Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!        [ Turkalender ][Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

 
  [NETOP NU]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007]

UGE 1. - 5. (1. januar - 31. januar 2007).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:47 

Via [DofCall] [De sidste 100] 

        Skarv
            Stort foto

Onsdag den 31. januar 2007.

Ny Gesinge: Sangsvane 796 R, Canadagås 32 R. Poul Rasmussen
Vejlen, Taasinge
(08:05): Isfugl 1 R. Poul Rasmussen
Sørup Sø: Lille Skallesluger 3 han, Lille Skallesluger 3 Hun-farvet, Stor Skallesluger 25. Arne Bruun
Svendborgsund ved Iholm: Fiskehejre 8 R, Gravand 2 R, Gråand 30 R, Ederfugl 6 R, Musvåge 2 R, Gråkrage 12 R
Thurø Rev: Knopsvane 2 R, Gravand 4 R, Gråand 14 R, Ederfugl 300 R, Toppet Skallesluger 9 R, Strandskade 3 R, Ringdue 200 R, Sanglærke 2 R, Skærpiber 3 R, Grønirisk 3 R, Dompap 3 R
Thurøsund/Pilekrogen: Skarv 8 R, Fiskehejre 9 R, Troldand 1 R, Blishøne 30 R, Strandskade 1 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (10:00-11:00): Lille Lappedykker 40 FOU, Toppet Lappedykker 2 FOU, Toppet Skallesluger 5 FOU, Gravand 6 FOU, Gråand 30 FOU, Pibeand 8 FOU, Hvinand 4 FOU, Ederfugl 10 FOU, Knopsvane 15 FOU, Grågås 40 FOU, Blishøne 180 FOU, Stor Regnspove 1 FOU, Strandskade 4 FOU, Rødben 2 FOU, Hættemåge 30 FOU, Sølvmåge 50 FOU, Svartbag 4 FOU, Gråkrage 25 FOU, Allike 20 FOU, Rødhals 1 FOU, Musvit 5 FOU, Musvåge 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Odense, Højstrup Øvelsesplads (07:50-08:20): Husskade 100 OF (Overnatningstræ). Dieter Maaszen
Odense Havn (08:38-09:10): Vandrefalk 1 R AD (Fik ingen due og forsvandt lavt mod nord (til Vigelsø?)), Bjergvipstjert 1 R. Tim Hesselballe

        Sortstrubet lom FU


Tirsdag den 30. januar 2007.

Sdr Vornæs, Taasinge (14:15): Silkehale 50 R. Poul Rasmussen
Skovballe, Taasinge
(13:15): Silkehale 50 R. Gunnar Jørgensen
Bjernemark, Taasinge
: Knopsvane 11 R, Sangsvane 2 R, Blisgås 3 R, Grågås 217 R, Sjagger 225 R. Peder Rasmussen
Vejlen, Taasinge
: Grågås 175 R, Spurvehøg 1 R, Ringdue 1000 OF, Silkehale 50 R. Peder Rasmussen
Syltemade Å Vester Mølle
(16:20): Vandstær 1 R. Niels Bomholt
Brahetrolleborg Gods
: Sangsvane 18 AD R, Sangsvane 6 2K R, Tårnfalk 1 R. Jacob Sterup
Svanninge
: Natugle 1 Sy. Jacob Sterup
Bøjden nor
(15:00): Bjergand 1000 R. Mogens Elnif Thomsen
Sollerup
(13:00): Sjagger 150 R. Mogens Elnif Thomsen
Sollerupvej
(12:30): Gulspurv 50 R. Mogens Elnif Thomsen
Brændegård sø
(12:00): Lille Skallesluger 7 R. Mogens Elnif Thomsen
Brahetrolleborg
(11:45): Ravn 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Lundeborg, Stenmurevej - Nyhaveskoven
: Sjagger 450 FU, Spætmejse 2 R, Vandstær 1 FU (Tange å), Musvåge 2 OF. Poul Brugs
Mullerup Slot + Sø
: Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 OF, Ringdue 118 OF, Stor Flagspætte 2 FU, Vandstær 1 R, Sjagger 38 OF, Spætmejse 2 FU, Kvækerfinke 6 FU. Torben Møller
Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R , Musvåge 1 R. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Tarup Vandmølle (13:40): Silkehale 30 R. Per Rasmussen
Sundet, Faaborg (11:00-12:00): Isfugl 1 FOU, Grønsisken 40 FOU, Dobbeltbekkkasin min 10 R, Troldand 600 R, Taffeland 50 R, Bjergand 4 R, Gråand 30 FOU, Grågås 8 FOU, Knopsvane 75 FOU, Blishøne 300 FOU, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 4 FOU/R, Hættemåge 40 R, Sølvmåge 20 R, Stormmåge 10 R.. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Bogø Havekoloni, Odense (12:00-13:00): Skovhornugle 8 R. Erik Thomsen

        Skovhornugle soler sig         Foto: Erik Thomsen


       Hættemåger før aftentrækket

Mandag den 29. januar 2007.

Gulstav, Vesterskov (14:15): Skovsneppe 1 R. Erik Thomsen
Elsehoved
: Grønspætte 2 R. Thomas Siig Kristensen
Kværndrup
(9:25): Rød glente 1 FU. Henrik Knudsen
Espe
:Stormmåge 60 FU, Hættemåge 40 FU, Husskade 5 FU, Gråkrage 5 FU, Sjagger 75 OF, Allike 35 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Rødhals 1 R, Musvit 4 R. Musvåge 1 OF. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Lydinge Haver
: Allike 300 FU. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Brændegård Sø
: Vandrefalk 1, Duehøg 1 (jagtede en due, men uden held). Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Brahetrolleborg
: Sangsvane 19 FU, Vibe 175 FU, Gravand 2 FU, Tårnfalk 1 OF, Hættemåge 40 R, Allike 90 FU. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Lundeborg, Tange Å's udløb
: Strandskade 2 R. Poul Brugs
Nørresø
(11:50-12:30): Duehøg 1 OF AD hun, Isfugl 1 R. Per Bak
Svanninge Bakker (10:00-11:15): Misteldrossel 1 R/FOU, Solsort 10 FOU, Halemejse 20 FOU, Topmejse 2 FOU, Musvit 15 FOU/SY, Blåmejse 10 FOU/SY, Sumpmejse 2 FOU, Spætmejse 3 FOU/SY, Stor Flagspætte 3 SY, Dompap 10 FOU, Bogfinke 15 FOU, Grønsisken 10 FOU, Korttået Træløber 4 FOU/SY, Fuglekonge 10 FOU, Rødhals 1 FOU, Gulspurv 2 T, Gråkrage 8 FOU, Råge 40 FOU, Allike 10 FOU, Grågås 3 T, Sangsvane 30 FOU ( på mark Horne ). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Odense, Højstrup Øvelsesplads (07:48-08:15): Husskade 136 OF (Overnatningstræ). Dieter Maaszen
Lundegård, Broby: Sangsvane 59 R, Grågås 170 R, Vibe 100 R, Hættemåge 80 R, Stormmåge 110 R. Kurt Due Johansen
Hesbjerg Skov (10:00): Ravn 1 SY (Drev duehøg bort under fuld musik fra sit domæne). Peter Hvenegaard
Odense å, broen ved OB´s anlæg (09:45): Isfugl 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Seden Strand, Odense: Knopsvane 10 R, Pibeand 350 R, Troldand 35 R, Hvinand 500 R, Stor Skallesluger 22 R. Kurt Due Johansen
Søby Søgård, Årslev: Grågås 430 R, Pibeand 2 han R, Gråand 80 R, Stor Skallesluger 4 han R, Hættemåge 80 R. Kurt Due Johansen
Vigelsø, Otterup: Grågås 100 R, Bramgås 25 R. Kurt Due Johansen
Jersore (16:10): Blisgås 160 R, Bramgås 1 R, Sangsvane 55 R, Blisgås 160 R, Grågås 230 R, Bramgås 1 R
Gyldensteens enge (14:50-16:30): Pibeand 180 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Stor Regnspove 145 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 7 R, Blisgås 1 R, Grågås 155 R, Gravand 66 R, Gråand 190 R, Musvåge 3 R, Blishøne 18 R, Vibe 1 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 25 R. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods: Musvåge 3 R, Fjeldvåge 1 R. Jens Bækkelund
Fælleden, Bogense (12:00): Blå Kærhøg 1 R han. Jens Bækkelund
Alminden, Bogense (09:15): Sangsvane 120 R. Jens Bækkelund
Agernæs (15:00): Blå Kærhøg 1 V han. Aksel Christensen
Strib: Munk 1 Hun. Sten Nielsen

               Dagens fugl i Danmark
                Se TV2Lorry


       Sangsvane flyver ind til Vejlen, Taasinge

Søndag den 28. januar 2007.

Bækkehave, Taasinge: Grågås 70 R, Sjagger 60 R
Ny Gesinge, Taasinge
: Grågås 16 R
Strammelse, Taasinge
: Sjagger 40 R
Vejlen, Taasinge
: Skarv 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 3 R, Grågås 300 R, Canadagås 8 R, Bramgås 1 R, Gravand 2 R, Krikand 8 R, Gråand 8 R, Troldand 400 R, Hvinand 4 R, Lille Skallesluger 6 han R, Lille Skallesluger 2 hun R, Stor Skallesluger 9 han R, Stor Skallesluger 4 hun R, Blå Kærhøg 1 Hun-farvet R, Silkehale 60 OF, Skægmejse 3 R, Gråkrage 6 R
Fårevejle, Rudkøbing
: Sangsvane 59 AD R, Sangsvane 19 2K R, Musvåge 2 R. Ole Goldschmidt
Klæsøgårde, Sydlangeland
: Knopsvane 14 R, Sangsvane 15 AD R, Pibeand 3 R, Gråand 2 R, Spidsand 5 R, Hættemåge 8 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 1 R. Ole Goldschmidt
Longelse Bondegårdsskov
: Knopsvane 30 R, Sangsvane 48 AD R, Sangsvane 20 2K R. Ole Goldschmidt
Longelse Sønderskov (Sylten)
: Knopsvane 38 R, Sangsvane 120 AD R, Sangsvane 15 2K R, Gravand 4 R, Pibeand 8 R, Gråand 110 R, Taffeland 1 R, Hvinand 1 R, Vibe 1 R, Stillits 7 R. Ole Goldschmidt
Løkkeby Enge
: Mellemskarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 14 R, Sangsvane 83 AD R, Sangsvane 27 2K R, Gravand 3 R, Pibeand 46 R, Knarand 23 R, Krikand 18 R, Gråand 306 R, Spidsand 4 R, Troldand 4 R, Blishøne 171 R, Hættemåge 37 R, Svartbag 7 R, Allike 230 R, Råge 15 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 30 R. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø, Rudkøbing
: Knopsvane 2 R, Gråand 8 R, Spidsand 6 R, Musvåge 2 R, Vandrefalk 1 hun AD R, Blishøne 54 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R, Sjagger 20 R, Husskade 8 R, Allike 18 R. Ole Goldschmidt
Brahetrolleborg - nord for slottet
(16:30): Rød Glente 1 FU. Gunnar Jørgensen
Brahetrolleborg Gods
: Sangsvane 8 R, Gravand 3 R, Tårnfalk 2 R, Vibe 20 R, Hættemåge 5 R, Stormmåge 2 R, Stær 10 R. Niels Bomholt
Odense Å ved Skovsøen
(11:45-12:10): Mandarinand 13 R, Grønbenet Rørhøne 11 FU. Peter Oxholm, Dieter Maaszen
Vigelsø (obs fra Klintebjerg Havn) (14:15): Bramgås 3 R, Fjeldvåge 1 R. Gregers Johannesen
Ølundgaard Inddæmning (13:15-14:00): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Gregers Johannesen
Odense å ved Skovsøen (12:00): Mandarinand 12 R. Mogens Elnif Thomsen
Odense å udmunding (11:30): Lille Lappedykker 60 R. Mogens Elnif Thomsen
Odense Bogø kolonihaver (10:45): Skovhornugle 6 R. Mogens Elnif Thomsen
Kertinge Nor (14:00-16:00): Sangsvane 156 R, Skarv 30 R, Fiskehejre 11 R, Knopsvane 111 R, Gravand 11 R, Gråand 23 R, Troldand 1 R, Hvinand 60 R, Stor Skallesluger 14 R, Blishøne 556 R, Hættemåge 170 R, Sølvmåge 12 R Anders Myrtue
Fønsvang (13:00): Sædgås 52 R. Lars Lindskrog Christiansen


           Musvaage Lønne 

Lørdag den 27. januar 2007.

Valdemars Slot, Tåsinge (13:30): Træløber 1 SY. Bodil Bøgelund, Hans Rytter
Vejstrup Ådal, 500 m øst for Landevejen
(12:15): Sjagger 2500 FU. Niels Andersen
Gulstav
(12:00-14:00): Bramgås 1 R (Ml 300 grågås), Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Ella Maria, Leif Bisschop-Larsen
Herringe
(14:40): Rød Glente 1 FU. Gunnar Jørgensen
Hellemose
(11:50): Stor Tornskade 1 R. Per Bak
Silkeå (
13:45-14:00): Vandstær 1 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 4 AD R, Sangsvane 10 JUV R, Blishøne 5 R, Vibe 25 R, Musvit 4 FU, Allike 12 FU, Gråkrage 4 FU, Bogfinke 8 R. Gunnar Jørgensen
Karlsmosen, Egeskov
: Sangsvane 25 FU. Eskild Nielsen
Sortemosen, Gudme
: Sangsvane 61 R, Krikand 20 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 8 R, Vibe 2 R. Hans Rytter
Odense, Stige Ø
(15:10): Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Musvåge 3 FU, Tårnfalk 1 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø,set fra Stige Ø
(14:45):  Grågås 470 FU, Bramgås 4 FU, Vandrefalk 1 R han, Vandrefalk 1 R hun. Dieter Maaszen
Odense, Baagø Kolonihaver
(13:45): Skovhornugle 8 R. Dieter Maaszen
Odense, Baagø Kolonihaver/ Pilely (11:00-11:30): Skovhornugle 8 R . Bjarne Jørgensen
Odense Å - Hunderup skov
(12:00): Mandarinand 6 R (Ved Skovsøen), Skovsneppe 1 (Engen NV). Hans Emil, Kell Grønborg
Odense, Højstrup Øvelsesplads
(07:40-08:05): Husskade 132 OF (Overnatningstræ). Dieter Maaszen
Odense, Tarup ved foderbræt
(03:00): Munk 1 FU hun. Rudi Semrau Jensen
Egense Fjord, Otterup
: Ederfugl 1000 R. Dorte og Flemming Sørensen
Mølleløkken/Kerteminde
: Skovsneppe 1 R. Bo K. Stephensen
Odense, Højstrup Øvelsesplads
(07:40-08:05): Husskade 132 OF (Overnatningstræ). Dieter Maaszen
Hindsgavl Batteriplantage: Ravn 4. Kjeld Lund
Fogense Enge: Grågås 180 FU, Lysbuget Knortegås 70 FU. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge, Bogense: Sangsvane 150 FU. Jens Bækkelund
Nørreby, Bogense: Sangsvane 680 FU, Sædgås 5 FU, Grågås 40 FU. Jens Bækkelund


              Sumpmejse

Fredag den 26. januar 2007.

Knudshoved færgehavn (14:00): Snespurv 4 R. Erik Thomsen
Svanninge Bakker/Skovlyst
(12:00-13:00): Grønspætte 1 FU (Både set og hørt). Per Bak
Gudbjerg
(15:00): Skovsneppe 1 R. Ella Maria, Leif Bisschop-Larsen
Brobyværk
(16:20): Sjagger 120 R, Lille Lappedykker 1 R, Stor Skallesluger 3 R, Musvit 4 Sy, Grønsisken 8 FU. Ella Mikkelsen
Helnæs Made (
12:00-15:00): Bjergand 1000 R (På havet), Blå Kærhøg 1 R (Brun, 12.15), Fjeldvåge 1 R (12.15), Knopsvane 4 FU, Grågås 43 R, Gråand 15 R, Tårnfalk 1 FU, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 56 R, Toppet Skallesluger 1 R, Sølvmåge 20 R, Vibe 7 R, Ringdue 8 R, Sjagger 80 FU, Husskade 7 FU, Gråkrage 15 FU, Stillits 12 R, Hare 1 R, Rådyr 3 FU. Ella Mikkelsen
Helnæs Fyr
(11:05): Ederfugl 1200 R. Ella Mikkelsen
Helnæsbugten
(10:00-10:50): Hvinand 172 R. Toppet Lappedykker 26 R, Skarv 56 R, Fiskehejre 13 R, Knopsvane 9 R, Gravand 2 R, Gråand 111 R, Troldand 400 R, Ederfugl 200 R, Havlit 7 R, Toppet Skallesluger 61 R, Blishøne 620 R, Strandskade 4 R, Rødben 35 R, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 2 R, Gærdesmutte 1 Sy, Gråkrage 20 R Ella Mikkelsen
Helnæs, v/dæmningen
(09:30): Rødben 32 R. Ella Mikkelsen
Sundet, Faaborg
(11:10-11:45): Isfugl 1 FOU ( fangede en fisk ), Dompap 2 FOU, Vindrossel 3 FOU, Stor Flagspætte 1 FOU, Spætmejse 1 SY, Musvåge 1 FOU, Troldand 760 R, Taffeland 60 R, Bjergand 2 R, Gråand 90 FOU, Knarand 2 FOU, Knopsvane 87 FOU/R, Blishøne 250 FOU, Svartbag 8 R, Hættemåge 30 FOU/R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 20 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Bjernekrogen ( Faaborg Fjord )(10:45-11:00): Silkehale 7 FOU, Engpiber 13 FOU, Sangsvane 5 T ( 3 2k ), Gravand 11 FOU, Blishøne 100 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]  


                  Ung dværgmåge Bagenkop havn      Foto: Erik Thomsen

Torsdag den 25. januar 2007.

Skårupøre Sund (09:05): Sangsvane 22 V
Svendborg
: Lille Lappedykker 14 R, Gærdesmutte 1 Sy, Topmejse 1 Ka, Musvit 2 Sy, Spætmejse 1 HØ
Skansen, Taasinge
: Strandskade 2, Grønirisk 135. Niels Andersen
Lunkebugten, ved Tørvemosevej, Taasinge
: Gravand 45, Pibeand 60, Krikand 75, Gråand 45, Ederfugl 150, Toppet Lappedykkker 12, Strandskade 4, Rødben 2, Bjergirisk 150, Blishøne 1000. Niels Andersen
Tørvemosevej, Taasinge
: Sangsvane 128, Knopsvane 14. Niels Andersen
Gesinge (Udflyttervej), Taasinge
: Sangsvane 740, Knopsvane 30, Canadagås 7, Sædgås 4, Grågås 50, Allike 110, Spurvehøg 1, Sanglærke 10, Sølvmåge 500, Stormmåge 100, Hættemåge 250. Niels Andersen
Vejlen + Noret, Taasinge
: Grågås 800, Sangsvane 8, Vibe 3, Krikand 100, Gråand 50, Blishøne 40. Niels Andersen
Monnet, Taasinge
: Pibeand 67, Gråand 32, Knopsvane 38, Gravand 28, Sangsvane 14 OF. Poul Rasmussen
Brahetrolleborg Gods
: Vibe 60 FU. Jacob Sterup
Holckenhavn Fjord
: Blisgås 2 AD R, Grågås 180 FU. Jacob Sterup
Knudshoved Færgehavn
: Toppet Lappedykker 11 R, Skarv 25 R, Blishøne 8 R, Sortgrå Ryle 2 FU, Rødben 1 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 2 R, Husskade 1 R, Dompap 3 R. Jacob Sterup
Brændegaard Sø
: Skovsneppe 1 Død. Erik Ehmsen
Sollerup, fugletårnet
(13:45): Træløber 1 SY. Lars Bonne Rasmussen
Holstenshuus
(10:50-11:30): Sjagger min 150 FOU, Vindrossel 10 FOU, Solsort 20 FOU, Silkehale 17 FOU, Gulspurv 10 FOU, Jernspurv 1 FOU, Rødhals 3 FOU, Gærdesmutte 2 FOU, Spætmejse 2 SY, Stor Flagspætte 2 SY, Musvit 10 FOU, Blåmejse 10 FOU, Topmejse 2 FOU, Husskade 3 FOU, Skovskade 2 FOU, Bogfinke 30 FOU, Dompap 5 FOU, Grønirisk 10 FOU, Ringdue 50 R, Allike 30 FOU, Gråkrage 5 FOU, Musvåge 5 FOU, Tårnfalk 1 FOU, Lille Lappedykker 2 R, Grønbenet Rørhøne 2 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Helnæs Made (08:00 - 11:00): Grågås 25 R, Vandrikse 1 R, Dobbeltbekkasin 12 R, Engpiber 6 R, Rørspurv 1 R, Ravn 2 R, Blå kærhøg 1 R, Stær 8 R, Vibe 25 R, Pibeand 25 R, Almindelig ryle 20 R, Fjeldvåge 1 R, Sangsvane 4 R, Stor regnspove 2 R. Erik Danielsen
Tommerup, Savmøllevej 5
(15:30-15:45): Bjergvipstjert 1 FU. Helle Suadicani
Hunderup skov (12:50): Spætmejse 6 FU, Træløber 1 FU. Kell Grønborg
Stenløseskoven, Odense
(14:30): Ravn 2 R (Territorie flugt over skoven). Henrik K. Hansen
Fruens Bøge v/Skovsøen
(16:10-17:00): Mandarinand 5 han R, Mandarinand 5 hun R, Grønbenet Rørhøne 22 FU, Hættemåge 83 R, Solsort 16 FU, Vindrossel 16 FU, Spætmejse 1 FU. Ella Mikkelsen
Fruens Bøge Skov, Erik Bøgs Sti, bækken (10:00-10:05): Vandstær 1 FU. Aage Wichmann
Odense å, Præstens eng og ved søen
(12:15): Vindrossel 12 R, Ravn 2 OF. Kell Grønborg
Vigelsø,set fra Stige Ø (10:15-11:55): Sangsvane 165 R, Grågås 600 FU, Bramgås 180 FU. Dieter Maaszen
Stige Ø (10:15-11:55): Blå Kærhøg 2 FU (Set sammen). Dieter Maaszen
Odense, Baagø Kolonihaver (09:45): Skovhornugle 6 R. Dieter Maaszen
Odense, Højstrup Øvelsesplads (07:55-08:20): Husskade 53 OF (Overnatningstræ). Dieter Maaszen
Guldbjerg (13:00): Blå Kærhøg 1 R han. Jens Bækkelund

               Monnet torsdag d. 25 januar 2007      Foto: Poul Rasmussen


             Stor gråsisken, Svanninge Bakker d. 23. januar 2007         

Onsdag den 24. januar 2007.

Hvidkilde Sø: Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Krikand 14 R, Gråand 80 R, Taffeland 50 R, Hvinand 6 han R, Hvinand 5 hun R, Stor Skallesluger 8 han R, Stor Skallesluger 20 hun R, Allike 23 OF, Gråkrage 6 R
Svendborg - Kogtved
: Lille Lappedykker 16 R, Gråand 60 R, Hættemåge 50 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 2 R, Topmejse 1 Ka
Thurø By, Thurø Skole
: Sortkrage 1 R
Strynø
: Mørkbuget knortegås 326 R, Engpiber 13 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Dovnsgaarden, Gulstav
(08:00-10:00): Bramgås 615 SV. Erik Danielsen
Sortemosen, Lakkendrup
(15:30): Nilgås 2 R (Observeres dagligt på lokaliteten. Flyver en del rundt i området). Lars Rytter
Brahetrolleborg, Hellemosen
: Dobbeltbekkasin 16 R, Stær 33 R. Erik Ehmsen
Arreskov Sø
: Havørn 2 AD. Erik Ehmsen
Karlsmosen, Egeskov
: Sangsvane 23 FU, Grågås 225 FU, Musvåge 1 OF. Eskild Nielsen
Faaborg Fjord
(9:30-11:00): Ederfugl 610 FOU, Hvinand 160 FOU, Troldand 50 R, Gråand 60 FOU/R, Gravand 1 R, Toppet Skallesluger 10 FOU, Stor Skallesluger 6 FOU, Grågås 25 V, Knortegås 4 FOU, Knopsvane 20 FOU, Toppet Lappedykker 15 FOU, Lille Lappedykker 120 FOU, Blishøne 700 FOU, Skarv 30 R/FOU, Stormmåge 400 FOU ( på mark ), Hættemåge 50 FOU, Svartbag 20 FOU, Sølvmåge 30 FOU, Vibe 60 V, Fiskehejre 1 FOU, Sjagger 14 T, Vindrossel 3 FOU, Rødhals 1 FOU, Musvit 6 FOU, Tårnfak 1 FOU, Sanglærke 5 V, Råge 100 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Seden Strand (10:45): Lille Lappedykker 65 FU. Dieter Maaszen
Baagø Havekoloni
(17:10-17:30): Skovhornugle 4 R (Udflyvende). Ella Mikkelsen
Odense, Baagø Kolonihaver
(09:30): Skovhornugle 2 R. Dieter Maaszen
Odense Å (fra Åsum t/udløb): Lille Lappedykker 71 FU, Fiskehejre 14 R, Gråand 42 R, Stor Skallesluger 1 R, Gråkrage 47 FU. Ella Mikkelsen
Fruens Bøge, Odense: Mandarinand 5 han FU, Mandarinand 5 hun FU, Hættemåge 200 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 5 R, Stor Flagspætte 2 HØ, Spætmejse 6 HØ, Korttået Træløber 2 HØ. Jacob Sterup
Odense å Stenløseskoven (14:30): Træløber 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Fogense enge (15:30): Lysbuget Knortegås 48 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 140 R, Musvåge 1 R. Jens Bækkelund
Helnæs Made (14:15-15:45): Mosehornugle 2 R (14,15 set 2 flyve rundt ret højt moppet af krage. 15.15 set en i busk, måske genganger.). Aage Wichmann
Mågeøerne (12:30): Lysbuget Knortegås 2 R, Strandhjejle 2 R. Bente Christensen, Tim Hesselballe
Jersore (11:00): Sædgås 13 R (Flyvende - ikke racebestemt), Tundrasædgås 12 R, Blisgås 292 R, Vandrefalk 1 R AD. Bente Christensen, Tim Hesselballe

         Mørkbuget knortegæs på Strynø


  DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 18/1-07:                    
             Haverne huser flere vintersangere
             EU forbyder al handel med vilde fugle
             Fuglestemmer på dof.dk - vælg art og hør stemmen


          Stor tornskade Hellemose Skov, Brahetrolleborg

Tirsdag den 23. januar 2007.

Svendborg, Wandallsvej: Silkehale 16 R
Noret Tåsinge + marker omkring
(15:00): Grågås 559(+ 612 på omliggende marker), Blå Kærhøg 1 R (Brun), Stær 1, Vibe 2, Dobbeltbekkasin 4, Krikand 32, Fiskehejre 2, Gråand 34, Blishøne 23. Poul Rasmussen
Thurø By
: Silkehale 4 R. Arne Bruun
Thurø Rev
: Fiskehejre 3 R, Mørkbuget Knortegås 6 R SV, Pibeand 55 R, Krikand 90 R, Strandskade 3 FU, Vibe 10 R, Almindelig Ryle 2 FU. Arne Bruun
Vester Skerninge
(09:00): Vandstær 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Hvidkilde Sø
: Troldand 600 R, Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 26 R, Gråand 60 R, Taffeland 30 R, Hvinand 12 R, Lille Skallesluger 9 R, Stor Skallesluger 67 R, Ringdue 1 R, Natugle 1 R HØ, Stor Flagspætte 1 R HØ
Godthåb, Ærø: Misteldrossel 1 AD FU, Kvækerfinke 1 AD HAN FU, Bogfinke 2 AD Han+Hun FU. Randi Mønster Skinner
Arreskov Sø
: Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 7 R, Gråand 80 R, Taffeland 150 R, Troldand 300 R, Lille Skallesluger 4 R, Blishøne 60 R, Sjagger 60 R, Allike 12 R
Brændegård Sø
: Skarv 3 R, Fiskehejre 2 R, Gråand 60 R, Stor Skallesluger 2 R, Skovspurv 10 R, Bogfinke 20 OF, Grønsisken 80 R, Dompap 2 R, Gulspurv 8 R
Espe
: Musvåge 2 R, Ravn 1 OF
Gelskov: Stor Tornskade 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Engene nord for Nr. Broby: Blå Kærhøg 2 (han + hun), Sangsvane 52 R, Grågås 140 R, Vibe 160 R, Tårnfalk 1 r, Musvåge 2 R. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Nakkebølle Inddæmning
: Troldand 200 R, Lille Skallesluger 2 R, Hættemåge 200 R, Svartbag 1 R, Bogfinke 100 NV
Nørresø
: Fiskehejre 2 R, Pibeand 40 R, Gråand 60 R, Troldand 12 R, Isfugl 1 R
Brahetrolleborg Gods
: Strandskade 1 R, Vibe 230 R, Dobbeltbekkasin 9 R, Hættemåge 30 R, Stor Tornskade 1 R, Allike 18 R, Stær 30 R
Hellemose skov, Brahetrolleborg
(10:30): Stor Tornskade 1 R, Ravn 1 R. Erhardt Ecklon, Lars Bonne Rasmussen
Svanninge Bakker
: Stor Flagspætte 1 R, Solsort 14 R, Sumpmejse 7 R, Blåmejse 5 R, Musvit 16 R, Spætmejse 2 R, Skovskade 3 R, Bogfinke 30 R, Kvækerfinke 6 R, Grønirisk 8 R, Grønsisken 2 R, Nordlig Gråsisken 2 R, Dompap 4 R, Gulspurv 2 R
Sundet, Faaborg
(11:10-12:00): Troldand 1100 R, Taffeland 50 R, Bjergand 2 R, Krikand 1 R, Knarand 6 FOU, Gråand 70 FOU/R, Knopsvane 62 FOU, Blishøne 310 FOU, Toppet Lappedykker 3 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 2 R, Stormmåge 60 R, Hættemåge 15 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Fiskehejre 1 FOU, Vindrossel 10 FOU, Sjagger 50 FOU, Spætmejse 1 SY, Stor Flagspætte 1 SY, Sumpmejse 1 SY, Tårnfalk 2 FOU, Musvåge 4 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Odense, Højstrup Øvelsesplads (08:07-08:45): Husskade 69 OF (Overnatningstræ). Dieter Maaszen
Stenløseskoven, Odense (13:00-14:00): Spætmejse 5 R, Træløber 3 R. Mogens Elnif Thomsen
Ølundgård: Fjeldvåge 1 R 2K. Søren Gjaldbæk
Slambassinet: Sangdrossel 1 R. Søren Gjaldbæk
Lunde: Tornirisk 2 R. Søren Gjaldbæk
Kørup (11:00): Blå Kærhøg 1 V han. Aksel Christensen


          Jernspurv, Sundet Faaborg

Mandag den 22. januar 2007.

Thurø By: Lille Lappedykker 14 R, Ringdue 2 SY, Solsort 6 R, Vindrossel 16 R, Musvit 6 R, Bogfinke 16 R, Kvækerfinke 80 R
Svendborg, 'Foderplads'
: Jernspurv 1 R, Solsort 3 R, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Bogfinke 2 R, Dompap 1 han R, Dompap 1 hun R
Vejlen, Taasinge
: Sangsvane 26 R, Grågås 8 R, Gravand 1 R, Troldand 150 R, Stor Skallesluger 2 OF, Spurvehøg 2 R, Musvåge 2 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Ringdue 20 R, Skægmejse 1 HØ, Gråkrage 4 R
Påø Skovsgaard, Langeland
(12:50): Blå kærhøg 1 Han. Poul Rasmussen
Nørreballe Nor, Langeland (
13:45): Troldand 5500 R (ca.), Bramgås 23 R. Poul Rasmussen
Bregninge, Ærø
: Sjagger 50 OF. Randi Mønster Skinner
Godthåb, Ærø
: Silkehale 4 AD FU. Randi Mønster Skinner
Espe
: Musvåge 2 R, Rød Glente 1 OF. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Espe Højlodder
(14:10): Sjagger 300 FU. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Brænde Lydinge
(14:00): Sangsvane 29 R, Knopsvane 2 R. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Brændegård Sø (
13:30): Lille Skallesluger 5 R, Fiskehejre 10 R, Musvåge 2 R, Ravn 1 OF. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Brahetrolleborg
(12:35-13:05): Strandskade 1 FU, Stær 20 FU, Vibe 150 FU, Hættemåge 50 FU, Gråkrage 15 FU, Allike 40 FU. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Lydinge
(12:30): Sangsvane 14 R, Ravn 1 OF. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Brahetrolleborg Gods, Faaborg
: Sangsvane 2 AD R, Sangsvane 4 2K R, Tårnfalk 1 R, Vibe 285 R, Kvækerfinke 15 R. Jacob Sterup
Bøjden Nor
(10:50-11:50): Strandskade 1 FOU, Dværgmåge 1 ad FOU, Bjergand 300 R, Troldand 60 R, Taffeland 50 R, Hvinand 5 FOU, Ederfugl 100 FOU ( på havet ), Gråand 30 FOU, Pibeand 1 FOU, Blishøne 60 FOU, Tårnfalk 1 FOU, Stillits 7 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Odense, Højstrup Øvelsesplads (08:13-08:40): Husskade 157 OF (Overnatningstræ). Dieter Maaszen
Stige, Strandholtlunden 13 (17:20): Skovhornugle 1 OF. Birte Sørensen
Firtalsstrand, Otterup: Gravand 15 R, Pibeand 270 R, Gråand 4 R, Stor Skallesluger 1 han R, Strandskade 12 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Stor Regnspove 603 R. Kurt Due Johansen
Fjordmarken, Otterup: Fiskehejre 1 R, Grågås 20 R, Gråand 4 R, Troldand 52 R, Blishøne 30 R, Allike 75 R. Kurt Due Johansen
Gersø, Otterup: Sangsvane 55 R, Råge 60 R. Kurt Due Johansen
Skeby Strand, Otterup: Knopsvane 35 R, Sangsvane 105 R. Kurt Due Johansen
Ølundgårds Inddæmning, Otterup: Knopsvane 2 R, Grågås 30 R, Gravand 30 R, Pibeand 400 R, Krikand 50 R, Gråand 30 R, Spidsand 8 R, Troldand 6 R, Blishøne 200 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 214 R, Almindelig Ryle 20 R, Stor Regnspove 1 R, Rødben 10 R. Kurt Due Johansen
Østrup, Otterup: Gravand 4 R, Pibeand 16 R, Knarand 2 R, Krikand 88 R, Gråand 58 R, Vibe 350 R, Almindelig Ryle 4 R, Brushane 2 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 20 R. Kurt Due Johansen
Fogense enge (09:00-09:30): Lysbuget Knortegås 35 R, Knopsvane 4 R, Grågås 40 FU, Vibe 13 R, Almindelig Ryle 80 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Stor Regnspove 35 FU, Rødben 26 FU, Hættemåge 100 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 7 R. Jens Bækkelund


           Nilgæs i Sortemosen. Foto: Hans Rytter

Søndag den 21. januar 2007.

Bækkehave, Taasinge: Sangsvane 52 AD R, Sangsvane 8 JUV R
Kidholm v/Thurø
: Skarv 310 R, Strandskade 6 R. Arne Bruun
Siø
(12:45): Hvidklire 1 R. Henrik Knudsen
Ollerup
: Knopsvane 20 R, Sangsvane 14 AD R, Sangsvane 2 JUV R
Svendborgsund v/ Iholm
: Lille Lappedykker 92 R, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 60 R, Fiskehejre 14 R, Gravand 4 R, Hvinand 26 R, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 300 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 60 R, Sølvmåge 120 R, Svartbag 4 R
Vester Skerninge
: Vandstær 1 R Se hvor vandstær er set i DK 2007
             Vandstær ved Vester Mølle, Vester Skerninge
Bagenkop Havn
: Mellemskarv 35 R, Dværgmåge 3 AD R, Dværgmåge 1 2K R, Ride 1 AD R (Olieskadet). Ole Goldschmidt
Bagenkop Havn
(15:15): Dværgmåge 1 2K R. Erik Thomsen
Fårevejle, Rudkøbing
: Blisgås 8 R, Pibeand 5 R, Spidsand 6 R, Vibe 54 R, Hættemåge 400 R, Stormmåge 150 R, Engpiber 4 R, Sjagger 400 R, Stær 17 R. Ole Goldschmidt
Hav ved Dovns Klint
: Ederfugl 9000 R. Ole Goldschmidt
Henninge Nor, Rudkøbing
: Mellemskarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 1 R, Gråand 12 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 1 R, Sjagger 575 R, Vindrossel 55 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor
: Grågås 14 R, Gravand 6 R, Pibeand 130 R, Krikand 6 R, Gråand 25 R, Skeand 1 R, Strandskade 2 R, Hjejle 21 R, Almindelig Ryle 33 R. Ole Goldschmidt
Klæsøgårde, Sydlangeland
: Knopsvane 48 R, Sangsvane 122 AD R, Sangsvane 23 2K R, Silkehale 90 R. Ole Goldschmidt
Søgård Pyt, Sydlangeland
: Knarand 2 R, Troldand 4 R, Musvåge 1 R, Blishøne 2 R. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø
(09:00-11:00): Lille Skallesluger 8 FU (6 han + 2 hun), Ravn 2 OF, Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 5 R, Fiskehejre 12 R, Krikand 89 R, Gråand 85 R, Taffeland 1 R, Troldand 14 R, Hvinand 25 R, Lille Skallesluger 11 FU, Stor Skallesluger 12 R, Duehøg 1 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 3 R, Vandrikse 1 HØ, Blishøne 1 R, Stormmåge 1 OF, Svartbag 1 R, Ringdue 75 OF, Stor Flagspætte 1 HØ, Gærdesmutte 1 HØ, Solsort 1 HØ, Sjagger 140 OF, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Allike 2 OF, Gråkrage 30 OF, Ravn 6 OF, Bogfinke 5 FU, Grønsisken 25 OF, Dompap 2 R, Gulspurv 2 OF. Gunnar Jørgensen
Brahetrolleborg
: Knopsvane 2 R, Sangsvane 2 R, Vibe 65 R, Hættemåge 5 R, Stormmåge 12 R, Allike 8 FU, Gråkrage 18 R. Gunnar Jørgensen
Brahetrolleborg
: Knopsvane 2 AD han+hun, Sangsvane 6 ad hanner+hunner R, Gravand 6 AD hanner+hunner. Carsten Poulsen
Lydinge Haver, Ringe
: Sangsvane 35 R, Allike 25 OF, Råge 3 OF. Gunnar Jørgensen
Sundet,  Faaborg
: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 4 R, Knopsvane 60 R, Knarand 1 R, Gråand 40 R, Taffeland 30 R, Troldand 1200 R, Bjergand 16 R, Blishøne 40 R, Stormmåge 20 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 2 R, Solsort 2 R, Gransanger 1 R Se hvor gransanger er set i DK 2007, Blåmejse 6 R, Råge 30 R
              Granssanger - Vinterobs!
Svanninge Bakker
: Musvåge 2 R, Halemejse 12 R, Blåmejse 8 R, Musvit 3 R, Spætmejse 1 R, Gråkrage 4 R, Dompap 6 R Kernebider 1 R
Sortemosen, Lakkendrup
(14:30): Nilgås 2 R (Størrelsesforskellen tyder på et par). Hans Rytter
Sortemosen, Lakkendrup
: Nilgås 1 R, Musvåge 2 R, Hættemåge 150 R
Karlsmosen, Egeskov
: Pibeand 25 FU. Eskild Nielsen
Lindkær mose Ravnholdt (14:00-14:15): Havørn 1 R 4K (Sad i egetræ, fløj senere ind i skoven). Palle Bo Larsen
Bispeengen, Odense (15:30): Vandrefalk 1 R AD (Fløj lavt mod sv). Rasmus Strack, Tim Hesselballe
Ølundgaard Inddæmning (obs fra dæmningen) (13:25-14:30): Pibeand 475 R, Knarand 22 R, Stor Regnspove 120 R, Rødben 58 R. Gregers Johannesen
Hofmansgave, Otterup: Sangsvane 85 FU, Grågås 500 FU, Fjeldvåge 1 FU, Vibe 225 R, Korttået Træløber 1 R. Ole Bent Olesen
Vigelsø (obs fra Klintebjerg Havn) (14:50): Vibe 575 R. Gregers Johannesen
Vigelsø, Otterup: Skarv 1 R, Fiskehejre 2 R, Sangsvane 1 R, Grågås 520 R, Bramgås 950 FU, Gravand 30 FU, Pibeand 175 FU, Knarand 3 FU, Krikand 90 FU, Gråand 390 FU, Spidsand 5 FU, Musvåge 3 FU, Vandrefalk 1 hun R, Vandrefalk 1 han R, Strandskade 4 R, Strandhjejle 5 R, Vibe 70 R, Almindelig Ryle 50 R, Stor Regnspove 3 R, Svartbag 1 R, Skærpiber 3 R. Ole Bent Olesen
Vignæs v/Hofmansgave Otterup: Grågås 5 FU, Mørkbuget Knortegås 3 FU. Ole Bent Olesen
Flyvesandet, Otterup: Sangsvane 68 OF, Mørkbuget Knortegås 6 FU, Hvinand 10 FU, Stor Regnspove 9 OF, Bjergirisk 60 OF. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Jersore, Ebbevej (10:30): Grågås 600 FU. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Nørrebyhalsvej (10:15): Sangsvane 165 FU, Grågås 650 FU, Hjejle 200 OF, Vibe 250 OF. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Kørup (10:03): Silkehale 26 FU. Aksel Christensen
Kørup (09:45): Bomlærke 2 FU. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Østrup: Vibe 450 R. H Nielsen, Aksel Christensen


            Stor tornskade

Lørdag den 20. januar 2007.

Ny Gesinge, Taasinge (14:45): Sangsvane 285 R, Silkehale 150 R. Anne-Dorte Rasmussen, Poul Rasmussen
Vester Skerninge
(09:30): Vandstær 1 R (Ved Vester-Mølle på Åmarksvej syd for vejen i Syltemade Å)Vester Aaby: Ringdue 200 OF
 
Bøjden Nor (15:00): Dværgmåge 1 R AD (På havsiden), Ride 1 R 1K (På havsiden). Rasmus Strack, Tim Hesselballe
Sundet, Faaborg (14:30): Knarand 12 R, Hybrid Fugl 1 R AD han (Trold X Bjergand). Rasmus Strack, Tim Hesselballe
Hvidkilde Sø (13:30): Rødhovedet And 1 R han, Fjeldvåge 1 R. Rasmus Strack, Tim Hesselballe
Ristinge Hale (12:20): Sortbuget Knortegås 1 R AD, Islandsk Ryle 65 R. Rasmus Strack, Tim Hesselballe
Brændegård Sø (09:15): Fiskehejre 1 R, Gråand 30 R, Stor Skallesluger 1 hun R, Havørn 1 AD R, Gråkrage 14 R
Brændegård Sø (15:10): Lille Skallesluger 20 R, Havørn 1 OF 2K, Ravn 5, Musvåge 6. Bent Staugaard
Fagsted syd for Korinth (14:50): Ravn 55 OF. Bent Staugaard
Brahetrolleborg (08:45): Vibe 200 R, Hættemåge 90 R, Stor Tornskade 1 R (I rydningen i den sydvestlige ende af Hellemose Skov ud mod Hågerupvej - Bent Staugaard [BSN] så den sidde på pæl ude på Staldmade i går)
Sortemosen, Lakkendrup (15:00): Fjeldvåge 1 R, Dværgmåge 1 R AD. Ella Maria Bisschop-Larsen, Leif Bisschop-Larsen
Østerøsø - Knudshoved: Gravand 6 R, Vandrefalk 1 han V. Arne Bruun


           Østlig turteldue kan opleves i Bække mellem Vejen og Vorbasse

Fredag den 19. januar 2007.

Thurø By, Dæmningen (14:15): Lille Lappedykker 16 R
Thurø Bund
: Lille Lappedykker 80 R, Tårnfalk 1 FU, Hættemåge 80 FU. Arne Bruun
Thurø Rev
: Pibeand 25 FU, Krikand 25 FU, Strandskade 5 FU, Vibe 32 R. Arne Bruun
Vejlen, Taasinge
: Sjagger 350, Vindrossel 23, Silkehale 161. Poul Rasmussen
Ny Gesinge, Taasinge
: Silkehale 35 r, Sangsvane 323 ad+29 juv., Knopsvane 32, Strandskade 1, Vibe 22, Stor regnspove 16. Poul Rasmussen
Søby Monnet, Taasinge
: Stor regnspove 36, Musvåge 2, Grågås 137, Silkehale 320. Poul Rasmussen
Vårø, Taasinge
: Canadagås 32, Sortbuget knortegås 1, Knopsvane 49, Grågås 22. Poul Rasmussen
Vårø, Tåsinge
(12:10-13:15): Silkehale 200 R (+ I træerne langs vejen nord for Monnet). Thomas Rytter, Bodil Bøgelund, Hans Rytter
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Knopsvane 11 R, Taffeland 7 R, Troldand 300 R, Musvåge 2 R, Silkehale 115 R, Sjagger 125 R, Gulspurv 23 R, Rådyr 4. Peder Rasmussen
Klise Nor
: Spurvehøg 1 OF, Silkehale 54 R, Sjagger 210 R. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor
: Grågås 19 R, Bramgås 1 R, Pibeand 75 FU, Troldand 450 R, Vibe 17 R. Peder Rasmussen
Skovsgård
: Blå Kærhøg 1 han OF, Sjagger 75 R. Peder Rasmussen
Hvidkilde Sø
: Skarv 2 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 42 R, Gråand 70 R, Taffeland 20 R, Troldand 600 R, Hvinand 6 R, Lille Skallesluger 1 han R, Stor Skallesluger 20 han R, Stor Skallesluger 11 hun R, Musvåge 1 R, Hættemåge 18 R, Vindrossel 20 R, Allike 8 R
Hvidkilde Sø
(10:00-11:00): Grågås 450, Taffeland 110, Troldand 2100, Gråand 100, Blisgås 8,Hvinand 35, Lille skallesluger 1, Sangsvane 1, Gravand 1, Knopsvane 2, Krikand 12. Erik Danielsen
Nielstrup Sø, Ollerup
: Fiskehejre 12 R
Sørup Sø
: Toppet Lappedykker 3, Lille Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 78 R. Arne Bruun
Sørup Sø
: Toppet Lappedykker 2 R, Gråand 2 R, Lille Skallesluger 3 hun R, Lille Skallesluger 1 han R, Stor Skallesluger 15 han R, Stor Skallesluger 16 hun R
Åmosen, Ollerup
(11:00): Grågås 22, Stor skallesluger 3, Blishøne 10, Sangsvane 25. Erik Danielsen
Åmosen, Ollerup
: Fiskehejre 1 R, Sangsvane 22 AD R, Sangsvane 3 JUV R, Skovsædgås 2 R, Grågås 21 R, Gråand 20 R, Stor Skallesluger 1 han R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 12 R, Gråkrage 6 R
Egeskov Slot/Fjællebro Skov
: Musvåge 1, Tårnfalk 1, Fasan 2 HØ, Ringdue 75 FU, Bjergvipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 HØ, Musvit 5, Spætmejse 2 HØ, Ravn 1, Bogfinke 15 FU, Grønirisk 255 FU. Jens Gregersen
Herringe, Ringe
: Musvåge 1, Stormmåge 60, Husskade 1, Ravn 1. Jens Gregersen
Middelfart
: Rødhals (07:58) 2 HØ. Jens Gregersen
Odense
: Spurvehøg (09:10) 1 OF. Jens Gregersen
Brahetrolleborg
(14:20-14:50): Vibe 900 FU (Min.), Stor Tornskade 1 FU. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Bukgård v. Egeskov
: Grågås 350 R, Knopsvane 14 R, Sangsvane 21 R. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Espe
: Topmejse 1, Musvit 4, Blåmejse 4. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Faaborg
(8:30): Silkehale 30 T ( udflyvning fra overnatningsplads ). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Bøjden Nor (8:50-10:50): Dværgmåge 2 ad FOU, Sølvmåge 10 FOU, Svartbag 1 R, Stormmåge 20 FOU, Hættemåge 10 FOU, Hjejle 4 R, Vibe 10 R, Gråand 50 FOU, Pibeand 16 FOU, Bjergand 1500 R, Taffeland 80 R, Troldand 50 R, Ederfugl 150 FOU ( på havet ), Havlit 2 R ( ph ), Toppet Skallesluger 10 R, Knopsvane 2 FOU, Sangsvane 1 FOU, Grågås 60 R, Lille Lappedykker 8 FOU, Toppet Lappedykker 5 FOU ( ph ), Blishøne 50 FOU, Fiskehejre 4 FOU, Musvit 5 FOU, Blåmejse 5 FOU, Grønirisk 4 FOU, Rødhals 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Mesinge v. banesti (14:30): Sangsvane 210 R. Lars Philip Nørtoft
Vigelsø, set fra Stige Ø (11:00-12:00): Bramgås 600 FU, Vandrefalk 1 R, Vibe 350 FU, Skarv 5 R, Grågås 150 FU, Gravand 50 FU, Pibeand 50 FU, Spidsand 12 FU, Vibe 350 FU. Dieter Maaszen
Odense, Baagø Kolonihaver (10:45): Skovhornugle 8 R, Blishøne 320 FU, Strandskade 14 R, Rødben 1 FU, Gråkrage 24 FU. Dieter Maaszen
Odense, Højstrup Øvelsesplads (07:55-08:20): Husskade 81 OF (Overnatningstræ). Dieter Maaszen
Seden Strand, Odense: Sangsvane 80, Pibeand 145 FU, Hvinand 80 R. Dieter Maaszen
Gabet, Odense Fjord: Søkonge 1 R. Kurt Due Johansen
Nærå Strand (12:30): Sangsvane 168 R, Grågås 600 R, Bramgås 4 R, Hjejle 340 R, Knopsvane 49 AD R, Knopsvane 7 2K R, Pibesvane 15 R, Sangsvane 14 2K R, Gravand 122 R, Gråand 95 R, Blishøne 400 R, Strandskade 4 R, Vibe 130 R, Stor Regnspove 23 R, Skovskade 2 R, Stillits 22 R. Ella Mikkelsen
Roerslev
(12:10): Bomlærke 3 R. Ella Mikkelsen
Flyvesandet
(09:20-11:50): Rødstrubet Lom 2 V, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 48 R, Ederfugl 152 R, Havlit 7 R, Sortand 55 R, Fløjlsand 7 R, Hvinand 6 R, Toppet Skallesluger 14 R, Sølvmåge 12 R, Lomvie/Alk 8 V. Ella Mikkelsen
Gyldensten Gods: Musvåge 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Blåmejse 6 FU, Musvit 2 FU, Skovskade 2 R, Bogfinke/Kvækerfinke 32, Grønsisken 11 FU, Gråsisken sp. 3 FU. Ella Mikkelsen
Gyldenstens Enge: Knopsvane 11 R, Grågås 220 R. Ella Mikkelsen
Mågeøerne, Bogense (14:45-15:40): Lysbuget Knortegås 2 R, Strandskade 58 R, Almindelig Ryle 240 R, Svartbag 32 R, Grågås 30 R, Gravand 16 R, Gråand 8 R, Hvinand 30 R, Toppet Skallesluger 16 R, Stor Regnspove 3 R. Ella Mikkelsen
Båring Vig, Nørre Åby: Toppet Lappedykker 30, Skarv 50, Ederfugl 90, Sortand 3, Hvinand 10, Toppet Skallesluger 2, Svartbag 1, Alk 3. Erling Kock Jensen


        Stenvender

Torsdag den 18. januar 2007.

Thurø By, Dæmningen: Lille Lappedykker 6 R
Vejlen, Taasinge
(12:15): Isfugl 1 R. Poul Rasmussen
Vejlen, Taasinge
: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 13 R, Sangsvane 11 R, Grågås 135 R, Gravand 2 R, Krikand 13 FU, Hvinand 1 hun FU, Musvåge 2 R, Vibe 6 OF, Silkehale 23 R, Rødhals 1 R, Solsort 5 R, Sjagger 175 R, Vindrossel 1 R, Stær 1 R. Peder Rasmussen
Skovballe
(11:00): Silkehale 300. Henrik Knudsen
Lunkebugten, Sundbrovej, Taasinge
: Silkehale 80. Henrik Knudsen
Lige før Siødæmningen, Taasinge
(9:50): Silkehale 200. Henrik Knudsen
Sundet, Faaborg
(10:50-11:40): Isfugl 1 FOU, Dobbeltbekkasin 30 R, Gråsisken 30 T, Korttået Træløber 1 SY, Troldand 1200 R, Bjergand 8 R, Taffeland 30 R, Gråand 45 FOU, Skeand 8 R/FOU, Knarand 15 FOU, Knopsvane 60 FOU, Grågås 8 FOU, Blishøne 300 FOU, Toppet Lappedykker 4 R/FOU, Skarv 4 FOU, Stormmåge 20 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Odense, Højstrup Øvelsesplads (08:07-08:30): Husskade 85 OF, Grågås 4 OF. Dieter Maaszen
Grønløkken, Bogense (13:30): Sjagger 130 R. Michael Højgaard Hansen
Nabbegård Vester Egense (09:03-10:00): Sangdrossel 2 V. Jens Christensen, Aksel Christensen


      Ride Hvidbjerg Strand d. 16. januar 2007

Onsdag den 17. januar 2007.

Thurø Skole (11:00): Gråsisken 1 OF
Sørup Sø, Svendborg
: Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Troldand 6 R, Lille Skallesluger 7 R, Stor Skallesluger 76 R, Grønsisken 50 FU, Dompap 4 R. Arne Bruun
Lundeborg, Tange Åens udløb
: Ederfugl 75 R, Jernspurv 1 FU (fuglefoderplads). Poul Brugs
Sundet, Faaborg
(11:30-11:40): Isfugl 1 FOU, Knarand 15 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Svanninge Bakker, Faaborg (10:15-11:15): Havørn 2 ad SV ( Mod Helnæs Bugt ), Kvækerfinke 150 FOU, Bogfinke 50 FOU, Dompap 2 FOU, Musvit 15 FOU, Blåmejse 10 FOU, Sumpmejse 1 FOU, Stor Flagspætte 1 SY. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Enge V/Grubbe Mølle, Faaborg (9:45-10:00): Pibeand 130 FOU, Gråand 10 FOU, Gravand 1 FOU, Knopsvane 10 FOU, Grågås 20 FOU, Sølvmåge 40 FOU, Stormmåge 20 FOU, Hættemåge 50 FOU, Råge 100 FOU, Vindrossel 5 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Odense, Højstrup Øvelsesplads (08:18-08:40): Husskade 184 FU (Overnatningstræ). Dieter Maaszen
Mesínge (10:00): Sangsvane 190 R (På "roestubmark" ). Lars Philip Nørtoft
Gals Klint: Dværgmåge 1 R AD, Svartbag 33 R, Alk 14 R, Lomvie/Alk 1 V. Michael Mosebo Jensen


       Sandløber

Tirsdag den 16. januar 2007.

Sørup Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Lille Skallesluger 7 R, Stor Skallesluger 73 R. Arne Bruun
Brændeskov
: Silkehale 35 OF. Inge Kirdorf
Mullerup Slot + Sø, Gudme
: Stor Skallesluger 2 R, Ringdue 26 OF, Stor Flagspætte 2 FU, Sjagger 18 OF, Ravn 1 OF. Torben Møller
Ristinge Hale: Hjejle 220 FU, Stor Regnspove 160 FU. Mogens Lind Jørgensen
Sundet, Faaborg (11:30-12:30): Troldand 1200 R, Bjergand 8 R, Taffeland 60 R, Gråand 50 FOU, Knarand 13 FOU, Skeand 8 FOU/R, Knopsvane 62 FOU, Grågås 4 FOU, Blishøne 300 FOU, Fiskehejre 2 FOU, Dobbeltbekkasin 7 R, Husskade 1 FOU, Grønsisken 60 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Skt Klemens, Odense S (15:45): Kragefugl sp. 1300 NØ. Kell Grønborg
Odense Å, Bellinge (08:25): Vandstær 1 R (Broen ved Kratholm). Henrik Andersen
Nørre Nærå (10:00): Blisgås 2 FU, Grågås 675 FU, Bramgås 1 FU. Aksel Christensen
Odense, Højstrup Øvelsesplads (08:13-08:45): Husskade 148 OF (Overnatningstræ), Grågås 2 OF. Dieter Maaszen


        Sortgrå ryle lander

Mandag den 15. januar 2007.

Svendborg: Lille Lappedykker 14 R, Gråand 20 R, Blishøne 1 R, Tyrkerdue 1 SY, Blåmejse 4 R, Musvit 3 R, Spætmejse 1 R, Bogfinke 6 R
Svendborgsund v/ Iholm
: Lille Lappedykker 16 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 1 R, Ederfugl 20 R, Blishøne 250 R, Hættemåge 40 R, Sølvmåge 60 R
Kædeby
: Rød Glente 2 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor
: Kaspisk Måge 1 R AD, Silkehale 117 R, Snespurv 4 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Hav, lunden
: Ride 4 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Gudme
: Musvåge 1 OF, Silkehale 2 R, Sjagger 12 OF, Allike 225 FU. Torben Møller
Svanninge
: Silkehale 30 Ø. Jacob Sterup
Faaborg Havn
(15:00-15:30): Skærpiber 1 FOU, Skarv 7 FOU, Stor Skallesluger 1 FOU, Blishøne 50 FOU, Svartbag 4 FOU, Hættemåge 50 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Bøjden Nor + havet
(10:15-11:50): Dværgmåge 6 ad FOU ( 3 FOU,3 T ), Hættemåge 50 R, Svartbag 10 FOU ( på havet ), Toppet Skallesluger 10 FOU ( ph ), Ederfugl min 100 R/FOU ( ph ), Havlit 1 T ( ph ), Sortand 3 T ( ph ), Alk 2 T ( ph ), Bjergand 1100 R, Troldand min 50 R, Taffeland min 50 R, Gråand 40 FOU/R, Pibeand 5 FOU, Grågås min 40 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Horne (12:00):Sangsvane min 50 FOU ( på mark ). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Espe Skov
: Silkehaler 7 R. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Bukgård v. Egeskov
: Grågås 340 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 5 OF (2 AD + 5 JUV), Gråkrage 75. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Odense Havn
(08:18-08:34): Vandrefalk 1 R AD (Slog 3 Tamduer, men tabte de første to!). Tim Hesselballe
Åløkkeskoven (13:10): Isfugl 1 FU (Ved renden langs bueskydningsbanen. Set fra Åløkke Allé.). Anders Drostrup
Næsbyhovedskoven (13:00): Fjeldvåge 1 OF. Anders Drostrup
Skovsøen, Odense (14:00): Træløber 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Dræby Fed: Knopsvane 65, Sangsvane 115, Råge 39. Kurt Due Johansen
Hofmansgave, Otterup: Sangsvane 184, Grågås 200, Canadagås 2, Knortegås 3, Vibe 280. Kurt Due Johansen
Lumby Inddæmmede Strand, Otterup: Grågås 90. Kurt Due Johansen
Odense Losseplads: Sanglærke 2. Kurt Due Johansen
Skeby Strand, Otterup: Knopsvane 35, Sangsvane 10, Huldue 1. Kurt Due Johansen
Stige Ø, Odense: Pibeand 136, Blishøne 200, Vibe 700, Almindelig Ryle 200, Stær 8. Kurt Due Johansen
Vigelsø, Otterup: Bramgås 900. Kurt Due Johansen
Ølundgårds Inddæmning, Otterup: Knopsvane 4, Grågås 4, Bramgås 1, Gravand 20, Pibeand 520, Knarand 23, Krikand 210, Gråand 45, Spidsand 10, Troldand 4, Blishøne 170, Vibe 100, Almindelig Ryle 100, Stor Regnspove 440, Rødben 2, Hættemåge 150. Kurt Due Johansen
Æbelø Holm/Dræet (Fra Lindøhoved) (13:55-14:45): Stor Regnspove 50 R, Dværgmåge 1 V. Michael Højgaard Hansen
Jersore (ved vandværk) (13:45-13:50): Blisgås 190 R (Herefter V). Michael Højgaard Hansen
Skærgårde, Nørreby (12:50-13:10): Sangsvane 140 R (18 juv. og sammen med 420 Grågæs), Sædgås 12 R, Vibe 250 R, Dværgmåge 1 OF. Michael Højgaard Hansen
Klinte (12:45): Sjagger 150 R. Michael Højgaard Hansen
Nærå Strand (11:15-12:25): Pibeand 200 R, Stor Regnspove 183 R. Michael Højgaard Hansen
Flyvesandet (10:30-11:15): Alk 1 V, Skovhornugle 2 R. Michael Højgaard Hansen
Nørre Nærå (10:10-10:20): Sangsvane 102 R (12 juv.), Kortnæbbet Gås 1 R, Grågås 600 R, Bramgås 1 R. Michael Højgaard Hansen
Mågeøerne, Bogense: Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 90 R, Grågås 9 R, Lysbuget Knortegås 20 FU, Gravand 13 FU, Gråand 37 R, Ederfugl 31, Hvinand 15 FU, Toppet Skallesluger 8 FU, Strandskade 14 FU, Hjejle 40 OF, Almindelig Ryle 250 OF, Stor Regnspove 22 R, Rødben 8 R, Hættemåge 318 R, Sølvmåge 117 FU, Svartbag 14 FU, Gråkrage 10 FU. Dieter Maaszen
Fogense Enge (Lillestrand), Bogense: Knopsvane 6 R, Sangsvane 7 AD FU, Sangsvane 2 JUV FU, Grågås 60 OF, Grågås 3 FU, Lysbuget Knortegås 14 FU, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Vibe 4 FU, Stor Regnspove 16 FU, Sølvmåge 50 R, Husskade 4 FU, Gråkrage 4 FU. Dieter Maaszen
Hav V f/Bogense, Bogense: Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 2 OF, Ederfugl 170 FU, Sortand 1 FU, Hvinand 3 FU, Toppet Skallesluger 9 FU, Strandskade 6 FU, Rødben 1 FU, Sølvmåge 210 FU, Svartbag 25 FU, Gråkrage 12 FU. Dieter Maaszen
Drætlingen v/Drættegrund, Bogense
: Skarv 60 R, Fiskehejre 1 R, Ederfugl 10 R, Strandskade 7 R. Jens Bækkelund
Fogense Enge (Lillestrand), Bogense: Grågås 22 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand), Bogense: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 13 R, Blisgås 28 R, Grågås 920 R, Bramgås 10 R, Gravand 65 R, Pibeand 54 R, Gråand 73 R, Blå Kærhøg 1 Hun-farvet R, Musvåge 1 R, Vibe 130 R, Almindelig Ryle 8 R, Stor Regnspove 40 R, Hættemåge 200 R, Allike 300 R, Stær 3 R. Jens Bækkelund
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning, Bogense: Ederfugl 44 R, Hvinand 19 R, Svartbag 3 R. Jens Bækkelund


         Lille skallesluger      Foto: Erik Thomsen

Søndag den 14. januar 2007.

Monnet, Taasinge: Fiskehejre 6 R, Knopsvane 127 R, Sangsvane 3 R, Grågås 38 R, Gravand 83 R, Pibeand 176 R, Gråand 451 R, Spidsand 13 R, Skeand 2 R, Hvinand 29 R, Toppet Skallesluger 7 R, Almindelig Ryle 18 R, Hættemåge 126 R, Sølvmåge 28 R, Sanglærke 1 R, Engpiber 3 R, Skærpiber 1 R, Allike 72 R, Gråkrage 52 R. Poul Rasmussen
Søby, Taasinge
: Knopsvane 69 R, Sangsvane 3 R, Grågås 213 R, Canadagås 32 R, Blå Kærhøg 1 R. Poul Rasmussen
Søby Monnet, Taasinge
: Grågås 97 R, Bramgås 28 R, Stor Regnspove 4 R, Sjagger 300 R. Poul Rasmussen
Tåsinge
: Sangsvane 547 R, Blisgås 2 R, Grågås 956 R, Bramgås 24 R, Sortbuget Knortegås 1 R, Blå Kærhøg 1 R, Ravn 3 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Langeland - syd for Rudkøbing 13+14/1 2007: Sangsvane 481 R, Sædgås 2 R (Skovsædgås), Blisgås 45 R AD, Grågås 2746 R, Bramgås 18 R, Mørkbuget Knortegås 295 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Bjerreby: Knopsvane 13 R, Sangsvane 7 AD R, Sangsvane 2 2K R Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Bregninge: Musvåge 2 R, Ravn 3 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Fårevejle, Rudkøbing: Sangsvane 61 AD R, Sangsvane 11 2K R, Blisgås 6 R, Grågås 130 R, Vibe 76 R, Sjagger 1390 R, Stær 17 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Gesinge: Knopsvane 99 R, Sangsvane 364 AD R, Sangsvane 14 2K R, Grågås 27 R, Sølvmåge 37 R, Sjagger 250 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Hellev: Knopsvane 8 R, Sangsvane 24 AD R, Sangsvane 10 2K R, Canadagås 6 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Henninge Nor, Rudkøbing: Fiskehejre 16 R, Grågås 75 R, Gravand 22 R, Krikand 35 R, Gråand 25 R, Taffeland 90 R, Troldand 840 R, Bjergand 10 R, Sjagger 270 R Vindrossel 20 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Klæsøgårde: Knopsvane 14 R, Sangsvane 90 AD R, Sangsvane 9 2K R, Krikand 4 R, Gråand 16 R, Spidsand 6 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Lindelse Nor: Toppet Lappedykker 16 R, Mellemskarv 165 R, Fiskehejre 16 R, Knopsvane 181 R, Spidsand 12 R, Hvinand 356 R Blishøne 2060 R, Rødben 12 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Lundby: Sangsvane 56 AD R, Sangsvane 1 2K R, Grågås 15 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Lunkebugten & Nørreskov Nor:Toppet Lappedykker 7 R, Knopsvane 102 R, Sangsvane 27 AD R, Gravand 31 R, Gråand 55 R, Blishøne 675 R, Strandskade 2 R, Rødben 14 R, Stormmåge 35 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 2 R, Sortkrage 1 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Monnet - Tåsinge: Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 19 R, Gravand 46 R, Pibeand 155 R, Gråand 135 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Musvåge 1 R, Strandskade 2 R, Stor Regnspove 37 R, Hættemåge 70 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Noret - Tåsinge:Fiskehejre 2 R, Knopsvane 6 R,  Grågås 101 R, Gravand 3 R, Pibeand 8 R, Krikand 28 R, Gråand 52 R, Blishøne 4 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Ny Gesinge: Grågås 4 R, Mørkbuget Knortegås 15 R, Sortbuget Knortegås 1 R, Stor Regnspove 19 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Siø: Mellemskarv 28 R, Fiskehejre 26 R, Knopsvane 28 R, Sangsvane 8 AD R, Grågås 308 R, Mørkbuget Knortegås 5 R, Gravand 6 R, Gråand 22 R, Stor Skallesluger 2 R, Strandskade 8 R, Hjejle 440 R, Stor Regnspove 8 R, Sølvmåge 85 R, Svartbag 19 R, Ravn 1 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Snaremose Sø: Gravand 6 R, Vibe 2 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 18 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Stjovl: Knopsvane 10 R, Sangsvane 39 AD R, Sangsvane 3 2K R, Grågås 11 R, Hjejle 7 R, Stor Regnspove 6 R, Sølvmåge 25 R, Råge 180 R
Søby Monnet - Tåsinge: Knopsvane 34 R, Blisgås 2 AD R, Grågås 534 R, Bramgås 24 R, Blå Kærhøg 1 R, Stor Regnspove 24 R, Sølvmåge 210 R, Sjagger 180 R, Allike 200 R, Råge 525 R, Gråkrage 80 R, Stær 7 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Søen, Valdemarsslot: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Gråand 53 R, Taffeland 38 R, Troldand 292 R, Bjergand 2 , Musvåge 2 R, Blishøne 93 R, Strandskade 2 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sølvmåge 4 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Vejlen - Tåsinge: Mellemskarv 1 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 4 R, Sangsvane 10 AD R, Grågås 264 R, Bramgås 2 R, Gravand 6 R, Gråand 14 R, Troldand 330 R, Lille Skallesluger 1 R, Musvåge 3 R, Sjagger 900 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Vornæs Skov: Knopsvane 1 R, Hjejle 3 R, Stormmåge 350 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Nakkebølle Fjord: Lille skallesluger 13. Erik Thomsen
Brændegård Sø (09:30-10:10): Lille Skallesluger 21 FU, Ravn 5 OF, Toppet Lappedykker 7 R
Skarv 2 R, Fiskehejre 11 R, Krikand 57 R, Gråand 18 R, Hvinand 1 OF, Stor Skallesluger 28 R, Musvåge 2 OF, Blishøne 1 R, Ringdue 30 OF, Solsort 2 R, Musvit 1 HØ, Gråkrage 2 R, Bogfinke 6 R, Bogfinke/Kvækerfinke 25 OF, Grønirisk 8 R, Gulspurv 8 R. Gunnar Jørgensen
Brahetrolleborg Gods: Knopsvane 2 R, Sangsvane 1 JUV R, Hættemåge 45 R, Stormmåge 25 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 3 OF, Solsort 1 R, Allike 3 R, Gråkrage 1 R, Ravn 2 OF. Gunnar Jørgensen
Snarup, Ringe: Blå Kærhøg (13:58) 2 Hun-farvet FU, Blå Kærhøg (13:58) 1 han FU. Palle Jørgensen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 7 R. Andreas Hagerman
Fyns Hoved (8:40 - 12:30): Rødstrubet Lom 1 V, Gråstrubet Lappedykker 6 V, Bjergand 1 hun V, Havlit 2 V, Sortand 84 V, Fløjlsand 11 R, Hvinand 3 V, Toppet Skallesluger 24 R, Almindelig Kjove 1 V, Storkjove 1 Ø, Dværgmåge 1 NØ, Svartbag 9 R, Lomvie 10 R, Alk 10 V, Lomvie/Alk 18 R, Tejst 1 Sommerdragt/yngledragt R, Søkonge 1 V. Erik Danielsen, Erhardt Ecklon
Daleskoven Egebjerggaard (15:00): Misteldrossel 6 OF. Aksel Christensen
Ølundgaard Inddæmning (obs fra dæmningen) (12:55-14:00): Bramgås 1 R, Pibeand 310 R, Knarand 8 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Vibe 300 R. Gregers Johannesen
Vigelsø, set fra Stige Ø (11:45): Bramgås 640 FU.Dieter Maaszen
Odense, Stige Ø (10:30-11:45): Hjejle 280 R, Vibe 322 R, Skarv 9 R, Sangsvane 2 OF, Pibeand 130 FU, Toppet Skallesluger 1 FU, Blishøne 350 FU, Strandskade 22 R, Stor Regnspove 2 FU, Rødben 9 FU, Svartbag 2 R. Dieter Maaszen
Odense, Baagø Kolonihaver (10:00): Skovhornugle 7 R. Dieter Maaszen
Gabet, Odense Fjord: Ederfugl 400 R, Søkonge 4 R. Kurt Due Johansen
Mesinge: Sangsvane 206 R. Kurt Due Johansen


         Almindelig ryle Keldsnor

Lørdag den 13. januar 2007.

Bjerrebyvej, Taasinge: Silkehale 400. Erik Thomsen
Søby Monnet Tåsinge
(11:00 - ): Sortbuget knortegås 1 (ny fugl igen dermed 5 forskellige i vinter). Henrik Knudsen
Bækkehave, Taasinge
: Grågås 60 R, Sjagger 30 R
Havn v/Vejlen, Taasinge: Fiskehejre 1 R, Gråand 6 R, Blishøne 150 R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 30 R
Noret, Taasinge: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Grågås 60 R, Gråand 20 R, Sjagger 30 R, Gråkrage 16 R
Ny Gesinge, Taasinge: Knopsvane 1 R, Grågås 80 R, Mørkbuget Knortegås 8 R, Sortbuget Knortegås 1 R, Hvinand 2 R, Stor Regnspove 12 R, Gråkrage 8 R
Vejlen, Taasinge: Skarv 2 OF, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 6 R, Sangsvane 39 R, Grågås 6 OF, Gravand 2 R, Taffeland 16 R, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 10 R, Ringdue 60 OF, Gærdesmutte 2 R, Skægmejse 1 R, Musvit 2 R, Gråkrage 6 R
Fårevejle, Rudkøbing: Grågås 24 R, Vibe 20 OF, Engpiber 2 R, Sjagger 300 R, Stær 11 R
Henninge Nor, Rudkøbing: Fiskehejre 16 R, Sangsvane 1 JUV R, Blisgås 1 R, Grågås 60 R, Gravand 22 R, Krikand 30 R, Gråand 20 R, Troldand 60 R, Sølvmåge 40 R, Ringdue 40 OF, Stor Flagspætte 1 R, Engpiber 1 R, Solsort 6 R, Sjagger 200 OF, Vindrossel 18 R, Musvit 2 R, Grønirisk 6 R, Gråsisken sp. 2 OF, Sika 3 R, Rådyr 6 R
Rudkøbing Vejle:, Lille Lappedykker 1 R, Sangsvane 2 AD R, Sangsvane 2 JUV R, Pibeand 20 R, Gråand 80 R, Blishøne 20 R, Hættemåge 80 R, Sølvmåge 40 R, Allike 40 R, Råge 60 R
Siø: Grågås 80 R, Sølvmåge 150 R,
Tvede Skov, Taasinge: Stær 5 OF
Arreskov Sø: Skarv 4, Knopsvane 10 ad 9 2k, Sangsvane 3 ad, Gråand 204, Krikand 4, Pibeand 72, Blishøne 224, Troldand 1330, Taffeland 430, Lille skallesluger 13, Stor skallesluger 8, Toppet skallelsuger 1 Han, Musvåge 11, Toppet lappedykker 7, Fiskehejre 17, Stær 110, Sjagger 980, Vindrossel 30, Sanglærke 18, Hvinand 7. Erik Ehmsen
Bøjden Nor : Lille Lappedykker 9 FU, Skarv 2 OF, Fiskehejre 1 FU, Pibeand 25 R, Gråand 33 R, Taffeland 75 R, Troldand 50 R, Bjergand 2800 R, Hvinand 7 R, Toppet Skallesluger 9 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 124 R, Vibe 15 FU, Dværgmåge 1 R, Hættemåge 14 R, Stormmåge 13 R, Sølvmåge 11 R, Svartbag 1 R, Solsort 3 R, Sjagger 16 OF, Vindrossel 1 OF, Blåmejse 1 FU, Grønirisk 4 OF, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Karlsmosen, Egeskov: Grågås 275 FU. Eskild Nielsen
Espe: Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 FU, Ravn 1 R, Råge 400 FU, Stor Flagspætte 1 R. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Stenløsevej (16:00): Allike 1000 OF. Mogens Elnif Thomsen
Odense å ved Stenløseskoven (15:30): Træløber 2 R. Mogens Elnif Thomsen
Vigsnæs (15:00): Sædgås 7 N, Blisgås 3 R. Ole Bent Olesen
Ølundgård (11:45): Fjeldvåge 1 FU, Vandrefalk 1 FU AD hun. Ole Bent Olesen
Lettebækken i Bellinge (11:30): Vandstær 1 FU. Henrik K. Hansen
Dørholm & Dørholmbugten, Otterup: Nordisk Lappedykker 1 R, Skarv 1 R, Knopsvane 5 R, Sangsvane 7 R, Gravand 5 R, Gråand 2 R, Ederfugl 3 R, Hvinand 84 R, Toppet Skallesluger 5 R, Blishøne 224 R, Strandskade 1 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 1 R, Spættet Sæl 1 R. Anders Myrtue Tarup
Lumby Inddæmmede Strand, Otterup: Sangsvane 58 R. Anders Myrtue Tarup
Slambassinet, Odense: Knopsvane 28 R, Sangsvane 1 R, Gravand 16 R, Krikand 48 R, Blishøne 7 R, Hættemåge 100 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 9 R, Svartbag 4 R. Anders Myrtue Tarup
Sohovedbugten, Otterup: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 5 R, Grågås 12 OF, Gråand 18 R, Strandskade 1 R, Lille Kobbersneppe 8 OF, Stor Regnspove 190 OF, Stormmåge 140 R, Sølvmåge 1 R. Anders Myrtue Tarup
Vigelsø, Otterup: Grågås 1100 R. Anders Myrtue Tarup
Ørritslev (11:00): Sangsvane 130 R. Kresten Madsen
Sydligste bro i Skt. Klemens (11:00): Korttået Træløber 4 R (3 syngende hanner). Henrik K. Hansen
Lodshavnen, Odense Fjord (08:45): Søkonge 2 FU (Tæt ved kysten). Ella Mikkelsen
Enebærodde (08:45-10:45): Gråand 410 R. Kresten Madsen
Mesinge (08:15): Sangsvane 282 R. Ella Mikkelsen
Krat ved Sadelmagermosen/Måle: Munk 1 R han. Bo K. Stephensen
Strib Odde (11:00-12:00): Dværgmåge 1 R AD, Alk 1 R. Michael Mosebo Jensen
Bredningen v/Sdr.Åby: Skarv 10 R, Knopsvane 8 R, Grågås 50 R, Ederfugl 800 R. Peter Hvenegaard
Husby Strand, Wedellsborg: Knopsvane 19 R, Pibesvane 1 R, Gravand 1 R, Pibeand 30 R, Krikand 2 R, Gråand 300 R, Blishøne 80 R. Peter Hvenegaard
Neverkær, Vissenbjerg: Knopsvane 4 R, Sangsvane 52 R, Grågås 550 R, Troldand 40 R, Vibe 300 R. Peter Hvenegaard
Føns Vang (IBA-tællng) (08:15-10:30): Sangsvane 243 R (10 juv), Sædgås 18 R (Skovsædgås), Kortnæbbet Gås 1 R, Krikand 276 R, Bjergand 128 R, Havørn 2 R 2K, Blå Kærhøg 1 R (Brun fugl), Ravn 3 OF, Toppet Lappedykker 12 FU, Skarv 5 R, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 15 AD FU, Knopsvane 1 JUV FU, Grågås 185 OF, Gravand 12 R, Pibeand 62 OF, Gråand 278 FU, Taffeland 130 FU, Troldand 20 FU, Hvinand 4 R, Lille Skallesluger 3 hun FU, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 244 FU, Rødben 4 OF, Hættemåge 82 FU, Stormmåge 218 FU, Sølvmåge 206 FU, Skovskade 1 OF, Gråkrage 11 OF. Dieter Maaszen, Kell Grønborg
Gamborg Fjord (IBA tælling) (10:45-12:45): Toppet Lappedykker 101 R, Hvinand 437 R, Fiskehejre 17 R, Knopsvane 36 FU, Grågås 23 OF, Gråand 18 FU, Ederfugl 86 FU, Toppet Skallesluger 6 FU, Blishøne 100 FU, Hættemåge 166 FU, Stormmåge 201 OF, Sølvmåge 265 OF, Svartbag 43 R, Gråkrage 16 OF. Dieter Maaszen, Kell Grønborg
Rud - Ålehoved , Nørre Åby: Fiskehejre 2 R, Grågås 2 R, Gravand 32 FU, Stor Regnspove 15 OF. Michael Højgaard Hansen
Gardersø, Nørre Åby: Fiskehejre 1 R, Gråand 24 R, Blishøne 1 R, Vibe 25 V. Michael Højgaard Hansen
Eskør Inddæmning: Vindrossel 150 R. Michael Højgaard Hansen
Flægen v/Tybrind: Blisgås 9 FU, Grågås 1500 FU, Gravand 24 R, Ederfugl 290 R, Vibe 6 R, Sølvmåge 300 R, Ringdue 200 OF, Bjergirisk 12 OF. Michael Højgaard Hansen
Føns Vig: Lille Lappedykker 3 R, Skarv 13 R, Ederfugl 100 R, Hvinand 3 R, Toppet Skallesluger 4 R, Dværgmåge 2 R, Sølvmåge 120 R. Michael Højgaard Hansen
Føns Vig: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 8 R, Ederfugl 160 R, Sortand 8 R, Hvinand 9 R, Toppet Skallesluger 6 R. Jens Bækkelund
Tybrind Vig: Toppet Lappedykker 12 R, Skarv 20 R, Ederfugl 500 R, Hvinand 10 R, Toppet Skallesluger 6 R. Peter Hvenegaard
Tybrind Vig: Havlit 1 V. Michael Højgaard Hansen
Tybrind Vig: Toppet Lappedykker 4 R, Ederfugl 310 R, Toppet Skallesluger 24 R. Jens Bækkelund
Bogense: Vandrefalk 1 T. Jens Bækkelund
Ejby: Sangsvane 75 FU. Jens Bækkelund
Enghaven - Fønsskov: Knopsvane 2 R, Krikand 120 R, Gråand 83 R, Blå Kærhøg 1 Hun-farvet R, Musvåge 1 R. Jens Bækkelund
Fogense Enge, Bogense: Sangsvane 25 R. Jens Bækkelund
Føns Vang: Sangsvane 67 R, Grågås 270 R, Gråand 12 R, Havørn 1 JUV R, Vandrefalk 1 R, Blishøne 220 R. Jens Bækkelund
Hybæk: Sangsvane 210 FU. Jens Bækkelund
Nørre Nærå By: Sangsvane 155 FU, Canadagås 21 FU, Hjejle 300 R. Jens Bækkelund
Nørreby: Sangsvane 152 FU. Jens Bækkelund
Strandsø v/Sparretorn/Fønsskov: Knopsvane 2 R, Tårnfalk 1 R. Jens Bækkelund
Wedellsborg Gods: Sangsvane 13. Jens Bækkelund
Wedellsborg Gods: Sangsvane 232 R. Peter Hvenegaard


         Tim Hesselballe skriver i øjeblikket på en artikel til Havrevimpen om hybrider!

Fredag den 12. januar 2007.

Ny Gesinge (10:45 - ?): Sortbuget knortegås 2 FU, Mørkbuget knortegås 90 FU. Henrik Knudsen
Kidholm v/Thurø
: Skarv 32 R, Fiskehejre 26 R, Gråand 8 R, Blishøne 4 R, Vibe 40 R, Sølvmåge 18 R, Svartbag 6 R
Thurø Bund
: Lille Lappedykker 90 R, Grågås 5 OF, Troldand 20 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 100 R, Ringdue 1 OF, Gråkrage 2 R, Gulspurv 6 R
Thurø By
: Råge 120 R
Thurø Rev
: Skarv 6 R, Strandskade 2 R, Svartbag 3 R, Gråkrage 8 R
Østerskov, Thurø
: Stor Flagspætte 2 R, Halemejse 6 R, Blåmejse 2 R, Musvit 12 R, Bogfinke 6 R, Dompap 2 R
Espe Højlodder
: Sjagger 250, Ravn 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brahetrolleborg
: Vibe 50, Knopsvane 5, Storm-/Hættemåge 200, Grågås 2, Allike 25. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø
: Fiskehejre 15, Musvåge 5, Skarv 4, Toppet Lappedykker 7, Ravn 2, Gråand 150. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Arreskov Sø
(15:00-15:40):Toppet Lappedykker 22 R, Taffeland 82 R, Troldand 200 R, Hvinand 2 R, Lille Skallesluger 18 R, Blishøne 300 R, Stormmåge 1000 R . Ella Mikkelsen
Nørresø, Brahetrolleborg
(13:45): Ravn 1 FU. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø
(12:50-13:40): Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 17 R, Grågås 12 OF, Gravand 1 R, Krikand 2 R, Gråand 110 R, Troldand 2 R, Lille Skallesluger 12 han R, Lille Skallesluger 4 hun R, Stor Skallesluger 40 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 4 OF, Ringdue 144 R, Stor Flagspætte 1 FU, Halemejse 18 FU, Ravn 1 R, Bogfinke 135 FU. Ella Mikkelsen
Brahetrolleborg Gods
: Knopsvane 2 R, Sangsvane 4 AD R, Sangsvane 4 2K R, Stor Skallesluger 1 R, Blåmejse 4 R, Musvit 7 FU. Ella Mikkelsen
Sollerup
: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 4 R, Grågås 3 OF, Musvåge 4 R, Hættemåge 200 R, Stormmåge 200 R, Svartbag 1 OF, Solsort 5 FU, Allike 248 R, Gråkrage 23 R. Ella Mikkelsen
Karlsmosen, Egeskov
: Grågås 250 OF. Eskild Nielsen
Lindkær, Ravnholt
(11:30-12:00): Havørn 2 R 3K (+), Ravn 3 R. Bodil Bøgelund, Hans Rytter
Faaborg
(8:30): Silkehale 20 V. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Bøjden Nor (8:50-10:50): Dværgmåge 1 ad FOU, Hættemåge 30 FOU, Stormmåge 10 FOU, Sølvmåge 20 FOU, Hjejle 25 V, Vibe 13 R, Bjergand 1100 R, Troldand 100 R, Taffeland 70 R, Hvinand 10 FOU ( på havet ), Pibeand 6 FOU, Gravand 2 FOU, Gråand min 20 R, Grågås 60 R, Knopsvane 2 FOU, Toppet Skallesluger 5 R, Lille Lappedykker 2 FOU, Blishøne 50 FOU, Fiskehejre 1 FOU, Stillits 10 FOU, Grønirisk 3 FOU, Gulspurv 4 FOU, Musvit 10 FOU, Blåmejse 10 FOU, Vindrossel 10 FOU, Sjagger 5 FOU, Solsort 5 FOU, Musvåge 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Svanninge: Grågås (13:21) 48 V, Natugle (18:36) 1 Sy. Jacob Sterup
Horne Mølleå Enge: Skarv 1 Ø, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 40 3K+ FU, Knopsvane 3 2K FU, Sangsvane 17 AD FU, Sangsvane 2 2K FU, Pibeand 250 FU, Krikand 120 FU, Gråand 1 han FU, Vibe 33 R, Hættemåge 41 FU, Stormmåge 5 FU, Husskade 2 R, Gråkrage 10 R, Ravn 1 OF. Jacob Sterup
Fyns Hoved (08:30-11:45): Lom sp. 14 V (Heraf 9 røde), Gråstrubet Lappedykker 58 V, Mallemuk 2 V, Sortand 159 V, Fløjlsand 29 V, Toppet Skallesluger 158 V, Dværgmåge 1 S 2K, Svartbag 96 V, Lomvie 9 V, Alk 7 V, Lomvie/Alk 44 V, Tejst 32 V. Erik Danielsen, Søren Gjaldbæk
Mesinge, mark syd for: Sangsvane 220 R, Grågås 600 R, Hjejle 250 R, Bomlærke 2 R. Søren Gjaldbæk
Odense Havn (08:08): Vandrefalk 1 R AD (Jagende duer i havnen og satte sig derefter i et træ på slotsvolden i Næsbyhoved Skov. Samme træ som 21.2.2006!). Tim Hesselballe
Stige Ø, Odense: Pibeand 50 R, Blishøne 200 R, Strandskade 12 R, Stor Regnspove 3 R. Kurt Due Johansen
Vigelsø, Otterup: Grågås 50 R, Bramgås 400 R, Gravand 55 R, Vandrefalk 2 R, Vibe 350 R, Almindelig Ryle 250 R. Kurt Due Johansen
Odense å Stenløseskoven (12:00): Træløber 2 R. Mogens Elnif Thomsen
Flyvesandet (09:00-13:00): Gråstrubet Lappedykker 43 V, Nordisk Lappedykker 1 V (Sammen med 1 Alk), Mallemuk 1 R (Rst i en halv time et par kilometer mod NØ), Sortand 200 V, Sortand 600 R, Fløjlsand 60 V, Dværgmåge 5 R (1 2k + 4 ad), Lomvie 6 V, Alk 16 V, Lomvie/Alk 43 V, Tejst 10 V. Tim Hesselballe
Bogense: Ravn 2 R. Jens Bækkelund


       Silkehale ud for Thurø Skole

Torsdag den 11. januar 2007.

Thurø, Thurø Skole, Bergmannsvej 25 (09:40 - ): Silkehale 40 FU
Christiansminde, Svendborg: Isfugl 1 R. Peder Rasmussen
Svendborgsund, Thurø - Svendborg vest: Lille Lappedykker 20 R, Hættemåge 40 FU, Svartbag 1 R, Ringdue 40 OF, Gråkrage 1 FU, Grønsisken 80 OF
Mullerup Skov, Gudme: Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 OF, Ringdue 28 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Rødhals 2 FU, Sjagger 11 FU, Fuglekonge 1 FU, Sumpmejse 6 FU, Sortmejse 1 FU, Spætmejse 2 FU, Træløber 1 FU, Ravn 2 OF, Dompap 8 FU. Torben Møller
Sundet, Faaborg (11:45-12:20): Isfugl 1 FOU, Bogfinke 10 FOU, Dobbeltbekkasin 7 R, Hættemåge 70 FOU, Stormmåge 20 FOU, Svartbag 1 FOU, Sølvmåge 15 FOU, Skarv 6 R, Toppet Lappedykker 10 FOU, Blishøne 300 FOU, Knopsvane 60 FOU, Bjergand 5 R, Troldand 1100 R, Skeand 7 FOU, Knarand min 10 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Odense å i Bellinge, Letbækken: Vandstær 1 R. (Set i dag og flere gange i den forløbende uge). Jens Højte
Birkum (10:50): Sjagger 200 R (Rastede på pløjemark). Kell Grønborg
Langeskov,Nonnebostien. Punkttælling (08:40-10:30): Grågås 512, Fjeldvåge 1 FU, Ravn 2 OF, Stillits 30 FU. Kell Grønborg
Odense, Højstrup Øvelsesplads (08:13-08:45): Husskade 188 FU (Overnatningstræ), Tårnfalk 1 FU. Dieter Maaszen
Dræby Fed, Munkebo: Knopsvane 40 R, Sangsvane 57 R, Blisgås 7 R, Grågås 3 R, Bramgås 300 R, Hættemåge 70 R, Stormmåge 20 R, Husskade 35 R, Allike 50 R, Råge 50 R. Kurt Due Johansen
Mesinge, Kerteminde:Sangsvane 258 R, Sædgås 2 R, Grågås 233 R. Kurt Due Johansen
Tårup Inddæmmede Strand, Kerteminde: Knopsvane 7 R, Sangsvane 8 R, Vibe 130 R, Almindelig Ryle 34 R, Stor Regnspove 3 R, Rødben 3 R, Allike 100 R, Råge 100 R. Kurt Due Johansen


          Fortsat en ugle bosat i poplen ved Valdemar Slot

Onsdag den 10. januar 2007.

Lundeborg (fuglefoderplads): Skovspurv 30 FU (ca.), Gråpurv 6 FU. Poul Brugs
Espe
: Stormmåge/Hættemåge 1500 OF mod SV (langt de fleste stormmåger). Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg
(11:45-12:30): Isfugl 1 FOU, Grønsisken 50 FOU, Rørspurv 1 FOU, Tårnfalk 2 FOU, Dobbeltbekkasin 7 R, Fiskehejre 2 FOU, Hættemåge 60 FOU, Svartbag 1 R, Bjergand 5 R, Gråand 40 FOU, Skeand 7 FOU/R, Knarand 13 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Odense, Højstrup Øvelsesplads (08:17-08:45): Husskade 172 OF (Overnatningstræ). Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Agernæs Alleen (11:00): Bomlærke 5 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Storskoven (09:30): Duehøg 1 FU AD han (Havde slået en fasanhøne). Aksel Christensen
Mesinge v. banesti (10:00): Sangsvane 220 R. Lars Philip Nørtoft


        

Tirsdag den 9. januar 2007.

Vejlen, Taasinge: Isfugl 1 R. Poul Rasmussen
Søen, Valdemarsslot
: Fiskehejre 2 R, Gravand 2 R, Gråand 50 R, Blishøne 40 R, Ringdue 80 R, Natugle 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 R
Brændegård Sø
: Havørn 2 JUV R, Silkehale 3 OF, Spætmejse 1 HØ, Gråkrage 20 R, Ravn 12 R, Grønirisk 80 R
Espe
: Vandrefalk 1 OF. Bent Staugaard, Erhardt Ecklon
Espe (14:05): Rød Glente 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Mullerup Skov, Gudme
: Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 OF, Ringdue 47 OF, Stor Flagspætte 2 FU, Gærdesmutte 1 FU, Jernspurv 1 FU, Sjagger 12 FU, Fuglekonge 1 FU, Ravn 2 OF, Skovspurv 18 FU, Bogfinke/Kvækerfinke 56 OF, Grønirisk 12 FU, Grønsisken 48 OF, Dompap 8 FU. Torben Møller
Sundet, Faaborg
(11:20-12:00): Silkehale 12 FOU, Vindrossel 10 T, Sjagger 20 T, Stor Flagspætte 2 FOU, Spætmejse 2 SY, Musvit 10 FOU/SY, Blåmejse 10 FOU, Bogfinke 20 FOU, Kvækerfinke 10 FOU, Gulspurv 5 R, Musvåge 1 FOU, Lille Lappedykker 30 FOU ( på havet ), Toppet Lappedykker 3 FOU ( ph ), Hvinand 10 FOU ( ph ), Ederfugl 100 FOU ( ph ). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Dyreborg Skov, Faaborg (10:00-10:40): Knarand 13 FOU, Skeand 7 FOU, Bjergand min 3 R, Dobbeltbekkasin 4 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Odense å Søparken (11:00): Træløber 2 R, Grønsisken 100 R. Mogens Elnif Thomsen
Odense, Højstrup Øvelsesplads (08:20-08:40): Husskade 128 OF (Overnatningstræ). Dieter Maaszen
Odense Havn, Bogø Kolonihaver: Spurvehøg 1 FU, Skovhornugle 7 R . Bent Staugaard, Erhardt Ecklon
Dørholm & Dørholmbugten, Otterup: Knopsvane 6 OF, Sangsvane 47 OF, Gravand 30 OF, Gråand 149 OF, Hvinand 1 OF, Blishøne 52 OF, Strandskade 5 OF, Stor Regnspove 6 OF, Hættemåge 5 OF, Sølvmåge 10 OF. Kurt Due Johansen
Fjordmarken, Otterup: Ringdue 110 OF. Kurt Due Johansen
Hofmansgave, Otterup: Sangsvane 205 OF, Blisgås 8 OF, Grågås 700 OF, Canadagås 25 OF. Kurt Due Johansen
Lumby Inddæmmede Strand, Otterup: Lille Lappedykker 3 OF, Knopsvane 9 OF, Sangsvane 19 OF, Hættemåge 125 OF, Allike 5 OF, Råge 30 OF. Kurt Due Johansen
Skeby Strand, Otterup: Knopsvane 1 OF, Sangsvane 103 OF, Engpiber 1 OF. Kurt Due Johansen
Lunde v/Otterup: Sangsvane 50 R. Bent Staugaard, Erhardt Ecklon
Nærå Strand/Agernæs Flak, Otterup: Skarv 65 R, Fiskehejre 1 R, Sangsvane 4 R, Grågås 30 R, Mørkbuget Knortegås 9 R, Gravand 60 R, Pibeand 300 R, Krikand 120 R, Gråand 90 R, Spidsand 48 R, Musvåge 1 R, Strandskade 120 R, Islandsk Ryle 14 R, Almindelig Ryle 120 R, Lille Kobbersneppe 12 R, Stor Regnspove 130 R, Stormmåge 26 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 1 R, Engpiber 1 R, Bjergirisk 1 R. Bent Staugaard, Erhardt Ecklon
Nørre Nærå, Otterup: Knopsvane 45 R, Vibe 150 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 80 R, Svartbag 1 R. Bent Staugaard, Erhardt Ecklon
Nørreby , Bogense: Sangsvane 148 AD R, Sangsvane 20 JUV R, Grågås 80 R. Bent Staugaard, Erhardt Ecklon
Jersore, Bogense: Grågås 30 R, Gravand 30 R. Bent Staugaard, Erhardt Ecklon


        Namaquadue (Oena capensis) Hun , Gambia d. 5/12- 2006 Foto: Jacob Sterup med Pentax *ist DS & Sigma 400 mm

Mandag den 8. januar 2007.

Vejlen, Taasinge: Isfugl 1 R. Poul Rasmussen
Bækkehave, Taasinge
: Tundrasædgås 3 R, Grågås 300 R
Ny Gesinge, Taasinge
: Blå Kærhøg 1 Hun-farvet R, Sjagger 200 R
Siø
: Skarv 20 R, Fiskehejre 14 R, Grågås 230 R, Pibeand 20 R, Gråand 30 R, Hjejle 300 OF, Sølvmåge 150 R, Svartbag 3 R
Skovballe, Taasinge
: Gravand 26 R
Stjovl, Taasinge
: Sangsvane 38 AD R, Sangsvane 2 JUV R, Grågås 8 R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Sjagger 12 R
Vårø, Taasinge
: Knopsvane 46 R, Grågås 80 R, Canadagås 13 R, Bramgås 18 R, Gravand 22 R, Musvåge 1 R, Silkehale 300 R, Kragefugl sp. 1500 R, Grønirisk 12 R
Stokkeby, Ærø
: Stær 45 OF AD. Randi Mønster Skinner
Lundeborg Camping
(15:00): Duehøg 1 OF. Poul Brugs
Bøjden Nor
(10:15-14:00): Knarand 2 R (Et par), Bjergand 2000 R (Ca.), Gransanger 1 R, Hybrid Fugl 1 R AD han (Trold X Bjergand med Bjergænder. Ikke den samme som i nov-dec.), Vandrikse 1. Bente Christensen, Tim Hesselballe
Sundet, Faaborg
(14:30-15:15): Knarand 19 R, Hybrid Fugl 1 R AD han (Trold X Bjergand). Bente Christensen, Tim Hesselballe
Sundet, Faaborg
(12:00-12:40): Troldand min 1100, Taffeland 30 FOU, Skeand 7 FOU/R, Knarand 6 FOU, Knopsvane 61 FOU, Blishøne 300 FOU, Skarv 6 R, Toppet Lappedykker 5 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Gråsisken 2 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Nyborg: Gransanger 1 R. Per Brixen Søndergaard
Fynsværket + gl. kanal, Odense: Isfugl 1 R. Kurt Due Johansen
Dalumgårds Allé, Odense
(16:00): Halemejse 16 R. Mogens Elnif Thomsen
Stenløsevej, Odense
(09:00): Munk 1 R (Han- spiste æble sammen med solsort). Mogens Elnif Thomsen
Odense, Højstrup Øvelsesplads (08:10-08:30): Husskade 142 OF, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU. Dieter Maaszen
Fogense Enge, Lillestrand, Bogense: Sangsvane 51 R, Grågås 2 R, Vibe 3 R. Jens Bækkelund


       Kragefugle på Monnet

Søndag den 7. januar 2007.

Søren Lolksvej, Tåsinge (09:30-10:15): Sortbuget Knortegås 2 R. Martin Thomsen, Per Rasmussen, Lars Andersen
Gesinge, Taasinge
: Knopsvane 15 R, Sangsvane 272 AD R, Sangsvane 21 2K R, Grågås 5 R. Jacob Sterup
Hellev, Taasinge
: Knopsvane 55 R, Sangsvane 47 AD R, Sangsvane 14 2K R, Canadagås 7 R. Jacob Sterup
Skovballe, Tåsinge
: Sangsvane 275 R. Martin Thomsen, Per Rasmussen, Lars Andersen
Vejlen, Taasinge
: Skarv 1 FU, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 5 AD R, Sangsvane 40 AD R, Sangsvane 6 2K R, Grågås 175 FU, Gravand 3 R, Krikand 10 R, Troldand 6 R, Hvinand 5 R, Stormmåge 150 R, Sølvmåge 50 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Sjagger 18 OF, Vindrossel 2 R, Skægmejse 2 HØ. Jacob Sterup
Noret, Taasinge
: Skarv 1 2K R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 4 AD FU, Krikand 10 R, Sjagger 9 OF, Rørspurv 1 HØ. Jacob Sterup
Ny Gesinge, Taasinge
: Mørkbuget Knortegås 89 AD FU, Mørkbuget Knortegås 4 2K FU, Sortbuget Knortegås 2 AD FU, Stor Regnspove 10 FU. Jacob Sterup
Monnet, Taasinge
: Knopsvane 160 R, Sangsvane 3 AD R, Grågås 15 R, Canadagås 14 FU,
Gravand 40 R, Pibeand 67 R, Knarand 2 R, Gråand 200 R, Spidsand 7 R, Hvinand 50 R,
Musvåge 2 R, Fjeldvåge 1 AD R, Strandskade 3 R, Hjejle 55 R, Sanglærke 1 R, Gærdesmutte 1 R, Gråkrage 100 FU, Bogfinke 1 R, Stillits 3 R, Bjergirisk 7 R. Jacob Sterup
Monnet, Taasinge
(13:50 - 15:00): Fiskehejre 2 R, Knopsvane 30 R, Grågås 60 R, Canadagås 28 R, Gravand 16 R, Toppet Skallesluger 2 R, Fjeldvåge 1 R, Stor Regnspove 52 R, Kragefugl sp. 1500 R
Frørup
: Hvid Stork 1 Død (Ring nr 691). Ole Nielsen
Siø (11:15): Sædgås 3 R, Hjejle 230 R, Silkehale 30 R. Niels Bomholt
                Sortbuget knortegås fotograferet af Bent Staugaard, Ristinge hale
Ristinge Hale (9:40 - 10:30): Sortbuget knortegås 1 R, Lysbuget knortegås 1 R, Mørkbuget knortegås 191 R (heraf 12 ungfugle - to ringmærkede Mørkbugede 1 med en stålring på højre ben og en med farveringe : Blå ring med et hvidt 1 tal på højre ben og en grøn ring med et sort V på venstre ben - begge var gamle fugle). Nis Rattenborg
Ristinge Hale: Sortbuget knortegås 1 FU, Mørkbuget Knortegås 175 FU. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Ristinge Hale (14:45-15:10): Sortbuget Knortegås 1 R, Hjejle 160 R, Mørkbuget Knortegås 145 R, Strandskade 2 R, Stor Regnspove 28 R, Rødben 1 R. Martin Thomsen, Per Rasmussen, Lars Andersen
Bagenkop: Silkehale 950 R. Ole Goldschmidt
Bagenkop (13:40): Silkehale 75 R. Niels Bomholt
Bagenkop Havn (13:30-14:00): Dværgmåge 1 S. Martin Thomsen, Per Rasmussen, Lars Andersen
Bagenkop: Silkehale 200 R. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Gulstav (11:50-13:00): Knarand 6 R, Dværgmåge 4 R, Silkehale 200 TF. Niels Bomholt
Gulstav: Knarand 4 R, Blå Kærhøg 1 OF AD hun, Silkehale 200 OF. Martin Thomsen, Per Rasmussen, Lars Andersen
Keldsnor: Kaspisk Måge 1 R 1K, Silkehale 110 S (12.15). Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor (14:00-15:00): Dværgmåge 5 V, Silkehale 75 OF, Skægmejse 1 R. Niels Bomholt
Klise Nor (13:45): Silkehale 550 S. Niels Bomholt
Vognsbjerg: Fjeldvåge 1 R 1K, Silkehale 65 R. Ole Goldschmidt
Snage Strand: Toppet Lappedykker 66 R, Hvinand 300 R, Toppet Skallesluger 130 R. Ole Goldschmidt
Barager Nebbe, Rudkøbing: Tårnfalk 1 han R, Almindelig Ryle 5 R, Rødben 6 R, Skærpiber 5 FU. Peder Rasmussen
Fårevejle, Rudkøbing: Sangsvane 44 R, Sjagger 115 R. Peder Rasmussen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 9 R, Fiskehejre 16 R, Knopsvane 5 R, Grågås 1 R, Gråand 90 R, Taffeland 7 R, Troldand 18 R, Hvinand 3 R, Lille Skallesluger 29 han R, Lille Skallesluger 12 hun R, Stor Skallesluger 24 han R, Stor Skallesluger 26 hun R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 FU, Vibe 32 OF, Svartbag 2 R, Ringdue 600 R, Stor Flagspætte 1 R, Rødhals 1 Sy, Halemejse 2 R, Blåmejse 2 R, Allike 12 R, Gråkrage 20 R, Ravn 9 R, Bogfinke 30 OF, Grønsisken 30 R. Gunnar Jørgensen, Erhardt Ecklon
Brændegårdssøen (11:20-11:40): Lille Skallesluger 11 FU, Ravn 2 FU. Henrik K. Hansen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 2 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 27 R, Grågås 6 OF, Grågås 36 R, Gravand 2 R, Pibeand 56 R, Knarand 2 R, Krikand 12 R, Gråand 40 R, Taffeland 25 R, Troldand 1200 R, Bjergand 18 R, Hvinand 12 R, Lille Skallesluger 16 han R, Lille Skallesluger 6 hun R, Musvåge 2 R, Vandrikse 1 HØ, Blishøne 27 R, Vibe 49 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Stormmåge 100 R, Sølvmåge 300 R, Svartbag 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Bjergvipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 R, Sjagger 120 R, Blåmejse 2 Sy, Musvit 1 Sy, Spætmejse 2 R, Allike 40 R, Bogfinke/Kvækerfinke 100 R, Stillits 8 R. Gunnar Jørgensen, Erhardt Ecklon
Sollerup enge, Arreskovsø (10:00-11:00): Taffeland 264 R, Lille Skallesluger 10 R, Ravn 5 FU. Henrik K. Hansen
Faldsled, Assensvej: Halemejse 8-10 FU. Jens Larsen
Dyrehaven, Ørbæklunde (14:30): Spætmejse 1 R, Ravn 2 R. Bodil Bøgelund, Hans Rytter
Espe: Rød Glente 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Kværndrup: Husskade 11. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Hindsholm, syd for Nordskov (10:45): Havørn 1 OF IMM (Flyvende mod syd). Kim F. Haselmann
Kørup (11:00): Silkehale 90 R. Kresten Madsen
Odense Å v/ Skovsøen (13:00): Mandarinand 13 R. Dieter Maaszen
Hunderup Skov, Odense: Hættemåge 300 FU, Ringdue 100 OF. Dieter Maaszen
Odense å udmunding (12:30): Lille Lappedykker 110 R. Mogens Elnif Thomsen
Bogø kolonihaver (12:00-12:30): Skovhornugle 4 R. Mogens Elnif Thomsen
Odense, Stenløsevej (10:15): Munk 1 R (Han). Mogens Elnif Thomsen
Fruens Bøge skov / Odense å (08:45-09:30): Mandarinand 14 R, Spætmejse 6 R, Træløber 1 R, Grønsisken 80 R. Mogens Elnif Thomsen
Odense, Næsbyhoved Skov (11:20): Isfugl 1 R. Dieter Maaszen
Ølundgaard Inddæmning (obs fra dæmningen) (13:00-13:55): Bramgås 325 R, Pibeand 475 R, Knarand 14 R, Krikand 150 R, Vandrefalk 1 R, Stor Regnspove 285 R. Gregers Johannesen
Strandager - Gersø - Hessum (12:45-15:00): Sangsvane 134 R. Gregers Johannesen
Vigelsø (obs fra Klintebjerg Havn) (14:15-14:30): Bramgås 110 R. Gregers Johannesen
Daleskoven (11:00): Misteldrossel 2 OF. Aksel Christensen
Nørre Nærå (11:20): Sangsvane 150 R, Canadagås 35 R. Jens Bækkelund
Nørreby (10:45): Sangsvane 148 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand (10:00-10:30): Strandskade 90 R, Stor Regnspove 115 R, Skarv 70 R, Fiskehejre 5 R, Sangsvane 31 R, Grågås 5 R, Gravand 70 R, Gråand 125 R, Musvåge 1 R, Lille Kobbersneppe 24 R. Jens Bækkelund
Skamby, Søndersø: Sangsvane 90 R. Jens Bækkelund
Dallund Sø, Søndersø: Toppet Lappedykker 4 R, Gråand 17 R, Troldand 425 R, Stor Skallesluger 32 R, Hættemåge 8 R, Sølvmåge 2 R. Jens Bækkelund


       Spættet sæl

Lørdag den 6. januar 2007.

Svendborg ved Iholm (09:00): Svartbag 40 V, Fiskehejre 1 V, Ederfugl 12 R, Råge 40 S, Fuglekonge 1 R
Lunde: Tårnfalk 1 R
Møllehave v/Langkildegård: Tårnfalk 1 R
Thurø Bund: Lille Lappedykker 110 fu, Sangsvane 8 S, Hvinand 15 FU, Hvidklire 1 FU. Arne Bruun
Thurø By: Sjagger 150 SØ. Arne Bruun
Thurø Rev: Grågås 75 N, Strandskade 3 FU, Skærpiber 2 FU. Arne Bruun
Østerskov, Thurø: Ringdue 1 Sy, Ringdue 80  FU, Stor Flagspætte 1 Sy, Sumpmejse 1  FU, Topmejse 1  FU, Spætmejse 2  FU. Arne Bruun
Ristinge: Lysbuget Knortegås 2 R, Sortbuget Knortegås 1 R. Ole Goldschmidt
Vesteregn Langeland: Blisgås 14 R, Stormmåge 1200 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor - havet: Havlit 65 R, Sortand 1015 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor: Skeand 32 R, Skægmejse 2 R. Ole Goldschmidt
Storeholm: Toppet Lappedykker 54 R, Gråand 1420 R, Spidsand 130 R, Hvinand 350 R, Hjejle 160 R, Stor Regnspove 65 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Grågås 820 R, Knarand 16 R, Troldand 10400 R, Bjergand 790 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor, Sydlangeland (15:30): Blisgås 7 R, Pibeand 240 R, Knarand 9 R, Gråand 300 R, Troldand 7000 R, Bjergand 300 R. Ella Mikkelsen
Magleby: Silkehale 280 R, Vindrossel 60 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Silkehale 27 R, Sjagger 210 R. Ole Goldschmidt
Søgård pyt, Sydlangeland (15:10): Knarand 2 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose, Sydlangeland (15:00): Knarand 2 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor, Sydlangeland (14:45): Bramgås 52 V. Ella Mikkelsen
Dovns Klint (13:45): Silkehale 200 FU. Ella Mikkelsen
Løkkeby Enge, Langeland (12:30): Knarand 16 R. Ella Mikkelsen
Hov Nordstrand, Langeland (10:30): Sjagger 110 R. Ella Mikkelsen
Tullebølle, Langeland (09:00): Ringdue 1000 Ø. Ella Mikkelsen
Søby Mark, Søby: Hvidvinget Måge 1 AD OF [Mere til obs....]. Randi Mønster Skinner
Lundeborg v/ Tange åens udløb (9:30): Gravand 2 R. Poul Brugs
Karlsmosen, Egeskov: Knopsvane 34 FU, Grågås 32 FU, Pibeand 4 FU, Troldand 2 FU, Blishøne 104 FU. Eskild Nielsen
Scheelenborg, Noret: Havørn 2 JUV R, Vandrefalk 1 T. Kurt Due Johansen
Vestermade, Kerteminde:Sangsvane 205 R, Grågås 139 R. Kurt Due Johansen
Vestermade, Kerteminde: Sangsvane 200R, Grågås 120R
Fyns Hoved: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 200 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 V, Gravand 3 R, Ederfugl 400 R, Sortand 18 R, Hvinand 60 R, Toppet Skallesluger 36 R, Strandskade 26 R, Vibe 22 R, Lille Kobbersneppe 1 FU, Stor Regnspove 18 R, Rødben 16 R, Svartbag 3 R, Lomvie 2 R, Alk 2 R, Alk 1 V, Tejst 1 2K R, Tejst 1 AD, Silkehale 4 R, Vindrossel 12 R, Grønirisk 8 R, Spættet Sæl 1 R, Marsvin 3 FU
Martofte: Blå Kærhøg 2 han R
Nordskov :Sjagger 40 R
Risinge Hovedgård & Ærtehave: Grågås 450 R
Odense å udmunding (14:00): Lille Lappedykker 100 R. Mogens Elnif Thomsen
Bogø kolonihaver (13:45): Skovhornugle 2 R (Meget tydelige og flotte). Mogens Elnif Thomsen
Søparken, Odense S (09:45-10:20): Duehøg 1 FU (Forsøgte sig med kragefugle på engen bagved søen). Henrik K. Hansen
Enghaven - Fønsskov: Toppet Lappedykker 10 R, Grågås 150 R. Michael Mosebo Jensen
Gardersø, Nørre Åby: Lille Lappedykker 20 R, Hvinand 75 R, Hjejle 37 R. Michael Mosebo Jensen
Håre Bjerge, Ejby: Grønsisken 150 R. Michael Mosebo Jensen
Tybrind: Blisgås 9 R, Grågås 900 R, Vindrossel 38 R, Spurvehøg 2 R, Vibe 65 R, Sølvmåge 200 R. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand: Blå Kærhøg 1 R (Hunf.), Sjagger 250 R, Ravn 3 R, Krikand 2 R, Musvåge 4 R, Vibe 200 R, Grønsisken 100 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Sangsvane 110 R, Sædgås 6 R, Kortnæbbet Gås 1 R, Toppet Lappedykker 29 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 55 R, Pibeand 116 R, Krikand 2 R, Taffeland 126 R, Troldand 240 R, Troldand x Bjergand (hybrid) 1 han R, Bjergand 38 R, Hvinand 120 R, Vandrikse 1 R, Silkehale 1 R, Sjagger 33 R. Tim Hesselballe, Michael Mosebo Jensen
Brende Å: Grønsisken 150 R. Michael Mosebo Jensen
Nørre Nærå Kirkemarken (14:00): Grågås 750 FU. Aksel Christensen
Jersorevej syd for vandværk (14:30-14:45): Blisgås 280 FU (+ 2 bramgæs). Aksel Christensen
Nørre Nærå Holme Møllegård (14:15): Kortnæbbet Gås 2 R (Sammen med grågæs og sangsvaner). Aksel Christensen
Sorgenfribækken v. Eris Bøghs sti (08:30-08:45): Vandstær 1 R. Ebbe Larsen
Bogense : Sangsvane 12 R, Grågås 71 R, Musvåge 5 R, Fasan 1 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 44 R, Ringdue 111 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 3 R, Solsort 1 R, Sjagger 2 R, Misteldrossel 1 R, Fuglekonge 4 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 11 R, Spætmejse 1 R, Skovskade 2 R, Husskade 1 R, Allike 1 R, Gråkrage 22 R, Bogfinke 20 R, Grønirisk 5 R, Stillits 1 R, Dompap 1 R, Gulspurv 10 R. Michael Højgaard Hansen
Ålebæk, Bogense: Lille Lappedykker 3 R, Gråand 70 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 2 R, Blishøne 1 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 6 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Sjagger 34 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 4 R, Grønirisk 2 R, Stillits 2 R, Gulspurv 6 R. Michael Højgaard Hansen


      Dværgmåger nord for Bagenkop havn

Fredag den 5. januar 2007.

Svendborg (Thurø - Svendborgvest): Lille Lappedykker 6 R, Knopsvane 6 R, Gråand 80 R, Rødhals 1 HØ, Musvit 1 Sy, Spætmejse 3 R, Husskade 1 R, Kvækerfinke 6 R, Grønirisk 26 R
Sørup Sø, Svendborg
: Toppet Lappedykker 2 R, Stor Skallesluger 40 R. Arne Bruun
Bjerreby, Taasinge
(11:50):Silkehale 120. Poul Rasmussen
Vårø
(12:10): Canadagæs 28 R, Bramgæs 5 R. Poul Rasmussen
Søby Monnet
(12:35) : Stor regnspove 93, Gravand 48, Strandskade 1, Spidsand 12, Pibeand 46, Gråand 132, Knopsvane 14, Sangsvane 5, Hvinand 110, Musvåge 3. Poul Rasmussen
Ny Gesinge
(13.05): Mørkbuget knortegås 91, Sortbuget knortegås 1 R. Poul Rasmussen
Borgnæs, Ærøskøbing
: Bogfinke 1 ad han fou, Stormmåge 1 juv of, Troldand 6 ad hanner+hunner fou. Randi Mønster Skinner
Bregninge, Ærøskøbing
: Husskade sj. ad of. Randi Mønster Skinner
Dejrø, Ærøskøbing
: Skarv 6 ad of. Randi Mønster Skinner
Græsvænge, Marstal
: Gråkrage 20 ad  fou. Randi Mønster Skinner
Gråsten Nor , Ærøskøbing
: Knopsvane 4 ad of, Sortand 1 ad han r, Ederfugl 2 ad han+hun r. Randi Mønster Skinner
Olde , Ærøskøbing
: Musvåge 1 ad r. Randi Mønster Skinner
Vrå , Ærøskøbing
: Sangsvane 65 ad  fou, Strandskade 25 ad  fou. Randi Mønster Skinner
Brændegård Sø
(15:50 - 16:10): Knopsvane 8 R, Gråand 90 R, Lille Skallesluger 18 han R, Lille Skallesluger 14 hun R, Stor Skallesluger 16 han R, Stor Skallesluger 14 hun R, Musvåge 6 R, Ringdue 80 R, Ravn 36 R, Grønsisken 30 R
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 5 R, Grågås 4 R, Pibeand 12 R, Krikand 18 R, Gråand 20 R, Troldand 400 R, Hvinand 24 R, Blishøne 8 R, Enkeltbekkasin 1 R, Sølvmåge 180 R, Sjagger 60 OF, Sortkrage 2 R, Gråkrage 6 R, Stillits 34 R
Espe
: Tårnfalk 2 FU, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Faaborg: Gråspurv 10 R, Skovspurv 10 R, Stillits 10 FU. Per D. Poulsen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg )
(9:50-10:50): Silkehale 50 FOU, Husskade 3 FOU, Lille Lappedykker 50 FOU, Blishøne 150 FOU, Hvinand 3 FOU, Ederfugl 20 FOU ( på havet ), Gråand 20 FOU, knopsvane 15 FOU, Grågås 12 FOU, Toppet Lappedyker 5 FOU ( ph ), Stor Regnspove 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Bjernekrogen ( Faaborg Fjord )
(11:05-11:15): Silkehale 30 FOU, Engpiber 3 FOU, Sanglærke 2 T, Sjagger 25 T, Musvåge 2 FOU ( lyse ), Knortegås 6 FOU, Gravand 13 FOU, Blishøne 100 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Ølundgårds inddæmning
(12:00): Pibeand 338 R, Knarand 18 R, Fjeldvåge 1 R, Stor Regnspove 571 R. Per Damsgaard-Sørensen
Ølundgårds Inddæmning: Pibeand 43 R, Knarand 10 R, Krikand 50 R, Spidsand 11 R, Taffeland 19 R, Troldand 6 R, Stor Regnspove 60 R. Jens Bækkelund
Odense, Stige Ø (12:00): Lille Lappedykker 100 FU, Blå Kærhøg 1 OF. Dieter Maaszen
Odense, Højstrup Øvelsesplads (08:05-08:20): Husskade 172 OF (Overnatningstræ), Grønsisken 100 FU, Musvåge 1 OF, Sølvmåge 170 OF. Dieter Maaszen
Vigelsø, set fra Stige Ø
(11:00-11:50): Bramgås 880 FU, Vandrefalk 1 R, Hjejle 500 OF, Vibe 1000 OF. Dieter Maaszen
Odense, Baagø Kolonihaver (10:45): Skovhornugle 3 R. Dieter Maaszen
Odense Å, Fruens Bøge (09:30): Mandarinand 7 R, Grønbenet Rørhøne 22 FU, Grønsisken 130 FU. Ella Mikkelsen
Fyns Hoved
:  Sortstrubet Lom 3 V,  Lom sp. 5 V,  Toppet Lappedykker 1 V, Gråstrubet Lappedykker 22 V, Sædgås 1 V, Ederfugl 84 T, Sortand 47 T, Fløjlsand 26 V, Toppet Skallesluger 57 V, Vandrefalk 1 2K N, Sølvmåge 77 V, Svartbag 57 V, Ride 1 V, Lomvie 12 V,  Alk 31 V, Lomvie/Alk 42 V, Tejst 2 R, Tejst 2 V. Erik Danielsen
Føns Vang
(12:15-12:50): Sædgås 5 R (Skovsædgås på mark Ø for kirke), Toppet Lappedykker 5 R, Grågås 2 R, Pibeand 60 R, Krikand 5 , Taffeland 51 R, Troldand 90 R, Bjergand 80 R, Blishøne 180 R. Peter Hvenegaard, Michael Højgaard Hansen
Flægen, Tybrind Vig (11:10-11:35): Grågås 1500 FU, Knopsvane 1 R, Bramgås 4 R, Krikand 40 R, Gråand 50 R, Vibe 80 R, Toppet Lappedykker 25 FU, Ederfugl 400 R, Havlit 10 R, Hvinand 50 FU, Toppet Skallesluger 70 R, Svartbag 2 R. Peter Hvenegaard, Michael Højgaard Hansen
Husby Strand (10:00-10:40): Ravn 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 15 R, Pibeand 66 R, Krikand 8 R, Gråand 100 R, Blishøne 10 R, Vibe 30 R, Ravn 1 R. Peter Hvenegaard, Michael Højgaard Hansen
Wedellsborg Gods marker (09:50): Sjagger 100 R, Grønirisk 30 R. Peter Hvenegaard, Michael Højgaard Hansen
Husby (09:15): Sangsvane 100 R. Michael Højgaard Hansen
Vejlby Fed, Vestfyn (14:45-15:50): Lille Gråsisken 2 R, Gulspurv 41 R, Krikand 2 R, Stor Gråsisken 1 R. Michael Mosebo Jensen
Jersore (15:40-15:50): Blisgås 250 R, Grågås 650 R. Jens Bækkelund         Januarviber- usædvanligt

Torsdag den 4. januar 2007.

Svendborgsund, Bro-Mårodde: Lille Lappedykker 12 R, Skarv 4 R, Grågås 4 NØ, Gråand 60 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 6 R, Hættemåge 18 R, Sølvmåge 6 R, Klippedue 40 R, Spætmejse 1 HØ
Vejlen, Taasinge
(14:00): Isfugl 1 R. Poul Rasmussen
Ny Gesinge, Søren Lolksvej
(10:50): Sortbuget Knortegås 2 R (Den ene er en ny fugl). Henrik Knudsen
Mullerup Skov: Stormmåge 260 OF, Ringdue 28 OF, Stor Flagspætte 2 FU, Rødhals 2 FU, Fuglekonge 2 FU, Spætmejse 2 FU, Træløber 1 FU, Ravn 2 OF, Bogfinke/Kvækerfinke 130 OF, Dompap 6 FU. Torben Møller
Ørbæk: Rødhals 1 FU, Dompap 4 FU. Erik Koch
Sønder Nærå: Silkehale 1 HØ. Per Rasmussen
Sundet Faaborg (11:30-12:00): Troldand 1400 R, Taffeland 30 R, Gråand 40 R, Skeand 7 FOU/R, Knarand 4 FOU, Knopsvane 56 FOU, Grågås 4 FOU, Blishøne 300 FOU, Toppet Lappedykker 4 FOU, Fiskehejre 2 FOU, Hættemåge 50 R/FOU, Stormmåge 20 FOU, Skarv 6 R, Dobbeltbekkasin 7 R/FOU, Spætmejse 1 SY, Råge 50 FOU, Allike 50 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Olde, Ærøskøbing: Tårnfalk 1 ad hun FU. Randi Mønster Skinner
Odense å fra Skovsøen til Munke Mose (13:00-14:30): Mandarinand 14 R, Grønbenet Rørhøne 68 R, Isfugl 1 R (Mellem zoo og Tietgenbroen), Træløber 2 R, Grønsisken 90 R. Mogens Elnif Thomsen
Odense, Højstrup Øvelsesplads (08:15-08:45): Husskade 121 OF (Overnatningstræ). Peter Oxholm, Kurt Due Johansen, Dieter Maaszen


         Silkehaler

Onsdag den 3. januar 2007.

Thurø By (07:50 - 15:00): Lille Lappedykker 16 R, Ringdue 250 R, Tyrkerdue 8 R, Silkehale 28 R, Råge 12 R
Thurø Rev
(08:55 - 09:20): Skarv 12 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 6 R, Gravand 1 R, Pibeand 110 R, Krikand 60 R, Gråand 22 R, Ederfugl 300 R, Toppet Skallesluger 18 R, Strandskade 3 R, Vibe 26 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 3 R, Skærpiber 3 R, Solsort 6 R, Gråkrage 3 R
Sdr. Vornæs, Taasinge
(12:20): Silkehale 35 R. Poul Rasmussen
Åbyskov
: Spurvehøg 1 hun, Musvåge 1, Skarv alm., Silkehale 30. Anne Vibeke Tossell
Mullerup Slot + Sø, Gudme
: Knopsvane 1 R, Sangsvane 1 OF, Gråand 18 R, Musvåge 2 OF, Blishøne 12 R, Ringdue 60 OF, Isfugl 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Jernspurv 1 FU, Fuglekonge 2 FU, Sumpmejse 8 FU, Blåmejse 11 FU, Musvit 23 FU, Spætmejse 3 FU, Kragefugl sp. 76 OF, Bogfinke 16 FU, Bogfinke/Kvækerfinke 55 OF, Grønirisk 12 FU, Grønsisken 18 FU. Torben Møller
Arreskov Sø
: Toppet Lappedykker 8 R, Lille Skallesluger 3 han R, Lille Skallesluger 5 hun R, Vibe 70 R. Jacob Sterup
Brahetrolleborg Gods: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 4 AD R, Knopsvane 1 2K R, Spurvehøg 1 han AD FU, Strandskade 1 R, Vibe 28 R, Blåmejse 5 FU, Musvit 10 FU, Allike 25 FU. Jacob Sterup
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 11 3K+ R, Knopsvane 5 2K R, Krikand 40 R, Skeand 1 han R, Skeand 1 hun R, Hvinand 2 R, Lille Skallesluger 20 han R, Lille Skallesluger 4 hun R, Stor Skallesluger 25 R, Havørn 2 AD R, Ravn 5 R. Jacob Sterup
Sollerup: Fiskehejre 5 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Stormmåge 110 FU, Solsort 10 FU, Sjagger 1 R, Vindrossel 6 R, Sortkrage 1 R, Stær 50 FU, Stillits 1 OF, Grønsisken 2 R, Gråsisken sp. 7 R. Jacob Sterup
Espe (10:00): Rød Glente 1 FU, Ravn 2 FU , Musvåge 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Gulspurv 12 R, Sumpmejse 1 FU, Musvit 4 FU, Blåmejse 2 FU, Ringdue 15 OF, Allike 20 OF, Bogfinke 6 OF, Husskade 2 FU, Gråkrage 4 OF. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Svanninge Bakker (9:50-11:15): Gråsisken 12 FOU, Grønsisken 5 FOU, Bogfinke 10 FOU, Kvækerfinke 15 FOU, Dompap 5 FOU, Korttået Træløber 3 FOU, Spætmejse 2 SY, Stor Flagspætte 4 SY, Musvit min 10 FOU, Blåmejse 15 FOU, Topmejse 3 FOU, Ringdue 40 R, Gråkrage 5 FOU, Musvåge 2 R, Sangsvane 20 FOU ( på mark ). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sundet Faaborg (11:30-12:00): Sjagger 50 FOU, Halemejse 5 FOU, Skeand 7 R, Knarand 2 FOU, Dobbeltbekkasin 7 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Odense, Højstrup Øvelsesplads (08:00-08:30): Husskade 175 OF (Overnatningstræ). Dieter Maaszen
Odense Å, Fruens Bøge (13:00): Mandarinand 17 R (9 han og 8 hun). Ella Mikkelsen
Ølundgården Pumpehuset (10:00): Vandrefalk 1 Ø AD han. Aksel Christensen
Mesinge (16:00-16:15): Sangsvane 150 R. Lars Philip Nørtoft
Flyvesandet + Nørreby Hals (08:30-11:15): Gravand 100 R, Gråand 470 R, Ederfugl 1335 V, Sortand 145 V, Hvinand 220 R, Stor Regnspove 226 R, Alk 4 V, Lomvie/Alk 5 V, Tejst 1 V, Rødstrubet Lom 3 V, Toppet Lappedykker 2 V, Gråstrubet Lappedykker 16 V, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Sangsvane 21 V, Grågås 1 N, Havlit 15 V, Havlit 5 R, Fløjlsand 28 V, Hvinand 8 V, Lille Skallesluger 3 V, Toppet Skallesluger 91 V, Toppet Skallesluger 20 R, Strandskade 29 R, Lille Kobbersneppe 16 R, Skærpiber 1 R, Korttået Træløber 2 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Roerslev: Bomlærke 2 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Nørreby: Sangsvane 153 R, Grågås 830 R, Bomlærke 1 SY, Canadagås 23 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Mørkbuget Knortegås 8 R, Pibeand 83 R, Spidsand 9 R, Hvinand 220 R, Sanglærke 2 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Jersore Mark: Blisgås 254 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Jersore: Kortnæbbet Gås 1 R (Sammen m Grågæs og Sangsvaner). Michael Mosebo Jensen
Mågeøerne: Lysbuget Knortegås 15 R, Strandskade 53 R, Stor Skallesluger 1 hun V, Stor Regnspove 20 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Bogense Havn: Rødben 57 R (På molen). Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Grønløkken, Bogense (15:00): Træløber 1 FU. Micahel Højgaard Hansen
Gyldensteens enge (15:15-15:30): Grågås 520 R, Vandrefalk 1 R AD, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Pibeand 20 R, Gråand 30 R, Troldand 8 R. Jens Bækkelund
Jersore (15:00): Blisgås 235 R. Jens Bækkelund
Æbelø (08:45-13:30): Toppet Skallesluger 125 R, Vandrefalk 1 R, Strandskade 80 R, Lomvie/Alk 1 T, Skarv 65 R, Fiskehejre 3 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Ringdue 300 R, Skovskade 5 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Stor Regnspove 40 R. Jens Bækkelund


        Silkehale Bagenkop City (Mosevej)

Tirsdag den 2. januar 2007.

Vårø: Knopsvane 8 R, Grågås 18 R, Canadagås 28 R
Ny Gesinge
(11:30) : Sortbuget knortegås 1 R, Mørkbuget knortegås 102 R, Grågås pp.  Henrik Knudsen
Ny Gesinge
: Sangsvane 168 AD R, Sangsvane 16 JUV R, Grågås 18 R, Mørkbuget Knortegås 1 R
Vejlen, Taasinge
: Fiskehejre 3 R, Grågås 150 R, Gravand 3 R, Hvinand 1 R, Blå Kærhøg 1 Hun-farvet R, Hættemåge 100 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 80 R, Huldue 1 OF, Sjagger 40 R, Vindrossel 2 R
Søby Monnet, Taasinge
: Sangsvane 18 R, Grågås 150 R, Pibeand 28 R, Gråand 30 R, Spidsand 2 R
Skovballe
: Grønbenet Rørhøne 2 R
Bagenkop
: Dværgmåge 2 AD FU, Ride 1 2K OF, Silkehale 200 R
Dovns Klint
: Rødstrubet Lom 1 N, Rødstrubet Lom 2 N, Ederfugl 500 R, Havlit 1 R, Toppet Skallesluger 1 R
Hav ved Tryggelev Nor
: Ederfugl 100 R, Sortand 250 R, Fløjlsand 2 R
Keldsnor
: Skarv 60 R, Grågås 80 R, Gravand 2 R, Pibeand 36 R, Krikand 16 R, Taffeland 60 R, Troldand 110 R, Hvinand 2 R, Hjejle 8 R, Almindelig Ryle 40 R, Svartbag 12 R, Skærpiber 1 R, Snespurv 3 R
Nørreballe Nor
: Grågås 150 R, Bramgås 16 R, Pibeand 300 R, Knarand 2 R, Troldand 2000 R, Bjergand 20 R, Musvåge 3 R
Siø
: Sangsvane 14 R, Grågås 350 R, Mørkbuget Knortegås 2 R, Tårnfalk 1 R, Sortkrage 1 R
Søgård Pyt, Sydlangeland
: Blå Kærhøg 1 Hun-farvet FU
Tryggelev By
: Silkehale 40 V
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 23 R, Knopsvane 20 R, Sangsvane 7 R, Gravand 8 R, Knarand 6 R, Krikand 2 R, Skeand 11 R, Troldand 24 R, Skægmejse 1 HØ
Brændegård Sø
(15:00-15:20): Lille Skallesluger 10 R, Ravn 4 R, Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 12 R, Knopsvane 7 R, Grågås 100 OF, Krikand 5 R, Gråand 45 R, Stor Skallesluger 20 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blåmejse 2 R, Kvækerfinke 10 R. Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning
(10:00-13:00): Troldand 1300 R, Lille Skallesluger 13 R, Hvidklire 2 R, Huldue 1 R, Bjergvipstjert 1 R, Sangdrossel 1 R, Vindrossel 12 R, Stillits 27 R, Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 31 R, Sangsvane 5 R, Grågås 10 R, Pibeand 10 R, Krikand 17 R, Gråand 46 R, Taffeland 25 R, Bjergand 4 R, Hvinand 5 R, Blishøne 10 R, Vibe 23 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 2 R, Ringdue 30 R, Silkehale 2 R, Solsort 2 R, Sjagger 8 R, Bogfinke 20 R, Grønirisk 1 R, Grønsisken 4 R, Dompap 4 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Nakkebølle Fjord
: Lille Lappedykker 2 R, Knopsvane 35 R, Troldand 1 R, Toppet Skallesluger 8 R, Blishøne 240 R. Niels Bomholt
Nakkebølle skove
: Stor Flagspætte 1 R, Solsort 1 R, Fuglekonge 1 R, Topmejse 1 R, Sortmejse 2 R, Blåmejse 8 R, Musvit 10 R, Allike 1 OF, Bogfinke 15 R, Kvækerfinke 1 R, Grønsisken 25 R, Gulspurv 5 R. Niels Bomholt
Ulbølle Fjællebrosvej
(09:50): Sjagger 140 R. Niels Bomholt
Bøjden By
: Tårnfalk 1 FU. Jacob Sterup
Bøjden Færgehavn + havet syd for
: Skarv 40 R. Jacob Sterup
Bøjden Nor
: Lille Lappedykker 5 R, Knopsvane 2 AD R, Sangsvane 3 AD R, Grågås 2 R, Pibeand 23 FU, Gråand 20 R, Spidsand 2 han R, Taffeland 160 R, Troldand 500 R, Bjergand 1575 R, Toppet Skallesluger 6 R, Blishøne 55 R, Rødben 1 R, Hættemåge 7 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 50 R, Svartbag 1 2K R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 1 R, Sangdrossel 1 R, Musvit 2 R, Grønirisk 6 R. Jacob Sterup
Bøjden Nor + havet
(10:15-11:50): Alk 1 FOU ( på havet ), Lom sp 1 SØ ( ph ), Ederfugl min 100 R ( ph ), Havlit 3 FOU ( ph ), Bjergand 1200 R, Troldand 250 R, Taffeland 110 R, Pibeand 25 FOU, Gråand 30 R, Knopsvane 2 FOU, Toppet Skallesluger 12 R, Blishøne 50 FOU, Lille Lappedykker 3 FOU, Svartbag 3 FOU, Sølvmåge 20 FOU, Stormmåge 20 SV, Fiskehejre 1 FOU, Vibe 15 FOU, Almindelig Ryle 1 FOU, Rødben 1 SV, Sjagger 100 FOU, Vindrossel 15 FOU, Grønirisk 2 FOU, Gærdesmutte 1 FOU, Musvit 4 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Horne By
: Sjagger 50 R. Jacob Sterup
Horne Mølleå Enge
: Fiskehejre 5 R, Knopsvane 37 3K+ FU, Knopsvane 2 2K FU, Sangsvane 49 AD FU, Grågås 187 FU, Gravand 8 R, Pibeand 160 FU, Krikand 197 FU, Gråand 4 R, Musvåge 1 Lys fase R, Vibe 17 R, Allike 150 FU, Råge 500 FU, Gråkrage 20 R. Jacob Sterup
Lyø
(13:30): Fjeldvåge 1 R 2K. Richard Burzynski
Knudshoved Færgehavn
: Sortgrå ryle 1 JUV . Bent Staugaard
Fyns Hoved
(08:15-12:30): Rødstrubet Lom 15 V, Gråstrubet Lappedykker 63 V, Ederfugl 1000 V, Sortand 264 V, Fløjlsand 59 V, Toppet Skallesluger 145 V, Lomvie 10 V, Alk 32 V, Lomvie/Alk 109 V, Tejst 4 V, Sangdrossel 2 R, Vindrossel 25 R,  Lom sp. 2 V, Lom sp. 1 NØ, Toppet Lappedykker 2 V, Sangsvane 8 S, Grågås 2 V, Pibeand 3 R, Gråand 8 V, Havlit 3 V, Strandskade 10 R, Almindelig Ryle 26 R, Lille Kobbersneppe 8 R, Stor Regnspove 10 R, Skærpiber 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Fællesstrand/Tornen
: Dobbeltbekkasin 4 R, Bjergirisk 25 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Vestermade
: Sangsvane 250 R, Hjejle 250 R, Stor Regnspove 150 R, Sjagger 300 R, Grågås 150 R, Strandskade 14 R, Vibe 140 R, Stor Regnspove 150 R, Rødben 12 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Kertinge Nor
: Hvinand 100 R, Stor Skallesluger 80 R, Blishøne 1000 R, Toppet Lappedykker 25 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Baagø, kolonihaver
(15:00-15:10): Skovhornugle 4 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Egensedybet, Odense
: Blishøne 225 R. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand, Otterup: Grågås 38 R, Gravand 33 R, Pibeand 59 R, Krikand 48 R, Blå Kærhøg 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 8 R, Stor Regnspove 18 R, Hættemåge 50 R, Stormmåge 10 R, Sangdrossel 1 R, Gråkrage 5 R. Kurt Due Johansen
Fjordmarken, Otterup: Gravand 1 R, Troldand 28 R, Blishøne 1 R. Kurt Due Johansen
Hofmansgave, Otterup: Sangsvane 80 R, Grågås 178 R, Pibeand 20 R, Krikand 5 R, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 AD R, Strandskade 1 R. Kurt Due Johansen
Ølundgårds Inddæmning, Otterup: Sangsvane 31 R, Grågås 200 R, Canadagås 30 R, Bramgås 23 R, Gravand 40 R, Pibeand 591 R, Knarand 11 R, Krikand 725 R, Gråand 30 R, Spidsand 21 R, Skeand 4 R, Taffeland 9 R, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 AD R, Strandskade 85 R, Vibe 50 R, Almindelig Ryle 166 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Stor Regnspove 442 R, Rødben 2 R, Hættemåge 100 R, Ringdue 50 R. Kurt Due Johansen
Vigelsø, Otterup (11:00-12:30): Grågås 214 FU, Bramgås 630 FU, Spidsand 33 R, Vandrefalk 1 R, Hjejle 600 OF, Vibe 500 OF, Almindelig Ryle 225 OF, Stor Regnspove 24 R. Kurt Due Johansen, Peter Oxholm, Dieter Maaszen
Bolbro: Sangsvane 3 OF, Grågås 14 OF, Husskade 170 OF. Dieter Maaszen
Slambassinet Odense (11:30): Sangsvane 225 FU. Kurt Due Johansen, Peter Oxholm, Dieter Maaszen
Stige Ø, Odense (12:35): Blå Kærhøg 1 FU. Peter Oxholm, Dieter Maaszen
Agernæsgaard (15:00): Hjejle 275 R. Aksel Christensen


      Canadagæs, Vårø

Mandag den 1. januar 2007.

Svendborgsund ved Iholm (09:00 - ): Lille Lappedykker 26 R, Skarv 22 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 18 R, Sangsvane 3 R, Grågås 16 R, Gråand 60 R, Ederfugl 32 R, Blishøne 300 R, Strandskade 2 FU, Hættemåge 20 R, Sølvmåge 60 R, Svartbag 4 R, Ringdue 3 R, Råge 12 NV, Dompap 3 R
Ny Gesinge: Sjagger 300, Dværgmåge 1. Poul Rasmussen
Bagenkop (13:00): Dværgmåge 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Brændegård Sø: Fiskehejre 8 R, Stor Skallesluger 16 R, Duehøg 1 OF, Musvåge 3 R, Ringdue 120 R, Ravn 12 R, Bogfinke 6 R, Kvækerfinke 12 R, Gulspurv 3 R
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 16 R, Troldand 1200 R, Lille Skallesluger 1 hun R, Blishøne 60 R, Sølvmåge 400 R, Ringdue 30 R, Bjergvipstjert 1 R, Sjagger 30 R
Boltinge: Råge 400. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Ølundgaard Inddæmning (obs fra dæmningen) (14:10-15:00): Grågås 500 R, Pibeand 800 R, Knarand 4 R (2 par), Krikand 225 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Hjejle 150 R. Gregers Johannesen
Vigelsø (obs fra Klintebjerg Havn) (15:15): Vibe 550 R. Gregers Johannesen
Bregnør Bugt: Pibeand 110 R, Stor Regnspove 4 R. Kurt Due Johansen
Dræby Fed: Knopsvane 30 R, Sangsvane 30 R, Grågås 40 R, Bramgås 700 R, Husskade 3 R. Kurt Due Johansen
Mesinge: Sangsvane 208 R, Grågås 76 R, Hjejle 5 R, Vibe 294 R. Kurt Due Johansen
Wedellsborg (15:15): Sangsvane 210 R, Grågås 700 R. Jens Bækkelund
Fønsskov (14:30-14:45): Havørn 1 R JUV,  Sangsvane 80 R, Grågås 435 R. Jens Bækkelund
Båring Vig, Nørre Åby: Vandrikse 1 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Hættemåge 400 R, Silkehale 15 V, Vindrossel 7 R, Gulspurv 16 R. Michael Mosebo Jensen
Vejlby: Gråand 18 R, Sortkrage 1 R. Michael Mosebo Jensen
Vester Egense Nabbevej (11:03): Blå Kærhøg 1 FU (Brun fugl). H Nielsen, Aksel Christensen
Nørre Nærå Kirkemarken (10:15-10:45): Sædgås 6 FU, Blisgås 2 FU. H Nielsen, Aksel Christensen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk