Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 5. - 9. ( 1. februar - 28. februar 2019).                     Sidst opdateret 04 marts 2019 22:17:25 

 

 


  

Torsdag den 28. februar 2019                   Solopgang: 07:11 Solnedgang: 17:50

Svendborgsund ved Iholm: Sangsvane 2 R, Ederfugl 4000 R, Hvinand 16 R, Toppet Skallesluger 12 R, Lille Lappedykker 1 FU + 4 R, Toppet Lappedykker 1 FU, Hættemåge 24 R
Noret, Taasinge: Grågås 453 R, Blisgås 106 R, Pibeand 17 R, Gråand 34 R, Krikand 67 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Blishøne 19 R, Fiskehejre 15 R, Strandskade 4 R, Vibe 6 R, Hættemåge 278 R, Sølvmåge 97 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Knopsvane 5 R, Grågås 17 R, Blisgås 22 R, Gravand 23 R, Troldand 555 R, Pibeand 17 R, Gråand 18 R, Krikand 34 R, Blishøne 18 R, Fiskehejre 19 R, Strandskade 5 R, Vibe 2 R, Sølvmåge 56 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 3 R, Gråkrage 11 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Søby Monnet, Taasinge: Grågås 78 R, Storspove 12 OF, Fjeldvåge 1 R, Musvåge 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Åmosen, Nielstrup sø: Rørdrum 1 SY. Peder Skou  [Apollo Books]
Hesselagergård
: Jernspurv 1 R, Sortmejse 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Langå: Rød glente 1 FU. Morten Kristiansen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Dyrehave: Havørn 1 OF. Leif Kristensen
Arreskov Sø: Sølvhejre 1 R, Havørn 1 OF. Leif Kristensen
Broby Sø: Blisgås 60 OF. Finn Just Christensen
Hågerup Å vest for Hågerup: Knarand 24 . Leif Kristensen
Mørkemose v/Sandholt: Trane 1 R. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 31 FU, Rød Glente 1 OF. Susanne Rørdam Skov
Nørreballe By (Langeland): Blisgås 100 R. Lars Kirk
Sebbelung-søerne: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Grønspætte 1 SY. Per Rasmussen
Tranderup: Havørn 2 OF. Marie Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1000 N, Hvinand 120 R, Rørdrum 1 R, Sølvhejre 1 R. Lars Kirk


   

Onsdag den 27. februar 2019                   Solopgang: 07:13 Solnedgang: 17:48

Svendborg, Sofielund: Springfrø 3 ÆG, Citronsommerfugl 1 R, Grøn sandspringer 1 R (Johannes Jørgensens vej). Arne Bruun
Østerskov (Thurø): Ringdue 60 R, Grønspætte 1 R, Blåmejse 2 SY, Musvit 1 R, Halemejse 1 R, Korttået Træløber 1 SY, Spætmejse 1 R, Gærdesmutte 2 R, Bogfinke 4 SY, Nældens takvinge 1 R, Springfrø 4 ÆG
Ny Gesinge
: Ravn 2 OF, Stær 5 SY. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Havørn 1 2K, Blisgås 118 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Bækkehave (Svendborgsund): Ederfugl 1000+ FU. Poul Brugs Rasmussen
Vornæs skovvej (10:00): Mørkbuget knortegås 45 FU, Grønspætte 1 OF, Stær 6 R FU. Poul Brugs Rasmussen
Broholm: Vibe 100+ R, Hjejle 20 OF R. Poul Brugs Rasmussen
Trunderup, matriklen (10:50-10:55): Havørn 1 OF. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

   

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Allested: Stær 1 R NAT. Niels Lund
Barløse: Ringdue 2 R, Tyrkerdue 2 R, Husskade 1 R, Sortmejse 1 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 3 R, Spætmejse 2 R, Solsort 3 R, Gråspurv 2 R, Skovspurv 5 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 2 R. Katrine Toft Gregersen
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 1 OF. Asger Rasmussen
Broby Skov: Blå Kærhøg 1 F OF. Lilly Sørensen
Bøjden Nor: Bramgås 1000 R, Bjergand 100 R. Lars Kirk
Bøjden Nor: Bramgås 900 FU, Bjergand 500 R. Per Damgaard Poulsen
Dejrø: Knortegås 54 R, Bramgås 1250 T NAT, Svartbag 6 R. Niels Andersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Pibesvane 4 OF, Sangsvane 125 R, Bramgås 1000 OF, Skeand 26 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Havørn 1 OF. Kell Grønborg
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 2000 OF, Skeand 50 FU, Gråstrubet Lappedykker 10 FU, Blå Kærhøg 1 OF, Havørn 1 OF. Gunhild Brink
Fiskerup Skov: Ravn 11 OF. Niels Bomholt Jensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Gregers Johannesen
Grasten Fredskov: Grønspætte 1 TH. Arne Bruun
Hou Nordstrand (Langeland): Sangsvane 18 T, Bramgås 45 T, Tajgasædgås 6 T, Blisgås 14 T, Ederfugl 300 FU, Sortand 600 FU, Huldue 11 T, Ringdue 430 T, Duehøg 1 F R, Havørn 2 AD NV, Musvåge 11 T, Blåmejse 20 R, Sanglærke 35 T, Stær 21 T, Lille Gråsisken 5 T, Grønsisken 12 T. Erik Danielsen, Eske Frank Morthensen
Holts Mølle v/Vindinge Å: Bjergvipstjert 1 R. Per Rasmussen
Hvidkilde Sø: Havørn 2 YF BR. Arne Bruun 
Kohave v/Skovmøllevej: Blisgås 210 OF. Kurt Due Johansen
Magelund Voldsted og Gammelbæk: Grønspætte 1 SY. Hans Rytter
Nydam (V. Hæsinge): Havørn 1 IMM OF. Leif Kristensen
Revkrog (Omr.31): Strandskade 4 R, Storspove 2 R, Rødben 1 R. Niels Andersen 
Ravnholt (Midtfyn): Havørn 2 AD R. Per Rasmussen
Seden Strand: Bramgås 1200 OF, Hvinand 150 R, Pibeand 350 R, Spidsand 28 R, Blå Kærhøg 1 FU. Gregers Johannesen
Sofielund: Grønspætte 1 TH. Arne Bruun
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 OF, Havørn 1 OF. Torben Skytte Hvass
Stokkeby Nor: Sangsvane 4 R, Bramgås 1500 R, Grågås 65 R, Blisgås 12 R, Skeand 8 R, Pibeand 350 R, Gråand 60 R, Krikand 125 R, Fiskehejre 2 R, Vibe 46 R, Storspove 16 R, Hættemåge 12 R, Sølvmåge 25 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 R, Allike 4 R, Gråkrage 10 FU, Stær 200 FU. Niels Andersen
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Blisgås 8 SV,
Ederfugl 3000 R, Ederfugl 4000 FU, Lille Lappedykker 8 R. Niels Andersen
Sydf. Øhav: Egholm Flak: Havlit 25 R, Ederfugl 500 R, Fløjlsand 60 R, Sortand 12 R, Toppet Skallesluger 50 R, Sortstrubet Lom 1 OF. Niels Andersen
Tangkrog: Stor Tornskade 1 R. Niels Bomholt Jensen
Tranderup: Tyrkerdue 2 SY. Niels Andersen
Urehoved: Bramgås 150 R, Krikand 20 R, Strandskade 16 R. Niels Andersen 
Vejlen - Tåsinge: Blisgås 118 R, Havørn 1 2K R. Poul Vestergård Rasmussen
Vester Hæsinge: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Vitsø: Knopsvane 2 R, Bramgås 1500 R, Bramgås 1300 FU, Grågås 240 R, Hvinand 25 R, Taffeland 40 R, Troldand 1650 R, Knarand 4 R, Pibeand 85 R, Spidsand 6 R, Krikand 25 R, Toppet Lappedykker 1 R, Blishøne 50 R, Fiskehejre 1 R, Skarv 7 R, Strandskade 6 R, Vibe 38 R, Hættemåge 150 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 1 R, Musvåge 2 R, Råge 5 R, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 10 FU, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Sanglærke 3 SY, Gærdesmutte 1 R. Niels Andersen
Vitsø Grund m.m.: Ederfugl 600 R, Fløjlsand 25 R, Sortand 75 R. Niels Andersen
Øhavet: Skarø Nord: Ederfugl 1100 R, Hvinand 32 R, Toppet Skallesluger 25 R. Niels Andersen


   

Tirsdag den 26. februar 2019                   Solopgang: 07:16 Solnedgang: 17:46

Vejlen, Taasinge: Musvåge 1 R, Blishøne 1 R, Grågås 1R, Fiskehejre 12 R, Krikand 65 R, Troldand 1100 R, Gravand 23 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lunkebugten: Rødben 37 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Søby, Monnet: Bramgås 4000 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Nørreskoven, Taasinge: Stor flagspætte 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Karlsmosen
(12:15-14:45): Havørn. 2 R + OF, Musvåge 1 OF, Grågås 200+ FU R OF, Blisgås 50+ FU R OF, Sangsvane 50+ FU R OF, Knopsvane 8 FU R, Skeand 4 FU R (2 hanner + 2 hunner), Knarand 10+ FU R, Krikand 15+ FU R, Gråand 20+ FU R, Blishøne 150+ FU R, Vibe 24 OF, Stormmåge 15+ FU OF, Hættemåge Under 10 FU, Skovdue 20+ R OF, Gråkrage 20+ FU OF, Råge 50+, Gulspurv 10+, Musvit 1 R, Dagpåfugleøje 1 R. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Moser ved Dalkildegård (Svanninge)
: Knopsvane 2 R, Gråand 2 R, Lille Lappedykker 1 SY, Gråstrubet Lappedykker 2 R
Svanninge Bakker
: Grågås 30 OF, Trane 1 R, Musvåge 2 R, Spætmejse 1 SY
Øster Hæsinge
: Citronsommerfugl 1 R. Erik Ehmsen
Hesselager, Fruens Alle'
: Grønirisk 4 FU, Grønsisken 6 FU, Stillits 7 FU, Kvækerfinke 2 FU, Solsort 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Føns: Havørn 2 YP
. Niels Hansen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Allested: Rød Glente 1 FU. Niels Lund
Bladstrup v/Otterup: Blå Kærhøg 1 OF. Leif Sørensen
Bøllemosen (Sydfyn): Sangsvane 150 R. Niels Andersen
Bøgebjerg (Håstrup): Musvåge 2 R, Musvit 1 R, Stær 22 R, Sjagger 18 R, Gulspurv 1 SY. Leif Kristensen
Espe: Fasan 1 R, Ringdue 1 OF, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 5 OF, Stormmåge 6 FU, Musvåge 1 R, Husskade 1 OF, Allike 22 OF, Råge 9 FU, Råge 4 OF, Gråkrage 2 FU, Gråkrage 2 R, Sumpmejse 1 SY, Musvit 2 FU, Musvit 4 SY, Sanglærke 4 SY, Spætmejse 1 SY, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 1 OF, Solsort 1 R, Gråspurv 1 R, Skovspurv 7 R, Bogfinke 6 R, Bogfinke 4 SY, Grønirisk 1 SY. Gunnar Jørgensen
Flyvesandet: Grønspætte 1 R, Topmejse 5 R. Leif Sørensen
Gråsten Nor: Vandrefalk 1 R
. Bjarne Jørgensen
Gudbjerg Mark: Blisgås 175 R. Niels Andersen
Holms Mose: Nilgås 2 FU. Jane Ditzel
Lillebælt syd for Wedellsborg-halvøen: Ederfugl 2500 R. Kirsten Pedersen  
Lindkær v/Ravnholt: Trane 2 R, Rød Glente 1 R. Peter Pelle Clausen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Hvidklire 1 FU
. Lars Kirk
Ravnholt (Midtfyn): Trane 2 FU, Havørn 1 R. Per Rasmussen
Rødkilde Gods v/Ulbølle: Havørn 2 YF B. Lilly Sørensen
Skaboeshuse: Agerhøne 4 FU, Grønspætte 1 SY, Sanglærke 88 FU. Kurt Kaack Hansen 
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Blisgås 52 OF, Ringdue 6 R, Fiskehejre 1 R, Skovskade 1 FU, Ravn 1 R, Sortmejse 3 , Blåmejse 2 , Musvit 2 FU, Musvit 2 R, Musvit 1 SY, Solsort 1 FU, Solsort 2 , Solsort 1 SY, Bogfinke 5 , Bogfinke 2 , Grønirisk 1 R. Leif Kristensen
Skov nord for Østrup (Trente Mølle): Topmejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 , Musvit 2 , Fuglekonge 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 5 , Skovspurv 3 R, Bogfinke 1 FU, Bogfinke 1 SY. Leif Kristensen
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen): Huldue 7 R, Træløber 3 FU. Lise Nielsen
Sortemosen (Sydfyn): Pibeand 260 R, Krikand 140 R. Hans Rytter
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 1 R. Niels Andersen
Spodsbjerg Havn: Bjergpiber 1 FU. Lars Kirk 
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Vandrikse 1 R, Grønspætte 1 SY. Per Rasmussen
Trente Mølle m.m.: Taffeland 1 M R, Gråand 2 R, Fasan 1 R, Ringdue 2 OF, Ringdue 2 R, Blishøne 2 FU, Sortmejse 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Musvit 1 SY, Fuglekonge 2 FU, Spætmejse 2 , Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 , Bogfinke 3 , Dompap 2 R. Leif Kristensen
Ulbølle: Grønspætte 1 R, Kernebider 1 R. Niels Bomholt Jensen
Vester Aaby: Rødhals 1 SY. Else Klint
Vester Kærby: Havørn 1 R. Peter Lillesø
Vindebyøre: Grønspætte 1 R. Carsten Skou
Viemose v/Gammel Stenderup: Grågås 7 FU, Blisgås 5 R. Leif Kristensen
Ørbæk: Munk 1 M FU. Hans Rytter


   

Mandag den 25. februar 2019                   Solopgang: 07:18 Solnedgang: 17:44

Svendborg Golfbane: Blishøne 2 R + Følfod blomstrer
Thurø Rev
: Springfrø 4 æg (de tidligste nogensinde. webmaster). Arne Bruun
Ny Gesinge:
Stær 1 R (første besøg ved kassen). Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, Ny Camping
: Jernspurv 1 SY (tonerne var ikke helt rene endnu), Grønirisk 6 R OF, Blåmejse 2 FU, Stillits 1 FU, Gråspurv 8 R FU, Solsort 2 FU, Ringdue 6 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Broby Sø: Blisgås 56 R. Finn Just Christensen
Bugten øst for Ærøskøbing: Sangsvane 2 FU, Ederfugl 500 FU, Blishøne 350 FU, Rødben 1 T, Hættemåge 10 FU, Sølvmåge 4 FU. Julie W. Broge
Egehoved Skov: Ringdue 15 R, Gråkrage 4 R, Grønirisk 1 SY. Julie W. Broge
Egense v/Svendborg: Blisgås 125 R. Niels Andersen
Eriks Hale (Ærøs Hale): Knopsvane 4 FU, Sangsvane 6 FU, Ederfugl 30 FU, Hvinand 4 FU, Toppet Skallesluger 12 FU, Gravand 20 R, Skarv 20 R, Hættemåge 6 FU, Sølvmåge 6 FU, Gråkrage 4 R, Skægmejse 1 R. Julie W. Broge
Gyldensteen: Engsøen: Knopsvane 1 R, Bramgås 120 R, Grågås 45 R, Blisgås 200 R, Hvinand 53 FU, Lille Skallesluger 18 FU, Stor Skallesluger 1 FU, Gravand 28 R, Taffeland 2 FU, Troldand 27 FU, Knarand 40 R, Pibeand 314 FU, Gråand 136 R, Krikand 385 FU, Fiskehejre 5 R, Strandskade 3 R, Hjejle 15 R, Vibe 217 FU, Hættemåge 61 R, Stormmåge 40 R, Sølvmåge 179 R, Svartbag 1 R, Vandrefalk 1 AD R, Gråkrage 60 FU, Sanglærke 2 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Sangsvane 6 R, Grågås 7 R, Ederfugl 1 M R, Hvinand 44 FU, Stor Skallesluger 1 R, Toppet Skallesluger 3 R, Gravand 2 R, Pibeand 1 R, Gråand 49 R, Lille Lappedykker 5 R, Skarv 2 R, Strandskade 2 R, Rødben 25 R, Hættemåge 36 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 76 R, Gråkrage 1 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Sølvmåge 8 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Grågås 20 FU, Gravand 7 R, Gråand 17 R, Krikand 28 R, Vibe 160 R, Sølvmåge 4 R, Gråkrage 55 FU, Sanglærke 3 R. Kurt Due Johansen
Hjulby Sø: Vandrikse 1 R,
Sølvhejre 1 FU. Hans Rytter
Kalvehave v/Rolsted: Korttået Træløber 2 SY, Træløber 1 FU, Kernebider 1 SY. Per Rasmussen
Lehnskov/Fredskov: Bramgås 14 OF, Grågås 4 OF, Ringdue 2 R, Musvåge 1 R, Gråkrage 3 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 2 FU, Halemejse 12 FU, Solsort 2 FU, Gulspurv 8 FU. Lars Kirk
Lindelse: Fasan 1 M R, Stillits 23 FU. Jan Sørensen 
Lindkær v/Ravnholt: Blisgås 35 OF, Trane 4 TH, Vibe 100 R. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Blisgås 35 OF, Trane 4 TH, Vibe 100 OF, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Marstal: Ringdue 6 OF, Spurvehøg 1 M AD R, Allike 20 OF, Solsort 1 R, Gråspurv 10 R. Julie W. Broge
Noret v/Holckenhavn: Kvækerfinke 9 VDR FU. Merry Sunke Larsen
Ravnholt (Midtfyn): Trane 5 AD OF. Niels Peter Utzon 
Skånemosen (vest for Håstrup): Grågås 2 R, Fasan 2 R, Blishøne 1 R, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 2 TH, Skovskade 1 R, Allike 4 R, Ravn 1 R, Gråkrage 3 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 17 R, Fuglekonge 4 FU, Spætmejse 2 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Bogfinke 9 R, Dompap 4 R, Grønirisk 5 SY, Gulspurv 2 SY. Mikael Kristensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Gråand 2 R, Musvåge 1 R, Gråkrage 2 FU, Gråkrage 1 R NAT, Musvit 2 FU, Musvit 1 SY, Solsort 1 R. Leif Kristensen
Tarup (Odense): Blisgås 80 V. Gregers Johannesen
Tarup (Årslev): Jernspurv 1 R, Gråspurv 1 R. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Grønspætte 1 SY. Per Rasmussen
Thurø By m.m.: Misteldrossel 1 SY. Arne Bruun
Thurø Rev: Blisgås 11 OF, Gravand 4 R, Knarand 4 R, Pibeand 63 R, Krikand 50 R, Fiskehejre 1 R, Sanglærke 5 R, Sanglærke 1 SY, Skærpiber 2 R. Arne Bruun
Yderste Tvedeløkke (Ravnholt): Havørn 2 YF P. Per Rasmussen
Øhavet: Skarø Nord: Knopsvane 2 R, Ederfugl 14 R, Hvinand 3 R, Gråand 6 R, Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 1 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 2 R. Lars Kirk


    

Søndag den 24. februar 2019                   Solopgang: 07:21 Solnedgang: 17:42

Svendborg, matriklen: Havørn 1 OF Ø (12:00), Rød glente 1 OF S (15:22), Strandskade 2 HØ (16:15). Jan Stener Jørgensen
Thurø dæmningen
: Lille lappedykker 10 FU, Troldand 1 R, Sølvmåge 1 R. Steen Winkel
Bagenkop havn:
Gråmåge 1 R. Finn Skov
Lundeborg (11:00): Bramgås 14 OF. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor
: Bramgås 500 R, Gravand 8 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 6 R, Almindelig Ryle 8 FU, Sanglærke 2 R, Engpiber 4 R
Fyns Hoved: Bjergirisk 35 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Stubberup: Sangsvane 325 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Måle: Bramgås 5000 R, Blisgås 17 R, Ravn 2 R, Skærpiber 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Sø: Lille Skallesluger 3 R, Gravand 4 R, Skeand 2 M OF, Strandskade 2 R, Musvit 1 R, Skovspurv 5 R. Leif Kristensen
Bredholt v/Arreskov Sø: Fasan 6 FU, Trane 2 R, Musvåge 1 OF. Leif Kristensen
Dørholm & Dørholmbugten: Trane 3 V, Storspove 60 R, Sjagger 350 OF. Gregers Johannesen
Eskør: Blisgås 61 R. Michael Mosebo Jensen
Favrskov Bjerge: Ravn 6 R. Kirsten Pedersen
Flådet (Tranekær): Havørn 1 3K+ OF. Claus Dalskov
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 TH. Torben Skytte Hvass
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 OF. Niels Erik Simonsen 
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 1 AD R. Jens Bækkelund 
Hellebjergdam: Sangsvane 52 R. Leif Kristensen
Helnæs Made: Hjejle 500 R. Martin Rheinheimer
Horseklint: Hedelærke 2 N, Hedelærke 1 SV. Arne Bruun
Husby Strand, Wedellsborg: Havørn 2 AD R. Michael Mosebo Jensen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 1 FU. Leif Kristensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Sangsvane 188 R, Havørn 1 R. Leif Kristensen
Odense Kanal: Isfugl 1 FU, Vandrefalk 1 R. Ole Henrik Scharff
Stokkeby Nor: Knopsvane 8 R, Sangsvane 14 R, Bramgås 1000 R, Grågås 250 R, Blisgås 30 R, Hvinand 2 SY, Gravand 18 R, Pibeand 30 R, Krikand 30 R, Strandskade 5 R, Storspove 1 FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Sanglærke 2 R, Engpiber 1 OF, Grønirisk 2 SY, Gulspurv 2 SY. Julie W. Broge 
Sollerup: Musvåge 3 R. Leif Kristensen
Thurø By m.m.
: Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Tårup Inddæmmede Strand: Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 80 R. Bo K. Stephensen
Vester Kærby: Havørn 2 R. Peter Lillesø
Vester Hæsinge
: Gærdesmutte 1 SY. Leif Kristensen
Vitsø: Bramgås 800 R. Julie W. Broge
Vormark: Havørn 1 V. Arne Bruun
Wedellsborg Hoved: Ravn 3 R. Michael Mosebo Jensen
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 282 FU. Kurt Kaack Hansen
Ærøskøbing: Bramgås 2 OF, Grågås 19 OF, Tyrkerdue 3 R, Allike 15 R, Gærdesmutte 1 SY, Grønirisk 1 SY. Julie W. Broge


    

Lørdag den 23. februar 2019                    Solopgang: 07:23 Solnedgang: 17:40

Hesselagergård: Tårnfalk 2 R ( et par - nu har de igen indtaget deres vante reddeplads og er klar til en ny ynglesæson). Poul Brugs Rasmussen
Glorup gods: Havørn 1 R, Ravn 8 FR R, Grågås 300 FU R, Sanglærke 2 SY. Poul Brugs Rasmussen
Wedellsborg, ca over spidsen
(11:05):
Kongeørn 1 subadult OF. Tim Hesselballe, Sigrid Kistrup Ilsøe

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Botofte Skovmose:
Sølvhejre 2 R. Karen Kusk
Brændegård Sø:
Sølvhejre 1 FU, Duehøg 1 R, Havørn 2 AD OF, Grønspætte 2 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Bramgås 2000 FU, Taffeland 100 R, Troldand 1000 R, Bjergand 50 R, Spidsand 50 R. Martin Rheinheimer
Bøllemosen (Sydfyn): Sangsvane 287 R. Niels Andersen
Espe: Dværgfalk 1 OF. Gunnar Jørgensen
Faldsled: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 1 FU. Leif Kristensen
Fogense Enge (Lillestrand): Bramgås 500 FU. Jens Bækkelund
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Gregers Johannesen
Føns Vang: Troldand 1095 R, Knarand 22 FU, Krikand 105 R, Havørn 1 IMM OF. Ralph Qwinten
Gamborg Fjord: Hvinand 110 FU. Ralph Qwinten 
Grusgrave v/Birkum: Lille Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 56 R, Gravand 8 R, Bjergand 1 M R, Vibe 1 R. Per Rasmussen
Harndrup: Stillits 7 FU. Conny Hartmann
Hattebækken: Stor Tornskade 1 R. Mikael Kristensen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 OF. Jens Bækkelund 
Helnæs Made: Knopsvane 2 R, Grågås 40 R, Ederfugl 75 R, Sortand 5 R, Gravand 44 R, Pibeand 25 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Ringdue 5 R, Blishøne 5 R, Skarv 8 R, Strandskade 12 R, Hjejle 100 R, Vibe 34 R, Hættemåge 18 R, Sølvmåge 28 R, Tårnfalk 1 R, Stor Tornskade 1 R, Gråkrage 24 R, Sanglærke 15 SY, Stær 19 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Engpiber 2 R, Gulspurv 3 R. Mikael Kristensen 
Hestehave v/Søbo: Sangsvane 106 FU. Leif Kristensen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Knopsvane 3 OF, Knopsvane 4 R, Bramgås 63 OF, Grågås 5 OF, Toppet Skallesluger 5 R, Gravand 23 FU, Gråand 42 FU, Krikand 30 FU, Blishøne 2 R, Fiskehejre 1 R, Skarv 2 FU, Gråkrage 1 FU. Peter Lillesø
Hou Nordstrand (Langeland): Havørn 1 OF. Lars Brumvig
Hårby (Sydvestfyn): Havørn 1 JUV OF. Torben Skytte Hvass
Juelsberg Skove:
Sølvhejre 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Keldsnor: Snespurv 18 FU. Susanne Rørdam Skov
Møllemosev/Årup: Trane 2 OF. Sigrid Kistrup Ilsøe, Tim Hesselballe Hansen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 28 FU, Bjergand 60 R,
Sølvhejre 3 FU. Niels Bomholt Jensen
Neverkær: Krikand 125 R,
Sølvhejre 1 FU, Vandrefalk 1 R. Kurt Due Johansen
Paddesø Skov & Paddesø Høl: Blisgås 166 FU. Kurt Due Johansen 
Posen: Grågås 1 OF, Musvåge 1 OF, Allike 8 OF, Gråkrage 2 R, Sanglærke 1 R, Skovspurv 3 R, Bogfinke 3 , Dompap 1 M R, Lille Gråsisken 1 R, Gulspurv 17 . Leif Kristensen
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Grønspætte 1 R. Carsten Skou 
Ravnholt (Midtfyn): Trane 2 FU, Havørn 2 AD R. Per Rasmussen
Ravnholt (Midtfyn): Trane 4 R,  Vibe 25 OF, Musvåge 2 R, Stor Tornskade 1 R, Ravn 2 R. Leif Sørensen
Ringe: Rød Glente 1 OF. Pierre Bentzen
Rudkøbing Vejle: Blisgås 156 FU, Trane 1 SØ. Morten Müller
Sankt Klemens: Allike 1038 T NAT. Morten Bentzon Hansen
Skjoldnæs Fyr: Sortand 150 R, Havørn 1 OF. Julie W. Broge
Stige Ø: Pibeand 400 R, Spidsand 165 R, Havørn 1 IMM OF. Gregers Johannesen
Svanninge Bakker: Huldue 4 OF. Martin Rheinheimer  
Søbo Sø: Lille Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 5 R, Troldand 320 R, Pibeand 78 R, Gråand 24 R, Toppet Lappedykker 4 R, Blishøne 7 FU, Fiskehejre 1 R, Solsort 2 FU. Leif Kristensen
Tarup (Årslev): Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Grønspætte 2 TH. Per Rasmussen
Thurø Rev: Skærpiber 6 FU,
Lapværling 1 VDR FU . Søren G. Nielsen
Vesterholm Mose: Havørn 1 M AD FU, Bjergvipstjert 1 FU. Kurt Kaack Hansen 
Vester Hæsinge: Ringdue 1 R, Husskade 3 R, Musvit 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 1 FU, Sjagger 1 R, Bogfinke 2 R. Leif Kristensen
Vindinge Å, Kalvehave-E20/Gedsbjerg: Vandstær 1 R. Per Rasmussen
Vomme Sø: Havørn 3. Per Rasmussen
Wedellsborg, Kongeskov:
Kongeørn 1 2K+ R (Stor ørn, hvid hale med sort endebånd og meget store hvide vingepletter (=2k?). Blev mobbet af to ravne. Den fløj lavt ude omkring spidsen af halvøen kl 11.05, hvor den forsvandt ned bag nogle træer. Trods 1,5 times gåtur i området kunne vi ikke genfinde den ), Duehøg 1 R. Sigrid Kistrup Ilsøe, Tim Hesselballe Hansen
Wedellsborg, Lystskov: Havørn 2 R. Sigrid Kistrup Ilsøe, Tim Hesselballe Hansen
Østergård-Hovedgård: Havørn 1 OF, Havørn 1 R. Peter Lillesø
Østerskov (Thurø): Grønspætte 1 R. Carsten Skou 


   

Fredag den 22. februar 2019                    Solopgang: 07:25 Solnedgang: 17:38

Purreskoven: Musvit 10 FU, Blåmejse 6 FU, Spætmejse 2 FU, Dompap 3 FU, Solsort 1 OF, Ringdue 6 OF, Bogfinke 4 FU, Jernspurv 1FU, Skovspurv 2 FU, Sortmejse 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, matriklen
(08:15): Havørn T V. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bagenkop Havn:
Gråmåge 1 2K FU. Morten Müller
Bøjden Nor: Bramgås 600 FU. Mikael Kristensen
Brændegård Sø: Trane 1 R,
Sølvhejre 1 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Blisgås 70 FU, Trane 1 R, Havørn 1 AD OF. Gunnar Jørgensen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Rørhøne (Grønbenet) 21 R. Ella Mikkelsen
Frørup (Østfyn): Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Havørn 1 AD FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Mosehornugle 3 R, Vandrefalk 1 FU. Kirsten Pedersen
Hessum: Sangsvane 530 FU. Jens Bækkelund
Hestehave v/Ellerup: Rød Glente 2 AD R. Per Rasmussen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Grønspætte 1 SY, Sumpmejse 20 R, Spætmejse 12 SY. Michael Brunhøj Hansen
Horne By: Rød Glente 2 R. Mikael Kristensen
Hou Nordstrand (Langeland): Ederfugl 1000 FU, Sortand 1500 FU, Stenvender 4 FU, Sortgrå Ryle 1 FU. Morten Müller 
Hvidkilde Sø: Havørn 1 YF BR. Arne Bruun
Klinte Strand: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Kongebroskoven: Korttået Træløber 5 SY. Michael Brunhøj Hansen
Lindkær v/Ravnholt: Trane 1 FU, Havørn 2 AD FU. Erik Jensen
Lindkær v/Ravnholt: Trane 1 FU, Havørn 2 AD FU. Erik Jensen
Lindkær v/Ravnholt:Havørn 3 R. Leif Sørensen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 25 R,
Sølvhejre 2 OF, Isfugl 1 R. Leif Sørensen
Nakkebølle Inddæmning:
Sølvhejre 2 FU. Merry Sunke Larsen 
Nørre Nærå By: Blå Kærhøg 1 M FU. Jens Bækkelund
Nørreballe Nor: Blisgås 80 FU. Morten Müller
Nørresø v/Brahetrolleborg: Trane 1 OF. Asger Rasmussen
Rudkøbing Vejle: Bramgås 650 FU, Blisgås 124 FU. Morten Müller
Silkeå vest for gl. jernbane:
Sølvhejre 1 R. Michael Bjerregaard
Skaboeshuse: Havørn 1 2K OF. Kurt Kaack Hansen
Skånemosen (vest for Håstrup): Ravn 53 OF. Mikael Kristensen
Sollerup: Trane 1 R. Leif Kristensen
Svelmø Flak (vest for Svelmø): Ederfugl 1800 FU. Else Klint
Søgård Mose (Langeland): Havørn 1 5K+ OF. Morten Müller
Thurø By m.m.: Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Lapværling 1 R. Arne Bruun
Tolshave v/Søllinge: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Tranderup: Trane 2 OF. Marie Nielsen
Tranekær: Trane 2 AD FU, Havørn 2 N, Ravn 4 R. Morten Müller 
Vesterholm Mose: Trane 2 SY. Hans Rytter
Vomme Sø: Havørn 2 R.
Nicolai Godvin


   

Torsdag den 21. februar 2019                    Solopgang: 07:28 Solnedgang: 17:36

Søen, Valdemarsslot: Sølvhejre 1 R, Dykand (Bjerg/troldand) 4500 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Broholm: Sanglærke 2 SY. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Slotspark: Tårnfalk 1 FU, Gråkrage 2 FU, Blåmejse 2 FU. Leif Kristensen
Arreskov Sø: Grågås 2 R, Hvinand 10 , Lille Skallesluger 10 , Troldand 391 , Pibeand 2 R, Gråand 47 , Toppet Lappedykker 9 , Blishøne 31 FU, Sølvhejre 1 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Havørn 1 OF, Havørn 2 , Gråkrage 4 OF. Leif Kristensen
Bredholt v/Arreskov Sø: Knopsvane 2 R, Troldand 1 R, Fasan 1 R, Ringdue 25 R, Fiskehejre 1 R, Vibe 110 OF, Musvåge 2 OF, Musvåge 1 R, Ravn 1 OF, Musvit 2 FU, Musvit 1 SY, Solsort 3 FU, Solsort 2 R, Dompap 3 FU, Dompap 2 R, Gulspurv 7 FU. Leif Kristensen
Broby Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Stær 150 R NAT. Finn Just Christensen
Ellemose Banke: Træløber 1 FU
. Bjarne Jørgensen
Frellesvig: Stor Flagspætte 7 FU, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 2 FU, Kvækerfinke 3 FU, Kernebider 1 FU, Dompap 3 FU, Gulspurv 10 FU. Jane Ditzel
Gyldensteen: Engsøen: Vibe 520 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Klyde 1 R, Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Haveskov v/Sandholt: Musvåge 1 R, Sanglærke 1 SY. Leif Kristensen
Hellebjergdam: Gravand 4 R. Leif Kristensen
Helnæs Made: Knopsvane 2 R, Grågås 2 OF, Gravand 25 R, Skeand 2 R, Pibeand 160 R, Krikand 25 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Ringdue 2 R, Fiskehejre 3 R, Strandskade 5 R, Vibe 20 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hættemåge 23 OF, Stormmåge 3 OF, Sølvmåge 22 R, Musvåge 1 R, Mosehornugle 2 R, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 AD R, Husskade 1 R, Ravn 2 FU, Gråkrage 10 FU, Sanglærke 7 FU, Engpiber 4 R, Skærpiber 2 R, Stillits 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Helnæs: Marker nord for Maden: Blisgås 25 FU. Niels Bomholt Jensen
Håre: Sangsvane 244 FU. Kirsten Pedersen   
Kalvehave v/Rolsted: Ravn 2 YF B. Per Rasmussen
Kerteminde: Allike 10 R. Jens Gregersen
Kokhaven/Reden: Stor Flagspætte 1 M FU. Kjell Åkerman 
Korinth: Grågås 163 FU, Ringdue 3 R, Musvit 1 SY, Spætmejse 1 R, Bogfinke 2 R. Leif Kristensen
Munkebo: Ringdue 2 TH, Tyrkerdue 6 TH, Skarv 6 R NAT, Musvåge 1 R, Gråkrage 10 R, Gærdesmutte 1 R, Grønirisk 1 SY. Jens Gregersen 
Sandholt: Grågås 2 OF, Grågås 2 R, Taffeland 7 R, Troldand 1 R, Gråand 6 R, Blishøne 8 FU, Fiskehejre 1 R, Spurvehøg 1 OF, Natugle 1 R, Musvit 2 FU. Leif Kristensen
Sebbelung-søerne: Blå Kærhøg 1 BR OF. Leif Kristensen
Skånemosen (vest for Håstrup): Grågås 4 R, Grågås 4 R, Ringdue 5 R, Tyrkerdue 2 R, Blishøne 1 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Skovskade 1 R, Allike 7 R, Ravn 10 R, Gråkrage 2 R, Sumpmejse 3 R, Blåmejse 5 R, Musvit 15 R, Fuglekonge 6 R, Spætmejse 1 R, Gærdesmutte 3 SY, Stær 31 R, Solsort 10 R, Sjagger 23 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 6 SY, Dompap 6 R, Grønirisk 8 SY, Gulspurv 10 SY. Mikael Kristensen
Sollerup: Fiskehejre 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Musvit 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 OF. Leif Kristensen
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså): Havørn 1 2K+ R T . Ole Henrik Scharff
Søen, Valdemarsslot: Knopsvane 27 FU, Toppet Skallesluger 7 R, Gravand 12 R, Taffeland 150 R, Troldand 3500 R, Pibeand 1 M R, Gråand 125 R, Fasan 2 R, Toppet Lappedykker 6 FU, Blishøne 250 R, Fiskehejre 6 R,
Sølvhejre 1 R, Skarv 14 R, Strandskade 1 R, Hættemåge 40 R, Stormmåge 7 R, Sølvmåge 35 R, Allike 6 R, Gråkrage 6 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 5 SY, Gærdesmutte 1 R, Solsort 3 R, Grønirisk 2 R. Niels Andersen 
Sømark Skov: Musvåge 1 OF. Leif Kristensen
Storeå udløb m/Enge: Grågås 4 R, Gråand 38 FU, Bogfinke 8 FU. Kirsten Pedersen
Sundet - Faaborg: Knarand 21 R, Stormmåge 420 R. Per Damgaard Poulsen
Udby: Blå Kærhøg 1 F AD OF. Ib Petersen
Varbjerg: Ringdue 15 R, Grønirisk 6 R, Gulspurv 4 SY. Kirsten Pedersen
Vester Hæsinge: Sanglærke 1 SY. Leif Kristensen
Øster Hæsinge: Grågås 31 FU, Blisgås 68 FU. Leif Kristensen
Ørslev v/Ejby: Sangsvane 67 FU. Kirsten Pedersen


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 31/01 - 2019:
              
310 ørne blev talt trods tæt tåge over ørnelandet
               Ringmærker har sat ringe på 164.000 danske fugle
               Kobbersneppe på 26 år har fløjet mindst 127.000 kilometer


   

Onsdag den 20. februar 2019                    Solopgang: 07:30 Solnedgang: 17:34

Vejlen, Taasinge: Vibe 5 R, Bramgås 38 R, Bramgås 20 OF, Grågås 64 R, Knopsvane 65 OF, Pibeand 56 R , Krikand 38 R, Fiskehejre 8 R, Gråand 23, Rørspurv 3 R, Troldand 1200 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Broholm
: Vibe 75 R, Vibe 15 OF, Hjejle 3 R. Poul Brugs Rasmussen

    

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bagenkop Havn: Gråmåge 1 2K R. Susanne Rørdam Skov
Bjerreby: Sangsvane 115 R. Ella Mikkelsen
Botofte Skovmose:
Sølvhejre 1 R. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor: Knopsvane 2 FU, Knopsvane 4 R, Grågås 23 R, Hvinand 14 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Toppet Skallesluger 6 , Gravand 22 R, Taffeland 6 R, Troldand 101 R, Bjergand 164 R, Pibeand 20 FU, Gråand 24 R, Krikand 10 , Lille Lappedykker 2 FU, Ringdue 1 SY, Fiskehejre 1 FU, Fiskehejre 3 , Skarv 1 OF, Skarv 2 R, Strandskade 7 , Hættemåge 1 FU, Hættemåge 2 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 2 R, Gråkrage 1 FU, Musvit 1 R, Solsort 1 R. Leif Kristensen
Dræet: Havørn 1 OF. Lars Brumvig
Flådet (Tranekær): Trane 2 FU. Ella Mikkelsen
Gulstav: Huldue 125 NØ, Rørhøg 1 FU T, Rød Glente 2 NØ, Bjergirisk 35 R. Søren Bøgelund 
Hasmark Mose (Vestermose): Havørn 1 OF. Lars Brumvig
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Nabben: Havørn 1 FU. Kirsten Pedersen
Hou Nordstrand (Langeland): Sortand 2000 R, Ringdue 1150 N, Grønspætte 2 R. Ella Mikkelsen
Hvidkilde Sø: Lille Skallesluger 2 BR R, Lille Lappedykker 2 R, Havørn 1 YF BR. Arne Bruun
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 12 FU. Niels Bomholt Jensen
Kværndrup: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Trane 2 FU, Havørn 1 AD FU. Erik Jensen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 R. Leif Sørensen
Lodskov v/Ferritslev: Havørn 1 3K+ OF. Per Rasmussen
Neverkær: Krikand 520 R. Kurt Due Johansen
Odense Å(fra Dalumvej-Åsum): Havørn 1 1K+ FU. Evald Mehlsen
Siø: Skeand 12 R. Ella Mikkelsen 
Skånemosen (vest for Håstrup): Grågås 3 R, Fasan 2 R, Ringdue 19 R, Tyrkerdue 3 R, Sølvmåge 18 R, Musvåge 1 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 6 TH, Allike 3 OF, Ravn 10 R, Gråkrage 2 R, Sumpmejse 5 R, Blåmejse 8 R, Musvit 12 SY, Fuglekonge 3 R, Korttået Træløber 2 R, Spætmejse 2 R, Gærdesmutte 3 R, Solsort 5 R, Sjagger 8 R, Jernspurv 2 R, Bogfinke 13 SY, Kernebider 1 R, Dompap 7 R, Grønirisk 5 R, Stillits 2 R, Gulspurv 6 SY. Mikael Kristensen
Stoense: Sangsvane 200 R. Ella Mikkelsen
Strandby v/Hårby: Ravn 47 R. Kirsten Pedersen
Svanninge Bakker: Grønspætte 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Havørn 1 OF, Grønspætte 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Søby Monnet - Tåsinge: Bramgås 500 R. Ella Mikkelsen
Søgård Mose (Langeland):
Bramgås 8500 R, Vibe 45 R. Søren Bøgelund
Søllinge: Kernebider 5 R. Gunnar Jørgensen 
Tarup Grusgrave: Blisgås 300 R. Per Rasmussen 
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Natugle 1 R. Per Rasmussen
Øgårdshave v/Sandholt: Vibe 3 R. Leif Kristensen
Østerø Sø (Knudshoved): Grønspætte 1 R. Niels Bomholt Jensen


   

Tirsdag den 19. februar 2019                    Solopgang: 07:32 Solnedgang: 17:32

Søen, Valdemarsslot: Havørn 1 AD OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Tåsinge
: Havørn 1 AD R. Poul Vestergaard Rasmussen
Sandager Skov v/Ryslinge: Grønspætte 1 HØ (Den har holdt til dette skovområde fra efteråret og hen over vinteren og ser og hører den hver gang jeg går tur med hunden i skoven). 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Trunderup, matriklen: Rød Glente 1 AD FU OF (Ser den hver eneste dag, gerne sen formiddag og igen midt eftermiddag, og nogle gange er der 2 fugle. Og det er noget der har sket i årevis). 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Nyborg, Slipshavn: Stor regnspove 1 R, Rødben 14 R. Erik Thomsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Brændegård Sø: Sangsvane 95 FU, Grågås 140 FU, Blisgås 58 FU,
Sølvhejre 1 OF, Musvåge 1 OF, Gråkrage 1 R. Niels Bomholt Jensen
Hjallese: Dompap 2 R. Martin Rheinheimer
Hovhave: Ringdue 2 R, Sortmejse 1 R, Musvit 6 R, Halemejse 2 R, Bogfinke 6 R, Dompap 4 R. Jens Friis-Walsted
Jordløse By: Ravn 35 R. Kirsten Pedersen
Lindeskov v/Lindelse: Natugle 1 SY. Jan Sørensen
Ryslinge: Natugle 1 SY. Palle Bo Larsen
Skånemosen (vest for Håstrup): Grågås 1 OF, Gråand 1 R, Sølvmåge 35 R, Stor Flagspætte 1 R, Husskade 1 R, Allike 2 OF, Ravn 3 R, Sortmejse 4 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 14 R, Fuglekonge 6 R, Spætmejse 1 R, Stær 12 R, Solsort 6 R, Sjagger 6 R, Jernspurv 1 R, Bogfinke 13 R, Dompap 2 R, Grønirisk 6 R, Gulspurv 4 R. Mikael Kristensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Gråand 2 R, Fiskehejre 1 OF, Blåmejse 2 , Musvit 2 FU, Halemejse 4 FU, Fuglekonge 2 FU, Gærdesmutte 1 SY. Leif Kristensen
Torpeløkke: Musvåge 1 OF, Musvit 1 FU, Fuglekonge 6 FU, Træløber 1 R, Solsort 2 R, Bogfinke 1 R. Niels Bomholt Jensen 
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 1 TH. Per Rasmussen
Vester Hæsinge: Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 FU, Spætmejse 1 FU, Solsort 2 R, Gråspurv 4 FU, Skovspurv 7 FU, Bogfinke 5 . Leif Kristensen
Åbent land ml. Vejrup Å og Stængholm Enge: Agerhøne 3 R. Peter Lillesø


   

Mandag den 18. februar 2019                    Solopgang: 07:34 Solnedgang: 17:30

Svendborgsund ved Iholm: Sangsvane 26 R, Ederfugl 4000 R, Blishøne 500 R,
Monnet, Taasinge (07:20 – 13:45): Ringdue 3 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 SY, Sølvmåge 34 R, Grågås 158 OF/R, Krikand 110 R Gråkrage 17 R, Sanglærke 102 R/SY, Stor skallesluger 2 OF, Gravand 87 R, Storspove 76 R, Svartbag 3 R, Sangsvane 6 OF, Skarv 6 OF, Gråand 261 R, Toppet skallesluger 11 R, Sølvhejre 1 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Havørn 1 AD R/OF (Læs mere... ), Strandskade 12 R, Vibe 9 R, Bramgås 588 OF, Engpiber 6 R, Knopsvane 188 R, Hvinand 98 R, Stor præstekrave 1 R, Fiskehejre 4 R, Spidsand 59 R, Skærpiber 1 R, Bjergirisk 58 R, Musvåge 1 R, Hættemåge 19 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Knudedybet:
Ederfugl 82 R, Mørkbuget Knortegås 19 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vårø Haver
: Grønspætte 1 HØ. Poul Vestergaard Rasmussen
Svendborgsund ud for Vornæs
: Ederfugl 988 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vornæs Skov
: Grønspætte 1 HØ. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Tåsinge
: Troldand 1200 R, Lille Skallesluger 2 R, Havørn 1 3K R. Poul Vestergaard Rasmussen
Ny Gesinge, matriklen
: Grønspætte 1 HØ. Poul Vestergaard Rasmussen
Nakkebølle
: Blisgæs 150 R, Bramgæs 100 R, Grågæs 100 R. Bent Staugaard Nielsen [ Midtfyns Naturfoto]
Svanninge Bakker
: Grågås 2 OF, Ravn 1 R,
Hammerdam (Svanninge Bakker)
: Grågås 60 R
Moser ved Dalkildegård (Svanninge): Knopsvane 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 YF P, Blishøne 2 R,
Lundeborg, Ny camping
: Stær 75 Of, Sjagger 6+? OF (i samme flok). Poul Brugs Rasmussen
Lykkesholm, Slotssøen: Musvåge 1 AD R, Gråstrubet Lappedykker 1 AD R, Stor Skallesluger 22 AD R, Taffeland 6 AD R, Troldand 25+ R, Gråand 15+ R , Blishøne 15+ R, Grågås 20+ R, Halemejse (sydlig) 2 FU, Spætmejse 1 R, Gærdesmutte 1 FU, Musvit 1 R, Skovdue 15+ OF. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]


    

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bagenkop Havn: Gråmåge 1 R
. Leif Sørensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 3 R. Hans Rytter
Brændegård Sø: Blisgås 102 FU. Else Klint
Brændegård Sø: Blisgås 200 R NAT,
Sølvhejre 4 R. Mikael Kristensen
Bøjden Nor: Gravand 8 R, Fiskehejre 6 R, Strandskade 4 R, Vibe 7 R, Havørn 2 FU, Musvit 3 R, Sanglærke 2 SY, Gærdesmutte 1 SY, Bogfinke 1 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Bramgås 1200 FU, Dykand sp. (Aythya sp.) 2500 R, Havørn 2 AD FU. Gunnar Jørgensen
Dræet: Storspove 135 R. Jens Bækkelund
Fogense Enge (Lillestrand): Bramgås 600 FU. Jens Bækkelund
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Gregers Johannesen
Flådet (Tranekær): Grågås 105 R, Blisgås 4 R, Knarand 2 R, Gråand 20 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Blishøne 10 R. Claus Dalskov
Føns Vang: Knopsvane 30 R, Grågås 60 R, Gravand 52 R, Taffeland 25 R, Troldand 500 R, Bjergand 4 R, Knarand 15 R, Blå Kærhøg 1 F R, Havørn 2 AD R, Musvåge 2 OF, Blåmejse 2 R, Sanglærke 2 R. Bent Carstensen
Gudbjerg Mark: Blisgås 550 FU, Havørn 1 AD OF. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R. Leif Sørensen
Gamborg Fjord: Spurvehøg 1 F R, Musvåge 4 R, Sanglærke 30 R, Stær 50 R, Engpiber 25 R. Bent Carstensen
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 500 OF, Grågås 300 R, Blisgås 100 OF, Gravand 12 R, Troldand 10 R, Krikand 18 R, Vibe 30 R, Storspove 32 R, Fjeldvåge 1 OF, Grønirisk 5 R. Henrik Frier
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 1300 R, Blisgås 405 R, Lille Skallesluger 26 R, Knarand 38 R, Krikand 388 R, Vibe 515 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Havet ud for inddæmningen og Langø: Ederfugl 26 R. Henrik Frier
Gyldensteen: Kystlagunen: Hvinand 8 R, Gravand 9 R, Pibeand 2 R, Strandskade 3 R, Storspove 10 R, Svartbag 4 R, Sanglærke 1 OF, Gulspurv 1 R. Henrik Frier
Gyldensteen: Langø Plantage: Stor Flagspætte 3 R, Træløber 1 FU, Dompap 2 R. Henrik Frier
Gyldensteen: Reservatet: Bramgås 400 OF, Toppet Skallesluger 1 OF. Henrik Frier
Gyldensteen: Reservatet: Bramgås 1200 OF, Vandrefalk 1 R. Jens Bækkelund
Halsmose v/Faldsled: Stor Tornskade 1 R. Mikael Kristensen 
Husby Strand, Wedellsborg: Ederfugl 20 R, Havørn 1 R, Sanglærke 4 R, Engpiber 15 R. Bent Carstensen
Hvidkilde Sø: Havørn 1 YF BR (Hun lå dybt i reden både morgen og aften så jeg tror der ruges). Arne Bruun
Hvileholm Grusgrav: Spurvehøg 1 FU, Allike 90 OF, Fuglekonge 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Karlsmosen, Egeskov: Havørn 1 2K+ OF. Hans Rytter
Kildemose v/Ryslinge: Rød Glente 2 FU. Karl Top
Løkkeby Strand og Storebælt ud for: Ederfugl 180 S. Ole Friis Larsen
Klinte Strand: Blisgås 700 R. Per Damsgaard-Sørensen
Lillebælt syd for Bågø (Bågø Flak m.m.): Ederfugl 3000 FU. Kirsten Pedersen
Lindkær v/Ravnholt: Trane 2 R, Havørn 1 AD R. Erik Jensen
Monnet - Tåsinge: Bramgås 588 OF, Spidsand 59 R, Krikand 110 R,
Sølvhejre 1 R, Storspove 76 R, Havørn 1 AD OF, Sanglærke 102 R. Poul Vestergård Rasmussen
Mose v/Hvidkærvej, Odense (Kiilsmade): Skovsneppe 1 R T,  Halemejse 2 TH, Dompap 4 R. Ole Henrik Scharff
Neverkær: Krikand 190 R,
Sølvhejre 1 R. Jens Friis-Walsted
Ny Gesinge: Grønspætte 1 SY. Poul Vestergård Rasmussen 
Nørresø v/Brahetrolleborg: Hvinand 10 FU, Lille Skallesluger 9 FU, Stor Skallesluger 2 FU, Taffeland 24 FU, Troldand 50 R, Pibeand 2 FU, Toppet Lappedykker 6 FU, Stor Flagspætte 1 R, Ravn 1 R, Træløber 4 SY, Gærdesmutte 2 SY. Hans Rytter
Odense Å v/Brobyværk: Bjergvipstjert 1 FU. Søren G. Nielsen
Ravnholt (Midtfyn): Havørn 2 R. Karl Top
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Trane 2 FU. Erik Jensen
Skånemosen (vest for Håstrup): Grønspætte 1 R, Ravn 5 R. Mikael Kristensen
Snarup Have: Kernebider 7 R. Niels Bomholt Jensen 
Sortemosen (Sydfyn): Sangsvane 6 FU, Havørn 2 R, Rød Glente 1 FU. Inger Christensen
Stige Ø: Pibeand 350 R. Gregers Johannesen
Søholm Gods: Grønspætte 1 SY. Erik Damm
Tarup Grusgrave: Grønspætte 1 OF, Grønspætte 1 R. Per Rasmussen
Thurø Rev: Krikand 135 R. Niels Andersen
Vejlen - Tåsinge: Troldand 1200 R, Havørn 1 3K R. Poul Vestergård Rasmussen
Vesteregn: Havørn 1 OF, Vandrefalk 1 OF. Nis Rattenborg
Vigelsø: Blå Kærhøg 1 R, Havørn 1 IMM R, Vandrefalk 1 R. Gregers Johannesen 
Vester Hæsinge: Ringdue 1 OF Tyrkerdue 2 OF, Solsort 3 FU. Gunnar Jørgensen
Vornæs Skov: Grønspætte 1 SY. Poul Vestergård Rasmussen
Vårø Skov: Grønspætte 1 SY. Poul Vestergård Rasmussen
Østerskov (Thurø): Grønspætte 2 TH. Niels Andersen
Å vest for Brydegård: Bjergpiber 1 FU. Erik Busk


    

Søndag den 17. februar 2019                    Solopgang: 07:37 Solnedgang: 17:28

Tranekær Slots-sø og -park (13.00-13.45): Stor Skallesluger 7 (4M+3F), Stor Flagspætte 3 R, Korttået Træløber 2 R. Jan Stener Jørgensen
Mullerup
: Sangsvane 15 FU. Poul Brugs Rasmussen
Broholm: Troldand 30 FU, Gråand 25 FU R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Sø: Knopsvane 8 R, Grågås 75 R, Hvinand 62 R, Lille Skallesluger 12 R, Stor Skallesluger 10 R, Taffeland 20 R, Troldand 300 R, Pibeand 25 R, Gråand 25 R, Krikand 59 R, Toppet Lappedykker 1 R, Blishøne 2 R, Fiskehejre 1 R, Skarv 3 FU, Vibe 19 OF, Dobbeltbekkasin 8 R, Hættemåge 4 R, Blå Kærhøg 1 F FU. Mikael Kristensen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 3 R,
Gråmåge 1 R. Nis Rattenborg
Botofte Skovmose: Grågås 28 R, Stor Skallesluger 18 R, Taffeland 6 R, Troldand 55 R, Knarand 10 R, Gråand 40 R, Krikand 50 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 10 R, Blishøne 26 R, Skarv 40 R, Vibe 55 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 1 R, Gråkrage 5 R. Claus Dalskov
Brahesborg og Brahesborg Skov: Stor Skallesluger 3 , Havørn 2 R, Grønspætte 2 R, Stor Flagspætte 5 FU. Kirsten Pedersen
Brændegård Sø: Grågås 2 R, Hvinand 30 R, Stor Skallesluger 11 R, Gravand 4 R, Taffeland 6 R, Troldand 18 R, Gråand 45 R, Krikand 14 R, Havørn 2 AD R, Musvåge 1 FU, Musvåge 1 R, Allike 4 OF, Musvit 1 SY, Sanglærke 2 OF, Stillits 2 OF. Gunnar Jørgensen
Ellested: Trane 2 FU. Hans Rytter
Gudbjerg: Tårnfalk 1 R. Keld Dahl Pedersen
Hav ved Tryggelev Nor: Havlit 30 R, Ederfugl 2100 R, Fløjlsand 35 R, Sortand 420 R. Nis Rattenborg 
Hellebjergdam: Sangsvane 30 R. Leif Kristensen
Høsletbækken: Sangsvane 2 OF, Grågås 6 FU, Blisgås 467 FU, Gravand 8 R, Gråand 4 R, Sølvmåge 10 R, Ravn 1 R. Kurt Due Johansen
Keldsnor: Gravand 20 R, Vibe 30 R, Bjergirisk 35 R, Snespurv 25 R. Nis Rattenborg
Klise Nor: Lille Lappedykker 2 R, Rørhøne (Grønbenet) 2 R, Vibe 30 R. Nis Rattenborg
Knudshoved Færgehavn: Knopsvane 2 AD R, Ederfugl 7 R, Toppet Skallesluger 12 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 6 R, Strandskade 1 R, Sortgrå Ryle 7 FU, Sanglærke 3 T. Jacob Sterup 
Lindeskov v/Ørbæk: Trane 1 TH, Grønspætte 1 SY. Hans Rytter
Lindøværftet: Husrødstjert 1 R. Bo K. Stephensen
Lundager v/Assens: Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 2 FU, Sjagger 140 R. Kirsten Pedersen
Magleby Nor: Knopsvane 25 R, Sangsvane 35 R, Bramgås 70 R, Grågås 60 R, Blisgås 40 R, Sanglærke 30 R. Nis Rattenborg
Neverkær: Knopsvane 4 R, Skeand 1 R, Knarand 2 R, Pibeand 1 R, Gråand 14 R, Krikand 40 R, Blishøne 1 R,
Sølvhejre 1 FU, Hættemåge 40 FU, Stær 7 OF. Kurt Due Johansen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 26 R, Fiskehejre 20 R, Strandskade 8 R, Vibe 15 R. Nis Rattenborg
Rath: Vibe 10 R, Tårnfalk 1 R, Sanglærke 10 R. Nis Rattenborg 
Sandholt: Taffeland 4 R, Natugle 1 R. Leif Kristensen
Silkeå: Allike 2 OF, Musvit 1 SY, Vandstær 1 R. Gunnar Jørgensen
Silkeå: Vandstær 1 FU. Mikael Kristensen
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen): Huldue 3 TH, Grønspætte 1 TH. Eske Frank Morthensen
Sortemosen (Sydfyn): Knopsvane 2 R, Sangsvane 2 R, Bramgås 10 OF, Grågås 1 OF, Blisgås 230 OF, Gravand 2 R, Pibeand 1 R, Krikand 5 R, Trane 3 R NAT, Vibe 17 R, Musvåge 3 R. Arne Bruun
Sollerup: Knopsvane 1 R, Sangsvane 4 R, Fasan 3 R, Trane 5 R, Sølvmåge 24 R, Blå Kærhøg 1 FU, Stor Flagspætte 1 R, Husskade 2 R, Allike 2 OF, Ravn 2 R, Gråkrage 17 R, Blåmejse 2 R, Musvit 4 R, Sanglærke 2 R, Gærdesmutte 2 R, Dompap 4 R, Gulspurv 5 FU. Mikael Kristensen 
Sollerup: Grågås 46 FU. Leif Kristensen
Sprogø Puller & Gællegrund: Svartbag 22 R. Jacob Sterup
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 3 V, Grågås 2 R, Gravand 8 R, Knarand 3 R, Pibeand 69 R, Gråand 30 R, Krikand 60 R, Fiskehejre 1 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 7 R, Tårnfalk 1 M R, Sanglærke 3 R, Sanglærke 2 SY, Stær 1 R, Skærpiber 3 R, Bogfinke 1 SY, Bjergirisk 6 R, Lapværling 1 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1100 R,
Sølvhejre 1 R, Vibe 20 R. Nis Rattenborg 
Øgårdshave v/Sandholt: Grågås 14 FU, Fiskehejre 1 FU. Leif Kristensen


    

Lørdag den 16. februar 2019                    Solopgang: 07:39 Solnedgang: 17:25

Svendborg, Strandvej, matriklen (15:00): Kernebider 1 R. Jan Stener Jørgensen
Bregninge (Tåsinge)
: Vandrefalk 1 OF
Nørreballe Nor
(12:00-12:30): Havørn 2 AD R (sad tæt sammen på en lille bakke lige NV for noret), Vandrefalk 1 AD R (sad i vandkanten på øen i den nordlige ende). Jan Stener Jørgensen
Sortemosen
: Havørn 1 AD, Trane 3 R. Morten Kristiansen
Arreskov sø: Lille skallesluger 64 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Sollerup: Halemejse 8 R, Dompap 3 R, Knopsvane 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Karlsmosen: Grågås 400+ FU, Blisgæs 30 R, Gråkrage 20+ FU. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Kværndrup Skov: Ravn 1 HØ, Skovskade 1 HØ, Stillits 8 R. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Ravnholt/ Lindkær + markerne (10:00-11:00): Trane 7 FU OF R, Grågås 200 FU R, Ringdue 15 OF, Ravn 4 OF, Vibe 3 R, Gravand 3 FU, Stær 100 R FU, Sjagger 200 R FU, Sanglærke 4 OF. Poul Brugs Rasmussen
Kajbjergskov: Svendborglandevej: Rød glente 1 FU. Morten Kristiansen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Sø: Lille Skallesluger 44 R,
Sølvhejre 1 R, Havørn 1 AD FU. Henrik Kalckar Hansen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 5 , Sølvmåge x Gråmåge (hybrid) 1 2K R. Jacob Sterup
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 AD R. Pierre Bentzen
Bagenkop Havn
Gråmåge 1 R . Søren G. Nielsen
Bremerhave: Stor Tornskade 1 R
. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Hvinand 275 R,
Sølvhejre 1 FU, Sølvhejre 2 R, Havørn 2 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Bjergand 2300 R. Leif Kristensen
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Enge v/Boltinggård:
Sølvhejre 1 R. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Vandrefalk 1 OF. Anders Vedel
Flådet (Tranekær): Trane 4 R. Claus Dalskov
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R. Jens O. Hansen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R. Anders Vedel
Føns Vang: Hvinand 111 FU, Taffeland 173 R, Troldand 1530 R, Knarand 34 FU, Havørn 2 OF. Kurt Due Johansen
Føns Vang: Hvinand 116 R, Taffeland 150 R, Troldand 1400 R, Bjergand 105 R, Knarand 31 FU. Ralph Qwinten
Gersø: Sangsvane 310 R. Anders Vedel
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 R. Jens Bækkelund
Helnæs Made: Stor Tornskade 1 R. Tom Giersing
Herringe: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Herslev (Langeland): Bramgås 500 FU. Jacob Sterup
Hou Nordstrand (Langeland): Bramgås 520 T, Sortand 450 R, Stenvender 1 R. Eske Frank Morthensen
Høsletbækken: Blisgås 428 FU. Kurt Due Johansen
Keldsnor: Bramgås 2500 R, Trane 1 S, Snespurv 22 FU. Leif Bisschop-Larsen
Keldsnor: Trane 1 OF. Søren G. Nielsen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 1 R. Leif Sørensen
Kværndrup: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen 
Lindelse: Havørn 1 OF. Pierre Bentzen
Lindkær v/Ravnholt: Trane 2 FU. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Trane 3 R. Leif Sørensen
Neverkær: Trane 2 FU,
Sølvhejre 1 FU. Kurt Due Johansen
Nørreballe By (Langeland): Bramgås 3000 OF, Blisgås 80 R, Lille Skallesluger 12 R, Havørn 2 R. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Havørn 2 R. Søren G. Nielsen
Odense Å v/Brobyværk: Bjergvipstjert 1 FU. Leif Kristensen
Paddesø Skov & Paddesø Høl: Blisgås 61 FU. Kurt Due Johansen
Skerninge Mose: Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt, Lilly Sørensen
Snaremose Sø: Vandrefalk 1 2K FU. Jacob Sterup
Sollerup: Trane 5 R, Havørn 1 IMM FU, Stor Tornskade 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Stige Ø: Havørn 1 FU. Jens O. Hansen
Storeholm + øhavet nord for: Blå Kærhøg 1 BR R, Vandrefalk 1 AD R. Henrik Mørup-Petersen
Søby Sø (Nr. Søby): Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Søfælde v/Krarup: Trane 1 OF. Niels Bomholt, Lilly Sørensen
Søgård Mose (Langeland): Bramgås 6000 FU. Søren G. Nielsen
Thurø By m.m.: Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 4200 R, Blisgås 62 OF,
Sølvhejre 2 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Indisk Gås 1 R,
Sølvhejre 2 R. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1800 R, Bjergand 400 R, Sølvhejre 4 R. Pierre Bentzen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1000 FU, Lille Skallesluger 12 FU, Troldand/Bjergand 500 FU,
Sølvhejre 2 FU, Rørdrum 1 OF. Søren G. Nielsen
Vantinge: Rød Glente 2 R NAT. Claus Dalskov
Viby (Hindsholm): Sangsvane 200 R, Sanglærke 50 OF. Evald Mehlsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 500 R, Blisgås 75 R. Anders Vedel
Østerø Sø (Knudshoved): Krikand 130 R. Ralph Qwinten
Åsum: Agerhøne 5 R. Evald Mehlsen


    

Fredag den 15. februar 2019                    Solopgang: 07:41 Solnedgang: 17:23

Brændegård Sø: Sølvhejre 2 FU, Sangsvane 70+ FU (på græs mod syd af søen + 1 knopsvane), Knopsvane 4 R, Musvåge 3 FU. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Nørresø: Toppet Skallesluger 20 FU F M, Stor Skallesluger 20 FU F M, Ravn 6 OF, Spætmejse 2 SY, Stor Flagspætte 1 FU, Musvit 2 FU, Stillits 2 FU. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Lindkær v/Ravnholt
: Trane 5 R. Bent Staugaard Nielsen [ Midtfyns Naturfoto]
Tange å
: Knopsvane 6 FU R (2 voksne + 4 1 K), Ederfugl 25 FU.. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Andemose: Blå Kærhøg 1 F FU. Helle Regitze Boesen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 6 ,
Gråmåge 1 2K R. Ole Goldschmidt
Botofte Skovmose: Havørn 1 R, Havørn 2 R. Karen Kusk
Broby Sø: Havørn 1 R. Finn Just Christensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 3 R, Havørn 2 AD R. Gunnar Jørgensen
Flyvesandet: Bramgås 2050 OF, Grønspætte 1 R, Topmejse 6 FU, Sanglærke 83 T. Ella Mikkelsen
Fyns Hoved: Blisgås 170 NV, Ravn 4 OF, Sanglærke 50 N, Skærpiber 6 R. Mogens Ribo Petersen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R. Anders Vedel
Fællesstrand (inkl. Tornen): Strandskade 60 R, Strandhjejle 25 R, Storspove 88 R. Mogens Ribo Petersen
Fårevejle: Sangsvane 280 R, Havørn 4 R NAT. Ole Goldschmidt
Gulstav: Blisgås 120 SV. Ole Goldschmidt
Gulstav: Huldue 130 NØ,  Rød Glente 2 NØ, Dværgfalk 2 NØ, Sanglærke 250 S. Søren Bøgelund 
Hav nord for Flyvesandet: Sortand 130 R. Ella Mikkelsen
Hav ved Tryggelev Nor: Sortand 470 R. Ole Goldschmidt
Heden v/Nordenbro: Blisgås 320 R. Ole Goldschmidt
Helnæs By m.m.: Mosehornugle 2 FU, Stor Tornskade 2 R. Leif Sørensen
Hou Nordstrand (Langeland): Sortand 600 R. Helle Regitze Boesen
Klæsø Nor: Trane 1 R, Skægmejse 2 R. Ole Goldschmidt 
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 14 R. Ivo Petersen
Lillebælt syd for Bågø (Bågø Flak m.m.): Ederfugl 2000 R. Kirsten Pedersen
Lindelse Nor: Havørn 3 R. Ole Goldschmidt
Lindkær v/Ravnholt: Trane 15 , Rød Glente 1 OF, Ravn 6 OF. Erik Jensen
Lindkær v/Ravnholt: Trane 8 R, Rød Glente 1 OF, Ravn 5 R. Michael L.J. Glentedal
Magelund Voldsted og Gammelbæk: Grønspætte 1 SY. Hans Rytter
Magleby Nor:
Trane 27 NØ, Bjerglærke 12 R, Sanglærke 260 R. Søren Bøgelund 
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 25 FU. Jens Bækkelund
Nakkebølle Inddæmning: Blisgås 540 R, Lille Skallesluger 26 R, Stor Skallesluger 108 R,
Sølvhejre 1 R. Carsten Skou
Nørreballe Nor: Bramgås 8100 R, Havørn 2 AD R. Ole Goldschmidt
Odense Kanal: Lille Lappedykker 30 FU. Inger Christensen
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Grønspætte 1 R. Carsten Skou
Rath: Sanglærke 50 R. Ole Goldschmidt
Ravnholt (Midtfyn): Havørn 2 R. Karl Top
Snaremose Sø: Bramgås 3200 R, Blisgås (ssp. albifrons) 650 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 2K R. Ole Goldschmidt 
Sortemosen (Sydfyn): Bramgås 500 FU, Trane 3 FU, Svaleklire 1 R, Havørn 1 OF. Hans Rytter
Stige Ø: Mosehornugle 2 FU. Anders Vedel
Thurø By m.m.: Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Trane 4 SØ, Lapværling 1 FU. Arne Bruun
Torø Vig: Lille Lappedykker 29 FU. Kirsten Pedersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 4500 OF, Blisgås 60 OF, Lille Skallesluger 11 R, Knarand 10 R,
Sølvhejre 2 R, Havørn 1 AD OF. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 4900 R, Blisgås (ssp. albifrons) 105 R, Lille Skallesluger 17 R, Bjergand 1025 R,
Sølvhejre 2 R. Ole Goldschmidt 
Vitsø: Havørn 1 R. Gitte og Kaj Jensen


   

Torsdag den 14. februar 2019                    Solopgang: 07:43 Solnedgang: 17:21

Lundeborg Havn: Sølvmåge 10 FU R, Svartbag 4 R, Hættemåge 12 ( den ene var ringmærket) R FU, Skarv 6 R, Gråand 8 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bullerup: Allike 300 R, Råge 150 R. Jens Gregersen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 19 , Grågås 24 OF, Grågås 8 , Gravand 2 , Gravand 10 R, Taffeland 2 R, Troldand 4 R, Pibeand 103 , Gråand 7 FU, Krikand 2 FU, Krikand 14 R, Blishøne 8 FU,
Sølvhejre 1 FU, Vibe 22 R, Allike, Almindelig (ssp. monedula) 47 FU, Råge 15 FU, Stær 2 FU. Leif Kristensen
Gyldensteen: Engsøen: Hvinand 118 FU, Lille Skallesluger 33 FU, Stor Skallesluger 26 FU, Gravand 12 R, Taffeland 9 R, Troldand 75 R, Knarand 135 R, Pibeand 10 FU, Gråand 175 R, Krikand 135 R, Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 4 R, Vibe 65 R, Storspove 10 FU, Hættemåge 160 R, Stormmåge 115 R, Sølvmåge 290 R, Sanglærke 3 R, Skærpiber 1 R, Bjergirisk 100 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Knopsvane 1 R, Grågås 8 OF, Hvinand 61 FU, Gravand 1 R, Pibeand 8 R, Gråand 66 R, Lille Lappedykker 2 FU, Strandskade 4 R, Storspove 5 R, Rødben 9 R, Hættemåge 13 R, Stormmåge 14 R, Sølvmåge 164 R, Svartbag 1 R, Råge 12 FU, Gråkrage 12 FU, Sanglærke 1 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Hvinand 3 FU, Gravand 2 R, Pibeand 94 R, Gråand 33 R, Krikand 64 R, Hættemåge 4 R, Stormmåge 1 R, Blå Kærhøg 1 F FU, Gråkrage 29 FU, Sanglærke 1 R. Kurt Due Johansen
Hakkehave: Grågås 1 OF. Patrick Hasager Lauritsen 
Hestehave v/Søbo: Knopsvane 3 FU, Sangsvane 58 . Leif Kristensen
Kajbjerg Skov: Havørn 2 OF, Grønspætte 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Kerteminde: Tyrkerdue 2 TH. Jens Gregersen
Langelandssund syd for Lohals (Rødgrund m.m.): Ederfugl 22 R, Sortand 7 R, Strandskade 6 OF. Helle Regitze Boesen
Lundager v/Assens: Solsort 1 M SY. Kirsten Pedersen
Marstal Bugt ud for Ristinge: Havlit 2 FU. Ole Tonnesen
Monnet - Tåsinge: Hvinand 350 R, Gravand 42 R, Strandskade 2 R, Storspove 22 R, Vandrefalk 1 OF, Bjergirisk 25 R. Carsten Skou
Nakkebølle Inddæmning: Knopsvane 7 R, Bramgås 70 OF, Grågås 45 R, Hvinand 22 R, Lille Skallesluger 58 FU, Stor Skallesluger 65 R, Gravand 4 R, Taffeland 27 R, Troldand 360 R, Bjergand 130 R, Pibeand 61 R, Krikand 29 R, Toppet Lappedykker 3 R, Ringdue 4 R, Blishøne 4 R, Fiskehejre 16 R,
Sølvhejre 3 FU, Skarv 20 R, Hættemåge 140 R, Stormmåge 160 R, Sølvmåge 2 R, Musvåge 1 R, Allike 15 OF, Gråkrage 2 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 R, Sanglærke 1 OF, Sangdrossel 1 R, Grønsisken 4 OF. Niels Bomholt Jensen
Noret v/Holckenhavn: Vibe 20 R. Leif Bisschop-Larsen
Skjoldnæs Fyr: Sortand 200 R, Troldand 16 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 6 R, Havørn 1 OF, Sanglærke 3 OF. Gitte og Kaj Jensen
Skovballe: Bramgås 2000 R. Carsten Skou
Storelung: Grågås 7 OF, Fasan 1 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Musvit 2 FU, Sjagger 63 OF, Sjagger 27 R. Leif Kristensen
Sydf. Øhav nord for Ristingehalvøen: Knortegås 12 R, Gravand 65 R, Strandskade 10 FU, Storspove 40 FU. Ole Tonnesen
Søby (Ærø): Knarand 4 R, Rørhøne (Grønbenet) 1 R. Gitte og Kaj Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 2000 OF, Blisgås 115 OF, Lille Skallesluger 10 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Hvinand 25 R, Grågås 380 R, Bramgås 1100 R, Knarand 16 R,
Sølvhejre 1 R, Skarv 45 R, Vibe 12 R, Skægmejse 3 R, Stær 22 R. Nis Rattenborg
Vejlen - Tåsinge: Vibe 6 R. Carsten Skou
Vitsø: Bramgås 75 R, Grågås 35 R, Hvinand 2 R, Lille Skallesluger 3 R, Gravand 6 R, Taffeland 25 R, Troldand 1000 R, Krikand 4 R, Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Vibe 2 R, Vandrefalk 1 OF, Sortkrage 3 R. Gitte og Kaj Jensen
Vitsø Grund m.m.: Havlit 3 R, Hvinand 1 R, Engpiber 1 R. Gitte og Kaj Jensen
Åløkkeskoven:
Lille Flagspætte 1 TH (Fuglen blev kun hørt, men ret tæt på. Det klassiske lidt langsomme kikikikikiki. Området er rigt på døde træer og en ellesump grænser op til, hvor den skreg. Eftersøges igen i morgen, hvor den måske er mere stemmeaktiv fra morgenstunden. Mange spætter i skoven - Lille Flagspætte i Åløkkeskoven. Esben Eriksen DOF FYN), Bjergvipstjert 1 R. Esben Eriksen
Åsum: Musvåge 1 R, Råge 30 R. Jens Gregersen


     

Onsdag den 13. februar 2019                    Solopgang: 07:45 Solnedgang: 17:19

Silkeå: Vandstær 1 R. Erik Thomsen
Holckenhavn inderfjord, vejbroen
: Toppet skallesluger 1 FU, Lille Lappedykker 20 FU, Knopsvane 6 FU R, Gråand 100+ R FU, Hvinand 5 FU, Blishøne 25 R FU. Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bagenkop: Sanglærke 20 R. Carsten Skou
Bagenkop Havn: Svartbag 1 2K+ R
. Ole Tonnesen
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Strandskade 3 FU, Sandløber 3 FU, Rødben 2 R. Claus Dalskov
Bjørnemose (Ravnholt): Rød Glente 1 OF. Palle Bo Larsen
Botofte Skovmose: Knopsvane 14 R, Grågås 2 R, Stor Skallesluger 2 R, Taffeland 2 R, Troldand 60 R, Knarand 2 R, Krikand 22 R, Blishøne 6 R, Sølvhejre 1 R, Skarv 35 R, Hættemåge 25 R, Musvåge 1 R, Husskade 3 R. Claus Dalskov
Brændegård Sø:
Sølvhejre 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Dovns Klint: Havlit 26 R, Ederfugl 600 R, Sortand 200 R. Carsten Skou
Dørholm & Dørholmbugten: Storspove 52 FU. Ella Mikkelsen
Ellerup: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Enge v/Boltinggård:
Sølvhejre 1 R. Palle Bo Larsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knopsvane 2 R, Bramgås 500 R, Grågås 120 R, Grågås 300 OF, Blisgås 30 OF, Lille Skallesluger 6 , Gravand 14 R, Taffeland 68 R, Troldand 120 R, Skeand 22 R, Pibeand 400 R, Gråand 25 R, Krikand 800 R, Ringdue 1 R, Strandskade 1 R, Vibe 3 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 10 R, Havørn 1 3K+ OF, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 R, Husskade 2 FU, Allike 50 T, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R, Sanglærke 8 N, Solsort 1 R, Bogfinke 60 FU, Dompap 1 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 M N. Ella Mikkelsen
Faaborg: Havørn 1 OF. Per Damgaard Poulsen
Grusgrave v/Davinde: Havørn 2 R. Leif Sørensen
Gulstav Mose: Bramgås 2500 R. Carsten Skou 
Gudme Sø: Gravand 20 FU, Troldand 7 FU, Fiskehejre 2 FU, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 FU, Ravn 1 OF, Spætmejse 2 R, Dompap 1 R. Erik Jensen
Haveskov: Havørn 1 3K+ FU. Evald Mehlsen
Hessum: Sangsvane 346 R. Ella Mikkelsen
Hvidkilde Sø: Knopsvane 3 R, Hvinand 5 R, Lille Skallesluger 11 R, Stor Skallesluger 5 R, Troldand 225 R, Ringdue 8 OF, Skarv 3 R, Sølvmåge 1 R. Niels Andersen
Højby v/Odense: Vandrefalk 1 OF. Pierre Bentzen
Højskov m.m. (Østrup Skov): Fasan 1 R, Musvåge 1 R, Spætmejse 1 R, Solsort 2 R. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn: Bramgås 22 OF, Toppet Skallesluger 6 R, Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 126 R, Sortgrå Ryle 14 FU, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R, Musvit 2 FU, Sanglærke 5 OF, Rødhals 1 R, Solsort 1 R. Kirsten Pedersen, Gunnar Jørgensen
Kværndrup: Rød Glente 1 OF. Helle Regitze Boesen
Lindkær v/Ravnholt: Trane 4 R, Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Trane 5 R, Stor Tornskade 1 R, Ravn 7 R. Kirsten Pedersen, Gunnar Jørgensen
Lumby Inddæmmede Strand: Musvåge 1 R, Nordlig Gråsisken 30 FU. Ella Mikkelsen
Nielstrup Sø: Grågås 425 R, Fiskehejre 1 R, Gråkrage 4 R. Niels Andersen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 24 R, Stor Skallesluger 50 R, Troldand 1040 R,
Sølvhejre 1 R, Havørn 2 R. Per Damsgaard-Sørensen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 14 R,
Sølvhejre 1 FU. Pierre Bentzen
Neverkær:
Sølvhejre 1 R. Kim Møller
Nybølle v/Hillerslev: Rød Glente 3 R. Kirsten Pedersen
Ringe: Rød Glente 1 OF. Pierre Bentzen
Ryslinge: Grønspætte 1 R. Palle Bo Larsen
Scheelenborg Skov + Gods: Havørn 1 OF. Lars Philip Nielsen 
Snarup v/Kværndrup: Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Sollerup: Knopsvane 2 R, Grågås 37 FU, Gråand 2 FU, Blishøne 1 R, Trane 4 FU, Gråkrage 2 R. Leif Kristensen
Søbo Sø: Lille Skallesluger 12, Havørn 1 AD R. Kirsten Pedersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Blisgås 100 R, Bjergand 1600 FU, Skeand 18 FU,
Sølvhejre 1 OF, Skægmejse 1 R. Ole Tonnesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 950 OF, Blisgås 22 OF, Lille Skallesluger 2 R, Bjergand 1300 R, Skeand 14 R, Knarand 12 R, Krikand 110 R,
Sølvhejre 1 R, Havørn 2 AD OF, Skægmejse 1 R. Gregers Johannesen
Wedellsborg, Lystskov: Havørn 2 YF P. Henrik Kolsbjerg
Yderste Tvedeløkke (Ravnholt): Havørn 1 R. Kirsten Pedersen 
Øhavet: Skarø Nord: Ederfugl 250 R, Hvinand 16 R, Toppet Skallesluger 25 R, Toppet Lappedykker 7 FU, Svartbag 2 R. Niels Andersen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sangsvane 65 , Bramgås 60 R, Grågås 220 R, Gravand 6 R, Knarand 12 FU, Pibeand 180 R, Gråand 120 R, Krikand 200 R, Fasan 1 R, Ringdue 10 R, Blishøne 10 R, Måge sp. 200 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Gråkrage 9 R, Blåmejse 6 FU, Musvit 8 FU, Solsort 2 R, Jernspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 93 R, Pibeand 52 FU, Gråand 14 R, Skarv 54 R, Hættemåge 12 R, Sølvmåge 7 R, Tårnfalk 1 OF, Musvit 1 SY, Musvit 2 FU, Sanglærke 3 OF, Solsort 3 R, Bogfinke 3 FU. Gunnar Jørgensen
Åmosen v/Ollerup: Grågås 190 R, Gråand 4 R, Fiskehejre 2 R, Vibe 4 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 75 R, Allike 8 R, Råge 30 R, Gråkrage 25 R, Musvit 1 R. Niels Andersen


   

Tirsdag den 12. februar 2019                    Solopgang: 07:48 Solnedgang: 17:17

Søen, Valdemarsslot: Trold- og Bjergænder 1000 FU, Havørn 1 OF. Gunnar Jørgensen, Poul Brugs Rasmussen
Skovballe
: Storspove 30 FU. Gunnar Jørgensen, Poul Brugs Rasmussen
Lunkebugten
: Rødben 12 FU, Almindelig ryle 7 FU, Gråand 100+ FU. Gunnar Jørgensen, Poul Brugs Rasmussen
Lindkær, Ravnholt
: Trane 4 SY, Vibe 1 TH. Karsten Nielsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 5 FU. Leif Kristensen
Broby Sø: Taffeland 2 R. Finn Just Christensen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Rørhøne (Grønbenet) 16 FU, Stor Flagspætte 10 FU. Martin Rheinheimer
Hestehave (Valdemarsslot): Havørn 1 AD OF. Gunnar Jørgensen
Krarup: Havørn 1 OF, Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Langsted Skov: Rød Glente 2 AD OF. Niels Bomholt Jensen
Lehnskov/Fredskov: Stor Tornskade 1 R. Lars Kirk
Lindkær v/Ravnholt: Trane 4 R. Per Rasmussen
Nybølle v/Hillerslev: Rød Glente 3 R. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Trane 4 R, Havørn 3 , Ravn 6 R. Palle Bo Larsen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Hvidklire 1 FU. Leif Kristensen
Monnet - Tåsinge:
Sølvhejre 1 FU, Havørn 1 AD R. Erik Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 18 R,
Sølvhejre 1 R, Havørn 1 R, Isfugl 1 R. Leif Sørensen
Neverkær:
Sølvhejre 1 R. Jens Friis-Walsted
Nybølle v/Hillerslev: Rød Glente 3 R. Per Rasmussen
Nørre Lyndelse: Rød Glente 3 FU. Lars Philip Nielsen
Odense Å v/Brobyværk: Bjergvipstjert 1 R. Jens Bækkelund
Præsteskov (Broby): Blisgås 70 N. Niels Bomholt Jensen
Ravnholt (Midtfyn): Trane 4 R. Tina Hansen
Silkeå: Vandstær 1 R. Jens Bækkelund
Spodsbjerg Havn: Husrødstjert 1 FU. Leif Kristensen
Stævningen: Rød Glente 1 OF. Jens Bækkelund
Sønderskov v/Pennsylvanien: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Vejlen - Tåsinge: Bramgås 800 R, Troldand 1000 R. Erik Jensen  
Verninge: Rød Glente 1 FU, Ravn 1 R. Niels Bomholt Jensen
Verninge grave:
Sølvhejre 1 FU. Niels Bomholt Jensen


     

Mandag den 11. februar 2019                    Solopgang: 07:50 Solnedgang: 17:15

Dovns Klint: Sortand 125 R, Havlit 87 R, Bramgås 1600 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Bagenkop: Bramgås 6500 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Brændegaard sø:
Sølvhejre 5 R. Erik Thomsen
Brændegaard sø:
Sølvhejre 5 R. Finn Skov
Nakkebølle Inddæmning: Lille skallesluger 5 R, Stor skallesluger 4 R. Finn Skov
Slipshavn Enge (10:00): Rødben 12 FU. Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Sø: Trane 4 R. Leif Kristensen
Bispeenge: Krikand 150 FU. Gunhild Brink
Bredland Skov: Rød Glente 1 FU. Palle Bo Larsen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 5 FU, Havørn 1 R. Erik Jensen
Bøjden Nor: Svømmeand sp. 3500 R. Gunnar Jørgensen
Fangel: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sangsvane 114 R, Skeand 33 R, Krikand 1600 FU, Storspove 150 R. Martin Rheinheimer
Flyvesandet: Grønspætte 1 R, Topmejse 5 FU. Leif Sørensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R. Leif Sørensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R. Henrik Kingo Andersen
Grusgrave v/Birkum: Lille Skallesluger 17 R. Leif Sørensen
Grusgrave v/Davinde: Havørn 1 AD FU. Henrik Kalckar Hansen
Gyldensteen: Langø: Bramgås 750 FU. Jens Bækkelund
Hakkehave: Havørn 2 AD OF. Per Rasmussen
Hågerup Å vest for Hågerup: Knarand 35 R. Leif Kristensen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 22 R. Per Damsgaard-Sørensen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 6 FU. Ella Mikkelsen
Lindholm v/Allested: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Mullerup ved Flødstrup: Havørn 1 AD FU. Evald Mehlsen
Nakkebølle Inddæmning: Bramgås 701 OF, Lille Skallesluger 18 FU, Havørn 3 OF, Grønspætte 1 OF, Vandrefalk 1 OF. Arnbjørn Jens Jørgensen
Nakkebølle Inddæmning:
Sølvhejre 1 R, Isfugl 1 FU. Else Klint
Nærå Strand/Agernæs Flak: Sangsvane 500 R. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Lille Skallesluger 39 FU, Taffeland 350 R, Troldand 4000 R, Bjergand 100 R, Havørn 1 5K+ OF. Morten Müller
Nørresø v/Brahetrolleborg: Ravn 3 OF. Erik Jensen
Rundeskov: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Sebjerg + sø, Faaborg: Havørn 1 IMM OF. Niels Bomholt Jensen
Silkeå: Vandstær 1 FU. Erik Jensen
Silkeå: Vandstær 1 R. Gunnar Jørgensen 
Silkeå: Vandstær 1 FU. Leif Kristensen
Siø Sund: Stor Skallesluger 64 R. Søren Bøgelund
Skarø Kalveodde: Havørn 1 AD FU. Michael Aggerbeck
Spodsbjerg Havn: Husrødstjert 1 R. Michael Aggerbeck
Torpegård Skov: Havørn 1 2K+ OF. Per Rasmussen
Tvedshave: Duehøg 1 OF. Per Rasmussen
Ulbølle: Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Vindeby (Tåsinge): Havørn 1 2K OF. Morten Müller
Øgårdshave v/Sandholt: Blå Kærhøg 1 BR FU, Rød Glente 2 FU. Leif Kristensen
Ørnehøj-området (Gulstav): Trane 1 R. Søren Bøgelund
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 300 R, Krikand 120 R. Ella Mikkelsen


     

Søndag den 10. februar 2019                    Solopgang: 07:52 Solnedgang: 17:13

Lundeborg, matriklen: Gråspurv-Skovspurv 20 FU R, Solsort 4 FU, Grønirisk 8 FU, Bogfinke 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø: Havørn 1 R, Sølvhejre 2 FU, Hvinand 40+ FU + R, Troldand 100+ FU + R, Stor Skallesluger 30+ FU + R. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Ravnholt, Lindkær (11:30-12:30): Sangsvane 15 FU SY , Stor Tornskade 1 FU, Ravn 21 (min) FU, Sjagger 300 (min) FU. Jan Stener Jørgensen.

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Sø: Hvinand 3 R Taffeland 9 R, Troldand 860 R, Gråand 27 R, Ravn 2 . Leif Kristensen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 4 , Sølvmåge x Gråmåge (hybrid) 1 2K R, Sanglærke 10 OF. Jens-Gert Hansen
Bredholt v/Arreskov Sø: Knopsvane 2 FU, Knopsvane 2 OF, Fiskehejre 1 OF. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Knopsvane 2 R, Hvinand 33 R, Hvinand 11 FU, Stor Skallesluger 34 R, Gravand 1 R, Taffeland 12 R, Troldand 23 R, Troldand 2 FU, Knarand 2 R, Gråand 250 R, Krikand 28 R, Fasan 1 FU,
Sølvhejre 1 R, Sølvhejre 1 OF, Allike 2 R, Allike 1 OF, Gråkrage 1 R, Sanglærke 1 OF, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Solsort 2 FU, Skovspurv 5 R, Grønirisk 2 R, Gulspurv 5 R, Gulspurv 6 FU. Gunnar Jørgensen
Ebberup v/Assens: Knopsvane 11 FU, Sangsvane 84 R. Kirsten Pedersen 
Fangel: Husskade 1 R, Råge 2 R. Jan Kiel
Frellesvig: Sangsvane 9 OF, Fiskehejre 1 OF. Jane Ditzel
Gudme Sø: Stor Skallesluger 2 FU, Gravand 8 FU, Troldand 5 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Spurvehøg 1 OF, Havørn 2 AD FU, Stor Flagspætte 3 TH, Spætmejse 3 SY. Erik Jensen
Hagenskov: Troldand 4 R, Gråand 2 R, Lille Lappedykker 1 R. Kirsten Pedersen 
Haveskov v/Sandholt: Spætmejse 2 FU, Skovspurv 12 R. Leif Kristensen
Hellemose Skov:
Sølvhejre 1 R. Jesper Sønderby
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Knopsvane 44 FU, Ederfugl 19 FU, Hvinand 8 R, Stor Skallesluger 2 FU, Toppet Skallesluger 32 FU, Gravand 26 FU, Gråand 4 R, Blishøne 110 FU, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 3 R, Storspove 32 R, Hættemåge 3 R, Stormmåge 8 FU, Svartbag 3 R, Piber sp. 1 OF. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Grågås 8 R, Gravand 11 R, Pibeand 155 FU, Gråand 36 R, Spidsand 4 , Krikand 170 FU, Ringdue 3 R, Vibe 16 FU, Hættemåge 22 R, Sølvmåge 18 R, Husskade 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 27 FU, Musvit 2 R, Sanglærke 1 R, Stær 16 R. Kirsten Pedersen 
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Knopsvane 8 FU, Stor Skallesluger 10 R, Gravand 8 FU, Blishøne 2000 FU, Skarv 1 R. Peter Lillesø
Kertinge: Knopsvane 22 FU, Sangsvane 1 FU, Råge 21 FU. Peter Lillesø
Kølstrup: Knopsvane 42 FU. Peter Lillesø
Munkebo: Sangsvane 42 FU. Peter Lillesø
Mørkemose v/Sandholt: Knopsvane 2 FU, Grågås 31 FU, Musvåge 1 R. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 AD R. Lilly Sørensen
Sandholt: Natugle 1 R. Leif Kristensen
Silkeå: Gråkrage 1 OF, Vandstær 1 FU. Gunnar Jørgensen
Sollerup: Knopsvane 2 FU, Musvit 1 SY, Gulspurv 9 R. Leif Kristensen
Sprogø Puller & Gællegrund: Svartbag 6 R. Kirsten Pedersen 
Stokkeby: Bramgås 350 OF. Michael Aggerbeck
Øgårdshave v/Sandholt: Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Kristensen
Åkrog Bugt: Ederfugl 28 R, Toppet Skallesluger 3 FU, Skarv 3 FU. Kirsten Pedersen


      

Lørdag den 9. februar 2019                    Solopgang: 07:54 Solnedgang: 17:11

Hesselager: Stillits 5 FU, Grønsisken 4 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Gråspurv 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjerreby: Grågås x Bramgås (hybrid) 1 FU. Leif Kristensen
Føns Vang: Havørn 4 R. Lars Kirk
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 6 FU. Michael Larsen Hansen
Lund s.f.Motorvej Voldby: Vandrefalk 1 FU. Michael Dalsgaard Sonne
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Hvidklire 1 FU. Leif Kristensen
Storebælt nord for Vestbroen: Havørn 1 OF, Havørn 1 T. Anders Wiig Nielsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 1000 R, Knarand 30 R. Laura Rytter Holm


    

Fredag den 8. februar 2019                    Solopgang: 07:56 Solnedgang: 17:09

Spodsbjerg: Strandskade 2 R, Sandløber 4 FU. Finn Skov
Lundeborg, campingpladsen
: Sølvmåge 35 R, Skarv 3 R (på badebroen), Sortand 1 FU, Bramgås 15 OF S, Blisgås 2 OF s, Solsort 2 R, Ringdue 6 R. Poul Brugs Rasmussen
Holckenhavn Fjord
: Havørn 2 R AD. Morten Kristiansen
Lettebækken v. Åstien
: Vandstær 1 R. Ove Hvidtfeldt

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Knopsvane 2 R, Ederfugl 27 FU, Sortand 11 FU, Strandskade 3 FU, Sandløber 4 FU, Rødben 2 FU, Sølvmåge 7 R. Susanne Rørdam Skov
Bøsøre: Storspove 7 OF, Vandrefalk 1 OF. Peter Pelle Clausen
Flyvesandet: Grønspætte 1 R. Leif Sørensen 
Glorup Park m/Holmesø: Sangsvane 41 R, Musvåge 1 FU, Stor Flagspætte 1 R, Ravn 1 OF, Blåmejse 6 FU, Musvit 3 FU, Halemejse 4 FU, Gulspurv 20 FU. Lars Kirk
Gudme Sø: Stor Skallesluger 2 M FU, Gravand 1 FU, Havørn 1 JUV OF. Erik Jensen
Gyldensteen: Langø: Grønirisk 30 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Bramgås 900 R, Pibeand 70 R, Gråand 55 R, Krikand 100 R, Fiskehejre 1 R, Havørn 1 IMM FU, Tårnfalk 1 R. Jens Bækkelund
Harndrup: Gråand 15 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 2 FU, Skovspurv 4 FU, Bogfinke 5 FU, Kvækerfinke 11 FU, Dompap 5 FU, Gulspurv 2 FU. Conny Hartmann
Hvidkilde Sø: Havørn 2 AD R. Arne Bruun
Holckenhavn Fjord: Knopsvane 14 R, Gråand 62 R, Blishøne 51 R, Sølvmåge 17 R. Lars Kirk
Knudshoved Færgehavn: Sanglærke 1 N. Peter Pelle Clausen
Kohave v/Skovmøllevej: Ringdue 350 FU T, Allike 45 FU. Kurt Due Johansen
Kongshøj Mølle: Rød Glente 1 OF. Peter Pelle Clausen 
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 110 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Sangsvane 500 R. Leif Sørensen
Næsbyhoved-Broby: Rød Glente 1 FU. Finn Just Christensen
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Grønspætte 1 R. Carsten Skou 
Slipshavn Enge: Sanglærke 1 OF. Peter Pelle Clausen
Tellerup Bjerge: Sangsvane 200 FU. Ib Petersen
Vormark: Sangsvane 52 R. Peter Pelle Clausen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 1900 R, Grågås 52 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 FU, Vandrefalk 1 R. Kell Grønborg


     

Torsdag den 7. februar 2019                    Solopgang: 07:58 Solnedgang: 17:06

Purreskoven: Spætmejse 2 FU, Bogfinke 4 FU, Sumpmejse 2 FU, Musvit 6 FU, Blåmejse 4 FU, Jernspurv 1 FU, Dompap 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Assemose: Sangsvane 200 R, Grågås 40 R. Lars Kirk
Assistens Kirkegård, Odense: Ringdue 11 R, Stormmåge 4 R, Skovskade 3 FU, Husskade 4 FU, Allike 8 R, Råge 5 R, Gråkrage 4 R, Blåmejse 1 R, Musvit 6 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 9 R, Bogfinke 5 R, Grønirisk 5 R. Pierre Bentzen
Assistens Kirkegård, Odense: Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 3 SV. Evald Mehlsen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 2K R, Svartbag 40 R, Skærpiber 1 R. Ole Amstrup
Bremerskov: Ringdue 120 R, Musvåge 2 R, Vandrefalk 1 2K R, Allike 120 R, Råge 200 R, Sjagger 70 OF, Dompap 1 M R. Ella Mikkelsen
Bullerup: Tårnfalk 1 FU. Peter Lillesø
Faaborg: Musvåge 1 R. Peter Lillesø
Gulstav: Grågås 340 R, Havørn 1 AD OF, Sangdrossel 1 OF, Solsort 22 R. Søren Bøgelund
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Nabben: Knopsvane 184 FU, Knortegås 1 R, Toppet Skallesluger 1 FU, Gravand 3 FU, Pibeand 9 FU, Lille Lappedykker 1 FU, Blishøne 127 , Skarv 1 R, Sølvmåge 7 R, Svartbag 1 R. Leif Kristensen
Hillerslev: Tårnfalk 1 R. Peter Lillesø
Hårby (Sydvestfyn): Blå Kærhøg 1 BR FU . Kirsten Pedersen
Hårby (Sydvestfyn): Råge 36 FU. Leif Kristensen
Hårby Made: Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Kristensen 
Jordløse By: Ringdue 15 R, Dværgfalk 1 FU, Ravn 36 FU. Kirsten Pedersen
Kværndrup: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Hvidklire 1 R. Lars Kirk
Løgismose Skov: Huldue 1 R, Ringdue 10 R, Musvåge 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Råge 75 FU, Ravn 4 FU, Blåmejse 4 R, Musvit 3 R, Musvit 4 SY, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 26 M FU, Bogfinke 25 FU, Dompap 2 R, Grønirisk 29 FU, Stillits 13 R, Grønsisken 20 FU, Gulspurv 26 FU. Kirsten Pedersen
Marslev: Ravn 1 R. Ella Mikkelsen
Mose NV for Bremerskov: Fiskehejre 1 R, Solsort 3 R. Ella Mikkelsen
Mullerup Skov: Havørn 1 OF. Niels Andersen
Mølleskov v/Hverringe: Grønirisk 270 R. Evald Mehlsen
Ny Bjerreby (Tåsinge): Knopsvane 100 R, Sangsvane 100 R. Lars Kirk
Nældemose: Musvåge 2 R. Kirsten Pedersen
Nørre Lyndelse: Tårnfalk 1 R. Peter Lillesø
Nørre Søby: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R. Peter Lillesø
Ollerup Sø: Gråand 10 R, Rørdrum 1 R, Fiskehejre 2 R, Skarv 2 R. Troels Guldager Nielsen
Rantzausminde: Silkehale 4 FU. Jens-Gert Hansen
Ringe: Rød Glente 1 OF. Pierre Bentzen
Sandholt: Natugle 2 R. Leif Kristensen
Siø: Bramgås 300 R, Sølvmåge 100 R. Lars Kirk
Siø Sund: Ederfugl 120 R. Lars Kirk
Strandeng syd f/Nabben: Hættemåge 12 FU, Sølvmåge 1 FU, Husskade 2 FU, Allike 11 FU, Råge 3 FU, Skovspurv 16 FU, Bogfinke 9 FU, Grønsisken 1 FU, Gulspurv 2 FU. Leif Kristensen
Urup Dam: Grågås 30 R, Gråand 19 R, Hættemåge 21 FU, Stormmåge 6 R, Musvåge 1 R, Allike 5 FU, Råge 66 FU, Gråkrage 5 R, Sjagger 40 R. Ella Mikkelsen
Øgårdshave v/Sandholt: Fiskehejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Kristensen
Ørnehøj-området (Gulstav): Bramgås 4000 R, Spurvehøg 3 R, Musvåge 4 R, Tårnfalk 2 R, Stær 70 R. Søren Bøgelund 
Øster Hæsinge: Musvåge 1 R. Peter Lillesø
Åsum: Musvåge 1 R. Peter Lillesø 

    

Onsdag den 6. februar 2019                     Solopgang: 08:00 Solnedgang: 17:04

Lundeborg, Stenmurevejen og Caroline Amalievej: Sjagger 5000? FU (har aldrig set så mange før samlet på et område, Ringdue 200 FU, Solsort 20 FU, Vindrossel 1 FU, Hætte og Stormmåge 200 R. Poul Brugs Rasmussen 

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bispeenge: Gravand 2 FU, Pibeand 6 FU, Krikand 3 FU, Hættemåge 25 FU, Sølvmåge 75 FU, Tårnfalk 1 OF. Gunhild Brink
Faldsled: Stor Skallesluger 1 FU, Troldand 19 R, Lille Lappedykker 4 FU, Blishøne 3 FU, Skarv 1 FU, Svartbag 1 R, Gråkrage 1 R. Leif Kristensen
Gyldensteen: Langø: Natugle 1 SY, Ravn 2 R. Jens Bækkelund 
Kohave v/Skovmøllevej: Ringdue 600 FU. Kurt Due Johansen
Middelfart: Silkehale 5 R. Michael Mosebo Jensen
Næsbyhoved-Broby
: Jernspurv 1 FU. Finn Just Christensen
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Pibeand 2 FU, Gråand 23 FU, Fasan 9 FU, Musvåge 4 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Stor Tornskade 1 FU, Ravn 13 FU. Jens Rasmussen


  

Tirsdag den 5. februar 2019                     Solopgang: 08:02 Solnedgang: 17:02

Lundeborg, matriklen: Rødhals 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Holckenhavn Nor. Havørn 2 AD. Erik Thomsen 

   

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bleget: Rød Glente 2 TH. Per Rasmussen
Bolbro: Havørn 2 OF. Lars Brumvig
Botofte Skovmose: Havørn 2 2K R. Claus Dalskov
Damsbo Skove: Sangsvane 76 FU. Kirsten Pedersen
Ebberup v/Assens: Knopsvane 14 FU, Sangsvane 65 FU, Sangsvane 8 OF, Grågås 135 FU, Blisgås 4 FU. Kirsten Pedersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Vandrefalk 1 R. Jens Bækkelund
Hestehave v/Søbo: Knopsvane 2 FU, Sangsvane 121 FU. Leif Kristensen
Kildemose v/Ryslinge: Rød Glente 1 OF. Karl Top
Munkebo: Blishøne 1000 FU. Jens Gregersen
Kohave v/Skovmøllevej: Ringdue 400 FU, Stillits 11 FU. Kurt Due Johansen
Lindø + vade v/Jersore: Snespurv 1 R. Jens Bækkelund
Otterup: Havørn 1 IMM OF. Jens Bækkelund
Posen: Knopsvane 2 FU, Sangsvane 22 FU, Grågås 19 FU, Fiskehejre 1 OF, Spurvehøg 1 FU, Havørn 1 R, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Husskade 9 , Gråkrage 1 R, Solsort 1 R, Sjagger 12 FU, Grønirisk 1 R, Gulspurv 4 R, . Leif Kristensen
Seden Strand: Bramgås 5100 FU, Hvinand 225 R, Knarand 48 R, Pibeand 725 R, Spidsand 74 R, Lille Lappedykker 40 R, Blishøne 1000 R, Havørn 1 IMM R, Fjeldvåge 1 R. Gregers Johannesen
Skovsbo v/Svendborg: Bramgås 4200 R, Grågås 18 R. Niels Andersen
Sofielund: Ravn 1 TH, Korttået Træløber 1 SY, Lille Korsnæb 1 R. Niels Andersen
Svanninge Bakker: Ringdue 18 R, Havørn 2 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Spætmejse 2 , Spætmejse 1 FU, Solsort 3 FU, Bogfinke 1 FU. Leif Kristensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Skovskade 5 , Ravn 2 OF, Musvit 1 FU, Solsort 5 . Leif Kristensen
Søbo Sø: Stor Skallesluger 17 FU, Troldand 341 , Fiskehejre 1 OF, Skarv 1 R, Havørn 2 AD R. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Sangsvane 42 , Ringdue 3 OF, Tyrkerdue 11 R, Musvåge 1 R, Husskade 1 FU, Musvit 2 , Skovspurv 23 R, Bogfinke 1 FU, Dompap 2 FU. Leif Kristensen
Vestermade: Blå Kærhøg 1 BR R. Michael L.J. Glentedal
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Vandrefalk 2 R. Jens Bækkelund


  

Tirsdag den 5. februar 2019                     Solopgang: 08:02 Solnedgang: 17:02

Lundeborg, matriklen: Rødhals 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Holckenhavn Nor. Havørn 2 AD. Erik Thomsen 

  

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bleget: Rød Glente 2 TH. Per Rasmussen
Bolbro: Havørn 2 OF. Lars Brumvig
Botofte Skovmose: Havørn 2 2K R. Claus Dalskov
Damsbo Skove: Sangsvane 76 FU. Kirsten Pedersen
Ebberup v/Assens: Knopsvane 14 FU, Sangsvane 65 FU, Sangsvane 8 OF, Grågås 135 FU, Blisgås 4 FU. Kirsten Pedersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Vandrefalk 1 R. Jens Bækkelund
Hestehave v/Søbo: Knopsvane 2 FU, Sangsvane 121 FU. Leif Kristensen
Kildemose v/Ryslinge: Rød Glente 1 OF. Karl Top
Munkebo: Blishøne 1000 FU. Jens Gregersen
Kohave v/Skovmøllevej: Ringdue 400 FU, Stillits 11 FU. Kurt Due Johansen
Lindø + vade v/Jersore: Snespurv 1 R. Jens Bækkelund
Otterup: Havørn 1 IMM OF. Jens Bækkelund
Posen: Knopsvane 2 FU, Sangsvane 22 FU, Grågås 19 FU, Fiskehejre 1 OF, Spurvehøg 1 FU, Havørn 1 R, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Husskade 9 , Gråkrage 1 R, Solsort 1 R, Sjagger 12 FU, Grønirisk 1 R, Gulspurv 4 R, . Leif Kristensen
Seden Strand: Bramgås 5100 FU, Hvinand 225 R, Knarand 48 R, Pibeand 725 R, Spidsand 74 R, Lille Lappedykker 40 R, Blishøne 1000 R, Havørn 1 IMM R, Fjeldvåge 1 R. Gregers Johannesen
Skovsbo v/Svendborg: Bramgås 4200 R, Grågås 18 R. Niels Andersen
Sofielund: Ravn 1 TH, Korttået Træløber 1 SY, Lille Korsnæb 1 R. Niels Andersen
Svanninge Bakker: Ringdue 18 R, Havørn 2 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Spætmejse 2 , Spætmejse 1 FU, Solsort 3 FU, Bogfinke 1 FU. Leif Kristensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Skovskade 5 , Ravn 2 OF, Musvit 1 FU, Solsort 5 . Leif Kristensen
Søbo Sø: Stor Skallesluger 17 FU, Troldand 341 , Fiskehejre 1 OF, Skarv 1 R, Havørn 2 AD R. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Sangsvane 42 , Ringdue 3 OF, Tyrkerdue 11 R, Musvåge 1 R, Husskade 1 FU, Musvit 2 , Skovspurv 23 R, Bogfinke 1 FU, Dompap 2 FU. Leif Kristensen
Vestermade: Blå Kærhøg 1 BR R. Michael L.J. Glentedal
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Vandrefalk 2 R. Jens Bækkelund


  

Mandag den 4. februar 2019                     Solopgang: 08:04 Solnedgang: 17:00

Spodsbjerg Havn (14:45): Lille skrigeørn 1 AD T S (skadet hale). Erik Danielsen
Bøjden Nor
: Spidsand 12 R. Erik Thomsen
Lundeborg, Stenmurevejen
: Musvåge 1 R, Musvåge 1 OF. Poul Brugs Rasmussen

   

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjernemark
: Bramgås 200 R, Grågås 20 R. Lars Kirk
Bøjden Nor: Knopsvane 5 R, Sangsvane 6 FU, Bramgås 680 R, Bramgås 78 FU, Grågås 69 R, Hvinand 3 FU, Toppet Skallesluger 1 R, Gravand 1 FU, Taffeland 188 R, Troldand 2500 R, Bjergand 2000 R, Pibeand 89 R, Gråand 85 , Spidsand 24 FU, Spidsand 24 R, Krikand 23 FU, Krikand 27 R, Fiskehejre 5 R, Skarv 3 R, Hættemåge 2 FU, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 18 R, Musvåge 2 , Tårnfalk 1 R, Råge 11 FU, Gråkrage 2 FU, Musvit 3 FU, Solsort 4 FU, Dompap 2 R. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Skallesluger 27 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Engsøen: Gråand 13 R, Storspove 1 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 37 R, Havørn 3 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Grågås 2 R, Ederfugl 2 R, Hvinand 13 R, Stor Skallesluger 1 R, Pibeand 95 R, Gråand 90 R, Lille Lappedykker 2 R, Skarv 2 R, Storspove 3 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 1 R, Gråkrage 10 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Bramgås 300 OF. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Bramgås 80 OF, Gravand 14 R, Knarand 8 R, Pibeand 10 R, Gråand 31 R, Krikand 54 R, Fiskehejre 3 R, Skarv 2 FU, Storspove 1 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Tårnfalk 1 R. Jens Bækkelund
Havn v/Vejlen: Gravand 1 R, Gråand 9 R, Fiskehejre 2 R, Skarv 1 R. Lars Kirk  
Helnæs Bugt, Sønderfjord: Knopsvane 29 FU, Sangsvane 18 R, Grågås 8 R, Ederfugl 123 FU, Hvinand 14 R, Stor Skallesluger 4 FU, Gravand 7 R, Gråand 32 R, Spidsand 22 R. Leif Kristensen
Kobbelskov m.m.: Havørn 2 OF. Tom Giersing
Kohave v/Skovmøllevej: Ringdue 310 R. Kurt Due Johansen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Sangsvane 54 R, Gråand 100 R, Strandskade 2 FU, Almindelig Ryle 15 FU, Hvidklire 1 FU
, Rødben 24 FU. Lars Kirk
Nordby Sø: Knopsvane 10 FU, Sangsvane 90 FU, Grågås 350 FU. Jens Peter Madsen
Noret - Tåsinge: Gråand 42 R, Krikand 8 R, Fiskehejre 1 R, Gråkrage 3 FU. Lars Kirk
Ny Bjerreby (Tåsinge): Knopsvane 80 R, Sangsvane 60 R, Grågås 132 R. Lars Kirk
Røjle By: Kernebider 1 R. Michael Mosebo Jensen
Siø Sund: Ederfugl 14 R. Lars Kirk
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bjergirisk 10 R. Ole Bo Olsen
Vigelsø: Havørn 1 AD R. Kurt Due Johansen


   

Søndag den 3. februar 2019                     Solopgang: 08:06 Solnedgang: 16:58

Lundeborg, Stenmurevejen (14:30): Sjagger 2000 FU R (Der var sjaggere overalt, kunne umuligt tælles, men sikke et liv der var deroppe. Fuglene sang (skræppede) så det var en hel fornøjelse. - Der er stadig mange æbler på træerne (ca. 2000 træer,  hvor der hænger ca. 10 kg. "Bellida" på hvert træ = ca. 200 tons, som ikke blev plukket, grundet manglende afsætning, kunne heller ikke afsættes til most - nu hænger de til stor glæde for alle fuglene især Sjaggere.  At der ikke er Silkehaler og Vindrosler mellem alle Sjaggerne undrer mig), Stær 10 R, Ringdue 100 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Andebølle Skov: Havørn 2 OF. Jens Friis-Walsted
Assemose: Sangsvane 180 FU. Ella Mikkelsen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 2. Ole Goldschmidt
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 4 FU. Jan Sørensen
Bjerreby: Sangsvane 260 FU. Ella Mikkelsen
Botofte Skovmose: Havørn 3 . Ella Mikkelsen
Bredland Skov: Duehøg 1 M 2K OF. Per Rasmussen
Bøjden Nor: Knopsvane 4 R, Bramgås 500 FU, Grågås 200 R, Taffeland 250 R, Troldand 3000 R, Bjergand 30 R, Gråand 130 R, Spidsand 5 R, Krikand 21 R, Skarv 2 FU, Almindelig Ryle 4 R, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 5 R, Musvåge 1 FU, Solsort 1 FU. Martin Rheinheimer
Caroline Amalielund: Ravn 1 SY. Steen Winkel
Flyvesandet: Grønspætte 1 F FU. Henrik Kingo Andersen
Grusgrave v/Birkum: Troldand 3000 R, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Gråsten Nor: Havørn 2 R. Bjarne Jørgensen
Gyldensteen: Langø: Nordlig Gråsisken 70 FU. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Langø: Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 70 FU. Kurt G. Holm
Holckenhavn Fjord: Havørn 3 R, Rød Glente 1 OF, Ravn 3 R. Peter Pelle Clausen
Hou Nordstrand (Langeland): Ederfugl 1000 R, Sortand 500 R, Stenvender 1 FU, Sortgrå Ryle 3 FU. Ella Mikkelsen
Jersore: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 193 R, Bramgås 5000 R. Henrik Kingo Andersen
Kasmose Skov: Huldue 1 TH, Natugle 1 R, Sumpmejse 5 R, Korttået Træløber 2 R, Spætmejse 10 R, Dompap 6 R. Michael Mosebo Jensen
Keldsnor: Bjergand 85 R, Bjergirisk 40 R, Snespurv 20 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Svartbag 80 R. Ole Goldschmidt 
Kohave v/Skovmøllevej: Ringdue 475 FU. Kurt Due Johansen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 7 FU. Henrik Kingo Andersen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 8 R,  Grønspætte 1 R. Søren G. Nielsen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 AD R, Rød Glente 1 OF, Ravn 20 R. Leif Bisschop-Larsen
Magleby Nor: Bramgås 4300 R. Ole Goldschmidt 
Møllehave v/Langkildegård: Havørn 1 AD OF. Per Rasmussen 
Nakkebølle Fjord: Gråand 113 R, Fiskehejre 5 FU. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Fiskehejre 2 , Fiskehejre 1 R,
Sølvhejre 3 FU, Skarv 2 , Havørn 2 AD R, Musvåge 1 OF, Skovskade 3 OF. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Bramgås 900 R, Blisgås 80 R,
Sølvhejre 1 R, Havørn 1 R. Carsten Skou
Nakkebølle Inddæmning:
Sølvhejre 2 R. Pierre Bentzen
Nørreballe Nor: Bramgås 3700 OF, Taffeland 220 R, Troldand 9800 R, Blå Kærhøg 1 2K R, Havørn 2 AD R. Ole Goldschmidt 
Paddesø Skov & Paddesø Høl: Skovsneppe 1 R. Jens Friis-Walsted
Ravnholt (Midtfyn): Havørn 2 AD OF. Per Rasmussen
Ravnholt (Midtfyn): Havørn 2 R. Karl Top
Silkeå: Fiskehejre 1 FU, Gråkrage 2 FU, Vandstær 1 FU, Solsort 3 FU, Bjergvipstjert 1 FU. Leif Kristensen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Skovsneppe 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Silkeå: Vandstær 1 FU, Bjergvipstjert 1 FU. Martin Rheinheimer
Siø: Krikand 126 R. Ella Mikkelsen 
Sollerup: Rød Glente 1 OF, Musvåge 2 R. Leif Kristensen
Spodsbjerg Havn: Husrødstjert 1 M FU
. Ella Mikkelsen
Storeholm + øhavet nord for: Skeand 2 R, Spidsand 160 R, Strandskade 4 R, Storspove 35 R. Ole Goldschmidt
Sydf. Øhav nord for Ristingehalvøen: Blishøne 2925 R. Ole Goldschmidt 
Thurø Rev: Knopsvane 16 R, Bramgås 1 OF, Grågås 30 R, Knarand 5 FU, Pibeand 187 FU, Gråand 30 FU, Krikand 20 FU, Fiskehejre 2 R, Strandskade 4 FU, Sanglærke 3 R, Skærpiber 2 FU, Lapværling 1 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knopsvane 5 R, Bramgås 200 R, Grågås 33 R, Blisgås 2 R, Hvinand 9 R, Lille Skallesluger 9 R, Stor Skallesluger 5 R, Gravand 2 R, Taffeland 14 R, Troldand 1750 R, Bjergand 4900 R, Skeand 16 R, Knarand 3 R, Pibeand 109 R, Gråand 120 R, Spidsand 2 R, Krikand 45 R, Vandrikse 1 SY, Fiskehejre 2 R,
Sølvhejre 1 R, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 7 R, Vandrefalk 1 2K R, Skægmejse 3 R. Ole Goldschmidt 
Vesteregn: Sangsvane 32 R, Grågås 60 R. Ole Goldschmidt
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 250 FU. Søren G. Nielsen


  

Lørdag den 2. februar 2019                     Solopgang: 08:07 Solnedgang: 16:56

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Caroline Amalielund: Troldand 1 R, Gråand 42 R, Ringdue 8 R, Rørhøne (Grønbenet) 5 FU, Fiskehejre 1 FU, Hættemåge 55 FU, Sølvmåge 5 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Allike 2 R, Råge 5 R, Gråkrage 6 R, Blåmejse 8 FU, Musvit 9 FU, Halemejse 2 R, Spætmejse, Mørkbuget (ssp. caesia) 6 R, Rødhals 1 R, Solsort 22 FU, Skovspurv 1 R, Bogfinke 4 R, Dompap 9 R. Pierre Bentzen
Gudme Sø: Havørn 1 AD R. Erik Jensen
Herslev (Langeland): Havørn 1 IMM OF, Musvåge 1 FU, Stor Flagspætte 1 TH, Fuglekonge 1 FU, Sjagger 5 OF. Jan Sørensen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Knopsvane 4 FU, Stor Skallesluger 7 FU, Gravand 7 FU, Pibeand 4 FU, Gråand 40 FU, Krikand 25 R, Blishøne 200 FU, Fiskehejre 2 R. Peter Lillesø
Knudshoved Færgehavn: Ederfugl 2 R, Toppet Lappedykker 13 R, Skarv 160 R, Sortgrå Ryle 6 FU, Sølvmåge 9 R, Svartbag 2 AD R, Musvåge 1 R, Husskade 3 R, Gråkrage 45 R, Blåmejse 6 R, Musvit 2 R, Gærdesmutte 1 R, Sangdrossel 1 R, Solsort 4 R, Bogfinke 4 R. Jacob Sterup
Leammer: Havørn 1 R. Jens Kristian Holm
Monnet, Tåsinge: Sangsvane 10 R, Stor Skallesluger 6 R, Toppet Skallesluger 30 R, Gravand 20 R, Pibeand 70 R, Storspove 3 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Musvåge 2 R, Sjagger 80 OF, Bjergirisk 22 R. Carsten Skou
Nørreballe Nor: Hvinand 6 R, ille Skallesluger 28 R, Stor Skallesluger 21 R, Taffeland 230 R, Troldand 7300 R, Pibeand 210 R, Krikand 15 R, Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 8 R. Ole Goldschmidt  
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Bjergvipstjert 1 FU. Jens Kristian Holm
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Natugle 1 R. Evald Mehlsen
Paddesø Skov & Paddesø Høl: Grågås 330 R, Blisgås 9 R, Havørn 1 OF, Musvåge 2 R, Fuglekonge 2 R, Grønsisken 25 R. Jens Friis-Walsted
Ravnholt (Midtfyn): Havørn 2 R. Karl Top
Ringe Sø: Knarand 33 R. Esben Eriksen
Snaremose Sø: Bramgås 210 R, Grågås 350 R, Blisgås 155 R. Ole Goldschmidt 
Stenløse v/Odense: Gærdesmutte 1 R, Bjergirisk 15 R. Per Damsgaard-Sørensen
Paddesø Skov & Paddesø Høl: Grågås 330 R, Blisgås 9 R, Havørn 1 OF, Musvåge 2 R, Fuglekonge 2 R, Grønsisken 25 R. Jens Friis-Walsted
Svendborgsund (Bro-Mårodde): Grågås 25 OF, Ederfugl 8 R, Hvinand 8 R, Toppet Skallesluger 18 R, Gråand 2 R, Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Skarv 1 R. Lars Kirk
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Vandrikse 1 FU. Per Rasmussen
Vejlby v/Middelfart: Isfugl 1 R, Engpiber 2 R. Michael Mosebo Jensen 
Østerø Sø (Knudshoved): Gravand 2 R, Taffeland 87 R, Troldand 120 R, Pibeand 217 R, Gråand 36 R, Spidsand 1 M R, Krikand 205 R, Skarv 3 R, Hættemåge 5 R, Stormmåge 1 R, Svartbag 3 R. Jacob Sterup


   

Fredag den 1. februar 2019                     Solopgang: 08:09 Solnedgang: 16:54

Ny Gesinge, matriklen: Grønspætte 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Mullerup og Bøllemosen: Rød glente 1 OF, Musvåge 2 OF, Bramgås 300+ FU, Dådyr (1 rudel) 14 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Aborg Minde: Gråand 6 R, Lille Lappedykker 2 FU, Lille Lappedykker 7 R, Blishøne 5 FU, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 45 R, Skægmejse 1 R, Bogfinke 2 FU. Kirsten Pedersen
Assistens Kirkegård, Odense: Ringdue 2 FU, Ringdue 7 R, Hættemåge 2 OF, Husskade 2 R, Allike 1 FU, Råge 9 FU, Gråkrage 1 FU, Gråkrage 1 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Musvit 5 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 FU, Solsort 2 R, Sjagger 23 OF, Kernebider 10 R. Gunnar Jørgensen
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Knopsvane 18 R, Bramgås 22 OF, Ederfugl 125 R, Gråand 50 R, Ringdue 3 OF, Skarv 12 R, Strandskade 4 FU, Sandløber 4 FU, Rødben 2 FU, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 11 R, Svartbag 2 R, Gråkrage 4 R. Pierre Bentzen
Baunebjerg og marker omkring Baunevej, Sandager: Sangsvane 13 FU, Ringdue 30 R, Storspove 42 FU, Gråkrage 5 R, Solsort 5 FU, Sjagger 15 FU. Kirsten Pedersen 
Botofte Skovmose: Trane 1 SY,
Sølvhejre 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Bredbjerg: Kernebider 12 R. Flemming G. Andersen
Espe: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Bøjden Nor: Knopsvane 6 R, Bramgås 3000 R, Grågås 300 R, Taffeland 44 R, Troldand 1500 R, Bjergand 20 R, Pibeand 200 R, Gråand 100 R, Spidsand 4 FU
, Krikand 14 FU, Ringdue 5 R, Stor Præstekrave 1 FU, Almindelig Ryle 40 FU, Hættemåge 5 R, Havørn 1 FU, Musvit 3 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 8 FU, Engpiber 12 FU, Bogfinke 3 FU, Kvækerfinke 20 FU. Lars Kirk
Caroline Amalielund: Ravn 2 OF, Vandstær 1 FU, Bjergvipstjert 1 FU. Steen Winkel
Elmelund: Blå Kærhøg 1 FU. Lars Brumvig 
Eskør: Duehøg 1 2K R. Michael Mosebo Jensen
Espe: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Skallesluger 5. Kurt Due Johansen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 M AD R. Kurt Due Johansen
Faaborg Fjord: Blishøne 50 R. Lars Kirk
Fårevejle: Sangsvane 480 R, Musvåge 1 R, Ravn 1 R. Ole Goldschmidt
Gardersø:
Sølvhejre 1 R. Michael Mosebo Jensen
Holckenhavn Fjord: Havørn 2 R. Peter Pelle Clausen.
Husby Strand, Wedellsborg:
Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 BR R, Havørn 1 AD R, Engpiber 16 R, Bjergpiber 1 R, Bjergirisk 12 R, Gulspurv 30 R. Michael Mosebo Jensen
Kasmose Skov: Stor Flagspætte 2 R, Sumpmejse 4 R, Korttået Træløber 2 R, Spætmejse 10 R, Vindrossel 20 R. Michael Mosebo Jensen
Kværndrup: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen.
Nabbe: Sjagger 25 R. Lars Kirk
Odense Havn: Vandrefalk 1 M AD OF. Esben Eriksen 
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Ravn 1 OF. Niels Andersen
Ravnholt (Midtfyn): Musvåge 1 R, Spætmejse 1 R. Leif Sørensen.
Render: Tyrkerdue 1 OF, Gråspurv 15 FU. Søren G. Nielsen
Ryslinge: Musvåge 2 OF. Leif Sørensen
Rønninge: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU. Tom Bak Andersen
Seden: Bjergirisk 20 R. Evald Mehlsen
Sønder Højrup: Tårnfalk 1 R, Grønirisk 5 R. Leif Sørensen
Tanderup (Vestfyn): Sangsvane 82 R, Grågås 230 FU, Blisgås 26 FU, Ringdue 25 R, Gråkrage 12 FU. Kirsten Pedersen
Tornbjerg: Duehøg 1 R. Michael Køie Poulsen.
Tybrind Vig: Toppet Lappedykker 15 R. Michael Mosebo Jensen
Universitetet - Odense: Spurvehøg 1 OF. Michael Køie Poulsen
Vrå (Ærø): Storspove 1 F FU. Marie Nielsen
Ørsbjerg: Grågås 60 R, Musvåge 2 FU. Kirsten Pedersen
Aarup (Vestfyn): Tyrkerdue 3 R. Kirsten Pedersen
Åstrup (Sydfyn): Ringdue 60 R, Tårnfalk 1 FU. Lars Kirk


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

04 mar 2019
This page is part af: Http://www.Snatur.dk