Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 1. - 5. ( 1. januar - 31. januar 2023).                     Sidst opdateret 07 februar 2023 08:25:36 

 

 

 

Tirsdag den 31. Januar 2023            Solopgang: 08:11 Solnedgang: 16:52

Lundby: Rødben 32 R. Lars Kirk
Søen, Valdemarsslot: Spurvehøg 1 OF, Blisgås 3 R, Grågås 4 R. Lars Kirk
Skårupøre Sund: Toppet skallesluger 7 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Dalby: Skovhornugle/Mosehornugle 1 OF. Benjamin Bech
Flådet (Tranekær): Havørn 2 AD OF. Jan Stener Jørgensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Niels Bomholt Jensen 
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Lindved Frugtplantage: Korttået Træløber 6 SY, Sjagger 250 R. Lars Andersen
Mose øst for Tange:
Rød Glente 11 R NAT. Niels Bomholt Jensen


 

Mandag den 30. Januar 2023            Solopgang: 08:13 Solnedgang: 16:50

Monnet, Tåsinge: Havørn 1 R, Blå kærhøg 2 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Vårø, skoven: Havørne 2 R
. Henning Steen Hansen
Nørreskoven, Tåsinge: Havørn 1 R
. Poul Vestergaard Rasmussen
Brændegård Sø: Grønsisken 1 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R. Claus Dalskov
Erhvervsområde Øst, Nyborg: Kaspisk Måge 1 AD R. Freya Mørup-Petersen
Faldsled: Blå Kærhøg 1 OF. Flemming Johansen
Hjallese:
Husskade 100 R NAT. Martin Rheinheimer
Mørkemose v/Sandholt: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen


 

Søndag den 29. Januar 2023            Solopgang: 08:14 Solnedgang: 16:48

Havn v/Vejlen: Knopsvane 10 R, Lille Skallesluger 6 R, Gravand 2 R, Troldand 110 R, Gråand 45 R, Fiskehejre 1 R, Blåmejse 3 R, Solsort 1 R. Leif Sørensen
Havn v/Vejlen: Krikand 5 R. Poul Vestergaard Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Pibeand 900 R, Sølvhejre 2 R. Erik Ehmsen
Bjergkammer: Blå Kærhøg 2 FU. Stoffer Jaeger
Bro (Nordfyn): Kortnæbbet Gås 17 FU. Jens Bækkelund
Faldsled: Sort Glente 1 OF
. Esben Aagaard
Gudbjerg: Vandrefalk 1 M FU. Leif Bisschop-Larsen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 8 R, Havørn 3 FU. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Kystlagunen: Blå Kærhøg 1 FU. Tom Tjørnum
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Lars Kirk
Kavslunde Å: Enge v/udløbet: Isfugl 1 R. Esben Eriksen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Pibesvane 1 AD R, Sangsvane 202 . Esben Eriksen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Skægmejse 2 R. Peter Lillesø
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knopsvane 250 R. Leif Sørensen
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 37 R. Michael Bjerregaard
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 23 R, Sølvhejre 1 R. Michael Bjerregaard
Ravnholt (Midtfyn): Ravn 8 FU. Hans Rytter
Røjleskov/Røjle Nyhave: Gulspurv 50 FU. Erik Busk
Sybergland: Krikand 503 R, Isfugl 1 R, Bjergpiber 0 R. Esben Eriksen
Søen, Valdemarsslot: Taffeland 155 R. Niels Bomholt Jensen
Søparken Sø v/Odense Å: Sølvhejre 1 R. Freya Mørup-Petersen


 

Lørdag den 28. Januar 2023            Solopgang: 08:16 Solnedgang: 16:46

Åmosen, Ollerup: Havørn 1 FU, Bramgås 1000 FU. Peder Skou
Vornæs skov: Musvåge 1 R, Skovskade 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Søby Monnet; Blå kærhøg 1 FU (Hunfarvet), Storspove 46 R. Poul Vestergaard Rasmussen

Ny Gesinge, matriklen
: Havørn 2 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R, Lille lappedykker 1 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø:
Sølvhejre 8 R. Jens Bækkelund
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 BR FU. Claus Dalskov
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 BR FU. Jan Stener Jørgensen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sølvhejre 1 R. Jens Bækkelund
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sølvhejre 2 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 R. Jens Bækkelund 
Bøjden Nor: Troldand 1500 R, Spidsand 16 R
. Pierre Bentzen
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Pibeand 720 R, Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Sølvhejre 1 R. Jens Bækkelund
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Benjamin Bech
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Lars Kirk
Hav syd for Thurø: Bjergand 200 R. Jacob Sterup
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.):
Sortspætte 1 R. Freya Mørup-Petersen
Keldsnor: Lille Skallesluger 13 FU, Havørn 2 AD OF. Ole Goldschmidt
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 2 R, Ravn 28 R. Palle Bo Larsen
Lindkær v/Ravnholt: Ravn 25 R. Leif Sørensen
Lindved Frugtplantage: Sjagger 700 R. Lars Andersen
Lumby Middelgrund: Spidsand 30 R, Storspove 53 FU. Peter Lillesø
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knopsvane 218 R, Hvinand 268 R, Toppet Skallesluger 200 R. Jacob Sterup
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Hvinand 220 R. Arne Bruun
Monnet, Tåsinge: Knarand 80 R, Spidsand 45 R. Arne Bruun
Monnet, Tåsinge: Spidsand 16 R, Sølvhejre 1 R, Sortgrå Ryle 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Bjergand 90 FU, Sølvhejre 1 FU. Ole Goldschmidt
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Stor Tornskade 1 FU. Palle Bo Larsen 
Ristingehalvøen: Bramgås 2100 . Jesper Johannes Madsen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Rønninge: Vandrefalk 1 F AD OF. Esben Eriksen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Gunnar Jørgensen
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Havørn 2 AD R. Esben Eriksen
Troense: Indisk Gås 1 FU
. Arne Christensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1800 FU, Dværgmåge 1 AD FU. Ole Goldschmidt
Yderste Tvedeløkke (Ravnholt): Havørn 2 AD R. Palle Bo Larsen


 

Fredag den 27. Januar 2023            Solopgang: 08:18 Solnedgang: 16:44

Stjovl havn: Hjejle 20 FU, Bramgås 75 OF. Poul Brugs Rasmussen
Arreskov Sø:
Sølvhejre 11 R. Erik Ehmsen
Fyns Hoved: Skarv 112 R, Rødben 2 R, Strandhjejle 2 R, Storspove 5 R, Skærpiber 4 R, Husskade 2 R, Spættet sæl 1 R, Marsvin 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Viby, (Kerteminde): Bramgæs 7000 R. Poul Vestergaard Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 1 R. Arne Bruun
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 BR R. Jan Stener Jørgensen
Brændegård Sø: Havørn 2 OF. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Spidsand 14 R, Sølvhejre 1 FU. Flemming Johansen
Elmelund: Grønspætte 2 FU. Flemming G. Andersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skeand 29 R. Martin Rheinheimer
Flyvesandet: Storspove 140 FU, Almindelig Ryle 700 FU, Havørn 2 R. Martin Rheinheimer
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 2 FU. Morten Jensen 
Lyndelse: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Odense Å v/Brobyværk: Sølvhejre 1 R. David Damgaard Dysager
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 3 R. Morten Kristiansen
Viby (Hindsholm): Bramgås 7000 R. Poul Vestergård Rasmussen


 

Torsdag den 26. Januar 2023            Solopgang: 08:19 Solnedgang: 16:42

Søen, Valdemarsslot: Havørn 2 R AD, Skarv 1 OF. Henning Steen Hansen [Facebook]
Sdr. Højrup
: Tårnfalk 1 R. Leif Sørensen [Facebook]

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R. Jan Stener Jørgensen
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R. Jane Ditzel
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 OF, Havørn 3 IMM OF. Claus Dalskov
Bøjden Nor: Bjergand 70 FU, Sølvhejre 1 FU. Viktor Bendiksen
Frellesvig: Gråspurv/Skovspurv 70 FU. Jane Ditzel
Hou, agerland (Langeland):
Nøddekrige 1 FU. Henry Nielsen
Knudshoved Færgehavn: Skarv 900 R, Sortgrå Ryle 12 FU. Kurt Kaack Hansen
Lindved Frugtplantage: Solsort 45 R, Sjagger 400 R. Lars Andersen
Ravnebjerg Skov (Tranekær): Skovsneppe 2 R. Claus Dalskov
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Blå Kærhøg 1 BR FU, Havørn 2 IMM OF. Jan Stener Jørgensen
Søbo Sø: Pibeand 735 R. Leif Kristensen
Tommerup: Duehøg 1 R. Niels Erik Simonsen
Tranekær Slot m/borgsø: Sølvhejre 2 R. Claus Dalskov


  

Onsdag den 25. Januar 2023              Solopgang: 08:21 Solnedgang: 16:40

Løkkeby Enge: Skarv 1 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sølvhejre 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 R, Havørn 2 R, Ravn 3 OF. Leif Sørensen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 20 R, Sølvhejre 10 R. Tom Tjørnum 
Hellemose Skov: Sølvhejre 4 R. Leif Sørensen
Hågerup: Blisgås 315 FU. Niels Bomholt Jensen
Langemark v/Ulbølle: Blå Kærhøg 1 F FU. Lilly Sørensen
Mørkemose v/Sandholt: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 39 R, Stor Skallesluger 52 R, Bjergand 1300 R, Havørn 2 R. Carsten Skou
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Thurø Rev: Toppet Skallesluger 50 R. Arne Bruun
Vesteregn, Vildrosevej 19:
Himalayasanger (SU) 1 FU. Per Rasmussen


 

Tirsdag den 24. Januar 2023              Solopgang: 08:22 Solnedgang: 16:38

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjergkammer: Sortstrubet Bynkefugl 1 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Troldand 1243 R, Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Pibeand 633 FU
, Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Pibeand 900 FU, Sølvhejre 2 R. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 20 R, Sølvhejre 10 R, Havørn 2 FU. Tom Tjørnum
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg:
Kongeederfugl 1 M 3K+ R. Rasmus Due Nielsen
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.):
Sortspætte 1 FU. Birgit Andersen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 FU. Johnny Rasmussen
Kerteminde: Bramgås 1500 OF. Ivan Sejer Beck
Lundegård: Blisgås 50 FU, Sølvhejre 2 R. Søren G. Nielsen
Skovsbo v/Svendborg: Bramgås 3500 R. Niels Andersen
Søen, Valdemarsslot: Isfugl 1 R. Arne Christensen
Tranekær Slot m/borgsø: Sølvhejre 1 R. Claus Dalskov
Urup Dam: Ravn 4 R. Esben Eriksen


  

Mandag den 23. Januar 2023              Solopgang: 08:24 Solnedgang: 16:36

Ny Gesinge: Stillits 25 FU. Poul Vestergaard Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Enkeltbekkasin 1 R. Kristoffer Hansen
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 BR FU. Jan Stener Jørgensen
Dræet: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Eriks Hale (Ærøs Hale): Sortgrå Ryle 10 FU
.. Bjarne Jørgensen
Frellesvig: Halemejse 21 FU, Gråspurv/Skovspurv 75 FU. Jane Ditzel
Gyldensteen: Engsøen: Blisgås 104 FU, Lille Skallesluger 55 R, Pibeand 433 R, Spidsand 10 R,
Sølvhejre 11 R, Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 10 R, Havørn 2 R. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Kystlagunen: Blå Kærhøg 1 R. Jens David Kofoed Mogensen
Gyldensteen: Reservatet: Krikand 140 R, Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.):
Sortspætte 1 R, Topmejse 10 R, Stor Korsnæb 3 SØ. Michael Brunhøj Hansen
Hvidkilde Sø: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Kalovnshuse: Rød Glente 3 R, Ravn 14 FU, Ravn 10 R. Gunnar Jørgensen
Kalovnshuse: Rød Glente 3 R, Ravn 14 FU, Ravn 6 R. Leif Kristensen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 2 R
. Pierre Bentzen
Lindved Frugtplantage: Sjagger 800 R. Lars Andersen
Møsteskov/Hanneslund: Rød Glente 5 R NAT, Ravn 9 OF, Ravn 3 R. Gunnar Jørgensen
Møsteskov/Hanneslund: Rød Glente 5 OF. Leif Kristensen
Neverkær: Sølvhejre 1 R, Ravn 7 R. David Damgaard Dysager
Nørreballe Nor: Troldand 1800 R, Bjergand 540 R, Sølvhejre 1 R, Havørn 2 OF. Morten Müller
Røjleskov/Røjle Nyhave: Bjergvipstjert 1 R. Erik Busk
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 BR R. Leif Kristensen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Havørn 2 IMM OF, Skægmejse 2 R. Jan Stener Jørgensen
Sudden, Hindsgavl: Isfugl 1 F R. Michael Brunhøj Hansen
Universitetet, Odense: Isfugl 1 R. Martin Rheinheimer
Vesteregn, Vildrosevej 19:
Himalayasanger (SU) 1 R  Oliver Christian Gram


 

Søndag den 22. Januar 2023              Solopgang: 08:25 Solnedgang: 16:34

Bøjden Nor: Knopsvane 3 R, Bramgås 500 OF, Grågås 300 R, Gravand 2 R, Troldand 1000 R, Fiskehejre 1 R, Sølvhejre 1 R, Skarv 40 R, Storspove 1 R, Rødben 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Solsort 3 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Trane 3 FU, Sølvhejre 3 R, Stor Tornskade 1 R. Erik Ehmsen
Bjergkammer: Isfugl 1 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Troldand 1000 R, Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Fjællebro Gods og agerland: Havørn 2 AD R. Gunnar Jørgensen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 87 R, Spidsand 46 R, Sølvhejre 12 R, Havørn 2 AD R. Michael Mosebo Jensen
Hvidkilde Sø: Grågås 510 FU, Blisgås 75 FU, Lille Skallesluger 12 R, Sølvhejre 2 R. Niels Bomholt Jensen
Hvidkilde Sø: Sølvhejre 2 R. Arne Bruun 
Keldsnor: Lille Skallesluger 33 R, Havørn 2 AD R, Snespurv 10 FU. Henrik Mørup-Petersen
Keldsnor: Lille Skallesluger 15 FU, Snespurv 14 FU. Benjamin Bech, Jens Peter Bech
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Skægmejse 2 R. Peter Lillesø
Langeskov: Havørn 2 OF. Per Rasmussen
Lindved Frugtplantage: Sjagger 450 R. Lars Andersen
Marstal Bugt ud for Ristinge: Fløjlsand 38 R, Sortand 150 R. Henrik Mørup-Petersen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 6 R, Bjergirisk 200 R. Michael Mosebo Jensen
Småstenskrog: Dobbeltbekkasin 22 R. Kristoffer Hansen
Staurby Skov: Bjergvipstjert 1 OF. Erik Busk
Vesteregn, Vildrosevej 19:
Himalayasanger (SU) 1 FU . Jens Peter Bech
Vesteregn, Vildrosevej 19:
Himalayasanger (SU) 1 R . Benjamin Bech
Vesteregn:
Himalayasanger (SU) 1 FU . Arne Christensen


 

Lørdag den 21. Januar 2023              Solopgang: 08:27 Solnedgang: 16:32

Ny Gesinge: Fjeldvåge 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Monnet
: Havørn 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundby
: Sangsvane 280 R, Bramgås 550 R, Blisgås 10 R, Grågås 95 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Gesinge
: Ravn 2 R, Bramgæs 1500 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Bukkehave
: Havørn 1, Grønspætte 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Ollerup mose
: Bramgås 3500 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Silke å
: Halemejse 12 R, Træløber 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, matriklen
: Ringdue 4 FU, Gråkrage 4 FU, Sølvmåge 8 FU, Rødhals 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjergkammer: Isfugl 1 FU. Leif Kristensen
Brockdorff enge: Tundrasædgås 1 R, Nilgås 1 R. Esben Eriksen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Sølvhejre 5 FU. Henrik Kalckar Hansen
Flyvesandet: Strandskade 200 R, Storspove 370 R, Stor Korsnæb 1 OF. Anders Myrtue
Fyns Hoved: Pibeand 300 R, Strandskade 70 R, Sortgrå Ryle 4 R, Bjergpiber 1 R. Esben Eriksen
Fårevejle: Sangsvane 359 FU. Arne Bruun
Fårevejle: Sangsvane 319 FU. Ole Goldschmidt
Hav ved Tryggelev Nor: Sortand 290 FU. Ole Goldschmidt
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Ederfugl 2000 FU. Kristoffer Hansen
Helnæs Made: Sølvhejre 2 R, Blå Kærhøg 1 BR FU. Kristoffer Hansen
Marstal Bugt ud for Ristinge: Nordisk Lappedykker 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Møllemade/Ellemose: Enkeltbekkasin 1 R, Dværgmåge 1 AD R. Michael Mosebo Jensen
Møllemade/Ellemose: Enkeltbekkasin 1 R, Dværgmåge 1 3K+ R, Isfugl 1 R, Ravn 4 R. Michael Brunhøj Hansen
Nørreballe Nor: Bjergand 1575 FU, Sølvhejre 1 FU. Ole Goldschmidt
Påø Enge (tørre): Blå Kærhøg 1 2K FU, Havørn 2 OF. Ole Goldschmidt 
Stavids Å v/Margård: Mandarinand 1 M R
. Anton Markvard
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Blå Kærhøg 1 BR R. Jan Stener Jørgensen
Ståby: Skovsneppe 1 R. Stoffer Jaeger 
Sybergland: Taffeland 123 R, Krikand 226 R. Jens Peter Bech
Tryggelev Nor & Salme Nor: Blisgås 195 OF. Børge Langkilde Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Vandrefalk 1 AD FU, Skægmejse 3 FU. Ole Goldschmidt 
Vesteregn, Vildrosevej 19:
Himalayasanger (SU) 1 FU. Jens-Gert Hansen
Vesteregn, Vildrosevej 19:
Himalayasanger (SU) 1 FU. Pierre Bentzen 
Vornæs Skov: Ravn 4 OF. Morten Kristiansen
Åkrog Bugt: Gråstrubet Lappedykker 12 FU. Kristoffer Hansen


 

Fredag den 20. Januar 2023              Solopgang: 08:28 Solnedgang: 16:30

Søby Monnet, Tåsinge: Blå Kærhøg 2 FU. Lars Kirk
Thurø Rev
: Pibeand 135 R. Poul Vestergaard Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 2K R. Simon Iversen
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 FU. Gunnar Jørgensen
Faldsled: Isfugl 1 R. Tim Lassen
Frellesvig: Trane 4 . Jane Ditzel
Faaborg Havn: Snespurv 7 FU. Leif Kristensen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 12 R, Havørn 3 R. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Langø Plantage: Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Langholmshoved v/Marstal: Havørn 3 TH. Henrik Mørup-Petersen
Måle Strand / Romsø Sund syd:
Bramgås 10000 OF, Sortkrage 5 R. Tim Lassen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 25 FU, Stor Skallesluger 65 R, Taffeland 150 R, Bjergand 250 R, Sølvhejre 1 R, Isfugl 1 R. Gunnar Jørgensen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 24 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Knarand 112 R, Blishøne 690 FU, Ravn 3 OF, Halemejse 20 FU. Niels Bomholt Jensen
Spodsbjerg Havn: Sortgrå Ryle 1 R. Simon Iversen
Sybergland: Pibeand 450 R. Benjamin Bech
Sybergland: Knarand 30 R, Pibeand 560 R, Krikand 230 R. Mogens Ribo Petersen
Søby Monnet, Tåsinge: Blå Kærhøg 2 FU. Lars Kirk
Tommerup: Isfugl 1 FU. Niels Erik Simonsen
Tårup (Hindsholm): Blå Kærhøg 1 R. Benjamin Bech
Vesteregn, Vildrosevej 19:
Himalayasanger (SU) 1 FU. Simon Iversen
Vesteregn:
Himalayasanger (SU) 1 R . Jonas Pedersen
Øksenrade Skov: Skovsneppe 1 R, Isfugl 1 R. Michael Brunhøj Hansen


  

Torsdag den 19. Januar 2023              Solopgang: 08:29 Solnedgang: 16:28

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Trane 3 R, Sølvhejre 2 R. Erik Ehmsen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 R. Birthe Zimmermann
Egense v/Svendborg: Blisgås 165 R. Niels Andersen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Mørkemose v/Sandholt: Sølvhejre 2 FU, Sølvhejre 3 R . Leif Kristensen
Nielstrup Gods, Sydfyn: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Rudkøbing Havn: Dværgmåge 1 AD T . Erik Overlund
Rundeskov: Rød Glente 7 OF. John Christensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU . Leif Kristensen
Universitetet - Odense: Allike 550 OF. Martin Rheinheimer
Åmosen v/Ollerup: Bramgås 3100 R, Sølvhejre 1 R. Niels Andersen


 

Onsdag den 18. Januar 2023              Solopgang: 08:31 Solnedgang: 16:26

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 110 Ø, Grågås 22 R
Bækkehave m.m. (Tåsinge): Blå Kærhøg 1 R, Havørn 2 OF, Tårnfalk 1 R, Sjagger 30 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjergkammer: Isfugl 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Stoffer Jaeger
Bækkehave m.m. (Tåsinge): Blå Kærhøg 1 R, Havørn 2 OF. Lars Kirk 
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 R. Jesper Kjølholt
Flægen v/Tybrind: Sølvhejre 1 R T, Havørn 2 2K R. Michael Mosebo Jensen
Faaborg Havn: Blishøne 950 R. Niels Bomholt Jensen
Gardersø: Trane 3 R, Sølvhejre 1 R. Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 40 R, Sølvhejre 8 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 3 OF
Lars Jørn Olsen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 30 R
, Sølvhejre 10 R, Havørn 2 R . Tom Tjørnum
Havndrup: Ravn 5 FU. Per Rasmussen
Hesselagergård: Stor Tornskade 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 46 FU. Kurt Kaack Hansen
Hårby Made: Pibeand 325 FU, Krikand 140 R. Niels Andersen
Håstrup v/Faaborg: Havørn 2 OF,
Rød Glente 28 R NAT , Ravn 4 OF. Merry Sunke Larsen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 5 FU. Kurt Kaack Hansen
Lillestrand/Korshavn (FE08): Storspove 55 R, Blå Kærhøg 2 FU. Mogens Ribo Petersen
Lindø + vade v/Jersore: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 150 R
. Lars Jørn Olsen
Lyndelse: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Mørkemose v/Sandholt: Sølvhejre 2 FU. Leif Kristensen 
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 20 FU, Kortnæbbet Gås 2 R. Jens Bækkelund
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 11 R, Bjergand 2500 R
, Havørn 2 AD R . Pierre Bentzen
Neverkær: Sølvhejre 1 R, Havørn 2 YF. Esben Eriksen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Søparken Sø v/Odense Å: Sølvhejre 1 R. Anni Osther
Vejlen, Tåsinge: Isfugl 1 R. Lars Kirk


 

Tirsdag den 17. Januar 2023              Solopgang: 08:32 Solnedgang: 16:24

Svendborgsund ved Iholm: Marsvin 1 FU
Kogtved, matriklen
: Grønspætte 1 M FU
Svendborg Golfbane: Sangsvane 6 N, Blishøne 1 R, Musvåge 3 R, Solsort 8 R
Thurø, Smørmosen
: Ravn 2 YF. Ole Ryge Petersen
Sdr. Højrup
: Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 8 FU, Musvit 6 FU, Rødhals 1 FU, Skovspurv 40 FU, Bogfinke 6 FU, Dompap 2 FU, Grønirisk 4 FU. Leif Sørensen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R. Claus Dalskov
Brænde Lydinge: Kortnæbbet Gås 17 FU
, Blisgås 321 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Havørn 2 YF B. Else Klint
Fårevejle: Sangsvane 250 R. Erik Overlund
Hundstrup: Rød Glente 2 OF. Lilly Sørensen
Håstrup v/Faaborg:
Rød Glente 32 R NAT. Stoffer Jaeger
Kildemose v/Ryslinge: Sølvhejre 1 R. Karl Top
Mørkemose v/Sandholt: Sølvhejre 3 FU, Sølvhejre 5 R. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Skovsgård: Blå Kærhøg 4 FU. Mogens Lind Jørgensen


 

Mandag den 16. Januar 2023              Solopgang: 08:33 Solnedgang: 16:22

Svendborgsund ved Iholm: Hvinand 60 R, Stor Skallesluger 1 F FU, Gravand 6 R, Gråand 30 R, Lille Lappedykker 16 FU, Toppet Lappedykker 1 R, Blishøne 4 FU, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 120 FU,
Kogtved: Grønspætte 1 FU

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Knarand 28 R. Niels Bomholt Jensen
Dømmestrup: Trane 4 FU. Anne Veber Døssing
Enge ved Bjernekrogen: Blisgås 95 R. Jacob Sterup
Espe: Tajgasædgås/Tundrasædgås 5 OF. Gunnar Jørgensen
Glisholm Sø: Isfugl 1 R. Lars Andersen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Ravn 16 R. Leif Bisschop-Larsen
Gyldensteen: Langø: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Hjallese: Råge 500 OF. Martin Rheinheimer
Hvidkilde Sø: Lille Skallesluger 19 R. Jacob Sterup
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 FU. Jacob Sterup
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Pierre Bentzen 
Hågerup Å vest for Hågerup: Knarand 48 R. Jacob Sterup
Knold Nor: Lille Lappedykker 30 R. Jacob Sterup
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R, Ravn 10 R. Per Rasmussen
Lumby Inddæmmede Strand: Pibesvane 2 R, Sangsvane 450 R. Anders Myrtue
Lydinge Gårde: Kortnæbbet Gås 17 FU, Blisgås 135 FU, Rød Glente 2 AD OF. Jacob Sterup
Møllemade/Ellemose: Tundrasædgås 1 R
, Blisgås 54 R. Michael Brunhøj Hansen
Nørre Søby: Sølvhejre 1 R. Anne Veber Døssing
Nørresø v/Brahetrolleborg: Havørn 2 AD R. Jacob Sterup
Silkeå vest for gl. jernbane: Sølvhejre 1 FU. Jacob Sterup
Sortemosen (Sydfyn): Rød Glente 3 OF. Leif Bisschop-Larsen 
Søren Bilds Strand: Dværgmåge 1 AD VDR Ø, Blå Kærhøg 1 F FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Ulbølle: Ravn 4 OF. Niels Bomholt Jensen 
Åmosen v/Ollerup: Bramgås 1200 FU. Jacob Sterup


 

Søndag den 15. Januar 2023              Solopgang: 08:34 Solnedgang: 16:20

Vejlen, Tåsinge: Troldand 1500 R, Krikand 135 R, Blå kærhøg 1 FU (Hunfarvet), Havørn 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Søby, Tåsninge: Sangsvane 49 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vårø: Blå kærhøg 1 FU (Hunfarvet). Poul Vestergaard Rasmussen
Sdr. Højrup: Tårnfalk 1 R. Leif Sørensen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sølvhejre 4 R. Leif Sørensen
Dynden: Sølvhejre 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Flådet (Tranekær): Trane 6 R (Gamle ynglepar med 2 unger fra sidste år + et par mere.)
Claus Dalskov
Fårevejle: Sangsvane 286 FU, Tajgasædgås 4 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Ravn 6 FU. Ole Goldschmidt
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 2 AD R. Jens Bækkelund
Henninge Nor: Duehøg 1 2K FU. Ole Goldschmidt
Rudkøbing Havn: Dværgmåge 2 AD S. Morten Müller
Søgård Mose (Langeland): Bramgås 4500 R, Trane 4 OF, Blå Kærhøg 1 FU. Søren Bøgelund 
 


Lørdag den 14. Januar 2023              Solopgang: 08:35 Solnedgang: 16:19

Langeland, Strandsøer v Stranagergaard: Fjeldvåge 1 R FU (Musede og slog ned over strandvolden. Synes efterhånden jeg ser den sjældent om vinteren på Langeland. I "gamle dage" var der næsten altid 2-3 stk overvinrtrende omkring Tranekær). Jan Stener Jørgensen
Lundeborg
: Spurvehøg 2 FU (1 M + 1 FM ) . Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjergkammer: Isfugl 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Leif Sørensen
Bregnør Bugt: Pibeand 500 R. Peter Lillesø 
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Pibeand 270 FU. Søren G. Nielsen
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Blå Kærhøg 1 BR FU. Henrik Kalckar Hansen
Gelskov: Blå Kærhøg 1 BR FU. Per Rasmussen
Grøftehave: Sangsvane 230 FU. Leif Bisschop-Larsen
Grøftehave: Sangsvane 210 R. Niels Andersen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Ravn 8 R. Leif Bisschop-Larsen
Hannebjerg Mose: Troldand 1100 FU. Ole Goldschmidt
Hav øst for Thurø: Fløjlsand 25 R. Arne Bruun
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Svend Rønnest 
Mellemhaverne og Bernstorffsminde: Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Mørkemose v/Sandholt: Sølvhejre 4 FU. Leif Kristensen
Nakkebølle Fjord: Lille Skallesluger 14 FU, Lille Lappedykker 73 FU. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Bramgås 1200 OF, Lille Skallesluger 32 FU, Bjergand 2640 R. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Bjergand 1960 FU, Sølvhejre 1 FU, Vandrefalk 1 M 2K FU. Ole Goldschmidt
Ollerup: Silkehale 60 R. Svend Rønnest
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen 
Skårupøre Sund: Isfugl 1 R. Arne Bruun
Storeholm + øhavet nord for: Storspove 167 FU. Ole Goldschmidt  
Sybergland: Taffeland 100 FU, Krikand 200 R. Peter Lillesø
Sydf. Øhav nord for Ristingehalvøen: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 138 FU. Ole Goldschmidt
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 24 FU. Kirsten Halkjær Lund
Tommerup: Duehøg 1 OF, Vandrefalk 1 OF. Jakob Lyngbo
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 3600 FU, Knarand 27 FU, Krikand 110 FU, Sølvhejre 1 FU, Stor Tornskade 1 FU. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 R, Skægmejse 2 FU. Palle Bo Larsen
Ulbølle: Blisgås 104 FU. Niels Bomholt Jensen
Vindeby (Langeland): Bramgås 3100 FU, Havørn 2 FU. Ole Goldschmidt 


 

Fredag den 13. Januar 2023              Solopgang: 08:36 Solnedgang: 16:17

Svendborgsund ved Iholm: Stor Skallesluger 3 FU, Toppet Lappedykker 2 FU, Øresvin 1 FU
Brændegård Sø: Musvåge 1 R. Leif Sørensen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Egelund v/Lyndelse: Sølvhejre 1 R. Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skeand 28 R, Krikand 165 R, Storspove 60 R. Jacob Sterup
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skeand 22 FU, Storspove 60 OF. Søren G. Nielsen
Frellesvig:Gråspurv/Skovspurv 70 FU. Jane Ditzel
Fårevejle: Sangsvane 354 , Huldue 43 FU, Havørn 2 OF, Vindrossel 120 FU. Ole Goldschmidt
Glisholm Sø: Isfugl 1 R. Lars Andersen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 20 R
. Tom Tjørnum
Hofmansgave: Bramgås 1250. FU. Jacob Sterup
Kattegat ud for Hasmark Strand: Toppet Skallesluger 60, Gråstrubet Lappedykker 15. R. Jacob Sterup
Klarningvej marker: Havørn 3 OF. Lilly Sørensen
Neverkær: Trane 8 FU, Sølvhejre 1 R. Niels Bomholt Jensen
Rundeskov: Rød Glente 6 OF. Lilly Sørensen
Skaboeshuse: Havørn 2 AD FU SV. Kurt Kaack Hansen
Søparken Sø v/Odense Å: Sølvhejre 1 R. Freya Mørup-Petersen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skeand 14 FU, Spidsand 13 FU, Krikand 700 R, Storspove 99 R, Blå Kærhøg 1 BR FU. Jacob Sterup


Torsdag den 12. Januar 2023            Solopgang: 08:37 Solnedgang: 16:15

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Bjergand 105 R, Spidsand 29 R. Niels Bomholt Jensen
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 6 FU, Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Bramgås 3000 R NAT. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 130 R, Strandskade 73 R, Storspove 120 R. Jens Bækkelund
Løkkeby (by + åbent land): Stillits 150 FU. Hans-Henrik Wienberg
Martofte: Stor Tornskade 1 R. Mogens Ribo Petersen
Salby: Sangsvane 534 R. Mogens Ribo Petersen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Skægmejse 1 R. Jan Stener Jørgensen
Vollsmose: Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Kristoffer Hansen


 

Onsdag den 11. Januar 2023            Solopgang: 08:38 Solnedgang: 16:14

Svendborgsund ved Iholm: Sølvhejre 1 R
Siø: Bramgås 2000 R
Vejlen, Tåsinge: Blå kærhøg 1 FU. Henning Steen Hansen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Isfugl 4 R (på rejepælene). Henning Steen Hansen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Rødben 7 R, Almindelig ryle 1 R. Lars Kirk
Bjerreby, matriklen: Fasan 1 R M. Mvh Henning Steen Hansen
Nørreballe Nor: Bramgås 1500 R, Bjergand 60 R
Vesteregn, Vildrosevej 31:
Himalayasanger (SU) 1 FU  
Falsled: Sortstrubet Bynkefugl 1 R . Leif Sørensen [Facebook]
Bogense: Søkonge 1 FU
. Julia Schmetzer Rævdal

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 5 R, Stor Tornskade 1 R. Erik Ehmsen
Botofte Skovmose: Havørn 2 OF. Hans-Henrik Wienberg
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Bøgebjerg Strand / Romsø Sund nord: Bramgås 1100 R. Mogens Ribo Petersen
Faldsled: Isfugl 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Leif Sørensen
Faaborg Havn: Snespurv 7 OF. Leif Sørensen
Kalovnshuse: Ravn 4 R, Ravn 5 FU. Leif Kristensen
Møsteskov/Hanneslund:
Rød Glente 12 R NAT. Leif Kristensen
Mågeøerne: Strandskade 55 FU. Jens Bækkelund
Nakkebølle Inddæmning: Isfugl 1 R. Leif Sørensen
Odense Å v/Brobyværk: Bjergvipstjert 1 OF. David Damgaard Dysager
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Vejlen, Tåsinge: Knarand 28 R, Blå Kærhøg 1 BR FU
. Pierre Bentzen
Vesteregn:
Himalayasanger (SU) 1 R (pp i Vildrosevej 31. Kalder ivrigt med mellemrum fra haven med Shelter. Vipstjertkald. Kl. 10.13 Meget bevægelig set på begge sider af vejen nu i have nr 22. Esben Eriksen
Vesteregn, Vildrosevej 31:
Himalayasanger (SU) 1 FU. Henrik Kingo Andersen


 

Tirsdag den 10. Januar 2023            Solopgang: 08:38 Solnedgang: 16:12

Svendborgsund ved Iholm: Sølvhejre 1 R
Kogtved
: Grønspætte 1 FU, Natugle 1 R KA
Horseskov: Natugle 1 R
. Henning Steen Hansen
Søen, Valdemarsslot: Knopsvane 1 R, Grågås 11 R, Lille Skallesluger 5 R, Toppet Skallesluger 7 R, Taffeland 164 R, Troldand 335 R, Bjergand 12 R, Gråand 21 R, Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 5 R, Skarv 9 R, Sølvmåge 11 R, Musvåge 1 R, Halemejse 18 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 10 R, Bramgås 42 R, Grågås 437 R, Blisgås 27 OF, Hvinand 8 R, Gravand 7 R, Taffeland 33 R, Troldand 1150 R, Knarand 44 R, Pibeand 59 R, Gråand 289 R, Krikand 146 R, Huldue 3 OF, Ringdue 8 OF, Fiskehejre 2 R, Sølvhejre 1 R, Storspove 31 R, Hættemåge 32 R, Sølvmåge 6 R, Havørn 1 FU, Fjeldvåge 1 FU, Musvåge 1 R, Kragefugl sp. 80 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Rød glente 1 R
. Henning Steen Hansen
Hindsgavl: Sortspætte 1 R
. Susanne Flarup Andersen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler
: Sandløber 18 FU
. Pierre Bentzen
Bøjden Nor
: Bjergand 58 R, Spidsand 34 R, Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 R. Lars Møller Andersen
Frellesvig: Halemejse 23. Jane Ditzel
Faaborg Havn: Snespurv 8 FU
. Gunnar Jørgensen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 10 R, Sølvhejre 4 R. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Langø: Blå Kærhøg 1 FU. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Langø: Storspove 80 FU. Jens Bækkelund
Jersore: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 265 R. Anders Myrtue
Mose v/Kalveberg: Bramgås 1000 R. Anders Myrtue
Mørkemose v/Sandholt: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Neverkær: Trane 6 R, Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 BR R. Esben Eriksen
Salby: Sangsvane 250 R. Benjamin Bech
Søen, Valdemarsslot: Taffeland 164 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Troldand 1150 R, Knarand 44 R, Krikand 146 R, Huldue 3 OF, Sølvhejre 1 R. Poul Vestergård Rasmussen 
Vesteregn:
Himalayasanger (SU) 1 FU. Claus Dalskov


 

Mandag den 9. Januar 2023             Solopgang: 08:39 Solnedgang: 16:10

Ny Gesinge: Gærdesmutte 1 R NAT . Thomas Gulmark
Hvidkilde Sø
: Lille Skallesluger 12 FU, Sølvhejre 1 R, Isfugl 1 R,
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R

Lundeborg: Blåmejse 4 FU, Musvit 2 FU, Husskade 2 FU, Ringdue 2 FU, Solsort 2 FU, Rødhals 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 8 R, Stor Skallesluger 10 R, Vandrikse 1 R, Isfugl 2 R. Leif Sørensen [Facebook]
Håstrup, Pallesgyden:
Rød glente 45 R NAT. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjergkammer: Isfugl 1 FU, Sortstrubet Bynkefugl 1 FU. Leif Kristensen
Boltinge Mølle (Sallinge Å): Vandstær 1 FU. Søren Bøgelund
Botofte Skovmose: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jan Stener Jørgensen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Frellesvig: Gråspurv/Skovspurv 70 FU. Jane Ditzel
Føns Vang: Havørn 2 R. Tom Tjørnum
Faaborg Fjord: Ederfugl 1000 FU, Toppet Skallesluger 50 FU, Lille Lappedykker 25 FU, Blishøne 1200 FU. Per Damgaard Poulsen
Faaborg Havn: Snespurv 8 R. Leif Kristensen
Hvidkilde Sø: Lille Skallesluger 11 R [Arne Bruun
Kalovnshuse: Ravn 12 R. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Isfugl 2 R. Leif Sørensen
Siø Sund: Havørn 2 OF. Jan Stener Jørgensen
Vesteregn, Vildsrosevej 22:
Himalayasanger (SU) 1 R. Svend Anker Schwebs
Vesteregn, Vildsrosevej 22:
Himalayasanger (SU) 1 R. Klaus Bo Jensen
Vesteregn:
Himalayasanger (SU) 1 R. Peter Leth Olsen
Vesteregn, Vildrosevej 31:
Himalayasanger (SU) 1 FU . Svend Erik Petersen


 

Søndag den 8. Januar 2023             Solopgang: 08:40 Solnedgang: 16:09

Faldsled: Stor Skallesluger 1 R, Toppet Skallesluger 2 R, Lille Lappedykker 2 R, Isfugl 1 R, Tårnfalk 1 OF, Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Leif Sørensen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blangstedgård: Isfugl 1 FU. Michael L.J. Glentedal
Bøjden Nor: Bramgås 1000 R, Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Dømmestrup: Trane 4 FU. Anne Veber Døssing
Faldsled: Isfugl 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Leif Sørensen
Faaborg Havn: Snespurv 8 R. Stoffer Jaeger
Gardersø: Sølvhejre 1 R. Jørgen Hjorth Jensen
Halsmose v/Faldsled:
Rød Glente 15 R. Kristoffer Hansen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Lars Kirk
Håstrup v/Faaborg:
Rød Glente 21 R NAT, Sort Glente 1 R NAT. Freddy Hansen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Skægmejse 2 R NAT. Peter Lillesø
Nørreballe Nor: Bjergand 350 R. Søren G. Nielsen
Ristinge Hale: Havørn 2 OF. Freya Mørup-Petersen
Rudme:
Rød Glente 22 R NAT. Palle Bo Larsen 
Silkeå vest for gl. jernbane: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Skårupøre Sund: Isfugl 1 R. Lars Kirk
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 2 OF, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Søren G. Nielsen
Vejle (Midtfyn): Grågås 1000 R. Leif Sørensen


 

Lørdag den 7. Januar 2023              Solopgang: 08:41 Solnedgang: 16:07

Kogtved, matriklen: Ravn 1 OF, Grønspætte1 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jan Stener Jørgensen
Botofte Skovmose: Havørn 2 R. Allan Østergaard
Dræby Fed: Agerhøne 7 FU. Peter Lillesø
Flyvesandet: Grønspætte 2 FU. Søren G. Nielsen 
Grusgrave v/Davinde: Blå Kærhøg 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Gråsten Nor: Skovsneppe 1 R. Niels Munch Kofoed
Hav nord for Flyvesandet: Toppet Skallesluger 60 R. Søren G. Nielsen
Hav V f/Bogense: Stenvender 1 R. Jens Bækkelund
Hav øst for Thurø: Toppet Skallesluger 60 R. Arne Bruun
Håstrup v/Faaborg:
Rød Glente 15 R NAT , Sort Glente 1 2K R NAT, Ravn 26 R NAT. Per Rasmussen
Håstrup v/Faaborg:
Rød Glente 45 R NAT, Sort Glente 1 2K R NAT, Ravn 36 R NAT. Freddy Hansen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Kærby Fed: Bramgås 2000 R. Peter Lillesø
Mose øst for Tange:
Rød Glente 13 R NAT. Gunnar Jørgensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Pibeand 300 R, Spidsand 20 R. Søren G. Nielsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Blå Kærhøg 1 M FU. Jens Bækkelund
Nørre Nærå By: Blisgås 220 FU. Jens Bækkelund
Nørreballe Nor: Bjergand 1500 R. Tim Andersen 
Odense Å v/Brobyværk: Bjergvipstjert 1 OF. David Damgaard Dysager
Rifbjerg Nor: Skægmejse 1 R. Jan Sørensen
Rudme:
Rød Glente 42 R NAT. Per Rasmussen
Skaboeshuse: Bramgås 1250 SØ NAT. Kurt Kaack Hansen
Sprattenborg Huse: Kortnæbbet Gås 1 R. Anton Markvard
Thurø Rev: Pibeand 257 FU, Krikand 109 R, Blå Kærhøg 1 BR R. Arne Bruun 
Vejlen, Tåsinge: Blå Kærhøg 2 FU . Morten Kristiansen
Vesteregn:
Himalayasanger (SU) 1 R . Leif Sørensen
Vesteregn, Vildrosevej 31:
Himalayasanger (SU) 1 R. Michael L.J. Glentedal
Vesteregn:
Himalayasanger (SU) 1 R . Tim Andersen 
Ålebæk v/Gyldensteen: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund


 

Fredag den 6. Januar 2023              Solopgang: 08:41 Solnedgang: 16:06

Håstrup v/Faaborg: Rød Glente 50 - 60 R NAT. Erik Thomsen
Faaborg Havn
: Snespurv 7 R. Leif Sørensen [Facebook]

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 22 FU. Jan Sørensen
Fogense Enge (Lillestrand): Bramgås 1000 R. Tom Tjørnum
Faaborg Havn: Snespurv 7 R. Leif Kristensen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 1 FU, Halemejse 21 FU. Kurt Kaack Hansen
Mågeøerne: Bjerglærke 3 FU, Bjergirisk 130 FU, Snespurv 32 FU. Jens Bækkelund
Rudme:
Rød Glente 33 R NAT (Set af Ole Larsen) . Per Rasmussen
Vesteregn, Vildrosevej (13:55 - 13:57):
Himalayasanger (SU) 1 FU (Sad ca. 2 m oppe i grantræ ud for Vildrosevej 20 - krydsede vejen til grantræer ved nr. 27. Ikke hørt kald). Bente Larsen


 

Torsdag den 5. Januar 2023             Solopgang: 08:42 Solnedgang: 16:05

Vesteregn, Vildrosevej 22 (11:46 - ): Himalayasanger (SU) 1 R . (Høreapparat fundet på Vildrosevej, DOF Fyn. Læs mere... ) Søren Gjaldbæk
Stjoul Havn: Stor flagspætte 1 R
. Henning Steen Hansen
Nørreskov, Tåsinge: Sjagger 1 R
. Henning Steen Hansen
Lundeborg: Sangsvane 4 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bregninge (Ærø)
: Blå Kærhøg 1 F FU. Niels Munch Kofoed
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård
: Sølvhejre 1 R. Søren G. Nielsen
Fogense Enge (Lillestrand)
: Bramgås 1200 FU. Jens Bækkelund
Monnet, Tåsinge: Bramgås 1800 R. Carsten Skou
Møllemade/Ellemose: Isfugl 1 R. Michael Brunhøj Hansen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 1 FU, Vandrefalk 1 R. Arnbjørn Jens Jørgensen
Olde Mark: Sjagger 350 R. Niels Munch Kofoed
Rudkøbing Havn: Isfugl 1 FU. Ole Goldschmidt 
Sønder Nærå: Kragefugl sp. 1000 OF. Per Rasmussen
Tværby Mark: Tajgasædgås/Tundrasædgås 1 OF. Niels Munch Kofoed
Vitsø: Troldand 2400 R. Niels Munch Kofoed


 

Onsdag den 4. Januar 2023             Solopgang: 08:42 Solnedgang: 16:03

Gudbjerg: Rød glente 2 OF. Poul Vestergaard Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Dømmestrup: Trane 4 FU. Anne Veber Døssing
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 10 R, Sølvhejre 3 R. Tom Tjørnum

Lindelse: Havørn 2 OF. Jan Sørensen


Tirsdag den 3. Januar 2023             Solopgang: 08:42 Solnedgang: 16:02

Svendborg Golfbane: Bramgås 1500 R, Trane 12 NV, Ravn 2 R, Sortkrage/Gråkrage 1 R
Sortemosen, mark mellem Lakkendrup og Gravvænge
: Knopsvane 15 FU, Sangsvane 12 FU, Grågås 150 FU, Blisgås 30 FU, Bramgås 75 FU, Sølvmåge 15 FU. Poul Brugs Rasmussen
Vesteregn, Vildrosevej 18
:
Himalayasanger (SU) 1 R . Torbjørn Eriksen
Ringe: Rød Glente 1 FU. Leif Sørensen [Facebook]
Bøjden Nor: Bjergirisk 3 R. Erik Thomsen


 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 20 FU. Claus Dalskov
Botofte Skovmose: Havørn 2 AD R. Carsten Skou
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sølvhejre 2 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 61 R, Sølvhejre 2 R, Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Blisgås 85 FU. Leif Kristensen
Fakkebjerg: Blå Kærhøg 1 BR R. Leif Bisschop-Larsen 
Fjællebro Gods og agerland: Havørn 2 AD R. Per Rasmussen
Gulstav Mose: Dværgfalk 1 OF. Søren Bøgelund
Håstrup v/Faaborg:
Rød Glente 33 R NAT, Ravn 47 R NAT. Michael Bjerregaard
Keldsnor: Vandrefalk 1 R, Bjergirisk 150 FU. Leif Bisschop-Larsen 
Lindkær v/Ravnholt: Blisgås 85 OF, Havørn 3 R, Rød Glente 2 FU, Ravn 16 R, Træløber 4 R. Michael L.J. Glentedal
Lindved Frugtplantage: Trane 4 OF. Lars Andersen
Lundegård: Blisgås 105 FU. Leif Kristensen
Mesinge: Sangsvane 250 R. Henrik Gerner Baark
Nørreballe Nor: Bjergand 800 R. Nils Kruse 
Rundeskov:
Rød Glente 13 R NAT. Ravn 3 OF Per Rasmussen
Rundeskov:
Rød Glente 31 R NAT, Ravn 3 OF . Gunnar Jørgensen 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Tangkrog: Havørn 2 R. Leif Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Snespurv 8 R. Martin Rheinheimer
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 2000 OF, Sølvhejre 1 OF. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Snespurv 9 FU. Leif Bisschop-Larsen
Vesteregn:
Himalayasanger (SU) 1 R. Martin Rheinheimer
Vesteregn: Bramgås 1300 OF. Pierre Bentzen
Vesteregn: Trane 7 OF,
Himalayasanger (SU) 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Vesteregn:
Himalayasanger (SU) 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Vesteregn:
Himalayasanger (SU) 1 R. Lars Kirk 
Vigelsø: Havørn 4 R. Henrik Mørup-Petersen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 2000 FU, Grågås 2500 OF, Skeand 21 FU. Gunhild Brink


 

Mandag den 2. Januar 2023             Solopgang: 08:43 Solnedgang: 16:01

Svendborg: Skovskade 1 OF,
Svendborgsund ved Iholm: Gravand 2 R, Lille Lappedykker 16 FU, Toppet Lappedykker 1 FU
Kogtved
: Grønspætte 1 R, Blåmejse 2 R, Rødhals 1 FU, Bogfinke 2 R, Grønirisk 1 R
Lydinge Mølle
: Sangsvane 10 R. Leif Sørensen [Facebook]
Stige ø: Rødstrubet lom 1 R
. Jakob Hansen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Pibeand 600 R, Sølvhejre 1 R, Vandrefalk 1 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R. Erik Ehmsen
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Canadagås x Grågås (hybrid) 1 FU, Pibeand 380 FU. Søren G. Nielsen
Gerskov: Pibesvane 1 R. Sten Pedersen
Hessum: Bramgås 4000 R, Blisgås 250 R. Anders Myrtue
Hofmansgave: Ringdue 1000 R. Anders Myrtue
Hvidkilde Sø: Sølvhejre 1 R. Arne Bruun
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Arne Bruun
Lindholm v/Allested: Sølvhejre 1 R. Niels Lund
Morud Skov: Nordlig Gråsisken 40 FU, Stor Korsnæb 1 M FU. Anton Markvard 
Møsteskov/Hanneslund:
Rød Glente 45 R NAT , Sort Glente 1 1K R, Ravn 30 R NAT. Per Rasmussen
Nørreballe Nor: Bjergand 800 R. Jan Kiel
Revninge: Blå Kærhøg 1 M OF. Søren Louis Rasmussen
Rudkøbing Havn: Isfugl 1 FU. Ole Goldschmidt
Storebælt nord for Vestbroen: Nordisk Lappedykker 1 FU. Jan Kiel 
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Blå Kærhøg 1 F FU. Jan Stener Jørgensen
Vesteregn, Dunhammervej 12 (09:30 - 10:10):
Himalayasanger (SU) 1 R ( Fint kaldende ad flere omgange). Ole Kjuel Nielsen
Vesteregn:
Himalayasanger (SU) 1 R. Jan Kiel


 

Søndag den 1. Januar 2023             Solopgang: 08:43 Solnedgang: 16:00

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 60 R, Sangsvane 1 R, Ederfugl 6 R, Sortand 1 M V, Hvinand 20 R, Stor Skallesluger 1 M R, Stor Skallesluger 1 F FU, Toppet Skallesluger 8 R, Troldand 2 F SØ, Gråand 2 R, Ringdue 1 R, Fiskehejre 1 FU, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 1 R, Hættemåge 6 R, Svartbag 1 FU, Råge 80 R
Iholm: Gråand 40 R, Fiskehejre 15 R, Strandskade 4 R
Kogtved: Bramgås 80 S, Grågås 3 OF, Ringdue 1 R, Sølvmåge 1 R, Gråkrage 2 R, Musvit 3 FU, Solsort 1 FU
Bækkehave m.m. (Tåsinge)
: Musvåge 2 R, Kragefugl sp. 1500 R NAT
Ny Gesinge, Tåsinge
: Blå kærhøg 1 OF Hunfarvet. Poul Vestergaard Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket
: Mandarinand 1 R M (Ligger i mellemstykket). Kim Vesterskov

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø
: Sølvhejre 5 R, Havørn 2 AD R. Erik Ehmsen
Barager Nebbe/Næbbe Revler
: Sandløber 21 FU. Jacob Sterup
Barager Nebbe/Næbbe Revler
: Sandløber 18 FU. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø
: Krikand 130 R, Sølvhejre 5 R, Sølvhejre 4 FU. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 6 R. Henrik Frier
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 R. Henrik Frier
Bøjden Nor: Troldand 1150 R, Bjergand 60 R, Kaspisk Måge 1 R. Martin Rheinheimer
Dørholmbugten: Havørn 2 R. Karen Koefoed
Faldsled: Sort Glente 1 OF
. Esben Aagaard
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skeand 53 FU. Kristoffer Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Storspove 149 FU. Karen Koefoed
Føns Vang: Havørn 2 OF, Silkehale 50 OF. Gustav Juel
Føns Vig: Ride 1 OF. Gustav Juel
Fårevejle: Sangsvane 204 FU, Indisk Gås 1 FU, Huldue 12 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Ravn 3 FU, Korttået Træløber 5 FU, Sjagger 270 FU. Ole Goldschmidt
Gyldensteen: Engsøen
: Bramgås 1500 R, Lille Skallesluger 34 R, Sølvhejre 6 R, Havørn 3 OF, Vandrefalk 1 FU. Henrik Frier
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 7 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 14 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 7 FU. Kristoffer Hansen
Hallindskoven & Gammel Hestehave: Blisgås 53 Ø. Lars Kirk  
Keldsnor: Lille Skallesluger 15 R, Allike 1000 V NAT , Snespurv 8 FU. Jacob Sterup
Lindø + vade v/Jersore: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 12 FU. Kristoffer Hansen
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 27 FU. Ole Friis Larsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Strandhjejle 70 FU, Almindelig Ryle 500 FU, Blå Kærhøg 1 FU. Kristoffer Hansen 
Nørreballe Nor: Bjergand 1000 R. Jacob Sterup
Odense Å v/Brobyværk: Bjergvipstjert 1 OF. David Damgaard Dysager  
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Vandstær 1 R. Kristoffer Hansen
Ristingehalvøen: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 128 FU, Knortegås, Mørkbuget x Sortbuget (hybrid) 1 AD FU. Jacob Sterup
Rudkøbing Havn: Isfugl 1 FU. Ole Goldschmidt 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R, Bjergvipstjert 1 FU. Leif Kristensen
Siø: Krikand 110 FU. Ole Goldschmidt
Slambassinet (Odense): Skægmejse 1 R. Karen Koefoed
Spodsbjerg Havn: Sortgrå Ryle 1 FU. Jacob Sterup  
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 FU, Skægmejse 2 R, Bjergirisk 150 R. Kristoffer Hansen
Storeholm + øhavet nord for: Sortgrå Ryle 1 R, Vandrefalk 1 FU, Bjergirisk 110 FU. Jacob Sterup
Svendborg: Bramgås 2500 R. Niels Andersen 
Sydf. Øhav nord for Ristingehalvøen: Blishøne 600 R. Jacob Sterup
Tranekær Slot m/borgsø: Sølvhejre 1 R. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1600 R. Jacob Sterup 
Tårup (Hindsholm): Bramgås 1000 R. Benjamin Bech, Jens Peter Bech
Vesterby: Bramgås 2500 FU, Blisgås 70 FU. Jens Bækkelund
Vesteregn: Bramgås 1000 FU. Jacob Sterup
Vesteregn:
Himalayasanger (SU) 1 R (Dunhammervej 24, 6-7 kald og så væk). Peter Pelle Clausen
Ørnehøj-området (Gulstav): Mosehornugle 1 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Søren Bøgelund
Åbyskov: Sangsvane 202 FU. Arne Bruun


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

07 feb 2023
This page is part af: Http://www.Snatur.dk