Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 05. - 09. (1. februar - 29. februar 2024).                     Sidst opdateret 03 marts 2024 07:18:19 

 

 

 

Torsdag den 29. februar 2024                      Solopgang: 07:09 Solnedgang: 17:52

Svendborgsund ved Iholm: Havørn 1 T V
Ny Gesinge: Bramgås 1400 R. Lars Kirk
Siø: Bramgås 400 R, Fiskehejre 17 R, Vibe 100 R. Lars Kirk
Vårø: Trane 1 OF. Lars Kirk
Strammelse: Blå kærhøg 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Lundeborg : Ederfugl 5 FU, Sortand 12 FU , Lille lappedykker 1 FU, Sølvmåge 6 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bredbjerg: Kernebider 5 FU. Flemming G. Andersen
Dovns Klint: Fløjlsand 26 T, Sortand 471 Ø, Rødstrubet Lom 13 T, Alk 163 T (Endnu en stor lokalitetsrekord! Hvorfor er der i år så mange? Hvor kommer de fra? Er det reelt træk? Der ses ikke ret mange ved Hyllekrog. Kan det tænkes de går op gennem Storebælt?). Frank Jensen-Hammer
Drættegrund m.m. (hav NV f/Dræet): Sortand 600 R. Jens Bækkelund
Fogense Enge (Lillestrand):
Hvid Stork 1 OF. Jens David Kofoed Mogensen
Frellesvig: Blå Kærhøg 1 FU, Gråspurv/Skovspurv 70 FU. Jane Ditzel
Føns Vang: Skeand 26 R, Knarand 42 R, Havørn 3 R. Nis Rattenborg
Gardersø: Sølvhejre 1 R. Nis Rattenborg
Gudbjerg Mark: Rød Glente 3 OF. Leif Bisschop-Larsen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 4 R, Havørn 2 R. Tom Tjørnum
Henninge Nor: Lille Skallesluger 14 FU, Knarand 36 FU, Spidsand 19 FU, Krikand 110 FU, Blå Kærhøg 1 2K FU, Havørn 2 FU, Ravn 5 FU. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Bramgås 2100 FU, Blisgås 217 FU, Troldand 1575 FU, aspisk Måge 1 4K FU. Ole Goldschmidt
Langesø Gods + Langesø: Brudeand 1 M R. Bent Lindhardt
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 110 FU. Jens Bækkelund
Lismose: Trane 18 T. Allan Østergaard
Lumby Inddæmmede Strand: Stillits 100 R, Gulspurv 50 R. Anders Myrtue 
Marker m.m. ved Gulstavvej nord for Eget: Blå Kærhøg 1 FU. Kristina Svendsen
Nørreballe Nor: Blå Kærhøg 1 FU. Niels Selck
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 1 FU. Arne Christensen
Nakkebølle Inddæmning: Bjergand 250 R. Henrik Henriksen
Ny Gesinge: Bramgås 1400 R. Lars Kirk
Nørreballe Nor: Bjergand 1100 R, Sølvhejre 1 FU. Morten Müller
Nørreballe Nor: Blå Kærhøg 1 FU
. Niels Selck 
Odense Å(fra Dalumvej-Åsum): Hættemåge 2200 FU. Kristoffer Hansen
Rud - Ålehoved: Skeand 16 R, Sølvhejre 1 R, Storspove 66 R, Vandrefalk 1 R. Nis Rattenborg
Snaremose Sø: Blisgås 235 R NAT, Skeand 26 FU, Knarand 68 FU, Pibeand 270 FU, Spidsand 16 FU, Huldue 5 FU, Engpiber 130 FU. Ole Goldschmidt 
Sollerup: Lille Skallesluger 30 R, Fiskehejre 33 R, Sølvhejre 22 R. Henrik Henriksen
Sortemosen (Sydfyn): Sølvhejre 4 FU. Leif Bisschop-Larsen
Stat-ene: Blisgås 79 FU. Morten Müller
Sybergland:
Hvid Stork 1 OF. Mike Vesterskov Hannibaldsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 FU, Rørhøg 1 OF. Niels Selck
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R. Lars Kirk
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 OF,  Havørn 2 FU
. Pierre Bentzen
Vesteregn: Blå Kærhøg 1 FU. Kristina Svendsen
Æbelø Holm: Havørn 3 R, Vandrefalk 1 R. Jens Bækkelund


 

Onsdag den 28. februar 2024                       Solopgang: 07:12 Solnedgang: 17:50

Vornæs: Tårnfalk 1 FU. Henning Steen Hansen [Facebook].
Tryggelev, på mark
: Bramgås 100 FU, Grågås 30 FU, Blisgås 20 FU, Sangsvane 45 FU. Poul Brugs Rasmussen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Blisgås 1000 FU, Lille Skallesluger 22 R, Taffeland 150 R, Skeand 36 R, Pibeand 360 FU, Spidsand 31 R, Sølvhejre 4 R, Havørn 2 OF. Niels Bomholt Jensen
Botofte Skovmose: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jan Stener Jørgensen
Dovns Klint: Bramgås 2000 R, Sortand 138 Ø, Toppet Skallesluger 52 Ø, Rødstrubet Lom 14 T, Sule 1 AD T, Blå Kærhøg 1 OF. Frank Jensen-Hammer
Drættegrund m.m. (hav NV f/Dræet): Sortand 600 R. Jens Bækkelund
Dømmestrup: Sølvhejre 1 OF. Anne Veber Døssing
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sølvhejre 5 FU, Isfugl 1 R. Karen Koefoed
Gærup/Planteheld: Sølvhejre 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Peter Hartoft-Jacobsen
Højestene Løb (Omr.26): Ederfugl 5000 R, Toppet Skallesluger 250 R. Niels Andersen
Løkkeby (by + åbent land): Blå Kærhøg 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Møllemade/Ellemose: Isfugl 1 R. Michael Mosebo Jensen
Røjle By: Ravn 3 OF. Michael Mosebo Jensen
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 2200 FU, Sølvhejre 2 FU. Hans Rytter
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Toppet Skallesluger 50 R. Niels Andersen
Sybergland: Pibeand 300 R. Peter Lillesø
Sydf. Øhav: Egholm Flak: Ederfugl 1500 R, Toppet Skallesluger 150 R. Niels Andersen
Sønder Vornæs: Silkehale 32 FU. Pierre Bentzen
Urehoved: Storspove 58 R. Niels Andersen
Vejlen, Tåsinge: Rørhøg 1 FU
. Pierre Bentzen
Æbelø: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Vandrefalk 1 OF. Jens Bækkelund


 

Tirsdag den 27. februar 2024                       Solopgang: 07:14 Solnedgang: 17:48

Svendborg øst, matriklen: Munk 1 R M. Steen Winkel
Kogtved
: Trane 3 N
Vejlen, Tåsinge: Troldand 2 R, Bjergand 1 R. Lars Kirk
Fakkebjerg: Havørn 2 AD OF. Poul Brugs Rasmussen
Klise nor: Traner 1 HØ. Poul Brugs Rasmussen
Nørreballe Nor:
Rødhalset Gås 1 R . Arnbjørn Jens Jørgensen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 FU
Faaborg Golfklub: Trane 1 T, Sort Glente/Rød Glente 1 SV, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 2 YF TH, Ravn 1 R

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R. Claus Dalskov
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R. Jan Stener Jørgensen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 FU. Flemming Johansen
Bøjden Nor: Bramgås 1600 FU, Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Dovns Klint: Sortand 126 Ø, Rødstrubet Lom 15 T, Tejst 13 T Alk 109 T, Rød Glente 2 S, Ravn 12 OF. Frank Jensen-Hammer
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Blisgås 105 R, Pibeand 720 FU, Spidsand 12 FU, Sølvhejre 1 FU. Hans Rytter
Frellesvig: Blå Kærhøg 1 F FU, Havørn 2 AD OF. Erik Overlund
Grusgrave v/Birkum: Blisgås 128 R. Henrik Kalckar Hansen
Løkkeby Enge: Blisgås 88 R, Knarand 35 R, Blå Kærhøg 1 F FU. Niels Bomholt Jensen
Løkkeby Strand og Langelandsbælt ud for: Sandløber 14 FU. Niels Bomholt Jensen
Marstal Bugt ud for Ristinge: Rødstrubet Lom 7 FU. Henrik Mørup-Petersen
Nordskov Enge (Enghave): Sortstrubet Lom 1 OF, Vandrefalk 1 NØ. Esben Eriksen
Noret v/Holckenhavn: Blå Kærhøg 1 F BR FU. Kurt Kaack Hansen
Nørreballe Nor:
Rødhalset Gås 1 R. Arnbjørn Jens Jørgensen
Odense Losseplads: Mosehornugle 3 OF. Niels Peter Utzon
Snage Strand og Langelandssund ud for: Sortand 160 R, Gråstrubet Lappedykker 34 FU,
Nordisk Lappedykker 1 FU. Claus Dalskov
Spodsbjerg (Langeland): Havørn 2 AD OF. Niels Bomholt Jensen
Søgård Mose (Langeland): Blå Kærhøg 1 OF. Niels Selck
Tommerup: Huldue 4 FU. Niels Erik Simonsen
Vejrup v/Indslev: Blå Kærhøg 1 F AD R. Nis Rattenborg
Vestermade: Mosehornugle 1 OF. Michael L.J. Glentedal 


 

Mandag den 26. februar 2024                       Solopgang: 07:16 Solnedgang: 17:46

Kogtved: Grønspætte 1 SY, Musvit 1 SY
Svendborg, Engene
: Spurvehøg 1 R, Springfrø 170 Ægklumper
Vornæs Skov:
Grønspætte 1 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]

Strammelse
: Silkehale 40 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bilka, Odense: Silkehale 37 R. Martin Søgaard Nielsen
Botofte Skovmose: Blisgås 56 FU, Sølvhejre 1 FU. Morten Müller
Botofte Skovmose: Bramgås 1400 R, Sølvhejre 1 R. Claus Dalskov
Bredholt v/Arreskov Sø: Sølvhejre 5 R. Morten Bentzon Hansen
Fakkebjerg: Blå Kærhøg 1 OF. Flemming Johansen
Gudbjerg: Rød Glente 2 FU. Leif Bisschop-Larsen
Højestene Løb (Omr.26): Ederfugl 5000 R. Niels Andersen
Klintholm: Havørn 2 R. Leif Bisschop-Larsen
Klæsø Nor: Troldand 1250 R. Morten Müller
Knudedyb / Sydf. Øhav ud for Skovballe: Toppet Skallesluger 125 R. Niels Andersen
Monnet, Tåsinge: Bramgås 2500 R, Sølvhejre 2 R. Niels Andersen 
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 2 R, Blå Kærhøg 1 FU, Snespurv 9 R
. Arne Christensen
Møllemade/Ellemose: Blå Kærhøg 1 M FU, Mosehornugle 1 FU. Erik Busk
Nordskov Enge (Enghave): Rød Glente 5 N. Richard Hansen
Nørreskov (Tåsinge): Blå Kærhøg 1 F BR R. Thomas Sommer Thomsen 
Odense Å v/Brobyværk: Bjergvipstjert 1 R. David Damgaard Dysager
Præsteskov/Tommerup: Rød Glente 2 OF. Niels Erik Simonsen
Rudkøbing Havn: Havørn 2 OF. Morten Müller
Skovballe: Blå Kærhøg 1 BR FU. Niels Andersen
Skovsbo v/Rynkeby (Kerteminde): Rød Glente 2 OF. Niels Peter Utzon
Snaremose Sø: Skeand 14 FU, Spidsand 11 FU. Morten Müller
Stige Ø: Pibeand 300 FU. Michael Nørfelt
Vejlen, Tåsinge: Lille Skallesluger 13 R, Troldand 1275 R, Blå Kærhøg 1 F FU. Niels Bomholt Jensen


 

Søndag den 25. februar 2024                       Solopgang: 07:19 Solnedgang: 17:44

Kogtved: Grønspætte 1 R
Brændeskov (skoven): Fasan 2 R, Ringdue 30 R, Skovsneppe 1 R, Duehøg 1 R, Havørn 1 OF, Rød Glente 1 OF, Musvåge 8 OF, Stor Flagspætte 2 FU, Skovskade 2 R, Ravn 1 R, Sortmejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Fuglekonge 2 FU, Spætmejse 2 FU, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 3 R, Bogfinke 4 R, Dompap 2 FU, Grønirisk 1 FU, Gulspurv 1 R. Lars Kirk
Broholm: Blishøne 3 par FU, Knopsvane 1 Par FU, Stor skallesluger 6 FU, Fiskehejre 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Slipshavn Enge: Storspove 1 R. Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 OF. Claus Dalskov
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R. Kristina Svendsen
Brændegård Sø: Havørn 2 AD YF B. Niels Andersen
Brændeskov (skoven): Skovsneppe 1 R, Duehøg 1 R. Lars Kirk
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 FU. Søren G. Nielsen
Bøjden Nor: Sortkrage 3 AD FU. Børge Langkilde Rasmussen
Bøllemosen (Sydfyn): Blisgås 280 FU. Leif Bisschop-Larsen
Dovns Klint: Sortand 1552 Ø, Toppet Skallesluger 65 Ø, Huldue 3 T, Sule 1 AD Ø, Splitterne 1 V. Frank Jensen-Hammer
Frellesvig: Trane 3 OF, Blå Kærhøg 1 F FU, Gråspurv/Skovspurv 75 FU. Jane Ditzel
Fyns Hoved: Skærpiber 17 R. Christian Lundsted
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm
Fællesstrand (inkl. Tornen): Bjergpiber 1 R, Skærpiber 15 R. Mogens Ribo Petersen
Harritslevgård Møllebæk: Vandstær 1 R. Jens Bækkelund
Kildemose v/Ryslinge: Sølvhejre 1 R. Karl Top
Kohave v/Tornbjerg: Isfugl 1 R. Kristoffer Hansen
Kværndrup: Blå Kærhøg 1 OF. Leif Sørensen
Lindø + vade v/Jersore: Storspove 250 FU. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 20 R. Jens Bækkelund
Snaremose Sø: Skeand 11 FU, Spidsand 17 FU. Morten Müller
Stige Ø: Bramgås 2000 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Havørn 2 FU, Mosehornugle 3 FU. Jens Rasmussen
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 FU, Mosehornugle 3 FU. Henrik Kalckar Hansen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Hvid Vipstjert 1 OF. Jan Stener Jørgensen
Tranekær: Rød Glente 3 R. Jan Stener Jørgensen
Vejlen, Tåsinge: Lille Skallesluger 11 R, Bjergand 80 R. Jens-Gert Hansen 
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 321 FU. Kurt Kaack Hansen
Åsø Skov: Skovsneppe 1 R. Claus Dalskov


 

Lørdag den 24. februar 2024                        Solopgang: 07:21 Solnedgang: 17:42

Kogtved: Blisgås 9 N, Grønspætte 1 R
Hav ved Tryggelev Nor:
Havlit 2 R
. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Lundeborg havn
: Toppet skallesluger 2 FU, Toppet lappedykker 2 FU, Lille lappedykker 1 FU, Sortand 15 Fu, Ederfugl 4 FU, Skarv 1 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 1 R, Hættemåge 6 R. Poul Brugs Rasmussen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R M. Erik Thomsen
Kongebroskoven: Knopsvane 2 OF, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 2 R, Alk 1 R. Leif Sørensen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Splitterne 1 R
. Pierre Bentzen
Bispeenge: Hvid Vipstjert 1 OF. Kristoffer Hansen
Botofte Skovmose: Blå Kærhøg 1 BR OF. Claus Dalskov
Broløkke Strand: Mosehornugle 2 FU. Jens Peter Bech
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 R. Carsten Skou 
Dovns Klint: Pibesvane 15 T,
Sortand 2450 Ø, Rødstrubet Lom 18 T, Sule 1 AD Ø, Alk 108 T, Rød Glente 2 T. Frank Jensen-Hammer
Føns Vang: Knopsvane 280 R, Knarand 26 R. Nis Rattenborg
Gardersø: Sølvhejre 1 R. Nis Rattenborg
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 5000 R, Blisgås 130 R, Pibeand 400 R, Krikand 240 R, Sølvhejre 5 R, Blå Kærhøg 1 BR R, Havørn 2 IMM R, Havørn 6 OF. Ella Mikkelsen
Gyldensteen: Reservatet: Storspove 300 R. Ella Mikkelsen
Hallindskoven & Gammel Hestehave: Grønspætte 2 SY. Bo Gregersen
Havn v/Vejlen: Sølvhejre 1 OF. Morten Kristiansen
Hindsgavl Slot og Slotspark: Nilgås 1 R,
Sortspætte 1 FU . Jette Axelsen
Hollufgård/Glisholm: Sølvhejre 1 FU. Martin Strømkjær
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Trane 4 OF. Lilly Sørensen
Klintebjerg v/Otterup: Bramgås 1000 OF. Linda Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Knarand 26 R, Sølvhejre 1 FU. Palle Bo Larsen
Lumby Inddæmmede Strand: Bramgås 2800 R NAT. Else-Marie Jørgensen
Lyseng: Stor Tornskade 1 R. Claus Dalskov
Monnet, Tåsinge: Snespurv 8 FU. Arne Christensen
Nakkebølle Inddæmning: Troldand 1250 R, Bjergand 430 R. Ole Friis Larsen
Nakkebølle Inddæmning: Bjergand 600 R, Sølvhejre 3 OF, Grønspætte 2 TH. Carsten Skou
Neverkær: Sølvhejre 2 FU. Gunner Munk
Nordskov Enge (Enghave): Bramgås 2000 R, Blisgås 204 T, Blisgås 250 R, Huldue 46 T, Ringdue 3050 T, Tejst 7 R, Hedelærke 3 T, Sanglærke 118 T, Hvid Vipstjert 5 T, Stor Korsnæb 6 T, Rørspurv 52 T. Esben Eriksen
Ravnholt (Midtfyn): Blisgås 50 OF, Rød Glente 2 OF. Palle Bo Larsen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Flemming Johansen
Siø: Skeand 30 R, Huldue 4 FU. Niels Andersen
Siø: Skeand 42 FU. Morten Müller
Skaboeshuse: Huldue 24 NØ, Ravn 3 FU. Kurt Kaack Hansen
Sletten, Hindsgavl: Nilgås 1 R
. Jette Axelsen
Sletten, Hindsgavl: Nilgås 1 R
. Michael Brunhøj Hansen
Stige Ø: Bramgås 1400 OF, Havørn 2 OF, Mosehornugle 2 R
. Else-Marie Jørgensen
Stige Ø: Bramgås 1150 OF, Mosehornugle 2 R. Leif Sørensen
Strandenge v/Jersore: Sølvhejre 1 R, Storspove 50 FU. Søren G. Nielsen
Sybergland: Mosehornugle 1 FU. Jens Peter Bech
Tommerup: Rød Glente 2 OF. Niels Erik Simonsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 3500 FU, Knarand 32 FU, Rørdrum 2 SY, Sølvhejre 1 FU, Havørn 3 OF. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 R. Poul Bjerager
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 FU. Arne Christensen
Vestermade: Storspove 100 FU. Jens Peter Bech
Yderste Tvedeløkke (Ravnholt): Rød Glente 2 OF. Palle Bo Larsen


 

Fredag den 23. februar 2024                        Solopgang: 07:23 Solnedgang: 17:40

Caroline Amalielund: Grønsisken 1 R M. Henning Steen Hansen [Facebook].
Gravvænge: Vibe 200 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Blå Kærhøg 1 FU. Jane Ditzel
Ellemose Banke: Blå Kærhøg 1 OF. Bjarne Jørgensen
Eskildstrup v/Ringe: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Flintholm Hestehave: Duehøg 1 OF, Kernebider 5 R. Niels Bomholt Jensen
Frellesvig: Blå Kærhøg 1 F FU, Gråspurv/Skovspurv 70 FU. Jane Ditzel
Frellesvig: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jan Stener Jørgensen
Fårevejle: Havørn 5 R NAT. Ole Goldschmidt
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 R, Havørn 6 R. Gert Fahlberg
Gyldensteen: Kystlagunen: Bramgås 1100 R, Blå Kærhøg 1 BR FU. Gert Fahlberg
Hesselager: Sanglærke 110 FU. Leif Bisschop-Larsen
Lundegård: Trane 7 R. Søren G. Nielsen
Rudkøbing Vejle: Blisgås 428 R, Pibeand 535 R. Ole Goldschmidt
Silkeå vest for gl. jernbane: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Siø: Skeand 41 R, Krikand 150 R. Ole Goldschmidt
Stengade (by + agerland): Blisgås 130 FU. Jane Ditzel
Tymose: Rød Glente 14 OF. Bo Gregersen


 

Torsdag den 22. februar 2024                      Solopgang: 07:26 Solnedgang: 17:38

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 24 R, Grågås 2 R, Ederfugl 60 R, Hvinand 12 R, Stor Skallesluger 4 M AD R, Toppet Skallesluger 14 R, Gravand 2 R, Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 8 FU, Blishøne 6 FU, Fiskehejre 1 R, Strandskade 2 R, Svartbag 1 R, Marsvin 1 V
Kogtved
: Grønspætte 1 R
Lundeborg, havet
: Sortand 12 FU, Lille lappedykker 1 FU, Toppet lappedykker 2 FU, Ederfugl 25 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bilka, Odense: Silkehale 46 R. Martin Søgaard Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sølvhejre 4 FU. Søren G. Nielsen
Fyns Hoved: Bjergpiber 1 R
, Skærpiber 15 R. Maria Rasmussen
Hav V f/Bogense: Sortand 145 R. Jens Bækkelund
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Skægmejse 2 R NAT. Peter Lillesø
Løkkeby (by + åbent land): Blå Kærhøg 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Løkkeby Strand og Langelandsbælt ud for: Sandløber 14 R
. Leif Kristensen
Siø: Skeand 39 FU. Morten Müller
Stige Ø: Mosehornugle 3 R. Christian Lundsted

Sybergland: Mosehornugle 2 FU. Maria Rasmussen


 

Onsdag den 21. februar 2024                      Solopgang: 07:28 Solnedgang: 17:36

Ny Gesinge, matriklen: Silkehale 2 R . Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Broholm
: Rød glente 2 OF R. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø: Trane 9 R, Sølvhejre 2 OF, Spurvehøg 1 OF, Havørn 2 R. Leif Sørensen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Trane 9 R, Sølvhejre 2 OF, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Trane 7 FU, Sølvhejre 1 FU, Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Trane 9 R, Duehøg 1 JUV OF. Hans Olrik 
Brændegård Sø: Trane 6 SY, Sølvhejre 1 R, Duehøg 1 R. Pierre Bentzen 
Bækkehave m.m. (Tåsinge): Blisgås 54 FU, Silkehale 65 R. Arne Christensen
Gyldensteen: Engsøen: Blisgås 50 R, Spidsand 10 R, Sølvhejre 6 R, Blå Kærhøg 2 FU, Havørn 4 FU. Tom Tjørnum
Gulstav: Sangdrossel 1 SY. Søren Bøgelund
Hav nord for Flyvesandet: Fløjlsand 300 R, Sortand 200 R, Sule 1 V. Ella Mikkelsen
Egebjerggård Storskov: Havørn 2 OF. Ella Mikkelsen
Hjadstrup: Sangsvane 1120 R. Ella Mikkelsen
Horseklint: Huldue 13 N, Ravn 4 TF. Peter Lillesø
Krogsbølle: Sangsvane 200 R. Ella Mikkelsen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R, Sølvhejre 1 OF. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU, Rørhøg 1 OF, Havørn 2 OF. Flemming Johansen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 R. Leif Sørensen
Stige Ø: Mosehornugle 3 R. Poul Bjerager
Sybergland: Blå Kærhøg 1 FU, Havørn 2 FU, Mosehornugle 1 R. Karen Koefoed
Thurø Rev: Pibeand 268 R. Arne Bruun
Tietgenbyen: Skovhornugle 1 OF. Per Rasmussen
Vester Egense: Hvid Vipstjert 1 R. Aksel Christensen
Vitsø: Blå Kærhøg 1 OF
. Bjarne Jørgensen
Wedellsborg, Lystskov: Grønspætte 2 SY. Kjeld Lund
Aarup (Vestfyn): Sølvhejre 1 R. Anders Horsten


 

Tirsdag den 20. februar 2024                      Solopgang: 07:30 Solnedgang: 17:33

Ny Gesinge, matriklen: Silkehale 68 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Ny Gesinge: Bramgås 6000 R, Blisgås 35 OF. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Noret, Tåsinge
: Havørn 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Noret,Tåsinge
: Havørn 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Løkkeby Enge: Blisgås 31 R, Blå Kærhøg 1 FU, Havørn 1 OF. Lars Kirk
Slipshavn enge og inderfjord
: Rødben 1 R, Storspove 1 FU, Sanglærke 1 R. Steen Winkel
Slipshavn enge og inderfjord
: Rødben 11 FU + 1 RI (Læs mere Her ) , Storspove 1 FU, Grågås 25 FU, Sanglærke 6 R FU, Husskade 4 FU, Ravn 2 OF, Havørn 1 OF. Poul Brugs Rasmussen
Holckenhavn: Havørn 1 R, Hvinand 2 FU, Blishøne 25 FU, Skarv 10 R. Lille lappedykker 4 FU, Knopsvane 2 FU, Hættemåge 20 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bammeskov
: Blå Kærhøg 1 BR FU, Rød Glente 2 OF. Jan Stener Jørgensen
Botofte Skovmose
: Blå Kærhøg 1 BR OF. Claus Dalskov
Brahetrolleborg Gods og enge m.m
: Sølvhejre 3 OF. Kristina Svendsen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Bøllemosen (Sydfyn): Blisgås 445 FU. Hans Rytter
Egense v/Svendborg: Nordlig Gråsisken 60 FU. Niels Andersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sølvhejre 5 R, Havørn 2 T. Christian Karstensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Pierre Bentzen
Gyldensteen: Engsøen: Blisgås 50 R, Lille Skallesluger 10 R, Sølvhejre 6 R, Havørn 5 FU
. Tom Tjørnum
Helnæs Fyr og havet ud for: Sortand 180 FU. Kristina Svendsen
Holms Mose: Blå Kærhøg 1 M FU. Auroura Epoke Dalsgård
Løkkeby Enge: Blå Kærhøg 1 FU. Lars Kirk
Munkebjerg-kvarteret, Odense: Silkehale 121 R. Martin Søgaard Nielsen
Nielstrup Gods, Sydfyn: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Ny Gesinge: Bramgås 6000 R. Poul Vestergård Rasmussen
Påø: Trane 7 OF. Mogens Lind Jørgensen
Rosengårdcentret: Silkehale 47 R. Martin Søgaard Nielsen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU, Havørn 2 OF. Flemming Johansen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 R. Leif Kristensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sollerup: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 750 FU, Havørn 2 IMM OF. Hans Rytter
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 F R, Mosehornugle 4 R. Freya Mørup-Petersen
Stige Ø: Mosehornugle 3 R
. Pierre Bentzen
Strandby v/Tranekær: Bramgås 1300 FU. Claus Dalskov
Tommerup: Rød Glente 2 OF. Niels Erik Simonsen
Vandhul v/Betzyslyst, Faaborg: Hvid Vipstjert 1 OF. Nina Bjørn
Vester Hæsinge: Hvid Vipstjert 1 OF. Michael Bjerregaard
Æbelø: Havørn 4 R. Jens Bækkelund
Åmosen v/Ollerup: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen


 

Mandag den 19. februar 2024                     Solopgang: 07:33 Solnedgang: 17:31

Svendborg Golfbane: Ravn 4 R
Vornæs
: Grønspætte 1 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Vejlen, Tåsinge: Blå kærhøg 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Noret,Tåsinge: Tårnfalk 1 R
. Henning Steen Hansen [Facebook].
Skovballe. Søren Lolks Vej: Grågås 150 R. Henning Steen Hansen [Facebook].
Bregninge: Havørn 1 OF. Henning Steen Hansen [Facebook].
Bjerreby: Havørn 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Stige Ø: Toppet Skallesluger 4 OF, Pibeand 60 R, Storspove 1 R, Spurvehøg 1 OF, Mosehornugle 4 FU, Tårnfalk 1 FU. Leif Sørensen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Pibeand 558 FU, Spidsand 19 FU. Leif Kristensen
Fogense Enge (Lillestrand): Blisgås 79 R. Jens David Kofoed Mogensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R. Leif Sørensen
Gelskov: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Grusgrave v/Birkum: Pibeand 486 FU. Henrik Kalckar Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 4 R, Havørn 3 R. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 12 R, Knarand 28 R, Pibeand 335 R, Spidsand 14 R, Krikand 255 R, Sølvhejre 5 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU, Havørn 4 IMM R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Storspove 55 R. Jens David Kofoed Mogensen
Gyldensteen: Reservatet: Pibeand 460 R, Spidsand 60 R, Krikand 250 R, Sølvhejre 4 FU. Jens Bækkelund
Havn v/Vejlen: Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Holms Mose: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 BR FU. Jan Sørensen
Hvidkilde Sø: Havørn 2 YF BR. Arne Bruun
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Arne Bruun
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Isfugl 1 R. Peter Lillesø
Kongebroskoven: Spætmejse 12 R. Michael Brunhøj Hansen
Ny Gesinge: Bramgås 1000 R. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Troldand 1800 FU, Bjergand 400 FU, Sølvhejre 1 R. Morten Müller
Odense Fjord syd for Klintebjerg: Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU, Havørn 2 OF. Flemming Johansen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 R. Gunnar Jørgensen
Siø: Bramgås 1500 R. Leif Sørensen
Stat-ene: Blisgås 133 FU. Morten Müller
Stige Ø: Mosehornugle 4 FU. Leif Sørensen
Stige Ø: Mosehornugle 4 FU. Niels Selck
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Rød Glente 2 FU. Jan Stener Jørgensen
Sybergland: Mosehornugle 1 FU. Benjamin Bech
Sydf. Øhav vest for Strynø: Ederfugl 2000 R. Torben Johannesen
Sø V.f. Skinballegård, Vornæs: Silkehale 70 R. Leif Sørensen
Tryggelev By: Blå Kærhøg 1 2K FU. Morten Müller
Vejlen, Tåsinge: Silkehale 79 R. Morten Müller
Vester Hæsinge: Hvid Vipstjert 1 OF. Michael Bjerregaard


 

Søndag den 18. februar 2024                     Solopgang: 07:35 Solnedgang: 17:29

Refsvindinge: Gråstrubet Lappedykker 1 R. Leif Sørensen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Spidsand 20 FU. Søren G. Nielsen
Thurø Rev: Pibeand 280 R, Sortgrå Ryle 1 R. Arne Bruun
Vitsø: Lille Skallesluger 14 R, Troldand 1800 R, Havørn 2 AD R. Niels Munch Kofoed
Ørbæk: Husskade 32 R. Hans Rytter


 

Lørdag den 17. februar 2024                       Solopgang: 07:37 Solnedgang: 17:27

Ny Gesinge, matriklen: Silkehale 60 R . Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Vejlen, Tåsinge: Rød glente 2 R, Havørn 1 R, Tårnfalk 1 R, Spurvehøg 1 R, Grønspætte 1 HØ, Ravn 4 R. Steen Winkel
Noret, Tåsinge:Blisgås 2 R . Henning Steen Hansen [Facebook].
Stengade: Alk 1 R, Grønspætte 1 HØ, Trane 4 OF, Citronsommerfugl 1 R
. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Ristinge Hale: Havlit 5 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Ristinge: Silkehale 45 R, Havørn 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Gravvænge, Sortemosen: Sangsvane 45 FU, Knopsvane 15 FU, Grågås 1 FU, Tundrasædgås 1 FU, Måger sp. 200 FU, Gråkrage 12 OF, Allike 15 OF, Sanglærke 6 OF R SY, Rådyr 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 7 R, Splitterne 1 AD R. Erik Overlund
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Splitterne 1 R
. Pierre Bentzen
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY, Blå Kærhøg 1 BR FU. Jan Stener Jørgensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Bramgås 1500 AD FU. Børge Langkilde Rasmussen
Egeløkke, Langeland: Bramgås 1200 FU, Blisgås 220 FU. Søren Sørensen
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Pibeand 330 R, Sølvhejre 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Eventyrhaven: Klippedue (tamdue) 50 OF. Jens Peter Pedersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 1300 OF, Lille Skallesluger 21 FU, Sølvhejre 5 FU, Storspove 115 FU, Havørn 2 AD OF. Jens Kristian Holm
Flådet (Tranekær): Rød Glente 2 OF. Jan Stener Jørgensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Jens Bækkelund
Grusgrave v/Birkum: Blisgås 80 FU. Christian Lundsted
Gråsten Nor: Bramgås 3500 R, Pibeand 450 R, Spidsand 340 R, Krikand 150 R, Storspove 102 R, Skovsneppe 1 R. Niels Munch Kofoed
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 R. Lars Rasmussen
Gyldensteen: Langø Plantage: Sølvhejre 1 R, Havørn 3 IMM R. Jens Bækkelund
Helnæs Made: Sølvhejre 1 OF, Sølvhejre 1 R, Mosehornugle 2 FU. Søren G. Nielsen
Helnæs Made: Sølvhejre 2 R, Mosehornugle 3 FU. Leif Sørensen
Kirkendrup Skov: Ravn 3 OF. Henrik Kingo Andersen
Klintebjerg v/Otterup:  Havørn 2 OF. Linda Sørensen
Kragholm Huse: Blå Kærhøg 1 MF FU. Pierre Bentzen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Bramgås 1800 OF. Niels Andersen
Monnet, Tåsinge: Hvinand 3000 R, Lille Skallesluger 13 R, Toppet Skallesluger 50 R, Spidsand 15 R, Sølvhejre 3 R, Snespurv 10 R. Arne Bruun
Monnet, Tåsinge: Spidsand 15 R. Pierre Bentzen
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 1 R, Vandrefalk 1 R. Bo Gregersen
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 3 R, Havørn 3 OF. Niels Andersen
Ny Gesinge: Silkehale 60 R. Poul Vestergård Rasmussen
Nørreballe Nor: Troldand 2500 R, Sølvhejre 1 AD R. Børge Langkilde Rasmussen
Nørreballe Nor: Troldand 2400 R, Sølvhejre 1 R, Sortkrage 3 OF. Michael L.J. Glentedal
Odense Å v/Brobyværk: Sølvhejre 1 OF. David Damgaard Dysager
Paradishuse v/Nyborg: Blisgås 62 NØ. Hans Rytter
Rise Mark: Havlit 55 R, Bomlærke 10 R. Niels Munch Kofoed
Ristinge By: Silkehale 45 R. Poul Vestergård Rasmussen 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU, Havørn 3 OF. Flemming Johansen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 FU. Hans Olrik
Skarø: Strandskade 51 R, Mosehornugle 1 FU. Maria Rasmussen
Snage Strand og Langelandssund ud for:
Nordisk Lappedykker 2 FU. Flemming Hansen 
Sortemosen (Sydfyn): Ravn 3 OF. Morten Kristiansen
Stengade (by + agerland): Trane 4 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 F OF, Mosehornugle 1 FU. Niels Selck
Stige Ø: Mosehornugle 3 R. Jens Kristian Holm
Stige Ø: Mosehornugle 2 R. Kristoffer Hansen
Store Rise: Havørn 2 NØ
. Bjarne Jørgensen
Sybergland: Mosehornugle 2 FU. Karen Koefoed
Sønder Vornæs: Silkehale 80 FU. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Huldue 8 AD FU. Børge Langkilde Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Sølvhejre 1 R. Olav Egelund
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R. Michael L.J. Glentedal
Tåsinge Grund (hav v/Monnet): Toppet Skallesluger 250 R. Arne Bruun 
Vornæs Skov: Silkehale 80 R. Morten Kristiansen
Østerø Sø (Knudshoved): Krikand 100 FU. Merry Sunke Larsen


 

Fredag den 16. februar 2024                       Solopgang: 07:39 Solnedgang: 17:25

Svendborg øst, matriklen: Munk 1 R M. Steen Winkel
Svendborg, Engene
: Grønspætte 1 R, Springfrø 6 M AD R, Springfrø 40 Ægklumper
Thurø Rev
: Springfrø 4 R (ÆG). Arne Bruun
Broholm: Grågås 300 FU , Knopsvane 2 FU (1 par), Stor skallesluger 4 FU, Troldand 15 FU, Skarv 1 R, Blishøne 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Tangeskoven: Rød glente 2 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brahetrolleborg Gods og enge m.m
: Sølvhejre 1 FU. Lars Kirk
Brændegård Sø
: Sølvhejre 2 FU, Ravn 3 OF. Gunnar Jørgensen
Egeløkke Lung: Trane 4 FU. Søren Sørensen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 8 FU, Havørn 5 FU. Tom Tjørnum 
Hav V f/Bogense: Ederfugl 1200 R, Sortand 440 R. Jens Bækkelund
Hillerslev: Dværgfalk 1 OF. Gunnar Jørgensen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Lars Kirk
Håre Bjerge: Ravn 4 R. Jørgen Hjorth Jensen
Håre Bjerge: Ravn 3 R. Karen Hasselbalch Thomsen
Kohave v/Tornbjerg: Duehøg 1 OF. Arne Volf
Monnet, Tåsinge: Spidsand 34 R, Vandrefalk 1 R. Carsten Skou 
Odense Å v/Brobyværk: Bjergvipstjert 1 OF. David Damgaard Dysager
Ryttermose/Tvillingskov: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jan Stener Jørgensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Rød Glente 3 OF. Flemming Johansen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Havørn 4 OF, Rød Glente 3 OF. Flemming Johansen
Sortemosen (Sydfyn): Blå Kærhøg 1 BR FU, Havørn 3 R. Leif Bisschop-Larsen
Spodsbjerg (Langeland): Havørn 2 R. Erik Overlund
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Sandløber 18 FU, Skægmejse 1 R, Hvid Vipstjert 1 OF. Jan Stener Jørgensen
Tangkrog: Trane 3 FU
. Gunnar Jørgensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Sølvhejre 1 R. Olav Egelund
Vejlen, Tåsinge: Silkehale 30 R. Arne Christensen
Vitsø: Lille Skallesluger 14 R, Troldand 1600 R, Sølvhejre 1 R. Niels Munch Kofoed


 

Torsdag den 15. februar 2024                      Solopgang: 07:42 Solnedgang: 17:23

Kogtved: Grønspætte 1 R
Lundeborg
: Toppet skallesluger 2 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Pibeand 500 R, Sølvhejre 1 R. Ella Mikkelsen
Fogense Pynt/Fogense Ø: Ederfugl 1800 R. Jens David Kofoed Mogensen 
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 FU. Søren G. Nielsen
Odense Kanal: Vandrefalk 2 OF. Evald Mehlsen
Odense Å v/Sankt Klemens: Ravn 3 OF, Træløber 3 R. Morten Holm
Silkeå v/Brahetrolleborg: Sølvhejre 1 FU, Vandstær 1 FU. Kristina Svendsen
Skaboeshuse: Mosehornugle 1 Ø, Grønspætte 2 FU. Kurt Kaack Hansen
Skåstrup Strand Sommerhusområde: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 93 R. Jens David Kofoed Mogensen


 

Onsdag den 14. februar 2024                      Solopgang: 07:44 Solnedgang: 17:21

Hallingskoven, søen: Stor skallesluger 2 R. Lars Kirk
Lundeborg, matriklen
: Allike 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjernemark: Bramgås 1100 FU, 
Rødhalset Gås 1 FU . Arne Christensen
Bjernemark:
Rødhalset Gås 1 R. Claus Dalskov
Bladstrup v/Otterup: Stillits 100 FU. Ella Mikkelsen
Bøllemosen (Sydfyn): Sjagger 300 FU, Gulspurv 55 FU. Niels Andersen
Davinde: Blisgås 230 FU. Hans Rytter 
Dømmestrup: Blisgås 140 R: Anne Veber Døssing
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Pibeand 450 FU, Spidsand 13 R. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 16 FU, Sølvhejre 2 R,
Gyldensteen: Langø Plantage: Havørn 2 AD R. Christian Lundsted
Gyldensteen: Langø Plantage: Havørn 2 AD R. Viktor Bendiksen
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.):
Sortspætte 1 F FU, Sortkrage 10 R. Christian Lundsted
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.):
Sortspætte 1 FU. Viktor Bendiksen
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 60 R, Havørn 6 IMM R. Ella Mikkelsen
Nakkebølle Inddæmning: Bramgås 1800 R. Arnbjørn Jens Jørgensen
Ny Gesinge: Silkehale 26 R. Arne Christensen
Ringe Mose: Bramgås 1000 R. Ella Mikkelsen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 BR R. Leif Kristensen
Siø: Skeand 32 FU, Huldue 11 OF. Ole Goldschmidt
Sortemosen (Sydfyn): Trane 4 R. Niels Andersen
Sortemosen (Sydfyn): Sølvhejre 1 R. Hans Rytter
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 OF, Mosehornugle 2 FU. Niels Selck
Stige Ø: Mosehornugle 2 OF
. Arne Christensen
Stige Ø: Mosehornugle 4 FU. Henrik Mørup-Petersen
Strandenge v/Jersore: Storspove 140 FU. Ella Mikkelsen
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Havørn 2 AD R. Kirsten Halkjær Lund
Thurø Rev: Pibeand 260 FU. Arne Bruun


 

Tirsdag den 13. februar 2024                       Solopgang: 07:46 Solnedgang: 17:19

Purreskoven: Sumpmejse 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 14 FU. Erik Overlund
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 OF. Claus Dalskov
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Skallesluger 28 FU, Sølvhejre 2 R. Jens Kristian Holm
Fogense Enge (Lillestrand): Blisgås 55 FU. Jens Bækkelund
Fogense Enge (Lillestrand): Pibeand 300 R. Anders Myrtue
Frellesvig: Trane 4 OF. Jane Ditzel
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm
Fårevejle: Blisgås 145 FU, Hjejle 325 FU, Havørn 8 R NAT, Vandrefalk 1 R NAT. Ole Goldschmidt
Grusgrave v/Birkum: Pibeand 516 R. Henrik Kalckar Hansen
Heden v/Nordenbro: Blisgås 135 FU, Blå Kærhøg 1 FU. Søren Bøgelund
Helnæs Made: Sølvhejre 1 FU, Mosehornugle 3 FU. Flemming Johansen
Hessum: Sangsvane 350 FU. Jens Kristian Holm
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.):
Sortspætte 1 R. Jørgen Hjorth Jensen
Hou Nordstrand (Langeland): Mosehornugle 1 R. Claus Dalskov
Hvidkilde Sø: Havørn 2 YF. Arne Bruun
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Arne Bruun
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Isfugl 1 R. Peter Lillesø
Kullerup v/Ørbæk: Rød Glente 3 FU. Palle Bo Larsen
Lumby: Gråspurv 50 R. Henrik Kingo Andersen
Lykkesholm: Rød Glente 2 FU. Palle Bo Larsen
Salby: Blå Kærhøg 1 FU, Mosehornugle 1 FU. Benjamin Bech
Sandholt Gods m/enge og marker: Trane 3 OF, Blå Kærhøg 2 R. Stoffer Jaeger
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 2 FU. Niels Selck
Stige Ø: Mosehornugle 5 R. Jens Kristian Holm
Strib: Blå Kærhøg 1 OF. Erik Busk
Sybergland: Pibeand 250 R, Spidsand 16 R, Rørhøg 1 R, Mosehornugle 1 FU
. Lars Peter Hansen
Sybergland: Sisken sp. 150 OF. Holger Daugaard
Thurø Rev: Pibeand 250 R, Krikand 150 R. Niels Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rød Glente 2 OF. Bo Gregersen
Vigelsø: Havørn 2 R. Linda Sørensen
Vomme Sø: Havørn 2 YF. Per Rasmussen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Lille Skallesluger 12 R. Holger Daugaard
Ørnehøj-området (Gulstav): Huldue 55 NØ, Ringdue 1070 NØ, Blå Kærhøg 2 FU, Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Søren Bøgelund


 

Mandag den 12. februar 2024                       Solopgang: 07:48 Solnedgang: 17:17

Caroline Amalielund: Korttået træløber 1 FU. Lars Kirk
Lundeborg, matriklen
: Blåmejse 4 FU, Musvit 4 FU, Gråspurv 8 FU, Solsort 4 FU, Allike 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Lille Skallesluger 10 R, Sølvhejre 1 OF, Sølvhejre 4 R. Leif Kristensen
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 14 FU. Erik Overlund
Bøllemosen (Sydfyn): Blisgås 460 FU. Hans Rytter
Caroline Amalielund: Isfugl 1 FU. Niels Selck
Gardersø: Blå Kærhøg 1 R. Jørgen Hjorth Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Rudkøbing Vejle: Skeand 22 FU. Ole Goldschmidt
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Slambassinet (Odense): Mosehornugle 1 FU. Evald Mehlsen
Slipshavn Enge: Spidsand 12 R. Søren Leth-Nissen
Sollerup: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sortemosen (Sydfyn): Pibeand 260 FU, Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 M AD FU. Hans Rytter
Spodsbjerg (Langeland): Havørn 2 AD R. Morten Müller
Ølsted v/Broby: Blå Kærhøg 1 M OF. Stoffer Jaeger


  

Søndag den 11. februar 2024                       Solopgang: 07:50 Solnedgang: 17:14

Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 14 R, Stor Skallesluger 20 R, Fiskehejre 3 R, Tårnfalk 1 R. Leif Sørensen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 16 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 FU. Kristina Svendsen
Bøjden Nor: Bjergand 60 FU. Martin Rheinheimer
Everenden: Sølvhejre 1 OF. Ella Mikkelsen
Gråsten Nor: Pibeand 490 R, Spidsand 83 R, Storspove 115 R. Andreas Bruun Kristensen
Gudsgave m.m. (Ærø): Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 1 AD R
. Andreas Bruun Kristensen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 10 R, Sølvhejre 4 R, Blå Kærhøg 1 FU, Havørn 2 FU. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 OF, Sølvhejre 3 FU. Kristina Svendsen
Harritslevgård Møllebæk: Vandstær 1 R. Jens Bækkelund
Hav ved Tryggelev Nor: Havlit 58 FU. Ole Goldschmidt
Hellemose Skov: Sølvhejre 2 R. Leif Sørensen
Herslev (Langeland): Sangsvane 219 FU. Ole Goldschmidt
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 OF. Jakob Bendix Hansen
Lydinge Gårde: Sjagger 300 R. Leif Sørensen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 14 R. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Bramgås 1975 FU, Troldand 2670 FU, Bjergand 1185 FU, Sølvhejre 2 FU, Blå Kærhøg 1 FU. Ole Goldschmidt
Skovsbo v/Svendborg: Skovspurv 62 FU. Carsten Skou
Sydf. Øhav nord for Ristingehalvøen: Blishøne 585 FU. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 32 FU. Ole Goldschmidt
Østerhuse, Lohals: Dværgmåge 1 OF. Helle Regitze Boesen


  

Lørdag den 10. februar 2024                         Solopgang: 07:52 Solnedgang: 17:12

Hesselagergård: Stor skallesluger 1 R, Troldand 10 FU, Fiskehejre 1 R, Knopsbvane 2 FU, Ringdue 10 OF, Bogfinke 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjerne Mark: Silkehale 40 R. Freddy Hansen
Bjernemark: Bramgås 2000 R. Leif Sørensen
Gråsten Nor: Pibeand 350 R, Spidsand 80 R. Andreas Bruun Kristensen
Henninge Nor: Skeand 14 FU, Spidsand 35 FU. Ole Goldschmidt 
Gudsgave m.m. (Ærø): Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 1 AD R
Andreas Bruun Kristensen
Horsehave v/Fårevejle: Havørn 2 OF. Carsten Skou
Klæsø Nor: Troldand 1025 FU. Ole Goldschmidt
Langesø Gods + Langesø: Mandarinand 1 M R
. Bent Lindhardt
Løkkeby Enge: Blå Kærhøg 1 FU. Ole Goldschmidt 
Ny Gesinge: Sanglærke 100 T. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 R. Jan Sørensen 
Stjovl: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jan Stener Jørgensen
Tommerup: Rød Glente 2 OF. Niels Erik Simonsen
Vesteregn: Huldue 16 FU. Claus Dalskov
Ærøskøbing: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 120 R. Andreas Bruun Kristensen


 

Fredag den 9. februar 2024                         Solopgang: 07:54 Solnedgang: 17:10

Bjernemark:Bramgås 300 R, Rødhalset Gås 1 R , Grågås 50 R. Lars Kirk
Hesselagergård
: Sanglærke 2 OF R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjernemark:
Rødhalset Gås 1 R . Lars Kirk
Thurø By m.m.: Silkehale 40 FU. Niels Selck


 

Torsdag den 8. februar 2024                        Solopgang: 07:56 Solnedgang: 17:08

Thurø, Søndervej: Stær 2 SY. Arne Bruun
Horseskov
: Natugle 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook].
Ny Gesinge, matriklen: Havørn 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Ny Gesinge: Blå kærhøg 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Vejlen, Tåsinge: Tårnfalk 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Hestehaveskoven, Tåsinge: Stor flagspætte 1  FU. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Skovballe: Gravand 6 R. Henning Steen Hansen [Facebook].
Lunkebugten: Rødben 3 R. Henning Steen Hansen [Facebook].
Simmerbølle: Silkehale 60 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Frellesvig: Trane 3 R . Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Hesselagergård, Purreskoven
: Stor skallesluger 1 R, Troldand 10 FU, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 FU, Musvit 6 FU, Blåmejse 4 FU, Sumpmejse 6 FU, Bogfinke 4 FU, Jernspurv 1 FU, Knopsvane 2 OF, Ringdue 12 R. Musvåge 2 R, Sjagger 100 R, Dåhjorte 6 R. Poul Brugs rasmussen
Brændegård Sø
: Trane 4 R. Leif Sørensen [Facebook]
Helnæs Made:
Mosehornugle 5 R. Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Mose (nord for Botofte): Ravn 3 FU. Claus Dalskov
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY. Jan Stener Jørgensen
Brændegård Sø: Trane 4 R, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Hellemose Skov: Sølvhejre 2 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Havørn 2 R. Flemming Johansen
Lindved Frugtplantage: Hvid Vipstjert 1 OF. Lars Andersen
Nakkebølle Inddæmning: Blå Kærhøg 1 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R, Havørn 2 R. Leif Kristensen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 FU. Niels Selck
Sybergland: Knarand 25 R, Spidsand 25 R. Allan Palmgren
Universitetet, Odense: Trane 3 OF. Martin Rheinheimer


 

Onsdag den 7. februar 2024                          Solopgang: 07:58 Solnedgang: 17:06


Ny Gesinge, matriklen
: Bramgås  4500 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Bøllemosen
: Blisgæs 200 R, Bramgæs 100 R, Grågæs 50 R, Kragefugle 200 R, Måger sp 200 R, Sjagger 100 R FU Sanglærke 2 R
FU. Poul Brugs Rasmussen
Sortemosen: Havørn 1 OF, Sangsvane 10 FU, Knopsvane 8 FU, Tundragås 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden By: Vandrefalk 1 R
. Gunnar Knudsen
Grusgrave v/Birkum: Grågås 850 R, Blisgås 75 R, Pibeand 375 R, Havørn 2 TH. Henrik Kalckar Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 13 FU, Pibeand 400 FU, Gråand 700 R, Krikand 250 FU, Sølvhejre 4 FU, Havørn 2 FU. Martin Rheinheimer
Helnæs Made: Sølvhejre 2 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Mosehornugle 1 FU. Flemming Johansen
Helnæs Made: Sølvhejre 2 R, Blå Kærhøg 1 R. Leif Sørensen
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.):
Sortspætte 1 R. John Markenvard
Holmstrup v/Odense: Klippedue (tamdue) 100 R. Ella Mikkelsen
Kalovnshuse: Rød Glente 2 OF, Ravn 8 FU, Ravn 9 R. Leif Kristensen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 1 R. Søren G. Nielsen
Kroghenlund Skov: Stor Tornskade 1 R. Bo Gregersen
Møllemade/Ellemose: Mosehornugle 2 FU. Erik Busk 
Møsteskov/Hanneslund: Havørn 2 OF. Leif Kristensen
Nakkebølle Fjord: Isfugl 1 OF. Arnbjørn Jens Jørgensen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 23 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 24 FU. Niels Selck 
Odense Fjord syd for Klintebjerg: Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Havørn 2 OF. Lars Petersen
Sandholt Gods m/enge og marker: Blå Kærhøg 1 BR R. Stoffer Jaeger
Thurø Rev: Pibeand 350 FU. Arne Bruun 
Aarup (Vestfyn): Nordlig Gråsisken 27 FU. Gunner Munk


 

Tirsdag den 6. februar 2024                          Solopgang: 08:00 Solnedgang: 17:04

Havn v/Vejlen: Hvinand 1 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte: Blå Kærhøg 1 OF. Claus Dalskov
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R. Claus Dalskov
Vejlen, Tåsinge: Blå Kærhøg 1 FU. Lars Kirk


 

Mandag den 5. februar 2024                         Solopgang: 08:02 Solnedgang: 17:02

Ny Gesinge, matriklen: Blå kærhøg 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Bjerreby
: Silkehale 80 OF. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Tarup, Møllevej
: Kværkerfinke 1 M R. Erik Thomsen 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brobyværk: Bjergvipstjert 1 FU. Jens Rasmussen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R. Jens Rasmussen
Frellesvig: Gråspurv/Skovspurv 70 FU. Jane Ditzel
Gyldensteen: Engsøen: Hvinand 117 FU, Lille Skallesluger 11 FU, Knarand 76 R, Pibeand 503 FU, Krikand 543 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Pibeand 701 R, Sølvhejre 4 R NAT. Kurt Due Johansen 
Helnæs Made: Skeand 12 R, Sølvhejre 2 FU, Mosehornugle 2 FU
. Leif Kristensen
Kohave v/Tornbjerg: Silkehale 25 R. Niels Bomholt Jensen
Lindved Frugtplantage: Havørn 2 OF, Hvid Vipstjert 1 R. Lars Andersen
Sandholt Gods m/enge og marker: Stillits 55 FU. Jens Rasmussen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 FU. Jens Rasmussen
Stige Ø: Mosehornugle 1 R. Ester Dalby Andersen
Aarup (Vestfyn): Sølvhejre 2 R. Niels Kristian Bech Jensen


  

Søndag den 4. februar 2024                         Solopgang: 08:04 Solnedgang: 17:00

Bjørnemosegård (Svendborg): Bramgås 300 R, Grågås 80 R, Blisgås 7 R. Lars Kirk
Bøllemosen (Sydfyn): Bramgås 21 R, Grågås 12 R, Blisgås 376 R. Lars Kirk
Hesselagergård
: Dåhjort 7 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 1 R. Arne Bruun
Brockdorff enge: Sangsvane 299 R. Esben Eriksen
Bøllemosen (Sydfyn): Blisgås 376 R. Lars Kirk
Dalby: Bramgås 3500 R. Esben Eriksen
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Kortnæbbet Gås 1 FU
, Sølvhejre 1 R. Søren G. Nielsen
Fjællebro Gods og agerland: Rød Glente 2 R, Rød Glente 3 FU. Palle Bo Larsen
Fyns Hoved: Skærpiber 8 R. Esben Eriksen
Føns Vang: Havørn 2 R, Vandrefalk 1 M AD R. Nis Rattenborg
Gardersø: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 F AD R. Nis Rattenborg
Gesinge: Blå Kærhøg 1 BR OF. Jan Stener Jørgensen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Hvinand 220 FU, Toppet Skallesluger 121 FU. Peter Lillesø
Langeskov v/Hundstrup: Stor Tornskade 1 R
. Stoffer Jaeger
Marker m.m. ved Gulstavvej nord for Eget: Blå Kærhøg 1 BR OF. Claus Dalskov
Monnet, Tåsinge: Skeand 14 FU, Sølvhejre 1 R. Bo Gregersen
Monnet, Tåsinge: Havørn 2 FU. Ole Goldschmidt
Mose/sø SV for Rugård: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 BR R. Ella Mikkelsen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 22 R, Bjergand 690 R, Sølvhejre 3 R. Niels Bomholt Jensen
Noret, Tåsinge: Sølvhejre 1 AD R. Jan Stener Jørgensen
Ny Gesinge:
Rødhalset Gås 1 AD FU. Kathrine Stener Jørgensen
Ny Gesinge:
Rødhalset Gås 1 AD FU. Jan Stener Jørgensen
Ny Gesinge:
Rødhalset Gås 1 R . Arne Christensen
Ny Gesinge:
Rødhalset Gås 1 AD FU, Huldue 21 FU Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Sølvhejre 2 R, Blå Kærhøg 1 F FU. Inger Christensen
Nørreballe Nor: Troldand 1600 R, Bjergand 600 R, Sølvhejre 1 R. Claus Dalskov
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 R. Rune H Christensen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 R. Palle Bo Larsen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 FU. Søren G. Nielsen
Skårupøre: Silkehale 33 R. Arne Bruun 
Sortemosen (Sydfyn): Sølvhejre 1 FU. Lars Kirk
Stige Ø: Mosehornugle 2 FU. Niels Selck
Stige Ø: Mosehornugle 2 FU. Sanne Lykke Dalgaard
Søen, Valdemarsslot: Troldand 1400 FU, Bjergand 55 FU. Ole Goldschmidt
Vejlen, Tåsinge: Krikand 250 FU, Klyde 1 FU. Ole Goldschmidt 
Vester Hæsinge: Kortnæbbet Gås 1 FU, Blisgås 300 FU. Søren G. Nielsen
Vesteregn: Huldue 40 FU. Claus Dalskov
Vestermade: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 3 R. Esben Eriksen


 

Lørdag den 3. februar 2024                         Solopgang: 08:06 Solnedgang: 16:58

Bøllemosen: Blisgås 100 FU, Grågås 25 FU, Sangsvane 6 FU, Knopsvane 8 FU, Ringdue 500+
OF R, Sanglærke 1 OF. Poul Brugs Rasmussen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 2 R. Erik Thomsen
Espe, Mellemhaverne syd: Blisgæs 200 R, Grågæs 15 R. Bent Staugaard Nielsen
Hindsgavl Slot og Slotspark:
Sortspætte 2 R . Leif Sørensen [Facebook]

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 1 FU. Asger Rasmussen
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R. Claus Dalskov
Botofte Skovmose: Blå Kærhøg 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Pibeand 600 FU, Sølvhejre 1 R. Søren G. Nielsen
Enghaven - Fønsskov: Sortgrå Ryle 1 R. Kim Mogensen
Fogense Enge (Lillestrand): Pibeand 270 R. Nis Rattenborg
Fårevejle: Havørn 3 FU, Ravn 3 FU. Ole Goldschmidt
Gyldensteen: Engsøen: Blisgås 50 R, Sølvhejre 4 R, Havørn 3 FU. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 32 R, Knarand 65 R, Pibeand 960 R, Gråand 880 R, Krikand 240 R, Sølvhejre 6 R, Storspove 145 R, Havørn 2 AD R. Nis Rattenborg 
Harndrup: Rød Glente 2 OF. Conny Hartmann
Harritslevgård Møllebæk: Vandstær 1 R. Jens Bækkelund
Harritslevgård Møllebæk: Isfugl 1 R, Vandstær 1 R. Nis Rattenborg
Hindsgavl Slot og Slotspark:
Sortspætte 2 R. Leif Sørensen
Kerteminde: Havørn 2 OF. Lars Peter Hansen 
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 1 R. Maria Rasmussen
Korinth: Trane 6 OF. Jakob Sunesen
Lindelse Nor: Bjergand 6400 FU. Ole Goldschmidt
Lindø + vade v/Jersore: Blå Kærhøg 1 OF. Stoffer Jaeger
Monnet, Tåsinge: Vandrefalk 1 R. Bo Gregersen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 58 R, Strandskade 140 R. Nis Rattenborg 
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 16 R. Leif Sørensen
Neverkær: Trane 3 FU, Sølvhejre 2 FU, Havørn 2 OF. Gunner Munk
Nørreballe Nor: Troldand 1560 FU, Bjergand 610 FU, Blå Kærhøg 2 FU, Rød Glente 3 FU. Ole Goldschmidt
Odense Fjord syd for Klintebjerg: Bramgås 2000 R T. Linda Sørensen 
Ollerup: Trane 4 N. Søren Rain Johansen
Rydskov: Rød Glente 2 OF. Benjamin Bech
Rødkilde Gods v/Ulbølle: Huldue 3 R. Niels Bomholt Jensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 2 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Havørn 2 OF, Rød Glente 2 OF. Flemming Johansen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Rød Glente 2 FU, Vandstær 2 R. Leif Sørensen
Siø: Skeand 38 FU, Ravn 3 FU. Ole Goldschmidt
Skovballe: Bramgås 1900 FU,
Rødhalset Gås 1 FU . Niels Bomholt Jensen
Skovsgård: Sangsvane 225 FU, Havørn 4 R. Ole Goldschmidt
Strandenge v/Jersore: Blå Kærhøg 1 F AD R, Blå Kærhøg 1 JUV R. Nis Rattenborg
Tranekær: Rød Glente 6 T FU. Hans-Henrik Wienberg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Pibeand 375 FU, Blå Kærhøg 2 FU, Ravn 3 FU. Ole Goldschmidt
Vesteregn: Blisgås 135 FU. Ole Goldschmidt
Østereng, Bogense: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 28 FU. Jens Bækkelund


 

Fredag den 2. februar 2024                         Solopgang: 08:08 Solnedgang: 16:55

Vornæs: Sangsvane 5 R, Strandskade 3 R. Henning Steen Hansen [Facebook].
Vemmenæs: Rødben 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook].
Melby: Rød glente 1 R
. Henning Steen Hansen [Facebook].
Holckenhavn
: Hættemåge 20 R + 1 (Ringmærket), Blishøne 50 FU, Knopsvane 3 R (Ringmærket - J791). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Vandrefalk 1 OF. Evald Mehlsen
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 1 R. Niels Andersen
Lakkendrup: Blå Kærhøg 1 M FU. Peter Pelle Clausen
Stige By: Vandrefalk 1 R [Henrik Kingo Andersen
Thurø Rev: Pibeand 270 R. Arne Bruun
Vedelshave: Blå Kærhøg 1 R. Jørgen Hjorth Jensen
Vejlen, Tåsinge: Lille Skallesluger 21 R, Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen


 

Torsdag den 1. februar 2024                        Solopgang: 08:10 Solnedgang: 16:53

Ny Gesinge, matriklen: Rød glente 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Vejlen, Tåsinge: Taffeland 2 R, Troldand 150 R, Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 FU. Lars Kirk
Vornæs Skov: Bogfinke 4 FU, Nordlig Gråsisken 1 FU, Stillits 35 FU. Lars Kirk
Vornæs: Rød glente 1 OF (Tegner godt for ynglesæsonen)  . Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Ny Gesinge: Rød Glente 1 FU. Lars Kirk
Slipshavn: Blisgås 1 FU, Blishøne 20 FU, Rødben 1 FU, Strandskade 1 FU, Gravand 15 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 R, Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 OF. Claus Dalskov
Brangstrup v/Ringe: Rød Glente 2 FU. Palle Bo Larsen
Brændegård Sø: Havørn 2 YF B. Carsten Skou 
Bøgebjerg Skov v/Sandholt: Havørn 2 R. Leif Kristensen
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Pibeand 400 R. Ella Mikkelsen
Eskildstrup v/Ringe: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R. Jens Kristian Holm
Føns Vang: Havørn 2 AD R. Nis Rattenborg
Gardersø: Trane 3 R, Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 F R. Nis Rattenborg
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.): Grønspætte 2 FU,
Sortspætte 2 FU. Jens Kristian Holm
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 FU. Johnny Rasmussen
Lindø + vade v/Jersore: Blå Kærhøg 1 M FU. Jens Kristian Holm
Lyndelse: Ravn 4 FU. Leif Kristensen
Møllemade/Ellemose: Mosehornugle 3 R, Råge 600 R. Michael Mosebo Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 15 R. Carsten Skou 
Orestrand: Blå Kærhøg 1 M FU. Jens Kristian Holm
Rønninge: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Sandholt Gods m/enge og marker: Rød Glente 3 OF. Flemming Johansen
Tommerup: Rød Glente 3 OF. Niels Erik Simonsen
Vejlby v/Middelfart:  Stor Korsnæb 1 OF. Michael Mosebo Jensen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 FU. Lars Kirk
Vejrup v/Indslev: Blå Kærhøg 1 BR R. Nis Rattenborg
Vester Egense: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Æbelø: Stenvender 1 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Havørn 3 R. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

03 mar 2024
This page is part af: Http://www.Snatur.dk