Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                       chart.dk  

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 27. - 31. ( 1. juli - 31. juli 2013).                     Sidst opdateret 02 august 2013 08:36:34 

 

          Trane Sandholt Foto: Leif Kristensen

Onsdag den 31. juli 2013                                                          Solopgang: 05:25 Solnedgang: 21:22

Horseskov: Spurvehøg 2 R
Svendborgsund øst for Iholm: Havterne 12 V
Siø: Rørhøg 2  FU (et par), Gul vipstjert 5 FU, Tornirisk 3 R, Toppet skallesluger 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (07:00-12:00): Rørsanger 5 RI, Kærsanger 3 RI, Tornirisk 2 RI, Gærdesanger 1 RI. Ingen aflæsninger. Dagstotal 11 på 4 arter. Efterår i alt:137. Keldsnor fuglestation ved Hans Rytter
Espe, matriklen: Gulbug 2, Havesanger 1, Rødstjert 1, Hvid Vipstjert 1, Landsvale 5. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

Ølund, Mellemstykket: Amerikansk Skarveand 1 R. Leif Frederiksen, Frank Desting

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Havet ud for Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 1 1K R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Stor Præstekrave 9 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 32 R. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 3 R, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Skarv 450 R, Knopsvane 7 R, Grågås 400 R, Rustand 1 R, Knarand 10 R, Krikand 2 R, Skeand 15 R, Taffeland 22 R, Troldand 110 R, Hvinand 2 R, Havørn 1 AD OF, Blishøne 30 FU, Vibe 4 R, Svaleklire 4 R, Mudderklire 2 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 100 R, Fjordterne 7 FU, Landsvale 3 FU, Bysvale 20 FU, Stær 3 FU, Grønirisk 2 R. Niels Bomholt Jensen
Sandholt: Fiskehejre 3 R, Trane 2 R. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 M R , Havørn 1 JUV FU. . Lars Andersen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 R. Jens Kristian Holm
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 M AD FU . Steen Lauritsen
Firtalsstrand & Mellemstykket (09:30-11:00):
Amerikansk Skarveand (SU) 1 M R (Fuglen set rigtig fint ved øen nærmest ved vejen. Lå sammen med blishøns). Ole Sørensen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 M R, Lille Kobbersneppe 24 OF, Tinksmed 21 R. Kresten Madsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 6 YF UF, Gråstrubet Lappedykker 40 YF UF, Sorthalset Lappedykker 6 YF UF, Skarv 2 OF, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 6 R, Grågås 80 R, Knarand 5 R, Krikand 20 R, Skeand 2 R, Troldand 100 YF UF,
Amerikansk Skarveand (SU) 1 M AD SDR R, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 5 YF UF, Blishøne 150 R. Leif Kristensen, Frank Desting
Firtalsstrand & Mellemstykket: Pibeand 3 R,
Amerikansk Skarveand (SU) 1 M R, Strandhjejle 6 R, Islandsk Ryle 7 R, Almindelig Ryle 4 R, Lille Kobbersneppe 30 R, Hvidklire 11 R, Svaleklire 6 R, Tinksmed 27 R, Mudderklire 9 R. Thomas Hellesen
Ølundgårds Inddæmning:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 M R, Brushane 22 R, Tinksmed 12 R. Thyge Enevoldsen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 48 R, Hjejle 18 R, Islandsk Ryle 9 R, Almindelig Ryle 42 R, Brushane 22 R, Dobbeltbekkasin 23 R, Sortklire 5 R, Hvidklire 62 R, Svaleklire 6 R, Tinksmed 16 R. Thomas Hellesen
Bispeenge: Grågås 20 R, Vibe 15 FU, Hvidklire 3 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 177 FU. Gunhild Brink
Bispeenge: Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 3 R. Thomas Hellesen
Lindkær v/Ravnholt: Lille Lappedykker 3, Gråstrubet Lappedykker 3, Skarv 3 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 9, Gråand 17 R, Taffeland 5, Rød Glente 2 OF, Musvåge 2 R, Grønbenet Rørhøne 4, Blishøne 68 R, Tinksmed 1 R, Hættemåge 14 R. Palle Bo Larsen
Slambassinet: Islandsk Ryle 1 R, Almindelig Ryle 10 R, Dobbeltbekkasin 12 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 4 R. Thomas Hellesen
Stavids Å (Rydså til Otterupvej): Hvidklire 1 R, Svaleklire 5 R, Tinksmed 3 R. Thomas Hellesen
Langeskov: Skarv 1 OF. Frank Desting, Leif Kristensen
Odense: Mursejler 10 FU. Frank Desting, Leif Kristensen
Æble Skov: Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Munk 1 SY, Gransanger 1 R, Gulspurv 3 SY. Leif Kristensen, Frank Desting
Føns By: Tårnfalk 1 OF. Villy-Erik Schødts
Barløse: Topmejse 2 R. Villy-Erik Schødts
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 4 OF, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 7 R, Grågås 104 R, Gravand 16 R, Pibeand 8 R, Skeand 5 FU, Rørhøg 1 F FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 34 R, Strandskade 2 FU, Klyde 3 FU, Lille Præstekrave 5 FU, Stor Præstekrave 17 FU, Hjejle 54 FU, Vibe 110 FU, Almindelig Ryle 46 FU, Brushane 11 FU, Dobbeltbekkasin 9 R, Småspove 2 FU, Storspove 6 FU T, Rødben 10 FU, Hvidklire 9 FU, Tinksmed 3 FU, Mudderklire 9 FU, Hættemåge 32 R, Stormmåge 35 R, Sølvmåge 16 R, Ringdue 14 OF, Sanglærke 8 FU, Digesvale 8 FU, Bysvale 30 FU, Engpiber 16 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Bynkefugl 5 FU, Stenpikker 5 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 14 R, Stær 175 FU, Tornirisk 15 FU, Gulspurv 2 R. Kirsten Pedersen


          Halemejse

Tirsdag den 30. juli 2013                                                          Solopgang: 05:23 Solnedgang: 21:24

Broholm (18:30): Grønbenet rørhøne 2 AD + 4 Pull, Hvid vipstjert 15 FU AD+ JUV, Stormmåge
200+ FU (på Stubmark). Poul Brugs Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:00-10:00): Kærsanger 2 RI, Rørsanger 1 RI, Musvit 1 RI, Gærdesanger 1 RI, Munk 1 RI, Rødrygget tornskade 1 RI. Ingen aflæsninger. Dagstotal 7 på 6 arter. Efterår i alt:126. Keldsnor fuglestation ved Hans Rytter
Espe, matriklen
: Ravn 1, Tyrkerdue 1, Gulbug 1 AD + 2 nyudfløjne unger, Havesanger 1, Landsvale 10, Rødstjert 1, Hvid Vipstjert 1. Hare 1. Hvepseedderkop 10 (min. 33 spind) , Almindelig Blåfugl 10, Tidselsommerfugl 1, Græsrandøje +, Engrandøje +, Bredpande +, Kålsommerfugl +. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Ølund, Mellemstykket
:
Amerikansk Skarveand 1 R. Kirsten Pedersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Nielstrup Sø: Grågås 150 R. Svend Aage Linderström
Gulstav: Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 1 R, Knarand 5 R, Krikand 3 R, Ederfugl 5 R, Rød Glente 2 TF, Spurvehøg 2 R, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 8 R, Vibe 5 R, Svaleklire 1 FU, Mudderklire 2 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 1 OF, Fjordterne 1 OF, Ringdue 1 OF, Sanglærke 1 R, Digesvale 50 R, Landsvale 4 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 1 R, Gulbug 1 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 4 R, Musvit 1 R, Rødrygget Tornskade 5 FU, Gråkrage 2 R, Stær 20 OF, Grønirisk 1 R, Tornirisk 1 R, Lille Korsnæb 13 SV, Gulspurv 5 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 300 R, Vibe 12 R, Temmincksryle 2 FU, Almindelig Ryle 9 FU, Dobbeltbekkasin 8 FU, Småspove 1 R, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 28 FU, Rovterne 2 R, Fjordterne 12 FU, Dværgterne 5 R, Sortterne 1 VDR R. Henrik Mørup-Petersen
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 8, Toppet Lappedykker 7 FU, Gråstrubet Lappedykker 20 FU, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Skarv 2 R, Fiskehejre 6 FU, Knopsvane 15, Grågås 165 R, Pibeand 4 R, Knarand 17 R, Krikand 1 R, Atlingand 1 R, Skeand 2 R, Taffeland 5 R, Troldand 52, Havørn 1 AD OF, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 200 FU, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 50 R, Brushane 6 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Hvidklire 5 FU, Svaleklire 5 FU, Tinksmed 6 FU, Mudderklire 2 R, Hættemåge 60 YF, Sortterne 1 1K FU, Ringdue 6 R, Mursejler 4 OF, Sanglærke 2 R, Landsvale 7 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 7 FU, Tornsanger 1 R, Grå Fluesnapper 5 FU, Blåmejse 1 FU, Gråkrage 3 FU, Stær 12 FU, Gråspurv 4 FU, Grønirisk 2 R, Stillits 7 FU, Tornirisk 1 FU. Niels Bomholt
Flådet (Tranekær) (14:30 - ): Fiskehejre 1 FU, Trane 3 (2 AD + 1 1K), Landsvale 20 FU. Niels Bomholt
Tullebølle: Rørhøg 1 FU, Ringdue 4 FU, Landsvale 6 OF, Bysvale 3 OF, Sumpmejse 1 FU, Stillits 4 OF. Hans-Henrik Wienberg
Brændegård Sø: Rustand 1 R. Jacob Sterup
Hanse Bugt (Omr.15): Mudderklire 2 R. Jacob Sterup
Hanse Bugt (Omr.15): Mudderklire 2 R. Jacob Sterup
Høbbet: Spætmejse 3 R, Korttået Træløber 1 R Rødrygget Tornskade 2 YF. Jacob Sterup
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Spurvehøg 2 1K YF UF, Grønspætte 1 R. Jacob Sterup
Bøgebjerglund Sø: Gråstrubet Lappedykker 2, Knopsvane 4, Blishøne 8 YF, Hættemåge 17 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 3 AD R. Jacob Sterup
Firtalsstrand & Mellemstykke (09:05-09:50): Gråstrubet Lappedykker 43 R, Sorthalset Lappedykker 3 FU,
Amerikansk Skarveand 1 R (Ordnede fjerdragten i ½ time. Sov derefter i flokken af blishøns), Dobbeltbekkasin 8 FU. Kirsten Pedersen
Firtalsstrand & Mellemstykke:
Amerikansk Skarveand 1 R. Kurt Due Johansen, Kresten Madsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 28 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Fiskehejre 46 R, Knopsvane 8, Grågås 210 R, Gravand 3 R, Krikand 19 R, Gråand 32, Skeand 1 R, Troldand 3,
Amerikansk Skarveand 1 M R , Rørhøg 1 F FU, Blishøne 580 R, Strandskade 3 R, Lille Præstekrave 3 FU, Vibe 78 R, Lille Kobbersneppe 18 R, Rødben 4 R, Hvidklire 8 FU, Tinksmed 13 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 1100 R, Sølvmåge 110 R, Ringdue 4 R, Landsvale 14 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gråkrage 4 R, Stær 35 OF, Gulspurv 1 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 30 R,
Amerikansk Skarveand 1 R, Rørhøg 1 F OF, Grønbenet Rørhøne 1 SY, Strandskade 3 R, Dobbeltbekkasin 2 FU, Lille Kobbersneppe 36 FU, Storspove 29 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 7 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 24 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Stær 160 FU, Gulspurv 2 SY. Helle Suadicani
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 3 FU, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 31 FU, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 2 FU, Landsvale 6 FU. Helle Suadicani
Ølundgårds Inddæmning:
Amerikansk Skarveand 1 R. Ivan Sejer Beck
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 11, Skarv 1 R, Fiskehejre 11 R, Knopsvane 7, Grågås 230 R, Gråand 24 R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 90 R, Stor Præstekrave 2 FU, jejle 40 R, Vibe 16 R, Dobbeltbekkasin 11 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 10 FU, Mudderklire 4 FU, Hættemåge 20 R, Stormmåge 1 R, Landsvale 6 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Stær 100 FU, Gulspurv 1 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Havørn 1 AD OF, Vandrefalk 1 FU, Stor Præstekrave 14 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Brushane 4 FU, Dobbeltbekkasin 22 FU, Sortklire 5 R, Hvidklire 16 FU, Gul Vipstjert 1 FU. Kirsten Pedersen
Hessum: Musvåge 1 OF, Ringdue 50 FU, Solsort 1 R, Stær 50 R, Bogfinke 2 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Hessum: Musvåge 1 FU. Helle Suadicani
Højskov m.m. (Østrup Skov): Rørhøg 1 FU. Helle Suadicani
Husby Strand, Wedellsborg: Havørn 2, Rørhøg 1 M FU, Spurvehøg 1 FU, Strandskade 6 OF, Hjejle 96 R,
Vibe 50 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 29 FU, Dobbeltbekkasin 5 R, Lille Kobbersneppe 1 S, Storspove 23 OF, Rødben 6 FU, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 10 FU, Huldue 1 R, Stær 350 FU. Mads Syndergaard
Mågeøerne: Skarv 82 R, Grågås 1000 R, Strandskade 40 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Storspove 8 FU, Rødben 2 R, Sølvmåge 150 R, Svartbag 1 R, Solsort 1 R, Tornirisk 1 OF. Jørgen og Ella Mikkelsen


 DOF's aktuelle nyhedsbrev d 29/07-2013:
            Sjældne jyske fiskeørne ædt af stor hornugle


         Digesvaler Foto: Poul Brugs Rasmussen

Mandag den 29. juli 2013                                                          Solopgang: 05:21 Solnedgang: 21:26

Svendborg, matriklen: Hvidklire 1 OF, Bysvale 16 FU (Ser ud til at der kollektiv opfostring af det sidste kuld bysvaler!), Hvid Vipstjert 2 1K FU, Halemejse 14 FU,
Tange å: Digesvale AD + JUV 100+. Poul Brugs Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav:  Rødrygget tornskade 1 RI, Rørspurv 4 RI, Gulbug 4 RI, Munk 5 RI, Gærdesmutte 1 RI, Kærsanger 8 RI, Gærdesanger 8 RI, Tornsanger 9 RI, Rørsanger 2 RI, Løvsanger 3 RI, Skægmejse 1 RI. Aflæsninger: Tornsanger RI 30/8-12 og Rørsanger RI 21/7-10. Dagstotal 46 på 11 arter. Efterår i alt:119. Keldsnor fuglestation ved Hans Rytter
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:20-10:30): Skarv 15 R, Knopsvane 2 YUF et kuld, Gravand 2 YUF et kuld, Toppet Skallesluger 1 YUF 2 pull, Rørhøg 1 FU AD hun, Blishøne 32 FU, Strandskade 2 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 65 FU/R, Almindelig Ryle 1 FU, Dobbeltbekkasin 15 FU/R, Hvidklire 17 FU, Svaleklire 4 FU/R, Hættemåge 160 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R, Stær 30 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Bagenkop Havn
: Kaspisk Måge 2 2K R (Den ringm. fra Kiev pp. Den anden var ny og var sommerens 5 fugl jeg ser i havnen siden 26. juni. Der er foto af begge fugle.). Henrik Knudsen
Nørreballe Nor: Klyde 2 1K R, Vibe 14 R, Brushane 5 FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 3 FU, Mudderklire 2 FU. Peder Rasmussen
Storeholm + Havet omkr. (KA44): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 R, Toppet Skallesluger 3 R, Rørhøg 1 F R, Strandskade 65 R, Klyde 13 R, Stor Præstekrave 42 R, Strandhjejle 4 R, Islandsk Ryle 7 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 325 R, Lille Kobbersneppe 4 R, Storspove 115 R, Rødben 18 R, Hvidklire 72 R, Mudderklire 8 R, Stenvender 3 R, Rovterne 4, Splitterne 14 R, Sanglærke 8 R, Engpiber 7 R, Gul Vipstjert 13, Rørspurv 6 R. Peder Rasmussen
Vitsø: Lille Lappedykker 9 FU, Sorthalset Lappedykker 29 FU, Fiskehejre 14 FU, Dværgsnegås 1 2K+ R,
Canadagås 1 YF UF, Nilgås 1 R, Strandskade 2 R, Vibe 122 R, Almindelig Ryle 2 R, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 13 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 2 R, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 2 FU, Splitterne 1 OF, Bynkefugl 1 1K FU, Rødrygget Tornskade 3. Morten Müller
Monnet - Tåsinge: Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 FU, Strandhjejle 2 OF, Storspove 50 FU. Niels Andersen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 13 FU, Skarv 110 R, Fiskehejre 16FU, Knopsvane 29 R, Grågås 760 R, Gravand 3 R, Knarand 15 R, Krikand 5 R, Skeand 10 R, Taffeland 26 FU, Troldand 50 FU, Havørn 1 AD R N, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 2 R, Blishøne 220 FU, Vibe 127 R, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 5 FU, Tinksmed 11 FU, Mudderklire 2 R, Hættemåge 33 R, Stormmåge 3 R, Fjordterne 2 R, Isfugl 1 R, Solsort 1 R, Kærsanger 1 R, Rørsanger 2 R, Sumpmejse 2 FU, Ravn 1 R, Grønirisk 1 R, Stillits 2 R, Gulspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Ringe: Rød Glente 2 YF UF. Per Quaade
Rynkeby Hestehave: Hvepsevåge 2 YF TH, Musvåge 4 YF UF, Tårnfalk 3 YF UF. Per Quaade
Vester Skerninge: Rød Glente 2 V, Musvåge 1 OF. Arne Bruun
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Svaleklire 1 OF (Kaldende, kun hørt ) . Per Rasmussen
Assistens Kirkegård, Odense
: Natugle 1 R. Evald Mehlsen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Amerikansk Skarveand 1 R. Gregers Johannesen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Amerikansk Skarveand 1 M AD SDR R. Erling Kock Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Amerikansk Skarveand 1 M R, Dobbeltbekkasin 15 R, Tinksmed 21 R. Kresten Madsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 3 FU, Amerikansk Skarveand 1 FU, Dobbeltbekkasin 5 FU, Svaleklire 4 FU, Tinksmed 2 FU. Finn Just Christensen
Gyldensteen Gods: Vandrefalk 1 R, Rødrygget Tornskade 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Grågås 15 R, Gravand 10 R, Rørhøg 1 M FU, Strandskade 6 R, Klyde 1 R, Hjejle 380 R, Vibe 60 R, Almindelig Ryle 5 FU, Brushane 1 FU, Storspove 16 R,Rødben 4 R Hvidklire 11 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 300 R, Ringdue 2 R, Landsvale 10 FU, Stær 20 FU, Rørspurv 1 SY. Jens Bækkelund
Langø: Grågås 305 R. Jens Bækkelund
Langø Plantage: Lille Korsnæb 10 FU. Jens Bækkelund


          Amerikansk skarveand

Søndag den 28. juli 2013                                                           Solopgang: 05:19 Solnedgang: 21:28

Svendborg, matriklen: Gråand 1 F YF UF + 0 Pull tilbage
Snage Skov, Langeland
: Spurvehøg 1 AD FU + 3 1K KA . Jane Aasted Ditzel
Arreskov sø:
Trane 2 R YF + 1 1K (stor unge). Erik Ehmsen
Espe, matriklen: Grågås 35 OF, Stor Flagspætte 1, Allike 15, Gråkrage 2, Råge 20, Tyrkerdue 2, Rødstjert 2, Hvid Vipstjert 2, Landsvale 6. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 22 R,
Amerikansk Skarveand 1 FU, Blishøne 120 R, Almindelig Ryle 18 OF, Tinksmed 6 FU, Hættemåge 12 1K FU
Ølundgårds Inddæmning: Vandrefalk 1 M R, Dobbeltbekkasin 14 FU, Lille Kobbersneppe 9 R, Storspove 90 R, Sortklire 8 FU, Hvidklire 20 R, Hvid Vipstjert 6 R

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Storeholm + Havet omkr. (KA44)
: Strandskade 30 R, Klyde 10 R, Stor Præstekrave 100 R, Strandhjejle 2 R, Islandsk Ryle 4 R, Sandløber 1 R, Dværgryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 9 R, Almindelig Ryle 300 R, Lille Kobbersneppe 4 R, Storspove 50 R, Hvidklire 15 R, Stenvender 2 SDR R, Rovterne 4, Splitterne 12 R, Dværgterne 2, Gul Vipstjert 15 R. Henrik Mørup-Petersen
Hundstrup
: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Snarup
: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov)
: Grønspætte 1 R (kun HØ), Misteldrossel 2 SY, Lille Korsnæb 75 R. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Rørhøg 1 F FU, Strandskade 11 R, Stor Præstekrave 16 R, Hjejle 165 R, Krumnæbbet Ryle 3 R, Almindelig Ryle 18 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 3 FU, Hvidklire 6 FU, Mudderklire 4 FU, Splitterne 2 R, Havterne 2 R, Engpiber 2 R, Stær 625 FU, Tornirisk 4 FU. Peder Rasmussen
Bøjden Nor: Toppet Skallesluger 1 F R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 21 FU, Hjejle 100 FU, Almindelig Ryle 14 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 11 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 6 FU, Splitterne 4 R, Havterne 2 R, Grå Fluesnapper 2 FU, Stær 500 FU, Stillits 4 FU, Tornirisk 2 R, Gulspurv 2 SY. Søren G. Nielsen
Ellinge: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 17 R. Søren G. Nielsen
Liselund Skov (Ørbæk): Sort Glente 1 SV, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 F R, Ravn 2 OF. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Amerikansk Skarveand 1 M R (R i Mellemstykket lige ved P-pladsen). Erhardt E. Ecklon, Per Rasmussen  
Firtalsstrand & Mellemstykket (10:00 - 13:00):
Amerikansk Skarveand 1 R. (Dag 4) Jens Bækkelund
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Amerikansk Skarveand 1 R. Gregers Johannesen


  DOF's aktuelle nyhedsbrev d 16/07-2013:
            Havørneungen har taget sin første flyvetur


           Gråand

Lørdag den 27. juli 2013                                                            Solopgang: 05:18 Solnedgang: 21:30

Svendborg, matriklen: Gråand 1 F YF UF + 1 Pull tilbage, Jernspurv 1 FU, Munk 1 SY, Musvit 6 1K FU, Spætmejse 1 SY, Skovspurv 3 FU, Grønirisk 2 FU
Hverringe park: Huldue 1 HØ. Bo K. Stephensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Tullebølle: Jernspurv 1 FU, Munk 1 YF SY, Stillits 2 OF. Hans-Henrik Wienberg
Vitsø (06:45 - 07:25):
Sorthalset Lappedykker 33 FU, Rørhøg 2 AD FU, Strandskade 3 R, Lille Præstekrave 2 1K FU, Stor Præstekrave 4, Vibe 69 R, Temmincksryle 1 FU, Almindelig Ryle 3 AD R, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Storspove 1 R, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 3 FU, Mudderklire 8 FU. Nis Rattenborg, Morten Müller
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 600 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 17, Grågås 61 R, Gravand 1 OF, Krikand 10 OF, Gråand 81 R, Skeand 14 R, Taffeland 11 R, Troldand 107 R, Hvinand 5 FU, Havørn 2 AD R, Fasan 3 R, Blishøne 26, Vibe 29 R, Storspove 1 OF, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 1 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 22 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 90,Svartbag 8, Fjordterne 6 FU, Ringdue 5 OF, Stor Flagspætte 2 OF, Sanglærke 1 SY, Landsvale 4 FU, Bysvale 25 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 SY, Tornsanger 2 R, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Sumpmejse 2 FU, Musvit 1 R, Skovskade 3 OF, Gråkrage 8 OF, Ravn 2 R, Stær 70 OF, Skovspurv 6 R, Bogfinke 2 FU, Stillits 2 OF, Tornirisk 4 OF, Gulspurv 2 SY. Gunnar Jørgensen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Rørhøg 1 FU. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 600 R, Knopsvane 11 R, Grågås 60 R, Gravand 1 R, Krikand 12 OF, Gråand 30 R, Skeand 7 R, Taffeland 8 R, Troldand 60 R, Hvinand 1 R, Havørn 2 AD R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Vibe 41 R, Storspove 1 OF, Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 3 R, Hættemåge 12 R, Stormmåge 1 R, Svartbag 7, Fjordterne 6 R, Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Sanglærke 4 SY, Landsvale 4 FU, Bysvale 40 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 2 R, Munk 2 SY, Sumpmejse 2 R, Musvit 1 R, Skovskade 3 R, Ravn 1 R, Stær 83 R, Skovspurv 5 R, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Nørre Lyndelse: Fasan 3 R, Tyrkerdue 1 R. Ella Mikkelsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Lille Lappedykker 4 YF UF, Fiskehejre 14 FU, Rørhøg 2 FU, Dobbeltbekkasin 5 OF, Sortklire 2 FU, Hvidklire 4 FU. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 45 FU, Sorthalset Lappedykker 1 AD FU, Dobbeltbekkasin 1 AD FU, Hvidklire 6 FU, Svaleklire 3 FU, Mudderklire 2 FU, Stær 150 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 2 AD FU, Fiskehejre 27 R, Grågås 170 R, Strandskade 24 R, Hjejle 1 R, Brushane 14 FU, Sortklire 4 FU, Hvidklire 42 FU, Tinksmed 4 FU, Stær 280 FU. Dieter Maaszen
Mesinge: Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 T KA. Bo K. Stephensen
Husby Strand, Wedellsborg: Havørn 3 R . Ole Bo Olsen
Assens: Hættemåge 800 OF, Mursejler 30 FU, Landsvale 25 FU. Kirsten Pedersen
Feddet v/Brydegård: Hættemåge 600 OF. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 41 R, Gravand 6 R, Strandskade 7 R, Klyde 2 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Strandhjejle 1 FU, Vibe 78, Almindelig Ryle 17 FU, Storspove 3 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 13 FU, Hvidklire 17 FU, Hættemåge 14 R, Stormmåge 3 R, Svartbag 2 R. Kirsten Pedersen
Helnæs, Halen: Tårnfalk 1 FU, Strandskade 1 FU, Klyde 8, Svaleklire 1 FU, Mudderklire 2 FU, Sanglærke 4 R, Digesvale 4 R, Landsvale 16 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Tornirisk 4 FU T, Gulspurv 1 SY. Kirsten Pedersen
Å vest for Brydegård: Måge sp. 100 OF, Landsvale 75 FU, Gråspurv 24 FU. Kirsten Pedersen


         

Fredag den 26. juli 2013                                                            Solopgang: 05:16 Solnedgang: 21:31

Svendborg, matriklen: Hvepsevåge 1 N, Gråand 1 F YF UF + 6 Pull ( minus 1 siden i går) - (18:00) 5 Pull , Svartbag 1 YF UF + 2 1K
Svendborg: Strandskade 4 OF. Anne-Mette Holm
Gudbjerg skov, Skovvej/Præstehusvej: Gråstrubet lappedykker 1 1K. Lars Mayland Mathiasen

Brændegaard sø
(12:20 - ): Rustand 1 R . Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Brændegaard sø
(10:20 - ): Rustand 1 R (sover på øen). Gunnar Jørgensen
Espe: Tidselsommerfugl 1 R . Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

          Gråstrubet lappedykker Foto: Lars M Mathiasen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Rantzausminde: Landsvale 15 FU, Bysvale 100 FU. Peder Rasmussen
Lehnskov/Fredskov: Rørhøg 1 1K OF. Niels Andersen
Thurø By m.m.: Rørhøg 2 FU, Musvåge 1 YF FU, Tårnfalk 2 FU, Lille Gråsisken 2 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Strandskade 5 SV, Lille Kobbersneppe 60 SV, Splitterne 3 SV. Arne Bruun
Monnet, Tåsinge: Toppet Skallesluger 13, Tårnfalk 2 FU, Storspove 14 FU, Rødben, Almindelig (totanus) 2 FU, Hvidklire 6 FU, Ravn 2 OF, Stær 225 FU, Gulspurv 1 YF FU. Peder Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Grågås 90 R, Grønbenet Rørhøne 2, Lille Præstekrave 4 1K FU, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 12 R, Dobbeltbekkasin 1 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 7 FU, Mudderklire 2 FU, Hvid Vipstjert 4 1K FU, Stær 15 FU. Peder Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 3 1K R, Brushane 1 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 6 R, Mudderklire 2 R. Henrik Knudsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:00 - 10:00):  Kærsanger 2 RI, Rørsanger 2 RI, Gulbug 1 RI, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 1 RI, Munk 2 RI, Løvsanger 1 RI, Rørspurv 1 RI.  Dagstotal 11 på 8 arter. Efterår i alt: 73. Keldsnor fuglestation ved Hans Rytter (Der er ingen ringmærkning på KNF førstkommende weekend)
Strynø:Skarv 5 R, Ringdue 12 R, Sanglærke 5 R, Hvid Vipstjert 5 R, Rødhals 1 R, Solsort 4 R, Munk 1 R, Gransanger 2 R, Sortkrage 1 R, Stær 265 , Bogfinke 5 R, Grønirisk 2 R. Jørgen Hjorth Jensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 500 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 16, Grågås 180 R, Rustand 1 R, Gråand 75 R, Skeand 15 FU, Taffeland 28 R, Troldand 147, Hvinand 7 FU, Havørn 1 AD R, Fasan 2 R, Blishøne 30, Vibe 8 R, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 12, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 119, Svartbag 4, Fjordterne 3 FU, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 2 FU, Sanglærke 1 SY, Landsvale 4 FU, Bysvale 55 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 OF, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gråkrage 6 R, Stær 40 OF, Skovspurv 2 OF, Bogfinke 3 FU, Stillits 3 OF, Tornirisk 1 OF. Gunnar Jørgensen
Ølundgårds Inddæmning (07:30-07:35):
Amerikansk Skarveand 1 M FU (Dykkende en del. Kun sigtbarhed på ca 30 til 50m, så glæden var stor da den kom svømmende ud af tågen og helt tæt på, så det flotte blå næb kunne ses med det blotte øje. Forsvandt dog hurtigt ind i tågen igen). Martin Strømkjær
Ølundgårds Inddæmning (15:02-15:10): Lille Lappedykker 9 , Lille Lappedykker 4 FU, Sorthalset Lappedykker 8 , Sorthalset Lappedykker 8 YF UF, Skeand 3 FU,
Amerikansk Skarveand 1 M FU ( Dukkede frem ud af intet ret nær ved vejen, blot 10 min efter med-obs'er kørte hjem (Møn); ærgerligt for dig :). Fuglen dykkede flere gange; var næsten mere under end over vand i den korte periode, jeg kunne følge den. Forsvandt ud af syne, måske gået til rast bag siv. Ikke genfundet i obs-perioden trods ihærdig søgning) Brushane 14 FU, Dobbeltbekkasin 2 SY, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 1 R, Sortklire 1 FU, Hvidklire 11 R, Hvidklire 7 FU, Tinksmed 4 R, Tinksmed 15 FU. Søren G. Nielsen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 9 , Sorthalset Lappedykker 8 , Dobbeltbekkasin 2 SY, Sortklire 1 R, Hvidklire 11 R, Tinksmed 4 R. Leif Schack-Nielsen
Hasmark Strand + hav v/Enebærodde: Gulbug 1 SY. Flemming H. Nielsen
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Grågås 220 R, Musvåge 1 R, Mudderklire 4 R, Engpiber 1 SY, Stillits 2 R, Tornirisk 4 OF. Leif Schack-Nielsen
Jerstrup Skov: Gærdesmutte 2 SY, Gransanger 1 SY, Spætmejse 1 R, Skovskade 3 R, Stillits 2 SY, Lille Korsnæb 1 R. Leif Schack-Nielsen
Kaslunde: Rørhøg 1 FU. Villy-Erik Schødts
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 41 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 4 R, Grågås 60 R, Gravand 52 R, Gråand 4 R, Troldand 2 R, Blishøne 6 R, Strandskade 4 R, Klyde 17 R, Stor Præstekrave 9 R, Hjejle 2 R, Vibe 52 R, Almindelig Ryle 8 FU, Småspove 1 R, Rødben 1 R, Hvidklire 5 R, Tinksmed 3 FU, Mudderklire 10 FU, Hættemåge 110 R, Sildemåge 2 R, Svartbag 4 R, Fjordterne 4 FU, Digesvale 70 FU, Gråkrage 2 R, Rørspurv 1 F R. Steen Lauritsen
Knudshoved Færgehavn: Tårnfalk 1 R, Tinksmed 3 OF, Tornsanger 10 R, Stær 80 R. Thomas Varto Nielsen
Kølstrup: Grønspætte 1 R. Steen Lauritsen
Langø Plantage: Musvåge 1 OF, Munk 2 , Gransanger 2 SY, Sortmejse 1 R, Lille Korsnæb 18 R. Leif Schack-Nielsen
Nørre Esterbølle: Rørhøg 2 JUV R. Jens Bækkelund
Æbelø: Lille Lappedykker 2 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Strandskade 35 R, Stor Præstekrave, Almindelig (hiaticula) 1 R, Huldue 1 R, Digesvale 150 R, Rørsanger 2 R, Munk 5 R, Gransanger 7 R, Korttået Træløber 2 R, Ravn 3 FU. Lars Philip Nørtoft


        Skarveand Ølund Foto: Søren Gjaldbæk

Torsdag den 25. juli 2013                                                            Solopgang: 05:14 Solnedgang: 21:33

Svendborg, matriklen: Gråand 1 F YF UF + 7 Pull, Svartbag 1 YF UF + 2 1K (nok kommet fra Iholm), Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 AD + 2 1K FU
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:30-11:30):  Blåmejse 1 RI, Kærsanger 5 (Alle AD og fede!) RI, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 1 RI, Rørsanger 1 RI, Solsort 1 RI.  Dagstotal 10 på 6 arter. Efterår i alt: 62. Ingen aflæsninger. Regn i nat!  Keldsnor fuglestation ved Hans Rytter
Ølundgårds Inddæmning (16:15 - ?):
Amerikansk skarveand 1 M R (var der også i går ifølge 1 ornitolog Søren har snakket med!). Søren Gjaldbæk
Båring Sommerland: Lille Gråsisken 1 AD FU + 1 1K FU. Niels Erik Simonsen
Skelskov Huse: Bogfinke 2 FU, Musvit 4 FU 1K, Stor Flagspætte 1 FU 1K. Søren Pedersen
Allested-Vejle: Gammaugle 1 AD R. Ella Margrethe Bang Harders
Faaborg VNV f. fjordens N-punkt: Dobbeltbåndet Svirreflue 10 AD R, Håret skyggebille 8 AD, Lille Kålsommerfugl 2 AD + 20 ÆG , Selleritæge 2 AD, Toplettet Bederoetæge 2 AD. Gunnar Knudsen
Nyborg: Tidselsommerfugl 2 AD FU. Jens Skau
Storelung:
Hvid Næbfrø talrig , Fliget Brøndsel talrig, Kattehale talrig. Ella Margrethe Bang Harders

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:30 - 11:30): Solsort 1 RI, Kærsanger 5 2K+ RI, Rørsanger 1 RI, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 1 RI, Blåmejse 1 RI.  Dagstotal 10. Efterår i alt: 62.  Keldsnor fuglestation ved Hans Rytter
Strynø: Fasan 2 M R, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 1 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 2 R. Jørgen Hjorth Jensen
Rødme Svinehaver: Rødrygget Tornskade 2 M TH. Niels Andersen
Hundstrup: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Grønbenet Rørhøne 1 R, Ringdue 4 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 3 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 1K FU, Rødhals 1 1K R, Solsort 2 R, Sangdrossel 2 FU, Tornsanger 2 R, Munk 1 R, Gransanger 4 FU, Løvsanger 2 FU, Fuglekonge 1 FU, Halemejse 5 1K FU, Sumpmejse 9 FU, Topmejse 3 FU, Sortmejse 8 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 8 FU, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 1 FU, Rødrygget Tornskade 2 R, Bogfinke 9 FU, Grønirisk 1 R, Lille Gråsisken 1 OF, Lille Korsnæb 5 OF, Dompap 3 R, Gulspurv 7 R. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 48 R, Fiskehejre 23 R, Grågås 350 R, Gravand 9 R, Knarand 3 R, Krikand 7 R, Gråand 19 R, Troldand 21 R, Tårnfalk 1 FU, Agerhøne 1 R, Fasan 1 M R, Blishøne 8, Strandskade 6 R, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 17 FU, Hjejle 21 FU, Vibe 44 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 44 R, Rødben 5, Hvidklire 16 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 10 R, Hættemåge 115 R, Stormmåge 18 R, Sølvmåge 25 R, Svartbag 6 R, Splitterne 5 R, Havterne 5 R, Sanglærke 4 SY, Landsvale 8 FU, Hvid Vipstjert 20 FU, Stær 500 FU, Stillits 3 FU, Tornirisk 6 FU, Gulspurv 1 SY. Kirsten Pedersen
Kajbjerg Skov: Grønspætte 1 R KA, Løvsanger 2 YF FU. Evald Mehlsen
Sommerodde, Bågø: Rørhøg 2 AD FU, Stor Præstekrave 11, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 105 FU, Storspove 11 OF, Sortklire 1 FU, Rødben, Almindelig (totanus) 6 FU, Hvidklire 3 FU. Mads Syndergaard
Hagenskov Slotsmølle: Lille Korsnæb 8 R. Thomas Kampmann
Ølundgårds Inddæmning:
Amerikansk Skarveand 1 M 2K+ R. Tim Hesselballe Hansen
Ølundgårds Inddæmning (17:15 - 18:00):
Amerikansk Skarveand 1 M R (Flot han. Ses fint fra vejen. Tak til SG for hurtig udmelding). Kresten Madsen
Ølundgårds Inddæmning: Atlingand 1 BR R,
Amerikansk Skarveand 1 M AD R (Tak for udmeldingen. Jeg kørte lige forbi, da den blev sendt ud på birdcall. Flot område i øvrigt). Flemming H. Nielsen
Lammesø: Lille Lappedykker 3 FU, Sorthalset Lappedykker 8 FU,
Amerikansk Skarveand 1 R, Klyde 6 OF, Dobbeltbekkasin 5 FU, Svaleklire 1 R, Tinksmed 4 R, Mudderklire 2 FU. Lise Hammer
Brylle: Topmejse 1 FU. Søren G. Nielsen
Eskilstrup v/Bogense: Rørhøg 1 M FU. Jens Bækkelund


       Stormmåge 1 PULL Sønderborg

Onsdag den 24. juli 2013                                                            Solopgang: 05:13 Solnedgang: 21:35

Keldsnor Fuglestation, Gulstav : Almindelig ryle 2 RI. Keldsnor fuglestation ved Hans Rytter
Espe, matriklen
: Musvåge 1, Tyrkerdue 1, Ringdue 5, Stor Flagspætte 1, Spætmejse 1 Hvid Vipstjert 1 (fodrer unger), Stillits 1, Dompap 1, Rødstjert 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Svanninge Bakker/Bjerge
(09:00-11:00): Tårnfalk 1 FU, Grønspætte 2 SY en juv, Stor Flagspætte 3 FU, Skovpiber 1 SY, Gærdesmutte 3 SY, Sangdrossel 2 SY, Sangdrossel 1 Død trafikdræbt, Munk 10 SY, Gransanger 4 SY, Grå Fluesnapper 5 FU et kuld, Sortmejse 1 SY, Spætmejse 2 FU, Korttået Træløber 1 FU, Rødrygget Tornskade 1 YFU han, Skovskade 2 FU, Ravn 1 R, Bogfinke 10 FU, Lille Gråsisken 1 SY, Dompap 4 FU, Kernebider 1 FU, Nældesommerfugl 2 R, Blåhale 10 R . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skanseodde/Vindeby Nor: Skarv 1 R, Knopsvane 6 R, Gråand 15 FU, Troldand 6 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 4 R, Strandskade 1 R, Vibe 4 FU, Rødben 1 YF K, Hættemåge 35 R, Stormmåge 45 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 2 R, Ringdue 1 OF, Digesvale 2 OF, Landsvale 25 R, Bysvale 6 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Allike 7 FU, Råge 5 FU, Gråspurv 10 FU, Skovspurv 25 FU, Rørspurv 2 SY. Niels Andersen
Thurø Rev: Grågås 2 SV, Gravand 1 R, Gråand 5 R, Strandskade 5 , Stor Præstekrave 1 R, Almindelig Ryle 6 R, Rødben 3 R, Hvidklire 3 R, Mudderklire 2 R, Fjordterne/Havterne 6 SV, Dværgterne 3 V. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:00 - 10:00): Sivsanger 1 RI, Kærsanger 5 RI, Rørsanger 9 RI, Gulbug 1 RI, Tornsanger 3 RI, Havesanger 1 RI, Munk 5 RI, Gransanger 1 RI, Træløber 1 RI.  Dagstotal 27. Efterår i alt: 52.  Keldsnor fuglestation ved Hans Rytter
Sortemosen: Rød Glente 1 OF, Havørn 1 AD R. Per Rasmussen
Rygård Skov: Rød Glente 2 R. Per Rasmussen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 163 FU, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 115 R, Grågås 420 FU, Taffeland 300 R, Troldand 1000 R, Hvinand 4 R, Hvepsevåge 1 OF, Havørn 2, Rørhøg 1 F OF, Musvåge 1 OF, Blishøne 530 FU, Vibe 53 R, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 2 R, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 60 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 2 FU, Ringdue 5 R, Grønspætte 1 R, Landsvale 13 FU, Bysvale 40 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 1 R, Nattergal 2 1K R, Solsort 7 FU, Sangdrossel 2 R, Rørsanger 2 R, Gulbug 1 SY, Tornsanger 5 R, Havesanger 3 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 R, Grå Fluesnapper 1 R, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 5 FU, Spætmejse 3 FU, Korttået Træløber 1 SY, Rødrygget Tornskade 3 R, Gråkrage 7 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 1 SY, Lille Gråsisken 1 OF, Gulspurv 6 R. Niels Bomholt Jensen
Nørresø: Ravn 1 R. Svend Anker Schwebs
Bøjden Nor: Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 9 FU, Hjejle 12 FU, Krumnæbbet Ryle 9 FU, Almindelig Ryle 18 FU, Storspove 1 FU, Rødben 9, Hvidklire 11 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 3 FU, Splitterne 4 YF UF, Grå Fluesnapper 2 FU, Musvit 3 FU, Stillits 1 FU, Tornirisk 3 FU, Gulspurv 3 SY. Søren G. Nielsen
Hasmark: Bomlærke 1 SY. Flemming H. Nielsen
Hofmansgave: Korttået Træløber 1 SY. Flemming H. Nielsen
Teglværkskoven: Ringdue 4 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 10 YF BR, Gærdesmutte 1 R, Solsort 2 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 2 R, Grå Fluesnapper 3, Topmejse 3 R, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 12 AD YF FU, Bogfinke 1 R, Gulspurv 1 R. Evald Mehlsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 41 R, Skarv 1 FU, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 8, Grågås 152 R, Gravand 10, Pibeand 9 FU, Krikand 12 R, Gråand 28 R, Skeand 2 R, Troldand 157, Grønbenet Rørhøne 5, Blishøne 200 R, Strandskade 10 R, Stor Præstekrave 8 R, Vibe 74 R, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 2 FU, Lille Kobbersneppe 22 FU, Storspove 6 FU, Sortklire 4 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 16 FU, Svaleklire 3 R, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 6 FU, Stormmåge 24 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 1 FU, Ringdue 7 OF, Landsvale 20 FU, Bysvale 10 FU, Hvid Vipstjert 25 FU, Solsort 2 R, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 5, Havesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 OF, Husskade 1 R, Gråkrage 4 FU, Stær 30 FU, Grønirisk 1 R, Gulspurv 2 SY. Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Fiskehejre 9 R, Strandskade 9 R, Stor Præstekrave 5 R, Vibe 57 R, Almindelig Ryle 5 FU, Lille Kobbersneppe 12 FU, Storspove 6 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 4 R, Mudderklire 6 R. Steen Lauritsen
Ølundgårds Inddæmning: Fiskehejre 47 R, Klyde 2 R, Dobbeltbekkasin 5 FU, Sortklire 4 FU, Hvidklire 14 FU, Svaleklire 2 R, Tinksmed 3 FU. Steen Lauritsen 
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 10, Gråstrubet Lappedykker 32, Sorthalset Lappedykker 15, Fiskehejre 52 FU, Knopsvane 11, Grågås 185 R, Gravand 4 R, Krikand 5 R, Gråand 39, Skeand 2 R, Troldand 48, Blishøne 300 R, Strandskade 11 R, Klyde 7 FU, Vibe 14 R, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 12 FU, Dobbeltbekkasin 1 OF, Sortklire 49 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 28 FU, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 200 R, Sølvmåge 18 R, Ringdue 4 OF, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 3 SY, Digesvale 3 FU, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Solsort 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 R, Havesanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Gråkrage 3 FU, Stær 250 FU, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 3 OF, Gulspurv 3 SY. Gunnar Jørgensen
Nørreby: Ravn 2 FU, Stær 250 FU. Jens Bækkelund


       Huldue syngende Høruphav

Tirsdag den 23. juli 2013                                                            Solopgang: 05:11 Solnedgang: 21:36

Ny Gesinge, matriklen (23:15 - ): Vagtel 1 HØ. Poul Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
: Træløber 1 RI, Rørsanger 1 RI, Gærdesanger 1 RI, Kærsanger 1 RI, Munk 6 RI, Solsort 1 RI. Dagstotal 11. Keldsnor fuglestation ved Hans Rytter
Espe, matriklen: Musvåge 1, Ravn 2, Husskade 1, Stor Flagspætte 1, Sangdrossel 1, Spætmejse 2, Svartbag 1. Hare 1.Grønåret Kålsommerfugl 10 , Lille Kålsommerfugl +, Stor Kålsommerfugl 1, Græsrandøje +, Engrandøje +, Almindelig Blåfugl 1, Bredpander +, Nældens Takvinge 4, Almindelig Vandnymfe +, Almindelig Kobbervandnymfe 10, Blå Libel +. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Bøjden Nor (09:10-11:00): Skarv 20 R, Fiskehejre 25 FU/R, Grågås 500 R, Gråand 20 FU/R, Taffeland 10 R, Troldand 17 R, Hvinand 3 FU, Toppet Skallesluger 1 R ph, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 30 FU/R, Strandskade 4 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 10 FU/R, Hjejle 50 R, Vibe 2 YUF, Vibe 40 R, Almindelig Ryle 25 FU, Rødben 5 FU, Rødben 1 YUF, Hvidklire 5 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 4 FU, Hættemåge 180 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 2 FU/R, Splitterne 2 FU/R, Havterne 2 FU/R, Hvid Vipstjert 6 FU, Stær 100 FU, Tornirisk 10 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev: Ederfugl 8 SV, Sortand 105 SV, Strandskade 2 SV. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 1 5K+ OF. Jens-Gert Hansen
Øster Bregninge Mark (Ærø): Bomlærke 1 SY. Jens Vinge
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Spurvehøg 1 OF, Ringdue 2 R, Grønspætte 1 R, Landsvale 40 OF, Gærdesmutte 1 R, Solsort 2 R, Sangdrossel 5 FU, Havesanger 1 SY, Munk 1 FU, Gransanger 2 R, Sumpmejse 1 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 R, Rødrygget Tornskade 1 M R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 5 R, Lille Gråsisken 3 OF, Lille Korsnæb 7 OF, Dompap 2 FU, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Vestermose (Bågø): Skarv 7, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 4 FU, Grågås 11 FU T, Gråand 5 FU, Ederfugl 15 FU, Havørn 1 JUV FU, Rørhøg 4, Musvåge 1 FU, Fasan 1 F R, Blishøne 1 FU, Strandskade 3 R, Vibe 10 FU, Almindelig Ryle 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Storspove 2 FU, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 1 FU, Sølvmåge 1 R, Ringdue 1 OF, Rødstjert 1 R, Gråkrage 6 FU, Stær 40 FU, Gulspurv 2 FU. Peter Andreas Lund Jacobsen
Grusgrave v/Birkum: Grågås 400 R. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 1K R. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave: Grågås 520 R. Per Rasmussen
Brunshuse: Rørhøg 2 YF BR, Ravn 4 YF. Torben Skytte Hvass
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 1 AD FU, Sorthalset Lappedykker 2 AD FU, Fiskehejre 31 FU, Gravand 7 R, Blishøne 100 R, Klyde 4 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Almindelig Ryle 5 FU, Sortklire 2 FU, Hvidklire 49 R, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 3 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 3 FU, Gråstrubet Lappedykker 37 FU, Fiskehejre 11 R,
Strandskade 12 FU, Almindelig Ryle 12 FU, Lille Kobbersneppe 22 FU, Storspove 8 FU, Sortklire 2 FU, Hvidklire 11 FU, Svaleklire 2 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 800 R. Dieter Maaszen
Hasmark Strand + hav v/Enebærodde: Topmejse 1 SY. Flemming H. Nielsen
Odense: Korttået Træløber 1 SY. Flemming H. Nielsen
Barløse: Grågås 17 SV. Villy-Erik Schødts


       

Mandag den 22. juli 2013                                                            Solopgang: 05:07 Solnedgang: 21:47

Monnet (07:15): Havørn 1 AD T NØ. Poul Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav: Gransanger 1 RI, Jernspurv 1 RI, Gulbug 1 RI, Munk 3 RI, Gærdesanger 2 RI, Tornsanger 1 RI, Rørsanger 3 RI, Kærsanger 2 RI. Dagstotal 14. Keldsnor fuglestation ved Hans Rytter
Holstenshuus, Diernæs (09:15-11:15):Grågås 10 FU/R, Hvepsevåge 1 FU/R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 FU/R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 2 FU, Huldue 1 SY, Ringdue 8 SY, Mursejler 6 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 20 FU, Gærdesmutte 4 SY, Sangdrossel 4 FU, Tornsanger 5 FU, Havesanger 4 SY, Munk 10 SY, Gransanger 5 SY, Fuglekonge 4 FU, Grå Fluesnapper 2 FU, Sortmejse 2 SY, Spætmejse 1 SY, Skovskade 1 FU, Ravn 1 R, Lille Gråsisken 2 SY, Lille Korsnæb 5 FU/R, Dompap 2 FU, Nældesommerfugl 2 FU, Kejserkåbe 2 FU, Græsrandøje 20 FU, Skovrandøje 4 R . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Alleskoven (08:50-09:00): Ravn 4 R heraf 2 juv. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Rantzausminde: Stormmåge 1000 FU. Niels Andersen
Thurø Rev: Grågås 4 SV, Strandskade 3 R, Stor Præstekrave 1 OF, Vibe 2 R, Almindelig Ryle 32 R, Dobbeltbekkasin 2 SV, Lille Kobbersneppe 1 SV, Hvidklire 1 R, Mudderklire 2 R, Dværgmåge 6 V, Fjordterne 1 V, Fjordterne/Havterne 35 V, Havterne 108 V. Arne Bruun
Hav øst for Thurø: Splitterne 2 R. Arne Bruun
Gulstav: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 18 R, Ederfugl 8 R, Rørhøg 1 FU, Vandrikse 1 R, Blishøne 3 FU, Strandskade 1 R, Vibe 4 R, Almindelig Ryle 4 FU, Svaleklire 5 FU, Mudderklire 14 FU, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 1 OF, Mursejler 3 OF, Sanglærke 3 SY, Digesvale 50 FU, Landsvale 2 FU, Solsort 1 FU, Rørsanger 2 R, Gulbug 1 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 2 R, Munk 4 R, Blåmejse 1 FU, Rødrygget Tornskade 3 R, Gråkrage 2 FU, Stær 25 OF, Tornirisk 1 R, Lille Korsnæb 14 SV, Gulspurv 1 SY. Niels Bomholt
Keldsnor: Toppet Lappedykker 4 R, Sorthalset Lappedykker 1 VDR R, Skarv 40 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Grågås 80 FU, Knortegås 1 R, Gravand 11 1K R, Krikand 1 R, Taffeland 5 R, Troldand 17 R, Blishøne 12, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 3, Stor Præstekrave 2 FU, Hjejle 11 R, Vibe 17 R, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Almindelig Ryle 51, Brushane 2 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 3 R, Svartbag 1 R, Digesvale 200 R, Landsvale 3 FU, Bysvale 1 R, Engpiber 1 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 4 FU, Tornirisk 2 R. Niels Bomholt
Klise Nor: Husrødstjert 1 FU. Niels Bomholt
Nørreballe Nor: Brushane 1 JUV FU, Svaleklire 1 JUV FU, Mudderklire 3 FU. Carsten Nielsen
Storeholm + Havet omkr. (KA44): Rørhøg 1 F OF, Strandskade 100 R, Klyde 8 R, Stor Præstekrave 3 R, Strandhjejle 4 R, Islandsk Ryle 4 R, Krumnæbbet Ryle 17 R, Almindelig Ryle 300 R, Lille Kobbersneppe 37 R, Småspove 1 OF, Storspove 15 R, Rødben 50 R, Hvidklire 40 R, Mudderklire 1 R, Rovterne 4, Splitterne 35 R, Engpiber 15 R, Gul Vipstjert 7,  Stillits 2 R, Rørspurv 10 R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 35 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 15, Grågås 450 FU, Pibeand 1 FU, Krikand 8 R, Troldand 9 R, Hvinand 6 R, Blishøne 200 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 38 R, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 7 FU, Brushane 4 FU, Dobbeltbekkasin 4 R, Sortklire 1 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 5 FU, Svaleklire 5 FU, Tinksmed 6 FU, Mudderklire 1 FU, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 2 FU, Landsvale 6 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Tornsanger 2 R, Skægmejse 2 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 4 FU, Rødrygget Tornskade 2 R, Stær 100 FU, Bogfinke 2 R. Niels Bomholt
Søholm Gods: Grønspætte 1 FU. Erik Damm
Klintebjerg: Almindelig Ryle 3 T, Lille Kobbersneppe 55 T, Storspove 1 T, Hvidklire 25 T, Dværgmåge 1 2K OF. Flemming H. Nielsen
Bispeenge: Rørhøg 1 OF, Svaleklire 1 R, Skægmejse 1 R. Bent Juhler
Bullerup: Rørhøg 1 F FU. Ella Mikkelsen 
Vestermose (Bågø): Ederfugl 24 FU, Havørn 1 OF, Rørhøg 1 OF, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Strandskade 4 FU T, Vibe 7 FU, Rødben 3 FU, Landsvale 10 OF, Bysvale 30 OF, Stær 3 FU. Peter Andreas Lund Jacobsen
Barløse: Gærdesmutte 3 1K FU. Villy-Erik Schødts
Bågø: Spurvehøg 1 R T, Sjagger 1 FU. Peter Andreas Lund Jacobsen
Melby: Havørn 1 AD OF, Musvåge 1 OF. Jens Bækkelund
Hjortebjerg Huse: Rørhøg 1 M FU. Jens Bækkelund 


        Splitterne 1K

Søndag den 21. juli 2013                                                            Solopgang: 05:08 Solnedgang: 21:39

Monnet (22:00): Mosehornugle FU. Poul Rasmussen
Ollerup Åmosen
(21:25): Svaleklire 4 OF. Peder Skou  [Apollo Books]
Ollerup Åmosen
(12:15): Havørn 1 OF 2K, Isfugl 1 R. Peder Skou  [Apollo Books]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Kidholm v/Thurø: Ederfugl 2 R, Strandskade 5 YF, Almindelig Ryle 1 R,Digesvale 40 YF. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Mudderklire 15 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Gravand 2 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 3 V, Vibe 3 R, Hvidklire 1 R. Arne Bruun
Hvidkilde Sø: Grågås 300 R. Preben Berg
Nørreballe Nor: Rovterne 2 OF. Henrik Mørup-Petersen
Langelandssund u.f. Lundeborg-Elsehoved: Mudderklire 28 OF. Jens-Gert Hansen
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 20 R, Fiskehejre 4 R, Grågås 170 R, Gravand 55 R, Taffeland 15 R, Troldand 25 R, Hvinand 6 R, Toppet Skallesluger 2 R, Vandrikse 1 R, Strandskade 4 R, Klyde 4 R, Stor Præstekrave 1 R, Strandhjejle 1 R, Krumnæbbet Ryle 2 AD FU, Almindelig Ryle 16 FU, Rødben 4 R, Hvidklire 5 R, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 4 R, Mudderklire 1 R, Splitterne 2 R, Fjordterne 4 R, Digesvale 15 FU, Bysvale 50 FU, Rørsanger 2 R.Thomas Varto Nielsen
Dalby: Rød Glente 1 Ø. Vivian Risør Neidel
Fyns Hoved: Skarv 5 OF, Fiskehejre 6 R, Grågås 30 N, Blishøne 7, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 2 R, Islandsk Ryle 2, Almindelig Ryle 11 FU, Svaleklire 1 R, Mudderklire 2 R, Stenvender 1 R, Hættemåge 12 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 1 R, Splitterne 5 R, Havterne 2, Ringdue 3 R, Mursejler 1 OF, Sanglærke 3 SY, Digesvale 50 FU, Gul Vipstjert 1 1K R, Hvid Vipstjert 8 R, Solsort 3 R, Gulbug 2 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 12 R, Rødrygget Tornskade 4 1K R, Gråkrage 4 FU, Stær 70 FU, Skovspurv 7 R, Bogfinke 1 R, Stillits 5 R, Tornirisk 4 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt
Fyns Hoved: Skarv 35 R, Ederfugl 1 OF, Storspove 2 FU, Digesvale 15 FU, Rødrygget Tornskade 1 BR R, Stær 60 FU. Finn Madsen
Kerteminde: Tårnfalk 1 FU, Sildemåge 1 OF, Huldue 1 SY, Sanglærke 4 SY, Tornsanger 1 SY, Ravn 2 OF, Stillits 4 R. Niels Bomholt Jensen
Kerteminde: Bomlærke 1 SY. Finn Madsen
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 R.Bo K. Stephensen
Ejby: Rød Glente 1 OF. Bjarne Golles
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Strandskade 2 FU, Lille Præstekrave 4 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Dobbeltbekkasin 10 FU, Hvidklire 6 FU, Tinksmed 4 FU, Mudderklire 2 FU. Søren G. Nielsen
Faaborg: Spurvehøg 1 F OF, Tyrkerdue 1 R. Preben Berg
Kølstrup: Mursejler 3 OF, Løvsanger 1 SY, Ravn 2 OF. Steen Lauritsen
Lindø + vade v/Jersore: Skarv 3 R, Grågås 50 OF, Strandskade 6 R, Vibe 1 R, Storspove 3 FU, Hvidklire 11 FU, Hættemåge 52 FU, Sølvmåge 58 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Gråkrage 3 OF. Ella Mikkelsen
Grindløse: Tyrkerdue 1 OF, Bomlærke 1 OF. Gunnar Jørgensen
Strandenge v/Jersore: Skarv 1 FU, Grågås 50 OF, Ederfugl 23 R, Strandskade 9 R, Vibe 1 R, Storspove 3 FU, Hvidklire 11 FU, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 58 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 3 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gråkrage 3 OF. Gunnar Jørgensen
Æbelø: Skarv 1 OF, Havørn 1 1K R, Storspove 1 OF, Hættemåge 1 OF, Splitterne 1 OF, Huldue 2 R, Ringdue 3 OF, Mursejler 1 FU, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 20 FU, Landsvale 30 FU, Bysvale 80 FU, Hvid Vipstjert 6 FU, Gærdesmutte 4 SY, Solsort 1 SY, Tornsanger 1 R, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 5 SY, Blåmejse 2 FU, Pirol 3 OF, Gråkrage 1 R, Bogfinke 1 OF, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 2 SY. Ella Mikkelsen, Gunnar Jørgensen


       Troldand

Lørdag den 20. juli 2013                                                              Solopgang: 05:06 Solnedgang: 21:41

Stokkeby Nor: Grågås 17 FU, Snegås 1 FU. Kim Bang Jensen
Vresen, Storebælt
(07:15-07:35): Sortgrå ryle 1 R 2K. Tim Hesselballe
Sortemosen: Havørn 2 AD FU , Tårnfalk 1 R, Fiskehejre 1 R. Ole Grønqvist
Sandhøj / V.Hæsinge: Alm. Blåfugl 1 FU, Lille ildfugl 1 R, Okkergul Randøje 1 R, Kejserkåbe 3 OF, Gransanger 1 SY, Munk 2 SY. Leif Kristensen
Brobyskov: Kejserkåbe 5 Fu, Skovrandøje 4 Fu, Nældesommerfugl 2 R, Træløber 1 FU, Munk 4 SY, Gærdesmutte 1 SY, Spætmejse 1 FU, Gransanger 1 SY, Bogfinke 2 SY. Leif Kristensen
Posen/V.Hæsinge: Storplettet perlemorsommerfugl 2 R. Leif Kristensen
Espe, matriklen: Musvåge 1, Ravn 2, Husskade 1, Gulspurv 2, Spætmejse 2, Gransanger 1, Gærdesanger 1, Sangdrossel 1, Landsvale 10, Tyrkerdue 2, Rødstjert 1, Musvit 2, Bogfinke 2, Hvid Vipstjert 1, Blishøne 2 AD + 6 1K, Kejserkåbe 1, Nældesommerfugl 1, Hare 2. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Føns Vang: Havørn 1 OF . Ole Bo Olsen [oleboolsen.dk]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Tankefuld, Svendborg: Hvepsevåge 1 OF, Ravn 1 OF. Peder Rasmussen
Monnet, Tåsinge: Skarv 2 R, Fiskehejre 6 FU, Knopsvane 7 R, Grågås 2 R, Gravand 17, Pibeand 1 M R, Krikand 2 R, Toppet Skallesluger 1 R, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 M OF, Tårnfalk 2 FU, Strandskade 5 R, Klyde 2 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Hjejle 3 R, Vibe 30 R, Almindelig Ryle 16 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Storspove 3 R, Rødben 11 FU, Hvidklire 20 FU, Svaleklire 1 R, Tinksmed 15, Mudderklire 2 R, Hættemåge 50 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 20 R, Digesvale 200 R, Landsvale 2 FU, Bysvale 4 FU, Engpiber 16 R, Hvid Vipstjert 1 R, Stenpikker 1 R, Gråkrage 3 OF, Ravn 2 R, Stær 100 FU, Tornirisk 25 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Vresen: Sortgrå Ryle 1 2K+ SDR R, Stenvender 3 AD R. Tim Hesselballe Hansen
Ærøs Hale: Bjergand 1 F R. Ole Lund
Vester Hæsinge: Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Posen: Rørhøg 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY. Leif Kristensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Ravn 1 S KA. Per Rasmussen
Bispeenge: Fiskehejre 18 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Svaleklire 4 R, Mudderklire 1 R. Kristoffer Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 38 FU, Sorthalset Lappedykker 1 AD FU, Fiskehejre 17 R, Blishøne 440 FU, Strandskade 51 R, Storspove 9 FU, Sortklire 2 FU, Hvidklire 22 FU, Mudderklire 4 FU, Hættemåge 800 R. Dieter Maaszen
Slambassinet: Knopsvane 7, Gravand 14, Pibeand 2 R, Krikand 9 R, Troldand 60, Strandskade 11 R, Temmincksryle 1 R, Almindelig Ryle 13 R, Brushane 5 R, Sortklire 4 R, Rødben 10 R, Hvidklire 12 R, Svaleklire 6 R, Tinksmed 16 R, Skægmejse 1 R. Kristoffer Hansen
Ølundgårds Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 9, Fiskehejre 18 R, Islandsk Ryle 6 AD R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 16 R, Brushane 12 R, Sortklire 10 R, Hvidklire 90 R, Svaleklire 3 R, Tinksmed 9 R. Kristoffer Hansen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 1 FU, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 45 FU, Hvidklire 42 FU. Dieter Maaszen


           Gråspurv Sætting Strandvej 30

Fredag den 19. juli 2013                                                              Solopgang: 05:05 Solnedgang: 21:42

Svendborg: Solsort 1 YF TH, Gærdesanger 1 YF UF, Gråspurv 60 R NAT
Sundet, Faaborg
(11:30-12:30):Skarv 52 FU/R, Knarand 1 YUF, Troldand 2 YUF, Blishøne 150 FU, Strandskade 2 FU, Vibe 10 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Henninge Nor: Havørn 2 AD OF. Niels Andersen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 35 R, Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 14, Grågås 160 R, Knarand 3 FU, Taffeland 28 R, Troldand 12 R, Blishøne 37 R, Strandskade 5 FU, Klyde 3, Lille Præstekrave 3 FU, Stor Præstekrave 13 R, Vibe 23, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 3 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 14 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 40 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 2 R, Splitterne 1 R, Havterne 3 R, Ringdue 2 OF, Sanglærke 1 R, Digesvale 6 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Gulbug 1 R, Tornsanger 1 R, Stær 10 FU, Skovspurv 1 R, Stillits 2 R, Tornirisk 1 R. Niels Bomholt Jensen
Sandholt: Fiskehejre 1 FU, Musvåge 2 OF, Blishøne 4, Mursejler 1 FU, Landsvale 2 FU, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 R, Solsort 3 R, Havesanger 1 SY, Munk 5 SY, Gransanger 3 SY, Musvit 5 FU, Gråspurv 1 R, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 R, Gulspurv 2 SY. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Grågås 155 FU, Rørhøg 1 M FU, Brushane 1 FU, Hvidklire 2 FU, Råge 250 FU. Søren G. Nielsen
Munke Mose (16:30 - 17:00): Sorthovedet Måge 1 AD R (På plads på sin pæl ved stryget og iskiosken). Kristoffer Hansen
Sanderum: Stor Flagspætte 4. Ella Mikkelsen
Ørsbjerg: Rørhøg 1 FU. Villy-Erik Schødts
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Knopsvane 6 R, Gråand 32, Troldand 13 R, Rørhøg 1 FU, Blishøne 42 R, Lille Præstekrave 3 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Vibe 5 FU, Småspove 1 R, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 9 FU, Ringdue 5 R, Sanglærke 1 SY, Digesvale 3 FU, Landsvale 25 R, Bysvale 55 FU, Hvid Vipstjert 16 FU, Solsort 2 R, Rørsanger 2 FU, Tornsanger 1 R, Gransanger 2 SY, Grønirisk 1 FU, Stillits 4 FU, Tornirisk 1 R, Lille Gråsisken 1 OF, Gulspurv 3 SY, Rørspurv 1 M R. Kirsten Pedersen
Hagenskov Slotsmølle: Grågås 17 OF, Hvepsevåge 1 FU, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 2 YF UF, Lille Korsnæb 8 R. Thomas Kampmann
Juelsberg: Rørhøg 1 F AD R. Thomas Varto Nielsen
Aulby: Hjejle 3 AD R. Thomas Varto Nielsen
Svanedam: Bysvale 10 FU. Thomas Varto Nielsen


            Hvepsevåge OF Foto: Ole Grønqvist

Torsdag den 18. juli 2013                                                              Solopgang: 05:03 Solnedgang: 21:44

Monnet: Havørn 1 AD TI fra Ærø, Digesvale 300+. Poul Rasmussen
Birkholm nordøst for
: Knopsvane 2000+. Poul Ramussen
Gudme, matriklen
: Hvepsevåge 1 OF, Musvåge 1 OF. Ole Grønqvist
Nørreskov, Tåsinge
: Kejserkåb R, Hvid admiral 5 R (Læs mere...   ). Henrik Knudsen
Espe, matriklen: Musvåge 1 , Ravn 4, Spurvehøg 1, Landsvale 25 (lige i hæle på Spurvehøgen), Gærdesanger 1, Gransanger 1, Blishøne 2 AD + 6 1K. Hare 2. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Snarup Have: Topmejse 1. Kejserkåbe 10-15 , Engrandøje mange, Græsrandøje 10, Nældesommerfugl 1, Citronsommerfugl 3. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Wedellsborg Hoved: Mørkbuget Knortegås 1 R. Dorthe Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Sibirien nord for Hundstrup: Rød Glente 2 AD OF, Musvåge 2 OF, Landsvale 6 FU, Bysvale 15 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Solsort 3 FU, Munk 2 R, Grønirisk 1 R, Lille Korsnæb 2 OF. Niels Bomholt
Brylle: Rødstjert 2 JUV FU. Søren G. Nielsen
Travn Skov: Grågås 3 OF, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Ringdue 2 R, Mursejler 1 FU, Landsvale 2 FU, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 1 SY, Skovskade 1 R, Ravn 3 R, Bogfinke 1 R, Stillits 1 R, Gulspurv 4 SY. Ella Mikkelsen
Favrskov Bjerge (09:30 - 10:10): Grågås 3 NV, Musvåge 1 OF, Blishøne 3 R, Grønspætte 3 (2 1k flyvende rundt i området kaldende.), Stor Flagspætte 1 R, Sangdrossel 1 SY, Munk 2 R, Musvit 1 FU, Ravn 5 OF, Gulspurv 1 R. Villy-Erik Schødts
Hagenskov Slotsmølle: Rørhøg 1 FU, Spurvehøg 2 FU, Lille Korsnæb 6 R. Thomas Kampmann
Fyns Hoved: Blishøne 3 JUV R, Dværgterne 1 FU. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 1 R, Grågås 530 R, Gravand 17 R, Havørn 1 AD FU, Blishøne 1 R, Strandskade 49 R, Klyde 4 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Vibe 4 R, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 12 FU, Småspove 3 R, Storspove 62 R, Rødben 12 R, Hvidklire 40 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 12 R. Jens Bækkelund
Æbelø: Havørn 2, Musvåge 2 FU, Almindelig Ryle 8 FU, Huldue 3 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Rødstjert 3 FU, Havesanger 1 FU, Pirol 1 SY. Martin Strømkjær


            Kaspisk måge Bagenkop havn Foto: Henrik Knudsen
"Der er forsat oversomrende Kaspiske Måger i Bagenkop Havn. Den 26. juni havde jeg 2 stk. 1. sommer, hvoraf den ringmærkede fra Kiev var imellem.
I dag den 17. juli var der 3 stk. 1. sommer i havnen. Den ringmærkede var forsat på plads. Mens de andre 2. var nye fugle. Dvs. der i denne sommer er 4. forskellige fugle i området.
Meget skægt med dette nye fænomen, som der vist ikke rigtig er registreret nogen steder før i DK. Bh Henrik
"

Onsdag den 17. juli 2013                                                              Solopgang: 05:02 Solnedgang: 21:45

Gudme, matriklen (11:00): Havørn 1 AD OF (mod Lundeborg - men ikke set der). Ole Grønqvist
Espe, matriklen
: Lille Korsnæb 14 FU (08:30) , Spætmejse 1, Ravn 2. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Marstal: Troldand 1 R
Bøjden Nor (09:20-11:00): Skarv 20 R, Fiskehejre 19 R, Knopsvane 4 YUF 9 pull, Grågås 130 FU/R, Gråand 1 YUF 10 pull, Gråand 20 FU/R, Taffeland 25 R, Troldand 15 R, Ederfugl 10 T ph, Hvinand 3 FU, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 6 FU/R, Klyde 2 YUF 1 pull, Klyde 8 R AD, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 12 FU, Vibe 20 FU/R, Vibe 1 YUF 4 pull, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 4 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 12 FU, Hættemåge 30 FU/R, Stormmåge 4 YUF, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 6 R, Havterne 8 FU/R, Digesvale 15 FU, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert 15 FU/R . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

           Havørn over Gudme Ole Grønqvist

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 3 2K R (Foto af alle fugle. Den ringmærkede fra Kiev forsat i havnen. Mens de to andre er nye oversomrende, da ingen af dem var identisk med den 2k, som jeg så den 26. juni. Så denne sommer har budt på 4 oversomrende fugle.). Henrik Knudsen
Keldsnor: Stor Præstekrave 1 AD R Dværgryle 2 AD R Krumnæbbet Ryle 3 AD R Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 13 AD R, Brushane 1 AD R, Hvidklire 3 AD R. Henrik Knudsen
Sortemosen: Hvepsevåge 1 OF, Havørn 1 AD OF. Hans Rytter
Ulbølle: Spurvehøg 1 OF, Mursejler 10 OF, Landsvale 2 OF, Bysvale 4 YF, Gærdesmutte 1 YF K, Sumpmejse 1 FU, Topmejse 1 FU, Musvit 2 R, Ravn 2 OF, Lille Gråsisken 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 700 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 30, Grågås 132 R, Gråand 47, Skeand 1 R, Taffeland 36 R, Troldand 38 R, Rød Glente 1 FU, Havørn 1 AD R, Duehøg 2 OF, Fasan 2 R, Blishøne 33, Strandskade 1 FU, Lille Præstekrave 1 AD FU, Vibe 5 R, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 7, Stormmåge 4, Sølvmåge 57, Svartbag 5, Fjordterne 8 FU, Ringdue 3 R, Mursejler 2 FU, Sanglærke 1 SY, Landsvale 9 FU, Bysvale 60 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 2 R, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Halemejse 1 R Sumpmejse 2 FU, Musvit 1 R, Allike 5 OF, Gråkrage 2 R, Stær 70 OF, Skovspurv 4 R, Grønirisk 1 OF, Stillits 4 OF, Tornirisk 4 OF, Gulspurv 3 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Skarv 25 R, Fiskehejre 13 FU, Knopsvane 10, Grågås 100 R, Gravand 4, Strandskade 5 FU, Lille Præstekrave 4 R, Stor Præstekrave 10 R, Hjejle 2 R, Vibe 6 R, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU,  Rødben 4 R, Hvidklire 7 FU, Mudderklire 3 FU, Svartbag 1 R, Havterne 8 R, Sanglærke 2 SY, Landsvale 3 FU, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 R, Blåmejse 1 R, Stær 45 OF, Skovspurv 2 R, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Skarv 34 R, Fiskehejre 17 R, Knopsvane 12 YF UF, Grågås 150 FU, Gravand 3 FU, Gråand 20 FU, Taffeland 10 R, Rørhøg 1 OF, Blishøne 50 FU, Strandskade 5 FU, Klyde 4, Lille Præstekrave 3 FU, Stor Præstekrave, Almindelig (hiaticula) 15 FU, Hjejle 4 FU, Vibe 20 FU, Krumnæbbet Ryle 9 FU, Almindelig Ryle 15 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Rødben 11 FU, Hvidklire 10 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 9 FU, Hættemåge 30 FU, Stormmåge 10 FU, Sølvmåge 30 FU, Svartbag 15 R, Splitterne 2 R, Havterne 6 FU, Ringdue 2 OF, Sanglærke 10 SY, Landsvale 3 FU, Bysvale 10 FU, Engpiber 1 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 25 FU, Rødhals 1 SY, Solsort 1 FU, Kærsanger 2 FU, Grå Fluesnapper 1 FU, Musvit 2 FU, Gråkrage 5 FU, Stær 150 FU, Skovspurv 10 FU, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 3 FU, Gulspurv 2 SY. Søren G. Nielsen
Espe: Blishøne 4, Ringdue 2 OF, Landsvale 3 FU, Solsort 1 SY, Gransanger 1 SY, Spætmejse 1 FU, Allike 4 R, Skovspurv 2 R Bogfinke 1 SY, Lille Korsnæb 1 OF, Dompap 1 M R. Gunnar Jørgensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 R, Trane 2 FU , Dobbeltbekkasin 1 R, Tinksmed 8 FU. Søren G. Nielsen
Tommerup Stationsby: Rød Glente 1 OF. Søren Anton Olsen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 36 FU, Sorthalset Lappedykker 30 FU, Skarv 270 R, Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 12 FU, Sangsvane 2 FU, Grågås 127 R, Gravand 19 FU, Knarand 9 FU, Taffeland 215 FU, Troldand 42 FU, Hvinand 18 FU, Havørn 1 AD R Strandskade 1 R. Dieter Maaszen
Skanneshave v/Krengerup: Stor Flagspætte 1 FU, Sangdrossel 2 SY, Havesanger 2 SY, Munk 5 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 FU, Spætmejse 2 SY, Bogfinke 3 SY. Leif Kristensen
Knudshoved Færgehavn: Tornirisk 2 R. Thomas Varto Nielsen
Nyborg: Mursejler 25 R, Bysvale 15 R. Thomas Varto Nielsen
Odense Jernbaneterræn: Mursejler 45 FU. Thomas Varto Nielsen
Teglværksgraven: Mursejler 10 OF. Thomas Varto Nielsen
Ølundgårds Inddæmning: Havørn 4 AD R. Anders Vedel
Åsum: Tårnfalk 1 R. Thomas Varto Nielsen
Christianlund, Nyborg: Spurvehøg 1 R. Thomas Varto Nielsen
Vester Egense: Allike 150 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Rørhøg 1 M FU. Jens Bækkelund


         Havørn Foto: Peder Skou

Tirsdag den 16. juli 2013                                                              Solopgang: 05:00 Solnedgang: 21:46

Nørreskov, Tåsinge: Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Kejserkåb 10 R (Læs mere på bloggen... ), Snog 1 R, Stålorm 1 R
Søen øst for Valdemarsslot
: Gråand 1 YF UF , Troldand 1 YF UF
Ollerup Åmosen
: Havørn 1 OF 2K+ (11:30). Poul Rasmussen, Peder Skou  [Apollo Books]
Fredericia Østerstrand:
Kongeederfugl 1 HAN (eklipse-dragt T SV med 14 Ederfugle) (kan måske ses fra Fyns-siden) (Læs mere om fundet... ). Sigrid Kistrup Ilsøe og Tim Hesselballe

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Flådet (Tranekær): Musvåge 2 JUV FU, Trane 3 FU (1 par med 1 unge). Lissi Strøjer
Tranekær: Duehøg 1 1K R. Henrik Knudsen
Storeholm + Havet omkr. (KA44): Fiskehejre 8 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 R, Rørhøg 1 F FU, Strandskade 77 R, Klyde 38, Stor Præstekrave 38 R, Vibe 14 R, Islandsk Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 105 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Storspove 48 R, Rødben 26 FU, Hvidklire 32 FU, Stenvender 2 FU, Rovterne 2 OF, Splitterne 8 R, Havterne 12 R, Dværgterne 2 FU, Sanglærke 12 SY, Digesvale 30 R, Landsvale 8 FU, Engpiber 18 YF, Hvid Vipstjert 6 FU, Stær 225 OF, Rørspurv 1 R. Peder Rasmussen
Rudkøbing: Mursejler 35 FU. Lissi Strøjer
Spodsbjerg Havn: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sortand 20 N. Helge Røjle Christensen
Bøjden Nor: Skarv 21 R, Knopsvane 7, Gravand 4, Pibeand 1 FU, Gråand 28, Taffeland 41 R, Troldand 18 R, Strandskade 4 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 6 FU, Hjejle 13 R, Vibe 10, Sandløber 1 FU, Krumnæbbet Ryle 11 R, Almindelig Ryle 3 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Rødben 7 FU, Hvidklire 11 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 2 FU, Svartbag 2 R, Havterne 3 FU, Tornsanger 1 SY, Grå Fluesnapper 3, Blåmejse 1 FU, Stær 22 FU, Bogfinke 4 SY, Tornirisk 1 R. Leif Kristensen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Lille Lappedykker 2 FU, Musvåge 1 R, Blishøne 6, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 FU, Solsort 3 SY, Munk 3 SY, Spætmejse 1 SY, Skovskade 1 FU, Bogfinke 4 SY. Leif Kristensen
Harndrup: Måge sp. 26 OF, Ringdue 2 TH, Mursejler 3 R, Landsvale 3 FU, Bysvale 5 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Rødhals 1 R, Solsort 4 FU, Tornsanger 1 SY, Munk 3 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, Gråspurv 6 FU, Skovspurv 9 FU, Bogfinke 4 FU. Aleks Lund
Travn Skov: Hvepsevåge 1 R, Rød Glente 2 OF, Havørn 1 AD OF , Musvåge 2 R, Mursejler 8 FU, Landsvale 14 FU, Bysvale 3 FU, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 1 SY, Ravn 1 OF, Gulspurv 2 SY. Ella Mikkelsen
Østerskov (Årup): Fiskehejre 1 OF, Stormmåge 4 OF, Mursejler 6 FU, Landsvale 12 FU, Bysvale 3 FU, Tornsanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 F R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Gadsbølle: Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 FU. Ella Mikkelsen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Gråstrubet Lappedykker 5, Rørhøg 1 OF, Klyde 2 R, Lille Præstekrave 3 R, Vibe 3 R, Brushane 1 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 1 R, Mudderklire 8 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Stillits 3 R, Lille Gråsisken 2 OF. Kirsten Pedersen, Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Grågås 80 FU, Hjejle 14 R, Vibe 85 FU, Storspove 1 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 5 FU, Tinksmed 3 FU, Engpiber 1 YF FU. Søren G. Nielsen
Hagenskov Slotsmølle: Skarv 1 OF, Fiskehejre 1 R, Grågås 2 OF, Hvepsevåge 1 FU, Rørhøg 1 R, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 2 YF BR, Hættemåge 3 OF, Stormmåge 7 OF, Sølvmåge 4 OF, Terne sp. 3 OF, Ringdue 4 FU, Mursejler 4 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Landsvale 22, Hvid Vipstjert 1 YF BR, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 2, Solsort 4 FU, Sangdrossel 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Grå Fluesnapper 2 YF, Halemejse 5 FU, Sumpmejse 2 FU, Topmejse 2 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse 1 FU, Træløber 1 R, Skovskade 1 FU, Ravn 2 R, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 2 SY, Stillits 2 FU, Lille Korsnæb 30 R, Dompap 2 FU, Gulspurv 2 SY. Thomas Kampmann


          Tinksmed Bøjden Nor

Mandag den 15. juli 2013                                                              Solopgang: 04:59 Solnedgang: 21:48

Espe, matriklen: Ravn 2, Dompap 1 + rede med unger, Spætmejse 1, Stor Flagspætte 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Knold Nor/Strand ( Dyreborg )
(09:00-10:00): Toppet Skallesluger 4 FU/R, Strandskade 20 FU/R, Stor Præstekrave 4 FU, Vibe 25 FU/R, Almindelig Ryle 20 FU, Stor Regnspove 2 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 7 FU, Mudderklire 1 FU, Stenvender 2 FU, Hættemåge 50 FU/R, Sølvmåge 20 FU/R, Svartbag 5 R, Havterne 8 FU/R, Digesvale 80 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Nørreskov, Tåsinge:
Lille korsnæb 35 R ( I området ved Elvira-stenen ). Henrik Knudsen
Monnet, Tåsinge: Tårnfalk 1 R, Lille Præstekrave 1 OF, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 2 R, Almindelig Ryle 1 R, Småspove 2 R, Storspove 4 R, Rødben 5 R, Hvidklire 11 R, Stær 500 R. Henrik Knudsen
Vejlen, Tåsinge: Svaleklire 3 R, Tinksmed 4 R. Henrik Knudsen
Kværndrup: Husrødstjert 1 R. Niels Bomholt Jensen
Sibirien: Rød Glente 1 R. Niels Bomholt Jensen
Arreskov Sø: Knopsvane 81, Rørsanger 2 SY. Leif Kristensen
Bredholt: Landsvale 1 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Solsort 4 SY, Sangdrossel 2 SY, Rørsanger 2 SY, Havesanger 2 SY, Munk 9 SY, Musvit 5 FU, Rødrygget Tornskade 2 R, Gulspurv 4 SY. Leif Kristensen
Sandholt: Fiskehejre 2 FU, Gråand 1 R, Blishøne 2, Lille Præstekrave 1 R, Hættemåge 4 OF, Ringdue 4 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 4 FU, Solsort 2 FU, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 3 SY, Ravn 3 FU, Skovspurv 1 R, Grønirisk 3 R. Leif Kristensen
Sollerup: Solsort 3 SY, Havesanger 5 SY, Munk 6 SY, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 2 SY. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Knopsvane 13, Tårnfalk 1 FU, Stor Præstekrave 10 R, Vibe 15, Krumnæbbet Ryle 10 FU, Rødben 5, Hvidklire 5 FU, Sanglærke 10 SY, Landsvale 12 FU, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert 14 R, Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 SY, Stær 120 FU, Skovspurv 1 R, Tornirisk 11 R, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Sinebjerg: Skarv 1 R, Grågås 2 OF, Musvåge 1 OF, Mudderklire 9 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 1 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 SY, Munk 2 SY, Bogfinke 1 SY. Ella Mikkelsen
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 FU, Skægmejse 2 OF. Dieter Maaszen
Romsø: Krumnæbbet Ryle 1 M AD SDR FU. Jens Gram
Å vest for Brydegård: Småspove 1 FU, Rødrygget Tornskade 1 R. Erik Busk
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Gravand 1 R, Gråand 7 R, Blishøne 15 R, Brushane 1 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 60 R, Digesvale 2 FU, Bysvale 12 FU, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Gulspurv 2 SY. Erik Busk
Brylle: Rødstjert 1 JUV FU, Gærdesanger 1 FU. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 6 FU, Grågås 7 FU, Gravand 12 FU, Gråand 5 FU, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 2 FU, Vibe 60 FU, Dobbeltbekkasin 3 FU, Hvidklire 6 FU, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 25 FU, Stormmåge 30 FU, Sølvmåge 2 FU, Ringdue 7 FU, Mursejler 5 FU, Landsvale 3 FU, Bysvale 10 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Gråkrage 10 FU,
Stær 1 OF. Søren G. Nielsen


 DOF's aktuelle nyhedsbrev d 8/07-2013:
            Huller i perlerækken af perleugler
           
EU budgetaftale sikrer midler til naturbeskyttelse 


           Tårnfalkeunger  Foto: Poul Brugs Rasmussen

Søndag den 14. juli 2013                                                              Solopgang: 04:57 Solnedgang: 21:49

Gudme, Broholmvej: Tårnfalk 1 par med 2 PULL. Poul Brugs Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 14 FU, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 13 R, Knarand 8 FU, Blishøne 300 FU, Klyde 12 AD FU, Stor Præstekrave 4 FU, Almindelig Ryle 2 FU, Brushane 1 M FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 8 FU, Gulbug 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 8 FU, Fiskehejre 42 R, Grågås 321 FU, Gravand 15 FU, Knarand 2 FU, Blishøne 180 FU, Hjejle 1 R, Vibe 10 FU, Islandsk Ryle 3 R, Storspove 8 R, Sortklire 4 FU, Hvidklire 10 FU, Hættemåge 300 R, Havterne 1 R. Dieter Maaszen
Lundsgård (m/Holmeskov & Tværbæk Lund): Huldue 1 SY. Bo K. Stephensen
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 R. Bo K. Stephensen


         Landsvale Drejø d. 12. juli 2013

Lørdag den 13. juli 2013                                                              Solopgang: 04:56 Solnedgang: 21:50

Svendborg, matriklen: Havørn 1 AD OF (fortsatte mod N).
Kirkeby Vænge: Knopsvane 2 med 3 PULL herad 2 hvide. Peder Skou  [Apollo Books]
Ollerup Åmosen: Sandsynligvis!
Hvid stork 2 OF( to store fugle flyvende fra øst mod vest og de havde lange ben hængende bagud. Så jeg foreslog hejrer, men det var det ikke. Hun sagde, at dem kender hun godt. Jeg spurgte så om det var noget med en lang tynd hals foran vingerne, og ja, det var det). Moderen til Peder Skou  [Apollo Books]
Oure, gadekær: Troldand 2 HUN med 5 ællinger, Gråand 2 HUN med 6 ællinger. Ole Grønqvist
Fjellerup ved Ryslinge
(07:00): Hvid stork 2 OF. Morten via Niels Bomholt
Espe, matriklen: Musvåge 1 (flyver med mad til ungen/ungerne på reden), Rødstjert 1, Bysvale 4, Landsvale 2, Gransanger 1, Munk 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Hesselbjerg Strand: Lærkefalk 1 AD R. René Lund Chetronoch

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 650 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 18, Grågås 126 FU, Knarand 4 R, Gråand 38, Taffeland 38 FU, Troldand 31 R, Hvinand 3 FU, Havørn 1 AD R, Musvåge 1 R, Fasan 2 R, Blishøne 38, Strandskade 1 R, Vibe 3 R, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 2, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 62, Svartbag 4, Fjordterne 2 FU, Ringdue 3 OF, Mursejler 1 FU, Sanglærke 2 SY, Landsvale 6 FU, Bysvale 18 FU, Skovpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 3 R, Solsort 4 SY, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Skovskade 1 R, Gråkrage 1 OF, Stær 45 FU, Skovspurv 4 R, Grønirisk 1 R, Stillits 1 FU, Gulspurv 3 SY. Gunnar Jørgensen
Jordløse Bakker: Mursejler 2 FU, Grønspætte 1 SY, Ravn 2 SY, Gulspurv 1 SY. Leif Kristensen
Sandholt: Fiskehejre 4 FU, Grågås 2 OF, Gråand 1 R, Taffeland 1 FU, Troldand 3 R, Blishøne 3 , Lille Præstekrave 2 FU, Ringdue 3 R, Landsvale 2 FU, Bysvale 8 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 8 R, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gråkrage 4 FU, Skovspurv 2 R, Stillits 2 FU, Rørspurv 2 R. Leif Kristensen
Lindkær v/Ravnholt: Stor Flagspætte 1 F R, Ravn 2 OF. Vagn Højkjær Larsen
Lykkesholm: Havørn 2 4K+ FU. Vagn Højkjær Larsen
Stige Ø: Fiskeørn 1 FU. Anders Vedel
Bremerskov: Lille Korsnæb 10 T. Bo K. Stephensen
Hverringe Skove: Gul Vipstjert 1 T. Bo K. Stephensen
Skov v/Rørbæk: Bomlærke 1 SY. Bo K. Stephensen


         Grå fluesnapper             Foto: Leif Kristensen

Fredag den 12. juli 2013                                                              Solopgang: 04:55 Solnedgang: 21:51

Hvidkilde: Havørn 2 OF. Peder Skou  [Apollo Books]
Lundeborg: Bysvale 6 par FU. Poul Brugs Rasmussen
Sundet, Faaborg (11:10-12:10): Lille Lappedykker 2 YUF 2 pull, Toppet Lappedykker 15 YFU, Gråstrubet Lappedykker 12 YFU, Skarv 20 FU, Fiskehejre 4 FU/R, Grågås 120 FU/R, Taffeland 2 YUF 1,4, Grønbenet Rørhøne 4 YUF, Blishøne 150 FU, Strandskade 1 FU, Vibe 10 FU, Hættemåge 55 R PULL, Rørsanger 4 SY, Havesanger 1 SY, Ravn 4 R 2 juv, Hare 2 FU . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev: Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 7 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 3 R, Stær 10 R, Tornirisk 15 R. Arne Bruun
Siø: Rørhøg 1 F OF. Helle Regitze Boesen
Tullebølle: Mursejler 6 OF, Landsvale 33, Bysvale 5 OF, Gulbug 1 SY, Munk 1 YF SY, Gransanger 1 YF SY. Hans-Henrik Wienberg 
Sjoen v/Dunkær: Sivsanger 1 YF SY, Kærsanger 1 YF SY. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Sortstrubet Lom 1 2K R, Skarv 16 T, Fiskehejre 2 T, Kopsvane 1 V, Grågås 3 NØ, Troldand 1 M V, Ederfugl 13 V, Sortand 8 V, Lærkefalk 1 AD NV, Stor Præstekrave 2 YF TH, Almindelig Ryle 5, Lille Kobbersneppe 2 V, Småspove 2, Rødben 1 V, Hvidklire 1 V, Mudderklire 2 R, Hættemåge 50 V, Stormmåge 10 V, Sølvmåge 70 R, Svartbag 2 R, Splitterne 12, Fjordterne 1 AD V, Havterne 16 V, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 14 SV, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 R, Gulbug 1 R, Sortkrage 2 R,
Bomlærke 1 YF SY. Lars Tom-Petersen
Barløse: Rørhøg 1 OF, Ravn 2 OF. Villy-Erik Schødts
Føns Vang: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 72 FU, Sorthalset Lappedykker 48 FU, Skarv 280 FU, Fiskehejre 13 FU, Sangsvane 2 FU, Grågås 326 FU, Knarand 10 R, Skeand 5 FU, Taffeland 150 FU, Hvinand 15 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 170 FU. Dieter Maaszen
Hersnap: Hvid Vipstjert 2 FU, Rødstjert 3 F FU, Løvsanger 2 FU, Grå Fluesnapper 4 YF. Vivian Risør Neidel
Håre Bjerge: Rørhøg 2 FU, Musvåge 1 FU, Rødrygget Tornskade 1 M FU, Ravn 3 OF. Dieter Maaszen
Teglskov: Fuglekonge 2 SY. Erik Busk
Å vest for Brydegård: Rørsanger 2 SY, Tornsanger 2 SY, Ravn 1 OF. Erik Busk
Helnæs, Halen: Grågås 3 R, Gråand 4 R, Lærkefalk 1 FU, Strandskade 6 R, Klyde 3 R, Almindelig Ryle 10 R, Rødben 2 R, Stær 50 R. Erik Busk
Nørre Esterbølle: Rørhøg 1 F R. Jens Bækkelund


          Svartbag med Pull Iholm

Torsdag den 11. juli 2013                                                              Solopgang: 04:53 Solnedgang: 21:52

Iholm: Skarv 16 R, Ederfugl 18 R, Strandskade 6 R, Sølvmåge 40 R (16 Pull), Svartbag 3 R (1 Pull) (meget forstyrrelse på øen - fik Pull i vandet!)
Svendborg, matriklen:
Seksplettet køllesværmer 1 AD R

Taasinge:
Seksplettet køllesværmer 1 AD R . Poul Rasmussen
Oure, Gadekær
: Troldand 1 FM + (stadig) 6 Ællinger, Hvid vipstjert 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Hesselagergård
: Tårnfalk 1 par med 2 unger. Ole Grønqvist
Øksendrup grusgrave
: Rørhøg 1 HAN + 1 HUN, Musvåge 1 R, Stor præstekrave 1 R, Knopsvane 2 med 3 Pull, Gråstrubet lappedykker 1 R. Ole Grønqvist
Ejby Mølle
(09:00): Sorthovedet måge 1 AD R (rast på tag af rensningsanlæg). Niels Larsen
Munke Mose (10.30): Sorthovedet måge 1 AD R (rast på pæle ved Åfarten for 3. dag i træk. Den er overhovedet ikke sky. Fotolys bedst formiddag). Niels Larsen
Espe, matriklen: Musvåge 1, Ravn 3, Stær 3, Tyrkerdue 2, Ringdue 3, Landsvale 4, Gransanger 1, Havesanger 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:15-11:00): Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 6 FU, Grågås 16 FU/R, Gravand 4 FU/R, Gråand 10 FU/R, Krikand 4 FU/R, Ederfugl 20 R, Toppet Skallesluger 1 YUF 3 pull, Toppet Skallesluger 10 FU/R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 11 R, Vibe 8 FU/R, Almindelig Ryle 10 FU/R, Stor Regnspove 5 R, Rødben 4 FU/R, Hvidklire 12 FU/R, Svaleklire 2 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 15 R, Sølvmåge 25 R, Svartbag 10 R, Mursejler 2 FU, Digesvale 40 YFU, Engpiber 1 YFU, Hvid Vipstjert 2 YFU, Stær 150 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Nørreballe Nor (10:30 - 11:45): Rovterne 1 AD FU (Fangede og slugte to fisk og fløj med den tredie fisk), Fjordterne 8 YF (1 unge set fremme på den sydlige ø), Dværgterne 2 R, Ravn 4 R. Henrik Mørup-Petersen
Hennetved: Sortkrage 2 R. Kjeld Hansen
Henninge Nor: Ravn 8 YF UF. Kjeld Hansen
Klæsø Nor: Toppet Lappedykker 6 YF, Gråstrubet Lappedykker 8 YF, Knopsvane 4 YF, Taffeland 110 R, Troldand 30 R, Havørn 2 AD OF Blishøne 10 YF, Hvid Vipstjert 1 YF BR, Rørsanger 2 YF SY, Skægmejse 6 YF UF, Rørspurv 1 YF SY. Kjeld Hansen
Skovsgård: Grønbenet Rørhøne 2 YF, Natugle 1 YF SY, Rødstjert 1 YF FU, Gransanger 4 YF SY, Allike 2 YF, Stillits 2 YF. Kjeld Hansen
Stokkeby Nor: Fiskehejre 4 SV, Grågås 70 R, Rørhøg 1 2K+ FU, Vibe 30 R, Storspove 6 R, Svaleklire 2 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 3 R, Gulbug 2 SY, Grå Fluesnapper 5 R, Stær 200 R, Bomlærke 1 YF SY. Lars Tom-Petersen
Tranderup Mark: Rørhøg 1 M FU, Engpiber 1 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 YF SY, Rødrygget Tornskade 1 M R, Bomlærke 5 YF SY. Lars Tom-Petersen
Vodrup: Gråstrubet Lappedykker 5 YF UF, Skarv 2 OF, Knopsvane 7 YF UF, Grågås 8 R, Gråand 2 R, Rørhøg 2 FU, Blishøne 17 YF UF, Vibe 1 OF, Svaleklire 1 R, Hættemåge 7 OF, Stormmåge 10 OF, Sølvmåge 2 R, Ringdue 8 R, Mursejler 1 OF, Sanglærke 12 YF SY, Digesvale 20 FU, Landsvale 30 FU, Bysvale 4 FU, Gul Vipstjert 1 OF, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 1 YF SY, Solsort 4 YF SY, Rørsanger 2 YF SY, Gulbug 4 YF SY, Tornsanger 10 YF SY, Havesanger 4 YF SY, Munk 3 YF SY, Grå Fluesnapper 3 R, Blåmejse 5 R, Musvit 2 R, Råge 15 R, Sortkrage 3 R, Gråkrage 8 R, Stær 6 R, Gråspurv 8 R, Skovspurv 5 R, Bogfinke 5 YF SY, Grønirisk 2 YF SY, Stillits 2 R, Tornirisk 8 R, Gulspurv 2 YF SY, Bomlærke 3 YF SY. Lars Tom-Petersen
Vodrup Klint: Tårnfalk 1 FU, Hjejle 1 V, Småspove 1 R, Hættemåge 45 V, Rødrygget Tornskade 2 M R, Gulspurv 7 YF SY, Bomlærke 6 YF SY. Lars Tom-Petersen
Bøjden Nor: Skarv 30 R, Fiskehejre 11 R, Knopsvane 10, Grågås 134 R, Gravand 4, Pibeand 2 FU, Knarand 2 R, Gråand 24, Skeand 1 R, Taffeland 31 R, Troldand 27 R, Hvinand 2 OF, Toppet Skallesluger 1 R, Spurvehøg 1 OF, Blishøne 1 R, Strandskade 4 R, Lille Præstekrave 6, Stor Præstekrave 9 R, Hjejle 2 R, Vibe 32, Almindelig Ryle 2 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Rødben 5, Hvidklire 11 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 5 FU, Hættemåge 27 R, Stormmåge 22 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R, Havterne 5, Ringdue 4 OF, Sanglærke 10, Digesvale 5 FU, Landsvale 8 FU, Bysvale 4 FU, Engpiber 2 OF, Hvid Vipstjert 21 FU, Solsort 1 R, Gulbug 1 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Grå Fluesnapper 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 1 R, Sortkrage 1 OF, Gråkrage 1 OF, Ravn 2 OF, Stær 38 FU, Skovspurv 2 R, Bogfinke 3 R, Stillits 11, Tornirisk 9 FU, Gulspurv 3 SY, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Skarv 27 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 19, Grågås 28 R, Gravand 4, Pibeand 4 FU, Gråand 18, Skeand 1 FU, Taffeland 12 R, Hvinand 2 OF, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 2 FU, Strandskade 4 FU, Lille Præstekrave 6, Stor Præstekrave 9 FU, Hjejle 2 R, Vibe 32, Almindelig Ryle 2 FU, Lille Kobbersneppe 2 R, Rødben 4 FU, Hvidklire 13 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 6 FU, Hættemåge 27 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R, Havterne 4, Ringdue 2 FU, Sanglærke 3 SY, Digesvale 5 FU, Havesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Grå Fluesnapper 1 AD R, Blåmejse 3 FU, Sortkrage 1 OF, Gråkrage 1 OF, Stær 32 FU, Skovspurv 3 SY, Stillits 6, Tornirisk 3 FU. Leif kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Fiskehejre 16 R, Musvåge 1 OF, Strandskade 38 R, Klyde 9 FU, Almindelig Ryle 2 FU, Brushane 14 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Storspove 1 FU, Sortklire 3 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 7 FU, Tinksmed 3 FU, Mudderklire 2 FU, Stær 8 FU. Helle Suadicani
Ølundgårds Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 4 YF UF. Helle Suadicani
Favrskov Bjerge (10:10 - 11:05): Musvåge 1 OF, Blishøne 4 R, Ringdue 4 R, Grønspætte 3 YF UF (2 stk 1 k fløj rundt kaldende i området sammen med 1 ad), Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 3 OF, Sangdrossel 1 FU, Bogfinke 1 SY. Villy-Erik Schødts
Helnæs Made: Grågås 100 R, Gravand 23 R, Rørhøg 1 FU, Vandrikse 1 SY, Blishøne 10 R, Strandskade 4 R, Klyde 3 FU, Stor Præstekrave 6 FU, Vibe 80 R, Brushane 1 R, Småspove 4 R, Rødben 1 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 2 R, Sanglærke 12 R, Gul Vipstjert 4 R, Stenpikker 2 R, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 4 SY, Rødrygget Tornskade 1 R, Tornirisk 6 R. Erik Busk


             Rødstjert Løvvænget Lundeborg Foto: Poul Brugs Rasmussen

Onsdag den 10. juli 2013                                                              Solopgang: 04:52 Solnedgang: 21:53

Iholm: Skarv 12 R, Grågås 6 R, Ederfugl 60 R, Toppet Skallesluger 2 R, Strandskade 6 R, Mudderklire 1 R, Sølvmåge 28 YF UF, Svartbag 1 YF K
Strandeng v/Horseskov: Toppet Skallesluger 6 R, Strandskade 4 R, Vibe 2 R, Sølvmåge 6 R
Øksendrup grusgrav: Vibe 3 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Grågås 6 FU (2 AD + 4 PULL), Rørsanger 1 SY, Strandskade 2 FU, Blishøne 6 FU, Rørhøg 1 FU, Gråstrubet lappedykker 4 FU (2 AD + 2 PULL) + mange Guldsmede og vandnymfer. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, Løvvænget (10:00): Rødstjert 1 par med unger. Poul Brugs Rasmussen
Vitsø: Blishøne 300 YF, Digesvale 7 FU, Fiskehejre 2 FU, Grå Gås sp. (Anser sp.) 100 FU, Gøg 1 HØ, Havørn 1 FU, Knopsvane 16 FU, Rørsanger 1 SY , Strandskade 6 AD R. Kirsten Nicolajsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Vester Skerninge: Husrødstjert 2 M YF P (+ HUN). Inge Marie Højmann van Ede
Nørreballe Nor: Strandskade 12 R, Vibe 20 R, Brushane 4 R, Tinksmed 2 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 8 R, Fiskehejre 13 R, Knopsvane 16 R (+ 6 kuld), Grågås 320 R, Gravand 2 R, Pibeand 8 R, Knarand 28 R, Krikand 24 R, Gråand 95 R, Skeand 4 R, Taffeland 13 R, Troldand 48 R (+ 7 kuld), Hvinand 7 R, Rørhøg 2 R, Vandrikse 2 R, Blishøne 345 R, Strandskade 3 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 56 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 3 R, Brushane 9 R, Småspove 1 R, Sortklire 1 R, Rødben 6 R, Svaleklire 3 R, Tinksmed 6 R, Mudderklire 26 R, Hættemåge 35 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 13 R, Havterne 2 R, Sanglærke 13 R, Rørsanger 13 R, Skægmejse 5 R, Stær 300 R, Stillits 1 R, Tornirisk 3 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 6 R. Ole Goldschmidt
Bregninge (Ærø): Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 YF SY. Lars Tom-Petersen
Skjoldnæs Fyr: Grågås 2 V, Strandskade 3 R, Småspove 11 R, Storspove 1 R, Dværgmåge 2 V, Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 1 AD R, Splitterne 3 Mursejler 31 NV, Husskade 2 R, Lille Korsnæb 8 V. Lars Tom-Petersen
Skovby (Ærø): Digesvale 50 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 YF SY, Kærsanger 2 YF SY, Gulbug 3 YF SY, Grå Fluesnapper 2 R, Skovspurv 25 R. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 38 R, Canadagås 1 R, Knarand 8 R, Rørhøg 2 FU, Stor Præstekrave 2 R, Almindelig Ryle 12 AD R, Brushane 2 R, Hvidklire 2 R, Sortkrage 2 R. Lars Tom-Petersen
Sundet, Faaborg (08:40 - ):
Flodsanger 1 SY (Sparsomt syngende. Sundstien ud for Enghaveskole ca. 100 m fra bro over Rislebækken). Lars Bonne Rasmussen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 6 R, Grågås 11 R, Gravand 15 FU, Gråand 12 FU, Rørhøg 2 M FU, Musvåge 1 R, Strandskade 2 FU, Stor Præstekrave, Almindelig (hiaticula) 2 FU, Vibe 50 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 7 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 5 FU, Stormmåge 10 FU, Ringdue 2 FU, Mursejler 6 FU, Sanglærke 3 SY, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 FU, Gråkrage 6 FU, Stær 3 FU, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 M SY. Søren G. Nielsen
Ejby Mølle: Sorthovedet Måge 1 AD FU . G. Antonio Obando-Calderón
Barløse: Ravn 1 OF KA. Villy-Erik Schødts
Langeskov: Grågås 7 R. Stig Kjærgaard Rasmussen
Vestermose m.m.: Rørhøg 1 FU. Geoffrey Charles Preston


             Ringdue

Tirsdag den 9. juli 2013                                                              Solopgang: 04:51 Solnedgang: 21:54

Åby Skov: Rød glente 1 OF. Knud Knudsen
Tange å
: Tornsanger 5 FU (2 AD + 3 JUV.). Poul Brugs Rasmussen
Skarø: Rørhøg 2, Musvåge 1 R, Hvid Vipstjert 2 FU
Espe, matriklen: Blishøne 2 ad + 6 juv. (Den ene unge er blevet taget af Spurvehøg.), Ravn 5, Tyrkerdue 2, Hvid Vipstjert 1, Landsvale 5, Bysvale 3, Spætmejse 1, Stor Flagspætte 1, Havesanger 1, Munk 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Stær 2, Broget Fluesnapper 2 . Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Rantzausminde: Topmejse 1 FU, Burfugl sp. 1 R (Papegøje lignende fugl sad og kaldte i et træ på matriklen). Peder Rasmussen
Vejsnæs Nakke: Fiskehejre 4 SV, Grågås 4 SV, Ederfugl 250 R, Sortand 5 T, Småspove 1 R, Mudderklire 2 R, Splitterne 3 V, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 20 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 R, Sortkrage 2 R. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Lille Lappedykker 7 FU, Toppet Lappedykker 6 AD FU, Gråstrubet Lappedykker 35 FU, Sorthalset Lappedykker 54 ODR FU, Strandskade 3 FU, Klyde 3 FU, Stor Præstekrave 3 , Vibe 12 FU, Brushane 5 FU, Hvidklire 4 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 5 FU. Morten Müller
Bro (Ærø): Bomlærke 2 YF SY. Lars Tom-Petersen
Drejet (Ærø): Stor Flagspætte 1 TH, Gulbug 1 YF SY, Bomlærke 2 YF SY. Lars Tom-Petersen
Marstal: Bomlærke 2 YF SY. Lars Tom-Petersen
Ommels Hoved (Trillerne): Skarv 4 OF, Knopsvane 60 R, Gråand 1 R, Ederfugl 25 R, Rørhøg 1 F FU, Spurvehøg 1 OF, Fasan 1 R, Blishøne 9 YF UF, Strandskade 5 R, Storspove 1 R, Mudderklire 3 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 50 R, Svartbag 1 R,
Rovterne 4 V (Helt vildt! Jeg var egentlig på spadseretur fra Ommel hele vejen ud ad odden i min løbende (gående?) registrering af øens ynglende gule vipsog bomlærker. Da jeg har passeret den sidste gård inden selve Ommels Hoved, forsøger jeg at finde en varslende gul vip i en kornmark, da jeg i stedet i kikkerten får to mågelignende fugle, der langsomt passerer hen over odden. Da jeg får fokuseret ser jeg i det gode medlys straks de kraftige røde næb, som nærmest lyser op trods en vis afstand. De helt mørke vingespidser ses også meget tydeligt. Til min overraskelse kommer to fugle mere lige bagefter. De forsvinder i samlet flok med kurs direkte mod Ærøskøbing. Det får mig så til at tænke på, at jeg fra vores have midt i Ærøskøbing for nogle dage siden hørte et kald, som givetvis var fra en overflyvende rovterne. Jeg nåede lige at se en mågelignende fugl forsvande bag kirketræerne, og fuglen fik lov til at passere ubemærket - lige til i dag! Obsen i dag er min første af rovterne fra Ærø, men MoM har dog haft den sidste år ved Vitsø.), Havterne 1 OF, Ringdue 5 R, Tyrkerdue 2 R, Mursejler 8 FU, Sanglærke 7 YF SY, Digesvale 4 FU, Landsvale 50 FU, Bysvale 10 FU, Engpiber 7 R, Hvid Vipstjert 7 R, Gærdesmutte 1 YF SY, Rødstjert 1 R, Solsort 6 YF SY, Sangdrossel 1 YF SY, Gulbug 5 YF SY, Tornsanger 7 YF SY, Havesanger 1 YF SY, Munk 4 YF SY, Gransanger 4 YF SY, Løvsanger 1 YF SY, Blåmejse 2 R, Musvit 4 R, Råge 10 R, Sortkrage 4 R, Gråkrage 7 R, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R, Stær 200 R, Gråspurv 15 R, Skovspurv 5 R, Bogfinke 3 YF SY, Grønirisk 1 YF SY, Tornirisk 2 R, Gulspurv 4 YF SY, Rørspurv 1 YF SY, Bomlærke 3 YF SY. Lars Tom-Petersen
Hundstrup: Rød Glente 1 R. Lilly Sørensen
Gudme: Vandrefalk 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Ulbølle: Troldand 10 F YF UF (1 hun med 9 pull), Musvåge 1 OF, Kærsanger 1 SY, Gulbug 1 SY. Michael Bjerregaard 
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Gråand 1 F FU, Blishøne 1 FU, Ringdue 4 SY, Grønspætte 2 SY, Solsort 4 SY, Sangdrossel 2 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 5 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 1 SY, Spætmejse 2 R, Gråkrage 1 SY. Leif Kristensen
Munke Mose: Sorthovedet Måge 1 AD FU. Kristoffer Hansen
Neverkær: Fiskehejre 5 OF, Vibe 4 OF, Sanglærke 8 SY, Landsvale 5 FU, Solsort 6 , Grønirisk 1 FU. Ella Mikkelsen
Egebjerggård/Haveskov: Musvåge 1 FU, Gul Vipstjert 3 FU, Stær 45 FU. Helle Suadicani
Erholm Gods: Grågås 2 OF, Tårnfalk 1 FU, Hættemåge 1 OF, Ringdue 5 R, Stor Flagspætte 1 OF, Misteldrossel 1 OF, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 M YF FU, Gråkrage 1 OF, Stillits 1 OF, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Lindø + vade v/Jersore: Rørhøg 1 BR FU, Strandskade 26 FU, Stor Præstekrave 2 R, Storspove 16 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 8 FU, Havterne 2 FU, Engpiber 4 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Stær 25 FU. Helle Suadicani
Nærå Strand/Agernæs Flak: Skarv 80 R, Grågås 86 FU, Gravand 22 R, Havørn 1 OF, Rørhøg 1 M FU, Strandskade 15 FU, Stor Præstekrave 4 R, Storspove 85 FU, Hvidklire 1 FU, Vader sp., Lille 90 FU, Splitterne 32 R, Havterne 4 FU, Stær 55 FU. Helle Suadicani
Gadsbølle: Fiskehejre 1 R, Rød Glente 1 OF, Musvåge 2, Fasan 1 R, Landsvale 12 FU, Sangdrossel 1 SY, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Guldbjerg: Rørhøg 1 FU. Jens Bækkelund
Føns Vang: Lille Lappedykker 5 R, Toppet Lappedykker 50 R, Gråstrubet Lappedykker 15 R, Sorthalset Lappedykker 40 R, Skarv 50 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 40 R, Sangsvane 2 R, Grågås 300 R, Knarand 21 R, Krikand 11 R, Taffeland 100 R, Hvinand 41 R, Toppet Skallesluger 3 R, Havørn 1 AD OF, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 125 R, Strandskade 1 R, Hvidklire 2 R, Mudderklire 1 R. Morten Bentzon Hansen


          Fjerpleje hos musvit

Mandag den 8. juli 2013                                                              Solopgang: 04:50 Solnedgang: 21:55

Hesselagergård, Broholmvej (19:00): Tårnfalk 2 1K (snart flyvefærdige). Poul Brugs Rasmussen
Broholm
: Grønbenet rørhøne 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Slipshavn
: Tinksmed 1 FU. Ole Hansen
Egebjerggaard
: Rød Glente 2 FU, Gul vipstjert YF. Aksel Christensen
Bøjden Nor
(09:30-11:00): Skarv 22 R, Fiskehejre 2 FU/R, Knopsvane 4 YUF 3,6, Grågås 100 FU/R, Gravand 2 YUF, Gråand 20 FU/R, Taffeland 35 R, Troldand 30 R, Rørhøg 1 FU AD han, Blishøne 25 FU, Strandskade 5 FU, Klyde 2 YFU, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 8 FU, Vibe 8 FU/R, Rødben 4 FU, Hvidklire 10 FU/R, Tinksmed 4 FU, Hættemåge 50 FU/R, Stormmåge 15 FU/R, Sølvmåge 10 R, Sølvmåge 1 Død, Svartbag 2 R, Havterne 4 FU, Digesvale 10 FU, Landsvale 15 FU, Hvid Vipstjert 10 FU, Ravn 4 T.  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor: Knortegås 1 FU. Carsten Friager
Næbbet v/Skjoldnæs: Gråstrubet Lappedykker 6 YF UF, Fiskehejre 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Almindelig Ryle 3 AD R. Lars Tom-Petersen
Skjoldnæs Fyr: Skarv 4 R, Knopsvane 3 NV, Ederfugl 3 R, Hvinand 1 OF, Musvåge 1 R, Agerhøne 1 R, Vibe 10 T, Småspove 18 R, Hvidklire 1 SV, Svaleklire 1 NV, Hættemåge 17 NV, Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 1 AD R, Splitterne 3 FU, Gøg 1 R, Mursejler 1 NV, Digesvale 15 FU, Bysvale 3 YF BR, Engpiber 7 YF, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 TF, Hvid Vipstjert 7 R, Gulbug 3 YF SY, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 4 YF SY, Havesanger 1 YF SY, Gransanger 1 YF SY, Husskade 2 R, Stær 100 NV, Gulspurv 4 YF SY. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Skarv 23 T, Fiskehejre 1 N, Grågås 2 SV, Ederfugl 150, Sortand 14 V, Toppet Skallesluger 1 R, Rørhøg 2 FU, Kærhøg sp. 1 SV, Stor Præstekrave 1 YF TH, Almindelig Ryle 1 AD R, Småspove 2 R, Storspove 6 V, Hvidklire 2 V, Hættemåge 63 V, Sølvmåge 40 R, Svartbag 4 V, Splitterne 13, Terne sp. 1 V, Digesvale 6 FU, Engpiber 30 R, Hvid Vipstjert 6 R, Sortkrage 1 R, Bomlærke 1 YF SY. Lars Tom-Petersen
Lakkendrup Skov/Charlottenlund: Hvepsevåge 1 OF, Havørn 2 AD OF,  Duehøg 1 OF, Musvåge 2 OF, Skovpiber 1 SY, Ravn 1 OF, Kernebider 1 OF. Per Rasmussen
Espe Tingskov: Havørn 1 OF. Jesper Sønderby
Ejlskov: Rød Glente 1 FU. Jens Bækkelund
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 6 FU, Grågås 19 FU, Gråand 13 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Vibe 6 FU, Dobbeltbekkasin 1 OF, Rødben 2 FU, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 10 FU, Stormmåge 5 FU, Sølvmåge 5 FU, Svartbag 1 FU, Ringdue 4 FU, Sanglærke 3 SY, Landsvale 10 FU, Gråkrage 8 FU, Rørspurv 2 M OF. Søren G. Nielsen
Erholm Gods: Musvåge 1 R, Stormmåge 1 OF, Svartbag 1 OF, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 4 FU, Solsort 1 R, Sangdrossel 2 FU, Tornsanger 5 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 2 SY, Rødrygget Tornskade 1 M R, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 4 SY. Ella Mikkelsen
Flyvesandet: Splitterne 5 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 R, Topmejse 4 R, Lille Korsnæb 9 OF. Jens Friis-Walsted
Gamby: Rørhøg 1 M FU. Jens Bækkelund
Helnæs Made: Fiskehejre 3 R, Grågås 200 R, Gravand 30 R, Blå Kærhøg 1 M FU, Strandskade 5 OF, Klyde 7 R, Hjejle 6 R, Vibe 80 R, Småspove 3 R, Storspove 3 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 2 FU, Gøg 2 R, Digesvale 50 FU, Rørsanger 1 SY, Ravn 6 OF, Stær 25 FU, Tornirisk 3 R. Erik Busk
Neverkær: Grågås 7 OF, Rød Glente 1 OF, Musvåge 4 OF, Hættemåge 4 OF, Ringdue 3 OF, Sanglærke 2 R, Landsvale 15 FU, Bysvale 1 FU, Solsort 2 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY, Stillits 3 R. Ella Mikkelsen
Travn Skov: Bysvale 2 FU, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Skovskade 1 R, Bogfinke 3 FU. Ella Mikkelsen
Sønder Åby, enge SV for: Skarv 7 , Knopsvane 2 R, Gravand 2 OF, Ederfugl 1 R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 OF, Strandskade 1 R, Vibe 2 OF, Sanglærke 3 SY, Digesvale 70 YF, Hvid Vipstjert 1 FU, Bynkefugl 1 R, Stær 28 OF. Villy-Erik Schødts


         Sivsanger

Søndag den 7. juli 2013                                         Solopgang: 04:49 Solnedgang: 21:56

Lundeborg, matriklen (09:00): Husskade 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Purreskoven (15:30): Træløber 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Åmosen, Ollerup: Iris 1 R. Peder Skou  [Apollo Books]
Espe, matriklen: Musvåge 3, Ravn 4 , Broget Fluesnapper 2, Munk 1, Havesanger 1, Stær 2, Tyrkerdue 2. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg Havn, FAF: Husrødstjert 1 SY. Hans-Henrik Wienberg
Siø: Rørhøg 2 FU. Hans-Henrik Wienberg
Vitsø: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 11 AD FU, Gråstrubet Lappedykker 38 FU, Sorthalset Lappedykker 47 FU, Havørn 1 R, Rørhøg 2 FU, Strandskade 4 FU, Vibe 29 FU, Brushane 5 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 2 FU. Morten Müller
Sundet, Faaborg (08:00 - 08:10):
Flodsanger 1 SY (Sundstien langs Rislebækken ca. 100 m fra broen). Lars Bonne Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Strandskade 7 R, Klyde 1 R, Almindelig Ryle 4 R, Brushane 5 R, Rødben 1 R, Hvidklire 9 R, Tinksmed 12 R, Mudderklire 7 R. Anders Vedel
Ølundgårds Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 10 FU, Grågås 150 R, Strandskade 13 R, Brushane 7 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 16 R. Anders Vedel
Å vest for Brydegård: Stor Præstekrave 2 FU, Rødrygget Tornskade 1 R. Erik Busk
Martofte: Gul Vipstjert 2 R. Bo K. Stephensen
Tårup Inddæmmede Strand: Rørhøg 2 R, Mudderklire 1 R. Bo K. Stephensen
Barløse: Rørhøg 1 M AD OF. Villy-Erik Schødts
Favrskov Bjerge: Rødrygget Tornskade 1 F AD FU. Dieter Maaszen
Føns Vang: Lille Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 52 FU, Skarv 388 R, Fiskehejre 17 FU, Knopsvane 21 FU, Knarand 8 FU, Taffeland 114 FU, Gøg 1 M OF. Dieter Maaszen
Husby Strand, Wedellsborg
: Fiskehejre 4 R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 FU, Agerhøne 1 OF. Dieter Maaszen


 DOF's aktuelle nyhedsbrev d 1/07-2013:
            Skestorken sætter rekord som dansk ynglefugl
            50 danske skestorke ringmærket med farveringe


          Troldand Oure gadekær. Foto: Poul Brugs Rasmussen 

Lørdag den 6. juli 2013                                         Solopgang: 04:48 Solnedgang: 21:57

Åmosen, Ollerup: Havørn 1 R, Rørhøg 1 R. Peder Skou  [Apollo Books]
Oure, gadekær
(09:00): Troldand 1 F + 7 Pull, Mursejler 3 OF, Stær 25 OF, Bogfinke 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, Stenmurevejen: Rødstjert 2 YF. Poul Brugs Rasmussen
Drejø, Broløkke: Rørhøg 1 F FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 6 FU, Tornsanger 2 SY, Munk 1 SY, Stær 60 FU, Bogfinke 1 SY
Drejø, Høllehoved: Rørhøg 1 F FU,
Drejø, Kirkeløkke: Rørhøg 1 F FU, Rødstjert 1 SY, Gulbug 1 SY, Munk 1 SY,
Drejø Søndersø m/enge: Grågås 20 R, Rørhøg 1 M FU, Strandskade 1 R, Engpiber 1 R,
Højestene Løb (Omr.26): Fiskehejre 1 SV, Ederfugl 12 R

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Bro (Ærø): Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 YF TH, Bomlærke 2 YF SY. Lars Tom-Petersen
Sjoen v/Dunkær: Engpiber 10 R, Sivsanger 2 YF SY, Rørsanger 2 YF SY, Rørspurv 6 YF SY. Lars Tom-Petersen
Stokkeby Nor: Strandskade 15 R, Storspove 13 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 YF SY, Rødstjert 1 R. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Fiskehejre 3 T, Ederfugl 80 R, Rørhøg 1 F OF, Stor Præstekrave 1 YF TH, Hvidklire 1 R, Splitterne 8, Digesvale 3 FU, Engpiber 8 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 YF TH, Gulbug 3 R, Gærdesanger 1 YF SY, Stær 70 R, Bomlærke 1 YF. Lars Tom-Petersen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 500 R, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 18, Grågås 230 FU, Krikand 14 R, Gråand 36 R, Taffeland 14 R, Troldand 59 R, Hvinand 2 FU, Havørn 1 AD R, Musvåge 1 OF, Blishøne 56 R, Strandskade 2 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 1 R, Mudderklire 1 FU, Sølvmåge 50, Svartbag 4, Fjordterne 1 FU, Ringdue 2 OF, Mursejler 1 FU, Sanglærke 1 SY, Landsvale 3 R, Bysvale 16 FU, Hvid Vipstjert 3 OF, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 OF, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Musvit 1 OF, Korttået Træløber 1 SY, Skovskade 2 OF, Gråkrage 6 FU, Stær 16 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 1 OF. Gunnar Jørgensen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 48 FU, Gråstrubet Lappedykker 8 FU,
Nordisk Lappedykker 1 AD SDR  FU , Sorthalset Lappedykker 34 FU. Andreas Bennetsen Boe
Lillebælt ud for Assens: Grågås 17 OF. Kirsten Pedersen
Noret (Bågø): Rørhøg 1 FU. Kirsten Pedersen
Sommerodde (Bågø): Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 6 R, Ederfugl 235 R, Toppet Skallesluger 11 FU. Kirsten Pedersen 
Lakkendrup Skov/Charlottenlund: Havørn 1 AD OF. Per Rasmussen
Moser v/Nonnebo: Rørhøg 1 F FU. Thomas Varto Nielsen
Favrskov Bjerge: Grågås 5 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 4 YF UF, Ringdue 3 OF, Mursejler 3 FU, Grønspætte 2 OF, Solsort 4 FU, Sangdrossel 2 FU, Munk 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 F R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 5 SY, Gulspurv 2 OF. Villy-Erik Schødts


          Terekklire Magrethe Kog d. 5. juli 2013

Fredag den 5. juli 2013                                         Solopgang: 04:47 Solnedgang: 21:57

Grasten, Fredsskovens østside: Hvid Admiral 1 R. Inger og Hans Schlichtkrull
Lundeborg, Stenmurevej
: Rødstjert 2 han + hun, fodre unger. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Broget Fluesnapper 2, Rødstjert 4, Spætmejse 1, Musvit 2 AD + unger, Blåmejse 1 + unger , Sumpmejse 2 + unger, Landsvale 7, Gransanger 1, Havesanger 1, Tornsanger 1, Dompap 1 hun på rede. Græsrandøje mange, Engrandøje mange, Bredpande mange. Hare 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Sundet, Faaborg (11:00-11:30): Toppet Skallesluger 1 R, 
Flodsanger 1 SY, Snog 1 Død maskindræbt.  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Holstenshuus, Diernæs (09:15-10:45): Fiskehejre 1 R, Gråand 10 R, Troldand 5 R, Hvepsevåge 1 FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 3 FU, Blishøne 10 FU, Hættemåge 30 SV, Huldue 1 SY, Munk 8 SY, Løvsanger 2 SY, Grå Fluesnapper 1 FU, Spætmejse 3 FU, Dompap 1 SY, Snog 1 Død trafikdræbt .  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Søen, Valdemarsslot: Toppet Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 25 FU, Sorthalset Lappedykker 2 , Fiskehejre 7 FU, Knarand 15 FU, Havørn 1 AD OF. Dieter Maaszen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 63 FU, Brushane 1 M FU, Fjordterne 2 FU. Dieter Maaszen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fjordterne 2 FU. Helle Suadicani 
Botofte: Gråstrubet Lappedykker 16 FU, Sorthalset Lappedykker 1 AD FU, Toppet Skallesluger 2 R. Dieter Maaszen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 5 R, Klyde 3 FU, Mudderklire 1 FU, Fjordterne 3 R, Dværgterne 9 FU. Dieter Maaszen
Svanninge Bakker: Tårnfalk 1 FU, Ringdue 1 OF, Mursejler 1 FU, Solsort 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Gråkrage 1 R, Bogfinke 1 SY, Dompap 1 SY, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Sibirien: Gråstrubet Lappedykker 3, Grågås 55 R, Gravand 1 R, Musvåge 2 YF TH, Blishøne 2 R, Ringdue 1 R, Landsvale 9 FU, Bysvale 6 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Solsort 7 R, Sangdrossel 1 FU, Tornsanger 1 R, Havesanger 2 R, Munk 4 M SY, Gransanger 4 R, Løvsanger 2 FU, Sumpmejse 3 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 4 FU, Spætmejse 1 R, Gråkrage 2 OF, Ravn 5 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 6 R, Grønirisk 1 SY, Tornirisk 2 FU, Gulspurv 4 R. Niels Bomholt Jensen
Vitsø: Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 11 R, Gråstrubet Lappedykker 47 R, Sorthalset Lappedykker 38 FU, Skarv 8 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 44, Pibeand 2 FU, Knarand 8 R, Krikand 1 R, Gråand 40 R, Skeand 5 R, Taffeland 20 R, Troldand 73, Hvinand 1 FU, Rørhøg 2 3K+ FU, Blishøne 590 FU, Strandskade 7 FU, Klyde 5 FU, Stor Præstekrave 3 TH, Vibe 13 R, Almindelig Ryle 4 FU, Brushane 3 M R, Storspove 1 SV, Hvidklire 4 FU Tinksmed 6 FU, Splitterne 3 R, Ringdue 1 R, Mursejler 25 FU, Sanglærke 1 SY, Digesvale 12 FU, Landsvale 35 FU, Bysvale 4 FU, Engpiber 1 SY, Solsort 4 R, Rørsanger 4 SY, Tornsanger 2 FU, Musvit 1 FU, Sortkrage 3 FU, Gråkrage 2 FU, Stær 30 FU, Bogfinke 2 R, Gulspurv 1 R. Morten Müller
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård (22:00 - ): Fiskehejre 2 R, Grågås 56 R, Engsnarre 1 SY (Vest for Verningevej, retning mod fugletårnet), Hvidklire 1 FU. Helle Suadicani
Lærkedal/Naturskole (Nr.Broby): Sangdrossel 1 SY. Helle Suadicani
Nørre Broby: Mursejler 4 FU. Helle Suadicani
Præsteskov (Broby): Ravn 1 R. Helle Suadicani
Tommerup: Grønbenet Rørhøne 6 YF UF, Mursejler 1 FU, Gærdesmutte 3 YF UF. Helle Suadicani
Ørsbjerg: Rørhøg 1 FU. Villy-Erik Schødts
Jersore: Småspove 1 OF. Jens Bækkelund


         Sorthovedet måge med 3AAE 1K øen i søen ved Valdemarslot

Torsdag den 4. juli 2013                                         Solopgang: 04:46 Solnedgang: 21:58

Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 4 R, Fiskehejre 20 R, Knarand 12 R, Skeand 20 R, Taffeland 6 R, Troldand 12 R, Hvepsevåge 1 R, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 2, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 130 R, Sorthovedet Måge 3 1 AD + 2 1K , Hættemåge 400 YF, Rørsanger 1 YF FU, Ravn 1 SY, Rørspurv 1 SY
Gudme sø
: Fjordterne 2 R. Ole Grønqvist
Albjerg, gadekær: Gråand 1 AD + 7 Pull (Det er første år der ikke er set Grønbenet Rørhøne i kæret). Poul Brugs Rasmussen
Sundet, Faaborg (07:37): Flodsanger 1 SY. Erling Kock Jensen
Svanninge Bakker/Bjerge (09:00-11:00): Mursejler 5 FU, Grønspætte 1 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Skovpiber 5 SY, Rødhals 1 FU, Havesanger 1 SY, Munk 10 SY, Munk 1 Død hun trafikdræbt, Gransanger 5 SY, Sortmejse 2 SY, Musvit 6 YUF, Spætmejse 2 FU, Korttået Træløber 1 SY, Rødrygget Tornskade 2 YFU han, Lille Gråsisken 2 SY, Dompap 1 SY, Stålorm 1 R unge  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Nørreballe Nor
: Toppet Lappedykker 10 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 7 R, Grågås 160 R, Gravand 5 , Krikand 1 R, Skeand 1 R, Taffeland 51 R, Troldand 83 , Blishøne 70 FU, Strandskade 10 R, Klyde 4 R, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 56 R, Brushane 3 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 100 YF, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 1 R, Rovterne 1 FU, Fjordterne 15 YF, Dværgterne 11 , Sanglærke 1 SY, Landsvale 3 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Rørsanger 3 SY, Tornsanger 2 SY, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Hav ved Tryggelev Nor: Ederfugl 100 R, Sortand 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Mudderklire 1 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 7 FU, Ringdue 2 R, Gøg 1 SY, Mursejler 2 OF, Sanglærke 1 R, Digesvale 2 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 1 FU, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 2 R, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 3 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 R, Stær 25 R, Tornirisk 2 R, Rørspurv 3 R Niels Bomholt Jensen
Tullebølle: Gravand 2 FU, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Storspove 10 S, Digesvale 6 FU, Landsvale 30 FU, Rødstjert 2 FU, Gærdesanger 2 FU, Gulspurv 4 SY. Hans-Henrik Wienberg
Strynø
: Svaleklire 2 R, Husrødstjert 1 M FU (Kærvej 1), Gulbug 1 R. Stig Rubæk
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 650 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 20 , Grågås 700 R, Knarand 3 R, Gråand 28 R, Taffeland 49 FU, Troldand 58 R, Hvinand 7 FU, Havørn 2 AD R, Blishøne 62 , Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 FU, Mudderklire 1 FU, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 60 , Svartbag 5 , Fjordterne 1 OF, Landsvale 6 FU, Bysvale 22 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Havesanger 1 SY, Musvit 1 OF, Skovskade 1 OF, Stær 10 R, Skovspurv 4 R, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 2 OF. Gunnar Jørgensen
Sandholt: Fiskehejre 1 FU, Rød Glente 1 OF, Hvid Vipstjert 3 FU, Tornsanger 2 SY, Grønirisk 3 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Fiskehejre 14 R, Knopsvane 14 , Grågås 56 FU, Gravand 6 , Pibeand 1 R, Gråand 31 R, Taffeland 9 R, Troldand 28 R, Ederfugl 1 F R, Hvinand 3 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 6 R, Strandskade 3 R, Klyde 1 FU, Stor Præstekrave 9 R, Vibe 22 R, Brushane 2 FU, Rødben 7 , Hvidklire 6 FU, Tinksmed 3 FU, Hættemåge 16 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 3 R, Havterne 4 FU, Ringdue 1 OF, Sanglærke 2 SY, Digesvale 2 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 1 SY, Havesanger 1 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R, Stær 900 OF, Bogfinke 1 R, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Grusgrave v/Davinde: Lille Præstekrave 2 FU (landede på Phønix P-plads). Henrik Kalckar Hansen
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Stor Flagspætte 1 FU, Halemejse 3 FU. Kirsten Pedersen
Ålsbo: Rød Glente 1 OF. Thomas Varto Nielsen
Knudshoved Færgehavn: Bysvale 8 FU, Tornsanger 3 R, Stær 200 R, Tornirisk 2 R. Thomas Varto Nielsen
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 2 FU, Grågås 45 R, Gravand 23 R, Krikand 34 R, Gråand 14 R, Troldand 3 R, Toppet Skallesluger 2 R, Havørn 1 AD R, Tårnfalk 1 FU, Vandrikse 1 SY, Strandskade 14 R, Klyde 1 FU, Storspove 16 R, Rødben 21 R, Hvidklire 7 R, Hættemåge 350 R, Stormmåge 34 R, Sølvmåge 6 R, Havterne 3 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 3 FU, Engpiber 1 R, Gråkrage 3 R, Stær 15 FU, Rørspurv 2 SY. Jens Bækkelund
Hav ud for Gyldensteens Inddæmning: Ederfugl 400 R. Jens Bækkelund
Langø v. Gyldensteen: Grågås 330 FU, Gravand 2 R, Krikand 2 FU, Gråand 2 R, Stor Præstekrave 4 FU, Vibe 1 R, Almindelig Ryle 2 FU, Tinksmed 5 FU, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 35 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 3 FU, Gulbug 1 SY, Gulspurv 1 SY. Jens Bækkelund


         Hvem savner sin Moskusand? Første obs på matriklen ;-)

Onsdag den 3. juli 2013                                         Solopgang: 04:45 Solnedgang: 21:59

Svendborg, Sætting Strandvej: Moskusand 1 FU
Skårupøre
: Toppet Skallesluger 1 R, Sølvmåge 4 FU, Svartbag 2 FU, Strandskade 2 OF, Skarv 20 R. Blishøne 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, Matriklen: Blåmejse 6 FU (2 AD+ 4 Pull). Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Skovsneppe 1 OF, Gråand 2, Blishøne 9, Tyrkerdue 1, Ringdue 6, Gråkrage 2, Allike 4, Råge 10, Sangdrossel 2, Solsort 4, Spætmejse 1, Musvit 2, Broget Fluesnapper 2 (fodrer unger i en ny kasse), Rødstjert 4 1K + 1 AD, Bogfinke 3, Gulspurv 1 , Gransanger 2, Tornsanger 1, Gulbug 1, Hvid Vipstjert 2, Landsvale 7, Skovspurv 7, Dompap 2, Musvåge 1. Hare 1, Dværgflagermus 3. Græsrandøje 5, Bredpande 6. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Ulbølle: Stor Flagspætte 2 1K FU. Niels Bomholt Jensen
Ulbølle: Hvepsevåge 1 OF, Stillits 1 SY. Michael Bjerregaard
Langeskov: Ravn 1 R. Kirsten Halkjær Lund
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 3 YF BR, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 13 , Grågås 192 FU, Gravand 50 YF, Skeand 1 R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 26 FU, Strandskade 16 R, Klyde 9 FU, Lille Præstekrave 3 , Stor Præstekrave 1 R, Vibe 88 R, Brushane 5 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Småspove 3 R, Storspove 5 R, Sortklire 1 FU, Rødben 10 YF K, Hvidklire 4 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 12 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 100 FU, Stormmåge 10 FU, Sølvmåge 1 R, Havterne 1 FU, Ringdue 4 FU, Gøg 1 R, Sanglærke 6 SY, Digesvale 50 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 1 FU, Engpiber 7 R, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 5 FU, Kærsanger 1 R, Rørsanger 2 R, Tornsanger 1 SY, Husskade 2 OF, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 38 FU, Stær 50 FU, Gråspurv 2 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 1 R, Tornirisk 5 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Skarv 4 OF, Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 6 R, Grågås 200 R, Gravand 17 FU, Pibeand 1 R, Musvåge 1 R, Strandskade 11 FU, Klyde 7 R, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Brushane 6 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Småspove 3 R, Storspove 7 R, Rødben 7 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 5 FU, Stormmåge 27 R, Svartbag 1 R, Fjordterne/Havterne 1 FU, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert 6 FU, Tornsanger 2 SY, Sortkrage 4 FU, Gråkrage 35 FU, Ravn 3 FU, Stær 200 FU, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 1 R, Gulspurv 1 SY. Helle Suadican
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Strandskade 2 FU, Havterne 1 FU. Helle Suadicani 
Helnæs, Skaghorn/Langensbo huk: Rørhøg 1 BR FU. Helle Suadican
Hårby: Gråspurv 2 FU. Helle Suadican
Verninge: Rørhøg 1 M FU. Helle Suadican
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Gråstrubet Lappedykker 9, Knopsvane 3, Gravand 13, Gråand 5 R, Taffeland 3, Blishøne 20 FU, Hvidklire 1 T, Hættemåge 2 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 1 OF, Gøg 1 OF, Mursejler 3 R, Bysvale 30 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Solsort 2 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Stær 90 R, Stillits 1 R, Gulspurv 3 R, Rørspurv 1 R . Leif Kristensen
Æbelø: Lille Lappedykker 1 SY, Tårnfalk 1 M FU, Storspove 1 OF, Huldue 4 SY, Pirol 2 SY, Ravn 5 R. Jens Bækkelund


          Øen ved Bjergandtårnet Bøjden Nor Havterne

Tirsdag den 2. juli 2013                                         Solopgang: 04:44 Solnedgang: 21:59

Hesselagergård: Tårnfalk 5 YF (Tårnfalkeungerne er snart flyvefærdige, foreløbig kan jeg se 3. Måske er der flere! Poul Brugs Rasmussen
Sundet, Faaborg
:
Flodsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Bogfinke 1 SY
Faaborg
(10:30-10:35): Lille Korsnæb 7 SV. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg
(11:15-12:30): Sorthalset Lappedykker 4 YFU, Lille Lappedykker 2 YFU, Toppet Lappedykker 12 YFU flere kuld, Gråstrubet Lappedykker 10 YFU flere kuld, Skarv 40 FU/R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 8 FU, Grågås 150 FU/R, Gravand 2 R, Gråand 15 FU/R, Knarand 10 FU AD, Knarand 1 YUF et kuld, Skeand 4 FU/R, Taffeland 10 FU/R, Troldand 10 FU/R, Grønbenet Rørhøne 4 YUF, Blishøne 100 FU flere kuld, Strandskade 1 FU, Vibe 10 FU/R, Hættemåge 150 YFU mange kuld, Sølvmåge 2 FU/R, Svartbag 1 FU/R,
Flodsanger 1 SY, Rørsanger 4 SY, Stillits 2 FU  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bøjden Nor: Fiskehejre 9 R, Knopsvane 20, Grågås 40 R, Gravand 1 R, Gråand 20 R, Taffeland 22 R, Troldand 22 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 10 R, Strandskade 8 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 9, Vibe 16 R, Almindelig Ryle 1 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 9 FU, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 70 R, Stormmåge 14 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 2 R, Splitterne 2, Havterne 11, Digesvale 4 FU, Landsvale 20 FU, Bysvale 6 FU, Hvid Vipstjert 11, Tornsanger 2 SY, Sortkrage 1 R, Stær 80 FU, Tornirisk 2 R, Klokkefrø 1 SY M

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hellebjergdam: Agerhøne 2 R. Niels Bomholt Jensen
Sundet, Faaborg (08:10 - 08:20):
Flodsanger 1 SY (Sundstien over for Enghaveskolen ca. 100 m fra broen over Rislebækken. Ivrigt syngende og set kortvarigt i solen.). Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg: Skarv 8 OF, Rørhøg 1 FU, Strandskade 1 R, Vibe 6 R, Ringdue 2 OF, Gøg 1 SY, Mursejler 2 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Bysvale 6 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 1 SY,
Flodsanger 1 SY, Rørsanger 3 SY, Tornsanger 4 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 R, Gråkrage 2 OF, Bogfinke 2 SY, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Sundet, Faaborg: Rørhøg 1 FU, Gærdesmutte 1 SY,
Flodsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 1 FU, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Bogfinke 2 FU. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 21 FU, Fiskehejre 8 FU, Gravand 21 R, Pibeand 52 FU, Knarand 2 FU, Krikand 130 R, Skeand 7 R, Blishøne 260 FU, Klyde 31 FU, Brushane 7 M FU, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 1 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 1 FU, Krikand 50 R, Almindelig Ryle, Engryle (schinzii) 2 FU, Brushane 2 FU, Storspove 46 R, Sortklire 3 FU, Hvidklire 8 FU. Dieter Maaszen
Flægen v/Tybrind: Rørhøg 1 FU, Rørsanger 2 SY, Skægmejse 7 FU, Stillits 1 FU. Mads Syndergaard
Husby Strand, Wedellsborg: Almindelig Ryle 2 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 1 FU. Mads Syndergaard
Sandager v/Assens: Mursejler 6 OF. Villy-Erik Schødts
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 8 R, Knopsvane 8 R, Grågås 80 FU, Gravand 42, Blishøne 11 FU, Strandskade 15 R, Klyde 14 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 40 R, Almindelig Ryle 2 FU, Småspove 1 R, Storspove 14 R, Sortklire 1 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 10 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 16 R, Svartbag 1 R, Fjordterne/Havterne 1 FU, Gøg 1 R, Sanglærke 22 SY, Digesvale 10 FU, Landsvale 15 FU, Engpiber 4 FU, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gråkrage 5 FU, Stær 150 FU, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 5 FU, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Helnæs, Halen: Fiskehejre 1 FU, Gråand 3 R, Strandskade 2 R, Klyde 2 YF, Sølvmåge 4 R. Leif Kristensen
Helnæs, Rørmose: Gråand 8 , Rørhøg 2 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Munk 1 SY, Skovspurv 7 FU, Bogfinke 3 SY, Gulspurv 6 FU. Leif Kristensen  
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Grågås 244 R, Gravand 18 R, Knarand 1 F 2K+ R, Gråand 21 R, Troldand 2 M 2K+ R, Hvinand 2 , Rørhøg 1 M 2K+ R, Strandskade 37 2K+ FU, Klyde 10 2K+ FU, Vibe 5 2K+ FU, Almindelig Ryle 33 2K+ SDR FU, Lille Kobbersneppe 4 2K+ R, Storspove 123 R, Rødben 15 2K+ FU, Hvidklire 23 FU, Hættemåge 376 R, Stormmåge 90 R, Sølvmåge 66 R, Havterne 9 , Sanglærke 6 , Engpiber 1 R, Rørsanger 3 , Stær 40 R, Lille Korsnæb/Stor Korsnæb 1 2K+ SDR FU, Rørspurv 5 SY. Jens Friis-Walsted
Langø v. Gyldensteen: Grågås 9 2K+ R, Gravand 3 2K+ R, Pibeand 1 M 2K+ EKL R, Gråand 4 , Skeand 1 F 2K+ R, Rørhøg 1 M 2K+ FU, Musvåge 1 R, Stor Præstekrave 7 , Vibe 4 2K+ FU, Almindelig Ryle 7 2K+ PRA FU, Hvidklire 7 FU, Tinksmed 11 FU, Sølvmåge 37 R, Svartbag 2 3K R, Sanglærke 6 , Landsvale 10 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 10 , Rødrygget Tornskade 1 M 2K+ R, Stær 25 R, Stillits 2 R. Jens Friis-Walsted
Lindø + vade v/Jersore: Fiskehejre 1 2K+ FU, Knopsvane 2 2K+ R, Strandskade 3 2K+ R, Storspove 5 2K+ R, Rødben 2 2K+ FU, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 2 R, Havterne 28 FU, Stær 15 R. Jens Friis-Walsted


DOF's aktuelle nyhedsbrev d 1/07-2013:
            Skestorken sætter rekord som dansk ynglefugl
            50 danske skestorke ringmærket med farveringe


           Havterne ved Sætting Strandvej d. 1. juli 2013

Mandag den 1. juli 2013                                         Solopgang: 04:43 Solnedgang: 22:00

Svendborg, matriklen: Splitterne 2 FU, Havterne 1 R, Hvid Vipstjert 3, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 YF UR, Gærdesanger 1 FU, Munk 1 SY, Stær 1 1K FU, Gråspurv 30 R, Splitterne 2 FU, Havterne 1 R, Hvid Vipstjert 3, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 YF UR, Gærdesanger 1 FU, Munk 1 SY, Stær 1 1K FU, Gråspurv 30 R
Helnæs Made (16:30 - ?):
Silkehejre 1 R. Kirsten Pedersen
Bøjden Nor (09:20-11:00): Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 5 FU/R, Knopsvane 9 FU AD, Knopsvane 4 YUF 6,4, Grågås 40 FU/R AD 6 kuld, Gravand 4 YUF 2 kuld, Gråand 20 FU/R, Taffeland 50 R, Troldand 45 R, Toppet Skallesluger 2 FU, Blishøne 10 FU, Strandskade 6 FU AD, Strandskade 1 FU Juv et kuld, Klyde 3 YFU, Stor Præstekrave 8 YFU, Vibe 14 FU/R, Dværgryle 2 FU, Almindelig Ryle 4 FU, Brushane 5 FU, Rødben 14 FU, Hvidklire 5 FU, Tinksmed 6 RT, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 70 FU/R AD, Hættemåge 20 FU Juv min, Stormmåge 15 R AD, Stormmåge 2 YUF et kuld, Sølvmåge 2 YUF et kuld, Svartbag 2 FU/R, Havterne 3 FU Juv, Havterne 4 YUF AD, Landsvale 10 FU, Stær 50 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev: Grågås 3 FU SV, Tårnfalk 1 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 15 R, Lille Kobbersneppe 1 SV, Rødben 2 , Hvidklire 1 R. Arne Bruun
Gulstav: Almindelig Ryle 13,  Småspove 1 SV, Storspove 8 SV, Hvidklire 1 SV, Hættemåge 16 SV, Gøg 1 R, Sivsanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 M R, Skovskade 2 R, Karmindompap 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 1 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Stor Præstekrave 3 R, Temmincksryle 1 R, Almindelig Ryle 3 R T, Brushane 1 M 2K+ R, Rødben 9 R T, Hvidklire 1 R T, Svaleklire 1 R, Mudderklire 1 R, Fjordterne 3 R, Dværgterne 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Nørreballe Nor: Rovterne 1 FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Strynø: Skarv 10 R, Knopsvane 10 R, Grågås 25 R, Gravand 5 R, Krikand 25 R, Gråand 10 R, Ederfugl 10 R, Toppet Skallesluger 1 M R, Rørhøg 2 FU, Musvåge 1 R, Strandskade 4 R, Almindelig Ryle 5 R, Storspove 1 R, Rødben 10 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 5 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 4 R, Fjordterne/Havterne 4 R, Sanglærke 25 R, Landsvale 40 , Bysvale 10 R, Engpiber 2 R, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 1 YF BR, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 SY, Gulbug 1 R, Tornsanger 6 R, Musvit 2 YF BR, Sortkrage 1 OF, Gråkrage 2 R, Stær 100 R, Grønirisk 2 R, Stillits 4 , Tornirisk 12 , Rørspurv 8 R. Helle og Stig Rubæk
Rødme Svinehaver: Havørn 1 JUV NV. Arne Bruun
Rødme Svinehaver: Landsvale 6 FU, Rødrygget Tornskade 1 M FU, Grønirisk 4 R, Gulspurv 6 R. Peder Rasmussen
Ollerup: Rørdrum 1 OF. Peder Rasmussen
Karlsmosen, Egeskov: Knopsvane 6 , Grågås 90 R, Knarand 1 R, Gråand 25 , Strandskade 2 R, Stor Flagspætte 3 , Sanglærke 2 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Rødstjert 1 R, Sangdrossel 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Rørspurv 1 R. Peder Rasmussen
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Toppet Lappedykker 6 FU, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 2 R, Grågås 12 R, Gråand 10 R, Taffeland 11 R, Troldand 4 R, Rørhøg 2 FU, Blishøne 24 FU, Fjordterne 2 R. Peder Rasmussen
Åmosen: Sangsvane 1 R, Grågås 38 , Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 1 R, Vibe 2 R, Svaleklire 1 FU, Gærdesanger 1 SY. Peder Rasmussen
Sortemosen: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 1 R, Sangsvane 1 2K R, Grågås 16 OF, Gråand 8 R, Troldand 2 R, Rød Glente 1 OF, Gøg 1 SY, Mursejler 2 FU, Sanglærke 4 SY, Landsvale 4 FU, Bysvale 6 FU, Engpiber 1 R, Tornsanger 1 SY, Råge 70 FU. Peder Rasmussen
Brylle: Ringdue 3 FU, Tyrkerdue 2 FU, Rødstjert 2 JUV R, Solsort 3 FU, Musvit 1 FU, Skovspurv 7 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 1 FU. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 5 FU, Rørhøg 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Gøg 1 SY, Mursejler 10 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 12 FU, Tornsanger 5 FU, Rørspurv 3 SY. Søren G. Nielsen
Slipshavn Enge: Almindelig Ryle 3 FU, Brushane 3 M FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 5 FU, Stær 100 R. Søren Blanke 
Helnæs Made (15:00 - 16:45):
Silkehejre 1 FU (Hvid hejre med sort næb og ben. Gule fødder.( Top samme længde som hejren fra Føns.) Har lange hvide nakkefjer. Fu i syd vestlige våd område .Tæt på stranden), Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 6 R, Grågås 45 R, Gravand 19 FU, Krikand 30 R, Gråand 12 R, Rørhøg 2 FU, Strandskade 7 R, Klyde 28 R, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 33 R, Brushane 7 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Småspove 1 FU, Storspove 6 FU, Rødben 14 FU, Hvidklire 6 FU, Mudderklire 2 FU, Vader sp., Lille 4 FU, Hættemåge 50 FU, Stormmåge 17 FU, Sølvmåge 45 FU, Fjordterne/Havterne 1 FU, Ringdue 4 OF, Mursejler 1 FU, Sanglærke 14 FU, Digesvale 30 R, Landsvale 15 FU, Bysvale 5 FU, Engpiber 12 FU, Allike 3 FU, Råge 2 FU, Gråkrage 21 FU, Ravn 2 FU, Stær 100 FU, Tornirisk 10 FU, Gulspurv 2 SY. Kirsten Pedersen


         


           Hent Niels Andersens grundige arbejde om Viben. Hele rapporten: klik på viben eller de enkelte markblokke ved at klikke på dem fra 1. - 6.


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

02 aug 2013
This page is part af: Http://www.Snatur.dk