Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 1. - 5. ( 1. januar - 31. januar 2022).                     Sidst opdateret 03 februar 2022 08:11:58 

 

 


   

Søndag den 30. januar 2022                Solopgang: 08:12 Solnedgang: 16:50

Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Havet ud for Dovns Klint
: Havlit  9 R. Poul Vestergård Rasmussen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 3 FU. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Asperup: Agerhøne 7 FU. Flemming G. Andersen
Bispeenge: Skægmejse 3 FU. Jens Peter Bech
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sølvhejre 1 R. Per Rasmussen
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 R, Vandrefalk 1 OF, Ravn 4 OF. Leif Sørensen
Flyvesandet: Sortand 105 T. Martin Rheinheimer
Fogense Enge (Lillestrand):
Krikand 105 R. Nis Rattenborg
Gyldensteen: Engsøen: Pibeand 300 R, Sølvhejre 5 FU. Martin Rheinheimer
Gyngstrup: Blisgås 120 R. Ella Mikkelsen
Hellemose Skov: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Kasmose Skov: Rødstrubet Lom 5 V, Sule 1 AD V, Alk 146 V. Michael Brunhøj Hansen
Klinte Strand: Blisgås 93 FU. Martin Rheinheimer
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 39 R, Strandskade 230 R, Snespurv 23 R. Nis Rattenborg
Påø: Havørn 2 OF. Carsten Skou
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 3 FU. Leif Sørensen
Sandholt Gods m/enge og marker:  Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Kristensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Sølvhejre 6 R. Leif Sørensen
Storebælt ud for Skaboeshuse: Sortand 112 N, Rødstrubet Lom 15 N, Tejst 31 N. Kurt Kaack Hansen
Storebælt ud for Teglværkskoven/Nyborg N: Sule 1 S. Jørn Knudsen


  

Lørdag den 29. januar 2022                 Solopgang: 08:14 Solnedgang: 16:48

Ny Gesinge, matriklen: Kvækerfinke 100 FU. Poul Vestergård Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Sølvhejre 1 R. Søren G. Nielsen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Stavrby Skov: Nordlig Gråsisken 50 SY. Erik Busk
Tårup (Hindsholm): Blå Kærhøg 1 FU. Benjamin Bech


   

Fredag den 28. januar 2022                 Solopgang: 08:16 Solnedgang: 16:46

Fårevejle, Langeland: Rørhøg 1 Hun FU, Havørne 1 AD OF, Blisgås 21 OF. Poul Vestergård Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sølvhejre 1 FU. Flemming Johansen
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 FU, Blå Kærhøg 1 OF, Havørn 2 R. Flemming Johansen
Brændegård Sø: Sølvhejre 5 R, Blå Kærhøg 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 4 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Bjergand 1000 R. Martin Rheinheimer
Føns Vang: Havørn 2 AD R. Jørgen Hjorth Jensen
Fårevejle: Rørhøg 1 F FU. Poul Vestergård Rasmussen
Gyldensteen: Kystlagunen: Duehøg 1 OF. Gunner Munk
Gyngstrup: Bramgås 3500 NV, Grågås 500 R. Ella Mikkelsen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Nielstrup Sø, Sydfyn: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Ravnholt (Midtfyn): Ravn 4 R. Niels Bomholt Jensen 
Ristinge Hale: Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 1 3K+ R. Anders Odd Wulff Nielsen
Ristingehalvøen: Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 2 FU. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Sollerup: Sølvhejre 1 FU. Flemming Johansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen


 

Torsdag den 27. januar 2022                 Solopgang: 08:17 Solnedgang: 16:44

Vejlen, Tåsinge: Havørn 1 FU, Troldand 3000 R, Lille skallesluger 6 R. Poul Vestergård Rasmussen
Ny Bjerreby (Tåsinge): Grågås 11 R, Blisgås 3 R. Lars Kirk
Sandholt Gods m/enge og marker: Knopsvane 7 R, Sangsvane 2 OF, Ringdue 4 OF, Sølvhejre 1 R, Musvåge 2 R, Natugle 1 R, Sjagger 50 FU. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 11 R, Blå Kærhøg 1 OF, Ravn 15 OF, Grønsisken 200 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 5 R. Carsten Skou
Brændegård Sø: Havørn 2 OF,  Rød Glente 2 OF. Flemming Johansen
Glorup Park m/Holmesø: Havørn 2 AD R. Peter Pelle Clausen
Gudbjerg: Vandrefalk 1 FU. Leif Bisschop-Larsen
Hjallese: Allike 630 OF, Råge 900 FU. Martin Rheinheimer
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 25 FU. Jørn Knudsen
Kasmose Skov: Ride 4 V. Michael Brunhøj Hansen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 17 R. Carsten Skou
Nyborg Havn: Lille Lappedykker 31 FU. Jørn Knudsen
Sallinge Å (Dahls Mølle - Odense Å): Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Flemming Johansen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 BR R, Rød Glente 2 FU. Leif Kristensen
Silkeå: Sølvhejre 1 OF. Leif Sørensen

Universitetet, Odense: Stillits 62 FU. Martin Rheinheimer


 

Onsdag den 26. januar 2022                  Solopgang: 08:19 Solnedgang: 16:42

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R. Jan Stener Jørgensen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 20 R, Knarand 50 R, Sølvhejre 2 R, Havørn 2 R. Tom Tjørnum
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Sortspætte 1 OF. Anton Markvard
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R [Jakob Bonde
Mågeøerne: Vandrefalk 1 FU. Anders Myrtue
Røjle Mose: Bjergvipstjert 1 R. Erik Busk
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sortemosen (Sydfyn): Sølvhejre 2 FU. Hans Rytter
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Skægmejse 2 R. Jan Stener Jørgensen
Tårup (Hindsholm): Blå Kærhøg 1 OF. Benjamin Bech
Universitetet, Odense: Allike 1900 OF, Råge 2500 OF. Martin Rheinheimer


  

Tirsdag den 25. januar 2022                  Solopgang: 08:21 Solnedgang: 16:40

Bjernemark, Tåsinge: Sangsvane 4 R, Grågås 4 R. Lars Kirk
Brændegård Sø
: Knopsvane 64 R, Grågås 7 R, Troldand 10 R, Gråand 75 R, Krikand 40 R, Ringdue 12 OF, Sølvhejre 13 R, Skarv 2 R, Spurvehøg 1 OF, Havørn 1 R, Musvåge 7 R, Stor Flagspætte 1 R. Leif Sørensen
 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 1 FU, Sølvhejre 2 R. Leif Kristensen
Arreskov Sø
: Sølvhejre 3 R. Erik Ehmsen
Brobyværk: Vandstær 1 FU, Kernebider 7 OF. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 13 R. Leif Sørensen
Bækkehave m.m. (Tåsinge): Sjagger 300 FU. Niels Andersen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Sølvhejre 2 R. Niels Bomholt Jensen
Ferritslev: Vandstær 1 FU. Jørn Knudsen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Jan Sørensen 
Langesø Golfklub: Vandstær 1 FU
. Anton Markvard
Lillebælt/Snævringen ud for Hindsgavl: Blisgås 70 OF, Alkefugl sp. 15 T. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 48 R, Strandskade 135 R, Islandsk Ryle 35 R, Rødben 60 R. Nis Rattenborg
Nordenbro: Tundrasædgås 6 FU. Laila Neermann
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 R. Laila Neermann
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 FU Bjergvipstjert 1 FU. Leif Kristensen
Ristinge Hale: Knortegås 150 FU, Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 3 FU. Laila Neermann
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 FU. Leif Kristensen
Sibirien: Sølvhejre 1 R. Niels Bomholt Jensen 
Sollerup: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Stige Ø: Gransanger 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Tommerup: Ravn 4 OF. Niels Erik Simonsen
Vejlen, Tåsinge: Troldand 1750 R. Niels Andersen
Årslev (Midtfyn): Grønspætte 2 R, Vandstær 1 FU. Jørn Knudsen


 

Mandag den 24. januar 2022                  Solopgang: 08:22 Solnedgang: 16:38

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Bjergand 257 R, Skeand 14 R. Leif Kristensen
Faaborg: Kernebider 10 OF. Per Damgaard Poulsen
Grusgrave v/Birkum: Skovsneppe 1 R. Henrik Kalckar Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 53 R, Knarand 48 R, Sølvhejre 6 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Storspove 52 R, Snespurv 6 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Krikand 125 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Krikand 130 R. Jens Bækkelund
Helnæs Made: Spidsand 14 R, Sølvhejre 1 FU, Storspove 83 FU, Vandrefalk 2 AD R, Sortkrage 4 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen  
Odense Å, Brobyværk - Nr. Broby: Vandstær 1 R. Leif Kristensen
Røjle By: Bjergvipstjert 1 OF. Michael Mosebo Jensen
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 80 OF, Sølvhejre 1 FU. Hans Rytter
Spodsbjerg (Langeland): Sandløber 10 FU, Sorthovedet Måge 1 AD R. Laila Neermann 


  

Søndag den 23. januar 2022                  Solopgang: 08:24 Solnedgang: 16:36

Ny Gesinge, matriklen: Bramgås 1500 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Nørreskoven, Tåsinge: Blisgås 32 OF, Grønspætte 1 HØ. Poul Vestergård Rasmussen
Arreskov Sø
: Sølvhejre 15 R (max antal nogensinde). Erik Ehmsen
Lundeborg, Ny Camping
: Bramgås 75 N. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Agerland syd for Vester Skerninge
: Bramgås 1250 R. Niels Andersen
Arreskov Sø
: Lille Skallesluger 24 R, Sølvhejre 7 R, Havørn 2 OF, Havørn 2 R, Ravn 3 OF, Gransanger 1 R. Freya Mørup-Petersen
Arreskov Sø: Skeand 22 R, Sølvhejre 6 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Tajgasædgås/Tundrasædgås 24 OF, Sølvhejre 10 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Tajgasædgås/Tundrasædgås 24 OF, Krikand 245 R, Sølvhejre 2 FU, Sølvhejre 11 R. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 16 R, Duehøg 1 R. Freya Mørup-Petersen
Dræby Fed: Bramgås 1000 FU. Peter Lillesø
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Tundrasædgås 2 FU. Søren G. Nielsen 
Espe: Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Fogense Enge (Lillestrand): Pibeand 290 R, Krikand 140 R. Nis Rattenborg 
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 4 R, Havørn 3 OF. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 58 , Knarand 35 R, Sølvhejre 4 R. Nis Rattenborg
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Havlit 135 FU, Sortand 325 FU. Ole Goldschmidt
Helnæs Made: Storspove 120 FU, Vandrefalk 1 M AD OF. Anton Markvard
Hesselbjerg (Langeland): Bramgås 3200 R. Michael L.J. Glentedal
Hågerup Å vest for Hågerup: Knarand 85 R. Leif Kristensen
Keldsnor: Bramgås 1500 FU, Lille Skallesluger 33 FU. Ole Goldschmidt
Klinte Strand: Bramgås 2000 FU. Jens Bækkelund
Lumby Middelgrund: Hvinand 100 FU. Peter Lillesø
Lundegård: Sølvhejre 1 R. Søren G. Nielsen
Mullerød v/Snave: Duehøg 2 F AD OF, Rød Glente 2 JUV FU. Anton Markvard
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 52 R, Hvinand 125 R, Toppet Skallesluger 70 R, Strandskade 120 R, Snespurv 38 R. Nis Rattenborg 
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 2 FU, Bjergvipstjert 2 R. Freya Mørup-Petersen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 2 R, Bjergvipstjert 1 FU. Søren G. Nielsen
Ringe Sø: Kaspisk Måge 1 R. Leif Sørensen
Ristinge Hale: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 226 R, Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 2 R. Michael L.J. Glentedal 
Sandholt Gods m/enge og marker
: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Søren G. Nielsen
Silkeå: Vandstær 1 R. Søren G. Nielsen
Silkeå: Vandstær 1 FU. Leif Kristensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Strynø: Bramgås 2500 FU. Stig Rubæk
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Topmejse 7 R. Per Rasmussen
Vester Hæsinge: Blisgås 207 FU. Leif Kristensen
Vesterby: Blisgås 55 FU. Jens Bækkelund
Voldbro v/Assens: Trane 5 V, Bomlærke 25 R. Anton Markvard
Åmosen v/Ollerup: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen 


 

Lørdag den 22. januar 2022                  Solopgang: 08:25 Solnedgang: 16:34

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R. Jan Stener Jørgensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R. Leif Sørensen
Helnæs Made: Sølvhejre 2 R, Vandrefalk 1 R. Henrik Thormann
Orestrand: Bramgås 2800 FU. Jens Bækkelund
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Storå (fra Bogensevej til udløb): Skovsneppe 1 R. Michael Mosebo Jensen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Skægmejse 3 R. Jan Stener Jørgensen
Thurø Rev: Toppet Skallesluger 65 R, Krikand 143 FU. Arne Bruun


  

Fredag den 21. januar 2022                  Solopgang: 08:26 Solnedgang: 16:32

Havn v/Vejlen: Knopsvane 2 OF, Gravand 1 FU, Gråand 25 FU, Krikand 32 FU, Hættemåge 12 FU. Lars Kirk
Hou Nordstrand (Langeland): Strandskade 7 R, Stenvender 2 R, Sortgrå Ryle 4 R. Leif Sørensen
Oure, Tanghavevej
: Sjagger 1000+ R, Kronhjort 8. Poul Brugs Rasmussen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Davinde: Havørn 2 OF. Per Rasmussen
Egense v/Svendborg: Bramgås 2500 R. Niels Andersen
Fjordmarken: Bramgås 2000 FU. Anni Osther
Føns Vang: Skarv sp. 3 R, Havørn 2 AD R. Jørgen Hjorth Jensen
Grusgrave v/Birkum: Lille Skallesluger 12 R. Henrik Kalckar Hansen
Gyldensteen: Reservatet: Sortklire 1 R. Jens Bækkelund
Hellerup v/Ravnholt: Agerhøne 6 R. Per Rasmussen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 62 FU. Jørn Knudsen
Hou Nordstrand (Langeland): Stenvender 2 R, Sortgrå Ryle 4 R. Leif Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 OF, Havørn 2 R. Karl Top
Lindved Frugtplantage: Sjagger 800 R. Lars Andersen
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 1 FU, Stenvender 3 OF, Havørn 2 R, Snespurv 50 FU. Carsten Skou
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 2 FU, Snespurv 55 R. Niels Bomholt Jensen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 FU. Søren G. Nielsen
Ringe Sø: Kaspisk Måge 1 IMM R. Gunnar Jørgensen
Siø: Bramgås 2000 R. Leif Sørensen
Skibhuskvarteret: Grønspætte 2 OF. Jens Kristian Holm
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 5 R. Leif Bisschop-Larsen
Syltemade Å: Vandstær 1 R. Niels Andersen
Tommerup Stationsby: Bjergirisk 120 R. Niels Erik Simonsen 
Vignæs v/Hofmansgave: Vandrefalk 1 R. Anni Osther


  

Torsdag den 20. januar 2022                  Solopgang: 08:28 Solnedgang: 16:30

Tranekær Flåde: Trane 2 R. Poul Vestergård Rasmussen
Klæsø
: Havørn 2 AD R. Poul Vestergård Rasmussen
Hou Nordstrand
: Ederfugl 8000 R, Blisgås 16 R, Sortgrå ryle 4 R, Stenvender 2 R, Bjergirisk 2. Poul Vestergård Rasmussen
Purreskoven: Rødhals 1, Solsort 2, Grønirisk 4, Dompap 2, Bogfinke 4, Jernspurv 1, Kvækerfinke 2, Blåmejse 4, Musvit 4, Sumpmejse 2, Spætmejse 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 R, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Bramgås 1425 . Børge Langkilde Rasmussen
Egense v/Svendborg: Bramgås 2500 R. Niels Andersen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Kortnæbbet Gås 1 FU, Blisgås 164 FU, Sølvhejre 2 FU. Leif Kristensen
Fårevejle: Sangsvane 550 FU, Blisgås 240 FU. Ole Goldschmidt
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 71 , Knarand 45 R, Sølvhejre 6 R. Nis Rattenborg
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 3 R,
Silkehejre 1 R. Jan Kiel 
Gyldensteen: Kystlagunen: Snespurv 16 R. Nis Rattenborg
Gyldensteen: Langø: Bramgås 1660 R, Storspove 290 R. Nis Rattenborg 
Hellemose Skov: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Hou Nordstrand (Langeland): Ederfugl 8000 R, Stenvender 3 R, Sortgrå Ryle 4 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Hønsehave Grusgravssø: Ravn 3 OF. Niels Andersen 
Kasmose Skov: Huldue 3 R, Sule 2 V, Ride 3 V. Erik Busk
Klæsøgårde: Havørn 2 AD OF. Poul Vestergård Rasmussen
Kongshøj Mølle: Vandstær 1 R. Peter Pelle Clausen
Lillegrund m.m. (hav nord for Fyns Hoved-området): Sule 1 V, Sule 2 Ø, Ride 1 2K V, Ride 1 3K+ R. Kristoffer Hansen
Mose v/Martedal: Sangsvane 207 . Børge Langkilde Rasmussen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 46 R, Strandskade 190 R, Islandsk Ryle 15 R, Rødben, Islandsk (ssp. robusta) 28 R, Snespurv 42 R. Nis Rattenborg
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 40 R, Stenvender 1 R, Islandsk Ryle 15 R, Snespurv 5 R. Jan Kiel 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Silkeå: Vandstær 1 FU. Carsten Skou
Skovsgård: Havørn 3 R, Vandrefalk 1 IMM R. Ole Goldschmidt
Skovsgård: Vandrefalk 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Viby Å (Gl. Assensvej til Gamborg Inderfjord): Skovsneppe 1 R, Skægmejse 1 R. Michael Mosebo Jensen 


 

Onsdag den 19. januar 2022                  Solopgang: 08:29 Solnedgang: 16:25

Silkeå: Vandstær 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Brændegård Sø: Sølvhejre 4 R. Poul Vestergård Rasmussen.

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Egensedybet: Gråand 500 R, Storspove 60 FU. Ella Mikkelsen
Enebærodde: Sule 1 FU. Ella Mikkelsen
Gadsbølle: Duehøg 1 OF. Hans Erik Dylmer
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 FU. Johnny Rasmussen
Jørgensø: Sangsvane 400 R. Ella Mikkelsen
Kerteminde: Nilgås 1 FU. Laura Rytter Holm
Kerteminde: Vandrefalk 1 OF. John Jensen
Kildemose v/Ryslinge:
Skovsneppe 1 R. Karl Top
Lydinge Haver: Blisgås 64 R. Leif Sørensen
Mesinge: Bramgås 1500 FU. Benjamin Bech
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Siø: Bramgås 1400 R. Lars Kirk
Skovløkke v/Mullerup: Ravn 18 R. Leif Bisschop-Larsen 
Sollerup: Sølvhejre 7 R. Leif Kristensen
Universitetet, Odense: Agerhøne 3 FU, Allike 530 FU, Råge 1200 FU. Martin Rheinheimer
Vester Hæsinge: Blisgås 233 FU. Leif Kristensen


  

Tirsdag den 18. januar 2022                  Solopgang: 08:30 Solnedgang: 16:26

Silkeå: Vandstær 1 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 10 FU. Claus Dalskov
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 60 R, Sølvhejre 4 R. Leif Sørensen
Egense v/Svendborg: Blisgås 200 R. Lars Kirk
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 2200 R, Havørn 2 FU. Jens O. Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Troldand 1000 R. Søren G. Nielsen
Fogense Enge (Lillestrand): Krikand 135 R. Nis Rattenborg 
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 25 R, Sølvhejre 4 FU,
Silkehejre 1 R, Havørn 2 IMM R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 78 , Sølvhejre 4 R,
Silkehejre 1 R. Nis Rattenborg 
Gyldensteen: Havet ud for inddæmningen og Langø: Toppet Skallesluger 50 R. Jens Bækkelund
Hellerup v/Ravnholt: Ringdue 1500 R. Leif Sørensen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Nabben: Lille Lappedykker 26 R. Niels Andersen 
Helnæs Made: Spidsand 17 FU, Krikand 212, Sølvhejre 1 FU, Enkeltbekkasin 1 R, Vandrefalk 1 R. Leif Kristensen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 FU. Lars Kirk
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 FU. Johnny Rasmussen
Kerteminde: Tajgasædgås/Tundrasædgås 15 FU, Blisgås 62 FU. John Jensen 
Lydinge Haver: Blisgås 50 R. Leif Sørensen
Lydinge Haver: Blisgås 55 FU. Gunnar Jørgensen
Morud: Ravn 3 OF. Anton Markvard 
Munkebjerg-kvarteret, Odense: Kernebider 10 R. Kristoffer Hansen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 40 FU. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 44 R. Nis Rattenborg 
Silkeå: Vandstær 1 R. Leif Sørensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Sølvhejre 1 OF. Leif Sørensen
Stengade (by + agerland): Sortkrage 3 FU. Claus Dalskov
Storå (fra Bogensevej til udløb): Isfugl 1 OF. Nis Rattenborg
Søbo Sø: Lille Skallesluger 11 R. Leif Kristensen
Tullebølle: Blå Kærhøg 1 FU. Hans-Henrik Wienberg 
Vester Hæsinge: Blisgås 82 OF. Leif Kristensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Krikand 150 R. Jens O. Hansen


 

Mandag den 17. januar 2022                  Solopgang: 08:31 Solnedgang: 16:25

Siø: Bramgås 12 OF. Lars Kirk
Hvidkilde Sø
: Havørn 2 R
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R
Rudme:
Rød Glente 42 R NAT , Solsort 2 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Dalby: Bramgås 3000 R. Ella Mikkelsen
Egense v/Svendborg: Kortnæbbet Gås 2 FU, Tajgasædgås 2 FU, Blisgås 60 FU. Pierre Bentzen
Enemærket v/Holstenshus: Sølvhejre 1 FU. Per Damgaard Poulsen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Storspove 64 FU. Leif Kristensen
Helnæs Made: Krikand 127 R. Leif Kristensen
Holckenhavn Fjord: Havørn 2 OF. Jørn Knudsen
Kasmose Skov: Sule 1 V, Ravn 3 R. Michael Brunhøj Hansen
Kirkendrup Skov: Blå Kærhøg 1 OF. Ole Henrik Scharff
Lumby Inddæmmede Strand: Bramgås 1000 R, Tundrasædgås 14 R. Anders Myrtue
Monnet, Tåsinge: Spidsand 50 R. Carsten Skou
Ollerup: Tajgasædgås 5 R, Blisgås 68 R. Claus Dalskov
Rudme:
Rød Glente 42 R NAT . Leif Sørensen
Rudme:
Rød Glente 44 R NAT . Gunnar Jørgensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R,  Blå Kærhøg 1 FU. Leif Sørensen
Scheelenborg Skov + Gods: Sangsvane 300 R. Ella Mikkelsen
Åkrog Bugt: Ederfugl 2000 FU. Leif Kristensen


 

Søndag den 16. januar 2022                  Solopgang: 08:33 Solnedgang: 16:23

Purreskoven: Dompap 4 FU R. Poul Brugs Rasmussen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":Dalby:
Bramgås 3000 R. Ella Mikkelsen
Arreskov Sø:
Sølvhejre 13 R. Erik Ehmsen
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 10 R. Ole Goldschmidt
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø: Taffeland 100 FU, Krikand 400 FU, Sølvhejre 8 FU, Ravn 10 FU. Martin Rheinheimer
Bøjden Nor: Taffeland 135 R, Bjergand 1000 R, Skeand 16 R, Krikand 100 FU, Kaspisk Måge 1 R. Martin Rheinheimer
Egense v/Svendborg: Kortnæbbet Gås 5 R, Tajgasædgås 4 R, Blisgås 235 R. Niels Andersen
Frellesvig: Skovspurv 50 FU. Jane Ditzel
Fuglehave: Ravn 3 R. Niels Bomholt Jensen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Islandsk Ryle 26 R. Mogens Ribo Petersen
Føns Vang: Tajgasædgås 4 R, Bjergand 90 R. Nis Rattenborg 
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 5 FU. Jens Peter Bech, Tina Bech
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 FU. Benjamin Bech
Herringe:
Rød Glente 50 R NAT. Palle Bo Larsen 
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Blishøne 600 FU. Peter Lillesø
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 1 FU. Søren G. Nielsen
Løkkeby Enge: Blå Kærhøg 1 2K R. Ole Goldschmidt
Middelgrund/Rifbjerg Grund (N.f. Langelandsbroen): Toppet Skallesluger 85 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Lille Skallesluger 15 R, Taffeland 240 R, Troldand 2490 R, Bjergand 6400 R, Sjagger 300 R. Ole Goldschmidt 
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 2 FU
. Leif Kristensen
Ristinge Hale: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 320 R, Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 3 R, Spidsand 45 R, Storspove 120 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing Vejle: Skeand 11 FU, Pibeand 680 FU, Krikand 170 FU. Ole Goldschmidt
Silkeå: Vandstær 1 R. Martin Rheinheimer
Siø: Krikand 310 R. Ole Goldschmidt
Siø Sund: Toppet Skallesluger 70 R. Ole Goldschmidt 
Slipshavn Enge: Lille Lappedykker 27 FU. Søren G. Nielsen
Storeholm + øhavet nord for: Storspove 110 R. Ole Goldschmidt
Sybergland: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 R. Allan Palmgren
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bjergand 1660 R, Pibeand 285 R, Sølvhejre 3 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1000 R, Troldand 1000 R, Sølvhejre 2 R, Skægmejse 1 R. Olav Egelund
Vesterby: Blå Kærhøg 2 . Jens Peter Bech, Tina Bech, Benjamin Bech
Østerø Sø (Knudshoved): Krikand 100 FU. Søren G. Nielsen


 

Lørdag den 15. januar 2022                  Solopgang: 08:34 Solnedgang: 16:21

Ny Gesinge: Ravn 6 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Dovns Klint: Havlit 65 R, Sortand 225 R. Poul Vestergård Rasmussen
Purreskoven: Bogfinke 4 FU, Grønirisk 2 FU, Natugle 1 SY. Poul Brugs Rasmussen
Silkeå: Vandstær 1 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Espe: Havørn 3 R. Leif Sørensen
Knudshoved færgehavn: Toppet skallesluger 13 R. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Broløkke Strand: Bramgås 1700 R, Blisgås 118 R. Mogens Ribo Petersen
Ellemose Banke: Træløber 4 FU
. Bjarne Jørgensen
Espe: Havørn 3 R. Leif Sørensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Troldand 1200 R, Storspove 210 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Troldand 1200 R, Sølvhejre 1 R. Martin Rheinheimer
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R. Jens Kristian Holm
Fællesstrand (inkl. Tornen): Enkeltbekkasin 1 FU. Tina Bech, Jens Peter Bech, Benjamin Bech
Føns Vang: Trane 10 OF. Jørgen Hjorth Jensen
Føns Vang: Trane 10 OF. Karen Hasselbalch Thomsen
Gardersø: Trane 4 R, Sølvhejre 1 R. Jørgen Hjorth Jensen
Gardersø: Sølvhejre 1 FU. Karen Hasselbalch Thomsen
Grusgrave nord for Ibjerg (Sønder Nærå): Blisgås 50 OF. Jørn Knudsen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 800 R, Lille Skallesluger 21 FU, Pibeand 700 FU, Krikand 340 FU, Sølvhejre 6 FU, Havørn 6 R. Martin Rheinheimer
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 105 FU,
Sølvhejre 8 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Havørn 5 IMM OF. Anton Markvard
Gyldensteen: Langø: Bramgås 2500 FU. Jens Bækkelund
Hav nord for Flyvesandet: Fløjlsand 25 FU, Spidsand 18 R. Søren G. Nielsen
Hav u.f. Nørreskoven-Vemmenæs: Bjergand 2400 R. Arne Bruun
Hav Ø f/Æbelø Holm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 242 R. Jens Bækkelund
Havet ud for Keldsnor: Sule 1 V. Arne Bruun 
Hedevejens Pyt: Sangsvane 280 . Børge Langkilde Rasmussen
Hessum: Sangsvane 531 FU. Jens Bækkelund
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 2 , Topmejse 5 R, Kernebider 6 R. Michael Brunhøj Hansen
Hou Nordstrand (Langeland): Stenvender 18 FU, Sortgrå Ryle 2 FU, Snespurv 5 FU. Jane Ditzel
Hou Nordstrand (Langeland): Stenvender 24 R, Sortgrå Ryle 2 R. Niels Andersen
Jørgensø: Sangsvane 490 FU. Jens Bækkelund 
Katrinebjerg Skov: Trane 10 N. Erik Busk
Keldsnor: Blisgås 60 OF, Husrødstjert 1 R, Bjergirisk 110 FU, Snespurv 19 FU. Arne Bruun
Klinte Strand: Bramgås 1800 FU, Blisgås 85 FU. Jens Bækkelund
Klæsø Nor: Troldand 2900 R, Bjergand 460 R. Ole Goldschmidt
Korinth: Sølvhejre 2 OF. Jakob Sunesen 
Lindkær v/Ravnholt: Blisgås 128 R. Henrik Kalckar Hansen
Lumby Middelgrund: Blisgås 56 S, Hvinand 140 FU, Spidsand 14 FU. Peter Lillesø
Munkebo: Blisgås 54 N. Peter Lillesø
Nørre Esterbølle: Bomlærke 11 R. Anton Markvard
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Vandstær 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Rønninge: Vandstær 1 R. Esben Eriksen
Sandholt Gods m/enge og marker: Blisgås 83 OF, Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 BR R. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Siø: Krikand 125 R. Niels Andersen
Stokkeby Nor: Pibeand 300 R, Spidsand 40 R, Krikand 150 R. Niels Munch Kofoed
Sybergland: Taffeland 325 R, Knarand 62 R, Krikand 191 R, Sølvhejre 2 R, Blå Kærhøg 1 BR OF, Havørn 4 OF. Mogens Ribo Petersen
Sybergland: Havørn 4 OF. Ivan Sejer Beck
Tarup Grusgrave: Blisgås 53 FU, Blisgås 55 OF. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 2000 R, Sølvhejre 5 R. Olav Egelund
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1210 R, Grågås 910 R, Taffeland 134 R, Troldand 1715 R, Bjergand 2140 R, Krikand 115 R, Sølvhejre 4 R, Skægmejse 7 R. Ole Goldschmidt
Uggerslev: Sangsvane 440 FU. Jens Bækkelund 
Vindinge Å, Kalvehave-E20/Gedsbjerg: Vandstær 1 FU. Jørn Knudsen
Vågebakken (F.H.): Blå Kærhøg 1 BR OF. Mogens Ribo Petersen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 1400 OF, Grågås 500 R, Storspove 310 R, Havørn 2 IMM R. Ella Mikkelsen
Ørritslev Skovhuse: Sangsvane 510 R. Ella Mikkelsen
Årslev (Midtfyn): Vandstær 1 FU. Jørn Knudsen


 

Fredag den 14. januar 2022                  Solopgang: 08:35 Solnedgang: 16:19

Søen, Valdemarsslot: Knopsvane 2 R, Toppet Skallesluger 8 R, Gravand 1 R, Taffeland 36 R, Troldand 2750 R, Bjergand 8 R, Knarand 4 R, Pibeand 4 R, Gråand 68 R, Krikand 2 R, Toppet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 12 R, Skarv 17 R, Strandskade 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hættemåge 31 R, Sølvmåge 130 R, Ravn 2 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Bjernemark: Sangsvane 39 R, Spurvehøg 2 OF, Musvåge 1 R, Sjagger 300 FU. Lars Kirk
Siø: Bramgås 1400 R. Lars Kirk
Vornæs Skov: Vindrossel 45 FU. Lars Kirk
Espe, Matriklen: Grønspætte 1 Han, Musvåge 2, Rød Glente 2. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Purreskoven: Jernspurv 1 FU, Dompap 4 FU, Sumpmejse 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Boelsmosevej: Sangsvane 9 FU R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjernemark: Sjagger 300 FU. Lars Kirk
Botofte Skovmose: Bramgås 1000 FU. Jane Ditzel
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R. Claus Dalskov
Brændegård Sø: Sølvhejre 9 R, Havørn 2 R, Ravn 20 FU. Laila Neermann 
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R. Jens Kristian Holm
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R. Leif Sørensen
Fårevejle: Hjejle 325 FU, Havørn 9 R. Ole Goldschmidt
Gyldensteen: Reservatet: Sølvhejre 5 FU, Blå Kærhøg 1 OF. Flemming Johansen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Grønspætte 1 R. Kjeld Lund
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 SY. Erik Busk
Hou Nordstrand (Langeland): Stenvender 8 FU, Sortgrå Ryle 3 FU. Claus Dalskov
Hou, agerland (Langeland): Hvid Vipstjert 1 R. Henry Nielsen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 FU. Johnny Rasmussen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Kongshøj Å (Kongshøj Mølle til Åhuse): Vandstær 2 FU, Bjergvipstjert 1 OF. Jørn Knudsen
Lillestrand/Korshavn (FE08): Pibeand 811 R, Storspove 54 R, Islandsk Ryle 16 R, Blå Kærhøg 1 BR OF, Isfugl 1 R. Mogens Ribo Petersen 
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 74 R. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 10 R, Bjergand 3980 R, Krikand 155 R, Sølvhejre 1 R, Duehøg 1 R, Havørn 2 AD FU, Isfugl 1 R. Niels Bomholt Jensen
Neverkær: Sølvhejre 1 FU. Gunner Munk
Nyborg Havn: Isfugl 1 OF. Jørn Knudsen
Ristinge Hale: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 180 FU, Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 2 FU
, Storspove 70 R. Leif Bisschop-Larsen
Røjle By: Dværgfalk 1 OF. Michael Mosebo Jensen
Siø: Bramgås 1400 R. Lars Kirk
Søen, Valdemarsslot: Troldand 2750 R. Poul Vestergård Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 M R. Olav Egelund
Vejlen, Tåsinge: Blå Kærhøg 1 BR FU. Laila Neermann


 

Torsdag den 13. januar 2022                  Solopgang: 08:36 Solnedgang: 16:17

Strandenge SV f/Skovhuse: Sølvhejre 1 FU
Sallinge Å (Dahls Mølle - Odense Å): Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Knopsvane 1 R, Fiskehejre 1 R, Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 FU, Havørn 2 OF, Musvåge 3 OF, Natugle 2 R. Leif Sørensen
Sandholt Lyndelse Miljøcenter: Musvåge 1 R. Leif Sørensen
Skov SV for Vantinge: Sangsvane 6 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Krikand 150 R,
Sølvhejre 7 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Krikand 160 R, Sølvhejre 6 R, Rød Glente 3 OF, Ravn 6 FU. Carsten Skou
Fiskerup Skov: Sølvhejre 2 OF, Rød Glente 3 OF, Ravn 54 R. Niels Bomholt Jensen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 TH. Michael Mosebo Jensen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Arne Bruun 
Kerteminde Havn: Kaspisk Måge 1 R. Anders Myrtue
Lammehave Skov: Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 3 R, Stor Tornskade 1 FU, Ravn 8 OF . Morten Kristiansen
Monnet, Tåsinge: Spidsand 81 FU. Leif Kristensen
Monnet, Tåsinge: Spidsand 96 R, Sølvhejre 1 FU, Storspove 59 R. Arne Bruun
Nørre Esterbølle: Blisgås 60 FU. Jens Bækkelund
Sallinge Å (Dahls Mølle - Odense Å): Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 FU. Leif Sørensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU, Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen): Huldue 3 R. Ella Mikkelsen 
Sundet, Faaborg: Skægmejse 2 FU. Erik Vinther
Søby Monnet, Tåsinge: Bramgås 1200 R. Leif Kristensen
Universitetet, Odense: Husskade 42 R, Allike 1700 OF, Råge 1200 OF, Gråkrage 340 R, Bjergirisk 100 R. Martin Rheinheimer 
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 300 R. Ella Mikkelsen


 

Onsdag den 12. januar 2022                  Solopgang: 08:36 Solnedgang: 16:15

Kogtved, matriklen: Grønspætte 1 FU .
Lundeborg, Stenmurevej
: Sjagger 500+ R FU. Poul Brugs Rasmussen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m
: Sølvhejre 1 R
Silkeå: Vandstær 1 FU

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Skallesluger 10 FU
. Tom Tjørnum
Føns Vang: Tajgasædgås 3 R, Bjergand 85 R. Nis Rattenborg
Gardersø: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 F AD R. Nis Rattenborg
Juelsberg Skove: Duehøg 1 OF. Jørn Knudsen
Kirkendrup Skov: Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Ole Henrik Scharff
Nyborg Fjord: Lille Lappedykker 36 FU. Jørn Knudsen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R. Gregers Johannesen
Universitetet, Odense: Agerhøne 8 FU. Martin Rheinheimer


 

Tirsdag den 11. januar 2022                  Solopgang: 08:37 Solnedgang: 16:14

Svendborg Golfbane: Ravn 1 R, Sjagger 80 V
Siø: Bramgås 11 R. Lars Kirk
Siø Sund: Sangsvane 1 R. Lars Kirk
Sylten S.f/Spodsbjerg: Knopsvane 7 R, Ederfugl 100 R, Sandløber 10 R, Rødben 1 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 2 R, Gråkrage 3 R. Leif Sørensen
Silkeå: Vandstær 1 R.

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bogø v/Otterup: Tornirisk 95 FU. Jacob Sterup
Egensedybet: Hvinand 352 R, Toppet Skallesluger 129 R, Gråand 1280 FU, Krikand 167 FU, Storspove 129 FU. Jacob Sterup
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skeand 10 R, Krikand 190 FU. Jacob Sterup
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 41 , Blå Kærhøg 1 M AD OF, Duehøg 1 F AD DØD
. Nis Rattenborg
Gyldensteen: Langø: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund 
Højby Moser: Sølvhejre 1 R. Niels Bomholt Jensen
Højby Skov: Havørn 2 AD OF. Niels Bomholt Jensen
Højby Skov: Havørn 2 OF. Morten Jensen
Kalovnshuse: Ravn 5 FU. Leif Kristensen
Kattegat ud for Hasmark Strand: Fløjlsand 75 R. Jacob Sterup
Kattegat ved Enebærodde: Fløjlsand 145 R. Jacob Sterup
Ladegård Å fra Hjulby Sø til Ladegård Sø: Isfugl 1 OF. Jørn Knudsen
Siø: Bramgås 1000 R. Leif Sørensen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 42 R, Islandsk Ryle 25 R, Rødben, Islandsk (ssp. robusta) 28 FU. Jens Bækkelund
Sohovedbugten: Storspove 58 FU. Jacob Sterup 
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 220 FU. Leif Bisschop-Larsen
Sylten S.f/Spodsbjerg: Sandløber 10 R. Leif Sørensen
Søby Monnet, Tåsinge: Gulspurv 50 FU. Lars Kirk
Universitetet, Odense: Allike 712 OF. Martin Rheinheimer
Vester Aaby: Sølvhejre 3 OF, Vandrefalk 1 OF. Else Klint 
Ølsted v/Broby: Sjagger 301 OF. Stoffer Jaeger
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Spidsand 20 R, Krikand 230 R, Sølvhejre 1 OF, Skægmejse 2 R. Jacob Sterup


 

Mandag den 10. januar 2022                 Solopgang: 08:38 Solnedgang: 16:12

Tåsinge, Søbyvej: Sangsvane 30 R (15 unge og 15 gamle). Henning Steen Hansen
Lundeborg
: Solsort 5 FU, Ringdue 1 FU (på Kristtjørn - det har jeg aldrig set før). Poul Brugs Rasmussen
Silkeå
: Vandstær 1 R. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Agernæs Fælled, nord: Silkehejre 1 R. Ella Mikkelsen
Agernæs Fælled, nord: Silkehejre 1 FU. Jens Bækkelund
Billeshave: Skovsneppe 1 R. Busk
Bogensø Enge: Råge 650 OF, Snespurv 5 FU. Benjamin Bech
Brændegård Sø:
Sølvhejre 8 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Bramgås 1300 R, Vandrefalk 1 FU. Gunnar Jørgensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Blisgås 66 FU. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Sølvhejre 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Fogense Enge (Lillestrand): Lille Kobbersneppe 52 R. Nis Rattenborg
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 25 R, Sølvhejre 4 R. Ella Mikkelsen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 36 , Sølvhejre 5 R. Nis Rattenborg
Gyldensteen: Engsøen: Hvinand 106 FU, Lille Skallesluger 30 , Knarand 56 R, Sølvhejre 3 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Hvinand 120 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Pibeand 630 R, Krikand 260 R. Kurt Due Johansen
Klinte Strand: Bramgås 2000 S. Jens Bækkelund 
Kyst Boelsbro-Bregnør Havn: Stenvender 1 FU. Jacob Sterup
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R, Havørn 3 R, Ravn 20 OF. Leif Sørensen
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 56 FU, Storspove 51 FU. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Storspove 76 R. Nis Rattenborg
Møsteskov/Hanneslund:
Rød Glente 13 R NAT. Erik Damm
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 42 R, Hættemåge 500 R. Ella Mikkelsen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 42 R, Havørn 3 IMM R. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 52 R, Strandskade 95 R, Stenvender 2 R, Islandsk Ryle 70 R, Rødben, Islandsk (ssp. robusta) 22 R, Havørn 3 IMM R, Vandrefalk 1 M IMM R. Nis Rattenborg
Nakkebølle Inddæmning: Bjergand 1200 R. Pierre Bentzen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Hvinand 165 R, Pibeand 325 R, Spidsand 180 FU, Strandskade 51 FU, Storspove 69 FU, Bjergirisk 150 FU. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Silkehejre 1 R. Michael L.J. Glentedal
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Vandstær 1 FU
. Vibeke Hansen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Silkeå: Vandstær 1 R. Leif Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R. Claus Dalskov
Vester Hæsinge: Blisgås 154 FU. Leif Kristensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 1500 R, Krikand 350 R, Sølvhejre 1 R, Skægmejse 8 R. Anders Myrtue


 

Søndag den 9. januar 2022                    Solopgang: 08:39 Solnedgang: 16:11

Svendborgsund ved Iholm: Toppet Lappedykker 1 FU
Svendborg Golfbane: Grågås 500 R, Hættemåge 40 R, Råge 30 R, Solsort 22 R, Gulspurv 6 R
Sulkendrup Mølle (Ørbæk Å): Rørhøne (Grønbenet) 4 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Krikand 150 R. Bent Juhler
Bogense Havn: Sortgrå Ryle 3 R. Gunner Munk
Bolteskov: Husrødstjert 1 FU. Jacob Sterup
Brændegård Sø:
Sølvhejre 7 R, Duehøg 1 R, Isfugl 1 R, Ravn 5 R. Annette Friis
Bækkehave m.m. (Tåsinge): Sjagger 900 FU. Annette Friis
Bøjden Nor: Troldand/Bjergand 2000 FU, Bjergand 100 FU. Søren G. Nielsen
Bøjden Nor: Troldand/Bjergand 2000 R. Claus Dalskov
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Blå Kærhøg 1 BR FU. Søren G. Nielsen
Flyvesandet: Skovhornugle 2 R. Jørgen Hjorth Jensen
Flyvesandet: Skovhornugle 3 R
. Kim Møller
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Ella Mikkelsen
Herringe:
Rød Glente 29 R NAT. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Ravn 9 R. Annette Friis
Lundegård: Sølvhejre 1 R. Søren G. Nielsen
Lunge Bjerge: Ravn 5 R. Michael Mosebo Jensen
Møsteskov/Hanneslund:
Rød Glente 17 R, Ravn 26 OF, Sortkrage 3 R. Mikael Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 12 R, Bjergand 1925 R, Pibeand 400 R, Sølvhejre 1 R, Havørn 2 R. Annette Friis
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 2 FU. Søren G. Nielsen
Ormstrup (Langeland): Bramgås 1500 R. Michael L.J. Glentedal
Ristingehalvøen: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 125 R. Michael L.J. Glentedal
Siø: Bramgås 3200 FU. Ole Goldschmidt
Sybergland: Bramgås 1000 OF, Taffeland 200 R, Troldand 1000 R, Sølvhejre 1 FU. Jens Peter Bech
Thurø Rev: Bjergirisk 100 FU. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Pibeand 250 R, Sølvhejre 1 R, Skægmejse 5 R. Michael L.J. Glentedal
Vejlen, Tåsinge: Skægmejse 1 R. Annette Friis


 

Lørdag den 8. januar 2022                      Solopgang: 08:40 Solnedgang: 16:09

Lundeborg, matriklen: Spurvehøge 1 R M. Poul Brugs Rasmussen
Agernæs Fælled, nord
: Silkehejre 1 R. Kristoffer Hansen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Agernæs By (Nordfyn): Sjagger 300 R, Huldue 3 FU, Silkehejre 1 FU. Kristoffer Hansen
Agernæs Fælled, nord: Krikand 800 R, Silkehejre 1 FU
, Storspove 200 FU. Jesper Johannes Madsen
Agernæs Fælled, nord: Silkehejre 1 R. Søren G. Nielsen
Arreskov Sø: Skeand 10 R. Annette Friis
Birkemose v/Måle: Bramgås 1500 FU. Tina Bech
Brændegård Sø: Krikand 160 R, Sølvhejre 9 R, Ravn 4 OF. Annette Friis
Bispeenge: Bjergpiber 2 R. Freya Mørup-Petersen
Bregninge (Ærø): Bomlærke 44 R. Niels Munch Kofoed
Brændegård Sø: Krikand 160 R,
Sølvhejre 9 R, Ravn 4 OF. Annette Friis
Bækkehave m.m. (Tåsinge): Sjagger 1100 R. Annette Friis
Bøjden Nor: Troldand 1500 R, Bjergand 500 R. Per Rasmussen
Egebjerggård Storskov: Skovhornugle 2 R, Topmejse 5 R. Michael Mosebo Jensen
Engeldrup: Blå Kærhøg 1 M AD FU, Bomlærke 34 R. Anton Markvard 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Krikand 150 R, Sølvhejre 1 R, Storspove 180 FU. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sølvhejre 1 R, Storspove 125 FU. Kristoffer Hansen
Flyvesandet: Spidsand 200 R, Huldue 5 R, Silkehejre 1 R, Havørn 2 AD , Bjergirisk 130 R. Michael Mosebo Jensen
Flægen v/Tybrind: Skægmejse 2 R. Michael Mosebo Jensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm
Føns Vang: Bjergand 80 R. Erik Busk
Føns Vang: Bjergand 80 R. Michael Mosebo Jensen
Fårevejle: Sangsvane 480 FU. Ole Goldschmidt
Gamborg Fjord: Hvinand 100 R. Michael Mosebo Jensen
Gardersø: Sølvhejre 1 R. Michael Mosebo Jensen 
Grusgrave v/Birkum: Gransanger 1 R. Per Rasmussen
Gultved: Rød Glente 14 OF. Gunnar Jørgensen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 21 R, Sølvhejre 2 R. Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Huldue 8 OF, Blå Kærhøg 1 M FU, Havørn 2 FU, Vandrefalk 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Gyldensteen: Langø: Blå Kærhøg 1 FU. Lars Jørn Olsen
Gyldensteen: Langø Plantage: Skovsneppe 2 R. Jens Bækkelund
Havn v/Vejlen: Blå Kærhøg 1 OF. Annette Friis
Hvidkilde Sø: Sølvhejre 1 OF. Annette Friis
Højby Skov: Havørn 2 FU T. Morten Jensen
Kattegat ud for Hasmark Strand: Gråstrubet Lappedykker 12 FU. Kristoffer Hansen
Keldsnor: Havørn 2 AD FU. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Taffeland 390 R, Troldand 3600 R, Bjergand 1580 R. Ole Goldschmidt
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 2 FU. Leif Kristensen
Kørup: Duehøg 1 R. Michael Mosebo Jensen
Lindkær v/Ravnholt: Ravn 15 R. Per Rasmussen
Monnet, Tåsinge: Havørn 2 FU. Annette Friis
Møsteskov/Hanneslund: Rød Glente 11 R NAT, Ravn 40 R NAT. Per Rasmussen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 44 R, Islandsk Ryle 65 R. Michael Mosebo Jensen
Måle: Bramgås 2000 FU, Blisgås 50 FU. Jens Peter Bech
Måle: Blisgås 50 FU. Benjamin Bech
Nakkebølle Fjord: Bramgås 1550 OF, Lille Lappedykker 42 R. Annette Friis
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 800 OF, Lille Skallesluger 13 R, Stor Skallesluger 56 R, Bjergand 1800 R, Pibeand 700 R, Sølvhejre 1 R, Havørn 2 R. Annette Friis
Noret, Tåsinge: Krikand 110 R. Annette Friis
Nærå Strand/Agernæs Flak: Spidsand 100 R, Strandskade 50 FU, Storspove 50 FU. Søren G. Nielsen   
Ravnholt (Midtfyn): Blisgås 350 R, Ravn 12 R. Per Rasmussen
Rudkøbing Vejle: Pibeand 330 FU. Ole Goldschmidt
Sadelmagermosen: Skægmejse 2 R. Bo K. Stephensen
Silkeå: Vandstær 1 FU. Erik Damm
Siø: Bramgås 1800 R, Krikand 205 R. Annette Friis
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 2 R. Morten Kristiansen
Sundet, Faaborg: Skægmejse 4 R. David Damgaard Dysager
Torpeløkke: Rød Glente 4 R NAT. Lilly Sørensen
Torpeløkke: Ravn 56 R NAT. Niels Bomholt Jensen
Tranderup Mark: Sortkrage 3 R. Niels Munch Kofoed
Vejlen, Tåsinge: Havørn 2 R. Annette Friis
Viby (Hindsholm): Blå Kærhøg 1 FU. Tina Bech
Viby (Hindsholm): Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Peter Bech
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Spidsand 28 FU, Storspove 61 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Kristoffer Hansen


 

Fredag den 7. januar 2022                      Solopgang: 08:40 Solnedgang: 16:08

Bjernemark: Bramgås 1000 OF. Lars Kirk
Ny Bjerreby (Tåsinge): Bramgås 53 R, Grågås 34 R. Lars Kirk
Monnet, Tåsinge: Storspove 1 R. Lars Kirk
Siø: Bramgås 1200 R, Pibeand 250 R. Lars Kirk
Siø Sund: Toppet Skallesluger 9 R. Lars Kirk
Lundeborg, matriklen
: Stor flagspætte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Agernæs Fælled, nord: Silkehejre 1 R. Søren Gjaldbæk, Rasmus Strack

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Agernæs Fælled, nord: Silkehejre 1 R. Rasmus Strack
Bjernemark: Bramgås 1000 OF. Lars Kirk
Bøjden Nor: Bjergand 600 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Bjergand 600 R. Gunnar Jørgensen
Dømmestrup: Agerhøne 3 OF. Anne Veber Døssing 
Egebjerggård Storskov: Skovhornugle 2 R. Rasmus Strack 
Egsmarken v/Ringe: Rød Glente 2 OF. Annette Friis
Føns Vang: Bjergand 85 R. Nis Rattenborg
Gamborg Fjord: Sule 2 AD SØ. Lars Witting
Gardersø: Sølvhejre 1 R. Nis Rattenborg
Gulstav: Kragefugl sp. 2500 R NAT. Søren Bøgelund 
Hav V f/Bogense: Krikand 100 R. Tom Tjørnum
Havn v/Vejlen: Havørn 2 OF. Morten Kristiansen
Knudshoved Færgehavn: Gransanger 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Lindkær v/Ravnholt: Ravn 4 R. Annette Friis 
Munkebjerg-kvarteret, Odense: Kernebider 8 R. Kristoffer Hansen
Møllemade/Ellemose: Huldue 8 R, Gulspurv 80 R. Michael Mosebo Jensen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 51 R, Rødben, Islandsk (ssp. robusta) 26 R. Rasmus Strack 
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 17 FU, Troldand 1500 R, Bjergand 2500 R, Pibeand 325 R, Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Siø: Bramgås 1200 R, Pibeand 250 R. Lars Kirk
Siø: Bramgås 2100 FU, Grågås 625 FU, Krikand 360 FU. Ole Goldschmidt
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 220 FU. Leif Bisschop-Larsen
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 220 FU. Leif Bisschop-Larsen
Søen, Valdemarsslot: Troldand 1240 R, Skægmejse 2 R. Annette Friis
Østerø Sø (Knudshoved): Krikand 110 FU. Niels Bomholt Jensen


 

Torsdag den 6. januar 2022                     Solopgang: 08:41 Solnedgang: 16:06

Bjerreby: Stillits 1 R. Lars Kirk
Vejlen, Tåsinge: Hvinand 1 R. Lars Kirk
Siø
: Bramgås 9 R. Lars Kirk
Siø Sund
: Stor skallesluger 1 R. Lars Kirk
Gudbjerg
: Sangsvane 30 R FU. Poul Brugs Rasmussen
Silkeå: Vandstær 1 FU, Bjergvipstjert 1 R, Halemejse 10 R. Poul Vestergård Rasmussen
Bøjden Nor: Bramgås 500 R. Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Agernæs Fælled, syd: Silkehejre 1 R, Havørn 2 AD R. Ella Mikkelsen
Agernæs Fælled, nord: Silkehejre 1 R, Bjergirisk 200 R. Gregers Johannesen
Agernæs Fælled, syd: Sjagger 300 FU. Ella Mikkelsen
Arreskov Sø: Sølvhejre 2 R. Erik Ehmsen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 3K FU. Laila Neermann 
Bladstrup v/Otterup: Sangsvane 350 R. Anders Myrtue
Bogensø Enge: Sangsvane 200 R. Søren Louis Rasmussen
Bladstrup v/Otterup: Sangsvane 350 R. Anders Myrtue
Brændegård : Sølvhejre 7 R
, Ravn 5 OF, Ravn 3 R. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 8 R. Erik Ehmsen
Bøjden Nor: Taffeland 221 FU, Troldand 1200 FU, Bjergand 400 FU, Skeand 13 FU, Spidsand 44 FU. Martin Rheinheimer
Egebjerggård Gods (parken og marker omkring): Huldue 7 R. Aksel Christensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Krikand 109 R, Sølvhejre 1 FU, Storspove 203 FU. Leif Kristensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R. Jens Kristian Holm 
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal
: Vandrefalk 2 R
. Leif Kristensen
Faaborg Fjord: Ederfugl 1600 FU, Toppet Skallesluger 70 FU. Per Damgaard Poulsen
Gråsten Nor: Havørn 2 R
. Bjarne Jørgensen
Gulstav: Skovsneppe 1 R, Vandrefalk 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 2780 R, Grågås 960 R, Blisgås 320 R, Lille Skallesluger 29 , Knarand 65 R, Krikand 240 R, Sølvhejre 6 R. Nis Rattenborg
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 2 FU. Tom Tjørnum
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Havlit 150 FU, Sortand 200 FU. Leif Bisschop-Larsen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bjergand 2000 R. Kristoffer Hansen
Helnæs Fyr og havet ud for: Sortand 150 R. Kristoffer Hansen
Helnæs Made: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Helnæs Made: Storspove 50 R, Blå Kærhøg 1 BR FU. Kristoffer Hansen
Helnæs: Marker nord for Maden: Havørn 2 AD OF. Niels Andersen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen 
Juelsberg Skove: Duehøg 1 OF. Oliver Christian Gram
Juelsberg Skove: Grønspætte 2 R . Peter Rasmussen
Keldsnor: Pibeand 300 FU, Snespurv 60 FU. Leif Bisschop-Larsen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 36 R, Strandskade 151 , Islandsk Ryle 45 R. Nis Rattenborg
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 545 FU, Lille Skallesluger 18 FU,
Rødhovedet And 1 F R, Troldand 2000 R, Bjergand 2000 R, Pibeand 250 R, Sølvhejre 2 R, Havørn 2 FU. Mikael Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Hvinand 290 R,
Rødhovedet And 1 F R, Troldand 1150 R, Bjergand 2300 R, Pibeand 270 R, Ringdue 1000 R NAT. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 12 R,
Rødhovedet And 1 F R, Bjergand 2800 R. Carsten Skou
Nakkebølle Inddæmning:
Rødhovedet And 1 F R. Claus Dalskov
Nordskov (Hindsholm): Blå Kærhøg 1 F FU. John Jensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Bjergirisk 200 FU. Ella Mikkelsen
Ristinge Hale: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 110 FU, Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 2 AD FU. Laila Neermann  
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Silkeå: Vandstær 1 FU. Martin Rheinheimer
Silkeå: Vandstær 1 FU, Bjergvipstjert 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 3K R. Laila Neermann
Sylten S.f/Spodsbjerg: Sandløber 10 FU. Jane Ditzel
Viby (Hindsholm): Bramgås 3000 FU. John Jensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skægmejse 2 FU. Leif Kristensen


  

Onsdag den 5. januar 2022                      Solopgang: 08:41 Solnedgang: 16:05

Noret, Tåsinge: Grågås 375 R, Blisgås 10 R, Knarand 5 R, Pibeand 17 R, Gråand 38 R, Spidsand 2 R, Krikand 283 R, Fiskehejre 2 R, Vibe 8 R, Hættemåge 73 R, Sølvmåge 19 R, Sortkrage 3 FU, Gråkrage 37 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Ny Gesinge: Havørn 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 5 R, Grågås 90 R, Hvinand 1 R, Lille Skallesluger 4 R, Gravand 1 R, Taffeland 4 R, Troldand 1662 R, Pibeand 102 R, Gråand 98 R, Krikand 202 R, Ringdue 14 OF, Fiskehejre 3 R, Vibe 18 R, Hættemåge 112 R, Sølvmåge 128 R, Blå Kærhøg 2 BR FU, Vandrefalk 1 AD FU, Gråkrage 27 R, Sjagger 250 R. Poul Vestergård Rasmussen
Brændegård Sø: Sølvhejre 7 R, Knopsvane 2 R. Erik Thomsen
Lundeborg: Skarv 1 R, Sølvmåge 10 FU, Svartbag 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Lille Skallesluger 27 , Sølvhejre 1 R, Sjagger 300 R. Erik Ehmsen
Bagenkop:
Hvid Stork 1 R. Søren Bøgelund
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 7 FU. Claus Dalskov
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 8 FU. Pierre Bentzen
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 FU, Sølvhejre 6 R, Havørn 2 OF, Ravn 4 OF. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Sølvhejre 8 R. Leif Sørensen
Enemærket v/Holstenshus: Sølvhejre 1 FU. Per Damgaard Poulsen
Fogense Enge (Lillestrand): Havørn 2 R
. Tom Tjørnum
Frellesvig: Halemejse 20 FU. Jane Ditzel
Gulstav: Bramgås 4000 OF, Kragefugl sp. 2500 R NAT. Søren Bøgelund
Gultved: Rød Glente 2 OF. Jan Sørensen
Gyldensteen: Engsøen: Rørhøg 1 FU. Tom Tjørnum
Hou Nordstrand (Langeland): Ederfugl 1500 R, Stenvender 18 FU. Pierre Bentzen
Hou Nordstrand (Langeland): Stenvender 21 FU, Sortgrå Ryle 3 FU. Laila Neermann
Hudevad: Agerhøne 10 R. Per Rasmussen
Hågerup Å vest for Hågerup: Knarand 76 . Leif Kristensen
Juelsberg Skove: Duehøg 1 OF, Grønspætte 3 . Jørn Knudsen
Noret, Tåsinge: Krikand 283 R, Sortkrage 3 FU. Poul Vestergård Rasmussen 
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 R. David Damgaard Dysager
Ollerup: Bramgås 3500 R. Niels Andersen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Skånemosen (vest for Håstrup): Skovskade 12 R, Ravn 3 R. Mikael Kristensen
Sortemosen (Sydfyn): Sølvhejre 1 FU, Sjagger 1000 FU. Hans Rytter
Spodsbjerg (Langeland): Sandløber 10 FU. Laila Neermann
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 R. Claus Dalskov
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 3K FU. Laila Neermann
Universitetet, Odense: Agerhøne 8 FU, Husskade 35 R, Allike 500 OF, Råge 750 OF. Martin Rheinheimer
Vejlen, Tåsinge: Troldand 1662 R, Krikand 202 R, Blå Kærhøg 2 BR FU, Vandrefalk 1 AD FU, Sjagger 250 R. Poul Vestergård Rasmussen


  

Tirsdag den 4. januar 2022                      Solopgang: 08:42 Solnedgang: 16:04

Vejlen, Taasinge: Havørn 2 of (1 AD + 1 3K). Poul Vestergaard Rasmussen
Vornæs: Vindrossel 65 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Ny Gesinge: Sangsvane 285 R, Sjagger 250 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Siø: Havørn 1 R, Ravn 1 R, Gråkrage 1 R, Storspove 4 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Agernæs Fælled, nord: Silkehejre 1 R. Aksel Christensen
Arreskov Sø: Lille Skallesluger 21 , Sølvhejre 4 R, Vindrossel 100 FU, Sjagger 600 FU. Erik Ehmsen
Bagenkop:
Hvid Stork 1 FU. Laila Neermann 
Brændegård Sø: Sølvhejre 8 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Bjergand 740 , Skeand 10 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Bjergand 500 R, Skeand 12 R. Gunnar Jørgensen
Ebberup Skov v/Brenderup: Sjagger 300 R. Hanne Lauritzen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Krikand 200 FU. Gunhild Brink
Fogense Enge (Lillestrand): Krikand 135 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Rørhøg 1 FU. Tom Tjørnum
Hav nord for Flyvesandet: Nordisk Lappedykker 1 VDR FU. Oliver Christian Gram 
Holckenhavn Fjord: Havørn 2 YF P. Jørn Knudsen 
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Krikand 115 FU. Leif Kristensen
Hvidkilde Sø: Lille Skallesluger 14 R. Niels Andersen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Juelsberg Skove: Ravn 500 N NAT. Jørn Knudsen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 2 FU
. Pierre Bentzen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knopsvane 215 . Jan Sørensen   
Malsdam: Sjagger 270 FU. Leif Kristensen
Monnet, Tåsinge: Hvinand 400 R, Snespurv 19 R. Arne Bruun
Ny Gesinge: Sangsvane 285 FU, Sjagger 250 R. Poul Vestergård Rasmussen
Nyborg: Råge 500 . Jørn Knudsen 
Nærå Strand/Agernæs Flak: Spidsand 162 R. Aksel Christensen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 FU. Laila Neermann 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Flemming Johansen
Sybergland: Sølvmåge 800 FU. Benjamin Bech
Vejlen, Tåsinge: Havørn 2 . Poul Vestergård Rasmussen


 

Mandag den 3. januar 2022                      Solopgang: 08:42 Solnedgang: 16:02

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 30 OF, Lille Lappedykker 1 FU, Blishøne 30 R, Strandskade 2 R
Kogtved
: Spurvehøg 1 R, Musvit 4 R, Rødhals 1 R
Bjerreby
: Sjagger 1 R. Lars Kirk
Siø Sund
: Hvinand 1 R. Lars Kirk
Amalielyst
: Fasan 12 R, Skovskade 1 R, Musvit 2 R, Fuglekonge 6 FU, Dompap 2 R, Gulspurv 4 R,
Hvidkilde Sø: Lille Skallesluger 1 M R
Hvidkilde, mose øst for godset
: Sølvhejre 1 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Skeand 12 R, Sølvhejre 1 R. Erik Ehmsen
Botofte Strand og Langelandsbælt ud for: Sortand 300 FU. Jane Ditzel
Brændegård Sø:
Sølvhejre 12 FU , Ravn 13 FU, Ravn 6 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 12 R, Havørn 2 YF B. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 8 R, Rød Glente 5 FU, Ravn 13 R. Pierre Bentzen
Bøjden Nor: Bramgås 1300 FU. Erik Ehmsen 
Frellesvig: Halemejse 20 FU. Jane Ditzel
Faaborg Fjord: Troldand 2500 R, Lille Lappedykker 50 FU, Blishøne 600 FU. Per Damgaard Poulsen
Gultved:
Rød Glente 14 R NAT. Per Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 12 FU, Havørn 3 OF. Geert Mørk
Hou Nordstrand (Langeland): Stenvender 8 FU, Sortgrå Ryle 14 FU. Carsten Skou
Hundstrup Å (vej 44 til udløb): Pibesvane 1 OF. Arnbjørn Jens Jørgensen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Pierre Bentzen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 4 FU, Solsort 28 . Jørn Knudsen 
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 1 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Spidsand 51 R, Strandskade 115 R, Storspove 90 FU, Almindelig Ryle 1200 R. Ella Mikkelsen
Sundet, Faaborg: Rørdrum 1 R. Per Damgaard Poulsen 
Trunderup: Rød Glente 2 R. Per Rasmussen
Vester Aaby: Dværgfalk 1 OF. Pierre Bentzen


 

Søndag den 2. januar 2022                      Solopgang: 08:43 Solnedgang: 16:01

Svendborg Golfbane: Grågås 6 OF, Blisgås 18 NØ, Hættemåge 50 FU, Musvåge 1 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 7 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø
: Sølvhejre 1 R. Per Rasmussen
Brændegård Sø: Sølvhejre 8 R, Rød Glente 6 FU, Ravn 14 FU. Mikael Kristensen
Bøjden Nor: Taffeland 125 R. Mikael Kristensen
Dømmestrup: Gransanger 1 R. Anne Veber Døssing
Fagsted Lung: Ravn 9 OF. Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Skallesluger 13 FU, Krikand 300 R. Martin Rheinheimer
Grusgrave v/Davinde: Knarand 30 R. Anders Myrtue
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 13 FU, Knarand 70 FU, Krikand 254 FU, Blå Kærhøg 1 FU. Martin Rheinheimer
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 78 R. Annette Friis
Klæsø Nor: Taffeland 145 FU, Troldand 2025 R, Bjergand 2725 R. Ole Goldschmidt
Kærby Fed: Bramgås 1500 FU. Peter Lillesø 
Mørkemose v/Sandholt: Sølvhejre 1 OF. Leif Kristensen
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 75 R. Per Rasmussen
Nyborg: Isfugl 1 R T. Jørn Knudsen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 FU. Kristoffer Hansen
Påø Enge (tørre): Krikand 175 FU, Blå Kærhøg 3 FU, Vandrefalk 1 M AD FU. Ole Goldschmidt 
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Vindrossel 100 R. Leif Rasmussen
Seden Strand: Knopsvane 300 FU, Pibeand 400 R. Peter Lillesø
Silkeå: Vandstær 1 FU
. Gunnar Jørgensen
Silkeå: Vandstær 1 FU. Mikael Kristensen
Silkeå: Vandstær 1 R. Leif Sørensen
Silkeå: Vandstær 1 FU. Per Rasmussen
Strandeng & nor v/Ristinge Havn: Sølvhejre 1 FU. Ole Goldschmidt
Uggerslev: Sangsvane 800 FU. Martin Rheinheimer
Østergård-Hovedgård: Havørn 2 R. Peter Lillesø


 

Lørdag den 1. januar 2022                      Solopgang: 08:43 Solnedgang: 16:00

Svendborg, lille sø mellem Troldeskoven og Stevneskoven: Troldand 1 R. Lars Kirk
Svendborgsund ved Iholm
: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 2 FU, Hvinand 26 R, Stor Skallesluger 1 M R, Toppet Skallesluger 16 R, Blishøne 6 R, Svartbag 1 R, Gråkrage 1 OF,
Kogtved: Ringdue 1 R, Hættemåge 4 R, Råge 1 OF, Grønirisk 4 R,
Iholm: Knopsvane 2 R, Grågås 1 R, Ederfugl 1 R, Fiskehejre 5 R, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 9 R, Strandskade 1 R, Sølvmåge 2 R
Nørreballe Nor: Sangsvane 4 R, Bramgås 1500 OF, Grågås 30 R, Taffeland 20 R, Troldand 1200 R, Bjergand 60 R, Tårnfalk 1 FU, Allike 1 R, Stær 12 R, Engpiber 8 R
Hesselbjerg (Langeland): Gråspurv 6 R, Skovspurv 8 R
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Bramgås 26 OF, Havlit 1 R, Ederfugl 2 R, Fløjlsand 12 R, Sortand 16 R, Stor Skallesluger 1 M OF, Toppet Skallesluger 1 R, Gråand 1 OF, Toppet Lappedykker 1 R, Ringdue 1 R, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 4 R, Sølvmåge 5 R, Stor Flagspætte 1 R, Sortkrage 1 M R, Gråkrage 1 R, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 R, Vindrossel 1 R, Solsort 6 FU, Sjagger 20 OF, Bogfinke 3 R, Dompap 5 FU, Grønirisk 3 FU
Regnvandsbassin ved Årslev-afkørslen
: Musvåge 1 R. Leif Sørensen  
Bispeenge: Knopsvane 3 OF, Krikand 4 OF, Fiskehejre 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Solsort 2 R, Bjergpiber 2 OF. Leif Sørensen
Bogø v/Otterup: Lille Lappedykker 1 R, Jernspurv 1 R. Leif Sørensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knopsvane 5 R, Hvinand 4 R, Tårnfalk 1 OF, Blåmejse 2 R, Skægmejse 6 R, Gransanger 1 R. Leif Sørensen


 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 1 R, Havørn 2 AD R. Erik Ehmsen
Bispeenge: Bjergpiber 2 OF. Leif Sørensen
Bispeenge: Krikand 150 R, Enkeltbekkasin 1 R, Skægmejse 1 R, Bjergpiber 3 R. Kristoffer Hansen
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R, Havørn 2 AD R. Claus Dalskov
Botofte Strand og Langelandsbælt ud for: Sortand 360 R. Claus Dalskov
Brændegård Sø: Sølvhejre 4 R. Erik Ehmsen 
Bøjden Nor: Taffeland 200 R, Troldand 1200 R, Bjergand 900 R. Carsten Skou
Caroline Amalielund: Vandstær 1 R
. Pierre Bentzen
Egebjerggård Storskov: Skovhornugle 2 R. Tim Hesselballe Hansen  
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skægmejse 6 R, Gransanger 1 R. Leif Sørensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Skallesluger 12 R, Krikand 100 R, Sølvhejre 1 R, Skægmejse 1 R. Tim Hesselballe Hansen
Flyvesandet: Almindelig Ryle 800 R. Tim Hesselballe Hansen
Flyvesandet: Skovhornugle 1 R. Kristoffer Hansen
Frellesvig: Skovspurv 50 FU. Jane Ditzel
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Skovsneppe 1 R. Mogens Ribo Petersen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Skægmejse 1 R. Tim Hesselballe Hansen
Gulstav: Vindrossel 100 FU, Sjagger 2500 FU. Ole Goldschmidt 
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 3 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Kortnæbbet Gås 2 FU, Lille Skallesluger 10 R, Sølvhejre 1 R. Kristoffer Hansen
Gyngstrup: Blisgås 60 FU. Kristoffer Hansen
Hav nord for Flyvesandet: Nordisk Lappedykker 2 R. Kristoffer Hansen 
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Havlit 60 FU. Ole Goldschmidt 
Hundstrup Å (vej 44 til udløb): Pibesvane 1 OF, Bramgås 1100 OF. Arnbjørn Jens Jørgensen
Keldsnor: Lille Skallesluger 17 FU. Ole Goldschmidt
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Hvinand 100 FU. Peter Lillesø
Kerteminde Havn: Pibesvane 1 AD Ø. Tim Hesselballe Hansen
Kærby Fed: Pibeand 400 R, Bjergvipstjert 1 R. Tim Hesselballe Hansen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 25 R, Islandsk Ryle 59 FU. Kristoffer Hansen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 39 R, Islandsk Ryle 56 R. Tim Hesselballe Hansen 
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 86 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 32 R. Carsten Skou 
Nakkebølle Inddæmning: Stor Skallesluger 55 FU, Taffeland 150 R, Troldand 3200 R, Isfugl 1 FU. Ole Friis Larsen
Nakkebølle Inddæmning: Vandrefalk 1 R. Arnbjørn Jens Jørgensen
Nyborg N ml. motorvej og jernbane: Solsort 33 , Skovspurv 52 . Jørn Knudsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Bjergirisk 150 R. Kristoffer Hansen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Knarand 30 R, Sølvhejre 1 R, Ravn 9 R. Erik Ehmsen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 R, Bjergvipstjert 1 OF. David Damgaard Dysager
Otterup: Bomlærke 5 R. Tim Hesselballe Hansen
Ravnholt (Midtfyn): Stor Tornskade 1 FU, Ravn 12 . Asger Rasmussen 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Silkeå: Vandstær 1 FU. Carsten Skou
Silkeå: Vandstær 1 FU. Erik Ehmsen
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 IMM R. Ole Friis Larsen
Stige Ø: Gransanger 1 R, Husrødstjert 1 R. Tim Hesselballe Hansen
Sybergland: Troldand 1000 R, Sølvhejre 2 FU. Jens Peter Bech
Søen, Valdemarsslot: Taffeland 150 R. Niels Andersen
Tørresø: Kortnæbbet Gås 12 R. Tim Hesselballe Hansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Spidsand 15 R, Sølvhejre 1 R, Havørn 2 AD S. Tim Hesselballe Hansen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

03 feb 2022
This page is part af: Http://www.Snatur.dk