansgave: Ringdue 550 R, Gråkrage 14 R. Ella Mikkelsen
Odense: Duehøg 1 OF. Per Damsgaard-Sørensen


         Skarven er ved og komme i sin pragtdragt, her taget i Bagenkop Havn. Erik Thomsen
          Skarven er ved og komme i sin pragtdragt, her taget i Bagenkop Havn. Erik Thomsen

Søndag den 3. februar 2008.

Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 12 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3 R, Ederfugl 26 R, Hvinand 8 R, Strandskade 1 R
Monnet, Taasinge
(15:30):
Jagtfalk 1 R 2K. Henrik Knudsen
Monnet, Taasinge
(12:00-14:00): Fjeldvåge 1 R,
Jagtfalk 1 R 2K. Ella-Maria og Leif Bisschop-Larsen
Vejlen, Taasinge
 (15:00): Lille Skallesluger 8 R, Fjeldvåge 1 R. Ella-Maria og Leif Bisschop-Larsen
Skovballevej, Taasinge
(15:10): Tundrasædgås 1 R, Blisgås 17 R. Henrik Knudsen
Lundby, Taasinge
: Silkehale 250 R
Lundby, Taasinge
(12:15): Silkehale 140 R. Henrik Knudsen
Siø
: Sangsvane 54 R, Grågås 120 R, Vibe 10 R, Storspove 8 R, Sanglærke 1 Sy
Spodsbjerg
(10:00): Bjergpiber 1 R. Henrik Knudsen
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Lille Lappedykker 6 R, Sangsvane 3 R, Gravand 24 R, Krikand 2 R, Gråand 18 R, Spidsand 2 R, Taffeland 18 R, Bjergand 3 R, Sortand 3 R, Hvinand 16 R, Blishøne 30 R, Stormmåge 26 R, Svartbag 8 R, Skærpiber 2 R, Stillits 1 R
Arreskov sø
(11:20-12:00): Hvinand 150 FU, Lille Skallesluger 10 FU (4 han 6 hun). Henrik Kalckar Hansen
Silkeå, Korinth (08:45): Vandstær 1 FU. Gunnar Jørgensen
Sortemosen v. Gravvænge (15:00): Canadagås 22 R. Poul Brugs
Espe: Tårnfalk 1, Stor Flagspætte 1, Solsort 9, Bogfinke 4, Musvit 4, Sumpmejse 1, Blåmejse 2, Rødhals 1, Husskade 2, Gråkrage 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Lindkær v. Ravnholt (14:45-15:15): Blå Kærhøg 1 FU AD han. Per Andersen
Årup / Ørsbjerg
(13:13): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Lene Thomsen, Frits Thomsen
Ejby Mølle, jernbanebroen (14:00): Vandstær 1 FU. Mogens Elnif Thomsen
Erik Bøeghs sti (13:20): Mandarinand 2 R (1 han, 1 hun). Mogens Elnif Thomsen
Gyldensten, Reservat (13:45): Blisgås 26 FU, Grågås 520 FU, Canadagås 33 OF (Over havet), Vandrefalk 1 R (13.50). Dieter Maaszen
Gyldensten Gods (13:10): Sangsvane 120 FU. Dieter Maaszen
Bogense, Mågeøerne (12:00-12:50): Lysbuget Knortegås 52 FU, Strandskade 140 R. Dieter Maaszen
Bogense havn (11:20): Rødben 30 R. Dieter Maaszen
Emtekær (13:00): Sangsvane 163 R. Lene Thomsen, Frits Thomsen
Husby Strand / Wedellsborg (12:40-12:50): Havørn 2 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Ravn 2 R. Lene Thomsen, Frits Thomsen

         Føler den sig truet sænker den kroppen ned i vandet som en anden ubåd med periscop oppe. Erik Thomsen
      Føler den sig truet sænker den kroppen ned i vandet som en anden ubåd med periskop oppe

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:

Nielstrup Sø: Musvåge 8 FU, Skovskade 1 R. Peder Rasmussen
Ollerup: Fiskehejre 4 R, Grågås 34 R, Krikand 30 R, Stor Skallesluger 1 R, Blå Kærhøg 1 Hun-farvet FU. Peder Rasmussen
Brændegård Sø
: Gravand 28 R, Blå Kærhøg 1 FU, Spurvehøg 1 R, Musvåge 4 R, Tårnfalk 1 R, Sjagger 10 R. Niels Bomholt
Nørresø: Skarv 4 R, Grågås 4 OF, Gråand 70 R, Troldand 51 R, Stor Skallesluger 1 han R, Musvåge 1 R, Blishøne 12 R, Solsort 1 R, Fuglekonge 2 R, Sumpmejse 1 R, Spætmejse 1 R, Træløber 1 R, Grønsisken 5 R. Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning: Knopsvane 14 R, Grågås 1000 R, Taffeland 17 R, Troldand 1700 R, Hvinand 75 R, Lille Skallesluger 63 R, Blå Kærhøg 1 Hun-farvet FU, Musvåge 1 R, Vibe 55 R, Storspove 16 R, Gærdesmutte 1 R. Peder Rasmussen
Silkeå: Fiskehejre 2 R, Blå Kærhøg 1 Hun-farvet FU, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Vandstær 2 R, Sjagger 5 R. Peder Rasmussen
Silkeå: Vandstær 1 R, Jernspurv 1 R, Solsort 6 R. Niels Bomholt
Silkeå: Vandstær 1 FU. Gunnar Jørgensen
Arreskov sø (11:20-12:00): Musvåge 2, Stor Skallesluger 6, Lille Skallesluger 10 (4 han 6 hun), Grågås 75, Toppet Lappedykker 2, Hvinand 150, Gråand 250, Taffeland 6, Skeand 2, Troldand 375, Blishøne 500, Vandrikse 1. Henrik Kalckar Hansen
Sollerup: Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Musvåge 5, Grågås 36, Musvit 1, Halemejse 7, Sjagger 43. Henrik Kalckar Hansen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 4 FU, Skarv 2 R, Fiskehejre 1 FU, Grågås 134 R, Pibeand 10 FU, Gråand 70 R, Taffeland 120 R, Troldand 290 R, Bjergand 2800 R, Hvinand 1 han R, Toppet Skallesluger 11 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 44 R, Strandskade 3 OF, Vibe 20 R, Hættemåge 5 R, Stormmåge 25 R, Sølvmåge 7 AD R, Sølvmåge 2 JUV R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 4 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 5 FU, Gråkrage 2 R. Gunnar Jørgensen
Salby, Kerteminde: Sangsvane 155 R. Anders Vedel
Stubberup, Kerteminde: Blå Kærhøg 1 FU. Anders Vedel
Tårup Inddæmmede Strand, Kerteminde: Sangsvane 210 R, Grågås 550 R, Bramgås 9 R, Hjejle 25 OF. Anders Vedel


          Spurvehøg Han          Foto: Poul Rasmussen

Lørdag den 2. februar 2008.

Ny Gesinge: Spurvehøg 1 Han. Poul Rasmussen
Silkeå, Korinth
(15:15-15:30): Vandstær 1 R, Musvåge 1 R, Hættemåge 1 OF, Vandstær 1 R, Gærdesmutte 1 HØ, Solsort 1 HØ, Allike 4 OF, Gråkrage 2 R, Stillits 18 OF, Rådyr 3. Gunnar Jørgensen
Silke Å (10:30): Vandstær 1 . Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Brændegård Sø (10:45-11:30): Musvåge 2, Spurvehøg 1, Stor Skallesluger 9, Lille Skallesluger 2, Toppet Lappedykker 1, Grågås 12, Gravand 20, Gråand 20, Troldand 13, Knopsvane 5, Fiskehejre 3, Ravn 1, Ringdue 150, Gærdesmutte 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Brændegård Sø (12:00-12:15): Ravn 5 OF. Gunnar Jørgensen
Nakkebølle Inddæmning (12:30-15:00): Blisgås 56 FU, Grågås 600 R, Knarand 8 R, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 14 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 18 AD R, Knopsvane 1 JUV R,Canadagås 3 FU, Pibeand 25 R, Gråand 45 R, Taffeland 30 R, Troldand 350 R, Bjergand 50 R, Hvinand 12 R, Lille Skallesluger 2 FU, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 3 OF, Blishøne 55 R, Vibe 26 R, Storspove 2 FU, Hættemåge 15 R, Stormmåge 135 R, Sølvmåge 8 R, Ringdue 48 R, Stor Flagspætte 1 HØ, Sanglærke 1 HØ, Gærdesmutte 1 HØ, Solsort 2 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Spætmejse 1 HØ, Husskade 4 FU, Allike 8 FU, Råge 20 FU, Gråkrage 12 FU, Gråspurv 4 R, Bogfinke 3 FU, Stillits 3 R. Gunnar Jørgensen
Lindkær, Ravnholt
(15:30-16:30): Isfugl 1 R, Ravn 15 R (+). Bodil Og Hans Rytter
Bogø Havekoloni, Piledybet
(17:45-17:55): Skovhornugle 2 R (Udflyvende fra hvileplads). Ole H. Scharff
Klintestranden Klinte
(16:30): Bramgås 11 OF. Aksel Christensen
Egebjerggaard Langeløkken
(09:15): Ravn 2 OF. Aksel Christensen
Egebjerggaard Haveskoven (08:30): Havørn 1 R. Aksel Christensen
Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Noret, Taasinge
: Fiskehejre 6 R, Grågås 36 R, Musvåge 1 R. Peder Rasmussen
Siø
: Sangsvane 38 R, Grågås 135 R, Bramgås 1 R, Gravand 5 R, Strandskade 2 R, Hjejle 300 R, Vibe 49 R, Storspove 16 R, Ringdue 1 OF, Sortkrage 3 R, Gråkrage 4 R, Stær 15 R. Peder Rasmussen
Spodsbjerg Havn
: Skarv 14 R, Toppet Skallesluger 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Skærpiber 1 FU, Bjergpiber 1 FU. Peder Rasmussen
Søby Monnet, Taasinge
: Sangsvane 130 R, Grågås 150 R, Pibeand 32 R, Spidsand 2 R, Toppet Skallesluger/Stor Skallesluger 8 R, Musvåge 3 R, Fjeldvåge 1 R, Strandskade 3 R, Storspove 69 R, Sjagger 100 R, Stillits 6 R. Peder Rasmussen
Vårø
: Gravand 51 R, Strandskade 2 R, Storspove 6 R, Ræv 1. Peder Rasmussen
Løkkeby Enge
: Sangsvane 11 R, Krikand 15 R, Troldand 19 R. Peder Rasmussen
Sortemosen
: Sangsvane 15 R V, Blisgås 8 FU, Grågås 620 FU, Gravand 19 R, Stor Skallesluger 2 R, Blå Kærhøg 1 BR OF, Spurvehøg 1 OF, Vibe 28 R. Arne Bruun
Sortemosen
(11:00-12:00): Blisgås 8 FU, Grågås 500 FU,  Knopsvane 4 R, Sangsvane 30 R, Canadagås 22 FU, Gravand 15 FU, Gråand 10 FU, Musvåge 3 R, Vibe 8 R, Engpiber 2 R. Leif Bisschop-Larsen
Fredskov: Musvåge 1 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Solsort 14 FU, Sjagger 100 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 6 FU, Spætmejse 1 FU. Børge Rasmussen
Kragefugl sp. 800 SV

Vigelsø (12:00): Pibeand 300 FU, Vandrefalk 1 R. Dieter Maaszen
Odense, Stige Ø (11:45): Fjeldvåge 1 FU, Blishøne 1000 FU. Dieter Maaszen
Odense, Baagø, Havekolonier (11:40): Skovhornugle 10 R. Dieter Maaszen
Vigelsø (obs fra Gasenhed Nord) (09:55-10:45): Stor Regnspove 55 R. Gregers Johannesen
Baagøgade - Stige Ø (09:40-10:55): Lille Lappedykker 152 R, Pibeand 225 R, Hvinand 350 R, Fjeldvåge 1 R, Blishøne 1000 R, Stillits 35 R. Gregers Johannesen


         Meget ung Stor hornugle, Sønderjylland      Foto: Bent Staugaard

Fredag den 1. februar 2008.

Vejlen, Taasinge: Lille Skallesluger 18 R. Poul Rasmussen
Faaborg ved Hotel Faaborg Fjord (11:30): Dværgmåge 2 FU. Niels Bomholt
Sundet, Faaborg (11:20): Isfugl 1 FU, Knarand 15 FU, Toppet Lappedykker 1 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Knold Nor, Dyreborg (10:00-11:50): Gravand 35 FU, Pibeand 16 FU, Gråand 20 FU, Knopsvane 16 FU, Grågås 4 FU, Blishøne 200 FU, Lille Lappedykker min 20 FU, Skarv 3 R, Hættemåge 150 FU, Sølvmåge 80 FU, Svartbag 7 FU, Stormmåge 20 FU, Rødben 1 FU, Stor Regnspove 5 FU, Solsort 5 FU, Gråkrage 20 FU, Tårnfalk 1 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Bilka - Odense: Hættemåge 1 OF. Dieter Maaszen
Blangstedgård, Odense: Gråand 7 R. Dieter Maaszen
Rosengårdcentret, Odense: Allike 3 OF. Dieter Maaszen
Teglværksgraven, Odense: Allike 300 OF, Gråkrage 2 OF. Dieter Maaszen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk