Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                       chart.dk  

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008][2009][2010]

UGE 1. - 4. ( 1. januar - 31. januar 2012).                     Sidst opdateret 02 februar 2012 08:20:51 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

   


    Fosskarl Sjusøen Norge d. 31. januar 2012

Tirsdag den 31. januar 2012.                                                   Solopgang: 08:11. Solnedgang: 16:51.

Lundeborgs havnebassin: Hvinand 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Stenemurevejens frugtplantage, Lundeborg (10:00):Sjagger 700 R, Vindrossel 100 R. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård sø
: Vandrefalk 1 R (3 dage i træk med vandrefalk, det har jeg ikke oplevet før, men sidst på eftermiddagen sad der en på isen på Brændegård sø, og det var ikke fuglen fra Arreskov Sø. Denne var mere meleret på brystet!). Erik Ehmsen
Silkeå
: Vandstær 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Sydvest for Brændegård Sø
: Stor Tornskade 1 R   (se hvor..). Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Syd for Brændegård Sø
: Rød Glente 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Nybo, (SV for Nørresø)
: Kærnebider 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Sollerup enge (15:10-16:20): Havørn 3 OF (2 Ad, 1 2K), Skovsneppe 1 S (Til rast i rørbevoksning), Ravn 2 OF. Lisbeth, Kell Grønborg
Faaborg havn (14:40):
Hvidvinget Måge 1 R  (se hvor..).. Lisbeth, Kell Grønborg
Faaborg havn
(14:00):
Hvidvinget Måge 1 R 3K   (se hvor..).. Lars Bonne Rasmussen
Fåborg Fiskerihavn (11:45):
Hvidvinget Måge 1 R 3K   (se hvor..).Dieter Maaszen
Nakkebølleinddæmningen (10:00): Havørn 1 R IMM, Fjeldvåge 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning (12:40-14:00): Bramgås 45 FU, Krikand 200 R, Lille Skallesluger 18 FU AD (10 M-- 8 F), Havørn 2 R (1 ad, 1 2k), Blå Kærhøg 1 FU (BRUN).Dieter Maaszen
Bøjden Nor (11:00-11:20): Taffeland 260 R, Troldand 1400 R. Dieter Maaszen
Arreskov Sø (09:45-10:15): Grågås 580 R, Havørn 2 R AD (9:45), Ravn 2 OF. Dieter Maaszen
Gelskov (16:35): Ravn 2 FU. Lisbeth, Kell Grønborg
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (10:15-11:00): Toppet Lappedykker 12 FU, Ederfugl 1000 R, Hvinand 6 FU, Toppet Skallesluger 5 FU, Musvåge 1 FU, Fjeldvåge 1 FU, Blishøne 200 FU i noret, Blishøne 350 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg: Lille Lappedykker 3 R, Grågås 8 S, Gråand 35 R, Hvinand 1 M R, Musvåge 1 OF, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 25 R, Hættemåge 72 R, Stormmåge 1 3K+ R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 10 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Svendborg, matriklen: Spurvehøg 1 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 FU (Næsten et år siden sidst. De kolde vintre har været hårde ved bestanden). Per Rasmussen
Faaborg Havn: Havørn 1 OF,
Hvidvinget Måge 1 FU (se hvor..). Lars Tvetene Ernst
Faaborg Havn: Skarv 2 R, Troldand 6 R,
Hvidvinget Måge 1 R 3K   (se hvor..)., Skærpiber 1 R. Jacob Sterup
Faaborg Havn:
Hvidvinget Måge 1 R 3K   (se hvor..). Dieter Maaszen
Svanninge Bakker: Kragefugl sp. 3000 R NAT (Minimum, Alliker og Råger udflyvende fra overnatning.). Jacob Sterup
Arreskov Sø: Sangsvane 60 R, Grågås 580 R, Havørn 2 AD R, Ravn 2 OF. Dieter Maaszen
Arreskov Sø: Sangsvane 60 R, Grågås 580 R, Havørn 2 AD R, Ravn 2 OF.Dieter Maaszen
Bøjden Nor: Taffeland 260 R, Troldand 1400 R, Bjergand 15 R. Dieter Maaszen
Gelskov: Ravn 2 FU. Lisbeth, Kell Grønborg
Nakkebølle Inddæmning: Sangsvane 71 R, Grågås 380 FU, Bramgås 45 FU, Krikand 200 R, Lille Skallesluger 18 FU, Stor Skallesluger 8 FU, Havørn 2, Blå Kærhøg 1 BR FU. Dieter Maaszen
Nakkebølle Inddæmning: Sangsvane 71 R, Grågås 380 FU, Bramgås 45 FU, Krikand 200 R, Lille Skallesluger 18 FU, Stor Skallesluger 8 FU, Havørn 2, Blå Kærhøg 1 BR FU. Dieter Maaszen
Nørre Søby: Grågås 300 R. Lisbeth, Kell Grønborg
Sollerup: Havørn 3 OF, Skovsneppe 1 S, Ravn 2 OF. Lisbeth, Kell Grønborg
Bøjden Nor: Taffeland 260 R, Troldand 1400 R, Bjergand 15 R. Dieter Maaszen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 2 R, Sangsvane 15 R, Gråand 44 OF, Musvit 2 FU, Stor Tornskade 1 R, Husskade 1 R, Gråkrage 2 FU. Helle Suadicani
Holmehaven: Ringdue 250 R, Råge 280 R. Helle Suadicani
Fruens Bøge: Kaspisk Måge 1 2K FU . Kristoffer Hansen
Hunderup Skov (Sejerskov): Sortmejse 1 SY. Kristoffer Hansen
Assistens Kirkegård, Odense: Halemejse 2 FU, Grønsisken 3 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Langesø Gods + Langesø: Fuglekonge 2 R, Topmejse 2 R, Sortmejse 2 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R. Evald Mehlsen
Vædehule Skov: Musvåge 1 LF R, Ringdue 30 R, Solsort 8 R, Fuglekonge 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 3 R, Skovskade 1 R, Bogfinke 15 R. Evald Mehlsen
Bogense Havn: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 1 VDR R, Sangsvane 5, Gråand 77 R, Troldand 2, Hvinand 12, Toppet Skallesluger 3, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 26 R, Hættemåge 2 AD R, Sølvmåge 16, Ringdue 4 R, Skærpiber 2 R, Allike 3 R. Jens Friis-Walsted
Gyldensten Gods: Sangsvane 2 AD R, Sædgås 2 R, Blisgås 130 R, Grågås 220 R, Bramgås 95 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 4 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Råge 2 R, Gråkrage 6 R, Skovspurv 70 R, Gulspurv 25 R. Jens Friis-Walsted
Gyldensten Gods: Blisgås 110 FU, Grågås 320 FU, Bramgås 125, Gråand 27 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 2 R, Gråkrage 18 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Knopsvane 4 R, Sangsvane 8 R, Hvinand 1 R, Musvåge 1 R, Gråkrage 5 R. Jens Bækkelund
Langø Plantage: Musvåge 2 R, Ringdue 450 OF, Stor Flagspætte 3 KA, Gærdesmutte 2 R, Topmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 1 R. Jens Bækkelund


        Hvidvinget bliver kanøflet af Svartbag

Mandag den 30. januar 2012.                                                   Solopgang: 08:13. Solnedgang: 16:49.

Horne Land (11:30): Blå Kærhøg (hunfarvet) 1 Fu. Leif Kristensen
Engene og Odense Å mellem Nr Broby og Lundegård: Sangsvane 13 R, Musvåge 3 Fu/R på død svane, Sølvmåge 16 R, Gråkrage 3 FU, Fiskehejre 1 Of, Ravn 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Lille Lappedykker 5 FU. Leif Kristensen
Slipshavn inderfjord (14:00 - 15:00): Knopsvane 35 FU, Troldand 4 FU, Hvinand 8 FU, Gravand 4 FU, Gråand 15 FU, Dobbeltbekkasin? 1 FU, Almindelig ryle 14 FU, Rødben 5 FU, Strandskade 2 FU, Strandhjejle 12 FU, Lille Lappedykker 4 FU, Stor skallesluger 4 FU, Hættemåge 6 FU (den ene ringmærket), Sølvmåge 6 FU, Svartbag 1 FU, Skærpiber 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Knopsvane 1 OF, Sjagger 4, Solsort 7, Dompap 1, Spætmejse 2, Musvit 4, Blåmejse 2, Bogfinke 3, Skovspurv 10, Gråkrage 2, Husskade 1, Ringdue 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Faaborg Havn
(10:00):
Hvidvinget Måge 1 R  (se hvor..). Leif Kristensen
Faaborg havn
(15:00):
Hvidvinget Måge 1 R 3K   (se hvor..).. Lars Bonne Rasmussen
Faaborg Havn
(10:00-10:15):
Hvidvinget Måge 1 3K FU/R (se hvor..), (12. dag på lok). Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg (09:00): Fjeldvåge 1 FU. Lars Bonne Rasmussen
Alleskoven, Faaborg Havn (10:30-11:15): Musvåge 1 R, Ringdue 35 R, Stor Flagspætte 2 FU, Rødhals 1 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 5 FU, Bogfinke 10 FU, Kvækerfinke 10 FU, Stillits 8 FU, Grønsisken 5 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Otterup nord (14:00): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Kresten Madsen
Dalby ved skolen (08:30): Silkehale 45 R. Michael Glentedal
Langesø (13:30-15:30): Spætmejse 6 R, Træløber 1 FU, Kvækerfinke 300 R. Ella Mikkelsen
Kelstrupskov (12:15): Stor Tornskade 1 R. Ella Mikkelsen
Erholm (10:00-11:30): Ravn 2 R, Gulspurv 52 R. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 AD FU, Musvåge 5 OF, Vandrefalk 1 AD OF, Sortkrage 1 R, Ravn 2 OF. Per Rasmussen
Helnæs Made: Knopsvane 8 R, Sangsvane 190 R, Grågås 400 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Storspove 34 FU, Måge sp. 400 R, Sortkrage 3 R, Gråkrage 80 R, Gulspurv 70 R. Kirsten Pedersen
Nårup Skov: Musvåge 2 OF, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 1 R, Gransanger 1 R, Topmejse 2 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 3 R, Spætmejse 2 R, Træløber 1 FU, Grønsisken 10 FU. Evald Mehlsen
Præsteskov/Tommerup: Gråspurv/Skovspurv 5 R, Bogfinke 1 R, Kvækerfinke 35 R, Stillits 6 FU. Evald Mehlsen
Erholm Gods: Grågås 6 OF, Musvåge 4 R, Fasan 1 R, Stormmåge 2 R, Ringdue 80 R, Solsort 9 R, Blåmejse 12 R, Musvit 8 R, Allike 2 R, Råge 2 R, Gråkrage 10 R, Ravn 2 R, Bogfinke 40 R, Grønirisk 10 R, Grønsisken 1 R, Gulspurv 52 R. Ella Mikkelsen
Kelstrupskov: Gråand 9 R, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Ringdue 38 R, Stor Flagspætte 1 M R, Solsort 1 R, Halemejse 2 R, Blåmejse 1 R, Musvit 4 R, Spætmejse 1 R, Stor Tornskade 1 R, Bogfinke 3 R, Kvækerfinke 30 R. Ella Mikkelsen
Langesø Gods + Langesø: Gråand 80 R, Musvåge 1 R, Fasan 2 R, Blishøne 8 R, Ringdue 32 R, Stor Flagspætte 1 M R, Rødhals 2 R, Solsort 10 R, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Spætmejse 6 R, Træløber 1 R, Skovskade 2 R, Allike 30 R, Gråkrage 1 R, Kvækerfinke 300 R, Bogfinke/Kvækerfinke 80 R, Grønirisk 1 R, Dompap 2 R, Gulspurv 10 R. Ella Mikkelsen
Bogense Havn: Skærpiber 2 R. Suzette Frydensberg


     Fyrremejse

Søndag den 29. januar 2012.                                                   Solopgang: 08:15. Solnedgang: 16:46. 

Skolekrogen/ Vornæs Havn (08:10): Havørn 1 AD. Bettina Gerti Groß
Faaborg havn
(12:15):
Hvidvinget Måge 1  R 3K (se hvor..).. Lars Bonne Rasmussen
Svanninge bakker (09:30): Grønspætte 1 HØ. Lars Bonne Rasmussen
Espe, matriklen: Musvåge 1, Solsort 8, Spætmejse 2, Musvit 3, Blåmejse 1, Sumpmejse 1, Bogfinke 4, Husskade 2, Gråkrage 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Lindkær (08:30-10:30):
Havørn 2 R. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Ryslinge (10:40): Agerhøne 8 R (På snedækket mark vest for byen). Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Maden Helnæs (12:00-14:00): Sangsvane 170 FU, Dobbeltbekkasin 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Allesø Norden, på vej mod Serup: Blå Kærhøg 1 FU hun, Bomlærke 25 R (+, sammen med gulspurve). Henrik Andersen
Egebjerggaard (09:30): Agerhøne 5 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Assistens Kirkegård, Svendborg: Klippedue/Tamdue 2 R, Ringdue 20 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 2 R, Solsort 30 R, Vindrossel 1 R, Halemejse, Nordlig (caudatus) 2 R, Blåmejse 10 R, Musvit 15 R, Spætmejse 2 R, Allike 1 OF, Bogfinke 10 R, Kvækerfinke 100 R, Dompap 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Lystbådehavnen,  Svendborg: Gråand 40 R, Hvinand 1 M R, Toppet Skallesluger 2 Ø, Blishøne 17 R, Hættemåge 9 R, Stormmåge 3 3K+ R, Sølvmåge 3 R . Anders Odd Wulff Nielsen
Mølledammen, Svendborg: Gråand 10 R, Hættemåge 50 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 3 R, Allike 25 OF
Sortkrage 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Vejlen, Tåsinge:
Havørn 1 AD FU. Bettina Gross
Faaborg Havn:
Hvidvinget Måge, Almindelig (glaucoides) 1 3K R   (se hvor..). Henrik Knudsen
Faaborg Havn:
Hvidvinget Måge 1  R  (se hvor..) , Skærpiber 1 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 3, Spurvehøg 1 OF, Vandrefalk 1 R, Isfugl 1 FU, Engpiber 1 FU, Vindrossel 2 R. Niels Bomholt
Nakkebølle Fjord: Gravand 1 R, Taffeland 15 R, Troldand 170 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund 
Silkeå: Vandstær 0 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Sortemosen: Sangsvane 2 R, Grågås 3 R. Arne Bruun
Svanninge Bakker: Tårnfalk 1 FU, Skovsneppe 1 FU, Stor Flagspætte 4 R, Solsort 10 R, Fuglekonge 4 R, Halemejse 18 FU, Sumpmejse 1 R, Topmejse 1 R, Sortmejse 1 R, Spætmejse 4 R, Træløber 1 FU, Gråkrage 1 OF, Ravn 2 R, Grønsisken 250 FU. Jacob Sterup
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 3 R, Halemejse 10 FU, Topmejse 1 R, Spætmejse 2 R, Træløber 1 FU, Grønsisken 5 FU, Lille Korsnæb 3 R. Jacob Sterup
Lindkær v/Ravnholt:
Havørn 2 5K+ R, Agerhøne 8 R. Henrik Kalckar Hansen
Lindkær v/Ravnholt:
Havørn 2 AD R. Kell Grønborg
Helnæs Made: Fiskehejre 4 R, Sangsvane 170 FU, Grågås 400 FU, Pibeand 2 R, Krikand 10 R, Musvåge 4 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Storspove 32 FU, Hættemåge 1 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 200 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 2 R, Solsort 2 R, Blåmejse 1 R, Gråkrage 100 R, Gulspurv 50 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Ryslinge: Agerhøne 8 R. Kell Grønborg
Leammer:
Havørn 1 OF. Anders Vedel
Odense: Kernebider 2 R. Evald Mehlsen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Skarv 6 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 3 R. Evald Mehlsen
Fruens Bøge: Kaspisk Måge 1 2K R. Per Damsgaard-Sørensen
Vejruplund v/Marslev: Spurvehøg 1 FU. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Bred Mose: Tårnfalk 1 FU. Leif Schack-Nielsen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 28 R, Ederfugl 14 R. Leif Schack-Nielsen
Lørup: Kvækerfinke 12 FU, Dompap 3 FU, Kernebider 4 FU. Leif Schack-Nielsen
Assens: Rødhals 1 R, Topmejse 2 R, Blåmejse 2 R, Husskade 2 R, Skovspurv 8 R, Bogfinke 5 R, Kvækerfinke 1 R, Grønirisk 15 R, Dompap 2 R. Kirsten Pedersen
Assens Havn: Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 53 R, Gråand 62 R, Taffeland 11 FU, Troldand 58 R, Ederfugl 9 FU, Hvinand 1 R, Strandskade 1 R, Hættemåge 15 R, Sølvmåge 16 R, Svartbag 4 R, Klippedue/Tamdue 14 R, Ringdue 16 R. Kirsten Pedersen


       Vinterrørspurv på Thurø Rev d. 23. januar 2012 

Lørdag den 28. januar 2012.                                                   Solopgang: 08:16. Solnedgang: 16:44.

Monnet, Taasinge (12:00): Havørn 2 R. Morten Kristiansen
Stjovl
(11:45):
Havørn 3 OF (2 ad+1stk 2-3k). Poul Rasmussen
Vornæs skov: Vandrefalk 1 OF AD han. Poul Rasmussen
Søby Taasinge: Sangsvane 183 R. Poul Rasmussen
Søby Monnet: Grågås 550 R, Bramgås 54 R, Vandrefalk 1 R AD hun. Poul Rasmussen
Skovballe Taasinge: Sangsvane 154 R, Fjeldvåge 1 R. Poul Rasmussen
Ny Gesinge: Blisgås 24 R, Grågås 1750 R, Bramgås 54 R. Poul Rasmussen
Lundby Tåsinge: Sangsvane 335 R. Poul Rasmussen
Bækkehave Tåsinge: Sangsvane 111 R. Poul Rasmussen
Fåborg havn
(10:00-10:30):
Hvidvinget Måge 1  R 3K (se hvor..). Sten Pedersen
Lundsgårdskoven, Kerteminde
(13:00-14:00): Vindrossel 50 FU, Stor Tornskade 1 R. Niels Peter Utzon

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, matriklen: Spurvehøg 1 FU, Ringdue 3 R, Solsort 5 R, Vindrossel 9 R, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 20 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Bækkehave, Taasinge: Sangsvane 111 R. Poul Rasmussen
Lundby, Tåsinge: Sangsvane 335 R. Poul Rasmussen
Skovballe: Sangsvane 154 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 54 R, Fjeldvåge 1 R. Poul Rasmussen
Stjovl (11:45):
Havørn 3 OF (2 ad + 1 2-3k). Poul Rasmussen
Stjovl: Grågås 450 R, Bramgås 19 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Fjeldvåge 1 FU. Peder Rasmussen
Søby,Tåsinge: Sangsvane 100 OF. Peder Rasmussen
Søby, Tåsinge: Canadagås 13 R (Søbyvej i selskab med Sangsvaner). Henrik Knudsen
Søby, Tåsinge: Sangsvane 183 R, Canadagås 11 R. Poul Rasmussen
Søby Monnet, Tåsinge: Grågås 450 R, Bramgås 63 R, Vandrefalk 1 F AD R. Poul Rasmussen
Vornæs Skov: Vandrefalk 1 M OF. Poul Rasmussen
Lundby, Tåsinge: Sangsvane 37. Peder Rasmussen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knopsvane 95, Sangsvane 232, Gravand 16 R, Tårnfalk 1 FU. Peder Rasmussen
Siø: Sanglærke 10 R (En lille flok fløj rundt). Henrik Knudsen
Spodsbjerg, nord for Spodsbjerg : Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 1 R, Blisgås 10 R, Grågås 425 R, Blå Kærhøg 1 BR R, Musvåge 1 R, Ringdue 85 R, Gulspurv 70 FU. Peder Rasmussen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 2 2K R, Skærpiber 1 R. Henrik Knudsen 
Thurø By m.m.: Knopsvane 4 R, Sangsvane 5 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Thurø Rev: Knopsvane 7 R, Sangsvane 1 R, Gravand 2 R, Pibeand 25, Krikand 53 R, Gråand 70 R, Toppet Skallesluger 1 R, Stor Skallesluger 4 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 15 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 1 R, Ringdue 15 R, Rødhals 2 R, Solsort 2 R, Vindrossel 1 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 5 R, Stillits 3 R, Dompap 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Thurø Rev (08:30 - 09:45):  Knopsvane 3 R, Gravand 3 R, Pibeand 45 R, Krikand 55 R, Gråand 60 R, Stor Skallesluger 1 M Ø,
Havørn 1 AD R N, Strandskade 4 R, Stor Tornskade 1 R. Arne Bruun
Hav øst for Thurø: Ederfugl 920 R. Arne Bruun
Hvidkilde Sø: Blisgås 4 R, Grågås 600 R, Troldand 200 R, Hvinand 3 R, Musvåge 1 R. Peder Rasmussen
Brændegård Sø: Fiskehejre 18 R, Sangsvane 10, Grågås 1 OF, Gråand 63, Havørn 3, Blå Kærhøg 1 M OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 4, Fasan 13 R, Stormmåge 2 OF, Ringdue 95, Stor Flagspætte 2 R HØ, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 R, Solsort 6 R, Halemejse, Nordlig (caudatus) 2 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 4 FU, Allike 14 OF, Gråkrage 19, Ravn 6 OF, Skovspurv 6 FU, Bogfinke 28 FU, Kvækerfinke 2 FU, Grønsisken 22 OF, Dompap 1 R HØ, Gulspurv 3 FU. Gunnar Jørgensen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 AD R, Musvåge 1 R, Gråkrage 1 OF. Gunnar Jørgensen
Nakkebølle Fjord: Skarv 1 OF, Gravand 1 R, Taffeland 7 R, Troldand 200 R, Hvinand 3 R, Lille Skallesluger 6 R. Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning: Fiskehejre 1 R, Sangsvane 31 R, Krikand 170 R, Troldand 3 R, Hvinand 10 R, Lille Skallesluger 12 R, Stor Skallesluger 8 R, Havørn 2 AD R, Musvåge 2 R, Vandrefalk 1 2K R Dobbeltbekkasin 2 R, Rødhals 1 R. Niels Bomholt
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Ringdue 160 R, Stor Flagspætte 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 3 R, Dompap 1 R. Niels Bomholt
Gråsten Nor: Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 FU. Morten Müller
Stokkeby Nor: Sangsvane 2 OF, Musvåge 1 R, Storspove 15 FU, Sjagger 3 R, Gulspurv 30 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 1 OF, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 8 FU, Sangsvane 7 FU T, Grågås 339 FU, Canadagås 2 AD FU, Grågås x Canadagås (hybrid) 2 FU, Pibeand 2 FU, Krikand 11 FU, Gråand 60 FU, Taffeland 450 R, Troldand 1200 FU, Bjergand 23 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 650 FU, Vibe 1 OF, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 54 R, Svartbag 21 R, Ravn 1 OF. Morten Müller
Vitsø Grund m.m.: Toppet Lappedykker 1 FU, Ederfugl 3600 FU, Havlit 25 FU, Sortand 145 FU, Hvinand 1 OF. Morten Müller
Vejsnæs Bugt (Omr.03): Toppet Lappedykker 2 R, Ederfugl 600 FU, Havlit 10 R, Sortand 45 FU. Morten Müller
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 4, Sangsvane 27. Søren G. Nielsen
Lundegård: Stor Skallesluger 2. Søren G. Nielsen
Nørre Broby: Sjagger 105. Søren G. Nielsen
Odense Å(fra Dalumvej-Åsum): Halemejse 3 R, Blåmejse 5 R, Musvit 12 R, Spætmejse 4 R, Træløber 1 R, Korttået Træløber 3. Evald Mehlsen
Fruens Bøge: Grønbenet Rørhøne 5 R, Blishøne 12 R, Hættemåge 300 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 6 R, Kaspisk Måge 1 2K R, Korttået Træløber 1 R. Jacob Sterup
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Lille Lappedykker 4 R, Taffeland 2, Troldand 5 R, Musvåge 1 R, Blishøne 106 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 2 R, Solsort 10 R, Spætmejse 3 R, Skovskade 1 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Håre Bjerge: Ringdue 150 OF, Stor Flagspætte 3, Rødhals 1 R, Solsort 6, Fuglekonge 3 FU, Musvit 2 FU, Skovspurv 4 R, Gulspurv 37. Villy-Erik Schødts
Vester Egense: Tårnfalk 1 R. Jacob Sterup
Bogense Havn: Skarv 7 R, Troldand 1 M R, Toppet Skallesluger 2 R, Skærpiber 1 R. Jacob Sterup
Fogense Enge (Lillestrand): Grågås 6 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 2 R. Jacob
Hav V f/Bogense: Sangsvane 22 AD R, Hvinand 15 R, Toppet Skallesluger 20 R, Strandskade 5 R. Jacob Sterup
Mågeøerne: Knopsvane 7, Sangsvane 64, Grågås 6 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 45 R, Gravand 10 R, Gråand 160 R, Vandrefalk 1 AD R, Strandskade 4 R, Storspove 13 R, Gråkrage 20 FU. Jacob Sterup


         Almindelige mågefugle i unversitetsparken Århus en januardag 2012: Hvidvinget måge og gråvinget måge!

Fredag den 27. januar 2012.                                                   Solopgang: 08:18. Solnedgang: 16:42.

Lundeborg, Stenmurevejen (15:00): Sjagger 500+ FU, Vindrossel 10 + FU, Ringdue 100 OF, Musvåge 2 OF. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Musvåge 1, Husskade 2, Solsort 7, Musvit 2, Spætmejse 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Faaborg Havn
(10:30-11:15):
Hvidvinget Måge 1 3K FU/R (se hvor..), (9. dag på lok), Lille Lappedykker 10 FU, Knarand 1 R, Troldand 100 R, Blishøne 400 FU/R, Hættemåge 50 FU/R, Stormmåge 20 FU, Sølvmåge 20 R, Svartbag 10 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, matriklen: Skarv 1 Ø, Solsort 10 FU, Sjagger 1 FU, Vindrossel 1 R, Musvit 1 FU, Bogfinke 1 FU, Grønirisk 40 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Skårupøre Sund: Fiskehejre 1 T, Sangsvane 52 R, Gravand 3 R, Pibeand 11 R, Strandskade 6 R, Rødben 1 R. Arne Bruun
Hvidkilde Sø: Sangsvane 8 R, Grågås 2400 FU. Erik Ehmsen
Arreskov Sø: Sangsvane 167 R, Tårnfalk 1 FU. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Gråand 22 R, Havørn 1 2K R. Erik Ehmsen
Faaborg Havn:
Hvidvinget Måge 1  R 3K (se hvor..). Jacob Sterup
Assistens Kirkegård, Odense: Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 FU, Fuglekonge 1 FU, Halemejse 2 FU, Blåmejse 4 R, Musvit 3 R, Grønirisk 22 R, Kernebider 1 R. Evald Mehlsen
Odense Å(fra Dalumvej-Åsum): Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 1 R, Halemejse 4 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 5 R, Musvit 3 R, Spætmejse 1 R, Træløber 1 R, Korttået Træløber 1 R, Grønirisk 3 R, Dompap 3 R, Kernebider 2 R. Evald Mehlsen
Ørbæk: Tyrkerdue 1 R, Rødhals 1 R, ,Solsort 5 R, Blåmejse 1 R, Skovspurv 12 R, Bogfinke 9 R, Grønirisk 20 R. Else Klint
Barløse: Fasan 2 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 1 OF, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Husskade 2 FU, Skovspurv 6 FU, Bogfinke 10 FU, Kvækerfinke 6 FU, Grønirisk 12 FU, Dompap 2 FU. Villy-Erik Schødts
Assens Havn: Toppet Lappedykker 4 FU, Troldand 58 R. Kirsten Pedersen
Nørreby: Sangsvane 450 FU, Blisgås 6 FU, Grågås 1250 FU, Canadagås 3 FU, Vibe 1 OF. Jens Bækkelund


           Ung havørn fra DK 2K

Torsdag den 26. januar 2012.                                                   Solopgang: 08:19. Solnedgang: 16:40.

Hvidkilde Sø: Fiskehejre 2 R, Grågås 1500 R, Krikand 40 R, Gråand 50 R, Taffeland 20 R, Troldand 300 R, Stor Skallesluger 2 R, Havørn 1 2K FU (Ringmærket med danske ringe), Musvåge 1 R, Blishøne 18 R, Halemejse 2 FU, Blåmejse 12 R, Korttået Træløber 2 R, Gråkrage 8 R, Bogfinke 6 R, Kvækerfinke 4 R, Grønsisken 18 R, Kernebider 1 R
Hvidkilde Sø (16:20): Blisgås 6 TF. Jens-Gert Hansen
Espe, matriklen: Musvåge 1, Dompap 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø: Havørn 4, Rød Glente 1, Musvåge 5, Ravn 10 . Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]Lydinge Møllevej: Sangsvane 55. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Faaborg Havn
(10:00):
Hvidvinget Måge 1 R (se hvor..) . Poul Brugs Rasmussen
Faaborg Havn (10:15-10:30):
Hvidvinget Måge 1  R (se hvor..).. Lars Andersen
Faaborg havn (14:00):
Hvidvinget Måge 1  R 3K (se hvor..). Lars Bonne Rasmussen
Faaborg Havn
(09:45-10:00):
Hvidvinget Måge 1 3K FU/R (se hvor..), (8. dag på lok), Skærpiber 1 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg (14:35): Fjeldvåge 1 FU. Lars Bonne Rasmussen
Bjernekrogen (10:15-11:00): Grågås 7 T, Stor Regnspove 10 FU/R, Sjagger 10 R, Stillits 1 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Purreskoven
(14:00): Spætmejse 2 FU, Jernspurv 1 FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 5 FU, Bogfinke 4 FU,
Skovspurv 10 FU, Solsort 2 FU, Gråkrage 15 OF, Ringdue 25 OF. Musvåge 1 OF. Poul Brugs Rasmussen
Odense Å, Brobyværk
(10:15-10:20): Vandstær 1 R. Peder Blommegård
Skaboeshuse
(12:30): Fjeldvåge 2 FU, Ride 2 N, Lomvie 12 N, Alk 5 FU, Grønspætte 2 FU, Sjagger 400 R, Vindrossel 56 R, Misteldrossel 1 R. Kurt Hansen
Nærå Strand (09:15): Blisgås 32 R, Grågås 2350 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard: Blå Kærhøg 1 R (Brun), Duehøg 1 R 2K hun, Skovsneppe 1 R, Misteldrossel 1 R. Aksel Christensen

           Den Hvidvingede måge d. 26. januar 2012. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg: Lille Lappedykker 4 R, Gråand 30 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 6 R, Hættemåge 40 R, Stormmåge 1 R, Svartbag 2 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Skanseodde/Vindeby Nor, Svendborg: Skarv 2 R, Strandskade 2 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Fruens Bøge: Korttået Træløber 1 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Gråand 18 R, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Rødhals 2 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 5 R, Spætmejse 1 SY, Allike 2 R, Gråkrage 3 R, Bogfinke 7 R, Kvækerfinke 2 R. Willy Schrøder Andersen
Lærkedal/Naturskole (Nr.Broby): Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Skovspurv 10 R. Klaus Malling Olsen
Nørre Lyndelse: Ravn 2 FU. Evald Mehlsen
Bramstrup Hovedgård: Fuglekonge 4 FU, Topmejse 2 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Spætmejse 1 FU. Evald Mehlsen
Nymark Skov: Ringdue 25 R, Solsort 1 R, Fuglekonge 1 FU, Blåmejse 4 R, Musvit 2 R, Spætmejse 1 FU, Skovskade 1 R, Bogfinke 2 R, Grønsisken 15 FU. Evald Mehlsen
Brænde Å (Br. Mølle-Sdr. Åby): Sangsvane 121 FU. Kirsten Pedersen
Flægen v/Tybrind: Grågås 450 R, Musvåge 2 FU, Hjejle 45 R, Måge sp. 1000 FU. Kirsten Pedersen
Nyskov/Grevindeskov: Grågås 167 R, Ringdue 400 R, Musvit 1 R, Gråkrage 27 R, Dompap 2 FU, Gulspurv 18 R. Kirsten Pedersen
Rud, Ålehoved: Skarv 1 OF, Grågås 294, Fasan 1 R, Vibe 5 FU, Storspove 5 FU, Ringdue 4 R, Gulspurv 100 R. Kirsten Pedersen
Tybrind Vig: Toppet Lappedykker 26 FU, Skarv 2 FU, Knopsvane 2 R, Ederfugl 14 FU, Sortand 25 FU, Hvinand 9 FU. Kirsten Pedersen
Harritslevgård Møllebæk: Solsort 4 R, Halemejse 4 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 2 R, Musvit 5 R, Allike 4 R, Gråkrage 2 R, Stillits 1 R, Grønsisken 45 R. Jens Friis-Walsted
Ålebæk: Lille Lappedykker 10 R, Gråand 6 R, Fasan 1 R, Gulspurv 7 R. Jens Friis-Walsted
Strandenge v/Jersore: Dobbeltbekkasin 1 R. Jens Bækkelund


            Skærpiber ved Slipshavn Foto: Poul Brugs Rasmussen

Onsdag den 25. januar 2012.                                                   Solopgang: 08:21. Solnedgang: 16:38.

Sandholt (13:00-13:20): Musvåge 5 FU/R, Sangsvane 33 FU. Leif Kristensen
Brændegård sø
(12:45): Havørn 2 R AD. Kurt Hansen
Nakkebølle Inddæmningen (12:15): Havørn 1 FU JUV (Fu på blishøne i våge). Kurt Hansen
Faaborg Havn
(11:30):
Hvidvinget Måge 1  R (se hvor..). Kurt Hansen
Faaborg havn
(09:45):
Hvidvinget Måge 1  R 3K (se hvor..). Lars Bonne Rasmussen
Faaborg Havn (11:00-11:10):
Hvidvinget Måge 1 3K FU/R (se hvor..), (7. dag på lok), Skærpiber 1 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Faaborg Inderfjord (11:10-11:35): Lille Lappedykker 45 FU, Taffeland 10 R, Troldand 100 R, Lille Skallesluger 10 FU/R, Stor Skallesluger 12 FU/R, Toppet Skallesluger 10 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Knudshoved færgelejet: Sortgrå ryle 4 R, Toppet Lappedykker 10 FU, Ederfugl 8 FU, Søkonge 0 R. Poul Brugs Rasmussen
Knudshoved færgehavn (13:10-15:10): Sortgrå Ryle 10 FU, Søkonge 1 FU. Ella Mikkelsen
Slipshavn inderfjord: Almindelig ryle 13 FU, Sølvmåge 16 FU, Hættemåge 15 FU, Husskade 2 FU, Krikand 9 FU, Skærpiber 1 FU, Hvinand 10 FU, Gråand 100 + FU, Gravand 5 FU, Knopsvane 18 FU. Poul Brugs Rasmussen
Vigelsø (10:00-12:30): Sangsvane 250 R, Grågås 600 R, Gråand 300 R, Blå Kærhøg 1 R, Vandrefalk 2 R. Ebbe Larsen
Kerteminde Havn: Kaspisk Måge 1 R 2K i første vinterdragt. Henrik Knudsen
Kerteminde Havn (16:00): Kaspisk Måge 1 R. Ivan Sejer Beck, Søren L. Rasmussen

          Denne meget smukke fugl rastede hele tiden i Kerteminde havn  idag mens jeg opholdte mig på lokaliteten. Nok en af Bomholts to fugle fra igår, desværre gør han som næsten alle Fynboer han noterer dem uden alder, hvilket er lig med usikker bestemmelse og faktisk ubrugligt hvis man vil forsøge at finde ud af hvor mange fugle der opholder sig på Fyn. Derfor bedes alle ornitter om at notere alder på sjældne måger. Fotos: Henrik Knudsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Caroline Amalielund, Svendborg: Gråand 60 R, Musvåge 1 OF, Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 60 R, Sølvmåge 10 R, Allike 3 R, Gråkrage 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Christiansminde, Svendborg: Lille Lappedykker 3 R, Skarv 3 R, Gråand 60 R, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 22 R, Hættemåge 40 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 1 R, Spætmejse 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Rudkøbing: Havørn 2 IMM NV. Ole Goldschmidt
Siø: Vibe 8 R, Stær 1 R. Ole Goldschmidt
Hvidkilde Sø 08:00-08:45: Sangsvane 10 R, Grågås 1500 R (min. tal), Havørn 3 FU (2 subad med bl.a. gult næb og hvidt i halen og en mørkere 2 - 3 K). Arne Bruun
Faaborg Havn:
Hvidvinget Måge, Almindelig (glaucoides) 1 3K R  (se hvor..). Ole Goldschmidt
Faaborg Havn: Skarv 8 R,
Hvidvinget Måge 1  R 3K (se hvor..), Svartbag 8 R, Dompap 2 R. Jacob Sterup
Sundet, Faaborg: Fjeldvåge 1 R. Ole Goldschmidt
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Fiskehejre 8 R, Knopsvane 4, Grågås 155 FU, Krikand 270 R, Troldand 1 R, Musvåge 2 R, Husskade 2 R. Jacob Sterup
Åmose (Horne Mølleå): Sangsvane 102. Jacob Sterup
Brændegård Sø: Fiskehejre 9 R, Knopsvane 5, Grågås 11, Krikand 5 R, Gråand 144 R, Troldand 1 M R, Havørn 2 AD R, Musvåge 3 R, Fasan 17 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 180 OF, Stor Flagspætte 4, Rødhals 1 FU, Solsort 6, Vindrossel 26 OF, Gransanger 1 R, Halemejse, Nordlig (caudatus) 4 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Spætmejse 2 R HØ, Skovskade 1 R HØ, Allike 18, Gråkrage 9, Ravn 7, Skovspurv 4 R, Bogfinke 22, Grønsisken 72, Gulspurv 1 FU. Gunnar Jørgensen
Silkeå: Gråand 15 R, Blå Kærhøg 1 FU, Dobbeltbekkasin 5 OF, Ringdue 20 OF, Gærdesmutte 1 R HØ, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Allike 16 R, Gråkrage 1 R HØ
Skovspurv 9 R. Gunnar Jørgensen
Lydinge Haver: Sangsvane 38. Gunnar Jørgensen
Østerøsø, Knudshoved: Sølvmåge 70 R, Svartbag 5 R, Husskade 4 R. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 12 R, Skarv 8 R, Krikand 50 R, Musvåge 1 R, Sortgrå Ryle 10 FU, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 16 R, Søkonge 1 FU, Ringdue 3 R, Rødhals 1 R, Solsort 5 R, Blåmejse 10 FU. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 11 R, Skarv 13 R, Krikand 50 FU, Gråand 2 R, Ederfugl 9 R, Sortgrå Ryle 9 FU, Sølvmåge 39 FU, Søkonge 1 FU, Skærpiber 1 FU, Rødhals 1 R, Musvit 1 R, Gråkrage 2 FU, Grønirisk 2 R. Helle Suadicani
Slipshavn Enge: Lille Lappedykker 2 FU, Knopsvane 2 FU, Gravand 4 FU, Hvinand 10 FU, Musvåge 1 FU. Helle Suadicani
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Sangsvane 12 R, Blishøne 500 R. Evald Mehlsen
Enge v/Odense Ås udløb: Spidsand 14 R. Søren Louis Rasmussen
Hollufgård/Glisholm: Ringdue 25 R, Stor Flagspætte 1 R, Rødhals 1 R, Sumpmejse 2 FU, Skovskade 2 R, Grønirisk 3 R, Grønsisken 10 FU, Dompap 4 R. Per Damsgaard-Sørensen
Stige Ø: Skovhornugle 1 R. Steen Christensen
Ulriksholm Skove: Musvåge 2 FU, Fasan 2 R, Ringdue 75 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 1 R, Fuglekonge 2 FU, Halemejse 1 FU, Topmejse 1 R, Blåmejse 5 FU, Musvit 7 FU, Spætmejse 3 FU, Skovskade 1 R, Husskade 1 R, Råge 1 OF, Gråkrage 5 R, Ravn 2 R, Bogfinke 5 R, Grønsisken 5 OF, Gulspurv 8 R. Evald Mehlsen
Østergård-Hovedgård: Grågås 60 OF, Hjejle 90 S, Solsort 4 R, Sjagger 25 FU, Gråspurv/Skovspurv 7 R, Gulspurv 15 R. Evald Mehlsen
Tommerup: Fiskehejre 1 FU, Spurvehøg 1 FU. Helle Suadicani
Nordby Sø: Fiskehejre 2 R, Gråand 68 R, Fjeldvåge 1 R, Klippedue/Tamdue 11 OF, Ringdue 2 R, Solsort 1 R, Musvit 4 R, Gråkrage 2 OF, Skovspurv 12 R. Kirsten Pedersen
Voldbro: Musvåge 2 R. Kirsten Pedersen
Assens: Musvåge 2 R, Sjagger 170 FU, Musvit 2 R, Husskade 1 R. Kirsten Pedersen
Brahesborg og Brahesborg Skov: Knopsvane 2 OF, Fasan 1 R, Ringdue 22 OF, Stor Flagspætte 7 FU, Solsort 6 R, Halemejse 5 FU, Sumpmejse 5 FU, Sortmejse 3 FU, Blåmejse 8 R, Musvit 12 R, Spætmejse 9 FU, Skovskade 2 FU, Gråkrage 6 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 9 FU, Kvækerfinke 7 R, Grønsisken 80 FU, Gulspurv 11 R. Kirsten Pedersen
Favrskov Bjerge: Sangsvane 2 NØ, Musvåge 1 OF, Fasan 3 OF, Ringdue 4 OF, Stor Flagspætte 5, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Halemejse 1 FU, Sumpmejse 3 FU, Topmejse 11 FU,Blåmejse 12 FU, Musvit 8 FU, Korttået Træløber 1 R, Skovskade 2 OF, Gråkrage 2 OF, Bogfinke 2 R, Stillits 9 FU, Grønsisken 18 FU. Villy-Erik Schødts
Barløse: Husskade 2 R, Allike 30 FU, Råge 3 FU, Gråkrage 7 FU. Villy-Erik Schødts


 DOF's aktuelle nyhedsbrev d 17/01-2012:
            Grønlandsk kulde sender arktiske måger til Danmark       Se internt link
            Meld en mårhund
            Storme sender søkonger som sidegevinster
            DOF er blevet mere social


           Søkonge Knudshoved færgehavn Foto: Poul Brugs Rasmussen

Tirsdag den 24. januar 2012.                                                   Solopgang: 08:23. Solnedgang: 16:36.

Lunkebugten: Stor skallesluger 42. Poul Rasmussen
Lunkeris Skov, Taasinge
: Ravn 2 R. Poul Rasmussen
Bredstens Bjerg v/Søgård
: Skærpiber 2 R
Gulstav
: Knopsvane 2 R, Knarand 5 R, Sjagger 1 R, Gulspurv 30 R
Hav ved Dovns Klint (KA46)
: Ederfugl 200 R, Havlit 16 R
Hennetved Haver
: Havørn 1 IMM NØ
Herslev
: Havørn 1 NØ
Keldsnor
: Sangsvane 24 R, Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 1 R, Blisgås 136 R, Grågås 600 R, Bramgås 90 R, Pibeand 120 R, Blå Kærhøg 1 R, Svartbag 27 R
Rath
: Hjejle 160 R
Ristingehalvøen
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 6 R
Siø
: Hjejle 30 R
Faaborg havn
(13:50):
Hvidvinget Måge 1  R 3K (se hvor..). Lars Bonne Rasmussen
Faaborg Havn
(09:40-09:45):
Hvidvinget Måge 1 3K FU/R (se hvor..), (6. dag på lok). Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg (11:40-12:00): Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 105 R, Sangsvane 3 R, Grågås 110 R, råand 20 FU/R, Knarand 2 R, Taffeland 6 R Troldand 40 R, Blishøne 170 FU/R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 15 R, Sanglærke 1 T, Korttået Træløber 1 SY. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Hanse Bugt, Nab (10:15-11:00): Toppet Lappedykker 10 FU/R, Knopsvane 2 FU/R, Sangsvane 13 V, Grågås 11 R, Ederfugl 100 FU/R, Hvinand 25 FU/R, Stor Skallesluger 1 FU/R, Toppet Skallesluger 20 FU/R, Tårnfalk 1 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 500 FU/R, Sølvmåge 20 R, Sjagger 15 R, Stillits 10 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Knudshoved Færgehavn
: Søkonge 1 FU Flere billeder... . Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Knudshoved Færgehavn
(11:30): Rødtoppet fuglekonge 1 R (hybenbusk dsb-kursuscenter), Søkonge 1 FU. Niels Bomholt
Fynshoved (15:00-17:00): Strandhjejle 6 FU, Sangdrossel 8 R. Niels Bomholt
Kerteminde Havn (14:00-14:30): Kaspisk Måge 2 R. Niels Bomholt
Knudshoved Færgehavn (11:15-13:15): Sortgrå Ryle 12 FU, Alk 1 FU, Søkonge 1 FU, Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Niels Bomholt
Brahesborg skov (09:00-13:30): Duehøg 1 FU, Fjeldvåge 1 N. Kell Grønborg

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Siø: Set fra bilen i farten Vibe 10 R. Henrik Knudsen
Spodsbjerg: Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 2 R, Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 2 R, Blisgås 55 R, Grågås 200 R, Bramgås 45 R. Henrik Knudsen
Lundby (Tåsinge): Sangsvane 54. Peder Rasmussen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knopsvane 191, Sangsvane 12 R, Gråand 125 R, Hvinand 35 R, Toppet Skallesluger 50 R, Strandskade 2 R. Peder Rasmussen
Monnet , Tåsinge: Fiskehejre 4 R, Grågås 310 R, Bramgås 90 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 3 R, Fjeldvåge 1 R, Storspove 21 R, Stor Tornskade 1 R. Peder Rasmussen
Tåsinge Grund (hav v/Monnet): Knopsvane 17 R, Sangsvane 37, Gravand 27 R, Pibeand 140 R, Hvinand 1000 R, Toppet Skallesluger 44 R, Stor Skallesluger 4 R. Peder Rasmussen
Vemmenæs: Knopsvane 6 , Sangsvane 169, Grågås 155 R, Bramgås 11 R. Peder Rasmussen
Hvidkilde Sø (16:55-17:00): Blisgås 7 R, Grågås 2140 R NAT, Havørn 3 JUV OF (Mon ikke de skulle op i Hvidkildeskoven for natten). Arne Bruun
Faaborg: Tyrkerdue 2 R. Jacob Sterup
Faaborg Havn:
Hvidvinget Måge 1  R 3K (se hvor..). Jacob Sterup
Mose v/Svanningevej
: Natugle 1 R. Jacob Sterup
Nakkebølle Inddæmning
: Fiskehejre 1 R, Grågås 24 R, Troldand 1500 R, Lille Skallesluger 34 R, Stor Skallesluger 2 R, Musvåge 2 R, Blishøne 3 R. Jacob Sterup
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.)
: Stor Flagspætte 2 R, Sortmejse 1 R, Blåmejse 10 R, Musvit 15 R, Korttået Træløber 1 R. Jacob Sterup
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 4, Gråand 4 R, Troldand 2 R, Ederfugl 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 1 R, Sortgrå Ryle 14, Hættemåge 2 OF, Sølvmåge 91 R, Alk 1 FU, Søkonge 1 FU, Skærpiber 2 FU, Rødhals 1 R, Solsort 3 R, Blåmejse 1 R, Musvit 4 FU, Husskade 1 OF, Skovspurv 5 R HØ, Bogfinke 4 R, Grønsisken 14 OF. Poul Brugs Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Knudshoved Færgehavn: Lille Lappedykker 1 FU, Sortgrå Ryle 11 FU, Søkonge 1 FU, Skærpiber 1 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 3 FU, Skarv 12 R, Grågås 40 S, Toppet Skallesluger 1 R, Musvåge 1 R, Sortgrå Ryle 12 FU, Alk 1 FU, Søkonge 1 FU, Rødhals 6 FU, Solsort 2 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 R, Blåmejse 1 R, Husskade 1 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 1 R. Niels Bomholt
Knudshoved Færgehavn: Skarv 6, Ederfugl 4, Toppet Skallesluger 2, Stor Skallesluger 2, Sortgrå Ryle 11 FU , Søkonge 1 FU , Blåmejse 5 . Søren G. Nielsen
Slipshavn Enge: Knopsvane 2, Strandskade 5 FU, Almindelig Ryle 1 FU, Rødben 5 FU. Søren G. Nielsen
Østerøsø - Knudshoved: Sølvmåge 45 R, Svartbag 1 R, Gråkrage 2 R, Grønirisk 4 FU. Niels Bomholt
Purreskov: Musvåge 2 R, Ringdue 1 OF, Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 2 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 FU, Husskade 1 R, Gråkrage 2 OF, Skovspurv 8 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 6 R, Grønsisken 15 FU. Poul Brugs Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Tarup Grusgrave: Blisgås 13 FU. Per Rasmussen
Fyns Hoved: Rødstrubet Lom 1 S, Skarv 3 T, Sangsvane 4 S, Ederfugl 130 R, Sortand 12 R, Toppet Skallesluger 6 T, Tårnfalk 1 FU, Jernspurv 1 R, Solsort 12 R, Sangdrossel 8 R, Musvit 3 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 2 R. Niels Bomholt
Fællesstrand/Tornen: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Gravand 7 R, Pibeand 26 R, Hvinand 16 FU, Strandskade 14 FU, Strandhjejle 6 FU, Almindelig Ryle 45 FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Storspove 37 FU, Hættemåge 2 R, Stormmåge 2 FU, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R, Gråkrage 4 FU. Niels Bomholt
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 14 R, Gravand 1 R, Taffeland 7 R, Troldand 14 R, Hvinand 3 R, Blishøne 400 R. Niels Bomholt
Kerteminde Havn: Skarv 1 FU, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 50 R, Kaspisk Måge 2 R. Niels Bomholt
Lillemølle (Ørbæk Å): Ringdue 1 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU. Niels Bomholt
Risinge Strand: Grågås 130 FU. Niels Bomholt
Højbjerg v/Langesø: Musvåge 1 FU, Natugle 1 R, Stor Flagspætte 2 FU, Fuglekonge 1 FU, Topmejse 2 FU, Sortmejse 1 R, Blåmejse 3 R, Musvit 5 R, Spætmejse 3 FU, Stor Tornskade 1 SY, Skovskade 1 R, Husskade 1 R, Skovspurv 25 R, Bogfinke 8 R, Kvækerfinke 10 R, Grønsisken 10 OF, Dompap 3, Gulspurv 6 R. Evald Mehlsen
Stjernebjerg: Kernebider 2 R. Evald Mehlsen
Brahesborg og Brahesborg Skov: Sangsvane 16 OF, Duehøg 1 FU, Musvåge 10 R, Fjeldvåge 1 N, Sjagger 80 R, Skovskade 5 R, Stillits 7 FU, Gulspurv 33 FU. Kell Grønborg
Emtekær Nor: Lille Lappedykker 2 R, Skarv 2 OF, Fiskehejre 6, Sangsvane 79 R, Grågås 25 NV, Krikand 9 R, Gråand 2 R, Taffeland 41 OF, Bjergand 5 OF, Ederfugl 150 R, Sortand 1 R, Hvinand 69 R, Toppet Skallesluger 19 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 275 R, Strandskade 1 R, Bjergirisk 13 OF. Villy-Erik Schødts
Grusgrave v/Tarup-Davinde: Blisgås 13 FU, Grågås 156 FU. Henrik Kalckar Hansen
Tommerup: Korttået Træløber 2 FU, Stillits 3 FU, Grønsisken 6 FU. Helle Suadicani
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Knopsvane 33 FU, Sangsvane 32 OF, Gråand 100 FU, Hvinand 18 R, Toppet Skallesluger 3 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Fiskehejre 6 R, Sangsvane 240 R, Blisgås 7 FU, Grågås 550 FU, Mosehornugle 3 FU (16:50-17:15 2 fløj hen i lyskeglen fra bilen og blev siddende på hegnspæle 5 meter fra bilen indtil jeg kørte igen. Den 3. FU tæt på vejen.), Sortkrage 2 R, Gråkrage 13 R. Kirsten Pedersen
Lillebælt (Snævringen): Ederfugl 28 R, Hvinand 34 R. Willy Schrøder Andersen
Rugård: Musvåge 1 R. Poul Højbjerg Jacobsen
Røjle Klint: Ringdue 95 OF, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 4 R, Råge 83 OF. Willy Schrøder Andersen
Røjle Mose: Musvåge 2 R, Fasan 1 R, Ringdue 3 R, Solsort 3 R, Halemejse 2 R, Blåmejse 2 R, Musvit 5 R, Bogfinke 6 R, Grønirisk 5 R, Grønsisken 8 R, Dompap 1 M SY, Gulspurv 7 R. Willy Schrøder Andersen
Bogense Havn: Skærpiber 2 R. Jens Bækkelund
Bogense Havn: Gråand 33 R, Troldand 1 R, Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 29 R, Sølvmåge 21 R, Skærpiber 3 R. Jens Friis-Walsted
Fogense Enge (Lillestrand): Fiskehejre 2 R, Blå Kærhøg 2, Musvåge 1 R, Strandskade 1 R, Hættemåge 40 R, Stormmåge 16 R, Sølvmåge 55 R, Ringdue 3 R, Mosehornugle 3 FU, Gråkrage 60 R. Jens Friis-Walsted
Nørreby: Sangsvane 105 R, Fjeldvåge 1 R, Hjejle 45 R. Jens Bækkelund


            Ser ud til at den sjældne måge bliver fodret, hvilket nok for den til at blive et stykke tid. Foto: Henrik Knudsen

Mandag den 23. januar 2012.                                                   Solopgang: 08:24. Solnedgang: 16:35.

Hav øst for Thurø: Sangsvane 16 R, Pibeand 46 R, Krikand 12 R, Ederfugl 40 R, Sortand 8 R, Fløjlsand 3 R
Østerskov, Thurø: Spurvehøg 1 R, Bogfinke/Kvækerfinke 60 R
Thurø Rev: Gravand 3 R, Sanglærke 1 R, Skærpiber 1 R, Rørspurv 2 R
Faaborg havn
(08:45):
Hvidvinget Måge 1  R 3K (se hvor..). Henrik Knudsen
Faaborg havn
(08:45):
Hvidvinget Måge 1  R 3K (se hvor..). Lars Bonne Rasmussen
Faaborg færgehavn (14:00): Hvidvinget Måge 1  R. Søren L. Rasmussen, Niels Aage Madsen
Faaborg Havn (10:15-10:25):
Hvidvinget Måge 1 3K FU/R (se hvor..), (5. dag på lok). Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Faaborg Fjord (09:45-11:45):Lille Lappedykker 45 FU, Toppet Lappedykker 35 FU/R, Skarv 30 R, Knopsvane 45 FU/R, Grågås 30 R, Grågås 3 T, Gravand 2 R, Gråand 30 FU/R, Troldand 30 R, Ederfugl 550 FU/R, Hvinand 250 FU/R, Stor Skallesluger 11 FU/R, Toppet Skallesluger 150 FU/R, Musvåge 2 R, Blishøne 610 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU/R, Rødben 1 FU, Hættemåge 50 FU/R, Sølvmåge 90 FU/R, Svartbag 10 FU/R, Engpiber 1 FU/R, Sangdrossel 1 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Nakkebølle inddæmning (12:00-13:30): Nordisk Lappedykker 1 R, Lille Skallesluger 16 R (8 par), Blå Kærhøg 1 R hun. Søren L. Rasmussen, Niels Aage Madsen
Syd for Brændegård sø (13:00-13:30): Stor Tornskade 1 FU. Jette Bram Böcher

Sanderumgård, parken
(09:30 - ): Grønspætte 1 R. Erik Danielsen
Skovfoged huset, Purreskoven (14:30): Sangsvane 8 OF, Stor flagspætte 3 FU, Spætmejse 2 FU, Blåmejse 6 FU, Sumpmejse 2 FU, Musvit 6 FU, Skovspurv 8 FU, Grønirisk 4 R, Grønsisken 20 FU, Dompap 4 FU, (Hercules 1 OF). Poul Brugs Rasmussen
Havet ud for Tange å: Ederfugl 250 R FU, Stor skallesluger 8 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Musvåge 1, Spætmejse 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Stige Ø: Fjeldvåge 1 R, Blå Kærhøg 2 R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 2 R, Hermelin 1 (i vinterdragt) . Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Ølund (14:45-16:00): Havørn 1 OF, Misteldrossel 2 R (Også syngende!). Kresten Madsen
Føns Vang (14:30-14:45): Pibeand 200 R, Lille Skallesluger 15 R, Blå Kærhøg 1 FU han. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn (14:00): Sortgrå Ryle 8 FU, Alk 1 FU, Søkonge 1 FU. Kurt Hansen
Eskør (14:00): Blisgås 25 R, Grågås 2000 R. Ella Mikkelsen
Husby Strand (12:45-13:45): Havørn 1 R AD, Blå Kærhøg 2 FU, Stor Tornskade 1 R, Ravn 3 R. Ella Mikkelsen
Erholm (09:45): Stor Tornskade 1 R. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg Havn: Lille Lappedykker 1 R, Gråand 76 R, Blishøne 4 R, Hættemåge 29 R, Sølvmåge 65 R, Gråkrage 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Svendborg, gymnasiet: Silkehale 5 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Caroline Amalielund, Svendborg: Gråand 60 R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 90 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 17 R, ,Spætmejse 1 R Gråkrage 3 R, Dompap 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Hvidkilde Sø: Grågås 1900 FU. Arne Bruun
Keldsnor: Sædgås 8 R, Hjejle 200 R . Henrik Knudsen
Marstal Havn: Havlit 1 R. Morten Müller
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 10, Sangsvane 6, Grågås 110 FU, Gravand 4 R, Krikand 8 R, Gråand 60 R. Jacob Sterup
Faaborg Havn:
Hvidvinget Måge 1  R 3K (se hvor..), Skærpiber 1 R. Jacob Sterup
Nakkebølle Inddæmning: Måge sp. 5000 OF. Else Klint
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 2 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 1 R, Søkonge 1 R. Gunnar Jørgensen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 3, Gråand 2, Blishøne 2, Sortgrå Ryle 2 VDR FU, Søkonge 1 VDR FU. Søren G. Nielsen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 3 R, Sortgrå Ryle 8 FU, Søkonge 1 VDR FU, Bjergpiber 1 R. Peder Rasmussen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Lille Lappedykker 29 FU. Peder Rasmussen
Sortemosen: Knopsvane 5, Sangsvane 4, Ringdue 45 R, Gulspurv 15 R. Peder Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Grågås 50 R, Havørn 2 AD T NAT, Musvåge 3 R, Stor Tornskade 1 R, Ravn 3 R. Per Rasmussen
Erholm Gods: Grågås 150 S, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 6 R, Spætmejse 2 R, Stor Tornskade 1 R, Skovskade 2 R, Allike 12 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 2 R, Grønsisken 1 R, Lille Korsnæb 3 R, Gulspurv 9 R. Ella Mikkelsen
Eskør Inddæmning (Hybæk): Fiskehejre 1 R, Blisgås 25 R, Grågås 2000 R, Hættemåge 20 R, Svartbag 2 R. Ella Mikkelsen
Føns Vang: Grågås 200 R, Pibeand 200 R, Krikand 160 R, Gråand 200 R, Taffeland 52 R, Troldand 60 R, Hvinand 4 R, Lille Skallesluger 15 R, Blå Kærhøg 1 M FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 R, Blishøne 60 R. Ella Mikkelsen
Husby Strand, Wedellsborg: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 13 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 10 R, Grågås 2 R, Krikand 36 R, Gråand 11 R, Ederfugl 1 R, Hvinand 24 R, Toppet Skallesluger 46 R, Havørn 1 AD R, Blå Kærhøg 2 FU, Musvåge 2 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 2 R, Stor Tornskade 1 R, Husskade 2 R, Gråkrage 20 R, Ravn 3 R. Ella Mikkelsen
Neverkær: Grågås 72 R, Musvåge 4 R, Vibe 84 R, Hættemåge 60 R, Musvit 4 R, Allike 20 R, Gråkrage 2 R. Ella Mikkelsen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Knopsvane 50 R, Bjergand 15 R, Hvinand 40 R, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 1000 R. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs Bugt, Sønderfjord: Toppet Lappedykker 89 R, Nordisk Lappedykker 2 R. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs Strand Sommerhusområde: Rødhals 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs, havet ud for Maden: Havlit 7 R. Per Damsgaard-Sørensen
Lillebælt vest for Torø (Torø Rev): Skarv 7 FU, Ederfugl 150 R, Hvinand 5 FU, Toppet Skallesluger 2 R. Kirsten Pedersen
Torø: Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 FU, Ringdue 9 R, Rødhals 1 R, Solsort 4 R, Sjagger 3 R, Blåmejse 2 R, Musvit 6 FU, Gråkrage 5 R, Skovspurv 5 R, Grønirisk 8 R, Dompap 3 FU, Gulspurv 6 R, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 15 R. Kirsten Pedersen
Torø Vig: Toppet Lappedykker 8 FU, Knopsvane 43 R, Gravand 6 R, Ederfugl 12 R, Hvinand 9 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Blishøne 17 R, Strandskade 3 TH, Hættemåge 21 FU, Sølvmåge 35 R, Svartbag 12 FU, Gråkrage 2 R. Kirsten Pedersen
Fønsskov, marker: Havørn 1 OF. Viggo Kristensen
Tybrind Vig: Sortand 70 FU. Viggo Kristensen
Barløse: Husskade 2 R, Kernebider 1 F FU. Villy-Erik Schødts
Kerte: Fjeldvåge 1 FU. Villy-Erik Schødts
Klakkebjerg: Grågås 34 NØ, Ringdue 3 OF, Stor Flagspætte 3, Blåmejse 6 FU, Musvit 5 FU, Skovskade 1 R. Villy-Erik Schødts
Langesø Gods + Langesø: Gråand 25 R, Stor Skallesluger 10 FU, Musvåge 2 R, Svaleklire 2 OF, Stor Flagspætte 5 FU, Sumpmejse 8 FU, Topmejse 2 FU, Sortmejse 4 FU, Blåmejse 7 FU, Musvit 5 FU, Spætmejse 2 FU. Evald Mehlsen
Hav V f/Bogense: Skarv 4 R, Sangsvane 62, Grågås 2 R, Gråand 6 R, Ederfugl 660 R, Sortand 78 R, Hvinand 158 R, Lille Skallesluger 1 F R, Toppet Skallesluger 37 R Strandskade 1 R, Rødben 1 R, Hættemåge 8 R, Sølvmåge 50 R, Svartbag 16 R, Alk 3, Søkonge 1 VDR R. Jens Friis-Walsted
Mågeøerne: Skarv 30 R, Knopsvane 8 AD R, Sangsvane 8 Grågås 113 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 294 R, Gravand 41 R, Gråand 24 R, Toppet Skallesluger 15 R, Strandskade 18 R, Storspove 7 R, Hættemåge 60 R, Sølvmåge 35 R, Svartbag 11 R, Gråkrage 70 R, Snespurv 45 R. Jens Friis-Walsted
Nørreby: Bomlærke 3 R. Jens Bækkelund
Strandenge v/Jersore: Blå Kærhøg 1 BR FU, Mosehornugle 1 FU. Jens Bækkelund


            Havørn på Langodde Monnet

Søndag den 22. januar 2012.                                                   Solopgang: 08:26. Solnedgang: 16:32.

Svendborgsund ved Iholm (13:20 - ): Knopsvane 48 R, Hvinand 32 R, Stor Skallesluger 16 R, Strandskade 2 R, Svartbag 6 R
Søby, Tåsinge
(11:50 - ): Sangsvane 96 R
Vejlen og markerne deromkring, Taasinge
: Grågås 500+ FU, Sangsvane 75 FU, Knopsvane 25 FU, Ringdue 200 OF, Tårnfalk 3 OF, Musvåge 3 R, Duehøg 1 OF, Mørkbuget Knortegås 75 FU, Gravand 8 FU, Rådyr 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Lunkebugten: Sangsvane 400 FU, Sangsvane 200 FU, Havørn 1 OF. (trak fra Nørreskoven mod Vest og Vornæs). Poul Brugs Rasmussen
Monnet, Tåsinge
: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 32 R, Sangsvane 120 R, Grågås 280 R, Grågås x Canadagås (hybrid) 1 R, Gravand 26 R, Pibeand 90 R, Krikand 48 R, Gråand 40 R, Havørn 1 2K+ T R, Musvåge 2 R, Fjeldvåge 2 FU (set samtidig), Storspove 14 R, Engpiber 1 R, Rødhals 1 R, Sortkrage 1 R, ,Gråkrage 26 R Bjergirisk 28 FU
Stranden nord for Gulstav Vesterskov (12:30): Hvid Vipstjert 2 R. Carsten Friager
Sydlangeland, nord for Fakkebjerg (12:00): Silkehale 30 FU. Jan Stener Jørgensen
Fåborg havn (15:45):
Hvidvinget Måge 1  R (se hvor..). Henrik Andersen
Fåborg havn
(13:30):
Hvidvinget Måge 1  R (se hvor..). Niklas, Michael Glentedal
Fåborg havn
(12:30):
Hvidvinget Måge 1  R (se hvor..) Se video... Nicklas Boserup
Lydinge Møllevej: Sangsvane 8 . Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø: Havørn 1 AD. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Syd for Brændegård Sø: Havørn 1 2K . Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Knudshoved færgehavn (14:30-15:30): Sortgrå Ryle 10 FU (På Sydmolen), Søkonge 1 FU (Ved færgelejerne). Erik Danielsen, Bodil og Hans Rytter
Ølundgård Inddæmning (12:45-14:00): Knarand 55 R. Gregers Johannesen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Sortemosen: Knopsvane 7, Sangsvane 1 2K R, Grågås 4 R, Havørn 1 IMM R, Stormmåge 25 R, Ravn 2 OF. Peder Rasmussen
Spodsbjerg Havn: Ride 4 R. Henrik Knudsen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knopsvane 15 R, Sangsvane 470 R. Kirsten Pedersen
Siø: Musvåge 3 R. Kirsten Pedersen 
Gulstav (12:30 - ): Hvid Vipstjert 2 VDR FU (på stranden nord for Gulstav Vesterskov). Carsten Friager
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 3, Ride 1 2K R. Henrik Knudsen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 5 R, Ride 1 2K R. Ole Goldschmidt
Fårevejle: Knopsvane 4 R, Sangsvane 21 R, Musvåge 2 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Fiskehejre 2 R, Sangsvane 30 R, Grågås 8 R, Gråand 2 R, Taffeland 70 R, Troldand 2400 R, Lille Skallesluger 3 R, Blishøne 6 R, Storspove 9 R. Ole Goldschmidt
Kædeby: Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 1 R, Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 72 R, Blisgås 290 R, Grågås 600 R, Bramgås 140 R, Gravand 1 R, Gråand 80 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Lille Skallesluger 24 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Skarv 15 R, Knopsvane 10 FU, Grågås 22 R, Gravand 1 R, Pibeand 45 FU, Krikand 82 FU, Taffeland 40 R, Troldand 1000 FU, Hvinand 1 FU, Blishøne 65 FU. Kirsten Pedersen
Ristinge Hale: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 35 R, Havørn 2 AD R, Musvåge 2 R. Ole Goldschmidt
Ristinge Hale: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 54 FU, Sortkrage 4 FU. Kirsten Pedersen
Ristinge Havn m/strandeng & nor: Knopsvane 10 R, Musvåge 1 R, Hættemåge 17 R, Sølvmåge 27 R, Svartbag 14 R, Gråkrage 10 R, Stær 45 FU. Kirsten Pedersen
Ristinge Klint: Skarv 54 R, Sortand 25 R, Hvinand 7 FU. Kirsten Pedersen
Storeholm + Havet omkr. (KA44): Grågås 150 R, Blå Kærhøg 1 2K R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 42 R, Islandsk Ryle 33 R. Ole Goldschmidt 
Storeholm + Havet omkr. (KA44): Skarv 11 FU, Knopsvane 10 R, Sangsvane 22 OF, Gråand 7 R, Ederfugl 200 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Fjeldvåge 1 FU, Strandskade 3 FU, Gråkrage 3 R. Kirsten Pedersen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 FU, Knopsvane 2 R, Grågås 6 R, Gråand 33 R, Troldand 14 R, Blishøne 18 R. Kirsten Pedersen
Vesteregn: Hjejle 130 FU, Stær 300 FU. Kirsten Pedersen
Stokkeby Nor, Ærø: Sangsvane 148 FU, Blisgås 51 FU, Grågås 350 FU, Canadagås 49 FU, Bramgås 600 FU, Gravand 21 FU, Pibeand 240 FU, Krikand 24 FU, Gråand 130 FU, Spidsand 17 FU, Skeand 2 FU, Vibe 6 FU, Storspove 31 FU. Morten Müller
Vitsø, Ærø: Blisgås 5 FU, Grågås 265 FU, Bramgås 4 FU. Morten Müller
Vitsø Grund, Ærø.: Ederfugl 2000 FU, Dværgmåge 1 2K FU, Hættemåge 150 FU, Sølvmåge 250 FU. Morten Müller
Diernæs: Ravn 1 OF. Carsten Skou
Faaborg Havn (15:45):
Hvidvinget Måge 1  R (se hvor..). Henrik Andersen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 10 FU, Søkonge 1 FU. Erik Danielsen, Bodil og Hans Rytter
Knudshoved Færgehavn (16:00-16:30): Toppet Lappedykker 6 R, Søkonge 1 FU (Ivrigt fouragerende få meter ud for sandstranden ved P-pladsen til DSB kursuscenter), Sangdrossel 1 R, Misteldrossel 1 OF. Kristoffer Hansen
Knudshoved Færgehavn: Ederfugl 20 R, Sortgrå Ryle 6 FU, Engpiber 1 R. Carsten Svejstrup Sørensen
Østerøsø, Knudshoved: Gravand 4 R, Pibeand 40 R, Krikand 20 R, Taffeland 25 R, Troldand 20 R. Carsten Svejstrup Sørensen
Kerteminde, Mølleløkken 85: Solsort 5 R. Bo K. Stephensen
Tårup Inddæmmede Strand: Sangsvane 485 R, Grågås 150 R. Bo K. Stephensen
Assistens Kirkegård, Odense: Korttået Træløber 1 FU. Evald Mehlsen
Firtalsstrand: Knarand 88 FU, Lille Kobbersneppe 69 FU, Storspove 240 FU. Henrik Kalckar Hansen
Ølundgårds Inddæmning: Spidsand 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Flægen v/Tybrind: Grågås 600 R. Villy-Erik Schødts
Ørslev Bjerge: Fjeldvåge 1 OF, Fasan 2 M R, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 2, Rødhals 1 R, Solsort 1 OF, Fuglekonge 4 FU, Musvit 3 FU. Villy-Erik Schødts


             Kaspisk måge Vitsø Strand d. 21. januar 2012. Foto: Morten Müller

Lørdag den 21. januar 2012.                                                   Solopgang: 08:27. Solnedgang: 16:31.

Vejlen, Taasinge: Blå kærhøg 1 FU (Hunfarvet), Lille skallesluger 9 FU. Poul Rasmussen
Skolekrogen/Vejlen Taasinge
(16:10): Havørn 1 OF. Bettina Gerti Groß
Vornæs Skov/bugt ved havnen, Taasinge
(15:00-15:15): Havørn (på jagt hen over bugten). Bettina Gerti Groß
Tangegård: Vindrossel 1 FU, Sjagger 300 FU, Stillits 25 FU, Dompap 4 FU, Bog/Kvækerfinke 30+ FU, Ringdue 100+ OF. Poul Brugs Rasmussen
Faaborg Havn
(09:00):
Hvidvinget Måge 1  R 3K (se hvor..). Lars Bonne Rasmussen
Faaborg Havn (08:45-09:15):
Hvidvinget Måge 1  R (se hvor..). Kresten Madsen
Faaborg Havn (10:15-11:30):
Hvidvinget Måge 1  R (se hvor..) (Utrolig tillidsfuld). Martin Strømkjær
Korinth (13:15-13:30): Blå Kærhøg 1 R, Stor Tornskade 1 R. Martin Strømkjær
Nakkebølle Inddæmning (10:30-11:30): Troldand 3200 R, Lille Skallesluger 37 R, Havørn 2 R IMM. Niels Bomholt
Ravnholt (13:00-13:30): Havørn 2 R AD (Fløj mod syd da 2 jægere gik ind i området). Alberte, Amanda, Michael Højgård Hansen
Nyborg strand: Gråkrage 3 FU, Sortkrage/Gråkrage hybrid 1 FU, Hættemåge 20 FU, Sølvmåge 10 FU, Svartbag 1 R. Hjalte Kjærby
Teglværkskov, Nyborg: Bogfinke 5 R, Bogfinke/Kvækerfinke 1 R, Gråkrage 4 R, Musvit 1 R, Ringdue 50 R, Spætmejse 1 R, Muldvarp 5. Hjalte Kjærby
Ulriksholm/Strandskov: Ravn 1 HØ. Bo K. Stephensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hesselbjerg: Silkehale 27 FU. Helle Suadicani
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Sangsvane 450 R. Helle Suadicani
Ristinge Hale: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 43 FU, Sortkrage 1 FU. Helle Suadicani
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 FU. Helle Suadicani
Faaborg Havn (09:40-09:45):
Hvidvinget Måge 1  R (se hvor..) ( Ved fiskerihavnen. Kom tilbage kl 1010 kortvarigt). Kirsten Pedersen
Faaborg Havn:
Hvidvinget Måge 1  R (se hvor..). Martin Strømkjær
Korinth: Blå Kærhøg 1 OF, Stor Tornskade 1 FU. Martin Strømkjær
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 5 R, Knopsvane 8 R, Grågås 30 TI R, Pibeand 35 R, Taffeland 240 R, Troldand 3200 R, Hvinand 21 FU, Lille Skallesluger 37 FU, Stor Skallesluger 2 R, Havørn 2 IMM R, Blishøne 3 R, Ringdue 12 OF, Solsort 3 FU, Spætmejse 1 FU, Bogfinke 5 FU. Niels Bomholt
Ulbølle: Tyrkerdue 1 FU, Solsort 4 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 3 FU, Gråspurv 2 FU, Skovspurv 20 FU, Bogfinke 4 FU. Niels Bomholt
Langemosen v/Måle: Fiskehejre 1 R, Grågås 250 R, Bramgås 24 R, Musvåge 1 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Måle Strand / Romsø Sund syd: Toppet Lappedykker 2 R, Ederfugl 160 R, Sortand 820 R, Lomvie/Alk 2 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Stavre Skov/Stavreshoved: Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 2 R, Halemejse 3 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 3 R, Musvit 5 R, Spætmejse 1 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Vågebakken (F.H.): Silkehale 5 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Flægen v/Tybrind: Dobbeltbekkasin 6 R, Blåmejse 22 FU, Stor Tornskade 1 R. Mads Syndergaard


             Hvidvinget måge 3K  Faaborg Havn

Fredag den 20. januar 2012.                                                   Solopgang: 08:28. Solnedgang: 16:28.

Faaborg havn (09:00): Hvidvinget Måge 1 R 3K (Set igen kl. 14) (se hvor..). Lars Bonne Rasmussen
Faaborg Havn:
Hvidvinget Måge 1 3K+ FU (se hvor..), Skærpiber 2 R
Fåborg Havn (15:00):
Hvidvinget Måge 1  R (se hvor..).. Ivan Sejer Beck, Søren Louis Rasmussen
Fåborg Havn (09:50-10:50):
Hvidvinget Måge 1  R (se hvor..).. Ella Mikkelsen
Fåborg Havn (08:45):
Hvidvinget Måge 1 R 3K   (se hvor..). Søren Gjaldbæk
Silke å (13:30): Vandstær 1 R. Ivan Sejer Beck, Søren Louis Rasmussen
Silke å (11:30): Vandstær 1 R. Ella Mikkelsen
Brændegård sø (11:35-13:15): Krikand 300 R, Havørn 3 R (2 ad og 1 2k), Duehøg 1 R, Ravn 3 R. Ella Mikkelsen
Espe, matriklen: Musvåge 1, Stor Flagspætte 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Sydvest for Brændegård Sø: Stor Tornskade 1 . Gunnar Jørgensen, Bent Staugaard.
Korinth (11:20): Ravn 2 R. Ella Mikkelsen
Nakkebølle inddæmning (10:30): Nordisk Lappedykker 1 R (Mellem 565 Troldænder),
Sølvhejre 2 R, Lille Skallesluger 42 R. Søren Gjaldbæk
Nakkebølle Inddæmning: Nordisk Lappedykker 1 VDR R,
Sølvhejre 2 R, Gransanger 1 FU
Knudshoved (12:30): Fjeldvåge 1 FU, Sortgrå Ryle 9 FU, Bjergpiber 1 FU (Ringmærket med ring på venstre ben), Stor Tornskade 1 FU. Kurt Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 2 2K R, Ride 1 2K R. Henrik Knudsen
Nakkebølle Inddæmning (11:40 - 12:30): Nordisk Lappedykker 1 2K+ VDR R (Lille hvid "dunbold" med kraftigt "firkantet" hoved. Hvid på kinden og helt op i baghovedet, næb kraftigt og lige med lys spids. Lå blandt Aythya-ænderne yderst i flokken.),
Sølvhejre 2 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 200 R, Krikand 30 R, Dykand sp. (Aythya sp.) 3000 R, Hvinand 30 R, Lille Skallesluger 9 R, Musvåge 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Gransanger 1 R, Sumpmejse 1 R, Spætmejse 1 R, Dompap 2 R. Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Brændegård Sø: Fiskehejre 32 R, Knopsvane 2 R, Gravand 3 R, Krikand 80 R, Gråand 70 R, Taffeland 18 R, Troldand 300 R, Hvinand 2 R, Stor Skallesluger 14 R, Havørn 1 AD R, Duehøg 1 OF, Stor Flagspætte 1 HØ, Allike 2 OF, Gråkrage 2 R. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Skarv 4 R, Fiskehejre 31 R, Knopsvane 2 R, Gravand 4 R, Krikand 300 R, Troldand 600 R, Stor Skallesluger 12 R, Havørn 3, Duehøg 1 R, Vibe 1 R, Hættemåge 10 R, Svartbag 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Musvit 1 R, Allike 8 R, Ravn 3 R. Ella Mikkelsen
Korinth: Ravn 2 R. Ella Mikkelsen
Silkeå: Musvåge 1 R, Vandstær 1 R. Ella Mikkelsen
Faaborg: Spurvehøg 1 OF. Per Damsgaard-Sørensen
Faaborg Havn:
Hvidvinget Måge 1 3K FU (se hvor..), Skærpiber 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Faaborg Havn:
Hvidvinget Måge 1 3K FU (se hvor..) . Per Rasmussen
Faaborg Havn:
Hvidvinget Måge 1  R (se hvor..). Per Damsgaard-Sørensen
Faaborg Havn: Skarv 1 R, Blishøne 3 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 5,
Hvidvinget Måge 1  R (se hvor..), Svartbag 4 IMM R, Skærpiber 1 OF. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur] , Gunnar Jørgensen
Faaborg Havn:
Hvidvinget Måge 1 FU (se hvor..) (Meget tillidsfuld, går rundt på kajen på få meters afstand). Peter Madsen
Faaborg Havn:
Hvidvinget Måge 1  R (se hvor..). Ivan Sejer Beck, Søren Louis Rasmussen
Faaborg Havn: Skarv 3 R, Blishøne 20 R, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 8 R,
Hvidvinget Måge 1  R (se hvor..), Svartbag 3 R, Skærpiber 2 R. Ella Mikkelsen 
Storskov (Brahetrolleborg): Stor Tornskade 1 R  . Gunnar Jørgensen, Bent Staugaard
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Sangsvane 5 FU, Gravand 5 R, Blå Kærhøg 2 FU, Fjeldvåge 1 R, Vibe 27 R. Helle Suadicani
Tommerup: Allike 230 OF. Helle Suadicani
Føns Vang: Gråand 27 R, Hvinand 7 R, Lille Skallesluger 4, Toppet Skallesluger 1 M R, Blishøne 6 FU. Villy-Erik Schødts
Gamborg Fjord: Knopsvane 2 R, Hvinand 47 R, Sølvmåge 5 OF. Villy-Erik Schødts
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Sortkrage 2 FU, Gråkrage 11 FU. Villy-Erik Schødts
Kongebroskoven: Ringdue 5, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 1 OF, Rødhals 1 R, Solsort 2 FU, Musvit 3 FU, Gråkrage 7 OF. Villy-Erik Schødts
Emtekær Nor: Troldand 25 R, Hvinand 35 R. Willy Schrøder Andersen
Føns Vang: Troldand 25 R, Hvinand 30 R. Willy Schrøder Andersen
Fønsskov, marker: Musvåge 4 R. Willy Schrøder Andersen
Sandager: Sangsvane 200 R, Grågås 600 R, Bramgås 9 R. Willy Schrøder Andersen
Strandsøer & Eng v/St.Stegø: Skarv 1 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 6, Grågås 1 OF, Gravand 1 R, Gråand 2 OF, Ederfugl 1 R, Hvinand 60 R, Blå Kærhøg 1 2K R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 F AD R, Fasan 7 R, Vibe 13 R, Hættemåge 49 R, Stormmåge 45 R, Sølvmåge 5 R, Huldue 7 OF, Ringdue 115 , Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 1 R, Engpiber 1 R, Silkehale 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 5 R, Sumpmejse 1 R, Musvit 1 R, Gråkrage 64 R, Bogfinke 1 R, Bjergirisk 8 R, Gulspurv 12 R. Jens Friis-Walsted
Østereng, Bogense: Musvåge 1 R, Hættemåge 205 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 20 R, Gråkrage 2 R. Jens Friis-Walsted

             Nordisk lappedykker Nakkebølle Inddæmning


              Denne Hvidvingede måger er fra Blåvands Huk

Torsdag den 19. januar 2012.                                                   Solopgang: 08:29. Solnedgang: 16:27.

Ristinge Hale (14:30-15:45): Sortbuget Knortegås 1 FU (FU sammen med de mørkbugede Læs mere på LF...), Fjeldvåge 1 FU. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor (14:00): Troldand 1100 R, Lille Skallesluger 12 FU. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor (11:45-13:50):
Sølvhejre 1 FU, Knarand 8 R, Bjergand 210 R, Ederfugl 1000 R (På havet), Havørn 1 R AD, Blå Kærhøg 1 FU hun, Skægmejse 1 HØ. Ella Mikkelsen
Klise Nor (10:40-11:20): Dværgmåge 1 FU 2K (FU i brændingen på havet sammen med 8 hættemåger). Ella Mikkelsen
Dovns Klint (08:55-10:00): Ederfugl 1500 R, Havlit 52 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor (08:30-08:45): Hjejle 150 R. Ella Mikkelsen
Trente Mølle
(10:00 – 12:30): Ringdue 4 OF, Musvit 27 FU, Blåmejse 7 FU, Gråkrage 3 OF, Solsort 2 FU, Grågås 4 OF, Sjagger 26 OF, Skovskade 1 FU, Spætmejse 2 HØ, Stor Flagspætte 2 HØ, Ravn 3 OF, Sumpmejse 5 FU, Grønirisk 2 FU, Grønsisken min 70 FU. Leif Kristensen
Fåborg, hv.vej 8 (14:42): Vandrefalk 1 OF. Jens-Gert Hansen
Silke Å: Vandstær 1 FU. Jens-Gert Hansen
Faaborg Havn (16:10-16:55):
Hvidvinget Måge 1  3K R (se hvor..). Jacob Sterup
Faaborg Havn (11:40-12:00):
Hvidvinget Måge 1 3K FU/R (se hvor..), Skærpiber 1 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (10:00-11:00): Knopsvane 75 FU, Grågås 2 T, Gravand 12 FU, Gråand 30 R, Pibeand 10 R, Ederfugl 300 R, Hvinand 6 FU, Toppet Skallesluger 8 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Musvåge 2 FU, Vandrefalk 1 RT, Blishøne 200 FU, Blishøne 270 FU, Strandskade 2 FU, Stor Regnspove 8 FU, Hættemåge 50 FU, Sølvmåge 50 FU, Rødhals 1 FU, Vindrossel 10 FU, Musvit 1 FU, Allike 50 FU, Råge 20 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 10 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Dyreborgvej (09:45-09:55): Musvåge 3 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 200 FU, Hjejle 14 R, Ringdue 15 R, Sjagger 30 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Espe, matriklen: Natugle 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Caroline Amalielund: Gråand 60 R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 7 R, Ringdue 2 SY, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Musvit 5 R, Sisken sp. 50 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Mølledammen, Svendborg: Gråand 11 R, Hættemåge 50 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knopsvane 115, Sangsvane 385, Hvinand 135 R, Toppet Skallesluger 17 R, Tårnfalk 1 FU. Peder Rasmussen
Monnet, Tåsinge: Knopsvane 47, Grågås 90 R, Gravand 23 R, Pibeand 145 R, Krikand 3 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Storspove 5 R. Peder Rasmussen
Siø: Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Storspove 23 R. Peder Rasmussen
Bagenkop: Kragefugl sp. 300 R. Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Skarv 15 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 V, Ederfugl 1500 R, Havlit 52 R, Sortand 15 R, Toppet Skallesluger 5 V, Sølvmåge 100 R, Svartbag 5 R, Gråkrage 3 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Knopsvane 1 R, Krikand 10 R, Troldand 3 R, Musvit 2 R, Allike 8 R, Bogfinke 8 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Grågås 1 R, Pibeand 60 R, Krikand 12 R, Gråand 26 R, Sølvmåge 15 R. Ella Mikkelsen
Klise Nor: Knopsvane 4 R, Grågås 6 R, Gråand 3 R, Troldand 10 R, Havlit 1 R, Hvinand 2 R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 14 R, Dværgmåge 1 2K FU, Hættemåge 60 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 8 R, Solsort 3 R, Allike 30 R, Råge 40 R. Ella Mikkelsen
Magleby: Grågås 7 S, Musvåge 2 R, Bogfinke 12 R. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 7 R, Pibeand 45 R, Krikand 4 R, Troldand 1100 R, Lille Skallesluger 12 R. Ella Mikkelsen
Rath: Hjejle 150 R. Ella Mikkelsen
Ristinge Hale: Knopsvane 9 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 105 FU,
Knortegås, Sortbuget (nigricans) 1 FU , Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU. Ella Mikkelsen
Søgård: Gråand 1 R, Taffeland 1 R, Troldand 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 1 R, Råge 1 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 14 R, Sølvhejre 1 FU, Knopsvane 2 R, Grågås 1 R, Pibeand 22 R, Knarand 8 R, Krikand 8 R, Gråand 29 R, Skeand 8 R, Taffeland 4 R, Troldand 290 R, Bjergand 210 R, Ederfugl 1000 R, Sortand 10 R, Hvinand 2 R, Havørn 1 AD R, Blå Kærhøg 1, Musvåge 1 R, Blishøne 8 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 2 R, Solsort 3 R, Sjagger 4 R, Skægmejse 1 KA, Musvit 1 R. Ella Mikkelsen
Faaborg Havn (11:40-12:00):
Hvidvinget Måge 1 3K FU/R (Mågen opholdt sig på lokaliteten ved fiskerihavnen sålænge jeg var på stedet. Fuglen var ganske tillidsfuld, og fouragerede på fiskeaffald. Størrelse lidt mindre end sølvmåge og med forholdsvis kort næb. Se hvor..), Skærpiber 1 R. Per Damgaard Poulsen
Faaborg Havn (16:10 - 16:55): Troldand 1 M R, Hættemåge 500 R NAT, Sølvmåge 40 R NAT,
Hvidvinget Måge, Almindelig (glaucoides) 1 3K R NAT (Stod på molen ved auktionshallen/fiskefartøjerne. Havde 16:55 lagt sig til ro på vandet i havnebassinet lige ud for molen, så mon ikke den er på plads i morgen tidlig? Så vidt jeg ved, er det kun andet fund af arten på Fyn. Fundet af PDP ved middagstid.)   (se hvor..) . Jacob Sterup
Sundet, Faaborg: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 5 R, Knopsvane 80 R, Grågås 5 R, Taffeland 50 R, Troldand 280 R, Blishøne 320 R, Vindrossel 1 FU, Bogfinke 1 R, Stillits 7 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Brændegård Sø: Fiskehejre 21 R, Ravn 2 OF. Per Damsgaard-Sørensen
Bøjden By: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 1 R, Knopsvane 1 R, Sangsvane 27 R, Gråand 5 R, Hvinand 4 R, Toppet Skallesluger 2 R, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 2 R. Per Damsgaard-Sørensen
Bøjden Nor: Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Pibeand 61 R, Krikand 15 FU, Gråand 185 R, Spidsand 2 R, Taffeland 100 R, Troldand 400 R, Fasan 1 R, Blishøne 125 R, Vibe 3 R, Solsort 3 R, Musvit 3 R. Per Damsgaard-Sørensen
Dyreborg By: Musvåge 3 FU, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 14 R, Ringdue 15 R, Sjagger 30 FU, 30 FU. Per Damgaard Poulsen
Horne By: Tyrkerdue 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Knold Nor: Knopsvane 75 FU, Grågås 2 T, Gravand 12 FU, Pibeand 10 R, Gråand 30 R, Ederfugl 300 R, Hvinand 6 FU, Toppet Skallesluger 8 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 2 FU, Vandrefalk 1 T R, Blishøne 470, Strandskade 2 FU, Storspove 8 FU, Hættemåge 50 FU, Sølvmåge 50 FU, Rødhals 1 FU, Vindrossel 10 FU, Musvit 1 FU, Allike 50 FU, Råge 20 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 10 FU. Per Damgaard Poulsen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 5 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 OF, Gråand 15 R, Taffeland 15 R, Troldand 490 R, Hvinand 42 R, Lille Skallesluger 37, Stor Skallesluger 1 R, Blå Kærhøg 1 BR OF, Musvåge 2 R, Spætmejse 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Silkeå: Tårnfalk 1 FU, Vandstær 1 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Barløse: Tyrkerdue 1 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 2 R, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 FU, Husskade 1 OF, Gråspurv 1 FU, Skovspurv 4 FU, Bogfinke 3 FU, Grønirisk 9 FU. Villy-Erik Schødts


              Sandløber Blåvand

Onsdag den 18. januar 2012.                                                   Solopgang: 08:31. Solnedgang: 16:25.

Vejlen, Tåsinge: Lille Skallesluger 6 R. Poul Rasmussen
Søby, Taasinge: Fjeldvåge 1 FU, Ravn 2 OF. Poul Rasmussen
Spodsbjerg (15:15): Blisgås 8 R (Sammen med 210 grågæs). Ella Mikkelsen
Løkkeby Enge (14:40): Skovspurv 70 R. Ella Mikkelsen
Tranekær (13:00): Havørn 1 R. Ella Mikkelsen
Botofte Skovmose (12:30-12:45): Knarand 10 R, Blå Kærhøg 1 FU. Ella Mikkelsen
Lohals, Langeland (10:50): Grønirisk 100 FU. Ella Mikkelsen
Espe, matriklen: Stor Flagspætte 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Hverringe (11:00): Ravn 1 R. Niels Aage Madsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Vindrossel 4 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Monnet, Tåsinge: Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 20 R, Sangsvane 4 R, Grågås 50 R, Bramgås 23 V, Pibeand 130 R, Krikand 4 R, Gråand 50 R, Spidsand 2 R, Hvinand 3 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 2 R, Vandrefalk 1 3K+ R, Strandskade 1 R, Storspove 3 R, Svartbag 1 R, Ringdue 20 R, Gærdesmutte 1 R, Sjagger 1 R, Gråkrage 10 R, Gulspurv 15 R. Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Noret, Tåsinge: Musvåge 1 OF. Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Søby, Tåsinge: Sangsvane 9 R. Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Vejlen, Tåsinge: Sjagger 80 R. Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Bagenkop Havn: Dværgmåge 1 AD R, Kaspisk Måge 2 2K R, Skærpiber 2 R. Henrik Knudsen
Klise Nor: Stenvender 1 OF. Henrik Knudsen
Brændegård Sø: Skarv 9 R, Fiskehejre 18 R, Sangsvane 7, Gravand 9 R, Pibeand 2 R, Krikand 120 R, Gråand 94 R, Skeand 2 R, Taffeland 49 R, Troldand 9 R, Hvinand 6 FU, Lille Skallesluger 6 R, Stor Skallesluger 36 R, Havørn 3, Musvåge 4, Fjeldvåge 1 R, Fasan 25 OF, Blishøne 2 R, Vibe 2 OF, Hættemåge 10 R, Stormmåge 190 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 AD R, Ringdue 248, Stor Flagspætte 1 R HØ, Solsort 2 FU, Skovskade 1 R, Allike 19, Gråkrage 20 R, Ravn 2 OF, Skovspurv 6 FU, Bogfinke 16 FU, Kvækerfinke 9 FU, Stillits 1 OF, Grønsisken 16 OF, Gulspurv 12 FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Knopsvane 2 R, Pibeand 53 R, Krikand 12 R, Gråand 175 R, Bjergand 0 R, Hvinand 5 R, Strandskade 2 R, Rødben 1 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Agernæs Havn: Hættemåge 14 FU, Sølvmåge 31 FU, Svartbag 9 FU. Kirsten Pedersen
Fiskeholm: Gravand 4 R, Toppet Skallesluger 9 R, Hættemåge 3 R, Svartbag 3 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten ved Fiskeholm: Toppet Lappedykker 1 FU, Knopsvane 9 FU, Blishøne 1800 R. Kirsten Pedersen
Soldatermade: Musvåge 2 R, Ringdue 5 R, Solsort 3 R, Sumpmejse 2 FU, Musvit 5 R, Bogfinke 2 R, Grønsisken 12 R. Kirsten Pedersen
Å vest for Brydegård: Blå Kærhøg 1 BR FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten ved Fiskeholm: Blishøne 1500 R, Svartbag 1 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Helnæs Made: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 148 R, Grågås 450 R, Gravand 2 R, Blå Kærhøg 1 BR R, Musvåge 2 R, Fjeldvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 R, Hjejle 4 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 21 R, Husskade 3 R, Sortkrage 2 R, Stær 12 R, Grønirisk 20 R, Gulspurv 25 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Helnæs, havet ud for Maden: Pibeand 5 T, Havlit 1 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Bispeenge: Fiskehejre 1 OF, Grågås 56 R, Gravand 2 R, Krikand 16 FU. Gunhild Brink
Hesbjerg Skov: Sortmejse 1 R, Musvit 8 R, Bogfinke 10 R, Kvækerfinke 20 R, Grønirisk 20 R, Grønsisken 55 FU, Dompap 8 R. Evald Mehlsen
Holmstrup: Vandrefalk 1 OF, Ringdue 160 OF, Sjagger 65 FU. Evald Mehlsen
Barløse: Husskade 2 FU, Allike 38 FU, Grønsisken 12 FU .Villy-Erik Schødts
Slipshavn Enge: Lille Lappedykker 2 FU, Knopsvane 7, Gravand 3 FU, Hvinand 8 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Strandskade 4 FU, Rødben 5 FU. Søren G. Nielsen
Fogense Pynt/Fogense Ø: Sangsvane 12, Hættemåge 520 R, Stormmåge 70 R, Sølvmåge 50 R. Jens Friis-Walsted
Bogense Havn: Skarv 3 R, Gråand 50 R, Ederfugl 1 M AD R, Hvinand 10 R, Toppet Skallesluger 6 R, Blishøne 4 R, Sølvmåge 10 R, Alk 2 VDR R, Ringdue 2 R. Jens Friis-Walsted 


             Hvidvinget måge Blåvand

Tirsdag den 17. januar 2012.                                                   Solopgang: 08:32. Solnedgang: 16:23.

Monnet, Taasinge: Havørn 1 2K, Vandrefalk 1 R, Dværgfalk 1 R, Fjeldvåge 2 R, Blå kærhøg 1 Hun + 1 JUV, Mosehornugle 2 R, Musvåge 4 R, Ravn 1 R, Snespurv 2 R. Nis Rattenborg
Monnet, Tåsinge (12:00-13:00): Pibeand 180 R, Gulspurv 22 R. Ella Mikkelsen
Noret, Tåsinge (11:10): Knarand 20 R. Ella Mikkelsen
Vejlen, Tåsinge (10:15-11:00): Lille Skallesluger 5 R, Havørn 1 V AD, Blå Kærhøg 1 FU hun, Sjagger 500 R. Ella Mikkelsen
Siø (13:15-14:00): Bramgås 32 R. Ella Mikkelsen
Dovns klint + Gulstav Mose (09:00-11:00): Knarand 5 R, Ederfugl 1400 R, Havlit 75 R, Gulspurv 35 R. Niels Bomholt
Tryggelev Nor (12:50-14:15): Knarand 17 R, Bjergand 280 R, Fjeldvåge 1 S, Silkehale 30 NV, Skægmejse 5 HØ. Niels Bomholt
Rath v Keldsnor: Bramgås 160 R. Niels Bomholt
Storeholm (15:00): Blå Kærhøg 1 FU, Fjeldvåge 1 R. Niels Bomholt
Lindelse Nor (15:00): Fjeldvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Klæsø (14:50): Troldand 1500 R. Ella Mikkelsen
Klise Nor (11:45-12:30): Knarand 2 R, Kaspisk Måge 1 R. Niels Bomholt
Hesselagergård: Tårnfalk 1 R, Vandstær 1 FU, Træløber 1 FU, Musvit 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Kongshøj mølle: Ringdue 200+ R, Vandstær 1 FU, Stor skallesluger 4 FU, Gråand 25 FU. Poul Brugs Rasmussen
Plantage v/Tangegård: Sjagger 300+ FU, Solsort 8 FU, Bog/kvækerfinke 25 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg: Grønirisk 25 FU. Poul Brugs Rasmussen
Nabben ved Hårby (09:45-10:30): Toppet Skallesluger 60 FU, Hvinand 205 FU/R, Skarv 1 R, Stor Flagspætte 1 HØ, Stor Skallesluger 5 FU, Sølvmåge 6 R,
Sangsvane 8 OF, Toppet Lappedykker 8 FU, Lille Lappedykker 10 FU (ved udløbet fra Hårby Å), Gulspurv 3 R. Leif Kristensen
Skovkrogen (10:40- 11:00): Hvinand 58 FU, BlisHØne 3100 FU, Hættemåge130 FU/ R, Stormmåge 10 FU/R, EderFUgl 75 FU, Toppet Lappedykker 7 FU, Musvåge 1 R. Leif Kristensen
Agernæs Havn (11:10-11:30): Sølvmåge 43 R, Svartbag 2 R, Lille Lappedykker 1 FU. Leif Kristensen
Svanninge Bakker (12:45 – 13:45): Bogfinke 1 FU, Spætmejse 3 FU, Gråkrage 4 OF, Musvåge 1 OF, Grønsisken 60 FU (min), Musvåge 1 OF, Musvit 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Solsort 3 FU, Ringdue 4 FU/R. Leif Kristensen
Svaninge Bjerge (13:45- 14:45): Halemejse 4 FU, Blåmejse 4 FU, Sumpmejse 1 FU, Topmejse 1 FU, Grønsisken 25 FU, Musvit 1 FU, Stor Flagspætte 1 HØ, Skarv 2 OF, Ringdue 4 HØ/ OF. Leif Kristensen
Silke Å (14:15): Vandstær 1 FU. Kurt Hansen
Nakkebølleinddæmningen (11:00-13:00): Lille Skallesluger 39 FU, Havørn 1 S 2K, Fjeldvåge 1 R, Vandrefalk 1 FU hun (Fu på ringduer). Kurt Hansen
Brændegårds sø (10:30-10:50): Pibesvane 8 FU (4 ad og 4 juv), Havørn 4 FU (2 ad og 2 juv), Fjeldvåge 1 R. Kurt Hansen
Brændegård sø (10:20-11:00): Havørn 3 R (2 Ad. & 1 2K). Lars Bonne Rasmussen
Espe, matriklen: Grågås 23 OF, Vindrossel 4, Musvåge 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Højstrup Øvelsesplads (07:55-08:25): Husskade 145 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Monnet, Tåsinge: Tårnfalk 1 FU, Storspove 45 R. Niels Bomholt
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 2 2K R, Ride 1 AD DØD, Skærpiber 1 R. Henrik Knudsen
Klise Nor: Blå Kærhøg 2 BR R. Henrik Knudsen
Dovns Klint: Skarv 5 R, Sangsvane 26 S, Knortegås 1 R, Ederfugl 1400 R, Havlit 75 R, Sortand 35 R, Fløjlsand 2 SØ, Toppet Skallesluger 11 T, Sølvmåge 80 R, Svartbag 1 OF, Grønirisk 2 TI. Niels Bomholt
Gulstav: Knopsvane 4 R, Grågås 19, Pibeand 25 R, Knarand 5 R, Krikand 15 R, Gråand 20 R, Troldand 3 R, Musvåge 1 FU, Blishøne 6 R, Solsort 7 R, Vindrossel 6 R, Blåmejse 4 R, Musvit 11 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 R, Stillits 8 R, Grønsisken 7 OF, Gulspurv 35 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt
Hav ved Tryggelev Nor (KA45): Skarv 7 R, Ederfugl 1100 R, Havlit 1 R, Sortand 70 R. Niels Bomholt
Klise Nor: Knopsvane 4 R, Pibeand 5 R, Knarand 2 R, Krikand 3 R, Taffeland 5 R, Troldand 11 R, Musvåge 1 R, Blishøne 28 R, Hættemåge 12 R, Sølvmåge 25 R, Kaspisk Måge 1 R, Svartbag 6 R, Rødhals 1 R, Musvit 1 R, Husskade 1 R, Gråkrage 2 R. Niels Bomholt
Rath: Grågås 20 FU, Bramgås 160 FU. Niels Bomholt
Ristinge Hale: Knopsvane 17 R, Knortegås 125 FU, Rødben 1 R. Niels Bomholt
Storeholm + Havet omkr. (KA44): Blå Kærhøg 1 F FU, Fjeldvåge 1 R, Strandskade 13 R. Niels Bomholt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skarv 8 R, Knopsvane 4 R, Grågås 8 R, Gravand 1 R, Pibeand 100 FU, Knarand 17 R, Krikand 35 R, Spidsand 7 R, Skeand 2 R, Taffeland 32 R, Troldand 370 R, Bjergand 280 R, Hvinand 2 FU, Blishøne 11 R, Vibe 44 R, Svartbag 1 R, Silkehale 30 NV, Solsort 1 R, Gråkrage 3 R, Stær 27 R. Niels Bomholt
Vesteregn: Fjeldvåge 1 S, Rødhals 1 R. Niels Bomholt
Spodsbjerg Havn: Bjergpiber 1 R. Henrik Knudsen
Knudshoved Færgehavn: Musvåge 1 OF, Sortgrå Ryle 8 FU. Peder Rasmussen
Kongshøj Mølle: Vandstær 1 FU. Peder Rasmussen
Sortemosen: Knopsvane 4 R, Sangsvane 43 R, Blisgås 23 R, Grågås 430 R, Gravand 2 R, Pibeand 35 R, Havørn 2 AD R, Ringdue 22 R, Sjagger 40 OF, Husskade 8 R. Peder Rasmussen
Helnæs Bugt, Sønderfjord: Toppet Lappedykker 74 FU, Skarv 55 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 164 FU, Sangsvane 10 FU, Grågås 4 T, Gravand 1 R, Pibeand 32 FU, Gråand 15 FU, Hvinand 85 FU, Toppet Skallesluger 320 FU, Stor Skallesluger 10 FU, Havørn 1 2K R, Musvåge 2 FU, Vandrikse 1 SY, Blishøne 550 FU, Hættemåge 36 FU, Sølvmåge 70 FU, Svartbag 4 R, Ringdue 30 R, Rødhals 1 FU, Ravn 2 R. Per D Poulsen
Barløse: Musvåge 1 R, Træløber 1 FU, Gråspurv x Skovspurv (hybrid) 1 FU. Villy-Erik Schødts
Bogense Havn: Skarv 8 R, Gråand 81 R, Hvinand 11 R, Toppet Skallesluger 6 R, Blishøne 6 R, Hættemåge 100 OF, Sølvmåge 85, Alk 1 R, Ringdue 8 R, Skærpiber 1 OF, Allike 4 R, Gråkrage 2 R, Grønirisk 6 R. Jens Friis-Walsted
Bredningen v/Sdr.Åby: Skarv 23, Ederfugl 52, Sortand 9 R, Hvinand 14, Toppet Skallesluger 1 R, Musvåge 2, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 OF, Hættemåge 1 R, Sanglærke 1 OF, Solsort 2 OF, Husskade 2 OF, Grønirisk 12 OF. Villy-Erik Schødts
Fogense Enge (Lillestrand): Knopsvane 2 R, Grågås 8 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 4 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 61 R, Svartbag 2 R, Ringdue 7 R, Engpiber 1 R, Solsort 7 R, Husskade 2 R, Gråkrage 11 R, Gråspurv 5 R. Jens Friis-Walsted
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Fiskehejre 12 R, Sangsvane 4, Sædgås 2 FU, Blisgås 150 FU, Grågås 80 FU, Bramgås 20 FU, Pibeand 45 R, Krikand 250 R, Gråand 15 R, Sølvmåge 2 R, Husskade 3 R, Stær 3 FU. Jacob Sterup
Højstrup: Husskade 145 OF. Dieter Maaszen
Lillebælt vest for Torø (Torø Rev): Ederfugl 3000 T, Andefugl sp. 1000 R. Kirsten Pedersen
Lumby Inddæmmede Strand: Sangsvane 250 FU, Grågås 350 FU. Evald Mehlsen
Odense Losseplads: Bjergirisk 60 R, Gulspurv 15 R. Evald Mehlsen
Søndersø (Nordfyn): Musvåge 2 R, Gråkrage 2 R. Niels Imhoff Nielsen
Torø: Tårnfalk 2 R. Kirsten Pedersen
Torø Vig: Toppet Lappedykker 2 FU, Knopsvane 72 FU, Gravand 11 R. Kirsten Pedersen
Åløkkeskoven: Ringdue 300 FU. Evald Mehlsen


           Dokufoto taget med Smartphone af Ride. Det er anden gang inden for kort tid at jeg finder en død Ride. Mon de er i dårlig kondition?

Mandag den 16. januar 2012.                                                   Solopgang: 08:33. Solnedgang: 16:21.

Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 12 FU, Blishøne 300 FU
Ny Gesinge
(09:00): Dværgfalk 1 SV. Poul Rasmussen
Monnet, Tåsinge: Fiskehejre 2 R, Bramgås 90 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 30 R, Gravand 26 R, Pibeand 300 + ( 1 Død dræbt af sandsynligvis Vandrefalk i går), Spidsand 5 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Strandskade 1 R, Lille Kobbersneppe 1 FU, Storspove 9 R, Ride 1 DØD,
Strynø: Havørn 1 2K R (kom fra øst ind over Monnet videre mod syd - sydøst til Strynø hvor den gik ned)
Søby, Tåsinge: Sangsvane 18 R
Vogterholm: Havørn 2 AD R
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Sangsvane 300 R. Poul Brugs Rasmussen
Sandholt (11:30-13:30): Sangsvane 8 OF, Musvåge 2 FU/R, Ringdue 95 R, Allike 3 R, Kvækerfinke 8 FU, Blåmejse 14 FU, Spætmejse 4 FU, Bogfinke 3 FU, Grågås 2 OF, Musvit 27 FU, Stor Flagspætte 3 FU, Sjagger 15 OF, Gråand 16 R, Knopsvane 2 FU, Grønirisk 1 R, Sumpmejse 3 FU, Halemejse 18 FU, Fiskehejre 1 OF. Leif Kristensen
Lundeborg (15:00): Silkehale 3 R. Poul Brugs Rasmussen
Lindkær, Ravnholt (15:15): Havørn 2 R AD. Bodil og Hans Rytter
Espe, matriklen: Ravn 1, Musvåge 1, Tårnfalk 1, Natugle 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Lydingevej: Sangsvane 102. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø: Havørn 2 AD. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Bøjden Nor (09:25-10:25): Lille Lappedykker 4 FU, Knopsvane 9 FU, Grågås 35 FU/R, Gråand 150 FU/R, Spidsand 2 FU, Pibeand 55 FU, Krikand 30 FU, Taffeland 145 R, Bjergand 80 R, Troldand 520 R, Ederfugl 100 R, Hvinand 2 FU, Toppet Skallesluger 5 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 120 FU, Strandskade 2 FU, Hjejle 3 R, Vibe 9 R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 50 FU/R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 2 R, Husskade 2 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 1 FU . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Horne Næsskov (10:35-10:45): Fiskehejre 1 R, Ringdue 10 R, Sjagger 200 FU/R, Vindrossel 50 FU/R, Bogfinke 10 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Sønderhjørne (10:50-11:15): Sangsvane 7 SV, Ederfugl 50 T, Sortand 2 R, Rødhals 1 R, Sumpmejse 2 FU, Gulspurv 10 R, Rådyr 2 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Lindø, Jersore (14:45-15:15): Fjeldvåge 1 FU, Mosehornugle 2 FU (1. Eng på venstre side ). Dieter Maaszen
Gyldensten Gods (14:20): Sangsvane 139 R (27 juv.). Dieter Maaszen
Bogense Mågeøerne (12:10-14:00): Lysbuget Knortegås 104 FU. Dieter Maaszen
Fogense Enge (10:50): Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen
Egebjerggaard Storskov (16:15): Havørn 1 OF AD, Duehøg 1 OF. Aksel Christensen
Egebjerggaard (11:00): Ravn 1 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Storskov (09:30): Huldue 2 R (På redekasse). Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, matriklen: Vindrossel 6 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Lystbådehavnen, Svendborg: Lille Lappedykker 8 R, Skarv 3 Ø, Gråand 35 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 13 R, Hættemåge 120 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 7 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Povlinelund, Svendborg: Stor Flagspætte 3 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 15 R, Vindrossel 14 R, Spætmejse 4 R, Bogfinke 15 R, Grønirisk 12 R, Stillits 2 R, Dompap 4 R, Gulspurv 2 R. Peder Rasmussen
Fårevejle: Knopsvane 220 R, Sangsvane 103 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 79 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 5 R, Fjeldvåge 1 R, Engpiber 18 R, Ravn 5 R. Ole Goldschmidt
Lydinge Haver: Sangsvane 58. Gunnar Jørgensen
Silkeå: Fiskehejre 2 OF, Ringdue 2 R, Vandstær 1 R, Allike 22. Gunnar Jørgensen
Silkeå: Vandstær 1 FU. Kirsten Pedersen
Sollerup: Fiskehejre 1 OF, Grågås 11 OF, Gråand 1 R HØ, Havørn 2 AD OF, Musvåge 2 OF, Fasan 1 R HØ, Stormmåge 250 FU, Stor Flagspætte 4, Gærdesmutte 2 R HØ, Rødhals 1 R HØ, Solsort 2 R HØ, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 6 FU, Spætmejse 4 R HØ, Træløber/Korttået Træløber 2 FU, Allike 90 FU, Råge 75 FU, Gråkrage 8 R, Bogfinke 5 OF,Grønsisken 9 FU, Dompap 1 R HØ, Gulspurv 2. Gunnar Jørgensen
Brahetrolleborg Gods: Vandstær 1 FU, Stillits 15 R. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Hjejle 3 R. Kirsten Pedersen
Fagsted Lung: Bogfinke 5 R, Kvækerfinke 72 R. Kirsten Pedersen
Barløseborg Skov: Musvåge 1 R, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 6 FU, Sjagger 32 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 6 FU, Musvit 11 FU, Skovskade 3, Gråkrage 3 OF, Bogfinke 15 FU. Villy-Erik Schødts
Ejlby: Ravn 1 R. Jens Friis-Walsted
Gyldensten Gods: Sangsvane 139 FU. Suzette Frydensberg
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Sangsvane 160 FU. Suzette Frydensberg
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 7 FU, Sangsvane 2 FU, Grågås 400 FU, Bramgås 7 FU, Gravand 80 FU, Gråand 8 FU, Ederfugl 2 FU, Hvinand 36 FU, Tårnfalk 1 FU, Storspove 10 FU, Hættemåge 240 FU, Stormmåge 40 FU, Sølvmåge 30 FU. Suzette Frydensberg
Fogense Enge (Lillestrand): Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen
Hav V f/Bogense
: Skarv 15 R, Knopsvane 6 FU, Ederfugl 43 FU, Hvinand 20 FU, Toppet Skallesluger 13 FU, Strandskade 2 FU, Storspove 2 FU, Hættemåge 7 FU, Sølvmåge 153 FU, Svartbag 4 R. Dieter Maaszen
Lindø + vade v/Jersore: Fjeldvåge 1 FU, Storspove 68 R, Mosehornugle 2 AD FU. Dieter Maaszen
Mågeøerne: Skarv 14 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 8 FU, Sangsvane 13 FU, Grågås 13 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 104 FU, Gravand 20 FU, Gråand 16 FU, Ederfugl 1 FU, Hvinand 7 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Stor Skallesluger 2 M FU, Strandskade 11 FU, Storspove 23 FU, Hættemåge 43 FU, Sølvmåge 90 FU, Svartbag 3 R. Dieter Maaszen
Drættegrund m.m. (hav NV f/Dræet): Grågås 35 R, Gråand 75 R, Ederfugl 16 R, Toppet Skallesluger 6 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Sædgås 3 FU, Blisgås 175 FU, Grågås 590 , Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 1 R. Jens Bækkelund
Hav v/Æbelø: Toppet Lappedykker 4 R, Ederfugl 140 R, Sortand 290 R, Fløjlsand 2 R, Hvinand 10 R, Toppet Skallesluger 44 R, Alk 1 N. Jens Bækkelund
Hav Ø f/Æbelø Holm: Knopsvane 2 R, Sangsvane 9 R,Pibeand 10 R, Gråand 890 R, Hvinand 35 R, Toppet Skallesluger 19 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Knopsvane 11 R, Grågås 325 R, Knortegås 14 R, Gravand 5 R, Hvinand 40 R, Strandskade 105 FU, Islandsk Ryle 15 FU, Almindelig Ryle 11 FU, Lille Kobbersneppe 90 FU, Storspove 126 FU, Sølvmåge 30 R. Jens Bækkelund
Æbelø: Skarv 68 R, Fiskehejre 1 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 2 R, Fjeldvåge 1 R, Skovhornugle 1 R, Ravn 2 R. Jens Bækkelund


           Overflyvende sangsvaner Foto: Poul Brugs Rasmussen

Søndag den 15. januar 2012.                                                   Solopgang: 08:34. Solnedgang: 16:19.

Vejlen, Taasinge: Blisgås 107 R (mark øst for Vejlen), Blå kærhøg 1 R. Poul Rasmussen
Monnet, Taasinge
(07:15-13:35): Toppet Lappedykker 62 R, Sangsvane 189 R, Sædgås 3 OF, Blisgås 32 OF, Grågås 1324 R, Bramgås 174 R, Pibeand 341 R, Hvinand 324 R, Toppet Skallesluger 327 R, Havørn 2 R (Indflyvende fra Strynø), Fjeldvåge 2 R, Vandrefalk 1 R AD hun, Stor Regnspove 122 R, Mosehornugle 3 R, Kragefugl sp. 5000 R (Fra Vårø Haver), Ravn 2 OF. Poul Rasmussen
Monnet (13:00): Havørn 1 OF IMM, Blå Kærhøg 1 OF (Brun), Fjeldvåge 1 R. Jens-Gert Hansen
Søby, Taasinge (15:00): Sangsvane 180 R. Jens-Gert Hansen
Skovballe Taasinge (13:40): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Poul Rasmussen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Sangsvane 210 R, Strandskade 6 R
Vemmenæs: Vibe 6 R
Skårupøre, ved den nye Havfrue: Toppet Skallesluger 30 FU, Sangsvane 8 R. Poul Brugs Rasmussen
Tange å og havet ud for: Hvinand 3 FU, Ederfugl 150 FU, Grågås 75 OF NØ, Sangsvane 5 OF. Poul Brugs Rasmussen
Søbo og Søbo Sø: Pibeand 14 R, Troldand 710 R, Stor Skallesluger 7 FU, Grågås 47 R, Gråand 74 FU/R, Krikand 6 R, Taffeland 5 R, Blishøne 6 FU, Solsort 1 R, Sjagger 104 R, Gråkrage 2 R, Grønirisk 2 R, Ringdue 2 R. Leif Kristensen
Lindkær (08:45-09:45): Havørn 1 OF AD, Ravn 8 OF. Kell Grønborg
Skeby (13:01): Sangsvane 120 R. Gregers Johannesen
Vestermaden (11:40): Blå Kærhøg 1 R han. Niels Aage Madsen
Knudshoved Havn (14:15-14:50): Sortgrå Ryle 4 FU (2 uden ring. 1. H gul plast + metal V.hvid og blå plastik ring)1. H.2gul plast og metal.V. blå+rød plastik ring.). Dieter Maaszen
Holkenhavn Gods (12:00): Grågås 550 FU. Dieter Maaszen
Kajbjerg skov: Bogfinke 10 FU, Solsort 3 FU, Musvåge 3 R, Gråkrage 2 HØ, Musvit 7 FU, Blåmejse 5 FU, Spætmejse 5 FU, Sumpmejse 10 FU, Halemejse 1 FU, Almindelig judasøre.. Hjalte Kjærby
Kerteminde Fiskerihavn (16:00): Alk 2 FU. Ivan Sejer Beck
Vigelsø: Grågås 1610 R, Bramgås 440 R. Anders Myrtue
Tornø, Odense Fjord (11:50-12:20): Havørn 2 R AD. Anders vedel
Seden strand: Pibeand 1700 R (And sp. - pibeand og krikand). Anders Myrtue
Odense Inderfjord: Knopsvane 815 R, Pibeand 2306 R, Krikand 190 R, Gråand 720 R, Spidsand 45 R, Hvinand 642 R, Almindelig Ryle 300 R. Anders Myrtue
Odense Fjord H3: Lomvie 1 R, Alk 2 R. Anders Myrtue
Mågeøerne: Strandskade 50 R, Stor Præstekrave 1 R. Bastian, Ole H. Scharff, Henrik Andersen
Lumby Middelgrund: Alk 1 R. Anders Myrtue
Jersore: Blisgås 3 OF, Bramgås 150 R, Lysbuget Knortegås 1 R (Sammen med 4 mørkbugede), Blå Kærhøg 1 FU hun, Strandskade 75 R, Strandhjejle 1 R, Islandsk Ryle 15 R, Lille Kobbersneppe 80 R, Stor Regnspove 125 R, Mosehornugle 3 FU (2 på strandengene og 1 på Dræet). Bastian, Ole H. Scharff, Henrik Andersen
Føns vig: Søkonge 1 R. Jens Bækkelund
Flyvesandet: Sortand 250 R (+), Fløjlsand 25 R, Alk 1 R, Lomvie/Alk 2 NØ. Bastian, Ole H. Scharff, Henrik Andersen
Bregnør bugt: Toppet Skallesluger 100 R, Blå Kærhøg 1 R han, Fjeldvåge 1 R, Stor Regnspove 103 R. Anders Myrtue
Boels Bro: Alk 1 R. Anders Myrtue
Egebjerggaard Storskov (13:15): Vandrefalk 2 R. Aksel Christensen
Egebjerggaaard Nrd. Fælled (12:30): Enkeltbekkasin 2 R. Aksel Christensen
 

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skårupøre Sund: Lille Lappedykker 18 R, Skarv 10 R, Knopsvane 28 AD R, Sangsvane 25, Grågås 4 R, Troldand 5 R, Hvinand 160 FU, Strandskade 16 R. Jacob Sterup
Skårupøre Sund: Sangsvane 71 R, Hvinand 140 R, Stor Skallesluger 3 R. Arne Bruun
Bjørnemosegård: Sortkrage 2 R. Jacob Sterup
Thurø Rev: Knopsvane 13, Sangsvane 1 AD R, Grågås 12, Gravand 6 FU, Pibeand 9 R, Krikand 44 R, Gråand 60 R, Toppet Skallesluger 10 R, Strandskade 1 R, Sortkrage 3 FU, Gråkrage 10 FU, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 5 FU, Rørspurv 2 FU. Jacob Sterup
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Toppet Lappedykker 25 R, Knopsvane 210 R, Gravand 18 R, Hvinand 250 R, Toppet Skallesluger 250 R, Strandskade 2 R. Arne Bruun
Stenodde Skov: Vibe 9 R. Arne Bruun
Monnet, Tåsinge: Toppet Lappedykker 62 R, Skarv 7 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 105 R, Sangsvane 189 R, Sædgås 3 OF, Blisgås 32 R, Grågås 1324 R, Canadagås 1 OF, Bramgås 174 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 73 R, Gravand 48 R, Pibeand 341 R, Gråand 87 R, Spidsand 12 R, Ederfugl 378 R, Hvinand 324 R, Toppet Skallesluger 327 R, Havørn 2 R, Fjeldvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 F AD R, Storspove 122 R, Hættemåge 208 R, Sølvmåge 104 R, Svartbag 7 R, Mosehornugle 3 R, Engpiber 2 R, Gråkrage 57 R, Ravn 2 OF, Kragefugl sp. 5000 R, Stær 4 R. Poul Rasmussen
Monnet, Tåsinge: Sangsvane 35 R, Grågås 1300 R, Bramgås 200 R, Gravand 80 R, Pibeand 250 R, Storspove 35 R, Rødben 40 R. Ole Golschmidt
Vårø: Grågås 818 R, Bramgås 185 R, Sjagger 20 R. Ole Golschmidt
Ny Gesinge: Blisgås 107 R, Blå Kærhøg 1 FU. Poul Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Blisgås 107 R, Gråand 22 R, Musvåge 5 R. Ole Golschmidt
Gesinge: Sangsvane 28 R. Ole Golschmidt
Landet: Knopsvane 2 R, Musvåge 1 R. Ole Golschmidt
Noret, Tåsinge: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Knarand 7 R, Krikand 22 R. Ole Golschmidt
Skovballe: Sangsvane 7 R, Grågås 240 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 38 R, Gravand 30 R, Toppet Skallesluger 65 R, Stor Skallesluger 2 R. Ole Golschmidt
Stjovl: Sangsvane 29 R, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 2 R, Grågås 114 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 5 R, Tårnfalk 1 R, Huldue 2 R, Ringdue 80 R, Sjagger 20 R. Ole Golschmidt
Strynø Kalv: Grågås 1400 R, Bramgås 600 R, Havørn 1 R. Ole Golschmidt
Søby (Tåsinge): Knopsvane 55 R, Sangsvane 161 R, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 2 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 R, Hjejle 2 R, Sjagger 60 R. Ole Golschmidt
Søby Monnet - Tåsinge: Sangsvane 36 R, Grågås 650 R, Bramgås 140 R. Ole Golschmidt
Søen, Valdemarsslot: Fiskehejre 16 R, Knopsvane 2 R, Knarand 1 R, Troldand 195 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 2 R, Blishøne 43 R. Ole Golschmidt
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Toppet Lappedykker 45 R, Knopsvane 177 R, Sangsvane 220 R, Grågås 38 R, Gravand 2 R, Pibeand 35 R, Gråand 60 R, Hvinand 220 R, Toppet Skallesluger 155 R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 1 R, Hættemåge 400 R, Stormmåge 200 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 2 R. Ole Golschmidt
Siø: Fiskehejre 12 R, Sangsvane 14 R, Grågås 57 R, Stor Skallesluger 4 R, Musvåge 4 R, Vibe 15 R. Ole Golschmidt
Botofte Skovmose: Toppet Lappedykker 1 R, Knopsvane 12 R, Sangsvane 6 R, Grågås 508 R, Pibeand 2 R, Knarand 12 R, Gråand 65 R, Taffeland 19 R, Troldand 90 R, Lille Skallesluger 3 R, Stor Skallesluger 2 R, Musvåge 2 R, Blishøne 32 R, Silkehale 8 R. Ole Golschmidt
Knudedyb (Omr.27): Skarv, Mellemskarv (sinensis) 180 R, Sangsvane 95 R, Grågås 770 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1290 R, Toppet Skallesluger 140 R, Stor Skallesluger 35 R, Havørn 1 R, Musvåge 4 R, Fjeldvåge 1 R. Ole Golschmidt
Lohals: Musvåge 4 R. Ole Golschmidt
Nedergård: Musvåge 4 R. Ole Golschmidt
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 2K R, Bjergpiber 1 R. Ole Golschmidt
Tressebølle: Havørn 1 AD N, Musvåge 6 R. Ole Golschmidt
Vemmenæs: Musvåge 2 R. Ole Golschmidt
Sortemosen: Sangsvane 75 R, Blisgås 65 R, Grågås 400 R, Havørn 1 2K FU, Ravn 4 R. Leif Bisschop-Larsen
Ulbølle: Knopsvane 6 FU, Sangsvane 35 FU, Hættemåge 50 FU, Stormmåge 1100 FU, Natugle 1 R, Rødhals 1 R, Husskade 10 V NAT. Niels Bomholt
Nørresø: Grågås 900 R, Gråand 175 R, Stor Flagspætte 2 SY, Stor Tornskade 1 R, Ravn 6 R. Niels Andersen
Stokkeby Nor: Knopsvane 21 FU, Sangsvane 126 FU, Sædgås 2 FU, Blisgås 162 FU, Grågås 900 FU, Bramgås 1600 FU, Storspove 18 FU. Morten Müller
Vitsø: Knopsvane 28 FU, Grågås 141 FU, Canadagås 1 FU, Grågås x Canadagås (hybrid) 2 FU.Morten Müller
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Toppet Lappedykker 3 FU, Skarv 2, Ederfugl 50. Søren G. Nielsen
Bøjden Nor: Fiskehejre 1, Knopsvane 5, Sangsvane 7 FU, Pibeand 4, Krikand 14, Gråand 44, Bjergand 5, Hvinand 2, Strandskade 2, Solsort 5. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Sangsvane 34, Grågås 700, Vibe 40. Søren G. Nielsen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 7 FU, Skarv 2, Fiskehejre 1, Knopsvane 7, Hvinand 10, Toppet Skallesluger 11, Solsort 3, Musvit 2, Stillits 20 R. Søren G. Nielsen
Fyns Hoved: Vindrossel 4 OF. Søren Louis Rasmussen
Kerteminde Havn: Alk 2 FU. Ivan Sejer Beck
Holckenhavn Fjord: Toppet Lappedykker 2 FU, Gråand 40 R, Taffeland 12 R, Troldand 170 FU, Toppet Skallesluger 3 FU, Blishøne 420 FU. Dieter Maaszen
Holckenhavn Gods: Grågås 550 FU. Dieter Maaszen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 4 AD FU (2 Sortgrå Ryler uden ring, 1 med ring H gul plast og metalr. V. Hvi og blå plastik ring) 1.H 2 gul plast og metalring V Blå og rød plast ring). Dieter Maaszen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Toppet Lappedykker/Gråstrubet Lappedykker 1 R, Sangsvane 8 R, Sortgrå Ryle 5 R, Alk 3 R. Kristoffer Hansen
Slipshavn Enge: Ride 1 2K NØ. Kristoffer Hansen
Aborg Minde: Grågås 37 OF, Troldand 13 R, Toppet Skallesluger 2 R, Musvåge 1 R, Sjagger 20 R, Gråkrage 2 R, Grønsisken 4 FU, Gulspurv 1 R. Villy-Erik Schødts
Brændekilde: Sangsvane 19 SV, Måge sp. 60 R, Ravn 2 R NAT, Kragefugl sp. 700 R NAT. Evald Mehlsen
Brændholt Bjerg: Sjagger 50 R. Evald Mehlsen
Hesbjerg Skov: Ravn 2 R. Evald Mehlsen
Nyrup: Grågås 18 OF, Musvåge 2 R, Måge sp. 30 R, Ringdue 1 OF, Sjagger 20 R, Allike 5 R, Gråspurv/Skovspurv 5 R, Stillits 1 OF. Evald Mehlsen
Emtekær Nor: Skarv 5 OF, Fiskehejre 10 R, Knopsvane 36, Pibesvane 6 R, Sangsvane 103, Grågås 12 R, Gravand 1 OF, Pibeand 2 R, Taffeland 81, Hvinand 53, Toppet Skallesluger 23 R, Blishøne 20 FU, Strandskade 1 OF. Villy-Erik Schødts
Hagenskov Slotsmølle: Ringdue 23 OF, Natugle 1 R, Fuglekonge 2 R, Sortmejse 2 SY, Skovspurv 1 R, Bogfinke 1 R. Thomas Kampmann
Krengerup Gods: Sangsvane 20 OF, Gråand 72 R, Blishøne 2 FU, Sumpmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 SY, Allike 5 FU, Gråkrage 2 FU. Helle Suadicani
Lindø + vade v/Jersore: Knopsvane 13 R, Sangsvane 15 FU, Gravand 26 R, Strandskade 38 FU, Almindelig Ryle 11 FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Storspove 37 R. Kirsten Pedersen
Strandenge v/Jersore: Mosehornugle 2 FU. Kirsten Pedersen
Tommerup: Gråand 9 FU , Grønbenet Rørhøne 2 FU , Korttået Træløber 2 FU. Helle Suadicani
Vesterby: Sangsvane 27 FU, Hættemåge 31 R, Sølvmåge 15 R. Kirsten Pedersen
Eng v/Mosegård-Fønsskov: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 7 R, Gråkrage 27 FU. Jens Bækkelund
Eskør Inddæmning (Hybæk): Musvåge 1 R. Jens Bækkelund
Flægen v/Tybrind: Knopsvane 2 R, Blisgås 10 FU, Grågås 835 FU, Gråkrage 3 R. Jens Bækkelund
Føns Vig: Toppet Lappedykker 85 R, Skarv 55 R, Knopsvane 15 R, Ederfugl 110 R, Havlit 11 R, Toppet Skallesluger 9 R, Blishøne 5 R, Strandskade 1 R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 2 R, Søkonge 1 R. Jens Bækkelund
Fønsskov, marker: Fiskehejre 1 R, Musvåge 1 R, Hættemåge 80 R, Ravn 1 KA. Jens Bækkelund
Føns Vang: Lille Skallesluger 14 AD R. Henrik Mørup-Petersen
Fønsskov, marker: Vandrefalk 1 2K OF, Ravn 1 R,
Husby Strand, Wedellsborg: Stor Tornskade 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Gamborg Fjord: Sangsvane 32 R. Jens Bækkelund
Gardersø: Blå Kærhøg 1 FU. Jens Bækkelund
Husby Strand, Wedellsborg: Sangsvane 29 R, Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Rud - Ålehoved: Grågås 30 R, Musvåge 2 R. Jens Bækkelund
Spidsen af Fønsskov: Stor Flagspætte 1 KA. Jens Bækkelund
Tybrind Vig: Toppet Lappedykker 39 R, Knopsvane 5 R, Sangsvane 8 OF, Gravand 3 R, Gråand 12 R, Ederfugl 5 R, Hvinand 26 R. Jens Bækkelund


              Dværgmågen med dens pergamenthale - kommentar og foto: Morten Müller

Lørdag den 14. januar 2012.                                                   Solopgang: 08:35. Solnedgang: 16:18 

Syltemade Ådal (11:45): Blå Kærhøg 1 OF hun. Niels Andersen
Hellemose ved Brahetrolleborg
(15:15): Blå Kærhøg (hunfarvet) 1 FU, Musvåge 1 R. Leif Kristensen
Sjoen, Ærø: Dværgmåge 1 AD + 1 2K. Kim Bang Jensen
Tangeå Møllevej, Æbleplantagen: Sjagger 300+ FU, Sangsvane 14 OF. Poul Brugs Rasmussen
Tiselholtvej, Æbleplantagen: Sjagger 300+ FU (Mit bedste bud - umuligt at tælle fuglene, de var over alt. I æbletræerne, på jorden og i luften), Silkehale 3 R, Råge/Allike 500 FU. Poul Brugs Rasmussen
Stenmureveje: Sjagger 50 FU, Musvåge 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Skaboeshuse (15:30): Toppet Lappedykker 58 FU, Fjeldvåge 1 FU, Grønspætte 1 FU, Stillits 73 R. Kurt Hansen
Nr. Søby (15:12): Rød Glente 2 FU (Set to gange på punkttællingsrute). Sandra Døssing, Anne Veber Døssing
Nr. Søby (14:05): Blå Kærhøg 1 FU hun. Sandra Døssing, Anne Veber Døssing
Tietgenbyen (16:10): Fjeldvåge 1 R. Michael Glentedal
Dalby bugten/Madehøj: Sangdrossel 1 R. Bo K. Stephensen
Fyns Hoved (09:00-13:00): Sule 1 N,
Mallemuk 1 N + 1 S, Ride 72 N, Rødstrubet lom 18 N, Tejst 6 N, Alk 105 N, Alk/Lomvie 90 N, Lomvie 15 N. Erik Danielsen
Gamborg Inderfjord (IBA tælling) (10:05-11:25): Toppet Lappedykker 256 FU, Hvinand 174 FU. Kell Grønborg
Føns Vang (IBA tælling) (08:00-10:00): Hvinand 156 FU, Huldue 11 OF (sammen med flok ringduer), Ravn 2 OF. Kell Grønborg
Føns by: Ravn 1 R. Kell Grønborg
Gyldensten (11:00-12:00): Fjeldvåge 1 R. Sten Pedersen
Jersore (09:00-09:30): Blå Kærhøg 1 FU, Mosehornugle 3 FU. Sten Pedersen
Flyvesandet (09:00-09:30): Snespurv 2 R. Sten Pedersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Egense, Svendborg: Sangsvane 2 R. Niels Andersen
Monnet, Tåsinge: Bramgås 80 R, Gravand 15 R, Storspove 28 R, Ravn 1 R. Carsten Skou
Monnet, Tåsinge: Grågås 500 OF, Gravand 7 R, Havørn 3, Fjeldvåge 1 R. Peder Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Grågås 300 R. Peder Rasmussen
Bagenkop Havn: Hættemåge 30 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 230 R, Kaspisk Måge 8 R, Svartbag 70 R, Ride 3 R, Silkehale 7 R. Ole Goldschmidt
Barager Nebbe: Skarv 52 R, Knopsvane 6 R, Sangsvane 15, Grågås 48 OF, Gravand 9 R, Gråand 18 R, Ederfugl 1 R, Musvåge 1 R, Vibe 2 R, Rødben 7 R, Hættemåge 20 R, Sølvmåge 55 R, Svartbag 24 R, Ringdue 100 R, Sortkrage 4 R, Gråkrage 65 R, Bogfinke 35 FU. Peder Rasmussen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 177, Gravand 9 R, Pibeand 2 R, Hvinand 32 R, Toppet Skallesluger 48 R. Peder Rasmussen
Barager Nebbe: Sangsvane 3 R, Gravand 14 R, Gråand 12 R, Hvinand 2 R, Strandskade 3 R, Rødben Islandsk (robusta) 16 R, Svartbag 15 R. Ole Goldschmidt
Fredmosen: Sangsvane 1 R, Musvåge 2 R, Huldue 4 R, Ringdue 300 R. Ole Goldschmidt
Hjortholm (Eskebjerghave): Knopsvane 14 R, Sangsvane 24 R, Blisgås 35 R, Grågås 410 R, Bramgås 220 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 R, Gråand 8 R, Lille Skallesluger 2 R, Musvåge 4 R, Svartbag 5 R, Råge 170 R, Ravn 1 R. Ole Goldschmidt
Humble: Knopsvane 2 R, Sangsvane 15 R, Blisgås 240 R, Grågås 280 R, Musvåge 3 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Blisgås 70 R, Grågås 480 R, Pibeand 130 R, Gråand 80 R, Taffeland 35 R, Troldand 270 R, Lille Skallesluger 7 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Fiskehejre 2 R, Grågås 3 R, Gråand 20 R, Troldand 10 R, Blå Kærhøg 1 R, Musvåge 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Kaspisk Måge 3 AD R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Sangsvane 105 R, Blisgås 590 R, Grågås 820 R, Bramgås 110 R, Pibeand 2 R, Knarand 12 R, Taffeland 240 R, Troldand 1600 R, Bjergand 2 R, Lille Skallesluger 5 R, Havørn 1 R, Blå Kærhøg 1 R, Musvåge 5 R, Vibe 70 R. Ole Goldschmidt
Kædeby: Sangsvane 185 R, Blisgås 390 R, Grågås 285 R, Bramgås 136 R, Havørn 1 2K R, Blå Kærhøg 1 R, Musvåge 9 R, Tårnfalk 1 R. Ole Goldschmidt
Kølle Nor: Musvåge 2 R, Fjeldvåge 1 R. Ole Goldschmidt
Lindelse Nor: Hvinand 300 R. Ole Goldschmidt
Longelse Bondegårdsskov: Sangsvane 23 R, Stormmåge 80 R, Råge 80 R. Ole Goldschmidt
Longelse Sønderskov: Knopsvane 6 R, Sangsvane 59 R, Grågås 76 R, Bramgås 7 R, Gråand 6 R, Musvåge 2 R, Vibe 9 R, Hættemåge 200 R, Ravn 1 R. Ole Goldschmidt
Løkkeby Enge: Toppet Lappedykker 1 R, Knopsvane 12 R, Blisgås 64 R, Grågås 650 R, Pibeand 16 R, Gråand 14 R, Musvåge 1 R, Blishøne 12 R. Ole Goldschmidt
Magleby Nor: Blisgås 211 R, Grågås 270 R, Bramgås 135 R, Fjeldvåge 1 R, Vibe 24 R, Ringdue 300 R. Ole Goldschmidt
Nordenbro: Sangsvane 480 R, Blisgås 805 R, Grågås 3200 R, Bramgås 140 R, Musvåge 4 R, Huldue 6 R, Stor Flagspætte 1 R, Sjagger 600 R, Korttået Træløber 1 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 10 R, Lille Skallesluger 15 R. Ole Goldschmidt
Påø Enge (tørre): Knopsvane 10 R, Sangsvane 2 R, Grågås 28 R, Pibeand 9 R, Gråand 6 R, Musvåge 3 R, Ravn 1 R. Ole Goldschmidt
Rath: Hjejle 180 R, Bjergirisk 35 R. Ole Goldschmidt
Ristinge Havn m/strandeng & nor: Knopsvane 32 R, Sangsvane 3 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Sjagger 15 R, Vindrossel 35 R, Stær 40 R. Ole Goldschmidt
Ristingehalvøen: Musvåge 3 R, Blishøne 2000 R, Hjejle 130 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing: Sangdrossel 1 R. Ole Goldschmidt
Skovsgård: Knopsvane 3 R, Sangsvane 142 R, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 15 R, Grågås 240 R, Musvåge 6 R, Sjagger 90 R, Ravn 1 R. Ole Goldschmidt
Storeholm + Havet omkr. (KA44): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 40 R, Strandskade 35 R. Ole Goldschmidt
Søgård Pyt: Knopsvane 2 R, Troldand 3 R, Musvåge 3 R, Blishøne 2 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 5 R. Ole Goldschmidt
Vitsø Grund m.m.: Toppet Lappedykker 1 NV, Ederfugl 3500 FU, Havlit 150 FU, Sortand 225 FU, Hvinand 30 FU, Toppet Skallesluger 2 NV,
Dværgmåge 196 NV, Hættemåge 4000 NV, Middelhavssølvmåge 1 3K FU, Sølvmåge 800 FU, Kaspisk Måge 1 2K FU, Ride 19 2K NV, Alk 4 NV. Morten Müller 
Mølleskov v/Skjoldemose: Musvåge 1 OF, Ringdue 300 FU, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 4 R, Fuglekonge 1 FU, Sumpmejse 6 FU, Sortmejse 3 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 4 FU, Spætmejse 4 FU, Bogfinke 1 R, Stillits 3 FU, Grønsisken 9 FU, Dompap 2 FU. Niels Bomholt
Storskov (Brahetrolleborg): Musvåge 1 R, Ringdue 35 OF, Stor Flagspætte 2 R, Solsort 2 R, Topmejse 1 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 13 FU, Spætmejse 2 FU, Gråkrage 2 R, Bogfinke 10 FU, Kvækerfinke 7 FU, Grønsisken 10 FU, Dompap 4 R, Kernebider 2 R. Niels Bomholt
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 AD OF, Ravn 8 OF. Kell Grønborg
Højby: Fjeldvåge 1 R. Gunnar Jørgensen
Hagenskov Slotsmølle: Fiskehejre 1 R, Musvåge 1 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 2 R, Solsort 2 R, Halemejse 4 R, Sumpmejse 2 R, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 4 R, Spætmejse 2 R, Træløber 1 R, Ravn 2 R, Grønsisken 4 R, Dompap 1 R, Gulspurv 1 R. Thomas Kampmann
Barløse: Spurvehøg 1 OF, Fasan 6 FU. Villy-Erik Schødts
Feddet v/Sandager (Assens): Skarv 4 OF, Knopsvane 11, Sangsvane 13 R, Grågås 22 R, Gravand 1 OF, Ederfugl 77, Sølvmåge 35 R. Villy-Erik Schødts
Vittinge: Sjagger 29 R. Helle Suadicani
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 14 R, Sangsvane 23 R, Blisgås 4 R, Grågås 530 R, Gravand 5 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Vibe 27 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 15 R, Husskade 1 FU, Bogfinke 4 FU, Stillits 3 FU. Helle Suadicani
Emtekær Nor: Knopsvane 12 AD R, Gravand 7 R, Taffeland 3 R, Troldand 30 R, Hvinand 105 R, Lille Skallesluger 1 M R, Musvåge 2 R, Blishøne 115 R, Strandskade 2 R, Dværgmåge 1 2K R. Jacob Sterup
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 8 AD R, Sangsvane 19, Grågås 160 FU, Gravand 4 R, Krikand 5 R, Gråand 30 R, Fjeldvåge 1 R, Blishøne 1 R, Husskade 1 R. Jacob Sterup
Eskør Inddæmning (Hybæk): Musvåge 2 R, Bjergpiber/Skærpiber 1 R, Skægmejse 2 R, Halemejse 10 R. Jacob Sterup
Feddet v/Sandager (Assens): Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 AD R, Grågås 240 R. Jacob Sterup
Flægen v/Tybrind: Skarv 11 R, Knopsvane 5, Blisgås 11 R, Grågås 800 R, Gravand 4 R. Jacob Sterup
Tybrind Vig: Toppet Lappedykker 8 R. Jacob Sterup
Føns By: Ravn 1 OF. Kell Grønborg
Føns Vang: Toppet Lappedykker 21 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 5 R, Grågås 14 OF, Gråand 55 R, Skeand 1 M R, Taffeland 82 R, Troldand 315 R, Hvinand 156 FU, Lille Skallesluger 4 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 10 R, Vibe 2 Ø, Hættemåge 456 R, Stormmåge 16 R, Sølvmåge 21 R, Huldue 11 OF, Ringdue 58 OF, Natugle 1 R HØ, Sjagger 5 R, Husskade 7 R, Allike 6 R, Gråkrage 20 OF, Ravn 2 OF. Kell Grønborg
Føns Vang: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 3 R, Knopsvane 3, Grågås 5 R, Taffeland 160 R, Troldand 130 R, Hvinand 200 R, Lille Skallesluger 5 R, Stor Skallesluger 1 M R, Blishøne 6 R, Sølvmåge 3 R, Husskade 3 R, Stillits 5 R. Jacob Sterup
Føns Vig: Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 8 AD R, Ederfugl 15 R, Toppet Skallesluger 10 R. Jacob Sterup
Fønsskov, marker: Knopsvane 2 AD R, Grågås 0 R. Jacob Sterup
Gamborg Fjord: Toppet Lappedykker 32 R, Svartbag 2 AD R. Jacob Sterup
Gamborg Inderfjord: Toppet Lappedykker 256 FU, Skarv 4 R, Knopsvane 33 R, Sangsvane 60 R, Hvinand 174 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Musvåge 1 N, Hjejle 4 R, Hættemåge 211 R, Stormmåge 7 R, Sølvmåge 83 R, Svartbag 7 R. Kell Grønborg
Gardersø: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 AD R, Grågås 160 R, Engpiber 6 R, Rødhals 1 R. Jacob Sterup
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Fiskehejre 12 R, Knopsvane 2 AD R, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 1 FU, Blisgås 153 FU, Grågås 390 FU, Bramgås 20 FU, Gravand 1 R, Pibeand 15 R, Krikand 50 R, Gråand 10 R. Jacob Sterup
Husby Strand, Wedellsborg: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 10 R, Grågås 8 R, Gråand 50 R, Taffeland 2 R, Troldand 3 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 3 R. Jacob Sterup
Odense Å v/Brobyværk: Lille Lappedykker 1 R, Stor Skallesluger 1 F R, Stormmåge 80 V, Bjergvipstjert 1 FU, Ravn 2 OF. Jacob Sterup
Sandager: Sangsvane 200 FU, Kortnæbbet Gås 3 FU, Blisgås 6 FU, Grågås 500 FU, Bramgås 1 FU, Spurvehøg 1 FU, Vibe 19 OF, Sølvmåge 400 FU, Misteldrossel 3 R. Jacob Sterup
Strandsø v/Sparretorn/Fønsskov: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 AD R, Gråkrage 2 R. Jacob Sterup
Strandsø vest f/Ørnehøj/Fønsk: Knopsvane 2 AD R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sølvmåge 100 R. Jacob Sterup
Melbyskov: Ravn 2 R. Kirsten Pedersen
Særslev: Silkehale 1 R, Solsort 2 R, Topmejse 2 R, Blåmejse 3 R, Gråspurv 8 R. Jens Friis-Walsted
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fjeldvåge 1 FU. Jens Bækkelund
Klinte: Allike 300 OF. Jens Bækkelund
Nørreby: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Vester Egense: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund

            Middelhavssølvmåge, Vitsø grund, sidst på dagen. Foto: Morten Müller 


             Vandrefalk Foto: Poul Brugs Rasmussen

Fredag den 13. januar 2012.                                                   Solopgang: 08:36. Solnedgang: 16:16 

Svendborg, matriklen: Ravn 1 OF
Ollerup (15:05)
: Duehøg 1 AD F. Nis Rattenborg
Siø
: Fjeldvåge 1 R, Blå kærhøg 1 FU. Nis Rattenborg
Hesselagergård
: Vandstær 1 FU. Gunnar Jørgensen, Poul Brugs Rasmussen
Kongshøj Mølle
: Vandstær 1 FU. Gunnar Jørgensen, Poul Brugs Rasmussen
Mark ved Glorup Gods
: Vandrefalk 1 FU (første gang jeg er stødt på Vandrefalk på disse kanter). Gunnar Jørgensen, Poul Brugs Rasmussen
Elsehoved
(10:45): Grønspætte 1 OF. Leif Kristensen
Lundeborg (Ca 2km syd for)
(10:00): Vandrefalk 1 R. Leif Kristensen
Mellem Snarup og Krarup
(10:50): Blå Kærhøg 1 FU Han. Leif Kristensen
Espe, matriklen
: Musvåge 2, Spurvehøg 1, Husskade 1, Allike 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Engene mellem Nr Broby og Lundegård
(13:45-15:15): Musvåge 1 FU, Fjeldvåge 1 FU, Blå Kærhøg 1 FU (hunfarvet), Sangsvane 14 R, Gravand 4 R, Fiskehejre 1 FU, Vibe 8 R, Grågås 395 R, Ringdue 16 R, Gråkrage 4 R (mobbede Kærhøgen). Leif Kristensen
Svanninge Bakker
(09:40-10:55): Grønspætte 2 FU/R, Stor Flagspætte 4 R, Halemejse 10 FU, Sortmejse 2 SY, Blåmejse 8 FU, Musvit 10 FU, Spætmejse 3 FU, Træløber 1 FU, Bogfinke 10 FU, Kvækerfinke 10 R, Grønsisken 15 FU, Lille Korsnæb 2 FU, Dompap 2 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Stavidsåen, Chr. Lehns Vænge, Næsbyhoved-Broby (15:00-15:30): Allike 500 R. Ole H. Scharff
Firtalsstrand (11:45-13:25): Knarand 155 FU, Stor Regnspove 290 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (10:45-11:35): Krikand 210 R, Havørn 1 OF (11:15), Vandrefalk 1 R (11:00). Dieter Maaszen

Vågebakken (13:15): Stor Regnspove 62 R. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Fyns hoved (08:10-12:50): Gråstrubet Lappedykker 67 V,
Mallemuk 2 (1 Ø, 1 V), Sule 1 V 4K, Sortand 232 V, Fløjlsand 40 V, Toppet Skallesluger 256 V, Svartbag 48 V, Ride 51 V (1 2K, 50 AD), Lomvie 3 V, Alk 96 V, Lomvie/Alk 274 V, Tejst 25 V, Søkonge 3 V. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hvidkilde Sø: Korttået Træløber 1 SY. Arne Bruun
Thurø Rev: Gravand 11 R, Pibeand 75 R, Krikand 20 R, Strandskade 18 R, Vibe 5 R. Arne Bruun
Hav øst for Thurø: Ederfugl 880 R. Arne Bruun
Marstal Havn: Havørn 1 2K+ FU. Morten Müller
Vitsø Grund m.m.: Dværgmåge 4 FU, Ride 3 FU. Morten Müller
Glorup Eng v/Kongshøj: Vandrefalk 1 R. Poul Brugs Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Hesselagergård: Grågås 3 OF, Fasan 1 R, Ringdue 1 R, Sanglærke 2 OF, Vandstær 1 FU, Solsort 1 R, Sumpmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Gråkrage 1 R. Poul Brugs Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Kongshøj Mølle: Gravand 1 FU, Krikand 12 R, Gråand 24 R, Stor Skallesluger 14 R, Fasan 2 R HØ, Vandstær 1 R, Blåmejse 2 FU, ,Musvit 1 R Gråkrage 1 R. Poul Brugs Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Langemose v/Vormark: Knopsvane 5, Gråand 25 R, Blishøne 20 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 1 R, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 2 R, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 2 FU, Husskade 1 R, Råge 4 OF, Gråkrage 2 R, Skovspurv 6 FU, Bogfinke 6 FU, Kvækerfinke 2 FU, Grønirisk 12 FU, Grønsisken 10 FU, Dompap 3 FU, Gulspurv 1 FU. Poul Brugs Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Langå: Solsort 6 R, Sjagger 50 OF. Poul Brugs Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 R, Sangsvane 16, Grågås 240, Gravand 2 R, Blå Kærhøg 1 F FU. Søren G. Nielsen
Brændekilde: Kvækerfinke 25 FU. Evald Mehlsen
Elmelund: Musvåge 2 FU, Grønirisk 65 FU. Evald Mehlsen
Hesbjerg Skov: Ravn 2 OF. Evald Mehlsen
Mose v/Julsgård: Grågås 50 FU. Evald Mehlsen
Fyns Hoved: Rødstrubet Lom 9 NV, Toppet Lappedykker 3 NV, Gråstrubet Lappedykker 68 NV,
Mallemuk 2 , Sule 1 4K NV, Sangsvane 7 V, Grågås 5 NV, Ederfugl 350 NV, Havlit 3 NV, Sortand 232 NV, Fløjlsand 40 NV, Hvinand 4 NV, Toppet Skallesluger 253 NV, Hættemåge 7 NV, Svartbag 48 NV, Ride 51, Lomvie 3 NV, Alk 96 NV, Lomvie/Alk 273 NV, Tejst 25 NV, Søkonge 3 NV. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Kerteminde Havn: Rødben 10 R, Kaspisk Måge 1 2K R, Alk 1 R, Lomvie/Alk 2 N. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Hofmansgave: Sangsvane 64 R, Grågås 35 R, Canadagås 12 R. Helle Suadicani
Ølundgårds Inddæmning: Knopsvane 61 R, Sangsvane 88 FU, Gravand 45 R, Krikand 210 R, Troldand 80 FU, Havørn 1 OF, Vandrefalk 1 AD R, Blishøne 210 R, Vibe 80 OF. Dieter Maaszen
Otterup: Skarv 1 FU, Toppet Skallesluger 2 FU. Helle Suadicani
Røjle Klint: Ederfugl 10 R, Hvinand 50 R. Erik Busk 
Klakkebjerg: Musvåge 1 OF, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 2, Sumpmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Skovskade 2 OF, Allike 4 OF, Ravn 2 R. Villy-Erik Schødts
Klakkebjerg: Tårnfalk 1 FU, Sølvmåge 3 OF, Ringdue 3 OF, Fuglekonge 3 FU, Sumpmejse 4 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 5 FU, Skovskade 1 R, Husskade 2 R, Ravn 2 OF, Bjergirisk 14 FU. Kirsten Pedersen
Melbyskov: Gråand 7 R, Blå Kærhøg 1 R, Musvåge 1 R, Blishøne 2 R, Ringdue 5 R, Solsort 2 R, Musvit 8 R. Kirsten Pedersen
Ørsbjerg Skov: Ringdue 5 R, Fuglekonge 29 FU, Halemejse 19 FU, Sumpmejse 6 FU, Topmejse 2 FU, Sortmejse 2 R, Blåmejse 8 FU, Musvit 13 R, Spætmejse 3 FU, Træløber 2 FU, Skovskade 1 R, Bogfinke 3 FU, Lille Korsnæb 2 R, Dompap 3 FU, Kernebider 2 FU. Kirsten Pedersen
Kerte: Musvåge 1 LF R, Husskade 9 FU, Allike 95 FU, Gråkrage 20 R. Kirsten Pedersen
Blangstrup: Sangsvane 4 OF, Musvåge 3 FU, Sjagger 2 R, Gråkrage 6 R. Kirsten Pedersen
Bogense Havn: Skarv 3 FU, Knortegås, Lysbuget (hrota) 140 OF, Gråand 35 FU, Ederfugl 3 FU, Hvinand 5 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Blishøne 6 FU, Rødben 11 FU, Sølvmåge 10 FU. Suzette Frydensberg


           Søkonge nord for Kaløvig Lystbådehavn

Torsdag den 12. januar 2012.                                                   Solopgang: 08:37. Solnedgang: 16:14 

Hesselagergård, i parken (14:30): Vandstær 1 FU (i vandløbet, som afvander voldgraven ved den gamle turbine), Halemejse 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Nydamsvej, V.Hæsinge (14:45): Stillits min.60 FU. Leif Kristensen
Bregninge, Ærø: Havørn 1 R. Kim Bang Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Kerteminde Havn: Alk 1 R. Søren Louis Rasmussen
Barløse: Musvåge 1 R, Solsort 2 OF, Sumpmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 FU, Skovspurv 4 FU, Bogfinke 9 FU, Kvækerfinke 2 FU, Grønsisken 5 FU. Villy-Erik Schødts
Ullerup: Råge 200 FU. Jens Bækkelund
Vesterby: Råge 250 FU. Jens Bækkelund


             Død Ride AD Helnæs Made holdt af Anders Nielsen

Onsdag den 11. januar 2012.                                                   Solopgang: 08:38. Solnedgang: 16:13 

Svendborgsund ved Iholm: Stor Skallesluger 28 R, Svartbag 2 R
Løvehavevej ved Hvidkilde (10:20): Ravn 1 OF. Niels Andersen
Silkeå: Bjergvipstjert 1 FU, Vandstær 1 FU
Sandholt (16:00): Sølvmåge 10 R, Knopsvane 2 FU, Musvåge 1 R, Stor Skallesluger 4 FU, Gråand 6 FU/R, Blishøne 2 FU, Ringdue 40 OF. Leif Kristensen
V. Hæsinge (16:25): Grågås 10 OF, Spurvehøg 1 FU. Leif Kristensen
Sundet, Faaborg (08:55): Havørn 1 OF IMM. Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (11:45-12:30): Toppet Lappedykker 5 FU/R, Skarv 6 FU/R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 80 FU/R, Grågås 45 R, Gråand 20 FU/R, Knarand 2 FU, Taffeland 60 R, Troldand 500 R, Blishøne 300 FU, Hættemåge 10 R, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 5 R, Stor Flagspætte 1 FU, Grønsisken 30 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Hågerup:
Sølvhejre 1 R. Frederikke Rørth via Lars Bonne Rasmussen
Espe, matriklen: Musvåge 3. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Dalby (08:50): Ravn 2 R. Lars Philip Nørtoft
Mesinge (08:45): Ravn 2 R. Lars Philip Nørtoft
Vestermaen v/Mesinge (14:00): Stor Regnspove 90 R. Søren L. Rasmussen
Ølundgård Inddæmning (14:50-15:45): Pibeand 210 R, Krikand 220 R, Stor Regnspove 51 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand (13:50-14:50): Knarand 112 R, Stor Regnspove 87 R. Ella Mikkelsen
Skeby, Otterup (13:45): Sangsvane 126 R, Ringdue 600 R. Ella Mikkelsen
Holme-møllegård, Klinte (13:20): Blisgås 5 R. Ella Mikkelsen
Nærå strand (12:20-13:10): Gråand 400 R, Hvinand 126 R, Strandskade 86 R, Stor Regnspove 92 R. Ella Mikkelsen
Lindøhoved, Æbelø ebbevej (11:20-12:10): Fjeldvåge 2 FU, Islandsk Ryle 19 R, Stor Regnspove 166 R. Ella Mikkelsen
Jersore (11:15): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Ella Mikkelsen
Gyldensten enge (10:50-11:10): Sangsvane 220 FU (32 2k - de andre ad.), Grågås 850 R, Fjeldvåge 1 FU. Ella Mikkelsen
Mågeøerne, Bogense (09:50-10:40): Lysbuget Knortegås 106 R, Fjeldvåge 1 FU. Ella Mikkelsen
Fogense enge (09:00-09:40): Blisgås 23 R. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Vindrossel 4 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Gråsten Nor: Sangsvane 92 AD FU, Allike 75 FU, Råge 300 FU, Gråkrage 30 FU, Kragefugl sp. 40 FU. morten Müller
Brændegård Sø: Fiskehejre 2 R, Havørn 3 R, Spurvehøg 1 R, Ravn 2 R. Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Brændegård Sø: Skarv 5 R, Fiskehejre 20 R, Knopsvane 5 R, Sangsvane 3, Blisgås 1 R, Grågås 109 R, Gravand 13 R, Krikand 375 R, Gråand 140 R, Taffeland 55 R, Troldand 300 R, Hvinand 1 M R, Stor Skallesluger 21 FU, Havørn 3, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 R, Fasan 4 R, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 1 OF, Svartbag 3 , Ringdue 250 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Solsort 2 R HØ, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 R HØ, Allike 16 OF, Gråkrage 8 R, Ravn 3 OF, Bogfinke 3 , Grønsisken 25 OF, Dompap 6 OF. Gunnar Jørgensen
Silkeå: Vandstær 1 R, Musvit 2 R, Allike 8 R. Gunnar Jørgensen
Silkeå: Tårnfalk 1 FU, Bjergvipstjert 1 FU, Vandstær 1 FU, Stillits 30 R. Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Helnæs Made: Skarv 15 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 6 R, Sangsvane 77 R, Grågås 100 R, Bramgås 30 R, Gravand 4 R, Pibeand 60 R, Krikand 30 R, Gråand 80 R, Toppet Skallesluger 1 OF, Havørn 1 IMM OF, Blå Kærhøg 2 BR FU, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 2 R, Tårnfalk 3 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 9 R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 150 R, Svartbag 3 R, Ride 1 AD DØD, Ringdue 3 R, Engpiber 1 R, Solsort 5 R, Husskade 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 30 R, Grønirisk 20 R, Gulspurv 100 R. Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Helnæs, havet ud for Maden: Ederfugl 100 R, Havlit 1 M R, Sortand 5 R, Dværgmåge 3 2K FU. Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Odense Å v/Brobyværk: Stor Skallesluger 2 R. Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Bøjden Nor: Knopsvane 4 R, Sangsvane 18 R, Grågås 20 R, Gravand 3 R, Gråand 13 FU, Troldand 150 R
Bjergand 8 R, Hvinand 6, Blå Kærhøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Stormmåge 2 OF Sølvmåge 24 R, Skovspurv 3 R. Villy-Erik Schødts
Assens Havn: Skarv 54 FU, Dværgmåge 2 FU, Hættemåge 31 FU, Sølvmåge 14 FU, Svartbag 3 R. Kirsten pedersen
Mariendal-kysten: Skarv 54 R, Ederfugl 5 R, Havørn 1 FU, Musvåge 1 R, Fasan 4 R, Sølvmåge 14 FU, Svartbag 3 FU, Ringdue 150 R, Solsort 1 R, Musvit 1 R, Gråkrage 7 R, Bogfinke 2 R. Kirsten Pedersen
Firtalsstrand: Knopsvane 12 R, Grågås 134 R, Canadagås 2 R, Gravand 6 R, Knarand 112 R, Krikand 1 R, Gråand 18 R, Taffeland 50 R, Troldand 50 R, Lille Skallesluger 1 F R, Musvåge 3 R, Fasan 1 R, Blishøne 46 R, Vibe 120 R, Storspove 87 R, Stormmåge 200 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 2 R, Ringdue 400 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Knopsvane 8 R, Grågås 21 R, Gravand 63 R, Pibeand 210 R, Krikand 220 R, Gråand 4 R, Spidsand 2 R, Troldand 70 R, Hvinand 1 R, Musvåge 1 R, Blishøne 300 R, Strandskade 1 R, Storspove 51 R, Hættemåge 30 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Gråkrage 8 R, Grønirisk 1 R. Ella Mikkelsen
Fogense Enge (Lillestrand): Blisgås 23 R, Grågås 80 R, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Sølvmåge 51 R, Klippedue/Tamdue 4 R, Ringdue 60 R, Solsort 1 R, Musvit 1 R, Gråkrage 4 R, Grønirisk 10 R, Gulspurv 3 R. Ella Mikkelsen
Fogense Pynt/Fogense Ø: Skarv 5 R, Ederfugl 2 R, Toppet Skallesluger 5 R, Strandskade 3 R, Hættemåge 7 R, Svartbag 2 R. Ella Mikkelsen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Knopsvane 1 R, Sangsvane 230 R, Grågås 850 R, Canadagås 2 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 FU, Hættemåge 100 R, Stormmåge 100 R, Sølvmåge 20 R, Råge 50 R. Ella Mikkelsen
Jersore: Grågås 30 R, Blå Kærhøg 1 R, Musvåge 1 R, Husskade 4 R, Allike 10 R. Ella Mikkelsen
Klinte: Blisgås 5 R, Grågås 250 R. Ella Mikkelsen
Lindø + vade v/Jersore: Knopsvane 5 R, Fjeldvåge 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 1 R, Islandsk Ryle 19 R, Lille Kobbersneppe 14 R, Storspove 166 R, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 10 R, Allike 200 R, Gråkrage 1 R. Ella Mikkelsen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (hrota) 106 R, Gravand 12 R, Gråand 4 R, Ederfugl 1 R, Hvinand 32 R, Strandskade 16 R, Storspove 3 R, Rødben 1 R, Sølvmåge 11 R, Svartbag 5 R. Ella Mikkelsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knopsvane 7 R, Sangsvane 3 R, Grågås 29 R, Gravand 28 R, Gråand 400 R, Hvinand 126 R, Strandskade 86 R, Storspove 92 R, Hættemåge 80 R, Sølvmåge 32 R. Ella Mikkelsen
Skeby Strand: Sangsvane 126 R, Ringdue 600 R. Ella Mikkelsen
Østereng, Bogense: Fjeldvåge 1 R, ,Ringdue 35 R Solsort 1 R, Gråkrage 4 R, Grønirisk 10 R. Ella Mikkelsen


DOF's aktuelle nyhedsbrev d 29/12-2011:
            Traner holder vinter i det grønne Danmark


               4 ud af 10 Sortgrå ryle Knudshoved Færgehavn. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Tirsdag den 10. januar 2012.                                                   Solopgang: 08:39. Solnedgang: 16:11 

Bøjden Nor (11:00): Vandrefalk 1 R 2K hun. Lars Bonne Rasmussen
Svanninge Bakker
(09:30-10:10): Grønspætte 2 SY (Specielt den ene hørt min. 50 gange). Lars Bonne Rasmussen
Slipshavn
: Gravand 5 FU, Toppet Skallesluger 3 FU, Sølvmåge 11 R, Stormmåge R, Skarv 8 R, Musvit 5 FU. Leif Kristensen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 10 (Den ene med en metalring på højre ben, og den anden med 5 ringe - 2 gule ringe øverst og 1 metal nederst på højre ben og 1 metalring øverst og 1 gul plastikring nederst på venstre ben ). Gunnar Jørgensen, Poul Brugs Rasmussen
Gl færgehavn /Knudshoved: Toppet Lappedykker 8 FU, Sortgrå Ryle 10 FU (Venstre ben sort over rød - højre ben metalring gul over gul -også set d. 6. januar af Bent Staugaard ), Grågås 3 OF, Blishøne 4 FU. Leif Kristensen
Østerø Sø: Troldand 53 R, Taffeland 25 R, Pibeand 90 FU/R, Grågås 9 R, Fiskehejre 2 R, Gråand 51 R, Sølvmåge 4 R, Gråkrage 4 FU, Hættemåge 1 OF. Leif Kristensen
Holstenshuus, Diernæs (10:00-11:00): Sangsvane 2 V, Grågås 6 T, Musvåge 3 R, Ringdue 80 R, Gærdesmutte 1 SY, Sjagger 15 FU, Spætmejse 6 FU, Korttået Træløber 1 SY, Stor Tornskade 1 FU, Skovskade 3 FU/R, Ravn 3 R, Bogfinke 20 FU, Kvækerfinke 10 FU, Lille Korsnæb 2 T, Dompap 5 FU, Gulspurv 30 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Vigelsø (13:10-15:45): Bramgås 600 R, Hjejle 3000 R, Vibe 1000 R. Ella Mikkelsen
Stige Ø (13:10-15:45): Blå Kærhøg 2 R, Fjeldvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Seden Strand (13:10-15:45): Knopsvane 550 R, Hvinand 300 R, Blishøne 1000 R. Ella Mikkelsen
Baagø Havekolonier (12:50): Skovhornugle 1 R. Dieter Maaszen
Odense Å's udløb (12:30-13:10): Lille Lappedykker 52 R. Ella Mikkelsen
Bogø havekoloni (12:30): Skovhornugle 1 R. Ella Mikkelsen
Stige Ø (11:05): Blå Kærhøg 1 FU (BRUN), Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø (10:50): Bramgås 500 FU, Havørn 1 FU AD (11:25), Hjejle 2000 OF, Vibe 500 OF. Dieter Maaszen
Sedenstrand (10:30): Hvinand 170 FU. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Ortemølle (Hvidkilde): Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 5 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 3 FU, Spætmejse 2 FU, Bogfinke 8 FU, Kvækerfinke 15 FU. Peder Rasmussen
Hvidkilde Sø: Grågås 500 R, Troldand 1270 R, Stor Skallesluger 48 R. Arne Bruun
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 8 AD R, Sangsvane 10 AD R, Grågås 23 R, Pibeand 41 R, Knarand 2 M R, Krikand 34 FU, Gråand 170 R, Spidsand 2, Taffeland 55 R, Troldand 30 R, Bjergand 380 R, Hvinand 3 R, Blishøne 135 FU, Strandskade 1 FU, Hjejle 18 OF. Jacob Sterup
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Fiskehejre 13 R, Knopsvane 2 AD R, Blisgås 1 R, Grågås 130 FU, Pibeand 22 R, Krikand 50 R, Gråand 12 R. Jacob Sterup
Åmose (Horne Mølleå): Blisgås 30 FU, Grågås 30 FU, Bramgås 10 FU. Jacob Sterup
Slipshavn Enge: Skarv 4 OF, Knopsvane 2 R, Gravand 3 R, Fasan 4 R, Ringdue 3 R, Engpiber 1 R, Gråkrage 2 FU. Gunnar Jørgensen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 12 R, Grågås 3 OF, Sortgrå Ryle 10 (Den ene med en metalring på højre ben, og den anden med 5 ringe - 2 gule ringe øverst og 1 metal nederst på højre ben og 1 metalring øverst og 1 gul plastikring nederst på venstre ben ), Sølvmåge 40 R, Solsort 1 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU. Poul Brugs Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Søndersø Skov: Sortmejse 1 R. Evald Mehlsen
Lumby Inddæmmede Strand: Musvåge 2 FU, Sjagger 5 FU, Allike 1000 R, Ravn 1 FU, Kragefugl sp. 200 R, Gulspurv 10 R. Evald Mehlsen
Næsbyhoved-Broby: Stillits 50 FU. Evald Mehlsen
Seden Strand: Lille Lappedykker 32 FU, Knopsvane 400 R, Hvinand 170 FU. Dieter Maaszen
Seden Strand: Knopsvane 550 R, Hvinand 300 R, Blishøne 1000 R. Ella Mikkelsen
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 BR FU, Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen
Stige Ø: Fiskehejre 1 R, , Blå Kærhøg 2 FU, Musvåge 2 R, , Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Allike 4 R, Stillits 6 R, Dompap 4 F R. Ella Mikkelsen
Vigelsø: Bramgås 500 FU, Havørn 1 AD FU, Hjejle 2000 OF, Vibe 500 OF. Dieter Maaszen
Vigelsø: Grågås 100 R, Bramgås 600 R, Hjejle 3000 R, Vibe 1000 R. Ella Mikkelsen
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Lille Lappedykker 52 R, Skarv 2 R, Gråand 8 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 54 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 2 R, Ringdue 1 R, Skovhornugle 1 R, Sjagger 3 R. Ella Mikkelsen
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Skovhornugle 1 R. Dieter Maaszen
Tommerup: Spurvehøg 1 FU, Natugle 1 R, Træløber/Korttået Træløber 1 FU, Dompap 5 FU.Helle Suadicani
Barløse: Topmejse 1 R. Villy-Erik Schødts
Emtekær Nor: Skarv 2 OF, Knopsvane 7, Grågås 27 T, Ederfugl 10 OF, Sortand 1 R, Hvinand 9, Stor Skallesluger 1 R, Strandskade 1 R, Sølvmåge 30 R, Gråkrage 5 FU. Villy-Erik Schødts
Assens: Halemejse 5 FU. Kirsten Pedersen
Assens Havn: Gråand 17 R, Troldand 5 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 36 FU, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 11 FU, Svartbag 3 FU, Ringdue 15 OF, Skærpiber 1 R. Kirsten Pedersen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Knopsvane 2 R, Krikand 9 OF, Troldand 5 R, Fjeldvåge 1 FU, Blishøne 5 R. Kirsten Pedersen
Kærum Å (Assens): Fuglekonge 9 FU, Blåmejse 3 R, Musvit 8 FU, Bogfinke 5 R, Grønsisken 110 FU, Dompap 7 FU. Kirsten Pedersen
Bogense Havn: Skarv 6 R, Gråand 10 R, Hvinand 3 R, Toppet Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 2 R, Blishøne 2 R, Rødben 23 R, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 1 R. Jens Friis-Walsted
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fjeldvåge 1 R. Jens Bækkelund
Nørreby: Sangsvane 32 FU. Jens Bækkelund


              Sangsvaner og Pibesvaner skal tælles i den kommende weekend sammen med gæssene!

Mandag den 9. januar 2012.                                                   Solopgang: 08:39. Solnedgang: 16:09 

Kogtved, matriklen: Rødhals 1 R, Skovspurv 6 R, Dompap 4 FU
Hellev, Taasinge: Sangsvane 90 R
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Toppet Lappedykker 20 R, Knopsvane 70 R, Sangsvane 51 R, Hvinand 130 R, Toppet Skallesluger 60 R, Musvåge 1 R, Stormmåge 140 R
Middelgrund  nord for Langelandsbroen: Ederfugl 600 R, Hvinand 32 R, Toppet Skallesluger 28 R, Stor Skallesluger 8 R
Monnet, Tåsinge: Sangsvane 80 R, ,Grågås 160 R, Gravand 18 R, Storspove 7 R, Engpiber 3 R, Silkehale 1 R, Sjagger 80 R, Stær 12 FU, Skovspurv 60 R, Stillits 8 R, Gulspurv 16 R
Gammel Tangegård (10:00): Sjagger 100 FU, Bog/Kvækerfinke 25 FU, Kærnebider 5 FU, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Stormmåge 150 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lystbådehavnen i Nyborg: Lille Lappedykker 2 FU, Troldand 2 FU, Gråand 3 R, Blishøne 4 FU. Leif Kristensen
Slipshavn: Musvit 7 FU, Gråkrage 8 FU, Fasan 3 FU FU, Gravand 2 FU, Lille Lappedykker 6, Toppet Skallesluger 11 FU, Hvinand 8 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Svartbag 1 R, Sølvmåge 1 R, Sumpmejse 1 FU. Leif Kristensen
Knudshoved Færgehavn: Sæl 1, Toppet Lappedykker 14 R, Musvit 1 FU, Skarv 12 FU/R, Toppet Skallesluger 1 OF, Blåmejse 3 FU. Leif Kristensen
Østerø Sø: Taffeland 11 R, Gråand 125 R, Troldand 2 R, Skarv 1 FU Pibeand 53 R, Fiskehejre 2 R, Sølvmåge 49 R, Svartbag 4R, Grågås 4 R. Leif Kristensen
Espe, matriklen: Natugle 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Højstrup Øvelsesplads (08:00-08:25): Husskade 110 OF (Fra overnatning)

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Faaborg Havn: Lille Lappedykker 7 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Toppet Skallesluger 6, Blishøne 1000. Søren G. Nielsen
Højstrup: Husskade 110 OF. Dieter Maaszen
Lammesø: Grågås 15 R, Gravand 2 R, Pibeand 7 R, Knarand 28 R, Krikand 170 FU, Taffeland 21 R, Vibe 4 FU, Storspove 14 FU. Gunhild Brink
Skeby Strand: Sangsvane 90 R. Gunhild Brink
Barløse: Musvåge 1 R, Fasan 1 M FU, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse 1 FU, Husskade 2 OF, Allike 16 R, Skovspurv 4 FU, Bogfinke 8 FU, Grønirisk 4 FU. Villy-Erik Schødts
Tommerup: Halemejse 14 FU, Sumpmejse 2 FU, Topmejse 2 FU. Helle Suadicani


             Alk Esbjerg

Søndag den 8. januar 2012.                                                   Solopgang: 08:40. Solnedgang: 16:08 

Eng ved Brahetrolleborg/Silkeå (12:00): Ravn 7 FU (på ådsel), Gråkrage 2 FU, Tårnfalk 1 FU (blev moppet af gråkrage). Leif Kristensen
Bøjden Nor (15:15): Nilgås 1 R. Helle Suadicani
Enge/marker ml. Nr. Broby og Lundegård (14:30): Grågås 550 R, Blå Kærhøg 1 FU, Fjeldvåge 1 FU. Helle Suadicani
Brændeårds sø (12:10): Havørn 2 R AD. Ebbe Larsen
Nørresø (10:40-12:00): Ravn 15 R (Set på åbent område 200 m fra P-pladsen mod Brændegårdssøen). Ebbe Larsen
Lindkær (10:00-12:00): Havørn 2 R AD (R og kaldende sammen i toppen af gran). Britta Larsen, Henrik Kalckar Hansen
Vigelsø (13:40-14:05): Blå Kærhøg 1 R, Hjejle 1250 R. Gregers Johannesen
Carsten Hauchs Vænge 4, Odense (13:00): Munk 1 R han. Søren Gjaldbæk
Ølundgård Inddæmning (11:45-13:30): Pibeand 175 R, Knarand 134 R, Krikand 225 R, Vandrefalk 1 R, Lille Kobbersneppe 36 R, Stor Regnspove 95 R. Gregers Johannesen
Davinde, Langagervej (11:10): Fjeldvåge 1 FU. Kell Grønborg
Hylkedam/Lunge Bjerge (10:00-11:00): Ravn 6 R, Kernebider 16 R. Anker Scharff, Ole H. Scharff
Firtalsstrand (10:30-11:30): Knarand 130 FU, Stor Regnspove 180 FU. Dieter Maaszen
Horseklint, Fynshoved (09:30-11:00): Rødstrubet Lom 21 NV, Sule 1 S 4K, Storkjove 1 NV (Denne og de fleste andre fugle er genset af SG fra FH), Ride 7 NV AD, Alk 41 NV, Lomvie/Alk 15 NV. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Ølundgårds Inddæmning (09:20-10:30): Pibeand 220 FU, Knarand 21 FU, Krikand 270 FU, Stor Regnspove 132 FU. Dieter Maaszen
Juelsberg, Dyrehave skov: Bogfinke 5 FU, Musvit 5 FU, Musvåge 1 OF, Ravn 2 HØ, Ringdue 20 OF. Hjalte Kjærby
Fyns Hoved (08:40-10:50): Rødstrubet Lom 19 V, Sule 1 Ø 4K, Sortand 164 V, Storkjove 1 V (10.14), Ride 13 V (12 AD, 1 2K), Lomvie 1 V, Alk 41 V, Lomvie/Alk 20 V, Tejst 10 R, Sangdrossel 2 R. Søren Gjaldbæk
Mågeøerne (09:45): Lysbuget Knortegås 92 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skårupøre Sund: Fiskehejre 18 R, Knopsvane 31 R, Sangsvane 10 R, Gravand 4 R, Gråand 75 R, Hvinand 75 R, Musvåge 2 R, Strandskade 1 R, Isfugl 2 R. Arne Bruun
Lundby (Tåsinge): Sangsvane 61. Peder Rasmussen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Toppet Lappedykker 38 R, Hvinand 12 R, Toppet Skallesluger 95 R. Peder Rasmussen
Bissebjerg - Tåsinge: Ringdue 40 R, Sjagger 250 OF. Peder Rasmussen
Middelgrund m.m.: Ederfugl 600 R, Hvinand 8 R, Toppet Skallesluger 32 R. Peder Rasmussen
Søby Monnet - Tåsinge: Musvåge 2 R, Fjeldvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Stor Tornskade 1 R. Peder Rasmussen
Vitsø Grund m.m.: Ederfugl 5500 FU, Havlit 75 FU, Sortand 90 FU, Hvinand 22 R NV, Dværgmåge 7 FU, Ride 3 FU. Morten Müller
Spodsbjerg: Grågås 260 FU. Jacob Sterup
Spodsbjerg Havn: Bjergpiber 1 R, Rødhals 1 R. Jacob Sterup
Siø: Hjejle 150 R. Jacob Sterup
Siø: Grågås 88 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 13 R, Vibe 16 R, Stær 1 FU. Peder Rasmussen
Maegård Odde: Skærpiber 1 R. Arne Bruun
Lundby (Tåsinge): Sangsvane 30 AD FU. Jacob Sterup
Næbbe Revler (KA54): Dværgmåge 2 AD FU. Jacob Sterup
Barager Nebbe: Skarv 110 R, Sangsvane 8, Duehøg 1 FU, Strandskade 2 R, Rødben 9 R, Svartbag 10 R. Jacob Sterup
Rath: Hjejle 410 R. Ole Goldschmidt
Bagenkop Havn: Vibe 40 OF, Dværgmåge 5, Kaspisk Måge 2 , Ride 2 2K R, Engpiber 5 R, Bjergpiber/Skærpiber 1 R, Silkehale 60 R. Henrik Knudsen
Bagenkop: Silkehale 120 FU, Vindrossel 20 R. Jacob Sterup
Bagenkop Havn: Dværgmåge 7 R, Ride 4 2K R. Ole Goldschmidt
Bagenkop Havn: Skarv 5 R, Bramgås 110 V, Dværgmåge 8, Sølvmåge 100 R, Kaspisk Måge 3 2K R, Svartbag 25 R, Ride 2 2K FU. Jacob Sterup
Keldsnor: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 70 R, Knopsvane 10 R, Grågås 850 R, Pibeand 150 R, Knarand 2 R, Krikand 10 R, Lille Skallesluger 4 R, Svartbag 35 R. Ole Goldschmidt
Nordenbro: Sangsvane 60 R, Grågås 1030 R, Bramgås 1 R, Fjeldvåge 1 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Knopsvane 2 AD R, Taffeland 6 R, Troldand 10 R, Sølvmåge 50 R, Kaspisk Måge 2, Svartbag 50 R, Vindrossel 5 R. Jacob Sterup
Klise Nor: Blå Kærhøg 1 R. Ole Goldschmidt
Storeholm + Havet omkr. (KA44): Musvåge 1 R, Strandskade 7 R. Jacob Sterup
Ristinge Hale: Knopsvane 5, Sangsvane 2 AD Ø, Tårnfalk 1 R , Skærpiber 1 R, Sortkrage 1 R. Jacob Sterup
Hav ved Tryggelev Nor (KA45): Ederfugl 200 R, Havlit 5 R. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skarv 6 R,
Sølvhejre 2 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 20, Sangsvane 5 AD SV, Grågås 100 R, Bramgås 3 N, Knarand 10 R, Krikand 80 R, Skeand 25 FU, Troldand 2000 R, Bjergand 550 R, Havørn 1 2K OF, Musvåge 2 R, Rødhals 1 R, Skovspurv 1 R. Jacob Sterup
Vesteregn: Havørn 1 2K OF, Hjejle 65 R, Sjagger 300 R. Jacob Sterup
Kædeby: Sangsvane 215 R, Blisgås 550 R, Grågås 1500 R, Bramgås 150 R, Havørn 1 AD R, Vibe 10 R. Ole Goldschmidt
Magleby Nor: Blisgås 31 FU, Grågås 200 FU, Bramgås 320 FU, Vibe 34 R, Stormmåge 500 FU. Jacob Sterup
Storeholm + Havet omkr. (KA44): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 150 R, Pibeand 300 R, Havørn 2 AD R. Ole Goldschmidt
Ristingehalvøen: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 92 R, Musvåge 1 R, Sjagger 30 R. Jacob Sterup
Longelse Sønderskov: Sangsvane 77 R, Grågås 12 R, Gravand 2 R, Gråand 6 R, Vibe 5 R. Ole Goldschmidt
Vesteregn: Blå Kærhøg 1 R. Ole Goldschmidt
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 2K R. Ole Goldschmidt
Løkkeby Enge: Knopsvane 12 R, Gråand 14 R, Blishøne 2 R, Stormmåge 20 R. Ole Goldschmidt
Magleby Nor: Blisgås 10 R, Grågås 200 R, Bramgås 560 R, Blå Kærhøg 1 R, Musvåge 4 R, Storspove 1 R. Ole Goldschmidt
Skovsgård: Sangsvane 86 R, Blisgås 65 R, Grågås 260 R, Bramgås 20 R, Blå Kærhøg 1 R, Musvåge 7 R, Vandrefalk 1 2K R. Ole Goldschmidt
Botofte Skovmose: Knopsvane 4 R, Sangsvane 5 R, Grågås 16 R, Knarand 1 R, Gråand 13 R, Spidsand 1 R, Troldand 4 R, Musvåge 1 R, Blishøne 42 R, Sølvmåge 2 R. Ole Goldschmidt
Åstrup: Tårnfalk 1 R. Jacob Sterup
Sundet - Faaborg: Fjeldvåge 1 R. Jacob Sterup
Sundet - Faaborg: Fjeldvåge 1 FU. Niels Andersen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 9 R,
Sølvhejre 2 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 10, Sangsvane 2 R, Grågås 150 R, Gravand 2 R, Pibeand 40 R, Krikand 28 R, Gråand 11 R, Taffeland 120 R, Troldand 2500 R, Hvinand 49 R, Lille Skallesluger 17 R, Stor Skallesluger 5 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 2 R HØ, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 8 R, Ringdue 3 OF, Gærdesmutte 2 R HØ, Solsort 1 R, Sumpmejse 1 R, Husskade 1 R, Råge 58 R, Gråkrage 2 FU, Ravn 1 FU, Skovspurv 1 R HØ, Bogfinke 1 R, Stillits 5 FU. Gunnar Jørgensen
Fiskerup Skov: Ringdue 5 R, Stor Flagspætte 4 R, Solsort 1 R, Fuglekonge 1 FU, Halemejse 3 FU, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 5 FU, Musvit 2 R, Spætmejse 2 FU, Skovskade 2 R, Bogfinke 6 R, Kvækerfinke 25 R, Stillits 2 R, Grønsisken 15 FU. Niels Bomholt
Silkeå: Vandstær 1 R, Fuglekonge 1 R. Niels Bomholt
Silkeå: Vandstær 1 FU. Lars Tvetene Ernst
Lindkær v/Ravnholt: Vibe 12 OF. Henrik Kalckar Hansen
Tarup Grusgrave: Fjeldvåge 1 FU. Kell Grønborg
Faldsled: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 15 FU, Toppet Skallesluger 15 FU. Søren G. Nielsen
Korinth: Sølvmåge 800 FU. Søren G. Nielsen
Bøjden Nor: Knopsvane 4 FU, Sangsvane 5 R, Nilgås 1 R, Pibeand 40 FU, Krikand 15 FU, Gråand 50 FU, Spidsand 2 FU, Taffeland 165 FU, , Troldand/Bjergand 800 R, Bjergand 210 FU, Blishøne 200. Søren G. Nielsen
Brobyværk: Musvåge 5 R. Helle Suadicani
Brændegård Sø: Havørn 2 R. Lars Tvetene Ernst
Bøjden Nor: Taffeland 165 FU, Troldand 190 FU, Bjergand 210 FU, Musvåge 1 R, Strandskade 2 FU. Helle Suadicani
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 4 R, Sangsvane 29 R, Grågås 540 R, Gravand 2 R, Blå Kærhøg 1 FU, Fjeldvåge 1 FU. Helle Suadicani
Holevad: Grågås 200 OF, Stormmåge 33 FU, Ringdue 200 R, Stor Flagspætte 3 R, Sanglærke 25 R, Engpiber 1 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 1 R, Halemejse 5 R, Spætmejse 1 R, Træløber 1 R, Allike 20 R, Råge 15 R, Ravn 2 OF, Bogfinke 25 R, Stillits 8 R, Grønsisken 215 R, Dompap 2 M R, Gulspurv 10 R. Karsten Busk Laursen
Odense Å v/Brobyværk: Stor Skallesluger 2 R. Helle Suadicani
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Fiskehejre 14 R, Skovhornugle 3 R, Kragefugl sp. 3000 R. Ella Mikkelsen
Stige Ø: Fjeldvåge 1 OF, Tårnfalk 2 FU, Bjergirisk 40 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Sø på Stige Ø syd: Troldand 40 R, Blishøne 4 R, Stor Flagspætte 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Fyns Hoved: Skarv 13 FU, ,Ederfugl 29 R Tårnfalk 1 FU, Sølvmåge 3 FU, Svartbag 2 FU T, Gråkrage 4 R. Kirsten Pedersen
Fællesstrand/Tornen: Knopsvane 9 FU, Blishøne 2 R, Strandskade 1 R, Hættemåge 12 R. Kirsten Pedersen
Jøvet (F.H.): Sangsvane 12 OF. Kirsten Pedersen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 13 R, Skarv 3 FU, Knopsvane 9 OF, Sortgrå Ryle 5 R. Kirsten Pedersen
Slipshavn Enge: Hættemåge 140 FU, Gråkrage 5 FU. Kirsten Pedersen
Stigmose: Musvåge 1 R. Kirsten Pedersen
Østerøsø - Knudshoved: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 7 R, Grågås 1 FU, Gråand 80 R, Taffeland 8 FU, Troldand 31 R, Ederfugl 1 R, Husskade 1 R. Kirsten Pedersen
Vågebakken (F.H.): Fasan 1 R, Sjagger 25 FU. Kirsten Pedersen
Ølundgårds Inddæmning: Fiskehejre 1 OF, Grågås 130 FU, Gravand 36 R, Pibeand 220 FU, Knarand 21 FU, Krikand 270 FU, Troldand 50 FU, Musvåge 1 R, Blishøne 170 FU, Vibe 49 R, Storspove 132 FU, Gråkrage 25 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand: Gravand 8 R, Knarand 130 FU, Gråand 40 FU, Spidsand 1 FU, Taffeland 41 R, Troldand 100 FU, Storspove 180 FU. Dieter Maaszen
Bispeenge: Grågås 78 R, Pibeand 4 FU, Krikand 14 R, Svartbag 1 R. Gunhild Brink
Barløse: Grågås 14 T. Villy-Erik Schødts
Føns Vig: Skarv 10, Sortand 6 R, Stor Skallesluger 5 OF. Villy-Erik Schødts
Fønsskov, marker: Grågås 8 T, Havørn 1 R, Ringdue 20 OF. Villy-Erik Schødts
Gamborg Fjord: Knopsvane 6 R, Sangsvane 2 OF, Hvinand 7 OF. Villy-Erik Schødts
Sparretorn Skov: Musvåge 2, Fasan 3 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Bogfinke 6 OF, Grønirisk 12 FU, Gulspurv 1 R. Villy-Erik Schødts
Strandsø v/Sparretorn/Fønsskov: Fiskehejre 1 FU. Villy-Erik Schødts


               Bent Staugaard Nielsen har fotograferet Sortgrå ryle i går. Den samme som Ella Mikkelsen har set i dag d. 7. janaur 2012. Foto: © Bent Staugaard Nielsen

Lørdag den 7. januar 2012.                                                   Solopgang: 08:41. Solnedgang: 16:07 

Strandeng v/Horseskov, Taasinge (10:00): Fiskehejre 8 R, Ederfugl 18 R, Toppet Skallesluger 6 R, Stor Skallesluger 11, Svartbag 2 R
Silkeå: Stor Skallesluger 6 OF
Faaborg, omfartsvejen (13:35 - ) : Dværgmåge 1 NV (Fuglen krydsede foran bilen på omfartsvejen)
Svanninge Bakker: Fuglekonge 1 FU, Halemejse 6 FU, Sumpmejse 3 FU, Dompap 2 R
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Spurvehøg 1 FU, Fuglekonge 1 FU, Halemejse 8 FU, Sumpmejse 2 FU, Topmejse 1 FU, Lille Korsnæb 2 FU
Skaboeshuse (14:30): Fjeldvåge 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 R. Kurt Hansen
Knudshoved havn (13:30-14:30): Sortgrå Ryle 3 R (En fugl var ringmærket: Højre ben: Gul ring øverst, metalring underst. Venstre ben: Sort ring øverst, rød ring nederst.), Lomvie 1 R. Ella Mikkelsen
Måle strand: Alk 3 R. Preben Nielsen
Gabet: Blå Kærhøg 1 R hun. Preben Nielsen
Dalby bugten: Sildemåge 2 R. Preben Nielsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skårupøre Sund: Lille Lappedykker 6 FU, Grønirisk 15 FU. Søren G. Nielsen
Thurø Bund: Lille Lappedykker 26 R, Knopsvane 4 R, Gråand 15 R, Troldand 1 R, Hvinand 37 R, Toppet Skallesluger 12 R, Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 1 R, Blishøne 70 R. Arne Bruun
Amalielyst: Ringdue 100 R, Stor Flagspætte 1 R, Blåmejse 8 FU, Musvit 6 FU, Spætmejse 3 FU, Bogfinke 3 R, Kvækerfinke 1 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Hvidkilde Sø: Skarv 2 R, Grågås 160 FU, Taffeland 10 R, Troldand 410 R, Hvinand 24 R, Stor Skallesluger 5 R, Musvåge 1 R, Blishøne 7 R, Solsort 2 R, Allike 2 OF, Gråkrage 1 R, Grønsisken 70 FU. Niels Bomholt
Ortemølle (Hvidkilde): Lille Lappedykker 1 R, Blishøne 2 R. Niels Bomholt
Monnet, Tåsinge: Knopsvane 50 R, Kortnæbbet Gås 7 FU, Grågås 250 FU, Bramgås 5 FU, Knortegås 6 FU, Gravand 15 R, Pibeand 200 FU, Gråand 100 R, Havørn 1 R, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Strandhjejle 25 V, Storspove 80 FU, Allike 20 FU, Gråkrage 40 FU. Leif Bisschop-Larsen
Bagenkop Havn: Dværgmåge 5 R, Ride 7 R, Silkehale 120 R. Ole Goldschmidt
Hav ved Tryggelev Nor (KA45): Ederfugl 300 R, Sortand 40 R, Dværgmåge 6 AD R, Kaspisk Måge 1 AD R. Ole Goldschmidt
Bagenkop Havn: Ederfugl 39 S, Dværgmåge 5 FU, Sølvmåge, Almindelig (argentatus) 45 FU, Kaspisk Måge 5, Svartbag 16 R, Ride 1 2K FU. Frank Abrahamson
Ristingehalvøen: Bramgås 41 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 138, Knortegås, Lysbuget (hrota) 1 AD R, Gravand 22 R, Pibeand 12 R, Gråand 66 R, Spidsand 21 R, Bjergirisk 35 FU. Frank Abrahamson
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 8 R, Lille Skallesluger 10 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 3 R, [Sortsvane] 1 AD R, Pibeand 1 R, Gråand 4 R, Troldand 20 R, Blishøne 20 R, Hættemåge 400 R, Engpiber 4 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 8 R,
Sølvhejre 2 AD R, Knopsvane 12 R, Blisgås 4 R, Grågås 222 R, Bramgås 21 R, Pibeand 38 R, Knarand 26 R, Krikand 78 R, Gråand 120 R, Spidsand 1 R, Skeand 6 R,Taffeland 170 R, Troldand 3120 R, Bjergand 1540 R, Hvinand 14 R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 52 R, Stormmåge 2 R, Middelhavssølvmåge 1 2K R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Skægmejse 1 R. Ole Goldschmidt
Vesteregn: Sangsvane 19 R, Hjejle 480 R. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 1 FU , Skarv 2 R, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 1 R, Grågås 21, Gravand 9 R, Krikand 150 R, Gråand 80 R, Taffeland 32 R, Troldand 400 R, Hvinand 7 R, Stor Skallesluger 13 R, Havørn 2 AD R, Musvåge 6, Tårnfalk 2 R, Fasan 19 R, Blishøne 1 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 11 FU, Sølvmåge 1 R, Svartbag 2 AD OF, Ringdue 4 OF, Stor Flagspætte 2 R HØ, Solsort 3 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 R HØ, Spætmejse 1 R HØ, Allike 12 OF, Gråkrage 22, Ravn 1 R HØ, Bogfinke 3 OF, Grønsisken 25 OF, Dompap 2 R, Gulspurv 2 R HØ. Gunnar Jørgensen
Silkeå: Sangsvane 3 OF , Gråand 16 R , Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 2 R HØ, Blishøne 2 R, Vandstær 1 R, Solsort 1 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 R, Allike 17 OF, Gråkrage 3 FU, Skovspurv 12 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 5 R, Stillits 35 OF. Gunnar Jørgensen
Arreskov Sø: Skarv 10 R NAT, Troldand 1000 R, Lille Skallesluger 30 R, Stor Skallesluger 6 R, Stormmåge 3000 R NAT. Jacob Sterup
Sollerup: Fiskehejre 4 R, Havørn 1 IMM OF, Blå Kærhøg 3, Musvåge 5 R, Ringdue 75 R, Stor Flagspætte 1 R, Halemejse 7 R, Sumpmejse 2 R, Musvit 4 R, Spætmejse 1 R, Ravn 1 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 OF, Dompap 2 R, Gulspurv 2 R. Jacob Sterup
Svanninge: Skovskade 1 R, Dompap 2 R. Jacob Sterup
Sundet, Faaborg: Fjeldvåge 1 R. Jacob Sterup
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 13 R, Skarv 1 R, Sangsvane 6 S, Grågås 24 SV, Gråand 2 R, Ederfugl 11 R, Sortgrå Ryle 3 R (en af fuglene var ringmærket: højre ben: gul ring øverst, metalring nederst. venstre ben: sort ring øverst , rød ring nederst), Stormmåge 6 R, Svartbag 2 R, Lomvie 1 R. Ella Mikkelsen
Østerøsø, Knudshoved: Skarv 3 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 1 R, Grågås 2 R, Pibeand 52 R, Gråand 70 R, Taffeland 16 R, Troldand 21 R, Musvåge 1 R, Hættemåge 3 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 13 R, Ringdue 50 R, Husskade 1 R, Grønirisk 2 R. Ella Mikkelsen
Blangstedgård: Spætmejse 1 R, Gråspurv 20 R, Grønsisken 60 R. Jacob Sterup
Odense Å(fra Dalumvej-Åsum): Grønsisken 70 FU. Evald Mehlsen
Barløseborg Skov: Spurvehøg 1 R, Musvåge 3, Ringdue 254, Stor Flagspætte 2, Blåmejse 2 FU, Musvit 14 FU, Husskade 1 OF, Bogfinke 2 FU, Bjergirisk 3 FU. Villy-Erik Schødts
Eskør Inddæmning (Hybæk): Knopsvane 2 FU. Helle Suadicani
Føns By: Grønirisk 26 R. Helle Suadicani
Føns Vang: Skarv 2 R, Gråand 28 R, Hvinand 16 FU, Lille Skallesluger 4 FU, Blå Kærhøg 1 FU. Helle Suadicani
Fønsskov, marker: Fiskehejre 9 R, Grågås 55 R, Fasan 3 FU. Helle Suadicani
Husby Strand, Wedellsborg: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 4 FU, Grågås 29 R, Vandrefalk 1 R. Helle Suadicani
Sparretorn Skov: Musvåge 2 FU. Helle Suadicani
Strandsø v/Sparretorn/Fønsskov: Knopsvane 2 R. Helle Suadicani
Lillebælt (Snævringen): Alk 3 (nær den gule bøje n. Fænø midt ude i Bæltet). Kjeld Lund

           Lille korsnæb silhouet


            Sortstrubet bynkefugl ved Klise Nor. Foto: Henrik Knudsen

Fredag den 6. januar 2012.                                                   Solopgang: 08:41. Solnedgang: 16:05 

Svendborg, Sætting Strandvej: Blishøns 60 R
Klise Nor (11:45): Sortstrubet bynkefugl 1 R Se også LF. Henrik Knudsen
Nakkebølle Inddæmning:
Sølvhejre 2 R Fiskehejre 2 R, Lille Skallesluger 26 R, Stor Skallesluger 12 R, Fuglekonge 2 R, Topmejse 1 R, Sortmejse 1 R, Ravn 1 R, Gulspurv 1 R
Svanninge bakker (11:00-13:10): Grønspætte 1 R, Ravn 2 OF. Kell Grønborg
Brændegård Sø: Havørn 1 AD R, Ravn 2 R, Stillits 12 FU
Espe, matriklen: Musvåge 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 14 R, Sortgrå Ryle 2 R
Knudshoved Færgehavn: Dværgmåge 2 R , Sortgrå ryle 2 R, Stenvender 2 R. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Skaboeshuse (09:00): Pibesvane 9 SV, Dværgmåge 3 FU (2 ad og 1 juv), Lomvie 8 FU, Alk 25 FU. Kurt Hansen
Østerø Sø (11:30): Sorthovedet Måge 2 R AD (2 næsten helt hvide fugle med knaldrøde næb og ben. Gik og snakkede.). Aage Wichmann
Vestermaden (12:45): Fjeldvåge 1 R. Michael Glentedal
Scheelenborg (12:20): Sangsvane 200 R. Michael Mosebo Jensen
Mågebakken, Hindsholm (12:00): Stor Regnspove 69 R. Michael Mosebo Jensen
Horseklint (08:30-11:30): Rødstrubet Lom 11 NV, Mallemuk 3 NV, Sule 2 NV (2K + 4K), Sortand 119 NV, Fløjlsand 44 NV, Almindelig Kjove 1 R,
Storkjove 1 NV (Kl. 9.45), Ride 138 NV, Lomvie 2 R, Alk 188 NV, Lomvie/Alk 257 NV. Michael Mosebo Jensen
Seden Strand: Fjeldvåge 1 R, Hjejle 1000 R (Viggelsø),
Vibe 1500 R (Viggelsø). Michael Mosebo Jensen
Odense Å (Dalum - Bellinge) (Punkttælling) (09:30-13:00): Spætmejse 23 R. Ella Mikkelsen
Vestre Boulevard., Odense SV (08:30): Allike 1400 NV. Ella Mikkelsen
Jordbassinerne Ved Assens Sukkerfabrik (14:30 -15:20): Knopsvane 4 R, Stor Flagspætte 1 FU, Fasan 2 R, Krikand 50 R, Gravand 1 R, Husskade 1 OF, Solsort 2 FU, Troldand 1 R, Blishøne 6 FU, Fiskehejre 1 FU, Ringdue 4 OF. Leif Kristensen
Inderfjorden ved Helnæs dæmningen: Toppet Skallesluger 29 FU, Skarv 1 FU, Knopsvane 6 R. Leif Kristensen
Jersore (13:30): Blisgås 9 R, Mosehornugle 1 R. Søren Gjaldbæk
Flyvesandet (10:35-12:50): Rødstrubet Lom 15 V,
Mallemuk 7 NV, Sule 2 V (2K+4K), Fløjlsand 37 T, Storkjove 2 NV, Ride 204 V, Lomvie 6 V, Alk 26 V, Lomvie/Alk 102 V, Søkonge 2 V, Ravn 1 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev
: Skarv 18 R, Knopsvane 8 FU, Gravand 6 FU, Pibeand 50 FU, Krikand 275 FU, Gråand 65 FU, Strandskade 8 FU, Hættemåge 15 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 75 R, Svartbag 6 R, Gråkrage 4 FU. Niels Andersen
Thurø Rev
: Knopsvane 2 R, Grågås 1 R, Gravand 5 R NAT, Pibeand 125 R, Krikand 125 R, Gråand 35 R, Strandskade 11 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 5 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hættemåge 60 R. Arne Bruun
Østerskov (Thurø)
: Natugle 1 SY. Arne Bruun
Bagenkop Havn
: Dværgmåge 4 (3 ad og 1 2k), Kaspisk Måge 2 2K R, Ride 3 2K R. Henrik Knudsen
Gulstav
: Ride 1 2K VDR FU. Carsten Friager
Klise Nor
: Tårnfalk 1 R, Dværgmåge 3 AD R, Kaspisk Måge 3 2K R,
Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Henrik Knudsen
Vitsø
: Toppet Lappedykker 5 FU, Skarv 21 R, Fiskehejre 16 R, Knopsvane 12, Sangsvane 7 T NAT, Grågås 49 FU, Canadagås 1 AD FU, Grågås x Canadagås (hybrid) 2 2K FU, Krikand 80 FU, Gråand 210 FU, Taffeland 215 R, Troldand 450 R, Bjergand 6 R, Lille Skallesluger 1 M FU, Spurvehøg 1 OF, Blishøne 600 FU, Vibe 4 R, Hættemåge 60 R, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 50 R, Svartbag 7 R, Gærdesmutte 4 FU, Rødhals 1 R, Solsort 15 FU, Vindrossel 3 FU, Blåmejse 3 FU, Sortkrage 3 FU, Gråkrage 14 FU. Morten Müller
Vitsø Grund m.m.
: Dværgmåge 8 FU, Hættemåge 20 FU, Sølvmåge 45 R, Kaspisk Måge 1 2K R, Ride 3 FU. Morten Müller
Brændegård Sø
: Havørn 1 AD R, Musvåge 1 R, Ravn 1 R, Stillits 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Brændegård Sø
: Fiskehejre 27 R, Krikand 150 R, Stor Skallesluger 22 R, Havørn 1 AD R, Stillits 8 FU. Peder Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning
: Toppet Lappedykker 5 R,
Sølvhejre 2 FU, Knopsvane 18 R, Sangsvane 2 R, Grågås 195 R, Gravand 2 R, Taffeland 125 R, Troldand 2800 R, Bjergand 6 R, Hvinand 65 FU, Lille Skallesluger 32 R, Stor Skallesluger 10 R, Musvåge 2 R, Ravn 2 OF. Peder Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning
: Toppet Lappedykker 15 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R,
Sølvhejre 2 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 10 R, Sangsvane 3 R, Blisgås 2 R, Grågås 200 R, Pibeand 30 R, Krikand 2 R, Dykand sp. (Aythya sp.) 1000 R, Hvinand 30 R, Lille Skallesluger 26 R, Stor Skallesluger 10 R, Musvåge 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 1 R, Sjagger 2 R, Fuglekonge 2 R, Topmejse 1 R, Sortmejse 1 R, Musvit 1 R, Spætmejse 3 R, Husskade 2 R, Gråkrage 3 R, Ravn 1 R, Gulspurv 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Svanninge Bakker
: Musvåge 3 R, Grønspætte 1 R, Blåmejse 12 FU, Musvit 10 FU, Spætmejse 1 FU, Skovskade 1 FU, Ravn 2 OF, Bogfinke/Kvækerfinke 36 FU. Kell Grønborg
Svanninge Bakker
: Tårnfalk 1 FU, Grønspætte 1 R. Peder Rasmussen
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave)
: Musvåge 5 R, Fasan 1 R, Hættemåge 10 FU, Ringdue 120 FU, Rødhals 2 FU, Sjagger 30 FU, Vindrossel 5 FU, Fuglekonge 5 FU, Topmejse 2 FU, Sortmejse 2 FU, Spætmejse 5 FU, Skovskade 2 FU, Husskade 2 FU, Ravn 2 R, Skovspurv 15 FU, Bogfinke 10 FU, Grønsisken 50 FU, Dompap 8 FU, Kernebider 2 FU. Per Poulsen
Bøjden Færgehavn + havet syd for
: Ederfugl 8 R, Havlit 3 R, Lomvie/Alk 1 OF
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 6 R, Knopsvane 6 R, Sangsvane 3 R, Bramgås 18 OF, Gravand 2 R, Pibeand 35 R, Krikand 43 R, Gråand 85 R, Taffeland 154 R, Troldand 210 R, Bjergand 285 R, Hvinand 7 R, Toppet Skallesluger 9 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 81 R, Hjejle 19 R, Vibe 5 R, Hættemåge 16 R, Stormmåge 44 R, Sølvmåge 11 R, Svartbag 4, Ringdue 1 OF, Rødhals 1 R, Solsort 4 R, Sjagger 90 R, Vindrossel 7 R, Musvit 1 R HØ, Husskade 1 R, Allike 2 OF, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 3, Bogfinke 1 OF, Grønirisk 2 R, Gulspurv 4 R. (Højvandet havde lavet en kæmpe hul i strandvolden, så store mængder saltvand fossede ind i noret, hvis der ikke før var brakvand i noret, så skal jeg love for, at det er det nu. Poul Brugs Rasmussen), Gunnar Jørgensen
Fangel: Sangsvane 6 OF, Sjagger 100 R, Sumpmejse 2 FU, Husskade 6 R, Dompap 3 M FU. Per Damsgaard-Sørensen
Kavslunde Å: Enge v/udløbet: Knopsvane 7 R, Sangsvane 24 R, Grågås 5 R, Pibeand 30 R. Evald Mehlsen
Bovense: Tårnfalk 1 R. Jacob Sterup
Bøgebjerg Hovedgård: Skovspurv 10 R, Gulspurv 10 R. Jacob Sterup
Bøgebjerg Strand / Romsø Sund nord: Toppet Lappedykker 1 R, Knopsvane 2 AD R, Dværgmåge 1 3K+ FU, Ride 1 AD N. Jacob Sterup
Fyns Hoved: Rødstrubet Lom 10 V, Toppet Lappedykker 3 V, Gråstrubet Lappedykker 10, Mallemuk 28, Sule 2, Knopsvane 1 AD S, Sangsvane 10 S, Svane sp. 16, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 V, Bjergand 22 V, Ederfugl 156 V, Havlit 2 V, Sortand 45 V, Fløjlsand 15 V, Hvinand 1 NV, Toppet Skallesluger 20 V, Blishøne 2 R, Almindelig Ryle 1 V, Storkjove 2, Hættemåge 2 V, Stormmåge 11 V, Ride 237 V, Lomvie 1 R, Alk 366 V, Tejst 5 R, Solsort 5 R, Vindrossel 3 OF, Musvit 1 R, Gråkrage 8 FU. Jacob Sterup
Fællesstrand/Tornen: Skarv 130 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 16, Gravand 2 R, Pibeand 5 R, Hvinand 65 R, Strandskade 16 R, Storspove 9 R. Jacob Sterup
Kerteminde Bugt/Nordstrand: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 23 R, Lomvie 1 R, Alk 1 R. Jacob Sterup
Kerteminde Havn: Klippedue/Tamdue 26 R. Jacob Sterup
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 16 R, Skarv 4 R, Blishøne 3 R, Sortgrå Ryle 5, Rødhals 1 R, Blåmejse 4 R, Bogfinke 6 R, Grønirisk 3 R. Jacob Sterup
Knudshoved Færgehavn: Skarv 20 R, Musvåge 1 OF, Sortgrå Ryle 3 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 4 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen):  Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 FU. Jacob Sterup
Vågebakken (F.H.): Sjagger 30 FU. Jacob Sterup
Øksnehave: Vibe 7 FU, Storspove 69 FU. Jacob Sterup
Østerøsø - Knudshoved: Fiskehejre 1 R, Pibeand 18 R, Krikand 15 R, Taffeland 8 R, Troldand 22 R. Jacob Sterup
Horseklint: Rødstrubet Lom 11 NV, Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 12 NV, Mallemuk 3 NV, Sule 2, Sangsvane 6 V, Krikand 6 NV, Bjergand 5 NV, Ederfugl 850 NV, Havlit 2 M NV, Sortand 119 NV, Fløjlsand 44 NV, Toppet Skallesluger 42 NV, Almindelig Kjove 1 R (Fuglen var i mørk fase. Den sås jage en AD. Ride og var ca. på samme størrelse som denne med en form, som ikke ledte tanker hen på hverken Mellemkjove med "ølvom" eller Lille Kjove med fremskudt bryst. Den så altså ganske almindelig ud i form. Flugten virkede som Alm. Kjove plejer at flyve og jage. Ingen associationer til de andre kjove-arter. Jeg bestemte den således trygt til Alm. Kjove, selv om det da var en overraskelse at møde den i januar),
Storkjove 1 NV, Ride 138 NV, Lomvie 2 R, Alk 188 NV. Michael Mosebo Jensen
Nordskov Enge: Storspove 69 R. Michael Mosebo Jensen
Scheelenborg Skov + Gods: Sangsvane 200 R. Michael Mosebo Jensen
Seden Strand: Fjeldvåge 1 R. Michael Mosebo Jensen
Odense Å (Borreby-Dalumvej): Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 1 R, Gråand 35 R, Troldand 1 R, Musvåge 5 R, Fasan 3 R, Grønbenet Rørhøne 12 R, Blishøne 6 R, Hættemåge 315 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 24 R, Ringdue 147 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 2 R, Solsort 19 R, Sumpmejse 3 R, Blåmejse 22 R, Musvit 35 R, Spætmejse 23 R, Skovskade 5 R, Husskade 25 R, Allike 51 R, Råge 50 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 28 R, Skovspurv 13 R, Bogfinke 9 R, Kvækerfinke 6 R, Grønsisken 5 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 R, Dompap 3 R. Ella Mikkelsen
Sanderum: Sangsvane 15 R, Spurvehøg 1 R, Hættemåge 18 R, Stormmåge 7 R, Sølvmåge 11 R, Ringdue 362 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 14 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 10 R, Spætmejse 2 R, Skovskade 1 R, Husskade 10 R, Allike 1503 R, Råge 36 R, Gråkrage 12 R, Bogfinke 2 R, Stillits 14 R, Grønsisken 1 R, Dompap 1 R. Ella Mikkelsen
Favrskov Bjerge: Troldand 3 R, Fasan 1 FU, Blishøne 2 R, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Rødhals 1 FU, Solsort 2 FU, Halemejse 11 FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 7 FU, Skovskade 2 OF, Gråkrage 5, Stillits 3 OF, Dompap 2 FU, Gulspurv 1 R. Villy-Erik Schødts
Aborg Strand: Skarv 7 FU, Ederfugl 25 R, Sølvmåge 13 FU. Kirsten Pedersen
Emtekær Nor: Lille Lappedykker 3 FU, Skarv 16 R, Knopsvane 14 R, Gråand 43 FU, Troldand 7 R, Hvinand 52 FU, Toppet Skallesluger 11 R, Musvåge 1 FU, Blishøne 82 R. Kirsten Pedersen
Karup v/Aborg: Musvåge 1 FU, Fasan 14 R, Sølvmåge 21 R, Ringdue 6 R, Solsort 4 R, Sjagger 16 R, Gråkrage 8 R. Kirsten Pedersen
Kirkemade v/Sandager: Hættemåge 84 FU, Sølvmåge 55 FU, Allike 8 R, Gråkrage 14 R. Kirsten Pedersen
Lillebælt vest for Torø (Torø Rev): Ederfugl 2000 R. Kirsten Pedersen
Torø: Skarv 7 OF, Fiskehejre 2 FU, Hættemåge 19 FU, Sølvmåge 28 FU. Kirsten Pedersen
Fogense Pynt/Fogense Ø: Agerhøne 12 R. Jens Friis-Walsted
Gyldensten Gods: Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Vibe 35 R, Storspove 60 R. Jens Bækkelund
Langø Plantage: Musvåge 1 R, Fasan 5 R, Huldue 1 SY, Ringdue 7 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Halemejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Allike 4 R, Gråkrage 35 R, Grønsisken 8 FU, Lille Korsnæb 4 R. Jens Bækkelund


            Ride AD Bagenkop havn Foto og © Henrik Knudsen (Klik på billedet for større foto)

Torsdag den 5. januar 2012.                                                   Solopgang: 08:41. Solnedgang: 16:04 

Silkeå: Vandstær 1. Claus Dalskov
Silkeå
: Vandstær 1 . Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø
: Havørn 2 AD (sad side om side på øen). Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø
: Havørn 2 AD, Ravn 2, Fiskehejre 15 R. Claus Dalskov
Mark mellem Sollerup og Gærup
: Stormmåge 1200. Claus Dalskov
Nakkebølle Inddæmning
:
Sølvhejre 2. Claus Dalskov
Nakkebølle Inddæmningen
(10:20):
Sølvhejre 2 R. Lars Bonne Rasmussen
Trente Mølle (13:00 – 14:30): Kærnebider 1 R, Spætmejse 1 FU, Dompap 2 FU, Musvit 1 FU, Stor Flagspætte 1 HØ, Gråkrage 2 HØ, Ringdue 10 R, Tårfalk 1 OF, Sjagger min 20 OF. Leif Kristensen
Sandholt (09:30 -09:50): Blå Kærhøg (hunfarvet) 1 FU, Grågås 7 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Stor Skallesluger 1 R, Blishøne 2 FU, Knopsvane 2 FU, Ringdue 4 OF, Musvåge 1 FU, Fasan 2 FU, Gråkrage 1 R. Leif Kristensen
V. Hæsinge (09:55): Rød Glente 1 OF. Leif Kristensen
Faaborg Havn (11:30-12:00): Hættemåge 30 FU/R, Hættemåge 1 R AD, Stormmåge 5 FU/R, Sølvmåge 10 FU/R, Svartbag 10 R, Ride 1 R 3 k, Klippedue 5 R . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Stubmark v. Lakkendrup: Sjagger 200+ FU. Poul Brugs Rasmussen
Brændeskov: Sjagger 45 R. Poul Brugs Rasmussen
Oversvømmet eng ved Gravvænge: Vibe 75+ FU R. Poul Brugs Rasmussen
Gravvænge: Sjagger 35 OF. Poul Brugs Rasmussen
Brudager: Sjagger 25 R. Poul Brugs Rasmussen
Plantagen på Tangeå Møllevej: Sjagger 40 FU, Musvåge 3 OF. Poul Brugs Rasmussen
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Skovhornugle 2 R
Ejby Mølle: Hættemåge 46 R
Knudshoved Færgehavn: Skarv 12 R, Ederfugl 20 R, Toppet Skallesluger 6 R, Blishøne 6 FU, Dværgmåge 1 2K FU, Sølvmåge 8 R, Skærpiber 2 R
Slipshavn Enge: Rødben 3 FU, Skærpiber 5 FU, Husskade 1 R, Skovspurv 4 FU, Grønirisk 2 FU, Vågebakken (F.H.): Sjagger 160 R
Østerøsø - Knudshoved: Fiskehejre 12 R, Knopsvane 3 R, Gravand 2 R, Pibeand 18 R, Skærpiber 2 R
Slipshavn Skov: Ringdue 80 R, Husskade 1 R 
Skaboeshuse (10:00): Toppet Lappedykker 127 FU, Lomvie 4 N, Alk 22 FU,
Søkonge 6 FU. Kurt Hansen
Kerteminde Bugt/Nordstrand: Lomvie 1 R
Horseklint (12:10-14:20): Sule 3 FU, Sortand 120 R (Min), Lomvie 14 N, Alk 2 FU, Lomvie/Alk 9 N. Kell Grønborg
Mesinge (11:45): Blå Kærhøg 1 FU (Brun fugl). Kell Grønborg
Fyns Hoved: Toppet Lappedykker 1 T, Gråstrubet Lappedykker 2 T, Mallemuk 2 NV, Skarv 26 T, Ederfugl 120 R, Sortand 120 R, Fløjlsand 13 T, Toppet Skallesluger 40 R, Svartbag 6 R, Ride 15, Lomvie 20 T, Alk 30, Lomvie/Alk 56 T, Tejst 6 VDR R
Fællesstrand/Tornen: Skarv 60 R, Musvåge 1 R, Strandskade 21 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Storspove 3 R
Scheelenborg: Noret: Sangsvane 120 R

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Bagenkop Havn: Dværgmåge 1 AD R, Kaspisk Måge 3 2K R, Ride 7 (1 olieskadet Se også LF), Skærpiber 2 R. Henrik Knudsen
Klise Nor: Kaspisk Måge 2 2K R. Henrik Knudsen
Arreskov Sø: Fiskehejre 3 R, Blisgås 2 2K R, Grågås 67 R, Tårnfalk 1 FU, Sjagger 180 FU. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Havørn 1 AD R. Erik Ehmsen
Horseklint: Rødstrubet Lom 3 N, Toppet Lappedykker 13 FU, Sule 3 FU, Ederfugl 150, Sortand 120 R, Fløjlsand 11 FU, Toppet Skallesluger 6 FU, Lomvie 14 N, Alk 2 FU, Lomvie/Alk 9 N. Kell Grønborg
Mesinge: Blå Kærhøg 1 FU. Kell Grønborg
Barløse: Tårnfalk 1 OF. Villy-Erik Schødts
Lillebælt vest for Torø (Torø Rev): Skarv 43 R, Ederfugl 2000 FU, Sortand 50 R, Fløjlsand 25 FU, Hvinand 75 R, Havørn 1 FU, Måge sp. 1500 FU. Kirsten Pedersen
Torø: Knopsvane 6 R, Fjeldvåge 1 FU, Ringdue 3 R, Musvit 5 R, Gråkrage 8 R, Bogfinke 3 R, Bjergirisk 15 R, Gulspurv 1 R. Kirsten Pedersen
Torø Vig: Lille Lappedykker 5 FU, Toppet Lappedykker 15 R, Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Knopsvane 58 R, Sangsvane 2 R, Gravand 4 R, Krikand 32 FU, Gråand 7 R, Ederfugl 18, Hvinand 16 FU, Toppet Skallesluger 9 FU, Stor Skallesluger 3 FU, Blishøne 7 R, Strandskade 1 R, Hættemåge 40 R, Stormmåge 23 FU, Sølvmåge 44 R, Svartbag 7 R, Gråkrage 11 R. Kirsten Pedersen


        Snespurv på sø spidsen af Thurø Rev

Onsdag den 4. januar 2012.                                                   Solopgang: 08:42. Solnedgang: 16:02 

Bjerreby: Grågås 30 R, Musvåge 1 R
Caroline Amalielund: Grønbenet Rørhøne 2 R
Havn v/Vejlen: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 22 R
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Toppet Lappedykker 16 R, Knopsvane 60 R, Sangsvane 1 R, Grågås 58 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Gravand 3 R, Hvinand 120 R, Toppet Skallesluger 80 R, Strandskade 1 R
Monnet, Tåsinge: Grågås 120 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 18 R, Gravand 30 R, Pibeand 290 R, Spidsand 4 R, Storspove 12 R
Søby, Tåsinge: Sangsvane 150 R, Grågås 20 R, Canadagås 28 R
Søen, Valdemarsslot: Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Knopsvane 2 R, Knarand 2 R, Gråand 28 R, Taffeland 40 R, Troldand 120 R, ,Blishøne 90 R, Strandskade 2 R, Ringdue 150 R
Sønder Vornæs: Blisgås 6 R, Grågås 90 R
Thurø Rev: Grågås 6 R, Pibeand 160 R, Krikand 90 R, Gråand 16 R, Toppet Skallesluger 26 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 2 R, Strandhjejle 1 R, Blåmejse 16 R, Korttået Træløber 1 FU, Kvækerfinke 24 R, Snespurv 1 R, Rørspurv 1 R
Tangeå
(10:00) Ederfugl 100 FU, Hvinand 5 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Sølvmåge 25 FU, Hættemåge - Sildemåge 300+ R, Gråkrage 15 FU, Sortkrage 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Frugtplantagen på Stenmurevejen: Sjagger 50 FU. Poul Brugs Rasmussen
Agernæs Havn
(13:45): Dværgmåge 1 FU. Leif Kristensen
Sandholt Enge
(14:50): Blå Kærhøg 1 FU (hunfarvet), Knopsvane 4 R, Gråkrage 2 FU. Leif Kristensen
Hellebjerg Dam
(15:05): Sangsvane 7 R. Leif Kristensen
Espe, matriklen
: Musvåge 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Skovsgård
(14:30-15:00): Blisgås 1 R, Sjagger 110 R. Ella Mikkelsen
Hennetved (14:20): Blisgås 17 R. Ella Mikkelsen
Nørreballe nor (14:00-14:10): Sjagger 400 FU. Ella Mikkelsen
Tryggelev nor (12:00-13:45): Pibeand 160 R, Knarand 7 R, Troldand 1800 R, Bjergand 120 R, Sortand 300 R (Havet). Ella Mikkelsen
Salme nor (12:00-13:45): Sølvhejre 1 R. Ella Mikkelsen
Klise nor (11:45): Allike 1500 R. Ella Mikkelsen
Gulstav (10:30-11:30): Vandrefalk 1 R. Ella Mikkelsen
Dovns klint (10:30-11:30): Ederfugl 2000 R, Havlit 35 R, Svartbag 30 R. Ella Mikkelsen
Siø (10:00): Hjejle 200 R. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn
(14:00): Dværgmåge 2 R AD, Mosehornugle 1 FU. Kurt Hansen
Skaboeshuse (10:30-12:30): Sule 2 FU AD (Fu efter fiskekutter/-trawler), Ride 140 FU (Fu efter fiskekutter/-trawler), Lomvie 174 N, Alk 12 N, Sjagger 500 FU (Fu i æbleplantage). Kurt Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skårupøre Sund: Knopsvane 59 R, Gråand 35 R, Hvinand 66 FU, Musvåge 2 OF, Strandskade 6 R, Isfugl 1 R. Peder Rasmussen
Lunkebugten & Nørreskov Nor (12:20 - 12:40): Havørn 1 AD R (Fik alle måger på vingerne, mens den lå og kredsede henover bugten, gik senere ned), Rødben 5 R. Henrik Knudsen
Noret, Tåsinge: Blisgås 48 R, Grågås 200 R, Krikand 10 R, Blå Kærhøg 1 BR R. Henrik Knudsen
Siø: Hjejle 710 R, Vibe 12 R. Ole Goldschmidt
Siø: Hjejle 200 R. Ella Mikkelsen
Ristinge Hale: Bramgås 320 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 150 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 5 AD R, Havørn 1 2K R, Musvåge 1 R, Strandskade 16 R, Hjejle 50 R, Almindelig Ryle 20 R, Lille Kobbersneppe 8 R, Storspove 25 R. Henrik Knudsen
Bagenkop Havn: Dværgmåge 6 R, Middelhavssølvmåge 1 2K R, Kaspisk Måge 2 2K R, Skærpiber 3 R, Silkehale 110 R. Ole Goldschmidt
Magleby Nor: Sangsvane 16 R, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 6 R, Blisgås 260 R, Grågås 320 R, Bramgås 560 R, Musvåge 12 R, Stormmåge 600 R, Silkehale 24 R. Ole Goldschmidt
Vesteregn: Silkehale 100 R. Ole Goldschmidt
Dovns Klint: Skarv 10 Ø, Ederfugl 2000 R, Havlit 35 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 30 R. Ella Mikkelsen
Gulstav: Gråand 2 R, Vandrefalk 1 R, Skovspurv 12. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Knopsvane 1 R, Gråkrage 2 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Østerskov: Solsort 4 FU, Vindrossel 3 FU. Ella Mikkelsen
Hav ved Tryggelev Nor (KA45): Ederfugl 700 R, Havlit 15 R, Sortand 300 R. Ella Mikkelsen
Hennetved: Blisgås 17 R, Grågås 100 R. Ella Mikkelsen
Klise Nor: Knopsvane 1 R, Troldand 22 R, Stormmåge 200 R, Allike 1500 R, Råge 200 R. Ella Mikkelsen
Konabbe Skov: Blåmejse 7 R, Musvit 12 R, Kvækerfinke 3 R. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Skarv 8 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 5 R, Grågås 60 R, Troldand 400 R, Hvinand 3 R, Blishøne 100 R, Svartbag 1 R, Sjagger 400 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 10 R. Ella Mikkelsen
Påø: Kragefugl sp. 60 R. Ella Mikkelsen
Påø Strand: Grågås 10 R, Toppet Skallesluger 3 R. Ella Mikkelsen
Skovsgård: Blisgås 1 R, Grågås 6 R, Gråand 6 R, Fasan 1 R, Ringdue 1 R, Solsort 2 R, Sjagger 110 R, Gråkrage 1 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skarv 7 R,
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 7 R, Sangsvane 8 R, Grågås 43 R, Pibeand 160 R, Knarand 7 R, Krikand 2 R, Gråand 5 R, Skeand 13 R, Troldand 1800 R, Bjergand 120 R, Hvinand 2 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Blishøne 14 R, Hættemåge 14 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R, Rødhals 1 R, Sjagger 80 FU. Ella Mikkelsen
Svanninge, Svanningevej 40: Natugle 1 R  KA. Jacob Sterup
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 AD R, Grågås 5 OF, Krikand 305 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Sjagger 10 OF. Jacob Sterup
Sundet, Faaborg: Grågås 4 R, Knarand 5 FU, Musvåge 1 FU, Fjeldvåge 1 FU, Vindrossel 5 T, Halemejse 4 FU, Stillits 5 FU. Per Poulsen
Bøjden Nor: Skarv 1 2K R, Knopsvane 2 AD R, Gravand 5 R T, Pibeand 25 FU, Krikand 40 R, Taffeland 215 R, Taffeland x Troldand (hybrid) 1 M R
, Troldand 600 R, Bjergand 360 R, Dykand hybrid 1 M R ,Hjejle 43 R, Vibe 6 R, Almindelig Ryle 2 R, Husskade 1 R. Jacob Sterup
Horne By: Blisgås 21 FU, Grågås 175 FU. Jacob Sterup
Assistens Kirkegård, Odense: Ringdue 36, Gærdesmutte 3, Solsort 2, Musvit 2, Allike 40, Råge 40, Gråkrage 5. Per Damsgaard-Sørensen
Hagenskov Slotsmølle: Fiskehejre 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten ved Fiskeholm: Fiskehejre 3 FU, Blishøne 150 R, Svartbag 6 FU, Måge sp. 165 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Knopsvane 8 FU, Sangsvane 6 FU, Krikand 64 FU, Gråand 42 FU, Blå Kærhøg 2 BR FU, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 FU, Hjejle 110 FU, Vibe 22 FU, Storspove 43 FU, Ringdue 3 OF, Sjagger 83 FU, Husskade 6 R, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 62 FU, Ravn 2 OF, Stær 19 FU, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 32 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs, havet ud for Maden: Skarv 3 OF, Sølvmåge 14 R, Svartbag 2 FU, Måge sp. 70 FU, Gråkrage 7 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs, Skaghorn/Langensbo huk: Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU. Kirsten Pedersen
Klakkebjerg: Gærdesmutte 1 FU, Fuglekonge 2 FU, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 25 R. Villy-Erik Schødts
Assens: Spurvehøg 1 R, Solsort 8 R, Dompap 3 FU. Kirsten Pedersen
Kærum Å (Assens): Spætmejse 2 FU, Grønsisken 18 FU. Kirsten Pedersen


                Rødben Lunkebugten Taasinge

Tirsdag den 3. januar 2012.                                                   Solopgang: 08:42. Solnedgang: 16:01

Søby, Taasinge: Canadagås 25 R, Sangsvane 150 R. Poul Rasmussen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knopsvane 56 R, Rødben 2 FU, Hættemåge 40 R
Tryggelev Nor / Salme Nor (08:30-10:45):
Sølvhejre 2 FU (1 i hver sit nor), Bramgås 350 R, Ravn 1 R. Kell Grønborg
Bøjden Nor: Pibeand 26 R, Krikand 40 R, Spidsand 6 R, Taffeland 48 R, Troldand 80 R, Bjergand 200 R, Musvåge 1 R, Hjejle 10 R, Almindelig Ryle 9 FU, Solsort 6 R, Vindrossel 8 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 R
Bøjden Nor (13:45-15:00): Bjergand 280 R. Niels Bomholt
Odense Å v/Brobyværk: Lille Lappedykker 1 R
Trente Mølle m.m.: Gærdesmutte 1 R
Sandholt (10:00-10:30): Knopsvane 6 FU, Fiskehejre 1 FU, Taffeland 2 R, Gråand 18 FU/R, Grågås 7 OF, Musvåge 2 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 5 FU, Bogfinke 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Kvækerfinke 25 FU. Leif Kristensen
Rishøjvej ved V. Hæsinge: Grågås 23 OF, Sangsvane 9 OF, Spætmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Blåmejse 1 FU, Bogfinke 2 FU, Ringdue 63 R, Ravn 2 OF. Leif Kristensen
Brændegård Sø (10:30-11:00): Knarand 12 R, Krikand 540 R, Lille Skallesluger 27 R, Havørn 1 OF, Duehøg 1 OF, Ravn 1 OF. Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning (08:45-10:00):
Sølvhejre 2 FU, Troldand 1560 R, Lille Skallesluger 35 R. Niels Bomholt
Knold Nor/Strand, Dyreborg (09:52-10:45): Lille Lappedykker 5 FU, Skarv 15 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 50 FU, Gravand 16 FU, Gråand 30, Pibeand 2 FU, Ederfugl 200 R, Toppet Skallesluger 5 FU, Strandskade 1 R, Stor Regnspove 8 FU, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 50 R, Husskade 2 FU, Allike 20 T, Råge 10 T, Sortkrage 5 R, Gråkrage 40 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Dyreborgvej (09:35-09:45): Hættemåge 300 R, Sjagger 20 R, Vindrossel 5 R, Allike 200 R, Råge 100 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Caroline Amalielund, Svendborg: Gråand 60 R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 50 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Noret, Tåsinge: Blisgås 138 R, Grågås 350 R, Hybrid sp. 1 R. Henrik Knudsen
Henninge Nor: Blå Kærhøg 1 BR FU. Kell Grønborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 FU (1 i hvert nor), Fiskehejre 6, Knopsvane 20 R, Sangsvane 20 R, Grågås 250 R, Bramgås 350 R, Taffeland 100 R, Troldand 450 R, Ederfugl 300 S, Musvåge 1 OF, Ravn 1 R. Kell Grønborg
Svanninge, Svanningevej 40 (06:20 - ): Natugle 1 SY. Jacob Sterup
Brændegård Sø: Skarv 6 R, Fiskehejre 27 R, Knarand 12 R, Krikand 540 R, Taffeland 125 R, Troldand 850 R, Lille Skallesluger 27 R, Stor Skallesluger 22 R, Havørn 1 OF, Duehøg 1 OF, Svartbag 2 FU, Ringdue 300 OF, Gråkrage 11 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 6 FU, Grønsisken 1 OF, Gulspurv 4 FU. Niels Bomholt
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 3 FU, Skarv 2 R, Troldand 32 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 1 R, Hættemåge 7 R. Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 5 FU, Skarv 2 R,
Sølvhejre 2 FU, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 3 FU, Sangsvane 2 FU, Grågås 2 OF, Pibeand 8 R, Krikand 7 R, Spidsand 1 R, Taffeland 37 R, Troldand 1560 R, Bjergand 8 R, Hvinand 51 FU, Lille Skallesluger 35 R, Stor Skallesluger 13 R, Musvåge 1 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 70 R, Stormmåge 8 R, Ringdue 2 OF, Allike 12 S, Gråkrage 1 R, Stillits 7 FU, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Stor Flagspætte 1 FU, Rødhals 1 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 7 FU, Bogfinke 4 FU, Kvækerfinke 3 FU. Niels Bomholt
Dyreborg By: Hættemåge 300 R, Sjagger 20 R, Vindrossel 5 R, Allike 200 R, Råge 100 R. Per Poulsen
Knold Nor: Lille Lappedykker 5 FU, Skarv 15 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 50 FU, Gravand 16 R, Pibeand 2 FU, Gråand 30 R, Ederfugl 200 R, Toppet Skallesluger 5 FU, Strandskade 1 R, Storspove 8 FU, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 50 R, Husskade 2 FU, Allike 20 T, Råge 10 T, Sortkrage 5 R, Gråkrage 40 R. Per Poulsen
Barløse: Musvåge 1 FU, Fasan 1 FU, Sølvmåge 9 FU, Sumpmejse 1 FU, Allike 12 OF, Dompap 1 M FU. Villy-Erik Schødts
Årup: Sangsvane 9 FU, Grågås 16 FU. Villy-Erik Schødts
Fogense Enge (Lillestrand): Grågås 5 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Gråand 56 R, Strandskade 2 R, Storspove 1 R, Hættemåge 12 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 48 R, Svartbag 2 R, Ringdue 1 R, Gråkrage 16 R. Jens Friis-Walsted
Østereng, Bogense: Sangsvane 3, Toppet Skallesluger 23 R, Rødben 1 R, Hættemåge 208 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 2 R. Jens Friis-Walsted


              Dokufoto af Bjergpiberen ved Spodsbjerg

Mandag den 2. januar 2012.                                                   Solopgang: 08:43. Solnedgang: 16:00

Vejlen, Taasinge: Ravn 2 R, Lille Skallesluger 8 R. Morten Kristiansen
Noret, Taasinge: Knopsvane 7 R, Blisgås 36 R, Grågås 16 R, Krikand 14 R, Sølvmåge 8 R, Sjagger 6 R
Monnet, Taasinge: Vandrefalk 1 R, Fjeldvåge 1 R. Morten Kristiansen
Spodsbjerg Havn: Bjergpiber 1 R
Purreskoven (14:00): Grønsisken 50 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg: Spættet sæl 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Sollerup Enge (14:15): Sædgås 15 V (Tundra- kl. 15.30), Blå Kærhøg 2 R (3 K han + 2K), Dobbeltbekkasin 7 R, Ravn 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Brændegård Sø (14:14): Krikand 360 R, Lille Skallesluger 37 R, Stor Skallesluger 82 R, Havørn 2 R (AD + IMM). Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Nakkebølle Inddæmning (13:13):
Sølvhejre 2 R (Vestenden - set fra rensningsanlægget), Kortnæbbet Gås 2 R, Blisgås 27 R, Bramgås 2 R, Lille Skallesluger 7 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Storskov, Brahtrolleborg (15:40): Stor Tornskade 1 R. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor: Bjergand 200 R, Strandhjejle 1 R, Sjagger 300 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Brændegård sø (13:40-15:30): Krikand 360 R, Lille Skallesluger 37 R, Stor Skallesluger 82 R, Havørn 3 R (2 ad. og 1 2k), Duehøg 1 R, Ringdue 700 R, Ravn 3 R, Grønsisken 80 FU. Ella Mikkelsen
Bøjden nor (11:00-13:00): Bjergand 180 R, Fjeldvåge 1 FU, Strandhjejle 1 R, Sjagger 300 R, Ravn 1 R. Ella Mikkelsen
Brobyværk (10:30): Vandstær 1 FU. Ella Mikkelsen
Maden, Helnæs (09:40-11:10): Blisgås 2 V, Blå Kærhøg 1 R AD hun, Fjeldvåge 1 R, Hjejle 100 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Mosehornugle 2 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Helnæs Fyr (08:30-09:30): Havørn 1 N IMM, Ravn 2 R, Gulspurv 40 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 9 FU. Helle Suadicani
Vestermaden, Mesinge (10:00-10:15): Havørn 1 R (Sad på engen ved kysten og fløj herefter på inspektion langs kysten mod Midskov). Bjarne WH, Ole Reuther
Wedellsborg (13:15-13:30): Havørn 1 R AD. Mads Syndergaard
Ore Strand: Sædgås 2 FU, Blisgås 65 FU. Jens Bækkelund
Langø Plantage: Huldue 1 SY. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Blisgås 78 FU, Grågås 770 FU, Bramgås 525 FU. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Vibe 2 R. Erhardt Ecklon, Henrik Knudsen
Siø: Bramgås 13 R, Musvåge 1 R, Hjejle 180 R, Vibe 12 R, Storspove 20 R. Erhardt Ecklon, Henrik Knudsen
Spodsbjerg Havn: Blisgås 23 NØ, Bjergpiber 1 R. Erhardt Ecklon, Henrik Knudsen
Bagenkop Havn
: Bramgås 110 OF, Kaspisk Måge 3 2K R, Skærpiber 2 R, Silkehale 75 R. Erhardt Ecklon, Henrik Knudsen
Dovns Klint: Ederfugl 2000 R, Havlit 60 R, Sortand 40 R. Erhardt Ecklon, Henrik Knudsen
Fakkebjerg:, Silkehale 12 R. Erhardt Ecklon, Henrik Knudsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Blisgås 63 R, Pibeand 55 R, Knarand 15 R, Krikand 50 R, Skeand 29 R, Dykand sp. (Aythya sp.) 2000 R, Spurvehøg 1 R, Skægmejse 3 R. Erhardt Ecklon, Henrik Knudsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 4 R,
Sølvhejre 1 R, Knopsvane 15 R, Sangsvane 5 R, Blisgås 15 R, Grågås 280 R, Bramgås 370 R, Pibeand 41 R, Knarand 27 R, Krikand 37 R, Gråand 79 R, Skeand 43 R, Taffeland 165 R, Troldand 3430 R, Bjergand 420 R, Hvinand 2 R, Lille Skallesluger 3 R, Vandrefalk 1 2K R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 59 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 350 R, Skærpiber 1 R, Silkehale 26 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Sjagger 45 R, Skægmejse 2 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 FU, Bramgås 350 R, Sjagger 110 R. Kell Grønborg
Hannebjerg Mose: Sangsvane 2 R, Grågås 170 R, Sjagger 550 R, Stær 21 R. Ole Goldschmidt
Henninge Nor: Blå Kærhøg 2 R, Sjagger 175 R. Ole Goldschmidt
Skovsgård: Sangsvane 170 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Vibe 28 R. Erhardt Ecklon, Henrik Knudsen
Ristinge Hale: Bramgås 450 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 130 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 1 R, Blå Kærhøg 1 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 R. Erhardt Ecklon, Henrik Knudsen
Strynø: Skarv 3 OF, Grågås 15 OF, Bramgås 30 OF, Hvinand 33 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 M FU, Sølvmåge 100 FU, Gærdesmutte 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 5 R, Bogfinke 1 R. Stig Rubæk
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 8 R, Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 AD R, Toppet Skallesluger 5 R, Blishøne 80 R. Jacob Sterup
Nakkebølle Inddæmning: Rødstrubet Lom 1 DØD, Toppet Lappedykker 6 R,
Sølvhejre 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 AD R, Sangsvane 2 AD R, Blisgås 30 R, Grågås 176 R, Bramgås 2 R, Gravand 10 R, Pibeand 44 R, Krikand 31 R, Taffeland 30 R, Troldand 3000 R, Bjergand 2 R, Hvinand 45 R, Lille Skallesluger 9 R, Musvåge 1 R, Blishøne 5 R, Solsort 2 R, Stillits 10 R, Gulspurv 2 R. Jacob Sterup
Nakkebølle Inddæmning:
Sølvhejre 2 R, Kortnæbbet Gås 2 R, Blisgås 27 R, Bramgås 2 R, Lille Skallesluger 7 R, Rørspurv 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Rødstrubet Lom 1 DØD, Toppet Lappedykker 5 FU,
Sølvhejre 2 FU, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 6 R, Sangsvane 2 R, Kortnæbbet Gås 2 R, Blisgås 23 R, Grågås 160 R, Bramgås 2 R, Gravand 10 R, Pibeand 65 R, Krikand 28 R, Taffeland 22 R, Troldand 2400 R, Hvinand 54 FU, Lille Skallesluger 9 FU, Stor Skallesluger 8 R, Musvåge 1 R, Ravn 2 OF. Peder Rasmussen
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Fasan 2 R, Ringdue 30 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 3 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 2 R, Fuglekonge 1 R, Blåmejse 3 R, Musvit 7 R, Ravn 2 R, Bogfinke 2 R. Jacob Sterup
Ulbølle: Måge sp. 1000 R, Solsort 5 FU, Sjagger 65 FU, Vindrossel 6 FU. Peder Rasmussen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 9 R, Fiskehejre 20 R, Knopsvane 2 R, Grågås 130 R, Gravand 3 R, Knarand 8 R, Krikand 360 R, Gråand 90 R, Taffeland 14 R, Troldand 560 R, Hvinand 2 FU, Lille Skallesluger 37 R, Stor Skallesluger 82 R, Havørn 3, Musvåge 1 R, Fasan 16 OF, Blishøne 2 R, Vibe 9 R, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 1 JUV R, Ringdue 700 OF, Stor Flagspætte 2 OF, Solsort 2 R, Allike 30 OF, Gråkrage 6 R, Ravn 3 OF, Skovspurv 2 R, Bogfinke 22 OF, Kvækerfinke 1 R, Grønsisken 80 OF, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 9 R, Fiskehejre 21 R, Knopsvane 2 R, Grågås 120 R, Gravand 3 R, Krikand 360 R, Taffeland 12 R, Troldand 550 R, Hvinand 1 R, Lille Skallesluger 37 R, Stor Skallesluger 82 R, Havørn 3, Duehøg 1 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 14 R, Blishøne 2 R, Vibe 9 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 1 R, Ringdue 700 R, Stor Flagspætte 2 R, Allike 40 R, Gråkrage 14 R, Ravn 3 R, Bogfinke 10 R, Grønsisken 80 R. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø: Krikand 360 R, Lille Skallesluger 37 R, Stor Skallesluger 82 R, Havørn 2. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Arreskov Sø: Sangsvane 7 R, Lille Skallesluger 17, Blå Kærhøg 1 M AD OF. Erik Ehmsen
Bøjden Nor: Pibeand 50 R, Spidsand 2 R, Bjergand 200 R, Strandskade 1 R, Strandhjejle 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Sollerup: Stor Tornskade 1 R. Helle Hjorth
Sollerup: Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 15 V, Skeand 4 R, Blå Kærhøg 2, Dobbeltbekkasin 7 R, Natugle 1 SY, Ravn 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Bøjden Nor: Skarv 2 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 1 R, Sangsvane 6, Pibeand 49 R, Krikand 11 R, Gråand 70 R, Spidsand 1 M R, Taffeland 14 R, Troldand 620 R, Bjergand 180 R, Hvinand 3 R, Toppet Skallesluger 11 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 FU, Blishøne 300 R, Strandskade 2 R, Hjejle 20 R, Strandhjejle 1 R, Almindelig Ryle 1 R, Hættemåge 18 R, Sølvmåge 30 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Sjagger 300 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Råge 1 R, Gråkrage 1 R, Ravn 1 R. Ella Mikkelsen
Silkeå: Fiskehejre 1 R. Ella Mikkelsen
Storskov (Brahetrolleborg): Stor Tornskade 1 R. Ella Mikkelsen
Brobyværk: Musvåge 2 R, Stor Flagspætte 12 R, Vandstær 1 FU. Ella Mikkelsen
Lindkær v/Ravnholt: Knopsvane 8 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 2 OF, Sortkrage 1 R, Ravn 8 R, Lille Korsnæb 2 R. Per Rasmussen
Skibhusskoven: Tyrkerdue 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 5, Blåmejse 7 FU, Musvit 5 FU, Bogfinke 7. Børge L Rasmussen
Knudshoved Færgehavn: Skarv 15 R, Sortgrå Ryle 9 FU, Sølvmåge 2 R. Helle Suadicani
Nyborg: Ringdue 300 OF. Helle Suadicani
Slipshavn Enge: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 4 R, Hvinand 9 FU, Toppet Skallesluger 5 FU, Hættemåge 1 R. Helle Suadicani
Østerøsø, Knudshoved: Fiskehejre 9 R, Knopsvane 3 FU, Grågås 11 FU, Gravand 4 R, Pibeand 88 R, Krikand 19 R, Gråand 115 R, Taffeland 61 R, Troldand 15 R, Svartbag 3 R, Gråkrage 2 FU. Helle Suadicani
Helnæs Fyr og havet ud for: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Havlit 7 N, Sortand 30 R, Fløjlsand 3 N, Havørn 1 IMM N, Ravn 2 R, Gulspurv 40 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Helnæs Made: Blisgås 2 V, Krikand 73 R, Blå Kærhøg 1 F AD R, Fjeldvåge 1 R, Hjejle 100 R, Vibe 10 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 49 R, Mosehornugle 1 R, Stær 10 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Assens: Rødhals 1 R, Topmejse 2 FU. Kirsten Pedersen
Torø
: Spurvehøg 1 R, Sanglærke 1 R, Musvit 2 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 7 R, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 23 OF. Kirsten Pedersen
Torø Vig: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 5 FU, Skarv 2 R, Knopsvane 53 FU, Sangsvane 1 R, Grågås 3 R, Gravand 4 FU, Ederfugl 7 R, Hvinand 6 FU, Toppet Skallesluger 8 FU, Havørn 1 FU, Spurvehøg 1 FU, Strandskade 1 R, Storspove 4 FU, Hættemåge 45 R, Sølvmåge 32 FU, Svartbag 6 FU, Sortkrage 2 R, Gråkrage 11 FU. Kirsten Pedersen
Lillebælt vest for Torø (Torø Rev): Skarv 43 FU, Ederfugl 2000 R, Sortand 100 R, Fløjlsand 50 R. Kirsten Pedersen
Noret v/Torøhuse: Gråand 7 R, Troldand 14 FU, Hættemåge 16 R, Stormmåge 24 R, Sølvmåge 17 R, Svartbag 3 R. Kirsten Pedersen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Hættemåge 70 R. Villy-Erik Schødts
Håre Bjerge: Havørn 1 FU, Gråkrage 5 OF. Villy-Erik Schødts
Gyldensten Gods: Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 8 R, Blisgås 78 FU, Grågås 770 FU, Bramgås 525 FU, Gråand 14 R, Toppet Skallesluger 1 R, Musvåge 4 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 4 R, Blishøne 2 R, Vibe 4 R, Sølvmåge 10 R, Ringdue 500 OF, Stor Flagspætte 1 KA, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 R, Skovskade 2 R, Allike 12 R, Gråkrage 130 R, Skovspurv 30 R, Grønirisk 40 R, Bjergirisk 100 FU, Gulspurv 15 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 1 R, Sangsvane 6 OF, Grågås 125 FU, Gravand 45 R, Gråand 9 R, Hvinand 6 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 1 R, Storspove 5 R, Hættemåge 35 R, Sølvmåge 12 R, Huldue 1 SY, Allike 11 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 20 R. Jens Bækkelund


              Fandt i dag den Rødstrubede lom død i dag ved Nakkeølle Inddæmning

Søndag den 1. januar 2012.

Svendborg, matriklen: Ringdue 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 FU, Skovspurv 1 R, Grønirisk 3 FU
Svendborgsund ved Iholm: Skarv 18 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 24 R, Grågås 1 R, Gråand 40 R, Ederfugl 12 R, Sortand 1 V, Hvinand 14 R, Toppet Skallesluger 6 R, Stor Skallesluger 8 FU, Blishøne 30 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 16 FU, Svartbag 2 R, Råge 30 T NAT
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 36 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 80 R, Troldand 3000 R, Blishøne 60 R
Arreskov Sø/Sollerup (12:15-13:40): Knarand 7 R, Troldand 2000 R, Havørn 2 R, Blå Kærhøg 1 FU hun, Ravn 1 HØ, Grønsisken 200 FU. Birte Sørensen, Flemming Byskov, Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Brahetrolleborg Gods: Stor Skallesluger 4 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Ringdue 250 R
Brændegård Sø: Fiskehejre 6 R, Knarand 28 R, Krikand 600 R, Hvinand 6 R, Lille Skallesluger 34 R, Stor Skallesluger 56 R, Havørn 1 2K R, Sortkrage 1 R, Ravn 8 R, Grønsisken 60 R
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 3 R, Troldand 60 R, Musvit 4 R
Nakkebølle Inddæmning: Rødstrubet Lom 1 DØD,
Sølvhejre 2 FU, Fiskehejre 3 R, Sangsvane 13 R, Pibeand 10 R, Krikand 22 R, Taffeland 40 R Troldand 2000 R, Bjergand 22 R, Hvinand 16 R, Lille Skallesluger 12 R, Stor Skallesluger 16 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 2 R, Stormmåge 200 R, Ringdue 60 R, Spætmejse 2 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 6 R, Ravn 2 R, Grønsisken 60 R, Dompap 1 M R
Ollerup: Tyrkerdue 1 R
Sollerup: Dobbeltbekkasin 3 OF, Stor Flagspætte 1 R, Vindrossel 3 R, Halemejse 6 FU, Spætmejse 1 R, Stor Tornskade 1 R, Ravn 1 R, Bogfinke 1 R
Ulbølle: Vindrossel 30 R
Lundeborg: Blåmejse 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Engene v/NrBroby og Lundegård: Grågås 69 R, Gråand 54 FU/R, Musvåge 1 R, Husskade 1 FU. Leif Kristensen
Tusindårsskoven, Odense (14:30-15:30): Husskade 43 R, Allike 2600 Ø. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn (14:00): Sortgrå Ryle 1 FU. Kurt Hansen
Teglværksskoven, Nyborg: Kvækerfinke 70 R. Eske Frank Morthensen
Grævlingevænget 66, Nyborg: Blisgås 16 SEske Frank Morthensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø, Søndervej (01:40): Natugle 2 SY (Parret har taget fyrværkeriet med ophøjet ro og snakker sammen fra kassen og hegnet). Arne Bruun
Nørreskov, Taasinge: Hvinand 15 R NAT, Toppet Skallesluger 12 R, Musvåge 2 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Fuglekonge 4 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 6 FU, Træløber/Korttået Træløber 5 FU, Dompap 4 FU. Morten Hjorth
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 1 OF, Fiskehejre 16 R, Grågås 60 R, Gravand 3 R, Knarand 7 R, Gråand 20 R, Skeand 1 R, Troldand 2000 R, Hvinand 2 R, Lille Skallesluger 3 R, Stor Skallesluger 2 R, Havørn 2 R, Blishøne 25 R, Blåmejse 1 FU, Grønsisken 200 FU, Stor Gråsisken 2 FU. Niels Bomholt
Silkeå: Tårnfalk 1 OF, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 1 FU. Niels Bomholt
Sollerup: Fiskehejre 1 R, Blå Kærhøg 1 F FU, Stormmåge 140 OF, Ringdue 6 OF, Sumpmejse 1 R, Spætmejse 1 R, Gråkrage 4 R, Gulspurv 6 R. Niels Bomholt
Ulbølle: Ringdue 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Skovspurv 10 FU, Grønirisk 1 FU. Niels Bomholt
Sundet, Faaborg: Skarv 6 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 67 FU, Sangsvane 8 R T, Gråand 15 FU, Taffeland 40 R, Troldand 800 R, Bjergand 2 R, Hvinand 1 FU, Hættemåge 30 R, Stormmåge 80 FU, Sølvmåge 8 R, Svartbag 1 R, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 10 FU, Sjagger 60 FU, Musvit 2 FU, Gråkrage 2 FU, Bogfinke 4 FU, Grønirisk 5 FU, Dompap 4 FU. Per Poulsen
Faaborg: Ringdue 1 R, Solsort 4 FU, Sjagger 5 R, Vindrossel 2 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Råge 2 FU, Gråspurv 6 FU, Skovspurv 6 FU, Bogfinke 5 FU, Grønirisk 30 FU, Stillits 5 FU. Per Poulsen
Bjernekrogen: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 32 FU, Hvinand 25 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU, Spurvehøg 1 R, Vandrikse 1 SY, Blishøne 400 FU, Husskade 1 R, Allike 20 FU, Råge 20 FU. Per Poulsen
Bøjden By: Musvåge 1 R. Jacob Sterup
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Skarv 2 R, Toppet Skallesluger 5 R. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Fiskehejre 5 R, Knopsvane 2 AD R, Pibeand 26 FU, Krikand 27 R, Gråand 65 R, Spidsand 2, Taffeland 240 R, Troldand 1100 R, Bjergand 260 R, Dykand hybrid 1 M R (Formodet Taffelandehybrid. Afveg fra Taffeland med lyse sider og anderledes næbtegning. Bragte tanken hen på Rødhovedet And...?!
) Hvinand 3 R, Toppet Skallesluger 2 R, Musvåge 1 R, Blishøne 125 FU, Strandskade 1 FU, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 14 R, Vibe 5 R, Almindelig Ryle 5 FU, Hættemåge 10 R, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 50 R, Svartbag 1 AD R, Jernspurv 1 R, Gråkrage 2 R, Ravn 1 R, Grønirisk 3 R. Jacob Sterup
Horne By: Hættemåge 170 FU, Stormmåge 300 FU, Sølvmåge 60 FU, Huldue 2 FU, Ringdue 6 FU, Allike 500 FU, Råge 20 FU. Jacob Sterup
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Knopsvane 4, Grågås 118, Pibeand 5 FU, Krikand 110 R, Musvåge 1 LF R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 250 FU, Sølvmåge 5 R, Husskade 2 R, Råge 200 FU, Gråkrage 10 R. Jacob Sterup
Barløse - fra matriklen: Fasan 1 FU, Hættemåge 1 FU, Solsort 1 F FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 FU, Husskade 2 OF, Allike 16 FU, Gråkrage 1 FU, Dompap 1 M FU. Villy-Erik Schødts
Sellebjerg Skov: Spurvehøg 1 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Gransanger 1 R, Fuglekonge 3 R, Halemejse 5 R, Topmejse 2 R, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 4 R, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 1 R, Stillits 1 R. Kirsten Halkjær Lund
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Troldand 72 R, Stor Skallesluger 4 M R, Blishøne 2 R. Kirsten Halkjær Lund
Tusindårsskoven, Odense: Knopsvane 2 R, Grågås 56 N, Hættemåge 25 R, Ringdue 600 R, Solsort 6 R, Musvit 2 R, Skovskade 2 R, Husskade 43 R, Allike 2600 Ø, Gråkrage 6 R, Grønirisk 10 R, Dompap 1 R. Ella Mikkelsen
Bispeenge: Fiskehejre 1 R, Grågås 71 FU, Krikand 6 FU, Blishøne 9 R, Musvit 5 FU, Stillits 20 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Søndersø ved Vedby, Nordfyn: Natugle 1 KA R. Martin Strømkjær
Harritslev: Blå Kærhøg 1 BR OF. Jens Bækkelund

                Dokumentation af to Sølvhejrer ved Nakkebølle Inddæmning


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

02 feb 2012
This page is part af: Http://www.Snatur.dk