Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 5. - 9. ( 1. februar - 28. februar 2018).                     Sidst opdateret 03 marts 2018 07:59:49 

 

 

 


      

Onsdag den 28. februar 2018                Solopgang: 07:10 Solnedgang: 17:51

Svendborgsund øst for Iholm: Lille Lappedykker 1 FU, Knopsvane 52 R, Troldand 30 OF, Sjagger 5 Ø
Ny Gesinge, matriklen
: Skovspurv 60 FU, Solsort 6 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Hesselagergård
: Stor skallesluger 2 FM FU, Grønbenet rørhøne 3 FU R, Gråand 4 FU, Gravand 1 FU, Fiskehejre 2 R, Blishøne 2 FU, Rødhals 1 R, Ringdue 200+ OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bagenkop Havn: Skarv 70 R, Ederfugl 15 R, Stor Skallesluger 2 R, Blishøne 20 R, Hættemåge 120 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 90 R, Kaspisk Måge 4 2K R, Svartbag 60 R, Bjerglærke 1 R, Skærpiber 2 R, Silkehale 4 R. Nis Rattenborg
Hvidkilde Sø: Havørn 2 YF BR. Arne Bruun
Ulbølle: Ringdue 2 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Jernspurv 1 R, Solsort 3 FU, Halemejse 2 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 2 FU, Skovspurv 16 FU, Kvækerfinke 1 FU, Dompap 1 R, Kernebider 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Vester Aaby: Havørn 1 IMM OF, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 2 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 2 FU, Nordlig Halemejse x Sydlig Halemejse (hybrid) 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Bogfinke 1 F FU, Lille Korsnæb/Stor Korsnæb 3 R. Else Klint
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 27 FU, Knopsvane 19 R, Gråand 6 R, Taffeland 8 R, Stor Skallesluger 2 R, Dobbeltbekkasin 1 R. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Fiskehejre 1 OF, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 4 FU, Sangsvane 18 FU, Sangsvane 48 R, Grågås 8 OF, Grågås 10 R, Havørn 2 AD R, Stor Flagspætte 2 R. Leif Kristensen
Odense Å v/Brobyværk: Gråand 6 R, Stor Skallesluger 5 R. Leif Kristensen
Silkeå: Gråand 9 R, Musvåge 1 R, Solsort 1 R. Leif Kristensen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Grønsisken 30 FU. Leif Bisschop-Larsen
Lammehave Skov: Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Korup v/Odense: Skovsneppe 1 R, Isfugl 1 R, Kernebider 2 FU. Sten Pedersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Blisgås 14 R, Gravand 1 R, Pibeand 2 R, Havørn 1 IMM OF, Blishøne 60 R. Ella Mikkelsen
Fjordmarken: Lille Lappedykker 2 R, Bramgås 1200 OF, Gråand 5 R, Musvåge 2 R, Blishøne 3 R, Rødhals 1 R, Solsort 3 R, Allike 100 OF. Ella Mikkelsen
Gudskov: Knopsvane 7 R, Sangsvane 110 R. Ella Mikkelsen
Hessum: Knopsvane 5 R, Sangsvane 300 R. Ella Mikkelsen
Lammesø: Fiskehejre 6 R. Ella Mikkelsen
Leammer: Grågås 500 R, Musvåge 2 R, Vandrefalk 1 AD R, Husskade 2 R, Gråkrage 3 R. Ella Mikkelsen
Vigelsø: Havørn 1 OF. Ella Mikkelsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 3000 R. Ella Mikkelsen
Stavrby Skov: Stor Gråsisken 22 FU. Erik Busk
Røjle Mose: Vandrikse 1 R. Erik Busk 
Lundager v/Assens: Sjagger 35 FU. Kirsten Pedersen
Bred v/Vissenbjerg: Rødhals 1 FU, Sjagger 15 FU, Bogfinke 10 FU. Kirsten Pedersen
Ladegård Mark, moser nord for: Sjagger 20 FU, Allike 50 R. Kirsten Pedersen
Neverkær: Ravn 4 R. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 R. Jens Bækkelund


  DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 22/02 - 2018:
              DOF: Sådan får vi fuglene tilbage i landbrugslandet

              Skuddræbt kongeørn var han i ynglepar
              Skestorken er ankommet tidligt
              Oplev Nordeuropas største rovfugl på søndag


     

Tirsdag den 27. februar 2018                Solopgang: 07:13 Solnedgang: 17:49

Svendborg, matriklen: Kernebider 1 R , Kvækerfinke 2 R , Rødhals 1 R , Stillits 1 FU . Finn Skov
Svendborg Golfbane
: Grågås 8 NØ, Musvåge 1 R, Rødhals 1 FU, Solsort 12 FU, Musvit 1 FU, Råge 60 R, Gråkrage 6 R, Ravn 1 R, Dompap 4 R
Lundeborg, "Enemærket"
: Vibe 15 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, matriklen
: Blåmejse 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Trunderup, matriklen
: Rød Glente 1 FU, Musvåge 2 OF, Agerhøne 7 FU, Bogfinke 5 FU
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Fruens Bøge
: Stor flagspætte 1 YF, Isfugl 1 FU. Erik Thomsen

       

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rudkøbing Løb m.m.: Ederfugl 1500 R. Steen Winkel
Lindeskov v/Lindelse: Tyrkerdue 2 OF, Blåmejse 2 SY, Musvit 1 FU, Allike 3 OF, Bogfinke 1 FU. Jan Sørensen
Strynø: Havørn 2 OF. Steen Winkel
Marstal: Vindrossel 14 R. Lars Mogensen
Syltemade Å: Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Gråand 2 R, Stormmåge 3 R, Stor Flagspætte 3 R, Bjergvipstjert 1 R, Gærdesmutte 2 R, Solsort 7 R, Sjagger 60 R, Musvit 1 R, Spætmejse 3 TH, Allike 2 OF, Råge 6 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 2 R, Gulspurv 1 R. Niels Andersen
Faaborg: Dobbeltbekkasin 2 OF. Niels Bomholt Jensen 
Ryslinge: Huldue 1 FU. Karl Top
Storelung: Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Ståby: Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Broby Sø: Fiskehejre 1 FU, Grågås 142 R, Vandrikse 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 17 R, Solsort 2 FU, Musvit 4 FU, Dompap 1 R. Finn Just Christensen
Næsbyhoved-Broby: Stor Flagspætte 1 FU, Jernspurv 1 FU, Solsort 4 FU, Sumpmejse 1 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 3 FU, Skovspurv 2 FU, Bogfinke 6 FU, Kvækerfinke 3 FU, Grønirisk 2 FU, Dompap 3 FU. Finn Just Christensen
Ebberup v/Assens: Ringdue 10 FU, Sjagger 14 FU. Kirsten Pedersen
Flemløse: Gråand 56 R, Musvåge 1 FU, Blishøne 9 FU, Ringdue 10 OF, Solsort 9 M FU, Sjagger 35 FU, Allike 100 R, Råge 75 R, Gråkrage 20 R, Bogfinke 5 FU, Gulspurv 40 FU. Kirsten Pedersen
Gummerup v/Glamsbjerg: Musvåge 1 FU, Ringdue 9 FU, Sjagger 4 FU. Kirsten Pedersen
Kirke Søby: Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU. Kirsten Pedersen
Hårby (Sydvestfyn): Tårnfalk 1 R. Leif Kristensen 
Helnæs Made: Knopsvane 4 R, Grågås 26 R, Havørn 1 OF, Storspove 2 FU, Sanglærke 1 R, Solsort 1 R, Sjagger 3 FU, Gråkrage 24 FU. Leif Kristensen
Helnæs, havet ud for Maden: Knopsvane 2 FU, Gravand 19 R, Gråand 31 R, Bjergand 44 R, Sølvmåge 23 R. Leif Kristensen
Åkrog Bugt: Ederfugl 1200 FU. Leif Kristensen
Gyldensteen: Langø Plantage: Skovsneppe 1 FU. Jens Bækkelund


     

Mandag den 26. februar 2018                Solopgang: 07:15 Solnedgang: 17:47

Svendborg, Myrehøjvej: Havørn 1 AD FU. Finn Skov
Svendborg Golfbane
: Havørn 1 NØ, Solsort 4 FU, Ravn 4 OF
Nørreballe Nor: Havørn 4 R . Jan Nielsen

       

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Broerne (Svendborg): Havørn 1 OF. Jens-Gert Hansen
Rantzausminde: Havørn 1 SUB OF. Jens-Gert Hansen
Svendborgsund (Bro-Mårodde): Havørn 1 AD FU . Susanne Rørdam Skov
Caroline Amalielund: Havørn 1 AD OF, Ringdue 15 R, Stor Flagspætte 1 FU, Bjergvipstjert 1 FU, Rødhals 3 R, Solsort 11 FU, Vindrossel 11 R, Halemejse 2 FU, Sumpmejse 2 SY, Blåmejse 6 FU, Musvit 7 R, Musvit 2 SY, Spætmejse 3 FU, Bogfinke 5 FU, Kvækerfinke 14 FU, Dompap 1 SY, Kernebider 2 R. Susanne Rørdam Skov
Egense v/Svendborg: Grågås 275 FU, Bramgås 3500 R, Havørn 1 IMM OF. Niels Andersen
Ny Gesinge: Tornirisk 25 FU. Henrik Knudsen
Vitsø: Havørn 1 IMM FU, Vindrossel 10 FU. Michael Larsen 
Hvidkilde Sø: Havørn 2 YF BR. Arne Bruun
Høje Ris (Sønderhave): Rød Glente 1 OF, Tårnfalk 1 M R, Skovskade 1 R, Ravn 2 OF, Gulspurv 1 SY. Arne Bruun
Sibirien: Natugle 1 R. Niels Bomholt Jensen 
Nakkebølle Fjord: Isfugl 1 R . Else Klint
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 4 R, Ravn 2 R . Else Klint
Strandeng ved Svelmø Ebbevej: Fiskehejre 1 R, Grågås 28 FU, Vandrefalk 1 FU, Vibe 1 R, Sølvmåge 7 R. Else Klint 
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Spurvehøg 1 FU, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 2 FU, Fuglekonge 1 FU, Sumpmejse 3 FU, Sortmejse 7 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 4 SY, Musvit 4 FU T, Skovskade 1 R, Stillits 1 FU, Grønsisken 120 FU, Lille Gråsisken 8 FU, Lille Korsnæb 32 FU, Dompap 2 R. Leif Kristensen
Trente Mølle m.m.: Musvit 4 R, Dompap 2 R. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Heden (Midtfyn): Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Kildemose v/Ryslinge: Rød Glente 2 FU, Havørn 1 R, Huldue 1 FU. Karl Top
Pederstrup (Midtfyn): Musvåge 3 FU, Tårnfalk 1 FU. Palle Bo Larsen
Rolsted: Vibe 2 R. Palle Bo Larsen
Universitetet, Odense: Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Gråand 10 FU, Fasan 2 FU, Ringdue 1 OF, Skovskade 1 FU, Husskade 1 OF, Råge 20 OF, Gråkrage 2 R. Martin Rheinheimer   
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sangsvane 360 R, Blisgås 29 R, Bramgås 1050 R. Kresten Madsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Havørn 1 IMM R N, Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 F AD FU. Keld Skytte Petersen 
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 AD R. Torben Skytte Hvass
Solevad: Rød Glente 1 FU. Kirsten Pedersen
Søholm Sø: Rød Glente 1 FU. Kirsten Pedersen
Verninge: Musvåge 1 R, Sjagger 6 FU. Kirsten Pedersen
Melbyskov: Musvåge 1 R, Ringdue 75 R. Kirsten Pedersen
Bredbjerg: Kernebider 3 FU. Flemming G. Andersen
Gyngstrup: Sangsvane 172 R, Blisgås 485 R, Grågås 350 R. Gregers Johannesen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Gravand 175 R, Gråand 525 R, Spidsand 20 R, Havørn 3 R, Strandskade 70 R, Almindelig Ryle 400 R, Storspove 225 R, Grønspætte 1 R. Gregers Johannesen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 OF. Kim Møhring Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Knarand 30 R, Havørn 2 AD R. Jens Bækkelund


    

Søndag den 25. februar 2018                Solopgang: 07:18 Solnedgang: 17:45

Purreskoven: Jernspurv 1 FU R, Blåmejse 8 FU, Musvit 6 FU, Spætmejse 2 FU, Solsort 4 FU, Bogfinke 4 FU, Rødhals 1 FU, Dompap 2 FU, Grønsisken 3 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Caroline Amalielund: Skovsneppe 1 R, Bjergvipstjert 1 R. Pierre Bentzen
Egense v/Svendborg: Bramgås 1000 R T, Bramgås 1000 FU T, Havørn 1 AD OF. Jens-Gert Hansen
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 1 R. Arne Bruun
Monnet, Tåsinge: Havørn 1 OF, Vandrefalk 2 R. Claus Dalskov
Søen, Valdemarsslot: Isfugl 1 R. Tom Giersing
Søen, Valdemarsslot: Isfugl 1 R. Inger Christensen
Botofte Skovmose:
Sølvhejre 1 FU, Havørn 2 FU. Hans-Henrik Wienberg
Hvidkilde Sø: Havørn 1 R. Tom Giersing
Hvidkilde Sø: Havørn 1 OF. Inger Christensen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 1 R, Isfugl 1 R. Else Klint
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 1 F AD OF. Lilly Sørensen
Broholm: Havørn 1 OF. Peter Pelle Clausen
Espeskov v/Havndrup: Ravn 10 R. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sangsvane 100 R, Blisgås 60 R. Leif Sørensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Troldand 2200 R,  Havørn 2 OF, Havørn 3 . Kell Grønborg
Frisenvænge: Blå Kærhøg 1 BR FU. Susanne Rørdam Skov
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R. Esben Eriksen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 AD R. Ella Mikkelsen
Holeskov v/Korup: Kernebider 7 R. Sten Pedersen
Seden Strand: Pibeand 2000 R, Blishøne 600 R. Ella Mikkelsen
Stige Ø: Bramgås 1000 OF, Havørn 1 AD R, Blå Kærhøg 1 F FU. Ella Mikkelsen 
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 IMM FU, Trane 4 R, Ravn 6 OF. Leif Bisschop-Larsen
Ravnholt (Midtfyn): Rød Glente 1 OF, Ravn 4 R. Per Rasmussen
Tarup (Årslev): Grønspætte 1 SY. Per Rasmussen
Vester Aaby: Trane 2 R. Else Klint
Yderste Tvedeløkke (Ravnholt): Havørn 1 R. Per Rasmussen
Helnæs Made: Havørn 1 OF. Søren G. Nielsen
Allested: Rød Glente 2 OF. Niels Lund


     

Lørdag den 24. februar 2018                Solopgang: 07:22 Solnedgang: 17:41

Lunkebugten, Taasinge: Rødben1 R . Finn Skov
Vejlen, Tåsinge
: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 30 R, Sangsvane 20 R, Gravand 14 R, Krikand 36 R, Gråand 18 R, Troldand 600 R, Hvinand 6 FU, Lille Skallesluger 12 , Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 16 R, Sølvmåge 14 R, Ringdue 8 R, Isfugl 1 R, Rødhals 1 R, Musvit 2 FU, Gråkrage 4 R
Skarø
: Bramgås 1500 OF
Lundeborg, Ny Camping
(10:00): Dompap 3 FU R, Bogfinke 4 FU, Gulspurv 6 FU, Allike 4 FU R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense v/Svendborg: Måge sp. 1200 FU. Niels Andersen
Monnet, Tåsinge: Spidsand 30 FU. Martin Rheinheimer
Vejlen, Tåsinge: Troldand 2000 R. Martin Rheinheimer
Vejlen, Tåsinge: Sangsvane 161 R. Henrik Knudsen
Rudkøbing Vejle: Pibeand 270 R, Krikand 160 R. Ole Goldschmidt 
Gulstav: Rørdrum 1 OF. Søren Bøgelund  
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY,
Sølvhejre 1 R, Bramgås 1100 R, Knarand 18 R, Troldand 1020 R, Skægmejse 3 R. Ole Goldschmidt
Næbbe Skov: Havørn 1 AD OF. Jan Sørensen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 R, Blisgås 156 R, Skeand 12 R, Troldand 1310 R, Bjergand 6775 R, Lille Skallesluger 22 R. Ole Goldschmidt
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Havørn 1 OF. Søren G. Nielsen
Blandskov (Ravnholt): Træløber 7 FU T, Ravn 3 TH. Vagn Højkjær Larsen
Grusgrave ved Anhof (Øksendrup): Rustand x Gravand (hybrid) 11 R. Vagn Højkjær Larsen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 AD R. Vagn Højkjær Larsen 
Tommerup: Rød Glente 3 OF. Niels Erik Simonsen
Vigelsø: Spidsand 80 R, Havørn 1 2K R, Vandrefalk 1 2K R. Gregers Johannesen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 1000 R, Havørn 2 OF. Leif Sørensen 
Rønninge: Havørn 1 R. David B. Collinge
Østerø Sø (Knudshoved): Fiskehejre 3 R, Grågås 3 R, Gravand 11 R, Pibeand 70 R, Taffeland 198 R, Troldand 320 R, Hvinand 2 FU, Lille Skallesluger 1 M FU, Strandskade 3 R, Skærpiber 1 FU, Rødhals 2 FU, Solsort 10 FU, Husskade 2 FU, Rørspurv 1 M R. Ralph Qwinten 
Knudshoved Færgehavn: Skarv 43 R, Grågås 7 V, Bramgås 2 OF, Ederfugl 6 R, Sortgrå Ryle 1 R, Svartbag 6 R, Skærpiber 1 FU. Ralph Qwinten
Teglværkskoven: Havørn 1 IMM OF. Ralph Qwinten
Holckenhavn Gods: Havørn 1 OF. Vagn Højkjær Larsen 
Harndrup: Ringdue 4 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 3 FU, Halemejse, Nordlig (caudatus) 3 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 FU, Skovskade 1 FU, Husskade 1 FU, Allike 2 FU, Skovspurv 11 FU, Bogfinke 6 FU, Kvækerfinke 2 FU, Stillits 3 FU, Grønsisken 2 FU, Dompap 4 FU, Gulspurv 1 FU. Conny Hartmann
Føns Vang: Bramgås 1500 R, Havørn 1 AD OF. Ralph Qwinten 
Paddesø Skov & Paddesø Høl: Musvåge 11 R, Vibe 12 R, Sølvmåge 150 R, Ravn 6 R. Jens Friis-Walsted
Ejlskov: Sanglærke 8 R. Jens Friis-Walsted
Aborg: Sjagger 250 FU. Kirsten Pedersen


    

Fredag den 23. februar 2018                Solopgang: 07:20 Solnedgang: 17:43

Nørreskoven, Taasinge: Ravn 2 OF (med redemateriale). Poul Vestergaard Rasmussen
Noret, Taasinge: Havørn 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, Ny Camping
(09:30): Grønirisk 6 R, Gulspurv 4 FU, Rødhals 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Søen, Valdemarsslot: Vibe 11 R. Niels Andersen
Vejlen, Tåsinge: Troldand 750 R, Lille Skallesluger 3 R, Musvåge 2 R. Niels Andersen
Vornæs Skov: Grønspætte 1 SY. Niels Andersen
Skovballe: Havørn 1 YF. Carsten Skou
Knudedyb / Sydf. Øhav ud for Skovballe: Knopsvane 165 R, Pibeand 45 R, Hvinand 12 R, Toppet Skallesluger 25 R. Niels Andersen
Monnet, Tåsinge: Sangsvane 14 R, Grågås 17 R, Spidsand 14 R, Havørn 2 R, Storspove 12 R, Sanglærke 25 SY, Engpiber 15 R. Niels Andersen
Monnet, Tåsinge: Storspove 8 R,Sanglærke 40 OF,Engpiber 2 R. Carsten Skou
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 2K R. Niels Bomholt Jensen
Fredmosen: Fiskehejre 2 R, Blisgås 10 OF, Grågås 40 R, Gravand 1 R, Gråand 31 R, Taffeland 7 R, Troldand 9 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 FU, Fasan 2 R, Vandrikse 6 SY, Blishøne 38 FU, Sølvmåge 2 OF, Ringdue 2 R, Sanglærke 4 OF, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 3 FU, Sangdrossel 1 R, Skægmejse 1 M FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 3 FU, Gråkrage 2 R, Ravn 1 OF, Gulspurv 2 R, Rørspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Klise Nor: Skarv 2 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 63 FU, Pibeand 2 R, Knarand 2 R, Krikand 23 FU, Taffeland 4 R, Troldand 100 R, Blishøne 35 R, Hættemåge 11 R, Sølvmåge 50 R, Svartbag 2 R. Niels Bomholt Jensen
Klæsø Nor: Blisgås 105 R, Grågås 53 R, Bramgås 4000 OF, Taffeland 2 R, Troldand 540 R, Blishøne 54 R. Niels Bomholt Jensen
Nordenbrogård m.m.: Blisgås 25 R, Grågås 70 FU, Vibe 12 R, Sanglærke 4 R. Niels Bomholt Jensen
Ristinge Hale: Skarv 20 R, Knopsvane 6 R, Sangsvane 14 R, Knortegås 59 R, Gravand 82 R, Spidsand 20 R, Skeand 1 M FU, Toppet Skallesluger 25 FU T, Stor Skallesluger 2 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 19 FU, Storspove 63 FU, Rødben 2 FU, Sølvmåge 60 R, Sanglærke 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Strandeng & nor v/Ristinge Havn: Musvåge 1 R, Dobbeltbekkasin 1 FU, Gråkrage 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Hennetved Haver: Musvåge 1 FU, Huldue 1 SY, Ringdue 5 FU, Natugle 1 R, Stor Flagspætte 3 TH, Gærdesmutte 1 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 6 FU, Blåmejse 1 SY, Musvit 2 FU, Korttået Træløber 1 SY, Skovskade 1 FU, Ravn 2 YF K, Kvækerfinke 5 R, Dompap 2 FU. Jan Sørensen
Hennetved Mose: Musvåge 1 OF, Stor Flagspætte 1 TH. Jan Sørensen
Næshoved: Bjergand 2500 R. Henrik Knudsen
Nakkebølle Inddæmning:
Sølvhejre 1 FU. Lilly Sørensen
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Misteldrossel 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Bøgebjerg Skov v/Sandholt: Stor Flagspætte 2 OF, Solsort 2 FU, Musvit 1 FU, Musvit 3 SY. Leif Kristensen
Kalvehave v/Sandholt: Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Stor Flagspætte 3 TH, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 FU, Spætmejse 1 R, Ravn 2 R. Leif Kristensen
Sandholt: Stor Flagspætte 1 R, Skovspurv 10 R, Bogfinke 4 FU, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 R. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Musvåge 3 FU, Sanglærke 2 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 SY, Grønirisk 1 FU, Stillits 2 FU. Leif Kristensen
Øgårdshave v/Sandholt: Knopsvane 6 FU, Gråand 57 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 2 FU, Vibe 2 R, Gråkrage 1 OF. Leif Kristensen
Skov SV for Vantinge: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Heden (Midtfyn): Rød Glente 1 R, Ravn 2 R. Per Rasmussen
Universitetet, Odense: Gråand 4 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 1 FU, Halemejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 FU, Gråkrage 1 R, Grønsisken 1 FU, Stor Gråsisken 30 FU, Hvidsisken 2 FU, Gulspurv 3 FU. Martin Rheinheimer
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Bjergvipstjert 1 FU, Vandstær 1 FU. Finn Just Christensen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 1 OF, Gråand 5 FU, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Blishøne 4 FU, Ringdue 10 R, Bjergvipstjert 1 FU, Vandstær 1 FU T, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 2 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 15 FU,  Spætmejse 1 FU, Grønsisken 1 SY. Søren G. Nielsen
Tornbjerg: Jernspurv 1 R, Stillits 62 R, Lille Gråsisken 1 R, Dompap 2 R. Michael L.J. Glentedal
Firtalsstrand & Mellemstykket: Havørn 1 OF. Jens Bækkelund
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Havørn 1 IMM FU Ø, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 M AD FU. Keld Skytte Petersen
Allesø: Grågås 250 R. Finn Just Christensen
Broby Sø: Musvåge 1 R, Blishøne 43 R, Stormmåge 7 R, Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 3 FU, Blåmejse 1 R, Husskade 2 FU, Grønirisk 2 R, Kernebider 1 R. Finn Just Christensen
Kirkendrup Skov: Sølvmåge 1 OF, Ringdue 6 R, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 2 FU, Fuglekonge 1 FU, Halemejse 3 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 8 R, Skovskade 3 R, Allike 3 OF, Dompap 2 R. Finn Just Christensen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Lille Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 R, Blishøne 110 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 20 R, Svartbag 1 R. Ella Mikkelsen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 27 R, Skarv 1 R, Knopsvane 10 R, Grågås 280 R, Gråand 95 R, Hvinand 16 R, Musvåge 3 R, Blishøne 60 R, Måge sp. 200 R, Ringdue 24 R. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 26 R, Knopsvane 2 R, Ederfugl 1 R, Toppet Skallesluger 3 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 1 R, Skærpiber 1 FU, Solsort 2 R, Musvit 1 R. Ella Mikkelsen
Nyborg Fjord: Knopsvane 10 R, Ederfugl 20 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 5 R. Ella Mikkelsen
Slipshavn Enge: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 10 R, Strandskade 17 R, Husskade 1 R, Gråkrage 6 R, Ravn 1 R. Ella Mikkelsen
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen): Stor Flagspætte 1 R. Ella Mikkelsen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 28 R, Fiskehejre 4 R, Grågås 2 R, Gravand 6 R, Pibeand 250 R, Krikand 65 R, Gråand 5 R, Taffeland 92 R, Troldand 390 FU, Sølvmåge 14 R, Svartbag 4 R, Gråkrage 8 R. Ella Mikkelsen
Føns Vang: Blisgås 17 FU, Bramgås 1500 R, Taffeland 1 R, Troldand 166 FU, Lille Skallesluger 5 , Blishøne 81 FU, Vibe 7 R, Stormmåge 21 R. Kis Boel Guldmann
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 M R. Peter Hvenegaard
Egense Fjord: Havørn 3 OF. Keld Skytte Petersen
Enebærodde: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 F AD FU, Tejst 1 5K+ VDR R, Grønspætte 2 SY,  Ravn 3 OF . Keld Skytte Petersen


     

Torsdag den 22. februar 2018                Solopgang: 07:25 Solnedgang: 17:39

Svendborg Golfbane: Havørn 1 NØ, Tårnfalk 1 FU, Spætmejse 1 R, Grønsisken 12 FU
Svendborgsund øst for Iholm: Ederfugl 50 R, Hvinand 8 R, Stor Skallesluger 4 , Storspove 2 R, Svartbag 1 R
Fynsværket (17:00): Vandrefalk 1 R (måske beskudt - afgør det selv! ). Erik Thomsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjørnemosegård (Svendborg): Fjeldvåge 1 FU. Susanne Rørdam Skov
Bjørnemosegård (Svendborg): Grågås 5 OF, Havørn 2 OF, Musvåge 2 FU, Sølvmåge 2 OF, Ringdue 7 R, Skægmejse 2 R, Blåmejse 9 R, Musvit 3 R, Allike 9 OF, Råge 1 OF, Gråkrage 5 R, Stillits 3 R. Pierre Bentzen
Skårupøre Sund: Skarv 4 R, Knopsvane 2 R, Grågås 9 R, Gravand 2 R, Hvinand 5 R, Sølvmåge 3 R. Pierre Bentzen
Botofte Skovmose:
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 8 FU, Grågås 100 FU, Bramgås 1000 OF, Musvåge 1 FU, Skægmejse 2 FU. Jane Ditzel
Flådet (Tranekær): Sjagger 100 FU. Jane Ditzel  
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Grønspætte 1 SY. Per Rasmussen
Hillerslev: Havørn 1 OF. Per Rasmussen
Sallinge: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Håstrup Bjerge: Grågås 2 OF, Gærdesmutte 1 SY, Fuglekonge 1 FU, Halemejse, Nordlig (caudatus) 2 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 3 FU, Musvit 1 OF, Musvit 4 R, Musvit 3 SY, Bogfinke 3 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 FU, Lille Korsnæb 10 R, Dompap 1 R, Gulspurv 3 R, Gulspurv 3 SY. Leif Kristensen
Bispeenge: Grågås 17 FU, Vibe 4 FU. Gunhild Brink
Egensedybet: Bramgås 3000 R. Ella Mikkelsen
Egensedybet: Bramgås 3000 OF. Dieter Maaszen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 R, Sangsvane 1 R, Blisgås 4 OF, Grågås 14 R, Gravand 2 R, Pibeand 3 R, Knarand 24 R, Krikand 40 R, Gråand 76 R, Taffeland 23 R, Troldand 80 R, Lille Skallesluger 8 , Havørn 2 , Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 80 R, Strandskade 5 R, Vibe 1 R, Storspove 3 FU, Hættemåge 32 R, Stormmåge 40 R, Huldue 1 OF, Ringdue 2 R, Musvit 1 R, Allike 40 R, Gråkrage 11 FU, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket:  Blisgås 4 OF, Knarand 7 R, Krikand 7 FU, Lille Skallesluger 8 FU, Havørn 2 R, Tårnfalk 1 R, Storspove 3 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Fiskehejre 4 R, Knopsvane 10 R, Sangsvane 45 R, Blisgås 19 R, Grågås 14 R, Bramgås 30 OF, Gravand 58 R, Pibeand 82 R, Knarand 51 R, Krikand 120 R, Gråand 30 R,  Spidsand 15 R, Skeand 25 R, Taffeland 8 R, Lille Skallesluger 3 , Havørn 1 IMM FU, Havørn 1 IMM R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 54 R, Vibe 110 R, Storspove 1 SY, Stor Flagspætte 2 R, Sanglærke 6 SY, Solsort 2 R, Sjagger 1 R, Blåmejse 3 FU, Musvit 4 R, Husskade 2 R, Gråkrage 8 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 30 OF,Vibe 100 OF, Knarand 2 FU,Spidsand 16 FU. Dieter Maaszen 
Broby Sø: Fiskehejre 1 FU, Grågås 14 R, Gråand 16 R, Troldand 1 FU, Tårnfalk 1 R, Blishøne 23 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 5 OF, Stor Flagspætte 1 R, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 4 R, Allike 17 OF, Råge 17 OF, Gråkrage 1 R, Bogfinke 4 FU, Lille Korsnæb 4 R, Dompap 1 OF. Finn Just Christensen
Bårdesø: Spurvehøg 1 M AD FU T, Stor Flagspætte 2 . Keld Skytte Petersen


     

Onsdag den 21. februar 2018                Solopgang: 07:27 Solnedgang: 17:36

Kirkebyskovene: Løvehave, Troldekrog m.m.: Grønspætte 1 R
Lunkebugten: Rødben 8 FU. Erik Thomsen
Hesselager (10:00): Stillits 10 FU, Kvækerfinke 6 FU, Bogfinke 2 FU, Solsort 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

Odense, Carsten Hauchs Vænge 4
: Munk 2 R M. Søren Gjaldbæk
Langelands nordstrand: Sortgrå Ryle 3 R . Hans-Henrik Wienberg

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborg: Gråspurv 6 R, Grønirisk 3 SY. Pierre Bentzen
Caroline Amalielund: Gråand 30 R, Troldand 4 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 1 R, Hættemåge 80 R, Sølvmåge 10 R, Ringdue 7 R, Bjergvipstjert 1 R, Solsort 7 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 6 R, Musvit 5 R, Husskade 1 R, Råge 60 FU, Gråkrage 5 R, Bogfinke 5 R. Pierre Bentzen
Thurø By m.m.: Solsort 1 SY. Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot: Grønspætte 1 SY, Korttået Træløber 1 SY. Henrik Knudsen
Næshoved: Toppet Lappedykker 94 R, Gråstrubet Lappedykker 23 R,
Nordisk Lappedykker 1 R, Blisgås 68 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 16 R, Havlit 1 R, Fløjlsand 100 R. Henrik Knudsen
Spodsbjerg (Langeland): Strandskade 9 R, Vibe 5 R, Rødben 12 R, Jernspurv 2 R, Halemejse, Sydlig (europaeus) 2 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 OF, Lille Gråsisken 4 R. Henrik Knudsen
Botofte Skovmose:
Sølvhejre 1 R, Havørn 2 AD R, Silkehale 5 R. Claus Dalskov
Hou Frankeklint: Gulspurv 1 YF SY. Henry Nielsen
Vitsø: Havørn 2 AD FU, Vandrikse 2 SY, Dompap 2 FU. Michael Larsen
Hvidkilde Sø: Havørn 1 YF BR. Arne Bruun
Sandholt: Gråand 22 R, Blishøne 2 FU. Leif Kristensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Havørn 1 OF. Leif Kristensen
Øgårdshave v/Sandholt: Knopsvane 4 FU, Knarand 2 R, Gråand 38 R, Trane 2 FU. Leif Kristensen
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 2 FU, Ederfugl 4 R, Toppet Skallesluger 38 R, Blishøne 9 FU, Strandskade 2 R. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 10 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 4 R, Grågås 40 R, Bramgås 350 R, Gravand 4 R, Pibeand 16 FU, Krikand 50 R, Spidsand 32 R, Taffeland 175 R, Troldand 3130 R, Bjergand 65 R, Hvinand 4 R, Toppet Skallesluger 4 R, Musvåge 2 R, Blishøne 2 R, Strandskade 5 FU, Vibe 3 R, Almindelig Ryle 52 FU, Rødben 1 R, Hættemåge 3 FU, Sølvmåge 9 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 4 SY, Rødhals 3 R, Solsort 4 FU, Vindrossel 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 5 R, Allike 2 FU, Råge 10 FU, Ravn 2 R, Bogfinke 2 R, Stillits 1 R. Niels Bomholt Jensen
Skånemosen (vest for Håstrup): Blå Kærhøg 1 2K FU. Mikael Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Skarv 2 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 2 FU, Grågås 2 R, Gravand 18 FU, Pibeand 108 FU, Krikand 51 FU, Spidsand 2 FU, Troldand 3 R NAT, Musvåge 2 R, Vibe 123 R, Måge sp. 88 R, Råge 9 FU, Gråkrage 3 FU. Leif Kristensen  
Heden (Midtfyn): Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Knopsvane 2 OF, Gravand 2 R, Havørn 2 R, Musvåge 3 OF, Trane 2 OF , Huldue 1 R, Ringdue 70 R, Ravn 40 R. Leif Sørensen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 R. Leif Sørensen
Hestehave v/Gelskov: Rød Glente 1 R, Havørn 1 OF. Per Rasmussen
Elmelund: Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 4 R, Tårnfalk 1 R, Huldue 14 OF, Ringdue 6 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 7 FU, Sjagger 80 FU, Vindrossel 1 R, Musvit 3 R, Skovskade 1 FU, Husskade 5 R, Allike 10 R, Råge 50 FU, Gråkrage 1 R, Stær 1 R, Bogfinke 1 R, Dompap 3 . Ella Mikkelsen
Holckenhavn Fjord: Blisgås 9 OF, Grågås 462 R, Knarand 2 FU, Silkehale 88 FU. Kurt Kaack Hansen
Slipshavn Enge: Lille Lappedykker 24 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 VDR R , Stor Præstekrave 2 FU. Gorm Gaarde
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen): Huldue 1 R. Gorm Gaarde 
Aarupvej, Orte: Blisgås 16 OF, Grågås 44 OF, Musvåge 2 FU, Fasan 2 FU, Ringdue 4 FU, Tyrkerdue 12 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Sanglærke 2 SY, Gærdesmutte 2 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 2 FU, Sjagger 400 FU, Halemejse 7 FU, Sumpmejse 2 FU, Topmejse 1 FU, Sortmejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 2 FU, Korttået Træløber 1 FU, Husskade 2 FU, Allike 19 OF, Gråkrage 7 FU, Ravn 8 OF, Skovspurv 14 FU, Grønirisk 6 FU, Stillits 26 FU, Grønsisken 12 OF, Stor Gråsisken 12 FU, Kernebider 1 OF, Gulspurv 4 FU. Jørgen Lund Bjerregaard
Helnæs Made: Blisgås 1 OF, Bramgås 102 OF, Vandrefalk 1 AD R, Almindelig Ryle 21 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Sanglærke 6 SY, Stær 6 R. Carsten Moth Iversen
Høsletbækken: Grågås 9 R, Musvåge 1 LF R, Ringdue 24 R. Kirsten Pedersen
Karup v/Aborg: Havørn 1 AD OF. Kirsten Pedersen
Ørsbjerg: Musvåge 1 FU, Husskade 1 R, Skovspurv 4 FU, Bogfinke 4 FU, Grønsisken 15 FU, Gulspurv 11 FU. Kirsten Pedersen
Langesø Gods + Langesø: Isfugl 1 R. Gregers Johannesen


    

Tirsdag den 20. februar 2018                Solopgang: 07:29 Solnedgang: 17:34

Silkeå: Vandstær 1 R. Erik Thomsen
Lundeborg, matriklen: Skov- og gråspurv 25 FU. Poul Brugs Rasmussen
Karlsmosen, nord for: Havørn 1 OF
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Fjellebro v/Egeskov: Sangsvane 7 FU, Musvåge 2 FU
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Østerskov/Pensylvanien (15:15): Rød Glente 2 FU
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Odense, Carsten Hauchs Vænge 4: Munk 2 R M. Søren Gjaldbæk
Flyvesandet: Hvidsisken 1 R. Søren Gjaldbæk

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Nørreballe Nor: Bramgås 3780 R, Pibeand 370 R, Knarand 10 R, Skeand 50 R, Taffeland 170 R, Troldand 1100 R, Bjergand 4200 R, Bjergand 1360 T NAT, Lille Skallesluger 22 R, Havørn 1 SUB R, Vandrefalk 1 IMM R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Skallesluger 12 R. Nis Rattenborg
Tullebølle: Trane 2 N. Hans-Henrik Wienberg
Botofte Skovmose:
Sølvhejre 1 R, Havørn 2 AD R. Claus Dalskov
Silkeå: Vandstær 1 R. Palle Bo Larsen
Arreskov Sø: Trane 2 SY. Finn Andersen
Jordløse Bakker: Skovsneppe 1 R. Leif Kristensen
Jordløse Skov: Ravn 6 OF. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Isfugl 1 R. Leif Sørensen 
Broby Sø: Skægmejse 1 FU. Finn Just Christensen
Brændekilde: Stillits 200 FU. Ella Mikkelsen
Heden (Midtfyn): Rød Glente 4 R NAT. Per Rasmussen
Nordskov (Hindsholm): Bramgås 4000 V. Evald Mehlsen
Nørre Aaby: Rød Glente 1 OF. Thomas Elbek
Rosengårdcentret: Silkehale 38 R. Finn Just Christensen
Stige Ø: Havørn 2 AD OF. Torben Skytte Hvass
Vester Kærby: Bramgås 1000 R. Evald Mehlsen
Tarup (Årslev): Korttået Træløber 1 SY, Gråspurv 3 R. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Grønspætte 1 SY. Per Rasmussen
Universitetet - Odense: Fasan 2 FU, Ringdue 1 R, Blåmejse 2 FU, Skovskade 1 R, Husskade 2 R, Råge 1 OF, Stor Gråsisken 8 FU. Martin Rheinheimer
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Spidsand 11 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Ravn 3 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs, havet ud for Maden: Sortand 300 FU. Kirsten Pedersen
Føns Vang: Bramgås 1000 FU, Havørn 2 AD R. Kis Boel Guldmann
Gyldensteen: Engsøen: Blå Kærhøg 1 F AD FU. Keld Skytte Petersen 
Bårdesø: Blå Kærhøg 1 M AD OF. Keld Skytte Petersen
Flyvesandet: Grønspætte 2 . Keld Skytte Petersen


 DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 1/02 - 2018:
             
Fuglesensation: Finke fløj 7.000 kilometer fra Kina til Skagen
              Knap 400 ørne i Danmark trods regn, rusk og tåge
              VIDEO: Vandstærens vand-vittige vinterbadetempo


     

Mandag den 19. februar 2018                Solopgang: 07:32 Solnedgang: 17:32

Nørreballe Nor: Troldand/Bjergand 8000 - 10000 R. Poul Vestergaard Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Landet: Havørn 1 AD OF, Natugle 1 R. Henrik Knudsen
Humble: Havørn 1 AD OF, Tyrkerdue 3 FU. Jan Sørensen
Lindelse: Grågås 4 OF, Sølvmåge 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Gråspurv 2 FU, Grønirisk 1 R, Stillits 5 OF. Jan Sørensen
Bukkemose Strand (KA46): Bramgås 17 S, Ederfugl 1000 FU, Toppet Skallesluger 1 FU, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Sortkrage 1 FU. Jan Sørensen
Kædeby: Musvåge 1 FU, Gråspurv 10 FU. Jan Sørensen
Kågårds Mose: Skovskade 1 OF. Jan Sørensen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 3 FU, Fiskehejre 5 R, Gravand 10 R, Strandskade 1 R, Vibe 2 R. Jan Sørensen
Rørsløkke Mose: Musvåge 1 FU. Jan Sørensen
Tolsbjerg Skov: Musvåge 1 FU. Jan Sørensen
Tryggelev By: Grågås 2 R, Svartbag 2 FU, Ringdue 2 SY, Tyrkerdue 1 SY, Solsort 1 FU, Musvit 1 SY, Ravn 2 FU, Grønsisken 7 FU, Stor Gråsisken 1 OF. Jan Sørensen  
Hønsehave Grusgravssø: Taffeland 1 R, Troldand 8 R, Havørn 2 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Hættemåge 125 R. Niels Andersen
Sortemosen (Sydfyn): Knopsvane 18 R, Sangsvane 84 R, Blisgås 22 OF, Krikand 4 FU, Gråand 35 FU, Musvåge 1 R, Vibe 36 R, Hættemåge 75 R. Niels Andersen
Bøllemosen (Sydfyn): Knopsvane 2 R, Sanglærke 1 SY. Niels Andersen
Hvidkilde Sø: Havørn 2 YF BR. Arne Bruun
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Musvåge 1 R, Ringdue 11 R, Stor Flagspætte 2 FU, Gærdesmutte 1 R, Solsort 10 FU T, Misteldrossel 1 SY, Fuglekonge 1 FU, Halemejse 2 R, Sumpmejse 3 FU, Topmejse 3 T, Sortmejse 2 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 10 FU, Spætmejse 2 R, Træløber 1 FU, Korttået Træløber 1 FU, Gråkrage 1 OF, Bogfinke 4 R, Lille Korsnæb 2 R, Dompap 1 R, Kernebider 4 R, Gulspurv 13 R. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 4 FU, Sangsvane 7 R, Blisgås 21 R, Grågås 215 R, Bramgås 1120 R, Gravand 12 R, Pibeand 19 FU, Krikand 44 FU, Gråand 87 FU, Spidsand 26 FU, Taffeland 80 R, Troldand 2200 R, Bjergand 110 R, Hvinand 4 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Musvåge 1 FU, Musvåge 1 R, Strandskade 9 R, Vibe 9 R, Almindelig Ryle 58 FU, Rødben 1 FU T, Hættemåge 6 FU, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R, Ringdue 1 OF, Sanglærke 1 FU, Sanglærke 2 SY, Skærpiber 2 FU, Rødhals 2 FU, Husrødstjert 1 FU, Solsort 6 FU, Sjagger 1 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Gråkrage 2 OF, Bogfinke 2 R, Bogfinke 1 SY. Leif Kristensen
Lyndelse: Rødhals 2 FU, Solsort 2 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 3 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 3 FU T, Musvit 4 FU, Musvit 2 SY, Spætmejse 1 R, Bogfinke 1 R. Leif Kristensen
Brobyværk: Sangsvane 11 R. Leif Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Grågås 20 R, Havørn 2 R , Musvåge 2 R, Fasan 4 R, Ravn 4 OF. Leif Sørensen  
Tarup (Årslev): Grønspætte 1 SY. Per Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 1 R. Aage Wichmann
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 R. Lilly Sørensen
Heden (Midtfyn): Rød Glente 1 FU. Aage Wichmann
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 2 R. Leif Sørensen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Isfugl 1 FU. Aage Wichmann
Blangstedgård: Lille Korsnæb 1 OF. Kristoffer Hansen 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Grønspætte 1 SY. Keld Skytte Petersen
Østerø Sø (Knudshoved): Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 12 R, Skarv 88 R, Fiskehejre 16 R, Grågås 6 FU, Bramgås 72 OF, Gravand 28 FU, Pibeand 188 FU, Krikand 26 FU, Gråand 36 FU, Taffeland 220 FU, Troldand 330 FU, Strandskade 2 R, Storspove 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Slipshavn Enge:Lille Lappedykker 42 FU, Nordisk Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 9 R, Sortgrå Ryle 2 FU, Sorthovedet Måge 1 AD FU, Hættemåge 22 FU, Skærpiber 1 FU, Rødhals 12 FU, Solsort 16 FU, Rørspurv 2 FU. Kurt Kaack Hansen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 12 FU, Fiskehejre 14 R, Knopsvane 9 FU, Gravand 2 R, Knarand 6 FU, Gråand 132 FU, Troldand 68 FU, Toppet Skallesluger/Stor Skallesluger 6 FU, Havørn 2 AD R, Musvåge 2 R, Blishøne 488 FU, Vibe 42 R, Svartbag 3 R. Kurt Kaack Hansen
Holckenhavn Fjord: Havørn 2 R. Peter Pelle Clausen
Holckenhavn Fjord: Havørn 2 R . Leif Sørensen 
Kirkendrup Skov: Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Musvit 3 SY, Gulspurv 1 SY. Finn Just Christensen
Drigstrup: Bramgås 3200 R. Jens Friis-Walsted
Vædehule Skov: Skovhornugle 1 R. Jens Friis-Walsted
Lillebælt syd for Torø: Ederfugl 1200 R, Sortand 140 R, Hvinand 28 FU. Kirsten Pedersen
Noret v/Torøhuse: Lille Lappedykker 1 FU, Knopsvane 2 R, Gravand 8 R, Hvinand 2 FU, Blishøne 22 FU, Strandskade 1 FU, Rødben, Islandsk (robusta) 3 FU, Hættemåge 40 R, Sølvmåge 10 FU, Grønirisk 5 OF. Kirsten Pedersen
Saltofte: Grågås 12 OF, Grågås 15 R, Gravand 1 FU, Gråand 53 FU, Musvåge 1 FU, Hættemåge 80 FU, Måge sp. 500 FU, Ringdue 150 R, Tyrkerdue 5 R, Sanglærke 2 SY, Engpiber 22 FU. Kirsten Pedersen
Agernæs Havn: Skarv 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Gravand 2 R, Gråand 30 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 12 R, Sanglærke 3 SY, Gråkrage 2 R. Ella Mikkelsen
Dreslette: Musvåge 1 R, Råge 50 R. Ella Mikkelsen
Ebberup v/Assens: Tårnfalk 1 R. Ella Mikkelsen
Flemløse: Musvåge 2 R, Ringdue 30 R, Sjagger 4 R, Husskade 1 R. Ella Mikkelsen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Blishøne 10 R, Strandskade 1 R. Ella Mikkelsen
Helnæs Made: Knopsvane 6 R, Grågås 35 R, Pibeand 56 R, Krikand 120 R, Gråand 60 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Vibe 140 R, Mosehornugle 2 FU , Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 4 SY, Råge 120 R, Stær 12 FU. Ella Mikkelsen
Helnæs Made: Spidsand 7 R. Carsten Moth Iversen
Helnæs, Halen: Fiskehejre 3 R, Gravand 32 R, Krikand 9 R, Gråand 38 R, Strandskade 2 R, Gråkrage 2 R, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Helnæs, havet ud for Maden: Skarv 40 R, Ederfugl 450 R, Sortand 1100 R, Hvinand 25 R, Toppet Skallesluger 35 R, Skærpiber 2 R. Ella Mikkelsen
Helnæs, havet ud for Maden: Havlit 1 M R. Carsten Moth Iversen
Kirke Søby: Måge sp. 200 R, Dompap 2 R. Ella Mikkelsen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (hrota) 30 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 24 R, Sangsvane 8 R, Grågås 55 R, Pibeand 7 R, Knarand 66 R, Krikand 119 R, Gråand 280 R, Skeand 2 FU, Taffeland 8 R, Troldand 77 R, Hvinand 131 R, Lille Skallesluger 19 R, Stor Skallesluger 7 R, Havørn 2 IMM FU, Blishøne 150 R, Strandskade 1 R, Vibe 25 R, Storspove 1 R, Allike 50 FU, Gråkrage 5 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Lille Lappedykker 25 FU, Skarv 2 R, Grågås 1 R, Gravand 2 R, Pibeand 7 R, Knarand 4 FU, Gråand 30 R, Hvinand 56 R, Stor Skallesluger 2 FU, Vandrefalk 1 AD VDR R, Strandskade 6 R, Storspove 15 R, Hættemåge 95 R, Sølvmåge 13 R, Svartbag 2 R, Gråkrage 10 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Pibeand 48 FU, Krikand 2 R, Hættemåge 7 R, Stormmåge 4 R, Sanglærke 2 SY, Gråkrage 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Lille Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 2 R, Gråand 4 R, Vandrefalk 1 AD R, Gråkrage 15 R. Jens Bækkelund


     

Søndag den 18. februar 2018                Solopgang: 07:34 Solnedgang: 17:30

Dovns klint: Skarv 2 OF. Erik Thomsen
Karlsmosen
(12:30 - 13:45): Havørn 2 R, Musvåge 3 OF + R, Knopsvane 2 R, Blishøne 25+ R, Grågås 100+ R, Gråand 30? R + OF, Rødhals 1 R
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Silke Å: Vandstær 1 R . Finn Skov
Brobyværk: Vandstær 2 R . Finn Skov

      

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Nørreballe Nor: Lille Skallesluger 22 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 3900 R, Pibeand 370 R, Knarand 35 R, Krikand 120 R, Lille Skallesluger 12 R. Nis Rattenborg
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 YF B. Inger Christensen
Bøjden Nor: Bramgås 960 R. Leif Kristensen
Tarup (Årslev): Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Vomme Sø: Havørn 2 AD R, Ravn 6 R. Per Rasmussen
Skånemosen (vest for Håstrup): Ravn 4 R. Mikael Kristensen
Ørsted Grave: Rød Glente 1 FU, Blå Kærhøg 1 M OF. Carsten Moth Iversen
Kohave v/Skovmøllevej: Trane 3 OF. Kurt Due Johansen
Klinte Strand: Blisgås 300 FU. Finn Just Christensen
Egense Fjord: Isfugl 1 R. Annette Friis
Egensedybet: Sangsvane 260 R, Bramgås 2900 R, Gravand 200 R. Annette Friis
Hofmansgave: Grønspætte 1 R. Annette Friis
Elmelund: Rød Glente 1 NØ, Stor Gråsisken 100 FU. Ella Mikkelsen
Karlsskov: Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 25 R. Erik Busk
Aborg Minde: Blå Kærhøg 1 BR FU. Kirsten Pedersen
Brahesborg og Brahesborg Skov: Havørn 2 AD R, Ravn 3 R. Kirsten Pedersen 
Lindø + vade v/Jersore: Bramgås 1500 R. Finn Just Christensen
Flyvesandet: Strandskade 110 R, Storspove 153 R. Kresten Madsen
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


   

Lørdag den 17. februar 2018                 Solopgang: 07:36 Solnedgang: 17:28

Tange å : Strandskade 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø: Havørn 2 R. Erik Thomsen
Ringe, Ny Hundeskov: Sanglærke 3 OF SY, Agerhøne: 2 OF, Rød Glente 1 OF, Musvåge 1 OF
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjørnemosegård (Svendborg)
: Isfugl 1 R, Skægmejse 5 R. Pierre Bentzen
Grasten Fredskov: Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Hav øst for Thurø
: Toppet Skallesluger 170 R. Arne Bruun
Hav øst for Thurø: Toppet Skallesluger 120 R. Pierre Bentzen
Vindeby Udflyttere: Ederfugl 2000 FU. Jan Sørensen
Vitsø: Bramgås 600 R, Taffeland 300 R. Torben Johannesen
Hvidkilde Sø: Havørn 1 R. Tom Giersing
Brændegård Sø: Havørn 1 R. Erik Ehmsen
Bøjden Nor: Bramgås 700 FU, Spidsand 28 FU, Taffeland 100 FU, Troldand 2000 FU. Søren G. Nielsen
Odense Å v/Brobyværk: Bjergvipstjert 1 FU. Søren G. Nielsen
Sollerup: Trane 2 FU. Søren G. Nielsen  
Søby Sø (Nr. Søby): Havørn 2 AD R. Per Rasmussen
Dyrehave (Nørre Søby): Duehøg 1 R. Per Rasmussen
Vantinge: Duehøg 1 OF. Per Rasmussen
Nørre Broby: Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Seden Strand: Bramgås 600 R, Pibeand 1400 R, Krikand 125 R, Spidsand 71 R, Hvinand 175 R, Havørn 2 AD R, Vandrefalk 1 2K R, Storspove 55 R. Gregers Johannesen
Stige Ø: Isfugl 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Elmelund: Stor Gråsisken 26 OF. Niels Bomholt Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Blå Kærhøg 1 R. Annette Friis
Nærå Strand/Agernæs Flak: Gråand 500 R, Havørn 1 OF, Strandskade 90 R, Storspove 358 R, Skærpiber 11 R. Annette Friis
Ringe Mose: Sangsvane 180 R. Annette Friis
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (hrota) 35 R, Vandrefalk 1 2K FU, Strandskade 61 R, Grønsisken 400 FU. Ella Mikkelsen
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 1150 R, Knarand 27 R, Lille Skallesluger 12 R, Havørn 2 R. Annette Friis
Gyldensteen: Engsøen: Blisgås 82 OF, Bramgås 1240 R, Knarand 17 R, Hvinand 150 R, Lille Skallesluger 12 R, Havørn 2 AD R, Havørn 1 IMM FU, Sumpmejse 23 R. Ella Mikkelsen 
Gyldensteen: Havet ud for inddæmningen og Langø: Hvinand 150 R. Annette Friis
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 R. Annette Friis


     

Fredag den 16. februar 2018                 Solopgang: 07:38 Solnedgang: 17:26

Nørreskoven: Grønspætte 1 HØ. Morten Kristiansen
Skovballe: Havørn 1 R AD, Bramgås 1000 R. Morten Kristiansen
Lundeborg, matriklen: Stor flagspætte 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Brændegaard sø: Havørn 1 R AD, Natugle 1 R. Erik Thomsen
Bøjden Nor: Knopsvane 1 OF, Grågås 48 R, Krikand 40 FU , Gråand 21 FU, Spidsand 10 FU , Pibeand 1 R, Taffeland 20 FU, Troldand 500 R , Bjergand 150 R, Strandskade 4 FU , Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 3 FU , Almindelig Ryle 28 FU , Sanglærke 1 SY, Engpiber 3 FU. Finn Skov
Sydfyn:
Sølvhejre 1 R . Bent Staugaard Nielsen

       

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rantzausminde: Bramgås 500 R. Jens-Gert Hansen
Thurø By m.m.: Halemejse 1 FU, Kvækerfinke 1 FU, Stillits 2 FU, Dompap 2 FU. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 24 R, Sangsvane 204 R, Gravand 6 R, Krikand 52 R, Troldand 45 R, Musvåge 2 R, Fasan 1 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 6 R, Isfugl 2 OF, Sanglærke 1 SY, Solsort 2 R, Gråkrage 3 R. Niels Andersen
Sønder Vornæs: Knopsvane 20 FU, Sangsvane 170 FU. Niels Bomholt Jensen
Monnet, Tåsinge: Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 81 R, Sangsvane 12 R, Grågås 5 FU, Knortegås 1 R, Gravand 56 R, Pibeand 113 R, Knarand 2 R, Krikand 10 R, Spidsand 16 R, Skeand 1 M R, Hvinand 30 R, Stor Skallesluger 2 R, Havørn 1 R, Vandrefalk 1 AD R, Strandskade 4 R, Vibe 10 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 67 FU, Hættemåge 55 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 16 SY, Engpiber 16 FU, Skærpiber 4 R, Råge 7 FU, Gråkrage 34 FU. Niels Bomholt Jensen
Rudkøbing Løb m.m.: Havørn 2 OF. Steen Winkel
Hennetved Haver: Musvåge 1 FU, Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Solsort 5 R, Musvit 2 FU, Korttået Træløber 1 SY, Bogfinke 2 R, Grønirisk 5 R, Dompap 1 M SY. Jan Sørensen
Nørreballe Nor: Bjergand 3000 R. Ole Tonnesen
Skovsgård: Havørn 1 AD OF. Ole Tonnesen
Strandeng & nor v/Ristinge Havn: Blishøne 1500 R. Ole Tonnesen
Tranekær: Havørn 1 OF. Ole Tonnesen
Marstal Havn: Troldand 500 R, Hvinand 6 R, Blishøne 150 R, Hættemåge 10 R. Torben Johannesen
Ronæs (Ærø): Knopsvane 35 R, Bramgås 1500 R, Hvinand 12 R, Musvåge 1 R, Hættemåge 24 R, Sølvmåge 25 R, Solsort 7 R, Sjagger 17 R, Gråkrage 7 OF. Torben Johannesen
Hvidkilde Sø: Havørn 3 R (I morges en på reden. Igen på reden eftermiddag. En broget 3 - 4 K fugl fløj ind og landede på øen. Fuglen på reden gik op på kanten og skreg mange gange. Magen dukkede op over øen og landede lige over reden. Kort efter valgte den yngre fugl at dampe af. Fuglen på reden igen ned at ligge. Tror de ruger. Arne Bruun
Ollerup: Sangsvane 13 R, Blisgås 2 R, Grågås 600 R, Bramgås 1000 R. Arne Bruun
Gudbjerg: Havørn 1 IMM OF. Leif Bisschop-Larsen
Sortemosen (Sydfyn): Fiskehejre 2 R, Knopsvane 7 FU, Sangsvane 3 FU, Grågås 3 OF, Musvåge 3 R, Vibe 27 FU. Leif Bisschop-Larsen 
Langemark v/Ulbølle: Trane 5 FU. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Isfugl 1 FU, Lille Korsnæb 7 FU. Susanne Rørdam Skov
Faaborg Fjord: Lille Lappedykker 25 FU, Skarv 25 R, Knopsvane 20 FU, Sangsvane 2 T, Blisgås 11 FU, Grågås 130 FU, Knarand 7 R, Gråand 15 R, Troldand 1200 R, Hvinand 35 FU, Toppet Skallesluger 10 FU, Stor Skallesluger 10 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 100 FU, Vibe 2 R, Isfugl 1 FU. Per Damgaard Poulsen
Bøjden Nor: Grågås 48 R, Krikand 40 FU, Gråand 21 FU, Spidsand 10 FU, Taffeland 20 FU, Troldand 500 R, Bjergand 150 R, Strandskade 4 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 3 FU, Almindelig Ryle 28 FU, Sanglærke 1 SY, Engpiber 3 FU. Susanne Rørdam Skov
Dongs Højrup: Havørn 1 OF. Leif Kristensen
Lyndelse: Sortmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 2 FU. Leif Kristensen
Langå v/Hesselager: Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 1 FU, Havørn 1 FU, Musvåge 2 FU, Fasan 5 R, Ringdue 9 R, Solsort 11 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 3 R, Musvit 6 R, Gråkrage 2 R, Ravn 21 R, Bogfinke 70 R. Pierre Bentzen
Vigelsø: Bramgås 2500 R, Havørn 1 AD R. Michael L.J. Glentedal
Stige Ø: Pibeand 400 R. Michael L.J. Glentedal  
Billeshave: Sjagger 22 R. Erik Busk
Broby Sø: Stormmåge 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 FU, Sjagger 1 R, Skægmejse 1 R, Musvit 2 R, Musvit 1 SY, Gråkrage 1 OF, Grønirisk 2 R, Stor Gråsisken 100 R, Kernebider 1 R. Finn Just Christensen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 IMM FU. Jens Bækkelund
Kirkendrup Skov: Kernebider 11 OF. Finn Just Christensen
Næsbyhoved-Broby: Topmejse 1 FU. Finn Just Christensen
Østerø Sø (Knudshoved): Spidsand 1 M R, Lille Skallesluger 1 M FU. Peter Pelle Clausen
Storebælt fra Lundsgård Klint til Risinge Hoved: Toppet Lappedykker 1 R, Sortand 120 R. Evald Mehlsen
Agernæs: Tårnfalk 1 FU, Fasan 2 R, Hjejle 5 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Blishøne 1500 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 3 R, Knopsvane 18 FU, Gravand 33 R, Pibeand 22 R, Gråand 4 R, Toppet Skallesluger 5 OF, Strandskade 14 R, Almindelig Ryle 15 FU, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 30 FU. Kirsten Pedersen
Kærum v/Assens: Knopsvane 11 FU, Grågås 16 R. Kirsten Pedersen
Lundager v/Assens: Sumpmejse 1 FU, Grønirisk 7 FU. Kirsten Pedersen
Nordby Sø: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Gråand 15 R, Troldand 18 FU, Stor Skallesluger 15 , Musvåge 1 LF FU, Blishøne 5 R, Ringdue 4 R, Gråkrage 2 R. Kirsten Pedersen
Saltofte: Musvåge 1 R, Vibe 1 R, Hættemåge 75 R, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 150 R, Sanglærke 1 SY, Engpiber 3 FU, Solsort 3 FU, Sjagger 130 FU, Sjagger 65 FU, Gråkrage 7 R, Stær 24 FU, Gråspurv 10 FU, Skovspurv 20 R, Bogfinke 3 R, Gulspurv 5 R. Kirsten Pedersen
Sønderby Bjerge: Sanglærke 1 SY, Sjagger 35 FU. Kirsten Pedersen
Voldbro v/Assens: Knopsvane 2 R, Sangsvane 2 R, Tårnfalk 1 FU, Husskade 1 R. Kirsten Pedersen
Åkrog Bugt: Ederfugl 1500 FU. Kirsten Pedersen
Hav nord for Flyvesandet: Toppet Lappedykker 1 R, Ederfugl 200 FU, Sortand 75 FU, Fløjlsand 11 FU, Hvinand 4 R, Stor Skallesluger 14 FU, Hættemåge 20 FU, Sølvmåge 30 FU. Søren G. Nielsen
Flyvesandet: Skarv 4 OF, Sangsvane 50 FU, Gravand 31 FU, Gråand 100 FU, Musvåge 1 R, Strandskade 40 FU, Almindelig Ryle 8 OF, Ringdue 10 R, Grønspætte 2 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 10 FU, Fuglekonge 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 5 FU, Træløber 1 FU, Gråkrage 5 FU, Stillits 15 FU, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 3 OF. Søren G. Nielsen
Lindø + vade v/Jersore: Bramgås 33 OF. Martin Rheinheimer
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 IMM FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Fiskehejre 1 FU, Hvinand 18 FU, Havørn 1 R, Musvåge 3 FU, Vibe 5 OF, Hættemåge 50 R, Stormmåge 70 R, Sølvmåge 140 R. Martin Rheinheimer
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 12 R, Stor Skallesluger 8 R, Havørn 2 IMM FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen:  Havørn 2 IMM FU NØ, Musvåge 3 R, Vandrefalk 1 OF. Keld Skytte Petersen
Gyldensteen: Kystlagunen: Hvinand 17 FU, Sølvmåge 45 FU, Svartbag 2 FU. Gunhild Brink 
Gyldensteen: Kystlagunen: Tårnfalk 1 FU. Martin Rheinheimer


   

Torsdag den 15. februar 2018                 Solopgang: 07:41 Solnedgang: 17:24

Broholm: Tårnfalk 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø: Sangsvane 80 R. Erik Thomsen 

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Vejstrup Å (Nyborgvej (vej 163) til udløb): Vandstær 1 R, Halemejse 10 FU. Leif Bisschop-Larsen
Fiskerup Skov: Stor Flagspætte 1 R, Solsort 1 R, Fuglekonge 2 FU, Sortmejse 3 R, Musvit 4 R, Spætmejse 1 FU, Træløber 1 FU, Grønsisken 10 FU, Lille Korsnæb 25 FU, Dompap 1 R. Niels Bomholt Jensen
Trente Mølle m.m.: Blishøne 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Musvit 4 FU, Musvit 1 SY, Spætmejse 1 R, Lille Korsnæb 12 FU. Leif Kristensen
Skov nord for Østrup (Trente Mølle): Grågås 18 OF, Ringdue 2 FU, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 2 FU, Musvit 2 FU, Musvit 1 R, Skovskade 2 OF, Grønsisken 52 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 12 FU, Lille Korsnæb 41 FU. Leif Kristensen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Grønbenet Rørhøne 7 R, Bjergvipstjert 1 FU, Vandstær 1 FU, Grønsisken 12 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 14 FU. Kell Grønborg
Odense Å v/Sankt Klemens: Musvåge 1 R, Sumpmejse 1 FU, Skovskade 2 FU, Ravn 2 SY. Kell Grønborg
Næsbyhoved-Broby: Ringdue 2 FU, Tyrkerdue 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 5 FU, Halemejse 5 FU, Sumpmejse 2 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 8 FU, Bogfinke 2 FU, Kvækerfinke 3 FU, Grønirisk 3 FU, Grønsisken 3 FU, Dompap 6 FU. Finn Just Christensen
Snapind Skov: Musvåge 2 FU, Isfugl 1 FU, Skovskade 2 FU. Vibeke Hansen  
Sønderby Sø: Havørn 1 OF. Tine Budde
Knudshoved Færgehavn: Lille Korsnæb 1 R. Evald Mehlsen
Paddesø Skov & Paddesø Høl: Tårnfalk 1 R, Rødhals 1 R, Musvit 1 R, Gråkrage 2 R, Ravn 3 R. Jens Friis-Walsted


      

Onsdag den 14. februar 2018                 Solopgang: 07:43 Solnedgang: 17:22

Caroline Amalielund: Isfugl 1 R, Grønbenet rørhøne 2 FU, Musvit 4 FU, Spætmejse 2 FU, Gråand 50 FU R, Blishøne 2 FU, Hættemåge 100 FU R, Ringdue 10 R FU. Poul Brugs Rasmussen
Vornæs skov
: Grønspætte 1 R. Morten Kristiansen
Vejlen: Havørn 1 R. Morten Kristiansen
Botofte Skovmose: Havørn 2 AD R , Tårnfalk 1 FU , Hvidsisken 1 FU . Finn Skov
Karlsmosen (12:00 - 13:25): Havørn 1 AD OF, Musvåge 5 FU + R + OF, Krikand 2 FU, Hvinand 3 FU, Gråand 75+ FU, Blishøne 50+ FU, Skarv 5 OF, Grågås 25+ FU, Sanglærke 1 FU, Gulspurv 2 R, Gærdesmutte 1 FU
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.: Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 1 FU. Arne Bruun
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Gravand 62 R, Pibeand 130 R, Spidsand 2 R. Arne Bruun
Monnet, Tåsinge: Grågås 130 R, Bramgås 100 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Gravand 80 R,  Pibeand 100 R, Spidsand 24 R, Stor Skallesluger 2 OF, Havørn 2 R, Hjejle 12 OF, Vibe 25 R, Almindelig Ryle 10 R, Storspove 31 R, Sanglærke 5 SY, Engpiber 4 R, Skærpiber 15 R. Arne Bruun
Skårupøre Sund: Fiskehejre 21 R. Arne Bruun
Hvidkilde Sø: Havørn 1 R. Arne Bruun
Siø: Rød Glente 1 OF. Hans-Henrik Wienberg
Rudkøbing Mose: Halemejse, Sydlig (europaeus) 2 FU. Jan Sørensen
Lindelse Nor: Havørn 3 IMM R. Nis Rattenborg
Lindelse: Sjagger 70 R. Jan Sørensen
Lindeskov v/Lindelse: Stor Flagspætte 2 FU,  Solsort 5 FU, Musvit 1 SY, Korttået Træløber 2 FU, Gråkrage 5 R. Jan Sørensen
Gammellung (Illebølle Mose): Fiskehejre 1 FU, Musvåge 1 FU, Fasan 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 2 R, Blåmejse 1 SY, Musvit 2 R, Bogfinke 1 R, Gulspurv 3 R. Jan Sørensen
Hennetved Haver: Stor Flagspætte 1 TH. Jan Sørensen
Botofte Skovmose: Skarv 18 R, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 3 R, Blisgås 12 OF, Pibeand 17 R, Krikand 8 R, Gråand 75 R, Taffeland 10 R, Troldand 25 R, Havørn 2 AD R, Musvåge 1 FU, Blishøne 35 FU, Sanglærke 1 R, Gulspurv 1 R. Susanne Rørdam Skov
Botofte Skovmose: Skarv 17 R, Havørn 2 AD R. Karen Kusk
Andemose: Musvåge 1 OF, Fjeldvåge 1 FU, Sanglærke 6 OF, Sjagger 20 R, Stær 60 OF, Gulspurv 10 R. Helle Regitze Boesen
Stoense Udflyttere: Musvåge 1 R, Solsort 4 R, Sortmejse 2 R, Blåmejse 4 R, Musvit 4 R, Husskade 2 OF, Grønirisk 8 OF, Lille Korsnæb 5 R, Dompap 4 OF. Helle Regitze Boesen
Gudbjerg: Huldue 2 OF. Leif Bisschop-Larsen
Odense Å v/Brobyværk: Skarv 1 OF, Gråand 8 FU, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Ringdue 4 OF, Vandstær 2 FU, Solsort 3 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 1 R. Søren G. Nielsen
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 1 OF, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Tornbjerg: Grønirisk 1 SY. Jens Bjerg
Erholm Gods: Musvåge 1 R, Engpiber 3 R, Sjagger 15 R, Allike 50 R, Gråkrage 30 R, Ravn 2 R, Stær 1 SY. Kurt Due Johansen
Glamsbjerg: Stor Flagspætte 1 R, Spætmejse 2 YF FU. Erik Damm
Kohave v/Tornbjerg: Sjagger 11 R, Ravn 2 R. Jens Bjerg
Østerskov (Årup): Lille Korsnæb 15 R. Kurt Due Johansen 
Allesø: Grågås 2 R, Stormmåge 11 FU, Ringdue 12 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 3 R, Rødhals 2 R, Solsort 7 R, Sjagger 11 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 R, Husskade 1 R, Allike 1 OF, Gråkrage 3 R, Stor Gråsisken 1 FU. Finn Just Christensen
Kirkendrup Mose: Solsort 1 FU, Musvit 5 R. Finn Just Christensen
Kirkendrup Skov: Grågås 2 OF, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Stormmåge 2 FU, Ringdue 2 SY, Ringdue 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 2 R, Solsort 2 R, Solsort 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 8 R, Skovskade 2 FU, Gråkrage 1 R, Ravn 1 OF, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 40 FU, Dompap 4 R, Dompap 2 OF. Finn Just Christensen
Lund s.f.Motorvej Voldby: Tårnfalk 2 R. Hans Knakkergaard
Middelfart, Industrikvarter: Husskade 1 R, Gråkrage 2 R. Hans Knakkergaard
Aborg Skov: Fiskehejre 1 R, Sangsvane 2 R, Grågås 80 FU, Musvåge 1 FU, Vibe 9 R, Måge sp. 200 OF, Ringdue 17 R, Solsort 8 FU, Sjagger 200 FU, Vindrossel 3 FU, Musvit 5 R, Allike 30 R, Gråkrage 10 FU, Bogfinke 55 FU, Kvækerfinke 15 FU, Bogfinke/Kvækerfinke 20 OF, Gulspurv 11 R. Kirsten Pedersen
Lillebælt øst for Bågø: Skarv 4 FU, Ederfugl 7 FU, Sølvmåge 10 R. Kirsten Pedersen
Lundager v/Assens: Sumpmejse 2 FU. Kirsten Pedersen
Mariendal-kysten (Assens): Fjeldvåge 1 FU, Fasan 1 R, Ringdue 16 R, Husskade 1 R. Kirsten Pedersen


     

Tirsdag den 13. februar 2018                 Solopgang: 07:45 Solnedgang: 17:20

Lundeborg, matriklen: Gulspurv 6 FU, Ringdue 2 FU, Allike 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjørnemosegård (Svendborg): Vandrikse 1 R, Skægmejse 2 R, Stær 30 R NAT. Arne Bruun
Skanseodde/Vindeby Nor: Strandskade 2 R. Niels Andersen
Svendborg: Sjagger 125 FU. Niels Andersen 
Thurø Rev: Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 R, Pibeand 48 FU, Krikand 28 FU, Ederfugl 13 OF, Toppet Skallesluger 4 R, Musvåge 2 OF, Strandskade 11 R, Vibe 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Ringdue 6 OF, Engpiber 1 R, Skærpiber 1 R, Rødhals 1 R. Ole Frøstrup Andersen
Smørmose Skov (Thurø): Toppet Lappedykker 4 R, Ederfugl 28 R, Fløjlsand 23 R, Hvinand 6 R, Toppet Skallesluger 24 R, Stor Flagspætte 2 R, Spætmejse 1 R, Bogfinke 6 R. Ole Frøstrup Andersen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 25 R, Sangsvane 10 T, Hvinand 28 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rødben 39 FU, Hvidklire 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Spodsbjerg Havn: Skarv 4 R, Blishøne 7 FU, Sølvmåge 60 R, Svartbag 1 R, Musvit 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Løkkeby Enge: Knopsvane 5 R, Blisgås 12 FU, Grågås 140 FU, Musvåge 2 R, Vandrikse 1 R, Hættemåge 15 FU, Sanglærke 3 OF, Skægmejse 3 R, Gråkrage 13 R, Grønirisk 1 R. Niels Bomholt Jensen
Henninge Nor: Rørdrum 1 SY, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 2 OF, Bramgås 550 OF, Krikand 15 R, Taffeland 2 R, Troldand 1100 R, Lille Skallesluger 16 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sølvmåge 1 R, Sanglærke 1 R, Engpiber 2 R, Solsort 2 R, Skægmejse 1 R, Blåmejse 2 R, Gråkrage 3 OF, Dompap 3 R, Gulspurv 65 R. Niels Bomholt Jensen
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Skarv 65 R, Knopsvane 2 R, Grågås 160 R, Gravand 6 R, Knarand 4 R, Krikand 33 R, Hvinand 7 R, Strandskade 1 R, Rødben 2 FU, Hættemåge 10 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 60 R, Svartbag 18 R, Sanglærke 1 OF, Sortkrage 1 R, Gråkrage 45 OF. Niels Bomholt Jensen
Fårevejle: Sangsvane 21 FU, Grågås 85 FU. Niels Bomholt Jensen
Fårevejle: Havørn 1 R NAT, Natugle 2 SY. Ole Goldschmidt
Hav ved Tryggelev Nor: Troldand/Bjergand 3500 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skægmejse 2 R. Gregers Johannesen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Troldand/Bjergand 8000 R. Gregers Johannesen
Snøde Udflyttere: Musvåge 4 R. Helle Regitze Boesen
Stoense Udflyttere: Toppet Lappedykker 12 R, Knopsvane 32 R, Grågås 4 OF, Bramgås 100 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 R, Knarand 2 R, Gråand 6 R, Ederfugl 30 R, Sortand 40 R, Hvinand 4 R, Toppet Skallesluger 25 R, Strandskade 10 OF, Stormmåge 12 R, Sølvmåge 6 OF. Helle Regitze Boesen  
Langelandssund u.f. Elsehoved-Vængemose: Knopsvane 38 R, Grågås 1 R, Gravand 3 R, Ederfugl 5 R, Hvinand 12 R, Musvåge 1 R. Ole Frøstrup Andersen
Sortemosen (Sydfyn): Knopsvane 15 R, Vibe 15 R, Sjagger 100 R. Arne Bruun
Vejstrup Å (Nyborgvej (vej 163) til udløb): Vandstær 1 R. Torben Christiansen
Fredskov (Præsteskov): Huldue 1 YF SY. Arne Bruun
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Trane 2 R, Mosehornugle 1 R. Jakob Sunesen
Brændegård Sø: Sangsvane 2 R, Blå Kærhøg 1 OF. Leif Sørensen
Lundegård: Isfugl 1 R. Leif Sørensen
Lydinge Haver: Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Nakkebølle Inddæmning: Fiskehejre 2 R, Troldand 100 R, Stor Skallesluger 2 OF, Isfugl 2 R. Leif Sørensen
Silkeå: Vandstær 1 R. Leif Sørensen 
Broby Sø: Grågås 2 OF, Gråand 4 R, Spurvehøg 1 FU, Blishøne 1 FU, Stormmåge 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 2 FU, Solsort 3 R, Sjagger 3 OF, Skægmejse 3 SY, Musvit 2 SY, Allike 2 OF, Gråkrage 1 R, Bogfinke 2 R, Dompap 4 R, Kernebider 1 R. Finn Just Christensen
Odense Å v/Brobyværk: Grønbenet Rørhøne 1 FU, Bjergvipstjert 1 FU, Vandstær 2 FU. Leif Kristensen 
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 4 FU, Grågås 61 FU, Gravand 4 R, Pibeand 43 FU, Krikand 14 FU, Gråand 22 R, Spidsand 4 R, Musvåge 2 R, Blishøne 42 FU, Vibe 4 R, Måge sp. 84 R, Ringdue 2 R, Husskade 2 R, Råge 5 FU. Leif Kristensen
Næsbyhoved-Broby: Sortmejse 2 FU. Finn Just Christensen
Storelung: Fiskehejre 1 R, Grågås 53 OF, Musvåge 1 R, Trane 2 R, Ringdue 83 R, Ravn 1 R. Leif Kristensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Grågås 18 OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 7 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 6 R, Musvit 2 SY, Musvit 1 FU, Skovskade 4 R, Skovskade 1 OF, Bogfinke 1 R, Grønirisk 1 R, Lille Korsnæb 4 R, Dompap 9 FU, Kernebider 3 R, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Sønder Højrup: Stor Gråsisken 300 FU. Finn Just Christensen
Ladegård Å fra Hjulby Sø til Ladegård Sø: Havørn 1 AD OF. Palle Bo Larsen
Yderste Tvedeløkke (Ravnholt): Havørn 1 AD R. Palle Bo Larsen
Ringe: Rød Glente 1 FU. Pierre Bentzen 
Universitetet - Odense: Gråand 18 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Råge 400 OF. Martin Rheinheimer
Universitetet - Odense: Bjergvipstjert 1 R. Gorm Gaarde
Tornø: Havørn 1 R. Kurt Due Johansen
Lindø + vade v/Jersore: Skarv 25 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 1 R, Pibeand 92 FU, Gråand 1159 FU, Ederfugl 5 R, Hvinand 20 FU, Havørn 1 R, Strandskade 110 FU, Almindelig Ryle 40 R, Storspove 217 FU, Sølvmåge 95 FU. Kurt Due Johansen
Mågeøerne: Gravand 10 FU, Gråand 270 FU, Stor Skallesluger 2 FU, Storspove 15 FU, Rødben 10 FU, Hættemåge 35 FU, Sølvmåge 200 R, Svartbag 4 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Engsøen: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 18 R, Sangsvane 55 R, Blisgås 500 R, Grågås 76 R, Bramgås 5 R, Knarand 16 R, Krikand 14 R, Taffeland 2 R, Troldand 210 R, Hvinand 7 FU, Lille Skallesluger 28 FU, Blishøne 200 FU, Stormmåge 49 R, Sølvmåge 10 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 M AD R, Vandrefalk 1 AD R. Keld Skytte Petersen
Gyldensteen: Kystlagunen: Lille Lappedykker 2 R, Blisgås 110 Ø, Grågås 5 R, Gravand 2 R, Pibeand 16 R, Knarand 9 R, Krikand 2 R, Gråand 107 R, Hvinand 93 FU, Toppet Skallesluger 1 R, Stor Skallesluger 12 FU, Strandskade 6 DØD, Storspove 4 R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 5 R, Råge 6 FU, Gråkrage 11 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø Plantage: Lille Korsnæb 40 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Sangsvane 3 R, Blå Kærhøg 1 F FU, Gråkrage 28 FU. Kurt Due Johansen


       

Mandag den 12. februar 2018                 Solopgang: 07:47 Solnedgang: 17:18

Purreskoven: Jernspurv 1 R, Bogfinke 6 FU, Kvækerfinke 2 FU, Dompap 3 FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 4 FU, Spætmejse 2 FU, Sumpmejse 4 FU, Grønsisken 1 R, Rødmus 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Trunderup/matriklen: Blå Kærhøg 1 AD F (13:25), Rød Glente: 1 FU
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rudkøbing Havn: Havørn 1 OF. Steen Winkel
Sollerup: Fiskehejre 1 OF, Grågås 2 OF, Musvåge 6 R, Musvåge 1 OF, Trane 2 FU, Rødhals 1 R, Solsort 5 FU, Halemejse 8 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 7 FU, Spætmejse 1 R, Gråkrage 16 FU, Stillits 4 FU, Grønsisken 56 FU, Stor Gråsisken 32 FU, Dompap 3 R. Leif Kristensen
Mørkemose v/Sandholt: Grågås 435 FU. Leif Kristensen
Snarup v/Kværndrup: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Sønderskov v/Pennsylvanien:
Rød Glente 10 R NAT. Finn Just Christensen
Lindkær v/Ravnholt: Krikand 8 OF, Rød Glente 1 OF, Havørn 1 OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 OF, Stor Tornskade 2 R. Leif Sørensen
Nørre Broby: Rød Glente 1 OF, Spurvehøg 1 OF. Lars Boesen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Isfugl 1 R, Silkehale 2 OF, Vandstær 1 R, Kernebider 1 R. Esben Eriksen
Bispeenge: Grågås 24 R, Krikand 21 R, Tårnfalk 1 M R, Dobbeltbekkasin 12 R, Engpiber 1 R, Bjergpiber 0 R. Esben Eriksen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 4 R, Grågås 1 R, Gråand 20 R, Lille Skallesluger 6 FU, Blå Kærhøg 1 BR OF, Musvåge 1 R, Blishøne 100 FU, Måge sp. 10 OF, Sjagger 40 R, Gråkrage 4 FU, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R. Søren G. Nielsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 4 R, Grågås 1 R, Gråand 20 R, Lille Skallesluger 6 FU, Blå Kærhøg 1 BR OF, Musvåge 1 R, Blishøne 100 FU, Måge sp. 10 OF, Sjagger 40 R, Gråkrage 4 FU, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R. Søren G. Nielsen 
Broby Sø: Fiskehejre 1 FU, Grågås 2 R, Grågås 11 OF, Blishøne 2 FU, Stormmåge 3 OF, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 2 OF, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Sjagger 3 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 SY, Allike 5 OF. Finn Just Christensen
Kirkendrup Skov: Blisgås 2 OF, Grågås 2 OF, Musvåge 1 FU, Musvåge 2 YF TH, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 R, Grønirisk 1 OF, Dompap 2 R. Finn Just Christensen
Næsbyhoved-Broby: Ringdue 2 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 3 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 6 FU, Kvækerfinke 3 FU, Grønirisk 3 FU, Dompap 4 FU. Finn Just Christensen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 5K R, Musvåge 2 AD R, Tårnfalk 1 F AD FU, Vandrefalk 1 AD R NØ. Keld Skytte Petersen


      

Søndag den 11. februar 2018                 Solopgang: 07:49 Solnedgang: 17:16

Holckenhavn: Gråand 200 FU R, Blishøne 150 R FU, Lille lappedykker 25 FU, Havørn 1 R, Knopsvane 10 FU R, Taffeland 30 FU, Troldand 50 FU, Sølv-/hættemåge 100 FU R. Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen

     

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Skårupøre Sund: Knopsvane 21 R, Sangsvane 64 R NAT, Krikand 20 R, Gråand 250 R, Hvinand 40 R, Strandskade 17 R, Rødben 2 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Grågås 71 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Skarv 30 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 5 R, Grågås 6 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 56 R, Pibeand 64 R, Krikand 6 R, Strandskade 15 R, Vibe 46 FU NV, Rødben 1 R, Sanglærke 1 R, Skærpiber 3 R. Arne Bruun
Gulstav: Rørdrum 1 OF, Havørn 3 R, Musvåge 8 R. Søren Bøgelund
Magleby Nor: Bramgås 2300 R, Havørn 1 2K+ R, Stær 40 R. Søren Bøgelund
Nørreballe Nor: Havørn 2 SUB R. Nis Rattenborg
Påø Enge (tørre): Vibe 10 R, Sjagger 150 R. Ole Goldschmidt
Ristinge Hale: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 80 R, Gravand 130 R, Pibeand 110 R, Knarand 10 R, Krikand 15 R, Gråand 90 R, Spidsand 10 R, Skeand 70 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 R, Strandskade 12 R, Almindelig Ryle 8 R, Storspove 32 R, Rødben 18 R, Bjerglærke 1 OF, Skærpiber 1 R. Nis Rattenborg
Ristinge Strand/Sommerhusomr.:
Troldand/Bjergand 10000 R. Gregers Johannesen
Heden (Midtfyn): Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Bispeenge: Nilgås 2 T, Dobbeltbekkasin 1 R, Skægmejse 2 R. Esben Eriksen
Kohave v/Tornbjerg: Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Skovskade 4 TH, Stillits 6 FU. Jens Bjerg    
Næsbyhoved-Broby: Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 1 FU, Grågås 350 FU. Finn Just Christensen
Skamby: Gulspurv 50 FU. Finn Just Christensen
Askeby (Nordfyn): Agerhøne 3 R Finn Just Christensen
Tårup Inddæmmede Strand: Bjergirisk 50 R. Bo K. Stephensen
Harndrup: Gærdesmutte 1 FU, Solsort 9 FU, Husskade 1 FU. Conny Hartmann
Helnæs, havet ud for Maden: Skarv 35 R, Knopsvane 3 R, Gravand 7 R, Bjergand 1500 R, Ederfugl 1500 R, Sortand 800 FU. Kirsten Pedersen
Æbelø: Havørn 1 IMM R, Ravn 2 R. Jens Bækkelund 


    

Lørdag den 10. februar 2018                  Solopgang: 07:51 Solnedgang: 17:13

A9 Svb. - Ringe t/r - med afstikkere: (12.00-13.30) Rød glente 5 OF (2 vest for Gislev. 1 v Kirkeby, 2 v Drejet), Musvåge 20 (min.) F/OF - nærmest 1 på hegnspæl/km , Blå Kærhøg 1 F (v. Drejet), Tårnfalk 2+2 FU (Svb.N og v Kværndrup). Jan Stener Jørgensen
Fjellebro/Egeskov Mølle (15:00-16:30): Rød glente 2 (NAT), Blå Kærhøg 1 M FU. Jan Stener Jørgensen
Lunkebugten
: Stær 4 R, Rødben 1 FU, Hvidklire 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Flyvesandet: Sortand 3000 R. Erik Thomsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborg: Ravn 1 R. Pierre Bentzen
Caroline Amalielund: Grønspætte 1 OF, Vindrossel 8 FU. Steen Winkel
Bjørnemosegård (Svendborg): Vandrikse 2 R, Isfugl 1 FU, Skægmejse 1 R. Arne Bruun
Sø syd for Huusomvej: Musvåge 3 OF, Topmejse 2 R, Skovskade 1 R, Ravn 2 OF. Arne Bruun
Thurø Bund: Lille Lappedykker 7 R, Fiskehejre 2 R, Pibeand 5 R, Taffeland 12 R, Troldand 31 R, Hvinand 10 R. Arne Bruun
Grasten Fredskov: Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Kidholm v/Thurø: Skarv 270 R NAT, Knarand 4 R, Krikand 2 R, Strandskade 8 R, Vibe 15 FU, Rødben 2 R. Arne Bruun
Skårupøre Sund: Gravand 2 R, Knarand 8 R, Krikand 34 R, Stor Skallesluger 1 M R. Arne Bruun
Bjerreby: Knopsvane 4 OF. Leif Sørensen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Rødben 2 R. Leif Sørensen
Keldsnor: Havørn 3 , Vandrefalk 1 M AD R, Skærpiber 2 R, Snespurv 7 R. Nis Rattenborg
Magleby Nor: Sangsvane 62 R, Blisgås 22 R, Grågås 870 R, Bramgås 1430 R, Musvåge 3 R, Vibe 40 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 R, Fiskehejre 11 R, Krikand 15 R, Gråand 8 R, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 M AD R, Engpiber 12 R, Rødhals 1 R, Husrødstjert 1 M 2K+ R. Ole Goldschmidt
Hav ved Tryggelev Nor: Sangsvane 1 R, Pibeand 20 R, Knarand 11 R, Gråand 40 R, Troldand/Bjergand 15100 R, Ederfugl 50 R, Sortand 490 R, Lille Skallesluger 1 R. Ole Goldschmidt
Ristingehalvøen: Musvåge 6 R. Ole Goldschmidt
Skovsgård: Havørn 2 R, Husrødstjert 1 R. Ole Goldschmidt
Steensgård Gods (Lohals): Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 OF, Ringdue 40 R, Sjagger 30 R, Vindrossel 6 R, Gråkrage 20 R, Dompap 2 OF. Helle Regitze Boesen  
Botofte Strand og Storebælt ud for: Sortand 70 R. Leif Sørensen
Botofte: Vibe 8 OF, Dompap 30 R. Karen Kusk
Botofte Skovmose: Grågås 250 R, Havørn 2 AD R. Karen Kusk
Sollerup: Musvåge 1 R, Trane 2 FU. Leif Kristensen
Grusgrave v/Birkum: Lille Lappedykker 7 R, Knopsvane 5 R, Pibeand 30 R, Krikand 10 R, Gråand 400 R, Taffeland 150 R, Troldand 1200 R, Hvinand 5 R, Stor Skallesluger 15 R, Blishøne 20 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 1 R. Per Rasmussen
Lindholm v/Allested: Rød Glente 1 R NAT, Musvåge 2 R, Sølvmåge 3 R, Ringdue 300 OF, Sjagger 8 R, Musvit 1 R, Husskade 3 R, Allike 10 R, Råge 4 R, Gråkrage 3 R, Bogfinke 3 R. Ella Mikkelsen
Revninge: Silkehale 20 R. Bo K. Stephensen
Rolsted: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Vindinge Å, Kalvehave-E20/Gedsbjerg: Vandstær 2 R. Per Rasmussen 
Mørkemose v/Sandholt: Knopsvane 2 R, Grågås 285 R. Leif Kristensen
Enge v/Odense Ås udløb: Blå Kærhøg 1 BR R, Vandrikse 1 R, Skærpiber 1 OF. Kristoffer Hansen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Lille Lappedykker 22 R, Stor Skallesluger 2 OF, Svartbag 1 R. Kristoffer Hansen
Odense Kanal: Bjergvipstjert 1 R. Kristoffer Hansen
Seden Strand: Gravand 25 R, Knarand 5 R, Spidsand 93 R, Kaspisk Måge 1 3K R . Kristoffer Hansen
Brockdorff enge: Blisgås 30 R. Søren Louis Rasmussen
Scheelenborg: Noret: Sangsvane 300 R. Søren Louis Rasmussen
Holev: Stor Gråsisken 30 FU S. Evald Mehlsen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Knopsvane 25 R, Gravand 16 R, Gråand 5 R, Havørn 2 IMM R, Blishøne 150 R, Måge sp. 18 R, Gråkrage 1 R. Evald Mehlsen
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Jernspurv 1 R. Evald Mehlsen
Revninge: Sanglærke 150 OF. Evald Mehlsen 
Dallund Sø: Toppet Lappedykker 4 . Martin Strømkjær
Harndrup: Ringdue 2 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 5 FU, Halemejse 5 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 5 FU, Spætmejse 1 FU, Skovspurv 2 FU, Bogfinke 4 FU, Kvækerfinke 3 FU, Grønirisk 2 FU, Stillits 2 FU, Dompap 4 FU. Conny Hartmann
Vejle (Midtfyn): Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Hjallese: Ringdue 1 R, Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 5 FU, Husskade 3 FU, Råge 2 OF, Skovspurv 14 FU. Martin Rheinheimer
Kissendrup v/Nyborg: Ravn 2 OF. Bo K. Stephensen
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså): Grågås 80 R T, Havørn 1 4K+ R T, Kvækerfinke 3 OF. Ole Henrik Scharff
Paddesø Skov & Paddesø Høl: Grønspætte 1 R. Jens Friis-Walsted
Gyldensteen: Reservatet: Gravand 1 M R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 2 R, Isfugl 1 R. Karin Abildgaard


     

Fredag den 9. februar 2018                  Solopgang: 07:53 Solnedgang: 17:11

Thurø Rev: Vibe 2 FU. Lars Hjortø
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 R (på isen). Morten Kristiansen
Knudshoved Gl. færgehavn
(10:00): Sortgrå ryle 8 FU ( ingen var ringmærket, vi mangler Lars Hansen), Skarv 100 R, Sølvmåge 25 FU, Svartbag 3 FU, Knopsvane 4 FU, Grågås 20 OF, Skærpiber 1 FU, Rødhals 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

    

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Botofte Skovmose
: Havørn 1 AD FU. Claus Dalskov
Hvidkilde Sø: Havørn 2 R. Niels Andersen
Åmosen v/Ollerup: Grågås 500 R. Niels Andersen
Sønderskov v/Pennsylvanien:
Rød Glente 14 R NAT, Havørn 2 AD R. Ella Mikkelsen   
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 1 FU, Havørn 3 , Trane 2 R, Ravn 3 R. Ella Mikkelsen
Gudbjerg: Havørn 1 AD OF, Ravn 10 FU. Leif Bisschop-Larsen
Bleget
: Rød Glente 1 R. Lilly Sørensen
Ravnholt (Midtfyn): Havørn 1 R. Leif Kristensen
Sallinge Å (Dahls Mølle - Odense Å): Rød Glente 1 OF. Ella Mikkelsen
Stige Ø: Taffeland 100 R, Troldand 2000 R. Jens O. Hansen
Stige Ø: Isfugl 1 R. Torben Skytte Hvass 
Odense: Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Kristoffer Hansen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Bjergvipstjert 1 FU, Vandstær 1 FU. Jens Kristian Holm
Odense Å v/Sankt Klemens: Grønbenet Rørhøne 11 FU. Kell Grønborg
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 5 FU. Jens Kristian Holm
Dræet: Havørn 2 AD R. Keld Skytte Petersen
Ejby Mølle: Isfugl 1 OF. Jens Kristian Holm
Glamsbjerg: Grønspætte 1 R. Erik Damm
Helnæs Made: Havørn 1 OF. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 2 AD R Ø. Keld Skytte Petersen
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 1 OF. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Vandrefalk 1 2K OF . Keld Skytte Petersen
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 AD R. Keld Skytte Petersen


    

Torsdag den 8. februar 2018                  Solopgang: 07:55 Solnedgang: 17:09

Nakkebølle Inddæmning: Havørn 1 FU . ‎Steen Vagner
Tangå: Gravand 2 FU R, Skarv 8 OF, Stormmåge 25 R, Hættemåge 15 FU. Poul Brugs Rasmussen‎
Brændegård Sø: Sangsvane 90 R, Gravand 2 R. Erik Thomsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Caroline Amalielund: Vandstær 1 R. Jens-Gert Hansen
Humble: Tyrkerdue 3 R. Jan Sørensen
Keldsnor: Blisgås 19 R, Bramgås 590 R. Jan Sørensen
Nordenbro: Allike 10 R. Jan Sørensen
Tryggelev By: Tyrkerdue 1 R, Allike 4 R. Jan Sørensen
Vesteregn: Musvåge 6 R, Vibe 35 OF, Vibe 16 R, Sjagger 45 R. Nis Rattenborg
Strynø: Toppet Lappedykker 4 R, Troldand 350 R, Toppet Skallesluger 25 R, Havørn 1 OF, Snespurv 1 R. Steen Winkel
Vejstrup v/Svendborg: Grønspætte 1 SY. Niels Andersen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Vandstær 1 FU. Else Klint
Bøgebjerg Skov v/Sandholt: Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 2 FU, Solsort 3 FU, Musvit 2 SY, Musvit 2 FU, Skovskade 1 R, Bogfinke 2 R. Leif Kristensen
Haveskov v/Sandholt: Ringdue 21 OF, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 6 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 5 FU, Musvit 1 SY, Spætmejse 2 R, Ravn 1 OF, Skovspurv 6 FU, Grønsisken 6 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 9 FU, Gulspurv 3 R. Leif Kristensen
Hovedskov v/Sandholt: Ringdue 21 R, Gråkrage 1 R. Leif Kristensen
Kalvehave v/Sandholt: Ringdue 11 R, Stor Flagspætte 1 R, Rødhals 1 FU, Fuglekonge 3 FU, Halemejse 9 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 R. Leif Kristensen
Mørkemose v/Sandholt: Grågås 187 FU. Leif Kristensen
Sandholt: Knopsvane 2 R, Trane 2 OF, Ringdue 9 R, Stor Flagspætte 1 R, Musvit 1 SY, Gulspurv 6 R. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Bogfinke 2 R, Bogfinke 3 FU, Kvækerfinke 6 R, Grønirisk 4 R. Leif Kristensen
Øgårdshave v/Sandholt: Fiskehejre 1 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 7 R, Gråand 9 R. Leif Kristensen
Øster Hæsinge: Rød Glente 1 R. Erik Ehmsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Havørn 2 AD OF. Niels Bomholt Jensen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Havørn 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 1 R, Havørn 1 R, Trane 2 SY, Ravn 78 FU. Else Klint
Odense: Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Esben Eriksen
Holckenhavn Fjord: Havørn 2 AD FU, Stor Flagspætte 2 OF. Peter Pelle Clausen
Holckenhavn Fjord: Havørn 1 R,Isfugl 1 OF. Leif Sørensen
Ulriksholm Skove: Grønspætte 1 R. Steen Lauritsen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Lille Lappedykker 47 R, Toppet Lappedykker 66 R, Pibeand 250 R,  Stor Skallesluger 73 R, Blishøne 1596 R. Steen Lauritsen
Favrskov Bjerge: Grønspætte 1 R, Lille Korsnæb/Stor Korsnæb 50 OF. Evald Mehlsen
Føns Vang: Havørn 2 R. Willy Schrøder Andersen
Wedellsborg, Lystskov: Ravn 3 OF. Willy Schrøder Andersen
Helnæs Made: Havørn 1 OF, Mosehornugle 1 R. Tom Giersing
Helnæs, havet ud for Maden: Ederfugl 1500 R, Sortand 1000 R. Pierre Bentzen
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 1 AD R. Kurt Due Johansen
Lindø + vade v/Jersore: Stor Skallesluger 2 FU, Havørn 1 AD R, Strandskade 110 FU, Storspove 201 FU, Rødben 11 FU, Hættemåge 25 FU, Stormmåge 5 FU, Sølvmåge 220 FU, Sanglærke 1 R, Ravn 2 R. Kurt Due Johansen
Orestrand: Sangsvane 80 FU. Kurt Due Johansen
Østereng, Bogense: Sangsvane 5 FU, Grågås 340 FU. Kurt Due Johansen


   

Onsdag den 7. februar 2018                  Solopgang: 07:57 Solnedgang: 17:07

Svendborgsund, Lehnskov: Bramgås 500 R. Poul Brugs Rasmussen  
Skovballe
: Pibeand 12 FU, Stor skallesluger 3 FU, Gråand 15 FU, Skarv 12 R, Sølvmåge 15 FU, Sang/Knopsvane 200 FU. Poul Brugs Rasmussen
Søby: Bramgås 1000+ FU R, Grågås 100 + enkelte Blisgæs, Rådyr 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Brændegaard sø: Sangsvane 12 R. Finn Skov

    

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Spodsbjerg (Langeland): Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Stor Gråsisken 6 FU, Hvidsisken 1 FU. Claus Dalskov
Botofte Skovmose: Havørn 2 AD R, Sjagger 200 R. Karen Kusk
Lindelse: Natugle 1 M SY, Natugle 1 F R. Jan Sørensen
Syltemade Å: Fiskehejre 2 R, Musvåge 3 FU, Ringdue 8 R, Isfugl 1 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 2 FU, Gærdesmutte 6 R, Rødhals 5 R, Solsort 13 FU, Fuglekonge 4 FU, Halemejse 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 9 FU, Musvit 10 FU, Spætmejse 5 FU, Træløber 1 FU, Korttået Træløber 1 SY, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 R, Bogfinke 5 FU, Grønsisken 4 FU. Niels Bomholt Jensen
Vejstrup Å (Holmdrup Mose til Nyborgvej (vej 163)): Vandstær 1 FU. Torben Christiansen
Vester Aaby: Spurvehøg 1 R, Spurvehøg 1 FU. Else Klint
Nakkebølle Inddæmning: Isfugl 1 R. Lilly Sørensen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 OF. Steen Vagner
Faaborg Fjord: Lille Lappedykker 20 FU, Toppet Lappedykker 12 FU, Skarv 70 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 55 FU, Grågås 10 FU, Gråand 20 R, Taffeland 20 R, Troldand 200 R, Ederfugl 450 FU, Hvinand 50 FU, Lille Skallesluger 10 FU, Toppet Skallesluger 10 FU, Stor Skallesluger 2 FU, Vandrikse 1 SY, Blishøne 100 FU, Vibe 1 FU, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 100 R, Svartbag 5 R, Sjagger 10 SV. Per Damgaard Poulsen 
Næsbyhoved-Broby: Jernspurv 1 FU. Finn Just Christensen 
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Korttået Træløber 1 SY. Finn Just Christensen
Morud: Isfugl 1 R. Flemming G. Andersen 
Holckenhavn Fjord: Stor Skallesluger 4 R, Havørn 1 R. Peter Pelle Clausen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 9 FU, Gråand 145 R, Isfugl 1 R. Steen Lauritsen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 62 R, Knopsvane 2 FU, Gråand 4 R, Ederfugl 2 R, Sortgrå Ryle 2 FU, Sølvmåge 19 R, Svartbag 2 R, Skærpiber 1 R. Steen Lauritsen
Knudshoved Færgehavn: Vibe 1 V. Niels Tønnes Petersen
Hannesborgvej Skov: Gulspurv 3 R. Evald Mehlsen
Klinten ved Lundsgård: Misteldrossel 1 FU T. Evald Mehlsen
Revninge: Sanglærke 18 R. Evald Mehlsen
Glamsbjerg: Hvidsisken 1 FU. Erik Damm
Kongebroskoven: Lille Lappedykker 3 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 1 AD R, Ringdue 6 R, Stor Flagspætte 4 R, Gærdesmutte 3 R, Fuglekonge 2 R, Halemejse 5 R, Sumpmejse 3 R, Sumpmejse 2 SY, Sortmejse 2 SY, Blåmejse 4 SY, Blåmejse 5 R, Musvit 2 SY, Musvit 4 R, Spætmejse 9 R. Michael Brunhøj Hansen
Salbrovad: Sangsvane 114 FU, Grågås 250 FU, Musvåge 5 R, Hættemåge 500 FU, Ringdue 150 FU, Allike 100 R, Skovspurv 15 FU, Bogfinke 50 FU, Kvækerfinke 50 FU. Kirsten Pedersen
Karup v/Aborg: Musvåge 2 R. Kirsten Pedersen
Bæring: Sangsvane 87 FU, Musvåge 3 FU, Måge sp. 400 R, Ringdue 200 R, Sjagger 20 FU, Allike 100 OF, Ravn 2 R, Bogfinke/Kvækerfinke 50 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Pibesvane 8 OF, Engpiber 14 R. Leif Sørensen


    

Tirsdag den 6. februar 2018                  Solopgang: 07:59 Solnedgang: 17:05

Holckenhavn (vejbroens p. plads): Blishøne 100+ FU, Lille lappedykker 20 FU, Hvinand 3 R OF, Gråand 100 FU R, Knopsvane 8 FU, Svartbag 2 FU, Sølvmåge 15 FU, Hættemåge 10 FU, Havørn 1 R, Skarv 10 R. Poul Brugs Rasmussen

    

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Caroline Amalielund: Vandstær 1 FU. Leif Bisschop-Larsen
Bjerreby: Sangsvane 110 R. Ella Mikkelsen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Hvidklire 1 R. Ella Mikkelsen
Siø: Bramgås 600 R. Ella Mikkelsen
Spodsbjerg Havn: Stor Gråsisken 20 FU, Hvidsisken 1 FU. Ella Mikkelsen
Løkkeby Enge: Trane 2 FU, Måge sp. 1000 R. Ella Mikkelsen 
Hou Nordstrand (Langeland): Ederfugl 1000 R, Sortand 160 R. Ella Mikkelsen 
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 R,
Sølvhejre 1 R, Knarand 23 R, Sjagger 250 R, Stillits 160 R. Ella Mikkelsen 
Hennetved Haver: Natugle 1 M SY. Jan Sørensen
Ulbølle: Stor Gråsisken 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Åstrup (Sydfyn): Stor Gråsisken 70 FU. Niels Bomholt Jensen
Svanninge Bakker: Musvåge 1 R, Fasan 1 FU, Skovsneppe 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Stor Flagspætte 1 OF, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 18 FU, Topmejse 1 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 7 FU, Musvit 3 SY, Spætmejse 2 FU, Gråkrage 1 OF, Bogfinke 1 R, Dompap 1 M SY. Leif Kristensen
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen): Huldue 2 R, Ravn 2 R. Peter Pelle Clausen
Assens: Stor Gråsisken 200 R. Esben Eriksen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Grågås 200 R, Gravand 10 R, Musvåge 4 R, Vibe 5 R. Esben Eriksen
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 26 FU. Dieter Maaszen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Vandstær 1 FU. Kristoffer Hansen
Revninge: Silkehale 60 R. Søren Louis Rasmussen
Seden Strand: Lille Lappedykker 115 R, Grågås 1200 R, Pibeand 2450 R, Gråand 500 R, Spidsand 80 R, Hvinand 725 R, Havørn 2 AD OF. Gregers Johannesen 
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 4 R. Troels Guldager Nielsen
Kohave v/Tornbjerg: Blå Kærhøg 1 F FU. Jens Bjerg
Lindø + vade v/Jersore: Gråand 1245 R, Havørn 4, Storspove 146 R. Kurt Due Johansen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Gråand 1340 FU, Spidsand 164 FU, Havørn 2 AD R, Storspove 649 R. Kurt Due Johansen
Helnæs Made: Vandrefalk 1 R, Mosehornugle 2 R. Niels Bomholt Jensen
Helnæs, havet ud for Maden: Bjergand 450 R, Sortand 970 R. Niels Bomholt Jensen
Hav nord for Flyvesandet: Sortand 1500 R. Keld Skytte Petersen
Ejby Mølle: Bjergvipstjert 1 R. Kristoffer Hansen
Gyldensteen: Langø: Ravn 3 OF, Lille Korsnæb 30 FU. Keld Skytte Petersen
Gyldensteen: Reservatet: Blå Kærhøg 1 F AD FU, Vandrefalk 1 AD R, Isfugl 2 R. Keld Skytte Petersen


     

Mandag den 5. februar 2018                  Solopgang: 08:01 Solnedgang: 17:03

Lindelse Nor, Kværnen: Blishøne 3000 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Karlsmosen, Kværndrup
: Havørn 2 R
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Sandager skov
: Fuglekonge 2 FU
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Brændegaard
: Gærdesmutte 1 FU. Erik Thomsen
Slipshavn
: Spurvehøg 1 OF, Svartbag 2 FU, Sølvmåge 15 FU, Hættemåge 12 FU, Gråkrage 6 FU, Husskade 2 FU, Gravand 6 FU, Strandskade 1 R, Rødben 6 FU, Almindelig ryle 1 FU, Knopsvane 3 OF + 5 FU. Poul Brugs Rasmussen

    

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 9 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 7 FU, Pibeand 65 R, Krikand 12 R, Gråand 40 R, Toppet Skallesluger 6 R, Strandskade 9 R, Vibe 1 R, Rødben 1 R, Hættemåge 45 R, Sølvmåge 20 R, Skærpiber 1 R, Gråkrage 12 R, Bjergirisk 40 R. Niels Andersen
Østerskov (Thurø): Grønspætte 1 SY, Gærdesmutte 2 R, Solsort 3 R, Blåmejse 2 R, Musvit 4 R, Bogfinke 10 FU, Dompap 2 R. Niels Andersen
Søen, Valdemarsslot: Knarand 5 R, Taffeland 21 R, Troldand 300 R, Bjergand 100 R, Lille Skallesluger 1 FU, Isfugl 1 OF, Gærdesmutte 2 FU. Troels Guldager Nielsen
Lindelse: Tyrkerdue 1 SY, Stor Flagspætte 2 FU, Sjagger 10 FU. Jan Sørensen
Ristinge Hale: Sangsvane 150 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 26 R, Strandskade 9 FU, Storspove 18 FU. Susanne Rørdam Skov
Spodsbjerg (Langeland): Tårnfalk 1 FU, Blishøne 2 R, Ringdue 2 R, Rødhals 1 FU, Solsort 6 FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 6 FU, Husskade 2 R, Gråkrage 3 R, Gråspurv 12 FU, Skovspurv 5 FU, Bogfinke 5 FU, Dompap 3 R. Else Klint
Hvidkilde Sø: Havørn 1 R. Arne Bruun
Syltemade Å: Isfugl 1 R. Arne Bruun
Faaborg: Blisgås 70 V. Per Damgaard Poulsen
Pugesø, Faaborg: Spurvehøg 1 OF. Leif Kristensen
Mørkemose v/Sandholt: Grågås 114 R. Leif Kristensen
Storskov v/Sibirien: Musvåge 2 R, Gærdesmutte 2 R, Solsort 4 FU, Sjagger 18 R, Fuglekonge 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 4 FU, Spætmejse 2 R, Træløber 1 FU, Ravn 2 OF, Bogfinke 2 FU, Kvækerfinke 10 FU, Kvækerfinke 12 R. Niels Bomholt Jensen
Skårup v/Hårby: Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Snave: Sangsvane 3 R. Leif Kristensen
Nørre Broby: Rød Glente 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 1 OF. Leif Sørensen
Silkeå: Vandstær 1 R. Leif Sørensen
Sønder Højrup: Rødhals 2 R, Solsort 15 R, Sjagger 10 R, Musvit 4 R, Bogfinke 8 R. Leif Sørensen
Sønder Højrup: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Kattekilde: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Knopsvane 2 R, Sangsvane 15 R, Havørn 2 OF, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Mose v/Hvidkærvej, Odense (Kiilsmade): Tårnfalk 1 R, Stormmåge 1 R, Ringdue 5 R, Gærdesmutte 3 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 18 FU, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 4 FU, Musvit 10 R, Allike 4 R, Stillits 12 FU, Grønsisken 10 FU, Stor Gråsisken 5 FU, Dompap 6 R. Ella Mikkelsen
Næsby v/Odense: Kvækerfinke 4 R, Kernebider 4 R. Jens O. Hansen
Odense: Solsort 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Gråspurv 4 FU, Bogfinke 5 FU, Kvækerfinke 1 FU, Grønirisk 8 FU, Stillits 4 FU, Stor Gråsisken 8 FU. John Markenvard
Universitetet - Odense: Gråand 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Stillits 1 FU, Stor Gråsisken 30 FU. Martin Rheinheimer  
Holckenhavn Gods: Bogfinke 80 FU, Kvækerfinke 90 R, Grønirisk 5 R, Stillits 10 R, Bjergirisk 100 R. Evald Mehlsen
Skaboeshuse: Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 FU Ringdue 300 FU, Sanglærke 2 NV, Gærdesmutte 3 FU, Rødhals 6 FU, Sjagger 3000 FU, Skovskade 1 FU, Ravn 2 TH. Kurt Kaack Hansen
Lykkesholm: Skovspurv 50 FU. Bo T. Johansen
Helnæs Made: Grågås 3 R, Bramgås 60 OF, Gravand 18 R, Havørn 1 OF, Mosehornugle 2 R, Gærdesmutte 1 R, Helnæs, havet ud for Maden: Ederfugl 500 FU, Sortand 360 FU. Leif Kristensen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Fiskehejre 1 OF, Skovsneppe 1 R, Gråkrage 4 R, Stær 17 R. Erik Busk
Øksenrade Skov: Rødhals 1 R, Solsort 9 R, Vindrossel 12 R, Sumpmejse 4 R, Blåmejse 3 R, Blåmejse 1 SY, Spætmejse 4 R, Kvækerfinke 10 R, Grønsisken 2 R, Dompap 5 R, Dompap 1 SY. Michael Brunhøj Hansen
Svenstrup Strand: Knopsvane 4 R, Sangsvane 32 R, Musvåge 1 R, Sjagger 1 R, Råge 5 R, Stillits 17 R. Michael Brunhøj Hansen
Hagenskov Slotsmølle: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Grågås 2 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 FU, Vandrikse 1 R, Skovsneppe 1 R, Ringdue 34 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 2 FU, Gærdesmutte 3 R, Rødhals 2 FU, Solsort 8 FU, Halemejse 9 FU, Sumpmejse 2 FU, Korttået Træløber 2 SY, Allike 2 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 2 FU, Kvækerfinke 1 R, Grønsisken 70 FU, Stor Gråsisken 5 FU. Thomas Kampmann 
Enebærodde: Tejst 1 AD VDR R, Grønspætte 2 SY, Skærpiber 1 FU. Keld Skytte Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 21 R, Blisgås 310 R, Grågås 126 R, Pibeand 59 R, Knarand 40 R, Krikand 113 R, Gråand 82 R, Skeand 6 R, Taffeland 46 R, Troldand 124 R, Hvinand 18 R, Lille Skallesluger 35 R, Stor Skallesluger 2 R, Musvåge 1 R, Blishøne 176 R, Strandskade 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Lille Lappedykker 26 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 1 R, Sangsvane 2 R, Grågås 319 R, Pibeand 2 R, Knarand 12 R, Gråand 90 R, Hvinand 15 R, Stor Skallesluger 16 R, Vandrefalk 1 F AD R, Strandskade 5 R, Storspove 4 R, Sølvmåge 13 R, Svartbag 3 R, Skærpiber 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 1 R, Sangsvane 72 R, Tårnfalk 1 R, Gråkrage 6 R. Jens Bækkelund


    

Søndag den 4. februar 2018                  Solopgang: 08:03 Solnedgang: 17:01

Purreskoven: Spætmejse 2 FU, Sumpmejse 6 FU, Blåmejse 8 FU, Musvit 4 FU, Bogfinke 8 FU, Kvækerfinke 2 FU, Dompap 2 FU, Solsort 2 FU, Rødhals 1 FU, Gråkrage 6 R FU. Poul Brugs Rasmussen

     

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Caroline Amalielund: Isfugl 1 FU, Vandstær 1 FU. Pierre Bentzen
Lehnskov/Fredskov: Bramgås 4500 R. Niels Andersen
Østerskov (Thurø): Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Østerø Sø (Knudshoved): Taffeland 170 R. Arne Bruun
Vornæs Skov: Havørn 1 OF. Niels Andersen
Storeholm + øhavet nord for: Blå Kærhøg 1 BR FU, Mosehornugle 1 FU. Jan Sørensen
Sydf. Øhav nord for Ristingehalvøen: Toppet Skallesluger 97 FU. Jan Sørensen
Botofte Skovmose:
Sølvhejre 1 FU. Jane Ditzel
Frellesvig: Spurvehøg 1 F FU, Trane 9 OF. Jane Ditzel
Tranekær: Havørn 2 . Jane Ditzel
Flådet (Tranekær): Trane 2 FU. Jane Ditzel
Flådet (Tranekær): Trane 2 FU. Hans-Henrik Wienberg
Skarø: Bramgås 2210 OF. Jens-Gert Hansen
Arreskov Sø: Havørn 2 AD OF, Trane 2 R. Henrik Kalckar Hansen 
Vester Hæsinge: Rødhals 1 FU, Sjagger 1 FU, Bogfinke 4 FU, Kvækerfinke 3 FU, Kernebider 1 R. Leif Kristensen
Harndrup: Gråand 4 FU, Ringdue 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 6 FU, Halemejse 6 FU, Sumpmejse 1 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 4 FU, Spætmejse 1 FU, Allike 4 FU, Skovspurv 13 FU, Bogfinke 4 FU, Kvækerfinke 4 FU, Stillits 3 FU. Conny Hartmann
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Rød Glente 1 OF. Leif Bisschop-Larsen 
Kalvehave v/Rolsted: Havørn 1 AD R. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 1 R, Havørn 5 R, Ravn 90 R. Arne Bruun
Sønder Højrup: Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Tarup Grusgrave: Havørn 1 AD OF. Per Rasmussen
Sønder Højrup: Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Teglværksgraven: Havørn 1 OF. Kristoffer Hansen
Vejle (Midtfyn): Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Havørn 1 OF. Leif Sørensen 
Allested: Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Assistens Kirkegård, Odense: Havørn 1 OF, Kernebider 28 FU. Jens Kristian Holm
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Isfugl 1 OF, Vandstær 1 FU. Jens Kristian Holm
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R. Jens Kristian Holm
Stige Ø: Pibeand 410 R, Havørn 1 OF, Vandrefalk 1 FU, Mosehornugle 1 R. Kell Grønborg 
Hersnap: Blå Kærhøg 1 OF. Søren Louis Rasmussen
Bovense: Sanglærke 55 FU, Gulspurv 70 FU. Evald Mehlsen
Stavids Å v/Margård: Rød Glente 1 OF, Havørn 1 OF. Martin Strømkjær
Jersore: Havørn 1 R, Vandrefalk 1 AD R, Storspove 127 R. Esben Eriksen
Klinte: Sangsvane 406 R. Esben Eriksen
Gyldensteen: Engsøen: Knarand 68 R, Havørn 2 AD OF, Vandrefalk 1 R. Esben Eriksen
Gyldensteen: Reservatet: Havørn 1 N NAT. Jens Bækkelund


      

Lørdag den 3. februar 2018                  Solopgang: 08:05 Solnedgang: 16:59

Ny Gesinge, matriklen: Gråspurv 23 FU, Skovspurv 42 FU, Bogfinke 5 FU, Kvækerfinke 1 FU, Jernspurv 1 FU, Stor flagspætte 1 R, Gråkrage 4 FU, Fasan 1 FU, Solsort 8 R, Grønirisk 5 FU, Rødhals 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Silkehale 2 R, Blåmejse 9 R, Musvit 6 R, Ringdue 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Nørreskoven, Taasinge: Grønspætte 1 HØ. Morten Kristiansen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Hvidklire 1 FU. Susanne og Finn Skov
Langeland: Husrødstjert  1 R, Skærpiber 1 R. Susanne og Finn Skov
Lundeborg, matriklen: Solsort 4 FU, Skov/Gråspurv 15 FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 2 FU, Sumpmejse 1 FU, Rødhals 2 FU, Dompap 2 FU, Gulspurv 1 FU, (den første jeg ser her denne vinter). Poul Brugs Rasmussen

      

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Lehnskov/Fredskov: Bramgås 2900 FU, Bramgås 1600 R. Niels Andersen
Kidholm v/Thurø: Havørn 1 JUV OF. Arne Bruun
Monnet - Tåsinge: Vibe 20 R, Bjergirisk 2 R. Rasmus Reiter
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Hvidklire 1 FU . Susanne Rørdam Skov
Frellesvig: Havørn 1 OF. Jane Ditzel
Tarup (Årslev): Sjagger 5 R, Vindrossel 1 R. Per Rasmussen
Nydam (V. Hæsinge): Rød Glente 4 FU. Leif Kristensen
Sønderskov v/Pennsylvanien:
Rød Glente 15 R NAT. Per Rasmussen
Vester Aaby: Stor Gråsisken 375 FU. Else Klint
Munke Mose: Bjergirisk 20 R, Stor Gråsisken 30 R. Evald Mehlsen
Bårdesø: Havørn 2 R. Finn Just Christensen
Davinde: Havørn 1 OF. Lindy Foulum
Ladegård Å fra Hjulby Sø til Ladegård Sø: Havørn 2 AD R. Morten Müller
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R, Isfugl 1 R. Kristoffer Hansen 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Blå Kærhøg 1 FU. Finn Just Christensen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 3 R. Leif Schack-Nielsen 
Flyvesandet: Grønspætte 1 R, Topmejse 1 FU. Finn Just Christensen
Harndrup: Ringdue 4 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 5 FU, Halemejse 5 FU, Sumpmejse 3 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 6 FU, Spætmejse 1 FU, Skovspurv 8 FU, Bogfinke 7 FU, Kvækerfinke 4 FU, Grønirisk 3 FU. Conny Hartmann
Marker V f/Dørholmbugten: Sangsvane 300 R. Finn Just Christensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Almindelig Ryle 500 R. Finn Just Christensen
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 32 R. Evald Mehlsen
Saltofte: Grågås 550 R, Havørn 2 AD FU. Kirsten Pedersen
Å vest for Brydegård: Sjagger 400 FU. Kirsten Pedersen
Åkrog Bugt: Sortand 145 R. Kirsten Pedersen
Ejby Mølle: Stor Gråsisken 25 R. Kristoffer Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Vandrefalk 1 R. Jens Bækkelund


     

Fredag den 2. februar 2018                  Solopgang: 08:07 Solnedgang: 16:57

Nakkebølle Fjord, ved udløbet: Lille skallesluger 1 R (er anskudt i hovedet og ryggen). Erik Thomsen
Hesselagergård (11:00): Tårnfalk 2 (1 død + 1 R). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Christiansminde: Ringdue 11 R, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 2 FU, Solsort 5 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Spætmejse 2 SY, Gråkrage 3 R, Bogfinke 3 FU, Kvækerfinke 16 R, Grønirisk 2 R, Stillits 7 FU, Dompap 4 FU, Kernebider 4 R. Susanne Rørdam Skov
Caroline Amalielund: Vandstær 1 FU. Steen Winkel
Svendborg: Gærdesmutte 2 TH, Dompap 1 M R. Troels Guldager Nielsen
Søen, Valdemarsslot: Toppet Lappedykker 6 R, Fiskehejre 1 R, Knarand 20 R, Krikand 9 R, Taffeland 15 T, Troldand 1030 R, Bjergand 75 R, Lille Skallesluger 3 F FU, Blishøne 120 FU, Isfugl 1 R. Niels Bomholt Jensen
Søen, Valdemarsslot: Toppet Lappedykker 5 R, Knarand 20 R, Lille Skallesluger 3 BR R. Henrik Knudsen
Fårevejle: Knopsvane 30 R, Sangsvane 230 R, Havørn 1 3K R, Blå Kærhøg 1 R, Musvåge 2 R, Vandrefalk 2 AD R, Huldue 1 R, Sanglærke 1 R. Ole Goldschmidt
Kohave v/Fårevejle: Natugle 1 SY. Ole Goldschmidt
Lindelse Nor: Gravand 2 R, Pibeand 110 R, Gråand 145 R, Spidsand 10 R, Hvinand 200 R, Toppet Skallesluger 15 R, Stor Skallesluger 6 R, Strandskade 1 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing Vejle: Gravand 3 R, Pibeand 45 R, Krikand 280 R, Skeand 8 R. Ole Goldschmidt
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 2K R, Skærpiber 1 R, Stor Gråsisken 19 R, Hvidsisken 2 R . Henrik Knudsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skarv 15  R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 4 R, Grågås 25 R, Gravand 19 R, Pibeand 92 R, Krikand 75 FU, Skeand 1 R, Taffeland 5 R, Troldand 840 R, Bjergand 4350 R, Hvinand 5 FU, Lille Skallesluger 1 R, Blishøne 10 FU, Vibe 5 R, Hættemåge 6 FU, Sølvmåge 3 R, Svartbag 1 R, Engpiber 3 FU, Rødhals 1 R, Sjagger 75 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Sortkrage 1 R, Stær 1 R. Niels Bomholt Jensen
Hav ved Tryggelev Nor: Toppet Lappedykker 1 R, Knopsvane 5 R, Ederfugl 75 R, Havlit 3 R, Sortand 125 R,
Hvinand 4 R, Toppet Skallesluger 6 R. Niels Bomholt Jensen
Ormstrup (Langeland): Bramgås 3500 R. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 1 AD R. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 AD R. Niels Bomholt Jensen
Lindkær v/Ravnholt: Knopsvane 3 R, Grågås 5 OF, Gråand 25 R, Taffeland 4 R, Troldand 12 R, Rød Glente 1 FU, Havørn 1 R, Musvåge 6 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 25 R, Blishøne 7 R, Solsort 2 R, Halemejse 12 R, Sumpmejse 4 R, Blåmejse 1 R, Musvit 7 R, Gråkrage 2 R, Ravn 18 TH, Bogfinke 1 R. Pierre Bentzen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gravand 10 R, Rød Glente 2 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 R, Vibe 59 R. Esben Eriksen
Søholm Sø: Toppet Lappedykker 14 R, Troldand 18 R, Musvåge 1 R. Esben Eriksen
Hjulby Sø: Knopsvane 2 R, Stor Skallesluger 2 R. Peter Pelle Clausen
Brockdorff enge: Knopsvane 40 R, Sangsvane 150 R. Evald Mehlsen
Dalby Bugt: Fløjlsand 5 R. Evald Mehlsen
Vester Kærby: Bramgås 500 R. Evald Mehlsen
Damsbo Skove: Duehøg 1 R. Mads Syndergaard
Helnæs Made: Bramgås 400 R, Sortand 50 R, Havørn 1 AD FU, Agerhøne 2 R, Mosehornugle 3 FU. Mads Syndergaard
Paddesø Skov & Paddesø Høl: Blisgås 24 OF, Blishøne 2 R, Trane 2 R, Grønspætte 1 R, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 1 R. Jens Friis-Walsted
Middelfart, Industrikvarter: Musvåge 1 FU, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Huldue 1 OF, Sjagger 200 R, Stillits 7 OF. Michael Brunhøj Hansen


      

Torsdag den 1. februar 2018                  Solopgang: 08:09 Solnedgang: 16:54

Brændegård Sø: Musvåge 1 R. Erik Thomsen
Trunderup, matriklen
(10:55 + 11:25): Havørn 2 OF (75-100 meters højde fra sydøst mod nordvest)
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Lehnskov/Fredskov: Havørn 1 OF. Niels Andersen
Landet: Grønspætte 1 SY. Henrik Knudsen
Bagenkop: Kaspisk Måge 6. Henrik Knudsen
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 2K R, Stor Gråsisken 20 R, Hvidsisken 1 R . Henrik Knudsen
Stengade Sø: Trane 2 FU. Hans-Henrik Wienberg
Brændeskov by: Sangsvane 7 R. Leif Bisschop-Larsen
Bøllemosen (Sydfyn): Grågås 130 R, Sortkrage 3 R. Leif Bisschop-Larsen
Sortemosen (Sydfyn): Knopsvane 2 R, Gravand 3 R, Gråand 2 R, Havørn 2 AD R, Musvåge 1 R, Vibe 55 R. Leif Bisschop-Larsen 
Arreskov Sø: Havørn 1 AD R. Erik Ehmsen
Silkeå: Vandstær 1 FU. Claus Dalskov 
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Vandstær 1 FU, Fuglekonge 3 R, Halemejse 1 R, Træløber 1 FU. Erik Ehmsen
Faaborg: Trane 12 OF. Gunnar Knudsen
Haveskov v/Sandholt: Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 2 FU, Sjagger 110 R, Blåmejse 1 FU, Skovspurv 11 R, Gulspurv 9 R. Leif Kristensen
Hellebjergdam: Gravand 5 R, Musvåge 2 R, Blishøne 1 FU, Hættemåge 9 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 65 R, Solsort 3 FU, Musvit 5 FU, Skovspurv 4 R, Bogfinke 2 FU. Leif Kristensen
Ny Stenderup: Stor Flagspætte 2 FU, Gærdesmutte 1 R, Solsort 2 R, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 2 SY, Skovskade 1 R, Bogfinke 3 R, Kvækerfinke 2 R, Grønirisk 1 R, Dompap 7 R, Kernebider 1 R, Gulspurv 4 R. Leif Kristensen
Sandholt: Grågås 2 OF, Knarand 6 R, Gråand 6 R, Blishøne 3 FU, Ringdue 2 OF, Ringdue 22 R, Sjagger 58 R, Allike 16 R, Ravn 2 OF. Leif Kristensen
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Solsort 4 FU, Sjagger 53 R, Skovskade 2 R, Grønirisk 13 R. Leif Kristensen
Trente Mølle m.m.: Musvåge 1 R, Solsort 11 FU, Sumpmejse 1 FU, Musvit 5 FU, Musvit 2 SY, Spætmejse 2 FU, Lille Korsnæb 17 FU, Dompap 6 FU. Leif Kristensen
Viemose v/Gammel Stenderup: Grågås 67 R. Leif Kristensen
Øgårdshave v/Sandholt: Knopsvane 7 FU, Musvåge 1 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Havørn 1 IMM V, Musvåge 1 FU, Strandskade 1 R, Vibe 1 R, Skærpiber 5 FU. Erik Ehmsen 
Karlsmosen, Egeskov: Knopsvane 1 R, Troldand 2 R, Havørn 2 AD R, Blishøne 30 FU, Trane 1 SY. Erik Ehmsen
Halsmose v/Faldsled: Rød Glente 1 FU. Erik Damm
Tykhave: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Kværndrup: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Kværndrup: Rød Glente 1 FU. Pierre Bentzen
Neverkær: Musvåge 4 R, Tårnfalk 2 R, Vibe 3 R, Sanglærke 3 R, Ravn 2 OF. Esben Eriksen
Ringe: Rød Glente 1 FU. Pierre Bentzen
Brobyværk: Vandstær 1 FU. Claus Dalskov
Tommerup: Vandrefalk 1 FU . Esben Eriksen
Frankfri: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R. Kirsten Pedersen
Stigmose: Musvåge 1 R, Vibe 26 R, Ringdue 50 R. Kirsten Pedersen
Søholm Sø: Troldand 45 R, Musvåge 2 FU. Kirsten Pedersen 
Grindløse: Sjagger 200 FU. Ella Mikkelsen
Gyldensteen Gods: Stor Flagspætte 1 M R. Ella Mikkelsen
Gyldensteen: Engsøen: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 1 OF, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 51 R, Sangsvane 5 R, Blisgås 190 R, Grågås 450 R, Bramgås 1400 R, Gravand 3 R, Pibeand 260 R, Knarand 8 R, Gråand 210 R, Taffeland 3 R, Troldand 71 R, Hvinand 82 R, Lille Skallesluger 14 , Stor Skallesluger 9 R, Havørn 1 AD OF, Havørn 1 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 120 R, Hættemåge 115 R, Stormmåge 60 R, Sølvmåge 6 R, Ringdue 5 R, Allike 24 R, Gråkrage 11 R, Ravn 2 R, Bogfinke 2 SY, Stillits 14 FU, Stor Gråsisken 60 FU. Ella Mikkelsen


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 25/01 - 2018:
             
Ørnene skal tælles over hele Danmark i weekenden
              Hjælp ådselgribbe i Kaukasus
              Video: Vandrikse er en sjælden oplevelse


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

03 mar 2018
This page is part af: Http://www.Snatur.dk