Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!       [Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

 
  [NETOP NU]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008][2009]

UGE 1. -  4. ( 1. januar - 31. januar 2010).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:46 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

             Stær hos Kim Bang Jensen, Tivoli 3 Ærøskøbing. Foto: Kim Bang Jensen Canon EOS 450D f/14 1/125sek ISO-200 200mm

Søndag den 31. januar 2010.

Svendborgsund ved Iholm:  Lille Lappedykker 1 R, Sangsvane 66 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 FU, Gravand 1 R, Troldand 30 R, Hvinand 12 R (2 ædt af Svartbag), Lille Skallesluger 10 F FU, Toppet Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 40 R, Blishøne 200 R, Storspove 1 FU, Svartbag 6 R, Ringdue 12 R, Stillits 1 R, Grønsisken 22 R
Egense ved Svendborg (16:30): Agerhøne 7 FU (Marken øst for kirken). Niels Andersen
Ortemølle (Hvidkilde):  Vandstær 1 R (Ser ud til at være uden ring!)
Vornæs Skov (08:30): Havørn 1 R JUV (Skovbrynet bagved mit hus Søren Lolksvej 17). Bettina Gerti Groß via Poul Rasmussen
Ærøskøbing, Tivoli: Stær 1 FU. Kim Bang Jensen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Misteldrossel 1 R
Monnet, Taasinge (12:00): Snespurv 1 OF (En meget enlig snespurv kaldende over et "nedfrossent" meget smukt Monnet). Jan Stener Jørgensen
Gulstav (12:40-15:00): Sangdrossel 1 FU, Vindrossel 15 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Dovns Klint (12:40-13:30): Ederfugl 2000 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Klæsø Langeland (11:45): Blå Kærhøg 1 FU han. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Påø Strand: Skarv 24 R, Pibeand 6 R, Ederfugl 300 R, Sortand 26 R, Fløjlsand 2 R
Siø: Grågås 60 R
Siø: Havørn 1 Ø (Alder kunne ikke afgøres). Henrik Knudsen
Skovsgård: Musvåge 4 FU, Ravn 2 FU
Skovsgård: Vandrefalk 1 R, Ravn 2 R. Ole Goldschmidt
Lindelse Nor: Havørn 2 R AD. Ole Goldschmidt
Tiselholt: Sangsvane 150 R. Poul "Brugs" Rasmussen
Lundeborg: Ringdue 500 R, Vindrossel 15 R (Var til formiddagen på udkik efter ørne på strækningen Svendborgsund, Tiselholt, Elsehoved, Fredskoven + Purreskoven, desværre uden at obs. nogen ørne). Poul "Brugs" Rasmussen
Espe: Råge 50 OF, Gråkrage 2, Solsort 20, Spætmejse 1, Kvækerfinke 1, Bogfinke 10, Rødhals 1, Musvit 4, Blåmejse 2, Sumpmejse 1, Grønirisk 3. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Arreskov sø, Sollerup (11:15): Havørn 1 OF. Lars Bonne Rasmussen
Svanninge bakker (10:00): Grønspætte 1 HØ. Lars Bonne Rasmussen
Bøjden nor (08:45): Misteldrossel 1 FU (FU i strandkanten). Lars Bonne Rasmussen
Bogø Havekoloni (16:05): Skovhornugle 1 R. Ella Mikkelsen
Seden Strand, åudløbet (14:30-15:45): Lille Lappedykker 55 R (2 blev ædt af Svartbage!), Spidsand 71 R. Tim Hesselballe
Bogø Havekoloni (13:00): Skovhornugle 5 R. Henrik Mørup-Petersen
Odense Å's udløb (16:00): Blå Kærhøg 1 R. Ella Mikkelsen
Bregnør Bugt (14:50): Agerhøne 3 R. Ella Mikkelsen
Enebærodde (13:45): Sjagger 120 R. Ella Mikkelsen
Lodshavnen (13:30-14:30): Blå Kærhøg 1 FU, Sortgrå Ryle 1 FU, Stenvender 5 FU, Skærpiber 5 FU, Misteldrossel 1 R. Ella Mikkelsen
Munkebo Bakke (12:00-13:00): Sjagger 115 FU. Ella Mikkelsen
Odense Fjord (12:00-13:00): Hvinand 136 R (Set fra Munkebo Bakke). Ella Mikkelsen
Knudshoved (12:00-13:45): Sortgrå Ryle 9 R (2 farvemærkede). Tim Hesselballe
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Henrik Knudsen
Knudshoved - Nord (13:00): Blå Kærhøg 1 SV (Brun, indtræk fra Sjælland), Sortgrå Ryle 1 FU, Sortstrubet Bynkefugl 1 FU, Sangdrossel 3 SV. Kurt Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg
: Lille Lappedykker 2 R, Skarv 2 R, 5 hanner Toppet Skallesluger 12 R, Blishøne 27 R, Rødben 1 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 1 JUV OF, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 5 R, Sjagger 7 R, Vindrossel 11 R, Allike 2 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Skanseodde/Vindeby Nor: Lille Lappedykker 5 R, Fiskehejre 1 FU, Gravand 1 R, Gråand 37 R, Troldand 13 R, Toppet Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 1 M R, Blishøne 9 R, Strandskade 1 R, Hættemåge 41 R, Stormmåge 67 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 3 R, Råge 6 OF, Gråkrage 13 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Dovns Klint: Skarv 30 OF, Knopsvane 3 SV, Gravand 1 OF, Pibeand 8 R, Taffeland 25 R, Troldand 350 R, Bjergand 28 R, Ederfugl 2000 R, Havlit 15 R, Hvinand 18 R, Toppet Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 1 OF, Musvåge 1 TF, Blishøne 35 FU, Strandskade 2 R, Almindelig Ryle 1 FU, Rødben 2 R, Hættemåge 10 OF, Sølvmåge 130 R, Solsort 1 FU, Sjagger 10 SV, Vindrossel 4 TF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Gulstav: Ringdue 25 R, Stor Flagspætte 1 R, Rødhals 1 FU, Solsort 3 R, Sangdrossel 1 FU, Vindrossel 15 FU, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 4 FU, Musvit 10 FU, Allike 5 R, Råge 3 R, Gråkrage 3 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Keldsnor: Skarv 40 R, Grågås 3 R, Sølvmåge 100 R, Svartbag 10 R
Klæsøgårde: Blå Kærhøg 1 M FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Rath: Grågås 30 FU, Pibeand 65 FU, Musvåge 1 R, Musvit 3 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Ristingehalvøen: Bramgås 1 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Kædeby: Sangsvane 80 R, Grågås 6 R, Canadagås 9 R, Musvåge 2 R, Sanglærke 7 R. Ole Goldschmidt
Lindelse Nor: Havørn 2 AD R. Ole Goldschmidt
Ristingehalvøen: Sangsvane 200 R, Grågås 400 R, Musvåge 2 R, Misteldrossel 1 R. Ole Goldschmidt
Skovsgård: Musvåge 11 R, Vandrefalk 1 AD R, Ravn 2 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Musvåge 2 R, Sangdrossel 1 R. Ole Goldschmidt
Svanninge Bakker: Ringdue 1 OF, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 1 R HØ, Fuglekonge 3 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R SY, Gråkrage 9 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Bregnør Bugt: Grågås 147 R, Gråand 26 R. Ella Mikkelsen
Stige Ø (15:00): Spidsand 80 R (Åudløbet og inderfjorden), Lille Skallesluger 20 R (I våger i Inderfjorden), Havørn 2 FU AD (Åd på isen syd for Vigelsø), Mosehornugle 1 R (På isen ø.f. Stige Ø). Anders Myrtue
Gabet (Odense Fjord): Fiskehejre 1 R, Troldand 1 R, Toppet Skallesluger 20 R, Stor Skallesluger 5 R, Blå Kærhøg 1 FU, Musvåge 1 R, Blishøne 15 R, Strandskade 6 R, Sortgrå Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 15 R, Storspove 1 R, Rødben 4 FU, Stenvender 5 FU, Hættemåge 12 R, Svartbag 1 R, Skærpiber 5 FU, Sjagger 120 R, Misteldrossel 1 R, Grønirisk 2 R. Ella Mikkelsen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Skarv 10 R, Knopsvane 36 R, Gråand 150 R, Blishøne 215 R, Svartbag 4 R. Ella Mikkelsen
Munkebo: Musvåge 1 R, Ringdue 3 R, Solsort 4 R, Sjagger 115 R, Råge 2 R, Bogfinke 2 R. Ella Mikkelsen
Od. Fjord: Lindø-Bregnør-Gabet-Galtehoved: Skarv 30 R, Knopsvane 56 R, Hvinand 136 R. Ella Mikkelsen


          Skovsneppe fouragerer ved Korshavn

Lørdag den 30. januar 2010.

Svendborgsund ved Iholm: Hvinand 14 R, Stor Skallesluger 44 R, Almindelig Ryle 1 R, Svartbag 8 R
Vornæs Skov, Taasinge
: Havørn 1 OF (formiddag): Lone Nymand via Poul Rasmussen
Lundeborg
: Bramgås 30 S, Grågås 30 S. Poul Brugs
Illum ø
: Havørn 5 JUV R. Erik Ehmsen
Alne Nor
: Havørn 2 2K R. Erik Ehmsen
Espe
: Musvåge 1, Spurvehøg 1 (Tog en Solsort), Knopsvane 23 OF, Råge 25 OF, Ringdue 2, Solsort 20 , Spætmejse 1, Grønirisk 3 , Kvækerfinke 1, Rødhals 1, Musvit 4, Blåmejse 2, Sumpmejse 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Odense Fjord v. Lindø
(10:10): Havørn 2 SV. Lars Philip Nørtoft
Dalby Bugten (15:00-16:00): Sangsvane 350 R (Der kom jævnligt småflokke til), Blå Kærhøg 1 NØ. Vivian Neidel
Gabet/Lodshuse: Sortgrå Ryle 1 R, Stenvender 4 R, Misteldrossel 1 R. Bo K. Stephensen
Flødstrup: Skovsneppe 1 R (Sneplov fik Skovsneppe til at lette fra grøft )
Fyns Hoved: Rødstrubet Lom 6 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 80 R, Gravand 58 R, Ederfugl 36 R, Sortand 16 R, Fløjlsand 2 R, Toppet Skallesluger 34 R, Strandskade 32 R, Almindelig Ryle 120 R, Skovsneppe 1 R, Storspove 44 R, Rødben 16 R, Lomvie 1 NØ, Skærpiber 4 R, Sjagger 60 R, Vindrossel 12 R
Fyns Hoved, Sommerhusområdet: Skovsneppe 1 FU
Kerteminde Bugt/Nordstrand (14:15-15:00): Havørn 1 TI AD , Troldand 20 R, Almindelig Ryle 48 R, Rødben 12 R, Sjagger 60 R, Vindrossel 8 R
Skaboeshuse (16:30): Sangdrossel 4 FU, Misteldrossel 2 FU. Kurt Hansen
Nordenhuse - Rendebæk (16:00): Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Bjergpiber 2 FU. Kurt Hansen
Kastel, Ørbæk (16:40): Agerhøne 5 R. Hans Rytter
Birkum (16:30): Agerhøne 10 R. Hans Rytter
Stige Ø (16:35-17:00): Mosehornugle 3 R. Henrik Andersen
Odense: Ringvejen Sanglærke 2 R
Vågebakken (F.H.): Misteldrossel 2 R
Helnæs Bugt, Sønderfjord (16:00-16:25): Havørn 3 R IMM. Jacob Sterup
Helnæsbugten, Vigø (09:45-10:00): Havørn 1 FU 2K. Henrik Kalckar Hansen
Jersore (13:10): Agerhøne 4 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand (12:40-12:45): Havørn 2 OF. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg:  Lille Lappedykker 7 FU, Skarv 14 R, Knopsvane 20 R, Med 1 Tamand Gråand 56 R, Taffeland 9 R, Troldand 92 R, Toppet Skallesluger 14 R, Stor Skallesluger 1 FU, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 552 R, Almindelig Ryle 1 FU, Hættemåge 44 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 13 R, Svartbag 1 R, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 3 R, Sjagger 3 R, Vindrossel 10 FU, Allike 4 OF, Gråkrage 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Fiskerup Skov: Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 R, Ringdue 1 OF, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 3 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 6 FU, Bogfinke 10 FU, Kvækerfinke 1 R, Grønirisk 110 R. Niels Bomholt
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 9 R, Krikand 1 R, Troldand 2 R, Blishøne 70 R. Niels Bomholt
Ulbølle: Sanglærke 20 FU (Langemarken i snefygning). Niels Bomholt
Helnæs Bugt, Sønderfjord: Grågås 3 R, Havørn 3 IMM FU (Alle yngre fugle. Den ene fløj vestpå i lav højde ca. 16:20.). Jacob Sterup
Fynsværket + gl. kanal: Lille Lappedykker 9 FU, Skarv 8 FU, Fiskehejre 1 FU, i bunden af fjorden Taffeland 4 FU, i bunden af fjorden Troldand 25 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Stor Skallesluger 25 FU, Blå Kærhøg 1 JUV FU, 9 i samme træ Skovhornugle 10 R, Sjagger 7 FU, Vindrossel 17 FU, Skovskade 1 FU, Stær 3 FU. Sofus Ryge Petersen
Skibhusskoven: Musvåge 1 OF, Ringdue 17 R, Rødhals 1 FU, Solsort 3 FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 7 FU, Skovskade 1 FU, Husskade 2 FU, Bogfinke 2. Børge L Rasmussen
Ørbæk, Kastel Agerhøne 5 R. Hans Rytter
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 22 FU ( spredt langs kysten rundt om halvøen). Lars Hansen
Kerteminde: Vindrossel 12 FU. Ivan Sejer Beck
Helnæs Bugt, Sønderfjord: Havørn 1 2K FU (fu. omkring Vigø). Henrik Kalckar Hansen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Havørn 2 OF. Jens Bækkelund

           Vindrossel Foto: Anders Odd Wulff Nielsen  


        Gråspurve fra Bøgeløkken Thurø malet af Poul Rasmussen ud fra billedet, som kan ses ved at klikke på billedet. Tak til Poul for at måtte vise billedet

Fredag den 29. januar 2010.

Caroline Amalielund: Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 6 R, Skovsneppe 1 R (Forstyrret i vandløbet der følger Nyborgvej), Hættemåge 40 R (To ringmærket - dog ikke aflæst), Stormmåge 12 R, Stor Flagspætte 2 KA, Gærdesmutte 1 R, Solsort 18 R, Vindrossel 2 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 4 FU, Musvit 8 KA, Spætmejse 1 KA, Råge 60 R, Bogfinke 14 R, Kvækerfinke 6 R, Dompap 2 KA
Thurø By, dæmningen
: Lille Lappedykker 12 FU, Skarv 4 FU, Troldand 2 FU, Blishøne 130 FU
Svendborg Naturskole: Rørdrum 1 R, Rødben 1 R, Rørspurv 1 R Hun, Skægmejse 1 R Han. Erik Ehmsen
Boltinge (9:30): Agerhøne 6 FU. Leif Kristensen
Brændegård (15:40):Ravn 2 FU, Havørn 2 R, Musvåge 1 R. Leif Kristensen
Sandholt (16:10): Fiskehejre 1 R, Vandrikse 1 FU. Leif Kristensen
Lundeborghavn
(15:00): Toppet lappedykker 1 R, Lille Lappedykker 1, Stor Skallesluger 2 han og hun, Troldand 2 han og hun, Skarv 3, Knopsvane 8, Stormmåge 12, Hættemåge 25, Sølvmåge 8 R, Svartbag 4. Poul Brugs
Espe
: Musvåge 1, Sjagger 12, Solsort 20, Spætmejse 1, Musvit 4, Blåmejse 2, Sumpmejse 1, Bogfinke 10, Rødhals 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Egeskov (17:00): Agerhøne 7 FU. Lilly Sørensen
Marslev (16:35): Agerhøne 4 FU. Lilly Sørensen
Allested (08:50): Agerhøne 4 R. Lilly Sørensen
Espe (08:40): Agerhøne 4 R. Lilly Sørensen
Lydinge Mølle (08:35): Agerhøne 4 FU. Lilly Sørensen
Stige ø (16:00): Mosehornugle 3 R. Lars Bonne Rasmussen
Bågø kolonihave (15:30): Skovhornugle 8 R. Lars Bonne Rasmussen
Seden strand (16:30): Bjergpiber 2 R. Lars Bonne Rasmussen
Seden Strand (14:30-15:30): Skovhornugle 4 R (Kolonihaverne), Bjergpiber 2 R, Vindrossel 70 R. Søren Gjaldbæk
Sedenstrand, set fra Stige Ø (12:15-12:45): Knopsvane 950 R, Gråand 460 RI, Blishøne 1900 FU. Dieter Maaszen
Odense Å Udløb (11:05-11:45): Lille Lappedykker 52 FU, Spidsand 71 R. Dieter Maaszen
Odense gammel Kanal (10:45): Stor Skallesluger 53 FU.. Dieter Maaszen
Flødstrup (08:03): Agerhøne 14 R. Anne Veber Døsing
Flyvesandet (10:30-11:30): Skovsneppe 1 R (Ved fugletårnet), Stor Regnspove 435 R (På isen mod Æbelø). Sten Pedersen
Egebjerggaard Storskoven (14:30): Skovsneppe 1 OF. Aksel Christensen
Agernæs (08:15): Sædgås 7 R (Skov). Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
           Fiskehejre Svendborg lystbådehavn d. 29. januar 2010. Foto: Anders Odd Wulff Nielsen Nikon D80 f/5.6 1/500 sek ISO-400 +1.7 trin 300mm
Lystbådehavnen, Svendborg: Lille Lappedykker 9 FU, Skarv 10 R, Fiskehejre 1 R, 3 juvenile Knopsvane 8 R, Med 1 Tamand Gråand 49 R, Taffeland 8 R, Troldand 27 R, 5 hanner Toppet Skallesluger 8 R, Grønbenet Rørhøne 3 FU, Blishøne 645 R, Hættemåge 35, Stormmåge 9 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 2 R, Ringdue 1 OF, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 2 R, Vindrossel 20 FU, Gråkrage 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Svendborg Naturskole: Rørdrum 1 R, Rødben 1 R, Rørspurv 1 F FU. Erik Ehmsen
Svendborg, Svendborg Naturskole: Rørdrum 1 OF, Fiskehejre 1 R, Musvåge 2, Sjagger 2 R, Sumpmejse 1 FU, Sortmejse 1 FU, Spætmejse 1 FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Fynsværket + gl. kanal: Stor Skallesluger 53 FU. Dieter Maaszen
Højstrup: Halemejse 5 OF. Dieter Maaszen
Odense Inderfjord: Lille Lappedykker 52 FU, Knopsvane 8 R, Sangsvane 10 R, Gråand 50 R, Spidsand 71 R, Taffeland 50 R, Troldand 400 FU, Hvinand 4 FU, Blishøne 60 FU, Rødben 1 R, Hættemåge 20 R, Sølvmåge 560 R. Dieter Maaszen
Seden Strand: Set fra Stige Ø Knopsvane 950 R, Krikand 110 R, Gråand 460 R, Blishøne 1900 FU, Sølvmåge 220 R. Dieter Maaszen
Båring Vig: Skarv 36, Sangsvane 4, Pibeand 7 R, Gråand 23 R, Ederfugl 300 FU, Hvinand 400 FU, Toppet Skallesluger 7 FU, Stor Skallesluger 5 OF, Blishøne 1 FU, Hættemåge 25 FU, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 150 FU, Svartbag 1 R, Gråkrage 11 FU. Erling Kock Jensen


           Vandstær i mølledammen ved Rønninge Mølle, Hvidkilde sø

Torsdag den 28. januar 2010.

Svendborgsund ved Sætting Strandvej: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 5 R, Rødben 1 R
Lehnskov-Ballen-Egense
(14:30-15:30): Grågås 600 R, Sjagger 400 FU. Niels Andersen
Hvidkilde Sø:
Skovsneppe 2 R (En i afløbet fra mølledammen og en i Kildeudspring lidt
længere mod syd), Natugle 1 KA, Stor Flagspætte 1 KA, Vandstær 1 R (Opholdt sig i mølledammen ved Rønninge Mølle - er ringmærket med ny funglende ring!), Fuglekonge 1 R, Musvit 2 FU
Vejlen, havnen, Taasinge
: Fiskehejre 1 FU (Ål), Sølvmåge 1 R. Hans Hemmingsen
           Fiskehejre snupper ålen fra Sølvmågen og sluger den hel! Foto: Hans Hemmingsen
Hov Nordstrand
(11:30): Stenvender 13 FU. Aksel Christensen
Lundeborg
: Vindrossel 12 FU, Grågås 15 R, Solsort 15 R, Bogfinke 6 R, Stillits 8 R, Kvækerfinke 2 R, Ringdue 1 R, Rødhals 1 R. Poul Brugs
Arreskov Sø
: Vandrefalk 1 FU AD Han (forsøgte sig med duefangst i et kvarter! desværre uden held, altså for falken var det desværre!). Erik Ehmsen
Nydamsmosen, Vester Hæsinge
: (15:30 -16:30):Gulspurv 22 R, Skovspurv. 4 R, Bogfinke. 2 R, Knopsvane 1 R, Fiskehejre 1 R, Solsort 4 R, Musvåge 1 R, Grønirisk 1 R. Leif Kristensen
Espe
: Musvåge 1. Birgit Nielsen [MidtfynsNatur]
Fraugde Kærby nord
(13:50): Agerhøne 11 FU. Lilly Sørensen
Fraugde Kærby Syd (13:45): Agerhøne 10 FU. Lilly Sørensen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg )
(09:45-10:40): Lille Lappedykker 10 FU ph, Bjergand 20 R, Troldand 350 R, Hvinand 20 FU, Havørn 1 T, Stor Regnspove 2 FU, Rødben 1 T. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bjernekrogen (09:25-09:35): Skeand 1 FU han, Tårnfalk 1 FU, Sanglærke 10 FU, Sjagger 50 FU, Misteldrossel 1 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Knudshoved - Sommerbyen (10:30-14:00): Stor Præstekrave 4 FU, Stenvender 1 FU, Bjergpiber 4 FU (En fugl med ring), Skærpiber 7 FU, Sortstrubet Bynkefugl 1 FU. Kurt Hansen
Bogø ved hasmark kanalens udmunding: Isfugl 1 R hun (Fundet død kl 12. Jeg så den i live den 26-1-2010 for 2 dage siden). Thomas Birkesholm
Klintebjerg (14:15): Havørn 1 R (På isen syd for Vigelsø, 4K+), Fjeldvåge 1 R (Vigelsø). Søren Gjaldbæk
Gerskov (14:03): Sangsvane 138 R. Søren Gjaldbæk
Fjordmarken (13:08): Vandrefalk 1 R, Huldue 2 R, Misteldrossel 1 R. Søren Gjaldbæk
Jørgensø (12:15): Sangsvane 326 R. Søren Gjaldbæk
Flyvesandet (10:44-11:42): Fløjlsand 54 R, Hvinand 350 R, Blå Kærhøg 1 R 2K, Almindelig Ryle 800 R, Alk 1 R, Vindrossel 18 R, Lille Korsnæb 13 R. Søren Gjaldbæk
Agernæs (16:30): Sædgås 2 R (Skov). Aksel Christensen
Agernæs (10:27): Misteldrossel 1 R. Søren Gjaldbæk
Otterup, Kvindebadet: Sangsvane 760 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Gamborg Inderfjord: Havørn 1 FU. Kaj Aage Brandt


           Lille skallesluger hanner med 2 Stormmåger i våge ved Thurødæmningen

Onsdag den 27. januar 2010.

Svendborgsund ved Iholm: Sangsvane 38 R, Troldand 500 R, Hvinand 40 R, Stor Skallesluger 46 FU, Blishøne 300 R, Hættemåge 80 FU
Thurø By + dæmningen
: Lille Lappedykker 24 FU, Lille Skallesluger 2 FU, Blishøne 28 R, Solsort 16 R, Sjagger 40 R, Vindrossel 18 R
Thurø Dæmningen
: Lille skallesluger 1 FU Han. Esben Eriksen
Tiselholt
: Skovsædgæs 30 R, Sangsvane 150 R, Gtåand 81 R, Hætte/stormmåger 100 R, Grønsisken 25 FU, Krikand 13 R, Lille lappedykker 1 R, Blishøne 8 R. Poul Brugs
Bøjden Nor
(13:45-15:00): Bjergand 148 R (På havet), Sjagger 110 FU, Misteldrossel 1 R. Ella Mikkelsen
Brobyværk, Odense å
(12:00-12:30): Vandstær 1 R (Stod på isflage, ingen ring på). Ella Mikkelsen
Espe
: Solsort 15, Bogfinke 10, Blåmejse 2, Musvit 3, Sumpmejse 2, Rødhals 1, Skovspurv 25, Husskade 1, Ringdue 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Svanninge Bakker/Bjerge
(10:00-11:30): Ringdue 20 R, Stor Flagspætte 2 SY, Sjagger 17 T, Halemejse 10 FU, Spætmejse 2 SY, Ravn 1 R, Bogfinke 10 FU, Grønsisken 50 FU, Lille Korsnæb 20 FU, Dompap 3 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Skaboeshuse (11:30): Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Sangdrossel 1 FU. Kurt Hansen
Knudshoved (09:00-11:25): Lille Skallesluger 34 R (Færgehavnen), Bjergpiber 1 R (Nordstranden), Sortstrubet Bynkefugl 1 R (Nordstranden). Martin Strømkjær

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 14 R, Gravand 3 R, Gråand 150 R, Taffeland 2 R, Troldand 251 R, Bjergand 148 R, Ederfugl 110 R, Sortand 7 R, Hvinand 8 R, Toppet Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 21 R, Blishøne 221 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 23 R, Svartbag 1 R, Misteldrossel 1 R. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor: Sangsvane 1 2K R, Gråand 8 R, Blishøne 2 R, Strandskade 1 R, Rødben 1 R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 3 R, Solsort 14 R, Sjagger 110 FU, Vindrossel 1 R, Gråkrage 2 R. Ella Mikkelsen
Odense Å v/Brobyværk: Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Gråand 50 R, Blishøne 1 R, Sølvmåge 2 R, stod på isflade, ingen ring på Vandstær 1 R, Gærdesmutte 2 R, Silkeå: Gråand 8 R, Tårnfalk 1 R, Ringdue 3 R, Solsort 3 R, Musvit 1 R, Gråkrage 1 R. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn: Taffeland 1 M R, Troldand 97 R, Lille Skallesluger 34 R, Strandskade 1 FU. Martin Strømkjær
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Krikand 1 R, Troldand 21 FU, Bjergand 11 FU, Sortand 1 M R, Toppet Skallesluger 36 R, Stor Skallesluger 6 R, Almindelig Ryle 28 FU, Rødben 10 FU, Skærpiber 2 FU, Bjergpiber 1 FU, Rødhals 1 FU, Sortstrubet Bynkefugl 1 FU, Sortkrage 1 FU. Martin Strømkjær


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 21/1-2010:
           
Endnu en ynglesæson tabes i Tøndermarsken
            Frost tvinger rørdrummen frem i det fri
            De danske rørskoves papegøjemejse dør i kulden
            Stadig hård jagt på trækfugle over Malta


             Skægmejse Han FU Vejlen Taasinge

Tirsdag den 26. januar 2010.

Vornæs Skov (11:00): Grønspætte 1 HØ. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Bækkehave: Sangsvane 84 R, Grågås 450 R, Bramgås 33 R, Musvåge 1 FU
Vejlen, Taasinge: Fiskehejre 3 R, Sangsvane 28 OF, Solsort 6 FU, Sjagger 40 FU, Skægmejse 16 FU, Rørspurv 4 FU
Lehnskov ved Svendborg (16:00): Grågås 550 FU (På majs ved vildtremise), Bramgås 18 FU, Ravn 1 R. Niels Andersen
Hvidkilde: Skovsneppe 1 R. Erik Ehmsen
Egeskov (17:20): Agerhøne 7 FU. Niels Bomholt
Lundeborg (07:45): Råge/Allike 1000 R (Lundeborgskoven og Fredskoven syd for Lundeborg er overnatningsskove for Råger og Alliker. I Fredskoven er der også en stor rågekoloni. Et underligt fænomen kan opleves hver morgen ca. 1/2 time før solopgang. Alle områdets kragefugle mødes på Lundeborgs havnemole, på Lundeborg strand eller som her til morgen på isen uden for stranden. Hvorfor de holder et
stort fællesmøde inden turen går videre ind i land for at fouragere, er da underligt. Der er nok tale om flere end 1000 fugle). Poul Brugs
             Råge og Alliker holder komsammen ud for Lundeborg havn kl 07:45.  Foto: Poul Brugs
Bøjden Landevej (11:30-11:40): Musvåge 1 R, Sjagger 100 FU, Vindrossel 20 FU, Misteldrossel 1 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Sønderhjørne (10:40-11:00): Toppet Lappedykker 10 FU, Troldand 300 R, Stor Skallesluger 1 FU, Toppet Skallesluger 110 FU, Blishøne 30 FU, Hare 1 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Horne Næsskov (10:30-10:40): Musvåge 2 FU, Stor Flagspætte 1 SY, Grønsisken 15 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Egsgyden ( Horne Land ) (10:00-10:30): Grågås 190 FU, Musvåge 2 FU, Sanglærke 1 R, Sjagger 70 FU, Husskade 10 R, Bjergirisk 50 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Ellested (17:00): Agerhøne 23 R (I 3 flokke...). Bodil og Hans Rytter
Knudshoved Færgehavn (13:15-15:00): Sortgrå Ryle 4 R, Skærpiber 5 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Niels Bomholt
Slipshavn (12:20-13:10): Blå Kærhøg 1 FU, Stenvender 1 FU. Niels Bomholt
Gislev (11:50): Agerhøne 5 R. Niels Bomholt
Odense Å + gl. kanal (15:30-16:30): Lille Lappedykker 86 R, Rørdrum 1 R, Skovhornugle 8 R, Vindrossel 12 R. Niels Bomholt
Universitetet (16:30-17:25): Allike 3500 R (Ca. til overnatning), Råge 1500 R (Ca. til overnatning). Aage Wichmann
Risinge ved Kerteminde (11:00-11:30): Grågås 585 R, Blå Kærhøg 1 R han. Ivan Sejer Beck
Wedelsborg (15:30): Misteldrossel 1 R. Helle Suadicani
Sandager Næs (14:00-15:00): Sangsvane 550 R, Havørn 1 R. Helle Suadicani
Nakke: Kvækerfinke 300 FU, Grønirisk 200 FU. Helle Suadicani
Fogense Enge (12:20): Lysbuget Knortegås 70 R (Min.). Søren Gjaldbæk
Roerslev - Kørupvej (13:30): Sangsvane 120 R, Misteldrossel 1 R, Bomlærke 3 R. Søren Gjaldbæk
Klinte (13:15): Sangsvane 121 R. Søren Gjaldbæk
Vesterby (13:10): Bomlærke 1 R. Søren Gjaldbæk
Mågeøerne (12:38): Vandrefalk 1 R AD. Søren Gjaldbæk
Agernæs (12:30-14:45): Sjagger 1000 FU AD , Spurvehøg 1 R . Keld Skytte Petersen
Nærå Strand - ved møllen: Sangsvane 280 R, Havørn 2 R (4K+). Søren Gjaldbæk
Flyvesandet (14:00-14:30): Havørn 1 R (4K+ - blev senere set ved møllen), Vandrefalk 1 R AD, Skovsneppe 1 R , Sjagger 300 R. Søren Gjaldbæk
Nørreby, Mark (13:40): Bomlærke 1 R (Ved Vandværket). Dieter Maaszen
Ringe Kirke, Nordfyn (13:00): Sangsvane 185 FU. Dieter Maaszen
Roerslev, Nordfyn (12:25): Sangsvane 121 R (90 -ad. 31-juv.), Misteldrossel 1 FU, Bomlærke 5 R. Dieter Maaszen
Næråstrand, Agernæs Flak (10:15-14:00): Sangsvane 110 R, Havørn 2 R (1imm), Havørn 2 R (1-3K, 1-4K - 14:00), Strandskade 80 R, Stor Regnspove 200 R. Dieter Maaszen
Flyvesandet Egeby, Æbleplantage (10:05): Sjagger 150 FU. Dieter Maaszen
Bogø ved Hasmarkkanalens udmunding (14:45-15:20): Isfugl 1 R hun. Thomas Birkesholm
Ørritslev Skov (12:00-12:05): Ravn 1 R hun, Ravn 1 R han. Thomas Birkesholm

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg:  Lille Lappedykker 1 R, Gråand 5 R, Grønbenet Rørhøne 3 FU, Blishøne 15 R, Hættemåge 33, Stormmåge 11 R, Sølvmåge 14 R, Svartbag 1 R, Gråkrage 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Svendborg: Sjagger 15 R (I træer på parkeringspladsen bag Café Citronen). Anders Odd Wulff Nielsen
Vornæs Skov: Natugle 2 KA, Grønspætte 1 KA. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Tiselholt: Sangsvane 150 FU, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 29 FU. Esben Eriksen
Fynsværket + gl. kanal: Lille Lappedykker 86 FU, Rørdrum 1 R, Fiskehejre 3 R, Stor Skallesluger 18 R, Vandrikse 3 FU, Grønbenet Rørhøne 6 R, Rødben 6 R, Skovhornugle 8 R, Solsort 20 R, Vindrossel 12 FU, Blåmejse 2 R. Niels Bomholt
Gislev: Agerhøne 5 R. Niels Bomholt
Knudshoved Færgehavn: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 25 R, Krikand 10 R, Troldand 40 R, Bjergand 3 R, Ederfugl 10 R, Stor Skallesluger 1 R, Blishøne 2 R, Sortgrå Ryle 4 R, Rødben 1 R, Skærpiber 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Sjagger 2 FU, Husskade 2 R, Gråkrage 3 R. Niels Bomholt
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Krikand 1 R, Troldand 1 R, klatrede rundt i buske og spiste havtorn Grønbenet Rørhøne 4 FU, Blishøne 1 R, Skærpiber 4 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R, Solsort 3 FU, Sjagger 2 FU, Gråkrage 13 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 6 R. Niels Bomholt
Nyborg Fjord: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 5 R, Troldand 15 R, Bjergand 40 R, Ederfugl 50 R, Sortand 3 R, Toppet Skallesluger 17 R, Stor Skallesluger 3 R, Sølvmåge 4 R. Niels Bomholt
Slipshavn Enge: Blå Kærhøg 1 FU, Blishøne 60 R, Strandskade 1 R, Almindelig Ryle 92 FU, Storspove 2 R, Rødben 10 FU, Stenvender 1 FU, Gråkrage 1 R. Niels Bomholt
Næsby: Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 2 TH, Blåmejse 3 FU, Musvit 1 FU, Bogfinke 1 FU. Sofus Ryge Petersen
Risinge Strand: Grågås 585 R, Blå Kærhøg 1 M FU, Gulspurv 3 FU. Ivan Sejer Beck
Bogense Havn: Lille Lappedykker 8 FU, Troldand 1 R, Stor Skallesluger 9 R, Blishøne 60 R, Rødben 1 R, Hættemåge 550 R. Jens Bækkelund
Jersore: Canadagås 30 S. Jens Bækkelund
Nørreby: Rugbjerg. Agerhøne 6 R, Sjagger 250 R, Vindrossel 2 R, Misteldrossel 1 R. Jens Bækkelund
Ullerup: Råge 250 R. Jens Bækkelund
Flyvesandet: Æbelplantage,v. Egeby Sjagger 150 FU. Dieter Maaszen
Jersore: Ved vandværket Bomlærke 1 R. Dieter Maaszen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Sangsvane 110 R, Grågås 170 R, På isen. Knortegås 155 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 R, Ederfugl 630 FU, 1,3K-1,4K på isen Havørn 2 R, På isen. Havørn 2 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU, Strandskade 80 R, Almindelig Ryle 50 R, Storspove 200 R, Bomlærke 1 R. Dieter Maaszen
Roerslev, Kørup:  Sangsvane 121 FU (90 ad - 31 juv), Misteldrossel 1 FU, bomlærke 5 R. Dieter Maaszen


          Silkehale foran Thurø Skole d. 25. januar 2010.

Mandag den 25. januar 2010.

Svendborgsund ved Iholm (Første morgen hvor isen dækker sundet - få åbne våger!) (08:00- ): Sangsvane 36 R, Grågås 50 V, Stor Skallesluger 9 M Ø, Blishøne 200 R, Hættemåge 80 FU, Stormmåge 20 R, Svartbag 6 R
Thurø Skole: Silkehale 1 FU, Solsort 10 R, Sjagger 80 FU, Vindrossel 12 FU, Blåmejse 1 SY, Musvit 1 SY, Gråspurv 2 SY
Thurø Skole: Silkehale 1  R. Esben Eriksen
Tiselholt: Skovsædgæs 29 R, Sanglærke 6 R, Sangsvane 22 R, Gråand 200 R, Blishøne 12 R. Poul Brugs
Tiselholt: Sangsvane 24 R, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 30 R, Sanglærke 8 R, Sjagger 16 R, Råge 120 R, Gråkrage 40 R
Langelandssund og Vejstrup å's udløb: Skarv 3 R, Gravand 1 R, Krikand 3 R, Gråand 72 R, Blishøne 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Stær 1 R, Stillits 1 FU, Grønsisken 6 FU
Lindevej i Vester Hæsinge, matriklen (16:30): Træløber 1 FU (Den er ikke set på matriklen før). Leif Kristensen
Espe, Granlyvej (13:00-13:05): Rød Glente 1 Ø. Verner Havsager
Espe: Sjagger 5, Solsort 25. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Holstenshuus, Diernæs (09:45-10:45): Musvåge 2 R, Ringdue 30 R, Stor Flagspætte 3 SY, Solsort 30 FU, Sumpmejse 2 SY, Blåmejse 10 FU, Musvit 5 FU, Spætmejse 3 SY, Skovspurv 10 FU, Lille Korsnæb 10 FU, Dompap 4 FU, Gulspurv 6 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Nørre Sø (10:00-11:15): Rød Glente 1 N, Stor Tornskade 1 R. Martin Strømkjær
Lindved Frugtplantage, Odense (16:00): Misteldrossel 1 RI. Lars Andersen, Hans Rytter
Fraugde Kærby nord (13:40): Agerhøne 10 FU. Lilly Sørensen
Allested (09:05): Agerhøne 8 FU. Lilly Sørensen
Skaboeshuse (17:29): Skovsneppe 1 FU. Kurt Hansen
Knudshoved Nord (11:33): Bjergpiber 2 FU (Den ene fugl ringmærket - måske den gamle Spodsbjergfugl), Sortstrubet Bynkefugl 1 FU, Misteldrossel 1 FU. Kurt Hansen
Næsby Mose: Sjagger 250 R. Henrik Andersen
Munke Mose, Odense (12:45): Grønbenet Rørhøne 15 FU. Dieter Maaszen
Højstrup , Øvelsesplads (07:40-08:05): Husskade 61 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Fyns Hoved (10:30-11:50): Vandrefalk 1 R AD, Alk 1 R, Tejst 2 R, Vindrossel 25 R, Misteldrossel 1 R. Søren Gjaldbæk
Horseklint (08:30-10:00): Strandskade 60 R, Sortgrå Ryle 1 R, Sjagger 300 TF, Sangdrossel 1 R, Lille Gråsisken 4 R, Snespurv 3 R. Søren Gjaldbæk
Måle Strand (12:45-13:30): Sædgås 2 R, Grågås 560 R, Bramgås 14 R, Bjergand 350 R, Sortand 600 R, Huldue 1 R, Sjagger 200 R. Søren Gjaldbæk
Vågebakken (12:10): Sangsvane 108 R, Sjagger 120 R, Misteldrossel 3 R. Søren Gjaldbæk
Nordskov (12:00): Misteldrossel 1 R. Søren Gjaldbæk
Mågeøerne (14:30-16:10): Rødben 25 R, Skærpiber 6 FU, Snespurv 80 FU. Michael Højgaard Hansen
Jersore (10:50): Sangdrossel 1 FU. Aage Wichmann
Agernæs (09:00-13:00): Blå Kærhøg 1 OF JUV hun . Keld Skytte Petersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, i træer ved St. Nicolai Kirke og Ida Holst Skole: Solsort 1 R, Sjagger 12 R, Halemejse 9 FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Lystbådehavnen, Svendborg: Skarv 1 R, Knopsvane 1 R, Toppet Skallesluger 1 OF, Hættemåge 32, Stormmåge 7 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 4, Ringdue 2 OF, Solsort 3 R, Sjagger 15 OF, Råge 4 R, Gråkrage 4 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Skanseodde/Vindeby Nor: Lille Lappedykker 20 R, Skarv 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 11 R, Hættemåge 27 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 2, Gråkrage 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Skårupøre Sund: Knopsvane 10 R, Sangsvane 85 R (I våge ved Øgavl), Gravand 1 R, Krikand 1 R, Strandskade 1 R. Arne Bruun
Thurø Bund: Toppet Lappedykker 1 R ( Forsøgte forgæves at lette fra isen ), Pibeand 2 R, Troldand 30 FU, Lille Skallesluger 32 FU (1 Han. I våge inderst), Blishøne 70 FU. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Skovsneppe 1 R, Misteldrossel 1 R. Arne Bruun
Egsmade: Sjagger 100 R. Peder Rasmussen
Vejstrup Å (vej 163 t/udløb): Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Solsort 22 R, Sjagger 45 R, Sumpmejse 5 R, Blåmejse 4 R, Musvit 7 R, Spætmejse 9 R, Bogfinke 12 R, Kvækerfinke 3 R. Peder Rasmussen
Nørresø: Rød Glente 1 N FU (Sammen med to ravne og en musvåge), Stor Tornskade 1 FU. Martin Strømkjær
Knudshoved Færgehavn: Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 80 R, Krikand 6 R, Gråand 25 R, Troldand 9 R, Ederfugl 19 R, Toppet Skallesluger 1 R, Tårnfalk 1 R, Bjergpiber 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 4 R, Sjagger 9 R, Dompap 1 R. Peder Rasmussen
Langå: Blå Kærhøg 1 BR OF. Peder Rasmussen
Nyborg Fjord: Gråand 15 R, Troldand 5 R, Bjergand 1 R, Hvinand 2 R, Storspove 1 R, Rødben 1 R, Sølvmåge 7 R. Peder Rasmussen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knortegås 140 R, Havørn 1 AD V. Jens Bækkelund
Nørreby, Halsvej: Grågås 410 FU, Sjagger 300 R. Jens Bækkelund


         Vinterrørdrum fra Dof-Fyn langturen d. 24. januar 2010 til Vadehavet

Søndag den 24. januar 2010.

Troldeskoven i Svendborg: Skovsneppe 1 R. Johnny Rasmussen Svendborg
Thurø By: Vindrossel 4 FU. Janne Dyhr
Ny Gesinge Tåsinge (12:45): Sanglærke 100 FU, Snespurv 3 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Søby Tåsinge (12:15): Sjagger 300 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Skovballe Tåsinge (11:30-12:00): Sangsvane 210 R, Sædgås 5 R (Taigasædgås), Misteldrossel 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Lehnskov/Ballen (13:15): Grågås 800 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Balvej ved Ballen (09:15): Grågås 1450 FU (1 helt hvid gås imellem). Niels Andersen
Syltemade Ås udløb: (09:30): Lille lappedykker 38 R, Stor skallesluger 1 R Han, Troldand 45 R, Gråand 5 R, Blishøne 675 R, Svartbag 2 R, Sølvmåge 15 R, Hættemåge 20 R, Sjagger 300 OF. Niels Andersen
Tiselholt til Skårup Skovmølle: Sanglærke 115 R, Sangsvane 80 R, Gråand 150 R, Ederfugl 300 R ph, Råge/Allike 200 R, Stillits 25 FU (Rødel), Rådyr 5. Esben Eriksen, Poul Brugs
Tiselholt, Svendborg: Sædgås 31 FU (Øst for Tiselholt (Tajgasædgæs)), Rød Glente 1 R AD (10.15), Havørn 1 Ø IMM (11.50 Kom fra nord mod syd over havet, drejede derpå stik øst på Langeland.), Sortgrå Ryle 1 N (12.00), Sanglærke 113 FU. Esben Eriksen
Skårupøre, Svendborg: Ederfugl 2000 R. Esben Eriksen
Ulbølle (09:00): Misteldrossel 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Fiskerup skov (15:30-16:15): Stor Tornskade 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Ulbølle Fjellebrosvejen (13:45): Misteldrossel 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Nørre Broby: Vandstær 1 R. Erik Danielsen
Boltingegaard ved å: Vandstær 1 R. Erik Danielsen
Brobyværk vandmølle: Vandstær1 R. Erik Danielsen
Espe: Sjagger 1, Solsort 23 , Spætmejse 1, Rødhals 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Tarup: Sildemåge 1 OF AD. Per Rasmussen
Stokkebæk/Klintholm (14:00): Skovsneppe 3 R (Heraf 1 død i jægers galge). Ella-Maria Bisschop-Larsen, Leif Bisschop-Larsen
Odense Å's udløb (13:00-14:30): Lille Lappedykker 118 R, Blå Kærhøg 1 R 2K, Skovhornugle 3 R, Solsort 150 R, Vindrossel 150 R, Skægmejse 1 R. Søren Gjaldbæk
Dømmestrup (15:50): Agerhøne 12 R. Anne Veber Døsing
Rødeledvej Nr. Søby (15:30-15:45): Isfugl 1 FU (På gren over bæk). Anne Veber Døsing
Otterup, Strandvejen: Sangsvane 110 R. Kresten Madsen
Kerteminde: Sjagger 100 R. Bo K. Stephensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Christiansminde: Duehøg 1 JUV OF ( Glidende i lav højde langs vejen). Sofus Ryge Petersen
Lystbådehavnen, Svendborg.: Lille Lappedykker 7 R, Taffeland 5 OF, Toppet Skallesluger 4 OF, Blishøne 34 R, Sjagger 10 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Hav syd for Thurø: Havørn 2 (FU På isen SSØ for Valdemar slot. Ku' ikke bestemme alder p.gr.a. modlys. Den fløj mod Thurø), Ederfugl 300 R, Hvinand 60 R, Lille Skallesluger 3 F R, Toppet Skallesluger 70 R, Stor Skallesluger 3 R. Arne Bruun
Kidholm v/Thurø: Strandskade 8 R, Almindelig Ryle 4 FU, Rødben 3 R. Arne Bruun
Skårupøre Sund: Sangsvane 74 R, Ederfugl 2000 FU, Sanglærke 47 FU. Esben Eriksen
Skårupøre Sund: Sangsvane 69 R, Strandskade 13 R, Rødben 2 R. Arne Bruun
Thurø Bund: Min. tal. 3 han Lille Skallesluger 32 FU. Arne Bruun
Thurø By m.m.: På vintersæd på Grasten Pibeand 21 FU, Sjagger 1000 FU. Arne Bruun
Thurø Rev: Gravand 2 FU, Snespurv 1 R. Arne Bruun
Thurøsund/Pilekrogen: Lille Lappedykker 20 R, Ederfugl 10 R, Kæmper noget med drivisen Blishøne 400 R . Arne Bruun
Tiselholt: Knopsvane 30 FU, Sangsvane 79 FU, Set ved alle tre besøg på lokaliteten i dag kl. 10.15, 12.00
og 15.30 Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 31 FU, Grågås 5 FU, Mellem Vejstrup og Tiselholt Rød Glente 1 AD FU, Havørn 1 IMM Ø, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Sortgrå Ryle 1 N, Almindelig Ryle 4 S, Sanglærke 113 FU. Esben Eriksen
Egense: Egense/Ballen Grågås 800 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Fiskerup Skov: Sangsvane 2 OF, Musvåge 2 R, Solsort 2 FU, Fuglekonge 2 FU, Halemejse 2 R, Blåmejse 2 FU, Stor Tornskade 1 R, Bogfinke 1 R, Kvækerfinke 5 R, Grønirisk 25 R, Dompap 4 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Ny Gesinge, Udflyttervej/Vejlen: Sanglærke 100 FU, Bjergirisk 60 FU, Snespurv 3 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Skovballe: Sangsvane 210 R, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 5 R, Grågås 100 R, Canadagås 22 R, Rødhals 1 R, Solsort 4 R, Sjagger 10 FU, Misteldrossel 1 R, Bogfinke 4 R, Gulspurv 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Søby: Sjagger 300 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Ulbølle, obs ved foderbrættet: Ringdue 7 FU, Tyrkerdue 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 6 FU, Sjagger 14 FU, Vindrossel 1 FU, Misteldrossel 2 R, Sumpmejse 1 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Husskade 2 R, Råge 1 R, Gråkrage 1 R, Gråspurv 12 R, Skovspurv 12 FU, Bogfinke 5 FU, Kvækerfinke 16 FU, Grønirisk 5 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Brændegård Sø: Duehøg 1 OF, Fasan 5 R, Solsort 1 OF, Allike 1 R, Gråkrage 2 , Bogfinke 5 FU. Gunnar Jørgensen
Tarup Grusgrave: Sildemåge 1 AD OF. Per Rasmussen
Odense Å v/Brobyværk: Lille Lappedykker 1 FU, Gråand 7 R, Stor Skallesluger 1 FU, Spurvehøg 1 OF, Grønbenet Rørhøne 1 R, Spætmejse 1 R, Allike 2 OF. Gunnar Jørgensen
Årslev: Sangsvane 25 FU, Canadagås 6 FU. Steen Reimers
Brylle: Fasan 1 FU, Ringdue 2 FU, Tyrkerdue 3 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 7 FU, Halemejse 2 , Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Skovspurv 50 FU, Bogfinke 5 FU, Grønirisk 4 FU. Søren G. Nielsen


         Canadagæs på mark ved Rudkøbing

Lørdag den 23. januar 2010.

Svendborgsund ved Iholm: Lille lappedykker 28 R, Toppet skallesluger 2 R, Stor skallesluger 8 FU, Almindelig ryle 6 Ø (10:40)
Hallindskoven, Svendborg (14:30): Rørdrum 1 R (Lettede fra rensningsanlægget øst for skoven og fløj rundt over området, mens den blev mobbet af krager. Gik ned ved et isfrit vandløb vest for rensningsanlægget.). Esben Eriksen
Tiselholt til Skårup Skovmølle: Sanglærke 40 R, Sangsvane 95 R. Poul Brugs
Lundeborg, Stenmurevejs frugtplantage: Sjagger 500 R, Stillits 20 R, Bogfinke/Kvækerfinke 40 R, Råge/Allike 200 R. Poul Brugs
Tange å: Gråand 50 R, Bogfinke 15 R, Gråkrage 40 R, Skarv 6 R. Poul Brugs
Espe: Musvåge 1, Solsort 25 , Råge 50, Allike 10, Bogfinke 15. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Odense å, Dalum Papirfabrik (15:35-16:05): Vandstær 1 R (Uden ring). Martin Søgaard
Hunderup Skov (13:00-14:00): Halemejse 18 R , Spætmejse 16 R, Skovskade 8 R . Søren Gjaldbæk
Vesterskov/Rørbæk: Skovsneppe 1 R. Bo K. Stephensen
Strib (12:00): Vindrossel 20 R. Michael Mosebo Jensen

Gyldensteen (10:50-12:10): Blisgås 65 FU, Grågås 1355 FU, Canadagås 36 FU, Lysbuget Knortegås 4 FU. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Grasten Fredskov: Sjagger 1000 FU. Esben Eriksen
Hallindskoven (14:30-): Rørdrum 1 R ( Lettede fra rensningsanlægget øst for skoven. Fløj rundt
over området mens den blev mobbet af krager. Landede ved
åbent vandløb lige vest for rensningsanlægget.). Esben Eriksen
Lystbådehavnen, Svendborg.: Lille Lappedykker 4 R, Skarv 9 R, Heraf 10 juvenile Knopsvane 10 R, Gråand 39 R, Toppet Skallesluger 6 R, Spurvehøg 1 OF, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Blishøne 28 R, Hættemåge 82 R, Stormmåge 14 R, Sølvmåge 13 R, Svartbag 2 R, Ringdue 2 R, Gærdesmutte 2 R HØ, Solsort 2 R, Gråkrage 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Skanseodde/Vindeby Nor: Lille Lappedykker 1 R, Gråand 3 R, Toppet Skallesluger 1 M R, Hættemåge 164 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 30 R, Råge 1 R, Gråkrage 5 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Thurø Bund: Lille Lappedykker 3 FU, Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Pibeand 16 R, Taffeland 300 R, Troldand 30 FU, Hvinand 12 FU, 3 hanner Lille Skallesluger 45 FU, Blishøne 30 R. Arne Bruun
Havn v/Vejlen: Taffeland 100 R, Troldand 300 R, Bjergand 200 R. Sofus Ryge Petersen
Ny Gesinge: Grågås 150 R, Bramgås 25 R, Musvåge 1 FU. Sofus Ryge Petersen
Ny Gesinge: Søren Lolksvej Sangsvane 6 OF, Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 2 R, Blisgås 9 R, Grågås 135 R, Bramgås 24 R, Musvåge 1 FU, Fasan 1 M R. Peder Rasmussen
Havn ved Vejlen: Sangsvane 42, Taffeland 200 R, Troldand 3200 R, Blishøne 1000 R. Peder Rasmussen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Sangsvane 59, Toppet Skallesluger 36 R. Peder Rasmussen
Skovballe: Skovballevej Pibesvane 1 R, Sangsvane 150, Musvåge 1 R. Peder Rasmussen
Søby, Russevej: Sangsvane 203, Grågås 155 R, Canadagås 7 R, Sjagger 200 R. Peder Rasmussen
Rudkøbing Havn: Lille Lappedykker 7 FU, Knopsvane 7 R, Taffeland 1 FU, Troldand 100 R, Toppet Skallesluger 1 FU, Stor Skallesluger 1 FU, Blishøne 140 R, Sjagger 250 FU, Allike 7 FU, Råge 40 FU. Sofus Ryge Petersen
Spodsbjerg Havn: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 6 FU, Gråand 10 FU, Troldand 35 R, Bjergand 2 FU, Blishøne 15 R. Sofus Ryge Petersen
Assistens Kirkegård, Odense: Skarv 1 OF, Hættemåge 1 OF, Sølvmåge 2 OF, Ringdue 2 OF, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 3 FU, Blåmejse 4 FU, Spætmejse 1 FU, Husskade 2 R, Allike 2 OF, Gråkrage 4 R, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 5 R, Dompap 1 FU, Kernebider 1 R. Dieter Maaszen
Fynsværket + gl. kanal: Lille Lappedykker 28 R, Lille Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 28 R, havekolnierne Spurvehøg 1 FU, havekolonierne Musvåge 1 R, sammen med drosler på frø og æbler i en kolonihave Fasan 5 FU, Fyrtræet inde i selve kolonihaverne Skovhornugle 4 R, især mange i havekolonierne Solsort 100 FU, havekolonierne Sjagger 50 FU, havekolonierne Vindrossel 100 FU. Mark Andrew Hammond
Odense Inderfjord: Å-udløbet Knarand 1 M R, Rødben, Islandsk (robusta) 5 R, Å-udløbet fløj over engen mens den kaldte - lød som bjergpiber Piber sp. 1 OF. Mark Andrew Hammond
Fyns Hoved: Storspove 11 FU, Sjagger 150 OF. Gunhild Brink
Mesinge: Sjagger 200 FU. Gunhild Brink
Bøgebjerg Skov: Spurvehøg 1 OF, Ringdue 300 FU, Halemejse 3 FU, Blåmejse 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Bøgebjerg Strand: Skarv 3 R, Knopsvane 6 , Gråand 250 R, Bjergand 80 R, Ederfugl 1660 R, Sortand 500 R, Toppet Skallesluger 4 R, Almindelig Ryle 3 FU, Rødben 1 FU, Stormmåge 25 FU, Sølvmåge 84 FU, Solsort 10 FU, Sjagger 20 FU, Gråkrage 70 R. Kirsten Halkjær Lund
Stavre Skov/Stavreshoved: Solsort 1 R, Bogfinke 2 R, Bjergirisk 70 FU. Kirsten Halkjær Lund
Gyldensten Gods: Nord for landevejen. Heraf 28 juv. Sangsvane 95 FU, Blisgås 35 FU, Grågås 1260 FU, Knortegås, Lysbuget (hrota) 4 FU. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Blisgås 30 FU, Grågås 95 FU, Canadagås 36 FU. Jens Bækkelund


        Grønsisken på Lærk, Purreskov         Foto: Poul Brugs

Fredag den 22. januar 2010.

Noret, Tåsinge (14:40-14:50): Sædgås 2 R (Tundra-), Blisgås 1 R AD, Bramgås 22 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Vejlen, Tåsinge
(14:15-14:30): Taffeland 310 R, Blishøne 4000 R (Ph). Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Søby, Tåsinge
(13:45-14:00): Pibesvane 1 R AD, Sangsvane 230 R, Sædgås 2 R (Taiga-), Blå Kærhøg 1 R AD han, Sjagger 150 R, Hybrid Fugl 1 R (Sandsynlig Grå-XBramgås). Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Spodsbjerg Havn
(12:40): Bjergpiber 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Ristinge Hale
(11:30-12:00): Sangsvane 205 R, Pibeand 200 R, Spidsand 82 R (Ph). Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Ristinge
(11:15): Blisgås 2 R AD, Grågås 1300 R, Vindrossel 20 R, Misteldrossel 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Tryggelev Nor (havet ud for)
(10:50): Bjergand 120 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Vognsbjerg
(10:15): Sjagger 500 R, Misteldrossel 2 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Keldsnor Fyr
(10:05): Pibeand 187 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint
(09:15-10:00): Sædgås 1 TI (Tundra-), Ederfugl 1000 R, Havlit 39 R, Havørn 3 R (2 AD + 1 2K), Misteldrossel 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Tryggelev
(09:00): Sjagger 500 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Vitsø, Ærø (13:00): Fjeldvåge 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Ulbølle
(08:45): Misteldrossel 1 FU (Ved foderbrættet). Niels Bomholt
Lundeborg havn: Hvinand 2 Han + Hun, Blishøne 20 R, Skarv 4 R, Lille Lappedykker 1 R, Toppet skallesluger 2 Han + Hun. Poul Brugs
Purreskoven: Grønsisken 15 FU, Stillits 12 R. Poul Brugs
Kværndrup (16:50): Agerhøne 7 FU. Lilly Sørensen
Espe: Sjagger 9 , Solsort 25, Bogfinke 18, Musvit 4, Blåmejse 2, Sumpmejse 2, Spætmejse 1, Rødhals 1, Skovspurv 20, Stor Flagspætte 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Fraugde Kærby (16:30): Agerhøne 10 FU. Lilly Sørensen
Boels Bro (16:00): Agerhøne 11 R. Lars Philip Nørtoft
Musegyden, Højby (15:20): Agerhøne 6 FU. Anne Veber Døsing
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Sortstrubet Bynkefugl 1 R (Ved de kunstige søer - kunne være Tims fra november!), Dompap 1 R. Henrik Knudsen, Erhardt Ecklon
Knudshoved (13:00-15:30): Grønirisk 60 FU. Ella Mikkelsen
Skaboeshuse (11:30): Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Sjagger 500 FU, Misteldrossel 1 FU. Kurt Hansen
Knudshoved Fyr (09:00-11:15): Sortgrå Ryle 4 FU (2 Ringmærked), Stenvender 1 FU. Jens Kristian Holm
Faaborg Inderfjord (10:20-11:00): Lille Lappedykker 70 min, Toppet Lappedykker 10, Skarv 30 R, Taffeland 50 R, Bjergand 1200 R, Troldand 1800 R, Hvinand 100, Lille Skallesluger 10, Stor Skallesluger 20, Toppet Skallesluger 10, Havørn 1 T AD, Blishøne 200, Isfugl 1, Sjagger 15, Misteldrossel 2. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Vissenbjerg, Bakkevej (15:38): Ravn 2 OF. Lene og Frits Thomsen
Gamborg Fjord v/Vildtreservatet (11:30): Isfugl 1 FU. Frits Thomsen
Fogense Enge (15:45): Lysbuget Knortegås 68 FU. Dieter Maaszen
Havet N.+V f. Flyvesandet (12:30): Stor Regnspove 124 FU. Dieter Maaszen
Nærå Strand/ Agernæs Flak (11:45): Gråand 500 R, Havørn 2 R (1, 3 K +1, 4 K 11:45), Stor Regnspove 153 FU. Dieter Maaszen
Flyvesandet Æbelplantage (11:10): Sjagger 2000 FU. Dieter Maaszen
Roerslev, Nordfyn (11:00): Sjagger 250 FU. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg Naturskole: Musvåge 1 R, Sumpmejse 1 R, Spætmejse 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Skårupøre Sund: Til overnatning Sangsvane 103 R, Grågås 2 V, Gravand 2 R, Hvinand 18 Ø, Blishøne 60 R. Arne Bruun
Thurø By, på foderbræt: Stor Flagspætte 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 2 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 2 FU, Skovspurv 1 FU, Bogfinke 5 FU- Sofus Ryge Petersen
Noret - Tåsinge: Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 2 R, Blisgås 1 AD R, Bramgås 22 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Vejlen - Tåsinge: Toppet Lappedykker 15 R, Krikand 3 R, På havet lige ud for Vejlen (tilfrosset) Taffeland 310 R, Stor Skallesluger 4 R, Blishøne 4000 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Vognsbjerg: Sjagger 500 R, Misteldrossel 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Søby: Pibesvane 1 AD R, Sangsvane 230 R, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 2 R, En sandsynlig hybrid mellem disse to arter Grågås x Bramgås (hybrid) 1 R, Blå Kærhøg 1 M AD R, Sjagger 150 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Tryggelev By: Sjagger 500 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havet ud for Bjergand 120 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Siø: Grågås 48 R, Canadagås 13 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Spodsbjerg Havn: N for molen, kom flyvende ind fra strandengen og gik derefter rundt i tangopskyllet Bjergpiber 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Ristinge By: Blisgås 2 AD R, Grågås 1300 R, Vindrossel 20 R, Misteldrossel 1 R, Sortmejse 1 SY. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Ristinge Hale: Sangsvane 205 R, Gravand 50 R, Pibeand 200 R, Gråand 150 R, Spidsand 82 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 3 Ø, Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 1 NØ, Taffeland 8 SV, Ederfugl 1000 R, Havlit 39 R, Sortand 33 R, Lille Skallesluger 4 , Havørn 3, Misteldrossel 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Keldsnor: v. fyret Pibeand 187 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Ulbølle: Ringdue 5 FU, Tyrkerdue 1 R, Rødhals 1 FU, Solsort 3 FU, Vindrossel 1 FU, Misteldrossel 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Husskade 1 R, Råge 1 R, Gråspurv 2 FU, Skovspurv 10 FU, Bogfinke 6 FU, Kvækerfinke 6 FU. Niels Bomholt
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 20 R, Krikand 4 R, Gråand 3 R, Ederfugl 20 R, Stor Skallesluger 1 F R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 29 R, Hættemåge 11 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R, Ringdue 300 R, Skærpiber 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 6 R, Sjagger 31 R, Husskade 4 R, Gråkrage 30 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 60 FU. Ella MIkkelsen
Flyvesandet: Sølvmåge 1 OF, Ringdue 100 OF, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 1 FU, Æbelplantagen ved Egeby Sjagger 2000 FU, Fuglekonge 2 FU, Sortmejse 3 FU, Dompap 1 R. Dieter Maaszen
Fogense Enge (Lillestrand): Knortegås, Lysbuget (hrota) 68 FU, Gråkrage 7 FU, Hav N & V for Flyvesandet: Gråand 45 FU, Hvinand 20 FU, Storspove 124 FU, Sølvmåge 96 R. Dieter Maaszen
Hav V f/Bogense: Strandskade 32 R, Sølvmåge 6 R. Dieter Maaszen
Lindø + vade v/Jersore: Knopsvane 2 FU, Gråand 260 FU, Storspove 19 FU, Gråkrage 30 FU. Dieter Maaszen
Mågeøerne: Gravand 4 FU, Gråand 110 R, Strandskade 42 R. Dieter Maaszen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Sangsvane 26 FU, Gravand 25 R, Gråand 500 R, ,1-3 K ---1,4-5----K Havørn 2 R, Musvåge 1 FU, Storspove 153 FU. Dieter Maaszen
Nørre Esterbølle: Sølvmåge 11 R, Sjagger 30 OF. Dieter Maaszen
Roerslev: Sangsvane 29 R, Ringdue 400 OF, Sjagger 250 OF. Dieter Maaszen


        Bjergpiber på plads nord for nordmolen Spodsbjerg Havn

Torsdag den 21. januar 2010.

Svendborg, matriklen: Vindrossel 2 R, Grønirisk 50 R.
Vornæsskov, Taasinge
: Sjagger 3000 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Spodsbjerg
: Bjergpiber 1 FU. Henrik Knudsen
Rudkøbing
: Canadagås 13 R (Rast på mark ca 1 km øst for Rudkøbing syd for Brovejen)
Siø: Stor Skallesluger 2 R
Spodsbjerg Havn
: Skarv 8 R, Troldand 40 R, Bjergand 80 N, Ederfugl 30 N, Blishøne 18 R, Hættemåge 18 FU, Sølvmåge 16 FU, Svartbag 1 R, Bjergpiber 1 FU (FU umiddelbart ved i krogen ved Nordmole, men meget vagtsom og fløj som ofte før ud over vandet mod nord. Henrik Knudsen havde set den tidligere på dagen), Gråkrage 4 FU
Søgaard
: Misteldrossel 1 R. Henrik Knudsen
Bjergevej mellem Egense og Ballen
: (15.30): Sangsvane 17 R, Musvåge 2 FU, Ravn 2 FU, Gråkrage 3 FU, Husskade 1 FU ( men på hvad? der var bare en blodplet på vejen), Sjagger 300 R. Niels Andersen
Tange å
: Ederfugl 150 R, Blishøne 12 R, Knopsvane 1 R, Hvinand 1 R, Skarv 6 R, Gråand 15 R. Poul Brugs
Purreskov
: Grønsisken 15 R, Grønirisk 6 R, Stillits 15 R, Bogfinke 6 R, Dompap 2 R Hun, Ravn 2 R, Gråkrage 10 R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Musvåge 1 R, Stor flagspætte 2 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 4 R, Musvit 2 R. Poul Brugs
Søllinge
: Agerhøne 2 FU. Per Rasmussen
Allested
(09:00): Agerhøne 4 FU. Lilly Sørensen
Faaborg
(12:10-12:15): Rød Glente 1 T. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Hanse Bugt, Nab(10:30-11:00): Lille Lappedykker 8 FU, Toppet Lappedykker 10 FU, Grågås 7 T, Troldand 70 R, Ederfugl 20 FU, Hvinand 70 FU, Toppet Skallesluger 10 FU, Blishøne 100 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Sjagger 10 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Hunderup Skov (14:45): Ravn 1 R. Søren Gjaldbæk
Skaboeshuse
(14:00): Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Sjagger 3000 FU (I æbleplantage Kongegårdsvej). Kurt Hansen
Knudshoved Nord
(10:00): Sortgrå Ryle 1 FU (Metalring på højre ben.), Bjergpiber 1 FU, Sortstrubet Bynkefugl 1 FU. Kurt Hansen
Nærå Strand
(12:30-14:15): Havørn 1 Ø (Kom vestfra, lettede en stor flok fugle på vandet, hvorefter den forsvandt østover.), Vandrefalk 1 R AD. Keld Skytte Petersen
Nærå Strand
(09:30-11:30): Havørn 1 Ø (Sad på isen, hvorefter den fløj langs den østlige bred, for til sidst at forsvinde over Storskoven.). Keld Skytte Petersen
Jerstrup (14:00-16:00): Rørdrum 1 R, Sjagger 900 FU, Ravn 1 R, Lille Korsnæb 16 R. Aksel Christensen

Egebjerggaard Haveskoven (13:10): Havørn 1 R (Med sikkerhed blå farvering på højre ben). Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, På foderbrættet og i haven: Sølvmåge 2 OF, Ringdue 1 FU, Tyrkerdue 1 R HØ, Rødhals 1 FU, Solsort 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Husskade 1 OF, Skovspurv 7 FU, Bogfinke 10 FU, Kvækerfinke 10 FU, Grønirisk 2 FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Vornæs Skov: Sjagger 3000 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Assistens Kirkegård, Odense: Ringdue 12 OF, Stor Flagspætte 2 OF, Solsort 2 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 1 FU, Spætmejse 1 FU, Korttået Træløber 1 FU, Husskade 1 R, Grønsisken 12 R. Dieter Maaszen
Morud: Grønirisk 5 FU. Kurt G. Holm
Mågeøerne: Skarv 2 R, Gravand 12 FU, Gråand 125 R, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 F AD R, Strandskade 54 FU, Storspove 62 FU, Rødben, Almindelig (totanus) 27 FU, Hættemåge 75 FU, Sølvmåge 25 FU. Michael Højgaard Hansen
Næsby: på matriklen Tyrkerdue 2 R. Sofus Ryge Petersen


        Gråspurve på Bøgelykken, Thurø

Onsdag den 20. januar 2010.

Thurø By m.m.: Spurvehøg 2 R, Ringdue 16 R, Rødhals 1 R, Solsort 6 FU, Sjagger 88 R, Blåmejse 1 R, Gråspurv 9 R, Grønirisk 6 FU, Stor Gråsisken 12 FU
Lunderborg, foderhuset
: Skov/gråspurv 75 FU, Solsort 10 FU, Halemejse 4 FU, Musvit 3 FU, Blåmejse 2 FU, Bogfinke 2 FU. Poul Brugs
Lindkær
: Ravn 8 OF. Per Rasmussen
Bjernevej
(10:10-10:20): Tårnfalk 1 FU, Sanglærke 16 FU, Sjagger 20 FU, Rådyr 4 FU (To forskellige havørne blev set d. 19/1. En gammel fugl blev set ved Bøjden Nor kl. 10:00. En med ubestemt alder blev set trække mod vest i Faaborg kl. 11:15. Havørnen er nødt til at flyve ud til åbent hav for at finde føden, nu hvor søerne er frosset til. På havet, hvor der stadig er åbent farvand, er der mange ænder og blishøns. Blishøns er ofte havørnens foretrukne føde, da de er lette at fange, og der er mange af dem). Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Bjergpiber 1 FU (På opskyllet tang), Sortstrubet Bynkefugl 1 R (Ved de kunstige søer). Per Rasmussen
Ellested: Agerhøne 8 R. Per Rasmussen
Skaboeshuse (16:00): Skovsneppe 1 FU (Ankom i dag kl. 1717 og begyndte straks at trække regnorme op af græsplænen), Mosehornugle 1 FU (Fu fra kl. 1600 -1620 over græsmarkerne). Kurt Hansen
Egebjerggaard Tvedemarken (15:30-15:45): Canadagås 46 R (I selskab 67 grågæs og 1 mørkbuget knortegås), Ravn 1 OF. Aksel Christensen
Nærå Strand (12:00-13:30): Havørn 1 V 2K (Fløj mod Nørreby hals, fik nogle fotos, hvorpå man aner 1 blå ring på hvert ben, altså 2k fra Norge). , . Keld Skytte Petersen
Nærå Strand (14:15-15:00): Havørn 4 R (Obs. fra N. Fælled. 3 rastende ved Nørreby Hals + 1 rastende på isen syd for. De 2 fløj senere i retning af Æbelø. De sidste 2 sad stadig på isen kl. 15. Alder umulig at skønne på grund af ekstremt dårlige lysforhold.). Aksel Christensen
Flyvesandet (13:05-14:00): Gråand 900 R, Spidsand 44 R, Havørn 2 R (1 2K, 1 4K+), Vandrefalk 1 R AD, Almindelig Ryle 800 R, Stor Regnspove 384 R, Sjagger 130 R. Søren Gjaldbæk
Roerslev (12:55): Misteldrossel 1 R. Søren Gjaldbæk
Nr. Nærå (12:50): Misteldrossel 2 R. Søren Gjaldbæk
Ringe, Nordfyn (12:45): Misteldrossel 2 R. Søren Gjaldbæk
Nordfyns Gymnasium (12:30): Misteldrossel 1 R. Søren Gjaldbæk
Egeby Frugtplantage: Sjagger 3000 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Iholm: Havørn 2 R. Peder Rasmussen
Svendborg, På foderbrættet: Ringdue 2 FU, Solsort 1 FU, Skovspurv 6 FU, Bogfinke 10 FU, Kvækerfinke 10 FU, Grønirisk 3 FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Skårupøre Sund: Sangsvane 173 R (Til overnatning). Flemming Hansen
Ristinge Hale: Sangsvane 285, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 78 R. Steen Flex
Rudkøbing:  Canadagås 13 R (På mark i sne NØ for Rudkøbing). Steen Flex
Siø: Kortnæbbet Gås 6 R, Grågås 2 R. Steen Flex
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 SUB R (På nordmolen sammen med sølvmåger.), Bjergpiber 0, Sortkrage 1. Steen Flex
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Skærpiber 1 FU, Bjergpiber 1 FU , Sortstrubet Bynkefugl 1 R , Grønirisk 15 R. Per Rasmussen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Lille Lappedykker 1 R, Taffeland 2 R, Troldand 1 R, Blishøne 30 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 2 R. Dieter Maaszen
Holckenhavn Fjord: Gravand 2 FU, Blishøne 150 R, Hættemåge 20 R, Sølvmåge 31 R. Dieter Maaszen
Holckenhavn Gods: Sølvmåge 1 OF, Ringdue 75 OF, Solsort 1 R. Dieter Maaszen
Nyborg Havn: Skarv 10 R, Sølvmåge 8 R. Dieter Maaszen
Ullerslev: Ringdue 2 R. Dieter Maaszen
Kassemose v/Bogense: Tyrkerdue 15 FU. Jens Bækkelund


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 18/1-2010:
           
Danmarks ældste knortegås på kuldeflugt
            Befolkningen er sat uden for indflydelse på naturen
            Danmarks vigtigste fugl flygter fra sne og kulde
            Uden mad og drikke duer vinterfuglen ikke


         Kernebider 1 ud af mange.

Tirsdag den 19. januar 2010.

Græsholmene Skov: Ringdue 6 R, Stor Flagspætte 2 FU, Sortmejse 3 SY, Lille Korsnæb 2 OF KA, Kernebider 12 R SY
Vornæs skov Taasinge
(12:45): Vindrossel 50 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Vejlen havn Taasinge
: Troldand 7000 R (Havet ud for havnen). Poul Rasmussen
Boltinge
: Rød Glente 1. Birgit Nielsen [MidtfynsNatur]
Snarup
: Ravn 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Hillerslev rundkørsel syd
(13:25): Agerhøne 5 R. Lilly Sørensen
Hillerslev rundkørsel nord
(13:20): Agerhøne 5 R. Lilly Sørensen
Faaborg
(11:15-11:17): Havørn 1 V . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bøjden Nor + havet syd (09:45-10:15): Toppet Lappedykker 10 FU, Gråand 18 FU, Ederfugl 200 FU, Havørn 1 T AD, Tårnfalk 2 FU, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 10 R, Skærpiber 1 FU, Sjagger 50 FU, Bjergirisk 30 R . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bøjden Landevej (09:30-09:45): Sjagger 50 FU, Vindrossel 50 FU . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Skaboeshuse
(10:00): Havørn 1 S AD. Kurt Hansen
Knudshoved Færgehavn (11:00-13:30): Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Sortgrå Ryle 7 FU, Stenvender 1 FU, Skærpiber 7 FU. Kurt Hansen
Odense fjord v. Boels Bro (16:00): Havørn 1 FU. Lars Philip Nørtoft
Mesinge (14:30): Blå Kærhøg 1 R AD. Søren Gjaldbæk
Dalby Bugt (14:00): Strandskade 54 R. Søren Gjaldbæk
Vågebakken (13:00): Sjagger 150 R, Misteldrossel 15 R, Ravn 1 R. Søren Gjaldbæk
Nordskov (12:45): Sjagger 200 R, Misteldrossel 2 R. Søren Gjaldbæk
Horseklint (09:10-10:15): Rødstrubet Lom 29 V, Sortand 520 R, Havørn 1 FU 2K (9.33 og 9.46), Lomvie/Alk 2 V, Lille Korsnæb 10 N, Snespurv 8 R. Søren Gjaldbæk
Korshavn (08:45): Sjagger 450 R, Misteldrossel 1 R. Søren Gjaldbæk
Fynshoved: Strandskade 76 R, Strandhjejle 1 R, Stor Regnspove 117 R, Rødben 37 R, Tejst 2 R, Sjagger 100 R, Sangdrossel 2 R. Søren Gjaldbæk
Føns Vang: Lysbuget Knortegås 43 R. Anders Frikke
Egeby Frugtplantage (15:00): Sjagger 2000 R. Kresten Madsen
Egeby,v. Æbleplantage (15:30): Sjagger 1000 FU. Dieter Maaszen
Klinte Kirke , Kissemae (15:05): Sangsvane 185 R. Dieter Maaszen
Gyldenstensvej ,v. Golfbanen (14:20): Kvækerfinke 220 FU. Dieter Maaszen
Gyldensten , Landevejen (13:00): Misteldrossel 1 FU. Suzette Frydensberg, Dieter Maaszen
Gyldensten Enge (10:40-11:30): Blisgås 25 FU, Grågås 730 R, Lysbuget Knortegås 7 FU, Sjagger 120 OF. Suzette Frydensberg, Dieter Maaszen
Bogense, Rolighedsvej (10:00): Grønsisken 400 OF. Dieter Maaszen
Mågeøerne, Bogense (08:55-09:30): Strandskade 82 FU. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, på foderbrættet: Rødhals 1 FU, Solsort 2 FU, Blåmejse 1 FU, Skovspurv 6 FU, Bogfinke 10 FU, Kvækerfinke 10 FU, Grønirisk 4 FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Skårupøre Sund: Sangsvane 33 R, Grågås 1 R, Krikand 69 R, Gråand 335 R, Troldand 50 R, Hvinand 25 R, Blishøne 110 R, Strandskade 25 R, Almindelig Ryle 11 R (Noget af tiden på drivis ). Arne Bruun
Thurø Bund: Pibeand 2 R, Taffeland 180 R, Troldand 50 R, Lille Skallesluger 32 F FU (12 ved sydkysten lige øst for søspejderne og de 20 helt inde i bunden). Arne Bruun
Thurø By m.m.:Pibeand 9 FU, Natugle 1 SY. Arne Bruun
Vornæs Skov: Vindrossel 50 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Vejlen - Tåsinge: Krikand 45 R, Troldand 7000 R (på havet ud for Vejlen havn), Lille Skallesluger 2 R. Poul Rasmussen
Bregninge: Vornæsvej Knopsvane 12 R, Sangsvane 58 . Peder Rasmussen
Skovballe: Sjagger 400 FU. Peder Rasmussen
Stjovl: Sangsvane 53, Grågås 750 R, Canadagås 41 R, Bramgås 85 R, Pibeand 325 R, Gråand 45 R. Peder Rasmussen
Sønder Vornæs: Knopsvane 6 R, Sangsvane 281 , Grågås 575 R, Bramgås 12 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Sjagger 300 R. Peder Rasmussen
Vejlen - Tåsinge: Grågås 500 OF (fra sydvest mod nordøst). Peder Rasmussen
Lyø: Hvinand 15 R, Spurvehøg 1 M FU. Mogens Foxil
Højstrup: Gærdesmutte 1 FU, Solsort 25 FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 20 FU, Skovskade 6 FU. Sofus Ryge Petersen
Lumby: Sjagger 350 OF. Gunhild Brink
Føns Vang: Grågås 40 FU, Knortegås, Lysbuget (hrota) 43 FU (Marker nord for søen). Anders Kristian Bærholm Frikke
Fønsskov, marker: Bramgås 11 R. Anders Kristian Bærholm Frikke
Gyngstrup: Sangsvane 24, Nybovej Råge 35 FU, Nybovej Gråkrage 15 FU. Palle Jørgensen
Jersore: Sangsvane 73. Palle Jørgensen
Marker Agernæs-Gyngstrup: Sangsvane 450. Palle Jørgensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Skarv 2 FU, Knopsvane 9, Sangsvane 6, Grågås 145 FU, Gravand 83 FU, Gråand 174 FU, Hvinand 6 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Åd gråand på isen Nærå Strand Havørn 1 FU, Musvåge 1 FU, v/ fugletårn Vandrefalk 1 M FU, Blishøne 102 FU, Strandskade 59 FU, Almindelig Ryle 800 FU, Lille Kobbersneppe 550 FU, Storspove 30 FU, Hættemåge 78 FU, Stormmåge 30 FU, Sølvmåge 28 FU, Svartbag 4 FU, Sjagger 250 FU. Palle Jørgensen
Nørreby: Sangsvane 34. Palle Jørgensen
Flyvesandet: Frugtplandtage Flyvesandetvej Solsort 35 FU, Sjagger 2800, Bogfinke 60 FU. Palle Jørgensen
Flyvesandet: Æblegården v. Egeby Sjagger 1000 FU. Dieter Maaszen
Gyldensten Gods: Misteldrossel 1 FU, Kvækerfinke 220 FU. Dieter Maaszen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Lille Lappedykker 4 FU, Skarv 1 FU, Sangsvane 17 FU, Blisgås 25 FU, Grågås 730 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 7 FU, Musvåge 4 OF, Stor Flagspætte 1 SY, Sjagger 120 OF, Gråkrage 2 OF, Grønsisken 50 FU. Dieter Maaszen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Lille Lappedykker 4 FU, Skarv 1 OF, Sangsvane 12 FU, Blisgås 25 FU, Grågås 730 FU, Knortegås, Lysbuget (hrota) 7 FU, Musvåge 4 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Grønsisken 50 FU. Suzette Frydensberg
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Skarv 3 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 3 R, Gråand 160 FU, Ederfugl 9 FU, Hvinand 20 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Storspove 37 FU, Hættemåge 13 R, Sølvmåge 24 R, Svartbag 1 FU, Gråkrage 4 OF. Dieter Maaszen
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Skarv 3 FU, Knopsvane 2 FU, Sangsvane 2 FU, Gravand 2 OF, Gråand 160 FU, Ederfugl 28 FU, Hvinand 30 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Storspove 7 FU, Hættemåge 13 FU, Sølvmåge 34 FU, Svartbag 1 R, Gråkrage 3 OF. Suzette Frydensberg
Mågeøerne: Gravand 14 FU, Gråand 290 FU, Hvinand 8 FU, Strandskade 82 FU, Almindelig Ryle 17 FU, Rødben 15 FU. Dieter Maaszen
Nørre Nærå By: Solsort 2 OF. Dieter Maaszen
Nørreby: Kissemae ved Kirken Sangsvane 185 R. Dieter Maaszen
Drættegrund m.m. (hav NV f/Dræet): Skarv 35 R, Gravand 6 R, Gråand 165 FU, Lille Kobbersneppe 4 FU. Jens Bækkelund
Fogense Pynt/Fogense Ø: Knortegås, Lysbuget (hrota) 95 FU. Jens Bækkelund
Hav v/Æbelø: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 35 R, Ederfugl 1430 R, Sortand 16 R, Hvinand 63 R, Toppet Skallesluger 26 R. Jens Bækkelund
Hav Ø f/Æbelø Holm: Ederfugl 85 R, Hvinand 74 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Canadagås 38 SØ, Gravand 6 R, Gråand 475 R, Strandskade 112 FU, Almindelig Ryle 20 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Storspove 54 FU, Rødben 19 FU. Jens Bækkelund
Æbelø: Fiskehejre 3 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, min. Skovsneppe 2 R, På Brådet Stenvender 3 FU, min. Bogfinke/Kvækerfinke 600 FU. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Havørn 1 IMM R, Bjergirisk 70 FU. Jens Bækkelund


        Pibesvanen er nr. 2 fra venstre :-)

Mandag den 18. januar 2010.

Kidholm v/Thurø: Skarv 23 R, Fiskehejre 3 R, Almindelig ryle 2 FU, Strandskade 4 FU, Rødben 5 FU, Stenvender 1 FU, Sølvmåge 6 R, Svartbag 2 R, Gråkrage 4 R
Thurø Bund
: Lille Lappedykker 96 R, Toppet Lappedykker 1 FU, Pibeand 2 R, Taffeland 200 R, Troldand 24 R, Ederfugl 22 R, Hvinand 12 R, Blishøne 30 R, Ringdue 200 R
Vejlen, Tåsinge
: Pibesvane 1 R, Sangsvane 34 R, Rørspurv 1 R
Lunkebugten & Nørreskov Nor
: Gråand 36 R, Sjagger 200 R
Monnet
: Krikand 1 R
Mejlholm
: Havørn 1 IMM R, Musvåge 1 R
Skovballe
: Sjagger 500 R
Espe
: Solsort 23 . Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Holstenshuus, Diernæs
(10:15-11:15): Musvåge 5 FU, Ringdue 25 R, Stor Flagspætte 3 SY, Spætmejse 3 FU, Lille Korsnæb 10 FU, Dompap 4 FU, Kernebider 5 FU . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Stige Ø
(11:00-13:00): Spidsand 61 FU. Jens Kristian Holm
Hunderup Skov (14:15-15:00): Spætmejse 22 R . Søren Gjaldbæk
Vittinge (12:12): Rød Glente 1 OF. Peder Blommegård
Lundsgård v. Kerteminde (13:30): Sangdrossel 4 R. Ivan Sejer Beck
Skaboeshuse (07:30): Skovsneppe 1 FU. Kurt Hansen
Slipshavn (11:30-13:00): Blå Kærhøg 1 FU, Stenvender 1 FU. Kurt Hansen
Jørgensø (15:20): Sjagger 150 R. Ella Mikkelsen
Bårdesø (15:15): Kvækerfinke 70 R. Ella Mikkelsen
Flyvesandet
(14:00-15:00): Vandrefalk 1 R, Kvækerfinke 200 R. Ella Mikkelsen
Egeby Frugtplantage
(13:50): Sjagger 1500 R, Vindrossel 40 R. Ella Mikkelsen
Kørup
(13:45): Sangsvane 134 R. Ella Mikkelsen
Roerslev
(13:35): Bomlærke 8 R. Ella Mikkelsen
Lindøhoved
(12:00-12:20): Gråand 500 R, Stor Regnspove 56 R. Ella Mikkelsen
Nærå strand/Agernæs flak
(12:40-13:20): Mørkbuget Knortegås 320 R, Gråand 336 R, Havørn 1 FU, Almindelig Ryle 625 R, Stor Regnspove 280 R. Ella Mikkelsen
Jersore (11:55): Sjagger 200 R. Ella Mikkelsen
Gyldensteen enge (11:25): Blisgås 5 R, Grågås 850 R (Ved avlsgården). Ella Mikkelsen
Stegø (10:55): Misteldrossel 1 R. Ella Mikkelsen
Fogense enge (09:40-10:10): Lysbuget Knortegås 89 R. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hvidkilde Sø: Røde mølle Vandstær 1 R. Arne Bruun
Arreskov Sø: Musvåge 6 R, Storfalk sp. 1 F R (Meget stor falk sad i nordenden af søen på lang afstand, helt sikkert ikke den vandrefalkehan der har opholdt sig i området, bredskuldret og brunlig ryg), Agerhøne 10 FU. Erik Ehmsen
Ellested: Nørremosevej 2 flokke 13+8 Agerhøne 21 FU. Peder Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Fiskehejre 2 OF, Havørn 1 R, Musvåge 5 R, Stor Flagspætte 3 FU, Gærdesmutte 1 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 5 R, Spætmejse 2 FU, Ravn 8 OF. Peder Rasmussen
Ørbæk: Blå Kærhøg 1 BR OF. Peder Rasmussen
Assistens Kirkegård, Odense: Ringdue 7 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse 1 FU, Husskade 2 FU, Gråkrage 1 R, Bogfinke 12 FU, Grønirisk 8 FU, Kernebider 2 FU. Dieter Maaszen
Næsby: ved foderbrættet Råge 1 FU. Sofus Ryge Petersen
Skibhusskoven: Musvåge 1 OF, Hættemåge 1 OF, Stormmåge 1 OF, Ringdue 33, .Solsort 3, Halemejse, Nordlig (caudatus) 2 2K+ RI, Halemejse, Sydlig (europaeus) 7 2K+ RI, Sumpmejse 1 2K+ RI, Blåmejse 7, Musvit 27, Husskade 2 FU, Gråkrage 3 R, Skovspurv 1 2K+ RI, Bogfinke 1 M FU, Kvækerfinke 1 FU. Børge L Rasmussen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Lille Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 1, Troldand 60, Blishøne 8 FU, Hættemåge 6, Sølvmåge 1, Rødhals 1 FU, Solsort 1 M, Skovspurv 1 FU. Kristian Angelo-Nielsen
Bogense Havn: Gravand 4 R, Hvinand 13 R, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 7 R, Strandskade 1 R, Almindelig Ryle 20 R, Storspove 2 R, Rødben 3 R, Sølvmåge 41 R, Svartbag 1 R, Gråkrage 13 R. Ella Mikkelsen
Bårdesø: Tyrkerdue 6 R, Vindrossel 2 R, Skovspurv 50 R, Kvækerfinke 70 R, Grønirisk 4 R. Ella Mikkelsen
Flyvesandet: Vandrefalk 1 R, Fasan 12 R, Kvækerfinke 200 R. Ella Mikkelsen
Fogense Enge (Lillestrand): Grågås 10 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 89 FU, Gråand 34 R, Musvåge 1 R, Solsort 4 R, Sjagger 20 R. Ella Mikkelsen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Blisgås 5 R, Grågås 850 FU. Ella Mikkelsen
Gyngstrup: Sangsvane 134 R. Ella Mikkelsen
Hasmark Mose (Vestermose): Sjagger 150 R. Ella Mikkelsen
Jersore: Sangsvane 2 R, Musvåge 1 R, Sjagger 200 R, Husskade 1 R. Ella Mikkelsen
Lindø + vade v/Jersore: Toppet Lappedykker 6 R, Fiskehejre 1 R, Sangsvane 6 R, Gravand 9 R, Gråand 500 R, Hvinand 86 R, Toppet Skallesluger 4 R, Musvåge 1 R, Strandskade 2 R, Storspove 56 R, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 1 R, Gråkrage 10 R. Ella Mikkelsen
Mågeøerne: Gravand 12 R, Pibeand 4 R, Gråand 68 R, Tårnfalk 2 FU, Strandskade 11 R, Storspove 14 R, Rødben 14 R, Hættemåge 54 R, Sølvmåge 68 R, Gråkrage 20 R, Bjergirisk 12 R. Ella Mikkelsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Sangsvane 21 R, Grågås 12 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 320 R, Gravand 78 R, Gråand 336 R, Havørn 1 FU, Strandskade 37 R, Almindelig Ryle 625 R, Storspove 280 R, Rødben 1 R, Sølvmåge 45 R, Skærpiber 2 R. Ella Mikkelsen
Nørreby: Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Sjagger 200 R. Ella Mikkelsen
Roerslev: Sangsvane 30 R, Sjagger 2 R, Bomlærke 8 R. Ella Mikkelsen
Sanderum: Halemejse 6 FU. Ella Mikkelsen
Østereng, Bogense: Lille Lappedykker 1 R, Grågås 2 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3 R, Musvåge 1 R, Solsort 2 R, Misteldrossel 1 R, Træløber/Korttået Træløber 1 R, Grønirisk 1 R . Ella Mikkelsen


       Agerhøns ved Gesinge

Søndag den 17. januar 2010.

Wandalsvej, Svendborg (14:20): Skovsneppe 1 OF (på vej mod Poul Smeds mose?)
Strandvej, Svendborg
(13:30): Munk 1 FU han (Ved foderbrættet, mægtigt "oppustet" :-)). Jan Stener Jørgensen
Hellegårdsvej 175, Svendborg
(11:45): Grågås 1350 FU, Agerhøne 6 FU, Sjagger 300 FU, Ravn 1 R. Niels Andersen
Vejlen, Tåsinge
: Sangsvane 392 R, Sædgås 10 R (Tajga), Blisgås 22 R, Grågås 1970 R. Ole Goldschmidt
Spodsbjerg Havn
: Bjergpiber 1 R. Ole Goldschmidt
Lunkebugt
: Sangsvane 252 R, Havørn 2 R (Sad på isen), Sanglærke 85 R. Ole Goldschmidt
Gesinge
: Sjagger 1600 R. Ole Goldschmidt
Bjerreby
: Sædgås 1 R (Tajga), Tundrasædgås 3 R, Blå Kærhøg 1 R 2K, Sjagger 1400 R, Vindrossel 50 R, Misteldrossel 2 R. Ole Goldschmidt
Gesinge
(08:20): Agerhøne 6 R. Poul Rasmussen
Gesinge: Sangsvane 5 (2 AD + 3 2K), Agerhøne 7 R
Noret - Tåsinge: Sangsvane 120 R, Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 1 R, Blisgås 8 R, Grågås 300 R, Gærdesmutte 1 R, Sjagger 300 R
Skovballe: Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 5 R, Grågås 90 R, Grågås x bramgås (hybrid) 1 R, Bramgås 3 R, Sanglærke 2 R, Sjagger 300 R, Ræv 1 R.
Svendborg: Ringdue 8 R, Rødhals 1 R, Solsort 4 R, Skovspurv 3 R, Grønirisk 5 R
Vejlen - Tåsinge: Troldand 600 R, Bjergand 30 R, Hvinand 26 R, Lille Skallesluger 1 F R, Stor Skallesluger 8 R, Musvåge 1 R
Ulbølle langemarken (10:00): Misteldrossel 1 R. Niels Bomholt
Arreskov Sø: Rørdrum 2 R (Ved fugletårnet), Halemejse 20 R, Ravn 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Huusomsvej, Svendborg: Råger 200 R, Musvåge 3 R, Vindrossel 12 R. Poul Brugs
Tange å: Blå kærhøg 1 FU, Spætmejse 1 R. Poul Brugs
Tangeå Møllevej, frugtplantage: Sjagger 1000 -2000 R. Poul Brugs
Ronæsskov (11:25): Ravn 2 R. Lene og Frits Thomsen
Espe: Halemejser 12 (FU på mejsekugler ). Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Baagø (11:00): Grågås 1350 FU (På afhøstet majsmark), Fjeldvåge 3 OF. Thilde Thiesen, Per Viggo Thiesen
Strandvænget, parken
: Kvækerfinke 200 R. Eske Frank Morthensen
Juelsberg Gods: Ravn 1 OF. Eske Frank Morthensen
Skaboeshuse (16:50-17:20): Skovsneppe 1 FU. Kurt Hansen
Hverringe skovene: Lille Korsnæb 11 R. Bo K. Stephensen
Restaurant Næsbyhoved Skov (14:00): Husrødstjert 1 R (Hunfarvet på terassen). Tim Hesselballe
Stige Ø: Lille Skallesluger 5 R (3 han + 2 hun). Martin Søgaard
Ørritslev Skov (13:45): Havørn 1 OF. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Iholm, Stue obs.fra matriklen: Fiskehejre 8 R, Ederfugl 16 R, Hvinand 17 R, Havørn 2 R (Rastede på Iholm kl 13:45, var på øen til 16:05 fløj mod Horseskov kredsede rundt i 10 min. inden de forsvandt mod syd ved Vornæs Skov. Den ene 2k den anden 3K), Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 400 R, Strandskade 1 R, Almindelig Ryle 7 OF, Gråkrage 5 R. Peder Rasmussen
Kidholm v/Thurø: Skarv 105 R, Fiskehejre 20 R, Strandskade 4 R, Rødben 3 FU, Stenvender 1 FU. Arne Bruun
Skårupøre Sund: 11 ad + 3 juv Sangsvane 14 FU. Esben Eriksen
Gesinge: Agerhøne 6 R. Poul Rasmussen
Bjerreby: Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 1 R, Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 3 R, Grågås 255 R, Canadagås 11 R, Blå Kærhøg 1 F 2K R, Sjagger 1400 R, Vindrossel 50 R, Misteldrossel 2 R. Ole Goldschmidt
Gesinge: Sjagger 1600 R. Ole Goldschmidt
Hjelmshoved: Sangsvane 95 AD R. Ole Goldschmidt
Lundby (Tåsinge): Sjagger 600 R. Ole Goldschmidt
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knopsvane 70 R, Sangsvane 261, Grågås 12 R, Canadagås 1 R, Pibeand 220 R, Havørn 2 AD R, Almindelig Ryle 20 R, Storspove 1 R, Rødben 8 R, Sanglærke 85 R, Sjagger 275 R. Ole Goldschmidt
Monnet - Tåsinge: Blå Kærhøg 1 F 2K R, Sjagger 50 R, Ravn 2 R. Ole Goldschmidt
Noret - Tåsinge: Sangsvane 11 AD R, Solsort 50 R, Sjagger 450 R, Vindrossel 220 R. Ole Goldschmidt
Odden: Toppet Lappedykker 3 R, Fiskehejre 1 R, Sangsvane 293 , Stor Skallesluger 22 R, Musvåge 1 R. Ole Goldschmidt
Skovballe: Sangsvane 252, Grågås 280 R, Bramgås 3 R, Musvåge 1 R. Ole Goldschmidt
Stjovl: Knopsvane 20 R, Sangsvane 163, Grågås 205 R, Canadagås 6 R, Sjagger 200 R. Ole Goldschmidt
Søby Monnet - Tåsinge: Sangsvane 84 . Ole Goldschmidt
Vejlen - Tåsinge: Sangsvane 392, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 10 R, Blisgås 22 R, Grågås 1970 R, Sjagger 150 R. Ole Goldschmidt
Vornæs Skov: Stor Skallesluger 11 R, Musvåge 4 R. Ole Goldschmidt
Vårø: Sjagger 400 R. Ole Goldschmidt
Løkkeby Enge: Fiskehejre 2 R, Grågås 65 R, Blå Kærhøg 1 F 2K R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing: Canadagås 11 R. Ole Goldschmidt
Siø: Sangsvane 59. Ole Goldschmidt
Spodsbjerg: Almindelig Ryle 2 R, Rødben 1 R. Ole Goldschmidt
Spodsbjerg Havn: Bjergpiber 1 R, Gærdesmutte 1 R. Ole Goldschmidt
Ulbølle: Langemarken Misteldrossel 1 R. Niels Bomholt
Arreskov Sø: Agerhøne 10 R, Solsort 27 M FU, Allike 240 R, Råge 90 R, Gråkrage 120 R, Grønirisk 40 R. Erik Ehmsen
Arreskov Sø, Sollerup: Rørdrum 2 OF (Lettede fra sivene Ø for fugletårnet. Set i få minutter
hvorefter de forsvandt over skoven), Fiskehejre 3 OF, Musvåge 3 R, Ringdue 4 OF, Gærdesmutte 2 R HØ, Solsort 2 R HØ, Halemejse 20 FU, Gråkrage 3 OF, Ravn 1 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Silkeå: Gråand 7 R, Vandstær 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Åbyskov: 106 ad + 19 juv. Sangsvane 125 FU, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 31 (fouragerende sammen med 125 sangsvaner på marker nær
Tiselholt) FU. Esben Eriksen
Odense NV, Stavis å ml. Rismarksvej og Jernalderlandsbye: Lille Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 1 FU, Hættemåge 100 VDR R, Ringdue 50 OF, Gærdesmutte 3 FU, Spætmejse 2 , Gråkrage 3 R. Sofus Ryge Petersen
Bolbro: Sølvmåge 2 OF, Ringdue 1 FU, Solsort 1 FU, Musvit 2 FU, Husskade 2 OF, Allike 2 R, Skovspurv 3 FU, Grønirisk 3 FU. Dieter Maaszen
Stige Ø: 3 han + 2 hun Lille Skallesluger 5 R, Stor Skallesluger 9 R. Martin Søgaard
Bregnør Bugt: Gravand 14 FU, Strandskade 1 FU, Rødben 1 FU, Sjagger 300 OF. Gunhild Brink
Hverringe Skove: Musvåge 3, Kvækerfinke 400, Lille Korsnæb 11. Bo K. Stephensen
Bogense: Langegyde. Heraf 25 juv. Sangsvane 151 FU, Grågås 6 FU, Canadagås 8 FU. Jens Bækkelund
Eskilstrup v/Bogense: Ravn 1 OF. Jens Bækkelund
Føns Vig: Lille Lappedykker 13 FU, Toppet Lappedykker 17 FU, Skarv 78 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 16 R, Grågås 9 R, Gravand 5 R, Gråand 105 FU, Ederfugl 218 R, Fløjlsand 1 R, Hvinand 13 R, Toppet Skallesluger 10 R, Blishøne 3 R, Svartbag 13 R. Jens Bækkelund
Fønsskov, marker: Heraf 2 juv. Sangsvane 50 FU, Musvåge 2 R, Ringdue 280 OF. Jens Bækkelund
Rud - Ålehoved: Grågås 63 FU, Knortegås 3 R, På vintersæd Knarand 2 FU, Musvåge 1 R, Storspove 1 R. Jens Bækkelund
Spidsen af Fønsskov: Musvåge 1 R, Ringdue 70 R. Jens Bækkelund
Tybrind Vig: Skarv 2 R, Ederfugl 130 R, Hvinand 1 R. Jens Bækkelund

        Fortsat mærket grågås på Taasinge


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 8/1-2010:
            Svaner blunder sig gennem perioder med frost og sne          

            Røde glenter tælles i et snehvidt Danmark


        Hybrid gås blandt Grågås

Lørdag den 16. januar 2010.

Svendborg: Ringdue 3 R, Rødhals 1 R, Solsort 3 R, Vindrossel 1 R, Husskade 1 R, Kvækerfinke 2 R, Grønirisk 54 R
Svendborgsund (Lehnskov-Bro)
: Lille Lappedykker 16 R, Fiskehejre 5 R, Hvinand 16 R, Toppet Skallesluger 16 R, Stor Skallesluger 32 R, Blishøne 400 R, Almindelig Ryle 10 R, Storspove 1 R, Rødben 1 R
Thurø Bund
: Lille Skallesluger 22 R hun. Arne Bruun
Vejlen havn Taasinge
(12:05): Havørn 1 FU (På isen). Anne-Dorte Rasmussen, Poul Rasmussen
Vejlen, Taasinge
(14:00): Sangsvane 150 R, Grågås 250 R. Morten Kristiansen
Skov ved Ny Nyby
: Sjagger 500 R
Skovballe
: Grågås 60 R, Grågås x bramgås (hybrid) 1 R
Vejlen - Tåsinge
: Sangsvane 160 R, Grågås 1000 R, Bramgås 28 R, Fjeldvåge 1 R
Vornæs Skov
: Sjagger 300 R
Ulbølle
(13:15): Misteldrossel 3 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Ulbølle Lillemarken
(12:45): Agerhøne 8 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Fjellebroen
(12:30): Sjagger 500 R, Vindrossel 25 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Tranekær Slot
: Rød Glente 1 S. Kurt Hansen, Eske Frank Morthensen
Risinge
: Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Huldue 3 OF. Kurt Hansen, Eske Frank Morthensen
Revsøre
: Stenvender 2 R, Sjagger 1000 R (Min. Der var sjaggere overalt !), Misteldrossel 1 R. Kurt Hansen, Eske Frank Morthensen
Lundeborg Havn: Skarv 6 R, Svartbag 4 R, Sølvmåge 18 R, Hættemåge 15, Stormmåge 6 R, Ederfugl 2 (Den ene vingeskudt), Blishøne 4 R, Hvinand 1 R, Troldand 3 R, Allike 6 R. Poul Rasmussen
Espe: Solsort 20 , Bogfinke 25, Grønirisk 5, Rødhals 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Stige Ø
: Lille Lappedykker 60 R, Knopsvane 1240 R, Taffeland 270 R, Troldand 1240 R, Blishøne 2300 R, Mosehornugle 3 R (, , ). Søren Gjaldbæk
Odense Å,s udløb
: Skovhornugle 1 R (Sikkert flere), Vindrossel 120 R. Søren Gjaldbæk
Damhavevej St. Klemens
(15:45): Agerhøne 6 FU. Anne Veber Døsing
Flintager, Munkebo
(11:30): Sjagger 250 R. Lars Philip Nørtoft
Munkebo (15:25): Sjagger 200 R. Ella Mikkelsen
Langø, Fyns Hoved (14:00-14:20): Sangsvane 108 R, Ringdue 1200 R, Sjagger 520 R. Ella Mikkelsen
Korshavn, Fyns Hoved (13:00-13:50): Hvinand 110 R, Havørn 1 FU JUV. Ella Mikkelsen
Fællesstrand, Fyns Hoved (12:10-12:50): Stor Regnspove 110 R. Ella Mikkelsen
Vågebakken, Fyns Hoved (11:45-11:55): Sjagger 200 R. Ella Mikkelsen
Scheelenborg, Fyns Hoved (11:35): Kvækerfinke 150 R. Ella Mikkelsen
Bregnør bugt (09:50-11:00): Stor Regnspove 97 R, Sjagger 830 R, Misteldrossel 1 R. Ella Mikkelsen
Gabet, Fyns Hoved (08:40-09:30): Sjagger 100 R. Ella Mikkelsen
Mesinge, landevejen (14:55): Sjagger 300 FU (På mark og i hegn). Børge Rasmussen
Dræby, landevejen (09:40): Misteldrossel 1 Ø. Børge Rasmussen
Bullerup, landevejen (09:30): Sjagger 200 FU (På mark V for landevejen). Børge Rasmussen
Måle Strand: Ederfugl 1050 R. Eske Frank Morthensen
Hverringe marker: Havørn 1 OF (2-3 K), Sangdrossel 1 R, Gulspurv 150 FU (én flok !). Eske Frank Morthensen
Lillebælt ud for Assens (12:30): Ederfugl 2000 R. Kurt Gamborg Holm
Baagø ( Sommerodde) (09:45): Blå Kærhøg 1 OF hunKurt Gamborg Holm
Wedellsborg: Misteldrossel 2 R. Michael Mosebo Jensen
Udby Kirke: Sjagger 250 R. Michael Mosebo Jensen
Kauslunde: Misteldrossel 1 R. Michael Mosebo Jensen
Gamborg Inderfjord: Lysbuget Knortegås 48 R (På vintersæd!). Michael Mosebo Jensen
Fønsskov: Canadagås 25 R, Bramgås 27 R, Blå Kærhøg 1 R AD hun, Sjagger 120 R, Gulspurv 40 R. Michael Mosebo Jensen
Føns: Misteldrossel 1 R. Michael Mosebo Jensen
Svenstrup vest Fyn (11:00): Sjagger 220 FU. Dieter Maaszen
Helnæs (11:00): Grågås 800 FU, Vandrefalk 1 OF AD, Mosehornugle 2 V, Ravn 1 FU. Thilde Thiesen, Per Viggo Thiesen
Enebærodde: Ederfugl 5 R, Strandskade 1 FU, Sjagger 23 FU. Gunhild Brink
Otterup: Sangsvane 200 R, Sjagger 300 R. Gunhild Brink
Mågeøerne: Blå Kærhøg 1 OF han, Strandskade 75 R (+). Bastian, Henrik Andersen
Kørup: Grågås 1200 R, Sjagger 600 R, Vindrossel 15 R. Bastian, Henrik Andersen
Jersore: Gråand 500 R (+), Strandskade 50 R (+), Stor Regnspove 80 R, Rødben 37 R. Bastian, Henrik Andersen
Gyldensteen: Sædgås 4 R, Blisgås 120 R (+), Grågås 800 R, Lysbuget Knortegås 1 R, Fjeldvåge 1 OF. Bastian, Henrik Andersen
Egebjerggaard Storskov: Sjagger 100 R (+), Kvækerfinke 500 R (+). Bastian, Henrik Andersen
Bladstrup: Misteldrossel 1 R. Bastian, Henrik Andersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Bund: Lille Lappedykker 98 R, Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 R, Pibeand 12 R, Taffeland 240 R, Troldand 30 R (Antal har ellers været jævnt stigende til over 1000), Hvinand 10 R, Lille Skallesluger 22 R ( Stadig alle hunfarvede), Blishøne 40 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Gravand 4 R, Pibeand 12 R, Krikand 1 R, Blishøne 130 R, Strandskade 3 FU, Almindelig Ryle 8 FU, Storspove 1 R, Rødben 1 FU, Skærpiber 2 R, Snespurv 1 R. Arne Bruun
Skovballe: Ved Skaregårdsvej Sangsvane 6 OF, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 5 R, Grågås 26 R, Sjagger 250 OF. Peder Rasmussen
Monnet - Tåsinge: Musvåge 2 R, Snespurv 18 FU. Peder Rasmussen
Stjovl: Knopsvane 15 R, Sangsvane 69, Grågås 95 R, Sjagger 300 OF. Peder Rasmussen
Sønder Vornæs: Vornæsvej (Nørre Vornæs) Skovspurv 15 R, Bogfinke 12 R, Kvækerfinke 6 R, Gulspurv 80 R. Peder Rasmussen
Fårevejle: Knopsvane 8, Sangsvane 26, Sjagger 40 FU. Peder Rasmussen
Langelandsbroen: Toppet Lappedykker 32 R, Stor Skallesluger 9 M R. Peder Rasmussen
Spodsbjerg Havn: Nordvest for havnen Grågås 70 R, Musvåge 1 R, Almindelig Ryle 3 FU, Rødben 1 R, Bjergpiber 1 FU, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Grønirisk 3 FU. Peder Rasmussen
Torpe: Sangsvane 24. Peder Rasmussen
Lohals: IBA 73 Toppet Lappedykker 9 R, Ederfugl 480 R, Toppet Skallesluger 11 R, Strandskade 1 FU. Eske Frank Morthensen
Åmosen: Knopsvane 6 R Sangsvane 10 FU. Niels Bomholt
Lille Svelmø & Græsholm: Knopsvane 4 R, Strandskade 2 FU, Storspove 6 FU. Niels Bomholt
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 3 R, Knopsvane 60 R. Niels Bomholt
Strandeng NV f/Fjellebroen: Vindrossel 25 R. Niels Bomholt
Strandeng Øst for Nabbe: Skærpiber 1 R. Niels Bomholt
Syltemade Å: Grågås 170 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 17 R, Pibeand 10 R. Niels Bomholt
Ulbølle: Lillemarken Agerhøne 8 FU, Misteldrossel 3 R. Niels Bomholt
Silkeå: Vandstær 1 R. Gunnar Jørgensen
Ejby: Vandrefalk 1 F OF ( v/motorvejen). John Steffensen
Skibhusskoven: Hættemåge 8 OF, Ringdue 11 R, Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 4 , Vindrossel 11 R, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 8 FU, Skovspurv 2 FU, Bogfinke 2, Kvækerfinke 1 R. Børge L Rasmussen
Bogensø: Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 8 R, Ederfugl 50 R, Toppet Skallesluger 4 R, Tårnfalk 1 FU, Sølvmåge 20 R, Ringdue 8 R, Sjagger 30 R, Kragefugl sp. 300 R. Ella Mikkelsen
Bregnør Bugt: Knopsvane 2 R, Gravand 2 R, Pibeand 18 R, Gråand 8 R, Ederfugl 4 R, Toppet Skallesluger 3 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 4 R, Strandskade 29 R, Almindelig Ryle 50 R, Storspove 100 R, Rødben 6 R, Hættemåge 26 R, Sølvmåge 21 R, Ringdue 4 R, Solsort 8 R, Sjagger 830 R, Vindrossel 1 R, Misteldrossel 1 R, Allike 150 R, Råge 40 R, Gråkrage 12 R, Gråspurv 4 R, Bogfinke 1 R. Ella Mikkelsen
Fællesstrand/Tornen: Gravand 15 R, Pibeand 20 R, Gråand 36 R, Hvinand 10 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 21 R, Almindelig Ryle 30 R, Storspove 110 R, Rødben 41 R, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 62 R, Svartbag 2 R, Sjagger 1 R, Gråkrage 12 R. Ella Mikkelsen
Langø: Sangsvane 108 R, Gråand 70 R, Musvåge 2 FU, Fasan 1 R, Ringdue 1200 R, Sjagger 520 R, Husskade 1 R, Bogfinke 8 R. Ella Mikkelsen
Lillestrand/Korshavn (FE08): Skarv 6 R, Fiskehejre 1 R, Gravand 1 R, Taffeland 1 R, Ederfugl 20 R, Hvinand 110 R, Havørn 1 JUV FU, Storspove 1 R, Sølvmåge 8 R. Ella Mikkelsen
Mesinge: Skarv 10 OF, Sangsvane 12 R. Ella Mikkelsen
Munkebo: Sjagger 200 R. Ella Mikkelsen
Omr. H2, Od.Fj. (Hvidegrund V): Sølvmåge 10. Ella Mikkelsen
Omr. H3, Od.Fj. (Hvidegrund Ø): Lille Lappedykker 2 R, Skarv 7 R, Ederfugl 79 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 25 R, Musvåge 1 R, Fasan 2 R, Blishøne 72 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 7 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 6 R, Ringdue 1 R, Sjagger 100 R, Allike 200 R, Gråkrage 3 R. Ella Mikkelsen
Scheelenborg Skov + Gods: Halemejse 2 R, Kvækerfinke 150 R. Ella Mikkelsen
Tårup Inddæmmede Strand: Solsort 2 R, Vindrossel 4 R. Ella Mikkelsen
Vågebakken (F.H.): Knopsvane 35 R, Sangsvane 34 R, Gråand 40 R, Tårnfalk 1 R, Sjagger 200 R. Ella Mikkelsen
Stængholm Enge: Sjagger 200 FU. Børge L Rasmussen
Røjle By: Misteldrossel 1 R. Michael Mosebo Jensen
Føns By: Misteldrossel 1 R. Michael Mosebo Jensen
Fønsskov, marker: Sangsvane 13, Grågås 24 R, Canadagås 25 R, Bramgås 27 R, Blå Kærhøg 1 F AD R, Ringdue 200 R, Sjagger 120 R, Gulspurv 40 R. Michael Mosebo Jensen
Gamborg Inderfjord: Sangsvane 58, Knortegås, Lysbuget (hrota) 48 R. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand, Wedellsborg: Misteldrossel 2 R. Michael Mosebo Jensen
Udby: Sjagger 250 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Grågås 2 OF, Gråand 21 OF, Musvåge 2 OF, Sølvmåge 5 OF, Ringdue 50 R, Gråkrage 2 OF. Dieter Maaszen
Gamborg Inderfjord: Lille Lappedykker 10 FU, Toppet Lappedykker 5 FU, Skarv 2 FU, Knopsvane 30 FU, Sangsvane 8 OF, Gråand 81 R, Ederfugl 4 FU, Hvinand 47 FU, Toppet Skallesluger 5 FU, Stor Skallesluger 3 FU, Blishøne 33 FU, Hættemåge 9 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 20 OF, Svartbag 3 OF. Dieter Maaszen
Kavslunde: Mellem Svenstrup og Kavslunde Sjagger 220 FU. Dieter Maaszen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Grågås 550 R, Havørn 2 R. Jens Bækkelund


          Agerhøns ved Arrreskov sø. Nord for avlsbygningerne

Fredag den 15. januar 2010.

Svendborg, Wandallsvej (13:15): Stor gråsisken 1 FU
Vejlen havn Taasinge
(15:55): Havørn 1 FU 2K (Havørn 1 FU Sidder på andendagen og spiser af en død svane på iskanten ved ud for havnen.). Poul Rasmussen
Sdr. Vornæs ved Noret
: Grågås 1200 R, Bramgås 35 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Vognsbjerg
: Tundrasædgås 22 R, Kortnæbbet Gås 1 R, Blisgås 14 R, Grågås 680 R, Sjagger 890 R. Ole Goldschmidt
Ristinge By
: Grågås 2550 R. Ole Goldschmidt
Gesinge
(15:00): Agerhøne 6 R. Poul Rasmussen
Espe
: Solsort 15. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Egeskov
: Tårnfalk 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Kværndrup
: Tårnfalk 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Silkeå
: Vandstær 1 R. Erik Thomsen
Arreskov Sø
: Agerhøne 10 R, Misteldrossel 1 R
Brændegård Sø
: Spurvehøg 1 R, Musvåge 6 R, Gråkrage 6 R, Ravn 7 R, Grønsisken 60 FU
Svanninge Bakker
: Grønspætte 1 FU, Stor Flagspætte 2 R, Solsort 6 R, Sjagger 300 OF, Sumpmejse 2 R, Spætmejse 3 R, Bogfinke 12 R
Lundeborg Havn
: Hvinand 1 FU, Troldand 2 R, Toppet lappedykker. Poul Brugs
Lundeborg Stenmurevej/Caroline Amalievej
: Sjagger 1000+. Poul Brugs
Mellem Hellemose og Hågerup
: Agerhøne 13 R. Erik Thomsen
Kajbjerg skov
(10:00): Fjeldvåge 1 FU, Sjagger 150 FU. Henrik Hein
Faaborg Inderfjord
(10:45-11:15): Taffeland 20 R, Bjergand 15 R, Troldand 1200 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Køng, Hårby Å (10:50): Bjergvipstjert 1 R. Frits Thomsen
Erik Bøghs Sti ,Odense (11:30): Mandarinand 3 FU (Hun 2, Han 1), Grønbenet Rørhøne 14 FU (V.Skovsøen). Dieter Maaszen
Højstrup Øvelsesplads (07:40-08:20): Husskade 49 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Bred
: Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skårupøre Sund: Sangsvane 67 R (Kom ind til overnatning ved Øgavl i små grupper helt til kl. 16.50), Gråand 250 R, Ederfugl 4 R, Blishøne 70 R, Strandskade 19 FU, Storspove 1 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Spurvehøg 1 OF, Natugle 1 SY, Sjagger 100 FU. Arne Bruun
Noret - Tåsinge: Grågås 1200 R, Bramgås 35 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 2K FU, Bjergpiber 1 FU (Fløj lidt frem og tilbage i havnen og på stranden nord). Freddy S Hansen
Hedevejens Pyt: Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R, Sjagger 850 R. Ole Goldschmidt
Herslev: 122 ad + 32 2k. Kuld:2,2,3,2,4,2,3,2,1,3,2,3,1,2 Sangsvane 154 R, Grågås 2 R, Canadagås 4 R, Sjagger 150 R, Misteldrossel 1 R. Ole Goldschmidt
Ristinge By: Grågås 2550 R. Ole Goldschmidt
Ristinge Hale: Sangsvane 17, Gravand 90 R, Gråand 1000 R, Storspove 35 R. Ole Goldschmidt
Ristingehalvøen: Sangsvane 140, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 36 R, Sjagger 450 R. Ole Goldschmidt
Søgård: Musvåge 1 R, Sjagger 800 R. Ole Goldschmidt
Vognsbjerg: Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 22 R, Kortnæbbet Gås 1 R, Blisgås 14 R, Grågås 680 R, Musvåge 2 R, Sjagger 890 R. Ole Goldschmidt
Vester Skerninge: Misteldrossel 1 FU (Har jagtet rundt med sjaggerne længe nu, men nu er legen nok snart forbi for rønnebærrene er næsten sluppet op.). Arne Bruun
Gesinge: Agerhøne 6 R. Poul Rasmussen
Noret - Tåsinge: Grågås 1200 R, Bramgås 35 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Vejlen - Tåsinge: Havørn 1 JUV FU ( sider på andendagen på iskanten og spiser en død svane ud
for havnen ved Vejlen). Poul Rasmussen
Åløkkeskoven: Halemejse 16 FU. Sofus Ryge Petersen
Højstrup: Musvåge 1 R, Ringdue 80 OF, Stor Flagspætte 1 SY, Husskade 49 OF (Fra overnatning), Allike 150 OF. Dieter Maaszen
Bellinge: Solsort 1 R, Allike 1 R, Stillits 1 R. Dieter Maaszen
Bolbro: Musvit 1 FU, Gråkrage 1 R. Dieter Maaszen
Bellinge: Rødhals 1 FU, Husskade 2, Bogfinke 4 FU, Kvækerfinke 1 FU, Dompap 1 FU. Poul Vesterlund Pedersen
Dyrup: Fasan 1, Skovskade 2, Stillits 5 FU. Poul Vesterlund Pedersen
Strib: Lille Lappedykker 14 FU. Sten Nielsen
Flyvesandet: Strandskade 200 FU, Almindelig Ryle 1500 FU. Martin Strømkjær
Hasmark: Sangsvane 79 FU, Vandrefalk 1 AD FU. Martin Strømkjær
Odense Kanal: Troldand 350 FU, Blå Kærhøg 1 F N. Martin Strømkjær
Lindø + vade v/Jersore: Gråand 210 FU, Storspove 60 FU. Jens Bækkelund
Lisbjerg Mose: Ringdue 150 OF. Jens Bækkelund
Nørreby: Bregnebjerg Sangsvane 95 FU, Tyrkerdue 15 FU, Bomlærke 2 SY. Jens Bækkelund


         Ravn FU ved Arreskov Sø

Torsdag den 14. januar 2010.

Vejlen, Taasinge (15:45): Havørn 1 FU. (Spiser på isen ud for Vejlen). Poul Rasmussen
Lundeborg Havn: Blishøne 4 R, Knopsvane 4 R, Lille lappedykker 2 R, Ederfugl 1 R, Troldand 3 R, Hættemåge 25 R, Sølvmåge 50 R, Svartbag 6 R, Skarv 5. Poul Brugs
Espe: Ravn 1. Birgit Nielsen. [MidtfynsNatur]
Høje v. Stenstrup
: Agerhøne 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Svanninge Bakker/Bjerge
(10:00-11:15): Musvåge 1 FU, Ringdue 10 FU, Grønspætte 1 FU (klarer sig ved at grave myreboer op), Stor Flagspætte 2 FU, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 1 FU, Sortmejse 2 FU, Spætmejse 2 FU, Korttået Træløber 1 FU, Bogfinke 10 FU, Grønsisken 10 FU, Stor Gråsisken 2 FU, Lille Korsnæb 15 FU . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Allested (16:00): Agerhøne 9 FU. Lilly Sørensen
Sorgenfribækken, Fruens Bøge (09:50): Mandarinand 2 R, Vandstær 1 R. Ella Mikkelsen
Ronæs, Ronæsvej (11:10): Lysbuget Knortegås 46 FU. Frits Thomsen
Flyvesandet (14:30): Stor Regnspove 233 R. Søren Gjaldbæk
Egeby Frugtplantage (15:00): Sjagger 1300 R, Vindrossel 75 R. Søren Gjaldbæk
Roerslev- Kørupvej (14:00): Sangsvane 110 R, Grågås 850 R, Canadagås 34 R, Misteldrossel 2 R. Søren Gjaldbæk
Vesterby (13:30): Sangsvane 108 R, Blisgås 149 R, Canadagås 32 R. Søren Gjaldbæk
Gyldenstens Enge (13:00): Lysbuget Knortegås 8 R. Søren Gjaldbæk
Mågeøerne (12:30): Vandrefalk 1 R AD hun. Søren Gjaldbæk
Egebjerggaard Haveskoven (12:15): Kvækerfinke 1500 FU (Min.). Aksel Christensen
Egebjerggaard Skovmosen (09:15): Duehøg 1 OF. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Horseskov: Havørn 1 R (Kom sydfra bag Iholm til rast i Horseskov.obs.fra matriklen). Peder Rasmussen
Vejlen - Tåsinge: Havørn 1 FU (sad på isen ud for Vejlen havn). Poul Rasmussen
Assistens Kirkegård, Odense: Sølvmåge 2 OF, Ringdue 3 R, Solsort 3 FU, Vindrossel 4 FU, Blåmejse 1 OF, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 SY, Skovskade 2 FU, Husskade 3 FU, Gråkrage 4 R, Grønirisk 7 R. Dieter Maaszen
Odense Å v/Sankt Klemens: Lille Lappedykker 1, Gråand 30, Stor Skallesluger 1, Grønbenet Rørhøne 2, Hættemåge 32, Skovskade 1. Poul Vesterlund Pedersen
Bogense Havn: Lille Lappedykker 5 R, Skarv 10 R, Troldand 50 R, Stor Skallesluger 3 R, Hættemåge 70 R. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods: Bramgås 1 R. Jens Bækkelund


          Stenvender fotograferet i Lundeborg Havn af Poul Brugs Rasmussen

Onsdag den 13. januar 2010.

Thurø Bund: Sjagger 200 OF, Vindrossel 3 OF
Thurø Skole: Solsort 8 FU, Sjagger 60 OF, Sortkrage 3 FU, Bogfinke/Kvækerfinke 80 OF
Ny Gesinge
: Sjagger 250 R. Poul Rasmussen
Vornæs skov
: Blå Kærhøg 1 R AD han, Vindrossel 42 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Lundeborg Havn: Stenvender 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Kongshøj Mølle: Vandstær 0 R, Tyrkerdue 6 R. Poul Brugs Rasmussen
Hesselagergård: Sjagger 50 R, Halemejse 20 R. Poul Brugs Rasmussen
Faaborg Inderfjord (09:50-10:15): Isfugl 1 FU, Vindrossel 10 T . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Assistens Kirkegård, Odense (13:00-13:45): Kernebider 6 FU (Mod Ansgar Kirke). Dieter Maaszen
Carsten Hauchs Vænge 4, Odense (12:50): Sjagger 150 OF. Søren Gjaldbæk
Vesterby (11:20): Blisgås 95 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Ny Gesinge: Sjagger 250 R. Poul Rasmussen
Vornæs Skov: Blå Kærhøg 1 M R, Vindrossel 42 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Sø syd for Huusomvej: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 T FU, Solsort 4 FU, Sjagger 75 R. Kjeld Korsholm
Thurø By m.m.: Ringdue 6 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 5 FU, Sjagger 50 Ø, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Husskade 1 R, Allike 4 FU, Råge 3 FU, Gråkrage 1 FU, Skovspurv 35 FU, Bogfinke 8 FU, Kvækerfinke 13 FU, Grønirisk 7 FU, Dompap 3 M FU, Gulspurv 5 FU. Kjeld Korsholm
Arreskov Sø: Musvåge 2 R, Agerhøne 10 FU, Sjagger 40 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Havørn 2 AD R, Ravn 3 R. Erik Ehmsen
Faaborg Fjord: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 5 FU, Knopsvane 20 FU, Gråand 3 R, Troldand 375 R, Blishøne 275 R, Hættemåge 20 R, Sølvmåge 10 R, Rødhals 1 , Solsort 5 , Musvit 1. Christian A. Jensen
Assistens Kirkegård, Odense:  Kernebider 6 FU (Mod Ansgar Kirke). Dieter Maaszen
Næsby: Sjagger 15 R SØ. Sofus Ryge Petersen


           Skarv Lundeborg havn        Foto: Poul Brugs Rasmussen

Tirsdag den 12. januar 2010.

Thurø, Rønnebærvænget 3 (08:30): Misteldrossel 1 FU. Esben Eriksen
Vornæs skov
: Vindrossel 75 R. Poul Rasmussen
Barager-Næbbe
(15:15-15:45): Sangsvane 162 R, Misteldrossel 1 R (På stranden). Niels Bomholt
Spodsbjerg havn
(14:00-14:45): Kaspisk Måge 1 R 2K, Bjergpiber 1 R. Niels Bomholt
Tange å
: Ederfugl 100 R+, Gråand 25 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 15 R, Toppet skallesluger 1 R, Toppet lappedykker 1 R, Gråkrage 10 R. Poul Brugs
Skovfogedboligen ved Purreskoven
: Grønsisken 100 R+, Stillits 12 R, Bogfinke 25 R, Kvækerfinke 10 R, Stor flagspætte 1 R, Topmejse 1 R. Poul Brugs
Ulbølle
: Rød Glente 1 T (ØNØ). Erik Ehmsen
Lundegård ved Nr.Broby
(11:30): Agerhøne 8 FU. Leif Kristensen
Espe
: Kvækerfinke 3 , Bogfinke 25, Solsort 19, Skovspurv 30, Musvit 4, Blåmejse 2, Sumpmejse 2, Spætmejse 2, Rødhals 1, Grønirisk 3, Råge 5 OF, Musvåge 1, Husskade 2, Gråkrage 2, Ringdue 2, Stor Flagspætte 1, Spurvehøg 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Faaborg Inderfjord
(10:15-10:45): Lille Lappedykker 120 FU, Toppet Lappedykker 10 FU, Taffeland 50 R, Bjergand 5 R, Troldand 700 R, Hvinand 100 FU, Stor Skallesluger 5 FU, Blishøne 400 FU, Tornirisk 1 T . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Hunderup Skov
: Halemejse 25 R. Søren Gjaldbæk
Bogø Havekoloni (16:55): Skovhornugle 3 R (Udfløj). Ella Mikkelsen
Odense Inderfjord (13:25-16:00): Lille Lappedykker 54 R, Troldand 1100 R, Vindrossel 52 FU. Ella Mikkelsen
Vissenbjerg
(13:45): Rød Glente 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Røjle Bygade
(09:00-09:30): Misteldrossel 1 R, Kvækerfinke 100 OF, Stillits 25 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg: Lille Lappedykker 6 FU, Skarv 13 R, Fiskehejre 1 R, Gråand 36 R, Toppet Skallesluger 11 R, Mobbet af krager Musvåge 1 OF, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Blishøne 31 R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 14 R, Svartbag 2 R, Gærdesmutte 2 R HØ, Solsort 7 R, Musvit 2 R, Gråkrage 10 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Skanseodde/Vindeby Nor: Lille Lappedykker 7 FU, Skarv 3 R, Fiskehejre 1 R, Gråand 11 R, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 1 FU, Hættemåge 13 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 7 R, Gråkrage 4 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Vornæs Skov: Vindrossel 75 R. Poul Rasmussen
Barager Nebbe: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 125 R, Sangsvane 162 R, Grågås 2 R, Krikand 11 R, Troldand 30 R, Ederfugl 300 R, Hvinand 4 R, Strandskade 1 FU, Almindelig Ryle 9 FU, Storspove 2 FU, Rødben 3 FU, Hættemåge 20 R, Misteldrossel 1 R. Niels Bomholt
Rudkøbing: mark mod Skrøbelev Canadagås 11 R. Niels Bomholt
Spodsbjerg Havn: Lille Lappedykker 1 R, Taffeland 1 R, Troldand 2 R, Blishøne 40 R, Hættemåge 5 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 10 R, Kaspisk Måge 1 2K R, Svartbag 2 R, Bjergpiber 1 FU, Gærdesmutte 1 R, Solsort 2 R, Gråkrage 20 FU, Grønirisk 1 R, Gulspurv 4 R. Niels Bomholt
Ulbølle: Rød Glente 1 ØNØ. Erik Ehmsen
Ulbølle: Spurvehøg 1 R, Misteldrossel 1 R. Niels Bomholt
Arreskov Sø: Musvåge 2 R, Agerhøne 9 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Blå Kærhøg 1 BR FU, Duehøg 1 F FU, Musvåge 11 R. Erik Ehmsen
Lunde v/Stenstrup: Agerhøne 11 R. Erik Ehmsen
Bellinge: Gærdesmutte 1 FU, Solsort 2 FU, Halemejse 6 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Skovspurv 4 FU, Bogfinke 4 FU. Poul Vesterlund Pedersen
Næsby: Ringdue 5 AD FU, Rødhals 1 FU, Solsort 4 , Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Husskade 1 FU, Skovspurv 20 FU. Sofus Ryge Petersen
Odense NV: Gråand 20 FU, Grønbenet Rørhøne 3, Blishøne 2 AD FU. Sofus Ryge Petersen
Enge v/Odense Ås udløb: Fiskehejre 3 R, Vandrikse 1 KA. Ella Mikkelsen
Fynsværket + gl. kanal: Ringdue 18 R, fløj ud fra Bogø Havekoloni kl. 16.55 Skovhornugle 3 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 18 R, Sjagger 52 R, Vindrossel 52 R, Husskade 2 R, Allike 12 R, Råge 1 R, Gråkrage 11 R. Ella Mikkelsen
Odense Inderfjord: Lille Lappedykker 52 R, Skarv 5 R, Knopsvane 30 R, Gråand 120 R, Taffeland 20 R, Troldand 1100 R, Toppet Skallesluger 1 R, Stor Skallesluger 6 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 115 R, Rødben 1 R, Hættemåge 430 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 4 R, Skærpiber 1 R, Allike 12 R. Ella Mikkelsen


          Stor tornskade Fiskerup Skov, Brahetrolleborg

Mandag den 11. januar 2010.

Svendborg, matriklen (16:10): Grønirisk 49 R
Thurø, Rønnebærvænget 3
(12:00): Misteldrossel 1 FU. Esben Eriksen
Stjoul
(10:40-10:45): Sjagger 450 FU, Misteldrossel 1 R. Jens Kristian Holm, Børge Rasmussen
Siø, ved dæmningen
(10:50-10:55): Havørn 1 R (På isen ud for Siø N). Jens Kristian Holm, Børge Rasmussen
Lunden, Sydlangeland
(14:35-14:40): Sjagger 165 OF. Jens Kristian Holm, Børge Rasmussen
Keldsnor, Sydlangeland; obs fra Fyrhavelågen (14:10-14:25): Sjagger 320 FU (+), Misteldrossel 1 OF. Jens Kristian Holm, Børge Rasmussen
Dovns Klint, Sydlangeland
(13:40-13:55): Ederfugl 4000 FU (+), Havlit 150 FU (+), Sjagger 450 OF. Jens Kristian Holm, Børge Rasmussen
Bagenkop, noret N for havnen
(12:20-12:25): Sjagger 300 OF. Jens Kristian Holm, Børge Rasmussen
Lundeborg havn
: Troldand 2 R, Skarv 6 FU. Poul Brugs
Hesselagergård
: Grønspætte 1 R, Musvåge 2 R, Grønsisken 25 R, Grønirisk 15 R. Poul Brugs
Kongshøj Å, Dyrehaven, Gislev
(16:00): Skovsneppe 1 R, Vandstær 1 R. Hans Rytter
Silkeå
: Vandstær 1 R
Arreskov Sø
: Vandrefalk 1 R (Mobbede ravn flere gange, men fløj tilbage mod slottet, hvor
den sikkert opholder sig), Solsort 8 R, Allike 12 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 8 R, Ravn 2 R, Skovspurv 16 R, Bogfinke 3 R, Gulspurv 3 R
Fiskerup Skov
: Stor Tornskade 1 R , Skovskade 1 KA, Grønirisk 1 R
Vester Skerninge
: Tyrkerdue 6 R
Hanse Bugt, Nab
(10:25-11:00):Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 10 FU, Knopsvane 6 FU, Troldand 50 T, Ederfugl 20 FU, Hvinand 20 FU, Lille Skallesluger 1 FU AD han, Toppet Skallesluger 35 FU, Blå Kærhøg 1 T AD han, Musvåge 1 T, Blishøne 350 FU, Sjagger 220 T . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Knudshoved Færgehavn (12:00-13:00): Blå Kærhøg 2 FU (Brune), Sortgrå Ryle 10 FU. Kurt Hansen
Skaboeshuse (07:40-08:25): Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Skovsneppe 1 FU, Ravn 3 FU. Kurt Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Caroline Amalielund: Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 8 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 2 R, Solsort 16 R, Vindrossel 8 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 5 R, Spætmejse 1 R, Bogfinke 5 R, Kvækerfinke 3 R, Dompap 4 R. Peder Rasmussen
Græsholmene Skov: Musvåge 1 R, Ringdue 29 R, Kernebider 1 R. Peder Rasmussen
Thurø By m.m.: Hættemåge 1 FU, Ringdue 8 FU, Tyrkerdue 2 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 4 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 4 FU, Allike 4 FU, Råge 8 FU, Gråkrage 1 FU, Skovspurv 37 FU, Bogfinke 4 FU, Kvækerfinke 2 FU. Kjeld Korsholm
Dyrehaven/Bredemiste (Ørbæk): Kongshøj Å: Skovsneppe 1 R, Vandstær 1 R. Hans Rytter


         Bjergpiber Knudshoved

Søndag den 10. januar 2010.

Sørup Sø: Sjagger 60 N
Hellegårdsvej ved nr 175
(13:30): Grågås 1250 R, Ravn 1 R, Sjagger 50 R. Niels Andersen
Vester Åby, Faurskovvej
(17:00): Agerhøne 12 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Silkeå
: Vandstær 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Fiskerup Skov
: Blå Kærhøg 1 OF, Træløber 1 FU, Ravn 2 R, Lille Korsnæb 11 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Arreskov v Slottet
: Agerhøne 9 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Espe
: Spurvehøg 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 10 R. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Faaborg
(11:30-11:40):Sjagger 200 V . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Erik Bøghs Sti
(09:00): Mandarinand 4 R (3 hun, 1 han   ). Søren Gjaldbæk
Fruens Bøge, Odense (14:30-15:15): Grønbenet Rørhøne 13 R. Ella Mikkelsen
Kastel, Ørbæk (10:30): Blå Kærhøg 1 FU AD han. Hans Rytter
Nyhave v/Hesselager: Sjagger 80 NV
Slipshavn Enge: Toppet Lappedykker 14 R, Skarv 12 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 28 R, Gravand 8 R, Krikand 2 R, Bjergand 40 R, Ederfugl 60 R, Han og brunfarvet Blå Kærhøg 2 M FU, Blishøne 40 R, Strandskade 2 R, Sortgrå Ryle 5 R, Almindelig Ryle 60 R, Storspove 6 R, Rødben 8 R, Skærpiber 5 R, Bjergpiber 1 R, Bjergirisk 10 R,
Skaboeshuse (07:45-08:00): Skovsneppe 1 FU (FU på græsplænen). Kurt Hansen
Gabet, Midskov (13:00-13:15): Stenvender 3 R. Niels Peter Utzon
Måle Strand (11:15-12:15): Vandrefalk 1 R, Huldue 30 R. Tim Hesselballe
Batteriskoven, Gals Klint: Nordlig Gråsisken 15 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Caroline Amalielund, Svendborg: Vandstær 1 FU (Ved øverste mølle). Peder Rasmussen
Gesinge: Havørn 2 AD OF. Ole Goldschmidt
Søen, Valdemarsslot: Grønspætte 1 R, Sjagger 800 R. Ole Goldschmidt
Vejlen - Tåsinge: Havørn 1 IMM R, Blå Kærhøg 1 M AD R, Sjagger 2500 R. Ole Goldschmidt
Arreskov Slotspark: Agerhøne 9 FU. Niels Bomholt
Vester Aaby: Faurhøjsvej Agerhøne 12 FU. Niels Bomholt
Fiskerup Skov: Blå Kærhøg 1 M OF, Musvåge 2 R, Solsort 1 R, Fuglekonge 1 R, Musvit 1 R, Træløber 1 R, Skovskade 2 R, Ravn 2 R, Lille Korsnæb 11 R. Niels Bomholt
Sandholt: Vandrikse 1 R. Niels Bomholt
Silkeå: Vandstær 1 R. Niels Bomholt
Silkeå: Vandstær 1 FU. Freddy S Hansen
Brændegård Sø: Blå Kærhøg 1 BR FU, Duehøg 1 AD FU, Musvåge 8 FU, Fjeldvåge 2 FU, Spætmejse 2 FU, Ravn 2 R, Stor Gråsisken 25 FU, Lille Korsnæb 25 OF. Freddy S Hansen
Fynsværket + gl. kanal: Lille Lappedykker 5 FU, Stor Skallesluger 7, Skovhornugle 4 R. Sofus Ryge Petersen
Fruens Bøge: Grønbenet Rørhøne 13 R, Ringdue 200 R, Gærdesmutte 4 R, Solsort 12 R, Musvit 10 R, Spætmejse 3 R, Skovskade 3 R, Husskade 4 R, Allike 42 R, Kvækerfinke 10 R. Ella Mikkelsen
Ørbæk: Blå Kærhøg 1 M AD FU (Kastel, 3 km N for Ørbæk). Hans Rytter
Broløkke Strand : Isfugl 1 FU (Ved Kanalen ). Bo K. Stephensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Gravand 70 R, Storspove 275 R. Jan Bøhrk
Søndersø: Sangsvane 8, Musvåge 2 FU (FU på rådyrådsel i vejsiden Sandvadvej). Jan Bøhrk
Flyvesandet: Ederfugl 2 , Strandskade 1 FU, Almindelig Ryle 100 VDR FU. Jan Bøhrk
Roerslev: Kvækerfinke 100 FU (Min. antal. Flere flokke på marker). Jan Bøhrk
Bogense: Sangsvane 12 OF. Jens Bækkelund
Østereng, Bogense: Sangsvane 11 FU, Grågås 310 FU, Bramgås 1 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3 FU. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods: Sangsvane 15 FU, Grågås 350 FU. Jens Bækkelund
Klinte Strand: Sangsvane 480 FU. Jens Bækkelund
Nørreby: Bregnebjerg Sangsvane 110 FU. Jens Bækkelund


            "Plejegruppen på Monnet". Kommentarer

           Skovsneppe i haven hos Kim Bang Jensen

Lørdag den 9. januar 2010.

Skårupsund, mellem Snævringens Bådelaug og Fyn: Havørn 2 FU (fisk på isen). Tove Humaidan
Ærøskøbing, Tivoli, matriklen
: Skovsneppe 1 R. Kim Bang Jensen
Monnet
: Blå Kærhøg 1 R. Plejegruppen, Poul Rasmussen
Gesinge
(08:10): Agerhøne 6 R. Poul Rasmussen
Nakkebølle Fjord
(12:30): Misteldrossel 1 R. Niels Bomholt
Ulbølle Fjellebrosvejen
: Sjagger 1000 FU. Niels Bomholt
Høje Ris (Sønderhave)
: Rød Glente 1 FU
Fynsværket + gl. kanal
: Lille Lappedykker 68 R, Stor Skallesluger 8 R, Tårnfalk 1 R, Skovhornugle 2 R, Solsort 9 R, Misteldrossel 1 OF
Stige Ø
(11:50-12:15): Havørn 2 R (1 AD + 1 JUV). Sofus Ryge Petersen
Sorgenfribækken, Fr. Bøge Skov
(09:30): Mandarinand 3 FU, Isfugl 1 FU (Sad på bøgegren hvor bækken kommer ud af rørføringen og flyttede sig ikke selvom jeg standsede op på cykelstien få meter fra den.). Aage Wichmann
Mesinge
(11:00): Blå Kærhøg 1 R hun. Ole Reuther
Knudshoved: Blå Kærhøg 2 FU (Han + hunfarvet), Stor Præstekrave 1 R, Sortgrå Ryle 9 R (Set 5 ekstra ved S-siden af østerøsø. kan være gengangere fra sydmolen), Stenvender 2 FU, Skærpiber 8 FU, Snespurv 1 R. Per Rasmussen, Eske Frank Morthensen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 11 FU (11 i flok, heraf 1 m. farvering og 3 med metalring. Alle
aflæst.). Lars Hansen
Husby Strandvej (10:00): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Lene og Frits Thomsen
Nærå Strand (16:00): Vandrefalk 1 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Storskov (14:30): Duehøg 1 R, Skovsneppe 1 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Bund (30 % isdækket): Lille Lappedykker 6 FU, Gravand 2 R, Pibeand 15 R, Taffeland 510 R, Troldand 1040 R, Bjergand 6 R, Lille Skallesluger 12 BR FU, Blishøne 40 FU. Arne Bruun
Ulbølle: Fjellebrosvejen Sjagger 1000 FU. Niels Bomholt
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 1 R, Krikand 32 R, Blishøne 2 R, Misteldrossel 1 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Havørn 1 2K R (Forsvandt kl 11.17), Spurvehøg 1 OF, Musvåge 3, Solsort 2 R, Husskade 1 R, Gråkrage 6, Bogfinke 4 FU
Boltinge Mølle (Sallinge Å): Vandstær 1 R (Uden ring...). Hans Rytter
Bøjden Nor: Tårnfalk 1 FU, Almindelig Ryle 1 FU, Dobbeltbekkasin 2 OF, Stormmåge 13 R, Sølvmåge 11, Svartbag 1 OF, Ringdue 3 OF, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Sjagger 2 R, Vindrossel 6 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 R, Sortkrage 1 OF, Gråkrage 3
Silkeå: Fiskehejre 1 R, Gråand 8 R, Musvåge 1 R, Vandstær 1 FU. Gunnar Jørgensen
Slipshavn Enge, Kysten rundt fra fyret til Slipshavn Skov: Fiskehejre 9 R, han + hun Blå Kærhøg 2 FU, Strandskade 2 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Muligvis op 15 fugle. Sortgrå Ryle 9 FU, Almindelig Ryle 150 FU, Storspove 10 FU, Rødben 15 FU, Stenvender 2 FU, Skærpiber 8 FU, Snespurv 1 R. Per Rasmussen
Odense Å v/Brobyværk: Stryget. Uden ringe. Vandstær 1 R. Jacob Sterup
Bogense Havn: Søkonge 1 FU (FU uden for østmolen ca 50 m uden for iskanten). Ole Hansen


               Almindelig ryle           Foto: Poul Brugs Rasmussen

Fredag den 8. januar 2010.

Svendborg, matriklen (13:30): Sjagger 300 Ø
Lunkebugten & Nørreskov Nor
: Sangsvane 6 OF, Pibeand 2 R, Gråand 18 R, Almindelig Ryle 2 R
Ny Gesinge
(14:10): Havørn 1 OF. Poul Rasmussen
Monnet Taasinge
(08:20-10:40): Misteldrossel 5 R, Snespurv 14 R. Poul Rasmussen
Siø: Grågås 80 R, Stor Skallesluger 1 M
Ristinge Hale: Mørkbuget knortegås 114 R, Canadagås 8 R, Sangsvane 250 R, Sanglærke 10 R. Henrik Knudsen
Hesselbjerg: havørn 2 AD S. Henrik Knudsen
Spodsbjerg Havn, syd for: Almindelig ryle 110 R, Rødben 2 R, Knarand 4 R. Henrik Knudsen
Spodsbjerg Havn
: Skarv 2 R, Blishøne 16 R, Hættemåge 6 FU, Skærpiber 1 FU, Bjergpiber 1 R, Gærdesmutte 1 FU
Lundeborg, Carolinevej: Sjagger 500 R. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg (15:00): Sangsvaner 15 S. Poul Brugs Rasmussen
Espe: Musvåge 1, Rødhals 1  Spætmejse 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Faaborg Inderfjord (11:00-11:30):Lille Lappedykker 150 FU, Toppet Lappedykker 10 FU, Taffeland 20 R, Troldand 1800 R, Hvinand 60 FU, Stor Skallesluger 5 FU, Blishøne 250 FU, Hættemåge 50 FU, Sølvmåge 40 FU, Svartbag 5 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Højbjerg, Brændeskov (14:00): Blå Kærhøg 1 FU AD han. Bodil og Hans Rytter
Fjordmarken (14:32): Sjagger 300 R, Vindrossel 35 R. Søren Gjaldbæk
Jørgensø (13:30): Sanglærke 230 R, Sjagger 200 R, Gulspurv 50 R, Bomlærke 160 R . Søren Gjaldbæk
Vesterby (13:00): Kvækerfinke 150 R. Søren Gjaldbæk
Jersore (12:20): Bomlærke 8 R . Søren Gjaldbæk
Gydensteens Enge (12:00): Grågås 800 R (Min), Misteldrossel 1 R. Søren Gjaldbæk
Mågeøerne (11:30): Bramgås 1 R, Lysbuget Knortegås 84 R (+3 mørkbugede. ), Vandrefalk 1 R AD hun, Strandskade 79 R, Misteldrossel 1 R, Snespurv 140 R. Søren Gjaldbæk
Bregnebjerg (12:50): Sangsvane 190 R, Canadagås 45 R. Jens Bækkelund
Hindsgavl: Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Gals Klint: Lille Korsnæb 15 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hallindskoven: Musvåge 1 R, Kvækerfinke 50 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Ny Gesinge: Havørn 1 OF. Poul Rasmussen
Skovballe: Grågås 550 R (1 med blå halsmærke px::E), Bramgås 70 R, Havørn 2 OF (Kom fra Skovballe, en fløj mod nord , en mod øst kl.14:05), Musvåge 2 R. Peder Rasmussen
Vårø: Sjagger 250 OF. Peder Rasmussen
Monnet, Taasinge: Knopsvane 52 R, Sangsvane 42 R, Gravand 2 R, Gråand 5 R, Hvinand 35 R, Toppet Skallesluger 3 R, Stor Skallesluger 4 R, Almindelig Ryle 2 R, Rødben 1 R, Hættemåge 8 R, Sølvmåge 21 R, Svartbag 3 R, Misteldrossel 5 R, Gråkrage 21 R, Snespurv 14 R. Poul Rasmussen
Vester Skerninge: Sjagger 40 FU, Vindrossel 30 FU, Misteldrossel 2 FU ( Brugte de sparsomme kalorier på at jagte rundt med hinanden, mens de andre drosler huggede rønnebærrene sig. Ikke det smarteste tidspunkt at være territoriehævdende på.) Arne Bruun
Brændeskov by: Højbjerg Blå Kærhøg 1 M AD FU. Bodil og Hans Rytter
Knudshoved Færgehavn: Skærpiber 1 OF. Dieter Maaszen
Jersore: Sangsvane 130 FU, Tårnfalk 1 R, Bjergirisk 60 FU. Jens Bækkelund
Nørreby: Bregnebjerg Sangsvane 195 FU, Canadagås 45 FU. Jens Bækkelund


              Bogfinke i mirabelletræet

Torsdag den 7. januar 2010.

Thurø: Misteldrossel 1 FU. (Anden dag). Esben Eriksen
Hallindskovvej 79, Svendborg
: Misteldossel 1 R. Esben Eriksen
Strammelse
(15:45): Blå kærhøg 1 FU Han. Poul Rasmussen
Lunkebugten
(15:20): Havørn 1 NØ. Henrik Knudsen
Svendborg
: Jernspurv 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Skovspurv 4 FU, Bogfinke 4 FU, Grønirisk 26 FU
Svendborgsund ved Iholm
: Lille Lappedykker 30 R, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 16 R, Sangsvane 60 R, Ederfugl 22 R, Hvinand 8 R, Stor Skallesluger 14 R, Blishøne 400 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 62 R, Svartbag 4 R
Vornæs Skov
(15:40): Havørn 2 R (Opdaget fra Sætting Strandvej i toppen af de to højeste grantræer - de fløj nogle runder ud mod Sundet - NØ, men da jeg nåede ned i haven med skop og fotoudstyr var de ikke længere at se!)
Søby, Tåsinge
(14:00): Sjagger 200 FU. Ella Mikkelsen
Stjovl, Tåsinge
(12:15-12:30): Grågås 800 R, Hvinand 110 R. Ella Mikkelsen
Monnet, Tåsinge
(11:30-13:45): Blå Kærhøg 1 R (Brun), Misteldrossel 1 R. Ella Mikkelsen
Tange å
: Almindelig ryle 4 R. Poul Brugs
Espe
: Halemejse 10, Stor Flagspætte 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Svanninge Bakker/Bjerge
(09:25-11:00): Musvåge 2 R, Ringdue 150 T, Stor Flagspætte 2, Gærdesmutte 2, Solsort 10, Sjagger 2 T, Fuglekonge 10, Halemejse 10, Blåmejse 5, Musvit 5, Spætmejse 2, Ravn 2 R, Bogfinke 5, Kvækerfinke 5, Grønsisken 10, Stor Gråsisken 1 T, Lille Korsnæb 40 /R, Dompap 2. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Gabet (11:00-14:00): Sortgrå Ryle 2 R. Lisa Schrøder, Vivian Neidel
Odense, Gl. Kanal (14:10): Blå Kærhøg 1 FU (14:10). Dieter Maaszen
Baagø Havekolonier (13:20): Skovhornugle 3 R (13:20). Dieter Maaszen
Vindinge Å, Åløkkestedet (16:30): Isfugl 1 SY. Britta Larsen, Henrik Kalckar Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 7 R, Knopsvane 43 R, Hvinand 16 R, Toppet Skallesluger 89 R, Stor Skallesluger 14 R, Blishøne 500 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 2 R. Ella Mikkelsen
Skårupøre Sund: Lille Lappedykker 30 R, Toppet Lappedykker 1 R, Knopsvane 10 R, Sangsvane 158 R, Krikand 20 R, Gråand 240 R, Hvinand 30 R, Blishøne 150 R, Almindelig Ryle 15 R. Arne Bruun
Thurø Bund: Gravand 5 R, Pibeand 6 FU, Taffeland 610 R, Troldand 800 R, Lille Skallesluger 8 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Skovsneppe 1 R (Letter fra cykelsti nordsiden af Thurø). Arne Bruun
Strammelse: Blå Kærhøg 1 M OF. Poul Rasmussen
Monnet - Tåsinge: Knopsvane 74 R, Sangsvane 2 R, Gravand 6 R, Gråand 2 R, Blå Kærhøg 1 FU, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Sølvmåge 12 R, Ringdue 1 R, Solsort 13 R, Sjagger 5 R, Misteldrossel 1 R, Musvit 4 R, Gråkrage 33 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 4 R, Grønirisk 7 R. Ella Mikkelsen
Noret - Tåsinge: Krikand 76 R, Gråand 22 R, Hvinand 80 R, Toppet Skallesluger 48 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Ringdue 11 R, Rødhals 1 R, Solsort 3 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Gråkrage 1 R. Ella Mikkelsen
Skovballe: Grønirisk 20 R. Ella Mikkelsen
Stjovl: Sangsvane 2 R, Grågås 800 R, Pibeand 5 R, Gråand 10 R, Hvinand 110 R, Toppet Skallesluger 1 R, Stor Skallesluger 25 R, Blishøne 3 R. Ella Mikkelsen
Søby Monnet - Tåsinge: Sjagger 200 FU, Vindrossel 1 FU. Ella Mikkelsen
Vornæs Skov: Solsort 4 R, Sjagger 50 R, Musvit 2 R, Gråspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Enge v/Odense Ås udløb: Sølvmåge 1 OF, Allike 25 OF. Dieter Maaszen
Fynsværket + gl. kanal: Blå Kærhøg 1 FU, Skovhornugle 3 R. Dieter Maaszen
Odense Kanal: Sølvmåge 25 R. Dieter Maaszen
Odense Losseplads: Ringdue 6 OF, Allike 35 OF, Råge 12 OF. Dieter Maaszen
Odense Å(fra Åsum t/udløb): Stor Skallesluger 11 FU, Musvåge 1 OF. Dieter Maaszen
Stige By: Sølvmåge 1 OF. Dieter Maaszen
Gyldensten Gods, Langø. Musvåge 4 R, Fjeldvåge 1 R. Jens Bækkelund


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 17/12-2009:
            Danske fugle vintertælles fra 4.000 punkter i hele landet          

            Boggaver til skovens frøædende fugle
            Solsort ved Roskilde Fjord holder hvid jul


         Kvækerfinke fouragerer på mirabelleknopper i haven

Onsdag den 6. januar 2010.

Svendborg Naturskole: Vandrefalk 1 R, Blå kærhøg 1 R (brunfarvet). Lars Hillerup
Caroline Amalielund
: Grønbenet Rørhøne 6 R, Hættemåge 36 R
Svendborg, matriklen
: Jernspurv 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Bogfinke 4 FU, Kvækerfinke 2 FU, Grønirisk 6 FU
Svendborgsund ved Iholm
: Lille Lappedykker 36 R, Toppet Lappedykker 1 R, Sangsvane 82 R, Ederfugl 16 R, Hvinand 16 R, Stor Skallesluger 26 (16 Han + 10 Hun), Blishøne 300 R, Rødben 1 R, Gråkrage 18 R
Thurøsund/Pilekrogen
: Lille Lappedykker 32 R, Skarv 42 R, Dobbeltbekkasin 1 OF, Svartbag 4 R, Tyrkerdue 2 OF, Sjagger 48 OF
Thurø Skole
(10:00): Silkehale 6 R. Niels Duelund
Stjovl: Sjagger 350 R, Snespurv 7 R. Hans Ægidius
Spodsbjerg: Blå Kærhøg 1 R, Bjergpiber 1 R. Hans Ægidius
Monnet: Misteldrossel 1 R. Hans Ægidius
Brændegård Sø: Havørn 2 R AD. Hans Ægidius
Espe: Allike 51 OF, Ravn 2 OF, Spætmejse 2, Stor Flagspætte 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Faaborg (09:30-09:45): Kvækerfinke 200 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Holstenshuus, Diernæs (10:00-10:45): Sangsvane 8 T, Rød Glente 1 FU/R, Musvåge 5 FU, Fasan 2 FU, Skovsneppe 1 R, Ringdue 100 R, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 30 FU, Sjagger 6 FU, Fuglekonge 5 FU, Halemejse 10 FU, Sumpmejse 2 FU, Topmejse 2 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 4 FU, Skovskade 2 FU, Husskade 2 R, Bogfinke 30 FU, Kvækerfinke 10 FU, Dompap 5 FU, Gulspurv 10 FU, Rådyr 6 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Helnæs Made (13:30): Musvåge 2 R/FU. Leif Kristensen
Bobakkerne Helnæs (15:10): Blå Kærhøg 1 FU. Leif Kristensen
Fællesstranden, Fyns Hoved (12:00-14:00): Blå Kærhøg 1 R (Brun fase). Vivian Neidel

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg:  Lille Lappedykker 9 FU, Skarv 16 R, Med 1 Tamand Gråand 37 R, Et par Ederfugl 2 R, Toppet Skallesluger 4 , Grønbenet Rørhøne 3 FU, Blishøne 5 R, Hættemåge 17 R, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 11 R, Svartbag 2 R, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 4 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Skanseodde/Vindeby Nor: Lille Lappedykker 7 FU, Skarv 3 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 1 R, Gråand 11 R, Toppet Skallesluger 3 M R, Blishøne 4 R, Strandskade 3 R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 9 R, Svartbag 2 R, Gråkrage 5 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Thurø By m.m.: der blev 1 skovspurv mindre Spurvehøg 1 FU, Ringdue 7 FU, Tyrkerdue 2 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 5 FU, Sjagger 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Allike 5 FU, Sortkrage 1 FU, Skovspurv 17 FU, Bogfinke 4 FU, Kvækerfinke 1 FU, Grønirisk 9 FU, Dompap 2 FU, Gulspurv 1 FU. Kjeld Korsholm
Ulbølle: Gærdesmutte 2 R, Topmejse 1 R. Niels Bomholt
Odense Å(fra Åsum t/udløb): Natugle 1 DØD (Hænger i kastanjetræ ved broen, hvor Havegårdsvej krydser
åen. Fanget i fiskeline). Jan Bøhrk
Bellinge: Rødhals 1 FU, Solsort 8 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Husskade 4, Skovspurv 5 FU, Bogfinke 4 FU. Poul Vesterlund Pedersen
Dyrup: Skarv 1, Stor Flagspætte 2, Gærdesmutte 1. Poul Vesterlund Pedersen
Firtalsstrand: Misteldrossel 1 S. Steen Flex
Fruens Bøge: Mandarinand 1 M FU, Huldue 1 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Sumpmejse 2 KA. Steen Flex
Vignæs v/Hofmansgave: Grågås 1500 R, Nilgås 0 , Gråand 700 R, Misteldrossel 1 OF ( I flok med ca. 100 Sjagger og 3 Vindrossel). Steen Flex


         En ud af flere rørspurve på Thurø

Tirsdag den 5. januar 2010.

Svendborg nord: Huldue 2 N, Ringdue 26 N
Rudkøbing
(15:00): Ugle 1 R sp. (Læs mere...), Musvåge 1 R. Stig Nedergaard
Spodsbjerg Havn
: Toppet Lappedykker 1 R, Troldand 6 R, Blishøne 12 R, Rødben 1 R, Skærpiber 1 R,  Bjergpiber 1 R (Stod i læ bag nordmolen), Gærdesmutte 1 R
Spodsbjerg Havn
: Bjergpiber 1 R. Henrik Knudsen
Gulstav
(12:40-14:00): Ederfugl 1500 R, Havlit 25 R, Skovsneppe 1 R, Misteldrossel 1 FU. Niels Bomholt
Vesteregn Langeland
(12:25): Tundrasædgås 2 R. Niels Bomholt
Ristinge Halvøen
(11:45-12:00): Sangsvane 155 FU, Lysbuget Knortegås 1 R (Mellem 110 alm.), Vindrossel 10 SØ. Niels Bomholt
Svanninge Bakker
(08:50): Grønspætte 1 HØ. Lars Bonne Rasmussen
Sdr. Nærå: Vindrossel ved foderbræt. Gunver Knudsen [MidtfynsNatur]
Espe: Stor Flagspætte 1, Gærdesmutte 1, Husskade 2, Spætmejse 2, Rødhals 1, Musvit 5, Blåmejse 2, Sumpmejse 2, Skovspurv 40, Bogfinke 10. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Dyreborgvej, Faaborg (11:50-11:55): Misteldrossel 1 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (10:00-10:45): Lille Lappedykker 20 FU, Toppet Lappedykker 10 FU , Knopsvane 10 FU , Gravand 8 FU/R , Gråand 40 FU , Ederfugl 10 FU , Toppet Skallesluger 10 FU , Blishøne 50 FU, Almindelig Ryle 1 T, Stor Regnspove 10 FU , Rødben 4 FU , Hættemåge 15 FU , Sølvmåge 10 FU , Sjagger 10 FU , Allike 120 FU , Råge 40 FU , Gråkrage 30 FU , Grønirisk 10 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Knudshoved (13:00): Sortgrå Ryle 4 R ,. Søren Gjaldbæk
Vindinge å ved Årslev (16:00): Isfugl 1 R. Henrik Hein
Carsten Hauchs Vænge 4, Odense (09:00): Vindrossel 19 R. Søren Gjaldbæk
Odense Å, Ejby Mølle (12:30-13:45): Grønbenet Rørhøne 10 R. Ella Mikkelsen
Odense Å, Fruens Bøge (10:00): Mandarinand 3 R. Ella Mikkelsen
Horsebækken, Otterup (08:00): Isfugl 1 R. Jane Hansen, Kresten Madsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Natugle 1 SY (Svendborg Kirkegård). Anders Odd Wulff Nielsen
Lystbådehavnen, Svendborg: Lille Lappedykker 12 R, Skarv 21 , Knopsvane 7 R, Med 1 Tamand Gråand 35 R, Toppet Skallesluger 6 , Grønbenet Rørhøne 4 FU, Blishøne 21 R, Hættemåge 21 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 17 R, Svartbag 1 OF, Gærdesmutte 1 R HØ. Anders Odd Wulff Nielsen
Skanseodde/Vindeby Nor: Lille Lappedykker 12 FU, Gråand 2 R, Blishøne 6 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R, Råge 8 R, Gråkrage 5 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Thurø By m.m.: Ringdue 5 FU, Solsort 4 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Allike 4 FU, Råge 2 FU, Skovspurv 9 FU, Bogfinke 5 FU, Kvækerfinke 1 FU, Grønirisk 8 FU, Dompap 3 FU, Gulspurv 1 FU. Kjeld Korsholm
Bagenkop Havn: Skærpiber 2 R. Niels Bomholt
Dovns Klint: Skarv 4 OF, Bjergand 50 SV, Ederfugl 1500 R, Havlit 25 R, Sortand 10 R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 30 FU, Sølvmåge 10 R. Niels Bomholt
Gulstav: Musvåge 1 TF, Skovsneppe 1 R, Gærdesmutte 2 R, Solsort 5 R, Sjagger 2 FU, Vindrossel 5 R, Misteldrossel 1 FU, Halemejse 6 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Gråkrage 5 R, Grønirisk 2 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Tårnfalk 1 FU, Almindelig Ryle 14 FU, Storspove 1 FU, Rødben 1 FU, Hættemåge 25 R, Bogfinke 3 R. Niels Bomholt
Ristinge Hale: Skarv 3 OF, Knopsvane 4 R, Gravand 51 R, Pibeand 2 OF, Krikand 15 R, Gråand 460 R, Spidsand 1 R, Ederfugl 7 R, Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 100 R, Strandskade 2 FU, Almindelig Ryle 9 FU, Rødben 23 FU, Hættemåge 5 R, Svartbag 1 OF, Gråkrage 1 R. Niels Bomholt
Ristinge Havn m/strandeng & nor: Lille Lappedykker 3 R, Fiskehejre 1 R, Blishøne 80 R, Sølvmåge 35 FU, Svartbag 5 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 R. Niels Bomholt
Ristingehalvøen: Knopsvane 15 FU, Sangsvane 155 FU, Grågås 70 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 110 FU, Knortegås, Lysbuget (hrota) 1 FU, Pibeand 130 FU, Solsort 4 FU, Vindrossel 10 SØ, Grønirisk 1 R. Niels Bomholt
Vesteregn: Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 2 R, Grågås 150 R
Arreskov Sø: Sortkrage 1 R, Gråkrage 4 R, Kvækerfinke 1200 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Fiskehejre 1 R, Havørn 2 AD R. Erik Ehmsen
Odense: Bjergirisk 50 FU (Schacksgade, åd birkefrø). Bo K. Stephensen
Ejby Mølle: Lille Lappedykker 2 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 1 R, Gråand 56 R, Troldand 13 R, Grønbenet Rørhøne 10 R, Blishøne 15 R, Hættemåge 193 R, Sølvmåge 16 R, Ringdue 19 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 10 R, Sjagger 10 OF, Vindrossel 6 R, Halemejse 3 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Husskade 1 R, Allike 2 R, Gråkrage 4 R. Ella Mikkelsen
Fruens Bøge: Mandarinand 3 R. Ella Mikkelsen
Fangel: Agerhøne 12 R, Sjagger 40 OF, Gråspurv 10 FU, Bogfinke 10 FU, Grønirisk 5 FU. Per Damsgaard-Sørensen


         Dompap Han under foderbrættet.

Mandag den 4. januar 2010.

Svendborg, matriklen: Rødhals 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 3 R, Grønirisk 34 R, Dompap 2 R
Svendborgsund ved Iholm:
Lille Lappedykker 8 R, Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 28 R, Ederfugl 16 R, Toppet Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 16 R, Storspove 1 R, Svartbag 6 R
Bjerreby, Taasinge
: Misteldrossel 12 R. Henrik Knudsen
Rudkøbing (17:00): Ugle 1 R sp. (Læs mere...). Stig Nedergaard
Spodsbjerg Havn: Bjergpiber 1 R, Engpiber 1 R, Skærpiber 1 R. Henrik Knudsen
Espe: Halemejse 6 , Spurvehøg 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg (10:30-11:00): Fiskehejre 1 FU, Grønsisken 40 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Højstrup Øvelsesplads, Odense (08:05-08:30): Husskade 75 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Odense, Fruens Bøge Sorgenfribækken (14:00): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Haveforeningen Bågø (15:00): Skovhornugle 4 R, Vindrossel 32 R. Søren Gjaldbæk
Stige Ø (14:00): Fjeldvåge 1 R, Mosehornugle 2 R. Søren Gjaldbæk
Røjle Bygade 102: Vindrossel 16 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg: Gråand 44 R (Med 1 Tamand), Blishøne 24 R, Hættemåge 18 R, Svartbag 3 AD R, Gærdesmutte 1 FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Skanseodde/Vindeby Nor: Lille Lappedykker 6 FU, Gråand 34 R, Strandskade 2 R, Storspove 1 FU, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 9 R, Råge 3 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 6 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Longelse Sønderskov: Canadagås 2 AD FU. Else V. Klint
Fruens Bøge: Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Højstrup: Fra overnatning Husskade 75 OF. Dieter Maaszen
Lyø: Sjagger 100 V. Mogens Foxil
Skibhusskoven: Rødhals 1 2K RI, Solsort 1 F 2K RI, Blåmejse 10, Musvit 12, Skovspurv 3 2K+ RI. Børge L Rasmussen
Vignæs v/Hofmansgave: Sangsvane 150 R, Grågås 200 R, Nilgås 2 FU (Sikke en skrækkelig stemme til en så flot fugl.), Sortgrå Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 60 FU, Dobbeltbekkasin 3 FU, Storspove 18 FU, Rødben 16 FU, Dværgmåge 1 FU, Mosehornugle 1 R ( På det flotteste naturlandskab.). Martin Strømkjær
Fogense Enge (Lillestrand): Fiskehejre 1 R, Sangsvane 110 N, Agerhøne 11 R. Jens Bækkelund
Ålebæk: Blå Kærhøg 1 BR OF. Jens Bækkelund
Østereng, Bogense: Grågås 155 FU, Misteldrossel 1 R. Jens Bækkelund


             Bjergirisk Foto: Anders Odd Wulff Nielsen

Søndag den 3. januar 2010.

Svendborg matriklen (nær C): Munk 1 FU AD hun, Munk 1 FU AD han. Ulla Friborg
Lunkebugten (15:30): Havørn 1 R AD. Ella-Maria Bisschop-Larsen, Leif Bisschop-Larsen
Thurø Rev
(08:40-10:00): Toppet Lappedykker 16 R, Knopsvane 6 R, Sangsvane 12 R, Pibeand 20 R, Ederfugl 200 R, Hvinand 200 R, Toppet Skallesluger 60 R, Strandskade 2 R, Sanglærke 5 R, Engpiber 1 R, Skærpiber 1 R, Bogfinke 2 R, Bjergirisk 24 R, Snespurv 1 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 12 R
Vejstrup, Tiselholt: Sjagger/vindrosler -flere tusind (flest sjaggere), Musvåge 4 R, Solsort 25 R, Stillits 10. Poul Brugs
Skårup Skovmølle: Ringdue 100 R, Grønbenet rørhøne 3 R, Gråand 6 R, Blishøne 1 R, Bogfinke/Kvækerfinke 30 R, Rødhals 2 R. Poul Brugs
Dovnsklint (09:00): Havlit 125 R, Rød Glente 1 S, Huldue 12 TF, Misteldrossel 5 S, Kvækerfinke 300 S. Ole Goldschmidt
Hav ved Tryggelev Nor (KA45): Gråand 8 R, Taffeland 120 R, Troldand 90 R, Bjergand 20 R, Ederfugl 1000 R, Havlit 16 R, Sortand 500 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 14 R
Ristinge (11:00-12:00): Skovsneppe 1 R (Ny matrikelart). Henrik Mørup-Petersen
Ristinge By: Tårnfalk 1 R
Ristinge Havn m/strandeng & nor: Skarv 120 R, Sangsvane 80 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 120 R, Pibeand 160 R, Stor Skallesluger 8 R, Musvåge 1 R, Blishøne 500 R, Sjagger 20 R
Påø Enge (13:00-15:00): Havørn 2 R (1 ad + 1 juv), Vandrefalk 1 R AD. Ella-Maria Bisschop-Larsen, Leif Bisschop-Larsen
Siø: Grågås 200 R, Storspove 1 R, Bjergirisk 30 R
Vårø: Sangsvane 40 R, Grågås 8 R, Canadagås 7 V, Gravand 12 R, Gråand 40 R, Skærpiber 1 R
Åmosen Ollerup (11:30-12:15): Blisgås 13 FU. Niels Bomholt
Ulbølle (12:30): Vindrossel 25 FU. Niels Bomholt
Syltemade Å Nielstrup (11:15): Vandstær 1 R. Niels Bomholt
Vantinge (15:45): Allike 1000 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Espe: Husskade 2, Blåmejse 2, Sumpmejse 2, Bogfinke 10. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brobyværk (14:45): Vandstær 1 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Silkeå (14:30): Vandstær 1 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Silke å (12:45): Vandstær 1 R. Leif kristensen
Faaborg Fjord (11:20-12:20): Lille Lappedykker 70 FU, Toppet Lappedykker 15 FU min, Skarv 70 R, Gråand 30 FU, Taffeland 15 R, Troldand 1000 R, Ederfugl 500 FOU/R, Hvinand 60 FU min, Stor Skallesluger 4 FU, Toppet Skallesluger 30 FU min, Musvåge 2 FU, Blishøne 400 FU, Rødben 2 FU, Stenvender 2 FU, Hættemåge 40 FU, Sølvmåge 20 R, Svartbag 10 FU, Solsort 5 FU, Misteldrossel 1 FU, Grønirisk 10 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Nabgyden, Faaborg (11:00-11:10): Musvåge 1 FU, Ravn 1 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Faaborg (10:00-10:30): Ringdue 1 FU, Jernspurv 1 FU, Solsort 2 FU, Vindrossel 13 FU, Allike 5 FU, Gråspurv 6 FU, Skovspurv 5 FU, Bogfinke 2 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Højstrup, Odense (08:00-08:20): Husskade 94 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Stige Ø (14:30): Mosehornugle 1 R . Tim Hesselballe
Seden Strand (14:00): Spidsand 59 R. Tim Hesselballe
Odense Fjord: Lille Lappedykker 60 R (+), Knopsvane 1500 R (Ca.), Knarand 2 R, Spidsand 56 R. Henrik Andersen
Nørreby: Tyrkerdue 10 R. Ole H. Scharff, Henrik Andersen
Nørre Nærå: Misteldrossel 1 R. Ole H. Scharff, Henrik Andersen
Mågeøerne: Lysbuget Knortegås 2 R, Strandskade 72 R, Rødben 27 R, Ole H. Scharff, Henrik Andersen
Jersore - Nørreby: Pibesvane 1 R, Sangsvane 500 R (+), Agerhøne 12 R. Ole H. Scharff, Henrik Andersen
Jersore: Misteldrossel 1 R. Ole H. Scharff, Henrik Andersen
Gyldensteen: Sædgås 1 R, Blisgås 110 R (+), Grågås 700 R (+), Bramgås 1 R. Ole H. Scharff, Henrik Andersen
Bogø Kolonihaver: Skovhornugle 9 R (Fløj ud kl. 16.45), Sangdrossel 1 R, Vindrossel 30 R (+). Ole H. Scharff, Henrik Andersen + 4 mere]
Kauslunde: Sjagger 300 R. Michael Mosebo Jensen
Gamborg Fjord: Sangsvane 110 R. Michael Mosebo Jensen
Enghave, Føns: Sangsvane 173 R, Sædgås 52 R (Skov-), Sanglærke 91 R. Michael Mosebo Jensen
Bogense (16:40): Skovsneppe 1 OF. Jens Bækkelund
Nærå Strand-Agernæs Flak (12:45): Sangsvane 146 FU (I vandet), Gravand 146 FU, Almindelig Ryle 800 OF, Stor Regnspove 260 R. Dieter Maaszen
Gyldensten Gods (10:45-11:30): Blisgås 34 R. Dieter Maaszen
Mågeøerne,  Bogense (09:47-10:45): Lysbuget Knortegås 7 FU, Vandrefalk 1 R (10:25), Strandskade 78 R. Dieter Maaszen
Vestermade (12:30): Stor Regnspove 60 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Dalby Bugt (12:00): Sangsvane 327 R (To flokke: 84 + 243), Misteldrossel 1 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Bogensø (11:30): Huldue 12 R, Sangdrossel 1 R, Misteldrossel 1 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Vågebakken (11:00): Sjagger 200 R, Vindrossel 25 R (Min), Misteldrossel 18 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Fynshoved - Fællesstrand (10:30): Stor Regnspove 62 R, Rødben 25 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Korshavn - sommerhusområdet (09:30): Sangdrossel 1 R, Vindrossel 15 R (Min.). Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Kerteminde fjord ved Skrækkenborg: Isfugl 1 R. Bo K. Stephensen
Knudshoved Færgehavn, Nordmolen (14:00): Sortgrå Ryle 3 R. Hans Rytter

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Ringdue 5 FU, Tyrkerdue 2 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 3 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Allike 2 FU, Råge 3 FU, Skovspurv 13 FU, Bogfinke 5 FU, Grønirisk 8 FU, Gulspurv 1 FU. Kjeld Korsholm
Ortemølle, Hvidkilde: Musvåge 1 R, Blishøne 2 R, Ringdue 5 R, Vandstær 1 R (ved Nielstrup), Solsort 10 R, Musvit 1 R, Skovskade 1 R. Niels Bomholt
Åmosen, Ollerup: Lille Lappedykker 1 FU, Sangsvane 21 FU, Blisgås 13 FU, Grågås 350 FU, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Blishøne 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 3 R, Halemejse 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 1 FU, Husskade 2 R, Gråkrage 2 R, Kvækerfinke 1 OF, Grønsisken 25 FU. Niels Bomholt
Dovns Klint: Knopsvane 7 SV, Sangsvane 2 SV, Taffeland 6 SV, Troldand 90 SV, Ederfugl 1500 R, Havlit 125 R, Sortand 15 R, Hvinand 2 SV, Toppet Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 3 SV, Rød Glente 1 S, Vibe 1 SV, Huldue 12 TF, Ringdue 625 TF, Engpiber 3 S, Misteldrossel 5 S, Kvækerfinke 300 S. Ole Goldschmidt
Fårevejle: Sangsvane 10 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Fiskehejre 1 R, Blå Kærhøg 2 R, Musvåge 2 R, Svartbag 6 R, Solsort 50 R, Sjagger 200 R, Sangdrossel 2 R, Vindrossel 30 R, Misteldrossel 2 R, Gråkrage 2 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Lille Lappedykker 6 R, Fiskehejre 3 R, Pibeand 2 R, Krikand 4 R, Taffeland 8 R, Troldand 240 R, Musvåge 2 R, Blishøne 22 R. Ole Goldschmidt
Magleby Nor: Knopsvane 40 R, Sangsvane 70 R, Musvåge 4 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Fiskehejre 2 R, Sangsvane 4 R, Gråand 10 R, Musvåge 3 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Stormmåge 1 R, Råge 1 R, Gråkrage 4 R. Ole Goldschmidt
Vesteregn: Knopsvane 30 R, Sangsvane 135 R, Blisgås 18 R, Grågås 470 R. Ole Goldschmidt
Brobyværk: Lille Lappedykker 1 R, Vandstær 1 FU, Solsort 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Silkeå: Vandstær 1 R. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Havørn 1 AD R, Musvåge 2 R, Fasan 11 R, Ringdue 110 OF, Stor Flagspætte 3 , Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 3 R, Sumpmejse 1 SY, Blåmejse 1 OF, Musvit 5 , Spætmejse 3, Stor Tornskade 1 R, Allike 4 R, Gråkrage 9 , Ravn 5 , Bogfinke 14 , Grønsisken 39, Dompap 1 OF, Gulspurv 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Fiskerup Skov: Stor Flagspætte 1 R HØ, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 1 R HØ, Musvit 1 R HØ, Spætmejse 1 R HØ, Skovskade 1 R HØ, Gråkrage 1 R HØ, Ravn 1 R HØ, Grønsisken 2 R HØ, Lille Korsnæb 12 OF. Gunnar Jørgensen
Avernakø: Toppet Lappedykker 25 R, Troldand 200 R, Ederfugl 450 R, Skærpiber 1 R. Richard Burzynski
Arreskov Sø: Musvåge 2 R, Ringdue 5 OF, Gærdesmutte 3 R HØ, Rødhals 3 R, Solsort 3 R, Spætmejse 1 FU, Husskade 1 R, Råge 1 R, Gråkrage 2 R, Stillits 25 R, Gulspurv 1 R HØ. Anders Odd Wulff Nielsen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 3 FU, Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 33 R, Pibeand 1 R, Gråand 29 R, Bjergand 5 R, Ederfugl 70 R, Hvinand 5 R, Toppet Skallesluger 9 R, Musvåge 1 R,  Tårnfalk 1 FU (Ifærd med at fortære en mus), Blishøne 14 R, Svartbag 1 R, Bjergirisk 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Bøjden Nor:  Lille Lappedykker 2 FU, Skarv 14, Gråand 8 R, Ederfugl 70 , Toppet Skallesluger 2 FU, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 15 FU, Hættemåge 3 FU, Sølvmåge 5 FU, Svartbag 1 R. Gabor Graehn
Hornenæs Skov: Blå Kærhøg 1 M AD FU, Musvåge 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Knudshoved Færgehavn:  Sortgrå Ryle 3 R (Nordmolen). Hans Rytter
Højstrup: Fra overnatning Husskade 94 OF. Dieter Maaszen
Hollufgård/Glisholm: Gråand 2 R, Ringdue 9 R, Stor Flagspætte 1 R HØ, Gærdesmutte 2 R, Solsort 9 R, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 10 FU, Spætmejse 2 FU, Træløber 1 FU, Gråkrage 6 R, Grønirisk 2 R SY. Per Damsgaard-Sørensen
Odense Å(fra Dalumvej-Åsum): Mandarinand 3, Stor Skallesluger 1 M R. Per Damsgaard-Sørensen
Gamborg Inderfjord: Sangsvane 110 R, Grågås 150 R, Sad på isen Vandrikse 1 R. Michael Mosebo Jensen
Enghaven - Fønsskov: Sangsvane 173 R, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 52 R, Sanglærke 91 R. Michael Mosebo Jensen
Bederslev: Sølvmåge 1 OF, Solsort 1 OF. Dieter Maaszen
Bogense: Sølvmåge 1 OF, Allike 2 R. Dieter Maaszen
Bogense Havn: Sølvmåge 2 OF. Dieter Maaszen
Jersore: Solsort 5 OF, Bogfinke 10 FU. Dieter Maaszen
Mågeøerne: Sangsvane 5 OF, Mark mod syd Grågås 210 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 7 FU, Vandrefalk 1 R, Strandskade 78 FU, Almindelig Ryle 5 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Storspove 18 FU, Rødben 18 FU. Dieter Maaszen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Sangsvane 143 FU, Grågås 450 R, Gravand 146 FU, Spidsand 12 R, Almindelig Ryle 800 OF, Storspove 260 R. Dieter Maaszen
Næsbyhoved-Broby: Sølvmåge 3 OF. Dieter Maaszen
Vester Egense: Sølvmåge 2 OF. Dieter Maaszen
Gyldensten Gods: Blisgås 34 R, Grågås 350 R. Dieter Maaszen 


           Fugle under foderbrættet i Lundeborg Kvækerfinker, bogfinker, Skovspurv og Gråspurve.   Foto: Poul Brugs Rasmussen

Lørdag den 2. januar 2010.

Svendborg centrum: Munk 1 R Han. Ulla Friborg
Siø
: Havørn 1 R Subad. Henrik Knudsen
Vårøvej, Taasinge
: Hybridgås branta x anser (Bramgås x anser sp?). Henrik Knudsen
Lundeborg
(14:00-15:00): Skovspurv 50 FU, Gråspurv 20 FU, Bogfinke 4 FU, Kvækerfinke 6 FU, Solsort 15 FU, Musvit 2 FU, Blåmejse 4 FU, Grønirisk 4 FU, Gærdesmutte 2 FU, Ringdue 1 FU, Rødhals 1 FU. Poul Brugs
Silke å, Korinth
(09:50): Vandstær 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Silke å, Korinth : Vandstær 1 R . Tom Willestofte
Arreskov sø, Sollerup (08:40-09:40): Jagtfalk 1 R 2K (Først set flyvende på stor afstand. Genfundet siddende i dødt træ på grænsen til Bredholt. STOR og kraftig falk, sikkert en hun. Observeret i et par minutter hvorefter den fløj lavt ud over søen og forsvandt. Ikke genfundet.), Træløber 2 R, Ravn 8 OF. Lars Bonne Rasmussen
Bøjden - Fynshav: Lille Lappedykker 8 R, Toppet Lappedykker 60 R, Skarv 30 R, Ederfugl 80 R, Toppet Skallesluger 40 R, Svartbag 6 R,  Alk 3 S
Gelskov: Sangsvane 4. Birgit Nielsen, Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Espe: Tyrkerdue 1, Husskade 2, Skovspurv 50, Bogfinke4, Blåmejse 1, Sumpmejse 1, Musvit 4, Solsort 7. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Boltinge mølle (15:00): Skovsneppe 1 R. Henrik Hein
Forsøgsstation Årslev (14:00): Sjagger 150 FU. Henrik Hein
Falsled, udløb af Stensgård Møllebæk: Isfugl 1 R. Buster Bruun, Farum
Baagø Havekolonier (12:35): Vindrossel 11 FU. Dieter Maaszen
Stige Ø, Odense (12:00): Mosehornugle 1 FU (12:00). Dieter Maaszen
Seden Strand (11:40): Knopsvane 1300 R, Blishøne 1500 FU. Dieter Maaszen
Skovparken. Nyborg (08:15): Husskade 27 OF (Fra Overnatningslund. Dieter, du er ikke alene :-)). Eske Frank Morthensen
Hjorte Nymark (14:00): Misteldrossel 1 R, Kvækerfinke 100 R, Grønirisk 240 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Sandager, 1 km øst for (13:20): Sjagger 180 R, Sangdrossel 1 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Emtekær Nor (13:20): Snespurv 1 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Assens Sukkerbassiner (12:30): Sortstrubet Bynkefugl 1 R han . Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Havnen ved Gl. Avernæs (12:10): Bjergand 1300 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Helnæs Made (10:00-11:45): Sortand 360 R, Mosehornugle 2 R, Misteldrossel 1 R, Ravn 1 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Helnæs By, 1 km nord for (09:00): Misteldrossel 3 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Vornæs Skov: Vindrossel 65 R. Poul Rasmussen
Thurø Bund: Lille Skallesluger 8 R (alle hunfarvede), Rød Glente 1 S. Arne Bruun
Monnet - Tåsinge: Knopsvane 17 R, 19 R på mark tæt ved parkeringspladsen Sangsvane 23 R, Gravand 8 R, Pibeand 10 R, Gråand 20 R, Hvinand 7 R, Stor Skallesluger 3 M R, Havørn 1 AD OF, Musvåge 1 FU, Set to gange med en mus i fangerne Tårnfalk 1 FU, Svartbag 3 R, Engpiber/Skærpiber Piber sp. 2 FU, Blåmejse 1 FU, Gråkrage 27 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Fynsværket + gl. kanal: Baagø Havekolonier Vindrossel 11 FU. Dieter Maaszen
Seden Strand: Knopsvane 1300 R, Sangsvane 14 R, Blishøne 1500 FU, Svartbag 2 OF. Dieter Maaszen
Stige Ø: Tårnfalk 1 FU, Mosehornugle 1 FU, Bjergirisk 35 OF. Dieter Maaszen
Dallund Sø: Sildemåge 1 AD FU. Martin Strømkjær
Kerteminde: Mølleløkken
Natugle 1 KA. Bo K. Stephensen
Knudshoved Færgehavn
: Sortgrå Ryle 10 FU (heraf 1 med farvering + 1 med metalring. Begge fotoaflæst og sidstnævnte er p.t. Danmarks ældste og den eneste, der har rundet 10 år. Lars Hansen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Lille Lappedykker 4 FU, Skarv 2 FU, Hvinand 7 , Hættemåge 2 , Sølvmåge 2, Rødhals 1, Solsort 1 M, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Skovspurv 2 FU. Kristian Angelo-Nielsen


                                               Brug juletræet til noget fornuftigt. Vh Poul Rasmussen


         Vandstær Silke å

Fredag den 1. januar 2010.

                                                          Godt nytår

Svendborg, matriklen: Ringdue 2 R, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 6 FU, Musvit 1 FU, Gråkrage 2 R, Grønirisk 2 FU
Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 9 R, Skarv 66 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 18 R, Gråand 60 R (De to helt hvide iblandt), Ederfugl 34 R, Hvinand 24 R, Stor Skallesluger 7 M R, Musvåge 1 R (Saksenborg), Blishøne 200 R, Rødben 1 R (Saksenborg), Hættemåge 8 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 6 R
Hallindskoven, Svendborg: Blå Kærhøg 1 FU 2K. Esben Eriksen
Taasinge: Misteldrossel 4 R. Henrik Knudsen
Bækkehave: Sangsvane 32 FU
Horseskov: Ringdue 200 R
Monnet (10:30-12:30): Blå Kærhøg 1 FU AD han. Henrik Kalckar Hansen
Monnet: Blå Kærhøg 1 R (Hun/2k). Esben Eriksen
Svelmø (12:45): Blå Kærhøg 1 FU han. Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning (11:25-12:15): Isfugl 1 R. Niels Bomholt
Arreskov Sø: Sangsvane 2 R, Grågås 1 R, Ved gården/slottet Skovspurv 30 R, Gulspurv 1 R
Brændegård Sø: Gråand 6 R, Vandrikse 1 R, Ringdue 60 R, Gråkrage 96 R, Ravn 9 R
Hvidkilde Gods: Duehøg 1 FU, Musvåge 2 R, Gærdesmutte 1 R
Ortemølle (Hvidkilde): Fiskehejre 1 R, Blishøne 2 R, Vandstær 1 R, Solsort 30 R, Bogfinke 12 FU
Silkeå: Vandstær 1 R,
Skovsbo: Musvåge 1 R, Gråspurv 20 R
Svanninge Bakker: Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Grønspætte 1 KA, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Fuglekonge 1 R, Halemejse 10 R, Sumpmejse 2 R, Musvit 6 R, Spætmejse 1 R, Kvækerfinke 900 R, Grønsisken 1 R, Gulspurv 3 R
Espe: Musvåge 1, Husskade 2 (Den ene var den med det krogede næb. Er nu i haven på fjerde år.) Skovspurv 50, Gærdesmutte 1, Musvit 4, Blåmejse 1, Sumpmejse 1, Bogfinke 6, Solsort 6. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Fredskovvej 16, Oure (14:50-14:56): Træløber 2 FU (På gl. egetræ i strandkanten (begge fugle meget lysepå bugen)). Børge l Rasmussen
Odense Å,v.Sorgenfribækken (14:10): Mandarinand 3 R (1 han, 2 hun. ). Dieter Maaszen
Sorgenfribækken, Fruens Bøge (14:00): Vandstær 1 FU . Dieter Maaszen
Bispeengen, Odense (10:45): Ravn 1 OF. Dieter Maaszen
Stige ø, Odense (14:30): Stor Skallesluger 70 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Juelsbergskov, Nyborg (09:20): Halemejse 19 FU. Eske Frank Morthensen
Stenagergaard park/Midskov: Misteldrossel 1 R. Bo K. Stephensen
Vesterby (15:00): Sangsvane 308 FU, Kortnæbbet Gås 5 FU. Jens Bækkelund
Vaden ved Lindø Hoved (14:45): Strandskade 88 R, Stor Regnspove 95 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen (14:00): Blisgås 60 FU, Bramgås 1 FU. Jens Bækkelund
Vesterby: Sangsvane 300 R, Kortnæbbet Gås 2 R. Michael Mosebo Jensen
Tornebjerg, Jersore: Sangsvane 200 R. Michael Mosebo Jensen
Seden Strand: Blå Kærhøg 1 R 2K, Vindrossel 12 R, Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Roerslev: Sangsvane 260 R, Gulspurv 100 R, Bomlærke 40 R. Michael Mosebo Jensen
Ore: Sjagger 1000 R. Michael Mosebo Jensen
Nørreby Hals: Gravand 110 R, Gråand 500 R, Hjejle 150 R, Almindelig Ryle 400 R, Stor Regnspove 120 R. Michael Mosebo Jensen
Mågeøerne (fra diget): Lysbuget Knortegås 78 R, Vandrefalk 1 R, Stor Regnspove 60 R, Rødben 30 R, Bjergirisk 130 R, Snespurv 70 R. Michael Mosebo Jensen
Jersore: Havørn 2 R (Åd ådsel på isen, derefter V (Ad + 3K+)). Michael Mosebo Jensen
Båring: Sjagger 100 OF. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Bund: Lille Lappedykker 47 FU, Knopsvane 7 R, Gravand 4 R, Pibeand 19 FU, Krikand 37 R, Taffeland 445 R, Troldand 480 R, Hvinand 4 FU, Ingen hanner Lille Skallesluger 7 R, Toppet Skallesluger 19 FU, Blishøne 320 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Kortvarigt, der var vist flere Silkehale 3 R, Halemejse 8 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Sangsvane 2 R, På havet udfor Pibeand 20 R, Krikand 1 R, Sanglærke 3 R, Skovspurv 10 R, SØ-pynten Snespurv 3 FU ( 2 af dem med snespurvene), Rørspurv 1 R. Arne Bruun
Lille Svelmø & Græsholm: Knopsvane 2 R, Sangsvane 5 R, Gravand 4 R, Spidsand 1 R, Blå Kærhøg 1 M FU, Almindelig Ryle 2 FU, Rødben 5 FU, Hættemåge 4 R. Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning, næsten helt isdækket: Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 3 R, Sangsvane 5 R, Grågås 25 OF, Gråand 6 R, Stor Skallesluger 1 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 R, Blishøne 1 R, Hættemåge 15 R, Stormmåge 320 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 2 R, Isfugl 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 8 R, Sjagger 40 FU, Vindrossel 5 FU, Musvit 1 R, Råge 1 R, Gråkrage 4 R, Skovspurv 5 R, Bogfinke 35 R, Stillits 1 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Musvåge 2 R, Ringdue 7 R, Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 2 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Spætmejse 1 FU, Korttået Træløber 1 FU, Bogfinke 10 FU, Lille Korsnæb 5 OF, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Skålholm: Lille Lappedykker 8 R, Taffeland 4 R, Troldand 50 R, Hvinand 8 R, Toppet Skallesluger 4 R, Blishøne 520 R. Niels Bomholt
Strandeng Øst for Nabbe: Sangsvane 23 FU, Tårnfalk 1 R, Solsort 5 FU, Gråkrage 2 R. Niels Bomholt
Syltemade Å: Musvåge 1 R, Ringdue 25 OF, Natugle 1 R, Gærdesmutte 3 R, Solsort 1 R, Sjagger 6 OF, Vindrossel 2 OF, Fuglekonge 1 R, Korttået Træløber 1 FU, Husskade 1 R, Gråkrage 3 R, Skovspurv 2 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt
Ulbølle: Fjellebrosvejen Musvåge 1 FU, Ringdue 2 R, Tyrkerdue 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 1 FU, Fjellebrosvejen Sjagger 180 FU, Fjellebrosvejen Vindrossel 4 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Gråspurv 1 R, Skovspurv 6 FU, Bogfinke 1 FU. Niels Bomholt
Nørresø: Gråand 225 R ( i en lille våge på nordsiden af søen), Musvåge 1 OF,  Blishøne 3 R (i en lille våge på søens nordside), Ringdue 64, Gærdesmutte 1 R, Solsort 3 FU, Ravn 2 R, Bogfinke 10 FU, Kvækerfinke 10 FU, Grønirisk 2 R. Per Damsgaard-Sørensen
Brahetrolleborg Gods: Allike 150 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Brændegård Sø: Sangsvane 2 R, Gråand 2 R. Per Damsgaard-Sørensen
Fredskov (Præsteskov): Rødben 1 FU (i tangvolden langs vandkanten), Stor Flagspætte 2 AD FU, Gærdesmutte 1 KA, Solsort 1 FU, Blåmejse 2 FU,  Træløber 2 AD FU (på gl. eg i strandkanten.begge fugle meget lyse på bugen. Er set samme flere gange enkeltvis i løbet af formiddagen). Børge L Rasmussen
Langelandssund u.f. Lundeborg-Elsehoved: Toppet Lappedykker 7 , Skarv 9 , Knopsvane 9, Gråand 32, Ederfugl 51, Toppet Skallesluger 2 F AD FU, Rødben 1 AD FU ( i tangvolden og langs vandkanten - også set i går, ellers ikke tidligere obs på stedet), Hættemåge 14 AD FU, Sølvmåge 2 2K+ R, Svartbag 3. Børge L Rasmussen
Fruens Bøge: Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Assistens Kirkegård, Odense: Husskade 3 FU. Dieter Maaszen
Bispeenge: Sølvmåge 3 R, Gærdesmutte 1 OF, Solsort 1 OF, Allike 13 R, Gråkrage 2 R, Ravn 1 OF. Dieter Maaszen
Åløkkeskoven: Ringdue 1 OF, Spætmejse 1 FU, Bogfinke 8 FU. Dieter Maaszen
Næsbyhoved Skov: Ringdue 150 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Bogfinke 2 FU. Dieter Maaszen
Odense Havn: Gråand 20 R, Sølvmåge 14 R, Klippedue/Tamdue 2 FU. Dieter Maaszen
Odense Kanal: Gråand 30 FU, Taffeland 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 11 R, Hættemåge 12 R, Sølvmåge 15 R. Dieter Maaszen
Odense Å(fra Dalumvej-Åsum): Gråand 6 R. Dieter Maaszen
Snapind Skov: Ringdue 80 OF, Stor Flagspætte 1 SY, Husskade 2 FU. Dieter Maaszen
Stavids å(Dybvad bro->Ryds å): Lille Lappedykker 1 R. Dieter Maaszen
Slipshavn Enge: Lille Lappedykker 6 R, Fiskehejre 11 R, Knopsvane 19, Gravand 5 R, Gråand 20 R, Troldand 6 R, Sølvmåge 2 R, Skærpiber 1 FU, Solsort 2 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 1 R. Ella Mikkelsen
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 1 R, Grågås 3 R, Gråand 28 R, Almindelig Ryle 30 R, Ringdue 300 R, Allike 1 R, Gråkrage 1 R, Bjergirisk 40 R. Ella Mikkelsen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk