Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 27. - 31. ( 1. juli - 31. juli 2018).                     Sidst opdateret 03 august 2018 05:01:02 

 

 

   

Tirsdag den 31. juli 2018                      Solopgang: 05:24 Solnedgang: 21:23

Svendborgsund ved Iholm: Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 2 AD YF UF, Grågås 18 YF UF, Ederfugl 60 R, Toppet Skallesluger 2 R, Spurvehøg 1 FU, Strandskade 2 R, Fjordterne 48 , Fjordterne/Havterne 14 , Havterne 3 V, Stor Flagspætte 1 R, Bysvale 20 FU
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
:
Høgesanger 1 1K RI . Keldsnor Fuglestation/ Hans Rytter
Tange å: Landsvale 30 FU R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjernemark: Råge 45 R. Jens Friis-Walsted
Dovns Klint: Digesvale 45 FU. Leif Sørensen
Drætlingen v/Drættegrund: Skarv 280 R NAT. Jens Bækkelund 
Føns Vang: Fiskehejre 22 FU, Havørn 2 R, Hvidklire 10 R. Kirsten Pedersen
Gudme Sø: Toppet Lappedykker 4 FU, Fiskehejre 2 FU, Mudderklire 2 FU, Isfugl 1 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Havesanger 2 SY, Munk 4 FU. Erik Jensen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:00 - 10:30): Landsvale 1 1K RI, Solsort 2 RI, Sivsanger 2 RI, Kærsanger 2 RI, Rørsanger 3 RI,
Høgesanger 1 1K RI , Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 10 RI, Munk 2 RI, Musvit 2 RI, Korttået Træløber 1 RI, Rørspurv 1 RI  I dag 28 fugle af 12 arter ringmærket. Keldsnor Fuglestation/ Hans Rytter
Gulstav Mose: Hvid Vipstjert 50 R, Sangdrossel 3 R. Leif Sørensen
Gyldensteen: Engsøen: Skestork 2 FU, Canadagås 1 R. Jens Bækkelund
Hav ved Tryggelev Nor: Mudderklire 1 R. Leif Sørensen
Hovedskov v/Sandholt: Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Kværndrup: Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Gråstrubet Lappedykker 1 R,
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 25 R, Grågås 20 R, Krikand 7 FU, Gråand 46 R, Taffeland 1 R, Rød Glente 1 FU, Havørn 2 AD FU, Grønbenet Rørhøne 1 YF UF, Grønbenet Rørhøne 1 JUV R, Blishøne 6 R, Vibe 120 R, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 1 R, Tinksmed 1 JUV FU, Hættemåge 20 R, Ringdue 5 R, Gøg 1 OF, Hvid Vipstjert 17 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 R, Rørsanger 1 R, Gråkrage 6 FU, Ravn 2 OF, Dompap 1 R. Palle Bo Larsen
Mågeøerne: Skarv 25 YF. Jens Bækkelund
Nørreballe Nor: Fiskehejre 1 R, Grågås 1500 R. Leif Sørensen
Ormstrup (Langeland): Tårnfalk 1 R. Leif Sørensen
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Fuglekonge 1 FU, Topmejse 1 R, Sortmejse 5. Palle Bo Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 2 FU, Rørhøg 5 R, Rovterne 1 FU, Rødrygget Tornskade 3 R. Gregers Johannesen
Ærøskøbing: Storspove 1 OF, Fjordterne 3 SV. Lars Tom-Petersen 


    

Mandag den 30. juli 2018                      Solopgang: 05:22 Solnedgang: 21:25

Svendborg Golfbane: Gøg 1 OF
Keldsnor Fuglestation, Gulstav: Blåmejse 2 RI, Dompap1 RI, Gransanger 2 RI, Gulbug 5 RI, Gærdesanger 8 RI, Havesanger 3 RI, Hvid vipstjert 1 R, Korttået træløber 1 RI, Kærsanger 12 RI, Løvsanger 2 RI, Landsvale 1 RI, Mudderklire 6 RI (Ny dagsrekord for arten på KNF), Munk 6 RI, Musvit 1 RI, Nattergal 1 RI, Rørsanger 10 RI, Rørspurv 6 RI, Skægmejse 2 RI, Solsort 4 RI, Tinksmed 1 RI (Dagens Tinksmed er kun den 2. fanget på KNF. Jacob Sterup snuppede den første i 1999!), Tornsanger 13 RI.  I dag 87 fugle af 21 arter ringmærket. Keldsnor Fuglestation/ Hans Rytter
Tange å
: Hvid vipstjert 10 FU (der fodres stadig unger), Gransanger 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Billeshave: Grønspætte 1 SY. Erik Busk
Dunkær: Tyrkerdue 4 R. Lars Tom-Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 115 FU, Sorthalset Lappedykker 9 FU, Skarv 1 R, Fiskehejre 54 R, Skestork 1 R, Knopsvane 109 R, Knopsvane 6 YF UF, Grågås 1365 R, Indisk Gås 1 R, Gravand 10 R, Knarand 38 FU, Krikand 168 FU, Gråand 473 FU, Gråand 2 YF UF, Skeand 4 FU, Troldand 34 R, Hvinand 2 FU, Blishøne 655 FU, Strandskade 1 R, Klyde 4 FU, Stor Præstekrave 7 FU, Hjejle 4 FU, Vibe 179 FU, Almindelig Ryle 16 FU, Brushane 17 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Sortklire 8 FU, Hvidklire 36 FU, Tinksmed 22 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 260 FU, Stormmåge 7 R, Sølvmåge 9 R, Landsvale 15 FU, Gul Vipstjert 1 OF, Hvid Vipstjert 2 FU, Gråkrage 1 FU, Stær 300 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Engsøen:  Fiskehejre 20 FU,Skestork 1 R,Grågås 2240 R,Svaleklire 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Skarv 8 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 354 R, Ederfugl 48 FU, Hvinand 11 R, Toppet Skallesluger 16 R, Rørhøg 1 JUV FU, Strandskade 2 FU, Vibe 87 R, Storspove 15 FU, Hvidklire 6 FU, Mudderklire 1 R, Hættemåge 43 FU, Sølvmåge 203 R, Landsvale 3 FU, Gul Vipstjert 2 OF. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Tårnfalk 1 R, Digesvale 2 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Gravand 2 YF UF, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 2 R, Klyde 1 JUV R, Hjejle 1 FU, Vibe 71 FU, Almindelig Ryle 68 FU, Rødben 4 FU, Hættemåge 50 R, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 20 R, Landsvale 65 FU, Skægmejse 2 FU, Gråkrage 2 FU. Kurt Due Johansen
Lille Rise: Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 YF K. Lars Tom-Petersen
Lindø + vade v/Jersore: Skarv 109 R, Fiskehejre 1 R, Ederfugl 85 R, Strandskade 95 FU, Storspove 203 FU, Måge sp. 1270 R. Kurt Due Johansen
Lindkær v/Ravnholt: Rørhøg 1 OF, Vibe 92 R. Karl Top
Lykkesholm (Sydlangeland): Trane 3 R. David Trollmann
Mågeøerne: Skarv 164 YF BR, Fiskehejre 2 R, Grågås 25 R, Strandskade 19 FU, Stor Præstekrave 1 R, Almindelig Ryle 25 FU, Storspove 20 R, Hættemåge 45 FU, Sølvmåge 1205 R, Svartbag 2 R. Kurt Due Johansen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 YF UF,Havørn 1 1K R. Else Klint
Nærå Strand/Agernæs Flak: Toppet Lappedykker 23 R, Skarv 75 R, Gravand 133 FU, Toppet Skallesluger 11 R, Rørhøg 2 JUV R, Vandrikse 1 SY, Strandskade 65 FU, Klyde 6 R, Hjejle 15 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 40 FU, Islandsk Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 1970 FU, Lille Kobbersneppe 9 FU, Storspove 446 FU, Hvidklire 18 FU, Hættemåge 5900 FU, Stormmåge 110 FU, Sølvmåge 1500 FU, Svartbag 3 R, Gul Vipstjert 1 OF, Skægmejse 3 YF UF. Kurt Due Johansen
Tarup Grusgrave: Havørn 1 AD OF. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave: Havørn 1 OF. Leif Sørensen
Tivoli (Ærø): Storspove 1 R. Lars Tom-Petersen
Tommerup: Fiskehejre 4 OF, Mursejler 1 OF, Stor Flagspætte 1 FU. Niels Erik Simonsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R, Rovterne 3 FU, Rødrygget Tornskade 3 R. Henrik Mørup-Petersen
Vejsnæs Nakke: Skarv 15 OF, Ederfugl 60 V, Sortand 36 T, Toppet Skallesluger 1 R, Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 2 SV, Sandløber 2 AD ODR R, Almindelig Ryle 4 AD V, Storspove 8 V, Mudderklire 2 R, Splitterne 2 OF, Fjordterne 6 Ø, Mursejler 24 T, Digesvale 5 S, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 5 R, Hvid Vipstjert 20 R, Stær 50 R. Lars Tom-Petersen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 63 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 78 R, Gravand 52 R, Knarand 3 FU, Gråand 53 FU, Troldand 2 R, Ederfugl 32 OF, Toppet Skallesluger 2 OF, Strandskade 3 FU, Klyde 48 FU, Stor Præstekrave 12 R, Hjejle 2 R, Vibe 23 FU, Islandsk Ryle 1 R, Dværgryle 3 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 41 FU, Brushane 1 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Storspove 1 R, Rødben 4 FU, Hvidklire 6 FU, Mudderklire 15 FU, Hættemåge 260 FU, Sølvmåge 32 R, Svartbag 11 R, Splitterne 3 FU, Fjordterne 12 R, Ringdue 26 OF, Mursejler 23 OF, Sanglærke 2 FU, Digesvale 32 OF, Landsvale 12 OF, Bysvale 11 R, Hvid Vipstjert 32 FU, Gærdesanger 2 FU, Tornsanger 14 FU, Gråkrage 5 R, Stær 120 FU, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 1 R, Rørspurv 4 FU. Kurt Kaack Hansen


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 26/07 - 2018:
              Verdens mindste terneart, dværgternen, er i dyb krise Læs også: Gylle.DK
              Find en ørn nær dig!


   

Søndag den 29. juli 2018                      Solopgang: 05:21 Solnedgang: 21:27

Svendborg Golfbane: Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 6 R, Sangdrossel 3 FU
Keldsnor: Almindelig ryle 34 FU. Erik Thomsen
Ollerup, Åmosen
: Havørn 1 AD OF, Svaleklire 1 R. Peder Skou  [Apollo Books]
Hesselagergård
: Rød glente 1 OF, Ravn 2 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 425 R, Fiskehejre 2 FU, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 64 , Grågås 1 FU, Grågås 300 R, Gravand 1 JUV FU, Knarand 8 , Gråand 30 , Skeand 7 R, Taffeland 2 R, Troldand 61,  Troldand 9 JUV FU, Hvinand 4 FU, Hvinand 1 OF, Rød Glente 4 OF, Havørn 3 , Rørhøg 1 F FU, Tårnfalk 1 OF, Fasan 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 AD FU, Blishøne 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 20 FU, Rødben 1 FU, Tinksmed 8 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 132 , Stormmåge 3 R, Sølvmåge 11 AD R, Sølvmåge 5 JUV OF, Svartbag 6 AD R, Fjordterne 4 FU, Fjordterne 6 , Ringdue 1 OF, Ringdue 2 SY, Landsvale 3 FU, Bysvale 8 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Hvid Vipstjert 2 OF, Rødhals 1 R, Solsort 1 OF, Tornsanger 1 OF, Munk 1 SY, Skovskade 1 F, Ravn 4 FU, Ravn 4 OF, Ravn 3 R, Stær 2 FU, Stær 20 OF, Stillits 1 OF, Tornirisk 2 OF. Bent Staugaard, Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Canadagås 6 R. Kresten Madsen
Føns Vang: Havørn 3 R. Niels Erik Simonsen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 33 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Fiskehejre 30 R, Knopsvane 91 R, Grågås 1500 R, Knarand 13 R, Gråand 100 R, Skeand 7 R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 R, Musvåge 2 R, Fasan 3 R, Stor Præstekrave 12 R, Hjejle 14 R, Vibe 325 R, Brushane 3 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 2 OF, Sortklire 1 R, Hvidklire 15 R, Tinksmed 10 R, Mudderklire 2 R, Ringdue 1 R, Mursejler 2 OF, Landsvale 20 OF, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 15 R, Gærdesmutte 1 R, Tornsanger 1 R, Havesanger 1 R, Munk 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Træløber 1 R, Gråkrage 1 R, Ravn 3 OF, Stær 250 R, Gulspurv 1 R. Annette Friis
Gyldensteen: Havet ud for inddæmningen og Langø: Strandskade 90 R, Stor Præstekrave 1 R, Rødben 20 R, Hvidklire 3 R. Annette Friis
Gyldensteen: Kystlagunen: Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 1 R, Strandskade 9 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 78 R, Almindelig Ryle 1 R, Storspove 11 R. Annette Friis
Helnæs Made: Grågås 775 R, Gråand 2 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 4 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 15 R, Storspove 3 R, Hættemåge 250 R, Sølvmåge 4 R, Sanglærke 6 R, Digesvale 40 OF, Engpiber 2 R, Gråkrage 12 R, Stær 5 R, Gulspurv 1 R. Niels Andersen
Helnæs, Halen: Skarv 40 R, Fiskehejre 7 R, Gravand 13 R, Toppet Skallesluger 4 R, Rørhøg 1 F OF, Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 6 FU, Hjejle 38 R, Vibe 33 R, Almindelig Ryle 65 FU, Brushane 1 R, Småspove 4 R, Storspove 6 FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 2 FU, Stenvender 3 R, Hættemåge 175 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 3 R, Digesvale 25 FU, Landsvale 20 OF, Hvid Vipstjert 2 R, Rødrygget Tornskade 3 YF UF. Niels Andersen
Hågerup: Rød Glente 1 R. Bent Staugaard, Gunnar Jørgensen
Knudshoved Færgehavn: Grågås 24 OF, Spurvehøg 1 OF, Svartbag 20 R. Birthe Karpfen 
Jerstrup Gård + Sø: Gråand 1 R, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Svaleklire 1 R, Hættemåge 1 OF, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 1 R, Gærdesmutte 2 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 R, Munk 1 R, Gransanger 1 R, Løvsanger 2 R, Halemejse 1 R, Musvit 2 R, Spætmejse 1 R, Træløber 1 R, Grønirisk 2 R, Stillits 15 R, Dompap 1 R. Annette Friis
Skjoldnæs Fyr: Skarv 30 OF, Skarv 6 R, Grågås 9 OF, Ederfugl 7 SV, Sortand 16 V, Rørhøg 1 F FU, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 1 V, Småspove 32 R, Hvidklire 1 SV, Mudderklire 3 R, Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 1 AD R, Splitterne 7 T, Fjordterne 2 AD V, Mursejler 2 V, Sanglærke 2 R, Landsvale 28 V, Bysvale 6 YF BR, Engpiber 15 R, Hvid Vipstjert 20 R, Husrødstjert 1 M R, Solsort 1 R, Gærdesanger 8 R, Tornsanger 10 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 1 R, Husskade 1 R, Bogfinke 1 R, Stillits 3 R, Tornirisk 10 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 1 R. Lars Tom-Petersen
Stige Ø: Knopsvane 1100 R, Havørn 3 R, Strandskade 65 OF, Krumnæbbet Ryle 21 OF, Storspove 85 OF. Gregers Johannesen 
Strandenge v/Jersore: Strandskade 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Stenpikker 1 R, Tornirisk 18 R. Annette Friis
Tvingsbjerg v/Aborg: Stor Flagspætte 1 R, Spætmejse 1 R. Leif Schack-Nielsen 
Vester Hæsinge: Natugle 1 R. Leif Kristensen
Vitsø: Lille Lappedykker 12 R, Toppet Lappedykker 9 YF UF, Gråstrubet Lappedykker 1 R,
Sorthalset Lappedykker 88 R (83 ad + 5 1k. Uvist om de har ynglet i år. Hvert år sker der i løbet af juli-august en tilstrømning af fugle fra andre lokaliteter, altid flest ad og kun få 1k-fugle. I juni taltes max. 24 ad, som kan være potentielle ynglefugle.), Knopsvane 9 YF UF, Grågås 430 R, Nilgås 1 R, Gravand 18 YF UF, Knarand 18 R, Knarand 16 YF UF, Krikand 40 R, Gråand 100 R, Gråand 13 YF UF, Skeand 22 R, Taffeland 230 R, Taffeland 16 YF UF, Troldand 290 R, Troldand 72 YF UF, Hvinand 15 R, Rørhøg 2 1K R, Tårnfalk 1 R, Vandrikse 4 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 200 R, Strandskade 1 R, Klyde 7 R, Vibe 60 R, Almindelig Ryle 8 AD R, Brushane 18 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 2 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 4 R, Rørsanger 5 SY, Gærdesanger 1 R, Munk 2 SY, ransanger 4 R, Ravn 1 R. Lars Tom-Petersen


     

Lørdag den 28. juli 2018                      Solopgang: 05:19 Solnedgang: 21:28

Broholm: Tårnfalk 1 R, (mobbet af Landsvaler). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Allested: Hvepsevåge 2 OF. Leif Sørensen
Bogense Havn: Sølvmåge 6 R, Ringdue 1 R, Landsvale 5 R, Bysvale 1 R, Gråspurv 40 R. Annette Friis
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 410 R, Fiskehejre 1 FU, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 65 , Grågås 350 R, Krikand 5 R, Gråand 22 R, Skeand 13 FU, Troldand 16 AD R, Troldand 5 JUV FU, Havørn 2 , Rørhøg 1 JUV FU, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 , Lille Præstekrave 1 OF, Vibe 18 R, Almindelig Ryle 2 FU, Brushane 1 FU, Tinksmed 8 FU, Hættemåge 115 AD FU, Hættemåge 8 JUV R, Sølvmåge 21 , Svartbag 7 AD R, Fjordterne 4 FU, Fjordterne 10 , Ringdue 1 SY, Mursejler 3 FU, Landsvale 2 FU, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Hvid Vipstjert 2 OF, Solsort 1 FU, Solsort 1 OF, Munk 1 SY, Gråkrage 1 OF, Gråkrage 3 R, Ravn 3 FU, Ravn 6 R, Stær 1 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 41 R, Fiskehejre 24 R, Grågås 242 R, Gravand 4 R, Krikand 4 FU, Gråand 26 R, Blishøne 88 FU, Strandskade 13 R, Stor Præstekrave 23 R, Vibe 32 R, Islandsk Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 13 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Hvidklire 4 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 123 R, Stormmåge 4 R, Svartbag 2 R, Splitterne 13 R, Havterne 7 R, Solsort 2 R, Stær 223 FU, Skovspurv 8 FU, Stillits 3 FU, Tornirisk 6 FU. Leif Kristensen
Egensedybet: Fiskehejre 4 R, Gravand 15 R, Vibe 30 R, Rødben 1 R, Hvidklire 5 R, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 15 R, Stær 50 R. Annette Friis
Fakkebjerg: Skarv 2 FU, Fiskehejre 29 FU, Knopsvane 1 FU, Gråand 15 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Vibe 100 FU, Brushane 1 FU, Måge sp. 20 R, Sanglærke 1 R, Gråkrage 1 R, Stillits 2 FU. Søren G. Nielsen 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 18 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 9 R, Grågås 250 R, Canadagås 6 R, Knarand 15 R, Krikand 25 R, Gråand 100 R, Skeand 4 R, Taffeland 2 R, Troldand 10 R, Lille Skallesluger 1 F R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 200 R, Vibe 20 R, Brushane 8 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Hvidklire 3 R, Tinksmed 4 R, Mudderklire 1 R, Ringdue 1 OF, Digesvale 4 R, Landsvale 26 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R. Annette Friis
Fjordmarken: Grågås 20 R, Troldand 2 FU, Blishøne 2 R, Landsvale 2 OF, Bysvale 1 OF. Annette Friis
Gudme Sø: Fiskehejre 4 FU, Spurvehøg 2 FU, Musvåge 1 FU, Gærdesmutte 2 SY, Munk 1 SY. Erik Jensen 
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 30 R, Knopsvane 101 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 25 R, Hjejle 15 R, Almindelig Ryle 10 R, Brushane 4 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 7 R, Mudderklire 3 R, Hvid Vipstjert 17 R, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Ravn 2 R, Gulspurv 1 SY. Annette Friis
Gyldensteen: Kystlagunen: Grågås 250 OF, Rørhøg 3 R, Strandskade 3 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Tinksmed 5 R, Mudderklire 3 R. Annette Friis
Jerstrup Gård + Sø: Fiskehejre 1 R, Gråand 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 1 R, Landsvale 1 OF, Gærdesmutte 2 R, Solsort 1 R, Havesanger 1 R, Munk 1 R, Løvsanger 1 R, Spætmejse 1 R, Grønirisk 1 R, Stillits 3 R. Annette Friis
Keldsnor: Skarv 80 FU, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 FU, Grågås 300 FU, Gravand 4 FU, Blishøne 10 FU, Klyde 6 FU, Lille Præstekrave 3 FU, Stor Præstekrave 14 FU, Hjejle 3 R, Vibe 5 FU, Dværgryle 2 FU, Temmincksryle 1 FU, Almindelig Ryle 11 FU, Brushane 8 FU, Dobbeltbekkasin 7 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 8 FU, Mudderklire 10 FU, Hættemåge 10 FU, Sølvmåge 20 FU, Svartbag 11 R, Splitterne 6 R, Fjordterne/Havterne 10 FU, Digesvale 200 FU, Landsvale 20 FU, Gul Vipstjert, Gulhovedet (flavissima) 1 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 10 FU, Stær 15 FU, Stillits 2 OF, Tornirisk 1 M FU. Søren G. Nielsen 
Mose v/Kalveberg: Fiskehejre 1 R, Krikand 2 R, Gråand 15 R, Rørhøg 1 M R, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 R, Fasan5 YF UF, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 3 R, Landsvale 15 OF, Gulspurv 1 SY. Annette Friis
Munkebo: Fjordterne/Havterne 9 OF. Peter Lillesø
Nærå Strand/Agernæs Flak: Fiskehejre 6 R, Strandskade 130 R, Almindelig Ryle 200 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Storspove 5 R, Mudderklire 10 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 R. Annette Friis
Nørreballe Nor: Skeand 1 FU. Søren G. Nielsen
Siø: Sildemåge 1 R. Søren G. Nielsen
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Fiskehejre 8 SV, Grågås 10 R, Gravand 15 YF UF, Ederfugl 13 S, Strandskade 2 R, Vibe 10 R, Almindelig Ryle 3 SV, Hvidklire 3 R N, Tinksmed 3 R, Mudderklire 5 R, Fjordterne 3 R, Fjordterne/Havterne 1 SV, Mursejler 3 SØ, Landsvale 40 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 4 FU, Skarv 30 FU,
Silkehejre 1 FU, Fiskehejre 14 FU, Knopsvane 8 FU, Grågås 200 FU, Krikand 10 FU, Gråand 60 FU, Troldand 20 FU, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 2 1K  FU, Blishøne 120 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Vibe 30 FU, Brushane 6 FU, Dobbeltbekkasin 5 FU, Storspove 3 FU, Sortklire 4 VDR FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 22 FU, Mudderklire 4 FU, Hættemåge 100 FU, Svartbag 2 R, Fjordterne 12 FU, Bysvale 3 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 15 FU, Rødrygget Tornskade 1 R, Stær 300 FU. Søren G. Nielsen
Vejsnæs Nakke: Skarv 10 R, Ederfugl 40 R, Toppet Skallesluger 1 R, Rørhøg 1 M FU, Stor Præstekrave 2 R, Småspove 1 R, Mursejler 82 T, Digesvale 5 FU, Landsvale 20 FU. Lars Tom-Petersen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Lille Lappedykker 2 R, Krikand 51 R, Rørhøg 1 F OF, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 35 R, Almindelig Ryle 5 R, Dobbeltbekkasin 8 R, Storspove 14 OF, Tinksmed 1 R, Hvid Vipstjert 10 R. Annette Friis  
Østermose (Grindløse): Råge 70 R. Annette Friis
Østerskov (Thurø): Toppet Skallesluger 1 R, Musvåge 1 R, Huldue 1 R. Arne Bruun


     

Fredag den 27. juli 2018                      Solopgang: 05:17 Solnedgang: 21:30

Svendborg Golfbane: Fiskehejre 1 OF, Grønspætte 1 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 4 R, Sangdrossel 2 R
Broholm
: Gråand 1 R + 1 PULL. Poul Brugs Rasmussen
Hesselagergård: Gråand 1 R + 7 PULL. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Ejby: Rød Glente 1 FU. David B. Collinge
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 7 R, Toppet Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 5 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 150 R, Canadagås 18 R, Knarand 20 R, Krikand 15 R, Taffeland 5 R, Tårnfalk 1 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 250 R, Strandskade 15 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 75 R, Brushane 8 R, Dobbeltbekkasin 14 R, Hvidklire 7 R, Tinksmed 5 R, Hættemåge 500 R, Stormmåge 25 R, Sølvmåge 250 R, Landsvale 25 R, Hvid Vipstjert 10 R. Annette Friis
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 20 R, Sorthalset Lappedykker 9 YF, Fiskehejre 23 R, Knopsvane 105 R, Grågås 1350 R, Knarand 4 R, Havørn 1 OF, Rørhøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Strandskade 2 OF, Stor Præstekrave 3 R, Hjejle 2 R, Vibe 55 R, Almindelig Ryle 1 R, Brushane 5 R, Dobbeltbekkasin 7 R, Sortklire 5 R, Hvidklire 6 R, Mudderklire 15 R, Hvid Vipstjert 22 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Fuglekonge 1 R, Ravn 2 FU, Bogfinke 1 R, Gulspurv 1 SY. Annette Friis
Gyldensteen: Kystlagunen: Grågås 600 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 2 R, Storspove 2 R. Annette Friis
Gyldensteen: Reservatet: Storspove 100 R, Hættemåge 80 FU, Hættemåge 140 R. Kurt Due Johansen
Holev: Spurvehøg 1 R, Agerhøne 1 R. Evald Mehlsen
Jerstrup Gård + Sø: Grønbenet Rørhøne 1 R, Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Gråkrage 1 R, Stillits 5 R. Annette Friis
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Gråand 6 YF UF, Blishøne 70 FU. Peter Lillesø
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Huldue 1 OF. Leif Frederiksen
Langeskov: Hættemåge 50 R, Ringdue 1 R, Solsort 1 R. Klaus Malling Olsen
Middelfart: Musvåge 1 R, Klippedue (Tamdue) 40 R. Klaus Malling Olsen
Munkebo: Canadagås 14 S, Strandskade 15 OF, Fjordterne/Havterne 6 OF, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Tornirisk 3 R. Peter Lillesø
Odense Å v/Sankt Klemens: Rød Glente 1 OF. Kell Grønborg
Rønninge: Grågås 40 OF. Leif Frederiksen 
Tvingsbjerg v/Aborg: Stor Flagspætte 1 R. Leif Schack-Nielsen
Vitsø: Lille Lappedykker 4 R, Sorthalset Lappedykker 14 FU, Taffeland 120 R, Troldand 150 FU, Rørhøg 1 F R, Spurvehøg 1 OF, Brushane 10 FU, Dobbeltbekkasin 9 FU, Mudderklire 2 FU, Sivsanger 2 SY, Gulbug 1 SY, Grå Fluesnapper 2 FU. Helge Mølbach Sørensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Lille Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 800 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 50 R, Klyde 1 R, Vibe 50 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Storspove 25 R, Hvidklire 7 R, Ringdue 2 SY, Landsvale 5 OF, Bysvale 5 OF, Hvid Vipstjert 8 R, Rødstjert 4 R, Rørsanger 1 SY, Gulspurv 1 SY. Annette Friis


   

Torsdag den 26. juli 2018                    Solopgang: 05:16 Solnedgang: 21:32

Tange å: Bogfinke 4 FU, Grå/Skovspurv 50+ FU ( der fodres stadig unger). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Slotspark: Huldue 1 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 2 R, Skarv 55 R, Fiskehejre 12 R, Grågås 150 R, Gravand 1 R, Gråand 8 R, Taffeland 7 R, Troldand 5 R, Rørhøg 2 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 R, Blishøne 80 R, Strandskade 32 R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 21 R, Vibe 32 R, Dobbeltbekkasin 2 FU, Småspove 1 R, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 4 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 50 R, Stormmåge 12 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 2 R, Splitterne 6 FU, Ringdue 3 OF, Sanglærke 1 R, Digesvale 4 FU, Landsvale 50 FU, Bysvale 50 FU, Gul Vipstjert 3 FU, Hvid Vipstjert 7 FU, Solsort 1 R, Tornsanger 2 R, Grå Fluesnapper 1 R, Musvit 1 R, Råge 18 FU, Ravn 3 R, Stær 25 FU, Skovspurv 1 FU, Stillits 4 FU, Tornirisk 5 FU. Pierre Bentzen
Flintholm Hestehave: Rød Glente 1 R. Lilly Sørensen
Gudme Sø: Fiskehejre 6 FU, Spurvehøg 4 FU, Musvåge 1 FU, Mudderklire 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Sangdrossel 2 SY, Munk 3 SY. Erik Jensen
Gyldensteen: Langø Plantage: Halemejse 7 FU. Johnny Meilvang Lawcock
Holckenhavn Fjord: Havørn 1 OF, Rørhøg 3 R, Mudderklire 5 R, Ravn 3 R. Peter Pelle Clausen
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 1 OF, Havørn 1 R. Peter Pelle Clausen 
Tranderup Mark: Rørhøg 3 OF. Helge Mølbach Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Silkehejre 1 R, Havørn 2 FU, Rørhøg 5 R, Rovterne 5 R, Fjordterne 15 R, Rødrygget Tornskade 6 R. Gregers Johannesen


   

Onsdag den 25. juli 2018                     Solopgang: 05:14 Solnedgang: 21:33

Svendborgsund ved Iholm: Sorthovedet Måge 1 V, Havterne 26 V 
Gulstav, Gulstavvej
: Duehale 2 FU. Bodil og Hans Rytter
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
: Kærsanger 7 RI, Rørsanger 2 RI, Gærdesanger 3 RI, Tornsanger 3 RI + 1 aflæst, Munk 5 RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 3 RI, Gulbug 1 RI, Jernspurv 1 Genfangst, Solsort 2 RI.  I dag 27 fugle af 9 arter ringmærket. Keldsnor Fuglestation/ Hans Rytter
Nørresø
: Havørn 4 R. Erik Thomsen
Tange å
: Tornirisk 6 FU, (2 AD + 4 1K). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bøjden Nor: Dværgterne 1 R. Kirsten Pedersen
Gudme Sø: Fiskehejre 4 FU, Sangdrossel 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 FU, Ravn 1 FU. Erik Jensen
Havet ud for Keldsnor: Tejst 2 R. Nis Rattenborg
Helnæs Made: Skarv 1 OF, Skarv 9 R, Fiskehejre 1 OF, Fiskehejre 6 R, Grågås 340 R, Gråand 1 FU, Rørhøg 1 FU, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Tårnfalk 1 R, Agerhøne 2 R, Klyde 2 OF, Hjejle 8 R, Vibe 66 R, Islandsk Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 4 FU, Brushane 8 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Storspove 6 FU, Storspove 1 OF, Storspove 1 R, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 5 FU, Hættemåge 104 R, Stormmåge 16 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 1 R, Havterne 1 R, Sanglærke 1 FU, Engpiber 11 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Stenpikker 1 FU, Gråkrage 6 FU, Ravn 1 FU, Stær 53 FU, Stillits 3 FU, Tornirisk 3 FU, Tornirisk 2 R. Leif Kristensen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Fjordterne 5. Kristian Angelo-Nielsen
Keldsnor: Strandskade 2 R, Klyde 12 R, Stor Præstekrave 12 R, Hjejle 18 R, Vibe 35 R, Dværgryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 11 R, Brushane 12 R, Sortklire 1 R, Rødben 8 R, Hvidklire 6 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 14 R, Mudderklire 36 R, Stenvender 1 R, Splitterne 20 R, Fjordterne 15 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 3 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 27 R, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Kærløber 1 R, Brushane 25 R, Rovterne 3 R T, Digesvale 420 R. Niels Bomholt Jensen
Lehnskov/Fredskov: Grønspætte 1 R. Jens-Gert Hansen
Munkebo: Havterne 3 OF, Gærdesmutte 1 SY, Grønirisk 4 FU, Landsvale 1000 FU. Peter Lillesø
Nørreballe Nor: Skestork 1 AD R, Fjordterne 35 R, Dværgterne 2 R. Nis Rattenborg
Siø: Lille Præstekrave 2 R, Temmincksryle 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Søgård Mose (Langeland):
Hvid Stork 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Søgård Mose (Langeland):
Hvid Stork 1 AD FU. Nis Rattenborg 
Thurø Rev: Fjordterne/Havterne 30 SV. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Silkehejre 1 FU, Sølvhejre 2 FU, Knarand 10 R, Tinksmed 10 FU, Sorthovedet Måge 1 AD R, Fjordterne 5 FU, Dværgterne 1 1K FU, Skægmejse 2 FU. Niels Bomholt Jensen 
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Silkehejre 1 AD R, Sølvhejre 2 AD R, Fjordterne 25 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 1 1K FU S. Gregers Johannesen
Urehoved: Digesvale 250 OF, Skærpiber 1 SY, Ravn 1 R. Helge Mølbach Sørensen


   

Tirsdag den 24. juli 2018                     Solopgang: 05:12 Solnedgang: 21:35

Ollerup, Åmosen: Havørn 1 AD OF, Isfugl 1 1K. Peder Skou  [Apollo Books]
Tange å (06:00): Hvid Vipstjert 1K, Digesvale 1 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bøgebjerg Skov v/Sandholt: Stor Flagspætte 1 FU, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU T. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 30 FU, Fiskehejre 13 FU, Grågås 350 FU, Bramgås 2 FU, Gravand 6 FU, Gråand 20 FU, Taffeland 6 FU, Troldand 6 FU, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 50 FU, Strandskade 23 FU, Stor Præstekrave 26 FU, Hjejle 21 FU, Vibe 15 FU, Islandsk Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 8 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 6 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 50 FU, Stormmåge 20 FU, Sølvmåge 20 FU, Svartbag 8 R, Splitterne 14 FU, Havterne 33 FU, Ringdue 1 R, Landsvale 10 FU, Bysvale 20 FU, Engpiber 1 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 10 FU, Solsort 2 FU, Sangdrossel 1 FU, Gulbug 2 TH, Tornsanger 3 FU, Havesanger 1 YF FU, Råge 30 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 1 FU, Stær 6 FU, Skovspurv 1 R, Bogfinke 2 FU, Stillits 4 FU, Tornirisk 4 FU. Søren G. Nielsen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 3 R, Fiskehejre 28 R, Skestork 2 R, Havørn 2 R. Kirsten Pedersen
Føns Vang: Svaleklire 1 FU, Rørsanger 2 YF K. Erik Røjgaard
Gråsten Nor: Rødrygget Tornskade 1 R . Bjarne Jørgensen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 87 FU, Fiskehejre 62 FU, Knopsvane 125 R, Grågås 1084 R, Indisk Gås 1 R, Gravand 8 R, Pibeand 2 R, Krikand 155 R, Gråand 140 R, Skeand 23 FU, Taffeland 2 R, Troldand 35 R, Toppet Skallesluger 1 R, Musvåge 1 R, Blishøne 930 R, Hjejle 6 R, Vibe 123 R, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 6 R, Brushane 16 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Sortklire 5 R, Rødben 3 R, Hvidklire 58 FU, Tinksmed 7 R, Mudderklire 5 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 33 R, Stær 250 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 283 R, Ederfugl 41 R, Hvinand 10 R, Toppet Skallesluger 11 R, Strandskade 22 R, Vibe 54 R, Storspove 30 R, Sølvmåge 206 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Hjejle 2 R, Vibe 35 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Gravand 10 R, Rørhøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 11 R, Vibe 1 R, Storspove 1 R, Rødben 3 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 205 R, Stormmåge 13 R, Sølvmåge 58 R, Ringdue 2 R, Landsvale 4 R, Hvid Vipstjert 6 R. Jens Bækkelund
Husby Strand, Wedellsborg: Sortklire 1 FU. Erik Røjgaard 
Kalvehave v/Sandholt: Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 FU, Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Havesanger 2 SY, Munk 3 SY, Sumpmejse 1 FU. Leif Kristensen
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 1 OF, Havørn 2 AD R. Per Rasmussen
Munkebo: Fiskehejre 2 R, Gravand 5 OF, Rørhøg 2 , Fjordterne/Havterne 3 NV, Landsvale 100 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Råge 41 OF, Gråspurv/Skovspurv 20 FU. Peter Lillesø
Nørreballe Nor: Skestork 1 AD R, Havørn 1 IMM OF, Fjordterne 30 R, Dværgterne 2 R. Nis Rattenborg
Ravnholt (Midtfyn): Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Salbrovad: Rød Glente 1 FU. Kirsten Pedersen 
Sandholt: Knopsvane 5 FU, Gråand 13 FU, Fasan 2 R, Blishøne 4 FU, Bysvale 28 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Stillits 1 R. Leif Kristensen
Thurø By m.m.: Ravn 2 OF. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Silkehejre 1 AD R, Sølvhejre 2 T, Rovterne 5 , Fjordterne 20 R, Dværgterne 2 OF. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Silkehejre 1 R , Sølvhejre 2 FU. G. Antonio Obando-Calderón 
Øgårdshave v/Sandholt: Fiskehejre 3 R, Vibe 5 R, Hvid Vipstjert 5 FU, Gråkrage 2 FU. Leif Kristensen


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 29/06 - 2018:
              DOF: Regeringens planer for beskyttet natur er samlet set den forkerte vej
              Rekord af skestorke efter varme i maj og juni
              VIDEO: Sivsangerens festfyrværkeri af sang


    

Mandag den 23. juli 2018                     Solopgang: 05:11 Solnedgang: 21:37

Svendborgsund ved Iholm: Fjordterne/Havterne 36 V
Skarø Rev
: Strandskade 5 R, Hjejle 7 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 3 R, Sanglærke 2 R, Landsvale 10 FU, Bysvale 20 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 R

Espe: Halemejse 20 FU. Bent Staugaard Nielsen [ Midtfyns Naturfoto]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 5 FU, Skarv 36 R, Fiskehejre 9 FU, Grågås 185 R, Bramgås 2 R, Gravand 4 R, Krikand 2 FU, Gråand 18 FU, Taffeland 13 R, Troldand 10 R, Havørn 1 AD R, Blishøne 102 FU, Strandskade 28 R, Stor Præstekrave 8 R, Hjejle 7 R, Vibe 23 R, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 7 FU, Småspove 1 R, Sortklire 1 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 3 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 43 R, Stormmåge 17 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 4 R, Splitterne 10 R, Havterne 7 R, Mursejler 1 FU, Sanglærke 2 SY, Landsvale 8 FU, Bysvale 4 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 8 FU, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 2 FU, Solsort 1 R, Tornsanger 1 FU, Grå Fluesnapper 2 YF, Grå Fluesnapper 2 1K R, Allike 9 FU, Råge 43 FU, Gråkrage 2 FU, Stær 48 FU, Bogfinke 2 R, Tornirisk 1 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 37 R, Fiskehejre 7 R, Grågås 470 R, Bramgås 2 R, Gravand 7 FU, Taffeland 26 R, Troldand 12 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 102 R, Strandskade 33 R, Stor Præstekrave 10 FU, Hjejle 19 R, Vibe 24 R, Islandsk Ryle 6 R, Almindelig Ryle 20 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Småspove 1 R, Rødben 2 FU, Hvidklire 2 R, Mudderklire 4 FU, Hættemåge 125 R, Stormmåge 70 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 10 R, Splitterne 21 R, Havterne 33 R, Ringdue 2 R, Digesvale 1 R, Landsvale 13 R, Bysvale 2 R, Hvid Vipstjert 4 FU, Gærdesmutte 1 R, Gulbug 2 R, Grå Fluesnapper 1 FU, Allike 1 OF, Råge 14 FU, Stær 25 R, Bogfinke 2 R, Stillits 6 R, Tornirisk 5 R. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Toppet Lappedykker 1 R,Bramgås 2 R,Strandskade 25 R,Hvidklire 1 R,Havterne 15 FU,Dværgterne 5 R. Leif Sørensen
Føns Vang: Lille Lappedykker 2 FU, Skeand 2 F R, Rørhøg 1 M AD FU, Vibe 4 R, Mudderklire 2 FU, Sortkrage 1 R. Erik Røjgaard
Gulstav Mose: Rørhøg 2 R, Tårnfalk 1 R, Vibe 15 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 11 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 4 R, Fjordterne 6 R. Nis Rattenborg
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg: Stenvender 1 S, Fjordterne/Havterne 132 S, Tejst 1 R. Gregers Johannesen
Holev: Rørhøg 1 M 1K+ FU. Evald Mehlsen
Keldsnor: Lille Lappedykker 5 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Canadagås 14 R, Strandskade 2 R, Klyde 5 R, Stor Præstekrave 30 R, Hjejle 2 R, Vibe 40 R, Dværgryle 3 R, Temmincksryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 7 R, Almindelig Ryle 70 R, Brushane 15 R, Rødben 5 R, Hvidklire 15 R, Tinksmed 5 R, Mudderklire 35 R, Splitterne 10 R, Fjordterne 20 R, Tejst 2 R, Digesvale 600 R, Gul Vipstjert 10 R, Hvid Vipstjert 90 R. Nis Rattenborg
Klise Nor: Lille Lappedykker 3 R, Rørhøg 2 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Brushane 1 R, Mudderklire 4 R, Fjordterne 6 R. Nis Rattenborg
Kværndrup: Rød Glente 1 OF. Pierre Bentzen
Lammehave Skov: Rød Glente 1 FU, Musvåge 1 FU. Leif Sørensen
Lyseng: Rørhøg 1 R. Jørgen Staun
Næbbet v/Skjoldnæs: Småspove 5 R, Mudderklire 8 FU. Helge Mølbach Sørensen
Nørreballe Nor: Skestork 1 R. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Skestork 1 AD FU, Havørn 1 OF, Strandskade 2 R, Klyde 5 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 40 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 9 R, Brushane 10 R, Rødben 7 R, Hvidklire 8 R, Tinksmed 4 R, Mudderklire 11 R, Fjordterne 40 R. Nis Rattenborg
Ravnebjerg Skov (Tranekær): Rød Glente 1 R. Jørgen Staun
Skovsbo v/Rynkeby (Kerteminde): Grønspætte 1 JUV R. Evald Mehlsen
Stavids Å v/Margård: Vagtel 1 SY. Martin Strømkjær
Storeholm + øhavet nord for: Knortegås 1 R, Ederfugl 60 R, Strandskade 30 R, Klyde 3 R, Stor Præstekrave 20 R, Islandsk Ryle 12 R, Almindelig Ryle 50 R, Storspove 100 R, Rødben 25 R, Hvidklire 12 R, Splitterne 15 R, Dværgterne 18 TH, Engpiber 20 R, Gul Vipstjert 15 TH, Tornirisk 25 R. Henrik Mørup-Petersen
Søgård Mose (Langeland):
Hvid Stork 1 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 2 R, Sølvhejre 2 R, Strandskade 4 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 45 R, Krumnæbbet Ryle 4 R, Almindelig Ryle 12 R, Brushane 9 R, Rødben 4 R, Hvidklire 9 R, Tinksmed 4 R, Mudderklire 15 R, Fjordterne 20 R, Dværgterne 2 R, Skægmejse 5 R. Nis Rattenborg
Vitsø: Lille Lappedykker 1 FU, Sorthalset Lappedykker 24 R, Knarand 12 R, Skeand 4 R, Taffeland 6 R, Havørn 1 JUV OF, Rørhøg 2 OF, Klyde 6 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Brushane 12 FU. Helge Mølbach Sørensen 
Ærøskøbing: Fiskeørn 1 OF. Lars Ole Gjesing


   

Søndag den 22. juli 2018                     Solopgang: 05:09 Solnedgang: 21:38

Hesselagergård: Gulspurv 6 R FU, Sanglærke 25 R FU, Gærdesanger 2 R, Rådyr 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Agerland syd for Vester Skerninge: Agerhøne 1 1K R. Niels Andersen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 2K R. Ole Goldschmidt
Bjørnemosegård (Svendborg): Troldand 1 F R, Rørhøg 3 1K R, Skægmejse 2 R. Arne Bruun
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 1 YF K. Niels Andersen
Bøgebjerg Skov v/Sandholt: Ravn 1 OF. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 7 R, Bramgås 2 R, Gravand 4 R, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 6 R, Vibe 6 R, Rødben 2 R, Mudderklire 1 R, Splitterne 4 FU, Havterne 20 R, Dværgterne 5 R, Sanglærke 1 R. Leif Sørensen
Bårdesø: Vagtel 1 SY. Keld Skytte Petersen
Helnæs, havet ud for Maden: Dværgterne 2 R. Henrik Thormann
Hovedskov v/Sandholt: Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 4 R, Rørhøg 2 R, Lille Præstekrave 6 R, Stor Præstekrave 26 R, Hjejle 3 R, Vibe 7 R, Islandsk Ryle 10 R, Temmincksryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 6 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 93 R, Brushane 12 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 2 R, Rødben 3 R, Hvidklire 9 R, Svaleklire 3 R, Mudderklire 30 R, Sildemåge 1 R, Digesvale 2100 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 1 R, Knarand 4 R. Ole Goldschmidt
Kragnæs: Lille Lappedykker 1 R . Bjarne Jørgensen
Lindkær v/Ravnholt: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 50 R, Havørn 1 R, Rørhøg 1 F R, Spurvehøg 1 FU, Fasan 15 R, Blishøne 2 R, Vibe 1 R, Hættemåge 8 FU, Stormmåge 4 OF, Ringdue 5 R, Stor Flagspætte 1 OF, Landsvale 16 FU, Bysvale 8 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Solsort 2 R, Musvit 1 R, Gråkrage 4 R, Ravn 3 R, Ravn 10 SY, Stær 2 R, Skovspurv 12 R, Stillits 3 R, Gulspurv 2 SY. Pierre Bentzen
Marslev: Tårnfalk 1 AD YF, Tårnfalk 3 JUV R. Evald Mehlsen
Nakkebølle Inddæmning: Skarv 35 R, Fiskehejre 19 FU, Knopsvane 151 R, Grågås 230 R, Knarand 24 R, Krikand 2 R, Havørn 2 R, Vandrikse 1 FU, Blishøne 490 FU, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 88 R, Brushane 22 FU, Dobbeltbekkasin 6 R, Hvidklire 7 FU, Svaleklire 3 FU, Tinksmed 5 FU, Ringdue 6 R, Rørsanger 5 SY, Skægmejse 4 R, Gråkrage 3 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Nyhave v/Juulskov: Rød Glente 1 FU. Palle Bo Larsen
Nørreballe Nor: Skestork 1 R, Havørn 1 3K R, Fjordterne 35 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Skestork 1 R, Havørn 1 AD OF, Krumnæbbet Ryle 1 R, Brushane 2 R, Rovterne 3 R, Fjordterne 65 R, Dværgterne 1 R. Ole Goldschmidt
Ommels Hoved (Trillerne): Toppet Skallesluger 3 R, Stor Præstekrave 5 OF, Småspove 1 FU, Storspove 1 R, Mudderklire 2 FU, Mudderklire 2 R. Helge Mølbach Sørensen
Ronæs: Grågås 5 OF, Strandskade 1 R. Erik Røjgaard 
Søgård Mose (Langeland):
Hvid Stork 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Søgård Mose (Langeland): Fiskehejre 22 R,
Hvid Stork 1 AD R, Rødrygget Tornskade 1 M AD R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R, Havørn 2 R, Fjordterne 15 R, Skægmejse 1 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 2 AD R, Krumnæbbet Ryle 5 R, Brushane 8 R, Hvidklire 4 R, Tinksmed 20 R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 60 R, Sølvhejre 2 R, Fiskehejre 10 R, Knarand 2 R, Gråand 55 R, Skeand 14 R, Troldand 27 R, Hvinand 23 R, Havørn 1 AD R, Vandrikse 1 R, Blishøne 85 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 76 R, Krumnæbbet Ryle 7 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 5 R, Brushane 4 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Storspove 3 R, Rødben 3 R, Hvidklire 5 R, Tinksmed 28 R, Mudderklire 7 R, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 3 R, Fjordterne 15 R, Sanglærke 10 R, Digesvale 760 R, Hvid Vipstjert 10 R, Rørsanger 2 R, Skægmejse 1 R, Rødrygget Tornskade 5 R, Stær 1200 R, Tornirisk 8 R, Rørspurv 1 R. Ole Goldschmidt
Vejsnæs Nakke: Digesvale 45 OF, Gul Vipstjert 14 FU, Husrødstjert 2 R. Helge Mølbach Sørensen
Æbelø: Havørn 2 YF UF. Jens Bækkelund
Øgårdshave v/Sandholt: Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 5 FU, Gråand 19 R, Musvåge 1 R, Vibe 4 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Gråkrage 2 FU, Rørspurv 2 FU. Leif Kristensen


    

Lørdag den 21. juli 2018                     Solopgang: 05:07 Solnedgang: 21:40

Svendborgsund ved Iholm: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 16 R, Fiskehejre 1 FU, Grågås 18 R, Ederfugl 40 R, Strandskade 3 FU, Havterne 12 V
Hesselagergård
: Grågås 6 OF, Sanglærke 25+ FU R (en var ringmærket), Rådyr 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skestork 1 R, Bomlærke 1 R. Esben Eriksen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjørnemosegård (Svendborg): Rørhøg 1 R AD, Rørhøg 1 R 1K, Hættemåge 1 OF, Ringdue 1 R, Landsvale 7 FU, Bysvale 5 FU, Solsort 2 R, Rørsanger 1 R, Gråkrage 7 R, Stillits 3 R, Rørspurv 1 R. Pierre Bentzen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 9 R, Skarv 275 R, Knopsvane 60 , Grågås 1 FU, Grågås 90 R, Gravand 13 , Gråand 1 F R, Taffeland 4 R, Troldand 72 AD R, Troldand 4 PUL FU, Havørn 4 , Havørn 1 IMM FU, Havørn 1 IMM OF, Musvåge 2 OF, Fasan 1 R, Vibe 8 R, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 90 , Stormmåge 14 R, Sølvmåge 25 , Svartbag 2 AD OF, Svartbag 5 , Fjordterne 4 AD FU, Fjordterne 4 , Fjordterne 3 AD YF BR, Ringdue 2 OF, Ringdue 2 SY, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 4 FU, Bysvale 18 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 2 OF, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 1 R, Munk 3 SY, Gråkrage 3 FU, Skovspurv 16 FU. Gunnar Jørgensen
Gulstav: Tornsanger 4 YF UF, Rødrygget Tornskade 2 R, Grønirisk 3 YF UF. Søren G. Nielsen
Keldsnor: Toppet Lappedykker 5 YF UF, Knopsvane 6 FU, Grågås 50 FU, Gråand 16 FU, Taffeland 1 R, Spurvehøg 1 M FU, Blishøne 10 FU, Strandskade 1 FU, Klyde 5 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 4 FU, Vibe 35 FU, Temmincksryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 9 FU, Almindelig Ryle 63 FU, Brushane 2 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 8 FU, Splitterne 9 R, Klippedue (Tamdue) 1 FU, Sanglærke 1 FU, Digesvale 300 FU, Bysvale 5 FU, Hvid Vipstjert 15 FU. Søren G. Nielsen
Keldsnor: Toppet Lappedykker 8 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 110 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 14 R, Grågås 95 R, Gravand 14 R, Krikand 16 R, Gråand 50 R, Atlingand 1 R, Taffeland 19 R, Troldand 5 R, Hvinand 4 R, Blishøne 65 R, Strandskade 2 R, Klyde 5 R, Lille Præstekrave 7 R, Stor Præstekrave 39 R, Hjejle 2 R, Vibe 15 R, Dværgryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 16 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 74 R, Brushane 36 R, Småspove 1 R, Rødben 4 R, Hvidklire 8 R, Svaleklire 3 R, Tinksmed 8 R, Mudderklire 57 R, Hættemåge 44 R, Stormmåge 35 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 15 R, Splitterne 6 R, Fjordterne 15 R, Tejst 2 R, Mursejler 4 R, Digesvale 380 R, Bysvale 50 R, Gul Vipstjert 5 R, Hvid Vipstjert 85 R, Stær 450 R. Ole Goldschmidt
Lammehave/Kostenborg:Havørn 1 OF. Gunnar Jørgensen
Lundager v/Assens: Havørn 1 OF. Kirsten Pedersen
Marstal: Splitterne 2 OF, Husrødstjert 1 SY. Helge Mølbach Sørensen
Monnet, Tåsinge: Svaleklire 1 R. Henrik Knudsen
Nørreballe Nor: Skestork 1 R, Havørn 2 AD OF, Strandskade 4 R, Klyde 7 R, Vibe 35 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 6 R, Brushane 21 R, Dobbeltbekkasin 12 R, Rødben 4 R, Hvidklire 5 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 9 R, Fjordterne 26 R. Nis Rattenborg 
Nørreballe Nor: Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 4 FU, Grågås 800 FU, Skeand 1 FU, Klyde 2 FU, Vibe 8 FU, Brushane 7 FU, Rødben 1 FU, Hættemåge 15 FU, Stormmåge 5 FU, Sølvmåge 2 FU. Søren G. Nielsen
Ommelshoved Flak: Hjejle 3 R . Bjarne Jørgensen
Røjle Skov (Årslev): Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU. Leif Sørensen
Siø: Fiskehejre 2 FU, Grågås 20 FU, Gravand 12 FU, Pibeand 2 R, Krikand 4 FU, Gråand 2 FU, Blishøne 3 FU, Strandskade 6 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 4 FU, Temmincksryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 8 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 5 FU, Tinksmed 1 FU, Hættemåge 80 FU, Stormmåge 20 FU, Sølvmåge 30 FU, Svartbag 2 R, Splitterne 6 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 JUV FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 10 FU, Gråkrage 1 R, Stær 25 FU. Søren G. Nielsen
Stavids Å v/Margård: Vagtel 1 FU. Martin Strømkjær
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 4 FU, Skarv 60 FU, Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 2 FU, Grågås 100 FU, Krikand 2 FU, Gråand 30 FU, Troldand 20 FU, Hvinand 3 R, Havørn 2 4K+ OF,  Rørhøg 4 , Blishøne 20 FU, Strandskade 2 FU, Vibe 100 FU, Brushane 11 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Storspove 3 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 11 FU, Mudderklire 6 FU, Hættemåge 20 FU, Stormmåge 5 FU, Fjordterne 10 FU, Ringdue 2 OF, Sanglærke 4 FU, Digesvale 50 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 3 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 10 FU, Rørsanger 4 SY, Rødrygget Tornskade 2 R, Stær 500 FU, Gråspurv 5 FU, Stillits 1 FU, Tornirisk 8 FU, Gulspurv 2 FU, Rørspurv 1 F R, Bomlærke 1 SY. Søren G. Nielsen


   

Fredag den 20. juli 2018                     Solopgang: 05:06 Solnedgang: 21:41

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bagenkop: Husrødstjert 5 R. Nis Rattenborg
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Fiskehejre 10 R, Knopsvane 2 R, Vibe 2 R, Storspove 1 FU, Svartbag 1 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Stær 300 R. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 330 R, Knopsvane 61 R, Grågås 350 R, Gravand 15 R, Troldand 5 , Vibe 13 R, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 2 R, Svartbag 3 R, Fjordterne 9 R, Ringdue 4 FU, Bysvale 15 FU, Hvid Vipstjert 6 FU. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor: Toppet Lappedykker 1 FU, Sorthalset Lappedykker 1 R, Skarv 40 R, Fiskehejre 6 R, Grågås 20 R, Gravand 1 R, Pibeand 4 R, Gråand 6 R, Spidsand 3 R, Taffeland 2 R, Troldand 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 100 R, Strandskade 20 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 8 FU, Hjejle 21 R, Vibe 14 R, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 7 FU, Storspove 1 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 5 FU, Hættemåge 60 R, Stormmåge 20 R, Svartbag 2 R, Splitterne 12 R, Havterne 41 R, Dværgterne 1 FU, Landsvale 30 FU, Bysvale 8 FU, Engpiber 1 FU, Gul Vipstjert 1 1K FU, Hvid Vipstjert 11 FU, Solsort 1 R, Råge 15 R, Stær 6 FU, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 6 FU. Ella Mikkelsen
Egebjerggård Storskov: Hvepsevåge 1 FU. Kurt Due Johansen
Keldsnor: Lille Lappedykker 5 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Strandskade 4 R, lyde 11 , Stor Præstekrave 12 R, Vibe 35 R, Krumnæbbet Ryle 7 R, Almindelig Ryle 48 R, Brushane 14 R, Rødben 3 R, Hvidklire 8 R, Tinksmed 5 R, Mudderklire 11 R, Rovterne 4 , Splitterne 14 R, Fjordterne 16 R, Mursejler 3 R, Digesvale 630 R, Landsvale 15  R, Bysvale 90 R, Gul Vipstjert 6 R, Hvid Vipstjert 110 R. Nis Rattenborg
Kongebroskoven: Huldue 1 SY, Ringdue 2 SY, Stor Flagspætte 2 R, Landsvale 3 OF, Rødhals 1 R, Solsort 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Fuglekonge 1 AD R, Fuglekonge 3 JUV YF UF, Sumpmejse 1 R, Topmejse 2 R, Blåmejse 2 R, Musvit 4 R, Spætmejse 4 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 1 R, Grønsisken 1 SY, Dompap 2 R. Michael Brunhøj Hansen
Kølstrup: Grå Fluesnapper 3 FU. Steen Lauritsen
Lammehave Skov: Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Lille Lappedykker 3 FU, Fiskehejre 17 FU, Grågås 8 R, Gråand 17 R, Fasan 1 FU, Vandrikse 1 JUV FU, Blishøne 17 , Vibe 99 R, Brushane 3 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Hvidklire 7 FU, Svaleklire 2 R, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 20 R, Huldue 1 R, Landsvale 4 FU, Bysvale 6 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Rørspurv 1 FU. Palle Bo Larsen
Lindø + vade v/Jersore: Småspove 15 OF. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Toppet Skallesluger 1 YF BR, Stor Præstekrave 1 R, Småspove 2 OF, Splitterne 10 R. Kurt Due Johansen
Nørre Lyndelse:
Musvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Skestork 1 R, Strandskade 6 R, Klyde 9 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 40 R, Krumnæbbet Ryle 3 R, Almindelig Ryle 11 R, Brushane 14 R, Rødben 3 R, Hvidklire 6 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 5 R, Fjordterne 28 R. Nis Rattenborg
Rath: Rørhøg 2 , Hjejle 9 R, Vibe 15 R. Nis Rattenborg
Røjle Skov (Årslev): Tårnfalk 1 OF. Leif Sørensen
Sollerup: Tårnfalk 1 FU. Ella Mikkelsen
Thurø Rev: Fiskehejre 2 R, Gravand 2 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 6 R, Vibe 2 R, Hættemåge 14 FU, Stormmåge 45 R, Sølvmåge 2 OF, Svartbag 8 OF, Ringdue 4 OF, Sanglærke 5 SY, Landsvale 25 FU, Hvid Vipstjert 9 FU, Solsort 2 R, Spætmejse 1 FU, Træløber 1 FU, Gråkrage 4 R, Stær 1 R, Tornirisk 1 OF. Pierre Bentzen 
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R, Strandskade 2 R, Klyde 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 5 R, Vibe 45 R, Temmincksryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 4 R, Almindelig Ryle 9 R, Brushane 13 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Rødben 4 R, Hvidklire 7 R, Tinksmed 7 R, Mudderklire 11 R, Rovterne 1 AD R, Fjordterne 18 R. Nis Rattenborg
Vesteregn: Hvepsevåge 11 SV. Nis Rattenborg


    

Torsdag den 19. juli 2018                     Solopgang: 05:04 Solnedgang: 21:43

Tange å: Svaler SP 100+ (flest Landsvaler), Skove + Gråspurve 25 FU, Grønirisk 4 FU, Tornirisk 4 FU, Gulspurv 1 SY, Ringdue 4 FU, Stær 4 OF , Hvid vipstjert 6 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bredbjerg: Grønspætte 1 R. Laila Bøhrk
Bøjden Nor: Skarv 35 FU, Grågås 150 FU, Taffeland 9 FU, Toppet Skallesluger 1 F R, Blishøne 100 FU, Strandskade 23 FU, Klyde 1 FU, Stor Præstekrave 22 FU, Hjejle 11 FU, Vibe 15 FU, Almindelig Ryle 7 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 4 FU, Hættemåge 20 FU, Stormmåge 20 FU, Sølvmåge 2 FU, Svartbag 5 R, Splitterne 13 FU, Havterne 5 FU, Landsvale 5 FU, Bysvale 2 FU, Engpiber 2 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 15 FU, Sortkrage 1 FU, Stær 70 FU, Stillits 2 FU, Tornirisk 3 JUV R. Søren G. Nielsen
Fakkebjerg: Vagtel 1 SY. Peter Kjer Hansen
Findinge: Rød Glente 1 FU. Gunnar Jørgensen
Gudbjerg: Blå Kærhøg 1 M AD FU. Leif Bisschop-Larsen
Kohave v/Skovmøllevej: Tårnfalk 3 YF UF. Kurt Due Johansen
Langeskov: Rød Glente 1 OF. Eigil Larsen
Nørre Søby: Rørhøg 1 M AD FU. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Strandskade 2 R, Klyde 4 R, Vibe 28 R, Krumnæbbet Ryle 5 R, Almindelig Ryle 17 R, Brushane 16 R, Dobbeltbekkasin 11 R, Rødben 2 R, Hvidklire 3 R, Mudderklire 5 R, Fjordterne 21 R. Nis Rattenborg
Ravnebjerg: Rørhøg 1 M AD OF. Eigil Larsen
Slipshavn Enge: Sanglærke 2 R, Hvid Vipstjert 10 R, Stær 12 R, Tornirisk 3 R. Leif Sørensen
Strib: Gransanger 1 SY. Eigil Larsen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Svaleklire 1 R, Topmejse 1 R. Palle Bo Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R, Strandskade 2 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 48 R, Krumnæbbet Ryle 4 R, Almindelig Ryle 11 R, Brushane 18 R, Rødben 4 R, Hvidklire 9 R, Tinksmed 6 R, Mudderklire 4 R, Rovterne 5 , Fjordterne 19 R. Nis Rattenborg
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 46 R, Fiskehejre 9 R, Grågås 64 R, Gravand 36 R, Knarand 3 FU, Gråand 34 R, Troldand 19 FU, Toppet Skallesluger 2 OF, Tårnfalk 1 R, Strandskade 8 R, Klyde 52 FU, Stor Præstekrave 5 R, Vibe 6 R, Krumnæbbet Ryle 10 FU, Almindelig Ryle 29 FU, Storspove 1 R, Rødben 6 R, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 2 R, Mudderklire 9 R, Hættemåge 43 R, Svartbag 3 R, Splitterne 6 R, Fjordterne 4 R, Digesvale 22 FU, Landsvale14 FU, Bysvale 6 FU, Engpiber 6 FU, Hvid Vipstjert 12 FU, Solsort 2 R, Rørsanger 1 FU, Tornsanger 8 FU, Musvit 5 FU, Gråkrage 6 FU, Stær 23 FU, Grønirisk 3 OF, Rørspurv 5 R. Kurt Kaack Hansen
Østerø Sø (Knudshoved): Almindelig Ryle 3 R, Splitterne 6 FU, Tornsanger 6 R. Leif Sørensen


   

Onsdag den 18. juli 2018                     Solopgang: 05:03 Solnedgang: 21:44

Keldsnor: Mudderklire 1 R. Erik Thomsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egsmarken v/Ringe: Rørhøg 1 OF. Leif Sørensen
Espe: Rød Glente 1 FU. Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skestork 2 R. Anders Vedel
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skestork 2 R, Lille Skallesluger 1 FU . Martin Strømkjær
Hagenskov Slotsmølle: Misteldrossel 1 FU. Thomas Kampmann
Helnæs Made: Havørn 1 AD OF. Tom Giersing
Keldsnor: Lille Lappedykker 5 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Klyde 9 , Stor Præstekrave 10 R, Hjejle 2 R, Vibe 21 R, Dværgryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 5 R, Almindelig Ryle 14 R, Brushane 9 R, Storspove 2 R V, Rødben 2 R, Hvidklire 11 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 8 R, Rovterne 4 , Splitterne 4 R, Fjordterne 6 R, Digesvale 490 R, Landsvale 90 R, Bysvale 210 R, Hvid Vipstjert 140 R. Nis Rattenborg
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Rovterne 1 FU. Thøgersen Søren
Kølstrup: Grønspætte 2 YF UF. Steen Lauritsen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R. Leif Sørensen
Nørre Broby: Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Pederstrup (Midtfyn): Agerhøne 1 R, Strandskade 3 R, Vibe 42 R. Leif Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R, Vandrikse 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 30 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 8 R, Brushane 9 R, Rødben 4 R, Hvidklire 13 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 5 R, Rovterne 1 AD R, Fjordterne 14 R, Skægmejse 4 R. Nis Rattenborg
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 75 R, Fiskehejre 8 R, Gravand 9 R, Strandskade 5 FU, Klyde 36 FU, Stor Præstekrave 8 FU, Vibe 28 R, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 1 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 1 FU,  Tinksmed 2 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 30 R, Sildemåge 6 OF, Svartbag 2 R, Fjordterne 7 FU, Ringdue 1 OF, Sanglærke 4 SY, Digesvale 60 FU, Landsvale 15 FU, Bysvale 80 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 21 FU, Solsort 4 R, Musvit 1 R, Gråkrage 4 R, Stær 25 FU, Tornirisk 3 R, Gulspurv 1 R. Pierre Bentzen


   

Tirsdag den 17. juli 2018                     Solopgang: 05:01 Solnedgang: 21:45

Fakkebjerg: Hvid stork 1 R. Lisbeth Bech
Lundeborg, matriklen
: Bogfinke 4 FU, Tornirisk 2 FU, Hvid vipstjert 6 FU (2 AD+4 1K), Solsort 1 M (fodrer sine unger, 2. kuld). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 99 AD R, Sorthalset Lappedykker 15 AD FU, Sorthalset Lappedykker 2 PUL R, Grågås 617 R, Havørn 1 AD FU, Blishøne 752 , Brushane 36 FU, Hvidklire 40 FU, Tinksmed 17 FU. Kurt Due Johansen
Hagenskov Slotsmølle: Havørn 1 R. Thomas Kampmann
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 1 R, Mudderklire 23 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 1 R, Krumnæbbet Ryle 8 R. Gregers Johannesen
Klise Nor: Fjordterne 5 R. Nis Rattenborg
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 60 FU, Storspove 130 FU. Kurt Due Johansen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R.. Bo T. Johansen
Østerø Sø (Knudshoved): Kærløber 1 R. Peter Pelle Clausen
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 25 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Krumnæbbet Ryle 7 FU, Fjordterne 10 FU. Søren G. Nielsen


  

Mandag den 16. juli 2018                     Solopgang: 05:00 Solnedgang: 21:47

Keldsnor: Småspove 1 R. Erik Thomsen
Hesselagergård
(06:00): Sanglærke 12 R FU SY, Musvåge 1 R, Grågås 10 OF, Sangdrossel 2 FU, Gulspurv
8 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bagenkop Havn: Sølvmåge 10 R, Kaspisk Måge 1 2K R, Svartbag 3 R. Jacob Sterup
Bjørnemosegård (Svendborg): Rørhøg 3 1K FU, Rørhøg 1 M AD YF UF, Ringdue 2 R, Landsvale 5 FU, Bysvale 4 FU, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 SY, Solsort 2 FU, Solsort 1 OF, Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 5 R, Havesanger 1 SY, Skægmejse 2 R, Gråkrage 2 OF, Stillits 3 OF, Rørspurv 2 SY. Susanne Rørdam Skov
Bårdesø: Natugle 2 SY. Keld Skytte Petersen
Gulstav Mose: Lille Lappedykker 2 , Toppet Lappedykker 1 1K YF UF, Gråstrubet Lappedykker 2 , Fiskehejre 1 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Svaleklire 5 FU, Hvid Vipstjert 15 R NAT, Rørsanger 2 YF SY. Jacob Sterup
Kohave v/Skovmøllevej: Rød Glente 1 FU, Musvåge 3 FU. Kurt Due Johansen
Lille Børnetofte: Rørhøg 1 M 2K FU, Tårnfalk 1 OF. Evald Mehlsen
Marslev: Rørhøg 1 LF FU. Evald Mehlsen
Nørre Søby: Rørhøg 1 FU. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Strandskade 1 R, Klyde 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 35 R, Brushane 11 R, Tinksmed 6 R, Mudderklire 6 R, Fjordterne 15 R. Nis Rattenborg 
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 2 FU, Musvåge 8 FU, Tårnfalk 2 FU. Leif Sørensen
Siø: Gråstrubet Lappedykker 2 ,
Silkehejre 1 R, Fiskehejre 2 R, Havørn 1 AD OF, Strandskade 9 R, Klyde 2 , Lille Præstekrave 2 , Stor Præstekrave 4 R, Hjejle 3 AD R, Vibe 21 R, Almindelig Ryle 3 AD R, Brushane 1 M R, Småspove 1 R, Sortklire 2 AD R, Rødben 2 R, Hvidklire 11 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 8 R, Hættemåge 350 R, Stormmåge 70 R, Sildemåge 1 AD R, Splitterne 22 . Jacob Sterup  
Søndersø (Nordfyn): Spurvehøg 1 OF. Anders Nielsen
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Tårnfalk 2 1K R, Strandskade 4 R, Vibe 4 R, Almindelig Ryle 1 R, Rødben 1 R, Mudderklire 5 R, Nymfeparakit 1 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 1 AD R, Strandskade 2 R, Klyde 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 46 R, Krumnæbbet Ryle 7 R, Almindelig Ryle 9 R, Brushane 13 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Rødben 5 R, Hvidklire 18 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 5 R, Mudderklire 3 R, Rovterne 5 , Fjordterne 27 R. Nis Rattenborg
Øksenrade Skov: Spurvehøg 1 M OF, Musvåge 1 OF, Mursejler 2 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 2 SY, Sumpmejse 3 R, Spætmejse 3 R, Ravn 3 OF. Michael Brunhøj Hansen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 37 R, Gravand 25 R, Gråand 39 R, Taffeland 8 R, Troldand 15 R, Toppet Skallesluger 1 F R, Strandskade 2 R, Klyde 26 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 31 R, Islandsk Ryle 3 FU, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 14 FU, Kærløber 1 R , Dobbeltbekkasin 1 FU, Lille Kobbersneppe 6 R, Storspove 1 R, Rødben 4 R, Hvidklire 3 FU, Mudderklire 5 FU, Hættemåge 276 R, Stormmåge 2 R, Svartbag 2 R, Splitterne 3 R, Fjordterne 10 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 OF, Sanglærke 3 SY, Digesvale 11 FU, Landsvale 7 FU, Bysvale 7 FU, Engpiber 5 R, Hvid Vipstjert 18 FU, Tornsanger 3 R, Stær 72 FU, Grønirisk 3 R, Rørspurv 3 R. Steen Lauritsen 


   

Søndag den 15. juli 2018                     Solopgang: 04:58 Solnedgang: 21:48

Salmenor: Almindelig Ryle 10 AD FU, Dobbeltbekkasin 1 AD FU, Dværgryle 1 FU, Gøg 1 OF, Rødben 1 FU, Sortklire 1 AD FU, Stor Præstekrave 1 AD FU, Sølvhejre 2 R, Tinksmed 6 FU. Allan og Marie Elisabet Lind-Thomsen
Lundeborg, matriklen: Nældesommerfugl 1 FU (På Hjortetrøst). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Håstrup Bjerge: Hvepsevåge 2 R, Rørhøg 1 M R, Spurvehøg 1 OF. Henrik Knudsen
Kohave v/Skovmøllevej: Grågås 170 R. Kurt Due Johansen
Løkkeby Enge: Vibe 14 R, Brushane 38 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Sortklire 5 R, Rødben 6 R, Hvidklire 19 R, Svaleklire 4 R, Tinksmed 16 R, Mudderklire 2 R. Nis Rattenborg
Maegård Odde: Landsvale 15 FU, Engpiber 2 R, Solsort 5 FU, Kærsanger 1 SY, Tornsanger 3 FU, Gransanger 1 SY, Gråspurv 8 FU, Bogfinke 3 FU, Stillits 3 R, Gulspurv 2 R. Kirsten Pedersen
Nørre Søby: Musvåge 6 FU, Tårnfalk 1 FU. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Grågås 1250 R, Temmincksryle 2 R, Rovterne 1 AD R, Fjordterne 55 R. Gregers Johannesen
Siø: Toppet Skallesluger 3 R, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 F FU, Grønbenet Rørhøne 2 R, Strandskade 7 R, Klyde 2 FU, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 11 FU, Hjejle 1 FU, Almindelig Ryle 5 R, Brushane 2 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 9 FU, Tinksmed 8 FU, Splitterne 16 R. Kirsten Pedersen
Stenodde Skov: Gråand 1 R, Sølvmåge 3 R, Ringdue 2 SY, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 15 FU, Gærdesmutte  1 SY, Kærsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 SY, Spætmejse 1 SY, Allike 2 R, Gråkrage 1 R, Gulspurv 2 SY. Henrik Gerner Baark
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R. Bo T. Johansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 68 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 3 R, Brushane 19 R, Storspove 1 R, Rødben 6 R, Hvidklire 22 R, Tinksmed 9 R, Mudderklire 2 R, Fjordterne 48 R, Skægmejse 4 R, Rødrygget Tornskade 4 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 30 R, Fiskehejre 12 R, Knopsvane 10 R, Grågås 130 R, Knarand 1 R, Gråand 7 R, Troldand 6 R, Blishøne 120 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 32 R, Krumnæbbet Ryle 6 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 2 R, Rødben 2 R, Hvidklire 3 R, Hættemåge 60 FU, Sølvmåge 35 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 8 FU, Sanglærke 5 SY, Landsvale 12 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 5 R, Solsort 1 R, Rørsanger 5 SY, Skægmejse 1 R, Rødrygget Tornskade 4 R, Stær 120 R, Gulspurv 5 SY. Pierre Bentzen
Øgårdshave v/Sandholt: Trane 2 FU. Leif Kristensen
Øster Hæsinge: Rød Glente 1 FU, Musvåge 1 FU. Leif Kristensen


    

Lørdag den 14. juli 2018                      Solopgang: 04:57 Solnedgang: 21:49

Svendborgsund ved Iholm: Vibe 4 V, Havterne 1 R.
Tåsinge, Bøgevænget: Kejserkåbe 1 R. Birgitte Skov Hansen
Tryggelev Nor - Salmenor: Rørhøg 1 FU AD M, Rovterne 4 R, Sølvhejre 1 R, Rødrygget tornskade 1 R, Grøn frø 1 R. Finn Skov

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Avernakø: Strandskade 2 FU, Klyde 4 FU, Vibe 3 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 19 FU, Storspove 5 FU. Marianne Hjortlund
Bagenkop Havn:
Husrødstjert 9 R. Nis Rattenborg
Bro Strand: Agerhøne 3 YF UF. Michael Nørfelt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 300 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 52 , Grågås 330 R, Gravand 15 , Gråand 8 R, Taffeland 1 R, Troldand 65 R, Havørn 3 , Havørn 1 IMM OF, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 1 OF, Vibe 15 R, Hættemåge 82 , Hættemåge 8 AD R, Stormmåge 7 R, Sølvmåge 37 , Svartbag 1 AD OF, Svartbag 3 AD R, Fjordterne 2 FU, Fjordterne 1 R, Fjordterne 3 YF BR, Ringdue 1 OF, Ringdue 3 SY, Mursejler 1 FU, Stor Flagspætte 1 OF, Sanglærke 1 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 6 FU, Bysvale 16 FU, Hvid Vipstjert 9 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 3 OF, Solsort 2 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 3 SY, Gransanger 2 SY, Gråkrage 1 FU, Gråkrage 1 OF, Ravn 4 OF, Skovspurv 9 FU, Bogfinke 1 SY, Stillits 4 FU, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 1 FU. Gunnar Jørgensen
Davinde: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Havørn 2 2K+ OF, Lille Præstekrave 2 1K R, Vibe 50 R, Almindelig Ryle 1 R, Fjordterne 15 YF UF. Per Rasmussen
Gyldensteen: Langø Plantage: Spurvehøg 1 R, Solsort 2 R, Munk 1 SY. Bent Jakobsen
Holckenhavn Fjord: Knopsvane 2 YF UF, Grågås 7 OF, Gråand 7 R, Blishøne 25 R, Hættemåge 11 R, Sølvmåge 6 R, Tornsanger 1 SY. Henrik Gerner Baark
Keldsnor: Klyde 5 R, Stor Præstekrave 22 R, Hjejle 2 R, Vibe 18 R, Temmincksryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 11 R, Almindelig Ryle 52 R, Brushane 17 R, Rødben 11 R, Hvidklire 9 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 5 R, Splitterne 1 R, Fjordterne 1 R, Hvid Vipstjert 170 R. Morten Müller, Nis Rattenborg
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Skarv 1 OF, Stor Præstekrave 2 FU, Hættemåge 10 R, Landsvale 6 FU, Grønirisk 1 SY. Julie W. Broge
Stenodde Skov: Gråand 7 R, Toppet Skallesluger 5 R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 5 , Hættemåge 4 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 3 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Landsvale 3 FU, Gærdesmutte 1 R, Kærsanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 1 FU, Spætmejse, Lysbuget (europaea) 1 R, Gråkrage 1 R, Gulspurv 1 R. Henrik Gerner Baark 
Thurø Rev (07:00 - 08:20): Gravand 3 R, Gravand 12 YF UF, Gråand 5 R, Strandskade 12 R, Strandskade 2 SV, Vibe 5 R, Almindelig Ryle 1 R, Mudderklire 5 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 8 FU, Vibe 34 FU, Dværgryle 7 FU, Almindelig Ryle 28 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Storspove 2 R, Rødben 6 , Hvidklire 19 FU, Tinksmed 9 FU, Mudderklire 3 FU, Rovterne 5 , Fjordterne 12 FU, Havterne 3 FU N, Dværgterne 3 FU V. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 2 R,Temmincksryle 1 , Rovterne 3 R. Gregers Johannesen
Tårup Strand: Grønspætte 1 1K SY. Lotte Mejer Sørensen
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 3 R, Fiskehejre 10 R, Knopsvane 6 R, Rørhøg 1 OF, Klyde 4 OF, Fjordterne 12 FU, Stor Flagspætte 1 OF, Rørspurv 1 R. Leif Sørensen
Ørbæk: Havørn 2 OF. Torben Bjørnø


    

Fredag den 13. juli 2018                      Solopgang: 04:56 Solnedgang: 21:50

Svendborgsund ved Iholm: Gråand 3 R, Ederfugl 60 FU, Mudderklire 1 R, Splitterne 4 R, Havterne 3 R
Svendborg, matriklen
: Iris 1 R. Steen Winkel
Gulstav Mose
: Rørdrum 2 R, Rørdrum 1 1K. Erik Thomsen
Lundborg, matriklen
: Storplettet Perlemorsommerfugl 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Tange å
: Grå fluesnapper 2 R, Gærdesanger 2 R, Gransanger 3 FU, Stor flagspætte 2 FU, Fiskehejre 2 OF. Poul Brugs Rasmussen
Tryggelev Nor - Salmenor:  Blishøne 4 AD, Fjordterne/Havterne 1 FU, Grågås 100 OF,  Gråstrubet Lappedykker 2 AD, Hvid Vipstjert 2 AD,  Hættemåge 1 FU,  Rørhøg 1 FU,  Sildemåge 1 OF,  Skarv 3 AD ,  Stormmåge 1 AD OF, Sølvmåge 1 FU, Almindelig Ryle 8 FU,  Sølvhejre 2 FU,  Vibe 5 AD. Allan Lind-Thomsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Gudbjerg
: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Gudbjerg: Tårnfalk 7 R. Leif Bisschop-Larsen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 660 R, Indisk Gås 1 R. Jens Bækkelund
Hestehave v/Sønder Nærå: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Nørre Søby: Rød Glente 1 R. Per Rasmussen
Rudkøbing Havn: Fiskeørn 1 NV. Morten Müller
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Misteldrossel 1 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Hvepsevåge 1 OF, Rødrygget Tornskade 1 YF UF, Rødrygget Tornskade 2 JUV FU. Per Damgaard Poulsen
Thurø Rev: Gravand 7 YF UF, Vibe 9 R, Almindelig Ryle 14 R, Storspove 2 R NØ, Mudderklire 6 R. Arne Bruun 
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R, Hvinand 7 R, Rovterne 5 R (2 AD + 3 1K). Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 2 AD FU, Rovterne 3 , Fjordterne 22 FU. Morten Müller
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 1 AD FU, Toppet Lappedykker 1 AD R, Fiskehejre 6 FU, Knopsvane 6 , Grågås 20 R, Gravand 5 FU, Rørhøg 1 3K+ FU, Blishøne 13 FU, Temmincksryle 2 AD R T, Rovterne 2 AD FU, Dværgterne 4 AD FU, Ringdue 4 OF, Mursejler 30 FU, Råge 140 T R, Gråkrage 4 FU. Morten Müller
Vitsø: Lille Lappedykker 2 PUL YF, Gråstrubet Lappedykker 2 PUL YF, Sorthalset Lappedykker 2 PUL YF,
Skestork 2 AD R, Toppet Skallesluger 2 PUL YF. Niels Munch Kofoed


  

Torsdag den 12. juli 2018                      Solopgang: 04:54 Solnedgang: 21:51

Fakkebjerg (13:00): Hvid stork 1 T S. Jane Ditzel
Tange å
: Hvid vipstjert 10 FU, Tornirisk 12 FU, Stor flagspætte 2 FU, Gransanger 2 FU, Rødstjert 1 R, Sangdrossel 2 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bøjden Nor: Dværgterne 5 R. Leif Sørensen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 2 R, Havørn 1 R. Erik Busk
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 27, Grågås 540 FU, Ravn 14 FU. Jan Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 AD R, Havørn 1 IMM OF. Keld Skytte Petersen
Gyldensteen: Reservatet: Strandskade 100 FU. Jan Pedersen
Keldsnor: Temmincksryle 1 FU. Susanne Rørdam Skov
Mademose v/Tårup Strand: Grønspætte 1 OF. Lotte Mejer Sørensen
Nyborg: Vandrefalk 1 1K FU. Morten Müller
Siø: Pibeand 1 R, Knarand 3 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 2 YF UF, Temmincksryle 1 2K+ R T, Almindelig Ryle 2 R, Brushane 4 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 3 R, Hvidklire 6 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 5 R, Mudderklire 5 R, Sildemåge 3 YF UF, Splitterne 2 1K R. Jens-Gert Hansen
Siø:
Silkehejre 1 R. Nis Rattenborg
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Småspove 2 SV. Niels Andersen
Søndersø (Nordfyn): Mursejler 21 OF. Anders Nielsen 
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Rørhøg 5 R, Fiskeørn 1 FU, Tinksmed 14 R, Rovterne 5 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 5 R. Susanne Rørdam Skov 
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 1 AD OF. Henrik Knudsen
Vesteregn: Rødrygget Tornskade 4 FU. Susanne Rørdam Skov


Onsdag den 11. juli 2018                       Solopgang: 04:53 Solnedgang: 21:52

Tange å: Islandsk ryle 8 OF FU (ses sjældent derude), Almindelig ryle 1 OF FU, Hare 3 FU. Poul Brugs Rasmussen
Tryggelev By: Fiskeørn 1 OF

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 210 R, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 58 , Grågås 50 R, Gravand 17 , Pibeand 2 R, Knarand 6 , Gråand 5 R, Skeand 12 R, Troldand 1 R, Hvinand 2 OF, Hvepsevåge 3 OF, Rød Glente 2 FU, Havørn 2 , Musvåge 1 OF, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Strandskade 1 R, Vibe 6 R, Hættemåge 31 FU, Hættemåge 11 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 26 , Svartbag 5 AD R, Svartbag 1 JUV OF, Fjordterne 4 FU, Fjordterne 7 R, Fjordterne 3 YF BR, Ringdue 2 OF, Ringdue 1 SY, Mursejler 2 FU, Landsvale 12 FU, Bysvale 14 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 4 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 2 SY, Solsort 1 OF, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 OF, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 OF, Tornsanger 1 SY, Havesanger 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 OF, Musvit 1 SY, Skovskade 2 OF, Gråkrage 2 OF, Ravn 3 OF, Bogfinke 1 OF, Bogfinke 1 SY, Stillits 2 OF, Tornirisk 2 OF, . Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Fiskehejre 8 R, Gravand 8 R, Strandskade 14 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 8 R, Hvidklire 1 R, Splitterne 2 FU, Havterne 12 FU, Dværgterne 5 R, Sanglærke 1 R. Leif Sørensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Fiskehejre 24 FU, Canadagås 6 R, Brushane 5 FU, Hvidklire 16 FU, Vader sp., Lille 25 FU. Søren G. Nielsen
Føns By: Hvepsevåge 3 S. Nis Rattenborg
Grusgrave v/Birkum: Havørn 1 AD OF. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Fiskehejre 11 R, Rød Glente 1 R, Havørn 1 R, Rørhøg 1 R, Vibe 36 R. Karl Top
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Bomlærke 1 SY. Evald Mehlsen
Pavebæk (syd for Middelfartvej): Hvepsevåge 3 SV, Duehøg 1 OF. Nis Rattenborg
Rantzausminde: Grønspætte 1 1K FU. Niels Andersen
Revninge: Rørhøg 1 M FU. Evald Mehlsen
Rolsted: Havørn 1 AD OF. Per Rasmussen
Rudkøbing: Vandrefalk 1 OF. Ole Goldschmidt
Skalbjerg: Bynkefugl 2 OF. Hans Glæsel
Sønder Højrup: Tårnfalk 1 FU, Strandskade 2 R. Leif Sørensen
Tarup (Årslev): Rød Glente 1 FU, Huldue 1 SY. Per Rasmussen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Fiskehejre 15 FU, Strandskade 15 FU, Klyde 62 FU, Vibe 10 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 19 FU, Brushane 4 FU, Storspove 5 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 17 FU. Søren G. Nielsen


    

Tirsdag den 10. juli 2018                       Solopgang: 04:52 Solnedgang: 21:53

Svendborg Golfbane: Musvåge 1 R, Blishøne 7 YF UF, Strandskade 3 R, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 2 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 2 SY, Bogfinke 6 R
Lundeborg, matriklen
: Bysvale 4 FU, Mursejler 4 FU, Landsvale 6 FU, Digesvale 8 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bøjden Nor: Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 5 R, Grågås 199 R, Bramgås 1 R, Gravand 4 FU, Skeand 1 R, Taffeland 8 R, Troldand 31 R, Strandskade 36 R, Klyde 3 FU, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 20 R, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 9 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 1 FU, Splitterne 20 R, Havterne 13 R, Dværgterne 5 R, Hvid Vipstjert 3 FU, Blåmejse 2 FU, Skovspurv 2 FU, Stillits 5 FU, Stillits 1 R, Tornirisk 2 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Krumnæbbet Ryle 1 R, Splitterne 20 R, Havterne 13 FU, Dværgterne 5 R. Kirsten Pedersen
Dalby: Agerhøne 1 R. Lars Philip Nielsen
Gestelev: Musvåge 4 FU, Tårnfalk 2 R. Leif Sørensen
Hjulby Mose: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Eske Frank Morthensen
Holckenhavn Fjord: Kaspisk Måge 1 2K R. Eske Frank Morthensen
Keldsnor: Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 132 FU. Claus Dalskov
Kølstrup: Grønspætte 1 R. Steen Lauritsen
Middelfart: Strandskade 6 SØ. Michael Brunhøj Hansen
Nyborg Havn: Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 2 AD R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 R. Klaus Malling Olsen
Siø:
Silkehejre 1 FU, Brushane 1 FU, Hvidklire 3 R, Tinksmed 3 FU, Mudderklire 2 FU, Splitterne 22 FU. Claus Dalskov
Svanninge Bakker: Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 2 SY, Rødstjert 3 1K FU, Solsort 4 SY, Havesanger 3 SY, Munk 3 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 2 FU, Spætmejse 1 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 RI. Leif Kristensen
Keldsnor: Grågås 500 OF, Lille Præstekrave 1 R, Temmincksryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 16 R. Gregers Johannesen
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen): Huldue 2 SY. Eske Frank Morthensen
Søgård Mose (Langeland):
Hvid Stork 1 FU. Claus Dalskov
Svendborg: Sølvmåge 4 OF, Ringdue 3 R, Tyrkerdue 2 R, Mursejler 50 FU, Landsvale 3 FU, Allike 4 OF, Grønirisk 1 R. Pierre Bentzen
Tarup (Årslev): Grønspætte 1 1K OF. Per Rasmussen
Torpegård Skov: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Varbjerg: Splitterne 21 FU. Michael Nørfelt
Vejle (Midtfyn): Mursejler 6 OF. Leif Sørensen
Ørslev Bjerge: Musvåge 1 R, Vibe 1 R, Stillits 1 R. Klaus Malling Olsen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 139 R, Fiskehejre 6 FU, Gravand 45 R, Strandskade 4 R, Klyde 31 FU, Stor Præstekrave 5 R, Vibe 41 R, Dværgryle 1 FU , Krumnæbbet Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 61 FU, Brushane 2 FU, Storspove 1 FU, Rødben 7 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 28 R, Svartbag 1 R, Splitterne 2 OF, Fjordterne 2 R,  Havterne 3 R, Dværgterne 2 R, Sanglærke 1 SY, Engpiber 2 FU, Stær 25 FU. Susanne Rørdam Skov


     

Mandag den 9. juli 2018                       Solopgang: 04:51 Solnedgang: 21:54

Svendborg Golfbane: Musvåge 1 R, Strandskade 3 R, Blishøne 12 R, Hættemåge 16 FU, Gærdesmutte 1 SY, Rødstjert 1 R, Munk 2 SY
Rudkøbing
: Trane 13 OF. Gitte Ibsen
Tange å
: Digesvale 100 OF R (Det må mange af ungerne fra grusgraven på Caroline Amalievej). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Agernæs By (Nordfyn): Rød Glente 1 AD OF. Keld Skytte Petersen
Brahesborg og Brahesborg Skov: Havørn 1 1K+ R. Kirsten Pedersen 
Egebjerggård Storskov: Grønspætte 2 1K R. Keld Skytte Petersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 15 AD R, Canadagås 6 R, Lille Skallesluger 2 BR R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 40 R, Brushane 4 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 5 R, Mudderklire 2 R. Sigrid Kistrup Ilsøe, Tim Hesselballe Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Canadagås 6 R, Lille Skallesluger 2 F FU. Kurt Due Johansen   
Føns Vang: Lille Lappedykker 14 R, Toppet Lappedykker 50 AD R, Sorthalset Lappedykker 6 AD R, Fiskehejre 28 R, Knopsvane 156 AD R, Grågås 800 R, Canadagås 1 R, Pibeand 2 R, Knarand 6 R, Krikand 8 R, Gråand 60 R, Taffeland 13 R, Troldand 35 R, Hvinand 20 R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 M R, Blishøne 100 R, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 1 AD R, Brushane 3 M R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 12 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 2 R, Hættemåge 80 R, Stormmåge 1 R, Svartbag 1 3K R, Splitterne 2 R, Fjordterne 2 AD R, Tornsanger 1 R, Havesanger 1 SY, Gulspurv 1 SY. Michael Brunhøj Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 25 R, Canadagås 8 R, Pibeand 2 M EKL R, Krikand 80 R, Almindelig Ryle 5 R, Brushane 20 R, Hvidklire 5 R, Tinksmed 1 R, Fjordterne 1 R. Sigrid Kistrup Ilsøe, Tim Hesselballe Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 49 R, Toppet Lappedykker 9 R, Sorthalset Lappedykker 17 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 28 R, Knopsvane 82 R, Grågås 690 R, Indisk Gås 1 R, Pibeand 4 R, Knarand 4 R, Krikand 292 R, Gråand 167 R, Skeand 21 R, Taffeland 7 R, Troldand 32 R, Toppet Skallesluger 3 R, Havørn 1 IMM FU, Rørhøg 2 FU, Blishøne 1095 R, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 77 FU, Almindelig Ryle 9 FU, Brushane 7 R, Rødben 8 FU, Hvidklire 42 FU, Tinksmed 4 R, Mudderklire 2 R, Hættemåge 90 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 25 R, Stær 15 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Skarv 4 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 42 R, Gravand 1 R, Gråand 15 R, Ederfugl 87 R, Toppet Skallesluger 5 R, Strandskade 7 R, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 15 R, Storspove 8 R, Rødben 1 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 3 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 142 R, Svartbag 3 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Canadagås 6 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Gravand 8 R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 F FU, Strandskade 73 R, Klyde 4 R, Hjejle 12 R, Vibe 5 R, Almindelig Ryle 63 FU, Storspove 20 R, Rødben 7 FU, Hvidklire 1 R, Hættemåge 140 R, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 35 R, Sortkrage 1 FU. Jens Bækkelund
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg: Tejst 3 AD R. Henrik Mørup-Petersen
Keldsnor: Klyde 5 YF, Lille Præstekrave 2 R, Temmincksryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 4 SDR R, Almindelig Ryle 120 R. Henrik Mørup-Petersen
Svanninge Bakker: Spurvehøg 1 OF. Leif Kristensen
Lindkær v/Ravnholt: Fiskehejre 1 OF, Rød Glente 1 OF, Havørn 1 OF, Rørhøg 1 OF. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 1 R, Dværgmåge 1 AD R, Fjordterne 55 R. Gregers Johannesen
Risinge Hoved: Rørhøg 1 F FU. Evald Mehlsen  
Sortemosen (Sydfyn): Trane 2 R, Sølvmåge 2 R, Sanglærke 2 SY, Engpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 2 FU, Bynkefugl 4 , Tornsanger 1 SY, Rørspurv 1 SY. Finn og Susanne Rørdam Skov
Tarup (Årslev): Grønspætte 1 1K OF. Per Rasmussen
Søllinge: Rød Glente 2 OF, Musvåge 5 R, Tårnfalk 1 R. Leif Sørensen
Sønder Højrup: Rørhøg 1 OF. Leif Sørensen
Tarup (Årslev): Tårnfalk 2 R, Strandskade 1 R, Hvid Vipstjert 3 R. Leif Sørensen
Viemose v/Gammel Stenderup: Rørhøg 1 FU. Leif Kristensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Atlingand 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 30 R, Hjejle 20 R, Strandhjejle 2 R, Almindelig Ryle 60 R, Kærløber 1 R, Brushane 5 R, Storspove 15 R, Sortklire 3 R, Hvidklire 40 R, Tinksmed 10 R, Havterne 4 R. Sigrid Kistrup Ilsøe, Tim Hesselballe Hansen


   

Søndag den 8. juli 2018                       Solopgang: 04:50 Solnedgang: 21:55

Bjernemark, Taasinge: Hvid stork 1 FU. Malene Lykke Stougaard
Tange å
: Tornirisk 6 FU, Gulspurv 1 R, Munk 5 FU (2AD+ 3 1K), Gråspurv 10 FU, Hare 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Brændegård Sø: Fiskeørn 1 FU, Lille Præstekrave 1 R, Fjordterne 13 R. Annette Friis
Bøjden Nor: Fjordterne 23 R. Annette Friis
Ejby: Råge 600 R. Jens Gregersen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 3 R, Sorthovedet Måge 1 AD R, Hættemåge 1500 YF. Per Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 31 , Grågås 980 FU, Rovterne 1 AD R. Jan Pedersen 
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg: Mudderklire 28 R, Splitterne 45 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Lille Præstekrave 2 R. Nis Rattenborg
Mademose v/Tårup Strand: Grønspætte 1 SY. Lotte Mejer Sørensen
Mågeøerne: Strandskade 50 FU, Sølvmåge 1010, Splitterne 90 R. Jan Pedersen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 135 R, Krikand 5 OF, Gråand 40 R, Musvåge 1 R, Fasan 2 R, Vandrikse 2 R, Blishøne 200 R, Svaleklire 3 R, Fjordterne 6 R, Huldue 2 R, Ringdue 4 R, Sanglærke 2 R, Landsvale 2 R, Bysvale 1 R, Rørsanger 11 R, Tornsanger 3 R, Havesanger 5 R, Munk 1 R, Gransanger 5 R, Musvit 4 R, Spætmejse 1 R, Ravn 1 R, Bogfinke 3 SY, Stillits 2 R, Gulspurv 4 SY, Rørspurv 5 R. Annette Friis
Nørreballe Nor:
Sølvhejre 2 OF, Dværgmåge 1 AD R, Fjordterne 22 R, Dværgterne 2 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor:
Sølvhejre 1 N, Dværgmåge 1 AD R. Ole Goldschmidt
Siø:
Silkehejre 1 R, Lille Præstekrave 4 R,Tinksmed 12 R, Splitterne 55 R. Ole Goldschmidt
Siø:
Silkehejre 1 FU, Lille Præstekrave 2 1K FU, Splitterne 47 AD YF UF. Morten Müller
Skåstrup Frihed: Munk 13 SY, Ravn 4 R. Jan Pedersen
Sortemosen (Sydfyn): Rød Glente 2 OF. Annette Friis
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 32 R. Annette Friis


    

Lørdag den 7. juli 2018                       Solopgang: 04:49 Solnedgang: 21:56

Tange å: Splitterne 25+ OF S ( flere småflokke, langt væk), Tornsanger 4 FU (2 AD + 2 1K), Digesvale 25 FU R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 1 R, Fjordterne 10 FU. Annette Friis
Bøjden Nor: Fjordterne 20 R. Annette Friis
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 AD FU, Rovterne 1 AD R. Anders Vedel
Havet ud for Keldsnor: Tejst, Østersøtejst (grylle) 2 AD SDR FU. Morten Müller
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg: Småspove 5 SV. Ralph Qwinten
Keldsnor: Lille Præstekrave 1 1K FU, Digesvale 300 R. Søren G. Nielsen
Kullerup v/Ørbæk: Ravn 3 R. Annette Friis
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 2 R, Havørn 1 R, Trane 3 R, Lille Præstekrave 2 R. Annette Friis
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Grønspætte 1 R. Bo K. Stephensen
Nakkebølle Inddæmning: Fjordterne 5 R. Annette Friis
Nørreballe Nor: Dværgmåge 1 AD R, Fjordterne 35 R, Dværgterne 6 R. Nis Rattenborg
Nørresø v/Brahetrolleborg: Rød Glente 1 R. Annette Friis
Siø:
Silkehejre 1 AD FU, Splitterne 36 . Morten Müller
Siø:
Silkehejre 1 R, Atlingand 1 M R, Splitterne 50 FU. Søren G. Nielsen
Skovsgård: Havørn 1 1K R. Ole Goldschmidt
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Havørn 2 AD OF. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R, Atlingand 1 R, Knarand 29 R, Brushane 32 R, Hvidklire 31 R, Tinksmed 22 R, Rovterne 2 R, Fjordterne 10 R, Rødrygget Tornskade 7 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Lille Præstekrave 2 1K FU, Hvidklire 29 FU, Tinksmed 17 FU, Fjordterne 6 AD FU. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 FU. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Hvidklire 25 R,Tinksmed 15 R, Fjordterne 8 R. Nis Rattenborg
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 1 FU. Inger Christensen


    

Fredag den 6. juli 2018                       Solopgang: 04:47 Solnedgang: 21:57

Tarup: Grønspætte 2 FU 1K. Erik Thomsen
Tange å
: Spætmejse 3 (1 AD + 2 1K), Tornsanger 2 AD (fodrer unger), Rørspurv 1 SY, Gulbug 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Botofte Skovmose: Grågås 518 R, Knarand 26, Rød Glente 1 R, Havørn 2 AD R, Fjordterne 6 R, Rødrygget Tornskade 3 . Henning Lykke Larsen
Ståby: Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Tommerup Teglværk: Husrødstjert 3 R. Søren G. Nielsen
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg: Dværgmåge 1 AD SDR SV, Grågås 2 SV, Knarand 2 SV, Gråand 1 SV, Ederfugl 24 SV, Toppet Skallesluger 1 OF, Strandskade 1 OF, Almindelig Ryle 2 SV, Lille Kobbersneppe 14 SV, Småspove 2 SV, Splitterne 11 OF, Havterne 15 SV, Tejst 3 FU, Mursejler 14 T. Ralph Qwinten
Nordenbro: Grågås 92 OF, Havesanger 1 SY. Ralph Qwinten
Strandeng v/Føllesbjerg: Klyde 1 OF, Mudderklire 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 2 R, Rørsanger 3 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Tornirisk 10 R, Rørspurv 1 SY. Ralph Qwinten
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 FU, Knarand 20 FU, Hvidklire 42 FU, Tinksmed 18 FU, Skarv 5 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 9 YF UF, Grågås 188 R, Pibeand 3 FU, Krikand 14 FU, Rørhøg 1 FU, Stor Præstekrave 4 FU, Vibe 38 R, Almindelig Ryle 25 FU, Brushane 18 FU, Rødben 1 FU,  Fjordterne 10 FU, Hvid Vipstjert 7 FU, Stenpikker 1 FU, Rørsanger 1 SY, Stillits 1 SY. Ralph Qwinten
Vesteregn: Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY. Ralph Qwinten
Vognsbjerg: Grågås 6 OF, Tornsanger 1 SY, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY, Stillits 3 SY, Gulspurv 1 SY. Ralph Qwinten


    

Torsdag den 5. juli 2018                       Solopgang: 04:46 Solnedgang: 21:58

Lundeborg, matriklen: Ringdue 4 FU, Dompap 2 FU, Mursejler 4 OF, Bysvale 6 OF, Landsvale 4 OF, Gærdesanger 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Tarup: Moskusbuk 4 FU. Erik Thomsen
Langesø Gods + Langesø: Grønspætte 1 R

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Botofte Skovmose: Knarand 10 R, Skeand 11 R, Havørn 2 AD R, Duehøg 1 F R, Lærkefalk 1 FU, Trane 2 R, Fjordterne 5 R. Henning Lykke Larsen
Brændegård Sø: Knarand 25 R, Havørn 2 AD R, Fjordterne 6 FU. Gunnar Jørgensen
Fakkebjerg: Rørdrum 1 OF. Ralph Qwinten
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg: Småspove 6 SV,  Tejst 8 FU. Ralph Qwinten
Heden (Midtfyn): Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 1 R, Havørn 3 R. Karl Top
Lindkær v/Ravnholt: Lille Præstekrave 3,  Tinksmed 11 FU. Palle Bo Larsen
Nørreballe Nor: Fjordterne 43 FU, Fjordterne 25 YF UF. Ralph Qwinten
Sallinge Lunde: Rød Glente 1 FU. Lilly Sørensen
Skåstrup Strand Sommerhusområde: Rød Glente 1 FU. Egon Iversen
Strandeng v/Føllesbjerg: Rørsanger 4 SY, Tornsanger 1 SY, Grønirisk 1 R, Stillits 1 OF, Rørspurv 2 SY. Ralph Qwinten
Søndenbro Østeregn: Mudderklire 10 R, Tejst 4 FU. Ralph Qwinten
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 FU. Ralph Qwinten
Vognsbjerg: Mudderklire 3 R, Stor Flagspætte 1 FU, Sanglærke 2 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Husskade 1 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY, Stillits 1 SY, Tornirisk 1 SY, Gulspurv 1 SY. Ralph Qwinten
Øksendrup: Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen


     

Onsdag den 4. juli 2018                       Solopgang: 04:45 Solnedgang: 21:58

Botofte Skovmose: Rovterne  2 R. Henning Lykke Larsen
Tange å: Stillits 2 FU, Gulbug 1 FU, Kernebider 1 R, Grønirisk 4 FU, Tornirisk 6 FU, Sangdrossel 1 FU, Hvid vipstjert 10 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bammeskov: Ravn 2 R. Ralph Qwinten
Botofte: Tårnfalk 1 JUV R. Ralph Qwinten
Botofte Skovmose: Fiskehejre 1 OF, Taffeland 7 YF UF, Rørhøg 1 FU, Grønbenet Rørhøne 4 YF UF, Strandskade 2 R, Vibe 8 R, Fjordterne 5 R, Mursejler 15 FU, Rørsanger 1 SY. Ralph Qwinten
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 1 AD R, Toppet Lappedykker 8 , Gråstrubet Lappedykker 3 , Fiskehejre 3 R, Knopsvane 5 3K+ OF, Knopsvane 2 AD R, Knarand 12 R, Skeand 2 R, Taffeland 1 M AD R, Ederfugl 8 S, Rød Glente 1 FU, Havørn 2 AD R, Rørhøg 2 , Grønbenet Rørhøne 7 , Strandskade 3 R, Vibe 17 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 2 R, Rovterne 2 FU, Splitterne 3 OF, Fjordterne 5 FU, Ringdue 1 R, Tyrkerdue 2 R, Gøg 1 R, Mursejler 8 FU, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 2 SY, Landsvale 2 FU, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 4 R, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Husskade 2 R, Allike 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 16 R, Gråspurv 1 BR R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 R, Stillits 1 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 1 SY. Henning Lykke Larsen
Dovns Klint: Rørhøg 1 M AD FU, Husrødstjert 1 M AD R, Gærdesanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Bogfinke 1 SY. Henning Lykke Larsen
Enebærodde: Toppet Skallesluger 2 FU, Strandskade 6 FU, Vibe 4 FU, Storspove 25 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 2 FU, Sølvmåge 6 FU, Fjordterne 12 FU, Ringdue 6 FU, Sanglærke 5 SY, Solsort 6 FU, Sivsanger 1 SY, Gærdesanger 1 FU, Tornsanger 5 FU, Munk 3 SY, Gransanger 3 FU, Gråkrage 3 FU, Ravn 2 FU, Grønirisk 3 FU, Gulspurv 6 FU, Rørspurv 2 SY. Egon Iversen
Enge v/Boltinggård: Strandskade 1 R. Palle Bo Larsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 6 FU, Gråstrubet Lappedykker 23 FU, Sorthalset Lappedykker 20 FU, Fiskehejre 6 FU, Knopsvane 3 FU, Grågås 40 FU, Canadagås 6 FU, Gravand 12 FU, Knarand 1 FU, Krikand 30 FU, Gråand 30 FU, Skeand 54 FU, Troldand 10 FU, Havørn 1 AD FU, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Blishøne 200 FU, Strandskade 4 FU, Klyde 6 FU, Lille Præstekrave 4 FU, Brushane 5 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 300 FU, Stormmåge 2 FU, Sølvmåge 15 FU, Sanglærke 3 SY, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 3 FU, Solsort 3 FU, Rørsanger 2 SY, Gærdesanger 1 FU, Munk 2 SY, Gråkrage 5 FU, Stær 50 FU, Bogfinke 1 SY, Stillits 2 FU, Gulspurv 2 SY. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 16 YF, Toppet Lappedykker 20 YF, Gråstrubet Lappedykker 22 YF UF, Sorthalset Lappedykker 24 YF, Canadagås 6 R, Skeand 1 F R, Taffeland 1 F R, Troldand 10 R, Bjergand 1 F R, Stor Skallesluger 2 JUV R, Rørhøg 1 F AD R, Hvidklire 3 R, Tinksmed 10 FU, Mudderklire 1 R, Gulbug 1 SY, Stær 117 R. Michael Nørfelt  
Gulstav Mose: Fiskehejre 2 R, Pibeand 1 R, Rørhøg 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Strandskade 2 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 1 OF, Rørsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Stillits 1 SY, Grønsisken 1 R. Ralph Qwinten
Havet ud for Keldsnor: Toppet Lappedykker 2 SV, Taffeland 1 SV, Ederfugl 82 SV, Storspove 1 SV, Splitterne 5 FU, Tejst 1 SV, Bysvale 1 SV. Ralph Qwinten
Hovedskov v/Sandholt: Rød Glente 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Keldsnor: Strandskade 2 R, Klyde 8 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 45 R, Almindelig Ryle 6 R, Brushane 10 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 4 R, Mudderklire 3 R, Splitterne 14 R, Fjordterne 4 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Grågås 71 FU, Pibeand 5 FU, Knarand 2 R, Krikand 24 FU, Skeand 6 R, Troldand 5 R, Hvinand 6 FU, Klyde 6 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Almindelig Ryle 5 FU, Brushane 7 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 1 R, Splitterne 13 R, Gøg 1 SY, Digesvale 300 R, Gul Vipstjert 4 R, Hvid Vipstjert 12 FU, Tornsanger SY, Munk 1 SY. Ralph Qwinten
Klise Nor: Vibe 15 R, Svaleklire 3 R. Nis Rattenborg  
Knudshoved Færgehavn: Topmejse 3 R. Peter Pelle Clausen
Lindholm, Nyborg: Husrødstjert 2 R. Peter Pelle Clausen 
Lundemosen: Rørsanger 1 SY. Ralph Qwinten
Løkkeby Enge: Gråstrubet Lappedykker 2 YF UF. Ralph Qwinten
Løkkeby Strand og Storebælt ud for: Ederfugl 3 FU, Toppet Skallesluger 1 R, Splitterne 1 FU. Ralph Qwinten
Nørreballe Nor: Bramgås 1 FU, Knarand 5 FU, Tornsanger 1 SY. Ralph Qwinten
Nørreballe Nor: Strandskade 6 R, Klyde 12 R, Lille Præstekrave 4 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 35 R, Brushane 6 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 4 R, Fjordterne 40 R, Dværgterne 6 R. Nis Rattenborg
Roerslev: Rød Glente 1 FU. Egon Iversen 
Romsø: Skarv 50 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Gravand 1 R, Ederfugl 12 R, Strandskade 12 YF UF, Mudderklire 1 R, Huldue 2 R, Ringdue 2 R, Digesvale 15 R, Landsvale 1 R, Tornsanger 2 R, Stær 60 R. Jørgen Hjorth Jensen 
Rudkøbing Løb m.m.: Ederfugl 200 R, Toppet Skallesluger 3 FU, Havterne 1 R. Ralph Qwinten
Siø: Skarv 2 OF, Skarv 9 R,
Silkehejre 1 FU, Grågås 300 R, Gravand 11 R, Gråand 15 FU, Skeand 13 YF UF, Toppet Skallesluger 3 FU, Blishøne 12 FU, Strandskade 1 R, Klyde 3 YF UF, Vibe 6 FU, Tinksmed 1 FU, Hættemåge 400 YF UF, Stormmåge 98 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 6 R, Splitterne 68 YF UF, Ringdue 1 OF, Landsvale 9 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Stær 1 FU. Martin Rheinheimer
Siø:
Silkehejre 1 R, Strandskade 2 R, Klyde 3 , Vibe 6 R, Rødben 2 R, Tinksmed 1 R, Splitterne 70 R. Nis Rattenborg
Skydebjerg: Rød Glente 1 AD FU, Tårnfalk 1 FU. Kirsten Pedersen
Stevneskov (Svendborg): Skarv 1 OF, Musvåge 1 OF, Ringdue 2 OF, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 JUV R, Solsort 5 SY, Gransanger 4 SY, Gråkrage 3 OF, Bogfinke 5 SY. Pierre Bentzen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Lille Lappedykker 2 AD FU, Gråand 3 R, Troldand 1 F R, Musvåge 2 FU, Blishøne 1 YF UF, Blishøne 1 PUL R, Vibe 1 YF K, Vibe 1 PUL R, Svaleklire 3 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 1 FU, Skovpiber 1 SY, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 6 SY, Solsort 10 SY, Sangdrossel 3 SY, Munk 3 SY, Gransanger 3 SY, Skovskade 2 R, Bogfinke 4 SY, Gulspurv 2 R. Palle Bo Larsen
Tranekær: Musvåge 1 R. Henning Lykke Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R, Vandrikse 2 FU, Strandskade 2 R, Vibe 75 R, Almindelig Ryle 7 R, Kærløber 1 R, Brushane 7 R, Hvidklire 3 R, Tinksmed 6 R, Mudderklire 3 R, Fjordterne 6 R. Nis Rattenborg 
Skydebjerg: Rød Glente 1 AD FU, Tårnfalk 1 FU. Kirsten Pedersen
Tullebølle: Spurvehøg 1 OF. Ralph Qwinten
Universitetet, Odense: Stillits 4 FU. Martin Rheinheimer
Æbelø: Lille Lappedykker 2 YF, Ederfugl 6 R, Toppet Skallesluger 2 M R, Rød Glente 1 R, Strandskade 30 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 5 OF, Splitterne 9 R, Havterne 40 YF UF, Huldue 1 R, Sanglærke 20 SY, Engpiber 5 R, Rødstjert 4 M YF UF, Tornsanger 2 R, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 4 SY, Pirol 1 SY, Ravn 4 R, Lille Korsnæb 9 OF. Michael Nørfelt
Ørnehøj-området (Gulstav): Havørn 1 FU. Ralph Qwinten


   

Tirsdag den 3. juli 2018                       Solopgang: 04:45 Solnedgang: 21:59

Tryggelev Nor: Sølvhejre 2 FU, Trane 2 OF, Rødrygget tornskade 2 R. Finn Skov
Slipshavn og Lindholm
: Vibe 2 FU, Engpiber 4 FU, Hvid vipstjert 8 FU, Stor præstekrave 1 FU, Lille kobbersneppe 1 FU, Gråand 6 FU, Strandskade 2 FU, Sølvmåge 12 FU, Hættemåge 10 FU, Knopsvane 2 FU. Stormmåge 1 PULL R. Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bagenkop: Lille Lappedykker 1 FU, Knopsvane 2 R, Moskusand 1 R, Husrødstjert 1 M YF FU. Ralph Qwinten
Bellinge: Rød Glente 1 R, Musvåge 12 R. Jens Friis-Walsted
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 1 AD R, Toppet Lappedykker 6 , Gråstrubet Lappedykker 2 , Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 3K+ OF, Knopsvane 2 AD R, Gravand 2 S, Knarand 13 R, Krikand 7 R, Skeand 5 R, Troldand 5 M AD R, Ederfugl 8 S, Toppet Skallesluger 1 M AD R, Havørn 2 AD R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 AD R, Strandskade 1 R, Vibe 8 R, Storspove 1 V, Hvidklire 2 R, Stormmåge 1 AD R, Sølvmåge 1 AD R, Splitterne 5 OF, Fjordterne 6 R, Fjordterne/Havterne 4 S, Ringdue 3 R, Tyrkerdue 1 R, Gøg 1 R, Mursejler 7 R, Stor Flagspætte 2 R, Landsvale 7 R, Bysvale 6 R, Hvid Vipstjert 3 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Husskade 7 R, Gråkrage 3 R, Stær 65 R, Gråspurv 1 BR R, Bogfinke 1 SY, Stillits 1 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 M AD R. Henning Lykke Larsen
Bøjden Nor: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 26 R, Fiskehejre 12 R, Knopsvane 16 R, Grågås 140 FU, Bramgås 1 R, Gravand 5 YF UF, Taffeland 26 R, Troldand 31 R, Toppet Skallesluger 5 R, Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 54 R, Strandskade 22 FU, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 31 R, Almindelig Ryle 5 FU, Brushane 4 M FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 5 R, Mudderklire 2 R, Hættemåge 47 R, Stormmåge 18 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 2 R, Splitterne 2 R, Havterne 38 R, Dværgterne 1 R, Gøg 1 R, Stor Flagspætte 1 1K FU, Sanglærke 2 SY, Landsvale 18 FU, Bysvale 2 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 6 FU, Solsort 2 R, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 YF K, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 YF K, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Råge 40 FU, Gråkrage 1 R, Ravn 1 OF, Stær 1 R, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 2 R. Niels Bomholt Jensen
Bøllemosen (Sydfyn): Gråstrubet Lappedykker 6 YF, Skovsneppe 1 R. Arne Bruun
Dovns Klint: Digesvale 200 R. Ralph Qwinten
Eskebjerg: Tårnfalk 1 FU. Ralph Qwinten
Fakkebjerg: Gul Vipstjert 1 OF, Gulbug 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Lille Korsnæb 1 OF, Gulspurv 1 SY. Ralph Qwinten
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Grågås 5 FU, Svaleklire 3 FU. Ralph Qwinten
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Gråstrubet Lappedykker 1 OF, Ederfugl 24 R, Splitterne 4 T. Ralph Qwinten 
Havet mellem Bagenkop og Gulstav: Fiskehejre 7 S. Ralph Qwinten
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg: Splitterne 8 FU. Ralph Qwinten
Hårby Made: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 3 AD R, Fiskehejre 1 JUV YF UF, Knopsvane 2 R, Gråand 13 R, Gråand 8 PUL YF, Troldand 7 R, Troldand 3 PUL YF UF, Musvåge 2 R, Vibe 17 R, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 1 FU, Hættemåge 10 R, Ringdue 6 R, Mursejler 11 FU, Hvid Vipstjert 8 FU, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Rødstjert 1 YF BR, Kærsanger 1 SY, Tornsanger 4 SY, Havesanger 2 SY, Munk 2 R, Blåmejse 2 R, Musvit 3 R, Spætmejse 1 FU, Skovskade 1 R, Bogfinke 6 SY, Stillits 1 SY. Kirsten Pedersen 
Keldsnor: Canadagås 14 R. Ralph Qwinten
Lundemosen: Gøg 1 R, Grønirisk 1 SY, Rørspurv 1 FU. Ralph Qwinten
Lunden: Mudderklire 10 R, Stor Flagspætte 1 FU, Digesvale 40 YF, Hvid Vipstjert 5 FU, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 6 SY, Sangdrossel 2 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 6 SY, Gransanger 4 SY, Bogfinke 5 SY, Stillits 2 SY, Gulspurv 1 SY. Ralph Qwinten
Marker m.m. ved Gulstavvej nord for Eget: Grågås 117 FU, Rørhøg 1 R, Trane 2 FU, Vibe 32 FU, Svaleklire 1 OF, Huldue 2 OF, Gøg 1 SY. Ralph Qwinten
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 15 R, Grågås 550 R, Bramgås 1 R, Strandskade 4 R, Klyde 12 R, Lille Præstekrave 6 R, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 20 R, Brushane 2 R, Sortklire 1 R, Rødben 10 R, Hvidklire 4 R, Mudderklire 1 R, Fjordterne 64 , Dværgterne 8 R, Gul Vipstjert 2 R, Stær 100 R. Ole Goldschmidt 
Søgård Mose (Langeland): Gråstrubet Lappedykker 2 YF UF, Fiskehejre 14 FU, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 FU, Brushane 4 FU, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 1 FU, Gøg 1 OF. Ralph Qwinten
Risinge Hoved: Gul Vipstjert 2 YF UF, Gul Vipstjert 2 JUV R. Evald Mehlsen
Røjle Skov (Årslev): Rørhøg 2 R. Leif Sørensen
Siø:
Silkehejre 1 FU, Stor Præstekrave 1 R, Brushane 2 R, Hvidklire 5 R, Tinksmed 8 R. Ole Goldschmidt
Sundet - Faaborg: Havørn 1 R. Peter Lillesø
Søgård Pyt: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Grågås 2 R, Gråand 21 FU, Rørhøg 1 FU, Svaleklire 1 R, Munk 1 SY. Ralph Qwinten
Tarup (Årslev): Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave: Havørn 1 AD OF. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 9 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 47 R,
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 37 R, Knopsvane 12 R, Grågås 205 R, Pibeand 5 R, Knarand 33 R, Krikand 14 R, Gråand 145 R, Skeand 32 R, Taffeland 1 R, Troldand 16 R, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 210 R, Strandskade 1 R, Klyde 1 R, Lille Præstekrave 3 R, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 2 R, Vibe 45 R, Brushane 9 R, Hvidklire 7 R, Tinksmed 22 R, Mudderklire 3 R, Fjordterne 14 R, Sanglærke 6 R, Hvid Vipstjert 45 R, Rørsanger 5 R, Skægmejse 2 R, Rødrygget Tornskade 6 R, Stær 1700 R, Stillits 2 R, Tornirisk 6 R, Rørspurv 2 R. Ole Goldschmidt
Universitetet, Odense: Rørhøg 1 FU, Vagtel 1 SY, Trane 2 SV, Storspove 1 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Jernspurv 1 SY, Husrødstjert 1 R, Bogfinke 1 SY, Stillits 1 SY, Tornirisk 2 FU, Dompap 1 M FU, Gulspurv 1 SY. Martin Rheinheimer 
Vognsbjerg: Vagtel 1 SY, Jernspurv 1 SY, Stillits 1 SY. Ralph Qwinten
Ørnehøj-området (Gulstav): Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 70 R, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 1 FU, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Råge 80 R. Ralph Qwinten
Østergård-Hovedgård: Havørn 1 R. Peter Lillesø


    

Mandag den 2. juli 2018                       Solopgang: 04:44 Solnedgang: 21:59

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 2 R, Marsvin 1 FU
Vejlen, Taasinge
: Rørhøg 1 F FU, Rørspurv 1 F R, Rørsanger 1 SY, Fiskehejre 10+ FU + R + OF, Hættemåge 3 FU, Sølvmåge 10+, Rødben 4 FU, Hvidklire 2-3 FU. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Siø
(12:00 - 15:00):
Silkehejre 1 R, Brushane 3 FU, Toppet skallesluger 18 F +M FU + R, Ederfugl 2 1 M + 1 F R, Strandskade 10+ R. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Hesselagergård
: Tårnfalk 3 R 1K, Sanglærke 6 OF. Poul Brugs Rasmussen
Broholm, Gudmevej: Tårnfalk 4 R 1K. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjørnemose (Ravnholt): Rød Glente 2 OF, Rørhøg 1 OF. Karl Top
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 2 AD R, Toppet Lappedykker 13 , Gråstrubet Lappedykker 7 ,
Sølvhejre 2 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 2 AD R, Grågås 504 R, Knarand 9 R, Krikand 38 R, Skeand 10 R, Taffeland 4 , Troldand 4 , Ederfugl 28 S, Toppet Skallesluger 1 M AD R, Rød Glente 1 FU, Havørn 2 AD FU, Rørhøg 2 , Tårnfalk 1 M AD FU, Fasan 1 M AD R, Grønbenet Rørhøne 1 AD R, Trane 2 R, Strandskade 4 R, Vibe 4 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Storspove 1 S, Tinksmed 2 R, Stormmåge 1 AD R, Sølvmåge 2 AD R, Rovterne 1 FU, Splitterne 2 OF, Fjordterne 2 R, Ringdue 4 R, Tyrkerdue 1 R, Gøg 2 R, Mursejler 4 FU, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 1 SY, Digesvale 2 FU, Landsvale 1 FU, Bysvale 3 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 2 SY, Solsort 3 R, Sangdrossel 2 SY, Rørsanger 3 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Skægmejse 2 R, Husskade 3 R, Allike 4 R, Gråkrage 1 R, Stær 40 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 2 R, Stillits 1 R, Gulspurv 3 SY, Rørspurv 1 SY. Henning Lykke Larsen
Botofte Skovmose: Rød Glente 1 OF,Havørn 2 OF,Rovterne 1 FU. Jens O. Hansen 
Brahesborg og Brahesborg Skov: Fiskehejre 1 R, Grågås 24 R, Gråand 30 R, Musvåge 2 R, Fasan 10 , Grønbenet Rørhøne 1 R, Hættemåge 70 OF, Ringdue 12 R, Stor Flagspætte 1 FU, Landsvale 30 FU, Bysvale 40 FU, Skovpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 1 FU, Kærsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 R, Gransanger 4 SY, Sortmejse 1 R, Blåmejse 6 R, Musvit 4 R, Spætmejse 2 FU, Træløber/Korttået Træløber 1 FU, Allike 4 R, Skovspurv 10 FU, Bogfinke 6 R, Gulspurv 3 SY. Kirsten Pedersen
Ebberup v/Assens:
Mursejler 18 FU. Kirsten Pedersen
Fakkebjerg: Musvåge 1 OF, Storspove 4 OF, Gøg 1 SY, Gul Vipstjert 2 OF, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Tornirisk 1 SY, Gulspurv 1 SY. Ralph Qwinten
Fakkemose: Fiskehejre 1 R, Agerhøne 10 YF UF, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 SY, Tornsanger 4 SY, Havesanger 3 SY, Munk 2 SY, Løvsanger 2 SY, Stillits 1 SY, Gulspurv 3 SY, Rørspurv 1 SY. Ralph Qwinten
Grusgrave v/Birkum: Canadagås 1 R, Sorthovedet Måge 4 YF UF, Hættemåge 2000 YF. Per Rasmussen
Gulstav Mose: Lille Lappedykker 2 YF UF, Toppet Lappedykker 2 YF UF, Gråstrubet Lappedykker 3 YF UF, Rørdrum 1 FU, Fiskehejre 4 FU, Grågås 40 YF UF, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 14 YF UF, Vibe 2 R, Ringdue 3 OF, Digesvale 25 FU, Landsvale 10 R, Hvid Vipstjert 1 R, Rørsanger 1 SY, Blåmejse 1 R, Stillits 1 R. Niels Bomholt Jensen
Gulstav Østerskov: Solsort 2 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 2 SY, Munk 3 SY, Gransanger 2 SY, Stillits 1 SY, Gulspurv 1 SY. Ralph Qwinten
Havet ud for Keldsnor: Ederfugl 140 SV, Strandskade 5 V, Splitterne 13 OF, Havterne 1 FU. Ralph Qwinten
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 12 R, Knopsvane 5 R, Grågås 40 FU, Gravand 8 AD R, Gravand 10 JUV YF UF, Strandskade 14 FU, Hvidklire 5 FU, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 35 FU, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 10 R, Splitterne 1 R, Havterne 17 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Fiskehejre 5 R, Grågås 85 R, Gråand 15 R, Skeand 1 M R, Troldand 2 R, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 2 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 50 R, Almindelig Ryle 5 FU, Brushane 5 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 8 FU, Ringdue 3 R, Sanglærke 18 R, Digesvale 15 FU, Landsvale 20 FU, Bysvale 5 FU, Engpiber 2 R, Solsort 2 FU, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 3 SY, Musvit 1 R, Gråkrage 20 FU, Stær 80 FU, Tornirisk 4 R, Gulspurv 3 SY, Rørspurv 1 R. Kirsten Pedersen
Helnæs: Marker syd for Maden: Sanglærke 3 SY, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 FU, Tornsanger 2 SY. Kirsten Pedersen 
Hjallese: Skovspurv 10 FU. Martin Rheinheimer
Keldsnor: Toppet Lappedykker 2 FU, Sorthalset Lappedykker 3 FU, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 15 R, Grågås 79 FU, Pibeand 6 FU, Krikand 28 R, Skeand 5 FU, Taffeland 6 R, Troldand 22 FU, Hvinand 8 FU, Havørn 1 R, Strandskade 3 R, Klyde 12 R, Stor Præstekrave 6 FU, Almindelig Ryle 7 FU, Brushane 7 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 6 FU, Mudderklire 1 FU, Splitterne 6 R, Gøg 1 SY, Mursejler 7 FU, Digesvale 200 FU, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Stær 400 FU. Ralph Qwinten
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 1 OF, Havørn 3 R, Rørhøg 1 OF. Leif Sørensen 
Marker m.m. ved Gulstavvej nord for Eget: Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 4 SY, Havesanger 1 SY, Grå Fluesnapper 1 FU, Gulspurv 1 SY. Ralph Qwinten
Middelfart, Industrikvarter: Tårnfalk 1 FU. Aleks Lund
Munkebo: Rørhøg 1 R. Peter Lillesø
Nørreballe Nor: Dværgterne 5 R. Niels Bomholt Jensen 
Ravnholt (Midtfyn): Havørn 3 R. Karl Top
Regnvandsbassin ved Årslev-afkørslen: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Regnvandsbassin ved Årslev-afkørslen: Rød Glente 1 R. Leif Sørensen
Rudkøbing Løb m.m.: Kærsanger 1 SY. Jens-Gert Hansen
Sandager v/Gislev: Rød Glente 2 R, Rørhøg 2 R. Karl Top
Siø: Lille Præstekrave 1 SY, Stor Præstekrave 3 R, Brushane 9 R, Rødben 2 FU, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 1 R, Splitterne 75 YF, Kærsanger 1 SY. Jens-Gert Hansen
Skovsbo v/Svendborg: Landsvale x Bysvale (hybrid) 1 PUL RI . Peter Teglhøj
Skovdong: Rødrygget Tornskade 1 M R. Arne Bruun
Svindinge: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Søgård Mose (Langeland): Fiskehejre 23 R, Gøg 1 OF. Ralph Qwinten
Søgård Mose (Langeland): Fiskehejre 17 FU, Knopsvane 2 YF, Grågås 6 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 3 R, Vibe 17 R, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 5 FU, Hættemåge 5 R, Landsvale 1 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Gråkrage 6 R. Niels Bomholt Jensen
Sønder Højrup: Tårnfalk 1 FU. Leif Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R. Gregers Johannesen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskehejre 16 FU, Pibeand 3 R, Rødben 1 R, Hvidklire 11 FU, Tinksmed 18 FU, Fjordterne 6 R, Tornirisk 4 FU. Ralph Qwinten
Universitetet - Odense: Grågås 26 R, Vibe 1 R, Solsort 3 TH. Martin Rheinheimer
Urup Dam: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 1 R, Grågås 200 R, Musvåge 4 R, Tårnfalk 1 R, Vibe 3 R, Ringdue 4 FU, Mursejler 1 FU, Landsvale 11 FU, Bysvale 3 FU, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 4 FU, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 2 SY, Husskade 1 R, Råge 10 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 4 SY, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Vognsbjerg: Rørhøg 1 OF. Ralph Qwinten


   

Søndag den 1. juli 2018                       Solopgang: 04:43 Solnedgang: 22:00

Brændegaard sø: Havørn 1 R F AD (25 år gammel - Fyns ældste hun). Erik Thomsen
Tange å
: Digesvale 2 YF (parring). Poul Brugs Rasmussen

   

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Fakkebjerg: Musvåge 1 OF, Munk 1 SY, Gulspurv 1 SY. Ralph Qwinten
Fakkemose: Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Stillits 1 SY, Gulspurv 1 SY. Ralph Qwinten
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 1 R, Sorthovedet Måge 1 AD YF, Sorthovedet Måge 2 JUV R. Britta Merete Larsen 
Gulstav Mose: Sorthalset Lappedykker 2 YF UF, Vandrikse 1 R, Brushane 1 M SDR FU, Gøg 1 SY, Rørsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Stillits 1 SY. Ralph Qwinten
Gulstav Mose: Vandrikse 3 R, Rødrygget Tornskade 1 M AD R. Ole Goldschmidt
Gulstav Østerskov: Digesvale 50 R, Gærdesmutte 5 SY, Sangdrossel 3 SY, Havesanger 3 SY, Munk 3 SY, Gransanger 3 SY, Korttået Træløber 1 R. Jesper Johannes Madsen
Hav ved Tryggelev Nor: Ederfugl 10 R. Martin Rheinheimer 
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg: Toppet Skallesluger 3 OF, Splitterne 2 OF. Ralph Qwinten
Havet ud for Keldsnor: Ederfugl 116 SV, Sortand 32 SV, Strandskade 26 SV, Storspove 1 OF, Splitterne 17 FU, Havterne 1 OF. Ralph Qwinten
Holmegård/Langelandsfortet: Rørhøg 1 M AD OF. Henning Lykke Larsen 
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 1 FU, Knopsvane 19 R, Grågås 80 FU, Gravand 2 FU, Krikand 15 FU, Taffeland 3 FU, Troldand 1 FU, Hvinand 4 FU, Klyde 6 FU, Klyde 2 YF BR, Stor Præstekrave 1 FU, Brushane 3 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 1 FU, Digesvale 200 FU, Hvid Vipstjert 9 FU, Tornsanger 1 SY, Stær 180 FU. Ralph Qwinten
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Skarv 1 R, Knopsvane 4 YF UF, Blishøne 70 FU, Rørsanger 1 SY, Rørspurv 2 SY. Peter Lillesø
Korsebjerg Skov: Hvepsevåge 2 YF TH. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 2 AD FU, Havørn 1 AD R. Per Rasmussen
Lunden: Hvidklire 1 R, Mudderklire 7 R, Digesvale 30 YF BR, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Sangdrossel 2 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 2 SY, Munk 4 SY, Gransanger 2 SY, Stillits 1 SY. Ralph Qwinten
Munkebo: Skarv 2 OF, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 3 OF, Gravand 6 OF, Spurvehøg 1 R, Fasan 1 R, Strandskade 1 R, Hættemåge 2 OF, Ringdue 5 R, Tyrkerdue 3 R, Mursejler 1 FU, Landsvale 7 FU, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 7 R, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Husskade 2 R, Råge 6 R, Gråspurv 5 R, Skovspurv 2 FU, Bogfinke 3 SY, Grønirisk 2 FU, Tornirisk 1 FU. Peter Lillesø
Nørreskov (Tåsinge): Træløber 1 R. Henrik Knudsen
Magleby Nor: Rørhøg 1 M FU, Hvidklire 2 FU, Tornsanger 3 SY, Gulspurv 1 SY. Ralph Qwinten
Rath: Grågås 35 FU, Gøg 1 SY, Sanglærke 28 SY, Engpiber 1 R, Gul Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 3 SY, Tornsanger 2 YF BR, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Råge 18 FU, Stær 320 FU. Ralph Qwinten
Rødme Svinehaver: Grønspætte 1 R, Rødrygget Tornskade 3 YF UF, Kernebider 1 R, Gulspurv 4 R. Arne Bruun
Ringe: Tårnfalk 1 FU. Jesper Johannes Madsen
Risinge Hoved: Rørhøg 1 F FU. Evald Mehlsen
Risinge Strand: Strandskade 2 YF UF, Strandskade 2 PUL R. Evald Mehlsen
Siø:
Silkehejre 1 FU, Splitterne 20 YF UF, Gærdesanger 1 SY. Jesper Johannes Madsen
Siø:
Silkehejre 1 R. Kristian Birchvald Jensen
Siø: Skarv 6 R, Grågås 250 R, Gravand 4 R, Gråand 17 FU, Blishøne 22 YF UF, Strandskade 1 R, Klyde 3 YF UF, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 12 FU, Brushane 6 FU, Rødben 2 FU, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 400 YF UF, Stormmåge 24 R, Splitterne 62 YF UF, Sanglærke 1 SY, Landsvale 11 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Stær 6 FU. Martin Rheinheimer
Siø: Gravand 2 R, Klyde 2 R, Brushane 6 R, Splitterne 14 FU. Leif Sørensen 
Skaboeshuse: Vagtel 1 SY, Rødstjert 5 R, Kærsanger 3 SY, Rørsanger 3 SY, Gulbug 2 SY, Ravn 5 FU, Rørspurv 5 SY. Kurt Kaack Hansen
Skanseodde/Vindeby Nor: Havørn 1 JUV OF. Arne Bruun 
Søgård Mose (Langeland):
Sort Stork 1 AD SDR R (Kom flyvende lavt ved ankomst - ved containerpladsen. Stod kortvarigt på mark syd for mosen. Står nu (8.25) midt i mosen på en tør mudderflade. Har fløjet lidt rundt et par gsnge. Ses fra Fakkebjerg. Fin adult fugl.). Jesper Johannes Madsen
Søgård Mose (Langeland):
Sort Stork 1 FU. Hans Rytter
Søgård Mose (Langeland):
Sort Stork 1 AD R. Kristian Birchvald Jensen
Søgård Mose (Langeland):
Sort Stork 1 R. Gregers Johannesen
Søgård Mose (Langeland):
Sort Stork 1 AD R. Ole Goldschmidt
Søgård Mose (Langeland): Fiskehejre 7 R,
Sort Stork 1 R, Musvåge 1 OF. Pierre Bentzen
Søgård Mose (Langeland): Fiskehejre 10 R,
Sort Stork 1 R, Gulspurv 2 R. Leif Sørensen
Thurø By m.m.: Tårnfalk 7 YF UF. Arne Bruun
Tranekær: Rød Glente 1 OF, Musvåge 1 R. Henning Lykke Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 18 OF, Skarv 64 R, Fiskehejre 22 FU, Knopsvane 26 YF UF, Grågås 14 R, Pibeand 13 FU, Krikand 4 FU, Gråand 17 R, Troldand 3 R, Rørhøg 2 FU, Vandrikse 2 FU, Blishøne 43 FU, Strandskade 3 R, Lille Præstekrave 3 FU, Vibe 16 FU, Almindelig Ryle 1 FU, Brushane 17 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 9 FU, Tinksmed 6 FU, Hættemåge 8 R, Svartbag 3 OF, Havterne 11 FU, Gøg 1 SY, Digesvale 13 FU, Landsvale 40 FU, Hvid Vipstjert 9 FU, Gærdesmutte 1 FU, Rørsanger 5 FU, Tornsanger 1 FU, Musvit 1 FU, Stær 225 FU, Gråspurv 8 FU, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 1 FU, Gulspurv 1 R, Rørspurv 8 FU. Martin Rheinheimer 
Ulbølle: Halemejse 9 FU. Niels Bomholt Jensen
Vejlen, Tåsinge: Grågås 27 R, Gravand 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Hjejle 1 R, Vibe 5 , Almindelig Ryle 1 FU, Landsvale 30 FU, Bysvale 8 FU, Gul Vipstjert 1 M FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Skægmejse 2 FU, Ravn 1 R, Tornirisk 2 FU, Gulspurv 1 R, Gulspurv 1 SY. Susanne Rørdam Skov
Yderste Tvedeløkke (Ravnholt): Havørn 1 1K R. Per Rasmussen  .


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

03 aug 2018
This page is part af: Http://www.Snatur.dk