Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!       [Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

 
  [NETOP NU]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008][2009]

UGE 5. - 8. ( 1. februar - 28. februar 2010).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:25 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

 

         

Søndag den 28. februar 2010.  

Taasinge: Sanglærke 200+ R, Hvid vipstjert 2 R, Tundrasædgås 1 R. Henrik Knudsen
Slambassinet (12:30-14:30): Stor Skallesluger 60 R (I fjorden), Rød Glente 1 T (Trak fra Vigelsø mod S), Havørn 1 R AD (På isen i fjorden). Søren Gjaldbæk
Knudshoved Færgehavn (10:35-11:25): Sortgrå Ryle 7 R (2 ringmærkede). Gunnar Jørgensen
Føns Vig (11:30): Ederfugl 1500 R
. Dieter Maaszen
Føns Vang (08:15-10:30): Sædgås 61 R (Tajga), Blisgås 17 R
. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Caroline Amalielund: Gråand 56 R, Grønbenet Rørhøne 8 FU, Blishøne 3 R, Hættemåge 4 R, Stormmåge 2 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 2 FU, Råge 1 R, Gråkrage 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Thurø Rev: Sangsvane 4 NØ, Grågås 5 NØ, Gravand 9 FU, Pibeand 10 FU, Krikand 15 FU, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 5 R, Vibe 2 R, Almindelig Ryle 3 R, Stenvender 1 R, Sanglærke 18 NØ, Skærpiber 1 R
Bjergirisk 35 FU. Arne Bruun
Fredskov (Præsteskov): Sangsvane 7 FU, Canadagås 20 R, Ringdue 15 OF. Niels Bomholt
Arreskov Sø: Grågås 17 R, Gravand 1 R. Erik Ehmsen
Langelandssund u.f. Elsehoved-Vængemose: Canadagås 1 R, Gravand 7 R, Ederfugl 4 R, Hvinand 6 R, Toppet Skallesluger 5 R, Blishøne 15 R, Strandskade 2 R. Niels Bomholt
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 1 R, Pibeand 1 R, Taffeland 2 R, Troldand 15 R, Stor Skallesluger 2 R, Blishøne 30 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 5 R. Niels Bomholt
Vejstrup Å (vej 163 t/udløb): Fiskehejre 1 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 3 R, Solsort 6 R, Halemejse 10 FU, Sumpmejse 5 R, Blåmejse 5 R, Musvit 15 R, Spætmejse 5 R, Træløber 4 FU, Korttået Træløber 2 FU, Gråkrage 6 R, Bogfinke 7 R, Grønsisken 1 OF, Gulspurv 1 SY. Niels Bomholt
Tiselholt: Sangsvane 95 FU. Niels Bomholt
Holckenhavn Bugt/strandeng: Skarv 1 FU, Knopsvane 2, Hvinand 20, Blishøne 6 FU, Strandskade 2, Hættemåge 5, Sølvmåge 4, Ringdue 2, Solsort 2, Musvit 2 FU, Skovspurv 2 FU. Kristian Angelo-Nielsen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Lille Lappedykker 9 FU, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 2 R, Gravand 2 R, Gråand 85 R, Taffeland 1 R, Troldand 192 R, Bjergand 20 R, Hvinand 8 R, Stor Skallesluger 3 R, Fasan 1 R HØ, Blishøne 155 R, Strandskade 1 R, Rødben 1 R, Hættemåge 12 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 21, Svartbag 2 R, Ringdue 3, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 1 OF, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 R HØ, Spætmejse 1 R HØ, Allike 2 OF, Gråkrage 1 FU, Ravn 1 R HØ, Bogfinke 1 SY. Gunnar Jørgensen
Knudshoved Færgehavn: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 67 , Knopsvane 9 R, Krikand 9 R, Ederfugl 4 R, Sortand 2 FU, Toppet Skallesluger 6 R, Stor Skallesluger 7 R, Musvåge 1 R, Blishøne 110 R, 2 var ringmærket Sortgrå Ryle 7 R, Hættemåge 2 OF, Sølvmåge 3 R, Sanglærke 3 OF, Gråkrage 1 FU. Gunnar Jørgensen
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 1 R, Knopsvane 2 R, Blisgås 9 FU, Grågås 460 FU, Bramgås 2 FU, Gravand 2 R, Gråand 167 R, Taffeland 1 R, Troldand 3 R, Stor Skallesluger 1 M R, Blishøne 124 R, Gråkrage 10 FU. Kirsten Halkjær Lund
Fynsværket + gl. kanal: Skovhornugle 3 R. Per Damsgaard-Sørensen
Bispeenge: Grågås 7 OF, Halemejse 2 FU. Gunhild Brink
Odense NV, Stavids Ådal opstrøms Rismarksvej: Vibe 1 OF, Stor Flagspætte 2 TH, Halemejse, Sydlig (europaeus) 8 FU, Sumpmejse 5 FU, Blåmejse 12 FU, Spætmejse 2 FU, Træløber 1 FU, Skovskade 6 FU, Bogfinke 15 FU, Stor Gråsisken 10 FU. Søren Ryge Pestersen
Føns Vang: Knopsvane 4 OF, Sangsvane 29 OF, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 61 FU, Blisgås 17 FU, Grågås 325 FU, Canadagås 5 R, Gravand 1 OF, Gråand 43 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Hættemåge 1 OF, Sølvmåge 7 R, Sanglærke 1 OF, Gråkrage 4 OF. Dieter Maaszen
Gamborg By: Råge 3 FU. Dieter Maaszen
Gamborg Inderfjord: Skarv 24 R, Knopsvane 27 R, Sangsvane 111 FU, Gravand 4 R, Gråand 407 R, Troldand 11 R, Hvinand 49 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 28 FU, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 56 R, Ringdue 1 OF, Gråkrage 3 OF. Dieter Maaszen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Gulspurv 1 R. Dieter Maaszen
Føns Vig: Ederfugl 1500 FU. Dieter Maaszen
Føns Vig: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 55 R, Knopsvane 4 R, Grågås 52 R, Gravand 54 R, Gråand 4 R, Taffeland 2 R, Troldand 260 R, Ederfugl 1700 R,  Hvinand 77 R, Toppet Skallesluger 10 R, Stor Skallesluger 5 R, Blishøne 5 R, Strandskade 17 R. Jens Bækkelund
Fønsskov, marker: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 51 R, Knopsvane 45 FU, Sangsvane 138 R, Sangsvane 51 FU, Sædgås 63 R, Blisgås 7 R, Grågås 240 R, Canadagås 31 R, Canadagås 2 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 2 R, Ravn 1 R. Jens Bækkelund
Rud - Ålehoved: Skarv 3 R, Grågås 16 R, Gråand 44 R, Musvåge 3 R, Stor Præstekrave 1 R, Storspove 1 R. Jens Bækkelund
Spidsen af Fønsskov: Skarv 20 R, Gravand 3 R, Musvåge 2 R, Strandskade 30 R, Vibe 1 R, Stor Flagspætte 1 R. Jens Bækkelund
Strandsø v/Sparretorn/Fønsskov: Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Gulspurv 3 R. Jens Bækkelund
Tybrind Vig: Ederfugl 1600 R, Sortand 24 R, Hvinand 5 R, Toppet Skallesluger 3 R. Jens Bækkelund


Data mangler fra 20. februar til 28. februar 2010.


             Gråvinget måge ved udløbet fra Brabrand Sø lørdag den 20. februar 2010.

Lørdag den 20 februar 2010.  

Vornæs havn (14:00): Havørn JUV (sidder på isen til højre fra sejlrenden og spiser "noget stort"). Bettina Gerti Groß
Vornæs Skov/ Vornæs bugt
(13:40): Havørn 2 FU JUV (Ved huset "Havblik"/ ved iskanten/sivet : kl. 13.40 2 unge havørn på (fiske-) jagt- flere minutter- over vandet sammen med en folk måger. Set fra mit vinduet med færgen i baggrundet :-)). Bettina Gerti Groß
Gesinge: Sanglærke 2 R. Tom Willestofte
Helnæs (10:30-11:50): Grågæs ca. 400 FU (fordelt på 3 flokke), Knopsvane 7 FU. Leif Kristensen
Helnæs Made: Sangsvane 7 OF, Vibe 1 R, Allike 2 R FU, Gråkrage 8 FU, Hættemåge 28 R, Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Agernæs.v.Helnæs: Sangsvane 4 FU, Knopsvane 6 FU. Leif Kristensen
Agernæs Havn: Knopsvane 4 R, Stor Skallesluger 2 R, Bjergand 28 R, Troldand 8 R, Gråand 30 R (Hvoraf 1 and var hvid), Skarv 1 R, Rødben 1 FU, Rørspurv 1 R, Skærpiber 1 R. Leif Kristensen
Brobyværk - Odense Å (10:50-11:05): Vandstær 1 R. Gunnar Jørgensen
Bækskov, Marslev (16:05): Agerhøne 6 R. Ella Mikkelsen
Kertinge Nor (13:00-15:30): Canadagås 46 R, Rødben 28 R. Ella Mikkelsen
Åsum (12:45): Agerhøne 7 R. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Odense Å v/Brobyværk: Lille Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 1 OF, Gråand 16 R, Blishøne 12 , Hættemåge 2 OF, Ringdue 1 R, Vandstær 1 FU, Solsort 1 R. Gunnar Jørgensen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Skarv 2 R, Knopsvane 62 R, Sangsvane 8 R, Grågås 118 R, Canadagås 46 R, Gravand 22 R, Gråand 70 R, Taffeland 200 R, Troldand 110 R, Hvinand 26 R, Stor Skallesluger 17 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 870 R, Almindelig Ryle 40 R, Storspove 9 R, Rødben 28 R, Hættemåge 96 R, Sølvmåge 205 R, Svartbag 10 R, Ringdue 2 R, Sjagger 1 R, Musvit 1 R, Gråkrage 41 R, Bjergirisk 3 R. Ella Mikkelsen
Kerteminde Havn: Skarv 8 R, Toppet Skallesluger 1 R, Musvåge 1 OF, Hættemåge 8 R. Ella Mikkelsen
Lindved Å (Lindved til Åsum): Agerhøne 7 R. Ella Mikkelsen
Marslev: Agerhøne 6 R. Ella Mikkelsen
Bellinge: Rødhals 1 FU, Bogfinke 3 FU, Kvækerfinke 3 FU, Grønirisk 1 FU, Dompap 7 . Poul Vesterlund Pedersen
Bogense: Stavangerparken. Allike 300 OF. Jens Bækkelund
Jersore: Blisgås 4 FU, Grågås 380 FU, Canadagås 17 FU. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Blå Kærhøg 1 M OF. Jens Bækkelund


             Pibesvane i forrest . Sangsvaner baggerst 3 stk

Fredag den 19 februar 2010.  

Vornæs Skov: Grønspætte 1 KA. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Vornæs Skov (sejlr./ på isen) - Vornæs Pynt (der hvor blishønsene er )
: Havørn 1 AD R. Bettina Gerti Groß
Gesinge, Taasinge
: Pibesvane 1 AD R, Sangsvane 48 R, Agerhøne 7 R, Sanglærke 3 FU
Faaborg Fjord
(10:00-11:15): Lille Lappedykker 15 FU, Toppet Lappedykker 3 FU, Knopsvane 45 FU, Gråand 20 R, Taffeland 160 R, Bjergand 30 R, Troldand 2200 R, Hvinand 150 FU, Lille Skallesluger 14 FU, Stor Skallesluger 50 FU/R, Toppet Skallesluger 10 FU, Blishøne 200 FU, Sølvmåge 50 FU/R, Svartbag 5 FU, Sjagger 20 T, Kernebider 10 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Kertinge Nor (16:20): Taffeland 300 R, Havørn 1 FU AD (Fu på isen ud for Snekkeled). Ella Mikkelsen
Vestermaden (16:10): Blå Kærhøg 1 R (Brun), Agerhøne 3 R. Ella Mikkelsen
Gabet, Fynshoved (15:50): Blå Kærhøg 1 R han. Ella Mikkelsen
Dalby Bugt (15:20): Blå Kærhøg 1 R (Brun), Misteldrossel 1 R. Ella Mikkelsen
Horseklint, Fynshoved (12:00-13:40): Ederfugl 1400 R, Sortand 180 R, Sortgrå Ryle 5 R, Snespurv 7 R. Ella Mikkelsen
Dalby Bugten (11:30-13:00): Nordisk Lappedykker 2 R, Blå Kærhøg 1 R han. Vivian Neidel
Vågebakken, Fynshoved (11:10-11:20): Sangsvane 350 FU, Vindrossel 110 FU (Sammen med 22 sanglærker). Ella Mikkelsen
Bogø havekoloni (10:10): Skovhornugle 1 R. Ella Mikkelsen
Marker N for Allesøhallen (17:30): Agerhøne 6 R. Ole H. Scharff

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skårup Skovmølle: Fiskehejre 1 FU, Sangsvane 1 R, Krikand 3 R, Taffeland 2 R, Musvåge 1 R, Sumpmejse 1 FU, Spætmejse 3 FU, Grønirisk 2 R
. Anders Odd Wulff Nielsen

Odense NV: Fiskehejre 3, Gråand 60 FU, Stor Skallesluger 1 FU, Hættemåge 100 R, Stor Flagspætte 2 FU, Gulspurv 5 FU. Sofus Ryge Petersen
Dalby Bugt: Toppet Lappedykker 1 R, Nordisk Lappedykker 2 R, Knopsvane 50 R, Sangsvane 2 R, Gravand 4 R, Pibeand 10 R, Gråand 20 R, Ederfugl 50 R, Hvinand 30 R, Toppet Skallesluger 8 R, Stor Skallesluger 4 R, Blå Kærhøg 1 M FU, Strandskade 30 FU, Almindelig Ryle 50 FU, Storspove 40 FU, Rødben 4 FU, Engpiber 10 FU, Gærdesmutte 1 FU, Sjagger 2 FU. Vivian Neidel
Hersnap: Træløber 1 FU. Vivian Neidel
Bogensø: Knopsvane 2 R, Ederfugl 31 R, Sortand 48 R, Hvinand 5 R, Toppet Skallesluger 34 R, Stor Skallesluger 1 R, Fasan 1 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 4 R, Solsort 2 R, Gråkrage 18 R, Bogfinke 4 R. Ella Mikkelsen
Dalby Bugt: Knopsvane 42 R, Gråand 56 R, Hvinand 17 R, Stor Skallesluger 1 R, Blå Kærhøg 1 R, Strandskade 12 R, Misteldrossel 1 R. Ella Mikkelsen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Ringdue 4 R, Tyrkerdue 3 R, Solsort 1 R, Musvit 3 R, Gråkrage 2 R, Dompap 1 R. Ella Mikkelsen
Gabet (Odense Fjord): Ederfugl 120 R, Blå Kærhøg 1 M R, Blishøne 57 R, Rødben 1 R,Skærpiber 1 R, Sjagger 1 R. Ella Mikkelsen
Horseklint: Skarv 63 R, Knopsvane 2 R, Grågås 2 R, Gråand 25 R, Ederfugl 1400 R, Sortand 180 R, Fløjlsand 12 R, Hvinand 56 R, Toppet Skallesluger 12 R, Musvåge 1 R,Strandskade 16 R,Sortgrå Ryle 5 R, Almindelig Ryle 1 R, Rødben 1 R, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 12 R, Skærpiber 1 R, Snespurv 7 R. Ella Mikkelsen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Taffeland 300 R, fouragerede på isen ud for Snekkeled Havørn 1 AD FU, Blishøne 400 R, Svartbag 7 R. Ella Mikkelsen
Stige Ø: Skovhornugle 1 R, Halemejse 8 R. Ella Mikkelsen
Stige By: Gærdesmutte 2 FU, Blåmejse 7 FU, Kvækerfinke 4 FU, Grønirisk 8 FU, Grønsisken 5 FU. Gunhild Brink
Vestermade: brun Blå Kærhøg 1 R, Agerhøne 3 R, Sjagger 32 R. Ella Mikkelsen
Vågebakken (F.H.): Knopsvane 34 R, Sangsvane 350 R, Sanglærke 22 R, Vindrossel 110 R. Ella Mikkelsen
Bogense Havn: Lille Lappedykker 8 FU, Gråand 20 R, Stor Skallesluger 12 R, Blishøne 35 FU. Jens BækkelundDOFs aktuelle nyhedsbrev d. 18/2-2010:
           
  Tønder Kommune vil ikke overholde Naturbeskyttelsesloven
              EU nærmer sig retssag mod Danmark
              Til middag med kongeørnene i Vildmosen


               Vaskebjørn fra Kildevej, Grasten den 22. maj 2009. Foto: Andreas Munk Jensen


            Tafeland Holckenhavn Nor d. 16. februar 2010. Foto: Poul Brugs

Torsdag den 18. februar 2010.  

Gesinge: Agerhøne 7 R. Poul Rasmussen
Tryggelev
: Rørhøg 1 R (Må være en Blå kærhøg. Webmaster!). Arne Herløv Petersen [FugleoNatur]
Espe
: Råge 75, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Spætmejse 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Årslev (16:40): Agerhøne 11 FU. Lilly Sørensen
Fraugde Kærby syd (16:25): Agerhøne 9 FU. Lilly Sørensen
Over Holluf (12:00): Agerhøne 8 R. Anders Myrtue
Skaboeshuse
(09:30): Blå Kærhøg 2 FU han, Agerhøne 5 FU, Vindrossel 32 R, Misteldrossel 4 R, Ravn 3 FU. Kurt Hansen
Assistens Kirkegård , Odense (12:00): Kernebider 9 R. Dieter Maaszen
Hårslev, 1.5 km vest for: Agerhøne 22 R (2 flokke - igennem en måned). Vagn Holme Frederiksen
Broløkke, Kerteminde (17:00): Agerhøne 8 FU. Vivian Neidel
Mågeøerne: Vandrefalk 1 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skårup Skovmølle: Taffeland 2 R, Musvåge 1 R, Spætmejse 1 R
Skårupøre Sund: Sangsvane 34 R, Troldand 10 R, 3 M Hvinand 4 R, Blishøne 2, Svartbag 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Ravnebjerg, Blommenslyst: Musvåge 1 FU. Roberto Brunicardi
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 9 R. Dieter Maaszen
Højstrup: Stillits 12 FU. Dieter Maaszen
Bogense, Kræmmerkrog: Sangsvane 218 FU, Grågås 190 FU, Canadagås 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods: Sangsvane 85 FU, Grågås 650 FU. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Gravand 4 R, Gråand 110 R, Vandrefalk 1 R, Strandskade 36 R, Gråkrage 20 R. Jens Bækkelund


             Slørugle fra Egebjerggård fotograferet af Kim Villumsen

Onsdag den 17. februar 2010.  

Skårupøre Sund: Lille Lappedykker 1 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 26 R, Gråand 40 R, Hvinand 1 R, Stor Skallesluger 3 R, Strandskade 4 R, Rødben 1 R, Hættemåge 30 R, Sortkrage 4 R
Thurø By, Lærketræ ved præsteboligen
: Stillits 3 FU, Stor Gråsisken 4 FU
Lundeborg
: Silkehale 16 R. Poul Brugs
Knudshoved
: Sortgrå Ryle 6 R . Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Espe
: Stillits 1 SY. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Svanninge Bakker/Bjerge
(09:10-10:30): Musvåge 1 FU, Stor Flagspætte 3 SY, Halemejse 10 FU, Sortmejse 2 SY, Blåmejse 10 FU, Musvit 6 FU, Spætmejse 2 SY, Ravn 1 R, Bogfinke 10 FU, Grønsisken 80 FU, Lille Korsnæb 20 FU, Lille Korsnæb 2 YSA, Dompap 8. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Vigelsø (set fra Klintebjerg) (14:15): Havørn 1 R 2K. Ella Mikkelsen
Kildegårdsvej/Odense (21:00): Skovsneppe 1 FU (Holder til ovenpå kommunens fjernvarmerør, der åbenbart ikke er helt tætte, så der er frostfrit. I dagtimerne benytter stær, sjagger, solsort m.fl. sig af kommunens fine service her i den kolde tid.). Leif Knudsen
Stige Ø (14:16): Mosehornugle 2 FU AD han. Kai Hertzum Nissen
Stige Ø (11:30-14:00): Spidsand 58 FU, Havørn 1 R (Sad på isen). Søren L. Rasmussen
Klintebjerg (14:15): Grågås 560 R, Lille Skallesluger 8 R, Stor Skallesluger 52 R. Ella Mikkelsen
Fjordmarken (13:00): Gråand 344 R. Ella Mikkelsen
Kvindevadet, Otterup (11:45): Sangsvane 278 R (Heraf 15 2K). Ella Mikkelsen
Assistens Kirkegård, Odense (15:00): Kernebider 5 R. Dieter Maaszen
Hindsholm/Fynshovedvej (16:00): Agerhøne 3 FU. Leif Knudsen
Egebjerggaard Haveskoven (10:15): Lille Korsnæb 70 FU. Aksel Christensen
Nærå Strand (09:30): Grågås 1450 R, Spidsand 42 R. Aksel Christensen
Mågeøerne (12:30-13:00): Vandrefalk 1 R. Sten Pedersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg: Lille Lappedykker 3 R, Skarv 1 R, Med 1 Tamand Gråand 12 R, Troldand 11 R, Toppet Skallesluger 7 R, Blishøne 34 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 1 JUV R, Grønirisk 1 R SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Skanseodde/Vindeby Nor: Lille Lappedykker 5 R, Knopsvane 1 R, Gravand 3 R, Stor Skallesluger 11 R, Almindelig Ryle 1 FU, Rødben 1 FU, Svartbag 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Thurøsund/Pilekrogen: Lille Lappedykker 6 R, Til overnatn. på Kidholm Skarv 180 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 3 R, Grågås 164 R, Gravand 1 R, Krikand 1 R, Gråand 40 R, Ederfugl 9 R, Hvinand 102 R, Lille Skallesluger 1 R, Toppet Skallesluger 51 R, Stor Skallesluger 17 R, Musvåge 1 R, Blishøne 210 R, Strandskade 1 R. Arne Bruun
Årslev:  Silkehale 1 OF. Per Rasmussen
Firtalsstrand: Grågås 24 R, Gråkrage 32 R, Stær 4 R. Ella Mikkelsen
Fjordmarken: Sangsvane 1 2K R, Grågås 215 R, Gråand 344 R, Musvåge 2 FU, Blishøne 14 R, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 17 R, Ringdue 162 R, Solsort 5 R, Sjagger 2 R, Musvit 1 FU, Allike 82 FU, Gråspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Hessum: Knopsvane 13, Gravand 9 R, Tyrkerdue 3 FU. Ella Mikkelsen
Klintebjerg: Grågås 564 R, Hvinand 42 FU, Lille Skallesluger 8 FU, Stor Skallesluger 36 R, Blishøne 200 R, Storspove 2 R, Svartbag 9 R, Sortkrage 1 FU, Stær 34 R. Ella Mikkelsen
Otterup: Sangsvane 273, Tårnfalk 1 R, Råge 4 FU, Bogfinke 2 R. Ella Mikkelsen
Vigelsø: Havørn 1 2K R. Ella Mikkelsen
Næsby: Fjeldvåge 1 S. Martin Strømkjær
Næsbyhoved-Broby: Silkehale 22 FU. Martin Strømkjær
Damsbo Skove: Misteldrossel 2 R, Spætmejse 3 FU, Korttået Træløber 2 FU. Steen Flex
Hessum: Sangsvane 155 FU. Jens Bækkelund
Lunde v/Otterup: Sangsvane 45 FU. Jens Bækkelund
Otterup: Kvindevadet. Sangsvane 355 FU. Jens Bækkelund
Dalum: ved Motorvejen Solsort 1 FU, Skovskade 1 OF, Gråkrage 1 R. Leif Frederiksen
Ejby/Kindstrup Mose: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Solsort 1 R, Sjagger 1 OF. Leif Frederiksen
Næsby, ved foderbrættet Vindrossel 2 FU, Skovspurv 14 FU, Kvækerfinke 10 FU. Sofus Ryge Petersen
Odense: Skovskade 1 OF. Frank Desting
Middelfart: Ravn 1 OF. Anders Wiig Nielsen
Nr. Aaby: Ravn 1 OF. Anders Wiig Nielsen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 11/2-2010:
           
  Gigantmøller vil spolere et af Danmarks fredeligste naturområder
              Jyske hedehøge fanger græshopper i Vestafrika
              Massedødsfald blandt Danmarks slørugler
              Kulden presser Danmarks ørne ud til kysterne


               Lille Lappedykker Svendborgsund

Tirsdag den 16. februar 2010.  

Gesinge: Agerhøne 7, Pibeand 1 R. Tom Willestofte
Sibirien v Hundstrup
(17:20): Blå Kærhøg 1 OF. Niels Bomholt
Holckenhavn Nor
: Gråkrage 15, Taffeland 20, Stor Skallesluger 1, Toppet Lappedykker 1, Lille Lappedykker 15, Troldænder 24, Gråand 125, Rødben 1 (fouragerede sammen med og blandt Blishøns), Blishøne 200, Sølvmåger 20, Hættemåger 30, Grågås 140, (100 på isen bagerst i noret, 40 OF). Poul Brugs
Færgelejet v. DSB kursuscenter
: Skarv 250, Troldand 12,  Knopsvaner 4, Ederfugl 6, Toppet Lappedykker 1, Stor Skallesluger 1. Poul Brugs
Lillemøllen
: Vandstær 1 R, Bjergvipstjert 1 R. Poul Brugs
Espe
: Stor Flagspætte. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Bøjden Landevej
(10:35-10:45): Knopsvane 1 FU, Sangsvane 123 FU, Grågås 1 FU, Canadagås 1 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bøjden Nor + havet syd for
(09:30-10:20): Lille Lappedykker 5 FU, Skarv 5 R, Fiskehejre 1 FU, Gråand 5 R, Ederfugl 300 FU, Stor Skallesluger 8 R, Toppet Skallesluger 10 FU, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 V, Blishøne 50 FU, Strandskade 1 FU, Almindelig Ryle 10 FU, Rødben 3 FU, Skærpiber 2 FU . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Knudshoved Norstrand
(09:30-11:10): Sortstrubet Bynkefugl 1 FU. Ella Mikkelsen
Harritslev (16:00): Stor Tornskade 1 R. jens Bækkelund
Odense Inderfjord (13:40): Spidsand 25 R. Dieter Maaszen
Fyns Hovedvej v. Mesinge (13:00): Agerhøne 3 R. Lars Philip Nørtoft
Seden Strand (11:35): Knopsvane 850 R, Troldand 1100 R. Dieter Maaszen
Bågense Havekolonier (11:00): Skovhornugle 1 R. Dieter Maaszen
Fyns Hovedvej v. Taarup (07:45): Bomlærke 1 SY. Lars Philip Nørtoft
Stige Ø: Fjeldvåge 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Stige Ø (09:00-11:00): Havørn 1 R, Fjeldvåge 1 Ø, Mosehornugle 1 R. Sten Pedersen
Christianslundsvej 2, Tarup: Grønspætte 1 FU (Set på lokalieten mange gange i vinter). Holger Henriksen, Per Rasmussen
Egebjerggaard: Slørugle 2 R . Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg: Skarv 2 R, Med 1 Tamand Gråand 11 R, Taffeland 3 R, Troldand 29 R, Toppet Skallesluger 7 R, Blishøne 30 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 2 R, Tyrkerdue 1 R SY, Grønirisk 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Skanseodde/Vindeby Nor: Skarv 2 R, Knopsvane 4 R, Gravand 3 FU, Stor Skallesluger 5 R, Strandskade 1 FU, Rødben 1 FU, Svartbag 1 AD FU (Undrede mig hvorfor den blev mobbet af Stor Skallesluger og Skarver, indtil jeg fandt ud af at den havde slået en Lille Lappedykker, som den forsøgte at få op ad vandet. Det lykkedes den til sidst at flyve op på en bro, hvor den ruskede flere gange i den lille fugl indtil den var livløs. Slugte den derefter hel.). Anders Odd Wulff Nielsen
Svendborg, Svendborg Kirkegård: Mobbet af krager Musvåge 2 OF, Ringdue 14 R, Tyrkerdue 3 R HØ, Solsort 2 FU, Fuglekonge 2 FU, Halemejse 3 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Råge 2 OF, Gråkrage 1 R, Kernebider 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Hav øst for Thurø: Hvinand 25 R, Alle hunner/juv Lille Skallesluger 8 R, Stor Skallesluger 5 R, Blå Kærhøg 1 BR SV. Arne Bruun
Skårupøre Sund: Lille Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 103 R, Gravand 5 R, Gråand 120 R, Troldand 35 R, Hvinand 25 R, Stor Skallesluger 3 R, Blishøne 50 R, Strandskade 4 R, Storspove 1 R. Arne Bruun
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Gråand 6 R, Musvåge 2 OF, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Blishøne 2 R, Rødhals 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 FU, Solsort 2 FU, Gråkrage 2 R, Bogfinke 2 R. Ella Mikkelsen
Arreskov Sø: Grågås 1 R, Tårnfalk 1 R, Agerhøne 10 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Havørn 1 AD R. Erik Ehmsen
Tarup (Årslev): På adressen Christianslundsvej 2. Set mange gange i løbet af
vinteren. Grønspætte 1 FU. Holger Henriksen, Per Rasmussen
Fynsværket + gl. kanal: Lille Lappedykker 7 R, Skarv 9 R, Fiskehejre 1 R, Troldand 3 R, 10 M, 3 F Stor Skallesluger 13 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 22 R. Per Damsgaard-Sørensen
Fynsværket + gl. kanal: Skovhornugle 1 R. Dieter Maaszen
Odense Inderfjord: Lille Lappedykker 8 FU, Spidsand 25 R, Stor Skallesluger 10 FU. Dieter Maaszen
Seden Strand: Knopsvane 850 R, Grågås 350 R, Troldand 1100 R. Dieter Maaszen
Sibirien: Blå Kærhøg 1 F OF. Niels Bomholt
Stige Ø: Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Sumpmejse 2 R. Per Damsgaard-Sørensen


                Kvækerfinke ved foderbrættet på matriklen           

Mandag den 15. februar 2010.

Svendborg, matriklen: Ringdue 6 R, Rødhals 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 4 R, Skovspurv 4 R, Kvækerfinke 8 R, Grønirisk 96 R NAT (i vores bambus - går til ro ved 17:15-tiden!)
Lundeborg
(10:00): Solsort 20 R, Skovspurv 25 R, Gråspurv 15 R, Blåmejse 2 R, Gulspurv 2 R, Bogfinke 6 R, Rødhals 1 R, Gærdesmutte 1 R, Grågås 100 NØ (to flokke 40 + 60). Poul Brugs
Fredskov (Præsteskov)
(13:25-13:55): Canadagås 27 R. Børge L Rasmussen
Tiselholt
(12:45-12:55): Agerhøne 2 FU. Børge L Rasmussen
Helnæs
(10:00-11:15): Sangsvane 48 FU/R, Grågæs ca. 350 FU, Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Assensvej ved Boltinge
(7:20): Havørn 1 (sad inde på marken og fouragerede på et gammelt ådsel. Ved siden af sad der 2 musvåger .) Jakob Kristensen [MidtfynsNatur]
Espe
: Husskade 1, Musvåge 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Stige Ø (16:15-16:30): Havørn 1 OF AD. Niels Peter Utzon
Lillebælt, ved den gamle Lillebæltsbro (10:00-13:20): Lomvie 2 R, Alk 78 R. Ella Mikkelsen
Batteriskoven, Middelfart (10:00-13:20): Grønspætte 1 HØ. Ella Mikkelsen
Husby (14:45): Misteldrossel 2 R. Ella Mikkelsen
Gamborg fjord (14:10): Gråand 300 R. Ella Mikkelsen
Ronæs (14:00): Sangsvane 119 R (109 ad og 10 2k). Ella Mikkelsen
Mesinge på mark (08:00): Agerhøne 9 R. Michael Glentedal
Måle Strand (16:00): Ederfugl 2600 R, Sortand 4100 R, Hvinand 100 R, Blå Kærhøg 1 R. Mogens Ribo Petersen
Skaboeshuse (15:00): Blå Kærhøg 1 R han, Huldue 1 R. Kurt Hansen
Egebjerggaard (13:30): Slørugle 1 R (I kornmagasinet). K.Villumsen, Aksel Christensen
Mågeøerne (10:15-11:15): Stenvender 1 FU, Snespurv 4 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund, ud for Tankefuldskov: Knopsvane 9 R, Sangsvane 21, Gråand 75 R, Taffeland 24 R, Troldand 1 R, Blishøne 90 R, Rødben, Islandsk (robusta) 1 FU. Peder Rasmussen
Tankefuld skov: Musvåge 1 R, Ringdue 12 R, Jernspurv 1 R, Halemejse 2 FU, Spætmejse 2 FU, Korttået Træløber 1 FU, Råge 125 R. Peder Rasmussen
Hav øst for Thurø:Toppet Lappedykker 4 FU, Skarv 16 , Sangsvane 4 , Ederfugl 36 R, Toppet Skallesluger 2 , Stor Skallesluger 22 FU, Blishøne 32 FU, Sølvmåge 36 FU, Svartbag 2 R, Ringdue 4 NØ, Råge 5 R, Gråkrage 1 R. Børge L Rasmussen
Tiselholt: Sangsvane 85, Grågås 31 R, Canadagås 24 R, Agerhøne 2 FU. Børge L Rasmussen
Fredskov (Præsteskov): Skarv 2 R, Sangsvane 24, Grågås 2 R, Canadagås 27 FU, Sanglærke 6 FU, Solsort 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 FU, Spætmejse 2 KA, Råge 4 FU, Gråkrage 3 R. Børge L Rasmussen
Langelandssund u.f. Elsehoved-Vængemose: Knopsvane 8 R, Sangsvane 8 R, Gråand 250 R, Ederfugl 180 R, Toppet Skallesluger 6 FU, Blishøne 50 FU, Stormmåge 250 R, Sølvmåge 20 R, Gærdesmutte 2 KA, Blåmejse 1 FU, Musvit 4 FU, Råge 76 FU, Gråkrage 35 FU. Børge L Rasmussen
Langelandssund u.f. Lundeborg-Elsehoved: Skarv 3 FU, Gråand 26 R, Ederfugl 120 FU, Hvinand 22 FU, Blishøne 3 FU, Sølvmåge 8 R, Svartbag 1 FU, Gråkrage 6 FU. Børge L Rasmussen
Lundeborg, obs på og ved havnen.: Skarv 2 R, Knopsvane 21 FU, Ederfugl 95 FU, Hvinand 34 FU, Toppet Skallesluger 9, Stor Skallesluger 8, Blishøne 3 FU, Hættemåge 14 R, Sølvmåge 24 R, Solsort 3 FU, Musvit 2 FU, Allike 4 , Gråkrage 27 , Gulspurv 2 R. Børge L Rasmussen
Næsby: Bjergirisk 35 FU, Korttået Træløber 1 KA. Sofus Ryge Petersen
Brænde Å (Br. Mølle-Sdr. Åby): Gråand 2 R, Ringdue 5 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 2 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 4 R, Dompap 1 R. Ella Mikkelsen
Gamborg Inderfjord: Gråand 300 R, Blishøne 120 R, Hættemåge 60 R, Skovspurv 6 R. Ella Mikkelsen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Musvåge 1 R, Ringdue 2 R, Grønspætte 1 KA, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 3 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Spætmejse 3 R, Gråkrage 2 R, Grønsisken 20 R, Lille Korsnæb 5 R. Ella Mikkelsen
Husby Strand, Wedellsborg: Sangsvane 7, Grågås 126 R, Musvåge 1 R, Sjagger 12 R, Misteldrossel 2 R. Ella Mikkelsen
Lillebælt (Snævringen): Lille Lappedykker 8 R, Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 6 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 41 R, Sangsvane 8 R, Gråand 9 R, Troldand 29 R, Stor Skallesluger 15 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 40 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 3 R, Lomvie 2 R, Alk 78 R. Ella Mikkelsen
Ronæs: Sangsvane 119, Stor Flagspætte 1 R, Blåmejse 1 R. Ella Mikkelsen
Svinø v/Gamborg: Sangsvane 5 R, Musvåge 1 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 15 R, Solsort 3 R, Blåmejse 1 R, Musvit 4 R, Gulspurv 3 R. Ella Mikkelsen
Mågeøerne: Gravand 3 R, Gråand 170 R, Strandskade 30 R, Storspove 17 R, Rødben 4 R, Stenvender 1 FU, Snespurv 4 R. Jens Bækkelund


              Endelig lykkedes det. Jeg har altid undret mig over, at jeg ikke har set eller hørt Rørdrum ved Vejlen. Alle jeg har talt med har ligeledes undret sig for det er jo et naturligt sted for en sådan.I dag kl. 13:06 kom den flyvende, da jeg holdt på diget ved havnen. Det er ikke noget mesterfoto; men den er der. Tekst og foto: Tom Willestofte

Søndag den 14. februar 2010.

Svendborgsund ved Iholm (09:00 - ): Lille Lappedykker 12 R, Skarv 22 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 40 R, Sangsvane 120 R, Gråand 30 R, Hvinand 16 R, Toppet Skallesluger 18 R, Stor Skallesluger 26 R, Musvåge 1 R, Blishøne 500 R, Svartbag 4 R, Gråkrage 8 R
Vejlen, Taasinge (13:06): Rørdrum 1 OF (Fløj fra Vejlen mod vest - landede, men fløj derefter over marken mod Vejlegården). Tom Willestofte
Gesinge: Agerhøne 7 R. Poul Rasmussen
Spodsbjerg Havn (12:00 - ?): Sortgrå ryle 1 R, Skærpiber 3 R. Henrik Knudsen
Bøjden Nor (09:00-09:45): Sortgrå Ryle 1 R, Misteldrossel 1 R. Gunnar Jørgensen
Faaborg (10:00-11:00): Silkehale 1 R, Stillits 20 FU, Kernebider 6 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Espe: Dompap 1 han, Rødhals 1, Stor Flagspætte 1, Spærmejse 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Krarup Nordegn: Musvåge 5 (i samme træ). Erik Pedersen. [MidtfynsNatur]
Assensvej vest for Ringe: Musvåge 3 FU på hare. Erik Pedersen. [MidtfynsNatur]
Nr. Broby (09:30): Rød Glente 1 OF. Erik Madsen, Henrik Kalckar Hansen
Vigø (11:30-12:00): Fjeldvåge 1 FU hun. Erik Madsen, Henrik Kalckar Hansen
Knudshoved Færgehavn, Sydmolen (14:00-15:00): Sortgrå Ryle 3 R (+). Erik Danielsen, Bodil og Hans Rytter
Knudshoved Færgehavn, Nyborg (14:30): Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Sortgrå Ryle 4 FU. Dieter Maaszen
Skovparken. Nyborg (08:22): Lille Korsnæb 21 Ø. Eske Frank Morthensen
Knudshoved, nord (11:00): Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Nyborg Nordstrand (13:30): Sortstrubet Bynkefugl 1 FU. Hans Ole Mathissen, Dieter Maaszen
Vesterskov/Kerteminde: Husskade 20 R (Overnatningsplads). Bo K. Stephensen
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Grønspætte 1 R. Bo K. Stephensen
Marslev (16:20): Agerhøne 9 R. Dieter Maaszen
Assistens Kirkegård, Odense (10:00): Kernebider 24 R. Dieter Maaszen
Odense Fjord: Mosehornugle 4 AD FU . Kai Nissen
Stige Ø, Gl. Losseplads (11:00-12:40): Havørn 2 R (En yngre fugl på isen NØ f Vigelsø. Sås senere i luften med gammel fugl. Forsvandt nordpå.), Mosehornugle 3 R . Martin Thomsen, Tim Hesselballe
Stige Ø (10:30-12:30): Mosehornugle 4 FU. Søren Louis Rasmussen
Stige Ø (12:25): Skovhornugle 2 R, Mosehornugle 2 R. Ella Mikkelsen
Assistenskirkegård, Odense (11:00-12:00): Kernebider 13 R. Ella Mikkelsen
Vesterby (17:00): Canadagås 84 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:Næsby:
Thurø By m.m.: Natugle 1 SY (Så er der da liv endnu). Arne Bruun
Bøjden Nor: Skarv 1 R, Knopsvane 2 OF, Sangsvane 3 T HØ, Gråand 13 R, Troldand 1 R, Blishøne 8 R, Sortgrå Ryle 1 R, Hættemåge 10 , Stormmåge 30 R, Sølvmåge 11 , Svartbag 1 OF, Skærpiber 1 FU, Vindrossel 1 R HØ, Misteldrossel 1 R, Gråkrage 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Stige Ø: Spidsand 14 R, Mosehornugle 4 FU. Søren Louis Rasmussen
Assistens Kirkegård, Odense: Tårnfalk 1 R, Ringdue 13 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Blåmejse 7 R, Musvit 4 R, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 1 R, Husskade 1 R, Råge 5 OF, Gråkrage 6 R, Grønirisk 4 R, Kernebider 13 R. Ella Mikkelsen
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 24 R. Dieter Maaszen
Knudshoved Færgehavn: Blå Kærhøg 1 BR FU, Sortgrå Ryle 4 FU. Dieter Maaszen
Marslev: Agerhøne 9 R. Dieter Maaszen
Nyborg Strand: Sortstrubet Bynkefugl 1 FU. Dieter Maaszen
Stige Ø: Tårnfalk 1 R, Skovhornugle 2 R, Mosehornugle 2 R,Gulspurv 4 R. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 F R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Sortgrå Ryle 1 FU, Rødben 3 FU, Sortstrubet Bynkefugl 1 FU ( Ved de kunstige søer ), Sjagger 19 R, Dompap 2 R ( F+M ), Rørspurv 1 M AD FU (Ved de kunstige søer ). Anders Odd Wulff Nielsen
Nyborg Fjord: Troldand 5 R, Bjergand 200 R, Stor Skallesluger 1 R, Musvåge 2 OF, Almindelig Ryle 1 FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Nyborg Havn: Skarv 4 R, Taffeland 3 R, Troldand 3 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Svartbag 4 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Nyborg Strand: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 7 R, Hvinand 2 M R. Anders Odd Wulff Nielsen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 3 R (Uden ringe ), Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Erik Danielsen, Bodil og Hans Rytter
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 4 FU. Dieter Maaszen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Lille Lappedykker 2 FU, Skarv 1 FU, Gråand 2, Troldand 250, Ederfugl 4, Hvinand 14, Stor Skallesluger 14, Blishøne 10 FU, Hættemåge 4, Sølvmåge 2, Ringdue 1, Solsort 3, Vindrossel 2, Blåmejse 3 FU, Musvit 1 FU, Allike 2, Skovspurv 3 FU, Bogfinke 1 M. Kristian Angelo-Nielsen 
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov syd for Kerteminde: Grønspætte 1, Stor Flagspætte 3, Topmejse 1, Lille Korsnæb 5 FU, Kernebider 1 . Bo K. Stephensen
Morud: Musvåge 1. Simon Rosenkrantz Hansen
Mågeøerne: Sangsvane 33 R, Gravand 3 R, Gråand 125 R, Strandskade 85 R, Storspove 28 R. Jens Bækkelund

             Sortstrubet bynkefugl HUN opholder sig trofast i Havtornebuskene ved P-pladsen på Knudshoved nord. Billedet er taget af Anders O W Nielsen


             Spætmejse ved foderbrættet Sætting Strandvej

Lørdag den 13. februar 2010.

Svendborg, matriklen: Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 4 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 FU, Bogfinke 6 FU, Grønirisk 24 R
Vejlen - Tåsinge: Sangsvane 2 R, Gråand 38 OF, Musvåge 2 R, Ringdue 30 R, Rørspurv 2 R
Vornæs Skov: Ravn 2 KA
Lydinge: Rød Glente 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Bogø havekoloni
(13:10): Skovhornugle 1 R. Ella Mikkelsen
Stige Ø (12:20): Mosehornugle 1 R. Ella Mikkelsen
Stige Ø (11:40-13:15): Blå Kærhøg 1 OF AD han (11:40), Mosehornugle 1 OF (13:15). Dieter Maaszen
Odense Inderfjord (09:50): Spidsand 35 R. Dieter Maaszen
Odense Inderfjord (09:40-12:00): Spidsand 34 R, Havørn 1 R (Stod på isen til kl. 10 og fløj så væk). Ella Mikkelsen
Seden Strand (09:20): Havørn 1 R (9:20). Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Monnet - Tåsinge: Knopsvane 6, Grågås 2 OF, Sjagger 6 R, Gråkrage 3 R, Ræv 1 R ( På isen, meget langt ude. Trods den var langt ude fik den hurtigt øje på mig og løb i retning mod Langeland. Stoppede et par gange indtil den ikke virkede skræmt af min tilstedeværelse længere ), Hare 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Lohals: Tårnfalk 1 F FU. Lars Kirk
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Musvåge 1 R, Ringdue 800 R, Solsort 3 R. Niels Bomholt
Strandeng NV f/Fjellebroen: Sangsvane 115 R. Niels Bomholt
Strandeng Øst for Nabbe: Agerhøne 5 FU. Niels Bomholt
Ulbølle: Silkehale 6 FU, Solsort 25 FU, Sjagger 40 FU, Vindrossel 1 FU, Blåmejse 1 R. Niels Bomholt
Bjørnø: Skarv 1 R, Troldand 7 OF, Solsort 3 R, Musvit 2 R, Gråspurv 30 FU, Skovspurv 3 FU, Bogfinke 2 FU. Niels Bomholt
Bispeenge: Blåmejse 7 FU, Kvækerfinke 4 FU, Dompap 5 FU. Gunhild Brink
Kildegårdsvej/Odense (18:30): Skovsneppe 1 R. Leif Knudsen
Enge v/Odense Ås udløb: Musvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Fynsværket + gl. kanal: Lille Lappedykker 14 R, Skarv 2 R, Gråand 6 R, Stor Skallesluger 23 R, Hættemåge 20 R, Svartbag 2 R. Ella Mikkelsen
Odense Inderfjord: Lille Skallesluger 5, Stor Skallesluger 7, Mosehornugle 2. Simon Rosenkrantz Hansen
Odense Inderfjord: Gravand 2 R, Gråand 40 R, Spidsand 34 R, Troldand 600 R, Hvinand 12 R, stod på isen til kl. 10 og fløj så sin vej Havørn 1 R, Blishøne 50 R, Stormmåge 14 R. Ella Mikkelsen
Odense Inderfjord: Spidsand 35 R. Dieter Maaszen
Stige Ø: Skovhornugle 1 R, Mosehornugle 1 R, Solsort 10 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Bogfinke 5 R. Ella Mikkelsen
Stige Ø: 11:40 Blå Kærhøg 1 M OF, 13:15 Mosehornugle 1 OF. Dieter Maaszen
Seden Strand: 9:20 Havørn 1 R. Dieter Maaszen
Bogense Havn: Lille Lappedykker 2 R, Gråand 25 R, Stor Skallesluger 11 R, Blishøne 60 R, Almindelig Ryle 2 R. Jens Bækkelund
Jersore: Blisgås 2 R. Martin Strømkjær
Vester Egense: Gulspurv 42 FU (Den største flok gulvspurve jeg endnu har oplevet). Martin Strømkjær


            Skarv i yngledragt fotograferet i Fåborg havn d. 11. februar 2010.    Foto: Leif Kristensen

Fredag den 12. februar 2010.

Svendborg, matriklen: Grønirisk 46 R (til overnatning)
Vornæs Skov
: Blå Kærhøg 1 FU
Ulbølle
(08:15): Sangdrossel 1 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Egeskov
: Agerhøne 7. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Espe
: Stor Flagspætte 1, Spætmejse 1, Rødhals 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Ryslinge
: Huldue 4 (på foderpladsen). Karl Top. [MidtfynsNatur]
Brobyværk ved kroen
(16:15): Vandstær 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 2 FU, Gråand 4 FU. Leif Kristensen
Faaborg
(11:20-11:25): Kernebider 6 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Faaborg Fjord
(11:25-11:45): Taffeland 100 R, Hvinand 200 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Almindelig Ryle 2 FU, Skærpiber 1 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bogø Kolonihaver (15:15): Skovhornugle 2 R. Leif Kristensen
Bogø Havekoloni (13:20-13:25): Skovhornugle 2 R. Jens Kristian Holm, Børge L Rasmussen
Baagø Kolonihaver (09:30-09:45): Skovhornugle 2 R. Sofus Ryge Petersen
Munke Mose: Grønbenet Rørhøne 18 FU. Dieter Maaszen
Assistens Kirkegård, Odense (10:00): Kernebider 22 OF. Dieter Maaszen
Stige Ø (09:30-11:40): Blå Kærhøg 1 R, Mosehornugle 2 R. Sofus Ryge Petersen
Odense Å, udløbet (13:30-13:45): Spidsand 42 R. Jens Kristian Holm, Børge L Rasmussen
Gyldensteen enge (15:10): Grågås 600 FU. Ella Mikkelsen
Jersore (14:30): Blisgås 10 R, Canadagås 39 R. Ella Mikkelsen
Nørreby mark (14:10): Sædgås 5 R (Tajga). Ella Mikkelsen
Nærå strand (12:00-13:30): Stor Regnspove 500 R. Ella Mikkelsen
Kvindevadgyden, Otterup (11:00): Sangsvane 194 R (30 2k og 164 ad). Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skårup Skovmølle: Fiskehejre 1 R, Grågås 7 OF, Musvåge 3 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Sjagger 1 R, Sangdrossel 1 R, Sumpmejse 1 FU, Sortmejse 1 FU, Spætmejse 2 FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Hundstrup: Også i åen Skarv 1 R, Spurvehøg 1 N, Dobbeltbekkasin 1 R, Ved åen ca. 1 km. vest for Hundstrup Vandstær 1 R. Arne Bruun
Langelandssund u.f. Lundeborg-Elsehoved: Knopsvane 4 R, Ederfugl 85 FU, Sortand 5 FU, Hvinand 9, Toppet Skallesluger 11, Stor Skallesluger 7, Hættemåge 50 FU. Børge L Rasmussen
Fynsværket + gl. kanal: Skovhornugle 2 R. Sofus Ryge Petersen
Odense Havn: Musvåge 1 R (På isen ud for sejlklubben). Sofus Ryge Petersen
Stige Ø: Sangsvane 7 R, Troldand 200 FU, Stor Skallesluger 25 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU, Mosehornugle 2 FU. Sofus Ryge Petersen
Munke Mose: Grønbenet Rørhøne 18 FU. Dieter Maaszen
Bellinge: Dompap 5. Poul Vesterlund Pedersen
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 22 OF. Dieter Maaszen
Fogense Enge (Lillestrand): Råge 110 FU. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods: Grågås 520 FU, Musvåge 2 R. Jens Bækkelund
Vester Egense: Ravn 1 OF. Jens Bækkelund
Egebjerggård Storskov: Fasan 3 R. Ella Mikkelsen
Flyvesandet: Skærpiber 1 R, Gærdesmutte 1 R, Gråkrage 10 R. Ella Mikkelsen
Fogense Pynt/Fogense Ø: Gravand 6 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 12 R, Gråkrage 3 R. Ella Mikkelsen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 600 FU. Ella Mikkelsen
Hav N & V for Flyvesandet: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3 R, Gråand 1 R, Ederfugl 300 R, Sortand 48 R, Hvinand 28 R, Toppet Skallesluger 4 R, Almindelig Ryle 1 R, Sølvmåge 160 R, Svartbag 2 R, Skærpiber 1 R. Ella Mikkelsen
Jersore: Blisgås 10 R, Grågås 130 R, Canadagås 39 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 R. Ella Mikkelsen
Lindø + vade v/Jersore: Stor Skallesluger 1 R, Sølvmåge 5 R. Ella Mikkelsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knopsvane 8 R, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 5 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Gravand 9 R, Musvåge 1 R, Almindelig Ryle 20 R, Storspove 500 R, Svartbag 5 R. Ella Mikkelsen
Otterup: Knopsvane 14 R, Sangsvane 194. Ella Mikkelsen
Roerslev: Sangsvane 86 FU, Grågås 1 R. Ella Mikkelsen


                             Sjagger på foderbrættet hos Anders Odd Wulff Nielsen. Foto: Anders Odd Wulff Nielsen

Torsdag den 11. februar 2010.

Vornæs skov (09:00-12:00): Havørn 1 OF AD (Se to gange i løbet af dagen). Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Fredskoven, mark syd for
: Sanglærke 6 R, Canadagås 6 R, Sangsvane 12 R. Poul Brugs
Plantage v. Elsehoved
: Bogfinke 6 R, Sumpmejse 2 R,  Solsort 25 R, Sjagger 12 R, Ringdue 15 R. Poul Brugs
Mark v. Tiselholt
: Canadagås 5 R, Skovsædgås 8 R, Grågås 15 R, Sangsvane 30 R. Poul Brugs
Vejstrup åens udløb
: Grågås 15 OF, Hættemåge 75 FU, Gråand 100 FU, Stormmåge 50 FU, Sølvmåge 20 FU, Musvåge 1 OF. Poul Brugs
Campingpladsen v/Skårupøre
: Sangsvane 3 R, Blishøne 3 R, Knopsvane 50 R. Poul Brugs
Espe
: Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 20 . Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Fåborg Havn
(14:15-14:45): Stor Skallesluger 4 FU, Lille Lappedykker 7 FU, Troldand 5 FU, Skarv 3 FU/R. Leif Kristensen
Horne Land
(15:00): Sangsvane 182 FU/R, Canadagæs 44 FU/R, Grågæs 68 FU/R (Alle på samme mark). Leif Kristensen
Bøjden Færgehavn
(16:00): Strandskade 2 FU, Gråand 36 R, Ederfugl 2 R, Troldand 15 FU/R, Blishøne 38 FU/R, Lille Lappedykker 8 FU, Skarv 1 R. Leif Kristensen
Faaborg Fjord
(10:40-11:00): Taffeland 160 R, Lille Skallesluger 30 FU, Stor Skallesluger 20 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Skaboeshuse (14:30): Tejst 4 N, Vindrossel 50 R, Ravn 2 FU. Kurt Hansen
Røjlevej, Røjle (13:00): Agerhøne 12 R. Michael Mosebo Jensen
Røjle Klint
(14:00-15:00): Hvinand 100 R (Nok flere). Poul-Asger Olesen
Gabet (14:00): Stenvender 2 R, Misteldrossel 1 R. Søren Gjaldbæk
Fyns Hoved (11:10-12:30): Blå Kærhøg 2 R (1 AD han, 1 AD hun), Strandskade 86 R, Stor Regnspove 189 R, Tejst 2 R, Misteldrossel 1 R. Søren Gjaldbæk
Horseklint (09:10-10:45): Sortand 360 R, Fløjlsand 30 R, Alk 2 R, Lomvie/Alk 3 R, Lille Korsnæb 23 NV. Søren Gjaldbæk
Mesinge (08:45): Agerhøne 3 R. Søren Gjaldbæk
Seden Strand (15:30): Knopsvane 880 R, Troldand 1200 R. Dieter Maaszen
Egebjerggaard Storskov: Grønirisk 125 R (17.00), Lille Korsnæb 60 OF (Kl.11.30). Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, Svendborg Kirkegård: Hættemåge 1 OF, Sølvmåge 2 OF, Ringdue 11 R, Tyrkerdue 3 R HØ, Gærdesmutte 2 R, Solsort 4 R, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 6 R, Musvit 6 R, Bogfinke 6 R, Grønirisk 5 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Lystbådehavnen, Svendborg: Lille Lappedykker 4 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 1 R, 4 JUV Knopsvane 36 R, Gråand 42 R, Taffeland 3 R, Troldand 5 R, Toppet Skallesluger 9 R, Stor Skallesluger 13 R, Blishøne 155 R, Rødben 2 , Hættemåge 101 R, Sølvmåge 21 R, Svartbag 1 R, Tyrkerdue 2 OF, Solsort 3 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Allike 11 OF, Gråkrage 1 OF, Grønirisk 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Skanseodde/Vindeby Nor: Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Gravand 4 FU, Taffeland 3 FU, Hvinand 1 M FU, Toppet Skallesluger 5 R, Stor Skallesluger 7 R, Svartbag 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Vornæs Skov: Havørn 1 AD R (set to gange i løbet af dagen). Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Fredskov (Præsteskov): Sangsvane 23, Canadagås 6 R, Solsort 4 FU, Halemejse 30 FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 2 FU, Træløber 2 FU, Allike 17 R, Råge 6 OF, Gråkrage 2 FU, Bogfinke 2 FU. Børge L Rasmussen
Langelandssund u.f. Lundeborg-Elsehoved: Knopsvane 7, Gråand 8 R, Ederfugl 103 FU, Hvinand 7 FU, Toppet Skallesluger 8 FU, Blishøne 4 FU, Sølvmåge 16 FU, Råge 23 TI R. Børge L Rasmussen
Knudshoved Færgehavn: Lille Lappedykker 3 FU, Skarv 75 R, Taffeland 17 R, Skærpiber 1 FU. . Dieter Maaszen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Spurvehøg 1 FU, Tyrkerdue 1 R, Gråspurv 10 R, Kvækerfinke 1 R. Dieter Maaszen
Lindholm, Nyborg: Gråand 40 R, Troldand 20 FU, Sortand 20 OF, Svartbag 1 R. Dieter Maaszen
Nyborg Fjord: Islandsk Ryle 3 FU, Bjergirisk 14 FU. Dieter Maaszen
Nyborg Strand: Lille Lappedykker 1 FU, Hættemåge 1 FU, Sølvmåge 1 OF, Gråkrage 1 R. Dieter Maaszen
Seden Strand: Knopsvane 880 R, Grågås 465 R, Troldand 1200 R, Blishøne 700 R. Dieter Maaszen
Skaboeshuse: Solsort 3 R. Dieter Maaszen
Søndersø: Agerhøne 11 FU. Martin Strømkjær
Ejlby: Agerhøne 8 FU. Jens Bækkelund


           Grønirisk på foderautomat

Onsdag den 10. februar 2010.

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 7 Ø, Gravand 2 R, Rødben 1 R
Lundeborg
: Vindrossel 5 FU (på Kristtjørn). Poul Brugs
Espe
: Dompap 4 hanner, Stor Flagspætte 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Kværndrup
(13:10): Agerhøne 12 R. Lilly Sørensen
Faaborg Fjord
(09:45-10:00): Taffeland 160 R, Troldand 15 R, Hvinand 250 FU, Lille Skallesluger 24 FU, Stor Skallesluger 10 FU, Blishøne 40 FU, Hættemåge 15 FU, Stormmåge 10 FU, Svartbag 4 FU, Kernebider 6 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Juelsbjergvej Rejstrup (11:15): Agerhøne 11 R. Kurt Hansen
Skaboeshuse (11:00): Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Ravn 2 FU. Kurt Hansen

Odense Inderfjord (14:00-15:15): Knopsvane 800 R, Troldand 1000 R, Havørn 2 FU (Stod på isen). Ella Mikkelsen
Bogø havekoloni (13:10): Skovhornugle 1 R. Ella Mikkelsen
Odense Å's udløb (13:00-14:00): Spidsand 26 R, Stor Skallesluger 57 R. Ella Mikkelsen
Stige Ø (14:15-15:00): Havørn 1 FU (Fouragerede på isen SØ for Vigelsø på døde blishøns, som den fiskede op af vandet. Gik efterfølgende til angreb på forkommen knopsvane, som dog var for frisk - endnu.). Leif Knudsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 3 R, Gråand 14 R, Toppet Skallesluger 2 F R, Blishøne 11 R, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 4 R, Vindrossel 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Svendborg, Svendborg Kirkegård: Hættemåge 3 OF, Sølvmåge 5 OF, Ringdue 8 R, Solsort 2 R, Blåmejse 4 R, Musvit 5 R, Gråkrage 1 R, Grønirisk 4 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Bellinge: Ringdue 2 FU, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Husskade 2, Skovspurv 4 FU, Bogfinke 3 FU, Kvækerfinke 3 FU, Grønirisk 1 FU, Grønsisken 5 FU. Poul Vesterlund Pedersen
Fynsværket + gl. kanal: Lille Lappedykker 30 R, Skarv 28 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Gråand 12 R, Spidsand 26 R, Stor Skallesluger 57 R, Blishøne 42 R, Hættemåge 24 R, Sølvmåge 80 R, Svartbag 8 R, Solsort 12 R. Ella Mikkelsen
Næsbyhoved Skov: Musvåge 1 R, Ringdue 3 R. Ella Mikkelsen
Odense Inderfjord: Knopsvane 800 R, Troldand 1000 R, Hvinand 4 R, Havørn 2 FU, Blishøne 600 R. Ella Mikkelsen
Stige Ø: Musvåge 2 R, Ringdue 64 R, Skovhornugle 1 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Sjagger 1 R, Musvit 1 R, Allike 62 R, Råge 200 R, Gråkrage 70 R. Ella Mikkelsen
Næsbyhoved Skov: Musvåge 1 R, Ringdue 3 R. Ella Mikkelsen
Langtved (11:25): Agerhøne 4 FU. Anne Veber Døsing
Strib: Mosehornugle 1 NØ (kom ret højt over Rudbæksbanke). Sten Nielsen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 5/2-2010:
           
  Danmark svigter naturen i marsken
              Vinterstære på spil
              International kampagne for fuglene i Vadehavet
              Drosler til træf ved danskernes foderbræt


            En af Danmarks smukkeste ænder, - Spidsand - her en flok på 13 fugle i Odense Fjord + Lille lappedykker, - en meget sky fugl Foto: Erik Thomsen

Tirsdag den 9. februar 2010.

Svendborg Naturskole: Krikand 7 R. Erik Ehmsen
Svendborgsund ved Iholm: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 60 R, Sangsvane 80 R, Canadagås 9 R, Gravand 7 R, Toppet Skallesluger 12 R, Stor Skallesluger 40 R, Storspove 1 R
Kirkeby
: Agerhøne 13 R. Erik Ehmsen
Tange å
(14:00): sølvmåge 40 R, Gråand 40 R, Hættemåge 60 R, Stormmåge 30 R, Gråkrage 8 R, Sortkrage 4 R, Knopsvane 10 R, Blishøne 5 R, Rørpurv 5 R, Stor flagspætte 1 HØ, Bogfinke 6 R, Stillits 4 R, Gærdesmutte 1 R, Tårnfalk 1 R, Stor skallesluger 4 R, Toppet skallesluger 4 R. Poul Brugs
Lundeborg, matriklen
: Grå/skovspurv 60, Solsort 25 R, Bogfinke 6 R, Rødhals 1 R, Gærdesmutte 1 R, Blåmejse 2 R, Gulspurv 2 R, Musvåge 1 FU (uden Held). Poul Brugs
Espe
: Musvåge 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Egeskov
: Agerhøne 8. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg
(12:25): Blå Kærhøg 1 OF (Brun). Lars Bonne Rasmussen
Faaborg (Dyreborgvej) (16:15): Agerhøne 4 FU. Niels Bomholt
Knold Dyreborg (14:45-16:00): Lille Skallesluger 6 R hun, Sangdrossel 1 R. Niels Bomholt
Bøjden Nor (14:20): Blå Kærhøg 1 FU. Niels Bomholt
Bøjden Færgehavn (13:30-14:20): Stenvender 1 R. Niels Bomholt
Nyborg Fjord (15:30): Bjergand 250 FU. Kurt Hansen
Knudshoved Nord (15:30): Sortstrubet Bynkefugl 1 FU. Kurt Hansen
Regstrupvej Skaboeshuse (14:00): Agerhøne 22 FU (9 + 13). Kurt Hansen
Marslev/Nyborgvej (13:45): Agerhøne 11 FU. Kurt Hansen
Vigelsø. set fra Stige Ø (09:20): Vandrefalk 1 R (10:20). Dieter Maaszen
Seden Strand , set fra Stige Ø (09:00-10:15): Knopsvane 870 R, Sangsvane 130 R, Troldand 1100 FU, Lille Skallesluger 21 FU (10 Hun- 11 Han), Havørn 1 R (5K på isen,9:10). Dieter Maaszen
Stige Ø (08:55): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Dieter Maaszen
Stige Ø: Mosehornugle 2 R (Måske 3). Kurt Due Johansen
Stige Ø (08:45-09:30): Havørn 2 FU. Leif Knudsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg: Toppet Skallesluger 7 R, Stor Skallesluger 2 R ( Han+Hun ), Rødben 1 FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Svendborg: På foderbrættet og i haven Ringdue 2 FU, Solsort 2 FU, Grønirisk 30 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Fredskov (Præsteskov): Sangsvane 33, Canadagås 6 R, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 2 FU, Solsort 7 FU, Sumpmejse 4 FU, Blåmejse 8 FU, Musvit 5 FU, Spætmejse 1 FU, Træløber 1 FU, Allike 30 FU, Råge 1 FU, Gråkrage 9 FU, Grønirisk 4 OF, Gulspurv 3 FU. Børge L Rasmussen
Langelandssund u.f. Lundeborg-Elsehoved: Knopsvane 12, Sangsvane 8, Gråand 47, Hvinand 18 FU, Toppet Skallesluger 36 FU, Blishøne 34, Sølvmåge 6 FU. Børge L Rasmussen
Bjernekrogen: Agerhøne 4 FU. Niels Bomholt
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Lille Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 10 R, Troldand 50 R, Bjergand 1 R, Ederfugl 10 R, Havlit 2 R, Hvinand 27 R, Toppet Skallesluger 60 R, Stor Skallesluger 1 R, Strandskade 3 R, Almindelig Ryle 4 FU, Rødben 2 FU, Stenvender 1 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 1 R, Sortkrage 1 R. Niels Bomholt
Bøjden Nor: Blå Kærhøg 1 F FU. Niels Bomholt
Knold Nor: Lille Lappedykker 3 R, Knopsvane 7 R, Gravand 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 120 R, Bjergand 3 R, Hvinand 55 R, Lille Skallesluger 6 F R, Toppet Skallesluger 7 R, Stor Skallesluger 5 R, Musvåge 1 R, Blishøne 40 R, Storspove 3 R, Rødben 2 R, Sølvmåge 25 R, Gærdesmutte 3 R, Rødhals 2 R, Solsort 7 FU, Sjagger 3 V, Sangdrossel 1 R, Gråkrage 20 R. Niels Bomholt
Seden Strand: Lille Lappedykker 14 FU, Knopsvane 870 R, Sangsvane 130 R, Pibeand 141 FU, Troldand 1100 FU, Lille Skallesluger 21, Havørn 1 5K R. Dieter Maaszen
Vigelsø: Vandrefalk 1 R (Set fra Stige Ø). Dieter Maaszen
Odense Inderfjord: Sædgås 4 R, Spidsand 64 R. Martin Strømkjær
Gardersø: Rørdrum 1 FU ( I den lille bæk tæt på havet. 20 m . fra vejen frit fremme.
De må være presset), Engpiber 1 R. Jørn Vinther Sørensen
Udby: Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 15 FU (Set fra landevejen mod Assens). Jørn Vinther Sørensen
Fogense Enge (Lillestrand): Allike 65 FU, Råge 60 FU. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods: Grågås 550 FU, Misteldrossel 1 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knortegås 130 FU, Sad på isen. Havørn 3 R. Jens Bækkelund


               Langeland Hou Spættet sæl R på sten. Foto: Hans Hemmingsen

Mandag den 8. februar 2010.

Svendborgsund ved Iholm (09:00 - ): Sangsvane 120 R, Grågås 2 R, Taffeland 60 R, Toppet Skallesluger 24 R, Stor Skallesluger 60 R, Blishøne 500 R, Storspove 1 R
Svendborg, matriklen (08:00): Dompap 2 FU F + M
Engene, Svendborg: Musvåge 1 R, Musvit 6 R, Spætmejse 1 R
Egeskov mølle: Agerhøne 9 R. Erik Ehmsen
Espe: Halemejser 6. Birgit Nielsen [MidtfynsNatur]
Faaborg Inderfjord (09:30-09:35): Tårnfalk 1 FU, Isfugl 1 FU, Sjagger 10 FU, Grønirisk 20 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:45-10:25): Lille Lappedykker 6 FU, Gravand 14 FU/R, Gråand 60 FU, Taffeland 10 R, Troldand 200 R, Ederfugl 10 FU, Lille Skallesluger 14 FU, Stor Skallesluger 3 FU, Toppet Skallesluger 60 FU, Blishøne 50 FU, Strandskade 1 FU, Almindelig Ryle 1 FU, Stor Regnspove 17 FU, Rødben 2 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Seden/Svendsagervej/Utzons Alle (13:05): Agerhøne 25 FU (3 flokke på henholdsvis 8+5+12 individer. Formodentlig med gengangere fra tidligere observation.). Leif Knudsen
Seden Strand (09:30-10:40): Havørn 3 R (2 havørne sidder sammen på isen ud for bakkerne. En 3. kommer til fra retning Vigelsø. Den returnerer til isen syd for Vigelsø og fouragerer på ådsel. En af de to tilbageværende flytter til isen ud for Sortehusene, hvor den fouragerer på død blishøne. Den anden, en voksen fugl, letter i retning Vigelsø.). Leif Knudsen
Seden/Svendsagervej (07:45): Agerhøne 13 R (1 flok på 5 individer + 1 flok på 8). Leif Knudsen
Holckenhavn (10:00): Lille lappedykker 8 R, Gråand 16 R, Blishøne 200 R, Stor skallesluger 4 R, Hættemåge 15 R, Svartbag 2 R. Poul Brugs
Holkenhavn Fjord (15:20): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Dieter Maaszen
Knudshoved Nordstrand (14:40): Snespurv 7 FU. Dieter Maaszen
Nyborg Fjord (11:35): Sortgrå Ryle 11 OF. Dieter Maaszen
Slipshavn Enge (11:30): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Dieter Maaszen
Knudshoved Færgehavn (09:10-10:30): Sortgrå Ryle 3 FU AD (Uden ring), Sjagger 150 R. Dieter Maaszen
Knudshoved (14:40-15:30): Misteldrossel 1 R. Ella Mikkelsen
Langeskov (12:20): Agerhøne 6 R. Ella Mikkelsen
Stige Ø (12:15-14:15): Pibeand 218 R, Spidsand 74 R, Lille Skallesluger 9 R (5 han, 4 hun), Havørn 1 R (4K+. Vigelsø), Bjergirisk 120 R. Søren Gjaldbæk
Nyborg Fjord (10:00-13:00): Lille Skallesluger 5 FU, Vandrefalk 1 R, Bjergpiber 3 FU. Kurt Hansen
Egebjerggaard Storskoven (17:00-17:45): Natugle 6 SY. Aksel Christensen
Egebjerggaard Skovriddermarken (16:15): Vandrefalk 1 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Storskov (09:45): Duehøg 1 R. Aksel Christensen
Bogense Marinastrand (16:30-16:45): Mosehornugle 4 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg: Skarv 2 R, Med 1 Tamand Gråand 9 R, Taffeland 6 OF, Troldand 8 OF, Toppet Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 7 M R, Blishøne 25 R, Rødben 1 R, 1 med ring på - ikke aflæst Hættemåge 7 R, Sølvmåge 2 R, Solsort 12 R, Blåmejse 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Svendborg, Svendborg Kirkegård: Ringdue 17 R, Tyrkerdue 2 R HØ, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 2 R, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Træløber 2 FU, Husskade 1 R, Allike 2 OF, Gråkrage 2 R, Grønirisk 10 FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Skårupøre Sund: Lille Lappedykker 5 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 10 R, Sangsvane 51 R, Grågås 1 S, Gravand 8 FU, Gråand 150 R, Troldand 35 R, Hvinand 50 R, Stor Skallesluger 3 R, Blishøne 150 R, Strandskade 10 FU, Almindelig Ryle 6 FU, Storspove 2 FU, Rødben 3 FU. Arne Bruun
Fredskov (Præsteskov): Gærdesmutte 1 FU, Solsort 3 FU, Halemejse 8 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 1 FU, Træløber 1 FU. Børge L Rasmussen
Langelandssund u.f. Lundeborg-Elsehoved: Skarv 3 NØ, Knopsvane 7, Sangsvane 3, Pibeand 1 M FU, Gråand 32, Ederfugl 130 R, Havlit 1 M FU, Hvinand 33, Toppet Skallesluger 3, Blishøne 3 FU, Sølvmåge 8 R, Allike 800 SØ, Råge 250 SØ, Gråkrage 6 FU. Børge L Rasmussen
Langeskov: Agerhøne 6 R. Ella Mikkelsen
Holckenhavn Fjord: Blå Kærhøg 1 FU. Dieter Maaszen
Knudshoved Færgehavn: Taffeland 17 R, Toppet Skallesluger 12 FU, Uden ring på Sortgrå Ryle 3 FU, Skærpiber 3 FU, Sjagger 150 R. Dieter Maaszen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Skarv 1 R, Gråand 4 R, Ederfugl 23 R, Toppet Skallesluger 2 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 1 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 3 R, Jernspurv 1 R, Solsort 4 R, Sjagger 48 R, Gråkrage 7 R, Bogfinke 7 R, Dompap 6 R. Ella Mikkelsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Snespurv 7 FU. Dieter Maaszen
Nyborg Fjord: Sortgrå Ryle 11 OF, Skærpiber 1 OF. Dieter Maaszen
Nyborg Fjord: Lille Lappedykker 8 R, Skarv 9 R, Knopsvane 14 R, Gråand 12 R, Ederfugl 10 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 9 R, Stor Skallesluger 8 R, Blishøne 110 R, Hættemåge 35 R, Sølvmåge 22 R, Svartbag 4 R. Ella Mikkelsen
Slipshavn Enge: Blå Kærhøg 1 BR FU, Sjagger 2 OF, Vindrossel 1 R. Dieter Maaszen
Slipshavn Enge: Skærpiber 1 R, Solsort 6 R, Misteldrossel 1 R, Husskade 1 R, Gråkrage 2 R. Ella Mikkelsen
Slipshavn Skov: Gråkrage 1 R. Dieter Maaszen
Østerøsø - Knudshoved: Grågås 4 OF, Bjergirisk 17 FU . Dieter Maaszen
Middelfart: Ravn 2 OF. Sten Nielsen
Strib: Stribbugten Knopsvane 25 FU . Sten Nielsen
Bogense Havn: Marinastranden. De 3 sad på havisen Mosehornugle 4 R. Jens Bækkelund
Nørreby: Ravn 2 OF. Jens Bækkelund


            Mikkel 1 & 2 følger havørnen ved Seden Strand

Søndag den 7. februar 2010.

Monnet, Taasinge: Sjagger 3 R, Gråkrage 4 R (fast is Ø-havet rundt - læs: Isvej til Taasinge)
Drejø mellem by og Vigen
: Grågås 615 R, Bramgås 4 R, Sangsvane 35 R. Niels Andersen
Drejø iøvrigt
: Ringdue, Solsort, Musvit, Gærdesmutte, Grønirisk, Bogfinke og Gråspurv. Niels Andersen
Høllehoved, Drejø
: Havørn 1 OF. Niels Andersen
Svendborg til Drejø via Skarø t/r (11:00-15:00)
: Skarv 100, Blishøne 5100, Toppet skallesluger 1900, Stor skallesluger 225, Gravand 6, Troldand 1800, Lille lappedykker 10, Hvinand 3300 R, Taffeland 150, Bjergand 50, Gråand 15, Ederfugl 1200, Mørkbuget knortegås 12, Havlit 300, Musvåge 2 FU på isen (vel et par døde ænder), Svartbag 5, Sølvmåge 50, Stormmåge 40, Hættemåge 35, Knopsvane 400, Sangsvane 520. Niels Andersen
Ærø
: Mosehornugle 1 R (fanget i en stald! - Læs mere her... ). Kim Bang Jensen
Langelandssundet ud for Elsehoved-Vængemose
(15:40-15:55): Sangsvane 104 R. Peter Oxholm, Jens Kristian Holm, Børge L Rasmussen
Gulstav Mose, Sydlangeland, Åbenthus i tårn (10:00)
: Sædgås 10 FU (Tajga), Blå Kærhøg 1 OF han, Blå Kærhøg 1 OF (Brun), Misteldrossel 2 OF. Peter Oxholm, Jens Kristian Holm, Børge L Rasmussen
Dovns klint, Gulstav, Åbenthus i tårn
(10:00-11:00): Ederfugl 1100 FU (Min. heraf 80% HAN. 4 strandjægere i formation fra Npå vej!), Havlit 100 FU, Sortand 150 FU, Vindrossel 16 OF. Peter Oxholm, Jens Kristian Holm, Børge L Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning
: Rørdrum 1 N, Blisgås 1 R, Grågås 1000 R. Arne Bruun
Tiselholt
(08:00-08:10): Sædgås 44 FU (Tajga, Min, opholdt sig mellem 2 bakketoppe på mark). Børge L Rasmussen
Torø
(14:30-16:00): Bjergand 700 R, Ederfugl 4000 R (+), Sortand 440 R, Stenvender 1 R. Erik Danielsen, Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Brobyværk
(13:15): Vandstær 1 SY. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
V. Åby Faurskovvej
(12:45): Agerhøne 3 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Ejby Mølle
: Gråand 16 R, Grønbenet Rørhøne 18 R, Blishøne 16 R, Hættemåge 46 R, Stormmåge 16 R, Spætmejse 1 R
Seden/Svendsagervej (16:45): Agerhøne 5 FU. Leif Knudsen
Rønninge
(10:00): Agerhøne 5 FU. Leif Knudsen
Fynsværket + gl. kanal: Lille Lappedykker 24 R, Gråand 20 R, Lille Skallesluger 3 F R, Stor Skallesluger 26 R
Odense Inderfjord: Knopsvane 700 R, Sangsvane 300 R, Grågås 30 R, Spidsand 3 R, Troldand 400 R, Hvinand 40 R, Musvåge 1 FU, Blishøne 300 R, Svartbag 16 R
Odense Losseplads: Sølvmåge 16 R, Husrødstjert 1 R, Solsort 8 R, Allike 6 R, Gråkrage 14 R, Bogfinke 12 R
Seden Strand: Sangsvane 18 R, Spidsand 23 R
Stige Ø: Havørn 1 AD R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Mosehornugle 1 R, Sanglærke 1 KA, Engpiber 2 R, Solsort 14 R, Bjergirisk 30 R, Gulspurv 6 R
Stige Ø (10:30-12:40): Spidsand 55 R (Inderfjorden), Havørn 1 R (Fløj fra Vigelsø til Seden Strand), Blå Kærhøg 1 R (Brun), Mosehornugle 1 R. Mark Andrew Hammond
             Kan denne havørn fra Seden Strand genkendes fra andre steder på Fyn?
Lillemølle, Refsvindinge (10:00): Vandstær 1 R. Thomas Rytter, Hans Rytter
Blankenborg: Agerhøne 6 R. Else V. Klint
Knudshoved (14:45): Bjergpiber 2 FU, Sortstrubet Bynkefugl 1 FU. Kurt Hansen
Nyborg Fjord (13:50): Bjergand 300 R, Lille Skallesluger 7 R, Stor Skallesluger 52 R, Vandrefalk 1 R hun. Kurt Hansen
Kavslunde Å, Sibirien (13:00): Pibeand 200 FU, Blå Kærhøg 2 FU (Brune), Bjergpiber 1 FU, Misteldrossel 2 R. Kurt Hansen
Mågeøerne, Bogense (14:30): Lysbuget Knortegås 7 FU. Dieter Maaszen
Gyldensten Mark (13:10): Grågås 600 FU. Dieter Maaszen
Nørreby Mark (12:30): Havørn 2 R (4 K og 5 K), Snespurv 10 FU. Dieter Maaszen
Nærå Strand, Ågernæs Flak (09:45-11:00): Gråand 1070 R, Strandskade 50 R, Almindelig Ryle 700 FU, Stor Regnspove 464 FU. Dieter Maaszen
Bladstrup (08:50): Bomlærke 1 R. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Grågås 46 R. Arne Bruun
Hav øst for Thurø: Lille Lappedykker 2 FU, Knopsvane 19 FU, Gråand 16 R, Ederfugl 32 FU, Hvinand 11 FU, Toppet Skallesluger 11 FU, Stor Skallesluger 2 M R, Musvåge 1 OF, Blishøne 2 FU, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 17 FU, Musvit 1 KA. Børge L Rasmussen
Søen, Valdemarsslot: Søen tilfrosset -obs af ænder i våge på vandet ud for søen Gråand 155 R. Børge L Rasmussen
Siø: Grågås 45, Musvåge 1 R. Børge L Rasmussen
Åmosen: Grågås 200 S. Arne Bruun
Dovns Klint: Stormmåge 15 OF, Sølvmåge 7 OF, Vindrossel 16 OF, Grønsisken 12 OF. Børge L Rasmussen
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 10 OF, Skarv 5 OF, Knopsvane 7, Sangsvane 17, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 10 FU, Blå Kærhøg 2, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 1 R, Ringdue 9 OF, Solsort 9 FU, Sjagger 40 FU, Misteldrossel 2 OF, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 4 FU, Allike 35 FU, Råge 8 FU, Gråkrage 12 FU, Stær 7 FU, Gulspurv 15 FU. Børge L Rasmussen
Hav ved Dovns Klint (KA46): Skarv 4 FU, Ederfugl 1100 FU, Havlit 100 FU, Sortand 150 FU, Blishøne 80 FU, Stormmåge 30 FU, Sølvmåge 5 FU. Børge L Rasmussen
Herslev: Sangsvane 42 , Grågås 7 FU, Canadagås 3 FU. Børge L Rasmussen
Langelandssund u.f. Elsehoved-Vængemose: Skarv 1 FU, Sangsvane 104 R, Gråand 180 R, Ederfugl 79 FU, Sortand 8 FU, Hvinand 32 FU, Toppet Skallesluger 23 FU, Svartbag 2 FU, Solsort 2 FU, på isen Allike 300 R, på isen Råge 200 R. Børge L Rasmussen
Ristinge Havn m/strandeng & nor: Grågås 2 R, Musvåge 2 FU, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 24 R, Svartbag 1 FU, Gærdesmutte 1 KA, Gråkrage 9 FU. Børge L Rasmussen
Torpe:  Knopsvane 4 . Børge L Rasmussen
Lille Svelmø & Græsholm: Knopsvane 2 DØD, Blishøne 1 DØD, Storspove 1 DØD, Piber sp. 1 R. Arne Bruun
Nakkebølle Inddæmning: Rørdrum 1 N (Langs vestkysten, spottet af Jakob Nørby), Blisgås 1 FU (Der var nok fler'), Grågås 1000 FU. Arne Bruun
Tiselholt: Knopsvane 12, Sangsvane 37, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 44 FU, Canadagås 14 FU . Børge L Rasmussen
Bynkel, Blankenborg: Agerhøne 6 FU. Else V. Klint
Lillemølle (Ørbæk Å): Vandstær 1 R. Thomas Rytter, Hans Rytter
Brobyværk: Fiskehejre 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 10 R, Vandstær 1 SY, Solsort 1 R, Blåmejse 1 R, Råge 4 R, Gravand 6 R, Almindelig Ryle 24 FU, Storspove 18 R, Rødben 6 R, Hættemåge 60 R, Stormmåge 5 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Torø: Lille Lappedykker 21 R, Skarv 35 R, Pibeand 1 R, Troldand 100 R, + Ederfugl 4000 R, Havlit 1 R, Sortand 420 R, Fløjlsand 1 R, Hvinand 10 R, Toppet Skallesluger 4 R, Almindelig Ryle 2 R, Rødben 7 R, Stenvender 1 R, Sølvmåge 160 R, Skærpiber 1 R, Solsort 1 R, Musvit 3 FU, Gråkrage 3 R, Gulspurv 8 R. Erik Danielsen, Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Ulbølle: Ringdue 5 FU, Tyrkerdue 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 1 FU, Rødhals 2 R, Solsort 25 FU, Sumpmejse 1 FU, Topmejse 1 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Husskade 1 R, Gråspurv 10 R, Skovspurv 7 FU, Bogfinke 5 FU, Kvækerfinke 10 FU, Grønirisk 2 FU, Stor Gråsisken 1 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Odense Havn: havnegade v HJ Hansen Silkehale 1 R. Mark Andrew Hammond
Odense Inderfjord: Spidsand 55 FU, Taffeland 200 R, Troldand 450 R, Hvinand 50 R, Havørn 1 AD R ( Kom flyvende ude fra Vigelsø og satte sig i gran v Seden Strand i ca 20 minutter før den fløj retur). Mark Andrew Hammond
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 BR FU, Spurvehøg 1 M OF, Skovhornugle 1 R (Baagø Havekolonier), Mosehornugle 1 FU (Fangede en mus/rotte, satte sig og plukkede den lidt, hvorefter den slugte den hel. 5 minutter efter fouragerede den videre på meget tæt hold, fedt!), Bjergirisk 40 FU. Mark Andrew Hammond
Assistens Kirkegård, Odense: Ringdue 12 R, Gærdesmutte 1 R, Husskade 2 R, Gråkrage 2 R, Grønirisk 10 R, Dompap 2 R, Kernebider 2 R SY. Per Damsgaard-Sørensen
Gyldensten Gods: Grågås 600 FU. Dieter Maaszen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (hrota) 7 FU. Dieter Maaszen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Gravand 5 FU, Gråand 1070 FU, Spidsand 6 R, Hvinand 20 FU, Musvåge 1 FU, Strandskade 50 R, Almindelig Ryle 700 FU, Storspove 464 FU. Dieter Maaszen
Nørreby: Havørn 2 R, Snespurv 10 FU. Dieter Maaszen
Roerslev: Sangsvane 50 FU, Grågås 250 FU. Dieter Maaszen
Bogense: Vestre enge. Mosehornugle 1 FU. Jens Bækkelund
Fogense Enge (Lillestrand): Agerhøne 8 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knortegås 8 FU, Storspove 435 FU. Anders Vedel
Søndersø: Agerhøne 17 FU. Martin Strømkjær


             Musvåge fra Svendborg Naturskole.      Foto: Lars Hjortø

Lørdag den 6. februar 2010.

Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 38 R, Sangsvane 120 R, Gravand 1 R, Gråand 46 R, Troldand 60 R, Lille Skallesluger 1 F R, Stor Skallesluger 86 R, Blishøne 500 R, Strandskade 1 R, Almindelig Ryle 8 FU, Svartbag 8 R
Ved Skovmøllen
: Bog/Kvækerfinker 10 R, Stor flagspætte 1, Spætmejse HØ 1, Skovskade HØ. Gunnar Jørgensen, Poul Brugs
Tisselholt
(09:55-10:20): Sædgås 19 R (Tajga), Canadagås 30 R, Blisgås 1 R. Gunnar Jørgensen, Poul Brugs
Fredskovvej 16, Oure
(17:15-17:40): Allike 2400 R , Råge 1200 R. Børge L Rasmussen
Fredskovvej 16, Oure
(16:25-16:35): Allike 900 NV (Til R i Fredskoven). Børge L Rasmussen
Fredskovvej 16, Oure
(08:35-08:40): Vandrefalk 1 R han (Fotodok R 75-100m - slog derpå blishøne). Børge L Rasmussen
Fredskovvej 16, Oure (07:25-07:30): Allike 2000 OF (Udflyvning fra nattesæde i Fredskoven), Råge 1000 OF (Udflyvning fra nattesæde i Fredskoven). Børge L Rasmussen
Ulbølle (14:00): Sangdrossel 1 R. Lilly Sørensen
Vester Hæsinge, Lindevej: Blåmejse 3 FU, Kvækerfinke 2 FU, Bogfinke 5 FU, Grønirisk 6 FU, Solsort 3 FU, Gråspurv 5 FU, Skovspurv 8 FU, Rødhals 1 FU, Musvit 1 FU. Leif Kristensen
Nydam, Vester Hæsinge: Agerhøne 9 R. Leif Kristensen
Egeskov, Sundsgårdsvej (11:50): Stor Tornskade 1 R. Verner Havsager
Boltinge Mølle, Ringe (13:45): Vandstær 1 R. Bodil og Hans Rytter
Espe: Stor Flagspætte 1, Sjagger 25 OF , Solsort 20, Rødhals 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Odense S Rundkørselen (16:45): Fjeldvåge 1 OF (Trak langs motorvejen mod syd). Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Faurskov Alle/Hårevej, i bækken (14:45): Skovsneppe 1 R. Ole H. Scharff
Stige ø (14:50-16:20): Havørn 1 FU (Formentlig ung fugl.Fu på isen nær Vigelsø), Mosehornugle 2 FU. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Odense fjord Å udløbet (14:00-14:45): Spidsand 74 FU, Havørn 2 R AD (Rastede i gran. Flere gange på vingerne). Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Stige ø (08:45-11:00): Spidsand 55 R, Havørn 1 R (Sad på isen mellem Stige ø og Seden strand blev "underholdt" af 4 Grå krager), Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Jens Kristian Holm
Skaboeshuse (12:45): Havørn 1 S 2K. Kurt Hansen
Bogense Strand v.f. havnen (11:15-14:00): Mosehornugle 5 R, Sangdrossel 1 R, Snespurv 1 HØ . Martin Søgaard Nielsen
Otterup, Kvindevadet (12:00): Sangsvane 410 R. Kresten Madsen
Flyvesandet
(14:30): Misteldrossel 1 R. Kresten Madsen
Kørup (11:50): Sædgås 5 R (Skov). Aksel Christensen
Egebjerggaard (09:30): Blå Kærhøg 2 R (1 han +1 brun). Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Kidholm v/Thurø: Skarv 200 R, Grågås 65 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Der er pletter med græs Pibeand 3 FU, Strandskade 1 R, Storspove 1 R, Bjergirisk 48 FU, Snespurv 1 R. Arne Bruun
Elsehoved: Ringdue 25 OF, Gærdesmutte 1 R, Solsort 25 FU, Allike 50 OF, Gråkrage 1 FU. Gunnar Jørgensen, Poul Brugs
Fredskov (Præsteskov): Ringdue 6 OF, Sanglærke 7 FU, Solsort 5 R, Vindrossel 28 R, Bogfinke 2 R. Gunnar Jørgensen, Poul Brugs
Tiselholt: Sangsvane 50 , Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 19 R, Grågås 15 R, Canadagås 30 R, Musvåge 1 OF, Solsort 2 R, Gråkrage 1 OF. Gunnar Jørgensen, Poul Brugs
Vejstrup Å (vej 163 t/udløb): Skarv 15 R, Knopsvane 6 R, Krikand 2 OF, Gråand 150 R, Musvåge 1 R HØ, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 10 R, Skovsneppe 1 OF, Storspove 1 R, Hættemåge 100 R, Stormmåge 60 R, Sølvmåge 2 OF, Svartbag 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Musvit 1 R HØ, Spætmejse 1 R HØ, Skovskade 1 R HØ, Allike 30 OF, Råge 50 OF, Gråkrage 3 , Bogfinke 4 FU, Kvækerfinke 6 FU. Gunnar Jørgensen, Poul Brugs
Fredskov (Præsteskov): Vandrefalk 1 M AD R, Allike 2000 SØ NAT, Råge 1000 SØ NAT. Børge L Rasmussen
Faaborg Fjord, våger omkring og i Faaborg Havn: Skarv 30 R, Lille Skallesluger 1 BR R, Toppet Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 37 R. Jacob Sterup
Boltinge Mølle (Sallinge Å): Vandstær 1 R. Bodil og Hans Rytter
Odense: Odense syd ved rundkørsel, Tral mod syd langs motorvejen Fjeldvåge 1 OF. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Odense Inderfjord: Lille Lappedykker 15 FU, Spidsand 74 FU, i ydre del af Odense å Stor Skallesluger 35 FU, Havørn 2 AD R. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Stige Ø: Fu på isen nær Vigelsø, Formentlig juv fugl Havørn 1 FU, Mosehornugle 2 FU, Bjergirisk 15 FU. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Odense Havn: Redebyggende Thorkildsgade Husskade 2 YF B. Anders Vedel
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Min. Grågås 200 FU. Jens Bækkelund,
Hav v/Æbelø: Ederfugl 95 R, Sortand 1 R, Hvinand 25 R, 2 han + 2 hun Lille Skallesluger 4 R, Toppet Skallesluger 3 R, Stor Skallesluger 2 R. Jens Bækkelund
Æbelø: Fiskehejre 1 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Strandskade 2 R, Storspove 1 R, Rødben 2 R, Stenvender 1 R, Ringdue 50 R. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Bjergirisk 10 FU. Jens Bækkelund
              Pludselig får jeg så øje på den mærkelige Gråkrage henne på stenen! jamen dog, Gråkrager plejer da ikke at være så stribede på brystet? Ufatteligt at der kan gå så mange sekunder, inden man opdager fakta, når de sådan kommer overraskende. Men flot var den. Jeg fik fat i kameraet og tog et billede. Da den kun rækker til 105mm, blev det kun et dok.foto. Foto: Børge L Rasmussen


              Agerhøns nordøst for Egense Kirke, Sydfyn

Fredag den 5. februar 2010.

Svendborg, foderbræt: Ringdue 4 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 2 FU, Skovspurv 2 FU, Kvækerfinke 4 FU, Grønirisk 36 FU
Svendborgsund ved Iholm
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 FU, Troldand 60 R, Blishøne 300 R
Svendborg Naturskole
: Musvåge 1 R (Lys musvåge). Lars Hjortø
Egense
: Agerhøne 7 FU
Hvidkilde Gods
: Fiskehejre 1 R, Grågås 12 OF, Krikand 1 R, Gråand 14 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 2 R, Ringdue 80 R, Gærdesmutte 1 R
Ortemølle (Hvidkilde)
: Vandstær 1 R. (Vandstær Hun - Ortemølle ringmærket d. 19. maj 2009 i Hundsdal, Audnedal, Vest-Agder, Norge. Aflæst d. 28. november 2009 af Hans Rytter. Afstand 408 km 0 år 6 måneder 9 dag (= 193 dage) - Hent oplysningen som en PDF-fil HER...)
Tange å
: Svartbag 3 R, Sølvmåge 12 R, Hættemåge 30 R, Blishøne 18 R, Skarv 3 R, Gråand 45 + 1 Tamand (Hvid), Knopsvane 5 R. Poul "Brugs" Rasmussen
Lundeborg havn (14:30): Toppet lappedykker 1 FU. Poul "Brugs" Rasmussen
              Toppet lappedykker FU Lundeborg Havn. Foto: Poul Brugs Rasmussen
Nydam, Vester Hæsinge
(16:10): Agerhøne 9 R. Leif Kristensen
Sandholt
(16:50): Ringdue ca.200 R. Leif Kristensen
Arreskov Sø
: Agerhøne 10 R. Erik Ehmsen
Vester Åby - Brændegaard
: Agerhøne 10 R. Erik Ehmsen
Espe
: Korttåer Træløber 1, Kvækerfinke 1, Grønirisk 3, Bogfinke 10, Sjagger 1, Solsort 20, Sumpmejse 2, Musvit 5, Blåmejse 2, Allike 15 OF, Råge 30 OF, Musvåge 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg
(11:40-12:00): Fiskehejre 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sumpmejse 1 FU, Spætmejse 1 SY, Grønsisken 20 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Faaborg
(14:53): Ravn 1 OF (Lige hen over huset. Kaldende). Lars Bonne Rasmussen
Allerup, Broby
(11:11): Rød Glente 1 OF. Peder Blommegård
Allested
(09:00): Agerhøne 4 FU. Lilly Sørensen
Sallinge (08:50): Agerhøne 9 FU. Lilly Sørensen
Odense Ø - motorvejsafkørsel ved Tietgenbyen (14:45): Agerhøne 30 R (3 flokke 14+7+9). Erik Thomsen
Knudshoved (13:45): Mosehornugle 1 R (Sad på molen), Bjergpiber 2 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Kurt Hansen
Præstevej, Marslev (17:30-17:45): Agerhøne 8 FU. Nicolai B.N via Børge L Rasmussen
Kildegårdsvej/Åstien (15:00): Skovsneppe 1 FU. Leif Knudsen
Åsum: Skovsneppe 1 FU (Holder til under udhæng, hvor der er snefrit). Leif Knudsen
Ørsbjerg
(11:45): Skovsneppe 1 R. Frits Thomsen
Wedellsborg (11:25): Blå Kærhøg 1 R han. Frits Thomsen
Husby Strand (10:35): Havørn 1 R JUV. Frits Thomsen
Brende Mølle (10:20): Ravn 4 R. Frits Thomsen
Hindsgavl Skov: Skovsneppe 1 OF. Jens Bækkelund
Eskilstrup/Skovby: Agerhøne 11 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.
: Tårnfalk 1 OF, Natugle 1 SY, Misteldrossel 1 FU (På Mistelten såmænd, via Kirsten og Hans Knudsen). Arne Bruun
Vemmenæs
: Havørn 1 Ø. Poul Rasmussen
Lyø
: Rødben 1 FU. Mogens Foxil
Fredskov (Præsteskov)
: Skarv 2 R, Sangsvane 8, Gråand 8, Toppet Skallesluger 2, Musvåge 1 OF, Blishøne 12 FU, Stormmåge 11 OF, Sølvmåge 5 OF, Solsort 8, Blåmejse 4 FU, Allike 175 FU, Råge 25 FU, Bogfinke 3 FU. Børge L Rasmussen
Assistens Kirkegård, Odense
: Spurvehøg 1 FU, Ringdue 7 R, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 2 FU, Spætmejse 1 FU, Husskade 1 FU, Dompap 2 SY, Kernebider 18 FU. Dieter Maaszen
Kongebroskoven: Skovsneppe 1 OF. Anders Kristian Bærholm Frikke
Eskilstrup v/Bogense: Middelfartvej. Agerhøne 11 R. Jens Bækkelund
Fænø: Skarv 10 R, Fiskehejre 3 R, Musvåge 1 R, Ringdue 150 R. Jens Bækkelund
Fænø Sund: Lille Lappedykker 14 R, Toppet Lappedykker 1 R, Knopsvane 3 R, Sangsvane 19 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 17 R, Gråand 200 R, Troldand 110 R,Lille Skallesluger 2 F R, Stor Skallesluger 4 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 220 R. Jens Bækkelund
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Skovsneppe 1 OF, Ringdue 100 R, Misteldrossel 1 R, Kvækerfinke 120 FU. Jens Bækkelund
Lillebælt (Snævringen): Stor Skallesluger 2 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Lille Lappedykker 1 FU, Sangsvane 75 FU, Blisgås 5 OF, Canadagås 2 FU. Suzette Frydensberg

              Vandstær ved Ortemølle fotograferet d. 5. februar 2010. Hent data om ringmærkningen. Tak til Hans Rytter.


              Ravne Vornæs          Foto: Poul Rasmussen

Torsdag den 4. februar 2010.

Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 6 R, Knopsvane 40 R, Sangsvane 120 R, Gravand 1 R, Hvinand 12 R, Stor Skallesluger 58 R, Blishøne 300 R, Rødben 2 R, Hættemåge 60 R
Skårup Skovmølle
: Skovsneppe 1 R. 1. klasse Kirkeby, Erik Ehmsen
Vornæs
: Ravn 2 FU (På rådyrkadaver). Poul Rasmussen
Noret,Taasinge: Blå kærhøg 1 R Brunfarvet (16:15). Poul Rasmussen
Vejlen Taasinge: Blå Kærhøg 1 R han. Poul Rasmussen
Vejlen havn Taasinge: Lille Skallesluger 6 R. Poul Rasmussen
Espe: Stor Flagspætte 1, Sjagger 1, Sumpmejse 2, Musvit 5, Blåmejse 2, Rødhals 1, Solsort 20, Grønirisk 4, Bogfinke 7, Skovspurv 20. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Rubjerg, Bøjdenvej (17:00): Ravn 4 R (Havde fundet en død Gråand i grften, som de delte med 2 Musvåger og 2 Gråkrager.). Verner Havsager
Svanninge Bakker/Bjerge (09:30-11:00): Musvåge 1 FU, Stor Flagspætte 3 SY, Halemejse 10 FU, Sortmejse 2 SY, Blåmejse 10 FU, Musvit 8 FU, Spætmejse 3 SY, Bogfinke 10 FU, Lille Korsnæb 60 FU/R, Dompap 6 FU Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Assistens Kirkegård, Odense (09:30-11:00): Kvækerfinke 68 R, Kernebider 23 R. Ella Mikkelsen
Assistens Kirkegård, Odense (10:30): Kernebider 9 FU. Dieter Maaszen
Odense Inderfjord (15:20-16:30): Knopsvane 750 R. Ella Mikkelsen
Bogø Havekoloni (14:25): Skovhornugle 3 R. Søren Gjaldbæk, Ella Mikkelsen
Odense Å' udløb (14:20-15:10): Stor Skallesluger 61 R, Solsort 32 R. Søren Gjaldbæk, Ella Mikkelsen
Stige ø (10:00-13:15): Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Mosehornugle 1 R. Jens Kristian Holm
Stige ø (15:20-16:30): Mosehornugle 1 R (Mosehornuglen mobbede en musvåge, medens den udstødte sit hæse skrig), Bjergpiber 1 R. Ella Mikkelsen
Holckenhavn (15:00): Lille Skallesluger 6 FU. Kurt Hansen
Nyborg Fjord (14:00-15:00): Bjergand 800 FU, Vandrefalk 1 FU hun (Slog en gråand i luften og fortærede den på isen). Kurt Hansen
Nærå Strand (15:30): Blå Kærhøg 2 R (1 han +1 brun). Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, Svendborg Kirkegård
: Fiskehejre 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Hættemåge 1 OF, Sølvmåge 4 OF, Ringdue 21 R, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 2 R, Halemejse 3 FU, Sumpmejse 3 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 4 FU, Træløber 1 FU, Allike 4 R, Gråkrage 1 OF, Kvækerfinke 6 R, Grønirisk 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Vejlen - Tåsinge
: Krikand 70 R, Lille Skallesluger 6 R, Stor Skallesluger 4 R, Blå Kærhøg 1 M R. Poul Rasmussen
Vornæs Skov: Ravn 2 R. Poul Rasmussen
Lyø
: Taffeland 200, Troldand 800. Mogens Foxil
Assistens Kirkegård, Odense
: Hættemåge 3 R, Ringdue 10 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 2 R, Solsort 5 R, Sjagger 1 R, Blåmejse 6 R, Musvit 4 R, Spætmejse 3 R, Skovskade 1 R, Husskade 3 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 2 R, Kvækerfinke 68 R, Grønirisk 6 R, Kernebider 23 R. Ella Mikkelsen
Fynsværket + gl. kanal: Lille Lappedykker 36 R, Skarv 6 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 144 R, Sangsvane 8 R, Gråand 26 R, Taffeland 30 R, Troldand 600 R, Hvinand 1 R, Lille Skallesluger 3 F R, Stor Skallesluger 61 R, Spurvehøg 1 R, Hættemåge 70 R, Sølvmåge 60 R, Svartbag 8 R, Ringdue 4 R, Solsort 32 R, Sjagger 1 R. Ella Mikkelsen
Odense Inderfjord: Knopsvane 250 R, Gravand 3 R, Spidsand 2 R, Hvinand 20 R, Storspove 7 R. Ella Mikkelsen
Stige Ø: Musvåge 1 R, Rastede i bogø havekoloni Skovhornugle 3 R, Bjergpiber 1 R, Gråkrage 4 R, Bjergirisk 30 R, Gulspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Nyborg Strand, ved hotellet: Lille Lappedykker 2 FU, Skarv 6 R, Ederfugl 250 FU, Hvinand 2 FU, Toppet Skallesluger 6 FU, Gråkrage 2 FU. Ralph Qwinten


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 28/1-2010:
           
  Kvækerfinker på kost i rekordstore antal
              Danmarks ørne skal tælles i weekenden


                I denne kolde tid kan man opleve rørskovens sky vandrikse på nært hold ved isfri vandhuller og kilder. Jeg var heldig at møde denne + 4 andre i Graastenskovene for et par dage siden. Foto: Klaus Dichmann. Canon EOS-1D MarkII f/4 1/160 ISO-400 500mm

Onsdag den 3. februar 2010.

Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 12 R, Knopsvane 30 R, Sangsvane 110 R, Gravand 6 R, Pibeand 2 R, Gråand 26 R, Toppet Skallesluger 6 R, Stor Skallesluger 36 R, Blishøne 300 R, Almindelig Ryle 2 R, Storspove 1 Ø, Rødben 2 R, Svartbag 6 R
Rantzausminde
: Vindrossel 20 FU
Vornæs Skov (09:15): Havørn 1 R AD. Betina Gerti Gross
Lundeborg
: Grågås 3 OF N, Grønirisk 4, Bogfinke 8, Ravn 1, OF, Solsort 25, Vindrossel 40, Gråspurv 20, Skovspurv 30. Poul "Brugs" Rasmussen
Espe
: Musvåge 1, Sjagger 8, Solsort 22, Kvækerfinke 1, Rødhals 1 + div. mejser, Ravn 1 OF. Hare 3. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Hanse Bugt, Nab
(10:10-10:15): Gråand 40 FU/R, Knarand 2 R par, Pibeand 14 FU/R, Blishøne 100 FU/R . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Seden Strand (14:00-15:30): Knarand 1 R, Stor Skallesluger 60 R, Blå Kærhøg 1 R 2K, Skovhornugle 4 R. Søren Gjaldbæk
Assistens Kirkegården. Odense  (12:20): Havørn 1 SV AD. Ella Mikkelsen
Odense Å, Munke Mose (11:00-11:40): Grønbenet Rørhøne 33 R. Ella Mikkelsen
Assistens Kirkegård, Odense (10:30): Kernebider 9 FU. Dieter Maaszen
Skaboeshuse (17:00): Ravn 1 FU. Kurt Hansen
Knudshoved (11:30-14:00): Sortgrå Ryle 4 FU, Bjergpiber 2 R, Skærpiber 9 FU, Sortstrubet Bynkefugl 1 FU, Sangdrossel 1 FU, Misteldrossel 2 FU. Kurt Hansen
Lindø v/Jersore (15:45): Tornirisk 3 R. Aksel Christensen
Nabbegården V. Egense (15:00-15:30): Blå Kærhøg 1 V han, Agerhøne 12 R. Aksel Christensen
Kørup (13:30-14:30): Sangsvane 142 R, Kortnæbbet Gås 3 FU, Grågås 850 FU. Aksel Christensen
Uggerslev (12:45): Rød Glente 1 OF. Aksel Christensen
Strandager (12:15): Blå Kærhøg 1 R han. Aksel Christensen
Mågeøerne: Stenvender 2 FU. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg
: Skarv 3 R, Med 1 Tamand Gråand 14 R, Toppet Skallesluger 10 R, Stor Skallesluger 1 OF, Blishøne 38 R, Rødben 1 R, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 2 R, Solsort 5 R, Sjagger 4 R, Vindrossel 5 R, Musvit 1 FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Hav øst for Thurø
: Knopsvane 12 R, Sangsvane 70 R, Ederfugl 600 R, Lille Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 8 R, Strandskade 4 R. Arne Bruun
Munke Mose
: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 1 R, Knopsvane 3 , Gråand 102 R, Troldand 1 R, Grønbenet Rørhøne 33 R, Blishøne 67 R, Hættemåge 165 R, Sølvmåge 4 R, Ringdue 1 R, Tyrkerdue 3 R, Solsort 7 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R, Husskade 1 R, Gråkrage 5 R, Skovspurv 3 R, Grønirisk 2 R. Ella Mikkelsen
Lyø
: Sangdrossel 1 FU. Mogens Foxil
Assistens Kirkegård, Odense
: Kernebider 9 FU. Dieter Maaszen
Assistens Kirkegård, Odense: Sølvmåge 3 OF, Ringdue 5 R, Stor Flagspætte 2 FU, Solsort 5 R, Blåmejse 4 R, Musvit 4 R, Spætmejse 3 R, Skovskade 1 R, Husskade 1 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 10 FU, Kernebider 10 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Assistens Kirkegård, Odense: Skarv 1 OF, Havørn 1 AD SV, Hættemåge 1 OF, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 16 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 7 R, Fuglekonge 1 FU, Blåmejse 3 R, Musvit 8 R, Spætmejse 2 R, Husskade 9 R, Gråkrage 6 R, Bogfinke 5 R, Grønirisk 5 R, Dompap 1 R. Ella Mikkelsen
Næsby: Bjergirisk 2 FU. Sofus Ryge Petersen
Odense NV: Gråand 85 FU, Stor Skallesluger 1 M FU, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Hættemåge 115 R, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 3 R, Spætmejse 2 FU, Kvækerfinke 1 FU. Sofus Ryge Petersen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Lille Lappedykker 32, Stor Skallesluger 20, Lomvie/Alk 4, Kvækerfinke 300 Kjeld Lund
Føns Vang: Sædgås 170 FU, Grågås 93 R. Sten Nielsen
Fønsskov, marker: Grågås 350 FU. Sten Nielsen
Gamborg Fjord: Gråand 300 FU. Sten Nielsen
Sparretorn Skov: Skovsneppe 1 OF. Sten Nielsen
Bogense Havn: Gråand 25 R, Stor Skallesluger 9 R, Blishøne 20 R, Rødben 22 R. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Grågås 60 R, Gravand 21 R, Gråand 130 R, Strandskade 22 R, Storspove 45 R, Stenvender 2 FU. Jens Bækkelund


             Blishøns og gråand i snestorm

Tirsdag den 2. februar 2010. (Kyndelmisse)

Svendborg, Strandvejen: Munk 1 FU Han. Kaj Aage Hornemann
Øster hæsinge
(12:00): Blå Kærhøg 1 OF. Niels Bomholt
Ulbølle
: Sangdrossel 1 FU. Niels Bomholt
Espe
: Vindrossel 3, Sjagger 3, Solsort 22, Kvækerfinke 1, Grønirisk 4. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Faaborg Inderfjord
(10:10-10:20): Gråand 5 FU, Isfugl 1 FU, Sjagger 10 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Assistens Kirkegården. Odense (09:10-09:40): Kernebider 19 FU. Dieter Maaszen
Højstrup Øvelsespladsen, Odense (07:30-08:00): Husskade 34 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Nyborg - Østerøvej - Storebæltsbadet (15:30): Middelhavssølvmåge 1 FU 3K. Kurt Hansen
V. Egense (14:45): Agerhøne 3 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard: Agerhøne 6 R, Ravn 2 R, Lille Korsnæb 35 OF. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skårup Skovmølle
: Musvåge 1 FU, Rødhals 2 FU, Sumpmejse 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Skårupøre Sund
: Fiskehejre 1 R, Solsort 5 R, Sjagger 11 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Ulbølle
: Solsort 21 FU, Sangdrossel 1 FU. Niels Bomholt
Øster Hæsinge
: Blå Kærhøg 1 F OF. Niels Bomholt
Svanninge, Svanningevej 40
: Natugle 1 SY. Jacob Sterup
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 19 FU. Dieter Maaszen
Højstrup: Fra overnatning Husskade 34 OF. Dieter Maaszen


              Sjagger i sne og vintersol

Mandag den 1. februar 2010.

Svendborgsund ved Iholm (08:30 - ): Lille Lappedykker 12 R, Toppet Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 22 R, Sangsvane 120 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 FU, Gravand 4 FU, Gråand 12 R, Troldand 30 R, Hvinand 10 R, Lille Skallesluger 11 , Toppet Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 40 R, Blishøne 300 R, Rødben 1 R, Svartbag 6 R
Egsmade: Fiskehejre 2 R, Musvåge 3 R, Hættemåge 30 R, Solsort 16 R, Sjagger 26 R
Skårup Skovmølle: Krikand 6 R, Gråand 12 R, Blishøne 4 R, Skovsneppe 1 R, Sjagger 8 R, Kvækerfinke 12 R
Lundeborg: Gråspurv 20 FU, Skovspurv 30 FU, Bogfinke 8 FU, Vindrossel 6 FU, Solsort 15 FU, Gærdesmutte 1 FU. Poul "Brugs" Rasmussen
Espe: Halemejse 10, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Spætmejse 1, Sjagger 1, Solsort 20, Musvit 4, Blåmejse 2, Sumpmejse 1, Skovspurv 10, Bogfinke 8, Kvækerfinke 1, Råge/Allike 100 OF, Musvåge 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Egeskov: Agerhøne 7. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Bobjerg: Agerhøne 8. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Kværndrup (17:00): Agerhøne 13 FU. Lilly Sørensen
Fraugde Kærby syd (11:30): Agerhøne 10 FU. Lilly Sørensen
Allested (09:00): Agerhøne 7 FU. Lilly Sørensen
Alleskoven (09:45-10:10): Kernebider 4 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Stige ø (13:30-15:30): Bjergpiber 1 R. Ella Mikkelsen
Odense Inderfjord (13:00-15:30): Lille Lappedykker 59 R, Knopsvane 850 R, Spidsand 72 R, Troldand 1100 R, Blishøne 1000 R. Ella Mikkelsen
Bogø kolonihave (12:30): Skovhornugle 2 R. Ella Mikkelsen
Odense Å's udløb (12:00): Stor Skallesluger 59 R. Ella Mikkelsen
Knudshoved (10:30): Sortgrå Ryle 7 FU, Skovsneppe 1 FU, Bjergpiber 3 FU, Skærpiber 8 FU, Sortstrubet Bynkefugl 1 FU, Sangdrossel 3 FU, Misteldrossel 1 R, Dompap 23 FU. Kurt Hansen
Skaboeshuse (15:30): Misteldrossel 2 FU, Ravn 3 R, Snespurv 1 FU. Kurt Hansen
Reberbanen, Bogense (09:30): Munk 1 FU hun (Ved foderpladsen i haven). Michael Højgaard Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skårup Skovmølle
: Fiskehejre 1 R, En FU på rovfuglefoderbrættet. Meget lys fugl Musvåge 3 R, På rovfuglefoderbrættet Rødhals 1 FU, Halemejse 2 R, Spætmejse 2 FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Skårupøre Sund
: KFUM hytten Sjagger 25 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Munke Mose
: Gråand 140 FU, Troldand 8 FU, Toppet Skallesluger 1 FU, Grønbenet Rørhøne 21 FU, Blishøne 30 FU, Hættemåge 160 FU, Halemejse 2 FU. Sofus Ryge Petersen
Fynsværket + gl. kanal
: Skarv 6 R, Fiskehejre 2 R, Gråand 8 R, Stor Skallesluger 62 R, Blishøne 53 R, Hættemåge 20 R, Sølvmåge 3 R, Solsort 18 R, Sjagger 9 R, Vindrossel 1 R, Husskade 3 R, Gråkrage 1 R, Grønirisk 2 R, Rørspurv 3 R. Ella Mikkelsen
Odense Inderfjord
: Lille Lappedykker 59 R, Skarv 4 R, Knopsvane 850 R, Sangsvane 10 R, Gråand 4 R, Spidsand 72 R, Taffeland 70 R, Troldand 1100 R, Hvinand 24 R, Blishøne 1000 R, Sølvmåge 230 R, Svartbag 4 R. Ella Mikkelsen
Stige Ø
: Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 FU, Bjergpiber 1 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 10 R, Sjagger 13 R, Vindrossel 1 R, Musvit 2 R, Råge 60 R, Gråkrage 100 R. Ella Mikkelsen
Assistens Kirkegård, Odense
: Kernebider 7 FU. Martin Strømkjær
Sanderum: Enkeltbekkasin 1 OF. Martin Strømkjær
Holckenhavn Bugt/strandeng
: Troldand 200, Blishøne 2, Hættemåge 3, Sølvmåge 3, Ringdue 40, Solsort 1 M FU, Halemejse 6 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Gråkrage 1 FU, Bogfinke 1 F FU. Kristian Angelo-Nielsen
Bogense, ved foderpladsen i haven:
Munk 1 F FU. Michael Højgaard Hansen

Bogense Havn: Lille Lappedykker 2 R, Skarv 2 R, Gråand 15 R, Taffeland 1 R, Troldand 9 R, Stor Skallesluger 7 R, Blishøne 45 R, Rødben 18 R, Hættemåge 40 R, Skærpiber 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods: Grågås 200 FU. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 300 FU, Canadagås 35 FU, Bramgås 1 R. Jens Bækkelund
Jerstrup Skov: Skarv 1 R, Fiskehejre 3 R, Gråand 40 R, Musvåge 1 R, Skovsneppe 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Skovskade 1 R. Jens Bækkelund
Søndersø: Ny matrikel art Skovsneppe 1 FU. Martin Strømkjær
   


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk