Tilbage til Herp. fænologi 
Tilbage til www.snatur.dk

Herpetologisk Fænologi 2002

Læs her obs fra: [Året 2001] [Januar/februar 02] [marts 02] [april 02] [maj 02] [juni 02] [September 02]
[ Direkte til Fænologi-oversigten

                                                                                 
Siden er sidst opdateret:
   05. april 2004             Skriv til Herpetologisiden her.           [ Skriv direkte til siden fra Nettet ]

AUGUST:

Sydlangeland Lørdag den 31. august 2002. Kl 6.20-11.50
Kelds Nor: Springfrø 1 2k, Lille vandsalamander 3 (trafikdræbt)

Tryggelev: Grøn frø 6 1k.
          

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Lille Lyngby; Skævinge Torsdag den 29. august 2002. Kl 20:30-20:32
Spidssnudet Frø (Rana arvalis) 1 kvækkende (!) Jakob  Lausen  
            

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Zoo, København Onsdag den 28. august 2002.
Hjortøklokkefrø (Bombina bombina) yngler i Zoo. 12 haletudser, en stor på 35 mm. og 11
på 10 - 12 mm. i klokkefrø-anlægget i Zoo, København.
Kurt Jørgensen

Ja - så kunne jeg lige ketsje 12 haletudser op igen, en stor på 35 mm. og 11 på 10 - 12 mm. i vores klokkefrø anlæg i Zoo. Venlig hilsen Kurt Jørgensen.            

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Store Egholm. Ø-havet Mandag den 26. august 2002. Kl 11:00-12:00
Ingen ynglesucces af Grønbroget tudse i år!
                

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Farum Nørreskov Mandag den 26. august 2002. 
Snog (Natrix natrix), 1 krydsende cykelsti iflg. Marianne Brynfeldt Venlig hilsen Thomas Vikstrøm
                 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Zoo, København Søndag den 25. august 2002. 
Klokkefrø (Bombina bombina) i Zoo. Så er der gode nyheder fra Zoo - i eftermiddags fangede jeg 16 haletudser i klokkefrøanlægget. De må have lagt æg for nylig for der var 14 små på 10 - 12 mm. samt 4 lidt større på 30 mm. Venlig hilsen Kurt Jørgensen
                 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Gulstav Mose Sydlangeland Søndag den 25. august 2002. 
Yngel af Lille vandsalamander 5 krydser vejen ved gulstav Mose. Bent Staugaard Nielsen og E. Ecklon
 

                     Lille vandsalamander i vandpyt på vejen ved Gulstav Sydlangland den 25 .august 2002.           

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Skarø Lørdag den 24. august 2002. Kl 15.00 - 17.00
Grønne frøer (Rana esculenta) yngel fra i år.
                 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Østerskov, Dovnsklint, Sydlangeland Lørdag den 24. august 2002. Kl 6.05 - 9.25
Stålorm
1. 
                  

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Monnet, Taasinge Fredag den 23. august 2002. Kl 9:00 -9.50 
Grønbroget tudse (Bufo viridis) mange haletudser og mange nyforvandlede
.  

Vejlen, Taasinge Fredag den 23. august 2002. Kl 10.10 - 10.45 
Springfrø 1 , Grøn frø flere.
                         

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Nekselø Søndag den 18. august 2002.
Ynglesucces på Nekselø

De kukker lidt endnu klokkefrøerne (Bombina bombina). Den 18.8 besøgte vi Øgårdens vandhul på Nekselø. Vi kunne tælle mere end 300 nyforvandlede ved at gå en enkelt runde om vandhullet. To klokkefrøer lå og kukkede ved stengærdet. I de nordligste vandhuller fandt vi desværre ikke så mange nyforvandlede som vi plejer at kunne finde.. Venlig hilsen Michael og Kurt

                            Klokkefrøyngel fra den 18. aug 02 fra Sydlangeland

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Langeland Søndag den 18. august 2002.  Kl 12:00
Ørnehøj nord for Gulstav Mose
Grøn frø (Rana esculenta) mange juv
Klokkefrø (Bombina bombina) 1 juv
Skovsgaard Voldstedet
 
Grøn frø (Rana esculenta) svagt kvækken + ungel
Hennetved Skov
Snog (Natrix natrix)1 (trafikdræbt) 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sydlangeland  Torsdag den 15. august 2002..  
Én klokkefrø (Bombina bombina) han der kvækkede vedholdende i det nye vådområde omkring Voldstedet på Skovsgaard. 
Enkelte klokkefrøer kvækker også stadig på Taarup Strand Camping og Klintholm på Østfyn.

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Dalby Bugt August 2002..  
Ved Dalby Bugt er der mange juvenile strandtudser (Bufo calamita) Niels Damm

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Hjortø  Lørdag den 17. august 2002. Kl 13:30-17:15
Snog (Natrix natrix) 2, Grøn frø mange 1 årige. 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Vestamager Fredag den 16. august 2002. 
Mange nyforvandlede Grønbrogede tudser (Bufo viridis) på cykelstierne.
En enkelt voksen Strandtudse (Bufo calamita) blev også fundet på land, foruden mange voksne pg nyforvandlede Skrubtudser (Bufo bufo), adskillige nyforvandlede Spidssnudede frøer (Rana arvalis) og enkelte nyforvandlede grønne frøer (Rana esculenta). Sporadisk kvækning af Grøn frø (Rana esculenta). 
John Frisenvænge, Hvidovre. 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Monnet, Taasinge Søndag den 4. august 2002. Kl 13.15 - 14.30
Grønbroget tudse (Bufo viridis) mange haletudser med bagben i to vandhuller.

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Christiansmindestien (Skoven) Svendborg Fredag den 2. august 2002. Kl 13:30
Butsnudet frø 1 (trafikdræbt

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


 

JULI:

Barsø Fredag den 26. juli 2002. 
Fund af tre stk Strandtudse (Bufo calamita) under sten. (Pers. oplysning Thomas Hansen, Skævinge). 
VH Jakob Lausen 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Svendborg Onsdag den 31. juli 2002. 
I foråret dukkede en enkelt lille vandsalamander-hun op i mit havebassin. (Dette skete i øvrigt også sidste år, hvor jeg dog kun så hende nogle få gange.)
Der må dog også have være en han denne gang, for nu nærmest vrimler det med halvstore salamanderlarver (ca. 4 cm) i bassinet. Især om aftenen når det begynder at blive mørkt, søger de ind på det lave varme vand, hvor det er let at se dem. Nogen af dem er lyse som deres mor, mens andre er mørke. 

Kan man allerede se forskel på hanner og hunner nu, eller er det bare tilfældigt med denne farvevariation? 

Hilsen Ulla Friborg

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Lille Lyngby; Skævinge Mandag den 29. juli 2002. Kl 21:00 - 22:00
1 Spidssnudet Frø (Rana arvalis) kvækkende (!) Venlig hilsen Jakob Lausen 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Birkholm Tirsdag den 30. juli 2002. Kl 11:00 - 13:30
Grønbroget tudse (Bufo viridis) almindelig, to vandhuller med mange nyforvandlede (Min. 1000 og 500.)
          4 af årets tilvækst. Grønbroget tudse Bufo viridis
Grøn frø (Rana esculenta) almindelig i alle vandhuller. både nyforvandlede og store haletudser.
Klokkefrø (Bombina bombina) minimum 5 hørt kvække i sæsonen. Oplysningen fra Frede og Morten Mortensen..

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Søgårds Mark Mandag den 29. juli 2002. 
Lille vandsalamander (Triturus vulgaris) nyforvandlet. Mvh Per Klit 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Lørdag den 27. juli 2002. Kvækkende strandtudser i juli
Jeg har modtaget tre oplysninger om kvækkende strandtudser i juli. 
Den 13. juli gik et kor af strandtudser i gang i Høkke Sø syd for Nakskov (oplyst af Sven Thorsen), 
og et par dage efter meddelte naturvejleder Klaus Bek Nielsen mig, at strandtudserne var gået i gang med at kvække på Albuen ved Nakskov Fjord. 
Naturvejleder Jørgen Stubgaard har sendt mig et brev om at der kvækkede et kor af strandtudser i Vendsyssel
d. 18. juli. De blev hørt fra en position ved Uggerby Å i retning af Uggerby. 
Det er givetvis den meget regn, kombineret med passende varme, der har sat kvækningen i gang; men indtil nu er der ikke kommet oplysninger om at der også er blevet lagt æg.    Kåre Fog

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Odden ved Hjortø Lørdag den 27. juli 2002. Kl 12.00 - 13.00
Negativ eftersøgning af Grønbroget tudse (Bufo viridis) 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Rejsby Hede. Fredag den 26. juli 2002. 
26/7: Løgfrø (Pelobates fuscus) 1 nyforvandlet, Rejsby Hede.
26/7: Grøn frø (Rana esculenta) 2 nyforvandlede, Rejsby Hede.

I mange vandhuller er der en del næsten nyforvandlede løgfrøer nu, men der er også mange løgfrøhaletudser i de samme vandhuller, hvor der er næsten nyforvandlede frøer. 
Løgfrø haletudserne varierer stadigt meget i størrelsen - fra 2-3 cm til 10-12 cm. 

VH Per Klit 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Strynø Fredag den 26. juli 2002. 
Min genbo Arne Jakobsens tidligere omtalte drivhus på Fredensgade 6 rummer for tiden en stor bestand af grønbrogede tudser (bufo viridis), der om dagen sidder i klumper og luner sig i drivhusvarmen. Jeg har bedt ham om at tælle antallet af tudser i drivhuset, og han er kommet frem til at have set mindst 40 fremme på én gang, hvortil sikkert kommer nogle stykker til, som ikke har været synlige. Så der overvintrer formentlig henved 50 tudser i hans drivhus. 
Som vistnok tidligere skrevet formoder jeg, at netop dette drivhus' beliggenhed i den nordøstlige del af Strynø By, kombineret med dets gode adgangsforhold for tudserne, gør at det opfanger en meget væsentlig del af bestanden fra "Hennings Mose", når dyrene derfra søger op mod byen for at finde overvintringspladser - ja, måske ligefrem hele bestanden? Blandt tudserne i drivhuset er mange på 4-5 cm's længde, og selv har jeg osse set en hel del af den slags i min egen have.

Med venlig hilsen 
Jens Bech

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Kære danske herpetologer -
hermed videresendes program fra Christer Persson, Skåne län til et paddeseminar i oktober, som må siges at være meget relevant for os her i Danmark. Bemærk at også det svenske Naturvårdverk er medarrangør.
Tilmeld jer direkte til Christer, gerne med kopi til mig el. Sten Asbirk (sta@sns.dk) her i SNS.
Videresend også gerne indbydelsen til andre interesserede.
Med venlig sommerhilsen fra
Claus Helweg Ovesen

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Christer Persson [mailto:ch.persson@telia.com]
Sendt: 25. juli 2002 09:14
Til: CHO@sns.dk
Emne: Re: groddjursseminarium okt.2002

                 


Hej Claus
Skickar elektronisk inbjudan till grodseminariet den 7 oktober 2002 før vidare distribution till danske herpetologer.
Programmet før dagen är inte färdigt och vi skickar ut det senare till dem som har anmält sig. Det skulle vara trevligt om någon från Danmark kunde prata några (15 - 30) minuter om arbetet med att bevara groddjuren i Danmark. I Skåne är situationen under kontroll før de flesta arterna som är berørda av nationella årgärdsprogram. Vårt stora bekymmer är i dagsläget
situationen för grønfläckig padda (Bufo viridis).

Önskar en fortsatt god sommar

Christer Persson
County Administrative Board of Scania, Sweden

Address:
Länsstyrelsen i Skåne län
Miljöenheten
SE 205 15 MALMÖ
SWEDEN

Phone: +46 (0)40 25 26 94
Fax: +46 (0)40 25 22 55
Handy: +46 (0)70 59 14 804
E-mail:
christer.persson@m.lst.se
yellow_u.gif (1028 bytes)


Stor Skrubtudse (Bufo bufo) set på Bredekildevej, Kalundborg. Jeg gav den en regnorm, som den spiste med velbehag. Ingolf Larsen 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Gåden om sumpskildpadderne Læs ...

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Dalby Bugten, Fyn Søndag den 21. juli 2002. Kl 19.00 - 21:00
Strandtudse
(Bufo calamita) kvækkede langvarigt. Niels Damm

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Rapport fra Kåre Fog Søndag den 21. juli 2002.

[Springfrøer] [Grønne frøer] [Løvfrø] [Stor vandsalamander] [Stor. vand vs Løvfrø] [Klokkefrø] 

NYFORVANDLEDE SPRINGFRØER:yellow_u.gif (1028 bytes)

16. juni Nygårdshave ved Vordingborg
17. juni Vest for Knudsskov, Knudshoved ved Vordingborg.


NYFORVANDLEDE GRØNNE FRØER:
yellow_u.gif (1028 bytes)

17. juli, Gadegårdsdammen ved Nylars, Bornholm: En del ret nyforvandlede
grønne frøer, samt larver under forvandling. Det er ekstremt tidligt. Måske
har larverne overvintret ?

LØVFRØ:
yellow_u.gif (1028 bytes)

Nygårdshave ved Vordingborg: Første aften uden kvækning var d. 18. juni. 

Lolland: Første æg fundet 7. maj. Sidste æg fundet 11. juni.

Lolland: Første nyforvandlede set 6. juli, endda ved et ikke specielt
lavvandet eller varmt vandhul.

STOR VANDSALAMANDER:
yellow_u.gif (1028 bytes)

Nygårdshave ved Vordingborg: 9. juli var nogle få larver i forvandling (med
grynet, "voksen" hud).


STOR VANDSALAMANDER VS. LØVFRØ:
yellow_u.gif (1028 bytes)

I øst-Danmark har det været et bragende yngleår for stor vandsalamander.
Den høje vandstand har mange stedet betydet forholdsvis rent vand og dermed
god ynglesucces. Desuden har salamandrene lagt æg tidligt i år. Resultatet
er p.t. enorme mængder af store fede larver i mange vandhuller. Ved
ketsjning i løvfrøvandhullet i Nygårdshave fik jeg således over 10 larver i
adskillige ketsjertræk, og rekorden var 20 larver i et ketsjertræk. I et
løvfrøvandhul nær Dueodde på Bornholm (Kroggård) lå gennemsnittet på
omkring 5 larver af stor vandsalamander per ketsjertræk.
Samtidig konstaterer jeg mangel på ynglesucces for løvfrøen i adskillige
af de bedste løvfrø-vandhuller. Det gælder især på Bornholm, hvor jeg d.
16.-17. juli ketsjede efter løvfrøyngel i 16 vandhuller. I 11 af de
vandhuller der normalt er de bedste ynglevandhuller var der ikke en eneste
løvfrølarve (og heller ingen nyforvandlede at se på land). Samtidig var der
bragende ynglesucces for stor vandsalamander i de samme vandhuller.
Løvfrø-sæsonen startede relativt sent på Bornholm i år. Måske har larverne
ikke nået at vokse sig store hurtigt nok, men er blevet ædt af de mange
larver af stor vandsalamander, som tværtimod har været relativt tidligt
udviklede i år ? Det er den eneste forklaring jeg kan finde på. Vandstand,
vandkvalitet osv. har været prima i disse damme i år, men alligevel er
løvfrøens ynglesucces totalt udeblevet. Der hvor jeg har haft held til at
fange mange løvfrølarver, er vandhuller med ret ringe antal larver af stor
vandsalamander, især vandhuller der ligger delvis i skygge, har plumret
vand, og er dækket af andemad. Altså næsten kun løvfrøyngel i de plumrede
halvdårlige vandhuller, ikke i de solåbne vandhuller med masser af klart vand.
På Sjælland og Lolland har der været tendenser i samme retning. Således
var der ekstremt lille ynglesucces for løvfrøerne ved Slagelse i år. I tre
tilsyneladende perfekte vandhuller ved Stokkemarke på Lolland var der slet
ingen ynglesucces. På Bøndernes Eghoved ved Præstø, hvor der er rigtig
mange larver af stor vandsalamander, fangede jeg 32 løvfrølarver; de 31 af
dem manglede det yderste af halen. Der er ingen form for fisk i vandhullet,
så hvad kan det skyldes andet end efterstræbelse fra stor vandsalamander ?
I øvrigt har tendensen på Sjælland været at alle løvfrølarver var ret
store. De senere ægkuld har måske slet ikke overlevet prædationen ?


KLOKKEFRØ:
yellow_u.gif (1028 bytes)

Det er gået rimeligt godt med klokkefrøopdrættet på Knudshoved. Indtil nu
(20. juli) er ca. 1.000 nyforvandlede klokkefrøer sat ud, og vi forventer
at nå op på ca. 3.000 i alt. 250-300 larver er døde af diverse
sygdomsinfektioner under opdrættet (disse infektioner er slået ned med
antibiotika da de blev opdaget). 

Kåre Fog

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Knolden Dyreborg Mandag den 15. juli 2002. Kl 10.00 - 12:00
Strandtudse
(Bufo calamita) 1 AD (under sten). (Ingen ynglesucces i år pgr af vinterens ekstreme højvande!)

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Moesgård  Søndag den 14. juli 2002
Her har du en fin lille beretning om nyforvandlede løvfrøer, som blev iagttaget og fotograferet ved Moesgård af Ulrik Smed i går søndag den 14. juli 2002.
"Tråden" befinder sig på Forum på Nordisk Herpetologisk Forenings hjemmeside
Forum
 
Mange hilsner
Henrik Bringsøe

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Dejrø Fredag den 12. juli 2002. 
Grønbroget tudse (Bufo viridis) 1 stor haletudse (første gang arten er lokaliseret på øen) Lars Briggs

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Halmø Torsdag den 11. juli 2002. 
Strandtudse (Bufo calamita) 5 Han kvækker Lars Briggs

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Bjørnø Torsdag den 11. juli 2002. 
Strandtudserne kvækkede så højt at de kunne høres ved Dyreborg
. Familien Troensegaard

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Korshavn Torsdag den 11. juli 2002. Kl 23:00.
Klokkefrø (Bombina bombina) 4-5 Han kvækker, Grønbroget tudse (Bufo viridis) 2, Strandtudse  (Bufo calamita) 2 Han kvækker + 1 trafikdræbt, Skrubtudse (Bufo bufo) mange nyforvandlede + mange trafikdræbte.

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Bjørnø Mandag den 8. juli 2002. 
Strandtudse (Bufo calamita) 3 .(Ingen ynglesucces i år pgr af vinterens ekstreme højvande!) Familien Troensegaard
Skrubtudse (Bufo bufo) 2.

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Albuen, Lolland DR2.  Lørdag den 6. juli 2002
Strandtudse (Bufo calamita)

             Strandtudser på Albuen.

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Bankel.  Fredag den 5. juli 2002
Mens nogle (især kartoffelavlerne) sørgmodigt ser på de endeløse regnbyger, er der andre, som er virkeligt glade: Strandtudserne, som har fået nye oversvømmelser at boltre sig i.

Blandt rækken af observationer fra de seneste dage kan bla. flg. tilføjes:

5/7 Strandtudse (Bufo calamita): en del kvækkende hanner, nylagte ægsnore og bitte små haletudser, Bankel. Per Klit

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Skagen (fortsat) Torsdag den 4. juli 2002 

Strandtudser på Skagen. Foto Bjarke Huus Jensen

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Skagen  Onsdag den 3. juli 2002 kl. 01:30
Vi har lige fået besøg af en fin, lille buttet SANDFRØ.. "Strandtudse" . Den kom bare vadende ind af døren.
vi lagde straks mærke til dens vralte gang, ikk så meget som et eneste HOP....! 
SPØRGSMÅL: Er der synlige forskelle på hanner-hunner ? 

Svar: Med hensyn til kønsforskelle er det nemmest at se og afgøre i yngeletiden. Hanne har en stor kvækkepose, der ses som en hudfold under struben; i yngletiden har den en blålig eller lilla farve. De tre inderste fingre har i yngletiden okkerfarvede eller brune , ru forhorninger, men tommelfingeren er ikke opsvulmet, som hos hanner af de to andre tudsearter, 


Venlig Hilsen
Nicolai & Klaus
Skagen

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Løgstør  Tirsdag den 2. juli 2002 
Til Dansk Feltherpetologisk Forening!

27/6-2002 fandt jeg under en gåtur på Livø en hugormehun (Lys brun med mørkere brun zigzagstribe). Så vidt jeg er orienteret er hugorm ikke tidligere truffet på Livø.

I maj 2001 fandt jeg ligeledes på Livø en han af alm. firben.( Kraftigt orangefarvet bug). M.h.t. til denne art er jeg i tvivl om den tidligere er registreret på Livø.

Jeg håber I kan bruge mine obs.I bekræftende fald er jeg interesseret i fremover også at videregive mine obs. Hvordan skal jeg meddele dem. 

Med venlig hilsen Ole Bang Nielsen

Svar: Fortsæt bare med at sende til Erhardt@Ecklon.dk

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Strandtudse har det fint i Nordjylland og har haft god ynglesucces de sidste ca 4 år. Jeg vil til og med påstå at bestanden er gået frem. I år har jeg set æg og haletudser i mindst 4 vandhuller på Skagens Odde - herunder store larver kort før metamorfose. Her i 2002 har antallet af kvække pladser nok været mindre pga et forholdsvist tørt forår. Strandtudserne er begyndt at kvække igen her efter regnen og blæsten (ihvertfald i Himmerland). Vh
Bjarke Huus Jensen

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Er strandtudserne (Bufo calamita) ved at forsvinde fra det danske landskab?
I løbet af foråret har der været mange lokaliteter med kvækkende strandtudsehanner, men er det de sidste krampetrækninger? Er strandtudser ved at forsvinde fra det danske landskab?
Et hold feltherpetologer har undersøgt de bedste lokaliteter i Nordjylland i maj/juni måned, men uden at finde haletudser/yngel, derfor en opfordring til at besøge kvækkelokaliteter for at registrere haletudser eller nymetamoforiserede haletudser af Bufo calamita. Snatur.dk modtager meget gerne oplysningerne. Mvh Erhardt Ecklon

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Mandø Mandag den 1. juli 2002 
I dag fandt jeg helt nyklækkede calamitter - et nyt kuld fra dette år er på vej.
1/7: Nyklækkede strandtudse-larver, Mandø. Vh Per Klit 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Lille Eng, Svendborg Mandag den 1. juli 2002 Kl 16:00 - 17:00
Butsnudet frø (Rana temporaria) nyforvandlede. (Vandhullet er et skovvandhul!)

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)    

[Se Januar-Februar 2002][Marts 2002][April 2002] [Maj 2002] [Juni 2002] [September 02]


Se også [ MARTS 2000 ] [MARTS 2001] [APRIL 2000] [APRIL 2001] [Maj 2000] [Maj 2001] [Juni2001

 [Top] [Tilbage] [ Direkte til Fænologi-oversigten ]


Tak for 2001.
Tidligere års obs kan hentes her:

Var der noget du ikke fik sendt i 2001 eller har du beskeder til Den Herpetologiske Fænologiside.
                                    [TRYK HER]
Mvh  Erhardt Ecklon
yellow_u.gif (1028 bytes)


Skriv til: 1ama028u.gif (2192 bytes) Bjarke Huus Jensen eller Erhardt Ecklon Snail-Mailadresser
Ændret sidste gang den 05. april 2004.         Antal Besøgende siden den 24. april 1998:
Antal besøgende på hjemmesiden siden april 98.
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/natur.htm /natur.htm