Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 5. - 9. ( 1. februar - 28. februar 2023).                     Sidst opdateret 03 marts 2023 06:34:52 

 

 

 

Tirsdag den 28. februar 2023             Solopgang: 07:11 Solnedgang: 17:50

Kogtved: Grønspætte 1 R
Ny Gesinge, matriklen
: Silkehale 23 R
. Poul Vestergaard Rasmussen
Bjernemark: Rød glente 1 FU . Poul Vestergaard Rasmussen
Monnet, Tåsinge: Knopsvane 15 R, Knortegås 1 R, Bramgås 800 R, Grågås 40 R, Hvinand 2 R, Gravand 14 R, Pibeand 20 R, Gråand 6 R, Spidsand 4 R, Krikand 15 R, Fiskehejre 1 R, Sølvhejre 1 FU, Skarv 4 R, Strandskade 4 R, Storspove 6 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Enkeltbekkasin 1 R, Hættemåge 5 OF, Sølvmåge 2 R, Havørn 1 OF, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 R, Ravn 2 OF, Sanglærke 30 R, Engpiber 1 R, Bjergirisk 15 FU, Gulspurv 2 R. Lars Kirk

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 R, Havørn 2 R
. Tom Tjørnum
Dyreborg Skov: Grønspætte 2 SY. Gunnar Knudsen
Grusgrave v/Davinde: Blisgås 325 R. Henrik Kalckar Hansen 
Hav ved Tryggelev Nor:
Nordisk Lappedykker 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Kirkendrup Skov: Blå Kærhøg 1 M R, Rødtoppet Fuglekonge 2 R. Ole Henrik Scharff 
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Leif Kristensen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R. Leif Sørensen
Monnet, Tåsinge: Spidsand 62 R, Vandrefalk 1 OF. Carsten Skou
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 1 FU, Enkeltbekkasin 1 R. Lars Kirk
Nakkebølle Inddæmning: Bramgås 1600 R, Blisgås 84 R, Bjergand 180 R, Sølvhejre 3 FU. Niels Bomholt Jensen 
Nørreballe Nor: Havørn 2 AD R. Henrik Mørup-Petersen
Odense Å v/Brobyværk: Bjergvipstjert 1 OF. David Damgaard Dysager
Ravnholt (Midtfyn): Blisgås 97 FU. Palle Bo Larsen 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Strandenge v/Jersore:
Rødhalset Gås 1 R. Bo Gregersen
Tarup (Årslev): Skovsneppe 1 R. Per Rasmussen
Ullerslev (Østfyn): Blisgås 175 R. Leo Bøjlesen 
Urup Dam: Blisgås 237 R. Esben Eriksen 
Vesteregn: Stor Tornskade 1 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen


 

Mandag den 27. februar 2023             Solopgang: 07:13 Solnedgang: 17:48

Lunkebugten & Nørreskov Nor: Havørn 1 OF, Rødben 3 R . Poul Vestergaard Rasmussen
Stjovl havn
: Spættet sæl 12 R . Henning Steen Hansen [Facebook]
Sønder Højrup: Spurvehøg 1 R, Gærdesmutte 1 R. Leif Sørensen [Facebook]
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R
. Anton Jensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 14 R. Jakob Sunesen
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sorthovedet Måge 1 R. Erik Overlund
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Sølvhejre 1 FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Spidsand 21 FU. Gunnar Jørgensen
Egeskov Slot og park: Sangsvane 220 FU. Jakob Sunesen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 1100 OF, Grågås 500 R, Skeand 15 FU, Havørn 7 R, Ravn 9 FU. Martin Rheinheimer
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R. Jens Kristian Holm
Gudbjergskov: Indisk Gås 1 R
. Pierre Bentzen
Gudbjergskov: Indisk Gås 1 FU
, Blisgås 122 FU. Arne Christensen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 40 FU, Pibeand 400 FU, Sølvhejre 13 FU. Martin Rheinheimer 
Gyldensteen: Langø:
Rødhalset Gås 1 FU . Oliver Christian Gram
Gyldensteen: Langø: Bramgås 1500 R,
Rødhalset Gås 1 FU . Gitte Langgaard Jensen
Gyldensteen: Langø:
Rødhalset Gås 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø:
Rødhalset Gås 1 FU. Aage Wichmann
Gyldensteen: Langø:
Rødhalset Gås 1 FU. Gunner Munk
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R. Lars Elverdam
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Julie W. Broge
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Niels Kristian Bech Jensen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Jakob Sunesen
Rudkøbing Havn: Isfugl 1 R. Morten Müller
Rudkøbing Løb m.m.: Ederfugl 3000 R. Morten Müller 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Seden Strand: Spidsand 70 FU,
Lille Lappedykker 110 R. Henrik Mørup-Petersen
Sortemosen (Sydfyn): Trane 2 FU
. Arne Christensen
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 BR R. Henrik Mørup-Petersen
Vestermade: Storspove 50 FU. Christian Lundsted
Vigelsø: Havørn 5 R, Havørn 2 FU. Henrik Mørup-Petersen


 

Søndag den 26. februar 2023             Solopgang: 07:16 Solnedgang: 17:46

Siø: Havørn 2 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Nordenbro: Havørn 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Tryggelev: Havørn 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Gulstav: Rød glente 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Havet ud for Dovns Klint: Marsvin 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Gudbjergskov
: Indisk Gås 1 R
, Grågås 125 R, Blisgås 75 R, Rød Glente 1 FU. Lars Kirk
Sdr. Højrup: Halemejse 1 R. Leif Sørensen [Facebook]
Knudshoved Færgehavn
: Ederfugl 12 R, Toppet Skallesluger 3 R, Søkonge 1 FU

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler:
Sandløber 20 FU. Erik Overlund
Barager Nebbe/Næbbe Revler:
Sandløber 20 R . Claus Dalskov
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 TH. Jan Stener Jørgensen
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R . Claus Dalskov 
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY. Jane Ditzel
Dovns Klint: Sortand 155 FU. Ole Goldschmidt 
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Pibeand 600 FU, Spidsand 20 R, Sølvhejre 2 R. Erik Ehmsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Blå Kærhøg 1 FU. Karen Koefoed
Fogense Enge (Lillestrand): Pibeand 470 FU . Jens Bækkelund
Frellesvig: Gråspurv/Skovspurv 70 FU. Jane Ditzel 
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm
Gudbjergskov: Indisk Gås 1 R
, Blisgås 75 R . Lars Kirk
Gulstav: Bramgås 2000 R. Niels Bomholt Jensen
Gulstav Mose: Blå Kærhøg 1 BR R. Lars Gabrielsen
Gulstav Mose: Bramgås 3300 R, Blisgås 55 FU. Ole Goldschmidt
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Bramgås 2000 FU,
Rødhalset Gås 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Bramgås 2000 FU,
Rødhalset Gås 1 FU . Jens Peter Bech
Gyldensteen: Langø:
Rødhalset Gås 1 R . Anton Markvard
Gyldensteen: Langø:
Rødhalset Gås 1 FU . Hans Jørn Anhøj
Gyldensteen: Langø:
Rødhalset Gås 1 FU, Småspove 1 FU. Erik Jensen
Havet ud for Keldsnor: Blisgås 57 NØ. Niels Bomholt Jensen
Hessum: Sangsvane 305 R. Jens Kristian Holm
Hjortholm (Langeland): Havørn 4 2K R. Ole Goldschmidt 
Kalovnshuse:
Rød Glente 8 R, Sort Glente 1 R . Stoffer Jaeger
Keldsnor: Lille Skallesluger 10 R, Snespurv 7 FU. Niels Bomholt Jensen
Keldsnor: Lille Skallesluger 21 FU, Blå Kærhøg 1 M AD FU, Snespurv 7 FU. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Troldand 1900 FU. Ole Goldschmidt
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R. Britta Merete Larsen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R
. Stoffer Jaeger
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Bjarke Moe
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU . Jørn Skeldahl
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Ingrid Scheel Døssing
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R. Ivo Petersen
Neverkær: Sølvhejre 1 R. Jens Bækkelund
Nørreballe Nor: Bramgås 2500 R, Blisgås 210 R, Bjergand 750 R, Rørdrum 3 TH, Sølvhejre 2 R, Havørn 2 AD R, Skægmejse 1 R. Lars Gabrielsen
Nordskov Enge (Enghave): Bramgås 1000 R, Blisgås 200 R, Dværgmåge 2 N, Nordlig Gråsisken 75 R. Esben Eriksen
Nørreballe Nor: Bramgås 2700 FU, Blisgås 410 FU, Bjergand 1525 R, Fiskehejre 28 FU, Havørn 5 R. Ole Goldschmidt
Ristingehalvøen: Knortegås 160 FU. Niels Bomholt Jensen
Ristingehalvøen: Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 1 FU. Ole Goldschmidt
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Søren G. Nielsen
Skårupøre Sund: Isfugl 3 R. Arne Bruun 
Slambassinet (Odense): Blå Kærhøg 1 R. Oliver Christian Gram
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 BR OF, Havørn 4 R. Henrik Mørup-Petersen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Bramgås 1000 FU. Jane Ditzel 
Sybergland: Sangsvane 459 R NAT. Jens Peter Bech
Tranekær: Havørn 3 AD R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 TH. Lars Gabrielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 2000 OF, Havørn 2 IMM OF. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 4 SY. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 M TH. Pierre Bentzen
Tøvelsø Mose v/Tranekær: Havørn 2 OF . Claus Dalskov
Vigelsø: Havørn 2 AD R. Jens Kristian Holm 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 3000 R, Havørn 2 R. Jens Kristian Holm


 

Lørdag den 25. februar 2023             Solopgang: 07:18 Solnedgang: 17:44

Ny Gesinge, matriklen: Havørn 1 AD OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Bjernemark: Rød glente 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Havn v/Vejlen, Tåsinge: Mørkbuget knortegås 5 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, matriklen: Sumpmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Blåmejse 2 FU, Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 FU, Gærdesmutte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Havørn 1 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto på Facebook]
Lammesø: Skestork 1 FU
. Michael Eg 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sorthovedet Måge 1 AD FU, Havørn 3 OF. Ole Goldschmidt
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY. Jan Stener Jørgensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Bønneløkke Skov: Havørn 3 2K FU. Ole Goldschmidt
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Blisgås 700 FU. Søren G. Nielsen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R
. Pierre Bentzen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 12 R, Sølvhejre 3 R, Blå Kærhøg 1 OF, Havørn 2 FU. Karen Koefoed
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 4000 R, Lille Skallesluger 16 R, Sølvhejre 12 R. Henrik Kingo Andersen  
Helnæs, havet ud for Maden: Sortand 150 R. Gunnar Jørgensen
Hjortholm (Langeland): Havørn 4 2K OF. Ole Goldschmidt
Hundstrup Å (Gundestrup Mølle til vej 44): Rød Glente 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Hvedholm (Horne): Havørn 2 OF. Flemming Johansen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R. Jens-Gert Hansen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU
. Jens Peter Bech
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R
. Jørn Vinther Sørensen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R. Johan Poll
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R. Anders Myrtue
Løkkeby Enge: Blisgås 52 FU. Ole Goldschmidt 
Neverkær: Sølvhejre 2 R, Blå Kærhøg 1 R. Esben Eriksen 
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Vandstær 1 R. Anders Myrtue
Påø Enge (tørre): Blå Kærhøg 3 1K FU, Havørn 5 OF, Ravn 4 FU. Ole Goldschmidt
Siø: Strandskade 70 FU. Ole Goldschmidt
Skovsgård: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jan Sørensen
Sortemosen (Sydfyn): Sølvhejre 3 R. Arne Bruun
Søby Monnet, Tåsinge:
Sanglærke 110 R. Leif Bisschop-Larsen
Thurø Rev: Grønspætte 2 R. Arne Bruun 
Tommerup: Rørhøg 1 OF. Niels Erik Simonsen
Tranekær: Havørn 2 AD TH. Jan Stener Jørgensen
Vomme Sø: Havørn 2 YF BR. Per Rasmussen


 

Fredag den 24. februar 2023             Solopgang: 07:21 Solnedgang: 17:42

Noret, Tåsinge: Havørn 1 OF, Vibe 22 R, Bramgås 375 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Havn v/Vejlen, Tåsinge
: Krikand 1 R. Erik Thomsen
Vejlen, Tåsinge: Havørn 2 R, Krikand 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lunkebugten: Rødben 1 R. Lars Kirk
Thurø Rev: Gravand 11 R, Pibeand 130 R, Krikand 26 R, Fiskehejre 1 R, Strandskade 5 R, Vibe 40 R, Rødben 1 R, Tårnfalk 1 FU, Skærpiber 1 R, Springfrø 1 ægklump. Arne Bruun
Ristinge Halvø: Knortegås 300 R. Erik Thomsen
Fyns Hoved: Ederfugl 3 R, Skarv 7 R, Toppet skallesluger 1 R, Sanglærke 1 SY. Poul Vestergaard Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 1 R. Flemming Johansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Storspove 60 FU. Søren G. Nielsen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 VDR R. Svend Aage Linderström
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Martin Rheinheimer
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R. Tove Mølgaard
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Flemming Søndergaard
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Neverkær: Hvid Stork 0 FU. Jesper Leegaard
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Vandstær 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Ollerup Sø: Blisgås 65 R. Niels Andersen
Søparken Sø v/Odense Å: Sølvhejre 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Urup v/Rynkeby: Rød Glente 2 R. Esben Eriksen
Åmosen v/Ollerup: Blisgås 175 R. Niels Andersen
Åmosen v/Ollerup: Blisgås 138 FU, Sølvhejre 1 FU. Peder Rasmussen


 

Torsdag den 23. februar 2023            Solopgang: 07:23 Solnedgang: 17:40

Sydtåsinge, Monnetvej: Hættemåge 10 R, Pibeand 13 R, Stormmåge 4 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Vejlen, Tåsinge: Sangsvaner 16 R, Knopsvane 10 R. Henning Steen Hansen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 4 R. Bo Gregersen
Brændegård Sø: Sølvhejre 5 FU, Havørn 3 R, Rød Glente 3 OF. Carsten Skou
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 15 R,
Sølvhejre 15 R, Havørn 2 FU. Tom Tjørnum
Helnæs Made: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Hans Henrik Pinnerup
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU
. Søren Peter Pinnerup
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Hans-Peter Henriksen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Martin Rheinheimer
Nakkebølle Inddæmning: Canadagås x Grågås (hybrid) 1 R, Lille Skallesluger 17 R, Bjergand 750 R, Sølvhejre 2 FU. Carsten Skou


 

Onsdag den 22. februar 2023            Solopgang: 07:25 Solnedgang: 17:38

Ny Gesinge: Stær 2 YF . Poul Vestergaard Rasmussen
Knudshoved Færgehavn
: Søkonge 1 R, Ederfugl 1 M R. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sorthovedet Måge 1 AD FU. Erik Overlund
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 R. Bo Gregersen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Dovns Klint: Fløjlsand 28 V, Toppet Skallesluger 145 Ø. Frank Jensen-Hammer
Enge ved Bjernekrogen: Bramgås 1400 FU. Per Damgaard Poulsen 
Eskildstrup v/Ringe: Havørn 2 R. Per Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 11 R,
Sølvhejre 12 R. Anders Myrtue
Helnæs Made: Sølvhejre 1 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.):
Sortspætte 1 FU. Jørgen Lund Bjerregaard 
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R. Birgit Andersen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Leif Schack-Nielsen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Jytte Fuglsang Nissen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. David Damgaard Dysager
Monnet, Tåsinge: Blå Kærhøg 1 OF. Claus Dalskov
Ravnholt (Midtfyn): Ravn 8 R. Per Rasmussen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Sasserod: Blisgås 150 R. Anton Markvard
Siø Sund: Bramgås 1400 R. Ole Goldschmidt
Sortemosen (Sydfyn): Sølvhejre 1 FU. Leif Bisschop-Larsen
Sortemosen (Sydfyn): Blå Kærhøg 1 F FU. Søren Bøgelund
Spodsbjerg Havn: Isfugl 1 R. Erik Overlund
Tranekær: Grønspætte 2 R. Claus Dalskov
Viby v/Nørre Aaby: Dværgfalk 1 OF. Erik Busk
Øster Skerninge: Blisgås 168 R. Niels Andersen


 

Tirsdag den 21. februar 2023            Solopgang: 07:28 Solnedgang: 17:36

Horseskov: Natugle 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Havn / Vejlen Tåsinge: Mørkbuget knortegås 6 FU. Erik Thomsen
Stjovl: Knopsvane 2 R, Bjergand 1 R. Lars Kirk
Vårø: Grønspætte 2 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Brændegård Sø: Trane 2 YF. Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Blisgås 110 R, Blå Kærhøg 1 FU. Claus Dalskov
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Blisgås 750 FU. Martin Rheinheimer
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 55 R, Sølvhejre 1 R, Ravn 3 OF. Martin Rheinheimer
Dovns Klint: Sortand 162 T, Huldue 3 T, Rødstrubet Lom 13 T, Sanglærke 61 T. Frank Jensen-Hammer
Dræet: Storspove 95 R. Jens Bækkelund 
Elmelund: Grønspætte 2 R. Ella Mikkelsen
Flådet (Tranekær): Rød Glente 2 R. Claus Dalskov
Fogense Enge (Lillestrand): Bramgås 3000 R, Pibeand 300 R. Anders Myrtue
Frellesvig: Blå Kærhøg 1 OF. Arne Christensen
Fårevejle: Skovsneppe 2 R, Vandrefalk 1 M AD R. Ole Goldschmidt
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 59 R, Knarand 39 R, Sølvhejre 11 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Havørn 3 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 5 R. Jens David Kofoed Mogensen
Gyldensteen: Langø: Bramgås 1050 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Storspove 59 R. Jens Bækkelund 
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Leif Kristensen
Lehnskov/Fredskov: Grønspætte 2 TH. Niels Andersen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 26 R. Stoffer Jaeger
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Flemming Johansen
Sletten, Hindsgavl:
Sortspætte 1 SY. Bent Odgaard
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 1000 R. Hans Rytter
Thurø Rev: Stenvender 1 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stor Tornskade 1 R
. Arne Christensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skeand 12 FU. Gunhild Brink  
Ørnehøj-området (Gulstav): Bramgås 2000 R, Huldue 23 NØ, Vandrefalk 1 N. Søren Bøgelund


 

Mandag den 20. februar 2023            Solopgang: 07:30 Solnedgang: 17:34

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 2 R, Hvinand 34 R, Stor Skallesluger 1 R, Gravand 12 FU, Gråand 38 R, Toppet Lappedykker 2 R, Strandskade 4 R, Storspove 36 FU
Kogtved: Grønspætte 1 R, Rødhals 1 R,
Svendborg Golfbane: Gråand 2 R, Blishøne 2 YF, Vibe 3 OF, Hættemåge 80 FU, Musvåge 1 R, Grønspætte 1 R, Råge 28 FU, Gærdesmutte 1 R, Solsort 8 FU
Knudshoved Færgehavn
: Sortgrå Ryle 3 FU. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Allested: Sølvhejre 1 OF. Niels Lund
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Duehøg 1 FU. Leif Bisschop-Larsen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Ole Kjuel Nielsen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R. Per Rasmussen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 3 FU, Søkonge 1 FU. Michael Borch Grell
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Nils Kruse
Nørreballe Nor: Sangsvane 235 FU, Sølvhejre 1 FU. Ole Goldschmidt  
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Snaremose Sø: Blisgås 485 FU. Ole Goldschmidt
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 130 FU. Leif Bisschop-Larsen


 

Søndag den 19. februar 2023            Solopgang: 07:32 Solnedgang: 17:32

Botofte Skovmose: Rørdrum 1 TH , Blå Kærhøg 1 BR FU, Fjeldvåge 1 2K FU. Jan Stener Jørgensen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Stor Præstekrave 3 FU, Skægmejse 1 M AD SY. Jan Stener Jørgensen
Espe, matriklen: Grønspætte 1 R, Musvåge 3 R, Rød Glente 4 R, Ravn 2 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto på Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 TH, Blå Kærhøg 1 BR FU. Jan Stener Jørgensen
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 56 FU, Sølvhejre 2 FU. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Sortand 215 Ø, Rødstrubet Lom 8 Ø, Ravn 4 OF, Sanglærke 82 T. Frank Jensen-Hammer
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 2200 FU. Bo Levesen
Fiskerup Skov: Stor Tornskade 1 R, Ravn 3 OF. Kristina Svendsen 
Gyldensteen: Engsøen: Blisgås 193 R. Bo Levesen
Hagenskov Slotsmølle: Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Thomas Kampmann
Hestehave (Valdemarsslot): Trane 3 OF. Morten Kristiansen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Lars Kirk
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R. Peter Pelle Clausen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Rikke Steen Olsen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Jesper Ølsgaard
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R. Kristoffer Hansen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R. Nicki Justenborg
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 2 FU, Søkonge 1 FU. Conni Lauritzen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R. Thor Vincent Hansen
Monnet, Tåsinge: Bramgås 1900 R, Trane 3 OF, Blå Kærhøg 2 F FU, Havørn 3 OF. Carsten Skou
Ny Gesinge: Blisgås 132 FU. Niels Andersen  
Næsbyhoved-Broby: Havørn 4 NV. Karen Koefoed
Nørreballe Nor: Bjergand 1000 R, Sølvhejre 1 R. Michael L.J. Glentedal 
Odense Å(fra Dalumvej-Åsum): Isfugl 1 OF. Tim Lassen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Bramgås 2800 OF. Michael L.J. Glentedal
Rudkøbing Havn: Isfugl 1 FU. Ole Goldschmidt
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Gunnar Jørgensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Spodsbjerg Havn: Bjergpiber 1 VDR R
. Pierre Bentzen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Skægmejse 1 M AD SY. Jan Stener Jørgensen
Strynø: Bramgås 2000 FU. Stig Rubæk
Sybergland: Blisgås 56 OF, Krikand 350 R. Peter Lillesø
Thurø By m.m.: Havørn 2 OF. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 R. Michael L.J. Glentedal
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Havørn 6 R. Jens Kristian Holm
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 580 FU, Havørn 3 OF. Kurt Kaack Hansen


 

Lørdag den 18. februar 2023            Solopgang: 07:34 Solnedgang: 17:28

Svendborgsund ved Iholm: Ederfugl 60 R, Gravand 16 FU, Krikand 3 R, Toppet Lappedykker 2 FU, Blishøne 34 FU, Vibe 30 R, Storspove 5 FU
Bregninge (Tåsinge)
: Havørn 1 IMM OF. Jan Stener Jørgensen
Vårø Skov: Grønspætte 1 TH. Jan Stener Jørgensen
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY, Blå Kærhøg 1 BR FU, Fjeldvåge 1 2K+ FU (langtidsstationær). Jan Stener Jørgensen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Havlit 1 M AD VDR FU. Jan Stener Jørgensen
Bøjden Nor: Strandskade 3 R. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY, Blå Kærhøg 1 BR FU. Jan Stener Jørgensen
Flyvesandet: Sortand 300 R, Sanglærke 50 NV. Anders Myrtue
Flyvesandet: Stor Korsnæb 6 R. Søren G. Nielsen
Fårevejle: Blisgås 225 R. Erik Overlund
Grusgrave v/Birkum: Husskade 35 R NAT. Per Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 16 FU, Havørn 2 AD OF. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Kystlagunen: Blisgås 95 R. Jens Bækkelund
Hvidkilde Sø: Lille Skallesluger 12 R. Arne Bruun
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Arne Bruun
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Bo Gregersen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 VDR FU
. Pierre Bentzen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R. Erik Overgaard
Sortemosen (Sydfyn): Sølvhejre 2 R. Hans Rytter
Sprogø Puller & Gællegrund: Sule 1 AD R . John Jensen
Strandenge v/Jersore: Bramgås 2000 OF. Søren G. Nielsen
Sønder Højrup: Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Søparken Sø v/Odense Å: Sølvhejre 1 R. Henrik Mørup-Petersen

Vitsø: Taffeland 100 R, Troldand 1000 R, Skeand 34 R. Niels Munch Kofoed


 

Fredag den 17. februar 2023            Solopgang: 07:37 Solnedgang: 17:28

Svendborgsund ved Iholm: Toppet Lappedykker 1 FU, Sanglærke 1 V
Strandeng v/Horseskov: Strandskade 2 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 FU

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte: Blå Kærhøg 1 R. Claus Dalskov
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Pibeand 400 FU, Spidsand 14 FU, Sølvhejre 1 R. Søren G. Nielsen
Grøftehave: Sjagger 500 OF. Niels Andersen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 FU. Johnny Rasmussen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R. Jens Ryge Petersen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 VDR FU
. Palle Bo Larsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen):Sortgrå Ryle 3 R, Stenpikker 1 R. Thor Vincent Hansen
Lundegård: Sølvhejre 1 R. Søren G. Nielsen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen 
Thurø Rev: Stenvender 1 R. Arne Bruun
Tranekær: Kortnæbbet Gås 45 OF. Claus Dalskov 


 

Torsdag den 16. februar 2023            Solopgang: 07:39 Solnedgang: 17:26

Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R. Erik Thomsen
Lindved
: Silkehale 1 R (4 dag). Lars Andersen
Torø: Sortand 2 R, Storspove 1 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Gulstav Mose: Bramgås 2000 R. Ole Tonnesen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 40 R,
Pibeand 250 R, Sølvhejre 5 R. Thomas Bundgaard Rasmussen
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 2 FU. Thomas Bundgaard Rasmussen
Højestene Løb (Omr.26): Toppet Skallesluger 60 R. Markus Clément
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R. John Steffensen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R
. John Jensen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Jan Kiel
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Jakob Lyngbo
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 VDR FU. Stig Rubæk
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 VDR FU
. Pierre Bentzen
Knudshoved Færgehavn: Stenpikker 1 R. Jakob Lyngbo
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Stenpikker 1 R. Jan Kiel
Nørreballe Nor: Bramgås 4000 FU. Ole Tonnesen
Odense Havn: Hvid Vipstjert 1 OF. Anton Markvard 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 2 R. Leif Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 R, Sølvhejre 1 R. Inger Klit
Urehoved: Sortkrage 3 R. Lars Tom-Petersen
Ærøskøbing: Gråspurv 75 R. Lars Tom-Petersen


  

Onsdag den 15. februar 2023            Solopgang: 07:41 Solnedgang: 17:23

Lindved: Silkehale 1 R. Lars Andersen
Knudshoved Færgehavn
: Søkonge 1 R. Jens Ryge

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Knudshoved Færgehavn
: Søkonge 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU
. Jens Peter Bech
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Stenpikker 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Næbbet v/Skjoldnæs: Skovsneppe 1 R. Lars Tom-Petersen


 

Tirsdag den 14. februar 2023            Solopgang: 07:43 Solnedgang: 17:21

Bjernemark: Bramgås 3000 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Tåsinge
: Sølvhejre 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Ny Gesinge
: Sanglærke 40 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lindved
: Blisgås 65 OF, Silkehale 1 R. Lars Andersen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY, Sølvhejre 1 OF, Blå Kærhøg 1 BR FU. Jan Stener Jørgensen
Bro (Ærø): Bomlærke 70 R. Lars Tom-Petersen
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 R. Aase Busk Kristensen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 R. Aase Busk Kristensen
Drejet (Ærø): Sortand 120 R. Lars Tom-Petersen
Fogense Enge (Lillestrand): Krikand 180 R. Ella Mikkelsen
Føns Vig: Havørn 2 R. Aase Busk Kristensen
Gudbjerg Mark: Blisgås 80 OF. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav: Bramgås 2000 R, Blisgås 50 Ø. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 50 R, Sølvhejre 8 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 110 R, Sølvhejre 6 R. Anton Markvard
Havet ud for Keldsnor: Splitterne 2 OF. Søren Bøgelund
Hjallese: Solsort 28 FU. Martin Rheinheimer 
Jerstrup Skov: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Keldsnor: Snespurv 23 R. Inger Klit
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Peder Jacobsen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 R
. Benjamin Bech
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU
. Gunnar Jørgensen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU
. Leif Kristensen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU
. Pia Rosendahl
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU
. Arne Christensen 
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Stenpikker 1 FU. Peder Jacobsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Stenpikker 1 FU
. Gunnar Jørgensen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Stenpikker 1 FU. Leif Kristensen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Stenpikker 1 FU
. Pia Rosendahl
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Stenpikker 1 FU
. Arne Christensen
Lindved Frugtplantage: Blisgås 65 OF. Lars Andersen
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 80 FU, Storspove 110 FU. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 154 R, Storspove 70 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Ella Mikkelsen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 2 R, Blisgås 50 N, Hvinand 180 R, Strandskade 72 R, Storspove 50 FU, Bjergirisk 100 FU, Snespurv 11 R. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Sangsvane 250 R, Bjergand 1100 R. Henrik Mørup-Petersen 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 11 FU. Leif Kristensen
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 380 FU. Hans Rytter
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså): Havørn 2 R. Ole Henrik Scharff
Svendborg: Blisgås 50 NØ. Lars Kirk
Tryggelev Nor & Salme Nor: Blisgås 80 OF, Rørdrum 1 SY, Sølvhejre 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Vejsnæs Nakke: Havlit 78 R, Sortstrubet Lom 5 R,
Bomlærke 78 R. Lars Tom-Petersen


 

Mandag den 13. februar 2023            Solopgang: 07:45 Solnedgang: 17:19

Lindved: Silkehale 1 R. Lars Andersen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 18 FU
. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 FU. Flemming Johansen
Gyldensteen: Engsøen: Blisgås 54 R, Lille Skallesluger 26 , Pibeand 340 R, Sølvhejre 5 R. Kirsten Halkjær Lund
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.): Isfugl 1 F R. Anton Markvard
Hvidkilde Sø: Havørn 2 OF. John Christensen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 4 FU. Peder Jacobsen
Knudshoved Færgehavn: Søkonge 1 FU
. Oliver Christian Gram
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Stenpikker 1 FU
  . Oliver Christian Gram
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Stenpikker 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Lyndelse: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Marker m.m. ved Gulstavvej nord for Eget: Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Kristensen
Marstal Bugt ud for Ristinge: Nordisk Lappedykker 1 VDR R. Henrik Mørup-Petersen 
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 FU. Ole Tonnesen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Slipshavn Enge: Hvid Vipstjert 1 FU T. Kurt Kaack Hansen
Sydf. Øhav: Egholm Flak: Fløjlsand 111 R, Toppet Skallesluger 122 R. Lars Tom-Petersen
Søgård Mose (Langeland): Bramgås 2500 FU. Leif Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor : Vandrefalk 1 OF. Ole Tonnesen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 FU, Bjergvipstjert 1 R. Niels Bomholt Jensen
Vejlen, Tåsinge: Blå Kærhøg 1 FU, Havørn 3 R. Morten Kristiansen
Ærøskøbing: Sortkrage 4 R. Lars Tom-Petersen


 

Søndag den 12. februar 2023            Solopgang: 07:48 Solnedgang: 17:17

Espe, matriklen: Grønspætte 1 R M, Grønspætte 1 R F. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto på Facebook]
Bjergkammer
: Sort glente 1 R
. Karen Koefoed 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Agernæs Fælled, syd: Kortnæbbet Gås 3 FU, Blisgås 83 FU. Henrik Kingo Andersen
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 19 FU. Ole Goldschmidt
Bjergkammer: Sort Glente 1 R, Isfugl 1 R. Karen Koefoed
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY. Jan Stener Jørgensen
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 BR FU. Claus Dalskov 
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Blå Kærhøg 1 FU. Jakob Sunesen
Bøjden Nor: Bjergand 50 R, Sølvhejre 1 R. Gunnar Jørgensen
Dømmestrup: Trane 5 OF. Anne Veber Døssing
Egebjerggård Storskov: Havørn 2 YF. Henrik Kingo Andersen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Hættemåge 520 R. Jacob Sterup
Gerskov: Sangsvane 200 R, Bramgås 1500 R. Henrik Kingo Andersen
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 14 R. Anton Markvard
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 27 R, Sølvhejre 12 R, Havørn 2 R. Henrik Kingo Andersen
Harndrup: Sølvhejre 1 R. Conny Hartmann
Hav nord for Flyvesandet: Sortand 100 R. Henrik Kingo Andersen
Hav ved Tryggelev Nor: Sortand 165 FU. Ole Goldschmidt 
Helnæs Made: Sølvhejre 1 R. Karen Koefoed
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Jacob Sterup 
Høbbet: Blå Kærhøg 1 F OF. Niels Bomholt Jensen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 4 FU. Bo Gregersen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 5 R. Michael Larsen Hansen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 5 R. Jesper Møller
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 5 FU,
Søkonge 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Stenpikker 1 R
. Ole Henrik Scharff
Nakkebølle Inddæmning: Blisgås 55 OF, Lille Skallesluger 12 FU, Sølvhejre 2 FU, Havørn 3 R, Ravn 3 OF, Gulspurv 32 OF. Arnbjørn Jens Jørgensen
Nørreballe Nor: Rørdrum 2 SY. Mogens Lind Jørgensen
Nørreballe Nor: Sangsvane 248 FU, Bjergand 1070 FU, Hættemåge 500 FU, Stormmåge 1300 FU. Ole Goldschmidt
Ristingehalvøen: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 120 FU, Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 2 FU. Ole Goldschmidt
Skjoldemose: Ravn 4 OF. Niels Andersen
Stige Ø: Sølvhejre 1 FU. Maiken Kastberg Petersen
Strandenge v/Jersore:
Bramgås 30000 R, Strandskade 108 R, Blå Kærhøg 1 F FU. Anton Markvard
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Blå Kærhøg 1 BR FU, Skægmejse 3 R. Jan Stener Jørgensen
Svendborg: Isfugl 1 R. Lars Kirk
Søen, Valdemarsslot: Isfugl 1 R. Arne Christensen
Søparken Sø v/Odense Å: Sølvhejre 1 R. Freya Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Snespurv 6 R. Per Møller Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 2200 OF, Rørdrum 3 SY, Sølvhejre 1 FU. Ole Goldschmidt
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Spidsand 16 FU. Peter Lillesø
Østrup v/Otterup: Sangsvane 200 R. Henrik Kingo Andersen


 

Lørdag den 11. februar 2023            Solopgang: 07:50 Solnedgang: 17:15

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 1 OF. Freya Mørup-Petersen
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 18 R. Kristoffer Hansen
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 14 FU. Ole Goldschmidt
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 15 R, Sorthovedet Måge 1 2K+ R, Havørn 2 AD OF. Erik Overlund
Bispeenge: Enkeltbekkasin 1 R, Bjergpiber 1 R. Kristoffer Hansen 
Botofte Skovmose: Bramgås 1700 OF, Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 M OF. Claus Dalskov
Brændegård Sø: Blå Kærhøg 1 F R
. Esben Aagaard
Dræby Fed: Blå Kærhøg 1 F FU. Peter Lillesø
Duered:
Rød Glente 14 R NAT. Stoffer Jaeger
Egensedybet: Storspove 110 R. Kristoffer Hansen
Enebærodde: Blå Kærhøg 1 BR OF. Kristoffer Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Storspove 87 FU. Kristoffer Hansen 
Helnæs Made: Sølvhejre 1 R, Vandrefalk 2 R. Michael Larsen Hansen
Hundstrup Å (vej 44 til udløb): Sølvhejre 1 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Hønsehave Grusgravssø: Ravn 3 R. Lars Kirk
Lindø + vade v/Jersore: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 180 R. Jens Bækkelund
Mose v/Kalveberg: Blisgås 150 FU. Jens Bækkelund
Neverkær: Sølvhejre 3 FU. Gunner Munk
Odense: Blisgås 105 N. Jacob Sterup
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Trane 4 R, Sølvhejre 2 R, Ravn 17 R, Korttået Træløber 5 R. Jørgen Lund Bjerregaard
Sollerup: Blå Kærhøg 1 BR FU. Freya Mørup-Petersen
Sø ved Grusgyden, Lumby Indd. Strand: Sølvhejre 2 R. Kristoffer Hansen
Søndergårde Skov: Ravn 4 R. Tommy Kaae
Toppenhøje (Steensgaard): Rød Glente 5 FU. Stoffer Jaeger
Tranekær: Havørn 4 R. Ole Goldschmidt
Universitetet, Odense: Agerhøne 4 R. Kristoffer Hansen 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skægmejse 1 R. Kristoffer Hansen 


 

Fredag den 10. februar 2023             Solopgang: 07:52 Solnedgang: 17:13

Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 14 R, Sangsvane 29 R, Grågås 22 R, Blisgås 30 OF. Lars Kirk
Søby Monnet, Tåsinge: Blå Kærhøg 1 FU. Lars Kirk
Sdr. Højrup
: Sumpmejse 1 FU. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjergkammer: Blå Kærhøg 1 BR FU. Stoffer Jaeger
Broholm: Isfugl 1 R. Peter Pelle Clausen
Bøjden Nor: Ravn 3 OF. Niels Bomholt Jensen
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Gås sp. 300 OF, Pibeand 400 FU, Sølvhejre 1 R. Søren G. Nielsen 
Firtalsstrand & Mellemstykket: . Svanegås 1 FU
. Christian Karstensen
Frellesvig: Gråspurv/Skovspurv 70 FU. Jane Ditzel
Frøbjerg Banker: Havørn 4 R. Michael Larsen Hansen
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 10 FU. Jens Bækkelund
Lundegård: Sølvhejre 1 R. Søren G. Nielsen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen 
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså): Havørn 2 OF. Ole Henrik Scharff
Søby Monnet, Tåsinge: Blå Kærhøg 1 FU. Lars Kirk
Tårup (Hindsholm): Sangsvane 400 R. Benjamin Bech
Ølsted v/Broby: Trane 3 OF. Stoffer Jaeger


 

Torsdag den 9. februar 2023             Solopgang: 07:54 Solnedgang: 17:11

Siø Sund: Ederfugl 1 R. Lars Kirk
Hindsgavl:
Sortspætte 1 R . Susanne Strunk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Pibeand 340 R, Sølvhejre 7 R
, Sølvhejre 2 OF. Leif Kristensen
Bjergkammer: Isfugl 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Stoffer Jaeger
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 1 R. Niels Andersen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 10 R. Tom Tjørnum
Hvidkilde Sø: Havørn 2 AD R. Arne Bruun
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 3 OF. Arnbjørn Jens Jørgensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 FU. Per Rasmussen


 

Onsdag den 8. februar 2023             Solopgang: 07:56 Solnedgang: 17:09

Vejlen, Tåsinge: Havørn 1 R IMM, Gravand 13 R. Henning Steen Hansen
Søen, Valdemarsslot: Havørn 1 R, Stor flagspætte 1 R, Isfugl 2 FU. Henning Steen Hansen

Skovballe (11:45): Havørn 2 YF . Henning Steen Hansen
Vårø: Blå kærhøg 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Blå Kærhøg 1 R, Rød Glente 3 FU. Jakob Sunesen
Bøjden Nor: Bjergand 70 R, Sølvhejre 1 FU, Skarv, Storskarv (ssp. carbo) 45 FU. Christian Lundsted
Duered: Rød Glente 21 R NAT. Stoffer Jaeger
Egebjerggård Storskov: Træløber 4 FU. Viktor Bendiksen
Egebjerggård Storskov: Træløber 4 FU. Christian Lundsted
Enemærket v/Holstenshus: Havørn 2 R. Per Damgaard Poulsen
Eriks Hale (Ærøs Hale): Sortgrå Ryle 2 FU
. Bjarne Jørgensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skeand 15 R, Havørn 3 OF. Henrik Mørup-Petersen
Flyvesandet: Strandskade 80 FU. Viktor Bendiksen
Grusgrav/marker vest for Blæsbjerggyden, Sdr. Nærå: Agerhøne 9 R. Per Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 16 R,
Sølvhejre 13 R. Bo Levesen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 4 R, Havørn 3 FU
. Tom Tjørnum
Hav nord for Flyvesandet: Strandskade 80 FU. Christian Lundsted
Hellebjergdam: Trane 3 FU
. Leif Kristensen
Lindved Frugtplantage: Sjagger 350 R. Lars Andersen
Måle Strand / Romsø Sund syd: Bramgås 2000 R, Blisgås 200 R, Blå Kærhøg 1 BR R, Duehøg 1 M R, Snespurv 17 OF. Esben Eriksen 
Rønninge: Rød Glente 2 R. Esben Eriksen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Blisgås 170 FU, Trane 3 FU, Sølvhejre 2 FU, Havørn 3 OF. Jakob Sunesen
Siø: Bramgås 2300 R. Claus Dalskov
Universitetet, Odense: Allike 2000 R NAT, Råge 3000 R NAT. Martin Rheinheimer


 

Tirsdag den 7. februar 2023             Solopgang: 07:58 Solnedgang: 17:07

Ny Gesinge, matriklen: Grønspætte 1 OF, Sanglærke 17 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Monnet, Tåsinge: Knopsvane 22 R, Bramgås 600 OF, Kortnæbbet Gås 3 R
, Grågås 12 R, Blisgås 7 R, Hvinand 5 R, Toppet Skallesluger 4 R, Gravand 30 R, Knarand 5 R, Pibeand 18 R, Gråand 4 R, Spidsand 11 R, Sølvhejre 1 R, Skarv 1 OF, Strandskade 2 R, Storspove 55 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Havørn 1 OF, Sanglærke 2 SY, Engpiber 1 R, Bjergirisk 50 R, Snespurv 2 R. Lars Kirk 
Hindsgavl:
Sortspætte 1 R , Grønspætte 1 R, Fuglekonge 1 R. Lars Brixtofte Petersen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø:
Sølvhejre 11 R. Jakob Sunesen
Caroline Amalielund: Skovsneppe 1 R. Pierre Bentzen
Duered: Havørn 2 R NAT. Stoffer Jaeger
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Blisgås 303 FU, Blisgås 191 R, Pibeand 640 FU. Leif Kristensen
Frellesvig: Trane 4 SY. Erik Overlund
Frellesvig: Trane 5 FU,  Gråspurv/Skovspurv 70 FU. Jane Ditzel
Gyldensteen: Engsøen: Blisgås 262 R , Lille Skallesluger 78 FU, Pibeand 856 FU, Gråand 519 R, Sølvhejre 2 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Gråand 514 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Krikand 180 FU. Kurt Due Johansen 
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Kavslunde Å: Enge v/udløbet: Bramgås 1000 R, Skægmejse 2 R. Benjamin Bech
Knudshoved Færgehavn: Skarv 620 R, Sortgrå Ryle 5 FU. Kurt Kaack Hansen
Lindved Frugtplantage: Sjagger 400 R. Lars Andersen
Lundegård: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Monnet, Tåsinge: Kortnæbbet Gås 3 R
, Spidsand 11 R, Sølvhejre 1 R, Storspove 55 R. Lars Kirk 
Nakkebølle Inddæmning: Bjergand 81 R. Arnbjørn Jens Jørgensen
Nakkebølle Inddæmning: Tundrasædgås 3 FU T,  Lille Skallesluger 31 FU, Bjergand 1150 R, Knarand 25 R, Sølvhejre 1 R, Havørn 2 AD R. Niels Bomholt Jensen
Odense Lufthavn: Pibesvane 1 OF. Jakob Lyngbo
Pæregård: Trane 4 FU. Jane Ditzel
Rudkøbing Havn: Havørn 3 AD OF. Morten Müller
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Siø: Bramgås 3000 FU. Ole Goldschmidt
Tranekær Slot m/borgsø: Sølvhejre 1 R. Claus Dalskov
Troense: Isfugl 1 OF. Christian Svenstrup
Åmosen v/Ollerup: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen


 

Mandag den 6. februar 2023            Solopgang: 08:00 Solnedgang: 17:04

Ny Gesinge, matriklen: Havørn 2 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Siø: Bramgås 6000 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Nørreballe nor: Bramgås 5000 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Dovnsklint/ havet ud for
: Havlit 87 R 
. Poul Vestergaard Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Enge ved Bjernekrogen: Bramgås 3000 FU. Per Damgaard Poulsen
Hav ved Tryggelev Nor:
Nordisk Lappedykker 1 R. Pierre Bentzen
Håstrup v/Faaborg: Sort Glente 1 OF
. Esben Aagaard
Lindved Frugtplantage: Sjagger 450 R. Lars Andersen
Siø: Bramgås 1100 R. Lars Kirk
Sortemosen (Sydfyn): Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 BR R. Peter Pelle Clausen
Sundet, Faaborg: Skægmejse 1 FU. Per Damgaard Poulsen
Søen, Valdemarsslot: Havørn 2 R, Isfugl 2 FU. Arne Christensen


 

Søndag den 5. februar 2023            Solopgang: 08:02 Solnedgang: 17:02

Bogense Havn: Ederfugl 1 R, Skarv 1 R. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 24 FU
. Pierre Bentzen
Bredbjerg: Kernebider 5 FU. Flemming G. Andersen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 R. Lars Møller Andersen
Espe: Blisgås 110 OF. Gunnar Jørgensen
Helnæs Made: Sølvhejre 2 R, Vandrefalk 2 R, Bjergpiber 1 R
. Anton Markvard
Håstrup v/Faaborg:
Rød Glente 22 R NAT. Anton Markvard
Kavslunde Å: Enge v/udløbet: Canadagås x Grågås (hybrid) 2 FU
, Isfugl 1 OF. Jens Peter Bech
Kavslunde Å: Enge v/udløbet: Isfugl 1 R. Benjamin Bech
Neverkær: Blisgås 700 R, Sølvhejre 1 R. Anton Markvard
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Isfugl 1 FU. Freya Mørup-Petersen 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Strib: Isfugl 1 R. Erik Busk
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen


 

Lørdag den 4. februar 2023             Solopgang: 08:04 Solnedgang: 17:00

Søen, Valdemarsslot: Fiskehejre 1 R . Henning Steen Hansen
Vejlen, Tåsinge: Havørn 5 OF Poul Vestergaard Rasmussen
Ny Gesinge: Havørn 1 R Poul Vestergaard Rasmussen
Vårø: Blå kærhøg 1 FU (Hunfarvet) Poul Vestergaard Rasmussen
Brændeskov (skoven): Munk 1 R M, Ravn 1 OF. Lars Kirk
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 FU, Musvåge 1 R, Sjagger 30 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Anderup: Isfugl 1 R. Kristoffer Hansen
Arreskov Sø: Skeand 16 R, Pibeand 500 R, Sølvhejre 6 R, Havørn 2 OF, Rød Glente 4 OF, Ravn 27 OF. Anders Myrtue
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 21 FU. Else Klint 
Bispeenge: Krikand 108 FU,
Enkeltbekkasin 5 R. Kristoffer Hansen
Bollelung: Sølvhejre 6 R. Henrik Kalckar Hansen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sølvhejre 1 R, Rød Glente 3 OF. Anders Myrtue
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 FU. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Duehøg 1 OF. Anders Myrtue
Brændeskov (skoven): Ravn 3 R. Lars Kirk 
Bøjden Nor: Bramgås 1000 R, Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Taffeland 140 R, Sølvhejre 1 R. Anders Myrtue
Dalby: Bramgås 3000 FU. Jens Peter Bech
Fogense Enge (Lillestrand): Bramgås 1200 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Blisgås 200 R, Sølvhejre 9 R. Karen Hasselbalch Thomsen
Gyldensteen: Engsøen: Blisgås 200 R, Sølvhejre 9 R. Jørgen Hjorth Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 49 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø Plantage: Havørn 3 R. Jens Bækkelund
Hav ved Tryggelev Nor: Sortand 130 FU, Toppet Lappedykker 69 FU,
Nordisk Lappedykker 2 FU. Ole Goldschmidt
Hovedskov v/Sandholt: Rød Glente 2 YF TH. Per Rasmussen
Hundstrup Å (vej 44 til udløb): Pibesvane 4 OF. Arnbjørn Jens Jørgensen
Keldsnor: Lille Skallesluger 34 FU, Taffeland 116 FU, Snespurv 7 FU. Ole Goldschmidt
Kerteminde: Blisgås 100 NØ. Esben Eriksen 
Kildemose v/Ryslinge: Havørn 5 JUV FU. Karl Top
Lammesø: Bramgås 1000 OF, Skeand 30 OF, Storspove 60 FU. Flemming Johansen 
Lindkær v/Ravnholt: Trane 3 R. Leif Sørensen
Neverkær: Sølvhejre 3 FU, Duehøg 1 FU, Sort Glente 1 OF
. Gunner Munk
Nørreby: Bramgås 1200 FU. Jens Bækkelund
Rynkeby: Agerhøne 6 R. Esben Eriksen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Siø: Havørn 2 IMM R. Else Klint
Sollerup: Sølvhejre 6 R. Henrik Kalckar Hansen
Sybergland: Pibeand 251 FU. Jens Peter Bech
Sø ved Grusgyden, Lumby Indd. Strand: Sølvhejre 2 R. Kristoffer Hansen
Søgård Mose (Langeland): Havørn 4 OF. Ole Goldschmidt 
Thurø Rev: Pibeand 285 FU, Dobbeltbekkasin 20 R. Arne Bruun
Tommerup: Havørn 5 OF. Jakob Lyngbo
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 2800 FU, Krikand 110 FU, Havørn 2 AD FU. Ole Goldschmidt
Tullebølle: Stillits 175 FU. Else Klint
Vejlen, Tåsinge: Havørn 5 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Vårø: Blå Kærhøg 1 BR FU. Poul Vestergård Rasmussen


 

Fredag den 3. februar 2023             Solopgang: 08:06 Solnedgang: 16:58

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 2 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sølvhejre 1 FU. Palle Bo Larsen
Havndrup: Blå Kærhøg 1 BR OF. Per Rasmussen
Kildemose v/Ryslinge: Ravn 3 OF. Karl Top
Nordskov Enge (Enghave): Rødstrubet Lom 6 N, Ride 3 . Esben Eriksen
Odense Zoo: Rørhøne (Grønbenet) 10 FU, Isfugl 1 R. Kristina Svendsen
Søen, Valdemarsslot: Taffeland 182 R, Havørn 2 R, Isfugl 1 R. Arne Christensen
Søen, Valdemarsslot: Havørn 2 FU
. Tom Tjørnum


  

Torsdag den 2. februar 2023             Solopgang: 08:07 Solnedgang: 16:56

Svendborg havn: Hvid vipstjert 1 R (fløj fra Ærø-molen til molen med småbåde, hvor den søgte føde et minut eller to, kaldende da den fløj over vandet). Erik Ehmsen
Havn v/Vejlen
: Dværgmåge 1 FU, Grønsisken 12 OF. Lars Kirk
Bregninge, Tåsinge: Havørn 2 R. Henning Steen Hansen
Vejlen, Tåsinge: Gravand 2 R. Henning Steen Hansen
Spodsbjerg: Sandløber 1 R
. Poul Vestergaard Rasmussen
Havet ved Gulstav: Toppet skallesluger 4 R, Ederfugl 8 R
. Poul Vestergaard Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 8 R. Erik Ehmsen
Bjergkammer: Isfugl 1 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 R, Blå Kærhøg 1 FU, Havørn 2 YF. Leif Sørensen
Bøgebjerg (Håstrup): Rød Glente 2 OF. Flemming Johansen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 R. Lars Møller Andersen
Fogense Enge (Lillestrand): Bramgås 1200 FU. Jens Bækkelund
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Havn v/Vejlen: Dværgmåge 1 FU. Lars Kirk 
Hou, agerland (Langeland): Canadagås 33 NV. Henry Nielsen
Knudshoved Færgehavn: Skarv 620 R. Kurt Kaack Hansen
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 OF. Carsten Skou
Monnet, Tåsinge: Vandrefalk 1 R. Bo Gregersen
Nakkebølle Inddæmning: Blå Kærhøg 1 BR R. Nina Bjørn
Stige Ø: Lille Lappedykker 180 R, Huldue 34 FU V, Havørn 3 R, Havørn 3 TH. Henrik Mørup-Petersen
Svendborg Havn: Hvid Vipstjert 1 R. Erik Ehmsen 
Sybergland: Sangsvane 41 FU, Havørn 2 OF. Karen Koefoed
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 3500 R. Martin Rheinheimer
Universitetet, Odense: Agerhøne 4 R. Kristoffer Hansen
Vesterby: Blisgås 160 FU. Jens Bækkelund
Vesteregn: Stor Tornskade 1 FU. Allan Østergaard
Vestermade Rev: Hvinand 200 R, Pibeand 600 R, Storspove 140 R. Esben Eriksen
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 672 FU. Kurt Kaack Hansen


 

Onsdag den 1. februar 2023             Solopgang: 08:09 Solnedgang: 16:54

Havn v/Vejlen: Hvidvinget måge 1 R . Henrik Knudsen,  Poul Vestergaard Rasmussen
Løkkeby Enge
: Bramgæs 2500 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Longelse: Havørn 2 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Bjergand 1200 R. Erik Thomsen
Bøjden Nor: Havørn 1 FU. Erik Thomsen
Hindsgavl:
Sortspætte 1 FU . Pia Holmegaard Hansen  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bogense: Havørn 2 OF. Tom Tjørnum
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Rørhøne (Grønbenet) 12 R. Ella Mikkelsen
Frellesvig: Trane 4 AD R,, Gråspurv/Skovspurv 80 FU. Jane Ditzel
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 20 R, Sølvhejre 4 R. Tom Tjørnum 
Havn v/Vejlen: Dværgmåge 1 R,
Hvidvinget måge 1 R . Poul Vestergård Rasmussen
Havn v/Vejlen: Dværgmåge 1 R,
Hvidvinget måge 1 R . Lars Kirk
Havn v/Vejlen:
Hvidvinget måge 1 R. Morten Kristiansen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Toppet Skallesluger 50 R. Niels Bomholt Jensen
Søby Monnet, Tåsinge: Bramgås 1400 R. Lars Kirk 
Tornehave v/Svanninge: Sort Glente 1 OF. Michael Bjerregaard


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

03 mar 2023
This page is part af: Http://www.Snatur.dk