Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!       [Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

 
  [NETOP NU]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008]

UGE 6. -  9. ( 1. februar - 28. februar 2009).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:23 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

      

         Sanglærke Bøjden Nor

Lørdag den 28. februar 2009.

Espe: Grønspætte 1 R, Musvåge 2 R, Sangsvane 2 R. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sdr. Nærå
(13:00): Havørn 1. Gunvor Knudsen. [MidtfynsNatur]
Arreskov sø
(15:00-15:40): Lille Skallesluger 12 FU (5 han). Kell Grønborg
Sollerup enge (14:00-14:50): Stor Tornskade 1 FU. Kell Grønborg
Brændegård Sø: Gravand 64 R, 1 AD + 1 2K Havørn 2 R
Faaborg, SFvJs remiser: Sanglærke 1 SY. Claus Ellef
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Lille Lappedykker 12 R, Toppet Lappedykker 36 R, Skarv 18 R, Ederfugl 600 R, Havlit 4 R, Sortand 6 R,Fløjlsand 1 R, Toppet Skallesluger 24 R
Bøjden Nor: Fiskehejre 3 R, Troldand 500 R, Bjergand 4000 R, Strandskade 30 R, Stor Præstekrave 3 R, Sanglærke 4 R, Skærpiber 1 R
Otterup (13:30): Silkehale 50 R. Kresten Madsen
Ølundgaard Inddæmning (13:25-14:50): Gravand 155 R, Pibeand 375 R, Knarand 6 R, Krikand 165 R, Blå Kærhøg 1 R han, Vandrefalk 1 R AD, Stor Regnspove 73 R. Gregers Johannesen
Daugstrup (15:35): Stillits 55 R. Gregers Johannesen
Gerskov/Hessum (13:20): Sangsvane 215 R. Gregers Johannesen
Fynsværket (14:50): Vandrefalk 1 R 2K. Søren Gjaldbæk
Stige Ø (13:00-14:30): Sangsvane 850 R (Vigelsø+fjorden), Pibeand 1260 R, Hvinand 330 R, Havørn 1 R (13.10. 4K +. Kom fra Vigelsø og kredsede over Seden Strand. 14.20 sås en imm. sidde på Vigelsø - muligvis samme fugl.), Blå Kærhøg 1 R (Brun - Vigelsø), Fjeldvåge 1 R, Agerhøne 2 R, Blishøne 1480 R, Mosehornugle 3 R, Bjergirisk 120 R. Søren Gjaldbæk
Østerøsø, Knudshoved (12:00-12:30): Bjerglærke 1 FU, Bjergpiber 1 FU. Bodil og Hans Rytter
Ølundgaard Inddæmning: Gravand 100 R, Pibeand 500 R, Knarand 1 R han, Krikand 200 R, Strandskade 50 R, Stor Regnspove 101 R, Ravn 2 OF. Henrik Andersen
Gerskov/Hessum: Sangsvane 238 R. Henrik Andersen
Flyvesandet/Nr. Nærå strand: Sangsvane 175 R, Grågås 850 R, Gravand 200 R, Strandskade 100 R, Almindelig Ryle 500 R, Stor Regnspove 278 R, Tornirisk 1 OF. Henrik Andersen
Mågeøerne (16:45): Lysbuget Knortegås 95 FU. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Bogøgård
: Knopsvane 5 R, Sangsvane 93 R, Grågås 17 R. Peder Rasmussen
Gesinge
: Vibe 65 R. Peder Rasmussen
Henninge Nor
: Krikand 75 R, Troldand 500 R, Musvåge 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 7 R, Vindrossel 25 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 12 R, Dompap 4 R, Gulspurv 14 R. Peder Rasmussen
Klæsø Nor
: Taffeland 15 R, Troldand 450 R. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor
: Skarv 18 R, Knopsvane 6 R, Gravand 12 R, Pibeand 116 R, Krikand 23 R, Skeand 7 M R, Taffeland 75 R, Bjergand 2 R, Hvinand 23 R, Strandskade 12 R, Vibe 15 R, Hvidklire 1 FU, Sanglærke 2 R, Sjagger 12 R, Allike 34 R, Stær 16 R. Peder Rasmussen
Påø Enge (våde)
: Gravand 35 R, Krikand 33 R, Gråand 120 R, Sjagger 210 R, Stær 3 R. Peder Rasmussen
Renehuse
: Knopsvane 5 R, Pibesvane 2 R, Sangsvane 52 R. Peder Rasmussen
Snaremose Sø
: Blisgås 25 R, Grågås 300 R, Bramgås 70 R, Pibeand 45 R, Krikand 16 R, Spidsand 3 OF, Musvåge 2 R, Vibe 3 R, Sanglærke 3 SY, Gulspurv 5 R. Peder Rasmussen
Sønder Vornæs
: Knopsvane 45 R, Pibesvane 2 R, Sangsvane 53 R, Grågås 300 R, Musvåge 1 R, Sjagger 55 R. Peder Rasmussen
Vejlen - Tåsinge
: Troldand 350 R, Lille Skallesluger 12 FU, Musvåge 1 R, Strandskade 4 R, Vibe 2 R. Peder Rasmussen
Siø
: Skarv 6 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 122 R, Bramgås 1 R, Kejsergås Gås sp. 1 FU, Gravand 13 R, Pibeand 100 R, Gråand 4 R, Strandskade 2 FU, Vibe 45, Hættemåge 2 OF, Sølvmåge 42 R, Sanglærke 10 , Sjagger 2 OF, Gråkrage 3 R, Stær 26. Gunnar Jørgensen
Siø: Grågås 145 R, Pibeand 175 R, Strandskade 2 R, Vibe 5 R, Storspove 3 R. Peder Rasmussen
Sollerup: Fiskehejre 6 R, Grågås 22 R, begge leukistiske Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Halemejse 2 FU, Stor Tornskade 1 FU. Kell Grønborg
Arreskov Sø: Skarv 10 FU, Knopsvane 16 OF, Troldand 300 R, Hvinand 68 FU, 5 han Lille Skallesluger 12 FU, Stor Skallesluger 2 FU. Kell Grønborg
Brændegård Sø: Gravand 64 R, 1 AD + 1 2K Havørn 2 R
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Lille Lappedykker 12 R, Toppet Lappedykker 36 R, Skarv 18 R, Ederfugl 600 R, Havlit 4 R, Sortand 6 R, Fløjlsand 1 R, Toppet Skallesluger 24 R
Bøjden Nor: Fiskehejre 3 R, Troldand 500 R, Bjergand 4000 R, Strandskade 30 R, Stor Præstekrave 3 R, Sanglærke 4 R, Skærpiber 1 R
Bramstrup Hovedgård: Stor Skallesluger 2. Freddy S Hansen
Vigelsø: 3-4k fugl. Jagede anskudt grågås. Fløj mod Nissekrogen kl 17 Havørn 1 FU. Anders Vedel
Østerøsø - Knudshoved: Bjerglærke 1 FU, Bjergpiber 1 FU. Bodil og Hans Rytter
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (hrota) 95 FU. Jens Bækkelund
Bogense: Ud for søbadet. Havlit 1 M FU. Jens Bækkelund


     Kejsergås Siø

Fredag den 27. februar 2009.

Noret, Taasinge: Pibesvane 2 R. Henrik Knudsen
Monnet, Taasinge ved Tårnet
: Isfugl 1 R. Poul Rasmussen
Sdr. Vornæs, Taasinge: Ravn 1 R. Poul Rasmussen
Tryggelev Nor, Pumpehuset (09:35-12:00): Rørdrum 2 R (Og overflyvende), Lille Skallesluger 5 R (1 hun & 4 han), Rød Glente 1 NØ (11:25). Helle Suadicani, Jens Kristian Holm, Børge L Rasmussen
Brændegård sø (14:40-15:00): Havørn 1 R (ungen fra sidste år ), Skeand 2 FU, Krikand 6 FU, Gravand 36 FU, Gråand 8 FU, Troldand 7 FU, Vibe 11 R, Strandskade 1 R, Stor Skallesluger 4 FU. Leif Kristensen
Svanninge Bakker (16:00 - 17:00): Grønspætte 2 HØ, Stor Flagspætte 1 HØ. Leif Kristensen
Broholm: Vibe 45 R, Sanglærke 8 R
Gravvænge, tæt på Sortemosen: Vibe 60 R, Tårnfalk 2 R, Sanglærke 14 R, Knopsvane 25 R, Grågås 8 R. Poul Brugs
Lundeborg ud for campingplads: Toppet skallesluger 16 R, Hvinand 12 R, Ederfugl 30 R, Strandskade 2 R, Stær 1 OF. Poul Brugs
Espe: Halemejse 1, Stor Flagspætte 1, Ravn 1, Sumpmejse 2, Musvit 7, Blåmejse 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Bøjden Nor + havet syd for (08:50-11:30): Lille Lappedykker 10 FU, Toppet Lappedykker 10 FU, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 2 FOU, Grågås 20 FU, Gråand 70 R, Pibeand 40 FU, Krikand 4 FU, Taffeland 140 R, Bjergand 4500 R, Troldand 700 R, Ederfugl 500 R, Havlit 2 R, Lille Skallesluger 2 FU, Toppet Skallesluger 20 R, Toppet Skallesluger 30 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 7 R, Stor Præstekrave 8 FU/R, Vibe 2 R, Sanglærke 20 R, Sjagger 140 FU/R, Stær 1 T. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bøjden Landevej (08:45-08:48): Sangsvane 40 FOU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Skaboeshuse
(10:45-11:00): Vandrefalk 1 R hun (Rast på en pløjemark og derefter nord). Kurt Hansen
Søvang ved Kerteminde (16:45): Silkehale 55 R. Søren L. Rasmussen
Tornbjerg (14:00): Silkehale 42 R. Michael Glentedal
Slambassinet Strandager (12:30): Fjeldvåge 1 FU. E. Eshof, Dieter Maaszen
Odense, Bispeengen (12:30): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). E. Eshof, Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (09:30-11:00): Gravand 135 FU, Knarand 3 FU, Almindelig Ryle 450 OF, Stor Regnspove 83 R. E. Eshof, Dieter Maaszen
Hessum (09:05): Sangsvane 170 R. E. Eshof,  Dieter Maaszen
Odense Kanal (08:30): Isfugl 1 OF. Dieter Maaszen
Horseklint (07:00-11:30): Rødstrubet Lom 57 NV, Sædgås 1 NV, Ederfugl 1320 R, Ederfugl 1060 NV, Sortand 800 R, Sortand 303 NV, Fløjlsand 187 NV, Toppet Skallesluger 115 NV, Lomvie/Alk 1 NV, Tejst 11 NV (8 sdr, 3 vdr), Huldue 16 NV, Sanglærke 557 NV, Nordlig Gråsisken 22 R. Søren Gjaldbæk
Vågebakken, markerne øst for: Sangsvane 200 R, Huldue 5 R, Misteldrossel 2 R. Søren Gjaldbæk
Kærby Fed: Pibeand 808 R. Søren Gjaldbæk
Dalby: Sangsvane 154 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Hav øst for Thurø
: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Hvinand 45 R. Arne Bruun
Thurø Rev
: Gravand 19 R, Pibeand 50 R, Knarand 2 R (Østengen. En meget sjælden fugl på Revet ), Krikand 38 R, Strandskade 4 R, Vibe 2 R, Skærpiber 4 FU, Lignede en bjerg men stak af fra skærpiberne på stranden og, røg ind over engen Bjergpiber/Skærpiber 1 FU. Arne Bruun
Vester Skerninge
: Silkehale 50 R. Arne Bruun
Åmosen
: Vibe 2 R, Kom fra Ollerup by Skovsneppe 1 N R. Arne Bruun
Sortemosen
: Grågås 105 R, Gravand 28 R, Pibeand 30 R. Hans Rytter
Ørbæk
: Silkehale 24 R. Hans Rytter
Føns Vang
: Lille Skallesluger 4 M FU, Havørn 2 4K+ FU (To fugle kom ind fra nord og sad i næsten 1 time i popler på sydsiden af søen. Vanskeligt at aldersbestemme, men ingen med fuldt hvid hale). Hans Ole Matthiesen
Bispeenge
: Blå Kærhøg 1 FU. Dieter Maaszen
Hessum: Sangsvane 170 FU. Dieter Maaszen
Odense Kanal: Isfugl 1 OF. Dieter Maaszen
Slambassinet: Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Gravand 135 FU, Pibeand 120 FU, Knarand 3 FU, Krikand 30 FU, Spidsand 8 FU, Skeand 2 FU, Strandskade 25 R, Vibe 70 OF, Almindelig Ryle 450 OF, Dobbeltbekkasin 1 OF, Storspove 83 R, Gråkrage 50 R, Stær 20 FU. Dieter Maaszen
Egensedybet: Grågås 120 FU, Almindelig Ryle 300 R, Storspove 328 R. Kurt Due Johansen
Fjordmarken: Grågås 110 FU, Krikand 2 FU, Blishøne 2 FU, Vibe 60 R. Kurt Due Johansen
Vigelsø: Knopsvane 10 R, Sangsvane 860 R, Gravand 30 FU, Pibeand 640 FU, Vandrefalk 2, Strandskade 38 R, Vibe 28 R, Storspove 32 R. Kurt Due Johansen
Ølundgårds Inddæmning: Blisgås 44 R, Grågås 40 R, Bramgås 2 R, Pibeand 440 FU, Krikand 62 R, Gråand 20 FU, Spidsand 14 R, Troldand 14 FU, Blishøne 120 FU, Vibe 260 R, Almindelig Ryle 360 FU, Storspove 138 FU, Huldue 1 SV, Sanglærke 5 R, Stær 50 FU. Kurt Due Johansen
Flyvesandet: Skarv 57 R, Sangsvane 40 R, Knortegås 4 R, Gravand 213 FU, Pibeand 14 R, Spidsand 10 FU, Hvinand 75 FU, Stor Præstekrave 4 FU, Almindelig Ryle 270 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Storspove 340 R.  Jesper Høy Hanse


         Gråsisken Nordseter Norge          

Torsdag den 26. februar 2009.

Christiansmindeskoven: Grønspætte 1 HØ, Bogfinke 1 SY, Korttået træløber 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Halemejse 1 HØ, Spætmejse 1 HØ. Arne Bruun
Sdr. Vornæs, Taasinge
: Sjagger 200 R, Stær 20 R. Poul Rasmussen
Strynø
: Bramgås 569 R, Storspove 51 R, Stær 1 R, Sanglærke 19 R, Vibe 1 R, Tårnfalk 1 R, Grågås 87 R, Sjagger 250 R. Poul Rasmussen
Siø (16:00): Vandrefalk 1 R, Dværgfalk 1 R, Kejsergås 1R, Vibe 36 R, Grågås 320 R, Storspove 6 R, Stær 1 R, Gravand 38 R, Strandskade  18 R. Nis Rattenborg
Snaremose, Langeland (17:00): Blisgås 204 R, Grågås 490 R, Pibeand 78 R, Spidsand 28 R, Blå kærhøg 1 R HUN, Krikand 16 R. Nis Rattenborg
Spodsbjerg havn (15:00): Kaspisk måge 1 2K. Henrik Knudsen
Fårevejle Gods (13:40):Tundrasædgås 17 R, Blisgås 62 R, Bramgås 10 R. Henrik Knudsen
Sandholt Sø (16:50): Stor Skallesluger 2 R, Troldand 2 R, Taffeland 1 R, Blishøns 2 FU, Gærdesmutte 1 FU. Leif Kristensen
Sandholt Enge (17:00): Musvåge 5 FU, Fiskehejre 1 FU, Vibe 55 OF. Leif Kristensen
Rapsmark på Sandholt (17:15): Knopsvane 2 FU, Sangsvane 103 FU, Pibesvane 6 FU. Leif Kristensen
Sundet, Faaborg (11:30-12:00): Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 10 FU/R, Knopsvane 55 FU, Knarand 2 FU, Skeand 5 FU, Taffeland 20 R, Bjergand 10 R, Troldand 2000 R, Hættemåge 30 R . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Carsten Hauchs Vænge 4, Odense (07:30): Munk 1 R han. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Hættemåge 1 FU, Ringdue 2 FU, Tyrkerdue 2 FU, Silkehale 10 FU, Solsort 4 FU, Musvit 2 FU, Skovspurv 3 FU, Bogfinke 4 FU, Grønirisk 6 FU, Dompap 2 FU, Gulspurv 1 FU. Kjeld Korsholm
Holluf Pile: Silkehale 16 R. Gunnar Jørgensen
Hennings Holm: Skarv 30 R, Knopsvane 55 R, Sølvmåge 60 R. Kurt Due Johansen
Stige Ø: Gravand 30 R, Pibeand 2 R, Musvåge 1 FU, Fjeldvåge 1 FU, Strandskade 30 R, Sølvmåge 50 R, Sanglærke 3 SY. Kurt Due Johansen
Vigelsø: Sangsvane 825 R, Grågås 1 R, Gravand 30 R, Pibeand 260 FU, Krikand 204 FU, Spidsand 50 FU, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 R, Storspove 52 R. Kurt Due Johansen
Bispeenge: Grågås 21 FU, Gravand 8 FU, Krikand 19 FU, Vibe 23 FU. Gunhild Brink


          Musvåge fouragerede på regnorme med succes.

Onsdag den 25. februar 2009.

Strynø (09:10): Hvidklire 1 R, Stillits 40 R, Bramgås 152 R. Poul Rasmussen
Hov Plantage (14:15): Misteldrossel 1 R. Aksel Christensen
Vemmenæs Tåsinge (09:00): Trane 2 R (Tranerne cirklede flere gange før de gik ned på marken mellem vejen der fører til Bjerreby fra A9 og skoven som ligger mellem Lunkebugten og Siø Sund). Aksel Christensen
Sandholt Enge (17:00): Pibeænder 59 R, Gråand 14 R, Knopsvane 2 FU, Grågås 3 FU, Musvåge 1 OF. Leif Kristensen
Rapsmark på Sandholt (17:15): Sangsvaner 103 FU, Pibesvane 7 FU. Leif Kristensen
Hellebjerg Dam: Grågås 2 R, Knopsvane 2 FU. Leif Kristensen
Gelskov: Silkehale 20. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Espe: Korttået Træløber 1, Spætmejse 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Faaborg (07:45): Silkehale 30 R
Silke Å, Brahetrolleborg (16:30): Bjergvipstjert 1 R. Hans Rytter
Brændegård Sø: Krikand 12 R, Gråand 24 R, Skeand 4 R, Havørn 1 2K R, Musvåge 3 R, Vibe 2 R
Sollerup: Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Lille Skallesluger 12 R, Musvåge 2 R, Vandrikse 1 KA, Dompap 2 KA
Svanninge Bakker/Bjerge (08:50-10:30): Grønspætte 1 FU, Stor Flagspætte 1 SY, Sanglærke 5 T, Gærdesmutte 1 SY, Fuglekonge 10 FU, Halemejse 10 FU, Topmejse 1 FU, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 6 FU, Musvit 10 FU, Spætmejse 3 FU, Korttået Træløber 1 FU, Bogfinke 3 SY, Gulspurv 3 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Odense, Stige Ø (12:05): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Dieter Maaszen
Slambassinet Strandager (11:50): Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (10:10-11:00): Blisgås 42 FU, Bramgås 2 FU, Knarand 2 FU, Vandrefalk 2 R AD (1 Hun + 1 Han). Dieter Maaszen
Hessum (09:50): Sangsvane 157 FU (heraf 21 2K). Dieter Maaszen
Odense, Stige Ø (09:00): Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen
Carsten Hauchs Vænge 4, Odense: Munk 1 R han. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Kogtved: Silkehale 25 R. Peder Rasmussen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 24 R, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 26 R, Hvinand 12 R, Toppet Skallesluger 6 R, Stor Skallesluger 2 R. Peder Rasmussen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 2 R, Ederfugl 5 R, Toppet Skallesluger 6 R, Sortgrå Ryle 4 FU, Skærpiber 2 R. Peder Rasmussen
Lillemølle (Ørbæk Å): Musvåge 1 R, Ravn 2 OF. Peder Rasmussen
Slipshavn Enge: Rødben 15 FU, Sanglærke 4 SY, Engpiber 1 R. Peder Rasmussen
Østerøsø - Knudshoved: Fiskehejre 1 R, Grågås 74 R, Pibeand 25 , Krikand 4 R, Gråand 35 R, Taffeland 45 R, Troldand 150 R, Toppet Skallesluger 7 R, Tårnfalk 1 FU, Engpiber 2 R. Peder Rasmussen
Ørbæk: Obs på Mejerivænget Vibe 6 R. Peder Rasmussen
Ørbæk: Tårnfalk 1 FU. Steen Reimers
Dalum: Tårnfalk 1 FU. Steen Reimers
Hessum: Sangsvane 157 FU. Dieter Maaszen
Odense Kanal: Sortklire 1 OF, Skærpiber 2 R. Dieter Maaszen
Slambassinet: Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 BR FU, Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning:  Blisgås 42 OF, Bramgås 2 OF, Gravand 61 FU, Pibeand 25 FU, Knarand 2 FU, Krikand 90 FU, Skeand 2 FU, 1han ad, + 1hun,ad Vandrefalk 2 AD R, Blishøne 120 FU, Vibe 100 FU, Gråkrage 23 R. Dieter Maaszen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 6/2-2009:
           200 ørne blev talt i Danmark
           Midnatslyttere vil stille ind på perleuglen
 
           Naturplejen i Nivå Bugten i fuld sving          
           Viben på vild nedtur i landbrugslandet          
           Rovfugle har røntgenblik


        Det er tidligt at se dem allerede nu. De fløj forholdsvis lavt hen over haven, hvor jeg gik og klippede grene, og jeg nåede lige at hente kameraet. Billederne er taget på noget større afstand, jeg skulle jo først betragte dem. Foto og tekst Carsten Friager

Tirsdag den 24. februar 2009.

Neergaardsmindeskoven, Thurø (07:40): Silkehale 28 R
Vindeby, Langeland
: Trane 2 N. Carsten Friager
Espe
: Halemejse 7, Korttået Træløber 1, Spætmejse 2, Gråspurv 1, Grønirisk 1, Stor Flagspætte 1, Husskade 1, Sumpmejse 2, Blåmejse 3 , Musvit 7, Skovspurv 50, Bogfinke 7, Ringdue 2, Musvåge 1, Ravn 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Faaborg
(15:45): Silkehale 30 R. Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg
(11:10-12:00): Grågås 10 FU, Gråand 50 R, Knarand 5 FU, Taffeland 60 R, Troldand 3000 R, Lille Skallesluger 2 FU, Blishøne 100 FU, Silkehale 10 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

           Knarænder                  Foto: Kurt Due Johansen
Flyvesandet
(11:00-11:55): Sortand 250 R, Fløjlsand 46 R, Misteldrossel 1 R, Tornirisk 1 R. Søren Gjaldbæk
Marinestation Slipshavn: Tornirisk 2 R, Snespurv 4 FU. Eske Frank Morthensen 
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 1 FU, Snespurv 1 OF. Eske Frank Morthensen 
Grævlingevænget 66 Nyborg: Sædgås 10 NØ. Eske Frank Morthensen 
Carsten Hauchs Vænge 4, Odense: Munk 1 R han. Søren Gjaldbæk
Vaden v. Lindøhoved (14:15): Stor Regnspove 110 R. Jens Bækkelund
Æbelø (09:00-13:30): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Vindeby, Langeland (14:00-14:15): Trane 2 N (sikker obs, fik 3 fotos cirklede rundt, ret tæt på og ikke højt, fik taget 3 fotos). Carsten Friager
Bissebjerg, Tåsinge: Sangsvane 8 OF, Grågås 175 R, Bramgås 17 R, Musvåge 1 OF, Sjagger 55 R. Peder Rasmussen
Hav u.f. Nørreskoven-Vemmenæs: Ederfugl 17 R, Hvinand 62 R, Toppet Skallesluger 36 R, Stor Skallesluger 2 R. Peder Rasmussen
Monnet, Tåsinge: Sangsvane 73 R, Canadagås 14 R, Gravand 42 R, Pibeand 18 R, Knarand 3 R, Gråand 21 R, Fjeldvåge 1 R, Strandskade 3 R, Storspove 14 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Sjagger 65 R, Vindrossel 15 R, Stær 3 R. Peder Rasmussen
Søby Monnet, Tåsinge: Sangsvane 19 R, Grågås 155 R, Gravand 21 R, Pibeand 24 R, Krikand 2 R, Gråand 45 R, Spidsand 26 R, Musvåge 2 R, Strandskade 8 R, Storspove 16 R. Peder Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Troldand 475 R, Lille Skallesluger 35 R. Peder Rasmussen
Munke Mose: Vandstær 1 R. Helle Hjorth
Småstenskrog, Odense Fjord: Silkehale 41 SY. Kurt Due Johansen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 1 FU, Snespurv 1 OF. Eske Frank Morthensen 
Kommunekemi: Silkehale 20 R.Eske Frank Morthensen 
Østerøsø - Knudshoved: Grågås 8 R, Pibeand 23 R, Krikand 29 R, Gråand 10 R, Troldand 80 R, Toppet Skallesluger 6 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 19 R, Strandskade 3 R, Sanglærke 6 OF, Engpiber 3 OF, Snespurv 1 OF. Eske Frank Morthensen
Lindø + vade v/Jersore: Gråand 60 R, Strandskade 45 R, Storspove 110 R. Jens Bækkelund
Æbelø: Fiskehejre 1 R, Gråand 4 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 1 R, Sjagger 1 R, Stær 1 SY. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Bjergirisk 60 FU. Jens Bækkelund


           Gråsisken

Mandag den 23. februar 2009.

Myrehøjvej, Svendborg (07:40): Silkehale 18 R
Hav øst for Thurø
: Toppet Lappedykker 46 R, Ederfugl 200 R, Sortand 38 R, Fløjlsand 8 R, Hvinand 60 R, Toppet Skallesluger 24 R, Sølvmåge 16 R, Svartbag 3 R
Thurø Rev
: Sangsvane 3 R, Gravand 22 R, Pibeand 48 R, Krikand 26 R, Strandskade 4 R, Vibe 1 R, Skærpiber 3 R, Sortkrage 6 R, Gulspurv 10 R, Rørspurv 3 R
Sdr. Vornæs
: Silkehale 25 R. Poul Rasmussen
Espe
: Ravn 1, Halemejse 5, Skovspurv 75, Gråspurv 1, Stor Flagspætte 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegård sø
(10:30-10:45): Havørn 3 R (2 voksne 1 ung). Aage Wichmann
Bøjden Nor + havet syd
(10:15-11:50): Knopsvane 4 FU, Grågås 8 FU, Canadagås 2 FU, Gråand 100 R, Pibeand 60 FU, Krikand 2 FU, Taffeland 130 R, Bjergand 5000 R, Troldand 1600 R, Lille Skallesluger 5 FU, Toppet Skallesluger 3 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Odense, Bolbro
(07:10): Husskade 75 OF (Fra overnatningsplads). Dieter Maaszen
Dørholmbugten (16:20-16:59): Rødben 52 R. Ella Mikkelsen
Jægerhusstien (15:00): Vindrossel 200 R. Anders Myrtue
Odense Å (14:50-15:30): Mandarinand 8 R (Skovsøen), Isfugl 1 R (Erik Bøghs Sti), Vandstær 1 R (Munke Mose). Søren Gjaldbæk
Skovsøen, Fruens Bøge (13:00): Isfugl 1 R. Aage Wichmann
Ølundgård inddæmning (14:20-16:10): Blisgås 25 R, Grågås 520 R, Bramgås 2 R, Gravand 149 R, Blå Kærhøg 2 FU (1 han og 1 brun), Fjeldvåge 1 OF, Stor Regnspove 95 R. Ella Mikkelsen
Daugstrup (13:55): Sjagger 150 R. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Christiansminde: Isfugl 1 FU, Spætmejse 2 FU. Peder Rasmussen
Egsmade: Isfugl 1 R, Stor Flagspætte 2 R HØ, Grønsisken 15 FU. Peder Rasmussen
Hallindskoven: Grønspætte 1 R HØ, Dompap 2 OF. Peder Rasmussen
Karlsmosen, Egeskov: Enkeltbekkasin 2 R (Trådt op på engstykke mellem Karlsmosen og Bukgårdsvej.), Stormmåge 15 OF, Sanglærke 3 SY, Engpiber 4 R, Gærdesmutte 1 R, Råge 30 OF. Henrik Stenholt
Søeng/Odense Å ved Onsebakke: Lille Lappedykker 1 FU, Krikand 6 FU, Gråand 14 FU, Blishøne 3 FU, Vibe 4 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 5 R, Sjagger 10 FU, Gråkrage 8 FU. Henrik Stenholt
Dyreborg By: Lille Lappedykker 50 FU, Vandrefalk 1 F AD N, Strandhjejle 1 SØ. Hans Ole Matthiesen
Munke Mose: Vandstær 1 R. Helle Hjort
Bispeenge: Krikand 6 FU, Stor Skallesluger 1 FU. Gunhild Brink
Dørholm & Dørholmbugten: Skarv 1 R, Knopsvane 1 R, Gravand 10 R, Gråand 26 R, Ederfugl 12 R, Hvinand 12 R, Toppet Skallesluger 1 R, Strandskade 4 R, Storspove 22 R, Rødben 52 R, 3 af dem havde sort hætte Hættemåge 550 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 3 R, Stor Flagspætte 2 R, Solsort 3 R, Sjagger 10 R, Musvit 2 R, Dompap 1 R. Ella Mikkelsen
Hessum: Sangsvane 91 R, Grågås 2 R, Musvåge 4 R, Sanglærke 1 SY
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 25 R, Blisgås 25 R, Grågås 520 R, Bramgås 2 R, Gravand 149 R, Pibeand 2 R, Krikand 106 R, Gråand 36 R, Spidsand 5 R, Skeand 1 M R, Blå Kærhøg 2, Fjeldvåge 1 OF, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 119 R, Strandskade 6 R, Vibe 150 R, Storspove 95 R, Hættemåge 16 R, Allike 2 R, Råge 3 R, Gråkrage 18 R, Stær 12 R. Ella Mikkelsen
Østrup: Sjagger 150 R, Grønirisk 7 R. Ella Mikkelsen
Vissenbjerg (11:52): Blå Kærhøg 1 S (Brun). Frits Thomsen


            Almindelig træløber

Søndag den 22. februar 2009.

Svendborgsund ved Iholm (10:15- ): Lille Lappedykker 16 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 22 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 R, Gravand 14 R, Ederfugl 16 R, Hvinand 22 R, Toppet Skallesluger 18 R, Stor Skallesluger 4 R, Havørn 1 AD R, Blishøne 400 R
Monnet, Taasinge (kun tårnobs)
: Knopsvane 180 R, Sangsvane 38 R, Canadagås 13 R, Gravand 56 R, Pibeand 60 R, Gråand 60 R, Spidsand 6 R, Hvinand 80 R, Stor Skallesluger 4 R, Strandskade 4 R, Vibe 1 R, Storspove 34 R, Svartbag 6 R, Sanglærke 20
Ny Gesinge
: Sanglærke 1 SY, Sjagger 80 R, Vindrossel 6 R, Bogfinke 40 R
Vejlen, Taasinge
: Grågås 300 R, Krikand 7 R, Taffeland 12 R, Troldand 60 R, Hvinand 3 R, Lille Skallesluger 24, Stor Skallesluger 1 M R, Strandskade 2 R
Nørreballe Nor
(13:30): Havørn 1 R AD. Morten Kristiansen
Arreskov Sø
: Havørn 1 FU ( på troldand) AD HUN. Erik Ehmsen
Espe
: Halemejse 7 , Spætmejse 2, Stor Flagspætte 1, Spurvehøg 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø
(08:20-11:50): Sædgås 7 OF, Havørn 3 R (2 ad, 1 2k), Blå Kærhøg 1 R (Brun). Gunnar Jørgensen
Tarup Vandmølle
: Tyrkerdue 15 R. Per Rasmussen
Andebølle (13:00-13:00): Rød Glente 1 FU. Helle Suadicani
Selleberg, Marslev (15:00-17:00): Grågås 500 OF, Lille Skallesluger 7 R (4 han, 3 hun), Silkehale 32 R. DOF-FYNtur. Ella Mikkelsen, Kirsten Halkær Lund
Assistenskirkegård, Odense (10:00): Kernebider 16 R. Ella Mikkelsen
Munke Mose: Vandstær 1 FU. Henrik Andersen
Munke Mose (12:05): Vandstær 1 R. Gregers Johannesen
Odense Inderfjord (12:35-14:15): Lille Lappedykker 130 R, Knopsvane 700 R, Hvinand 425 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Blishøne 1100 R. Gregers Johannesen
Baagø Kolonihaver (12:25): Skovhornugle 2 R. Gregers Johannesen
Carsten Hauchs Vænge 4, Odense: Munk 1 R han. Søren Gjaldbæk
Kauslunde Å, Kerteminde (13:00): Bramgås 7 R. Ella Mikkelsen
Kertinge Nor (11:00-12:30): Hvinand 160 R, Stor Skallesluger 52 R, Blishøne 1000 R. Ella Mikkelsen
Bogense (13:30): Vandrefalk 1 T (Jagede due hvorefter den fløj til Mågeøerne uden bytte.). Jens Bækkelund
Ved Egense Nabbegaarden (11:05): Havørn 1 OF (Fløj sydelige retning). Jens Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Iholm (11:10): Havørn 1 IMM V. Peder Rasmussen
Hennetved Haver: Vibe 10 S. Carsten Friager
Arreskov Sø: Knopsvane 3, Krikand 40 R, Troldand 600 R, Havørn 1 F AD FU (1 våge i isen havørnen snupper en troldand). Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Sædgås 7 OF, Grågås 24, Havørn 3, Brun fugl Blå Kærhøg 1 OF, Musvåge 5, Tårnfalk 1 FU, Vibe 29 OF, Stormmåge 80 R, Sølvmåge 4, Svartbag 4 R, Ringdue 40, Sanglærke 10, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 2 R, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 R, Allike 15, Gråkrage 15, Ravn 5, Bogfinke 5 OF, Stillits 4 , Gulspurv 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Tyrkerdue 15 R. Per Rasmussen
Vigelsø: Vandrefalk 1 AD R (sands. hun). Anders Rasmussen
Flødstrup Sø: Agerhøne 1 R, Vibe 2 R. Hans Rytter
Vindinge Å ved udløb: Vibe 5 R. Bodil og Hans Rytter
Assistens Kirkegård, Odense: Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Spætmejse 1 R, Bogfinke 1 R, Grønsisken 4 R, Dompap 3 R, Kernebider 16 R. Ella Mikkelsen
Kavslunde Å: Enge v/udløbet: Knopsvane 5 R, Sangsvane 21 R, Grågås 320 R, Bramgås 7 R, Gråand 22 R, Taffeland 103 R, Blishøne 126 R, Silkehale 14 R, Sjagger 1 R. Ella Mikkelsen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Skarv 32 R, Fiskehejre 13 R, Knopsvane 49 R, Sangsvane 9 R, Grågås 10 R, Gravand 41 R, Gråand 20 R, Ederfugl 21 R, Hvinand 160 R, Toppet Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 52 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 1000 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Hættemåge 400 R, Stormmåge 184 R, Sølvmåge 318 R, Allike 100 OF, Gråkrage 6 R. Ella Mikkelsen
Sellebjerg: Lille Lappedykker 1 R, Knopsvane 3 R, Grågås 504 R, Taffeland 100 R, Troldand 600 R, Lille Skallesluger 7, Stor Skallesluger 2 R, Musvåge 1 R, Blishøne 89 R, Hættemåge 14 R, Ringdue 15 R, Silkehale 32 R, Sjagger 2 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Allike 120 R, Råge 1 R, Grønirisk 1 R, Stillits 46 R. Ella Mikkelsen
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 1 R. Dieter Maaszen
Munke Mose: Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Hårby Å: Blisgås 41 OF, Bjergvipstjert 1 F R , Sumpmejse 2, Spætmejse 2, Tornirisk 5 R. Henrik Kisbye
Bogense: Vandrefalk 1 T. Jens Bækkelund


      Sortmejse

Lørdag den 21. februar 2009.

Vejlen havn: Pibesvane 1 R, Troldand 1400 R. Poul Rasmussen
Espe
: Ravn 2, Spurvehøg 1, Halemejse 2 , Rødhals 1, Grønirisk 1, Stor Flagspætte 2, Skovspurv 50, Bogfinke 3, Musvit 5, Blåmejse 2, Sumpmejse 1, Solsort 10, Husskade 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Horne
: Sanglærke 1 SY. Erik Ehmsen
Bøjden, Helnæs Bugt
: Troldand 6000 R. Erik Ehmsen
Faaborg
(08:20): Silkehale 30 R. Lars Bonne Rasmussen
Knudshoved færgehavn
(11:00): Sortgrå Ryle 5 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Odense, Munke Mose
(13:05): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Carsten Hauchs Vænge 4, Odense: Lille Gråsisken 1 R. Søren Gjaldbæk
Ølundgård Inddæmning: Blisgås 6 R, Blå Kærhøg 1 R AD han, Vandrefalk 1 R AD, Laplandsværling 1 R, Bomlærke 20 R. Rasmus Strack, Tim Hesselballe
Stige Ø: Fjeldvåge 1 R, Mosehornugle 1 R. Rasmus Strack, Tim Hesselballe
Harritslev, Smidstrupvej: Stor Tornskade 1 R. Ole H. Scharff, Henrik Andersen
Gyldensteens Enge: Kortnæbbet Gås 1 R, Blisgås 16 R, Grågås 700 R. Ole H. Scharff, Henrihttp://www.midtfyns-natur.dk/Billeder_2009/Halemejse_st.210209_07.jpgk Andersen
Fjordmarken: Isfugl 1 R. Rasmus Strack, Tim Hesselballe
Stegø Mølle: Fjeldvåge 1 R. Ole H. Scharff, Henrik Andersen
Mågeøerne: Lysbuget Knortegås 70 R, Knarand 2 R, Gråand 500 R (+), Vandrefalk 1 R AD, Strandskade 150 R (+), Almindelig Ryle 500 R (+), Rødben 59 R, Bjergirisk 200 R (+). Ole H. Scharff, Henrik Andersen
Kærby Fed: Pibeand 1920 R. Rasmus Strack, Tim Hesselballe
Jersore - Æbeløvejen: Gråand 300 R (+), Strandskade 200 R (+), Stor Regnspove 80 R, Ringdue 600 R. Ole H. Scharff, Henrik Andersen
Flyvesandet (08:50-10:20): Sortand 150 R, Fløjlsand 80 R, Almindelig Ryle 800 R, Stor Regnspove 301 R, Stor Korsnæb 3 R (2 hanner og en hun på campingpladsen). Rasmus Strack, Tim Hesselballe

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 5 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Munke Mose: Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Bispeenge: Grågås 7 FU, Gravand 6 FU, Grønbenet Rørhøne 5 FU, Hættemåge 37 FU, Sølvmåge 14 FU. Gunhild Brink
Nærå Strand/Agernæs Flak: Blå Kærhøg 1 BR R. Jens Bækkelund
Nørreby: Bomlærke 2 SY. Jens Bækkelund
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Lille Lappedykker 2 R, Knopsvane 4 R, Grågås 10 R, Gråand 25 R, Taffeland 30 R, Troldand 280 R, Lille Skallesluger 2, Blishøne 150 R, Ringdue 140 OF, Allike 300 OF, Stillits 4 R, Kirsten Halkjær Lund


          Fyrremejse, Nordseter - Norge

Fredag den 20. februar 2009.

Siø: Grågås 550 R (+). Henrik Andersen
Nørreballe Nor
: Pibeand 150 R (+), Sjagger 200 R (+). Henrik Andersen
Klise Nor
: Grågås 500 R (+, på markerne mod nord), Skægmejse 3 R. Henrik Andersen
Keldsnor
: Grågås 800 R (+), Pibeand 500 R (+), Lille Skallesluger 5 FU (4 hanner og 1 hun), Svartbag 25 R. Henrik Andersen
Gulstav
: Blisgås 8 R, Grågås 600 R (+), Blå Kærhøg 1 FU (Brun fugl), Sjagger 150 R (+). Henrik Andersen
Dovns Klint
: Havlit 100 R (+), Sortand 100 R (+). Henrik Andersen
Espe
: Halemejse 2, Solsort 12 , Spætmejse 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet
(12:00-12:30): Knarand 2 R (Par), Taffeland 290 R, Troldand 1900 R. Søren Gjaldbæk
Nakkebølle Inddæmning
(10:30-11:00): Troldand 1650 R (På havet), Blå Kærhøg 1 R AD han, Blishøne 1900 R (På havet), Isfugl 1 R. Søren Gjaldbæk
Bøjden Nor + havet syd
(08:50-11:30): Lille Lappedykker 10 FU, Toppet Lappedykker 40 R, Fiskehejre 9 FU, Knopsvane 4 FU, Grågås 30 FU/R, Gråand 50 FOU/R, Pibeand 30 FU, Krikand 4 FU, Taffeland 150 R, Bjergand 2500 R, Bjergand 2500 R, Troldand 2300 R, Ederfugl 600 FU, Sortand 30 R, Havlit 5 R, Hvinand 5 FU, Hvinand 20 FU, Lille Skallesluger 10 FU, Toppet Skallesluger 30 FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Blishøne 5 FU, Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Alk 2 T, Sanglærke 5 SY, Engpiber 2 FU, Bjergirisk 20 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Bøjden Nor (12:50-13:30): Taffeland 350 R, Troldand 2700 R, Bjergand 900 R, Lille Skallesluger 20 R (13 han, 7 hun), Silkehale 45 R. Søren Gjaldbæk
Carsten Hauchs Vænge 4, Odense
: Munk 1 R han, Lille Gråsisken 1 R. Søren Gjaldbæk
Roerslev (15:50): Bomlærke 1 R. Ella Mikkelsen
Nærå Strand - set fra Nørreby Hals (15:10-15:30): Gråand 300 R, Strandskade 118 R, Almindelig Ryle 200 R, Stor Regnspove 520 R. Ella Mikkelsen
Lindøhoved, Jersore (14:45-15:00): Hvinand 140 R, Strandskade 106 R, Almindelig Ryle 300 R, Stor Regnspove 87 R. Ella Mikkelsen
Gyldensteen enge (14:15): Blisgås 4 R. Ella Mikkelsen
Mågeøerne, Bogense (13:00-14:00): Blisgås 10 R, Gravand 104 R, Gråand 410 R, Vandrefalk 1 R, Strandskade 106 R, Bjergirisk 150 R. Ella Mikkelsen
Fogense enge (11:45-12:40): Nilgås 2 R, Gulspurv 22 R. Ella Mikkelsen
Fogense - på havet (11:45-12:40): Lysbuget Knortegås 36 R, Hvinand 136 R. Ella Mikkelsen
Ølund (09:30): Blisgås 26 FU (I selskab med 180 grågæs). Aksel Christensen
Nærå Strand (08:30): Spidsand 122 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Hallindskoven
: Grønspætte 1 KA (Hørt fra stor parkeringsplads Linkenkærsvej , kom ovre fra Hallindskovvej ), Stor Flagspætte 3 R, Spætmejse 2 R, Korttået Træløber 1 FU. Freddy Hansen
Skibhusskoven, Bøgebjergvej
: Munk 1 M FU . Anders Vedel
Hunderup Skov (Sejerskov): Grønbenet Rørhøne 10 FU. Dieter Maaszen
Odense: Søhusvej ,Schmedebakken Silkehale 4 R. Dieter Maaszen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 3 R, Ederfugl 5 R. Klaus Homøe
Kongebroskoven: Spætmejse 1 FU. Klaus Homøe
Fogense Enge (Lillestrand): Grågås 136 R, Nilgås 2 R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Sølvmåge 12 R, Ringdue 1 R, Sanglærke 1 R, Gærdesmutte 1 R, Husskade 1 R, Gråkrage 3 R, Gulspurv 22 R. Ella Mikkelsen
Fogense Pynt/Fogense Ø: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 6 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 36 R, Gravand 3 R, Gråand 10 R, Ederfugl 330 R, Hvinand 136 R, Toppet Skallesluger 18 R, Strandskade 3 R, Hættemåge 12 R, Sølvmåge 30 R, Gråkrage 10 R. Ella Mikkelsen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Blisgås 4 R, Grågås 300 R. Ella Mikkelsen
Lindø + vade v/Jersore: Grågås 21 R, Gravand 24 R, Gråand 200 R, Hvinand 140 R, Toppet Skallesluger 21 R, Strandskade 106 R, Almindelig Ryle 300 R, Storspove 87 R, Musvit 2 R, Grønirisk 12 R. Ella Mikkelsen
Mågeøerne: Sangsvane 2 R, Blisgås 10 R, Grågås 112 R, Gravand 104 R, Hvinand 50 R, Toppet Skallesluger 12 R, Vandrefalk 1 R, Blishøne 50 R, Strandskade 106 R, Almindelig Ryle 50 R, Storspove 2 R, Hættemåge 300 R, Sølvmåge 100 R, Svartbag 8 R, Ringdue 2 OF, Bjergirisk 150 R. Ella Mikkelsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Sangsvane 52 R, Gråand 300 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 118 R, Almindelig Ryle 200 R, Storspove 520 R. Ella Mikkelsen


              Fuglekonge

Torsdag den 19. februar 2009.

Svendborg, Hallindskovvej: Grønspætte 1 SY han. Esben Eriksen
Espe
: Halemejse 2 . Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Knold Nor/Strand ( Dyreborg )
(10:40-11:10): Lille Lappedykker 20 FU, Knopsvane 3 FU, Gravand 57 FU/R, Gråand 50 FU/R, Knarand 2 FU, Krikand 30 FU, Ederfugl 100 FU, Hvinand 5 FU, Stor Skallesluger 2 FU, Toppet Skallesluger 50 FU, Strandskade 10 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Stor Regnspove 24 FU, Rødben 3 FU, Hættemåge 15 FU, Sølvmåge 30 FU/R, Svartbag 2 R, Rødhals 1 FU, Grønirisk 6 R, Stillits 10 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Bjernevej (10:20-10:25): Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Sanglærke 100 FU Flok , Gulspurv 3 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Assistens Kirkegård, Odense (13:30): Kernebider 14 R. Dieter Maaszen
Kirkendrup, Stærehusvej: Silkehale 36 R. Henrik Andersen
Husby Strand (14:30-15:00): Vandrefalk 1 R. Ella Mikkelsen
Eskør (14:10): Sjagger 150 R. Ella Mikkelsen
Gals Klint (12:20-13:10): Lomvie/Alk 4 S, Isfugl 1 R, Solsort 25 R. Ella Mikkelsen
Jersore (10:45): Bramgås 65 FU´. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Assistens Kirkegård, Odense
: Kernebider 14 R. Dieter Maaszen
Eskør Inddæmning (Hybæk): Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Solsort 4 R, Sjagger 150 FU,
Føns Vang: Musvåge 1 R, Sølvmåge 2 R.
Gamborg Fjord: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Krikand 8 R, Troldand 23 R, Ederfugl 4 R, Hvinand 12 R, Hættemåge 9 R, Sølvmåge 13 R, Ringdue 2 R, Grønirisk 1 R. Ella Mikkelsen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Gråand 2 R, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 1 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 22 R, Isfugl 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 2 R, Solsort 25 R, Halemejse 4 R, Blåmejse 4 R, Musvit 5 R, Spætmejse 3 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 3 R, Dompap 6 R. Ella Mikkelsen
Husby Strand, Wedellsborg: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 1 R, Knopsvane 3 R, Ederfugl 440 R, Hvinand 20 R, Toppet Skallesluger 5 R, Vandrefalk 1 R, Fasan 1 R, Sølvmåge 40 R, Gråkrage 2 R. Ella Mikkelsen
Lillebælt (Snævringen): Skarv 33 R, Knopsvane 4 R, Gråand 24 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 66 R, Svartbag 13 R, Lomvie/Alk 4 S. Ella Mikkelsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 125 R. Jens Bækkelund
Nørreby: Skærvej. Sangsvane 255 FU. Jens Bækkelund
Jersore: Grågås 240 FU, Bramgås 65 FU. Jens Bækkelund


            Vandstær Ytre Reina, Nordseter - Lillehammer

Onsdag den 18. februar 2009.

Hallindskovvej, Svendborg (12:45-12:47): Vandrefalk 1 V AD hun (Kom fra Skårupøresund og fløj videre mod vest). Esben Eriksen
Hallindskovvej, Svendborg
(09:30): Grønspætte 1 SY han. Esben Eriksen
Holstenshuus, Diernæs
(09:30-11:00): Musvåge 4 FU, Ringdue 20 R, Stor Flagspætte 3 SY, Sanglærke 2 T, Solsort 15 FU, Sjagger 30 T, Vindrossel 5 FU, Fuglekonge 5 FU, Spætmejse 5 FU, Skovskade 3 FU, Husskade 4 FU, Bogfinke 10 FU, Grønsisken 20 FU, Dompap 10 FU, Kernebider 3 FU, Gulspurv 20 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Thyras Alle, Odense (14:10-15:00): Munk 1 FU hun. John Kirema Jørstrøm
Ejby Mølle (13:35): Bjergvipstjert 1 R. Frits Thomsen
Kirkendrup ved Kiwi (08:30): Silkehale 34 FU. Henrik Andersen
Bogense, Bogense Kyst Hotel (10:40-10:50): Silkehale 50 FU. Suzette Frydensberg
Harritslev, Bogense (15:00): Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund
Egebjerggaard Storskoven (17:45): Skovsneppe 2 OF. Aksel Christensen
Nærå Strand (14:00): Bramgås 68 R. Aksel Christensen
Nærå Strand - digeobs. S. Fælled (09:15-09:30): Spidsand 72 R, Fjeldvåge 1 R (Nørreby Hals). Aksel Christensen
Egebjerggaard Storskoven (08:30): Misteldrossel 1 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Nrd. Fælled (08:00): Skovsneppe 1 R, Misteldrossel 2 R. Aksel Christensen
Agernæs Alleen (07:45): Bomlærke 9 R. Aksel Christensen
Mågeøerne, Nordfyn (11:45-12:30): Lysbuget Knortegås 54 FU, Strandskade 107 FU, Rødben 50 FU. Dieter Maaszen
Bogense, Schmidstrupvej (10:30): Stor Tornskade 1 R (Schmidstrupvej), Ravn 1 OF. Dieter Maaszen
Særslev, Nordfyn (09:30): Sjagger 350 FU. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Bogense
: Stor Tornskade 1 R, Ravn 1 OF. Dieter Maaszen
Mågeøerne
: Knortegås, Lysbuget (hrota) 54 FU, Strandskade 107 FU, Almindelig Ryle 25 FU, Storspove 9 FU, Rødben 50 FU. Dieter Maaszen
Særslev
: Sjagger 350 FU. Dieter Maaszen
Harritslevgård Møllebæk: Ved Smidstrupvej
. Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund


           Norsk gråkrage

Tirsdag den 17. februar 2009.

Espe: Korttået Træløber 1, Solsort 10 , Spætmejse 2, Husskade 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Helnæs Bugt ( Sønderfjord )
(09:30-10:30): Toppet Lappedykker 154 FU, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 50 FU/R, Sangsvane 13 R, Grågås 112 FU/R, Gravand 31 FU/R, Gråand 109 FU/R, Pibeand 165 FU, Ederfugl 30 FU min, Hvinand 70 FU, Stor Skallesluger 13 FU, Toppet Skallesluger 30 FU, Blishøne 1600 FU, Sølvmåge 44 FU/R, Engpiber 1 FU, Sjagger 14 FU . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Horne By (09:20-09:25): Sjagger 50 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Gamborg Fjord v/Føns (10:35): Lille Skallesluger 39 R. Frits Thomsen
Eskør (10:10): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Frits Thomsen
Firtalstranden (14:15): Blå Kærhøg 2 R (1 brun og 1 blå). Steen Sillerslev, Michael Glentedal
Stige Ø (12:12): Fjeldvåge 1 R. Michael Glentedal
Vigelsø (12:30): Sangsvane 250 R, Grågås 600 FU. Dieter Maaszen
Seden Strand (12:30-13:20): Knopsvane 700 R, Pibeand 700 FU. Dieter Maaszen
Odense, Stige Ø (12:00): Lille Lappedykker 60 FU, Mosehornugle 1 FU (13:00). Dieter Maaszen
Seden Strand: Pibeand 3500 R, Troldand 1040 R, Lille Skallesluger 9 R, Stor Skallesluger 100 R. Kurt Due Johansen
Næsbyhoved Skov, Odense (17:59): Skovsneppe 1 R (Fløj vestpå mod Lidl...). Tim Hesselballe
Knudshoved Færgehavn sydmolen (16:30): Sortgrå Ryle 3 FU. Niels Bomholt
Østerøsø Knudshoved (14:15-17:00): Bjerglærke 1 R, Bjergpiber 1 R. Niels Bomholt
Selleberg Marslev (16:00): Grønspætte 1 R. Mogens Ribo Petersen
Smidstrupvej, Bogense. (14:30): Stor Tornskade 1 R. Suzette Frydensberg

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 22 R, Taffeland 11 R, Troldand 85 R, Ederfugl 4 R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 40 R, Sortgrå Ryle 3 FU, Solsort 4 R, Husskade 4 R, Gråkrage 10 R. Niels Bomholt
Slipshavn Enge: Gravand 4 R, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 2 R, Almindelig Ryle 6 R, Rødben 2 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 26 R, Svartbag 2 R. Niels Bomholt
Østerøsø - Knudshoved: Fiskehejre 12 R, Knopsvane 2 R, Grågås 2 OF, Musvåge 1 R, Strandskade 1 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 9 R, Ringdue 3 R, Bjerglærke 1 R, Engpiber 3 R, Skærpiber 1 R, Bjergpiber 1 R, Rødhals 3 R, Fuglekonge 2 R, Halemejse 8 R, Sumpmejse 2 R, Musvit 1 R, Korttået Træløber 1 R, Gråkrage 2 R, Bjergirisk 7 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt
Helnæs Fyr og havet ud for: Toppet Lappedykker 2 FU, Knopsvane 2 FU, Pibeand 75 FU, Ederfugl 60 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Skærpiber 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs Made: Sangsvane 47 FU, Blisgås 5 FU, Grågås 300 FU, Bramgås 12 FU, Vibe 9 R, Gærdesmutte 1 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs, Halen: Knopsvane 16 R, Gravand 55 R, Pibeand 2 R, Gråand 80 R, Spidsand 2 R, Strandskade 5 FU, Storspove 20 R. Per Damsgaard-Sørensen
Hårby: Spurvehøg 1 OF. Per Damsgaard-Sørensen
Sarup v/Hårby: Musvåge 1 R, Sjagger 300 R. Per Damsgaard-Sørensen
Stige Ø: Mosehornugle 3 FU. Hans Ole Matthiesen
Seden Strand: Canadagås 5 FU, Pibeand 3500 FU, Taffeland 50 R, Troldand 1040 R, Lille Skallesluger 9, Stor Skallesluger 100 FU, Rødben 2 R. Kurt Due Johansen
Vigelsø: Sangsvane 366 R, Grågås 540 FU, Gråkrage 1 R. Kurt Due Johansen
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 1 OF. Dieter Maaszen
Seden Strand: Knopsvane 700 R, Pibeand 700 FU, Spidsand 20 FU, Taffeland 60 R, Troldand 700 R, Bjergand 5 R. Dieter Maaszen
Stige Ø: Lille Lappedykker 60 FU, Fjeldvåge 1 OF, Mosehornugle 1 FU, Bjergirisk 60 OF. Dieter Maaszen
Vigelsø: Sangsvane 250 R, Grågås 600 FU. Dieter Maaszen


                Det nye fugletårn i Sortemosen. Foto: Bent Staugaard

Mandag den 16. februar 2009.

Hallindskovvej 79, Svendborg (09:30): Grønspætte 1 SY (Er mest aktiv morgen og tilsyneladende også mest forårskåd når det er tøvejr. Hørt fra matriklen mod SØ.). Esben Eriksen
Vejlen, Taasinge -  havnen
: Pibesvane 1 R. Poul Rasmussen
Espe
: Korttået Træløber 1, Solsort 10, Spætmejse 2, Husskade 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg
(10:30-11:30): Fiskehejre 2 R, Knopsvane 50 FU/R, Grågås 19 R, Gråand 35 R, Knarand 2 R, Skeand 7 FU, Krikand 4 R, Taffeland 55 R, Bjergand 4 R, Troldand 1600 R, Lille Skallesluger 2 FU, Stor Skallesluger 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 50 FU, Hættemåge 20 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 2 R, Isfugl 1 FU, Rødhals 1 FU, Sjagger 50 FU, Sumpmejse 1 FU . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Alleskoven (09:15-10:15): Musvåge 1 FU, Ringdue 2 SY, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 2 FU, Solsort 5 FU, Fuglekonge 5 FU, Halemejse 5 FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 10 FU, Spætmejse 1 FU, Grønirisk 3 T, Dompap 4 FU, Hare 1 R Spor, Rådyr 1 R Spor, Grævling 1 R Spor, Mår 1 R Spor. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Munke Mose
(08:30): Vandstær 1 R. Helle Hjorth
Lindved Mølle (12:45): Vandstær 1 R. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Broløkke Strand: Tårnfalk 2 FU, Dobbeltbekkasin 14 FU. Bo K. Stephensen

Munke Mose: Vandstær 1 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Odense: matrikelobs Sortmejse 2 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Odense Å fra Dalumvej-Åsum): Sumpmejse 4 FU, Grønsisken 50 FU. Per Damsgaard-Sørensen


        300 besøgende i "åbningstiden" - desværre ingen ørne på det tidspunkt. Foto: Tom Willestofte

Søndag den 15. februar 2009.

Vejlen, Taasinge - havnen: Pibesvane 1 R. Poul Rasmussen
Sundbrovej ved Lunkebugten (14:10): Silkehale 80 R. Lene Thomsen, Frits Thomsen
Espe: Solsort 18. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø: Havørn 1 R AD. Gunnar Jørgensen
Brændegård (08:40): Duehøg 1 (Angrebet af ravn). Kell Grønborg
Østerø Sø (09:20-10:20): Sortgrå Ryle 1 FU, Bjergpiber 1 FU, Snespurv 1 TI (Trak ind og gik til rast). Esben Eriksen
Odense, Carsten Hauchs Vænge: Vindrossel 28 OF. Søren Gjaldbæk
Odense, Assistens Kirkegård (08:45): Kernebider 11 R. Dieter Maaszen
Odense, Munke Mose (08:15): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Kørup (slusemøllen) (11:30): Isfugl 1 R. Aksel Christensen
Bogense, Stavangerparken (15:30): Silkehale 50 R. Jens Bækkelund
Æbelø Holm (13:30): Vandrefalk 1 R AD hun. Jens Bækkelund
Strandenge v. Jersore (09:40): Mosehornugle 1 FU. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Brobyværk
: Lille Lappedykker 1 FU, Spurvehøg 1 FU, Grønbenet Rørhøne 2 FU. Niels Bomholt
Brændegård Sø
: Skarv 7 OF, Fiskehejre 1 OF, Grågås 5 OF, Fra 7.50 til ca 8.10 Havørn 1 AD R, Musvåge 4 , Fasan 5 R, Vibe 1 OF, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 5 R, Ringdue 2 OF, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 2 R, Vindrossel 2 OF, Musvit 1 FU, Allike 8 , Gråkrage 10 , Ravn 2 OF. Gunnar Jørgensen
Kerteminde, Mølleløkken 85:
Rødhals 1, Solsort 3, Blåmejse 1, Musvit 1, Bogfinke 1, Stillits 10. Bo K. Stephensen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Lille Lappedykker 22, Toppet Lappedykker 26, Musvåge 1, Tårnfalk 1, Vibe 1, Rødben 12. Bo K. Stephensen
Bogense: Stavangerparken. Silkehale 50 R. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Vandrefalk 1 F AD R. Jens Bækkelund 


Sølvmåge ved Hirtshals fyr

Lørdag den 14. februar 2009.

Monnet (07:00-11:50): Sangsvane 122 R, Gråand 311 R, Hvinand 152 R, Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Fjeldvåge 2 FU, Skærpiber 7 R, Ravn 2 OF. Poul Rasmussen
Vårø: Sangsvane 320 R. Poul Rasmussen
Fredmosen
(12:05): Rød Glente 2 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun). Lene Thomsen, Frits Thomsen
Keldsnor
(11:10): Bramgås 108 R. Lene Thomsen, Frits Thomsen
Ormstrup
(09:40): Blisgås 13 R.  Lene Thomsen, Frits Thomsen
Espe
: Halemejse 2 , Sumpmejse 2, Blåmejse 4, Musvit 9, Solsort 12, Korttået Træløber 1, Spætmejse 2, Stor Flagspætte 2, Skovspurv 40, Bogfinke 4, Grønirisk 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Søsted æbeplantage
(17:00): Sjagger 600 R. Henrik Hein
Brændegård sø (isbelagt) (17:00): Havørn 1 R 2K, Ravn 2 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Udløb fra Nakkebølle Fjord (16:00): Rustand 1 R, Troldand 1500 R. Jan Holm Jensen
Ølund (13:55-14:05): Sangsvane 105 R. Gregers Johannesen
Lammesø (13:00-13:40): Stillits 30 R, Gulspurv 40 R, Bomlærke 3 R. Gregers Johannesen
Ølundgaard Inddæmning (12:10-12:55): Blisgås 2 R, Grågås 511 R. Gregers Johannesen
Seden Strand (12:00-13:00): Knopsvane 1200 FU, Pibeand 800 FU, Gråand 350 R, Stor Skallesluger 105 FU, Blishøne 1200 FU. Dieter Maaszen
Egensedybet (12:00-13:40): Gråand 625 R, Hvinand 125 R, Stor Regnspove 186 R. Gregers Johannesen
Vigelsø (11:45): Vandrefalk 1 R (11:45). Dieter Maaszen
Firtalsstrand (11:40-12:10): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Gregers Johannesen
Stige Ø (11:35): Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen
Lindkær mose, Ravnholt (11:30-12:15): Vandrefalk 1 R JUV. Palle Bo Larsen
Bregnør - Brenør Bygade/Fynshovedvej (11:17): Blå Kærhøg 1 R 2K. Søren Gjaldbæk
Bregnør Bugt (11:15): Blå Kærhøg 1 R 2K, Stor Regnspove 84 R. Søren Gjaldbæk
Dalby Bugt (11:00): Strandskade 52 R, Stor Præstekrave 1 R. Søren Gjaldbæk
Horseklint (10:30-11:15): Sortand 100 R. Henrik Andersen
Odense, Bågø Havekolonier (10:20): Skovhornugle 3 R (Set fra vejen). Dieter Maaszen
Slipshavn, Nyborg (16:50-17:15): Sortgrå Ryle 5 FU (Gik på strand i lille bugt). Palle Bo Larsen
Østerø Sø (08:30-09:05): Bjerglærke 1 FU (I den sydlige del), Bjergpiber 1 FU (Four. sammen med Bjerglærke). Henrik Andersen
Knudshoved (08:05-08:25): Sortgrå Ryle 1 FU (På sydmolen four. på tangklædt sten på bare 10 m afstand - samme sted 3 Skærpibere). Henrik Andersen
Horseklint (08:00-09:30): Rødstrubet Lom 19 NV, Lom sp. 19 NV (Sandsynligvis alle røde), Sortand 200 R, Fløjlsand 49 R. Søren Gjaldbæk
Vågebakken - på markerne mod øst: Sangsvane 100 R. Henrik Andersen
Vågebakken: Sangsvane 102 R. Søren Gjaldbæk
Langemosen/Måle: Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Bo K. Stephensen
Juelsbergskoven, Nyborg: Huldue 1 OF. Eske Frank Morthensen
Egebjerggaard rørmosen (16:15-17:00): Rørdrum 1 R, Grønirisk 90 R. Aksel Christensen
Daleskoven (Roerslev) (11:00-12:30): Duehøg 1 R AD hun, Ravn 1 OF. Aksel Christensen
Egebjerggaard Storskoven (08:30): Duehøg 1 R 2K han. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Storskov (Brahetrolleborg)
: Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 R, Gærdesmutte 2 R, Solsort 14 R, Fuglekonge 2 R, Halemejse 11 FU, Sumpmejse 2 R, Topmejse 2 R, Blåmejse 6 R, Musvit 5 R, Spætmejse 3 R, Træløber 1 FU, Ravn 1 OF, Bogfinke 5 R, Stillits 1 R, Gulspurv 7 R. Niels Bomholt
Ulbølle: Spurvehøg 1 OF, Stor Flagspætte 1 OF. Niels Bomholt
Assistens Kirkegård, Odense
: Blåmejse 3 R, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R, Allike 2 R, Grønirisk 1 R, Kernebider 1 R. Ella Mikkelsen
Fynsværket + gl. kanal: Set fra vejen Skovhornugle 3 R. Dieter Maaszen
Juelsberg Skove: Skarv 2 OF, Ringdue 110 OF, Rødhals 1 R, Fuglekonge 1 R, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 14 R, Musvit 16 R, Spætmejse 3 R HØ, Bogfinke 15 R, Kvækerfinke 1 R, Grønirisk 6 R. Eske Frank Morthensen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Isfugl 1 FU Ø. Peter Dirch Jørgensen
Seden Strand: Knopsvane 1200 R, Sangsvane 50 R, Canadagås 5 FU, Pibeand 800 FU, Gråand 350 FU, Spidsand 13 FU, Troldand 550 FU, Stor Skallesluger 105 FU, Blishøne 1200 FU. Dieter Maaszen
Stige Ø: Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Sanglærke 3 OF. Dieter Maaszen
Vigelsø: Sangsvane 50 R, Grågås 250 FU, Vandrefalk 1 R. Dieter Maaszen
Østerøsø - Knudshoved: Bjerglærke 1 FU, Skærpiber 2 FU, Bjergpiber 1 FU. Hans Ole Matthiesen


Fredag den 13. februar 2009.

Sortemosen: Isfugl 1 R, Ravn 2 OF, Knopsvane 2 OF, Sanglærke 1 OF. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Tange Å
(14:00): Duehøg 1 OF, Gravand 2 R, Gråand 16 R, Toppet skallesluger 8 R, Rødben 1 R. Poul Brugs
Tarup vandmølle
(11:00): Isfugl 1 R. Henrik Hein
Mark ved Davinde (11:00): Grågås 1058 FU, Bramgås 2 FU. Henrik Hein
Knudshoved Havn
(10:15-11:00): Sortgrå Ryle 2 R. Ella Mikkelsen
Østerø Sø
(08:50-10:10): Bjerglærke 1 FU, Bjergpiber 1 FU. Ella Mikkelsen
Fyns Hoved
(13:40-15:10): Almindelig Ryle 400 R, Stor Regnspove 150 R. Ella Mikkelsen
Bregnør Bugt
(16:15-16:25): Stor Regnspove 198 R. Ella Mikkelsen
Munkemose (16:00): Vandstær 1 R.  Dieter Maaszen, Peter Oxholm
Sibirien (12:35): Sjagger 100 R. Ella Mikkelsen
Åmosen, Rørbæk (11:50-12:20): Bramgås 1 R. Ella Mikkelsen
Nordenhuse (11:30): Sjagger 100 R. Ella Mikkelsen
Flyvesandet (11:00-11:20): Sortand 530 R, Fløjlsand 48 R, Hvinand 170 R, Misteldrossel 2 R. Søren Gjaldbæk
Nærå Strand (11:45-13:30): Sangsvane 110 R, Grågås 1050 R, Bramgås 59 R, Gravand 308 R, Pibeand 340 R, Gråand 1200 R, Spidsand 25 R, Fjeldvåge 1 R, Strandskade 83 R, Stor Regnspove 460 R, Sangdrossel 1 R, Ravn 1 R. Søren Gjaldbæk
Munke Mose (09:30): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Odense, Assistens Kirkegård (09:00): Kernebider 11 FU. Dieter Maaszen
Bolbro, Øvelsesplads (07:30): Husskade 55 OF. Dieter Maaszen
Seden Strand: Pibeand 3500 R. Kurt Due Johansen
Roerslev - Kørupvej: Bomlærke 3 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Vågebakken (F.H.): Sangsvane 28 R, Musvåge 2 R, Storspove 36 R, Ringdue 30 R, Husskade 1 R, Kragefugl sp. 300 R. Ella Mikkelsen
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 8 R, Fiskehejre 5 R, Grågås 11 R, Pibeand 5 R, Krikand 19 R, Gråand 7 R, Troldand 180 R, Toppet Skallesluger 4 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 8 R, Bjerglærke 1 FU, Bjergpiber 1 FU, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Skovskade 1 R, Husskade 1 R, Allike 3 R, Gråkrage 1 R. Ella Mikkelsen
Nordenhuse: Musvåge 2 R, Sjagger 100 R. Ella Mikkelsen
Fyns Hoved: Skarv 200 R, Gravand 36 R, Pibeand 60 R, Gråand 10 R, Toppet Skallesluger 3 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 36 R, Almindelig Ryle 400 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 150 R, Rødben 2 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 4 R, Rødhals 1 R, Solsort 5 R, Musvit 1 R, Gråkrage 8 R, Grønirisk 3 R. Ella Mikkelsen
Kavslunde Å: Enge v/udløbet: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 400 R, Bramgås 1 R, Pibeand 28 R, Krikand 1 R, Musvåge 1 R, Sølvmåge 1 R. Ella Mikkelsen
Kerteminde Bugt/Nordstrand: Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 1 R, Gråand 5 R, Taffeland 7 R, Toppet Skallesluger 32 R. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 22 R, Fiskehejre 1 R, Gråand 11 R, Taffeland 40 R, Ederfugl 6 R, Toppet Skallesluger 6 R, Blishøne 25 R, Sortgrå Ryle 2 R, Sølvmåge 4 R, Skærpiber 2 R. Ella Mikkelsen
Lunde Å: Sjagger 100 R, Vindrossel 1 R, Musvit 1 R. Ella Mikkelsen
Mejlø (inkl. Enø): Skarv 300 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 9 R, Pibeand 7 R, Ederfugl 30 R, Sortand 14 R, Hvinand 60 R, Toppet Skallesluger 7 R, Strandskade 4 R, Storspove 2 R, Svartbag 1 R. Ella Mikkelsen
Bogensø: Gravand 8 R, Ederfugl 100 R, Toppet Skallesluger 19 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 R, Strandskade 2 R, Svartbag 2 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Gråkrage 1 R, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Bregnør Bugt: Gravand 16 R, Pibeand 62 R, Gråand 68 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 8 R, Storspove 198 R. Ella Mikkelsen
Bolbro: Øvelsespladsen Husskade 55 OF. Dieter Maaszen
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 11 R. Dieter Maaszen
Munke Mose: Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Fruens Bøge: Mandarinand 2 M FU. Steen Flex
Odense Losseplads: Sølvmåge 400 FU. Kurt Due Johansen
Seden Strand: Skarv 75 FU, Pibeand 3500 FU, Gråand 500 FU, Spidsand 46 FU, Taffeland 20 R, Troldand 350 R, Hvinand 800 FU, Lille Skallesluger 2 M FU, Toppet Skallesluger 15 FU, Stor, Skallesluger 55 FU, Blishøne 1000 FU, Rødben 1 SØ, Hættemåge 1100 FU, Sølvmåge 100 FU. Kurt Due Johansen
Småstenskrog: Grågås 192 FU, Stær 4 FU. Kurt Due Johansen
Stige Ø: Musvåge 1 R, Sanglærke 7 R, Skærpiber 3 FU, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 R, Dompap 2 R. Kurt Due Johansen
Stige Ø: Mosehornugle 4 FU. Anders Vedel
Vigelsø: Sangsvane 140 R. Kurt Due Johansen


          Sortgrå ryle sydmolen Knudshoved færgehavn

Torsdag den 12. februar 2009.

Svendborg, Sankt Peder Stræde (08:30): Silkehale 8 R
Tange å
(10:00): Gravand 3 R (de første ved Lundeborg), Ravn 2 R (På engen bag å udløbet (Hesselagergård) fouragerede 2 ravne, nok de 2 som danner par gennem de sidste par år). Poul Brugs
Stenmurevejens frugtplantage
: Sjagger 300 R. Poul Brugs
Espe
: Spurvehøg 1, Husskade 2, Gråkrage 2, Stor Flagspætte 2, Spætmejse 2, Skovspurv 60, Musvit 10, Blåmejse 3, Sumpmejse 2, Rødhals 1 , Bogfinke 10. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Kærum ved Assens
(9:30): Blå Kærhøg han 1. FU. Leif Kristensen
Lundager ved Assens
: Silkehaler ca.30 R. Leif Kristensen
Faaborg Fjord
(09:00-12:00): Lille Lappedykker 134 FU
Toppet Lappedykker 85 FU, Skarv 80 FU/R, Knopsvane 10 FU, Grågås 2 T, Gravand 10 FU, Gråand 50 FU, Pibeand 55 FU, Ederfugl 300 FU, Hvinand 170 FU, Lille Skallesluger 4 FU, Stor Skallesluger 7 FU, Toppet Skallesluger 120 FU, Havørn 1 FU AD Bjørnø, Blå Kærhøg 1 T AD han, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 800 FU, Almindelig Ryle 20 FU, Rødben 3 FU, Stenvender 16 FU , Sølvmåge 50 FU/R, Svartbag 10 R, Engpiber 1 FU, Stær 1 R . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Knudshoved Færgehavn (10:40-11:20): Sortgrå Ryle 1 R (Sydlige mole). Per Rasmussen
Østerøsø - Knudshoved (09:40-10:30): Bjerglærke 1 FU, Bjergpiber 1 FU. Per Rasmussen
Odense Å - Skovsøen, Fruens Bøge (14:10-14:30): Mandarinand 9 R (6 hun og 3 han), Grønbenet Rørhøne 18 R. Ella Mikkelsen
Munke Mose (13:10-13:30): Grønbenet Rørhøne 22 R, Vandstær 1 R. Ella Mikkelsen
Firtalstrand (14:45-15:30): Sædgås 6 OF, Huldue 3 FU. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Ølundgård (13:30-14:30): Grågås 546 R, Gravand 159 R. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Sprogø (16:47): Ederfugl 1100 R. Gregers Johannesen
Flyvesandet, Flyvesandvej (13:00): Misteldrossel 1 FU. Erik Lemming, Dieter Maaszen
Nærå Strand, Agernæs Flak (11:45-12:30): Grågås 900 FU, Gravand 310 FU, Knarand 8 FU, Gråand 1000 R, Strandskade 110 R, Almindelig Ryle 240 FU, Stor Regnspove 340 R. Erik Lemming, Dieter Maaszen
Flyvesandet, Nordfyn (11:00): Tejst 1 OF. Erik Lemming, Dieter Maaszen
Bederslev, Emmelev Nordfyn (10:00): Stillits 80 FU. Erik Lemming, Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Knudshoved Færgehavn
: På sydmolen Sortgrå Ryle 1 R, Skærpiber 3 R. Per Rasmussen
Østerøsø - Knudshoved: Bjerglærke 1 FU, Skærpiber 3 FU, Bjergpiber 1 FU (Både bjergpiber og bjerglærke fu ved dæmningen syd for fugletårnet Sjælden på Fyn. Faktisk min første obs.). Per Rasmussen
Lyndelse: Ringdue 1 OF, Vandstær 1 R ( I Sandholt Møllebæk, der løber langs byens sydside), Solsort 2 FU, Musvit 2 FU, Bogfinke 3 FU, Gulspurv 2 FU. Henrik Stenholt
Bispeenge: Grågås 35 FU, Gravand 9 FU, Blishøne 64 FU, Vibe 1 FU. Gunhild Brink
Assistens Kirkegård, Odense: Ringdue 4, Stor Flagspætte 1 FU, Spætmejse 1 R, Gråkrage 4 R. Ella Mikkelsen
Fruens Bøge: Mandarinand 9, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 18 R, Isfugl 1 R. Ella Mikkelsen
Munke Mose: Lille Lappedykker 1 R, Knopsvane 1 R, Gråand 60 R, Troldand 6 R, Grønbenet Rørhøne 22 R, Blishøne 8 R, Hættemåge 90 R, Ringdue 3 R, Vandstær 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 3 R, Gråkrage 2 R. Ella Mikkelsen
Kærby Fed: Blisgås 40 V, Grågås 110 V. Kurt Due Johansen
Tornø: Skarv 2 R, Knopsvane 100 R, Grågås 3 R, Pibeand 1000 R. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand:  Sangsvane 172 R (2 flokke. 95 på vandfladen, 7 på mark ø for Ølund), Stor Skallesluger 4 R, Musvåge 3 FU, Tårnfalk 2 FU, Strandskade 4, Huldue 3 FU. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 546 R, Gravand 159 R, Storspove 10 R. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Helnæs Bugt, Sønderfjord: Blishøne 1500 R. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs Made: Fiskehejre 4 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Hættemåge 3 R, Stormmåge 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 24 FU, Stillits 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs, Halen: Gravand 31 R, Spidsand 2 FU, Strandskade 10 FU, Storspove 37 R, Rødben 19 R SV. Per Damsgaard-Sørensen
Sarup ved Hårby: Musvåge 1 R, Sjagger 500 R. Per Damsgaard-Sørensen
Bederslev: Ved Emmelev Stillits 80 FU. Erik Lemming, Dieter Maaszen
Flyvesandet: Tejst 1 OF, Misteldrossel 1 FU. Erik Lemming, Dieter Maaszen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Grågås 900 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 120 FU, Gravand 280 FU, Knarand 8 R, Gråand 1000 R, Strandskade 110 R, Almindelig Ryle 240 FU, Storspove 340 R. Erik Lemming, Dieter Maaszen


        Bjerglærke Østerøsø, Knudshoved d. 11. februar 2009

Onsdag den 11. februar 2009.

Strammelse, Taasinge (17:00): Silkehale 50 R. Poul Rasmussen
Svendborg Naturskole
: Isfugl 1 R. Erik Ehmsen
Arreskov Sø
: Blisgås 7 R. Erik Ehmsen
Tange å
(9:30): Skarv 8 R, Knopsvane 7 R, Toppet skallesluger 18 R, Hvinand 12 R, Ederfugl 35 R, Grønirisk 6 R, Jernspurv 1 R, Sølvmåge 26 R. Poul Brugs
Svanninge Bakker/Bjerge
(09:15-11:25): Spurvehøg 1 FU, Musvåge 3 FU, Stor Flagspætte 2FU, Solsort 10 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 8 FU, Musvit 10 FU, Spætmejse 2 FU, Stor Tornskade 1 FU, Skovskade 2 FU, Ravn 2 FU, Bogfinke 7 FU, Grønirisk 3 T, Stillits 6 FU, Stor Gråsisken 10 FU, Dompap 8 FU, Kernebider 1 FU, Gulspurv 2 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Knudshoved Havnemole
(13:10-13:40): Sortgrå Ryle 3 R. Ella Mikkelsen
Knudshoved
(08:10 - 10:00): Sortgrå Ryle 3 R (I læ af østgående sydmole sammen med to Skærpiber), Bjerglærke 1 R (Sydlige våde enge med småøer i Østerøsø sammen med Bjergpiber, Bjergirisk og Skærpiber), Bjergpiber 1 R, Gravand 16 R, Grågås 8 R, Krikand 12 R, Bejrgand 12 R, Troldand 80 R, Skærpiber 1 R, Bjergirisk 10, Rørspurv 1 R, Gærdesmutte 1 R, Strandskade 1 R
Østerø sø (11:30): Bjergpiber 1 FU. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand (14:50): Blå Kærhøg 1 R (Brun), Stor Regnspove 147 R. Søren Gjaldbæk
Flyvesandet (12:30-13:30): Grågås 1200 R, Bramgås 5 R, Gravand 206 R, Fløjlsand 38 R, Strandskade 170 R, Stor Regnspove 320 R. Søren Gjaldbæk
Ringe, Nordfyn: Ravn 1 R. Søren Gjaldbæk
Neverkær, Årupvejen (13:40): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Frits Thomsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Knudshoved Færgehavn
: Skarv 40 R, Ederfugl 5 R, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 25 R, Sortgrå Ryle 3 FU, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 2 R, Skærpiber 1 R. Ella Mikkelsen 
Nyborg Fjord: Lille Lappedykker 1 R, Knopsvane 2 R, Ederfugl 24 R, Hvinand 1 R, Hættemåge 2 R, Svartbag 1 R. Ella Mikkelsen 
Slipshavn Enge: Fiskehejre 7 R, Tårnfalk 1 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 2 R, Engpiber 1 R, Husskade 1 R, Gråkrage 4 R, Grønirisk 5 R, Dompap 2 M R. Ella Mikkelsen 
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 5 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 7 R, Grågås 6 R, Gravand 32 R, Pibeand 10 R, Krikand 16 R, Gråand 34 R, Taffeland 42 R, Troldand 190 R, Toppet Skallesluger 4 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 3 R, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 2 R, Bjergpiber 1 R, Solsort 2 R, Husskade 1 R, Gråkrage 1 R, Bjergirisk 10 R. Ella Mikkelsen
Assistens Kirkegård, Odense: Ringdue 16 R, Gærdesmutte 2 R, Husskade 6 R, Grønirisk 3 R, Kernebider 2 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Ejby/Kindstrup Mose: Rød Glente 1 OF (Set fra motorvej E20, lige nord for mosen). Henrik Stenholt 


       Isfugl ved vestlige sø Christiansminde Svendborg

Tirsdag den 10. februar 2009.

Christiansminde (15:05): Isfugl 1 FU
Sankt Peder Stræde
(15:20): Silkehale 14 FU
Syltemade Ådal
(10:30): Vandstær 1 R. Niels Bomholt
Espe
: Solsort 15, Stor Flagspætte 2, Musvit 6, Blåmejse 2, Sumpmejse 2, Spætmejse 1, Bogfinke 6, Rødhals 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Holstenshuus, Diernæs
(09:30-10:45): Grågås 5 FU, Gråand 15 FU/R, Blishøne 2 FU, Sjagger 50 FU, Vindrossel 8 FU, Skovskade 1 R, Ravn 1 T, Bogfinke 10 FU, Stillits 10 FU, Grønsisken 30 FU, Dompap 30 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Faaborg øst (09:15-09:20): Ringdue 4 FU, Vindrossel 10 FU, Sumpmejse 1 FU, Bogfinke 10 FU, Kvækerfinke 1 FU, Dompap 5 FU, Kernebider 3 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Ålykkeskoven, Jægerhusstien (11:30-12:40): Vindrossel 80 R. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Syltemade Å:  Sangsvane 33 R (marker vest for), Vandstær 1 R, Sjagger 60 R. Niels Bomholt
Næsbyhoved Skov: Gråand 1 R, Musvåge 2 R, Ringdue 10 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 3 R, Halemejse 8 R, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R, Korttået Træløber 2 R, Skovskade 4 R, Husskade 1 R, Gråkrage 1 R. Ella Mikkelsen
Odense Havn: Skarv 20 R, Gråand 2 R, Stor Skallesluger 1 M R, Blishøne 1 R, Sølvmåge 12 R, Gråkrage 2 R. Ella Mikkelsen
Åløkkeskoven: Stor Flagspætte 1 R, Solsort 4 R, Vindrossel 80 R, Musvit 4 R, Spætmejse 1 KA, Husskade 2 R, Gråkrage 5 R. Ella Mikkelsen


       Rørspurv Thurø Rev

Mandag den 9. februar 2009.

Strammelse: Ravn OF. Poul Rasmussen
Strynø sydøen
: Bramgås 600 R. Poul Rasmussen
Ny Gesinge: Silkehale 45 R. Poul Rasmussen
Thurø Rev: Gravand 2 R, Pibeand 40 R, Krikand 6 R, Gråand 48 R, Ederfugl 140 R, Strandskade 6 R, Sanglærke 5 R, Skærpiber 2 R, Bogfinke 1 M R, Rørspurv 4 R
Arreskov Sø: Gravand 8 R. Erik Ehmsen
Brændegaard Sø: 24 R (Så er de på vej ind i ferskvand). Erik Ehmsen
Sortemosen: Sangsvane 120, Grågås 95, Gravand 1, Tårnfalk 1, Musvåge 1, Fiskehejre 2, Stillits 7. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Espe: Musvåge 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg (10:30-11:20): Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 15 FU/R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 52 FU, Grågås 45 R, Gråand 40 FU/R, Knarand 2 FU, Skeand 6 FU, Taffeland 30 R, Bjergand 6 R, Troldand 1600 R, Musvåge 2 FU, Blishøne 60 FU, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 1 R, Isfugl 1 FU, Sjagger 130 FU, Vindrossel 10 FU . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Klakkebjerg ved Ørsbjerg Skov (11:30-11:50): Ravn 4 R. Frits Thomsen
Odense, Munke Mose (11:15): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Munke Mose: Bjergvipstjert 1 R, Vandstær 1 R. Helle Hjorth
Odense Assistens Kirkegård (11:00): Kernebider 9 FU. Dieter Maaszen
Fogense (11:00-11:20): Blisgås 4 R, Lysbuget Knortegås 48 R, Nilgås 2 R. Jens Bækkelund
Bogense (14:15): Silkehale 54 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Hallindskoven
: Grønspætte 1 R SY, Stor Flagspætte 1 M FU. Peder Rasmussen
Christiansminde
: Isfugl 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Spætmejse 2 FU, Stillits 15 FU, Grønsisken 7 FU. Peder Rasmussen
Egsmade: Isfugl 1 R, Spætmejse 1 R, Gråspurv 4 R, Dompap 1 M R. Peder Rasmussen
Skårupøre Sund
: Knopsvane 15 R, Gravand 17 R, Krikand 15 R, Hvinand 86 R, Toppet Skallesluger 17 R, Stor Skallesluger 2 M R. Peder Rasmussen
Assistens Kirkegård, Odense
: Kernebider 9 FU. Dieter Maaszen
Fogense Pynt/Fogense Ø: Knortegås, Lysbuget (hrota) 48 R, Nilgås 2 R. Jens Bækkelund
Munke Mose: Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Munke Mose: Bjergvipstjert 1 R, Vandstær 1 R. Helle Hjorth
Hennings Holm: Skarv 51 R, Knopsvane 4 R, Rødben 1 FU, Sølvmåge 50 R. Kurt Due Johansen
Stige Ø: Gravand 16 R, Strandskade 4 R, Storspove 1 FU, Rødben 1 FU, Sølvmåge 50 R. Kurt Due Johansen
Vigelsø: Sangsvane 714 R, Blisgås 26 FU, Canadagås 5 R, Spidsand 46 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 FU. Kurt Due Johansen
Seden Strand: Knopsvane 1125 FU, Sangsvane 1104 FU, Canadagås 5 FU, Pibeand 3000 FU, Krikand 40 FU, Gråand 50 FU, Spidsand 2 FU, Stor Skallesluger 50 FU, Rødben 1 FU. Kurt Due Johansen
Småstenskrog: Sædgås 3 FU, Blisgås 53 FU, Grågås 170 FU, Sanglærke 4 R, Engpiber 1 R. Kurt Due Johansen
Bogense: Stavangerparken 9 Silkehale 54 R. Jens Bækkelund
Fogense Enge (Lillestrand): Blisgås 4 FU, Grågås 75 FU. Jens Bækkelund


          Dogmefotos af Lille bjergand Skjern Enge
           Større foto

Søndag den 8. februar 2009.

Ny Gesinge i haven: Silkehale 85 R, Sjagger 800 R. Anne-Dorte Rasmussen, Poul Rasmussen
Vejlen, Tåsinge
(12:20): Lille Skallesluger 6 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Tåsinge Skiftekær (12:15): Silkehale 165 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Monnet (10:30-12:00): Bramgås 27 Ø, Fjeldvåge 1 R, Vandrefalk 1 R 2K, Stor Regnspove 82 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Landet, Tåsinge (10:20): Sangsvane 130 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Kirkeby (14:45): Havørn 1 AD. Erik Ehmsen
Fredmosen: Nilgås 2 R. Ole Goldschmidt
Bønneløkke Skov (11:55-12:00): Havørn 2 OF AD. Claus Dalskov
Fårevejle, Langeland (11:30): Havørn 2 R. Morten Kristiansen

Sollerup (11:05): Skovskade 9 R. Kell Grønborg
Arreskov sø (09:30-11:00): Duehøg 1 OF. SDU's internationale Klub, 1 Portugiser, 1 Finne, 2 fra Bangladesh, 2 Argentinere, 2 Tyskere og 4 Dk = Kell Grønborg, Eske Frank Morthensen, Kirsten Halkjær Lund, Henrik Kalckar Hansen
Brændegaard Sø: Havørn 2 R AD, Havørn 1 R 2K. Erik Ehmsen
Brændegård Sø (16:15-17:00): Sædgås 1 R, Tundrasædgås 4 R, Blå Kærhøg 1 R hun, Ravn 10 R. Niels Bomholt
Brændegård sø (08:00-09:00): Kortnæbbet Gås 4 R. SDU's internationale Klub, 1 Portugiser, 1 Finne, 2 fra Bangladesh, 2 Argentinere, 2 Tyskere og 4 Dk = Kell Grønborg, Eske Frank Morthensen, Kirsten Halkjær Lund, Henrik Kalckar Hansen
Vester Skerninge: Vandstær 1 R. Peder Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning (12:35): Havørn 1 OF, Fjeldvåge 1 R, Isfugl 1 R. Peder Rasmussen
Bøjden Nor: Knarand 4 R, Bjergand 3200 R. Gunnar Jørgensen
Viby (13:30): Rød Glente 1 R. Anders Vedel
Ejby Mølle, Jernbanebroen (13:25): Vandstær 1 R. Gregers Johannesen
Slambassinerne (12:20): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Gregers Johannesen
Vigelsø (12:10-12:30): Blå Kærhøg 1 R (Brun), Fjeldvåge 1 R. Gregers Johannesen
Seden Strand (11:45-12:00): Lille Lappedykker 67 R, Knopsvane 650 R. Gregers Johannesen
Gyldensten Gods, Langø (10:40): Sangsvane 300 FU, Sædgås 3 R, Blisgås 21 FU, Grågås 550 FU, Canadagås 38 FU, Bramgås 6 FU, Huldue 1 R. Erik Lemming, Dieter Maaszen
Mågeøerne (09:30-10:15): Kortnæbbet Gås 1 FU (Gyldenstensvej og Stegøvej), Bramgås 56 OF, Lysbuget Knortegås 60 FU. Erik Lemming, Dieter Maaszen
Otterup (16:00-16:15): Sangsvane 196 FU. Ella Mikkelsen
Særslev (13:45): Sjagger 100 R. Ella Mikkelsen
Gyldensteen Reservat (12:00): Vandrefalk 1 R, Rødben 26 R. Ella Mikkelsen
Gyldensteen gods (10:40): Sangsvane 280 R, Sædgås 3 R, Blisgås 11 R, Canadagås 28 R, Bramgås 8 R, Huldue 1 R. Ella Mikkelsen
Østereng, Bogense (09:30): Kortnæbbet Gås 1 R. Ella Mikkelsen
Bogense Havn (08:30): Rødben 80 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 500 R (+), Vandrefalk 1 OF. Bastian, Henrik Andersen
Slettens Landevej: Stillits 35 FU. Bastian, Henrik Andersen
Otterup, Strandvejen: Sangsvane 206 R. Bastian, Henrik Andersen
Nørre Nærå: Huldue 1 OF. Henrik Andersen
Krogsbølle, vest for byen: Sangsvane 104 R. Henrik Andersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Landet: Sangsvane 130 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Monnet, Tåsinge: Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 10 R, Sangsvane 9 R, Grågås 10 , Bramgås 27 Ø, Knortegås 3 R, Gravand 10 R, Pibeand 24 R, Spidsand 12 R, Ederfugl 14 OF, Hvinand 3 R, Toppet Skallesluger 2 R, Fjeldvåge 1 FU, Vandrefalk 1 2K R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Storspove 82 R, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 2 R, Sanglærke 3 , Gråkrage 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Ny Gesinge ved Skiftekær: Silkehale 165 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Vejlen, Tåsinge: Lille Skallesluger 6 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Hav øst for Thurø: Toppet Lappedykker 51 R, Hvinand 145 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 R S, Gravand 11 R, Pibeand 72 R, Krikand 34 R, Gråand 50 R, Strandskade 12 , Sanglærke 3 SY, Skærpiber 2 FU, Skovspurv 6 R. Arne Bruun
Snarup Mose: Havørn 1 JUV V. Kurt Due Johansen
Vester Skerninge: Ved Vestermølle Vandstær 1 R. Peder Rasmussen
Fredmosen: Blisgås 60 R, Grågås 870 R, 1 par Nilgås 2 R, Gråand 15 R, Troldand 20 R, Rød Glente 2 , hun/juv Blå Kærhøg 1 R, Musvåge 14 R, Blishøne 70 R, Stormmåge 30 R, Huldue 1 R, Silkehale 30 R, Sjagger 450 R, Misteldrossel 1 R, Husskade 8 R. Ole Goldschmidt
Hedevejens Pyt: Grågås 20 R, Krikand 6 R, Gråand 35 R, Spidsand 1 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Knopsvane 6 R, Blisgås 85 R, Grågås 435 R, Bramgås 55 R, Pibeand 4 R, Knarand 7 R, Gråand 6 R, Taffeland 30 R, Troldand 620 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 20 R, Sanglærke 2 R, Engpiber 2 R, Stillits 6 R. Ole Goldschmidt
Lindelse Nor: Blisgås 16 R, Grågås 560 R, Gravand 9 R, Hvinand 150 R, Toppet Skallesluger 100 R, Fjeldvåge 2 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 12 R, Gråstrubet Lappedykker 190 R, Pibeand 310 R, Lille Skallesluger 18 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Silkehale 65 R. Ole Goldschmidt
Påø Enge (tørre): Grågås 70 R, Gravand 12 R, Pibeand 4 R, Krikand 230 R, Gråand 320 R, Musvåge 2 R, Hættemåge 7 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 1 R. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø: Knopsvane 2 R, Musvåge 2 R, Vibe 1 R, Sølvmåge 2 R, Silkehale 49 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 13 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Skallesluger 8 R. Ole Goldschmidt
Bøjden Nor: På havet Rødstrubet Lom 1 OF, Lille Lappedykker 2 FU, Skarv 4 , Fiskehejre 9 R, Knopsvane 7 R, Grågås 76 R, Canadagås 9 R, Pibeand 52 R, Knarand 4 R, Krikand 5 R, Gråand 88 R, Taffeland 135 R, Troldand 650 R, Bjergand 3200 R, Hvinand 14 R, Lille Skallesluger 2 FU, Toppet Skallesluger 22 R, Tårnfalk 1 FU, Hættemåge 13 , Sølvmåge 4 , Svartbag 3 R, På havet Lomvie/Alk 1 OF, Sanglærke 1 T HØ, Solsort 1 R, Musvit 3 FU, Allike 18 FU, Råge 35 FU, Gråkrage 4, Stillits 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 10 R, Grågås 700 R, Gravand 9 R, Pibeand 75 R, Krikand 65 R, Taffeland 5 R, Troldand 125 R, Bjergand 3 R, Hvinand 95 R, Lille Skallesluger 44 R, Havørn 1 OF, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Måge sp. 2000 R, Ringdue 25 R, Isfugl 1 R, Stær 12 OF. Peder Rasmussen
Skålholm: Gravand 35 R, Ederfugl 100 R, Hvinand 14 R, Strandskade 15 R, Storspove 12 FU, Rødben 14 FU. Peder Rasmussen
Brændegård Sø: Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 1 R, Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 4 R, Grågås 100 R, Havørn 1 AD R, Blå Kærhøg 1 F R, Musvåge 5 R, Gråkrage 80 FU, Ravn 10 FU. Niels Bomholt
Scheelenborg: Noret: Blå Kærhøg 1 FU. Bo K. Stephensen
Tårup Inddæmmede Strand: Sangsvane 38 FU. Bo K. Stephensen
Viby: Rød Glente 1 FU. Anders Vedel
Nissekrogen: Blå Kærhøg 1 FU (brun). Anders Vedel
Bogensø:Blå Kærhøg 1 FU (brun). Anders Vedel
Bregnør Bugt: Blå Kærhøg 1 FU (brun). Anders Vedel
Ølundgårds Inddæmning: Blisgås 3 FU, Grågås 450 FU, Havørn 1 2K+ FU. Erik Lemming, Dieter Maaszen
Langesø Gods + Langesø: Toppet Lappedykker 1 FU, Gråand 80 R, Stor Skallesluger 1 M R, Blishøne 8 R, Korttået Træløber 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Strib: Stillits 32 OF. Sten Nielsen
Bogense: Mellem Stegøvej og Gylenstensvej Kortnæbbet Gås 1 FU. Erik Lemming, Dieter Maaszen
Bogense Havn: Rødben 80 R. Erik Lemming, Dieter Maaszen
Gyldensten Gods, Langø: Sangsvane 300 FU, Sædgås 3 FU, Blisgås 21 FU, Grågås 550 FU, Canadagås 38 FU, Bramgås 6 FU, Huldue 1 R. Erik Lemming, Dieter Maaszen
Mågeøerne: Bramgås 56 OF, Knortegås, Lysbuget (hrota) 60 FU, Gravand 32 FU, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 38 R . Erik Lemming, Dieter Maaszen
Nørreby: Kortnæbbet Gås 2 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 40 R, Gravand 108 FU, Spidsand 4 R, Strandskade 65 FU, Almindelig Ryle 200 FU, Storspove 550 R. Erik Lemming, Dieter Maaszen
Otterup: Sangsvane 180 FU. Erik Lemming, Dieter Maaszen
Roerslev: Sangsvane 110 FU. Erik Lemming, Dieter Maaszen
Roerslev Kjørup Bomlærke 6 R. Erik Lemming, Dieter Maaszen


            Grønspætten fra Hallindskoven, Svendborg. Her kan den røde plet i "skægget" ikke ses, men andre billeder afslører at det er en han          

Lørdag den 7. februar 2009.

Svendborg, Hallindskovvej 79 (08:45): Grønspætte 1 R (i skoven langs Hallindskov ca ved 90° svinget). Esben Eriksen
Hallindskoven, Svendborg: Musvåge 2 R, Grønspætte 1 M R SY (Har været i området i længere tid. Opdaget af Esben Eriksen, Stor Flagspætte 4 R, Fuglekonge 2 R, Spætmejse 3 R, Korttået Træløber 2 R, Husskade 4 R, Dompap 3 R, Kernebider 3 R
Monnet, Taasinge: Sangsvane 12 R, Grågås 36 R, Gravand 24 R, Pibeand 32 R, Hvinand 18 R, Blå Kærhøg 1 M FU, Tårnfalk 1 R, Strandskade 1 R, Storspove 46 R, Sanglærke 6 R, Engpiber 4 R, Skærpiber 2 R
Espe: Musvåge 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Dalsmølle: Musvåge 3 (FU på jorden i hestefold). Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø: Havørn 2 R, Ravn 12 R. Gunnar Jørgensen
Stige Ø (14:00-14:30): Lille Lappedykker 76 FU, Stor Skallesluger 69 FU, Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Blishøne 1800 FU. Dieter Maaszen
Bolbro, Øvelsesplads (08:35): Husskade 123 OF (Fra overnatningstræ). Dieter Maaszen
Broby Sø, Næsbyhoved-Broby: Skægmejse 1 R hun. Henrik Andersen
Emmelev (13:40): Stillits 30 R, [GJO]
Strandvejen, Otterup (13:15-13:30): Sangsvane 160 R, Trane 1 R 2K. Gregers Johannesen
Emmelev (13:40): Stillits 30 R. Gregers Johannesen
Morud Skov (09:20-09:45): Ravn 1 HØ. Kurt Gamborg Holm

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Sortemosen: Grågås 15 FU, Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 R, Vibe 2 R, Sanglærke 2 T HØ. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Sanglærke 1 T HØ, Silkehale 36 FU. Arne Bruun
Seden Strand: Lille Lappedykker 18 FU, Skarv 11 R, Fiskehejre 7 R, Gråand 70 R, Grønbenet Rørhøne 3 FU, Blishøne 32 FU, Hættemåge 16 R, Sølvmåge 17 R, Ringdue 7 R, Skovhornugle 3 R, Solsort 4 FU, Blåmejse 7 FU, Musvit 3 FU, Husskade 9 FU, Råge 4 R, Gråkrage 11 OF, Grønirisk 10 OF. Børge L Rasmussen
Brændegård Sø: Skarv 11 OF, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 4 R, Grågås 97 OF, Gravand 9 R, Gråand 35 R, Hvinand 4 R, Stor Skallesluger 2 R, Havørn 2, Musvåge 6, Fasan 16 R, Vandrikse 1 R HØ, Stormmåge 70 R, Sølvmåge 11 R, Ringdue 155, Sanglærke 3, Gærdesmutte 2, Solsort 3 R, Sjagger 1 T HØ, Musvit 2 FU, Skovskade 2 R HØ, Allike 31, Gråkrage 11, Ravn 12, Bogfinke 7, Grønsisken 12 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Skarv 1 R, Fiskehejre 10 R, Sædgås 20 V ( trk sv, senere drejede mod NV mod Helnæs? ), Grågås 68 R, Gravand 1 R, Pibeand 74 R, Knarand 6 R, Krikand 2 R, Taffeland 180 R, Troldand 730 R, Bjergand 3700 R, Hvinand 3 R, Lille Skallesluger 6 R, Toppet Skallesluger 3 R, Musvåge 1 R, Vibe 1 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 1 R, Ringdue 1 R, Sanglærke 3 S, Solsort 2 R, Halemejse 4 R, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R. Niels Bomholt
Odense: Solsort 1 YF (Cykelkælder under Fyens Stiftstidende 1 solsort ligger på rede, også den 2/2-09). Bo K. Stephensen
Bolbro: Husskade 123 OF. Dieter Maaszen
Stige Ø
: Lille Lappedykker 76 FU, Pibeand 40 FU, Hvinand 70 FU, Stor Skallesluger 69 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU, Blishøne 1800 FU. Dieter Maaszen
Mose v/Julsgård: Stor Tornskade 1 R (Pers. medd. fra 8723MEK.Stedbeskrivelsen er muligvis ikke
100%, da Mathias E. Kaae obsede kræet fra toget, men der gik
bisoner og græssede i området.). Tommy Kaae
Kerteminde: Mølleløkken Silkehale 13 FU. Bo K. Stephensen
Revninge: Mark ved Rynkebyvej Bomlærke 1 FU SY. Bo K. Stephensen


             Mosehornugle Stige Ø

Fredag den 6. februar 2009.

Svendborg, Hallindskovvej 79 (12:30-13:00): Grønspætte 1 R (Hørt fem gange inden for en halv time. Hørt fra Hallindskovvej 79, men fuglen var tilsyneladende langt mod SØ for denne adresse.). Esben Eriksen
Thurø By m.m.
: Ringdue 1 FU, Tyrkerdue 2 FU, Solsort 4 FU, Vindrossel 2 R, Musvit 3 FU, Råge 4 R, Sortkrage 1 KA, Skovspurv 5 FU, Bogfinke 3 FU, Grønirisk 5 FU, Dompap 2 FU. Kjeld korsholm
Egeskov
: Tårnfalk 2, Musvåge 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Kværndrup
: Musvåge 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Knold Nor/Strand ( Dyreborg )
(09:25-10:20): Lille Lappedykker 62 FU, Toppet Lappedykker 4 FU, Skarv 10 T, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 4 FU, Grågås 6 T, Gravand 16, Gråand 35 FU, Knarand 2 FU, Pibeand 13 FU, Krikand 15 R, Ederfugl 100 R, Hvinand 10 FU, Toppet Skallesluger 10 FU, Strandskade 1 FU, Stor Regnspove 13 FU, Rødben 9 FU, Hættemåge 30 FU/R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 50 FU/R, Svartbag 13 R, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Gulspurv 5 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bolbro, Øvelsesplads
(07:40): Husskade 136 OF (Fra overnatningstræer). Dieter Maaszen
Odense Å ved Skovsøen (13:15): Mandarinand 8 FU. Dieter Maaszen
Bogø Kolonihaver (16:00): Skovhornugle 9 OF (Fløj ud fra 2 træer), Skovhornugle 3 R. Peter Oxholm
Stige Ø: Lille Lappedykker 75 R (+, Odense Å\'s udløb), Fjeldvåge 1 R, Bjergirisk 100 R (+). Henrik Andersen
Firtalsstranden (15:30-17:00): Sjagger 110 OF, Allike 1100 OF, Gråsisken 15 FU. Ella Mikkelsen
Ølundgård Inddæmning (13:50-15:30): Kortnæbbet Gås 1 FU, Grågås 560 R, Havørn 2 FU (Den ene jagtede en gravand), Blå Kærhøg 1 FU han, Vandrefalk 1 R, Gulspurv 40 R. Ella Mikkelsen
Østereng, Bogense (15:10-16:40): Blisgås 135 FU, Bramgås 45 FU, Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Jens Bækkelund
Otterup, Strandvejen (16:30): Sangsvane 150 R, Trane 1 R (Blandt sangsvanerne). Dan Christensen (finder), Kresten Madsen
Stokkeby, Ærø: Knortegås 4 AD FU. Randi Mønster Skinner

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Dørholm & Dørholmbugten: Knopsvane 4 FU, Gråand 83 FU, Strandskade 3 FU, Storspove 12 FU, Hættemåge 100 FU, Stormmåge 50 FU. Kurt Due Johansen
Dørholm & Dørholmbugten: Knopsvane 7 R, Gravand 7 R, Ederfugl 20 R, Hvinand 37 R, Toppet Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 3 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 78 R, Strandskade 4 R, Storspove 16 R, Hættemåge 72 R, Stormmåge 11 R, Sølvmåge 8 R, Musvit 1 R, Husskade 2 R, Gråkrage 6 R, Bogfinke 1 R. Ella Mikkelsen
Egensedybet: Almindelig Ryle 700 FU, Storspove 83 FU. Kurt Due Johansen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 160 R, Krikand 155 R, Gråand 10 R, Taffeland 10 R, Havørn 1 JUV V. Kurt Due Johansen
Ølundgårds Inddæmning: Knopsvane 9 R, Kortnæbbet Gås 1 FU, Grågås 560 R, Gravand 4 R, Krikand 102 R, Gråand 8 R, Taffeland 8 R, Havørn 2 IMM FU, Blå Kærhøg 1 M FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 R, Blishøne 80 R, Ringdue 4 R, Sjagger 4 R, Musvit 2 R, Gulspurv 40 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand: Skarv 1 R, Knopsvane 1 R, Gravand 1 R, Krikand 1 R, Gråand 6 R, Stor Skallesluger 4 R, Blå Kærhøg 1 M FU, Musvåge 1 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 16 OF, Sjagger 110 OF, Musvit 3 R, Allike 1100 OF, Gråkrage 2 R, Stor Gråsisken 15 FU. Ella Mikkelsen
Odense Å ved Skovsøen (13:15): Mandarinand 8 FU. Dieter Maaszen
Bolbro: Husskade 136 OF. Dieter Maaszen
Odense Å v/Sankt Klemens: Lille Lappedykker 2, Fiskehejre 1, Gråand 30, Grønbenet Rørhøne 1, Hættemåge 25. Poul Vesterlund Pedersen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 190 R. Jens Bækkelund
Østereng, Bogense: Blisgås 135 FU, Grågås 450 FU, Bramgås 45 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund


              Toppet skallesluger Han ved roklubben, Svendborgsund

Torsdag den 5. februar 2009.

Svendborg, Sankt Peder Stræde (15:05): Silkehale 11 R
Svendborgsund ved Iholm
: Skarv 18 R, Fiskehejre 9 R, Knopsvane 26 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 FU, Ederfugl 34 R, Hvinand 36 R, Toppet Skallesluger 8 R
Vejlen Taasinge
(17:30): Silkehale 30 R. Poul Rasmussen
Espe
: Allike 120 N, Stor Flagspætte 3, Spætmejse 2 , Musvåge 1.  Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Oure ved Idrætsskolen
: Stær 1 R. Poul Brugs
Tange å, Lundeborg
(14:30): Ederfugl 38 R, Hvinand 45 R, Toppet Skallesluger 8 R, Knopsvane 4 R, Gråkrage 10 R, Hættemåge 20 R, Svartbag 4 R, Sølvmåge 30 R. Poul Brugs
Sundet, Faaborg
(10:30-11:20): Skarv 12 FU/R, Knopsvane 50 FU, Grågås 52 R, Gråand 35 FU/R, Knarand 3 FU, Skeand 5 R, Taffeland 50 R, Bjergand 2 R, Troldand 1500 R, Lille Skallesluger 3 FU, Stor Skallesluger 1 R han, Blishøne 60 FU, Sølvmåge 5 R, Svartbag 1 R, Isfugl 1 FU, Gærdesmutte 2 FU, Solsort 15 FU, Stor Gråsisken 1 T, Dompap 2 R . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Husby Strand
(11:50): Blå Kærhøg 1 R AD han. Frits Thomsen
Jersore, Lindøhoved+Vaden (12:00): Strandskade 115 FU. Dieter Maaszen
Bogense, Stegøvej - Gyldenstensvej (14:20): Blisgås 80 FU, Grågås 830 FU, Bramgås 34 FU. Dieter Maaszen
Stige Ø, Gamle losseplads (14:30-16:30): Mosehornugle 3 FU (Aktiv på samme tid). Ella Mikkelsen
Odense Inderfjord (14:30-16:30): Knopsvane 1600 R, Hvinand 110 R, Stor Skallesluger 86 R, Blishøne 1400 R. Ella Mikkelsen
Bogø Kolonihaver (13:40): Skovhornugle 5 R. Ella Mikkelsen
Stige Ø, Odense Å\'s udløb (13:10-14:00): Lille Lappedykker 154 R, Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Ella Mikkelsen
Mågeøerne, Bogense (14:10-14:45): Strandskade 80 FU, Rødben 47 FU. Dieter Maaszen
Gyldensten Enge (13:00): Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Arreskov Sø: Knopsvane 3 AD R, Grågås 98 R, Sjagger 55 R, Stillits 1 R. Erik Ehmsen
Fynsværket + gl. kanal: Ringdue 2 R, Skovhornugle 5 R, Stor Flagspætte 1 R. Ella Mikkelsen
Odense Inderfjord: Skarv 80 R, Knopsvane 1600 R, Sangsvane 8 R, Gravand 2 R, Hvinand 110 R, Toppet Skallesluger 8 R, Stor Skallesluger 86 R, Blishøne 1400 R, Svartbag 15 R. Ella Mikkelsen
Odense Å (fra Åsum t/udløb): Lille Lappedykker 154 R, Skarv 5 R, Fiskehejre 22 R, Knopsvane 2 R, Gråand 36 R, Taffeland 2 R, Troldand 8 R, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 6 R, Rødben 1 R, Hættemåge 215 R, Sølvmåge 16 R, Svartbag 1 R, Solsort 3 R, Allike 112 R, Råge 60 R, Gråkrage 56 R. Ella Mikkelsen
Stige Ø: Rødstrubet Lom 1 FU (Var i Odense kanal ved Stige ø, hvor den hyppigt dykkede), Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 FU, Mosehornugle 3 FU, Sanglærke 11 R, Husskade 1 R. Ella Mikkelsen
Odense: Munk 1 F FU. Per Damsgaard-Sørensen
Odense Jernbaneterræn: Solsort 1 SY (: Snevejr Skønt med fuglesang, når toget er forsinket.). Heidi Lund Bjerregaard
Seden Strand: Grågås 95 R, Canadagås 5 R, Pibeand 3000 FU, Spidsand 18 FU, Storspove 2 FU. Kurt Due Johansen
Småstenskrog: Blisgås 58 R, Grågås 110 R, Bramgås 18 R, Stær 2 R. Kurt Due Johansen
Bogense: Blisgås 80 FU. Dieter Maaszen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Blå Kærhøg 1 BR FU, Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen
Lindø + vade v/Jersore: Hvinand 20 FU, Strandskade 115 FU, Storspove 46 FU, Rødben 10 FU. Dieter Maaszen
Mågeøerne: Strandskade 80 FU, Almindelig Ryle 40 OF, Rødben 47 FU. Dieter Maaszen


            Sortmejse og Musvitter ved foderautomaten ved Det hvide Hus Svanninge Bakker

Onsdag den 4. februar 2009.

Sortemosen: Fiskehejre 2 R, Sangsvane 7 R. Poul Rasmussen, Bent Staugaard
Arreskov Sø, sydenden
: Stor tornskade 1 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø
: Havørn 1 2K R
Espe
: Vindrossel 3, Sjagger 1, Solsort 12, Stor Flagspætte 1.  Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Svanninge Bakker
: Ringdue 16 R, Grønspætte 1 KA, Solsort 20 R, Sjagger 1 R, Halemejse 6 R, Topmejse 1 R, Sortmejse 1 R, Blåmejse 4 R, Musvit 12 R, Spætmejse 2 R, Træløber 1 R, Korttået Træløber 2 R, Allike 6 R, Bogfinke 6 R, Dompap 2 R
Svanninge Bakker/Bjerge
(09:15-11:00): Ringdue 10 R, Silkehale 1 R, Solsort 15 FU, Sjagger 1 T, Fuglekonge 10 FU, Halemejse 10 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 8 FU, Musvit 10 FU, Spætmejse 4 FU, Korttået Træløber 2 FU, Stor Tornskade 1 FU, Skovskade 2 FU, Allike 10 T, Bogfinke 10 FU, Stillits 2 R, Grønsisken 15 T, Dompap 5 FU . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Slambassinet, Strandager (08:10): Fjeldvåge 1 R. Dieter Maaszen
Ejby Mølle, Odense (12:00-13:45): Grønbenet Rørhøne 18 R, Vandstær 1 R. Ella Mikkelsen
Sanderum, Odense SV (08:50): Grønsisken 80 FU. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Seden Strand: Stor Skallesluger 54 FU. Kurt Due Johansen
Stige Ø (15:00-16:25): Blå Kærhøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Mosehornugle 1 R, Rødhals 1 FU, Gråkrage 1 R, Bjergirisk 100 FU, Dompap 3 FU. Kurt Due Johansen
Slambassinet: Fjeldvåge 1 R, Isfugl 1 OF. Dieter Maaszen
Ejby Mølle: Lille Lappedykker 3 R, Skarv 1 OF, Fiskehejre 1 R, Krikand 1 R, Gråand 52 R, Grønbenet Rørhøne 18 R, Blishøne 5 R, Hættemåge 85 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 9 R, Stor Flagspætte 1 R, Vandstær 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 5 R, Blåmejse 3 R, Musvit 5 R, Korttået Træløber 2 R, Husskade 1 R, Allike 18 R, Råge 5 R, Gråkrage 3 R, Grønsisken 40 FU. Ella Mikkelsen
Sanderum: Grønsisken 80 FU. Ella Mikkelsen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Spurvehøg 1 F. Kristian Angelo-Nielsen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Lisbjerg Mose: Stor Skallesluger 5 M R. Jens Bækkelund


            Silkehale

Tirsdag den 3. februar 2009.

Svendborg, Christiansminde: Solsort 8 R, Vindrossel 40 R, Blåmejse 2 R, Spætmejse 2 R, Grønsisken 4 R, Stor Gråsisken 2 R, Lille Gråsisken 4 R
Søby Monnet, Tåsinge
: Sangsvane 6 R, Grågås 200 R, Gravand 16 R, Pibeand 60 R, Gråand 60 R, Spidsand 32 R, Hvinand 18 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Storspove 28 R
Vornæs Skov
: Sjagger 200 R
Vindeby Taasinge
: Silkehale 50 R (Fløj over Svendborgsundbroen). Poul Rasmussen
Troense
: Munk 1 FU Han. Frank Andersen
Ny Gesinge, Taasinge
: Sjagger 900 R. Poul Rasmussen
Nørreballe Nor
(16:30-17:15): Blisgås 5 FU, Pibeand 260 R, Knarand 1 R, Taffeland 300 R, Lille Skallesluger 16 R (13 han og 3 hun). Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor
(14:45-16:15): Taffeland 300 R, Troldand 1100 R, Bjergand 300 R. Ella Mikkelsen
Bagenkop
(14:10-14:30): Sædgås 5 R, Bramgås 108 R, Blå Kærhøg 1 FU han. Ella Mikkelsen
Dovns Klint
(11:20-11:40): Ederfugl 4000 R, Havlit 32 R, Sortand 111 R. Ella Mikkelsen
Nordenbro, Langeland
(11:10): Sjagger 300 R. Ella Mikkelsen
Bjerreby, Tåsinge
(10:35): Sangsvane 108 FU. Ella Mikkelsen
Sortemosen
: Vandrefalk 1 AD Han, Ravn 1 OF, Stillits 25 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Espe: Sjagger 120, Stor Flagspætte 1.  Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Kværndrup: Musvåge 1, Tårnfalk 1.  Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Holstenshuus, Diernæs (09:15-10:30): Grågås 10 T, Musvåge 3 FU, Ringdue 10 R, Stor Flagspætte 1 FU, Sjagger 10 FU, Vindrossel 10 FU, Skovskade 2 R, Ravn 2 R, Bogfinke 10 FU, Kvækerfinke 2 FU, Dompap 8 FU, Gulspurv 15 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Faaborg (10:40-10:45): Vindrossel 25 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg
(08:30): Isfugl 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Bolbro, Øvelsesplads (08:45): Husskade 66 OF, Allike 500 OF, Stillits 40 FU. Dieter Maaszen
Odense Å ved Skovsøen (15:00): Mandarinand 5 R, Grønbenet Rørhøne 13 FU. Dieter Maaszen
Ejby Mølle ved Jernbanebroen (14:10): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Odense å fra Munke Mose til Skovsøen: Mandarinand 8 R, Grønbenet Rørhøne 82 FU. Mogens Elnif Thomsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Monnet, Tåsinge: Grågås 8 R, Gravand 18 R, Pibeand 125 R, Knarand 2 R, Gråand 75 R, Spidsand 1 M R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Storspove 14 R. Peder Rasmussen
Siø: Grågås 250 R, Grågås 300 R, Bramgås 7 R, Vibe 3 R, Storspove 12 R. Peder Rasmussen
Søby Monnet - Tåsinge: Sangsvane 4 R, Gravand 23 R, Pibeand 66 R, Krikand 9 R, Gråand 95 R, Spidsand 31 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Storspove 41 R. Peder Rasmussen
Bjerreby: Knopsvane 6 FU, Sangsvane 108 FU. Ella Mikkelsen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knopsvane 6 R, Sangsvane 8 R, Canadagås 14 R, Gråand 4 R, Tårnfalk 1 R, Hættemåge 14 R. Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Skarv 220 FU, Ederfugl 4000 R, Havlit 32 R, Sortand 111 R, Hættemåge 10 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Skarv 1 OF, Grågås 3 R, Gråand 9 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 2 R, Rødhals 1 R, Gråkrage 4 R. Ella Mikkelsen
Bagenkop: Knopsvane 8 R, Sangsvane 2 R, Sædgås 5 R, Grågås 250 R, Bramgås 108 R, Blå Kærhøg 1 M FU, Ringdue 200 R, Kragefugl sp. 500 R, Stillits 9 R. Ella Mikkelsen
Humble: Sjagger 80 R. Ella Mikkelsen
Nordenbro: Sjagger 300. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Skarv 300 R, Gravand 3 R, Gråand 12 R, Hvinand 8 R, Hjejle 16 FU, Hættemåge 8 R, Stormmåge 28 R, Sølvmåge 180 R, Svartbag 3 R, Sjagger 30 R. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 10 R, Blisgås 5 R, Grågås 100 R, Gravand 2 R, Pibeand 260 R, Knarand 1 R, Gråand 30 R, Taffeland 300 R, Troldand 200 R, Hvinand 13 R, Lille Skallesluger 16 , Blishøne 25 R, Gråkrage 4 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 5 R, Knopsvane 4 R, Grågås 1 OF, Gravand 1 R, Gråand 6 R, Taffeland 300 R, Troldand 1100 R, Bjergand 300 R, Ederfugl 30 R, Hvinand 23 R, Musvåge 1 R, Blishøne 3 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hættemåge 22 R, Stormmåge 400 R, Sølvmåge 23 R, Svartbag 1 R, Solsort 6 R, Musvit 3 R, Allike 42 R, Gråkrage 3 R. Ella Mikkelsen
Mølleskov v/Skjoldemose: Fiskehejre 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 7 R, Sumpmejse 2 R, Sortmejse 1 R, Blåmejse 3 R, Musvit 2 R, Spætmejse 2 R, Træløber 2 R, Bogfinke 15 R, Grønsisken 5 R, Stor Gråsisken 5 R, Dompap 1 R, Kernebider 1 R. Niels Bomholt
Ulbølle: Stillits 6 R. Niels Bomholt
Bolbro, Øvelsesplads: Husskade 66 OF, Allike 500 OF, Råge 300 OF. Dieter Maaszen
Ejby Mølle ved Jernbanebroen: Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Hofmansgave: Vibe 13 R. Kurt Due Johansen
Skeby Strand: Sangsvane 160 FU. Kurt Due Johansen
Østrup: Sangsvane 250 FU. Kurt Due Johansen


 DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 29/1-2009:
           Danmarks flyvende døre skal tælles i weekenden          
           Den røde glente er ved at blive en vinterfugl i Danmark
                    
           Glenter flokkes til overnatning på Sjælland


          Dogmefoto af Sædgæs taget 16:23 i kuling fra øst, gråvejr ved iso 3200 og derefter udsnit!

Mandag den 2. februar 2009. "Kyndelmisse"

Svendborg, Sankt Peder Stræde: Silkehale 18 R
Nakkebølle Inddæmning
: Fiskehejre 1 R, Sangsvane 16 R, Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 2 R, Grågås 110 R, Troldand 300 R, Hvinand 12 R, Lille Skallesluger 2 R, Stormmåge 200 R
Espe
: Stor Flagspætte 2, Spætmejse 2, Husskade 2, Gråkrage 3.  Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegård sø
(15:00): Fjeldvåge 1 R, Ravn 1 R. Birgitte Hansen, Mogens Elnif Thomsen
Arreskov sø, Sollerup
(14:00): Lille Skallesluger 8 R. Birgitte Hansen, Mogens Elnif Thomsen
Bøjden Nor + havet syd for
(10:15-11:50): Grågås 100 R, Canadagås 9 R, Gråand 50 FU, Pibeand 30 FU, Taffeland 100 R, Bjergand 2700 R, Troldand 2700 R, Ederfugl 100 R ph, Sortand 10 T ph , Havlit 4 R ph , Hvinand 20 FU ph, Havørn 1 FU ph 2 k, Musvåge 1 FU, Vandrefalk 1 N, Alk 5 T ph. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Odense Havn, Englandsgade
(12:15): Vandrefalk 1 FU han (Indhentede en due bagfra og forsvandt med byttet bag siloerne). Henrik Mørup-Petersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Holckenhavn Bugt/strandeng: Skarv 6, Ederfugl 1 M, Lille Skallesluger 3, Blishøne 1, Hættemåge 7, Sølvmåge 2, Svartbag 1, Rødhals 1 FU, Solsort 2, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 3 FU, Skovspurv 3 FU. Kristian Angelo-Nielsen
Kavslunde Å, Enge v/udløbet: Sangsvane 11 AD FU, Bramgås 8 FU. Hans Ole Matthiesen
Vieeng v/Østrup: På markerne op mod Ørritslev Sangsvane 152 FU. Hans Ole Matthiesen


          Rødhals på matriklen

Søndag den 1. februar 2009.

Vejlen, Søren Lolksvej, Taasinge (10:00): Snegås 2 R (sammen med 2 hybrid sne x grå). Henrik Knudsen
Gulstav (14:00): Nøddekrige 1 R. Ella Maria og Leif Bisschop-Larsen
Vesteregn, Sydlangeland (12:45 - ): Rød glente 1 R AD. Nis Rattenborg
Nakkebølle Inddæmning (14:30-16:15): Havørn 1 R (2k+), Sædgås 2 R, Fjeldvåge 1 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø (12:45): Duehøg 1 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sollerup enge (12:15-12:30): Skovsneppe 1 R (Skræmt op af musvåge). Henrik Kalckar Hansen
Arreskov sø (11:00-12:30): Havørn 2 OF (1ad,1 juv,), Duehøg 1 OF AD hun. Henrik Kalckar Hansen
Sandholt (16:30): Sangsvaner 17 FU. Leif Kristensen
Hellebjerg Dam (16:50): Sangsvaner 61 R. Leif Kristensen
Vester Hæsinge, matriklen (Foderbrættet): Bogfinke 3 FU, Gråspurv 17 FU, Grønirisk 14 FU, Musvit 2 FU, Skovspurv 3 FU, Blåmejse 1 FU, Solsort 2 FU. Leif Kristensen
Espe: Spurvehøg 1 (jagtede Skovspurve i haven), Husskade 2, Solsort 15, Stor Flagspætte 2, Kvækerfinke 1, Bogfinke 9, Rødhals 1, Grønirisk 6, Spætmejse 2, Musvit 10, Blåmejse 4, Sumpmejse 2, Ringdue 4.  Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Sangdrossel 1 FU. Per Rasmussen
Stavis Å, Tarup (13:10-14:00): Ringdue 500 R. Gregers Johannesen
Odense, Højstrup Øvelsesplads (13:30): Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen
Odense Å, Bellinge (12:15): Vandstær 1 R. Henrik Andersen
Dalene, Roerslev (10:00-11:00): Havørn 1 OF (Kl. 10.27), Ravn 1 HØ. Kresten Madsen
Nørreby Hals (15:45): Vandrefalk 1 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø
: Duehøg 1 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Holstenshuse Skov
: Musvåge 1 R, Solsort 6 R, Halemejse 7 R, Sumpmejse 4 R, Topmejse 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 9 R, Spætmejse 2 R. Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning
: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 R, Sangsvane 29 R, Sædgås 2 R, Grågås 110 R, Pibeand 18 R, Krikand 55 R, Taffeland 5 R, Troldand 400 R, Bjergand 2 R, Hvinand 14 R, Lille Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 1 R, Havørn 1 R (set dårligt, men det var ikke en ad), Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Vibe 11 R, Hættemåge 5 R, Stormmåge 420 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 1 R, Ringdue 50 R, Solsort 1 R, Allike 60 R, Råge 50 R, Gråkrage 12 R. Niels Bomholt
Sollerup
: Skovsneppe 1 OF. Henrik Kalckar Hansen
Munke Mose, Odense
: Vandstær 1 R. Helle Hjorth
Vestermade, Tårup: Grågås 50 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 17 FU, Storspove 50 FU. Bo K. Stephensen
Bogense: Sangsvane 290 FU. Jens Bækkelund
Vestre enge. Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods: Ravn 1 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Vandrefalk 1 R. Jens Bækkelund


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk