Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 27. - 31. ( 1. juli - 30. juli 2020).                     Sidst opdateret 07 august 2020 07:31:51 

 

 


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 24/07 - 2020:
               For første gang nogensinde: Skestorken yngler på Fyn

               Mangedobling af rørhøgebestand: Rørskovenes rovfugl er også flyttet ind i kornmarker
               Vild konkurrence skal hjælpe landets fugle
               Kræv din ret til mangfoldig natur
               VIDEO: Havørneungerne har taget springet ud over redekanten


  

Fredag den 31. juli 2020                              Solopgang: 05:25 Solnedgang: 21:22

Svendborg, matriklen: Stor kålsommerfugl 4 R, Dagpåfugleøje 3 R, Det hvide C 2 R. Jan Stener Jørgensen
Vejlen, Taasinge:
Isfugl 1 R. Kristian Mandrup, Poul Vestergaard Rasmussen
Søby Monnet
: Rødrygget tornskade 3 R, Storspove 18 R, Dobbeltbekkasin 2 R. Kristian Mandrup, Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg
: Grågås 27 OF. Poul Brugs Rasmussen
Elsehoved: Landsvale 2 R, Bysvale 1 R. Lars Kirk
Albjerg: Rød glente 1 OF. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Botofte Strand og Langelandsbælt ud for
: Rødrygget Tornskade 5 . Jane Ditzel
Bøjden Nor: Skestork 2 AD FU, Dværgterne 1 FU. Erik Damm
Firtalsstrand & Mellemstykket: Krikand 114 R, Sorthalset Lappedykker 2 R. Niels Bomholt Jensen
Helnæs Made
: Storspove 68 FU. Tom Giersing
Højbjerg v/Langesø: Rød Glente 2 R. Gregers Johannesen
Keldsnor: Grågås 500 R, Sortstrubet Lom 1 T, Strandskade 137 T, Strandhjejle 38 T, Lille Præstekrave 1 T, Islandsk Ryle 10 T, Rovterne 1 T, Fjordterne 160 T, Havterne 65 T, Tårnfalk 10 T, Digesvale 100 T. Frank Jensen-Hammer
Monnet, Tåsinge: Knopsvane 350 R, Storspove 60 R, Stenvender 1 SDR OF, Havørn 2 R, Digesvale 150 R. Niels Andersen
Nørreballe Nor: Rovterne 2 , Fjordterne 24 R. Nis Rattenborg
Rønninge Søgård: Vagtel 1 SY, Ravn 4 OF. Per Rasmussen
Sjoen v/Dunkær: Rødrygget Tornskade 3 YF UF, Bomlærke 7 R. Lars Tom-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 2 , Fjordterne 14 R, Skægmejse 9 R. Nis Rattenborg
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 1 OF. Niels Andersen
Vomme Sø: Fiskeørn 1 AD FU, Havørn 2 . Per Rasmussen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 22 R. Jens Bækkelund


   

Torsdag den 30. juli 2020                            Solopgang: 05:23 Solnedgang: 21:24

Hesselagergård: Dompap 2K R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brændegård Sø
: Knarand 46 R,
Sølvhejre 5 FU, Sølvhejre 1 R, Fjordterne 7 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 6 R, Havørn 3 OF. Leif Sørensen
Flødstrup:
Hvid Stork 2 FU (5540 Hannesborg. to storke på hestefold. set af Mikkel Kirk). Jesper Leegaard storkene.dk
Keldsnor: Sortand 125 T, Mursejler 565 T, Strandskade 77 T, Strandhjejle 30 T, Strandhjejle 53 T, Stor Præstekrave 25 R, Stor Præstekrave 24 T, Stenvender 1 T, Islandsk Ryle 44 T, Krumnæbbet Ryle 5 R, Krumnæbbet Ryle 10 T, Mudderklire 52 T, Dværgterne 2 T, Fjordterne 35 T, Fjordterne 143 T, Havterne 68 T, Splitterne 30 T, Digesvale 170 T. Frank Jensen-Hammer
Keldsnor: Stor Præstekrave 24 R, Dværgmåge 1 OF, Fjordterne 6 R. Nis Rattenborg
Klise Nor: Lille Præstekrave 2 R, Temmincksryle 1 R. Nis Rattenborg
Lyndelse:
Hvid Stork 3 OF. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Rovterne 3 , Fjordterne 15 R, Vandrefalk 1 M AD R V. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Rovterne 1 FU, Fjordterne 9 R. Ole Goldschmidt
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Ravn 6 OF. Martin Rheinheimer
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 1201 R, Atlingand 6 R, Knarand 94 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Tinksmed 13 R,
Rovterne 7 R, Fjordterne 18 R. Ole Goldschmidt 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 1 AD R, Fjordterne 6 R. Nis Rattenborg


  

Onsdag den 29. juli 2020                            Solopgang: 05:22 Solnedgang: 21:26

Svendborgsund ved Iholm: Fjordterne 14 T V
Ollerup
: Natugle 1 R. Peder Skou  [Apollo Books]
Hesselagergård
: Skovskade 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor
: Klyde 20 YF UF, Stor Præstekrave 36 R, Dværgterne 4 FU, Havterne 30 R. Niels Bomholt Jensen
Frellesvig
: Trane 3 . Jane Ditzel
Hudevad: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Kværndrup: Rød Glente 3 OF. Lilly Sørensen
Rise Mark: Sortstrubet Bynkefugl 3 YF UF, Skovspurv 120 R, Bomlærke 8 R. Lars Tom-Petersen
Søgård Mose (Langeland): Sølvhejre 1 FU. Hans Rytter
Thurø Rev: Sandløber 1 FU. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 FU, Rovterne 4 FU. Hans Rytter
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 22 R. Kurt Due Johansen


    
                                                                    Større foto

Tirsdag den 28. juli 2020                            Solopgang: 05:20 Solnedgang: 21:27

Vejlen fra dæmningen: Gråand 8 R, Klyde 10 R, Vibe 120 R, Mudderklire 8 R, Tinksmed 5 R, Hvidklire 3 R, Hvid vipstjert 8 R, Fiskehejre 2 R, Gravand 6 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge
: Hvidklire 3 R, Tinksmed 5 R, Svaleklire 3 R, Brushøne 3 R, Strandhjejle 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Lille præstekrave 9 R, Vibe 5 R (2 par m. Pull), Temmincksryle 2 R, Mudderklire 3 R, Klyde 14 R, Rørhøg 2 FU (2 ynglepar ved Vejlen henholdvis Ø og ved havnen), Krikand 39 R, Grågås 850 R, Fjordterne 1 FU, Stillits 2 R, Gråand 36 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Hesselagergård: Rødstjert 1 R 1K, Munk 1 R 1K. Poul Brugs Rasmussen
Mose nord f/Bregnebjerg
:
Hvid Stork 5 R (Orange plastik M301 + Orange plastik M299 + Orange plastik M273). Leif Sørensen
Mose nord f/Bregnebjerg:
Hvid Stork 5 R (Orange plastik M301 + Orange plastik M299 + Orange plastik M273). Klaus Larsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn
: Kaspisk Måge 1 R. Ole Goldschmidt
Bøjden Nor
: Grågås 800 R, Stor Præstekrave 38 FU, Dværgterne 4 R, Vandrefalk 1 SV, Tornirisk 80 SV. Ella Mikkelsen
Frellesvig: Trane 3 . Jane Ditzel
Føns Vang: Toppet Lappedykker 70 R, Sorthalset Lappedykker 22 R, Fjordterne 9 R, Ravn 3 R. Nis Rattenborg
Gulstav Mose: Rørdrum 1 1K R. Ole Goldschmidt
Gyldensteen: Kystlagunen: Småspove 14 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Grågås 640 R, Hvidklire 28 R. Jens Bækkelund
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 4 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Sølvhejre 1 R. Ole Goldschmidt
Mose nord f/Bregnebjerg:
Hvid Stork 5 R . Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Småspove 6 SV, Rovterne 3 . Claus Dalskov
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 1 R, Rovterne 1 R. Ole Goldschmidt 
Nørresø v/Brahetrolleborg: Havørn 5 R. Niels Bomholt Jensen
Påø Enge (våde): Sølvhejre 1 R. Ole Goldschmidt
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Skovhornugle 1 R . Jens-Gert Hansen
Tangkrog: Havørn 2 JUV R. Gunnar Jørgensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 900 R, Atlingand 8 R, Knarand 85 R, Sølvhejre 3 R, Tinksmed 10 R, Kaspisk Måge 1 OF, Rovterne 3 R, Fjordterne 30 R, Rødrygget Tornskade 4 R. Ole Goldschmidt 


   

Mandag den 27. juli 2020                            Solopgang: 05:18 Solnedgang: 21:29

Vejlen, Tåsinge: Fjordterne 1 FU. Lars Kirk
Åmosen v/Ollerup
:Dværgmus 1 (redefund). Peder Skou  [Apollo Books]
Sortemosen
: Havørn 1 FU AD. Morten Kristiansen
Hesselagergård Gulbug 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø: Havørn 1 1K (Den sidste Havørneunge er i reden på 88-2 døgn = 86 dage, det må være en hun.), Sølvhejre 3 R, Fiskehejre R. Erik Thomsen
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 FU. Morten Kristiansen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 FU. Morten Kristiansen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 FU. Aage Wichmann
Keldsnor: Strandskade 139 T, Dværgmåge 1 AD T, Dværgterne 4 T, Fjordterne 32 T, Havterne 188 T, Fjordterne/Havterne 81 T. Frank Jensen-Hammer 
Lindø + vade v/Jersore: Hvidklire 22 FU. Aage Wichmann
Nørreballe Nor: Rovterne 2 OF, Sortterne 7 FU, Havørn 2 AD R. Henrik Mørup-Petersen
Ravnholt (Midtfyn): Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 R, Rovterne 3 R, Rødrygget Tornskade 5 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 F R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 3 R, Rovterne 4 R, Sortterne 1 AD ODR R, Fjordterne 8 R. Anders Bojesen
Vejlen, Tåsinge: Grågås 590 R, Knarand 25 R, Lille Præstekrave 4 R, Temmincksryle 2 FU,
Sort Glente 1 NV, Isfugl 2 R, Skægmejse 2 R. Niels Bomholt Jensen 
Østerø Sø (Knudshoved): Stor Præstekrave 40 R. Leif Sørensen
Østerø Sø (Knudshoved): Stor Præstekrave 21 R, Dværgterne 1 R. Peter Pelle Clausen


  

Søndag den 26. juli 2020                             Solopgang: 05:16 Solnedgang: 21:31

Svendborg, matriklen: Dompap 3 YF (1 M, 1 F + 1 1K  (Så lykkedes det endeligt at finde beviset for ynglesucces hos mit ringmærkede Dompap par. Formodentligt fra 2.kuld. Ungen var landet i tagrenden på havestuen og kaldte som en vanvittig ). Jan Stener Jørgensen
Ny Gesinge, matriklen: Havørn 1 OF AD. Poul Vestergaard Rasmussen
Strandeng v/Horseskov: Grågås 12 FU, Strandskade 2 R, Rødben 1 R, Vibe 1 R, Toppet Skallesluger 1 F YF UF + 18 Pull, Mudderklire 4 FU
Bøjden nor: Dværgterne 1 FU. Erik Thomsen

   

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor: Klyde 25 R, Stor Præstekrave 20 R, Dværgterne 2 FU. Leif Sørensen
Østerø Sø (Knudshoved): Stor Præstekrave 46 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU. Kurt Kaack Hansen


     

Lørdag den 25. juli 2020                             Solopgang: 05:15 Solnedgang: 21:33

Langeland, Snaremosen: Havørn 1 OF AD, Rødrygget tornskade 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Hesselagergård
(06:45): Tornsanger 2 FU, Gærdesanger 4 FU, Solsort 8 FU, Sangdrossel 1 FU, Skovspurv
8 FU, Halemejse 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brændegård Sø:
Sølvhejre 6 R, Fjordterne 10 R, Havørn 2 IMM R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Klyde 28 , Stor Præstekrave 45 R, Dværgterne 2 FU, Dværgterne 2 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Klyde 25 YF UF, Stor Præstekrave 55 FU, Krumnæbbet Ryle 5 SDR FU, Dværgterne 4 FU. Merry Sunke Larsen
Føns Vang: Grågås 500 R, Toppet Lappedykker 79 R, Sorthalset Lappedykker 20 FU, Fjordterne 5 FU. Kurt Due Johansen
Grusgrave v/Birkum: Grågås 600 OF, Sorthalset Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 5 YF UF. Per Rasmussen 
Gulstav:
Sort Glente 1 R. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Isfugl 2 YF. Kasper Højlund Lange
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 R. Lars Jørn Olsen
Huggen v/Fårevejle: Stenvender 1 R. Jacob Sterup
Kavslunde Å: Enge v/udløbet: Skægmejse 8 R. Bo K. Stephensen 
Keldsnor: Strandskade 54 T, Stor Præstekrave 20 R, Lille Præstekrave 2 R, Fjordterne 40 T, Havterne 39 T, Fjordterne/Havterne 81 T. Frank Jensen-Hammer
Kohave v/Tornbjerg: Ravn 4 R. Michael L.J. Glentedal
Nørreballe Nor: Rovterne 1 FU. Jan Stener Jørgensen
Skaboeshuse: Agerhøne 12 1K FU. Kurt Kaack Hansen
Skjoldnæs Fyr / Ærø Golfklub: Småspove 9 OF. Jens Peter Pedersen m.fl. 
Thurø Rev: Lille Præstekrave 1 R. Arne Bruun
Urehoved: Krumnæbbet Ryle 5 AD V, Dværgterne 2 FU, Havterne 27 V, Sortkrage 3 R. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Grågås 500 R, Taffeland 150 R, Sorthalset Lappedykker 12 R. Torben Johannesen
Vitsø:  Sorthalset Lappedykker 4 FU. Jens Peter Pedersen m.fl.
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 3 R. Stig Linander
Østerø Sø (Knudshoved): Stor Præstekrave 31 FU, Mudderklire 23 FU. Kurt Kaack Hansen


     

Fredag den 24. juli 2020                             Solopgang: 05:13 Solnedgang: 21:34

Svendborgsund ved Iholm: Almindelig Ryle 7 V, Lomvie 1 R, Dværgterne 2 V, Fjordterne 8 V, Spættet Sæl 1 FU (Knasker fladfisk i overfladen)
Strandeng v/Horseskov
: Canadagås 1 FU, Strandskade 2 R, Mudderklire 1 R
Skårupøre Sund: Toppet skallesluger 1 YF + 9 Pull. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Rød Glente 4 OF. Kell Grønborg
Bjørnemosegård (Svendborg): Skægmejse 3 R. Susanne Rørdam Skov

Brændegård Sø: Sølvhejre 6 R. Kell Grønborg
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 4 R, Sortterne 3 R, Havørn 3 R. Holger Voldum
Keldsnor: Sortand 128 T, Mursejler 480 T, Strandskade 113 T, Lille Kobbersneppe 104 T, Islandsk Ryle 10 T, Dværgmåge 1 AD T, Dværgterne 2 T, Sortterne 17 T, Fjordterne 26 T, Fjordterne/Havterne 29 T, Havesanger 43 T. Frank Jensen-Hammer
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 1500 R, Havørn 3 . Kurt Due Johansen
Nørreballe Nor: Rovterne 2 FU. Henrik Mørup-Petersen
Skovsgård: Havørn 2 1K OF. Henrik Mørup-Petersen
Sønderskov v/Ferritslev: Rødrygget Tornskade 3 YF UF. Per Rasmussen
Vitsø: Canadagås x Grågås (hybrid) 1 R, Nilgås 4 , Knarand 90 R, Sorthalset Lappedykker 19 , Lille Præstekrave 2 1K R. Andreas Bruun Kristensen
Vomme Sø: Ravn 3 OF. Per Rasmussen


   

Torsdag den 23. juli 2020                             Solopgang: 05:11 Solnedgang: 21:36

Lundeborg (09:30): Havørn AD 1 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bogense: Isfugl 1 R. DOF. Mads Thøger
Brangstrup v/Ringe: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Bøjden Nor: Klyde 20 R, Stor Præstekrave 30 R, Dværgterne 2 FU. Leif Sørensen
Christianlund, Nyborg: Isfugl 1 FU T. Jørn Knudsen
Keldsnor: Strandskade 336 T, Strandskade 67 T, Småspove 7 T, Lille Kobbersneppe 173 T, Lille Kobbersneppe 328 T, Islandsk Ryle 14 T, Krumnæbbet Ryle 5 T, Dværgterne 3 T, Dværgterne 2 T, Fjordterne 168 T, Fjordterne 28 T, Havterne 79 T, Fjordterne/Havterne 57 T, Fjordterne/Havterne 114 T. Frank Jensen-Hammer
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 1530 R. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Isfugl 1 R. Nina Yasmin Ali
Nørreballe Nor: Rovterne 2 AD FU. Henrik Mørup-Petersen
Ristinge Hale: Knopsvane 1000 R. Carsten Skou
Skaboeshuse: Ravn 4 R. Kurt Kaack Hansen
Vindebyøre: Natugle 3 1K FU. Erik Ehmsen
Østerø Sø (Knudshoved): Islandsk Ryle 25 T. Jørn Knudsen


   

Onsdag den 22. juli 2020                             Solopgang: 05:10 Solnedgang: 21:37

Svendborgsund ved Iholm: Fjordterne/Havterne 36 V
Ærø, Tivoli
: Grå fluesnapper 1 YF (andet kuld). Kim Bang Jensen
Gulstav
: Rødrygget tornskade 2 R, Kærsanger 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Hesselagergård
: Munk 2 FU, Gærdesanger 2 FU på Kirsebær, Gulbug 1 FU, Solsort 8 FU, Ringdue 2 FU, Skovspurv 10 FU, Grønspætte 1 FU, Spurvehøg 1 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Botofte Skovmose: Grågås 760 R, Rørdrum 1 FU, Havørn 2 AD FU. Niels Bomholt Jensen
Faldsled:
Middelhavssølvmåge 1 R. Leo Bøjlesen
Gammel Dyrehave m.m.: Duehøg 1 1K R. Per Rasmussen
Holms Mose: Gråstrubet Lappedykker 10 YF UF. Niels Bomholt Jensen
Keldsnor: Stor Præstekrave 20 R, Lille Præstekrave 2 R, Fjordterne 79 T. Frank Jensen-Hammer 
Lyndelse:
Slørugle 5 PUL YF UR. Jacob Sterup
Nørreballe Nor:
Rovterne 4 AD FU. Henrik Mørup-Petersen
Rygård Skov: Rød Glente 3 1K YF UF, Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Per Rasmussen
Skovløkke v/Mullerup: Duehøg 1 1K R. Per Rasmussen
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 1K R. Jacob Sterup
Stengade Strand og Langelandsbælt ud for: Småspove 18 R. Niels Bomholt Jensen
Ørbæk: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Østerø Sø (Knudshoved): Stor Præstekrave 32 R. Eske Frank Morthensen


    

Tirsdag den 21. juli 2020                              Solopgang: 05:08 Solnedgang: 21:39

Svendborgsund ved Iholm: Småspove 1 V, Havterne 14 V,
Strandeng v/Horseskov: Canadagås 1 R, Mudderklire 7 FU, Hvidklire 1 FU,
Vejlen, Taasinge: Rovterne 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Vornæs Skov
: Grønspætte 1 HØ. Morten Kristiansen
Bjernemark, Taasinge
: Havørn 1 OF. Morten Kristiansen
Bøjden Nor
:: Lille Kobbersneppe 1 FU, Islandsk Ryle 7 FU, Rødben 5 FU, Dværgterne 4 AD FU. Ole Ryge Petersen
Hesselagergård
: Gærdesanger 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Tarup: Isfugl 6 FU (Isfuglen har i dag fået 4 unger ud af reden, farverne er som de gamle fugle, de flyver ligeså hurtig som de gamle fugle.). Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Taffeland 160 R, Toppet Lappedykker 320 R, Mudderklire 20 R, Fjordterne 10 FU, Rødrygget Tornskade 10 YF UF, Ravn 4 OF. Niels Bomholt Jensen
Bagenkop Havn:
Kaspisk Måge 6 , Svartbag 55 R. Jacob Sterup
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 R, Fjordterne 7 FU. Niels Andersen 
Bøjden Nor: Klyde 31 , Stor Præstekrave 30 FU, Dværgterne 4 AD FU. Gunnar Jørgensen
Frellesvig: Stor Flagspætte 13. Jane Ditzel 
Gyldensteen: Kystlagunen: Skestork 2 OF
. Lars Jørn Olsen
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 OF. Lars Jørn Olsen
Kalvehave v/Rolsted: Duehøg 2 1K R. Per Rasmussen
Keldsnor: Sortand 510 T, Stor Præstekrave 20 R, Lille Kobbersneppe 82 T, Dværgterne 4 T, Fjordterne 14 T, Digesvale 700 R. Frank Jensen-Hammer
Kohave v/Skovmøllevej: Rød Glente 2 OF. Jens Bækkelund
Lindkær v/Ravnholt: Ravn 8 OF. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Rovterne 1 AD FU NV. Jacob Sterup
Storeholm + øhavet nord for: Strandskade 77 R, Storspove 66 R, Islandsk Ryle 21 R, Sandløber 1 R, Hvidklire 21 R, Dværgterne 3 R, Rovterne 2 R , Havterne 30 R, Splitterne 30 R, Gul Vipstjert 30 YF. Henrik Mørup-Petersen
Svanninge Bakker: Grønspætte 2 JUV FU. Michael Fink Jørgensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Michael Fink Jørgensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 1 AD R, Fjordterne 15 R. Jacob Sterup
Østerø Sø (Knudshoved): Stor Præstekrave 23 R, Sandløber 1 SDR R. Eske Frank Morthensen


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 10/07 - 2020:
               EU truer Danmark med sagsanlæg for manglende fuglebeskyttelse

               Hemmeligholdt rapport: Placering af enorm vindmøllepark i konflikt med vigtigt fugleområde


  

Mandag den 20. juli 2020                              Solopgang: 05:07 Solnedgang: 21:40

Tange å: Landsvale 30 + FU R, Tornsanger 3 R SY. Poul Brugs Rasmussen
Arreskov Sø:
Purpurhejre 1 2K R (Næsten sikker; men ikke god nok til SU: purpurhejre 2 K ved Arreskov Sø i dag, flyvende rundt to gange, ved søens vestside. Du er velkommen til at lægge den på din side, så kan andre jo komme forbi og kigge efter den). Erik Ehmsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn
: Kaspisk Måge 1 JUV R, Svartbag 50 R. Jacob Sterup
Bagenkop Havn:
Middelhavssølvmåge 1 2K R, Kaspisk Måge 6 . Anders Odd Wulff Nielsen 
Bjørnemose (Ravnholt): Havørn 2 AD R, Rød Glente 2 YF UF. Per Rasmussen
Bukkemose Strand og Langelandsbælt ud for: Fjordterne/Havterne 196 S. Gregers Johannesen
Bøjden Nor: Grågås 640 R, Klyde 22 R, Stor Præstekrave 21 R, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Dværgterne 3 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Klyde 20 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Stor Præstekrave 20 FU, Dværgterne 2 FU. Carsten Skou
Faaborg: Vendehals 1 FU. Erik Vinther
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 590 R, Skeand 16 R, Knarand 72 R, Sorthalset Lappedykker 8 R, Blishøne 523 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Canadagås 46 R, Stenvender 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Krumnæbbet Ryle 14 FU. Jens Bækkelund
Helnæs Made: Grågås 1435 FU. Leif Kristensen
Keldsnor: Stor Præstekrave 26 R, Lille Præstekrave 1 AD R, Fjordterne 31 SV, Fjordterne 11 . Jacob Sterup
Keldsnor: Sortand 355 T, Lille Kobbersneppe 56 T, Islandsk Ryle 15 T, Mudderklire 20 T, Dværgmåge 4 AD T, Fjordterne 221 T, Hedehøg 1 M AD S. Frank Jensen-Hammer
Ravnholt (Midtfyn): Havørn 2 AD OF, Rød Glente 4, Ravn 4 R. Per Rasmussen
Storskov (Brahetrolleborg): Rødrygget Tornskade 9 YF. Niels Bomholt Jensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Vitsø: Nilgås 1 R, Sorthalset Lappedykker 24 , Skestork 1 R, Lille Præstekrave 3 1K R. Andreas Bruun Kristensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 13 FU. Anders Nielsen


     

Søndag den 19. juli 2020                              Solopgang: 05:05 Solnedgang: 21:42

Ulbølle: Natugle 1 K R. Lilly Sørensen
Bøjden Nor
: Grågås 145 R, Fiskehejre 6 R, Skarv 35 R, Strandskade 4 R, Klyde 10 R, Vibe 20 R, Mudderklire 1 R, Dværgterne 2 FU, Havterne 10 FU. Leif Sørensen
Hesselagergård
: Spurvehøg 1 R, Gærdesanger 1 FU, Blåmejse 5 FU, Solsort 4 FU, Gravand 2
FU. Poul Brugs Rasmussen

    

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brændegård Sø
: Sølvhejre 2 R, Fjordterne 5 R. Jens Muff Hansen
Bøjden Nor: Dværgterne 2 FU. Leif Sørensen
Lykkesholm: Ravn 5 OF. Per Rasmussen
Mørkholm Skov: Duehøg 1 R. Helle Regitze Boesen
Præsteskov/Nyhave (Ørbæk): Duehøg 1 M 1K R. Per Rasmussen
Slambassinet (Odense): Skægmejse 5 R, Græshoppesanger 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Stoense Udflyttere: Skovhornugle 1 R. Helle Regitze Boesen
Svendborgsund (Bro-Mårodde): Terne sp. 30 SV. Susanne Rørdam Skov
Thurø Rev: Fjordterne/Havterne 27 SV. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Rovterne 1 R, Skægmejse 10 R. Lars Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Fjordterne 15 R. Gregers Johannesen
Universitetet, Odense: Agerhøne 6 FU. Martin Rheinheimer


    

Lørdag den 18. juli 2020                              Solopgang: 05:04 Solnedgang: 21:43

Broholm: Hvepsevåge 1 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø
: Toppet Lappedykker 259 R, Skovsneppe 1 R, Fjordterne 8 YF, Duehøg 1 OF,
Arreskov Sø: Isfugl 1 OF, Vandrefalk 1 OF. Michael Dalsgaard Sonne
Bukkemose Strand og Langelandsbælt ud for: Fjordterne/Havterne 169 S, Fiskeørn 1 FU S. Gregers Johannesen
Bukkemose Strand og Langelandsbælt ud for: Fiskeørn 1 FU T. Pierre Bentzen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Stenvender 3 R. Mogens Ribo Petersen
Keldsnor: Stor Præstekrave 29 R. Brian Kristensen
Stoense Udflyttere: Skovhornugle 2 JUV R. Helle Regitze Boesen
Sybergland: Grågås 720 R. Kirsten Halkjær Lund
Sønderskov v/Ferritslev: Rødrygget Tornskade 5 YF UF, Munk 12 SY. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 4 R, Skestork 2 R. Brian Kristensen


  

Fredag den 17. juli 2020                              Solopgang: 05:02 Solnedgang: 21:45

Monnet, Taasinge: Havørn 1 OF, Rørhøg 1 FU, Almindelig ryle 52 R, Storspove 8 R, Stor kobbersneppe 3 R, Hvidklire 5 R, Stor præstekrave 1 YF + Pull, Vibe 6 R, Strandskade 4 R, Tårnfalk 2 FU, Rødben 2 R, Ræv 1, Kajakcamper 2 R (der campere på Vårø Knude). Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Tåsinge
: Lille Præstekrave 12 FU, Temmincksryle 1 R, Skægmejse 12 R
Keldsnor: Digesvale 44 R. Erik Thomsen
Hesselagergård
: Munk 2 FU, Skovspurv 6 FU, Solsort 6 FU, Dompap 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Espeskov v/Havndrup
: Grå Fluesnapper 3 YF UF. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 14 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Strandskade 90 R. Niels Bomholt Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 985 R, Knarand 42 R, Krikand 181 R, Sorthalset Lappedykker 13 R, Hvidklire 21 R. Jens Friis-Walsted
Gyldensteen: Kystlagunen: Canadagås 44 R, Grågås 680 R, Stor Kobbersneppe 1 R. Jens Friis-Walsted
Gyldensteen: Reservatet: Krumnæbbet Ryle 5 R. Jens Friis-Walsted
Keldsnor: Dværgterne 4 R, Fjordterne 6 FU. Claus Dalskov
Keldsnor: Sortand 209 T, Fiskehejre 25 T, Strandskade 71 T, Dværgterne 2 T, Fjordterne 118 T, Havterne 58 T, Fjordterne/Havterne 130 T. Frank Jensen-Hammer 
Kærum Å (Assens): Grå Fluesnapper 3 R. Lars Petersen
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 119 R,  Småspove 75 OF. Jens Friis-Walsted
Nørreballe Nor: Skægmejse 3 R. Claus Dalskov
Skalbjerg: Blå Kærhøg 1 LF OF. Hans Glæsel
Slambassinet (Odense): Gråstrubet Lappedykker 13 R, Kaspisk Måge 2 1K FU, Skægmejse 3 R. Niels Bomholt Jensen 
Sortemosen (Sydfyn): Engsnarre 1 SY. Niels Andersen
Vitsø: Grågås 500 R, Taffeland 167 R, Sorthalset Lappedykker 24 R, Skægmejse 2 R, Græshoppesanger 1 SY. Brian Kristensen
Æbelø: Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 14 R, Skestork 16 R, Strandskade 54 R. Niels Bomholt Jensen


   

Torsdag den 16. juli 2020                            Solopgang: 05:01 Solnedgang: 21:46

Svendborg Golfbane: Ravn 4 R
Vejlen, Taasinge
: Rovterne 2 FU, Krumnæbbet ryle 2 FU, Almindelig ryle 17 R, Lille præstekrave 14 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 2 R, Storspove 2 OF, Lille kobbersneppe 1 OF, Hvidklire 3 R, Vibe 3 YF med pull , Vibe 21 R, Klyde 16 R, Grågås 500 R, Kærsanger 1 SY, Rørhøg 2 FU, Sumpskildpadde 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Ollerup, Åmosen: Dompap 1 1K DØD (kollision med vindue). Peder Skou  [Apollo Books]
Hesselagergård
: Blåmejse 4 FU, Solsort 6 FU, Stor flagspætte 1 FU, Grønirisk 2 FU, Gærdesanger 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Grønspætte 2 JUV FU. Palle Bo Larsen
Havn v/Vejlen: Dværgterne 3 FU. Niels Bomholt Jensen
Keldsnor: Dværgterne 1 T, Fjordterne 17 T, Vandrefalk 1 OF. Frank Jensen-Hammer
Monnet, Tåsinge: Storspove 65 R, Havørn 4 R. Niels Bomholt Jensen
Nyskov/Grevindeskov: Duehøg 1 OF. Jørgen Hjorth Jensen
Sybergland: Sorthalset Lappedykker 2 R. Peter Lillesø
Tangkrog: Havørn 2 JUV R. Gunnar Jørgensen
Vejlen, Tåsinge: Grågås 580 R, Lille Præstekrave 10 R, Krumnæbbet Ryle 7 FU, Temmincksryle 1 R, Rovterne 2 FU, Skægmejse 2 R. Niels Bomholt Jensen
Vitsø: Svaleklire 5 R, Sivsanger 6 R. Brian Kristensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 10 FU. Pierre Bentzen
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgterne 1 R. Peter Pelle Clausen


   

Onsdag den 15. juli 2020                            Solopgang: 04:59 Solnedgang: 21:47

Tange å: Rødstjert 2 R FU (1 AD + 1 1K). Poul Brugs Rasmussen
Sybergland: Grågås 400 R, Storspove 16 FU (Drivingrange Great Nothern)

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Firtalsstrand & Mellemstykket
: Sorthalset Lappedykker 2 R. Martin Søgaard Nielsen
Gulstav Mose
: Gråstrubet Lappedykker 11 YF UF,
Savisanger 2 TH (2 fugle jagtede hinanden gennem længere tid. Ind i mellem blev der dog tid til en kort sang/snurren). Niels Bomholt Jensen
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 1 R, Lille Præstekrave 2 R, Krumnæbbet Ryle 8 FU, Dværgterne 2 R, Fjordterne 12 R, Digesvale 100 R. Niels Bomholt Jensen
Keldsnor: Småspove 13 T, Dværgmåge 2 AD T, Dværgterne 5 T, Fjordterne 151 T. Frank Jensen-Hammer
Keldsnor: Krumnæbbet Ryle 5 SDR FU. Henrik Frier
Lindkær v/Ravnholt
: Duehøg 1 OF, Havørn 2 OF, Ravn 7 OF. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Rovterne 4 FU, Fjordterne 30 FU. Ole Goldschmidt 
Slambassinet (Odense): Lille Præstekrave 1 R, Skægmejse 2 R, Græshoppesanger 1 SY,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 4 R. Martin Søgaard Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 3 R, Lille Præstekrave 2 R, Fjordterne 12 FU, Rødrygget Tornskade 7 YF, Skægmejse 3 R. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 3 FU, Dværgterne 2 FU, Fjordterne 30 FU. Ole Goldschmidt
Vejlen, Tåsinge: Krumnæbbet Ryle 5 FU. Pierre Bentzen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 20 2K+ R. Martin Søgaard Nielsen


   

Tirsdag den 14. juli 2020                            Solopgang: 04:58 Solnedgang: 21:49

Bøjden Nor: Klyde 1 YF UF (mange klyder går og fouragere med deres unger. Der er små kampe i mellem de enkelte klydepar, deres unge skal have ret til hele området. Her skal ungen varmes lidt af sin mor.). Erik Thomsen
Hesselagergård: Sanglærke 12 OF R FU, Ringdue 20 FU, Gulspurv 8 FU R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bladstrup v/Otterup: Engsnarre 1 R. Martin Søgaard Nielsen
Bøjden Nor: Klyde 22 YF UF, Lille Præstekrave 4 R, Kærløber 1 R, Dværgterne 4 R. Niels Bomholt Jensen
Frellesvig: Stor Flagspætte 13 . Jane Ditzel
Gyldensteen: Engsøen: Knarand 144 R, Lille Lappedykker 33 FU, Sorthalset Lappedykker 21 FU, Tinksmed 10 R. Kurt Due Johansen
Harndrup: Isfugl 1 FU. Conny Hartmann
Helnæs Made: Skægmejse 2 FU. Tom Giersing
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Grønspætte 2 OF. Kjeld Lund
Keldsnor: Strandskade 301 T, Lille Præstekrave 1 T, Småspove 17 T, Lille Kobbersneppe 348 T, Islandsk Ryle 13 T, Dværgterne 1 T, Fjordterne 21 T, Digesvale 300 R. Frank Jensen-Hammer
Sybergland: Grågås 500 R, Gråstrubet Lappedykker 11 R, Sorthalset Lappedykker 2 R. Jørn Knudsen  
Vester Egense
: Skovhornugle 2 R. Martin Søgaard Nielsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 4 R. Jens Bækkelund
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 14 FU. Kurt Due Johansen


   

Mandag den 13. juli 2020                            Solopgang: 04:56 Solnedgang: 21:50

Ny Gesinge, matriklen: Havørn 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Vornæs Strand
: Storspove 32 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Tange å
: Grønspætte 2 R (næsten hver morgen). Poul Brugs Rasmussen
Tarup: Isfugl 1 FU. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bukkemose Strand og Langelandsbælt ud for:
Strandskade 70 S, Dværgterne 1 S, Fjordterne/Havterne 142 S. Gregers Johannesen
Bøjden Nor
: Dværgterne 2 FU. Leif Sørensen
Drejø Enge v/Mejlhoved: Skestork 3 R, Krumnæbbet Ryle 5 FU. Kirsten Halkjær Lund
Fredmosen: Havørn 2 S, Lærkefalk 1 2K FU. Morten Müller
Keldsnor: Lille Præstekrave 2 1K FU, Kærløber 1 2K+ FU, Krumnæbbet Ryle 10 2K+ FU, Dværgterne 2 FU, Fjordterne 6 FU, Splitterne 31 R, Digesvale 120 FU. Morten Müller
Keldsnor: Grågås 510 R, Strandskade 171 T, Lille Præstekrave 1 T, Lille Kobbersneppe 58 T, Islandsk Ryle 16 T, Kærløber 1 R, Krumnæbbet Ryle 11 R, Krumnæbbet Ryle 6 T, Fjordterne 75 T, Splitterne 40 R, Splitterne 43 T, Digesvale 800 R. Frank Jensen-Hammer
Keldsnor: Stor Præstekrave 20 YF UF, Krumnæbbet Ryle 13 FU, Dværgterne 2 R. Leif Bisschop-Larsen
Keldsnor: Lille Præstekrave 1 R, Dværgterne 2 R, Digesvale 150 FU, Krumnæbbet Ryle 15 FU. Pierre Bentzen 
Lindkær v/Ravnholt:  Havørn 2 R, Rød Glente 3 OF. Leif Sørensen
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså): Skovhornugle 2 R. Martin Søgaard Nielsen
Sybergland: Grågås 800 R, Gråstrubet Lappedykker 17 R, Sorthalset Lappedykker 5 R. Ivan Sejer Beck
Æbelø: Storspove 65 R. Jan Speiermann


  

Søndag den 12. juli 2020                            Solopgang: 04:55 Solnedgang: 21:51

Svendborgsund ved Iholm: Hjejle 14 T, Almindelig Ryle 15 V , Mudderklire 2 R, Rødben 8 V, Fjordterne 5 V, Havterne 1 FU, Havterne 20 , Fjordterne/Havterne 3 V, Splitterne 1 FU,
Kogtved, matriklen
: Havørn 1 2K+ OF, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesanger 6 R, Gråspurv 30 R NAT,
Strandeng v/Horseskov: Canadagås 1 R, Strandskade 4 R, Vibe 2 R, Storspove 1 FU, Hvidklire 1 R, Rødben 1 R, Rørhøg 1 FU, Stær 16 FU
Hesselagergård, kirsebærtræ
(06:30): Kernebider 1 FU, Dompap 2 FU, Solsort 6 FU, Munk 2 FU, Løvsanger 2 FU, Musvit 1 FU, Blåmejs 2 FU, Spætmejse 2 FU, Sangdrossel 1 FU, Skovspurv 3 FU, Jernspurv 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bukkemose Strand og Langelandsbælt ud for
: Fjordterne/Havterne 34 S. Gregers Johannesen
Gulstav
: Sorthovedet Måge 1 3K+ R T (Stubmark sø for Fakkebjerg, derefter T mod Søgård mose. Mine temmelig dårlige doku viser muligvis lidt mørkt i håndsvingfjer derfor 3k+
.). Morten Müller
Gulstav Mose: Isfugl 1 FU. Morten Müller
Hav ved Tryggelev Nor: Havørn 2 OF. Pernille Roungkvist
Keldsnor: Strandskade 110 T, Småspove 6 T, Lille Kobbersneppe 92 T, Islandsk Ryle 19 T, Dværgterne 5 T, Fjordterne 28 T, Havterne 25 T. Frank Jensen-Hammer
Keldsnor: Lille Præstekrave 2 1K FU, Krumnæbbet Ryle 5 ODR FU, Fjordterne 9 FU. Morten Müller
Nørreballe Nor: Rovterne 4 AD FU. Henrik Mørup-Petersen


    

Lørdag den 11. juli 2020                            Solopgang: 04:54 Solnedgang: 21:52

Svendborgsund ved Iholm: Fjordterne 1 V, Havterne 2 V, Tornirisk 2 FU
Dovns klint
: Digesvale 100 YF. Erik Thomsen
Tranekær: Trane 4 YF + 1 1K (Tranepar på Flådet i dag. Vi har 2 par i området. Det ene par havde en unge for ca. 5-6 uger siden. Jeg har dog ikke set ungen siden. Så hvilket af parrene, der var på Flådet i dag vides ikke). Claus Dalskov
Tange å
: Ringdue 1 par (bygger rede). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 2, Kærløber 1 FU, Krumnæbbet Ryle 8 FU, Dværgterne 1 FU, Dværgterne 1 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 2, Kærløber 1 FU, Krumnæbbet Ryle 8 FU, Dværgterne 2 FU. Gunnar Jørgensen
Hagenskov Slotsmølle: Skovsneppe 2 TH, Skovhornugle 3 YF UF, Bjergvipstjert 1 F R. Thomas Kampmann 
Havet ud for Keldsnor: Lille Kobbersneppe 230 V, Mudderklire 22 V, Dværgterne 9 V, Fjordterne 26 FU T, Splitterne 65 FU V. Nis Rattenborg
Hesselbjerg (Langeland):
Karmindompap 2 FU. John Jensen
Keldsnor: Lille Præstekrave 2 FU, Dværgterne 2 R, Fjordterne 8 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Småspove 12 T, Lille Kobbersneppe 652 T, Stenvender 1 T, Islandsk Ryle 42 T, Dværgterne 7 T, Fjordterne 86 T, Splitterne 36 T, Bjergvipstjert 1 SV. Frank Jensen-Hammer
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 2 OF, Ravn 3 OF. Leif Sørensen
Lundemosen (Holmdrup Mose): Isfugl 1 R. Lars Kirk
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 OF, Rovterne 2 FU, Havørn 2 AD FU. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Rovterne 2 AD FU, Fjordterne 75 . Nis Rattenborg
Stenodde Skov: Grønspætte 2 R. Carsten Krog Pedersen
Sybergland: Lille Præstekrave 1 FU. Jens Peter Bech
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Fjordterne 9 R. Nis Rattenborg
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 15 FU. Kurt Due Johansen


  

Fredag den 10. juli 2020                            Solopgang: 04:53 Solnedgang: 21:53

Espe, matriklen: Rødstjert 2 (har fået unger), Stillits 2 YF, Rød Glente 1, Musvåge 2, Grønspætte 1 (har hørt den hver dag gennem længere tid). Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Lundeborg, Broholmvej
: Tårnfalk 4 1K R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Fiskerup Skov
: Havørn 2 IMM R, Rødrygget Tornskade 3 YF UF. Niels Bomholt Jensen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 8 R. Per Rasmussen
Gudbjerg: Ravn 3 R. Leif Bisschop-Larsen 
H.C. Andersen Golfklub v/Bogense: Småspove 14 FU. Mogens Hansen
Havet ud for Keldsnor
: Tejst 5 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Lille Præstekrave 5 FU, Krumnæbbet Ryle 7 AD FU, Dværgterne 2 R, Fjordterne 6 R. Nis Rattenborg
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 3 OF. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Rovterne 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Rovterne 2 FU. Morten Müller
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Grå Fluesnapper 4 R. Gregers Johannesen
Rønninge Søgård: Ravn 3 R. Per Rasmussen
Nordtorpe Skov: Munk 11 YF SY. Jan Sørensen
Strandeng NV f/Fjellebroen: Skægmejse 2 R. Sune Højgaard Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fjordterne 10 FU. Morten Müller
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 1 FU. Martin Rheinheimer 


  

Torsdag den 9. juli 2020                            Solopgang: 04:51 Solnedgang: 21:54

Broholm: Hvid vipstjert 4 FU (2 AD + 2 1K), Grønspætte 1 OF, Knopsvane 7 FU (2 AD + 5 1K). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bispeenge:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 1K YF . Bent Juhler
Bispeenge: Knarand 30 R, Lille Præstekrave 2 R, Fjordterne 17 R. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Dværgterne 1 FU, Dværgterne 3 R. Leif Kristensen
Gyldensteen: Langø Plantage: Isfugl 3 OF. Lars Jørn Olsen
Keldsnor: Grågås 620 R, Gravand 237 T, Sortstrubet Lom 2 SV, Strandskade 143 T, Småspove 5 T, Tejst 6 R, Fjordterne 24 T. Frank Jensen-Hammer
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 OF, Ravn 4 OF. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Fjordterne 55 . Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 R, Lille Præstekrave 1 AD FU, Fjordterne 11 FU,
Pungmejse 4 FU (En flok på fire småfugle kom flyvende forbi mig og gik ned i rørskoven ved digesøen. Det lugtede lidt af Pungmejser, så jeg fulgte efter, og da jeg nærmede mig, hørte jeg et Pungmejsekald, og de fire fugle fløj over på den modsatte side af søen, hvor tre af dem satte sig synligt. Alle tre var ungfugle. Har de ynglet i Tryggelev Nor? NBJ så en han 1/5 i år, hvilket er første forårsobs. fra noret i mange år (siden 1990, hvis alt er indtastet i DOFbasen). Så måske. Langt væk fra kommer de i hvert fald ikke), Skægmejse 1 R. Jacob Sterup
Ungersbjerg Skov: Ravn 3 OF. Jens Bjerg   


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 3/07 - 2020:
               Elhegn redder koloni af kystfugle fra sultne ræve

              
Hegn kan sikre truede eng- og kystfugles ynglesucces
               Miljøministeren gennemfører forbud mod pløjning og gødskning af beskyttede enge
               Bestanden af broget fluesnapper er mere end halveret i Danmark


   

Onsdag den 8. juli 2020                             Solopgang: 04:50 Solnedgang: 21:55

Purreskoven: Bogfinke 2 R, Digitalis R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor: Klyde 28 AD FU, Dværgterne 2 FU, Dværgterne 1 YF BR. Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knarand 30 R. Anders Nielsen
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Jacob Sterup
Gyldensteen: Engsøen: Knarand 50 R, Sorthalset Lappedykker 26 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Canadagås 35 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Krumnæbbet Ryle 13 FU. Jens Bækkelund
Hjallese: Ravn 3 FU. Martin Rheinheimer 
Keldsnor: Lille Præstekrave 1 R, Krumnæbbet Ryle 7 AD R, Fjordterne 8 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Grågås 640 R, Strandskade 76 T, Lille Præstekrave 2 R, Småspove 16 T, Lille Kobbersneppe 103 T, Mudderklire 24 T, Fjordterne 28 T. Frank Jensen-Hammer 
Klise Nor: Grågås 520 R. Nis Rattenborg
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Fjordterne 55 R, Havørn 2 SUB OF. Nis Rattenborg
Rødme Svinehaver: Grå Fluesnapper 3 YF. Arne Bruun 
Søby (Ærø), Nørremark: Vagtel 1 SY. Niels Munch Kofoed
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Skægmejse 1 R. Jakob Engelhard
Universitetet, Odense: Agerhøne 3 R, Lille Præstekrave 1 R. Martin Rheinheimer
Vejlen, Tåsinge: Fjordterne 6 FU, Skægmejse 2 R. Niels Andersen
Vejlen, Tåsinge: Grågås 560 R, Mursejler 300 FU, Klyde 30 R, Lille Præstekrave 2 R, Skægmejse 2 R. Niels Bomholt Jensen
Vitsø: Canadagås 30 R, Skestork 3 R. Michael L.J. Glentedal


  

Tirsdag den 7. juli 2020                             Solopgang: 04:49 Solnedgang: 21:56

Hesselagergård:  Munk 4 FU, Solsort 6 FU, Sangdrossel 1 FU, 22 plettet mariehøne 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Grågås 130 OF, Huldue 2 OF, Trane 2 OF, Hvepsevåge 2 OF, Rørhøg 1 OF, Havørn 1 OF, Rød Glente 1 OF, Musvåge 2 OF, Ravn 4 OF, Bysvale 2 FU. Leif Sørensen
Tarup: Stor flagspætte 1 FU. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Keldsnor: Lille Præstekrave 1 R, Krumnæbbet Ryle 6 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Småspove 6 T, Lille Kobbersneppe 352 T, Svaleklire 5 T, Fjordterne 10 R, Fjordterne 5 T. Frank Jensen-Hammer
Lindkær v/Ravnholt: Ravn 4 OF. Leif Sørensen
Lydinge Mølle: Lille Præstekrave 3 R. Leif Sørensen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 2 FU, Havørn 2 AD R, Skægmejse 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Rovterne 1 AD R, Fjordterne 31 . Jakob Engelhard
Nørreballe Nor: Fjordterne 82 . Nis Rattenborg
Ristinge Hale: Storspove 96 R. Nis Rattenborg
Rudkøbing Havn: Vandrefalk 1 3K+ S. Morten Müller
Siø: Lille Præstekrave 3 . Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 2 R, Lille Præstekrave 2 AD R, Fjordterne 6 AD FU, Skægmejse 2 R. Jakob Engelhard
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Fjordterne 6 R, Rovterne 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 1 AD FU, Fjordterne 5 AD FU. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fjordterne 6 R. Nis Rattenborg


   

Mandag den 6. juli 2020                             Solopgang: 04:48 Solnedgang: 21:56

Ollerup, Åmosen: Musvåge 1 YF + 2 1K. Peder Skou  [Apollo Books]
Lundemosen, Holmdrup Mose
: Musvåge 1 R, Halemejse 1 1K. Lars Kirk
Tange å
: Grønspætte 1 FU, Rødstjert 1 R, Sortmejse 4 FU (1 AD+3 1K), Tornsanger 1 SY, Gærdesanger 2 FU, Hvid vipstjert 2 R, Gulspurv 1 R, Stor flagspætte 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Dovns Klint: Mursejler 340 T. Frank Jensen-Hammer
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 31 FU, Lille Præstekrave 5 R, Krumnæbbet Ryle 15 FU. Søren G. Nielsen
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 30 R. Kurt Due Johansen
Kølle Nor: Lille Præstekrave 1 R, Tinksmed 17 R. Nis Rattenborg
Lindkær v/Ravnholt: Ravn 4 OF. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Rovterne 1 R, Fjordterne 30 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 R, Rovterne 2 FU, Fjordterne 11 R, Skægmejse 6 R. Nis Rattenborg
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 6 FU, Svaleklire 5 FU. Martin Rheinheimer
Ølsted v/Broby: Rød Glente 2 FU. Stoffer Jaeger
Ålemose: Lille Præstekrave 3 R. Nis Rattenborg


  

Søndag den 5. juli 2020                             Solopgang: 04:47 Solnedgang: 21:57

Havn v/Vejlen: Dværgterne 1 FU, Rørhøg 1 FU. Lars Kirk
Broholm, voldgraven
: Gråand 100+ FU, Tårnfalk 5 1K (De 5 Tårnfalkeunger, har forladt deres sikre reddehul, og er i fuld gang med den svære flyvetræning). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Dovns Klint: Mursejler 350 T, Sortstrubet Lom 1 V, Storspove 90 T, Fjordterne 8 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Havn v/Vejlen: Dværgterne 1 FU
. Lars Kirk
Kølle Nor: Lille Præstekrave 2 R, Tinksmed 19 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Skeand 15 R, Fjordterne 28 R. Jakob Engelhard
Nørreballe Nor: Rovterne 2 FU, Sortterne 1 FU, Fjordterne 29 FU. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 4 R, Gråstrubet Lappedykker 11 , Rovterne 1 AD FU, Rovterne 2 AD S. Jakob Engelhard
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fjordterne 8 R. Nis Rattenborg
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 1 R. Martin Rheinheimer


   

Lørdag den 4. juli 2020                             Solopgang: 04:46 Solnedgang: 21:58

Kogtved, matriklen: Rødstjert 1 YF UF + 3 1K 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor: Klyde 28 , Dværgterne 3 FU. Gunnar Jørgensen
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 5 R. Henrik Gerner Baark
Keldsnor: Dværgterne 2 FU. Nis Rattenborg
Klise Nor: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Nis Rattenborg
Klise Nor: Rovterne 1 AD FU. Morten Müller
Kohave v/Skovmøllevej: Ravn 3 R. Kurt Due Johansen
Lydinge Haver: Lille Præstekrave 1 JUV FU. Gunnar Jørgensen
Nørreballe Nor: Rovterne 2 AD FU. Morten Müller
Siø: Nilgås 2 AD R. Morten Müller
Skåstrup Strand Sommerhusområde: Grønspætte 2 F AD BR FU. Merry Sunke Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fjordterne 9 FU, Skægmejse 3 R. Nis Rattenborg


    

Fredag den 3. juli 2020                             Solopgang: 04:44 Solnedgang: 21:59

Thurø: Rørhøg 1 R. Lars Kirk
Sortemosen (Sydfyn)
: Gøg 1 R, Trane 2 R, Rørhøg 1 FU, Havørn 1 FU AD, Rød Glente 1 R. Morten Kristiansen
Tange åen: Grønspætte 2 R FU
, Munk 5 FU (2AD + 3 1K), Sangdrossel 1 R, SY, Gråkrage 5 FU R, Gransanger 1 R, Rådyr 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor
: Klyde 38 YF UF, Dværgterne 4 YF BR. Carsten Skou
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Susanne Rørdam Skov
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Morten Müller
Keldsnor: Lille Præstekrave 1 FU. Morten Müller
Lydinge Haver: Lille Præstekrave 2 FU. Gunnar Jørgensen
Lydinge Mølle
: Lille Præstekrave 5 R. Leif Sørensen
Monnet, Tåsinge: Storspove 65 R. Leif Bisschop-Larsen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 2 FU. Carsten Skou
Nørreballe Nor: Rovterne 1 FU. Henrik Mørup-Petersen


  

Torsdag den 2. juli 2020                             Solopgang: 04:44 Solnedgang: 21:59

Hesselagergård: Gærdesmutte 1 1K FU + 2 Tornsanger FU. Poul Brugs Rasmussen
Lydinge Mølle: Lille Præstekrave 8 R. Leif Sørensen
Nyborg slot: Mursejler 1 R
. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bommerlund
: Havørn 2 AD R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Klyde 21 R, Lille Præstekrave 1 FU, Dværgterne 1 FU, Dværgterne 1 R, Dværgterne 1 YF BR. Leif Kristensen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 OF. Stig Prehn
Helnæs Made: Storspove 51 FU. Tom Giersing
Lehnskov/Fredskov: Havørn 2 OF. Hanne Fransson
Lydinge Mølle: Lille Præstekrave 8 R. Leif Sørensen
Nakkebølle Inddæmning: Halemejse 20 R. Leif Sørensen
Skovsbo v/Svendborg: Grønspætte 3 YF UF. Anders Odd Wulff Nielsen
Ølsted v/Broby: Rød Glente 2 FU. Stoffer Jaeger


  

Onsdag den 1. juli 2020                             Solopgang: 04:43 Solnedgang: 22:00

Tåsinge: Slørugle 1 YF + 4 Pull RI. Hans Rytter, Poul Vestergaard Rasmussen
Rødme Svinehaver
: Skovskade 1 R, Gulbug 1 R, Gransanger 1 YF SY, Munk 1 YF SY, Havesanger 2 YF SY, Sangdrossel 1 YF SY, Solsort 3 YF SY, Skovpiber 1 YF SY, Gulspurv 2 YF SY. Plettet gøgeurt 100 R
, Guldblomme 7 R (i kraftig tilbagegang!)
Lundeborg, Caroline Amalievej, grusgrav
: Rødrygget tornskade 2 YF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor
: Klyde 29 FU, Dværgterne 3 YF. Pierre Bentzen
Eskør: Skægmejse 2 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 7 R. Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen: Langø Plantage
: Isfugl 1 OF. Lars Jørn Olsen
Husby Strand, Wedellsborg: Havørn 2 AD R. Michael Mosebo Jensen
Klæsø Nor: Lille Præstekrave 2 R. Nis Rattenborg 
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 2 FU, Dværgterne 1 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Skaboeshuse: Ravn 5 FU. Kurt Kaack Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 1 R, Skægmejse 2 R. Ole Tonnesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Dværgterne 2 R, Rovterne 1 AD FU, Fjordterne 9 R. Nis Rattenborg
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 2 R. Martin Rheinheimer


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 20/06 - 2020:
               Kæmpekoloni af sårbare kystfugle har bosat sig på badestrand

              
To naturnationalparker er en fremragende begyndelse
               Aftale om slukkede motorsave vil gavne presset natur
               Første gang: TV-ørne skal følges med GPS når de forlader reden
               Rødstjerten har fordoblet sin ynglebestand i Danmark
               Biodiversiteten har ikke haft nogen gavn af EU's landbrugsstøtte
               Årets ugleunger har sagt farvel 


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

07 aug 2020
This page is part af: Http://www.Snatur.dk