Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 5. - 8. ( 1. februar - 28. februar 2021).                     Sidst opdateret 03 marts 2021 09:03:24 

 

 

   

Søndag den 28. februar 2021              Solopgang: 07:10 Solnedgang: 17:51

Hesselagergård, voldgraven: Gravand 7 FU. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Bramgås 2000 FU, Gravand 6 R, Strandskade 10 R, Hjejle 80 R, Stor Præstekrave 6 R, Almindelig Ryle 16 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Havørn 2 AD R. Erik Ehmsen
Billesbølle: Havørn 2 OF. Jesper Brinkmann Nielsen
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R. Morten Müller
Botofte Strand og Langelandsbælt ud for: Sortand 600 N. Morten Müller
Botofte Strand og Langelandsbælt ud for: Sule 1 FU. Pierre Bentzen
Brændegård Sø: Hvinand 120 FU, Sølvhejre 2 R, Nordlig Gråsisken 35 OF. Gunnar Jørgensen
Caroline Amalielund: Isfugl 1 R
. Christian Svenstrup
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Blisgås 567 FU
, Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Sølvhejre 1 R. Søren G. Nielsen
Espeskov v/Havndrup: Duehøg 1 R. Per Rasmussen
Flintholm Hestehave: Rød Glente 2 OF. Niels Bomholt Jensen
Flægen v/Tybrind: Trane 4 SY, Sølvhejre 2 FU. Mads Syndergaard
Frellesvig: Trane 6 TH. Jane Ditzel
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Kurt Kaack Hansen
Fynsværket, Baagø  Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Gustav Nyberg
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 FU. Jacob Sterup
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 1000 R, Blisgås 1000 R, Krikand 200 R, Havørn 5 . Bent Juhler
Helnæs Made: Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 OF. Tom Giersing
Helnæs Made: Sølvhejre 1 FU, Vandrefalk 2 R. Søren G. Nielsen
Horseklint: Kortnæbbet Gås 6 N, Fløjlsand 35 N, Toppet Skallesluger 55 N, Sule 1 AD NV, Blå Kærhøg 1 BR R. Kristoffer Hansen
Hvidkilde Sø: Blisgås 90 OF. Niels Andersen
Jersore: Kortnæbbet Gås 38 FU. Jens Bækkelund
Klintebjerg v/Otterup: Ederfugl 1200 R, Vandrefalk 1 OF. Gregers Johannesen
Klæsø Nor: Troldand 1280 R. Ole Goldschmidt
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R, Ravn 5 OF. Leif Sørensen
Lumby Inddæmmede Strand: Sangsvane 480 R, Bramgås 1000 OF. Gregers Johannesen 
Lundegård: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Lydinge Haver: Sangsvane 230 R. Gunnar Jørgensen
Lykkesholm: Ravn 3 R. Per Rasmussen
Nordskov (Hindsholm): Blisgås 180 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Kristoffer Hansen 
Nyborg Fjord: Strandskade 54 FU. Jørn Knudsen
Nørreballe Nor: Bjergand 195 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Bjergand 140 R, Sølvhejre 1 R. Jacob Sterup
Røjle By: Huldue 6 Ø. Michael Mosebo Jensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Skåstrup Strand Sommerhusområde: Sule 1 OF. Anne Grete Kærsholm 
Snaremose Sø: Sangsvane 220 R, Bramgås 2000 R, Blisgås 446 R. Ole Goldschmidt
Spodsbjerg (Langeland): Sangsvane 365 R. Morten Müller
Stige Ø: Grågås 600 OF, Skarv sp. 45 R, Blå Kærhøg 1 F FU. Gustav Nyberg
Tangkrog: Havørn 2 AD R. Gunnar Jørgensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Moskusand 1 R, Kernebider 5 FU. Per Rasmussen
Thurø By m.m.: Blisgås 70 NØ. Arne Bruun
Ullerslev (Østfyn): Ravn 5 OF. Bo K. Stephensen


 

Lørdag den 27. februar 2021               Solopgang: 07:12 Solnedgang: 17:49

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 12 FU, Grågås 400 OF, Ederfugl 350 R, Toppet Skallesluger 8 R, Gravand 6 R, Troldand 1 OF, Lille Lappedykker 15 FU, Vibe 2 OF, Grønspætte 1 R
Thurø
: Havørn 2 OF AD, Trine via Poul Brugs Rasmussen
Svendborg Golfbane
: Grågås 30 N, Allike 40 OF, Sangdrossel 2 YF SY
Strandenge SV f/Skovhuse: Sølvhejre 1 R
Sortemosen og Brændeskov: Blisgås 45 OF FY, Tundra Sædgås 1 OF, Havørn 2 OF, Tårnfalk 2 R, Rød glente 2 OF, Musvåge 3 OF, Grågås 75 FU, Sanglærke 6 SY R, Stær 15 R FU. Poul Brugs Rasmussen  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Billesbølle: Hedelærke 1 S, Kernebider 10 R. Jesper Brinkmann Nielsen
Botofte Strand og Langelandsbælt ud for: Sule 1 R. Claus Dalskov
Bredningen v/Sdr.Åby: Vandrefalk 1 R. Mads Syndergaard
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 R. Leif Sørensen
Caroline Amalielund: Isfugl 1 FU. Uffe B. Nielsen
Egholm v/Bågø: Pibeand 300 R. Mads Syndergaard
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 4000 OF, Skeand 18 R, Sølvhejre 1 FU. Ella Mikkelsen
Flyvesandet: Hjejle 250 T, Hvid Vipstjert 2 N. Ella Mikkelsen
Fogense Enge (Lillestrand): Bramgås 2200 FU. Jens Bækkelund
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Gustav Nyberg
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Søren G. Nielsen 
Gyldensteen Gods: Sølvhejre 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Kortnæbbet Gås 1 R, Sølvhejre 6 FU. Kristoffer Hansen
Gyldensteen: Havet ud for inddæmningen og Langø: Bramgås 3500 OF. Ella Mikkelsen 
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 FU. Jens Bækkelund
Helnæs Made: Sølvhejre 1 FU, Vandrefalk 1 R. Tom Giersing
Hybæk: Trane 4 R. Steen Andersen
Klæsø Nor: Troldand 1200 FU. Morten Müller
Lindved Frugtplantage: Trane 6 OF. Lars Andersen 
Lydinge Haver: Sangsvane 249 R. Leif Sørensen
Monnet, Tåsinge: Spidsand 25 R. Arne Bruun
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 25 R, Bjergand 220 R, Sølvhejre 1 FU, Havørn 2 AD R. Niels Bomholt Jensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Strandskade 118 R. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Bramgås 3200 R. Michael L.J. Glentedal
Nørreballe Nor: Bramgås 1200 R, Bjergand 100 R. Morten Müller 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Skaboeshuse: Duehøg 1 NØ, Havørn 2 AD N. Kurt Kaack Hansen 
Spodsbjerg Havn: Hvid Vipstjert 1 N. Jan Sørensen
Stige Ø: Havørn 2 OF. Søren G. Nielsen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Topmejse 6 FU. Palle Bo Larsen
Søgård Mose (Langeland): Pibesvane 6 AD R. Jacob Sterup Blisgås 50 R. Jacob Sterup 
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Kernebider 6 FU. Per Rasmussen
Torpegård Skov: Blisgås 50 OF, Trane 6 NV, Grønspætte 2 SY. Per Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Vandrefalk 1 FU. Pierre Bentzen
Wedellsborg, Sudden: Sølvhejre 1 FU. Steen Andersen


 

Fredag den 26. februar 2021               Solopgang: 07:15 Solnedgang: 17:47

Svendborg Golfbaen: Rød glente 1 FU.
Ny Gesinge, matriklen
: Hjejle 80 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Botofte Strand og Langelandsbælt ud for: Sule 1 FU. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Andemose: Hvid Vipstjert 1 OF. Helle Regitze Boesen
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Splitterne 4 R. Peder Rasmussen
Botofte: Skovsneppe 1 R. Jane Ditzel
Botofte: Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Botofte Strand og Langelandsbælt ud for: Sule 1 FU. Leif Sørensen
Botofte Strand og Langelandsbælt ud for: Sule 1 FU, Hvid Vipstjert 2 FU. Jane Ditzel 
Broholm: Rød Glente 2 R. Peter Pelle Clausen
Caroline Amalielund: Isfugl 1 FU. Christian Svenstrup
Diernæs v/Faaborg: Rød Glente 2 FU, Hvid Vipstjert 1 R. Per Damgaard Poulsen
Dømmestrup: Trane 4 OF. Anne Veber Døssing
Firtalsstrand & Mellemstykket: Krikand 100 FU, Sølvhejre 1 FU. Søren G. Nielsen
Fogense Enge (Lillestrand): Bramgås 1800 FU. Jens Bækkelund
Fællesskov m.m. v/Gyldensteen: Sølvhejre 1 FU. Jens Bækkelund
Gulstav: Svaleklire 1 OF. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Blisgås 140 R, Hvinand 150 FU, Lille Skallesluger 30 FU, Knarand 38 FU, Krikand 300 R, Sølvhejre 6 FU, Blå Kærhøg 1 F OF. Elisabeth Dannesboe
Hou Nordstrand (Langeland): Hvid Vipstjert 5 R. Andreas Winding Mønsted
Hudevad: Svaleklire 3 OF. Per Rasmussen
Hvidkilde Sø: Havørn 2 OF. Christian Svenstrup
Kildemose v/Ryslinge: Sølvhejre 2 OF. Karl Top
Klæsø Nor: Blisgås 97 R. Ole Goldschmidt 
Langelandsbælt u.f. Hou Fyr: Ederfugl 11000 N. Andreas Winding Mønsted
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 OF, Ravn 10 OF. Leif Sørensen
Lyø: Bramgås 2000 FU. Niels Bomholt Jensen
Monnet, Tåsinge: Bramgås 1000 OF. Lars Kirk
Neverkær: Sølvhejre 1 FU. Gunner Munk
Nyborg: Blisgås 180 OF, Hvid Vipstjert 3 OF. Arne Bruun
Pæregård Skov og Snave Skov: Ravn 6 R. Jane Ditzel
Påø Strand og Langelandsbælt ud for: Ederfugl 1900 R. Ole Goldschmidt 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Siø: Krikand 390 R. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø: Sangsvane 220 R, Bramgås 4200 R, Blisgås 410 R. Ole Goldschmidt  
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 BR FU. Henrik Mørup-Petersen
Sydf. Øhav: Lyø Krog: Bjergand 300 R. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R
. Claus Dalskov
Vejlen, Tåsinge: Blå Kærhøg 2 FU. Lars Kirk


 

Torsdag den 25. februar 2021               Solopgang: 07:17 Solnedgang: 17:45

Svendborgsund: Skarv 5 R/FU, Ederfugl 50 R, Strandskade 1 R. Thomas Gulmark
Ny Bjerreby (Tåsinge)
: Havørn 1 AD OF. Lars Kirk
Egeskov mølle
: Rød glente 3 OF R. Poul Brugs Rasmussen
Vestergårds Mose/Kædeby Mose
: Pibesvane 1 R, Sangsvane 180 R
Langelands Golfklub v/Bukkemose
: Trane 2 N, Vibe 3 OF, Havørn 2 R, Sanglærke 8 R,
Flyvesandet: Knopsvane 2 OF, Bramgås 17 OF, Grågås 2 OF, Toppet Skallesluger 10 R, Stor Præstekrave 3 R, Husskade 1 OF, Blåmejse 2 R, Sanglærke 4 R, Solsort 4 R, Hvid Vipstjert 1 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 3 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bellingebro: Vandstær 1 R. Poul Bjerager
Botofte Skovmose: Sølvhejre 2 OF. Andreas Winding Mønsted
Botofte Strand og Langelandsbælt ud for: Sule 1 FU. Jane Ditzel
Brændegård Sø: Lille Skallesluger 18 FU, Sølvhejre 1 FU, Ravn 4 OF, Hvid Vipstjert 1 R. Gunnar Jørgensen
Båring Vig: Hvid Vipstjert 1 R. Michael Mosebo Jensen
Dyrehave (Nørre Søby): Kernebider 15 FU. Henrik Mørup-Petersen
Dømmestrup: Trane 4 OF, Hvid Vipstjert 2 OF. Henrik Kalckar Hansen
Dømmestrup: Blå Kærhøg 1 F OF. Anne Veber Døssing 
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Blisgås 500 FU, Knarand 29 FU. Søren G. Nielsen
Flyvesandet: Hvid Vipstjert 1 R. Leif Sørensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 3 R. Jens O. Hansen
Faaborg: Hvid Vipstjert 1 R. Per Damgaard Poulsen
Gulstav: Skovsneppe 1 R, Hedelærke 3 NØ. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 FU. Laila Bøhrk
Gyldensteen: Langø: Bramgås 1500 FU. Laila Bøhrk
Gyldensteen: Reservatet: Havørn 2 R. Laila Bøhrk
Gyngstrup: Sangsvane 200 R. Leif Sørensen
Hagenskov Slotsmølle: Havørn 2 AD R. Thomas Kampmann
Helnæs Made: Sølvhejre 2 OF. Jørgen Hjorth Jensen
Helnæs Made: Sølvhejre 2 OF. Karen Hasselbalch Thomsen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Sortspætte 1 M FU. Peter Hvenegaard
Kalovnshuse: Ravn 13 R. Leif Kristensen
Klise Nor: Sølvhejre 1 R, Snespurv 14 R. Søren Bøgelund 
Lundegård: Sølvhejre 2 FU. Søren G. Nielsen
Løkkeby Enge: Bjergpiber 0 R. Andreas Winding Mønsted
Mørkholm Skov: Duehøg 2 OF. Helle Regitze Boesen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Ravn 13 OF. Leif Sørensen
Pæregård Skov og Snave Skov: Ravn 7 R. Jane Ditzel 
Sandagergård v/Nørre Esterbølle: Blisgås 75 FU. Jens Bækkelund
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 4K+ R, Hvid Vipstjert 1 R N. Andreas Winding Mønsted
Søgård (Langeland): Huldue 26 SV, Hvid Vipstjert 1 R. Søren Bøgelund
Søgård Pyt: Sølvhejre 1 R. Søren Bøgelund
Tangkrog: Sølvhejre 1 FU, Ravn 3 OF. Gunnar Jørgensen
Vester Hæsinge: Gransanger 1 SY. Michael Bjerregaard 
Vesteregn: Sanglærke 70 R. Andreas Winding Mønsted
Ørnehøj, området (Gulstav): Bramgås 3000 R, Blå Kærhøg 1 R. Søren Bøgelund
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 320 R. Ella Mikkelsen


   

Onsdag den 24. februar 2021               Solopgang: 07:19 Solnedgang: 17:43

Thurødæmningen: Lille lappedykker 8 FU. Poul Brugs Rasmussen
Siø: Havørn 1 FU. Lars Kirk
Siø Sund: Ederfugl 70 R, Toppet Skallesluger 7 R, Lille Lappedykker 1 R. Lars Kirk
Gulstav Mose: Lille Skallesluger 8 R, Sølvhejre 1 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Ørnehøj-området (Gulstav): (Ved vandhuller lige nord for fugletårnet): Bramgæs 2000. (Mens jeg stod i fugletårnet og kiggede på dem, kom der en mand gående ude på landevejen, hvor man går gennem lågen til Ørnehøj. Gæssene lod sig ikke mærke med ham, men da han standsede op og begyndte at vifte med armene, lettede samtlige gæs og fløj væk. Man oplever da noget, når man er i naturen.)
Tryggelev Nor: Rørhøg 1 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Strand og Langelandsbælt ud for: Sule 1 FU, Hvid Vipstjert 3 FU
. Jane Ditzel
Bøllemosen (Sydfyn): Dværgfalk 1 R. Leif Kristensen
Caroline Amalielund: Vandstær 1 R. Poul Bjerager
Gyldensteen: Langø: Bramgås 1400 FU. Jens Bækkelund
Helnæs Made: Vandrefalk 1 OF. Jan Bihlet
Holckenhavn Fjord: Havørn 2 R. Merry Sunke Larsen
Klinte Strand: Blisgås 1120 FU, Blå Kærhøg 1 M FU. Jens Bækkelund
Kongebroskoven: Klippedue (tamdue) 60 R. Michael Brunhøj Hansen 
Kværndrup Vænge: Blisgås 350 FU. Leif Kristensen
Kværndrup Vænge: Blisgås 350 FU. Gunnar Jørgensen
Kværndrup Vænge: Blisgås 350 FU. Pierre Bentzen
Kværndrup Vænge: Rød Glente 2 OF. Leif Bisschop-Larsen
Letmose Skov (Sellebjerg): Vandrefalk 1 OF. Kirsten Halkjær Lund
Letmose Skov (Sellebjerg): Vandrefalk 1 OF. Mogens Ribo Petersen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 AD R. Pierre Bentzen 
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Hvidklire 1 R. Lars Kirk
Møllehave v/Langkildegård: Rød Glente 2 OF. Jan Sørensen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 70 R. Jens Bækkelund
Rynkeby Hestehave: Rød Glente 3 OF. Per Rasmussen
Sanderum: Pibesvane 2 NØ. Martin Søgaard Nielsen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 M FU, Mosehornugle 1 R. Gustav Nyberg
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Hvid Vipstjert 1 R. Jan Stener Jørgensen
Trunderup: Rød Glente 2 OF. Gunnar Jørgensen
Universitetet, Odense: Allike 1000 OF. Martin Rheinheimer 


   

Tirsdag den 23. februar 2021               Solopgang: 07:22 Solnedgang: 17:41

Svendborg Golfbane: Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Grønirisk 1 SY, Nordlig Gråsisken 6 FU
Vejlen, Tåsinge
: Blå kærhøg 1 FU (hunfarvet), Ravn 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Ny Gesinge, matriklen: Grønspætte 1 HØ. Poul Vestergaard Rasmussen
Nørreskoven, Tåsinge
: Ravn 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Søby og Vårø, mark imellem
: Bramgås 500 FU, Blisgås 25 FU, Grågås 15 FU. Poul Brugs Rasmussen
Noret. Tåsinge: Pibeand 150 R. Poul Brugs Rasmussen
Barager Nebbe: Nordisk lappedykker 1 R. Laila Neermann
Bøllemosen (Sydfyn): Sangsvane 20 OF, Grågås 300 R, Tundrasædgås 5 R, Blisgås 350 R, Rød Glente 1 R, Tårnfalk 1 R, Sanglærke 2 SY, Gulspurv 18 FU. Lars Kirk
Hønsehave Grusgravssø: Gravand 6 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R. Lars Kirk
Kværndrup Vænge: Sangsvane 75 R, Grågås 250 R, Tundrasædgås 1 R, Blisgås 300 R, Vibe 150 OF. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Nordisk Lappedykker 1 VDR T R, Sandløber 6 FU. Laila Neermann
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 6 FU. Niels Bomholt Jensen
Bøllemosen (Sydfyn): Tundrasædgås 5 R, Blisgås 350 R. Lars Kirk
Caroline Amalielund: Vandstær 1 FU. Morten Müller
Dømmestrup: Trane 3 FU. Henrik Kalckar Hansen
Fogense Enge (Lillestrand): Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Fællesstrand (inkl. Tornen): Islandsk Ryle 15 R, Hvid Vipstjert 2 R. Mogens Ribo Petersen
Fårevejle: Blisgås 276 FU. Laila Neermann
Gulstav: Huldue 4 SØ. Laila Neermann
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R, Sølvhejre 1 R. Laila Neermann
Hav ved Tryggelev Nor: Havlit 55 R, Toppet Skallesluger 60 R, Bjergand 225 R. Gregers Johannesen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Hvinand 100 FU. Johanne Skjold Mortensen
Henninge Nor: Blisgås 61 FU. Niels Bomholt Jensen
Hou Nordstrand (Langeland): Huldue 4 NØ, Sølvmåge 600 R, Rød Glente 2 NØ, Sanglærke 118 T. Ella Mikkelsen
Kerteminde: Husrødstjert 1 FU. John Jensen
Kværndrup Vænge: Tundrasædgås 1 R, Blisgås 300 R. Lars Kirk
Lohals: Hvid Vipstjert 1 R. Ella Mikkelsen
Rudkøbing Vejle: Nilgås 2 FU. Laila Neermann
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Krikand 108 R, Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Siø: Krikand 175 FU, Blå Kærhøg 1 BR OF. Morten Müller 
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 65 FU. Hans Rytter
Sortemosen (Sydfyn): Pibeand 281 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 45 R. Niels Bomholt Jensen
Vejlby Fed Sommerhusområde: Blå Kærhøg 1 F AD R. Michael Mosebo Jensen
Vodrup: Sanglærke 90 R. Niels Munch Kofoed
Vodrup Klint: Ravn 3 R. Niels Munch Kofoed


 

Mandag den 22. februar 2021               Solopgang: 07:24 Solnedgang: 17:39

Svendborg, Sætting Strandvej 30: Grønbenet rørhøne 1 R. Stolpe
Caroline Amalielund
: Vandstær 1 FU. Steen Winkel
Ny Gesinge, matriklen
: Grønspætte 1 OF, Stær R (Ved Kassen). Poul Vestergaard Rasmussen
Vornæs Skov: Grønspætte 1 HØ. Poul Vestergaard Rasmussen
Sortemosen: Havørn 2 R, Trane 4 R, Sanglærke 4 SY. Poul Brugs Rasmussen
Nyborg, Slipshavn + Skov, Østerø Sø, Færgehavnen m.m. : Spurvehøg 2 OF, Grågås 6 FU, Gravand 4 FU, Pibeand 250+ FU+R, Krikand 30+ FU+R, Gråand 10+ FU+R, Taffeland 8 FU, Strandskade 3 FU, Rødben 11 FU, Almindelig Ryle 7 FU, Stor Præstekrave 5 FU, Skarv 60+ FU+R+OF, Hættemåge 25 FU+R+OF, Fiskehejre 2 FU, Bjergirisk 8 FU, Ringdue 20+ OF
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bammeskov
: Blå Kærhøg 1 FU. Claus Dalskov
Botofte: Sølvhejre 1 R. Laila Neermann
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R. Claus Dalskov
Brændeskov by: Svaleklire 1 FU. Pierre Bentzen
Bukkemose Strand og Langelandsbælt ud for
: Ederfugl 2500 R, Toppet Lappedykker 208 R. Gregers Johannesen
Bøjden Nor
: Bramgås 2000 OF, Spidsand 10 FU. Leif Kristensen
Caroline Amalielund: Vandstær 1 FU. Steen Winkel
Dræet: Storspove 140 R. Jens Bækkelund
Drætlingen v/Drættegrund: Strandskade 150 R. Jens Bækkelund
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Grågås 500 FU, Blisgås 600 FU. Søren G. Nielsen
Flintholm Hestehave: Ravn 3 OF. Pierre Bentzen
Gulstav: Blå Kærhøg 1 OF. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 R. Søren Bøgelund 
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R, Sølvhejre 1 FU. Sanne Lykke Dalgaard
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Sølvhejre 1 R. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 2 OF
. Lars Jørn Olsen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 27 R, Pibeand 256 R, Krikand 330 R, Sølvhejre 1 R, Havørn 2 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Hvinand 111 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Sølvhejre 1 FU. Jens Bækkelund
Havn v/Vejlen: Krikand 270 R. Laila Neermann
Helnæs Made: Vandrefalk 1 R. Tom Giersing 
Hou Nordstrand (Langeland): Blisgås 71 NØ, Huldue 3 NØ, Sortkrage 3 FU, Sanglærke 145 NØ. Jens Rasmussen
Hou Nordstrand (Langeland): Blisgås 70 NØ. Else Klint
Hou Nordstrand (Langeland): Hvid Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (ssp. yarrellii) 1 M FU
. Morten Müller
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Isfugl 1 R. Peter Lillesø
Knold Nor: Bjergand 400 R. Per Damgaard Poulsen
Melby (Tåsinge): Pibesvane 1 FU. Laila Neermann
Monnet, Tåsinge: Bramgås 2000 R T, Sølvhejre 1 FU, Sanglærke 60 OF. Carsten Skou 
Mørkemose v/Sandholt: Blisgås 118 FU. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Krikand 147 FU, Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Rudkøbing Vejle: Nilgås 2 FU. Laila Neermann 
Skaboeshuse: Blisgås 384 N, Hvid Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (ssp. yarrellii) 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Havørn 2 AD OF. Kirsten Halkjær Lund
Tåsinge Grund (hav v/Monnet): Knopsvane 770 R. Carsten Skou
Vejlby Fed Sommerhusområde: Huldue 4 R. Michael Mosebo Jensen
Vitsø: Bramgås 1600 R, Troldand 1400 R, Krikand 110 R, Hvid Vipstjert 1 R. Niels Munch Kofoed
Vorbjerg (Ærø): Skovsneppe 1 R. Niels Munch Kofoed
Vornæs Skov: Grønspætte 2 SY. Laila Neermann 


  

Søndag den 21. februar 2021               Solopgang: 07:26 Solnedgang: 17:37

Svendborgsund ved Iholm: Sangsvane 4 R, Sangsvane 7 Ø, Bramgås 1018 , Stor Skallesluger 7 , Troldand 250 T R, Lille Lappedykker 19 R, Ravn 1 OF
Ny Gesinge, matriklen
: Bjergirisk 150 OF. Thomas Gulmark
Skovballe, Tåsinge: Blå kærhøg 1 FU (hunfarvet). Poul Vestergaard Rasmussen
Siøsund: Stor skallesluger 2 R, Strandskade 1 R. Thomas Gulmark
Lundeborg, Ny Camping: Gulspurv 4 R FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Agernæs Fælled, nord
: Huldue 12 R. Kristoffer Hansen
Assemose
: Sangsvane 270 FU. Laila Neermann
Botofte Skovmose: Blisgås 50 OF. Morten Müller
Botofte Skovmose: Sølvhejre 2 FU. Jane Ditzel
Brændegård Sø
: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Snespurv 50 FU. Erik Damm
Flyvesandet: Blisgås 96 Ø, Huldue 39 T, Sanglærke 175 T, Misteldrossel 13 V. Kristoffer Hansen
Flådet (Tranekær): Duehøg 1 F AD FU. Morten Müller
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Morten Jensen
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 R. Laila Neermann
Gyldensteen: Engsøen: Pibeand 250 FU, Krikand 200 FU. Kristoffer Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 FU. Jens Bækkelund
Hav nord for Flyvesandet: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 1 R, Gråstrubet Lappedykker 15 R. Kristoffer Hansen
Havbølle v/Lindelse: Sangsvane 430 R. Ole Goldschmidt
Helnæs Made: Vandrefalk 1 R. Tom Giersing
Hou Nordstrand (Langeland): Ederfugl 1700 R, Huldue 3 NV, Ravn 4 OF, Sanglærke 67 T. Niels Bomholt Jensen
Husby Strand, Wedellsborg: Blisgås 100 R., Krikand 100 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Klavsebølle: Blisgås 50 FU. Jane Ditzel
Klinte Strand: Kortnæbbet Gås 1 R, Blisgås 1100 FU. Jens Bækkelund
Klinte Strand: Blisgås 900 FU. Kristoffer Hansen 
Korsebølle Rev m.m. (Langelandssund v/Åsø Strand): Toppet Skallesluger 65 R. Claus Dalskov 
Lammesø: Grågås 2000 R,  Hvidklire 9 FU. Kristian Møller Jensen
Langø (Lindelse Nor): Toppet Skallesluger 50 R. Timme Nyegaard
Marstal Bugt ud for Ristinge: Havlit 100 R, Sortand 100 R. Ole Goldschmidt
Monnet, Tåsinge: Spidsand 12 R, Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Nakkebølle Fjord: Bjergand 145 OF, Sølvhejre 1 OF. Stoffer Jaeger
Noret v/Holckenhavn: Blå Kærhøg 2 FU. Merry Sunke Larsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Strandhjejle 24 R, Storspove 255 FU, Blå Kærhøg 1 M AD R, Vandrefalk 1 FU. Kristoffer Hansen
Nørreballe Nor: Trane 3 N, Hvid Vipstjert 1 R. Ole Goldschmidt
Påø Enge (tørre): Bramgås 3600 R. Ole Goldschmidt
Rise Mark: Sanglærke 95 R, Bomlærke 7 R. Niels Munch Kofoed
Ristinge Hale: Havørn 2 AD R. Laila Neermann  
Ristingehalvøen: Toppet Skallesluger 170 R, Blå Kærhøg 1 BR OF, Havørn 2 OF. Henrik Mørup-Petersen
Rønninge Søgård: Havørn 2 AD R, Ravn 3 YF TH, Hvid Vipstjert 2 R. Per Rasmussen
Sallinge Å (Dahls Mølle - Odense Å): Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Sanderumgård: Sanglærke 50 R. Per Rasmussen 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R, Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Skovballe Have: Havørn 2 R. Morten Kristiansen
Snaremose Sø: Sangsvane 280 R, Bramgås 4200 R, Blisgås 145 R. Ole Goldschmidt
Storeholm + øhavet nord for: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 130 R, Ederfugl 1600 R, Hvinand 400 R, Toppet Skallesluger 230 R, Spidsand 190 R, Trane 4 N, Storspove 210 R, Blå Kærhøg 1 R. Ole Goldschmidt
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Bramgås 3500 Ø. Niels Andersen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Kernebider 6 FU. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 2125 R, Ravn 3 R. Ole Goldschmidt
Ulriksholm Skove: Sangsvane 218 R. Peter Lillesø
Vomme Sø: Havørn 2 AD R, Ravn 3 YF TH, Hvid Vipstjert 2 R. Per Rasmussen
Vorbjerg (Ærø): Skovsneppe 1 R. Niels Munch Kofoed 
Yderste Tvedeløkke (Ravnholt): Havørn 2 R. Leif Sørensen


  

Lørdag den 20. februar 2021               Solopgang: 07:29 Solnedgang: 17:35

Svendborgsund ved Iholm: Sangsvane 24 Ø, Bramgås 60 Ø, Blisgås 24 N, Troldand 16 V, Toppet Lappedykker 2 FU, Rød Glente 1 V, Tårnfalk 1 FU, Sanglærke 3 V
Caroline Amalielund
: Kernebider 1 R. Lars Kirk
Holmdrup Huse v/Svendborg
: Topmejse 1 R. Lars Kirk
Sortemosen
: Havørn 1 R. Erik Thomsen
Sdr. Højrup
: Spurvehøg 1 FU (rotte). Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 4K R. Anders Odd Wulff Nielsen
Billesbølle: Kernebider 8 R. Jesper Brinkmann Nielsen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 OF. Leif Sørensen
Bøllemosen (Sydfyn): Blisgås 550 R. Niels Andersen
Caroline Amalielund
: Duehøg 1 OF. Jacob Sterup
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 2000 R, Pibeand 260 R, Krikand 500 R, Sølvhejre 1 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 1 AD FU, Bramgås 1300 FU, Krikand 260 FU. Kristoffer Hansen
Frellesvig: Ravn 3 OF. Jane Ditzel
Fællesstrand (inkl. Tornen): Blå Kærhøg 1 BR R. Kirsten Halkjær Lund
Gulstav: Huldue 3 Ø. Anders Odd Wulff Nielsen
Helnæs Made: Bramgås 2220 OF, Blå Kærhøg 1 FU, Vandrefalk 2 AD R. Niels Bomholt Jensen  
Helnæs Made: Blå Kærhøg 1 BR FU. Tom Giersing
Helnæs Made: Vandrefalk 2 AD R. Lilly Sørensen
Hovedskov v/Sandholt: Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Isfugl 1 R. Peter Lillesø
Monnet, Tåsinge: Bramgås 1000 R, Blå Kærhøg 1 FU. Britta Merete Larsen
Nørreballe Nor: Rørdrum 3 R, Blå Kærhøg 1 BR FU. Henrik Mørup-Petersen
Ristinge Hale: Blå Kærhøg 1 BR FU, Havørn 2 AD R T, Mosehornugle 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Skaboeshuse: Blisgås 88 OF, Skovsneppe 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Snaremose Sø: Bramgås 3000 R, Blisgås 66 R. Henrik Mørup-Petersen
Snaremose Sø: Bramgås 3000 R, Blisgås 66 R. Henrik Mørup-Petersen
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 AD R. Timme Nyegaard
Stængholm Enge: Bramgås 2400 R. Michael L.J. Glentedal
Søgård Mose (Langeland): Bramgås 1000 R, Sølvhejre 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Vejlby Fed Sommerhusområde: Blå Kærhøg 1 F AD R, Sanglærke 80 R. Michael Mosebo Jensen
Vester Hæsinge: Rød Glente 2 OF. Jens Bækkelund
Vitsø: Bramgås 1400 R, Troldand 1400 R. Niels Munch Kofoed
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Pibeand 500 R, Spidsand 11 FU, Blå Kærhøg 1 F R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Pibeand 500 R, Spidsand 11 FU, Blå Kærhøg 1 F R. Ella Mikkelsen
Ørsted Grave: Blåmejse 1 R
. Carsten Moth Iversen


  

Fredag den 19. februar 2021               Solopgang: 07:31 Solnedgang: 17:33

Svendborgsund ved Iholm: Sangsvane 4 R, Ederfugl 400 R, Hvinand 30 R, Stor Skallesluger 6 , Toppet Skallesluger 16 R, Gravand 8 R, Toppet Lappedykker 1 R, Klippedue (tamdue) 2 R, Blishøne 140 R, Strandskade 4 R, Storspove 9 FU
Ny Gesinge, Tåsinge
: Blå kærhøg 1 FU M, Stær 9 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Noret, Tåsinge
: Krikand 183 R, Gråand 37 R, Knarand 19 R, Pibeand 11 R, Stær 4 R, Vibe 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Havørn 2 JUV R, Blå kærhøg 1 FU (hunfarvet). Poul Vestergaard Rasmussen
Bøjden Nor: Krikand 2 R. Erik Thomsen
Lundeborg, Caroline Amalievej: Rødhals 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Spætmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Blåmejse 4 FU, Solsort 4 FU, Sumpmejse 2 FU, Gulspurv 2 FU, Bogfinke 2 FU. Sortmejse 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Elsehoved: Grågås 14 N, Musvåge 1 R. Lars Kirk
Revsøre: Fiskehejre 1 R, Stenvender 4 R, Almindelig Ryle 15 R, Rødben 1 R, Tårnfalk 1 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 6 R. Claus Dalskov
Billesbølle: Kernebider 8 R. Jesper Brinkmann Nielsen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sangsvane 270 FU. Niels Bomholt Jensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Taffeland 210 FU. Jens Rasmussen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R. David Damgaard Dysager
Havn v/Vejlen: Krikand 120 R. Niels Andersen
Helnæs Made: Krikand 300 R. Jens Peter Madsen
Helsned v/Humble: Bramgås 1200 OF. Morten Müller
Horseklint: Blisgås 60 N, Huldue 13 N, Blå Kærhøg 1 FU, Vandrefalk 1 M AD R, Sanglærke 357 N. Søren Gjaldbæk, Mogens Ribo Petersen
Hvidkilde Sø: Havørn 2 YF BR. Arne Bruun
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Blå Kærhøg 1 F FU. Peter Lillesø
Mørkemose v/Sandholt: Blisgås 240 FU. Niels Bomholt Jensen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 60 R. Jens Bækkelund
Noret, Tåsinge: Krikand 183 R. Poul Vestergård Rasmussen
Noret, Tåsinge: Krikand 175 R. Niels Andersen
Ny Gesinge: Sangsvane 280 R. Niels Andersen
Ny Gesinge: Blå Kærhøg 1 M FU. Poul Vestergård Rasmussen
Ormstrup (Langeland): Bramgås 4500 R. Michael L.J. Glentedal
Revkrog (Omr.31): Toppet Skallesluger 126 R. Niels Munch Kofoed
Revsøre: Stenvender 4 R. Lars Kirk
Ristinge Hale: Bramgås 4500 R NAT. Jan Sørensen
Ristinge Hale: Sortkrage 3 FU. Morten Müller
Ristingehalvøen: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Ole Tonnesen 
Sandholt Gods m/enge og marker: Krikand 113 FU, Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Stige Ø: Spidsand 12 R. David Damgaard Dysager
Stokkeby Nor: Bramgås 4100 R. Niels Munch Kofoed 
Sundet, Faaborg: Havørn 2 AD OF. Per Damgaard Poulsen
Thurø Bund: Havørn 3 OF. Henrik Mathiasen
Thurø By m.m.: Havørn 2 AD OF. Arne Bruun
Tullebølle: Skovsneppe 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Urehoved: Tajgasædgås/Tundrasædgås 7 R. Niels Munch Kofoed
Vejlen, Tåsinge: Blå Kærhøg 1 FU, Havørn 2 3K R. Poul Vestergård Rasmussen
Vestergårds Mose/Kædeby Mose: Sangsvane 240 FU. Morten Müller
Vestergårds Mose/Kædeby Mose: Pibesvane 1 R. Claus Dalskov


  

Torsdag den 18. februar 2021             Solopgang: 07:33 Solnedgang: 17:31

Svendborgsund ved Iholm: Sangsvane 2 R, Bramgås 300 Ø, Lille Lappedykker 16 FU, Vibe 7 Ø, Sanglærke 2 Ø, Sanglærke 3 Ø Ny Gesinge: Sangelærke 6 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Espe
: Silkehale 16 R (Så kom også Silkehalerne til min have. I alt 16 stk. De havde selvfølgelig fundet ud af, at der var Mistelten bær i haven. Efter at havde siddet lidt i toppen på mit store Asketræ, tog de retningen mod Gunnar Jørgensens hus. Og fem min. efter kunne han meddele, at der sad 16 Silkehaler i hans have. Han fodrer med æbler, som de også kan lide). Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Brændegård Sø
: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Hesselagergård
: Musvåge 2 R OF. Poul Brugs Rasmussen


  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sølvhejre 2 R. Leif Sørensen
Broholm: Sølvhejre 1 R. Peter Pelle Clausen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Enge v/Odense Ås udløb: Skægmejse 1 R. Kristoffer Hansen
Eriks Hale (Ærøs Hale): Sølvhejre 1 FU
. Bjarne Jørgensen
Frellesvig: Solsort 30 FU, Skovspurv 50 FU. Jane Ditzel
Helnæs Made: Krikand 363 R, Sølvhejre 1 R, Sanglærke 84 T. Britta Merete Larsen
Kalovnshuse: Rød Glente 6 R, Ravn 4 R. Leif Kristensen
Kobberbækken (Svendborg): Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Kohave v/Tornbjerg: Enkeltbekkasin 1 R. Michael L.J. Glentedal
Kværndrup:
Rød Glente 18 R NAT. Laila Neermann
Langelandsbroen: Vandrefalk 1 FU. Jan Stener Jørgensen
Langø (Lindelse Nor): Bjerglærke 3 N. Timme Nyegaard
Møsteskov/Hanneslund: Rød Glente 3 OF, Ravn 7 R. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning
: Bramgås 1800 OF, Krikand 120 R, Sølvhejre 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Mandarinand 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Ollerup: Rød Glente 2 OF. Lilly Sørensen
Rudkøbing Havn: Klippedue (tamdue) 65 FU. Morten Müller
Sanderumgård: Krikand 110 R. Per Rasmussen
Seden Strand: Kaspisk Måge 1 4K R
. Kristoffer Hansen
Stige Ø: Mosehornugle 2 R. Gustav Nyberg 
Thurø Rev: Blå Kærhøg 1 FU. Henrik Mathiasen
Universitetet, Odense: Skovsneppe 1 OF. Martin Rheinheimer


   

Onsdag den 17. februar 2021             Solopgang: 07:36 Solnedgang: 17:29

Caroline Amalielund: Vandstær 1 FU. Steen Winkel

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Caroline Amalielund: Skovsneppe 1 FU, Vandstær 1 FU. Leif Kristensen
Caroline Amalielund: Vandstær 1 FU. Steen Winkel
Grindløse: Blå Kærhøg 1 M OF. Mogens Hansen
Holckenhavn Fjord: Havørn 2 AD R. Annette Friis
Holckenhavn Fjord: Havørn 2 R. Peter Pelle Clausen 
Kobberbækken (Svendborg): Hejre sp. (hvid) 1 R. Robert Jensen
Letmose Skov (Sellebjerg): Kernebider 11 R. Kirsten Halkjær Lund
Nørreby: Blå Kærhøg 1 M FU. Mogens Hansen 
Røjleskov/Røjle Nyhave: Skovsneppe 2 R, Bjergvipstjert 2 FU. Erik Busk
Universitetet, Odense: Skovsneppe 1 OF. Martin Rheinheimer
Vestergårds Mose/Kædeby Mose: Pibesvane 1 R, Sangsvane 200 R. Timme Nyegaard


  
                                                            Skal ses i stor størrelse!

Tirsdag den 16. februar 2021             Solopgang: 07:38 Solnedgang: 17:27

Vejlen, Taasinge: Havørn 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Sdr. Højrup
: Spurvehøg 3 R Leif Sørensen
Lundeborg havn
: Blishøne 4 R FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Amalielyst: Skovsneppe 1 R. Niels Andersen
Billesbølle: Kernebider 6 R. Jesper Brinkmann Nielsen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 37 FU, Havørn 2 R. Kurt Kaack Hansen
Kohave v/Tornbjerg: Skovsneppe 1 R, Vandstær 1 R. Kristoffer Hansen
Letmose Skov (Sellebjerg): Skovsneppe 1 R. Kirsten Halkjær Lund
Nørreskov (Tåsinge): Skovsneppe 2 R. Lars Kirk
Røjleskov/Røjle Nyhave: Skovsneppe 7 R, Enkeltbekkasin 2 R, Bjergvipstjert 1 FU. Erik Busk
Stenløseskoven: Skovsneppe 4 R. Henrik Mørup-Petersen
Skaboeshuse: Skovsneppe 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Blå Kærhøg 1 M AD FU. Jan Stener Jørgensen


  

Mandag den 15. februar 2021            Solopgang: 07:40 Solnedgang: 17:24

Kogtved: Skovsneppe 2 R
Vejlen, Taasinge
: Skovsneppe 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Ny Gesinge, Taasinge
: Grønspætte 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Lundeborg, matriklen
: Skovspurv 6 FU, Gråspurv 10, Musvit 2 FU, Sjagger 2 FU, Rødhals 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjørnemosegård (Svendborg): Skovsneppe 2 FU. Susanne Rørdam Skov
Espe: Havørn 2 OF. Per Rasmussen
Fjællebroen: Sildemåge 1 OF. Sune Højgaard Hansen
Fraugde: Sølvhejre 1 FU. Jim Pedersen
Gulstav: Skovsneppe 3 R, Skovspurv 60 R. Søren Bøgelund 
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Hvidkilde, mose øst for godset: Skovsneppe 1 OF. Johnny Rasmussen
Keldsnor: Lille Skallesluger 14 R. Søren Bøgelund
Lehnskov/Fredskov: Skovsneppe 1 OF. Carsten Skou
Lindved Å (s.f. Bramstrup Hovedgård): Bjergvipstjert 1 R. Per Rasmussen
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 80 R, Storspove 130 R. Jens Bækkelund
Mullerup Skov: Skovsneppe 1 FU. Jan Sørensen
Møllehave v/Langkildegård: Skovsneppe 1 OF. Jan Sørensen
Nyborg Slot: Skovsneppe 1 OF. Peter Pelle Clausen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Spidsand 40 FU, Storspove 120 FU, Almindelig Ryle 1000 FU, Vandrefalk 1 R. Merry Sunke Larsen
Rantzausminde: Bramgås 2000 SV. Carsten Skou 
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Skovsneppe 3 R. Jens-Gert Hansen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Bramgås 2000 FU. Ole Tonnesen
Siø Sund: Stor Skallesluger 54 FU. Jan Sørensen 
Svendborg: Vandrefalk 1 3K+ OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Tranekær: Skovsneppe 2 FU
. Claus Dalskov
Vesteregn:
Bramgås 45000 R (45000 må være en fejl - mon ikke det rigtige tal er 4500?), Skovsneppe 1 R. Søren Bøgelund 
Vomme Sø: Havørn 2 AD R, Rød Glente 2 R. Michael L.J. Glentedal


  

Søndag den 14. februar 2021            Solopgang: 07:42 Solnedgang: 17:22

Svendborgsund vest for Iholm: Bjergand 3000 R
Christiansminde
: Vandrikse 1 FU. Steen Winkel
Caroline Amalielund/Trappebækken
:
Skovsneppe 7 FU + R (1½ times kik helt nede og langs ved bækken i revl og krat og afstemt for dubletter), Vandstær 1 FU, Rødhals 2 FU, Gærdesmutte 3 FU, Musvit 10+ FU+R, Blåmejse 3 FU, Spætmejse 1 R, Dompap 4 R, Solsort 10+, (Isfugl 0)Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Brændegård Sø
(14:00-14.30): Havørn 2 AD R. Erik Thomsen
Odense, Kristiansdals Alle: Skovsneppe 1 OF. Erik Thomsen
Purreskoven
: Grønirisk 4 FU R. Poul Brugs Rasmussen
Hou Nordstrand (Langeland)
: Ederfugl 5000 R, Stenvender 2 FU, Sortgrå Ryle 3 FU, Skovsneppe 1 FU

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop Fredsbjerg: Skovsneppe 2 R. Søren Bøgelund
Ballen: Bjergand 125 R. Else Klint
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 5 R. Else Klint
Bjørnemosegård (Svendborg): Skovsneppe 5 R. Arne Bruun
Bremerskov: Havørn 2 R. Asger Holm
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Toppet Skallesluger 74 R. Niels Bomholt Jensen 
Caroline Amalielund: Skovsneppe 1 R, Isfugl 1 R. Leif Sørensen
Caroline Amalielund: Skovsneppe 4 R. Robert Jensen
Egebjerggård Storskov: Skovsneppe 1 R. Gregers Johannesen
Egensedybet: Storspove 135 R. Kristoffer Hansen
Eget Mose: Rørdrum 1 R. Søren Bøgelund
Eget Skov (Gulstav): Skovsneppe 2 R. Søren Bøgelund
Enebærodde: Strandskade 66 R, Skovsneppe 1 R. Kristoffer Hansen 
Flyvesandet: Sortand 125 FU, Storspove 500 R. Martin Rheinheimer
Flyvesandet: Havørn 2 OF. David Damgaard Dysager
Fredmosen: Bramgås 4500 R. Søren Bøgelund
Føns Vang: Havørn 2 R. Ib Johannes Bager
Geels Å (Østerg.-Urup Dam): Skovsneppe 1 OF, Skovsneppe 1 R. Evald Mehlsen
Gulstav: Skovsneppe 6 R. Søren Bøgelund
Hagenskov Slotsmølle: Skovsneppe 2 FU, Bjergvipstjert 1 FU. Thomas Kampmann
Hakkehave: Skovsneppe 1 R. Per Rasmussen
Hallindskoven & Gammel Hestehave: Skovsneppe 1 R. Arne Bruun
Hav ved Tryggelev Nor: Troldand 8800 R, Bjergand 1850 R. Ole Goldschmidt
Helnæs Made: Skovsneppe 1 OF, Blå Kærhøg 1 BR R. Tom Giersing
Hofmansgave: Bramgås 1000 FU, Mosehornugle 1 R. Kristoffer Hansen
Hverringe Skove: Skovsneppe 1 R. John Jensen
Illumø: Havørn 3 FU. Niels Bomholt Jensen
Klise Nor: Husrødstjert 1 M R. Frank Jensen-Hammer
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 4 FU. Michael Larsen Hansen
Kædeby Haver: Sangsvane 515 R. Ole Goldschmidt
Letmose Skov (Sellebjerg): Skovsneppe 7 FU. Kirsten Halkjær Lund
Lindelse Nor: Bramgås 2100 OF. Ole Goldschmidt
Lindelse Nor: Havørn 2 TH. Henrik Mørup-Petersen
Lunden (Sydlangeland): Skovsneppe 2 R. Søren Bøgelund
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 1 R. Niels Bomholt Jensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Strandskade 60 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Spidsand 70 R, Storspove 330 R, Sandløber 3 R, Almindelig Ryle 550 R, Blå Kærhøg 2 R, Vandrefalk 1 2K R, Bjergirisk 105 R. Gregers Johannesen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Havørn 2 R. Steen Vagner
Rantzausmindeskoven (Povlinelund):
Skovsneppe 5 R. Jens-Gert Hansen
Revninge: Skovsneppe 1 R. Bo K. Stephensen
Ristinge Nor (Ristinge Mose): Bramgås 2600 R. Ole Goldschmidt
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Skovsneppe 1 R. Erik Lemming
Rudkøbing Havn: Klippedue (tamdue) 60 FU. Morten Müller 
Ryslinge: Stor Tornskade 1 OF. Jakob Bendix Hansen
Røjle Mose: Skovsneppe 2 R. Erik Busk
Rønninge: Grågås 850 R, Blisgås 70 R. Per Rasmussen
Rønninge Søgård: Skovsneppe 1 OF. Per Rasmussen
Sanderumgård:
Agerhøne 19 R, Sølvhejre 1 R. Per Rasmussen
Sandholt Gods m/enge og marker: Ravn 3 OF. Leif Kristensen
Skaboeshuse: Mosehornugle 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Skårup Skovmølle & Rubjerg Skov: Skovsneppe 1 R. Arne Bruun
Skårupøre Sund: Sangsvane 267 R NAT. Arne Bruun 
Slæbæk Skov: Ravn 5 R. Per Rasmussen
Snapind Skov: Skovsneppe 3 FU
. Vibeke Hansen 
Snaremose Sø: Hedelærke 60 R. Henrik Mørup-Petersen
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 2 R. Morten Kristiansen
Stavids Å (Vej 335 til Bredbjerg): Skovsneppe 1 R. Flemming G. Andersen
Stige Ø: Vandrefalk 1 OF. Michael L.J. Glentedal
Storeholm + øhavet nord for: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 110 R, Bramgås 1500 R, Spidsand 70 R, Blå Kærhøg 3 FU,
Havørn 7 FU. Ole Goldschmidt
Storeholm + øhavet nord for: Blå Kærhøg 3 FU, Havørn 4 R. Henrik Mørup-Petersen
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Ederfugl 1500 R, Bjergand 3000 R. Niels Andersen
Tankefuld Skov: Skovsneppe 2 R. Niels Andersen
Thurø Rev: Sortgrå Ryle 1 R. Arne Bruun
Tornbjerg: Skovsneppe 2 R. Michael L.J. Glentedal
Vejstrup Å (Nyborgvej (vej 163) til udløb): Stor Flagspætte 10 TH. Carsten Skou
Vesterby (Langeland): Skovsneppe 2 R. Morten Müller
Vomme Sø: Havørn 2 AD R. Per Rasmussen
Wedellsborg Gods: Havørn 2 R NAT. Ib Johannes Bager
Ørnehøj-området (Gulstav): Skovsneppe 4 R, Blå Kærhøg 1 F AD R. Søren Bøgelund
Åkrog Bugt: Sortand 200 R. Erik Busk 
Østerskov (Thurø): Skovsneppe 3 FU, Skovsneppe 1 BYTDØD. Arne Bruun
Åløkkeskoven: Skovsneppe 2 FU. Laura Rytter Holm


  

Lørdag den 13. februar 2021            Solopgang: 07:44 Solnedgang: 17:20

Svendborgsund ved Iholm: Grågås 200 R, Grågås 300 R NAT, Lille Skallesluger 9 FU, Stor Skallesluger 2 R, Troldand 4 V, Troldand 40 Ø
Caroline Amalielund
: Skovsneppe 1 R, Isfugl 1 R, Vandstær 1 R. Leif Sørensen
Bækkehave m.m. (Tåsinge)
: Sangsvane 13 OF, Spurvehøg 1 FU, Sangdrossel 1 FU, Sjagger 25 FU. Lars Kirk
Nørreskov (Tåsinge): Skovsneppe 1 R. Lars Kirk
Gulstav Mose:
Skovsneppe 9 FU, Engpiber 270 FU. Ole Goldschmidt
Gulstav Vesterskov:
Skovsneppe 9 FU, Blå Kærhøg 1 F 2K OF. Ole Goldschmidt
Gulstav Østerskov: Skovsneppe 1 DØD, Skovsneppe 6 FU. Ole Goldschmidt
Ørnehøj-området (Gulstav)
: Skovsneppe 2 FU. Ole Goldschmidt
Keldsnor
: Skovsneppe 2 FU. Ole Goldschmidt
Gulstav
: Skovsneppe 2 R. Poul Vestergård Rasmussen
Skovsgaard: Husrødstjert 1 R, Vindrossel 32 R. Poul Vestergård Rasmussen
Tryggelev: Rød glente 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Lundeborg, matriklen (11:00): Gærdesmutte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Hættemåge 8 R (Hættemåge V71R i dag, sammen med 8 andre Hættemåger alle med samme forbogstav V). Erik Thomsen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 5 FU. Jan Sørensen
Bastemose v/Lohals: Skovsneppe 1 FU. Jan Sørensen
Botofte: Skovsneppe 1 R. Claus Dalskov
Bøjden Færgehavn + havet syd for:
Nordisk Lappedykker 1 R. Claus Søe
Båring Strand: Bjergpiber 2 FU. Erik Busk
Caroline Amalielund: Skovsneppe 1 R, Isfugl 1 R, Vandstær 1 R. Leif Sørensen
Dræby Fed: Sølvhejre 1 OF. Peter Lillesø
Ejby Mølle: Vandstær 1 R. Sten Pedersen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Sølvhejre 1 R. Poul Bjerager 
Flyvesandet: Stenvender 2 R, Grønspætte 2 R. Ella Mikkelsen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Anders Wiig Nielsen
Gulstav: Skovsneppe 1 R. Søren Bøgelund
Gulstav Mose:
Skovsneppe 9 FU, Engpiber 270 FU. Ole Goldschmidt
Gulstav Vesterskov:
Skovsneppe 9 FU, Blå Kærhøg 1 F 2K OF. Ole Goldschmidt
Gulstav Østerskov: Skovsneppe 1 DØD,
Skovsneppe 6 FU. Ole Goldschmidt
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 3 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Havet ud for inddæmningen og Langø: Havørn 2 FU. Erik Røjgaard
Gyldensteen: Havet ud for inddæmningen og Langø: Havørn 3 IMM R. Anders Odd Wulff Nielsen
Gyldensteen: Kystlagunen: Blå Kærhøg 2 F PUL FU. Merry Sunke Larsen
Gyldensteen: Reservatet: Mosehornugle 1 FU. Erik Røjgaard
Gyldensteen: Reservatet: Bramgås 2000 R, Skovsneppe 1 R, Mosehornugle 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Harritslev Mark: Agerhøne 21 FU. Erik Røjgaard 
Hav nord for Flyvesandet: Sortand 160 R. Ella Mikkelsen
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Havlit 75 R, Sortand 470 R. Ole Goldschmidt 
Hav Ø f/Æbelø Holm: Sangsvane 360 R. Ella Mikkelsen
Hav øst for Thurø: Fløjlsand 25 R, Hvinand 160 R, Lille Skallesluger 17 R, Toppet Skallesluger 100 R, Bjergand 790 R. Arne Bruun
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Nabben: Havørn 2 AD R. Esben Eriksen
Helnæs By m.m.: Skovsneppe 2 R. Tom Giersing
Helnæs Made: Skovsneppe 1 R. Tom Giersing
Hou Nordstrand (Langeland): Ederfugl 5000 R, Stenvender 9 FU, Sortgrå Ryle 7 FU. Niels Andersen
Hou Nordstrand (Langeland): Stenvender 1 FU, Sortgrå Ryle 6 FU. Jan Sørensen
Hou Nordstrand (Langeland): Stenvender 6 FU, Sortgrå Ryle 9 FU, Solsort 25 FU. Søren G. Nielsen
Hunderup Skov (Sejerskov): Skovsneppe 1 OF. Anders Wiig Nielsen
Hvidkilde Sø: Sølvhejre 1 R. Arne Bruun 
Hygind: Trane 3 FU. Ulla Bondrup Sørensen
Håre Bjerge: Kongefasan 1 R, Skovsneppe 2 OF. Evald Mehlsen
Kattegat ved Enebærodde: Fløjlsand 133 FU. Kristoffer Hansen
Keldsnor: Skovsneppe 2 FU. Ole Goldschmidt
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Havørn 2 R. Torben Skytte Hvass
Kildemose v/Ryslinge: Skovsneppe 1 OF. Karl Top
Kirkendrup: Skovsneppe 1 OF. Jens O. Hansen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 2 R. Sten Pedersen
Kædeby Haver: Sangsvane 455 R. Ole Goldschmidt
Kølstrup: Agerhøne 6 R. Bo K. Stephensen 
Lammehave Skov: Agerhøne 5 R. Leif Sørensen
Letmose Skov (Sellebjerg):
Skovsneppe 13 FU. Kirsten Halkjær Lund
Lillestrand/Korshavn (FE08): Sortgrå Ryle 6 R. Esben Eriksen
Nakkebølle Inddæmning: Vandrefalk 1 AD FU. Niels Bomholt Jensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Strandskade 61 R, Almindelig Ryle 800 R. Ella Mikkelsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Sangsvane 225 OF, Bramgås 1200 OF, Gråand 1100 R, Spidsand 180 R, Strandskade 60 R, Storspove 325 R, Stenvender 2 R, Almindelig Ryle 650 R, Blå Kærhøg 1 BR R, Vandrefalk 1 2K R, Bjergirisk 120 R. Gregers Johannesen
Nørre Aaby: Blå Kærhøg 1 BR R. Jesper Brinkmann Nielsen
Nørreskov (Tåsinge): Skovsneppe 1 R. Lars Kirk
Piledybet: Blå Kærhøg 1 R. Anders Mørup-Petersen
Rantzausmindeskoven (Povlinelund):
Skovsneppe 9 R. Jens-Gert Hansen 
Ringe Sø: Kaspisk Måge 2 R. Gunnar Jørgensen
Ristinge Klint: Bramgås 3200 SV, Skovsneppe 1 OF. Frank Jensen-Hammer
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Skovsneppe 1 R. Erik Lemming 
Rønninge Søgård: Grågås 1000 R. Per Rasmussen
Seden Strand: Havørn 3 R. Anders Wiig Nielsen
Siø: Bramgås 2000 R, Grågås 950 R. Niels Andersen
Skovsgård: Havørn 2 AD R. Ole Goldschmidt 
Snapind Skov: Skovsneppe 1 FU. Vibeke Hansen
Spodsbjerg (Langeland): Grågås 650 R. Claus Dalskov
Stige Ø: Lille Lappedykker 32 R. Anders Wiig Nielsen
Svendborg Golfbane: Skovsneppe 1 R. Arne Bruun 
Søgård (Langeland): Skovsneppe 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Tangmosen: Blå Kærhøg 1 R. Erik Busk
Thurø Rev: Grønspætte 2 R. Arne Bruun
Tranekær: Skovsneppe 2 R. Claus Dalskov 
Tullebølle: Skovsneppe 1 R. Jane Ditzel 
Udby: Pibesvane 2 OF. Jonas Kjærgaard
Vigelsø: Havørn 4 . Esben Eriksen
Vigelsø: Sortsvane 1 R, Havørn 3 R. Anders Wiig Nielsen
Ørnehøj-området (Gulstav): Skovsneppe 2 FU. Ole Goldschmidt
Østerskov (Thurø): Skovsneppe 1 OF. Carsten Skou
Østerskov (Thurø): Musvit 50 FU,  Solsort 25 FU. Henrik Mathiasen
Åløkkeskoven: Skovsneppe 1 OF. Esben Eriksen


  

Fredag den 12. februar 2021            Solopgang: 07:46 Solnedgang: 17:18

Caroline Amalielund, Trappebækken: Isfugl 1 R (øverste mølle), Grønbenet rørhøne 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Caroline Amalielund: Skovsneppe 2 FU, Isfugl 1 FU, Vandstær 1 R. Steen Winkel
Nørreskoven, Taasinge: Dobbeltbekkasin 1 R. Lars Kirk
Purreskoven: Musvåge 1 R, Jernspurv 1 FU, Hercules c130 1 OF (Det danske flyvevåben råder over 4 af disse transportmaskiner, og den ene ag dem kom lavt ind over Lundeborg her til formiddag). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Agerland syd for Vester Skerninge: Skovsneppe 1 R. Niels Bomholt Jensen
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 2 FU. Leif Kristensen
Caroline Amalielund: Skovsneppe 1 R, Vandstær 1 FU. Leif Kristensen
Caroline Amalielund: Skovsneppe 2 R, Bjergvipstjert 1 R. Robert Jensen
Caroline Amalielund: Skovsneppe 2 FU, Isfugl 1 FU, Vandstær 1 R. Steen Winkel
Frellesvig: Træløber 6 FU. Jane Ditzel
Føns Plantage: Skovsneppe 1 R. Jørgen Hjorth Jensen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Ravn 6 FU. Leif Bisschop-Larsen
Hav ved Tryggelev Nor: Troldand 1000 R, Bjergand 70 R. Steffen Brøgger-Jensen
Hav øst for Thurø: Bjergand 320 R. Arne Bruun
Hav øst for Thurø: Bjergand 300 R. Pierre Bentzen
Havet ud for Knudshovedhalvøen (syd for broen): Sortgrå Ryle 4 S. Jørn Knudsen
Helnæs By m.m.: Skovsneppe 2 R. Tom Giersing
Helnæs Made: Blå Kærhøg 1 BR FU. Tom Giersing
Henninge: Blå Kærhøg 1 M AD OF. Steffen Brøgger-Jensen
Hjallese: Skovsneppe 1 FU. Martin Rheinheimer
Holckenhavn Fjord: Grågås 500 T NAT, Grågås 500 OF, Lille Lappedykker 38 FU, Havørn 4 FU, Isfugl 1 R, Vandstær 1 FU. Jørn Knudsen
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Sangsvane 241 . Else Klint
Hou Nordstrand (Langeland): Ederfugl 1000 FU, Stenvender 2 FU, Enkeltbekkasin 1 FU, Vandrefalk 1 2K NØ. Morten Müller
Hou Nordstrand (Langeland): Stenvender 12 FU, Sortgrå Ryle 16 FU, Skærpiber 6 FU. Leif Kristensen
Hvidkilde Sø: Havørn 2 OF. Steen Winkel
Klavsebølle: Skovsneppe 2 FU. Jane Ditzel
Klintebjerg v/Otterup: Bramgås 1500 OF, Gråand 1200 R, Krikand 450 R, Stenvender 2 R, Blå Kærhøg 1 M OF. Gregers Johannesen
Konabbe Skov: Skovsneppe 2 R, Havørn 2 AD R. Steffen Brøgger-Jensen
Kulepile: Blå Kærhøg 1 M FU. Jan Sørensen
Letmose Skov (Sellebjerg): Skovsneppe 1 R. Kirsten Halkjær Lund
Lindelse: Skovsneppe 1 FU. Jan Sørensen
Lundby (Tåsinge): Bramgås 3000 FU. Morten Müller
Lyndelse: Sølvhejre 1 OF. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 2 R, Havørn 3 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Nakkebølle Sanatorium: Skovsneppe 1 R. Else Klint
Nørreskov (Tåsinge): Skovsneppe 2 FU. Lars Kirk
Ollerup: Bramgås 3500 R. Niels Andersen
Pæregård Skov og Snave Skov: Skovsneppe 2 FU. Jane Ditzel
Rise Mark: Sortstrubet Bynkefugl 1 F FU. Bjarne Jørgensen
Ristinge Hale: Spidsand 38 FU, Havørn 2 OF. Henrik Mørup-Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr .: Skovsneppe 2 FU. Henrik Mørup-Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Skovsneppe 1 OF. Leif Rasmussen
Ronæs: Isfugl 1 AD FU. Jørgen Hjorth Jensen
Ronæs: Isfugl 1 FU. Karen Hasselbalch Thomsen
Sjoen v/Dunkær: Blå Kærhøg 1 R. Bjarne Jørgensen
Skårupøre Sund: Sangsvane 216 R NAT. Arne Bruun
Snapind Skov: Skovsneppe 1 FU. Laura Rytter Holm
Spodsbjerg Havn: Grågås 600 FU. Leif Kristensen
Store Stegø: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 90 FU, Pibeand 300 FU. Jens Bækkelund
Strynø: Skovsneppe 1 FU, Blå Kærhøg 1 JUV FU. Stig Rubæk
Svendborg: Skovsneppe 1 OF. Jan Stener Jørgensen
Sydf. Øhav: Lyø Krog: Toppet Skallesluger 53 R, Bjergand 750 R, Krikand 175 R. Else Klint
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skovsneppe 2 OF. Steffen Brøgger-Jensen
Universitetet, Odense: Skovsneppe 2 FU, Gulspurv 50 FU. Martin Rheinheimer
Vejlby Fed Sommerhusområde: Sanglærke 180 R. Michael Mosebo Jensen
Vesteregn: Skovsneppe 4 R. Steffen Brøgger-Jensen
Øhavet nord og vest for Urehoved: Blishøne 2700 R. Lars Ole Gjesing


 

Torsdag den 11. februar 2021          Solopgang: 07:49 Solnedgang: 17:16

Caroline Amalielund: Skovsneppe 2 R, Vandstær 1 FU. Steen Winkel
Ny Gesinge, matriklen
: Silkehale 3 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Nørreskoven, Taasinge: Ravn 2 R. Poul Vestergård Rasmussen
Tåsinge: Havørn 1 AD R. Poul Vestergård Rasmussen
Stenodde skov: Sangdrossel 1 FU. Lars Kirk
Vemmenæs, færgeleje/havn: Hvinand 1 R. Lars Kirk
Purreskoven: Rødhals 1 R. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Agerland syd for Vester Skerninge
: Skovsneppe 1 OF. Else Klint
Ballen
: Bjergand 3500 R. Else Klint
Botofte Skovmose: Havørn 2 OF. Niels Bomholt Jensen
Botofte Skovmose: Havørn 2 AD R
. Claus Dalskov
Brylle
: Stillits 50 R. Søren G. Nielsen
Caroline Amalielund
: Skovsneppe 2 R, Vandstær 1 FU. Steen Winkel
Frellesvig
: Skovsneppe 1 FU, Solsort 29 FU, Skovspurv 50 FU. Jane Ditzel
Holckenhavn Fjord
: Lille Lappedykker 47 FU, Grågås 1000 R NAT. Jørn Knudsen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 72 FU. Kurt Kaack Hansen
Hou Nordstrand (Langeland): Ederfugl 1200 R,
Stenvender 35 FU, Sortgrå Ryle 23 FU. Niels Bomholt Jensen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Blå Kærhøg 1 F FU. Peter Lillesø
Monnet, Tåsinge: Vandrefalk 1 R. Carsten Skou
Rudkøbing: Skovsneppe 1 FU. Jan Sørensen 
Snapind Skov
: Skovsneppe 1 R, Bjergvipstjert 1 R. Bent Juhler
Store Stegø: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 90 FU,
Slørugle 1 R. Jens Bækkelund
Strandeng ved Svelmø Ebbevej: Bramgås 1000 FU. Else Klint
Strynø: Skovsneppe 1 FU, Blå Kærhøg 1 JUV FU. Stig Rubæk
Strynø: Havørn 2 FU. Carsten Skou
Syltemade Å: Vandstær 1 FU. Eva Chortsen via Poul Vestergård Rasmussen
Tranekær Slot m/borgsø: Sølvhejre 2 R. Claus Dalskov
Tullebølle: Skovsneppe 1 OF. Jan Stener Jørgensen
Universitetet, Odense: Skovsneppe 1 R. Martin Rheinheimer


  

Onsdag den 10. februar 2021           Solopgang: 07:51 Solnedgang: 17:14

Caroline Amalielund: Skovsneppe 1 R. Steen Winkel
Christiansminde
: Vandrikse 1 FU ( i de små vandløb). Steen Winkel
Ny Gesinge, matriklen: Silkehale 3 R
. Poul Vestergaard Rasmussen
Havn v/Vejlen
: Knarand 2 R, Gråand 29 R, Krikand 16 R, Blå Kærhøg 1 FU. Lars Kirk
Vornæs Skov
: Grønspætte 1 FU. Lars Kirk
Bjernemark
: Ravn 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Syltemade Å
: Skovsneppe 1 R, Bjergvipstjert 1 FU

Bøjden Nor:
Skærpiber 1 FU, Sjagger 5 FU, Solsort 4 FU, Rødhals 1 R, Pibeand. 60+ R + FU, Krikand 8 FU + OF, Gråand 50+ R + FU, Ederfugl 70+ R + FU + OF, Blishøne 6 FU, Knopsvane 12 R + FU, Hættemåge 6 OF, Stormmåge 3 OF, Gråkrage 3 FU + OF - Råge 15 FU, Tårnfalk 1 OF
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Purreskoven
: Kernebider 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bogense Fredskov
: Skovsneppe 2 R. Jens Bækkelund
Broholm
: Havørn 2 AD OF. Peter Pelle Clausen
Bræmlevænge: Skovsneppe 1 OF. Helle Regitze Boesen
Caroline Amalielund: Skovsneppe 1 R. Steen Winkel
Caroline Amalielund: Skovsneppe 1 FU, Isfugl 1 OF. Pierre Bentzen
Faaborg Fjord: Skovsneppe 1 FU. Jan Lindegaard
Havn v/Vejlen: Blå Kærhøg 1 FU. Lars Kirk 
Holckenhavn Fjord: Havørn 2 AD R. Peter Pelle Clausen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 2 R. Pierre Bentzen
Lindved Frugtplantage: Skovsneppe 2 OF. Lars Andersen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Mandarinand 1 R. Niels Bomholt Jensen 
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Mandarinand 1 F R. Ella Mikkelsen
Piledybet: Skovsneppe 1 OF. Anders Mørup-Petersen
Pæregård Skov og Snave Skov: Skovsneppe 3 FU. Jane Ditzel
Røjle By: Skovsneppe 1 R. Michael Mosebo Jensen 
Sibirien: Ravn 13 R. Niels Bomholt Jensen
Sjoen v/Dunkær: Blå Kærhøg 1 M AD R. Lars Ole Gjesing
Snapind Skov: Bjergvipstjert 1 R. Gregers Johannesen
Stige Ø: Spidsand 90 R. Henrik Mørup-Petersen
Sydf. Øhav: Rødlok: Bramgås 2000 R. Niels Andersen
Torø: Sortgrå Ryle 1 FU. Bent Lindhardt
Universitetet, Odense: Agerhøne 8 FU. Martin Rheinheimer 


   

Tirsdag den 9. februar 2021           Solopgang: 07:53 Solnedgang: 17:12

Thurø By: Skovsneppe 1 R, Kernebider 2 R. Irene Borne
Ny Gesinge, matriklen
: Silkehale 3 R. Thomas Gulmark
Ny Gesinge, matriklen
: Silkehale 3 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lunkebugten & Nørreskov Nor
: Sule 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Stor Tornskade 1 R, Ravn 6 R
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 3 FU

Slipshavn inderfjord
: Pibeand 75 FU R. Poul Brugs Rasmussen
Odense Å Dalum Havn: Mandarinand 1 F FU

Snapind Skov: Bjergvipstjert 1 FU

Bispeenge: Bjergpiber 2 OF

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Agerland syd for Vester Skerninge:
Tornirisk 300 FU. Niels Bomholt Jensen
Bogense: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Bogense Fredskov: Skovsneppe 2 FU,
Sortspætte 1 SY. Jens Bækkelund
Bremerskov: Skovsneppe 1 R. Ivan Sejer Beck 
Caroline Amalielund: Isfugl 1 R. Robert Jensen
Drejet (Ærø):
Skovsneppe 15 FU. Bjarne Jørgensen
Gyldensteen: Engsøen: Blå Kærhøg 1 OF
, Havørn 3 R. Lars Jørn Olsen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Isfugl 1 R. Peter Lillesø 
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Sule 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 33 FU. Niels Bomholt
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Mandarinand 1 R. Jytte Fuglsang Nissen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Mandarinand 1 F R. Leif Schack-Nielsen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Mandarinand 1 R
. Lars Kirk
Piledybet: Blå Kærhøg 1 M FU, Skægmejse 7 R. Anders Mørup-Petersen
Pæregård Skov og Snave Skov: Skovsneppe 1 FU
. Hans-Henrik Wienberg
Ravnebjerg Skov (Tranekær): Skovsneppe 1 FU. Claus Dalskov
Risinge Hoved: Agerhøne 5 R. Evald Mehlsen
Rudkøbing Havn: Klippedue (tamdue) 110 FU, Vandrefalk 1 M AD FU, Sortkrage 3 FU. Morten Müller
Rudkøbing Havn: Vandrefalk 1 AD R. Laila Neermann 
Sjoen v/Dunkær: Blå Kærhøg 1 R. Bjarne Jørgensen
Skaboeshuse: Agerhøne 5 FU. Kurt Kaack Hansen
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 2K R. Laila Neermann
Svendborg: Skovsneppe 2 FU. Pierre Bentzen 
Syltemade Å: Skovsneppe 2 FU, Bjergvipstjert 1 F FU. Niels Bomholt Jensen
Universitetet, Odense: Skovsneppe 1 FU. Martin Rheinheimer
Vemmenæs: Hvidklire 1 R. Laila Neermann


  

Mandag den 8. februar 2021           Solopgang: 07:55 Solnedgang: 17:10

Svendborgsund ved Iholm: Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 140 FU, Spurvehøg 1 Ø, Vandrefalk 1 AD Ø, Sanglærke 2 Ø
Ny Gesinge, matriklen: Silkehale 3 R, Jernspurv 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Hvidkilde Sø: Knopsvane 5 R, Grågås 60 R, Ringdue 40 R, Havørn 3 , Musvåge 2 R, Skovskade 1 R, Allike 6 OF
Lundeborg, matriklen: Sjagger 15 FU, Solsort 12 FU, Vindrossel 6 FU, Skov/gråspurv 50 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Billesbølle
: Skovsneppe 1 R. Jesper Brinkmann Nielsen
Billeshave: Skovsneppe 1 R. Erik Busk
Båring: Blå Kærhøg 1 M FU. Karen Hasselbalch Thomsen
Caroline Amalielund: Skovsneppe 1 FU. Steen Winkel
Caroline Amalielund: Enkeltbekkasin 1 R, Isfugl 1 FU. Pierre Bentzen
Fiskerup Skov: Duehøg 1 OF, Ravn 4 OF, Solsort 27 FU. Niels Bomholt Jensen
Frellesvig: Solsort 30 FU, Skovspurv 50 FU. Jane Ditzel 
Faaborg Fjord: Hvinand 100 FU, Troldand 4000 R, Bjergand 200 R. Per Damgaard Poulsen 
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 4 FU. Jens Bækkelund
Hagenskov Slotsmølle: Bjergvipstjert 1 FU. Thomas Kampmann
Lindkær v/Ravnholt: Stor Tornskade 1 R, Ravn 28 FU. Laila Neermann
Lundeborg: Bjergpiber 1 R. Peter Pelle Clausen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Mandarinand 1 F R. Jens Peter Bech
Ravnebjerg Skov (Tranekær): Skovsneppe 2 R. Claus Dalskov
Ringe Sø: Kaspisk Måge 1 3K R. Laila Neermann
Skaboeshuse: Agerhøne 4 FU. Kurt Kaack Hansen
Snapind Skov: Bjergvipstjert 1 R. Gregers Johannesen 
Strynø: Vandrefalk 1 AD FU. Stig Rubæk
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Skovsneppe 2 FU. Mogens Ribo Petersen

Universitetet, Odense: Skovsneppe 1 OF. Martin Rheinheimer


  

Søndag den 7. februar 2021           Solopgang: 07:57 Solnedgang: 17:08

Svendborgsund ved Iholm: Lille Skallesluger 1 M R, Stor Skallesluger 4 R, Gravand 4 R, Lille Lappedykker 12 FU, Storspove 1 R, Dobbeltbekkasin 1 FU, Havørn 1 2K+ R, Vindrossel 1 Ø
Lundeborg, matriklen
: Sjagger 4 FU, Vindrossel 3 FU, Solsort 10 FU, Grå/skovspurv 35 FU, Bogfinke 8 FU, Grønirisk 5 FU, Stillits 1 FU, Hættemåge 5 FU, Sølvmåge 4 FU, Stormmåge 1 FU, Musvit 2 FU, Rødhals 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Agedrup: Skovsneppe 1 FU. Lars Philip Nielsen
Bjergkammer: Isfugl 2 FU. Stoffer Jaeger
Brændegård Sø: Skovsneppe 1 R. Leif Sørensen
Caroline Amalielund: Isfugl 1 R. Niels Andersen
Frellesvig: Skovsneppe 1 FU, Solsort 26 FU. Jane Ditzel
Hagenskov Slotsmølle: Skovsneppe 1 R, Vandrefalk 1 R. Thomas Kampmann
Hvedholm (Horne): Dværgfalk 1 OF. Nina Bjørn 
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 1 R. Per Rasmussen
Letmose Skov (Sellebjerg): Skovsneppe 1 R. Kirsten Halkjær Lund
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Mandarinand 1 F R. Pierre Bentzen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Gråand 5 FU, Mandarinand 1 R
, Fiskehejre 1 R, Skarv 1 OF. Leif Kristensen
Skovsbo v/Svendborg: Grågås 900 R. Niels Andersen
Skårup Skovmølle & Rubjerg Skov: Skovsneppe 1 OF. Asger Rasmussen
Strynø: Skovsneppe 1 FU. Stig Rubæk
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Kernebider 6 FU. Per Rasmussen
Østerø Sø (Knudshoved): Sortgrå Ryle 1 FU. Per Rasmussen


 

Lørdag den 6. februar 2021           Solopgang: 07:59 Solnedgang: 17:05

Lundeborg, Purreskoven: Skovsneppe 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Bøsøre: Gravand 4 R, Gråand 15 R, Skarv 30 R, Strandskade 1 R, Strandhjejle 1 R, Storspove 1 R, Stenvender 3 R, Almindelig Ryle 26 R, Rødben 1 R, Hættemåge 40 R, Stormmåge 25 R, Sølvmåge 70 R, Spurvehøg 1 FU, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Sjagger 1 R, Engpiber 4 R, Kvækerfinke 14 FU. Lars Kirk
Hesselagergård: Natugle 1 R. Lars Kirk
Revsøre: Stenvender 4 R, Almindelig Ryle 5 R, Hættemåge 12 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 2 R. Lars Kirk
Tiselholt: Fasan 2 R, Rød Glente 1 FU, Råge 100 R, Rødhals 1 R, Solsort 3 R, Sjagger 5 FU. Lars Kirk
Vormark: Sangsvane 45 R. Lars Kirk
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Mandarinand 1 R. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjergkammer: Isfugl 2 R. Stoffer Jaeger
Bøsøre: Stenvender 3 R. Lars Kirk
Caroline Amalielund: Skovsneppe 3 R T. Robert Jensen
Dalum: Mandarinand 1 F R. Michael L.J. Glentedal
Egense v/Svendborg: Bramgås 3000 R. Niels Andersen
Eskør: Bramgås 1000 R, Sølvhejre 1 OF, Skægmejse 2 R, Bjergpiber 2 R. Michael Mosebo Jensen
Frellesvig: Solsort 26 FU. Jane Ditzel
Føns Vang: Havørn 2 AD R. Michael Mosebo Jensen
Gråsten Nor: Isfugl 2 R
. Bjarne Jørgensen
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Havn v/Vejlen: Blå Kærhøg 1 FU. Leif Sørensen
Hagenskov Slotsmølle: Skovsneppe 1 R. Thomas Kampmann
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 155 FU, Storspove 65 FU. Jens Bækkelund
Lykkesholm: Havørn 2 AD R. Kurt Kaack Hansen
Ny Gesinge: Sangsvane 250 R. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Hedelærke 8 FU. Morten Müller
Nørreballe Nor: Havørn 3 OF. Ole Goldschmidt
Nørreholm: Isfugl 1 R
. Bjarne Jørgensen  
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Mandarinand 1 R. Leif Sørensen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Mandarinand 1 F R
. Ella Mikkelsen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Mandarinand 1 F R. Per Rasmussen
Piledybet: Skovsneppe 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Revsøre: Stenvender 4 R. Lars Kirk
Ringe Sø: Kaspisk Måge 1 FU. Pierre Bentzen
Ristingehalvøen: Blå Kærhøg 1 FU. Claus Dalskov
Rudkøbing Havn: Klippedue (tamdue) 105 FU, Vandrefalk 1 FU. Morten Müller
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R, Havørn 2 FU. Pierre Bentzen 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Seden Strand: Spidsand 86 FU. Kristoffer Hansen
Seden Strand: Havørn 4 R. Gregers Johannesen 
Stavids Å (Vej 335 til Bredbjerg): Isfugl 1 R. Flemming G. Andersen
Stævningen: Skovsneppe 1 R. Palle Bo Larsen
Vejstrup Å (Nyborgvej (vej 163) til udløb): Solsort 26 FU, Bjergvipstjert 1 F FU. Niels Bomholt Jensen
Åsø Skov: Havørn 2 AD OF. Jan Stener Jørgensen


  

Fredag den 5. februar 2021           Solopgang: 08:01 Solnedgang: 17:03

Søby, Taasinge: Stær 3 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Thurø By, matriklen
: Stær 15 FU. Kjeld Korsholm
Strandenge SV f/Skovhuse
: Blå Kærhøg 1 BR FU
Lundeborg, matriklen (11:15): Spurvehøg 1 R FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Sølvhejre 2 R, Havørn 3 R. Claus Dalskov
Bøjden By: Tornirisk 60 FU, Stillits 100 FU. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Havørn 2 AD R. Søren G. Nielsen
Frellesvig: Skovspurv 50 FU. Jane Ditzel
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 3 R. Jens Bækkelund
Hagenskov Slotsmølle: Skovsneppe 1 R. Thomas Kampmann
Havn v/Vejlen: Skovsneppe 1 OF. Morten Müller 
Havn v/Vejlen: Krikand 130 R, Isfugl 1 R. Morten Kristiansen
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 5 FU, Ravn 15 FU. Leif Sørensen
Rudkøbing Havn: Klippedue (tamdue) 105 FU, Vandrefalk 1 R. Morten Müller
Siø: Havørn 2 R. Morten Müller
Siø: Havørn 2 AD OF. Ole Goldschmidt  
Snapind Skov: Bjergvipstjert 1 FU. Gregers Johannesen
Søby (Ærø): Isfugl 1 R. Birgit Engemann
Vejlby Fed Sommerhusområde: Blå Kærhøg 1 M AD R, Dværgfalk 1 R, Sanglærke 97 R, Bjergpiber 1 R. Michael Mosebo Jensen
Vesterskov v/Revninge: Ravn 21 OF. Asger Holm
Ålebæk v/Gyldensteen: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


   

Torsdag den 4. februar 2021           Solopgang: 08:03 Solnedgang: 17:01

Svendborg: Jernspurv 1 R. Lars Kirk
Vejlen, Taasinge
: Isfugl 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Ny Gesinge: Havørn 1 OF AD, Sangsvane 358 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Skovballe: Grågås 1150 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, matriklen
: Stor flagspætte 1 R, Sjagger 1 R, Solsort 6 R, Gråspurv 20 R, Skovspurv 6 R, Bogfinke 4 R, Kvækerfinke 1 R, Rødhals 1 R, Musvit 4 R, Blåmejse 2, Grønirisk 4 R, Dompap 3 R, Gråkrage 1 R, Allike 4, Ringdue 4 R. Poul Brugs Rasmussen
Sandholt Gods m/enge og marker: Gråand 70 R, Trane 2 R, Fiskehejre 1 OF, Natugle 1 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Billesbølle: Ravn 10 R. Jesper Brinkmann Nielsen
Bispeenge: Bjergpiber 2 FU. Søren G. Nielsen
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R. Claus Dalskov
Bredbjerg: Kernebider 5 FU. Flemming G. Andersen
Hagenskov Slotsmølle: Vandrefalk 1 R. Thomas Kampmann
Lindkær v/Ravnholt: Ravn 10 R. Leif Sørensen
Lumby Inddæmmede Strand: Pibeand 300 R. Evald Mehlsen
Munkebo: Blå Kærhøg 1 F OF. Peter Lillesø
Ny Gesinge: Sangsvane 358 R. Poul Vestergård Rasmussen 
Pederstrup (Midtfyn): Rød Glente 3 OF. Leif Sørensen
Rudkøbing Havn: Vandrefalk 1 R. Morten Müller
Røjle By: Skovsneppe 1 R. Michael Mosebo Jensen  
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 3 R. Leif Kristensen
Skovballe: Grågås 1150 R. Poul Vestergård Rasmussen
Skovsbo v/Rynkeby (Kerteminde): Agerhøne 5 R. Ivan Sejer Beck
Stavids Å (Vej 335 til Bredbjerg): Isfugl 1 FU. Flemming G. Andersen
Tankefuld Skov: Solsort 25 FU. Niels Andersen 
Trøstemosegård m.m. v/Øster Hæsinge: Blisgås 68 OF. Leif Kristensen
Vejlen, Tåsinge: Isfugl 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skægmejse 4 R. Evald Mehlsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Vandrefalk 1 M AD R. Jørn Vinther Sørensen


   

Onsdag den 3. februar 2021           Solopgang: 08:05 Solnedgang: 16:59

Lundeborg, matriklen: Rødhals 1 FU, Grønirisk 8 FU, Gråspurv 16 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøllemosen (Sydfyn): Rød Glente 3 FU. Lars Kirk
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Hvid Vipstjert 1 FU. Søren G. Nielsen
Hellemose Skov: Havørn 2 R. Leif Sørensen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Enkeltbekkasin 1 R. Peter Lillesø
Næsby v/Odense: Solsort 28 FU. Henrik Kingo Andersen


  

Tirsdag den 2. februar 2021            Solopgang: 08:07 Solnedgang: 16:57

Svendborg Golfbane: Grågås 40 OF, Blisgås 18 OF, Grønspætte 1 R, Spætmejse 1 SY, Dompap 1 R
Havn v/Vejlen: Isfugl 1 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Havn v/Vejlen: Isfugl 1 R. Henning Steen Hansen
Havn v/Vejlen: Isfugl 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Havn v/Vejlen: Blå Kærhøg 1 OF, Isfugl 1 R. Leif Sørensen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Bramgås 1800 R, Almindelig ryle 54 R, Rødben 14 R, Isfugl 1 R, Gråand 115 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Slipshavn: Almindelig Ryle 25 FU, Rødben 10 FU, Storspove 1 FU, Strandskade 4 FU, Gravand 6 FU, Gråand 65 FU, Pibeand 30 FU OF, Krikand 20 FU, Sølvmåge 15 FU R, Stormmåge 8 FU, Hættemåge 10 FU R, Svartbag 4 R, Skarv 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Krikand 115 R, Skægmejse 2 R, Bjergpiber 2 R. Gregers Johannesen
Bispeenge: Skægmejse 1 FU, Bjergpiber 1 FU. Jens Peter Bech
Bispeenge: Skægmejse 2 R, Bjergpiber 2 R. Pierre Bentzen
Bogense: Isfugl 1 F FU. Mogens Hansen
Botofte Skovmose: Havørn 2 AD R. Claus Dalskov 
Bøjden By: Hvid Vipstjert 1 FU. Erik Damm
Båring Vig: Vandrikse 5 TH. Michael Mosebo Jensen
Fjællebroen: Isfugl 1 R V. Sune Højgaard Hansen
Havn v/Vejlen: Blå Kærhøg 1 OF, Isfugl 1 R. Leif Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Ravn 80 FU. Pierre Bentzen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Hvidklire 1 FU
. Leif Kristensen
Purreskov: Isfugl 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Rudkøbing Havn: Isfugl 1 R. Morten Müller
Snapind Skov: Bjergvipstjert 1 R. Gregers Johannesen
Snapind Skov: Bjergvipstjert 1 FU. Pierre Bentzen
Thurø Rev: Isfugl 1 F FU. Arne Bruun
Universitetet, Odense: Agerhøne 8 R. Martin Rheinheimer
Æbelø: Enkeltbekkasin 1 R, Havørn 2 R. Jens Bækkelund


  

Mandag den 1. februar 2021           Solopgang: 08:08 Solnedgang: 16:55

Ny Gesinge: Havørn 3 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg: Råge 200+ R. Poul Brugs Rasmussen
Fyns Hoved: Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 26 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 12 R,
Fællesstrand (inkl. Tornen): Hvinand 26 R, Gravand 60 R, Pibeand 40 R, Fiskehejre 1 R, Strandskade 40 R, Strandhjejle 16 R, Storspove 80 R, Lille Kobbersneppe 6 R, Islandsk Ryle 30 R, Almindelig Ryle 120 FU, Rødben 16 R
Lillegrund m.m. (hav nord for Fyns Hoved-området): Ederfugl 80 R, Toppet Skallesluger 12 R, Skarv 8 OF, Tejst 1 VDR R, Lomvie 3 R,

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Assistens Kirkegård, Odense
: Kernebider 5 FU. Ella Mikkelsen
Bispeenge: Skægmejse 2 R, Bjergpiber 2 R. Esben Eriksen
Bispeenge: Bjergpiber 2 R. Bent Juhler
Botofte Skovmose: Sølvhejre 2 R. Claus Dalskov
Caroline Amalielund: Isfugl 1 FU, Vandstær 1 FU. Steen Winkel
Enebærodde: Mosehornugle 1 R S. Evald Mehlsen 
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Hvid Vipstjert 1 FU. Søren G. Nielsen
Eskebjerg: Bramgås 2500 OF. Michael Borch Grell
Frellesvig: Halemejse 20 FU. Jane Ditzel
Føns Vang: Blisgås 62 R. Michael Mosebo Jensen
Glorup Park m/Holmesø: Duehøg 1 OF. Peter Pelle Clausen
Havn v/Vejlen: Isfugl 1 R. Leif Sørensen
Havn v/Vejlen: Krikand 130 R. Niels Bomholt Jensen
Holckenhavn Fjord: Havørn 2 AD R, Isfugl 1 R. Peter Pelle Clausen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 3 AD FU, Rød Glente 2 OF, Ravn 50 R. Leif Bisschop-Larsen
Ryslinge: Isfugl 1 R. Palle Bo Larsen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Havørn 2 R. Kirsten Halkjær Lund
Thurø Rev: Isfugl 1 R. Sigurd Bruun Knudsen
Vejlen, Tåsinge: Blå Kærhøg 1 F FU. Niels Bomholt Jensen
Vejrup Skov: Havørn 2 AD R. Per Rasmussen
Vestergårds Mose/Kædeby Mose: Pibesvane 1 R. Henrik Mørup-Petersen


  

Søndag den 31. januar 2021           Solopgang: 08:10 Solnedgang: 16:53

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 9 R, Ederfugl 400 R, Sortand 1 M R, Hvinand 22 R, Stor Skallesluger 11 , Toppet Skallesluger 8 R, Gravand 3 R, Lille Lappedykker 2 FU, Blishøne 18 R, Fiskehejre 1 R, Hættemåge 16 R, Svartbag 2 R
Kogtved, matriklen
: Ravn 4 OF
Svendborg Golfbane
: Grågås 90 OF, Blisgås 12 OF, Gråand 8 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Kernebider 2 R
Purreskoven (13:00): Dompap 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe, Tingskovvej: Sangsvane 116 R. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Lille Skallesluger 18 R, Havørn 2 AD R. Erik Ehmsen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 2K R. Niels Bomholt Jensen
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Kaspisk Måge 1 AD R. Niels Bomholt Jensen
Billesbølle: Ravn 3 OF. Jesper Brinkmann Nielsen
Bøjden Nor: Troldand 1000 R, Bjergand 4000 R. Leif Bisschop-Larsen
Bøsøre: Stenvender 2 FU. Kristoffer Hansen
Caroline Amalielund: Vandstær 1 R. Uffe B. Nielsen
Eriks Hale (Ærøs Hale): Sølvhejre 1 R
. Bjarne Jørgensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård:
Hvid Vipstjert 15 R. Hans Ægidius 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Skallesluger 13 R. Anders Vedel
Fjordmarken: Isfugl 2 R. Anders Vedel
Gudbjerg Mark: Agerhøne 7 R. Peter Pelle Clausen
Havbølle v/Lindelse: Pibesvane 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Helnæs Made: Vandrefalk 2 R. Tom Giersing
Hofmansgave: Isfugl 1 R. Anders Vedel
Hou Nordstrand (Langeland): Stenvender 8 FU. Jane Ditzel  
Hudevad: Isfugl 1 OF. Per Rasmussen
Kongshøj Mølle: Vandstær 0 R. Per Rasmussen
Korup v/Odense: Grønspætte 2 R. Gregers Johannesen
Kværndrup Vænge: Blisgås 300 R. Per Rasmussen 
Lillemølle (Ørbæk Å): Vandstær 0 R. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Stor Tornskade 1 R. Leif Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Stor Tornskade 1 R, Ravn 70 R. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 5 R, Stor Tornskade 1 R, Ravn 27 R. Henrik Kalckar Hansen
Lumby Middelgrund: Storspove 50 FU. Peter Lillesø
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 40 R. Jens Bækkelund
Nordskov (Hindsholm): Havørn 2 FU. John Jensen
Nordtorpe Skov: Rød Glente 2 OF. Leif Bisschop-Larsen 
Posen: Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Kristensen
Ravnholt (Midtfyn): Ravn 6 OF. Per Rasmussen
Ristinge Hale: Spidsand 16 R. Pierre Bentzen 
Skaboeshuse: Enkeltbekkasin 1 R, Mosehornugle 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Snapind Skov: Bjergvipstjert 1 FU. Søren G. Nielsen
Sortemosen (Sydfyn):  Havørn 4 OF. Helene Demant Waldhorn
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 2 . Per Rasmussen
Spodsbjerg (Langeland): Sandløber 6 FU, Kaspisk Måge 2 R. Morten Müller
Spodsbjerg (Langeland): Sandløber 6 R. Henrik Mørup-Petersen
Stige Ø: Bramgås 1400 R T. Ole Henrik Scharff
Storebælt ud for Teglværkskoven/Nyborg N: Toppet Lappedykker 169 FU. Kristoffer Hansen 
Sulkendrup Mølle (Ørbæk Å): Vandstær 0 R. Per Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Isfugl 1 R. Uffe B. Nielsen
Vignæs v/Hofmansgave: Bramgås 1500 R. Anders Vedel
Vindinge Å, Kalvehave-E20/Gedsbjerg: Vandstær 0 R. Per Rasmussen
Øksnehave: Blå Kærhøg 1 FU, Nordlig Gråsisken 30 FU. John Jensen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

03 mar 2021
This page is part af: Http://www.Snatur.dk