Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 27. - 31. ( 1. juli - 31. juli 2015).                     Sidst opdateret 02 august 2015 08:23:26 

 

 

 

 


         Almindelig ryle Foto: Poul Brugs Rasmussen

Fredag den 31. juli 2015.                                              Solopgang: 05:24  Solnedgang: 21:23

Tange å (06:15): Almindelig Ryle 3 FU, Splitterne 4 FU, Stillits 4 R, Tornirisk 8 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Østerskov (Thurø): Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot: Krikand 2 R, Skeand 4 R, Vibe 8 R, Mudderklire 3 R. Heidi Vibe Frederiksen, Anders Odd Wulff Nielsen
Vejlen - Tåsinge: Fiskehejre 3 R, Grågås 50 R, Gravand 1 R, Atlingand 1 BR R, Skeand 5 R, Spurvehøg 1 R, Strandskade 2 R, Vibe 5 R, Krumnæbbet Ryle 1 2K+ SDR R, Almindelig Ryle 5 2K+ SDR R, Brushane 7 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Hvidklire 6 R, Fjordterne 2 R, Hvid Vipstjert 4 R, Rørsanger 1 R, Stær 53 R, Grønirisk 1 R, Stillits 1 R. Heidi Vibe Frederiksen, Anders Odd Wulff Nielsen
Vårø: Havørn 3 AD OF. Heidi Vibe Frederiksen, Anders Odd Wulff Nielsen
Søbygård (Ærø): Lille Lappedykker 1 YF BR, Gråstrubet Lappedykker 24 YF UF, Taffeland 8 YF UF, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R. Lars Tom-Petersen
Keldsnor: Havørn 1 R, Rørhøg 2 OF, Vandrefalk 1 OF , Strandskade 16 FU, Islandsk Ryle 12 FU , Krumnæbbet Ryle 8 FU , Almindelig Ryle 26 FU, Lille Kobbersneppe 15 FU , Småspove 1 R , Storspove 4 FU. Ole Bo Olsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 42 R, Knarand 3 FU, Gråand 15 FU, Rørhøg 2 OF, Islandsk Ryle 2 FU, Brushane 7 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Storspove 1 FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 5 FU, Rovterne 3 FU. Ole Bo Olsen
Barager Nebbe: Gravand 2 R, Krikand 1 R, Ederfugl 35 R, Strandskade 20 R, Stor Præstekrave 1 T, Strandhjejle 1 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 35 R, Lille Kobbersneppe 4 R, Rødben 3 R, Svaleklire 3 FU, Mudderklire 5 R, Splitterne 1 R, Fjordterne 1 S, Havterne 12 S, Dværgterne 9 FURudkøbing Vejle:Havørn 1 JUV OF. Arne Bruun
Siø: Havørn 1 OF. Niels Tønnes Petersen
Snaremose Sø: Trane 2 AD R. Arne Bruun
Lykkesholm
: Rød Glente 1 OF. Karl Top
Ryslinge: Rød Glente 1 OF, Grønspætte 1 FU. Karl Top
Sibirien: Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt Jensen 
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 101 R, Fiskehejre 9 R, Grågås 400 R, Gravand 2 R, Gråand 5 R, Fasan 2 R, Blishøne 4 R, Klyde 5 JUV R, Stor Præstekrave 18 R, Hjejle 1 R, Strandhjejle 3 R, Vibe 87 R, Islandsk Ryle 12 R, Krumnæbbet Ryle 3 R, Almindelig Ryle 48 R, Lille Kobbersneppe 3 R, Småspove 1 R, Sortklire 1 FU, Rødben 3 R, Hvidklire 5 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 14 R, Hættemåge 5 R, Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 3 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R, Splitterne 12 R T, Fjordterne 5 R, Ringdue 2 OF, Digesvale 20 OF, Engpiber 2 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 20 R, Stær 50 R, Grønirisk 2 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 1 R. Jens-Gert Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Silkehejre 1 R, Havørn 1 1K R. Kresten Madsen
Ølundgårds Inddæmning: Havørn 1 AD R. Kresten Madsen Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 2 YF UF, Gråstrubet Lappedykker 35 YF UF, Sorthalset Lappedykker 25 YF UF, Havørn 1 JUV OF, Musvåge 2 OF, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 30 FU, Islandsk Ryle 17 R, Temmincksryle 1 FU, Almindelig Ryle 200 FU, Brushane 40 FU, Lille Kobbersneppe 7 SDR FU, Sortklire 7 SDR FU, Hvidklire 70 FU, Mudderklire 4 FU. Niels Tønnes Petersen
Urup Dam: Grågås 219 R, Gråand 23 R, Blishøne 3 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 5 R, Brushane 4 R, Dobbeltbekkasin 7 R, Sortklire 1 R, Svaleklire 4 R, Tinksmed 5 R, Hvid Vipstjert 8 R, Stær 100 R. Ivan Sejer Beck
Voldby: Rørhøg 1 OF. Mathias Blicher Bjerregård  
Hagenskov: Duehøg 1 R. Thomas Kampmann
Hagenskov Slotsmølle: Hvepsevåge 1 R, Rørhøg 1 R, Grønspætte 1 R, Sortmejse 1 SY, Træløber 1 R, Lille Gråsisken 4 R. Thomas Kampmann  


           Mudderklire Foto: Poul Brugs Rasmussen

Torsdag den 30. juli 2015.                                              Solopgang: 05:22  Solnedgang: 21:25

Vornæs skov: Ravn 2 + 1 1K. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejstrup, Ørbækvej matriklen
(09:15) : Rød glente 1 OF, Isfugl 1 OF. Camilla Strandberg
Tange å
(06:15): Grønspætte 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Gråkrage 6 FU, Ringdue 4 OF, Fiskehejre 2 R, Splitterne 2 R, Mudderklire 3 OF R. Poul Brugs Rasmussen
Trunderup: Sildemåge 2 R
Ølundgårds Inddæmning:
Skestork 6 R . Søren Gjaldbæk
Hofmansgave: Sortstrubet bynkefugl 1 JUV YF. Tom Larsen
Bøjden Nor (09:30-11:00): Skarv 40 R, Fiskehejre 2 FU/R, Skestork 2 FU AD , Knopsvane 3 FU, Grågås 250 FU/R, Gråand 10 R, Troldand 2 FU/R, Blishøne 90 FU/R, Strandskade 6 FU, Klyde 3 FU/R, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 10 FU, Hjejle 45 FU/R, Strandhjejle 1 FU/R, Vibe 60 FU/R, Islandsk Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 50 FU, Brushane 1 FU, Lille Kobbersneppe 5 FU, Stor Regnspove 1 FU, Hvidklire 10 FU, Svaleklire 2 FU, Mudderklire 3 FU, Stenvender 1 FU, Hættemåge 30 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 3 R, Havterne 1 FU, Rørsanger 1 SY. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Havet ud for Keldsnor
: Gravand 37 SV, Troldand 2 SV, Ederfugl 160 SV, Sortand 38 SV, Hvinand 1 SV, Toppet Skallesluger 1 SV, Strandskade 119 SV, Lille Præstekrave 1 SV, Stor Præstekrave 46 SV, Strandhjejle 9 AD SDR SV, Islandsk Ryle 33 SV, Sandløber 2 SV, Krumnæbbet Ryle 8 SV, Almindelig Ryle 924 SV, Brushane 3 SV, Dobbeltbekkasin 1 SV, Lille Kobbersneppe 26 SV, Småspove 3 SV, Storspove 2 SV, Sortklire 4 ODR SV, Rødben 2 SV, Hvidklire 2 SV, Tinksmed 1 SV, Mudderklire 14 T FU, Stenvender 1 SV, Dværgmåge 1 2K ODR SV, Hættemåge 41 SV, Stormmåge 2 SV, Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 1 AD SV, Sølvmåge 7 SV, Svartbag 7 SV, Splitterne 11 SV, Fjordterne 41 SV, Fjordterne/Havterne 19 SV, Havterne 24 SV, Dværgterne 4 SV, Sortterne 5 AD ODR SV, Digesvale 2 TF. Morten Müller
Vester Hæsinge
: Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor
: Skarv 61 R, Fiskehejre 1 R, Skestork 2 AD FU , Knopsvane 3 FU, Grågås 270 R, Gravand 4 FU, Taffeland 3 R, Troldand 6 R, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 100 FU, Strandskade 4 R, Klyde 3 FU, Stor Præstekrave 14 R, Hjejle 32 R, Vibe 24 R, Islandsk Ryle 3 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 92 FU, Brushane 3 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Stor Kobbersneppe, Islandsk (islandica) 1 FU, Lille Kobbersneppe 7 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 11 FU, Svaleklire 1 FU T, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 6 R, Stenvender 1 FU, Splitterne 8 R, Havterne 2 R, Landsvale 30 FU, Solsort 1 R,
Stær 25 FU. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor
: Skarv 19 R, Fiskehejre 3 FU, Skestork 2 FU, Grågås 155 R, Toppet Skallesluger 1 R, Klyde 3 FU, Stor Præstekrave 8 R, Hjejle 19 R, Strandhjejle 1 R, Islandsk Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 82 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 9 FU, Mudderklire 2 FU, Svartbag 2 FU T, Splitterne 3 R. Leif Kristensen
Ringe
: Rød Glente 3 YF UF. Per Quaade
Rynkeby Hestehave: Spurvehøg 1 M AD FU, Musvåge 5 YF UF, Tårnfalk 1 F FU, Lærkefalk 1 FU. Per Quaade
Odense: Mursejler 70 YF UF. Evald Mehlsen
Broby Sø
: Toppet Lappedykker 3 FU, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 3 FU, Grågås 5 R, Gråand 17 R, Rørhøg 2 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 11 R, Stormmåge 2 OF, Sølvmåge 3 OF, Ringdue 8 OF, Mursejler 1 FU, Isfugl 1 FU,  Landsvale 9 FU, Bysvale 2 FU, Solsort 4 FU, Rørsanger 7 FU, Tornsanger 1 FU, Gransanger 1 FU, Blåmejse 3 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 R, Stillits 6 FU, Grønsisken 1 R, Dompap 2 R, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 2 R. Finn Just Christensen
Kirkendrup Skov: Skarv 1 OF, Rørhøg 5 FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Sølvmåge 1 OF, Klippedue (Tamdue) 2 OF, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 2 FU, Landsvale 4 FU, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 1 FU, Gulbug 3 YF UF, Tornsanger 1 FU, Havesanger 1 FU, Munk 1 SY, Gransanger 3 FU, Sumpmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Husskade 3 R, Allike 5 OF, Råge 18 OF, Grønirisk 1 R, Lille Gråsisken 6 FU, Dompap 4 R, Gulspurv 6 R. Finn Just Christensen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Silkehejre 1 FU, Skeand 9 YF UF, Rørhøg 1 F FU, Strandskade 48 R, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 18 R, Hjejle 1 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 50 R, Islandsk Ryle 11 FU, Krumnæbbet Ryle 15 FU, Almindelig Ryle 130 R, Brushane 2 FU, Lille Kobbersneppe 15 FU, Sortklire 10 FU, Rødben 8 FU, Hvidklire 13 FU, Svaleklire 3 FU, Tinksmed 4 FU, Mudderklire 8 FU. Kirsten Pedersen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Silkehejre 1 FU, Havørn 1 1K+ FU, Lille Præstekrave 1 1K FU, Temmincksryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 6 FU. Martin Strømkjær
Havet ud for Knudshovedhalvøen (syd for broen): Sildemåge 4 R. Jan Carlo van Dijk
Middelfart: Rørhøg 1 M FU. Jan Carlo van Dijk


             Islandsk ryle og almindelig ryle Foto: Poul Brugs Rasmussen

Onsdag den 29. juli 2015.                                              Solopgang: 05:20  Solnedgang: 21:27

Kogtved, matriklen: Spurvehøg 1 1K+ FU, Gråspurv 1 F DØD
Svendborg Golfbane
: Hvepsevåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Sumpmejse 1 R
Skånemose, Faaborg-Midtfyn kommune
: Ravn 2, Rød glente 1 . Gunnar Knudsen
Tange å
(06:15): Splitterne 4 R (2 AD + 2 1K hvoraf den en er ringmærket), Hare 1 FU, Hættemåge 15 R. Poul Brugs Rasmussen
Slipshavn Inderfjord (11:00): Almindelig Ryle 6 FU OF, Islandsk ryle 5 FU, Splitterne 2 FU, Grågås 20 FU R, Hvid vipstjert 6 FU, Stor præstekrave 1 R, Sanglærke 2 OF. Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Vornæs Skov: Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Nørreballe Nor: Rovterne 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Islandsk Ryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 4 FU, Brushane 4 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 2 FU, Rovterne 2 R. Ole Bo Olsen
Botofte Skovmose: Toppet Lappedykker 7 FU, Gråstrubet Lappedykker 16 FU, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Grågås 270 R, Knarand 38 FU, Krikand 5 FU, Gråand 25 FU, Skeand 7 FU, Svømmeand sp. 30 R, Taffeland 7 R, Troldand 12 R, Hvinand 2 FU, Rørhøg 4 , Musvåge 4 OF, Grønbenet Rørhøne 2 YF UF, Blishøne 76 FU, Fjordterne 1 1K FU, Ravn 2 OF. Morten Müller
Bøjden Nor: Skarv 39 R, Fiskehejre 6 R, Skestork 1 FU, Knopsvane 4 R, Grågås 150 FU, Gravand 4 JUV R, Gråand 4 R, Taffeland 6 R, Troldand 35 R, Toppet Skallesluger 1 F R, Blishøne 101 R, Strandskade 3 R, Klyde 6FU, Stor Præstekrave 13 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 7 R, Islandsk Ryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 50 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Lille Kobbersneppe 4 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 3 R, Hvidklire 8 FU, Mudderklire 5 FU, Stenvender 1 R, Hættemåge 8 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 7 R, Svartbag 3 R, Splitterne 4 R, Havterne 1 R, Ringdue 1 SY, Sanglærke 2 R, Sanglærke 1 SY, Digesvale 3 FU, Landsvale 9 FU, Bysvale 4 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Solsort 1 R, Gulbug 1 FU, Tornsanger 1 R, Musvit 1 R, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 1 FU, Skovspurv 1 OF, Stillits 2 OF, Tornirisk 6 OF, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Espe Tingskov: Hvepsevåge 1 OF, Rørhøg 1 FU, Stor Flagspætte 1 1K FU, Gærdesmutte 1 SY, Munk 1 YF FU, Fuglekonge 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Sortmejse 1 FU, Spætmejse 2 R, Gråkrage 2 R, Ravn 1 R, Gulspurv 3 SY. Niels Bomholt Jensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Lille Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 3 FU, Grågås 100 FU, Gravand 2 JUV OF, Gråand 15 FU, Hvepsevåge 1 OF, Musvåge 2 FU, Blishøne 5 FU, Vibe 3 R, Hættemåge 50 FU, Sølvmåge 10 FU, Ringdue 10 R, Tornsanger 1 FU, Gransanger 1 FU, Blåmejse 2 JUV FU, Gråkrage 3 FU, Stær 40 FU. Søren G. Nielsen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 52 R, Grågås 672 R, Gravand 6 FU, Gråand 12 FU, Toppet Skallesluger 1 R, Strandskade 2 R, Klyde 9 YF UF, Stor Præstekrave 9 FU, Strandhjejle 1 FU, Vibe 88 R, Islandsk Ryle 7 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 62 FU, Småspove 4 FU T, Sortklire 4 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 4 FU, Svaleklire 2 FU, Mudderklire 16 FU, Svartbag 2 R, Splitterne 16 R, Fjordterne 23 R, Mursejler 26 OF, Digesvale 50 FU, Landsvale 12 FU, Bysvale 26 FU, Hvid Vipstjert 12 FU, Gærdesmutte 2 SY, Tornsanger 5 R, Gulspurv 3 FU, Rørspurv 3 FU. Kurt Kaack Hansen
Hagenskov Slotsmølle: Isfugl 1 R, Grønspætte 1 R, Halemejse 20 FU, Blåmejse 19 FU. Thomas Kampmann
Å vest for Brydegård: Stor Kobbersneppe 2 OF. Thomas Kampmann


 DOF's aktuelle nyhedsbrev d 11/06 - 2015:
             Fredet rovfugl skudt med forbudte blyhagl
             Sønderjysk havørn døde sandsynligvis af en infektion
             Gåden om Danmarks unge kongeørne skal afsløres med GPS


            Fiskehejre Foto: Poul Brugs Rasmussen

Tirsdag den 28. juli 2015.                                              Solopgang: 05:19  Solnedgang: 21:29

Broholm (13:00): Fiskehejre 2 FU, Grønbenet rørhøne 6 FU (2 AD + 4 1K). Poul Brugs Rasmussen
Svendborg Golfbane: Knopsvane 2 OF, Havørn 1 2K+ OF, Stormmåge 40 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 4 AD FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 1K R, Munk 1 SY, Gråkrage 4 FU

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor: Strandskade 4 FU, Stor Præstekrave 6 FU, Hjejle 1 FU, Strandhjejle 4 FU, Vibe 8 FU, Almindelig Ryle 60 FU, Brushane 12 FU, Småspove 2 FU. Morten Müller
Nørreballe Nor: Strandskade 2 R, Klyde 1 R, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 24 FU, Vibe 27 SV, Almindelig Ryle 17 FU, Brushane 14 FU, Lille Kobbersneppe 4 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 2 FU. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Strandhjejle 2 V, Vibe 3 R, Islandsk Ryle 2 ODR FU, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 21 FU, Almindelig Ryle 20 SV, Brushane 11 FU, Brushane 8 SV, Dobbeltbekkasin 2 R, Storspove 2 OF, Rødben 1 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 4 FU, Mudderklire 8 FU, Rovterne 2 , Fjordterne 4 FU, Rødrygget Tornskade 1 M R, Gråspurv 3 R. Morten Müller
Nørreballe Nor: Strandskade 3 R, Vibe 24 FU, Brushane 9 FU, Tinksmed 1 R, Mudderklire 1 R, Rovterne 1 R, Fjordterne 16 R, Dværgterne 2 R. Nis Rattenborg
Bræmlevænge: Rørhøg 1 F OF. Helle Regitze Boesen
Langelandsbælt u.f. Hou Fyr: Ederfugl 30 R. Helle Regitze Boesen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 88 R, Knopsvane 25 R, Grågås 348 R, Taffeland 48 R, Troldand 317 R, Hvinand 5 FU, Musvåge 1 OF, Blishøne 31 R, Fjordterne 12 FU T, Rørsanger 1 SY. Leif Kristensen
Arreskov Sø: Tårnfalk 3 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Almindelig Ryle 1 FU, Mudderklire 2 FU, Fjordterne 28 FU. Erik Ehmsen
Øster Hæsinge: Hvepsevåge 2 OF, Havørn 1 OF. Erik Ehmsen
Bollelung: Musvåge 1 R. Leif Kristensen
Bredholt: Fiskehejre 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Gråkrage 3 R, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Sandholt: Fiskehejre 1 OF, Musvåge 1 FU, Grønirisk 2 FU
Sollerup: Fiskehejre 1 OF, Blishøne 4 FU, Trane 1 R, Hættemåge 4 FU, Stormmåge 2 FU, Solsort 1 FU, Havesanger 1 SY, Gråkrage 2 FU, Ravn 1 OF. Leif Kristensen
Ulbølle: Natugle 1 R. Niels Bomholt Jensen
Ærtebjerg/Tågeholm: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Ringdue 3 R, Jernspurv 1 YF K, Rødhals 1 YF K, Solsort 6 R, Sangdrossel 1 R, Gulbug 1 R, Tornsanger 6 YF UF, Havesanger 1 YF K, Munk 1 R, Sumpmejse 3 FU, Gråkrage 2 R, Ravn 3 OF, Bogfinke 6 R, Grønirisk 1 R, Tornirisk 3 R, Lille Gråsisken 1 OF, Dompap 1 FU, Kernebider 1 YF K, Gulspurv 18 YF. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Skestork 2 FU. Erik Damm
Ryslinge: Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Husskade 1 R, Gråspurv 3 R. Palle Nielsen
Bispeenge: Skarv 12 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 4 OF, Grågås 10 R, Gravand 3 R, Gråand 26 R, Rørhøg 2 1K FU, Fasan 1 R, Blishøne 12 R, Strandskade 1 R, Vibe 64 R, Tinksmed 3 R, Hættemåge 64 R, Sølvmåge 36 R, Svartbag 4 R, Ringdue 62 R, Mursejler 2 FU, Digesvale 2 FU, Bysvale 2 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Rørsanger 3 SY, Tornsanger 1 R, Gransanger 1 R, Skægmejse 2 R, Blåmejse 2 R, Husskade 1 R, Gråkrage 16 R, Stær 40 FU, Gråspurv/Skovspurv 8 R, Stillits 2 R, Rørspurv 4 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Fiskehejre 5 FU, Gravand 12 FU, Havørn 1 AD FU, Blishøne 380 FU, Strandskade 27 FU, Vibe 48 FU, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Hvidklire 6 FU, Hættemåge 500 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 27 FU,
Silkehejre 1 FU, Skeand 2 FU, Rørhøg 1 F FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Strandhjejle 7 , Islandsk Ryle 48 FU, Almindelig Ryle 26 FU, Kærløber 1 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Lille Kobbersneppe 4 FU, Storspove 4 R, Sortklire 6 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 6 FU, Svaleklire 3 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 4 FU, Rørsanger 1 SY, Stillits 2 FU. Søren G. Nielsen 
Ølundgårds Inddæmning: Fiskehejre 22 FU, Grågås 330 FU, Blishøne 160 FU, Hjejle 15 FU, Vibe 26 FU, Almindelig Ryle 4 FU, Brushane 2 FU, Lille Kobbersneppe 6 FU, Storspove 6 FU, Hvidklire 13 FU. Dieter Maaszen
Broby Sø: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 3 FU, Skarv 1 R, Grågås 12 R, Gråand 26 R, Rørhøg 6 YF UF, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 10 FU, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 2 OF, Landsvale 30 FU, Bysvale 4 FU,
Gærdesmutte 2 SY, Rødstjert 1 FU, Solsort 4 FU, Rørsanger 9 FU, Gærdesanger 1 FU, Tornsanger 1 FU, Grå Fluesnapper 3 YF UF, Musvit 1 FU, Stær 12 OF, Grønirisk 2 SY, Stillits 2 FU, Gulspurv 2 R, Rørspurv 1 R. Finn Just Christensen
Kirkendrup Skov: Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 R, Ringdue 8 R, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 5  SY, Solsort 2 FU, Gulbug 1 R, Tornsanger 2 FU, Gransanger 3 SY, Løvsanger 3 R, Halemejse 1 FU, Musvit 1 FU, Husskade 2 R, Allike 3 R, Gråkrage 15 R, Ravn 6 OF, Stillits 2 FU, Lille Gråsisken 6 FU, Dompap 1 SY, Gulspurv 2 SY. Finn Just Christensen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 18 R, Knopsvane 43 R, Grågås 10 R, Canadagås 5 R, Troldand 4 R, Hvinand 2 R, Blishøne 80 FU, Landsvale 100 FU. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Langø: Havørn 1 AD OF, Mudderklire 25 R. Jens Bækkelund


           Sølvhejre Noret Taasinge

Mandag den 27. juli 2015.                                              Solopgang: 05:17  Solnedgang: 21:30

Hesselagergård, parken (06:15): Tårnfalk 3 1K R. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor (08:15): Skestork 2 R. Leif Kristensen
Vejlen, Tåsinge: Toppet Lappedykker 2 YF UF, Fiskehejre 1 R, Grågås 12 R, Gravand 9 1K YF, Skeand 1 F YF UF, Troldand 2 YF UF, Blishøne 1 1K FU, Strandskade 2 R, Brushane 6 R, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 1 FU, Tornsanger 1 R, Skægmejse 1 R, Stær 30 OF, Stillits 6 R
Noret, Tåsinge:
Sølvhejre 1 R V, Mursejler 10 FU, Landsvale 30 FU
Svendborg Golfbane: Landsvale 50 FU, Munk 1 SY

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Egense, Svendborg
: Lille Lappedykker 4 YF UF, Grågås 450 FU, Gråand 5 R, Rørhøg 1 FU, Blishøne 12 YF UF, Vibe 3 R, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 4 FU, Ringdue 2 FU, Landsvale 5 FU, Bysvale 10 FU, Allike 15 FU, Råge 125 FU, Gråkrage 4 FU. Niels Andersen
Hav øst for Thurø
: Ederfugl 28 SV, Sortand 30 S, Strandskade 21 SV, Hjejle 1 S, Strandhjejle 4 SV,  Islandsk Ryle 3 SV, Almindelig Ryle 95 SV, Lille Kobbersneppe 56 SV, Småspove 5 SV, Stenvender 1 SV, Splitterne 4 SV, Mursejler 3 SV. Arne Bruun
Thurø Rev
: Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 4 R, Strandhjejle 2 FU, Vibe 17 R, Vibe 1 YF K, Islandsk Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 35 FU, Rødben 2 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 3 R, Stær 40 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 2 FU. Gorm Gaarde 
Nørreballe Nor
: Strandskade 4 R, Vibe 28 R, Brushane 14 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 1 R, Fjordterne 26 R, Dværgterne 4 R. Nis Rattenborg
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 2 FU, Skarv 23 R, Fiskehejre 4 FU, Skestork 2 R, Knopsvane 3 FU, Grågås 79 R, Gravand 7 , Gråand 10 FU, Taffeland 7 R, Troldand 9 R, Blishøne 72 FU, Strandskade 6 FU, Klyde 1 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 18 R, Hjejle 7 R, Vibe 28 R, Islandsk Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 24 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 7 FU, Mudderklire 4 FU, Hættemåge 23 R, Stormmåge 21 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 3 R, Splitterne 1 R, Havterne 1 R, Ringdue 4 OF, Digesvale 4 FU, Landsvale 4 FU, Hvid Vipstjert 6 FU, Solsort 1 FU, Musvit 1 FU, Stær 51 FU, Grønirisk 1 FU. Leif Kristensen
Svanninge Nørremark: Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Skarv 1 R, Knopsvane 1 R, Ringdue 5 R, Mursejler 20 FU, Bysvale 12 FU, Stær 500 R, Grønirisk 1 SY. Ella Mikkelsen
Seden Strand: Skarv 50 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 1100 R, Grågås 900 OF, Grågås 22 R, Gravand 1 R, Gråand 1 R, Ederfugl 20 R, Toppet Skallesluger 7 R, Blishøne 650 R, Strandskade 3 R, Hjejle 5 R, Vibe 5 R, Almindelig Ryle 40 R, Lille Kobbersneppe 8 R, Rødben 1 R, Svartbag 1 R. Ella Mikkelsen
Stige Ø: Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Sanglærke 2 SY, Landsvale 1 FU, Rødstjert 1 M R, Solsort 2 R, Munk 1 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Stillits 5 FU, Tornirisk 7 R, Tornirisk/Bjergirisk 8 R, Gulspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 12 FU, Toppet Lappedykker 3 YF UF, Gråstrubet Lappedykker 20 YF UF,
Nordisk Lappedykker 1 ODR FU, Sorthalset Lappedykker 10 FU, Skarv 2 FU, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 29 FU, Grågås 74 R, Gravand 26 R, Krikand 27 R, Skeand 9 YF UF, Taffeland 3 R, Troldand 42 R, Toppet Skallesluger 1 R, Rørhøg 1 R, Spurvehøg 1 OF, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 440 FU, Strandskade 10 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 36 FU, Hjejle 1 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 3 R, Islandsk Ryle 53 FU, Temmincksryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 7 FU, Almindelig Ryle 117 FU, Kærløber 1 FU, Brushane 5 FU, Lille Kobbersneppe 4 FU, Lille Kobbersneppe 8 S, Sortklire 17 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 15 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 3 FU, Stenvender 1 FU, Hættemåge 700 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 90 R, Mursejler 1 OF, Digesvale 5 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 10 FU, Tornsanger 1 R, Blåmejse 1 FU, Gråkrage 4 FU, Stær 10 OF, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Islandsk Ryle 36 R, Krumnæbbet Ryle 7 R, Brushane 1 R, Sortklire 11 R. Kristoffer Hansen
Ølundgårds Inddæmning:
Skestork 5 R. Kurt Due Johansen
Egensedybet: Strandhjejle 12 R, Almindelig Ryle 200 R, Lille Kobbersneppe 40 R, Hvidklire 27 R. Kresten Madsen
Hjulby Sø: Rørhøg 2 1K R, Fjordterne 25 R, Sortterne 4 R, Sivsanger 20 R. Lars Hansen
Hagenskov Slotsmølle: Skarv 4 R, Fiskehejre 1 FU, Rørhøg 1 R, Duehøg 1 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Hættemåge 5 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 4 R, Ringdue 5 YF BR, Mursejler 2 FU, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 3 R, Landsvale 5 FU, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 R, Rødstjert 1 R, Solsort 4 SY, Sangdrossel 3 SY, Tornsanger 2 FU, Munk 2 FU, Gransanger 4 SY, Grå Fluesnapper 1 FU, Halemejse 5 FU, Sumpmejse 3 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse 3 FU, Korttået Træløber 1 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 1 SY, Stillits 2 SY, Dompap 3 FU, Kernebider 2 R, Gulspurv 2 SY. Thomas Kampmann
Ulvemosehule Skov: Spurvehøg 3 YF UF, Vandrikse 2 R. Thomas Kampmann
Nærå Strand/Agernæs Flak: Strandskade 50 R, Strandhjejle 10 R, Islandsk Ryle 50 R, Sandløber 5 R, Almindelig Ryle 2000 FU, Kærløber 0 R, Lille Kobbersneppe 25 R, Småspove 1 R, Storspove 100 R, Stenvender 1 R. Kristoffer Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Sortterne 1 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Fiskehejre 1 R, Grågås 35 R, Gravand 2 R, Fasan 2 R, Blishøne 6 R, Strandskade 1 R, Mudderklire 1 R, Sølvmåge 85 R, Svartbag 2 R, Landsvale 5 FU, Gråkrage 2 R, Stillits 1 SY. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 2 R, Grågås 89 R, Gravand 20 R, Strandskade 5 R, Klyde 1 FU, Vibe 1 R, Almindelig Ryle 6 FU, Dobbeltbekkasin 4 R, Lille Kobbersneppe 4 FU, Storspove 2 R, Rødben 3 R, Hættemåge 220 R, Stormmåge 7 R, Sølvmåge 1 R, Landsvale 8 R, Gråkrage 2 R. Jens Bækkelund


            Ringdue

Søndag den 26. juli 2015.                                              Solopgang: 05:15  Solnedgang: 21:32

Kogtved, matriklen: Havørn 1 2K+ OF, Ringdue 2 YF P, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 YF FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 1K R, Grønirisk 1 SY
Svendborgsund ved Iholm: Havterne 10 T V
Tange å
(06:30): Digesvale 100 + R FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Nørreballe Nor: Rødhalset Gås 1 AD FU, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 6 FU, Brushane 6 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 2 FU, Fjordterne 20 FU, Dværgterne 2 R. Morten Müller
Nørreballe Nor: Rovterne 2 FU, Dværgterne 2 R, Sortterne 1 FU. Henrik Mørup-Petersen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skestork 1 R. Frits Thomsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 3 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 2 R, Almindelig Ryle 17 FU, Brushane 8 FU, Sortklire 1 AD SDR FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 2 FU, Rovterne 1 AD R. Morten Müller
Bilka - Odense: Strandskade 2 R, Sildemåge 1 R. Nis Rattenborg
Ringe: Rød Glente 1 R. Nis Rattenborg
Elmelund: Musvåge 1 OF, Grønbenet Rørhøne 1 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 2 OF, Sølvmåge 2 OF, Klippedue (Tamdue) 16 R, Ringdue 72 R, Mursejler 10 FU, Sanglærke 1 R, Landsvale 7 FU, Bysvale 4 FU, Hvid Vipstjert 6 R, Solsort 2 R, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 R, Husskade 2 R, Allike 3 R, Råge 20 FU, Skovspurv 7 R, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 11 FU, Krikand 100 FU, Rørhøg 1 FU, Stor Præstekrave 23 FU, Strandhjejle 3 SDR R, Vibe 15 FU, Islandsk Ryle 70 FU, Almindelig Ryle 130 FU, Kærløber 0 R, Brushane 4 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Sortklire 10 ODR FU, Hvidklire 17 FU, Svaleklire 2 FU, Mudderklire 10 FU, Stenvender 2 R. Søren G. Nielsen
Lammesø: Sorthalset Lappedykker 1 YF UF, Sorthalset Lappedykker 1 PUL FU. Søren G. Nielsen
Torø: Skarv 42 R, Grågås 90 R, Gravand 7 R, Tårnfalk 1 FU, Stor Præstekrave 11 R, Vibe 2 R, Rødben 1 R, Hættemåge 30 R, Sanglærke 5 R, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 4 R, Stær 25 R, Tornirisk 2 R. Kirsten Pedersen
Hagenskov Slotsmølle: Grønspætte 1 R, Ravn 5 R. Thomas Kampmann
Gyldensteen: Engsøen: Lille Præstekrave 5 , Krumnæbbet Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 4 FU, Brushane 1 FU, Storspove 3 FU, Sortklire 2 VDR FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 9 FU, Svaleklire 1 FU, Mudderklire 4 FU. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Langø: Canadagås 1 R, Strandhjejle 4 SDR R, Rødben 1 FU. Søren G. Nielsen 


            Landsvale Foto: Poul Brugs Rasmussen

Lørdag den 25. juli 2015.                                              Solopgang: 05:14  Solnedgang: 21:34

Tange Å (06:45): Landsvale 2 R (sikke et vejr det er hverken sjov at være fugl, fotograf eller campist). Poul Brugs Rasmussen
Kirkebyskovene: Løvehave, Troldekrog m.m.: Fiskehejre 2 OF, Ringdue 1 SY, Gærdesmutte 2 SY, Gransanger 2 FU, Gransanger 1 SY, Spætmejse 2 SY

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Egense, Svendborg: Lille Lappedykker 4 YF FU, Grågås 50 FU, Rørhøg 4 YF UF, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 1 FU. Niels Andersen
Nørreballe Nor: Strandhjejle 2 SDR R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Brushane 10 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 3 SDR FU, Tinksmed 3 R, Mudderklire 6 FU, Rovterne 2 FU, Rovterne 1 R, Sortterne 1 1K FU,
Gul Vipstjert 1 M AD R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Strandskade 4 FU, Klyde 1 R, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 4 R, Hjejle 2 FU, Hjejle 1 V, Strandhjejle 3 V, Vibe 95 FU, Almindelig Ryle 88 FU, Almindelig Ryle 20 V, Brushane 18 FU, Dobbeltbekkasin 14 FU, Lille Kobbersneppe 2 R SV, Lille Kobbersneppe 4 V, Småspove 7 R SV, Sortklire 2 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 8 FU, Svaleklire 6 FU, Tinksmed 11 FU, Mudderklire 9 FU, Fjordterne 6 FU. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Strandskade 4 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Strandhjejle 1 FU, Vibe 60 R, Brushane 10 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 8 R, Mudderklire 6 R, Fjordterne 36 FU, Dværgterne 6 R. Nis Rattenborg
Horne Mølleå v/Grubbe Mølle: Fiskehejre 1 R, Troldand 6 , Troldand 1 F AD R, Blishøne 7 , Vibe 55 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Storspove 1 R, Hættemåge 95 FU, Stormmåge 10 FU. Jacob Sterup
Svanninge: Vibe 92 FU. Jacob Sterup
Sø ved Krogsbjergvej, Faaborg: Grønbenet Rørhøne 1 AD R, Grønbenet Rørhøne 1 PUL YF UF, Blishøne 8 , Kærsanger 1 R. Jacob Sterup
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 6 FU, Sorthalset Lappedykker 14 FU, Toppet Skallesluger 1 R, Fiskeørn 1 OF, Grønbenet Rørhøne 3 FU, Strandskade 11 R, Stor Præstekrave 3 R, Islandsk Ryle 4 FU, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 75 FU, Lille Kobbersneppe 16 FU, Storspove 1 R, Rødben 1 FU, Hvidklire 9 FU, Mudderklire 2 FU, Stær 6 FU, Stær 8 R, Gulspurv 1 SY. Leif Kristensen
Ølundgårds Inddæmning: Fiskehejre 8 FU, Islandsk Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 86 FU, Brushane 4 FU, Stor Kobbersneppe 2 FU, Hvidklire 26 FU, Tinksmed 4 FUY. Leif Kristensen 
Hagenskov Slotsmølle: Havørn 1 R, Svaleklire 1 R. Thomas Kampmann
Helnæs, Halen: Havørn 1 R, Vibe 8 R, Islandsk Ryle 6 FU, Almindelig Ryle 32 FU, Lille Kobbersneppe 3 R, Småspove 7 R, Storspove 1 R, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 1 FU, Mudderklire 1 FU, Havterne 3 R. Erik Busk
Å vest for Brydegård: Rørhøg 1 F FU, Stor Præstekrave 5 R, Splitterne 1 OF. Erik Busk


             Sølvmåge

Fredag den 24. juli 2015.                                              Solopgang: 05:12  Solnedgang: 21:35

Ollerup, Åmosen : Havørn 1 AD OF. Peder Skou  [Apollo Books]
Tange Å
(06:30): Tornsanger 2 FU, Gransanger 4 FU, Tornirisk 6 FU, Landsvale 12 FU R, Digesvale 50 OF UF R, Rødstjert 3 1K. Poul Brugs Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket:Lille Kobbersneppe 12 R, Lille Kobbersneppe 1 R (leucistisk)  

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Hallindskoven & Gammel Hestehave:  Grønspætte 1 R. Esben Eriksen
Gulstav Mose: Svaleklire 2 FU. Ole Bo Olsen
Keldsnor: Stor Præstekrave 6 FU, Strandhjejle 4 FU, Islandsk Ryle 8 FU, Almindelig Ryle 27 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Storspove 1 FU. Ole Bo Olsen
Keldsnor: Atlingand 1 F R, Strandskade 3 FU, Klyde 2 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 10 R, Hjejle 5 FU, Strandhjejle 3 FU, Vibe 8 FU, Islandsk Ryle 13 FU, Krumnæbbet Ryle 9 FU, Almindelig Ryle 48 FU, Brushane 6 FU, Småspove 1 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 2 FU, Digesvale 450 FU. Morten Müller
Herslev: Tinksmed 2 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Krikand 1 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 86 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 4 FU, Rødrygget Tornskade 1 FU. Ole Bo Olsen
Nørreballe Nor: Strandskade 4 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 38 R, Almindelig Ryle 26 R, Brushane 9 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 8 R, Mudderklire 7 R. Nis Rattenborg 
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 80 R, Fiskehejre 1 OF, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 54 , Grågås 213 R, Gravand 19 FU, Gravand 3 AD R, Pibeand 1 M R, Knarand 1 R, Krikand 6 R, Gråand 44 , Skeand 8 R, Taffeland 16 R, Troldand 50 R, Hvepsevåge 1 OF, Havørn 1 OF, Havørn 1 IMM FU, Musvåge 1 OF, Fasan 1 R, Blishøne 21 FU, Lille Præstekrave 8 FU, Vibe 21 R, Almindelig Ryle 1 FU, Brushane 3 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 4 FU, Hættemåge 140 AD FU, Hættemåge 5 JUV R, Stormmåge 5 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 62 , Svartbag 4 , Fjordterne 20 FU, Fjordterne 1 R, Ringdue 2 OF, Ringdue 1 SY, Mursejler 1 FU, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 2 FU, Bysvale 38 FU, Hvid Vipstjert 9 FU, Gærdesmutte 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Blåmejse 1 R, Spætmejse 1 SY, Allike 3 OF, Gråkrage 1 FU, Gråkrage 2 OF, Ravn 3 OF, Ravn 1 R, Stær 8 FU, Stær 70 OF, Stillits 2 FU, Tornirisk 2 OF, Rørspurv 2 R. Gunnar Jørgensen
Nørresø: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 65 R, Gråand 9 R, Havørn 2 AD R, Havørn 1 IMM OF, Blishøne 13 FU, Sølvmåge 2 OF, Sølvmåge 2 R, Ringdue 2 OF, Ringdue 1 SY, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1R, Solsort 1 SY, Munk 1 SY, Halemejse 6 FU, Spætmejse 1 SY, Gråkrage 4 R, Ravn 1 R, Stær 3 OF, Bogfinke 1 OF. Gunnar Jørgensen
Ulbølle: Musvåge 7 FU. Niels Bomholt Jensen
Bøgebjerg Skov (Vester Åby): Tårnfalk 1 FU, Ringdue 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Munk 2 R, Gransanger 4 YF FU, Fuglekonge 1 FU, Grå Fluesnapper 3 YF UF, Topmejse 2 FU, Sortmejse 5 YF UF, Korttået Træløber 1 FU, Gråkrage 2 R, Ravn 2 OF. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Musvåge 2 YF UF, Huldue 1 SY, Ringdue 3 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 2 YF BR, Solsort 4 PUL R, Kærsanger 1 YF K, Tornsanger 1 SY, Munk 1 R, Gransanger 2 SY, Sortmejse 1 FU, Musvit 2 R, Stillits 1 R, Dompap 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Søren Bilds Strand: Fiskehejre 1 R, Rørhøg 1 R, Strandskade 1 OF, Sølvmåge 3 R, Ringdue 2 OF, Gøg 1 R, Landsvale 3 OF, Engpiber 1 YF FU, Hvid Vipstjert 6 FU, Solsort 4 R, Rørsanger 3 SY, Gulbug 3 YF K, Gærdesanger 3 YF K, Tornsanger 6 YF UF, Musvit 2 FU, Korttået Træløber 1 SY, Stær 40 FU, Skovspurv 40 FU, Tornirisk 4 R, Gulspurv 7 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Stenvender 1 R. Søren G. Nielsen
Lindkær v/Ravnholt: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 4 R, Grågås 440 OF, Krikand 4 R, Gråand 13 R, Rød Glente 1 AD R, Havørn 2 AD R, Rørhøg 4 OF, Vandrikse 1 SY, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 1 FU, Hættemåge 27 R, Ringdue 22 FU, Mursejler 3 FU, Landsvale 7 FU, Bysvale 23 FU, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 FU, Rødhals 7 FU T, Solsort 7 FU, Rørsanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Halemejse 4 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 7 FU, Musvit 12 FU, Spætmejse 3 FU, Træløber 2 FU, Ravn 2 OF, Skovspurv 22 FU, Bogfinke 4 FU, Gulspurv 4 R. Kell Grønborg
Lindkær v/Ravnholt: Troldand 3 YF UF. Per Rasmussen
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Hvepsevåge 2 TH, Havørn 1 OF, Musvåge 3 R, Grønspætte 1 OF. Per Rasmussen
Blandskov (Ravnholt): Skovhornugle 1 1K YF UF. Per Rasmussen
Havndrup: Engsnarre 1 SY. Per Rasmussen
Søllinge: Engsnarre 2 SY. Per Rasmussen
Hellerup: Vagtel 1 SY. Per Rasmussen
Letmose Skov (Sellebjerg): Grønspætte 1 R. Kirsten Halkjær Lund
Broby Sø: Rørhøg 5 YF UF, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 R. Finn Just Christensen
Brylle: Agerhøne 2 FU. Søren G. Nielsen
Tusindårsskoven: Gråand 2 R, Rørhøg 1 F OF, Musvåge 1 OF, Stormmåge 1 OF, Ringdue 16 R, Mursejler 10 FU, Hvid Vipstjert 12 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 3 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Skovskade 1 R, Husskade 1 R, Gråkrage 5 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Silkehejre 1 R, Lille Præstekrave 2 FU, Islandsk Ryle 45 FU, Krumnæbbet Ryle 10 FU, Almindelig Ryle 200 FU, Kærløber 1 FU, Lille Kobbersneppe 50 SDR FU, Hvidklire 10 FU. Henrik Mørup-Petersen
Langemosen v/Måle: Fasan 2 YF UF. Evald Mehlsen
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Huldue 1 SY, Gransanger 4 YF UF. Evald Mehlsen
Mesinge: Rørhøg 1 M R, Lille Gråsisken 1 SY. Evald Mehlsen
Revninge: Landsvale 8 YF BR. Evald Mehlsen
Helnæs, Halen: Fiskehejre 1 R, Strandskade 3 R, Islandsk Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 18 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Rødben 2 R, Havterne 3 R. Erik Busk 


             Silkehejre

Torsdag den 23. juli 2015.                                              Solopgang: 05:10  Solnedgang: 21:37

Tange å (06:15): Rødstjert M 1 R, Gærdesanger 6 (2 AD + 4 1 K - de gamle travlt optager af at fodre unger), Tornirisk 10 FU på raps. Poul Brugs Rasmussen
Mose nord f/Bregnebjerg: Rød Glente 1 FU, Musvåge 2 FU
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Silkehejre 1 FU, Skeand 1 YF UF, Dværgryle 1 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU (leucistisk)  

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev
: Gravand 2 R, Stor Præstekrave 3 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 2 YF UF, Islandsk Ryle 1 SDR R, Almindelig Ryle 28 SDR R, Lille Kobbersneppe 1 R, Storspove 1 SV, Rødben 3 R, Hvidklire 2 S, Mudderklire 4 R, Tornirisk 10 R. Arne Bruun 
Hav øst for Thurø
: Grågås 21 R, Ederfugl 5 SV, Almindelig Ryle 1 SV, Splitterne 2 SV. Arne Bruun
Bagenkop Havn: Svartbag 55 R. Jacob Sterup
Keldsnor: Fiskehejre 15 R, Havørn 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 3 R, Strandhjejle 2 R, Islandsk Ryle 25 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 20 R, Lille Kobbersneppe 15 R, Småspove 1 R, Tinksmed 1 R, Fjordterne 5 R, Havterne 1 R. Nichlas Dissing
Keldsnor: Stor Præstekrave 4 FU, Strandhjejle 3 FU, Islandsk Ryle 6 FU, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 15 FU, Lille Kobbersneppe 6 FU, Tinksmed 1 FU. Ole Bo Olsen 
Eskebjerg: Rødrygget Tornskade 2 YF. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 1 R, Rørhøg 2 R, Brushane 4 R, Skægmejse 4 FU. Ole Bo Olsen
Nørreballe Nor: Strandskade 4 R, Klyde 1 R, Vibe 30 R, Islandsk Ryle 2 R, Brushane 7 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 1 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Brushane 3 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 1 R. Nichlas Dissing
Stengade Skov
: Rødrygget Tornskade 7 YF UF. Hans-Henrik Wienberg
Botofte Skovmose: Toppet Lappedykker 3 YF UF, Gråstrubet Lappedykker 18 FU, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Skarv 45 YF BR, Knopsvane 8 YF UF, Grågås 280 FU, Pibeand 1 M R, Knarand 15 R, Krikand 1 FU, Skeand 4 R, Troldand 4 YF UF, Havørn 1 AD OF, Musvåge 1 OF, Grønbenet Rørhøne 3 YF UF, Vibe 2 OF, Hættemåge 50 YF UF, Sølvmåge 1 OF, Fjordterne 7 YF UF, Sanglærke 5 R, Bysvale 1 OF, Tornirisk 1 OF, Gulspurv 1 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Bukkeskov: Spurvehøg 2 YF UF, Musvåge 2 OF, Ringdue 2 R, Hvid Vipstjert 2 YF UF, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 2 R, Solsort 2 R, Sangdrossel 5 YF UF, Tornsanger 6 YF UF, Munk 2 R, Gransanger 1 FU, Korttået Træløber 1 FU, Bogfinke 2 R, Grønsisken 2 FU, Dompap 2 R, Gulspurv 3 SY. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Åsø Skov: Hvepsevåge 1 OF, Gærdesmutte 5 YF UF, Sangdrossel 1 FU, Gulspurv 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen 
Åsø Strand: Rørhøg 5 YF K. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Lyseng: Fiskehejre 4 R, Musvåge 4 OF, Tårnfalk 2 FU, Hjejle 1 SV, Sanglærke 1 R, Solsort 2 R, Gulbug 2 YF TH, Munk 2 YF UF, Gråkrage 2 R, Grønirisk 1 R, Gulspurv 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen 
Arreskov Sø
: Toppet Lappedykker 41 FU, Havørn 1 AD R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 7 R, Almindelig Ryle 1 FU, Svaleklire 3 FU, Mudderklire 3 FU, Fjordterne 5 FU, Hvid Vipstjert 2 FU T, Allike 3 FU, Stær 2 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 12 R, Knopsvane 68 , Gravand 18 , Gråand 1 AD R, Gråand 3 PUL FU, Skeand 2 FU, Hvepsevåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 2 R, Lille Præstekrave 8 FU, Vibe 6 R, Brushane 1 FU, Mudderklire 2 FU, Svartbag 3 AD R, Fjordterne 4 FU, Fjordterne 2 R, Ringdue 1 FU, Ringdue 1 SY, Bysvale 14 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Solsort 2 OF, Tornsanger 1 SY, Stær 1 FU, Tornirisk 2 FU. Gunnar Jørgensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen 
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 1 AD OF, Havørn 3 , Rørhøg 6 , Trane 3. Per Rasmussen
Bredland Skov: Rød Glente 2 1K R. Holger Henriksen, Per Rasmussen
Rynkeby Hestehave: Rød Glente 1 AD R. Holger Henriksen, Per Rasmussen
Fraugde: Tårnfalk 1 FU. Jens Gregersen
Vissenbjerg: Musvåge 1 R. Jens Gregersen
Hjallese: Halemejse 5 YF UF. Gorm Gaarde
Brylle: Ringdue 2 FU, Tyrkerdue 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Rødstjert 2 , Rødstjert 1 M R, Gærdesanger 1 FU, Løvsanger 1 FU. Søren G. Nielsen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 24 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Gravand 4 FU, Gravand 14 , Gråand 2 R, Ederfugl 7 R, Strandskade 5 FU, Stor Præstekrave 5 T FU, Hjejle 1 R T, Vibe 1 OF, Islandsk Ryle 1 FU S, Almindelig Ryle 16 FU S, Lille Kobbersneppe 1 FU S, Rødben 10 FU, Hvidklire 1 FU S, Stenvender 2 R S, Hættemåge 35 FU, Stormmåge 10 FU, Sva rtbag 2 R, Splitterne 1 R, Digesvale 6 FU, Landsvale 8 FU, Engpiber 1 R, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 2 YF FU, Stær 100 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Almindelig Ryle 28 R. Erik Busk
Helnæs, Halen: Rødben 16 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 2 R, Havterne 3 R, Stær 40 R. Erik Busk
Helnæs, Halen: Strandskade 4 R, Hjejle 4 SV. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 OF. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Canadagås 12 R, Hjejle 72 R. Jens Bækkelund


         Tornsanger Foto: Poul Brugs Rasmussen

Onsdag den 22. juli 2015.                                              Solopgang: 05:09  Solnedgang: 21:39

Kogtved, matriklen: Havørn 1 OF
Tange å
(06:15): Gulspurv 2 FU, Hare 1 FU, Landsvale 20 FU R, Digesvale 25 FU R, Gransanger 5 FU, Tornsanger 4 FU, Rørspurv 4 FU, Ravn 2 OF, Stillits 5 FU R, Tornirisk 4 FU R, Grønirisk 2 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Hav øst for Thurø:
Strandhjejle 6 SV, Almindelig Ryle 10 SV, Lille Kobbersneppe 55 SV, Spove sp. 4 SV, Fjordterne 1 AD SV, Havterne 9 AD SV. Arne Bruun
Thurø Rev: Grågås 20 R, Rødben 1 YF K, Hvidklire 3 R. Arne Bruun 
Rødme Svinehaver
: Gulbug 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 JUV YF UF. Evald Mehlsen
Skovmark (Hvidkilde): Husrødstjert 1 SY. Evald Mehlsen
Bagenkop Havn: Skarv 4 R, Sølvmåge 170 R, Kaspisk Måge 1 3K R, Svartbag 60 R. Jacob Sterup
Keldsnor: Strandskade 3 FU, Stor Præstekrave 5 FU, Hjejle 2 ODR FU, Vibe 12 FU, Islandsk Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 15 FU, Brushane 6 FU, Lille Kobbersneppe 9 FU, Småspove 1 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 1 FU. Morten Müller
Storeholm + øhavet nord for: Skarv 100 R, Grågås 150 R, Gravand 3 R, Gravand 1 YF UF, Strandskade 60 FU, Klyde 5 R, Stor Præstekrave 30 FU, Strandhjejle 3 R, Vibe 10 R, Islandsk Ryle 55 FU, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 500 FU, Lille Kobbersneppe 33 R, Småspove 3 R, Storspove 130 R, Sortklire 1 R, Rødben 3 R, Hvidklire 5 FU, Mudderklire 2 FU, Stenvender 3 FU, Odinshane 2 FU, Rovterne 4 R, Splitterne 50 FU, Havterne 10 R, Dværgterne 5 FU, Gul Vipstjert 3 YF FU. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Skarv 85 R, Fiskehejre 8 FU, Knopsvane 43 R, Grågås 420 R, Gravand 3 FU, Knarand 5 R, Krikand 10 R, Skeand 4 OF, Taffeland 2 R, Troldand 25 R, Hvinand 3 R, Rørhøg 1 F FU, Blishøne 143 FU, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 3 FU, Stor Præstekrave 4 FU, Strandhjejle 2 OF, Vibe 88 R, Almindelig Ryle 46 FU, Brushane 16 FU, Dobbeltbekkasin 5 OF, Lille Kobbersneppe 3 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 8 FU, Mudderklire 12 FU, Hættemåge 30 R, Rovterne 2 , Fjordterne 5 FU, Landsvale 2 FU, Bysvale 4 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 3 FU, Skægmejse 3 R, Blåmejse 1 R, Stær 35 FU, Tornirisk 2 FU, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Hvinand 3 R, Havørn 2 AD R, Strandskade 6 R, Lille Præstekrave 6 , Stor Præstekrave 3 , Temmincksryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 2 AD FU, Almindelig Ryle 55 AD FU, Kærløber 1 FU, Brushane 17 R, Hvidklire 6 FU, Tinksmed 7 FU, Mudderklire 4 FU, Rovterne 2. Jacob Sterup
Klæsø Nor: Rørhøg 3 YF UF. Else Klint
Klingstrup Skov: Rød Glente 3 YF UF. Arne Bruun
Ulbølle: Natugle 3 R. Niels Bomholt Jensen  
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 54 R, Fiskehejre 9 R, Knopsvane 14 FU, Grågås 106 R, Gravand 10 , Taffeland 3 R, Troldand 8 R, Blishøne 72 FU, Strandskade 10 R, Klyde 2 FU T, Stor Præstekrave 17 R, Hjejle 7 R, Vibe 40 R, Islandsk Ryle 8 FU, Almindelig Ryle 13 FU, Brushane 1 FU, Lille Kobbersneppe 4 FU, Sortklire 3 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 11 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 39 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 18 R, Svartbag 2 R, Splitterne 8 FU, Havterne 6 , Ringdue 1 SY, Landsvale 8 FU, Bysvale 3 FU, Hvid Vipstjert 8 FU, Gransanger 1 R, Gransanger 1 TH, Grå Fluesnapper 1 FU, Musvit 2 FU, Stær 1 FU, Bogfinke 4 FU. Leif Kristensen
Espe: Rød Glente 1 FU, Musvåge 2 OF, Hættemåge 6 OF, Stormmåge 2 OF, Sølvmåge 4 FU, Svartbag 1 FU, Ringdue 1 OF, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 1 OF, Mursejler 3 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 6 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 OF, Allike 2 OF, Råge 3 OF, Gråkrage 2 R, Skovspurv 3 R, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 5 R, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Skarv 4 R,
Silkehejre 1 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 26 , Grågås 77 R, Gravand 1 R, Rødhovedet And 1 M R, Taffeland 1 R, Rørhøg 2 , Tårnfalk 1 FU, Blishøne 500 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 12 R, Vibe 10 R, Islandsk Ryle 16 R, Dværgryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 10 R, Almindelig Ryle 50 R, Kærløber 1 FU, Brushane 3 R, Lille Kobbersneppe 30 R, Sortklire 6 R, Rødben 7 R, Hvidklire 5 R, Svaleklire 3 R, Tinksmed 4 R, Mudderklire 3 R, Landsvale 30 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Solsort 1 R, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 4 R, Munk 1 SY, Stær 120 FU, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket:  Skeand 1 YF FU,
Silkehejre 1 AD FU, Stor Præstekrave 8 FU, Krumnæbbet Ryle 17 FU, Almindelig Ryle 35 FU, Kærløber 1 FU, Brushane 2 FU, Lille Kobbersneppe 36 FU, Hvidklire 4 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 400 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 1 FU,
Silkehejre 1 FU, Strandskade 16 FU, Stor Præstekrave 18 FU, Strandhjejle 3 R, Islandsk Ryle 32 FU, Krumnæbbet Ryle 9 FU, Almindelig Ryle 100 FU, Kærløber 0 R, Brushane 5 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Lille Kobbersneppe 21 FU, Småspove 1 FU, Storspove 2 FU, Sortklire 9 ODR FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 7 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 10 FU. Søren G. Nielsen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Sorthalset Lappedykker 6 , Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 , Grågås 300 R, Rørhøg 1 F R, Vandrikse 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 130 R, Brushane 1 R, Mursejler 1 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Fiskehejre 4 R,  Grågås 300 FU, Rørhøg 2 TH, Blishøne 160 FU, Lille Præstekrave 1 FU,  Brushane 1 FU, Lille Kobbersneppe 35 FU, Sortklire 1 FU. Dieter Maaszen
Gyldensteen: Langø: Grågås 75 FU, Canadagås 6 R, Hjejle 10 R, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Musvit 1 FU, Stær 50 R, Stillits 2 R, Gulspurv 1 SY. Kirsten Laursen


          Gransanger  Foto: Poul Brugs Rasmussen

Tirsdag den 21. juli 2015.                                              Solopgang: 05:07  Solnedgang: 21:40

Vejlen Taasinge:(08:15): Dværgterne 1 R, Temmincksryle 3 R. Poul Vestergaard Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Gravand 2 R, Gråand 3 R, Stor Præstekrave 1 R, Strandhjejle 1 R SV, Vibe 40 R, Vibe 1 YF K, Temmincksryle 1 R, Almindelig Ryle 1 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Storspove 1 SV, Rødben 3 YF UF, Hvidklire 1 R, Mudderklire 4 R, Splitterne 2 SV. Arne Bruun
Rudkøbing Havn: Almindelig Ryle 11 V. Morten Müller
Klæsø Nor: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 14 , Gråstrubet Lappedykker 16 , Taffeland 36 FU, Troldand 8 FU, Hvinand 1 FU, Rørhøg 3. Morten Müller
Nørreballe Nor: Strandskade 4 R, Klyde 2 R, Vibe 40 R, Islandsk Ryle 2 R, Almindelig Ryle 5 R, Brushane 6 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Lille Kobbersneppe 7 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 2 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:  Strandskade 4 R, Vibe 30 R, Krumnæbbet Ryle 3 R, Almindelig Ryle 9 R, Kærløber 2 R, Brushane 5 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 3 R. Nis Rattenborg
Pugesø, Faaborg: Gråstrubet Lappedykker 1 AD R, Grønbenet Rørhøne 1 AD R, Blishøne 2 AD R, Gråkrage 4 R. Jacob Sterup
Sø ved Krogsbjergvej, Faaborg: Fiskehejre 1 AD OF, Gråand 3 R, Grønbenet Rørhøne 3 AD R, Blishøne 7. Jacob Sterup
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Grågås 212 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 11 R, Almindelig Ryle 5 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 5 R, Allike 45 FU, Råge 33 FU, Gråkrage 1 FU. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Silkehejre 1 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 13 FU, Strandhjejle 1 M FU, Islandsk Ryle 31 FU, Temmincksryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 9 FU, Almindelig Ryle 52 FU, Kærløber 1 FU , Brushane 21 FU, Lille Kobbersneppe 21 FU, Storspove 8 R, Sortklire 1 FU, Rødben 9 FU, Hvidklire 11 FU, Tinksmed 12 FU, Mudderklire 10 FU, Stenvender 7 1K+ R. Martin Strømkjær
Slipshavn Enge: Knopsvane 6 FU, Grågås 15 FU, Grågås 45 OF, Tårnfalk 1 R, Almindelig Ryle 21 FU, Småspove 1 OF, Hættemåge 4 FU, Splitterne 1 YF FU, Sanglærke 1 SY, Engpiber 1 YF FU, Gråkrage 3 FU, Stær 2 FU. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Silkehejre 1 FU, Fiskehejre 2 R, Spurvehøg 1 R, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 2 R, Islandsk Ryle 16 R, Temmincksryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 6 R, Almindelig Ryle 30 FU, Kærløber 1 R, Brushane 3 R, Lille Kobbersneppe 3 R, Sortklire 2 R, Rødben 1 R, Hvidklire 5 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 4 R, Stenvender 3 R. Jens O. Hansen
Slipshavn Enge: Knopsvane 6 FU, Grågås 15 FU, Grågås 45 OF, Tårnfalk 1 R, Almindelig Ryle 21 FU, Småspove 1 OF, Hættemåge 4 FU, Splitterne 1 YF FU, Sanglærke 1 SY, Engpiber 1 YF FU, Gråkrage 3 FU, Stær 2 FU. Søren G. Nielsen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 130 FU, Grågås 250 FU, Gråand 20 FU, Blishøne 3 FU, Klyde 1 YF UF, Klyde 10 , Stor Præstekrave 15 FU, Hjejle 3 FU, Strandhjejle 4 FU, Vibe 10 FU, Islandsk Ryle 13 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 140 FU, Lille Kobbersneppe 14 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 7 FU, Mudderklire 7 FU, Hættemåge 20 FU, Svartbag 1 R, Splitterne 18 , Splitterne 1 AD YF FU, Fjordterne 7 FU, Digesvale 30 FU, Bysvale 10 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 8 FU, Tornsanger 2 FU, Stær 150 FU, Gulspurv 2 FU. Søren G. Nielsen
Middelfart: Rød Glente 1 OF. Leo Bøjlesen
Middelfart, Industrikvarter: Musvåge 1 LF R. Aleks lund
Strib, Gl. Slotsvej 12:
Hærfugl 1 R (Set gennem 20 minutter ved fuglebad, hvorefter den forsvandt. Langt sort næb og top beskrevet). Preben Badstue


         

Mandag den 20. juli 2015.                                              Solopgang: 05:05  Solnedgang: 21:42

Tange å (06:15): Gransanger 5 1K FU, Bogfinke 2 R, Musvit 2 FU, Blåmejse 4 1K FU, Bogfinke 2 R, Hvid vipstjert 2 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Tryggelev Nor & Salme Nor: Spurvehøg 1 FU, Islandsk Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 9 FU, Brushane 11 FU, Tinksmed 2 FU, Dværgterne 1 FU. Ole Bo Olsen
Nørreballe Nor: Brushane 1 R. Nichlas Dissing
Nørreballe Nor: Strandskade 4 R, Klyde 1 R, Vibe 38 R, Brushane 6 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Rødben 1 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 2 R. Nis Rattenborg
Ristinge Hale: Islandsk Ryle 8 R, Dværgterne 1 R. Gregers Johannesen
Herslev: Svaleklire 1 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 1 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Strandhjejle 4 FU, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 24 FU, Brushane 4 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Mudderklire 1 FU. Ole Bo Olsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 2 FU, Rørhøg 1 F R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Stor Præstekrave 5 , Vibe 17 FU, Temmincksryle 1 FU, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 4 FU, Ringdue 1 OF, Gøg 1 SY, Gulspurv 1 SY. Søren G. Nielsen
Lundegård: Grønbenet Rørhøne 1 YF UF, Grønbenet Rørhøne 4 , Blishøne 2 , Sanglærke 1 OF, Landsvale 4 FU, Engpiber 1 YF FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 R, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 3 FU, Gransanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 M FU, Gråkrage 2 FU, Stillits 2 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 1 SY. Søren G. Nielsen
Tarup (Årslev): Vagtel 1 SY. Per Rasmussen
Brunshuse: Tårnfalk 1 FU, Blishøne 140 FU. Kirsten Pedersen
Ebberup: Rørhøg 1 M FU, Stær 50 FU. Kirsten Pedersen
Galteløkker & Kohave: Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 YF FU, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Sortmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 R, Grønirisk 3 R, Grønsisken 12 R, Dompap 1 SY, Gulspurv 4 SY. Niels Bomholt Jensen
Hagenskov Slotsmølle: Musvåge 2 R, Grå Fluesnapper 4 JUV R, Sumpmejse 2 R. Erik Busk
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 28 R, Knopsvane 38 R, Gravand 13 PUL YF, Gravand 4 FU, Gråand 2 R, Toppet Skallesluger 4 FU, Rørhøg 1 F FU, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 7 FU, Stor Præstekrave 6 FU, Strandhjejle 3 R, Vibe 2 R, Islandsk Ryle 13 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 8 FU,
Lille Kobbersneppe 7 FU, Storspove 5 FU, Sortklire 9 FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 3 FU, Hættemåge 76 FU, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 2 R, Splitterne 1 YF FU, Splitterne 1 1K YF, Havterne 1 1K YF, Havterne 2 YF FU, Havterne 7 FU, Digesvale 8 FU, Landsvale 3 FU, Engpiber 1 YF FU, Stær 150 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Skarv 82 R, Grågås 150 R, Grågås 150 R, Gravand 20 JUV R, Gås sp. 1 R, Klyde 3 R, Vibe 40 R, Brushane 3 FU, Lille Kobbersneppe 5 R, Småspove 3 R, Storspove 20 R, Sortklire 2 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 2 FU. Erik Busk
Helnæs Made: Skarv 110 R, Fiskehejre 3 FU, Grågås 150 FU, Gås sp. 1 FU, Gravand 29 , Gravand 8 AD R, Krikand 2 FU, Gråand 7 AD FU, Gråand 14 PUL YF UF, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 19 FU, Strandskade 5 FU, Klyde 3 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Hjejle 2 FU, Vibe 50 R, Almindelig Ryle 6 FU, Brushane 12 FU, Lille Kobbersneppe 6 FU, Småspove 6 FU, Storspove 10 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 7 FU, Tinksmed 10 R, Mudderklire 6 R, Stenvender 1 FU, Hættemåge 50 R, Stormmåge 15 R, Svartbag 2 R, Ringdue 2 FU, Sanglærke 20 FU, Landsvale 30 FU, Bysvale 12 FU, Engpiber 6 R, Hvid Vipstjert 1 R, Rørsanger 1 SY, Rørsanger 1 YF FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 27 FU, Stær 150 FU, Gråspurv 3 FU, Tornirisk 14 FU, Gulspurv 1 SY. Kirsten Pedersen
Helnæs, Halen: Fiskehejre 2 FU, Almindelig Ryle 6 FU, Sortklire 2 FU, Rødben 17 FU, Hættemåge 35 R, Havterne 3 R, Engpiber 4 FU, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 2 TH, Stær 10 FU, Gulspurv 2 SY. Kirsten Pedersen
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Grå Fluesnapper 1 AD YF. Evald Mehlsen
Stenhus Løkker: Musvåge 1 FU, Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 2 YF UF, Landsvale 2 FU, Munk 3 FU, Gransanger 1 FU, Grå Fluesnapper 1 FU, Blåmejse 1 YF UF, Musvit 4 YF UF, Spætmejse 1 OF, Grønirisk 1 R, Stillits 3 FU, Tornirisk 2 FU, Dompap 1 R, Kernebider 1 R, Gulspurv 2 YF TH. Niels Bomholt Jensen
Østergård-Hovedgård: Spurvehøg 1 AD YF UF, Spurvehøg 2 JUV R. Evald Mehlsen
Å vest for Brydegård: Skægmejse 1 R. Erik Busk


          Grønbenet rørhøne Foto: Poul Brugs Rasmussen

Søndag den 19. juli 2015.                                              Solopgang: 05:04  Solnedgang: 21:43

Lundeborg, Ny Camping: Stor glassværmer 2 YF . Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Søen, Valdemarsslot: Svaleklire 6 FU. Niels Bomholt Jensen
Rudkøbing: Småspove 2 V. Morten Müller 
Henninge Nor: Gråand 1 F R, Strandskade 2 R, Vibe 2 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 2 AD R. Morten Müller
Keldsnor: Fiskehejre 17 FU, Grågås 195 R, Strandskade 3 FU, Stor Præstekrave 6 FU, Hjejle 1 FU, Vibe 9 FU, Islandsk Ryle 11 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 16 FU, Brushane 7 FU, Småspove 1 FU, Hvidklire 2 FU, Svartbag 8 FU, Splitterne 2 R. Morten Müller
Klise Nor: Strandskade 1 R, Vibe 2 R, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 5 FU, Tinksmed 1 FU. Morten Müller
Nørreballe Nor: Rødhalset Gås 1 R, Klyde 1 R, Rødben 1 R, Hvidklire 2 R. Nichlas Dissing
Nørreballe Nor: Rødhalset Gås 1 R, Strandskade 3 R, Klyde 4 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 8 FU, Brushane 3 FU, Rovterne 2 FU, Fjordterne 19 R, Dværgterne 4 R. Morten Müller
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Rovterne 1 OF. Hans Henrik Bay
Tryggelev Nor & Salme Nor: Strandskade 1 R, Klyde 1 R, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Vibe 5 FU, Islandsk Ryle 1 SDR FU, Dværgryle 1 SDR FU, Almindelig Ryle 29 FU, Brushane 13 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Sortklire 1 ODR R, Rødben 1 FU, Tinksmed 8 FU, Mudderklire 3 FU, Rødrygget Tornskade 3 FU. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Dværgryle 2 FU,Stenvender 3 R. Hans Henrik Bay
Bøjden Nor: Skarv 44 R, Fiskehejre 10 R, Knopsvane 8 R, Grågås 460 R, Gravand 6 YF UF, Blishøne 45 R, Strandskade 4 R, Klyde 5 R, Stor Præstekrave 21 R, Hjejle 1 R, Vibe 27 R, Islandsk Ryle 1 R, Temmincksryle 4 R, Almindelig Ryle 66 R, Brushane 2 R, Rødben 2 R, Hvidklire 17 R, Mudderklire 5 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R, Splitterne 4 R, Sanglærke 1 R, Landsvale 2 R, Bysvale 6 R, Hvid Vipstjert 5 R, Solsort 1 R, Musvit 2 R, Stær 60 R, Stillits 1 OF. Svend Anker Schwebs
Ryslinge: Stor Flagspætte 1 R, Solsort 2 R, Musvit 2 R, Husskade 1 R, Råge 4 R, Gråkrage 2 R, Gråspurv 5 R, Skovspurv 7 R. Palle Nielsen
Brylle: Ringdue 2 R, Tyrkerdue 1 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 YF FU, Gærdesmutte 1 SY, Rødstjert 2 FU, Solsort 3 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 5 FU, Husskade 2 FU Grønirisk 1 SY. Søren G. Nielsen 


           

Lørdag den 18. juli 2015.                                              Solopgang: 05:02  Solnedgang: 21:44

Storeholm (09:31) : Odinshane 1 FU (I den store strandsø på Storeholm). Jacob Sterup
Vårø og Bjerreby: Havørn 1 OF . Henning Steen Hansen
Broholm (06:30): Grønbenet rørhøne 2 AD FU + 5 1K FU R, Munk 2 FU, Tårnfalk 2 FU R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Bagenkop Havn: Svartbag 40 R (5 med farveringe: Sort JYA99, JYC34, JYC55, JYP65, samt årets første 1K: JYE49). Jacob Sterup
Gulstav Mose: Gråand 7 FU. Søren G. Nielsen
Keldsnor: Strandskade 2 FU, Stor Præstekrave 6 FU, Hjejle 2 R, Islandsk Ryle 12 SDR FU, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 36 FU, Brushane 2 FU, Rødben 2 FU, Splitterne 2 OF, Digesvale 300 R, Stær 50 JUV FU. Søren G. Nielsen
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 2 SY, Toppet Lappedykker 11 YF UF, Gråstrubet Lappedykker 13 FU, Rørhøg 2 FU, Grønbenet Rørhøne 7 YF, Strandskade 1 R, Vibe 20 R, Storspove 1 OF, Sortterne 1 AD ODR FU. Morten Müller
Bukkeskov: Gærdesmutte 2 YF UF, Rødhals 2 YF K, Solsort 3 R, Gransanger 3 YF FU, Fuglekonge 1 YF UF, Sumpmejse 1 FU, Musvit 1 R, Korttået Træløber 1 FU, Grønirisk 1 R, Dompap 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Langholmshoved v/Marstal: Skarv 40 R, Knopsvane 3 2K+ R, Grågås 2 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 R, Svartbag 4 AD R. Jacob Sterup
Magleby Nor: Rødrygget Tornskade 2 AD YF. Jacob Sterup
Herslev: Svaleklire 1 R, Tinksmed 1 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Skarv 18 R, Knopsvane 32 , Rødhalset Gås 1 2K+ R, Hvepsevåge 1 AD OF, Klyde 4 , Krumnæbbet Ryle 4 AD SDR FU, Brushane 1 M AD FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 3 FU, Mudderklire 1 FU, Rovterne 1 AD FU NV. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Strandskade 6 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 38 R, Krumnæbbet Ryle 4 R, Almindelig Ryle 11 R, Brushane 12 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 1 R, Rovterne 1 FU, Fjordterne 18 FU, Dværgterne 1 FU. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Lille Lappedykker 1 PUL R, Toppet Lappedykker 1 YF UF, Fiskehejre 2 FU, Klyde 2 AD YF UF, Klyde 1 JUV R, Stor Præstekrave 2 FU, Almindelig Ryle 12 FU, Brushane 1 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 1 FU, Rovterne 1 AD FU , Fjordterne 15 FU, Fjordterne/Havterne 13 FU, Dværgterne 3 FU, Mursejler 6 FU. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skarv 90 R, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 59 FU, Grågås 300 FU, Gravand 6 FU, Pibeand 1 FU, Gråand 30 FU, Taffeland 7 FU, Troldand 8 FU, Hvinand 1 OF, Rørhøg 1 F FU, Blishøne 300 FU, Strandskade 2 FU, Klyde 1 R, Lille Præstekrave 2 , Stor Præstekrave 4 FU, Vibe 2 FU, Islandsk Ryle 3 FU, Temmincksryle 2 FU, Almindelig Ryle 38 FU, Brushane 11 FU, Dobbeltbekkasin 3 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 8 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 4 FU, Stormmåge 1 OF, Sølvmåge 2 FU, Svartbag 1 R, Fjordterne 1 FU, Havterne 1 FU, Dværgterne 1 FU, Ringdue 1 OF, Bysvale 100 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 5 FU, Gråkrage 5 FU, Stær 200 JUV FU. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skarv 115 R, Klyde 1 AD FU, Islandsk Ryle 3 AD FU, Almindelig Ryle 23 AD FU, Brushane 18 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 11 FU, Mudderklire 3 FU. Jacob Sterup 
Flådet (Tranekær): Trane 2. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen 
Ravnebjerg Skov (Tranekær): Hvepsevåge 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Ringdue 2 R, Landsvale 4 FU, Gærdesmutte 5 YF UF, Rødhals 1 YF UF, Solsort 1 YF FU, Tornsanger 2 R, Gransanger 2 R, Fuglekonge 1 FU, Sortmejse 3 YF UF, Musvit 3 R, Træløber 1 FU, Rødrygget Tornskade 1 F R, Skovskade 1 R, Bogfinke 1 R, Stillits 5 OF, Dompap 2 YF UF, Gulspurv 5 YF FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Tuemose v/Tranekær: Hvepsevåge 1 OF, Rørhøg 1 M OF, Tårnfalk 1 OF, Landsvale 2 OF, Gærdesmutte 2 YF UF, Jernspurv 1 SY, Gulbug 4 YF UF, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Ristinge Hale: Almindelig Ryle 27 AD SDR FU, Hvidklire 4 FU, Mudderklire 8 R, Sanglærke 3 YF, Gul Vipstjert 3 YF. Jacob Sterup
Spodsbjerg Havn: Stenvender 2 AD R, Svartbag 25 R (To med farveringe: Sort JYT25 + J968W). Jacob Sterup
Storeholm + øhavet nord for: Skarv 15 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 7 2K+ R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Gravand 20 , Krikand 1 R, Gråand 7 R, Ederfugl 3 R, Toppet Skallesluger 1 2K+ R, Havørn 1 3K R, Rørhøg 1 M AD FU, Strandskade 53 R, Klyde 16 R, Stor Præstekrave 15 R, Strandhjejle 5 AD R, Islandsk Ryle 32 AD FU, Krumnæbbet Ryle 9 AD FU, Almindelig Ryle 90 AD SDR FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Småspove 2 R, Storspove 43 FU, Rødben 11 R, Hvidklire 17 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 2 R, Stenvender 1 AD R, Odinshane 1 F AD SDR FU , Hættemåge 170 FU, Sølvmåge 55 R, Svartbag 7 , Rovterne 2 OF, Splitterne 22 , Havterne 1 AD R, Dværgterne 3 AD R, Mursejler 4 NV, Sanglærke 20 R, Digesvale 20 FU, Engpiber 20 R, Gul Vipstjert 2 R, Stær 100 . Jacob Sterup
Bøjden Nor: Skarv 34 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 11 FU, Grågås 300 R, Gravand 8 , Gråand 2 R, Taffeland 9 R, Troldand 11 R, Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 82 R, Strandskade 5 R, Klyde 2 YF, Klyde 1 PUL FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 10 R, Hjejle 3 R, Vibe 31 R, Dværgryle 1 FU, Temmincksryle 3 FU, Almindelig Ryle 45 FU, Brushane 2 FU, Storspove 1 R, Rødben 3 R, Svaleklire 2 FU, Mudderklire 4 FU, Hættemåge 59 R, Stormmåge 23 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 4 R, Splitterne 4 FU, Havterne 1 FU, Havterne 6 R, Ringdue 1 R, Sanglærke 2 SY, Digesvale 4 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 4 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Solsort 2 FU, Gærdesanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Grå Fluesnapper 1 FU, Blåmejse 1 YF, Blåmejse 1 OF, Musvit 2 R, Gråkrage 1 FU, Stær 4 OF, Stær 22 FU, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 2 R, Stillits 3 OF, Tornirisk 4 FU, Tornirisk 20 OF. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Skarv 34 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 11 R, Grågås 300 R, Gravand 14 , Gråand 2 R, Taffeland 7 R, Troldand 10 FU, Toppet Skallesluger 1 F R, Blishøne 81 R, Strandskade 5 R, Klyde 3 , Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 10 FU, Hjejle 3 FU, Strandhjejle 3 FU, Vibe 17 R, Dværgryle 1 FU, Temmincksryle 3 FU, Almindelig Ryle 45 FU, Brushane 2 FU, Storspove 1 R, Rødben 3 R, Hvidklire 13 FU, Svaleklire 2 FU, Mudderklire 5 FU, Hættemåge 57 , Stormmåge 24 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 4 AD R, Splitterne 4 , Havterne 6 FU, Ringdue 1 OF, Sanglærke 2 SY, Digesvale 4 FU, Landsvale 6 FU, Bysvale 4 FU, Skovpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 3 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 2 R, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 1 FU, Gransanger 1 SY, Grå Fluesnapper 1 FU, Blåmejse 1 R, Blåmejse 1 OF, Musvit 2 R, Gråkrage 1 FU, Stær 22 FU, Stær 3 OF, Skovspurv 1 R, Bogfinke 2 SY, Bogfinke 1 F R, Grønirisk 2 R, Stillits 2 OF, Stillits 1 FU, Tornirisk 4 FU, Tornirisk 24 OF, Gulspurv 1 R, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Tarup (Årslev): Vagtel 4 SY (På marker syd for byen). Holger Henriksen 
Brylle: Rødstjert 1 M R. Søren G. Nielsen
Kerteminde Havn: Husrødstjert 1 YF UR. Finn Just Christensen 
Helnæs Made:
Sølvhejre 2 FU, Havørn 1 AD FU. Tom Giersing


          Lille præstekrave Foto: Poul brugs Rasmussen

Fredag den 17. juli 2015.                                              Solopgang: 05:01  Solnedgang: 21:46

Grusgraven øst for Øksendrup (06:00 – 06:45): Stor præstekrave 2 FU, Lille præstekrave 1AD + 1 1K FU, Svaleklire 2 R, Vibe 13 FU, Strandskade 2 OF, Grågås 50 FU, Blishøne 10 FU, Gråstrubet lappedykker 6 FU, Troldand 4 FU, Gråand 10 FU OF, Ringdue 6 FU, Gråkrage 4 OF, Sanglærke 1 SY, Sangdrossel SY. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Havet ud for Keldsnor
: Sangsvane 1 2K Ø. Nis Rattenborg
Herslev: Svaleklire 1 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Fiskehejre 28 FU, Havørn 1 F R, Strandskade 8 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 7 FU, Hjejle 1 FU, Vibe 18 FU, Islandsk Ryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 16 FU, Brushane 11 FU, Småspove 2 OF, Rødben 2 FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 3 FU, Digesvale 400 FU, Gul Vipstjert 1 M R. Nis Rattenborg
Klise Nor: Almindelig Ryle 1 FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 2 FU. Nis Rattenborg
Klise Nor: Skarv 2 R, Skarv 6 OF, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 2 FU, Grågås 9 R, Gravand 1 R, Gråand 17 R, Blishøne 12 FU, Strandskade 1 R, Vibe 14 R, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 3 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 90 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 3 FU, Ringdue 2 SY, Mursejler 1 OF, Sanglærke 3 R, Digesvale 30 FU, Landsvale 5 FU, Bysvale 6 FU, Solsort 1 R, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 1 R, Skægmejse 1 M R, Skægmejse 5 1K FU, Blåmejse 3 1K FU, Rødrygget Tornskade 1 M FU, Råge 27 OF, Gråkrage 2 FU, Stær 40 FU, Stillits 2 R, Rørspurv 2 R. Morten Müller
Jordløse Bakker: Agerhøne 2 FU, Ravn 1 R. Leif Kristensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Grønspætte 1 R. Leif Kristensen
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 1 OF, Havørn 1 1K R. Per Rasmussen
Omr. B6, Od.Fj. (Egensedybet): Havørn 1 IMM R. Anders Vedel
Ølundgårds Inddæmning: Rørhøg 2 R, Strandskade 8 R, Stor Præstekrave 25 R, Vibe 30 R, Almindelig Ryle 27 R, Brushane 20 R, Hvidklire 7 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 2 R. Anders Vedel
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 13 YF UF, Toppet Lappedykker 3 YF UF, Gråstrubet Lappedykker 24 R,
Nordisk Lappedykker 2 ODR R, Silkehejre 1 R, Skestork 1 R, Rørhøg 1 R, Strandskade 20 R, Vibe 47 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 16 R, Brushane 9 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 10 R, Sortklire 5 R, Hvidklire 10 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 6 R, Mudderklire 2 R. Anders Vedel
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 13 YF UF, Toppet Lappedykker 3 YF UF, Gråstrubet Lappedykker 24 R,
Nordisk Lappedykker 2 ODR R, Sorthalset Lappedykker 14 FU, Silkehejre 1 R, Fiskehejre 12 R, Skestork 1 R, Knopsvane 40 R, Grågås 50 R, Krikand 12 R, Skeand 1 R, Taffeland 8 R, Troldand 62 R, Troldand 2 PUL YF UF, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 530 FU, Strandskade 13 R, Klyde 4 R T, Vibe 15 R, Islandsk Ryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 18 FU, Brushane 10 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 10 FU, Sortklire 9 FU, Rødben 3 OF, Hvidklire 9 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 8 FU, Mudderklire 7 FU, Hættemåge 900 R, Landsvale 25 R, Hvid Vipstjert 7 R, Stær 100 FU, Grønirisk 1 R. Niels Bomholt Jensen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Lille Lappedykker 5 , Gråstrubet Lappedykker 2 JUV YF UF, Gråstrubet Lappedykker 11 FU, Skarv 2 OF, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 4 R, Grågås 6 R, Gravand 32 , Gråand 6 AD R, Gråand 8 YF UF, Skeand 1 F FU, Troldand 15 AD YF UF, Troldand 16 JUV YF, Rørhøg 1 BR FU, Tårnfalk 1 FU, Vandrikse 1 R, Blishøne 66 AD R, Blishøne 33 IMM YF, Vibe 2 R, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 36 FU, Sølvmåge 4 R, Ringdue 7 R, Mursejler 3 FU, Digesvale 2 FU, Landsvale 20 FU, Bysvale 8 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 3 SY, Rørsanger 4 SY, Tornsanger 2 FU, Gransanger 1 SY, Musvit 2 FU, Gråkrage 4 R, Stær 40 R, Bogfinke 2 SY, Stillits 4 FU, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 2 SY. Kirsten Pedersen
Flyvesandet: Skovhornugle 1 IMM SY. Keld Skytte Petersen
Vester Egense: Gærdesmutte 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Spætmejse 1 SY, Bogfinke 4 R, Grønirisk 5 R, Tornirisk 8 R. Ejnar Korsgaard
Vigerslev: Musvåge 1 R. Ejnar Korsgaard
Østerskov (Årup): Rød Glente 2 OF. Ejnar Korsgaard
Gyldensteen Gods: Rød Glente 1 OF, Rørhøg 1 M AD FU. Ejnar Korsgaard
Gyldensteen: Engsøen: Fiskehejre 33 FU,
Skestork 5 FU, Havørn 1 AD OF. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Toppet Lappedykker 25 R, Gråstrubet Lappedykker 45 R, Sorthalset Lappedykker 7 R, Fiskehejre 5 R,
Hvid Stork 3 OF, Knopsvane 32 R, Grågås 630 R, Gravand 2 FU, Gråand 36 R, Havørn 1 AD OF, Spurvehøg 1 OF, Fiskeørn 1 OF, Blishøne 400 R, Vibe 58 R, Brushane 40 ODR FU, Hvidklire 46 R, Hvid Vipstjert 3 R, Kærsanger 1 SY. Ejnar Korsgaard
Gyldensteen: Engsøen: Skestork 3 R. Niels Bomholt Jensen
Gyldensteen: Kystlagunen: Skarv 24 R, Grågås 38 R, Musvåge 1 R, Storspove 2 R, Landsvale 4 R, Bysvale 20 R, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 3 SY, Gulspurv 4 TH. Ejnar Korsgaard
Gyldensteen: Langø: Grågås 350 R, Sølvmåge 110 R,Stær 50 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Grågås 500 R, Hjejle 28 R, Vibe 40 R, Sanglærke 6 R, Tornsanger 1 SY, Stær 40 FU, Tornirisk 14 R. Ejnar Korsgaard
Gyldensteen: Reservatet: Havørn 1 AD OF. Jens Bækkelund 


            Damklire

Torsdag den 16. juli 2015.                                              Solopgang: 05:00  Solnedgang: 21:47

Tange å (06:15): Hare 2 FU, Rørspurv 2 FU, Rørsanger 1 SY, Digesvale 100+ FU R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 2 AD FU, Toppet Lappedykker 3 R, Grågås 390 R, Gråand 35 PUL YF UF, Troldand 12 PUL YF UF, Brushane 1 M AD FU, Hvidklire 9 FU, Svaleklire 3 FU, Fjordterne 1 AD R. Preben Berg
Keldsnor: Toppet Lappedykker 9 , Skarv 90 R, Fiskehejre 32 FU, Knopsvane 22 , Grågås 1 1K R, Gravand 18 , Gråand 10 R, Taffeland 6 R, Troldand 42 FU, Blishøne 53 FU, Strandskade 4 R, Strandskade 27 SV, Strandhjejle 1 SDR FU, Vibe 11 FU, Islandsk Ryle 2 SDR FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 29 FU, Brushane 6 FU, Rødben 3 FU, Hættemåge 14 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 1 R, Splitterne 1 SV, Fjordterne 2 FU, Digesvale 30 FU, Bysvale 6 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Stenpikker 1 M FU, Tornsanger 1 YF SY, Gråkrage 2 R. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Strandskade 6 FU, Klyde 1 FU, Lille Præstekrave 4 FU, Stor Præstekrave 11 FU, Vibe 16 FU, Islandsk Ryle 1 FU, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 48 FU V, Brushane 16 FU, Dobbeltbekkasin 12 FU, Storspove 2 OF, Sortklire 2 FU, Rødben 7 FU, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 4 FU, Mudderklire 8 FU. Nis Rattenborg
Keldsnor: Stor Præstekrave 5 FU, Islandsk Ryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 32 FU, Brushane 4 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 1 FU. Ole Bo Olsen
Nørreballe Nor: Rødhalset Gås 1 R, Rørhøg 2 FU, Klyde 1 R, Dværgterne 1 R. Martin Poulsen
Storeholm + øhavet nord for: Havørn 1 R, Strandskade 70 R, Klyde 18 R, Stor Præstekrave 10 R, Strandhjejle 3 R, Islandsk Ryle 10 R, Temmincksryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 11 FU, Almindelig Ryle 230 FU, Lille Kobbersneppe 20 R, Storspove 20 R, Rødben 10 R, Rovterne 4 R (Par med to 1k), Splitterne 10 R, Gul Vipstjert 4 R, Rørspurv 6 R. Henrik Mørup-Petersen
Fårevejle: Rød Glente 1 OF. Nis Rattenborg 
Broby Sø: Grå Fluesnapper 2 FU. Finn Just Christensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 3 FU, Grågås 21 R, Rørhøg 1 BR FU, Strandskade 1 R, Vibe 58 R, Brushane 24 R, Rødben 1 FU, Hvidklire 3 FU, Svaleklire 8 FU, Tinksmed 3 FU, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Gulspurv 1 SY. Helle Suadicani
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skestork 1 R,
Rødhovedet And 1 M R. Jens Bækkelund
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 8 FU, Fiskehejre 12 FU, Skestork 1 FU, Knarand 1 FU,
Rødhovedet And 1 M AD R, Blishøne 400 FU, Vibe 23 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Brushane 2 FU, Lille Kobbersneppe 6 FU, Sortklire 2 FU, Hvidklire 8 FU, Mudderklire 1 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 1 SY. Dieter Maaszen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 4 FU, Dværgryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 2 SDR FU, Almindelig Ryle 22 FU, Brushane 5 FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Sortklire 1 SDR FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 6 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 3 FU, Rørsanger 2 SY, Musvit 2 FU. Søren G. Nielsen
Ølundgårds Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Grågås 380 FU, Rørhøg 1 F FU, Blishøne 205 FU, Vibe 21 FU, Hvidklire 6 FU. Dieter Maaszen
Teglværkskoven: Løvsanger 1 YF FU. Evald Mehlsen
Havndrup: Engsnarre 1 SY. Per Rasmussen
Hellerup: Vagtel 1 SY. Per Rasmussen
Søllinge: Engsnarre 1 SY. Per Rasmussen
Nyborg Slot: Gråand 14 FU, Blishøne 6 FU, Mursejler 4 FU, Isfugl 1 FU. Ole Nilsson
Brylle: Gærdesmutte 1 SY. Søren G. Nielsen
Brylle: Rørhøg 1 FU. Helle Suadicani
Hårby Made: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 32 R, Nilgås 1 R, Troldand 5 YF UF, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 3 YF UF, Vibe 8 R, Svaleklire 13 FU, Hættemåge 110 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 3 R, Ringdue 2 R, Digesvale 2 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Tornsanger 1 R, Havesanger 1 SY, Gråkrage 2 FU, Tornirisk 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Vedtofte: Toppet Lappedykker 3 YF UF, Rørhøg 1 OF, Blishøne 6 YF UF, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 80 R, Ringdue 2 YF TH, Sanglærke 2 SY, Landsvale 2 YF BR, Gråkrage 2 R, Gulspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Voesbjerg Skov: Hvepsevåge 1 OF, Musvåge 2 R, Ringdue 1 R, Landsvale 3 R, Hvid Vipstjert 1 R, Rødhals 2 YF FU, Solsort 2 FU, Sangdrossel 2 R, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Fuglekonge 2 FU, Sumpmejse 4 FU, Sortmejse 2 FU, Blåmejse 8 YF UF, Musvit 2 FU, Spætmejse 2 FU, Skovskade 1 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 1 R, Stillits 1 OF, Dompap 1 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Søllested: Mursejler 8 YF BR, Bysvale 2 YF BR, Gråspurv 1 YF. Niels Bomholt Jensen 
Præsteskov (Broby): Gærdesmutte 1 SY, Solsort 3 FU, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Grå Fluesnapper 2 FU, Ravn 3 FU. Helle Suadicani
Strib:
Hvid Stork 1 V. Erik Busk
Verninge: Rørhøg 1 M FU. Helle Suadicani


         Dværgterne

Onsdag den 15. juli 2015.                                              Solopgang: 04:58  Solnedgang: 21:48

Tange å (06:15): Digesvale 200+ 1K FU R OF ( det må være alle ungerne fra grusgraven på Caroline Amalievej). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor
: Stor Præstekrave 1 FU, Dværgryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 48 FU. Ole Bo Olsen
Keldsnor: Havørn 1 OF, Krumnæbbet Ryle 8 R, Brushane 5 R, Dværgterne 4 OF, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 R. Martin Poulsen 
Ristinge Hale: Skarv 15 OF, Fiskehejre 1 R, Gravand 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Havørn 1 IMM FU, Rørhøg 1 M FU, Strandskade 1 R, Almindelig Ryle 19 FU, Almindelig Ryle 8 NV, Storspove 2 R, Rødben 2 YF TH, Hvidklire 2 V, Mudderklire 3 FU, Stenvender 1 R T, Hættemåge 12 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 9 R, Svartbag 1 R, Havterne 2 R, Dværgterne 1 FU, Mursejler 4 V, Sanglærke 3 SY, Digesvale 50 FU, Engpiber 2 YF FU, Stenpikker 1 M FU,  Gråkrage 2 R, Stær 30 FU, Rørspurv 2 FU. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Strandskade 6 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 16 FU, Temmincksryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 48 FU, Kærløber 1 FU, Brushane 6 FU, Rødben 2 FU. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Temmincksryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Dværgterne 1 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Almindelig Ryle 34 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 2 FU, Fjordterne 2 FU, Dværgterne 1 FU, Sortklire 1 FU , Engpiber 2 FU, Rødrygget Tornskade 3 FU. Ole Bo Olsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 30 R, Fiskehejre 6 FU, Knopsvane 41 R, Grågås 320 R, Gravand 7 R, Pibeand 1 M R, Krikand 28 R, Skeand 2 FU, Taffeland 2 R, Troldand 32 R, Hvinand 4 R, Rørhøg 1 FU, Blishøne 21 FU, Strandskade 2 R, Klyde 1 R, Lille Præstekrave 3 R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 1 R, Vibe 24 R, Islandsk Ryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 87 FU, Brushane 17 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 6 FU, Tinksmed 4 FU, Mudderklire 6 FU, Hættemåge 5 R, Stormmåge 1 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 4 FU, Dværgterne 2 FU, Sanglærke 1 SY, Digesvale 90 R, Landsvale 2 R, Bysvale 3 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 3 R, Skægmejse 1 R, Musvit 1 R, Rødrygget Tornskade 2 FU, Stær 40 FU, Tornirisk 3 R, Rørspurv 3 YF. Niels Bomholt Jensen
Ormstrup: Rødrygget Tornskade 1 M R. Niels Bomholt Jensen 
Havn v/Vejlen: Gravand 2 R, Almindelig Ryle 22 FU T, Hvidklire 2 FU. Leif Kristensen
Monnet, Tåsinge: Fiskehejre 2 FU, Grågås 2 R, Gravand 2 R, Strandskade 2 FU, Storspove 5 FU, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 FU, Stær 14 FU. Leif Kristensen
Vejlen, Tåsinge: Toppet Lappedykker 5 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 7 , Grågås 180 R, Gravand 11 FU, Gråand 11 R, Skeand 4 FU, Blishøne 4 YF, Blishøne 4 PUL FU, Strandskade 1 R, Vibe 1 R, Brushane 2 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 3 FU. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Rørhøg 1 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Havørn 2 AD R, Havørn 1 IMM OF. Klaus Homøe
Nørresø: Havørn 2 2K+ R. Klaus Homøe 
Bøjden Nor: Skarv 46 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 10 R, Grågås 340 R, Gravand 10 , Krikand 5 FU, Taffeland 4 FU, Troldand 5 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 47 FU, Strandskade 12 R, Klyde 2 R, Lille Præstekrave 4 , Stor Præstekrave 9 FU, Vibe 32 R, Islandsk Ryle 1 R, Almindelig Ryle 28 FU, Brushane 2 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 17 FU, Mudderklire 11 FU, Stormmåge 3 R, Svartbag 2 R, Splitterne 3 R, Havterne 4 R, Bysvale 5 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Tornsanger 1 R, Gransanger 1 SY, Stær 1 FU, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 4 FU, Gulspurv 2 SY. Helle Suadicani
Bøjden Nor: Grågås 820 R, Krikand 6 R, Strandskade 8 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 10 R, Islandsk Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 25 FU, Brushane 1 M AD FU, Hvidklire 26 R, Mudderklire 6 R, Splitterne 6 R, Gulbug 1 R. Preben Berg
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Troldand 3 YF UF, Isfugl 1 FU. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Fiskehejre 3 R, Strandskade 2 FU, Stor Præstekrave, Almindelig (hiaticula) 3 R, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 40 FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Sortklire 6 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 2 FU. Jens O. Hansen
Grøften:
Mudderklire 1 R. Helle Suadicani
Hårby Made:
Gråstrubet Lappedykker 1 R, Grågås 32 R, Gråand 16 R, Troldand 4 , Strandskade 3 R, Stor Præstekrave 3 FU, Vibe 6 R, Sortklire 1 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 4 FU, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 170 R, Sølvmåge 2 R, Landsvale 3 FU, Gransanger 1 SY, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY. Helle Suadicani
Ravedam: Rørhøg 1 FU. Helle Suadicani
Tragten, sydvestlige del
: Storspove 13 V. Erik Busk


          Fjordterne

Tirsdag den 14. juli 2015.                                              Solopgang: 04:57  Solnedgang: 21:49

Egense, Højensvej : Hvepsevåge 1 R, Tårnfalk 1 F, Råge 1 OF, Gransanger 2 SY, Rødstjert 1 M, Hvid vipstjert 1 R. Nana Agger [nanaagger.dk]
Svendborg Golfbane
: Spurvehøg 1 OF, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 12 FU, Sangdrossel 1 R, Tornsanger 4 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Ravn 2 SY, Stillits 4 R, Gulspurv 1 FU
Søby, Søbygårdsvej
(10:45): Agerhøn2 2 R (Den senere tid har jeg med mellemrum set en enlig agerhøne i området Haven, vest for Søby - gad vide hvor magen er?). Kresten Thomsen
Tange Å
: Gransanger 4 1K FU, Blåmejse 5 1K FU, Grågås 10 OF SV, Tornirisk 4 FU på raps, Gøg 1 1K R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Rødme Svinehaver: Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 4 SY, Tornsanger 2 R, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 2 YF K, Grønirisk 2 R, Gulspurv 4 SY. Niels Andersen
Gulstav Mose: Rødrygget Tornskade 2 YF. Morten Müller
Havet ud for Keldsnor: Fiskehejre 20 R, Gravand 16 SV, Ederfugl 153 SV, Havørn 2 AD FU, Strandskade 4 R, Strandskade 32 SV, Stor Præstekrave 4 FU, Vibe 7 FU, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 52 FU, Almindelig Ryle 70 SV, Brushane 3 FU, Lille Kobbersneppe 7 V, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 3 FU, Fjordterne 5 SV, Gul Vipstjert 1 M R, Hvid Vipstjert 3 FU. Morten Müller
Søgård (Langeland): Rødrygget Tornskade 2 YF FU. Morten Müller
Hjortholm (Eskebjerghave): Strandskade 45 S, Småspove 2 S. Gregers Johannesen
Keldsnor: Havørn 1 R, Strandskade 12 OF, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 6 FU, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 44 FU, Brushane 2 FU, Gul Vipstjert 1 FU, Tornirisk 2 FU. Ole Bo Olsen
Arreskov Sø: Hvinand 1 F R, Havørn 1 OF. Klaus Homøe
Sollerup: Rød Glente 2 OF, Rødrygget Tornskade 3 FU. Klaus Homøe 
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 40 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 6 FU, Grågås 391 R, Gravand 7 R, Krikand 5 FU, Taffeland 2 R, Troldand 13 FU, Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 46 FU, Strandskade 8 R, Klyde 2 YF, Klyde 1 PUL FU, Stor Præstekrave 5 R, Vibe 38 R, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 35 FU, Brushane 2 R, Rødben 1 R, Hvidklire 17 FU, Mudderklire 9 FU, Hættemåge 86 R, Stormmåge 37 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 4 R, Splitterne 2 R, Havterne 7 R, Ringdue 1 FU, Sanglærke 1 SY, Landsvale 14 FU, Bysvale 10 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Solsort 1 FU, Gærdesanger 1 SY, Stær 3 FU, Bogfinke 2 FU, Stillits 2 OF, Tornirisk 2 FU. Leif Kristensen
Emilielund (Ravnholt): Hvepsevåge 2 OF, Rød Glente 1 R, Havørn 1 1K OF, Rørhøg 2 OF, Musvåge 3 OF, Tårnfalk1 OF, Rødhals 3 YF UF, Tornsanger 2 SY, Gransanger 3 SY, Grå Fluesnapper 1 R, Ravn 2 R, Stillits 5 R, Dompap 2 R, Gulspurv 3 R. Per Rasmussen
Brylle: Rødstjert 1 JUV FU. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 10 R, Skestork 1 AD FU, Havørn 1 AD FU, Rørhøg 1 M FU, Strandskade 2 FU T, Klyde 2 FU, Vibe 13 FU, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Almindelig Ryle 49 FU, Brushane 3 M FU, Sortklire 4 FU, Rødben 2 FU, Tinksmed 1 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Toppet Lappedykker 1 R, Skestork 1 R, Grågås 11 R, Krikand 6 R, Blishøne 270 R, Strandskade 2 R, Klyde 6 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 20 R, Krumnæbbet Ryle 6 R, Almindelig Ryle 80 R, Brushane 9 R, Rødben 11 R, Hvidklire 13 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 2 R, Fjordterne/Havterne 1 R, Ringdue 1 R, Landsvale 6 R, Bysvale 2 R, Hvid Vipstjert 2 R, Rørsanger 1 R, Tornsanger 2 R,  Gråkrage 1 R, Stær 28 R. Svend Anker Schwebs
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 6 R, Sorthalset Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 52 R, Grågås 130 R, Gravand 8 R, Pibeand 3 R, Gråand 12 R, Rørhøg 1 R, Musvåge 1 R, Blishøne 90 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 19 R, Almindelig Ryle 18 R, Brushane 4 R, Rødben 10 R, Hvidklire 12 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 2 R, Landsvale 3 R, Bysvale 3 R, Rødstjert 5 YF UF, Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 R, Munk 2 R, Gransanger 1 R, Sumpmejse 1 R, Musvit 1 R, Stær 35 R, Skovspurv 2 R, Grønirisk 1 SY. Svend Anker Schwebs
Røjle Klint: Musvåge 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Storspove 1 R, Engpiber 2 R, Rødrygget Tornskade 1 R. Erik Busk
Helnæs Made: Skarv 1 OF, Skarv 88 R, Fiskehejre 4 R, Grågås 262 R, Snegås 0 R, Gravand 2 FU, Gravand 7 JUV FU T, Gråand 22 FU, Blishøne 5 FU T, Strandskade 3 R, Hjejle 4 R, Vibe 13 R, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Brushane 2 FU, Storspove 1 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 7 FU, Tinksmed 1 FU, Ringdue 2 T, Sanglærke 8 FU, Sanglærke 8 SY, Hvid Vipstjert 1 FU, Tornsanger 1 SY, Tornsanger 2 YF, Allike 5 FU, Gråkrage 7 FU, Stær 16 FU, Gråspurv 8 FU, Tornirisk 2 FU. Leif Kristensen
Helnæs, Halen: Fiskehejre 2 FU, Gravand 2 FU, Strandskade 2 R, Vibe 9 R, Brushane 1 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 8 R, Stormmåge 3 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Stær 24 FU. Leif Kristensen
Gyldensteen: Langø: Grågås 580 R. Svend Anker Schwebs 


          Hvidklire

Mandag den 13. juli 2015.                                              Solopgang: 04:55  Solnedgang: 21:51

Siø (12:00): Havørn 1 AD R. Poul Vestergaard Rasmussen
Tange å, Lundeborg
(06:15): Alm. ryle 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Sprogø: Sølvmåge 1 YF (Et par sølvmåger yngler hvert år på samme sted på Sprogø og får hvert år 1-2 leucistiske unger, dvs. hvide, men ikke albinoer. Herunder ses den ene af årets 2 unger sammen med en normalfarvet søskende. Parret har ynglet gennem mindst 10 år og det er derfor ikke underligt, at der i ny og næ ses "hvide" sølvmåger på Østfyn.). Lars Hansen [Naturkonsulenten]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor: Strandskade 4 FU, Stor Præstekrave 4 FU, Vibe 7 FU, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Almindelig Ryle 33 FU, Brushane 8 FU, Hvidklire 3 FU. Morten Müller
Keldsnor: Vibe 6 FU, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 6 FU, Gul Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 4 FU. Ole Bo Olsen 
Klise Nor: Almindelig Ryle 10 FU, Svaleklire 2 FU. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørhøg 1 M FU, Strandskade 4 FU, Lille Præstekrave 4 FU, Vibe 7 FU, Krumnæbbet Ryle 7 FU, Almindelig Ryle 59 FU, Brushane 15 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Lille Kobbersneppe 1 ODR FU, Sortklire 2 ODR FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 4 FU, Hvidklire 5 V, Mudderklire 3 FU, Rovterne 1 FU, Fjordterne 4 FU, Skægmejse 4 1K FU, Rødrygget Tornskade 1 FU. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Krumnæbbet Ryle 7 R, Almindelig Ryle 100 R, Brushane 19 R, Fjordterne 14 R, Dværgterne 2 FU, Rødrygget Tornskade 1 M FU. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Rødhalset Gås 1 FU. Stig Rubæk
Karlsmosen, Egeskov: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Grågås 14 FU, Gråand 35 FU, Blishøne 55 FU, Vibe 7 R, Tinksmed 3 FU, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 1 OF, Fjordterne 1 R, Mursejler 20 OF, Landsvale 4 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 1 SY, Munk 1 SY, Gråkrage 1 R, Gulspurv 1 SY. Niels Andersen
Ulbølle: Mursejler 14 FU. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 20 R, Skarv 85 R, Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 90 R, Grågås 1160 R, Pibeand 1 M R, Knarand 6 R, Krikand 25 R, Taffeland 10 R, Troldand 126 FU, Hvinand 1 R, Hvepsevåge 2 OF, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 FU, Vandrikse 3 , Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 470 FU, Vibe 17 FU, Almindelig Ryle 1 OF, Brushane 10 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 3 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 10 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 1 OF, Mursejler 20 OF, Hvid Vipstjert 3 R,
Blåhals 2 YF FU, Rørsanger 6 YF FU, Tornsanger 1 R, Gråkrage 3 FU, Stillits 2 OF, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Skarv 40 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 7 R, Grågås 360 R, Gravand 1 R, Krikand 2 FU, Taffeland 7 R, Troldand 2 R, Toppet Skallesluger 3 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 47 FU, Strandskade 17 R, Klyde 4 , Lille Præstekrave 3 FU, Stor Præstekrave 9 R, Vibe 37 R, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 61 FU, Brushane 2 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 8 FU, Mudderklire 8 R, Hættemåge 50 R, Stormmåge 1 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 2 R, Splitterne 6 R, Havterne 5 R, Dværgterne 2 FU, Ringdue 2 R, Sanglærke 4 R, Landsvale 4 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Solsort 2 R, Gulbug 4 , Gærdesanger 1 R, Gransanger 1 R, Musvit 2 R, Stær 4 FU, Bogfinke 1 R, Tornirisk 2 R. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Strandskade 9 FU, Klyde 3 FU, Lille Præstekrave 2 , Stor Præstekrave 5 FU, Hjejle 1 R, Islandsk Ryle 1 FU, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 61 FU, Brushane 2 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 11 FU, Mudderklire 3 FU, Splitterne 5 R, Tornirisk 3 FU. Søren G. Nielsen
Storelung: Fiskehejre 1 YF, Grågås 10 YF, Musvåge 1 FU, Musvit 1 FU. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 R, Grågås 51 R, Krikand 2 R, Lille Præstekrave 3 R, Vibe 38 R, Almindelig Ryle 1 FU, Brushane 6 R, Sortklire 1 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 10 FU, Svaleklire 7 FU, Tinksmed 1 FU, Hættemåge 8 R. Leif Kristensen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor:: Skarv 30 R, Knopsvane 2 R, Blishøne 35 R, Sølvmåge 50 YF. Jens Gregersen
Kerteminde: Landsvale 10 YF TH. Jens Gregersen
Kværndrup: Mursejler 2 YF TH. Jens Gregersen
Fjelsted: Rørhøg 1 R. Evald Mehlsen
Gelsted: Rørhøg 1 M R. Evald Mehlsen
Håre Bjerge: Sangdrossel 1 JUV YF UF, Bogfinke 5 YF UF, Grønsisken 5 SY. Evald Mehlsen
Klakkebjerg: Engpiber 2 YF FU. Evald Mehlsen 
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 11 R, Skarv 5 OF, Knopsvane 4 FU, Ederfugl 1 R, Toppet Skallesluger 2 FU, Strandskade 3 FU, Stor Præstekrave 1 R, Almindelig Ryle 8 FU, Storspove 5 FU, Rødben 5 R, Hvidklire 3 R, Hættemåge 60 FU, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 13 R, Havterne 4 FU, Hvid Vipstjert 8 FU, Stær 17 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Skarv 86 R, Fiskehejre 9 FU, Knopsvane 2 R, Grågås 270 FU, Snegås 0 FU, Gravand 26 FU, Krikand 6 FU, Musvåge 1 FU, Blishøne 11 FU, Strandskade 4 R, Klyde 14 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Hjejle 2 R, Vibe 74 R, Almindelig Ryle 9 FU, Brushane 4 FU, Småspove 14 FU, Storspove 8 FU, Sortklire 2 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 13 FU, Vader sp., Stor 20 FU, Stormmåge 7 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 38 FU, Digesvale 15 FU, Landsvale 20 FU, Bysvale 4 FU, Engpiber 8 SY, Hvid Vipstjert 9 FU, Solsort 2 FU, Rørsanger 3 SY, Tornsanger 4 R, Gråkrage 12 FU, Stær 100 FU, Gråspurv 12 FU, Tornirisk 14 FU, Gulspurv 1 SY. Kirsten Pedersen
Helnæs, Skaghorn/Langensbo huk: Sanglærke 2 SY, Digesvale 40 FU, Landsvale 30 FU, Bysvale 50 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Gulspurv 1 R. Kirsten Pedersen Tornirisk 2 R,
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 70 R, Gråstrubet Lappedykker 34 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 32 FU, Skestork 1 FU, Knopsvane 30 R, Grågås 378 R, Gravand 38 R, Krikand 50 R, Gråand 60 R, Skeand 2 R, Taffeland 30 R, Troldand 57 R, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 1 R, Blishøne 472 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 8 R, Vibe 109 R, Brushane 47 FU, Rødben 2 R, Hvidklire 86 FU, Svaleklire 2 R, Tinksmed 4 R, Hættemåge 215 R, Stormmåge 6 R, Hvid Vipstjert 10 R, Gråkrage 2 R, Stær 78 FU. Jens Bækkelund 
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Lappedykker 18 R, Skarv 10 R, Grågås 42 R, Krikand 3 R, Gråand 3 R, Ederfugl 266 R, Hvinand 59 R, Toppet Skallesluger 4 R, Blishøne 4 R, Strandskade 33 R, Vibe 75 R, Storspove 17 R, Hættemåge 76 R, Stormmåge 46 R, Sølvmåge 97 R, Svartbag 1 R, Digesvale 15 FU,
Gyldensteen: Langø: Grågås 640 R, Gråand 2 R, Hættemåge 4 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 80 R, Sanglærke 2 R, Hvid Vipstjert 1 R. Jens Bækkelund 
Gyldensteen: Reservatet: Knopsvane 5 R, Gravand 13 R, Krikand 10 R, Havørn 2 AD OF, Strandskade 52 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 5 R, Krumnæbbet Ryle 4 R, Almindelig Ryle 200 FU, Brushane 1 R, Lille Kobbersneppe 25 R, Storspove 41 R, Rødben 13 R, Mudderklire 1 R, Stenvender 1 FU, Hættemåge 74 R, Stormmåge 43 R, Havterne 1 R, Sanglærke 1 SY. Jens Bækkelund


           

Søndag den 12. juli 2015.                                              Solopgang: 04:54  Solnedgang: 21:52

Øhavet: Skarø Nord: Grågås 18 OF, Almindelig Ryle 20 NV, Hættemåge 6 V, Sølvmåge 6 FU, Havterne 12 V
Sortemosen:(10:55): Havørn 2 R. Morten Kristiansen
Tange å (06:15): Gransanger 2 AD + 4 1K FU, Blåmejse 5 1k FU, Bogfinke 2 R, Gulspurv 2 R, Digesvale 50 FU R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.: Rørhøg 1 M OF, Grønspætte 1 OF. Jens-Gert Hansen
Thurø Rev: Lille Præstekrave 1 R, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 45 FU, Rødben 2 OF. Jens-Gert Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 2 R, Klyde 1 R, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 12 FU, Krumnæbbet Ryle 2 ODR FU, Almindelig Ryle 14 V, Almindelig Ryle 17 AD FU, Brushane 10 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 3 FU, Fjordterne 10 FU, Dværgterne 1 FU, Sortterne 1 AD ODR FU , Rødrygget Tornskade 2 YF UF. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 12 R, Skeand 23 R, Havørn 1 FU, Islandsk Ryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 7 R, Brushane 15 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 4 R, Rovterne 1 FU, Fjordterne 12 R, Dværgterne 3 R, Sortterne 1 FU. Gregers Johannesen
Rifbjerg Nor: Havørn 1 R. Jens Chr. Bay
Strynø: Bomlærke 1 TH. Stig Rubæk
Bredholt: Fasan 1 FU, Blishøne 2 FU, Solsort 2 FU, Tornsanger 1 SY, Havesanger 4 SY, Munk 2 SY, Rødrygget Tornskade 1 YF, Rødrygget Tornskade 2 JUV R, Skovspurv 1 R. Leif Kristensen
Sollerup: Gærdesmutte 1 SY, Havesanger 2 SY, Munk 3 SY, Gråkrage 4 FU, Gulspurv 2 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Havørn 2 AD R, Mudderklire 1 R, Fjordterne 3 R, Ravn 3 FU. Helle Suadicani
Nørresø: Havørn 1 AD FU. Helle Suadicani
Bøjden By: Rørhøg 1 FU. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 AD R, Skarv 40 R, Fiskehejre 4 AD R, Knopsvane 9 AD R, Grågås 465 R, Gravand 17 , Knarand 4 AD R, Krikand 6 AD FU, Gråand 6 AD R, Taffeland 4 AD R, Troldand 14 AD R, Toppet Skallesluger 4 AD R, Blishøne 74 R, Strandskade 26 R, Klyde 3 , Stor Præstekrave 7 , Vibe 60 R, Almindelig Ryle 17 AD SDR FU, Kærløber 1 AD FU , Brushane 2 M AD R, Storspove 3 S, Rødben 4 AD R, Hvidklire 16 AD FU, Svaleklire 1 R, Mudderklire 4 R, Hættemåge 125 , Stormmåge 36 , Sølvmåge 8 , Svartbag 6 , Splitterne 5 , Havterne 7 AD FU, Ringdue 4 R, Gøg 1 R, Kærsanger 1 YF FU, Gulbug 5 YF UF, Tornsanger 2 SY, Stær 25 FU, Gråspurv 2 M R, Tornirisk 10 R. Jacob Sterup
Bjergkammer: Gråand 5 R, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 2 FU, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 3 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 8 R, Sanglærke 2 R, Engpiber 2 R, Tornsanger 1 SY, Gråkrage 2 R. Kirsten Pedersen 
Hellerup: Natugle 3 YF UF. Per Rasmussen
Emilielund (Ravnholt): Rød Glente 3 R. Per Rasmussen 


             Tårnfalk Foto: Poul Brugs Rasmussen

Lørdag den 11. juli 2015.                                                Solopgang: 04:53  Solnedgang: 21:53

Vejlen, Taasinge (10:30): Skestork 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge
: Skestork 1 R . Henning Steen Hansen
Tange å
(06:15): Tårnfalk 1K R, Gøg 1K R, Tornirisk 6 FU R, Stær 2 R, Tornsanger 2 FU, Bogfinke 4, Gulspurv 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev
: Fiskehejre 1 R, Gråand 6 R, Stor Præstekrave 2 2K+ R, Vibe 20 2K+ R, Almindelig Ryle 35 2K+ SDR R, Tinksmed 2 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 5 R, Landsvale 10 R. Heidi Vive, Anders Odd Wulff Nielsen
Hvidkilde Sø
: Toppet Lappedykker 30 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 150 R, Taffeland 8 R, Troldand 4 R, Havørn 2 AD R, Blishøne 300 R, Hættemåge 4 R, Fjordterne 1 R, Sanglærke 2 SY, Landsvale 8 R, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Stillits 1 SY. Flemming Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Grågås 80 R, Gråand 17 R, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 2 FU, Strandskade 7 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 22 R, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Almindelig Ryle 21 FU, Brushane 10 FU, Hvidklire 6 FU, Svaleklire 6 FU, Tinksmed 1 FU, Fjordterne 7 FU, Dværgterne 1 FU, Bynkefugl 1 F R, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 3 R, Skægmejse 12 FU, Skovspurv 18 FU, Tornirisk 6 FU, Lille Gråsisken 1 R. Kell Grønborg
Nørreballe Nor: Knopsvane 23 R, Grågås 125 R, Rødhalset Gås 1 FU, Brushane 1 M FU. Kell Grønborg
Bøjden Nor: Skarv 44 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 7 AD R, Grågås 90 R, Gravand 13 , Krikand 5 R, Gråand 6 R, Taffeland 4 R, Troldand 12 R, Toppet Skallesluger 4 OF, Toppet Skallesluger 1 F R, Blishøne 25 FU, Strandskade 12 R, Klyde 2 AD R, Klyde 2 PUL FU, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 29 , Islandsk Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 5 FU, Brushane 1 FU, Rødben 7 FU, Hvidklire 11 FU, Svaleklire 1 FU, Mudderklire 2 R, Hættemåge 43 , Stormmåge 21 , Svartbag 2 R, Splitterne 2 JUV R, Havterne 2 FU, Havterne 3 R, Havterne 1 YF BR, Ringdue 1 SY, Mursejler 1 FU, Sanglærke 2 R, Sanglærke 4 SY, Landsvale 13 FU, Bysvale 1 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 9 FU, Solsort 3 R, Gulbug 1 R, Tornsanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 2 OF, Råge 2 OF, Stær 5 FU, Skovspurv 1 R, Bogfinke 1 SY, Stillits 2 OF, Stillits 1 R, Tornirisk 7 OF, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 2 FU, Grågås 29 FU, Grågås 312 R, Musvåge 1 FU, Lille Præstekrave 5 FU, Vibe 18 R, Almindelig Ryle 2 FU, Storspove 1 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 6 FU, Tinksmed 7 FU, Hættemåge 21 R, Stormmåge 12 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 1 OF, Landsvale 6 R, Solsort 1 T, Gærdesanger 2 SY, Råge 41 R, Gråkrage 2 OF, Bogfinke 1 R. Leif Kristensen
Sabbesborg Klint: Småspove 15 R, Storspove 1 R, Spove sp. 5 R, Digesvale 150 YF. Evald Mehlsen
Scheelenborg: Noret: Rødrygget Tornskade 2 YF, Rødrygget Tornskade 2 YF FU, Rødrygget Tornskade 1 M AD FU. Evald Mehlsen 
Urup Dam: Grågås 325 R, Vibe 47 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Hvidklire 3 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 6 FU. Lars Philip Nielsen 
Brockdorff Skov: Rødrygget Tornskade 2 YF FU. Evald Mehlsen


       Skestork Vejlen Taasinge Foto: Susanne Skov

Fredag den 10. juli 2015.                                                Solopgang: 04:52  Solnedgang: 21:54

Vejlen, Taasinge: Skestork 1 R. Susanne Skov
Keldsnor
(08:00 - ):
Citronvipstjert 1 F (set kortvarigt. P-plads fyrenden). Morten Müller
Vejstrup, Ørbækvej matriklen
(16.00) : Rød glente 1 OF, Vibe 1 AD + 1 1K. Camilla Strandberg
Lundeborg
(08:35): Bramgås 24 OF S. Poul Brugs Rasmussen
Tange å
(06:15): Gråkrage 4 OF FU, Sortkrage 2 FU, Gulspurv 4 R, Tornsanger 1 R. Poul Brugs Rasmussen

        

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor: Strandskade 5 FU, Klyde 1 OF, Stor Præstekrave 5 FU, Vibe 5 FU, Temmincksryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 10 AD FU, Almindelig Ryle 12 AD FU, Brushane 7 FU, Lille Kobbersneppe 2 R, Storspove 1 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 6 FU, Mudderklire 3 FU, Splitterne 2 R, Sanglærke 3 R,
Citronvipstjert (SU) 1 F 2K+ FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 7 R, Stenpikker 1 M R, Tornirisk 2 FU. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Strandskade 5 FU, Klyde 1 R, Lille Præstekrave 1 AD R, Vibe 12 FU, Krumnæbbet Ryle 8 AD FU, Almindelig Ryle 4 AD FU, Brushane 8 FU, Småspove 4 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 2 FU, Rødrygget Tornskade 2 FU. Morten Müller
Klise Nor: Grågås 185 R, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 2 R, Almindelig Ryle 1 AD FU, Brushane 1 FU, Mudderklire 1 FU. Morten Müller
Nørreballe Nor: Grågås 460 FU, Bramgås 1 FU, Rødhalset Gås 1 FU, Nilgås 2 FU. Morten Müller
Grasten: Skarv 50 R, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 2 R, Stormmåge 2 R, Ringdue 1 R, Landsvale 3 FU, Solsort 2 SY, Munk 1 SY. Henrik Gerner Baark
Hesselagergård: Tårnfalk 1 AD YF, Tårnfalk 4 JUV YF UF, Rødben 1 R, Ringdue 1 YF, Landsvale 10 FU, Solsort 1 R, Munk 1 SY, Gråspurv 4 YF BR. Henrik Gerner Baark
Hesselagergård: Tårnfalk 5 R, Solsort 1 SY. Kirsten Laursen
Lundeborg: Fasan 1 R, Havterne 1 R, Bysvale 5 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 2 R, Tornsanger 1 SY, Gransanger 2 SY. Henrik Gerner Baark
Maegård Odde: Grågås 17 R, Vibe 2 R, Hættemåge 15 R, Sildemåge 1 R, Ringdue 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gråspurv 2 1K R, Gulspurv 1 SY. Henrik Gerner Baark
Stenodde Skov: Fasan 1 R, Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Rødhals 1 SY, Munk 1 SY, Spætmejse 1 SY, Gråkrage 1 R, Bogfinke 6 SY. Henrik Gerner Baark
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Lille Lappedykker 4 , Lille Lappedykker 1 YF, Gråand 1 YF, Gråand 7 PUL R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 YF, Grønbenet Rørhøne 3 JUV R, Blishøne 6 FU, Landsvale 4 FU, Gærdesmutte 3 FU, Rødhals 2 FU, Solsort 2 FU, Havesanger 2 SY, Munk 8 SY, Gransanger 3 SY, Musvit 1 OF, Spætmejse 1 R, Gulspurv 1 SY. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 FU. Per Rasmussen
Ravnholt: Rød Glente 3 AD FU, Ravn 4 OF. Per Rasmussen
Margård Skov: Grønspætte 1 OF. Martin Strømkjær
Holmehave: Svaleklire 1 R. Helle Suadicani
Fyns Hoved: Rødstrubet Lom 1 AD T R, Rødstrubet Lom 1 AD SDR V, Sortstrubet Lom 1 V, Sule 2 IMM V, Fiskehejre 2 T, Grågås 12 S, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 S, Krikand 1 SV, Sortand 177 V, Fløjlsand 1 V, Fløjlsand 1 Ø, Strandhjejle 1 SV, Islandsk Ryle 8 SV, Storspove 1 S, Spove sp. 4 SV, Dværgmåge 2 AD V, Sildemåge 1 R, Sildemåge 2 T, Dværgterne 1 FU, Alk 3 V, Tejst 5 R, Tejst 7 V. Jacob Sterup
Kerteminde Havn: Svartbag 14 R. Jacob Sterup
Regnvandsbassin ved Årslev-afkørslen: Blishøne 2 1K YF UF, Strandskade 4, Fjordterne 1 AD FU. Jacob Sterup
Fyns Hoved: Rødstrubet Lom 1 V, Almindelig Skråpe 1 N, Sule 2 V, Knortegås 2 T, Strandhjejle 1 V, Småspove 1 R, Dværgmåge 2 V, Dværgterne 1 FU, Tejst 3 R. Lars Philip Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 OF. Jens Bækkelund


         Gøg og Gulbug Foto: Poul Brugs Rasmussen

Torsdag den 9. juli 2015.                                                Solopgang: 04:50  Solnedgang: 21:55

Hou Nordstrand: Stenvender 1 R, Stor præstekrave 1 R. Morten Müller
Vejstrup, Ørbækvej matriklen
(10.55) : Rød glente 1 OF, Vibe 2 YF (Den blev jagtet af to Viber. Tror Viberne har en rede på lucernemarken). Camilla Strandberg
Tange å
(06:15): Gulbug 1 FU + Gøg 1 1K (fodrer sin ”Gøgeunge” - en ganske ny og spændende oplevelse for mig). Poul Brugs Rasmussen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:20): Skarv 10 R, Fiskehejre 6 FU, Gravand 2 FU/R, Gråand 4 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Musvåge 1 FU, Strandskade 12 FU/R, Klyde 1 FU, Vibe 5 FU, Stor Regnspove 1 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 21 FU/R, Hættemåge 170 FU, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 5 FU/R, Havterne 4 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Bøjden Nor (09:30): Skarv 30 R, Fiskehejre 12 FU/R, Knopsvane 3 FU, Grågås 200 FU/R, Gravand 2 YUF, Gråand 20 R, Taffeland 10 R, Troldand 15 FU/R, Hvinand 1 FU, Toppet Skallesluger 3 R, Strandskade 20 FU/R, Klyde 2 YFU, Stor Præstekrave 8 FU, Vibe 25 FU/R, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 20 FU/R, Brushane 1 FU, Rødben 8 FU, Hvidklire 5 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 40 R, Hættemåge 100 FU/R, Stormmåge 45 R, Sølvmåge 6 FU/R, Svartbag 2 R, Splitterne 2 FU/R, Havterne 8 YFU, Stær 10 FU, Hare 1 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Rath: Rørhøg 1 M FU. Jørgen Hjorth Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skarv 52 R, Rørhøg 1 F FU. Jørgen Hjorth Jensen
Nørreballe Nor: Rødhalset Gås 1 FU . Ole Bo Olsen
Nørreballe Nor: Bramgås 1 FU, Rødhalset Gås 1 AD FU, Nilgås 2 FU, Havørn 1 F 5K R S, Fjordterne 31 FU. Nis Rattenborg
Ulbølle: Stor Flagspætte 2 , Solsort 3 R, Sortmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Skovspurv 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Grængesbjerg Have: Rødhals 1 SY, Solsort 3 R, Sangdrossel 1 R, Grå Fluesnapper 2 FU, Sumpmejse 3 YF P, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R, Bogfinke 1 R, Dompap 2 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Vitsø: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 24 R, Skarv 18 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 26 R, Grågås 115 R, Bramgås 1 R, Nilgås 6 , Pibeand 9 R, Knarand 10 R, Krikand 11 R, Gråand 54 R, Skeand 7 R, Taffeland 14 R, Troldand 35 R, Hvinand 3 R, Toppet Skallesluger 4 R, Rørhøg 2 , Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 320 R, Strandskade 1 R, Klyde 7 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 31 R, Almindelig Ryle 5 AD SDR R, Brushane 20 R, Sortklire 1 R, Rødben 2 R, Hvidklire 3 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 2 R, Klippedue (Tamdue) 1 R, Ringdue 4 R, Mursejler 42 R, Sanglærke 10 R, Digesvale 24 FU, Landsvale 50 FU, Bysvale 7 FU, Engpiber 4 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 8 R, Gærdesmutte 3 R, Sortstrubet Bynkefugl 4 , Sortstrubet Bynkefugl, Europæisk (rubicola) 1 M AD YF FU, Solsort 4 R, Sangdrossel 1 R, Sivsanger 1 R, Kærsanger 6 R, Rørsanger 8 R, Gulbug 1 R, Tornsanger 10 R, Havesanger 2 R, Munk 9 R, Gransanger 4 R, Løvsanger 3 R, Blåmejse 4 R, Gråkrage 30 R, Stillits 6 R, Tornirisk 1 R, Gulspurv 5 R, Rørspurv 11 R, Bomlærke 1 R. Jens Friis-Walsted
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Grågås 400 FU, Lille Præstekrave 3 FU, Almindelig Ryle 3 FU, Brushane 2 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 7 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 3 FU, Mudderklire 1 FU, Mursejler 3 FU. Søren G. Nielsen
Fruens Bøge: Hættemåge 120 R, Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 2 3K+ R. Anders Odd Wulff Nielsen
Agernæs Havn: Skovhornugle 3 YF. Henning Andersen
Gyldensteen: Engsøen: Skestork 2 IMM FU. Jens Bækkelund


          Havørn Keldsnor Foto: Morten Müller

Onsdag den 8. juli 2015.                                                 Solopgang: 04:49  Solnedgang: 21:55

Keldsnor: Havørn 1 FU (Denne gamle havørn slog en ung grågås på vandfladen og druknede den. Derefter fløj den, forbavsende ubesværet til "spisebordet". Det så vildt ud mens den plukkede gåsen i den kraftige vind. Den åd i 45 min., og efterlod intet spiseligt!). Morten Müller
Pæregårdsvej, v. Tranekær
: Pirol 1 SY . Julie Skou
Ollerup, Åmosen
(13:00): Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 OF. Peder Skou  [Apollo Books]
Tange å
(06:15): Hvepsevåge 1 OF, Gøg 1 FU R, Stor flagspætte 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Gulstav Mose
: Mursejler 300 R. Søren Poulsen
Nørreballe Nor
: Rødhalset Gås 1 R, Nilgås 2 R, Brushane 1 R. Christian Terp
Tranderup Mark: Bomlærke 2 SY. Jens Friis-Walsted
Frisenvænge
: Gærdesmutte 1 SY, Sangdrossel 1 R, Rødrygget Tornskade 4 YF, Bogfinke 1 SY, Stillits 2 OF, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Tangkrog
: Hvepsevåge 1 R, Landsvale 1 FU, Rødhals 2 YF UF, Munk 1 R, Sumpmejse 1 R, Skovskade 1 R, Gulspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Sundet, Faaborg
: Sorthalset Lappedykker 7 AD R, Knopsvane 6 AD R, Troldand 6 PUL YF UF. Jacob Sterup
Østerø Sø (Knudshoved)
: Fiskehejre 7 FU, Toppet Skallesluger 6 FU, Strandskade 2 R, Klyde 10 FU, Klyde 6 YF UF, Stor Præstekrave, Almindelig (hiaticula) 7 , Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 30 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 3 FU, Mudderklire 4 FU, Splitterne 1 R, Dværgterne 1 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 10 FU. Søren G. Nielsen
Helnæs Made
: Havørn 1 AD FU. Tom Giersing
Gyldensteen: Engsøen: Toppet Lappedykker 35 R, Gråstrubet Lappedykker 80 R, Sorthalset Lappedykker 10 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 21 R, Knopsvane 32 FU, Grågås 75 R, Gravand 34 FU, Krikand 180 R, Gråand 65 R, Rød Glente 1 OF, Blishøne 500 R, Strandskade 8 FU, Vibe 126 R, Hvidklire 35 FU, Svaleklire 3 FU, Tinksmed 6 FU, Hættemåge 120 R, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 35 R, Havterne 8 OF, Ringdue 15 R, Mursejler 16 FU, Sanglærke 11 SY, Landsvale 30 FU, Bysvale 40 FU, Hvid Vipstjert 6 R, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 14 R, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 12 SY, Havesanger 3 SY, Munk 10 SY, Gransanger 2 SY, Gråkrage 20 FU, Stær 165 FU, Bogfinke 6 SY, Tornirisk 12 R, Gulspurv 5 SY. Ejnar Korsgaard
Gyldensteen: Kystlagunen: Skarv 7 T, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 4 FU, Klyde 10 R, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Storspove 3 FU, Hættemåge 85 R, Sølvmåge 60 R, Svartbag 2 R, Havterne 5 OF, Hvid Vipstjert 2 R. Ejnar Korsgaard
Gyldensteen: Langø: Grågås 450 R. Ejnar Korsgaard
Lindø + vade v/Jersore: Lille Kobbersneppe 1 ODR FU. Ejnar Korsgaard


           Rørdrum Drejø

Tirsdag den 7. juli 2015.                                                 Solopgang: 04:48  Solnedgang: 21:56

Påø ved P-plads (10:05): Pirol 1 SY. Poul Vestergaard Rasmussen
Nørreballe Nor: Rødhalset gås 1 R, Nilgås 2 R (Kommentar Esben Eriksen: mon ikke den er hoppet over hegnet fra det nærtliggende fuglehold som har flere af slagsen). Torbjørn Eriksen
Søgårds Mose: Vagtel 2 HØ. Torbjørn Eriksen
Klise Nor øst for Vildheste P-pladsen: Vagtel 2 HØ. Torbjørn Eriksen
Keldsnor: Havørn 2 ad (fouragerende på strandet Marsvin?, jeg målte den lidt hurtigt til 1,85m - den er helt bleg! Jeg gik i strandkanten og så intet før de to ørne var lettet 80m fra mig. Ørnene raster nu i Øster Gulstav og kan ses fra p-plads ved fyret). Morten Müller
Broholm (06:30): Grønbenet rørhøne 2 AD + 4 PULL FU, Blishøne 2 AD + 3 PULL FU, Fiskehejre 1 R, Blåmejse 2 AD + 6 1K FU, Grågås 2 AD + 5 1K FU, Tårnfalk 1 AD + 2 1K R på Slottets ene skorsten. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor (09:30-11:00): Skarv 30 R, Fiskehejre 12 FU/R, Knopsvane 3 FU, Grågås 200 FU/R, Gravand 2 YUF, Gråand 20 R, Taffeland 10 R, Troldand 15 FU/R, Hvinand 1 FU, Toppet Skallesluger 3 R, Strandskade 20 FU/R, Klyde 2 YFU, Stor Præstekrave 8 FU, Vibe 25 FU/R, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 20 FU/R, Brushane 1 FU, Rødben 8 FU, Hvidklire 5 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 40 R Juv, Hættemåge 100 FU/R, Stormmåge 45 R, Sølvmåge 6 FU/R, Svartbag 2 R, Splitterne 2 FU/R, Havterne 8 YFU, Stær 10 FU, Hare 1 FU . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Gulstav Mose: Pungmejse 2 R (Pungmejser ved Gulstav i dag! Jeg så dem i den østlige del af mosen i et krat nær vejen...mellem madpakkehuset og parkeringspladsen ved tårnet....endelig efter lang tids søgning) . Ole Bo Olsen
Nørreballe Nor: Rødhalset Gås 1 R, Fjordterne 6 FU. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørhøg 1 OF, Klyde 5 YF UF, Dværgterne 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 2 AD R, Fjordterne 5 FU. Leif Bisschop-Larsen
Leby (Ærø): Rørhøg 1 M 2K OF, Huldue 4 OF, Gulbug 2 R, Havesanger 1 SY. Jens Friis-Walsted
Arreskov Sø: Havørn 2 R, Mudderklire 1 R, Fjordterne 2 R. Erik Ehmsen
Lundegård: Sjagger 3 FU (unger tikkede hos en af forældrene på græsplænen). Erik Ehmsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 R, Grågås 230 FU, Krikand 7 OF, Gråand 6 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 10 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 3 FU, Svaleklire 4 FU, Tinksmed 11 FU, Råge 300 FU. Søren G. Nielsen
Lindkær v/Ravnholt: Lille Lappedykker 3 , Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 3 FU, Grågås 46 R, Gråand 1 YF UF, Taffeland 1 F R, Rørhøg 1 F FU, Blishøne 13 R, Vibe 14 R, Svaleklire 3 FU, Hættemåge 2 R, Rørspurv 1 SY. Palle Bo Larsen
Bredland Skov: Rød Glente 2 YF UR. Per Rasmussen
Bågø (Od. Fjord): Grå Fluesnapper 1 SY. Evald Mehlsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 3 FU, Gråstrubet Lappedykker 17 R,  Sorthalset Lappedykker 10 AD FU, Fiskehejre 9 FU, Pibeand 5 FU, Krikand 122 R, Lille Præstekrave 1 AD FU, Vibe 9 FU, Almindelig Ryle 30 FU, Brushane 1 M AD FU, Rødben 3 FU, Svaleklire 2 AD FU. Dieter Maaszen
Fjordmarken: Rørhøg 2 , Gøg 1 R, Rødstjert 2 YF UF, Rødstjert 1 JUV R, Rørsanger 2 SY, Gulbug 1 SY, Ravn 2 AD OF. Evald Mehlsen
Hessum: Landsvale 30 YF BR, Stær 50 JUV R, Skovspurv 2 YF FU, Stillits 2 SY, Stillits 5 R, Bomlærke 2 YF FU, Bomlærke 1 SY. Evald Mehlsen
Hestehave v/Gelskov: Rød Glente 1 YF UR. Per Rasmussen
Marker Agernæs-Gyngstrup: Bomlærke 1 SY. Evald Mehlsen
Rynkeby Hestehave: Rød Glente 1 YF K. Per Rasmussen
Skeby Strand: Rørhøg 1 M R, Rørsanger 1 SY, Gulspurv 2 SY. Evald Mehlsen
Firtalsstrand & Mellemstykket
: Lille Lappedykker 10 FU, Gråstrubet Lappedykker 40 R, Sorthalset Lappedykker 10 FU, Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 45 R, Knopsvane 10 YF UF, Grågås 20 R, Bramgås 1 R, Gravand 24 YF UF, Pibeand 4 FU, Knarand 20 FU, Krikand 250 FU, Gråand 25 R, Spidsand 5 FU, Skeand 6 R, Taffeland 4 R, Troldand 15 R, Troldand 11 YF UF, Strandskade 9 FU, Klyde 2 R, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 30 FU, Krumnæbbet Ryle 7 FU, Almindelig Ryle 40 FU, Brushane 10 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 1 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 4 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 8 FU, Hættemåge 500 R, Gulbug 1 SY. Per Quaade
Ølundgårds Inddæmning
: Gråstrubet Lappedykker 16 YF UF, Sorthalset Lappedykker 20 YF UF. Per Quaade
Ølundgårds Inddæmning:
Gråstrubet Lappedykker 7 FU, Sorthalset Lappedykker 17 AD FU, Knarand 17 FU, Spidsand 2 FU, Klyde 2 R, Vibe 13 FU, Almindelig Ryle 18 FU, Brushane 1 M FU, Sortklire 2 FU, Hvidklire 6 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 3 FU, Gråstrubet Lappedykker 17 R, Sorthalset Lappedykker 10 AD FU, Fiskehejre 9 FU, Pibeand 5 FU, Krikand 122 R, Lille Præstekrave 1 AD FU, Vibe 9 FU, Almindelig Ryle 30 FU, Brushane 1 M AD FU, Rødben 3 FU, Svaleklire 2 AD FU. Dieter Maaszen
Slambassinet (Odense): Lille Præstekrave 5 R, Almindelig Ryle 80 R, Rødben 3 R, Svaleklire 1 FU, Mudderklire 2 R, Bysvale 14 YF BR, Tornsanger 2 YF FU, Tornsanger 1 JUV R, Skægmejse 6 JUV R, Stær 4 YF FU, Stær 2 JUV R, Skovspurv 5 YF BR. Evald Mehlsen
Kerteminde Bugt/Nordstrand: Småspove 7 OF. Lars Philip Nielsen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 36 R, Fiskehejre 16 R, Knopsvane 6 OF, Grågås 16 R, Gravand 4 YF UF, Gråand 16 YF UF, Troldand 2 R, Toppet Skallesluger 1 R, Strandskade 6 FU, Klyde 14 YF FU, Stor Præstekrave 9 FU, Vibe 49 R, Krumnæbbet Ryle 8 FU, Almindelig Ryle 32 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Rødben 3 OF, Hvidklire 3 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 22 R, Sølvmåge 26 R, Splitterne 6 R, Fjordterne 5 YF FU, Dværgterne 3 YF BR, Mursejler 6 OF, Digesvale 88 FU, Bysvale 3 FU, Gærdesmutte 2 FU, Solsort 4 FU, Tornsanger 2 FU, Gråkrage 5 FU, Stær 70 FU. Kurt Kaack Hansen
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv 90 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 8 YF UF, Grågås 300 FU, Gravand 39 YF UF, Krikand 5 R, Skeand 1 R, Musvåge 2 OF, Blishøne 38 YF, Strandskade 8 R, Klyde 2 R, Lille Præstekrave 4 R, Stor Præstekrave 6 R, Hjejle 2 R, Vibe 74 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 14 R, Brushane 20 FU, Småspove 6 FU, Storspove 11 FU, Rødben 17 FU, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 20 FU, Mudderklire 6 FU, Hættemåge 80 R, Stormmåge 17 R, Sølvmåge 13 R, Svartbag 2 R, Ringdue 4 R, Sanglærke 19 SY, Digesvale 20 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 2 FU, Engpiber 7 SY, Hvid Vipstjert 5 R, Nattergal 1 YF K, Rørsanger 1 R, Tornsanger 3 R, Gransanger 1 R, Blåmejse 1 R, Gråkrage 6 FU, Ravn 1 OF, Stær 75 FU, Gråspurv 1 R, Grønirisk 1 R, Tornirisk 5 R, Gulspurv 4 R, Rørspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Gyldensteen: Langø: Grågås 650 FU, Hættemåge 9 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 85 R, Sanglærke 2 SY. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Grågås 60 R, Gravand 2 R, Strandskade 5 R, Klyde 3 R, Hjejle 2 R, Vibe 13 R, Almindelig Ryle 50 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Storspove 15 R, Rødben 29 R, Hvidklire 2 R, Stormmåge 18 R, Havterne 4 R, Engpiber 1 SY, Stær 8 R. Jens Bækkelund


         Tårnfalk Foto: Poul Brugs Rasmussen

Mandag den 6. juli 2015.                                                 Solopgang: 04:47  Solnedgang: 21:57

Hesselagergård: Tårnfalk 1 R, Sangdrossel 1 FU, Bogfinke 2 R, Gravand 2 AD+ 5 PULL, Gråand 2 Par med 4 + 6 PULL, Troldand 1 Par FU, Blishøne 6 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Nørreballe Nor (07:25-07:30):
Hvidskægget Terne (SU) 1 AD ODR FU V (Fouragerende, derefter trækkende mod vest - i retning af Norengen). Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 55 R, Gråand 17 R, Troldand 28 R, Havørn 1 R, Rørhøg 1 F FU, Blishøne 20 R, Brushane 1 FU, Hættemåge 11 R, Fjordterne/Havterne 4 R, Sanglærke 2 SY, Landsvale 60 FU. Svend Anker Schwebs
Leby (Ærø): Tyrkerdue 2 R, Mursejler 10 FU, Stor Flagspætte 1 R, Husrødstjert 3 R, Gærdesanger 2 R, Tornsanger 3 R, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Bomlærke 1 SY. Jens Friis-Walsted
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 22 FU, Skarv 110 YF UF, Knopsvane 32 FU, Knopsvane 9 YF UF, Grågås 65 R, Gravand 2 R, Gravand 19 YF UF, Knarand 50 R, Krikand 24 FU, Gråand 35 FU, Skeand 20 FU, Taffeland 12 FU, Troldand 100 FU, Hvinand 15 FU, Havørn 3 OF, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 125 R, Strandskade 2 R, Vibe 25 FU, Brushane 1 M FU, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 35 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 40 YF UF, Svartbag 3 YF UF, Fjordterne 6 FU, Mursejler 8 FU, Digesvale 5 FU, Landsvale 200 FU, Bysvale 75 YF FU, Hvid Vipstjert 8 FU, Tornsanger 2 SY, Munk 1 SY, Ravn 5 FU, Stær 50 FU, Stillits 2 OF. Per Quaade
Hjulby Mose: Fiskehejre 4 R, Grågås 40 R, Rørhøg 2 YF, Musvåge 2 YF, Vibe 30 R, Brushane 3 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 3 R, Tinksmed 7 R, Gærdesmutte 4 R, Kærsanger 1 R, Gransanger 3 R, Gråkrage 9 R, Gulspurv 2 R. Peter Pelle Clausen 
Aarupvej, Orte: Svaleklire 1 OF. Jørgen Lund Bjerregaard


          Digesvale Foto: Poul Brugs Rasmussen

Søndag den 5. juli 2015.                                                 Solopgang: 04:46  Solnedgang: 21:58

Tryggelev Nor & Salme Nor (11:15): Hvidskægget Terne 1 R. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor
:
Hvidskægget Terne 1 R. Carsten Bohn Søndergaard
Humble syd
(11:25):
Silkehejre 1 OF . Nis Rattenborg
Tange å
(06:15): Digesvale 35 R FU, Toppet skallesluger 2 FU, Tornirisk 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Gravand 2 YF UF, Havterne 4 R, Dværgterne 2 R, Bysvale 6 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 3 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 YF UR

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Lille Kobbersneppe 1 SV, Småspove 21 SV, Rødben 1 R, Hvidklire 1 R. Arne Bruun
Gulstav: Hvepsevåge 4 S, Tårnfalk 1 S, Skægmejse 3 OF, Rødrygget Tornskade 3 R. Tim Hesselballe Hansen
Dovns Klint: Grågås 7 T, Ederfugl 200 T, Rørhøg 1 N, Almindelig Ryle 2 SV, Storspove 7 SV, Tinksmed 3 SV, Mursejler 15 SV, Engpiber 1 S, Hvid Vipstjert 5 SV, Stær 2 S, Grønsisken 2 S, Lille Korsnæb 2 SV, Bomlærke 1 SY. Tim Hesselballe Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Krumnæbbet Ryle 1 R,
Hvidskægget Terne (SU) 1 R. Hans Henrik Bay
Tryggelev Nor & Salme Nor: Hvidskægget Terne (SU) 1 AD ODR FU. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Fjordterne 24 R, Dværgterne 5 R,
Hvidskægget Terne (SU) 1 AD R, Skægmejse 2 R. Tim Hesselballe Hansen
Humble:
Silkehejre 1 OF. Nis Rattenborg
Storeholm + øhavet nord for: Gravand 150 R, Strandskade 140 R, Klyde 40 R, Stor Præstekrave 10 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 24 R, Storspove 130 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 6 R, Splitterne 4 R, Havterne 90 R, Dværgterne 20 R, Sortterne 2 AD R. Ole Goldschmidt
Vester Skerninge: Mursejler 2 R, Stillits 3 R. Flemming Petersen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 85 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 12 , Grågås 81 R, Gravand 6 AD R, Gravand 19 JUV FU, Pibeand 1 M R, Knarand 39 FU, Krikand 32 R, Gråand 30 R, Skeand 17 FU, Taffeland 6 R, Troldand 38 FU, Hvinand 1 R, Rød Glente 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 95 R, Strandskade 3 R, Lille Præstekrave 1 FU, Lille Præstekrave 1 OF, Vibe 32 R, Brushane 2 FU, Mudderklire 1 R, Hættemåge 19 FU, Stormmåge 7 R, Sølvmåge 33 , Svartbag 3 , Fjordterne 4 FU, Fjordterne 2 R, Ringdue 1 FU, Ringdue 1 OF, Digesvale 6 FU, Landsvale 2 FU, Landsvale 5 R, Bysvale 5 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Hvid Vipstjert 2 OF, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 FU, Solsort 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 FU, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 3 SY, Gråkrage 2 FU, Stær 16 FU, Skovspurv 3 FU, Bogfinke 3 SY, Stillits 2 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 OF, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Skarv 50 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 3 R, Grågås 220 FU, Gravand 10 R, Taffeland 11 R, Troldand 2 R, Toppet Skallesluger 5 R, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 17 FU, Strandskade 15 R, Klyde 3 YF, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 7 YF, Vibe 43 FU, Almindelig Ryle 10 FU, Brushane 2 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 12 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 160 YF UF, Stormmåge 17 R, Sølvmåge 7 R, Svartbag 5 R, Splitterne 2 R, Havterne 7 R, Landsvale 5 FU, Bysvale 7 FU, Hvid Vipstjert 13 YF, Gulbug 1 R, Gærdesanger 1 YF FU, Tornsanger 3 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 1 YF EN, Korttået Træløber 1 FU, Stær 10 FU, Grønirisk 1 R, Tornirisk 6 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Bromade v/Sandager: Natugle 1 JUV YF. Palle Bo Larsen
Lergravene ved Fjellerup: Vagtel 1 TH. Palle Bo Larsen
Ryslinge: Skovhornugle 2 YF UF. Palle Bo Larsen
Strarup Skov: Natugle 2 R. Palle Bo Larsen
Alne Nor: Knopsvane 7 2K+ R, Almindelig Ryle 1 AD R, Hættemåge 16 R, Sølvmåge 60 R, Svartbag 1 AD R, Engpiber 1 SY, Tornsanger 1 SY. Jacob Sterup
Horsehoved: Strandskade 1 AD FU, Vibe 2 R. Jacob Sterup
Illumø: Skarv 10 R, Knopsvane 6 2K+ R, Knopsvane 5 , Gravand 9 , Toppet Skallesluger 30 AD R, Grønbenet Rørhøne 1 AD R, Strandskade 7 , Klyde 6 , Stor Præstekrave 1 R, Vibe 10 R, Krumnæbbet Ryle 1 AD SDR FU,
Almindelig Ryle 12 FU, Småspove 1 R, Storspove 2 R, Rødben 6 R, Hvidklire 5 R, Mudderklire 2 R, Sildemåge 2 AD YF K, Svartbag 5 AD YF, Havterne 62 ,
Sortterne 1 AD SDR R, Gøg 2 R, Kærsanger 1 SY, Gulbug 3 SY, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Ravn 3 R, Bogfinke 1 SY. Jacob Sterup
Omr. B6, Od.Fj. (Egensedybet): Havørn 1 FU. Anders Vedel
Dalby: Landsvale 2 FU. Christian A. Jensen
Flødstrup Sø: Grågås 20 R, Gravand 1 R, Strandskade 1 R, Hættemåge 75 R. Christian A. Jensen
Fællesstrand/Tornen: Skarv 275 R, Knopsvane 4 R, Gravand 3 R, Ederfugl 85 R, Toppet Skallesluger 13 FU, Strandskade 6 R, Islandsk Ryle 15 PRA FU, Almindelig Ryle 12 FU, Brushane 2 M PRA R, Lille Kobbersneppe 10 FU, Storspove 15 FU, Rødben 25 FU, Hvidklire 30 FU, Hættemåge 100 R, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 50 R, Svartbag 5 R, Splitterne 30 R, Havterne 10 R. Christian A. Jensen
Jøvet (F.H.): Digesvale 5 FU, Landsvale 2 FU, Bysvale 5 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Tornsanger 2 SY, Tornirisk 2 R, Gulspurv 1 SY. Christian A. Jensen
Kerteminde: Gråand 7 R, Rørhøg 1 OF, Solsort 2 R, Gransanger 1 SY, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY. Christian A. Jensen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Skarv 50 R, Knopsvane 70 R, Gravand 1 YF UF, Gravand 14 PUL R, Ederfugl 1 R, Rørhøg 1 OF, Blishøne 2 R, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 2 YF UF, Vibe 1 PUL R, Hættemåge 200 R, Stormmåge 20 R, Havterne 6 R, Tornsanger 2 SY, Rørspurv 1 SY. Christian A. Jensen
Korkendrup : Rødstjert 1 SY, Gransanger 1 SY. Christian A. Jensen
Kølstrup: Landsvale 5 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Tornsanger 2 SY, Gransanger 1 SY, Stær 5 OF. Christian A. Jensen
Ladby: Gærdesmutte 1 SY. Christian A. Jensen
Martofte: Sanglærke 1 SY, Landsvale 2 FU, Solsort 1 R. Christian A. Jensen
Mesinge: Bysvale 1 FU, Stær 1 R. Christian A. Jensen
Munkebo: Landsvale 5 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Solsort 3 FU, Tornsanger 2 SY, Husskade 2 R, Allike 25 FU. Christian A. Jensen
Nordskov (Hindsholm): Blishøne 2 R, Landsvale 2 FU. Christian A. Jensen
Pugesø (F.H.): Fiskehejre 1 FU, Gråand 2 R. Christian A. Jensen
Revninge: Ringdue 2 R, Tyrkerdue 1 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 3 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Solsort 2 R, Munk 1 SY, Allike 1 R, Bogfinke 1 SY. Christian A. Jensen
Rynkeby: Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Ringdue 3 R, Husrødstjert 1 R, Solsort 2 FU, Gransanger 2 SY, Husskade 2 R, Allike 4 R, Bogfinke 1 SY. Christian A. Jensen
Salby: Mursejler 2 FU. Christian A. Jensen
Hjulby Mose: Fiskehejre 4 R, Rørhøg 2 YF, Musvåge 2 YF, Lille Præstekrave 1 OF, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 90 R, Brushane 6 R, Sortklire 1 OF, Hvidklire 2 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 20 R, Huldue 4 OF, Kærsanger 2 SY. Jens-Gert Hansen
Østerø Sø (Knudshoved): Havørn 1 3K+ OF, Klyde 7 YF, Vibe 60 R, Krumnæbbet Ryle 2 SDR R, Almindelig Ryle 9 R, Rødben 2 R, Splitterne 2 R, Fjordterne 6 , Havterne 8 R, Dværgterne 7 R, Gulbug 2 SY. Jens-Gert Hansen
Flemløse: Rød Glente 1 FU. Thomas Kampmann
Helnæs Made: Storspove 36 FU. Tom Giersing


           Hvidskægget terne

Lørdag den 4. juli 2015.                                                 Solopgang: 04:45  Solnedgang: 21:58

Egense, Højensvej : Havørn 1 OF AD, Rørhøg 1 F OF, Tårnfalk 1 R F, Hvepsevåge 1 AD, Ravn 2 R, Landsvale 2 AD + 3 JUV, Gransanger 1 FU. Nana Agger [nanaagger.dk]
Botofte mose (12:00): Troldand 1 F + 3 pull, Duehøg 1 AD M FU, Rørhøg 1 AD M FU, Tårnfalk 1 AD F FU. Jan Stener Jørgensen
Rudkøbing (12:15): Havørn 1 IMM OF. Jan Stener Jørgensen
Rudkøbing, rundkørslen ved spodsbjergvej/sdr. landevej: Rørhøg 1 AD M . Kim Larsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Søen, Valdemarsslot: Toppet Lappedykker 15 , Gråstrubet Lappedykker 32 , Sorthalset Lappedykker 18 YF, Sorthalset Lappedykker 1 PUL R, Strandskade 5 , Huldue 1 SY, Isfugl 1 OF. Peder Rasmussen
Bagenkop Havn: Sølvmåge 135 R, Svartbag 55 R, Gul Vipstjert 1 AD N, Husrødstjert 1 SY. Jacob Sterup
Gulstav Mose:
Biæder 1 AD R SØ , Hvepsevåge 1 N. Jacob Sterup
Fakkemose:
Sortstrubet Bynkefugl 1 M 2K+ R. Morten Müller
Fakkemose: Hvepsevåge 2 N, Gøg 1 R. Jacob Sterup
Keldsnor: Toppet Lappedykker 12 AD R, Toppet Lappedykker 4 PUL YF UF, Gråstrubet Lappedykker 1 AD R, Skarv 110 R, Fiskehejre 17 R, Knopsvane 19 AD R, Knopsvane 4 PUL YF UF, Grågås 450 R, Gravand 19 , Pibeand 1 M AD R, Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 1 R, Blishøne 87 FU, Strandskade 7 SV, Strandskade 3 AD R, Stor Præstekrave 3 AD R, Hjejle 3 R, Vibe 35 R, Brushane 5 AD FU, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 10 R, Svartbag 3 R, Mursejler 5 FU, Gul Vipstjert 1 OF, Hvid Vipstjert 15 FU, Tornirisk 10 R. Jacob Sterup
Dovns Klint: Hvepsevåge 3 TF, Sort Glente 1 TF, Rød Glente 1 TF. Morten Müller
Vesteregn:
Sort Glente 1 FU Ø, Rørhøg 2 AD FU. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 3 AD YF UF, Gråstrubet Lappedykker 3 PUL YF, Skarv 90 R, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 64 R, Grågås 54 R, Gravand 8 , Knarand 2 R, Krikand 17 FU, Skeand 10 R, Taffeland 3 R, Troldand 15 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 FU, Blishøne 168 FU, Strandskade 4 R, Klyde 2 FU, Lille Præstekrave 2 YF P, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 35 R, Brushane 15 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 3 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 18 FU, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 6 FU,
Hvidskægget Terne (SU) 1 R, Sanglærke 4 SY, Bysvale 4 FU, Hvid Vipstjert 9 FU, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 R, Rørsanger 2 R, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Skægmejse 4 R, Musvit 1 R, Rødrygget Tornskade 1 F YF K, Stær 20 FU, Stær 1 YF BR, Skovspurv 1 R, Tornirisk 1 R, Rørspurv 2 SY. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 1 OF, Lille Præstekrave 2 R, Dværgterne 1 OF,
Hvidskægget Terne (SU) 1 FU. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Hvidskægget Terne (SU) 1 FU .Rødrygget tornskade 2 R ,  Ole Bo Olsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Gråstrubet Lappedykker 6 , Skarv 90 R, Knopsvane 45 2K+ R, Gravand 8 , Pibeand 1 M AD R, Knarand 6 R, Krikand 10 2K+ R, Atlingand 3 FU, Skeand 10 R, Skeand 5 , Hvinand 2 R, Rørhøg 1 1K YF UF, Rørhøg 1 F AD FU, Strandskade 2 R, Klyde 1 AD R, Lille Præstekrave 2 YF P, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 50 R, Almindelig Ryle 1 AD SDR FU, Brushane 10 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 10 FU, Svartbag 2 R, Fjordterne 4 AD FU, Dværgterne 1 OF,
Hvidskægget Terne (SU) 1 AD FU , Gøg 1 SY, Skægmejse 5 R, Rødrygget Tornskade 2 R. Jacob Sterup
Tryggelev By: Rørhøg 1 M AD FU. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Hvidskægget Terne (SU) 1 R. Peder Rasmussen
Lundemosen: Vibe 4 , Rødben 4 , Hvid Vipstjert 4. Jacob Sterup
Magleby: Rørhøg 1 M AD FU. Jacob Sterup
Nordenbro: Hvepsevåge 1 NØ. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Rødhalset Gås 1 FU, Nilgås 2 R, Klyde 11 , Stor Præstekrave 2 YF BR, Brushane 4 FU, Fjordterne 34, Dværgterne 6 YF. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor
: Toppet Lappedykker 11 , Skarv 25 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 30 2K+ R, Knopsvane 2 PUL YF UF, Grågås 330 R, Nilgås 2 AD R, Atlingand 1 R, Skeand 1 AD FU, Rørhøg 1 M AD FU, Musvåge 1 OF, , Klyde 10 , Stor Præstekrave 1 YF, Brushane 1 M AD FU, Svaleklire 1 R, Hættemåge 400 YF UF, Svartbag 2 R, Fjordterne 64 , Dværgterne 11 AD R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 YF SY, Gulbug 1 SY. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 1 1K R, Skarv 24 FU, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 23 R, Grågås 170 R, Bramgås 1 R, Rødhalset Gås 1 FU, Gravand 2 R, Krikand 3 R, Atlingand 1 R, Skeand 1 R, Troldand 2 R, Blishøne 18 FU, Strandskade 3 R, Klyde 10 YF UF, Stor Præstekrave 2 YF, Vibe 6 FU, Brushane 4 FU, Hættemåge 150 YF UF, Sølvmåge 4 R, Svartbag 5 R, Fjordterne 37 AD YF, Fjordterne 7 PUL YF UF, Dværgterne 9 R, Landsvale 1 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 2 R, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Råge 2 FU, Gråkrage 2 R, Ravn 2 R. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Klyde 10, Stor Præstekrave 2 AD YF, Rovterne 1 FU V, Fjordterne 48, Dværgterne 10 FU. Henrik Mørup-Petersen
Spodsbjerg Havn: Svartbag 30 R. Jacob Sterup
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 2 AD R, Toppet Lappedykker 4 , Gråstrubet Lappedykker 27 AD R, Skarv 160 R, Knopsvane 2 AD R, Pibeand 4 , Knarand 120 AD FU, Knarand 9 , Krikand 4 2K+ R, Atlingand 3 R, Skeand 8 AD R, Skeand 7 , Taffeland 9 AD R, Troldand 11 AD R, Troldand 7 , Vandrikse 1 R, Grønbenet Rørhøne 10 , Svartbag 1 2K R, Fjordterne 7 , Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY. Jacob Sterup   
Brændegård Sø: Rød Glente 1 OF. Carsten Skou
Hundstrup: Skovskade 1 OF. Carsten Skou
Purreskov: Hvid Vipstjert 1 FU, Rødstjert 1 FU, Gærdesanger 1 SY, Grønirisk 2 R, Tornirisk 4 FU, Gulspurv 1 SY. Leif Kristensen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Hvid Vipstjert 1 FU, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY. Ralph Qwinten
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 100 R, Fiskehejre 5 R, Grågås 110 R, Gråand 20 R, Troldand 2 R, Blishøne 2 R, Strandskade 5 R, Klyde 11 R, Stor Præstekrave 5 FU, Vibe 20 R, Hættemåge 40 R, Havterne 6 R, Digesvale 30 FU,  Bysvale 15 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Gransanger 2 SY, Gråkrage 5 R, Stær 75 FU, Tornirisk 2 R. Christian A. Jensen 
Christianlund, Nyborg: Ringdue 6 R, Mursejler 5 FU, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 10 FU, Bysvale 10 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 4 R, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 1 FU, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 R, Træløber 1 FU, Allike 2 R, Gråkrage 4 R. Christian A. Jensen
Holev: Sanglærke 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødstjert 2 YF K, Solsort 1 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 R, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 R, Bogfinke 1 SY, Stillits 2 SY, Tornirisk 1 SY, Lille Gråsisken 4 R, Gulspurv 1 SY. Evald Mehlsen
Nymarkshuse: Engpiber 1 R. Evald Mehlsen
Revninge: Bomlærke 2 SY. Evald Mehlsen
Stavids Å v/Margård: Svaleklire 1 FU. Martin Strømkjær
Viby: Gul Vipstjert 2 YF K. Evald Mehlsen
Rønninge: Havesanger 1 R, Gransanger 1 SY. Svend Aage Linderström
Ejby: Rørhøg 1 M AD R. Svend Aage Linderström
Nørre Aaby: Musvåge 1 R. Svend Aage Linderström
Ulvemosehule Skov: Lille Lappedykker 1 YF UF, Rørhøg 2 YF BR, Isfugl 1 R. Thomas Kampmann
Å vest for Brydegård: Rørsanger 3 YF UF, Skægmejse 8 YF UF. Thomas Kampmann 
Søndersø (Nordfyn): Gærdesmutte 1 YF SY. Anders Nielsen


           Hvidskægget terne Foto: Morten Müller

Fredag den 3. juli 2015.                                                 Solopgang: 04:44  Solnedgang: 21:59

Monnet: Storspove 43 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Hvidskægget Terne (SU) 1 FU
Egense, Højensvej
: Havørn 1 AD, Rød glente 1 OF, Rørhøg 1 OF, Hvepsevåge 1 OF, Musvåge 1 OF. Nana Agger [nanaagger.dk]
Ollerup, Åmosen
(16:00): Havørn 1 AD OF (gammel havørn kredsende over mosen inden den gled mod Hvidkilde sø). Peder Skou  [Apollo Books]
Tange å
(06:30): Gråkrage 3 FU, Sortkrage 1 FU, Blåmejse 8 FU (2 Ad + 6 1K), Stor flagspætte 1 OF, Gøg 1 OF, Træløber 1 FU, Tornsanger 2 YF, Stær 5 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Eskemose v/Ballen: Hvepsevåge 1 OF. Niels Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Hvidskægget Terne (SU) 1 ODR FU. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Hvidskægget Terne (SU) 1 ODR FU . Anders O W Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Krikand 4 FU, Brushane 5 FU, Tinksmed 1 FU,
Hvidskægget Terne (SU) 1 R , Rødrygget Tornskade 2 FU. Ole Bo Olsen
Keldsnor: Stor Præstekrave 2 FU, Brushane 2 FU. Ole Bo Olsen
Keldsnor: Digesvale 30 OF. Kim Hagen Andersen 
Stoense Udflyttere: Husrødstjert 1 FU, Gulbug 2 YF BR, Rødrygget Tornskade 1 FU. Kim Hagen Andersen
Tranekær: Trane 1 FU. Kim Hagen Andersen
Det ny land (Lyø): Gråstrubet Lappedykker 7 AD YF, Skarv 25 R, Gravand 7 AD R, Gråand 10 AD R, Rørhøg 1 M OF, Blishøne 23 AD R, Strandskade 6 AD YF, Vibe 4 R, Rødben 3 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 450 YF UF, Stormmåge 10 YF, Svartbag 3 R, Splitterne 42. Jacob Sterup
Lyø Trille/Vestersjo: Storspove 1 R. Jacob Sterup
Sinebjerg: Havørn 1 OF. Jacob Sterup
Kildemose, Ryslinge: Rød Glente 1 FU. Karl Top
Knold Nor: Skarv 3 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 4 AD R, Gravand 10 , Gravand 2 AD R, Krikand 5 2K+ R, Hvinand 6 R, Rørhøg 1 M AD FU, Strandskade 16 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 35 R, Rødben 2 R, Hvidklire 4 R, Havterne 1 AD FU. Jacob Sterup
Lillemølle (Ørbæk Å): Troldand 10 PUL R, Troldand 1 F YF, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 F FU. Peter Pelle Clausen
Ølundgårds Inddæmning:
Sølvhejre 1 R. Jens David Kofoed Mogensen 
Broløkke Strand: Gul Vipstjert 2 YF K. Evald Mehlsen
Dalby Bugt: Enge v/Ålekisterenden: Klyde 1 YF UF, Klyde 3 JUV R, Bomlærke 1 SY. Evald Mehlsen
Martofte: Stillits 2 SY. Evald Mehlsen
Revninge: Bomlærke 1 SY. Evald Mehlsen
Sabbesborg Klint: Havørn 1 1K+ Ø. Evald Mehlsen
Scheelenborg Skov + Gods: Gul Vipstjert 2 YF UF, Gul Vipstjert 3 JUV R. Evald Mehlsen
Scheelenborg: Noret: Lille Gråsisken 3 YF P. Evald Mehlsen
Urup Dam: Lille Præstekrave 2 R, Brushane 5 R, Sortklire 1 R, Svaleklire 9 FU, Tinksmed 35 FU. Jens-Gert Hansen
Øksnehave: Bomlærke 1 SY. Evald Mehlsen
Åsum: Engpiber 2 YF UF. Evald Mehlsen 


           Digesvale Foto: Poul Brugs Rasmussen

Torsdag den 2. juli 2015.                                                 Solopgang: 04:44  Solnedgang: 21:59

Tranekær: Trane 2 ad + 1 pull. Claus Dalskov
Tranekær: Havørn 2 1K. Claus Dalskov
Tange å
: Digesvale 20 R FU, Bysvale 10 FU, Gulspurv 1 R, Troldand 2 FU, GØG 1 SY. Poul Brugs Rasmussen
Drejø Enge v/Mejlhoved: Ederfugl 9 , Tårnfalk 1 FU, Digesvale 50 YF BR, Kærsanger 1 YF SY, Gærdesanger 1 YF SY,
Drejø Tørvegr.s/for Skoven: Fiskehejre 1 R, Rørhøg 1 F FU, Strandskade 1 R

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor (05:30 - 06:45): Hvid Vipstjert 11 FU (Set fra citronparkeringen - desværre !). Morten Müller
Thurø By m.m.: Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Søbygård (Ærø): Gråstrubet Lappedykker 4 YF BR, Taffeland 5 YF UF. Arne Bruun
Trente Mølle m.m.: Grønspætte 1 R, Ravn 5 OF. Kirsten Pedersen
Ellested: Agerhøne 1 R, Sortkrage 1 FU. Palle Bo Larsen
Kobbermosen v/Lykkesholm: Rørhøg 1 F FU, Musvåge 1 R, Strandskade 1 OF, Huldue 1 SY, Korttået Træløber 1 FU, . Palle Bo Larsen
Lindeskov v/Ørbæk: Lille Lappedykker 1 YF, Hættemåge 10 R. Palle Bo Larsen
Lykkesholm: Skovpiber 2 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 YF FU. Palle Bo Larsen
Magelund Voldsted og Gammelbæk: Rørhøg 2 FU, Blishøne 1 YF, Spætmejse, Lysbuget (europaea) 1 FU. Palle Bo Larsen
Søsted: Husrødstjert 1 R. Per Rasmussen
Hjulby Mose: Grågås 16 R, Gråand 12 R, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 1 T, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 6 R, Strandskade 3 R, Vibe 5 R, Rødben 3 R, Hættemåge 32 R, Sølvmåge 4 R, Ringdue 14 OF, Gøg 1 R, Gærdesmutte 3 R, Solsort 3 R, Sivsanger 1 R, Rørsanger 1 R, Tornsanger 2 R, Havesanger 1 R, Munk 1 R, Gransanger 4 R, Gråkrage 14 OF, Stær 160 OF, Gulspurv 3 R, Rørspurv 1 R. Peter Pelle Clausen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 70 R, Fiskehejre 6 R, Grågås 20 R, Gravand 6 YF, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 4 R, Klyde 6 FU, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 5 R, Sildemåge 2 R, Sølvmåge 21 R, Digesvale 35 FU, Landsvale 20 FU, Hvid Vipstjert 8 FU, Kærsanger 1 R, Gulbug 1 R, Tornsanger 1 SY, Musvit 5 R, Gråkrage 7 R, Stær 50 FU, Bogfinke 2 R, Grønirisk 4 R, Gulspurv 2 R. Peter Pelle Clausen
Bukkerup Kohave: Musvåge 1 R. Thomas Varto Nielsen
Fangel: Gråspurv 2 R. Thomas Varto Nielsen
Jordløse By: Hvid Vipstjert 2 R. Thomas Varto Nielsen
Kavslunde: Hættemåge 30 R, Sølvmåge 70 R. Thomas Varto Nielsen
Moser v/Nonnebo: Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R. Thomas Varto Nielsen
Nørre Broby: Råge 30 R. Thomas Varto Nielsen
Sankt Klemens: Landsvale 3 FU. Thomas Varto Nielsen
Vejle Granskov: Gærdesmutte 1 SY. Thomas Varto Nielsen
Vittinge: Landsvale 25 FU, Bysvale 2 FU. Thomas Varto Nielsen
Vittinge Å (Odensevej - Odense Å): Gøg 1 R. Thomas Varto Nielsen
Øghaven: Musvåge 1 OF. Thomas Varto Nielsen
Årup: Mursejler 6 OF. Thomas Varto Nielsen
Lunde v/Otterup: Rørhøg 1 F FU. Anders Nielsen


       

Onsdag den 1. juli 2015.                                                 Solopgang: 04:43  Solnedgang: 22:00

Siø (07:45): Gul vipstjert 4 YF, Sanglærke 6 SY R, Grågås 50 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Hvidkilde Gods: Ravn 2 OF. Niels Andersen
Keldsnor (04:45 - 06:30):  Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 M 2K+ YF FU (Hannen sad i lange perioder med det samme føde i næbbet, på forskellige steder.Den fløj også meget rundt over stedet, men fik ingen respons), Citronvipstjert (SU)
0 R (Hverken C-vip F eller hybridungen set med sikkerhed, dog fløj to vipstjerter øst sammen i modlys, og jeg hørte dem ikke. Tjekkede Lundemosen senere, men fandt dem ikke). Morten Müller
Påø Strand: Havørn 1 3K+ FU, Rødrygget Tornskade 1 FU. Gregers Johannesen
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen

Bogensø: Lille Gråsisken 1 R. Evald Mehlsen
Brockdorff Skov: Rødrygget Tornskade 1 M AD R. Evald Mehlsen
Gammelkær: Kærsanger 1 SY. Evald Mehlsen
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Misteldrossel 1 R. Evald Mehlsen
Scheelenborg: Noret: Huldue 1 R, Gul Vipstjert 5 YF UF, Hvid Vipstjert 2 YF P, Sangdrossel 1 SY, Havesanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 2 M YF TH, Lille Gråsisken 2 OF. Evald Mehlsen
Tommerup: Rørhøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Skovskade 1 FU, Dompap 1 M R. Helle Suadicani
Urup Dam: Gråstrubet Lappedykker 1 YF UF, Gråstrubet Lappedykker 1 PUL FU, Fiskehejre 1 OF, Gråand 8 YF, Troldand 2 YF UF, Troldand 11 PUL FU, Rørhøg 1 M FU, Blishøne 8 YF, Blishøne 4 1K FU, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 4 R, Brushane 1 FU, Rødben 2 YF, Rødben 4 1K FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 48 FU, Hættemåge 102 R, Stormmåge 1 R, Svartbag 1 R, Ringdue 1 FU, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 5 YF, Hvid Vipstjert 2 1K FU, Tornsanger 1 SY. Helle Suadicani


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

02 aug 2015
This page is part af: Http://www.Snatur.dk