Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                       chart.dk  

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008][2009][2010]

UGE 26. - 30. ( 1. juli - 31. juli 2011).                     Sidst opdateret 22 januar 2012 19:54:46 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

          Silkehejre ved Vejlen, Taasinge d. 31. juli 2011.

Søndag den 31. juli 2011

Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 4 FU, Silkehejre 1 R, Grågås 400 R, Gravand 8, Troldand 1 YF UF (7 pull), Rørhøg 3 (1 1K), Vandrikse 1 R, Blishøne 30 R, Vibe 22 T R, Rørsanger 4 R, Skægmejse 4 1K, Hvepseedderkop 6+
Kysten syd for Vejlen
: Mudderklire 10 R. Poul Rasmussen
Vestermaden, Mesinge
(20:30-21:00): Dobbeltbekkasin 8 R. Ole Reuther
Føns Vang
(09:49-10:51): Toppet Lappedykker 71 R, Sorthalset Lappedykker 23 R, Nilgås 2 R, Taffeland 374 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Røjle Klint (set fra Fredericia Østerstrand) (06:10-07:53): Sortand 870 SV, Hvepsevåge 1 NV, Fjordterne 30 SV. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev
: Fiskehejre 1, Stor Præstekrave 4, Hjejle 2, Vibe 16, Dobbeltbekkasin 1, Rødben 4, Hvidklire 5, Svaleklire 2, Mudderklire 3, Hættemåge 50, Engpiber 1 YF SY , Gul Vipstjert 1, Stær 100. Arne Bruun
Vitsø: Toppet Lappedykker 3 FU, Gråstrubet Lappedykker 24 FU, Sorthalset Lappedykker 21 FU, Grågås 185 FU, Canadagås 23 FU, Grågås x Canadagås (hybrid) 1 1K FU, Knarand 2 FU, Gråand 55 FU, Skeand 7 FU, Taffeland 71 FU, Troldand 230 FU, Hvinand 17 FU, Blishøne 497 FU, Vibe 250 FU, Dobbeltbekkasin 7 FU, Mudderklire 2 FU. Morten Müller
Føns Vang: Toppet Lappedykker 71 R, Sorthalset Lappedykker 23 R, Nilgås 2 R, Taffeland 374 R, Almindelig Ryle 6 AD R, Mudderklire 2 R, Fjordterne 7 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk

           "Dagens eneste havørn krydsede mig på hovedvejen, de småfodrer altså stadig."  Tekst og foto: Morten Müller


            Stenpikker på matriklen d. 30. juli 2011.

Lørdag den 30. juli 2011

Svendborgsund, Sætting Strandvej : Stenpikker 1 FU (Ny matrikelart)
Vejlen, Taasinge
(08:15):
Silkehejre 1 R. Poul Rasmussen
Ny Gesinge, Taasinge (06:30): Grå fluesnapper 1 FU (ny matrikelart). Poul Rasmussen
Ulbølle (08:15): Agerhøne 4 R. Lilly Sørensen
Korshavn (Avernakø): Rørhøg 1 FU
Espe, matriklen: Ravn 1, Tårnfalk 1. På sommerfuglefronten kan jeg tilføje ydeligere tre arter på min Origano, nemlig Lille Ildfugl, Stor Kålsommerfugl og Tidselsommerfugl. Så nu er der set 11 forskellige sommerfugle på en og samme plante, og på to dage. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Carsten Hauchs Vænge 4, Odense (18:13): Lille Regnspove 1 T. Søren Gjaldbæk
Føns: Havørn 2 AD
 . Ole Bo Olsen
Nærå Strand/ Ågernæs Flak (07:15-09:05): Strandskade 79 FU, Stor Præstekrave 24 FU, Strandhjejle 21 FU, Lille Kobbersneppe 29 FU, Stor Regnspove 125 FU. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lindelse
: Havørn 1 AD OF. Morten Müller
Nørreballe Nor
: Toppet Lappedykker 21 FU, Strandskade 3 FU, Vibe 66 FU, Brushane 12 FU, Storspove 1 OF, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 3 FU, Mudderklire 1 FU, Fjordterne 18 FU. Morten Müller
Rudkøbing Havn
: Husrødstjert 4 FU, Tornirisk 15 FU. Morten Müller 
Tranekær
: Rørhøg 3 FU. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Sortterne 1 1K FU, Skægmejse 1 R. Morten Müller
Tullebølle
: Hvepsevåge 1 FU. Morten Müller
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 80 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 25, Grågås 37 R, Gråand 2 R, Taffeland 10 R, Troldand 35 R, Havørn 2, Rørhøg 2 OF, Musvåge 2 OF, Fasan 2 R HØ, Blishøne 5 R, Vibe 1 OF, Hættemåge 4 FU, Sølvmåge 60, Svartbag 4, Ringdue 5 OF, Sanglærke 1 SY, Landsvale 4 FU, Bysvale 24 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Solsort 1 SY, Munk 1 SY, Musvit 1 FU, Gråkrage 3 OF, Gråspurv 3 R, Skovspurv 16 OF, Grønirisk 2 OF, Tornirisk 3 OF, Gulspurv 1 OF. Gunnar Jørgensen
Arreskov Sø: Havørn 1 AD R, Mudderklire 4 FU. Erik Ehmsen
Bøgebjerg Hovedgård: Mudderklire 12 FU T. Evald Mehlsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Rørhøg 1 JUV FU, Strandskade 79 FU, Stor Præstekrave 27 FU, Strandhjejle 21 FU, Almindelig Ryle 40 FU, Lille Kobbersneppe 29 FU, Storspove 125 FU, Hvidklire 3 FU, Hættemåge 340 R, Stær 55 OF. Dieter Maaszen


           Rødhovedet tornskade Halk Nor           Foto: Erik Thomsen

Fredag den 29. juli 2011

Svendborgsund ved Iholm (13:10 - ): Havterne 11 V
Svendborgsundbroen
: Rød glente 1 NØ. Morten Kristiansen
Monnet, Taasinge
(14:30-17:12): Svaleklire 18 R (Skræmt op fra vandhullerne), Stenpikker 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Ulbølle
(22:00): Vagtel 3 HØ. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Knold Nor/Strand ( Dyreborg )
(09:40-10:20): Fiskehejre 3 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Strandskade 3 FU/R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 20 FU/R, Almindelig Ryle 62 FU, Stor Regnspove 5 FU, Rødben 2 R, Hvidklire 18 FU/R, Hættemåge 120 R, Havterne 2 R, Digesvale 100 FU, Stær 30 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Espe, matriklen: Ravn 2, Rødstjert 1 han, Gransanger 1, Stor Flagspætte 1, Grønirisk 4, Landsvale 4, Gulspurv 2, Spætmejse 1. Admiral 3, Dagpåfugleøje 3, Nældens Takvinge 15, Lille Kålsommerfugl 1, Det Hvide C 1, Nældesommerfugl 1, Græsrandøje 5, Engrandøje 1 (alle disse var at finde på min Origano i haven), på resten af matriklen fandt jeg Stor Kålsommerfugl 1, Grønåret Kålsommerfugl 1, Skovrandøje 3, Stregbredpande 3, Skråstregbredpande 1, Storplettet Perlemorsommerfugl 1. Hvepseedderkop 19. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Vestermaegyden, Mesinge (11:00): Agerhøne 2 R. Ole Reuther

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Monnet, Tåsinge
: Skarv 4 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 161, Grågås 500 R, Gravand 28, Gråand 9 R, Ederfugl 10 R, Toppet Skallesluger 4 R, Rørhøg 1 F 2K+ FU, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 2K+ R, Falk sp. 1 OF, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Strandhjejle 4 2K+ SDR R, Islandsk Ryle 4 2K+ SDR R, Almindelig Ryle 66 2K+ SDR R, Storspove 20 R, Rødben 4 1K+ R, Hvidklire 1 1K+ R, Svaleklire 18 1K+ R, Tinksmed 1 1K+ R, Mudderklire 2 1K+ R, Hættemåge 76 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 18 R, Svartbag 6 R, Ringdue 4 R, Sanglærke 37 R, Digesvale 6 FU, Landsvale 5 FU, Engpiber 36 R, Hvid Vipstjert 9 1K R, Stenpikker 1 R, Blåmejse 3 R, Gråkrage 30 R, Stær 67 R, Stillits 5 R, Tornirisk 16 R, Gulspurv 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Ulbølle
: Vagtel 3 R HØ. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 11 R, Skarv 150 R, Knopsvane 10 R, Grågås 200 R, Taffeland 20 R, Troldand 8 R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 R, Sølvmåge 50 R, Landsvale 5 FU, Bysvale 20 R, Gråkrage 2 R. Christian A. Jensen
Bøjden Nor
: Skarv 50 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 8 R, Grågås 2 R, Krikand 1 R, Gråand 10 R, Blishøne 35 FU, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 4 FU, Hjejle 30 R, Vibe 25 R, Almindelig Ryle 10 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 5 FU, Mudderklire 9 R, Hættemåge 35 R, Havterne 2 R, Sanglærke 6 R, Digesvale 8 FU, Landsvale 20 FU, Hvid Vipstjert 3 FU. Christian A. Jensen
Bøjden Nor
: Skarv 21 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 12, Grågås 5, Gravand 5, Krikand 1 F R, Gråand 24 R, Blishøne 20 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 6, Hjejle 58 FU, Vibe 20, Islandsk Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 6 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Rødben 4, Hvidklire 9, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 45 R, Sølvmåge 32, Svartbag 3, Havterne 4, Ringdue 3, Sanglærke 5, Digesvale 9 FU, Landsvale 6 FU, Bysvale 8 FU, Engpiber 4 OF, Hvid Vipstjert 7, Musvit 4 R, Husskade 1 R, Ravn 1 R, Stær 35 FU, Skovspurv 2 R, Grønirisk 1 R, Tornirisk 7, Gulspurv 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 20 R, Sorthalset Lappedykker 10 R, Skarv 20 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 30 R, Grågås 4 R, Nilgås 2 R, Taffeland 250 FU, Havørn 1 AD R, Blishøne 175 FU, Mudderklire 1 R, Fjordterne 5 R. Christian A. Jensen


              Stor flagspætte Foto: Leif Kristensen

Torsdag den 28. juli 2011

Monnet, Taasinge (10:00 - ): Lille kobbersneppe 3 R, Strandhjejle 5 R, Dværgterne 2 AD + 1 1K R (måske 1 ynglepar). Poul Rasmussen
Storeholm (11:00-13:00): Mørkbuget Knortegås 2 R (Fotograferet af Anders på Langholmshoved), Strandskade 120 R, Klyde 43 YF (Heraf 7 pull.), Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 45 R, Strandhjejle 12 R, Sandløber 1 R, Lille Kobbersneppe 30 R, Stor Regnspove 105 R, Stenvender 5 R (2ad + 3 1k), Havterne 30 YF, Gul Vipstjert 6 YF (2ad + 4 1k). Henrik Mørup-Petersen
Espe, matriklen: Ravn 2, Skovskade 1.Det Hvide C 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegård sø (09:00-09:10): Rød Glente 1 FU (Syd for søen), Havørn 1 R (Ungfugl). Aage Wichmann
Holstenshuus, Diernæs (09:40-11:00): Hvepsevåge 1 R, Musvåge 1 R, Fiskeørn 2 SV, Blishøne 10 FU, Hættemåge 30 SV, Skovpiber 1 R, Ravn 6 FU  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Vestermaden, Mesinge (20:00-20:30): Dobbeltbekkasin 1 R, Bomlærke 3 R. Ole Reuther
Marslev (16:20): Agerhøne 3 R. Lilly Sørensen
Firtalsstrand (09:55-11:15): Sorthalset Lappedykker 1 R, Sangsvane 1 R AD, Blå Kærhøg 1 FU AD han (10:55). Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø: Havørn 3 R. Thorbjørn Thorslund
Svanninge: Natugle 1 R. Jacob Sterup
Skanodde Sø/Kongesø: Fiskehejre 5 R, Grågås 120 R, Rørhøg 1 F FU, Hjejle 65 FU, Vibe 220 FU, Almindelig Ryle 24 R, Ringdue 8 R, Sanglærke 8 R, Landsvale 300 R, Bysvale 25 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 4 R, Solsort 8 R, Munk 1 M FU, Gråkrage 7 R, Stær 400 FU, Gråspurv 10 R, Skovspurv 20 R, Grønirisk 4 R, Stillits 6 FU, Gulspurv 2 R. Kirsten Pedersen
Sydf. Øhav: Knastegrund m.m.: Tårnfalk 1 OF. Kirsten Pedersen
Brylle: Husrødstjert 6 YF FU. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand: Sorthalset Lappedykker 1 AD FU, Sangsvane 1 2K R, Blå Kærhøg 1 M AD FU, Islandsk Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 31 FU, Brushane 1 FU, Lille Kobbersneppe 5 FU. Dieter Maaszen
Nørreby: Agerhøne 6 OF. Jens Bækkelund
Vestermade: Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 2 R, Bomlærke 3 R. Ole Reuther


             Rosenbrystet tornskade Skovmose Als

Onsdag den 27. juli 2011

Monnet, Taasinge (17:10): Dværgfalk 1 FU. Poul Rasmussen
Keldsnor
(06:30 - ):
Sølvhejre 1 R derefter NV (06:30-07:00). Ole Goldschmidt
Svanninge Bjerge: Rødrygget Tornskade 2 FU, Stor Flagspætte 3 FU, Gulspurv 1 R, Ravn 1 R. Leif Kristensen
Espe, matriklen: Tårnfalk 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Vester Bregninge, Ærø (13:00): Bomlærke 1 SY. Niels Andersen
Voderup Klinter, Ærø: Rødrygget Tornskade 2 YF. Niels Andersen
Vigelsø, obs. fra Klintebjerg Havn (11:45-15:15): Grågås 850 R, Havørn 1 R, Vibe 350 R. Gregers Johannesen
Vellinge: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Havn v/Vejlen
: Hvidklire 3 FU. Peder Rasmussen
Monnet, Tåsinge
: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 190 R, Grågås 675 R, Hvepsevåge 2 OF, Vandrefalk 1 R, Strandskade 2 R, Vibe 35 R, Storspove 100 R, Hvidklire 4 R, Svaleklire 2 R, Stær 900 FU. Peder Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 2 YF BR, Grågås 250 OF, Havørn 1 OF, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 1 OF, Fiskeørn 1 FU, Vibe 30 OF, Rørsanger 2 R. Peder Rasmussen
Bjørnø: Gr,åstrubet Lappedykker 3 R, Vibe 31 R. Tommy Kaae
Bøjden Nor: Fiskehejre 9 R, Grågås 1056 R, Gravand 6 R, Pibeand 7 R, Gråand 82 R, Blishøne 19 R, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 5 R, Vibe 83 R, Almindelig Ryle 1 R, Sortklire 4 R, Hvidklire 9 R, Mudderklire 5 R, Hættemåge 85 R, Digesvale 46 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Stær 126 R. Tommy Kaae
Faaborg: Vagtel 0 R. Tommy Kaae
Helnæs, Halen
: Mudderklire 2 FU, Stillits 5 R. Tommy Kaae
Vestermose (Bågø)
: Tårnfalk 1 OF, Agerhøne 2 R, Hjejle 18 R, Vibe 23 R, Almindelig Ryle 3 FU, Stor Kobbersneppe 4 FU, Storspove 1 OF, Hvidklire 3 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 40 R, Ringdue 2 OF, Hvid Vipstjert 1 R HØ, Tornsanger 1 R HØ, Gråkrage 6, Stær 20 FU, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Findinge
: Rød Glente 1 FU. Gunnar Jørgensen
Brylle
: Rødstjert 1, Munk 1 F FU. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand
: Sangsvane 1 R. Anders Vedel


             Bysvale ved Blåvand Fuglestation gør klar til andet kuld.

Tirsdag den 25. juli 2011

Tryggelev Nor (09:30-16:30): Grågås 925 R, Havørn 2 R AD (Drev med jævne mellem alle 925 grågæs frem og tilbage mellem Nørreballe / engene og Salmenor), Mudderklire 21 FU. Fugleværnets Arb.gr. under renovering af hytten, Børge L Rasmussen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg )
(09:50-10:20): Fiskehejre 1 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Strandskade 3 FU/R, Vibe 60 R, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 3 FU, Stor Regnspove 13 FU/R, Rødben 4 FU, Hvidklire 10 FU, Hættemåge 100 R, Splitterne 2 R, Digesvale 50 FU, Stær 50 R  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Flyvesandet
(16:10): Stenpikker 1 R hun, Rødrygget Tornskade 1 FU han. Anne Veber Døssing, Sandra Døssing
Vigelsø, obs. fra Klintebjerg Havn (14:00-15:00): Grågås 1200 R, Havørn 1 FU, Vibe 450 R. Gregers Johannesen
Vestermaden, Mesinge (10:15-10:45): Tinksmed 6 R, Mudderklire 6 R. Ole Reuther
Knudshoved/Østerø Sø (09:00-11:00): Lille Regnspove 2 R, Tinksmed 9 R, Mudderklire 14 R, Grønspætte 2 R. Kurt Hansen
Firtalsstrand (08:00-09:00): Gråstrubet Lappedykker 37 R (Fra dæmningen), Sorthalset Lappedykker 3 R (1 1K, 2 AD), Sangsvane 1 R 3K, Temmincksryle 1 R, Tinksmed 8 R, Mudderklire 12 R. Søren Gjaldbæk
Ølundgård (07:05-07:45): Hjejle 120 R, Stor Regnspove 78 R, Hvidklire 10 R, Sortterne 1 R AD (I fældning), Bomlærke 1 R. Søren Gjaldbæk
Hessum (06:50): Agerhøne 2 R. Søren Gjaldbæk
Fjordmarken (06:45): Mudderklire 8 R. Søren Gjaldbæk
Egensedybet (05:45-06:30): Strandhjejle 5 R, Islandsk Ryle 18 R, Lille Regnspove 3 R, Rødben 35 R, Hvidklire 51 R. Søren Gjaldbæk
Gyldensteen enge (08:15): Havørn 1 OF, Dobbeltbekkasin 14 R, Stor Regnspove 68 R. Jens Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hundstrup: Husrødstjert 1 M R. Niels Bomholt
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 20, Skarv 6 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Gråand 6 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 49, Vibe 70 R, Mudderklire 4 R, Dværgmåge 1 FU, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 1 R, Fjordterne 22 R, Sortterne 2 FU, Landsvale 2 FU, Bysvale 18 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Rørsanger 1 SY, Gransanger 1 FU, Spætmejse 1 FU, Gråkrage 1 R HØ, Ravn 1 R HØ, Stær 3 FU, Skovspurv 8 R, Stillits 1 OF. Gunnar Jørgensen
Vitsø: Lille Lappedykker 6 FU, Gråstrubet Lappedykker 15 FU, Sorthalset Lappedykker 41, Grågås 180 FU, Canadagås 23 FU, Rørhøg 2, Vibe 190 FU, Svale sp. 500 FU. Morten Müller
Firtalsstrand: Gråstrubet Lappedykker 31, Fiskehejre 4, Knopsvane 12, Skeand 22 FU, Stor Skallesluger 4 R, Rørhøg 1 M, Brushane 1 FU, Rødben 1, Tinksmed 5 FU, Mudderklire 7 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 11, Rødstjert 3 FU, Gærdesanger 2, Tornsanger 5, Løvsanger 4, Tornirisk 1 M, Gulspurv 4. Søren G. Nielsen
Ølundgårds Inddæmning: Sortklire 2 FU. Søren G. Nielsen
Vestermade: Ederfugl 110 R, Toppet Skallesluger 6 YF UF, Tinksmed 6 R, Mudderklire 4 R. Ole Reuther
Brunshuse: Rørhøg 2. Torben Skytte Hvass
Scheelenborg: Noret: Rødrygget Tornskade 1 F YF K. Evald Mehlsen


             Ung Skægmejse Vejlen 10 juli 2011

Mandag den 25. juli 2011

Vejlen Taasinge: Skægmejse 5 R. Poul Rasmussen
Espe, matriklen:
Musvåge 1, Ravn 2, Tornirisk 2. Lille Ildfugl 1, Græsrandøje 5, Bredpande 10, Blodrød Hedelibel 1, Grøn Køllesværmer 1, Hvepseedderkop 4 (25 - 30 spind, de fleste inden for et ganske lille område). Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Jordbassinerne Assens
(10:00-11:00): Gråand17 + 9 Pull R, Taffeland 5 R, Blishøne 37 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 5 + 2 Pull, Knopsvane 2 R, Mudderklire 6 FU, Mursejler 1 FU, Skarv 1 Of, Gulspurv 2 R, Gravand 7 FU, Svaleklire 6 FU, Rørsanger 4 SY, Troldand14 R, Hvid Vipstjert 5 FU, Tårnfalk1 FU + 2 1K, Gråkrage 2 R, Tornsanger 2 FU, Hættemåge 14 R, Solsort 2 SY. Leif Kristensen
Firtalsstrand
(11:45-12:45): Sorthalset Lappedykker 3 FU (2 ad -- 1juv.), Sangsvane 1 FU, Blå Kærhøg 1 FU AD han, Dobbeltbekkasin 2 OF, Mudderklire 7 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (10:00-11:30): Stor Regnspove 100 R. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 26, Skarv 350 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 20, Grågås 75 R, Gravand 7, Gråand 12 R, Taffeland 6 R, Troldand 22 R, Hvepsevåge 2 OF, Havørn 2 1K OF, Rørhøg 1 OF, Spurvehøg 2 FU, Fasan 1 R, Blishøne 9 R, Strandskade 1 R HØ, Vibe 3 OF, Mudderklire 1 R HØ, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 84, Svartbag 4, Ringdue 2 OF, Landsvale 4 FU, Bysvale 20 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Gråspurv 5 R, Bogfinke 1 FU, Grønirisk 1 R, Tornirisk 1 R. Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand: Sorthalset Lappedykker 3 FU, Sangsvane 1 FU, Blå Kærhøg 1 F AD FU, Brushane 4 FU, Dobbeltbekkasin 2 OF, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 7 FU, Hættemåge 530 R, Rødstjert 1 JUV FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 2 FU, Grågås 319 FU, Strandskade 32 R, Hjejle 51 R, Storspove 100 R, Sortklire 8 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 3 OF. Dieter Maaszen
Dalby: Lille Kobbersneppe 47 SV, Storspove 3 SV. Thorbjørn Thorslund
Fyns Hoved: Rørhøg 4 FU. Thorbjørn Thorslund


          Landsvale

Søndag den 24. juli 2011

Arreskov Sø: Mudderklire 7 R, Fjordterne 66 R, Sortterne 5 R. Erik Ehmsen
Firtalsstrand
(17:30-19:10): Sorthalset Lappedykker 1 R, Sangsvane 1 R, Skeand 33 R, Lille Præstekrave 2 R, Dværgryle 1 R, Tinksmed 17 R. Ella Mikkelsen
Nærå Strand
(09:30-11:00): Strandskade 98 R, Strandhjejle 13 R, Islandsk Ryle 36 R, Dværgryle 3 R, Almindelig Ryle 600 R, Lille Kobbersneppe 29 R, Lille Regnspove 1 R, Stor Regnspove 51 R, Hvidklire 118 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Firtalsstrand: Gråstrubet Lappedykker 19 R, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Skarv 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 20, Sangsvane 1 R, Gravand 36, Krikand 30 R, Gråand 12 R, Skeand 33 FU, Rørhøg 1 M FU, Spurvehøg 1 R, Blishøne 25 R, Strandskade 6 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 8 R, Strandhjejle 4 R, Vibe 6 R, Dværgryle 1 R, Almindelig Ryle 4 R, Tinksmed 17 R, Mudderklire 3 R, Hættemåge 500 R, Ringdue 2 R, Mursejler 3 FU, Digesvale 20 FU, Hvid Vipstjert 6 R, Solsort 1 SY, Gråkrage 4 R, Stær 250 R, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Ørbæk: Sildemåge 11 FU. Hans Rytter


           Stormmåger Christiansø

Lørdag den 23. juli 2011

Svendborgsund ved Iholm: Ederfugl 20 FU, Toppet Skallesluger 1 FU, Strandskade 1 R, Almindelig Ryle 5 V, Splitterne 1 V FU, Havterne 10 (trækkende vest gennem sundet 4 + 4 + 1 +1 mellem 11:15-13:50 )
Noret, Taasinge
(14:00-14:30):
Silkehejre 1 R . Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Noret, Tåsinge
(08:00): Fiskehejre 2 FU, Grågås 10 R
Vejlen, Tåsinge
(12:50):
Silkehejre 1 R. Henrik Knudsen
Vejlen, Tåsinge (08:15): Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 30 R, Gravand 2 R, Blishøne 18 R, Landsvale 40 FU
Espe, matriklen: Tårnfalk 2, Husskade 2, Sangdrossel 1, Gransanger 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø (09:00-12:30): Hvepsevåge 1 R, Havørn 4 FU (2 Ad og 2 juv), Duehøg 1 YF (Jagtede et par musvåge væk fra yngleområdet), Fiskeørn 2 FU (Fangede skaller og fløj vest), Svartbag 25 R. Kurt Hansen
Skaboeshuse: Lille Regnspove 23 SV, Grønspætte 2 FU 1K. Kurt Hansen
Strandvænget, Nyborg: Mudderklire 7 R. Eske Frank Morthensen
Egebjerggaard Nrd. Fælled (11:30): Lille Regnspove 3 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Bund: Hvidklire 2 R, Svaleklire 2 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Skarv 30 R, Gråand 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 25 R, Almindelig Ryle 31 R, Brushane 1 R, Rødben 6 R, Hvidklire 3 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 4 R, Mudderklire 3 R, Stær 10 R. Arne Bruun
Bregninge, Ærø: Rørhøg 2 1K FU. Morten Müller
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 21, Fiskehejre 7 FU, Knopsvane 9, Gravand 4, Gråand 11, Troldand 2, Tårnfalk 1, Strandskade 1, Stor Præstekrave, Almindelig (hiaticula) 4, Hjejle, Nordlig (altifrons) 31, Vibe 29, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 53, Sortklire 1 FU, Rødben 3, Hvidklire 9 FU, Mudderklire 9, Hættemåge 35, Svartbag 6, Splitterne 2, Havterne 4, Ringdue 3, Sanglærke 2, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 10, Sortkrage 1, Grønirisk 2. Søren G. Nielsen
Knudshoved Færgehavn: Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 1 AD R. Svend Aage Linderström
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 1 AD R, Splitterne 2 R, Gærdesmutte 1 R, Tornsanger 1 SY. Svend Aage Linderström
Aarupvej, Orte: Topmejse 1 FU. Jørgen Lund Bjerregaard


         Toppet skallesluger hun Christiansø juli 2011

Fredag den 22. juli 2011

Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:20-10:10): Fiskehejre 2 T, Toppet Skallesluger 4 FU, Strandskade 3 FU, Klyde 5 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 10 R, Almindelig Ryle 34 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Stor Regnspove 3 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 6 FU, Mudderklire 1 R, Hættemåge 50 R, Svartbag 1 R, Havterne 4 R, Digesvale 50 FU, Stær 100 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Lindholmskolen, Nyborg
(06:40): Grønspætte 1 R 1K. Eske Frank Morthensen
Husby Strand
: Sangsvane 1 R. Anders Vedel
Helnæs Made: Grågås 550 R. Anders Vedel

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev: Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 6 R, Vibe 25 R, Almindelig Ryle 45 AD R, Sortklire 4 R, Rødben 13 R, Hvidklire 3 R, Tinksmed 10 R, Mudderklire 2 R, Splitterne 3 S. Arne Bruun


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 21/07-2011:
            Ugens fuglested: Monnet, Fyn
            Røde glenter og fiskeørne i fremgang
            Lærke fra Middelhavet har ynglet i Danmark


        I østenden af Kelds Nor stod denne Svanegås-type?. Den ligner jo meget godt, men jeg kan ikke helt forstå hvorfor den har en "sele" på siden a la Amerikansk Krikand. Fuglen havde iøvrigt en gul ring på begge ben. Foto: Henrik Knudsen

Torsdag den 21. juli 2011

Svendborgsund (07:50): Fiskeørn 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Vejlen, Taasinge
(18:20):
Silkehejre 1 R (fløj til Noret 19:14). Henrik Knudsen
Søby Monnet (11:05): Rød Glente 2 OF. Peder Rasmussen
Monnet (11:00): Havørn 1 R AD. Peder Rasmussen
Kelds Nor
: Svanehalsgås? 1 R (I østenden af Kelds Nor stod denne Svanegås-type?. Den ligner jo meget godt, men jeg kan ikke helt forstå hvorfor den har en "sele" på siden a la Amerikansk Krikand. Fuglen havde iøvrigt en gul ring på begge ben). Henrik Knudsen
Espe, matriklen: Tårnfalk 2, Tyrkerdue 2, Sangdrossel 2.Dagpåfugleøje 2, Nældens Takvinge 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Holstenshuus, Diernæs
(09:50-11:00): Rød Glente 1 FU/R, Musvåge 1 FU/R, Stor Flagspætte 2 FU/R, Havesanger 3 SY, Munk 8 SY, Gransanger 4 SY, Gransanger 1 Død, Halemejse 5 FU, Spætmejse 2 SY, Rødrygget Tornskade 2 FU et kuld, Lille Korsnæb 2 R . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Slambassinet
(09:43): Huldue 1 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand (08:00-08:48): Sorthalset Lappedykker 2 R (1 AD, 1 1K), Sangsvane 1 R, Skeand 27 R, Tinksmed 7 R, Gul Vipstjert 2 R 1K. Søren Gjaldbæk
Ølundgård (07:00-07:45): Stor Regnspove 64 R, Hvidklire 43 R, Bomlærke 1 SY. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Havn ved Vejlen
: Toppet Skallesluger 1 F R, Rørhøg 1 M FU, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 12 R, Brushane 8 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 1 FU, Svaleklire 7 FU, Tinksmed 2 FU, Rørspurv 2 R. Peder Rasmussen
Monnet, Tåsinge: Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 F R, Strandskade 12 R, Storspove 9 R, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 1 R. Peder Rasmussen
Søby, Tåsinge: Rød Glente 2 OF. Peder Rasmussen
Østerøsø, Knudshoved: Skarv 12 R, Grågås 193, Gravand 34, Gråand 4 R, Troldand 22 R, Blishøne 1 JUV R, Strandskade 3 R, Klyde 8, Stor Præstekrave 8, Vibe 10 R, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 1 FU, Storspove 1 R, Rødben 1 R, Hvidklire 6 FU, Svaleklire 1 R, Mudderklire 3 R, Hættemåge 22 R, Stormmåge 1 OF, Sølvmåge 3 OF, Svartbag 2, Splitterne 13, Fjordterne 4 R, Ringdue 5 OF, Sanglærke 4 OF, Digesvale 80 FU, Landsvale 20 FU, Bysvale 3 FU, Engpiber 1 FU, Hvid Vipstjert 10 FU, Rødhals 1 OF, Solsort 1 R, Rørsanger 1 OF, Tornsanger 4 R, Gransanger 3 R HØ, Musvit 1 R, Gråkrage 2 OF, Stær 55 FU, Skovspurv 1 R, Bogfinke 4 FU, Grønirisk 7, Tornirisk 3 OF, Rørspurv 1 M R. Gunnar Jørgensen         Alk

Onsdag den 20. juli 2011

Nørreskov Tåsinge: Misteldrossel 1 R. Poul Rasmussen
Klintholm kalkgrav
: Rødrygget Tornskade 1 FU AD han. Poul Rasmussen
Ærøskøbing, Tivoli
(03:30 - 04:15): Vagtel 1 SY. Kim Bang Jensen
Drejø: Nilgås 2 R, Rørhøg 3 R, Hvidklire 14 R, Spidsand 1 R, Gul vipstjert 1 R. Morten Kristiansen
Espe, matriklen: Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Gransanger 1, Rødhals 2, Hvid Vipstjert 2, Landsvale 5, Grønirisk 2, Stor Flagspætte 1. Dagpåfugleøje 2, Nældens Takvinge 6, Græsrandøje 7, Lille Ildfugl 2, Bredpande 5, Hvepseedderkop 4 (ialt 14 spind). Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø (08:20): Hvepsevåge 1 OF, Havørn 1 OF AD, Fiskeørn 2 OF, Rødrygget Tornskade 1 R. Gunnar Jørgensen
Kværndrup, nedkørsel mod Ringe (09:00): Lille præstekrave 2 R. Henrik Knudsen
Ravnholt (12:30): Grønspætte 1 R. Henrik Knudsen
Fyns Hoved (11:30-13:00): Stor Kobbersneppe 1 FU, Lille Regnspove 2 FU. Leif Knudsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Vresen: Skarv 1000 R, Grågås 100 R. Arne Bruun
Keldsnor: Toppet Lappedykker 14 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Fiskehejre 16 R, Grågås 390 R, Gråand 20 R, Havørn 1 AD R, Strandskade 4 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 14 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 26 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 2 R, Rødben 3 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 2 R, Stenvender 1 R, Hættemåge 130 R, Stormmåge 700 R, Mursejler 15 R, Digesvale 100 R, Bysvale 110 R, Stær 2200 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Toppet Lappedykker 2 R, Grågås 12 R, Gravand 7 R, Gråand 30 R, Taffeland 6 R, Vandrikse 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 25 R, Strandskade 4 R, Vibe 1 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 1 R, Brushane 2 R, Rødben 1 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 3 R, Tinksmed 1 R, Bysvale 200 R, Engpiber 1 R, Rørsanger 1 R, Gråspurv 15 R, Skovspurv 70 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 16 R, Fiskehejre 1 R, Knarand 16 R, Gråand 4 R, Taffeland 17 R, Troldand 8 R, Hvinand 2 R, Rørhøg 6 R, Blishøne 180 R, Vibe 11 R, Hvidklire 12 R, Svaleklire 1 R, Sølvmåge 11 1K, Rørsanger 1 R, Rødrygget Tornskade 4 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Vibe 70 R, Brushane 16 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 5 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing: Klyde 2 1K R, Lille Præstekrave 2 YF TH, Vibe 4 YF TH, Sanglærke 5 SY. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 530 R, Knarand 14 R, Atlingand 2 R, Skeand 11 R, Vibe 70 R, Brushane 4 R, Svaleklire 19 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 12 R , Tornirisk 45 R. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 20, Skarv 350 R, Knopsvane 15, Grågås 64, Gravand 2 JUV R, Knarand 1 F R, Gråand 23, Taffeland 7 R, Troldand 25, Hvinand 2 F FU, Hvepsevåge 1 OF, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 2 OF, Fiskeørn 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Blishøne 10, Strandskade 2 R, Vibe 36, Svaleklire 1 R, Mudderklire 2 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 75, Svartbag 2 R, Ringdue 6 OF, Stor Flagspætte 2, Sanglærke 1 SY, Landsvale 6 FU, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Solsort 1 R, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 OF, Munk 2 SY, Rødrygget Tornskade 1 R, Gråkrage 2 OF, Ravn 4 OF, Stær 14 OF, Gråspurv 4 R, Grønirisk 4 OF, Tornirisk 2 FU, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Tarup Grusgrave: Knopsvane 8, Grågås 350 R, Nilgås 2 R, Troldand 8, Vibe 4 OF, Tinksmed 3 R, Mudderklire 1 R, Sildemåge 7 AD FU, Fjordterne 4. Jacob Sterup
Emtekær Nor: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 3 FU, Strandskade 3 R, Vibe 210 R T, Sølvmåge 7 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 5 FU, Engpiber 3 FU, Stær 1 R, Gulspurv 1 SY. Helle Suadicani
Feddet v/Sandager (Assens): Skarv 1 FU, Fiskehejre 1 FU, Gravand 2 FU, Landsvale 6 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 1 R, Blåmejse 1 FU, Skovspurv 3 FU, Grønirisk 4 FU, Gulspurv 1 SY. Helle Suadicani
Husby Strand, Wedellsborg: Gråstrubet Lappedykker 13 FU, Skarv 3 FU, Fiskehejre 15 FU, Knopsvane 5 FU, Sangsvane 1 R, Grågås 13 OF, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Stor Præstekrave 5 FU, Vibe 180 R, Almindelig Ryle 5 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 2 FU, Sanglærke 3 FU, Landsvale 3 FU, Gul Vipstjert 3 FU, Hvid Vipstjert 7 FU, Stær 6 R, Tornirisk 2 FU. Helle Suadicani
Sabbesborg Klint: Grågås 6 R, Havterne 2 FU, Digesvale 300 YF UF. Evald Mehlsen


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 13/07-2011:
            Vrimmel af vagtler
            Skestorke ædt af ræve og druknet af højvande
            Skovspurv fodrer en musvits unge
            Ugens fuglested: Almindingen, Bornholm


         Buskrørsanger Christiansø d. 19. juli 2011.

Tirsdag den 19. juli 2011

Vejlen (20:15-20:20): Silkehejre 1 R (Den blev forstyrret og tog højde og fløj SV mod Skovballe - Next stop Langeland?). Henrik Knudsen
Monnet, Taasinge
: Vandrefalk 1 FU Han (slog på ca 1000 stære), Rødrygget tornskade 1 Hun, Stær 1000 R. Poul Rasmussen
Arreskov sø nordlige del
(12:30-15:30): Sorthalset Lappedykker 2 FU, Grågås 600 R, Troldand 1200 R, Rød Glente 1 OF, Mudderklire 5 FU, Fjordterne 30 R, Sortterne 2 R, Isfugl 1 R, Bysvale 100 FU, Rødrygget Tornskade 1 R han, Ravn 2 R. Niels Bomholt
Ristinge strand: Gulspurv 5 HØ, Almindelig markgræshoppe 10 HØ, Enggræshoppe 5 HØ, Køllegræshoppe 50 HØ, Sandgræshoppe 15 HØ, Vortebider 10 HØ, Buskgræshoppe 10 HØ, Stor gøn løvgræshoppe 5 HØ. Hjalte Kjærby
Østergård ved Munkebo (18:00-18:10): Grønspætte 1 HØ. Ivan Sejer Beck
Fyns Hoved (12:30-15:15): Stenvender 7 FU. Leif Knudsen
Nærå Strand (20:45): Grågås 850 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard (20:30): Tårnfalk 8 R. Aksel Christensen
Hjadstup Hjadstrupvej (20:05):
Hortulan 1 R AD han (Sad i toppen af stedsegrønt bed, ved indkørselen til en gårdbutik. Set på kort afstand). Aksel Christensen
Æbelø (12:00-19:00): Huldue 2 OF, Pirol 2 SY. Suzette Frydensberg

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 15 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 39 R, Grågås 600 R, Knarand 3 R, Skeand 1 R, Taffeland 30 R, Troldand 1208, Hvinand 1 R, Rød Glente 1 OF, Musvåge 4 OF, Blishøne 125 R, Strandskade 1 R, Vibe 190 R, Mudderklire 5 R, Hættemåge 30 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 30 R, Sortterne 2 R, Isfugl 1 R, Landsvale 9 FU, Bysvale 100 FU, Hvid Vipstjert 6 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 3 R, Tornsanger 2 R, Havesanger 3 YF UF, Munk 1 R, Løvsanger 1 R, Grå Fluesnapper 2 R, Musvit 4 R, Spætmejse 2 R, Rødrygget Tornskade 1 M R, Gråkrage 3 R, Ravn 2 R, Stær 10 R, Skovspurv 3 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 1 R, Lille Gråsisken 1 OF, Gulspurv 2 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt
Voldbro: Agerhøne 6 YF UF. Kirsten Pedersen
Ølundgårds Inddæmning: Fiskehejre 6, Lille Kobbersneppe 8 FU, Storspove 39 FU. Søren G Nielsen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Sorthovedet Måge 1 FU. Kjeld Lund

        Måske det sidste glimt af Silkehejren Foto: Henrik Knudsen


           Rødstjert Tivoli Ærøskøbing Foto: Kim Bang Jensen

Mandag den 18. juli 2011

Ærøskøbing, Tivoli: Rødstjert 1 YF (andet kuld), Grå fluesnapper 1 R. Kim Bang Jensen
Brahetrolleborg Gods
: Rød Glente 1 FU. Lars Andersen
Firtalsstrand
(09:30-10:30): Sorthalset Lappedykker 2 FU AD (+ 2 juv.), Sangsvane 1 R, Lille Præstekrave 1 FU. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Noret, Tåsinge
:
Silkehejre 1 FU, Fiskehejre 2 R, Grågås 60 R, Rørhøg 1 M FU, Vibe 1 R HØ, Dobbeltbekkasin 1 R, Ringdue 1 SY, Sanglærke 1 OF, Landsvale 2 FU, Bysvale 6 FU, Solsort 1 R, Rørsanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 2 AD FU, Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 7, Grågås 309 R, Gravand 15, Gråand 9 R, Troldand 23 R, Blishøne 32 R, Klyde 5, Vibe 1 R, Ringdue 1 SY, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 2 FU, Rørsanger 1 SY, Musvit 6 R HØ, Stær 1 FU, Skovspurv 5 R, Gulspurv 3 SY, Rørspurv 3 SY. Gunnar Jørgensen
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Fiskehejre 3 R, Knopsvane 6, Grågås 2 R, Krikand 4 R, Gråand 16 R, Blishøne 6, Vibe 2 R, Mursejler 20 OF, Landsvale 10 FU, Bysvale 10 FU. Jacob Sterup
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 FU, Grågås 40 R, Gravand 8, Gråand 15 FU, Rørhøg 1 F, Tårnfalk 1, Vibe 110 R, Almindelig Ryle 2 R, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 8 R, Sølvmåge 3 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 3, Stær 100 R. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand: Sangsvane 1 R, Lille Præstekrave 1 FU, Mudderklire 3 FU
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 34 FU, Strandhjejle 5 OF, Lille Kobbersneppe 1 R, Havterne 8 R. Jens Bækkelund
Æbelø: Huldue 1 SY, Pirol 2 SY. Jens Bækkelund


           Silkehejre på plads

Søndag den 17. juli 2011

Noret, Tåsinge: Silkehejre 1 AD FU , Fiskehejre 6 FU, Rørhøg 2 FU, Strandskade 2 R, Vibe 8 R, Hvidklire 1 FU, Hvid Vipstjert 2 FU,
Vejlen, Tåsinge (11:30): Fiskehejre 1 FU, Grågås 80 R, Troldand 3 R, Rørhøg 2 (ynglepar), Klyde 2 R, Vibe 8 R, Svaleklire 2 R, Mudderklire 1 FU, Mursejler 80 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 6 FU, Stær 3 FU, Stillits 2 R
Kysten syd for Vejlen: Mudderklire 6 R. Poul Rasmussen
Tryggelev Nor (15:10-17:00): Sorthalset Lappedykker 2 FU, Knarand 9 R, Havørn 1 OF AD, Mudderklire 8 FU, Dværgterne 6 R, Sortterne 2 FU, Skægmejse 2 R. Niels Bomholt
Gulstav Mose (13:45-14:20): Mudderklire 5 FU, Rødrygget Tornskade 1 R hun. Niels Bomholt
Keldsnor (11:55-13:30): Sorthalset Lappedykker 4 FU, Havørn 1 R JUV, Gul Vipstjert 2 R. Niels Bomholt
Ristinge klint:
Sandgræshoppe 3 HØ, Sivgræshoppe 1, Strandengsgræshoppe 5 HØ. Hjalte Kærby
Arreskov Sø: Sortterne 1 FU. Erik Ehmsen
Espe, matriklen: Sangdrossel 1, Gransanger 1, Munk 1, Havesanger 1, Spætmejse 1.Græsrandøje 50, Engrandøje 2, Bredpande 15. Hare 1 (sad og spiste af roserne i haven). Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Bogensø (19:30-19:45): Rødrygget Tornskade 2 R (Par). Leif Knudsen
Egebjerggaard Fælledgården (17:45): Huldue 4 R. Aksel Christensen
Nærå Strand (17:30): Grågås 600 R. Aksel Christensen
Guldbjerg: Misteldrossel 1 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Strynø: Blå Kærhøg 1 M OF, Mudderklire 4 R, Landsvale 2 YF, Musvit 2 YF. Stig Rubæk
Keldsnor: Toppet Lappedykker 18 R, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Skarv 60 R, Fiskehejre 11 R, Knopsvane 8 R, Grågås 35 R, Krikand 5 R, Taffeland 15 R, Troldand 18 R, Ederfugl 140 V, Hvinand 4 FU, Havørn 1 JUV R, Rørhøg 1 OF, Blishøne 16 FU, Strandskade 4 FU, Stor Præstekrave 10 R, Vibe 99 R, Brushane 7 FU, Rødben 4 R, Svaleklire 1 FU, Hættemåge 6 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 3 R, Splitterne 1 R, Digesvale 10 FU, Bysvale 4 FU, Gul Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Tornsanger 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 100 FU, Skovspurv 31 FU, Tornirisk 4 FU. Niels Bomholt
Bagenkop: Husrødstjert 1 SY. Niels Bomholt
Gulstav Mose: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 9 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 13 R, Strandskade 1 R, Vibe 2 R, Mudderklire 5 FU, Hættemåge 25 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R, Ringdue 1 R, Digesvale 20 FU, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Rørsanger 1 R, Munk 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Rødrygget Tornskade 1 F R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 1 OF, Rørspurv 3 R. Niels Bomholt
Helle Nor: Gråstrubet Lappedykker 4 YF UF, Fiskehejre 1 R, Blishøne 2 R. Niels Bomholt
Klise Nor: Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 FU, Grågås 320 R, Gravand 8 R, Taffeland 7 YF UF, Blishøne 10 R, Vibe 1 R, Hættemåge 30 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 5 R, Fjordterne 1 FU, Landsvale 1 OF, Tornsanger 1 R. Niels Bomholt
Lundemosen: Vibe 1 R, Ringdue 2 FU. Niels Bomholt
Rath: Digesvale 40 R, Engpiber 1 R. Niels Bomholt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Skarv 23 R, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 8 R, Grågås 30 R, Knarand 9 R, Krikand 3 R, Skeand 10 FU, Troldand 32, Hvinand 5 R, Toppet Skallesluger 1 R, Havørn 1 AD OF, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 112 FU, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 8 R, Sortklire 1 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 4 FU, Mudderklire 8 FU, Hættemåge 13 R, Fjordterne 6 FU, Havterne 3 FU, Dværgterne 6 R, Sortterne 2 FU, Landsvale 2 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 3 R, Rørsanger 4 R, Tornsanger 1 R, Skægmejse 2 R, Musvit 1 R, Stær 250 R, Tornirisk 4 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 4 R. Niels Bomholt


             Havterneyngel

Lørdag den 16. juli 2011

Noret, Taasinge (08:00): Silkehejre 1 R. Anni Osther, Børge L. Rasmussen
Søen ved Valdemarslot, Taasinge (09:30): Havørn 1 SV AD (er ringmærket), Havørn 1 IMM. Troels Leuenhagen Petersen, Henrik Knudsen
Tryggelev Nor (13:00): Havørn 2 OF AD (Den ene R). Arbejdsgruppen, Henrik Mørup-Petersen
Brændegård Sø (09:50-10:45): Havørn 2 R AD, Rødrygget Tornskade 1 R han. Niels Bomholt
Espe, matriklen: Ravn 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Holckenhavn Fjord: Græshoppesanger 1 SY. Bo K. Stephensen
Svalehøjvej, Lamdrup, Nyborg (13:00-13:05): Vagtel 1 SY (I kornmark, ny art på adressen). John Buhr
Vestermaden, Mesinge (20:00): Tinksmed 12 R. Ole Reuther

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Noret, Tåsinge:
Silkehejre 1 R. Peder Rasmussen
Vejlen,  Tåsinge: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 3, Skarv 2,
Silkehejre 1 FU (Stod ret uden for P-plads ved sti til fugleskjulet - flittigt fouragerende. Nydt fra ankomst og ca. 30 min. (dvs. 18.40 - 19.10), hvorefter jeg tog en tur til fugleskjulet. Returnerede ca. 19.55 og da var den stadig flittigt optaget i samme område. Lettede 20.04 og fløj mod V.), Fiskehejre 3, Knopsvane 2, Grågås 800, Gravand 7, Gråand 17, Skeand 3 F FU, Troldand 34, Rørhøg 4, Blishøne 19, Strandskade 3, Klyde 8, Vibe 14, Hættemåge 5, Sølvmåge 10, Bysvale 8, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 4, Musvit 2, Stær 70, Skovspurv 10, Gulspurv 3, Rørspurv 10. Søren G. Nielsen
Havn v/Vejlen: Toppet Lappedykker 1, Gråstrubet Lappedykker 3, Fiskehejre 2, Knopsvane 4, Gravand 1, Gråand 19, Blishøne 40, Strandskade 1, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 1, Hættemåge 5, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 3. Søren G. Nielsen
Bjerreby: Tårnfalk 3 R. Søren G. Nielsen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Toppet Lappedykker 24 R, Hvidklire 4. Søren G. Nielsen
Storeholm + Havet omkr. (KA44): Gravand 19, Rørhøg 1 F FU, Strandskade 58 R, Klyde 54, Stor Præstekrave 40, Strandhjejle 1 R, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 4 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Storspove 56 R, Sortklire 2 FU,  Rødben 39 FU, Hvidklire 14 FU, Mudderklire 5 FU, Splitterne 1 R, Havterne 65 R, Sanglærke 4 R SY, Engpiber 10 R Gul Vipstjert 18, Rørspurv 3 R. Peder Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 4, Grågås 300 R, Havørn 1 AD OF, Stor Præstekrave 1 R, Hvidklire 3 FU, Svaleklire 2 OF, Tinksmed 12 FU. Peder Rasmussen
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 30. Morten Müller
Brændegård Sø (09:50-10:45): Toppet Lappedykker 36 R, Skarv 300 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 6 R, Grågås 53 R, Gravand 11 R, Taffeland 6 R, Troldand 11, Hvinand 3 FU, Havørn 2 AD R, Blishøne 8 R, Strandskade 1 R, Vibe 11, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 50 R, Svartbag 4 R, Landsvale 2 FU, Bysvale 15 FU, Rødrygget Tornskade 1 M R, Gråkrage 2 OF, Stær 75 R, Stillits 2. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 21 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 13 R, Grågås 44 R, Gravand 15, Gråand 46 R, Taffeland 6 R, Troldand 19, Hvinand 3 F FU, Hvepsevåge 1 OF, Rød Glente 1 OF, Havørn 3, Rørhøg 1 OF, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 OF, Fasan 3 R, Blishøne 19, Strandskade 4, Vibe 10 R, Hættemåge 4, Sølvmåge 52, Svartbag 7, Fjordterne 1 OF, Ringdue 5 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 2 SY, Landsvale 6 R, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 1 SY, Rørsanger 1 SY, Havesanger 2 SY, Munk 3 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 1 R, Skovskade 1 R HØ, Gråkrage 5 FU, Ravn 4 OF, Stær 75 FU, Gråspurv 3 R, Skovspurv 3 R, Grønirisk 5 OF, Stillits 1 SY, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 3 SY. Gunnar Jørgensen


              Silkehejre Noret Taasinge

Fredag den 15. juli 2011

Noret, Taasinge (16:20): Silkehejre 1 R. Henrik Knudsen
Vejlen - Noret, Taasinge
(15:00):
Silkehejre 1 OF (fra Vejlen til Noret)
Noret Taasinge
(12:00):
Silkehejre 1 R (Set 3 gange i løbet af dagen). Morten Kristiansen, Poul Rasmussen
Vesttaasinge
(15:20): Havørn 1 AD OF
Tryggelev Nor
: Fjordterne 16 FU, Dværgterne 1 FU, Sortterne 1 1K FU, Rørspurv 6 FU
Brændegård
(15:50 - 16:00): Havørn 2 R, Musvåge 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Rødrygget Tornskade 1 FU, Musvit 2 FU, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Holstenshuus, Diernæs
(10:00-11:15): Rød Glente 1 FU, Musvåge 1 R, Mursejler 10 FU, Havesanger 2 SY, Munk 8 SY, Skovskade 2 R, Ravn 1 FU, Lille Korsnæb 1 R, Rådyr 1 R . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Vissenbjerg, Bakkevej
(07:44): Rød Glente 1 OF. Frits Thomsen
Kertemindevejen (ved V.Kærby) (14:25): Havørn 1 OF. Ole Reuther
Hovedvejen nord for Ringe (12:50): Rød Glente 1 FU (Fu på marker nord for Rynkebygård). Per Rasmussen
Wedellsborg (10:50): Havørn 2 R. Frits Thomsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg.: Svartbag 1 AD R, Hvid Vipstjert 3 YF, Gråspurv 15 YF. Anders Odd Wulff Nielsen
Bjernemark: Rørhøg 1 M FU. Niels Bomholt
Noret, Tåsinge:
Silkehejre 1 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 R, Grågås 40 R, Strandskade 2 R, Vibe 3 R, Brushane 1 M R, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 2 OF, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 1 R, Ringdue 2 OF, Landsvale 2 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Stær 5 R. Niels Bomholt
Noret, Tåsinge:
Silkehejre 1 FU. Troels Leuenhagen Petersen
Nørreskov, Taasinge: Hvepsevåge 1 R, Musvåge 1 R, Lille Korsnæb 4 OF, Kernebider 4 R. Troels Leuenhagen Petersen
Strammelse: Rørhøg 1 F FU. Niels Bomholt
Vester Kærby: Havørn 1 OF. Ole Reuther
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Rørsanger 1 SY. Evald Mehlsen
Sadelmagermosen: Rørhøg 1 M AD FU, Sivsanger 3 YF SY, Rørspurv 3 SY. Evald Mehlsen


             Sortterne (arkivfoto)

Torsdag den 14. juli 2011

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Gulstav
: Mursejler 2200 TF. Ole Goldschmidt
Keldsnor
: Sorthalset Lappedykker 2 R, Fiskehejre 24 R, Knarand 6 SV, Rørhøg 1 R, Vibe 130 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 3 R, Brushane 9 R, Hvidklire 1 R, Splitterne 2 R, Fjordterne 1 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor
: Svanegås 1 R, Mudderklire 2 R. Ole Goldschmidt
Lundemosen
: Vibe 2 R, Brushane 8 R, Rødben 3 R, Hvidklire 1 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Grågås 1220 R, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 120 R, Brushane 13 R, Tinksmed 2 R, Fjordterne 37 R, Dværgterne 8 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Lille Lappedykker 4 R, Havørn 1 M AD R, Vibe 90 R, Sortklire 1 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 8 R, Mudderklire 3 R, Fjordterne 11 R, Dværgterne 2 R,
Sortterne 21 AD R, Skægmejse 4 R. Ole Goldschmidt
Stevningen v/Rødskebølle
: Lille Præstekrave 2 TH. Anders Odd Wulff Nielsen
Karlsmosen, Egeskov: Knopsvane 16, Grågås 225 R, Nilgås 2 R, Gravand 6 1K R, Knarand 3 R, Skeand 2 R, Blishøne 115 R, Vibe 36 R, Brushane 1 FU, Hvidklire 1 OF, Svaleklire 2 R, Stær 15 FU. Peder Rasmussen
Sortemosen: Knopsvane 1 R, Grågås 3 R, Gravand 1 1K FU, Gråand 8 R, Rørhøg 1 M OF, Tårnfalk 1 R,
Blishøne 8, Hættemåge 100 R, Ringdue 12 R, Mursejler 2 FU, Sanglærke 2 R, Landsvale 8 FU, Bysvale 10 FU, Tornsanger 1 SY, Gråkrage 4 R. Peder Rasmussen
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Toppet Lappedykker 8, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 12 R, Gråand 4 R, Taffeland 2 R, Troldand 10 R, Strandskade 2 R, Vibe 42 R, Fjordterne 2 FU. Peder Rasmussen
Åmosen: Fiskehejre 2 R, Sangsvane 1 FU, Grågås 16 R, Rørhøg 2 YF, Vibe 27 R, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 1 FU, Gøg 1 R, Landsvale 4 FU. Peder Rasmussen
Lyø Trille/Vestersjo: Skarv 26 R , Fiskehejre 4 R, Grågås 42 R, Gråand 12 R, Rørhøg 1 M FU, Digesvale 40 FU, Bysvale 30 FU, Stær 30 R. Ella Mikkelsen


            Tårnfalk

Onsdag den 13. juli 2011

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg (15:10): Hvepsevåge 1 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 23 R, Skarv 380 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 12, Grågås 21 R, Gravand 27, Gråand 7, Taffeland 2 R, Troldand 2 OF, Havørn 2, Blishøne 8, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 74, Svartbag 3, Ringdue 6 OF, Mursejler 2 FU, Sanglærke 1 SY, Landsvale 8 FU, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Rørsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Musvit 1 R HØ, Skovskade 1 OF, Skovspurv 1 R, Bogfinke 6 OF, Grønirisk 2 R. Gunner Jørgensen
Sønder Højrup: Rød Glente 1 OF. Kjeld Korsholm
Lunge Bjerge: Huldue 1 R. Thomas Varto Nielsen
Odense: Fjordterne 1 OF. Thomas Varto Nielsen
Røjle By: Landsvale 4 YF BR, Råge 30 R. Thomas Varto Nielsen
Pugesø (F.H.): Fiskehejre 1 JUV FU, Stor Præstekrave, Almindelig (hiaticula) 5 FU, Almindelig Ryle 1 R, Storspove 1 FU, Mudderklire 11 FU, Splitterne 3 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU. Søren G. Nielsen
Dalby Bugt: Skarv 1, Strandskade 2, Rødben 1 FU, Mudderklire 9, Fjordterne 1 FU, Dværgterne 1 FU, Stær 50 FU. Søren G. Nielsen


              Rørhøg Hun fra Skarø

Tirsdag den 12. juli 2011

Ærøskøbing: Marsvin 1 FU (Ja, det var en speciel oplevelse; første gang jeg har set et marsvin så tæt på havnen. Jeg kom tilfældigvis forbi, opdagede hvordan den tumlede rundt mellem de udgående lystsejlere ( der ar ikke én der opdagede den), og helt ind til 10 meter fra kajen. Cyklede hjem efter kameraet og håbede den stadig var der. Det var den! Jeg gjorde et par turister opmærksomme på den, så de fik også en god oplevelse). Kim Bang Jensen
Skarø: Rørhøg 2 AD FU, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Landsvale 30 FU, Gærdesanger 1 SY, Stær 90 FU, Tornirisk 6 FU
Brændeskov: Gråstrubet lappedykker 1 AD + 1 Pull. Poul Brugs Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning (08:00-10:30): Knarand 7 R, Fiskeørn 1 FU, Lærkefalk 1 OF, Ravn 2 R. Niels Bomholt
Ulbølle : Mursejler 40 FU. Vagtel 1 HØ (21:00). Niels Bomholt
Albjergs gadekær: Grønbenet rørhøne 1 par med 5 JUV i andet kuld. Poul Brugs Rasmussen
Hovedvejen nord for Ringe
(12:30): Rød Glente 1 OF (Hvor pokker yngler fuglene henne? Der er jo tydeligvis et par i området nord for Ringe.). Per Rasmussen
Espe, matriklen: Sangdrossel 2, Rødstjert 1 han. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur].
Storelung: Ravn 1, Munk 1. Hvepseedderkop 1, Græsrandøje +, Bredpande sp. +, Nældesommerfugl 1, Seksplettet Køllesværmer 1, Almindelig Kobbervandnymfe +, Almindelig Vandnymfe +, Hedelibel +, ubestemt Guldsmed 2 (de var brune). Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur].
Jordløse Bakker (12:15-14:00): Lærkefalk 2 FU AD, Rødrygget Tornskade 5 R, Ravn 2 R. Niels Bomholt
Ølundgård Inddæmning (12:10-14:00): Pibeand 2 R, Havørn 1 R AD (Kl. 12.40), Hvidklire 42 R, Hættemåge 2000 R (Koloni). Ella Mikkelsen
Nærågårdsvej, Sdr. Nærå (12:00): Bomlærke 1 SY (Ved Nærågårdsvej 3). Per Rasmussen
Lammesø (10:50-11:15): Havørn 1 R (Den fik ca. 300 hættemåger på vingerne. Den fløj mod Vigelsø, Ud over fjorden fik den adskillige gæs på vingerne.). Ebbe Larsen
Ølundgårds Inddæmning (10:10-10:45): Sorthalset Lappedykker 2 R. Ebbe Larsen
Bøjden Nor (10:10-11:45): Lille Præstekrave 3 R, Digesvale 125 R. Niels Bomholt
Firtalsstrand (11:30): Lille Præstekrave 1 FU AD. Dieter Maaszen
Firtalsstrand
(09:15-12:00): Sorthalset Lappedykker 1 R (Mellemstykket), Hvidklire 13 R, Tinksmed 6 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand (08:30-10:00): Temmincksryle 4 R, Hvidklire 22 R. Ebbe Larsen
Daugstrup (14:15): Bomlærke 1 SY. Ella Mikkelsen
Skaboeshuse (18:00): Lærkefalk 1 FU, Vagtel 1 SY, Ravn 3 FU. Kurt Hansen
Vestermaden, Mesinge (17:00): Svaleklire 9 R. Ole Reuther
Nærå Strand (08:00): Nilgås 2 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor: Toppet Lappedykker 24 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 3 R, Fiskehejre 18 R, Knopsvane 2 R, Grågås 130 R, Pibeand 1 R, Gråand 20 R, Taffeland 6 R, Troldand 35 R, Ederfugl 7 R, Havørn 1 1K R, Spurvehøg 1 R, Blishøne 40 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 135 R, Brushane 2 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 1 R, Digesvale 1100 R, Bysvale 40 R, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 2 R, Rørsanger 1 R, Tornsanger 1 R, Gråkrage 10 R, Stær 100 R, Tornirisk 5 R, Rørspurv 1 R. Ole Goldschmidt
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 20 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 9 R, Grågås 110 R, Gravand 7 YF UF, Pibeand 1 R, Troldand 11 R, Blishøne 20 R, Strandskade 2 R, Klyde 8, Lille Præstekrave 3 R, Stor Præstekrave 8, Hjejle 4 R, Vibe 36 R, Almindelig Ryle 5 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 2 R, Hvidklire 9 R, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 65 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 2 R, Splitterne 3 R, Havterne 4 R, Stor Flagspætte 1 JUV FU, Sanglærke 2 R, Digesvale 125 R, Landsvale 3 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 8 FU, Solsort 1 R, Gulbug 1 R, Tornsanger 1 R, Gransanger 2 R, Grå Fluesnapper 1 R, Sumpmejse 1 R, Musvit 2 R, Stær 70 FU, Bogfinke 1 R, Grønirisk 1 R, Tornirisk 20 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Jordløse Bakker: Tårnfalk 1 FU, Lærkefalk 2 AD FU, Ringdue 5 R, Mursejler 3 OF, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 1 OF, Skovpiber 3 R, Hvid Vipstjert 1 R, Jernspurv 2 R, Solsort 4 R, Sangdrossel 1 R, Tornsanger 2 R, Havesanger 2 R, Munk 3 R, Gransanger 3 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Rødrygget Tornskade 5 R, Gråkrage 4 FU, Ravn 2 R, Skovspurv 5 FU, Bogfinke 2 YF RU, Lille Gråsisken 1 OF, Gulspurv 5 R. Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 26 R, Skarv 9 R, Fiskehejre 9 R, Knopsvane 8 R, Grågås 550 R, Knarand 7 R, Krikand 6 R, Taffeland 8 R, Troldand 135 R, Hvinand 4 R, Toppet Skallesluger 2 OF, Rørhøg 1 M FU, Fiskeørn 1 FU, Lærkefalk 1 OF, Blishøne 160 R, Vibe 65 R, Brushane 3 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 2 V, Hættemåge 3 R, Fjordterne 4 FU, Ringdue 2 R, Gøg 1 SY, Mursejler 2 OF, Landsvale 2 FU, Jernspurv 1 SY, Kærsanger 4 R, Rørsanger 5 R, Tornsanger 3 R, Musvit 1 R, Gråkrage 3 R, Ravn 2 R, Stær 10 R, Grønirisk 1 R. Niels Bomholt
Posen: Rørhøg 1 F OF. Niels Bomholt
Firtalsstrand: Lille Præstekrave 1 AD FU, Islandsk Ryle 1 R. Dieter Maaszen
Firtalsstrand: Gråstrubet Lappedykker 25, Sorthalset Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 10, Grågås 98 R, Gravand 11, Gråand 7, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 25 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 26 R, Islandsk Ryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 6 R, Almindelig Ryle 10 R, Lille Kobbersneppe 8 R, Rødben 12 R, Hvidklire 13 R, Tinksmed 6 R, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 400 R, Sølvmåge 21 R, Svartbag 2 R, Havterne 2 R, Ringdue 3 R, Sanglærke 2 SY, Landsvale 6 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Gulbug 2 SY, Tornsanger 4 SY, Gråkrage 4 R, Stillits 4 SY, Gulspurv 4 SY. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 16, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 10, Grågås 250 R, Gravand 7, Pibeand 2 R, Krikand 18 R, Gråand 9, Skeand 12 R Havørn 1 AD R, Blishøne 160 R, Strandskade 42 R, Vibe 60 R, Brushane 14 R, Hvidklire 42 R, Hættemåge 2000 R, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Stær 100 R, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Østrup: Bomlærke 1 SY. Ella Mikkelsen
Hersnap: Rørhøg 1 M AD FU. Evald Mehlsen
Scheelenborg: Noret: Rørhøg 1 F AD FU, Rørsanger 2 SY, Stær 500 FU T, Rørspurv 2 SY
Snave/Mårhøj: Stor Præstekrave 2 R. Evald Mehlsen
Vestermade: Stær 300 FU T. Evald Mehlsen
Vestermade: Svaleklire 9 R. Ole Reuther
Båring Vig: Splitterne 4 R. Flemming G. Andersen


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 7/07-2011:
            Ugens fuglested: Føns Vang
            Danske havørne får flere unger end svenske og tyske ørne
            Klogt at udskyde Nationalpark Skjern Å
           
Havmåge går i land


              Ederfugl bag Iholm, Svendborgsund

Mandag den 11. juli 2011

Ny Gesinge: Agerhøne 2 R. Poul Rasmussen
Henninge Nor
(22:40-?): Plettet rørvagtel. Henrik Knudsen
                                  
                                   
Plettet rørvagtel Rudkøbing Vejlen

Nørreballe Nor
(14:10-14:50): Dværgterne 6 R. Ebbe Larsen
Espe, matriklen
: Tårnfalk 2, Sangdrossel 1, Gransanger 1, Munk 1, Havesanger 1, Jernspurv 1, Grågås 14 OF, Stor Regnspove 2 OF. Det Hvide C 1, Nældens Takvinge 1, Kålsommerfugl 3, Stor Kejserguldsmed 1, Blå Libel 2, Almindelig Vandnymfe 20, Hedelibel sp. 50. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur].
Snarup Skov
: Ravn 1, Munk 3. Kejserkåbe 4, Citronsommerfugl 4, Nældesommerfugl 6, Stor Kålsommerfugl 3, Dagpåfugleøje 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Bøjden Nor (09:30-11:30): Skarv 20 R, Fiskehejre 10 FU/R, Knopsvane 2 YUF, Knopsvane 6 FU PULL, Knopsvane 4 FU AD, Grågås 60 FU/R, Gravand 2 FU AD, Gravand 1 FU Juv, Gråand 1 YUF et kuld 2, Gråand 30 R, Taffeland 1 R, Troldand 30 R, Hvinand 1 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 4 FU/R, Klyde 2 FU PULL 2 kuld, Klyde 4 YUF, Stor Præstekrave 6 FU, Stor Præstekrave 2 FU PULL, Stor Præstekrave 2 YUF, Vibe 30 R, Vibe 2 YUF, Vibe 1 FU PULL min, Almindelig Ryle 8 FU, Lille Kobbersneppe 1 SV, Sortklire 2 FU, Rødben 4 FU/R, Hvidklire 15 FU/R, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 100 R, Stormmåge 5 R, Splitterne 1 FU ph, Havterne 2 YUF, Havterne 2 R Juv, Havterne 6 SV, Digesvale 80 FU/R, Landsvale 5 FU, Bysvale 6 FU, Hvid Vipstjert 15 FU/R, Stenpikker 1 FU Juv, Rørsanger 1 SY, Ravn 2 R, Stær 100 FU . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Firtalsstrand
(09:30-10:30): Sorthalset Lappedykker 1 R (Mellemstykket), Sangsvane 1 R, Klyde 36 R, Lille Præstekrave 2 R, Temmincksryle 4 R, Krumnæbbet Ryle 22 R, Tinksmed 14 R. Søren Gjaldbæk
Ølundgård (08:20-09:10): Pibeand 2 R, Havørn 2 R (1 AD, 1 IMM), Temmincksryle 1 R, Stor Regnspove 64 R, Hvidklire 38 R, Tinksmed 6 R. Søren Gjaldbæk
Nærå Strand (08:30): Krumnæbbet Ryle 16 R, Almindelig Ryle 250 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Gråsten Nor
: Vagtel 2 TH, Vandrikse 1 F R, Kærsanger 3 SY. Lars Tom-Petersen
Skjoldnæs Fyr: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Ederfugl 75 R, Strandskade 6 R, Småspove 9 R, Mudderklire 2 R, Sildemåge 1 AD R, Splitterne 4 FU, Mursejler 10 V, Stor Flagspætte 1 TF, Digesvale 10 FU, Bysvale 50 YF BR, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 R, Hvid Vipstjert 35 R, Gulbug 1 R, Husskade 2 R, Stær 403, Bogfinke 5 TF, Tornirisk 25 R, Karmindompap 1 SY. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Rørhøg 1 M OF. Lars Tom-Petersen
Ristinge By: Rødstjert 4 YF UF, Gulbug 1 SY. Jan Eriksen
Tarup Grusgrave: Knopsvane 8, Grågås 220 R, Hvinand 6, Svaleklire 3, Svartbag 1 AD R, Fjordterne 2 AD YF, Ravn 4 R. Jacob Sterup
Bregnør bugt, Vestermade Rev: Skarv 3 R, Gravand 3 R, Ederfugl 25 R, Strandskade 36 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 16 R, Islandsk Ryle 1 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Storspove 43 R, Rødben, Almindelig (totanus) 11 R, Hvidklire 11 R, Hættemåge 71 R, Sølvmåge 37 R, Havterne 1 R. Ivan Sejer Beck
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Mudderklire 1 R, Sildemåge 4 R, Splitterne 4 FU. Thomas Varto Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 2, Fiskehejre 1, Knopsvane 6, Grågås 500, Krikand 1 FU, Rørhøg 2, Vibe 150, Tinksmed 4 FU, Ringdue 12 OF, Rørsanger 3, Gærdesanger 2, Tornsanger 2, Stær 10, Gulspurv 3, Rørspurv 3 SY. Søren G. Nielsen
Mose v/Julsgård: Rørhøg 1 M AD R. Thomas Varto Nielsen
Nr. Aaby: Agerhøne 2 R. Thomas Varto Nielsen
Vestermose m.m.: Grågås 30 R. Thomas Varto Nielsen


              To af de unge skægmejser ved Vejlen, Taasinge

Søndag den 10. juli 2011

Svendborg, Sætting Strandvej (11:05): Havørn 1 AD OF N, Marsvin 1 FU (20:00)
Vornæsvej, Taasinge
(09:00): Husrødstjert 2 R. Henrik Knudsen
Noret, Tåsinge (06.30): Knopsvane 2 R, Strandskade 2 R, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 3 FU, Gulbug 1 SY, Stær 30 OF
Vejlen, Tåsinge:(06:40-07:45): Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 3 R, Gravand 8, Krikand 26 R, Gråand 15, Skeand 4, Troldand 20, Hvinand 1 FU, Rørhøg 1 F FU, Blishøne 14, Strandskade 2 R, Klyde 2 FU, Lille Præstekrave 5, Vibe 3 R, Brushane 4 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 8 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 1 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Rørsanger 5 SY, Gulbug 1 SY, Skægmejse 14 1K FU, Stillits 2 R
Vejlen, Tåsinge (15:00-15:30): Skægmejse 8 R JUV. Jens-Gert Hansen
Monnet Taasinge: Digesvale 100 R (40-50 par i Vårø Knude). Poul Rasmussen
Langeland, Vesteregn (22:30-23:00): Vagtel 6 SY. Esben Eriksen
Klise Nor (23:00-?): Plettet rørvagtel 1 SY. Esben Eriksen
Dovns Klint (15:15-15:45): Digesvale 130 R (80 sad på hegnstråd mod Gulstav og 50 var i luften). Ebbe Larsen
Keldsnor (13:30-14:45): Pibeand 2 R. Ebbe Larsen
Nørreballe Nor (10:45-11:30): Dværgterne 6 R, Sortterne 2 R. Ebbe Larsen
Ravnholt: Havørn 1 AD, Lille korsnæb 1 R. Henrik Knudsen
Sollerup / Kistrup (12:20): Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Espe, matriklen: Sanglærke 1 SY, Ravn 1. Stor Vandsalamander 3, Lille Vandsalamander min. 50. Stor Kejserguldsmed 1, Blå Libel 2, Almindelig Vandnymfe 10, Stor Kålsommerfugl 2, Nældens Takvinge 2, Bredpande 2, Græsrandøje 10, Engrandøje 2, Stor Løvgræshoppe 4. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur].
Øksendrup: Hvepsevåge 1 OF, Vibe 6 OF. Poul Brugs Rasmussen
Ølund (20:15-20:45): Strandskade 55 R, Hvidklire 22 R, Bomlærke 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Ølundgårds inddæmning (15:00): Havørn 1 FU AD, Brushane 20 R. Anders Vedel
Firtalsstrand (19:30-20:10): Lille Præstekrave 3 R, Temmincksryle 3 R, Krumnæbbet Ryle 13 R, Hvidklire 11 R, Mudderklire 6 R, Bomlærke 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang (10:30-13:30): Toppet Lappedykker 85 FU, Sorthalset Lappedykker 11 FU (6 ad-5juv), Lille Præstekrave 1 FU AD, Mudderklire 5 R, Ravn 1 OF. Poul-Asger Olesen, Dieter Maaszen
Husby Strand (14:00-14:30): Lille Præstekrave 3 FU (1 ad - 2 juv.), Gul Vipstjert 6 FU JUV. Dieter Maaszen
Fyns Hoved (12:15-14:45): Krumnæbbet Ryle 19 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Rødrygget Tornskade 2 R (Par). Leif Knudsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Fredmosen
: Grågås 80 R, Gråand 4 R, Taffeland 4 R, Spurvehøg 1 R, Vagtel 1 SY, Blishøne 22 R, Storspove 1 R, Hættemåge 35 R, Sanglærke 3 TH, Digesvale 10 OF, Landsvale 8 OF, Bysvale 4 YF, Engpiber 2 SY, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 3 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY . Jan Eriksen
Nørreballe Nor: Knopsvane 55 R, Grågås 500 R, Strandskade 6 R,Vibe 40 R, Brushane 2 R, Hvidklire 1 R, Sortkrage 1 OF. Jan Eriksen
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Toppet Lappedykker 6 YF, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Skarv 55 R, Fiskehejre 1 JUV R, Knopsvane 4 R, Grågås 45 R, Gråand 18 R, Skeand 2 R, Taffeland 5 R, Troldand 6 R, Hvinand 1 F R, Tårnfalk 1 R, Fjordterne 6 OF, Havterne 1 OF, Rørsanger 5 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 R. Jan Eriksen
Langeland, Galtebjerg, Bjergene
: Grågås 35 R, Strandskade 1 R, Vibe 4 R, Tornsanger 3 SY, Rødrygget Tornskade 1 F R, Tornirisk 8 R, Gulspurv 4 R. Jan Eriksen
Sallinge Lunde
: Agerhøne 1 F R. Niels Bomholt
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 22, Skarv 350 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 22, Grågås 45 R, Gravand 31, Knarand 1 F R, Gråand 24, Taffeland 3 R, Troldand 5 R, Havørn 4, Rørhøg 1 FU, Spurvehøg 1 OF, Fiskeørn 1 OF, Fasan 2 R, Blishøne 18, Strandskade 4, Vibe 12 R, Mudderklire 1 FU, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 65, Svartbag 4, Fjordterne 2 OF, Ringdue 4 OF, Gøg 1 SY, Mursejler 2 FU, Sanglærke 2 SY, Landsvale 5 FU, Bysvale 14 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Musvit 2 OF, Skovskade 2 OF, Gråkrage 4 FU, Ravn 4 OF, Stær 9 R, Gråspurv 1 R, Skovspurv 1 OF, Grønirisk 2 R, Stillits 2 FU, Tornirisk 2 OF. Gunnar Jørgensen
Tommerup: Fiskehejre 1 FU, Gråand 2 R, Grønbenet Rørhøne 8 YF, Blishøne 8 YF, Mudderklire 1 R. Helle Suadicani
Firtalsstrand: Krumnæbbet Ryle 14 R. Anders Vedel
Firtalsstrand: Lille Præstekrave 3 R, Stor Præstekrave 6 R, Temmincksryle 3 R, Krumnæbbet Ryle 13 R, Almindelig Ryle 4 R, Brushane 3 R, Lille Kobbersneppe 3 R, Hvidklire 11 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 6 R, Bomlærke 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Ølundgårds Inddæmning: Strandskade 55 R, Krumnæbbet Ryle 4 R, Almindelig Ryle 15 R, Brushane 15 R, Storspove 35 R, Sortklire 7 R, Hvidklire 22 R, Tinksmed 2 R, Bomlærke 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Ølundgårds Inddæmning: Havørn 1 R. Anders Vedel
Føns Vang: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 8. Stinne Aastrup
Føns Vang: Toppet Lappedykker 85 FU, Sorthalset Lappedykker 11 FU, Knarand 4 FU, Taffeland 180 FU, Hvinand 4 FU, Blishøne 330 FU, Lille Præstekrave 3 FU, Mudderklire 5 R, Ravn 1 OF. Dieter Maaszen
Husby Strand, Wedellsborg: Lille Præstekrave 3 FU, Gul Vipstjert 6 JUV FU. Dieter Maaszen


                 Silkehejre Noret Taasinge Foto: Henrik Knudsen

Lørdag den 9. juli 2011

Noret Taasinge: Silkehejre 1 R, Strandskade 2 R, Vibe 4 R, Fiskehejre 6 R, Rørhøg 1 FU, Svaleklire 5 FU, Tinksmed 4 R, Hvidklire 1 FU, Gransanger 1 SY. Henrik knudsen
Søen Valdemar Slot
: Sorthalset lappedykker 1 AD + 2 1K. Henrik Knudsen
Nørreballe Nor
(10:00-11:30): Havørn 1 FU AD (Slog blishøne, derefter mobbet væk af fjordterner), Lærkefalk 1 R 1K (Fouragerede i perioder på guldsmede), Dværgterne 12 R, Sortterne 1 FU AD. Henrik Mørup-Petersen
Firtalsstrand (09:35-10:00): Sangsvane 1 FU, Pibeand 2 FU, Lille Præstekrave 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (08:00-09:15): Pibeand 7 FU, Havørn 1 FU AD (09:00), Stor Regnspove 105 R, Hvidklire 35 R. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Siø: Hvidklire 1 R , Stær 50 OF. Jan Eriksen
Sørup: Spurvehøg 1 OF, Ravn 3 OF, Lille Gråsisken 3 OF. Jan Eriksen
Vitsø: Lille Lappedykker 6 FU, Toppet Lappedykker 3 FU, Gråstrubet Lappedykker 29 FU, Sorthalset Lappedykker 28, Skarv 26 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 16, Grågås 154 FU, Canadagås 23 FU, Gravand 18, Pibeand 2 FU, Knarand 6 FU, Gråand 45 FU, Skeand 23 FU, Taffeland 27 FU, Troldand 137 FU, Hvinand 11 FU, Rørhøg 2 YF FU, Spurvehøg 1 FU, Strandskade 13 FU, Stor Præstekrave 7 FU, Vibe 76 FU, Brushane 16 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 5 FU, Tinksmed 3 FU, Hættemåge 385, Stormmåge 90 FU, Svartbag 6 R, Ringdue 6 FU, Mursejler 4 FU, Sanglærke 18 FU, Digesvale 60 FU, Landsvale 4 FU, Engpiber 3 FU, Hvid Vipstjert 7 FU, Gærdesmutte 1 YF SY, Kærsanger 1 SY, Gulbug 3 YF SY, Tornsanger 11 FU, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Blåmejse 2 1K FU, Rødrygget Tornskade 2 YF FU, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 7 FU, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 FU, Stær 70 FU, Bogfinke 1 FU, Stillits 1 R, Gulspurv 4 FU, Rørspurv 5 FU, Bomlærke 1 SY. Morten Müller
Vodrup Klint: Digesvale 25 FU, Tornsanger 4 FU, Rødrygget Tornskade 1 M AD YF FU, Gråkrage 2 FU,
Stær 400 1K FU, Tornirisk 2 FU, Gulspurv 5 FU, Bomlærke 6 FU. Morten Müller
Svanninge (07:50 - ) Lille Korsnæb 5 SV. Jacob Sterup
Fællesstrand/Tornen: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Strandskade 15 R, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 1 OF, Strandhjejle 2 R, Vibe 6 R, Islandsk Ryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 61 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Rødben 3 R, Hvidklire 1 R, Splitterne 21 R, Havterne 15 R,Stær 90 R. Kirsten Halkjær Lund
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Havterne 4. Evald Mehlsen
Langemosen v/Måle: Rørhøg 2, Vibe 50 FU, Tornsanger 5 YF UF, Stær 50 FU . Evald Mehlsen
Gammelkær: Rørspurv 2 SY. Evald Mehlsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 6 YF, Grågås 380 R, Krikand 3 FU, Gråand 15 FU, Rørhøg 1 M FU, Vibe 85 R, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 1 FU, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Tornsanger 1 SY, Gulspurv 1 SY. Helle Suadicani
Firtalsstrand: Sangsvane 1 FU, Pibeand 2 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Tinksmed 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 1 FU, Grågås 202 FU, Pibeand 7 FU, Havørn 1 AD FU, Hjejle 21 R, Vibe 30 FU, Brushane 2 FU, Storspove 105 R, Sortklire 3 FU, Rødben 5 R, Hvidklire 35 R. Dieter Maaszen
Ejlby: Rørhøg 1 FU. Jens Bækkelund


            Tårnfalk Strynø d. 7. juli 2011

Fredag den 8. juli 2011

Ringe, Kaholehaven (21:20 - 23:15 ): Engsnarre 1 SY
Sundbakkerne, Faaborg
(10:30-12:00): Sorthalset Lappedykker 8 YUF 4 kuld, Lille Lappedykker 2 YUF et kuld, Grågås 50 FU/R, Knarand 2 YUF 2 kuld, Skeand 10 R, Taffeland 5 YUF 2,4,5,7,7, Taffeland 30 R, Troldand 1 YUF 3 pull, Troldand 30 R, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Blishøne 350 FU, Strandskade 3 FU, Vibe 2 YUF, Gøg 1 SY, Lille Gråsisken 2 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Fredmosen: Lærkefalk 1 AD OF. Jan Eriksen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 4 R, Grågås 300 R, Mudderklire 4 R, Jens Bækkelund
Helnæs Made: Vandrikse 1 SY, Småspove 6 FU, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY. Per Damsgaard-Sørensen


           
            Engsnarre Ringe d. 7. juli 2011

Torsdag den 7. juli 2011

Monnet, Taasinge (14:15 - ) : Stor kobbersneppe 1 R, Rørhøg 1 FU, Stær 1000 FU. Poul Rasmussen
Monnet
, Taasinge (08:45 - ) : Vandrefalk 1 AD/IMM R - fløj til Strynø, Lille præstekrave 1 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 2 R, Hvidklire 13 R, Storspove 53 R, Strandskade 10 R. Henrik Knudsen
Strynø: Tårnfalk 1 OF, Landsvale 20 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Sangdrossel 1 FU, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY, Tornirisk 3 FU. Grøn frø 100+ (tre gadekær), Grønbroget tudse 1 død 2K+
Vest for Strynø (Omr.38): Knopsvane 300 (fældende)
Ringe, Kaholehaven (22:10 - ): Engsnarre 1 SY, Råge 300 R NAT +
en ukendt lyd. Læs mere på F&N  og Netfugl  + Lokaliteten
Espe, matriklen: Tårnfalk 3, Tyrkerdue 1, Jernspurv 1, Havesanger 1, Munk 1, Løvsanger 1, Gransanger 1.Hare 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Tarup Vandmølle (22:40): Vagtel 1 SY (Fuglen sidder nok i kornmarken ved Hudevad Byvej, mellem Tarup og Hudevad. 3 gang jeg høre Vagtel fra matriklen). Per Rasmussen
Sundet, Faaborg: Lille Lappedykker 2 + 2 Pull. Leif Kristensen
Helnæs, Nordvestlige del mod Lillebælt: Digesvale 50 YF. Kirsten Pedersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Fredmosen
: Grågås 150 R, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 M AD OF, Storspove 1 OF, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 3 SY, Løvsanger 1 SY. Jan Eriksen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å)
: Grågås 380 SØ NAT, Vagtel 1 SY, Lille Gråsisken 4 OF. Per Rasmussen
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 38 R, Skarv 300 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 15, Grågås 93 FU, Gravand 43, Krikand 1 R, Gråand 42, Taffeland 1 M R, Troldand 12 R, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 FU, Fasan 2 R, Blishøne 26, Vibe 7 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 53, Svartbag 2 R, Ringdue 2 OF, Landsvale 4 FU, Bysvale 10 FU, Solsort 1 OF, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Skovspurv 5 R, Bogfinke 5, Grønirisk 1 FU, Tornirisk 2 FU. Gunnar Jørgensen
Helnæs, Halen
: Skarv 15 R, Knopsvane 36 R, Grågås 13 R, Blå Kærhøg 1 M R, Tårnfalk 2 R, Strandskade 33 FU, Lille Præstekrave 3 FU, Stor Præstekrave 8 FU, Vibe 50 FU, Almindelig Ryle 16 FU, Storspove 5 FU, Rødben 17 FU, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 2 FU, Fjordterne 5 FU, Gøg 1 R, Mursejler 1 FU, Sanglærke 2 SY, Digesvale 50 FU, Landsvale 4 FU, Engpiber 2 R, Tornsanger 3 SY, Stær 30 FU, Tornirisk 3 SY, Gulspurv 4 SY. Helle Suadicani
Tommerup: Natugle 2 YF. Helle Suadicani
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Sivsanger 4 YF SY, Rørspurv 2 S. Evald Mehlsen
Ulriksholm Skove: Sangdrossel 1 SY. Evald Mehlsen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 170 R. Jens Bækkelund
Nyhave: Rødrygget Tornskade 1 JUV R. Jens Bækkelund


           Havørn fra Langeland, Beskudt       Foto: Morten Müller

Onsdag den 6. juli 2011

Vejlen, Taasinge: Lille præstekrave 4 R. Henrik Knudsen
Botofte mose
(07:30 - 07:45): Gråstrubet lappedykker 48 AD + 8 1K, Sorthalset lappedykker 5 AD + 1 1K, Toppet lappedykker 2 AD+ 1 1K. Henrik Knudsen
Lundemosen, Sydlangeland : Lille Gulbenet Klire 0 R. Thorbjørn Eriksen
Tryggelev Nor (14:00): Dværgterne 3 FU. Dieter Maaszen
Keldsnor (10:45): Sorthalset Lappedykker 1 FU, Gul Vipstjert 1 FU JUV. Dieter Maaszen
Nørreballe Nor (14:50): Dværgterne 6 R. Dieter Maaszen
Nørreballe Nor (13:00): Lærkefalk 1 FU 1K (Kortvarigt på insektjagt). Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor (08:50-10:00): Havørn 1 R, Dværgterne 8 R. Ebbe Larsen
Henninge Nor
: Hvepsevåge 1 R. Henrik Knudsen
Espe, Galgebakken
(13:35): Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Holstenshuus, Diernæs
(09:30-11:00): Hvepsevåge 1 YFU, Rød Glente 1 FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 FU, Vibe 1 T, Skovpiber 2 YFU, Nattergal 1 SY, Gulbug 1 SY, Grå Fluesnapper 2 FU, Skovskade 1 R, Ravn 2 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Ølundgårds Inddæmning (20:15-21:00): Knarand 24 R. Ebbe Larsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 1 FU, Gul Vipstjert 1 JUV FU, Hvid Vipstjert 7 JUV FU, Stær 50 FU. Dieter Maaszen
Keldsnor: Fiskehejre 5 FU, Klyde 5 FU, Almindelig Ryle 5 FU, Hvidklire 1 FU. Søren G. Nielsen
Nørreballe Nor: Dværgterne 6 R. Dieter Maaszen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fjordterne 1 FU, Dværgterne 3 FU. Dieter Maaszen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 28 R, Skarv 350 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 26, Grågås 70, Gravand 35, Knarand 3 OF, Gråand 46, Skeand 4 R, Taffeland 6 R, Troldand 15 R, Hvinand 1 F OF, Rørhøg 2 FU, Spurvehøg 1 OF, Fiskeørn 1 FU, Blishøne 22, Strandskade 4, Vibe 5 R, Mudderklire 2 R, Sølvmåge 47, Svartbag 7, Fjordterne 1 OF, Ringdue 4 OF, Sanglærke 1 SY, Landsvale 10 FU, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 OF, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Musvit 2 R HØ, Skovskade 1 R, Gråkrage 7 R, Ravn 1 R HØ, Stær 7 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 4 OF, Tornirisk 2 OF. Gunnar Jørgensen
Odense: Grønspætte 1 DØD
Assens: Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 1 FU. Kirsten Pedersen
Torø: Skarv 30 R, Fjordterne 3 FU, Engpiber 2 R, Tornsanger 2 SY. Kirsten Pedersen


          Lille gulben Lundemosen fotograferet igennem skope med mobiltelefon

Tirsdag den 5. juli 2011

Vejlen, Taasinge (16:40): Lille præstekrave 4 R, Skægmejse 1 par med 2 JUV. Poul Rasmussen
Lundemosen, Sydlangeland
(19:40):
Lille Gulbenet Klire 1 R. Ole Goldschmidt
Lundemosen, Sydlangeland
:
Lille Gulbenet Klire 1 R, Tinksmed 12 R, Svaleklire 2 R, Sortklire 2 R, Hvidklire 4 R, Rødben 1 R, Krumnæbbet ryle 1 R, Vibe 6 R, Strandskade 2 R, Brushane 2 R. Nis Rattenborg
Lundemosen, Sydlangeland
(12:10-13:40):
Lille Gulbenet Klire 1 R. Michael Mosebo Jensen
Lundemosen set fra Keldsnor Fyr (10:50):
Lille Gulbenet Klire 1 R (Ny art for Fyn, blot 7. DK-fund). Peder Rasmussen, Henrik Knudsen*
Keldsnor (08:45-10:25): Sorthalset Lappedykker 1 R, Pibeand 8 R, Dværgterne 4 FU, Gul Vipstjert 2 R. Niels Bomholt
Fredmose (13:30): Lærkefalk 1 FU 1K. Henrik Mørup-Petersen
Salme Nor (10:30): Lille Præstekrave 2 R, Temmincksryle 1 R, Odinshane 1 R AD (Sommerdragt). Henrik Mørup-Petersen
Arreskov Sø (08:45-09:30): Knarand 6 FU, Taffeland 290 FU. Dieter Maaszen
Rudkøbing: Lille Præstekrave 1 OF
Ringe, Ringe Skov, golfbanen (22:00-22:30): Engsnarre 1 KA SY. Karsten Urup Nielsen
Brændegård Sø (14:25-15:30): Hvepsevåge 1 OF AD (15:13), Rød Glente 1 OF AD (14:40), Havørn 1 R AD (14:25), Fiskeørn 1 FU (14:55). Dieter Maaszen
Sundet Faaborg (10:30-12:30): Sorthalset Lappedykker 1 FU, Rovterne 1 FU AD (10:30). Dieter Maaszen
Nakkebølle Inddæmning (13:00-14:00): Knarand 12 FU. Dieter Maaszen
Svanninge Bakker (10:00): Ravn 4 OF. Dieter Maaszen
Øksendrup, grusgrav: Bynkefugl 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Gl. Højmevej 104, Højme (22:30-22:35): Vagtel 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Neverkær v/Årupvejen (14:25): Rød Glente 1 FU. Frits Thomsen

            Lille gulben fotograferet af Per Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Tårnfalk 1 FU, Klippedue/Tamdue 1 R. Michael Køie Poulsen
Vindeby: Mursejler 10 OF. Michael Køie Poulsen
Lundemosen: Knopsvane 2 R, Pibeand 3 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 3 FU,
Lille Gulben (SU) 1 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 9 FU. Niels Bomholt
Lundemosen: Krumnæbbet Ryle 1 SDR FU, Sortklire 1 SDR FU, Hvidklire 3 FU,
Lille Gulben (SU) 1 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 5 FU, Bysvale 5 OF. Freddy Hansen
Lundemosen: Krikand 1 R, Gråand 6 R, Rørhøg 1 M 3K+ FU, Strandskade 1 AD FU, Strandskade 3 2K+ R, Vibe 1 AD R, Krumnæbbet Ryle 1 2K+ SDR R, Almindelig Ryle 2 NØ, Brushane 1 M 2K+ R, Sortklire 1 2K+ SDR R, Hvidklire 6,
Lille Gulben (SU) 1 2K+ SDR R , Svaleklire 1 FU, Svaleklire 2 R, Tinksmed 7 FU, Tinksmed 12 R, Digesvale 30 R, Landsvale 15 R, Bysvale 20 R, Gul Vipstjert 2, Hvid Vipstjert 4 R, Tornsanger 3 R, Gransanger 1 SY, Stær 15 R, Grønirisk 10 R, Stillits 3 R, Tornirisk 5 R. Henrik Böhmer
Lundemosen:
Lille Gulben (SU) 1 FU . Per Rasmussen
Lundemosen:
Lille Gulben (SU) 1 FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Lundemosen:
Lille Gulben (SU) 1 FU . Gert Lystrup Jørgensen
Lille Gulben (SU) 1 FU . Jørn Vinther Sørensen
Lille Gulben (SU) 1 FU. Frank Desting
Lille Gulben (SU) 1 FU. Leif Frederiksen
Lille Gulben (SU) 1 AD FU Video. Michael Køie Poulsen
Lille Gulben (SU) 1 R. Erik Vikkelsø Rasmussen
Lille Gulben (SU) 1 R. Allan Haagensen
Lundemosen: Knopsvane 2 AD R, Krikand 1 R, Gråand 8 R, Strandskade 1 AD FU, Vibe 1 AD R, Krumnæbbet Ryle 1 AD FU, Sortklire 1 AD SDR R, Hvidklire 3 AD FU,
Lille Gulben (SU) 1 AD FU , Svaleklire 1 FU, Tinksmed 7 FU, Stær 15 R. Jacob Sterup
Gulstav: Spurvehøg 1 FU. Niels Bomholt
Rath: Husrødstjert 1 R SY. Jacob Sterup
Keldsnor: Toppet Lappedykker 12 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Skarv 70 R, Fiskehejre 13 FU, Knopsvane 7 R, Grågås 85 FU, Gravand 22 V, Pibeand 8 R, Krikand 3 R, Skeand 1 R, Taffeland 9 R, Troldand 3 R, Ederfugl 200 V, Hvinand 7 R, Blishøne 20 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 36 R, Almindelig Ryle 17 FU, Brushane 9 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 1 FU, Hættemåge 15, Fjordterne 2 FU, Dværgterne 4 FU, Mursejler 1 OF, Sanglærke 1 SY, Digesvale 40 FU, Bysvale 30 FU, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 6 R, Husrødstjert 1 M SY, Blåmejse 4 R, Musvit 2 R, Gråkrage 2 R, Stær 80 FU, Skovspurv 1 R, Tornirisk 1 R. Niels Bomholt
Bagenkop Havn: Sølvmåge 70 R, Svartbag 30 R, Splitterne 2 S, Husrødstjert 1 R SY. Jacob Sterup
Klise Nor: Toppet Lappedykker 1 R, Grågås 180 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 2 R, Almindelig Ryle 9 FU, Svaleklire 1 R, Tinksmed 1 R, Ringdue 1 R, Rørsanger 2 R, Bogfinke 1 R. Niels Bomholt
Klise Nor: Toppet Lappedykker 1 AD R, Grågås 170 R, Grønbenet Rørhøne 1 AD R, Blishøne 5 R, Strandskade 1 R, Vibe 3 R. Jacob Sterup
Hav ved Tryggelev Nor (KA45): Småspove 1 S. Michael Køie Poulsen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 20 R, Knopsvane 4 PUL YF, Pibeand 3 R, Taffeland 25 R, Troldand 9 PUL YF, Hvinand 25 R, Strandskade 2 R, Rødben 2 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 1 R, Fjordterne 4 R, Dværgterne 7 R. Michael Køie Poulsen
Rath: Hvepsevåge 1 OF. Michael Køie Poulsen
Herslev: Sanglærke 1 R, Stillits 1 R. Michael Køie Poulsen
Kædeby: Gråspurv 1 M R. Michael Køie Poulsen
Rudkøbing: Mursejler 15 R, Landsvale 2 R, Bysvale 5 R. Michael Køie Poulsen
Langelandsbroen: Toppet Skallesluger 3 R. Michael Køie Poulsen
Fredskov (Præsteskov): Jernspurv 1 2K+ R, Rødhals 1 3K+ RI, Solsort 1 F 2K RI, Sangdrossel 1 1K RI, Gærdesanger 1 2K+ RI, Munk 1 1K R, Gransanger 1 1K RI, Blåmejse 1 M 1K RI, Korttået Træløber 1 2K+ RI, Skovspurv 2. Børge L Rasmussen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 12 FU, Knarand 6 FU, Taffeland 290 FU. Dieter Maaszen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 39 FU, Hvepsevåge 1 OF, Rød Glente 1 AD OF, Havørn 1 AD R, Fiskeørn 1 FU. Dieter Maaszen
Nakkebølle Inddæmning: Knarand 12 FU, Rørhøg 1 FU, Vibe 106 R. Dieter Maaszen
Sundet, Faaborg: Strandskade 3 FU, Vibe 10 FU, Svaleklire 1 FU, Rovterne 2 AD FU. Per Damgaard Poulsen
Sundet, Faaborg: Sorthalset Lappedykker 1 FU, Rovterne 1 AD FU. Dieter Maaszen
Svanninge: Tinksmed 1 S. Jacob Sterup
Svanninge: Skovpiber 1 OF, Ravn 4 OF. Dieter Maaszen
Kølstrup: Vagtel 1 SY. Evald Mehlsen
Langemosen v/Måle: Stor Præstekrave 2 FU, Tornirisk 2 FU. Evald Mehlsen
Måle: Rørhøg 1 F AD FU. Evald Mehlsen
Knudshoved Færgehavn: Grågås 3 OF, Hættemåge 1 OF, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 1 R, Splitterne 4 R, Fjordterne 2 T, Ringdue 1 R, Sanglærke 1 R, Landsvale 6 R, Hvid Vipstjert 2 R, Phylloscopus sp. 1 R, Musvit 1 R. Michael Køie Poulsen
Æbelø: Huldue 2 SY, Pirol 3 SY. Jens Bækkelund


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 30/06-2011:
            Skovspurven går frem, stæren er på retur
            Grønne organisationer dokumenterer: Så høj er prisen for det danske industrilandbrug
            Ugens fuglested: Vrads Sande


            Ynglesucces for de fynske løvfrøer på Vestfyn

Mandag den 4. juli 2011

Ny Gesinge, Skiftekær: Husrødstjert 1 R. Poul Rasmussen
Monnet, Taasinge
(18:00-19:25): Temmincksryle 1 R, Almindelig ryle 8 R, Hvidklire  R, Svaleklire 1 R, Storspove 50 R. Henrik Knudsen
Nørreballe Nor
(15:00): Havørn 1 OF AD, Lærkefalk 1 R, Fjordterne 12 YF (Unger på den lille ø mod syd), Dværgterne 16 R AD (Heraf 14 R på øen ved broen). Henrik Mørup-Petersen
Bøjden Nor
: Sorthalset Lappedykker 1 FU, Skarv 19 R, Fiskehejre 11 R, Knopsvane 2 YF UF, Grågås 60 R, Troldand 10 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 6 R, Strandskade 2 FU, Klyde 6 YF UF, Stor Præstekrave 12 R, Hjejle 1 R, Vibe 22 R, Almindelig Ryle 8 R, Hvidklire 3 R, Hættemåge 80 R, Svartbag 1 R, Havterne 8 R, Dværgterne 2 R, Landsvale 8 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Tornsanger 1 R, Stær 100 FU, Tornirisk 6 R
Espe, matriklen
: Tårnfalk 1 + 2 udfløjne unger , Rødstjert 1 juv. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Findinge
: Rørhøg 1 han. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Husby Strand, Wedellsborg
: Gråstrubet Lappedykker 13, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 6 YF UF, Grågås 50 R, Gravand 3 R, Pibeand 10 R, Gråand 2 YF UF, Rørhøg 2, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 8 FU, Lille Præstekrave 4, Stor Præstekrave 12 R, Vibe 22 R, Almindelig Ryle 11 R, Brushane 8 R, Storspove 2 OF, Rødben 4 R, Hvidklire 4 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 6 R, Landsvale 20 FU, Hvid Vipstjert 12 R, Tornsanger 3 R, Stær 60 FU, Stillits 3 R, Rørspurv 2 SY
Voldtofte, Bodebjergvej
: Blishøne 1 YF UF, Strandskade 1 OF, Løvfrø 8 1K
Grusgrave v. Birkum
(10:00-11:30): Lille Præstekrave 1 R (Besøgte øen med HKH, som nu er helt forladt af mågerne. På vejen tilbage så vi synderen, en RÆV svømme væk fra øen!). Henrik Kalckar Hansen, Per Rasmussen
Nr. Søby
(14:15): Agerhøne 2 FU. Anne Veber Døssing
Faurskov, Hårevej (11:25): Rødrygget Tornskade 3 R (Par + 1 unge). Frits Thomsen
Ølundgårds Inddæmning (10:30-12:30): Havørn 1 R AD. Lars Philip Nørtoft
Ølund/Mellemstykket (10:30-12:30): Sorthalset Lappedykker 2 R, Lille Præstekrave 1 R. Lars Philip Nørtoft

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sorthalset Lappedykker 3 R, Skeand 1 F R, Havørn 1 AD R, Vandrikse 2 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 3 R, Vibe 30 R, Småspove 1 R, Storspove 1 R, Hvidklire 8 R, Mudderklire 6 R, Fjordterne 8 R, Dværgterne 2 R, Gøg 1 R, Digesvale 400 R, Skægmejse 6 R, Stær 5600 R. Ole Goldschmidt
Hannebjerg Mose: Gøg 2 R. Ole Goldschmidt
Henninge Nor: Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 2 R, Fiskehejre 11 R, Grågås 95 R, Gravand 2 R, Krikand 3 R, Gråand 300 R, Taffeland 5 R, Ederfugl 8 F R, Havørn 1 M AD R, Rørhøg 2 R, Tårnfalk 3 R, Blishøne 10 R, Strandskade 2 R, Vibe 4 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 6 R, Hvidklire 7 R, Svaleklire 3 R, Tinksmed 11 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 2 R, Huldue 11 R, Ringdue 70 R, Gøg 3 R, Digesvale 450 R, Kærsanger 1 R, Skægmejse 1 R, Rødrygget Tornskade 1 M R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 40 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Knopsvane 18 R, Pibeand 6 R, Skeand 22 R, Troldand 3 F R, Brushane 2 R, Fjordterne 10 R, Dværgterne 4 R, Gøg 2 R. Ole Goldschmidt
Arreskov Sø: Skarv 1 FU, Troldand 1100 R, Almindelig Ryle 1 FU, Fjordterne 17 R, Ravn 2 R. Erik Ehmsen
Fredskov (Præsteskov): Hvid Vipstjert 1 M 3K+ RI, Rødhals 1 1K RI, Solsort 1 M 3K+ R, Munk 3, Gransanger 2 1K RI. Børge L Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Lille Præstekrave 1 R, Almindelig Ryle 3 R. Per Rasmussen
Ringe: Rød Glente 1 FU. Leo L. Hansen
Assens: Halemejse 7. Kristen Pedersen
Bogense: Husrødstjert 1 SY. Jens Bækkelund


           Stormmåge med øjnbetændelse og afkom fotograferet fra vandsiden

Søndag den 3. juli 2011

Iholm, Svendborgsund: Ederfugl 400 R, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 4 R, Stormmåge 80 R, Sølvmåge 30 R
Skanseodde/Vindeby Nor: Digesvale 10-20 YF
Svendborg, matriklen: Skovspurv 60 FU
Salmenor (11:00-?): Odinshane 1 R. Thorbjørn Eriksen
Lundeborg, Caroline Amalievej: Digesvale 100 YF (ca 50 par). Poul Brugs Rasmussen
Albjerg, gadekæret
: Grønbenet rørhøne 9 (2 AD + 5 Pull fra 1. kuld og 2 Pull fra 2. kuld.). Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Rødstjert 1 hun, Sanglærke 1, Tårnfalk 2. Hare 1.Græsrandøje 15, Engrandøje 2, Kålsommerfugl 2, Bredpande 7. Markfirben 1 (tog en stor Løvgræshoppe) . Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Espe, søerne: Engpiber 1, Tornsanger 1, Blishøne 1 + kyllinger, Musvåge 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Klintholm (14:00-16:00): Dværgterne 4 FU, Isfugl 1 FU (Sydlige kalkgrav). Kurt Hansen
Lindkær (10:45-12:15): Havørn 1 R. Ebbe Larsen
Sundet, Faaborg (18:30-19:30): Sorthalset Lappedykker 1 FU Juv, Sorthalset Lappedykker 15 FU/R, Lille Lappedykker 2 YFU, Toppet Lappedykker 16 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 15 FU/R, Skarv 3 R, Knopsvane 8 YUF, Grågås 55 FU, Gråand 35 FU, Knarand 10 FU AD, Knarand 27 FU PULL, Knarand 2 YUF, Skeand 25 FU, Pibeand 1 FU, Taffeland 22 FU PULL, Taffeland 4 YUF, Troldand 6 FU PULL, Troldand 10 R AD, Troldand 1 YUF, Grønbenet Rørhøne 5 FU, Blishøne 260 FU, Strandskade 3 FU, Vibe 15 FU, Hættemåge 50 R, Sivsanger 1 FU, Stær 50 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Kysten mellem Aborg Strand og Aborg Minde (13:30): Digesvale 110 YF (3 kolonier). Kirsten Pedersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Brylle: Agerhøne 1 FU. Søren G. Nielsen
Ejby Mølle: Troldand 6 YF UF. G. Antonio Obando-Calderón
Holmehaven: Svartbag 1 OF, Solsort 3 FU, Kærsanger 1 YF FU, Tornsanger 4 YF FU. Søren G. Nielsen
Røjle Skov, Årslev:
Sort Glente 1 FU S/SØ, Sangdrossel 1 SY. Evald Mehlsen
Stenløse: Stillits 3 FU. Evald Mehlsen
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Skarv 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Sjagger 3 OF, Grønirisk 2 R. Per Teilmann
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 4 R, Grågås 455 R, Gravand 6 R, Krikand 14 R, Gråand 40 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 140 R, Brushane 14 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 5 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 6 FU, Klippedue/Tamdue 2 FU, Ringdue 35 FU, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 4 FU. Peder Rasmussen
Helnæs Made: Fiskehejre 4 R, Strandskade 1 R, Vibe 9 R, Brushane 2 FU, Storspove 4 FU, Hvidklire 2 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs, Halen: Strandskade 18 R, Klyde 6 FU, Vibe 3 R, Almindelig Ryle 33 FU, Storspove 6 FU, Rødben 1 R, Stær 200 R. Per Damsgaard-Sørensen


             Gul vipstjert Monnet

Lørdag den 2. juli 2011

Hesselagergård: Tårnfalk 8 R. Poul Brugs Rasmussen
Industrivej, Ringe N
(05:45): Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Sallingelunde (16:40): Agerhøne 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Espe, matriklen: Stor Flagspætte 1, Sangdrossel 1, Munk 1, Løvsanger 1, Husskade 1, Ringdue 6. Hare 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Bøjden Nor (08:00-09:30): Sortklire 4 FU, Hvidklire 3 FU, Stor Præstekrave 5 R, Klyde 3 + 1 pull, Solsort 3 R, Rødben 4 FU, Musvåge 1 R, Knopsvane 2 + 6 pull FU, Skarv 19 FU/R, Havterne 3 + 2 Pull, Fiskehejre 3 R, Grågås 32 FU, Strandskade 3 R, Toppet Skallesluger 1 FU, Hvinand 1 FU, Troldand 17 R, Mudderklire 1 FU, Gråand 19 + 5 pull, Hvid Vipstjert4 FU, Vibe 3 R, Hættemåge 5 R, Svartbag 1 R, Sølvmåge 2 R, Tornsanger 1 FU, Bogfinke 2 HØ, Taffeland 4 R. Leif Kristensen
Bøjden Nord (11:15-14:15): Pibeand 1 R, Lille Præstekrave 2 R. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Tårnfalk 1 FU, Ringdue 3 R, Tyrkerdue 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 4 R, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Stær 25 T, Gråspurv 2 R, Skovspurv 20 R, Bogfinke 3 R, Gulspurv 2 R. Kjeld Korsholm
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 11 R, Skarv 300 R, Knopsvane 11, Grågås 90 R, Gravand 13, Gråand 22 R, Taffeland 1 M R, Troldand 17 R, Fasan 8 R, Blishøne 16 R, Strandskade 2 R, Sølvmåge 51, Svartbag 8, Sanglærke 1 SY, Landsvale 18 FU, Bysvale 8 FU, Skovpiber 1 SY, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 2, Solsort 2 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 3 FU, Skovskade 1 OF, Gråkrage 6 R, Stær 10 OF, Skovspurv 3 R, Bogfinke 2 SY, Stillits 4 OF, Tornirisk 1 OF, Gulspurv 9 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Skarv 32 R, Fiskehejre 12 R, Knopsvane 9, Grågås 42 R, Gravand 1 R, Pibeand 1 R, Knarand 2 R, Krikand 1 R, Gråand 15, Taffeland 8 R, Troldand 11 R, Hvinand 1 F FU, Blishøne 4 R, Strandskade 4 R, Klyde 5, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 14 R, Hjejle 1 R, Vibe 14 R, Almindelig Ryle 2 FU, Brushane 1 R, Sortklire 1 FU, Rødben 10 R, Hvidklire 4 R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 6 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 2 R, Havterne 8 FU, Ringdue 8 R, Sanglærke 3 R, Digesvale 4 FU, Landsvale 24, Hvid Vipstjert 3, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY. Ella Mikkelsen
Broløkke Strand: Vandrikse 1 R. Bo K. Stephensen


           Tårnfalke på ynglepladsen fulgt og fotograferet af Poul Brugs Rasmussen

Fredag den 1. juli 2011

Hesselagergård: Tårnfalk 6 R. Poul Brugs Rasmussen
Øksendrup (19:30): Grågås 6 FU, Blishøne 6 AD+ 12 Pull, Gråstrubet Lappedykker 4 FU, Fiskehejre 1 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Gråand 4 FU, Digesvale 50+ FU, Gråkrage 6 OF, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Hvid vipstjert 6 FU, Hættemåge 6 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 1 OF, Gravand 2 AD + 2 Pull, Ringdue 2 OF, Tornirisk 3 R, Hare 1 R, Husmår/Skovmår? 1 FU, Knopsvane 2 AD+ 4 Pull, Rørsange 2 SY, Troldand 8 FU. Poul Brugs Rasmussen
Faurshøjvej, syd for Brændegaard Sø (09:13-09:13): Rød Glente 1 OF AD (Lavt kredsende over stor græsplæne begge gange.). Jette Bram Böcher
Holstenshuus, Diernæs (09:30-11:00): Hvepsevåge 1 R, Rød Glente 4 R, Rørhøg 1 R, Hættemåge 50 V, Grå Fluesnapper 1 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Helnæs Made: Hjejle 1 FU, Strandskade 4 R, Rørhøg 1 hun FU, Grågås 1 R, Sanglærke 4 SY, Hvid Vipsjert2 FU. Leif Kristensen
Halen Helnæs: Tårnfalk 1 FU, Tornsanger 1 SY, Vibe 23 + 3 pull FU/R, Strandskade 3 R, Grågås 9 FU, Gråand 4 + 8 pull, Sølvmåge 9 R, Hættemåge 19 + 1 pull FU, EdderFUgl 3 + 9 Pull, Hvid Vipstjert 2 FU, Rørhøg 1 hun FU. Leif Kristensen
Firtalsstrand (11:15): Sangsvane 1 R, Brushane 24 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (07:20-11:00): Pibeand 14 R, Havørn 1 R AD (07:10). Dieter Maaszen
Smuttebjerg/Dalby: Agerhøne 1 R. Bo K. Stephensen
Mesinge (17:45): Ravn 1 OF. Ole Reuther
Vestermaegyden, Mesinge (09:30-09:45): Gul Vipstjert 7 R (Far, mor og børn!), Stenpikker 1 R hun (Som de andre observeret fra den magiske enlige hyld på grusvejen), Bomlærke 4 R (Far, mor og børn). Ole Reuther

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Noret, Tåsinge: Strandskade 2 OF, Vibe 12 R, Brushane 3 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 3 FU, Stær 125 FU. Peder Rasmussen
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 8, Sorthalset Lappedykker 10. Peder Rasmussen
Tved: Vibe 2, Hvid Vipstjert 2 FU, Husrødstjert 2. Peder Rasmussen YF FU
Vejlen, Tåsinge: Gravand 6 R, Krikand 31 R, Rørhøg 1 M FU, Klyde 3, Rødben 4, Tinksmed 5 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 10 FU, Rørsanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Skægmejse 3 R, Stær 75 FU, Rørspurv 1 SY. Peder Rasmussen
Sortemosen: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 1 R, Grågås 250 R, Pibeand 4 R, Krikand 16 R, Gråand 14 R, Skeand 11 R, Musvåge 1 OF, Brushane 5 OF, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 3 FU, Hættemåge 65 R, Stormmåge 50 R, Ringdue 10 R, Gøg 1 FU, Sanglærke 4 R SY, Landsvale 10 FU, Engpiber 2 R, Rørspurv 1 R. Peder Rasmussen
Sortemosen: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Grågås 250 FU, Pibeand 4 R, Krikand 5 R, Gråand 12 R, Skeand 5 R, Tårnfalk 1 FU, Storspove 1 SV, Tinksmed 2 R, Gøg 2 FU, Rørspurv 1 YF SY. Arne Bruun
Vitsø: Gråstrubet Lappedykker 21 R, Sorthalset Lappedykker 13. Morten Müller
Hovlung: Tornirisk 2. Evald Mehlsen
Mesinge: Ravn 1 OF. Ole Reuther
Nymark Skov: Sangdrossel 2 SY, Ravn 5 YF UF. Evald Mehlsen
Nørre Søby: Stillits 3 FU. Evald Mehlsen
Firtalsstrand: Sangsvane 1 R, Brushane 24 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand: Gråstrubet Lappedykker 15 R, Knopsvane 4 FU, Sangsvane 1 R, Troldand 2 R, Brushane 16 FU. Gunhild Brink
Firtalsstrand: Fiskehejre 2 FU, Sangsvane 1 FU, Klyde 2, Brushane 27 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 3 FU. Søren G. Nielsen
Ølundgårds Inddæmning: Strandskade 18, Storspove 54 FU. Søren G. Nielsen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 300 FU, Pibeand 9 FU, Knarand 2 FU, Skeand 4 FU, Havørn 1 R, Strandskade 32 FU, Vibe 62 FU, Brushane 2 FU, Storspove 29 FU, Sortklire 6 FU, Hvidklire 11 FU, Svaleklire 2 FU. Gunhild Brink
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 260 FU, Pibeand 14 R, Knarand 4 R, Krikand 16 R, Havørn 1 AD R, Almindelig Ryle 6 FU, Brushane 4 FU, Storspove 31 FU, Sortklire 4 R, Hvidklire 6 R, Svaleklire 3 OF, Tinksmed 2 FU. Dieter Maaszen
Lammesø: Gråstrubet Lappedykker 17, Knopsvane 10, Skeand 18 FU. Søren G. Nielsen
Vestermade: Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 7 R, Stenpikker 1 F R, Bomlærke 4 R. Ole Reuther

Helnæs, Halen: Skarv 12 R, Knopsvane 33 R, Gravand 17 R, Strandskade 21 FU, Klyde 10 FU, Stor Præstekrave 4 FU, Vibe 9 FU, Almindelig Ryle 56 FU, Brushane 2 M FU, Storspove 16 FU, Rødben 16 FU, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 5 FU, Sølvmåge 3 R, Sanglærke 2 SY. Kirsten Pedersen
Feddet v/Brydegård: Rørhøg 2 FU. Kirsten Pedersen
Sønderby Bjerge: Rørhøg 2, Sanglærke 5 TH. Kirsten Pedersen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

22 jan 2012
This page is part af: Http://www.Snatur.dk