Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 26. - 30. ( 1. juli - 31. juli 2021).                     Sidst opdateret 05 august 2021 06:00:53 

 

 


 

Lørdag den 31. juli 2021                  Solopgang: 05:25 Solnedgang: 21:22

Svendborgsund ved Iholm: Toppet Skallesluger 1 YF, Strandhjejle 1 V, Islandsk Ryle 14 V, Almindelig Ryle 61 V , Fjordterne 56 V, Stormmåge 3 1K YF UF (DKC 5125024, DKC 5125025, DKC 5125026)
Thurø Rev
: Skestork 1 JUV FU
. Lars Kirk
Vejlen, Tåsinge
: Sølvhejre 2 R FU. Poul Vestergård Rasmussen
Horseskov
: Gravand 2 YF UF, Mudderklire 1 FU, Hvidklire 1 FU.
Lundeborg, Ny Camping: Brun Bjørnespinder 1 R . Poul Brugs Rasmussen
Hesselager
: Tyrkerdue 1 R, Mursejler 6 OF. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Mudderklire 3 R, Rørhøg 1 OF,
Havørn 6 R, Stillits 1 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Havørn 3 R. Lars Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose
: Havørn 2 AD + 1 1K. Karen Kusk
Brændegård Sø
: Sølvhejre 1 R,
Havørn 6 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø:
Havørn 7 IMM R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Stor Kobbersneppe 1 FU, Krumnæbbet Ryle 7 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Krumnæbbet Ryle 5 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Thurø Rev: Skestork 2 JUV FU, Stenvender 1 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Skestork 1 JUV R
. Lars Kirk


 

Fredag den  30. juli 2021                 Solopgang: 05:23 Solnedgang: 21:24

Svendborg Golfbane: Knopsvane 2 AD YF UF, Rørhøne (Grønbenet) 1 YF UF, Fiskeørn 1 OF
Bøjden Nor: Blisgås 1 R, Bramgås 1 R. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Islandsk Ryle 15 FU, Splitterne 27 R. Morten Müller
Brændegård Sø
:  Sølvhejre 1 R, Fjordterne 6 R, Havørn 5 OF, Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Fjordterne 9 FU, Havørn 4 R, Rød Glente 2 FU. Leif Kristensen
Hakkehave: Lille Præstekrave 1 AD R, Lille Præstekrave 1 1K YF UF, Duehøg 1 F AD R. Per Rasmussen
Kasmose Skov: Fjordterne 5 V. Michael Brunhøj Hansen
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 45 FU, Stor Præstekrave 32 R, Småspove 5 R, Lille Kobbersneppe 53 FU, Islandsk Ryle 12 FU, Krumnæbbet Ryle 9 FU, Hvidklire 25 FU, Splitterne 56 R. Kurt Kaack Hansen


 

Torsdag den  29. juli 2021                 Solopgang: 05:21 Solnedgang: 21:26

Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Fjordterne 9 OF, Havørn 13 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø
:
Havørn 13 R, Islandsk ryle 1 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Havørn 2 1K OF. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Fjordterne 9 OF,
Havørn 13 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 FU, Havørn 5 IMM R. Leif Kristensen
Egense v/Svendborg: Ravn 8 FU. Niels Andersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 10 R, Sorthalset Lappedykker 5 R, Blishøne 680 R. Michael Køie Poulsen
Fredmosen: Rovterne 2 JUV OF. Freya Mørup-Petersen
Keldsnor: Strandhjejle 33 T, Lille Kobbersneppe 324 T, Stenvender 1 T, Islandsk Ryle 97 T, Dværgterne 1 T, Fjordterne 94 T. Frank Jensen-Hammer
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skeand 16 R, Knarand 30 R, 
Skestork 18 FU, Landsvale 400 FU, Digesvale 200 FU.. Ella Mikkelsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 18 R, Krumnæbbet Ryle 10 R, Dværgryle 3 R, Tinksmed 14 R. Michael Køie Poulsen


 

Onsdag den  28. juli 2021                 Solopgang: 05:19 Solnedgang: 21:28

Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R, Gravand 13 R 1K, Landsvale 1 R. Poul Vestergård Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Havørn 4 R. Morten Kristiansen
Bøjden Nor: Stor Præstekrave 32 R, Stor Kobbersneppe 1 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Dværgterne 2 , Dværgterne 3, Dværgterne 1 YF UF. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 14 FU. Anton Markvard
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 5 R, Sølvhejre 1 R. Ole Kjuel Nielsen
Keldsnor: Grågås 500 R, Strandskade 92 T, Strandhjejle 27 T, Lille Kobbersneppe 71 T, Lille Kobbersneppe 70 T, Fjordterne 286 T, Fjordterne 82 T. Frank Jensen-Hammer 
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 FU. Anders Nielsen
Slambassinet (Odense): Sølvhejre 1 R. Anton Markvard
Slambassinet (Odense): Lille Præstekrave 4 FU,  Temmincksryle 1 FU, Svaleklire 10 R, Tinksmed 18 FU. Henrik Kalckar Hansen
Siø: Nilgås 1 R. Niels Bomholt Jensen
Øksnemose: Rød Glente 2 R. Bjarne Holm
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 OF, Lille Præstekrave 1 1K R, Tinksmed 13 FU, Rovterne 7 R, Fjordterne 8 R, Skægmejse 2 R. Niels Bomholt Jensen


  

Tirsdag den  27. juli 2021                 Solopgang: 05:18 Solnedgang: 21:30

Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Gravand 11 R, Storspove 5 R, Mudderklire 3 R, Hvidklire 2 R. Lars Kirk
Svendborg
: Blåmejse 1 1K (andet kuld). Steen Winkel
Vejlen, Tåsinge
: Sangsvane 1 R
, Ravn 1 OF, Sølvhejre 1 R, Gul Vipstjert 3 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge
: Sølvhejre 1 R. Lars Kirk
Brændeskov (skoven)
: Hvepsevåge 3 SØ. Lars Kirk
Bækkehave m.m. (Tåsinge): Rørhøg 1 M FU. Lars Kirk
Tange-skoven
: Musvåge 1 OF, Hvepsevåge 1 OF, Gulspurv 4 R FU, Gærdesanger 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Sdr. Højrup: Gærdesmutte 1 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 94 FU, Havørn 2 . Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 18 YF UF, Sorthalset Lappedykker 4 R. Anders Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 800 FU, Blishøne 800 FU, Svaleklire 6 FU, Grå Fluesnapper 3 FU. Martin Rheinheimer
Helnæs Made: Sølvhejre 1 R. Tom Giersing
Keldsnor: Stor Kobbersneppe 1 T, Tejst 5 R, Dværgterne 3 T,
Fjordterne 142 T, Fjordterne 166 T. Frank Jensen-Hammer
Nørreballe Nor: Fjordterne 5 R, Skægmejse 4 R. Lærke Haffgaard
Rantzausminde: Rød Glente 5 SV. Jens-Gert Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 OF,
Sølvhejre 6 FU, Skestork 2 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Tinksmed 14 FU, Dværgterne 1 FU, Rovterne 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Skestork 2 R . Ole Bo Olsen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R. Lars Kirk

Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R . Poul Vestergård Rasmussen


 

Mandag den  26. juli 2021                 Solopgang: 05:16 Solnedgang: 21:31

Svendborgsund ved Stella Maris: Stormmåge 3 1K YF UF (DKC 5125024, DKC 5125025, DKC 5125026 - De flyver nu og advarer som AD-fugle)
Purreskoven
: Gærdesmutte 1 R FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brandsø: Blå Kærhøg 1 OF. Jannik Sølyst Jørgensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Havørn 6 R. Leif Sørensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 24 R, Sorthalset Lappedykker 12 R, Blishøne 500 R, Svaleklire 6 FU, Hvidklire 24 FU, Tinksmed 12 FU, Havørn 2 . Ella Mikkelsen 
Flintholm Hestehave: Rød Glente 2 YF UF. Niels Bomholt Jensen
Fønsskov, marker: Sort Glente 1 FU. Bjarne Holm
Gulstav Vesterskov: Tejst 1 AD T. Anton Markvard
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY. Anton Markvard
Gyldensteen: Engsøen: Knarand 86 R, Sorthalset Lappedykker 12 FU, Blishøne 702 FU, Sølvhejre 1 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Græshoppesanger 1 SY. Kurt Due Johansen
Helnæs Made: Sølvhejre 1 R. Tom Giersing
Keldsnor: Atlingand 4 T,
Mellemkjove 1 IMM LF SV, Fjordterne 20 T, Fjordterne 28 T. Frank Jensen-Hammer
Munkebo: Fjordterne 25 SV. Peter Lillesø
Piledybet: Grå Fluesnapper 3 R. Lærke Haffgaard
Siø: Nilgås 3 R. Anton Markvard 
Storeholm + øhavet nord for: Strandskade 61 FU, Stor Præstekrave 28 R, Stenvender 9 FU, Dværgterne 8 FU, Rovterne 2 FU, Splitterne 48 FU., Digesvale 200 R. Lærke Haffgaard
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R, Lille Præstekrave 5 YF UF. Carsten Skou
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 3 R. Leif Sørensen


 

Søndag den  25. juli 2021                  Solopgang: 05:14 Solnedgang: 21:33

Broholm: Tornirisk 4 FU, Gulspurv 2 FU, Gærdesmutte 1 FU, Hvepsevåge 1 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Grågås 539 R, Dværgterne 3 FU, Dværgterne 1 R. Leif Kristensen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 195 R, Sorthalset Lappedykker 5 R. Stinne Aastrup
Keldsnor: Lille Præstekrave 3 , Krumnæbbet Ryle 7 AD ODR FU. Morten Müller
Keldsnor: Krumnæbbet Ryle 8 R, Mudderklire 20 R,
Fjordterne 55 T, Fjordterne 293 T. Frank Jensen-Hammer
Monnet, Tåsinge: Storspove 75 R. Anni Oppelstrup
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Rovterne 2 FU. Lærke Haffgaard
Siø: Nilgås 3 R. Anton Markvard
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Trane 4 FU, Skovsneppe 1 R. Søren Bøgelund
Stengade Skov: Rødrygget Tornskade 3 R. Jørgen Staun
Sybergland: Sorthalset Lappedykker 1 R. Arne Bruun
Søgård (Langeland): Skovhornugle 2 R (Unger). Søren Bøgelund
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Rovterne 5 , Fjordterne 7 FU. Morten Müller
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 1 FU. Anton Markvard
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 3 R. Arne Bruun


 

Lørdag den  24. juli 2021                   Solopgang: 05:13 Solnedgang: 21:35

Svendborgsund ved Iholm: 3 1K YF RI ( DKC 5125024, DKC 5125025, DKC 5125026 - De flyver nu og advarer som AD-fugle. De forsvinder nok snart!)
Skovballe: Havørn 0 1K (dette års kuld ikke overlevede ikke det kolde og regnfulde vejr vi havde i slutningen af maj måned.
Unger havde fået en delvis fjerdragt, men ikke nok til beskytte dem tilstrækkeligt mod vejret. Forældre ørnene besøger af og til reden). Jan T. Nielsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Trane 2 R, Havørn 3 R. Lars Rasmussen
Bukkemose Strand og Langelandsbælt ud for: Fjordterne 23 S, Fjordterne/Havterne 36 T. Gregers Johannesen
Bøjden Nor: Skestork 2 R. John Clausen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 4 R, Havørn 2 2K+ R. Anders Vedel
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 4 R. John Clausen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 3 FU. Henrik Madsen
Gulstav Mose: Svaleklire 13 FU. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Strandskade 76 SV, Lille Præstekrave 1 FU, Fjordterne 30 SV. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Strandskade 58 T, Lille Præstekrave 1 R, Stor Kobbersneppe 1 R T, Mudderklire 20 R, Fjordterne 110 T. Frank Jensen-Hammer 
Klise Nor: Lærkefalk 1 2K FU, Bysvale 100 FU. Ole Goldschmidt
Lindeskov v/Ørbæk: Rød Glente 3 R. Alex Vestergaard Dam
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 1 R. Lars Rasmussen
Skovsgård: Havørn 2 AD OF. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 6 FU. Ole Goldschmidt
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:Skestork 17 R. Anders Vedel
Ørnehøj-området (Gulstav): Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Ole Goldschmidt


 

Fredag den  23. juli 2021                   Solopgang: 05:11 Solnedgang: 21:36

Nyborg: Mursejler 2 1K (Mursejlerunger i redekasse). Erik Thomsen
Hesselagergård
: Sanglærke 4 SY R FU, Tornirisk 10 FU på Raps, Gulspurv 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø
: Havørn 7 R. Lars Rasmussen
Brændegård Sø
: Havørn 6 R. Flemming G. Andersen
Bukkemose Strand og Langelandsbælt ud for
: Fjordterne 5 S, Fjordterne/Havterne 38 S. Gregers Johannesen
Bøjden Nor: Skestork 2 R. Lars Rasmussen
Bøjden Nor: Skestork 2 , Dværgterne 6 FU. Søren G. Nielsen
Egehoved Skov: Rødtoppet Fuglekonge 2 R. Andreas Bruun Kristensen
Gyldensteen: Langø Plantage: Havørn 2 AD R. Jens Bækkelund
Keldsnor: Tejst 5 R, Fjordterne 122 T. Frank Jensen-Hammer 
Nørreballe Nor: Rovterne 1 FU, Fjordterne 16 FU. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Fjordterne 13 FU. Morten Müller
Skarø: Lille Præstekrave 2 FU, Gulbug 6 R. Lars Mogensen
Strynø Kalv: Dværgterne 2 OF. Anni Oppelstrup
Sundet, Faaborg: Fjordterne 8 FU. Per Damgaard Poulsen
Thurø Rev: Stenvender 1 R SV. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 5 R . Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 FU, Rovterne 4 R. Bo Tonnesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 4 FU, Rovterne 3 . Ole Goldschmidt 
Vitsø: Canadagås 33 R, Sorthalset Lappedykker 1 R. Michael Højgaard
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 31 FU, Dværgterne 1 R. Søren G. Nielsen


 

Torsdag den  22. juli 2021                   Solopgang: 05:09 Solnedgang: 21:38

Vejlen, Tåsinge: Stylteløber 1 FU, Hvidklire 11 R, Mudderklire 2 R, Svaleklire 3 R, Tinksmed 17 R, Almindelig ryle 12 R, Lille præstekrave 3 R, Vibe 54 R, Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 4 R, Fjordterne 1 R, Dværgterne 1 FU, Rørhøg 1 FU, Grønspætte 1 OF, Skarv 3 OF, Grågås 126 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Brændegård Sø
:
Knopsvane 210 R, Sølvhejre 1 R, Havørn 9 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor
: Odinshane 0 R. Niels Bomholt
Broholm
: Tårnfalk 2 1K R (Til morgen havde den ene af de to Tårnfalkeunger, forladt sit sikre redehul
- den anden sad mutters alene tilbage.). Poul Brugs Rasmussen
Nyborg: Mursejler 1 AD R + 1 1K (Unge og gammel fugl i redekasse). Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø:
Knopsvane 210 R, Sølvhejre 1 R, Havørn 9 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø:
Knopsvane 205 AD FU, Sølvhejre 1 AD R , Havørn 8 R . Gunnar Jørgensen
Bukkemose Strand og Langelandsbælt ud for: Fjordterne 7 S, Fjordterne/Havterne 32 S. Gregers Johannesen
Bøjden Nor: Odinshane 1 R, Dværgterne 2 R. Else Dupont
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 40 R, Sorthalset Lappedykker 15 R. Stig Toft Madsen 
Havn v/Vejlen:
Stylteløber 1 FU, Dværgterne 1 FU. Leif Kristensen
Havn v/Vejlen: Dværgterne 1 FU. Morten Kristiansen
Havn v/Vejlen: Sølvhejre 1 R,
Stylteløber 1 1K FU, Dværgterne 1 FU, Rovterne 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Helnæs Made: Sølvhejre 1 R. Tom Giersing
Keldsnor: Atlingand 1 JUV FU, Lille Præstekrave 1 JUV FU, Temmincksryle 1 FU, Tejst 5 . Morten Müller
Skanodde Sø/Kongesø: Dværgterne 2 R. Jan Speiermann
Sundet, Faaborg: Fjordterne 5 YF UF. Jan Speiermann
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 3 FU, Rovterne 3 R, Fjordterne 6 FU, Skægmejse 4 R. Susanne Rørdam Skov  
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Svaleklire 9 FU. Leif Kristensen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R. Morten Kristiansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Temmincksryle 1 R, Tinksmed 10 R. Stig Toft Madsen


 

Onsdag den  21. juli 2021                   Solopgang: 05:08 Solnedgang: 21:39

Svendborg Golfbane: Bysvale 2 YF B, Landsvale 12 YF BR
Vejlen, Tåsinge
: Sølvhejre 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Broholm
: Gråand 200+ R FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Havørn 4 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Knopsvane 215 R, Skarv 600 R, Fiskeørn 1 R SV, Havørn 5 R. Lars Mogensen 
Bøjden Nor: Grågås 600 R, Temmincksryle 1 R, Dværgterne 1 FU, Dværgterne 3 , Dværgterne 1 YF UF. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Temmincksryle 1 R, Dværgterne 1 YF UF, Dværgterne 1 AD FU, Dværgterne 3 . Gunnar Jørgensen
Frellesvig: Stor Flagspætte 12 . Jane Ditzel
Gulstav: Rovterne 2 OF. Søren Bøgelund 
Gyldensteen: Engsøen: Blishøne 500 R. Niels Kristian Bech Jensen
Gyldensteen: Kystlagunen: Småspove 9 FU, Småspove 11 OF. Niels Kristian Bech Jensen
Gyldensteen: Kystlagunen: Canadagås 28 R, Dværgterne 1 FU. Karin Abildgaard
Gyldensteen: Langø Plantage: Rødrygget Tornskade 3 YF UF. Jens Bækkelund
Helnæs Made: Rødrygget Tornskade 3 FU. Klaus Homøe
Helnæs, Halen: Småspove 6 R T. Klaus Homøe
Keldsnor: Lille Præstekrave 3 T, Temmincksryle 1 R, Dværgmåge 1 AD T, Fjordterne 37 T, Fjordterne 104 T. Frank Jensen-Hammer
Nørreby: Vagtel 1 R. Per Jansen
Torø: Digesvale 150 R. Klaus Homøe
Universitetet, Odense: Allike 1850 R, Råge 850 R. Martin Rheinheimer  
Vejlen, Tåsinge:
Stylteløber 1 FU, Lille Præstekrave 1 1K FU. Morten Müller
Vitsø: Canadagås 36 R, Nilgås 1 R, Sorthalset Lappedykker 46 R. Andreas Bruun Kristensen
Østersjo (Lyø): Ravn 3 OF. Jan Speiermann


 

Tirsdag den  20. juli 2021                   Solopgang: 05:06 Solnedgang: 21:41

Svendborgsund ved Iholm: Toppet Skallesluger 1 F R, Hættemåge 12 R, Stormmåge 12 AD + 3 1K YF RI ( DKC 5125024, DKC 5125025, DKC 5125026 - er nu flyverfærdige. Alle tre kunne flyve, da jeg genfandt dem her til aften ud for STELLA MARIS. Dejligt at det endelig er lykkedes at opfostre tre Stormmåge unger. Ca 12 AD fugle har beskyttet dem!), Sølvmåge 4 R, Splitterne 2 R
Vejlen, Tåsinge
: Sølvhejre 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Tange skoven: Gulspurv 4 FU R, Tornirisk 2 R, Tornsanger 2 FU, Bogfinke 4 FU, Rød glente 1 OF. Rødstjert 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Havørn 6 IMM R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Havørn 4 OF. Lars Rasmussen
Egensedybet: Strandskade 50 FU, Storspove 92 FU,Hvidklire 20 FU. Stig Toft Madsen
Keldsnor: Dværgmåge 3 AD T, Dværgterne 2 T, Fjordterne 166 T, Fjordterne 21 T, Fjordterne/Havterne 31 T. Frank Jensen-Hammer
Keldsnor: Dværgmåge 3 AD SV, Fjordterne 14 SV. Morten Müller
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 R, Fjordterne 19 FU, Havørn 2 AD R. Morten Müller


 

Mandag den  19. juli 2021                  Solopgang: 05:05 Solnedgang: 21:42

Svendborgsund ved Iholm: Havterne 2 V
Kogtved, matriklen: Grønspætte 1 OF,
Svendborg Golfbane: Rørhøne (Grønbenet) 2 R, Spurvehøg 1 FU, Rød Glente 1 FU, Grønspætte 1 R, Munk 3 YF SY, Tornsanger 2 YF SY,
Tange å: Digesvale 15 OF FU R, Landsvale 50 OF R FU. Poul Brugs Rasmussen
Bøsøre: Gravand 15 R, Fiskehejre 1 R, Almindelig Ryle 14 R, Mudderklire 3 R, Rødben 5 R, Hvid Vipstjert 4 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjørnemose (Ravnholt)
: Havørn 2 AD OF, Rødrygget Tornskade 5 YF UF. Per Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 4 FU. Stig Toft Madsen
Håstrup v/Faaborg: Ravn 76 R. Søren Bøgelund
Keldsnor: Mudderklire 32 T, Dværgterne 1 T, Fjordterne/Havterne 25 T. Frank Jensen-Hammer
Siø: Nilgås 1 R. Morten Müller
Storeholm + øhavet nord for: Strandskade 70 R, Stor Præstekrave 27 R, Islandsk Ryle 14 R, Sandløber 5 R, Hvidklire 26 R, Dværgterne 9 R, Havterne 55 R, Splitterne 27 R, Gul Vipstjert 30 YF. Henrik Mørup-Petersen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 . Morten Müller
Vejlen, Tåsinge:
Stylteløber 1 FU . Peder Rasmussen
Vitsø: Canadagås 36 R, Nilgås 1 R, Sorthalset Lappedykker 4 R. Klaus Homøe 


 

Søndag den  18. juli 2021                  Solopgang: 05:03 Solnedgang: 21:44

Caroline Amalielund, Trappebækken: Døde fisk ! Steen Winkel
Lundeborg
: Sølvmåge 1 R (mobbet af landsvale), Landsvale 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Slipshavn: Kærløber 1 R
. Torbjørn Eriksen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Dovns Klint: Digesvale 150 FU. Morten Müller
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 16 R, Sorthalset Lappedykker 6 R. Michael Køie Poulsen
Føns Vang: Havørn 2 OF. Michael Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 8 R. Michael Køie Poulsen
Keldsnor: Fjordterne 5 SV. Morten Müller
Keldsnor: Tejst 5 AD R, Fjordterne 18 T. Frank Jensen-Hammer
Lykkesholm: Grønspætte 2 YF UF. Per Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 . Niels Bomholt Jensen
Syltemade Å:
Flodsanger 1 SY . Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Rovterne 1 AD R. Morten Müller
Vitsø: Nilgås 1 R, Sorthalset Lappedykker 34 R, Svaleklire 5 R. Andreas Bruun Kristensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 18 R, Lille Præstekrave 4 R, Storspove 88 R, Temmincksryle 2 R. Michael Køie Poulsen


 

Lørdag den  17. juli 2021                  Solopgang: 05:02 Solnedgang: 21:45

Tange skoven: Ravn 4 OF, Rød glente 2 OF (set I luften samtidig med Ravnene). Poul Brugs Rasmussen
Broholm: Tårnfalk 3 R (1 AD+ 2 1K). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Gulstav: Ravn 4 OF. Søren Bøgelund
Keldsnor: Dværgmåge 2 AD T, Fjordterne 305 T. Frank Jensen-Hammer
Leammer: Havørn 2 AD OF. Anders Vedel
Nørreballe Nor: Fjordterne 11 FU. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 FU, Rovterne 2 AD R. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Rovterne 1 FU. Søren G. Nielsen 
Vejlen, Tåsinge (09:40):
Stylteløber 1 FU (Fløj væk). Peder Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 1 FU,  Skægmejse 1 OF. Søren G. Nielsen


 

Fredag den  16. juli 2021                  Solopgang: 05:00 Solnedgang: 21:46

Søby Monnet: Rødrygget tornskade 1 R, Tornsanger 1 R, Gulspurv 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Broholm
: Tornsanger 2 R SY. Poul Brugs Rasmussen 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Mudderklire 23 FU, Dværgterne 5 YF UF, Havterne 25 R. Martin Rheinheimer
Firtalsstrand & Mellemstykket: Småspove 9 R. Pierre Bentzen
Skarø: Lille Præstekrave 4 R, Temmincksryle 4 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bomlærke 5 SY. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Småspove 9 R. Pierre Bentzen


  

Torsdag den 15. juli 2021                 Solopgang: 04:59 Solnedgang: 21:48

Kogtved, matriklen: Gråand 3 YF UF + 1 Pull
Broholm
: Tårnfalk 3 R (1 AD+ 2 1K) (jeg havde helt opgivet at se unger deroppe i år, da reden har virket tom og forladt de sidste uger. Ungerne må være blevet opfostret i et for mig ukendt hul i vægen). Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen (22:12): Skovsneppe 1 OF. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Mudderklire 21 FU, Dværgterne 4 FU. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 57 R, Sorthalset Lappedykker 10 R, Sølvhejre 1 R, Stor Kobbersneppe 1 R. Michael Køie Poulsen
Fogense Enge (Lillestrand): Lille Præstekrave 4 R. Anders Myrtue
Fællesstrand (inkl. Tornen): Stenvender 1 R, Krumnæbbet Ryle 11 R, Dværgterne 1 R. Mogens Ribo Petersen
Helnæs Made: Sølvhejre 1 R. Tom Giersing
Keldsnor: Lille Præstekrave 1 FU. Morten Müller
Nørreballe Nor: Dværgterne 1 FU, Rovterne 1 FU, Fjordterne 20 FU. Ole Goldschmidt
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Grå Fluesnapper 4 FU. Gregers Johannesen
Skibhuskvarteret: Vagtel 1 OF. Anders Vedel
Stensmade v/Steensgård (Langeland): Havørn 2 OF. Jan Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 FU, Lille Præstekrave 1 AD FU, Rovterne 1 FU, Fjordterne 6 FU, Skægmejse 6 FU. Ole Goldschmidt
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 18 R
, Strandskade 56 R, Lille Præstekrave 3 R, Storspove 52 R, Krumnæbbet Ryle 5 R, Hvidklire 30 R, Tinksmed 51 R. Michael Køie Poulsen


 

Onsdag den 14. juli 2021                  Solopgang: 04:57 Solnedgang: 21:49

Kogtved, matriklen: Sangdrossel 1 SY, Bogfinke 1 R
Svendborgsund ved Iholm
: Stormmåge 3 1K YF RI ( DKC 5125024, DKC 5125025, DKC 5125026.)
Espe, matriklen
(22:25): Skovsneppe 1 OF. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Tange å
: Rødstjert 5 FU (2 AD + 3 1K), Grønirisk 2 R, Gærdesanger 2 FU, Hvid vipstjert 4 FU, Tornirisk 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Langeland: Storplettet Perlemorsommerfugl 1 R. Jan Stener Jørgensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Dværgterne 2 R. Leif Kristensen
Gulstav: Pirol 1 SY. Søren Bøgelund
Heldager: Vagtel 1 SY. Arne Bruun
Helnæs Made: Sølvhejre 1 R, Storspove 51 FU. Leif Kristensen
Helnæs Made: Sølvhejre 1 OF. Tom Giersing
Nørreballe Nor: Rovterne 4 AD FU, Fjordterne 16 FU, Sort Glente 1 3K+ FU. Morten Müller
Ristinge Hale: Digesvale 250 FU. Morten Müller
Siø: Nilgås 2 R, Lille Præstekrave 2 FU. Morten Müller
Svendborg: Duehøg 1 OF. Jan Stener Jørgensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 3 AD R, Skægmejse 4 R. Henrik Mørup-Petersen
Vomme Sø: Havørn 2 YF UF. Per Rasmussen
Æbelø: Huldue 4 R, Havørn 3 , Digesvale 125 R. Peter Thomasen
Østerø Sø (Knudshoved): Stor Præstekrave 22 FU, Digesvale 320 FU, Munk 21 FU, Rødstjert 26 FU. Kurt Kaack Hansen


 

Tirsdag den 13. juli 2021                  Solopgang: 04:56 Solnedgang: 21:50

Vejlen, Tåsinge: Hvidklire 11 R, Tinksmed 6 R, Svaleklire 2 R, Almindelig ryle 1 R, Skeand 1 YF + 6 JUV, Vibe 17 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Søby, Tåsinge: Trane 7 OF. Rasmus Drabe

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Flådet (Tranekær): Rød Glente 2 FU. Morten Müller
Føns Vang: Havørn 2 AD YF UF, Havørn 2 JUV R. Jørgen Hjorth Jensen
Nørreballe Nor: Sort Glente 1 OF, Skægmejse 5 1K R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R,
Rovterne 6 AD R, Fjordterne 6 FU. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 1 FU, Rovterne 3 NV. Ole Goldschmidt
Tullebølle: Rørdrum 1 OF. Morten Müller
Åmosen v/Ollerup: Grågås 1100 R. Niels Andersen


 

Mandag den 12. juli 2021                 Solopgang: 04:55 Solnedgang: 21:51

Svendborg Golfbane: Gråstrubet Lappedykker 4 YF, Rørhøg 1 M FU, Rød Glente 1 FU, Sangdrossel 4 YF
Lohals
: Tyrkerdue 3 R, Mursejler 4 FU, Tårnfalk 1 R, Bysvale 5 FU, Landsvale 11 FU. Lars Kirk
Holckenhavn: Toppet skallesluger 1 R F. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor
: Fiskehejre 31 R, Hvidklire 23 R, Dværgterne 7 R, Rovterne 5 R. Poul Præstgaard
Føns Vang
: Sorthalset Lappedykker 7 R. Erik Busk
Gyldensteen: Engsøen
: Sorthalset Lappedykker 3 R. Peter Thomasen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 720 R, Krikand 130 R, Sorthalset Lappedykker 20 FU, Blishøne 510 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Canadagås 40 R, Grågås 546 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Rovterne 1 R. Jens Bækkelund
Helnæs Made
: Sølvhejre 1 R. Tom Giersing
Nyhave v/Juulskov
: Rød Glente 2 YF UF. Per Rasmussen
Siø
: Lille Præstekrave 3 FU. Morten Müller
Slambassinet (Odense)
: Temmincksryle 7 R. Kirsten Halkjær Lund
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Sølvhejre 2 FU, Rovterne 1 FU. Michael Dalsgaard Sonne


 

Søndag den 11. juli 2021                 Solopgang: 04:53 Solnedgang: 21:52

Svendborg, Caroline Amalielund: Jernspurv 1 R. Steen Winkel
Kogtved, matriklen
:(07:00 - ): Stormmåge 3 1K YF RI ( DKC 5125024, DKC 5125025, DKC 5125026.)
Svendborg Golfbane
: Knopsvane 7 YF, Blishøne 2 R, Blishøne 4 YF, Hvepsevåge 1 OF, Musvåge 1 R, Allike 16 FU, Råge 90 FU,
Broholm (06:30): Tornirisk 1 SY, Dompap 2 FU, Tornsanger 1 R, Rød glente 1 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Føns Vang
: Sorthalset Lappedykker 6 R. Jørgen Hjorth Jensen
H.C. Andersen Golfklub v/Bogense
: Småspove 6 FU. Jens Bækkelund
Kaleko:
Drosselrørsanger 1 SY. Erik Damm
Revninge: Bomlærke 6 SY. Ivan Sejer Beck
Siø: Nilgås 1 AD R, Lille Præstekrave 2 1K FU. Morten Müller
Siø: Lille Præstekrave 4 FU, Splitterne 32 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 32 FU, Sølvhejre 1 R, Lille Præstekrave 2 FU, Svaleklire 7 FU, Rovterne 1 AD FU, Fjordterne 10 FU, Skægmejse 3 FU. Ole Goldschmidt
Ørnehøj-området (Gulstav): Sortstrubet Bynkefugl 1 JUV R. Søren Bøgelund 


  

Lørdag den 10. juli 2021                 Solopgang: 04:52 Solnedgang: 21:53

Kogtved, matriklen:(06:00 - 21:55): Stormmåge 14 R, Stormmåge 3 1K YF RI ( DKC 5125024, DKC 5125025, DKC 5125026.)

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 1 FU, Dværgterne 5 FU. Kirsten Pedersen
Bøjden Nor: Dværgterne 3 FU. Søren Thøgersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 11 R. Rune Sø Neergaard
Helnæs Made: Klyde 38 R, Lille Præstekrave 2 R, Tinksmed 13 FU. Kirsten Pedersen
Holckenhavn Fjord: Græshoppesanger 1 R (Nattælling). Alex Vestergaard Dam 
Nakkebølle Inddæmning: Isfugl 1 OF. Leif Kristensen
Nørreballe Nor: Grågås 560 R, Sølvhejre 1 T R, Fjordterne 12 FU. Morten Müller
Siø: Nilgås 3 FU. Morten Müller
Siø: Nilgås 2 R. Pierre Bentzen
Thurø By m.m.: Grønspætte 2 YF UF. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 1 R. Ole Goldschmidt
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 9 R. Rune Sø Neergaard 


 

Fredag den 9. juli 2021                   Solopgang: 04:51 Solnedgang: 21:54

Svendborg, Sætting Strandvej: Grønspætte 1 R. Connie Eriksen og Bendt Nielsen
Kogtved, matriklen
: Stormmåge 3 1K YF RI (Ungerne blev ringmærket af Hans Rytter. Numrene på de 3 unge stormmåger: DKC 5125024, DKC 5125025, DKC 5125026.)
Skårupøre Sund
: Knopsvane 1 OF. Lars Kirk
Svendborg Golfbane
: Knopsvane 7 YF, Gråstrubet Lappedykker 4 YF, Blishøne 4 YF, Rørhøg 1 YF, Gråkrage 1 YF, Musvit 1 YF, Munk 5 YF, Havesanger 5 YF SY, Tornsanger 2 YF, Sangdrossel 3 YF, Solsort 7 YF, Bogfinke 2 YF, Grønirisk 1 YF
Ravnholt: Mursejler 30 FU, Gøg 1 OF, Rørhøg 2 OF, Rød Glente 1 OF, Bysvale 10 FU, Sangdrossel 1 R, Hvid Vipstjert 4 R, Bogfinke 8 R, Tornirisk 2 R, Stillits 4 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Havn v/Vejlen: Lille Præstekrave 4 FU. Henriette Tøttrup Hansen
Helnæs Made: Klyde 22 R, Lille Præstekrave 4 R, Tinksmed 39 R. Jakob Engelhard
Hundstrup Å (vej 44 til udløb): Trane 3 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Hårby Å v/udløb (Skovgrave): Fiskeørn 1 OF. Kirsten Pedersen
Kaleko:
Drosselrørsanger 1 SY. Børge Langkilde Rasmussen 
Keldsnor: Lille Præstekrave 1 FU. Morten Müller
Monnet, Tåsinge: Sanglærke 75 R. Niels Andersen
Nørreballe Nor: Rovterne 4 AD FU, Fjordterne 39 FU. Morten Müller
Siø: Nilgås 3 YF UF, Lille Præstekrave 4 FU. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Rovterne 2 R. Peter Thomasen


 

Torsdag den 8. juli 2021                   Solopgang: 04:50 Solnedgang: 21:55

Kogtved, matriklen: Stormmåge 21 (18 AD + 3 1K (Pull)), Grønspætte 1 FU
Svendborg Golfbane
: Rørhøne (Grønbenet) 1 R, Rørhøg 1 M FU, Munk 4 YF SY, Havesanger 1 YF SY, Sangdrossel 2 YF FU
Vejlen, Tåsinge
: Grågås 20 R, Skeand 8 FU, Krikand 6 FU, Gravand 1 + 12 Pull), Toppet Lappedykker 2 R, Ringdue 4 OF, Mursejler 2 OF, Gøg 1 R, Fiskehejre 2 FU, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 3 FU, Vibe 6 R, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 50 R, Rørhøg 2 FU. Leif Sørensen
Havn v/Vejlen
: Lille Præstekrave 3 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Broholm
: Rød glente 1 OF, Tornsanger 2 R. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Egebjerggård Storskov:
Sortspætte 1 R. Else Marie Jespersen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 7 R. Jørgen Hjorth Jensen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 93 R,
Sorthalset Lappedykker 18 R. Henrik Mørup-Petersen
Faaborg: Rød Glente 2 OF. Søren Thøgersen
Helnæs Made: Klyde 32 R. Kirsten Pedersen
Nørreballe Nor:
Rovterne 9 R (6 AD, 1 Subadult, 2 JUV). Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Rovterne 1 AD FU, Fjordterne 34 FU. Morten Müller 
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 3 FU. Leif Sørensen


  

Onsdag den 7. juli 2021                   Solopgang: 04:49 Solnedgang: 21:56

Vejlen, Tåsinge (06:00- ): Stylteløber 1 FU (på plads ved den østlige ende ved bord og bænk). Poul Vestergård Rasmussen
Sybergland: Ravn 4 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Gulstav: Trane 3 OF. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 1 R. Leo Bøjlesen
Gyldensteen: Kystlagunen: Dværgterne 1 R. Leo Bøjlesen
Kaleko:
Drosselrørsanger 1 SY. Børge Langkilde Rasmussen
Siø: Lille Præstekrave 5 FU. Carsten Skou
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 3 R. Carsten Skou
Vejlen, Tåsinge:
Stylteløber 1 FU . Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 FU. Carsten Skou
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 FU. Leif Kristensen


 

Tirsdag den 6. juli 2021                   Solopgang: 04:48 Solnedgang: 21:57

Svendborg Golfbane: Hvepsevåge 6 SV
Vejlen, Tåsinge
(19:00):
Stylteløber 1 R (på øen midt i Vejlen) . Poul Vestergaard Rasmussen
Hesselagergård: Tornsanger 2 AD. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brandsø: Havørn 2 R. Gunner Munk
Brændegård Sø: Knarand 64 R, Havørn 2 1K YF. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Dværgterne 1 FU, Dværgterne 2 R. Leif Kristensen
Helnæs Made: Klyde 34 R, Lille Præstekrave 5 R, Tinksmed 22 R. Jakob Engelhard 
Høje Ris (Sønderhave): Vagtel 1 SY, Lille Præstekrave 3 OF, Munk 13 SY. Per Rasmussen
Kaleko: Drosselrørsanger 1 SY. Gunnar Jørgensen
Kaleko: Drosselrørsanger 1 SY. Børge Langkilde Rasmussen
Karlsmosen, Egeskov: Trane 4 AD R. Per Rasmussen
Vejlen, Tåsinge:
Stylteløber 1 FU. Peder Rasmussen
Vejlen, Tåsinge:
Stylteløber 1 FU, Tinksmed 11 FU, Skægmejse 1 M R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Vejlen, Tåsinge:
Stylteløber 1 F AD FU, Lille Præstekrave 1 1K FU. Morten Müller
Vejlen, Tåsinge:
Stylteløber 1 FU. Pierre Bentzen
Vejlen, Tåsinge:
Stylteløber 1 FU . Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge:
Stylteløber 1 F R, Lille Præstekrave 4 R, Tinksmed 12 FU. Søren G. Nielsen
Vejlen, Tåsinge: Skeand 17 FU,
Stylteløber 1 F AD FU, Lille Præstekrave 6 FU, Tinksmed 11 R, Skægmejse 4 FU. Ole Goldschmidt


 

Mandag den 5. juli 2021                  Solopgang: 04:47 Solnedgang: 21:57

Kogtved, matriklen: Stormmåge 3 1K YF, Hvid Vipstjert (ssp. alba) 4 YF UF
Birkum: Digesvale 1 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brylle: Vagtel 1 SY. Søren G. Nielsen
Bøjden Nor: Sorthalset Lappedykker 1 R, Klyde 22 YF, Dværgterne 4 YF. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Dværgterne 4 FU. Martin Rheinheimer
Fagsted Lung: Engsnarre 2 R. Gitte Nielsen Laursen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Præstekrave 2 R. Gitte Holm
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 FU. Jens Bækkelund
Helnæs Made: Skestork 7 R, Klyde 27 R, Lille Præstekrave 9 R, Storspove 72 R, Tinksmed 55 R. Jakob Engelhard 
Nørreballe Nor: Fjordterne 40 FU, Havørn 2 AD R. Ole Goldschmidt


 

Søndag den 4. juli 2021                  Solopgang: 04:46 Solnedgang: 21:58

Gudbjerg: Rørhøg 1 OF. Lars Kirk
Hesselagergård
: Sanglærke 2 SY. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Fællesstrand (inkl. Tornen): Havterne 32 R. Gitte Holm
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 1 R. Ib Johannes Bager
Grusgrave v/Davinde: Digesvale 200 FU. Leif Sørensen
Gulstav Vesterskov: Karmindompap 1 SY. Søren G. Nielsen
Helnæs Made: Skestork 7 R
, Klyde 23 R, Lille Præstekrave 5 R, Storspove 78 R, Tinksmed 68 R, Skovhornugle/Mosehornugle 1 R. Jakob Engelhard
Jøvet ved Fyns Hoved: Stor Tornskade 1 R. Gitte Holm
Keldsnor: Ederfugl 1946 T, Sortklire 10 R, Tejst 8 AD R. Frank Jensen-Hammer 
Nørreballe Nor: Dværgterne 2 R, Rovterne 2 FU. Søren G. Nielsen
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Rasmussen
Store Egholm: Dværgterne 6 YF K, Rovterne 1 OF. Hans Erik Dylmer
Tryggelev Nor & Salme Nor: Tinksmed 20 FU, Rovterne 2 FU, Fjordterne 10 FU, Havørn 3 OF. Ole Goldschmidt


  

Lørdag den 3. juli 2021                  Solopgang: 04:45 Solnedgang: 21:59

Kogtved, matriklen: Klippedue (tamdue) 16 N, Mursejler 1 OF, Bysvale 1 1K YF UF ( for tidlig udfløjen unge!), Gærdesanger 4 FU, Grønirisk 1 R, Stillits 1 R
Svendborgsund ved Iholm
: Gravand 2 YF UF, Svartbag 1 FU, Splitterne 2 FU, Rørhøg 1 YF FU, Spættet Sæl 1 T, Marsvin 2 Ø

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Knarand 26 FU, Lille Præstekrave 1 YF UF, Lille Præstekrave 1 JUV FU. Gunnar Jørgensen
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 15 FU. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Skovhornugle 3 YF UF. Jens Bækkelund 
Keldsnor: Ravn 6 FU. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Knarand 41 FU. Ole Goldschmidt
Siø: Nilgås 3 YF UF, Lille Præstekrave 2 FU. Morten Müller

Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 86 FU, Tinksmed 19 FU, Rovterne 1 FU, Skægmejse 3 FU. Ole Goldschmidt


 

Fredag den 2. juli 2021                  Solopgang: 04:44 Solnedgang: 21:59

Kogtved, matriklen: Stormmåge 4 AD + 3 Pull
Svendborg Golfbane: Munk 4 YF SY
Søby Monnet, Tåsinge
: Fiskehejre 9 R, Storspove 3 OF, Rørhøg 1 F FU, Havørn 1 AD OF, Tårnfalk 1 FU, Rødrygget Tornskade 1 YF UF, Gulbug 1 SY, Stær 37 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Gulspurv 4 R. Poul Vestergård Rasmussen
Holmdrup
: Havørn 1 R. Lars Kirk
Tange å
: Grønirisk 7 R FU ( 2 AD + 5 1K). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Egensedybet: Strandskade 60 FU, Storspove 90 FU. Preben Berg
Enebærodde: Småspove 6 R. Preben Berg
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skestork 2 R. Pierre Bentzen
Monnet, Tåsinge: Dværgterne 2 R. Erik Busk
Nakkebølle Inddæmning: Fjordterne 5 YF UF + 2 Pull, Havørn 2 AD R. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Rovterne 1 FU, Havørn 2 FU. Ole Goldschmidt
Ristinge Klint: Karmindompap 1 R. Else Marie Jespersen
Ristinge Klint: Karmindompap 1 SY. Morten Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 38 FU, Fjordterne 9 FU, Skægmejse 1 R. Morten Müller
Vejlen, Tåsinge: Skeand 10 YF UF, Lille Præstekrave 1 R, Tinksmed 10 R. Erik Busk


 

Torsdag den 1. juli 2021                Solopgang: 04:43 Solnedgang: 22:00

Søby Monnet: Rørhøg 1 FU, Sanglærke 1 R. Lars Kirk
Bøjden Nor
: Klyde 2 YF, Havterne 22 R. Leif Sørensen
Lundeborg, matriklen
: Dompap 1 M FU. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 24 FU Sorthalset Lappedykker 4 FU, Skestork 1 FU, Lille Præstekrave 3 FU. Søren G. Nielsen
Frellesvig: Stor Flagspætte 20 , Skovspurv 50 FU. Jane Ditzel
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 FU. Preben Berg
Gyldensteen: Kystlagunen: Canadagås 43 R. Preben Berg
Gyldensteen: Langø: Grågås 540 R. Preben Berg
Keldsnor: Fjordterne 14 T. Frank Jensen-Hammer
Monnet, Tåsinge: Dværgterne 2 FU. Carsten Skou
Sandholt Gods m/enge og marker: Trane 8 OF, Lille Præstekrave 1 R. Leif Kristensen
Siø: Nilgås 2 R. Lars Kirk
Siø: Nilgås 1 R, Knarand 25 FU, Lille Præstekrave 4 FU, Tinksmed 14 FU. Morten Müller
Tranekær Slot m/borgsø: Duehøg 1 OF. Pierre Bentzen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 1 FU. Ole Tonnesen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

05 aug 2021
This page is part af: Http://www.Snatur.dk