Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 26. - 31. ( 1. juli - 31. juli 2017).                     Sidst opdateret 02 august 2017 08:07:28 

 

 

 

  

      

Mandag den 31. juli 2017                       Solopgang: 05:25 Solnedgang: 21:22

Tange å: Rødstjert 1 1K. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Hestehave (Valdemarsslot): Solsort 1 YF UF, Munk 1 R, Gransanger 1 FU, Fuglekonge 1 FU, Grå Fluesnapper 1 FU, Topmejse 2 FU, Sortmejse 1 SY, Musvit 2 R, Spætmejse 1 FU, Bogfinke 2 R, Grønirisk 1 SY, Dompap 5 YF UF, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Vornæs Skov: Ringdue 4 R, Grønspætte 2 FU, Landsvale 2 FU, Gærdesmutte 9 YF UF, Jernspurv 3 YF UF, Solsort 3 R, Tornsanger 5 YF UF, Munk 3 YF UF, Gransanger 4 FU, Halemejse 3 FU, Topmejse 3 FU, Blåmejse 6 YF UF, Musvit 4 YF UF, Spætmejse 1 FU, Korttået Træløber 1 SY, Gråkrage 7 R, Ravn 2 OF, Skovspurv 1 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 2 YF P, Stillits 1 SY, Lille Korsnæb 5 FU, Dompap 1 SY, Gulspurv 3 SY. Niels Bomholt Jensen
Vejlen, Tåsinge: Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 400 R, Gravand 16 YF UF,  Rovterne 1 FU, Ringdue 2 R, Gul Vipstjert 1 OF, Hvid Vipstjert 1 FU, Rørsanger 3 YF UF, Gulbug 2 R, Gærdesanger 3 R, Munk 2 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 1 R, Sumpmejse 1 R, Gråspurv 3 YF, Skovspurv 3 R, Stillits 4 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Havet ud for Keldsnor: Tejst 1 AD R. Frank Jensen-Hammer
Keldsnor: Skarv 51 T, Krikand 2 T, Gråand 2 T, Ederfugl 158 T, Sortand 67 T, Tårnfalk 1 S, Strandskade 5 T, Stor Præstekrave 32 R, Stor Præstekrave 2 T, Strandhjejle 4 T, Krumnæbbet Ryle 4 R, Almindelig Ryle 25 R, Almindelig Ryle 46 T, Lille Kobbersneppe 8 T, Storspove 3 T, Hvidklire 8 R, Hvidklire 1 T, Tinksmed 3 R, Splitterne 2 T, Fjordterne 1 T, Fjordterne/Havterne 235 T, Havterne 27 T, Digesvale 47 SØ. Frank Jensen-Hammer
Lille Rise: Rørhøg 1 1K FU, Spurvehøg 1 FU. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Lille Kobbersneppe 12 SV. Lars Tom-Petersen
Brændegård Sø: Havørn 1 OF. Carsten Skou
Brændegård Sø: Skarv 100 R, Fiskehejre 1 OF, Havørn 3 OF. Leif Sørensen   
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 38 , Gråand 21 R, Mudderklire 4 R, Gråkrage 4 R. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Trane 4 R. Leif Kristensen
Hågerup Å vest for Hågerup: Lille Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 YF, Gråstrubet Lappedykker 1 PUL FU, Knarand 14 R, Gråand 15 R, Blishøne 47 FU, Ringdue 2 SY. Leif Kristensen
Nørre Højrup: Musvåge 3 R, Røjle Skov (Årslev):Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Sallinge Å (Findinge - Dahls Mølle): Rød Glente 4 FU. Per Rasmussen
Sandholt: Lille Lappedykker 6 , Trane 2 FU, Ravn 2 OF. Leif Kristensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Fiskehejre 1 FU, Fiskehejre 3 R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 2 FU. Leif Kristensen 
Vantinge: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Lille Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 21 R, Fiskehejre 10 R,
Skestork 15 R, Knopsvane 15 R, Grågås 530 R, Gravand 12 R, Knarand 2 R, Krikand 85 R, Gråand 110 R, Skeand 7 R, Rørhøg 1 F FU, Grønbenet Rørhøne 5 R, Blishøne 168 R, Strandskade 14 R, Stor Præstekrave 16 R, Vibe 100 R, Islandsk Ryle 13 R, Temmincksryle 3 FU, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 132 R, Brushane 14 R, Lille Kobbersneppe 30 R, Storspove 81 R, Hvidklire 31 R, Mudderklire 1 R, Ringdue 1 R, Landsvale 12 R, Hvid Vipstjert 2 R, Rørsanger 1 R, Gransanger 1 R, Musvit 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 50 R, Gulspurv 2 R. Hans Knakkergaard
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 21 R, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 32 R, Sorthalset Lappedykker 6 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Skestork 2 R, Knopsvane 6 OF, Knopsvane 7 R, Grågås 563 R, Gravand 9 R, Knarand 1 R, Krikand 85 R, Taffeland 10 R, Troldand 34 R, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 524 R, Strandskade 2 R, Klyde 34 R, Brushane 1 R, Sortklire 1 R, Rødben 1 R, Hvidklire 9 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 2 R, Måge sp. 1000 R, Landsvale 15 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gråkrage 1 R, Stær 1 R, Stillits 2 R, Gulspurv 1 R. Hans Knakkergaard
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 6 R, Almindelig Ryle 23 R, Tinksmed 14 R, Huldue 3 OF. Kresten Madsen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 157 R, Grågås 18 R, Gråand 21 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 2000 R, Hvidklire 4 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Gulspurv 1 R. Hans Knakkergaard
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 1 R, Grågås 36 R, Ederfugl 8 R, Strandskade 3 R, Storspove 3 R, Mudderklire 1 R, Landsvale 12 R, Bysvale 2 R. Hans Knakkergaard
Æbelø: Pirol 1 SY. Jens Bækkelund 


     

Søndag den 30. juli 2017                       Solopgang: 05:23 Solnedgang: 21:24

Svendborg, Strandvej, matriklen (10:04) Hvepsevåge 1 OF( helt lavt over haven - mod SØ). Jan Stener Jørgensen
Vejlen, Tåsinge: Almindelig Ryle 5 R, Hvidklire 1 R, Grågås 8 OF. Finn Skov
Brændegård Sø, Pilegårdsvej: Kejserkåbe 7 R. Erik Thomsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Vejlen, Tåsinge: Almindelig Ryle 10 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 2 R, Skægmejse 1 R. Annette Friis
Vejlen, Tåsinge: Almindelig Ryle 10 AD R, Tinksmed 2 R, Rovterne 2 AD FU. Henrik Knudsen
Monnet, Tåsinge: Stor Præstekrave 1 R, Almindelig Ryle 20 R, Lille Kobbersneppe 5 R, Storspove 125 R, Tinksmed 2 R, Sanglærke 20 R, Engpiber 15 R, Tornirisk 11 R. Annette Friis
Siø: Havørn 1 OF, Stor Præstekrave 10 R, Almindelig Ryle 14 R, Mudderklire 1 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 10 R. Annette Friis
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R, Skægmejse 5 R. Henrik Mørup-Petersen
Keldsnor: Fiskehejre 8 R, Knopsvane 50 R, Grågås 470 R, Krikand 1 T, Gråand 1 T, Ederfugl 160 T, Sortand 142 T, Havørn 1 AD R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 30 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 1 T, Almindelig Ryle 10 R, Kærløber 1 R, Brushane 21 R, Lille Kobbersneppe 2 T, Hvidklire 2 R, Hvidklire 1 T, Fjordterne/Havterne 9 T, Havterne 2 T. Frank Jensen-Hammer
Piledybet: Rødrygget Tornskade 5 YF. Henrik Mørup-Petersen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 150 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 46 , Grågås 620 R, Nilgås 1 OF, Knarand 1 R, Krikand 4 FU, Gråand 59 R, Skeand 7 FU, Taffeland 1 F FU, Troldand 25 R, Hvinand 10 FU, Hvepsevåge 4 OF, Havørn 2 AD R, Havørn 1 IMM FU, Havørn 2 , Rørhøg 1 F OF, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 2 OF, Fasan 5 R, Lille Præstekrave 1 JUV R, Vibe 6 OF, Vibe 56 R, Mudderklire 2 R, Hættemåge 1 JUV R, Stormmåge 1 JUV R, Sildemåge 3 R, Sølvmåge 133 , Svartbag 5 , Ringdue 2 OF, Ringdue 2 SY, Mursejler 1 OF, Stor Flagspætte 2 OF, Landsvale 2 FU, Bysvale 16 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 2 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 OF, Rødhals 1 OF, Solsort 2 OF, Solsort 1 R, Solsort 1 SY, Rørsanger 1 SY, Spætmejse 1 R, Allike 15 OF, Gråkrage 1 OF, Gråkrage 1 R, Stær 3 OF, Stær 1 R, Skovspurv 1 FU, Grønirisk 2 OF, Grønirisk 1 SY, Tornirisk 2 FU, Tornirisk 9 OF, Tornirisk 1 M R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Grågås 450 R, Knarand 14 R, Rød Glente 1 OF, Rørhøg 2 R,Duehøg 1 R. Annette Friis
Fiskerup Skov: Rød Glente 1 OF, Rørhøg 1 OF. Annette Friis
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 AD R. Annette Friis
Sortemosen (Sydfyn): Spurvehøg 1 R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R. Annette Friis
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 17 R, Sorthalset Lappedykker 6 R, Rørhøg 2 OF, Tårnfalk 1 FU. Ella Mikkelsen
Klintebjerg: Landsvale 100 FU, Stær 300 FU. Ella Mikkelsen
Vigelsø: Havørn 3 . Ella Mikkelsen
Østrup v/Otterup: Stær 60 R, Bomlærke 1 SY. Ella Mikkelsen
Varbjerg: Isfugl 1 FU. Flemming G. Andersen
Føns Vang: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 27 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 120 R, Grågås 440 R, Canadagås 8 R, Troldand 50 R. Jan Pedersen
Gamborg Inderfjord: Mudderklire 5 FU, Stormmåge, Almindelig (canus) 500 FU, Rørsanger 1 SY, Munk 2 SY. Jan Pedersen
Gardersø: Rørhøg 2 FU. Jan Pedersen
Ronæs: Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Gransanger 1 SY, Spætmejse 1 R. Jan Pedersen
Sparretorn Skov: Sortstrubet Lom 1 R, Rørhøg 2 FU, Musvåge 3 R, Tårnfalk 2 R, Gransanger 2 SY. Jan Pedersen 


      

Lørdag den 29. juli 2017                        Solopgang: 05:21 Solnedgang: 21:26

Svendborgsund øst for Iholm: Fjordterne 6 V
Lundeborg, matriklen
: Gransanger 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Vejlen, Tåsinge: Vibe 7 R, Krumnæbbet Ryle 3 AD R, Almindelig Ryle 16 AD R, Rødben 3 R, Svaleklire 1 R Tinksmed 2 R. Henrik Knudsen
Keldsnor: Fiskehejre 5 R, Stor Præstekrave 1 R, Almindelig Ryle 2 R, Storspove 1 R, Hvidklire 1 R, Rovterne 1 R. Annette Friis
Keldsnor: Skarv 15 T, Ederfugl 50 T, Sortand 21 T, Strandskade 16 T, Strandhjejle 2 T, Islandsk Ryle 1 T, Almindelig Ryle 17 T, Lille Kobbersneppe 37 T, Småspove 2 T, Storspove 1 T, Mudderklire 4 T, Hættemåge 1 T, Stormmåge 1 T, Splitterne 2 T, Havterne 13 T, Lomvie/Alk 1 S. Frank Jensen-Hammer
Klæsø Nor: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 15 R, Taffeland 14 R. Annette Friis
Nørreballe Nor: Skestork 1 R, Grågås 1000 R, Gulspurv 1 R. Annette Friis
Nørreballe Nor: Skestork 1 R, Fjordterne 8 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 14 R, Rovterne 1 R, Sortterne 1 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 2 R, Canadagås 1 R, Knarand 46 R, Rørhøg 5 R, Tårnfalk 2 R, Vandrikse 1 R, Dværgryle 1 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Fjordterne 5 R, Digesvale 420 R, Rørsanger 1 R, Skægmejse 7 R. Annette Friis
Botofte Skovmose: Toppet Lappedykker 12 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knarand 13 R, Skeand 1 R, Havørn 1 OF, Rørhøg 1 R, Rørsanger 3 R, Rørspurv 1 R. Annette Friis
Vejsnæs Nakke: Ederfugl 76 V, Sortand 11 V, Rørhøg 1 M FU, Lille Kobbersneppe 37 V, Storspove 2 V, Hættemåge 150 R, Stormmåge 1700 R, Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 1 AD R, Sølvmåge 350 R, Splitterne 2 OF, Mursejler 6 SV. Lars Tom-Petersen
Ærøskøbing: Tårnfalk 1 R. Lars Tom-Petersen
Espe Tingskov: Musvåge 1 R, Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 2 R, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 R, Grå Fluesnapper 1 YF FU, Sumpmejse 1 R, Topmejse 1 R, Bogfinke 2 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Lydinge Haver: Rød Glente 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Brangstrup v/Ringe: Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Christianlund, Nyborg: Spurvehøg 1 JUV YF. Evald Mehlsen
Varbjerg: Isfugl 1 R. Flemming G. Andersen
Brahesborg og Brahesborg Skov: Lille Præstekrave 4 YF UF, Lille Præstekrave 1 AD YF FU, Landsvale 25 FU, Bysvale 10 FU, Hvid Vipstjert 3 YF, Husrødstjert 2 YF FU, Grønirisk 3 FU. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Langø: Mudderklire 18 R, Isfugl 1 FU. Jens Bækkelund


       

Fredag den 28. juli 2017                       Solopgang: 05:19 Solnedgang: 21:28

Vornæs, Skov: Grønspætte 1 R HØ. Poul Vestergaard Rasmussen
Tange å
: Rødrygget tornskade 1 R (den første jeg ser derude siden juli 2016), Digesvale 100+ FU R, Gransanger 6 FU (2 AD + 4 1K), Tornirisk 10 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 8 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 8 YF UF, Grågås 175 R, Knarand 6 R, Gråand 17 R, Toppet Skallesluger 1 F R, Blishøne 325 FU, Mudderklire 1 R, Hættemåge 7 R, Sølvmåge 1 R, Fjordterne 1 FU, Ringdue 3 R, Isfugl 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Rørsanger 1 YF FU, Blåmejse 2 R, Gråkrage 1 R. Niels Andersen
Siø: Stor Præstekrave 6 R, Almindelig Ryle 14 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 1 R. Annette Friis
Langelandsbroen: Vandrefalk 1 M OF. Peter Pelle, Eske Frank Morthensen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 4 R. Peter Pelle, Eske Frank Morthensen
Keldsnor: Musvåge 1 R, Stor Præstekrave 13 R, Krumnæbbet Ryle 4 R, Almindelig Ryle 21 R, Brushane 14 R, Rødben 3 R, Hvidklire 4 R, Tinksmed 2 R. Peter Pelle, Eske Frank Morthensen
Klæsø Nor: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 12 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Skeand 1 R, Rørhøg 1 OF, Stær 2035 OF. Annette Friis
Tryggelev Nor & Salme Nor: Almindelig Ryle 10 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Rovterne 1 FU, Fjordterne 4 FU, Sortterne 1 FU, Skægmejse 4 R. Annette Friis
Nørreballe Nor: Skestork 1 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 R. Peter Pelle, Eske Frank Morthensen
Nørreballe Nor: Skestork 1 R. Nichlas Dissing
Nørreballe Nor: Skestork 1 R, Grågås 800 R, Fjordterne 15 R. Gregers Johannesen
Tranekær: Rørhøg 1 R. Nichlas Dissing
Vitsø: Lille Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 5 YF UF, Sorthalset Lappedykker 72 R, Skarv 50 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 7 YF UF, Grågås 790 R, Canadagås 3 R, Nilgås 2 R, Gravand 8 R, Knarand 38 R, Krikand 30 R, Gråand 50 R, Gråand 6 YF UF, Skeand 24 R, Taffeland 520 R, Troldand 250 R, Troldand 42 YF UF, Hvinand 20 R, Spurvehøg 1 FU, Vandrikse 2 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 70 R, Strandskade 2 R, Klyde 9 R, Lille Præstekrave 1 1K R, Stor Præstekrave 5 R, Vibe 3 R, Almindelig Ryle 66 AD R, Brushane 7 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 3 R, Tinksmed 10 R, Mudderklire 2 R, Digesvale 300 FU, Rørsanger 6 YF SY, Gransanger 5 R, Grå Fluesnapper 1 R, Husskade 1 R, Stillits 2 R, Lille Korsnæb 15 V, Rørspurv 4 R. Lars Tom-Petersen
Nakkebølle Inddæmning: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 200 R, Grågås 350 R, Taffeland 175 R, Troldand 100 R, Havørn 3 R, Vandrikse 1 R, Fjordterne 1 R, Rørsanger 2 R, Munk 1 R, Gransanger 1 R, Ravn 1 R. Annette Friis
Svanninge Bakker: Grønspætte 1 R, Jernspurv 1 FU, Ravn 1 R. Leif Kristensen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 12 PUL FU, Knopsvane 121 AD FU, Havørn 3 , Rørhøg 1 F FU, Fjordterne 20. Erik Ehmsen 
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 60 R, Taffeland 150 R, Troldand 250 R, Havørn 1 R, Rørhøg 1 OF, Ravn 1 R. Annette Friis
Brændegård Sø: Mudderklire 3 R, Bysvale 20 R. Annette Friis
Brændegård Sø: Rød Glente 2 AD R, Havørn 3 R, Musvåge 2 R, Vibe 50 R. Peter Pelle, Eske Frank Morthensen
Korinth: Rørhøg 1 F AD FU. Peter Pelle, Eske Frank Morthensen
Trente Mølle m.m.: Hvepsevåge 1 FU, Isfugl 1 FU, Kernebider 14 FU. Søren Bøgelund
Brenderup Vænge: Hvid Vipstjert 1 FU, Gærdesmutte 2 YF, Solsort 3 FU, Sangdrossel 2 R, Munk 1 YF K, Fuglekonge 1 FU, Halemejse 1 R, Sumpmejse 5 YF UF, Blåmejse 1 YF UF, Dompap 1 R, Gulspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Ellerup Vænge: Hvepsevåge 1 OF, Rød Glente 1 OF, Gærdesmutte 3 YF UF, Sangdrossel 2 YF UF, Gransanger 1 R, Grå Fluesnapper 1 SY, Sortmejse 3 YF UF, Musvit 1 R, Tornirisk 4 R. Niels Bomholt Jensen
Hesselagergård: Rød Glente 1 OF, Tornsanger 3 YF, Grønirisk 4 FU. Niels Bomholt Jensen
Hundstrup: Husrødstjert 1 R. Niels Bomholt Jensen
Kværndrup Vænge: Rød Glente 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Oure: Troldand 8 YF UF, Grønbenet Rørhøne 3 YF UF, Mursejler 6 YF, Rødstjert 1 YF UF, Solsort 2 R, Skovspurv 2 YF. Niels Bomholt Jensen
Tiselholt: Musvåge 2 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Ringdue 1 R, Landsvale 2 YF, Hvid Vipstjert 4 YF, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Tornsanger 2 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 4 R, Spætmejse 5 R, Gråkrage 25 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 1 YF UF. Niels Bomholt Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Toppet Lappedykker 10 R, Gråstrubet Lappedykker 30 R, Fiskehejre 3 OF, Grågås 50 OF, Rørhøg 2 OF, Tinksmed 15 R. Leif Sørensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 14 R. Jens Bækkelund
Røjle Klint: Ederfugl 3 EKL R, Tårnfalk 4 JUV YF UF, Småspove 1 FU, Mudderklire 3 R, Hættemåge 15 , Stormmåge 1 3K R, Sildemåge 3 AD OF, Sildemåge 1 JUV R, Sølvmåge 4 , Splitterne 2 , Digesvale 6 FU, Landsvale 8 R, Hvid Vipstjert 3 R, Tornsanger 1 SY, Blåmejse 1 R, Bogfinke 1 R, Gulspurv 5 SY. Michael Brunhøj Hansen
Otterup: Mursejler 16 OF, Bysvale 14 OF. Niels Utzon


         

Torsdag den 27. juli 2017                       Solopgang: 05:18 Solnedgang: 21:30

Svendborg Golfbane: Havørn 2 1K OF, Blishøne 2 YF, Ravn 2 R

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Vårø Skov
: Grå Fluesnapper 4 YF UF. Niels Bomholt Jensen.
Siø
: Lille Præstekrave 2 FU, Kærløber 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 FU, Tinksmed 19 FU. Peder Rasmussen
Dovns Klint: Sortand 213, Strandskade 115, Tinksmed 16 SV, Fjordterne 21, Fjordterne/Havterne 121, Digesvale 300 R. Frank Jensen-Hammer .
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 4 R, Havørn 1 AD R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Havørn 1 R, Blå Kærhøg 1 R. Nichlas Dissing.
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 1 R , Brushane 1 R , Dobbeltbekkasin 4 R , Tinksmed 1 R , Rødrygget Tornskade 1 R . Finn Skov . Finn Skov.  
Nørreballe Nor: Skestork 1 R. Nichlas Dissing
Nørreballe Nor: Skestork 1 R, Grågås 600 R, Fjordterne 12 R. Gregers Johannesen.
Nørreballe Nor: Skestork 1 R,Fjordterne 13 FU. Henrik Mørup-Petersen.
Pæregård Skov og Snave Skov: Havørn 1 2K OF. Helle Regitze Boesen 
Drejet (Ærø): Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 F R. Lars Tom-Petersen
Marstal: Musvåge 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 R. Lars Tom-Petersen
Sjoen v/Dunkær: Digesvale 200 R. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Sortstrubet Lom 2 2K R, Skarv 43 SV, Ederfugl 70 V, Sortand 115 T, Rørhøg 1 M FU, Strandskade 16 SV, Almindelig Ryle 2 AD V, Storspove 1 SV, Hvidklire 1 OF, Mudderklire 5 R, Splitterne 5 FU, Fjordterne 1 AD SV, Fjordterne/Havterne 2 V, Havterne 6 V, Alk 2 V, Landsvale 2 SV, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 R, Hvid Vipstjert 4 S, Gulbug 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 R, Bomlærke 1 YF SY. Lars Tom-Petersen
Sortemosen (Sydfyn): Rød Glente 1 OF, Havørn 2 AD R, Havørn 1 1K OF, Trane 2 R, Ravn 3 OF. Peder Rasmussen
Faaborg Fjord: Isfugl 2 OF. Karen Madsen
Gudbjerg: Trane 2 OF. Leif Bisschop-Larsen
Brændegård Sø: Grågås 850 R, Havørn 1 OF. Annette Friis
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 1 R. Annette Friis
Lammehave Skov: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen 
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Nordisk Lappedykker 1 R, Tinksmed 12 R, Hættemåge 1000 R. Kresten Madsen
Broløkke Strand: Skægmejse 1 R. Bo K. Stephensen
Lammehave Skov: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Seden Strand: Havørn 2 . Kurt Due Johansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 16 R, Grågås 615 R, Krikand 123 R, Strandskade 106 R, Storspove 102 R Kresten Madsen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Hættemåge 739 FU. Kurt Due Johansen
Holckenhavn Fjord: Havørn 1 AD R, Isfugl 1 R. Peter Pelle Clausen
Østerø Sø (Knudshoved): Strandskade 1 R, Klyde 3 R, Vibe 33 R, Krumnæbbet Ryle 3 R, Almindelig Ryle 18 R, Storspove 1 R, Rødben 2 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 7 R, Hættemåge 170 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 9 OF, Svartbag 2 R, Fjordterne 1 AD OF, Havterne 2 1K R, Hvid Vipstjert 14 R, Rødstjert 5 R, Rørsanger 1 SY, Sumpmejse 1 R, Stær 130 R, Rørspurv 9 R. Eske Frank Morthensen


        

Onsdag den 26. juli 2017                        Solopgang: 05:16 Solnedgang: 21:31

Bjørnemosegård (Svendborg): Rørhøg 3 1K R. Finn Skov
Tange å
: Gulspurv 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Odense: Gærdesanger 1 R . Søren Gjaldbæk

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjørnemosegård (Svendborg): Rørhøg 3 1K R, Musvåge 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 3 FU, Kærsanger 1 FU, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 5 FU, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Musvit 2 FU, Gråkrage 1 OF, Grønirisk 2 FU, Stillits 5 OF, Rørspurv 1 SY, Rørspurv 1 FU. Susanne Rørdam Skov
Bjørnemosegård (Svendborg): Rørhøg 3 FU . Finn Skov
Skovballe: Rød Glente 2 OF. Inger Christensen 
Keldsnor: Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 34 R, Dværgryle 4 R, Krumnæbbet Ryle 11 R, Brushane 18 R. Gregers Johannesen
Leby (Ærø): Husskade 1 R. Lars Tom-Petersen
Skjoldnæs Fyr: Krikand 2 N, Ederfugl 18 SV, Sortand 415 T, Rørhøg 1 1K NV, Strandskade 15 SV, Almindelig Ryle 1 OF, Småspove 12 R, Splitterne 3 FU, Fjordterne/Havterne 2 AD V, Fjordterne/Havterne 1 AD OF, Alk 2 N, Mursejler 17 NV, Landsvale 25 NV, Hvid Vipstjert 10 R, Stær 35 NV, Stillits 30 R, Lille Korsnæb 23 NV. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Klyde 7 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 31 R, Almindelig Ryle 6 AD R, Brushane 3 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 3 R, Odinshane 0 R, Lille Gråsisken 1 SY. Lars Tom-Petersen
Vodrup: Gråstrubet Lappedykker 1 R. Lars Tom-Petersen
Vodrup Klint: Ederfugl 80 R, Rørhøg 1 1K R, Spurvehøg 1 M FU, Tårnfalk 1 1K FU, Mudderklire 7 R, Tornsanger 2 YF SY, Rødrygget Tornskade 5 YF FU, Gråspurv 40 R, Skovspurv 20 R, Gulspurv 4 YF SY, Bomlærke 6 YF SY. Lars Tom-Petersen
Gudbjerg: Vagtel 1 SY. Leif Bisschop-Larsen
Nakkebølle Inddæmning: Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 155 FU, Knopsvane 2 YF UF, Grågås 4 R, Knarand 25 FU, Troldand 1 YF UF, Fjordterne 2 AD FU. Kurt Due Johansen
Dynden: Skarv 1 OF, Fiskehejre 1 FU, Nilgås 2 R, Gråand 6 R, Gråand 1 YF UF, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 AD FU, Ringdue 4 SY, Isfugl 2 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Landsvale 10 FU, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 1 R, Tornsanger 1 YF K, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 3 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 FU, Løvsanger 1 SY, Musvit 3 FU, Gråkrage 2 OF, Skovspurv 10 FU, Bogfinke 4 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 3 SY, Gulspurv 3 R. Palle Bo Larsen 
Sandholt: Rød Glente 1 OF. Leif Kristensen
Håstrup Bjerge: Musvåge 1 OF, Træløber 2 FU, Ravn 2 OF, Tornirisk 1 R. Leif Kristensen
Svanninge: Havørn 4 OF, Lille Korsnæb 7 R. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Toppet Lappedykker 1 FU, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Skarv 16 R, Skarv 3 OF, Fiskehejre 7 R, Sortsvane 1 R, Grågås 1000 R, Gravand 8 , Gråand 12 R, Troldand 24 R, Toppet Skallesluger 2 F AD R, Toppet Skallesluger 5 PUL FU, Fasan 1 R, Blishøne 53 R, Stor Præstekrave 3 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 34 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 40 R, Almindelig Ryle 17 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 1 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 8 FU, Mudderklire 3 R, Hættemåge 90 R, Stormmåge 42 R, Sølvmåge 13 , Svartbag 1 OF, Svartbag 2 AD R, Splitterne 12 R, Ringdue 1 R, Landsvale 7 FU, Bysvale 12 FU, Engpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 3 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Solsort 1 R, Havesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 R, Stær 3 OF, Skovspurv 1 R, Stillits 3 OF, Stillits 1 SY, Tornirisk 4 R, Tornirisk 13 OF, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Øster Hæsinge: Stenpikker 1 R. Gunnar Jørgensen 
Espe: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Kroghenlund Skov: Hvepsevåge 1 YF TH, Musvåge 1 R. Palle Bo Larsen
Stenbanker og Snævren v/Stenstrup: Gråand 10 R, Rørhøg 1 M YF FU, Rørhøg 1 JUV R, Duehøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Fasan 2 R, Blishøne 2 FU, Ringdue 2 R, Sanglærke 6 FU, Landsvale 20 FU, Bysvale 10 FU, Hvid Vipstjert 1 AD YF UF, Grønirisk 4 R, Tornirisk 1 SY, Tornirisk 2 R, Gulspurv 3 SY. Palle Bo Larsen
Lindkær v/Ravnholt: Knarand 6 R, Krikand 5 R, Skeand 8 YF UF, Havørn 2 AD OF, Vandrikse 1 YF TH, Svaleklire 5 R, Tinksmed 4 R. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 3 OF, Rørhøg 1 OF, Trane 4 OF, Vibe 25 OF, Ravn 1 OF. Leif Sørensen
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Grønspætte 1 R. Per Rasmussen
Vigelsø: Skarv 200 R, Knopsvane 2 R, Grågås 1100 R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 FU, Strandskade 5 R, Sølvmåge 250 R, Råge 20 R, Gråkrage 5 R. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 16 R,
Nordisk Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Fiskehejre 7 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 33 R, Klyde 1 FU, Vibe 28 R, Almindelig Ryle 29 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Sortklire 3 FU, Hvidklire 4 FU, Svaleklire 1 FU, Mudderklire 5 FU. Steen Lauritsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Fiskehejre 2 R,
Skestork 14 R, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Strandskade 7 R, Klyde 49 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 121 R, Almindelig Ryle 94 FU, Brushane 3 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 4 FU. Steen Lauritsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 14 R,Storspove 110 R. Anders Vedel
Lundager : Havørn 1 1K OF. Kirsten Pedersen
Ejby: Mursejler 10 YF, Landsvale 2 YF UR, Bysvale 2 YF BR. Niels Bomholt Jensen
Ejby/Kindstrup Mose: Fiskehejre 1 R, Musvåge 1 R, Blishøne 1 R, Hættemåge 15 R, Ringdue 3 FU, Sanglærke 1 SY, Landsvale 4 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 1 R, Havesanger 1 YF K, Munk 1 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 5 YF UF, Fuglekonge 1 FU, Topmejse 2 FU, Blåmejse 6 YF UF, Korttået Træløber 1 SY, Husskade 1 R, Gråkrage 3 R, Stillits 1 SY, Gulspurv 4 YF FU, Rørspurv 1 YF AA. Niels Bomholt Jensen
Håre Bjerge: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Blishøne 13 R, Solsort 1 R, Gransanger 1 SY, Blåmejse 3 YF UF, Lille Gråsisken 1 SY, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Tvedshave: Rød Glente 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Vestermose m.m.: Fiskehejre 1 R, Blishøne 1 1K FU, Ringdue 3 R, Rørsanger 1 SY, Musvit 1 R, Gråkrage 3 R, Gulspurv 3 SY. Niels Bomholt Jensen
Ørslev Bjerge: Landsvale 2 YF, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 YF UF, Solsort 2 R, Tornsanger 4 YF UF, Grå Fluesnapper 2 YF UF, Korttået Træløber 1 YF TH, Lille Gråsisken 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Ålsbo Banker: Sortmejse 1 FU, Korttået Træløber 1 R, Grønsisken 1 FU, Lille Korsnæb 9 FU. Niels Bomholt Jensen 
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 132 R, Grågås 160 R, Tårnfalk 1 OF, Klyde 5 R, Stor Præstekrave 31 R, Vibe 36 R, Dværgryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 29 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 1 OF, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 3 FU, Svartbag 12 R, Splitterne 4 OF, Mursejler 6 OF, Digesvale 23 OF, Bysvale 23 OF, Jernspurv 3 FU, Rørsanger 3 FU, Tornsanger 6 FU, Gransanger 6 FU, Gråkrage 5 R, Tornirisk 55 OF, Rørspurv 16 FU. Kurt Kaack Hansen


      

Tirsdag den 25. juli 2017                        Solopgang: 05:14 Solnedgang: 21:33

Kogtved, matriklen: Gråspurv 40 FU, Grønirisk 6 FU
Svendborg, Myrehøjvej: Grønirisk 1 R, Musvit 1 R. Finn Skov
Siø
: Kærløber 3 R AD, Almindelig ryle 205 R, Dværgryle 2 T, Temmincksryle 3 R, Krumnæbbet ryle 4 R, Tinksmed 5 R, Mudderklire 3 R, Strandskade 8 R, Vibe 4 R, Hvidklire 2 R, Rødben 2 R, Klyde 3 R, Dværgterne 1 R, Stor præstekrave 28 R, Lille præstekrave 4 R, Brushane 4 R. Nis Rattenborg
Siø
(14.30): Kærløber 3 AD (stod sammen). Henrik Knudsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Olde (Ærø): Sortkrage 3 R, Gråkrage 4 R, Bomlærke 3 YF SY. Lars Tom-Petersen
Tivoli (Ærø): Rørhøg 1 F FU, Småspove 1 OF, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 6 YF FU. Lars Tom-Petersen
Lille Rise: Spurvehøg 1 FU, Tyrkerdue 1 YF TH, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 M FU, Gråspurv 40 R. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Skarv 15 R, Fiskehejre 4 V, Grågås 5 SV, Ederfugl 58 V, Sortand 7 Ø, Toppet Skallesluger 5 R, Rørhøg 1 1K V, Rørhøg 1 M FU, Strandskade 3 OF, Stor Præstekrave 8 R, Almindelig Ryle 29 AD R, Tinksmed 5 SV, Mudderklire 9 R, Hættemåge 10 V, Splitterne 5 FU, Fjordterne 3 V, Alk 11 T, Mursejler 5 NV, Digesvale 70 FU, Engpiber 1 YF SY, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 12 R, Gråkrage 2 R, Stær 60 R, Bomlærke 1 YF SY. Lars Tom-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Brushane 5 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Rovterne 2 FU. Henrik Mørup-Petersen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 64 , Toppet Lappedykker 10 YF, Fiskehejre 1 R, Troldand 12 FU, Hvinand 1 FU, Havørn 1 AD R, Fjordterne 3 FU, Fjordterne 3 , Mursejler 6 FU, Rørsanger 1 SY. Leif Kristensen
Bredholt: Landsvale 8 FU, Bysvale 16 FU, Solsort 1 FU, Solsort 1 R, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Sandholt: Musvåge 1 OF, Trane 2 FU. Leif Kristensen
Eskildstrup v/Ringe: Trane 4 YF UF. Per Rasmussen
Kongens Have: Gråand 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 AD FU, Hættemåge 1 OF, Hættemåge 1 R, Ringdue 1 R, Ringdue 1 SY, Gærdesmutte 1 R, Solsort 2 FU, Allike 1 FU, Råge 3 FU, Gråkrage 1 R. Gunnar Jørgensen
Nyborg Slot: Knopsvane 8 R, Spurvehøg 1 OF, Rørsanger 5 R. Peter Pelle Clausen


         

Mandag den 24. juli 2017                        Solopgang: 05:13 Solnedgang: 21:35

Siø (08:50): Kærløber 1 R AD, Krumnæbbet Ryle 3 R AD, Temmincksryle 3 R AD, Almindelig Ryle 62 R, Stor Præstekrave 19 R, Lille Præstkrave 6 R, Mudderklire 14 R, Hvidklire 1 R, Dobbeltbekkasin 2 R. Henrik Knudsen
Keldsnor: Temmincksryle 1 R, Sandløber 1 R. Erik Thomsen
Tange å: Tornsanger 2 AD FU (har travlt med at fodre unger), Musvit 2 FU, Tornirisk 15 FU, Stor flagspætte 1 FU, Bogfinke 2 FU, Skovspurv 6 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.: Rød Glente 1 5K+ R, Musvåge 5 OF. Arne Bruun
Siø: Lille Præstekrave 8 R, Stor Præstekrave 22 R, Dværgryle 1 AD R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 78 AD R, Kærløber 2 AD R, Mudderklire 2 R. Ole Goldschmidt
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 3 , Svartbag 55 R. Jacob Sterup
Keldsnor: Lille Lappedykker 2 R, Klyde 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 35 R, Vibe 1 R, Dværgryle 2 AD R, Krumnæbbet Ryle 18 , Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 258 AD R, Brushane 20 R, Sortklire 1 R, Rødben 1 R, Hvidklire 10 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 2 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Rovterne 1 1K R. Ole Goldschmidt
Kølle Nor: Fiskehejre 1 FU, Gravand 1 R, Skeand 2 R, Rørhøg 2 OF, Vibe 2 R, Almindelig Ryle 2 FU, Rødben 11 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 5 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 32 FU, Stormmåge 1 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Jernspurv 1 R, Solsort 1 YF FU, Rørsanger 3 YF K, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 YF K, Tornsanger 4 YF FU, Havesanger 1 YF K, Gransanger 1 SY, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 20 FU, Grønirisk 1 SY, Stillits 1 SY, Tornirisk 2 FU, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 4 YF FU. Niels Bomholt Jensen
Humble: Musvåge 1 OF, Gærdesmutte 4 YF UF, Rødhals 2 YF UF, Sangdrossel 1 R, Havesanger 1 YF K, Munk 1 SY, Gransanger 1 YF FU, Blåmejse 1 YF UF, Bogfinke 1 R. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 56 R, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 4 R, Grågås 670 R, Gravand 10 FU, Knarand 11 R, Krikand 20 FU, Taffeland 1 R, Troldand 17 R, Hvinand 20 FU, Havørn 1 SUB OF, Rørhøg 3 YF TH, Blishøne 180 FU, Strandskade 1 R, Vibe 46 OF, Almindelig Ryle 10 FU, Sortklire 1 OF, Mudderklire 3 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 2 R, Rovterne 2 FU, Fjordterne 5 FU, Ringdue 2 R, Sanglærke 1 R, Landsvale 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 2 R, Rørsanger 1 SY, Skægmejse 6 R, Musvit 4 FU, Rødrygget Tornskade 1 M R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Skestork 1 2K R, Knarand 14 R, Krikand 35 R, Rød Glente 1 OF, Rørhøg 4 1K R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 8 R, Brushane 6 R, Dobbeltbekkasin 8 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 4 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 4 R, Rovterne 2 , Fjordterne 8 R, Drosselrørsanger 1 SY, Skægmejse 6 R, Rødrygget Tornskade 1 M AD R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Rovterne 2 FU. Henrik Mørup-Petersen
Storeholm + øhavet nord for: Strandskade 75 FU, Stor Præstekrave 31 FU, Islandsk Ryle 1 AD R, Sandløber 1 AD R, Krumnæbbet Ryle 6 AD FU, Almindelig Ryle 200 FU, Almindelig Ryle 65 SV, Lille Kobbersneppe 3 FU, Storspove 50 FU, Svartbag 15 R, Rovterne 2 , Splitterne 25 R, Havterne 20 R. Jacob Sterup
Spodsbjerg Havn: Svartbag 30 R. Jacob Sterup 
Botofte Skovmose: Knopsvane 6, Havørn 1 AD FU, Fjordterne 1 FU, Ravn 1 OF. Jane Ditzel
Skjoldnæs Fyr: Skarv 21 T, Grågås 1 OF, Ederfugl 30 R, Sortand 8 R, Stor Præstekrave 4 R, Stor Præstekrave 2 YF TH, Hjejle 1 OF, Almindelig Ryle 15 SV, Storspove 1 SV, Rødben 2 R, Mudderklire 3 R, Fjordterne/Havterne 1 1K OF, Havterne 1 V, Mursejler 9 NV, Gul Vipstjert 2 TF, Gærdesanger 5 R, Løvsanger 1 R, Korttået Træløber 1 R, Stær 150 R, Stær 190 V, Lille Korsnæb 3 NV, Bomlærke 1 SY. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Lille Lappedykker 10 R, Toppet Lappedykker 5 YF UF,
Sorthalset Lappedykker 46 R, Skarv 8 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 7 YF UF, Grågås 520 R, Canadagås 1 R, Nilgås 2 R, Gravand 12 R, Knarand 60 R, Krikand 140 R, Gråand 80 R, Skeand 22 R, Taffeland 310 R, Taffeland 4 YF UF, Troldand 320 R, Troldand 62 YF UF, Hvinand 25 R, Rørhøg 1 1K FU, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 80 R, Strandskade 2 R, Klyde 19 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 60 R, Krumnæbbet Ryle 2 AD R, Almindelig Ryle 24 AD R, Brushane 9 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Rødben 2 R, Hvidklire 6 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 2 R, Odinshane 1 AD ODR R, Engpiber 2 YF SY, Gærdesmutte 3 YF SY, Rørsanger 3 YF SY, Havesanger 1 YF SY, Munk 2 YF SY, Gransanger 1 YF SY, Sortkrage 3 R, Gråkrage 3 R, Stillits 3 R, Gulspurv 4 YF SY, Rørspurv 1 YF SY. Lars Tom-Petersen
Dejrø: Skarv 25 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 200 R, Storspove 1 R, Hvidklire 1 FU, Svartbag 5. Jacob Sterup
Eriks Hale (Ærøs Hale): Fiskehejre 10 R, Stor Præstekrave 3 R, Rødben 1 YF K, Splitterne 7 R, Sortkrage 1 R. Jacob Sterup
Halmø: Fiskehejre 2 R, Havørn 1 AD R, Islandsk Ryle 1 AD FU, Storspove 1 FU, Svartbag 4. Jacob Sterup
Klør Dyb: Sortstrubet Lom 1 VDR R. Jacob Sterup
Langholmshoved v/Marstal: Stor Præstekrave 4 AD R, Mudderklire 6 R, Stenvender 3 R, Sildemåge 1 AD YF, Gul Vipstjert 3 OF. Jacob Sterup
Lilleø v/Ærø: Havørn 2 IMM OF, Almindelig Ryle 2 T, Storspove 1 R, Svartbag 4. Jacob Sterup
Maeholm v/Ommelshoved: Skarv 20 R, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 4 AD R, Almindelig Ryle 25 FU, Storspove 3 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 15 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 1 4K+ R, Gråkrage 4 R. Jacob Sterup
Marstal Havn: Mursejler 10 YF. Jacob Sterup
Ommels Hoved(Trillerne): Vibe 7 R. Jacob Sterup
Gudbjerg: Rød Glente 1 FU, Vagtel 1 SY. Leif Bisschop-Larsen
Fiskerup Skov: Havørn 1 OF, Duehøg 3 YF UF, Rødtoppet Fuglekonge 4 YF UF, Lille Korsnæb 11 OF. Per Rasmussen
Bøjden Nor: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 1 FU, Skarv 28 R, Fiskehejre 22 R, Sortsvane 1 FU, Grågås 21 FU, Grågås 530 R, Bramgås 2 FU, Gravand 8 , Gråand 1 JUV R, Taffeland 4 R, Troldand 19 R, Toppet Skallesluger 1 FU, Blishøne 19 FU, Blishøne 16 R, Strandskade 1 FU, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 69 R, Almindelig Ryle 26 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 6 FU T, Mudderklire 3 FU, Mudderklire 3 R, Hættemåge 99 R, Stormmåge 34 R, Sølvmåge 11 R, Svartbag 1 R, Splitterne 12 R, Havterne 6 R, Ringdue 3 R, Landsvale 10 FU, Landsvale 1 R, Bysvale 8 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 6 FU, Solsort 1 FU, Solsort 1 R, Gråkrage 2 R, Ravn 1 FU, Stær 1 OF, Stær 1 R. Leif Kristensen
Sandholt: Lille Lappedykker 5 , Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Gråand 1 R, Rørhøg 1 FU, Blishøne 4 FU, Trane 2 FU, Ringdue 1 FU, Ringdue 1 R, Sangdrossel 1 SY. Leif Kristensen
Tarup Grusgrave: Toppet Lappedykker 2 FU, Hvinand 1 R, Sivsanger 1 SY, Sumpmejse 2 FU. Leif Kristensen
Fyns Hoved: Lille Lappedykker 2 YF FU, Lille Lappedykker 1 YF UF, Fiskehejre 6 R, Sangsvane 1 YF K, Toppet Skallesluger 6 F R, Fasan 1 R, Stor Præstekrave 2 AD FU, Almindelig Ryle 300 SDR FU, Storspove 2 R, Sildemåge 4 R, Splitterne 20 YF FU, Splitterne 12 YF UF. Simon Iversen
Storebælt syd for Risinge Hoved: Sanglærke 4 YF TH. Simon Iversen
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså): Havørn 1 FU. Finn Hansen 
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 108 R, Fiskehejre 19 R, Grågås 168 R, Gravand 9 FU, Strandskade 3 R, Klyde 6 FU, Stor Præstekrave 26 R, Vibe 36 R, Almindelig Ryle 25 FU, Rødben 1 OF, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 5 FU, Hættemåge 36 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 18 R, Mursejler 55 OF, Sanglærke 3 R, Digesvale 60 FU, Landsvale 55 FU, Hvid Vipstjert 31 FU, Jernspurv 2 FU, Tornsanger 8 FU, Gransanger 6 FU, Gråkrage 3 R, Stær 200 FU, Rørspurv 6 FU. Kurt Kaack Hansen
Martofte: Lille Gråsisken 3 OF. Evald Mehlsen
Øksnehave: Engpiber 4 YF. Evald Mehlsen
Vestermade: Bomlærke 1 SY. Evald Mehlsen
Broløkke Strand: Rørhøg 2. Evald Mehlsen
Hagenskov Slotsmølle: Misteldrossel 1 R. Thomas Kampmann
Brahesborg og Brahesborg Skov: Gråand 45 R, Grønbenet Rørhøne 1 AD YF, Grønbenet Rørhøne 1 JUV YF UF, Blishøne 4 R, Lille Præstekrave 4 YF UF, Lille Præstekrave 2 AD YF, Ringdue 8 R, Mursejler 3 YF BR, Landsvale 40 YF, Bysvale 20 YF BR, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Husrødstjert 1 YF SY, Husrødstjert 1 F YF FU, Sangdrossel 2 SY, Havesanger 1 SY, Gråkrage 2 R, Bogfinke 4 SY. Kirsten Pedersen
Gamtofte: Tårnfalk 2 , Fasan 4 JUV YF, Ringdue 7 R, Mursejler 7 FU, Mursejler 2 YF FU, Landsvale 45 FU, Bysvale 10 FU, Jernspurv 1 SY, Jernspurv 1 YF FU, Havesanger 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 4 R,
Ravn 1 R, Bogfinke 4 FU, Bogfinke 4 R, Grønirisk 3 R, Tornirisk 4 FU, Gulspurv 4 SY. Kirsten Pedersen
Hårby Made: Skarv 5 FU, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 5 , Grågås 68 R, Gråand 6 R, Gråand 8 , Troldand 25 , Rød Glente 1 OF, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 4 R, Rødben 1 FU, Svaleklire 2 R, Hættemåge 250 OF, Hættemåge 120 R, Sølvmåge 5 R, Ringdue 16 R, Landsvale 5 FU, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 5 R, Kærsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 3 SY, Gransanger 3 SY, Topmejse 1 SY, Gråkrage 15 R, Ravn 2 R, Bogfinke 3 SY, Gulspurv 3 SY. Kirsten Pedersen
Søby Sø v/Sø Søby: Toppet Lappedykker 4 AD YF, Toppet Lappedykker 3 JUV YF UF, Fiskehejre 3 , Gravand 7 , Gråand 100 R, Blishøne 15 FU, Ringdue 6 R. Kirsten Pedersen
Turup: Musvåge 1 R, Ringdue 8 R, Hvid Vipstjert 3 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 4 R, Kærsanger 1 SY, Sumpmejse 1 SY, Gråkrage 10 R, Ravn 1 R, Bogfinke 3 R, Gulspurv 2 SY. Kirsten Pedersen
Vistorpdam: Fiskehejre 2 R. Kirsten Pedersen Musvåge 2 , Vibe 4 R, Ringdue 8 R, Mursejler 4 FU, Landsvale 25 FU, Bysvale 10 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 5 R, Sangdrossel 1 SY, Kærsanger 1 SY, Tornsanger 4 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Grå Fluesnapper 4 , Blåmejse 3 R, Musvit 2 R, Gråspurv 8 R, Bogfinke 7 R, Grønirisk 4 FU, Dompap 1 R, Gulspurv 6 R. Kirsten Pedersen
Øjet: Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 1 R, Gråand 3 R, Blishøne 7 FU, Ringdue 10 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Solsort 2 R. Kirsten Pedersen
Flyvesandet: Grønspætte 2, Tornsanger 1 M AD FU, Rødrygget Tornskade 1 1K YF UF, Rødrygget Tornskade 2, Gulspurv 1 M AD SY. Keld Skytte Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 38 R, Toppet Lappedykker 33 R, Gråstrubet Lappedykker 55 R, Sorthalset Lappedykker 10 R, Fiskehejre 13 FU, Knopsvane 140 R, Grågås 1050 R, Pibeand 2 R, Knarand 10 R, Krikand 118 R, Gråand 85 R, Taffeland 20 R, Troldand 44 R, Hvinand 2 R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 1753 R, Vibe 30 R, Almindelig Ryle 43 FU, Brushane 23 R, Sortklire 2 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 42 FU, Svaleklire 1 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 12 R, Sølvmåge 16 R, Gråkrage 14 FU, Ravn 1 R, Stær 4 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Skarv 1 R, Fiskehejre 6 R, Grågås 803 R, Gråand 2 R, Ederfugl 24 R, Hvinand 5 R, Toppet Skallesluger 7 R, Strandskade 14 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 186 R, Almindelig Ryle 15 R, Storspove 12 R, Rødben 4  R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 77 R, Sølvmåge 110 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Grågås 310 R, Strandskade 3 R, Sølvmåge 120 R, Ravn 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 2 R, Grågås 24 R, Gravand 2 R, Tårnfalk 5 YF UF, Vibe 31 R, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 2 R, Storspove 1 R, Rødben 2 R, Hættemåge 70 R, Stormmåge 9 R, Landsvale 20 R, Stær 19 FU, Rørspurv 1 SY. Jens Bækkelund 


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 12/7 - 2017:
              Danmark får ingen unge kongeørne i år
              Storkesæsonen fusede ud i regn, rusk og kulde
              Træt af de sædvanlige arter?


      

Søndag den 23. juli 2017                         Solopgang: 05:11 Solnedgang: 21:36

Svendborgsund øst for Iholm: Almindelig Ryle 7 SØ.
Svendborg, Myrehøjvej
: Stillits 2 R. Finn Skov
Vejlen, Taasinge
(12:55):
Rovterne 5 R AD . Henrik Knudsen
Vejlen, Taasinge
: Ræv 2 R. Finn Skov
Tange å
: Landsvale 50 R FU (der er mange unger imellem). Poul Brugs Rasmussen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R . Ole Bo Olsen
Tryggelev Nor /Nørreballe Nor:
Sølvhejre 2 FU , Stor regnspove 1 OF , Fjordterne 1 OF , Knopsvane 1 YF , Mink 4 R . Jan Nielsen
Grusgrave v/Davinde (16:22):
Sortterne 22 R. Per Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjørnemosegård (Svendborg)
: Rørhøg 4 YF UF (Hunnen luftfodrede en af de 3 1K'ere der hænger ud over skoven på nordkanten af mosen), Mursejler 15 OF. Arne Bruun
Thurø By m.m.
: Mursejler 30 OF. Arne Bruun
Haven v/Søby (Ærø)
: Stor Flagspætte 1 R, Sangdrossel 1 YF SY, Rørsanger 1 YF SY, Gulbug 1 YF SY. Lars Tom-Petersen
Leby (Ærø): Rørhøg 1 OF, Mudderklire 1 R. Lars Tom-Petersen
Skjoldnæs Fyr: Skarv 12 R, Fiskehejre 3 V, Ederfugl 6 R, Sortand 2 R, Rørhøg 1 F FU, Fasan 1 R, Strandskade 4 R, Strandskade 6 SV, Hjejle 4 R, Vibe 1 R, Almindelig Ryle 1 AD SV, Småspove 15 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 35 R, Stormmåge 80 R, Sølvmåge 60 R, Svartbag 1 AD OF, Ringdue 3 R, Mursejler 49 SØ, Sanglærke 10 YF, Digesvale 1 FU, Landsvale 5 FU, Bysvale 6 YF BR, Engpiber 30 YF, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 1K R, Hvid Vipstjert 15 YF, Gærdesmutte 3 YF SY, Husrødstjert 2 1K R, Solsort 6 YF, Tornsanger 6 YF, Gransanger 1 R, Grå Fluesnapper 1 R, Musvit 2 R, Husskade 1 R, Stær 100 R, Stillits 1 R, Tornirisk 30 R, Gulspurv 6 YF, Bomlærke 1 SY. Lars Tom-Petersen
Søby (Ærø): Fiskehejre 2 R, Grønbenet Rørhøne 4 YF UF, Hjejle 1 R, Vibe 14 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 YF SY, Rødhals 1 YF SY, Gærdesanger 1 R, Munk 3 YF SY, Gransanger 1 YF SY, Løvsanger 1 YF FU, Husskade 2 R, Lille Korsnæb 1 F R. Lars Tom-Petersen
Årslev: Rød Glente 1 FU. Gunnar Jørgensen
Årslev: Rørhøg 1 OF, Tårnfalk 1 R. Leif Sørensen
Allerup Mark v/Højby: Rørhøg 1 M FU. Gunnar Jørgensen
Paddesø Skov & Paddesø Høl: Svaleklire 1 RI, Landsvale 1 RI, Munk 2 RI, Gråspurv 1 RI, Skovspurv 2 RI, Grønirisk 1 RI. Jens Friis-Walsted
Damsbo Skove: Hvepsevåge 1 R. Erik Busk  


       

Lørdag den 22. juli 2017                          Solopgang: 05:09 Solnedgang: 21:39

Svendborg, Myrehøjvej: Sumpmejse 1 R. Finn Skov

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Fiskehejre 8 SV, Krikand 5 SV, Ederfugl 14 SV, Sortand 23 S, Strandskade 1 FU, Strandskade 2 SV, Stor Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 2 SV, Hjejle 1 S, Vibe 46 R, Almindelig Ryle 25 FU, Almindelig Ryle 5 SV, Hvidklire 1 R, Mudderklire 2 R, Splitterne 1 R, Fjordterne/Havterne 23 SV, Landsvale 28 S. Arne Bruun
Keldsnor: Lille Lappedykker 3 , Canadagås 1 R, Rørhøg 1 BR FU, Strandskade 1 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 22 FU, Vibe 2 FU, Temmincksryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 5 AD FU, Almindelig Ryle 67 FU, Brushane 6 M ODR FU, Rødben 7 FU, Hvidklire 9 FU, Mudderklire 1 FU, Splitterne 4 R, Fjordterne 5 FU, Dværgterne 2 R. Morten Müller
Ristinge Hale: Rørhøg 1 FU, Stor Præstekrave 8 R, Almindelig Ryle 7 R, Lille Kobbersneppe 3 OF, Storspove 17 OF, Mudderklire 1 R, Svartbag 1 R, Engpiber 12 FU, Rørspurv 4 FU. Carsten Skou
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R, Hvinand 9 R, Vandrikse 1 R, Stor Præstekrave 1 YF TH, Brushane 7 R, Hvidklire 8 R, Mudderklire 4 R, Skægmejse 3 R. Carsten Skou
Frellesvig: Hvepsevåge 1 AD LF OF . Jane Ditzel 
Vejsnæs Nakke: Skarv 4 R, Ederfugl 85 R, Ederfugl 80 V, Toppet Skallesluger 6 R, Rørhøg 1 1K FU, Fasan 2 YF UF, Stor Præstekrave 3 YF, Almindelig Ryle 14 AD R, Småspove 1 R, Mudderklire 1 R, Splitterne 3 FU, Mursejler 4 Ø, Sanglærke 1 YF SY, Digesvale 60 FU, Landsvale 30 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gulbug 2 R, Gærdesanger 1 YF SY, Tornsanger 2 YF, Gråkrage 1 R, Stær 30 R, Tornirisk 6 R, Bomlærke 1 YF SY. Lars Tom-Petersen
Dunkær Mark: Tyrkerdue 2 YF, Sortkrage 1 R, Tornirisk 50 R. Lars Tom-Petersen
Lille Rise: Husskade 1 R. Lars Tom-Petersen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 220 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 37 , Grågås 2 FU, Grågås 164 R, Krikand 6 FU, Gråand 52 R, Taffeland 3 R, Troldand 24 FU, Hvinand 7 R, Havørn 1 IMM OF, Havørn 1 IMM R , Fasan 1 R, Strandskade 1 FU, Lille Præstekrave 3 JUV FU, Vibe 32 R, Mudderklire 2 FU, Mudderklire 1 R, Hættemåge 7 FU, Hættemåge 5 , Stormmåge 16 AD R, Sildemåge 2 AD R, Sølvmåge 149 , Svartbag 2 AD OF, Svartbag 5 , Ringdue 1 SY, Landsvale 5 FU, Bysvale 22 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Hvid Vipstjert 4 , Gærdesmutte 3 SY, Solsort 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 R, Allike 2 OF, Gråkrage 1 FU, Gråkrage 1 OF, Stær 3 FU, Stær 4 OF, Skovspurv 2 OF, Grønirisk 1 R, Tornirisk 1 M R, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Gudbjerg: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Bispeenge: Klyde 4 . Kristoffer Hansen
Slambassinet (Odense): Rørhøg 1 F AD R, Krumnæbbet Ryle 2 AD FU, Almindelig Ryle 19 AD FU, Sortklire 1 AD FU, Svaleklire 2 FU, Mudderklire 3 FU. Kristoffer Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Nordisk Lappedykker 1 AD ODR FU, Atlingand 3 FU, Klyde 3 AD R, Stor Præstekrave 4 R, Dværgryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 10 AD FU, Almindelig Ryle 181 AD FU, Brushane 7 FU, Lille Kobbersneppe 13 FU, Sortklire 1 AD FU, Hvidklire 6 FU, Svaleklire 3 R, Tinksmed 3 FU, Mudderklire 13 R. Kristoffer Hansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Fiskehejre 28 R,
Skestork 10 AD FU, Klyde 22 AD FU, Lille Præstekrave 1 AD R, Krumnæbbet Ryle 10 AD FU, Almindelig Ryle 122 AD FU, Brushane 18 FU, Sortklire 6 AD FU,  Hvidklire 17 FU, Svaleklire 1 FU,Tinksmed 4 FU. Kristoffer Hansen
Lammesø: Temmincksryle 3 R, Krumnæbbet Ryle 1 R. Anette Kjærø 
Assens Havn: Husrødstjert 1 R. Erik Busk
Feddet v/Brydegård: Strandskade 2 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Almindelig Ryle 6 FU, Småspove 1 FU. Erik Busk


     

Fredag den 21. juli 2017                          Solopgang: 05:08 Solnedgang: 21:39

Svendborg, Skovvej: Lille fluesnapper 1 SY. Hans Olrik
Keldsnor
: Havørn 1 R JUV, Almindelig ryle 48 R, Krumnæbbet ryle 9 R, Temmincksryle 2 R, Dværgryle 4 R, Klyde 4 R, Strandskade 4 R, Vibe 12 R, Hvidklire 7 R, Rødben 9 R, Brushane 7 R, Stor præstekrave 38 R, Lille præstekrave 2 R. Nis Rattenborg
Lundeborg, Ny Camping: Hvid vipstjert 1 YF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev
: Tårnfalk 1 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 1 SV, Vibe 21 R, Krumnæbbet Ryle 1 SV, Almindelig Ryle 15 SV, Storspove 4 SV, Hvidklire 2 R. Arne Bruun
Østerskov (Thurø)
: Svaleklire 1 R. Arne Bruun
Monnet, Tåsinge
: Grågås 75 FU, Strandskade 1 R, Hjejle 1 R, Almindelig Ryle 16 OF, Storspove 3 R, Sortklire 1 R, Hættemåge 80 R, Sølvmåge 15 R, Sanglærke 8 R, Engpiber 10 R, Gul Vipstjert 1 R, Stær 50 FU, Tornirisk 2 R. Kurt Due Johansen
Tåsinge Grund (hav v/Monnet)
: Toppet Lappedykker 97 R, Ederfugl 300 R. Kurt Due Johansen 
Sandholt
: Rød Glente 1 FU, Trane 2 FU. Leif Kristensen
Espe Tingskov
: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Slipshavn Enge
: Vibe 18 R, Stær 17 FU, Stær 11 R. Leif Kristensen
Østerø Sø (Knudshoved)
: Skarv 94 R, Fiskehejre 14 R, Grågås 312 R, Gravand 1 1K R, Strandskade 1 FU, Klyde 3 R, Stor Præstekrave 30 FU, Vibe 19 R, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 31 FU, Storspove 1 R, Hvidklire 1 FU T, Mudderklire 3 FU, Mudderklire 2 R, Splitterne 1 OF, Hvid Vipstjert 9 FU, Solsort 1 R, Gråkrage 2 FU, Stær 39 FU, Gulspurv 1 R, Rørspurv 2 OF. Leif Kristensen
Klinten v/Hverringe:
Rørhøg 1 M AD R. Evald Mehlsen
Hagenskov Slotsmølle
: Duehøg 1 R. Thomas Kampmann


      

Torsdag den 20. juli 2017                          Solopgang: 05:06 Solnedgang: 21:41

Svendborg, Myrehøjvej: Stillits 1 R, Musvit 1 R. Finn Skov
Tange å
: Husrødstjert 1 FM FU, Dompap 1 M FU, Tornirisk 15 FU. Hare 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Skarv 2 R, Grågås 2 R, Gravand 10 R, Gråand 2 R, Tårnfalk 1 OF, Strandskade 4 OF, Strandskade 3 R, Hjejle 1 R, Vibe 6 R, Hvidklire 3 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 45 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 7 R, Ringdue 6 R, Sanglærke 6 R, Landsvale 6 OF, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 4 R, Tornsanger 1 TH, Gransanger 1 R, Gråkrage 1 R. Niels Andersen
Siø: Havørn 1 5K OF, Rørhøg 1 M 2K R, Lille Præstekrave 3 R, Stor Præstekrave 12 R, Krumnæbbet Ryle 4 AD R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 17 AD R, Hvidklire 4 R, Mudderklire 6 R. Ole Goldschmidt
Rath: Middelhavssølvmåge 1 1K R (lyst hovede med sølvmågestor, mörk øjemaske). Ole Goldschmidt
Keldsnor: Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 16 R, Dværgryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 15 R, Almindelig Ryle 60 R, Brushane 5 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Rødben 3 R, Hvidklire 3 R, Mudderklire 1 R, Fjordterne 16 FU. Henrik Mørup-Petersen
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 6 AD R, Rørhøg 1 1K R, Strandskade 6 R, Klyde 1 1K R, Lille Præstekrave 1 AD R, Stor Præstekrave 26 R, Vibe 2 R, Dværgryle 2 AD R, Temmincksryle 4 R, Krumnæbbet Ryle 15 AD R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 89 AD R, Brushane 11 R, Lille Kobbersneppe 1 AD R, Småspove 1 R, Rødben 5 R, Hvidklire 6 R, Mudderklire 20 R, Fjordterne 17 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Toppet Lappedykker 19 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knarand 8 R, Skeand 11 R, Taffeland 3 R, Troldand 12 R, Blishøne 30 R, Hvidklire 3 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Brushane 6 R, Mudderklire 4 R, Fjordterne 20 R, Dværgterne 4 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Havørn 1 3K+ FU, Dværgterne 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Grågås 450 R, Havørn 1 SØ, Musvåge 1 OF, Brushane 2 R, Fjordterne 8 FU. Carsten Jørgensen
Ristinge Hale: Skarv 25 R, Havørn 1 JUV OF, Strandskade 1 R, Storspove 3 OF, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 1 R, Splitterne 2 OF, Fjordterne/Havterne 8 R, Digesvale 40 FU, Rørsanger 1 R, Rørspurv 2 R. Carsten Jørgensen
Snaremose Sø: Grågås 450 R, Rørhøg 1 1K R, Trane 3 AD R. Ole Goldschmidt
Tullebølle: Gærdesmutte 5 YF UF. Hans-Henrik Wienberg
Sandholt: Rød Glente 2 FU, Trane 2 FU. Leif Kristensen
Ravndrup Vænge: Hvepsevåge 1 YF TH, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 JUV FU, Hættemåge 20 R, Stormmåge 30 R, Sildemåge 2 R, Ringdue 1 SY, Landsvale 9 FU, Gærdesmutte 4 SY, Solsort 5 FU, Tornsanger 1 SY, Munk 5 SY, Gransanger 4 SY, Musvit 1 FU, Spætmejse 3 R, Korttået Træløber 1 R, Skovskade 2 R, Råge 15 FU, Gråkrage 10 R, Bogfinke 2 SY, Stillits 1 FU, Dompap 1 R, Gulspurv 2 SY. Palle Bo Larsen
Tykhave: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Bispeenge: Fiskehejre 6 FU, Spurvehøg 1 OF, Strandskade 1 FU, Klyde 2 FU, Vibe 4 FU, Landsvale 4 OF. Gunhild Brink
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 2 AD R, Temmincksryle 1 AD R, Krumnæbbet Ryle 1 AD R, Lille Kobbersneppe 5 R, Hvidklire 5 R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 4 R. Kristoffer Hansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 15 AD R, Rørhøg 1 F AD R, Lille Præstekrave 1 AD R, Temmincksryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 3 AD R, Almindelig Ryle 66 AD R, Brushane 16 R, Småspove 1 R, Storspove 190 R, Sortklire 7 AD R, Hvidklire 67 R, Tinksmed 10 R. Kristoffer Hansen
Bregnør Bugt: Storspove 20 R. Carsten Skou
Fyns Hoved: Almindelig Ryle 3 R, Hvidklire 1 R. Carsten Skou
Skovparken, Nyborg: Sort Glente 1 FU, Lærkefalk 1 NØ. Søren Bøgelund 
Hesbjerg Skov: Lille Lappedykker 3 YF UF, Hvepsevåge 1 OF, Grønbenet Rørhøne 2 YF UF, Blishøne 3 YF UF, Gærdesmutte 4 YF UF, Jernspurv 1 R, Rødhals 2 YF UF, Solsort 1 R, Sangdrossel 3 YF UF, Tornsanger 1 SY, Munk 1 R, Gransanger 5 SY, Halemejse 5 YF, Sumpmejse 2 FU, Topmejse 1 R, Sortmejse 1 R, Bogfinke 2 DØD, Grønirisk 1 SY, Stillits 2 OF, Tornirisk 1 SY, Lille Gråsisken 1 SY, Lille Korsnæb 1 OF, Gulspurv 3 SY. Niels Bomholt Jensen
Borrebylavet: Stor Flagspætte 1 JUV FU, Bysvale 4 YF BR, Hvid Vipstjert 2 YF, Solsort 3 R, Sjagger 1 R, Grå Fluesnapper 1 JUV R, Blåmejse 3 YF UF, Skovskade 1 R, Skovspurv 2 R, Grønirisk 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Glamsbjerg Hegn: Dompap 1 M R. Erik Damm


       

Onsdag den 19. juli 2017                          Solopgang: 05:05 Solnedgang: 21:42

Iholm: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 46 R, Ederfugl 80 R, Toppet Skallesluger 2 R, Strandskade 3 R, Vibe 6 R, Mudderklire 6 FU, Sølvmåge 1 1K YF
Svendborg, Myrehøjvej: Rødstjert 1 R, Stillits 2 FU, Grønirisk 1 FU, Topmejse 1 FU, Bogfinke 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 FU, Gransanger 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 R, Ringdue 2 FU, Munk 1 R. Finn og Susanne Rørdam Skov
Klise Nor (13:40): Dværgterne 2 FU. Jan Stener Jørgensen
Knarreborg Mølle, mølledammen: Troldand 2 kuld 1 AD FM + 4 PULL, 1 AD FM + 8 PULL, Grønbenet rørhøne 2 AD + 4 PULL. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Longelse Bondegårdsskov: Ringdue 2 R, Gærdesmutte 4 YF UF, Sangdrossel 1 SY, Træløber 3 YF UF, Bogfinke 1 SY, Kernebider 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Nørre Longelse: Lille Kobbersneppe 35 SV, Tyrkerdue 1 SY, Mursejler 10 OF, Landsvale 5 YF, Hvid Vipstjert 2 YF, Munk 1 YF FU, Gråspurv 10 YF UF. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Skarv 12 FU, Skarv 20 OF, Skarv 290 R, Fiskehejre 1 FU, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 35 , Grågås 3 FU, Grågås 175 R, Krikand 4 R, Gråand 59 R, Taffeland 2 R, Troldand 7 R, Hvinand 6 FU, Tårnfalk 1 OF, Strandskade 1 R, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 35 FU, Hættemåge 5 , Stormmåge 24 , Sølvmåge 76 , Svartbag 6 , Fjordterne 3 , Ringdue 1 OF, Ringdue 1 SY, Mursejler 1 OF, Digesvale 1 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 16 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 2 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 5 SY, Solsort 1 OF, Rørsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gråkrage 1 OF, Gråkrage 1 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Sorthalset Lappedykker 1 FU, Skarv 22 R, Fiskehejre 4 R, Grågås 367 R, Gravand 6 R, Gråand 30 , Gråand 1 YF, Taffeland 1 R, Troldand 10 R, Toppet Skallesluger 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 16 FU, Strandskade 4 FU, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 36 R, Islandsk Ryle 3 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 7 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 10 FU, Svaleklire 1 R, Mudderklire 2 R, Hættemåge 52 R, Stormmåge 14 FU, Svartbag 1 R, Splitterne 28 R, Havterne 1 FU, Havterne 2 R, Mursejler 2 FU, Sanglærke 2 R, Landsvale 5 FU, Hvid Vipstjert 13 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 FU, Stær 24 FU, Bogfinke 1 FU, Bogfinke 1 SY, Stillits 2 FU. Leif Kristensen
Sandholt: Rød Glente 1 FU, Musvåge 1 FU. Leif Kristensen
Jordløse Bakker: Hvepsevåge 1 M AD OF. Tommy Kaae
Nabbe: Havørn 1 JUV OF, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 AD R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 1K FU. Tommy Kaae 
Søllinge: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Dalby Bugt: Enge v/Ålekisterenden: Rørhøg 1 M 1K+ R. Evald Mehlsen
Davinde: Spurvehøg 2 FU, Digesvale 150 FU, Stenpikker 1 R. Hans Vilhelm
Dyrehave (Nørre Søby): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY, Ravn 2 OF. Per Rasmussen
Lammehave Skov: Rød Glente 1 OF, Musvåge 2 OF. Leif Sørensen
Mose vest for Mårhøj Jættestue, Snave: Rørhøg 1 F 1K+ R. Evald Mehlsen
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Fuglekonge 10 YF UF, Rødtoppet Fuglekonge 3 YF UF, Lille Korsnæb 10 OF. Per Rasmussen
Snave/Mårhøj: Lille Gråsisken 2 OF. Evald Mehlsen
Søbjerg Skov: Lille Korsnæb 7 R. Evald Mehlsen
Tarup Grusgrave: Fjordterne 2 FU. Hans Vilhelm
Trente Mølle m.m.: Spurvehøg 2 YF UF, Rødtoppet Fuglekonge 2 YF FU. Per Rasmussen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 15 OF . Kenneth Nielsen
Østerø Sø (Knudshoved): Krumnæbbet Ryle 11 FU, Almindelig Ryle 5 FU, Hvidklire 1 FU. Søren G. Nielsen
Helnæs Made: Grågås 200 FU, Småspove 2 R, Rødben 1 R. Tommy Kaae


     

Tirsdag den 18. juli 2017                          Solopgang: 05:03 Solnedgang: 21:44

Christiansminde: Munk 1 R. Finn Skov
Svendborg Golfbane
: Spurvehøg 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 4 , Blishøne 4 , Landsvale 12 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 22 FU, Gærdesmutte 1 YF SY, Munk 2 YF SY, Skovskade 1 R, Gråkrage 4 YF UF
Tange å
: Digesvale 100+ FU R (det må være nogen af ungerne oppe fra kolonien på Caroline Amalievej), Tornirisk 15 FU (på Hvidkløver og Brunelle), Husrødstjert 1 FU, Hvid vipstjert 6 FU (2 AD + 4 1K). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Gulstav Mose
: Rørdrum 2 R, Grågås 1 OF, Blishøne 5 R, Fjordterne 2 FU, Mursejler 2 OF, Digesvale 15 FU, Rørsanger 2 R, Gransanger 1 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 OF. Carsten Jørgensen
Helletofte (Tranekær)
: Rød Glente 1 OF, Tornirisk 3 FU. Jan Bihlet
Broby Skov: Stor Flagspætte 1 R, Solsort 2 SY, Havesanger 2 RI, Munk 2 SY. Leif Kristensen
Gammel Stenderup: Landsvale 5 FU, Solsort 1 OF. Leif Kristensen
Posen: Fiskehejre 1 R, Gråand 2 R, Fasan 3 , Blishøne 1 R, Ringdue 2 OF, Landsvale 2 FU, Landsvale 1 R, Solsort 5 SY, Rørsanger 1 SY, Havesanger 2 SY, Munk 1 SY, Gråkrage 2 FU, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Sandholt: Rød Glente 4 FU, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Storspove 1 OF. Leif Kristensen
Søbo Sø: Toppet Lappedykker 8 FU, Skarv 1 FU, Grågås 4 R, Gråand 31 R, Troldand 40 R, Blishøne 19 FU, Ringdue 5 SY, Solsort 2 SY, Munk 1 SY. Leif Kristensen
Viemose v/Gammel Stenderup: Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Grågås 61 FU, Grågås 5 R, Gråand 1 R, Blishøne 4 FU, Hættemåge 17 FU, Stormmåge 11 FU, Landsvale 1 FU, Sortkrage/Gråkrage 1 FU T. Leif Kristensen
Slipshavn Enge: Skarv 1 OF, Vibe 11 R, Rødben 1 FU, Hættemåge 16 FU, Sølvmåge 1 R, Landsvale 5 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 6 FU, Sortkrage/Gråkrage 2 FU, Stær 20 FU. Søren G. Nielsen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 80 FU, Fiskehejre 18 FU, Grågås 60 FU, Strandskade 2 FU, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 37 FU, Vibe 20 FU, Islandsk Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 19 FU, Lille Kobbersneppe 4 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 5 FU, Mudderklire 4 FU, Sølvmåge 6 R, Sanglærke 1 FU, Hvid Vipstjert 10 FU, Tornsanger 6 SY, Stær 40 FU, Tornirisk 2 FU, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 6 FU. Søren G. Nielsen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 27 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Skarv 19 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 76 R, Grågås 280 R, Gravand 4 R, Knarand 36 R, Gråand 2 R, Troldand 5 R, Hvinand 8 R, Havørn 2 R, Tårnfalk 4 R, Blishøne 110 R, Vibe 140 OF, Hættemåge 12 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 4 OF, Bysvale 14 OF, Hvid Vipstjert 1 OF, Rørsanger 2 R, Gråkrage 1 R. Ib Johannes Bager


       

Mandag den 17. juli 2017                         Solopgang: 05:02 Solnedgang: 21:45

Svendborg, Strandvej: Gråsisken 1 R TH. Jan Stener Jørgensen
Hesselager Hotel
(06:15): Mursejler 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Gulstav: Lærkefalk 1 OF, Rovterne 1 OF. Søren Bøgelund
Nørreballe Nor: Grågås 625 R, Rovterne 2 FU, Fjordterne 16 FU, Dværgterne 4 FU. Gregers Johannesen
Ristinge Hale: Strandhjejle 2 R, Dværgterne 2 FU, Gul Vipstjert 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Illebølle: Rørhøg 1 F FU. Else Klint
Spodsbjerg (Langeland): Jernspurv 2 YF UF, Gulbug 1 YF FU. Else Klint
Ejby Mølle: Isfugl 1 S R, Bjergvipstjert 2 YF FU. Hans Vilhelm 
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R. Kurt Due Johansen 
Strandenge syd f/Holstensprøve: Rød Glente 1 AD FU, Havørn 2 OF. Tommy Kaae
Høje Ris (Sønderhave): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Rasmussen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 14 R. Jens Bækkelund
Østerø Sø (Knudshoved) (10:05 - 12:05): Skarv 98 R, Fiskehejre 22 FU T, Grågås 108 R, Gravand 6 FU, Tårnfalk2 FU, Klyde 4 YF UF, Stor Præstekrave 26 R, Vibe 31 R, Islandsk Ryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 12 FU, Stor Kobbersneppe 4 FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 4 FU, Mudderklire 6 FU, Fjordterne 1 OF, Engpiber 3 R, Rødstjert 6 YF, Stær 43 FU, Tornirisk 6 R, Rørspurv 4 R. Peter Pelle, Kurt Kaack Hansen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 40 R, Grågås 152 R, Gråand 2 R, Strandskade 3 R, Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 20 R, Vibe 38 R, Almindelig Ryle 23 FU, Storspove 1 FU, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 26 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 1 R, Hvid Vipstjert 10 FU, Tornirisk 6 R, Rørspurv 6 R. Steen Lauritsen
Røjle By: Småspove 4 SV. Michael Mosebo Jensen


         

Søndag den 16. juli 2017                         Solopgang: 05:00 Solnedgang: 21:46

Svendborgsund øst for Iholm: Fiskehejre 1 R, Gravand 6 V, Tårnfalk 2 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 18 R, Svartbag 2 R 
Bøjden Nor
: Almindelig ryle 1 R, Brushane 1 AD R, Bysvale 1 AD FU, Digesvale 1 AD  R, Grågås 311 R, Havterne 1 AD R,  Hvid vipstjert 3 AD R, Hvidklire 4 AD R, Hættemåge 5 AD R, Lille kobbersneppe 2 AD R , Lille præstekrave 1 AD R , Rødben 1 AD R, Sortklire 3 AD R, Splitterne 1 AD R, Stor præstekrave 1 R , Strandskade 2 AD R, Vibe  52 R. Mathias Kaae

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Hjortholm (Eskebjerghave): Natugle 1 R. Carsten Jørgensen
Nørreballe Nor: Fjordterne 20 AD FU, Dværgterne 2 FU, Sortterne 2 FU. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 7 R, Grågås 500 R, Bramgås 1 R, Taffeland 1 R, Vibe 30 R, Mudderklire 1 FU, Svartbag 1 R, Fjordterne 10 FU, Dværgterne 4 FU, Sortterne 2 FU, Digesvale 20 FU. Carsten Jørgensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Sorthalset Lappedykker 6 R, Fiskehejre 1 R, Blishøne 500 R. Leif Sørensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 16 R, Grågås 500 R, Vibe 15 R, Hættemåge 100 R. Leif Sørensen


       

Lørdag den 15. juli 2017                          Solopgang: 04:59 Solnedgang: 21:48

Kongshøj mølle: Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Lundby (Tåsinge): Rød Glente 1 FU. Else Klint
Gulstav: Vibe 1 YF UF, Sanglærke 1 SY, Digesvale 20 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Stær 200 OF. Søren G. Nielsen
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 1 YF UF, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 FU, Grågås 12 FU, Gråand 9 FU, Blishøne 6 FU, Landsvale 4 FU. Søren G. Nielsen
Gulstav Østerskov: Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 1 SY, Sangdrossel 1 R, Munk 1 M FU, Gransanger 2 SY, Gransanger 2 YF UF, Blåmejse 1 JUV FU, Musvit 4 FU, Bogfinke 2 SY. Søren G. Nielsen
Keldsnor: Grågås 50 FU, Strandskade 2 FU, Klyde 2 YF, Stor Præstekrave 13 FU, Hjejle 1 JUV R, Vibe 7 FU, Islandsk Ryle 1 R, Almindelig Ryle 4 FU, Brushane 2 FU, Småspove 1 R, Rødben 3 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 1 FU, Dværgterne 1 R, Digesvale 5 FU, Landsvale 20 FU, Hvid Vipstjert 25 FU, Stær 20 FU, Tornirisk 2 R. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skarv 75 R, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 6 FU, Grågås 150 FU, Gravand 9 FU, Gråand 20 FU, Skeand 2 FU, Taffeland 22 FU, Hvinand 9 FU, Rørhøg 1 BR FU, Blishøne 300 FU, Vibe 20 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 4 FU, Sølvmåge 4 FU, Svartbag 2 R, Fjordterne 4 FU, Landsvale 10 FU, Solsort 3 FU, Rørsanger 3 SY, Gransanger 1 SY, Skægmejse 10 FU, Musvit 5 FU, Rødrygget Tornskade 1 FU, Stær 20 FU, Tornirisk 1 FU, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 F FU. Søren G. Nielsen
Vesteregn: Rødstjert 4 YF UF. Søren G. Nielsen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 1 YF BR, Skarv 9 R, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 5 FU, Grågås 400 FU, Gravand 2 FU, Gråand 15 FU, Skeand 4 FU, Rørhøg 2 F FU, Blishøne 20 FU, Strandskade 3 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 8 FU, Mudderklire 1 FU, Sølvmåge 10 FU, Fjordterne/Havterne 20 FU, Dværgterne 9 FU, Sortterne 1 FU, Mursejler 1 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Råge 10 FU, Gråkrage 8 FU. Søren G. Nielsen
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Knopsvane 5 , Gravand 9 , Gråand 5 R, Ederfugl 33 FU, Toppet Skallesluger 1 F R, Rørhøg 1 JUV R, Vibe 1 AD FU, Vibe 3 JUV R, Storspove 1 R T, Mudderklire 4 FU, Hættemåge 36 R, Sølvmåge 7 R, Svartbag 3 R, Gråkrage 4 FU. Else Klint
Karlsmosen, Egeskov: Fiskehejre 2 R, Strandskade 1 R, Vibe 45 R, Brushane 1 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 5 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Gulspurv 2 SY. Peder Rasmussen
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Grågås 345 R, Strandskade 1 R, Vibe 3 1K R, Fjordterne 2 FU, Fjordterne 2 1K R. Peder Rasmussen
Åmosen v/Ollerup: Vibe 50 OF. Peder Rasmussen
Bøjden Nor: Almindelig Ryle 22 R, Sortklire 1 R, Rødben 2 R, Hvidklire 3 R, Stenvender 1 R, Splitterne 12 R, Havterne 18 R. Kaj Agerbæk
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Trane 3 OF. Leif Kristensen
Leammer: Havørn 1 R. Jens Kristian Holm
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 14 R. Jens Kristian Holm
Dømmestrup: Rød Glente 1 FU, Musvåge 1 FU. Søren G. Nielsen
Holckenhavn Fjord: Havørn 2 AD R, Rørhøg 1 S. Peter Pelle Clausen 
Glamsbjerg: Grønspætte 1 JUV FU. Erik Damm
Krengerup Gods: Havørn 1 JUV OF, Musvåge 1 OF, Mursejler 20 FU. Erik Damm
Frøbjerg Banker: Hvepsevåge 1 OF. Ella Mikkelsen
Kongebroskoven: Gråand 1 M AD ODR R, Hættemåge 1 AD SDR R, Sølvmåge 4 AD SDR R, Ringdue 3 SY, Rødhals 1 R, Solsort 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 R, Blåmejse 1 R, Gråkrage 1 FU, Bogfinke 1 SY. Michael Brunhøj Hansen
Lillebælt (Snævringen): Skarv 1 FU, Hættemåge 3 AD SDR OF. Michael Brunhøj Hansen
Middelfart: Sølvmåge 1 AD SDR OF, Klippedue (Tamdue) 3 OF, Bysvale 9 FU, Solsort 1 M FU. Michael Brunhøj Hansen
Brænde Å (Br. Mølle-Sdr. Åby): Fiskeørn 1 FU. Mads Syndergaard
Helnæs Made: Svømmeand sp. 50 FU, Klyde 5 FU, Brushane 5 FU, Storspove 11 FU, Vader sp., Stor 50 FU, Vader sp., Lille 25 FU, Gråkrage 25 FU, Ravn 1 R, Stær 100 FU. Kirsten Pedersen
Røjle By: Svaleklire 1 SV, Ravn 3 OF. Michael Mosebo Jensen 
Assens Havn: Havørn 1 OF. Torben Skytte Hvass
Gyldensteen: Engsøen: Svaleklire 3 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Småspove 1 R. Kurt Due Johansen


        

Fredag den 14. juli 2017                          Solopgang: 04:57 Solnedgang: 21:49

Tarup: Isfugl 2 YF (han i flugt efter en lille hvil, efter en anstrengende gravearbejde til dens 3. rede, hvor den var i arbejde i 14 minutter, men hunnen kom forbi. Det gav anledningen til en hvil sammen med hende.). Erik Thomsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning
:
Skestork 16 R. Anders Myrtue

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Brændegård Sø: Skarv 18 FU, Skarv 250 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 36 , Grågås 3 FU, Grågås 280 R, Knarand 6 R, Krikand 4 FU, Gråand 27 R, Skeand 2 R, Troldand 14 R, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 2 , Vibe 13 R, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 27 R, Stormmåge 11 , Sølvmåge 22 , Svartbag 6 , Rovterne 1 R , Fjordterne 3 FU, Fjordterne 4 , Landsvale 2 FU, Bysvale 14 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Gærdesmutte 4 SY, Solsort 1 R, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gråspurv 1 OF, Skovspurv 1 R, Bogfinke 3 SY, Stillits 1 OF, Tornirisk 1 OF. Leif Kristensen, Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 23 , Knopsvane 2 OF, Grågås 3 FU, Grågås 257 R, Knarand 3 R, Skeand 2 R, Troldand 14 R, Havørn 1 1K R, Musvåge 1 R, Strandskade 1 1K R, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 16 R, Mudderklire 1 FU, Svartbag 6 R, Rovterne 1 R, Fjordterne 3 FU, Fjordterne 4 R, Landsvale 1 FU, Bysvale 14 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Havesanger 1 SY, Munk 3 SY, Gransanger 1 SY, Gråspurv 1 R, Bogfinke 2 SY, Stillits 1 FU. Leif Kristensen
Hellemose Skov: Fiskehejre 3 OF, Fiskehejre 1 R, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 OF. Leif Kristensen
Sandholt: Rød Glente 1 R, Rørhøg 1 FU. Leif Kristensen
Render: Ringdue 10 FU, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 JUV R, Solsort 3 FU, Fuglekonge 2 JUV FU, Sortmejse 2 FU, Ravn 1 OF, Bogfinke 2 SY. Søren G. Nielsen
Tommerup Teglværk: Musvåge 1 OF, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Husrødstjert 1 JUV R, Solsort 6 FU, Gransanger 2 SY, Musvit 2 FU, Musvit 1 YF FU, Stillits 3 YF UF, Gulspurv 2 SY. Søren G. Nielsen
Bispeenge: Fiskehejre 2 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 17 FU,Gul Vipstjert 1 FU,Skægmejse 2 FU. Gunhild Brink
Geels Å (Østerg.-Urup Dam): Grønspætte 1 R. Evald Mehlsen
Gyldensteen: Langø: Tårnfalk 1 YF UF. Jens Bækkelund 


       

Torsdag den 13. juli 2017                          Solopgang: 04:56 Solnedgang: 21:50

Bjerreby, Taasinge (06:30): Rød glente 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Rødme Svinehaver: Rødrygget tornskade 1 R. Aksel Jørgensen
Kirkeby Vænge: Rødrygget tornskade 1 R. Aksel Jørgensen
Strynø Kalv: Rødben 3 FU, Tornsanger 1 SY. Anni Oppelstrup
Broholm: Blishøne 4 FU (2 AD + 2 Pull), Fiskehejre 1 FU, Blå libel 4 FU R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Nørreballe Nor: Skestork 1 R N. Carsten Friager
Håstrup Bjerge: Rørhøg 1 FU, Munk 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 R. Leif Kristensen
Snarup Have: Rød Glente 1 FU. Lilly Sørensen
Højrup v/Glamsbjerg: Musvåge 1 TH, Ringdue 11 R, Stor Flagspætte 1 JUV FU, Gærdesmutte 1 YF UF, Rødhals 1 SY, Solsort 2 R, Kærsanger 1 SY, Gærdesanger 2 YF UF, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Grå Fluesnapper 1 SY, Sumpmejse 1 R, Bogfinke 1 R, Lille Gråsisken 1 SY, Gulspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Hårby Made: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 FU, Troldand 25 , Strandskade 1 OF, Svaleklire 4 FU, Stillits 1 SY, Rørspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Skallebjerg Grusgrav: Grågås 50 R, Rørhøg 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 2 R, Digesvale 20 YF BR. Niels Bomholt Jensen
Søbo Sø: Toppet Lappedykker 12 R, Grågås 3 YF UF, Troldand 26 R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 7 R, Ringdue 1 SY, Gærdesmutte 3 YF, Solsort 2 R, Sangdrossel 4 YF UF, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Halemejse 3 YF UF, Sumpmejse 5 FU, Blåmejse 1 FU, Spætmejse 2 FU, Træløber 1 FU, Bogfinke 1 SY, Stillits 1 SY. Niels Bomholt Jensen 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 11 FU, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Sorthalset Lappedykker 9 FU, Knarand 12 R, Troldand 37 R, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Klyde 25 R, Vibe 22 R, Islandsk Ryle 1 AD SDR FU, Almindelig Ryle 31 FU, Sortklire 2 FU, Hvidklire 6 FU, Tinksmed 4 FU, Mudderklire 2 FU, Stillits 6 FU, Rørspurv 2 FU. Kell Grønborg
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 12 FU, Sorthalset Lappedykker 6 FU, Fiskehejre 9 FU,
Skestork 16 R, Grågås 240 R, Rørhøg 3 FU, Klyde 36 R, Stor Præstekrave 24 FU, Vibe 35 FU, Almindelig Ryle 63 FU, Brushane 23 FU, Sortklire 7 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 9 FU, Mudderklire 2 R. Kell Grønborg
Holckenhavn Fjord: Havørn 1 OF. Leif Sørensen
Sønder Højrup: Jernspurv 3 R, Solsort 12 R, Husskade 4 R, Gråkrage 10 R, Bogfinke 8 R. Leif Sørensen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Trane 2 OF. Elsebeth Gludsted


     

Onsdag den 12. juli 2017                           Solopgang: 04:55 Solnedgang: 21:51

Spodsbjerg Havn: Kaspisk måge 1 R 1K . Henrik Knudsen
Hesselagergård
: Tårnfalk 5 R OF,(2 AD + 3 1K). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Glorup Eng v/Kongshøj: Isfugl 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Klintholm: Gravand 11 YF FU, Tårnfalk 2 FU, Strandskade 6 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Almindelig Ryle 4 FU, Storspove 2 FU, Rødben 2 FU, Mudderklire 8 FU, Rødstjert 3 YF FU, Solsort 5 YF FU, Gulbug 3 YF FU, Tornsanger 5 YF FU, Grå Fluesnapper 4 YF FU. Kurt Kaack Hansen
Bøjden By: Tornsanger 2 R, Grå Fluesnapper 3 YF UF. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Skarv 30 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 2 R, Grågås 330 FU, Gravand 8 YF UF, Pibeand 2 FU, Taffeland 8 R, Troldand 14 R, Blishøne 45 R, Strandskade 5 R, Stor Præstekrave 5 R, Vibe 35 R, Almindelig Ryle 6 FU, Lille Kobbersneppe 1 R, Rødben 3 FU, Hvidklire 13 FU, Mudderklire 1 R, Hættemåge 75 R, Stormmåge 25 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 3 R, Splitterne 27 R, Havterne 16 R, Sanglærke 5 SY, Landsvale 4 R, Bysvale 5 FU, Engpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 6 YF, Solsort 1 R, Kærsanger 1 R, Gulbug 1 R, Stær 50 OF, Tornirisk 8 R, Rørspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Duereds Vænge: Fiskehejre 1 R, Hvepsevåge 1 OF, Rørhøg 1 OF, Tårnfalk 1 R, Blishøne 2 YF UF, Svaleklire 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 3 SY, Jernspurv 5 YF UF, Rødstjert 2 YF UF, Solsort 5 R, Sangdrossel 2 R, Gulbug 1 YF K, Tornsanger 1 SY, Gransanger 3 YF FU, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 R, Tornirisk 1 R, Gulspurv 4 SY. Niels Bomholt Jensen
Mose v/Martedal: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Sandholt: Knopsvane 2 R, Grågås 4 R, Trane 2 R, Bysvale 1 FU. Gunnar Jørgensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 3 R, Grågås 19 FU, Gravand 1 R, Gråand 1 R, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Trane 4 OF, Vibe 1 R, Hættemåge 21 R, Stormmåge 33 R, Svartbag 2 FU, Klippedue (Tamdue) 4 FU, Ringdue 12 FU, Landsvale 4 R, Råge 3 FU, Gråkrage 1 R, Kragefugl sp. 200 OF, Bogfinke 1 SY, Rørspurv 4 SY. Ella Mikkelsen
Brylle: Gærdesmutte 1 SY, Rødstjert 1 1K FU, Havesanger 1 SY. Søren G. Nielsen
Gremmeløkke: Ørn sp. 1 OF. Michael Vecht
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 2 FU,
Skestork 15 R, Grågås 210 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Rørhøg 1 FU, Blishøne 290 FU, Strandskade 37 FU, Klyde 41 FU, Vibe 28 FU, Storspove 10 FU, Stær 65 FU. Dieter Maaszen


       

Tirsdag den 11. juli 2017                           Solopgang: 04:54 Solnedgang: 21:52

Skarø: Havterne 1 FU, Solsort 1 YF FU, Gråspurv 12 FU,
Svendborg Golfbane: Blishøne 2 R, Blishøne 2 YF UF, Blishøne 2 AD FU, Blishøne 3 1K SY, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 6 FU, Gærdesmutte 1 SY, Havesanger 1 R, Munk 2 YF SY, Gransanger 3 YF SY, Grønirisk 2 R, Gulspurv 2 YF SY,
Tange å
: Landsvale 30 FU R, Digesvale 15 FU, Strandskade 15 S. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborg Havn: Husrødstjert 2 TH. Carsten Skou
Avernakø: Skarv 35 R, Fiskehejre 3 FU, Grågås 107 FU, Gravand 13 YF UF, Ederfugl 15 R, Toppet Skallesluger 4 R, Rørhøg 2 FU, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 8 YF UF, Strandskade 5 FU, Vibe 28 R, Almindelig Ryle 1 FU, Storspove 1 R, Rødben 3 YF K, Hvidklire 3 FU, Hættemåge 25 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 1 R, Ringdue 15 R, Mursejler 16 YF, Sanglærke 9 SY, Digesvale 4 FU, Landsvale 20 YF, Bysvale 10 YF UR, Engpiber 10 YF, Hvid Vipstjert 5 YF FU, Gærdesmutte 1 YF FU, Husrødstjert 2 YF UF, Solsort 13 YF FU, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 5 YF UF, Tornsanger 6 SY, Gransanger 3 YF FU, Grå Fluesnapper 1 FU, Blåmejse 6 YF UF, Musvit 4 YF, Gråkrage 2 R, Stær 13 OF, Gråspurv 22 YF, Skovspurv 12 YF BR, Bogfinke 4 FU, Grønirisk 5 YF UF, Stillits 6 SY, Tornirisk 40 FU, Gulspurv 2 YF FU, Rørspurv 2 M R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Digerne (Bjørnø): Gråstrubet Lappedykker 5 R, Fiskehejre 1 R, Ederfugl 2 R, Blishøne 2 R, Hvidklire 1 R. Niels Bomholt Jensen 
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 96 FU, Knarand 6 R, Hvinand 2 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 3 FU, Lille Præstekrave 3 FU, Mudderklire 1 FU, Fjordterne 4 FU, Fjordterne 2 R, Hvid Vipstjert 10 FU, Tornsanger 1 FU, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY. Leif Kristensen
Bredholt: Ringdue 1 OF, Landsvale 3 FU, Bysvale 19 FU, Tornsanger 1 SY, Havesanger 3 SY, Munk 1 SY, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 1 R. Leif Kristensen
Sandholt: Rød Glente 4 OF, Trane 2 FU, Bysvale 9 YF. Leif Kristensen
Sollerup: Havesanger 2 SY, Munk 1 SY, Musvit 1 FU, Rødrygget Tornskade 2 M R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 2 FU. Leif Kristensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 14 FU. Jens O. Hansen
Føns Vang: Skarv 27 R, Havørn 2 R. Ib Johannes Bager


       

Mandag den 10. juli 2017                           Solopgang: 04:52 Solnedgang: 21:53

Nørballe Nor: Skestork 2 AD, Rovterne 1 R, Fjordterne 21 R, Dværgterne 6 R, Rørdrum 2 R, Rørhøg 2 R, Vibe 90 R, Strandskade 18 R, Rødben 9 R, Brushøne 5 R. Nis Rattenborg
Tange å
: Gulspurv 4 FU R, Tornirisk 6 FU, Gransanger 3 FU, Tornsanger 1 FU, Bogfinke 2 FU, Musvåge 1 R,(næsten hvid), Blåmejs 2 FU, Stor flagspætte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjørnemosegård (Svendborg): Rørhøg 3 YF UF. Arne Bruun
Christiansminde: Gråstrubet Lappedykker 3 YF UF, Troldand 6 YF UF. Arne Bruun
Hvidkilde Sø: Havørn 1 AD R. Arne Bruun
Brændegård Sø: Nilgås 2 R. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 R, Trane 2 FU. Lilly Sørensen
Sandholt: Rød Glente 2 OF. Leif Kristensen
Sollerup: Rørhøg 1 FU. Leif Kristensen
Store Pederstrup Mose: Grågås 50 YF UF, Troldand 8 R, Blishøne 2 R. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 1 OF, Skarv 18 R, Fiskehejre 18 R, Knopsvane 7 R, [Sortsvane] 1 R, Grågås 250 FU, Grågås 130 R, Gravand 7 , Pibeand 3 R, Krikand 2 R, Gråand 3 R, Taffeland 5 R, Troldand 8 R, Toppet Skallesluger 2 R, Fasan 1 R, Blishøne 32 FU, Strandskade 2 FU, Strandskade 6 , Klyde 1 FU, Stor Præstekrave 5 R, Vibe 33 , Almindelig Ryle 24 FU, Rødben 9 FU, Hvidklire 10 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 1  FU, Hættemåge 56 , Stormmåge 19 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 AD R, Splitterne 21 , Havterne 5 FU, Havterne 8 R, Ringdue 1 OF, Ringdue 1 SY, Stor Flagspætte 1 OF, Sanglærke 2 OF, Sanglærke 2 SY, Digesvale 3 FU, Landsvale 22 FU, Bysvale 1 FU, Bysvale 2 R, Engpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 4 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 OF, Solsort 2 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 R, Tornsanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Allike 2 OF, Råge 5 OF, Gråkrage 1 FU, Gråkrage 1 OF, Bogfinke 2 SY, Stillits 2 R, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Kildemose v/Ryslinge: Vagtel 1 SY. Karl Top
Mesinge: Vagtel 1 SY. Bo K. Stephensen
Mesinge: Agerhøne 2 R, Vagtel 1 SY. Jakob Strand
Revninge: Bomlærke 1 SY. Evald Mehlsen
Risinge Hoved: Gul Vipstjert 3 1K R. Evald Mehlsen
Ulriksholm Skove: Gulbug 1 SY. Evald Mehlsen
Ørsted Grave: Havørn 1 4K+ OF. Carsten Moth Iversen
Gamle Havsted: Spurvehøg 1 FU, Landsvale 10 R, Hvid Vipstjert 2 R. Niels Bomholt Jensen
Langesø Gods + Langesø: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 2 YF BR, Gråand 5 YF UF, Grønbenet Rørhøne 5 YF UF, Blishøne 18 YF UF, Ringdue 2 YF TH, Mursejler 15 FU, Stor  Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 YF K, Rødstjert 1 R, Solsort 5 R, Sangdrossel 5 YF, Havesanger 1 SY, Munk 7 R, Gransanger 7 YF, Fuglekonge 2 FU, Rødtoppet Fuglekonge 2 YF TH, Halemejse 4 YF UF, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 2 YF UF, Musvit 2 R, Spætmejse 3 YF UF, Bogfinke 1 R, Grønirisk 3 FU, Stillits 1 R, Lille Korsnæb 12 OF, Dompap 3 R, Gulspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 7 R, Toppet Lappedykker 11 R, Gråstrubet Lappedykker 27 R, Sorthalset Lappedykker 26 R, Fiskehejre 18 FU, Knopsvane 122 R, Grågås 162 R, Gravand 6 R, Knarand 4 R, Krikand 30 R, Gråand 66 R, Taffeland 14 R, Troldand 65 R, Toppet Skallesluger 1 R, Rørhøg 1 F FU, Blishøne 2075 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 54 R, Almindelig Ryle 7 R, Brushane 31 R, Sortklire 3 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 48 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 15 R, Mudderklire 4 FU, Hættemåge 380 R, Sølvmåge 10 R, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Gråkrage 8 FU, Stær 65 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Skarv 10 R, Grågås 85 R, Canadagås 2 R, Gravand 3 R, Ederfugl 300 R, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 24 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 81 R, Almindelig Ryle 10 R, Småspove 1 R, Storspove 15 R, Rødben 10 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 33 R, Sølvmåge 300 R, Svartbag 3 R, Havterne 5 R, Gråkrage 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Grågås 475 R, Hættemåge 4 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 105 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Grågås 4 R, Canadagås 6 R, Gråand 1 R, Blishøne 3 R, Strandskade 6 R, Klyde 6 R, Vibe 24 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 17 R, Rødben 8 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 310 R, Stormmåge 13 R, Sølvmåge 2 R, Havterne 3 R, Landsvale 15 FU, Engpiber 2 R, Allike 3 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 SY. Jens Bækkelund


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 29/6 - 2017:
              Kørsel på strandene knuser terners æg og unger
              Det tabte paradis: Europas sidste naturskov ødelægges
              Ræv ribbede Danmarks nordligste skarvkoloni for æg og unger


        

Søndag den 9. juli 2017                           Solopgang: 04:51 Solnedgang: 21:54

Kogtved, matriklen: Ringdue 2 SY, Gærdesmutte 1 SY, Gulbug 1 SY, Munk 1 SY
Drejø, Broløkke: Gærdesmutte 1 YF SY, Solsort 4 YF FU, Tornsanger 1 YF FU, Munk 1 YF SY, Bogfinke 2 YF SY
Drejø, Færgemolen: Småspove 2 NØ, Havterne 2 R, Landsvale 4 YF BR, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Gærdesanger 1 YF SY, Tornsanger 1 YF SY, Munk 1 YF SY, Gråspurv 2 R, Stillits 2 R
Drejø, Kirkeløkke: Engpiber 2 YF SY, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 1K YF UF
Drejø Søndersø m/enge: Grågås 30 R, Vibe 3 R, Hvidklire 1 FU, Rørspurv 2 YF SY
Nørballe Nor: Skestork 2 AD, Rovterne 1 R, Fjordterne 22 R, Dværgterne 4 R, Rørdrum 2 R, Rørhøg 2 R, Havørn 1 R. Nis Rattenborg
Nakkebølle Inddæmning: Spurvehøg 1 R, Gøg 1 R, Havørn 1 R AD. Morten Kristiansen
Tange å: Tornsanger 2 R FU, Tornirisk 6 FU R, Ederfugl 10 FU (2 AD + 6 1K), Træløber 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjørnemosegård (Svendborg): Skarv 1 OF, Rørhøg 1 F R, Rørhøg 1 M OF, Blishøne 1 FU, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 2 OF, Gøg 1 SY, Landsvale 2 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 3 OF, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 1 FU, Solsort 2 OF, Solsort 1 SY, Kærsanger 3 SY, Rørsanger 1 FU, Rørsanger 4 SY, Tornsanger 2 FU, Tornsanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Skægmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Korttået Træløber 1 FU, Allike 1 OF, Gråkrage 2 OF, Bogfinke 2 SY, Stillits 4 FU, Rørspurv 3 SY. Susanne Rørdam Skov
Gulstav Mose: Rørdrum 1 FU. Leif Bisschop-Larsen
Ørnehøj-området (Gulstav): Rødrygget Tornskade 2 M R. Leif Bisschop-Larsen
Nørreballe Nor: Skestork 2 R, Fjordterne 18 R, Dværgterne 7 R. Gregers Johannesen
Sortemosen (Sydfyn): Fiskehejre 2 R, Grågås 125 R, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 2 OF, Musvåge 1 OF, Vibe 105 R, Hvidklire 2 R, Mursejler 75 OF, Sanglærke 2 SY, Landsvale 20 OF, Bysvale 10 OF, Engpiber 1 SY, Rørspurv 2 SY. Annette Friis
Brændeskov by: Rød Glente 2 FU, Rørhøg 1 FU, Musvåge 6 FU. Niels Bomholt Jensen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Skovpiber 1 SY, Jernspurv 1 R, Rødhals 2 YF UF, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 R, Munk 1 R, Gransanger 2 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 R, Sortmejse 2 YF UF, Musvit 3 FU, Spætmejse 1 R. Niels Bomholt Jensen
Heden: Rød Glente 1 FU. Lilly Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 1 OF, Havørn 1 AD R, Rørhøg 2 FU, Musvåge 3 T, Solsort 1 SY, Ravn 1 FU, Bogfinke 1 SY, Stillits 3 SY, Gulspurv 1 SY. Annette Friis
Lydinge Haver: Rød Glente 1 2K+ OF. Anders Wiig Nielsen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 1 YF UF, Havørn 1 AD R, Trane 1 FU. Lilly Sørensen 
Nakkebølle Inddæmning: Skarv 1 OF, Skarv 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 153 R, Knopsvane 4 YF, Knopsvane 7 PUL FU, Grågås 207 R, Gråand 85 R, Troldand 8 R, Havørn 1 AD R, Grønbenet Rørhøne 1 YF, Grønbenet Rørhøne 1 PUL FU, Svaleklire 1 R, Fjordterne 3 R, Gøg 2 OF, Gøg 1 SY, Mursejler 2 FU, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Spætmejse 1 R. Leif Kristensen
Regnvandsbassin ved Årslev-afkørslen: Tårnfalk 1 FU. Anders Wiig Nielsen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Rørhøg 2 FU. Anders Wiig Nielsen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Anders Wiig Nielsen 
Bøjden Nor: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 36 R, Fiskehejre 16 R, Knopsvane 2 R, Sortsvane 1 R, Grågås 534 R, Gravand 2 R, Pibeand 5 R, Gråand 1 R, Troldand 6 R, Blishøne 8 R, Strandskade 7 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 39 R, Almindelig Ryle 6 R, Rødben 2 R, Hvidklire 8 R, Hættemåge 54 R, Stormmåge 11 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 3 R, Splitterne 25 R, Havterne 8 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 1 R, Landsvale 8 R, Hvid Vipstjert 2 R, Tornsanger 2 R, Blåmejse 1 R, Stær 1 R, Bogfinke 1 R, Stillits 2 R, Tornirisk 3 R. Hans Knakkergaard
Bøjden Nor: Sortsvane 1 R, Musvåge 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Almindelig Ryle 4 R, Hvidklire 12 R, Mudderklire 3 R, Splitterne 28 R, Havterne 21 R, Stor Flagspætte 1 T. Anders Wiig Nielsen
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Skarv 2 R. Hans Knakkergaard
Gislev: Tårnfalk 1 M 3K+ FU. Anders Wiig Nielsen
Espe: Musvåge 1 OF, Ringdue 1 R, Tyrkerdue 1 SY, Mursejler 4 FU, Sanglærke 2 OF, Sanglærke 4 SY, Digesvale 18 FU, Landsvale 37 FU, Engpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 2 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 1 R, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 R, Allike 11 OF, Gråspurv 17 FU, Skovspurv 5 FU, Bogfinke 1 FU, Bogfinke 3 SY, Gulspurv 1 R, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Tårnfalk 1 OF, Vandrefalk 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Munk 1 SY. Annette Friis
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm
Stige By: Spurvehøg 1 FU. Gunhild Brink  
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 22 R, Sorthalset Lappedykker 24 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 2 R, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Klyde 40 R, Brushane 2 R, Storspove 2 R, Mudderklire 1 R, Jernspurv 1 R. Annette Friis
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Lille Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 27 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Fiskehejre 29 R,
Skestork 15 R, Knarand 17 R, Rørhøg 2 R, Klyde 18 R, Stor Præstekrave 8 R, Almindelig Ryle 23 R, Brushane 1 R, Rørsanger 2 R, Gulbug 1 R, Gransanger 2 R, Rørspurv 1 R. Annette Friis
Egensedybet: Storspove 62 R, Fjordmarken:Rørhøg 1 F R, Musvåge 1 R, Sortklire 1 R. Annette Friis
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 3 R, Splitterne 1 R. Annette Friis
Føns Vang: Skarv 24 R, Havørn 2 R. Ib Johannes Bager 


        

Lørdag den 8. juli 2017                            Solopgang: 04:50 Solnedgang: 21:55

Kogtved, matriklen: Gærdesmutte 1 SY, Havesanger 1 SY
Nørballe Nor
: Skestork 2 AD R (bagsiden af bananø), Rovterne 2 R, Fjordterne 18 R, Dværgterne 4 R, Bramgås 1 R, Rørdrum 2 R, Rørhøg 1 FU M. Nis Rattenborg
Keldsnor: Storspove 4 R, Rødben 8 R, Brushane 9 R, Vibe 35 R, Strandskade 8, Strandskade 1 Par R, Stor præstekrave 2 R, Almindelig Ryle 11 R, Hvidklire 5 R, Mudderklire 2 R, Svaleklire 1 R. Nis Rattenborg
Lundeborg, matriklen
: Musvit 1 YF (Mine Musvitter har travl med at opfostre ungerne i mejsekassen i disse dage. Det er ikke småting af insekter og larver der bliver sat til livs hver dag. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Siø: Fiskehejre 3 R, Grågås 240 R, Gravand 14 YF UF, Toppet Skallesluger 1 M R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 2 YF UF, Strandskade 5 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 6 AD FU, Stor Præstekrave 1 1K R, Almindelig Ryle 12 FU, Brushane 5 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 130 R, Stormmåge 70 R, Sølvmåge 120 YF UF, Splitterne 2 , Sanglærke 2 R, Hvid Vipstjert 7 FU, Gråkrage 2 R, Stær 10 FU. Niels Bomholt Jensen
Gulstav Mose: Rørdrum 2 R, Fjordterne 2 R, Sivsanger 1 SY,
Drosselrørsanger 1 R (kun hørt og kun 3 gange). Ole Goldschmidt
Keldsnor: Toppet Lappedykker 16 R,
Nordisk Lappedykker 4 AD SDR R (lå midt i Noret), Sorthalset Lappedykker  8 AD R, Taffeland 90 R, Troldand 140 R, Bjergand 7 R, Hvinand 28 R, Havørn 1 R, Vandrikse 1 R, Skægmejse 1 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Skestork 2 R, Fjordterne 8 FU, Dværgterne 5 FU. Henrik Mørup-Petersen
Broløkke/Drostehave: Rørhøg 2 FU, Musvåge 1 OF, Grønbenet Rørhøne 4 YF UF, Stor Præstekrave 4 YF TH, Huldue 1 SY, Ringdue 4 SY, Mursejler 30 FU, Landsvale 5 FU, Bysvale 2 OF, Hvid Vipstjert 2 YF FU, Gærdesmutte 3 SY, Rødhals 3 YF K, Solsort 4 YF, Tornsanger 3 SY, Havesanger 2 YF K, Munk 2 YF UF, Gransanger 1 SY, Grå Fluesnapper 1 SY, Sumpmejse 4 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Korttået Træløber 2 FU, Skovskade 1 R, Gråkrage 4 YF UF, Stær 20 OF, Skovspurv 2 R, Bogfinke 3 SY, Stillits 1 FU, Lille Korsnæb 1 OF, Dompap 2 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Sortemosen (Sydfyn): Isfugl 1 R, Sjagger 1 R, Gulbug 1 YF SY, Tornsanger 1 YF SY, Stillits 1 YF SY. Arne Bruun
Hvidkilde Sø: Toppet Lappedykker 13 R, Havørn 2 OF, Tårnfalk 4 R, Stillits 1 R. Annette Friis
Brændegård Sø: Skarv 15 FU, Skarv 20 OF, Skarv 190 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 28 FU, Grågås 23 FU, Grågås 42 R, Gravand 3 JUV R, Knarand 4 R, Krikand 21 R, Gråand 8 R, Troldand 1 R, Hvinand 17 FU, Hvinand 8 R, Hvepsevåge 1 OF, Fasan 1 R, Strandskade 2 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 29 FU, Hættemåge 14 AD FU, Hættemåge 2 , Stormmåge 19 , Sølvmåge 51 , Svartbag 2 AD OF, Svartbag 7 , Fjordterne 5 AD FU, Fjordterne 20 , Ringdue 1 SY, Gøg 1 SY, Mursejler 1 FU, Digesvale 6 FU, Landsvale 4 FU, Landsvale 4 R, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 4 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 3 SY, Gråkrage 1 OF, Gråkrage 1 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 1 FU, Grønirisk 1 SY, Tornirisk 1 OF, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Nørresø: Ravn 2 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø:  Havørn 1 OF, Rørhøg 1 OF, Fjordterne 14 R, Jernspurv 1 SY. Annette Friis
Svanninge: Lille Korsnæb 3 OF. Jacob Sterup
Sandholt: Trane 2 R. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Sortsvane 1 R, Strandskade 5 R, Stor Præstekrave 5 R, Hvidklire 7 R, Splitterne 7 YF, Dværgterne 1 R. Annette Friis
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 1 R, Grågås 9 OF, Gråand 2 FU, Musvåge 1 OF, Musvåge 2 R, Blishøne 1 FU, Trane 2 FU, Vibe 3 OF, Hættemåge 13 R, Stormmåge 2 R, Ringdue 4 FU, Landsvale 9 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Råge 62 FU, Gråkrage 3 R, Gulspurv 2 FU. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 7 R, Duehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Trane 4 OF, Jernspurv 1 SY, Rørspurv 1 SY. Annette Friis
Munke Mose: Isfugl 2 R. Ulrik Jensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Annette Friis 
Egensedybet: Storspove 30 R. Annette Friis
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 19 R, Sorthalset Lappedykker 13 R, Rørhøg 1 OF, Tårnfalk 1 R, Klyde 37 R, Brushane 1 R, Svaleklire 1 R, Gøg 1 SY, Tornsanger 1 SY. Annette Friis
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 16 FU, Sorthalset Lappedykker 11 FU, Blishøne 100 FU, Klyde 39 FU, Brushane 1 M AD FU, Hættemåge 700 FU. Dieter Maaszen 
Fjordmarken: Gærdesanger 1 SY. Annette Friis
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 25 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Fiskehejre 18 R,
Skestork 15 R, Knarand 17 R, Rørhøg 1 OF, Klyde 20 R, Almindelig Ryle 20 R, Brushane 3 R, Gøg 1 SY. Annette Friis
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 15 AD FU, Knarand 12 FU, Krikand 55 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 230 FU, Strandskade 15 FU, Klyde 15 FU, Stor Præstekrave 7 FU, Almindelig Ryle 14 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 1 FU, Stær 30 FU. Dieter Maaszen
Kajbjerg Skov: Skovpiber 2 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 YF FU. Per Rasmussen 
Østerø Sø (Knudshoved): Almindelig Ryle 5 R, Brushane 5 R, Storspove 2 R, Dværgterne 1 R. Peter Pelle Clausen


        

Fredag den 7. juli 2017                            Solopgang: 04:49 Solnedgang: 21:56

Christiansminde, Svendborg: Gråstrubet lappedykker 1 AD + 2 Pull. Finn Skov
Tange å
: Digesvale 8 FU R, Landsvale 30 FU R, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 4 FU, Tornirisk 3 FU, Mursejler 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Gråand 12 R, Strandskade 2 R, Vibe 3 R, Rødben 1 YF K, Hvidklire 1 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 1 OF. Arne Bruun
Fakkebjerg: Grågås 80 R, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 3 R, Råge 170 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 2 SY. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 2 R, Rørdrum 1 R, Fjordterne 2 FU, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Toppet Lappedykker 8 R, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Skarv 22 R, Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 45, Grågås 290 R, Gråand 1 AD YF, Gråand 6 JUV R, Skeand 6 R, Taffeland 10 FU, Troldand 50 R, Hvinand 2 FU, Blishøne 42 R, Strandskade 2 FU, Strandskade 10 V, Klyde 2 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 36 FU, Almindelig Ryle 4 FU, Brushane 4 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 4 FU, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 15 R, Splitterne 4 R, Fjordterne 1 FU, Sanglærke 2 SY, Landsvale 22 FU, Bysvale 10 FU, Hvid Vipstjert 10 FU, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Husskade 1 R, Sortkrage 1 FU, Stær 30 FU. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Skestork 2 R, Rovterne 1 R, Fjordterne 20 R, Dværgterne 2 R. Gregers Johannesen
Rath: Grågås 10 OF, Sanglærke 1 SY, Landsvale 4 FU, Hvid Vipstjert 10 FU, Stær 200 FU, Tornirisk 4 R. Ella Mikkelsen
Stoense Udflyttere: Rødrygget Tornskade 1 FU. Helle Regitze Boesen
Søgård Mose (Langeland): Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 2 AD YF, Knopsvane 2 1K R, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 2 R, Brushane 2 FU, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 40 R, Gøg 1 SY, Mursejler 6 FU. Ella Mikkelsen
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Ederfugl 24 FU, Toppet Skallesluger 1 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Skarv 11 R, Skarv 1 FU, Fiskehejre 14 R, Knopsvane 6 R, Sortsvane 1 R, Grågås 186 FU, Gravand 1 OF, Gravand 2 YF, Gravand 5 PUL R, Gråand 24 R, Taffeland 6 R, Troldand 10 R, Toppet Skallesluger 1 FU, Strandskade 4 FU, Klyde 4 FU, Stor Præstekrave 4 FU, Vibe 38 R, Rødben 5 FU, Hvidklire 11 FU, Svartbag 2 R, Splitterne 23 R, Havterne 10 FU, Ringdue 1 OF, Sanglærke 1 SY, Landsvale 5 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Solsort 1 SY, Solsort 1 FU, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Bogfinke 1 R, Bogfinke 4 SY, Stillits 2 FU, Tornirisk 2 R. Leif Kristensen
Gammel Dyrehave m.m.: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Rasmussen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Rødtoppet Fuglekonge 2, Ravn 3 R, Lille Korsnæb 5 FU. Per Rasmussen
Rolsted: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Hegnet v/Grønnemose: Rød Glente 1 OF. Jan Bihlet
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 10 R, Gråstrubet Lappedykker 29 R, Sorthalset Lappedykker 14 R, Fiskehejre 13 R, Rørhøg 1 OF, Grønbenet Rørhøne 5 R, Klyde 47 R, Almindelig Ryle 5 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Rødben 4 R, Gøg 1 SY. Annette Friis
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Lille Lappedykker 4 YF, Gråstrubet Lappedykker 17 R, Fiskehejre 10 R, Skestork 8 R, Krikand 15 R, Skeand 14 R, Sortklire 2 R, Hvidklire 3 R, Rørsanger 2 SY, Rørspurv 1 R. Annette Friis
Egensedybet: Gravand 30 R, Havørn 1 AD R, Strandskade 2 R, Vibe 60 R, Storspove 5 R. Annette Friis
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Lille Lappedykker 4 AD R, Lille Lappedykker 2 PUL YF, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 1 R, Gravand 7 , Gråand 120 R, Rørhøg 1 F FU, Rørhøg 1 M R, Tårnfalk 1 AD FU, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 45 R, Svaleklire 1 T FU, Sølvmåge 30 OF, Ringdue 10 R, Ringdue 12 R, Gøg 1 OF, Mursejler 8 OF, Isfugl 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Digesvale 2 R, Landsvale 4 FU, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 2 R, Solsort 3 FU, Solsort 2 R, Solsort 6 SY, Sangdrossel 1 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 15 R, Tornsanger 20 R, Musvit 3 R, Husskade 1 R, Stær 150 FU, Bogfinke 2 R, Karmindompap 1 M R, Gulspurv 6 R, Rørspurv 4 M FU. Kirsten Pedersen
Lindø + vade v/Jersore: Rørhøg 1 F OF, Storspove 29 R. Annette Friis
Gyldensteen: Engsøen: Fiskehejre 11 R, Havørn 1 AD R, Blishøne 1100 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 5 R, Almindelig Ryle 5 R, Brushane 4 R, Tinksmed 15 R, Splitterne 1 OF. Annette Friis
Gyldensteen: Kystlagunen: Tårnfalk 1 R, Storspove 3 R. Annette Friis
Gyldensteen: Reservatet: Rørhøg 2 F OF, Strandskade 45 R, Klyde 2 R, Vibe 400 R, Almindelig Ryle 5 R, Rødben 7 R, Havterne 21 R, Engpiber 1 SY. Annette Friis


       

Torsdag den 6. juli 2017                            Solopgang: 04:48 Solnedgang: 21:57

Monnet, Tåsinge:Havørn 1 R AD, Storspove 32 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Langelandsfortet
: Landssvale 2 AD YF + 4 1K (1 meget lille og vil måske dø kort tid efter obs.), Rødstjert 1 AD F.
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk] 
Lundeborg, Ny Camping
: Gærdesanger 1 R (søger efter insekter til ungerne), Grågås 20 OF S. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.: Rød Glente 1 FU, Musvåge 3 FU. Arne Bruun
Monnet, Tåsinge: Skarv 2 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 3 YF UF, Grågås 145 R, Gravand 2 R, Toppet Skallesluger 1 F R, Strandskade 19 R, Vibe 47 R, Småspove 1 OF, Storspove 160 R, Rødben 1 YF K, Hvidklire 7 R, Hættemåge 15 R, Sølvmåge 2 R, Sanglærke 25 R, Digesvale 25 OF, Landsvale 10 OF, Bysvale 1 OF, Engpiber 10 R, Solsort 1 SY, Tornsanger 3 SY, Gråkrage 1 R, Stær 125 R, Tornirisk 6 R, Gulspurv 1 SY. Niels Andersen
Lundby, Tåsinge: Vibe 22 R. Niels Andersen 
Vejlen, Tåsinge: Toppet Lappedykker 7 FU, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 4 R, Grågås 142 FU, Gravand 6 YF UF, Gråand 15 FU, Gråand 22 YF UF, Fasan 1 R, Blishøne 130 R, Strandskade 2 R, Klyde 2 FU, Klyde 6 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 12 FU, Hvidklire 1 R, Tinksmed 1 R, Hættemåge 12 R, Ringdue 4 SY, Sanglærke 1 R, Landsvale 10 OF, Bysvale 5 OF, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 1 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Skægmejse 2 R, Stær 12 FU, Stillits 1 SY, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 3 SY. Niels Andersen
Drejø: Lille Lappedykker 8 YF UF, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 250 R, Gravand 12 YF UF, Krikand 4 R, Troldand 2 R, Hvinand 2 R, Rørhøg 3 YF, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 11 YF UF, Strandskade 4 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 35 R, Hvidklire 3 FU, Mudderklire 4 R, Hættemåge 10 R, Svartbag 2 R, Havterne 2 R, Ringdue 6 R, Sanglærke 6 SY, Landsvale 20 FU, Bysvale 12 YF BR, Engpiber 1 SY, Gul Vipstjert 1 OF, Hvid Vipstjert 7 YF UR, Gærdesmutte 1 SY, Rødstjert 1 R, Solsort 1 R, Kærsanger 1 YF FU, Gulbug 2 YF UF, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 9 YF, Skægmejse 2 YF UF, Blåmejse 3 YF UF, Husskade 1 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 14 R, Stær 70 R, Gråspurv 16 R, Bogfinke 3 YF UF, Stillits 1 R, Tornirisk 10 R, Lille Gråsisken 1 SY, Rørspurv 6 SY. Erhardt Ecklon, Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Hjortø: Havørn 1 AD OF. Leif Bisschop-Larsen
Hjortø: Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 40 R, Gravand 6 R, Ederfugl 2 R, Toppet Skallesluger 9 YF UF, Rørhøg 4 YF, Spurvehøg 1 FU, Blishøne 10 R, Strandskade 22 FU, Vibe 4 YF UF, Hvidklire 4 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 12 R, Stormmåge 46 R, Sølvmåge 35 YF UF, Svartbag 2 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 6 SY, Landsvale 25 YF, Engpiber 2 SY, Hvid Vipstjert 8 YF FU, Tornsanger 3 YF, Blåmejse 2 R, Musvit 1 FU, Gråkrage 1 R, Stær 40 R, Gråspurv 8 R, Skovspurv 1 YF BR, Bogfinke 1 R, Tornirisk 6 R, Rørspurv 2 SY. Erhardt Ecklon, Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Skarø: Fiskehejre 3 R, Grågås 80 R, Gravand 3 R, Strandskade 6 R, Klyde 4 YF UF, Storspove 10 FU, Rødben 4 YF, Hættemåge 15 R, Sanglærke 3 R, Landsvale 13 FU, Bysvale 5 YF BR, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 2 R, Tornsanger 1 R, Musvit 1 R, Stær 36 R, Gråspurv 22 R, Skovspurv 1 YF BR, Bogfinke 1 R, Grønirisk 1 SY. Erhardt Ecklon, Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Skarø Kalveodde: Gravand 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Havterne 10 YF. Erhardt Ecklon, Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Sortemosen (Sydfyn): Grågås 2 R, Musvåge 1 FU, Trane 4 R NAT, Vibe 85 FU, Brushane 4 R, Hvidklire 5 FU, Tinksmed 10 FU, Sildemåge 2 AD R NAT, Gøg 2 YF SY, Engpiber 2 YF SY. Arne Bruun 
Jordløse Bakker: Musvåge 1 OF, Ringdue 1 SY, Mursejler 2 FU, Landsvale 4 FU, Skovpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 R, Solsort 2 SY, Havesanger 2 SY, Munk 1 SY, Blåmejse 2 FU, Rødrygget Tornskade 2 FU, Gråkrage 1 FU, Ravn 1 R, Bogfinke 1 FU, Bogfinke 1 SY. Leif Kristensen
Jordløse Skov: Ringdue 1 FU, Ringdue 1 R, Ringdue 1 OF, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 FU, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 2 R, Havesanger 2 SY, Munk 5 SY, Musvit 2 R, Spætmejse 1 R, Skovskade 1 R, Skovskade 1 FU, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 1 OF, Gulspurv 2 R, Gulspurv 1 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Fiskehejre 15 R, Sortsvane 1 R, Strandskade 4 R, Klyde 4 R, Stor Præstekrave 6 R, Almindelig Ryle 4 R, Rødben 6 R, Tinksmed 2 R, Splitterne 15 R, Havterne 12 R, Dværgterne 1 R. Leif Sørensen 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Lille Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 13 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Skestork 6 R, Grønbenet Rørhøne 1 R. Annette Friis
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 6 FU, Brushane 10 FU. Martin Strømkjær
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 12 R, Gråstrubet Lappedykker 70 R, Sorthalset Lappedykker 15 R, Pibeand 32 R, Krikand 35 R, Havørn 1 OF, Rørhøg 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Klyde 50 R, Storspove 1 R, Hvidklire 5 R. Annette Friis
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Nordisk Lappedykker 1 FU, Havørn 1 R. Martin Strømkjær


      

Onsdag den 5. juli 2017                            Solopgang: 04:47 Solnedgang: 21:57

Ny Gesinge, Taasinge (06:30): Vibe 130 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Gulstav mose: Sivsanger 1 R . ‎Ole Bo Olsen

Fakkebjerg
: Skestorke 2 T, Hvepsevåge 1 R. Henrik Knudsen
Hesselbjerg
: Knopsvane 2 NV, Rørhøg 1 M FU, Landsvale 6 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 FU, Råge 90 R, Stær 80 OF, Tornirisk 1 R
Nørreballe Nor: Skestork 2 R (Set senere en de to trækkende ved Fakkebjerg - altså 4 skestorke på Sydlangeland). Henrik Knudsen
Nørreballe Nor: Skestork 2 R, Bramgås 1 R, Gravand 1 YF UF, Hvidklire 1 R, Fjordterne 6 FU, Dværgterne 1 FU, Tornirisk 2 R
Nørreballe Nor: Skestork 2 FU . Jesper Ansbæk
Kelds Nor: Skestork 1 R. Jesper Ansbæk
Oure gadekær: Troldeand 1 AD + 7 ællinger, Troldand 1 AD + 8 ællinger , Grønbenet rørhøne 11 R, Gråand 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Sort svane 1 R . Hans Kurt Øksnebjerg Larsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Gulstav Mose
: Sivsanger 1 SY. Henrik Knudsen
Fakkebjerg
: Rørdrum 1 OF, Skestork 2 T, Hvepsevåge 1 S, Rørhøg 3 R, Musvåge 2 R, Svaleklire 2 OF, Husrødstjert 1 SY. Henrik Knudsen
Nørreballe Nor
: Skestork 2 FU, Dværgterne 1 FU. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Skestork 2 R. Henrik Knudsen
Gudbjerg: Vagtel 1 SY. Leif Bisschop-Larsen
Stokkebækken (Hesselager - udløb): Havørn 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Ulbølle: Mursejler 1 YF UR, Stor Flagspætte 2 JUV YF UF. Niels Bomholt Jensen
Sandholt: Lille Lappedykker 1 R,
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 YF, Knopsvane 5 PUL FU, Trane 2 R. Leif Kristensen
Sandholt: Rød Glente 3 YF UF, Trane 2 FU. Per Rasmussen
Bøjden Nor: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 25 R, Fiskehejre 5 FU, [Sortsvane] 1 R, Grågås 200 R, Gravand 4 FU, Gravand 2 YF UF, Gråand 10 R, Gråand 1 YF UF, Taffeland 5 R, Troldand 10 R, Ederfugl 20 T, Toppet Skallesluger 6 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 45 FU, Strandskade 10 FU, Klyde 14 R, Stor Præstekrave 8 YF, Vibe 30 R, Brushane 5 FU, Rødben 6 YF, Hvidklire 8 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 120 YF, Stormmåge 35 YF, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R, Splitterne 18 YF, Havterne 17 YF, Dværgterne 1 FU, Landsvale 8 FU, Hvid Vipstjert 10 FU, Stær 70 FU. Per Damgaard Poulsen
Fiskerup Skov: Havørn 1 AD OF, Skovsanger 1 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Rasmussen
Lindholm v/Allested: Rød Glente 2 YF. Per Rasmussen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Trane 2 R. Niels Bomholt Jensen
Margård Skov: Rørhøg 1 M FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 4 YF TH, Grønbenet Rørhøne 3 YF UF, Huldue 1 SY, Ringdue 2 TH, Grønspætte 1 F R, Landsvale 15 YF UF, Skovpiber 2 SY, Rødhals 2 YF UF, Solsort 4 YF UF, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 YF FU, Fuglekonge 3 FU, Sumpmejse 3 FU, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 2 YF UF, Musvit 5 YF UF, Spætmejse 4 FU, Træløber 1 TH, Korttået Træløber 1 SY, Skovskade 2 YF UF, Bogfinke 2 SY, Stillits 3 R. Niels Bomholt Jensen
Ringe: Husrødstjert 1 R. Palle Bo Larsen
Ryslinge: Kernebider 1 FU. Palle Bo Larsen
Æbelø: Havørn 2 AD R, Ravn 4 R. Jens Bækkelund


          

Tirsdag den 4. juli 2017                            Solopgang: 04:46 Solnedgang: 21:58

Svendborg Golfbane: Landsvale 1 YF BR, Grå Fluesnapper 1 FU, Gråkrage 6 YF UF 
Tange å
: Digesvale 12 (samler hestehår som reddemateriale - Det er nok nogen af svalerne fra kolonien på Caroline Amalievej der aflægger besøg). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Landet: Ravn 1 OF. Henrik Knudsen
Vejlen, Tåsinge: Rødstjert 1 M R. Henrik Knudsen
Nørreskov (Tåsinge): Lille Korsnæb 50 R. Henrik Knudsen
Fakkebjerg (13:15-13:45):
Gåsegrib (SU) 1 AD OF (Den fløj fra Gulstav og ind lavtflyvende over Fakkebjerg. Fløj rundt over os flere gange. Vi kunne flot se den uden kikkert. Blev mobbet af musvåge og senere rød glente - fløj mod vest!), Rød glente 1 OF. Inger Christensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skestork 4 OF, Rødrygget Tornskade 2 FU. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Skestork 4 R. Gregers Johannesen
Høje Ris (Sønderhave): Rød Glente 1 OF, Fuglekonge 3 YF UF, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY, Lille Korsnæb 10 FU. Per Rasmussen
Snarup: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Snarup Have: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Rasmussen
Ryslinge: Grønspætte 1 R. Palle Bo Larsen 
Sandholt: Lille Lappedykker 2 YF, Lille Lappedykker 5 PUL FU, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 FU, Grågås 6 R, Gråand 1 F R, Rød Glente 2 FU, Trane 2 FU, Vibe 5 , Vibe 2 YF, Dobbeltbekkasin 1 SY, Rødben 1 R, Hættemåge 5 R, Stormmåge 7 R, Sølvmåge 14 R, Ringdue 1 OF, Ringdue 1 R, Landsvale 3 FU, Bysvale 3 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 3 FU, Solsort 1 R, Solsort 3 SY, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 2 R, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Musvit 2 FU, Gråkrage 7 FU, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 FU, Bogfinke 4 SY, Gulspurv 1 R, Gulspurv 1 SY. Leif Kristensen
Brændholt Skov: Fiskehejre 1 R , Gråand 3 R , Musvåge 2 FU , Tårnfalk 1 FU , Ringdue 2 R , Mursejler 4 FU , Sanglærke 3 SY , Landsvale 4 FU , Bysvale 2 FU , Solsort 1 R , Sangdrossel 1 SY , Tornsanger 1 SY , Gråkrage 4 R , Ravn 1 OF , Skovspurv 4 YF UF , Bogfinke 1 FU. Ella Mikkelsen
Mose/sø SV for Rugård: Toppet Lappedykker 1 R , Grågås 3 R , Krikand 2 , Gråand 100 R , Troldand 1 R , Havørn 1 YF , Spurvehøg 1 FU , Musvåge 2 R , Blishøne 4 FU , Ringdue 2 R , Mursejler 4 FU , Sanglærke 1 SY , Landsvale 6 FU , Bysvale 2 FU , Hvid Vipstjert 1 FU , Gærdesmutte 1 SY , Solsort 1 R , Gærdesanger 1 SY , Munk 1 SY , Halemejse 1 FU , Bogfinke 1 SY , Gulspurv 1 SY , Rørspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Fiskehejre 9 FU,
Skestork 11 FU, Skestork 1 R, Grågås 300 FU, Knarand 20 FU, Krikand 50 FU, Skeand 5 FU, Rørhøg 2 F FU, Stor Præstekrave 6 FU, Almindelig Ryle 3 FU, Storspove 49 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 27 FU, Tinksmed 7 FU. Søren G. Nielsen 
Sønderskov v/Ferritslev: Grønspætte 1 SY. Kurt Kaack Hansen
Juelsberg Skove: Grønspætte 3 FU. Kurt Kaack Hansen


      

Mandag den 3. juli 2017                            Solopgang: 04:45 Solnedgang: 21:59

Svendborg ved gymnasiet (12:00): Rød glente 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Svendborg Golfbane: Grågås 12 OF, Blishøne 2 YF UF, Stor Flagspætte 1 FU, Landsvale 1 YF BR, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 6 FU, Solsort 6 YF FU, Sangdrossel 2 YF FU, Grå Fluesnapper 1 FU, Gråkrage 2 YF UF
Salme Nor: Rødrygget tornskade 1 YF + 1 1K . Ole Bo Olsen
Oure gadekær: Grønbenet rørhøne 11 FU (2 AD + 4 1K + 5 Pull) (Det er helt rørende at se hvordan det første kuld unger hjælper til med at opfostre det 2. kuld), Rød glente 1 OF. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Grønspætte 1 1K F . Bent Staugaard [Midtfyns-Naturfoto]
Ølund (09:55):
Nordisk Lappedykker 1 R. Kristian Birchvald Jensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Vester Hæsinge: Rørhøg 1 FU, Stor Flagspætte 3 FU. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Nordisk Lappedykker 1 FU, Sorthalset Lappedykker 19 FU, Havørn 2 FU, Sortklire 1 FU. Kristian Birchvald Jensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm
Brændholt Bjerg: Skovspurv 10 FU. Søren G. Nielsen
Ellemose Have: Moskusand 1 FU, Musvåge 1 OF, Hvid Vipstjert 2 FU, Solsort 2 FU, Gråspurv 2 YF BR, Skovspurv 8 FU. Søren G. Nielsen
Frøbjerg Banker: Jernspurv 2 FU, Gransanger 2 FU, Gransanger 1 YF FU, Gulspurv 2 R. Søren G. Nielsen
Skovstrup: Skovspurv 20 FU. Søren G. Nielsen
Tommerup Stationsby: Stor Flagspætte 1 OF, Landsvale 8 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 9 FU, Skovspurv 35 FU, Skovspurv 2 YF UF, Bogfinke 1 SY. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 8 R, Toppet Lappedykker 35 R, Gråstrubet Lappedykker 72 R, Sorthalset Lappedykker 55 R, Fiskehejre 11 FU, Knopsvane 212 FU, Grågås 48 R, Gravand 2 YF UF, Pibeand 5 FU, Knarand 53 FU, Krikand 217 FU, Gråand 164 FU, Skeand 34 FU, Taffeland 101 R, Taffeland 1 YF UF, Troldand 144 R, Hvinand 4 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 F R, Blishøne 315 FU T, Strandskade 1 YF, Vibe 4 FU, Brushane 19 , Storspove 2 OF, Sortklire 4 FU T, Rødben 16 FU, Hvidklire 60 FU, Tinksmed 38 FU, Hættemåge 379 YF, Stormmåge 2 YF UF, Sølvmåge 8 R, Mursejler 78 FU, Bysvale 2 FU, Stær 161 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 4 R, Gravand 2 R, Gråand 23 R, Ederfugl 90 R, Hvinand 4 R, Toppet Skallesluger 5 R, Strandskade 10 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 28 T, Lille Kobbersneppe 6 R, Storspove 2 R, Hættemåge 11 R, Stormmåge 12 R, Sølvmåge 83 R, Svartbag 1 R, Havterne 21 R, Digesvale 2 R, Gråkrage 2 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Grågås 125 R, Canadagås 1 R, Gravand 1 R, Gråand 1 R, Sølvmåge 25 R,
Sanglærke 1 R. Kurt Due Johansen 
Gyldensteen: Reservatet: Grågås 102 R, Gravand 10 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 25 R, Storspove 4 R, Rødben 7 FU, Hvidklire 17 R, Hættemåge 90 R, Stormmåge 40 R, Sølvmåge 60 R, Havterne 90 T, Sanglærke 2 SY, Engpiber 1 R, Rørspurv 2 SY. Kurt Due Johansen


     

Søndag den 2. juli 2017                            Solopgang: 04:44 Solnedgang: 21:59

Strandeng v/Horseskov: Gravand 16 R, Havørn 2 AD FU
Vemmenæs Odde: Strandskade 2 YF, Spættet sæl 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Hegnet: Gulbug 1 YF. Poul Vestergaard Rasmussen 
Oure gadekær
: Troldand 8 FU, (1 AD FM + 7 Pull). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Piledybet: Rødrygget Tornskade 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Spurvehøg 1 FU, Mursejler 4 FU, Skovpiber 1 SY, Rødhals 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Halemejse 2 YF UF, Spætmejse 1 R, Rødrygget Tornskade 1 M FU, Lille Korsnæb 20 R, Gulspurv 2 SY. Palle Bo Larsen
Faaborg: Tårnfalk 3 1K YF UF. Jacob Sterup
Kværndrup: Rød Glente 1 OF. Henrik Knudsen
Højskov m.m. (Østrup Skov): Sangdrossel 1 SY. Ella Mikkelsen
Lundegård: Rød Glente 1 FU. Kell Grønborg
Verninge grave: Rød Glente 1 OF, Bynkefugl 2 R. Kell Grønborg 
Bjørnemose (Ravnholt): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Rasmussen
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Rasmussen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm
Hessum: Fiskehejre 1 OF. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 2 AD YF UF, Lille Lappedykker 2 PUL R, Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 14 R,
Nordisk Lappedykker 1 SDR FU, Skestork 11 OF , Sorthalset Lappedykker 10 FU, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 13 , Gravand 28 , Pibeand 8 R, Skeand 12 R, Havørn 2 , Rørhøg 1 M FU, Blishøne 150 R, Strandskade 6 R, Klyde 62 R, Brushane 4 FU, Storspove 2 R, Hvidklire 7 FU, Digesvale 12 FU, Landsvale 30 FU, Bysvale 10 FU, Tornsanger 2 SY, Gråkrage 3 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Skarv 3 OF, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 12 , Grågås 110 R, Gravand 11 , Krikand 120 R, Gråand 3 R, Skeand 12 R, Toppet Skallesluger 2 R, Havørn 2 , Rørhøg 3 , Tårnfalk 1 FU, Blishøne 115 R, Strandskade 42 R, Klyde 1 FU, Stor Præstekrave 4 FU, Vibe 76 R, Almindelig Ryle 6 FU, Brushane 1 FU, Lille Kobbersneppe 3 R, Storspove 30 R, Sortklire 1 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 8 FU, Svaleklire 1 R, Sølvmåge 26 R, Gøg 1 SY, Mursejler 3 FU, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 20 FU, Hvid Vipstjert 1 YF BR, Solsort 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Stær 100 FU, Gulspurv 2 SY. Ella Mikkelsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 11 R. Anders Vedel 
Østrup v/Otterup: Sanglærke 1 SY, Bomlærke 1 SY. Ella Mikkelsen
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 3 FU, Blishøne 500 FU, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 7 FU, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Sortklire 6 FU, Hvidklire 26 FU, Tinksmed 33 FU. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Lappedykker 2 FU, Grågås 10 FU, Hvinand 1 R, Hættemåge 2 FU, Sølvmåge 15 FU, Fjordterne/Havterne 1 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Bogfinke 4 FU, Gulspurv 2 SY. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Langø Plantage: Gøg 1 R, Halemejse 4 FU. Søren G. Nielsen
Jersore: Strandskade 19 FU, Storspove 11 FU, Rødben 2 R, Gul Vipstjert 1 FU. Søren G. Nielsen
Langesø Gods + Langesø: Topmejse 2 YF UF. Søren G. Nielsen


      

Lørdag den 1. juli 2017                             Solopgang: 04:43 Solnedgang: 22:00

Faaborg: Havørn 1 AD OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Strandeng Øst for Nabbe
: Tinksmed 18 R, Storspove 2 R, Strandskade 1 YF, Rødben 1 YF, Havørn 1 1K OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Øksendrup grusgrav
: Hvidklire 5 FU R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Grågås 76 FU, Stor Præstekrave 0 YF, Vibe 8 R, Storspove 1 OF, Rødben 6 R, Hvidklire 1 R. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge:
Krikand 40 R, Klyde 3 R, Lille Præstekrave 2 R, Rødben 4 YF UF, Hvidklire 1 R, Svaleklire 4 FU, Tinksmed 3 FU, Stær 850 R NAT. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge
: Tinksmed 6 R. Henrik Knudsen
Horsehave v/Fårevejle
: Agerhøne 1 FU. Henrik Fjeldsted
Hou Frankeklint
: Mursejler 7 OF. Henry Nielsen
Hjortø: Knopsvane 330 R, Grågås 70 R, Gravand 21 YF UF, Krikand 5 R, Rørhøg 2 YF BR, Strandskade 31 R, Stor Præstekrave 2 R, Storspove 5 R, Rødben 3 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 3 R, Tinksmed 5 R, Havterne 3 R, Gul Vipstjert 2 R, Rørsanger 2 SY, Rørspurv 4 YF UF. Jens Zeeberg
Skarø: Grågås 70 R, Klyde 9 YF UF, Rødben 15 R. Jens Zeeberg

Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 57 , Grågås 22 FU, Grågås 300 R, Gravand 6 , Knarand 14 R, Krikand 28 R, Gråand 12 R, Troldand 1 M R, Hvinand 26 R, Havørn 1 IMM OF, Fasan 1 R, Blishøne 3 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 2 FU, Lille Præstekrave 1 OF, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 13 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 7 FU, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 36 , Svartbag 2 R, Fjordterne 4 FU, Fjordterne 19 , Ringdue 3 FU, Ringdue 1 SY, Mursejler 2 FU, Sanglærke 1 SY, Digesvale 5 FU, Landsvale 6 FU, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 1 SY, Tornsanger 1 R, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Allike 2 OF, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 1 OF, Tornirisk 1 R, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Sandholt: Fiskehejre 3 FU, Rørhøg 1 F FU, Trane 2 R, Sangdrossel 1 SY, Gråkrage 1 R, Ravn 1 R,
Silkeå vest for gl. jernbane: Fiskehejre 1 R, Havørn 1 AD R, Tårnfalk 1 FU, Ringdue 1 OF, Ringdue 1 R, Ringdue 1 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Gråkrage 1 R. Leif Kristensen
Højrup v/Hillerslev: Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 1 R, Bysvale 12 FU, Solsort 1 FU, Tornsanger 1 SY, Gråkrage 2 FU, Gråspurv 1 M R, Grønirisk 2 FU. Leif Kristensen
Hågerup Å vest for Hågerup: Lille Lappedykker 1 YF UF, Lille Lappedykker 4 PUL FU, Gråstrubet Lappedykker 9 FU, Fiskehejre 1 FU, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 1 R, Gråand 1 YF, Gråand 1 YF UF, Gråand 11 , Musvåge 2 FU, Blishøne 23 FU, Blishøne 1 R, Svaleklire 2 FU T, Sanglærke 1 SY, Digesvale 2 FU, Landsvale 3 FU, Bysvale 2 FU, Solsort 1 FU, Solsort 1 SY, Råge 2 OF, Gråkrage 1 OF, Gulspurv 1 FU, Gulspurv 3 R. Leif Kristensen
Arreskov Slotspark: Tårnfalk 1 R, Bysvale 18 FU, Skovspurv 1 R. Leif Kristensen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 82 FU, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 114 , Knopsvane 2 YF UF, Knarand 3 FU, Gråand 23 R, Gråand 2 YF UF, Gråand 9 PUL FU, Taffeland 34 R, Troldand 161 R, Blishøne 283 FU, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Fjordterne 8 FU, Isfugl 1 FU, Isfugl 1 OF, Gråkrage 2 FU, Stær 19 FU, Stær 32 OF. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Fiskehejre 15 R, Sortsvane 1 R, Gravand 9 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 6 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 4 R, Hættemåge 50 R, Splitterne 12 R, Havterne 8 R, Bysvale 35 OF, Stær 50 OF, Tornirisk 1 R. Leif Sørensen
Bredbjerg: Hvepsevåge 2 OF. Flemming G. Andersen
Bredland Skov: Rød Glente 1 YF UF. Per Rasmussen
Kværndrup: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Brylle: Spurvehøg 1 M FU, Stor Flagspætte 1 FU, Stillits 2 FU, Tornirisk 2 FU. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 2 FU, Sorthalset Lappedykker 18 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 8 FU,
Skestork 12 R. Dieter Maaszen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm
Hattebækken: Grønspætte 2 FU. DOF Fyns Amt
Jordløse By: Grønspætte 4. DOF Fyns Amt
Lindøværftet: Stenpikker 1 R. Bo K. Stephensen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 20 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Skarv 22 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 40 R, Grågås 184 R, Gravand 13 R, Gråand 14 R, Troldand 6 R, Hvinand 1 R, Havørn 1 R, Blishøne 36 R, Vibe 3 R, Bysvale 4 OF, Rørsanger 2 R, Gransanger 1 R, Stær 24 OF, Rørspurv 2 R. Ib Johannes Bager
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Lille Lappedykker 3 FU, Skarv 1 OF, Knopsvane 2 R, Krikand 1 M R, Gråand 40 FU, Taffeland 3 FU, Taffeland 5 YF UF, Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 30 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Hættemåge 4 OF, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 8 FU, Svartbag 1 OF, Ringdue 6 FU, Mursejler 2 FU, Bysvale 10 FU, Sortstrubet Bynkefugl 1 F R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M FU, Solsort 2 FU, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 8 R, Tornsanger 21 SY, Skægmejse 1 F FU, Musvit 1 FU, Rødrygget Tornskade 2 R, Gråkrage 1 FU, Stær 40 FU, Bogfinke 1 FU, Tornirisk 1 M FU, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 1 F R. Søren G. Nielsen
Krengerup Gods: Rødstjert 1 M FU. Søren G. Nielsen
Tommerup Nørremark: Stor Flagspætte 1 FU. Søren G. Nielsen 
 


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

02 aug 2017
This page is part af: Http://www.Snatur.dk