Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 1. - 5. ( 1. januar - 31. januar 2020).                     Sidst opdateret 03 februar 2020 06:08:53 

 

 


   

Fredag den 31. januar 2020       Solopgang: 08:11 Solnedgang: 16:51

Monnet, Tåsinge: havørn 2 AD R, Hjejle 31 OF,Vibe 18 OF, Stor præstekrave 2 R, Spidsand 26 R, Storspove 31 R. Poul Vestergård Rasmussen
Hellemosen: Havørn 2 R, Sølvhejre 1 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Trunderup, matriklen
: Havørn 1 AD OF SV (12:17), Musvåge 1 OF, Rød Glente 1 OF, Tyrkerdue 2 FU. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

    

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 2K FU, Sølvmåge x Gråmåge (hybrid) 1 FU. Laila Neermann
Bollelung: Trane 4 FU
. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Snespurv 11 R. Anne-Grete Ditlevsen
Brændegård Sø: Ravn 28 YF P. Jens Rasmussen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 OF. Pierre Bentzen
Fangel Mose:
Kongeørn 1 R T. Jette Frederiksen
Fangel Mose:
Kongeørn 1 FU. Leif Sørensen
Fangel Mose:
Kongeørn 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Frellesvig: Halemejse 30 FU. Jane Ditzel
Gyldensteen Gods: Huldue 5 FU. Kurt Due Johansen 
Gyldensteen: Langø: Bramgås 3000 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Havndrup: Havørn 2 OF. Per Rasmussen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 17 FU, Isfugl 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Hvidklire 1 R. Lars Kirk 
Nørreballe Nor: Bramgås 2500 OF, Bjergand 500 R. Laila Neermann
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Kristensen
Siø: Skeand 28 R, Krikand 150 R. Lars Kirk 
Sollerup: Sølvhejre 1 FU. Jens Rasmussen
Strandenge v/Jersore: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 79 FU,
Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 1 FU. Kurt Due Johansen
Søen, Valdemarsslot: Troldand 1200 R, Bjergand 85 R, Knarand 50 R, Isfugl 1 OF. Niels Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Vandrefalk 1 OF, Stor Tornskade 1 R. Laila Neermann
Vindinge Å, Kalvehave-E20/Gedsbjerg: Vandrefalk 1 OF. Joakim Matthiesen
Vornæs Skov: Vindrossel 110 R. Lars Kirk
Åsø Skov: Ravn 3 OF. Claus Dalskov


   

Torsdag den 30. januar 2020       Solopgang: 08:13 Solnedgang: 16:49

Noret, Tåsinge: Knopsvane 2 R, Knarand 35 R, Pibeand 38 R, Gråand 16 R, Krikand 97 R, Blishøne 52 R, Skarv 1 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 2 R, Gråkrage 2 OF. Poul Vestergård Rasmussen 
Ny Gesinge: Stær 15 R, Vindrossel 31 R, Sjagger 120 R. Poul Vestergård Rasmussen
Søby Monnet, Tåsinge: Knopsvane 5 R, Gravand 13 R, Pibeand 155 R, Gråand 135 R, Spidsand 55 R
, Krikand 16 R, Fiskehejre 3 R, Skarv 1 OF, Strandskade 2 R, Storspove 51 R, Hættemåge 15 R, Sølvmåge 2 R, Fjeldvåge 1 R, Musvåge 1 R, Gråkrage 18 OF, Stær 8 R, Vindrossel 31 R, Sjagger 124 R, Grønirisk 13 R, Stillits 12 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Troldand 1522 R, Knarand 46 R
, Gråand 26 R, Krikand 32 R, Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 R, Musvåge 2 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Bøjden Nor: Toppet skallesluger 3 R M + 1 F. Erik Thomsen
Dyrehaven, Søbysøgård:
Kongeørn 1 R. Erik Thomsen 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Skærpiber 5 R, Snespurv 10 R. Anders Odd Wulff Nielsen 
Caroline Amalielund: Isfugl 1 FU. Steen Winkel
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Leif Sørensen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Peter Pelle Clausen
Fredmosen: Bramgås 3500 R. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 28 R, Sølvhejre 1 R. Anne-Grete Ditlevsen
Klise Nor: Snespurv 8 R. Søren Bøgelund
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Hvidklire 1 R. Søren Bøgelund 
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 39 FU. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Bjergand 933, Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Noret, Tåsinge: Knarand 35 R. Poul Vestergård Rasmussen  
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 FU
. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Strib: Søkonge 0 R, Isfugl 1 R. Søren G. Nielsen
Søby Monnet, Tåsinge: Spidsand 55 R
, Storspove 51 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge
: Troldand 1522 R, Knarand 46 R
. Poul Vestergård Rasmussen


   

Onsdag den 29. januar 2020       Solopgang: 08:15 Solnedgang: 16:47

Vejlen, Taasinge: Vandrefalk 1 F AD R, Lille skallesluger 5 R, Isfugl 1 R, Blå kærhøg 1 FU (Hunfarvet). Poul Vestergaard Rasmussen
Arreskov sø: Trane 4 R (dansende). Erik Ehmsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn:
Middelhavssølvmåge 1 3K R, Kaspisk Måge 2 , Sølvmåge x Gråmåge (hybrid) 1 3K R. Anders Odd Wulff Nielsen
Bøjden Nor: Bjergand 1200 R, Isfugl 1 R. Gunnar Jørgensen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Leif Sørensen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Svend Anker Schwebs
Dyrehave (Nørre Søby): Kongeørn 1 R. Jens O. Hansen
Eskør: Duehøg 1 F 2K R. Michael Mosebo Jensen
Gulstav: Vandrefalk 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Gultved:
Rød Glente 20 R NAT, Sort Glente 1 R NAT. Per Rasmussen
Hammerdam (Svanninge Bakker): Stor Tornskade 1 R. Michael Bjerregaard 
Horseklint: Rødstrubet Lom 5 N. Mogens Ribo Petersen
Klinte Strand: Bomlærke 25 FU. Kurt Due Johansen
Løkkeby Enge: Skægmejse 1 R. Jan Sørensen
Mørkemose v/Sandholt: Blisgås 105 FU. Leif Kristensen
Ronæs Skov: Blå Kærhøg 1 R. Jørgen Hjorth Jensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Kristensen
Storebælt u.f. Purreskov-Klintholm: Rød Glente 2 OF. Leif Bisschop-Larsen
Svendborg: Munk 1 F R. Pierre Bentzen
Søby Søgård: Havørn 2 R. Leif Sørensen
Tarup Grusgrave: Grønspætte 2 SY. Per Rasmussen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Storspove 120 FU, Blå Kærhøg 1 FU. Vibeke Hansen


  

Tirsdag den 28. januar 2020       Solopgang: 08:17 Solnedgang: 16:45

Ny Gesinge: Blå kærhøg 1 FU (Hunfarvet). Poul Vestergaard Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Troldand 350 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU. Lars Kirk
Grusgrave v/Davinde: Knopsvane 4 R, Grågås 70 R, Knarand 2 R, Pibeand 5 R, Gråand 4 R, Krikand 12 R, Toppet Lappedykker 2 R, Blishøne 300 R, Fiskehejre 1 FU, Husskade 4 R, Blåmejse 2 FU, Halemejse, Nordlig (ssp. caudatus) 5 FU, Dompap 3 FU, Stillits 25 FU, Gulspurv 4 FU. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor: Bjergand 1341 . Leif Kristensen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Leif Sørensen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Jens Rasmussen
Grusgrav v/Ravnegårdsvej, Ollerup: Bramgås 3900 R. Niels Andersen
Gultved:
Rød Glente 7 R NAT. Per Rasmussen
Gyldensteen: Langø Plantage: Skovsneppe 2 R. Jens Bækkelund
Håstrup v/Faaborg: Rød Glente 2 FU. Leif Kristensen
Lindkær v/Ravnholt: Trane 3 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU, Ravn 55 R. Pierre Bentzen
Rath: Blisgås 70 R. Søren Bøgelund
Ristinge Hale: Stenvender 2 R. Søren Bøgelund
Ristinge Nor (Ristinge Mose): Bramgås 1100 R, Blisgås 60 R. Søren Bøgelund
Slipshavn Enge: Isfugl 1 FU. Søren G. Nielsen
Storeholm + øhavet nord for: Knortegås 115 R, Blå Kærhøg 1 M R. Søren Bøgelund
Storskov (Brahetrolleborg): Stor Tornskade 1 R, Kvækerfinke 250 FU. Niels Bomholt Jensen
Universitetet - Odense: Råge 2000 R NAT . Martin Rheinheimer


    

Mandag den 27. januar 2020       Solopgang: 08:18 Solnedgang: 16:43

Siø: Bramgås 500+ OF FU, Grågås 100 FU, Toppet Skallesluger 12 FU. Poul Brugs Rasmussen
Kværndrup N (A9) - øst for) (14:37):
Sort glente 1 OF. Jan Stener Jørgensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Lille Skallesluger 10 R, Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 2K R. Julie W. Broge
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Sølvhejre 1 FU. Jens Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 14 FU, Skeand 54 FU, Knarand 301 FU, Gråand 579 R, Krikand 193 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 20 FU. Merry Sunke Larsen 
Gyldensteen: Langø: Pibeand 420 FU, Krikand 220 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Bramgås 5500 R NAT, Isfugl 1 R. Kurt Due Johansen
Klintebjerg v/Otterup: Stor Skallesluger 59 FU. Gunhild Brink
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R. Leif Sørensen
Middelfart: Ringdue 1500 Ø NAT. Michael Brunhøj Hansen
Møsteskov/Hanneslund: Kernebider 6 R. Niels Bomholt Jensen 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sebbelung-søerne: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Siø Sund: Toppet Skallesluger 62 R. Lars Kirk
Universitetet - Odense:  Råge 1500 R NAT. Martin Rheinheimer


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 23/01 - 2020:
               Mild vinter får ringduen til at lægge æg i januar
              
VIDEO: Rødtoppet fuglekonge


   

Søndag den 26. januar 2020       Solopgang: 08:20 Solnedgang: 16:41

Vindebyøre: Havørn 1 JUV OF, Øresvin 1 R (ved flydedokken). Poul Vestergaard Rasmussen
Ny Gesinge: Havørn 1 AD OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Strandby v/Tranekær
: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 9 FU
. Claus Dalskov 
Slipshavn enge
(14:00): Rødben 14 FU, Strandskade 1 FU, Gravand 1 FU, Hættemåge 25 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Havørn 2 AD R. Søren Bøgelund
Brobyværk: Vandstær 1 FU. Per Rasmussen
Bøjden Nor: Taffeland 200 R, Troldand 1000 R, Bjergand 1000 R, Spidsand 12 R, Skærpiber 6 FU. Henrik Frier
Brændegård Sø: Knopsvane 62 , Grågås 22 R, Hvinand 9 FU, Stor Skallesluger 11 FU, Gravand 4 FU, Taffeland 30 FU, Troldand 230 FU, Knarand 2 FU, Gråand 110 FU, Krikand 17 FU, Fasan 2 R, Blishøne 33 FU, Sølvhejre 2 FU, Skarv 1 FU, Skarv 1 OF, Skarv 2 R, Sølvmåge 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Allike 14 OF, Allike 3 R, Musvit 2 FU, Halemejse 4 OF, Gærdesmutte 1 R, Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 1 OF. Gunnar Jørgensen
Davinde: Fjeldvåge 1 R, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Gråkrage 2 OF. Per Rasmussen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 2K R. Henrik Mørup-Petersen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R, Ravn 8 OF. Leif Sørensen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Kell Grønborg
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Jens Rasmussen
Espe: Vindrossel 16 OF. Gunnar Jørgensen
Fangel Mose:
Kongeørn 1 OF, Havørn 1 R T.  Jette Frederiksen
Gultved:
Rød Glente 30 R NAT, Sort Glente 1 R NAT, Vandrefalk 1 OF. Gunnar Jørgensen
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 32 R, Sølvhejre 1 R. Hans Ole Matthiesen 
Hjallese: Husskade 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 3 FU, Skovspurv 20 FU. Martin Rheinheimer
Hudevad: Grågås 75 FU. Per Rasmussen
Kappendrup v/Rolfsted: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 OF, Vindrossel 8 R. Per Rasmussen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Knopsvane 2 R NAT, Grågås 4 OF, Stor Skallesluger 7 FU, Gravand 22 FU, Gråand 45 R NAT, Krikand 6 R NAT, Blishøne 200 FU, Fiskehejre 1 R, Skarv 1 FU, Blåmejse 2 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R. Peter Lillesø
Lindelse: Skovskade 14 R. Søren Bøgelund
Lydinge Haver: Sangsvane 123 , Grågås 70 FU, Blisgås 12 FU, Stormmåge 90 FU, Gråkrage 1 FU, Gråkrage 2 OF. Gunnar Jørgensen
Møsteskov/Hanneslund: Havørn 4 ,
Rød Glente 20 R NAT, Ravn 35 R NAT. Per Rasmussen 
Nyhave v/Davinde: Ringdue 250 R. Per Rasmussen
Rønninge: Bramgås 8 FU, Grågås 120 FU, Blisgås 172 FU, Gråkrage 2 R, Sjagger 50 OF. Per Rasmussen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sangsvane 47 FU, Ringdue 200 OF, Blishøne 5 TH, Sølvhejre 1 FU, Natugle 1 R. Leif Kristensen
Strandby v/Tranekær: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 9 FU
. Claus Dalskov 
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Fasan 1 FU, Ringdue 2 OF, Rørhøne (Grønbenet) 1 R, Fiskehejre 1 R, Stormmåge 3 OF, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 R, Solsort 3 FU, Skovspurv 5 FU, Bogfinke 3 FU, Dompap 2 R, Grønirisk 4 FU. Per Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Taffeland 150 R. Carsten Skou


  

Lørdag den 25. januar 2020       Solopgang: 08:21 Solnedgang: 16:39

Lundeborg, matrikel: Rødhals 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Fangel Torp:
Kongeørn 1 R . Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Henrik Kalckar Hansen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 2K R. Palle Bo Larsen
Enebærodde: Gråand 500 R. Søren G. Nielsen
Fakkemose: Blisgås 88 R. Søren Bøgelund
Fangel Mose:
Kongeørn 1 R. Kristoffer Hansen
Fangel Mose:
Kongeørn 1 2K R. Per Rasmussen
Fangel Mose:
Kongeørn 1 2K R. Henrik Mørup-Petersen
Fangel Torp:
Kongeørn 1 R. Leif Sørensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Krikand 150 FU, Storspove 196 FU. Søren G. Nielsen 
Gultved:
Rød Glente 24 R NAT, Sort Glente 1 R NAT . Kirsten Halkjær Lund
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 7 FU. Kurt Kaack Hansen
Lindelse: Havørn 2 OF. Jan Sørensen 
Lumby Middelgrund: Bramgås 1000 OF, Mudderklire 0 R (Den Mudderklire, der er set de to foregående weekender, var ikke langs strandkanten i dag.). Peter Lillesø
Skovsgård: Sortkrage 3 FU. Jan Sørensen
Sønder Vornæs: Bramgås 24 R, Grågås 580 R, Blisgås 37 R. Peder Rasmussen

Svendborg: Munk 1 F R. Pierre Bentzen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 2 R. Ole Goldschmidt


     

Fredag den 24. januar 2020       Solopgang: 08:23 Solnedgang: 16:37

Barager Nebbe/Næbbe Revler: Ederfugl 21 R, Toppet Skallesluger 2 R, Sandløber 6 R. Lars Kirk
Lundeborg, matriklen: Ringdue 4 FU, Allike 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Ladby Mark: Sangsvane 350 R, Knopsvane 100 R, Grågås 120 R. Erik Thomsen

    

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Allerup Mark v/Højby: Musvåge 1 OF. Per Rasmussen
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Ederfugl 21 R, Toppet Skallesluger 2 R, Sandløber 6 R. Lars Kirk
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 6 R. Pierre Bentzen
Bleget: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Christiansminde: Gråand 15 R, Ringdue 23 R, Rørhøne (Grønbenet) 1 R, Blishøne 4 FU, Hættemåge 54 R, Sølvmåge 6 R, Musvåge 1 FU, Allike 5 OF, Gråkrage 6 R, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Korttået træløber 1 SY, Spætmejse 1 FU, Spætmejse 1 R, Rødhals 1 FU, Solsort 7 FU, Jernspurv 1 FU, Skovspurv 3 R, Bogfinke 5 FU, Kvækerfinke 1 FU, Dompap 6 FU, Grønirisk 3 FU, Grønsisken 5 OF. Susanne Rørdam Skov
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Sølvhejre 1 R. Søren G. Nielsen
Ferritslev: Tyrkerdue 2 R, Stor Flagspætte 1 YF TH. Per Rasmussen
Grusgrave v/Nærågårdsvej: Tårnfalk 2 FU. Per Rasmussen
Gudbjerg: Musvåge 3 R. Per Rasmussen
Gultved:
Rød Glente 22 R NAT. Per Rasmussen
Heldager: Musvåge 1 OF. Per Rasmussen
Hillerslev: Sangsvane 11 , Stormmåge 60 FU, Sølvmåge 29 , Råge 30 FU, Gråkrage 1 R. Gunnar Jørgensen
Håstrup v/Faaborg: Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Jordløse Bakker: Fasan 1 FU, Ringdue 2 OF, Musvåge 1 FU, Musvåge 1 OF, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Musvit 1 SY, Fuglekonge 1 FU, Spætmejse 1 R, Grønirisk 1 R. Leif Kristensen
Jordløse Skov: Stor Flagspætte 1 FU, Skovskade 1 R, Sumpmejse 1 FU, Musvit 4 , Halemejse 2 FU, Spætmejse 1 FU, Spætmejse 1 R, Solsort 3 FU. Leif Kristensen
Kattekilde: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Knopsvane 6 FU, Fasan 2 R, Musvåge 2 OF, Ravn 18 OF. Leif Sørensen
Regnvandsbassin ved Årslev-afkørslen: Musvåge 2 OF. Per Rasmussen
Rårud Skov: Musvåge 1 OF. Per Rasmussen
Skov nord for Østrup (Trente Mølle): Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Sønder Nærå: Spurvehøg 1 FU. Per Rasmussen
Tranekær: Tyrkerdue 2 R, Sumpmejse 2 R, Halemejse 3 R, Spætmejse 1 R, Kernebider 1 R. Claus Dalskov


    

Torsdag den 23. januar 2020       Solopgang: 08:24 Solnedgang: 16:35

Bissebjerg, Tåsinge: Storspove 19 FU, Tårnfalk 1 R. Lars Kirk
Bjerreby: Grågås 74 R. Lars Kirk
Lundeborg, Tanghavevej
: Sjagger 500+ OF R FU, Musvåge 4 OF R, Stær 100 FU R, Ringdue 10 OF, Bog/Kvækerfinke 20 FU R. Poul Brugs Rasmussen

   

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R. Claus Dalskov
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R, Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Fogense Enge (Lillestrand): Blå Kærhøg 1 BR FU. Erik Røjgaard
Gyldensteen: Engsøen: Knarand 64 FU. Karin Abildgaard
Gyldensteen: Reservatet: Enkeltbekkasin 1 R. Kurt Due Johansen
Havndrup: Tyrkerdue 1 R, Ravn 1 R. Per Rasmussen
Havn v/Vejlen: Isfugl 1 R. Lars Kirk
Hårby Made: Rød Glente 2 OF, Vandrefalk 1 R. Niels Andersen
Ladby v/Kerteminde: Sangsvane 280 FU. Steffen Kronborg  
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 14 R, Bjergand 550 R, Sølvhejre 1 FU, Havørn 2 AD FU, Isfugl 1 R. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 16 FU, Havørn 2 FU, Isfugl 1 FU. Merry Sunke Larsen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 2 FU, Isfugl 1 R. Carsten Skou 
Nørreballe Nor: Havørn 2 AD OF. Frank Jensen-Hammer
Rolsted: Musvåge 1 FU. Per Rasmussen
Stjovl: Sangsvane 210 R. Lars Kirk
Trente Mølle m.m.: Stor Flagspætte 1 R, Stor Flagspætte 2 OF, Bogfinke 4 FU, Kvækerfinke 1 FU, Dompap 2 R. Leif Kristensen 
Ørbæk: Musvåge 1 OF. Per Rasmussen


  

Onsdag den 22. januar 2020       Solopgang: 08:26 Solnedgang: 16:33

Løkkeby Enge/hav: Strandskade 3 R. Lars Kirk
Siø: Fiskehejre 8 R. Lars Kirk
Lundeborg, ud for campingpladsen: Marsvin 1. (Jeg har set den flere gange, den er let genkendelig med indhakket i rygfinnen). Poul Brugs Rasmussen

   

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Dyrehave (Nørre Søby): Knopsvane 2 OF, Grågås 25 OF, Ringdue 1 SY, Ringdue 6 OF, Stormmåge 75 FU,
Kongeørn 1 IMM R, Blå Kærhøg 1 FU, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 OF, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Ravn 2 R, Gråkrage 2 FU, Gråkrage 1 R, Spætmejse 1 SY. Gunnar Jørgensen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 FU. Erik Damm
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 FU, Blå Kærhøg 1 FU. Leif Kristensen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R , Ravn 3 OF. Henrik Frier
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 2K+ R. Peter Hartoft-Jacobsen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Steen Vagner
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 2K R (Ankom lidt efter 15. Kongeørnen sad da i toppen af et grantræ ikke langt fra den store engs vestlige side. Den synede ikke af meget i en håndkikkert, et scop gav straks en bedre oplevelse. Kort før kl. 16 blev den mobbet kraftigt af en musvåge. Omkring kl 16 lettede den unge konge og søgte over i nærheden af sin sædvanlige overnatningsplads, som den kort efter søgte til). Jan Sørensen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 2K FU, Blå Kærhøg 1 F OF. Merry Sunke Larsen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Leif Sørensen
Fjellerup v/Ryslinge: Tyrkerdue 16 R, Spurvehøg 1 FU. Per Rasmussen
Gammel Fjellerup: Musvåge 1 R, Kernebider 1 OF. Per Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 11 FU. Erik Røjgaard
Gyldensteen: Langø: Grågås 600 OF, Pibeand 340 R. Erik Røjgaard
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 10 FU, Ravn 3 OF. Kurt Kaack Hansen
Løkkeby Enge: Blå Kærhøg 1 F FU. Lars Kirk
Neverkær: Blisgås 96 FU. Kurt Due Johansen 
Mørkemose v/Sandholt: Sangsvane 8 FU. Leif Kristensen
Nørre Søby:
Kongeørn 1 R , Blå Kærhøg 1 OF. Torben Skytte Hvass 
Nørre Søby: Ringdue 1 OF, Ringdue 3 R, Tyrkerdue 1 FU, Stormmåge 4 OF, Husskade 1 R, Allike 7 R, Allike 3 OF, Råge 2 OF, Gråkrage 2 FU, Musvit 1 FU, Grønirisk 5 R. Gunnar Jørgensen
Ryslinge: Rød Glente 1 AD OF. Per Rasmussen
Røjle By: Bramgås 110 Ø, Jernspurv 1 R. Michael Mosebo Jensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sangsvane 2 OF, Sølvhejre 1 FU, Musvåge 2 FU, Natugle 1 R. Leif Kristensen
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 2 AD R. Per Rasmussen
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 145 FU, Vandrefalk 1 R. Niels Andersen
Stoense Udflyttere:
Skovhornugle 6 R. Jane Ditzel
Strib:
Søkonge 1 FU. Erik Busk
Tarup Skov: Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stor Tornskade 1 R. Gregers Johannesen


  

Tirsdag den 21. januar 2020       Solopgang: 08:27 Solnedgang: 16:31

Lakkendrup, oversvømmelse: Grågås 500+ FU, Blisgås 50 + FU, Sangsvane 100 FU, Vibe 15 FU. Poul Brugs Rasmussen
Dyrehave (Nørre  Søby):
Kongeørn 1 R. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 6 FU. Claus Dalskov
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Leif Sørensen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Per F. Kristensen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Johnny Meilvang Lawcock
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Kell Grønborg
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Pierre Bentzen
Fiskerup Skov: Ravn 45 R. Lars Kirk
Flådet (Tranekær): Havørn 2 OF. Claus Dalskov
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Isfugl 1 FU. Aage Wichmann
Ravnholt (Midtfyn): Ravn 12 OF. Per Rasmussen
Sanderum: Silkehale 25 FU. Ella Mikkelsen
Stavrby Skov: Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 30 FU. Erik Busk
Strib:
Søkonge 1 FU. Erik Busk
Strib:
Søkonge 1 FU. Pierre Bentzen
Vognsbjerg: Sjagger 600 R. Gregers Johannesen


  

Mandag den 20. januar 2020       Solopgang: 08:28 Solnedgang: 16:29

Monnet, Taasinge: Snespurv 7 R, Sølvhejre 1 R, Havørn 1 OF, Ravn 1 OF. Morten Kristiansen
Purreskoven (14:30): Jernspurv 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Dyrehave (Nørre  Søby):
Kongeørn 1 R. Erik Thomsen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bækkehave m.m. (Tåsinge): Blå Kærhøg 1 F FU. Lars Kirk
Dyrehave (Nørre Søby)
Kongeørn 1 R. Peter Pelle Clausen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Martin Rheinheimer
Fangel Mose:
Kongeørn 1 R SV. Jette Frederiksen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Vandstær 1 FU. Kristoffer Hansen
Grusgrave v/Davinde: Lille Skallesluger 10 R. Leif Sørensen
Hågerup Å vest for Hågerup: Blisgås 54 FU, Knarand 47 R. Leif Kristensen
Kajbjerg Skov: Havørn 2 OF. Peter Pelle Clausen
Klingstrup Gods: Vandstær 1 R. Peter Pelle Clausen
Lindkær v/Ravnholt: Trane 3 R. Leif Sørensen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Hvidklire 1 R. Jan Sørensen
Lyseng: Ravn 5 OF. Claus Dalskov
Odense Å v/Sankt Klemens: Havørn 2 OF. Kell Grønborg 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Jacob Sterup
Silkeå vest for gl. jernbane: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Strib:
Søkonge 1 R. Michael Mosebo Jensen
Strib:
Søkonge 2 FU. Peter Hvenegaard
Strib:
Søkonge 1 FU. Nils Kruse
Trunderup:
Rød Glente 24 R NAT, Sort Glente 1 R NAT. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 2500 R. Gregers Johannesen
Vesteregn: Grågås 600 OF, Blisgås 75 R. Søren Bøgelund
Åmosen v/Ollerup: Bramgås 1650 FU. Jacob Sterup


  

Søndag den 19. januar 2020       Solopgang: 08:30 Solnedgang: 16:27

Bøllemosen: Grågås 4 R, Sølvmåge 40 R. Poul Brugs Rasmussen
Hesselagergård
(14:00): Musvåge 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Dyrehave (Nørre  Søby)
:
Kongeørn 1 R (Kongeørnen har fordøjet hele dagen i dag, skidt 2 gange og har haft en lille flyvetur kl. 13.00 ellers holder den sig i ro, efter det måltid den fik i går.). Erik Thomsen
Søby-Søgård, Hovvej: Havørn 1 R. Erik Thomsen
Dyrehaven Søgård: Tårnfalk FU. Erik Thomsen
Nørre Søby:
Kongeørn 1 R . Lars Rasmussen
Nørre Nærå, mark vest for:
Blisgås 241 R. Poul Vestergaard Rasmussen

    

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Trane 4 R. Søren Bøgelund
Bjørnemosegård (Svendborg):  Isfugl 1 OF. Pierre Bentzen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Duehøg 1 R. Else Klint
Brændegård Sø: Duehøg 1 FU. Lars Kirk
Bøjden Nor: Troldand/Bjergand 3000 FU, Spidsand 11 FU, Skærpiber 6 FU. Søren G. Nielsen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 IMM R. Gunnar Jørgensen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 IMM R. Anders Vedel
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Kurt Kaack Hansen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Kirsten Halkjær Lund
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Lars Kirk
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Niels Aage Madsen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 IMM R. Anders Vedel
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 2K R. Ella Mikkelsen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Jacob Sterup
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Jens Bækkelund
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R NAT. Jakob Sunesen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Merry Sunke Larsen
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Blå Kærhøg 1 F FU, Ravn 8 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Gammel Skrøbelev: Sangsvane 600 R. Søren Bøgelund
Glorup Park m/Holmesø: Vandrefalk 1 OF. Peter Pelle Clausen
Gulstav Vesterskov: Kragefugl sp. 2000 R NAT. Søren Bøgelund
Hellemose Skov: Duehøg 1 R, Havørn 3 . Else Klint 
Helnæs Made: Bramgås 1125 R. Jørgen Hjorth Jensen
Klingstrup Gods: Vandstær 1 R. Peter Pelle Clausen
Lindkær v/Ravnholt: Ravn 30 R. Per Rasmussen
Lumby Middelgrund: Bramgås 1000 OF, Mudderklire 1 FU (Hvidt indhak ved vingerod. Knikser med bagdelen. Lav svirrende kort flugt. Gav et enkelt spinkelt kald. (Totonet). Formentlig samme fugl jeg så lørdag, 11 januar, samme sted, men på længere afstand . (Blev registreret som alm ryle). Enlig mudderklire observeret samme sted i efteråret 2019). Peter Lillesø
Magleby Nor: Bramgås 2800 R. Søren Bøgelund
Nakkebølle Fjord: Sølvhejre 1 R, Isfugl 1 R. Arne Bruun
Ny Stenderup: Grønspætte 2 SY. Søren Bøgelund
Nørre Nærå By:
Blisgås 241 R. Poul Vestergård Rasmussen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 R. Søren G. Nielsen
Signekær v/Haarby: Ravn 3 OF, Spætmejse 10 SY. Niels Andersen
Svanninge Bakker:
Træløber 4 FU. Søren G. Nielsen
Trunderup:
Rød Glente 28 R, Sort Glente 1 R. Jens Wiberg
Trunderup:
Rød Glente 22 R NAT, Sort Glente 1 R NAT. Per Rasmussen
Trunderup:
Rød Glente 22 R NAT, Sort Glente 1 R NAT. Jakob Sunesen 
Vomme Sø: Havørn 2 AD R. Per Rasmussen
Ørsted Grave: Sjagger 250 R. Carsten Moth Iversen


  

Lørdag den 18. januar 2020         Solopgang: 08:31 Solnedgang: 16:25

Lundeborg, Stenmurevejen: Sjagger 100+ FU, Vindrossel 10 FU, Solsort 8 FU. Poul Brugs Rasmussen
Dyrehave (Nørre  Søby):
Kongeørn 1 R (med fyldt kro til overrnatning). Erik Thomsen
Dyrehave (Nørre Søby)
:
Kongeørn 1 R. Henrik Mørup-Petersen

   

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Birkende: Havørn 2 R. Peter Lillesø
Bårdesø: Dværgfalk 1 R. Ella Mikkelsen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 2K R . Søren G. Nielsen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R, Ravn 4 OF. Henrik Mørup-Petersen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 2K R. Per Rasmussen
Dyrehave (Nørre Søby): Duehøg 1 2K R. Tim Hesselballe Hansen
Fakkebjerg: Blisgås 160 R. Søren Bøgelund
Hasmark Mose (Vestermose): Sangsvane 200 R. Ella Mikkelsen
Kertinge: Sangsvane 350 R, Blisgås 80 R. Kurt Willumsen
Lundegård: Blisgås 50 FU. Søren G. Nielsen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Rødben 17 R, Havørn 1 OF. Niels Andersen
Munkebo: Hættemåge 3 R. Peter Lillesø
Nyborg Strand: Rødhals 2 R. Svend Aage Linderström
Nærå Strand/Agernæs Flak: Strandskade 78 R, Storspove 380 R. Ella Mikkelsen
Påø Enge (våde): Grågås 550 OF, Hættemåge 900 R. Søren Bøgelund
Rudkøbing: Tyrkerdue 1 R, Musvåge 1 OF, Allike 2 OF. Jan Sørensen
Rudkøbing Havn: Ringdue 3 FU, Hættemåge 1 FU, Sølvmåge 3 FU, Allike 23 FU, Råge 6 FU. Jan Sørensen
Skovsbo v/Svendborg: Grønirisk 1 R. Rasmus Reiter
Strib:
Søkonge 1 R. Kurt Willumsen
Strib:
Søkonge 1 FU, Isfugl 1 R. Søren Blanke
Søen, Valdemarsslot: Troldand 1100 R, Knarand 55 R. Niels Andersen
Thurø Rev: Knortegås 12 R S, Grågås 25 R, Gravand 4 R, Pibeand 60 FU, Gråand 20 R, Krikand 50 R, Vibe 20 R T, Sanglærke 1 R, Skærpiber 2 R, Bjergirisk 30 R. Arne Bruun
Trunderup:
Rød Glente 30 R NAT, Sort Glente 1 R NAT. Henrik Kingo Andersen
Urup Dam: Sangsvane 3 , Gravand 4 R. Peter Lillesø
Ålebæk v/Gyldensteen: Grønsisken 25 FU. Kurt Due Johansen


   

Fredag den 17. januar 2020         Solopgang: 08:32 Solnedgang: 16:24

Caroline Amalielund, mølledammen: Hættemåge 35 R FU, Sølvmåge 1 R, Gråand 15 FU, Parkand? 8 FU, Grønbenet Rørhøne 4 AD + 3 2K FU, Gråkrage 2 R, Allike 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Vejlen, Taasinge
: Blisgås 35 OF, Vandrikse 1 R, Tårnfalk 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen

Sortemosen
: Rød glente 1 FU, Duehøge 1 OF, Havørn 2 R. Morten Kristiansen
Dyrehave (Nørre  Søby):
Kongeørn 1 R . Erik Thomsen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Agernæs Havn: Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Kristensen
Arreskov Sø: Sølvhejre 2 T NAT. Erik Ehmsen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 2K R. Pierre Bentzen 
Brændegård Sø Sølvhejre 1 FU. Gunnar Jørgensen
Dyrehave (Nørre  Søby):
Kongeørn 1 R. Leif Sørensen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Jens Wiberg
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R . Steen Winkel
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 2K+ R. ( Rød ring med hvid skrift på højre ben. Spændende om nogen får billeder, så det kan afklares).  Martin Søgaard Nielsen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. (Sad i et træ tæt ved stammen, men blev afsløret af den lyse musvåge som generer ørnen, så snart den får en mulighed.).  Ella Mikkelsen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R .( Sad mellem træerne - fløj en flot runde i ca 5 min i flot sollys (kl 11.15) og satte sig så igen). Carsten Moth Iversen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. (Sad i bøgetræ. Der kom en jæger gående tværs over græsmarken og skræmte ørnen på vingerne. Den fløj derefter rundt i flot majestætisk vis, hvorefter den fløj vestpå. Flot syn). Michael L.J. Glentedal
Føns Vang: Havørn 2 R. Bent Carstensen
Gadsbølle: Skovsneppe 1 OF. Jens Wiberg
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 R. Jens Bækkelund
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Hvidklire 1 FU. Pierre Bentzen
Nakkebølle Inddæmning: Hvinand 250 R, Isfugl 1 FU. Carsten Skou
Nældemose: Tundrasædgås 2 FU. Leif Kristensen
Nørre Søby:
Kongeørn 1 2K+ R. Bent Carstensen
Stengade (by + agerland): Blisgås 75 R. Claus Dalskov
Strib:
Søkonge 1 FU. Lars Elverdam
Strib:
Søkonge 1 FU. Erik Busk
Strib: Søkonge 1 FU. Jens Wiberg
Trunderup:
Rød Glente 19 R NAT, Sort Glente 1 R NAT. Pierre Bentzen 


   

Torsdag den 16. januar 2020         Solopgang: 08:33 Solnedgang: 16:22

Ny Gesinge, matriklen: Havørn 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Ny Gesinge, Tåsinge
: Fiskehejre 5 R. Lars Kirk
Skårupøre Strandvej
(10:00): Havørn 1 OF. Gunnar Jørgensen og Poul Brugs Rasmussen
Fangel:
Kongeørn 1 FU . Erik Thomsen
Lindeskov:
Kongeørn 1 R , Musvåge 1 R. Leif Sørensen
Nørre Søby:
Kongeørn 1 R. Morten Kristiansen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bjernekrogen
: Isfugl 1 FU. Per Damgaard Poulsen
Botofte
: Havørn 2 OF. Hans-Henrik Wienberg
Bøjden Nor
: Taffeland 210 R, Troldand 2600 R, Bjergand 1500 R, Vandrefalk 1 R. Ella Mikkelsen
Dyrehave (Nørre Søby)
:
Kongeørn 1 IMM R. Mange observatører
Fangel Torp:
Kongeørn 1 R. Leif Sørensen
Fangel Torp:
Kongeørn 1 FU . Vibeke Hansen
Fangel Torp:
Kongeørn 1 2K R. Kjeld Lund m. fl.
Ferritslev: Sjagger 350 OF. Per Rasmussen
Fogense Enge (Lillestrand): Bramgås 2200 R. Karin Abildgaard
Faaborg Havn: Husrødstjert 1 FU. Per Damgaard Poulsen
Gudbjerg: Trane 3 OF. Per Rasmussen
Gulstav Mose: Bramgås 1500 R. Leif Bisschop-Larsen
Keldsnor: Blisgås 220 R, Snespurv 25 FU. Leif Bisschop-Larsen
Lindholm v/Allested: Rød Glente 3 R. Niels Lund
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Trunderup:
Rød Glente 6 R NAT. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 2000 OF. Leif Bisschop-Larsen
Vejlen, Tåsinge: Skægmejse 2 FU. Lars Kirk


  

Onsdag den 15. januar 2020         Solopgang: 08:34 Solnedgang: 16:20

Monnet, Taasinge: Havørn 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Dyrehave (Nørre Søby)
:
Kongeørn 1 R. Erik Thomsen
Dyrehave (Nørre Søby)
:
Kongeørn 1 R. Mike Vesterskov

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop: Silkehale 24 R. Søren Bøgelund
Bagenkop Fredsbjerg: Natugle 1 R, Korttået Træløber 1 SY, Spætmejse 3 R, Kernebider 2 R. Søren Bøgelund
Enemærket v/Holstenshus: Sølvhejre 1 FU, Musvåge 3 R, Ravn 2 R, Halemejse 15 FU, Vindrossel 20 R, Sjagger 60 R, Kvækerfinke 60 R. Per Damgaard Poulsen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Lille Lappedykker 8 FU, Skarv 2 FU. Jan Sørensen
Grusgrav v/Sønder Nærå: Isfugl 1 OF. Per Rasmussen
Hou Nordstrand (Langeland): Ederfugl 500 R, Fløjlsand 3 R, Skarv 7 R, Gråkrage 2 R, Skovspurv 32 R, Engpiber 2 R. Pierre Bentzen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knopsvane 137 R, Ederfugl 7 R, Hvinand 70 R, Toppet Skallesluger 15 R, Gravand 9 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 5 R, Stormmåge 140 R, Svartbag 1 R, Gråkrage 1 R. Niels Bomholt Jensen
Nymark Skov v/Nørre Søby:
Kongeørn 1 R, Musvåge 1 R. Leif Sørensen
Røjle Skov (Årslev): Grågås 75 R, Allike 300 R, Stillits 15 R. Leif Sørensen
Stige Ø: Svartbag 2 AD R, Stillits 3 FU. Jan Sørensen
Tarup (Odense): Ringdue 130 OF, Ringdue 6 R, Råge 1 OF, Solsort 1 FU, Gråspurv 3 FU. Jan Sørensen


    

Tirsdag den 14. januar 2020         Solopgang: 08:35 Solnedgang: 16:18

Bøllemosen (14:00): Vibe 50 FU OF; Grågås 500+ FU OF, Blisgås 75 FU OF, Grågås 1 (Leucistisk) FU, Gravand 3 FU. Musvåge 1 OF, Sangsvane 0 R. Poul Brugs Rasmussen
Fangel
:
Kongeørn 1 R. (Ringmærket!). Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor: Knopsvane 4 FU, Sangsvane 5 R, Bramgås 21 FU, Grågås 117 , Hvinand 4 FU, Taffeland 4 R, Troldand 308 R, Bjergand 2700 R, Pibeand 89 , Gråand 68 , Spidsand 2 R, Krikand 14 FU, Lille Lappedykker 1 FU, Blishøne 15 , Fiskehejre 1 FU, Skarv 31 R, Svartbag 1 R, Gråkrage 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Vindrossel 1 FU, Solsort 1 FU, Solsort 1 R. Leif Kristensen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Leif Sørensen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 IMM R. Gunnar Jørgensen
Fangel Mose:
Kongeørn 1 R . Lars Kirk
Ferritslev: Gråspurv 20 R. Per Rasmussen
Flådet (Tranekær): Trane 2 FU. Jane Ditzel
Kohave v/Skovmøllevej: Blå Kærhøg 1 M AD FU. Kurt Due Johansen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 1 FU- Pierre Bentzen
Ny Gesinge: Natugle 3 R. Poul Vestergård Rasmussen 
Ore v/Søllinge: Sjagger 500 R. Per Rasmussen
Påø Strand: Bjerglærke 1 R,Snespurv 5 R. Søren Bøgelund
Rath: Husrødstjert 1 R, Sjagger 300 R. Søren Bøgelund
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Ravn 2 TH. Niels Andersen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sortemosen (Sydfyn): Vandrefalk 1 AD OF, Kragefugl sp. 1500 R. Leif Bisschop-Larsen 
Svanninge Bakker: Havørn 1 OF. Leif Kristensen


   

Mandag den 13. januar 2020         Solopgang: 08:36 Solnedgang: 16:17

Vejlen, Tåsinge: Lille skallesluger 9 R , Havørn 1 3K OF , Isfugl 1 R , Halemejse 11 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Skovballe
: Tårnfalk 1 R
. Poul Vestergaard Rasmussen
Svendborg Golfbane
: Pibesvane/Sangsvane 2 OF, Bramgås 1500 OF, Grågås 400 OF, Rød Glente 1 FU, Husskade 1 R, Ravn 1 R, Grønsisken 12 FU
Lunkebugten & Nørreskov Nor
: Hvidklire 1 R. Lars Kirk
Skårupøre, vintersædmark
(10:00): Sangsvane 75 FU R, Grågås 7 FU R, Sølvmåge 12 R FU. Poul Brugs Rasmussen
Fangel:
Kongeørn 1 2 K R. Erik Thomsen

   

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Assens: Tårnfalk 1 OF. Karin Abildgaard
Boltinge: Rød Glente 1 FU. Gunnar Jørgensen
Brylle: Natugle 1 R. Søren G. Nielsen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Michael Bjerregaard 
Dyrehave (Nørre Søby): Grågås 80 R, Fiskehejre 1 R, Musvåge 1 R. Leif Kristensen
Dyrehave (Nørre Søby): Blisgås 21 OF, Stormmåge 30 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R, Stor Flagspætte 1 SY, Spætmejse 2 R. Jacob Sterup
Fangel Torp: Knopsvane 1 OF, Trane 1 OF,
Kongeørn 1 R. Karin Abildgaard
Fangel Torp:
Kongeørn 1 R, Rød Glente 1 OF, Musvåge 2 OF, Grønspætte 1 OF, Husskade 1 OF. Leif Sørensen
Fangel Torp:
Kongeørn 1 R, Rød Glente 1 FU, Grønspætte 1 R. Leif Kristensen
Fogense Enge (Lillestrand): Tundrasædgås 6 R. Ella Mikkelsen
Gulstav: Munk 1 M R. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 4500 R NAT, Knarand 226 FU, Gråand 717 R, Krikand 848 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 4500 R. Ella Mikkelsen
Gyldensteen: Reservatet: Storspove 91 R. Kurt Due Johansen
Hav V f/Bogense: Pibeand 300 R. Ella Mikkelsen
Henninge Nor: Blisgås 55 R, Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 M R. Søren Bøgelund
Hou Nordstrand (Langeland): Sortstrubet Lom 1 V, Stenvender 11 R, Sortgrå Ryle 14 R, Hvidklire 1 R, Snespurv 45 R. Søren Bøgelund 
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Hvinand 30 FU. Merry Sunke Larsen
Klinte: Blisgås 202 R. Jens Bækkelund
Klinte Strand: Blisgås 80 R, Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund 
Kohave v/Skovmøllevej: Natugle 1 SY. Kurt Due Johansen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 10 FU. Kirsten Halkjær Lund
Lindø + vade v/Jersore: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 22 R. Ella Mikkelsen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Hvidklire 1 R. Lars Kirk
Mesinge: Gravand 4 FU, Strandskade 20 FU, Storspove 110 FU, Bjergirisk 46 T FU. Merry Sunke Larsen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 64 R. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 59 R, Snespurv 6 FU. Ella Mikkelsen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 1 R. Claus Dalskov
Nymark Skov v/Nørre Søby: Sumpmejse 1 SY, Spætmejse 2 R. Jacob Sterup
Nørre Aaby: Sangsvane 2 OF. Karen Hasselbalch Thomsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Hvinand 162 R, Spidsand 63 R. Jens Bækkelund
Nørre Højrup Mose: Sangsvane 280 R, Bramgås 2000 R. Ella Mikkelsen
Nørreby: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 305 R. Jens Bækkelund
Rath: Blisgås 90 R. Søren Bøgelund 
Rosengårdcentret: Silkehale 12 FU. Kristoffer Hansen
Rudkøbing: Silkehale 30 FU. Hans-Henrik Wienberg
Sandholt Gods m/enge og marker: Knopsvane 2 FU, Sølvhejre 1 FU, Natugle 1 R. Leif Kristensen
Siø: Toppet Skallesluger 40 FU, Ravn 2 OF. Hans-Henrik Wienberg
Skovsbo v/Svendborg, Boligbirding: Bramgås 50 OF, Skovspurv 6 SY. Rasmus Reiter
Skårupøre Sund: Lille Lappedykker 15 FU. Steen Winkel
Strandenge v/Jersore: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 34 FU. Jens Bækkelund
Strandenge v/Jersore: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 34 . Kurt Due Johansen
Søby Sø (Nr. Søby): Gråand 4 R, Stormmåge 5 R. Jacob Sterup
Søby Søgård: Rød Glente 1 OF. Jacob Sterup
Søby Søgård: Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Tranekær Slot m/borgsø: Isfugl 1 R. Søren Bøgelund
Vester Aaby, Boligbirding: Allike 9 R, Gråkrage 4 R, Gråspurv 4 R. Else Klint


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 12/01 - 2020:
               Grøn vinter giver rekord af røde glenter
               Fugleværnsfonden: Det haster med at handle, hvis vi skal mårhunden til livs

               Oplev Nordeuropas største ørn


   

Søndag den 12. januar 2020         Solopgang: 08:37 Solnedgang: 16:15

Svendborgsund ved Iholm, Boligbirding: Sangsvane 12 R, Storspove 1 FU, Sortkrage 1 FU (B48)

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bogøgård m.m.: Råge 30 FU, Solsort 1 FU. Jan Sørensen
Bregnør Bugt: Ederfugl 24 FU, Pibeand 20 R, Gråand 2 OF. Peter Lillesø
Christiansminde: Musvåge 1 R. Susanne Rørdam Skov
Dalby Bugt: Knopsvane 1 R, Ederfugl 2 R, Sortand 5 FU, Hvinand 3 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Gråand 6 FU, Skarv 1 FU, Strandskade 1 FU. Peter Lillesø
Dallund Sø: Grågås 115 R, Troldand 40 R, Gråand 60 R, Krikand 15 R, Toppet Lappedykker 4 FU, Blishøne 240 FU, Skarv 1 OF, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 40 R. Kurt Due Johansen
Dømmestrup: Sangsvane 15 R. Per Rasmussen
Føns Vang: Havørn 1 AD FU. Henrik Kingo Andersen
Grusgrave v/Birkum: Havørn 1 2K+ FU. Per Rasmussen
Hjorte: Havørn 1 OF. Henrik Kingo Andersen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Knopsvane 2 R, Hvinand 9 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Gravand 8 FU, Gråand 3 FU, Lille Lappedykker 18 FU, Blishøne 900 FU, Skarv 3 FU, Storspove 1 FU. Peter Lillesø
Kohave v/Skovmøllevej: Fiskehejre 1 R. Kurt Due Johansen
Kædeby: Sumpmejse 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 FU, Jernspurv 1 R. Jan Sørensen
Ladby v/Kerteminde: Knopsvane 35 R, Sangsvane 300 R. Kirsten Halkjær Lund
Ladby v/Kerteminde: Knopsvane 13 FU, Sangsvane 300 FU, Svane sp. 100 FU, Gås sp. 125 FU. Peter Lillesø
Lindelse: Ringdue 2 R, Sølvmåge 4 OF, Stor Flagspætte 2 FU, Allike 1 FU, Gråkrage 1 FU, Blåmejse 1 FU, Blåmejse 1 SY, Musvit 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 2 FU, Vindrossel 3 R, Solsort 4 FU, Skovspurv 2 FU, Bogfinke 2 FU, Stillits 2 OF. Jan Sørensen
Lindelse Nor: Blishøne 400 R. Jan Sørensen
Martofte: Knopsvane 5 FU, Sangsvane 13 AD FU. Peter Lillesø
Mesinge: Knopsvane 1 R, Sanglærke 15 . Peter Lillesø
Munkebo: Knopsvane 60 FU. Peter Lillesø
Ronæs: Blå Kærhøg 1 FU. Henrik Kingo Andersen
Skovsbo v/Svendborg: Bramgås 650 R, Sølvmåge 50 R. Niels Andersen
Svendborg, Strandvej: Munk 1 F 2K+ RI
. Peter Teglhøj
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Gråand 1 R, Ringdue 1 OF, Tyrkerdue 4 R, Rørhøne (Grønbenet) 1 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Husskade 1 R, Gråkrage 1 OF, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Halemejse 6 FU, Spætmejse 1 FU, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 2 FU, Solsort 3 R, Skovspurv 2 FU, Bogfinke 5 R, Kvækerfinke 1 R, Dompap 3 FU, Grønirisk 6 R. Per Rasmussen
Svendborgsund (Bro-Mårodde): Sortkrage 1 FU. Susanne Rørdam Skov 
Ulbølle: Spurvehøg 1 R. Niels Bomholt Jensen
Ulriksholm Skove: Musvåge 1 FU. Peter Lillesø
Vestermade Rev: Strandskade 6 FU, Storspove 5 FU. Peter Lillesø
Viby (Hindsholm): Knopsvane 9 FU, Sangsvane 44 , Grågås 14 FU. Peter Lillesø


    

Lørdag den 11. januar 2020         Solopgang: 08:38 Solnedgang: 16:13

Kogtved, Boligbirding: Havørn 1 NØ (B47)
Søen, Valdemarsslot
: Knopsvane 4 R, Grågås 4 R, Lille Skallesluger 19 , Toppet Skallesluger 13 , Gravand 8 R, Taffeland 68 , Troldand 850 R, Bjergand 420 R, Knarand 76 R, Gråand 26 R, Krikand 11 R, Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 8 FU, Huldue 1 SY, Vandrikse 1 R, Rørhøne (Grønbenet) 1 FU, Blishøne 320 FU, Fiskehejre 8 R, Skarv 8 R, Vibe 2 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Isfugl 1 R, Allike 18 OF
Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 12 R, Sangsvane 4 NØ, Sangsvane 1 R, Grågås 119 R, Hvinand 4 , Lille Skallesluger 2 , Gravand 1 R, Taffeland 20 R, Troldand 950 R, Bjergand 1 F R, Knarand 24 R, Gråand 24 R, Krikand 18 R, Blishøne 6 R, Fiskehejre 2 R, Havørn 1 2K+ R, Musvåge 1 R, Isfugl 1 R, Råge 110 R, Blåmejse 4 R, Rødhals 1 R, Jernspurv 1 R
Havn v/Vejlen: Isfugl 1 R
Lundby (Tåsinge): Sangsvane 80 R, Sjagger 60 R,
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Hvidklire 1 R, Misteldrossel 1 R
Ny Gesinge: Stor Flagspætte 1 FU, Tårnfalk 1 R, Stær 20 R, Sjagger 120 R, Gulspurv 12 R
Siø: Bjergirisk 17 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Påø Enge: Bramgæs 3800 R, Grågås 540 R, Havørn 1 2K OF, Musvåge 5 R
, Ravn 2 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Gulstav: Hjejle 90 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg og omegn i Purreskoven: Stillits 5 FU, Bog/kvækerfinke 25 FU T, Grønirisk 8 FU R, Sumpmejse 4 FU, Dompap2 FU, Spætmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Blåmejse 4 FU, Skovspurv 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Nørre Søby:
Kongeørn 1 R . Leif Sørensen
Nørre Søby:
Kongeørn 1 R . Lars Andersen [Lindved Frugt]
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 2K R. Lilly Sørensen og Niels Bomholt  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Broløkke Strand: Bramgås 2000 FU. Jacob Sterup
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 2K R. Niels Bomholt Jensen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 2K R. Per Rasmussen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 2K R. Michael Bjerregaard
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 2K+ FU. Henrik Kalckar Hansen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 2K+ R. Henrik Kingo Andersen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R, Ravn 3 R. Pierre Bentzen
Dømmestrup: Rød Glente 2 FU. Kurt Kaack Hansen
Eriks Hale (Ærøs Hale): Havlit 10 FU
. Bjarne Jørgensen
Fangel Torp:
Kongeørn 1 R . Esben Eriksen
Flådet (Tranekær): Trane 2 R. Claus Dalskov
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 35 R, Knarand 130 R, Sølvhejre 1 FU. Bjarne Hove-Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 R. Kurt Jensen
Horseklint: Alk 5 NV. Jacob Sterup
Hou Nordstrand (Langeland): Ederfugl 1000 FU, Stenvender 2 FU. Morten Müller
Krarup: Blisgås 124 R. Michael Bjerregaard
Ladby v/Kerteminde: Sangsvane 240 AD R. Kirsten Halkjær Lund
Ladby v/Kerteminde: Sangsvane 303 FU. Jacob Sterup
Lillestrand/Korshavn (FE08): Pibeand 260 R, Storspove 55 R. Jacob Sterup
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 OF, Rød Glente 2 FU,
Ravn 76 R. Henrik Kalckar Hansen
Lumby Middelgrund: Bramgås 1000 OF. Peter Lillesø
Lørup Hede: Rød Glente 3 OF. Per Rasmussen
Nakkebølle Fjord: Moskusand 1 R. Carsten Skou
Nakkebølle Inddæmning: Bjergand 400 R. Carsten Skou 
Nymark Skov v/Nørre Søby:
Kongeørn 1 R. Leif Sørensen
Nymark Skov v/Nørre Søby:
Kongeørn 1 2K OF . Jesper Johannes Madsen
Nymark Skov v/Nørre Søby:
Kongeørn 1 2K R . Ella Mikkelsen
Påø Enge (våde):
Bramgås 3800 R. Poul Vestergård Rasmussen
Ravnholt (Midtfyn):
Ravn 105 R. Per Rasmussen
Ringe: Rød Glente 2 OF. Hans-Henrik Wienberg
Sandholt Gods m/enge og marker: Trane 3 FU. Leif Kristensen
Siø: Vandrefalk 2 FU. Morten Müller 
Sollerup: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Strib:
Søkonge 1 FU. Else Marie Jespersen
Strib: Søkonge 0 R. Jesper Johannes Madsen
Sybergland: Skeand 11 R, Knarand 27 R, Pibeand 276 R. Ivan Sejer Beck
Søby Sø (Nr. Søby): Trane 3 OF,
Kongeørn 1 R. Hans-Henrik Wienberg
Søby Sø (Nr. Søby):Trane 3 OF,
Kongeørn 1 R. Jesper Steiniche
Thurø Rev: Krikand 119 R. Arne Bruun 
Trunderup:
Rød Glente 21 R NAT. Per Rasmussen
Ulbølle: Bramgås 1200 R, Blisgås 61 R. Michael Bjerregaard 


  

Fredag den 10. januar 2020         Solopgang: 08:39 Solnedgang: 16:12

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 40 R, Sangsvane 7 NØ, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 6 FU, Ederfugl 450 R, Hvinand 30 R, Stor Skallesluger 3 , Toppet Skallesluger 18 R, Gravand 4 R, Gråand 60 R, Lille Lappedykker 28 R, Toppet Lappedykker 1 FU, Blishøne 32 R, Fiskehejre 2 R, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 20 R, Strandskade 1 R, Svartbag 2 R
Kogtved, Boligbirding
: Ringdue 6 R, Blåmejse 1 R, Musvit 3 FU, Fuglekonge 2 FU, Solsort 12 R, Gråspurv 5 R, Bogfinke 20 OF (B45) , Kvækerfinke 10 OF (B46), Grønirisk 5 FU
Horseskov: Ringdue 80 R, Musvåge 1 FU
Vemmenæs: Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 2 FU, Isfugl 1 R, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse 1 FU, Bogfinke 2 FU. Lars Kirk
Lundeborg havn (10:30): Skarv 6 R FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Frellesvig, Boligbirding: Sumpmejse 2 FU (B38). Jane Ditzel
Faaborg Havn: Husrødstjert 1 FU. Per Damgaard Poulsen
Fårevejle: Knopsvane 2 R, Havørn 3 AD R, Musvåge 3 R, Vandrefalk 1 2K R, Ravn 2 R. Ole Goldschmidt
Havn v/Vejlen: Gravand 2 R, Fiskehejre 1 R. Pierre Bentzen
Henninge Nor: Troldand 300 R, Engpiber 2 R. Ole Goldschmidt
Hjulby Mose: Musvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Kalovnshuse (15:13 - ): Rød Glente 13 R, Musvåge 1 OF, Musvåge 1 R, Husskade 1 R, Ravn 36 R. Leif Kristensen
Knudshoved Færgehavn: Skarv 81 R, Sortgrå Ryle 3 FU, Svartbag 3 R. Ella Mikkelsen
Lundegård: Knopsvane 6 R, Sølvhejre 1 R. Søren G. Nielsen
Lindelse: Natugle 1 F R. Jan Sørensen
Magleby Nor: Grågås 56 R, Blisgås 23 R, Musvåge 9 R. Nis Rattenborg
Middelfart: Natugle 1 R. Michael Brunhøj Hansen
Neder Holluf/Holluf Pile: Musvåge 1 FU. Jan Sørensen
Nørre Aaby, Boligbirding: Rødhals 1 FU (B10). Karen Hasselbalch Thomsen
Ore v/Søllinge: Kvækerfinke 30 R. Per Rasmussen
Rudkøbing: Silkehale 21 R. Morten Müller
Sandholt Gods m/enge og marker: Natugle 1 R, Isfugl 1 FU. Leif Kristensen
Slipshavn Enge: Ringdue 20 R, Rødben 21 R, Gråkrage 1 R. Ella Mikkelsen
Strib: Lille Lappedykker 1 R. Leif Schack-Nielsen 
Strib:
Søkonge 1 FU. Peter Hvenegaard
Strib:
Søkonge 1 R. Eske Frank Morthensen
Sønder Nærå: Silkehale 2 FU. Per Rasmussen
Sønder Vornæs: Sangsvane 54 R, Bramgås 12 R, Grågås 60 R. Pierre Bentzen
Tarup (Odense): Ringdue 70 R, Hættemåge 1 OF, Husskade 1 FU, Allike 8 OF, Råge 1 R, Blåmejse 1 SY, Solsort 1 R. Jan Sørensen
Ulbølle: Ringdue 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 3 R, Gråspurv 1 FU, Skovspurv 30 FU, Grønirisk 5 FU. Niels Bomholt Jensen
Vejlen, Tåsinge: Troldand 1000 R, Knarand 2 R, Gråand 12 R, Blishøne 1 R. Pierre Bentzen 
Vemmenæs: Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 2 FU, Isfugl 1 R, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse 1 FU, Bogfinke 2 FU. Lars Kirk
Østerø Sø (Knudshoved): Gravand 8 R, Taffeland 78 R, Pibeand 220 R, Krikand 81 R, Skarv 46 R, Rødben 1 R, Svartbag 4 R. Ella Mikkelsen


  

Torsdag den 9. januar 2020         Solopgang: 08:39 Solnedgang: 16:10

Svendborgsund ved Iholm, Boligbirding: Gravand 2 Ø (B43)

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Assens: Silkehale 13 R. Leif Kristensen
Assens Havn: Knopsvane 7 R, Ederfugl 9 , Troldand 11 R, Gråand 6 R, Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 3 FU, Blishøne 31 R, Skarv 7 R, Svartbag 2 R. Leif Kristensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Silkehale 75 FU, Vindrossel 7 FU, Sjagger x Solsort (hybrid) 15 FU, Grønirisk 20 R. Søren G. Nielsen
Heden (Midtfyn): Ravn 4 OF. Søren Bøgelund
Helnæs Made: Sangsvane 3 R, Bramgås 2500 FU, Gravand 1 FU, Gravand 29 R, Skeand 4 R, Pibeand 34 FU, Gråand 22 FU, Krikand 50 , Fiskehejre 2 FU, Fiskehejre 1 OF, Hættemåge 84 FU, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R, Allike 14 FU, Råge 4 FU, Ravn 1 FU, Gråkrage 30 , Gråkrage 7 R, Sjagger 32 FU. Leif Kristensen
Helnæs, Halen: Gravand 19 FU, Pibeand 26 FU, Gråand 6 FU, Krikand 8 FU. Leif Kristensen
Hestehave v/Søbo: Sangsvane 75 FU, Vibe 27 R. Leif Kristensen
Kohave v/Skovmøllevej: Sjagger 180 FU. Kurt Due Johansen
Posen: Ringdue 26 R, Musvåge 1 OF, Gulspurv 2 R. Leif Kristensen
Strib: Lille Lappedykker 2 R,
Søkonge 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R. Erik Busk
Strib:
Søkonge 1 FU . Kjeld Lund 
Søbo Sø: Knopsvane 3 R, Sangsvane 47 , Lille Skallesluger 14 R, Taffeland 11 R, Troldand 245 R, Knarand 2 R, Pibeand 93 R, Gråand 24 R, Krikand 16 R, Blishøne 5 FU, Fiskehejre 1 FU, Skarv 2 FU, Musvåge 1 R. Leif Kristensen
Sønder Nærå: Silkehale 2 R. Per Rasmussen
Åløkkeskoven: Ringdue 2400 R. Esben Eriksen


  

Onsdag den 8. januar 2020         Solopgang: 08:40 Solnedgang: 16:09

Svendborgsund ved Iholm: Lille Skallesluger 1 F FU (B41), Storspove 2 FU
Kogtved, Boligbirding
: Fuglekonge 1 FU (B42)
Vejlen, Taasinge
: Isfugl 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Hesselagergård
: Musvåge 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Trunderup (15:40-16:20):
Røde glente 25 R NAT, Sort glente 1 R Nat ( Sort glente øverst). Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor: Taffeland 65 R, Troldand 500 R, Bjergand 108 R, Pibeand 30 R, Gråand 110 R. Jørgen Hjorth Jensen
Bøjden Nor: Bjergand 700 R. Kirsten Steensgaard
Caroline Amalielund: Vandstær 1 R. Pierre Bentzen
Enemærket v/Holstenshus: Sølvhejre 1 R, Kernebider 5 R. Per Damgaard Poulsen  
Faldsled: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 3 R. Jørgen Hjorth Jensen
Ferritslev: Bjergvipstjert 1 OF. Per Rasmussen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R, Silkehale 40 R. Leif Sørensen
Hårby Made: Rød Glente 1 OF. Jørgen Hjorth Jensen
Kohave v/Skovmøllevej: Sjagger 75 R. Kurt Due Johansen
Mørkemose v/Sandholt: Trane 4 R. Leif Kristensen
Møsteskov/Hanneslund:
Rød Glente 18 OF, Ravn 6 OF. Kirsten Steensgaard 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Strib: Gråand 9 R, Skarv 5 R,
Søkonge 1 R , Hættemåge 7 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Gråspurv 5 R. Svend Anker Schwebs
Trunderup:
Rød Glente 6 R NAT. Jan Sørensen
Trunderup:
Rød Glente 25 R NAT. Pierre Bentzen


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 30/12 - 2019:
               Handleplanen halter: Bestanden af mårhunde er ved at løbe løbsk i Danmarks bedste fugleområder
              
Vintertælling af glenter: Røde rovfugle skal registreres ved sengetid
               VIDEO: Nøddekrige - sjælden vintergæst


   

Tirsdag den 7. januar 2020         Solopgang: 08:41 Solnedgang: 16:07

Vejlen, Tåsinge: Grågås 34 OF, Lille Skallesluger 3 R, Troldand 1650 R, Skeand 8 R, Gråand 56 R, Fiskehejre 3 R, Skarv 2 OF, Musvit 8 R, Skægmejse 2 R, Gulspurv 16 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge
: Sangsvane 3 R, Bramgås 60 R, Grågås 200 R, Blisgås 6 R, Lille Skallesluger 7 , Gravand 2 R, Troldand 1500 R, Skeand 2 M R, Knarand 20 R, Pibeand 15 R, Gråand 24 R, Krikand 19 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 1 R, Musvit 4 R, Gærdesmutte 1 R, Stær 18 R, Sjagger 70 R
Svendborg Golfbane
: Sangsvane 6 OF, Grågås 500 R, Blisgås 12 OF, Hættemåge 300 FU, Rød Glente 1 FU
Bøllemosen
: Musvåge 1 R, Vibe 125 OF R, Husskade 2 OF, Grågås 500+ OF FU, Blisgås 75 FU OF, Sangsvane 35 FU OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Aborg Minde: Isfugl 1 R. Henrik Stenholt
Agernæs By (Nordfyn): Blå Kærhøg 1 OF. Leif Sørensen
Arreskov Sø: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R. Claus Dalskov
Brændegård Sø: Sølvhejre 4 R. Peter Dam-Hansen
Bøjden Nor: Troldand 1400, Bjergand 4781 , Spidsand 10 R. Peter Dam-Hansen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Flyvesandet: Sangsvane 200 R. Leif Sørensen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Vandstær 1 FU. Aage Wichmann
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Lille Lappedykker 28 R, Silkehale 41 R. Ella Mikkelsen
Hågerup Å vest for Hågerup: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Klingstrup Gods: Vandstær 1 FU. Susanne Rørdam Skov
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 12 FU. Susanne Rørdam Skov
Magleby Nor: Blisgås 70 R, Agerhøne 14 R. Søren Bøgelund
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 15 FU, Troldand 1830 R, Bjergand 320 R, Sølvhejre 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU, Sjagger 300 FU. Leif Kristensen
Sebbelung-søerne: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Strib:
Søkonge 1 FU. Henrik Stenholt
Strib:
Søkonge 1 R. Bent Carstensen
Trunderup:
Rød Glente 8 R NAT, Sort Glente 1 R NAT. Per Rasmussen
Trunderup:
Rød Glente 17 R NAT, Sort Glente 1 R NAT. Lars Kirk
Vejlen, Tåsinge: Troldand 1650 R, Skægmejse 2 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vester Hæsinge: Hvid Vipstjert 1 OF. Michael Bjerregaard


  

Mandag den 6. januar 2020         Solopgang: 08:41 Solnedgang: 16:06

Svendborgsund ved Iholm: Sangsvane 5 R, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 14 FU, Toppet Lappedykker 4 FU, Blishøne 17 FU, Fiskehejre 2 R, Strandskade 2 R, Storspove 1 FU
Kogtved, Boligbirding: Stor Flagspætte 1 R, Tårnfalk 1 R, Vindrossel 2 OF (B39), Grønsisken 16 R (B40)
Hesselagergård
: Solsort 5 FU, Gulspurv 4 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor: Troldand 1500 R, Bjergand 1600 T, Spidsand 11 FU. Leif Kristensen
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 22 R, Knarand 228 R, Krikand 197 R, Sølvhejre 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Kalovnshuse, nord for Møsteskov/Hanneslund : Rød Glente 9 R, Ravn 12 R. Leif Kristensen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R. Leif Sørensen
Møsteskov/Hanneslund: Rød Glente 2 OF. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Snage Strand og Langelandssund ud for: Hvinand 130 R, Toppet Skallesluger 75 R. Claus Dalskov
Strib: Søkonge 1 R, Isfugl 1 OF. Jørn Vinther Sørensen


   

Søndag den 5. januar 2020         Solopgang: 08:42 Solnedgang: 16:04

Thurø Rev: Bramgås 6 R, Grågås 200 R, Pibeand 150 R, Krikand 60 R, Ringdue 20 R, Fiskehejre 2 R, Vibe 29 R, Dobbeltbekkasin 6 FU, Rødben 1 FU, Råge 16 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 8 R, Sanglærke 2 R, Misteldrossel 1 R, Engpiber 1 R, Skærpiber 4 R, Bogfinke 12 R, Kvækerfinke 6 R, Bjergirisk 30 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 3 R
Hav øst for Thurø: Bramgås 18 S, Havlit 2 R, Havlit 1 M N, Ederfugl 90 R, Fløjlsand 18 R, Sortand 3 R, Hvinand 40 R, Toppet Skallesluger 60 R, Toppet Lappedykker 12 R, Strandskade 3 R, Svartbag 1 R
Gammel Nyby: Blisgås 26 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Ny Gesinge: Sjagger 1200 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Ristinge Hale:Vandrefalk 1 M OF,Havørn 1 3K OF, Mørkbuget knortegås 73 R, Toppet skallesluger 84 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Holckenhavn: Troldand 8 FU, Hvinand 4 FU, Knopsvane 7 FU OF, Hættemåge 25 R FU, Sølvmåge 6 FU R, Grågås 50 R. Blishøne 40 FU, Lille lappedykker 8 FU. Gråand 25 FU OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 2 R,
Gråmåge 1 R. Susanne Rørdam Skov
Bispeenge: Enkeltbekkasin 1 R, Skægmejse 2 R,
Bjergpiber 1 R. Kristoffer Hansen
Broløkke/Drostehave: Havørn 2 OF. Ole Goldschmidt 
Engeldrup: Bramgås 1200 FU. Leif Kristensen
Espe: Ringdue 1 SY, Råge 1 OF, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Skovspurv 6 R, Grønirisk 1 R. Gunnar Jørgensen
Flådet (Tranekær): Sølvhejre 1 R. Claus Dalskov
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R, Husrødstjert 1 M AD R. Henrik Kingo Andersen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Leif Sørensen
Grusgrave v/Birkum: Lille Skallesluger 15 R. Per Rasmussen
Gultved: Rød Glente 6 OF. Per Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane1 FU. Leif Kristensen
Hennetved Haver: Skovsneppe 1 R. Jan Sørensen 
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Stor Skallesluger 4 FU, Blishøne 20 R. Peter Lillesø
Keldsnor: Taffeland 133 R, Pibeand 360 R, Vandrefalk 1 AD R, Snespurv 42 R. Ole Goldschmidt
Kragnæs: Silkehale 20 FU
. Bjarne Jørgensen
Lindkær v/Ravnholt: Knopsvane 5 R, Havørn 1 OF, Musvåge 1 OF, Ravn 10 OF. Leif Sørensen
Longelse Bondegårdsskov: Rød Glente 4 OF. Søren Bøgelund
Lumby Middelgrund: Hvinand 130 FU. Peter Lillesø
Magleby (Langeland): Blisgås 131 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Dykand sp. (Aythya sp.) 7850 R, Vandrefalk 1 AD R. Ole Goldschmidt
Munkebo: Grågås 2 OF, Blisgås 8 OF, Silkehale 15 R, Skovspurv 2 R, Grønirisk 5 R. Peter Lillesø
Mørkemose v/Sandholt: Trane 2 R, Tårnfalk 1 R. Leif Kristensen
Sanderum: Allike 1200 Ø. Ella Mikkelsen
Sandholt Gods m/enge og marker: Natugle 1 R, Sjagger 250 FU. Leif Kristensen
Seden Strand: Hvinand 175 FU. Peter Lillesø
Snapind Skov: Bjergvipstjert 1 FU. Vibeke Hansen
Spodsbjerg Havn: Stenvender 1 R, Sortgrå Ryle 4 R, Snespurv 16 R. Søren Bøgelund
Strib:
Søkonge 1 FU. Jørgen Hjorth Jensen
Tarup Grusgrave: Hvinand 3 R, Lille Lappedykker 3 R, Ringdue 100 OF, Svartbag 1 R, Musvåge 2 R, Grønspætte 1 R, Isfugl 1 R, Musvit 1 R, Solsort 1 R, Engpiber 5 R, Stillits 20 R, Grønsisken 30 R. Per Rasmussen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Grågås 1000 OF. Bent Juhler 


  

Lørdag den 4. januar 2020          Solopgang: 08:42 Solnedgang: 16:03

Kogtved, Boligbirding: Tårnfalk 1 R (B35) , Blåmejse 1 FU, Musvit 2 R, Gærdesmutte 1 FU (B36), Rødhals 1 R, Skovspurv 7 R, Grønirisk 7 FU
Amalielyst: Sumpmejse 3 FU, Korttået Træløber 1 R,
Monnet, Tåsinge: Gravand 7 R, Havørn 2 AD R
Stjovl: Sangsvane 120 FU, Bramgås 30 R, Grågås 40 R, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Stær 50 FU, Sjagger 1500 R
Søby Monnet, Tåsinge: Pibeand 30 R, Spidsand 6 R, Storspove 42 R
Lundeborg, Stenmurevejens frugtplantager: Sjagger 1000+ FU OF R, Vindrossel 100 R, Musvåge 2 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brylle: Fasan 1 FU, Ringdue 1 R, Husskade 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Skovspurv 15 FU. Søren G. Nielsen
Bøjden Nor: Bjergand 1500 R. Karin Abildgaard
Flådet (Tranekær):  Trane 2 R. Claus Dalskov
Gulstav: Dværgfalk 1 OF. Søren Bøgelund
Harndrup: Ringdue 3 FU, Musvåge 1 R, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Halemejse, Sydlig (ssp. europaeus) 4 FU, Spætmejse 1 FU, Solsort 3 FU, Bogfinke 2 FU, Dompap 6 , Grønirisk 4 FU. Conny Hartmann
Klinte Strand: Blisgås 148 R. Mogens Ribo Petersen
Klæsø Nor: Huldue 95 R. Ole Goldschmidt
Møsteskov/Hanneslund:
Rød Glente 20 R NAT, Vandrefalk 1 AD OF, Ravn 30 R NAT. Per Rasmussen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 6 FU. Søren G. Nielsen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 6 FU. Pierre Bentzen
Kværndrup:
Rød Glente 32 R NAT , Sort Glente 1 R NAT. Henrik Mørup-Petersen
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 3 FU, Ravn 35 FU. Pierre Bentzen
Lundemosen (Holmdrup Mose): Rød Glente 2 FU. Lars Kirk
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 2 VDR FU. Merry Sunke Larsen
Nørreballe Nor: Pibesvane 4 AD OF,
Kortnæbbet Gås 38 R, Dykand sp. (Aythya sp.) 4200 R. Ole Goldschmidt
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 FU. Gunnar Jørgensen
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Allike 1200 R NAT. Niels Andersen 
Sandholt Gods m/enge og marker: Knopsvane 2 FU, Knopsvane 2 R, Stor Skallesluger 2 R, Trane 2 FU, Fiskehejre 1 FU, Sølvhejre 2 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 1 R, Natugle 1 R. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Gunnar Jørgensen
Skovsgård: Bramgås 4650 R, Grågås 1220 R, Tundrasædgås 1 R, Blisgås 245 R, Sjagger 300 R. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø: Vandrefalk 2 AD OF. Ole Goldschmidt
Strandeng SV f/Damsbo: Havørn 2 R. Leif Kristensen
Strib:
Søkonge 1 FU. Erik Busk 
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Fiskehejre 1 FU, Bogfinke 3 FU. Per Rasmussen
Thurø Rev: Grågås 226 R, Fiskehejre 1 R, Vibe 10 R, Rødben 1 FU, Engpiber 1 R, Skærpiber 1 R, Piber sp. 3 R. Arne Bruun
Trunderup:
Rød Glente 29 R NAT. Lars Kirk
Trunderup:
Rød Glente 28 R NAT. Pierre Bentzen 
Vester Aaby: Rød Glente 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Østerø Sø (Knudshoved): Stenvender 3 R, Sortgrå Ryle 3 FU. Søren G. Nielsen


    

Fredag den 3. januar 2020          Solopgang: 08:42 Solnedgang: 16:02

Svendborg Havn: Isfugl 1 R
Caroline Amalielund: Gråand 30 R, Rørhøne (Grønbenet) 4 R, Fiskehejre 1 R, Gærdesmutte 1 R, Vandstær 1 R, 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 3 . Jacob Sterup
Bispeenge: Knarand 12 R, Pibeand 172 R, Krikand 27 R, Spurvehøg 1 R, Skægmejse 5 R,
Bjergpiber 1 R. Esben Eriksen
Blangstedgård: Isfugl 1 R. Kristoffer Hansen
Boelsbro, strandenge syd for: Sjagger 900 FU. Jens O. Hansen 
Boltinge Mølle (Sallinge Å): Tårnfalk 1 FU. Gunnar Jørgensen
Egensedybet: Isfugl 2 R. Anders Vedel
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knopsvane 2 R, Taffeland 58 R, Troldand 120 R, Knarand 4 R, Pibeand 83 FU, Gråand 60 R, Krikand 50 R, Storspove 10 R, Vindrossel 18 FU, Sjagger 80 FU. Ella Mikkelsen
Faaborg: Silkehale 2 R. Gunnar Knudsen
Gestelev: Musvåge 1 R. Gunnar Jørgensen
Gultved: Rød Glente 4 R NAT. Per Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane 1 FU, Skeand 19 FU, Knarand 87 FU, Sølvhejre 1 OF. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Langø Plantage: Isfugl 1 R. Søren G. Nielsen
Horseklint: Sortand 350 R. Mogens og Kirsten Halkjær Lund  
Helle Nor: Knopsvane 2 AD FU. Jacob Sterup
Hessum: Knopsvane 21 R, Sangsvane 186 R, Bramgås 1 R. Ella Mikkelsen
Hudevad: Sølvhejre 1 FU. Per Rasmussen
Kildemose v/Ryslinge: Fasan 15 FU, Ringdue 3 R, Sølvmåge 5 OF, Husskade 11 R, Råge 14 OF, Gråkrage 6 OF, Sumpmejse 4 R, Blåmejse 6 R, Musvit 7 FU, Spætmejse 2 FU, Solsort 2 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 2 R, Dompap 11 FU, Grønirisk 1 R. Karl Top
Klise Nor: Knopsvane 2 AD FU, Knarand 2 FU, Gråand 3 FU, Fiskehejre 1 R, Hættemåge 85 R, Sølvmåge x Gråmåge (hybrid) 1 3K R, Svartbag 85 R. Jacob Sterup
Havet ud for Knudshovedhalvøen (syd for broen): Rødstrubet Lom 1 2K FU, Alk 1 OF. Kristoffer Hansen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 4 FU. Kristoffer Hansen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Sortgrå Ryle 2 FU. Kristoffer Hansen
Lindkær v/Ravnholt: Knopsvane 4 OF, Trane 3 OF, Havørn 1 OF, Musvåge 2 OF. Leif Sørensen
Lindkær v/Ravnholt:Trane 3 R, Ravn 50 R. Per Rasmussen
Lindø + vade v/Jersore: Knortegås 110 R. Søren G. Nielsen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knopsvane 100 FU, Sangsvane 10 FU, Gravand 4 FU, Pibeand 95 FU, Rødben 22 FU. Jacob Sterup
Lykkesholm: Rød Glente 1 OF. Søren Bøgelund
Magleby Nor: Sortkrage 1 FU. Jacob Sterup
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 22 R. Carsten Skou
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 4 R, Troldand 2000 R, Bjergand 200 R, Sølvhejre 2 R. Carsten Skou
Nordenbro: Havørn 1 IMM R, Natugle 2 R. Søren Bøgelund
Nørre Aaby: Blåmejse 1 R, Vindrossel 38 R, Bogfinke 2 R, Dompap 6 R, Grønirisk 12 R. Jørgen Hjorth Jensen
Sanderum: Ringdue 26 R, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 3 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 2 FU. Ella Mikkelsen 
Sandholt Gods m/enge og marker: Knopsvane 2 FU, Sølvhejre 1 R, Natugle 1 R, Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Skeby Strand: Sangsvane 80 FU, Musvåge 1 R, Råge 11 FU. Ella Mikkelsen
Storebælt ud for Teglværkskoven/Nyborg N: Toppet Lappedykker 10 R, Tejst 1 R. Kristoffer Hansen
Teglværksgraven: Gråspurv 5 R. Kristoffer Hansen
Trunderup: Rød Glente 1 R NAT. Per Rasmussen
Udby: Knopsvane 7 R. Jørgen Hjorth Jensen
Ulbølle: Vindrossel 50 R, Sjagger 200 R. Carsten Skou
Urehoved: Snespurv 50 FU. Arne Bruun 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Vibe 60 R, Skægmejse 4 R. Ella Mikkelsen


   

Torsdag den 2. januar 2020          Solopgang: 08:43 Solnedgang: 16:00

Svendborgsund ved Iholm: Fiskehejre 1 T (B33), Storspove 2 FU (B34)
Kogtved, matriklen
: Ringdue 60 NV, Rødhals 1 FU (B32)
Svendborg Golfbane: Sangsvane 2 OF, Blisgås 2 OF, Tårnfalk 1 R, Rødhals 1 R, Sjagger 30 OF,
Lundeborg, + havet: Hættemåge 15 FU R (den ene var ringmærket), Sølvmåge 8 R, Skarv 6 R, Hvinand
20 FU, Edderfugl 12 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø
: Sølvhejre 1 OF. Leif Kristensen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 2, Svartbag 80 R. Jacob Sterup
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 FU. Martin Rheinheimer
Bøgebjerg Strand / Romsø Sund nord: Bramgås 1600 FU, Huldue 125 R. Kirsten Halkjær Lund
Bøjden Nor: Taffeland 110 R, Troldand 1200 R, Bjergand 1600 R, Snespurv 23 FU. Martin Rheinheimer
Bøjden Nor:  Troldand/Bjergand 1000 FU, Bjergand 200 FU, Snespurv 20 FU. Søren G. Nielsen 
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane 1 R OF, Knarand 175 R, Sølvhejre 1 R, Storspove 60 R. Gregers Johannesen
Gyldensteen: Langø: Sølvhejre 1 R. Jens Bækkelund
Havndrup: Sjagger 300 R. Per Rasmussen
Jersore: Knortegås 110 R, Storspove 75 R. Gregers Johannesen
Klise Nor: Kaspisk Måge 2 . Jacob Sterup
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 10 FU. Niels Bomholt Jensen
Magleby Nor: Agerhøne 13 R. Søren Bøgelund
Neverkær: Sølvhejre 1 R. Kurt Due Johansen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 R. Søren G. Nielsen
Ore v/Søllinge: Ravn 5 R. Per Rasmussen
Rudkøbing Havn: Silkehale 30 FU, Sjagger 300 FU. Jane Ditzel 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Kristensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Stengade Strand og Storebælt ud for: Havørn 2 AD OF. Erik Ehmsen
Svendborg: Munk 2 FU. Pierre Bentzen
Østerø Sø (Knudshoved): Taffeland 121 R. Niels Bomholt Jensen 


  

Onsdag den 1. januar 2020          Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:59

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 1500 OF
Thurø Rev: Bjergirisk 45 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Isfugl 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vornæs Skov: Ringdue 1500 T
Hvidkilde Sø
: Vandrefalk 1 JUV R
Kongshøj mølle (11:00): Vandstær 1 FU, Sjagger 50 FU R. Poul Brugs Rasmussen
Ulbølle: Sjagger 1500 R
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 12 R, Bjergand 300 R, Sølvhejre 2 R, Isfugl 1 R
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Havørn 2 R, Ravn 1 R
Gultved: Ringdue 400 OF,
Rød Glente 29 R NAT, Sort Glente 1 R NAT, Tårnfalk 2 R, Sjagger 60 FU

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop: Silkehale 30 R. Jacob Sterup
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 2 3K R, Gråmåge 0 3K R. Jacob Sterup
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 2 FU. Jacob Sterup
Botofte Skovmose: Skægmejse 3 R. Jacob Sterup 
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 FU
, Ravn 3 FU. Gunnar Jørgensen
Bukkeskov: Havørn 2 OF. Jacob Sterup
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 V. Jacob Sterup
Enge v/Odense Ås udløb:
Bjergpiber 3 R. Kristoffer Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Storspove 100 R Skægmejse 1 R. Kristoffer Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Storspove 100 R, Skægmejse 1 R. Kristoffer Hansen
Flyvesandet: Sortand 150 R, Strandskade 60 R, Storspove 155 R , Almindelig Ryle 500 R, Ride 1 AD V. Tim Hesselballe Hansen
Flådet (Tranekær): Trane 4 AD R. Jacob Sterup
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Lille Lappedykker 30 FU, Vandrefalk 1 R. Kristoffer Hansen 
Grøftebjerg v/Vissenbjerg: Duehøg 1 OF. Jakob Dall
Gulstav: Hjejle 275 OF. Ole Goldschmidt 
Gulstav Mose: Knopsvane 3 AD R, Grågås 5 R, Gråand 10 R, Blishøne 1 R, Fiskehejre 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 1 R, Vindrossel 2 R, Solsort 3 R, Kvækerfinke 1 OF. Jacob Sterup
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane 1 FU . Ulla Baslund
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane 1 R, Lille Skallesluger 21 R, Skeand 15 R, Knarand 314 R, Huldue 4 R. Tim Hesselballe Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane 1 R, Lille Skallesluger 11 R, Skeand 13 R, Knarand 78 R. Kirsten Halkjær Lund
Gyldensteen: Langø: Bramgås 2000 R, Storspove 51 R. Kirsten Halkjær Lund 
Hav nord for Flyvesandet:
Nordisk Lappedykker 1 V. Kristoffer Hansen
Keldsnor: Taffeland 210 R, Snespurv 17 FU. Jacob Sterup
Klise Nor: Sølvhejre 1 R. Ole Goldschmidt
Kohave v/Skovmøllevej: Blå Kærhøg 1 M AD FU. Kurt Due Johansen
Monnet, Tåsinge: Storspove 77 FU. Jacob Sterup
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 35 R, Islandsk Ryle 22 R. Tim Hesselballe Hansen
Ny Gesinge: Vindrossel 300 R, Sjagger 650 R. Poul Vestergård Rasmussen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 R. Leif Kristensen
Roerslev: Gulspurv 50 R. Kristoffer Hansen
Seden Strand: Hvinand 200 R. Kristoffer Hansen 
Stavids Å (Vej 335 til Bredbjerg): Vandstær 1 R. Sten Pedersen
Stjovl: Sjagger 500 FU. Steen Winkel 
Storeholm + øhavet nord for: Spidsand 50 FU, Storspove 80 FU, Islandsk Ryle 12 FU. Jacob Sterup
Tarup (Odense): Duehøg 1 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bjergand 50 R, Skeand 10 R, Skægmejse 1 R. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Tajgasædgås 2 OF, Bjergand 65 R, Knarand 44 R, Skægmejse 1 R, Sjagger 600 R. Ole Goldschmidt
Vejlen, Tåsinge: Isfugl 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Ørnehøj-området (Gulstav): Pibeand 30 FU, Sjagger 1 R, Dompap 1 R. Jacob Sterup
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skeand 15 R. Kristoffer Hansen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

03 feb 2020
This page is part af: Http://www.Snatur.dk