Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 26. - 30. ( 1. juli - 31. juli 2016).                     Sidst opdateret 02 august 2016 21:49:24 

 

 

 


         Jomfrutrane Bøtø Nor

 Søndag den 31. juli 2016                                        Solopgang: 05:25 Solnedgang: 21:22

Tange å (06:30): Gærdesanger 4 FU, Grønirisk 3 FU, Tornirisk 4 FU, Bysvale 4 FU, Landsvale 25 FU, (flere var ringmærket), Digesvale 50 FU, Stor flagspætte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Hindsholm, Fyns Hoved (12:00):
Sort stork 1 R . Joakim Roca-Eriksen, Jensen Kathrine
Jersore (15:35):
Sort Stork 1 R . Klaus Aagaard Schak Laursen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.: Rørhøg 1 M YF FU. Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Gravand 3 YF, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 4 YF UF, Vibe 8 R, Vibe 4 YF K, Almindelig Ryle 3 R, Storspove 2 SV, Rødben 2 YF K, Hvidklire 3 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 5 R, Landsvale 35 FU, Bysvale 1 R, Tornirisk 15 R. Arne Bruun
Østerskov (Thurø): Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Hav øst for Thurø: Almindelig Ryle 25 SV, Fjordterne/Havterne 116 SV. Arne Bruun
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 1 FU, Klyde 3 R, Lille Præstekrave 3 R, Islandsk Ryle 3 R, Lille Kobbersneppe 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Rovterne 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Tullebølle: Trane 2 FU. Helle Regitze Boesen
Gudbjerg: Trane 2 AD OF. Leif Bisschop-Larsen
Sortemosen (Sydfyn): Knopsvane 8 YF, Havørn 3 R, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 FU, Trane 2 AD FU. Leif Bisschop-Larsen   
Blandskov (Ravnholt): Ravn 16 FU. Karl Top
Holckenhavn Bugt/strandeng:
Fjordterne 2 FU. Kristian Angelo-Nielsen 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Stor Kobbersneppe 1 1K R. Anders Odd Wulff Nielse
Firtalsstrand & Mellemstykket: Havørn 1 IMM FU. Jens Bækkelund
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Havørn 1 AD R. Jens Bækkelundn
Regstrup: Tårnfalk 2 R, Agerhøne 4 YF, Ringdue 6 YF, Landsvale 16 YF, Bysvale 4 YF, Hvid Vipstjert 8 YF, Gærdesmutte 4 YF, Solsort 6 YF, Husskade 4 YF, Sortkrage 3 R, Gråkrage 2 R, Gråspurv 20 YF. Karsten Skygge Andersen
Røjle Klint: Lille Gråsisken 3 YF UF. Erik Busk
Gyldensteen: Reservatet:
Sort Stork 1 OF. Klaus Laursen


         

 Lørdag den 30. juli 2016                                        Solopgang: 05:23 Solnedgang: 21:24

Moser ved Dalkildegård (Svanninge): Gråstrubet Lappedykker 3 YF UF, Grønspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R,
Stillits 1 SY
Lundeborg: Brun bjørnespinder 1 R M. Poul Brugs Rasmussen
Firetalsstranden: Lille kobbersneppe 19 R, Tinksmed 1 R,  Vibe 1 R, Krumnæbbet ryle 2 R, Almindelig ryle 7 R. Finn Skov

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Hou Nordstrand (Langeland): Vagtel 1 SY. Aksel Christensen
Drejet (Ærø): Rørhøg 2 1K FU, Sortkrage 2 R, Gråkrage 2 R. Lars Tom-Petersen
Lille Rise: Grågås 340 R, Rørhøg 1 M FU. Lars Tom-Petersen
Nevre: Strandskade 18 SV. Lars Tom-Petersen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 4 OF, Skarv 80 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 68 , Grågås 650 R, Knarand 6 , Gråand 50 R, Skeand 3 R, Taffeland 60 R, Troldand 90 R, Hvinand 25 R, Blishøne 40 R, Vibe 6 R, Hættemåge 6 , Stormmåge 1 R, Sølvmåge 7 , Fjordterne 8 FU, Ringdue 1 SY, Stor Flagspætte 1 OF, Digesvale 5 FU, Landsvale 2 FU, Landsvale 2 R, Bysvale 18 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 OF, Rørsanger 1 SY, Ravn 1 FU, Bogfinke 1 FU. Gunnar Jørgensen
Kildemose v/Ryslinge: Trane 2 OF. Karl Top
Sortenkær: Havørn 1 OF. Thomas Varto Nielsen


           Sangsvane Foto: Finn Skov

 Fredag den 29. juli 2016                                        Solopgang: 05:22 Solnedgang: 21:26

Ollerup, Åmosen: Rødtjert 1 1K. Peder Skou  [Apollo Books]
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 1 OF, Sangsvane 1 R AD, Knopsvane 11 R, Mudderklire 1 R, Isfugl 1 HØ. Niels Bomholt, Finn Skov
Tange å (15:30): Ravn 1 OF, Bysvale 2 OF, Iris 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Tryggelev Nor & Salme Nor (11:15 - 12:30): Knarand 25 R,
Rovterne 4 R (1 ad og 1 1k i både Tryggelev og Salme Nor, senere 2 1k i Salme Nor (Ringmærkede)), Fjordterne 10 FU. Henrik Mørup-Petersen
Skjoldnæs Fyr: Gråstrubet Lappedykker 1 V, Skarv 15 S, Fiskehejre 3 S, Sortand 14 T, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 3 NV, Vibe 1 R, Islandsk Ryle 2 AD SV, Almindelig Ryle 15 AD SV, Lille Kobbersneppe 36 SV, Småspove 16 R, Storspove 1 NV, Svaleklire 3 T, Splitterne 2 FU, Fjordterne 138 SV, Fjordterne/Havterne 9 SV, Havterne 28 SV, Havterne 1 1K FU, Alk 3 Ø, Mursejler 3 FU, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 6 FU, Landsvale 5 FU, Bysvale 15 FU, Skovpiber 1 R, Tornsanger 5 R, Stær 100 R, Skovspurv 2 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 TF. Lars Tom-Petersen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 35 R, Fiskehejre 6 FU, Knopsvane 156 FU, Sangsvane 1 R, Grågås 40 R, Knarand 11 R, Krikand 20 R, Taffeland 37 R, Troldand 75 R, Troldand 8 YF UF, Hvinand 1 R, Havørn 2 R, Blishøne 250 FU, Vibe 8 R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 2 R, Fjordterne 2 FU, Isfugl 1 R, Rørsanger 1 SY, Gråkrage 2 R. Niels Bomholt Jensen
Rynkeby Hestehave: Hvepsevåge 2 R, Grønspætte 1 M FU. Per Quaade
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Damklire 1 FU . Ole Bo Olsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 5 YF, Lille Lappedykker 5 PUL FU, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 9 R, Sorthalset Lappedykker 5 FU, Fiskehejre 15 R, Klyde 3 FU, Stor Præstekrave 7 FU T, Vibe 96 R, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 52 FU, Brushane 3 R, Dobbeltbekkasin 8 FU, Lille Kobbersneppe 22 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 1 FU,
Damklire 1 FU, Hvidklire 10 R, Tinksmed 8 R, Mudderklire 4 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Tornsanger 1 FU, Stær 10 R. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 9 YF UF, Toppet Lappedykker 2 YF UF, Klyde 3 R, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 9 FU, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 15 FU, Brushane 6 FU, Dobbeltbekkasin 34 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Lille Kobbersneppe 26 FU, Rødben 2 FU,
Damklire 1 FU, Hvidklire 9 FU, Tinksmed 9 FU, Mudderklire 5 FU, Gulspurv 1 SY. Helle Suadicani
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Fiskehejre 14 R, Strandskade 42 R, Klyde 9 FU, Vibe 26 R, Lille Kobbersneppe 3 FU, Storspove 77 R, Hvidklire 5 FU. Leif Kristensen
Vester Egense: Bomlærke 1 R. Helle Suadicani 
Lindø + vade v/Jersore:
Sort Stork 1 FU, Strandskade 42 FU, Hvidklire 12 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Tornsanger 1 FU, Gulspurv 1 SY. Helle Suadicani 


          Rovterne Foto: Finn Skov

 Torsdag den 28. juli 2016                                        Solopgang: 05:20 Solnedgang: 21:27

Vejlen, Tåsinge: Fiskehejre 2 R, Grågås 28 R, Gråand 6 R, Troldand 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 6 R, Vibe 6 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Rørspurv 1 R
Hesselagergård
(06:15): Tårnfalk 1 R. (der er ikke kommet unger til verden deroppe i år). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:00 - 11:30) Jernspurv 1 RI, Kærsanger 10 RI, Rørsanger 5 RI, Gulbug 5 RI, Gærdesanger 5 RI, Tornsanger 14 RI, Havesanger 1 RI, Munk 4 RI, Gransanger 3 RI, Blåmejse 4 RI, Musvit 1 RI, Rørspurv 1 RI I dag 54 fugle af 12 arter ringmærket. Keldsnor Fuglestation/ Jan Holm Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 3 FU, Skarv 28 R, Knopsvane 20 R, Grågås 90 R, Knarand 31 FU, Krikand 29 FU, Taffeland 1 FU, Rørhøg 2 , Tårnfalk 1 FU, Blishøne 90 R, Vibe 38 R, Brushane 1 FU, Hvidklire 1 FU, Rovterne 2 R, Fjordterne 3 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Tornsanger 1 FU, Skægmejse 4 R, Rødrygget Tornskade 2 FU, Tornirisk 3 FU. Finn og Susanne Rørdam Skov
Gråsten Nor: Tårnfalk 6 FU, Småspove 1 R, Engpiber 3 R, Rødrygget Tornskade 1 1K R. Lars Tom-Petersen
Skjoldnæs Fyr: Stor Præstekrave 3 SV, Småspove 19 R, Splitterne 1 FU, Fjordterne 1 1K SV, Mursejler 1 FU, Landsvale 9 V, Skovpiber 2 V. Lars Tom-Petersen
Tværby Mark: Husskade 2 R. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Ederfugl 3 V, Sortand 3 V, Stor Præstekrave 2 R, Sandløber 2 AD T R, Almindelig Ryle 1 AD R, Mudderklire 10 R, Sortkrage 1 R, Stær 100 R. Lars Tom-Petersen
Avernakø: Havørn 2 R N. Niels Friis 
Tornbjerg: Rørhøg 1 M OF. Michael L.J. Glentedal
Tietgenbyen: Agerhøne 14 YF UF. Lilly Sørensen
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Spurvehøg 1 OF. Jens Gregersen
Kerteminde: Mursejler 40 YF TH, Landsvale 2 YF UR. Jens Gregersen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Rørhøg 1 M OF. Jens Gregersen
Mesinge: Lille Gråsisken 1 OF. Evald Mehlsen
Mose vest for Mårhøj Jættestue, Snave: Rørhøg 1 R. Evald Mehlsen
Sabbesborg Klint: Digesvale 100 YF. Evald Mehlsen
Scheelenborg: Noret: Gulbug 3 YF UF, Rødrygget Tornskade 1 F AD R. Evald Mehlsen
Tårup Inddæmmede Strand: Rørhøg 1 M AD R. Evald Mehlsen
Urup: Svaleklire 11 R. Ivan Sejer Beck
Enghave v/Scheelenborg: Svaleklire 1 R. Evald Mehlsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Fiskehejre 10 FU, Grågås 350 R, Rørhøg 1 OF, Klyde 3 FU, Islandsk Ryle 1 FU, Brushane 13 FU, Stor Kobbersneppe, Islandsk (islandica) 1 FU,
Damklire 1 FU, Svaleklire 1 FU. Anders Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Strandskade 1 R, Klyde 3 R, Lille Præstekrave 1 1K R, Stor Præstekrave 11 FU, Strandhjejle 1 FU, Vibe 74 R, Islandsk Ryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 12 FU, Almindelig Ryle 86 FU, Brushane 17 FU, Dobbeltbekkasin 8 FU, Stor Kobbersneppe, Islandsk (islandica) 1 FU, Lille Kobbersneppe 10 R, Storspove 1 R, Sortklire 4 FU, Rødben 1 FU,
Damklire 1 FU, Hvidklire 3 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 8 FU, Mudderklire 4 FU. Niels Bomholt Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 5 FU, Vibe 50 FU, Krumnæbbet Ryle 12 FU, Almindelig Ryle 80 FU, Dobbeltbekkasin 15 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Lille Kobbersneppe 10 FU, Storspove 3 FU,
Damklire 1 FU, Hvidklire 8 FU, Tinksmed 10 FU, Mudderklire 3 FU. Søren Blanke
Strandenge v/Jersore:
Sort Stork 1 IMM FU . Jens Bækkelund


          Damklire Firetalsstranden

 Onsdag den 27. juli 2016                                        Solopgang: 05:18 Solnedgang: 21:29

Ollerup, Åmosen: Havørn 2 R AD. Peder Skou  [Apollo Books]
Sydfyn et sted: Isfugl 1 FU . Bent Staugaard

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Toppet Lappedykker 43 AD R, Knopsvane 2 AD R, Svartbag 2 AD R. Jacob Sterup
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (04:30 - 10:30): Husrødstjert 1 RI, Kærsanger 9 RI, Rørsanger 2 RI, Gulbug 1 RI, Gærdesanger 2 RI, Tornsanger 4 RI, Munk 2 RI, Løvsanger 1 RI, Gulspurv 1 RI I dag 23 fugle af 9 arter ringmærket. Keldsnor Fuglestation/ Jan Holm Jensen
Bagenkop Havn: Hvidklire 2 OF,
Middelhavssølvmåge 1 4K R, Kaspisk Måge 1 1K R, Svartbag 110 R, Husrødstjert 1 SY. Jacob Sterup
Spodsbjerg Havn: Svartbag 50 R. Jacob Sterup
Storeholm + øhavet nord for: Islandsk Ryle 12 FU SV, Lille Kobbersneppe 22 FU SV, Fjordterne 8 SV. Jacob Sterup
Hav ved Tryggelev Nor: Hvinand 20 FU. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Fiskehejre 6 R, Knopsvane 25 2K+ R, Knopsvane 14 , Taffeland 13 2K+ R, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 1 AD R, Vibe 93 R, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 2 R, Svaleklire 2 FU, Fjordterne 30 R. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stor Præstekrave 5 R, Vibe 30 R, Brushane 2 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 2 R, Svartbag 2 AD R, Rovterne 2 , Fjordterne 4 FU, Skægmejse 1 R. Jacob Sterup
Skjoldnæs Fyr: Gråstrubet Lappedykker 3 Ø, Skarv 10 R, Skarv 19 T, Grågås 11 OF, Ederfugl 8 R, Sortand 45 T, Fløjlsand 1 Ø, Rørhøg 1 F R, Fasan 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Strandhjejle 13 AD SV, Vibe 5 R, Islandsk Ryle 23 SV, Almindelig Ryle 109 AD SV, Lille Kobbersneppe 15 SV, Småspove 6 R, Storspove 1 V, Tinksmed 1 V, Hættemåge 5 SV, Stormmåge 4 SV, Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 8 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 6 R, Splitterne 3 FU, Fjordterne 117 SV, Fjordterne/Havterne 36 SV, Alk 3 NØ, Ringdue 1 YF SY, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 2 R, Digesvale 15 T, Landsvale 6 T, Bysvale 20 FU, Engpiber 5 R, Gul Vipstjert 3 TF, Bjergvipstjert 1 TF, Hvid Vipstjert 8 R, Gærdesmutte 2 YF SY, Solsort 2 R, Gærdesanger 2 R, Tornsanger 4 R, Musvit 2 R, Husskade 2 R, Stær 40 R, Tornirisk 30 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 TF, Gulspurv 2 YF SY. Lars Tom-Petersen
Søbygård (Ærø): Gråstrubet Lappedykker 18 YF UF,Musvåge 1 R. Lars Tom-Petersen
Sortemosen (Sydfyn): Knopsvane 6 FU, Havørn 1 AD OF, Havørn 1 JUV R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 R, Vibe 1 OF, Hættemåge 12 R, Ringdue 3 FU, Ringdue 2 R, Landsvale 3 FU, Bysvale 4 FU, Engpiber 2 FU, Bynkefugl 2 , Solsort 1 SY, Kærsanger 1 FU, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Gråkrage 8 R, Stær 15 OF, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 SY. Susanne Rørdam Skov 
Firtalsstrand & Mellemstykket (08:00 - 09:30): Stor Præstekrave 12 R, Krumnæbbet Ryle 5 R, Brushane 6 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Lille Kobbersneppe 5 R, Sortklire 4 R,
Damklire 1 R (Ses fint fra fugletårnet), Tinksmed 6 R, Mudderklire 9 R. Kresten Madsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 8 YF UF, Stor Præstekrave 12 FU, Islandsk Ryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Lille Kobbersneppe 7 FU, Sortklire 3 FU,
Damklire 1 FU, Rørsanger 1 YF SY. Anders Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket:  Klyde 2 R, Vibe 5 FU, Almindelig Ryle 3 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Storspove 2 FU, Sortklire 3 FU, Rødben 2 FU,
Damklire 1 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 2 R. Jens O. Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 1 SY, Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Grågås 25 R, Krikand 4 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 50 R, Klyde 4 FU, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 3 R, Islandsk Ryle 1 SDR FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 15 SDR FU, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 10 R, Lille Kobbersneppe 2 FU, Rødben 1 R,
Damklire 1 R, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 1 R, Rørsanger 1 SY. Leif Frederiksen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 2 SY, Krumnæbbet Ryle 2 AD FU, Dobbeltbekkasin 4 R,
Damklire 1 FU. Frank Desting


         Rødrygget tornskade Foto: Tommy Dalnæs

 Tirsdag den 26. juli 2016                                        Solopgang: 05:16 Solnedgang: 21:31

Svendborg Golfbane: Havørn 1 R, Tårnfalk 1 R
Rødme Svinehaver: Grønspætte1 OF KA, Rødrygget Tornskade 2 R F+M, Gulspurv 3 R SY, Grønirisk 5 R, Dobbeltbekkasin 1 FU.
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Magleby: Havørn 1 R . Ole Bo Olsen
Ringe: Rovfugl sp. 1 T N (Helt sort rovfugl trak nord i Ringe til aften. Sås mest bagfra men stive vinger, størrelse som lille kærhøge art. Det kunne være fedt, hvis andre fik øje på den! Intet lyst kunne ses). Erik Ehmsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (04:30 - 11:00): Gærdesmutte 2 RI, Jernspurv 2 RI, Kærsanger 6 RI, Rørsanger 1 RI, Gulbug 2 RI, Tornsanger 3 RI, Havesanger 1 RI, Munk 1 RI, Gransanger 2 RI, Musvit 1 RI, Rørspurv 1 RI I dag 22 fugle af 11 arter ringmærket. Keldsnor Fuglestation/ Jan Holm Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørhøg 2 JUV OF, Stor Præstekrave 2 R, Almindelig Ryle 1 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 2 R, Gul Vipstjert 1 R. Ole Bo Olsen
Andemose: Havørn 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Storspove 3 OF, Mudderklire 1 OF, Landsvale 6 OF, Ravn 3 OF. Helle Regitze Boesen
Skarø Kalveodde: Grågås 250 R, Rørhøg 3 1K R, Storspove 15 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Skarø Rev: Knopsvane 1 R, Grågås 40 R, Rørhøg 2 FU, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 4 R, Hjejle 130 R, Vibe 80 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 30 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Sortklire 1 R, Rødben 10 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 3 R, Tinksmed 5 R, Stær 300 R. Leif Bisschop-Larsen
Lille Rise: Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 R, Bomlærke 1 YF SY. Lars Tom-Petersen
Sjoen v/Dunkær: Rørhøg 3 1K R. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Ederfugl 18 V, Sortand 3 OF, Ryle sp. 1 SV, Hættemåge 5 V, Splitterne 7 V, Fjordterne 1 1K Ø. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 3 R, Rørhøg 2 1K R, Sortstrubet Bynkefugl 2 YF UF. Lars Tom-Petersen
Bregninge (Ærø): Rørhøg 1 OF. Lars Tom-Petersen
Drejet (Ærø): Rørhøg 1 OF. Lars Tom-Petersen
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 1 AD R. Leif Bisschop-Larsen
Bøjden Nor: Grågås 600 R, Stor Præstekrave 38 R, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Hvidklire 9 FU. Paul Nilsson  
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Damklire 1 FU . Martin Strømkjær
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Damklire 1 1K R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Damklire 1 FU. Søren Louis Rasmussen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Dværgryle 1 FU. Martin Strømkjær
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 36 R, Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Sorthalset Lappedykker 6 YF UF, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 134 R, Sangsvane 1 R, Grågås 287 R, Pibeand 2 FU, Krikand 41 FU, Gråand 237 R, Skeand 5 R, Taffeland 1 R, Troldand 12 R, Havørn 1 AD FU, Rørhøg 1 JUV FU, Blishøne 1655 R, Vibe 1 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 4 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 11 R, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 30 R, Landsvale 20 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Skarv 3 R, Fiskehejre 12 R, Pibeand 1 R, Ederfugl 66 R, Toppet Skallesluger 2 R, Strandskade 15 R, Stor Præstekrave 4 R, Storspove 8 FU, Rødben 2 R, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 3 R, Hættemåge 62 R, Sølvmåge 96 R, Stær 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 10 R, Grågås 16 R, Gravand 7 R, Gråand 1 R, Tårnfalk 1 M R, Vandrikse 1 SY, Strandskade 11 R, Hjejle 2 R, Vibe 25 R, Storspove 21 R, Rødben 1 R, Hvidklire 7 R, Hættemåge 460 R, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 22 R, Stær 12 FU, Rørspurv 2 FU. Jens Bækkelund


         

 Mandag den 25. juli 2016                                        Solopgang: 05:15 Solnedgang: 21:33

Grasten: Grønspætte 2 FU (Vi havde fornøjelsen sammen med gode naboer, at se 2 Grønspætter på vores fællesareal, hvor der lige var slået græs). Annegrethe og Torben Duerlund
Fakkebjerg
(14:43):
Hvid stork 1 FU (Fouragerer på mark med pløjende traktor). Torbjørn Eriksen
Tryggelev Nor
: Rovterne 1 FU . Ole Bo Olsen
Tange å
: Bysvale 8 FU, Landsvale 30 FU R OF, Digesvale 100+ OF R FU, Hvidvipstjert 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (04:30 - 11:00): Gærdesmutte 1 RI, Kærsanger 5 RI, Rørsanger 9 RI, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 13 RI, Gulspurv 1 RI, Rørspurv 1 RI I dag 31 fugle af 7 arter ringmærket. Keldsnor Fuglestation/ Jan Holm Jensen
Keldsnor: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 11 YF UF, Skarv 30 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 13 R, Grågås 80 R, Gravand 5 YF UF, Taffeland 2 R, Troldand 8 R, Hvinand 8 FU, Blishøne 40 FU, Klyde 12 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 27 R, Strandhjejle 1 JUV R, Vibe 25 R, Temmincksryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 11 FU, Almindelig Ryle 107 FU, Brushane 3 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 13 R, Tinksmed 11 FU, Mudderklire 3 R, Stenvender 1 R, Hættemåge 25 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 12 R, Digesvale 900 R, Bysvale 1 FU, GulVipstjert 4 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Stillits 2 OF, Tornirisk 12 R. Niels Bomholt Jensen
Klise Nor: Skægmejse 2 R. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 2 YF UF, Skarv 48 R, Fiskehejre 7 FU, Knopsvane 20 R, Grågås 20 R, Gravand 2 R, Knarand 36 R, Krikand 44 FU, Skeand 1 R, Taffeland 2 R, Troldand 8 R, Hvinand 1 R, Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 315 FU, Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 90 R, Almindelig Ryle 3 FU, Brushane 4 FU, Hvidklire 1 R, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag1R, Fjordterne 3 FU, Digesvale 10 OF, Landsvale 1 FU, Bysvale 1 FU, vid Vipstjert 1 FU, Tornsanger 2 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 R, Stær 50 R, Gråspurv 1 M R, Tornirisk 1 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Vesteregn: Rødrygget Tornskade 1 R. Niels Bomholt Jensen
Humble:
Hvid Stork 1 R. Helle Andersen
Storeholm + øhavet nord for: Strandskade 52 R, Klyde 9 FU, Stor Præstekrave 52 FU, Hjejle 14 R, Islandsk Ryle 1 R, Sandløber 1 FU, Krumnæbbet Ryle 16 FU, Almindelig Ryle 200 R, Småspove 2 R, Storspove 90 R, Hvidklire 3 R, Mudderklire 3 R, Splitterne 30 R, Dværgterne 2 R, Gul Vipstjert 12 R. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Grågås 1100 R, Rovterne 2 AD R, Fjordterne 18 R. Gregers Johannesen
Tværby Mark: Rørhøg 1 1K OF. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Lille Lappedykker 2 YF TH, Toppet Lappedykker 6 R, Sorthalset Lappedykker 12 R, Skarv 14 R, Fiskehejre 9 R, Knopsvane 16 R, Knopsvane 6 YF UF, Grågås 620 R, Gravand 3 R, Krikand 4 R, Gråand 100 R, Skeand 6 R, Taffeland 90 R, Taffeland 7 YF UF, Troldand 250 R, Hvinand 5 R, Rørhøg 1 1K R, Musvåge 2 R, Vandrikse 1 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 40 R, Brushane 1 R, Rødben 3 R, Hvidklire 4 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 5 R, Digesvale 25 FU, Landsvale 70 FU, Bysvale 300 R, Engpiber 7 YF K, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 R, Hvid Vipstjert 15 R, Gærdesmutte 5 YF SY, Sortstrubet Bynkefugl 2 YF UF, Stenpikker 1 1K R, Solsort 5 R, Sangdrossel 1 YF SY, Rørsanger 2 YF SY, Gulbug 1 R, Tornsanger 7 YF, Havesanger 3 YF SY, Munk 4 YF SY, Gransanger 3 YF SY, Løvsanger 1 YF SY, Grå Fluesnapper 1 R, Blåmejse 3 R, Sortkrage 6 R, Gråkrage 4 R, Stær 300 R, Bogfinke 2 YF SY, Stillits 5 R, Tornirisk 5 R, Lille Korsnæb 1 OF, Gulspurv 5 YF SY, Rørspurv 2 R, Bomlærke 1 YF SY. Lars Tom-Petersen
Fangel, Allestedvej 70: Vagtel 1 SY, Isfugl 1 R. Jesper Brinkmann Nielsen
Agernæs: Fiskehejre 3 R, Rørhøg 1 F FU, Strandskade 4 R, Vibe 210 R, Hættemåge 40 R, Stormmåge 20 R, Landsvale 5 FU, Stær 100 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 26 R, Knopsvane 3 R, Gravand 15 JUV R, Stor Præstekrave 1 R, Hættemåge 50 FU, Sølvmåge 15 R, Svartbag 6 R, Havterne 1 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Fiskehejre 13 R, Grågås 630 FU, Grågås 800 T FU, Gravand 4 R, Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 7 FU, Hjejle 110 FU, Vibe 80 R, Brushane 4 R, Småspove 1 FU, Storspove 3 FU, Hvidklire 1 FU, Sølvmåge 5 R, Ringdue 1 OF, Gråkrage 13 FU. Kirsten Pedersen


             Digesvaler  Foto: Niels Andersen

 Søndag den 24. juli 2016                                         Solopgang: 05:13 Solnedgang: 21:34

Svendborg, matriklen: Havørn 1 AD (16:15 - skruede sig højt op og ind over midtbyen og forsvandt mod nord), Havørn 1 AD OF S ( 16:45 - formodentligt den samme), Dagpåfugleøje 25, Admiral 7-8, Tidselsommerfugl 1, Det Hvide C 1 (alle på sommerfuglebusk), Skovblåfugl 2. Jan Stener Jørgensen
Revkrog, Vesterstrand Ærø: Småspove 5 SV
Ærøskøbing: Mursejler 16 R

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Monnet, Tåsinge: Knopsvane 45 R, Grågås 32 R, Toppet Skallesluger 2 OF, Rørhøg 1 FU, Strandskade 2 OF, Hjejle 4 OF, Almindelig Ryle 26 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Småspove 1 OF, Storspove 8 R, Hættemåge 125 R, Stormmåge 75 R, Sølvmåge 4 R, Ringdue 1 SY, Sanglærke 15 R, Digesvale 500 R, Landsvale 25 FU, Bysvale 20 R, Engpiber 30 YF K, Hvid Vipstjert 4 FU, Gråkrage 35 FU, Stær 350 FU, Gråspurv 1 R, Skovspurv 10 R, Stillits 4 FU, Tornirisk 2 R, Gulspurv 1 SY. Niels Andersen
Keldsnor: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 16 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 165 R, Fiskehejre 32 R, Knopsvane 24 R, Grågås 840 R, Gravand 29 R, Gråand 15 R, Troldand 12 R, Hvinand 24 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 105 R, Strandskade 2 R, Klyde 6 R, Lille Præstekrave 6 R, Stor Præstekrave 33 R, Hjejle 3 R, Vibe 96 R, Krumnæbbet Ryle 14 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 197 R, Brushane 9 R, Rødben 6 R, Hvidklire 23 R, Svaleklire 3 R, Tinksmed 14 R, Mudderklire 10 R, Digesvale 2450 R, Bysvale 50 R, Gul Vipstjert 4 R, Hvid Vipstjert 9 R, Stær 30 R, Stillits 1 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Tinksmed 3 R, Bysvale 100 R. Ole Goldschmidt 
Nørreballe Nor: Grågås 1200 R, Havørn 2 AD R, Rovterne 1 AD R, Fjordterne 12 R. Gregers Johannesen
Vestervænge (Lohals): Stor Flagspætte 1 FU, Bysvale 15 FU, Rødhals 1 SY, Munk 1 FU, Skovskade 1 FU, Gråspurv 8 FU. Kirsten Pedersen
Lohals: Mursejler 25 FU. Kirsten Pedersen 
Dunkær Mark: Vagtel 1 SY, Tyrkerdue 1 SY, Husrødstjert 1 SY, Bomlærke 3 YF. Lars Tom-Petersen
Rise Mark: Rørhøg 2 YF, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 250 FU, Gærdesmutte 7 YF SY, Sangdrossel 1 YF SY, Gulbug 2 R, Tornsanger 5 YF SY, Havesanger 1 YF SY, Munk 2 YF SY, Gransanger 6 YF SY, Stillits 1 YF SY, Tornirisk 1 YF SY, Gulspurv 5 YF SY, Bomlærke 1 YF SYF. Lars Tom-Petersen
Sjoen v/Dunkær: Fiskehejre 1 R, Rørhøg 3 YF, Vandrikse 1 R, Digesvale 300 R NAT, Sivsanger 2 YF SY, Skægmejse 4 R, Stær 150 RF. Lars Tom-Petersen
Skjoldnæs Fyr: Småspove 21 R, Gulbug 1 R, Rødrygget Tornskade 2 R. Andreas Bruun Kristensen
Vejsnæs Nakke: Skarv 5 R, Fiskehejre 2 OF, Gråand 1 R, Ederfugl 40 R, Sortand 4 V, Toppet Skallesluger 4 V, Fiskeørn 1 S, Strandskade 3 V, Stor Præstekrave 9 YF UF, Almindelig Ryle 9 AD R, Mudderklire 12 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 30 R, Splitterne 4 FU, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 100 FU, Landsvale 30 FU, Engpiber 2 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 5 R, Hvid Vipstjert 8 R, Solsort 4 R, Gulbug 1 R, Tornsanger 1 YF SY, Musvit 2 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 4 R, Stær 20 R, Grønirisk 10 R, Tornirisk 15 R, Bomlærke 2 YF SYF. Lars Tom-Petersen
Broholm: Gråand 42 R, Musvåge 1 R, Blishøne 3 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 2 FU, Gærdesmutte 2 SY, Bogfinke 1 R, Stillits 2 R. Ella Mikkelsen
Lundeborg: Skarv 1 R, Sølvmåge 21 R, Svartbag 4 R, Klippedue (Tamdue) 1 R, Bysvale 2 FU, Gråspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Lindkær v/Ravnholt: Hvepsevåge 2 OF, Rød Glente 1 OF, Havørn 2, Musvåge 3 YF UF. Per Rasmussen
Fangel, Allestedvej 70: Vagtel 1 SY. Jesper Brinkmann Nielsen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 40 R, Fiskehejre 7 R, Grågås 86 R, Klyde 9 FU, Stor Præstekrave 18 R, Vibe 18 R, Krumnæbbet Ryle 3 R, Almindelig Ryle 4 R, Storspove 1 R, Rødben 2 FU, Svaleklire 1 R, Fjordterne 3 R, Havterne 2 R, Dværgterne 1 FU, Landsvale 9 R, Bysvale 2 FU, Bjergvipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 3 FU, Stær 42 R. Erik Busk
Hagenskov Slotsmølle: Hvepsevåge 1 R, Havørn 1 AD R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Huldue 1 SY. Thomas Kampmann
Grusgrav v/Gyngstrup: Mudderklire 2 R, Isfugl 1 R. Kresten Madsen
Æbelø: Havørn 1 AD R, Huldue 4 SY, Husrødstjert 1 FU, Pirol 2 FU. Jens Bækkelund


          

 Lørdag den 23. juli 2016                                          Solopgang: 05:11 Solnedgang: 21:36

Lundeborg, Ny Camping (18:00): Gulspurv 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lindkær, Ravnholt
(12:30-14:30): Havørn 1 R AD, Grønspætte 1 R, Dagpåfugleøje 1000 R ((min) - overalt på Hjortetrøst), Kejserkåbe 30 R (min) (spredt 1-2, også primært på Hjortetrøst), Stregbredpande 2 R, Nældesommerfugl 1 R. Jan Stener Jørgensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Rørhøg 1 F R, Vibe 15 FU, Allike 40 FU, Råge 35 FU. Niels Andersen
Urehoved: Gråstrubet Lappedykker 7 AD R, Knarand 3 R, Strandskade 3 R, Stor Præstekrave 2 R, Temmincksryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 1 AD R, Almindelig Ryle 3 AD R, Dobbeltbekkasin 2 R, Mudderklire 7 R, Engpiber 10 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 6 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 R, Stær 150 R. Lars Tom-Petersen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 150 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 59 , Grågås 110 FU, Grågås 280 R, Krikand 3 R, Gråand 55 AD R, Gråand 4 JUV FU, Taffeland 70 R, Troldand 95 R, Hvinand 6 FU, Hvepsevåge 1 FU, Musvåge 1 OF, Blishøne 60 FU, Vibe 10 OF, Vibe 2 FU, Vibe 4 R, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 3 , Stormmåge 4 , Sølvmåge 26 , Fjordterne 13 , Fjordterne 4 FU, Ringdue 2 SY, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 10 FU, Bysvale 30 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 R, Solsort 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 OF, Tornsanger 1 SY, Munk 2 SY, Musvit 1 OF, Skovskade 1 OF, Gråkrage 2 R, Ravn 1 OF, Stær 4 OF, Stær 8 FU, Stillits 2 OF, Tornirisk 1 OF, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Bjørnø: Mudderklire 5 R, Digesvale 200 YF, Rørsanger 1 SY, Bjørnø Holme:Skarv 40 R, Fiskehejre 1 R, Ederfugl  30 R, Toppet Skallesluger 10 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 4 R, Hjejle 9 R, Strandhjejle 1 AD R, Vibe 2R,  Almindelig Ryle 15 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 15 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 1 AD R, Gråkrage 2 R. Jacob Sterup
Digerne (Bjørnø): Gråstrubet Lappedykker 10 , Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 AD R, Gråand 3 2K+ R, Gråand 7 , Skeand 7 , Vibe 8 R, Storspove 2 R, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 20 FU, Digesvale 20 FU, Engpiber 3 YF, Gul Vipstjert 1 R, Solsort 1 R, Rørsanger 4 YF SY, Skægmejse 2 R SV, Musvit 1 R, Rørspurv 2 YF. Jacob Sterup
Dyreborg Vig: Toppet Skallesluger 9 , Svartbag 27 R. Jacob Sterup
Knold Nor: Rørhøg 1 M AD FU, Gul Vipstjert 1 SØ. Jacob Sterup
Mesinge: Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 OF. Bo K. Stephensen
Mørkholm Skov: Hvepsevåge 1 OF, Tårnfalk 2 R. Helle Regitze Boesen
Fænø Sund: Fiskehejre 4 R. Thomas Varto Nielsen
Knudshoved Færgehavn: Gærdesanger 1 R. Thomas Varto Nielsen
Øksenrade Skov: Stor Flagspætte 1 R, Gransanger 1 SY. Thomas Varto Nielsen
Hagenskov Slotsmølle: Grønspætte 1 R. Thomas Kampmann


        
          Klik på foto for stor størrelse

 Fredag den 22. juli 2016                                          Solopgang: 05:10 Solnedgang: 21:37

Brændegaard Sø, frøgræsmark: Musvåge 1 FU , Rød glente 1 FU . Erik Thomsen
Espe, matriklen
: Rød glente 2 FU, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 1 FU (Naboen fik slået græsset i sin hestefold, og straks indfandt der sig rovfugle. Så er der jo let adgang til føde). Bent Staugaard [Midtfyns-Naturfoto]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Kohave (Valdemarsslot): Hvepsevåge 1 OF, Grønspætte 2 R. Christian Gade
Thurø Rev: Grågås 22 R, Stor Præstekrave 1 R, Almindelig Ryle 7 AD FU, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødben 2 YF K, Hvidklire 1 R, Tinksmed 1 R, Fjordterne/Havterne 5 SV. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Hvepsevåge 1 OF. Arne Bruun
Gudbjerg: Rød Glente 3 FU. Leif Bisschop-Larsen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 44 R, Fiskehejre 16 R, Grågås 32 OF, Gravand 2 FU, Krikand 1 R, Gråand 2 R, Toppet Skallesluger 1 R, Strandskade 1 R, Klyde 18 FU, Stor Præstekrave 22 FU, Vibe 43 R, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 37 FU, Storspove 1 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 5 FU, Mudderklire 5 FU, Stenvender 1 R, Hættemåge 425 R, Sølvmåge 9 R, Svartbag 1 OF, Fjordterne 3 FU, Havterne 1 R, Dværgterne 5 FU, Ringdue 6 OF, Mursejler 3 OF, Sanglærke 4 FU, Digesvale 200 FU, Landsvale 3 R, Bysvale 10 FU, Gul Vipstjert 1 FU, Bjergvipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 24 FU, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 FU, Solsort 5 FU, Munk 1 SY, Gransanger 2 FU, Stær 32 R, Skovspurv 32 FU, Grønirisk 3 FU, Tornirisk 2 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 9 FU. Eske Morthensen, Kurt Kaack Hansen


         Husrødstjert Han Foto: Peder Skou

 Torsdag den 21. juli 2016                                          Solopgang: 05:08 Solnedgang: 21:39

Ollerup, Åmosen: Havørn 1 R, Husrødstjert 1 R M (Bor i landbrugshallerne i Nordgade (den gamle Ollerup Maskinstation) lige vest for mosen). Peder Skou  [Apollo Books]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Grågås 7 R, Gravand 2 YF, Krikand 17 SV, Tårnfalk 1 R, Strandskade 3 NØ, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 3 YF, Vibe 6 R, Vibe 2 YF K, Vibe 2 1K YF, Almindelig Ryle 1 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 1 R, Splitterne 3 S, Havterne 28 SV, Dværgterne 2 SV. Arne Bruun
Nørreballe Nor: Grågås 1450 R, Havørn 2 AD R, Fiskeørn 1 OF, Fjordterne 21 R. Gregers Johannesen
Lyø Trille/Vestersjo: Sortkrage 3 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Rød Glente 1 FU, Fjordterne 7 FU, Fjordterne 6 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Vandrefalk 1 FU, Lille Præstekrave 5 FU , Stor Præstekrave 34 FU, Krumnæbbet Ryle 10 FU. Søren G. Nielsen
Espe Tingskov: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Ringe: Rød Glente 1 R, Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Rynkeby Hestehave: Rød Glente 1 AD R. Per Rasmussen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Havørn 1 AD FU. Evald Mehlsen
Knudshoved Færgehavn: Vandrefalk 1 OF. Mogens Poulsen
Ferskesø (Bågø): Fiskehejre 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Hvidklire 1 FU, Landsvale 10 FU, Rødhals 1 SY, Stær 50 FU. Kirsten Pedersen 
Sommerodde (Bågø): Grågås 30 OF, Strandskade 2 R, Hjejle 75 R, Vibe 52 R, Almindelig Ryle 26 FU, Sanglærke 6 SY, Engpiber 4 R, Stær 150 FU, Tornirisk 2 R. Kirsten Pedersen
Bågø: Tårnfalk 1 FU, Fasan 3 JUV YF, Lille Præstekrave 1 R, Sanglærke 6 SY, Digesvale 20 FU, Landsvale 250 FU, Bysvale 100 FU, Engpiber 4 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Tornsanger 1 FU, Gråkrage 2 R, Stær 20 FU, Gråspurv 10 FU, Skovspurv 8 FU, Bogfinke 2 SY. Kirsten Pedersen
Egholm v/Bågø: Skarv 25 R, Grågås 250 R, Gråand 8 R, Strandskade 2 R, Svartbag 7 R, Måge sp. 100 R, Landsvale 10 FU, Stær 100 FU. Kirsten Pedersen
Vestermose (Bågø): Knopsvane 4 FU, Grågås 240 R, Gråand 5 R, Ederfugl 16 FU, Ederfugl 9 , Strandskade 11 R, Vibe 85 R, Rødben 1 FU, Hættemåge 100 R, Sølvmåge 50 R, Svartbag 5 R, Sanglærke 2 SY, Stær 200 FU. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Gråstrubet Lappedykker 14 FU,
Nordisk Lappedykker 2 FU, Sorthalset Lappedykker 16 FU, Havørn 1 AD R, Blishøne 700 R. Ejnar Korsgaard
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 1 OF. Ejnar Korsgaard
Lindø + vade v/Jersore: Storspove 153 FU. Ejnar Korsgaard


          
        Klik på foto for stor størrelse

 Onsdag den 20. juli 2016                                           Solopgang: 05:07 Solnedgang: 21:40

Landet: Duehøg 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Monnet
: Havørn 1 AD OF, Digesvale 400 R, Storspove 71 R, Rødben 21 R, Vibe 32 R, Strandhjejle 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Keldsnor
: Spurvehøg 1 FU, Almindelig ryle 1 R, Krumnæbbet ryle 1 R, Stenvender 2 R, Mudderklire 1 R, Hvidklire 1 R, Dværgryle 1 R, Stær 1 R. Erik Thomsen
Tange å
(06:30): Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 R, Solsort 4 R SY, Stær 25 OF FU, Tornsanger 2 R, Gransanger 2 AD FU + 3 1K FU, Gulspurv 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Helnæs: Engpiber 1 R. Peder Skou  [Apollo Books]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Hav øst for Thurø: Spove sp. 4 SV, Fjordterne/Havterne 55 S. Arne Bruun
Thurø Rev: Stor Præstekrave 3 R, Stor Præstekrave 2 YF UF, Hjejle 2 R, Vibe 8 R, Vibe 2 YF K, Rødben 2 YF K, Tinksmed 1 R. Arne Bruun
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 2 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 8 R, Digesvale 325 R. Gregers Johannesen
Keldsnor: Fiskehejre 20 R, Klyde 6 YF UF, Stor Præstekrave 15 YF UF, Islandsk Ryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Almindelig Ryle 60 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 2 FU, Fjordterne 1 R, Digesvale 400 R, Bysvale 2 R, Stær 4 R, Tornirisk 2 OF. Carsten Nielsen
Nørreballe Nor: Rovterne 1 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 2 R. Gregers Johannesen
Urehoved: Bomlærke 1 SY. Susanne Rørdam Skov
Bøjden Nor: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Skarv 35 R, Fiskehejre 10 FU, Knopsvane 4 YF UF, Knopsvane 6 PUL R, Grågås 560 FU, Knortegås 1 FU, Gravand 2 YF UF, Gravand 5 PUL R, Krikand 1 R, Gråand 40 R, Gråand 1 YF UF, Gråand 8 PUL FU, Taffeland 2 YF UF, Taffeland 13 JUV FU, Troldand 1 YF UF, Troldand 35 AD R, Troldand 7 PUL FU, Toppet Skallesluger 1 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 160 FU, Strandskade 15 FU, Stor Præstekrave 12 FU, Hjejle 9 R,  Vibe 35 R, Almindelig Ryle 10 FU, Brushane 3 FU, Storspove 1 FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 8 FU, Tinksmed 3 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 110 R, Stormmåge 35 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 17 R, Splitterne  6 R, Havterne 10 FU, Ringdue 2 FU, Digesvale 200 R, Landsvale 10 FU, Gul Vipstjert 1 T, Hvid Vipstjert 10 FU, Rørsanger 1 SY, Tornirisk 10 FU. Per Damgaard Poulsen
Køllenbjerg Mose v/Heden: Græshoppesanger 1 SY. Per Rasmussen
Tommerup Teglværk: Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 3 FU, Husrødstjert 2 R, Solsort 2 FU, Skovspurv 2 FU, Gulspurv 2 SY. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 5 YF UF, Havørn 1 OF, Rørhøg 1 M FU, Strandskade 12 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 5 FU, Hjejle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 9 FU, Brushane 21 FU, Lille Kobbersneppe 9 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 9 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 11 FU, Dværgterne 1 R, Stillits 4 FU. Søren G. Nielsen
Bubel: Tårnfalk 1 FU. Michael Køie Poulsen
Højby: Tårnfalk 1 FU. Michael Køie Poulsen
Højme: Mursejler 1 OF. Michael Køie Poulsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Stær 11 R. Michael Køie Poulsen
Ullerslev: Hættemåge 100 FU. Michael Køie Poulsen
Æbelø: Havørn 2 R, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 3 YF UF, Huldue 4 SY, Digesvale 50 FU, Pirol 2 SY. Jens Bækkelund


      Havterne Foto: Erik Thomsen

 Tirsdag den 19. juli 2016                                           Solopgang: 05:05 Solnedgang: 21:42

Svendborgsund ved Sætting Strandvej: Mudderklire 2 R
Hjortø Hale: Grågås 40 R, Gravand 6 R, Toppet Skallesluger 1 YF UF, Rørhøg 2 , Strandskade 1 YF AA, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 40 R, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 18 FU, Småspove 3 R, Storspove 1 R, Rødben, Almindelig (totanus) 4 R, Hvidklire 6 R, Svartbag 2 YF UF, Havterne 2 FU, Landsvale 40 FU, Engpiber 1 R, Stær 300 R,
Højestene Løb (Omr.26): Skarv 3 FU, Knopsvane 40 R, Ederfugl 10 R
Lundeborg, Ny Camping (12:00): Gærdesmutte 2 AD YF (fodrer deres unger. Har bygget reden i en Efeu som vokser på en gammel Lærk). Poul Brugs Rasmussen
Fyns Hoved (19:36): Sandløber 1 R. Børge Langkilde Rasmussen, Ivan Sejer Beck, Lilly Sørensen, Niels Bomholt + 27 på Johannes Larsen Museets og Fugleværnsfondens aftenfugletur

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor: Islandsk Ryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 32 FU, Stenvender 2 FU, Dværgterne 2 OF. Ole Bo Olsen
Jordløse By: Rørhøg 1 FU. Kirsten Pedersen
Espe: Fiskehejre 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Blishøne 1 JUV R, Ringdue 2 OF, Ringdue 5 SY, Tyrkerdue 1 OF, Tyrkerdue 1 R, Mursejler 3 FU, Sanglærke 2 SY, Landsvale 2 FU, Bysvale 3 FU, Hvid Vipstjert 5 OF, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 FU, Solsort 5 , Solsort 5 SY, Tornsanger 2 R, Tornsanger 1 SY, Havesanger 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 4 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Husskade 1 R, Råge 42 OF, Gråkrage 5 R, Gråspurv 3 FU, Gråspurv 3 R, Skovspurv 5 FU, Skovspurv 9 R, Bogfinke 1 SY, Bogfinke 1 F R, Stillits 1 R, Tornirisk 2 FU, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 1 R, Gulspurv 4 SY. Gunnar Jørgensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 R, Rød Glente 1 FU, Rørhøg 3 , Tårnfalk 1 FU, Hættemåge 2 FU, Stormmåge 8 FU, Ringdue 2 FU, Solsort 2 M FU, Råge 15 FU, Ravn 2 FU, Gulspurv 1 R. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 7 R, Sorthalset Lappedykker 5 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 13 , Grågås 320 R, Gravand 12 R, Krikand 21 R, Gråand 44 , Taffeland 21 R, Hvinand 3 R, Blishøne 250 R, Strandskade 180 R, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 2 FU,  Vibe 32 R, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 12 FU, Brushane 9 FU, Lille Kobbersneppe 25 FU, Storspove 1 R, Rødben 24 FU, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 5 FU, Hættemåge 400 R, Ringdue 3 R, Landsvale 4 FU, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 1 R, Rørsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Stær 50 R, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Sorthalset Lappedykker 2 , Fiskehejre 5 R, Knopsvane 9 , Grågås 152 R, Gravand 8 R, Krikand 49 R, Gråand 30 R, Havørn 1 AD OF, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 105 R, Strandskade 152 R, Stor Præstekrave 13 FU, Hjejle 50 R, Vibe 115 R, Almindelig Ryle 110 FU, Lille Kobbersneppe 14 R, Sortklire 5 FU, Rødben 5 R, Hvidklire 62 R, Splitterne 1 R, Rørsanger 2 SY, Stær 240 R. Ella Mikkelsen
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 30 R, Strandhjejle 1 R, Krumnæbbet Ryle 6 R, Småspove 1 R, Storspove 1 R, Svaleklire 1 R, Dværgterne 2 FU. Jens-Gert Hansen, Peter Pelle Clausen
Fyns Hoved: Gråstrubet Lappedykker 2 YF UF, Ederfugl 18 R, Toppet Skallesluger 4 OF, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 13 YF UF, Strandskade 3 FU, Strandskade 16 OF, Stor Præstekrave 6 R, Sandløber 1 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Småspove 1 R, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 2 OF, Splitterne 5 FU, Splitterne 69 R, Havterne 1 OF, Ringdue 2 R, Mursejler 1 FU, Sanglærke 1 R, Digesvale 10 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 4 OF, Gulbug 1 R, Tornsanger 2 R, Rødrygget Tornskade 2 FU, Stær 300 R, Stillits 3 R, Tornirisk 1 OF, Gulspurv 1 R. Børge Langkilde Rasmussen, Ivan Sejer Beck, Lilly Sørensen, Niels Bomholt + 27 på Johannes Larsen Museets og Fugleværnsfondens aftenfugletur
Fællesstrand (inkl. Tornen): Skarv 100 R, Fiskehejre 3 FU, Ederfugl 20 YF UF, Islandsk Ryle 8 FU, Almindelig Ryle 40 FU, Storspove 26 FU, Rødben 12 FU, Svartbag 1 R. Børge Langkilde Rasmussen, Ivan Sejer Beck, Lilly Sørensen, Niels Bomholt + 27 på Johannes Larsen Museets og Fugleværnsfondens aftenfugletur
Sønderby Bjerge: Digesvale 100 YF UF. Erik Damm
Torø: Skarv 32 R, Knopsvane 2 R, Grågås 8 R, Gråand 4 R, Ederfugl 6 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 1 R, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Hættemåge 150 FU, Stormmåge 150 R, Sølvmåge 50 R, Svartbag 5 R, Havterne 3 FU, Ringdue 2 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 75 FU, Engpiber 21 R, Hvid Vipstjert 12 FU, Solsort 3 SY, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 2 R, Gransanger 2 SY, Musvit 1 R, Gråkrage 7 R, Stær 75 FU, Stillits 2 R, Tornirisk 3 FU, Gulspurv 2 SY. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Reservatet: Havørn 2 AD R. Jens Bækkelund


         Grønspætte Espe Foto: Bent Staugaard

 Mandag den 18. juli 2016                                           Solopgang: 05:04 Solnedgang: 21:43

Espe: Grønspætte 1 R. Bent Staugaard
Keldsnor: Odinshane 1 FU , Almindelig ryle 6 FU . Ole Bo Olsen
Tange å
(06:15): Tornirisk 7 FU, Gransanger 2 FU, Solsort 2 R, Grønirisk 1 R, Gulspurv 1 R, og så alle svalerne. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Havterne 1 FU. Erik Thomsen
Bøjden Nor: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 12 R, Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 2 R, Grågås 300 R, Gravand 2 R, Knarand 2 FU, Skeand 2 FU, Taffeland 8 FU, Troldand 40 R, Blishøne 120 FU, Strandskade 10 R, Stor Præstekrave 16 FU, Vibe 40 R, Islandsk Ryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Almindelig Ryle 28 FU, Rødben, Almindelig (totanus) 6 R, Hvidklire 9 FU, Mudderklire 10 R, Hættemåge 30 R, Svartbag 1 R, Splitterne 12 R, Havterne 4 R, Digesvale 3 R, Bysvale 6 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 12 FU, Tornsanger 1 SY, Stær 40 R, Tornirisk 6 R

           Krumnæbbet ryle Foto: Leif Kristensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Hav syd for Thurø: Almindelig Ryle 6 SV, Hættemåge 19 V, Fjordterne/Havterne 20 AD V. Arne Bruun
Thurø Rev: Grågås 23 R, Tårnfalk 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 4 YF UF, Vibe 6 R, Almindelig Ryle 9 R, Rødben 10 V, Rødben 3 YF K, Hvidklire 1 R, Mudderklire 3 R. Arne Bruun
Botofte Mose (nord for Botofte): Havørn 3 R. Jens O. Hansen
Urehoved: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 1 OF, Fiskehejre 3 FU, Sangsvane 3 OF, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 28 FU, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 8 R, Almindelig Ryle 3 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 4 FU, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 5 FU, Sølvmåge 6 R, Splitterne 2 FU, Sanglærke 3 FU, Sanglærke 2 SY, Digesvale 30 R, Landsvale 10 FU, Bysvale 4 FU, Engpiber 5 FU, Engpiber 2 SY, Gul Vipstjert 2 FU, Gul Vipstjert 1 YF, Gulbug 1 SY, Stær 90 FU, Grønirisk 1 SY, Tornirisk 3 FU, Gulspurv 2 SY. Susanne Rørdam Skov
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 5 2K+ R, Rørhøg 2 R, Krumnæbbet Ryle 1 2K+ ODR R, Almindelig Ryle 9 2K+ R, Brushane 3 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 3 R, Splitterne 2 OF, Dværgterne 2 OF, Sortstrubet Bynkefugl 3 , Grå Fluesnapper 2 R. Andreas Bruun Kristensen
Dømmestrup: Grønspætte 1 JUV FU. Anne Veber Døssing
Glamsbjerg: Træløber 1 DØD. Erik Damm
Stige Ø: Skovpiber 1 SY. Evald Mehlsen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 1 R, Gravand 21 FU. Leif Kristensen
Helnæs Made: Grågås 700 R, Gravand 4 R, Rørhøg 1 FU, Strandskade 5 R, Vibe 3 R, Brushane 3 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Storspove 1 FU, Storspove 18 R, Sanglærke 4 R, Sanglærke 6 SY, Tornsanger 1 SY, Gråkrage 2 R, Ravn 1 OF, Stær 115 FU, Tornirisk 2 FU. Leif Kristensen
Helnæs, Halen: Stor Præstekrave 5 , Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 8 FU, Rødben 1 OF, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 2 FU, Hvid Vipstjert 2 FU. Leif Kristensen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 39 R, Toppet Lappedykker 2 YF, Gråstrubet Lappedykker 22 R,
Nordisk Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 35 R, Fiskehejre 21 FU, Knopsvane 119 R, Pibeand 3 FU, Knarand 9 R, Krikand 74 FU, Gråand 224 R, Skeand 6 R, Taffeland 1 R, Troldand 251 R, Hvinand 3 R, Havørn 2 , Blishøne 617 FU, Almindelig Ryle 8 R, Brushane 11 FU, Hvidklire 15 FU, Mudderklire 1 R, Hættemåge 121 R, Sølvmåge 1 R, Rørspurv 1 SY. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Fiskehejre 1 R, Grågås 264 R, Ederfugl 156 R, Hvinand 23 R, Toppet Skallesluger 1 R, Strandskade 16 R, Stor Præstekrave 9 R, Vibe 228 R, Almindelig Ryle 38 FU, Småspove 10 R, Storspove 5 R, Rødben 3 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 19 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 98 R, Havterne 11 R, Engpiber 1 R, Gråkrage 2 FU, Stær 3 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Grågås 30 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 1 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 37 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 1 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Grågås 10 R, Gravand 15 R, Strandskade 12 R, Klyde 8 R, Vibe 25 R, Lille Kobbersneppe 5 R, Storspove 19 R, Rødben 3 R, Hættemåge 110 R, Stormmåge 124 R, Sølvmåge 5 R, Rovterne 1 AD R T, Havterne 1 R, Mursejler 1 FU, Landsvale 3 FU, Stær 70 FU. Kurt Due Johansen


           Digesvale Foto: Poul Brugs Rasmussen

 Søndag den 17. juli 2016                                            Solopgang: 05:02 Solnedgang: 21:45

Svendborgsund ved Iholm: Fjordterne 5 V, Havterne 2 FU, Ederfugl 80 R.
Lundeborg, matriklen: Stor glassværmer 1 R). Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, Caroline Amalievej, grusgraven
(06:30): Digesvale 200 YP (100 par? Der er stadig stor travlhed i kolonien, der skal nok være aktivitet i måske 100 redehuller). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjørnemosegård
: Skægmejse 2 R. Arne Bruun
Egsmade
: Vibe 33 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 2 R. Arne Bruun
Keldsnor
: Toppet Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Skarv 32 R, Fiskehejre 16 R, Fiskehejre 8 SV, Knopsvane 11 SV, Grågås 35 R, Pibeand 2 R, Krikand 15 R, Troldand 8 R, Sortand 110 SV, Strandskade 2 R, Strandskade 35 SV, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 7 R, Stor Præstekrave 2 SV, Strandhjejle 2 SV, Vibe 140 R, Temmincksryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Krumnæbbet Ryle 7 SV, Almindelig Ryle 50 FU, Almindelig Ryle 210 SV, Brushane 5 FU, Rødben 10 FU, Hvidklire 4 FU, Mudderklire 1 R, Stenvender 3 FU, Hættemåge 75 SV, Svartbag 5 R, Splitterne 4 R, Splitterne 11 SV, Fjordterne/Havterne 16 SV, Dværgterne 1 R, Dværgterne 3 SV, Tejst 2 R, Digesvale 300 FU, Bysvale 20 FU, Engpiber 1 R, Gul Vipstjert 2 1K FU, Bjergvipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 8 FU, Tornsanger 4 R, Stær 300 FU, Skovspurv 3 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Fiskehejre 17 FU, Knopsvane 5 FU, Grågås 17 FU, Gravand 12 FU, Pibeand 4 R, Ederfugl 50 FU, Blishøne 200 FU, Strandskade 2 FU, Klyde 2 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 8 FU, Vibe 1 FU, Temmincksryle 2 FU, Almindelig Ryle 39 FU, Brushane 3 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 2 FU, Stenvender 1 OF, Svartbag 8 R, Dværgterne 2 FU, Digesvale 200 R, Bysvale 20 FU, Gul Vipstjert 2 1K FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 20 FU, Rørsanger 1 SY, Stær 5 FU, Grønirisk 8 FU, Tornirisk 3 FU. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 5 FU, Skarv 50 R, Fiskehejre 6 FU, Knopsvane 28 FU, Grågås 20 OF, Gravand 10 FU, Gråand 50 FU, Troldand 1 FU, Ederfugl 10 FU, Rørhøg 4 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 300 FU, Strandskade 2 FU, Vibe 2 FU, Rødben 2 OF, Hættemåge 15 FU, Sølvmåge 4 FU, Rovterne 1 AD FU, Havterne 18 FU, Ringdue 2 R, Landsvale 10 FU, Bysvale 5 FU, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Sanger sp. 2 FU, Skægmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Rødrygget Tornskade 1 M R, Husskade 1 R, Gråkrage 5 FU, Stær 50 FU, Tornirisk 1 FU, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 1 M R. Søren G. Nielsen 
Klæsø Nor
: Toppet Lappedykker 18 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Troldand 6 R. Ella Mikkelsen
Vognsbjerg
: Rødrygget Tornskade 1 F R, Stillits 2 FU, Tornirisk 2 FU. Ella Mikkelsen
Marstal Havn
(11:25 - 11:50): Fiskeørn 1 OF. Kaj Mortensen
Ulbølle: Havesanger 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 8 OF, Skarv 90 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 113 , Grågås 160 R, Gravand 3 , Knarand 2 R, Gråand 28 R, Taffeland 27 R, Troldand 65 R, Hvinand 18 FU, Hvepsevåge 1 FU, Rørhøg 1 OF, Fasan 3 R, Blishøne 52 R, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 32 FU, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 22 , Svartbag 3 R, Fjordterne 3 FU, Fjordterne 1 R, Ringdue 1 OF, Ringdue 1 R, Ringdue 1 SY, Mursejler 1 FU, Digesvale 8 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 19 FU, Engpiber 2 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Gråkrage 1 R, Ravn 1 OF, Ravn 1 R, Gulspurv 2 FU. Gunnar Jørgensen
Espe Tingskov: Rød Glente 1 OF, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 5 OF, Hvid Vipstjert 1 OF, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 6 R, Tornsanger 2 YF FU, Gransanger 1 SY, Halemejse 3 FU, Sumpmejse 1 FU, Sortmejse 3 YF UF, Blåmejse 1 FU, Skovspurv 5 R, Grønirisk 1 R, Kernebider 2 FU, Gulspurv 4 SY. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Klintholm: Strandskade 3 R, Stor Præstekrave 2 R, Temmincksryle 1 R, Almindelig Ryle 40 R, Rødben 3 R, Mudderklire 2 R. Leif Bisschop-Larsen
Ørsted Grave: Rød Glente 1 FU T. Carsten Moth Iversen
Krengerup Gods: Trane 2 R. Carsten Moth Iversen
Nyrup: Rød Glente 1 OF. Carsten Moth Iversen


          Hvidklire  Foto: Leif Kristensen

 Lørdag den 16. juli 2016                                            Solopgang: 05:01 Solnedgang: 21:46

Svendborgsund ved Iholm: Strandskade 12 V, Almindelig Ryle 7 V
Bjørnemose
(21:30): Bysvale 300 R Nat, Sangdrossel 2 SY, Snog 1 R 1K (15 cm på tykkelse med en kuglepen). Susanne og Finn Skov
Salme Nor
(11:14): Rovterne 1 AD + 1 1K. Jacob Sterup

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Hav øst for Thurø: Ederfugl 30 R, Ederfugl 15 SV, Sortand 8 SV, Hvinand 1 NØ, Hvidklire 1 V, Stenvender 1 V. Arne Bruun
Thurø Rev: Grågås 12 R, Gravand 2 R, Gravand 26 SV, Spidsand 8 SV, Ederfugl 3 R, Strandskade 16 SV, Stor Præstekrave 3 SV, Stor Præstekrave 1 YF K, Vibe 5 R, Vibe 3 YF K, Almindelig Ryle 45 FU, Almindelig Ryle 119 SV, Lille Kobbersneppe 1 SV, Småspove 2 SV, Storspove 1 SV, Rødben 3 SV, Rødben 2 YF K, Hvidklire 1 R, Mudderklire 5 R, Stenvender 2 R, Stenvender 1 SV, Splitterne 2 SV, Fjordterne/Havterne 7 SV, Havterne 10 , Mursejler 3 SV, Digesvale 1 SV, Engpiber 8 R. Arne Bruun
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 2 2K+ SDR R, Dværgryle 1 2K+ R, Temmincksryle 1 2K+ R, Krumnæbbet Ryle 8 2K+ ODR R, Almindelig Ryle 15 2K+ SDR R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 1 R, Rødrygget Tornskade 1 M 2K+ R, Stillits 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Bagenkop Havn: Svartbag 15 R. Jacob Sterup
Hav ved Tryggelev Nor: Hvinand 8 2K+ R. Jacob Sterup
Henninge Nor: Havørn 2 OF, Rørhøg 1 R. Niels Andersen
Klise Nor: Stor Præstekrave 1 R, Svartbag 4 R, Fjordterne 1 AD R. Jacob Sterup
Løkkeby Enge: Knopsvane 5 , Trane 2 AD FU, Mursejler 20 FU, Skægmejse 1 R. Jacob Sterup
Løkkeby Strand og Storebælt ud for: Skarv 19 R, Lille Kobbersneppe 1 FU, Småspove 1 S, Svartbag 10 R. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Brushane 10 R, Fjordterne 25 R. Jacob Sterup
Snaremose Sø: Rørhøg 3 R. Niels Andersen
Spodsbjerg Havn: Sildemåge 5 AD R, Svartbag 45 R. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Tårnfalk 1 FU, Stor Præstekrave 2 R, Krumnæbbet Ryle 3 AD SDR FU, Almindelig  Ryle 11 AD FU, Rovterne 2. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 4 FU, Pibeand 9 R, Gråand 7 R, Rørhøg 2 R, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 3 FU, Vibe 45 R, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 54 FU, Brushane 1 M R, Hvidklire 7 FU, Rovterne 2 , Rødrygget Tornskade 2 FU. Else Klint
Storeholm + øhavet nord for: Fiskehejre 3 R, Strandskade 93 FU, Stor Præstekrave 29 FU, Strandhjejle 2 ADR, Islandsk Ryle 24 AD SDR FU, Krumnæbbet Ryle 17 AD SDR FU, Almindelig Ryle 590 AD SDR FU, Lille Kobbersneppe 12 FU, Småspove 2 R, Storspove 99 FU, Rødben 64 FU, Hvidklire 28 FU, Mudderklire 4 R, Hættemåge 150 R, Stormmåge 17 R, Sølvmåge 105 R, Svartbag 7 , Splitterne 21 , Havterne 20 AD R, Dværgterne 10 AD FU, Sanglærke 15 YF, Engpiber 15 YF, Gul Vipstjert 20 YF, Gråkrage 2 R, Rørspurv 4 R. Jacob Sterup
Sortemosen (Sydfyn): Fiskehejre 3 R, Knopsvane 1 R, Gråand 3 R, Havørn 1 JUV R, Tårnfalk 4 R, Blishøne 1 R, Vibe 85 R, Bynkefugl 1 FU. Arne Bruun 
Bøjden Nor: Toppet Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Skarv 1 FU, Skarv 11 T, Fiskehejre 6 FU, Knopsvane 2 YF, Knopsvane 3 1K FU, Grågås 220 FU, Grågås 229 R, Gravand 6 , Gråand 2 FU, Gråand 9 R, Taffeland 5 FU, Troldand 42 R, Blishøne 132 FU, Strandskade 12 FU, Klyde 1 FU, Stor Præstekrave 14 FU, Vibe 43 R, Islandsk Ryle 3 FU, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Rødben 11 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 7 FU, Hvidklire 4 R, Mudderklire 4 FU, Hættemåge 28 R, Stormmåge 29 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R, Splitterne 9 R, Havterne 4 FU, Ringdue 1 SY, Landsvale 8 FU, Hvid Vipstjert 9 FU, Solsort 1 OF, Musvit 3 FU, Gråkrage 1 FU, Stær 37 FU, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 5 FU. Leif Kristensen
Fangel: Rød Glente 1 OF. Søren G. Nielsen 
Østerø Sø (Knudshoved)
: Klyde 10 , Stor Præstekrave 21 R, Hjejle 1 R, Vibe 48 R, Dværgryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 4 R, Almindelig Ryle 100 R, Brushane 4 SV, Småspove 1 R, Rødben 1 R, Hvidklire 5 R, Mudderklire 7 R, Fjordterne 8 R, Dværgterne 1 R, Gul Vipstjert 1 R. Jens-Gert Hansen
Gyldensteen: Engsøen:
Nordisk Lappedykker 1 R. Jens Bækkelund


         Stor flagspætte Foto: Poul Brugs Rasmussen

 Fredag den 15. juli 2016                                            Solopgang: 04:59 Solnedgang: 21:47

Purreskoven: Stor flagspætte 1 AD + 2 1K FU. Poul Brugs Rasmussen 

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Sofielund
: Rørhøg 1 OF. Niels Andersen
Knudedyb / Sydf. Øhav ud for Skovballe: Havørn 2 OF. Annette Friis
Spodsbjerg: Splitterne 7 FU, Fjordterne/Havterne 2 FU, Dværgterne 1 FU. Else Klint
Faaborg: Havørn 2 OF, Stær 50 SV. Per Damgaard Poulsen
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Huldue 1 T, Misteldrossel 1 YF BR, Ravn 2 FU. Per  Damgaard Poulsen
Bøjden Nor: Skarv 14 FU, Fiskehejre 11 FU, Knopsvane 12 FU, Grågås 250 FU, Gravand 8 FU, Pibeand 3 R, Krikand 1 F FU, Gråand 10 FU, Skeand 6 FU, Taffeland 3 FU, Troldand 8 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 90 FU, Strandskade 12 FU, Stor Præstekrave 10 FU, Hjejle 1 R, Vibe 20 FU, Islandsk Ryle 8 FU, Krumnæbbet Ryle 10 FU, Almindelig Ryle 29 FU, Brushane 1 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 8 FU, Mudderklire 6 FU, Hættemåge 30 FU, Stormmåge 16 FU, Sølvmåge 20 FU, Svartbag 3 FU, Splitterne 13 FU, Havterne 4 FU, Sanglærke 6 SY, Landsvale 5 FU, Bysvale 5 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 10 FU, Stenpikker 1 JUV FU, Solsort 1 FU, Gransanger 1 SY, Gråkrage 3 FU, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R, Stær 60 FU, Stillits 2 R, Tornirisk 2 FU, Gulspurv 1 SY. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Rød Glente 1 FU, Rørhøg 2 , Musvåge 2 FU, Musvåge 2 FU, Svartbag 2 R, Ravn 5 FU, Ravn 3 FU. Søren G. Nielsen
Brylle: Grønspætte 1 FU. Søren G. Nielsen
Fyns Hoved: Splitterne 6 FU. Erik Busk
Helnæs, Klinteskov: Havørn 1 2K+ OF. Tom Giersing
Flyvesandet: Strandskade 34 V, Klyde 12 V, Småspove 1 R, Dværgterne 1 AD V, Tejst 2 R. Søren Gjaldbæk


         

 Torsdag den 14. juli 2016                                            Solopgang: 04:56 Solnedgang: 21:50

Tange å (06:30): Gransanger 3 FU, Tornirisk 6 FU, Stær 3 FU, Solsort 5 FU, Blåmejse 4 FU, Skovspurv 6 FU, Hvid vipstjert 6 FU R, Grønirisk 1 SY, Stor flagspætte 2 FU (1 AD + 2 1 K), Digesvale 300 + FU R OF, Landsvale 25 + FU OF. Poul Brugs Rasmussen
Oure gadekær: Troldand 1 F + 9 Pull, Grønbenet rørhøne 1 F + 6 Pull. Poul Brugs Rasmussen 

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Ulbølle: Natugle 1 YF UF. Niels Bomholt Jensen
Arreskov Sø: Rød Glente 1 FU, Mudderklire 2 R, Fjordterne 2 FU. Erik Ehmsen
Avernakø: Grågås 200 FU, Vibe 6 R. Ella Mikkelsen
Bjørnø: Skarv 4 R, Grågås 3 R, Rørhøg 1 M R, Blishøne 3 R, Hættemåge 6 R, Landsvale 4 FU, Gråkrage 2 R. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor: Gråstrubet Lappedykker 4 AD R, Fiskehejre 9 R, Knopsvane 1 3K+ R, Knopsvane 10 , Gravand 6 , Pibeand 5 2K+ R, Taffeland 2 F AD YF UF, Troldand 1 F AD YF UF, Blishøne 115 R, Strandskade 12 R, Stor Præstekrave 6 R, Hjejle 3 AD R, Vibe 30 R, Islandsk Ryle 1 AD SDR FU, Krumnæbbet Ryle 8 AD SDR FU, Almindelig Ryle 19 AD FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 8 FU, Mudderklire 5 R, Svartbag 2 R, Splitterne 22 , Havterne 20 AD R. Jacob Sterup
Faaborg Havn: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 OF, Grågås 12 OF, Gråand 2 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 3 R, Klippedue (Tamdue) 12 R, Mursejler 30 FU, Landsvale 1 FU, Bysvale 3 FU. Allike 1 R. Ella Mikkelsen
Lyø: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Rørhøg 3 , Blishøne 2 R, Strandskade 2 R, Mudderklire 1 R, Splitterne 2 R, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 2 SY, Sangdrossel 1 R, Tornsanger 1 SY, Musvit 4 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 100 R, Gråspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Store Rise: Havørn 1 OF, Grå Fluesnapper 3 YF. Jens-Gert Hansen
Torpeløkke: Hvepsevåge 1 YF FU,  Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 1K R, Sangdrossel 2 R, Tornsanger 2 R, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 YF FU, Grå Fluesnapper 1 R, Sumpmejse 1 FU, Sortmejse 4 YF UF, Musvit 2 YF UF, Spætmejse 1 SY, Bogfinke 6 YF UF, Gulspurv 3 R. Niels Bomholt Jensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Troldand 1 R, Vibe 8 R, Sanglærke 12 FU, Landsvale 6 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Husskade 1 FU, Skovspurv 3 FU. Leif Kristensen
Tårup: Musvåge 1 FU . Aleks lund
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 27 R, Fiskehejre 9 R, Knopsvane 58 R, Gravand 24 R, Gravand 3 YF, Gråand 27 FU, Gråand 1 YF, Ederfugl 120 FU, Hvinand 2 FU, Toppet Skallesluger 3 FU, Blishøne 306 FU, Strandskade 1 R, Almindelig Ryle 1 FU, Storspove 1 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 72 R, Stormmåge 308 YF, Sølvmåge 134 R, Svartbag 2 R, Havterne 9 FU, Rørsanger 1 SY, Rørspurv 3 SY. Kurt Due Johansen
Bøgebjerg Hovedgård: Tejst 2 R, Rødrygget Tornskade 1 FU. Vivian Risør Neidel


            Havørn Foto: Finn Skov

 Onsdag den 13. juli 2016                                            Solopgang: 04:58 Solnedgang: 21:49

Tange å (06:30): Digesvale 200+ FU OF R (jeg skal love for der var kommet mange svaler til
området. Det må være en del at ungerne fra grusgraven på Caroline Amalievej). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Skovsbo v/Svendborg
: Havørn 3 OF Carsten Skou
Noret. Tåsinge
: Agerhøne 5 FU. Susanne Rørdam Skov
Havn v/Vejlen
: Gravand 3 R, Lille Præstekrave 1 FU, Storspove 1 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 1 FU, Hættemåge 9 R, Hvid Vipstjert 3. Susanne Rørdam Skov
Ristinge Hale
: Rovterne 4 (Sad på sandrevle sammen med de to 1k fugle. Mobbede sølvmåger og svartbag væk fra deres revle), Dværgterne 2 R Henrik Mørup-Petersen
Det ny land (Lyø)
: Strandskade 2 R, Vibe 8 R, Hvidklire 1 FU, Hvidklire 8 R, Splitterne 3 R, Rørsanger 1 SY, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen 
Østersjo (Lyø): Fiskehejre 3 R, Gravand 3 YF, Gravand 5 1K FU, Gravand 1 1K R, Strandskade 1 R, Vibe 2 R. Leif Kristensen
Lyø: Gærdesanger 3 SY. Leif Kristensen
Lyø Trille/Vestersjo
: Grågås 480 R, Knortegås 1 R, Strandskade 22 R, Klyde 4 FU, Klyde 17 R, Storspove 3 FU, Splitterne 5 R. Leif Kristensen
Vitsø: Sortstrubet Bynkefugl 2 R Jens-Gert Hansen
Sundet, Faaborg: Knarand 25 FU, Skægmejse 2 FU. Per Damgaard Poulsen
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 3 . Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 2 FU. Per Damgaard Poulsen
Egsmarken (Horne Sommerland): Vagtel 1 SY . Per Damgaard Poulsen
Espe: Rød Glente 1 FU. Gunnar Jørgensen   
Tusindårsskoven
: Gråand 10 R, Blishøne 3 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 3 FU, Havesanger 3 SY,
Musvit 4 FU. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 28 YF UF, Sorthalset Lappedykker 6 FU, Havørn 1 IMM OF. Niels Bomholt Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 7 FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 2 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 13 YF UF, Sorthalset Lappedykker 4 YF UF. Niels Bomholt Jensen 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning
: Fiskehejre 6 FU, Grågås 230 FU, Knarand 5 YF P, Havørn 1 OF, Hjejle 6 R, Almindelig Ryle 16 FU, Sortklire 5 FU, Hvidklire 2 R. Dieter Maaszen
Hasmark Strand + hav v/Enebærodde: Lærkefalk 1 S. Evald Mehlsen 
Slipshavn Enge
:Splitterne 2 R. Annette Friis
Østerø Sø (Knudshoved)
: Klyde 18 R, Stor Præstekrave 8 R, Fjordterne 2 R. Annette Friis
Gyldensteen: Langø Plantage: Grønspætte 1 SY. Jens Bækkelund


           Lille præstekrave Foto: Finn Skov

 Tirsdag den 12. juli 2016                                            Solopgang: 04:55 Solnedgang: 21:51

Vornæs: Hvepsevåge 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Hesselagergård
: Gravand 2 AD + 6 1 K FU, Tårnfalk 1 R (desværre tror jeg ikke der kommer unger i år, og hvorfor vides ikke). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Havn v/Vejlen
: Lille Præstekrave 6 FU. Susanne Rørdam Skov
Thurø By m.m.: Ravn 1 OF. Arne Bruun
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Rovterne 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 1 FU NV. Henrik Mørup-Petersen
Vitsø: Lille Lappedykker 7 YF UF, Troldand 7 YF. Arne Bruun 
Bøjden Nor: Skarv 13 R, Fiskehejre 8 FU, Knopsvane 9 YF UF, Grågås 120 R, Gravand 6 R, Pibeand 7 R, Knarand 3 FU, Skeand 2 R, Taffeland 8 R, Troldand 34 R, Hvinand 3 R, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 110 FU, Strandskade 18 R, Lille Præstekrave 3 FU, Stor Præstekrave 14 R, Hjejle 3 R, Vibe 50 R, Islandsk Ryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 18 FU, Brushane 3 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Rødben 9 FU, Hvidklire 12 FU, Svaleklire 1 R, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 70 R, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 25 R, Splitterne 18 R, Havterne 7 R, Sanglærke 3 FU, Digesvale 1 FU, Landsvale 4 FU, Landsvale 3 R, Bysvale 1 FU, Gul Vipstjert 1 1K R, Hvid Vipstjert 4 R, Stenpikker 2 FU, Gråkrage 3 FU, Stær 100 FU, Tornirisk 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Bjørnemose (Ravnholt): Skovpiber 2 YF FU, Fuglekonge 1 JUV FU, Sortmejse 2 YF UF, Sortmejse 4 JUV FU. Palle Bo Larsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Toppet Lappedykker 5 FU, Gråstrubet Lappedykker 6 FU, Grågås 29 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 62 FU, Almindelig Ryle 11 FU, Dobbeltbekkasin 5 FU, Lille Kobbersneppe 9 FU, Sortklire 2 FU, Mudderklire 2 FU. Gunhild Brink
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 4 FU, Storspove 4 OF. Gunhild Brink
Slipshavn Enge: Sorthovedet Måge 1 AD OF. Peter Pelle Clausen
Hårby: Ravn 11 OF. Kirsten Pedersen
Jordløse Bakker: Skarv 1 OF, Hvepsevåge 1 FU, Rørhøg 1 FU, Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 FU, Sølvmåge 4 OF, Ringdue 8 FU, Landsvale 14 FU, Skovpiber 1 R, Skovpiber 5 SY, Hvid Vipstjert 2 FU, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Grå Fluesnapper 2 FU, Musvit 6 R, Rødrygget Tornskade 3 , Rødrygget Tornskade 3 YF UF, Skovskade 1 FU, Allike 5 R, Råge 2 R, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 4 FU, Ravn 9 FU, Gråspurv 2 R, Skovspurv 14 FU, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 3 SY. Kirsten Pedersen
Maden v/Voldtofte: Fiskehejre 1 OF, Musvåge 3 R, Fasan 2 R, Vandrikse 1 R, Vibe 1 OF, Ringdue 6 R, Landsvale 25 FU, Jernspurv 1 SY, Solsort 2 R, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 6 SY, Havesanger 2 SY, Musvit 8 YF UF, Gråkrage 7 FU, Ravn 5 FU, Stær 15 FU, Bogfinke 3 SY, Stillits 2 R. Kirsten Pedersen 


       Klyde Foto: Finn Skov

 Mandag den 11. juli 2016                                            Solopgang: 04:54 Solnedgang: 21:52

Tange å: Landsvale 25 OF R FU. Poul Brugs Rasmussen
Østerø Sø (Knudshoved
): Klyde 1 R. Susanne Rørdam og Finn Skov

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Slotspark: Tårnfalk 3 R. Leif Kristensen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 5 R, Grågås 35 R, Gråand 2 R, Troldand 1 FU T, Havørn 1 R, Vibe 48 R, Mudderklire 2 FU, Fjordterne 4 R. Leif Kristensen
Hågerup Å vest for Hågerup: Gråstrubet Lappedykker 11 , Taffeland 3 R, Troldand 7 R, Blishøne 28 , Blishøne 2 R, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 R. Leif Kristensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Rørhøg 1 F FU, Tårnfalk 1 FU, Vibe 2 R, Solsort 2 TH, Husskade 1 OF, Gråkrage 1 R, Gulspurv 3 R. Leif Kristensen
Sandholt: Rørhøg 1 M FU. Leif Kristensen
Sallinge Lunde: Agerhøne 2 R. Niels Bomholt Jensen
Vester Kærby: Grønspætte 1 OF. Ole Dolriis
Firtalsstrand & Mellemstykket: Toppet Lappedykker 2 AD FU, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Knarand 6 FU, Atlingand 1 AD R, Troldand 4 FU, Almindelig Ryle 14 FU, Brushane 1 AD FU, Storspove 3 FU, Sortklire 3 FU, Hvidklire 1 FU T, Hættemåge 650 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 6 FU, Skestork 4 FU, Bramgås 1 FU, Knarand 9 FU, Almindelig Ryle 3 FU, Sortklire 1 FU, Havterne 3 R. Dieter Maaszen
Slipshavn Enge: Grågås 9 R, Tårnfalk 2 FU, Tårnfalk 1 R, Hættemåge 35 R, Sølvmåge 4 FU, Havterne 2 FU, Ringdue 1 OF, Sanglærke 1 SY, Sanglærke 2 YF, Engpiber 1 FU, Engpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 2 FU, Tornsanger 1 SY, Husskade 2 R, Gråkrage 2 FU, Stær 30 FU, Tornirisk 2 R. Finn og Susanne Rørdam Skov
Slipshavn Enge: Skarv 1 FU, Knopsvane 2 FU, Grågås 7 R, Strandskade 1 R, Almindelig Ryle 3 FU, Mudderklire 4 FU, Hættemåge 8 FU, Sølvmåge 2 FU, Svartbag 1 R, Splitterne 1 FU, Sanglærke 6 FU, Landsvale 10 FU, Engpiber 2 SY, Tornsanger 1 SY, Gråkrage 6 FU, Stær 50 FU, Gulspurv 4 FU. Søren G. Nielsen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 50 FU, Fiskehejre 3 OF, Grågås 200 FU, Gravand 2 FU, Gråand 15 FU, Toppet Skallesluger 2 F R, Strandskade 2 FU, Klyde 10 FU, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 30 R, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 60 FU, Mudderklire 5 FU, Svartbag 1 R, Havterne 2 FU, Dværgterne 2 FU, Bysvale 10 FU, Musvit 1 R, Stær 15 FU, Gulspurv 2 R, Rørspurv 3 OF. Søren G. Nielsen
Å vest for Brydegård: Rørhøg 1 M FU, Stor Præstekrave 2 FU, Småspove 1 OF. Erik Busk
Gyldensteen: Engsøen:
Nordisk Lappedykker 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 25 FU, Toppet Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 63 R,
Nordisk Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 54 YF, Fiskehejre 41 FU, Knopsvane 129 R, Sangsvane 1 R, Grågås 21 R, Pibeand 10 FU, Knarand 17 R, Krikand 30 R, Gråand 154 R, Skeand 18 R, Taffeland 5 R, Troldand 261 R, Toppet Skallesluger 1 R, Havørn 1 AD R, Grønbenet Rørhøne 1 YF, Blishøne 371 FU, Strandskade 1 R, Brushane 1 R, Storspove 1 OF, Rødben 1 R, Hvidklire 18 FU, Hættemåge 270 YF, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 17 R, Havterne 2 FU, Dværgterne 5 T. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Grågås 5 R, Strandskade 2 R, Strandhjejle 1 FU, Mudderklire 1 R, Sanglærke 2 SY, Digesvale 2 R, Landsvale 6 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 20 R, Grågås 72 R, Gravand 10 R, Strandskade 9 R, Klyde 9 FU, Stor Præstekrave 8 FU, Krumnæbbet Ryle 26 FU, Almindelig Ryle 61 FU, Storspove 9 R, Rødben 44 R, Hættemåge 55 R, Stormmåge 97 R, Havterne 2 YF, Sanglærke 1 SY, Engpiber 1 R, Tornsanger 2 SY, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 2 FU, Stær 80 FU. Kurt Due Johansen  
Gyldensteen: Kystlagunen: Fiskehejre 1 R, Grågås 16 R, Ederfugl 143 R, Hvinand 7 R, Strandskade 17 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 123 R, Småspove 4 R, Storspove 16 R, Hvidklire 3 R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 153 R, Havterne 11 R, Gråkrage 1 R, Stær 2 R. Jens Bækkelund


         Allike 1K

 Søndag den 10. juli 2016                                            Solopgang: 04:53 Solnedgang: 21:53

Svendborg: Mursejler 30 FU
Svendborg Havn: Allike 2 YF UF, Allike 1 1K LF FU
A9 Svendborg N (12:30): Rørhøg 1 M AD. Jan Stener Jørgensen
Sofielund: Fiskehejre 1 R, Rørhøg 1 M R
Lehnskov
(10:30): Rørhøg 1 M AD FU. Jan Stener Jørgensen
Hundstrup (12:15): Rød Glente 1 OF, Stor Regnspove 1 FU (på græsmark). Jan Stener Jørgensen
Hvidkilde (12.25): Rørhøg 1 M AD FU. Jan Stener Jørgensen
Vejlen, Tåsinge (13:20-13:25): Rovterne ad R/FU. (Trak herefter meget målbevidst mod sø og forsvandt). Henrik Knudsen
Keldsnor: Klyde 4 JUV FU, Lille Præstekrave 1 R 1K, Dværgryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 3 R, Digesvale 150 FU. Finn Skov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rødrygget tornskade 2 R. Finn Skov

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Grågås 53 R, Tårnfalk 1 M R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 4 YF UF, Vibe 10 R, Vibe 5 YF, Krumnæbbet Ryle 1 OF, Almindelig Ryle 24 SV, Storspove 1 SV, Rødben 3 YF K, Hvidklire 1 R, Hvidklire 1 SV, Tinksmed 2 R S, Mudderklire 1 R, Fjordterne/Havterne 3 SV, Havterne 1 SV. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 1 AD FU T . Henrik Knudsen
Keldsnor: Fiskehejre 23 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Brushane 1 R, Digesvale 450 R. Annette Friis
Keldsnor: Toppet Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 2 JUV R, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Skarv 45 R, Fiskehejre 10 FU, Fiskehejre 9 R, Knopsvane 15 FU, Grågås 40 FU, Grågås 40 R, Taffeland 4 R, Rørhøg 1 FU, Blishøne 50 R, Strandskade 2 R, Klyde 2 R, Klyde 4 JUV FU, Stor Præstekrave 7 FU, Vibe 38 FU, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 31 FU, Rødben 2 R, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 3 FU, Mudderklire 2 FU, Havterne 4 OF, Sanglærke 1 SY, Digesvale 150 FU, Gul Vipstjert 1 JUV FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Tornsanger 1 SY, Husskade 2 R, Stær 17 FU, Stær 45 R, Tornirisk 7 FU. Susanne Rørdam Skov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Rørhøg 1 FU, Vibe 47 R, Almindelig Ryle 2 FU, Hvidklire 3 FU, Rødrygget Tornskade 2 FU. Susanne Rørdam Skov
Sandager v/Gislev:
Sort Stork 2 OF (Vi har i dag kl ca 13.45 - 14 set 2 sorte storke flyve over vores hus/grund). Carina Nielsen
Storskov (Brahetrolleborg): Lille Lappedykker 2 YF UF, Blishøne 2 YF UF, Isfugl 1 FU, Stor Flagspætte 1 YF UF, Skovpiber 2 SY, Gærdesmutte 4 SY, Solsort 2 SY, Sangdrossel 2 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 YF FU, Fuglekonge 1 JUV FU, Topmejse 2 JUV FU, Sortmejse 4 JUV FU, Spætmejse 1 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 4 FU, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 R, Tornirisk 1 SY, Dompap 4 R, Gulspurv 1 SY. Palle Bo Larsen 
Ringe: Ravn 2 YF. Henrik Knudsen
Grusgrave v/Birkum: Sorthovedet Måge 1 R. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Stor Præstekrave 8 R, Krumnæbbet Ryle 7 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Sortklire 2 R, Rødben 3 R, Hvidklire 3 R. Anders Vedel
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 4 R. Anders Vedel
Østerø Sø (Knudshoved): Gravand 5 , Gravand 2 AD R, Klyde 13 AD FU, Klyde 7 1K YF UF, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 9 AD R, Vibe 31 R, Krumnæbbet Ryle 4 AD SDR FU, Almindelig Ryle 95 AD SDR FU, Storspove 1 FU, Hvidklire 3 FU, Mudderklire 7 FU, Dværgterne 2 AD R, Gulbug 1 SY. Kristoffer Hansen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Gravand 4 FU, Ederfugl 43 FU, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 2 FU, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 2 FU, Almindelig Ryle 9 FU, Almindelig Ryle 15 R, Lille Kobbersneppe 4 R,
Storspove 19 FU T, Rødben 15 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 2 FU, Mudderklire 1 R, Splitterne 23 R, Havterne 7 FU Leif Kristensen
Helnæs Made: Havørn 1 FU. Tom Giersing


           Havterne RI     Foto: Leif Kristensen

 Lørdag den 9. juli 2016                                            Solopgang: 04:51 Solnedgang: 21:54

Svendborgsund ved Iholm: Ederfugl 50 R, Havørn 2 AD FU, Musvåge 2 R, Vibe 30 R, Sølvmåge 40 R
Lundeborg, Ny Camping
: Solsort 2 AD (fodrer unger - måske 3. kuld). Poul Brugs Rasmussen
Trunderup: Plettet træborer 1 R
.  Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Tornirisk 8 R. Annette Friis
Keldsnor: Stor præstekrave 1 R , Strandhjejle 2 R, Dværgryle 1 FU , Krumnæbbet Ryle 5 FU , Almindelig Ryle 45 FU, Brushane 3 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 1 FU. Ole Bo Olsen
Sortemosen (Sydfyn): Rørhøg 2 R. Annette Friis
Bøjden Nor: Skarv 12 R, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 17 FU, Grågås 244 R, Gravand 8 FU, Krikand 2 R, Gråand 8 R, Gråand 1 YF, Gråand 4 1K FU, Taffeland 16 FU, Troldand 22 R, Hvinand 2 FU, Havørn 1 OF, Blishøne 102 FU, Strandskade 6 FU, Strandskade 9 R, Stor Præstekrave 6 FU, Vibe 10 R, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 8 FU, Rødben 4 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 8 FU, Hvidklire 4 R, Mudderklire 4 R, Hættemåge 55 R, Stormmåge 47 R, Sølvmåge 12 R, Splitterne 4 R, Havterne 8 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Solsort 1 FU, Musvit 1 FU, Stær 52 FU T, Bogfinke 1 FU, Bogfinke 1 SY. Leif Kristensen
Avernakø: Krikand 3 R, Lille Præstekrave 1 1K R, Almindelig Ryle 12 SDR FU, Brushane 1 R, Rødben 5 R, Hvidklire 1 R. Anton Thøger Larsen
Jordløse Bakker: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Skovpiber 2 SY, Ravn 17 R. Anton Thøger Larsen
Rynkeby Hestehave: Rød Glente 1 R. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave: Rørhøg 2 YF FU, Vandrikse 1 R, Isfugl 1 OF. Per Rasmussen
Slipshavn Enge: Dværgterne 2 R, Engpiber 1 R. Annette Friis
Østerø Sø (Knudshoved): Fiskehejre 7 R, Klyde 5 R. Annette Friis
Kerteminde: Sølvmåge 4 OF, Ringdue 2 R, Mursejler 5 OF, Landsvale 3 OF, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY, Musvit 1 R, Grønirisk 1 SY. Henrik Gerner Baark
Søndersø (Nordfyn): Husrødstjert 1 M AD FU. Martin Strømkjær
Husby Strand, Wedellsborg: Havørn 2 R. Erik Busk
Wedellsborg, Lystskov: Huldue 1 SY, Rørsanger 1 SY. Erik Busk
Wedellsborg, Sudden: Stær 400 FU. Erik Busk


           Rørspurv Foto: Finn Skov

 Fredag den 8. juli 2016                                            Solopgang: 04:50 Solnedgang: 21:55

Svendborgsund ved Iholm: Havterne 3 V (10:20)
Tange å
: Tornirisk 8 FU, Hvid vipstjert 6 FU (2 AD + 4 1k), Grønirisk 2 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev
: Grågås 16 R, Krikand 1 R, Gråand 5 R, Stor Præstekrave 4 YF UF, Storspove 2 SV R, Hvidklire 2 R, Gulspurv 2 YF UF. Arne Bruun
Keldsnor
: Stor Præstekrave 4 R, Dværgryle 1 R , Krumnæbbet Ryle 1 R , Almindelig Ryle 40 R, Brushane 3 R, Rødben 2 R, Hvidklire 5 R, Tinksmed 1 R. Ole Bo Olsen
Vesteregn: Havørn 2 OF. Ole Bo Olsen
Rynkeby Hestehave
: Rød Glente 1 R. Per Rasmussen
Hofmansgave: Gulbug 1 SY. Evald Mehlsen
Slambassinet (Odense): Toppet Lappedykker 2 AD YF, Toppet Lappedykker 2 JUV R, Rørhøg 1 M IMM R, Vandrikse 1 SY, Klyde 4. Evald Mehlsen
Slipshavn Enge: Toppet Lappedykker 2 FU, Knopsvane 2 R, Gravand 2 R, Tårnfalk 1 FU, Almindelig Ryle 24 FU, Splitterne 1 R. Peter Pelle Clausen
Østerø Sø (Knudshoved): Stor Præstekrave 9 FU, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 43 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 2 R, Dværgterne 2 FU. Peter Pelle Clausen
Indslev: Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Kongebroskoven: Huldue 1 SY. Erik Busk
Tybrind Vig: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 18 R, Skarv 8 R, Ederfugl 42 1K R, Sølvmåge 15 R. Kirsten Pedersen
Flægen v/Tybrind: Skarv 4 OF, Fiskehejre 4 R, Grågås 78 OF, Gråand 4 OF, Havørn 2 AD R, Rørhøg 3 M AD FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 1 R, Almindelig Ryle 1 R, Hættemåge 3 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 10 OF, Svartbag 2 R, Ringdue 11 FU, Gøg 1 R, Sanglærke 3 R, Sanglærke 5 SY, Landsvale 20 R, Engpiber 17 R, Hvid Vipstjert 7 FU, Solsort 3 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 10 FU, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 4 FU, Gråkrage 7 FU, Stær 65 FU, Gråspurv 5 FU, Skovspurv 20 FU, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 4 R, Stillits 4 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 3 R, Rørspurv 2 M FU. Kirsten Pedersen
Lundager : Topmejse 2 AD R, Topmejse 2 JUV YF UF. Kirsten Pedersen


         Grønbenet rørhøne Foto: Poul Brugs Rasmussen

 Torsdag den 7. juli 2016                                          Solopgang: 04:49 Solnedgang: 21:56

Kogtved, matriklen: Rørhøg 1 F BR OF
Svendborgsund ved Iholm: Strandskade 2 R, Almindelig Ryle 3 V, Splitterne 1 FU, Havterne 2 FU
Tryggelev Nor & Salme Nor: Storspove 1 FU, Tinksmed 1 FU, Rørspurv 1 R M. Finn Skov
Oure gadekær
: Grønbenet rørhøne 8 FU R (2 AD + 6 1K). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.
: Ravn 1 OF. Arne Bruun
Egsmade
: Grågås 9 R, Gravand 2 R, Gravand 5 PUL FU, Spurvehøg 1 R, Blishøne 3 FU, Vibe 2 R, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 1 FU, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 5 FU, Ringdue 3 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Landsvale 1 FU, Bysvale 2 FU, Solsort 1 FU, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 FU, Gransanger 1 SY, Musvit 2 FU, Sortkrage 2 R, Gråkrage 15 FU, Gråkrage 3 OF, Bogfinke 2 FU, Bogfinke 1 SY, Stillits 3 OF, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 SY. Susanne Rørdam Skov
Havn v/Vejlen: Gravand 2 R, Hvidklire 10 FU, Landsvale 3 YF. Niels Bomholt Jensen
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 4 YF K, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 9 YF UF, Grågås 145 R, Knarand 1 OF, Krikand 10 R, Taffeland 3 R, Rørhøg 2 FU, Blishøne 205 FU, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Brushane 1 R, Tinksmed 1 FU, Rovterne 1 FU, Fjordterne 1 FU, Landsvale 6 R, Hvid Vipstjert 1 R, Stillits 1 OF, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Bissebjerg, Tåsinge: Rørhøg 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Nørreskov (Tåsinge): Fiskehejre 1 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 4 YF UF, Rødhals 1 YF UF, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 FU, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 4 YF UF, Gransanger 6 SY, Fuglekonge 2 FU, Grå Fluesnapper 2 YF UF, Halemejse 8 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 2 R, Gulspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen 
Keldsnor: Stor Præstekrave 4 R, Strandhjejle 1 JUV R, Krumnæbbet Ryle 4 R, Almindelig Ryle 32 R, Brushane 2 R, Storspove 1 R. Ole Bo Olsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 1 JUV OF. Ole Bo Olsen
Moser ved Præstevænget, Stenstrup: Gråstrubet Lappedykker 5 YF UF, Skarv 2 R, Fiskehejre 1 FU, Grågås 60 R, Gravand 8 YF UF, Taffeland 1 R, Rørhøg 1 FU, Blishøne 17 FU, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 1 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 2 R, Svartbag 1 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 1K R, Landsvale 4 R, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 5 FU, Solsort 4 R, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 4 YF, Munk 1 R, Gransanger 1 SY, Musvit 1 R, Gråkrage 1 R, Stær 6 R, Skovspurv 3 R, Grønirisk 3 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 1 YF UF, Rørspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Karlsmosen, Egeskov: Bynkefugl 2 YF. Palle Bo Larsen
Knarreborg Mølle (Isebæk): Troldand 7 YF. Arne Bruun
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 8 OF, Skarv 70 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 93 , Grågås 140 R, Knarand 4 R, Krikand 28 R, Gråand 24 R, Taffeland 4 R, Troldand 18 R, Hvepsevåge 1 OF, Fasan 1 R, Strandskade 2 R, Vibe 3 R, Brushane 1 FU, Hættemåge 5 , Stormmåge 4 R, Stormmåge 1 YF BR, Sølvmåge 18 R, Svartbag 1 OF, Svartbag 4 R, Fjordterne 2 FU, Fjordterne 2 R, Fjordterne 5 YF BR, Ringdue 1 OF, Gøg 1 SY, Digesvale 1 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 15 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 OF, Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Bogfinke 1 SY, Stillits 1 OF. Gunnar Jørgensen
Sønder Højrup: Rød Glente 1 OF. Niels Aagaard
Indslev: Rød Glente 1 OF. Thomas Varto Nielsen
Røjle Klint: Stor Præstekrave 1 R, Småspove 2 FU. Erik Busk
Gyldensteen Gods: Isfugl 2 R. Jens Bækkelund


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 24/06 - 2016:
              Ørnevåge i Lille Vildmose nu!
              Gåsegribben ved Bøtø var en vild fugl
              Overraskende fund og bekymring for nogle arter på Atlaslejr


 
         Troldand Foto: Finn Skov

 Onsdag den 6. juli 2016                                           Solopgang: 04:48 Solnedgang: 21:56

Christiansminde: Gråstrubet lappedykker 1 AD + 1 Pull, Troldand 1 AD + 8 Pull, Grønbenet rørhøne 1 Ad + 1 Pull. Finn Skov
Lundeborg, Ny Camping
: Blåmejse 6 FU (2 AD + 4 1K). Poul Brugs Rasmussen
Broholm: Hare 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Oure gadekær (10:30): Troldand 1 AD 10 Pull. Poul Brugs Rasmussen
Knarreborg Mølles mølledam: Troldand 1F + 4 Pull. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Christiansminde
: Gråstrubet Lappedykker 4 , Gråand 19 R, Troldand 20 , Spurvehøg 1 OF, Grønbenet Rørhøne 11 , Blishøne 4 FU, Blishøne 4 PUL R, Hættemåge 83 R, Sølvmåge 5 R, Ringdue 3 OF, Ringdue 3 R, Bysvale 1 YF, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 3 FU, Solsort 5 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 FU, Gransanger 1 SY, Topmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse 1 R, Spætmejse 1 YF, Råge 3 R, Gråspurv 3 FU, Bogfinke 3 FU, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 2 FU. Susanne Rørdam Skov
Rantzausminde: Stor Flagspætte 1 1K FU,  Husrødstjert 1 FU. Niels Andersen
Ulbølle: Munk 3 YF UR. Niels Bomholt Jensen
Sandholt
: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 R, Grågås 5 FU, Gråand 3 R, Rød Glente 1 OF, Rørhøg 1 FU, Blishøne 2 FU, Vibe 2 R, Svartbag 1 OF, Gærdesanger 1 SY, Rørspurv 2 R. Leif Kristensen
Skov SV for Vantinge
: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Østerø Sø (Knudshoved)
: Klyde 3 R, Tornirisk 1 R. Annette Friis
Staurby Mose: Rørsanger 4 JUV YF UF, Rørspurv 1 SY. Erik Busk
Stavrby Skov: Isfugl 1 R. Erik Busk
Flyvesandet: Dværgmåge 2 AD V. Søren Gjaldbæk
Gyldensteen Gods: Rørhøg 3 R, Natugle 1 R. Ella Mikkelsen


          Unge af Gråstrubet lappedykker    Foto: Poul Brugs Rasmussen

 Tirsdag den 5. juli 2016                                           Solopgang: 04:47 Solnedgang: 21:57

Svendborg Golfbane: Rød Glente 1 FU. Carl Johan Stolpe
Svendborg Golfbane
: Rød Glente 1 FU, Musvåge 1 R, Fasan 1 F AD YF UF, Skovhornugle 0 R, Munk 3 SY, Ravn 2 R, Gulspurv 1 SY
Broholm
(06:30): Gråstrubet lappedykker 1 1K. (ungen fra i år er snart flyvefærdig). Poul Brugs Rasmussen
Sandholt-Lyndelse: Hvepsevåge 1 R . Mathias Møller Nielsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 2 YF TH, Vibe 5 R, Vibe 2 YF K, Vibe 1 PUL YF UF, Rødben 4 YF K, Hvidklire 2 OF. Arne Bruun
Siø: Fiskehejre 4 R, Grågås 65 R, Krikand 10 FU, Blishøne 10 FU, Strandskade 17 R, Vibe 10 FU, Brushane 1 F FU, Tinksmed 5 FU, Hættemåge 30 R, Stormmåge 50 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 35 R, Landsvale 1 OF, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Gråkrage 2 FU, Stær 10 FU. Niels Bomholt Jensen
Bagenkop Havn: Husrødstjert 1 M YF SY. Henrik Knudsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skestork 1 FU , Rødrygget Tornskade 4 R. Ole Bo Olsen 
Egeløkke: Rørhøg 1 F OF, Tårnfalk 1 R, Landsvale 1 OF, Bysvale 2 OF, Engpiber 3 YF FU, Solsort 4 SY, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 3 SY, Blåmejse 3 YF UF, Stær 22 S, Grønirisk 1 SY, Dompap 1 R, Gulspurv 7 YF. Niels Bomholt Jensen
Heined Kohave: Musvåge 1 R, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 1 FU, Havesanger 4 YF UF, Munk 1 F R, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 3 YF UF, Musvit 1 R, Gråkrage 1 R, Dompap 1 R. Niels Bomholt Jensen
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 1 R, Strandskade 1 R, Klyde 3 YF, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 22 R, Almindelig Ryle 4 R, Brushane 7 R, Rødben 4 R, Tinksmed 5 R. Henrik Knudsen
Mose v/Frellesvig: Rørhøg 1 M FU. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Rørhøg 1 M OF, Rovterne 1 FU, Fjordterne 12 R. Henrik Knudsen
Nørreballe Nor: Grågås 550 R, Rovterne 1 R, Fjordterne 20 R. Gregers Johannesen
Sundet, Faaborg: Havørn 1 IMM OF. Jacob Sterup
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Lille Lappedykker 4 YF, Lille Lappedykker 2 PUL FU, Gråand 1 YF, Gråand 8 1K FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 2 FU, Ringdue 2 R, Rødhals 1 SY, Solsort 2 FU, Solsort 6 SY, Sangdrossel 1 FU, Munk 5 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 3 SY, Bogfinke 1 FU, Bogfinke 1 SY. Leif Kristensen
Travens Vænge: Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 YF UF, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 2 YF K, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Gråkrage 3 R, Bogfinke 3 SY, Gulspurv 2 YF UF. Niels Bomholt Jensen
Tuemose v/Tranekær: Havørn 1 AD OF. Niels Bomholt Jensen
Ulbølle: Jernspurv 3 YF UF. Niels Bomholt Jensen


         Tornsanger Foto: Poul Brugs Rasmussen

 Mandag den 4. juli 2016                                           Solopgang: 04:46 Solnedgang: 21:58

Tange å: Tornsanger 2 FU, Gransanger 2 FU, Tornirisk 4 FU, Stær 5 OF, Hvid vipstjert
4 FU R, Gulspurv 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Sø syd for Huusomvej
: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Taffeland 6 YF UF, Blishøne 4 YF UF. Arne Bruun
Klingstrup Skov
: Rød Glente 0 R, Skovskade 1 R, Kernebider 1 OF. Arne Bruun
Keldsnor
: Skarv 37 R, Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 12 FU, Grågås 35 R, Gravand 2 R, Pibeand 2 R, Blishøne 35 FU, Strandskade 2 FU, Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Stor Præstekrave 1 YF, Vibe 9 FU, Brushane 1 FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 3 FU, Digesvale 12 FU, Landsvale 8 FU, Bysvale 40 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Stær 100 FU. Susanne Rørdam Skov
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Knarand 28 R, Rovterne 2 R, Fjordterne 15 R, Dværgterne 1 R, Skægmejse 4 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 47 R, Fiskehejre 11 R, Knopsvane 49 R, Grågås 205 R, Gravand 4 R, Knarand 53 R, Krikand 26 R, Gråand 50 R, Taffeland 2 R, Troldand 18 R, Hvinand 12 R, Rørhøg 1 R, Blishøne 415 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 160 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 9 R, Brushane 18 R, Sortklire 1 R, Rødben 18 R, Hvidklire 10 R, Tinksmed 18 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 85 R, Splitterne 1 AD R, Fjordterne 8 R, Dværgterne 1 R, Sanglærke 15 R, Digesvale 120 R, Landsvale 20 R, Hvid Vipstjert 6 R, Rørsanger 3 R, Tornsanger 2 R, Skægmejse 8 R, Rødrygget Tornskade 3 R, Råge 15 R, Stær 400 R, Tornirisk 4 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 3 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Havørn 1 AD R, Dværgterne 2 R, Ravn 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Sortemosen (Sydfyn): Grågås 150 FU, Vibe 45 FU. Hans Rytter
Klakkebjerg: Rød Glente 1 OF, Musvåge 1 OF, Ringdue 3 R, Landsvale 6 YF UF, Skovpiber 5 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Rødstjert 1 YF BR, Solsort 2 R, Munk 1 M R, Gransanger 1 YF FU, Grå Fluesnapper 2 YF P, Blåmejse 5 YF UF, Musvit 4 YF UF, Korttået Træløber 1 FU, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 16 R, Fiskehejre 2 FU, Fiskehejre 9 R, Knopsvane 30 , Grågås 175 R, Gravand 6 , Gråand 50 R, Taffeland 36 R, Taffeland 2 , Troldand 59 , Toppet Skallesluger 6 R, Havørn 1 AD OF, Blishøne 92 , Strandskade 2 YF BR, Strandskade 17 , Lille Præstekrave 5 FU , Stor Præstekrave 10 R, Vibe 32 R, Almindelig Ryle 8 FU, Rødben 11 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 7 FU, Hvidklire 3 R, Hættemåge 141 , Stormmåge 28 , Sølvmåge 20 R, Svartbag 9 , Havterne 6 FU, Havterne 10 R, Dværgterne 1 OF, Ringdue 2 FU, Ringdue 2 OF, Ringdue 1 R, Sanglærke 2 R, Sanglærke 4 SY, Landsvale 16 FU, Bysvale 15 YF B, Engpiber 1 FU, Engpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 6 FU, Hvid Vipstjert 2 OF, Stenpikker 1 M FU, Solsort 1 R, Solsort 1 SY, Stær 4 FU, Stær 30 OF, Tornirisk 10 OF, Tornirisk 2 R, Gulspurv 1 R, Gulspurv 1 SY.  Kirsten Pedersen, Gunnar Jørgensen 
Espe: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Blandskov (Ravnholt): Hvepsevåge 1 AD FU, Tårnfalk 3 YF UF, Huldue 2 TH, Gulbug 1 AD FU, Skovskade 6 YF UF. Vagn Højkjær Larsen 
Freltofte: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Heden: Rød Glente 1 FU, Havørn 1 OF. Per Rasmussen
Rynkeby Hestehave: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Søfælde v/Krarup: Havørn 2 AD OF. Per Rasmussen
Kildemose v/Ryslinge: Rød Glente 1 FU. Karl Top
Ravnholt: Havørn 2 YF UR. Karl Top
Slambassinet (Odense): Rørhøg 2, Svaleklire 1 R, Hedelærke 2 FU, Engpiber 1 R. Evald Mehlsen
Kerteminde: Lille Korsnæb 6 T. Bo K. Stephensen
Kerteminde, Johannes Larsens Museum: Grågås 3 R, Gråand 20 R, Stormmåge 1 OF, Ringdue 1 R, Mursejler 1 FU, Landsvale 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Rødstjert 1 1K R, Solsort 1 R, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 R, Blåmejse 2 1K FU, Musvit 1 FU, Gråkrage 1 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 1 FU. Ella Mikkelsen
Sybergland: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 7 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 3 , Grågås 50 R, Gråand 7 , Rørhøg 2 , Blishøne 40 R, Strandskade 1 R, Vibe 12 R, Fjordterne 2 FU, Ringdue 7 R, Mursejler 40 FU, Sanglærke 4 SY, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 1 R, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 3 SY, Råge 32 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 5 R, Stillits 2 R, Tornirisk 1 R, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Bøllevænge, Stevnshøjvej:  Grønspætte 2 YF UF (Ad + juv, set ved Stevnshøjvej 3. Set på stedet gennem længere tid). Anders Clausen 
Vittinge: Tårnfalk 4 YF. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Nordisk Lappedykker 2 FU. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Nordisk Lappedykker 2 SDR R. Jørn Vinther Sørensen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 8 R, Toppet Lappedykker 27 R, Gråstrubet Lappedykker 76 R,
Nordisk Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 74 YF, Fiskehejre 25 FU, Knopsvane 72 R, Sangsvane 1 AD R, Grågås 12 R, Pibeand 1 FU, Knarand 5 R, Krikand 101 FU, Gråand 137 FU, Atlingand 2 F R, Skeand 5 R, Taffeland 2 R, Troldand 86 R, Blishøne 405 FU, Vibe 8 R, Brushane 3 FU, Hvidklire 14 FU, Hættemåge 125 YF, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 15 R, Mursejler 3 FU, Landsvale 15 FU, Bysvale 3 FU, Rørsanger 1 SY, Gråkrage 3 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 16 R, Ederfugl 119 R, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 89 R, Storspove 10 R, Rødben 3 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 27 R, Stormmåge 3 YF, Sølvmåge 80 YF, Svartbag 1 YF, Havterne 114 R, Stær 5 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Grågås 89 R, Strandskade 8 R, Sølvmåge 35 R, Svartbag 2 R, Hvid Vipstjert 1 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Gravand 20 R, Strandskade 3 R, Klyde 9 YF, Vibe 12 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Storspove 49 R, Rødben 29 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 120 R, Stormmåge 89 R, Havterne 49 YF, Landsvale 1 FU, Engpiber 1 YF, Tornsanger 2 YF, Stær 51 FU, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 YF. Kurt Due Johansen


          Tornirisk Foto: Poul Brugs Rasmussen

 Søndag den 3. juli 2016                                           Solopgang: 04:45 Solnedgang: 21:58

Svendborg, Strandvej (19:45): Duehøg 1 OF. Jan Stener Jørgensen
Keldsnor
(09:36-46):
Sort Stork 1 TF . Morten Müller
Tange å
(06:30): Tornirisk 2 FU R, Sortkrage 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.: Natugle 1 YF UF. Arne Bruun
Thurø Rev: Grågås 3 R, Gravand 2 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 5 YF UF, Vibe 4 YF K, Almindelig Ryle 10 SDR R, Rødben 2 YF K. Arne Bruun
Knudedyb / Sydf. Øhav ud for Skovballe: Havørn 2 OF. Annette Friis
Fakkebjerg: Tårnfalk 1 FU, Fasan 2 R, Tornsanger 3 SY, Tornirisk 11 FU, Gulspurv 2 SY. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 4 YF UF, Fiskehejre 2 FU, Gråand 15 FU, Rørhøg 1 F FU, Grønbenet Rørhøne 1 JUV FU, Blishøne 1 YF B, Mudderklire 1 FU, Gransanger 1 SY, Rørspurv 1 SY. Søren G. Nielsen
Keldsnor: Brushane 1 FU, Bysvale 40 FU, Tornirisk 2 FU. Søren G. Nielsen
Søgård Mose (Langeland): Fiskehejre 11 R, Knopsvane 6 , Grågås 400 R, Rørhøg 3 , Musvåge 1 R, Blishøne 11 R, Vibe 11 R, Råge 200 OF, Stær 2000 OF. Ella Mikkelsen
Søndenbro: Rød Glente 1 FU. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 40 FU, Fiskehejre 11 FU, Knopsvane 39 FU, Grågås 70 FU, Pibeand 2 R, Gråand 50 FU, Taffeland 2 FU, Sortand 1 R, Hvinand 2 R, Rørhøg 2 FU, Blishøne 300 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 6 FU, Spove sp. 2 OF, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 15 FU, Sølvmåge 3 FU, Svartbag 2 R, Fjordterne 1 FU, Havterne 8 FU, Mursejler 2 FU, Sanglærke 1 SY, Landsvale 30 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 3 JUV FU, Solsort 1 FU, Skægmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Stær 60 FU, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 2 FU, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 3 SY. Søren G. Nielsen
Karlsmosen, Egeskov (08:10 - 11:00):
Sort Stork 1 AD OF (Fuglen kredsede ved markeringen. Herefter fløj den mod SV. Sås fint i teleskopkikkert), Grågås 12 R, Havørn 1 R, Rørhøg 2 , Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 OF, Lille Præstekrave 2 YF UF, Lille Præstekrave 2 JUV R, Vibe 10 , Brushane 3 M FU, Hvidklire 3 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 2 FU, Gøg 1 SY, Mursejler 12 FU, Sanglærke 6 SY, Digesvale 3 FU, Landsvale 6 FU, Bysvale 4 FU, Engpiber 1 FU, Hvid Vipstjert 9 , Gærdesmutte 3 SY, Solsort 2 SY, Rørsanger 2 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 2 JUV FU, Musvit 2 R, Grønirisk 3 R, Tornirisk 1 SY, Rørspurv 3 SY, Rørspurv 1 F R. Palle Bo Larsen
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Gråstrubet Lappedykker 1 YF UF, Gråand 1 YF UF, Troldand 3 R, Blishøne 4 YF UF, Gråkrage 4 FU, Stillits 1 SY. Palle Bo Larsen
Espe: Rød Glente 1 FU. Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Nordisk Lappedykker 2 R, Skestork 2 R, Rørhøg 1 OF. Anders Vedel
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Nordisk Lappedykker 2 FU, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Skestork 2 FU. Karen Sander Jensen
Grynborg Skov: Rørhøg 1 FU. Karen Sander Jensen
Vignæs v/Hofmansgave: Havørn 1 SUB R. Anders Vedel
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Havørn 1 AD OF. Anders Vedel
Hagenskov Slotsmølle: Gøg 1 SY, Gulbug 1 SY. Thomas Kampmann
Gyldensteen: Engsøen: Trane 1 R. Jens Bækkelund


         Digesvale       Foto: Poul Brugs Rasmussen

 Lørdag den 2. juli 2016                                            Solopgang: 04:44 Solnedgang: 21:59

Svendborg Golfbane: Hvepsevåge 1 R, Tårnfalk 1 R
Tange å
(13:00): Digesvale 30 FU R, Landsavle 20 R FU, Tornsanger 2 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Langholmshoved v/Marstal: Svartbag 55 R NAT. Jacob Sterup
Storeholm + øhavet nord for: Havørn 1 R, Klyde 44 R, Almindelig Ryle 91 AD SDR FU, Rødben 30 R, Dværgterne 2 R, Sortterne 1 AD R. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskehejre 3 FU, Krikand 1 M FU, Gråand 8 FU, Rørhøg 1 M FU, Lærkefalk 1 FU, Blishøne 3 YF UF, Vibe 15 R, Brushane 2 M FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 7 T FU, Digesvale 5 FU, Landsvale 3 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Rødrygget Tornskade 2 YF UF. Else Klint
Ålemose: Brushane 13 R, Svaleklire 8 R. Anders Odd Wulff Nielsen  
Korshavn (Avernakø): Havørn 1 OF. Anton Thøger Larsen
Hundstrup: Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 70 R, Fiskehejre 1 FU, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 82 , Grågås 250 R, Gravand 7 , Knarand 24 R, Krikand 28 R, Gråand 45 R, Skeand 1 F R, Troldand 7 R, Hvinand 15 FU, Hvepsevåge 2 FU, Rød Glente 1 FU, Havørn 1 IMM OF, Duehøg 1 FU, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Strandskade 1 AD OF, Strandskade 4 , Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 3 R, Brushane 2 FU, Mudderklire 1 FU, Stormmåge 6 OF, Stormmåge 9 , Sølvmåge 48 R, Svartbag 1 OF, Svartbag 6 AD R, Fjordterne 6 YF BR, Fjordterne 4 AD FU, Fjordterne 6 , Ringdue 3 OF, Gøg 1 SY, Mursejler 4 FU, Sanglærke 1 SY, Digesvale 12 FU, Landsvale 8 FU, Bysvale 30 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 3 FU, Gærdesmutte 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 2 OF, Tornsanger 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Ravn 1 OF, Stær 4 FU, Gråspurv 1 R, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 1 OF, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Grågås 200 FU, Musvåge 1 R, Vibe 1 R, Rødben 3 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 1 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 3 SY, Landsvale 15 FU, Engpiber 1 SY, Tornsanger 2 FU, Husskade 1 R. Søren G. Nielsen
Munke Mose: Isfugl 1 R. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 4 AD FU, Toppet Lappedykker 14 FU, Sorthalset Lappedykker 10 FU, Knarand 4 FU, Krikand 65 FU, Klyde 2 FU, Hvidklire 1 FU, Havterne 2 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Krikand 100 R, Vibe 30 R, Storspove 120 FU, Sortklire 1 FU. Dieter Maaszen
Slipshavn Enge: Knopsvane 2 FU, Gravand 2 FU, Toppet Skallesluger 5 R, Strandskade 1 FU, Strandskade 2 R, Hættemåge 4 FU, Sølvmåge 4 R, Splitterne 2 R, Gråkrage 4 FU. Leif Kristensen
Østerø Sø (Knudshoved): Stor Præstekrave 4 FU, Almindelig Ryle 11 FU, Småspove 7 OF, Dværgterne 2 FU. Martin Strømkjær
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 50 R, Grågås 40 R, Gravand 1 R, Klyde 4 FU, Digesvale 12 R, Landsvale 12 R. Kristian Angelo-Nielsen
Villestofte: Klippedue (Tamdue) 1 R. Kurt G. Holm
Torø: Gravand 4 R, Toppet Skallesluger 3 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Sanglærke 5 R, Digesvale 6 FU, Landsvale 20 FU, Engpiber 7 FU, Hvid Vipstjert 12 FU, Tornsanger 2 SY, Stær 80 FU. Kirsten Pedersen


        Brushane Salme Nor Foto: Finn Skov

 Fredag den 1. juli 2016                                            Solopgang: 04:43 Solnedgang: 22:00

Svendborg Golfbane: Havørn 1 R, Musvåge 1 R, Vagtel 1 SY, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 1K FU
Salme Nor: Brushane 3 R, Vibe 1 R. Finn Skov
Tange å (06:30): Stor flagspætte 1 FU, Grønirisk 2 FU, Gråspurv 4 FU, Mursejler 4 OF FU; Gransanger 2 FU, Dompap 1 R M, Hvid vipstjert 4 FU, Blåmejse 6 FU (2 AD + 4 JUV), Sortkrage 1 R, Tornsanger 4 FU (2 AD + 2 JUV), Træløber 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg havn: Sølvmåge 1 eller 2 K R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Landet: Ravn 6 OF. Henrik Knudsen
Grusgrav v/Ravnegårdsvej, Ollerup: Toppet Lappedykker 4 YF UF, Blishøne 1 R, Lille Præstekrave 2 YF AA, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 1 R, Sanglærke 1 YF FU, Engpiber 4 YF, Hvid Vipstjert 2 YF UF, Tornsanger 1 SY, Stillits 3 FU, Gulspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen 
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 6 R, Grågås 300 R, Rørhøg 1 M R, Strandskade 2 R, Brushane 5 R, Fjordterne 12 R, Sortterne 2 FU, Digesvale 20 R, Stær 40 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskehejre 54 R, Krikand 20 R, Hvinand 1 R, Rørhøg 2 , Tårnfalk 1 FU, Stor Præstekrave 1 R, Brushane 3 R, Hvidklire 2 R, Rovterne 1 FU, Fjordterne 4 R, Dværgterne 1 FU, Mursejler 6 FU, Sanglærke 7 SY, Digesvale 70 FU, Landsvale 10 FU, Tornsanger 1 SY, Skægmejse 2 R, Stær 100 R, Rørspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Ålemose: Fiskehejre 2 R, Grågås 75 R, Gravand 3 R, Gråand 4 R, Rørhøg 1 M FU, Blishøne 16 R, Lille præstekrave 2 R, Vibe 12 R, Brushane 8 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 1 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 1 R, Fjordterne 2 FU, Ringdue 4 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesanger 1 SY, Gråkrage 1 R, Stær 40 R. Ella Mikkelsen
Eskildstrup v/Ringe: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Ringe: Rød Glente 1 R. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Lille Lappedykker 4 , Lille Lappedykker 2 YF UF, Gråstrubet Lappedykker 7 R, Gråstrubet Lappedykker 2 JUV FU, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 1 YF UF, Gråand 6 R, Gråand 1 YF UF, Taffeland 1 YF UF, Rørhøg 1 F R, Blishøne 25 FU, Trane 2 AD FU, Trane 1 JUV R, Rørspurv 1 R, Rørspurv 1 SY. Palle Bo Larsen
Ravnholt: Rørhøg 1 FU. Palle Bo Larsen
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Jernspurv 1 SY, Rødstjert 1 R, Grå Fluesnapper 2 YF K, Skovskade 1 R. Palle Bo Larsen 
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Nordisk Lappedykker 1 R. Kurt Due Johansen
Christianlund, Nyborg: Grønspætte 1 R. Evald Mehlsen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Toppet Lappedykker 9 R, Skarv 47 R, Fiskehejre 12 R, Knopsvane 57 R, Gravand 8 R, Krikand 10 FU, Gråand 50 R, Ederfugl 93 R, Toppet Skallesluger 8 R, Blishøne 210 R, Strandskade 9 R, Vibe 8 R, Almindelig Ryle 5 FU, Storspove 1 R, Rødben 2 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 158 R, Stormmåge 332 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 78 R, Svartbag 5 R, Havterne 22 R, Gøg 1 SY, Rørsanger 1 SY. Steen Lauritsen
Hagenskov Slotsmølle: Grå Fluesnapper 1 FU. Erik Busk
Flyvesandet: Småspove 1 OF. Martin Strømkjær


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

02 aug 2016
This page is part af: Http://www.Snatur.dk