Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 5. - 9. ( 1. februar - 28. Februar 2022).                     Sidst opdateret 05 marts 2022 09:20:48 

 

 


 

Mandag den 28. februar 2022              Solopgang: 07:10 Solnedgang: 17:51

Kogtved, matriklen: Havørn 1 2K+ OF
Vejlen, Tåsinge: Havørn 1 R AD. Lars Kirk
Hesselagergård: Stor Skallesluger 9 FU R, Tårnfalk 1 M (på plads i sit redehul), Sanglærke 6 OF FU, Rød glente 2 OF, Dådyr 9 R FU (2 flotte fuldskufler i flokken). Poul Brugs Rasmussen
Broholm: Rød glente 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Sundet, Faaborg:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 R DØD - aflivet ved skydning .
Nyborg strand: Skarv 3 R. Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bogensø Enge: Skovsneppe 1 R. John Jensen
Botofte Strand og Langelandsbælt ud for: Toppet Lappedykker 69 R. Laila Neermann
Dømmestrup: Havørn 2 OF. Anne Veber Døssing
Flådet (Tranekær): Havørn 4 OF, Rød Glente 2 OF, Vandrefalk 1 R. Laila Neermann
Frellesvig: Sjagger 300 FU, Skovspurv 50 FU. Jane Ditzel
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Havørn 2 OF. Richard Hansen
Faaborg Havn: Snespurv 5 R. Leif Sørensen
Langelandsbælt syd for Spodsbjerg: Splitterne 3 R. Laila Neermann 
Langelandsbælt syd for Spodsbjerg: Splitterne 3 R. Erik Overlund
Løkkeby Enge: Trane 5 N, Skægmejse 1 R. Lars Kirk
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 2 R, Rød Glente 3 OF. Leif Sørensen
Snage Strand og Langelandssund ud for: Gråstrubet Lappedykker 40 R, Havørn 2 2K R. Laila Neermann 
Sortemosen (Sydfyn): Bramgås 1000 OF, Trane 4 R. Morten Kristiansen
Sundet, Faaborg:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 R. Leif Kristensen
Sundet, Faaborg:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 R. Leif Sørensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Vejrup v/Indslev: Blisgås 65 R. Nis Rattenborg
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 4000 R. Anders Myrtue


 

Søndag den 27. februar 2022              Solopgang: 07:13 Solnedgang: 17:49

Vejlen, Tåsinge: Lille Skallesluger 5 R, Vibe 70 R. Lars Kirk
Hesselagergård
: Stor skallesluger 8 (6 M+2 F), Gulspurv 2 FU, Grønbenet rørhøne 2 FU, Blishøne 4 FU, Skarv 1 R, Musvåge 4 FU, Sjagger 300 FU. Poul Brugs Rasmussen
Arreskov Sø
:
Nordisk lappedykker 1 R VDR (sydenden) Erik Ehmsen
Faaborg Havn: Knopsvane 1 OF, Skarv 4 R, Strandskade 2 R, Snespurv 3 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Blisgås 1320 FU,
Nordisk Lappedykker 1 VDR R, Sølvhejre 3 R. Jakob Sunesen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sølvhejre 2 R. Leif Sørensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Havørn 5 R. Jørgen Hjorth Jensen
Flyvesandet: Skovhornugle 5 R. Claus Dalskov
Frellesvig: Sjagger 300 FU. Jane Ditzel
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Blå Kærhøg 1 M R. Richard Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 4500 R, Blisgås 140 R, Sølvhejre 7 R. Claus Dalskov
Hasmark Mose (Rishave/Vestermose): Havørn 2 OF. Hans Peter Utoft 
Gyldensteen: Engsøen: Blisgås 120 R, Sølvhejre 8 R. Erik Busk
Helnæs Made: Bramgås 2000 FU, Sølvhejre 2 FU. Jens Peter Bech
Helnæs Made: Bramgås 2000 R, Sølvhejre 2 R. Michael Mosebo Jensen
Holms Mose: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jan Sørensen
Hvidkilde Sø: Havørn 2 YF. Jens-Gert Hansen
Kavslunde Å: Enge v/udløbet: Grågås 500 FU, Pibeand 250 FU, Rød Glente 2 OF. Jørn Knudsen
Lindø + vade v/Jersore: Blå Kærhøg 1 FU. Erik Busk
Lundeborg: Havørn 2 OF. Hanne Fransson
Monnet, Tåsinge: Spidsand 12 R, Sølvhejre 1 R, Sanglærke 75 SY, Snespurv 85 R. Niels Andersen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 14 R, Islandsk Ryle 42 R. Erik Busk
Nørre Broby: Blisgås 190 R. Michael Mosebo Jensen
Rudkøbing Vejle: Pibeand 340 FU. Ole Goldschmidt
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Silkeå: Vandstær 1 R. Leif Sørensen
Snaremose Sø: Spidsand 12 FU. Ole Goldschmidt
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 1250 R NAT. Hans Rytter
Sundet, Faaborg: Amerikansk Skarveand (SU) 0 R. Jens Peter Bech
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Blisgås 58 R, Skægmejse 1 FU. Jan Sørensen
Søgård Mose (Langeland): Bramgås 1200 R. Michael L.J. Glentedal
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Rørspurv 1 SY. Per Rasmussen
Vornæs Skov: Grønspætte 2 TH. Lars Kirk 
Ørnehøj-området (Gulstav): Bramgås 3500 R. Michael L.J. Glentedal
Ålsbo Banker: Trane 3 OF. Per Rasmussen
Åløkkeskoven: Sangdrossel 1 SY. Esben Eriksen


 

Lørdag den 26. februar 2022               Solopgang: 07:15 Solnedgang: 17:47

Dovns Klint: Havlit 7 R. Poul Vestergård Rasmussen
Gulstav: Trane r OF. Poul Vestergård Rasmussen
Botofte strand: Strandskade 2 SY. Lene K Hansen
Arreskov Sø:
Nordisk lappedykker 1 R VDR, Lille Skallesluger 51 FU, Skeand 18 R, Pibeand 600 R, Sølvhejre 2 R. Erik Ehmsen
Sundet, Faaborg:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 R  Stor Skallesluger 5 R, Taffeland 21 R, Troldand 150 RLars Kirk 
Lundeborg, Ny Camping
: Lille Gråsisken 5 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Lille Skallesluger 51 FU, Skeand 18 R, Pibeand 600 R, Sølvhejre 2 R. Erik Ehmsen
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 10 FU. Claus Dalskov
Brændegård Sø: Trane 6 R, Sølvhejre 5 R, Havørn 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Brændegård Sø: Havørn 2 OF, Isfugl 1 R, Skovspurv 50 R. Else Dupont
Bøjden Nor: Bjergand 100 R. Peder-Henning Søderstjerna
Bøjden Nor: Bjergand 400 R. Else Dupont
Bøjden Nor: Bjergand 100 R, Spidsand 10 R. Jette Axelsen
Bøjden Nor: Pibeand 600 R. Erik Ehmsen
Båring Vig: Sortand 211 R. Michael Mosebo Jensen 
Dræby Fed: Blisgås 50 V, Blå Kærhøg 1 F FU, Bjergirisk 140 R. Peter Lillesø
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Blisgås 140 FU, Sølvhejre 1 R. Henrik Kalckar Hansen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Blisgås 300 R, Sølvhejre 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Flægen v/Tybrind: Blisgås 120 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Blisgås 101 OF, Knarand 29 R, Isfugl 1 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Hvinand 115 R, Bjergand 240 R, Knarand 30 R. Nis Rattenborg
Gardersø: Sølvhejre 1 R. Nis Rattenborg
Grusgrave v/Birkum: Blisgås 140 N, Gransanger 1 FU. Per Rasmussen
Gulstav: Trane 5 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen
: Lille Skallesluger 15 R, Sølvhejre 6 R,
Silkehejre 1 R. Gregers Johannesen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 8 FU,
Silkehejre 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 FU, Havørn 2 R. John Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 6 R,
Silkehejre 1 R. Pierre Bentzen
Gyldensteen: Langø Plantage: Isfugl 1 R. Morten Lyngsø 
Helnæs Made: Sølvhejre 3 FU. Flemming Johansen
Jerstrup Skov: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Klinte: Blisgås 360 R. Gregers Johannesen
Klinte: Blisgås 360 R. Pierre Bentzen
Klinte Strand: Blisgås 380 FU. Jens Bækkelund
Ladegård Å fra Hjulby Sø til Ladegård Sø: Rød Glente 2 OF. Jørn Knudsen
Langå v/Hesselager: Tajgasædgås/Tundrasædgås 70 R. Leif Bisschop-Larsen
Lindkær v/Ravnholt: Blisgås 120 OF, Sølvhejre 1 R, Duehøg 1 M OF. Per Rasmussen
Møllemade/Ellemose: Blisgås 54 OF, Blisgås 66 T R. Michael Mosebo Jensen  
Mørkemose v/Sandholt: Sølvhejre 1 R. Gunnar Jørgensen
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså): Isfugl 1 FU T. Ole Henrik Scharff
Noret, Tåsinge: Blisgås 105 R. Niels Andersen
Nørreballe Nor: Bramgås 1100 R, Bjergand 2300 R, Rørdrum 1 R. Michael L.J. Glentedal
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Blisgås 55 OF. Michael L.J. Glentedal  
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 FU. Gunnar Jørgensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså): Isfugl 1 FU T. Ole Henrik Scharff
Stevningen v/Rødskebølle: Skovsneppe 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen  
Sundet, Faaborg:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 R . Leif Kristensen
Sundet, Faaborg:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 R. Peder-Henning Søderstjerna
Sundet, Faaborg:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 R. Jette Axelsen
Sundet, Faaborg:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 R. Else Dupont
Sundet, Faaborg:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 R  Lars Kirk
Sundet, Faaborg:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 FU. Søren Louis Rasmussen
Sybergland: Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Peter Bech
Særslev (Nordfyn): Blå Kærhøg 1 OF. Morten Lyngsø
Tryggelev Nor & Salme Nor: Krikand 120 R, Rørdrum 1 R. Michael L.J. Glentedal
Tybrind Vig: Toppet Skallesluger 50 R, Gråstrubet Lappedykker 14 R, Toppet Lappedykker 127 R. Michael Mosebo Jensen
Vejlen, Tåsinge: Troldand 1200 R. Niels Andersen  
Vester Hæsinge: Blisgås 105 FU. Gunnar Jørgensen


 

Fredag den 25. februar 2022               Solopgang: 07:15 Solnedgang: 17:43

Vejstrup: Sjagger 150 OF R FU. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor
: Strandskade 2 YF. Erik Thomsen
Helnæs, Maden
: Vandrefalk 1 R, Havørn 1 R, Sølvhejre 2 R, Mosehornugle 2 R, Bramgæs 1000 R, Blisgæs 17 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 10 FU. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Blisgås 650 FU. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 6 FU,
Silkehejre 1 FU, Ravn 3 R. Jens Kristian Holm
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 8 R, Havørn 2 FU
. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Havet ud for inddæmningen og Langø: Havørn 2 FU. Jens Kristian Holm
Helnæs Made: Bramgås 1000 R, Sølvhejre 1 R, Mosehornugle 2 FU. Leif Sørensen
Helnæs Made:
Rødhalset Gås 1 FU N. Oliver Christian Gram
Jersore: Mosehornugle 1 FU
. Tom Tjørnum
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 4 FU. Jørn Knudsen
Ladegård Å fra Hjulby Sø til Ladegård Sø: Isfugl 2 R. Merry Sunke Larsen
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 1 R, Snespurv 65 FU. Leif Bisschop-Larsen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Flemming Johansen
Sundet, Faaborg:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 F R . Pierre Bentzen
Tankefuld Skov: Ravn 3 OF. Niels Andersen
Tommerup: Bjergvipstjert 1 R. Niels Erik Simonsen


  

Torsdag den 24. februar 2022             Solopgang: 07:20 Solnedgang: 17:43

Siø: Havørn 1 R. Lars Kirk
Broholm voldgrav: Troldand 25 R FU (denne ene han har fanget dagens måltid, en lille snegl), Blishøne 8 FU, Knopsvane 2 FU (et par). Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blangstedgård: Grønspætte 2 SY. Michael L.J. Glentedal
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Trane 5 OF. Dorrit Fick
Helnæs Made: Bramgås 2500 FU,
Rødhalset Gås 1 FU , Krikand 118 R, Sølvhejre 1 FU, Vandrefalk 1 R. Leif Kristensen
Holmstrup v/Odense: Havørn 2 OF. Hans Henrik Pinnerup
Hvidkilde Sø: Havørn 2 YF. Niels Bomholt Jensen
Knudshoved Færgehavn: Gransanger 1 FU. Per Rasmussen
Kongebroskoven: Grønspætte 2 R. Nichlas Dissing
Orestrand: Bramgås 1800 FU. Jens Bækkelund
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Gunnar Jørgensen
Spodsbjerg (Langeland): Sorthovedet Måge 1 VDR FU
. Pierre Bentzen
Stenløseskoven: Grønsisken 220 FU. Anni Osther
Sundet, Faaborg: Amerikansk Skarveand (SU) 1 FU
. Claus Dalskov
Søparken Sø v/Odense Å: Sølvhejre 1 R. Anni Osther
Aarup (Vestfyn): Trane 3 R. Hans Henrik Pinnerup


  

Onsdag den 23. februar 2022             Solopgang: 07:22 Solnedgang: 17:41

Tåsinge: Havørn 4 R (To ynglepar på plads). Henning Steen Hansen
Stjoul: Bramgås 1 R. Lars Kirk
Spodsbjerg (Langeland): Ederfugl 10 R, Strandskade 1 R, Sandløber 10 R, Rødben 1 R, Sorthovedet Måge 1 R. Leif Sørensen
Gravvænge: Havørn 2 OF R, Pibeand 100+ OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 FU, Sølvhejre 1 OF, Havørn 2, Ravn 3 OF. Gunnar Jørgensen
Eskildstrup v/Ringe: Blisgås 300 FU. Hans Rytter
Firtalsstrand & Mellemstykket: Havørn 3 OF. Tom Tjørnum
Grusgrave v/Birkum: Havørn 4 OF. Henrik Kalckar Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 50 FU, Sølvhejre 1 R, Vandrefalk 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 60 R, Krikand 117 R, Sølvhejre 5 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Pibeand 285 R, Storspove 120 R. Jens Bækkelund
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 39 FU. Jørn Knudsen
Ladegård Å fra Hjulby Sø til Ladegård Sø: Rød Glente 2 OF. Jørn Knudsen
Lindø + vade v/Jersore:
Rødhalset Gås 1 R . Jens Bækkelund 
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 9 R, Strandskade 70 FU, Islandsk Ryle 45 FU, Sandløber 3 R. Freya Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Bramgås 1000 OF, Blisgås 160 R, Bjergand 1700 R, Rørdrum 1 SY. Gregers Johannesen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen 
Silkeå: Sølvhejre 1 FU. Gunnar Jørgensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Havørn 2 FU. Lilly Sørensen
Siø: Bramgås 2000 R. Leif Sørensen
Skov v/Åbylund: Vandrefalk 1 R. Lilly Sørensen 
Spodsbjerg (Langeland): Sandløber 10 R, Sorthovedet Måge 1 R. Leif Sørensen
Sundet, Faaborg:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 F R (Man er jo noget i tvivl om den skal indrapporteres, hvis man så udskriver dens dødsdom). Niels Bomholt Jensen
Tangkrog: Havørn 2 R. Gunnar Jørgensen
Vejlen, Tåsinge: Troldand 1000 R. Leif Sørensen


 

Tirsdag den 22. februar 2022             Solopgang: 07:25 Solnedgang: 17:39

Vejlen, Tåsinge: Sangsvane 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Dovns Klint
: Havlit 2 R. Poul Vestergård Rasmussen
Gulstav
: Grågås 2 R, Bramgås 15 R. Poul Vestergård Rasmussen
Bøllemosen (Sydfyn)
: Grågås 500 R, Blisgås 200 R, Havørn 1 OF. Lars Kirk
Lindø + vade v/Jersore: Knopsvane 4 OF, Grågås 20 R, Gravand 2 R, Fiskehejre 1 R, Strandskade 10 R, Storspove 22 R, Rødben 2 R, Husskade 1 R, Gråkrage 6 R, Sanglærke 10 R, Sjagger 15 R, Bogfinke 5 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Lille Skallesluger 17 FU, Sølvhejre 3 R. Erik Ehmsen
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Havørn 2 AD Ø. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Bjergand 576 . Leif Kristensen
Bøllemosen (Sydfyn): Grågås 500 R, Blisgås 200 R. Lars Kirk
Egebjerggård Gods (parken og marker omkring): Bramgås 1000 R, Blisgås 100 R. Leif Sørensen
Ellerup: Blisgås 280 FU. Leif Bisschop-Larsen
Fogense Enge (Lillestrand): Skeand 14 R, Vandrefalk 1 IMM R. Nis Rattenborg
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 FU. Bent Lindhardt
Kerteminde: Husrødstjert 1 M FU. John Jensen
Korinth: Trane 5 OF, Sølvhejre 2 FU. Flemming Johansen
Ladegård Å fra Hjulby Sø til Ladegård Sø: Isfugl 1 R. Jørn Knudsen 
Lindø + vade v/Jersore:
Rødhalset Gås 1 R. Mogens Hansen
Løkkeby Enge: Skægmejse 2 R. Niels Bomholt Jensen
Martofte: Bramgås 2000 FU. John Jensen 
Mørkemose v/Sandholt: Trane 4 FU
. Leif Kristensen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 52 R, Strandskade 120 R, Islandsk Ryle 45 R. Nis Rattenborg
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 2 FU, Bjergvipstjert 1 R. David Damgaard Dysager
Ristinge Hale: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 140 FU. Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 1 FU. Gregers Johannesen
Sandholt Gods m/enge og marker: Blisgås 200 FU, Sølvhejre 1 FU. Flemming Johansen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU, Sjagger 280 FU. Leif Kristensen
Scheelenborg: Noret: Blå Kærhøg 1 M FU. John Jensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Trane 4 OF, Sølvhejre 3 R, Blå Kærhøg 1 F FU, Havørn 2 OF. Lilly Sørensen
Siø: Krikand 134 R. Niels Bomholt Jensen
Sortemosen (Sydfyn): Sølvhejre 1 FU. Leif Bisschop-Larsen 
Stavrby Skov: Nordlig Gråsisken 36 FU. Erik Busk
Spodsbjerg (Langeland): Sandløber 10 FU, Sorthovedet Måge 1 AD R. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 3 SY, Sølvhejre 1 R, Skægmejse 2 FU. Claus Dalskov
Vejrup v/Indslev: Blisgås 145 R. Nis Rattenborg 
Ørritslev: Sangsvane 500 R. Leif Sørensen


 

Mandag den 21. februar 2022             Solopgang: 07:27 Solnedgang: 17:37

Vejlen, Tåsinge: Lille skallesluger 3 OF. Lars Kirk
Spodsbjerg: Ederfugl 1 R. Lars Kirk
Gyldensteen: Engsøen
: Lille skallesluger 4 R. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sølvhejre 1 FU. Jakob Sunesen
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 R, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Bramgås 1000 AD FU. Børge Langkilde Rasmussen
Espe: Rød Glente 3 FU. Gunnar Jørgensen
Fogense Enge (Lillestrand): Skeand 10 R. Tom Tjørnum 
Frellesvig: Sjagger 300 FU, Skovspurv 50 FU. Jane Ditzel
Føns Vang: Bjergand 110 R, Knarand 34 R. Nis Rattenborg
Gamborg Fjord: Lille Lappedykker 36 R. Nis Rattenborg
Gardersø: Sølvhejre 1 R. Nis Rattenborg
Gardersø: Sølvhejre 1 R. Jørgen Hjorth Jensen
Hav øst for Thurø: Fløjlsand 100 R. Sigurd Bruun Knudsen 
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Sortspætte 1 R. Ella Mikkelsen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 46 FU. Jørn Knudsen
Lillemølle (Ørbæk Å): Bjergvipstjert 1 FU. Jørn Knudsen
Møllemade/Ellemose: Bramgås 1400 R, Huldue 29 R, Hættemåge 500 R, Bjergpiber 1 R. Michael Brunhøj Hansen
Nakkebølle Inddæmning: Isfugl 1 R. Leif Sørensen
Salby: Bramgås 3200 FU. Benjamin Bech
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 2 OF, Havørn 3 OF. Flemming Johansen
Slipshavn Enge: Ride 1 R. Peter Pelle Clausen
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 160 FU. Leif Bisschop-Larsen
Sortemosen (Sydfyn): Pibeand 300 FU. Hans Rytter
Staurby v/Middelfart: Kernebider 10 R. Michael Brunhøj Hansen
Stavrby Skov: Moskusand 1 R. Michael Brunhøj Hansen
Vejrup v/Indslev: Kortnæbbet Gås 4 R, Blisgås 130 R. Nis Rattenborg 
Vester Hæsinge: Blisgås 215 FU. Leif Kristensen
Æble Skov: Nordlig Gråsisken 25 FU T. Jørn Knudsen


 

Søndag den 20. februar 2022             Solopgang: 07:29 Solnedgang: 17:34

Lundeborg, Ny camping: Lille gråsisken 3 FU. Poul Brugs Rasmussen
Ravnholt: Ravn 1 R. Leif Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Trane 2 R, Vibe 17 FU, Musvåge 1 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 1 R. Arne Bruun
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R. Jan Stener Jørgensen
Bøjden Nor: Bjergand 97 R. Jacob Sterup
Ellerup: Blisgås 229 FU. Hans Rytter
Fogense Enge (Lillestrand): Bramgås 2500 OF. Jens David Kofoed Mogensen
Gulstav: Bramgås 2500 OF. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Silkehejre 1 AD FU. Anton Markvard
Henninge Nor: Bramgås 3000 FU T. Søren Bøgelund
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 40 R. Per Rasmussen
Nordskov (Hindsholm): Blå Kærhøg 1 F FU. Peter Lillesø
Nyborg Fjord: Lille Lappedykker 32 R. Per Rasmussen
Nørreballe Nor: Troldand 1000 R, Bjergand 3000 R. Freya Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Bjergand 3000 R. Jens Peter Bech
Nørreballe Nor: Bjergand 3000 R. Benjamin Bech
Ristinge Hale: Knortegås 203 FU, Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 1 FU. Benjamin Bech
Ristinge Hale: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 203 FU, Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 1 FU. Jens Peter Bech
Ristingehalvøen: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 115 FU, Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 3 AD FU. Frank Abrahamson 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Niels Bomholt Jensen
Siø: Bramgås 3500 FU. Søren Bøgelund 
Siø: Bramgås 1440 R. Nis Rattenborg
Siø: Bramgås 1350 FU. Claus Dalskov
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 300 R. Hans Rytter
Spodsbjerg (Langeland): Sorthovedet Måge 1 3K+ R. Frank Abrahamson
Strandenge v/Jersore:
Silkehejre 1 FU . Oliver Christian Gram
Strandenge v/Jersore:
Silkehejre 1 AD FU. Frank Abrahamson
Thurø Rev: Snespurv 5 FU. Niels Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY. Olav Egelund
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R. Freya Mørup-Petersen
Vejrup v/Indslev: Kortnæbbet Gås 4 R. Nis Rattenborg
Vesteregn: Bramgås 3860 R. Nis Rattenborg 
Vomme Sø: Havørn 2 AD R. Per Rasmussen
Østerskov (Thurø): Nordlig Gråsisken 50 FU. Niels Andersen


 

Lørdag den 19. februar 2022             Solopgang: 07:32 Solnedgang: 17:32

Purreskoven: Spætmejse 1 FU, Sumpmejse 6 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 4 FU, Dompap 3 FU, Ravn 1 OF, Gråkrage 6 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 6 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sølvhejre 6 R. Niels Bomholt Jensen
Broholm: Ravn 12 FU. Kurt Kaack Hansen
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 R, Havørn 3 OF. Leif Sørensen
Dræby Fed: Grågås 600 OF, Blå Kærhøg 2 FU. Peter Lillesø
Egebjerggård Storskov: Skovhornugle 2 R. Jens Bækkelund
Egebjerggård Storskov: Skovhornugle 4 R
. Lars Jørn Olsen
Ellerup: Blisgås 232 FU. Kurt Kaack Hansen 
Ellerup: Blisgås 231 FU. Hans Rytter
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Blisgås 328 FU, Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sangsvane 326 R, Bramgås 1454 OF, Hvinand 162 R. Annette Friis
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 1000 R, Grågås 500 SY, Lille Skallesluger 16 R, Troldand 1000 R, Havørn 2 OF. Niels Erik Simonsen
Flyvesandet: Sortand 200 R, Skovhornugle 4 R. Anders Myrtue
Flyvesandet: Skovhornugle 4 R. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 550 OF, Lille Skallesluger 39 R, Pibeand 300 R, Krikand 330 R, Sølvhejre 5 R. Annette Friis
Hav nord for Flyvesandet: Sortand 200 FU. Søren G. Nielsen
Hav Ø f/Æbelø Holm: Sule 2 AD V. Søren G. Nielsen
Heden v/Nordenbro: Blisgås 55 R, Sjagger 510 R. Nis Rattenborg
Klise Nor: Ride 1 2K R. Laila Neermann
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 OF, Havørn 2 OF, Ravn 3 OF. Leif Sørensen
Lundeborg Skov (Bjergeskov): Rød Glente 2 R. Kurt Kaack Hansen 
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 OF, Isfugl 1 R. Lars Rasmussen
Nørreballe Nor: Taffeland 120 R, Troldand 1220 R, Bjergand 3150 R, Fiskehejre 26 R, Blå Kærhøg 1 IMM R. Nis Rattenborg
Ore v/Fodslette: Blisgås 410 R. Nis Rattenborg 
Påø Enge (tørre): Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Laila Neermann
Påø Enge (tørre): Knarand 35 R, Sjagger 740 R. Nis Rattenborg
Ristinge Hale: Knortegås 118 R, Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 2 R, Storspove 112 FU. Freya Mørup-Petersen
Ristinge Hale: Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 3 R, Spidsand 16 R, Vandrefalk 1 F AD R. Nis Rattenborg
Silkeå vest for gl. jernbane: Blå Kærhøg 1 F R, Havørn 3 OF. Niels Bomholt Jensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Sølvhejre 3 R. Leif Sørensen
Skovløkke v/Mullerup: Havørn 2 OF, Ravn 9 R. Leif Bisschop-Larsen
Snaremose Sø: Blisgås 69 FU. Jan Sørensen
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 300 FU. Helene Demant Waldhorn
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 300 R. Hans Rytter
Storeholm + øhavet nord for: Toppet Skallesluger 50 R, Storspove 135 R. Nis Rattenborg
Strandenge v/Jersore:
Silkehejre 1 FU. Jens Bækkelund
Sybergland: Pibeand 250 FU, Sølvhejre 1 FU, Skovhornugle 1 R. Jens Peter Bech
Teglgårdsparken (Middelfart): Sølvmåge x Kaspisk Måge (hybrid) 1 2K R
. Michael Brunhøj Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Blå Kærhøg 1 F AD R, Skægmejse 4 R. Nis Rattenborg
Vester Egense: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Østerø Sø (Knudshoved): Sølvhejre 1 R. Jørn Knudsen


 

Fredag den 18. februar 2022             Solopgang: 07:34 Solnedgang: 17:30

Ny Gesinge, matriklen: Spurvehøg 1 R. Poul Vestegård Rasmussen
Hesselager
: Grønsisken 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Broholm: Grønspætte 2 TH. Peter Pelle Clausen
Bøjden Nor: Bjergand 500 R. Else Dupont
Enemærket v/Holstenshus: Sølvhejre 1 R. Per Damgaard Poulsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Skallesluger 10 R. Annette Friis
Fogense Enge (Lillestrand): Lille Kobbersneppe 58 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Hvinand 438 R, Lille Skallesluger 15 R. Annette Friis
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Lille Lappedykker 48 R. Peter Lange
Helnæs Made: Sølvhejre 2 R, Blå Kærhøg 1 BR R. Peter Lange
Helnæs Made: Sølvhejre 2 R. Leif Kristensen
Helnæs, Halen: Pibeand 300 R. Peter Lange
Holckenhavn Fjord: Havørn 2 R. Peter Pelle Clausen
Keldsnor: Lille Skallesluger 18 R, Pibeand 300 R. Nis Rattenborg
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Nakkebølle Inddæmning: Blisgås 57 R, Bjergand 2640 R, Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 F FU. Niels Bomholt Jensen
Ny Skrøbelev: Blisgås 465 FU. Laila Neermann
Rudkøbing Vejle: Nilgås 2 FU. Laila Neermann
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sortemosen (Sydfyn): Trane 3 R, Sølvhejre 2 R, Stor Tornskade 1 R. Morten Kristiansen
Spodsbjerg (Langeland): Sorthovedet Måge 1 R. Freya Mørup-Petersen
Spodsbjerg (Langeland): Sorthovedet Måge 1 AD FU. Laila Neermann
Stengade (by + agerland): Havørn 2 AD R. Freya Mørup-Petersen
Strandenge v/Jersore: Bramgås 1600 OF. Annette Friis
Syltemade Å: Vandstær 1 FU. Niels Andersen
Søgård Mose (Langeland): Bramgås 1030 R, Pibeand 320 R. Nis Rattenborg
Thurø Rev: Snespurv 20 R SV. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY. Olav Egelund
Vesteregn: Blå Kærhøg 1 OF. Nis Rattenborg
Vesterholm Mose: Skovsneppe 2 R T. Jørn Knudsen


  

Torsdag den 17. februar 2022            Solopgang: 07:36 Solnedgang: 17:28

Thurø, Søndervej: Springfrø 1 ægklump (Det tidligste æglægning af frøæg indtil videre!). Arne Bruun
Broholm
: Sølvmåge, Stormmåge og Hættemåge 500 FU, Musvåge 5 OF FU. Poul Brugs Rasmussen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sølvhejre 1 R. Flemming Johansen
Brændegård Sø: Havørn 5 OF. Flemming Johansen
Frellesvig: Trane 3 TH, Havørn 2 OF. Jane Ditzel
Gammel Skrøbelev: Blisgås 372 FU. Jan Sørensen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 5 R, Havørn 2 FU. Jens Bækkelund
Hellerup v/Ravnholt: Ravn 22 R, Kragefugl sp. 1000 R. Per Rasmussen
Kalvehave: Halemejse 25 OF. Benjamin Bech
Keldsnor: Lille Skallesluger 18 , Pibeand 290 R, Snespurv 16 R. Nis Rattenborg
Ladegård Å fra Hjulby Sø til Ladegård Sø: Isfugl 1 FU. Jørn Knudsen
Lindkær v/Ravnholt: Trane 6 R. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Lille Skallesluger 16 R, Taffeland 105 R, Troldand 1100 R, Bjergand 3080 R, Rørdrum 1 R. Nis Rattenborg
Ormstrup (Langeland): Bramgås 1100 R. Nis Rattenborg
Paddesø Skov & Paddesø Høl: Havørn 2 V. Anton Markvard
Ristinge Hale: Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 3 R. Nis Rattenborg
Ryslinge: Canadagås x Grågås (hybrid) 1 FU
. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Siø: Bramgås 4060 R, Ederfugl 3800 R, Toppet Skallesluger 55 R. Nis Rattenborg
Sollerup: Sølvhejre 2 FU. Flemming Johansen
Sybergland: Sølvhejre 1 R. Ivan Sejer Beck
Teglgårdsparken (Middelfart): Sølvmåge x Kaspisk Måge (hybrid) 1 2K R. Michael Brunhøj Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 R. Nis Rattenborg
Vejrup v/Indslev: Kortnæbbet Gås 4 R, Blisgås 140 R. Nis Rattenborg
Vesteregn: Bramgås 2300 OF. Nis Rattenborg
Viemose v/Næsbyhoved-Broby
: Rød Glente 2 OF. Viggo Lind 
Ølsted v/Broby: Blå Kærhøg 1 FU. Stoffer Jaeger


Onsdag den 16. februar 2022             Solopgang: 07:38 Solnedgang: 17:26

Lundeborg, matriklen: Spurvehøg 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Bjergand 600 R, Ravn 8 OF. Gunnar Knudsen, Gunnar Jørgensen
Egebjerggård Gods (parken og marker omkring): Sangsvane 230 R. Ella Mikkelsen
Ellerup: Blisgås 120 FU. Hans Rytter
Flyvesandet: Fløjlsand 40 R, Sortand 160 R. Ella Mikkelsen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 32 FU. Jørn Knudsen
Møllemade/Ellemose: Bramgås 1030 R, Blisgås 135 R, Huldue 35 R. Nis Rattenborg
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen 
Sortemosen (Sydfyn): Sølvhejre 1 FU. Hans Rytter
Vejrup v/Indslev: Kortnæbbet Gås 4 R, Blisgås 145 R. Nis Rattenborg


  

Tirsdag den 15. februar 2022              Solopgang: 07:41 Solnedgang: 17:24

Bagenkop, havn: Ederfugl 1 R. Erik Thomsen
Brændeskov (skoven)
: Ringdue 15 OF, Trane 2 OF, Musvåge 1 FU, Skovskade 1 OF, Råge 1 OF, Gråkrage 5 OF, Musvit 1 R, Spætmejse 4 R, Bogfinke 5 R, Gulspurv 2 R. Lars Kirk
Bøllemosen (Sydfyn): Ringdue 300 OF, Trane 4 FU, Blå Kærhøg 1 FU. Lars Kirk
Hesselagergård
: Sanglærke 6 SY R FU. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø:
Sølvhejre 7 R. Leif Sørensen
Bøllemosen (Sydfyn): Trane 4 FU, Blå Kærhøg 1 FU. Lars Kirk
Fogense Enge (Lillestrand): Pibeand 290 R, Islandsk Ryle 28 R. Nis Rattenborg
Fogense Enge (Lillestrand): Ravn 5 OF. Jens David Kofoed Mogensen
Frellesvig: Havørn 3 OF. Jane Ditzel
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 29 R. Kjeld Lund
Havet ud for Keldsnor: Splitterne 1 FU T. Søren Bøgelund
Helnæs Made: Sølvhejre 2 FU. Tom Giersing
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Sortspætte 1 OF. Jørn Knudsen
Langeskov: Agerhøne 8 R. Per Rasmussen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 52 R, Strandskade 90 R, Islandsk Ryle 45 R, Havørn 2 IMM R, Vandrefalk 1 F IMM R, Lapværling 1 OF. Nis Rattenborg
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Sølvhejre 1 R, Havørn 3 OF. Ege Juul Nielsen 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sollerup: Blå Kærhøg 1 OF. Flemming Johansen
Vejrup v/Indslev: Kortnæbbet Gås 4 R. Nis Rattenborg
Viby (Hindsholm): Bramgås 1500 R. Benjamin Bech
Ørnehøj-området (Gulstav): Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Søren Bøgelund


  

Mandag den 14. februar 2022              Solopgang: 07:43 Solnedgang: 17:22

Lydinge Mølle: Sangsvane 82 R, Canadagås 2 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Agernæs Fælled, syd: Blisgås 225 R, Havørn 2 R. Gregers Johannesen
Arreskov Sø: Sølvhejre 1 R. Erik Ehmsen
Arreskov Sø: Sølvhejre 2 FU. Gert Pedersen
Brændegård Sø: Sølvhejre 4 R, Havørn 2 R, Isfugl 1 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 9 AD R. Børge Langkilde Rasmussen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Sølvhejre 1 R, Havørn 2 AD OF. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Havørn 2 R. Inger Klit
Flyvesandet: Grønspætte 3 R. Gregers Johannesen
Fogense Enge (Lillestrand): Havørn 3 R. Jens David Kofoed Mogensen
Fogense Enge (Lillestrand): Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Føns Vang: Knarand 28 R. Nis Rattenborg
Gammellung v/Øster Hæsinge: Havørn 2 R. Gert Pedersen
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Huldue 4 OF. Freya Mørup-Petersen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 R, Allike 900 R NAT, Råge 600 R NAT, Topmejse 6 R. Michael Brunhøj Hansen
Kattegat ved Enebærodde: Sortand 200 R. Inger Klit
Langholmshoved v/Marstal: Havørn 2 R. Freya Mørup-Petersen
Lundegård: Sølvhejre 2 FU. Niels Erik Simonsen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 R. Ella Mikkelsen
Ristinge Hale: Knortegås 100 FU, Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Silkeå: Vandstær 1 AD FU. Børge Langkilde Rasmussen 
Sortemosen (Sydfyn): Trane 4 R, Sølvhejre 3 R. Morten Kristiansen
Staurby Mose: Fiskehejre 32 R. Nis Rattenborg
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Grønspætte 2 SY. Leif Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Sølvhejre 1 OF, Gransanger 1 FU
. Freya Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Sølvhejre 2 R. Michael L.J. Glentedal
Vejrup v/Indslev: Kortnæbbet Gås 4 R, Blisgås 110 R. Nis Rattenborg
Æbelø: Snespurv 7 R. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning : Spidsand 15 R, Storspove 140 R. Inger Klit


  

Søndag den 13. februar 2022              Solopgang: 07:45 Solnedgang: 17:20

Thurø: Allike 1 R (leucistisk). Kjeld Korsholm

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Broholm: Rørhøg 1 R. Peter Pelle Clausen
Broløkke Strand: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Peter Bech
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 OF, Sølvhejre 5 R. Leif Kristensen
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Toppet Skallesluger 80 R. Søren G. Nielsen
Flyvesandet: Skovhornugle 4 R. Leif Sørensen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Sortgrå Ryle 8 R. Allan Palmgren
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 5 R, Havørn 2 R. Anders E. Sørensen
Helnæs Made: Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Per Rasmussen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Stor Skallesluger 51 R. Ole Levring
Kildemose v/Ryslinge: Husskade 41 R. Karl Top
Langholm v/Marstal: Sortgrå Ryle 8 R. Andreas Bruun Kristensen
Lindved Frugtplantage: Sjagger 320 R. Lars Andersen
Lindø + vade v/Jersore: Bramgås 1500 R. Leif Sørensen
Lundegård: Sølvhejre 2 R. Søren G. Nielsen
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Duehøg 1 OF. Ole Levring
Monnet, Tåsinge: Spidsand 53 FU. Carsten Skou 
Mørkemose v/Sandholt: Blisgås 122 FU. Leif Kristensen
Måle: Blå Kærhøg 1 OF. Allan Palmgren
Nørreballe Nor: Lille Skallesluger 15 FU, Bjergand 2000 R, Rørdrum 1 SY. Freya Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Bramgås 2100 OF, Lille Skallesluger 18 R, Taffeland 110 R, Bjergand 4640 R, Rørdrum 1 SY. Ole Goldschmidt
Nørresø v/Brahetrolleborg: Taffeland 122 R. Leif Kristensen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 FU. Søren G. Nielsen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Sebbelung-søerne: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Silkeå: Vandstær 1 FU, Bjergvipstjert 2 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Skovsgård: Trane 3 R. Ole Tonnesen
Strandenge v/Jersore:
Silkehejre 1 R. Anders E. Sørensen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Skægmejse 3 R. Jan Stener Jørgensen
Sybergland: Sølvhejre 1 FU, Skovsneppe 1 R, Skovhornugle 2 R. Jens Peter Bech, Benjamin Bech
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 2 FU. Freya Mørup-Petersen
Vejrup v/Indslev: Blisgås 90 R. Nis Rattenborg


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 12/02 - 2022:
               Alkefugle dør af sult i havet omkring Danmark

              
Døde havfugle skal tjekkes for plastik i maven
               Ørneklubben – ferie og fede fugleture for børn
               Tropisk skov svarende til Dyrehaven forsvinder hver 50 minutter.
                Ny sprøjtemiddelstrategi er ikke så giftig endda


 

Lørdag den 12. februar 2022              Solopgang: 07:47 Solnedgang: 17:18

Silke å: Vandstær 1 FU. Erik Thomsen
Brændeskov/Sortemosen
: Vibe 15 R, Musvåge 3 R, Sanglærke 4 R, Rød Glente 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 11 R. Kristoffer Hansen
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 8 FU. Pierre Bentzen
Bispeenge: Skægmejse 2 R, Bjergpiber 2 R. Kristoffer Hansen
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 FU. Carsten Skou
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Blisgås 55 FU, Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 OF. Søren G. Nielsen
Eriks Hale (Ærøs Hale): Havørn 2 OF. Andreas Bruun Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Spidsand 16 FU. Kristoffer Hansen
Flyvesandet: Skovhornugle 5 R. Sanne Lykke Dalgaard 
Fogense Enge (Lillestrand): Ravn 6 OF. Jens David Kofoed Mogensen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Rørhøne (Grønbenet) 12 FU. Ole Levring
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Kristoffer Hansen 
Grusgrav v/Kappendrup: Ravn 5 OF. Jens Peter Bech
Hannebjerg Mose: Taffeland 174 R, Havørn 2 2K R. Ole Goldschmidt
Hjadstrup: Sjagger 300 FU. Ella Mikkelsen
Hofmansgave: Huldue 3 R. Kristoffer Hansen
Kattegat ved Enebærodde: Fløjlsand 100 R, Sortand 1000 R. Kristoffer Hansen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Havørn 5 N. Peter Lillesø
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R. Henrik Kalckar Hansen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 3 OF. Leif Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R, Ravn 10 OF. Palle Bo Larsen
Lisbjerg Mose: Bramgås 2000 R, Sjagger x Solsort (hybrid) 100 FU, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 1000 T FU. Ella Mikkelsen
Munkebo: Havørn 2 R. Torben Skytte Hvass
Mørkemose v/Sandholt: Blisgås 82 R. Leif Kristensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Storspove 180 R. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Lille Skallesluger 11 R, Bjergand 2300 R, Rørdrum 2 SY, Sølvhejre 1 R. Michael L.J. Glentedal
Nørreballe Nor: Bramgås 2200 R, Lille Skallesluger 22 R, Troldand 1100 R, Bjergand 6400 R, Fiskehejre 26 R, Sjagger 400 R. Ole Goldschmidt 
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Bramgås 1200 OF. Michael L.J. Glentedal
Rudkøbing: Blisgås 300 R. Pierre Bentzen
Rudkøbing Vejle: Skeand 18 R, Pibeand 690 R, Kaspisk Måge 1 2K R. Ole Goldschmidt 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 2 OF. Flemming Johansen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Kristensen
Snaremose Sø: Bramgås 2000 R NAT, Blisgås 150 R NAT. Jan Sørensen
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 130 FU. Arne Bruun
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 OF. Maiken Kastberg Petersen
Sybergland: Sølvhejre 1 FU, Skovhornugle 2 R
. Jens Peter Bech, Benjamin Bech
Tranekær: Vandrefalk 2 OF. Carsten Skou
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Skallesluger 10 R, Sølvhejre 1 R. Ole Goldschmidt
Vejrup v/Indslev: Havørn 2 IMM OF. Nis Rattenborg
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Havørn 4 OF. Kristoffer Hansen
Aarup (Vestfyn): Rød Glente 2 OF. Gunner Munk


 

Fredag den 11. februar 2022              Solopgang: 07:49 Solnedgang: 17:15

Vornæs Skov: Grønspætte 1 R, Kvækerfinke 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vårø: Sølvhejre 1 R. Lars Kirk
Tryggelev Nor: Sortand 1 R. Leif Sørensen
Lunderborg, havet: Ederfugl 65 R FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 10 R, Sorthovedet Måge 1 AD R. Erik Overlund
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Flådet (Tranekær): Vandrefalk 1 AD R. Jan Stener Jørgensen
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Lundegård: Blisgås 140 FU. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 OF. Gunnar Jørgensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R, Havørn 2 OF. Flemming Johansen
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 123 OF. Hans Rytter
Spodsbjerg (Langeland): Sandløber 11 FU. Steen Winkel
Vejlen, Tåsinge: Vandrefalk 1 FU. Leif Sørensen
Vester Hæsinge: Blisgås 55 FU. Leif Kristensen
Vårø: Sølvhejre 1 OF. Lars Kirk


  

Torsdag den 10. februar 2022            Solopgang: 07:51 Solnedgang: 17:13

Lundeborg: Toppet skallesluger 3 FU, Sortand 15, Ederfugl 65 FU. Poul Brugs Rasmussen
Holckenhavn Fjord
: Knopsvane 4 R, Hvinand 2 R, Lille Lappedykker 10 R, Hættemåge 36 R, Sølvmåge 12 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 1 FU, Sølvhejre 2 R. Leif Kristensen
Brockdorff Skov: Blå Kærhøg 1 F FU. John Jensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 FU, Sølvhejre 3 R, Ravn 4 FU, Ravn 7 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Ride 1 OF. Bjarne Nielsen
Dyrehaven/Bredemiste (Ørbæk): Vandstær 1 R. Hans Rytter 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Krikand 300 R. Ella Mikkelsen
Gesinge: Blå Kærhøg 1 FU. Lars Kirk
Gudbjerg: Havørn 4 OF. Leif Bisschop-Larsen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 5 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Storspove 60 R, Stenvender 3 R. Jens Bækkelund
Helnæs Made: Mosehornugle 1 OF. Lars Petersen
Hvidkilde Sø: Havørn 2 AD R. Arne Bruun
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Arne Bruun 
Højskov m.m. (Østrup Skov): Sjagger 300 FU. Ella Mikkelsen
Lerskov (Tommerup): Stor Tornskade 1 R. Niels Erik Simonsen 
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 2 R. Leif Sørensen
Mørkemose v/Sandholt: Blisgås 252 FU. Leif Kristensen
Noret, Tåsinge: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Nørre Søby: Sølvhejre 1 R. Sandra Døssing
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 FU. Leif Sørensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Sebbelung-søerne: Blisgås 245 FU. Leif Kristensen
Stavrby Skov: Træløber 3 SY. Erik Busk
Vejlen, Tåsinge: Troldand 2300 R. Niels Andersen
Vejlen, Tåsinge: Havørn 2 R. Lars Kirk
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skægmejse 4 R. Ella Mikkelsen


 

Onsdag den 9. februar 2022               Solopgang: 07:53 Solnedgang: 17:11

Nakkebølle: Sangsvane 4 R, Blisgås 20 R. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 1 R. Pierre Bentzen
Flægen v/Tybrind: Sølvhejre 1 R. Nis Rattenborg
Fogense Enge (Lillestrand): Lille Kobbersneppe 51 FU. Jens David Kofoed Mogensen
Fogense Enge (Lillestrand): Blå Kærhøg 1 OF. Anders Myrtue
Føns Vang: Bjergand 130 R. Nis Rattenborg
Mørkemose v/Sandholt: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 2 R. David Damgaard Dysager
Rolsted: Havørn 2 OF. Per Rasmussen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Sortemosen (Sydfyn): Sølvhejre 1 R, Sjagger 300 FU. Hans Rytter
Stavrby Skov: Moskusand 1 R. Michael Brunhøj Hansen


  

Tirsdag den 8. februar 2022                Solopgang: 07:55 Solnedgang: 17:09

Ny Gesinge: Havørn 1 AD, Ravn 4 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vårø: Sanglærke 1 SY. Henning Steen Hansen
Stjoul: Tårnfalk 1 R. Lars Kirk
Skovballe: Musvåge 1 R. Lars Kirk
Lundeborg strand (14:00): Ederfugl 45, Sortand 18, Toppet skallesluger 2, Marsvin 2, Sølvmåge 8,
Bramgås S 75. Poul Brugs Rasmussen
Gyldensteen Engsø: Knarand 1 R. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 R, Husrødstjert 2 R. Søren Bøgelund
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R. Jan Stener Jørgensen
Bøjden Nor: Bjergand 1010, Sølvmåge 2500 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Bjergand 1000 R. Gunnar Jørgensen
Fjællebroen: Bramgås 1000 FU, Blisgås 75 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Flådet (Tranekær): Vandrefalk 1 AD R. Jan Stener Jørgensen
Fogense Enge (Lillestrand): Havørn 2 4K+ LF R. Jens David Kofoed Mogensen
Hellebjergdam: Trane 2 FU. Leif Kristensen
Mændenes Løkke: Kernebider 5 R. Niels Bomholt Jensen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 2 R. David Damgaard Dysager
Gulstav: Gransanger 1 R. Søren Bøgelund
Lindkær v/Ravnholt: Ringdue 1500 R, Trane 3 R, Sølvhejre 1 R, Havørn 2 OF Ravn 14 FU. Leif Sørensen
Påø Enge (våde): Isfugl 1 R. Søren Bøgelund 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Siø: Bramgås 1600 R. Claus Dalskov
Viby (Hindsholm): Bramgås 3500 FU. John Jensen
Østergård-Hovedgård: Havørn 2 R. Peter Lillesø


 

Mandag den 7. februar 2022                Solopgang: 07:57 Solnedgang: 17:07

Spodsbjerg (Langeland): Sorthovedet Måge 1 R . Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 4 R. Merry Sunke Larsen
Enemærket v/Holstenshus: Sølvhejre 1 FU. Per Damgaard Poulsen
Flådet (Tranekær): Havørn 2 AD R, Vandrefalk 2 AD R
. Claus Dalskov
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R
. Oliver Christian Gram
Føns Vang: Bjergand 82 R. Jørgen Hjorth Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Krikand 125 R, Sølvhejre 6 R. Pierre Bentzen
Hvidkilde Sø: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Keldsnor: Bramgås 3000 R NAT. Søren Bøgelund
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 10 FU
. Oliver Christian Gram
Nielstrup Sø, Sydfyn: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Nørre Nærå By: Blå Kærhøg 1 M OF. Mogens Hansen
Rudkøbing: Blisgås 232 FU. Jan Sørensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Silkeå: Vandstær 1 FU. Merry Sunke Larsen
Spodsbjerg (Langeland): Sorthovedet Måge 1 R
. Lars Kirk
Vejlen, Tåsinge: Lille Skallesluger 12 OF. Lars Kirk


 

Søndag den 6. februar 2022                Solopgang: 07:59 Solnedgang: 17:05

Thurø, Søndervej: Springfrø 8 F Kvæk. Arne Bruun
Brændegård Sø
: Trane 3 R. Steen Winkel
Brændegård Sø: Trane 4 R, Sølvhejre 2 R, Blå Kærhøg 1 FU, Ravn 3 OF. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Trane 4 R, Sølvhejre 2 R, Blå Kærhøg 1 FU, Ravn 3 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Havørn 2 OF. Morten Kristiansen
Egebjerggård Storskov: Skovhornugle 6 R. Anton Markvard
Fjællebroen: Blisgås 71 R. Arne Bruun
Flyvesandet: Sortand 100 FU, Skovhornugle 5 R. Jens Peter Bech
Flyvesandet: Skovhornugle 1 R. Tina Bech
Flyvesandet: Skovhornugle 5 R. Benjamin Bech
Flægen v/Tybrind: Sølvhejre 1 R. Michael Mosebo Jensen
Flægen v/Tybrind: Sølvhejre 1 R. Nis Rattenborg
Flådet (Tranekær): Trane 3 R, Vandrefalk 2 R. Claus Dalskov
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Benjamin Bech
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Jens Peter Bech
Føns Vang: Bjergand 110 R, Havørn 2 AD R. Nis Rattenborg
Føns Vang: Bjergand 75 R, Stor Korsnæb 3 OF. Michael Mosebo Jensen
Gamborg Fjord: Hvinand 110 R. Michael Mosebo Jensen
Gardersø: Blå Kærhøg 1 R. Nis Rattenborg
Havndrup: Blå Kærhøg 1 R T. Jørn Knudsen
Humble: Bramgås 2800 R, Blisgås 110 R. Ole Goldschmidt 
Husby Strand, Wedellsborg: Knarand 30 R. Michael Mosebo Jensen
Hvedholm (Horne): Kortnæbbet Gås 20 OF. Bo Levesen
Hvidkilde Gods: Sølvhejre 1 AD R. John Christensen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Arne Bruun
Keldsnor: Bjergirisk 325 R, Snespurv 9 R. Ole Goldschmidt
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 1 FU. Kristoffer Hansen
Korinth: Vandrefalk 1 OF. Jakob Sunesen
Kværndrup: Vandrefalk 1 AD R. Børge Langkilde Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 FU. Jørn Knudsen 
Morud: Duehøg 1 F OF. Anton Markvard
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 46 R, Strandskade 110 R, Snespurv 35 R. Nis Rattenborg
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 1 R. Arne Bruun
Neverkær: Sølvhejre 1 R. Gunner Munk 
Nørreballe Nor: Lille Skallesluger 12 R, Taffeland 200 R, Bjergand 1700 R. Bo Levesen
Nørreballe Nor: Lille Skallesluger 32 R, Taffeland 200 R, Troldand 1325 R, Bjergand 5925 R. Ole Goldschmidt
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Pæregård: Trane 3 R. Claus Dalskov
Ringe Sø: Knarand 26 R. Jacob Sterup
Ristingehalvøen: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 215 R, Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 3 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing: Blisgås 130 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing Vejle: Pibeand 620 R. Ole Goldschmidt
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Siø: Krikand 380 R. Ole Goldschmidt
Skellerup (Nyborg): Sjagger 300 FU. Jørn Knudsen
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Grønspætte 2 R, Ravn 12 R. Søren Bøgelund
Sortemosen (Sydfyn): Sølvhejre 2 R. Leif Bisschop-Larsen
Sortemosen (Sydfyn): Sølvhejre 2 FU, Havørn 2 AD R. Hans Rytter
Søgård Mose (Langeland): Havørn 2 AD FU. Ole Goldschmidt
Tommerup: Sølvhejre 1 OF. Niels Erik Simonsen
Vejrup v/Indslev: Blå Kærhøg 1 M AD R. Nis Rattenborg
Vester Skerninge: Vandstær 1 FU. Carsten Skou
Vesteregn: Sanglærke 60 R. Ole Goldschmidt
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skægmejse 2 R. Benjamin Bech
Åmosen v/Ollerup: Sølvhejre 1 R. Arne Bruun


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 05/11 - 2021:
               Ny fugleart for Danmark: Nordamerikansk eremitdrossel ringmærket på Christiansø

              
Fokus på forskning og forvaltning: Fra ornitologiens Indiana Jones over råger til nyt om gæs
               Har du styr på de hvide svaner, du kan møde i Danmark?


 

Lørdag den 5. februar 2022                 Solopgang: 08:01 Solnedgang: 17:03

Ny Gesinge, matriklen: Stillits 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Noret, Tåsinge: Sølvhejre 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Søby Monnet: Blå kærhøg 1 (Hunfarvet) R, Havørn 1 OF, Sjagger 225 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vårø Knude: Havørn 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Revsøre: Vandrefalk 1 R.  Lars Kirk
Kongshøj Å ved udløb: Stenvender 6 R, Almindelig Ryle 3 R, Rørspurv 1 R, Bjergirisk 1 R.  Lars Kirk
Holmdrup Mose: Grønsisken 1 R, Toppet Lappedykker1 R.  Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bammeskov: Sjagger 250 FU. Claus Dalskov
Bogense Fredskov: Isfugl 1 R. Lene Jæger
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Trane 4 R. Lars Rasmussen
Bro (Nordfyn): Kortnæbbet Gås 95 FU. Jens Bækkelund 
Brændegård Sø: Trane 4 R, Duehøg 1 OF. Lars Rasmussen
Brændegård Sø: Sølvhejre 5 R, Blå Kærhøg 1 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 6 FU, Rød Glente 4 OF, Ravn 22 OF. Carsten Skou
Bøllemosen (Sydfyn): Havørn 2 OF. Palle Bo Larsen 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Skallesluger 17 R, Storspove 70 R. Bo Levesen
Flægen v/Tybrind: Trane 12 R. Andreas Rønn Hansen
Flægen v/Tybrind: Trane 12 R. Erik Busk
Flådet (Tranekær): Trane 3 R. Claus Dalskov
Flådet (Tranekær): Trane 3 TH. Jan Stener Jørgensen
Føns Vang: Bjergand 160 R, Havørn 2 AD R, Isfugl 2 R. Michael Brunhøj Hansen
Gamborg Inderfjord: Krikand 100 R. Michael Brunhøj Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 1100 OF, Lille Skallesluger 26 R, Knarand 32 R, Pibeand 270 FU, Sølvhejre 4 R. Bo Levesen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 IMM R. Jens Bækkelund
Hellemose Skov: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Hessum: Sangsvane 320 FU. Bo Levesen
Husby Strand, Wedellsborg: Bramgås 1000 R, Kongefasan 2 R, Sølvhejre 1 R, Havørn 2 R. Andreas Rønn Hansen
Husby Strand, Wedellsborg  Bramgås 1000 R, Sølvhejre 1 R, Havørn 2 R. Erik Busk
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 FU. Ole Larsen
Kongshøj Å ved udløb: Stenvender 11 FU. Lars Kirk
Ladegård Å fra Hjulby Sø til Ladegård Sø: Isfugl 1 OF. Jørn Knudsen 
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R. Leif Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R. Karl Top
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 OF. Lars Rasmussen
Nørreballe Nor: Bramgås 1200 R, Havørn 2 AD OF. Michael L.J. Glentedal 
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Vandstær 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Pavebæk (syd for Middelfartvej): Blisgås 50 FU. Jens Bækkelund
Revsøre: Vandrefalk 1 FU
. Lars Kirk
Ronæs: Pibesvane 1 AD R. Michael Brunhøj Hansen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Trane 4 OF, Sølvhejre 2 R, Blå Kærhøg 2 R, Rød Glente 2 R. Stoffer Jaeger
Silkeå: Vandstær 1 FU. Erik Damm
Siø: Krikand 340 R. Arne Bruun 
Snapind Skov: Lille Gråsisken 34 FU. Vibeke Hansen
Svenstrup v/Middelfart: Skovsneppe 1 R. Michael Brunhøj Hansen
Særslev (Nordfyn): Blå Kærhøg 1 M OF
. Morten Lyngsø
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 2 R. Morten Kristiansen
Vormark Sø: Sjagger 700 R. Laila Neermann
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skægmejse 4 FU. Bo Levesen


  

Fredag den 4. februar 2022                 Solopgang: 08:03 Solnedgang: 17:01

Havn ved vejlen, Tåsinge: Gravand 2 R. Lars Kirk
Noret, Tåsinge
: Sølvhejre 2 R. Lars Kirk
Siø: Bramgås 1800 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Flådet (Tranekær): Trane 3 FU, Vandrefalk 1 OF. Claus Dalskov
Flådet (Tranekær): Trane 4 R. Laila Neermann
Fæbæk: Kaspisk Måge 2 3K R. Laila Neermann
Føns Vang: Bjergand 150 R. Nis Rattenborg
Noret, Tåsinge: Sølvhejre 2 R. Lars Kirk
Nyborg Fjord: Lille Lappedykker 37 FU. Jørn Knudsen
Sandholt Gods m/enge og marker: Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Kristensen
Siø: Bramgås 1800 R. Lars Kirk
Slipshavn Enge: Mosehornugle 1 R T. Jørn Knudsen
Sulkendrup Mølle (Ørbæk Å): Grønspætte 2 OF, Skægmejse 2 R T, Vandstær 1 FU. Jørn Knudsen
Tuemose v/Tranekær: Havørn 2 FU. Claus Dalskov
Vejrup v/Indslev: Bramgås 1030 R, Blisgås 75 R. Nis Rattenborg


 

Torsdag den 3. februar 2022               Solopgang: 08:05 Solnedgang: 16:59

Ollerup, Åmosen: Rørdrum 1 SY (få pauk). Peder Skou  [Apollo Books]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Føns Vang: Bjergand 160 R. Nis Rattenborg
Lindkær v/Ravnholt: Trane 4 FU
, Sølvhejre 1 FU . Jørn Knudsen
Nakkebølle Inddæmning: Bjergand 2800 R. Carsten Skou 
Hou Nordstrand (Langeland): Ederfugl 8500 FU, Stenvender 7 FU, Sortgrå Ryle 9 FU. Claus Dalskov
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Siø: Krikand 180 R. Arne Bruun
Sollerup: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Vejrup v/Indslev: Bramgås 1040 R, Blisgås 75 R. Nis Rattenborg


 

Onsdag den 2. februar 2022               Solopgang: 08:07 Solnedgang: 16:56

Egsmade: Tårnfalk 1 R. Lars Kirk
Vejlen, Tåsinge
: Havørn 1 AD OF. Poul Vestergård Rasmussen
Havet ved Dovns Klint: Havlit 14 FU. Erik Thomsen
Ristinge Hale: Mørkbuget knortegås 55 FU (for 20 år siden omkring 75 fugle), Sortbuget knortegås 2 R. Erik Thomsen
Lundeborg, matriklen: Grønirisk 2 R, Allike 2 R, Ringdue 2 R, Husskade 1 R, Rødhals 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø: Havørn 1 AD OF. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R. Claus Dalskov
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 OF, Sølvhejre 2 R, Isfugl 1 R. Gunnar Jørgensen
Egensedybet: Bramgås 1500 R, Storspove 120 FU, Bjergirisk 100 FU. Ella Mikkelsen
Egebjerggård Storskov: Skovhornugle 3 R. David Damgaard Dysager 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Skallesluger 11 FU, Storspove 236 R, Havørn 3 OF. Freya Mørup-Petersen
Flådet (Tranekær): Trane 3 R. Claus Dalskov
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R
. Pierre Bentzen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 2 FU. Tom Tjørnum 
Hofmansgave: Sangsvane 400 R. Ella Mikkelsen
Lumby: Blå Kærhøg 1 OF. Freya Mørup-Petersen 
Mesinge: Sangsvane 250 FU. John Jensen
Mose v/Agerslyst s.f. Nr. Søby: Rød Glente 3 FU. Børge Langkilde Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Bjergand 4530 R, Sølvhejre 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Rantzausminde: Bramgås 3000 OF. Niels Andersen
Rødkilde Gods v/Ulbølle: Sangsvane 200 FU. Flemming Johansen 
Røjleskov/Røjle Nyhave: Bjergvipstjert 1 R. Erik Busk
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 FU, Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Havørn 3 OF. Flemming Johansen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Siø: Bramgås 1100 R. Lars Kirk
Skov SV for Vantinge: Rød Glente 4 OF. Leif Sørensen
Sollerup: Sølvhejre 2 R. Flemming Johansen


 

Tirsdag den 1. februar 2022                Solopgang: 08:09 Solnedgang: 16:54

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 4 R. Jakob Sunesen
Jordløse Bakker: Havørn 2 R. Jonas Halberg
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sortemosen (Sydfyn): Sølvhejre 1 FU. Hans Rytter
Storebælt ud for Teglværkskoven/Nyborg N: Skarv 6 FU. Jørn Knudsen
Sybergland: Blå Kærhøg 2 FU. Benjamin Bech


 

Mandag den 31. januar 2022                Solopgang: 08:11 Solnedgang: 16:52

Vejlen, Tåsinge: Lille Skallesluger 1 FU, Troldand 1000 R. Lars Kirk
Brændegård Sø
: Musvåge 1 FU. Erik Thomsen
Hesselagergård, voldgraven
: Stor skallesluger 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Asperup: Bramgås 1170 R, Blisgås 95 R. Nis Rattenborg
Brændegård Sø: Isfugl 1 R. Leif Sørensen
Egypten: Bramgås 1350 OF. Nis Rattenborg
Enemærket v/Holstenshus: Sølvhejre 1 R. Per Damgaard Poulsen 
Flyvesandet: Sortand 375 FU. Jens Rasmussen
Fogense Enge (Lillestrand): Bramgås 1500 OF. Jens Bækkelund
Føns Vang: Bjergand 160 R, Havørn 2 AD R. Nis Rattenborg
Fårevejle: Sangsvane 220 R. Claus Dalskov
Gardersø: Blå Kærhøg 1 R. Nis Rattenborg
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 R, Rørhøg 1 F FU. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 1000 R, Knarand 60 R. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Langø: Bramgås 2000 FU. Jens Bækkelund
Havet ud for Keldsnor: Havlit 105 R, Sule 2 PUL R, Skarv 820 R, Tejst 24 NØ, Tejst 34 R, Søkonge 1 S. Søren Bøgelund 
Langesø Golfklub: Vandstær 1 FU. Gregers Johannesen
Lindved Frugtplantage: Sjagger 250 R. Lars Andersen
Rudkøbing: Grågås 500 OF. Lars Kirk
Røjle Klint: Bjergvipstjert 1 R. Michael Mosebo Jensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Siø: Krikand 150 R. Niels Andersen
Siø Sund: Toppet Skallesluger 150 R. Niels Andersen 
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 60 OF. Hans Rytter
Svinø v/Gamborg: Lille Lappedykker 32 R. Nis Rattenborg
Søen, Valdemarsslot: Taffeland 210 R, Troldand 1800 R. Niels Andersen
Vejlen, Tåsinge: Troldand 1000 R. Lars Kirk
Vejrup v/Indslev: Duehøg 1 F IMM OF. Nis Rattenborg
Ølsted v/Broby: Blå Kærhøg 1 M OF. Stoffer Jaeger
Ørnehøj-området (Gulstav): Blå Kærhøg 1 FU. Søren Bøgelund


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

05 mar 2022
This page is part af: Http://www.Snatur.dk