Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                       chart.dk  

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 5. - 9. ( 1. februar - 28. februar 2013).                     Sidst opdateret 02 marts 2013 07:02:34 

 

 


             Bjergpiber fortsat på plads ved Spodsbjerg havn. Foto: Claus Dalskov

Torsdag den 28. februar 2013.                                                      Solopgang: 07:10 Solnedgang: 17:51

Sørup: Grønsisken 80 R
Ny Gesinge
: Stillits 27. Poul Rasmussen
Spodsbjerg: Bjergpiber 1 FU (nord for havnen), Blå Kærhøg 1 FU (Brunfarvet - på engen NV for havnen). Claus Dalskov
Tange å (13:00): Strandskade 1 R, Gravand 2 FU (dette tidlige forårs første fugle), Hvinand 6 FU, Toppet skallesluger 12 FU, Knopsvane 3 FU, Ederfugl 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Musvåge 1, Grågås 2. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Natur]
Silkeå (15:15): Vandstær 1 FU. Ella Mikkelsen
Brændegård sø (13:50-15:10): Havørn 3 R (2 ad og 1 imm). Ella Mikkelsen
Arreskov sø (11:50): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Ella Mikkelsen
Sollerup (10:30-13:15): Duehøg 1 R. Ella Mikkelsen
Svanninge Bakker/Bjerge (09:00-10:00): Grønspætte 2 SY, Sumpmejse 2 FU, Sortmejse 2 FU, Spætmejse 2 SY, Dompap 4 FU, Gulspurv 1 SY. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Lindkær v/Ravnholt: Knopsvane 6 R, Gråand 60 R, Musvåge 3 FU, Tårnfalk 1 R, Fasan 20 R, Blishøne 3 R, Ringdue 40 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 1 SY, Sumpmejse 3 FU, Spætmejse 2 R, Skovskade 2 R, Gråkrage 60 R, Ravn 7 R
Ravnholt: Tårnfalk 1 R, Stor Flagspætte 1 OF, Stillits 6 R, Gulspurv 3 R, Musvåge 1 R
Skibhusene (14:45): Isfugl 1 OF. Jesper Mads Eriksen
Enebærodde (14:00-15:30): Gravand 135 R, Stor Regnspove 55 R. Kresten Madsen
Gyldensten Enge (14:30): Sangsvane 240 FU (På mark mod Jersøre). Dieter Maaszen
Jersore -Lindøhoved (14:00): Havørn 1 FU (14:00). Dieter Maaszen
Nærå Strand Agernæs Flak (12:00-13:00): Sangsvane 105 R, Gravand 100 FU, Strandskade 130 FU, Stor Regnspove 200 FU. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skovsbo v/Svendborg: Blisgås 60 FU, Grågås 190 FU, Bramgås 5 FU. Niels Andersen
Skarø: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 32 R, Knopsvane 17 R, Grågås 4 R, Gravand 2 FU, Pibeand 6 R, Ederfugl 32 R, Toppet Skallesluger 13 R, Stor Skallesluger 10 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Blishøne 400 FU, Sølvmåge 8 R, Svartbag 5 R, Mosehornugle 21 R, Sanglærke 2 OF, Gråkrage 4 R. Steen Lauritsen 
Thurø Rev: Stor Tornskade 1 R. Jens-Gert Hansen
Skårupøre Sund: Sangsvane 21 FU. Jens-Gert Hansen
Hvidkilde Sø: Taffeland 1 R, Troldand 470 R, Lille Skallesluger 3 R, Stor Skallesluger 3 R. Arne Bruun
Bagenkop Havn: Strandskade 1 OF, Kaspisk Måge 8 2K ( En ny fugl ellers genganger. I alt 9 fugle i dag samlet nu set 29 forskellige siden jan 2013), Kaspisk Måge 1 3K ( Genganger) , Sanglærke 8 T. Henrik Knudsen
Siø: Grågås 75 FU, Bramgås 250 FU, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Tullebølle: Spurvehøg 1 FU, Jernspurv 1 FU, Dompap 2 FU. Hans-Henrik Wienberg
Karlsmosen, Egeskov: Knopsvane 5 R, Sangsvane 10 R, Blisgås 2 OF, Grågås 100 R, Gravand 8 R, Gråand 20 R, Musvåge 1 R, Blishøne 10 R, Hættemåge 5 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 10 R, Sanglærke 2 SY, Musvit 1 R, Gråkrage 2 R, Stillits 10 R. Niels Andersen
Sollerup: Grågås 104 R, Duehøg 1 R, Musvåge 4 R, Sanglærke 3 R, Solsort 3 R, Sjagger 105 FU, Fuglekonge 1 FU, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 5 R, Musvit 5 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 5 FU, Grønirisk 1 FU, Grønsisken 3 R, Dompap 2 R, Gulspurv 10. Ella Mikkelsen
Arreskov Sø: Knopsvane 2 R, Sangsvane 3 R, Svane sp. 12 R, Grågås 22 R, Blå Kærhøg 1 FU, Sølvmåge 10 R. Ella Mikkelsen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Knopsvane 2 R, Sangsvane 5 OF, Gravand 2 R, Gråand 5 R, Blishøne 32 R. Michael Bjerregaard
Brændegård Sø: Havørn 2 AD R. Michael Bjerregaard
Brændegård Sø: Skarv 5 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Gravand 2 R, Gråand 2 R, Hvinand 1 R, Havørn 3, Musvåge 2 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 5 SY, Gråkrage 2 R, Grønsisken 20 R. Ella Mikkelsen
Silkeå: Vandstær 1 FU. Ella Mikkelsen 
Silkeå: Sangsvane 2 OF, Gråand 2 R, Blå Kærhøg 1 F FU, Vandstær 1 FU, Sjagger 35 R. Niels Andersen
Silkeå vest for gl. jernbane: Skarv 1 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 350 R, Musvåge 1 R, Blishøne 4 R. Niels Andersen
Stenstrup: Kernebider 1 OF. Niels Andersen
Søby Sø (Nr. Søby): Rød Glente 1 OF. Jens Rasmussen
Odense: Silkehale 200 FU. Jens Kristian Holm
Ejby Mølle: Vandstær 1 R. Kristoffer Hansen 
Æble Skov: Grønspætte 1 R. Hans Rytter
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 3 R, Sortgrå Ryle 17 FU (16:30-17:00 sås på østsiden af molen. 5 cr aflæst + 1 metal set.), Skærpiber 2 R. Lars Hansen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 11 FU. Kirsten Halkjær Lund
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Gravand 7 R. Steen Lauritsen
Kølstrup: Halemejse 4 FU, Husskade 9 OF. Steen Lauritsen
Dræby Fed: Sædgås 120 R, Blisgås 25 R. Ivan Sejer Beck
Staurby Mose: Isfugl 1 FU. Willy Schrøder Andersen
Faldsled: Skarv 7 R, Gråand 18 R, Taffeland 22 OF, Troldand 11 R, Hvinand 4 R, Blishøne 220 R, Allike 4 T, Gråkrage 9 R. Villy-Erik Schødts
Gammel Stenderup: Tårnfalk 1 OF, Stor Flagspætte 1 R, Gråkrage 2 OF. Villy-Erik Schødts
Hellebjergdam: Knopsvane 5 S, Grågås 129, Bramgås 1 R, Gråand 4 R. Villy-Erik Schødts
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 6 FU, Sangsvane 2 FU, Grågås 3 R, Gravand 9 FU, Gråand 55 FU, Musvåge 1 FU, Vibe 4 R. Søren G. Nielsen
Brydegård Mose: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU. Helle Suadicani
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 16 R, Fiskehejre 17 R, Knopsvane 16 R, Gravand 62 FU, Pibeand 15 FU, Gråand 127 FU, Troldand 29 FU, Hvinand 27 FU, Toppet Skallesluger 19 FU, Stor Skallesluger 2 FU, Blishøne 800 R, Strandskade 11 FU, Storspove 1 FU, Hættemåge 33 R, Sølvmåge 3 R. Helle Suadicani
Helnæs By: Musvåge 1 R, Gulspurv 11 R. Helle Suadicani
Helnæs Made: Grågås 48 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 1 FU, Ringdue 75 R, Husskade 19 FU, Sortkrage 3 FU, Gråkrage 45 FU. Helle Suadicani
Helnæs Strand Sommerhusområde: Lille Lappedykker 2 FU, Skarv 1 R. Helle Suadicani
Helnæs, Halen: Havørn 1 R. Helle Suadicani
Helnæs, havet ud for Maden: Knopsvane 2 FU, Gravand 7 FU, Ederfugl 350 R, Sortand 10 R, Strandskade 2 FU, Svartbag 4 R. Helle Suadicani
Hårby: Musvåge 1 R. Helle Suadicani
Sarup v/Hårby: Musvåge 1 R. Helle Suadicani
Åkrog Bugt: Lille Lappedykker 6 FU, Ederfugl 45 R, Sortand 60 R, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 2 FU, Sølvmåge 18 FU. Helle Suadicani
Favrskov Bjerge: Grågås 9 OF, Spurvehøg 1 R, Fasan 2 R, Sølvmåge 7 R, Ringdue 2 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Sanglærke 4 OF, Solsort 1 R, Fuglekonge 2 R, Halemejse 2 R, Sumpmejse 3 R, Topmejse 2 R, Sortmejse 2 R, Blåmejse 10 R, Musvit 5 R, Korttået Træløber 1 R, Skovskade 5 R, Husskade 1 R, Gråkrage 3 R, Ravn 1 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 3 R, Grønsisken 3 R, Gulspurv 2 R. Evald Mehlsen
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Sangsvane 240 FU, Havørn 1 FU, Storspove 100 FU. Dieter Maaszen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Skarv 8 R, Sangsvane 105 R, Gravand 100 FU, Gråand 400 FU, Strandskade 130 FU, Storspove 200 R. Dieter Maaszen


              Ringmærket sølvmåge Kerteminde

Onsdag den 27. februar 2013.                                                      Solopgang: 07:12 Solnedgang: 17:49

Ringe ved rådhuset: Silkehale 50 (ca.) (set flere dage). Karsten Urup Nielsen
Slipshavn
(10:00): Stær 1 R. Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen
Kerteminde Havn: Sølvmåge 1 AD RI (Gult plast med sort skrift på højre ben
V7CX - "Kan se at du har haft en gammel kending i Kerteminde havn. Den er mærket på Sprogø i 2006 af Lars Hansen, og jeg har selv aflæst den i Kerteminde i 2008. Mvh Per Rasmussen")
Knudshoved færgehavn: Sortgrå ryle 22 OF R.( Flokken var meget urolig, vi kunne slet ikke komme i nærheden af den, før den lettede fra sydmolen og fløj mod nord under broen og satte sig på stenmolen under den. Kun én fugl blev tilbage. Normalt er fuglene meget tillidsfulde, men vi mødte to personer med hunde på molen, det kunne jo være, at det var dem som havde skræmt fuglene. Måske var det klogt, at lade dem have fred og ro derude nogen tid nu). Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen
Ravnholt (11:30-14:30): Vandrefalk 1 R, Ravn 5 R. Ella Mikkelsen
Vigelsø (11:00): Sangsvane 125 R, Havørn 1 R, Vandrefalk 1 R, Blishøne 1200 R. Ebbe Larsen
Højstrup, Øvelsesplads (07:40-08:10): Husskade 152 R (Fra overnatning). Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, Valdemarsgade: Silkehale 1 R, Grønsisken 20 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Povlinelund, mark vest for skoven: Blisgås 40 R, Grågås 600 R. Peder Rasmussen
Hav øst for Thurø: Knopsvane 14 FU, Sangsvane 30 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 14 FU, Pibeand 19 FU. Arne Bruun
Thurø Rev: Skarv 1 OF, Knopsvane 25 R, Sangsvane 30 R, Grågås 2 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 60 R, Gravand 16 R, Pibeand 9 R, Krikand 9 R, Gråand 45 R, Ederfugl 100 R, Hvinand 50 R, Toppet Skallesluger 25 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 200 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 25 R, Sanglærke 2 SY, Gråkrage 6 R. Niels Andersen
Havn v/Vejlen: Sangsvane 5 R, Grågås 6 R, Pibeand 4 R, Gråand 94 R, Troldand 18 R, Bjergand 29 R, Spurvehøg 1 OF, Fasan 2 R, Sumpmejse 2 R, Spætmejse 1 R, Råge 175 FU, Dompap 7 R, Gulspurv 3 R. Eilif S. Bendtsen
Monnet, Tåsinge: Sangsvane 16 R, Grågås 11 R, Musvåge 1 OF. Eilif S. Bendtsen
Søby Monnet, Tåsinge: Sangsvane 101 R, Blå Kærhøg 1 F OF, Fasan 3 R. Eilif S. Bendtsen
Lindkær v/Ravnholt: Knopsvane 12 R, Ringdue 50 R, Gråkrage 1 R. Ella Mikkelsen
Ravnholt:(11:30 - 14:30): Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Grågås 12 OF, Gråand 60 R, Musvåge 4 R, Vandrefalk 1 R, Blishøne 2 R, Trane 2 R (var kommet om natten), Ringdue 120 R, Stor Flagspætte 3 FU, Musvit 6 R, Skovskade 1 R, Allike 1 R, Gråkrage 14 R, Ravn 5 R, Skovspurv 2 FU, Bogfinke 15 FU, Grønirisk 1 FU, Stillits 8 FU, Grønsisken 3 FU, Dompap 2 R, Gulspurv 18 FU. Ella Mikkelsen
Kerteminde Havn: Kaspisk Måge 1 3K R (Har raste her fast siden sep 2012). Henrik Knudsen
Bjørnens Krat v/Bøgebjerg Strand: Tårnfalk 1 FU, Gærdesmutte 1 R, Solsort 8 FU, Halemejse 5 FU, Gulspurv 25 FU. Niels Bomholt Jensen
Bøgebjerg Strand / Romsø Sund nord: Toppet Lappedykker 1 R, Ederfugl 800 R, Sortand 40 R, Hvinand 6 R, Toppet Skallesluger 6 R. Niels Bomholt Jensen
Fyns Hoved: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 130 R, Grågås 8 SV, Ederfugl 220 R, Sortand 10 T, Fløjlsand 1 V, Hvinand 3 R, Toppet Skallesluger 20 R, Tårnfalk 1 R, Dværgfalk 1 OF, Strandskade 15 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 10 R, Tejst 1 R, Ringdue 5 TF, Sanglærke 2 TF, Gråkrage 2 R, Stær 1 TF, Grønirisk 3 R, Stillits 7 TF, Gulspurv 5 R. Niels Bomholt Jensen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 7 FU, Blisgås 50 OF, Grågås 200 FU. Niels Bomholt Jensen
Knudshoved Færgehavn: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 34 R, Grågås 120 NØ, Ederfugl 4 R, Toppet Skallesluger 4 R, Sortgrå Ryle 18 FU, Sanglærke 1 TF, Skærpiber 4 R, Solsort 2 FU, Halemejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Knudshoved Færgehavn: Skarv 5 OF, Knopsvane 2 OF, Gråand 5 R, Blishøne 30 R, Sortgrå Ryle 15 R, Sølvmåge 60 R. Evald Mehlsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Skarv 7 R, Knopsvane 2 R, Gråand 2 R, Sølvmåge 5 OF, Sanglærke 1 SY, Skærpiber 7 R, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Husskade 2 R, Gråkrage 3 R. Evald Mehlsen
Lillestrand/Korshavn (FE08): Knopsvane 2 R, Sangsvane 5 R, Blisgås 20 R, Grågås 50 R, Bramgås 50 R, Gravand 21 R, Toppet Skallesluger 2 R, Strandskade 5 R, Storspove 37 R. Niels Bomholt Jensen
Måle Strand / Romsø Sund syd: Ederfugl 70 R, Sortand 200 R, Hvinand 2 R. Niels Bomholt Jensen
Sadelmagermosen: Grågås 20 FU, Husskade 1 FU, Allike 40 R. Niels Bomholt Jensen
Vågebakken (F.H.): Sangsvane 52 FU, Sanglærke 2 SY. Niels Bomholt Jensen
Østerøsø - Knudshoved: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 5 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 18 R. Niels Bomholt Jensen
Kølstrup: Halemejse, Sydlig (europaeus) 3 FU, Stær 1 R. Steen Lauritsen
Birkende: Kernebider 1 R. Kirsten Halkjær Lund
Broby Sø: Grågås 56 FU, Gråand 8 FU. Finn Just Christensen
Næsbyhoved-Broby: Musvåge 1 R, Ringdue 76 R, Gulspurv 5 SY. Finn Just Christensen
Sellebjerg v/Marslev: Agerhøne 2 R. Finn Just Christensen
Vigelsø: Havørn 1 AD R. Jens Kristian Holm
Årslev: Musvåge 2 R. Ella Mikkelsen
Wedellsborg, Lystskov: Havørn 1 R. Kirsten Stevn
Højstrup (Odense): Husskade 152 R. Dieter Maaszen
Langø Plantage: Blisgås 0 R, Bramgås 8 OF, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 2 M R, Hættemåge 1 AD VDR R, Stormmåge 2 AD VDR R, Sølvmåge, Almindelig (argentatus) 1 AD SDR R, Stor Flagspætte 2 R, Solsort 3, Sjagger 49 R, Fuglekonge 4 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Korttået Træløber 2 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 2 M R, Kvækerfinke 1 R, Grønsisken 3 R, Bjergirisk 40 R, Gulspurv 71 R. Jens Friis-Walsted


             Sortgrå ryle ved Knudshoved fotograferet af Steen Winkel

Tirsdag den 26. februar 2013.                                                      Solopgang: 07:15 Solnedgang: 17:47

Svendborg, Nyborgvej (15:30): Silkehale 75 R. Poul Brugs Rasmussen
Svendborg, matriklen
: Halemejse 8 FU, Skovspurv 2 FU, Musvit 2 FU, Gråspurv 14 FU
Svendborgsund ved Rantzausminde
(07.20): Grågås 300 NV (fra Taasinge til Fyn for at FU)
Ny Gesinge (16:40): Blisgås 66 R. Poul Rasmussen
Tranekær, Møllevænget 6 (08:30-09:30): Munk 1 FU hun (På foderbræt, ses dagligt.). Allan Østergaard
Knudshoved: Sortgrå ryle 10 R. Steen Winkel

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Sangsvane 5 V. Anders Odd Wulff Nielsen
Bagenkop Havn (11:00 - 14:00): Kaspisk Måge 10 2K (I dag dukkede der yderligere 3 nye 2k fugle op. Samlet har jeg haft 27 forskellige i det nye år. Der var lidt færre måger i havnen i dag i forhold til i går), Kaspisk Måge 1 3K (Den tyske. Samlet i dag set 11 fugle. Heraf 3 nye. Nu har jeg haft 27 forskellige fugl i år i havnen/klise Nor. Vil tro, det havde være muligt at se flere hvis jeg var blevet frem til det blev mørkt.),
Skærpiber 2 R. Henrik Knudsen
Ristinge By: Havørn 1 IMM OF. Henrik Knudsen
Barager Nebbe: Sangsvane 65 R. Henrik Knudsen
Skarø: Mosehornugle 19 R. Jens Kristian Holm
Åmosen: Sangsvane 1 R. Jens-Gert Hansen
Arreskov Sø: Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 6 R, Sangsvane 305 R, Blisgås 65 R, Grågås 250 R, Pibeand 30 R, Krikand 2 R, Gråand 350 R, Taffeland 23 FU, Troldand 220 R, Hvinand 13 FU, Lille Skallesluger 14 FU, Stor Skallesluger 6 R, Musvåge 4 R, Blishøne 3 FU, Ringdue 150 R, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 R, Solsort 12 FU, Sjagger 135 FU, Vindrossel 2 FU, Halemejse 7 FU, Sumpmejse 3 FU, Musvit 5 FU, Spætmejse 2 R, Træløber 1 FU, Korttået Træløber 1 FU, Skovskade 1 R, Gråkrage 62 FU, Ravn 1 OF, Stær 3 FU, Grønirisk 4 OF, Grønsisken 20 FU, Dompap 2 FU, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Sølvbjerg Skov: Sangsvane 90 FU. Niels Bomholt
Bredholt: Blå Kærhøg 1 F FU. Niels Bomholt Jensen
Grusgrave v/Birkum: Blisgås 2 R, Grågås 55 R, Taffeland 32 R, Troldand 2800 R. Henrik Kalckar Hansen
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 11 R. Dieter Maaszen
Hasseløre/Hvenegårdsholm: Skarv 7 R, Knopsvane 2 R, Dobbeltbekkasin 1 SY, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 70 R, Sanglærke 2 SV, Råge 1 1K+ R, Gråkrage 2 R. Evald Mehlsen
Elverud Skov: Grågås 2 OF, Musvåge 2 R, Husskade 1 R, Gråkrage 1 R, Gråspurv 4 FU, Gulspurv 2 FU. Ella Mikkelsen
Erholm Gods: Sangsvane 19 R, Grågås 36, Bramgås 200 N, Musvåge 6 R, Tårnfalk 1 R, Ringdue 52 R, Stor Flagspætte 1 R, Allike 370 FU, Råge 3 R. Ella Mikkelsen
Bispeenge: Gravand 1 R, Musvåge 4 R, Silkehale 20 OF. Kristoffer Hansen
Odense Havn (11:40 - 13:00): Kaspisk Måge 1 2K R (Nok samme klassiske 2k som 17/2) . Kristoffer Hansen
Knudshoved Færgehavn: Grågås 25 OF, Sortgrå Ryle 25 R, Skærpiber 3 R. Kurt Kaack Hansen
Knudshoved Færgehavn: Skarv 5 R, Knopsvane 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Sortgrå Ryle 22 FU, Skærpiber 1 R. Steen Lauritsen
Kerteminde Bugt/Nordstrand: Sortand 2 FU, Hvinand 3 FU. Steen Lauritsen
Kølstrup: Spætmejse 2 FU. Steen Lauritsen
Staurby Mose: Fiskehejre 11 R, Musvåge 1 R, Isfugl 1 FU. Willy Schrøder Andersen
Stavrby Skov: Stor Flagspætte 1 R, Halemejse 2 FU, Blåmejse 8 FU, Musvit 3 R, Spætmejse 1 R, Bogfinke 2 R, Dompap 2 R. Willy Schrøder Andersen
Strib: Lille Lappedykker 9 R, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 28 R, Knopsvane 4 R, Gråand 85 R, Ederfugl 14 R, Hvinand 4 R, Stor Skallesluger 4 R, Blishøne 9 R, Hættemåge 73 R, Stormmåge 26 R, Sølvmåge 13 R, Svartbag 1 R, Ringdue 4 R, Tyrkerdue 2 R, Stor Flagspætte 3 R, Musvit 2 R, Grønirisk 1 R, Dompap 2 R. Willy Schrøder Andersen
Lillebælt (Snævringen): Lille Lappedykker 5 R, Fjeldvåge 1 OF. Erik Busk 
Østereng, Bogense: Sangsvane 54, Grågås 29 R, Tårnfalk 1 F R, Hættemåge 155, Stormmåge 7 R, Sølvmåge 26 R, Svartbag 2, Grønsisken 2 R. Jens Friis-Walsted
Fogense Enge (Lillestrand): Knopsvane 2 AD R, Grågås 80 R, Gravand 12 R, Gråand 12, Toppet Skallesluger 2, Strandskade 2 R, Sølvmåge 12 R, Gråkrage 8 R. Jens Friis-Walsted
Strandsøer & Eng v/St.Stegø: Tårnfalk 1 R. Jens Bækkelund
Søndersø (Nordfyn): Agerhøne 2 R. Jens Bækkelund
Ålebæk: Bramgås 20 OF. Jens Bækkelund 


           Grønsisken

Mandag den 25. februar 2013.                                                      Solopgang: 07:17 Solnedgang: 17:45

Havnen, Vejlen: Isfugl 1 R. Poul Rasmussen
Skårupøre Strandvej v/campingpladsen
(15:00): Gravand 1 FU, Hvinand 35 FU, Krikand 40 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Blishøne 200 FU, Svartbag 1 FU, Sølvmåge 50 FU. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø
: Knopsvane 4 R, Sangsvane 11, Duehøg 1 TH, Musvåge 2 R, Allike 8 OF, Gråkrage 2 R, Ravn 1 R
Bøjden Nor (11:35): Havørn 1 R AD (Sad på isen i nordlige bassin). Per Bak
Espe, matriklen: Råge 150, Allike 20, Stor Flagspætte 1, Spætmejse 1. Sort Egern 1. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Natur]
Faaborg (11:30-11:35): Silkehale 4 R . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Faaborg Fjord (09:30-10:45): Grågås 50 R, Gravand 6 FU, Taffeland 50 R, Bjergand 210 R, Troldand 3000 R, Hvinand 100 FU/R, Lille Skallesluger 20 FU/R, Stor Skallesluger 30 FU/R, Toppet Skallesluger 100 FU/R, Blishøne 2200 FU  . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Assistens Kirkegården, Odense (12:00): Kernebider 48 R. Dieter Maaszen
Fynsværket Odense (11:00): Vandrefalk 1 R (11:00). Dieter Maaszen
Odense, Victoriagade (10:30): Silkehale 35 R. Dieter Maaszen
Bredningen v/Sdr.Åby (14:10-14:40): Ederfugl 1600 R, Sortand 120 R. Ella Mikkelsen
Emtekær nor (13:50): Blisgås 6 R. Ella Mikkelsen
Wedellsborg (12:45): Havørn 2 R (1 ad +1). Ella Mikkelsen
Eskør (12:20-12:35): Blisgås 34 R. Ella Mikkelsen
Erholm (10:00-10:30): Duehøg 1 R. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Egense, på markerne mellem Egense og Povlinelund: Blisgås 77 R, Grågås 1000 R, Bramgås 5 R, Ringdue 55 OF, Sjagger 350 R, Husskade 3 R, Kragefugl sp. 100 FU. Peder Rasmussen
Ortemølle (Hvidkilde): Musvåge 1 R, Vandstær 1 R (Metalring på højre ben), Stillits 15 FU. Peder Rasmussen
Åmosen: Knopsvane 1 R, Grågås 115 R, Krikand 32 R, Gråand 35 R, Blishøne 11 FU, Gråkrage 16 FU. Peder Rasmussen
Lundby, Tåsinge: Havørn 1 OF. Morten Müller
Rudkøbing: Silkehale 120 R. Morten Müller
Tullebølle: Ringdue 2 FU, Stor Flagspætte 1 OF, Rødhals 1 FU, Nordlig Halemejse x Sydlig Halemejse (hybrid) 7 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 6 FU, Allike 14 OF, Råge 30 OF, Skovspurv 4 FU, Bogfinke 3 FU. Hans-Henrik Wienberg
Bagenkop Havn (10:20 - 17:00): Sildemåge 1 AD R ( Tror det er den første jeg nogensinde har set i havnen i vinterhalvåret. Iøvrigt en stor fugl, som mindede meget om en graellsii, men vælger ikke at racebestemme den, da det jo er forbundet med stor usikkerhed.), Middelhavssølvmåge 1 AD R (Smukke citrongule ben, Meget sort hånd samt sort bånd på 5 hp. Det røde på næbbet gik op på overnæbbet), Kaspisk Måge 8 2K (Heraf 2 helt nye. Derudover bla den ringm fra Kiev som nu har været på plads siden okt 2012.), Kaspisk Måge 2 3K (Den tysk ringmærkede samt en helt ny 3k fugl, som er en af de flotteste 3k jeg har set hernede.), Kaspisk Måge 2 AD (Så kom der langt om længe adulte fugle til. Af dagens 12 fugle som sås i havnen i dag var der 5 helt nye og samlet er der siden 1. jan set 24 forskellige individer. Tolv fugle på en dag, kunne meget nemt være ny rekord for Langeland). Henrik Knudsen  Læs mere på Snatur-bloggen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Vandstær 1 R. Jacob Sterup
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 AD R. Per Rasmussen
Næsbyhoved-Broby: Ringdue 6 R, Tyrkerdue 1 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 5 FU, Skovskade 2 R, Husskade 3 OF, Råge 3 OF, Gråkrage 4 OF, Skovspurv 7 R, Bogfinke 2 R
Grønirisk 2 R. Finn Just Christensen
Bellinge: Rødhals 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Gråspurv 9 FU, Bogfinke 3 FU, Grønirisk 4 FU, Stillits 2 FU, Grønsisken 1 FU, Dompap 3 FU . Poul Vesterlund Pedersen 
Assistens Kirkegård, Odense: Spurvehøg 1 OF, Hættemåge 25 OF, Stormmåge 4, Sølvmåge 12 OF, Ringdue 25 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 3 R, Solsort 2 R, Fuglekonge 1 R, Halemejse 4 R, Topmejse 2 R, Blåmejse 12 R, Musvit 12 R, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 2 R, Husskade 3 R, Allike 5 R, Råge 1 R, Gråkrage 5 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 6 R, Kernebider 20 R. Evald Mehlsen
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 48 FU. Dieter Maaszen
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Dieter Maaszen
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm
Odense Havn: Middelhavssølvmåge 1 R (I Odense havn opholder sig p.t., som tidligere meldt af KrH usædvanligt mange sølvmåger. Mindst en opfylder kriterierne, incl. halefjertegning for karaktererne for M 2K. Ingen kaspiske måger, men flokkene er meget urolige og uoverskuelige.). Per Damsgaard-Sørensen
Odense (08:30-11:15): Silkehale 30 FU (Flokken fouragerer på bær i kvarteret omkring Skt. Knuds Gade). Helle Hjorth
Odense (14:30): Silkehale 120 FU (I området omkring Damhusvej 13). Jens Kristian Holm
Odense (10:30): Silkehale 35 FU (Fredens Kirke Victoriagade). Dieter Maaszen
Stavrby Skov: Sortkrage 1 R. Thomas Varto Nielsen
Aborg: Sangsvane 13 R. Ella Mikkelsen
Erholm Gods: Grågås 8, Duehøg 1 R, Musvåge 1 R, Svartbag 1 R, Ringdue 52 R, Gråkrage 2 R, Gulspurv 7 R. Ella Mikkelsen
Eskør Inddæmning (Hybæk): Knopsvane 2 R, Blisgås 34 R, Grågås 150 R, Bramgås 2 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Solsort 2 R. Ella Mikkelsen
Fjellerup: Tårnfalk 1 FU. Ella Mikkelsen
Føns By: Husskade 2 R, Gråkrage 2 R. Ella Mikkelsen
Føns Vang: Knopsvane 4 R, Sangsvane 25 R, Grågås 200 FU, Gravand 3 R, Gråand 18 R, Taffeland 12 R, Troldand 6 R, Hvinand 15 R, Lille Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 2 R, Ringdue 30 R, Solsort 1 R, Musvit 2 R, Skovspurv 30 R. Ella Mikkelsen
Føns Vig: Toppet Lappedykker 1 R, Hvinand 19 R, Toppet Skallesluger 4 R, Sølvmåge 2 R. Ella Mikkelsen
Gamborg Fjord: Hvinand 4 R, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 3 R, Hættemåge 20 R, Svartbag 1 R, Gråkrage 4 R. Ella Mikkelsen
Ronæs: Knopsvane 7 R, Grågås 7 R, Sølvmåge 100 R, Råge 60 R. Ella Mikkelsen
Svinø v/Gamborg: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 9 R, Skarv 1 R, Knopsvane 9 R, Grågås 30 R, Gråand 5 R, Ederfugl 2 R, Hvinand 9 R, Toppet Skallesluger 5 R, Stor Skallesluger 3 R, Musvåge 3 R, Sølvmåge 9 R, Svartbag 2 R, Musvit 1 R. Ella Mikkelsen
Favrskov Bjerge: Musvåge 3, Ringdue 5 OF, Fuglekonge 4 FU, Halemejse 7 OF, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 10 FU, Musvit 4 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 R, Gulspurv 1 R. Villy-Erik Schødts
Lillebælt ud for Assens: Ederfugl 2000 FU. Kirsten Pedersen
Lillebælt vest for Torø (Torø Rev): Skarv, Mellemskarv (sinensis) 5 FU, Ederfugl 1500 FU, Hvinand 18 FU, Toppet Skallesluger 8 FU. Kirsten Pedersen
Noret v/Torøhuse: Gravand 5 FU, Gråand 45 FU, Strandskade 1 FU, Storspove 3 FU, Rødben, Islandsk (robusta) 2 FU, Hættemåge 12 FU, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 23 R, Svartbag 3 R. Kirsten Pedersen
Assens: Ringdue 150 R. Kirsten Pedersen
Torø: Fiskehejre 5 R, Knopsvane 2 FU, Sangsvane 5 FU, Gravand 2 R, Krikand 42 R, Havørn 2 FU, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 2 FU, Storspove 1 R, Sanglærke 1 R, Rødhals 1 FU, Allike 6 R, Ravn 1 R, Bjergirisk 2 FU. Kirsten Pedersen
Torø Vig: Lille Lappedykker 24 FU, Toppet Lappedykker 4 FU, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 27 R, Knopsvane 5 R, Gravand 26 FU, Krikand 12 FU, Gråand 30 FU, Ederfugl 2 R, Hvinand 4 FU, Toppet Skallesluger 6 R, Stor Skallesluger 2 FU, Havørn 1 FU, Blishøne 100 FU, Sølvmåge 20 FU, Svartbag 11 FU, Gråkrage 12 FU. Kirsten Pedersen
Noret v/Torøhuse: Gravand 5 FU. Kirsten Pedersen


             Stor flagspætte Amalielyst ved Hvidkilde

Søndag den 24. februar 2013.                                                      Solopgang: 07:19 Solnedgang: 17:43

Havnen ved Vejlen, Taasinge (10:30): Isfugl 1 R. Poul Rasmussen
Strandeng v/Horseskov, Taasinge: Lille Lappedykker 4 R, Hvinand 8 R, Stor Skallesluger 5 M FU, Svartbag 2 R
Hvidkilde, Amalielyst: Stor Flagspætte 2 R, Fuglekonge 4 FU, Halemejse, Nordlig (caudatus) 3 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 5 FU
Hvidkilde Sø: Troldand 60 R
Lundeborg, matriklen (10:00): Bogfinke 4 FU, Gulspurv 4 FU, Gråspurv 6 FU, Skovspurv 8 FU, Solsort 4 FU, Ringdue 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Syltemade Ådal (09:30-11:00): Blå Kærhøg 1 OF, Skovsneppe 1 R, Vindrossel 10 R, Træløber 1 FU. Niels Bomholt
Espe, matriklen: Stor Flagspætte 1, Husskade 2, Skovspurv 12, Bogfinke 5, Spætmejse 1, Musvit 3, Blåmejse 1, Sumpmejse 1, Solsort 5, Råge 15, Allike 5. Sort Egern 1 . Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Natur]
Tarup, Odense NV (09:45): Silkehale 50 R. Gregers Johannesen
Odense, Skibhusvej, Fredens Kirke (09:00): Silkehale 190 FU (På højre side af kirken). Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Stjovl: Blisgås (albifrons) 8 R, Grågås 200 R, Bramgås 1 R, Toppet Skallesluger 10 R, Stor Skallesluger 30 R, Stillits 10 R, Hybrid sp. 1 R (Lidt pudsigt samme mark hvor den faste hybrid her på øen tidligere har opholdt sig. Denne her mindre og meget mere brantaagtig). Henrik Knudsen
Tullebølle (10:05): Natugle 1 R (Hvilende i Amorikagrantræ, 5 m. oppe.). Hans-Henrik Wienberg
Siø: Grågås x Bramgås (hybrid) 1 FU . Jens-Gert Hansen
Vesterskov v/Ommel: Bramgås 250 OF, Gravand 11 FU, Havørn 1 IMM FU, Musvåge 1 FU, Blishøne 2000 FU, Storspove 1 FU. Morten Müller
Syltemade Å: Skarv 2 OF, Fiskehejre 3 R, Sangsvane 2 OF, Grågås 1 OF, Blå Kærhøg 1 F OF, Musvåge 1 R, Skovsneppe 1 R, Ringdue 30 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 4 FU, Sjagger 25 R, Vindrossel 10 R, Fuglekonge 2 FU, Halemejse 3 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 7 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 FU, Træløber 1 FU, Korttået Træløber 1 FU, Skovskade 1 R, Gråkrage 3 R, Grønsisken 50 FU, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Åmosen: Knopsvane 2 R, Sangsvane 9 R, Grågås 190 FU, Krikand 22 FU, Spurvehøg 1 M FU, Blishøne 12 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 FU, Bogfinke 1 R, Grønirisk 1 R, Stillits 20 R, Grønsisken 20 OF. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø (14:30 - 15:30): Havørn 2 AD R N (Parrede sig kortvarigt og forsvandt mod nord). Claus Reimann
Store Svelmø: Havørn 1 OF, Strandskade 20. Carsten Skou
Ulbølle: Ringdue 1 FU, Rødhals 1 R, Solsort 2 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 5 FU, Spætmejse 1 FU, Gråspurv 1 FU, Skovspurv 28 FU, Bogfinke 3 FU, Grønirisk 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Vester Hæsinge: Topmejse 1 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 8 FU, Musvit 2 FU. Leif Kristensen
Faaborg Havn: Skarv 10 R. Jacob Sterup
Sundet, Faaborg: Skarv 1 R, Knopsvane 58, Hættemåge 8 R, Stormmåge 22 R, Sølvmåge 18 R, Svartbag 2 AD R, Rødhals 1 R, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 1 FU. Jacob Sterup
Ringe: Silkehale 45 R. Henrik Knudsen
Vejstrup Å (vej 163 t/udløb): Musvåge 2 R, Gærdesmutte 1 R, Fuglekonge 1 R, Halemejse 6 R, Spætmejse 1 R, Træløber/Korttået Træløber 3 R. Arne Bruun
Trunderup Dong: Agerhøne 8 R. Hans Rytter
Ravnholt: Rød Glente 1 OF, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R. Palle Bo Larsen
Ellested: Sjagger 40 FU. Palle Bo Larsen
Knudshoved Færgehavn (11:20 - 11:50): Sortgrå Ryle 18 FU (mindst 18 fugle set på strand ved fyrtårn), Skærpiber 2 FU, Musvit 3 FU. Palle Bo Larsen
Knudshoved Færgehavn (14:15 - 15:00): Skarv 41 R, Knopsvane 2 FU, Sortgrå Ryle 16 FU (Først set 12 flyvende en lille runde ud for molen/stranden, derefter set 4 ved molen, men de sluttede sig til flokken, og alle FU ivrigt i tangen på stranden S for molen (obset 20 min - de kom ret tæt på efterhånden), Hættemåge 1 FU, Sølvmåge 3 FU, Svartbag 3 R, Solsort 1 FU, Musvit 1 FU, Gråkrage 3 FU. Søren G. Nielsen
Slipshavn Enge: Fiskehejre 1 R, Gråand 7 FU, Ederfugl 8 FU, Toppet Skallesluger 11 FU, Tårnfalk 1 FU, Fasan 5 FU, Rødben 12 FU, Hættemåge 1 FU, Stormmåge 1 FU, Sølvmåge 3 FU, Husskade 3 FU, Gråkrage 4 FU. Søren G. Nielsen
Bynkel: Grågås 300 FU. Søren G. Nielsen
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 FU . Vibeke Hansen
Odense, Skibhusvej, Fredens Kirke: Silkehale 190 FU. Dieter Maaszen
Odense: Silkehale 200 FU (Skibhuskvarteret i træerne ved Fredens Kirke). Vibeke Hansen
Seden Strand: Knopsvane 2 FU, Lille Skallesluger 3 FU, Hættemåge 12 FU. Vibeke Hansen
Kærby Fed: Sangsvane 10 R, Råge 8 R. Per Damsgaard-Sørensen
Kølstrup: Stormmåge 3 OF, Ringdue 7 R, Silkehale 12 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 2 FU, Sjagger 3 FU, Musvit 2 FU, Gråkrage 2 OF, Skovspurv 12 FU, Bogfinke 2 R. Steen Lauritsen
Letmose Skov (Sellebjerg): Fuglekonge 2 FU, Spætmejse 2 FU, Grønsisken 6 FU. Kirsten Halkjær Lund
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Knopsvane 2 R, Grågås 2 R, Krikand 2 R, Gråand 170 R, Taffeland 10 R, Troldand 17 R, Blishøne 66 R, Hættemåge 16 R, Sølvmåge 20 R. Kirsten Halkjær Lund
Mesinge: Spurvehøg 1 M FU, Ringdue 4 FU, Stor Flagspætte 1 F FU, Rødhals 2 FU, Solsort 8 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 8 FU, Bogfinke 4 FU, Grønirisk 4 FU, Stillits 4 FU, Dompap 6 FU. Ebbe Munk Andersen
Hasmark: Grågås 200 R. Arne Giørtz-Behrens
Flægen v/Tybrind: Grågås 285 FU, Gravand 2 R, Gråand 1 R, Troldand 1 R, Ravn 1 R. Jens Bækkelund
Føns Vig: Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 70 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Sortand 1 OF, Hvinand 51 R, Toppet Skallesluger 37 R. Jens Bækkelund
Fønsskov, marker: Knopsvane 11 FU, Sangsvane 10 FU, Musvåge 2 R, Gråkrage 20 R, Ravn 1 R, Gulspurv 15 FU. Jens Bækkelund
Rud - Ålehoved: Fiskehejre 4 R, Grågås 35 FU, Storspove 1 FU, Ringdue 30 OF, Sjagger 20 FU. Jens Bækkelund
Strandsø vest f/Ørnehøj/Fønssk: Grågås 410 FU, Musvåge 1 R. Jens Bækkelund
Tybrind Vig: Skarv 4 R, Knopsvane 5 R, Gravand 8 R, Pibeand 4 R, Gråand 75 R, Ederfugl 16 R, Toppet Skallesluger 4 R. Jens Bækkelund


           Det er gået lidt ud over fjerpragten på Drosselen. Foto Leif Kristensen

Lørdag den 23. februar 2013.                                                      Solopgang: 07:22 Solnedgang: 17:41

Iholm: Skarv 6 R, Sangsvane 8 R, Strandskade 2 R, Svartbag 2 R
Taasinge, Strandeng v/Horseskov: Knopsvane 12 R, Gravand 5 R, Gråand 60 R, Hvinand 12 R, Toppet Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 4 R
Espe, matriklen: Stor Flagspætte 1, Spætmejse 2, Musvir 4, Blåmejse 1, Sumpmejse 1, Bogfinle 6, Solsort 5, Husskade 2, Tyrkerdue 2. Sort Egern 1. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Natur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hav syd for Thurø: Blishøne 300 R. Arne Bruun
Kidholm v/Thurø: Skarv 210 R, Fiskehejre 22 R, Strandskade 6 R. Arne Bruun
Gråsten Nor: Grågås 37 FU, Vandrefalk 1 M 2K+ R, Gråkrage 1 R. Morten Müller
Marstal: Knopsvane 2 2K FU, Sangsvane 56 FU. Morten Müller
Ommels Hoved (Trillerne): Skarv 6 FU, Fiskehejre 12 R, Knopsvane 4 AD FU, Grågås 65 R, Gråand 170 R, Hvinand 14 FU, Toppet Skallesluger 5 R, Stor Skallesluger 19 R, Blishøne 1720 R, Hættemåge 10 FU, Stormmåge 4 FU, Sølvmåge 25 FU, Svartbag 4 R, Gråkrage 4 FU. Morten Müller
Stokkeby Nor: Sangsvane 102 FU, Blisgås 2 FU. Morten Müller
Vitsø Grund m.m.: Toppet Lappedykker 26 FU, Skarv 6 FU, Gråand 40 R, Ederfugl 750 FU, Havlit 16 FU, Sortand 1400 FU, Hættemåge 15 FU, Sølvmåge 220 FU, Svartbag 9 FU. Morten Müller 
Sortemosen: Grågås 7 OF, Musvåge 1 OF. Arne Bruun
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 11 FU, Knopsvane 9 R, Taffeland 1 R, Troldand 60 FU, Blishøne 20 FU. Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning: Rørdrum 1 R, Sangsvane 117 R, Grågås 120 R, Taffeland 2 R, Troldand 3200 R, Bjergand 70 R, Hvinand 4 R, Lille Skallesluger 5 R, Stor Skallesluger 25 FU, Musvåge 2 R, Allike 100 OF, Gråkrage 10 R. Niels Bomholt
Strandeng NV f/Fjellebroen: Sangsvane 115 FU. Niels Bomholt
Dyreborg By: Knopsvane 4 3K+ FU, Sangsvane 29. Jacob Sterup
Faaborg Fjord: Lille Lappedykker 31 R, Toppet Lappedykker 25 R, Skarv 45 R, Knopsvane 10 R, Grågås 8 FU, Gravand 4 R, Pibeand 5 FU, Knarand 4 FU, Taffeland 240 R, Troldand 1200 R, Bjergand 4 R, Ederfugl 1 M R, Hvinand 65 FU, Lille Skallesluger 39 FU, Toppet Skallesluger 70 R, Stor Skallesluger 32 R, Grønbenet Rørhøne 1 3K+ R. Jacob Sterup
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Fiskehejre 5 R, Knopsvane 2 AD R, Blisgås 106 R, Grågås 335 FU, Sjagger 30 R, Gråkrage 15 FU. Jacob Sterup
Horne Mølleå v/Grubbe Mølle: Musvåge 1 R. Jacob Sterup
Sundet - Faaborg: Knopsvane 49 R. Jacob Sterup
Sydf. Øhav: Bugten ved Dyreborg: Lille Lappedykker 20 R, Toppet Lappedykker 9 R, Knopsvane 7 AD R, Gråand 41 R, Hvinand 19 R, Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 3 FU, Rødben, Islandsk (robusta) 1 FU, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 32 R, Svartbag 2 4K+ R. Jacob Sterup
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 2 FU, Sangsvane 9 FU, Grågås 140 FU, Gråand 7 FU, Ringdue 50 OF, Solsort 3 FU, Husskade 2 R, Gråkrage 2 FU. Søren G. Nielsen
Ringe: Silkehale 15 R. Palle Bo Larsen
Ryslinge: Musvåge 1 R, Kvækerfinke 4 FU, Dompap 3 FU, Kernebider 1 FU. Palle Bo Larsen
Knudshoved Færgehavn (14:10-15:00): Sortgrå Ryle 16 FU (Kommentar til obs.: 6 cr + 1 metal aflæst. Fuglene var meget urolige.), Skærpiber 1 FU. Lars Hansen
Knudshoved Færgehavn: Skarv 67 R, Sortgrå Ryle 16 FU, Sølvmåge 1 OF, Svartbag 2 R, Skærpiber 1 OF, Sangdrossel 1 FU. Leif Kristensen
Nyborg Slot: Grønbenet Rørhøne 4 FU. Leif Kristensen
Slipshavn Enge: Lille Lappedykker 6 R, Musvåge 2 R. Thomas Varto Nielsen
Slipshavn Skov: Stor Flagspætte 2 R, Halemejse 4 R, Blåmejse 10 R, Spætmejse 2 R, Skovskade 4 R. Thomas Varto Nielsen
Tietgenbyen: Ugle sp. 1 DØD. (nat eller skovhornugle, trafikdræbt, motorvejen) Thomas Varto Nielsen  
Odense, Snapind Skov: Gråand 9 FU, Musvåge 2 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 5 FU, Vindrossel 7 FU, Fuglekonge 3 FU, Halemejse, Nordlig (caudatus) 1 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 12 FU, Musvit 20 FU, Bogfinke 4 FU, Grønsisken 10 FU, Dompap 8 FU. Vibeke Hansen
Odense: Silkehale 75 FU. Søren G. Nielsen
Odense Havn: Ringdue 12 R, Husskade 3 R, Allike 40 R, Råge 5 R. Palle Bo Larsen
Odense, FU i haverne på Sophie Breums vej (10:25): Silkehale 200 FU. Jens Kristian Holm
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Søren G. Nielsen
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Lille Lappedykker 16 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Gråand 16 R, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 9 R, Hættemåge 42 R, Sølvmåge 27 R, Husskade 1 R. Palle Bo Larsen
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm
Enge v/Odense Ås udløb: Lille Lappedykker 6 FU, Fiskehejre 6 R, Stor Skallesluger 1 FU. Søren G. Nielsen
Hennings Holm: Skarv 50 R, Pibeand 3 R, Gråand 18 R, Gråkrage 17 R. Palle Bo Larsen
Lammesø: Gravand 31 R . Arne Giørtz-Behrens
Seden Strand: Hvinand 16 R, Stor Skallesluger 30 R, Blishøne 800 R. Palle Bo Larsen
Seden Strand: Lille Skallesluger 52 FU, Stor Skallesluger 79 FU. Jens Kristian Holm
Stige Ø: Lille Lappedykker 4 R, Grågås 4 R, Gravand 27 R, Taffeland 3 R, Troldand 350 R, Blå Kærhøg 1 F FU, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Råge 2 R, Bjergirisk 20 R. Palle Bo Larsen
Stige Ø: Fjeldvåge 1 FU. Jens Kristian Holm
Ølundgårds Inddæmning: Knopsvane 13 R, Gravand 8 R, Gråand 3 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Svartbag 1 R. Palle Bo Larsen
Krengerup Gods: Blåmejse 1 R, Musvit 3 R, Stor Tornskade 1 R. Villy-Erik Schødts
Skanneshave v/Krengerup: Musvåge 1 R, Fuglekonge 2 R, Gråkrage 4 OF. Villy-Erik Schødts
Harritslevgård Møllebæk: Ravn 2 R. Jens Friis-Walsted
Sandager Mølle + Dam: Grågås 169 R, Ringdue 5 R, Gråkrage 3 R. Jens Friis-Walsted
Østereng, Bogense: Skarv 2 OF, Fiskehejre 2, Knopsvane 3 AD R, Sangsvane 58, Grågås 187 R, Tårnfalk 2 M AD R, Hættemåge 9 R, Sølvmåge 70 R, Husskade 1 R, Gråkrage 12 R . Jens Friis-Walsted
Ålebæk: Skarv 1 R, Gråand 35, Blishøne 1 R. Jens Friis-Walsted
Bogense: Blå Kærhøg 1 BR OF. Jens Bækkelund


           Silkehale ved Skovballe      Foto: Poul Brugs Rasmussen

Fredag den 22. februar 2013.                                                      Solopgang: 07:24 Solnedgang: 17:39

Vornæs Havn/kystdiget (14:00-14:15): Havørn 1 OF. Bettina Gerti Groß
Havnen ved Vejlen: Sangsvane 18 FU, Knopsvane 5 FU, Troldand 2 FU, Lille Skallesluger 2 M FU, Toppet Skallesluger 20 FU, Gravand 6 FU, Fiskehejre 2 R, Gråand 45 FU, Mørkbuget Knortegås 4 FU, Stor Skallesluger 2 FU, Gråkrage 2 FU, Sølvmåge 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Havet ud for Skovballe havn: Sangsvane 150+ FU, Knopsvane 50 FU, Toppet Skallesluger 12 FU, Gravand 6 FU, Stor Skallesluger 15 FU, Sølvmåge 12 FU, Hættemåge 10 FU. Poul Brugs Rasmussen
Mark øst for Skovballe: Grågås 200 R FU, Silkehale 12 FU. Poul Brugs Rasmussen
Søby Monnet: Havet ud for: Grågås 50 FU, Gravand 25 FU, Sangsvane 30 FU, Knopsvane 20 FU. Poul Brugs Rasmussen
Havet mellem Stjovl havn og Store Rallen: Grågås 200+ FU, Mørkbuget Knortegås 25 FU. Poul Brugs Rasmussen
Tranekær, Møllevænget 6 (12:50-13:15): Munk 1 FU hun (På foderbræt). Allan Østergaard
Espe, matriklen: Husskade 2, Tyrkerdue 2, Spætmejse 2. Sort Egern 1 . Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Natur]
Hjallese: Skovskade 1 OF
Højby: Vibe 5 OF
Stige Ø (11:50-12:00): Havørn 2 R. Anthony Carter
Stige Ø (11:45-13:00): Lille Skallesluger 35 R, Havørn 2 R, Fjeldvåge 1 FU. Lars Philip Nørtoft
Fynsværket: Vandrefalk 1 R . Keld Skytte Petersen
Fynsværket (11:40): Vandrefalk 1 R. Lars Philip Nørtoft
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Silkehale 35 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Fællesstrand/Tornen: Gravand 36 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Ladby: Sangsvane 112 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Mesinge: Silkehale 66 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hallindskoven (12:52-13:06): Rød Glente 1 AD N (Kredsede først ove skoven. Gik herefter ned på bytte for så at blive jaget væk af krager. Kredsede sig op i stor højde og gled stik nord kl. 13.06). Esben Eriksen
Thurø Bund: Krikand 25 R, Gråand 35 R, Taffeland 90 R, Troldand 120 R. Arne Bruun
Bagenkop Havn: Havørn 1 AD OF,  Kaspisk Måge 6 2K (En helt ny fugl som rastede på stenmolen. Ellers alle gengangere bla den fra Ukraine. Nu set 19 forskellige fugle i år i havnen/klise Nor.), Kaspisk måge 2 R 3K (En helt ny fugl samt den tysk ringmærkede. Af dagens samlede total var der 2 nye fugle som jeg ikke har set tidligere, hvilket betyder jeg selv har haft 19 forskellige fugle i havnen/klise Nor.). Henrik Knudsen
Fuglsbølle: Sangsvane 71. Peder Rasmussen
Herslev: Knopsvane 2 R, Sangsvane 119, Musvåge 2 FU. Peder Rasmussen
Hesselbjerg: Blisgås 24 R, Grågås 1200 R, Bramgås 22 R. Peder Rasmussen
Klise Nor: Knopsvane 2 R, Sangsvane 101, Grågås 125 R, Troldand 650 R. Peder Rasmussen
Konabbe Skov: Havørn 2 R. Peder Rasmussen
Mose v/Spodsbjerg Færgehavn: Blisgås 7 R, Grågås 500 R, Bjergpiber 1 FU. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor: Knopsvane 6, Sangsvane 151, Troldand 300 R, Hvinand 16 R. Peder Rasmussen
Påø Enge (tørre): Sangsvane 241, Grågås 5 R, Gråand 46 R, Musvåge 3 OF. Peder Rasmussen
Påø Strand: Sortand 75 R. Peder Rasmussen
Rudkøbing: Silkehale 30 OF. Peder Rasmussen
Siø: Grågås 275 R, Canadagås 15 R, Musvåge 1 R. Peder Rasmussen
Sønderskovs Have: Grågås 195 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Musvåge 1 OF, Sjagger 14 FU. Peder Rasmussen
Vesteregn: Blisgås 6 R, Grågås 60 R, Gås sp. 1 R. Peder Rasmussen
Gråsten Nor: Kortnæbbet Gås 5 FU, Grågås 97 FU, Havørn 1 AD FU, Blå Kærhøg 1 2K+ FU. Morten Müller
Drejet (Ærø): Vandrefalk 1 2K OF. Morten Müller
Lilleø v/Ærø: Toppet Lappedykker 1 ODR FU, Knopsvane 75 FU, Sangsvane 23 R, Grågås 62 R, Pibeand 300 FU, Gråand 400 R, Hvinand 250 FU, Lille Skallesluger 18 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 4 R, Havørn 1 IMM OF, Strandskade 7 FU, Rødben 1 FU, Sølvmåge 75 R, Svartbag 2 R
Marstal: Silkehale 25 FU, Sjagger 30 FU. Morten Müller
Vitsø: Fiskehejre 6 R, Knopsvane 28 R, Sangsvane 3 R, Grågås 279 FU, Canadagås 1 FU, Canadagås x Grågås (hybrid) 1 FU, Bramgås 260 FU, Gråand 12 R, Taffeland 865 R, Troldand 485 R, Hvinand 4 R, Lille Skallesluger 3 FU, Musvåge 3 R, Blishøne 3 R, Sølvmåge 180 R, Solsort 6 R, Sjagger 50 R, Musvit 2 FU, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 7 FU. Morten Müller
Åmosen: Sangsvane 7 R, Grågås 330 R. Arne Bruun
Ollerup Sø: Knopsvane 2 R, Sangsvane 1 R, Gråand 15 R, Lille Skallesluger 2 R, Blishøne 9 R. Arne Bruun
Gammel Stenderup: Sumpmejse 1 SY. Leif Kristensen 
Ellested: Sortkrage 1 FU. Palle Bo Larsen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Fiskehejre 1 FU, Gråand 35 FU, Musvåge 1 R, Blishøne 3 FU. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 7 FU, Blisgås 2 FU, Grågås 300 FU, Musvåge 2 FU, Ringdue 1 OF, Musvit 1 R. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 7 FU, Blisgås 17 FU, Grågås 460 FU, Hættemåge 2 R, Stormmåge 45 R, Sølvmåge 5 R, Gråkrage 2 FU. Jacob Sterup
Vejle: Sanglærke 1 OF. Michael Bjerregaard
Knudshoved Færgehavn: Sortand 1 M AD FU, Sortgrå Ryle 6 FU (1 farvemærket, med en rød AEC-ring) . Hjalte Kjærby
Ellested: Sortkrage 1 FU. Palle Bo Larsen
Assistens Kirkegård, Odense: Ringdue 8 R, Silkehale 23 FU V, Solsort 6 R, Blåmejse 5 R, Musvit 7 R, Korttået Træløber 2 R, Allike 8 OF, Gråkrage 5 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 19 R NAT, Kernebider 1 R. Evald Mehlsen
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Kobbelskov m.m.: Stor Tornskade 1 FU. Helle Suadicani
Odense: Silkehale 110 R. Jens Kristian Holm
Seden Strand: Lille Skallesluger 87 FU, Havørn 2 AD R. Jens Kristian Holm
Tornø: Havørn 1 R. Jens Kristian Holm
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 FU, Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm 
Stige Ø: Lille Skallesluger 53 R. Anders Vedel
Stige Ø: Havørn 2 OF, Fjeldvåge 1 OF, Vandrefalk 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Barløse: Spurvehøg 1 FU. Villy-Erik Schødts
Husby (Vestfyn): Skarv 2 R, Havørn 1 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R. Kirsten Stevn
Nærå Strand/Agernæs Flak: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund


          Skarver med yngledragt.  Foto: Poul Brugs Rasmussen

Torsdag den 21. februar 2013.                                                      Solopgang: 07:27 Solnedgang: 17:37

Ollerup, Åmosen (09:00): Bramgås 7 R, Grågås 200+ R. Peder Skou  [Apollo Books]
Knudshoved (10:00): Skarv 100+ R (der var rigtig forår i luften), Ederfugl 3 FU, Grønsisken 50+ F. Sortgrå Ryle 0. Poul Brugs Rasmussen
Tange å (14:00): Gråand 60 FU R, Svartbag 1 FU, Sølvmåge 8 FU, Hættemåge 6 FU, Gråkrage 6 FU, Skarv 4 OF. Knopsvane 3 FU, Ederfugl 15 FU. Poul Brugs Rasmussen
Assistens Kirkegården, Odense (13:00): Kernebider 13 R. Dieter Maaszen
Sanderum (10:20): Grønsisken 100 FU. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Tullebølle, matriklen: Jernspurv 1 FU, Nordlig Halemejse x Sydlig Halemejse (hybrid) 8 FU, Sortmejse 2 FU. Hans-Henrik Wienberg
Sandholt: Knopsvane 2 R, Blishøne 2 R. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 11 FU, Sangsvane 6 FU, Grågås 250 FU, Blå Kærhøg 2, Musvåge 2 FU, Gråkrage 11 FU. Søren G. Nielsen
Trente Mølle m.m.: Ringdue 51 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 2 R, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Ravn 6 OF, Stillits 6 FU, Grønsisken 10 FU, Dompap 16 FU. Leif Kristensen
Sanderum: Grønsisken 100 FU. Ella Mikkelsen
Odense Banegård: Natugle 1 DØD (Den døde natugle lå lige ved skinnerne på spor 4 på Odense Banegård. Den var sandsynligvis blevet ramt af et tog). Philippe Provençal
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 13 R. Dieter Maaszen
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Anders Vedel
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Kirsten Pedersen
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 FU. Vibeke Hansen
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Lille Lappedykker 10 R, Gråand 9 R, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 10 OF, Solsort 1 R, Sumpmejse 1 R, Musvit 3 R, Kragefugl sp. 80 R, Gråspurv 7 R, Bjergirisk 30 R. Evald Mehlsen
Leammer: Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm
Odense, Fredens kirke: Silkehale 200 R. Jens Kristian Holm
Stige Ø: Sanglærke 1 SY, Stillits 21 FU. Kirsten Pedersen
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 FU, Musvåge 2 FU, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 3 FU. Jens Kristian Holm
Vigelsø: Havørn 2 AD R. Jens Kristian Holm
Vigelsø: Havørn 2 OF. Kirsten Pedersen
Næsbyhoved-Broby: Grågås 46 R, Vibe 2 R, Ravn 1 OF. Ole Henrik Scharff
Hjulby Sø: Sjagger 18 FU. Michael Larsen Hansen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 23 R, Grågås 714 R, Canadagås 1 R, Gråand 1200 R, Taffeland 121 R, Troldand 550 R, Musvåge 5 R, Grønbenet Rørhøne 22 R, Blishøne 1800 R, Stormmåge 520 R, Svartbag 6 R, Ringdue 233 R, Sjagger 220 R, Halemejse 6 R. Kurt Kaack Hansen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Havørn 1 R. Ivan Sejer Beck
Å vest for Brydegård: Fiskehejre 1 R, Tårnfalk 1 R, Gråspurv 8 R. Erik Busk
Åkrog Bugt: Troldand 3 R, Bjergand 2 R, Sortand 50 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 2 R. Erik Busk


          Halemejse europæisk

Onsdag den 20. februar 2013.                                                      Solopgang: 07:29 Solnedgang: 17:34

Svendborg, Egense: Sjagger 40 R
Rantzausminde: Råge 80 R
Hvidkilde Sø: Troldand 200 R, Tårnfalk 1 R
Ollerup, Åmosen (09:00): Bramgås 5 R, Grågås 200 R. Peder Skou  [Apollo Books]
Havn v/Vejlen: Grågås 3 R, Pibeand 8 R, Krikand 8 R, Gråand 16 R, Troldand 4 R, Lille Skallesluger 1 R, Gråkrage 2 R
Knudedyb / Sydf. Øhav ud for Skovballe: Toppet Lappedykker 16 R, Knopsvane 18 R, Toppet Skallesluger 6 R, Stor Skallesluger 12 R, Svartbag 4 R
Mejlholm: Knopsvane 6 R
Noret - Tåsinge: Knopsvane 2 R, Sangsvane 5 R, Krikand 16 R, Gråand 30 R, Lille Skallesluger 1 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Råge 40 R
Ny Gesinge: Grågås 40 R, Odden:, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 15 R, Knopsvane 8 R, Gråkrage 6 R
Vejlen - Tåsinge: Fiskehejre 9 R, Knopsvane 3 R, Blisgås 2 OF, Grågås 46, Krikand 4 R, Gråand 18 R, Taffeland 18 R, Troldand 20 R, Sjagger 30 OF, Blåmejse 6 R, Træløber/Korttået Træløber 1 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 8 R
Taasinge, Strandenge SV f/Skovhuse
: Gravand 10 R, Gråand 26 R
Lundeborg, matriklen
(09:00): Tårnfalk 1 FU. Poul Brugs Rasmussen 
Holstenshuus, Diernæs
(09:20-10:30): Grågås 4 FU/R, Duehøg 2 R, Spurvehøg 1 FU/R, Musvåge 2 FU/R, Ringdue 40 R, Stor Flagspætte 2 SY, Skovskade 2 FU/R, Allike 90 NØ, Ravn 1 R, Dompap 4 FU/R, Gulspurv 10 FU/R . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Assistens Kirkegården, Odense (14:00): Kernebider 26 R. Dieter Maaszen
Odense Å ved skovsøen (11:30): Mandarinand 2 R han. Aage Wichmann
Højstrup, Øvelsesplads
  (06:56 - 07:30): Husskade 174 R (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Stige Ø (15:30-16:30): Havørn 3 FU (2 yngre + 1 ældre fugl omkring Stenhovedet og på blishønejagt), Fjeldvåge 1 FU. Leif Knudsen
Fynsværket (15:10): Vandrefalk 1 R AD (På logo). Leif Knudsen
Wedelsborg Hoved (10:00-12:00): Havørn 1 OF AD. Kell Grønborg

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Bund: Lille Lappedykker 7 R, Toppet Lappedykker 4 R, Gravand 1 R, Taffeland 55 R, Troldand 120 R, Blishøne 230 R. Arne Bruun
Tullebølle: Trane 1 NØ. Hans-Henrik Wienberg
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 26 R. Dieter Maaszen
Højstrup Øvelsesterræn (06:56 - 07:30): Husskade 174 R. Dieter Maaszen
Stige Ø: Havørn 1 OF, Blå Kærhøg 1 FU, Fjeldvåge 1 FU. Jens Kristian Holm
Langesø Gods + Langesø: Gråand 20 R, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 3 R, Fuglekonge 2 R, Halemejse 7 R, Sumpmejse 2 R, Topmejse 3 R, Sortmejse 4 R, Blåmejse 8 R, Musvit 7 R, Spætmejse 2 R, Korttået Træløber 1 R, Skovskade 1 R, Allike 3 OF, Råge 2 OF, Gråkrage 2 R, Bogfinke 4 R, Grønirisk 7 R, Stillits 9 R, Grønsisken 10 R, Dompap 10 R. Evald Mehlsen 
Tommerup: Silkehale 2 AD R. Niels Erik Simonsen
Vestermade Rev: Storspove 16 FU. Niels Aage Madsen
Wedellsborg Hoved: Havørn 1 AD OF, Sanglærke 1 OF. Kell Grønborg

Aborg Strand: Skarv 18, Knopsvane 2 R, Hvinand 6 R, Toppet Skallesluger 3 R, Stor Skallesluger 5 R, Musvåge 3. Villy-Erik Schødts
Barløse Tårup: Ringdue 370 FU. Villy-Erik Schødts
Assens: Spurvehøg 1 FU, Sjagger 85 FU, Sortmejse 2 FU, Grønirisk 16 R, Dompap 2 R. Kirsten Pedersen
Fønsskov, marker: Sangsvane 42 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU, Fjeldvåge 1 FU. Kirsten Pedersen
Salbrovad: Sangsvane 48 FU, Grågås 36 FU, Gråand 3 FU, Tårnfalk 1 R, Ringdue 56 OF. Villy-Erik Schødts
Salbrovad: Sangsvane 104 R, Grågås 18 R, Musvåge 2 FU. Kirsten Pedersen
Spidsen af Fønsskov: Skarv 14 R, Fiskehejre 6 R, Gråand 60 OF, Ederfugl 48 R, Toppet Skallesluger 6 FU, Musvåge 2 FU, Hættemåge 55 R, Sølvmåge 45 R, Ringdue 25 FU T, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 1 R, Solsort 4 R, Fuglekonge 8 FU, Gråkrage 12 R, Gulspurv 20 FU. Kirsten Pedersen
Vester Aaby Sangsvane 100 R, Ringdue 30 FU, Bogfinke 30 FU, Stillits 200 FU, Stor Gråsisken 3 FU, Gulspurv 50 FU. Erik Busk
Åkrog Bugt: Troldand 8 R, Bjergand 3 R, Sortand 50 R, Hvinand 2000 R. Erik Busk
Gyldensteen Gods: Ravn 1 R. Jens Friis-Walsted
Østereng, Bogense: Sangsvane 32. Jens Friis-Walsted
Søndersø (Nordfyn): Stillits 30 FU. Jens Bækkelund


             Farvemærket Sortgrå ryle Knudshoved gamle Færgehavn Foto: Poul Brugs Rasmussen

Tirsdag den 19. februar 2013.                                                      Solopgang: 07:31 Solnedgang: 17:33

Svendborgsund ved Iholm: Havørn 1 OF (08:30-08:35 Kom fra Taasinge og fortsatte over Tankefuldskoven mod nord)
Monnet, Taasinge: Blå kærhøg 1 FU. Poul Rasmussen
Lundeborg, matriklen (08:00): Stær 1 OF ( den første dette tidlige forår), Grågås 3 OF V. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Allike 5, Råge 25, Husskade 1, Solsort 3, Ringdue 1, Bogfinke 3, Spætmejse 2, Sumpmejse 1, Blåmejse 1, Musvit 3. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Natur]
Krarup Nordegn: Sjagger 300. Birgit Nielsen. [Midtfyns Natur]
Brændegård sø (12:50-14:00): Havørn 2 R (En imm. og 1 ad), Duehøg 1 R, Ravn 6 R. Ella Mikkelsen
Silkeå (12:45): Vandstær 1 FU. Ella Mikkelsen
Faaborg Fjord (11:45-12:30): Troldand 4000 R + 1000 T, Havørn 1 FU/R AD. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Knudshoved gl. færgehavn (10:00 - 11:00): Sortgrå ryle 6 R (på ydersiden af sydmolen hvor den ene var ringmærket. Højre ben: Gul over metal. Venstre ben: Hvid over gul. Den ene Ryle med det dårlige ben holder stadig til derude), Skarv 50 R. Poul Brugs Rasmussen
Knudshoved, Nyborg (09:45-11:15): Sortgrå Ryle 6 FU. Dieter Maaszen
Nyborg, Vestbroen (09:26): Mallemuk 1 T. Lars Andersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Egense ved Svendborg
: Sangsvane 92 R, Blisgås 6 R, Grågås 490 R, Gråand 2 R, Allike 50 FU, Råge 350 FU. Niels Andersen
Svendborg, Povlinelund: Blisgås 2 R, Grågås 80 R, Kernebider 1 R. Peder Rasmussen
Ollerup Sø
: Taffeland 1 R, Troldand 470 R, Blishøne 5 R. Arne Bruun
Åmosen: Sangsvane 1 AD R, Grågås 150 R. Arne Bruun
Svanninge Bakker: Musvåge 1 OF, Grønspætte 2 R, Stor Flagspætte 2 FU, Rødhals 2 R, Solsort 1 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 6 FU, Skovskade 1 FU, Gråkrage 5 FU, Dompap 2 R. Leif Kristensen
Silkeå: Vandstær 1 FU. Ella Mikkelsen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Knopsvane 2 R, Gråand 14 R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 6 R, Gråkrage 4 R. Ella Mikkelsen
Brobyværk: Fiskehejre 1 OF, Gråand 2 R, Blishøne 2 R. Ella Mikkelsen
Sandholt: Knopsvane 2 R, Grågås 4 OF, Ringdue 400 FU. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Grågås 1 OF, Havørn 2, Duehøg 1 R, Musvåge 3 R, Gråkrage 6 R, Ravn 6 R, Grønsisken 60 FU, Dompap 1 R. Ella Mikkelsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Skarv 3 OF, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 7 FU, Sangsvane 12 FU, Grågås 32 OF, Gravand 8 FU, Pibeand 6 FU, Gråand 25 FU, Musvåge 1 FU, Vibe 4 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 2 FU, Gråkrage 43 FU. Søren G. Nielsen
Hollufgård/Glisholm: Grønbenet Rørhøne 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Grønsisken 20 R. Kristoffer Hansen
Odense: Kernebider 1 R. Kristoffer Hansen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Topmejse 1 R, Sortmejse 2 SY, Korttået Træløber 1 R. Kristoffer Hansen
Bellinge: Gråspurv 10 FU. Poul Vesterlund Pedersen
Stige Ø: Havørn 2 OF, Fjeldvåge 1 FU. Jens Kristian Holm
Tommerup: Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 FU, Skovspurv 9 FU, Bogfinke 2 FU, Dompap 4 FU, Kernebider 1 FU. Helle Suadicani
Østergård-Hovedgård: Agerhøne 3 R. Ivan Sejer Beck
Hjulby Sø: Husskade 16 OF. Palle Bo Larsen
Kølstrup: Havørn 1 OF, Silkehale 2 FU. Steen Lauritsen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 6 FU, Skærpiber 1 R. Jens-Gert Hansen
Refsvindinge: Kragefugl sp. 2000 R NAT. Jens-Gert Hansen
Slipshavn Enge: Gravand 5 R, Solsort 6 R. Jens-Gert Hansen
Knudshoved Færgehavn: Skarv 60 R, Sortgrå Ryle 6 FU. Dieter Maaszen
Salbrovad: Sangsvane 76 FU, Grågås 46 R, Musvåge 2 FU, Ringdue 800 R, Allike 400 R, Råge 300 FU. Kirsten Pedersen

Lillebælt ud for Assens (09:20 - ): Havørn 2 OF (mod syd (Thorø )). Kirsten Pedersen
Fjelsted Skov: Musvåge 1 R. Thomas Varto Nielsen
Gremmeløkke: Ravn 2 R. Thomas Varto Nielsen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Havørn 1 FU. Erik Busk
Helnæs By: Fasan 1 R. Erik Busk
Helnæs Made: Knopsvane 15 R, Tårnfalk 2 FU, Sjagger 20 R, Sortkrage 3 R, Gråkrage 50 R, Snespurv 3 R. Erik Busk
Å vest for Brydegård: Sanglærke 1 SY. Erik Busk


            Vresen med 33 Sortgrå ryle og over 100 stenvender. Foto: Lars Hansen Naturkonsulenten.dk

Mandag den 18. februar 2013.                                                      Solopgang: 07:33 Solnedgang: 17:31

Vejlen, Taasinge: Isfugl 1 R. Poul Rasmussen
Tranekær, Møllevænget 6
(13:30-13:45): Munk 1 FU hun (PÅ foderbræt). Allan Østergaard
Botofte Skovmose
: Havørn 1 OF. Jytte Lynge Nielsen
Espe, matriklen
: Spætmejse 2, Husskade 1. Sort Egern 1. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Natur]
Faaborg Vest
(09:40-09:50): Stær 1 R, Grønsisken 5 FU/R, Dompap 2 SY, Kernebider 3 R, Gulspurv 10 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Faaborg Fjord (09:00-10:30): Lille Lappedykker 30 FU/R, Knopsvane 120 FU/R, Grågås 10 FU/R, Bjergand 10 R, Troldand 4000 R, Ederfugl 100 FU/R, Hvinand 200 FU/R, Lille Skallesluger 55 FU/R, Stor Skallesluger 20 FU/R, Tårnfalk 1 FU, Sanglærke 5 T. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Østergård ved Munkebo
(09:00-09:10): Grønspætte 2 HØ. Niels Aage Madsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Landet: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU. Ella Mikkelsen
Tranekær: Musvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Tressebølle: Sjagger 50 FU. Ella Mikkelsen
Hov Nordstrand: Sangsvane 2 R, Bramgås 220 N, Gravand 1 OF, Ringdue 200 NØ, Skærpiber 3 FU, Musvit 1 R, Gråkrage 4 R, Skovspurv 5 R, Bogfinke 4 R, Grønirisk 29 R, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Hov Nordstrand, havet ud for: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 5 R, Knopsvane 7 R, Gråand 16 R, Troldand 100 R, Ederfugl 5000 R, Sortand 600 R, Fløjlsand 12 R, Toppet Skallesluger 3 R, Strandskade 1 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 100 R. Ella Mikkelsen
Botofte Skovmose: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 8 R, Gråand 102 R, Troldand 1 R, Lille Skallesluger 1 F FU, Fasan 2 R, Blishøne 2 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Musvit 4 R, Husskade 1 R, Bogfinke 4 R. Ella Mikkelsen
Bregninge: Musvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Flådet (Tranekær): Grågås 12 OF, Musvåge 4 R, Ringdue 5 R, Stor Flagspætte 2, Musvit 1 R, Bogfinke 4 R, Grønirisk 10 R, Stillits 5 R. Ella Mikkelsen
Hav nord for Lohals: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 200 R, Ederfugl 459 R, Toppet Skallesluger 12 R, Sølvmåge 60 R, Svartbag 4 R. Ella Mikkelsen
Ringe: Musvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Spodsbjerg: Gråkrage 1 R, Gulspurv 3 R. Ella Mikkelsen
Spodsbjerg Havn: Blishøne 2 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 1 R. Ella Mikkelsen
Stengade Skov: Musvåge 1 R, Ringdue 4 R. Ella Mikkelsen
Stoense: Knopsvane 24 R, Sangsvane 4 R, Grågås 7 R, Gråand 4 R, Hvinand 18 R, Tårnfalk 1 FU, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 4 R. Ella Mikkelsen
Vester Hæsinge: Jernspurv 1 FU. Leif Kristensen
Arreskov Sø: Fiskehejre 2 R, Havørn 3 R, Halemejse 1 FU. Leif Kristensen
Sollerup: Ringdue 156 R, Halemejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 10 FU, Spætmejse 1 FU, Træløber 1 FU, Skovskade 1 R, Gråkrage 7 FU, Ravn 1 OF, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Næsbyhoved-Broby: Grågås 275 FU, Blå Kærhøg 1 JUV FU. Ole Henrik Scharff
Stige Ø: Vandrefalk 1 R, Sanglærke 8 SY, Stillits 13 FU. Jens Kristian Holm
Tornø: Havørn 2 R. Jens Kristian Holm
Østergård-Hovedgård: Grønspætte 2 R. Niels Aage Madsen
Knudshoved Færgehavn: Blishøne 35 R. Bent Jakobsen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Knopsvane 40 R, Pibeand 47 R, Stor Skallesluger 57 R, Tårnfalk 1 OF, Sølvmåge 5 R, Svartbag 2 R. Steen Lauritsen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Skarv 4 R, Fiskehejre 1 R, Krikand 10 R, Gråand 80 R, Troldand 25 R, Stor Skallesluger 2 M R, Grønbenet Rørhøne 6 R, Blishøne 15 R, Hættemåge 60 R, Sølvmåge 3 R, Måge sp. 20 OF, Klippedue/Tamdue 17 OF, Ringdue 15 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 3 R, Solsort 8 R, Halemejse 1 R, Sumpmejse 3 R, Blåmejse 10 R, Musvit 32 R, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 2 R, Husskade 7 R, Allike 20 R, Råge 7 R, Gråkrage 5 R, Skovspurv 1 R, Gråspurv/Skovspurv 10 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 12 R, Stillits 3 R, Dompap 8 R, Kernebider 12 FU T. Evald Mehlsen
Lillebælt ud for Assens: Ederfugl 6000 R. Kirsten Pedersen
Torø Vig: Havørn 2 FU. Kirsten Pedersen
Barløse, matriklen: Grågås 12 SØ, Spurvehøg 1 OF, Fasan 4 FU, Stor Flagspætte 1 F AD FU, Sumpmejse 2 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 5 FU, Skovspurv 9 FU, Bogfinke 5 FU, Grønirisk 6 FU. Villy-Erik Schødts
Feddet v/Sandager (Assens): Skarv 3 OF, Knopsvane 4 R, Grågås 2 R, Gråand 18 S, Ederfugl 500 R, Hvinand 14 R, Gråkrage 3 R, Bjergirisk 23 OF. Villy-Erik Schødts
Husby, Vestfyn: Havørn 1 OF. Kirsten Stevn
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Fjeldvåge 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Lille Lappedykker 3 FU, Fiskehejre 1 OF, Lille Skallesluger 1 F OF, Havørn 1 FU, Musvåge 2 FU, Ringdue 18 OF, Blåmejse 8 FU, Musvit 2 FU, Skovskade 1 FU, Gråkrage 12 FU. Suzette Frydensberg
Hav ud for Gyldensteens Inddæmning: Gravand 20 FU, Gråand 120 FU, Ederfugl 6 FU, Hvinand 18 FU, Toppet Skallesluger 8 FU, Storspove 6 FU, Hættemåge 48 FU, Stormmåge 10 FU, Gråkrage 40 FU. Suzette Frydensberg


          Stor korsnæb Melby Sjælland Foto: Leif Kristensen

Søndag den 17. februar 2013.                                                      Solopgang: 07:36 Solnedgang: 17:28

Svendborgsund ved Iholm: Fiskehejre 6 R, Sangsvane 60 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3 FU, Troldand 200 R, Ederfugl 24 R, Hvinand 60 R, Stor Skallesluger 5 R, Blishøne 500 R
Monnet, Taasinge: Havørn 2 R, Fjeldvåge 1 FU. Jes Rasmussen
Ny Gesinge: Blå kærhøg 1 (Hunfarvet). Poul Rasmussen
Vejlen Taasinge: Havørn 1 R. Ole Grønqist
Sydlangeland: Havørn 2 R. Ole Grønqist
Brændegård Sø: Grønsisken 50 FU. Poul Brugs Rasmussen
Stigeø: Blishøne 2000 R, Gravand 10 R, Gråkrage 10 R, Havørn 2 FU, Hvinand 25 R, Knopsvane 20 R, Skarv 10 R, Stor Skallesluger 10 R. Hjalte Kjærby
Stige Ø (11:10-11:50): Havørn 2 R. Oliver, Michael Glentedal
Bregnør (14:00): Silkehale 32 R. Niels Aage Madsen
Ølundgårds Inddæmning (11:55): Vandrefalk 1 R (11:55). Dieter Maaszen
Firtalsstrand (11:25): Havørn 1 OF AD (11:37). Dieter Maaszen
Bøgebjerg, Hindsholm (12:00-13:00): Blå Kærhøg 1 OF AD hun, Stor Tornskade 1 R. Niels Peter Utzon

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Iholm: Havørn 1 AD R. Peder Rasmussen
Bissebjerg - Tåsinge: Grågås 225 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R. Peder Rasmussen
Havn v/Vejlen: Gråand 35 R, Troldand 80 R, Lille Skallesluger 1 F R, Toppet Skallesluger 16 R, Isfugl 1 R. Peder Rasmussen
Ny Gesinge: Grågås 130 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 68 R. Peder Rasmussen 
Thurø By m.m.: Grågås 226 FU, Ringdue 210 R, Sanglærke 1 OF, Solsort 1 SY. Arne Bruun
Skårupøre Sund: Fiskehejre 24 R, Knopsvane 27 R, Gravand 7 R, Krikand 50 R, Gråand 600 R, Troldand 8 R, Hvinand 120 R, Toppet Skallesluger 20 R, Stor Skallesluger 20 R, Strandskade 17 R, Rødben 1 R. Arne Bruun
Siø: Silkehale 11 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing: Silkehale 275 R. Ole Goldschmidt
Smørstakken, Lohals: Toppet Lappedykker 20 R, Skarv 400 R, Ederfugl 8000 R, Sortand 300 R, Fløjlsand 400 R, Sortgrå Ryle 3 FU, Stenvender 5 FU. Lars Hansen
Vresen: Skarv 900 FU, Ederfugl 2300 FU, Strandskade 45 R,
Sortgrå Ryle 32 FU (heraf 3 cr + 1 metal), Almindelig Ryle 20 FU, Stenvender 110 FU, Sanglærke 165 N, Blåmejse 1 FU, Bjergirisk 110 FU, Snespurv 55 FU. Lars Hansen
Hvidkilde Sø: Gråand 65 R, Troldand 450 R, Lille Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 3 R. Niels Andersen
Brændegård Sø: Sangsvane 7 R, Grågås 16, Musvåge 3 R, Sølvmåge 4 R, Solsort 3 R, Halemejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Allike 19 OF, Gråkrage 2 OF, Ravn 2 OF, Stillits 5 OF, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt
Lille Svelmø & Græsholm: Toppet Lappedykker 52 FU, Skarv 1 R, Knopsvane 28 R, Sangsvane 8 R, Grågås 11 R, Gravand 7 FU, Pibeand 8 R, Hvinand 139 FU, Lille Skallesluger 12 FU, Toppet Skallesluger 44 FU, Stor Skallesluger 5 FU, Strandskade 3 FU, Storspove 1 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R, Gråkrage 2 FU. Niels Bomholt
Skålholm: Fiskehejre 5 R, Strandskade 1 R, Hættemåge 11 R, Gråkrage 3 R. Niels Bomholt
Strandeng Øst for Nabbe: Ringdue 500 R. Niels Bomholt
Bøgebjerglund Sø: Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Vindrossel 8 R, Allike 300 T NAT. Torben Nielsen
Hanse Bugt (Omr.15): Toppet Lappedykker 6 R, Knopsvane 200 R, Gråand 240 R, Troldand 300 R, Bjergand 6000 R, Hvinand 380 FU, Toppet Skallesluger 210 FU, Blishøne 1700 R. Torben Nielsen
Heden: Rød Glente 1 OF. Torben Nielsen
Arreskov Sø: Havørn 2 R. Leif Kristensen
Tommerup: Tyrkerdue 2 R, Spætmejse 1 R, Allike 2 R, Ravn 1 R, Grønirisk 9 R, Dompap 1 R. Niels Erik Simonsen
Bellinge: Musvåge 2 R. Ella Mikkelsen
Brændholt Bjerg: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 2 R, Allike 4 R. Ella Mikkelsen
Elverud Skov: Musvåge 2 R, Allike 26 R, Gråkrage 46 R. Ella Mikkelsen
Erholm Gods: Musvåge 1 R, Ringdue 10 R, Solsort 1 R, Gulspurv 4 R. Ella Mikkelsen
Koelbjerg: Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R, Gråkrage 18 R, Grønsisken 30 FU. Ella Mikkelsen
Stige Ø (10:00 - 14:00): Havørn 2 AD FU (De to AD ørne blev set flere gange i løbet af perioden. Sammen slog de en and hvor hannen måtte kæmpe i vandoverfladen for at få byttet op på isen hvor hunnen var så venlig at overtage byttet ! Hvem sagde skaffedyr ? - 15 fra DOF Fyn + 3 fra Fuglenes Hus Kommentar til tur: Ørnens dag med ca 500 besøgene). Jens Kristian Holm
Bispeenge (11:30 - 13:30): Middelhavssølvmåge 1 2K R (Nok samme som tidligere. I flugt meget kontrastrig, få eller ingen pletter på halesiden, panel a la kaspisk, undervingen med brune tegninger, men ret lys. Næb helt sort og meget hvidt hoved og underside), Sølvmåge 1 3K+ R (Helt hvid (leucistisk), men næb og ben normalt farvede), Kaspisk Måge 1 2K R (En klassisk 2k med meget lyst hoved og underside og langt næb). Kristoffer Hansen
Odense Havn (11:30 - 13:30): Kaspisk Måge 1 2K R (Med al sandsynlighed en hybrid mellem kaspisk måge og sølvmåge. Billede tilsendes Netfugl. Hoved og næb indikerer kaspisk måge, men især hovedet har for mange striber og ryggen virker også mørkere end normalt for kaspisk, men dækfjerene ser fine ud for kaspisk. Den kunne findes på hoved- og næbform, men virkede ikke så hvidhovedet, som man normalt oplever kaspisk måge). Kristoffer Hansen
Assistens Kirkegård, Odense: Hættemåge 5 OF, Sølvmåge 2 R, Måge sp. 10 OF, Ringdue 8 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 5 R, Halemejse 3 R, Topmejse 2 R, Blåmejse 9 R, Musvit 5 R, Spætmejse 3 R, Korttået Træløber 3 R, Husskade 5 R, Råge 6 OF, Gråkrage 8 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 2 R, Grønsisken 3 R, Dompap 2 R, Kernebider 15 R. Evald Mehlsen
Enge v/Odense Ås udløb: Grønbenet Rørhøne 1 FU. Søren G. Nielsen
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Ringdue 25 FU, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 7 FU, Blåmejse 10 FU, Musvit 25 FU, Skovskade 1 OF, Husskade 3 FU, Gråkrage 15 FU, Bogfinke 6 FU, Stillits 11 R. Søren G. Nielsen
Klintebjerg: Knarand 12 FU, Gråand 500 FU, Troldand 3 FU, Hvinand 8 FU, Stor Skallesluger 4 FU, Strandskade 5 FU, Sølvmåge 150 FU. Gunhild Brink
Klinte Strand: Fiskehejre 1 R, Sangsvane 183, Grågås 55 R, Musvåge 1 R, Ringdue 27 R, Solsort 1 R, Gråkrage 40 R. Jens Friis-Walsted
Langø Plantage: Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 2 R, Solsort 3 R, Sjagger 260 R, Fuglekonge 4 R, Sumpmejse 3 R, Blåmejse 5 R, Musvit 2 R, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 49 R, Stillits 4 R, Grønsisken 3 R, Stor Gråsisken 1 R, Kernebider 3 R, Gulspurv 245 R. Jens Friis-Walsted
Firtalsstrand: Sangsvane 50 FU, Grågås 230 FU, Havørn 1 OF. Dieter Maaszen
Firtalsstrand: Knopsvane 2 R, Sangsvane 80 FU, Grågås 265 FU, Musvåge 1 R. Jens Bækkelund
Ølundgårds Inddæmning: Vandrefalk 1 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Knopsvane 20 R, Havørn 1 AD R, Vandrefalk 1 AD R. Jens Bækkelund
Ølundgårds Inddæmning: Sangsvane 49 R, Grågås 140 FU, Havørn 1 OF, Vandrefalk 1 FU. Gunhild Brink
Fjordmarken: Fiskehejre 1 R. Jens Bækkelund
Hofmansgave: Spætmejse 1 R, Allike 20 R. Jens Bækkelund
Omr. B1, Od.Fj. (Egensedybet): Bramgås 60 OF, Havørn 1 AD R. Jens Bækkelund
Vigelsø: Havørn 2 R, Musvåge 1 R. Jens Bækkelund
Kærby Fed: Agerhøne 9 FU, Silkehale 30 FU, Råge 9 FU. Vibeke Hansen
Seden Strand: Lille Lappedykker 42 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 5 R, Svane sp. 90 R, Stor Skallesluger 3 FU, Hættemåge 40 FU. Vibeke Hansen
Bregnør Bugt: Fiskehejre 3 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 5 FU, Storspove 15 FU, Hættemåge 32 FU, Gråkrage 8 FU. Vibeke Hansen
Sellebjerg v/Marslev: Spurvehøg 1 OF, Ringdue 230 OF, Allike 500 R, Råge 150 R, Gråkrage 20 R, Dompap 2 R, Gulspurv 5 R. Kirsten Halkjær Lund
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Skarv 1 AD R, Knopsvane 1 R, Gråand 60 R, Taffeland 2, Troldand 12, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 26 R. Kirsten Halkjær Lund
Drigstrup: Silkehale 32 R. Niels Aage Madsen
Kølstrup: Musvåge 1 FU, Fasan 1 R, Ringdue 6 R, Stor Flagspætte 2 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 4 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Husskade 2 R, Allike 55 OF, Skovspurv 18 FU. Steen Lauritsen
Hellerup: Ringdue 3 R, Sjagger 8 R, Husskade 2 R, Allike 10 R. Klaus Malling Olsen
Hessum: Sangsvane 34 R. Gunhild Brink
Hjallese Hegning (N.f. motorvej): Musvåge 1 R. Leif Frederiksen
Kelstrupskov: Musvåge 2 R, Gråkrage 2 R. Leif Frederiksen
Vesterholm Mose: Musvåge 2 R, Husskade 2 FU. Leif Frederiksen
Emtekær Nor: Skarv 1 OF, Knopsvane 6 R, Sangsvane 103 R, Ederfugl 140 R, Hvinand 29 R, Toppet Skallesluger 3 R, Havørn 1 OF, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 R, Gråkrage 3 FU. Birgitte, Villy-Erik Schødts
Voldtofte: Sjagger 230 FU, Musvit 3 FU, Stillits 22 FU. Kirsten Pedersen
Torø Vig: Lille Lappedykker 36 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Nabben: Toppet Lappedykker 7 FU, Knopsvane 150 FU, Sangsvane 25 FU, Gravand 4 R, Pibeand 6 FU, Hvinand 220 R, Lille Skallesluger 17 FU, Toppet Skallesluger 24 FU, Stor Skallesluger 2 R, Havørn 2 AD FU, Blishøne 8000 FU. Kirsten Pedersen
Hårby Å: Stor Flagspætte 1 M FU, Halemejse 7 FU, Grønsisken 75 FU. Kirsten Pedersen
Hårby Å v/udløb (Skovgrave): Lille Lappedykker 4 FU, Fiskehejre 1 R, Grågås 77, Gråand 1 R, Havørn 1 OF, Musvåge 2 FU, Fasan 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Blåmejse 8 FU, Spætmejse 1 R, Træløber 1 FU, Grønsisken 100 FU, Gulspurv 2 R. Kirsten Pedersen
Strandeng syd f/Nabben: Stillits 45 FU. Kirsten Pedersen
Jersore: Sangsvane 17. Jens Friis-Walsted


           Musvåge forsøger at lette med en hare! Foto: Hans Villum Christensen

Lørdag den 16. februar 2013.                                                      Solopgang: 07:38 Solnedgang: 17:26

Vornæs Havn (11:00): Havørn AD OF. Bettina Gerti Groß
Skarø (16:00-16:50): Blå Kærhøg 1 R (Brun), Musvåge 50 R, Fjeldvåge 5 R,
Mosehornugle 33 R, Vindrossel 12 R. Henrik Kalckar Hansen, Britta Merete Larsen, Kell Grønborg, Ivan Sejer Beck
Lundeborg, Kystvej (10:30): Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 2 FU, Solsort 2 FU, Skovspurv 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Musvåge 1, Husskade 2, Stor Flagspætte 1, Spætmejse 2, Halemejse 6. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Natur]
Stavidsåen, Chr. Lehns Vænge, Næsbyhoved-Broby (15:00): Blå Kærhøg 1 FU (Hunfarvet). Ole H. Scharff
Egensedybet (12:50-14:15): Hvinand 350 R, Havørn 1 R. Gregers Johannesen
Gerskov (12:40): Sangsvane 104 R. Gregers Johannesen
Hjulby Mose (12:25-13:40): Grønsisken 200 FU. Ella Mikkelsen
Bazar Fyn, Odense (12:15): Silkehale 30 R. Laila Scharff, Ole H. Scharff
Bogensevej, v. Kirkendrupskoven, Næsbyhoved-Broby (11:00): Silkehale 50 FU. Ole H. Scharff
Højstrup, Øvelsesplads (06:57-07:40): Husskade 172 R (Fra overnatning). Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Tårnfalk 1 R. Georg Guldvang
Svendborg Havn: Blishøne 2 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 35 R. Georg Guldvang
Thurø Bund: Lille Lappedykker 20 FU, Toppet Lappedykker 3 FU, Knopsvane 2 R, Gravand 2 R, Taffeland 34 R, Troldand 185 R, Hvinand 30 R, Toppet Skallesluger 15 R, Stor Skallesluger 1 M R, Blishøne 285 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Grågås 138 FU, Gærdesmutte 1 SY, Gulspurv 1 SY. Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 24 R, Sangsvane 25 R, Gravand 5 R, Pibeand 42 R, Krikand 21 R, Gråand 60 R, Strandskade 3 R. Arne Bruun
Skarø: Musvåge 50 R, Fjeldvåge 5 R,
Mosehornugle 33 R. Ivan Sejer Beck
Skovballe: Skarv 5 R, Knopsvane 7 FU, Sangsvane 52 FU, Grågås 62, Bramgås 200 NØ FU, Pibeand 8 FU, Gråand 2 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Stor Skallesluger 2 FU. Vibeke Hansen
Vejlen - Tåsinge: Knopsvane 4 R, Sangsvane 18 R, Gråand 11 FU, Stor Skallesluger 2 FU, Musvåge 1 R, Fuglekonge 1 FU, Halemejse, Nordlig (caudatus) 4 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 2 FU. Vibeke Hansen
Højestene Løb (Omr.26): Musvåge 2 R. Georg Guldvang
Hvidkilde Gods: Knopsvane 2 R, Gråand 15 R. Georg Guldvang
Hvidkilde Sø: Gråand 35 R, Troldand 60 R, Stor Skallesluger 2 R, Blishøne 30 R. Georg Guldvang
Hvidkilde, mose øst for godset: Blisgås 15 OF, Grågås 240 OF, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 5 R, Sjagger 4 R, Sumpmejse 3 R, Blåmejse 2 R, Musvit 3 R, Bogfinke 2 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 OF. Georg Guldvang
Assistens Kirkegård, Odense: Sølvmåge 1 R, Ringdue 10 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 3 R, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 3 R, Skovskade 3 TH, Husskade 1 R, Allike 100 T NAT, Råge 2 OF, Gråkrage 7 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 11 R, Grønsisken 5 OF, Kernebider 8 R. Evald Mehlsen
Blommenslyst: Musvåge 2 R. Georg Guldvang
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Knopsvane 2 R, Grågås 15 R, Musvåge 2 R, Ringdue 10 R. Georg Guldvang
Brylle: Ringdue 2 FU, Solsort 2 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 5 FU, Skovspurv 15 FU, Bogfinke 3 FU, Grønirisk 2 FU. Søren G. Nielsen
Brændegård Sø: Skarv 10 OF, Musvåge 6 R, Stor Flagspætte 1 R, Husskade 4 R, Allike 15 R, Råge 20 R, Gråkrage 30 R, Bogfinke 6 R, Gulspurv 2 R. Georg Guldvang
Bøgebjerg Skov (Vester Åby): Musvåge 1 R
Bøjden By: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 3 FU, Fiskehejre 2 R, Sangsvane 34 R, Pibeand 17 FU, Gråand 17 FU, Hvinand 5 FU, Toppet Skallesluger 3 FU, Blishøne 3 FU, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 7 R, Svartbag 1 R. Leif Kristensen
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Lille Lappedykker 3 FU, Gråand 9 R, Hvinand 2 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 3 FU, Sølvmåge 2 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Knopsvane 2 R, Pibeand 11 FU, Gråand 4 R, Strandskade 1 R, Sølvmåge 6 R, Gråkrage 1 R. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Skarv 2 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 8 FU, Grågås 17 OF, Pibeand 12 FU, Gråand 85 FU, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 1 M R, Sølvmåge 14 FU, Ringdue 40 FU, Allike 100 FU, Råge 400 FU, Gråkrage 13 FU, Gulspurv 3 R. Søren G. Nielsen
Grønnemose: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R. Georg Guldvang
Hav syd for Thurø: Sortand 9 R, Blishøne 280 R. Arne Bruun 
Hessum: Sangsvane 149 FU. Jens Kristian Holm
Hjallese: Musvåge 1 R. Georg Guldvang
Hjulby Mose: Svane sp. 10 R, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 2 FU, Halemejse, Nordlig (caudatus) 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Korttået Træløber 1 FU, Husskade 1 R, Allike 10 R, Råge 1 R, Gråkrage 1 R, Stillits 1 FU, Grønsisken 200 FU. Ella Mikkelsen
Højby: Musvåge 2 R. Georg Guldvang
Højstrup Øvelsesterræn: Husskade 172 R. Dieter Maaszen
Juelsberg Skove: Grønspætte 1 SY. Hjalte Kjærby
Knudshoved Færgehavn: Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 6 R, Ederfugl 10 R, Blishøne 30 R, Sølvmåge 2 R, Skærpiber 1 FU. Ella Mikkelsen
Korinth: Musvåge 3 R. Georg Guldvang
Kræmmerhaven: Duehøg 1 AD R. Jacob Sterup
Kværndrup: Musvåge 3 R. Georg Guldvang
Langeskov: Musvåge 2 R. Ella Mikkelsen
Leammer: Havørn 2 R. Jens Kristian Holm
Lilleø v/Ærø: Knopsvane 61 FU, Sangsvane 52 R, Lille Skallesluger 47 FU, Toppet Skallesluger 6 FU, Stor Skallesluger 11 FU. Morten Müller
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 AD R, Musvåge 3 R, Ringdue 8 R, Korttået Træløber 1 R. Palle Bo Larsen
Lykkesholm: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 6 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 2 R, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 1 SY, Gråkrage 2 R, Ravn 1 R, Grønsisken 1 R. Palle Bo Larsen
Nyborg Fjord: Lille Lappedykker 10 R, Skarv 1 R, Knopsvane 4 R, Gravand 2 R, Gråand 100 R, Hvinand 5 R, Toppet Skallesluger 6 R. Ella Mikkelsen
Nørre Aaby: Musvåge 1 R. Georg Guldvang
Nørresø: Musvåge 1 R. Georg Guldvang
Ollerup: Musvåge 1 R. Georg Guldvang
Præsteskov (Broby): Blå Kærhøg 1 M AD FU. Søren G. Nielsen
Ringe: Musvåge 2 R. Georg Guldvang
Ryslinge: Stillits 8 FU. Palle Bo Larsen
Sanderum: Stillits 15 FU. Georg Guldvang
Seden Strand: Havørn 1 FU. Jens Kristian Holm
Skallebølle: Musvåge 2 R. Georg Guldvang
Slipshavn Enge: Strandskade 1 FU, Storspove 1 FU, Rødben 10 FU, Hættemåge 2 FU, Stormmåge 1 FU, Sølvmåge 92 R, Svartbag 2 R, Husskade 2 R, Gråkrage 10 R, Rørspurv 6 R. Ella Mikkelsen
Slipshavn Skov: Ringdue 2 R, Solsort 1 R, Spætmejse 1 SY, Skovskade 2 R, Gråkrage 9 R. Ella Mikkelsen
Staurby Mose: Musvåge 1 R. Georg Guldvang
Stevningen v/Rødskebølle: Musvåge 1 R. Georg Guldvang
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Musvåge 2 R. Georg Guldvang
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Stor Tornskade 1 R , Ravn 2 R. Jacob Sterup
Sønder Åby, enge SV for: Skarv 18, Pibeand 70 NV, Troldand 4 R, Ederfugl 545, Hvinand 16 R, Toppet Skallesluger 19, Andefugl sp. 350 NV, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 1 R, Ringdue 120 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Solsort 2 R, Gråkrage 6 OF, Bogfinke 8 OF, Gulspurv 16 OF. Villy-Erik Schødts
Tommerup: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 1 R, Husskade 2 R, Allike 2 R, Gråkrage 2 R, Skovspurv 9 FU, Bogfinke 1 FU, Kernebider 2 R. Niels Erik Simonsen
Vester Skerninge: Musvåge 2 R. Georg Guldvang
Østerøsø - Knudshoved: Fiskehejre 3 R, Gråkrage 2 R. Ella Mikkelsen
Årslev: Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R. Georg Guldvang


           Mandarinand hun Er ringmærket af ZM i feb. 2011 med en aluring med nr. 4292821

Fredag den 15. februar 2013.                                                      Solopgang: 07:40 Solnedgang: 17:24

Huusomsvej, Svendborg: Havørn 1 OF (den kredsede rundt et stykke tid, inden den igen gled ud over Svendborg Sund. Den ses ofte i området og er nok hjemhørende på Tåsinge (Vornæs)?) Christian Elnegård Rasmussen
Strandeng v/Horseskov, Taasinge
: Fiskehejre 6 R, Sangsvane 40 FU, Gravand 1 R, Gråand 12 R
Ny Gesinge: Ravn 2 OF. Poul Rasmussen
Tiselholt, rapsmark: Sangsvane 90 FU R, Fiskehejre 3 R. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg: Musvåge 1 DØD (Jeg fik i dag indleveret en død musvåge af ejeren af Lundeborg skoven, Aksel Juul, ved Caroline Amalievej. Han fortale at fuglen havde ligget et par dag i skove, og han undrede sig over at ingen rovdyr havde ædt den. Det kunne jo være at den er forgiftet, så rovdyrene klogelig holdt sig fra den. Jeg har nu afleveret den på Naturama, som har lovet at undersøge sagen og evt. sende den videre til DTU: Veterinærinstituttet i Århus. Jeg er blevet lovet svar på dødsårsagen, når denne foreligger). Poul Brugs Rasmussen
Svanninge Bakker/Bjerge (09:15-11:15): Grågås 8 T, Spurvehøg 1 SY, Musvåge 2 FU, Grønspætte 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Fuglekonge 10 FU, Sumpmejse 2 FU, Sortmejse 2 SY, Blåmejse 5 FU, Musvit 8 FU, Korttået Træløber 1 SY, Skovskade 1 FU/R, Ravn 1 R, Grønsisken 20 FU/R, Dompap 2 SY . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Assistens Kirkegården, Odense (10:15): Kernebider 36 FU. Dieter Maaszen
Himmelstrup (12:00): Sjagger 600 FU. Ella Mikkelsen
Østerskov (09:30): Ravn 2 R. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Rudkøbing: Silkehale 59 FU. Lissi Strøjer
Lilleø v/Ærø: Toppet Lappedykker 1 FU, Knopsvane 84 FU, Sangsvane 10 FU, Pibeand 350 FU, Gråand 10 R, Hvinand 55 FU, Lille Skallesluger 32 FU, Havørn 1 AD FU, Musvåge 1 R, Blishøne 800 FU. Morten Müller
Andebølle: Musvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Kildebjerg Rasteplads N: Musvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Østerskov (Årup): Grågås 7 OF, Musvåge 2 R, Hættemåge 5 R, Ringdue 110 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 3 R, Sumpmejse 3 R, Blåmejse 3 FU, Musvit 2 FU, Husskade 1 R, Allike 12 R, Gråkrage 2 R, Ravn 2 R, Gråspurv 1 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 1 R, Gulspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Himmelstrup Skov: Solsort 6 R, Sjagger 600 FU, Gråkrage 16 R, Bogfinke 12 FU. Ella Mikkelsen
Koelbjerg: Musvåge 1 R, Husskade 1 R, Allike 8 R, Gråkrage 6 R. Ella Mikkelsen
Neverkær: Fiskehejre 2 R, Gråand 2 R, Allike 27 R, Gråkrage 4 R. Ella Mikkelsen
Assistens Kirkegård, Odense:
Kernebider 36 R. Dieter Maaszen
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 FU. Jens Kristian Holm
Husby, Vestfyn: Havørn 2 R. Kirsten Stevn
Seden Strand: Skarv 40 FU, Knopsvane 500 FU, Sangsvane 119 FU, Pibeand 1000 FU, Spidsand 35 FU, Hvinand 400 FU, Lille Skallesluger 34 FU, Stor Skallesluger 64 FU, Havørn 2 R, Blishøne 2000 FU, Storspove 1 FU, Hættemåge 440 FU, Sølvmåge 150 FU, Svartbag 4 FU. Kurt Due Johansen
Seden Strand: Havørn 2 AD R. Jens Kristian Holm
Vigelsø: Fjeldvåge 1 FU, Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm
Egensedybet: Grågås 420 FU, Bramgås 2 FU, Havørn 1 2K R. Kurt Due Johansen
Ølundgårds Inddæmning: Sangsvane 21 FU, Vandrefalk 1 N. Kurt Due Johansen
Barløse: Grågås 22 Ø. Villy-Erik Schødts
Dræet: Fiskehejre 8 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Ravn 1 N. Jens Bækkelund
Æbelø: Musvåge 1 R, Sjagger 5 FU, Vindrossel 1 FU, Ravn 1 OF. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Bjergirisk 15 OF. Jens Bækkelund


          1 af to stære ved Broby i dag. Foto: Leif Kristensen

Torsdag den 14. februar 2013.                                                      Solopgang: 07:42 Solnedgang: 17:22

Ny Gesinge: Blå kærhøg 1 R. Poul Rasmussen
Havnen Vejlen: Isfugl 1 R. Poul Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Canadagås 10 R, hybrid Canadagås/Bramgås 1 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Natur]
Tranekær, Møllevænget 6: (11:00-12:00): Munk 1 FU hun (PÅ foderbræt). Allan Østergaard
Øster Skerninge (08:30): Kernebider 5 R. Poul Rasmussen
Svendborg, Egense: Grågås 60 R
Hanse Bugt (Omr.15): Toppet Lappedykker 44 R, Ederfugl 120 R, Hvinand 80 R, Toppet Skallesluger 18 R, Skærpiber 1 OF
Lille Svelmø & Græsholm: Gravand 24 R, Gråand 18 R
Nakkebølle Fjord: Taffeland 200 R, Troldand 3000 R
Skålholm: Grågås 5 R, Gravand 3 R, Gråand 60 R, Strandskade 2 R
Store Svelmø: Ederfugl 110 R
Strandeng NV f/Fjellebroen
: Sangsvane 16 R, Hættemåge 120 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 20 R, Ringdue 4 FU, Sjagger 60 R
Strandeng Øst for Nabbe: Knopsvane 1 R, Stor Skallesluger 3, Strandskade 1 R, Hættemåge 40 R
Espe, matriklen: Musvåge 1, Husskade 1, Halemejse 6. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Natur]
Arreskov Sø: Havørn 3 R, Blisgås 12 R, Blå kærhøg 1 FU (hunfarvet). Erik Ehmsen
Ærøskøbing, Tivoli 3: Silkehale 50 R. Kim Bang Jensen
Slipshavn inderfjord (10:00): Rødben 11 FU, Gravand 2 FU, Strandskade 1 FU, Gråand 60 FU, Knopsvane 4 FU, Hættemåge 8 FU (den ene ringmærket), Svartbag 1 R, Sølvmåge 30 R FU, Gråkrage 6 FU, Husskade 2 FU (Hegn ved Monarch P. Plads), Sjagger 200+ R FU OF. Poul Brugs Rasmussen
Seden Strand (11:30-13:00): Knopsvane 810 R, Gråand 550 R, Lille Skallesluger 34 FU, Stor Skallesluger 70 R, Blishøne 1200 R. Dieter Maaszen
Fynsværket, Odense (11:00): Vandrefalk 1 R AD (11:00). Dieter Maaszen

            Foto: Bent Staugaard

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skarø: Mosehornugle 3 R (Set fra færgen. Skibsføreren så 13/2 2013 15 på vingerne ved molen). Niels Andersen
Sydf. Øhav: Syd for Drejø: Ederfugl 5000 R, Havlit 50 R , Sølvmåge 250 FU. Niels Andersen
Drejø: Knopsvane 125 R, Sangsvane 38 R, Grågås 140 R, Bramgås 300 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 22 R, Pibeand 12 R, Gråand 125 R, Spidsand 2 R, Fjeldvåge 1 R, Blishøne 325 R, Rødben 1 R, Ringdue 13 R, Sjagger 200 FU, Gråspurv/Skovspurv 50 R, Bogfinke 6 R. Niels Andersen
Drejø - Høllehoved: Skarv 3 R, Knopsvane 100 R, Sangsvane 45 R, Blisgås 2 R, Grågås 250 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 18 R, Pibeand 3 R, Gråand 60 R, Ederfugl 200 R, Toppet Skallesluger 125 R, Stor Skallesluger 12 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 FU, Blishøne 35 R, Storspove 2 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 25 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 6 R, Ringdue 2 R, Engpiber 1 R, Solsort 1 R, Misteldrossel 4 R, Blåmejse 25 R, Musvit 1 R, Gråkrage 6 R. Niels Andersen
Drejø Søndersø m/enge: Grågås 125 R, Bramgås 80 R, Gråand 100 R. Niels Andersen
Grydholm: Skarv 50 R, Knopsvane 2 R, Svartbag 2 R. Niels Andersen
Græsholm v/Drejø: Skarv 40 R, Fjeldvåge 1 FU, Bjergirisk 40 FU. Niels Andersen
Thurø Rev: Toppet Lappedykker 2 FU, Knopsvane 9 FU, Sangsvane 21 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 32 FU, Gravand 5 FU, Pibeand 22 FU, Gråand 40 FU, Ederfugl 210 FU, Hvinand 9 FU, Toppet Skallesluger 31 FU, Strandskade 3 FU, Hættemåge 7 FU, Stormmåge 3 FU, Sølvmåge 13 FU, Svartbag 2 FU, Skærpiber 2 FU, Gråkrage 3 FU. Gert Thorhauge Andersen
Lindelse Nor: Havørn 1 AD R. Ole Goldschmidt
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Kernebider 1 FU. Per Rasmussen
Faldsled: Lille Lappedykker 9 FU, Skarv 6 R, Grågås 2 R, Havørn 1 FU, Blishøne 49 FU, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 1 R, Gråkrage 5 FU. Leif Kristensen
Håstrup: Ravn 3 OF. Leif Kristensen
Skaboeshuse: Grågås 400 OF, Sortand 600 R, Rød Glente 1 R, Havørn 1 F AD R. Kurt Kaack Hansen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 21 R, Ederfugl 4 R. Per Damsgaard-Sørensen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Sjagger 125 FU, Gråkrage 18 R. Per Damsgaard-Sørensen
Slipshavn Enge: Knopsvane 1 R, Strandskade 1 R, Rødben 13 FU, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 49 R, Svartbag 2 R, Husskade 1 R, Gråkrage 5 R. Per Damsgaard-Sørensen
Kølstrup: Havørn 1 AD OF. Steen Lauritsen
Himmelstrup Skov: Sjagger 400 FU. Ella Mikkelsen
Lillebælt ud for Assens: Ederfugl 3000 FU, Hvinand 100 FU. Søren G. Nielsen
Melbyskov: Spurvehøg 1 R. Søren G. Nielsen
Østergård-Hovedgård: Skovsneppe 3 R. Ivan Sejer Beck
Stige Ø: Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Stillits 10 R. Evald Mehlsen
Seden Strand: Skarv 72 R, Knopsvane 810 R, Gråand 550 R, Troldand 350 R, Hvinand 90 R, Lille Skallesluger 34 FU, Stor Skallesluger 70 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 1200 R. Dieter Maaszen
Aarupvej, Orte: Rødhals 1 FU, Solsort 5 FU, Sumpmejse 2 FU, Sortmejse 1 SY, Musvit 3 FU. Jørgen Lund Bjerregaard
Barløse: Spurvehøg 1 FU. Villy-Erik Schødts
Salbrovad: Fiskehejre 1 OF. Villy-Erik Schødts
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 5 R, Sangsvane 7 R, Grågås 3 R, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Hættemåge 7 R, Stormmåge 9 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 45 R, Sjagger 60 FU, Husskade 2 OF, Allike 160 OF, Råge 35 FU, Stær 2 FU. Leif Kristensen
Brunshuse: Sjagger 17 FU, Bjergirisk 20 FU. Kirsten Pedersen
Fiskeholm: Skarv 52 R, Knopsvane 4 FU,Gråand 9 R, Stor Skallesluger 2 M R. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Knopsvane 31 FU, Hvinand 250 OF, Toppet Skallesluger 2 FU, Havørn 2 , Blishøne 20 R. Kirsten Pedersen,
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Toppet Lappedykker 2 FU, Knopsvane 4 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 300 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Nabben: Skarv 21 FU, Knopsvane 24 FU, Sangsvane 5 R, Grågås 36 OF, Gråand 12 R, Hvinand 250 FU, Toppet Skallesluger 13 FU, Stor Skallesluger 7 FU, Hættemåge 60 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Nabben: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 11 R, Knopsvane 15 FU, Grågås 110 R, Gravand 9 FU, Pibeand 2 FU, Hvinand 82 FU, Lille Skallesluger 61 FU, Toppet Skallesluger 18 FU, Stor Skallesluger 11 FU, Havørn 1 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 210 FU. Leif Kristensen
Hårby Å v/udløb (Skovgrave): Lille Lappedykker 2 FU, Sangsvane 8 OF, Grågås 18 OF, Krikand 43 FU,
Ravn 2 OF. Kirsten Pedersen
Præsteskov (Broby): Hættemåge 15 R, Sølvmåge 44 R, Allike 6 R, Gråkrage 2 R. Leif Kristensen
Skarris Odde: Skarv 52 R, Gravand 8 R, Pibeand 22 FU, Krikand 13 FU, Gråand 18 R, Storspove 14 R . Kirsten Pedersen
Torø Vig: Lille Lappedykker 22 FU, Toppet Lappedykker 15 FU, Skarv 55 R, Knopsvane 23 FU, Gravand 10 FU, Krikand 15 FU, Gråand 50 R, Hvinand 28 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU, Strandskade 1 FU, Storspove 3 FU, Hættemåge 35 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 20 R. Kirsten Pedersen
Wedellsborg, Lystskov: Grågås 7 NV, Musvåge 3, Ringdue 23 OF, Solsort 2 R, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 4 FU, Spætmejse 1 R, Gråkrage 4 OF, Bogfinke 21 OF, Bjergirisk 1 R. Villy-Erik Schødts
Nærå Strand/Agernæs Flak: Grågås 460 FU. Jens Bækkelund
Østereng, Bogense: Sangsvane 240 FU, Grågås 105 FU. Jens Bækkelund


         Halsbåndstroldand Furesøen

Onsdag den 13. februar 2013.                                                      Solopgang: 07:44 Solnedgang: 17:20

Ny Gesinge (10:00): Blisgås 47 R. Poul Rasmussen
Ærøskøbing, Tivoli 3: Silkehale 50 R. Kim Bang Jensen
Lundeborg: Solsort 1 SY (Subsang). Poul Brugs Ramussen
Fogense (15:00): Lysbuget Knortegås 13 FU. Dieter Maaszen
Mågeøerne Bogense (13:50-14:35): Lysbuget Knortegås 23 OF, Strandskade 60 R, Svartbag 130 R. Jens Bækkelund, Dieter Maaszen
Gyldensten Enge (13:40): Sangsvane 250 FU. Dieter Maaszen
Stige ø (13:30-15:30): Havørn 1 R IMM, Stillits 30 FU. Ella Mikkelsen
Lindø + Vaden (Jersore) (12:15-13:30): Blisgås 39 OF, Lysbuget Knortegås 4 FU, Stor Regnspove 60 FU, Gulspurv 50 R. Dieter Maaszen
Nørreby Mark (12:00): Blisgås 4 FU. Dieter Maaszen
Gasenhed Nord (10:50-13:30): Pibeand 1400 R, Gråand 1100 R, Spidsand 55 R, Hvinand 350 R, Lille Skallesluger 96 R, Stor Skallesluger 130 R, Havørn 2 R, Blå Kærhøg 1 R, Vandrefalk 1 R, Blishøne 1600 R. Gregers Johannesen
Fynsværket (10:40-10:45): Vandrefalk 1 R. Gregers Johannesen
Nærå Strand Agernæs Flak (10:30-11:20): Gråand 480 FU, Strandskade 55 FU, Stor Regnspove 380 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø (09:00): Sangsvane 225 R, Troldand 1050 R, Havørn 1 R, Vandrefalk 1 R, Blishøne 1000 R, Skovsneppe 1 R. Ebbe Larsen
Højstrup, Øvelsesplads (07:02-07:35): Husskade 160 R (Rastende på overnatningsplads). Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Havn v/Vejlen: Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 3 OF, Sangsvane 8 FU, Gravand 1 R, Pibeand 12 FU, Krikand 6 FU, Gråand 35 R, Hvinand 4 FU, Lille Skallesluger 2 F FU, Toppet Skallesluger 11 FU, Stor Skallesluger 2 FU, Storspove 1 R, Hættemåge 4 FU, Sølvmåge 6 FU, Svartbag 1 R, Isfugl 1 R, Allike 2 R, Gråkrage 3 FU. Gert Thorhauge Andersen
Vejlen - Tåsinge: Knopsvane 2 FU, Sangsvane 59 R, Grågås 14, Krikand 11 FU, Gråand 18 FU, Hættemåge 4 FU, Gærdesmutte 2 FU, Rødhals 1 FU, Vindrossel 6 FU, Allike 50 FU, Råge 22 FU, Gråkrage 25 R. Gert Thorhauge Andersen
Trente Mølle m.m.: Sangsvane 2 OF, Stillits 25 FU. Leif Kristensen
Gammel Stenderup: Musvåge 1 OF, Stor Flagspætte 1 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 6 FU, Toppet Lappedykker 21 R, Skarv 16 OF, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 3 R, Sangsvane 51 R, Grågås 2 FU, Pibeand 119 R, Gråand 60 R, Ederfugl 202 FU, Hvinand 41 R, Toppet Skallesluger 41 FU, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 R, Blishøne 41 R, Hættemåge 14 R, Sølvmåge 35 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 OF, Solsort 13 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 12 FU, Råge 1 OF, Gråkrage 5 FU, Bogfinke 11 FU, Grønirisk 4 R, Gulspurv 4 R. Kell Grønborg
Aarupvej, Orte: Træløber 1 FU. Jørgen Lund Bjerregaard
Bellinge: Ringdue 2 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 4 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Husskade 6 R, Gråspurv 4 FU, Bogfinke 3 FU, Grønirisk 4 FU, Dompap 3 FU. Poul Vesterlund Pedersen
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm
Højstrup Øvelsesterræn: Husskade 160 R. Dieter Maaszen
Stige Ø: Havørn 2 R, Blå Kærhøg 1 FU. Jens Kristian Holm
Vigelsø: Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm


          Lille bjergand Skælskør Nor

Tirsdag den 12. februar 2013.                                                      Solopgang: 07:47 Solnedgang: 17:18

Vejlen, havnen: Isfugl 1 R (Se flere gange i løbet af dagen). Poul Rasmussen
Monnet, Taasinge
: Havørn 1 2-3K, Fjeldvåge 2 FU, Grågås 1000 R. Poul Rasmussen
Tange åens udløb
(14:00): Gråand 30 FU, Knopsvane 3 FU, Skarv 8 FU, Hættemåge 6 FU, Svartbag 2 RA, Ederfugl 12 FU, Hvinand 6 FU, Dompap 3 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 4 FU, Fasan
1 FU, Bogfinke 6 FU, Gulspurv 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen
: Rødhals 1 , Spætmejse 2, Bogfinke 6, Skovspurv 15, Solsort 6. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Natur]
Knudshoved Færgehavn
: Sjagger 120 NØ. Niels Bomholt, Erhardt Edmund Ecklon
Rosilde ved rundkørsel: Silkehale 135 FU. Niels Bomholt, Erhardt Edmund Ecklon
Højstrup, Øvelsesplads
(07:05-07:40): Husskade 153 R (Rastende på overnatningsplads). Dieter Maaszen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (10:00-10:45): Lille Lappedykker 10 FU, Toppet Lappedykker 20 FU, Skarv 10 FU/R, Knopsvane 15 FU, Sangsvane 10 FU, Gråand 30 FU/R, Ederfugl 2000 FU, Hvinand 20 FU/R, Stor Skallesluger 5 FU, Toppet Skallesluger 20 R, Blå Kærhøg 1 FU (hunfarvet), Blishøne 500 FU, Stor Regnspove 20 FU, Rødben 3 FU, Sølvmåge 150 FU, Svartbag 10 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Dyreborgvej (09:30-09:50): Stillits 250 FU/R, Tornirisk 10 FU/R, Bjergirisk 30 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, Caroline Amalielund (15:15 - 15:30): Vandstær 1 FU (Sad lige neden for stryget, ved andedammen. Ring på højre ben.), Gærdesmutte 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Thurø Bund: Lille Lappedykker 5 R, Toppet Lappedykker 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 90 R, Troldand 110 R, Hvinand 15 R, Toppet Skallesluger 30 R, Blishøne 380 R. Arne Bruun
Østerskov (Thurø): Dobbeltbekkasin 1 R, Dompap 2. Gert Thorhauge Andersen
Flådet (Tranekær): Musvåge 6 R. Ole Goldschmidt
Longelse Bondegårdsskov: Sangsvane 580 R. Ole Goldschmidt
Stengade Sø: Stor Tornskade 1 R. Ole Goldschmidt
Tranekær: Musvåge 12 R. Ole Goldschmidt
Kirkeby: Sjagger 3 R. Thomas Varto Nielsen
Sellebjerg Skov (Kirkebyskovene): Musvåge 2 R. Thomas Varto Nielsen
Knudshoved Færgehavn: Skarv 40 R, Ederfugl 15 R, Sortgrå Ryle 11 R. Thomas Varto Nielsen
Krengerup Gods: Knopsvane 2 R, Blishøne 1 R. Thomas Varto Nielsen
Slipshavn Enge: Rødben 9 R, Gråkrage 15 R, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R. Thomas Varto Nielsen
Trunderup: Sortkrage 1 R, Gråkrage 25 R. Thomas Varto Nielsen
Vindinge Å, E20-Vindinge: Silkehale 120 R. Thomas Varto Nielsen
Rulleskov v/Krengerup: Stor Flagspætte 1 R, Ravn 1 R, Dompap 1 FU, Kernebider 1 FU. Niels Erik Simonsen
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm
Fruens Bøge: Fiskehejre 1 R, Gråand 50 R, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Blishøne 10 FU, Hættemåge 25 R, Ringdue 1 R, Solsort 1 R, Musvit 1 R, Husskade 1 R, Allike 4 R, Gråkrage 7 R, Bogfinke 1 R. Ella Mikkelsen
Højstrup Øvelsesterræn: Husskade 153 R. Dieter Maaszen
Seden Strand: Hvinand 60 FU. Evald Mehlsen
Fyns Hoved: Skarv 6 OF, Knopsvane 4 FU, Gråand 21 FU, Toppet Skallesluger 14 FU, Hættemåge 4 FU, Sølvmåge 8 FU. Gert Thorhauge Andersen
Kerteminde: Silkehale 15 R. Gert Thorhauge Andersen
Stige Ø: Havørn 1 OF, Blå Kærhøg 1 FU. Jens Kristian Holm
Strib: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 21 R, Knopsvane 5 R, Sangsvane 2 R, Gråand 135 R, Ederfugl 6 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 12 R, Hættemåge 43 R, Stormmåge 14 R, Sølvmåge 11 R, Stor Flagspætte 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 6 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 2 FU, Husskade 2 R, Gråkrage 2 R, Skovspurv 5 FU, Bogfinke 4 FU, Grønirisk 8 FU, Stillits 1 FU. Willy Schrøder Andersen
Lillebælt (Snævringen): Ederfugl 800 R, Hvinand 18 R, Sølvmåge 26 R. Willy Schrøder Andersen


             Skarver Hanstholm februar 2013

Mandag den 11. februar 2013.                                                      Solopgang: 07:49 Solnedgang: 17:16

Lundeborg, havn og strand (10:00 -11:00): Gråand 25 FU, Edderfugl 12 FU, Hvinand 1 FU, Toppet skallesluger 1 FU, Hættemåge 20 FU, Stormmåge 4 FU, Sølvmåge 50 FU RA, Svartbag 4 FU, Skarv 2 RA, Gråkrage 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg matriklen (11:30): Bogfinke 25 FU R, Gulspurv 15 FU, Husskade 2 FU, Solsort 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lindelse nor (15:10): Blisgås 17 R, Bramgås 200 R. Ella Mikkelsen
Magleby Nor (13:15): Grågås 900 R, Sanglærke 200 FU, Gulspurv 30 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev nor + havet (11:05-13:05): Sortand 200 R, Ravn 1 FU. Ella Mikkelsen
Mark ved Fakkemosen (10:10): Bramgås 500 R. Ella Mikkelsen
Dovns klint (08:50): Ederfugl 2500 R. Ella Mikkelsen
Espe, matriklen: Musvåge 1, Råge/Allike 400. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Natur]
Holstenshuus, Diernæs (10:15-11:15): Spurvehøg 1 FU/R, Musvåge 5 FU/R, Stormmåge 15 FU/R, Ringdue 70 R, Stor Flagspætte 2 SY, Sjagger 1 T, Spætmejse 2 SY, Ravn 2 FU/R, Bogfinke 50 FU/R, Gulspurv 10 FU/R . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Faaborg Fjord (09:30-12:00): Toppet Lappedykker 70 FU/R, Skarv 40 R, Fiskehejre 10 FU/R, Knopsvane 80 FU, Gråand 20 FU, Taffeland 60 R, Troldand 2800 R, Hvinand 200 FU, Lille Skallesluger 30 FU/R, Stor Skallesluger 30 FU/R, Toppet Skallesluger 50 FU/R, Blishøne 1200 FU, Hættemåge 60 FU/R, Sølvmåge 70 FU/R, Svartbag 10 FU/R, Sanglærke 2 T, Grønsisken 20 T. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Assistens Kirkegården, Odense (13:45): 
Kernebider 33 R. Dieter Maaszen
Egense - Hindsholm (14:00): Pibesvane 2 R. Niels Aage Madsen
Jersore, mark syd øst for (11:00): Blisgås 60 R (Muligvis flere bag bevoksning). Aage Wichmann
Flyvesandet (10:00): Strandskade 75 R, Stor Regnspove 270 R (Tæt sovende flok). Aage Wichmann
Jersore, mark syd for: Sangsvane 250 R. Aage Wichmann

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skårupøre Sund: Sangsvane 60 R NAT. Arne Bruun
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 6 R (Alle genganger. En ad fuglene har kun været engang i havnen tidligere den 4. feb 2013. Fuglen fra Ukraine var også pp. Men ellers manglede en af de mest stationærer.). Henrik Knudsen
Siø: Grågås 110 R, Musvåge 2 R. Ella Mikkelsen
Fakkebjerg: Musvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Fakkemose: Grågås 400 R, Bramgås 500 R, Ringdue 1 R, Gråkrage 3 R. Ella Mikkelsen
Gulstav: Musvåge 1 R, Gråkrage 10 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Grågås 2 OF, Musvåge 3 R, Solsort 1 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Østerskov: Musvit 6 R. Ella Mikkelsen
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Skarv 40 FU, Grågås 3 OF, Troldand 15 OF, Ederfugl 2500 R, Havlit 22 R, Sortand 80 R, Toppet Skallesluger 1 R, Sølvmåge 60 FU, Svartbag 5 R. Ella Mikkelsen
Hennetved: Solsort 1 R, Sjagger 2 R, Grønirisk 1 R. Ella Mikkelsen
Lindelse Nor: Knopsvane 8 R, Sangsvane 6 R, Blisgås 17 R, Grågås 300 R, Bramgås 200 R, Gravand 1 R, Pibeand 3 R, Gråand 12 R. Ella Mikkelsen
Magleby Nor: Sangsvane 56 R, Grågås 900 R, Musvåge 1 R, Sanglærke 200 R, Kragefugl sp. 500 R, Gulspurv 30 R. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Gråand 1 R, Taffeland 50 R, Hvinand 2 R, Hættemåge 2 R, Gråkrage 1 R. Ella Mikkelsen
Påø Enge (våde): Knopsvane 2 R, Gråand 7 R. Ella Mikkelsen
Rath: Sangsvane 45. Ella Mikkelsen
Skovsgård: Grønsisken 40 FU. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 5 R, Gråand 110 R, Taffeland 40 R, Troldand 500 R, Ederfugl 400 R, Havlit 2 R, Sortand 200 R, Hvinand 40 R, Musvåge 4 FU, Svartbag 2 R, Ringdue 6 R, Solsort 3 R, Musvit 1 R, Husskade 2 R, Gråkrage 6 R, Ravn 1 FU. Ella Mikkelsen
Klæsø Nor: Taffeland 40 R, Troldand 300 R, Tårnfalk 1 FU, Ringdue 50 R. Ella Mikkelsen
Lindelse Nor: Knopsvane 8 R, Sangsvane 6 R, Blisgås 17 R, Grågås 300 R. Ella Mikkelsen
Ulbølle: Musvåge 1 OF. Michael Bjerregaard
Faaborg Havn: Svartbag 18 R (Gul HA138 + sort JW648 aflæst). Jacob Sterup
Hillerslev: Blå Kærhøg 1 M 2K+ FU, Musvåge 1 R. Michael Bjerregaard 
Vigelsø: Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm
Assistens Kirkegård, Odense:
Kernebider 33 R. Dieter Maaszen
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm
Fjelsted: Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 1 FU, Skovskade 1 FU, Husskade 2 FU, Gråkrage 2 R, Grønirisk 1 M FU. Per Schiermacker-Hansen
Assens Havn: Skærpiber 1 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Knopsvane 23 R, Gravand 12 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 1500 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten ved Fiskeholm: Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 25 R, Gråand 40 R, Toppet Skallesluger 2 FU, Stor Skallesluger 6 FU, Blishøne 600 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs, havet ud for Maden: Skarv 5 FU, Knopsvane 7 FU, Troldand 100 R, Bjergand 1500 R, Ederfugl 75 FU, Hvinand 210 FU, Sølvmåge 25 FU. Kirsten Pedersen
Lillebælt syd for Torø: Knopsvane 3 R, Sortand 8 R, Hvinand 24 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Stormmåge 5 R. Kirsten Pedersen
Slambassinet: Fiskehejre 1 OF, Blå Kærhøg 1 BR SØ FU, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 R, Fasan 4 R, Storspove 1 R, Hættemåge 5 OF, Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 7 R, Sjagger 3 R, Blåmejse 3 R, Musvit 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 2 OF, Gulspurv 1 R. Evald Mehlsen
Stige Ø: Lille Skallesluger 52 FU, Tårnfalk 3 FU. Jens Kristian Holm
Torø Vig: Lille Lappedykker 24 FU, Toppet Lappedykker 11 FU, Knopsvane 4 R, Gravand 13 R, Gråand 40 R, Hvinand 7 FU T, Havørn 1 AD FU, Blishøne 920 FU, Storspove 2 R, Sølvmåge 35 FU, Svartbag 11 R. Kirsten Pedersen
Ejby: Gærdesmutte 1 R. Erik Busk
Favrskov Bjerge: Musvåge 4, Ringdue 4 OF, Stor Flagspætte 1 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 R, Skovskade 2 OF, Gråkrage 2 R. Villy-Erik Schødts
Fogense Enge (Lillestrand): Fiskehejre 2 R, Grågås 145 FU, Knortegås, Lysbuget (hrota) 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen Gods: Blisgås 5 FU, Grågås 195 FU, Sjagger 125 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 2 R, Sangsvane 5 R, Blisgås 2 FU, Grågås 90 FU, Musvåge 1 R. Jens Bækkelund
Hav ud for Gyldensteens Inddæmning: Sangsvane 60 R. Jens Bækkelund
Østereng, Bogense: Grågås 140 FU. Jens Bækkelund


           Spidsand han med farvespil i baghovedet. Anden er en fangenskabsfugl.

Søndag den 10. februar 2013.                                                      Solopgang: 07:51 Solnedgang: 17:14

Svendborgsund ved Iholm: Grågås 200 R, Hvinand 60 R, Stor Skallesluger 6 R, Blishøne 1500 R
Hav ved Tryggelev Nor
: Gråand 60 R, Ederfugl 400 R, Sortand 600 R
Kædeby
: Sjagger 60 R
Påø Strand
: Ederfugl 400 R
Rudkøbing
: Sjagger 60 R
Siø
: Grågås 60 R, Musvåge 1 R, Sølvmåge 40 R
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Blisgås 1 R, Grågås 500 R, Troldand 43, Hvinand 6 R, Havørn 1 AD OF, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 OF, Vibe 4 OF, Svartbag 6 R, Ringdue 60 R, Sjagger 80 S
Øhavet, Skarø Nord
: Troldand 500 OF
Sortemosen
(10:00-11:15): Sangsvane 37 R, Havørn 2 OF, Musvåge 1 R, Grågås 12 OF. Ole Grønqvist
Espe, matriklen
: Allike 20, Stor Flagspætte 1, Spætmejse 1, Rødhals 1, Musvit 3, Sumpmejse 1. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Natur]
Holckenhavn Nor
: Blishøne 1000 FU, Troldand 500 FU, Sangsvane unger 3 FU, Lille lappedykker 6 FU, Sølvmåge 8 FU, Hættemåge 12 FU, Fiskehejre 1 RA. Grågås 200 FU. Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen
Slipshavn inderfjord
: Rødben 8 FU, Strandskade 1 FU, Gråand 6 FU, Sølvmåge 4 FU, Hættemåge 8 FU. Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen
Knudshoved gl. færgeleje
: Skærpiber 1 FU, Skarv 4 RA, Toppet lappedykker 1 FU, Lille lappedykker 1 FU, Sortgrå ryle 0. Gråkrage 6 FU. Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen
Fynsværket
(13:05): Vandrefalk 1 R (På A'et i VattenfAll). Carina Hulgard, Lars Philip Nørtoft
Odense Fjord (12:55-15:10): Knopsvane 1100 R, Pibeand 650 R, Gråand 600 R, Hvinand 225 R, Lille Skallesluger 22 R, Vandrefalk 1 R (Fynsværket), Blishøne 1200 R. Gregers Johannesen
Slambassinet (14:00): Mosehornugle 1 R , Skægmejse 1 R. Søren Gjaldbæk
Vigelsø (11:30-12:45): Vandrefalk 1 R (Obs. fra Stigeø). Lars Philip Nørtoft
Vigelsø (11:15): Vandrefalk 1 R (11:15 Dof Fyn Begyndertur,set fra Stige Ø). Dieter Maaszen
Stige Ø (11:30-12:45): Lille Skallesluger 26 R. Lars Philip Nørtoft
Stige Ø (10:00-13:45): Blisgås 11 OF, Havørn 1 FU IMM (11:30). Dof Fyn begynder tur +4 deltager, Dieter Maaszen
Seden Strand (10:00-13:30): Blishøne 1100 R. Dof Fyn begynder tur +4 deltager, Dieter Maaszen
Martofte (12:30): Pibesvane 3 R. Søren Louis Rasmussen
Dalby (12:00): Bramgås 32 R (Sammen med grågæs). Søren Louis Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, Fredens park: Solsort 6 R, Fuglekonge 3 FU, Halemejse 10 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 3 R, Bogfinke 3 R, Kvækerfinke 1 OF, Grønsisken 10 FU, Kernebider 17 R. Jens-Gert Hansen
Skarø (11:45 - 14:00): Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 1 FU, Fiskehejre 8 FU, Knopsvane 8 R, Grågås 36 FU, Gravand 2 FU, Hvinand 13 FU, Toppet Skallesluger 5 FU, Stor Skallesluger 7 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 25 FU, Fjeldvåge 2 FU, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 2 FU,
Mosehornugle 21 R (På stenmolen), Solsort 18 FU, Sjagger 12 FU, Blåmejse 2 FU, Gråkrage 8 FU, Stær 3 FU, Bogfinke 5 FU. Pia, Charlotte, Helle Suadicani
Vejlen, Tåsinge: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 40 FU, Grågås 30 OF, Krikand 6 R, Musvåge 1 FU, Hættemåge 15 R, Stormmåge, Almindelig (canus) 30 R, Gråkrage 12 R. Morten Hjorth
Havn v/Vejlen: Knortegås 25 R. Morten Hjorth
Bækkehave: Sangsvane 15 OF, Grågås 150 OF, Tårnfalk 1 R. Rasmus Due Nielsen
Bjerreby: Natugle 1 DØD. Peder Rasmussen
Egense: Blisgås 12 R, Grågås 435 R, Havørn 1 AD OF, Musvåge 1 R. Peder Rasmussen
Monnet - Tåsinge: Blisgås 3 R, Grågås 165 OF, Fjeldvåge 1 R. Peder Rasmussen
Ny Gesinge: Blisgås 6 R, Grågås 110 R. Peder Rasmussen
Stjovl: Silkehale 5 R. Peder Rasmussen
Søby Monnet - Tåsinge: Sangsvane 12 R, Grågås 325 R, Gravand 11 R, Musvåge 1 R. Peder Rasmussen
Lehnskov/Fredskov: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 R. Helle Suadicani
Skovsbo v/Svendborg, Mark syd for Nygårdsvænget (16:15 - 16:25): Blisgås 2 FU, Grågås 440 FU,
Snegås 3 FU. Niels Andersen
Skårupøre Sund: Lille Lappedykker 11 R, Fiskehejre 5 R, Grågås 174 R, Gravand 15 R, Krikand 32 R, Gråand 640 R, Skeand 1 R, Hvinand 110 R, Toppet Skallesluger 5 R, Stor Skallesluger 24 R, Strandskade 13 R, Rødben 1 R, Hættemåge 200 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Grågås 174 FU, Musvåge 1 R, Ringdue 200 R, Rødhals 1 R, Sjagger 100 R, Stillits 1 SY. Arne Bruun
Østerskov, Thurø: Grønspætte 1 TH (Hørt 3 gange hjemmefra. Rykke vest på på den sydlige del af øen). Arne Bruun
Grusgrave v/Birkum: Grågås 600 R, Taffeland 100 R, Troldand 600 R, Hvinand 10 R, Musvåge 2 R. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Knopsvane 18 R, Gråand 120 R, Havørn 2 AD R, Musvåge 4 R, Sortkrage 1 R, Ravn 3 R. Per Rasmussen
Ravnholt: Spurvehøg 1 R, Stor Flagspætte 2, Stillits 3 R. Palle Bo Larsen
Hanse Bugt (Omr.15) (10:45 - 11:50):
Sortstrubet Lom 4 R,( Vest for Svelmøerne) Toppet Lappedykker 4 R, Gravand 21 R, Pibeand 45 R, Gråand 75 R, Troldand 250 OF, Ederfugl 2 OF, Hvinand 265 R, Toppet Skallesluger 12 R, Stor Skallesluger 6 R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 15 R. Niels Andersen
Nakkebølle Fjord: Sortstrubet Lom 3 R, Lille Lappedykker 23 FU, Toppet Lappedykker 4 FU, Skarv 1 R, Fiskehejre 3 OF, Knopsvane 22 R, Sangsvane 8 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 200 OF, Gravand 26 R, Gråand 77 R, Taffeland 65 R, Troldand 6500 R, Bjergand 12 R, Hvinand 45 R, Toppet Skallesluger 80 R, Havørn 1 2K+ OF, Blishøne 110 R, Hættemåge 12 R, Stormmåge 25 R, Sølvmåge 12 R. Niels Andersen
Skålholm: Fiskehejre 1 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 6 R. Niels Andersen
Mose v/Svanningevej: Grågås 125 FU. Jacob Sterup
Neverkær: Skarv 1 OF, Sangsvane 17 R, Grågås 260 R, Pibeand 90 OF, Gråand 57, Musvåge 1 R, Hættemåge 15 R, Sølvmåge 5 R, Husskade 2 R, Allike 8 R, Gråkrage 10 R. Villy-Erik Schødts
Sandholt: Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R, Ringdue 6 R, Musvit 3 R, Gråkrage 3 R, Skovspurv 2 R. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Sangsvane 65 FU, Blisgås 25 FU, Grågås 450 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU, Vandrefalk 1 FU, Sjagger 400 FU. Henrik Kalckar Hansen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 21 FU, Sangsvane 47 FU, Grågås 400 FU, Pibeand 18 FU, Gråand 41 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Hættemåge 2 FU, Sølvmåge 39 FU, Ringdue 40 FU, Sjagger 40 FU, Gråkrage 18 FU. Søren G. Nielsen
Marinaen i Middelfart: Lille Lappedykker 7 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Sølvmåge 15 R, Svartbag 4 R. Søren G. Nielsen
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 14 R. Dieter Maaszen
Seden Strand: Lille Lappedykker 15 FU, Blisgås 11 OF, Grågås 335 R, Gravand 15 R, Troldand 400 R, Havørn 1 IMM OF, Musvåge 2 FU, Blishøne 1100 R. Dieter Maaszen
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Dieter Maaszen
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R (Landede på skiltet kl 11.43). Jens Kristian Holm
Vigelsø: Havørn 1 AD FU. Jens Kristian Holm
Stige Ø: Havørn 2 OF. Jens Kristian Holm
Enebærodde: Musvåge 1 R, Ringdue 21 FU, Spætmejse 1 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 5 FU, Snespurv 13 FU, Gulspurv 33 FU. Jens Gram
Hasmark Strand + hav v/Enebærodde: Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 23 FU, Ederfugl 120 FU, Sortand 70 FU, Fløjlsand 2 M AD FU, Toppet Skallesluger 30 FU, Sølvmåge 13 R, Svartbag 3 R. Jens Gram
Omr. B5, Od.Fj. (Egensedybet): Grågås 37 FU, Gravand 2 FU, Gråand 75 FU, Ederfugl 4 R, Hvinand 3 R, Blishøne 70 FU, Strandskade 3 FU, Stor Præstekrave 0 SY, Stormmåge 55 R, Sølvmåge 34 R, Gråkrage 11 FU. Jens Gram
Højby: Knopsvane 4 R, Gråand 10 R, Musvåge 2 R, Blishøne 6 R. Rasmus Due Nielsen
Moser v/Nonnebo: Grågås 150 R, Musvåge 2 R, Ringdue 70 OF, Kragefugl sp. 50 R. Evald Mehlsen
Letmose Skov (Sellebjerg): Stor Flagspætte 2, Fuglekonge 1 SY, Sortmejse 1 R, Spætmejse 2 R. Kirsten Halkjær Lund
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Knopsvane 2 R, Gråand 50 R, Troldand 15 R, Blishøne 40 R, Rødhals 1 DØD. Kirsten Halkjær Lund
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Knopsvane 11 R, Sangsvane 2 R, Gravand 5 R, Pibeand 51 FU, Gråand 5 R, Troldand 5 FU, Hvinand 17 FU, Toppet Skallesluger 8 FU, Stor Skallesluger 55 R, Blishøne 1400 FU, Hættemåge 10 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 7 R, Svartbag 1 R. Steen Lauritsen
Knudshoved Færgehavn: Skarv 20 FU, Toppet Skallesluger 1 FU, Stor Skallesluger 2 FU, Hættemåge 12 FU, Svartbag 3 FU, Solsort 3 FU, Gråkrage 5 FU, Bjergirisk 5 FU. Vibeke Hansen
Knudshoved Færgehavn: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 11 R, Knopsvane 1 OF, Grågås 2 OF, Toppet Skallesluger 3, Sortgrå Ryle 5 FU, Sølvmåge 2 R, Skærpiber 1 R, Musvit 1 R, Skovspurv 7 R. Søren Peter Jensen
Bogensø: Bramgås 32 R. Søren Louis Rasmussen
Dalby: Bramgås 32 R. Søren Louis Rasmussen
Martofte: Pibesvane 3 R. Søren Louis Rasmussen
Årup: Grågås 6 OF, Gråand 20 R, Musvåge 2 R, Ringdue 10, Tyrkerdue 2 R, Solsort 5 R, Sumpmejse 1 R, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 10 R, Musvit 10, Spætmejse 2 R, Husskade 2 R, Allike 5 R, Råge 4 R, Gråkrage 15 R, Ravn 1 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 5 R, Gulspurv 4 R. Bent Jakobsen
Wedellsborg Gods: Havørn 2 AD R, Huldue 2 R, Stor Flagspætte 6 FU, Spætmejse 5 FU, Korttået Træløber 4 FU, Ravn 11 R. Mads Syndergaard
Barløse: Kernebider 1 M FU. Villy-Erik Schødts
Brænde Å (Br. Mølle-Sdr. Åby): Bjergvipstjert 1 F R. Carsten Moth Iversen


           Lille skallesluger hun havnen Vejlen Taasinge

Lørdag den 9. februar 2013.                                                      Solopgang: 07:53 Solnedgang: 17:12

Svendborgsund ved Iholm: Gravand 5 FU, Stor Skallesluger 8 FU
Vornæs Skov/ kystdiget (15.30): Havørn OF. Bettina Gerti Groß
Skårup Skovmølle: Musvåge 6 R FU, Svartbag 1 R ( så meget syg ud, med store udposninger på hals og bryst). Poul Brugs Rasmussen
Assistens Kirkegården ,Odense (14:10): Kernebider 53 R (14:10). Dieter Maaszen
Odense, Skovsøen (13:45): Kaspisk Måge 1 R (13:45). Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, Engene (06:30 - ): Natugle 2 R (Den ene på matriklen - kun hørt). Peder Rasmussen
Thurø Bund: Lille Lappedykker 21 R, Toppet Lappedykker 5 R, Krikand 6 R, Gråand 25 R, Taffeland 35 R, Troldand 132 R, Hvinand 15 R, Toppet Skallesluger 69 R, Blishøne 401 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Toppet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 30 R, Sangsvane 2 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 7 FU, Gravand 1 R, Pibeand 50 R, Krikand 3 R, Gråand 30 R, Troldand 2 R, Ederfugl 15 R, Hvinand 20 R, Toppet Skallesluger 10 R, Blishøne 30 R, Strandskade 2 FU, Hættemåge 3 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 20 R, Solsort 10 FU, Sjagger 2 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 6 R. [Anders Odd Wulff Nielsen]
Thurø Rev: Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 2 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 16 FU, Gråand 32 FU, Ederfugl 22 FU, Hvinand 2 R, Stor Skallesluger 6 R. Gert Thorhauge Andersen
Amalielyst: Stor Flagspætte 1 R, Fuglekonge 6 FU, Korttået Træløber 1 R. Palle Bo Larsen
Egense: Sangsvane 7 OF, Grågås 211 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 R, Husskade 2 R, Råge 100 R, Gråkrage 2 R. Palle Bo Larsen
Hvidkilde Sø: Gråand 11 R, Troldand 4 M R, Hvinand 1 M R, Stor Skallesluger 4, Musvåge 1 R. Palle Bo Larsen
Lehnskov/Fredskov: Knopsvane 2 R, Grågås 21 OF, Hvinand 1 M FU. Palle Bo Larsen
Syltemade Å: Toppet Lappedykker 7 FU, Fiskehejre 1 FU, Toppet Skallesluger 5 R, Sølvmåge 16 R. Palle Bo Larsen
Mølleskov v/Skjoldemose: Fiskehejre 1 OF, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Rødhals 1 R, Solsort 9 FU, Sjagger 1 FU, Vindrossel 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Grønsisken 3 OF, Gulspurv 7 R. Niels Bomholt Jensen
Faaborg Havn: Skarv 19 R, Svartbag 23 R. Jacob Sterup
Mose v/Svanningevej: Grågås 168 FU, Musvåge 1 R. Jacob Sterup
Bøjden Nor (15:15 - 16:00): Knopsvane 2 R, Pibeand 17 FU, Krikand 6 R, Taffeland 135 R, Troldand 550 R, Bjergand 340 R, Hvinand 4 FU, Lille Skallesluger 3 FU, Blå Kærhøg 1 NØ, Almindelig Ryle 1 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 55 R, Kaspisk Måge 1 2K FU (Fouragerede i tang på stranden. Lille lyst hoved, langt lige sort næb. mere smudsig på bryst og bug end normalt. næsten ren hvid overhale. Muligvis var der også en adult, idet der var en uden mørke fjer i hoved/hals og tilsyneladen mørkt øje.), Svartbag 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 R. Niels Bomholt Jensen
Bøjden By: Lille Lappedykker 7 R, Toppet Lappedykker 3 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 14 FU, Hvinand 4 R, Toppet Skallesluger 8 FU, Blishøne 4 R, Sølvmåge 35 R, Svartbag 1 R, Kernebider 4 R. Niels Bomholt Jensen
Verninge: Agerhøne 12 R. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 12 R, Sangsvane 52 R, Pibeand 11 R, Gråand 120 R, Troldand 15 R. Arne Bruun
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 27 FU, Sangsvane 35 FU, Blisgås 18 R, Grågås 250 FU, Gråand 37 FU, Troldand 11 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R. Helle Suadicani
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 10 FU (2 farvemærkede,den første fugl med rød ACX ring, og den anden med hvid over gul på venstre ben.). Hjalte Kjærby
Søeng/Odense Å ved Onsebakke: Gråand 20 R, Vibe 4 R. Arne Bruun
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 53 R. Dieter Maaszen
Grusgrave v/Birkum: Knopsvane 4 R, Gråand 15 R, Taffeland 40 R, Troldand 170 R, Hvinand 2 R, Stor Skallesluger 1 R. Evald Mehlsen
Fruens Bøge, Skovsøen: Kaspisk Måge 1 R. Dieter Maaszen
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm
Kølstrup: Musvåge 1 FU, Ringdue 4 FU, Sjagger 32 OF, Blåmejse 5 FU, Musvit 6 FU, Skovspurv 19 FU. Steen Lauritsen
Vissenbjerg, Koelbjerg (14:45): Rød Glente 1 FU (Set fra motorvejen). Jesper Johannes Madsen
Barløse: Spurvehøg 1 OF. Villy-Erik Schødts
Lisbjerg Mose: Stor Skallesluger 6 R. Jens Bækkelund


           Stenvender Knudshoved     Foto: Poul Brugs Rasmussen

Fredag den 8. februar 2013.                                                      Solopgang: 07:55 Solnedgang: 17:09

Svendborgsundbroen (12:15): Havørn 1 SØ. Poul Rasmussen
Vejlen, Taasinge
(08:50): Lille skallesluger 24 R. Poul Rasmussen
Bregninge Bakker, Taasinge (08:55): Gulspurv 24 R. Poul Rasmussen
Knudshoved gl. færgehavn (10:00 - 11:00): Sortgrå ryle 8 FU (de to var ringmærket. Fugl 1: Venstre ben, Rødt mærke
ACX. Højre ben, Gul over metal. Fugl 2: Venstre ben, hvid over gul. Højre ben, gul over metal. Fuglene FU på den yderst side af den sydlige mole), Stenvender 1 R, Skarv 150+ R, Svartbag 2 R, Ederfugl 2 FU, Skærpiber 1 FU. Poul Brugs  Rasmussen
Bjørnø (09:00-09:10): Havørn 1 FU/R (set fra Faaborg). Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Skovsøen (14:00): Kaspisk Måge 1 R (Drillet på isen af 3 krager). Ebbe Larsen
Ullerslev (13:35): Silkehale 44 FU. Anne Veber Døssing

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hav syd for Thurø
: Fløjlsand 7 R, Hvinand 35 R. Arne Bruun
Thurø Rev
: Skarv 7 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 20 R, Gravand 5 R, Pibeand 11 R, Krikand 66 R, Gråand 35 R, Strandskade 2 R, Bjergirisk 28 R. Arne Bruun
Rudkøbing
: Silkehale 70 R. Ole Goldschmidt
Bagenkop Havn
(10:00 - 16:15): Kaspisk Måge 9 (I dag var der ikke mindre end 3 nye fugle imellem. Samlet har jeg siden januar set 17 forskellige fugle i havnen/klise Nor + Den tyske ringm HX98). Henrik Knudsen
Egense
: Grågås 375, Snegås 1 R, Agerhøne 3 R. Peder Rasmussen
Åmosen
: Sangsvane 45, Grågås 4 R, Krikand 2 R, Gråand 30 R, Husskade 6 R, Kragefugl sp. 75 FU. Peder Rasmussen
Sortemosen
: Sangsvane 45 FU. Poul Vesterlund Pedersen
Ryslinge
: Spurvehøg 1 R. Palle Bo Larsen
Bjørnø
: Havørn 1 R. Per Damgaard Poulsen
Brændegård Sø
: Knopsvane 6 R, Hvinand 2 FU, Musvåge 1 OF, Fasan 6 FU, Skovskade 1 OF, Gråkrage 21 FU, Ravn 11 FU. Leif Kristensen
Korinth, Store Øresø
: Musvåge 2 FU, Fasan 12 R, Hættemåge 2 OF, Svartbag 1 OF, Musvit 2 R, Gråkrage 8 OF, Bogfinke 5 R. Ole Nilsson
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal
: Vandrefalk 1 R (R på skiltet set 11.10 og 11.30 var fløjet 11.35). Jens Kristian Holm
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal
(15:10 - 16:10): Skarv 1 OF, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 R (V for Vandrefalk: R på firmalogo: højre opstreg på V'et set fra neden! Henledte indmødende medarb. på falken, der fik et vue i kikkert og en guide til Basen. Snakken går nok i kantinen. Falken sad der allerede 14.10. Gik på vingerne 16.04 og kom på kant med Musvåge. Bygn. iøvrigt 75 m høj sv.t. 16 etager oplystes. Flot 1.obs. JKH (webm.: Jens Kristian Holm.), Hættemåge 40 OF, Sølvmåge 15 OF, Måge sp. 10 OF, Stor Flagspætte 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 13 R, Halemejse 5 R, Blåmejse 15 R, Musvit 7 R, Husskade 3 R, Råge 15 OF, Gråkrage 7 OF, Gråspurv/Skovspurv 10 R, Grønirisk 3 R, Grønsisken 30 R, Gulspurv 1 R. Evald Mehlsen
Tommerup
: Kernebider 1 F AD VDR R. Niels Erik Simonsen
Ullerslev
: Silkehale 44 FU. Anne Veber Døssing
Knudshoved Færgehavn
: Sjagger 100 R. Thomas Varto Nielsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen)
: Tårnfalk 2 R, Skærpiber 1 R, Blåmejse 20 R. Thomas Varto Nielsen
Barløse
: Stillits 1 FU. Villy-Erik Schødts
Årup: Tårnfalk 1 R, Allike 20 FU, Råge 65 FU. Villy-Erik Schødts


           Halemejse - den til venstre bedømt til hybrid!

Torsdag den 7. februar 2013.                                                      Solopgang: 07:57 Solnedgang: 17:07

Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 6 FU, Blishøne 1500 FU
Strandenge SV f/Skovhuse: Gravand 6 R, Gråand 20 R
Svendborg, matriklen: Halemejse, Sydlig (europaeus) 1 FU, Nordlig Halemejse x Sydlig Halemejse (hybrid) 1 FU, Skovspurv 24 R
Vornæs Skov (16:00): Havørn 1 AD + 1 2-3K. Anne-Dorte Rasmusssen
Ny Gesinge, Taasinge (12:35): Blå kærhøg 1 FU (hunfarvet), Mørkbuget knortegås 45 R Sanglærke 50+ R, Gulspurv 35 R. Poul Rasmussen
Monnet, Taasinge (11:40): Fjeldvåge 3 R. Poul Rasmussen
Nørreskoven, Taasinge (11:20): Ravn 1 R. Poul Rasmussen
Vejlen, Taasinge (10:50): Troldand 2200 R (cirka). Poul Rasmussen
Lundeborg, Ny Campingplads: Gulspurv 20 FU, Kragefugle 100 FU, Vindrossel 15 OF. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Musvåge 1, Spurvehøg 1, Spætmejse 1. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Natur]
Sundet, Faaborg (10:55-11:20): Toppet Lappedykker 1 FU/R, Skarv 5 R, Fiskehejre 1 FU/R, Knopsvane 8 FU, Grågås 119 R, Gråand 5 R, Taffeland 50 R, Troldand 300 R, Gærdesmutte 2 FU, Grønsisken 20 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Svanninge Bakker (09:10-10:45): Musvåge 1 FU, Grønspætte 2 FU/R, Stor Flagspætte 2 FU, Sjagger 5 T, Fuglekonge 10 FU, Halemejse 10 FU, Blåmejse 10 FU, Musvit 8 FU, Korttået Træløber 2 SY, Ravn 1 T. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Assistens Kirkegården, Odense (14:00): Kernebider 30 R. Dieter Maaszen
Højstrup, Øvelsesplads (07:22-07:55): Husskade 144 R (Rastende på overnatningsplads). Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Gesinge: Sangsvane 311 R, Ravn 2 R. Henrik Knudsen
Monnet, Tåsinge: Blisgås (albifrons) 35 R, Blå Kærhøg 1 BR R, Fjeldvåge 4 R, Tårnfalk 1 R. Henrik Knudsen
Vejlen, Tåsinge: Blisgås 1 R, Grågås 550 R, Bramgås 28 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 39 R, Taffeland 100 R, Troldand 700 R, Lille Skallesluger 4 R, Tårnfalk 1 R. Henrik Knudsen
Noret, Tåsinge: Sangsvane 81 R, Canadagås 12 R
Tvede Skov: Sangsvane 58 R. Henrik Knudsen
Vornæs Skov: Silkehale 1 R. Henrik Knudsen
Egense, Svendborg: Blisgås 13, Grågås 349, Snegås 2 (mark ved Bjergvej + mark ved Ærtevej), Bramgås 1 FU, Musvåge 1 R. Kirsten Pedersen
Ulbølle: Skovskade 1 FU, Kernebider 1 R. Niels Bomholt Jensen
Sandholt: Fiskehejre 2 FU, Musvåge 1 R, Ringdue 200 R, Solsort 3 R, Fuglekonge 2 FU, Gråkrage 4 FU, Bogfinke 14 R, Gulspurv 27 FU. Leif Kristensen
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 30 R. Dieter Maaszen
Assistens Kirkegård, Odense: Måge sp. 20 OF, Ringdue 20 R, Gærdesmutte 2 R, Solsort 1 R, Fuglekonge 2, Topmejse 2 R, Blåmejse 2 R, Korttået Træløber 1 R, Skovskade 1 R, Husskade 1 R, Allike 30 T NAT, Råge 15 OF, Gråkrage 4 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 15 R, Grønsisken 10 OF, Kernebider 12 R. Evald Mehlsen
Odense: Grønsisken 8 FU, Kernebider 4 R. Kirsten Pedersen
Munke Mose: Grønbenet Rørhøne 25 FU. Kirsten Pedersen
Fynsværket: Vandrefalk 1 R (R på skiltet - set kl 10.10 - 10.55 - 13.50). Jens Kristian Holm
Odense Havn (13:20 - 14:00):
Middelhavssølvmåge 1 2K R (Meget hvidt hoved og underside sammenlignet med omrkingstående unge sølvmåger, knaldsort, moderat kraftigt næb, ryggen ligner sølvmåge - ikke så fine spolestriber som kaspisk. Dækfjerene ret mørke. I flugten gav vingen et mørkt indtryk og panelet i hånden mere opdelt end hos sølvmåge. Undervingen lyst brun.), Sølvmåge 1 AD R (Leucistisk. Helt hvid men med normalt tegnede næb og ben. Struktur og form som sølvmåge. Set både stående og i flugt). Kristoffer Hansen 
Stige Ø: Lille Lappedykker 26 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Fjeldvåge 1 FU, Vibe 3 FU, Bogfinke 3 FU, Stillits 20 FU, Grønsisken 35 FU, Dompap 3 FU. Jens Kristian Holm
Odense Kanal: Bjergand 1 F 2K R (Brunligt øje, stor bred hvid ring hele vejen rundt om næbbet, ingen antydning af top, langt næb og typisk bjergandehovedform. Ny kommuneart til undertegnede.). Kristoffer Hansen
Slambassinet: Blå Kærhøg 1 BR FU, Vibe 4 OF, Sanglærke 1 OF, Sjagger 20 OF. Kristoffer Hansen
Stige By (13:00 - 13:15): Tyrkerdue 23 R (Næsten samlet omkring kirken). Kristoffer Hansen
Højstrup, Odense (07:22-07:55): Husskade 144 R. Dieter Maaszen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Skarv 1 R, Knopsvane 25 R, Gravand 3 R, Pibeand 40 R, Stor Skallesluger 37 R, Blishøne 700 R. Steen Lauritsen
Ejby: Grågås 150 R. Erik Busk
Hjallese: Tårnfalk 1 R, Råge 125 R. Klaus Malling Olsen
Langeskov: Musvåge 1 R, Solsort 1 R. Klaus Malling Olsen
Strib: Spurvehøg 1 F FU. Willy Schrøder Andersen
Strib: Husskade 2 R, Gråkrage 2 R. Klaus Malling Olsen
Vissenbjerg: Allike 25 R, Råge 50 R. Klaus Malling Olsen
Ålebæk: Gråand 50 R, Fjeldvåge 1 F AD R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 R. Jens Friis-Walsted


          Blisgæs ved Ærtevej, Egense

Onsdag den 6. februar 2013.                                                      Solopgang: 07:59 Solnedgang: 17:05

Svendborgsund ved Iholm: Gravand 5 FU, Hvinand 56 R, Blishøne 1500 FU, Vibe 1 R (1 obs i Sundet 2013)
Dyrehave, Hvidkilde
: Musvåge 1 R, Ringdue 6 OF, Gærdesmutte 1 R, Solsort 6 R
Egense
: Sangsvane 30 R, Blisgås 8 R, Grågås 600 R, Snegås 1 FU, Bramgås 1 R, Musvåge 3 R, Allike, Almindelig (monedula) 2 R, Ravn 3 R
Hvidkilde Gods
: Gråand 6 R, Hvinand 8 R, Stor Skallesluger 5 R,Musvåge 3 R
Ortemølle, Hvidkilde
: Blishøne 2 R
Lundeborg, Grønneskov
(10:15): Havørn 1 OF S. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg (10:30): Solsort 6 FU, Grønirisk 4 FU, Bogfinke 4 FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 2 FU, Rødhals 1FU, Skov/Gråspurv 15 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Allike 25, Ringdue 50, Solsort 2, Spætmejse 1, Musvit 3, Sumpmejse 1, Bogfinke 5. Sort Egern 1. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Natur]
Odense, Skovsøen (14:30): Kaspisk Måge 1 R. Ebbe Larsen
Vigelsø (11:00): Sangsvane 110 R (Udenfor inddæmningen syd for Vigelsø), Troldand 1200 R (Inddæmningen), Havørn 1 R, Blå Kærhøg 1 R, Vandrefalk 1 R. Ebbe Larsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Vejlen, Tåsinge (11:00 - 12:30): Fiskehejre 2 R, Knopsvane 5 R, Blisgås 5 FU (mark syd for Vejlen), Grågås 45 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 39 FU (mark syd for Vejlen), Gravand 2 R, Krikand 4 R, Gråand 50 R, Taffeland 125 FU, Troldand 1200 FU, Hvinand 6 R, Lille Skallesluger 13 FU, Musvåge 2 R, Blishøne 12 FU, Hættemåge 75 R, Sjagger 200 FU, Stillits 1 R. Niels Andersen
Bagenkop Havn (14:00 - 16:45): Kaspisk Måge 6 (5 Alle gengangere + Den tysk ringmærkede fugl). Henrik Knudsen
Egense: Sangsvane 36 R, Blisgås 6 R, Grågås 800 R, Snegås 1 R, Bramgås 1 R. Helle Suadicani
Sandholt: Knopsvane 2 R, Havørn 1 2K R, Gråkrage 1 R. Leif Kristensen
Arreskov Sø: Sangsvane 165 R, Lille Skallesluger 11, Vandrefalk 1 AD R. Erik Ehmsen
Bispeenge: Hættemåge 23 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 300 FU, Svartbag 8 R. Gunhild Brink
Agernæs Havn: Sølvmåge 48 R, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 2 FU. Villy-Erik Schødts
Feddet v/Brydegård: Toppet Lappedykker/Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 OF, Ederfugl 15 R, Sortand 18 R, Stor Skallesluger 1 OF, Hættemåge 9 R. Villy-Erik Schødts
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Skarv 3 OF, Knopsvane 7 R, Blishøne 470 R. Villy-Erik Schødts
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten ved Fiskeholm: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 28 R, Knopsvane 5 R, Gråand 2 R, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 900 R. Villy-Erik Schødts


 DOF's aktuelle nyhedsbrev d 4/02-2013:
            Vanvid med vindmøller ved indflyvningen til Danmarks bedste fugletræksted


          Stor tornskade

Tirsdag den 5. februar 2013.                                                      Solopgang: 08:01 Solnedgang: 17:03

Vejlegården, Taasinge: Stor tornskade 1 R, Blisgås 23 R. Poul Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Krikand 2 R, Troldand 6 R, Hvinand 6 R, Lille Skallesluger 18 R, Stor Tornskade 1 FU (Set i hegnet på Søren Lolksvej mellem Vejlegården og Lille Vejlegård), Stillits 14 R. Henrik Knudsen, Erhardt Ecklon
Havn v/Vejlen: Grågås 200 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 32 FU, Gravand 2 R, Troldand 1 FU, Lille Skallesluger 1 FU, Blishøne 2 FU. Henrik Knudsen, Erhardt Ecklon
Noret, Tåsinge
: Knopsvane 3 R, Sangsvane 26 R, Grågås 1 R, Krikand 18 R, Gråand 22 R, Hættemåge 6 R
Skovballe, Taasinge: Sangdrossel 1 R. Poul Rasmussen
Egense:
Grågås 360 FU, Snegås 1 FU
Stokkerød mellem Egense og Ollerup
(10:55-13:20): Snegås 1 R (På stubmark sammen med Grågæs). Niels Andersen
Bøjden Nor + havet syd
(09:40-11:30): Knopsvane 7 FU, Grågås 1 T, Gravand 2 FU, Gråand 80 FU/R, Pibeand 2 FU, Krikand 16 FU/R, Taffeland 90 R, Bjergand 1500 T, Bjergand 950 R, Troldand 400 R , Ederfugl 200 T, Sortand 10 T, Hvinand 5 FU, Spurvehøg 1 FU, Hættemåge 30 FU/R, Stormmåge 20 FU/R, Sølvmåge 140 FU/R, Svartbag 4 FU/R, Sanglærke 2 R, Skærpiber 1 FU, Grønirisk 20 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bøjden Fiskerihavn (09:33-09:38): Lille Lappedykker 10 FU, Toppet Lappedykker 10 FU, Knopsvane 2 FU, Sangsvane 2 T, Pibeand 20 FU, Hvinand 5 FU, Toppet Skallesluger 10 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bøjden Landevej (09:20-09:30): Grågås 20 FU/R, Ringdue 600 FU/R, Sanglærke 2 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Højstrup, Øvelsesplads
(07:27 - 07:55): Husskade 202R (Rastende på overnatningsplads). Dieter Maaszen
Sanderum (16:40): Allike 3000 SØ. Ella Mikkelsen
Lillebælt (13:35-16:00): Alk 41 R. Ella Mikkelsen
Travn Skov (12:45): Duehøg 1 R. Ella Mikkelsen
Nørre Broby oversvømmede enge (10:00-11:00): Sjagger 270 FU. Kell Grønborg

            Snegås Egense d. 5. februar 2013

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Egense: Sangsvane 60 FU, Grågås 360 FU, Snegås 1 FU, Råge 5 FU, Ravn 1 OF. Niels Andersen
Klise Nor: Skarv 3 R, Fiskehejre 1 R, Pibeand 3 R, Krikand 7 R, Spidsand 1 M R, Taffeland 36 R, Troldand 240 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 15 R, Sølvmåge 60 R, Svartbag 15 R, Bjergirisk 18 R. Niels Bomholt
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 21 R, Bramgås 1 OF, Pibeand 85 FU, Troldand 2 R, Hvinand 21 FU, Lille Skallesluger 2 M R, Stor Skallesluger 6 R, Musvåge 1 R, Vibe 2 R, Stormmåge 15 FU, Ringdue 1 OF, Solsort 5 R, Sjagger 190 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 SY, Gråkrage 4 R, Bjergirisk 30 OF. Niels Bomholt
Svanninge Bakker: Musvåge 1 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 2 R, Fuglekonge 3 FU, Sumpmejse 1 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 4 FU, Spætmejse 1 FU, Skovskade 1 OF, Gråkrage 4 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 2 R, Dompap 3 R, Gulspurv 4 R. Leif Kristensen
Ferritslev: Silkehale 24 R. Per Rasmussen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 1 R T (14:15-14:20. Kun en enkelt ryle sad på sydmolen, men fløj efter kort tid ud over havet. Ikke ringmærket. Heller ingen under fyret eller ved betonklodsen ved den nye strand.). Hjalte Kjærby
Indslev: Musvåge 1 R, Ravn 2 OF. Dan Blohm
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Tårnfalk 1 R. Dan Blohm
Korsebjerg Skov: Musvåge 1 R. Dan Blohm
Vesterholm Mose: Grågås 2 OF, Musvåge 1 R. Dan Blohm
Sanderum: Kragefugl sp. 3000 SØ. Ella Mikkelsen
Højstrup Øvelsesterræn: Husskade 202 R. Dieter Maaszen
Universitetet - Odense: Allike 50 OF, Gråkrage 1 OF. Philippe Provençal
Lumby Inddæmmede Strand: Knopsvane 14 R, Sangsvane 20 R, Grågås 10 R, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 17 R, Husskade 1 R, Allike 15 R, Råge 45 R, Gråkrage 6 R, Skovspurv 2 R, Gulspurv 12 R. Evald Mehlsen
Odense Kanal: Skarv 7 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 1 R, Fiskehejre 1 R, Troldand 1 R, Bjergand 1 F R, Hvinand 6 R, Toppet Skallesluger/Stor Skallesluger 1 F R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Storspove 1 OF, Hættemåge 3 OF, Svartbag 3 R, Mosehornugle 3, Gærdesmutte 1 R, Musvit 2 R, Gulspurv 1 R. Evald Mehlsen
Stige Ø: Lille Lappedykker 16 FU, Hvinand 4 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Musvåge 2 FU, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Dompap 1 SY. Jens Kristian Holm
Nørre Broby: Lille Lappedykker 2 FU, Knopsvane 8 R, Sangsvane 67 R, Grågås 290 R, Pibeand 28 R, Gråand 50 R, Skeand 4 R, Troldand 6 R, Hættemåge 32 OF, Allike 17 OF, Gråkrage 14 OF. Kell Grønborg
Helnæs Bugt, Nørrefjord
: Hvinand 110 FU. Leif Kristensen
Helnæs By:
Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Helnæs Made
: Knopsvane 4 R, Grågås 11 R, Gravand 2 R, Gråand 23 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 2 R, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 27 FU, Stær 1 R. Leif Kristensen
Helnæs, Halen
: Knopsvane 25 R, Gravand 39 R, Pibeand 4 R, Gråand 105 R, Toppet Skallesluger 5 FU, Stor Skallesluger 2 FU, Blishøne 400 R, Storspove 6 FU. Leif Kristensen
Snave
: Grågås 65 R, Musvåge 1 R. Kirsten Pedersen
Tjørnehoved
: Havørn 2 AD R. Kirsten Pedersen
Agernæs
: Fiskehejre 9 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Ravn 2 OF. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord
: Lille Lappedykker 13 FU, Toppet Lappedykker 15 FU, Skarv 13 FU, Knopsvane 49 R, Gravand 6 FU, Gråand 80 FU, Hvinand 165 FU, Toppet Skallesluger 12 FU, Stor Skallesluger 5 FU, Spurvehøg 1 FU, Blishøne 120 R, Hættemåge 75 FU, Sølvmåge 30 R, Gråkrage 12 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord
: Toppet Lappedykker 12 FU, Skarv 22 R, Knopsvane 18 FU, Toppet Skallesluger 7 FU, Stor Skallesluger 2 FU, Blishøne 1500 FU, Hættemåge 350 R. Kirsten Pedersen
Håre Bjerge
: Grågås 24 SV, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Ringdue 19 OF, Fuglekonge 15 FU, Sortmejse 1 FU
Musvit 4 FU, Skovskade 2 R, Gråkrage 7. Villy-Erik Schødts
Lunge Bjerge: Gråand 18 R, Stor Skallesluger 3 R, Gråkrage 2 OF. Villy-Erik Schødts
Travn Skov: Duehøg 1 R, Tårnfalk 1 FU. Ella Mikkelsen
Ejby: Musvåge 2 R. Ella Mikkelsen
Elverud Skov: Musvåge 1 R, Ringdue 60 OF, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 4 R, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 3 R, Musvit 4 R, Korttået Træløber 1 FU, Skovskade 1 R, Husskade 2 R, Allike 2 FU, Gråkrage 1 R, Grønirisk 5 R. Ella Mikkelsen
Lillebælt (Snævringen): Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 13 FU, Skarv 6 FU, Knopsvane 6 R, Gråand 2 R, Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 4 R, Hættemåge 7 R, Sølvmåge 70 R, Svartbag 4 R, Alk 41 R. Ella Mikkelsen
Nørre Aaby: Musvåge 1 R, Solsort 6 R. Ella Mikkelsen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Spurvehøg 1 R, Ringdue 1 R, Solsort 3 FU, Blåmejse 1 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 4 R. Ella Mikkelsen
Strib
: Skovskade 1 R. Erik Busk


              Den trejde og sidste jeg jog op nåede jeg at tage et dokufoto af på trods af regne og blæst !

Mandag den 4. februar 2013.                                                      Solopgang: 08:03 Solnedgang: 17:01

Svendborg, matriklen: Grønsisken 60 OF
Vejlen, Taasinge
(10:15): Stor tornskade 1 R (østlige P-plads), Lille skallesluger 21 R, Fjeldvåge 1 R, Troldand 1200 R. Poul Rasmussen
Nørreballe Nor: Skarv 3 R, Rørdrum 3 R, Fiskehejre 1 R, Blisgås 5 R, Grågås 120 R, Bramgås 1200 R, Gravand 2 R, Gråand 30 R, Hvinand 3 R, Lille Skallesluger 3 , Stor Skallesluger 1 M OF, Musvåge 2 R, Gærdesmutte 2 R, Solsort 4 R, Gråkrage 6 R, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R
Sortemosen (13:20): Havørn 2 AD R. Hans Vesterlund, Morten Kristiansen, Poul Rasmussen
Lundeborg, matriklen: Sølvmåge 1 R (med ring 425...), Spætmejse 1 Fu (daglig gæst). Poul Brugs Rasmussen
Faaborg Yderfjord (09:35-09:50): Troldand 3000 R, Ederfugl 100 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bjernekrogen (08:55-09:05): Grågås 1 R, Gravand 2 FU, Stor Skallesluger 10 FU/R, Tårnfalk 1 FU, Sanglærke 5 NØ, Dompap 4 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Ørritslev (16:00): Sangsvane 262 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand (13:25-14:45): Knarand 34 FU, Lille Skallesluger 10 FU, Fjeldvåge 1 FU, Stor Regnspove 88 FU. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, Caroline Amalielund (14:00 - 16:20): Gråand 30 R, Grønbenet Rørhøne 8 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 60 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 5 R, Stor Flagspætte 2 R, Vandstær 1 M 2K FU, Musvit 3 R, Bogfinke 2 R. Henrik Knudsen, Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 7 2K R (En ny fugl i dag som bringer januar 2013 totalen op på 14 forskellige, mens resten var gengangere. Den tysk mærkede var atter tilbage ellers ikke set siden 22. jan 2012.). Henrik Knudsen
Svanninge, Svanningevej 40 (06:15 - ): Natugle 1 SY. Jacob Sterup 
Brobyværk: Stor Flagspætte 1 FU, Musvit 1 FU, Spætmejse 2 FU, Træløber 2 FU. Leif Kristensen
Posen: Knopsvane 2 R, Sangsvane 7 T, Grågås 4 OF, Musvåge 2 FU, Fasan 2 R, Ringdue 7 R, Solsort 2 FU, Sjagger 2 FU, Musvit 1 R, Gråkrage 3 OF, Bogfinke 6 FU, Grønsisken 23 FU. Leif Kristensen
Søbo Sø: Gråand 150 R, Troldand 125 R, Lille Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 5 R. Leif Kristensen
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal (16:00): Vandrefalk 1 R (R på skiltet, på det første T). Jens Kristian Holm
Stige Ø: Skarv 2, Fiskehejre 1 R, Gravand 5 R, Gråand 80 R, Blå Kærhøg 1 BR R, Musvåge 1 MF R, Tårnfalk 2 R, Hættemåge 5 OF, Sølvmåge 3 R, Solsort 1 R, Gråkrage 4 R, Stillits 50 R. Evald Mehlsen
Firtalsstrand: Skarv 8 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 R, Gravand 2 R, Pibeand 68, Knarand 34 R, Gråand 78 FU, Lille Skallesluger 10 FU, Stor Skallesluger 2 FU, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Storspove 88 FU, Hættemåge 24 R, Svartbag 1 R, Sjagger 6 R, Husskade 2 R, Gråkrage 14 R, Stillits 10 R, Dompap 1 R. Ella Mikkelsen
Hessum: Sangsvane 67, Sjagger 20 R. Ella Mikkelsen
Stige By: Musvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Fiskehejre 8 R, Knopsvane 21 R, Gravand 16 R, Pibeand 8 R, Gråand 20 R, Hvinand 17 R, Lille Skallesluger 3 R, Tårnfalk 1 R, Svartbag 1 R, Solsort 1 R, Gulspurv 7 R. Ella Mikkelsen
Ørritslev: Sangsvane 262 R. Ella Mikkelsen
Østrup: Ringdue 200 R. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 2 FU (Sydmolen. Den ene var ringmærket:
Rød ACX . Den anden fugl halter). Hjalte Kjærby
Slipshavn Enge: Gråand 7 R, Ederfugl 3 FU, Toppet Skallesluger 2 M FU, Tårnfalk 1 F FU, Hættemåge 6 R, Musvit 5 R, Husskade 3 FU, Gråkrage 5 FU. Søren G. Nielsen


              Fjeldvåge bliver mobbet af Tårnfalk Monnet d. 3. februar 2013.

Søndag den 3. februar 2013.                                                      Solopgang: 08:05 Solnedgang: 16:59

Svendborg, Kogtvedvej (11:45): Stor flagspætte 1 OF
Gesinge: Sangsvane 60 R, Canadagås 5 R
Bjerreby: Silkehale 30 R
Hav ved Valdemarslot: Blishøne 200
Monnet, Tåsinge: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 2 FU, Gravand 1 OF, Pibeand 60 R, Hvinand 60 R, Toppet Skallesluger 14 R, Spurvehøg 1 FU, Fjeldvåge 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Sølvmåge 4 R, Svartbag 1 R, Ringdue 60 OF, Solsort 4 R, Blåmejse 4 R, Musvit 3 R, Snespurv 24 FU
Søby, Tåsinge: Grågås 160 R, Ringdue 60 OF
Troense: Ringdue 30 OF
Brændegård Sø (13:30): Ravn 3 R. Ebbe Larsen
Nørresø: Sumpmejse 8 R, Ravn 5 R. Ebbe Larsen
Korinth, Silke å (12:10): Vandstær 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Svanninge bakker (09:30): Grønspætte 1 HØ. Lars Bonne Rasmussen
Bøjden færgehavn (08:15): Bjergpiber 1 R, Snespurv 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Arreskov sø, Sollerup: Havørn 3 R (2 ad + 1 1K), Ravn 2 OF. Lars Bonne Rasmussen
Nårupskov, Assens: Rød glente 1 R (Fløj kredsende ved skovkanten og ind over skoven (Præsteskoven ved Skovstrup/Kivsmose)) . Niels Erik Simonsen
Mark mellem Klinte og Vesterby, Nordfyn (12:30-12:45): Blisgås 50 R, Blå Kærhøg 1 R hun. Kurt Gamborg Holm
Østergaard v. Munkebo (10:00-10:15): Grønspætte 1 HØ. Ivan Sejer Beck
Fruens Bøge (15:05-16:30): Grønbenet Rørhøne 19 R. Ella Mikkelsen
Sellerberg, Marslev (15:00): Ringdue 500 OF. Kirsten Halkjær Lund
Assistens Kirkegården, Odense (10:00): Kernebider 12 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (14:20): Vandrefalk 1 R AD (14:20). Dieter Maaszen
Firtalsstrand (14:00): Knarand 47 FU. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Halemejse 6 R. Arne Bruun
Svendborg: Kvækerfinke 1 FU, Dompap 4 FU. Lars Tvetene Ernst
Botofte Skovmose: Knopsvane 15 R, Gråand 110 R, Stor Skallesluger 2 R, Blå Kærhøg 2 2K R, Musvåge 2 R, Vandrefalk 1 F 2K R, Sortkrage 1 R, Ravn 2 R. Ole Goldschmidt
Egeløkke Lung: Grågås 160 R, Vibe 3 R. Ole Goldschmidt
Flådet (Tranekær): Knopsvane 2 R, Sangsvane 8 AD R, Grågås 2 R, Musvåge 3 R, Vandrefalk 1 M 2K R, Blishøne 2 R, Sjagger 90 R. Ole Goldschmidt
Hov Nordstrand, havet ud for: Ederfugl 13500 R, Sortand 950 R. Ole Goldschmidt
Stoense: Sangsvane 8. Ole Goldschmidt
Løkkeby Enge: Knopsvane 12 R, Sangsvane 2 R, Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 3 R, Blisgås 4 AD R, Grågås 157 R, Musvåge 1 R. Ole Goldschmidt
Tranekær: Bramgås 140 N, Musvåge 14 R, Ravn 1 R. Ole Goldschmidt
Vester Prisskov:, Ravn 2 R. Ole Goldschmidt
Marstal: Bomlærke 39 FU. Morten Müller
Søby (Ærø): Skarv 12 FU, Taffeland 480 R, Troldand 125 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 300 FU, Sølvmåge 1740 FU, Svartbag 79 FU. Morten Müller
Vitsø: Silkehale 31 R. Morten Müller
Langholmshoved v/Marstal: Vandrefalk 1 AD R. Morten Müller
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 R, Vibe 3 R, Stillits 15 R. Helle Hjorth
Silkeå: Tårnfalk 2 OF, Vandstær 1 R, Spætmejse 1 FU. Leif Kristensen
Silkeå: Vandstær 1 R. Henrik Knudsen 
Arreskov Sø: Havørn 2 AD R. Leif Kristensen
Nabbe: Sangsvane 103 R, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 1 R, Sanglærke 1 OF. Henrik Knudsen
Sebbelung-søerne: Sangsvane 168 R, Sædgås 4 R, Musvåge 1 R. Niels Bomholt Jensen
Sarup v/Hårby: Vindrossel 15 OF. Gunnar Jørgensen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Skarv 3 OF, Knopsvane 36 R, Sangsvane 6 R, Pibeand 11 R, Ederfugl 300 R, Hvinand 1 F FU, Toppet Skallesluger 7 R, Alk 2 OF . Gunnar Jørgensen
Helnæs Made: Skarv 3 OF, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 16 R, Blå Kærhøg 1 FU, Musvåge 3 FU, Tårnfalk 1 FU, Storspove 24 FU, Hættemåge 100 R, Stormmåge 1 R, Ringdue 1 OF, Sjagger 30 FU, Husskade 3 FU, Sortkrage 4 FU, Gråkrage 7 FU, Ravn 1 R, Grønirisk 2 R, Gulspurv 2 R. Gunnar Jørgensen
Hårby: Sanglærke 6 OF. Gunnar Jørgensen
Wedellsborg Hoved: Skarv 18 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 5 R, Sangsvane 4 OF, Gråand 65 R, Ederfugl 35 R, Hvinand 35 R, Toppet Skallesluger 2 R, Musvåge 1 R, Sølvmåge 19 R, Skovspurv 25 R, Bogfinke 12 R, Gulspurv 5 R. Willy Schrøder Andersen
Wedellsborg, Lystskov: Musvåge 3 R, Ringdue 150 OF, Sjagger 150 FU, Musvit 3 R, Spætmejse 2 R, Skovskade 2 R, Allike 8 R, Ravn 2 OF, Bogfinke 10 R, Gulspurv 5 R. Willy Schrøder Andersen
Eskør Inddæmning (Hybæk): Grågås 300 R, Gråkrage 23 R. Willy Schrøder Andersen
Flægen v/Tybrind: Grågås 75 R, Sølvmåge 15 R, Gråkrage 27 R. Willy Schrøder Andersen
Illumø: Skarv 9 R, Havørn 1 IMM R, Gråkrage 3 R. Gunnar Jørgensen
Fønsskov, marker: Sangsvane 75 FU, Blisgås 4 FU, Grågås 60 FU. Jacob Sterup
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Lille Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 60 R, Blisgås 11 FU, Grågås 400 FU, Agerhøne 7 R. Jacob Sterup
Lindkær v/Ravnholt: Knopsvane 9 R, Grågås 25 OF, Gråand 100 R, Havørn 2 AD R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 5 R, Blishøne 3 R, Ringdue 33 R, Stor Flagspætte 2 R, Solsort 2 R, Sjagger 13 R, Fuglekonge 1 R, Halemejse 1 R, Sumpmejse 2 R, Musvit 3 R, Spætmejse 1 R, Husskade 1 R, Gråkrage 96 R, Ravn 1 R, Bogfinke 8 R, Grønirisk 1 R, Grønsisken 25 R, Gulspurv 3 R. Palle Bo Larsen
Ravnholt: Grågås 5 OF, Musvåge 1 R, Ringdue 34 R, Fuglekonge 1 R, Sumpmejse 2 R, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 1 R, Ravn 4 R, Bogfinke 1 R, Grønsisken 1 R, Dompap 1 R, Gulspurv 4 R. Palle Bo Larsen
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 12 R. Dieter Maaszen
Fruens Bøge: Skarv 2 R, Gråand 70 R, Grønbenet Rørhøne 19 FU, Blishøne 6 R, Ringdue 130 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 2 R, Halemejse, Nordlig (caudatus) 3 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 6 FU, Blåmejse 3 R, Musvit 3 R, Spætmejse 2 R, Korttået Træløber 1 FU, Husskade 1 R, Gråkrage 6 R, Kragefugl sp. 800 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand: Knarand 47 R, Gråand 50 R, Storspove 24 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Fiskehejre 9 R, Gravand 13 FU, Vandrefalk 1 R. Dieter Maaszen
Kalvehave, Måle: Dværgfalk 1 OF. Boye Madsen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Lille Skallesluger 14 R. Steen Lauritsen
Røjle Mose: Tårnfalk 1 FU, Stor Flagspætte 1 R. Erik Busk
Barløse, matriklen: Sangsvane 5 SØ, Stor Flagspætte 1 R TH, Ravn 1 R. Villy-Erik Schødts
Særslev: Natugle 1 R. Jens Friis-Walsted
Bogense: Rødben, Islandsk (robusta) 2 R. Jens Bækkelund
Dræet: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Sangsvane 420 FU. Jens Bækkelund


  DOF's aktuelle nyhedsbrev d 28/01-2013:
            Vinterkulde nordpå giver udsigt til lun dansk ørnerekord


              Lidt har også ret ;-)

Lørdag den 2. februar 2013.                                                      Solopgang: 08:07 Solnedgang: 16:57

Svendborg, Trappebækken (10:00): Musvåge 1 R, Fiskehejre 1 R, Vandstær 1 R (Den havde ikke ring på, så det må jo være en ny. Den stod lige syd for træbroen og fløj mod Tvedvej). Steen Winkel
Svendborg, Huusomsvej
(13:00): Havørn 1 OF (kredsede rundt nogen tid, inden den tog turen tilbage mod sundet, Thurø og vel Tåsinge). Trine og Christian Rasmussen
Søby
(14:15): Silkehale 50 R. Poul Rasmussen
Sortemosen (10:00): Havørn 2 R. Morten Kristiansen
Sortemosen, Lakkendrup: Havørn 2 R (i den gamle pil ude i mosen). Hans Vesterlund via Poul Brugs Rasmussen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 7 FU med bl a
Hvid over gul v. ben, gul over metal h. ben & Rød ACK v. ben, metal h. ben . Hjalte Kærby
Knudshoved færgehavn (10:30): Sortgrå ryle 7 FU (to var ringmærket bl a
Hvid over gul v. ben, gul over metal h. ben & Rød ACK v. ben, metal h. ben , (den ene svømmede), Skarv 85 R. Poul Brugs Rasmussen
Silkeå (11:30): Vandstær 1 FU. Ella Mikkelsen
Brændegård sø (08:45-11:15): Sædgås 3 OF, Havørn 2 R (Kl. 10.15 1 ad. og kl. 10.50:1 imm.), Stor Tornskade 1 R, Ravn 4 OF. Ella Mikkelsen
Espe, matriklen: Allike 75, Råge 50, Husskade 1, Solsort 6, Bogfinke 6, Dompap 6, Spætmejse 1, Musvit 4, Blåmejse 1, Skovspurv 10, Gulspurv 2. Sort Egern 1. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Natur]
Højstrup, Øvelsesplads (07:27-07:55): Husskade 203 R (Rastende på overnatningsplads). Dieter Maaszen
Seden Strand (12:30-13:15): Knopsvane 1400 R, Pibeand 160 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø (12:15): Vandrefalk 1 R (12:15). Dieter Maaszen
Stige Ø (12:00): Blå Kærhøg 1 FU (12:00 .Brun). Dieter Maaszen
Ølundgård Inddæmningen (13:00-15:00): Lille Skallesluger 10 R AD (Så 4 hanner og 6 hunner i den nye del af området). Thomas Birkesholm
Ølundgård dæmningen (13:00-13:05): Blå Kærhøg 1 R. Thomas Birkesholm
Kerteminde Havn (14:30): Vandrefalk 1 OF. Ivan Sejer Beck
Martofte, 1 km vest for: Pibesvane 3 R AD. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Toppet Lappedykker 24 R, Blishøne 1500 FU. Niels Andersen
Egense: Knopsvane 2 R, Blisgås 5 FU, Grågås 185 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Vibe 14 R, Hættemåge 150 FU, Stormmåge 12 FU. Niels Andersen
Landet: Silkehale 1 R. Henrik Knudsen
Bissebjerg, Tåsinge: Grågås 150 R, Silkehale 35 OF, Stillits 6 R. Arne Bruun
Havn v/Vejlen: Sanglærke 4 N. Arne Bruun
Monnet, Tåsinge: Grågås 360 R, Canadagås 7 R, Gravand 10 R, Tårnfalk 2 FU. Arne Bruun
Skårupøre Sund: Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 10 R, Knopsvane 21 R, Sangsvane 1 R, Grågås 13 OF, Gravand 4 R, Krikand 20 R, Gråand 60 R, Hvinand 50 R, Stor Skallesluger 8 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 480 R, Rødben 1 R. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Lille Skallesluger 28 FU. Jens-Gert Hansen
Bjerreby: Sangsvane 95. Peder Rasmussen
Noret - Tåsinge: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 10, Grågås 275 R, Krikand 23 R, Gråand 25 R, Musvåge 1 R, Sjagger 4 R. Peder Rasmussen
Stjovl:  Hjejle 4 R, Vibe 2 R, Ringdue 50 OF, Silkehale 75 R. Peder Rasmussen
Søby (Tåsinge): Knopsvane 3 R, Sangsvane 165, Canadagås 7 R. Peder Rasmussen
Sønder Vornæs: Sangsvane 72, Canadagås 9 R, Musvåge 1 R. Peder Rasmussen
Siø: Grågås 98 R, Grågås x Bramgås (hybrid) 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 2 R, Hjejle 15 R, Vibe 4 R, Sanglærke 3 OF, Gulspurv 15 R. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor: Havørn 1 FU (kom fra Tryggelev). Helle Hjorth
Lindelse Nor: Havørn 3. Ole Goldschmidt
Ristinge Hale: Havørn 2 2K R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing Vejle: Havørn 1 3K R. Ole Goldschmidt
Siø: Havørn 1 4K R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 2. Ole Goldschmidt
Vornæs Skov: Havørn 2 3K R. Ole Goldschmidt
Gråsten Nor: Sangsvane 8 R, Blisgås 42 FU, Grågås 490 FU, Bramgås 820 FU, Pibeand 350 FU, Krikand 40 FU, Gråand 200 FU, Spidsand 11 FU, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 36 R. Morten Müller
Lilleø v/Ærø: Blishøne 1500 FU. Morten Müller
Marstal Havn: Lille Lappedykker 7 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Skarv 200 R, Knopsvane 182 R, Sangsvane 41 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 27 FU, Taffeland 350 R, Troldand 650 R, Bjergand 11 R, Ederfugl 2500 FU, Hvinand 110 N, Toppet Skallesluger 8 FU, Musvåge 1 FU, Blishøne 900 FU. Morten Müller
Ommels Hoved (Trillerne): Toppet Skallesluger 14 R, Stor Skallesluger 9 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Blishøne 750 FU, Sanglærke 5 FU. Morten Müller
Stokkeby Nor: Knopsvane 6 FU, Sangsvane 87 FU, Blisgås 21 FU, Grågås 310 FU, Bramgås 400 FU, Pibeand 125 FU, Krikand 12 FU, Gråand 65 FU, Musvåge 1 R. Morten Müller
Vitsø: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 8 FU, Sangsvane 15 AD R, Grågås 197 FU, Krikand 37 R, Gråand 46 R, Taffeland 500 R, Troldand 60 R, Hvinand 1 R, Lille Skallesluger 4 FU, Musvåge 2 R, Sølvmåge 155 R, Svartbag 53 R, Gråkrage 7 R. Morten Müller
Ærøskøbing: Silkehale 15 R. Morten Müller
Urehoved: Sangsvane 20 FU. Morten Müller
Brændegård Sø: Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 7 R, Sangsvane 6 OF, Sædgås 3 OF, Grågås 32 OF, Gråand 13 R, Troldand 300 R, Hvinand 7 FU, Lille Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 6 R, Havørn 3, Musvåge 4 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 2 R, Sølvmåge 31 R, Svartbag 1 R, Ringdue 120 OF, Solsort 1 R, Stor Tornskade 1 R, Allike 18 OF, Gråkrage 7 OF, Ravn 5 OF, Bogfinke 1 OF, Grønsisken 12 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 6 R, Sædgås 3 OF, Grågås 4 OF, Gråand 30 R, Taffeland 1 R, Troldand 300 R, Hvinand 7 R, Lille Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 6 R, Havørn 2, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 FU, Sølvmåge 26 R, Svartbag 1 R, Ringdue 60 OF, Solsort 1 R, Stor Tornskade 1 R, Allike 14 R, Gråkrage 11 R, Ravn 4 OF, Grønsisken 12 FU. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø: Hvinand 2 FU, Havørn 2 R, Musvåge 4 FU, Gråkrage 1 FU, Ravn 6 FU. Leif Kristensen
Silkeå: Musvåge 1 R, Vandstær 1 FU, Musvit 4 SY. Ella Mikkelsen
Nørresø: Musvåge 1 R, Solsort 1 R. Ella Mikkelsen
Karlsmosen, Egeskov: Sangsvane 25 FU , Grågås 40 FU , Musvåge 1 FU , Sanglærke 27 FU. Niels Bomholt Jensen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 AD R. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 AD R. Henrik Knudsen
Faaborg Fjord: Lille Lappedykker 22 R, Hvinand 120 FU,
Lille Skallesluger 135 FU, Stor Skallesluger 25 R. Jacob Sterup
Hellebjergdam: Knopsvane 5 OF, Grågås 492 FU, Gråand 46 R, Stormmåge 24 R, Sølvmåge 1 R, Råge 1 FU, Gråkrage 5 FU. Leif Kristensen
Sandholt: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 3 R, Gråand 8 R, Musvåge 1 R. Leif Kristensen
Højstrup Øvelsesterræn: Husskade 203 R. Dieter Maaszen
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 14 R. Steen Christensen
Vigelsø: Vandrefalk 1 R. Dieter Maaszen
Vigelsø: Havørn 1 OF. Anders Vedel
Bispeenge: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 FU, Gravand 1 FU, Krikand 9 FU, Musvåge 1 R, Hættemåge 51 FU, Stormmåge 8 R, Svartbag 2 R. Gunhild Brink
Enge v/Odense Ås udløb: Vandrikse 1 R. Kristoffer Hansen
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Sangdrossel 1 R. Kristoffer Hansen
Odense Havn: Kaspisk Måge 1 3K R (Rastede med sølvmåger på grusbunker og tage omkring Narvikgade, hvor der i øjeblikket holder nogle hundrede sølvmåger til pga. åbne affaldscontainere. Fuglen ser ud til at være identisk med fuglen set i Skovsøen, Fruens Bøge 1 - 2/12 og nok samme stadig på stedet i starten af januar 2013 - se http://doffyn.dk/showimage/?id=967 og http://www.dofbasen.dk/popobs.php?obs=obs&obsid=11999183- dog ingen foto, der kan bekræfte dette. Fuglen er vurderet identisk med fuglen på disse billeder på grundlag af især tegningen på de øvre tertiærer og forskellige lyse partier i vingen ser også ud til at sidde de samme steder. Endelig stemmer tegningen på næbbet også meget ens ud.) Kristoffer Hansen
Seden Strand: Gravand 8 R, Ederfugl 6 R. Kristoffer Hansen
Vigelsø: Blisgås 12 R. Kristoffer Hansen
Søllinge: Musvåge 1 R, Musvit 3 R. Palle Bo Larsen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 7 FU . Hjalte Kjærby
Noret v/Holckenhavn: Fiskehejre 5 R, Knopsvane 6 R, Sangsvane 7 R, Grågås 300 R, Fasan 1 R, Musvit 2 R, Råge 2 R, Gråkrage 7 R, Ravn 2 R, Gulspurv 1 R. Evald Mehlsen
Barløse: Grågås 38 N, Halemejse, Nordlig (caudatus) 9 FU. Villy-Erik Schødts
Røjle Mose: Fiskehejre 1 R, Musvåge 1 R, Blåmejse 2 SY, Musvit 3 SY, Grønirisk 2 R, Stillits 2 SY. Erik Busk
Sønder Åby, enge SV for: Skarv 26, Fiskehejre 1 R, Ederfugl 125 R, Hvinand 7 R, Havørn 1 OF, Blå Kærhøg 1 F BR OF, Musvåge 2, Tårnfalk 1 FU, Stormmåge 1 OF, Sølvmåge 39 R, Ringdue 42 OF, Gærdesmutte 1 R, Solsort 2 R, Musvit 1 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 18 OF, Gulspurv 9 OF. Villy-Erik Schødts
Ulriksholm Skove: Havørn 2 R. Steen Lauritsen
Kerteminde Havn: Vandrefalk 1 OF. Ivan Sejer Beck
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Knopsvane 11 R, Pibeand 30 R, Hvinand 3 R, Stor Skallesluger 56 R, Blishøne 800 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R. Steen Lauritsen
Bogense Havn: Skarv 8 R, Hvinand 2, Blishøne 14 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 34, Svartbag 1 2K R, Allike 2 R. Jens Friis-Walsted
Fogense Enge (Lillestrand): Gråand 11, Tårnfalk 1 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 5 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 18 R, Ringdue 9 R, Solsort 2 R, Allike 2 R, Gråkrage 34 R, Bogfinke 1 M R. Jens Friis-Walsted
Fogense Enge (Lillestrand): Grågås 21 FU, Sølvmåge, Almindelig (argentatus) 7 FU. Vibeke Hansen
Mågeøerne: Lille Lappedykker 3 FU, Fiskehejre 2 FU, Hvinand 12 FU, Tårnfalk 1 R, Sølvmåge, Almindelig (argentatus) 6 R, Lille Lappedykker 3 FU, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 300 FU, Troldand 30 FU, Hvinand 10 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 300 FU, Stillits 30 FU. Vibeke Hansen
Mågeøerne: Knopsvane 2 AD R, Grågås 61 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 6 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 76 R, Gravand 19 R, Gråand 28 R, Strandskade 1 R, Storspove 1 R, Hættemåge 210 R, Sølvmåge 80 R, Svartbag 28 AD R, Bjergirisk 110 R. Jens Friis-Walsted
Harritslev: Ravn 2 R. Jens Friis-Walsted 
Østereng, Bogense: Lille Lappedykker 2 VDR R, Knopsvane 3 AD R, Musvåge 1 R, Ringdue 3 R, Gråkrage 3 R. Jens Friis-Walsted
Ålebæk: Lille Lappedykker 2 VDR R, Skarv 1 AD SDR R, Grågås 2 R, Gråand 109, Musvåge 1 R. Jens Friis-Walsted
Klinte Strand: Blisgås 75 FU, Grågås 450 FU. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Storspove 140 FU. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Fiskehejre 2 FU. Vibeke Hansen 
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (hrota) 72 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Knopsvane 250 FU, Grågås 65 FU, Gråand 40 FU, Musvåge 2 FU, Fjeldvåge 1 OF, Gulspurv 3 FU. Vibeke Hansen
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Sangsvane 340 FU. Jens Bækkelund
Hav Ø f/Æbelø Holm: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 150 FU. Jens Bækkelund


           Blåmejse   Foto: Poul Brugs Rasmussen

Fredag den 1. februar 2013.                                                      Solopgang: 08:08 Solnedgang: 16:55

Svendborgsund ved Iholm: Sangsvane 28 R, Blishøne 300 R
Svendborg, matriklen: Jernspurv 1 R, Kvækerfinke 1 M FU + Operation Foderbræt
Søby, Taasinge (15:55): Grågås 1100 R, Blisgås 27 R. Poul Rasmussen
Nr. Broby-Lundegård (12:35): Vibe 5 R. Leif Kristensen
Lundeborg (13:30): Skovspurv 8 FU, Gråspurv 4 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 2 FU, Solsort 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Skellerup: Havørn 2 AD R. Foto tilsendt af Poul Brugs Rasmussen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:20-10:20): Lille Lappedykker 10 FU, Toppet Lappedykker 35 FU, Gravand 6 FU/R, Gråand 30 FU/R, Ederfugl 1000 FU, Hvinand 15 FU/R, Toppet Skallesluger 20 FU, Rødben 2 FU, Hættemåge 30 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 220 FU/R . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bjernekrogen (08:55-09:05): Grågås 1 R, Gravand 2 FU, Stor Skallesluger 10 FU/R, Tårnfalk 1 FU, Sanglærke 5 NØ, Dompap 4 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Odense, Tornbjerg (11:00): Silkehale 33 R. Sandra Døssing
Assistens Kirkegården, Odense (14:15): Kernebider 5 R. Dieter Maaszen
Højstrup, Øvelsesplads (07:30-08:00): Husskade 126 R (Rastende på overnatningsplads). Dieter Maaszen
Fraugde-Kærby (15:00): Agerhøne 11 FU (Flokken er stadig intakt). Lilly Sørensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev: Knopsvane 2 R, Gravand 3 R, Pibeand 11 R, Krikand 12 R, Gråand 8 R, Strandskade 2 R, Sanglærke 2 (den ene syngende), Stor Tornskade 1 R, Dompap 3 R. Arne Bruun
Hav øst for Thurø: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 6 R, Ederfugl 60 R, Fløjlsand 15 R. Arne Bruun
Bagenkop Havn (10:15 - 14:15): Kaspisk Måge 4 2K R (Alle gengangere). Henrik Knudsen
Klise Nor (10:15 - 14:15): Kaspisk Måge 2 R (Gengangere. Samlet så jeg i dag 6 forskellige fugle, da disse to her ikke sås i Bagenkop Havn. Henrik Knudsen
Tryggelev By: Vandrefalk 1 2K OF. Henrik Knudsen
Marstal Havn (12:25): Vandrefalk 1 M AD FU (Sidst 150 meter inden angrebet, foregik i aktiv flugt 15 cm over havet. Desværre nåede den lige om bag den lange mole, hvor en rødben lige havde stillet sig, hverken den ene eller anden viste sig igen.). Morten Müller
Brændegård Sø: Knopsvane 2 R, Sangsvane 31, Gråand 1 R, Ederfugl 1 M R, Hvinand 11 R, Stor Skallesluger 13 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 2 OF, Fasan 26 R, Sølvmåge 16 R, Svartbag 1 R, Ringdue 9 OF, Solsort 2 R, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Allike 7 OF, Gråkrage 7 OF, Ravn 14 FU, Skovspurv 1 R, Bogfinke 3 FU, Grønsisken 5 OF, Dompap 1 R, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Sandholt: Fiskehejre 1 FU, Spurvehøg 1 R, Ringdue 350 R, Stor Flagspætte 1 FU, Allike 2 R, Skovspurv 13 R, Bogfinke 4 R, Gulspurv 2 R. Leif Kristensen
Øster Hæsinge: Sangsvane 210 FU, Musvåge 1 R. Leif Kristensen
Sundet - Faaborg: Skarv 1 FU, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 24 FU, Sangsvane 2 R, Grågås 10 FU,Gråand 6 FU, Stor Skallesluger 2 R, Hættemåge 45 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 4 R, Sanglærke 5 NØ, Allike 20 T, Stor Gråsisken 5 FU. Per Damgaard Poulsen
Bjernekrogen: Grågås 1 R, Gravand 2 FU, Stor Skallesluger 10 FU, Tårnfalk 1 FU, Sanglærke 5 NØ, Dompap 4 FU. Per Damgaard Poulsen
Knold Nor: Lille Lappedykker 10 FU, Toppet Lappedykker 35 FU, Skarv 6 FU, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 30 FU, Sangsvane 20 T, Gravand 6 FU, Gråand 30 FU, Ederfugl 1000 FU, Hvinand 15 FU, Toppet Skallesluger 20 FU, Blishøne 400 FU, Rødben 2 FU, Hættemåge 30 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 220 R, Tyrkerdue 1 SY, Sanglærke 20 NØ, Jernspurv 1 R, Allike 20 FU, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 5 FU. Per Damgaard Poulsen
Brobyværk: Sangsvane 8 FU. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 4 R, Sangsvane 45 R, Grågås 89 R, Gravand 5 R, Pibeand 8 FU, Gråand 162 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 1 R, Vibe 5 R, Hættemåge 11 R, Stormmåge, Almindelig (canus) 28 R, Sølvmåge, Almindelig (argentatus) 4 R, Råge 1 OF, Gråkrage 4 FU. Leif Kristensen
Hellebjergdam: Sangsvane 22 R, Grågås 123 FU, Gråand 85 R, Musvåge 1 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 8 R, Sølvmåge, Almindelig (argentatus) 2 R, Gråkrage 1 R, Gulspurv 12 R. Leif Kristensen
Ringe: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R. Palle Bo Larsen
Skellerup: Havørn 2 AD R. Foto tilsendt af Poul Brugs Rasmussen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Lille Lappedykker 4 FU, Skarv 9 R, Knopsvane 45 FU, Troldand 450 R, Hvinand 82 FU, Toppet Skallesluger 29 FU, Stor Skallesluger 55 FU, Havørn 1 FU, Sølvmåge, Almindelig (argentatus) 39 R, Musvit 1 R, Gråkrage 5 FU, Skovspurv 1 R. Leif Kristensen
Jordløse By: Musvåge 2 R, Fasan 2 R. Ole Nilsson
Barløse Tårup: Sangsvane 55 FU. Villy-Erik Schødts
Assens Havn: Skarv 82 R, Havørn 1 R. Kirsten Pedersen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 1 R, Gravand 1 R, Taffeland 50 R, Troldand 350 R, Hvinand 41 FU, Toppet Skallesluger 5 R, Stor Skallesluger 2 OF, Havørn 1 AD R, Vibe 22 OF. Helle Suadicani
Fønsskov, marker: Havørn 1 2K+ R. Lars Kristensen
Fønsskov, marker: Knopsvane 3 R, Sangsvane 53 R. Helle Suadicani
Gadsbølle: Stormmåge 15 R, Solsort 2 FU. Leif Frederiksen
Gamborg Fjord: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 6 R, Hvinand 41 R, Sjagger 36 FU, Musvit 1 FU, Skovspurv 4 R, Bogfinke 6 FU, Grønirisk 8 R. Helle Suadicani
Lillebælt syd for Torø: Skarv 4 FU, Troldand 100 R, Bjergand 1100 R, Ederfugl 15 FU, Sortand 26 R, Fløjlsand 1 R, Hvinand 10 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Stor Skallesluger 4 FU, Sølvmåge 120 FU. Kirsten Pedersen
Middelfart, Industrikvarter: Musvåge 1 R. Leif Frederiksen
Lindved Å (Lindved til Åsum): Grønspætte 1 SY, Solsort 7 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 6 R, Musvit 15 R, Spætmejse 3 R, Råge 2 OF, Gråkrage 5 R, Gråspurv/Skovspurv 10 R. Evald Mehlsen
Odense, Læsøgade: Kernebider 2 R V. Evald Mehlsen 
Odense, Tornbjerg: Silkehale 33 R. Sandra Døssing
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 5 R. Dieter Maaszen
Højstrup Øvelsesterræn: Husskade 126 R. Dieter Maaszen
Kølstrup: Sangsvane 129 FU. Steen Lauritsen
Fogense Enge (Lillestrand): Fiskehejre 1 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Agerhøne 1 SY, Hjejle 5 R, Sanglærke 1 OF. Jens Bækkelund
Hav V f/Bogense: Knortegås, Lysbuget (hrota) 32 R. Jens Bækkelund


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

02 mar 2013
This page is part af: Http://www.Snatur.dk