Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 1. - 5. ( 1. januar - 31. januar 2019).                     Sidst opdateret 04 februar 2019 06:21:23 

 

   

     

Torsdag den 31. januar 2019                     Solopgang: 08:11 Solnedgang: 16:52

Hvidkilde sø: Havørn 2 AD R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lehnskov
: Bramgås 3500 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Purreskoven
: Spætmejse 1 R, Bogfinke 4 FU, Dompap 2 FU, Rødhals 1 FU, Jernspurv 1 FU, Sumpmejse 4 FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 10 FU, Skovspurv 2 FU, Grønspætte HØ. Poul Brugs Rasmussen
Langå
: Rød glente 1 R. Morten Kristiansen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Sø: Isfugl 1 FU. Leif Kristensen
Assens: Kvækerfinke 5 FU, Grønirisk 8 R, Stillits 18 R. Kirsten Pedersen
Ballen: Knopsvane 1 R, Sangsvane 99 R, Grågås 255 R, Blisgås 1 R, Stillits 2 R. Niels Andersen
Botofte Skovmose: Havørn 3 AD R. Karen Kusk
Egense v/Svendborg: Tårnfalk 1 FU, Ravn 1 R, Dompap 2 R. Niels Andersen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Blishøne 23 FU. Ella Mikkelsen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Fiskehejre 8 R, Havørn 2 R, Rød Glente 2 OF. Leif Kristensen
Kohave v/Skovmøllevej: Ringdue 300 FU, Spurvehøg 1 OF, Allike 45 R, Gråkrage 15 R. Kurt Due Johansen
Kærum Mose v/Assens: Spætmejse 2 FU, Grønsisken 150 FU. Kirsten Pedersen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Sangsvane 80 FU, Gråand 100 R, Strandskade 1 FU, Rødben 32 FU, Stormmåge 200 R, Gråkrage 15 FU. Lars Kirk
Lydinge Mølle: Sangsvane 28 FU, Grågås 2 FU. Leif Kristensen
Nyborg Slot: Isfugl 1 R. Peter Pelle Clausen
Pavebæk (syd for Middelfartvej): Musvåge 4 R, Stor Flagspætte 4 FU, Blåmejse 12 R, Musvit 18 R, Halemejse 6 R, Træløber 1 R, Spætmejse 3 FU, Gærdesmutte 3 R, Rødhals 2 R, Vindrossel 6 FU, Solsort 75 FU, Sjagger 35 FU, Bogfinke 40 R, Kvækerfinke 70 R, Grønirisk 8 R, Stillits 11 R. Nis Rattenborg
Ravnholt (Midtfyn): Knopsvane 3 FU, Sangsvane 16 FU. Leif Kristensen
Silkeå: Gråand 7 R, Blåmejse 1 FU, Vandstær 1 R, Solsort 2 FU, Stillits 3 FU. Leif Kristensen
Slipshavn Enge: Troldand 4 FU, Lille Lappedykker 4 FU, Rødben 3 R. Leif Kristensen
Tommerup: Rødhals 2 FU. Niels Erik Simonsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knopsvane 6 R, Troldand 2000 R, Pibeand 60 FU, Gråand 80 FU, Krikand 60 FU,
Sølvhejre 1 FU, Hættemåge 5 FU, Tårnfalk 1 R, Gråkrage 3 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Skovspurv 1 FU. Lars Kirk


    

Onsdag den 30. januar 2019                     Solopgang: 08:13 Solnedgang: 16:50

Ny Gesinge, Taasinge: Sangsvane 312 R, Bramgås 400 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Sdr. Vornæs
, Taasinge: Grågås 438 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen
, Taasinge: Storspove 11 R, Rørspurv 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Hou nordstrand: Sortgrå ryle 1 FU, Stenvender 6 FU, Strandskade 11 FU OF, Sølvmåge 8 FU, Svartbag 4 FU, Ederfugle 100+ FU R, Sortand 15 FU, Skarv 12 FU R. Poul Brugs Rasmussen
Holckenhavn Nor, sydsiden: Havørn 1 R Erik Thomsen

    

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Agernæs
: Storspove 2 R. Eva Clemmensen, Niels Andersen
Barager Nebbe/Næbbe Revler
:  Strandskade 5 R, Sandløber 4 R, Rødben 1 R. Per Rasmussen
Blommenslyst: Musvåge 1 FU. Jens Gregersen
Botofte Skovmose: Havørn 3 . Karen Kusk
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 40 S, Storspove 10 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 11 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 FU. Lars Kirk
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Fiskehejre 2 R, Vandrefalk 1 R.Leif Sørensen
Faaborg Fjord: Knopsvane 15 FU, Bramgås 60 T, Ederfugl 70 FU, Hvinand 70 FU, Lille Skallesluger 1 M FU, Stor Skallesluger 8 FU, Toppet Skallesluger 10 FU, Knarand 10 R, Gråand 10 R, Lille Lappedykker 40 FU, Toppet Lappedykker 10 FU, Vibe 4 FU, Rødben 1 R, Hættemåge 20 FU, Isfugl 1 FU, Sortkrage 1 FU, Vindrossel 1 R. Per Damgaard Poulsen
Grusgrave v/Birkum: Troldand 3200 R, Tyrkerdue 1 OF, Gulspurv 10 R. Leif Sørensen 
Grusgrave v/Birkum: Havørn 2 AD R. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Knopsvane 2 R, Stor Skallesluger 7 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU. Leif Sørensen
Gulstav: Munk 1 R. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Misteldrossel 1 FU. Jens Bækkelund
Hasmark: Sangsvane 400 R, Bramgås 150 OF, Stormmåge 100 R, Musvåge 1 R. Lars Kirk
Helnæs Made: Knopsvane 2 R, Sangsvane 4 R, Grågås 23 OF, Grågås 2 R, Gravand 4 R, Pibeand 9 R, Gråand 35 R, Krikand 60 R, Ringdue 5 OF, Fiskehejre 2 R, Vibe 3 R, Sølvmåge 70 R, Havørn 1 R, Fjeldvåge 1 OF, Tårnfalk 2 FU, Allike 4 R, Gråkrage 59 FU, Solsort 1 R, Gulspurv 1 R. Eva Clemmensen, Niels Andersen
Helnæs, Halen: Knopsvane 25 R, Sangsvane 2 R, Gravand 48 R, Gråand 35 R, Spidsand 1 R, Fiskehejre 1 R, Skarv 2 R, Almindelig Ryle 20 R, Rødben 2 R, Sølvmåge 90 R, Tårnfalk 1 FU, Gråkrage 5 R, Stær 40 R, Bjergirisk 12 R. Eva Clemmensen, Niels Andersen
Hestehave v/Søbo: Grågås 18 OF, Gråand 4 OF, Ringdue 15 R, Fiskehejre 1 R, Fjeldvåge 1 FU, Musvåge 2 FU, Allike 5 R, Ravn 11 R, Musvit 3 R, Sjagger 15 R, Bogfinke 20 FU, Stillits 4 R, Gulspurv 10 FU. Kirsten Pedersen  
Hofman Bangs Holme: Bramgås 1200 R, Grågås 200 R, Blisgås 10 R. Lars Kirk
Holts Mølle v/Vindinge Å: Vandstær 1 R. Søren Ferdinand Hansen
Horne By: Spurvehøg 1 R. Per Damsgaard-Sørensen 
Hvidkilde Sø: Havørn 2 OF. Niels Bomholt Jensen
Jordløse By: Natugle 1 R, Ravn 5 R, Sortmejse 1 R, Sumpmejse 3 FU, Musvit 7 R, Fuglekonge 3 R, Spætmejse, Mørkbuget (ssp. caesia) 2 FU, Skovspurv 10 R, Bogfinke 5 FU, Grønirisk 2 R. Kirsten Pedersen
Jordløse Skov: Ringdue 20 R, Ravn 7 R. Kirsten Pedersen
Karlsmosen, Egeskov: Sangsvane 65 R, Grågås 70 R, Blisgås 128 R, Agerhøne 8 R, Rød Glente 1 OF, Musvåge 4 R, Vandrefalk 1 R, Hvid Vipstjert 1 R. Søren Bøgelund
Kerteminde: Gråand 30 R, Musvit 2 SY. Jens Gregersen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Knopsvane 50 FU, Bramgås 600 R, Grågås 30 R. Jens Gregersen 
Kohave v/Skovmøllevej: Spurvehøg 1 OF, Allike 30 R, Ravn 1 R, Gråkrage 15 R. Kurt Due Johansen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Sangsvane 8 R, Gravand 5 FU, Storspove 1 FU, Rødben 19 FU. Susanne Rørdam Skov
Munkebo: Gråand 20 R, Blishøne 1400 R, Skarv 2 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 R, Husskade 7 R, Gråkrage 2 R, Blåmejse 1 R. Jens Gregersen 
Ristinge Hale: Havlit 5 R, Ederfugl 300 R. Per Rasmussen
Silkeå: Vandstær 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Skovparken, Nyborg: Vindrossel 25 OF, Sjagger 185 FU. Eske Frank Morthensen
Spodsbjerg (Langeland): Skærpiber 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Spodsbjerg Havn: Husrødstjert 1 FU. Per Rasmussen
Stige Ø: Gråand 30 R, Lille Lappedykker 30 R, Fjeldvåge 1 FU, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 1 R. Leif Sørensen
Strandeng ved Svelmø Ebbevej: Bramgås 165 R, Grågås 50 R, Stor Skallesluger 3 . Per Damsgaard-Sørensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Musvåge 1 OF, Grønspætte 1 F R, Allike 40 OF, Ravn 1 R, Gråkrage 2 R, Blåmejse 6 FU, Musvit 3 R, Halemejse 2 R, Fuglekonge 7 FU, Træløber 2 FU, Spætmejse 2 R, Kernebider 1 R, Grønsisken 2 R. Niels Bomholt Jensen
Thurø Rev: Grågås 85 R, Ederfugl 5 R, Pibeand 120 R, Gråand 45 R, Ringdue 2 OF, Fiskehejre 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hættemåge 5 OF, Sølvmåge 18 R, Råge 4 R, Gråkrage 15 R, Skærpiber 3 R, Lapværling 1 R. Pierre Bentzen 
Tved v/Svendborg: Kvækerfinke 1 R
. Asger Rasmussen
Vindinge Å, Årslev Kommune: Grågås 200 R, Blisgås 30 R, Havørn 1 AD FU. Per Rasmussen
Vissenbjerg: Musvåge 1 R, Ravn 1 OF. Jens Gregersen
Åsum: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R. Jens Gregersen


   

Tirsdag den 29. januar 2019                     Solopgang: 08:15 Solnedgang: 16:48

Ny Gesinge, Taasinge, matriklen: Grønspætte 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen
, Taasinge: Krikand 65 T. Poul Vestergaard Rasmussen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Hvidklire 1 FU. Lars Kirk 
Tangå: Rødben 1 R OF, Sangsvane 6 OF. Poul Brugs Rasmussen
Trunderup/Nordtorp Skov: Musvåge 2 R, Stillits 23 FU, Rødhals 1 FU, Spætmejse 2 FU, Bogfinke 4 FU, Musvit2 FU, Gråkrage 20+ FU + OF, Råge 10+ FU + OF. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 18 R . Bent Staugaard Nielsen [ Midtfyns Naturfoto]

   

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Barager Nebbe/Næbbe Revler
: Sortand 195 R, Sandløber 4 FU. Niels Bomholt Jensen
Blandskov (Ravnholt)
: Stor Tornskade 1 R. Per Rasmussen
Botofte Skovmose: Havørn 1 R. Claus Dalskov
Båring Vig: Dværgmåge 2 R. Ulla Baslund
Dræet: Havørn 1 IMM R. Kurt Due Johansen
Egensedybet: Havørn 2 . Kurt Due Johansen
Ejby Mølle: Isfugl 1 FU. Jens Kristian Holm
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Gregers Johannesen
Gersø: Havørn 2 AD N. Kurt Due Johansen
Grusgrave v/Birkum: Troldand 3200 R, Havørn 3 OF. Leif Sørensen
Grusgrave v/Birkum: Troldand 3500 R. Per Rasmussen
Gyldensteen: Langø: Bramgås 1140 FU. Kurt Due Johansen
Henninge Nor: Skægmejse 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Mosehornugle 1 FU. Eske Frank Morthensen
Kulepile: Sjagger 300 R. Claus Dalskov
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Hvidklire 1 FU
. Lars Kirk 
Seden Strand: Bramgås 625 OF, Pibeand 350 R, Blishøne 975 R, Havørn 1 4K R. Gregers Johannesen
Snaremose Sø: Bramgås 1300 OF. Claus Dalskov
Spodsbjerg Havn: Husrødstjert 1 M R. Claus Dalskov
Spodsbjerg Havn: Husrødstjert 1 FU
, Bjergpiber 1 FU. Lars Kirk
Tanderup (Vestfyn): Sangsvane 236 FU. Kirsten Pedersen 
Thurø Rev: Lapværling 1 FU. Susanne Rørdam Skov
Tybrind Vig: Havørn 1 OF. Ulla Baslund


     

Mandag den 28. januar 2019                     Solopgang: 08:16 Solnedgang: 16:46

Vejlen havn, Taasinge: Mørkbuget knortegås 23 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Noret, Taasinge
: Krikand 65 R, Knarand 20. Poul Vestergaard Rasmussen
Søen, Valdemarsslot
: Troldand 4000 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Nørreskoven, Taasinge
: Grønspætte 1 R, Ravn 2 R. Morten Kristiansen
Sortemosen: Havørn 1 R AD. Morten Kristiansen
Hesselager: Stillits 6 FU, Grønirisk 4 FU, Bogfinke 2 FU, Kvækerfinke 4 FU, Spætmejse 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 2 FU, Sumpmejse 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, Stenmurevejens æbleplantager: Sjagger 2000 FU. Poul Brugs Rasmussen
Silkeå: Vandstær 1 R. Finn Skov

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Broholm: Ravn 2 OF. Peter Pelle Clausen
Brændegård Sø: Knopsvane 2 R, Sangsvane 4 R,
Sølvhejre 2 FU , Musvåge 2 . Leif Kristensen
Bøllemosen (Sydfyn): Sangsvane 60 R. Niels Andersen
Ferritslev: Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 R. Leif Sørensen
Fiskerup Skov: Musvåge 3 R, Skovskade 1 R,
Ravn 73 R, Gråkrage 2 OF, Sortmejse 5 FU, Topmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Fuglekonge 8 FU, Solsort 2 R. Niels Bomholt Jensen
Frellesvig: Knopsvane 2 OF, Musvåge 2 , Ravn 1 OF, Sjagger 20 OF. Jane Ditzel
Gudme Sø: Sangsvane 80 OF, Ravn 2 R, Dompap 4 FU, Gulspurv 7 FU. Erik Jensen 
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 AD FU. Jens Bækkelund
Hav øst for Thurø: Ederfugl 10 R. Lars Kirk
Holckenhavn Fjord: Havørn 2 R. Peter Pelle Clausen
Havndrup: Musvåge 4 R. Leif Sørensen
Holckenhavn Fjord: Knopsvane 9 R, Toppet Skallesluger 1 R, Taffeland 14 OF, Pibeand 12 OF, Lille Lappedykker 15 R, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Hovedskov v/Sandholt: Blåmejse 2 , Musvit 1 FU, Halemejse 6 FU, Træløber 1 FU, Spætmejse 2 , Bogfinke 1 R, Grønsisken 1 FU. Leif Kristensen
Hvidkilde Sø: Havørn 2 R. Arne Bruun
Juelsberg Skove: Musvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Skallesluger 2 R, Toppet Lappedykker 7 R, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 60 R, Sortgrå Ryle 1 FU, Musvåge 1 R, Husskade 1 R, Gråkrage 1 R, Solsort 5 FU, Grønsisken 30 FU. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn: Fiskehejre 3 R, Spurvehøg 1 R, Rødhals 1 R. Leif Sørensen
Kohave v/Skovmøllevej: Ringdue 160 FU, Ravn 1 R. Kurt Due Johansen
Lamdrup v/Nyborg: Sjagger 500 R, Kvækerfinke 1 R. Leif Sørensen
Lundby (Tåsinge): Knopsvane 4 R, Sangsvane 18 R. Lars Kirk
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Sangsvane 164 R NAT. Jan Sørensen
Ny Bjerreby (Tåsinge): Knopsvane 20 R, Sangsvane 40 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R. Lars Kirk
Nyborg Fjord: Knopsvane 14 R, Ederfugl 60 R, Toppet Skallesluger 9 R, Troldand 4 R, Lille Lappedykker 20 R, Blishøne 2 R, Storspove 1 FU, Rødben 1 FU, Sølvmåge 10 R. Ella Mikkelsen
Ravnholt (Midtfyn): Fasan 20 R, Havørn 1 R, Musvåge 2 R, Ravn 3 R. Leif Sørensen
Sandholt: Natugle 1 R. Leif Kristensen
Silkeå: Vandstær 1 R. Leif Kristensen
Siø: Tårnfalk 1 R. Lars Kirk
Siø Sund: Ederfugl 100 R, Svartbag 2 R. Lars Kirk
Skårupøre Sund: Gråand 52 R, Lille Lappedykker 2 FU, Blishøne 41 R. Lars Kirk
Slipshavn Enge: Fiskehejre 1 R, Husskade 1 R, Gråkrage 2 R. Ella Mikkelsen
Slipshavn Enge: Toppet Skallesluger 1 R, Lille Lappedykker 13 R,Storspove 1 R, Rødben 3 R. Leif Sørensen
Sortemosen (Sydfyn): Knopsvane 1 R, Stormmåge 14 R, Sølvmåge 1 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 1 R, Allike 60 R, Råge 2 R, Gråkrage 6 R, Sjagger 6 OF. Niels Andersen
Storebælt ud for Teglværkskoven/Nyborg N: Ederfugl 200 R, Fløjlsand 1 R, Sortand 17 R, Toppet Skallesluger 14 R, Toppet Lappedykker 11 R, Tejst 1 R, Bogfinke 20 R. Ella Mikkelsen 
Stubbedam: Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 2 TH, Stær 10 R, Sjagger 200 R. Per Rasmussen
Sulkendrup: Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Halemejse, Sydlig (ssp. europaeus) 2 FU, Kvækerfinke 8 FU, Dompap 7 FU, Lille Gråsisken 1 FU, Stillits 3 FU. Lotte Mejer Sørensen
Sulkendrup: Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Halemejse, Sydlig (ssp. europaeus) 2 FU, Sjagger 19 OF, Kvækerfinke 8 FU, Dompap 7 FU, Lille Gråsisken 1 FU, Stillits 3 FU. Lotte Mejer Sørensen  
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Kernebider 1 FU. Per Rasmussen
Thurø Rev: Knopsvane 5 R, Sangsvane 1 R, Hvinand 9 R, Toppet Skallesluger 3 R, Gråand 3 R, Strandskade 3 FU, Rødben 1 FU, Engpiber 2 FU. Lars Kirk 
Tommerup: Sumpmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Solsort 3 FU. Niels Erik Simonsen
Vester Hæsinge: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Vester Hæsinge: Musvåge 1 R. Leif Kristensen
Øgårdshave v/Sandholt: Gråand 7 R, Fiskehejre 1 R, Ravn 1 R, Grønirisk 15 R. Leif Kristensen
Østerskov (Thurø): Bramgås 30 OF, Grågås 75 R, Grågås 50 OF, Pibeand 55 R, Ringdue 12 R, Sølvmåge 9 R, Musvåge 1 R, Råge 3 R, Gråkrage 1 FU. Lars Kirk
Å vest for Brydegård: Engpiber 2 R. Erik Busk 


   

Søndag den 27. januar 2019                     Solopgang: 08:18 Solnedgang: 16:44

Trunderup: Rød Glente 2 FU. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Fallevej/Nordtorpskoven: Natugle 1 HØ (kl. 23:50). 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Lundeborg, matriklen
: Jernspurv 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Agernæs
: Ringdue 20 R, Fiskehejre 1 R, Storspove 4 FU. Kirsten Pedersen
Arreskov Slotspark: Havørn 1 AD OF. Lilly Sørensen
Ballen: Allike 325 R, Råge 175 R. Niels Andersen
Brahesborg og Brahesborg Skov: Gråand 40 R, Havørn 0 R, Musvåge 1 R, Ravn 1 R. Kirsten Pedersen
Damsbo Skove: Havørn 2 AD R. Kirsten Pedersen
Elmelund: Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Sjagger 20 R. Ella Mikkelsen
Fiskeholm: Grågås 4 R, Toppet Skallesluger 4 R, Troldand 10 R, Gråand 8 R, Skarv 19 R, Rødben 1 FU, Havørn 1 AD R. Kirsten Pedersen 
Frellesvig: Hættemåge 4 FU, Stormmåge 1 FU, Sølvmåge 5 FU, Spurvehøg 1 M FU, Musvåge 1 MF FU, Gærdesmutte 1 FU, Dompap 3 . Jane Ditzel
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Knopsvane 11 FU, Ederfugl 10 R, Hvinand 55 FU, Stor Skallesluger 3 R, Toppet Skallesluger 25 FU, Gråand 10 FU, Lille Lappedykker 52 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 11 FU, Blishøne 200 FU, Sølvmåge 10 R, Svartbag 3 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Knopsvane 55 FU, Hvinand 35 FU, Toppet Skallesluger 9 R, Pibeand 10 R, Skarv 5 R, Rødben 1 FU, Hættemåge 10 R, Havørn 0 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Nabben: Knopsvane 32 FU, Grågås 11 R, Hvinand 35 FU, Stor Skallesluger 4 FU, Toppet Skallesluger 7 FU, Troldand 90 R, Knarand 14 R, Pibeand 60 FU, Gråand 60 R, Lille Lappedykker 14 FU, Toppet Lappedykker 2 FU, Blishøne 400 FU, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 5 FU, Hættemåge 20 FU, Sølvmåge 50 R, Svartbag 3 R, Musvåge 1 R, Allike 20 R, Gråkrage 5 FU. Kirsten Pedersen
Hårby (Sydvestfyn): Ringdue 20 R, Tyrkerdue 3 R, Fiskehejre 1 R, Musvåge 1 R, Spætmejse 1 FU, Sjagger 30 FU, Nordlig Gråsisken 15 FU, Lille Gråsisken 3 FU. Kirsten Pedersen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Gravand 9 FU, Knarand 2 R, Gråand 4 R. Peter Lillesø
Kertinge: Sangsvane 61 FU, Svane sp. 37 R, Bramgås 1250 FU, Canadagås 1 FU, Grågås 100 FU, Blisgås 150 FU, Storspove 1 R, Fjeldvåge 1 R. Peter Lillesø
Kohave v/Rugård: Musvåge 1 R, Ravn 2 R, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Lindelse Nor: Havørn 1 2K+ R. Ole Goldschmidt
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 1 R. Per Rasmussen
Munkebo
: Bramgås 85 OF. Peter Lillesø
Neverkær: Grågås 4 R,
Sølvhejre 1 R, Hættemåge 4 R. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Havørn 2 AD R. Ole Goldschmidt
Ravnebanke Skov: Musvåge 2 R, Sjagger 30 R. Ella Mikkelsen
Rugård: Fasan 2 R, Solsort 4 R. Ella Mikkelsen
Rønninge, grusgrav syd for: Havørn 4 OF. John Dyrehave
Snave: Sangsvane 24 FU, Musvåge 1 R. Kirsten Pedersen
Strandby v/Hårby: Grågås 70 R, Tyrkerdue 2 R, Allike 10 FU, Råge 20 FU. Kirsten Pedersen
Strandeng SV f/Damsbo: Sangsvane 86 FU. Kirsten Pedersen
Thurø Bund: Troldand 6 R, Lille Lappedykker 23 R, Toppet Lappedykker 3 R, lishøne 10 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Grågås 206 FU, Grønspætte 1 SØ, Kernebider 5 R, Dompap 2 R, Stillits 3 R. Arne Bruun 
Tommerup: Halemejse, Sydlig (ssp. europaeus) 2 FU. Niels Erik Simonsen
Travn Skov: Fasan 5 R, Musvåge 2 R, Solsort 2 R, Sjagger 50 R. Ella Mikkelsen
Vædehule Skov: Musvåge 1 R, Skovskade 2 R, Solsort 2 R. Ella Mikkelsen
Øster Skerninge: Bramgås 128 R, Grågås 175 R, Blisgås 69 R, Råge 15 R. Niels Andersen
Østerskov (Årup): Skarv 3 R, Musvåge 2 R, Ravn 6 R, Sjagger 1 R. Ella Mikkelsen


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 11/01 - 2019:
             
På ørnekig i alle afkroge af Danmark


      

Lørdag den 26. januar 2019                     Solopgang: 08:19 Solnedgang: 16:42

Christiansminde, Svendborg: Allike 1 R. Finn Skov
Lundeborg, matriklen
: Hættemåge 8 FU, Stormmåge 2 FU, Sølvmåge 4 FU, Solsort 6 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Sø: Havørn 2 IMM R. Lilly Sørensen
Arreskov Sø: Blisgås 80 R. Niels Bomholt Jensen 
Botofte Skovmose: Havørn 2 AD OF. Karen Kusk
Brahetrolleborg Gods og enge m.m:
Sølvhejre 2 R. Niels Bomholt Jensen
Dræet: Havørn 2 IMM R. Jens Bækkelund
Enebærodde: Havørn 1 OF, Grønspætte 1 R. Keld Skytte Petersen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Rød Glente 1 FU, Isfugl 1 OF. Søren G. Nielsen 
Grusgrave v/Birkum: Knopsvane 26 R, Grågås 3 R, Lille Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 2 R, Taffeland 60 R, Troldand 1600 R, Knarand 31 R, Pibeand 8 R, Gråand 300 R, Krikand 7 R, Lille Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Blishøne 650 R, Fiskehejre 3 R, Havørn 2 AD OF, Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 FU, Gransanger 1 R. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Havørn 2 OF. Lars Brumvig 
Gyldensteen: Engsøen: Storspove 35 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 1 IMM R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Blisgås 56 FU. Jens Bækkelund
Hellemose Skov: Havørn 1 IMM R. Gunnar Jørgensen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 SY. Erik Busk 
Jordløse Bakker: Musvåge 1 OF, Grønspætte 1 R, Skovskade 1 R, Musvit 1 R, Fuglekonge 1 FU, Spætmejse 1 R, Rødhals 1 FU, Solsort 8 FU. Leif Kristensen
Jordløse Skov: Fasan 1 M R, Ringdue 5 OF, Skovsneppe 1 R, Musvit 2 FU, Dompap 5 FU. Leif Kristensen Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Knopsvane 4 FU, Stor Skallesluger 24 FU, Gravand 15 FU, Gråand 50 FU, Krikand 25 FU, Rørhøne (Grønbenet) 1 R, Blishøne 600 FU, Fiskehejre 2 R. Peter Lillesø
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 5 R. Kristoffer Hansen
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 1 FU, Ravn 5 R. Per Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 AD R. Lilly Sørensen
Monnet, Tåsinge: Havørn 1 R NV, Vandrefalk 1 IMM R. Lilly Sørensen
Nakkebølle Inddæmning:
Sølvhejre 2 R. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 AD R. Lilly Sørensen
Nørreballe Nor: Havørn 2 R. Claus Dalskov
Nørresø v/Brahetrolleborg: Havørn 2 AD R. Gunnar Jørgensen
Silkeå: Rød Glente 1 FU, Vandstær 1 R. Gunnar Jørgensen 
Rolsted: Blisgås 30 FU. Per Rasmussen
Silkeå: Rød Glente 1 OF, Vandstær 1 R. Lilly Sørensen
Skovballe Have: Havørn 1 AD OF. Lilly Sørensen
Sulkendrup: Musvåge 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 2 FU, Rødhals 2 FU, Solsort 9 FU, Jernspurv 1 FU, Skovspurv 11 FU, Bogfinke 4 FU, Dompap 2 FU. Lotte Mejer Sørensen
 Simonsen
Skårupøre Sund: Hvinand 157 Ø. Arne Bruun
Slipshavn Enge: Skærpiber 6 R. Kristoffer Hansen
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen): Grønspætte 2 R. Kristoffer Hansen
Storebælt ud for Teglværkskoven/Nyborg N:
Nordisk Lappedykker 1 VDR FU. Kristoffer Hansen
Thurø Rev: Skærpiber 6 R, Lapværling 1 R. Arne Bruun
Tommerup: Halemejse, Nordlig (ssp. caudatus) 1 FU, Halemejse, Sydlig (ssp. europaeus) 1 FU. Niels Erik
Vomme Sø: Havørn 1 AD R. Per Rasmussen
Østergård-Hovedgård: Havørn 1 R. Ivan Sejer Beck
Østerø Sø (Knudshoved): Krikand 255 R. Kristoffer Hansen 


    

Fredag den 25. januar 2019                     Solopgang: 08:21 Solnedgang: 16:39

Trunderup, matriklen: Rød Glente 1 AD OF/FU (11:15), Rødhals 1 FU, Gråspurv+Skovspurv 50+ FU + R, Bogfinke 2 FU, Kvækerfinke 1 FU. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Trunderup, Bækken/Fallevej: Svaleklire 1 FU + OF (12:30), Gråand 1 F FU, Gråkrage 4 FU. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Lundeborg, Stenmurevej: Musvåge 3 R, Sjagger 100 R. Poul Brugs Rasmussen.

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Agerland syd for Vester Skerninge: Bramgås 1100 OF. Niels Andersen
Bellinge: Havørn 1 OF. Jens Friis-Walsted
Bjørnemosegård (Svendborg): Krikand 5 R, Musvåge 2 OF, Isfugl 1 FU, Skægmejse 2 R. Arne Bruun
Bjørnemosegård (Svendborg): Ringdue 8 R, Stor Flagspætte 1 OF, Isfugl 1 R, Gråkrage 2 OF, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 R, Solsort 3 FU, Skovspurv 3 R, Grønirisk 3 R, Stillits 5 OF. Susanne Rørdam Skov
Brændegård Sø: Fasan 2 FU, Ringdue 35 OF, Fiskehejre 1 OF, Musvåge 3 R, Ravn 4 OF, Solsort 3 FU. Lars Kirk
Christiansminde: Troldand 1 R, Ringdue 26 R, Rørhøne (Grønbenet) 1 FU, Blishøne 2 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Stor Flagspætte 1 R, Musvit 3 R, Spætmejse 2 FU, Rødhals 2 FU, Solsort 6 FU, Jernspurv 2 FU, Bogfinke 4 R, Kvækerfinke 6 FU. Susanne Rørdam Skov
Føns Plantage: Musvåge 3 R, Allike 50 R. Kirsten Pedersen
Gudme Sø: Havørn 1 AD R, Rød Glente 1 OF, Stor Flagspætte 2 TH, Ravn 2 R. Erik Jensen
Hasmark: Blå Kærhøg 1 F FU. Kurt Due Johansen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Knopsvane 45 R, Hvinand 10 R, Lille Skallesluger 3 F R, Stor Skallesluger 9 R, Gravand 23 R, Troldand 25 R, Bjergand 6 R, Krikand 27 R, Blishøne 120 FU, Skarv 3 R, Storspove 34 FU, Almindelig Ryle 19 FU, Hvidklire 1 FU, Rødben 5 R, Svartbag 1 R. Niels Bomholt Jensen
Helnæs Made: Spidsand 1 R, Krikand 2 R, Fiskehejre 2 R, Storspove 2 R, Hættemåge 40 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 20 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 FU, Husskade 2 R, Ravn 1 R, Gråkrage 22 FU, Blåmejse 1 FU, Rødhals 1 R, Sangdrossel 1 R, Solsort 4 R, Bjergpiber 1 FU, Skærpiber 5 FU, Grønirisk 11 R. Niels Bomholt Jensen
Holevad: Musvåge 1 R. Kirsten Pedersen
Højestene Løb (Omr.26): Ederfugl 1800 R. Arne Bruun
Kirkemade v/Sandager: Musvåge 2 R, Allike 70 FU. Kirsten Pedersen
Kroghenlund Skov: Bogfinke/Kvækerfinke 100 FU. Lars Kirk
Kværndrup: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Nielstrup Sø: Grågås 300 OF, Blisgås 100 OF. Lars Kirk
Roerslev v/Nr. Aaby: Musvåge 2 R. Kirsten Pedersen
Rolsted: Grågås 100 R, Blisgås 4 R, Havørn 2 FU. Per Rasmussen
Skarø: Bramgås 25 OF, Musvåge 2 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 2 R. Arne Bruun
Skarø Flak (vest for Skarø): Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 1 R, Ederfugl 1000 R. Arne Bruun
Skarø Kalveodde: Gravand 7 R, Storspove 6 R. Arne Bruun
Skarø Rev: Strandskade 6 R, Storspove 22 R, Almindelig Ryle 1 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Bjergirisk 16 FU. Arne Bruun
Skårupøre Sund: Hvinand 130 R, Gråand 250 R, Havørn 2 AD OF. Arne Bruun 
Skårupøre Sund: Hvinand 31 FU, Toppet Skallesluger 8 FU, Gråand 23 R, Krikand 3 FU, Lille Lappedykker 11 FU, Fiskehejre 2 FU. Susanne Rørdam Skov
Snapind Skov: Bjergvipstjert 1 R. Gregers Johannesen
Tellerup Bjerge: Musvåge 2 R. Kirsten Pedersen
Vester Aaby: Tyrkerdue 6 R. Else Klint
Øhavet: Skarø Nord: Ederfugl 300 R, Hvinand 100 R, Lille Skallesluger 10 R, Stor Skallesluger 20 R, Toppet Skallesluger 50 R, Troldand 1 R, Pibeand 200 R, Toppet Lappedykker 1 R, Blishøne 1 R. Arne Bruun


    

Torsdag den 24. januar 2019                     Solopgang: 08:22 Solnedgang: 16:37

Monnet, Taasinge: Dompap 2 R, Solsort 2 R, Sjagger 21 R, Rødhals 3 R, Fiskehejre 4 R, Sølvmåge 19 R, Sangsvane 58 R, Gråand 654 R, Gravand 58 R, Knopsvane 268 R, Skarv 3 of, Havørn 2 AD R, Storspove 46 R, Enkelt bekkasin 3 R (to ved Langodde og 1 ved Knude Vejlen), Skærpiber 6 R, Sølvhejre 1 R, Hættemåge 8 R, Pibeand 476 R, Hvinand 55 R, Krikand 117 R, Stor skallesluger 7 R, Snespurv 12 R, Almindelig Ryle 10 R, Knarand 4 R, Toppet skallesluger 2 R, Grågås 142 OF, Bramgås 5000 OF ( fra Søby Monnet mod Vårø), Strandhjejle 1 OF, Dobbelt bekkasin 2 R, Spidsand 6 R, Gråkrage 17 FU, Tårnfalk 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, Stenmurevejen
: Sjagger 2000 FU. Poul Brugs Rasmussen
Sandager Skov nær Gislev: Grønspætte 1 OF, Fuglekonge 15+ FU (i lærketræer), Musvåge 1 R. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Sø: Knopsvane 6 R, Sangsvane 11 R, Grågås 15 OF, Troldand 175 FU, Knarand 26 R, Pibeand 8 R, Ringdue 2 R, Blishøne 130 R, Fiskehejre 4 R, Dobbeltbekkasin 2 OF, Hættemåge 12 R, Stormmåge 25 R, Sølvmåge 20 R, Havørn 4 R, Stor Flagspætte 1 FU, Skovskade 1 T, Gråkrage 69 R, Sumpmejse 3 R, Blåmejse 2 R, Fuglekonge 1 FU, Spætmejse 2 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 2 R, Sangdrossel 1 R, Solsort 24 FU, Bogfinke 1 R. Niels Bomholt Jensen
Assens Havn: Knopsvane 6 R, Ederfugl 14 R, Taffeland 13 R, Troldand 110 R, Gråand 80 R, Toppet Lappedykker 1 R, Klippedue (tamdue) 35 R, Skarv 4 R, Hættemåge 15 R, Sølvmåge 30 R, Gråspurv 8 R. Kirsten Pedersen
Botofte Skovmose: Knarand 2 R, Gråand 26 R, Blishøne 1 FU, Fiskehejre 1 R, Skarv 1 R, Gråkrage 3 FU. Leif Kristensen
Bukkeskov: Musvåge 1 R. Leif Kristensen
Egensedybet: Gravand 149 R, Knarand 1 R, Gråand 900 R. Kristoffer Hansen
Enebærodde: Strandskade 50 R, Hjejle 2 R, Storspove 6 R, Almindelig Ryle 61 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Rødben 5 R, Sanglærke 1 R, Vindrossel 1 R, Skærpiber 7 R. Kristoffer Hansen
Gudme Sø: Havørn 1 AD FU. Erik Jensen
Hasmark: Sangsvane 221 R. Kristoffer Hansen
Hav ved Tryggelev Nor: Knopsvane 4 R, Ederfugl 10 R, Sortand 14 R, Gråand 80 R. Lars Kirk
Himmelstrup Skov: Ringdue 10 R, Musvåge 2 R, Vindrossel 3 FU, Solsort 3 R, Sjagger 150 FU, Dompap 2 R. Ella Mikkelsen
Hav nord for Lohals: Ederfugl 1000 T. Leif Kristensen
Hou Nordstrand (Langeland): Ederfugl 24 R, Sortand 64 FU, Fasan 2 FU, Ringdue 26 R, Strandskade 2 R, Strandskade 2 FU, Stenvender 29 OF, Stenvender 6 FU, Sortgrå Ryle 8 FU, Almindelig Ryle 5 , Spurvehøg 1 OF, Gråkrage 3 FU, Solsort 1 R. Leif Kristensen
Kattegat ved Enebærodde: Fløjlsand 30 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 6 R. Kristoffer Hansen
Kohave v/Rugård: Havørn 2 , Musvåge 1 R, Skovskade 1 R, Ravn 3 R. Ella Mikkelsen 
Kohave v/Skovmøllevej: Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 FU, Allike 50 R. Kurt Due Johansen
Monnet, Tåsinge: Knopsvane 268 R, Sangsvane 58 R, Bramgås 5000 OF, Grågås 142 OF, Hvinand 55 R, Stor Skallesluger 7 R, Toppet Skallesluger 2 R, Gravand 58 R, Knarand 4 R, Pibeand 476 R, Gråand 654 R, Spidsand 6 R, Krikand 117 R, Fiskehejre 4 R,
Sølvhejre 1 R, Skarv 3 OF, Strandhjejle 1 OF, Storspove 45 R, Almindelig Ryle 10 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Enkeltbekkasin 3 R, Hættemåge 8 R, Sølvmåge 19 R, Havørn 2 AD R, Tårnfalk 1 R, Gråkrage 17 R, Rødhals 3 R, Solsort 2 R, Sjagger 21 R, Skærpiber 6 R, Dompap 2 R, Snespurv 12 R. Poul Vestergård Rasmussen
Mose/sø SV for Rugård: Grågås 80 R. Ella Mikkelsen
Ravnebanke Skov: Kernebider 6 R. Ella Mikkelsen
Skovballe Have: Natugle 1 R. Carsten Skou 
Sofielund: Ravn 1 TH. Niels Andersen
Mose/sø SV for Rugård: Grågås 80 R. Ella Mikkelsen
Ravnebanke Skov: Kernebider 6 R. Ella Mikkelsen
Sofielund: Ravn 1 TH. Niels Andersen 
Spodsbjerg Havn: Ederfugl 3 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Husrødstjert 1 R, Solsort 2 FU, Bogfinke 2 R NAT. Leif Kristensen
Spodsbjerg Havn: Sangsvane 3 OF, Ederfugl 5 R, Ringdue 8 OF, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 7 R, Gærdesmutte 1 R, Husrødstjert 1 R, Solsort 6 R, Bjergpiber 1 R, Bogfinke 3 R. Pierre Bentzen
Torø Vig: Ederfugl 130 R, Hvinand 34 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 2 R, Blishøne 200 R, Skarv 5 R. Kirsten Pedersen
Thurøsund/Pilekrogen: Lille Lappedykker 12 FU. Lars Kirk
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 50 OF, Grågås 1 R, Sortand 50 R, Troldand 800 R, Bjergand 200 R, Pibeand 100 R, Gråand 100 R, Krikand 60 R, Blishøne 2 R, Fiskehejre 1 FU, Skarv 1 R, Gråkrage 1 R, Skægmejse 4 FU, Rødhals 1 FU, Engpiber 12 FU. Lars Kirk
Vædehule Skov: Spurvehøg 1 R. Ella Mikkelsen


      

Onsdag den 23. januar 2019                     Solopgang: 08:24 Solnedgang: 16:36

Gesinge: Sangsvane 305 R. Poul Vestergaard Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Allested: Rød Glente 3 OF. Niels Lund
Brændegård Sø: Rød Glente 1 FU. Erik Damm
Grusgrave v/Birkum: Havørn 2 AD R. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Havørn 2 R. Leif Sørensen
Gudme Sø: Havørn 2 AD R. Erik Jensen
Havndrup: Havørn 1 OF. Per Rasmussen
Helnæs Made: Blå Kærhøg 1 BR R, Vandrefalk 1 R. Kirsten Pedersen
Holckenhavn Fjord: Kaspisk Måge 0 R, Rød Glente 2 OF. Peter Pelle Clausen
Karskov: Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Niels Bomholt Jensen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 AD OF, Rød Glente 1 R. Per Rasmussen
Løkkeby Enge:
Sølvhejre 1 R, Skægmejse 1 R. Niels Bomholt Jensen 
Silkeå: Vandstær 1 FU. Erik Damm
Skånemosen (vest for Håstrup):
Sølvhejre 1 R, Ravn 4 R, Spætmejse 12 TH. Mikael Kristensen
Spodsbjerg (Langeland): Bjergpiber 2 FU. Claus Dalskov
Spodsbjerg Havn: Bjergpiber 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Svindinge: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Sønderby Sø: Havørn 1 R. Tine Budde


    

Tirsdag den 22. januar 2019                     Solopgang: 08:25 Solnedgang: 16:34

Svendborgsund ved Iholm: Toppet Skallesluger 24 R, Strandskade 1 R
Ny Gesinge:
Grønspætte 1 R. Dorthe og Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, matriklen: Grønirisk 20 FU R, Gulspurv 3 FU, Bogfinke 6 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bellinge: Havørn 1 OF, Tårnfalk 1 R, Engpiber 16 R, Bjergirisk 30 R. Jens Friis-Walsted
Gudme Sø: Fiskehejre 2 FU, Havørn 1 AD R, Dompap 2 FU. Erik Jensen
Hav u.f. Nørreskoven-Vemmenæs: Ederfugl 12 R. Lars Kirk
Hav ved Tryggelev Nor: Ederfugl 4 R. Lars Kirk
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knopsvane 12 R, Gråand 90 R. Lars Kirk
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 2 FU, Skarv 7 R, Fiskehejre 13 R, Troldand 30 R, Lille Skallesluger 3 F FU, Toppet Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 16 FU, Hættemåge 30 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 4 R. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Skarv 1 OF,
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 3 OF, Sangsvane 2 R, Grågås 30 OF, Havørn 2 AD R, Musvåge 3 R, Blishøne 3 R, Vibe 2 OF, Hættemåge 80 R, Stormmåge 500 R, Sølvmåge 55 R, Ringdue 20 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 2 R, Blåmejse 2 R, Allike 2 OF, Gråkrage 6 R, Ravn 1 OF, Grønirisk 1 R. Niels Bomholt Jensen
Nyborg Slot: Rørdrum 1 R. Peter Pelle Clausen
Ormstrup (Langeland): Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R. Lars Kirk
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Skovsneppe 1 R, Fuglekonge 4 FU, Sumpmejse 1 FU, Træløber 1 FU, Ravn 1 R. Leif Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 150 R, Pibeand 160 R, Engpiber 20 FU. Lars Kirk
Åstrup (Sydfyn): Knopsvane 20 FU, Grågås 44 FU, Knortegås 15 FU, Storspove 14 FU. Niels Bomholt Jensen


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 11/01 - 2019:
              Glenterne legede gemmeleg i weekenden


    

Mandag den 21. januar 2019                     Solopgang: 08:27 Solnedgang: 16:32

Svendborg Golfbane: Tårnfalk 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Rødhals 1 R, Blåmejse 2 R, Gråkrage 4 R, Ravn 1 R
Søby Monnet, Taasinge
: Bramgås 3200 R, Vibe 35 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen Taasinge
: Havørn 1 R 3-4K. Poul Vestergaard Rasmussen
Ny Gesinge:
Sangsvane 115 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Arreskov sø
: Vandrefalk 2 R, Havørn 3 R, Blisgæs 210+ R. Erik Ehmsen
Lundeborg, matriklen
: Stor flagspætte 1 FU, Gråspurv 20 FU, Skovspurv 4 FU, Rødhals 1 FU, Bogfinke 6 FU, Grønirisk 8 FU, Solsort 4 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 2 FU, Allike 6 FU, Ringdue 4 FU, Sølvmåge 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Brahetrolleborg Gods og enge m.m:
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 1 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Bøgebjerg Skov v/Sandholt: Fasan 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 10 , Sangdrossel 1 R, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 FU, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 13 , Dompap 3 FU. Leif Kristensen
Diernæs v/Faaborg: Misteldrossel 3 FU. Per Damgaard Poulsen
Frellesvig: Sangsvane 5 OF, Spurvehøg 1 M FU, Musvåge 4 , Stor Flagspætte 7 FU, Sumpmejse 2 FU, Sortmejse 1 FU, Stær 1 FU, Kvækerfinke 2 FU, Kernebider 1 FU. Jane Ditzel
Gyldensteen: Engsøen: Knopsvane 3 R, Storspove 28 FU, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 160 R, Gråkrage 35 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Lille Lappedykker 5 FU, Skarv 2 R, Sangsvane 2 R, Grågås 1 R, Gravand 2 R, Pibeand 64 R, Knarand 25 R, Gråand 214 R, Troldand 6 R, Hvinand 12 R, Toppet Skallesluger 3 R, Stor Skallesluger 3 R, Havørn 1 IMM FU, Storspove 8 R, Hættemåge 21 R, Sølvmåge 18 R, Svartbag 2 R, Gråkrage 5 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Blisgås 1 FU, Grågås 33 R, Bramgås 800 FU, Tårnfalk 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Lille Lappedykker 3 FU, Fiskehejre 2 R, Gråand 5 R, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 R. Jens Bækkelund 
Haveskov v/Sandholt: Ringdue 2 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Musvit 2 R, Skovspurv 10 R, Bogfinke 1 FU, Dompap 5 FU. Leif Kristensen
Hjallese: Gråand 18 FU, Stormmåge 6 OF, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 6 R, Husskade 18 R, Råge 120 OF, Gråkrage 3 R, Dompap 4 FU. Martin Rheinheimer 
Holckenhavn Fjord: Havørn 2 AD R. Peter Pelle Clausen
Hou Nordstrand (Langeland): Strandskade 2 R, Sortgrå Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 1 FU, Stenvender 10 FU
, Stenvender 2 OF. Susanne Rørdam Skov
Hunderup Skov (Sejerskov): Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 3 FU, Fuglekonge 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 4 FU, Korttået Træløber 1 FU, Skovskade 1 FU, Dompap 1 R. Ella Mikkelsen
Kalvehave v/Sandholt: Ringdue 18 R, Solsort 7 , Musvit 1 R, Spætmejse 1 R, Bogfinke 8 FU, Bogfinke 2 R, Dompap 1 M R, Gulspurv 6 FU, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Klintholm: Rødben, Islandsk (ssp. robusta) 1 R. Leif Bisschop-Larsen 
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 6 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 4 R. Morten Bentzon Hansen
Langelandsbælt u.f. Hou Fyr: Ederfugl 500 FU, Sortand 300 FU. Susanne Rørdam Skov
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Rødben 22 R. Nis Rattenborg
Lunkeris Skov: Rødben 12 R. Jørn Vinther Sørensen
Løkkeby Strand og Storebælt ud for: Ederfugl 8 R, Husrødstjert 1 R, Skovspurv 6 R, Bjergirisk 1 R. Jørn Vinther Sørensen
Møllehave v/Langkildegård: Havørn 1 AD OF. Per Rasmussen 
Lindø + vade v/Jersore: Gråand 650 R, Strandskade 35 R, Storspove 170 R. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (hrota) 30 R, Storspove 35 R. Jens Bækkelund 
Nyborg Slot: Rørdrum 1 R. Peter Pelle Clausen
Nyborg Slot: Rørdrum 1 R. Kurt Kaack Hansen
Refsvindinge: Vandrefalk 1 2K OF. Morten Müller 
Sandholt: Sangsvane 7 OF, Grågås 17 OF, Natugle 1 R. Leif Kristensen
Sandholt Lyndelse Miljøcenter: Musvåge 1 FU. Leif Kristensen
Silkeå: Vandstær 1 R. Niels Bomholt Jensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Sølvhejre 1 R. Niels Bomholt Jensen
Spodsbjerg (Langeland): Ederfugl 100 R, Sortand 3 R. Jørn Vinther Sørensen
Spodsbjerg Havn: Bjergpiber 2 FU, Husrødstjert 1 FU
. Susanne Rørdam Skov
Spodsbjerg Havn: Sølvmåge 15 R, Bjergpiber/Skærpiber 1 OF, Piber sp. 12 OF, Husrødstjert 1 R. Jørn Vinther Sørensen
Stavrby Skov: Topmejse 1 R. Erik Busk
Storskov (Brahetrolleborg): Fiskehejre 1 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 10 FU, Fuglekonge 8 FU, Halemejse 14 FU, Sumpmejse 6 R, Topmejse 1 R, Blåmejse 5 R, Musvit 5 R, Spætmejse 2 R, Træløber 1 FU, Korttået Træløber 1 FU, Skovskade 2 R, Ravn 2 R, Bogfinke 2 FU, Stillits 5 FU, Gulspurv 24 FU. Niels Bomholt Jensen
Syltemade Å: Musvåge 2 R, Stormmåge 20 FU, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 1 SY, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Sumpmejse 3 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 4 R, Spætmejse 2 R, Korttået Træløber 1 SY, Gråkrage 1 R, Skovspurv 5 R, Bogfinke 5 R, Dompap 2 R, Gulspurv 2 R. Niels Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 2000 R. Lars Kirk
Ulbølle: Ringdue 2 R, Tyrkerdue 2 R, Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 5 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 R, Allike 1 R, Råge 8 R, Skovspurv 15 FU, Bogfinke 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Universitetet - Odense: Musvåge 2 FU, Ringdue 60 R, Husskade 2 R, Råge 60 OF, Gråkrage 5 FU, Dompap 1 R. Martin Rheinheimer
Øgårdshave v/Sandholt: Musvåge 1 OF, Musvåge 1 R, Dobbeltbekkasin 2 OF. Leif Kristensen


  

Søndag den 20. januar 2019                      Solopgang: 08:28 Solnedgang: 16:30

Bjørnemosen, Thurø broen/Hestehavevej (13:30-14:30): Lille Lappedykker 15 FU, Vandrikse 1 HØ, Skægmejse 2 R. Jan Stener Jørgensen
Thurø dæmningen
: Lille lappedykker 7 R. Finn Skov
Spodsbjerg havn: Husrødstjert 1 FU, Gærdesmutte 1 R. Erik Thomsen

Lunkebugten, Taasinge
: Rødben 10 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Trunderup/Fallevej + bæk ved Nordtorp Skov: Rød Glente 1 FU, Musvåge 1 R, Svaleklire 1 OF, Dompap 2 R F+M, Bogfinke 10+ FU, Ravn 1 HØ. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Glorup (11:00): Havørn 1 FU (Grågås) R, Gråkrage /Sortkrage 6 FU, Tårnfalk 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

  

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 5K+ FU. Morten Müller
Brahetrolleborg Gods og enge m.m:
Sølvhejre 1 R, Knopsvane 1 R. Leif Kristensen
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 3 R, Ederfugl 20 R, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 15 R. Annette Friis
Bøjden Nor: Fiskehejre 3 R, Grågås 50 R, Bramgås 1500 R, Pibeand 25 R, Krikand 25 R, Gråand 50 R, Spidsand 67 R, Taffeland 150 R, Troldand 1200 R, Bjergand 1800 R. Annette Friis
Bøstrup (Langeland): Havørn 1 AD R. Esben Eriksen
Ellemose Banke: Isfugl 1 FU. Bjarne Jørgensen
Fakkemose: Bramgås 800 OF. Morten Müller
Gulstav: Bramgås 850 OF, Halemejse 21 R. Søren Bøgelund
Gulstav: Vandrefalk 1 3K+ FU. Morten Müller
Gulstav Mose: Knarand 14 R. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 IMM R. Anders Vedel 
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 AD R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 1 AD R. Anders Vedel 
Gyldensteen: Langø: Bramgås 930 FU, Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund
Hav ved Tryggelev Nor: Pibeand 275 R, Knarand 16 R, Taffeland 200 R, Troldand 2500 R, Bjergand 800 R. Morten Müller
Helnæs Made: Mosehornugle 1 FU., Stor Tornskade 1 R. Søren G. Nielsen
Hou Nordstrand (Langeland): Sortgrå Ryle 4 R,
Stenvender 72 R. Esben Eriksen
Jordløse By: Ravn 7 OF. Kirsten Pedersen 
Keldsnor: Havørn 2 AD R, Hjejle 30 R, Bjergirisk 50 R, Snespurv 20 R. Nis Rattenborg
Kerteminde Havn: Isfugl 1 R. Søren Louis Rasmussen
Kohave v/Skovmøllevej: Havørn 1 AD R. Kurt Due Johansen
Kyst m.m. Vestermade-Gabet: Havørn 1 OF. Bo K. Stephensen
Kædeby: Havørn 2 AD OF. Morten Müller
Leammer: Havørn 1 IMM R. Anders Vedel 
Lillemølle (Ørbæk Å): Rød Glente 1 OF. Lotte Mejer Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Ravn 7 R. Annette Friis
Midskov: Sjagger 300 R. Bo K. Stephensen
Monnet, Tåsinge:
Sølvhejre 1 R, Havørn 2 R. Niels Andersen
Nakkebølle Inddæmning:
Sølvhejre 1 R, Havørn 2 AD R. Gunnar Jørgensen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 OF. Carsten Nielsen
Nyborg Slot: Rørdrum 1 R. Peter Pelle Clausen
Nørreballe Nor:
Sølvhejre 1 R NAT, Fiskehejre 36 R NAT, Havørn 2 AD R. Nis Rattenborg
Silkeå: Solsort 3 FU, Fuglekonge 1 FU, Halemejse 4 FU, Træløber 1 FU. Leif Kristensen
Silkeå: Vandstær 1 FU. Carsten Nielsen
Skovsgård: Havørn 2 AD OF, Ravn 4 R. Nis Rattenborg
Spodsbjerg (Langeland): Bjergpiber 2 R, Husrødstjert 1 R. Esben Eriksen 
Tarup Grusgrave: Havørn 2 R. Tina Hansen 
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Grønspætte 1 F TH, Skovspurv 3 FU, Kvækerfinke 2 R. Per Rasmussen
Tommerup: Dompap 2 M R, Kernebider 1 R. Niels Erik Simonsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1600 FU, Krikand 200 R, Vandrefalk 1 2K FU. Morten Müller
Vornæs Skov: Grønspætte 1 SY. Niels Andersen
Ørnehøj-området (Gulstav): Blå Kærhøg 1 M R. Søren Bøgelund 


   

Lørdag den 19. januar 2019                      Solopgang: 08:29 Solnedgang: 16:28

Svendborgsund ved Sætting Strandvej: Fiskehejre 6 OF, Blishøne 90 R
Purreskoven: Dompap, 2 FU R, Grønsisken 2 FU, Spætmejse 2 FU, Jernspurv 2 FU, Sort egern 1 FU, Natugle 1 SY. Poul Brugs Rasmussen
Lindelse, Ålbjerg: Trane 2 AD R. Jan Sørensen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 40 R, Sortgrå Ryle 7 FU (8885297 + farveringen rød
AJL - mærket af Lars Hansen 2013)
Slipshavn Enge: Lille Lappedykker 2 R, Almindelig Ryle 2 R, Storspove 1 FU, Rødben 5 R, Engpiber 6 OF
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen): Musvåge 1 R, Huldue 1 SY, Ringdue 6 R, Skovskade 1 R, Gulspurv 1 R
Østerø Sø (Knudshoved): Fiskehejre 8 R, Grågås 2 R, Gravand 2 R, Rødben 1 R, Bjergirisk 16 R,

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Alne Nor: Knopsvane 50 FU, Gråand 4 FU, Hvinand 4 FU, Toppet Skallesluger 8 FU, Piber sp. 1 R. Søren G. Nielsen
Bagenkop Havn: Skarv 95 R, Ederfugl 1 F R, Hættemåge 10 FU, Sølvmåge 100 R, Kaspisk Måge 2 , Svartbag 60 R, Skærpiber 6 FU. Jacob Sterup
Bjerreby: Sangsvane 75 R. Pierre Bentzen
Broby Sø: Skægmejse 1 R. Finn Just Christensen
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Skærpiber 1 FU. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor: Fiskehejre 5 R, Knopsvane 8 R, Bramgås 1200 R, Skeand 18 R, Taffeland 221 R, Troldand/Bjergand 3000 R, Hvinand 21 R, Toppet Skallesluger 12 R, Almindelig Ryle 1 R, Svartbag 6 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 10 FU. Ella Mikkelsen
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Ederfugl 25 FU, Havlit 3 R. Søren G. Nielsen
Bøjden Nor: Skarv 10 FU, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 5 FU, Bramgås 1500 FU, Pibeand 2 FU, Krikand 50 FU, Gråand 20 FU, Spidsand 58 FU, Taffeland 50 FU, Troldand/Bjergand 3000 FU, Hvinand 7 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Almindelig Ryle 6 FU, Hættemåge 10 FU, Sølvmåge 20 FU, Svartbag 3 R, Råge 5 FU, Grønirisk 8 FU. Søren G. Nielsen
Dræby Fed: Grågås 20 R, Bramgås 6 R, Sanglærke 1 R. Peter Lillesø
Flyvesandet: Mosehornugle 1 R. Sten Pedersen
Flyvesandet: Grønspætte 2 , Stor Flagspætte 5 FU. Keld Skytte Petersen
Frellesvig: Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 1 FU, Kernebider 1 FU. Jane Ditzel
Gråsten Nor: Isfugl 2 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Harndrup: Ringdue 3 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Solsort 7 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 7 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 7 FU, Skovspurv 11 FU, Bogfinke 7 FU, Kvækerfinke 4 FU, Grønirisk 5 FU, Stillits 1 FU, Dompap 5 FU, Gulspurv 1 FU. Conny Hartmann
Havet mellem Bagenkop og Gulstav: Havlit 1 R. Jacob Sterup
Helle Nor: Knopsvane 2 AD R. Jacob Sterup
Hou Nordstrand (Langeland): Skarv 10 OF, Ederfugl 65 R, Sortand 250 R, Strandskade 3 FU, Sortgrå Ryle 5 FU, Stenvender 6 FU, Sølvmåge 7 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 1 FU. Pierre Bentzen
Keldsnor: Skarv 100 R, Bramgås 50 R, Hjejle 33 R, Almindelig Ryle 19 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 R, Bjergirisk 50 FU, Snespurv 21 FU. Jacob Sterup
Klise Nor: Grønbenet Rørhøne 1 R. Jacob Sterup 
Kohave v/Skovmøllevej: Spurvehøg 1 M AD R, Musvåge 1 R. Kurt Due Johansen
Kongshøj Mølle: Bjergvipstjert 1 FU, Gærdesmutte 1 R. Palle Bo Larsen
Langeskov: Musvåge 1 R. Leif Frederiksen
Lehnskov/Fredskov: Grågås 70 R, Bramgås 900 R, Allike 75 OF, Råge 325 OF. Niels Andersen 
Letmose Skov (Sellebjerg): Musvåge 1 R, Ringdue 20 R, Ringdue 2 SY, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 9 R, Sjagger 1 OF, Vindrossel 3 R, Fuglekonge 1 FU, Halemejse 7 FU, Sumpmejse 2 FU, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 7 R, Musvit 12 R, Spætmejse 3 R, Korttået Træløber 1 R, Korttået Træløber 2 SY, Skovskade 1 R, Gråkrage 2 R, Skovspurv 3 R, Bogfinke 7 R, Kvækerfinke 2 R, Dompap 3 R, Gulspurv 8 FU. Kirsten Halkjær Lund
Lumby Middelgrund: Skarv 12 OF, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 9 OF, Blisgås 26 OF, Grågås 190 R, Grågås 10 OF, Gråand 4 R, Toppet Skallesluger 2 R, Toppet Skallesluger 5 OF, Stor Skallesluger 17 R, Stor Skallesluger 8 OF, Storspove 11 R, Storspove 2 OF. Peter Lillesø
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Gravand 1 FU, Pibeand 34 R, Krikand 61 R, Gråand 110 R, Hvinand 51 R, Rødben 2 FU. Leif Kristensen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Gravand 5 R, Pibeand 125 R, Krikand 30 R, Rødben 8 R. Arne Bruun
Marker m.m. ved Gulstavvej nord for Eget: Sjagger 1 FU. Jacob Sterup
Middelfart, Industrikvarter: Havørn 1 IMM OF. Frank Desting
Middelfart, Industrikvarter: Havørn 1 IMM OF, Tårnfalk 1 FU. Leif Frederiksen  
Monnet, Tåsinge:
Sølvhejre 1 R, Knopsvane 13 FU, Knopsvane 22 R, Sangsvane 28 R, Bramgås 630 R, Gravand 20 FU, Gravand 3 R, Pibeand 74 , Pibeand 102 R, Knarand 3 R, Gråand 94 , Spidsand 7 R, Storspove 2 R, Solsort 7 FU, Sjagger 51 R, Sangdrossel 1 R, Bogfinke 5 R, Grønirisk 6 , Stillits 16 FU, Dompap 1 M R. Leif Kristensen
Mose/sø SV for Rugård: Havørn 1 AD R. Kurt Due Johansen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Havørn 1 R. Keld Skytte Petersen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 0 R. Søren G. Nielsen 
Rantzausminde: Sangsvane 8 OF, Havørn 1 AD R, Grønspætte 1 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 OF. Jens-Gert Hansen
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Bramgås 1370 R. Jens-Gert Hansen
Rudkøbing Løb m.m.: Ederfugl 7100 R, Toppet Skallesluger 85 R. Morten Müller
Rønninge: Husskade 1 R, Gråkrage 1 R. Leif Frederiksen
Silkeå: Fasan 2 M FU, Ringdue 1 R, Vandstær 1 FU. Søren G. Nielsen
Skellerup (Nyborg): Gråkrage 1 R. Leif Frederiksen
Skovsbo v/Svendborg: Grågås 45 R, Bramgås 650 R. Niels Andersen  
Snapind Skov: Bjergvipstjert 1 R. Gregers Johannesen
Spodsbjerg (Langeland): Sangsvane 30 R. Pierre Bentzen
Spodsbjerg Havn: Sølvmåge 20 R, Svartbag 1 R, Gærdesmutte 1 R, Husrødstjert 1 M R, Husrødstjert 1 M R. Jacob Sterup
Spodsbjerg Havn: Skarv 10 R, Knopsvane 4 R, Grågås 30 OF, Sølvmåge 9 R, Svartbag 1 R, Gærdesmutte 1 FU, Husrødstjert 1 R, Solsort 3 R, Skovspurv 7 R, Bogfinke 5 R. Pierre Bentzen 
Sulkendrup: Fasan 1 FU, Solsort 2 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Skovspurv 12 FU, Bogfinke 3 FU, Dompap 1 FU, Gulspurv 2 FU. Lotte Mejer Sørensen
Sulkendrup Mølle (Ørbæk Å): Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 1 R, Stor Flagspætte 1 TH. Palle Bo Larsen
Svendborg: Grågås 20 OF, Hættemåge 3 OF, Stormmåge 1 OF, Klippedue (Tamdue) 20 R, Ringdue 3 OF, Tyrkerdue 1 R, Solsort 3 R, Allike 5 OF, Råge 3 OF, Gråkrage 2 R, Gråspurv 5 R, Skovspurv 1 R, Grønirisk 15 R. Pierre Bentzen
Svendborg: Munk 1 M 2K+ FU. Peter Teglhøj
Søen, Valdemarsslot: Knopsvane 20 R, Knarand 36 R, Taffeland 20 R, Troldand 1970 R, Bjergand 5 R, Lille Skallesluger 1 BR R, Havørn 1 AD R, Blishøne 100 R, Skægmejse 1 R. Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot: Skarv 7 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 20 , Knarand 62 R, Gråand 35 R, Taffeland 55 R, Troldand 2000 R, Bjergand 75 R, Lille Skallesluger 10 R, Havørn 2 AD R, Blishøne 200 R, Isfugl 1 R, Stor Flagspætte 1 SY, Jernspurv 1 R, Spætmejse 1 R, Sortkrage 1 R, Ravn 2 OF. Jacob Sterup 
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 6 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 OF, Knopsvane 1 R, Gråand 60 R, Taffeland 1 M R, Troldand 17 R, Blishøne 24 R, Allike 4 OF. Kirsten Halkjær Lund
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Grønspætte 1 R. Per Rasmussen
Thurø Rev: Fiskehejre 2 R, Grågås 78 R, Pibeand 158 FU, Krikand 110 R, Strandskade 4 R, Vibe 46 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Rødben 1 R, Sanglærke 3 R, Skærpiber 7 R, Bjergirisk 7 R. Arne Bruun
Thurøsund/Pilekrogen: Lille Lappedykker 19 R. Jacob Sterup
Tietgenbyen: Musvåge 1 R. Leif Frederiksen
Tullebølle: Tyrkerdue 2 R. Jane Ditzel
Østerskov (Thurø): Grønspætte 1 R. Arne Bruun


    

Fredag den 18. januar 2019                      Solopgang: 08:31 Solnedgang: 16:26

Langå: Grågås 1000+ OF R FU, Sangsvane 35 FU, Ringdue 100 OF FU. Poul Brugs Rasmussen
Sollerup: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Fuglekonge 2 FU, Halemejse 6 FU, Sumpmejse 1 FU, Korttået Træløber 2 FU, Grønsisken 16 OF, Kernebider 1 R

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bøjden By: Fasan 1 R. Annette Friis
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Skarv 1 R. Annette Friis
Bøjden Nor: Skarv 5 R. Fiskehejre 4 R, Knopsvane 4 R, Grågås 2 OF, Bramgås 1450 R, Pibeand 50 R, Krikand 10 R, Gråand 160 R,
Spidsand 83 R, Taffeland 110 R, Troldand 700 R, Bjergand 1400 R, Musvåge 2 R. Tårnfalk 1 R, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 5 R, Ringdue 1 OF, Engpiber 1 R, Snespurv 11 R. Annette Friis
Bøjden Nor: Bramgås 2000 R, Spidsand 26 R, Taffeland 150 R, Troldand 1800 R, Bjergand 3500 R, Skærpiber 5 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 7 R. Leif Sørensen
Egebjerggård Storskov: Stor Korsnæb 10 OF. Niels Bomholt Jensen 
Eriks Hale (Ærøs Hale): Havlit 2 FU
, Vandrefalk 1 R , Rødben 2 FU . Bjarne Jørgensen
Eskør Inddæmning (Hybæk): Vandrikse 1 R. Michael Mosebo Jensen
Flyvesandet: Grønspætte 1 R. Peter Sand
Flyvesandet: Grønspætte 1 R, Topmejse 5 FU. Niels Bomholt Jensen
Flægen v/Tybrind: Rørspurv 1 R. Michael Mosebo Jensen
Grusgrave v/Davinde: Havørn 4 AD TH. Henrik Kalckar Hansen
Grusgrave v/Davinde: Havørn 4 AD TH. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Havørn 2 R. Leif Sørensen
Havn v/Vejlen: Knopsvane 14 R. Lars Kirk
Helnæs Bugt. Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Havørn 1 R, Bjergpiber 1 R. Kirsten Pedersen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Lomvie/Alk 6 R. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand. Wedellsborg: Blisgås 37 SV, Bjergirisk 13 R. Michael Mosebo Jensen
Hvidkilde Sø: Lille Skallesluger 5 R, Havørn 1 AD R. Arne Bruun
Ny Bjerreby (Tåsinge): Sangsvane 150 R. Lars Kirk
Nærå Strand/Agernæs Flak:
Spidsand 70 FU, Havørn 1 AD R, Almindelig Ryle 730 FU, Storspove 315 FU. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Bramgås 1800 FU, Havørn 2 AD FU. Morten Müller
Sandholt: Natugle 1 R. Leif Kristensen
Signekær v/Haarby: Skarv 2 OF, Grågås 45 OF, Musvåge 4 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 5 OF, Ringdue 50 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 1 R, Solsort 5 R, Sjagger 40 OF, Fuglekonge 5 R, Halemejse 6 R, Sumpmejse 3 R, Sortmejse 1 R, Blåmejse 3 R, Musvit 5 R, Spætmejse 3 R, Træløber 2 FU, Husskade 3 R, Gråkrage 2 R, Ravn 3 OF, Skovspurv 5 R, Bogfinke 1 R, Stillits 7 OF, Dompap 4 R. Per Toft Johansen
Silkeå: Musvåge 1 OF, Bjergvipstjert 1 FU, Vandstær 1 R, Rødhals 1 FU. Kirsten Pedersen
Silkeå: Rød Glente 1 OF, Vandstær 1 R. Leif Sørensen
Siø: Tårnfalk 1 FU. Lars Kirk
Skaboeshuse: Enkeltbekkasin 1 R. Kurt Kaack Hansen
Skovsgård: Sangsvane 190, Havørn 2 AD R. Morten Müller
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Skovhornugle 5 R. Gunnar Jørgensen
Thurø Rev: Skærpiber 6 R. Arne Bruun 
Troldeskov (Svendborg): Rødhals 1 FU, Solsort 3 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Allike 30 FU, Råge 9 FU, Gråkrage 4 FU, Skovspurv 12 FU, Dompap 1 FU. Lars Kirk
Universitetet - Odense: Fasan 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 3 FU, Musvit 6 FU. Martin Rheinheimer
Åkrog Bugt: Sortand 130 FU, Hættemåge 1000 FU. Kirsten Pedersen


    

Torsdag den 17. januar 2019                      Solopgang: 08:32 Solnedgang: 16:24

Svendborg, matriklen: Solsort 1 FU. Steen Winkel
Nørreskov, Taasinge
: Grønspætte 1 HØ. Morten Kristiansen
Broholm voldgrav
: Gråand 35 FU, Grønbenet rørhøne 2FU, Blishøne 2 FU, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 FU, Musvåge 2 R. Poul Brugs Rasmussen

    

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Billeshave: Halemejse 8 R. Erik Busk
Boltinge Mølle (Sallinge Å): Vandstær 1 FU. Palle Bo Larsen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 3 FU, Fiskehejre 1 FU, Musvåge 2 R. Else Klint
Bøjden Nor: Skarv 7 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Grågås 2 R, Bramgås 800 FU, Pibeand 80 FU, Krikand 60 R, Spidsand 24 R, Taffeland 120 R, Troldand 360 R, Bjergand 1400 R, Hvinand 2 R, Hættemåge 4 FU, Stormmåge 5 FU, Sølvmåge 10 FU, Svartbag 2 R, Ringdue 18 R, Blåmejse 1 R, Musvit 3 R, Råge 12 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 2 FU, Bogfinke 4 R, Grønirisk 5 R. Niels Bomholt Jensen
Bøstrup (Langeland): Sort Glente/Rød Glente 1 OF. Henry Nielsen
Dræet: Havørn 1 R. Jens Bækkelund
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Sangsvane 4 R, Musvåge 2 OF, Isfugl 1 R. Leif Sørensen 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Blå Kærhøg 1 F AD FU. Keld Skytte Petersen
Flyvesandet: Grønspætte 1 F AD FU. Keld Skytte Petersen
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Havørn 1 FU. Tom Giersing
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Vindrossel 12 R. Erik Busk 
Holckenhavn Bugt/strandeng: Rød Glente 1 FU, Havørn 3 R. Jens Kristian Holm
Hvidkilde, mose øst for godset: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Troldand 1 F R, Blishøne 6 FU, Isfugl 1 R, Musvit 1 R, Allike 125 OF. Niels Andersen
Hågerup: Sangsvane 84 . Joakim Dybbroe
Jordløse Bakker: Grønspætte 1 R. Kirsten Pedersen
Knudshoved Færgehavn: Havørn 1 OF, Sortgrå Ryle 5 FU. Jens Kristian Holm
Korinth: Stor Tornskade 1 FU. Else Klint
Munkebjerg-kvarteret, Odense: Vindrossel 4 R. Finn Just Christensen
Mørkemose v/Sandholt: Blisgås 26 FU, Grågås 4 FU. Leif Kristensen
Nydam (V. Hæsinge): Skarv 1 OF, Skarv 1 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 3 OF, Gråand 39 , Troldand 1 M R, Havørn 1 R, Fasan 1 R, Ringdue 2 OF, Solsort 6 , Solsort 1 OF, Blåmejse 5 , Musvit 4 , Musvit 1 R, Gulspurv 8 . Leif Kristensen
Nørre Broby: Havørn 1 OF. Leif Sørensen
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Silkeå: Vandstær 1 FU. Gunnar Jørgensen
Skov v/Lindved Å, Lindved: Havørn 1 IMM OF. Rune Sø Neergaard
Strandeng ved Svelmø Ebbevej: Knopsvane 21 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 5 R, Sortkrage/Gråkrage 2 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 13 FU. Else Klint
Sulkendrup Mølle (Ørbæk Å): Rød Glente 2 OF. Lotte Mejer Sørensen
Sulkendrup Mølle (Ørbæk Å): Rød Glente 1 FU, Grønbenet Rørhøne 8 FU. Morten Müller 
Søbo Sø: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 1 FU, Skarv 1 OF, Pibeand 96 R, Knarand 9 R, Gråand 22 R, Troldand 630 R, Lille Skallesluger 6 R, Stor Skallesluger 38 R, Spurvehøg 1 R, Blishøne 4 FU. Leif Kristensen
Universitetet - Odense: Tårnfalk 1 FU. Martin Rheinheimer
Vejle (Midtfyn): Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Vester Hæsinge: Knopsvane 3 FU, Sangsvane 126 , Grågås 7 FU, Ringdue 12 R, Tyrkerdue 2 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 5 , Musvit 4 FU, Musvit 1 R, Gråspurv 8 FU, Skovspurv 10 R, Bogfinke 3 FU, Kvækerfinke 2 FU. Leif Kristensen
Vesterholm Mose:
Sølvhejre 1 OF. Rune Sø Neergaard
Voldtofte: Grågås 100 OF. Kirsten Pedersen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Havørn 1 IMM R. Keld Skytte Petersen
Øster Hæsinge: Halemejse 1 OF. Gunnar Jørgensen


  

Onsdag den 16. januar 2019                      Solopgang: 08:33 Solnedgang: 16:22

Svendborgsund ved Iholm: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 60 FU. Erhardt Edmund Ecklon
Purreskoven
: Jernspurv 1 R, Musvit 10 FU, Blåmejse 5 FU, Stor flagspætte 1 R, Gråsisken 2 FU, Bogfinke 4 FU, Solsort 2 FU, Sortmejse 1 FU, Sumpmejse 4 FU, Gråspurv 2 FU, Skovspurv 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Agernæs Havn: Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 2K R. Niels Bomholt Jensen
Bogøgård m.m.: Stillits 27 FU. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Bramgås 250 FU Pibeand 24 R Krikand 6 R Gråand 50 R Spidsand 45 R Taffeland 75 R Troldand 75 R Bjergand 1100 R. Mikael Kristensen
Egense v/Svendborg: Bramgås 4500 R. Niels Andersen
Gudbjerg: Rød Glente 1 OF. Leif Bisschop-Larsen 
Hallindskoven & Gammel Hestehave: Ringdue 25 OF Stor Flagspætte 1 FU Rødhals 1 R Solsort 2 FU Sjagger 7 FU Vindrossel 18 FU Musvit 1 SY Bogfinke 1 R Kvækerfinke 2 FU Stillits 3 R. Susanne Rørdam Skov
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Gravand 26 FU, Hvinand 48 R, Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 65 FU. Leif Kristensen
Helnæs Made: Bramgås 2200 R, Gravand 22 , Pibeand 43 R, Krikand 210 , Gråand 52 R, Havørn 1 IMM R
, Tårnfalk 1 R, Agerhøne 2 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Mosehornugle 1 R , Husskade 2 R, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 44 , Grønirisk 22 FU, Gulspurv 8 R. Leif Kristensen
Hjallese: Husskade 36 R. Martin Rheinheimer
Keldsnor: Skarv 65 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 2 R, Pibeand 160 FU, Krikand 4 FU, Gråand 40 R, Taffeland 16 R, Troldand 54 R, Bjergand 44 R, Hvinand 3 FU, Lille Skallesluger 2 R, Havørn 2 AD R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 15 R, Gråkrage 5 R, Bjergirisk 62 FU, Snespurv 19 FU. Niels Bomholt Jensen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 5 R Skarv 110 R Toppet Skallesluger 2 R Tårnfalk 1 R Sortgrå Ryle 11 FU Solsort 2 R. Ella Mikkelsen
Kværndrup: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Letmose Skov (Sellebjerg): Natugle 1 R. Kirsten Halkjær Lund
Lindkær v/Ravnholt: Knopsvane 4 R, Grågås 3 OF, Fasan 22 R, Trane 3 FU, Sjagger 120 OF, Musvit 1 R, Gråkrage 3 R, Ravn 18 R, Skovspurv 5 R. Pierre Bentzen
Nyborg Fjord: Rødben 6 FU Hættemåge 21 R Sølvmåge 8 R Svartbag 19 R. Ella Mikkelsen
Refsvindinge: Rød Glente 1 OF. Ulrik Jensen
Slipshavn Enge: Strandskade 1 R. Ella Mikkelsen
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen): Musvåge 1 R Ringdue 8 R Ravn 1 R. Ella Mikkelsen 
Snapind Skov: Bjergvipstjert 1 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor:Skarv 45 R, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 5 R, Sangsvane 6 T R, Bramgås 580 FU, Gravand 4 R, Pibeand 60 R, Knarand 3 FU, Krikand 80 R, Gråand 60 R, Skeand 34 FU, Taffeland 22 R, Troldand 1540 R,  Bjergand 760 R, Hvinand 2 FU, Lille Skallesluger 1 R, Blå Kærhøg 1 F OF, Vandrefalk 1 R, Blishøne 6 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 1 R, Rødhals 1 R, Skægmejse 2 R, Råge 10 R, Gråkrage 5 R, Stær 35 R. Niels Bomholt Jensen
Universitetet - Odense: Ringdue 150 R. Martin Rheinheimer
Wedellsborg Gods: Havørn 2 OF. Lars Brumvig
Østerø Sø (Knudshoved): Knopsvane 4 R Gravand 3 R Pibeand 300 R Krikand 50 R Rødben 6 FU Hættemåge 80 R Sølvmåge 3 R. Ella Mikkelsen
Wedellsborg Gods: Havørn 2 OF. Lars Brumvig
Aarupvej, Orte:
Sølvhejre 1 FU, Havørn 1 R, Sortkrage 2 R. Jørgen Lund Bjerregaard


   

Tirsdag den 15. januar 2019                      Solopgang: 08:35 Solnedgang: 16:19

Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Musvåge 2 OF, Ringdue 20 R, Stor Flagspætte 3 FU, Blåmejse 8 R, Musvit 12 FU, Spætmejse 4 R, Skovskade 4 R, Bogfinke 6 R, Rådyr 1 R, Hare 1 R.
Skovsbo v/Svendborg: Sangsvane 12 R, Grågås 120 R, Bramgås 300 R, Sjagger 60 OF, Sort egern 1 R
Lunkebugten (10:00): Rødben 2 FU, Sangsvane 20 FU, Knopsvane 35 FU, Gråand 200 + FU R, Tårnfalk 1 FU, Spurvehøg 1 R, Gråkrage 10 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Sø:
Sølvhejre 2 R, Ringdue 130 R. Erik Ehmsen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m:
Sølvhejre 1 R, Knopsvane 3 R, Musvåge 1 R, Stormmåge 1 R, Gråkrage 2 R, Ravn 1 R. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 5 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 7 R, Grågås 48 R, Krikand 300 R, Troldand 20 R, Stor Skallesluger 2 R, Musvåge 4 R, Bogfinke 1 R, Stillits 4 FU. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor: Stor Præstekrave 1 FU, Almindelig Ryle 12 R. Erik Ehmsen 
Ejby Mølle: Stormmåge 50 R, Klippedue (Tamdue) 80 R, Råge 30 R. Joakim Matthiesen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 8 R, Grågås 50 Ø, Hættemåge 3 R, Ringdue 2 R, Gråkrage 2 FU. Ella Mikkelsen
Flægen v/Tybrind: Grågås 13 R, Havørn 1 R. Kirsten Pedersen
Gamborg Fjord: Lille Lappedykker 23 FU, Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 3 FU, Blishøne 1 FU. Kirsten Pedersen 
Hjulby Mose: Stormmåge 4 R, Råge 6 OF. Joakim Matthiesen
Holckenhavn Fjord: Havørn 1 R. Peter Pelle Clausen
Juelsberg Skove:
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 1 R, Spurvehøg 2 R, Musvåge 2 R, Ringdue 26 R, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 12 FU, Musvit 6 R, Skovskade 3 R, Kvækerfinke 30 R, Grønsisken 9 FU. Kurt Kaack Hansen
Kerteminde: Halemejse 4 FU, Kvækerfinke 14 FU. Niels Aage Madsen
Kerteminde Havn: Skarv 1 FU, Hættemåge 15 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 4 R, Isfugl 1 OF. Søren G. Nielsen
Knudshoved Færgehavn: Skarv 100 R. Joakim Matthiesen
Knudshoved Færgehavn: Tårnfalk 1 M OF,  Halemejse 7 FU. Simon Iversen
Langeskov: Råge 200 FU. Joakim Matthiesen
Mølleskov v/Skjoldemose: Musvåge 2 R, Ringdue 6 R, Solsort 3 R, Fuglekonge 4 FU, Sumpmejse 2 R, Topmejse 2 FU, Sortmejse 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 5 R, Spætmejse 2 R, Bogfinke 10 R, Kvækerfinke 41 R, Gulspurv 4 R. Niels Bomholt Jensen
Rønninge: Ringdue 2 R, Husskade 1 R. Joakim Matthiesen
Sallinge Lunde: Rød Glente 1 FU. Ella Mikkelsen
Silkeå: Vandstær 1 FU. Ella Mikkelsen
Sprogø Puller & Gællegrund: Skarv 20 R, Svartbag 1 R. Joakim Matthiesen 
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Musvåge 1 R, Skovhornugle 5 R, Fuglekonge 2 FU, Spætmejse 1 R, Træløber 1 FU. Leif Kristensen
Øksendrup: Sangsvane 36 R. Peter Pelle Clausen


   

Mandag den 14. januar 2019                      Solopgang: 08:35 Solnedgang: 16:19

Svendborgsund ud for Sætting Strandvej: Ederfugl 400 R
Svendborg Golfbane: Sjagger 16 OF, Dompap 1 OF
Bissebjerg, Tåsinge
: Tårnfalk 1 FU,
Bregninge (Tåsinge): Tyrkerdue 1 R,
Knudedyb / Sydf. Øhav ud for Skovballe: Storspove 18 FU
Monnet, Tåsinge:
Sølvhejre 1 R, Knopsvane 350 R, Sangsvane 4 R, Grågås 26 R, Gravand 20 R, Pibeand 80 R, Knarand 10 R, Gråand 50 R, Havørn 1 2K+ OF, Musvåge 1 R, Hjejle 30 R, Vibe 52 OF, Almindelig Ryle 12 NV, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 22 R, Rødhals 1 R, Solsort 8 R, Gråkrage 12 FU, Kragefugl sp. 900 NV, Grønirisk 1 R
Tåsinge Grund (hav v/Monnet): Troldand 80 R, Hvinand 120 R

Nakkebølle Nor
: Lille skallesluger 1 R M, Troldand 1 R, Fiskehejre 1 R. Erik Thomsen
Sortmosen
: Rød glente 1 1 FU, Havørn 2 R AD. Morten Kristiansen
Lundeborg, matriklen
(10:00): Rødhals 1 FU, Grønirisk 10 FU, Gråspurv 8 FU, Bogfinke 2 FU, Solsort 4 FU, Allike 4 FU , Ringdue 8 FU OF. Poul Brugs Rasmussen

    

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Assens: Spurvehøg 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Halemejse 3 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 5 FU, Bogfinke 40 FU, Kvækerfinke 4 FU, Gulspurv 3 FU. Kirsten Pedersen
Bogøgård m.m.: Sangsvane 1 FU, Trane 2 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Botofte Skovmose:
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 6 R, Grågås 55 R, Pibeand 30 FU, Gråand 12 R, Musvåge 2 R, Husskade 2 R. Claus Dalskov
Botofte Strand og Storebælt ud for: Toppet Lappedykker 23 FU, Ederfugl 2200 FU. Claus Dalskov
Brockdorff enge: Sangsvane 220 FU. Søren Louis Rasmussen
Caroline Amalielund: Fiskehejre 1 OF, Gråand 35 R, Musvåge 1 FU, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Hættemåge 45 FU, Sølvmåge 7 R, Ringdue 18 R, Bjergvipstjert 1 FU, Vandstær 1 FU, Solsort 17 FU, Blåmejse 7 R, Musvit 11 R,  Spætmejse 3 R, Korttået Træløber 1 FU, Allike 22 FU, Råge 3 OF, Gråkrage 4 R, Grønirisk 3 R, Dompap 4 R. Pierre Bentzen
Diernæs v/Faaborg: Misteldrossel 2 FU. Per Damgaard Poulsen
Ellerup: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Elmelund: Troldand 1 R, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Tårnfalk 1 R, Blishøne 1 R, Solsort 1 R, Husskade 2 R, Allike 4 R. Ella Mikkelsen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Lille Lappedykker 14 R, Vandrefalk 1 R, Blishøne 7 R, Hættemåge 62 R. Ella Mikkelsen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 M AD R
. Keld Skytte Petersen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Leif Sørensen
Grusgrave v/Davinde: Havørn 2 R, Tårnfalk 1 FU, Dompap 1 R. Leif Sørensen
Gyldensteen: Engsøen: Fiskehejre 1 R, Blisgås 144 R, Grågås 500 R, Gravand 11 R, Pibeand 22 R, Knarand 51 R, Krikand 123 R, Gråand 9 R, Taffeland 3 R, Troldand 12 R, Hvinand 5 FU, Lille Skallesluger 38 FU, Stor Skallesluger 3 R, Vibe 12 OF, Storspove 32 FU, Sølvmåge 61 R, Allike 20 FU, Råge 80 FU, Gråkrage 44 FU, Bjergirisk 17 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Lille Lappedykker 2 R, Skarv 1 R, Grågås 1 R, Gråand 40 R, Hvinand 17 FU, Toppet Skallesluger 1 R, Stor Skallesluger 1 R, Storspove 6 R, Hættemåge 31 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 1 R, Råge 30 R, Gråkrage 34 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Grågås 10 FU, Bramgås 100 FU, Havørn 2 IMM FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Knopsvane 3 R, Grågås 4 R, Krikand 13 R, Storspove 7 R, Hættemåge 2 R, Gråkrage 12 FU, Bjergirisk 25 FU. Kurt Due Johansen 
Havndrup: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Hvedholm (Horne): Tårnfalk 1 R. Leif Kristensen
Jersore: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 12 OF, Storspove 11 FU. Karin Abildgaard
Keldsnor: Grågås 10 R, Pibeand 190 R, Knarand 4 R, Krikand 80 R, Gråand 70 R, Skeand 4 R, Almindelig Ryle 18 R, Rødben, Islandsk (robusta) 2 R, Lapværling 1 R, Snespurv 35 R. Nis Rattenborg
Mose v/Sludebakken, øst for landevej: Havørn 1 R. Lotte Mejer Sørensen
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Grønspætte 1 SY. Niels Andersen
Rath: Hjejle 106 R. Nis Rattenborg
Rudkøbing Vejle: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 6 R, Pibeand 80 R, Krikand 65 R, Skeand 12 R, Musvåge 1 R. Nis Rattenborg
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Musvåge 1 R, Ringdue 22 OF, Ringdue 1 R, Solsort 5 , Sjagger 3 R, Sumpmejse 3 , Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Skovskade 1 R, Ravn 1 OF. Leif Kristensen
Snapind Skov: Musvåge 1 FU, Isfugl 1 SY, Sumpmejse 2 FU, Skovskade 2 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 8 FU. Vibeke Hansen
Stige Ø: Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 2 R. Tina Hansen
Stige Ø: Havørn 1 AD R, Havørn 1 IMM OF, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 3 FU, Almindelig Ryle 70 FU. Keld Skytte Petersen
Stige Ø: Musvåge 1 FU, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU. Leif Sørensen 
Skov nord for Østrup (Trente Mølle): Topmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU. Leif Kristensen
Tarup Grusgrave: Skarv 9 R, Knopsvane 8 R, Hvinand 3 R, Lille Skallesluger 15 R, Stor Skallesluger 22 R, Havørn 2 OF, Musvåge 3 R, Tårnfalk 2 R. Tina Hansen
Tornehave v/Svanninge: Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Trente Mølle m.m.: Rødhals 1 FU, Blåmejse 1 FU, Spætmejse 2 R, Bogfinke 1 M R. Leif Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Vandrefalk 1 F AD R, Stær 25 R. Nis Rattenborg
Vester Hæsinge: Tyrkerdue 7 , Kernebider 2 R. Leif Kristensen
Ørbæk: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen


   

Søndag den 13. januar 2019                       Solopgang: 08:36 Solnedgang: 16:17

Egense v/Svendborg: Tårnfalk 1 FU
Hvidkilde Sø: Havørn 1 AD R, Ringdue 40 R
Brændegård Sø:
Sølvhejre 5 FU

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Agernæs Fælled, nord: Blisgås 3 R, Bramgås 4800 FU. Jens Bækkelund
Agernæs Fælled, nord: Bramgås 1600 R. Ella Mikkelsen
Agernæs Fælled, syd: Sangsvane 17 R, Sjagger 300 R, Bogfinke 10 FU, Grønirisk 5 R. Ella Mikkelsen
Allested: Jernspurv 1 FU. Niels Lund
Bladstrup v/Otterup: Musvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Bolmerod: Blisgås 11 FU, Grågås 95 FU. Jens Bækkelund
Brahesborg og Brahesborg Skov: Havørn 1 R, Musvåge 1 R, Ringdue 7 R, Fuglekonge 7 FU, Halemejse 6 R, Sumpmejse 1 FU, Topmejse 2 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 4 FU, Spætmejse 3 R, Træløber 1 FU, Korttået Træløber 5 FU, Bogfinke 2 FU. Kirsten Pedersen 
Bregnør Bugt: Skarv 1 OF, Knopsvane 2 R, Gråand 27 R, Ederfugl 2 R, Strandskade 4 OF. Peter Lillesø
Brændegård Sø:
Sølvhejre 3 R. Leif Kristensen
Bækkehave m.m. (Tåsinge): Fiskehejre 1 R, Musvåge 1 R, Sjagger 400 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Bøllemosen (Sydfyn): Sangsvane 35 FU, Grågås 44 FU. Palle Bo Larsen
Dalby: Knopsvane 14 R, Sangsvane 32 R, Grågås 16 OF, Grågås 8 R, Gråand 1 R, Blishøne 10 FU. Peter Lillesø
Dalby Bugt: Ederfugl 10 R, Sortand 4 R. Peter Lillesø
Dalby Bugt: Enge v/Ålekisterenden: Grågås 6 R, Tårnfalk 1 FU, Sjagger 30 R. Peter Lillesø
Egebjerggård Storskov: Havørn 2 IMM OF. Jens Bækkelund 
Eskildstrup v/Ringe: Fasan 1 FU, Tyrkerdue 2 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 2 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 3 FU, Husskade 2 FU, Skovspurv 12 FU, Bogfinke 2 FU. Conny Hartmann
Flyvesandet: Tårnfalk 1 FU, Almindelig Ryle 1 FU, Ringdue 100 R, Grønspætte 1 R, Snespurv 2 FU. Ella Mikkelsen
Gesinge: Knopsvane 36 R, Sangsvane 127 , Grågås 30 R, Ravn 2 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Gislev: Rød Glente 1 FU. Palle Bo Larsen
Gudbjerg: Rød Glente 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Gudme: Spurvehøg 1 FU. Palle Bo Larsen
Gudme Sø: Havørn 1 AD R, Ravn 1 OF, Dompap 2 FU. Erik Jensen
Harndrup: Gråand 11 FU, Stor Skallesluger 2 FU, Ringdue 3 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 7 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 5 FU, Spætmejse 1 FU, Skovspurv 11 FU, Bogfinke 2 FU, Gulspurv 2 FU. Conny Hartmann
Hav nord for Flyvesandet: Toppet Lappedykker 4 V, Ederfugl 50 R, Havlit 1 R, Sortand 200 R, Fløjlsand 4 R, Hvinand 8 R, Toppet Skallesluger 12 V, Lomvie 4 V, Tejst 1 R. Ella Mikkelsen
Havn v/Vejlen: Knopsvane 8 R, Gråand 15 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Hennetved Mose: Vandrefalk 1 FU. Jan Sørensen
Knudedyb / Sydf. Øhav ud for Skovballe: Knopsvane 140 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Landet: Knopsvane 65 R, Sangsvane 179 , Grågås 6 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Lindø + vade v/Jersore: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 220 R. Jens Bækkelund
Lundager v/Assens: Tårnfalk 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Topmejse 2 FU, Stillits 5 FU. Kirsten Pedersen
Lundby (Tåsinge): Knopsvane 25 R, Sangsvane 208 , Grågås 245 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Toppet Lappedykker 9 R, Sangsvane 5 AD R, Gravand 2 R, Pibeand 6 R, Gråand 160 R, Ederfugl 200 R, Sortand 2 R, Hvinand 150 R, Toppet Skallesluger 2 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Rødben, Islandsk (robusta) 2 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Marker Agernæs-Gyngstrup: Grågås 111 FU. Jens Bækkelund
Mesinge: Spurvehøg 1 FU. Peter Lillesø
Munkebo: Tårnfalk 2 FU. Peter Lillesø
Noret, Tåsinge: Musvåge 1 R, Hættemåge 100 R, Stormmåge 250 R, Sølvmåge 40 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt 
Ny Gesinge: Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 8 R, Grågås 38 R, Musvåge 2 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Nørre Højrup: Sangsvane 435 FU. Jens Bækkelund
Nørre Nærå By: Grågås 192 FU. Jens Bækkelund
Nørreby: Bramgås 30 FU. Jens Bækkelund
Rødkilde Gods v/Ulbølle: Sangsvane 170 FU, Blisgås 5 FU, Grågås 50 FU, Musvåge 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 2 R, Sjagger 20 OF, Musvit 3 R, Allike 25 OF, Skovspurv 1 R, Bogfinke 2 R, Gulspurv 50 R. Niels Bomholt Jensen
Scheelenborg: Noret: Svane sp. 70 R, Grågås 35 R, Bramgås 1600 R. Peter Lillesø
Siø: Fiskehejre 6 R, Sangsvane 5 AD R, Storspove 12 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Skovballe: Fiskehejre 2 R, Sjagger 60 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Skovsbo v/Svendborg: Bramgås 1300 SV. Carsten Skou
Snapind Skov: Spurvehøg 1 OF, Rødhals 1 FU, Solsort 7 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 9 FU, Husskade 2 FU, Gråspurv/Skovspurv 10 FU, Bogfinke 3 FU, Kvækerfinke 3 FU, Stillits 4 FU, Grønsisken 8 FU, Kernebider 1 FU
. Vibeke Hansen
Sofielund: Bramgås 4000 R, Ravn 2 R. Niels Andersen
Stjovl: Knopsvane 75 R, Sangsvane 30 R, Grågås 6 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Solsort 10 R, Sjagger 8 R, Stillits 14 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Stjovl Knude: Knopsvane 54 R, Gråand 15 R, Stor Skallesluger 11 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Sulkendrup: Rød Glente 1 OF. Lotte Mejer Sørensen
Søby (Tåsinge): Bramgås 3800 R, Storspove 2 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Søby Søgård: Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 2 R, Stor Skallesluger 25 R, Sølvmåge 25 R. Kurt Due Johansen
Søen, Valdemarsslot: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 23 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 18 R, Pibeand 14 R, Knarand 92 R, Krikand 85 R, Gråand 80 R, Taffeland 93 , Troldand 5700 R, Bjergand 4200 R, Lille Skallesluger 19 R, Toppet Skallesluger 2 R, Musvåge 2 R, Blishøne 160 R, Strandskade 1 R, Vibe 1 R, Hættemåge 35 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Tankefuld Skov: Havørn 1 OF. Niels Andersen    
Thurø Rev: Grågås 90 R, Pibeand 100 R, Gråand 15 R, Ederfugl 100 R, Hvinand 1 M OF, Toppet Skallesluger 3 R, Strandskade 2 R, Vibe 50 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødben 1 R, Sanglærke 4 FU, Skærpiber 6 FU, Råge 30 U, Gråkrage 6 R, Bogfinke 15 FU, Grønirisk 5 FU, Bjergirisk 9 FU, Lapværling 1 FU. Jacob Sterup
Tusindårsskoven: Knopsvane 1 R. Ella Mikkelsen
Tårup (Hindsholm): Ringdue 25 R, Sjagger 100 R. Peter Lillesø
Tåsinge Grund (hav v/Monnet): Fiskehejre 2 R, Knopsvane 655 R, Sangsvane 61 AD R, Grågås 19 R, Gravand 130 R, Pibeand 20 R, Gråand 75 R, Musvåge 1 R, Storspove 23 R, Rødben 2 R, Stillits 15 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Ulbølle: Fasan 1 FU, Ringdue 2 R, Tyrkerdue 1 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 4 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 1 FU, Spætmejse 1 FU, Skovspurv 21 FU. Niels Bomholt Jensen
Urup Dam: Grågås 16 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R, Stormmåge 22 FU, Sølvmåge 2 R, Gærdesmutte 2 R, Solsort 1 R, Sjagger 3 R, Blåmejse 3 R, Musvit 2 FU, Træløber/Korttået Træløber 2 FU, Skovskade 2 R, Husskade 2 R, Allike 170 FU, Råge 30 FU, Gråkrage 5 FU, Bogfinke 3 R, Gulspurv 1 R. Kirsten Halkjær Lund
Vejlen, Tåsinge: Fiskehejre 2 R, Grågås 6 R, Gravand 1 R, Gråand 8 R, Troldand 200 R, Lille Skallesluger 2 R, Musvåge 2 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Yderste Tvedeløkke (Ravnholt): Havørn 2 AD YF. Per Rasmussen 
Østerskov (Thurø): Ringdue 20 R, Fuglekonge 5 FU, Halemejse 6 R, Korttået Træløber 2 FU. Jacob Sterup


  

Lørdag den 12. januar 2019                       Solopgang: 08:37 Solnedgang: 16:15

Svendborgsund ved Iholm: Toppet Lappedykker 1 FU, Knopsvane 12 FU, Sangsvane 2, Sangsvane 2 NV, Grågås 130 R, Gravand 1 R, Gråand 60 R, Hvinand 22 R, Toppet Skallesluger 16 R, Hættemåge 130 R, Svartbag 1 R,
Troense: Sjagger 40 OF, 
Vejlen, Tåsinge: Fiskehejre 1 R,
Vornæs Skov: Musvåge 1 R, Ringdue 400 R,

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 5 2K R. Ole Goldschmidt
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Havørn 1 3K R. Ole Goldschmidt
Brahetrolleborg Gods og enge m.m:
Sølvhejre 1 FU, Vandstær 1 R. Jacob Sterup
Broløkke/Drostehave: Sangsvane 185 , Grågås 610 R, Bramgås 1625 R. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø:
Sølvhejre 7 FU, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 3 R, Sangsvane 5 , Pibeand 2 R, Knarand 36 R, Krikand 440 R, Gråand 550 R, Troldand 10 R, Hvinand 8 R, Stor Skallesluger 15 FU, Musvåge 1 R, Allike 20 R, Bogfinke 10 R. Jacob Sterup
Brændegård Sø:
Sølvhejre 2 R, Stor Tornskade 1 R. Leif Kristensen
Fakkemose: Grågås 18 R, Stormmåge 240 R. Ole Goldschmidt
Fjællebroen: Knopsvane 27 3K+ FU, Sangsvane 72 , Tyrkerdue 1 R. Jacob Sterup
Flyvesandet: Fasan 5 FU, Ringdue 50 R, Grønspætte 1 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Gærdesmutte 2 FU, Solsort 15 FU, Fuglekonge 2 FU, Topmejse 4 FU, Sortmejse 1 FU, Musvit 10 FU, Korttået Træløber 1 FU, Skovskade 2 FU, Husskade 1 R, Gråkrage 35 FU, Skovspurv 15 FU, Bogfinke 6 FU, Grønirisk 3 FU, Stor Korsnæb 2 FU
, Dompap 4 FU. Søren G. Nielsen
Fredmosen: Havørn 1 3K R. Ole Goldschmidt 
Frellesvig: Sjagger 50 R. Jane Ditzel
Fårevejle: Knopsvane 74 R, Sangsvane 328 , Grågås 98 R, Bramgås 430 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R, Vandrefalk 1 2K R, Ravn 4 R. Ole Goldschmidt
Gudme Sø: Fiskehejre 1 FU, Sangsvane 2 R, Gravand 1 R, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Fuglekonge 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Bogfinke 6 FU, Kvækerfinke 4 FU. Erik Jensen
Gulstav: Sjagger 12 R. Ole Goldschmidt
Harndrup: Ringdue 2 FU, Solsort 1 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 7 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 3 FU, Skovspurv 5 FU. Conny Hartmann
Hav nord for Flyvesandet: Toppet Lappedykker 2 R, Ederfugl 20 R, Sortand 100 FU, Fløjlsand 2 FU, Hvinand 4 FU, Toppet Skallesluger 3 OF. Søren G. Nielsen
Hav øst for Thurø: Ederfugl 350 R, Havlit 1 R, Sortand 80 R. Arne Bruun
Hannebjerg Mose: Sangsvane 27 , Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 3 R, Blisgås 2 R, Grågås 1060 R, Bramgås 2400 R. Ole Goldschmidt    
Hannebjerg Mose: Knopsvane 3 FU, Knarand 9 R, Gråand 22 R, Taffeland 3 R, Troldand 3 R, Blishøne 10 FU, Solsort 1 FU. Jan Sørensen
Heden v/Nordenbro: Blisgås 12 R, Grågås 290 R, Bramgås 1325 R, Havørn 1 2K R, Musvåge 5 R, Sjagger 180 R. Ole Goldschmidt
Helle Nor: Knopsvane 3 . Ole Goldschmidt
Helletofte: Havørn 1 AD OF. Jane Ditzel
Helnæs Made: Skarv 1 OF, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 2 R, Bramgås 5 FU, Gravand 7 FU, Pibeand 5 FU, Gråand 4 R, Skeand 2 FU, Vibe 18 R, Almindelig Ryle 1 FU, Hættemåge 90 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 25 R, Ringdue 4 R, Engpiber 1 FU, Allike 15 R, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 32 FU, Stær 6 FU, Bjergirisk 15 R. Kirsten Pedersen
Helnæs: Marker nord for Maden: Grågås 11 R, Bramgås 4000 R. Kirsten Pedersen
Henninge Nor: Grågås 110 R, Bramgås 20 R, Pibeand 70 R, Krikand 50 R, Gråand 230 R, Taffeland 230 , Troldand 1260 R, Spurvehøg 1 R. Ole Goldschmidt
Herslev (Langeland): Sangsvane 12 R, Blisgås 1 R, Grågås 620 R, Bramgås 5200 R, Sjagger 160 R. Ole Goldschmidt
Hjortholm (Eskebjerghave): Sangsvane 40 , Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 36 R, Blisgås 8 R, Grågås 460 R, Bramgås 1850 R, Musvåge 2 R, Vibe 18 R. Ole Goldschmidt  
Holckenhavn Fjord: Havørn 2 R. Kurt Kaack Hansen
Hou Nordstrand (Langeland): Ederfugl 50 FU, Sortand 100 FU, Strandskade 1 FU, Sortgrå Ryle 7 FU, Stenvender 8 FU. Jane Ditzel
Hvidkilde, mose øst for godset: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 AD R, Blishøne 3 FU. Jacob Sterup
Klise Nor: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 25 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 9 R, Grågås 190 R, Bramgås 410 R, Pibeand 20 R, Krikand 20 R, Gråand 35 R, Musvåge 1 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Troldand 370 R. Ole Goldschmidt  
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Skarv 1 OF, Knopsvane 5 OF, Knopsvane 4 R, Gravand 5 R, Krikand 6 R, Gråand 25 R, Blishøne 200 R, Hættemåge 5 R. Peter Lillesø
Kogsbølle: Rød Glente 1 OF. Leif Kristensen
Kølle Nor: Gravand 15 R, Pibeand 80 R, Krikand 28 R, Gråand 70 R. Ole Goldschmidt
Letmose Skov (Sellebjerg): Musvåge 2 R, Fasan 2 R, Hættemåge 2 OF, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 17 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 2 R, Sjagger 2 OF, Vindrossel 10 R, Fuglekonge 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 4 R, Musvit 3 R, Spætmejse 2 FU, Allike 10 OF, Råge 11 OF, Gråkrage 1 R, Bogfinke 1 R, Grønsisken 4 R, Dompap 2 R, Gulspurv 2 R. Kirsten Halkjær Lund
Lindelse Nor: Knopsvane 490 R, Pibeand 120 R, Krikand 110 R, Gråand 420 R, Hvinand 160 R, Toppet Skallesluger 90 R,  Stor Skallesluger 26 R, Musvåge 2 R, Blishøne 920 R, Rødben 35 R. Ole Goldschmidt 
Lindholm v/Allested:
Rød Glente 21 R NAT. Niels Lund
Lindholm v/Allested:
Rød Glente 23 R NAT. Henrik Mørup-Petersen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 4 R,
Skarv 30 FU, 
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 7 3K+ R, Sangsvane 2 , Grågås 1 R, [Moskusand] 1 R, Krikand 103 R, Gråand 56 R, Taffeland 32 , Troldand 670 R, Bjergand 18 , Hvinand 20 FU, Lille Skallesluger 42 FU, Stor Skallesluger 7 FU, Havørn 2 AD R, Blishøne 3 FU, Vibe 11 R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 20 R, Ringdue 1 R, Råge 100 FU. Jacob Sterup
Møllegård v/Spodsbjerg: Sangsvane 90 R, Musvåge 2 R, Sjagger 575 R. Ole Goldschmidt
Nakkebølle Gods (søen og parken): Stor Flagspætte 1 M FU, Rødhals 1 FU, Solsort 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 5 FU, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 2 FU, Skovspurv 10 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 2 FU. Jacob Sterup
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.):  Fuglekonge 2 FU, Spætmejse 1 R, Skovskade 1 R. Jacob Sterup
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knopsvane 1 FU, Gråand 200 FU, Havørn 1 R, Strandskade 30 FU, Almindelig Ryle 400 R, Storspove 50 FU, Hættemåge 10 FU, Sølvmåge 5 FU. Søren G. Nielsen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 22 R, Knopsvane 14 R, Bramgås 48 R, Pibeand 25 R, Krikand 40 R, Taffeland 980 , Troldand 180 R, Bjergand 1100 R, Hvinand 18 R, Lille Skallesluger 8 R, Stor Skallesluger 9 R, Havørn 2 R, Musvåge 2 R. Ole Goldschmidt
Påø Enge (tørre): Sangsvane 7 R, Grågås 1 R, Musvåge 6 R. Ole Goldschmidt
Ristinge Hale: Knopsvane 460 R, Bramgås 45 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 45 R, Gravand 45 R, Pibeand 220 R, Krikand 55 R, Gråand 690 R, Skeand 85 R, Hvinand 320 R, Musvåge 2 R, Strandskade 8 R, Storspove 111 R. Ole Goldschmidt
Ristinge Nor (Ristinge Mose): Blå Kærhøg 2 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing Vejle: Grågås 6 R, Pibeand 80 R, Krikand 11 R, Gråand 45 R, Skeand 14 R. Ole Goldschmidt 
Rugbjerg Skov v/Kværndrup: Rød Glente 1 OF. Leif Kristensen
Simmerbølle:
Sort Glente 1 OF. Ole Goldschmidt
Siø: Grågås 155 R, Pibeand 12 R, Musvåge 2 R, Storspove 11 R. Ole Goldschmidt
Skibhuskvarteret: Halemejse 5 FU, Dompap 1 R. Jacob Sterup
Skovsgård: Sangsvane 274 , Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 16 R, Musvåge 5 R, Vandrefalk 1 2K R, Sjagger 275 R, Vindrossel 20 R. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø: Fiskehejre 4 R, Pibeand 20 R, Krikand 30 R, Gråand 40 R, Skeand 6 R, Musvåge 2 R. Ole Goldschmidt
Spodsbjerg (Langeland): Sangsvane 70 , Grågås 142 R. Ole Goldschmidt 
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 OF, Tårnfalk 2 FU, Vandrefalk 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Sydf. Øhav nord for Ristingehalvøen: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 340 R, Gråand 110 R, Troldand 10 R, Blishøne 880 R, Strandskade 4 R, Rødben 14 R. Ole Goldschmidt
Sylten, Hjortholm: Blå Kærhøg 1 2K R. Ole Goldschmidt
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 3 FU, Knopsvane 4 R, Gråand 50 R, Troldand 2 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 63 FU. Kirsten Halkjær Lund
Sønderskovs Have: Vibe 28 R. Ole Goldschmidt
Thurø Rev: Fiskehejre 2 R, Grågås 115 R, Bramgås 1 SV, Pibeand 225 FU, Krikand 46 R, Gråand 35 R, Strandskade 7 R, Dobbeltbekkasin 8 R, Rødben 1 FU, Ringdue 90 FU, Sanglærke 4 R, Engpiber 1 R, Skærpiber 6 R, Bogfinke 12 R, Bjergirisk 7 R, Lapværling 1 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskehejre 19 R, Knopsvane 6 R, Grågås 100 R, Bramgås 675 R, Gravand 8 R, Pibeand 15 R, Krikand 310 R, Gråand 50 R, Skeand 32 R, Taffeland 750 , Troldand 2700 R, Bjergand 2750 R, Hvinand 35 R, Havørn 2 2K R, Duehøg 1 OF, Stær 20 R. Ole Goldschmidt
Tårup (Hindsholm): Blisgås 86 FU, Bramgås 1400 FU. Kirsten Halkjær Lund
Tårup Strand: Grønspætte 1 SY. Lotte Mejer Sørensen
Vestergårds Mose/Kædeby Mose: Sangsvane 1 AD R, Musvåge 1 R. Ole Goldschmidt
Vognsbjerg: Sangsvane 26 . Ole Goldschmidt
Æbelø: Havørn 1 R, Snespurv 6 R. Jens Bækkelund
Ålemose: Krikand 22 R, Musvåge 1 R. Ole Goldschmidt


    

Fredag den 11. januar 2019                       Solopgang: 08:34 Solnedgang: 16:13

Egense v/Svendborg: Bramgås 2000 OF
Brændegård Sø
:
Sølvhejre 7 R , Fiskehejre 1 R. Erik Thomsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Agernæs: Isfugl 1 R. Michael Mosebo Jensen
Botofte Skovmose: Skarv 55 R,
Sølvhejre 1 R, Knopsvane 6 R, Grågås 22 FU, Krikand 15 R, Vibe 12 R. Claus Dalskov
Brahetrolleborg Gods og enge m.m:
Sølvhejre 1 R. Michael Bjerregaard
Bregninge Mose m.m. (Steensgaard): Knopsvane 2 R, Kortnæbbet Gås 2 R, Blisgås 18 FU, Grågås 57 R, Knarand 9 FU, Krikand 14 R, Troldand 5 R, Spurvehøg 1 OF, Storspove 4 FU, Sølvmåge 35 R, Allike 8 FU, Gråkrage 5 FU, Ravn 1 OF, Stillits 18 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 7 R , Fiskehejre 6 FU, Knarand 3 R, Krikand 120 R, Gråand 25 R, Taffeland 5 R, Hvinand 2 FU, Stor Skallesluger 7 FU, Havørn 2 AD R, Havørn 1 IMM OF, Musvåge 2 OF, Ravn 1 OF. Finn Skov, Susanne Rørdam Skov
Brændegård Sø:
Sølvhejre 5 R, Krikand 240 R, Stor Skallesluger 14 R. Arne Bruun
Brændekilde: Spurvehøg 1 FU. Søren G. Nielsen
Duered: Fuglekonge 3 FU, Sumpmejse 1 R, Sortmejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 R, Spætmejse 1 FU. Leif Kristensen 
Ellerup: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Krikand 525 FU, Lille Skallesluger 4 F FU, Blå Kærhøg 1 BR FU, Storspove 77 FU. Kirsten Pedersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skarv 3 OF, Knopsvane 18 , Knopsvane 4 OF, Sangsvane 2 OF, Grågås 60 R, Bramgås 500 OF, Bramgås 6 FU, Gravand 3 R, Pibeand 3 R, Krikand 525 R, Gråand 11 R, Lille Skallesluger 4 F FU, Blå Kærhøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Fasan 2 R, Storspove 77 FU, Hættemåge 11 OF, Hættemåge 24 R, Stormmåge 6 OF, Stormmåge 55 R, Sølvmåge 40 R, Ringdue 23 OF, Engpiber 3 OF, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Sjagger 500 OF, Vindrossel 8 OF, Musvit 1 R, Husskade 2 R, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 1 OF, Gråkrage 3 FU, Bogfinke 5 R, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Flyvesandet: Kortnæbbet Gås 1 R, Bramgås 4500 R, Vandrefalk 1 R, Almindelig Ryle 100 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Grønspætte 1 R, Sanglærke 5 T, Stor Korsnæb 12 R
. Michael Mosebo Jensen 
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Leif Sørensen
Grusgrav v/Gyngstrup: Blå Kærhøg 1 FU, Sjagger 30 FU. Kirsten Pedersen 
Gudme Sø: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 FU, Gravand 1 FU, Fuglekonge 2 FU, Sumpmejse 1 FU, Spætmejse 2 FU, Gulspurv 5 FU. Erik Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 3 R. Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen: Reservatet:
Sølvhejre 1 R, Misteldrossel 1 R, Træløber 1 SY, Dompap 6 R. Michael Mosebo Jensen
Hav nord for Flyvesandet: Gråstrubet Lappedykker 1 T, Fløjlsand 10 T, Fløjlsand 15 R, Lomvie/Alk 3 T. Michael Mosebo Jensen
Hesle: Sangsvane 17 OF. Kirsten Pedersen  
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Gråand 27 , Musvåge 2 , Tårnfalk 1 BR R, Topmejse 3 R, Råge 200 R, Gråkrage 20 R, Stær 100 R. Michael Brunhøj Hansen
Hvidkilde Sø: Havørn 1 R. Arne Bruun
Højskov m.m. (Østrup Skov): Solsort 1 FU, Skovskade 1 R. Gunnar Jørgensen
Håstrup Bjerge: Musvåge 2 OF. Leif Kristensen
Jordløse Skov: Stor Tornskade 1 R. Arne Bruun
Klinte: Sangsvane 9 R, Bramgås 3000 OF. Kirsten Pedersen
Lehnskov/Fredskov: Træløber 1 FU. Lars Kirk
Lindholm v/Allested:
Rød Glente 19 R NAT. Henrik Kingo Andersen  
Malsdam: Knopsvane 2 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 2 FU, Solsort 1 R, Blåmejse 3 , Musvit 2 FU, Ravn 1 OF. Leif Kristensen
Møsteskov/Hanneslund: Fuglekonge 3 FU, Sumpmejse 1 R, Sortmejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 R, Spætmejse 1 FU. Leif Kristensen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (hrota) 10 R, Lille Kobbersneppe 7 R. Michael Mosebo Jensen
Nakkebølle Fjord: Havørn 1 OF. Carsten Skou
Nakkebølle Inddæmning:
Sølvhejre 2 R, Lille Skallesluger 31 R, Stor Skallesluger 22 R. Carsten Skou 
Nakkebølle Inddæmning:
Sølvhejre 1 FU, Lille Skallesluger 38 FU , Stor Skallesluger 12 FU. Finn Skov, Susanne Rørdam Skov
Nørreby: Fiskehejre 1 FU, Blisgås 67 FU, Grågås 45 FU, Musvåge 1 FU. Kirsten Pedersen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Knarand 30 R, Skeand 1 R, Taffeland 130 R, Stor Skallesluger 12 R, Havørn 1 JUV R. Arne Bruun   
Silkeå vest for gl. jernbane: Vandstær 1 FU
. Finn Skov, Susanne Rørdam Skov
Skibhuskvarteret: Ringdue 8 FU, Solsort 10 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 7 FU, Gråkrage 10 FU, Grønirisk 2 R, Stillits 1 R. Søren G. Nielsen
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Musvåge 1 R, Ringdue 9 R, Spætmejse 1 R. Leif Kristensen
Skånemosen (vest for Håstrup): Vandrefalk 1 R, Ravn 21 OF. Mikael Kristensen
Spodsbjerg (Langeland): Gærdesmutte 1 R, Husrødstjert 1 M FU, Solsort 2 R, Skovspurv 10 FU. Claus Dalskov
Stige Ø: Havørn 1 OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 2 FU, Stillits 12 R. Leif Sørensen 
Stubbedam: Musvåge 1 R, Blåmejse 2 FU, Spætmejse 2 R. Leif Kristensen
Sønder Højrup: Tårnfalk 1 R. Leif Sørensen
Thurø Rev: Grønspætte 1 FU. Jacob Zarlang
Trente Mølle m.m.: Blåmejse 2 FU, Musvit 1 R, Musvit 5 FU, Bogfinke 1 R. Leif Kristensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Havørn 1 IMM FU, Vandrefalk 1 R, Bjergirisk 50 FU. Kirsten Pedersen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skarv 2 OF, Fiskehejre 1 OF, Grågås 23 R, Canadagås 1 R, Gravand 24 FU, Pibeand 3 R, Havørn 1 IMM OF, Musvåge 2 R, Vandrefalk 1 R, Sølvmåge 4 R, Ringdue 1 OF, Engpiber 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Skægmejse 1 R, Allike 120 FU, Råge 80 FU, Gråkrage 5 FU, Ravn 1 OF, Stillits 1 OF, Bjergirisk 50 FU, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Ørbæk: Stor Flagspætte 1 M FU. Torben Bjørnø  


    

Torsdag den 10. januar 2019                       Solopgang: 08:35 Solnedgang: 16:11

Svendborgsund ved Iholm: Toppet Lappedykker 3 FU

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Agernæs Fælled, nord: Bramgås 3000 R. Ella Mikkelsen
Broby Sø: Knarand 14 FU. Finn Just Christensen
Eskør: Blå Kærhøg 2 , Stor Tornskade 1 R. Michael Mosebo Jensen
Flyvesandet: Stor Korsnæb 17 FU . Ella Mikkelsen
Føns Vang: Knarand 20 R, Havørn 1 AD R. Michael Mosebo Jensen
Faaborg Fjord: Lille Lappedykker 30 FU, Toppet Lappedykker 75 FU, Ederfugl 1600 FU, Hvinand 120 FU, Toppet Skallesluger 120 FU, Isfugl 1 FU. Per Damgaard Poulsen 
Gulstav Mose: Fiskehejre 1 R, Knarand 10 FU, Krikand 2 FU, Gråand 5 R, Skeand 1 M FU. Leif Kristensen
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Havlit 14 R, Sortand 3 FU. Leif Kristensen
Hav ved Tryggelev Nor: Ederfugl 8 FU, Sortand 72 R, Hvinand 3 FU. Leif Kristensen
Havet ud for Keldsnor: Toppet Lappedykker 9 FU, Ederfugl 2 FU, Havlit 3 , Havlit 6 R, Sortand 17 R. Leif Kristensen
Hav nord for Flyvesandet: Sortand 350 R. Ella Mikkelsen
Helnæs Made: Mosehornugle 2 FU. Henrik Thormann
Helnæs, Halen: Havørn 4 R. Henrik Thormann
Helnæs: Marker nord for Maden: Bramgås 3500 R. Henrik Thormann
Henninge
: Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Holckenhavn Fjord: Havørn 1 AD R. Peter Pelle Clausen
Keldsnor: Skarv 88 R, Grågås 61 R, Bramgås 44 OF, Pibeand 128 R, Taffeland 1 R, Troldand 5 R, Hjejle 1 R, Bjergirisk 53 FU, Snespurv 16 FU. Leif Kristensen
Klæsø Nor: Troldand 2300 R. Leif Kristensen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Sangsvane 14 R, Gråand 33 R, Rødben 3 FU. Leif Kristensen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Rødben, Islandsk (robusta) 14 R. Nis Rattenborg
Marinaen i Middelfart: Isfugl 1 R. Michael Mosebo Jensen
Nakkebølle Inddæmning:
Sølvhejre 1 R, Lille Skallesluger 21 R, Havørn 1 R. Carsten Skou 
Nærå Strand/Agernæs Flak: Havørn 1 AD R. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 48 R, Troldand 800 , Bjergand 1208 R, Lille Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 1 R. Leif Kristensen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Isfugl 1 R. Kurt Kaack Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skarv 1 FU, Skarv 10 R,
Sølvhejre 1 FU, Knopsvane 1 R, Gravand 1 R, Pibeand 83 FU, Knarand 3 FU, Krikand 33 R, Gråand 41 , Troldand 2 FU, Troldand 78 R, Blishøne 5 FU. Leif Kristensen
Vejlen, Tåsinge: Skægmejse 12 FU. Lars Kirk 


    

Onsdag den 9. januar 2019                       Solopgang: 08:39 Solnedgang: 16:10

Svendborg: Vindrossel 2 R
Svendborg Golfbane
: Ravn 4 R
Svendborgsund ved Iholm: Blishøne 60 R, Hættemåge 30 FU
Dovns Klint: Havlit 15 R, Sortand 30 R. Erik Thomsen
Hvidkilde Sø
: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 2 R, Troldand 60 R
Gesinge: Sangsvane 9 R. Henning Steen Hansen
Noret, Taasinge: Grågås 2 R, Gravand 1 R. Henning Steen Hansen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egensedybet: Vibe 2 OF. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knopsvane 5 R Grågås 22 R Bramgås 570 R Gravand 67 R Pibeand 30 R Krikand 600 R, Gråand 30 R, Skeand 8 R Lille Skallesluger 3 Musvåge 2 R Tårnfalk 1 FU Vibe 47 R Almindelig Ryle 12 R Lille Kobbersneppe 22 R Storspove 310 R Stormmåge 20 R Ringdue 50 OF Solsort 5 FU Husskade 2 R Gråkrage 7 R Bogfinke 2 FU Bjergirisk 100 FU. Ella Mikkelsen
Frellesvig: Spurvehøg 1 M FU, Musvåge 4 , Stor Flagspætte 6 FU, Solsort 12 FU, Sumpmejse 2 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 14 FU, Musvit 12 FU, Ravn 1 FU, Gråspurv 20 FU, Skovspurv 34 FU, Kvækerfinke 10 FU, Grønirisk 16 FU, Stillits 1 FU, Dompap 4 . Jane Ditzel 
Gesinge: Musvåge 2 FU. Lars Kirk
Grusgrave v/Birkum: Troldand 50 R, Hvinand 2 R, Tårnfalk 1 FU. Leif Sørensen
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 2800 FU, Storspove 43 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Storspove 61 R. Jens Bækkelund
Havndrup: Rød Glente 1 FU, Ravn 7 R. Per Rasmussen
Hessum: Musvåge 2 R Stormmåge 1 R Sølvmåge 1 R Sumpmejse 2 R. Ella Mikkelsen
Jersore: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 210 FU. Jens Bækkelund
Kasmose Skov: Rødstrubet Lom 1 V, Skarv 23 R, Ederfugl 15 R, Toppet Skallesluger 1 R, Vandrefalk 1 V. Erik Busk
Lindkær v/Ravnholt: Sangsvane 8 R, Rød Glente 1 OF, Musvåge 3 FU, Tårnfalk 1 FU. Leif Sørensen 
Lodskov v/Ferritslev: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Monnet, Tåsinge: Knopsvane 75 FU, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 2 FU. Lars Kirk
Nakkebølle Inddæmning: Skarv 8 FU, Fiskehejre 4 R, Gråand 27 R, Lille Skallesluger 29 , Stor Skallesluger 11 , Havørn 2 AD R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Gærdesmutte 1 FU. Else Klint
Ny Bjerreby (Tåsinge): Knopsvane 32 FU, Sangsvane 220 FU, Grågås 85 FU. Lars Kirk
Ny Gesinge: Stillits 22 FU. Lars Kirk
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Lille Lappedykker 4 FU Fiskehejre 1 R Knopsvane 5 R Troldand 4 R Grønbenet Rørhøne 16 FU Isfugl 1 R Blåmejse 1 FU Musvit 3 FU Spætmejse 2 R. Ella Mikkelsen
Sandager Mølle + Dam: Havørn 1 OF. Jens Bækkelund
Skovballe: Troldand 65 N, Storspove 26 FU. Lars Kirk
Slipshavn Enge: Lille Lappedykker 5 FU, Toppet Skallesluger 8 R, Hættemåge 20 FU, Gråkrage 1 FU. Søren G. Nielsen
Storebælt ud for Skaboeshuse: Skarv 5 N Ederfugl 230 R Sortand 52 N Fløjlsand 3 N Svartbag 12 NV Lomvie 32 N Alk 1 N Lomvie/Alk 61 N Tejst 12 N. Kurt Kaack Hansen
Tarup (Årslev): Havørn 1 R. Tina Hansen
Tarup Grusgrave: Lille Skallesluger 11 R. Tina Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Havørn 2 AD OF. Claus Dalskov
Ulbølle: Ringdue 1 R Tyrkerdue 2 R Solsort 2 R Topmejse 1 FU Blåmejse 3 FU T Musvit 3 R Spætmejse 1 R Gråspurv 2 FU Skovspurv 26 FU Bogfinke 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Vejstrup Å (Nyborgvej (vej 163) til udløb): Musvåge 2 FU, Vandstær 0 R. Erik Jensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 1200 R. Ella Mikkelsen
Årslev (Midtfyn): Grågås 100 FU. Palle Bo Larsen


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 4/01 - 2019:
              Sociale rovfugle skal tælles i deres sovegemakker

              Bliv Naturbeskytter i DOF


   

Tirsdag den 8. januar 2019                       Solopgang: 08:40 Solnedgang: 16:09

Svendborgsund ved Iholm: Stor Skallesluger 1 M R, Strandskade 2 R, Storspove 1 FU
Svendborg Golfbane
: Ravn 5 R, Ravn 2 OF
Vejstrup, Tidselholdtvej
: Sjagger 500 + FU R OF. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, Stenmurevejen: Sjagger 300 OF FU R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Barløse Tårup: Sangsvane 17 FU, Grågås 20 R, Ringdue 50 R. Kirsten Pedersen
Bøjden Nor: Fiskehejre 1 OF, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 R, Bramgås 8 OF, Bramgås 24 R, Krikand 8 R, Gråand 150 R, Taffeland 250 R, Troldand 2000 R, Bjergand 2500 R, Musvåge 1 R, Musvåge 1 FU, Vandrefalk 1 FU, Hættemåge 25 OF, Stormmåge 35 FU, Sølvmåge 4 R, Svartbag 1 R, Ringdue 21 OF, Skærpiber 4 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 5 R, Blåmejse 2 R, Musvit 5 R, Gråkrage 2 OF, Grønirisk 8 OF, Bjergirisk 12 OF. Gunnar Jørgensen
Damsbo Skove: Musvåge 3 R. Kirsten Pedersen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Lille Lappedykker 76 FU, Vandrefalk 1 M AD R. Kurt Due Johansen
Føns Vang: Knarand 40 R, Havørn 1 AD R. Bent Carstensen
Gamborg Fjord: Lille Lappedykker 8 R. Bent Carstensen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Havørn 1 4K OF, Tårnfalk 1 R, Blishøne 80 R, Storspove 6 R. Bent Carstensen
Helnæs Fyr og havet ud for: Ederfugl 20 R, Sjagger 10 R. Bent Carstensen
Helnæs Made: Bramgås 4000 R, Grønirisk 20 R. Bent Carstensen
Helnæs: Marker nord for Maden: Sangsvane 18 R, Grågås 10 R, Bramgås 400 R. Bent Carstensen
Jordløse By: Husskade 13 FU, Ravn 72 FU. Kirsten Pedersen
Odense Kanal: Lille Lappedykker 36 FU. Kurt Due Johansen
Sandager v/Assens: Sangsvane 15 R, Blisgås 2 R, Grågås 30 R. Bent Carstensen
Sanderum: Spurvehøg 1 R. Ella Mikkelsen
Stavrby Skov: Ravn 2 OF. Erik Busk
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Skovhornugle 6 R, Spætmejse 1 R, Træløber 1 FU, Skovskade 2 R. Leif Kristensen
Svanninge Bakker: Grønspætte 2 FU, Musvit 1 FU, Bogfinke 1 R. Leif Kristensen
Thurø Rev: Strandskade 4 R, Rødben 1 R, Sanglærke 2 R, Skærpiber 5 R, Lapværling 1 FU. Per Rasmussen
Ørsbjerg: Sangsvane 8 AD R, Sangsvane 5 2K FU, Klippedue (Tamdue) 30 R. Kirsten Pedersen


   

Mandag den 7. januar 2019                       Solopgang: 08:40 Solnedgang: 16:07

Caroline Amalielund: Vandstær 1 R, Solsort 26 R
Hav øst for Thurø: Ederfugl 1500 R, Toppet Skallesluger 90 R
Thurø Rev: Skærpiber 6 FU, Lapværling 1 R
Søen, Valdemarsslot: Knarand 80 R, Bjergand 200 R, Isfugl 1 R
Hestehave (Valdemarsslot): Havørn 1 2K+ R.

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Sø:
Sølvhejre 1 OF, Havørn 1 OF. Leif Kristensen
Damsbo Skove: Havørn 2 AD R. Kirsten Pedersen
Haveskov v/Sandholt: Rød Glente 1 OF. Leif Kristensen
Drætlingen v/Drættegrund: Strandskade 95 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 1 FU, Knarand 67 R, Krikand 216 R, Lille Skallesluger 24 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Skeand 20 R, Vandrefalk 1 AD R. Jens Bækkelund 
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Nabben: Lille Lappedykker 56 FU, Ravn 3 OF. Kirsten Pedersen
Holckenhavn Fjord: Havørn 2 AD R. Peter Pelle Clausen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 5 R. Peter Pelle Clausen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 5 FU. Kurt Kaack Hansen
Lindholm v/Allested:
Rød Glente 26 R NAT. Niels Lund
Lindø + vade v/Jersore: Gråand 770 R. Jens Bækkelund  
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (hrota) 32 R. Kurt Due Johansen
Noret v/Løgismose: Rød Glente 1 FU, Ravn 4 FU. Kirsten Pedersen
Ore Skov: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Strandby v/Hårby: Havørn 1 R. Kirsten Pedersen
Tarup (Årslev): Havørn 1 R. Tina Hansen
Thurø Rev: Enkeltbekkasin 1 OF, Skærpiber 5 FU, Lapværling 1 FU. Erik Jensen
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 432 R. Kurt Kaack Hansen
Åbent land ml. Vejrup Å og Stængholm Enge: Agerhøne 6 R. Finn Just Christensen


    

Søndag den 6. januar 2019                       Solopgang: 08:41 Solnedgang: 16:06

Svendborg Golfbane: Musvåge 2 R, Spætmejse 1 R, Ravn 2 R

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Sø:
Sølvhejre 5 R. Erik Ehmsen
Bellinge: Stillits 32 FU. Poul Vesterlund Pedersen
Blangstedgård: Havørn 1 OF, Stor Gråsisken 1 FU. Kristoffer Hansen
Brylle: Ringdue 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Husskade 1 FU. Søren G. Nielsen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 4 R. Erik Ehmsen
Gyldensteen: Reservatet: Lille Lappedykker 2 FU, Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Hellebjergdam: Sangsvane 60 R, Musvåge 2 R. Leif Kristensen
Hjulby Mose: Musvåge 1 R. Svend Aage Linderström
Kohave v/Skovmøllevej: Havørn 2 AD R, Ringdue 45 R. Kurt Due Johansen
Letmose Skov (Sellebjerg): Fasan 1 R, Ringdue 6 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 3 R, Vindrossel 4 R, Sumpmejse 4 R, Blåmejse 2 R, Musvit 16 FU, Spætmejse 3 R, Korttået Træløber 2 R, Skovskade 2 R, Råge 1 OF, Skovspurv 3 FU, Bogfinke 4 R, Stillits 2 OF, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 4 OF, Dompap 12 R, Gulspurv 1 R. Kirsten Halkjær Lund
Lindelse: Silkehale 17 R. Ole Goldschmidt
Lumby Middelgrund: Skarv 23 OF, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Knopsvane 6 OF, Sangsvane 13 OF, Grågås 11 R,  Grågås 3 OF, Bramgås 1 R, Pibeand 3 R, Gråand 20 FU, Hvinand 44 FU, Toppet Skallesluger 3 OF, Stor Skallesluger 31 FU, Fjeldvåge 1 OF, Storspove 25 R. Peter Lillesø
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knopsvane 13 R, Sangsvane 35 R, Grågås 20 R, Strandskade 3 R, Hættemåge 6 R, Gråkrage 3 R. Niels Andersen
Nyborg Havn: Lille Lappedykker 12 FU, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 R, Gråand 36 R, Troldand 16 R, Grønbenet Rørhøne 3 FU, Blishøne 12 R, Stormmåge 21 FU, Svartbag 3 R. Kurt Kaack Hansen 
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Grønspætte 1 FU. Tom Giersing
Render: Fasan 1 FU, Ringdue 9 R, Musvit 3 FU, Træløber 2 FU. Søren G. Nielsen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å)
: Grønspætte 1 SY. Per Rasmussen
Rudkøbing: Musvåge 1 R, Tyrkerdue 1 R. Carsten Skou
Sandholt: Musvåge 1 R, Natugle 1 R. Leif Kristensen
Silkeå: Vandstær 1 R. Per Rasmussen
Skaboeshuse: Stormmåge 6 FU, Tyrkerdue 2 R, Stor Flagspætte 1 OF, Skærpiber 1 R, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 1 R, Sjagger 12 OF, Sangdrossel 4 FU, Allike 23 FU, Råge 12 FU, Gråkrage 2 OF, Gråspurv 2 FU, Skovspurv 21 FU, Bogfinke 6 FU, Kvækerfinke 2 FU, Dompap 3 FU, Gulspurv 5 FU. Kurt Kaack Hansen 
Skanseodde/Vindeby Nor: Lille Lappedykker 8 FU, Skarv 6 R, Fiskehejre 2 R, Sangsvane 3 OF, Bramgås 80 OF, Gråand 6 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 4 R, Ringdue 1 OF, Blåmejse 1 R, Råge 6 FU, Gråkrage 1 FU. Niels Andersen
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Spurvehøg 2 R, Musvåge 4 R, Grønspætte 2 R, Jernspurv 1 R, Solsort 32 R, Sumpmejse 3 R, Sortmejse 6 R, Ravn 5 R, Lille Korsnæb 11 OF, Kernebider 7 R. Søren Bøgelund
Skov SV for Vantinge: Rød Glente 0 R. Gunnar Jørgensen
Storebælt ud for Skaboeshuse: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 13 FU, Gråand 2 R, Ederfugl 32 FU, Sortand 26 R, Toppet Skallesluger 16 R, Hættemåge 36 R, Stormmåge 26 R, Sølvmåge 60 R, Svartbag 2 R. Kurt Kaack Hansen
Søen, Valdemarsslot: Skarv 6 R, Fiskehejre 3 R, Knarand 1 R, Troldand 2800 R, Fasan 2 R, Blishøne 40 R, Vibe 2 FU, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 3 R, Solsort 1 R, Musvit 1 R, Allike 15 R, Gråkrage 1 R. Niels Andersen
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 7 R, Grågås 1 OF, Gråand 45 R, Spidsand 1 M R, Taffeland 10 R, Troldand 66 R, Blishøne 41 R, Allike 3 OF, Gråkrage 2 OF. Kirsten Halkjær Lund
Thurø Rev:  Krikand 10 R, Ederfugl 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Toppet Skallesluger 10 R, Rødben 1 R, Sanglærke 2 R, Skærpiber 2 R. Per Rasmussen
Thurø Rev: Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 6 R, Sangsvane 15 S, Grågås 180 R, Bramgås 60 OF, Pibeand 100 FU, Krikand 20 R, Ederfugl 6 R, Toppet Skallesluger 8 R, Vibe 3 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 10 R, Ringdue 25 R, Skærpiber 5 R, Misteldrossel 1 OF, Råge 7 FU, Gråkrage 10 FU, Bogfinke 12 FU, Grønirisk 2 R, Bjergirisk 11 FU, Lapværling 1 FU, Rørspurv 1 M R. Niels Bomholt Jensen
Thurø Rev: Sangsvane 12 OF, Skærpiber 3 R, Ravn 1 OF, Lapværling 1 R. Claus Dalskov
Trente Mølle m.m.: Musvåge 2 R, Solsort 6 R, Lille Korsnæb 9 OF, Dompap 4 R. Søren Bøgelund
Tommerup Stationsby: Spurvehøg 1 R, Ringdue 15 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 2 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 8 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 20 FU, Træløber 1 FU. Søren G. Nielsen
Troense: Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 2 SY, Gærdesmutte 1 SY, Musvit 1 SY. Niels Andersen 
Ulbølle: Silkehale 2 R. Niels Bomholt Jensen 
Vomme Sø: Havørn 2 AD R. Per Rasmussen
Østerskov (Thurø): Ringdue 20 R, Stor Flagspætte 2 R, Solsort 1 R, Korttået Træløber 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Åløkkeskoven: Stillits 4 FU. John Dyrehave


     

Lørdag den 5. januar 2019                       Solopgang: 08:42 Solnedgang: 16:05

Svendborg, Strandvej (13:00): Canadagås 45 OF Ø-NØ. Jan Stener Jørgensen
Taasinge, Udflyttervej
: Sangsvaner 5 R. Steen Winkel
Lundeborg, Stenmurevejen
: Sjagger 500+ FU R OF, enkelte vindrosler, Ringdue 100 OF. Poul Brugs Rasmussen
Brændegaard sø
: Musvåge 1 FU. Erik Thomsen
Sybergland
: Bramgås 1500 R, Havørn 1 IMM OF, Blå Kærhøg 1 FU

    

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Sø:
Sølvhejre 2 R, Blisgås 230 R, Grågås 950 R. Jakob Sunesen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m:
Sølvhejre 1 R. Jakob Sunesen
Brunshuse: Havørn 2 AD R. Kirsten Pedersen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 3 R. Jakob Sunesen
Bøjden Nor: Pibeand 400 R, Spidsand 28 R, Taffeland 111 R, Troldand 3000 R, Bjergand 2500 R, Stor Præstekrave, Almindelig (hiaticula) 1 R. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor:  Spidsand 22 FU, Troldand 1000 FU, Bjergand 100 FU, Stor Præstekrave 1 R ,
Bjergpiber 2 FU. Søren G. Nielsen
Bøjden Nor:
Bjergpiber 2 FU. Else Klint
Caroline Amalielund: Bjergvipstjert 1 FU. Pierre Bentzen
Grusgrave v/Birkum: Lille Skallesluger 15 FU, Svaleklire 1 OF. Per Rasmussen
Gulstav: Havørn 1 2K OF. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Knarand 12 R. Kristoffer Hansen
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Sortand 100 R. Kristoffer Hansen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Lille Lappedykker 28 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Lille Lappedykker 76 FU, Blishøne 1800 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Nabben:
Sølvhejre 1 FU. Kirsten Pedersen
Holckenhavn Fjord: Rød Glente 1 OF. Peter Pelle Clausen
Horne By: Havørn 3 IMM R. Else Klint 
Hovedskov v/Sandholt: Rød Glente 1 R. Leif Kristensen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 3 OF, Knopsvane 4 R, Krikand 6 R, Gråand 34 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 300 R, Hættemåge 15 R, Ringdue 200 OF, Allike 150 OF. Peter Lillesø
Keldsnor: Havørn 1 AD R, Isfugl 1 R, Snespurv 26 R. Søren Bøgelund
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 4 ML FU. Merry Sunke Larsen 
Lindholm v/Allested:
Rød Glente 21 R NAT. Per Rasmussen
Lundegård: Rød Glente 1 OF. Søren G. Nielsen
Lykkesholm: Havørn 1 OF. Palle Bo Larsen
Lyndelse: Musvåge 4 FU. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning:
Sølvhejre 2 R, Lille Skallesluger 21 R, Havørn 2 AD R. Mikael Kristensen
Nørreballe Nor: Havørn 1 R. Claus Dalskov
Nørresø v/Brahetrolleborg: Havørn 4 FU. Erik Jensen
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 5 OF. Leif Sørensen
Skov SV for Vantinge: Rød Glente 3 R NAT. Gunnar Jørgensen
Sollerup: Stor Gråsisken 30 FU. Ella Mikkelsen
Spodsbjerg Havn: Husrødstjert 1 FU. Jens Kristian Holm
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 OF. Leif Sørensen
Strandeng SV f/Damsbo: Havørn 1 AD R. Kirsten Pedersen
Ståby: Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Tarup (Årslev): Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Grønspætte 1 SY. Per Rasmussen
Thurø Rev: Lapværling 1 FU . Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 FU, Skægmejse 1 R. Kristoffer Hansen
Ølsted v/Broby: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Østerskov (Thurø): Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Østerskov (Thurø): Grønspætte 1 R. Niels Andersen
Åkrog Bugt: Sortand 105 FU. Kirsten Pedersen  


    

Fredag den 4. januar 2019                       Solopgang: 08:42 Solnedgang: 16:03

Lundeborg: Spætmejse 2 FU, Grønirisk 15 FU, Ederfugle 100 FU + 9 OF. Poul Brugs Rasmussen
Søen, Valdemarsslot: Sølvhejre 1 R. Finn Skov

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Sø:
Sølvhejre 1 R, Lille Skallesluger 18, Havørn 2 AD R. Leif Kristensen
Blangstedgård: Isfugl 1 R, Gransanger 1 R. Kristoffer Hansen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Rød Glente 1 FU. Ella Mikkelsen 
Gudme Sø: Isfugl 1 FU. Erik Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Blisgås 405 R, Bramgås 2000 R. Jens Bækkelund
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Hvidklire 1 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Bramgås 3000 R. Kirsten Pedersen 
Lohals: Rød Glente 1 OF. Henry Nielsen
Silkeå vest for gl. jernbane:
Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Åkrog Bugt: Sortand 100 R. Kirsten Pedersen
Åmosen v/Ollerup: Grågås 900 R, Vandrefalk 1 R. Niels Andersen


  

Torsdag den 3. januar 2019                       Solopgang: 08:42 Solnedgang: 16:02

Broholm: Musvåge 1 R, Vibe 4 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Brændegård Sø:
Sølvhejre 1 FU, Krikand 140 R, Rød Glente 1 OF, Havørn 2 AD R, Havørn 1 IMM OF, Vandrefalk 1 R, Ravn 3 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Bramgås 600 FU, Spidsand 43 R, Taffeland 153 , Troldand 1540 , Bjergand 830 R, Havørn 5 . Leif Kristensen
Espe: Rød Glente 1 FU. Gunnar Jørgensen
Flyvesandet: Havørn 1 OF, Blå Kærhøg 1 OF. Leif Sørensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 AD R. Kristoffer Hansen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Finn Just Christensen
Grusgrave v/Birkum: Grågås 700 R. Michael L.J. Glentedal
Hav ved Tryggelev Nor: Sortand 240 R. Ole Goldschmidt
Hvidkilde Sø: Havørn 2 R. Arne Bruun
Juelsberg:
Sølvhejre 1 FU, Grønspætte 1 OF. Kurt Kaack Hansen
Keldsnor: Snespurv 66 FU. Leif Bisschop-Larsen
Klise Nor: Havørn 2 AD OF. Ole Goldschmidt 
Kohave v/Skovmøllevej: Blå Kærhøg 1 M AD FU. Kurt Due Johansen
Kongebroskoven: Topmejse 5 R, Spætmejse 16 R. Michael Brunhøj Hansen
Lammehave/Kostenborg: Havørn 1 R. Gunnar Jørgensen
Lindeskov v/Ørbæk: Grønspætte 1 TH. Hans Rytter
Lindkær v/Ravnholt: Halemejse 24 R, Ravn 45 R. Michael L.J. Glentedal 
Nakkebølle Fjord:
Sølvhejre 2 R. Carsten Skou
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 33 R. Carsten Skou
Nørreballe Nor: Havørn 2 AD R. Ole Goldschmidt
Nørresø v/Brahetrolleborg:
Sølvhejre 1 FU, Havørn 5 FU. Erik Jensen 
Odense Kanal: Isfugl 1 R. Kristoffer Hansen
Påø Strand: Ederfugl 2000 R, Sortand 1450 R. Ole Goldschmidt
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Grønspætte 1 R. Michael L.J. Glentedal
Risinge Strand: Enkeltbekkasin 1 R. Evald Mehlsen 
Seden Strand: Hvinand 250 R. Kristoffer Hansen
Sybergland: Blisgås 90 R, Grågås 600 R, Bramgås 800 R, Havørn 1 R. Ivan Sejer Beck
Tarup Grusgrave: Havørn 1 R. Tina Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Blå Kærhøg 1 BR R, Skægmejse 5 FU. Susanne Rørdam Skov


    

Onsdag den 2. januar 2019                       Solopgang: 08:43 Solnedgang: 16:01

Lundeborg: Sangsvaner 17 OF S. Poul Brugs Rasmussen
Påø Enge: Bramgås 33 N, Gråand 138 R, Grågås 33 R, Gærdesmutte 1 FU, Knarand 2 R, Kortnæbbet Gås
2 IT, 1 OF, Musvit 1 FU, Pibeand 2 R, Ringdue 100 OF, Sangsvane 2 IT, 13 R, Skarv  10 N, Skovspurv 3 FU, Sortand 49 N, Stormmåge 3 N, Sølvmåge 3 N, Taffeland 5 R. Jan Sørensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Sø:
Sølvhejre 1 R, Sølvhejre 1 OF, Blisgås 77 R, Havørn 2 R. Leif Kristensen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sangsvane 24 R. Leif Kristensen
Broby Sø: Knopsvane 2 R, Gråand 4 R, Troldand 2 R, Blishøne 3 R, Råge 1 OF, Gråkrage 1 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 R. Finn Just Christensen
Boltinge Mølle (Sallinge Å): Havørn 1 AD OF. Per Rasmussen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 3 OF, Havørn 1 OF. Leif Sørensen 
Brændegård Sø:
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 3 R, Fiskehejre 1 FU, Grågås 133 R, Knarand 4 R, Krikand 82 R, Stor Skallesluger 13 R, Havørn 2 OF, Ravn 1 OF. Leif Kristensen
Egense v/Svendborg: Bramgås 525 R, Havørn 1 AD OF. Niels Andersen
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Rød Glente 2 FU, Ravn 7 OF. Per Rasmussen
Espe: Rød Glente 1 FU. Gunnar Jørgensen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Grønbenet Rørhøne 14 FU. Finn Just Christensen
Heden (Midtfyn):
Rød Glente 15 R NAT. Per Rasmussen
Kasmose Skov: Sule 2 N, Pibesvane 4 V. Erik Busk 
Keldsnor: Havørn 1 IMM OF, Snespurv 28 FU. Susanne Rørdam Skov 
Kirkendrup Skov: Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 R, Halemejse 8 FU, Sumpmejse 2 FU, Spætmejse 1 R, Allike 1 OF. Finn Just Christensen
Kohave v/Skovmøllevej: Havørn 2 AD R. Kurt Due Johansen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 OF. Leif Sørensen 
Næsbyhoved-Broby: Musvåge 2 FU, Sølvmåge 26 OF, Ringdue 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Husskade 1 R, Gråspurv 1 R, Bogfinke 1 FU, Kvækerfinke 4 FU, Grønirisk 1 FU, Dompap 2 FU, Kernebider 1 FU. Finn Just Christensen
Rynkeby Hestehave: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Silkeå: Vandstær 1 R. Leif Sørensen
Silkeå: Vandstær 1 R. Leif Kristensen
Simmerbølle: Rød Glente 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Skaboeshuse: Agerhøne 15 FU, Hættemåge 500 FU. Kurt Kaack Hansen
Skårupøre Sund: Isfugl 1 R. Lars Kirk
Svanninge Bakker: Rød Glente 1 OF. Leif Kristensen


    

Tirsdag den 1. januar 2019                       Solopgang: 08:43 Solnedgang: 16:00

Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 15 R, Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 18 R, Fiskehejre 12 R, Blisgås 8 V, Grågås 17 NV, Gråand 60 R, Ederfugl 60 R, Hvinand 22 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 80 R, Storspove 2 FU, Hættemåge 200 R, Sølvmåge 80 R, Svartbag 2 R, Ringdue 60 OF, Råge 40 NV, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 16 FU
Egebjergmose: Musvåge 1 R
Engene: Solsort 6 R, Musvit 1 R, Husskade 1 R, Skovspurv 4 R, Bogfinke 3 R, Kvækerfinke 1 R, Grønirisk 4 R, Dompap 2 R, Gulspurv 1 R
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Stor Flagspætte 1 FU, Blåmejse 1 FU

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bispeenge: Blå Kærhøg 1 BR FU, Vandrefalk 1 AD R, Bjergpiber 1 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 40 OF. Kristoffer Hansen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 1 R, Havørn 3 OF, Vandrefalk 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Brændegård Sø: Skovsneppe 1 R. Eske Frank Morthensen
Brændegård Sø: Rød Glente 1 OF, Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Taffeland 150 R, Bjergand 400 R. Eske Frank Morthensen
Ejby Mølle: Bjergvipstjert 1 R. Kristoffer Hansen
Egense v/Svendborg: Grågås 415 R, Bramgås 325 FU. Niels Andersen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 8 R, Sangsvane 6 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 22 R, Sjagger 2 OF. Leif Kristensen
Fjællebroen: Sangsvane 178 R. Henrik Gerner Baark
Fjællebroen: Sangsvane 178 FU. Niels Bomholt Jensen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Isfugl 1 R. Kristoffer Hansen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Lille Lappedykker 28 FU, Vandrefalk 2 R NAT. Arnbjørn Jens Jørgensen 
Gyldensteen: Engsøen: Blisgås 57 R, Knarand 10 R, Lille Skallesluger 12 R, Havørn 1 IMM R. Ella Mikkelsen
Kasmose Skov: Sule 1 5K V, Kortnæbbet Gås 9 V, Sortand 252 R. Michael Brunhøj Hansen
Keldsnor: Sædgås 27 NV, Havørn 1 AD FU. Morten Müller
Kongshøj Mølle: Rød Glente 1 OF. Eske Frank Morthensen
Magleby Nor: Blå Kærhøg 1 F 3K+ FU. Morten Müller
Munke Mose: Grønbenet Rørhøne 49 R. Terje Seidenfaden
Letmose Skov (Sellebjerg): Grågås 1 OF, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Hættemåge 1 OF, Stormmåge 1 OF, Ringdue 34 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 6 FU, Fuglekonge 6 FU, Halemejse 8 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 20 FU, Spætmejse 3 FU, Korttået Træløber 1 R, Skovskade 2 R, Husskade 1 R, Bogfinke 5 FU, Kvækerfinke 4 FU, Grønsisken 4 FU, Dompap 6 R. Kirsten Halkjær Lund
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 4 OF. Leif Sørensen
Nakkebølle Fjord: Havørn 1 R. Henrik Gerner Baark
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 4 R,
Sølvhejre 1 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 1 R, Grågås 223 R, Pibeand 25 R, Gråand 10 R, Taffeland 9 R, Troldand 512 R, Bjergand 2 R, Lille Skallesluger 28 R, Stor Skallesluger 2 R, Havørn 2 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 3 R, Ringdue 200 R, Gærdesmutte 1 R, Råge 1 R, Gråkrage 2 R, Ravn 2 R, Grønsisken 20 R. Henrik Gerner Baark
Nakkebølle Inddæmning:
Sølvhejre 2 FU, Lille Skallesluger 26 R, Havørn 2 R. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 22 R. Eske Frank Morthensen
Nørre Nærå By: Havørn 3 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen 
Nørreby: Pibesvane 1 R, Kortnæbbet Gås 6 FU. Ella Mikkelsen
Odense Å v/Brobyværk: Gråand 12 R. Leif Kristensen
Orestrand: Bramgås 3000 R. Ella Mikkelsen
Ringe Mose: Grønsisken 300 FU. Ella Mikkelsen
Roerslev: Sangsvane 190 R. Ella Mikkelsen
Stige Ø: Vandrefalk 1 AD R, Kaspisk Måge 1 2K R. Kristoffer Hansen 
Sulkendrup: Rød Glente 1 OF. Lotte Mejer Sørensen
Sundet, Faaborg: Havørn 1 2K OF. Eske Frank Morthensen 
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 7 FU, Gråand 25 R, Troldand 47 R, Blishøne 20 R. Kirsten Halkjær Lund
Ulbølle: Spurvehøg 1 R, Fasan 1 R, Ringdue 2 R, Tyrkerdue 3 R, Solsort 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 2 FU, Allike 6 R, Skovspurv 8 R. Henrik Gerner Baark 
Vester Hæsinge: Tyrkerdue 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 FU, Gråspurv 13 FU, Skovspurv 12 FU, Bogfinke 2 FU. Leif Kristensen
Tarup (Årslev): Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

04 feb 2019
This page is part af: Http://www.Snatur.dk