Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 1. - 5. ( 1. januar - 31. januar 2017).                     Sidst opdateret 02 februar 2017 19:07:34 

 

 

     


        

Tirsdag den 31. januar 2017                                     Solopgang: 08:10 Solnedgang: 16:53

Lundeborg, Matriklen: Spurvehøg 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, Tanghavevej (11:30): Silkehale 35 FU R. Poul Brugs Rasmussen
Østerø Sø/Slipshavn: Rødben 9 FU, Bjergirisk 30+ FU, Skærpiber 2 FU, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU M., Pibeand 50+ FU, Knopsvane 8 FU R, Ederfugl 1 FU M.
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborg: Stor Flagspætte 1 R, Dompap 9 R, Kernebider 6 R. Jens-Gert Hansen
Egense: Grågås 110 R, Bramgås 6000 FU, Musvåge 1 R, Allike 85 R. Niels Andersen
Bjørnemosegård (Svendborg): Skægmejse 1 R. Arne Bruun
Caroline Amalielund: Isfugl 1 R. Jens-Gert Hansen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 2 . Henrik Knudsen
Tryggelev By: Bramgås 2000 R,
Rødhalset Gås 1 R. Henrik Knudsen
Spodsbjerg Havn: Skærpiber 1 R, Bjergpiber 1 R. Henrik Knudsen
Løkkeby Enge: Havørn 1 AD OF. Henrik Knudsen 
Hvidkilde Sø: Havørn 1 AD R. Arne Bruun 
Ulbølle: Natugle 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 11 FU, Isfugl 1 R. Steen Lauritsen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 3 R. Steen Lauritsen
Scheelenborg: Noret: Knopsvane 50 FU, Sangsvane 550 FU, Grågås 250 T. Kurt Due Johansen
Slipshavn Enge: Rødben 8 FU. Steen Lauritsen
Sybergland: Blisgås 74 FU, Grågås 45 FU, Bramgås 750 FU, Pibeand 60 FU, Krikand 15 FU, Gråand 45 FU, Taffeland 80 R, Troldand 346 R, Storspove 12 FU, Hættemåge 50 R. Kurt Due Johansen
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 113 R, Krikand 25 R, Taffeland 13 FU, Skærpiber 3 FU, Bjergirisk 19 R. Steen Lauritsen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 IMM R. Jens Bækkelund 


       

Mandag den 30. januar 2017                                     Solopgang: 08:12 Solnedgang: 16:51

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Diernæs: Silkehale 25 R. Per Damgaard Poulsen
Dyrehave (Nørre Søby): Fuglekonge 15 FU, Halemejse 15 FU, Sumpmejse 5 FU, Topmejse 2 FU, Blåmejse 10 FU, Musvit 10 FU, Træløber 3 FU. Per Rasmussen
Ejlby: Bramgås 35 FU. Finn Toftegaard
Faaborg: Silkehale 20 R. Per Damgaard Poulsen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 YF (Yngleparret sad tæt sammen i et træ ude på Lindkær. Jeg ved ikke hvordan færdselsreglerne er, men der holdt en bil helt tæt på oppe ved reden, sikkert ikke noget fuglene har været glade for. jeg har noteret nummerpladen). Henrik Knudsen
Lindholm v/Allested: Rød Glente 2 R. Per Rasmussen
Nørre Lyndelse: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Odense Å v/Sankt Klemens: Silkehale 11 R. Kell Grønborg
Sønder Højrup: Musvåge 1 R, Topmejse 1 R. Leif Sørensen
Bøgebjerg Strand / Romsø Sund nord: Toppet Lappedykker 3 R. Mogens Ribo Petersen
Bøllevænge: Sangsvane 25 R, Grågås 100 R. Peter Pelle Clausen
Torø: Gravand 2 R. Grethe Berndt Madsen


      

Søndag den 29. januar 2017                                     Solopgang: 08:14 Solnedgang: 16:49

Lundeborg (10:30): Spætmejse 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

      

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Hallindskoven & Gammel Hestehave: Grønspætte 1 SY. Niels Andersen
Søen, Valdemarsslot: Knarand 16 R. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Blå Kærhøg 1 M R, Skægmejse 1 R. Arne Bruun
Vornæs Skov: Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Strammelse: Silkehale 33 R. Henrik Knudsen
Botofte Skovmose: Havørn 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Flådet (Tranekær): Trane 2 FU. Hans-Henrik Wienberg
Faaborg: Silkehale 30 OF. Gunnar Knudsen 
Munke Mose: Grønbenet Rørhøne 10 FU, Isfugl 1 R. Kurt Due Johansen
Storebælt ud for Teglværkskoven/Nyborg N:
Toppet Lappedykker 117 R. Eske Frank Morthensen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 34 FU. Søren G. Nielsen
Hagenskov Slotsmølle: Vandstær 1 FU. Thomas Kampmann 
Orestrand: Havørn 1 OF. Annette Friis
Østereng, Bogense: Sangsvane 270 R. Annette Friis
Agernæs By (Nordfyn): Rød Glente 1 R. Finn Toftegaard
Flyvesandet: Grønspætte 1 R. Finn Toftegaard
Fruens Bøge: Isfugl 2 FU. Finn Just Christensen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 11 R, Havørn 2 R. Annette Friis
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 1 OF. Annette Friis
Gyngstrup: Sangsvane 370 R. Annette Friis
    


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 25/1 - 2017:
              Ny rekord med mindst 409 ørne i Danmark
              Stor konkurrence: DOF kårer Årets Fuglefoto


     

Lørdag den 28. januar 2017                                     Solopgang: 08:15 Solnedgang: 16:47

Trappebækken: Vandstær 2 R. Erik Ehmsen
Svendborg, Føtex
: Silkehale 26 R. Erik Ehmsen
Lunkebugten
(12:30). Rødben 15 FU OF, Gråand 50 FU, Hættemåge 25 FU, Sang-/Knopsvane 400 FU R. Poul Brugs Rasmussen
Arreskov Sø: Havørn 3 R, Vandrefalk 1 AD M, Blå kærhøg 1 R (hunfarvet). Erik Ehmsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Caroline Amalielund: Vandstær 1 FU. Susanne Rørdam Skov
Skårupøre Sund: Sortsvane 1 R, Sangsvane 464 R NAT, Hvinand 130 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Thurøsund/Pilekrogen: Toppet Skallesluger 88 R. Arne Bruun
Lundby (Tåsinge): Sangsvane 570 R. Annette Friis 
Hav ved Tryggelev Nor
: Bjergand 4300 OF. Annette Friis
Nørreballe Nor: Grågås 530 R, Bramgås 4000 R,
Rødhalset Gås 1 R, Troldand 3200 R, Bjergand 100 R, Havørn 1 OF, Vandrefalk 1 R. Annette Friis
Rath: Sangsvane 230 R, Blå Kærhøg 1 M OF. Annette Friis
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skægmejse 2 R. Annette Friis
Lindelse Nor: Trane 4 FU. Ole Bo Olsen
Mose v/Spodsbjerg Færgehavn: Stor Tornskade 1 FU. Ole Bo Olsen
Flådet (Tranekær): Trane 2 R. Leif Sørensen
Botofte Strand og Storebælt ud for: Ederfugl 2000 R, Sortand 100 R. Leif Sørensen
Ballen: Grønspætte 1 R. Niels Andersen
Karlsmosen, Egeskov: Blisgås 140 FU. Leif Bisschop-Larsen
Odense Å v/Brobyværk: Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Bøsøre: Stenvender 1 R. Eske Frank Morthensen  
Sønderhjørne: Sjagger 300 FU. Erik Damm
Årslev: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Ejby Mølle: Vandstær 1 R. Gregers Johannesen
Munke Mose: Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Fruens Bøge: Isfugl 1 R. Niels Lund
Fruens Bøge: Isfugl 2 FU, Bjergvipstjert 1 FU, Vandstær 1 FU. Børge Langkilde Rasmussen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sangsvane 136 R, Storspove 200 R. Annette Friis
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Havørn 1 OF. Kirsten Halkjær Lund
Holckenhavn Fjord: Havørn 2 R, Isfugl 1 R. Peter Pelle Clausen
Holckenhavn Fjord: Havørn 2 R. Eske Frank Morthensen
Flyvesandet: Vandrefalk 1 F IMM R, Grønspætte 2. Keld Skytte Petersen 
Ejlinge: Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 1 IMM R. Jens Bækkelund


     

Fredag den 27. januar 2017                                     Solopgang: 08:17 Solnedgang: 16:45

Monnet, Tåsinge: Fiskehejre 5 R, Knopsvane 181 R, Sangsvane 56 R, Grågås 54 R, Bramgås 4550 OF, Gravand 99 R, Pibeand 148 R, Krikand 26 R, Gråand 254 R, Spidsand 6 R, Hvinand 87 R, Toppet Skallesluger 8 R, Vandrefalk 1 M 3K FU, Vibe 46 R, Almindelig Ryle 37 R, Dobbeltbekkasin 15 R, Storspove 19 R, Hættemåge 11 R, Sølvmåge 22 R, Svartbag 1 OF, Ringdue 37 R, Sanglærke 1 R, Engpiber 22 R, Skærpiber 5 R, Solsort 1 R, Sjagger 3 R, Allike 325 R, Gråkrage 64 R, Snespurv 4 R. Poul Vestergård Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Skårupøre Sund: Isfugl 2 R. Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot: Knarand 40 R, Hættemåge 600 R. Niels Andersen
Monnet, Tåsinge: Bramgås 4550 OF, Vandrefalk 1 M 3K FU, Skærpiber 5 R. Poul Vestergård Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 1 AD OF. Claus Dalskov
Nørreballe Nor: Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 2 R, Bramgås 2900 R,
Rødhalset Gås 1 R, Havørn 1 IMM R, Blå Kærhøg 1 F AD R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor:  Bramgås 2000 FU,
Rødhalset Gås 1 FU. Leif Kristensen
Nørreballe Nor:
Rødhalset Gås 1 FU . Claus Dalskov
Nørreballe Nor: Havørn 1 R. Jan Nielsen 
Fårevejle: Havørn 2 IMM R, Vandrefalk 1 M AD R. Nis Rattenborg
Spodsbjerg Havn: Bjergpiber 1 R. Henrik Knudsen
Flådet (Tranekær): Trane 2 AD FU. Claus Dalskov
Tranekær:
Skovhornugle 7 R. Jane Ditzel
Lyseng: Trane 4 R . Jane Ditzel
Strynø: Bramgås 2500 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Sollerup: Stor Tornskade 1 R [Mads Syndergaard]
Sundet, Faaborg: Knarand 14 FU, Skeand 13 FU. Søren G. Nielsen 
Boltinge: Agerhøne 3 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Spidsand 22 FU, Taffeland 100 FU, Troldand/Bjergand 6000 FU. Søren G. Nielsen
Herringe: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Nørre Søby
: Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Ravnholt (Midtfyn): Havørn 1 R, Ravn 10 R. Leif Sørensen
Revsøre: Sjagger 250 FU. Gunnar Jørgensen 
Stige Ø: Hvinand 225 R, Blå Kærhøg 1 R, Vandrefalk 1 R. Gregers Johannesen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Lille Lappedykker 35 R, Isfugl 1 R. Gregers Johannesen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 FU. Søren G. Nielsen
Broby Sø: Rørdrum 1 R. Finn Just Christensen 
Skrækkenborg: Havørn 1 1K+ OF. Evald Mehlsen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Vandrefalk 1 OF. Peter Pelle Clausen
Lillebælt (Snævringen): Vandrefalk 1 R. Svend Aage Linderström
Sybergland: Taffeland 105 R. Ivan Sejer Beck


    

Torsdag den 26. januar 2017                                    Solopgang: 08:19 Solnedgang: 16:43

Bøjden Nor: Isfugl 1 R . Søren Gjaldbæk

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Spurvehøg 1 OF, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 FU. Niels Andersen
Rantzausminde: Silkehale 7 OF. Niels Andersen
Svendborg: Vandstær 1 FU. Jens-Gert Hansen
Bjørnemosegård (Svendborg): Stor Flagspætte 2 FU, Solsort 5 FU, Fuglekonge 1 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 6 FU, Spætmejse 1 SY, Skovskade 1 R, Bogfinke 3 R. Susanne Rørdam Skov
Christiansminde: Troldand 5 FU, Hættemåge 37 R, Sølvmåge 3 FU, Gærdesmutte 1 R, Solsort 8 FU, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 6 FU, Råge 3 R, Grønsisken 100 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 7 FU,
Dompap 2 FU. Susanne Rørdam Skov
Bjerreby: Grønspætte 1 R, Silkehale 80 R, Sjagger 300 R. Henrik Knudsen
Lundby (Tåsinge)
: Silkehale 35 R, Sjagger 400 R. Henrik Knudsen
Strammelse: Silkehale 2 R, Sangdrossel 1 R, Ravn 2 R. Henrik Knudsen
Sandholt: Blisgås 31 OF, Gråand 3 FU, Gråand 24 R, Musvåge 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Sjagger 90 R, Spætmejse 1 R, Ravn 2 R. Leif Kristensen   
Espe: Silkehale 20 R. Gunnar Jørgensen
Heden: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Nørre Søby: Rød Glente 2 R. Per Rasmussen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 25 FU, Gråand 70 FU, Troldand 30 R, Hvinand 4 R, Blishøne 1200 FU. Leif Bisschop-Larsen
Knudshoved Færgehavn: Skarv 60 R, Tårnfalk 1 FU, Sortgrå Ryle 4 FU, Sølvmåge 10 R, Solsort 6 R, Fuglekonge 1 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 1 R, Korttået Træløber 1 FU, Husskade 1 R, Bogfinke 2 R. Niels Bomholt Jensen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 4 FU. Leif Bisschop-Larsen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Skallesluger 2 R, Sortgrå Ryle 6 FU. Klaus Laursen
Sulkendrup Mølle (Ørbæk Å): Grønbenet Rørhøne 2 R. Niels Bomholt Jensen
Trunderup: Sanglærke 20 R. Niels Bomholt Jensen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 2 R, Fiskehejre 7 R, Gravand 3 R, Pibeand 24 R, Krikand 28 R, Taffeland 24 R, Troldand 120 R, Storspove 1 R, Hættemåge 12 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 150 FU,Krikand 20 FU. Leif Bisschop-Larsen
Røjle Mose: Jernspurv 1 R, Stor Gråsisken 50 FU. Erik Busk
Fiskeholm: Skarv 4 R, Knopsvane 1 R, Gråand 30 R, Toppet Skallesluger 4 R. Kirsten Pedersen
Hagenskov: Sangsvane 85 FU. Kirsten Pedersen
Hagenskov Slotsmølle: Vandstær 1 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Lille Lappedykker 14 FU, Toppet Lappedykker 7 FU, Knopsvane 8 R, Hvinand 40 FU, Toppet Skallesluger 8 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 7 FU, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 26 FU, Sangsvane 4 FU, Gravand 5 R, Pibeand 4 FU, Gråand 85 FU, Hvinand 35 FU, Toppet Skallesluger 25 FU, Almindelig Ryle 33 FU, Storspove 46 FU, Hættemåge 35 R, Sølvmåge 50 R, Engpiber 1 R, Gråkrage 3 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Knopsvane 2 R, Pibeand 135 FU, Krikand 50 FU, Gråand 20 FU, Tårnfalk 1 FU, Storspove 6 FU, Hættemåge 120 R, Sølvmåge 40 R, Ringdue 8 OF, Solsort 5 FU, Sjagger 3 FU, Husskade 2 R, Allike 50 FU, Råge 55 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 90 FU, Stær 8 FU. Kirsten Pedersen
Saltofte: Havørn 1 R, Musvåge 2 FU, Gråkrage 35 R, Gulspurv 150 FU. Kirsten Pedersen
Sø ved Brydegaardsvej/Smedegyden (Snave): Knopsvane 2 R, Troldand 68 FU, Stor Skallesluger 9 FU, Musvåge 1 R. Kirsten Pedersen
Sønderby Bjerge: Havørn 1 AD OF, Måge sp. 400 FU, Sjagger 300 FU. Kirsten Pedersen
Torø Vig: Lille Lappedykker 18 FU, Skarv 5 R, Gravand 10 R, Ederfugl 52 FU, Hvinand 20 FU, Toppet Skallesluger 5 FU, Hættemåge 26 R, Sølvmåge 50 R, Svartbag 10 R, Gråkrage 5 OF. Kirsten Pedersen


      

Onsdag den 25. januar 2017                                    Solopgang: 08:20 Solnedgang: 16:41

Ny Gesinge, matriklen (11:45): Silkehale 72 R, Sjagger 325 R. Poul Vestergaard Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Bramgås 5500 FU. Niels Andersen
Botofte Skovmose: Stor Skallesluger 2 FU, Havørn 1 FU, Stillits 30 FU. Hans-Henrik Wienberg
Botofte Strand og Storebælt ud for: Ederfugl 2000 FU, Sortand 20 FU, Toppet Skallesluger 6 FU. Hans-Henrik Wienberg
Fiskerup Skov: Fasan 2 R, Ringdue 1 OF, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Fuglekonge 2 FU, Sortmejse 1 R, Blåmejse 2 FU, Spætmejse 1 R, Skovskade 1 R, Ravn 3 OF, Bogfinke 1 R. Gunnar Jørgensen 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 3 R, Gravand 1 R, Pibeand 100 FU, Knarand 3 FU, Gråand 70 FU, Taffeland 20 FU, Troldand 150 FU, Lille Skallesluger 9 FU, Blishøne 150 FU, Hættemåge 20 FU. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 FU, Grågås 116 R, Gravand 12 R, Pibeand 79 R, Knarand 9 R, Krikand 11 R, Gråand 35 R, Taffeland 21 R, Troldand 123 R, Hvinand 2 R, Lille Skallesluger 9 , Blishøne 2 FU, Storspove 6 FU, Hættemåge 47 R, Stormmåge 32 R, Sølvmåge 65 R, Solsort 2 R, Musvit 1 R, Allike 1 R, Bogfinke 2 R. Steen Lauritsen
Klinte Strand: Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 1 R, Blisgås 133 R, Grågås 143 R, Bramgås 1400 R. Steen Lauritsen
Lindø + vade v/Jersore: Gråand 30 R, Storspove 41 R, Rødben 1 FU. Steen Lauritsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 11 R, Bramgås 2 FU, Gravand 58 R, Pibeand 69 R, Knarand 22 R, Krikand 72 R, Gråand 44 R, Spidsand 23 R, Skeand 6 R, Troldand 7 R, Hvinand 3 R, Blishøne 35 R, Storspove 185 R, Hættemåge 5 R, Solsort 1 R, Gråkrage 1 R. Steen Lauritsen
Ørritslev: Ringdue 1500 OF. Steen Lauritsen


        

Tirsdag den 24. januar 2017                                    Solopgang: 08:22 Solnedgang: 16:38

Vejlen, Tåsinge: Blå kærhøg 1 (hunfarvet) R, Lille skallesluger 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Purreskoven
(10:00): Dompap 2 R, Blåmejse 4 FU, Musvit 2 FU, Bogfinke 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Solsort6 FU, Skovspurv 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Ny Gesinge: Silkehale 80 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Lille Skallesluger 2 R,
Blå Kærhøg 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Bramgås 160 OF, Lille Skallesluger 5 R, Silkehale 9 R. Henrik Knudsen
Lunkebugten & Nørreskov Nor
: Toppet Lappedykker 1 R, Knopsvane 1 R, Sangsvane 22 R, Grågås 36 R, Pibeand 60 R, Hvinand 24 R, Rødben 29 FU, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 5 R. Niels Bomholt Jensen
Noret, Tåsinge: Silkehale 34 R. Henrik Knudsen
Hvidkilde Sø
: Havørn 2 AD R. Arne Bruun
Spodsbjerg Havn: Skarv 2 R, Bramgås 65 S, Ederfugl 1 R, Hættemåge 15 R, Sølvmåge 75 R, Svartbag 5 R, Skærpiber 1 R, Gærdesmutte 2 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 3 FU, Blåmejse 1 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 2 R. Niels Bomholt Jensen 
Bagenkop Havn: Skarv 20 R, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 150 R, Svartbag 35 R. Niels Bomholt Jensen
Rath
: Hjejle 30 OF, Husskade 1 R. Niels Bomholt Jensen 
Havet ud for Keldsnor: Skarv 2 OF, Knopsvane 1 R, Ederfugl 80 R, Havlit 24 R, Sortand 5 R, Alk 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Keldsnor: Skarv 40 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 60 R, Pibeand 68 R, Krikand 9 R, Gråand 20 R, Taffeland 41 R, Troldand 37 R, Bjergand 50 R, Hvinand 7 FU, Lille Skallesluger 3 R, Musvåge 1 FU, Almindelig Ryle 4 FU, Sølvmåge 60 R, Svartbag 4 R, Skærpiber 2 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 R, Snespurv 20 FU. Niels Bomholt Jensen
Hesselbjerg
: Grågås 140 FU, Bramgås 2200 R. Niels Bomholt Jensen
Hesselbjerg: Bramgås 2000 FU,
Rødhalset Gås 1 R. Gregers Johannesen
Vesteregn
: Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 M FU, Solsort 3 FU, Sjagger 60 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Skovspurv 7 FU, Bogfinke 7 R, Grønirisk 3 R, Dompap 1 FU, Gulspurv 20 R. Niels Bomholt Jensen
Søndenbro: Blå Kærhøg 1 M FU. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Bramgås 2000 R,
Rødhalset Gås 1 R, Havørn 1 R. Gregers Johannesen
Ålemose: Kaspisk Måge 3 2K R. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skarv 4 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Pibeand 15 R, Knarand 1 R, Skeand 2 R, Taffeland 50 R, Troldand 480 R, Bjergand 2880 R, Hvinand 8 R, Lille Skallesluger 2 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 1 OF, Solsort 3 R, Skægmejse 2 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 2 FU, Ravn 1 OF, Bogfinke 3 R. Niels Bomholt Jensen
Vester Hæsinge: Knopsvane 2 FU, Sangsvane 91 FU. Leif Kristensen
Sundet, Faaborg: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 15 R, Fiskehejre 3 FU, Grågås 5 R, Knarand 14 R, Gråand 10 R, Skeand 6 R, Taffeland 10 R, Troldand 170 R, Lille Skallesluger 1 R, Stor Skallesluger 2 R, Hættemåge 50 R, Stormmåge 5 R, Svartbag 4 R. Per Damgaard Poulsen  
Knudshoved Færgehavn: Musvåge 1 FU. Aleks Lund
Ravnholt (Midtfyn): Havørn 1 OF, Musvåge 10 R, Ravn 3 R. Leif Sørensen
Ringe: Silkehale 3 R, Husskade 2 R. Gunnar Jørgensen
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen 
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 AD R, Musvåge 12 R, Ravn 72 R,
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R. Karl Top
Fruens Bøge: Isfugl 1 R. Niels Lund
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 48 FU. Kell Grønborg
Odense Å v/Sankt Klemens: Fuglekonge 17 FU, Halemejse 12 FU, Korttået Træløber 2 FU, Grønirisk 4 FU, Lille Gråsisken 8 FU. Kell Grønborg
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Vandstær 1 FU. Evald Mehlsen
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 10 R. Evald Mehlsen
Højstrup Øvelsesterræn: Husskade 189 R NAT. Dieter Maaszen
Indslev: Musvåge 1 FU. Aleks Lund
Sybergland: Havørn 1 3K R. Ivan Sejer Beck
Sønder Højrup: Rødhals 1 R, Sumpmejse 2 R, Musvit 5 R. Leif Sørensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Spidsand 52 FU, Strandskade 90 R, Almindelig Ryle 45 FU, Storspove 445 FU. Kirsten Pedersen
Nørreby: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 380 FU, Dværgfalk 1 FU, Agerhøne 8 R, Bomlærke 10 FU. Kirsten Pedersen
Klinte Strand: Blisgås 80 FU, Indisk Gås 1 FU, Bramgås 700 FU. Kirsten Pedersen
Klinte Strand: Blisgås 150 FU, Indisk Gås 1 FU. Jens Bækkelund
Bårdesø: Natugle 1 SY. Keld Skytte Petersen
Gyldensteen: Langø: Bramgås 600 FU. Jens Bækkelund


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 25/1 - 2017:
              Rekord for røde glenter i et vinterligt Danmark
             
Video: Oplev bjerglærken - den sjældne vintergæst


       

Mandag den 23. januar 2017                                    Solopgang: 08:23 Solnedgang: 16:37

Ny Gesinge (13:00): Silkehale 65 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Lille skallesluger 4 R F, Lille skallesluger 1 R M, Troldand 1 R M, Troldand 2 R F, Skarv 1 R. Finn Skov
Broholm (10:30): Knopsvane 3 FU, Tårnfalk 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, matriklen (09:00): Bramgås 150 OF NV, Bramgås 300 OF S (09:15). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Grønspætte 1 FU. Tom Giersing
Vejlen, Tåsinge: Skægmejse 2 R. Leif Bisschop-Larsen
Monnet, Tåsinge: Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Bisschop-Larsen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Hvidklire 1 R. Henrik Knudsen 
Bagenkop: Silkehale 25 R. Gregers Johannesen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 2 2K R. Henrik Knudsen
Keldsnor: Lille Skallesluger 13 R, Snespurv 25 R. Gregers Johannesen
Keldsnor: Lille Skallesluger 24 R, Havørn 1 IMM R, Snespurv 15 R. Henrik Knudsen
Ørnehøj-området (Gulstav): Sjagger 325 R. Gregers Johannesen
Hennetved: Stor Tornskade 2 R. Henrik Knudsen
Tryggelev By: Bramgås 4000 R,
Rødhalset Gås 1 R. Henrik Knudsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 OF. Henrik Knudsen  
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Troldand 2000 R. Gregers Johannesen
Spodsbjerg (Langeland): Sandløber 2 R. Henrik Knudsen
Nørreballe Nor: Vandrefalk 1 R. Jan Nielsen
Ulbølle: Sangsvane 345 FU. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Troldand 1100 R. Carsten Skou
Nakkebølle Inddæmning: Bjergand 85 R, Lille Skallesluger 16 FU, Havørn 2 AD R. Niels Bomholt Jensen
Fjællebroen: Sangsvane 340 R. Carsten Skou
Faaborg: Havørn 2 SUB OF. Per Damgaard Poulsen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R. Karl Top
Sanderumgård: Grågås 700 R. Per Rasmussen
Munke Mose: Grønbenet Rørhøne 37 R. Michael Mosebo Jensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Spidsand 50 FU. Gorm Gaarde 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Skallesluger 10 FU. Gorm Gaarde
Sybergland: Havørn 1 IMM R. Ivan Sejer Beck
Hessum: Sangsvane 400 FU. Gorm Gaarde
Egensedybet: Havørn 1 JUV FU. Kurt Due Johansen
Enebærodde: Sangsvane 360 R, Toppet Skallesluger 100 R, Havørn 1 AD R, Storspove 135 FU, Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Gorm Gaarde
Gyldensteen: Engsøen: Blisgås 165 R, Havørn 1 IMM R, Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund 


      

Søndag den 22. januar 2017                                    Solopgang: 08:25 Solnedgang: 16:35

Keldsnor: Almindelig ryle 2 R . Leif Sørensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rantzausminde: Bramgås 1000 OF. Niels Andersen
Egense: Sangsvane 32 R, Blisgås 12 FU, Grågås 275 FU, Bramgås 1600 FU, Bramgås 1300 FU, Musvåge 2 R, Sjagger 60 R, Stillits 27 R. Niels Andersen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Hvinand 250 R, Rødben 34 FU, Hvidklire 1 FU, Isfugl 1 FU, Sortkrage 1 FU. Jacob Sterup
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Blisgås 50 OF. Henrik Knudsen
Spodsbjerg Havn: Svartbag 30 R, Skærpiber 1 FU. Jacob Sterup
Spodsbjerg Havn: Sølvmåge x Kaspisk Måge (hybrid) 1 2K R , Skærpiber 1 R, Bjergpiber 1 R. Henrik Knudsen
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Gravand 1 R, Pibeand 3 R, Spidsand 1 M R, Svartbag 15 R. Jacob Sterup
Henninge Nor: Sangsvane 120 R, Blisgås 8 R , Bramgås 80 R. Leif Sørensen
Keldsnor: Snespurv 23 R . Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Sangsvane 50 R, Pibeand 25 R. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Bramgås 500 R,Troldand/Bjergand 1300 R, Lille Skallesluger 3 R. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 1 R, Sangsvane 14 , Blisgås 7 R, Grågås 580 R, Bramgås 83 R, Pibeand 90 R, Taffeland 30 R, Troldand 1500 R, Bjergand 200 R, Hvinand 10 R. Jacob Sterup  
Tryggelev Nor & Salme Nor: Troldand 1 R , Bjergand 1 R. Leif Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Troldand/Bjergand 750 OF. Gregers Johannesen
Klise Nor: Krikand 10 FU. Jacob Sterup
Nordenbro: Grågås 350 FU, Bramgås 300 FU. Jacob Sterup
Påø Enge (tørre): Grågås 17 R, Krikand 9 FU, Gråand 50 FU, Gråkrage 35 FU. Jacob Sterup
Ristingehalvøen: Ravn 1 R. Jacob Sterup
Skovsgård: Bramgås 1400 FU. Jacob Sterup
Storeholm + øhavet nord for: Toppet Lappedykker 54 R, Skarv 38 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 200 R, Sangsvane 410 R, Grågås 100 R, Bramgås 300 OF, Bramgås 103 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 36 FU, Gravand 61 R, Pibeand 6 R, Knarand 2 R, Krikand 28 R, Gråand 800 R, Spidsand 274 R, Skeand 1 M R, Ederfugl 50 R, Hvinand 20 R, Toppet Skallesluger 50 R, Stor Skallesluger 4 R, Havørn 1 IMM R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 54 FU, Strandhjejle 17 FU, Islandsk Ryle 11 FU, Almindelig Ryle 154 FU, Storspove 192 FU, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 2 R, Engpiber 10 R, Skærpiber 3 R, Grønirisk 7 FU, Bjergirisk 40 FU, Snespurv 1 R, Rørspurv 1 R. Jacob Sterup
Sydf. Øhav nord for Ristingehalvøen: Blishøne 750 R, Svartbag 21 R. Jacob Sterup
Vitsø: Havørn 1 AD R NAT. Lars Ole Gjesing 
Brændegård Sø: Knopsvane 11 R, Sangsvane 2 R, Grågås 13 R, Gråand 38 R, Troldand 34 R, Hvinand 11 FU, Havørn 1 AD R, Fasan 3 OF, Fasan 1 R, Ringdue 2 OF, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 SY, Solsort 1 R, Halemejse 2 R, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R, Allike 25 R, Gråkrage 1 R, Ravn 2 OF, Ravn 6 R, Bogfinke/Kvækerfinke 6 OF, Grønsisken 6 OF. Gunnar Jørgensen
Arreskov Sø: Havørn 3 R, Tårnfalk 1 R. Leif Kristensen
Sandholt: Fiskehejre 1 FU, Sangsvane 18 FU, Sangsvane 28 R, Blisgås 51 R, Grågås 285 R, Pibeand 27 FU, Gråand 35 R, Musvåge 1 R. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Sangsvane 13 FU, Trane 2 R. Leif Kristensen
Illumø: Havørn 1 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Skarv 2 OF, Knopsvane 2 R, Ederfugl 16 OF, Ederfugl 14 R, Havlit 1 OF, Havlit 10 R, Sortand 22 R, Toppet Skallesluger 5 R, Blishøne 165 R, Sølvmåge 2 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Ederfugl 100 FU, Havlit 7 FU, Sortand 21 FU, Fløjlsand 6 R, Toppet Skallesluger 52 FU. Søren G. Nielsen
Bøjden Nor: Skarv 1 FU, Skarv 2 R, Fiskehejre 15 R, Knopsvane 3 R, Sangsvane 7 , Grågås 108 R, Bramgås 80 OF, Pibeand 50 FU, Krikand 56 R, Gråand 90 R, Spidsand 32 FU, Taffeland 350 R, Troldand 3300 R, Bjergand 3500 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 27 FU, Hættemåge 6 R, Stormmåge 1 R, Svartbag 1 OF, Svartbag 1 R, Skærpiber 1 FU, Jernspurv 1 OF, Solsort 1 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 1 FU, Bogfinke 1 F FU, Grønirisk 8 R, Tornirisk 6 OF, Bjergirisk 11 FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 3 FU, Fiskehejre 11 FU, Knopsvane 16 FU, Sangsvane 60 FU, Grågås 150 FU, Bramgås 19 FU, Pibeand 80 FU, Krikand 100 FU, Gråand 100 FU, Spidsand 18 FU, Taffeland 30 FU, Troldand/Bjergand 6000 FU, Hvinand 8 FU, Toppet Skallesluger 3 FU, Musvåge 1 R, Hættemåge 10 FU, Stormmåge 10 FU, Sølvmåge 25 FU, Piber sp. 4 OF, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 1 FU, Solsort 3 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 4 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 3 FU, Bogfinke 1 FU, Grønirisk 14 FU, Grønsisken 6 FU, Dompap 2 R. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 2 OF, Musvåge 1 R, Gråkrage 3 R. Søren G. Nielsen
Ravnholt (Midtfyn): Musvåge 5 R, Ravn 28 R. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Stor Tornskade 1 R. Per Rasmussen
Kobbermosen v/Lykkesholm: Lille Lappedykker 3 FU, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 30 OF, Gråand 60 R, Troldand 8 R, Havørn 1 IMM R, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 34 R, Ringdue 60 R, Stor Flagspætte 1 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 2 R, Grønsisken 6 R, Dompap 2 R. Palle Bo Larsen
Lindeskov v/Ørbæk: Musvåge 1 R. Palle Bo Larsen
Lykkesholm: Grågås 2 OF, Grågås 22 R, Gråand 23 R, Havørn 1 2K R, Musvåge 1 R, Fasan 6 R, Blishøne 9 FU, Sølvmåge 4 OF, Ringdue 8 R, Solsort 1 R, Fuglekonge 2 FU, Sumpmejse 4 FU, Sumpmejse 1 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 R, Musvit 1 SY, Spætmejse 5 R, Stor Tornskade 1 R, Allike 25 R, Gråkrage 15 FU, Bogfinke 1 R, Grønsisken 35 FU, Dompap 4 R. Palle Bo Larsen
Magelund Voldsted og Gammelbæk: Musvåge 1 R. Palle Bo Larsen
Munke Mose: Skarv 3 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Gråand 110 R, Troldand 21 R, Grønbenet Rørhøne 72 R, Blishøne 25 R, Hættemåge 90 R, Ringdue 15 SY, Isfugl 1 R, Stor Flagspætte 3 TH, Gærdesmutte 3 R, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 14 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 5 R, Blåmejse 2 SY, Musvit 4 R, Musvit 3 SY, Korttået Træløber 4 R, Skovskade 1 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 2 SY, Stillits 1 R, Grønsisken 40 R, Kernebider 1 R. Terje Seidenfaden  
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knarand 57 R, Lille Skallesluger 11 R. Kresten Madsen
Hofmansgave: Gråand 1300 R, Musvåge 5 R, Almindelig Ryle 100 R, Storspove 80 R, Topmejse 2 R. Kresten Madsen
Leammer: Havørn 1 R. Kresten Madsen
Østergård-Hovedgård: Havørn 2 R. Ivan Sejer Beck
Mesinge: Agerhøne 10 R. Bo K. Stephensen
Midskov: Ravn 6 OF. Bo K. Stephensen
Kølstrup: Kvækerfinke 2 FU. Steen Lauritsen
Vejrup Skov: Havørn 1 OF. Britt Høj 
Enemærket v/Mullerød: Musvåge 1 R, Ringdue 50 R. Kirsten Pedersen
Hagenskov Slotsmølle: Musvåge 1 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 4 R, Knopsvane 19 FU, Gravand 25 FU, Pibeand 38 FU, Gråand 6 FU, Hvinand 11 FU, Toppet Skallesluger 55 FU, Almindelig Ryle 14 FU, Hættemåge 19 FU, Sølvmåge 30 R, Svartbag 4 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Nabben: Lille Lappedykker 14 FU, Toppet Lappedykker 3 FU, Skarv 4 R, Knopsvane 72 FU, Sangsvane 8 FU, Pibeand 4 FU, Ederfugl 170 FU, Hvinand 125 FU, Toppet Skallesluger 72 FU, Stor Skallesluger 2 FU, Blishøne 2000 FU, Hættemåge 18 FU, Sølvmåge 65 R, Svartbag 2 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Skarv 3 FU, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 20 FU, Gravand 14 FU, Pibeand 80 FU, Krikand 50 FU, Gråand 15 FU, Havlit 1 M VDR FU, Sortand 25 FU, Havørn 2 OF, Storspove 17 FU, Hættemåge 2 FU, Sølvmåge 20 FU, Svartbag 1 R, Skærpiber 3 FU, Gråkrage 50 FU. Søren G. Nielsen 
Helnæs Made: Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 2 R, Sangsvane 2 R, Grågås 9 OF, Grågås 10 R, Pibeand 120 FU, Krikand 57 FU, Gråand 7 FU, Tårnfalk 1 FU, Storspove 41 FU, Hættemåge 70 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 60 R, Gråkrage 30 FU, Stær 20 FU, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 4 R. Kirsten Pedersen
Nældemose: Sangsvane 6 FU, Grågås 48 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Ringdue 150 FU, Allike 60 FU. Kirsten Pedersen
Strandeng SV f/Damsbo: Sangsvane 17 FU, Havørn 2 AD R, Musvåge 1 LF R, Gråkrage 30 FU. Kirsten Pedersen
Lillebælt syd for Torø: Ederfugl 8 FU. Søren G. Nielsen


     

Lørdag den 21. januar 2017                                    Solopgang: 08:26 Solnedgang: 16:33

Svendborg Golfbane: Stor Flagspætte 1 R, Rødhals 1 R, Gråkrage 2 R
Svendborgsund ved Iholm: Hvinand 54 R, Strandskade 2 R
Kohave (Valdemarsslot)
: Havørn 2 AD R. Morten Kristiansen
Ny Gesinge: Blisgås 62 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Søby, Taasinge: Bramgås 5000+ R, Sjagger 350 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Nørreballe Nor (16:10): Bramgås 1500 R,
Rødhalset gås 1 FU. Erik thomsen
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 2 AD R. Morten Kristiansen
Vitsø Mølle: Havørn 2 R. Aske Keiser-Nielsen
Amalielyst: Musvit 1 FU, Spætmejse 1 R, Allike 2 R
Hvidkilde Sø: Bramgås 240 V, Gråand 40 R, Troldand 30 R, Havørn 1 AD R, Ringdue 20 R
Rønninge Søgård: Havørn 2 AD R. Stig Bille Brahe

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rantzausminde: Munk 1 F FU, Stillits 6 FU. Niels Andersen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Sangsvane 11 R, Canadagås 4 R V, Pibeand 40 R, Hvinand 100 R, Rødben, Islandsk (robusta) 16 FU. Jacob Sterup
Vemmenæs: Knopsvane 30, Sangsvane 87. Jacob Sterup
Stenodde Skov: Musvåge 1 R. Jacob Sterup
Siø: Fiskehejre 8 R, Gravand 6 R, Havørn 1 3K R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, trandskade 4 R, Storspove 9 R, Rødben 1 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing: Silkehale 28 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing Løb m.m.: Ederfugl 9000 R, Hvinand 200 R, Stor Skallesluger 12 R. Ole Goldschmidt
Fårevejle: Blisgås 44 OF,
Havørn 5 IMM R, Sjagger 600 R, Korttået Træløber 1 R, Ravn 2 R. Ole Goldschmidt
Skovsgård: Havørn 1 IMM R, Blå Kærhøg 1 M AD R, Vandrefalk 1 F AD OF, Ravn 2 R. Nis Rattenborg
Snaremose Sø: Sangsvane 210 R. Ole Goldschmidt
Stat-ene: Knopsvane 68, Sangsvane 173. Jacob Sterup 
Klise Nor:Havørn 1 IMM R, Musvåge 1 LF R, Tårnfalk 1 R. Nis Rattenborg
Lindø (Lindelse Nor): Havørn 2 AD R, Vandrefalk 1 M IMM OF. Nis Rattenborg
Magleby Nor: Havørn 2 AD R. Nis Rattenborg
Nørre Longelse: Sangsvane 252 R, Bramgås 600 OF. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Bramgås 1300 R, Havørn 1 IMM OF, Musvåge 2 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 2 AD R, Blå Kærhøg 1 F AD R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R. Nis Rattenborg
Ristinge Hale: Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 R. Nis Rattenborg  
Ristinge By: Havørn 1 AD OF. Gregers Johannesen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Havørn 1 2K OF. Gregers Johannesen
Botofte Skovmose: Havørn 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Strynø Kalv: Havørn 2 AD FU, Vandrefalk 1 AD R. Helle-Marie Aver
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 3 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 12 AD R, Sangsvane 1 AD R, Grågås 16 OF, Grågås 8 R, Pibeand 375 R, Knarand 2 R, Krikand 20 R, Gråand 160 R, Troldand 40 R, Hvinand 9 FU, Lille Skallesluger 3 R, Stor Skallesluger 6 R, Havørn 1 R, Hættemåge 6 R, Stormmåge 39 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 50 R, Gærdesmutte 1 R, Gråkrage 2 R. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 4 AD OF, Knopsvane 1 AD R, Grågås 3 OF, Krikand 18 OF, Krikand 35 R, Troldand 20 R, Hvinand 8 R, Havørn 0 R, Musvåge 1 R, Fasan 32 OF, Ringdue 11 OF, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Spætmejse 1 R, Allike 2 OF, Allike 2 R, Gråkrage 1 OF, Gråkrage 2 R, Ravn 5 R, Bogfinke/Kvækerfinke 6 OF, Grønsisken 2 OF. Gunnar Jørgensen
Nørresø: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 11 , Havørn 1 AD R, Fasan 1 R, Blishøne 400 R, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R, Gråkrage 1 OF, Gråkrage 2 R, Ravn 1 R, Grønsisken 1 OF, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Toppet Lappedykker 5 FU, Fiskehejre 14 FU, Sangsvane 3 FU, Pibeand 15 FU, Krikand 40 FU, Spidsand 5 FU, Skeand 1 FU, Bjergand 5000 R, Silkehale 55 FU. Dieter Maaszen
Sønder Højrup: Silkehale 1 R. Leif Sørensen
Dræby Fed: Sangsvane 34 R, Blisgås 24 OF, Bramgås 70 OF, Bramgås 1200 R, Havørn 2, Vandrefalk 1 OF. Kristoffer Hansen
Munkebo:
Hærfugl 1 R. Kristoffer Hansen
Seden Strand: Pibeand 1010 R, Spidsand 20 R, Lille Skallesluger 3 R. Kristoffer Hansen
Stængholm Enge: Sangsvane 7 R. Kristoffer Hansen
Storeø Strand: Sangsvane 110 R, Bramgås 150 OF, Isfugl 1 R. Kresten Madsen
Østergård-Hovedgård: Havørn 2 R. Ivan Sejer Beck
Østerø Sø (Knudshoved): Skægmejse 1 R. Bo K. Stephensen
Bøsøre: Strandskade 2 R, Hjejle 1 FU, Rødben 1 FU. Leif Bisschop-Larsen
Storebælt u.f. Purreskov-Klintholm: Gråand 20 R, Ederfugl 20 FU, Sortand 30 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 10 R. Leif Bisschop-Larsen
Klintholm: Blisgås 12 OF, Storspove 21 OF. Leif Bisschop-Larsen
Å vest for Brydegård: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 7 OF. Erik Busk
Åkrog Bugt: Sortand 20 R, Hvinand 3 R. Erik Busk
Helnæs Made: Sangsvane 9 R, Bramgås 27 OF, Gravand 8 R, Pibeand 75 R, Krikand 110 R, Storspove 49 R, Ringdue 15 R, Rødhals 1 R, Gulspurv 2 R. Erik Busk
Flægen v/Tybrind: Blisgås 2 R, Grågås 120 R, Bramgås 1 R, Vandrefalk 1 F AD R, Engpiber 2 R. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand, Wedellsborg: Blisgås 10 R, Grågås 150 R, Bramgås 200 R, Skægmejse 2 R. Michael Mosebo Jensen
Tybrind Vig: Bjergand 12 R, Sortand 60 R. Michael Mosebo Jensen
Søndersø (Nordfyn): Natugle 1 TH. Anders Nielsen
Flyvesandet: Spidsand 11 R, Havørn 2 R, Strandskade 113 R, Storspove 321 R, Grønspætte 1 R. Kresten Madsen
Klinte Strand: Blisgås 38 R, Grågås 150 FU. Jens Bækkelund    
Gyldensteen: Reservatet: Bramgås 800 OF, Blå Kærhøg 1 BR FU, Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Knopsvane 10 FU, Sangsvane 6 FU, Grågås 20 FU, Gravand 2 R, Knarand 4 FU, Gråand 100 FU, Hvinand 20 FU, Lille Skallesluger 6 FU, Stor Skallesluger 12 FU, Blishøne 30 FU. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Kystlagunen: Hvinand 25 FU, Storspove 9 FU, Måge sp. 30 FU, Gråkrage 30 FU. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Langø: Grågås 60 FU, Bramgås 450 FU, Pibeand 60 FU, Krikand 80 FU, Spidsand 2 M FU. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Langø Plantage: Isfugl 1 OF, Solsort 3 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 15 FU, Grønirisk 1 FU, Grønsisken 15 FU. Søren G. Nielsen


      

Fredag den 20. januar 2017                                    Solopgang: 08:27 Solnedgang: 16:31

Svendborg Golfbane: Bramgås 5000 NØ, Stor Flagspætte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 16 FU, Spætmejse 1 R, Gråkrage 6 R,
Thurø By m.m.: Silkehale 34 SY
Landet
: Ravn 2 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Søby, Taasinge: Silkehale 85 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Skovballe: Sjagger 350 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Salme Nor: Vibe 1 R . Jan Nielsen
Nørreballe Nor: Lille Skallesluger 1 R F + 2 R M , Havørn 1 R , Sølvhejre 1 R . Jan Nielsen
Ravnholt (12:45-14:15): Havørn 3 (2 AD, 1 IMM), Ravn 10 (min). Jan Stener Jørgensen
Flyvesandet: Grønspætte 1 FU . Keld Skytte Petersen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Sangsvane 52 R, Blisgås 27 R, Grågås 53 R, Grågås 625 R, Bramgås 650 R, Bramgås 175 R, Sjagger 125 R, Allike 16 R, Råge 325 R. Niels Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Vibe 1 R. Jan Nielsen
Nørreballe Nor:
Sølvhejre 1 R, Lille Skallesluger 5 R, Havørn 1 R. Jan Nielsen 
Nørreballe Nor: Sangsvane 120 R NAT, Grågås 380 R NAT, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R. Nis Rattenborg
Snaremose Sø: Sangsvane 75 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Skovsneppe 1 OF. Nis Rattenborg
Brændegård Sø: Havørn 2 AD R. Kurt Due Johansen
Nakkebølle Inddæmning: Sangsvane 30 R, Grågås 450 FU, Bramgås 550 FU, Bjergand 10 R, Lille Skallesluger 7 FU, Stormmåge 400 R. Kurt Due Johansen
Trente Mølle m.m.: Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 2 R, Solsort 8 R, Fuglekonge 2 FU, Halemejse 3 R, Sumpmejse 3 FU, Sortmejse 1 R, Blåmejse 9 FU, Musvit 4 R, Grønsisken 3 FU, Lille Korsnæb 6 OF. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Fiskehejre 10 R, Knopsvane 9 FU, Sangsvane 7 R, Grågås 35 R, Bramgås 1000 R T, Pibeand 45 FU, Krikand 70 R, Gråand 110 FU, Spidsand 4 FU, Taffeland 160 R, Troldand 5500 R, Bjergand 5000 R, Ederfugl 30 T, Havlit 4 FU, Sortand 1 FU, Hvinand 6 FU, Toppet Skallesluger 10 R, Musvåge 1 FU, Blishøne 110 FU, Hættemåge 5 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R, Isfugl 1 FU, Skærpiber 3 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 4 FU, Grønirisk 5 FU, Bjergirisk 30 R. Per Damgaard Poulsen
Brobyværk: Fiskehejre 1 R, Vandstær 1 OF. Leif Sørensen   
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 3 R, Pibeand 20 FU, Knarand 1 FU, Gråand 3 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 2 R, Gråkrage 20 FU. Søren G. Nielsen
Lundegård: Grågås 5 FU, Gråand 15 FU, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU. Søren G. Nielsen
Bøllemosen: Grågås 50 R. Leif Bisschop-Larsen
Hønsehave Grusgravssø: Grågås 7 OF, Gråand 13 R, Stormmåge 50 R. Leif Bisschop-Larsen
Sortemosen (Sydfyn): Sangsvane 6 R, Gråand 2 OF, Havørn 2 AD R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 FU, Stormmåge 300 R. Leif Bisschop-Larsen
Ryslinge: Canadagås 5 OF, Spætmejse 1 R, Gråkrage 1 OF. Gunnar Jørgensen
Gudbjerg: Sjagger 400 FU. Leif Bisschop-Larsen
Rosengårdcentret: Klippedue (Tamdue) 2 R. Michael L.J. Glentedal
Bispeenge: Grågås 2 OF, Pibeand 28 FU, Krikand 46 FU, Stor Skallesluger 1 FU. Gunhild Brink
Holckenhavn Fjord: Havørn 2 AD R. Peter Pelle Clausen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 4 R, Hvinand 7 R, Havørn 2 R. Leif Sørensen 
Måle: Tårnfalk 1 FU, Sjagger 270 R. Steen Lauritsen
Billeshave: Sjagger 60 OF. Erik Busk
Røjle Mose: Silkehale 15 R, Halemejse 2 FU. Erik Busk
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Lille Lappedykker 15 R, Skarv 10 R, Fiskehejre 3 R, Gråand 12 R, Hvinand 15 R, Duehøg 1 OF, Ravn 2 OF. Michael L.J. Glentedal
Helnæs Made: Knopsvane 2 R, Bramgås 550 OF, Gravand 1 R, Pibeand 70 R, Krikand 120 R, Vandrefalk 1 R, Storspove 42 R, Stær 9 R. Michael L.J. Glentedal
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 2 AD R. Jens Bækkelund
Harritslevgård Møllebæk: Vandstær 1 R. Jens Bækkelund 


        

Torsdag den 19. januar 2017                                  Solopgang: 08:29 Solnedgang: 16:29

Lundeborg, matriklen: Jernspurv 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Munkebo
:
Hærfugl 1 R (Fuglen blev observeret i villahave og Ringet ind til DOF Fyn igår aftes. Observatøren må kontaktes på 23307772)
Haarby: Silkehale 25 FU. Ib Petersen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Hallindskoven & Gammel Hestehave: Halemejse, Sydlig (europaeus) 5 FU. Susanne Rørdam Skov
Egense: Grågås 700 R, Bramgås 5500 FU. Niels Andersen
Bukkerup Kohave: Ringdue 4 R, Rødhals 1 R, Solsort 4 R, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 2 FU, Spætmejse 2 R, Gråkrage 2 R, Skovspurv 6 R, Bogfinke 4 R, Grønsisken 8 OF, Gulspurv 23 FU. Niels Bomholt Jensen
Sundet, Faaborg: Fiskehejre 1 FU, Gråand 5 R, Havørn 2 R, Musvåge 1 FU, Hættemåge 20 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 12 R, Skægmejse 2 FU, Stillits 5 FU, Grønsisken 20 FU, Dompap 2 FU. Per Damgaard Poulsen
Grusgrave v/Davinde: Grønirisk 3 R, Grønsisken 20 FU. Kirsten Pedersen
Havndrup: Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 2 FU. Per Rasmussen
Dalby: Blå Kærhøg 1 R. Lars Philip Nielsen
Klinten ved Lundsgård: Misteldrossel 1 R. Evald Mehlsen
Risinge Hoved: Rødben 3 R, Engpiber 4 R. Evald Mehlsen


       

Onsdag den 18. januar 2017                                  Solopgang: 08:30 Solnedgang: 16:27

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 36 FU, Ederfugl 120 R, Hvinand 40 R
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knopsvane 1 R, Pibeand 6 R, Gråand 168 R, Hvinand 30 R, Rødben 21 FU, Hættemåge 40 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 32 R, Svartbag 1 R,
Monnet, Tåsinge: Grågås 120 R, Bramgås 3000 FU, Gravand 24 R, Pibeand 36 R, Skeand 2 R, Strandhjejle 2 R, Almindelig Ryle 22 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 22 FU, Engpiber 2 R, Skærpiber 5 R
Tange å: Ederfugl 200 FU + 5 OF, Stenvender 1 FU (sjælden gæst her på kysten), Skarv 8 OF, Gråand 25 FU , Sølvmåge 15 FU R. Poul Brugs Rasmussen
Munkebo:
Hærfugl 1 R (Fuglen blev observeret i villahave og Ringet ind til DOF Fyn. Observatøren må kontaktes på 23307772)

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Bramgås 2500 R. Niels Andersen
Skårupøre Sund: Sangsvane 38 R, Isfugl 1 R. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 25 R, Sangsvane 110 R, Krikand 34 R, Blå Kærhøg 1 BR R, Musvåge 2 R. Arne Bruun
Hvidkilde Sø: Havørn 2 OF. Niels Andersen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Rødben 21 FU, Hvidklire 1 FU . Finn og Susanne Rørdam Skov
Sylten, Hjortholm: Sangsvane 162 R, Sædgås 28 R, Blisgås 107 R, Grågås 788 R, Bramgås 1053 R. Esben Eriksen
Fårevejle: Rød Glente 1 OF, Havørn 2 IMM R. Nis Rattenborg
Klise Nor: Grågås 370 R NAT, Bramgås 980 OF, Havørn 1 IMM R, Blå Kærhøg 1 F AD R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Bomlærke 3 R. Nis Rattenborg
Snaremose Sø: Knopsvane 15 R, Sangsvane 190 R, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 8 R, Blisgås 15 R, Grågås 20 R, Havørn 1 IMM OF, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R. Nis Rattenborg
Kværndrup: Agerhøne 9 R. Else Klint
Allested: Rød Glente 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Holckenhavn Fjord: Havørn 2 5K+ R. Eske Frank Morthensen
Lindkær v/Ravnholt: Musvåge 3 R, Ravn 4 R. Eske Frank Morthensen
Håstrup: Musvåge 2 FU, Solsort 8 FU, Misteldrossel 8 FU, Gråkrage 1 FU, Ravn 2 FU, Bogfinke 4 FU, Kernebider 1 FU. Mikael Kristensen
Gyldensteen: Reservatet: Tårnfalk 1 FU, Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 R. Jens Bækkelund


       

Tirsdag den 17. januar 2017                                  Solopgang: 08:31 Solnedgang: 16:25

Lundeborg (Grønneskov) (05:00): Natugle 2 SY. Poul Brugs Rasmussen
Hesselagergård (10:00): Tårnfalk 2 R OF. Poul Brugs Rasmussen
Bellinge/Åløkken: Munk 1 FU M. Ove Hvidtfeldt

       

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Ederfugl 225 R, Blishøne 140 R. Niels Andersen
Tankefuld: Råge 500 R NAT. Niels Andersen
Skovsbo v/Svendborg: Solsort 41 R. Carsten Skou 
Engene: Stor Flagspætte 1 R, Solsort 6 R, Korttået Træløber 1 FU, Dompap 4 R. Niels Andersen
Egense: Bramgås 5500 FU, Musvåge 2 R, Sjagger 85 FU. Niels Andersen
Lehnskov/Fredskov: Grågås 220 OF, Dompap 2 R. Niels Andersen
Thurø Rev: Engpiber 3 R. Evald Mehlsen
Hav øst for Thurø: Sortand 8 R, Hvinand 9 OF. Evald Mehlsen
Monnet, Tåsinge: Skarv 1 OF, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 105 FU, Sangsvane 6 R, Grågås 74 R, Gravand 15 R, Pibeand 122 FU, Knarand 5 R, Spidsand 15 FU, Skeand 4 R, Hvinand 455 R, Lille Skallesluger 2 F R, Toppet Skallesluger 6 R, Stor Skallesluger 6 R, Hættemåge 13 FU, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R, Engpiber 22 FU, Skærpiber 4 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 12 FU, Bjergirisk 18 R. Niels Bomholt Jensen
Søby (Tåsinge): Silkehale 24 FU, Solsort 1 FU, Sjagger 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Vårø: Bramgås 3000 FU, Huldue 1 R, Ringdue 15 R. Niels Bomholt Jensen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Havørn 1 OF, Rødben 14 FU, Hvidklire 1 FU. Finn og Susanne Rørdam Skov
Spodsbjerg Havn: Bjergpiber 1 FU. Finn og Susanne Rørdam Skov
Spodsbjerg Havn: Bjergpiber 1 FU. Kirsten Pedersen
Havet ud for Keldsnor: Havlit 10 FU. Finn og Susanne Rørdam Skov
Havet ud for Keldsnor: Havlit 21 FU. Kirsten Pedersen
Keldsnor: Blisgås 2 OF, Snespurv 22 FU. Kirsten Pedersen
Keldsnor: Blisgås 2 OF, Engpiber 4 FU, Sjagger 8 FU, Snespurv 23 FU. Finn og Susanne Rørdam Skov
Botofte Skovmose: Havørn 1 FU . Hans-Henrik Wienberg 
Fjællebroen: Blisgås 55 R. Carsten Skou
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 R. Carsten Skou
Lille Svelmø & Græsholm: Knopsvane 190 R, Gråand 330 R. Carsten Skou
Faaborg Fjord: Lille Lappedykker 40 FU, Toppet Lappedykker 15 FU, Skarv 15 R, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 25 FU, Gråand 15 FU, Taffeland 15 R, Troldand 1000 R, Ederfugl 10 FU, Hvinand 70 FU, Lille Skallesluger 20 FU, Toppet Skallesluger 35 FU, Stor Skallesluger 30 FU, Havørn 1 OF, Vandrikse 1 SY, Blishøne 1700 FU, Hættemåge 100 FU, Sølvmåge 50 FU, Svartbag 6 R, Isfugl 1 FU, Skægmejse 3 FU, Grønsisken 10 T. Per Damgaard Poulsen  
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Lille Lappedykker 1 FU, Gråand 72 R, Ederfugl 15 FU, Hvinand 14 R, Toppet Skallesluger 5 R, Skærpiber 1 OF. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Sangsvane 4 OF, Grågås 57 FU, Bramgås 860 FU, Tårnfalk 1 R, Skærpiber 1 FU, Solsort 1 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 6 R, Sangsvane 18 R NAT, Grågås 400 R NAT, Bramgås 900 R NAT, Pibeand 35 R NAT, Krikand 20 R NAT, Gråand 21 R NAT, Taffeland 100 R NAT, Troldand 300 R NAT, Bjergand 1200 R NAT, Ederfugl 25 R, Lille Skallesluger 1 F FU, Havørn 1 IMM FU, Blishøne 45 R NAT, Gærdesmutte 1 R, Solsort 6 R, Gråkrage 4 OF. Mikael Kristensen
Tiselholt: Knopsvane 2 FU, Sortsvane 1 FU, Sangsvane 430 FU. Leif Bisschop-Larsen
Skov SV for Vantinge:
Rød Glente 19 R. Kirsten Pedersen
Skov SV for Vantinge:
Rød Glente 11 R NAT, Huldue 1 R, Ringdue 200 R. Jacob Sterup
Vantinge: Sølvmåge 40 R, Kaspisk Måge 1 2K R , Sjagger 30 R. Jacob Sterup 
Ravnholt (Midtfyn): Knopsvane 2 R, Gråand 90 OF, Havørn 2 AD R, Tårnfalk 1 FU, Musvit 7 FU, Ravn 8 R. Per Quaade
Rynkeby Hestehave: Musvåge 2 FU, Ringdue 80 R, Grønspætte 1 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 6 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 8 FU, Spætmejse 2 R, Skovskade 2 R, Råge 50 OF, Gråkrage 10 R, Ravn 2 R, Skovspurv 8 FU, Bogfinke 3 FU, Grønirisk 6 OF, Kernebider 2 R, Gulspurv 4 R. Per Quaade
Allested: Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Årslev: Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen 
Højstrup (Odense): Husskade 220 R NAT. Dieter Maaszen
Næsby (00:10 - 00:15): Natugle 1 TH (Tror faktisk at der var to). Henrik Kingo Andersen
Odense Å v/Sankt Klemens: Stillits 27 FU, Dompap 8 FU, Kernebider 2 FU. Kell Grønborg
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Lille Lappedykker 52 R, Vandrefalk 1 R. Gregers Johannesen
Stige Ø: Lille Lappedykker 35 R, Pibeand 375 R, Gråand 975 R, Spidsand 38 R, Troldand 1300 R, Hvinand 425 R, Lille Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 31 R, Blå Kærhøg 1 R. Gregers Johannesen 
Skaboeshuse: Enkeltbekkasin 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Teglværkskoven: Toppet Lappedykker 109 R, Skarv 4 R, Knopsvane 2 R, Ederfugl 5 R, Sortand 7 R, Toppet Skallesluger 11 S, Hættemåge 8 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 7 R, Svartbag 1 N, Tejst 1 SDR FU. Eske Frank Morthensen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 5 R, Sortgrå Ryle 1 R, Snespurv 2 FU. Eske Frank Morthensen
Slipshavn Enge: Gravand 2 FU, Rødben 10 FU. Eske Frank Morthensen
Slipshavn Skov: Musvåge 1 R, Huldue 2 SY, Stor Flagspætte 1 TH, Fuglekonge 7 FU, Halemejse 7 R, Sumpmejse 9 FU, Topmejse 4 SY, Blåmejse 21 FU, Musvit 14 FU, Spætmejse 2 R, Skovskade 1 TH, Gråkrage 1 OF. Eske Frank Morthensen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Lille Lappedykker 5 R, Skarv 2 FU, Knopsvane 9 , Gråand 4 , Troldand 42 R, Ederfugl 2 , Hvinand 2 , Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Fasan 1 M R, Blishøne 3 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 11 , Ringdue 4 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 3 , Halemejse 1 R, Blåmejse 4 FU, Musvit 12 , Spætmejse 1 R, Husskade 1 R, Allike 3 R, Gråkrage 2 R, Gråspurv 15 , Skovspurv 4 R, Bogfinke 3 , Grønirisk 8. Kristian Angelo-Nielsen
Langesø Gods + Langesø: Vandstær 1 FU. Kurt G. Holm
Røjle By: Engpiber 15 R. Michael Mosebo Jensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Sangsvane 25 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 321 FU, Knortegås, Lysbuget (hrota) 2 FU, Havørn 1 JUV R, Strandskade 40 FU, Almindelig Ryle 50 FU, Storspove 494 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Engsøen: Krikand 68 R, Bjergirisk 16 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Lille Lappedykker 5 FU, Fiskehejre 2 R, Grågås 17 R, Pibeand 9 R, Knarand 4 R, Gråand 160 R, Hvinand 26 FU, Toppet Skallesluger 1 R, Havørn 1 JUV FU, Musvåge 1 R, Blishøne 80 R, Storspove 5 FU, Hættemåge 10 FU, Stormmåge 1 FU, Sølvmåge 3 R, Svartbag 1 R, Ringdue 25 R, Sanglærke 1 OF, Skærpiber 2 FU T, Råge 13 FU, Gråkrage 13 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 1 R, Allike 14 R, Gråkrage 12 FU. Kurt Due Johansen


         

Mandag den 16. januar 2017                                  Solopgang: 08:32 Solnedgang: 16:23

Botofte Skovmose (10:00): Havørn 2 R, Rådyr 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Arreskov sø
: Havørn 11 R. Erik Ehmsen
Sollerup:
Sølvhejre 1 R. Erik Ehmsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rantzausminde: Silkehale 20 FU. Tom Giersing
Egense: Bramgås 5500 FU. Niels Andersen
Bjørnemosegård (Svendborg): Blå Kærhøg 1 BR FU, Isfugl 1 FU, Skægmejse 3 R. Susanne Rørdam Skov
Rudkøbing: Havørn 1 AD OF,Spurvehøg 2. Nis Rattenborg
Keldsnor: Snespurv 19 FU. Finn og Susanne Rørdam Skov
Ristinge Hale: Havørn 1 3K+ OF, Blå Kærhøg 2 BR OF, Tårnfalk 2 FU, Vandrefalk 1 FU. Henrik Mørup-Petersen 
Ballen: Toppet Skallesluger 55 R. Carsten Skou
Fredskov (Præsteskov): Træløber 1 R. Carsten Skou
Brændegård Sø: Havørn 3 OF. Leif Sørensen
Arreskov Sø:
Sølvhejre 1 OF, Havørn 3 AD R, Havørn 8 IMM FU. Erik Ehmsen
Arreskov Sø: Havørn 5 R. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Tyrkerdue 3 R, Stor Flagspætte 2 FU, Halemejse 4 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Skovspurv 1 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 1 R. Leif Kristensen
Skov SV for Vantinge: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Årslev: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Nørre Søby: Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Søsted: Sjagger 300 OF. Leif Sørensen
Odense Lufthavn: Misteldrossel 1 R. Rasmus Due Nielsen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Lille Lappedykker 3 FU, Skarv 5 FU, Gråand 13 R, Troldand 1 F R, Spurvehøg 1 FU, Grønbenet Rørhøne 7 FU, Blishøne 4 FU, Isfugl 1 SY, Vandstær 1 FU, Solsort 18 FU, Blåmejse 12 FU, Musvit 9 FU, Spætmejse 1 FU, Træløber 1 FU, Korttået Træløber 2 FU, Skovskade 2 FU, Allike 6 R, Råge 11 R, Gråkrage 2 R, Skovspurv 7 FU, Bogfinke 18 FU, Kvækerfinke 1 FU, Grønirisk 4 FU, Stillits 5 FU, Grønsisken 23 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 9 FU, Dompap 5 FU. Kell Grønborg
Seden Strand: Knopsvane 310 FU, Pibeand 40 FU, Troldand 1100 FU, Lille Skallesluger 1 M FU. Dieter Maaszen
Enge v/Odense Ås udløb: Lille Lappedykker 21 R. Kresten Madsen 
Skibhuskvarteret: Ringdue 15 R, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 3 FU, Solsort 25 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 15 FU Husskade 4 R, Kernebider 4 FU. Søren G. Nielsen
Munkebo, Bellisvænget/Møllevej:
Hærfugl 1 R. Peter Lillesø
Birkemose: Fjeldvåge 1 R. Niels Aage Madsen
Dalby Bugt: Enge v/Ålekisterenden: Stor Tornskade 1 R. Steen Lauritsen
Brockdorff enge: Sangsvane 120 R. Ella Mikkelsen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Strandskade 52 R, Storspove 60 FU. Ella Mikkelsen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 33 FU. Eske Frank Morthensen
Mesinge: Sædgås 2 FU. Ella Mikkelsen
Vestermade: Bramgås 900 R. Michael L.J. Glentedal
Scheelenborg Skov + Gods: Sangsvane 400 R. Ella Mikkelsen
Storebælt ud for Skaboeshuse: Toppet Lappedykker 81 R. Eske Frank Morthensen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 13 FU. Steen Lauritsen
Langesø Gods + Langesø: Vandstær 1 R. Gregers Johannesen


         

Søndag den 15. januar 2017                                  Solopgang: 08:33 Solnedgang: 16:21

Sortemosen: Havørn 2 R. Morten Kristiansen
Lundeborg (10:30): Lille lappedykker 2 FU, Skarv 8 R, Sølvmåge 15 R FU, Hættemåge 8 FU. Poul Brugs Rasmussen
Ravnholt : Havørn 3 R,
Ravn 30 R. Jan stener Jørgensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Bund
: Isfugl 1 FU. Arne Bruun
Keldsnor
: Sangsvane 135 R, Lille Skallesluger 23 FU, Havørn 1 2K OF, Snespurv 26 FU. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Bjergand 180 R. Henrik Mørup-Petersen
Hou Nordstrand (Langeland)
: Ederfugl 1500 FU, Sortand 100 FU, Stenvender 5 FU, Bjergand 30 FU. Finn og Susanne Rørdam Skov
Tiselholt:
Sangsvane 466 R. Niels Andersen
Åmosen v/Ollerup: Grågås 1200 FU. Arne Bruun
Ulbølle: Sangsvane 325 FU. Arne Bruun
Nakkebølle Fjord: Isfugl 1 R. Arne Bruun
Nakkebølle Inddæmning: Sædgås 18 FU, Lille Skallesluger 31 R, Isfugl 2 R, Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Nakkebølle Inddæmning: Troldand 2900 R, Bjergand 150 R, Lille Skallesluger 21 FU, Havørn 2 AD R, Grønspætte 1 R. Niels Bomholt Jensen
Fiskerup Skov: Rød Glente 1 OF, Havørn 1 AD R. Lilly Sørensen
Bøjden Nor: Taffeland 120 R, Troldand 3850 R, Bjergand 2050 R. Arne Bruun
Skov SV for Vantinge:
Rød Glente 12 R NAT. Arne Bruun
Gammel Fjellerup: Havørn 1 OF. Palle Bo Larsen 
Frankfri: Rød Glente 1 OF. Søren G. Nielsen
Kobbermosen v/Lykkesholm: Havørn 2 R. Else Klint
Himmelstrup Skov: Sjagger 800 FU. Ella Mikkelsen
Seden Strand: Havørn 1 IMM FU. Kristoffer Hansen
Slambassinet (Odense): Bramgås 500 R. Kristoffer Hansen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Isfugl 1 R. Kristoffer Hansen
Bispeenge: Skægmejse 3 R. Kristoffer Hansen
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 BR FU, Klyde 1 R, Skærpiber 5 R. Kristoffer Hansen
Stige Ø: Bramgås 1300 R, Hvinand 175 R, Stor Skallesluger 62 R, Havørn 1 AD FU, Klyde 1 R. Gregers Johannesen
Kærby Fed: Bramgås 800 FU. Gunhild Brink
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Skallesluger 14 R, Havørn 1 2K OF. Anders Vedel
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Storspove 165 R. Anders Vedel
Hessum: Sangsvane 300 R. Kresten Madsen
Hofmansgave: Storspove 100 R. Anders Vedel 
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 15 FU. Kurt Kaack Hansen
Knudshoved Færgehavn
: Toppet Lappedykker 19 R, Skarv 1 FU, Skarv 4 OF, Skarv 60 R, Dværgfalk 1 OF, Sortgrå Ryle 8 FU , Hættemåge 9 OF, Hættemåge 13 R, Stormmåge 1 OF, Sølvmåge 5 R, Svartbag 1 R, Ringdue 1 OF, Skærpiber 1 OF, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Gråkrage 2 OF, Gulspurv 1 R. Leif J Kristensen, Gunnar Jørgensen
Østerø Sø (Knudshoved): Gravand 2 R, Pibeand 125 R, Krikand 48 R, Gråand 25 R, Taffeland 27 R, Troldand 3 FU, Hættemåge 16 R, Sølvmåge 23 R, Svartbag 2 R, Solsort 1 R, Gråkrage 2 FU, Gråkrage 2 OF, Rørspurv 1 R. Leif J Kristensen, Gunnar Jørgensen
Slipshavn Enge: Gravand 2 FU, Rødben 15 OF, Splitterne 1 T (Fuglen kom flyvende fra Nyborg Fjord og fulgte kysten rundt om Slipshavn og fortsatte mod Østerøsø. Passerede 4 måbende ornitologer i en afstand af under 50 meter i aktiv flugt). Kurt Kaack Hansen
Hårby Å v/udløb (Skovgrave): Skægmejse 3 FU. Jacob Sterup
Bjergkammer: Kaspisk Måge 1 2K R. Jacob Sterup
Hagenskov Slotsmølle: Vandstær 1 FU. Thomas Kampmann
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Hvinand 175 R. Jacob Sterup
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Lille Lappedykker 34 R, Hvinand 100 FU, Blishøne 960 R, Skægmejse 2 R. Jacob Sterup
Båring Vig: Skægmejse 10 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Havørn 2 R. Tove Jacobsen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Pibesvane 1 AD OF, Huldue 4 TH, Isfugl 1 R, Sumpmejse 10 R, Topmejse 5 R, Spætmejse 12 R. Michael Mosebo Jensen
Lillebælt (Snævringen): Huldue 12 OF. Michael Mosebo Jensen
Røjle By: Huldue 3 OF. Michael Mosebo Jensen 
Flyvesandet:
Nordisk Lappedykker 0 FU (Så rigtig god ud for nordisk, også i flugt- men i håndkikkert på et par hundrede m afstand, og kun obse i få sek ad gangen pga høje bølger tør jeg ikke andet end at indtaste 0- især når det også ville have været et ædelkryds), Blå Kærhøg 1 M AD OF, Grønspætte 1 FU. Martin Strømkjær . Martin Strømkjær
Nørre Nærå By: Sangsvane 820 FU. Jens Bækkelund
Strandenge v/Jersore: Mosehornugle 1 R. Jens Bækkelund 


          

Lørdag den 14. januar 2017                                  Solopgang: 08:34 Solnedgang: 16:20

Svendborg Golfbane: Kortnæbbet Gås 7 SV, Grågås 8 SV, Rødhals 1 R, Solsort 8 FU, Gråkrage 6 R, Bogfinke 6 FU, Dompap 2 M R
Monnet, Taasinge
:
Sølvhejre 1 R. Jan stener Jørgensen
Broholm, Stenmurevejen
: Sjagger 500+ FU OF R (fugle overalt), Solsort 10 FU, Ringdue 25 R, Musvåge 4 R, Silkehale 1 R, Kvækerfinke 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Rudkøbing, Vejlen (14:00): Havørn 2 OF. Jette Christensen
Salme Nor: Lille skallesluger 5 R . Ole Bo Olsen
Keldsnor: Snespurv 20 R. Jan stener Jørgensen
Tranekær: Havørn 2 AD R. Jan stener Jørgensen
Brændegaard Sø: Stor skallesluger 2 R. Finn Skov 

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Fiskehejre 3 R, Grågås 145 FU S, Gravand 1 R, Pibeand 100 R, Krikand 20 FU T, Gråand 35 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 FU, Bjergirisk 35 R. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 20 R, Sangsvane 149 R, Grågås 56 R, Knarand 2 R, Troldand 30 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Sjagger 300 R. Ole Goldschmidt
Monnet, Tåsinge: Knopsvane 430 R, Grågås 215 R, Bramgås 625 R, Gravand 8 R, Pibeand 180 R, Gråand 40 R, Spidsand 4 R, Musvåge 2 R, Vibe 42 R, Storspove 2 R, Gråkrage 80 R, Ravn 3 R. Ole Goldschmidt
Stjovl: Sangsvane 6 R. Ole Goldschmidt
Søby (Tåsinge): Grågås 45 R. Ole Goldschmidt
Bjerreby: Sangsvane 6 AD R. Ole Goldschmidt
Gesinge: Knopsvane 20 R, Sangsvane 32 R, Grågås 5 R, Silkehale 24 R, Stillits 55 R. Ole Goldschmidt
Siø: Fiskehejre 21 R, Sangsvane 56 R, Grågås 126 R. Ole Goldschmidt
Nørre Longelse: Sangsvane 316 R, Blisgås 28 AD R. Ole Goldschmidt
Pæregård Skov og Snave Skov: Musvåge 8 R, Ravn 2 R. Ole Goldschmidt
Ristinge Hale: Havørn 1 AD OF. Henrik Mørup-Petersen
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sangsvane 23 R, Grågås 410 R, Gråand 480 R, Spidsand 1 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Strandskade 4 R, Rødben, Islandsk (robusta) 7 R, Korttået Træløber 1 R. Ole Goldschmidt
Botofte Skovmose: Knopsvane 21 R, Grågås 23 R, Knarand 2 R, Krikand 19 R, Gråand 66 R, Taffeland 1 R, Troldand 9 R, Musvåge 2 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 1 R, Gulspurv 2 R. Ole Goldschmidt
Flådet (Tranekær): Grågås 4 R, Musvåge 5 R. Ole Goldschmidt
Illebølle:Sangsvane 48 R, Musvåge 3 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Blisgås 2 R, Troldand 180 R, Tårnfalk 1 R. Ole Goldschmidt
Longelse Sønderskov: Musvåge 6 R. Ole Goldschmidt
Løkkeby Enge: Knopsvane 9 R, Sangsvane 1 2K R, Krikand 12 R, Gråand 45 R, Skægmejse 1 R, Stillits 11 2K R. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø: Sangsvane 51 R, Grågås 47 R, Bramgås 1050 R, Musvåge 3 R. Ole Goldschmidt
Torpe (Langeland): Sangsvane 740 R, Grågås 300 R, Musvåge 2 R, Ravn 2 R. Ole Goldschmidt
Tranekær: Musvåge 3 R. Ole Goldschmidt
Søren Bilds Strand: Knopsvane 8 R, Hvinand 9 FU. Søren G. Nielsen 
Brændegård Sø: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Gråand 3 OF, Gråand 6 R, Hvinand 18 FU, Lille Skallesluger 2 M R, Stor Skallesluger 16 R, Havørn 2 , Havørn 1 JUV R, Duehøg 1 OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 R, Fasan 17 R, Stormmåge 1 OF, Stormmåge 4 R, Ringdue 3 OF, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Allike 16 OF, Allike 2 R, Gråkrage 2 OF, Ravn 3 OF, Ravn 1 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 4 OF, Grønsisken 2 OF, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø:  Hvinand 10 FU,Lille Skallesluger 2 R,Stor Skallesluger 7 R,Havørn 1 AD R, Ravn 2 R. Leif Kristensen
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 8 FU, Knopsvane 69 FU, Blishøne 400 FU. Søren G. Nielsen
Nakkebølle Inddæmning: Hvinand 2 FU, Lille Skallesluger 6 FU, Toppet Skallesluger 20 FU, Musvåge 2 R, Sølvmåge 16 OF, Rødhals 2 FU, Solsort 6 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 20 FU, Grønirisk 1 FU. Søren G. Nielsen
Nakkebølle Inddæmning: Fiskehejre 11 R, Blisgås 6 R, Grågås 600 R, Knarand 12 R, Gråand 13 R, Hvinand 4 FU, Lille Skallesluger 28 FU, Stor Skallesluger 31 FU, Musvåge 1 R. Leif Kristensen
Sollerup:
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 8 R, Musvåge 3 R. Leif Bisschop-Larse
Skov SV for Vantinge:
Rød Glente 13 R NAT. Leif Bisschop-Larsen n 
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Skarv 4 FU, Knopsvane 5 R, Sangsvane 7 R, Grågås 227 FU, Grågås 14 OF, Indisk Gås 1 FU, Pibeand 24 FU, Gråand 1 F FU, Allike 42 FU, Råge 9 FU, Gråkrage 7 FU. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Blå Kærhøg 1 BR FU. Søren G. Nielsen
Lundegård: Blisgås 3 FU, Grågås 180 FU, Indisk Gås 1 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 1 R, Gråkrage 2 R. Søren G. Nielsen
Øster Hæsinge: Sangsvane 38 FU. Leif Kristensen
Lammehave/Kostenborg: Sjagger 18 OF. Gunnar Jørgensen
Odense Å v/Brobyværk: Gråand 15 FU, Vandstær 1 R. Leif Kristensen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 FU. Michael L.J. Glentedal
Lindholm v/Allested: Rød Glente 3 FU. Niels Lund
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 2K+ R. Karl Top
Ryslinge: Solsort 6 R, Sumpmejse 1 R, Skovspurv 14 R, Bogfinke 8 R. Palle Nielsen
Højstrup Øvelsesterræn:
Husskade 232 R NAT. Dieter Maaszen
Bispeenge: Grågås 56 FU. Gunhild Brink
Odense Kanal: Skærpiber 1 R. Evald Mehlsen
Slambassinet (Odense): Bjergirisk 38 R. Evald Mehlsen
Stige Ø: Klyde 1 R. Vivian Risør Neidel 
Stige Ø: Lille Lappedykker 22 FU. Gunhild Brink
Holckenhavn Fjord: Fiskehejre 1 OF, Troldand 50 R, Bjergand 4 R, Hvinand 4 R, Havørn 1 OF, Blishøne 200 R. Leif Sørensen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 12 R. Leif Sørensen
Slipshavn Enge: Lille Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R. Leif Sørensen
Dalby: Bramgås 1200 R. Lars Philip Nielsen
Kasmose Skov: Rødstrubet Lom 3 T, Knopsvane 2 AD V, Bjergand 6 V, Sortand 9 V, Lomvie/Alk 6 V, Korttået Træløber 1 SY. Michael Mosebo Jensen 
Stavrby Skov: Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Fuglekonge 2 FU, Sortmejse 1 SY, Spætmejse 1 R, Træløber 2 R, Gråkrage 1 R. Erik Busk
Hagenskov Slotsmølle: Vandstær 1 FU. Thomas Kampmann
Rud - Ålehoved: Fiskehejre 1 R, Grågås 157 R, Bramgås 17 R, Pibeand 20 R, Storspove 15 R. Jens Bækkelund
Føns Vang: Havørn 3 R. Jens Bækkelund
Fønsskov, marker: Knopsvane 16 R, Sangsvane 84 FU, Grågås 43 R, Bramgås 43 R, Blå Kærhøg 2 BR FU, Ravn 2 OF. Jens Bækkelund
Vistorp: Pibesvane 8 R, Sangsvane 547 R, Musvåge 5 R, Bogfinke 25 R, Grønirisk 10 R. Carl Skovbjerg Johnsen
Helnæs Made: Storspove 51 FU. Tom Giersing
Otterup Byskov: Sangsvane 80 R, Sjagger 13 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 50 R. Kresten Madsen
Bogense: Strandskade 2 FU, Stor Præstekrave 2 FU. Finn Just Christensen
Gyldensteen: Engsøen: Blå Kærhøg 1 FU, Ravn 1 OF. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Blisgås 50 R, Bramgås 900 R. Jens Bækkelund


        

Fredag den 13. januar 2017                                  Solopgang: 08:35 Solnedgang: 16:18

Lundeborg: Ederfugl 1000+ FU (det er som om at flokken bliver større for hver dag), Hvinand 2 FU, Toppet skallesluger 12 FU + 2 OF, Gråand 8 FU, Skarv 6 FU, Sølvmåge 12 FU R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Grønspætte 1 FU. Tom Giersing
Rantzausminde: Ringdue 4 FU, Tyrkerdue 2 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 8 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Gråkrage 2 FU, Gråspurv 10 FU, Skovspurv 4 FU, Bogfinke 2 FU. Niels Andersen
Skårupøre Sund: Sangsvane 16 R, Troldand 40 R. Arne Bruun
Svendborgsund (Bro-Mårodde): Sangsvane 95 R. Arne Bruun
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Toppet Skallesluger 65 R. Niels Andersen
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Knopsvane 35 R, Sangsvane 3 R, Grågås 550 R, Gråand 80 R, Ederfugl 50 FU, Hvinand 2 R, Rødben 1 R, Skærpiber 2 R. Ella og Leif Bisschop-Larsen
Vitsø: Havørn 2 R, Mosehornugle 2 FU. Lars Ole Gjesing
Vester Skerninge: Kernebider 3 OF. Arne Bruun
Åstrup: Tyrkerdue 2 R. Jacob Sterup 
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 67 R, Knopsvane 45 R, Blishøne 270 FU. Jacob Sterup
Nakkebølle Inddæmning: Skarv 23 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 6 , Sangsvane 7 , Sædgås 5 R, Blisgås 3 R, Grågås 255 R, Pibeand 220 R, Knarand 9 R, Krikand 65 R, Gråand 30 R, Taffeland 9 R, Troldand 2750 R, Bjergand 95 R, Hvinand 25 FU, Lille Skallesluger 42 R, Stor Skallesluger 19 FU, Havørn 2 AD R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Blishøne 2 R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 1 R, Ringdue 100 R, Isfugl 1 R, Sortkrage 1 R. Jacob Sterup
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Musvåge 1 R, Fasan 5 R, Stor Flagspætte 2 R, Solsort 4 R, Sumpmejse 1 FU, Musvit 4 R, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 2 FU, Skovskade 2 R, Allike 2 OF, Gråkrage 2 R, Ravn 1 R, Bogfinke 1 R, Grønsisken 10 R, Gulspurv 2 R. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 20 FU, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 2 R, Grågås 50 FU, Bramgås 85 FU, Pibeand 100 FU, Krikand 100 FU, Gråand 100 FU, Spidsand 2 R, Taffeland 40 FU, Troldand/Bjergand 3000 FU, Ederfugl 25 R, Havlit 1 M VDR R, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 9 R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 100 FU, Hættemåge 19 FU, Stormmåge 2 FU, Sølvmåge 8 R, Svartbag 1 R, Engpiber 25 R NAT, Gærdesmutte 4 R, Solsort 6 FU, Musvit 8 FU, Råge 2 FU, Grønirisk 6 FU, Dompap 1 R. Søren G. Nielsen
Hesselagergård: Sangsvane 2 OF, Musvåge 4 R, Ringdue 150 R, Bjergvipstjert 1 OF, Silkehale 35 OF, Vandstær 1 R, Rødhals 2 FU, Solsort 6 R, Sjagger 2 OF, Vindrossel 14 OF, Blåmejse 1 FU, Musvit 4 FU, Allike 11 OF, Råge 1 OF, Gråkrage 3 R, Gråspurv 10 R, Skovspurv 8 FU, Bogfinke 5 R, Dompap 3 R, Gulspurv 11 FU, Gulspurv 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Skov SV for Vantinge: Fiskehejre 1 R, Grågås 20 R, Gråand 2 R,
Rød Glente 22 R NAT , Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 R, Hættemåge 1 FU, Hættemåge 2 OF, Stormmåge 35 R, Sølvmåge 48 OF, Huldue 1 OF, Ringdue 3 OF, Ringdue 23 R, Stor Flagspætte 1 R, Musvit 1 R, Skovskade 1 R, Allike 130 OF, Råge 1 OF, Råge 65 R, Sortkrage 1 OF, Gråkrage 2 FU, Gråkrage 1 OF, Gråkrage 7 R, Ravn 1 OF, Ravn 1 R, Bogfinke/Kvækerfinke 11 OF, Grønirisk 8 R, Grønsisken 2 FU, Gulspurv 1 OF. Gunnar Jørgensen
Skov SV for Vantinge:
Rød Glente 22 R NAT. Arne Bruun 
Lindholm v/Allested: Rød Glente 1 R NAT. Niels Lund
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Sangsvane 8 R, Blisgås 3 R, Grågås 200 FU, Indisk Gås 1 FU, Pibeand 18 FU. Helle Suadicani
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 5 FU, Sangsvane 5 FU, Blisgås 5 FU, Grågås 200 FU, Indisk Gås 1 FU, Havørn 1 OF. Søren G. Nielsen
Lundegård: Lille Lappedykker 5 FU, Gråand 8 FU, Musvåge 2 R, Blishøne 3 FU. Søren G. Nielsen
Ørbæk: Ringdue 3 FU, Tyrkerdue 1 R, Tyrkerdue 2 SY, Solsort 4 FU, Musvit 3 R, Kvækerfinke 1 FU. Else Klint
Skaboeshuse: Ravn 3 OF. Kurt Kaack Hansen
Knudshoved Færgehavn: Bjergirisk 14 FU. Kai Nissen
Skånemosen (vest for Håstrup): Musvåge 1 R, Ringdue 48 OF, Rødhals 6 R, Solsort 12 R, Fuglekonge 1 R, Halemejse 18 R, Sumpmejse 10 R, Blåmejse 8 R, Musvit 16 R, Råge 3 OF, Gråkrage 2 R, Ravn 3 R, Skovspurv 12 R, Bogfinke 12 R, Dompap 1 R, Gulspurv 1 R. Mikael Kristensen
Strandby v/Hårby: Knopsvane 30 R, Toppet Skallesluger 18 R, Musvåge 1 R, Sølvmåge 35 R, Ringdue 300 R NAT, Musvit 12 R, Stor Tornskade 1 R, Ravn 10 OF, Stillits 45 R. Mikael Kristensen 
Røjle Mose: Solsort 3 R, Topmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 R, Grønsisken 5 FU. Erik Busk
Tragten, sydvestlige del: Ederfugl 5 R, Hvinand 1 R. Erik Busk
Flyvesandet: Mosehornugle 1 R, Grønspætte 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen Gods: Blisgås 22 OF. Jens Bækkelund
Harritslev Fælled: Sangsvane 100 FU. Jens Bækkelund
Klinte Strand: Blisgås 15 R, Grågås 12 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Pibeand 21 R, Gråand 31 R, Strandskade 15 R, Storspove 201 R, Hættemåge 80 R. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Skarv 8 R, Grågås 11 R, Gravand 10 R, Gråand 57 R, Storspove 49 R, Hættemåge 62 R, Sølvmåge 25 R, Svartbag 3 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Sangsvane 317 R, Grågås 327 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 310 R, Gravand 64 R, Pibeand 63 R, Gråand 285 R, Spidsand 44 R, Hvinand 102 R, Toppet Skallesluger 8 R, Strandskade 52 R, Almindelig Ryle 25 FU, Storspove 198 R. Jens Bækkelund
Nørre Nærå By: Sangsvane 560 FU. Jens Bækkelund
Nørreby: Sangsvane 50 FU. Jens Bækkelund


       

Torsdag den 12. januar 2017                                 Solopgang: 08:36 Solnedgang: 16:16

Tisselholt: Sangsvane 15 R. Finn Skov
Lundeborg
: Ederfugl 1000 R. Finn Skov
Purreskoven
: Bogfinke 15 FU, Solsort 12 FU, Rødhals 1 FU, Jernspurv 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 4 FU, Gråspurv/Skovspurv 20 FU, Grønirisk 10 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Ulbølle: Ringdue 5 FU, Rødhals 1 R, Solsort 3 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 1 FU, Skovspurv 15 FU, Bogfinke 3 FU, Kvækerfinke 1 FU, Grønirisk 4 FU, Dompap 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Havørn 2 R, Ravn 26 R. Leif Bisschop-Larsen
Nørresø: Knopsvane 35 FU, Knarand 120 R, Krikand 400 R, Gråand 300 R, Spidsand 2 R, Troldand 20 R, Hvinand 2 R, Blishøne 450 FU. Leif Bisschop-Larsen
Trente Mølle m.m.: Grågås 17 OF, Ringdue 3 OF, Ringdue 2 R, Solsort 16 FU, Sumpmejse 1 R, Topmejse 1 FU, Blåmejse 4 FU, Spætmejse 1 R, Skovskade 3 R, Ravn 1 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Havørn 2 R, Ravn 1 OF. Arnbjørn Jens Jørgensen
Bøjden Nor: Krikand 8 R, Gråand 50 R, Taffeland 14 R, Troldand 2500 R, Bjergand 250 R, Blishøne 80 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 6 R, Blåmejse 4 R, Grønirisk 7 R. Arnbjørn Jens Jørgensen
Sollerup:
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 6 R, Musvåge 1 R. Arnbjørn Jens Jørgensen
Trente Mølle m.m.: Grågås 17 OF, Ringdue 3 OF, Ringdue 2 R, Solsort 16 FU, Sumpmejse 1 R, Topmejse 1 FU, Blåmejse 4 FU, Spætmejse 1 R, Skovskade 3 R, Ravn 1 R. Leif Kristensen
Bjørnemose (Ravnholt): Havørn 1 R. Karl Top
Render: Tyrkerdue 1 OF. Søren G. Nielsen
Odense Å(fra Åsum t/udløb): Skægmejse 2 R. Evald Mehlsen
Bispeenge: Pibeand 58 FU, Krikand 62 FU. Gunhild Brink
Nissekrogen: Havørn 1 AD OF. Evald Mehlsen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 19 R, Skarv 80 R, Grågås 14 OF, Ederfugl 1 R, Sortgrå Ryle 5 FU, Hættemåge 3 R, Stormmåge 3 R, Svartbag 1 R, Husskade 2 R, Bjergirisk 40 FU. Ella Mikkelsen
Slipshavn Enge: Fiskehejre 1 R, Troldand 2 R, Musvåge 2 OF, Sølvmåge 50 R, Ringdue 62 R, Sjagger 8 R, Gråkrage 4 R, Ravn 1 R. Ella Mikkelsen
Østerø Sø (Knudshoved): Fiskehejre 1 R, Gravand 2 R, Pibeand 250 R, Krikand 1 R, Taffeland 14 R, Troldand 30 R, Storspove 1 R, Rødben 2 R, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 1 R, Solsort 3 R, Gråkrage 4 R. Ella Mikkelsen   
Røjle Mose: Topmejse 1 FU. Erik Busk


         

Onsdag den 11. januar 2017                                 Solopgang: 08:37 Solnedgang: 16:14

Svendborgsund ved Iholm: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 80 FU (09:20)
Svendborg Golfbane: Musvåge 1 R, Musvåge 2 YF TH, Blåmejse 3 FU, Spætmejse 1 R, Gråkrage 4 R, Grønsisken 30 FU, Dompap 1 R, Dompap 1 M FU, Gulspurv 2 R
Vornæs, Taasinge: Silkehale 18 OF (de første denne vinter). Poul Vestergaard Rasmussen
Ny Gesinge: Havørn 1 AD OF, Stillits 28 OF, Bramgås 2000 R. . Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, Ny Camping (10:00): Ederfugl 1000 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Hallindskoven & Gammel Hestehave
: Musvåge 1 R, Ringdue 5 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 14 FU, Sjagger 15 OF, Fuglekonge 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Musvit 1 SY, Træløber, Nordlig (familiaris) 1 FU, Gråkrage 3 R, Dompap 5 R. Susanne Rørdam Skov
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Duehøg 1 JUV R. Leif Bisschop-Larsen 
Bøjden Nor: Isfugl 2 OF. Jens Kristian Holm
Bøjden By: Silkehale 23 R. Jens Kristian Holm
Espe: Rød Glente 1 N. Per Rasmussen
Hellebjergdam: Gråand 3 R, Musvåge 1 OF, Musvåge 1 R, Solsort 1 R, Sumpmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Allike 27 OF, Bogfinke 4 R. Leif Kristensen
Lindholm v/Allested: Rød Glente 1 R. Niels Lund
Sandholt: Solsort 5 FU, Sumpmejse 2 FU, Skovskade 1 R, Dompap 4 FU. Leif Kristensen
Skov SV for Vantinge: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Skov SV for Vantinge:
Rød Glente 17 R NAT. Jens Kristian Holm
Viemose v/Gammel Stenderup: Grågås 172 R. Leif Kristensen
Bellinge: Ringdue 3 FU, Tyrkerdue 2 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 3 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Gråspurv 4 FU, Skovspurv 2 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 2 FU, Dompap 7 FU. Poul Vesterlund Pedersen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Bjergvipstjert 1 FU, Vandstær 1 FU. Kristoffer Hansen
Bispeenge: Pibeand 140 FU,Krikand 123 FU, Skeand 3 FU. Gunhild Brink
Bispeenge: Fiskehejre 1 R, Pibeand 32 R, Krikand 210 R, Skeand 2 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Hættemåge 26 R, Sølvmåge 4 R, Ringdue 14 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 5 FU, Halemejse 8 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 4 R, Husskade 5 R, Råge 2 R, Gråkrage 11 FU. Ella Mikkelsen
Varbjerg: Skarv 8 R, Gråand 3 R, Ederfugl 25 R, Fasan 2 M R, Hættemåge 82 R, Stormmåge 100 R. Jørgen Hjorth Jensen


   DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 10/1 - 2017:
              Ørne vinter-tælles januar 2017
              Her er de tre vildeste fugleoplevelser i 2016


          

Tirsdag den 10. januar 2017                                 Solopgang: 08:38 Solnedgang: 16:13

Svendborg Golfbane: Grågås 12 OF, Musvåge 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 4 R, Grønsisken 24 R, Dompap 1 R
Ny Gesinge (10:16): Sangsvane 220 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, Ny Camping (12:00): Solsort 6 FU, Ringdue 4 FU, Tyrkerdue 2 FU, Gråkrage 2 FU, Allike 4 R, Stor flagspætte 1 FU, Blåmejse 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Lehnskov/Fredskov: Spurvehøg 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 2 FU, Sjagger 8 R, Blåmejse 4 FU, Musvit 2 FU, Allike 2 R, Gråkrage 2 OF, Skovspurv 4 FU, Bogfinke 5 FU, Kvækerfinke 2 FU, Grønirisk 13 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Hvidkilde Sø: Havørn 1 AD R. Niels Andersen
Arreskov Sø: Skarv 1 R, Sangsvane 89 , Pibeand 150 R,
Havørn 7 (2 AD + 5 IMM). Erik Ehmsen
Bøjden Nor: Spidsand 24 R, Råge 4 R. Erik Ehmsen
Bøjden Nor: Spidsand 28 R, Bjergand 2500 R, Havørn 1 R. Kirsten Pedersen
Damsbo Skove: Sangsvane 97 FU, Grågås 135 FU. Kirsten Pedersen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Ravn 5 OF, Tornirisk 50 FU. Leif Bisschop-Larsen
Odense Å v/Brobyværk: Bjergvipstjert 1 FU, Vandstær 1 FU. Kirsten Pedersen
Ejby Mølle: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 1 OF, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Gråand 48 R, Troldand 23 FU, Stor Skallesluger 1 M R, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 12 FU, Blishøne 6 R, Hættemåge 55 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 1 R, Rødhals 1 SY, Solsort 3 R, Halemejse 6 FU, Musvit 1 R, Husskade 1 OF, Husskade 2 R, Allike 43 R, Råge 1 OF, Gråkrage 3 OF, Gråkrage 1 R, Grønsisken 1 OF, Dompap 2 OF. Gunnar Jørgensen 
Odense Å(fra Dalumvej-Åsum): Isfugl 1 R, Vandstær 1 R. Evald Mehlsen
Seden Strand: Havørn 3. Kurt Due Johansen  
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 22 R, Skarv 21 R, Ederfugl 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rødben 2 R, Stenvender 2 FU, Sølvmåge 4 R, Tejst 1 FU, Solsort 5 FU, Vindrossel 3 FU, Stor Tornskade 1 FU , Husskade 2 R, Bjergirisk 30 FU, Snespurv 2 FU . Ella Mikkelsen
Skaboeshuse: Havørn 1 2K R S. Kurt Kaack Hansen
Slipshavn Enge: Almindelig Ryle 30 FU, Storspove 1 FU, Stenvender 2 FU. Ella Mikkelsen
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 250 R, Troldand 60 R. Ella Mikkelsen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Lille Lappedykker 3 FU, Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 18 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 331 R, Gravand 11 R, Pibeand 46 R, Gråand 200 R, Ederfugl 13 R, Hvinand 103 R, Toppet Skallesluger 3 R, Stor Skallesluger 23 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 2785 R, Rødben 27 FU, Hættemåge 134 R, Stormmåge 54 R, Sølvmåge 692 R, Svartbag 6 R, Gråkrage 2 R. Steen Lauritsen
Ladby: Knopsvane 31 R, Sangsvane 264 R, Grågås 9 R. Steen Lauritsen
Hagenskov Slotsmølle: Vandstær 1 FU. Mads Syndergaard 


          

Mandag den 9. januar 2017                                 Solopgang: 08:39 Solnedgang: 16:11

Svendborgsund ved Iholm: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 110 FU
Sørup
: Tårnfalk 1 FU, Skovskade 1 R

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Ny Gesinge: Sangsvane 27 FU. Leif Kristensen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Sangsvane 21 FU, Rødben 28 FU. Leif Kristensen
Strammelse: Sangsvane 6 FU. Leif Kristensen
Søby Monnet, Tåsinge: Grågås 26 FU, Bramgås 162 FU, Musvåge 1 R. Leif Kristensen
Monnet, Tåsinge: Gravand 30 R, Pibeand 23 FU, Gråand 15 FU, Spidsand 2 FU, Almindelig Ryle 3 FU. Leif Kristensen
Nakkebølle Fjord: Knopsvane 48 FU, Troldand 720 R. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 AD R. Leif Kristensen
Arreskov Sø: Sangsvane 100 R, Måge sp. 4000 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Havørn 1 IMM R, Ravn 12 R. Erik Ehmsen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 R. Leif Sørensen 
Skov SV for Vantinge:
Rød Glente 18 R NAT. Leif Kristensen
Universitetet - Odense: Skovsneppe 1 R. Kristoffer Hansen
Munke Mose: Isfugl 1 M R. Evald Mehlsen
Klintebjerg: Blå Kærhøg 1 OF, Grønspætte 1 R, Vindrossel 20 R. Kresten Madsen
Knudshoved Færgehavn: Skærpiber 1 R, Piber sp. 1 R (Sammen med skærpiber muligvis bjergpiber. Dårligt lys og lang flugtafstand...), Stor Tornskade 1 R. Peter Pelle Clausen
Agernæs Havn: Lille Lappedykker 3 FU, Skarv 1 OF, Knopsvane 3 OF, Hættemåge 7 FU, Sølvmåge 18 FU, Svartbag 13 R, Gråkrage 6 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Knopsvane 16 FU, Ederfugl 265 FU, Hvinand 5 FU, Toppet Skallesluger 12 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 6 R, Knopsvane 8 FU, Pibeand 25 FU, Gråand 80 R, Hvinand 30 FU, Toppet Skallesluger 42 FU, Stor Skallesluger 5 , Havørn 1 FU, Blishøne 250 FU, Almindelig Ryle 25 R, Hættemåge 10 FU, Sølvmåge 17 R, Gråkrage 4 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Fyr og havet ud for: Sangsvane 6 FU, Ravn 1 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Fiskehejre 1 R, Tårnfalk 1 FU, Vibe 7 R, Hættemåge 40 R, Sølvmåge 160 R, Råge 46 FU, Gråkrage 50 FU, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 5 YF. Kirsten Pedersen
Helnæs Strand Sommerhusområde: Sangsvane 32 FU, Bogfinke 20 FU. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 8 R, Pibeand 4 R, Krikand 165 R, Gråand 490 R, Spidsand 4 R, Skeand 6 R, Havørn 1 R, Hættemåge 18 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Lille Lappedykker 4 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Grågås 152 R, Pibeand 106 R, Knarand 3 R, Gråand 186 R, Hvinand 19 R, Stor Skallesluger 4 R, Blishøne 85 R, Storspove 10 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 1 R, Råge 5 R, Gråkrage 27 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Grågås 8 R, Gråand 58 R, Gråkrage 10 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Knarand 2 R, Gråand 12 R, Musvåge 1 R, Storspove 1 R, Hættemåge 1 R, Gråkrage 52 FU. Jens Bækkelund


 DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 6/1 - 2017:
              Udsigt til rekord af røde glenter i Danmark
              VIDEO: Dompap på foderbrættet
              Kom til lærerigt foredrag med svensk ekspert


          

Søndag den 8. januar 2017                                 Solopgang: 08:40 Solnedgang: 16:10

Thurø dæmningen: Lille lappedykker 8 R. Fritz og Irene Borne
Bøjden Nor
(08:38):
Rødhalset gås 1 OF (Overflyvende med 5 Bramgæs. Forsvandt over havet mod vest, men vender måske tilbage?). Jacob Sterup
Lundeborg, Tiselholtvej (08:40):  Sjagger 200+ FU (kan ikke tælles - fugle overalt), Vindrossel 50? FU, Solsort 25 FU, Bogfinke 6 FU, Rødhals 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Slipshavn Enge (13:39): Bjergpiber 1 R. Kristoffer Hansen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Fiskehejre 2 R, Grågås 35 R, Gravand 1 R, Pibeand 35 R, Krikand 106 R, Musvåge 1 R, Strandskade 2 R, Rødben 1 R, Engpiber 25 R. Arne Bruun
Østerskov (Thurø): Ravn 1 R. Arne Bruun
Skårupøre Sund: Isfugl 1 FU. Jacob Sterup
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 2K R. Henrik Knudsen
Havet ud for Keldsnor: Ederfugl 600 R, Havlit 45 R, Sortand 10 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Skarv 15 R, Fiskehejre 5 R, Sangsvane 10 R, Grågås 190 R, Pibeand 180 R, Krikand 30 R, Gråand 320 R, Havørn 1 SUB R, Musvåge 2 R, Svartbag 10 R, Engpiber 15 R, Skærpiber 3 R. Nis Rattenborg
Rath: Sangsvane 5 R, Bramgås 35 OF. Nis Rattenborg
Hjortholm (Eskebjerghave): Rød Glente 1 OF. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 15 R, Gråand 45 R, Musvåge 3 R, Engpiber 25 R. Nis Rattenborg
Hav ved Tryggelev Nor: Bjergand 1540 R, Troldand 210 R, Bjergand 1540 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Sangsvane 10 R, Pibeand 170 R, Krikand 35 R, Gråand 20 R. Nis Rattenborg    
Vesteregn: Sangsvane 15 R, Blå Kærhøg 1 R. Nis Rattenborg
Fårevejle: Rød Glente 1 OF. Nis Rattenborg
Faaborg: Havørn 1 OF. Per Damgaard Poulsen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 1 2K R. Jacob Sterup
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 5 R, Ederfugl 10 R, Havlit 15 R, Lille Skallesluger 11 N, Toppet Skallesluger 30 R. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Lille Lappedykker 2 FU, Ederfugl 33 FU, Havlit 15 FU, Hvinand 4 FU, Toppet Skallesluger 13 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor:
Rødhalset Gås 1 OF, Spidsand 16 R, Dykand sp. (Aythya sp.) 5000 R. Jacob Sterup 
Bøjden Nor: Fiskehejre 7 R, Sangsvane 10 FU, Sangsvane 4 R, Grågås 11 R, Bramgås 600 OF, Krikand 38 R, Gråand 134 FU, Spidsand 23 FU, Hvinand 12 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Hættemåge 7 R, Stormmåge 24 R, Sølvmåge 28 R, Svartbag 3 R, Isfugl 1 R, Engpiber 13 FU, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 2 FU, Blåmejse 1 FU, Sortkrage 1 FU, Bjergirisk 1 R. Leif Kristensen 
Bøjden Nor: Fiskehejre 6 R, Knopsvane 2 R, Grågås 6 R, Bramgås 25 OF, Pibeand 25 FU T, Krikand 20 R, Spidsand 30 R, Taffeland 125 R, Troldand 5000 R, Bjergand 2000 R, Hvinand 5 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 80 FU, Hættemåge 30 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 1 R, Isfugl 1 R, Solsort 5 R, Musvit 1 R. Niels Bomholt Jensen
Helnæs Bugt, Sønderfjord: Ederfugl 300 R, Sortand 20 R. Niels Bomholt Jensen
Horne By: Tyrkerdue 38 R. Niels Bomholt Jensen
Knold Nor: Havørn 1 R. Niels Lund
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Havørn 1 IMM OF, Tårnfalk 1 R. Gunnar Jørgensen
Hårby Å: Havørn 1 OF. Finn Just Christensen
Odense Å v/Brobyværk: Bjergvipstjert 1 R, Vandstær 1 R. Finn Just Christensen
Skov SV for Vantinge:
Rød Glente 22 R NAT. Henrik Mørup-Petersen 
Brobyværk: Blishøne 1 R, Ringdue 1 OF, Vandstær 1 OF, Solsort 8 FU, Musvit 1 R. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Gråand 2 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 14 R, Stormmåge 8 R, Solsort 1 FU, Halemejse 2 R, Musvit 1 R, Allike 2 OF, Gråkrage 1 OF, Gråkrage 2 R, Ravn 4 FU, Ravn 1 R, Bogfinke 9 FU, Dompap 2 OF, Dompap 1 R. Gunnar Jørgensen
Lydinge Haver: Sangsvane 9 , Grågås 3 R, Fasan 1 R, Gråkrage 2 R. Gunnar Jørgensen
Davinde: Blisgås 4 R, Grågås 150 R. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Lille Lappedykker 2 R. Per Rasmussen
Brylle: Ringdue 2 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Husskade 1 FU,
Skovspurv 15 FU. Søren G. Nielsen
Assistens Kirkegård, Odense (10:00 - 13:00): Sangsvane 2 OF, Spætte sp. 4 FU, Fuglekonge 1 FU, Husskade 5 FU, Råge 20 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 10 FU Kernebider 11 FU. (Doffyn tur med 11 deltagere. Humøret var høj). Dieter Maaszen
Elmelund: Stillits 60 FU. Ella Mikkelsen
Fruens Bøge: Isfugl 1 FU. Aage Wichmann
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 50 R, Sortgrå Ryle 3 R, Alk 17 T, Tejst 1 FU, Skærpiber 1 R. Michael L.J. Glentedal
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 3 R. Kristoffer Hansen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 3 FU. Helle Suadicani
Knudshoved Færgehavn:Sortgrå Ryle 2 FU, Stor Tornskade 1 R. Søren G. Nielsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Sortgrå Ryle 1 R. Kristoffer Hansen
Slipshavn Enge: Bjergpiber 1 R. Kristoffer Hansen
Slipshavn Skov: Huldue 5 R. Kristoffer Hansen
Østerø Sø (Knudshoved): Skovsneppe 1 R, Stenvender 2 R. Kristoffer Hansen
Østerø Sø (Knudshoved): Stenvender 2 FU. Søren G. Nielsen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 33 FU, Havørn 1 R. Helle Suadicani
Harritslev Fælled: Agerhøne 6 R. Jens Bækkelund  


            

Lørdag den 7. januar 2017                                 Solopgang: 08:41 Solnedgang: 16:07

Purreskoven, skovfogedboligen: Sortmejse 2 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 6 FU, Spætmejse 2 FU, Bogfinke 4 FU, Grønirisk 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 5 FU, Skovspurv 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Trunderup: Tyrkerdue 2 FU (parret og dets familie har gennem årtier trofast kommet og brugt vores fodersted i haven - mange generationer! Der er en lille bestand i Kværndrup, hvor jeg af og til ser nogle få individer, men de er meget sky og flygter ved den mindste bevægelse fra mig, når jeg kikker ud af vinduet), Stillits 11 FU, Rødhals 2 FU (konstante territoriekampe mellem dem).
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egsmade: Vibe 1 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Topmejse 1 R, Stillits 5 R, Grønsisken 40 FU. Arne Bruun
Skårup Skovmølle & Rubjerg Skov: Skovsneppe 1 R. Arne Bruun
Skårupøre Sund: Krikand 20 R, Hættemåge 250 R. Arne Bruun
Ulbølle: Spurvehøg 1 OF, Ringdue 1 FU, Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 R, Solsort 2 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 FU, Skovspurv 14 FU, Bogfinke 2 FU, Kvækerfinke 1 FU, Grønirisk 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Flintholm Hestehave: Spurvehøg 2 R, Ringdue 2 R, Solsort 7 FU, Fuglekonge 1 FU, Halemejse 8 FU, Sortmejse 2 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 R, Spætmejse 2 R, Korttået Træløber 1 FU, Gråkrage 5 OF, Ravn 2 OF, Dompap 4 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Faaborg Havn: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 20 R, Svartbag 17 R, Klippedue (Tamdue) 20 R. Søren G. Nielsen
Hundstrup:Silkehale 2 R. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Fiskehejre 1 R, Sangsvane 4 FU, Bramgås 200 FU,
Rødhalset Gås 1 FU , Pibeand 60 FU, Krikand 50 FU, Gråand 20 FU, Taffeland 4 R, Troldand 1500 FU, Bjergand 20 FU, Ederfugl 25 FU, Toppet Skallesluger 25 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 130 FU, Hættemåge 3 R, Stormmåge 130 FU, Sølvmåge 4 OF, Svartbag 3 R, Råge 1 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 3 FU, Stillits 2 FU, Bjergirisk 15 FU. Søren G. Nielsen
Sollerup: Fuglekonge 2 FU. Søren G. Nielsen
Korinth: Grønirisk 8 R, Dompap 3 F R. Søren G. Nielsen
Ny Stenderup: Grågås 200 FU. Søren G. Nielsen
Odense Å v/Brobyværk: Skarv 1 R, Gråand 15 FU, Musvåge 1 OF, Fasan 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Bjergvipstjert 1 FU , Vandstær 1 R, Gærdesmutte 2 R, Solsort 2 FU, Sumpmejse 4 FU, Musvit 3 FU, Korttået Træløber 1 FU. Søren G. Nielsen
Skov SV for Vantinge:
Rød Glente 24 R NAT. Per Rasmussen  
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Musvåge 1 R, Gråkrage 2 FU. Søren G. Nielsen
Brylle: Halemejse, Sydlig (europaeus) 4 FU. Søren G. Nielsen
Skaboeshuse: Knopsvane 9 R, Spurvehøg 3 FU, Musvåge 3 R, Tårnfalk 2 FU, Enkeltbekkasin 1 FU, Skovsneppe 1 FU, Svartbag 3 R, Sangdrossel 4 FU, Bjergirisk 15 FU, Dompap 4 FU. Kurt Kaack Hansen
Kølstrup: Rødben 6 FU. Finn Just Christensen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 27 R, Nordisk Lappedykker 1 R, Sortgrå Ryle 2 FU, Skærpiber 1 R. Finn Just Christensen
Slipshavn Enge: Rødben, Islandsk (robusta) 1 R. Finn Just Christensen
Hagenskov Slotsmølle: Vandstær 1 FU. Thomas Kampmann


            

Fredag den 6. januar 2017                                 Solopgang: 08:40 Solnedgang: 16:08

Thurø Rev: Musvåge 1 R. Lars Hjortø
Lundeborg ved Tange å udløb
: Ederfugle 1000 R. Poul Brugs Rasmussen
Knudshoved: Stenvender 4 AD FU, Skærpiber 1 FU, Sortgrå Ryle 5 AD FU.
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Hallindskoven & Gammel Hestehave
: Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Rudkøbing
: Havørn 1 AD OF, Silkehale 10 R, Sjagger 220 R. Nis Rattenborg
Sollerup:
Sølvhejre 1 R. Mikael Kristensen
Faaborg Fjord: Lille Lappedykker 40 FU, Troldand 1300 R, Lille Skallesluger 15 FU, Blishøne 500 FU, Isfugl 1 FU. Per Damgaard Poulsen
Gudbjerg: Stor Tornskade 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 26 FU. Steen Lauritsen
Knudshoved Færgehavn: Nordisk Lappedykker 1 FU, Sortgrå Ryle 2 FU, Stor Tornskade 1 R. Steen Lauritsen
Odense Lufthavn: Sangsvane 171 R, Blå Kærhøg 1 M FU. Rasmus Due Nielsen
Odense Å v/Brobyværk: Bjergvipstjert 1 R. Jacob Sterup
Sanderumgård: Havørn 1 OF. David B. Collinge
Seden Strand: Lille Lappedykker 32 R, Knopsvane 300 R, Pibeand 380 R, Spidsand 24 R, Havørn 1 IMM R, Blishøne 800 R. Ella Mikkelsen
Seden Strand: Havørn 1 R. Jens Kristian Holm 
Skånemosen (vest for Håstrup): Skovsneppe 1 R, Sumpmejse 12 R, Ravn 3 OF. Mikael Kristensen
Stige Ø: Blå Kærhøg 2 BR R, Isfugl 1 FU. Ella Mikkelsen
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 FU, Vandrefalk 2 OF. Jens Kristian Holm
Svanninge Bakker: Rød Glente 1 FU. Per Damgaard Poulsen
Søllinge: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Seden Strand: Havørn 1 R. Jens Kristian Holm
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 FU, Vandrefalk 2 OF. Jens Kristian Holm
Ejby Mølle: Vandstær 1 FU. Søren G. Nielsen
Sandager v/Assens: Sangsvane 100 FU. Helle Suadicani
Føns Vang: Havørn 1 AD R. Helle Suadicani
Husby Strand, Wedellsborg: Vandrefalk 1 R. Helle Suadicani
Langesø Gods + Langesø: Vandstær 1 R. Evald Mehlsen
Lillebælt ud for Assens: Ederfugl 1000 R. Kirsten Pedersen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Havørn 1 IMM R. Keld Skytte Petersen  
Flyvesandet: Grønspætte 2 AD FU. Keld Skytte Petersen
Egebjerggård Storskov: Havørn 3 IMM R T. Keld Skytte Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 IMM R. Keld Skytte Petersen


           

Torsdag den 5. januar 2017                                 Solopgang: 08:41 Solnedgang: 16:05

Ny Gesinge: Bramgås 5000 R, Sangsvane 125 R, Knopsvane 12 R, grågås 165 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Sørup Sø
: Stor Skallesluger 14 R
Nakkebølle Inddæmning
: Lille skallesluger 1 R M, Skarv 1 R, Kvækerfinke 1 R. Finn Skov
Tangå Møllevej
(10:00): Rødhals 2 FU, Solsort 8 FU, Sjagger 100+ FU. Poul Brugs Rasmussen 

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Noret, Tåsinge: Blå Kærhøg 1 M AD FU. Henrik Knudsen
Skovsgård: Havørn 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Ulbølle: Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 6 FU, Skovspurv 3 FU, Dompap 1 R. Niels Bomholt Jensen 
Vester Hæsinge: Sangsvane 3 FU, Jernspurv 1 FU, Solsort 1 FU, Gråspurv 4 FU, Skovspurv 13 FU, Bogfinke 4 FU, Kvækerfinke 1 FU. Leif Kristensen
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 24 FU, Skarv 2 FU, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 5 R, Sangsvane 7 OF, Rødhals 1 R, Solsort 2 R. Niels Bomholt Jensen
Faaborg: Vindrossel 2 R. Per Damgaard Poulsen
Faaborg Fjord: Toppet Lappedykker 20 FU, Knopsvane 50 FU, Ederfugl 120 FU, Hvinand 20 FU, Toppet Skallesluger 25 FU, Hættemåge 100 FU, Stormmåge 300 FU, Sølvmåge 60 R, Gulspurv 2 R. Per Damgaard Poulsen
Sundet, Faaborg: Musvåge 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Halemejse 10 FU, Spætmejse 1 FU, Grønsisken 10 FU. Per Damgaard Poulsen
Lundegård: Solsort 4 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 1 FU, Kvækerfinke 1 FU, Dompap 6 FU, Gulspurv 2 R. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 4 R, Gråkrage 12 FU. Leif Kristensen
Ringe Skov: Musvåge 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Husskade 1 R, Gulspurv 20 FU. Jan Sørensen
Sallinge Å (Dahls Mølle - Odense Å): Gråkrage 142 R, Stillits 1 OF. Jan Sørensen
Skov SV for Vantinge:
Rød Glente 22 R NAT. Jan Sørensen 
Assistens Kirkegård, Odense: Klippedue (Tamdue) 2 R, Ringdue 8 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 3 FU, Fuglekonge 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 1 FU, Husskade 2 R, Grønirisk 4 R, Kernebider 14 FU. Ella Mikkelsen
Ejby Mølle: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 2 R, Fiskehejre 1 R, Gråand 20 FU, Stor Skallesluger 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Hættemåge 50 FU, Sølvmåge 4 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 15 FU, Stillits 15 FU. Søren G. Nielsen
Munke Mose: Lille Lappedykker 2 FU, Grønbenet Rørhøne 14 FU. Ella Mikkelsen
Odense Å v/Brobyværk: Gråand 7 FU, Musvåge 1 R, Vandstær 1 R. Leif Kristensen
Sanderum: Jernspurv 1 FU, Kvækerfinke 1 FU. Ella Mikkelsen 
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 1200 FU, Lille Skallesluger 16 FU, Dobbeltbekkasin 1 R. Jens O. Hansen
Klintebjerg
: Blå Kærhøg 1 FU. Jens O. Hansen 
Geelskov v/Hundslev: Musvåge 1 OF, Ringdue 21 R, Stor Flagspætte 2 R, Solsort 5 R, Musvit 8 FU, Spætmejse 2 FU, Skovskade 2 R. Steen Lauritsen
Glamsbjerg: Rød Glente 1 AD FU. Erik Damm
Brahesborg og Brahesborg Skov: Fiskehejre 1 FU, Gråand 40 R, Stor Skallesluger 7 . Kirsten Pedersen
Gamtofte: Rød Glente 2 FU, Musvåge 1 FU, Musvåge 1 R, Solsort 4 FU, Sjagger 5 FU, Gråkrage 5 R. Kirsten Pedersen
Vistorpdam: Grågås 18 R, Blå Kærhøg 1 M FU, Musvåge 1 FU, Ringdue 20 R,
Gråkrage 15 FU. Kirsten Pedersen
Holckenhavn Fjord: Vandrefalk 1 OF. Peter Pelle Clausen
Storebælt ud for Skaboeshuse: Rødstrubet Lom 3 N, Toppet Lappedykker 8 FU T, Mallemuk 1 N, Ederfugl 55 FU T, Sortand 10 N, Toppet Skallesluger 23 FU, Sølvmåge 50 R, Svartbag 12 FU, Ride 12 N, Lomvie/Alk 12 N. Kurt Kaack Hansen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Sangsvane 247 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 160 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Havørn 2 R. Jens Bækkelund


           

Onsdag den 4. januar 2017                                 Solopgang: 08:42 Solnedgang: 16:04

Brændegård Sø: Musvåge 3 R, Ravn 1 R
Bøjden By: Sortkrage 1 FU, Gråkrage 1 FU
Bøjden Nor: Gråand 40 R, Taffeland 80 R, Troldand 400 R, Bjergand 600 R, Blishøne 30 R,
Hvedholm (Horne): Musvåge 2 R
Vester Aaby: Tyrkerdue 1 R

Tåruplunde (10:00): Sjagger 300+ FU OF R, Musvåge 5 OF R, Grågås 30 OF V, Råge 200 FU, Ringdue 15 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Lehnskov/Fredskov: Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 5 FU, Musvit 5 R, Allike 25 R, Ravn 1 OF, Gråspurv 2 R, Skovspurv 3 R, Bogfinke 3 R, Kvækerfinke 1 FU, Grønirisk 14 R, Grønsisken 8 R, Grønsisken 1 FU, Gulspurv 3 R. Arnbjørn Jens Jørgensen
Thurø By m.m.: Grønspætte 1 FU. Arne Bruun
Brændegård Sø: Knopsvane 1 JUV R, Grågås 13 OF, Gråand 22 R, Hvinand 1 FU, Havørn 1 AD OF, Havørn 1 AD R, Blå Kærhøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 OF, Fasan 1 FU, Fasan 2 R, Stormmåge 2 OF, Ringdue 2 OF, Musvit 1 OF, Allike 8 FU, Gråkrage 16 FU, Gråkrage 1 R, Ravn 3 OF, Ravn 2 R. Gunnar Jørgensen
Grønderup: Kvækerfinke 3 FU, Stillits 6 FU. Gunnar Jørgensen
Sollerup:
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 3 FU, Stormmåge 3 OF, Stormmåge 20 R, Ringdue 1 OF, Gråkrage 3 FU. Gunnar Jørgensen
Dyreborg By: Tårnfalk 1 R, Hjejle 200 R, Rødben 36 FU. Freddy Hansen
Skånemosen (vest for Håstrup): Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 R, Solsort 7 R, Fuglekonge 3 R, Halemejse 10 R, Sumpmejse 8 R, Blåmejse 6 R, Musvit 14 R, Allike 48 OF, Ravn 2 OF, Gråspurv 10 R, Skovspurv 14 R, Bogfinke 8 R, Grønirisk 8 R, Dompap 2 R, Gulspurv 12 R. Mikael Kristensen
Lydinge Mølle: Spurvehøg 1 OF. Gunnar Jørgensen
Søsted: Sjagger 2000 OF, Bogfinke 2 OF, Gulspurv 2 OF. Leif Sørensen
Ejby Mølle: Vandstær 1 R. Evald Mehlsen
Ejby Mølle: Troldand 2 R, Stor Skallesluger 1 FU, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Vandstær 1 R, Gærdesmutte 2 R, Solsort 3 FU, Halemejse 4 FU, Korttået Træløber 1 FU, Husskade 1 R. Ella Mikkelsen
Munke Mose: Vandstær 1 R. Evald Mehlsen
Højme: Spurvehøg 1 FU. Søren G. Nielsen
Stavids Å (Rydså til Otterupvej): Spætmejse 1 R. Finn Just Christensen
Storebælt ud for Skaboeshuse: Rødstrubet Lom 9 N, Toppet Lappedykker 8 R T, Nordisk Lappedykker 1 R T, Ederfugl 56 FU, Hvinand 9 R N, Toppet Skallesluger 23 FU, Hættemåge 300 R T, Stormmåge 120 N, Sølvmåge 60 N, Svartbag 6 N, Lomvie 12 N, Tejst 3 N, Sangdrossel 2 R T. Kurt Kaack Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 AD FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Dobbeltbekkasin 1 R. Jens Bækkelund


           

Tirsdag den 3. januar 2017                                 Solopgang: 08:42 Solnedgang: 16:03

Svendborgsund ved Iholm: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 38 FU, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 40 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 28 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 5 FU, Gråand 30 R, Ederfugl 400 R, Hvinand 22 R, Toppet Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 1 M R, Tårnfalk 1 FU, Stormmåge 2 R, Svartbag 2 R
Ny Gesinge
: Havørn 1 OF 1K. Poul Vestergaard Rasmussen
Gesinge
: Sangsvane 212 R, Bramgås 1500 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Bjerreby: Bramgås 3000 R. Poul Vestergaard Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bøjden Nor: Pibeand 4 FU, Pibeand 12 R, Krikand 35 R, Gråand 57 R, Taffeland 35 R, Troldand/Bjergand 1800 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 176 FU, Hættemåge 2 FU, Sølvmåge 1 OF, Sølvmåge 11 R, Svartbag 1 R, Piber sp. 1 OF, Solsort 1 FU. Leif Kristensen
Knold Nor: Lille Lappedykker 5 FU, Gråand 3 R, Hvinand 1 FU, Blishøne 91 FU, Blishøne 91 FU, Rødben 1 R. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Fasan 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU. Leif Kristensen
Kværndrup: Knopsvane 2 R, Sangsvane 26 R, Blisgås 40 R, Grågås 260 FU, Bramgås 1 R. Niels Bomholt Jensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 4 FU, Pibeand 45 FU, Gråkrage 4 FU. Helle Suadicani
Tommerup: Fasan 2 FU, Husskade 1 FU. Helle Suadicani
Odense Å v/Brobyværk: Gråand 12 FU, Vandstær 1 FU. Helle Suadicani
Skånemosen (vest for Håstrup): Natugle 1 R. Mikael Kristensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Fasan 1 R, Kernebider 1 R. Per Rasmussen
Brylle: Fasan 1 FU. Søren G. Nielsen    
Odense: Silkehale 1 OF. Søren Gjaldbæk
Ejby Mølle: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 1 FU, Fiskehejre 1 FU, Troldand 17 FU, Stor Skallesluger 1 R, Isfugl 1 FU, Bjergvipstjert 1 R, Vandstær 1 R. G. Antonio Obando-Calderón
Broby Sø: Halemejse 5 FU, Kvækerfinke 1 FU, Grønsisken 1 FU, Lille Gråsisken 1 FU. Finn Just Christensen
Seden: Træløber 1 R. Finn Just Christensen
Seden Strandby: Tyrkerdue 2 R. Finn Just Christensen
Skibhuskvarteret: Silkehale 2 FU. Finn Just Christensen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 5 FU, Skarv 6 FU, Skarv 29 R, Grågås 5 OF, Sortgrå Ryle 3 FU, Sølvmåge 6 R, Tejst 1 R, Skærpiber 1 FU. Susanne Rørdam Skov
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 5 FU, Skarv 38 R, Grågås 5 OF, Tårnfalk 1 FU, Sortgrå Ryle 3 FU, Sølvmåge 11 R, Skærpiber 1 FU, Solsort 3 FU. Kirsten Pedersen
Nyborg Fjord: Lille Lappedykker 13 FU, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 FU, Hvinand 5 FU, Sortgrå Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 9 FU, Rødben, Islandsk (robusta) 1 FU, Stenvender 3 FU, Sølvmåge 7 R, Svartbag 5 R. Susanne Rørdam Skov
Slipshavn Enge: Grågås 15 R, Engpiber 1 R, Bjergirisk 16 FU. Susanne Rørdam Skov
Slipshavn Enge: Fiskehejre 1 R, Grågås 27 FU, Tårnfalk 1 FU, Sortgrå Ryle 2 FU, Stenvender 3 FU, Bjergirisk 16 FU. Kirsten Pedersen
Østerø Sø (Knudshoved): Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 2 R, Pibeand 120 FU, Gråand 6 R, Taffeland 44 FU, Troldand 5 FU, Tårnfalk 1 FU, Solsort 3 R, Musvit 1 R, Husskade 2 R, Ravn 1 FU, Bogfinke 1 R. Susanne Rørdam Skov
Kølstrup: Stor Flagspætte 2 FU, Silkehale 22 FU,Stillits 1 R. Steen Lauritsen
Helnæs Bugt, Sønderfjord: Sangsvane 7 FU, Ederfugl 1 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 1 R. Leif Kristensen
Egebjerggård Gods: Fiskehejre 1 R, Musvåge 1 R, Stormmåge 130 R, Sjagger 10 R. Ella Mikkelsen 
Egebjerggård Storskov: Musvåge 1 R, Fasan 5 FU. Ella Mikkelsen
Hav N & NV for Flyvesandet: Skarv 2 R, Sortand 2 R, Hvinand 5 R, Toppet Skallesluger 2 R, Sølvmåge 1 R. Ella Mikkelsen
Flyvesandet: Tårnfalk 1 R, Ringdue 30 R, Solsort 3 R, Bogfinke 2 R. Ella Mikkelsen
Lundegård: Fiskehejre 1 R. Ella Mikkelsen 
Skeby Strand: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Musvåge 3 R, Ringdue 300 R, Husskade 1 R, Allike 200 R, Stillits 20 R, Gulspurv 4 R. Ella Mikkelsen
Østrup v/Otterup: Sangsvane 100 FU, Sangsvane 6 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 2 R, Sjagger 100 R, Allike 20 R, Råge 100 FU, Bogfinke 40 R, Gulspurv 5 R. Ella Mikkelsen
Gyldensteen: Engsøen: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 38 R, Sangsvane 3 R, Grågås 100 R, Bramgås 1 R, Pibeand 160 R, Knarand 22 R, Krikand 110 R, Gråand 120 R, Skeand 1 R, Taffeland 1 R, Troldand 7 R, Havørn 1 AD OF, Blishøne 40 R. Ella Mikkelsen
Jersore: Grågås 40 R, Bramgås 500 R, Tårnfalk 1 FU, Ringdue 100 R. Ella Mikkelsen
Klinte: Sølvmåge 20 R, Svartbag 2 R. Ella Mikkelsen
Lindø + vade v/Jersore: Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 1 R, Storspove 3 R, Hættemåge 11 R, Sølvmåge 1 R, Gråkrage 1 R. Ella Mikkelsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Gråand 20 R, Storspove 42 R. Ella Mikkelsen


         

Mandag den 2. januar 2017                                 Solopgang: 08:42 Solnedgang: 16:01

Stjovl havn: Spættet sæl 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Skovballe
: Havørn 2 AD, Mørkbuget knortegås 4 R. Poul Brugs Rasmussen
Ny Søby, Udflyttervej: Bramgås 1000 +? FU, Sangsvane 100 FU. Poul Brugs Rasmussen
Ny Gesinge: Bramgås 3500 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Gråkrage 1 FU (på en død svane). Poul Brugs Rasmussen
Svendborg Golfbane: Grågås 30 N, Bramgås 400 N, Musvåge 1 R, Musvit 2 OF
Hou Nordstrand: Ederfugl 15.000 - 20.000 R, Mellemskarv 18 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Brændegård Sø: Havørn 2 R AD. Erik Thomsen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 FU AD, Troldand/Bjergand 1000 R. Finn Skov

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborg Havn: Tyrkerdue 3 OF, Bjergvipstjert 1 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Rantzausminde: Bramgås 1200 OF. Niels Andersen
Lehnskov/Fredskov: Spurvehøg 1 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Rødhals 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 1 FU, Allike 18 R, Skovspurv 5 FU, Bogfinke 4 FU, Kvækerfinke 3 FU, Grønirisk 6 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Thurø By m.m.: Dobbeltbekkasin 1 OF. Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot: Knopsvane 10 R, Troldand 200 R, Toppet Skallesluger 4 R. Leif Sørensen
Ny Gesinge: Grågås 275 R, Bramgås 3500 R. Poul Vestergård Rasmussen  
Vejlen, Tåsinge: Blå Kærhøg 1 BR FU. Ella og Leif Bisschop-Larsen
Monnet, Tåsinge:
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 410 R, Sangsvane 40 R, Grågås 50 FU, Bramgås 1600 R, Pibeand 70 R, Krikand 8 R, Gråand 100 R, Troldand 300 R, Toppet Skallesluger 50 R, Havørn 1 AD OF, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 F AD FU, Storspove 1 R, Skærpiber 2 FU, Bjergirisk 160 FU. Ella og Leif Bisschop-Larsen
Rudkøbing: Spurvehøg 1 M AD R, Musvåge 3 OF. Nis Rattenborg
Keldsnor: Sangsvane 100 R, Snespurv 26 R. Leif Sørensen
Dovns Klint: Ederfugl 2000 R, Havlit 6 R. Leif Sørensen
Gulstav Mose: Grågås 1000 R, Bramgås 1500 R, Gulspurv 1 OF. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Sangsvane 20 R, Bramgås 1860 R, Pibeand 110 R, Krikand 10 R, Gråand 30 R, Blå Kærhøg 1 M AD R, Musvåge 2 R, Sanglærke 2 R. Nis Rattenborg
Ristinge Klint: Ederfugl 36 R, Havlit 4 R. Leif Sørensen
Påø: Stor Tornskade 1 R. Carsten Friager
Stat-ene: Sangsvane 45 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R. Nis Rattenborg
Flådet (Tranekær): Trane 1 R, Skovhornugle 3 R. Jane Ditzel
Frellesvig: Spurvehøg 1 F JUV FU, Musvåge 6 , Tyrkerdue 30 FU, Natugle 1 R, Stor Flagspætte 5 FU. Jane Ditzel
Kassebølle: Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 ML FU, Silkehale 15 FU, Sjagger 200 FU. Jane Ditzel
Steensgård Gods (Lohals): Knopsvane 2 OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 OF, Hættemåge 20 FU, Ravn 2 FU. Helle Regitze Boesen
Hou Nordstrand (Langeland): Ederfugl 15000 R, Sortand 300 R. Poul Vestergård Rasmussen
Ollerup Sø: Vandrikse 1 SY, Ringdue 1 YF SY . Arne Bruun
Åbyskov: Fiskehejre 3 R, Musvåge 5 R, Tårnfalk 3 R, Hættemåge 18 R, Sølvmåge 35 R, Solsort 5 R, Råge 30 R, Sortkrage 2 R. Arnbjørn Jens Jørgensen 
Ulbølle: Jernspurv 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 3 R, Blåmejse 1 FU, Skovspurv 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 4 FU, Skarv 3 OF, Sangsvane 7 R, Krikand 71 R, Gråand 72 R, Skeand 1 R, Troldand 2000 R, Hvinand 2 FU, Lille Skallesluger 21 FU, Stor Skallesluger 35 R, Blå Kærhøg 1 BR OF, Gærdesmutte 1 R, Ravn 4 FU. Leif Kristensen
Bredholt: Knopsvane 4 R, Musvåge 2 R, Dompap 5 FU T. Leif Kristensen
Sandholt: Fiskehejre 1 FU, Gråand 8 R, Gærdesmutte 1 FU, Ravn 1 R. Leif Kristensen
Sollerup:
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 14 R, Musvåge 1 R, Solsort 2 FU. Leif Kristensen
Sallinge Å (Findinge - Dahls Mølle): Rød Glente 3 OF, Rød Glente 2 R, Musvåge 1 OF, Musvåge 1 R, Stormmåge 3 FU, Sølvmåge 1 FU, Ringdue 2 OF, Sjagger 16 R, Vindrossel 3 R. Gunnar Jørgensen
Vantinge: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Ringe: Tårnfalk 2 OF. Leif Sørensen 
Grusgrave v/Birkum: Stor Skallesluger 22 R, Svartbag 1 R. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 5 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 3 R, Blisgås 30 R, Grågås 100 R, Taffeland 10 R, Troldand 60 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 50 R, Hættemåge 100 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 10 R, Ringdue 15 OF, Tyrkerdue 3 R, Stor Flagspætte 3 R, Engpiber 20 R, Silkehale 7 OF, Gærdesmutte 3 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 10 R, Sjagger 50 R, Gransanger 1 FU, Fuglekonge 3 R, Sumpmejse 2 R, Topmejse 1 R, Blåmejse 10 R, Musvit 15 R, Spætmejse 5 R, Korttået Træløber 1 R, Husskade 7 R, Allike 300 OF, Råge 5 OF, Gråkrage 20 R, Skovspurv 30 R, Bogfinke 3 R, Kvækerfinke 5 R, Stillits 15 R, Grønsisken 20 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 30 R, Dompap 5 R, Gulspurv 10 R. Per Rasmussen
Brobyværk: Bjergvipstjert 1 OF, Solsort 2 OF, Solsort 2 R. Gunnar Jørgensen
Espe: Skarv 2 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 2 OF, Sangsvane 4 R, Grågås 2 OF, Gråand 2 OF, Stor Skallesluger 1 OF,  Stor Skallesluger 2 R, Musvåge 1 OF, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 R, Hættemåge 10 OF, Stormmåge 22 OF, Ringdue 2 OF, Tyrkerdue 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 1 OF, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 3 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 R, Skovskade 1 R, Husskade 1 R, Allike 4 OF, Råge 6 FU, Gråkrage 2 R, Ravn 1 OF, Gråspurv 7 R, Skovspurv 13 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 1 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 OF, Dompap 1 R, Kernebider 2 R, Gulspurv 5 OF, Gulspurv 7 R. Gunnar Jørgensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 3 R, Grågås 1 R, Pibeand 20 R, Gråand 3 R, Tårnfalk 2 FU, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 1 R. Søren G. Nielsen
Lundegård: Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 3 , Musvåge 1 OF, Fjeldvåge 1 FU, Halemejse 2 R, Blåmejse 1 FU, Allike 145 OF, Råge 21 FU, Råge 75 OF, Gråkrage 11 FU. Gunnar Jørgensen
Lundegård: Lille Lappedykker 2 FU, Musvåge 4 R, Hættemåge 15 FU, Ringdue 6 R, Musvit 2 FU, Allike 10 FU, Råge 70 FU, Gråkrage 2 R. Søren G. Nielsen
Nørre Broby: Sjagger 80 OF. Søren G. Nielsen
Langsted v/Verninge: Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 2 FU, Bogfinke 1 FU, Stillits 12 FU, Dompap 1 M R. Søren G. Nielsen
Odense Å v/Brobyværk: Stor Flagspætte 2 FU, Blåmejse 1 FU, Træløber 1 FU, Korttået Træløber 1 FU, Grønsisken 18 FU. Søren G. Nielsen
Brylle: Sølvmåge 1 OF, Ringdue 2 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 3 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Husskade 2 FU, Råge 30 OF, Gråkrage 1 R, Skovspurv 10 FU. Søren G. Nielsen
Holeskov v/Korup: Halemejse, Sydlig (europaeus) 10 R, Korttået Træløber 1 SY. Rune Sø Neergaard
Højstrup Øvelsesterræn: Husskade 225 R NAT. Dieter Maaszen
Fruens Bøge: Isfugl 1 AD R. Dieter Maaszen
Sanderum: Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 4 R, Gråspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Vigelsø: Grågås 60 FU, Bramgås 30 FU, Gravand 4 FU, Fjeldvåge 1 R, Almindelig Ryle 55 FU, Rødben 5 FU, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 60 R, Gråkrage 3 FU. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Skallesluger 8 R. Sten Pedersen
Fjordmarken: Havørn 1 OF, Isfugl 2 R. Sten Pedersen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Havørn 1 R. Sten Pedersen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Taffeland 69 FU, Troldand 126 FU, Blishøne 98 FU. Gunhild Brink
Broby Sø: Ravn 2 OF. Finn Just Christensen
Kirkendrup Skov: Fuglekonge 2 FU, Lille Gråsisken 3 FU. Finn Just Christensen
Lammesø: Bramgås 700 FU. Gunhild Brink
Egensedybet: Havørn 2. Kurt Due Johansen
Strandenge v/Jersore: Bramgås 400 FU. Kurt Due Johansen 
Sybergland: Skarv 2 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 21 R, Sangsvane 6 R, Grågås 245 R, Canadagås 23 OF, Bramgås 205 R, Pibeand 148 R, Gråand 143 R, Taffeland 24 R, Troldand 172 R, Blå Kærhøg 1 BR R, Spurvehøg 1 R, Fjeldvåge 1 R, Storspove 31 R, Rødben 1 R, Svartbag 12 R, Råge 200 R, Stillits 31 R. Ivan Sejer Beck
Noret v/Holckenhavn: Grønirisk 240 T FU. Evald Mehlsen
Grusgrave ved Anhof (Øksendrup): Knopsvane 2 FU, Gråand 5 R, Taffeland 4 R, Troldand 12 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 3 R, Stormmåge 48 R, Sølvmåge 8 R, Blåmejse 2 R, Grønsisken 21 R, Dompap 3 R, Gulspurv 2 R. Else Klint
Glamsbjerg: Halemejse 7 AD FU. Erik Damm
Damsbo Skove: Sangsvane 22 FU, Grågås 55 FU, Havørn 1 AD R, Ringdue 250 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Nabben: Lille Lappedykker 6 FU, Toppet Lappedykker 18 FU, Skarv 9 R, Knopsvane 61 FU, Grågås 118 OF, Hvinand 7 FU, Toppet Skallesluger 76 FU, Stor Skallesluger 9 FU, Musvåge 1 R, Hættemåge 30 FU, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 1 R, Allike 200 OF, Ravn 4 FU. Kirsten Pedersen
Hårby Made: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 6 FU, Grågås 15 FU, Pibeand 23 FU, Musvåge 1 FU, Hættemåge 21 R, Sølvmåge 5 R, Halemejse 11 FU, Blåmejse 3 R. Kirsten Pedersen
Kirke Søby: Musvåge 2 FU, Ringdue 100 OF, Ringdue 150 R, Gråkrage 5 R, Ravn 3 FU, Kragefugl sp. 100 OF, Bogfinke 16 FU, Kvækerfinke 14 FU, Stillits 5 FU, Gulspurv 4 R. Kirsten Pedersen
Voldtofte: Ringdue 80 R, Husskade 1 FU, Råge 25 FU, Gråspurv 14 R, Gulspurv 2 R. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 102 FU, Sangsvane 1 R, Grågås 181 R, Pibeand 174 FU, Knarand 221 FU, Krikand 157 FU, Gråand 641 FU, Spidsand 23 FU, Skeand 37 FU, Taffeland 53 R, Troldand 257 R, Hvinand 53 FU, Lille Skallesluger 14 FU, Stor Skallesluger 4 FU T, Havørn 1 AD R, Blå Kærhøg 1 FU, Blishøne 178 FU, Sølvmåge 1 R, Ravn 2 FU, Kvækerfinke 1 OF. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Lille Lappedykker 12 FU, Knopsvane 2 R, Sangsvane 3 R, Grågås 23 R, Pibeand 4 FU, Gråand 69 R, Ederfugl 2 R, Hvinand 50 FU T, Toppet Skallesluger 2 R, Rødben 3 FU T, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 19 R, Sølvmåge 9 R, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 8 FU, Bjergirisk 2 OF. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Grågås 5 FU, Pibeand 45 FU, Krikand 145 FU, Vibe 18 FU, Storspove 3 FU, Gråkrage 7 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 1 R. Kurt Due Johansen 
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


           

Søndag den 1. januar 2017                                 Solopgang: 08:43 Solnedgang: 16:00

Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 12 FU, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 4 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Gravand 2 R, Gråand 10 R, Ederfugl 400 R, Sortand 2 V, Hvinand 26 FU, Toppet Skallesluger 6 R, Stor Skallesluger 2 M R, Strandskade 1 FU, Storspove 1 FU, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 30 FU, Svartbag 4 R, Gråkrage 4 R
Ny Søby, Taasinge: Bramgås 3500 R, Grågås 300 R. Poul Vestergaard Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Monnet,Tåsinge:
Sølvhejre 1 FU, Bramgås 1 OF, Gravand 28 R, Spidsand 9 FU, Vibe 40 R, Almindelig Ryle 70 FU, Storspove 17 FU. Jacob Sterup
Tvede Skov: Fuglekonge 2 FU, Topmejse 2 FU. Jacob Sterup
Ravnebjerg Skov (Tranekær): Stor Flagspætte 1 R, Sumpmejse 1 R, Grønsisken 10 FU. Jacob Sterup
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Sangsvane 3 AD R, Tårnfalk 1 FU. Jacob Sterup
Tranekær: Tyrkerdue 2 R, Gråspurv 1 R. Jacob Sterup
Tranekær Slot m/borgsø: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 AD R, Grågås 2 OF, Pibeand 1 M R, Knarand 3 , Gråand 50 R, Taffeland 2 , Troldand 70 R, Bjergand 1 M R, Stor Skallesluger 4 R, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 100 R, Stor Flagspætte 3 R, Gærdesmutte 3 R, Musvit 4 R, Korttået Træløber 2 R, Gråkrage 3 R, Ravn 1 R, Bogfinke 2 R, Grønsisken 50 R. Jacob Sterup
Siø:Blisgås 11 R, Storspove 3 R. Michael Mosebo Jensen
Siø: Blisgås 11 FU, Bramgås 50 FU, Gravand 6 R, Pibeand 50 FU, Krikand 2 R, Storspove 2 R. Jacob Sterup
Spodsbjerg Havn: Bjergpiber 1 R. Jacob Sterup
Spodsbjerg Havn: Skarv 15 R, Sangsvane 7 R, Lille Skallesluger 1 F S, Tårnfalk 1 R, Hættemåge 20 R, Svartbag 20 R, Ringdue 3 R, Blåmejse 2 R. Michael Mosebo Jensen
Snaremose Sø: Gransanger 1 R. Michael Mosebo Jensen
Bagenkop Havn: Sølvmåge 20 R, Svartbag 50 R. Jacob Sterup
Havet ud for Keldsnor: Havlit 10 R. Jacob Sterup
Keldsnor: Fiskehejre 1 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 R, Hvinand 5 R, Lille Skallesluger 27 R, Almindelig Ryle 2 R, Bjergirisk 13 FU, Snespurv 26 FU,Bomlærke 1 R. Jacob Sterup
Keldsnor: Fiskehejre 4 R, Bramgås 1 R, Pibeand 120 R, Krikand 25 R, Spidsand 2 M R, Troldand 3 R, Havlit 80 R, Sortand 12 R, Blå Kærhøg 1 2K R, Almindelig Ryle 2 R,Snespurv 26 R, Rørspurv 3 R. Michael Mosebo Jensen
Gulstav Mose: Bramgås 90 R, Knarand 6 R, Lille Skallesluger 1 F R, Lille Skallesluger 2 M R. Michael Mosebo Jensen
Klise Nor: Krikand 8 R, Taffeland 1 R. Jacob Sterup
Holmegård/Langelandsfortet: Sjagger 10 FU. Jacob Sterup
Lindelse Nor: Knopsvane 80 R, Sangdrossel 1 R. Jacob Sterup
Magleby Nor: Sædgås 7 FU. Jacob Sterup
Helle Nor: Knopsvane 2 AD R. Jacob Sterup
Vesteregn: Gråspurv 15 R, Stillits 12 R, Dompap 2 R. Michael Mosebo Jensen
Vognsbjerg: Stormmåge 35 R. Michael Mosebo Jensen
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Knopsvane 6 R, Sangsvane 120 R, Gråand 80 R, Ederfugl 5 R, Hvinand 15 R, Toppet Skallesluger 1 S, Strandskade 1 R, Rødben 1 R, Sanglærke 1 R, Gærdesmutte 1 R, Sortkrage 1 R, Skovspurv 10 R, Grønirisk 2 R, Lille Korsnæb 2 R. Michael Mosebo Jensen
Fakkemose: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 R, Havørn 1 AD R, Hjejle 120 R, Vibe 20 R, Råge 1 R. Michael Mosebo Jensen
Humble: Stor Flagspætte 1 R. Michael Mosebo Jensen
Lindelse: Gravand 1 R, Tyrkerdue 2 R, Musvit 1 R, Allike 2 R, Toppet Lappedykker 6 R. Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor: Taffeland 50 R, Bjergand 350 R. Michael Mosebo Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 15 R, Dobbeltbekkasin 1 R. Michael Mosebo Jensen
Tullebølle: Sølvmåge 2 R, Sjagger 6 R, Husskade 1 R, Gråkrage 1 R. Michael Mosebo Jensen
Lindelse: Grågås 1 OF. Jan Sørensen
Stengade Skov: Grågås 1 OF, Musvåge 3 R, Fasan 1 R, Rødhals 1 R,Solsort 5 R, Bogfinke 1 R, Gulspurv 5 R. Michael Mosebo Jensen
Tranekær: Grønsisken 10 R, Dompap 1 R. Michael Mosebo Jensen
Stoense Udflyttere: Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 OF, Halemejse 8 FU, Dompap 6 FU. Helle Regitze Boesen
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 6 , Blisgås 1 OF, Grågås 1 R, Pibeand 2 M R, Knarand 26 R, Taffeland 4 R, Stor Skallesluger 1 M R, Blishøne 40 R, Stormmåge 50 R, Svartbag 2 AD R, Husskade 1 R, Stillits 2 OF. Jacob Sterup
Bukkeskov: Duehøg 1 R, Fuglekonge 1 FU, Sortmejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Træløber 1 FU, Korttået Træløber 1 FU, Stor Gråsisken 1 R. Jacob Sterup
Fakkemose: Vibe 21 R. Jacob Sterup
Flådet (Tranekær): Jernspurv 1 R, Bogfinke 100 R, Kvækerfinke 5 R, Grønirisk 2 R, Stillits 1 FU. Jacob Sterup
Lohals: Allike 4 R. Jacob Sterup
Hav nord for Lohals: Ederfugl 750 R, Hættemåge 1 R, Svartbag 1 R. Jacob Sterup
Hou Nordstrand (Langeland): Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 10 R, Gråand 3 R, Ederfugl 1000 R, Havlit 10 R, Sortand 50 R, Fløjlsand 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Fasan 1 R, Sølvmåge 100 FU, Gærdesmutte 4 R, Rødhals 2 R, Solsort 6 R, Råge 2 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 3 R, Dompap 2 R, Gulspurv 2 R. Jacob Sterup
Kassebølle: Sjagger 130 R, Vindrossel 2 R. Jacob Sterup
Strynø: Bramgås 1500 FU. Stig Rubæk
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 11 R. Leif Bisschop-Larsen
Nørresø: Knarand 200 R, Lille Skallesluger 14 R, Stor Skallesluger 5 R, Havørn 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Gråkrage 1 R, Grønirisk 1 R Ella Mikkelsen
Sollerup:
Sølvhejre 1 R. Arnbjørn Jens Jørgensen
Sollerup: Havørn 1 IMM OF. Ella Mikkelsen
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Ederfugl 10 R, Sortand 11 R, Toppet Skallesluger 16 R Ella Mikkelsen
Bøjden Nor: Skarv 20 R, Fiskehejre 2 R, Pibeand 50 R, Krikand 20 R, Gråand 80 R, Spidsand 4 R, Taffeland 110 R, Troldand 1500 R, Bjergand 1500 R, Hvinand 12 R, Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 170 R, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 24 R, Svartbag 2 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Sjagger 1 R, Gråkrage 6 R, Bogfinke 5 FU, Bjergirisk 40 FU. Ella Mikkelsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 OF, Gravand 2 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Musvåge 2 R. Helle Suadicani
Hillerslev: Tårnfalk 1 FU. Helle Suadicani
Sallinge Å (Findinge - Dahls Mølle):
Rød Glente 21 T NAT, Ravn 1 OF. Helle Suadicani
Tommerup: Rødhals 1 FU, Topmejse 1 FU, Spætmejse 2 FU. Helle Suadicani
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 R. Leif Sørensen
Munke Mose: Vandstær 1 R. Søren Gjaldbæk
Odense Å(fra Dalumvej-Åsum): Isfugl 1 R. Søren Gjaldbæk
Seden Strand: Lille Lappedykker 100 R, Grønbenet Rørhøne 4 R,Blishøne 400 R, Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Broby Sø: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 120 OF, Gråand 10 R, Musvåge 1 R, Blishøne 6 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Hættemåge 23 OF, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 4 OF, Ringdue 150 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 4 FU, Rødhals 1 R, Solsort 5 FU, Skægmejse 1 R, Sumpmejse 1 FU, Topmejse 1 FU, Sortmejse 2 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 10 FU, Skovskade 2 FU, Husskade 2 FU, Allike 3 OF, Råge 17 OF, Gråkrage 3 R, Gråspurv 2 R, Skovspurv 2 FU, Bogfinke 3 R, Grønirisk 2 R, Stillits 8 FU, Dompap 4 R, Kernebider 1 R. Finn Just Christensen
Stige Ø: Halemejse 10 R. Michael Mosebo Jensen  
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Lille Lappedykker 5 FU. Finn Just Christensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 FU. Vibeke Hansen
Hessum: Fasan 4 R. Finn Just Christensen
Ejby Mølle: Fiskehejre 1 FU. Evald Mehlsen
Odense Havn: Skarv 2 FU, Tårnfalk 1 R, Svartbag 2 R, Klippedue (Tamdue) 150 R. Finn Just Christensen Slambassinet (Odense): Bjergirisk 75 R. Evald Mehlsen
Stige Ø: Pibeand 120 R, Blå Kærhøg 1 FU, Almindelig Ryle 5 FU, Bjergirisk 50 R. Finn Just Christensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 250 R, Gravand 1 FU, Knarand 3 R, Krikand 26 R, Skeand 2 R, Taffeland 11 R, Troldand 30 FU, Lille Skallesluger 5 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Tårnfalk 1 R, Klyde 1 R, Storspove 25 FU, Sjagger 7 OF. Finn Just Christensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skarv 5 OF, Taffeland 10 R, Lille Skallesluger 10 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 1 R, Klyde 1 R, Ringdue 8 OF, Sjagger 1 R, Blåmejse 2 R. Arnbjørn Jens Jørgensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Fiskehejre 7 R, Knopsvane 1 R, Sangsvane 35 R, Blisgås 3 R, Grågås 250 R, Bramgås 2500 R, Gravand 30 R, Pibeand 150 R, Knarand 6 R, Krikand 125 R, Gråand 50 R, Spidsand 8 R, Skeand 10 R, Troldand 10 R, Musvåge 3 R, Blishøne 20 R, Vibe 50 OF, Storspove 6 R, Hættemåge 15 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 50 R, Svartbag 1 R, Solsort 4 R, Musvit 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 15 R, Gulspurv 10 R. Arnbjørn Jens Jørgensen  
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Gravand 37 R, Knarand 73 R, Spidsand 11 R. Kresten Madsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Vibe 60 R. Finn Just Christensen
Lindholm, Nyborg: Husskade 12 R. Martin Høj Hansen
Nyborg Fjord: Ederfugl 20 R. Martin Høj Hansen
Slipshavn Skov: Skovskade 1 R. Martin Høj Hansen
Svanedam: Spurvehøg 1 R. Martin Høj Hansen
Dallund Sø: Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Gråand 100 R, Troldand 80 R, Stor Skallesluger 2 OF, Blishøne 150 R, Bogfinke 4 FU. Martin Strømkjær
Stavids Å v/Margård: Grågås 2 OF, Gråand 30 R, Rød Glente 1 OF, Musvåge 5 R, Hættemåge 20 R, Sølvmåge 20 R, Ringdue 210 R, Tyrkerdue 10 R, Solsort 25 FU, Sjagger 19 FU, Fuglekonge 30 FU, Sortmejse 1 R, Blåmejse 11 R, Musvit 4 FU, Spætmejse 7 FU, Træløber 7 FU, Skovskade 2 R, Allike 60 FU, Råge 26 FU, Gråkrage 9 FU, Ravn 4 R, Gråspurv 50 R, Skovspurv 6 R, Stillits 9 FU, Dompap 3 R, Gulspurv 1 OF. Martin Strømkjær. Martin Strømkjær
Agernæs Havn: Sølvmåge 6 R, Gråkrage 2 FU. Leif Kristensen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 31 FU, Gravand 8 FU, Hvinand 8 FU, Toppet Skallesluger 44 FU, Stor Skallesluger 2 R, Musvåge 1 R, Blishøne 52 FU, Storspove 14 FU, Svartbag 1 R, Gråkrage 1 FU. Leif Kristensen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Nabben:Toppet Lappedykker 15 FU, Knopsvane 64 FU, Hvinand 4 FU, Toppet Skallesluger 98 FU, Stor Skallesluger 2 FU. Leif Kristensen
Hestehave v/Søbo: Husskade 2 R, Gulspurv 9 R. Leif Kristensen
Køng v/Glamsbjerg: Husskade 1 OF, Husskade 1 R. Leif Kristensen
Voldtofte: Gråkrage 2 FU,Gulspurv 12 FU. Leif Kristensen  
Lundager : Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 5 FU, Sumpmejse 2 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 3 FU. Kirsten Pedersen 
Otterup Byskov: Bramgås 120 OF, Kvækerfinke 2 R. Kresten Madsen
Langesø Gods + Langesø: Skovhornugle 1 OF. Nis Rattenborg
Flyvesandet: Ederfugl 26 R, Sortand 3 R, Fløjlsand 3 R, Hvinand 3 FU, Toppet Skallesluger 5 OF, Grønspætte 1 FU, Stær 30 OF. Finn Just Christensen
Allesø: Sangsvane 185 R. Finn Just Christensen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

02 feb 2017
This page is part af: Http://www.Snatur.dk