Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 5. - 9. ( 1. februar - 29. februar 2020).                     Sidst opdateret 03 marts 2020 07:33:27 

 

 

  

Lørdag den 29. februar 2020       Solopgang: 07:09 Solnedgang: 17:52

Svendborg, Engene: Ringdue 26 R, Stor Flagspætte 1 YF TH, Ravn 2 R, Musvit 6 R, Bogfinke 8 R, Lille Vandsalamander 16 R, Springfrø 39 ægklumper

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor: Bjergand 100 R. Erling Kock Jensen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 2K R. Henrik Mørup-Petersen
Dyrehave (Nørre Søby): Ringdue 400 R, Fiskehejre 1 OF,
Kongeørn 1 2K R, Spurvehøg 1 OF, Havørn 1 OF, Musvåge 3 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 TH, Ravn 1 R. Morten Bentzon Hansen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Carsten Friis Overby
Dømmestrup, Boligbirding: Korttået Træløber 2 FU, Jernspurv 1 FU. Anne Veber Døssing
Fjællebroen, Boligbirding: Fiskehejre 1 OF, Spurvehøg 1 R T, Gråkrage 1 FU. Sune Højgaard Hansen
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Hjallese: Solsort 38 FU. Martin Rheinheimer
Lindkær v/Ravnholt: Trane 7 R, Havørn 3 R, Ravn 30 R. Henrik Mørup-Petersen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 OF. Carsten Skou
Pæregård: Sangsvane 3 OF, Grågås 15 FU, Trane 2 R, Stor Flagspætte 2 R, Ravn 2 OF. Jane Ditzel
Sortemosen (Sydfyn): Trane 2 TH,
Kohejre (SU) 1 R, Hættemåge 1 R. Morten Bentzon Hansen
Stoense Udflyttere, Boligbirding: Fasan 1 R, Ringdue 1 R, Sølvmåge 2 OF, Musvåge 1 OF, Gråkrage 1 OF, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Halemejse 4 OF, Silkehale 16 R, Træløber 1 R, Solsort 1 R, Dompap 2 OF, Grønirisk 2 R. Helle Regitze Boesen
Sønderskov v/Ferritslev: Stor Flagspætte 10 R. Per Rasmussen
Vomme Sø: Havørn 2 AD YF P. Per Rasmussen


    

Fredag den 28. februar 2020       Solopgang: 07:12 Solnedgang: 17:50

Strammelse (Tåsinge): Blå Kærhøg 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Bækkehave m.m. (Tåsinge): Blå Kærhøg 1 FU, Sanglærke 6 SY, Grønirisk 1 FU, Stillits 7 FU, Gulspurv 3 FU, Rørspurv 1 R. Lars Kirk
Vejlen, Tåsinge
: Grønspætte 2 TH. Poul Vestergård Rasmussen
Siø
: Bramgås 600 R. Lars Kirk
Tange å
: Stær 12 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brahesborg og Brahesborg Skov: Havørn 2 YF BR, Isfugl 1 R. Henrik Kingo Andersen
Bækkehave m.m. (Tåsinge): Blå Kærhøg 1 FU. Lars Kirk
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Leif Sørensen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Steen Vagner
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Per Rasmussen
Dyrehave (Nørre Søby): Skovsneppe 1 OF. Knud-Erik Andersen
Dyrehave (Nørre Søby): Skovsneppe 1 OF, Kongeørn 0 R. Steen Flex
Egensedybet: Pibeand 400 R, Storspove 167 R. Ella Mikkelsen
Elmelund: Silkehale 60 FU. Ella Mikkelsen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 2 R M F . Michael Brunhøj Hansen
Kildemose v/Ryslinge: Rød Glente 2 OF. Karl Top
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 16 FU. Jacob Sterup
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 16 FU. Jan Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Blå Kærhøg 1 R, Ravn 4 OF. Gunnar Jørgensen
Lindkær v/Ravnholt: Trane 3 OF, Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Middelfart: Havørn 2 TF. Michael Brunhøj Hansen
Sandholt Gods m/enge og marker: Blå Kærhøg 1 BR R NAT. Leif Kristensen
Skaboeshuse: Grønspætte 2 SY. Kurt Kaack Hansen
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 FU . Knud-Erik Andersen
Svendborg: Munk 1 F R. Pierre Bentzen
Strammelse (Tåsinge)
: Blå Kærhøg 1 FU
. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Grønspætte 2 TH. Poul Vestergård Rasmussen
Ørnehøj-området (Gulstav): Bramgås 2500 R,
Rødhalset Gås 1 R, Blisgås 170 OF. Søren Bøgelund


  

Torsdag den 27. februar 2020       Solopgang: 07:14 Solnedgang: 17:48

Vejlen,Tåsinge: Lille skallesluger 5 R, Grønspætte 2 R HØ. Henrik Knudsen, Poul Vestergaard Rasmussen
Noret,Tåsinge
: Havørn 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Noret, Tåsinge
: Havørn 1 R. Kresten Thomsen
Purreskoven og havet
(10:00): Dompap 3 FU, Jernespurv 1 FU, Bogfinke 3 FU, Spætmejse 2 FU, Sumpmejse 4 F, Musvit 4 FU, Blåmejse 2 FU, Halemejse 2 FU, Skovspurv 6 FU R, Grønirisk 4 FU, Solsort 2 FU, Blisgås 25 OF S, Ringdue 6 OF, Stor flagspætte 1 FU, Grønspætte 1 HØ, Ederfugl 50 FU, Toppet Skallesluger 20 FU, Gravand 2 R, Hvinand 8 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Sølvhejre 2 FU. Leif Kristensen
Bjerreby: Pibesvane 1 R. Lars Kirk
Bjerreby: Pibesvane 1 R. Claus Dalskov
Bjørnemosegård (Svendborg): Fjeldvåge 4 OF. Pierre Bentzen
Elmelund: Havørn 3 OF. Ella Mikkelsen
Fangel Torp:
Kongeørn 1 R. Jens Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skeand 11 R, Krikand 160 FU, Storspove 78 FU. Doffyn tur med 10 deltagere, Kell Grønborg
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Isfugl 1 FU, Vandstær 1 FU. Aage Wichmann
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Jacob Sterup
Gudbjerg: Havørn 3 IMM OF. Leif Bisschop-Larsen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Nabben: Toppet Skallesluger 68 FU. Leif Kristensen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Isfugl 1 R. Peter Lillesø
Lindkær v/Ravnholt: Trane 3 R, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 FU. Jens Rasmussen
Magleby (Langeland):
Rødhalset Gås 1 R. Morten Kristiansen
Mørkemose v/Sandholt: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Bjergand 50 R, Isfugl 1 OF. Rie Jensen
Munke Mose: Isfugl 1 R. Jacob Sterup
Odense Lufthavn: Pibesvane 2 AD R. Jacob Sterup
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Stor Tornskade 1 FU. Pierre Bentzen
Sallinge Å (Dahls Mølle - Odense Å): Sølvhejre 1 R. Peter Lillesø
Silkeå vest for gl. jernbane: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen 
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 R. Jens-Gert Hansen
Sprogø: Tejst 30 R. Esben Eriksen
Vester Hæsinge: Blisgås 102 FU. Leif Kristensen
Æbelø: Blå Kærhøg 1 BR FU,
Slørugle 1 R, Snespurv 5 R. Jens Bækkelund
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skeand 52 R, Spidsand 25 R, Blå Kærhøg 1 F FU, Vandrefalk 1 FU. Doffyn tur med 10 deltagere, Kell Grønborg


    

Onsdag den 26. februar 2020       Solopgang: 07:16 Solnedgang: 17:46

Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Ringdue 6 R, Grønspætte 1 R, Stor Tornskade 1 FU, Dompap 1 R
Vejlen, Tåsinge
: Knopsvane 21 R, Grågås 34 R, Hvinand 32 R, Lille Skallesluger 4 R, Gravand 18 R, Taffeland og Troldand 3817 R, Knarand 9 R, Gråand 23 R, Krikand 6 R, Blishøne 51 R, Fiskehejre 11 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 7 R, Sølvmåge 223 R, Svartbag 3 R, Havørn 1 4K FU, Gråkrage 21 OF, Gærdesmutte 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vornæs Skov: Silkehale 2 R, Stær 5 R. Poul Vestergård Rasmussen
Lundeborg, matriklen
: Musvit 2 FU, Solsort 4 FU, Blåmejse 2 FU, Grønirisk 4 FU.
Knudshoved Færgehavn
: Sortgrå Ryle 14 FU

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Agernæs By (Nordfyn): Sanglærke 380 R. Kurt Due Johansen
Bøjden Nor: Bramgås 1500 R, Taffeland 150 R, Bjergand 400 R, Snespurv 9 FU. Pierre Bentzen
Bøjden Nor: Bramgås 1800 R, Bjergand 300 R, Spidsand 21 R, Snespurv 13 FU. Gunnar Jørgensen
Gråsten Nor: Isfugl 1 FU
. Bjarne Jørgensen
Gulstav: Huldue 36 NØ, Skestork 2 NV, Sanglærke 67 SV, Munk 1 R. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Søren Bøgelund
Helnæs Made: Skeand 14 R, Isfugl 1 R. Mikael Kristensen
Langtved v/Kissendrup: Blisgås 125 R. Evald Mehlsen
Longelse Bondegårdsskov: Vandrefalk 1 OF. Claus Dalskov
Magleby (Langeland): Bramgås 3270 R NV,
Rødhalset Gås 1 R NV, Blisgås 370 R. Nis Rattenborg 
Mørkemose v/Sandholt: Blisgås 189 FU,  Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Nymark Skov v/Nørre Søby:
Kongeørn 1 R. Leif Sørensen
Næsbyhoved Skov: Isfugl 1 R. Bent Juhler
Nørre Longelse: Vandrefalk 1 OF. Nis Rattenborg
Nørreballe By (Langeland): Blisgås 70 R. Nis Rattenborg
Ormstrup (Langeland): Bramgås 1630 R. Nis Rattenborg
Otterup: Munk 1 F R. Finn Toftegaard 
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Stor Tornskade 1 R. Tom Giersing
Søen, Valdemarsslot: Taffeland 150 R, Troldand 3100 R, Bjergand 450 R. Niels Andersen 
Vejlen, Tåsinge: Taffeland og Troldand 3817 R. Poul Vestergård Rasmussen
Ørnehøj-området (Gulstav): Mosehornugle 1 FU. Søren Bøgelund


  

Tirsdag den 25. februar 2020       Solopgang: 07:19 Solnedgang: 17:44

Svendborg: Blishøne 1 R. Lars Kirk
Lundby, Taasinge
: Sangsvane 118 R, Pibesvane 1 R, Vibe 8 R, Sanglærke 180 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Bøjden Nor: Knopsvane 4 , Sangsvane 2 R, Bramgås 63 FU, Grågås 28 FU, Grågås 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Gravand 1 FU, Gravand 3 R, Taffeland 33 , Troldand 8 FU, Troldand 34 , Bjergand 630 R, Pibeand 37 , Pibeand 2 R, Gråand 7 , Gråand 53 , Skarv 35 R, Strandskade 8 , Strandskade 4 , Hjejle 148 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 7 R, Almindelig Ryle 12 FU, Hættemåge 5 , Sølvmåge 6 , Svartbag 2 R, Allike 15 FU, Råge 49 FU, Gråkrage 1 FU, Musvit 1 SY, Bjergirisk 32 FU, Snespurv 11 FU. Leif Kristensen
Fangel Torp: Sangsvane 14 R, Spurvehøg 1 R, Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY, Havørn 2 AD R. Jane Ditzel
Bøjden Nor: Bjergand 630 R, Snespurv 11 FU. Leif Kristensen
Gyldensteen: Engsøen: Hvinand 483 R NAT. Kurt Due Johansen
Kildemose v/Ryslinge: Husskade 44 FU. Karl Top
Kohave v/Skovmøllevej: Isfugl 1 R. Kurt Due Johansen
Lindkær v/Ravnholt: Trane 4 R, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Magleby Nor: Bramgås 2400 R,
Rødhalset Gås 1 R. Søren Bøgelund
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 FU. Hans Rytter
Tarup (Årslev): Agerhøne 2 R. Per Rasmussen


   

Mandag den 24. februar 2020       Solopgang: 07:21 Solnedgang: 17:42

Svendborg Golfbane: Grågås 12 OF, Blishøne 6 R, Tårnfalk 1 R, Ravn 1 R, Sangdrossel 1 SY
Vejlen, Taasinge: Bramgås 4500 R (OF 6 - 7 flokke), Troldand 3200 R, Hvinand 85 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Isfugl 1 R. Anne Dorte Rasmussen
Ny Gesinge, Taasinge: Blå kærhøg 1 FU (hunfarvet). Poul Vestergaard Rasmussen
Søby-Monnet: Tårnfalk 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vårø Ishavn: Blå kærhøg 1 FU (hunfarvet). Poul Vestergaard Rasmussen
Tange å: Strandskade 2 R, Ederfugl 25 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bjerreby: Pibesvane 1 R, Sangsvane 150 R. Lars Kirk
Bjerreby: Pibesvane 1 FU. Pierre Bentzen
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 FU. Jane Ditzel
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY, Sølvhejre 1 OF. Hans-Henrik Wienberg
Brændegård Sø: Krikand 225 R, Sølvhejre 1 FU, Duehøg 1 AD R, Havørn 2 AD FU, Ravn 6 R. Per Quaade 
Bøjden Nor: Snespurv 14 FU. Aage Wichmann
Fangel Mose:
Kongeørn 1 2K R. Claus Dalskov 
Gislev: Vandrefalk 1 2K OF. Per Rasmussen
Gråsten Nor: Isfugl 1 FU. Bjarne Jørgensen
Hjallese: Solsort 28 FU. Martin Rheinheimer
Keldsnor: Snespurv 7 OF. Pierre Bentzen 
Nørre Nærå By: Blisgås 50 FU. Laura Rytter Holm
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Svendborg: Havørn 1 OF. Lars Kirk
Thurø Rev: Krikand 125 R. Niels Andersen
Universitetet, Odense: Råge 1200 R NAT, Munk 1 M R. Martin Rheinheimer
Øster Skerninge: Blisgås 275 R. Niels Andersen


   

Søndag den 23. februar 2020       Solopgang: 07:24 Solnedgang: 17:40

Svendborg, Hallindskov: Musvåge 1 R. Lars Kirk
Tranekær:
Havørn 1 2K OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Korsebølle Hestehave: Sangdrossel 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Barager Nebbe/Næbbe Revler
: Sandløber 7 FU
Keldsnor: Snespurv 14 R
Magleby (Langeland): Bramgås 3000 R,
Rødhalset Gås 1 R, Blisgås 150 R
Søgård Pyt: Gråmåge 1 FU (Ritha)
Lundeborg, matriklen (11:00): Allike 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Taffeland 245 R, Sølvhejre 2 R. Erik Ehmsen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Bramgås 1300 FU, Snespurv 11 FU. Søren G. Nielsen
Bøjden Nor: Bramgås 1000 R, Bjergand 500 R. Simon Vikstrøm
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Kell Grønborg
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R NAT. Stoffer Jaeger
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Stor Skallesluger 53 FU, Lappedykker sp. 100 FU. Peter Lillesø  
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 5 FU. Henrik Kingo Andersen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 8 R. Peter Christiansen
Magleby (Langeland): Bramgås 3700 R,
Rødhalset Gås 1 R, Blisgås 165 R , Vandrefalk 1 M IMM OF. Nis Rattenborg
Nørresø v/Brahetrolleborg: Knarand 27 FU. Leif Kristensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Sølvhejre 1 OF, Havørn 2 OF. Leif Kristensen
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 FU. Stoffer Jaeger
Stubberup (Hindsholm): Bramgås 3200 OF. Kaj Nissen
Ulbølle: Blisgås 160 OF, Sanglærke 190 R. Michael Bjerregaard
Østerø Sø (Knudshoved): Isfugl 1 FU. Henrik Kingo Andersen


  

Lørdag den 22. februar 2020       Solopgang: 07:26 Solnedgang: 17:38

Lundeborg (15:00): Ringdue 200+ OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 6 FU. Pierre Bentzen
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 6 FU. Claus Dalskov
Dyrehave (Nørre Søby):Ravn 4 OF. Patrick Hasager Lauritsen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Stoffer Jaeger
Emilielund (Ravnholt): Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Storspove 100 FU. Henrik Kingo Andersen
Flyvesandet: Strandskade 90 R, Storspove 70 R. Søren G. Nielsen
Gulstav: Munk 1 M R. Søren Bøgelund
Hav nord for Flyvesandet: Sortand 100 FU, Sule 3 OF. Søren G. Nielsen
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Sule 1 R. Søren Bøgelund
Heden v/Nordenbro: Bramgås 1000 R,
Rødhalset Gås 1 R , Blisgås 144 R, Sanglærke 60 R. Esben Eriksen
Hessum: Sangsvane 500 FU. Henrik Kingo Andersen
Lindkær v/Ravnholt: Trane 3 OF, Blå Kærhøg 1 OF, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Lunde v/Otterup: Blå Kærhøg 1 BR FU. Søren G. Nielsen
Magleby (Langeland): Blisgås 110 R. Nis Rattenborg
Radby:
Kongeørn 1 R NAT, Rød Glente 2 FU. Morten Krog 
Rath: Sjagger 850 R. Esben Eriksen
Sallinge Å (Dahls Mølle - Odense Å): Sølvhejre 1 FU. Patrick Hasager Lauritsen
Silkeå: Sølvhejre 4 FU. Patrick Hasager Lauritsen
Silkeå vest for gl. jernbane: Sølvhejre 4 FU. Michael Hasager Lauritsen
Vognsbjerg: Bramgås 2200 R. Esben Eriksen
Ørnehøj-området (Gulstav):
Bjergpiber 1 R. Esben Eriksen


  

Fredag den 21. februar 2020       Solopgang: 07:28 Solnedgang: 17:35

Kogtved, Boligbirding: Lille Skallesluger 1 F R, Spurvehøg 1 R, Allike 6 OF, Sanglærke 4 T N
Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 16 FU , Ederfugl 300 R , Hvinand 30 R , Stor Skallesluger 1 M R , Toppet Skallesluger 18 R , Gravand 2 R , Toppet Lappedykker 3 R , Blishøne 16 R , Strandskade 6 R , Svartbag 2 R
Nr. Vornæs
: Blå kærhøg 1 FU (hunfarvet). Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge
: Isfugl 1 R. Anne Dorte Rasmussen
Bækkehave m.m. (Tåsinge)
: Blå Kærhøg 2 FU, Havørn 1 R. Lars Kirk
Sortemosen, Langholmsvej
:
Kohejre 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Sliphavn enge og fjord
: Rødben 5 FU, Sanglærke 8 FU R OF, Grågås 6 FU, Gravand 10 R FU, Husskade 6 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brudager: Blisgås 240 R. Per Rasmussen
Brudager: Blisgås 240 R. Morten Kristiansen
Bækkehave m.m. (Tåsinge): Blå Kærhøg 2 FU. Lars Kirk
Bøjden Nor: Bjergand 250 R, Snespurv 12 FU. Mikael Kristensen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 FU. Erik Damm
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knarand 45 R. Søren G. Nielsen
Flyvesandet: Sule 1 OF. Leif Sørensen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Hav nord for Flyvesandet: Sortand 142 R, Sule 7 V. Ella Mikkelsen
Hvidkilde Sø: Havørn 2 YF BR. Arne Bruun
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 12 FU. Per Rasmussen
Lakkendrup Skov/Charlottenlund:
Sort Glente 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Noret, Tåsinge: Knarand 45 R. Niels Andersen
Næsby v/Odense: Husskade 36 OF. Henrik Kingo Andersen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R NAT. Leif Kristensen
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 R. Morten Kristiansen
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 FU. Per Rasmussen
Storskov v/Boltinggård: Rød Glente 3 OF. Per Rasmussen
Tårup v/Nyborg: Ravn 6 R. Per Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Lille Skallesluger 12 R. Niels Andersen
Vitsø: Canadagås 40 OF, Sortkrage 6 OF. Zenia Johnsen 
Åløkkeskoven: Ravn 2 YF. Esben Eriksen


   

Torsdag den 20. februar 2020       Solopgang: 07:30 Solnedgang: 17:33

Svendborg Golfbane: Blishøne 6 R (i tre ynglehuller), Springfrø 2 YF (2 ægklumper - usædvanligt tidligt!) .
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 FU. Tom Christensen
Lundeborg, Caroline Amalievej: Gulspurv 5 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Ella Mikkelsen
Gyldensteen Gods: Huldue 10 R. Kurt Due Johansen
Middelfart: Sortand 500 T. Michael Brunhøj Hansen
Nymark Skov v/Nørre Søby: Duehøg 1 R. Ella Mikkelsen
Odense Å v/Borreby: Nilgås 2 R. Ella Mikkelsen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 R
. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Sollerup: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Sprogø: Tejst 10 R. Esben Eriksen
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 FU. Carsten Jørgensen


   

Onsdag den 19. februar 2020       Solopgang: 07:33 Solnedgang: 17:31

Bjerreby: Pibesvane 1 R, Sanglærke 200 R
Vejlen, Tåsinge: Knarand 32 R
Vårø Have: Ravn 4 OF, Grønspætte 1 HØ. Poul Vestergaard Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stor tornskade 1 R. Ole Bo Olsen [obofoto.dk]
Lundeborg, havet ud for campingpladsen: Ederfugl 200+ R FU (på Hjertemuslinger), Toppet skallesluger 7 FU, Toppet lappedykker 1 FU, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R, Sortand 8 FU. Poul Brugs Rasmussen
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 300 R,
Kohejre (SU) 1 FU, Blå Kærhøg 1 R, Duehøg 1 R, Havørn 2 R

   

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Agerland syd for Vester Skerninge: Sanglærke 50 R. Niels Andersen
Brændegård Sø: Trane 4 R, Sølvhejre 2 R. Jakob Sunesen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 2K R. Per Rasmussen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Susanne Rørdam Skov 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Storspove 130 FU, Vandrefalk 1 FU. Jens Rasmussen
Hessum: Sangsvane 579 FU. Jens Rasmussen
Hvidkilde Sø: Havørn 2 YF BR. Arne Bruun
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 6 FU. Jan Sørensen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 15 FU. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 15 FU. Kurt Kaack Hansen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 AD R. Per Rasmussen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Hvidklire 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Løkkeby Enge: Rødhovedet And 0 R. Claus Dalskov
Ravndrup Vænge: Rød Glente 3 OF. Per Rasmussen 
Ravnholt (Midtfyn): Ravn 6 OF. Per Rasmussen
Rudme: Rød Glente 3 R NAT. Jørn Vinther Sørensen
Sortemosen (Sydfyn)
Kohejre (SU) 1 FU . Jane Ditzel
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 102 OF. Michael Mosebo Jensen
Sortemosen (Sydfyn): Trane 3 FU,
Kohejre (SU) 1 FU. Freddy Hansen
Søen, Valdemarsslot: Troldand/Bjergand 2000 R. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1700 R. Pierre Bentzen
Tullebølle: Ravn 4 R. Jane Ditzel
Østerø Sø (Knudshoved): Hættemåge 500 R. Ella Mikkelsen


   

Tirsdag den 18. februar 2020       Solopgang: 07:35 Solnedgang: 17:29

Brændegård sø: Havørn 1 AD R, Trane 4 FU, Sølvhejre 1 R OF, Rød glente 1 OF, Lille skallesluger 4 FU, Stor skallesluger 7 FU, Pibeand 50 R FU, Krikand 25 FU, Skarv 15 R FU, Ravn 5 OF. Gunnar Jørgensen, Poul Brugs Rasmussen
Broholm: Stor Skallesluger 2 R. Lars Kirk
Silkeå vest for gl. jernbane: Fasan 2 FU, Tårnfalk 1 R. Leif Kristensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Aborg Minde: Isfugl 1 R. Henrik Stenholt
Arreskov Sø
: Sølvhejre 2 R. Erik Ehmsen
Birkende:
Agerhøne 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Brændegård Sø
: Sølvhejre 1 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø
: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø
: Sølvhejre 1 R, Duehøg 1 OF, Ravn 7 OF. Gunnar Jørgensen
Bugten øst for Ærøskøbing: Blishøne 850 R. Arne Bruun
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Søren G. Nielsen
Gulstav: Huldue 6 NØ. Søren Bøgelund
Mølleskov v/Hverringe: Grønirisk 250 R. Evald Mehlsen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Snarup Mose: Sølvhejre 1 FU. Erik Ehmsen
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 R. Gregers Johannesen
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 ODR FU. Thomas Vikstrøm 
Vester Hæsinge: Blisgås 167 FU. Leif Kristensen


   

Mandag den 17. februar 2020       Solopgang: 07:37 Solnedgang: 17:27

Ny Gesinge, Taasinge: Hjejle 850 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Søby Monnet (10:00): Vandrefalk FU OF R
. Poul Brugs Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Lille skallesluger 20 R, Havørn 1 3K OF, Troldand 4500 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge (10:30): Troldand 3000+ FU R
, Lille lappedykker 18 FU, Gråand 8 FU, Blishøne 15 FU, Gravand 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 4 FU. Pierre Bentzen
Christiansminde, Boligbirding: Sanglærke 1 OF, Kernebider 1 FU. Susanne Rørdam Skov
Dybmose: Havørn 2 OF. Michael Nørfelt
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Peter Lillesø
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Leif Kristensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Ella Mikkelsen
Føns Vang: Knopsvane 2 2K+ R, Hvinand 2 R, Troldand 8 R, Knarand 4 R, Gråand 4 R, Blishøne 10 R, Skarv 1 R, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 4 R,  Havørn 2 AD R. Jørgen Hjorth Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Knarand 148 R, Krikand 457 R, Havørn 2 AD FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Krikand 105 R, Storspove 135 R, Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Herringe: Rød Glente 2 FU. Leif Kristensen
Kohave v/Skovmøllevej: Trane 2 SY. Kurt Due Johansen
Letmose Skov (Sellebjerg): Blisgås 120 OF. Kirsten Halkjær Lund  
Lindkær v/Ravnholt: Vibe 30 FU, Musvåge 2 OF, Sanglærke 15 OF. Leif Sørensen
Røjle Skov (Årslev): Sumpmejse 3 R, Bogfinke 10 R. Leif Sørensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU
. Leif Kristensen
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 108 FU,
Kohejre (SU) 1 FU . Leif Kristensen
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Blisgås 170 R. Mogens Ribo Petersen 
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Ringdue 2 FU, Tyrkerdue 2 R, Stor Flagspætte 2 R, Gråkrage 1 OF, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 FU, Spætmejse 1 R, Solsort 2 FU, Skovspurv 10 FU, Bogfinke 4 FU, Kernebider 1 FU, Dompap 3 FU, Grønirisk 10 FU. Per Rasmussen
Vester Hæsinge: Blåmejse 2 FU, Musvit 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 1 FU, Gråspurv 13 FU, Skovspurv 22 FU. Leif Kristensen
Vesteregn: Bramgås 2100 R, Bramgås 1100 R S,
Rødhalset Gås 1 R S. Nis Rattenborg
Vestermade: Sangsvane 200 R. Ella Mikkelsen
Østrup v/Otterup: Sangsvane 300 FU. Gunhild Brink


   

Søndag den 16. februar 2020       Solopgang: 07:39 Solnedgang: 17:25

Noret, Taasinge: Krikand 87 R, Knarand 102 R. Poul Vestergård Rasmussen
Hvidkilde, Løvehave Skov: Lækat 1 R (I vinterdragt). Lars Kirk
Brændegård Sø: Knopsvane 11 R, Knopsvane 1 R RI (halsring mærket
PP87 Mærket som unge i Holland), Skarv 3 R, Troldand 2 R. Erik Thomsen
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre 1 FU, Trane 8  (4 R+ 4 OF), Sangsvane 244 R, Vibe 82 R, Havørn 1 OF, Husskade 1 R. Poul Vestergård Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 2K R, Husrødstjert 1 R. Søren Bøgelund
Noret, Tåsinge:
Knarand 102 R. Poul Vestergård Rasmussen
Rath: Bramgås 4500 R, Blisgås 55 R. Søren Bøgelund
Sortemosen (Sydfyn): Sangsvane 244 R, Trane 4 OF
, Trane 4 R , Kohejre (SU) 1 R . Poul Vestergård Rasmussen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 1 FU, Gravand 6 R, Pibeand 46 FU, Gråand 25 R, Krikand 16 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 7 R, Sanglærke 4 R, Bjergirisk 25 R, Springfrø 1 YF (1 ægklump i søen i skovkanten mod øst - 9 dage før end sidste år, som var ny tidlig rekord for æg fra padder i foråret på Fyn). Arne Bruun
Vognsbjerg: Blisgås 210 T. Søren Bøgelund
Østerskov (Thurø): Topmejse 1 R, Spætmejse 1 R. Arne Bruun


   

Lørdag den 15. februar 2020       Solopgang: 07:42 Solnedgang: 17:23

Vejlen, Tåsinge: Isfugl 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Gulstav: Fjeldvåge 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Påø Enge: Fjeldvåge 1 R. Poul Vestergård Rasmussen

Purreskoven, Skovfogedboligen: Dompap 4 FU, Spætmejse 2 FU, Skovspurv 6 FU, Bogfinke 2 FU, Sumpmejse 4 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Strandskade 1 FU, Edderfugl 15 FU, Skarv 4 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn:Sølvmåge x Gråmåge (hybrid) 1 3K R
. Jacob Sterup
Bjerreby: Pibesvane 3 R. Peder Rasmussen
Bøjden Nor: Troldand/Bjergand 1500 FU, Spidsand 12 FU, Snespurv 12 FU. Søren G. Nielsen
Caroline Amalielund: Isfugl 1 OF. Pierre Bentzen
Dyrehave (Nørre Søby): Kongeørn 1 2K R, Havørn 2 AD OF, Rød Glente 4 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Keldsnor: Snespurv 15 FU. Jacob Sterup
Klise Nor: Bramgås 1500 OF. Jacob Sterup
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Hvidklire 1 FU
. Jacob Sterup
Løkkeby Enge:
Rødhovedet And 1 M R , Knarand 44 FU, Skægmejse 2 R. Jacob Sterup
Løkkeby Enge: Knarand 120 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Dykand sp. (Aythya sp.) 2000 R, Rørdrum 1 SY. Jacob Sterup
Ommelshoved Flak: Ederfugl 2500 R. Andreas Bruun Kristensen
Rath: Blisgås 61 FU. Jacob Sterup
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Søren G. Nielsen
Siø: Skeand 42 R. Jacob Sterup
Siø: Havørn 2 AD R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Sortemosen (Sydfyn): Sangsvane 200 R NAT, Trane 5 R. Arne Bruun
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 FU . Henrik Frier
Sortemosen (Sydfyn): Trane 3 R,
Kohejre (SU) 1 R. Peter Pelle Clausen
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 FU. Jens O. Hansen
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 FU. Ole Tonnesen
Sortemosen (Sydfyn): Trane 3 R,
Kohejre (SU) 1 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Sybergland: Taffeland 200 R, Krikand 110 R. Arne Bruun
Søgård Mose (Langeland): Bramgås 2600 FU, Krikand 105 R. Jacob Sterup
Søgård Pyt: Sølvmåge x Gråmåge (hybrid) 1 3K FU
. Jacob Sterup
Teglværksgraven: Kaspisk Måge 1 2K R. Kristoffer Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1000 FU. Jacob Sterup
Vejlen - Tåsinge: Isfugl 1 R. Poul Vestergård Rasmussen


   

Fredag den 14. februar 2020       Solopgang: 07:44 Solnedgang: 17:21

Broholm (09:00): Stor skallesluger 4 R FU, (3 M + 1 F) de første denne vinter, Fiskehejre 1 R, Troldand 29 FU R. Gråand 12 R FU, Knopsvane 1 par FU, Råge 100 (bygger på reden), Blishøne 6 FU, Sanglærke 6 SY R. Poul Brugs Rasmussen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Erik Thomsen 

   

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 2K+ FU, Sølvmåge x Gråmåge (hybrid) 1 FU. Eske Morthensen, Søren Gjaldbæk, Kurt Kaack Hansen
Brændegård Sø:
Pibesvane 4 FU, Sølvhejre 4 R. Jakob Sunesen
Bøjden Nor: Bjergand 964 , Spidsand 28 FU. Leif Kristensen
Caroline Amalielund: Duehøg 1 JUV R, Vandstær 1 R. Pierre Bentzen
Dyrehave (Nørre Søby): Blisgås 55 OF,
Kongeørn 1 2K R. Stig Kjærgaard Rasmussen
Dyrehave (Nørre Søby): Blisgås 55 OF,
Kongeørn 1 R. Joakim Matthiesen 
Fjællebroen: Bramgås 2000 V, Blisgås 230 V. Carsten Skou
Gulstav: Bramgås 4000 OF. Søren Bøgelund
Letmose Skov (Sellebjerg): Natugle 1 M SY. Kirsten Halkjær Lund
Lindkær v/Ravnholt: Trane 3 OF, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Magleby Nor: Rødhalset Gås 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Magleby Nor: Bramgås 7910 R,
Rødhalset Gås 1 R, Blisgås 90 R, Ravn 4 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Blisgås 65 R. Nis Rattenborg
Rath: Tundrasædgås 1 FU, Blisgås 160 FU, Sanglærke 130 R. Eske Morthensen, Søren Gjaldbæk, Kurt Kaack Hansen  
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 R. Joakim Matthiesen
Sortemosen (Sydfyn): Trane 3 R, Blå Kærhøg 1 OF. Stoffer Jaeger
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 FU, Trane 3 R. Eske Morthensen, Kurt Kaack Hansen
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 FU . Helle Andersen
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 R. Stig Kjærgaard Rasmussen
Svendborg: Munk 1 M R. Anders Odd Wulff Nielsen
Søgård Mose (Langeland): Bramgås 3000 FU,
Rødhalset Gås 1 FU. Eske Morthensen, Søren Gjaldbæk, Kurt Kaack Hansen
Søgård Mose (Langeland): Blisgås 70 R. Nis Rattenborg 
Tangkrog: Sølvhejre 1 R. Arnbjørn Jens Jørgensen
Thurø By m.m.: Havørn 3 OF. Arne Bruun
Ørnehøj-området (Gulstav): Allike 650 R, Råge 1500 R, Sortkrage 65 R, Gråkrage 200 R. Søren Bøgelund


   

Torsdag den 13. februar 2020       Solopgang: 07:46 Solnedgang: 17:19

Søgård Mose (Langeland): Bramgås 8500 R, Rødhalset Gås 1 R. Susanne og Finn Skov
Sortemosen
: Trane 4 R (2 par markerer hvert sit område). Erik Thomsen
Sortemosen, Lakkendrup Langholmsvej
: Trane 8, OF R FU,
Kohejre 1 R, Sangsvane 150 + FU OF, Blisgås 500+ FU OF, Rød Glente 1 OF (mobbet af 25 Alliker), Havørn 2 AD OF ØNØ, Sjagger 250 OF R FU. Gunnar Jørgensen, Poul Brugs Rasmussen
Karlsmosen: Stor tornskade 1 R, Ravn 2 OF. Morten Kristiansen

   

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Dyrehave (Nørre Søby): Klippedue (tamdue) 50 OF,
Kongeørn 1 R. Martin Rheinheimer
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Michael L.J. Glentedal
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 FU. Leif Sørensen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Stoffer Jaeger
Egensedybet: Storspove 110 R. Ella Mikkelsen
Fjordmarken: Isfugl 1 R. Sten Pedersen
Gudbjerg: Trane 4 FU. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav: Hvid Vipstjert 1 OF. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Søren Bøgelund 
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Nabben: Havørn 2 OF. Leif Kristensen
Hofmansgave: Bramgås 1800 R, Tornirisk 250 FU. Ella Mikkelsen
Karlsmosen, Egeskov: Stor Tornskade 1 R. Morten Kristiansen
Klæsø Nor: Bramgås 4000 R, Sølvhejre 1 R. Søren Bøgelund
Kokskov v/Boltinggård: Rød Glente 6 R NAT, Ravn 3 OF. Per Rasmussen 
Langholm v/Marstal: Havørn 2 R
. Bjarne Jørgensen
Lindkær v/Ravnholt: Vandrefalk 1 R. Leif Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Trane 3 R. Carsten Skou 
Mørkemose v/Sandholt: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Rolsted: Blisgås 70 R. Per Rasmussen
Sandholt Gods m/enge og marker: Ravn 4 OF, Sjagger 300 FU. Leif Kristensen
Siø: Skeand 60 T, Fiskehejre 34 R. Søren Bøgelund
Sortebjerg Vænge m.m.: Ravn 10 R. Per Rasmussen
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 FU. Per Rasmussen
Sortemosen (Sydfyn): Trane 4 R. Carsten Skou
Sortemosen (Sydfyn):
Trane 8 R, Kohejre (SU) 1 FU. Klaus Laursen
Strynø: Havørn 3 OF. Steen Winkel
Søgård Mose (Langeland): Bramgås 8500 R,
Rødhalset Gås 1 R. Søren Bøgelund
Trøstemosegård m.m. v/Øster Hæsinge: Havørn 2 OF. Leif Kristensen


   

Onsdag den 12. februar 2020       Solopgang: 07:48 Solnedgang: 17:17

Heden: Trane 2 OF (gik ned i Køllenbjerg mose). Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Trunderup, matriklen
: Spurvehøg 1 R/FU (på grå/skovspurve), Rød Glente 2 FU OF, Musvåge 2 FU (1 slog på hare i marken ved matriklen), Tyrkerdue 2 FU, Ringdue 2 FU, Grønirisk 1 FU, Bogfinke 2 FU, Skovspurv 20+, Gråspurv 10+, Rødhals 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 FU. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Assistens Kirkegård, Odense: Ringdue 18 R, Hættemåge 3 OF, Skovskade 4 FU, Husskade 5 FU, Allike 34 R, Råge 3 R, Gråkrage 4 FU, Musvit 14 FU, Solsort 16 FU, Bogfinke 8 FU, Kernebider 1 R, Dompap 10 R. Pierre Bentzen
Bagenkop: Bramgås 4500 FU,
Rødhalset Gås 1 FU. Laila Neermann
Bagenkop Havn: Svartbag 1 R. Laila Neermann
Davinde: Grågås 100 R, Fjeldvåge 1 OF, Musvåge 2 OF, Sanglærke 1 OF, Gærdesmutte 1 R, Sjagger 25 OF. Leif Sørensen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Pierre Bentzen
Ferritslev: Fiskehejre 1 OF, Havørn 2 AD OF, Sanglærke 1 R. Per Rasmussen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Lille Lappedykker 8 R, Vandrefalk 1 R. Stoffer Jaeger
Føns Vang: Musvåge 2 R, Ravn 3 FU. Jørgen Hjorth Jensen
Gulstav Mose: Pibeand 9 R, Krikand 3 R, Musvåge 1 R. Laila Neermann
Havndrup: Grågås 75 R, Blisgås 5 R. Per Rasmussen
Hestehave v/Sønder Nærå: Silkehale 28 R. Per Rasmussen
Kattekilde: Musvåge 1 R. Per Rasmussen
Klise Nor: Troldand 5 R, Rørhøne (Grønbenet) 1 R, Blishøne 2 R. Laila Neermann
Køllenbjerg Mose v/Heden:
Kongeørn 1 OF. Stoffer Jaeger
Langeskov v/Søllinge: Tårnfalk 1 FU. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Knopsvane 3 R, Havørn 1 R, Musvåge 1 R. Leif Sørensen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knopsvane 1 R, Gråand 6 R, Strandskade 1 R, Hvidklire 1 R, Rødben 2 R. Laila Neermann
Magleby Nor: Grågås 52 R, Sanglærke 45 R, Stær 30 R, Sjagger 300 R. Laila Neermann
Magleby Nor: Bramgås 8500 R,
Rødhalset Gås 1 R, Grågås 35 R, Sanglærke 130 R. Søren Bøgelund
Rolsted: Grågås 100 R, Blisgås 10 R, Sanglærke 5 R. Per Rasmussen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sjagger 300 FU. Leif Kristensen
Sebbelung: Havørn 1 OF. Peter Lillesø
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 400 R. Per Rasmussen
Søby Sø (Nr. Søby):
Kongeørn 1 R. Morten Kristiansen
Søen, Valdemarsslot: Taffeland 1 R, Troldand 1 R, Gråand 1 R, Blishøne 1 R, Fiskehejre 1 R, Sølvmåge 1 R, Råge 1 R, Solsort 2 R, Bogfinke 3 R. Laila Neermann
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Grågås 175 R, Taffeland 9 R, Troldand 1100 R, Knarand 5 R, Toppet Lappedykker 6 R, Rørhøne (Grønbenet) 2 R, Blishøne 30 R. Mogens Ribo Petersen
Søgård Mose (Langeland): Knopsvane 2 FU, Bramgås 2 FU, Grågås 5 FU, Troldand 1 FU, Gråand 1 FU, Stormmåge 300 R, Sortkrage/Gråkrage 1 FU, Stær 50 R. Laila Neermann
Sønderskov v/Ferritslev: Havørn 2 OF. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave: Musvåge 1 R, Dompap 6 R. Leif Sørensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Ringdue 8 R, Tyrkerdue 3 R, Stormmåge 3 OF, Musvit 2 FU, Solsort 1 R, Skovspurv 25 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 2 FU. Per Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Troldand 1 R, Gråand 1 R, Fiskehejre 7 R. Laila Neermann
Vester Hæsinge: Tyrkerdue 2 FU, Musvåge 1 OF, Rødhals 1 FU, Solsort 1 FU, Gråspurv 1 FU, Bogfinke 1 FU. Leif Kristensen
Vornæs Skov: Ringdue 1 R, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 R, Korttået Træløber 1 FU, Spætmejse 2 FU, Gærdesmutte 1 R. Laila Neermann 
Ølsted v/Broby: Rød Glente 1 OF. Stoffer Jaeger
Øster Hæsinge: Sangsvane 6 FU. Peter Lillesø


   

Tirsdag den 11. februar 2020       Solopgang: 07:50 Solnedgang: 17:14

Noret, Tåsinge (11:02): Havørn 1 OF, Krikand 38 R. Kresten Thomsen
Lakkendrup
: Blisgås 500+ FU R, Grågås 2 FU, Tårnfalk 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

   

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bredland Skov: Rød Glente 3 OF. Leif Sørensen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Stoffer Jaeger
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 IMM R, Ravn 4 R. Nis Rattenborg
Fangel Mose:
Kongeørn 1 OF. Jette Frederiksen
Gyldensteen: Engsøen: Hvinand 635 R NAT, Skeand 14 R, Knarand 227 R, Pibeand 260 R, Krikand 479 FU. Kurt Due Johansen
Hjallese: Husskade 70 R NAT. Martin Rheinheimer
Lindkær v/Ravnholt: Trane 3 OF, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Blå Kærhøg 1 FU, Havørn 2 OF, Rød Glente 2 OF, Ravn 9 OF. Jens Rasmussen
Magleby Nor:
Rødhalset Gås 1 R. Søren Bøgelund
Mørkemose v/Sandholt: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Bjergand 300 R, Sølvhejre 2 R, Blå Kærhøg 1 R. Carsten Skou
Sandholt Gods m/enge og marker: Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Kristensen
Siø: Bramgås 2970 R, Skeand 36 R, Krikand 190 R. Nis Rattenborg
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 620 R,
Kohejre (SU) 1 R, Ravn 14 R. Nis Rattenborg
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 R. Ivan Sejer Beck
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 FU . Kell Grønborg
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 2 AD OF, Ravn 7 FU. Steen Winkel
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R, Silkehale 28 OF. Per Rasmussen


   

Mandag den 10. februar 2020       Solopgang: 07:52 Solnedgang: 17:12

Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R . Leif Sørensen
Lundeborg, matrikel
: Bogfinke 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bispeenge: Isfugl 1 R. Jens Peter Bech
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Leif Sørensen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 2K R. Mark Hammond
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R NAT . Jens Rasmussen
Fangel Hede:
Kongeørn 1 R, Vandrefalk 1 R . Stoffer Jaeger
Firtalsstrand & Mellemstykket: Spidsand 12 R. Søren G. Nielsen
Fårevejle: Sangsvane 395 R. Ole Goldschmidt 
Gultved: Rød Glente 4 R NAT. Per Rasmussen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Nabben: Havørn 2 . Leif Kristensen
Lindkær v/Ravnholt: Trane 3 R, Blå Kærhøg 1 R, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Rolsted: Blisgås 80 R, Havørn 2 AD OF. Per Rasmussen
Sandholt Gods m/enge og marker: Rørhøg 1 FU. Jens Rasmussen 
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 FU . Hans Rytter
Sortemosen (Sydfyn): Trane 3 OF,
Kohejre (SU) 1 FU . Asger Rasmussen
Vesteregn:
Bramgås 5870 R, Rødhalset Gås 1 FU (Foto på Langelands Fugle på Facebook af Jan Nielsen). Nis Rattenborg
Vesteregn: Bramgås 5800 R,
Rødhalset Gås 1 AD R (På klos hold), Kaspisk Måge 1 2K OF. Ole Goldschmidt


   

Søndag den 9. februar 2020       Solopgang: 07:54 Solnedgang: 17:10

Gudme (11:00): Lys musvåge 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 1 FU. Susanne Rørdam Skov
Dyrehave (Nørre Søby): Ringdue 100 R,
Kongeørn 1 2K R, Musvåge 1 R, Ravn 2 OF, Gråkrage 1 OF. Per Rasmussen
Dømmestrup: Gås sp. 171 FU. Peter Lillesø
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 5 R, Grågås 6 R, Gravand 21 R, Gråand 2 R, Krikand 15 R, Blishøne 80 R, Fiskehejre 1 R, Skarv 3 OF, Hjejle 27 R, Vibe 110 R, Hættemåge 10 FU, Stormmåge 20 FU, Sølvmåge 1 R, Råge 3 FU, Gråkrage 1 R, Sjagger 9 R. Søren G. Nielsen
Gultved: Rød Glente 6 R NAT. Per Rasmussen
Heden (Midtfyn): Musvåge 1 R. Per Rasmussen
Kerteminde Bugt/Nordstrand: Vandrefalk 1 OF. Kurt Due Johansen
Lindelse: Tyrkerdue 2 OF, Skarv 1 N, Skarv 7 V, Sølvmåge 5 OF, Svartbag 3 AD OF, Råge 1 OF, Gråkrage 6 OF, Gråkrage 2 R, Rødhals 2 R, Solsort 1 FU, Solsort 1 SY, Sjagger 50 S, Bogfinke 1 R, Stillits 1 OF. Jan Sørensen
Lundegård: Sølvhejre 1 R, Måge sp. 50 FU. Søren G. Nielsen
Munkebo: Sangsvane 27 , Grågås 1 FU. Peter Lillesø
Sandholt Gods m/enge og marker: Blå Kærhøg 1 F FU. Niels Bomholt Jensen
Sortebjerg Vænge m.m.: Ravn 3 R. Per Rasmussen
Sortemosen (Sydfyn): Knopsvane 4 AD FU, Sangsvane 117 FU, Grågås 1 OF, Gråand 4 OF, Krikand 1 R, Ringdue 300 OF, Ringdue 12 R, Blishøne 1 R, Trane 2 FU,
Kohejre (SU) 1 FU (Var på plads omkring kl. 13. Den var dog yderst svær at finde. Jeg overskuede området fra en vej syd for mosen. Kohejren holder stadig til sammen med herefordkvæget. Pga det dårlige vejr, var de trukket over mod et mindre vandhul omgivet af pilebuske. Her i nærheden står en række landbrugsmaskiner (alt fra plov over harver, såmaskine til en gammel mejetærsker). Jeg kunne se kohejren fouragere i området mellem pilebuskene og maskinerne, desværre mest af alt som en hvid skygge. Med dagens vejr og de næste dags ditto vejr i mente, bør man nok rette opmærksomheden mod dette område af mosen. Må I andre få set den bedre end jeg..), Fiskehejre 1 OF, Hættemåge 2 OF, Stormmåge 11 R, Sølvmåge 2 OF, Havørn 1 IMM R, Musvåge 2 , Tårnfalk 1 FU, Sortkrage 1 FU, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 OF, Sanglærke 4 OF, Sanglærke 1 R. Jan Sørensen 
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Bramgås 90 OF, Havørn 1 OF. Niels Andersen 
Sødinge v/Ringe: Musvåge 1 OF. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Gråand 2 R, Fasan 1 FU, Ringdue 10 OF, Tyrkerdue 3 FU, Stormmåge 1 OF, Allike 5 OF, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 R, Solsort 1 FU, Skovspurv 5 FU, Bogfinke 4 FU, Kernebider 1 FU, Dompap 3 R, Grønirisk 3 FU. Per Rasmussen
Trunderup Dong: Sangsvane 4 R, Stormmåge 120 R. Per Rasmussen
Vester Kærby: Bramgås 350 FU. Peter Lillesø
Ørnehøj-området (Gulstav): Vandrefalk 1 R. Søren Bøgelund


   

Lørdag den 8. februar 2020       Solopgang: 07:56 Solnedgang: 17:08

Vemmenæs: Skærpiber 1 R. Steen Winkel
Henninge
: Bramgås 5000 R, Blisgås 368 R, Havørn 1 2K OF. Poul Vestergård Rasmussen
Snaremose Sø
: Bramgås 2000 OF, Blisgås 124 OF, Pibeand 300 R, Fiskehejre 8 OF, Dobbeltbekkasin 2 R, Havørn 1 3K OF, Sanglærke 4 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Lakkendrupsmeden
(10:00): Blisgås 600 FU R, Tundra Sædgås 2 FU R, Sangsvane 12 FU, Grågås 25 FU.
Gravvænge : Trane 2 OF R. Poul Brugs Rasmussen
Langholmsvej:
Kohejre 1 FU . Poul Brugs Rasmussen
Hønsehavens grusgrav sø: Havørn 1 R OF, Troldand 50 FU, Gravand 8 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor: Bjergand 1000 R. Gunnar Jørgensen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R, Blå Kærhøg 1 OF. Leif Sørensen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R, Ravn 3 OF. Martin Rheinheimer
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Stoffer Jaeger
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Lars Philip Nielsen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R, Rørhøg 1 OF. Erik Damm 
Dømmestrup: Agerhøne 10 FU. Anne Veber Døssing
Fangel Mose:
Kongeørn 1 OF. Erik Damm 
Grusgrave v/Birkum: Blisgås 100 OF, Havørn 2 AD OF. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Blisgås 150 R. Per Rasmussen
Gulstav: Vandrefalk 1 FU, Gransanger 1 SY. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Ole Tonnesen
Henninge: Bramgås 5000 R, Blisgås 368 R
. Poul Vestergård Rasmussen 
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R. Leif Sørensen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Hvidklire 1 R. Søren Bøgelund
Nakkebølle Inddæmning: Isfugl 1 OF. Stoffer Jaeger
Nørre Søby:
Kongeørn 1 2K R. Morten Müller
Nørreballe Nor: Bramgås 1500 OF, Blisgås 75 R, Lille Skallesluger 20 R, Troldand 1000 R, Bjergand 1000 R, Pibeand 450 R, Rørdrum 3 SY. Frank Jensen-Hammer 
Sallinge: Sølvhejre 1 FU. Lars Philip Nielsen
Snaremose Sø: Bramgås 2000 OF, Blisgås 124 OF
, Pibeand 300 R. Poul Vestergård Rasmussen
Sortemosen (Sydfyn): Kortnæbbet Gås 1 FU, Tundrasædgås 2 FU, Blisgås 400 FU,
Kohejre (SU) 1 FU . Søren G. Nielsen
Sortemosen (Sydfyn):  Trane 3 R,
Kohejre (SU) 1 R. Leif Kristensen
Sortemosen (Sydfyn)
Kohejre (SU) 1 R. Morten Kristiansen
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 R . Stoffer Jaeger
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 FU, Rød Glente 2 FU, Vandrefalk 1 R. Henrik Kalckar Hansen
Stængholm Enge: Bramgås 1000 FU. Peter Lillesø
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Halemejse 22 FU. Niels Bomholt Jensen
Sødinge v/Ringe: Sjagger 300 R. Leif Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 3000 R, Rørdrum 1 SY. Frank Jensen-Hammer 
Viby (Hindsholm): Sjagger 300 R. Evald Mehlsen


  

Fredag den 7. februar 2020       Solopgang: 07:58 Solnedgang: 17:06

Holmdrup Huse: Gulspurv 1 R. Lars Kirk
Sortemosen
(10:00): Trane 2 FU, Sangsvane 125 FU R
, Knopsvane 4 FU, Måger sp. 200 FU, Havørn 1
OF, Engpiber 1 OF, Vibe 35 + 75 OF (2 flokke). Poul Brugs Rasmussen
Lakkendrupsmeden: Blisgås 500 R. Poul Brugs Rasmussen
Sortemosen (Sydfyn)
: Sangsvane 334 R, Blisgås 900 FU
, Kohejre (SU) 0 R, Havørn 2 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Sortemosen (Sydfyn)
Kohejre 1 R , Sangsvane 300 R, Havørn 1 AD OF, Blisgæs 500 R, Traner 2 R, Vibe 225 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 R. Else Klint
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Leif Sørensen
Hvidkilde Sø: Havørn 2 AD R. Arne Bruun
Keldsnor: Snespurv 26 FU. Niels Bomholt Jensen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 3 FU. Kurt Kaack Hansen
Lyø Havn:
Kongeederfugl 1 M AD R (Set fra fly af RDN). Jacob Sterup
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 1 R. Jacob Sterup
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Michael Bjerregaard
Siø: Grågås 800 R. Lars Kirk
Sortemosen (Sydfyn): Sangsvane 334 R, Blisgås 900 FU
, Kohejre (SU) 0 R, Havørn 2 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Sortemosen (Sydfyn): Sangsvane 278 , Blisgås 340 OF,
Kohejre (SU) 1 FU, Ravn 4 R, Sjagger 300 FU. Ella Mikkelsen
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 100 OF, 
Kohejre (SU) 1 R, Blå Kærhøg 1 BR R, Havørn 2 AD R. Leif Bisschop-Larsen
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 50 OF,
Kohejre (SU) 1 R, Blå Kærhøg 1 BR R. Arne Bruun
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 OF. Niels Andersen
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 R, Blå Kærhøg 1 R, Havørn 2 AD R. Palle Bo Larsen
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 FU. Michael Bjerregaard
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 33 FU. Niels Bomholt Jensen
Vester Aaby: Blå Kærhøg 1 FU. Else Klint 
Vestermose (Bågø): Sølvhejre 2 R. Jacob Sterup 


   

Torsdag den 6. februar 2020       Solopgang: 08:00 Solnedgang: 17:04

Vejlen, Taasinge: Lille skallesluger 9 R.. Poul Vestergård Rasmussen
Monnet, Taasinge
: Havørn 1 AD, Havørn 1 3 K, Storspove 67 R.. Poul Vestergård Rasmussen
Søby, Taasinge
:Misteldrossel 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vårø Ishavn, Taasinge
: Husrødstjert 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Stengade/Tranekær
: Trane 4 AD, Havørn 1 AD OF. Jan Stener Jørgensen
Lundeborg, matriklen
: Sumpmejse 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Sortemosen (Sydfyn)
(09:41 - ):
Kohejre (SU) 1 R. (Flyver lidt omkring). Søren Gjaldbæk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Bjergand 350 R. Gunnar Jørgensen
Dongs Højrup Skov: Rød Glente 2 OF. Niels Bomholt Jensen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 IMM R . Gunnar Jørgensen
Fandens Mose (Krarup Mose): Stor Tornskade 1 R. Niels Bomholt Jensen
Fiskerup Skov: Ravn 6 OF. Niels Bomholt Jensen
Gudbjerg: Vindrossel 100 FU, Sjagger 300 FU. Leif Bisschop-Larsen
Hågerup Å vest for Hågerup: Knarand 27 R, Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 4 FU. Ella Mikkelsen
Lammehave/Kostenborg: Stor Tornskade 1 R. Niels Bomholt Jensen
Ringe Sø: Kaspisk Måge 1 R
. Jørn Vinther Sørensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Sølvhejre 1 R, Stor Tornskade 1 R. Leif Kristensen
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 R , Trane 4 FU. Lars Kirk
Sortemosen (Sydfyn): Sangsvane 260 FU, Blisgås 625 FU, Trane 4 FU,
Kohejre (SU) 1 R , Havørn 2 R. Hans Rytter
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 R. Søren Louis Rasmussen
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 R. Peter Pelle Clausen
Sortemosen (Sydfyn): Trane 4 OF,
Kohejre (SU) 1 R. Leif Sørensen
Sortemosen (Sydfyn): Trane 6 FU,
Kohejre (SU) 1 FU, Havørn 2 R. Pierre Bentzen
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 R. Per Rasmussen
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 450 FU, Trane 6 FU,
Kohejre (SU) 1 R. Susanne Rørdam Skov
Sortemosen (Sydfyn): Trane 6 R,
Kohejre (SU) 1 R . Jørn Vinther Sørensen
Sortemosen (Sydfyn): Trane 6 R,
Kohejre (SU) 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Søen, Valdemarsslot: Lille Skallesluger 15 R, Taffeland 125 R, Troldand 1100 R, Bjergand 90 R, Knarand 75 R. Niels Andersen 
Tangkrog: Stor Tornskade 1 R. Gunnar Jørgensen
Vesteregn: Bramgås 5080 R, Blisgås 110 R, Havørn 2 AD R, Vandrefalk 1 M AD R. Nis Rattenborg 


  

Onsdag den 5. februar 2020       Solopgang: 08:02 Solnedgang: 17:02

Svendborg, matriklen (14:40): Gransanger 1 HØ. Jan Stener Jørgensen
Purreskoven (14:00): Grønirisk 4 FU, Dompap 6 FU, Spætmejse 2 FU, Blåmejse 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R, Tårnfalk 1 FU. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Agedrup: Bramgås 2500 R. Michael L.J. Glentedal
Dyrehave (Nørre Søby): Blisgås 180 FU,
Kongeørn 1 R, Duehøg 1 FU, Ravn 3 FU. Kurt Kaack Hansen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R, Duehøg 1 OF. Leif Sørensen
Flyvesandet: Grønspætte 2 FU. Vibeke Hansen
Fyns Hoved: Tejst 5 R. Niels Bomholt Jensen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Storspove 50 FU. Niels Bomholt Jensen
Faaborg Fjord: Ederfugl 1100 FU, Toppet Skallesluger 50 FU, Lille Lappedykker 42 FU. Per Damgaard Poulsen 
Hou Nordstrand (Langeland): Stenvender 2 R. Hans-Henrik Wienberg
Keldsnor: Snespurv 22 FU. Susanne Rørdam Skov
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Martofte: Sangsvane 260 FU. Niels Bomholt Jensen
Mørkemose v/Sandholt: Trane 4 FU. Leif Kristensen
Rudme:
Rød Glente 21 R NAT, Sort Glente 1 R NAT. Niels Bomholt Jensen 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sortemosen (Sydfyn) (15:15 - ):
Kohejre (SU) 1 FU. (Fløj mod vest). Karen og Hans Vesterlund, Peder Rasmussen
Stengade Sø: Vandrefalk 1 OF. Hans-Henrik Wienberg
Stige Ø: Pibeand 295 R, Blå Kærhøg 2 FU. DOF-FYN tur + 8, Kell Grønborg
Stige Ø: Blå Kærhøg 2 R. Jørgen Hjorth Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1500 OF, Rørdrum 1 SY, Havørn 2 OF. Gregers Johannesen


  

Tirsdag den 4. februar 2020       Solopgang: 08:04 Solnedgang: 17:00

Vejlen, Taasinge: Knarand 2 R (et par), Blishøne 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Barager Nebbe: Havørn 2 AD R
, Rødben 2 R, Sanglærke 4 R. Poul Vestergård Rasmussen
Påø Enge: Havørn1 R, Dobbeltbekkasin 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Nr. Søby:
Kongeørn 1 R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Ravn 4 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Rødben 2 R, Havørn 2 AD OF, Sanglærke 4 R. Poul Vestergård Rasmussen
Bogøgård m.m.: Agerhøne 11 R, Blå Kærhøg 1 T. Søren Bøgelund
Bollelung: Trane 4 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 FU
, Duehøg 1 OF, Ravn 4 OF. Gunnar Jørgensen
Caroline Amalielund: Vandstær 1 R. Pierre Bentzen
Fangel Mose:
Kongeørn 1 R. Leif Sørensen
Gammel Dyrehave m.m.: Ravn 4 OF. Per Rasmussen
Gudbjerg: Ravn 3 OF. Leif Bisschop-Larsen
Gultved:
Rød Glente 27 R NAT, Sort Glente 1 R NAT. Palle Bo Larsen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 15, Knarand 58 R. Peter Dam-Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 R. John Davidsen
Horseklint: Ride 2 AD N. Mogens Ribo Petersen
Hovlung:
Kongeørn 1 OF . Stoffer Jaeger
Ore v/Søllinge: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Påø Enge (våde): Dobbeltbekkasin 1 R, Havørn 1 AD OF. Poul Vestergård Rasmussen
Rolsted: Grågås 500 OF, Havørn 2 AD OF. Per Rasmussen
Vomme Sø: Havørn 2 AD R. Per Rasmussen


    

Mandag den 3. februar 2020       Solopgang: 08:06 Solnedgang: 16:58

Noret, Taasinge: Strandskade 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Monnet, Taasinge
: Hjejle 1000 R. Poul Vestergård Rasmussen
Åmosen: Rørdrum 1 SY. Peder Skou  [Apollo Books]
Brændegaard sø: Stor skallesluger 1 R. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bredland Skov: Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Troldand 1000 R, Bjergand 55 R. Leif Sørensen
Elmelund: Ringdue 1000 R NAT, Allike 600 Ø. Ella Mikkelsen
Eskildstrup v/Ringe: Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 13 R, Skeand 26 R, Knarand 130 R, Krikand 655 R, Sølvhejre 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Hvinand 118 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Vandrefalk 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Bramgås 1020 R, Storspove 61 R. Jens Bækkelund
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R. Leif Sørensen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 2 R, Isfugl 1 OF. Sune Højgaard Hansen
Nakkebølle Inddæmning: Isfugl 1 OF. Leif Sørensen
Odense Å(fra Dalumvej-Åsum): Vandstær 2 R
. David Damgaard Dysager
Strandenge v/Jersore: Vandrefalk 1 AD R. Kurt Due Johansen
Svelmø Flak (vest for Svelmø): Vandrefalk 1 FU. Else Klint
Sødinge v/Ringe: Rød Glente 2 R. Leif Sørensen
Vædehule Skov: Sjagger 650 R. Kurt Due Johansen
Åmosen v/Ollerup: Rørdrum 1 SY. Rasmus Reiter


    

Søndag den 2. februar 2020       Solopgang: 08:08 Solnedgang: 16:55

Svendborg, Bjørnemose: Isfugl 1 R, Rødhals 1 R. Lars Kirk
Gulstav
: Bramgås 6000+ R. Poul Vestergård Rasmussen
Langeland, Vesterby mark: Blisgås 114 R. Poul Vestergård Rasmussen
Skovsgaard: Havørn 2 AD. Poul Vestergård Rasmussen
Purreskoven: Bogfinke 15 FU, Dompap 4 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Sumpmejse 2 FU, Spætmejse 2 FU, Skovspurv 4 FU, Rødhals 1 R, Jernspurv 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Dyrehave (Nørre Søby) (11:30):
Kongeørn 1 2K OF R. Jan Stener Jørgensen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 FU. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 6 FU
. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 R. Gunnar Jørgensen
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 1 R. Lars Kirk
Bremerskov: Ringdue 1000 R. Bo K. Stephensen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 FU. Britta Merete Larsen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 2K R. Palle Bo Larsen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Erik Busk
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 2K R. Per Rasmussen
Egebjerggård/Haveskov: Huldue 32 R, Havørn 4 R, Vandrefalk 1 OF. Aksel Christensen
Fangel Mose:
Kongeørn 1 R. Leif Sørensen
Frellesvig: Ravn 3 OF. Jane Ditzel
Grusgrave v/Davinde: Lille Skallesluger 13 R. Per Rasmussen
Gulstav: Bramgås 6000 R
. Poul Vestergård Rasmussen
Gultved: Ringdue 1000 OF,
Rød Glente 25 R NAT, Sort Glente 1 R NAT. Leif Sørensen
Gultved: Ringdue 1000 OF,
Rød Glente 25 R NAT, Sort Glente 1 R NAT. Per Rasmussen
Kohave v/Skovmøllevej: Ravn 5 R. Kurt Due Johansen
Ladby v/Kerteminde: Sangsvane 215 FU. Peter Lillesø
Nyborg: Husrødstjert 1 M R. Michael Højgård Hansen
Nørre Søby:
Kongeørn 1 OF. Anders Nielsen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Vandstær 1 FU. Erik Busk
Pæregård: Ravn 4 OF. Jane Ditzel
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Skovsgård: Havørn 2 AD R
. Poul Vestergård Rasmussen
Snaremose Sø: Blisgås 114 R. Poul Vestergård Rasmussen
Søby Søgård: Blisgås 65 FU. Palle Bo Larsen
Østerø Sø (Knudshoved): Hættemåge 600 R, Isfugl 1 FU. Ella Mikkelsen 


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 31/01 - 2020:
               Nyt giftdrab på truet rovfugl
              
Millioner af finker gør skovene levende


   

Lørdag den 1. februar 2020       Solopgang: 08:10 Solnedgang: 16:53

Ny Gesinge: Havørn 1 AD OF. Poul Vestergård Rasmussen
Fangel: Sjagger 1 R. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brockdorff Skov: Blå Kærhøg 1 BR R. Kirsten Halkjær Lund
Bøllemosen (Sydfyn): Ravn 4 OF. Palle Bo Larsen
Fangel Mose:
Kongeørn 1 OF . Kell Grønborg
Fangel Mose:
Kongeørn 1 OF . Leif Sørensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 FU. Vibeke Hansen
Gultved:
Rød Glente 32 R NAT, Sort Glente 1 R NAT. Per Rasmussen
Gyldensteen: Reservatet: Storspove 65 R . Jens Bækkelund
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Blishøne 500 R NAT . Peter Lillesø
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 5 FU. Jacob Sterup
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Skovsneppe 1 R. Bo K. Stephensen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 R. Per Rasmussen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum):
Vandstær 1 R. Henrik Mørup-Petersen 
Sallinge Å (Dahls Mølle - Odense Å): Sølvhejre 1 FU . Per Rasmussen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU . Per Rasmussen
Tangkrog: Sølvhejre 2 FU. Gunnar Jørgensen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

03 mar 2020
This page is part af: Http://www.Snatur.dk