Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!        [ Turkalender ][Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

 
  [NETOP NU]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005]

UGE 26. - 31. (1. juli - 31. juli 2006).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:46 

Via [DofCall] [De sidste 100] 


        Grønirisk fouragerer i haven

Mandag den 31. juli 2006.

Keldsnor Fuglestation (09.00-13.00): Jernspurv 1 Ri, Kærsanger 2 Ri, Gærdesanger 1 Ri, Tornsanger 1 Ri. Dagstotal: 5 Årstotal: 303. Keldsnor Fuglestation v/ Hans Rytter
Espe
: Løvsanger 1, Tornsanger 2, Gulspurv 2, Ringdue 4, Stor Flagspætte 1, Råge 50, Gråkrage 4, Solsort 7, Skovspurv 15, Grønirisk 2.
Admiral 1, Græsrandøje mange, Alm. Kobbervandnynfe 5, Alm. Vandnymfe 10, Hedelibel 6. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Lindkær, Ravnholt
(15:30-16:30): Havørn 1 OF 3K, Lille Præstekrave 3 FU, Svaleklire 9 FU (+), Ravn 2 OF, Fiskehejre 10 R, Stor Præstekrave 2 AD FU, Vibe 10 R, Dobbeltbekkasin 15 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 4 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 1 R. Per Rasmussen
Firtalsstrand
(14:30-16:00): Skestork 2 R IMM, Klyde 54 R, Lille Præstekrave 4 R, Stor Præstekrave 54 R, Sandløber 1 R, Temmincksryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 10 R, Almindelig Ryle 321 R, Brushane 47 R, Lille Kobbersneppe 25 R, Sortklire 10 R, Svaleklire 6 R, Mudderklire 10 R, Stenvender 2 R, Huldue 1 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand
(12:15-14:00): Skestork 2 R. Henrik K. Hansen
Føns Vang, Nørre Åby
(07.00-07.20): Skarv 7 R, Nilgås 4 AD R (3 Ad + 1K), Klyde 2 AD R, Klyde 3 PUL R, Stor Præstekrave 10 R, Hjejle 1 AD R, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 1 AD FU, Almindelig Ryle 50 AD FU, Brushane 5 FU, Dobbeltbekkasin 3 FU, Hvidklire 1 AD FU, Svaleklire 3 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 2 R, Hættemåge 2 PUL YF. Jacob Sterup
Gamborg Inderfjord, Middelfart: Ravn 3 R. Jacob Sterup
Gyldensten Gods: Fiskehejre 3 R, Rørhøg 1 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 3 R, Gråkrage 25 R, Ravn 1 R. Jens Bækkelund
  


       Rødrygget tornskade    Foto: Hans Rytter

Søndag den 30. juli 2006.

Keldsnor (07.15): Sorthovedet Gul Vipstjert 1 han 2K . Nis Rattenborg
Keldsnor Fuglestation (05.00-11.00): Jernspurv 1 Ri, Sangdrossel 1 Ri, Kærsanger 9 Ri, Rørsanger 4 Ri, Gulbug 2 Ri, Gærdesanger 4 Ri, Tornsanger 12 Ri, Munk 1 Ri, Løvsanger 2 Ri, Skægmejse 1 han 1K Ri, Blåmejse 1 Ri, Rørspurv 4 Ri. Dagstotal: 42 Årstotal: 298. Keldsnor Fuglestation v/ Hans Rytter
Søgård Mose (12:15-13:00): Skestork 2 R, Havørn 1 TF (2-3k, trak NØ 12.20). Søren Gjaldbæk
Bøjden Nor (15:10-17:15): Stor Præstekrave 26 R, Dværgryle 1 R, Stor Kobbersneppe 1 FU, Mudderklire 13 R, Splitterne 29 R. Ella Mikkelsen
Nakkebølle Inddæmning (20:00-21:45): Lille Lappedykker 95 R, Toppet Lappedykker 66 R, Sorthalset Lappedykker 21 R, Knarand 11 R, Lille Præstekrave 1 R, Svaleklire 10 R, Tinksmed 5 R, Mudderklire 5 R, Ravn 1 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Fiskehejre 20 R, Grågås 110 R, Pibeand 1 R, Krikand 50 R, Skeand 16 R, Taffeland 4 R, Troldand 8 R, Rørhøg 1 hun FU, Spurvehøg 1 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 490 R, Hjejle 1 R, Vibe 135 R, Brushane 9 R, Dobbeltbekkasin 11 R, Sortklire 2 R, Hvidklire 6 R, Fjordterne 1 R, Ringdue 11 R, Landsvale 5 R, Hvid Vipstjert 5 R, Solsort 8 R, Sangdrossel 1 R, Stær 30 R. Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning (10:25-12:30): Sorthalset Lappedykker 8 R, Knarand 8 R, Havørn 1 R AD (Fløj mod N kl. 11.25), Lille Præstekrave 2 R, Vibe 300 R. Ella Mikkelsen
Arreskov (08:45): Havørn 1 R AD. Ella Mikkelsen
Svanninge Bakker: Grønspætte (09:45), Halemejse (09:30) 2. Britt Høj
Espe: Musvåge 1, Svaleklire 1. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]

Ølund (15:25): Ravn 2 R. Gregers Johannesen
Firtalsstranden (13:50-15:15): Strandskade 82 R, Klyde 68 R, Lille Præstekrave 3 R, Stor Præstekrave 41 R, Islandsk Ryle 10 R, Dværgryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 11 R, Brushane 36 R, Svaleklire 8 R, Tinksmed 6 R, Mudderklire 6 R. Gregers Johannesen
Gerskov/Hessum (13:45): Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Ølundgaard Inddæmning (obs. fra dæmningen): Svaleklire 9 R, Tinksmed 5 R. Gregers Johannesen


        RødbenLørdag den 29. juli 2006.

Fakkebjerg, Sydlangeland (11:55): Sort Glente 1 R. Søren Bøgelund, Hans Rytter
Keldsnor Fuglestation
: Landsvale 51 PUL Ri, Kærsanger 6 Ri, Rørsanger 1 Ri, Gærdesanger 1 Ri, Tornsanger 2 Ri, Munk 1 Ri. Dagstotal: 62 Årstotal: 267. Keldsnor Fuglestation v/ Hans Rytter
Tryggelev Nor
(13:00): Trane 1 R AD. Henrik Mørup-Petersen
Føns Vang
(12:00-12:10): Odinshane 1 R,  Hvidklire 1 R, Tinksmed 3 R. Michael Mosebo Jensen
Bøjden Nor
(10:00-10:20): Lille Præstekrave 1 R 1K, Stor Præstekrave 26 R, Mudderklire 8 R, Digesvale 220 R, Vandrikse 1 1K R, Vibe 39 R, Almindelig Ryle 16 R, Brushane 2 R, Lille Kobbersneppe 5 R, Sortklire 1 R, Rødben 6 R, Hvidklire 3 R, Svaleklire 3 R. Michael Mosebo Jensen
Bøjden Nor
(  6:00-7:00): Lille Kobbersneppe 5 FOU, Sortklire 1 FOU, Hvidklire 5 FOU, Rødben 5 FOU, Brushane 2 FOU, Svaleklire 5 FOU, Mudderklire min 11 FOU, Dobbeltbekkasin 3 FOU, Almindelig Ryle 10 FOU, Islandsk Ryle 5 FOU, Dværgryle 1 FOU, Lille Præstekrave 1 FOU, Stor Præstekrave 25 FOU, Vibe 40 FOU, Splitterne 3 R, Dværgterne 2 FOU, Digesvale min 100 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Skaboeshuse, Nyborg
(08:00-09:00): Vagtel 2 SY. Kurt Hansen
Søparken Sø v/Odense Å: Gærdesmutte 7 R, Havesanger 1 Sy, Munk 6 FU, Spætmejse 3 Sy. Kell Grønborg
Vigelsø: Skestork 2 AD R. Kurt Due Johansen
Firtalsstranden (15:25-16:15): Skestork 2 R (1 ad. og 1 juv. Trak NØ 15.53), Klyde 64 R, Lille Præstekrave 7 R, Stor Præstekrave 38 R, Islandsk Ryle 10 R, Dværgryle 1 R, Temmincksryle 1 R, Brushane 42 R, Lille Kobbersneppe 128 R (Heraf 83 S), Hvidklire 20 R, Dværgterne 1 R. Søren Gjaldbæk, Gregers Johannesen
Ølundgaard Inddæmning (14:10-15:20): Grågås 600 R, Strandskade 54 R, Klyde 32 R, Hjejle 110 R, Dobbeltbekkasin 38 R, Lille Kobbersneppe 42 R, Lille Regnspove 11 OF, Stor Regnspove 68 R, Hvidklire 12 R, Svaleklire 11 R, Tinksmed 5 R. Gregers Johannesen
Odense å v/ Søparken (05:45): Isfugl 1 R. Kell Grønborg
Hessum/Gerskov: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Bogense: Grågås 325 FU. Jens Bækkelund


       Skægmejse  

Fredag den 28. juli 2006.

Ny Gesinge ved havebassinet: Misteldrossel 1 R. Poul Rasmussen
Skarø
(16.30): Rørhøg 1 par, Gulbug 1 SY, Hvid vipstjert 6 R, Grønbroget tudse 2 Trafikdræbt
Keldsnor Fuglestation
: Solsort 1 Ri, Kærsanger 4 Ri, Rørsanger 4 Ri, Gulbug 1 Ri, Gærdesanger 2 Ri, Tornsanger 11 Ri. Dagstotal: 23 Årstotal 194. Keldsnor Fuglestation Hans Rytter
Tryggelev Nor
: Trane 1 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor
(10.00-11.00): Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 1 par m. pull, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 200 R, Gråand 200 R, Skeand 6 R, Taffeland 5 R, Troldand 20 R, Blishøne 200 FU, Vibe 15 R, Almindelig Ryle 12 FU, Brushane 6 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 4 FU, Svaleklire 12 FU, Mudderklire 8 FU, Fjordterne 2 FU, Skægmejse 15 FU, Tornirisk 8 FU
Nørreballe Nor: Rustand 1 R. Nis Rattenborg
Brændegårdssøen (15:10-17:25): Skarv 1500 R, Mudderklire 5 R, Ravn 4 R. Gregers Johannesen
Salinge: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Sundet, Faaborg ( 11:10-12:10): Rødben 6 SV, Svaleklire 1 FOU, Mudderklire 1 FOU, Grønbenet Rørhøne 15 FOU, Blishøne 1000 FOU, Skeand 35 FOU, Troldand 6 kuld, Taffeland 3 kuld, Grågås 15 R, Sorthalset Lappedykker 20 FOU ( flest juv ). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Firtalsstrand (16:00-17:00): Skestork 2 R (1 ad, 1 1k, no rings, Ø 16.25), Klyde 96 R, Lille Præstekrave 5 R, Stor Præstekrave 65 R, Islandsk Ryle 11 R, Temmincksryle 1 R, Brushane 48 R, Lille Kobbersneppe 67 R, Lille Regnspove 1 V, Sortklire 11 R, Rødben 28 R, Hvidklire 10 R, Svaleklire 10 R, Mudderklire 15 R. Søren Gjaldbæk


        Skestorke ved Bøjden Nor Foto: Kell Grønborg

Torsdag den 27. juli 2006.

Keldsnor Fuglestation: Solsort 1 RI, Kærsanger 8 RI, Rørsanger 2 RI, Gulbug 3 RI, Gærdesanger 3 RI, Tornsanger 8 RI, Munk 1 RI, Løvsanger 3 RI, Musvit 1 RI, Gulspurv 1 RI. Dagstotal alle arter: 31 Keldsnor Fuglestation v/ Jacob Sterup og Hans Rytter
Keldsnor
: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 AD R, Knopsvane 3 2K+ SØ, Strandskade 2 AD R, Klyde 3 R, Lille Præstekrave 3 1K R, Stor Præstekrave 15 R, Hjejle 7 AD R, Dværgryle 2 AD FU, Krumnæbbet Ryle 5 AD FU, Almindelig Ryle 20 AD FU, Brushane 5 R, Lille Kobbersneppe 12 AD R, Rødben 6 R, Hvidklire 1 AD R, Svaleklire 4 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 20 R, Sildemåge 1 AD R, Svartbag 30 R, Splitterne 4 AD R, Hvid Vipstjert 10 R. Jacob Sterup
Salmenor, Tryggelev
(17.15): Skestork 2 R. Thorbjørn Eriksen
Tryggelev Nor & Salme Nor
(5.30-12.00): Lille Lappedykker 17 FU, Toppet Lappedykker 32 FU, Gråstrubet Lappedykker 11 FU, Fiskehejre 11 R, Knopsvane 10 FU, Knopsvane 1 Ringmærket, Grågås 800 R, Gravand 2 1K FU, Krikand 43 FU, Gråand 215 FU, Skeand 17 FU, Taffeland 9 R, Troldand 31 R, Rørhøg 1 hun FU, Rørhøg 1 han FU, Vandrefalk (10:45) 1 han AD FU, Blishøne 235 FU, Vibe 75 R, Islandsk Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 52 FU, Brushane 5 FU, Dobbeltbekkasin 19 FU, Sortklire 2 FU, Rødben 35 FU, Hvidklire 22 FU, Svaleklire 7 FU, Mudderklire 26 FU, Hættemåge 102 R, Stormmåge 26 R, Svartbag 2 OF, Fjordterne 2 FU, Havterne 7 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Rørsanger 25 SY, Skægmejse 20 FU, Stær 175 FU, Tornirisk 25 FU, Gulspurv 7 FU, Rørspurv 16 SY. Benny Steinmejer
Arreskov sø
(11:00): Havørn 1 OF JUV. Kell Grønborg
Bøjden Nor:
Lille Lappedykker 9 AD R, Lille Lappedykker 7 PUL R, Toppet Lappedykker 3 AD Sommerdragt/yngledragt R, Skarv 60 R, Fiskehejre 20 R, Knopsvane 3 AD R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 4 AD R, Strandskade 2 PUL R, Klyde 2 AD R, Klyde 1 1K R, Lille Præstekrave 3 1K R, Stor Præstekrave 41 R, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 1 AD FU, Almindelig Ryle 8 AD FU, Dobbeltbekkasin 3 FU, Lille Kobbersneppe 2 hun AD FU, Sortklire 1 AD Vinterdragt FU, Rødben 5 R, Hvidklire 5 FU, Svaleklire 1 R, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 25 R, Svartbag 1 AD R, Splitterne 22 R. Jacob Sterup
Bøjden Nor
(14:00-17:15): Stor Præstekrave 48 FU, Dværgryle 1 FU, Mudderklire 16 FU, Stenvender 1 FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor
(08:15-10:15): Skestork 2 R (1 med orange ring om hø ben), Lille Præstekrave 1 R, Kærløber 1 R, Stor Kobbersneppe 1 FU, Hvidklire 14 FU, Svaleklire 6 FU, Mudderklire 15 FU, Dværgterne 1 FU, Digesvale 300 R (Min), Strandskade 6 R, Klyde 12 R, Stor Præstekrave 16 FU, Vibe 48 R, Almindelig Ryle 28 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 2 FU, Rødben 16 FU, Tinksmed 2 FU, Splitterne 26 R, Landsvale 48. Kell Grønborg
Bøjden Nor ( 6:00-6:45): Lille Kobbersneppe 2 FOU, Stor Regnspove 1 R, Svaleklire min 6 FOU, Mudderklire 6 FOU, Hvidklire 6 FOU, Rødben 6 FOU, Stor Præstekrave 35 FOU, Lille Præstekrave 1 FOU, Vibe 20 FOU, Strandskade 3 FOU, Dobbeltbekkasin 2 FOU, Almindelig Ryle 15 FOU, Krumnæbbet Ryle 1 FOU, Klyde 1 R, Hættemåge 120 R, Splitterne 3 R, Fiskehejre 6 FOU, Lille Lappedykker 6 ( et kuld 3 ), Toppet Lappedykker 2 FOU, Grågås 6 T, Gravand 8 ( 4 kuld ), Krikand 5 FOU, Gråand 30 ( 2 kuld ), Troldand 20 R ( 2 kuld ), Hvinand 4 FOU, Knopsvane 7 FOU, Blishøne 50 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Spodsbjerg, Rudkøbing: Skarv 96 R, Knopsvane 2 R, Gravand 37 S, Gravand 3 N, Krikand 20 S, Gråand 4 S, Ederfugl 11 R, Ederfugl 4 N, Ederfugl 59 S, Toppet Skallesluger 1 N, Toppet Skallesluger 1 hun R, Toppet Skallesluger 5 PUL R, Fasan 1 R, Strandskade 2 R, Strandskade 52 S, Krumnæbbet Ryle 7 S, Almindelig Ryle 5 R, Lille Kobbersneppe 2 S, Lille Regnspove 1 S, Hvidklire 1 S, Mudderklire 4 S, Hættemåge 35 R, Sølvmåge 55 R, Havterne 6 S, Ringdue 3 R, Tyrkerdue 2 R, Mursejler 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 45 R, Bysvale 1 R, Hvid Vipstjert 5 R, Gærdesmutte 6 R, Rødstjert 1 han R, Solsort 14 R, Sangdrossel 2 R, Gulbug 1 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 6 R, Munk 4 R, Gransanger 2 SY, Løvsanger 3 R, Grå Fluesnapper 1 R, Sortmejse 2 SY, Blåmejse 3 R, Musvit 3 R, Husskade 1 R, Krage 7 R, Gråspurv 7 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 13 R, Tornirisk 13 R, Gulspurv 5 R Peter Staarup Christensen
Næsbyhoved Skov: Vandrikse 1. Bent Juhler
Lunde (10:15): Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Vester Egense: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Uggerslev: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Særslev: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Ringe Mark: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Næsbyhoved Broby: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Bogense: Bomlærke 2 SY. Gregers Johannesen
Røjle (16:00): Lille Regnspove 1 SV. Michael Mosebo Jensen


       Landsvaler

Onsdag den 26. juli 2006.

Skårup (åben rosenmark): Vagtel 1 HØ. Bent Staugaard
Keldsnor Fuglestation: Rødhals 1 RI, Sangdrossel 1 RI, Sivsanger 1 RI, Kærsanger 8 RI, Rørsanger 6 RI, Gulbug 1 RI, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 13 RI, Munk 3 RI, Løvsanger 6 RI, Musvit 1 RI, Rørspurv 7 RI. Dagstotal alle arter: 49. Keldsnor Fuglestation v/ Hans Rytter
Løkkeby Strand, Langeland: Strandløber 2 R. Nis Rattenborg
Avernakø (14.00 - ): Rørhøg 1 Hun FU, Dværgterne 1 FU, Lille regnspove 2 R, Mudderklire 3 R, Almindelig ryle 18 R, Vibe 20 R, Stær 100 R + Strandsalat
Sundet, Faaborg (6:10-7:10): Skeand 35 FOU, Krikand 5 FOU, Knarand 17 FOU ( et kuld 8 pull ), Troldand 30 ad R ( min 5 kuld ), Taffeland 30 ad R ( min 4 kuld ), Toppet Lappedykker 12 FOU, Sorthalset Lappedykker 20 FOU, Hvidklire 2 FOU, Svaleklire 3 FOU, Dobbeltbekkasin 1 FOU, Fiskehejre 2 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Lindkær, Ravnholt (19:00-20:15): Havørn 1 FU 3K (Nedlagde en skeand, som den dog hurtigt mistede interessen for. Er tilsyneladende ikke ringmærket.), Lille Præstekrave 2 FU 1K, Temmincksryle 1 FU, Svaleklire 15 FU (+), Ravn 2 R, Grågås 200 R, Rørhøg 2 FU, Vibe 60 R, Dobbeltbekkasin 10 FU, Sortklire 4 FU, Hvidklire 10 FU, Tinksmed 5 FU, Landsvale 30 FU, Hvid Vipstjert 10 FU. Per Rasmussen
Helnæs (12:00): Digesvale 150 R. Mogens Elnif Thomsen


Tirsdag den 25. juli 2006.

Tryggelev Nor, Sydlangeland (15:30-18:00): Trane 1 R, Dværgterne 1 FU, Digesvale 200 FU, Skægmejse 18 R, Lille Lappedykker 15 R, Toppet Lappedykker 16 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Grågås 210 R, Rørhøg 1 han AD FU, Rørhøg 1 hun AD FU, Vandrikse 1 SY, Blishøne 240 R, Vibe 50 R, Almindelig Ryle 30 FU, Brushane 12 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 1 R, Havterne 8 FU, Rørsanger 3 SY, Tornirisk 12 FU, Gulspurv 2 SY. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Grågås 350 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor, Sydlangeland (09:00-11:40): Skarv 96 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 5 R, Gravand 37 R, Gråand 18 R, Hvinand 1 R, Rørhøg 1 1K R, Klyde 3 R, Stor Præstekrave 7 R, Vibe 6 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 17 R, Brushane 25 R, Rødben 5 FU, Hvidklire 2 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 5 FU, Digesvale 100 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 12 FU, Gul Vipstjert 3 R, Hvid Vipstjert 6 R, Tornirisk 5 FU. Ella Mikkelsen
Arreskov Sø (10:15-13:15): Toppet Lappedykker 167 R, Taffeland 670 R, Havørn 1 R JUV, Blishøne 1030 R, Lille Præstekrave 3 R (1 ad + 2 juv), Dværgterne 1 R, Bysvale 50 R, Ravn 2 OF Lille Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 130 R, Grågås 151 R, Krikand 4 R, Troldand 730 R, Hvinand 6 R, Rørhøg 1 hun FU, Vibe 92 R, Mudderklire 3 R, Hættemåge 40 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 3 R, Ringdue 1 R, Mursejler 6 FU, Landsvale 15 FU, Hvid Vipstjert 11 R, Gærdesmutte 1 R, Sangdrossel 1 R, Kærsanger 1 R, Rørsanger 4 R, Havesanger 1 R, Sumpmejse 3 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Råge 12 R, Krage 6 R, Stær 2 R, Stillits 1 R, Lille Gråsisken 2 SY, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø
(19:30): Skarv 1200 R, Grågås 520 R. Ella Mikkelsen
Æbelø NV for Æbeløgård (12:00-12:30): Pirol 2 SY. Jette Simonsen, Niels Riis
Vester Egense: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Uggerslev: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Søndersø: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Slevstrup: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Lunde: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Beldringe (10:15): Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen

                  Hvidbrystet præstekrave


Mandag den 24. juli 2006.

Kogtved, Svendborg (09:50): Duehøg 1 OF. Niels Andersen
Nevre, Grønnæs og Kragnæs, Ærø
: Bomlærke 8 SY. Niels Andersen
Fakkebjerg, Sydlangeland
(13:30): Havørn 2 OF (AD og 3K+). Keldsnor Fuglestation v/ Hans Rytter
Gulstav, Sydlangeland
(07:45): Havørn 1 OF 3K (+). Keldsnor Fuglestation v/ Hans Rytter
Keldsnor Fuglestation:
Jernspurv 5 RI, Sangdrossel 1 RI, Kærsanger 7 RI, Rørsanger 16 RI, Gulbug 3 RI, Gærdesanger 2 RI, Tornsanger 11 RI, Munk 1 RI, Musvit 3 RI, Rødrygget Tornskade 2 RI, Rørspurv 2 RI. Hans Rytter
Nørresø
: Toppet Lappedykker 75 AD R, Toppet Lappedykker 2 JUV R, Skarv 200 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 AD R, Knopsvane 3 JUV R, Grågås 133 R, Gråand 80 R, Taffeland 7 R, Troldand 95 R, Musvåge 1 OF, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 29 AD R, Blishøne 19 JUV R, Mudderklire 1 OF, Stormmåge 3 OF, Ringdue 8 HØ, Stor Flagspætte 5 HØ, Gærdesmutte 8 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 16 SY, Solsort 12 R, Rørsanger 3 SY, Gulbug 1 HØ, Tornsanger 3 R, Havesanger 10 SY, Munk 4 SY, Gransanger 7 SY, Sumpmejse 4 FU, Sortmejse 2 R, Musvit 18 R, Spætmejse 7 SY, Skovskade 2 OF, Gråkrage 2 HØ, Bogfinke 8 SY, Gulspurv 9 SY. Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand (15:00-15:30): Klyde 37 R, Lille Præstekrave 9 R, Stor Præstekrave 35 R, Dværgryle 2 R, Temmincksryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 20 R, Rødben 83 R, Hvidklire 10 R, Svaleklire 5 R, Mudderklire 15 R, Dværgterne 2 R, Huldue 2 R. Søren Gjaldbæk
Ore ved Sdr. Nærå (10:45): Bomlærke 1 SY. Per Rasmussen
Ølundgårds inddæmning: Strandskade 158 R, Klyde 78 R, Stor Regnspove 192 R . Søren Gjaldbæk
Odense: Vagtel (01:30) 1 SY. AKB


          Tornskade

Søndag den 23. juli 2006.

Arreskov sø (10:00): Dværgterne 1 FU 1K. Lars Bonne Rasmussen
Gulstav:Rødrygget Tornskade 4 udfløjne unger/ungeførende ad. Jacob Sterup
Keldsnor Fuglestation v/ Hans Rytter: Jernspurv 2 RI, Solsort 1 RI, Kærsanger 8 RI, Rørsanger 7 RI, Tornsanger 5 RI, Munk 1 RI, Sumpmejse 1 RI, Gulspurv 1 RI. Hans Rytter
Keldsnor: Sorthovedet gul vipstjert 1 R. Martin Søgård Nielsen m.fl
Keldsnor: Knopsvane 3 AD R, Bramgås 3 R, Skeand 5 FU, Strandskade 2 AD R, Strandskade 2 1K R, Strandskade 3 SV, Stor Præstekrave 8 R, Krumnæbbet Ryle 3 AD FU, Almindelig Ryle 27 AD FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Regnspove 1 SV, Svaleklire 5 R, Hættemåge 4 SV, Stær 500 R
Nørreballe Nor (12:00-12:15): Grågås 630 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Tryggelev Nor (10:00-12:00): Lærkefalk 1 R 1K, Trane 1 R, Vibe 270 R, Brushane 35 R, Hvidklire 10 R, Tinksmed 11 R, Skægmejse 10 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Keldsnor (06:30-08:50): Bramgås 3 R, Strandskade 59 SV, Lille Præstekrave 2 R 1K, Stor Præstekrave 25 R, Dværgryle 3 R, Brushane 23 R, Lille Regnspove 1 TI, Mudderklire 30 R, Odinshane 1 R, Digesvale 150 R, Sorthovedet Gul Vipstjert 1 R han (Kl. 13-13.30). Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Gulstav: Tårnfalk 6 R. Søren Bøgelund, Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Ristinge (18:00): Dværgterne 1 SØ. Henrik Mørup-Petersen
Lindkær v/Ravnholt (13:00-14:30): Toppet Lappedykker 1 R, Knopsvane 1 YF, Grågås 190 R, Gråand 20 R, Hvinand 2 R, Hvepsevåge 1 OF, Havørn 1 3K+ FU, Lille Præstekrave 2 1K R, Vibe 66 R, Brushane 2 FU, Hvidklire 6 FU, Svaleklire 10 FU, Tinksmed 4 FU, Mursejler 5 FU, Landsvale 75 FU, Ravn 2 OF. Per Rasmussen
Pilegårdsskoven, Faaborg: Natugle 1 R. Per Rasmussen
Daleskoven Egebjerggaard (20:30-20:45): Rødrygget Tornskade 6 FU ( Et YP med 4 unger ), [AVC, H Nielsen]


Odinshane

Lørdag den 22. juli 2006.

Thurø rev: Vibe 12, Hvidklire 2, Rødben 3, Strandskade 1, Dobbeltbekkasin 1. Arne Bruun
Monnet Tåsinge
(11:00-13:45): Lille Regnspove 1 R, Stor Regnspove 126 R, Rødben 25 R, Hvidklire 10 R, Digesvale 170 FU. Niels Bomholt Jensen
Keldsnor
(14:45-16:15): Lille Præstekrave 1 R, Dværgryle 3 R, Brushane 22 R, Mudderklire 13 R, Odinshane 1 R, Sorthovedet Gul Vipstjert 1 R han. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev nor
: Rustand 1 R. Bent Staugaard
Brændegård Sø
(07:50-10:15): Skarv 2500 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 R, Grågås 130 R, Gravand 5 AD R, Gravand 11 JUV R, Gråand 125 AD R, Gråand 4 PUL R, Taffeland 1 han R, Troldand 21 R, Havørn 1 IMM OF, Musvåge 1 OF, Blishøne 38 R, Blishøne 3 PUL R, Strandskade 1 AD R, Strandskade 1 JUV R, Lille Præstekrave 1 AD FU, Vibe 77 R, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 4 AD R, Hættemåge 1 JUV R, Sølvmåge 44 AD R, Sølvmåge 19 JUV R, Sølvmåge 1 PUL R, Svartbag 5 AD R, Svartbag 4 JUV R, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Landsvale 8 FU, Bysvale 15 AD FU, Bysvale 26 JUV R, Hvid Vipstjert 3 FU, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 5 OF, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Gråkrage 1 HØ, Skovspurv 2 R, Bogfinke 6 R, Tornirisk 2 OF, Rørspurv 1 OF
Østerøsø, Knudshoved: Dværgterne 2 R (1 ad + 1 1.K). Eske Frank Morthensen
Tarup Vandmølle: Grå Fluesnapper 11 FU (2 YP med henholdsvis 3 og 4 unger). Per Rasmussen
Kongshøj Mølle: Bjergvipstjert 3 FU (2 ad + 1 1.K). Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Vaden v. Lindøhoved (15:00-15:20): Strandskade 80 FU, Hjejle 5 R, Stor Regnspove 10 FU, Rødben 36 FU, Hvidklire 39 FU. Jens Bækkelund
Agernæs (13:30): Bomlærke 2 SY. Gregers Johannesen
Roerslev: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Lumby: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Kølstrup: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Kappendrup: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Hjadstrup: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen


     Digesvale ved Keldsnor

Fredag den 21. juli 2006.

Brændegård Sø (10:00): Havørn 1 R (Sandsynlig 3K+). Hans Rytter
Sundet, Faaborg ( 6:00-7:00): Skeand 30 FOU, Knarand 10 FOU, Gråand min 60 FOU ( flere kuld ), Troldand 20 R ( 6 kuld ), Taffeland 25 FOU/R ( 6 kuld ), Grågås 15 FOU, Blishøne 750 FOU, Grønbenet Rørhøne 10 FOU, Lille Lappedykker 8 ( flere kuld ), Sorthalset Lappedykker min 40 ( flere kuld ), Toppet Lappedykker 8 FOU, Hættemåge 300 R, Svaleklire 1 FOU, Fiskehejre 1 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Wedellsborg: Skægmejse 1 R, Ravn 7 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang, Nørre Åby: Lille Lappedykker 10 AD R, Lille Lappedykker 2 1K R, Sorthalset Lappedykker 2 AD Sommerdragt/yngledragt R, Skarv 2 R, Fiskehejre 3 R, Nilgås 1 AD R, Lille Præstekrave 1 AD R, Krumnæbbet Ryle 10 AD FU, Almindelig Ryle 30 AD FU . Jacob Sterup


     Sorthovedet gul vipstjert Han - feldegg

Monnet, Taasinge (16:00): Kærløber 1 R (På kysten ved Langodde sammen med Alm. ryle og Krumnæbbet ryle). Henrik Knudsen
Monnet, Taasinge
(17.45-19.15): Fiskehejre 2 R, Grågås 200 R, Gravand 6 YF, Toppet Skallesluger 1 YF, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 5 R, Stor Præstekrave 4 YF, Almindelig Ryle 18 R, Stor Regnspove 62 R, Rødben 6 R, Mudderklire 2 R, Engpiber 20 R, Hvid Vipstjert 6 R, Stær 700 R, Tornirisk 60 FU
Vejlen, Taasinge
: Vibe 20 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 6 R. Henrik Knudsen
Tryggelev Nor
(09.50): Trane 1 JUV R, Temmincksryle 4 R, Kærløber 1 R, Hvidklire 18 R, Svaleklire 6 R, Tinksmed 6 R, Mudderklire 5 R, Skægmejse 16 R, Almindelig ryle 38, Krumnæbbet ryle 2 R, Vibe 22 R, Dobbeltbekkasin 14, Sortklire 4 R, Fjordterne 4.  Nis Rattenborg
Salmenor: Storspove 1, Svaleklire 1 R, Temmincksryle 1 R, Brushane 5 R, Almindelig ryle 11 R, Mudderklire 1 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Vandrikse 2 AD.  Nis Rattenborg
Keldsnor
(6.00-08.40): Skarv 30 R, Knopsvane 2 AD R, Bramgås 3 R, Gravand 30 R, Krikand 15 FU, Skeand 5 FU, Strandskade 6 AD R, Klyde 6 AD R, Lille Præstekrave 6 R, Dværgryle 2 FU, Stor Præstekrave 18 R, Vibe 40 R, Krumnæbbet Ryle 21 AD, Almindelig Ryle 35 AD R, Brushane 24 AD R, Sortklire 1 AD R, Rødben 2 AD R, Rødben 1 1K R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 8 FU, Mudderklire 4 R, Svartbag 7 R, Splitterne 1 AD R, Engpiber 2 R, Gul Vipstjert (almindelig/flava) 1 1K R, Sorthovedet Gul Vipstjert 1 han 2K , Hvid Vipstjert 6 R, Tornsanger 1 R, Stær 300 FU
Løkkeby Enge: Atlingand 9 R. Ole Goldschmidt
Espe: Sjagger 1. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Arreskov Sø (07:30-09:00): Taffeland 600 R, Lille Præstekrave 1 R, Dværgmåge 1 R AD. Tim Hesselballe
Bøjden Nor ( 6:00-6:45): Dværgryle 1 FOU, Almindelig Ryle 30 FOU, Krumnæbbet Ryle 4 FOU, Islandsk Ryle 1 FOU, Brushane 4 FOU, Rødben 5 FOU, Stor Præstekrave 12 FOU, Strandskade 4 FOU, Hvidklire 2 FOU, Mudderklire 5 FOU, Klyde 1 R, Vibe 10 R, Troldand 40 R ( 3 kuld ), Taffeland 10 R, Hvinand 6 FOU, Gravand 8 ( 4 kuld. Et kuld 18 ), Gråand 20 ( 3 kuld ), Lille Lappedykker 6 FOU, Grønbenet Rørhøne 1 FOU, Blishøne 50 FOU, Splitterne 2 R, Hættemåge 110, Digesvale 115 FOU/R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Tommerup: Rørhøg 1 FU. Jacob Sterup
Vesterby (16:10): Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Kappendrup (11:10): Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Vester Egense: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen


Torsdag den 20. juli 2006.  

     Gulirisk

Onsdag den 19. juli 2006.

Monnet, Tåsinge (18:20): Kærløber 1 R. Henrik Knudsen
Fakkemose, Sydlangeland
: Rød Glente (08:58) 3 OF. Jacob Sterup
Hav ved Dovns Klint: Knopsvane 15 2K+ R. Jacob Sterup
Keldsnor: Skarv 30 R, Knopsvane 2 AD R, Knopsvane 1 PUL R, Bramgås 3 R, Gravand 30 R, Krikand 15 FU, Atlingand 1 R, Skeand 5 FU, Strandskade 4 AD R, Strandskade 2 1K R, Klyde 6 AD R, Klyde 3 1K R, Lille Præstekrave 3 1K R, Stor Præstekrave 20 R, Vibe 40 R, Islandsk Ryle 1 AD Sommerdragt/yngledragt R, Krumnæbbet Ryle 15 AD, Sommerdragt/yngledragt R, Almindelig Ryle 51 AD Sommerdragt/yngledragt R, Brushane 14 AD R, Dobbeltbekkasin 1 HØ, Sortklire 1 AD R, Rødben 2 AD R, Rødben 1 1K R, Hvidklire 3 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 8 FU, Mudderklire 15 R, Hættemåge 36 R, Hættemåge 4 SV, Svartbag 7 R, Splitterne 3 AD R, Gøg 1 R, Bysvale 20 R, Engpiber 4 R, Gul Vipstjert (almindelig/flava) 2 AD R, Gul Vipstjert (almindelig/flava) 5 1K R, Sorthovedet Gul Vipstjert (SU) 1 han 2K+ Sommerdragt/yngledragt R, Hvid Vipstjert 7 R, Rørsanger 1 Sy, Tornsanger 1 Sy, Stær 300 FU, Tornirisk 5 R, Rørspurv 2 R. Jacob Sterup
Rath, Sydlangeland: Grågås 150 FU, Sortkrage 1 R. Jacob Sterup
Tryggelev Nor: Grågås 890 R, Knarand 9 R, Hvepsevåge 1 NV AD, Vandrikse 6 R, Trane 1 R AD, Temmincksryle 8 R, Dobbeltbekkasin 20 R, Lille Regnspove 1 R, Hvidklire 22 R, Svaleklire 9 R, Tinksmed 15 R, Dværgterne 1 R, Skægmejse 6 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Vandrikse 2, Trane 1 R, Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 1 , Almindelig Ryle 10 FU, Brushane 5 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 11 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 1 R, Skægmejse 3. Tonny Papillon
Nørreballe nor: Gråstrubet Lappedykker 47 R. Ole Goldschmidt
Karlsmosen, Egeskov: Fiskehejre 4 R, Knopsvane 5 R, Grågås 298 R, Gråand 30 R, Skeand 70 R, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 54 R, Brushane 12 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Sortklire 2 R, Hvidklire 3 R, Svaleklire 5 R, Tinksmed 4 R, Hættemåge 8 R, Stormmåge 4 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 10 R. Hans Rytter
Sundet - Faaborg: Pungmejse (11:30) 6 JUV FU. Gunnar Knudsen
Søndersø (15:30): Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Vellinge: Bomlærke 2 SY. Gregers Johannesen
Roerslev: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Nr. Nærå: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Brandsby: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Bogense: Bomlærke 2 SY. Gregers Johannesen
Bjerrum: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Bederslev: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen


lngen opdatering fra d. 11. juli til den 19. juli


Mandag den 10. juli 2006.

Bøjden Nor (5.45-7.50): Sorthalset Lappedykker 2 AD R. Per Rasmussen
Bøjden Nor (10:30-11:50): Alk 6 ( på havet ), Troldand 2 kuld 18 pull, Hvinand 6 FOU, Gravand 6 ( 3 kuld ), Krikand 5 FOU, Grågås 20 R, Sorthalset Lappedykker 2 FOU, Toppet Skallesluger 4 R, Skarv 20 R, Klyde 15 R, Hvidklire 2 FOU, Rødben 5 FOU, Vibe 2 FOU, Almindelig Ryle 4 FOU, Stor Præstekrave 10 FOU, Brushane 1 FOU ( han ), Strandskade 4 FOU, Mudderklire 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Føns Vang (7.35- 7.50): Sorthalset Lappedykker 5 AD R, Nilgås 2 AD R, Hvinand 7 AD R, Lille Præstekrave 1 AD R, Krumnæbbet Ryle 1 AD FU, Almindelig Ryle 4 AD FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Hættemåge 175 R. Jacob Sterup


      Odinshøne 

Søndag den 9. juli 2006.

Nakkebølle Inddæmning (09:45-11:30): Toppet Lappedykker 51 R, Gråstrubet Lappedykker 33 R, Sorthalset Lappedykker 23 R, Knarand 11 R (+ 4 unger), Lille Præstekrave 2 R, Tinksmed 8 R. Niels Bomholt
Karlsmosen, Egeskov, Kværndrup
(09:00-09:30): Skeand 70 R, Ravn 4 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 130 R, Vibe 80 R, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 1 R, Tinksmed 5 FU. Hans Rytter
Keldsnor (05:30-08:30): Skarv 60 R, Knopsvane 2 AD R, Knopsvane 1 PUL R, Bramgås 3 R, Gravand 6 AD R, Gravand 32 PUL R, Klyde 5 AD R, Klyde 2 1K R, Stor Præstekrave 8 AD R, Stor Præstekrave 2 1K R, Dværgryle 2 FU, Almindelig Ryle 16 AD , Brushane 2 AD R, Rødben 12 AD R, Rødben 3 PUL R, Hvidklire 3 R, Tinksmed 7 R, Mudderklire 4 R, Odinshane 1 hun AD R , Digesvale 120 AD R, Digesvale 60 1K R, Gul Vipstjert 3 R, Hvid Vipstjert 20 FU, Stær 40 R
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 5 AD R, Gråstrubet Lappedykker 1 AD R, Sorthalset Lappedykker 2 AD R, Skarv 20 R, Fiskehejre 11 R,  Grågås 56 R, Taffeland 13 AD R, Troldand 72 AD R, Troldand 9 PUL R, Hvinand 17 R , Strandskade 5 AD R, Strandskade 3 PUL R, Klyde 25 AD FU, Stor Præstekrave 5 R, Vibe 8 R, Almindelig Ryle 9 AD FU, Almindelig Ryle 1 1K FU, Sortklire 1 R Rødben 10 FU,  Hvidklire 3 FU, Mudderklire 5 R, Splitterne 2 AD R. Jacob Sterup m. fl
Tarup Vandmølle (10:10): Ravn 5 OF (Nok det lokale ynglepar der er ude og lufte ungerne.). Per Rasmussen
Sanderum: Spurvehøg 1 FU. Martin Søgaard Nielsen
Ølundgård Inddæmning (13:30-15:00): Pibeand 5 R (1 par + 4 m), Lille Præstekrave 7 R (3 ad + 4 1k), Temmincksryle 1 R, Brushane 21 R, Stor Regnspove 161 R, Hvidklire 47 R, Tinksmed 14 R. Thomas Hellesen
Firtalsstrand (12:15-13:00): Lille Præstekrave 4 R (2 ad+2 1k - den karakterisitske og smukke Rørhøg fra Fjordmarken blev set fou. i området), Tinksmed 5 R. Thomas Hellesen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 3 R, Grågås 120 R, Nilgås 3 R, Klyde 8 R, Tinksmed 1 R. Jens Bækkelund
Jerstrup Gård + Sø: Huldue 1 S. Jens Bækkelund
Føns Vang (17:30): Sorthalset Lappedykker 3 R, Nilgås 3 R. Jens Bækkelund
Føns Vang (16:30-18:00): Sorthalset Lappedykker 4 R, Nilgås 2 R, Lille Kobbersneppe 1 R. Helle Suadicani


          Fynsk slørugleugne

Jeg blev ringet op i går af gårdejeren til vores ene sløruglelokalitet, og han havde et problem. Hans hund var kommet ind med en Slørugleunge i munden! Og hvad der var endnu mere utroligt, den var uskadt, men hvad skulle han gøre?
Jeg kørte selvfølgelig straks ned for at kikke på ungen. Alt taget i betragtning var den i fin form og så ikke ud til at have lidt overlast. Efter at have undersøgt ungen blev den sat tilbage i redekassen til sine søskende.
Ungen er 3-4 uger gammel og snart flyvefærdig og den er formedentlig faldet ud af kassen ved et uheld. Da den så har forsøgt at baske tilbage, er den kommet ud af et vindue under redekassen og endt på gårdspladsen. Det er et rent held, at hunden ikke har skadet ungen, og det bliver spændende at se om den klarer sig. Mvh Per Rasmussen


        Splitterne

Lørdag den 8. juli 2006.

Hvidkilde Sø (07:00-08:00): Huldue 2 R. Erik Danielsen
Keldsnor (10:20-12:10): Bramgås 3 R, Odinshane 1 R AD,  Skarv 101 R, Klyde 5 AD R, Klyde 2 1K R, Stor Præstekrave 4 AD R, Stor Præstekrave 1 1K R, Hjejle 2 AD R, Almindelig Ryle 42 AD SDR, Brushane 15 AD R, Stor Regnspove 1 V, Sortklire 1 AD SDR, Rødben 24 AD R, Hvidklire 5 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 10 R, Mudderklire 5 R, Hættemåge 25 FU, Gul Vipstjert 1 1K R, Hvid Vipstjert 20 FU, Sortkrage 1 R, Sortkrage x, Gråkrage (hybrid) 1 R, Stær 150 FU. Jacob Sterup
Hedevejens Pyt, Sydlangeland: Grågås 22 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Strandskade 2 AD R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 1 R. Jacob Sterup
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 2500 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 R, Grågås 85 R, Gravand 8 AD R, Gravand 18 PUL R, Knarand 1 hun R, Krikand 4 R, Gråand 80 AD R, Gråand 15 JUV R, Gråand 20 PUL R, Skeand 4 R, Taffeland 1 han R, Troldand 38 R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Fasan 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 14 AD R, Blishøne 18 PUL R, Blishøne 38 JUV R, Strandskade 1 AD FU, Strandskade 1 JUV FU, Vibe 16 AD R, Vibe 3 JUV R, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 3 AD R, Hættemåge 1 JUV R, Sølvmåge 42 AD R, Sølvmåge 13 JUV R, Svartbag 4 AD R, Svartbag 3 JUV R, Ringdue 2 OF, Gøg 2 HØ,  Mursejler 1 FU, Landsvale 15 FU, Bysvale 25 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 3 OF, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 3 SY, Munk 2 SY, Blåmejse 2 HØ, Musvit 2 HØ, Gråkrage 2 OF, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 HØ, Tornirisk 1 HØ, Gulspurv 3 R, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Bispeenge, Odense: Lille Lappedykker 2 Sy, Skarv 1 R, Fiskehejre 7 R, Grågås 4 AD R, Grågås 2 PUL R, Krikand 5 FU, Gråand 20 R, Rørhøg 1 han FU, Blishøne 32 R, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 8 R, Rødben 6 FU, Hættemåge 21 R, Sildemåge 1 FU, Gøg 1 hun R, Gøg 1 han Sy, Tornsanger 2 Sy, Gulspurv 1 Sy, Rørspurv 5 Sy. Ella Mikkelsen
Næsbyhoved Skov, Odense: Rørhøg 3 1K R, Rørhøg 1 hun AD FU, Stor Flagspætte 1 1K FU, Rødhals 1 Sy, Rådyr 1 hun AD R, Rådyr 2 1K R. Ella Mikkelsen
Hindsgaul (22:00): Lille Præstekrave 1 R (Afledningsadfærd). Lars Lindskrog Christiansen
Vaden v. Lindøhoved (16:00): Strandskade 110 R. Jens Bækkelund
Æbelø Holm (15:30): Havterne 95 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 3 R, Almindelig Ryle 4 R, Rødben 1 R, Hvidklire 1 R, Sanglærke 3 SY, Engpiber 5 SY, Tornsanger 2 SY. Jens Bækkelund
Æbelø (10:50-14:30): Lille Regnspove 1 R, Tejst 2 R, Pirol 4 R (3 han + 1 hun), Lille Lappedykker 1 R, Tårnfalk 3 R, Blishøne 12 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 4 R, Mudderklire 2 R, Hættemåge 6 R, Stormmåge 50 R, Havterne 5 R, Stor Flagspætte 1 R. Jens Bækkelund
Egebjerggaard østlige del af Skovmosen (20:00-20:10): Hvepsevåge 1 FU. H Nielsen, Aksel Christensen


       Toppet lappedykker                   Foto: Erik Thomsen

Fredag den 7. juli 2006.

Gulstav (12:39): Hvid Stork 2 V. Jacob Sterup
Fakkebjerg
: Rødrygget Tornskade 1 han AD R. Jacob Sterup
Gulstav
: Hvid Stork (12:39) 2 V, Hvepsevåge (11:33) 1 R. Jacob Sterup
Gulstav Mose
: Toppet Lappedykker 1 AD R, Toppet Lappedykker 2 PUL R, Gråstrubet Lappedykker 4 AD R, Gråstrubet Lappedykker 3 PUL R, Rørhøg 1 han AD R, Rørhøg 1 hun AD R, Rødrygget Tornskade 2 han AD R, Rødrygget Tornskade 1 hun AD R. Jacob Sterup
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose
: Gråstrubet Lappedykker 1 AD R, Gråstrubet Lappedykker 2 PUL R, Skarv 1 FU, Fiskehejre 10 R, Grågås 10 R, Gråand 2 AD R, Grønbenet Rørhøne 2 AD R, Blishøne 6 AD R, Blishøne 8 PUL R, Vibe 5 R
Gulstav, pyt N f/fugletårn: Blishøne 4 AD R, Blishøne 10 PUL R. Jacob Sterup
Keldsnor: Skeand 3 FU. Jacob Sterup
Nørreballe Nor
: Lille Lappedykker 7 AD R, Toppet Lappedykker 9 AD R, Toppet Lappedykker 1 PUL R, Gråstrubet Lappedykker 55 R, Sorthalset Lappedykker 3 AD SDR, Knopsvane 5 AD R, Knopsvane 6 PUL R, Tårnfalk 1 YF, Blishøne 400 R, Strandskade 4 AD R, Strandskade 1 PUL R, Klyde 4 AD R, Klyde 2 1K R, Lille Præstekrave 1 AD R, Stor Præstekrave 4 AD R, Vibe 20 R, Brushane 1 han AD FU, Rødben 2 AD YF, Rødben 1 1K R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 3 R, Stormmåge 4 AD R, Sølvmåge 3 AD R, Fjordterne 4 AD R, Fjordterne 1 1K R, Nattergal 1 HØ, Sangdrossel 2 SY, Stillits 7 R. Jacob Sterup
Brenderup, Østfyn
(18:10): Hedehøg 1 ad han N. Per Rasmussen
Lillebælt, Middelfart: Lomvie 23 R
Stokkebynor, Ærø: Viber 100, Svaleklire 2, Rødben 1, Strandskader 10, Hættemåger +, Sølvmåger +. Kim Bang Jensen
Bøjden Nor
(6:00-7:00): Skeand 40 FOU, Skeand 20 V, Gråand 60 FOU ( 1 kuld 11 pull ), Taffeland 30 R ( 1 kuld 12 pull ), Troldand 30 R ( 1 kuld 4 pull ), Sorthalset Lappedykker min 50 FOU ( juv+ad ), Hættemåge 220 juv R, Tinksmed 1 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Grønløkken, Bogense (10:00): Misteldrossel 1 SY. Michael Højgaard Hansen


     Gul vipstjert

Torsdag den 6. juli 2006.

Bøjden Nor (5:15-6:15): Hvidklire 2 FOU, Rødben 10 FOU, Svaleklire 1 FOU, Sortklire 1 FOU, Tinksmed 2 FOU, Klyde 19 R, Strandskade 5 FOU, Stor Præstekrave min 10 FOU, Mudderklire 6 FOU, Vibe 35 R, Dobbeltbekkasin 1 FOU, Splitterne 2 FOU, Hættemåge 30 FOU, Blishøne 40 FOU ( 2 kuld ), Lille Lappedykker 4 FOU, Sorthalset Lappedykker 2 FOU, Gravand 6 ( 3 kuld 27 pull ), Gråand 10 ( et kuld ), Krikand 5 FOU, Hvinand 8 R, Troldand 60 R, Taffeland 4 R, Toppet Skallesluger 2 R, Knopsvane 6 FOU, Stær 300 FOU, Fiskehejre 5 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Bispeeng (20:00-21:00): Lille Præstekrave 6 R. Bent Juhler
Egebjerggaard parken (16:30-16:45): Sjagger 1 FU. Aksel Christensen


       Rustand og 1 ud af 5 Bramgæs overflyvende mod øst

Onsdag den 5. juli 2006.

Svendborgsund ved Iholm (10.25): Bramgås 5 Ø, Rustand 1 Ø 
Sundet, Faaborg
(11:00-12:00): Troldand 1 kuld ( 4 pull ), Gråand 1 kuld ( 10 pull ), Pibeand 2 FOU, Blishøne 500 FOU, Kærsanger 3 SY. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Føns Vang
(7.00-7.10) + (15:45-16:00): Sorthalset Lappedykker 4 R AD, Nilgås 2 R AD, Lille Præstekrave 1 R, Tinksmed 19 R: Skarv 1 R, Fiskehejre 5 R, Stor Præstekrave 2 AD FU, Almindelig Ryle 1 AD FU, Brushane 1 hun AD FU, Lille Lappedykker 9 AD R, Klyde 2, AD YF, Klyde 3 PUL R, Brushane 2 R, Rødben 7 R, Hvidklire 1 FU, Hvidklire 2 R, Fjordterne 2 AD R. Jacob Sterup
Æbelø: Pirol 1 SY. Bent Staugaard


        Ung Blishøne i gadekær på Avernakø   Foto:Bent Staugaard

Tirsdag den 4. juli 2006. 

Avernakø Hovedsø, Holmesø: Gravand 4 YF, Rørhøg 2 YF, Tårnfalk 2 YF, Strandskade 6 YF, Klyde 2 YF, Stor Præstekrave 2 YF, Vibe 18 YF, Rødben 6 YF, Mudderklire 1 R, Stormmåge 40 YF, Sølvmåge 10 YF, Bysvale 20 YF, Gulbug 6 SY, Tornsanger 5 SY, Havesanger 1 SY, Stær 50 R, Grøn Frø 30 R, Stor kejserguldsmed 1, Blå libel, Græsrandøje (alm), Tidselsommerfugl 3, Admiral 1
Nørreballe Nor
(11:00): Rørdrum 1 R (Fløj ind fra Tryggelev Nor til rørbræmme langs den sydlige bred.). Henrik Mørup-Petersen
Knold Nor
: Tornsanger 1 SY, Skrubtudse 3 1K R, Strandtudse 1 1K R
Sundet, Faaborg
(6:00-7:00): Skeand 60 FOU, Pibeand 2 FOU, Gravand 1 FOU, Troldand 20 R, Taffeland 20 R, Sorthalset Lappedykker 50 ( juv+ad ), Gråstrubet Lappedykker 20 FOU ( 5 kuld ), Skarv 8 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 2 FOU, Vibe 2 ( 1 pull ), Stær 60 FOU,
( Rørhøg 1 ad hun d. 3/7 kl 18:00 ). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Ringe: Gul Vipstjert (16:30) 1 R. Jan Holm Jensen
Føns Vang (15:20-16:25): Gråstrubet Lappedykker 33 R AD, Sorthalset Lappedykker 3 R AD, Bramgås 1 R, Nilgås 6 R AD (5 sammen + 1), Lille Præstekrave 4 R (2 ad + 2 1k), Tinksmed 10 R,  Lille Lappedykker 7 AD R, Toppet Lappedykker 28 AD R, Toppet Lappedykker 1 PUL R, Skarv 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 10 AD R, Krikand 50 R, Skeand 8 AD R, Skeand 8 PUL R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 3 AD R, Klyde 4 AD R, Stor Præstekrave 1 AD R, Brushane 2 R, Rødben 5 R, Svartbag 4 R, Fjordterne 2 AD R, Tyrkerdue 2 R. Jacob Sterup
Søndersø (20:00): Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Særslev (19:45): Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Kappendrup (14:30): Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Bederslev: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Agernæs: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen


      Sorthalset lappedykker med 1 pull

Mandag den 3. juli 2006. 

Iholm, Svendborgsund: Canadagås 6 R. Rasmus Turin
Søby Monnet
: Stor regnspove 50 R. Henrik Knudsen
Arreskov Sø
: Grågås 90 R, Rørhøg 1 han FU, Vibe 40 R, Fjordterne 12 R, Bysvale 40 YF
Kidholm v/Nabbe
: Gravand 2 R, Stormmåge 10 YF, Sølvmåge 20 YF, Havterne 4 YF
Lehnskov/Fredskov
: Rørhøg 1 han FU
Nakkebølle Inddæmning
: Toppet Lappedykker 60 YF, Gråstrubet Lappedykker 30 R, Sorthalset Lappedykker 28 R, Fiskehejre 9 R, Knopsvane 16 R, Grågås 200 R, Gravand 2 YF, Knarand 6 YF, Gråand 4 YF, Skeand 1 han R, Troldand 30 R, Hvinand 7 R, Blishøne 400 R, Vibe 40 R, Brushane 3 R, Hvidklire 3 R, Svaleklire 1 R, Fjordterne 18 YF, Rørsanger 3 SY
Strandeng Øst for Nabbe, Svelmø landing
: Strandskade 10 R, Stor Præstekrave 4 YF, Vibe 6 YF, Rødben 6 YF, Gøg 1 SY, Sanglærke 6 YF, Engpiber 4 YF
Svanninge
: Huldue 3 SY, Ringdue 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Spætmejse 2 SY, Dompap 1 han R
Syltemade Å ved kystvejen
: Strandskade 2 YF, Rødben 2 YF, Kærsanger 3 R
Sundet, Faaborg
: Toppet Lappedykker 4 YF, Gråstrubet Lappedykker 10 YF, Sorthalset Lappedykker 40 YF
Sundet, Faaborg
(11:00-12:00): Taffeland hun med 3 pull, Troldand hun med 4 pull, Pibeand 2 FOU, Knarand 10 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Holstenshuus (9:30-10:00): Musvåge 4 FOU, Skovpiber 1 SY, Munk 10 SY, Tornsanger 10 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gransanger 4 SY, Gærdesmutte 4 SY, Rødhals 4 SY, Jernspurv 2 FOU, Sumpmejse 1 SY, Stor Flagspætte 3 FOU, Skovskade 1 FOU, Vibe 2 FOU, Lille Lappedykker 2 FOU, Troldand 1 hun FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Espe: Tårnfalk 2, Bysvale 2, Landsvale 4, Gulbug 1, Tornsanger 1, Munk 1.
Fireplettet Libel 1, Blå Libel 10, Alm. Hedelibel 1, Gulvinget Hedelibel 2, Alm. Kobbervandnymfe 6, Stor Farvevandnymfe 5, Alm. Vandnymfe 150. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Bregninge, Ærø: Korttået Træløber 1, Bomlærke 3 sy, Bomlærke 2 R. Rasmus Turin
Agernæs (08:00): Sangsvane 3 Ø. Aksel Christensen  


      Sorthovedet måge - nu med hvidt skæg

Søndag den 2. juli 2006.

Sydfyn (07.15): Sorthovedet måge 2 YF (har fået hvidt i hætten - et-benet!)
Tordensgårdevej, Svendborg: Ravn 2. Grøn frø, min 10. i det NØ-østlige vandhul på golfbanen. Hare 4, rådyr 1. Arne Bruun
Svinehaverne: Rødrygget tornskade 1 han, hare 2, flot med guldblommer lige nu. Arne Bruun
Hjortø: Rørhøg 1 FU, Fiskehejre 3 R, Gravand 8 R, Blishøne 30 R, Strandskade 6 YF, Hættemåge 20 R, Stormmåge 60 YF, Havterne 20 YF, Ringdue 4 YF, Sanglærke 16 YF, Landsvale 10 YF, Bysvale 40 YF, Engpiber 12 YF, Hvid Vipstjert 6 YF, Gråkrage 6 R, Stær 40 R
Hjortø Hale: Stor Præstekrave 2 YF, Rødben 2 R, Stormmåge 10 YF, Sølvmåge 40 YF, Svartbag 4 YF, Havterne 30 YF, Dværgterne 6 YF
       Dværgterne
Bregninge Tåsinge (15:30): Hvepsevåge 1 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Gulstav (14:00-14:45): Rørdrum 1 R, Digesvale 200 R, Rødrygget Tornskade 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Keldsnor (11:45-13:15): Bramgås 1 R, Hvidklire 10 R, Dværgmåge 1 R 2K,  Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 130 R, Fiskehejre 14 R, Knopsvane 10 R, Grågås 140 R, Gravand 4 R, Krikand 10 R, Skeand 5 R, Taffeland 130 R, Troldand 30 R, Ederfugl 12 R, Hvinand 8 R, Rørhøg 1 hun R, Blishøne 30 R, Strandskade 7 R, Klyde 4 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 50 R, Almindelig Ryle 37 R, Brushane 9 R, Stor Regnspove 1 R, Rødben 4 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 2 R, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 1 R, Digesvale 4 R, Bysvale 6 R, Engpiber 1 R, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 3 R, Krage 2 R, Stær 4 R, Tornirisk 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Karlsmosen, Egeskov, Kværndrup (09:30-10:00): Skeand 40 R (+), Havørn 1 R AD, Grågås 30 R, Almindelig Ryle 2 FU, Brushane 7 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 4 FU, Kærsanger 1 SY. Hans Rytter
Odense å ved stenløseskoven (06:20): Træløber 2 FU. Mogens Elnif Thomsen
Grønløkken, Bogense (09:10-09:30): Pirol 2 SY (Kaldende og syngende. Ny matrikelart!). Mette, Torben Løkke Rasmussen, Michael Højgaard Hansen
Grønløkken, Bogense (16:30-16:45): Havørn 1 OF 2K (Fløj over Grønløkken, kredsede en tid over Bogense og forsvandt så mod vest. Manglede enkelte halefjer i venstre side samt et par svingfjer.). Bjarne Holck Nielsen, Michael Højgaard Hansen


      5 ud af 6 Canadagæs i Sundet

Lørdag den 1. juli 2006.

Svendborgsund vest for Iholm: Canadagås 6 FU
Vejlen, Taasinge
(07.15 -8.00): Fiskehejre 2 R, Grågås 6 R, Gravand 4 R, Knarand 3 R, Krikand 12 V, Gråand 1 YF, Troldand 6 YF, Blishøne 16 R, Strandskade 2 R, Rødben 6 YF
6 R, Hvidklire 4 V, Svaleklire 1 V, Tinksmed 11 R V + 1 DØD, Hvid Vipstjert 3 R, Rørsanger 2 SY, Gulbug 1 SY, Munk 1 SY, Skægmejse 1 R - JUV, Stær 20 FU, Stillits 2 OF
Øster Hæsinge: Hvepsevåge 1. Erik Ehmsen
Brændegård Sø (07:45-10:15): Toppet Lappedykker 17 R, Skarv 3000 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 350 R, Gravand 6 AD R, Gravand 14 PUL R, Pibeand 1 han R, Gråand 60 AD R, Gråand 9 PUL R, Skeand 8 R, Troldand 13 AD R, Troldand 8 PUL R, Hvinand 3 hun R, Tårnfalk 2 AD R, Tårnfalk 1 JUV R, Fasan 3 R, Blishøne 10 AD R, Blishøne 15 PUL R, Blishøne 36 JUV R, Strandskade 2 AD FU, Strandskade 1 JUV FU, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 8 R, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 28 AD R, Sølvmåge 6 JUV R, Sølvmåge 9 PUL R, Svartbag 4 AD R Svartbag 3 JUV R, Ringdue 2 OF, Gøg 2 HØ, Mursejler 1 FU, Sanglærke 1 SY, Landsvale 9 FU, Bysvale 8 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Solsort 4 R, Sangdrossel 2 OF, Rørsanger 2 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 2 SY, Munk 2 SY, Musvit 1 HØ, Skovskade 1 OF, Allike 2 OF, Gråkrage 1 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 3 R, Tornirisk 3 R, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Holstenshuse Skov: Tårnfalk 3 PUL R. Jacob Sterup
Trunderup (20:20-20:35): Lille Præstekrave 3 R (Langs den nye ringvej...). Hans Rytter


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk