Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                       chart.dk  

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008][2009]

UGE 26. - 30. ( 1. juli - 31. juli 2010).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:44 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

 

                  Havørnen, der er vokset op ved Brændegaard Sø fotograferet af Leif Kristensen

Lørdag den 31. juli 2010.

Vester Åby (08:15): Hvepsevåge 1 SØ. Niels Bomholt
Fagsted /Korinth (10:50): Rød Glente 1 FU, Tårnfalk 3 FU, Ravn 3 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø (07:20 -10:40): Lille Præstekrave2 FU, Mudderklire 6 FU, Strandskade 2 R, Fjordterne 3 FU/R, Svaleklire 6FU/R, Almindelig Ryle 1 FU, Gås 1 Sp, Grågås 300 FU/R, Hvinand R, Havørn 2 Ad+1K,
Musvåge 2 Of, Rørhøg 2 Of, Sorthalset Lappedykker 1+2unger, Toppet Lappedykker 19 FU/R, Tinksmed 1 FU, Skeand 5 FU, Gravand 10 FU/R, Skarv 237 FU/R, Stor Regnspove 1 OF, Ringdue 1 OF. Leif kristensen
Brændegård Sø (08:20-08:50): Sorthalset Lappedykker 3 R, Havørn 3 R (2 ad + 1 juv), Duehøg 1 R, Lille Præstekrave 4 R, Rødrygget Tornskade 1 R (Syd for søen). Niels Bomholt
Nørre Broby, Lundegård (18:00-19:00): Dobbeltbekkasin 19 FU, Svaleklire 7 FU, Tinksmed 6 FU. Helle Suadicani
Bispeeng (07:00-09:00): Dobbeltbekkasin 8 R, Mudderklire 6 R. Bent Juhler
Vestermaegyden, Mesinge (15:15-15:45): Agerhøne 10 R, Gul Vipstjert 9 R, Bomlærke 6 R. Ole Reuther
Voldby (07:00): Lille Regnspove 8 SV. Tommy Kaa
Ny Stenderup: Hvepsevåge 1 OF. Tommy Kaa
Egebjerggaard (16:15): Rød Glente 1 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Havn v/Vejlen
: Vibe 12 R, Hvidklire 10 FU, Svaleklire 2 FU, Mudderklire 1 FU. Peder Rasmussen
Noret - Tåsinge
: Fiskehejre 4 R, Knopsvane 3 R, Grågås 425 R, Krikand 16 R, Skeand 4 R, Rørhøg 1 F FU, Vandrikse 1 R HØ, Vibe 14 R, Hvidklire 1 FU, Stær 60 FU. Peder Rasmussen
Skovballe
: Rørhøg 1 M FU. Peder Rasmussen
Søby Monnet - Tåsinge
: Grågås 105 R, Gravand 6 R, Toppet Skallesluger 5 R, Almindelig Ryle 3 R, Lille Kobbersneppe 1 FU, Storspove 5 R, Rødben 8 R, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 1 FU, Fjordterne 4, Havterne 4 R, Stær 500 OF. Peder Rasmussen
Søen, Valdemarsslot
: Lille Lappedykker 6, Toppet Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 20, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 13, Grågås 355 R, Skeand 6 R, Troldand 51, Toppet Skallesluger 2 R, Grønbenet Rørhøne 15, Vibe 2 R, Hvid Vipstjert 4 FU, Ravn 2 OF. Peder Rasmussen
Tved, Byhavegård i erhvervsområde øst
: Hvepsevåge 2 OF, Sanglærke 2 SY, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 6, Husrødstjert 5 , Stillits 2 OF. Peder Rasmussen
Vejlen - Tåsinge
: Lille Lappedykker 4 FU, Gråstrubet Lappedykker 15 R, Grågås 475 R, Krikand 18 R, Skeand 6 R, Toppet Skallesluger 2 R, Grønbenet Rørhøne 3, Vibe 17 R, Sortklire 1 FU, Svaleklire 2 R, Tinksmed 5 FU, Stær 15 FU, Stillits 2 OF, Rørspurv 2 OF. Peder Rasmussen
Brændegård Sø
(08:20-08:50): Toppet Lappedykker 16 R, Sorthalset Lappedykker 3 FU, Fiskehejre 2 R, Grågås 280 R, 2 ad + 1 juv Havørn 3 R, Duehøg 1 R, Musvåge 2 OF, Lille Præstekrave 4 R, Vibe 13 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 4 FU, Fjordterne 2 R, Rødrygget Tornskade 1 F R. Niels Bomholt
Brændegård Sø (07:40 - 12:10):  Toppet Lappedykker 12, Sorthalset Lappedykker 3, Skarv 275, Fiskehejre 4, Knopsvane 45, Grågås 306, Gravand 22, Knarand 4 R, Gråand 138, Skeand 15, Taffeland 1 M R, Troldand 32, Hvinand 1 F R, Rød Glente 1 OF, Havørn 4, Rørhøg 2 OF, Duehøg 1 R, Musvåge 4 OF, Fasan 3 R, Grønbenet Rørhøne 2 JUV R, Blishøne 42, Strandskade 1 FU, Lille Præstekrave 2, Vibe 13 R, Almindelig Ryle 1 R, Brushane 1 FU, Storspove 1 OF, Hvidklire 2 R, Svaleklire 4, Mudderklire 6, Hættemåge 33, Sølvmåge 59, Svartbag 6, Fjordterne 3, Ringdue 6, Mursejler 1 FU, Sanglærke 1 SY, Landsvale 6 FU, Bysvale 14 FU, Hvid Vipstjert 5, Rødhals 1 OF, Solsort 1 FU, Rørsanger 3, Musvit 1 R HØ, Skovskade 1 OF, Gråkrage 2, Ravn 4 OF, Stær 5, Skovspurv 3, Grønirisk 1 OF, Stillits 4 FU. Gunnar Jørgensen
Vester Aaby, Faurskovvej: Hvepsevåge 1 SØ, Tårnfalk 3 FU. Niels Bomholt
Sandholt (12:00-12.15): Fiskehejre 2 R, Musvåge 3 R, Blishøne 5 R, Landsvale 10 FU, Bysvale 10 FU, Engpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 1 R. Niels Bomholt
Vitsø: Gråstrubet Lappedykker 16 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 176 R, Gravand 17 FU, Krikand 11 FU, Gråand 81 FU, Skeand 4 FU, Troldand 48 FU, Musvåge 1 FU, Blishøne 243 FU, Lille Præstekrave 4 , Stor Præstekrave 12, Vibe 5 R, Islandsk Ryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 2 AD FU, Almindelig Ryle 24, Brushane 29 FU, Dobbeltbekkasin 9 FU, Hvidklire 16 FU, Svaleklire 8 FU, Tinksmed 17 FU, Mudderklire 11 FU, Hættemåge 141 FU, Ringdue 3 FU, Mursejler 4 FU, Landsvale 40 FU, Hvid Vipstjert 33 FU, Gærdesmutte 1 SY, Tornsanger 4 R, Musvit 1 SY, Sortkrage 5 FU, Gråkrage 7 FU, Stær 13 FU, Stillits 8 R, Gulspurv 2 R. Morten Müller
Firtalsstrand: Fiskehejre 5 R, Knopsvane 18 R, Grågås 55 R, Gravand 25 R, Krikand 2 R, Gråand 8 R, Ederfugl 66 R, Toppet Skallesluger 10 , Blishøne 163 R, Strandskade 18 R, Klyde 6 R, Stor Præstekrave 14 R, Vibe 86 R, Islandsk Ryle 9 R, Almindelig Ryle 54 R, Dobbeltbekkasin 8 R, Lille Kobbersneppe 38 R, Storspove 6 R, Sortklire 2 R, Rødben 7 R, Hvidklire 6 R, Mudderklire 12 R, Hættemåge 302 R, Sølvmåge 28 R, Rørsanger 1 SY, Stillits 6 OF, Rørspurv 8 R. Tommy Kaae
Lundegård: Lille Lappedykker 5 R, Fiskehejre 1 OF, Grågås 35 R, Rørhøg 1 F OF, Spurvehøg 1 OF, Stor Præstekrave 10 R, Vibe 24 R, Almindelig Ryle 2 R, Brushane 3 R, Dobbeltbekkasin 19 FU, Svaleklire 7 R, Tinksmed 6 R, Hvid Vipstjert 5 R, Stær 45 R. Helle Suadicani
Ny Stenderup: Vejobs. Hvepsevåge 1 OF. Tommy Kaae
Nørre Broby: Krikand 10 R, Lille Præstekrave 3 R, Vibe 14 R, Brushane 9 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Rødben 2 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 3 R. Tommy Kaae
Svanninge Bakker: Rødstjert 3 JUV R, Tornsanger 3 R, Rødrygget Tornskade 3 , Gulspurv 9 R. Tommy Kaae
Voldby: Småspove 8 SV, Trak med 8 småspove, krumn.ryle?? Vader sp., Lille 1 SV. Tommy Kaae
Flyvesandet: Grågås 18 R, Rørhøg 1 OF, Strandskade 28 FU, Vibe 15 FU, Ryle sp. 150 FU, Storspove 200 FU, Hvidklire 3 FU, Mudderklire 2 FU. Gunhild Brink

                 Hybrid gås ved Brændegaard Sø fotograferet af Gunnar Jørgensen. Er den et mix af Snegås og ?.  Skriv gerne retur med et bud på blandingen.


                  Vandrikse fotograferet i Hanvejle af Claus Dalskov

Fredag den 30. juli 2010.

Bøjden Nor (08:05-09:20): Almindelig Ryle 31 FU, Islansk Ryle 2 FU, Gravand 25 FU/R, Vibe 18 FU/R, Dobbeltbekkasin 11 R, Fiskehejre 4 R, Hvidklire2 FU, Strandhjejle 2 FU, Skarv 45 R, Lille Kobbersneppe 5 FU, Mudderklire 4 FU, Hættemåge 53 FU/R, Svartbag 2 R, Sølvmåge 5 R, Strandskade 2 R, Toppetskallesluger 1 FU, Hvinand 8 FU/R, Troldand 2 FU, Gråand 21 FU/R, Musvåge 1 R, Gråkrage 2 FU, Tornsanger 1 FU, Bogfinke 1 FU, Musvit 2 FU. Leif Kristensen
Svanninge Bjerge (11:00): Rødrygget Tornskade 1 FU. Leif Kristensen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:25-10:10): Toppet Skallesluger 15 R PULL 2 kuld, Toppet Skallesluger 2 YUF, Strandskade 2 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 10 FU, Almindelig Ryle 14 FU, Stor Regnspove 5 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 22 FU, Hættemåge 110 FU/R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Egebjerggaard Skovmosen (16:45): Hvepsevåge 2 OF. Aksel Christensen
Egebjerggaard S.Fælled (10:15-10:30): Hjejle 158 R, Stor Regnspove 88 R, Huldue 1 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 4 AD FU, Skarv 6 R, Grågås 105 FU, Rørhøg 1 M AD FU, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 8 FU, Klyde 1 FU, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 4 FU, Almindelig Ryle 14 FU, Brushane 4 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Småspove 3 R, Sortklire 2 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 8 FU, Svaleklire 7 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 2 FU, Digesvale 350 FU. Morten Müller


                  Tornirisk

Torsdag den 29. juli 2010.

Brændegaard Sø: Rød glente 1 R. Erik Ehmsen
Arreskov Sø
: Rød glente 1 R, Havørn 1 AD (ringmærket ikke vores egen), Silkehejre 1 R (gik på engene vest for søen). Erik Ehmsen
Vejsnæs Nakke
(08:10-09:45): Sandløber 3 R AD. LarsTom-Petersen
Skjoldnæs Fyr (05:20-07:15): Lille Regnspove 8 (1V, 7R), Lomvie 1 NV. LarsTom-Petersen
Søby, Ærø: Sortkrage 12 R. LarsTom-Petersen
Sundet, Faaborg (11:00-12:00): Sorthalset Lappedykker 20 FOU flere juv, Toppet Lappedykker 22 R mange kuld, Gråstrubet Lappedykker 25 R, Knopsvane 8 YUF, Grågås 10 R, Gråand 30 R, Knarand 10 R, Skeand 15 FU/R, Taffeland 5 YUF, Taffeland 10 R, Troldand 60 R, Troldand 3 YUF, Musvåge 1 FU, Grønbenet Rørhøne 7 FU, Blishøne 250 FU, Vibe 5 R, Svaleklire 2 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 80 R, Fjordterne 1 FU Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Enebærodde (14:30): Lille Regnspove 3 R. Aksel Christensen
Bispeengen (12:10-13:30): Tinksmed 5 FU. Kell Grønborg

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Monnet - Tåsinge
: Skarv 2 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 6 R, Grågås 50 R, 19 PUL Gravand 34 R, Pibeand 2 R, Gråand 10 R, Skeand 7 R, Ederfugl 5 R, M. PUL Toppet Skallesluger 1 F R, Stor Skallesluger 1 R, Musvåge 1 FU, Strandskade 3 R, En bar metalring Stor Præstekrave 9 FU, Strandhjejle 5 R, Vibe 4 R, Almindelig Ryle 95 FU, Lille Kobbersneppe 1 AD R, Storspove 6 R, Rødben 7 R, Hvidklire 9 R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 3 R, Hættemåge 25 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 1 R, 4 1K Havterne 10 R, Ringdue 4 R, Sanglærke 20 R, Landsvale 6 R, Engpiber 21 R, Gul Vipstjert 1 1K R, Hvid Vipstjert 9 R, Tornsanger 1 R, Husskade 2 R, Stær 138 R, Gråspurv 2 R, Stillits 1 1K R, Tornirisk 30 R, Gulspurv 2 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Bispeenge
: Knopsvane 1 R, Gråand 16 R, Par. 2 pul. Hun bragte bytte og blev modtaget af han og unger Rørhøg 4 FU, Musvåge 1 OF, Strandskade 2 FU, Vibe 42 R, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 5 FU, Mudderklire 4 FU, Ringdue 12 R, Rørsanger 3 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 5 FU. Kell Grønborg
Bogense: Golfbanen Småspove 2 FU. Jens Bækkelund
Eskilstrup v/Bogense: Solsort 4 R, Gråspurv 5 R , Bomlærke 2. Jens Friis-Walsted
Leby (Ærø): Rørhøg 1 1K R. LarsTom-Petersen
Skjoldnæs Fyr: Sortand 12 SV, Vibe 1 R, Småspove 8 , Sildemåge 1 AD V, 2 ad + 1 1K. Fjordterne 3 SV, Fjordterne/Havterne 5 V, Havterne 14 V, Lomvie 1 NV, Mursejler 8 V, Hvid Vipstjert 22 R, Husskade 1 R. LarsTom-Petersen
Søby (Ærø): Sortkrage 12 FU, Gråkrage 5 FU. LarsTom-Petersen
Ulbølle: Svaleklire 2 OF, Topmejse 1 JUV FU. Niels Bomholt
Vejsnæs Nakke: Gråstrubet Lappedykker 1 Ø, Hvinand 1 V, Stor Præstekrave 2 AD R, Sjælden gæst på  Ærø. Sandløber 3 AD R, Krumnæbbet Ryle 1 AD R, Almindelig Ryle 5 , Mudderklire 3 R, Sildemåge 1 AD R, Fjordterne 1 AD V, Digesvale 10 SV, Husskade 1 R, Bomlærke 1 SY. LarsTom-Petersen


               Troldand

Onsdag den 28. juli 2010.

Søen, Valdemarsslot (08:10 - 09:30): Lille Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 4 AD R, Gråstrubet Lappedykker 32 (16 1K), Sorthalset Lappedykker 2 1K FU, Fiskehejre 2 R, Grågås 60 R, Knarand 3 R, Gråand 30 AD R, Skeand 23 (3 Hun med 20 1K) , Troldand 52 (minimu 6 Hun med ca 46 1K) , Toppet Skallesluger 3 R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 7 , Blishøne 60 R (ca 20 1K), Vibe 2 R, Hættemåge 42, Sølvmåge 18 R, Huldue 1 KA, Ringdue 6 KA, Hvid Vipstjert 3 R, Rørsanger 2 R
Drejø 13:30-15:00): Landsvale 40 FU, Bysvale 30 FU, Gulbug 2 SY, Gransanger 2 FU, Stær 30 FU, Tornirisk 2 FU
Keldsnor (08:45-09:30): Havørn 1 R 2K, Lille Præstekrave 2 R, Sandløber 2 R, Svaleklire 9 R, Tinksmed 6 R, Mudderklire 11 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor Nor: Temmincksryle 2 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Tinksmed 11 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Havørn 1 R AD. Ole Goldschmidt
Sortemosen: Fiskehejre 4 R, Gravand 18 R, Krikand 12 R, Gråand 22 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Lille Præstekrave 5 FU, Vibe 250 R, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 14 FU, Hvidklire 4 FU, Svaleklire 5 FU, Tinksmed 13 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 100 R, Ringdue 26 R, Sanglærke 1 R, Landsvale 25 FU, Bysvale 10 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 30 FU, Tornsanger 2 R, Råge 45 FU, Gråkrage 12 FU, Stær 6 FU. Peder Rasmussen
Espe: Tårnfalk 3, Spurvehøg 1, Stor Flagspætte 1 JUV, Rødstjert 1, Landsvale 4
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Slambassinerne /Assens Sukkerfabrik (09:30-12:30): Blishøne 66 FU/R, Knopsvane 2+ 3 Pull.FU, Gravand 17 FU/R, Mudderklire 15 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 9 FU, Taffeland 1 + 3 Pull, Gulspurv 7 R/SY, Gråand 17 + 10 Pull, Troldand 6 + 3 Pull, Rørhøg 2 FU, Gråkrage 5 FU/R, Ringdue 4 OF, Stær min. 100 FU, Musvit 2 FU, Tornsanger 5 FU, Tårnfalk 2 R/OF, Hvidklire 4 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Rørsanger 5 SY/FU, Tinksmed 3 R, Almindelig Ryle 4 FU, Hættemåge 47 FU/R, Rørspurv 1 R, Skarv 3 OF, Vibe 2 FU, Stillits 10 FU, Grønirsk 2 FU, Solsort 1 R, Gråspurv 1 R. Leif Kristensen
Firtalsstrand (14:00-15:00): Lille Præstekrave 1 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Hvidklire 43 R, Svaleklire 5 R, Tinksmed 12 R, Mudderklire 18 R, Huldue 2 R. Søren Gjaldbæk
Slambassinet: Svaleklire 10 R, Tinksmed 16 R, Mudderklire 5 R. Søren Gjaldbæk
Dømmestrup (09:15): Ravn 3 R. Anne Veber Døssing

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Helle Nor
: Hjejle 24 R, Vibe 210 R, Hættemåge 200 R, Stormmåge 300 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Grågås 400 R, 4 kuld - 4,4,5,8 Taffeland 4 YF, Havørn 1 2K R, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 14 R, Hjejle 9 R, Vibe 65 R, Islandsk Ryle 1 R, Sandløber 2 R, Almindelig Ryle 3 R, Brushane 17 R, Rødben 8 R, Svaleklire 9 R, Tinksmed 6 R, Mudderklire 11 R, Splitterne 7 R, Digesvale 100 R, Bysvale 110 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Havørn 1 AD R, deraf 20 1k Hættemåge 150 R, kun 4 1k !!!!......resten ad Stormmåge 950 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 2 R, Vibe 185 R, Temmincksryle 2 R, Almindelig Ryle 2 R, Brushane 17 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Svaleklire 4 R, Tinksmed 11 R, Mudderklire 2 R. Ole Goldschmidt


               Stillits fou i haven

Tirsdag den 27. juli 2010.

Svendborg, matriklen: Gråspurv 4 FU, Stillits 2 AD FU
Thurø
(18:40-18:35): Rød glente 1 OF. Kjeld Korsholm
Nørreballe Nor
(11:00): Grågås 1000 R, Havørn 1 R AD, Havørn 1 OF 1K. Henrik Mørup-Petersen
Sortemosen
(09:00-10:00): Lille Præstekrave 5 R, Dobbeltbekkasin 27 FU, Svaleklire 6 FU, Tinksmed 17 FU. Niels Bomholt
Espe: Ravn 3, Tårnfalk 4, Rødstjert 1. Birgit Nielsen
 [MidtfynsNatur]
Granly, Espe (21:15): Trane 3 OF NV. Erik Pedersen
 [MidtfynsNatur]
Enebærodde: Vandrefalk 1 JUV. Erik Ehmsen
Bøjden Nor (20:40-21:40): Stor Præstekrave 28 FU, Dværgryle 2 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Tinksmed 6 FU, Mudderklire 15 FU. Niels Bomholt
Holstenshuus, Diernæs (09:00-12:00):Grågås 10 FU, Hvepsevåge 2 YFU, Rød Glente 2 YFU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 5 FU, Blishøne 2 YFU, Munk 3 SY, Grå Fluesnapper 2 FU, Halemejse 5 FU, Topmejse 1 FU, Sortmejse 1 FU, Spætmejse 3 FU, Dompap 5 FU, Iris 1 R, Det Hvide C 2 FU, Nældesommerfugl 5 FU, Kejserkåbe 1 FU Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Gyldensteen enge (19:00): Havørn 2 R, Huldue 4 OF. Jens Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Sortemosen: Fiskehejre 2 R, Grågås 4 R, Gravand 15 R, Krikand 6 R, Skeand 1 F R, Musvåge 1 R, Blishøne 63 R, Lille Præstekrave 5 R, Vibe 88 R, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 27 FU, Hvidklire 7 FU, Svaleklire 6 FU, Tinksmed 17 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 65 R, Ringdue 3 FU, Sanglærke 3 R, Landsvale 2 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 7 FU, Gråkrage 3 R, Stær 2 FU, Skovspurv 10 R, Stillits 2 R. Niels Bomholt
Bøjden Nor: Strandskade 3 R, Stor Præstekrave 28 FU, Vibe 25 R, Islandsk Ryle 4 FU, Dværgryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 22 FU, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Lille Kobbersneppe 1 R, Rødben 8 FU, Hvidklire 8 R, Tinksmed 6 FU, Mudderklire 15 FU, Fjordterne 1 R, Havterne 3 R. Niels Bomholt
Firtalsstrand: Klyde 1 R, 1ad, 1juv Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 8 R, Almindelig Ryle 3 R, Brushane 7 R, Lille Kobbersneppe 5 R, Rødben 4 R, Hvidklire 21 R, Tinksmed 12 R, Mudderklire 24 R. Martin Strømkjær


               Sorthovedet måge sammen med Hættemåge ved Højlunds bro

Mandag den 26. juli 2010.

Svendborgsund ved Tankefuld: Sorthovedet Måge 1 AD R (Ved Højlunds Bro, Tankefuld), Hættemåge 30 R
Nakkebøllefjord Inddæmning
(13:00): Grågås 676 R. Dieter Maaszen
Sundet Fåborg (11:15): Sorthalset Lappedykker 6 FU. Dieter Maaszen
Arreskovsø ,Sollerup (09:40): Toppet Lappedykker 52 FU, Rødrygget Tornskade 2 FU (1,F--1 M). Dieter Maaszen
Brændegård Sø (14:10): Rød Glente 1 OF AD (14:32), Rødrygget Tornskade 3 FU (1 ad. 2 juv.). Dieter Maaszen
Espe: Tårnfalk 4, Stillits 2, Rødstjert 2. Græsrandøje +, Engrandøje +, Bredpande +, Almindelig Blåfugl 11, Nældens Takvinge 6, Stor Kålsommerfugl 2, Grønåret Kålsommerfugl 1
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:00-10:00): Toppet Skallesluger 1 YUF 8 pull, Rørhøg 1 FU AD, Vibe 40 R, Almindelig Ryle 10 R, Stor Regnspove 1 R, Hvidklire 17 R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 5 FU, Hættemåge 50 R, Digesvale 60 FU Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Æbelø (09:00-11:00): Pirol 4 R. Martin Strømkjær
Firtalsstranden (15:15-16:45): Lille Præstekrave 1 FU, Temmincksryle 1 FU, Hvidklire 40 FU, Tinksmed 18 FU, Mudderklire 9 FU. Ivan Sejer Beck
Nr. Søby (13:25): Rød Glente 1 OF. Anne Veber Døssing, Sandra Døssing

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (04:45-14:45) : Landsvale 1 RI, Jernspurv 1 RI, Solsort 2 RI, Sivsanger 1 RI, Kærsanger 8 RI, Rørsanger 5 RI, Gulbug 3 RI, Gærdesanger 6 RI, Tornsanger 24 RI, Havesanger 1 RI, Munk 4 RI, Gransanger 13 RI, Løvsanger 2 RI, Blåmejse 2 RI, Musvit 3 RI. Dagstotal 76 fugle på 15 arter. Efterårstotal: 125. Keldsnor Fuglestation ved Anders Odd Wulff Nielsen og Hans Rytter
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 52 FU, 1 M--1F Rødrygget Tornskade 2 FU. Dieter Maaszen
Brændegård Sø: Grågås 410 R, Rød Glente 1 OF, 1 ad---2 juv. Rødrygget Tornskade 3 FU. Dieter Maaszen
Løkkeby Enge: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 160 R havet,  Ederfugl 11 R, havet Fløjlsand 4 R, Blishøne 5 R, Vibe 2 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 2 R, Splitterne 3 , Landsvale 12 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Tornsanger 2 SY, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Monnet - Tåsinge: Fiskehejre 4 R, Knopsvane 13 R, Grågås 39 R, Gravand 16 , Toppet Skallesluger 10 R, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 2 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 7 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 8 R, Storspove 21 R, Sortklire 1 R, Rødben 4 R, Hvidklire 3 R, Hættemåge 72 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R, Havterne 10 R, Huldue 2 R, Ringdue 6 R, Sanglærke 12 SY, Landsvale 11 FU, Bysvale 56 FU Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesanger 2 R, Gråkrage 7 R, Stær 108 R, Grønirisk 2 R, Stillits 3 FU, Tornirisk 9 SY, Gulspurv 2 SY. Ella, Mikkelsen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 30 FU, Grågås 676 R, Vibe 70 R. Dieter Maaszen
Sundet - Faaborg: Gråstrubet Lappedykker 17 FU, Sorthalset Lappedykker 6 FU. Dieter Maaszen
Vejlen - Tåsinge: Gråstrubet Lappedykker 16 R, Knopsvane 2 R, Grågås 160 R, Gråand 7 , Skeand 1 R, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 OF, Blishøne 8 R, Rødben 3 R. Ella Mikkelsen
Æbelø: Pirol 4 SY ( kl.9 hørtes og sås 1 han, senere sås og hørtes 1han, 1 hun og 1 unge i det samme træ på samme tid. Lasse Kim Pedersen
Æbelø: Pirol 4 SY (1 han kl 9, senere 1 han 1 hun 1 unge(måske 2) i det samme birketræ-kanon flot). Martin Strømkjær
Bogense Havn: Gråand 14, Agerhøne 1 F AD R, Stormmåge 2 AD R, Sølvmåge 9, Sølvmåge, Almindelig (argentatus) 38 AD R, Svartbag 1 AD R, Ringdue 5 R, Mursejler 1 R, Landsvale 3 R, Bysvale 9 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 R, Solsort 1 M 2K+ R, Gråspurv 5 R. Jens Friis-Walsted
Fogense Pynt/Fogense Ø: Grågås 9 R, Gråand 2, Grønbenet Rørhøne 4, Strandskade 4 R, Småspove 1 R, Storspove 1 R, Hættemåge 397 , Stormmåge 3 AD R, Sølvmåge, Almindelig (argentatus) 5 , Ringdue 1 R, Landsvale 5 R, Allike 45 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 9 R, Stær 9 R. Jens Friis-Walsted
Vesteregn: Grågås 9 R, Gråand 2, Grønbenet Rørhøne 4, Strandskade 4 R, Småspove 1 R, Storspove 1 R, Hættemåge 397 , Stormmåge 3 AD R, Sølvmåge, Almindelig (argentatus) 5 , Ringdue 1 R, Landsvale 5 R, Allike 45 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 9 R, Stær 9 R. Jens Friis-Walsted
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 1 R, Grågås 42 R, Rørhøg 2 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 2 R, Strandskade 12 R, Stor Præstekrave 4 R, Hjejle 130 R, Vibe 12 R, Almindelig Ryle 2 R, Storspove 35 R, Rødben 4 R, Hvidklire 6 R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 5 R, Ravn 1 KA. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Lille Kobbersneppe 2 R, Rødben 16 R, Hvidklire 34 R. Jens Bækkelund


                Rørspurv

Søndag den 25. juli 2010.

Tryggelev Nor: Lille Præstekrave 3 R, Dobbeltbekkasin 9 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Tinksmed 38 R, Dværgmåge 1 R 3K. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Grågås 1950 R, Hvepsevåge 1 R AD, Havørn 1 R 1K, Mudderklire 5 R. Ole Goldschmidt
Grævlingevænget, Nyborg
(08:45): Grønspætte 1 R. Eske Frank Morthensen
Slambassinet, Strandager (10:20): Agerhøne 2 R JUV, Dobbeltbekkasin 3 FU, Hvidklire 12 FU, Mudderklire 7 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand (08:45-09:30): Lille Præstekrave 1 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Hvidklire 29 FU, Tinksmed 10 FU, Mudderklire 13 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (08:30): Grågås 650 OF. Dieter Maaszen
Føns Vang (vestlige del) (14:45-15:00): Sorthalset Lappedykker 12 R (Heraf 3 par med unge(r)), Rød Glente 1 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Firtalsstrand (10:05-11:40): Lille Præstekrave 1 FU, Dobbeltbekkasin 10 FU, Hvidklire 60 FU, Tinksmed 25 FU, Mudderklire 7 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Bøjden Nor (08:05-11:10): Dværgryle 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 10 R. Gunnar Jørgensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (04:45 - 11:15) : Landsvale 2 RI, Kærsanger 4 RI, Rørsanger 1 RI, Gulbug 1 RI, Gærdesanger 4 RI, Tornsanger 8 RI, Munk 3 RI, Rørspurv 1 RI. Dagstotal 24 fugle på 8 arter. Efterårstotal:73. Keldsnor Fuglestation ved Anders Odd Wulff Nielsen og Hans Rytter
Keldsnor: Stor Præstekrave 3 R, Hjejle 7 R, Vibe 90 R, Almindelig Ryle 8 R, Brushane 12 R, Rødben 2 R, Tinksmed 2 R, Bysvale 80 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Lille Lappedykker 4 R, Taffeland 7 R, Hjejle 4 R, Vibe 45 R, Svaleklire 2 R, Fjordterne 1 R, Bysvale 50 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Grågås 1950 R, Hvepsevåge 1 AD R, Havørn 1 1K R, Strandskade 1 R, Brushane 2 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 5 R, Fjordterne 12 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Præstekrave 3 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 65 R, Almindelig Ryle 12 R, Brushane 12 R, Dobbeltbekkasin 9 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 4, Svaleklire 1 R, Tinksmed 38 R, Mudderklire 2 R, Dværgmåge 1 3K R, Fjordterne 2 R, 2 ad + 2 1k Havterne 4 R. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 600 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 43 R, Grågås 420 R, Gravand 22 , Knarand 4 R, Gråand 111 R, Troldand 68 R, kl. 11.15 Rød Glente 1 OF, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 76 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 62 R, Mudderklire 5 R, Hættemåge 28 R, Sølvmåge 36 R, Fjordterne 5 R, Landsvale 80 FU, Bysvale 18 FU, Hvid Vipstjert 5 R, Rørsanger 1 SY, Munk 1 SY, Gråkrage 7 R, Stillits 1 R. Ella Mikkelsen
Sortemosen: Fiskehejre 3 R, Grågås 5 R, Gravand 29 , Krikand 1 R, Gråand 11, Tårnfalk 1 R, Blishøne 76, Vibe 76, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 4 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 8 R, Mudderklire 4 R, Hættemåge 61 R, Stormmåge 4 R, Ringdue 1 R, Hvid Vipstjert 10 R, Husskade 3 R, Råge 15 R, Gråkrage 11 R, Stær 1 R. Mogens Ribo Petersen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 80, Fiskehejre 9, Knopsvane 1 R, Grågås 37, Gravand 30,
Gråand 25, Taffeland 2 R, Troldand 53, Hvinand 7, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 46, Strandskade 8, Stor Præstekrave 14, Vibe 32 R, Islandsk Ryle 2 FU, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 14, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 1 R, Rødben 7 FU, Hvidklire 10, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 2, Mudderklire 12, Stenvender 1 FU, Hættemåge 126, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 19, Svartbag 2 R, Splitterne 3, Havterne 3, Ringdue 3, Mursejler 2 FU, Sanglærke 4, Digesvale 48, Landsvale 14 FU, Bysvale 2 FU, Engpiber 4 OF, Hvid Vipstjert 22, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 3, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 4, Gråkrage 4, Stær 51, Skovspurv 15 R, Stillits 2 OF, Tornirisk 21, Gulspurv 3, Rørspurv 2 SY. Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand: Lille Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 145 R, 3 kuld store unger Gravand 38 R, Krikand 5 R, hun m 4 unger Troldand 5 YF UF, Rørhøg 1 OF, Blishøne 60 R, Strandskade 32 R, Klyde 5 R, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 11 R, Vibe 22 R, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 10 R, Dobbeltbekkasin 10 FU, Lille Kobbersneppe 5 FU, Storspove 3 R, Sortklire 3 FU, Rødben 8 FU, Hvidklire 60 FU, Svaleklire 3 FU, Tinksmed 25 FU, Mudderklire 7 FU, Landsvale 3 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Musvit 2 YF RU, Gråkrage 3 R, Stær 10 FU, Stillits 1 R, Tornirisk 2 R.. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Føns Vang: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 23 R, Gråstrubet Lappedykker 3 YF UF, heraf 3 par m. unge(r) Sorthalset Lappedykker 12 FU, Rød Glente 1 IMM FU, Musvåge 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Firtalsstrand: Krikand 7 FU, Strandskade 12 R, Klyde 1 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 17 FU, Almindelig Ryle 21 FU, Brushane 4 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Sortklire 3 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 29 FU, Tinksmed 10 FU, Mudderklire 13 FU. Dieter Maaszen
Slambassinet: Agerhøne 2 JUV FU, Dobbeltbekkasin 3 FU, Hvidklire 12 FU, Tinksmed 8 FU, Hvid Vipstjert 23 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 650 OF. Dieter Maaszen
Helnæs Made: Dobbeltbekkasin 2 R. Carsten Michael Jørgensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Grågås 35, Rørhøg 1 OF, Blishøne 22 FU, Stor Præstekrave Almindelig (hiaticula) 2 FU, Vibe 150 FU, Dobbeltbekkasin 27 FU, Tinksmed 7 FU, Ringdue 6 , Landsvale 8 FU, Vipstjert sp. 8 FU, Stær 50 FU. Søren G. Nielsen
Nørreby: Småspove 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 190 R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 M FU, Mudderklire 11 R. Jens Bækkelund


                 Tyrkerdue fra haven

Lørdag den 24. juli 2010.

Svendborgsund ved Sætting Strandvej (21:00): Mudderklire 3 FU, Stormmåge 12 R
Vejlen, Tåsinge
: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 12 , Grågås 40 R, Pibeand 1 R, Krikand 12 R, Gråand 40 R, Skeand 4 R, Troldand 8 , Hvinand 6 R, Blishøne 60 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 6 R, Mudderklire 1 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 3 SY
Engene ved Lundegård/Nr.Broby
(12:30-13:15): Tinksmed 8 FU, Vibe 84 FU/R, Grågås 287 FU/R, Gråand 18 FU/R, Gravand 3 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Hættemåge 30FU/R, Mudderklire 3 FU, Hvidklire 3 FU. Leif Kristensen
Espe
: Tårnfalk 4, Musvåge 2, Husskade 2, Gråkrage 4, Råge 200, Allike 25, Havesanger 1
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø
(07:40-11:50): Havørn 3 R, Lille Præstekrave 1 R, Mudderklire 6 R. Gunnar Jørgensen
Nakkebølle Inddæmning
(07:45-09:30): Lille Præstekrave 1 R, Svaleklire 5 FU. Niels Bomholt
Firtalsstrand (12:00): Stor Kobbersneppe 2 R AD (Begge obs i den nordligste del), Sortterne 1 FU AD. Henrik Mørup-Petersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø (07:40 - 11:50): Toppet Lappedykker 9, Skarv 359, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 57, Grågås 474, Gravand 17, Knarand 4 R, Krikand 4 R, Gråand 126, Skeand 1 FU, Taffeland 3 R, Troldand 77, Havørn 3 (1 AD R + 1 AD OF + 1 1K R), Musvåge 3 OF, Fasan 1 R, Blishøne 78, Strandskade 3 , Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 59 R, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 6, Hættemåge 35, Sølvmåge 34, Svartbag 12, Fjordterne 4, Ringdue 3, Mursejler 4 FU, Landsvale 6 FU, Bysvale 22 FU, Hvid Vipstjert 6, Solsort 4, Sangdrossel 1 OF, Rørsanger 1 SY, Munk 1 SY, Skovskade 2, Gråkrage 3, Stær 2 FU, Skovspurv 2 R, Stillits 2 OF. Gunnar Jørgensen
Nakkebølle Inddæmning (07:45-09:30): Toppet Lappedykker 36 R, Skarv 20 FU, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 15 R, Grågås 340 R, Knarand 4 R, Krikand 12 R, Skeand 17, Taffeland 11 R, Troldand 75, Hvinand 13 R, Rørhøg 1 M R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 JUV R, Blishøne 200 R, Strandskade 1 OF, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 78 R, Brushane 1 M FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 5 FU, Svaleklire 5 FU, Tinksmed 4 FU, Mudderklire 2 FU, Fjordterne 2 FU, Ringdue 5 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 1 FU, Bysvale 3 FU, Hvid Vipstjert 6 R, Rødhals 1 JUV R, Solsort 1 R, Gransanger 2 R, Blåmejse 1 FU, Råge 2 OF, Gråkrage 2 FU, Bogfinke 2 R, Grønirisk 1 R, Stillits 2 FU, Gulspurv 2 M R, Rørspurv 1 M R. Niels Bomholt
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 2 AD R, Skarv 82 R, Fiskehejre 9 FU, Knopsvane 1 IMM R, Grågås 65 FU, Gravand 35 R (Inkl. 3 store kuld.), Toppet Skallesluger 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 43 FU, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 13 FU, Hjejle 2 R, Vibe 50 R, Krumnæbbet Ryle 1 AD FU, Almindelig Ryle 8 AD FU, Brushane 2 AD R, Rødben 4 FU, Hvidklire 10 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 9 FU, Hættemåge 250 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 1 AD R, Svartbag 2 AD R, Splitterne 3 R, Havterne 2 AD R, Digesvale 10 FU, Landsvale 20 FU, Hvid Vipstjert 10 R, Tornsanger 1 R, Gransanger 1 SY, Stær 60 FU, Grønirisk 1 R. Jacob Sterup
Svanninge: Kernebider 2 R (Svanningevej 40/44. Er set næsten dagligt de seneste 2-3
uger.). Jacob Sterup


                Så er der mad unger!

Fredag den 23. juli 2010.

Bøjden Nor (11:45-12:30): Lille Lappedykker 2 R, Skarv 16 R, Fiskehejre 17 R, Knopsvane 1 R, Grågås 30 R, Gravand 24 R, Troldand 46 R, Blishøne 36 R, Strandskade 4 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 8 R, Hjejle 3 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 40 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 30 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Rødben 1 R, Hvidklire 12 R, Mudderklire 8 R, Stær 60 R
Brændegård Sø (10:30): Havørn 1 JUV. Jakob Kristensen  [MidtfynsNatur]
Stenløseskoven (15:00): Ravn 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Nærå Strand (13:00): Strandskade 141 R, Strandhjejle 12 R. Per Damsgaard-Sørensen
Firtalsstrand (10:15-11:30): Strandskade 58 R, Dværgryle 4 R, Hvidklire 75 R, Tinksmed 24 R, Mudderklire 18 R. Per Damsgaard-Sørensen
Gelsted Skov (08:15): Grønspætte 1 R. Gregers Johannesen
Enebærodde (10:30-16:30): Rødrygget Tornskade 2 R (Par), Ravn 1 R, Bomlærke 1 R. Ella Mikkelsen
Egensedybet (10:30-16:30): Strandhjejle 6 R, Stor Kobbersneppe 2 R, Mudderklire 6 R. Ella Mikkelsen
Skaboeshuse (04:30): Vagtel 1 SY. Kurt Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Sortemosen: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 5 R, Grågås 125 R, Gravand 29, Krikand 11 FU, Gråand 24 R, Skeand 6, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Agerhøne 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 95 R, Vibe 129 , Temmincksryle 2 FU, Dobbeltbekkasin 6 FU, Hvidklire 2 R, Svaleklire 6 FU, Tinksmed 22 FU, Hættemåge 85 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 2 R, Ringdue 16 R, Gøg 1 KA, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 45 FU, Tornsanger 2 R, Allike 15 R, Råge 120 R, Gråkrage 18 R, Stær 8 FU. Peder Rasmussen
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 8, Strandskade 6 FU, Klyde 3, Lille Præstekrave 1 1K FU, Stor Præstekrave 3 FU, Vibe 15 FU, Krumnæbbet Ryle 7 FU, Almindelig Ryle 17 FU, Brushane 19 FU, Dobbeltbekkasin 3 FU, Storspove 2 OF, Hvidklire 13 FU, Svaleklire 7 FU, Tinksmed 14 FU, Mudderklire 14 FU. Morten Müller
Egensedybet: Skarv 86 R, Knopsvane 38 R, Gravand 27 R, Gråand 68 R, Ederfugl 26 R, Toppet Skallesluger 1 F R, Strandskade 31 R, Stor Præstekrave 9 R, Strandhjejle 6 R, Vibe 71 R, Almindelig Ryle 3 R, Stor Kobbersneppe 2 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Storspove 9 R, Rødben 2 R, Hvidklire 7 R, Mudderklire 6 R, Hættemåge 250 R, Sølvmåge 16 R, Svartbag 1 R, Splitterne 14 R. Ella Mikkelsen
Enebærodde: Grågås 3 OF, Tårnfalk 2 FU, Fasan 1 KA, Ringdue 7 R, Sanglærke 12 SY, Digesvale 1 FU, Landsvale 24 FU, Hvid Vipstjert 6 R, Solsort 1 R, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 6 SY, Munk 3 SY, Gransanger 4 SY, Rødrygget Tornskade 2 , Gråkrage 5 R, Ravn 1 R, Stær 220 FU, Bogfinke 4 SY, Grønirisk 5 SY, Stillits 2 FU, Tornirisk 4 R, Gulspurv 12 SY, Bomlærke 1 R. Ella Mikkelsen
Gammellung: Rørhøg 1 M AD FU. Evald Mehlsen
Marslev: Rørhøg 1 M AD FU. Evald Mehlsen
Måle: Sangdrossel 1 SY. Evald Mehlsen
Firtalsstrand: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 15 , Gråand 23 R, Blishøne 57 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Skarv 110 R, Gravand 22 , Strandskade 141 FU, Strandhjejle 12 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 19 FU, Stor Kobbersneppe 1 R, Storspove 2 FU, Havterne 3 R. Per Damsgaard-Sørensen
Nørreby Hals Klyde 3 R, Vibe 9 R, Stær 30 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Strandenge v/Jersore: Fiskehejre 1 JUV R, Grågås 64 R, Strandskade 3 OF, Gærdesanger 1 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 6, Fiskehejre 14 R, Knopsvane 13 , Grågås 450 R, Småspove 60 R, Mudderklire 1 R, Hvid Vipstjert 4 R. Per Damsgaard-Sørensen


                 Gulspurv

Torsdag den 22. juli 2010.

Keldsnor: Fiskehejre 4 R, Havørn 1 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Sortemosen
(20:20-21:10): Lille Præstekrave 7 SV (Efter rast), Temmincksryle 2 R, Dobbeltbekkasin 20 R, Svaleklire 12 R, Tinksmed 22 R, Mudderklire 7 R. Esben Eriksen
Espe
: Rørhøg 1 han OF, Tårnfalk 3.Nældens Takvinge 8, Bredpande, Græsrandøje og Engrandøje mange
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg
(11:15-12:30): Sorthalset Lappedykker 8 FOU AD, Sorthalset Lappedykker 12 YUF, Sorthalset Lappedykker 15 FU PULL, Sorthalset Lappedykker 1 FU Juv, Lille Lappedykker 5 FU, Toppet Lappedykker 20 YFU mange kuld, Gråstrubet Lappedykker 25 FU/R flere kuld, Knopsvane 8 YUF 4 kuld, Grågås 20 R, Gråand 1 YUF 11 pull, Gråand 30 R, Knarand 1 YUF 7 pull, Taffeland 6 YUF 6 kuld, Taffeland 10 R AD, Troldand 40 R, Troldand 3 YUF 1 kuld 10, Vandrikse 1 SY, Grønbenet Rørhøne 6 FU Juv, Blishøne 300 FU Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Håre Mose
(11:59): Havørn 1 OF AD. Frits Thomsen
Firtalsstranden (10:00-12:30): Grågås 600 R (+), Strandskade 58 R, Klyde 25 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 53 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Hvidklire 98 R, Tinksmed 18 R, Mudderklire 11 R. Elisabeth Bech + mand (DOF-Sønderjylland), Henrik Andersen
Ølundsgård Inddæmning (11:30): Dobbeltbekkasin 16 R. Jens Christensen
Gyldensteen Enge: Havørn 1 FU (På død kalv). Jens Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (07:30 - 13:30): Digesvale 1 RI, Landsvale 1 RI, Jernspurv 1 RI, Solsort 1 RI, Kærsanger 4 RI, Rørsanger 2 RI, Gulbug 2 RI, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 11 RI, Havesanger 1 RI, Munk 2 RI, Blåmejse 3 RI, Tornirisk 1 RI, Gulspurv 2 RI. Dagstotal 33 fugle på 14 arter. Efterårstotal: 49 (Regn fra 04:30-07:00). Keldsnor Fuglestation ved Anders Odd Wulff Nielsen og Hans Rytter
Bogense Havn: Gråand 2, Sølvmåge 1 2K R, Sølvmåge, Almindelig (argentatus) 53, Svartbag 1 AD R, Mursejler 10 FU, Landsvale 20 FU, Bysvale 5 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 M 2K+ R, Gråspurv 8 R. Jens Friis-Walsted


                  Lærkefalk

Onsdag den 21. juli 2010.

Gulstav: Sort glente 1 S. Anders Odd Wulff Nielsen
Espe
: Tårnfalk 4, Rødstjert 1 han + 2 JUV., Sangdrossel 1
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Bøjden Nor
(09:20-11:20): Lille Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 10 FU, Knopsvane 1 FU, Grågås 30 FU/R, Gravand 6 YUF, Gråand 2 YUF, Gråand 25 R AD, Troldand 40 R, Hvinand 3 FU, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 35 FU, Strandskade 4 FU, Klyde 1 FU, Stor Præstekrave 12 FU, Strandhjejle 1 FU, Vibe 30 FU/R, Islandsk Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 14 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Stor Regnspove 1 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 10 FU, Svaleklire 1 FU, Mudderklire 7 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Firtalstrand (10:10-11:45): Lille Præstekrave 2 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Tinksmed 13 FU, Mudderklire 10 FU. Dieter Maaszen
Ølundsgård Inddæmning (09:30): Stor Regnspove 78 R. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev: Strandskade 2 R, Vibe 43 R, Almindelig Ryle 1 R. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav : Kærsanger 1 RI, Rørsanger 6 RI, Tornsanger 5 RI, Gransanger 1 RI, Blåmejse 3 RI. Dagstotal 16 fugle på 5 arter. Efterårstotal: 16. Keldsnor Fuglestation ved Anders Odd Wulff Nielsen og Hans Rytter
Keldsnor
: Fiskehejre 1 R, Sort Glente 1 S, Musvåge 1 OF, Ringdue 2 R, Tyrkerdue 1 SY, Sanglærke 1 SY, Digesvale 30 FU, Kærsanger 1 R, Rørsanger 6 R, Tornsanger 3 SY, Blåmejse 3 1K R, Stær 30 R, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 2 SY, Tornirisk 2 R, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Bogense Havn: Hættemåge 1 AD R, Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 2 AD R, Sølvmåge 10 R, Sølvmåge, Almindelig (argentatus) 41 , Ringdue 6 R, Mursejler 5 FU, Landsvale 12 FU, Bysvale 8 YF, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 M 2K+ R, Solsort 1 F 2K+ R, Gråspurv 8 R. Jens Friis-Walsted
Firtalsstrand: Hvinand 2 FU, Klyde 10 R, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 14 FU, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 23 FU, Brushane 10 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Lille Kobbersneppe 8 FU, Storspove 3 R, Rødben 7 FU, Hvidklire 74 FU, Tinksmed 13 FU, Mudderklire 10 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Storspove 78 R. Dieter Maaszen


                 Grågås indflyvning til Nørresø, Drejø

Tirsdag den 20. juli 2010.

Drejø, Gammelhavn: Ringdue 2 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY
Drejø - Mejlhoved Odde
: Grågås 800 R, Gravand 80, Gråand 6 R, Troldand 4, Rørhøg 1 M AD FU, Blishøne 3, Strandskade 4 R, Klyde 3 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 12 R, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 80 R, Storspove 5 R, Rødben 12 R, Hvidklire 7 FU, Mudderklire 2 FU, Sølvmåge 420, Svartbag 8 R, Hvid Vipstjert 3 FU, Stær 80 R
Drejø Nørresø
: Gråstrubet Lappedykker 8 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 200 R, Rørhøg 2, Tårnfalk 4, Blishøne 30, Vibe 3 R, Hvid Vipstjert 5 R, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 2 R, Stær 20 FU
Lydinge Mølle
(17:45): Hvepsevåge 1 OF. Niels Bomholt
Enge mellem Nr. Broby og Lundegård
(14:15-15:15): Lille Præstekrave 3 R, Svaleklire 13 R, Tinksmed 16 R. Niels Bomholt
Knold Nor/Strand ( Dyreborg )
(09:00-10:00): Fiskehejre 4 FU/R, Gråand 4 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 2 FU, Blishøne 30 FU, Strandskade 8 FU, Stor Præstekrave 5 FU, Vibe 65 FU/R, Almindelig Ryle 11 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Stor Regnspove 5 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 12 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 50 R, Havterne 2 R, Digesvale 60 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Mudderklire 14 R. Jens Bækkelund
Kejrup Skov: Spurvehøg 1 F FU. Evald Mehlsen
Lydinge Mølle: Hvepsevåge 1 OF. Niels Bomholt
Ulbølle: Dompap 2 FU. Niels Bomholt
Vitsø: Gråstrubet Lappedykker 8 R, Sorthalset Lappedykker 3 FU, Skarv 19 R, Knopsvane 6 FU, Grågås 160 R, Gravand 26 R, Krikand 4 FU, Skeand 4 FU, Rørhøg 1 1K FU, Musvåge 1 FU, Blishøne 209 FU, Strandskade 8 R, Klyde 3 FU, Stor Præstekrave 4 FU, Vibe 21 R, Temmincksryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 18 FU, Brushane 30 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 7 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 3 FU, Mudderklire 11 FU, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 20 FU. Morten Müller


                Tre arter på Iholm            

Mandag den 19. juli 2010.

Iholm: Skarv 12 R, Ederfugl 46 R, Sortand 1 M R, Toppet Skallesluger 2 R, Strandskade 6 R, Vibe 1 R, Mudderklire 2 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 40 R
Svendborgsund ved Iholm
: Havterne 3 V
Svendborgsund, Vindeby
(12:30): Havterne 4 V
Konabbe skoven / Skovsgaard
(13:00-13:20): Havørn 2 IMM (Kredsede i området ca 20 min). Søren Binderup Larsen
Broholm
: Munk 1 R Hun, Butsnudet frø 1 K. Poul Brugs
Espe:
Tårnfalk 1 AD + 3 JUV (Den ene var i går ude på sin første flyvetur, men var kommet hjem igen for at overnatte. Senere på dagen var den igen ude at flyve)
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Holstenshuus, Diernæs
(09:00-11:00): Rød Glente 2 YFU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 4 FU, Tårnfalk 2 YFU, Stor Regnspove 1 SV, Bysvale 20 FOU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Daugstrup ved Østrup (15:00): Bomlærke 2 SY. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand (10:05-14:00): Grågås 553 R, Klyde 65 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 25 R, Krumnæbbet Ryle 13 R, Brushane 26 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Hvidklire 58 R, Svaleklire 7 R, Tinksmed 13 R, Mudderklire 15 R, Bomlærke 1 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstranden (14:10-16:00): Grågås 500 R (+), Klyde 29 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 33 R, Dværgryle 3 R, Krumnæbbet Ryle 14 R, Dobbeltbekkasin 7 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Hvidklire 77 R, Svaleklire 5 R, Tinksmed 31 R, Mudderklire 18 R. Bastian, Henrik Andersen
Hessum: Bomlærke 1 SY. Henrik Andersen
Daugstrup: Bomlærke 1 SY. Henrik Andersen
Favreskov Bakker (14:40-16:00): Rødrygget Tornskade 3 FU, Ravn 8 OF. Dieter Maaszen
Husby Strand (13:15): Landsvale 190 R, Ravn 1 OF. Dieter Maaszen
Gamborg Inderfjord (12:10): Canadagås 2 FU. Dieter Maaszen
Fønsvang (09:30-12:30): Sorthalset Lappedykker 53 FU, Hvepsevåge 1 OF. Dieter Maaszen
Egebjerggaard Storskov: Hvepsevåge 2 YP, Lille Korsnæb 60 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Åmosen: Grågås 300 R, Rørhøg 1 F R, Vibe 15 R, Hvidklire 2 FU. Peder Rasmussen
Karlsmosen, Egeskov: Havørn 1 R, Rørhøg 1 F FU, Stor Præstekrave 7 FU, Vibe 76 R, Brushane 6 FU, Sortklire 3 FU, Hvidklire 7 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 12 FU, Mudderklire 1 FU, Hvid Vipstjert 8 FU, Tornsanger 2 SY, Stær 45 R. Peder Rasmussen
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Vibe 5 R, Svaleklire 1 R, Fjordterne 2 FU. Peder Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 2 R, Fiskehejre 2 R, Krikand 153 R, Havørn 1 AD R, Vandrikse 3 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 74 R, Brushane 24 R, Dobbeltbekkasin 24 R, Hvidklire 4 R, Svaleklire 12 R, Tinksmed 15 R, Mudderklire 10 R, Fjordterne 3 R, Græshoppesanger 1 SY
Stær 1100 R. Ole Goldschmidt
Ulbølle: Tyrkerdue 2 SY, 1 fløj ind i stærekasse Mursejler 7 YF BR, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 R, Gærdesanger 1 R, Munk 1 R, Sumpmejse 1 FU, Sortmejse 1 FU, Musvit 4 FU, Spætmejse 1 FU, Skovspurv 2 FU. Niels Bomholt
Firtalsstrand: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 11, Grågås 553 R, Gravand 72, Krikand 5 R, Gråand 36 R, Skeand 4 F R, Troldand 5, Rørhøg 2, Tårnfalk 1 FU, Fasan 2 R, Blishøne 46 R, Strandskade 4 R, Klyde 65 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 25 R, Vibe 116 R, Islandsk Ryle 4 FU, Krumnæbbet Ryle 13 R, Almindelig Ryle 114 FU, Brushane 26 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Storspove 1 R, Sortklire 2 R, Rødben 6 R, Hvidklire 58 R, Svaleklire 7 R, Tinksmed 13 R, Mudderklire 15 R, koloni Hættemåge 500 R, Sølvmåge 14 R, Ringdue 7 R, Mursejler 1 FU, Sanglærke 8 SY, Landsvale 18 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 6 R, Tornsanger 2 SY, Munk 1 SY, Råge 1 R, Gråkrage 4 R, Stær 142 R, Skovspurv 3 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY, Stillits 12 SY, Gulspurv 1 SY, Bomlærke 1 R. Ella Mikkelsen
Østrup: Bomlærke 2 SY. Ella Mikkelsen
Kølstrup: Rørsanger 1 SY. Evald Mehlsen
Favrskov Bjerge: Rødrygget Tornskade 3 FU, Ravn 8 OF. Dieter Maaszen
Føns Vang: Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 24 FU, Sorthalset Lappedykker 53 FU, Skarv 3 R, Grågås 139 R, Taffeland 57 FU, Hvinand 10 FU, Hvepsevåge 1 OF. Dieter Maaszen
Gamborg Inderfjord: Canadagås 2 FU. Dieter Maaszen
Husby Strand, Wedellsborg: Landsvale 190 R, Ravn 1 OF. Dieter Maaszen


               To stormmågeunger fra Iholm er flyttet til Fyn

Søndag den 18. juli 2010.

Sortemosen, Lakkendrup (16:00): Tinksmed 15 R (Vandstanden i mosen er pt. perfekt til vadere!). Hans Rytter
Sibirien
(08:40): Hvepsevåge 1 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Espe:
Tårnfalk 4 , Musvåge 1. Græsrandøje og Engrandøje mange, Grønåret Kålsommerfugl 2, Nældens Takvinge 3, Almindelig Kobbervandnymfe 2, Blodrød Hedelibel 2
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg (18:00-19:00): Knarand 1 YUF, Knarand 7 FOU PULL 1 kuld, Knarand 10 R AD, Skeand 15 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
F
øns Vang (09:45): Amerikansk skarveand 1 R Hun. Rasmus Strack, Tim Hesselballe
Jordløse Bakker: Ravn 45 R. Rasmus Strack, Tim Hesselballe
Husby Strand: Lille Præstekrave 2 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Skægmejse 2 R 1K (Han og hun). Rasmus Strack, Tim Hesselballe
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 43 R, Amerikansk Skarveand 1 R hun (Med dykænder lige nord for kirken). Rasmus Strack, Tim Hesselballe
Firtalsstrand (07:55-11:45): Grågås 565 R, Klyde 51 R, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 29 FU, Temmincksryle 3 FU, Brushane 24 FU, Dobbeltbekkasin 3 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Hvidklire 98 FU, Tinksmed 12 FU. Jette Hansen, Dieter Maaszen
Nærå Strand (09:30): Havørn 1 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Sortemosen: Brushane 10 R, Tinksmed 15 R (Vandstanden i mosen er pt. perfekt til vadere ). Hans Rytter
Sibirien: Hvepsevåge 1 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Brændegård Sø (07:45 - 10:55): Toppet Lappedykker 11 R, Skarv 475, Fiskehejre 4, Knopsvane 60, Grågås 21, Gravand 15, Knarand 6 R, Gråand 120, Taffeland 9 R, Troldand 80, Hvinand 2 R, Fløj over kl. 8.42 Havørn 1 AD OF, Musvåge 1 OF, Blishøne 64, Strandskade 3 FU, Lille Præstekrave 2, Vibe 24 R, Brushane 1 FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 1 FU, Mudderklire 9, Hættemåge 26, Sølvmåge 52, Svartbag 6, Fjordterne 5, Ringdue 4, Mursejler 4 FU, Sanglærke 1 SY, Landsvale 6 FU, Bysvale 20 FU, Hvid Vipstjert 8, Rødhals 1 OF, Solsort 6, Rørsanger 2, Tornsanger 3, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 OF, Skovskade 1 OF, Gråkrage 2 FU, Stær 3 FU, Skovspurv 4, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Skarv 65 R, Fiskehejre 11 R, Grågås 125 R, Musvåge 1 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 23 FU, Islandsk Ryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 35 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 8 FU, Tinksmed 9 FU, Mudderklire 8 FU,Hættemåge 150 R, Havterne 2 R, Sanglærke 3 SY, Digesvale 22 R, Hvid Vipstjert 12 FU, Stær 40 FU, Tornirisk 6 FU. Peder Rasmussen
Firtalsstrand: Fiskehejre 2 FU, Grågås 565 R, Rørhøg 1 F FU, Strandskade 7 R, Klyde 51 R, Temmincksryle 3 FU, Krumnæbbet Ryle 8 FU, Almindelig Ryle 61 FU, Brushane 24 FU, Dobbeltbekkasin 3 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Sortklire 4 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 98 FU, Tinksmed 12 FU, Mudderklire 10 FU. Jette Hansen, Dieter Maaszen
Revninge: Rørhøg 2. Evald Mehlsen
Fogense Pynt/Fogense Ø: Småspove 1 AD FU. Jens Friis-Walsted
Æbelø: Pirol 1 SY (Sås kortvarigt da den blev forstyrret og fløj andetsteds). Martin Strømkjær


             Feriefugl

Lørdag den 17. juli 2010.

Strammelse Taasinge: Lille Regnspove 1 OF. Poul Rasmussen
Arreskov Sø
: Dværgterne 1 R, Fjordterne 10 R. Erik Ehmsen
Nørreballe nor (19:00): Havørn 1 R 4K. Søren Binderup Larsen
Firtalsstrand
(14:15-15:30): Klyde 35 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Temmincksryle 5 FU, Brushane 49 FU, Hvidklire 89 FU, Tinksmed 10 FU, Mudderklire 8 FU. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Tved, Byhavegård i erhvervsområde øst: Gråand 12, Ringdue 6 R, Mursejler 3 FU, Sanglærke 6 FU SY, Landsvale 10 R, Engpiber 2 YF FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Husrødstjert 1 FU. Peder Rasmussen
Firtalsstrand: Fiskehejre 1 R, Klyde 35 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 18 FU, Vibe 40 R, Temmincksryle 5 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Brushane 49 FU, Storspove 1 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 89 FU, Tinksmed 10 FU, Mudderklire 8 FU, Hvid Vipstjert 8 FU. Dieter Maaszen
 


Fredag den 16/7 2010

Bogense, Golfbanen (20:30): Lille Regnspove 5 FU. Jens Bækkelund
Østerøsø - Knudshoved: Lille Regnspove 1 R. Per Rasmussen
Grusgrave nord for Ibjerget: Lille Præstekrave 2 R, Huldue 2 FU (I flok med Ringduer). Per Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
 


Torsdag den 15/7 2010

Sundet, Faaborg (19:15): Dobbeltbekkasin 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Flyvesandet (16:00): Grønspætte 1 R JUV. Sandra Døssing, Anne Veber Døssing
Bøgeskovvej 123, Ullerslev (15:00-16:00): Grønspætte 4 YP (Adult med 3 unger ved redetræ). Hans Stemann

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
 


Onsdag den 14/7 2010

Vejlen Tåsinge (13:50-14:25): Dobbeltbekkasin 2 FU. Else V. Klint
Firtalsstrand (10:35-12:30): Klyde 112 R, Lille Præstekrave 2 FU, Temmincksryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 16 FU, Brushane 20 FU, Hvidklire 66 FU, Mudderklire 10 FU. Dieter Maaszen
Nærå Strand (10:30): Krumnæbbet Ryle 32 R. Aksel Christensen
Ølundsgårds Inddæmning (09:00-10:30): Pibeand 23 FU. Dieter Maaszen
Bøjden Nor (08:45-09:10): Sorthalset Lappedykker 1 R, Lille Præstekrave 2 R, Dværgterne 1 R. Lars Bonne Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
 


Tirsdag den 13/7 2010

Ølund nord og lidt af Firtallet (20:00): Klyde 75 R, Temmincksryle 3 R, Krumnæbbet Ryle 41 R, Almindelig Ryle 210 R, Brushane 37 R, Hvidklire 109 R, Svaleklire 7 R, Tinksmed 6 R. Anders Myrtue
Halen Helnæs (16:10-16:45): Lille Regnspove 2 R. Niels Bomholt
Firtalsstrand (15:30-16:15): Lille Præstekrave 6 R AD, Lille Præstekrave 2 R 1K, Stor Præstekrave 38 R, Temmincksryle 4 R, Krumnæbbet Ryle 26 R, Brushane 24 R, Hvidklire 130 R, Tinksmed 30 R. Thomas Hellesen
Maden Helnæs (12:30-15:50): Lille Præstekrave 2 FU, Lille Regnspove 5 FU, Hvidklire 12 R, Svaleklire 5 FU, Tinksmed 9 FU, Mudderklire 6 FU, Ravn 1 OF. Niels Bomholt
Firtalsstrand (11:45): Strandskade 53 R, Klyde 96 R, Lille Præstekrave 2 FU, Temmincksryle 3 FU, Brushane 21 FU, Hvidklire 63 FU. Dieter Maaszen
Slambassinet, Strandager (11:00-14:15): Hvidklire 15 FU, Mudderklire 8 R. Dieter Maaszen
Wedellsborg/Husby Strand (10:50-11:05): Havørn 1 R AD. Frits Thomsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
 


Mandag den 12/7 2010

Højme (22:45): Skovhornugle 2 R (1K). Michael Mosebo Jensen
Slambassinet (17:35-18:40): Lille Præstekrave 1 R, Svaleklire 10 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Faurskov v/Hårevej (10:10-11:00): Misteldrossel 2 R, Rødrygget Tornskade 6 R (Heraf par m 2 unger), Ravn 8 R. Frits Thomsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
 


Søndag den 11/7 2010

Pårup, Odense (20:00): Agerhøne 1 FU. Dieter Maaszen
Sibirien ved Hundstrup (18:40): Hvepsevåge 2 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Egebjerggaard Kattegatkysten (14:30): Mudderklire 6 R. Aksel Christensen
Sallingelunde (09:00): Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Vitsø Nor (06:00-09:30): Sorthalset Lappedykker 4 R AD, Canadagås 1 R, Nilgås 2 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Hvidklire 19 R, Tinksmed 6 R. Morten Müller

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
 


Lørdag den 10/7 2010

Nakkebølle Inddæmning (09:20-11:40): Sorthalset Lappedykker 3 R, Pibeand 4 R, Knarand 21 R, Lille Præstekrave 2 R. Niels Bomholt
Lundsgaard/Storskov: Huldue 2 SY. Bo K. Stephensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
 


Fredag den 9/7 2010

Gl. Højmevej, Højme (23:00): Skovhornugle 2 HØ (Juv.). Michael Mosebo Jensen
Dømmestrup (16:30): Lille Præstekrave 4 FU (Ynglepar med 2 store unger). Sandra Døssing, Anne Veber Døssing
Brahetrolleborg (16:30): Rød Glente 2 OF (Ivrigt kaldende). Lilly Sørensen
Klakkebjerg (12:30-13:15): Grønspætte 1 HØ (Ved sti ved Brænde Å). Ole H. Scharff
Håre Bjerge (11:15-12:30): Misteldrossel 4 R (Måske 2 ynglepar?), Rødrygget Tornskade 2 YP (Sikkert samme to par som observeret af FHT. I krat med udgåede træer over for fårefold med højryggede agre). Ole H. Scharff
Lindkær (10:30-13:00): Hvepsevåge 1 TF han, Rød Glente 1 FU, Havørn 1 R 4K, Huldue 1 R. Palle Bo Larsen
Sønder Højrup (08:30): Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
 


Fredag den 9/7 2010

Husby Strand: Skægmejse 1 R, Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
 


Torsdag den 8/7 2010

Gl. Højmevej, Højme (23:00): Skovhornugle 3 (1 AD set FU + 2 juv. HØ). Michael Mosebo Jensen
Egebjerggaard Storskov (08:30): Lille Korsnæb 20 OF. Aksel Christensen
Æbelø: Huldue 4 SY, Sjagger 1 FU, Pirol 2 SY. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
 


Onsdag den 7/7 2010

Firtalsstrand (10:20-13:00): Klyde 44 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Hvidklire 40 FU AD, Dværgmåge 2 FU AD. Dieter Maaszen
Ølungårds Inddæmning (08:15-09:20): Pibeand 24 FU. Dieter Maaszen
Æbelø: Lille Regnspove 2 R, Huldue 3 SY, Pirol 1 SY. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
 


Tirsdag den 6/7 2010

Bøjden Nor (15:15-16:30): Lille Præstekrave 2 R, Dværgterne 1 R. Niels Bomholt

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
 


Mandag den 5/7 2010

Slambassinet (20:40-21:20): Svaleklire 7 R, Tinksmed 12 R. Kirsten Halkjær Lund
Bovense: Lille Korsnæb 14 T. Bo K. Stephensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
 


Søndag den 4/7 2010

Dømmestrup (21:30): Lille Præstekrave 2 FU. Sandra Døssing, Anne Veber Døssing
Blommenslyst golfbane (14:00-15:00): Agerhøne 2 R (Par uden kyllinger). Sten Pedersen
Nærå Strand - digeobs. S. Fælled (09:00-10:00): Gravand 335 R, Klyde 88 R, Lille Kobbersneppe 33 R, Stor Regnspove 128 R, Rødben 126 R, Hvidklire 68 R. Aksel Christensen
Vandhul nord for Kværndrup (08:00): Lille Præstekrave 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Agernæs (07:00): Agerhøne 2 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 585, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 65, Grågås 98, Knarand 19, Gråand 29 R, Skeand 17, Taffeland 52, Troldand 180 R, Hvinand 10 R, Rød Glente 1 FU, Forsvandt ca kl. 8.50 Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 OF, Fasan 6, Blishøne 30 R, Strandskade 3 FU, Vibe 5 , Svaleklire 1 FU, Hættemåge 15, Sølvmåge 43, Svartbag 5, Ringdue 3, Gøg 1 SY, Mursejler 6 FU, Sanglærke 2, Landsvale 4 FU, Bysvale 20 FU, Hvid Vipstjert 7, Jernspurv 1 SY, Solsort 4, Sangdrossel 1 OF, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Sumpmejse 3, Blåmejse 1 OF, Musvit 1 R HØ, Skovskade 2, Gråkrage 3, Ravn 2 FU, Stær 113, Skovspurv 1 OF, Bogfinke 2 FU, Stillits 1 OF, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Viemose v/Gammel Stenderup
: Rørhøg 1 M AD FU. Jacob Sterup
Bregnør Bugt
: Gravand 6 FU, Ederfugl 21 FU, Toppet Skallesluger 6 FU, Rørhøg 1 OF, Strandskade 4 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Storspove 5 FU, Rødben 2, Havterne 9 FU, Engpiber 2 R. Gunhild Brink
Fyns Hoved: Tejst 4 AD R (Set sidde på sten ved nordenden af Mejlø i teleskop fra havnen ved Korsøre.), 1 par Rødrygget Tornskade 2 R. Leif Novrup
Harritslevgård Møllebæk: Blishøne 3 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Rødstjert 1 M 2K+ R, Solsort 5 R, Sangdrossel 1 SY, Munk 2 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 10 R. Jens Friis-Walsted
Nærå Strand/Agernæs Flak: Skarv 140 R, Grågås 150 R, Rørhøg 1 M FU, Strandskade 75 R, Klyde 2 R, Storspove 245 R. Jens Bækkelund
Sortemosen: Gråstrubet Lappedykker 4, Fiskehejre 1 R, Grågås 245 FU, Gravand 4 R, Krikand 1 R, Gråand 2 R, Troldand 2 FU, Rørhøg 1 F FU, Tårnfalk 1 R, Blishøne 134, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 2, Vibe 170 R, Brushane 4 SDR R, Hvidklire 11 FU, Svaleklire 1 R, Tinksmed 11 FU, Hættemåge 15 R, Stormmåge 5 R, Hvid Vipstjert 10 FU, Stær 100 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 OF, Rørspurv 1 YF SY. Arne Bruun


Lørdag den 3/7 2010

Fønsvang (21:30): Sorthalset Lappedykker 31 R (+ 2 små unger). Lars L. Christensen
Egebjerggaard S.Fælled (17:00): Vagtel 1 SY. Aksel Christensen
Magleby (13:35-13:45): Sort Glente 1 R
. Tim Hesselballe
Dovns Klint (04:00-12:05): Ederfugl 1870 SV, Lille Regnspove 5 SV, Mursejler 142 SV, Gul Vipstjert 1 S, Gul Vipstjert 3 TF (2 ad + 1 1k vendte 100 meter over havet), Lille Korsnæb 105 S. Tim Hesselballe
Birkholm: Svartbag 66 R. Poul Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Kidholm v/Thurø: Strandskade 35 R, Mindst Digesvale 10 YF BR. Arne Bruun
Kværndrup, lille vandhul/eng nord for byen: Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 4 R, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 2 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Tornirisk 2 R. Niels Bomholt
Dovns Klint: Fiskehejre 5 S, Knopsvane 11 SV, Grågås 5 S, Gravand 36 SV, Ederfugl 1870 SV, Sortand 33 SV, Tårnfalk 1 SV, Strandskade 14 SV, Vibe 40 S, Brushane 4 S, Småspove 5 SV, Storspove 35 SV, Hvidklire 4 SV, Splitterne 6 SV, Havterne 4 SV, Ringdue 1 TF, Mursejler 142 SV, Stor Flagspætte 1 TF, Sanglærke 1 S, Landsvale 5 SV, Bysvale 2 SV, Skovpiber 2 , Gul Vipstjert 4 , Hvid Vipstjert 13 S (Flere af dem var 1k), Gulbug 1 S, Stær 600 SV, Bogfinke 8 TF, Grønirisk 1 S, Grønsisken 15 S, Tornirisk 11 S, Lille Korsnæb 105 S, Gulspurv 1 TF, Rørspurv 3 TF. Tim Hesselballe
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 1 R, Atlingand 4 R, Skeand 6 R, Brushane 15 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 1 R, Sildemåge 1 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 4 R, Gravand 2 R, Blishøne 10 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 6 R, Brushane 2 R, Tinksmed 2 R. Ole Goldschmidt
Magleby: Hang over landevejen i 10 min. Sort Glente 1 R. Tim Hesselballe
Nyhave: Strandoverdrevet Rødrygget Tornskade 2 YF. Jens Bækkelund
Rørsløkke Mose: 1k+ad han Rørhøg 2 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 11 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Knopsvane 13 R, Gravand 2 R, Knarand 28 R, Krikand 3 R, Gråand 20 R, Skeand 47 R, Taffeland 1 R, Hvinand 3 R, Havørn 1 AD R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 26 R, Strandskade 1 R, Vibe 15 R, Almindelig Ryle 2 R, Brushane 14 R, Svaleklire 7 R, Tinksmed 12 R, Fjordterne 2 R, Mursejler 45 R, Skægmejse 1 R. Ole Goldschmidt
Vesteregn: Grågås 630 R. Ole Goldschmidt
Bøjden Nor: Skarv 33, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 6 R, Grågås 34 R, Gravand 23, Gråand 26 R, Taffeland 3 M R, Troldand 15 R, Hvinand 9 R, Toppet Skallesluger 2 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 8 R, Strandskade 17, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 7 R, Vibe 32 R, Almindelig Ryle 1 FU, Rødben 18, Hvidklire 11 FU, Mudderklire 1 R, Hættemåge 52, Stormmåge 19 R, Sølvmåge 13, Svartbag 6, Splitterne 1 R, Havterne 1 R, Ringdue 3, Sanglærke 3, Digesvale 8 FU, Landsvale 12 FU, Bysvale 4 FU, Engpiber 1 OF, Hvid Vipstjert 9, Solsort 1 R HØ, Rørsanger 1 YF SY, Gulbug 1 YF SY, Tornsanger 2 YF SY, Havesanger 1 R, Munk 1 YF SY, Gransanger 2 YF SY, Musvit 1 R HØ, Stær 53, Bogfinke 4, Stillits 1 R HØ, Tornirisk 11, Rørspurv 2 YF SY. Gunnar Jørgensen


Fredag den 2. juli 2010.

Vitsø Nor (13:00-15:10): Sorthalset Lappedykker 8 R, Nilgås 1 R. Morten Müller

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svanninge Bakker: Hvepsevåge 1 YF, Musvåge 1 FU, Gøg 1 YF, Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 2 YF, Skovpiber 3 YF, Sangdrossel 1 YF, Gulbug 1 YF, Havesanger 3 YF, Munk 5 YF, Løvsanger 3 YF, Halemejse 2 YF, Topmejse 2 YF, Sortmejse 2 YF, Spætmejse 2 YF, Korttået Træløber 1 YF, Rødrygget Tornskade 3 M AD FU, Stær 100 FU, Lille Korsnæb 1 R. Per Damgård Poulsen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Sandsynligvis Alke, der normalt holder til i lillebælt. Alkefugl sp. 14 T, Sangdrossel 2 YF FU, Tornsanger 1 SY, Munk 2 SY, Sumpmejse 2 FU, Spætmejse 4 FU. Viktor Moe
Vitsø: Gråstrubet Lappedykker 16 R, Sorthalset Lappedykker 8 FU, Skarv 7 R, Grågås 59 FU, Nilgås 1 FU, Gravand 14 FU, Gråand 47 FU, Spidsand 1 FU, Skeand 7 FU, Taffeland 18 FU, Troldand 10 FU, Rørhøg 2 AD FU, Blishøne 136 FU, Strandskade 5 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 3 FU, Vibe 18 FU, Almindelig Ryle 15 FU, Brushane 6 FU, Storspove 1 OF, Rødben 1 FU, Hvidklire 11 FU, Svaleklire 3 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 69 FU, Stormmåge 22 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 2 R, Havterne 1 R, Gøg 1 R, Mursejler 8 FU, Sanglærke 4 FU, Digesvale 7 FU, Landsvale 20 FU, Bysvale 3 FU, Hvid Vipstjert 9 FU, Rørsanger 1 YF SY, Tornsanger 1 YF SY, Råge 4 OF, Sortkrage 1 R, Gråkrage 4 FU, Tornirisk 2 FU, Rørspurv 2 FU. Morten Müller


                Hvidkronet stenpikker Saltbækvig

Torsdag den 1. juli 2010.

Arreskov Sø (13:30-14:45): Toppet Lappedykker 20 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 3 FU, Gøg 1 SY, Rørdrum 1 HØ, Troldand 45 R, Taffeand 4 R, Blishøne 258 FU/R, Knopsvane 129 Fu/R, Gulspurv 2 SY, Gærdesmutte 2 SY, Munk 4 SY. Leif Kristensen
Eskildstrup (10:45-10:50): Bomlærke 1 SY. Palle Bo Larsen
Sundet, Faaborg (10:40-11:45): Sorthalset Lappedykker 14 FU, Toppet Lappedykker 12 FU/R 3 kuld, Gråstrubet Lappedykker 22 FU/R 4-5 kuld, Skarv 1 R, Knopsvane 10 FU 3 kuld, Grågås 130 FU/R, Gråand 50 FU/R, Knarand 10 R, Skeand 10 R, Pibeand 1 R, Taffeland 2 YUF 2 kuld 4,6, Taffeland 15 FU/R, Troldand 30 R, Grønbenet Rørhøne 2 FU 2 kuld, Blishøne 100 FU, Hættemåge 25 FU/R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R, Landsvale 20 FU, Landsvale 1 FU AD hvid (En hvid landsvale fouragerer i øjeblikket på Sundet. Om det er en albino, er ikke helt sikkert. Det kræver nemlig, at den er helt hvid med røde øjne. Ofte lever albino individer ikke så længe, da de nemmere bliver opdaget af rovfugle. Der har før været set en hvid stær på Sundet, men vist aldrig en hvid landsvale.. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Bogense: Husrødstjert 1 M SY. Jens Friis-Walsted
Middelfart: Fiskeørn 1 OF. Viktor Moe


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 24/6-2010:
                 Ynglende havørne døde i Odense Fjord
                
Koldt og regnfuldt forår til gunst for skovens vadefugl


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk