Tilbage til Herp. fænologi 
Tilbage til www.snatur.dk

Herpetologisk Fænologi 2002

Læs her obs fra: [Året 2001] [Januar/februar 02] [marts 02] [april 02] [maj 02] [juli 02]
[ Direkte til Fænologi-oversigten

                                                                                 
Siden er sidst opdateret:
   05. februar 2004             Skriv til Herpetologisiden her.           [ Skriv direkte til siden fra Nettet ]

JUNI:

Havnsø  Søndag den 30. juni 2002.
Skrubtudse (Bufo bufo) set flere gange i brændestak i Havnsø. Søren Sørensen

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sellebjerg Skov, Kirkeby, Svendborg  Lørdag den 29. juni 2002.  Kl 16:00 - 17:45
Grøn frø (Rana esculenta) 40, Skrubtudse (Bufo bufo) 1, Snog (Natrix natrix) 1.

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Nybølle (grusgrav), Espe (Midtfyn) Fredag den 28. juni 2002. 
Strandtudse (Bufo calamita) haletudser, Lille vandsalamander
(Triturus vulgaris)1, Skrubtudse (Bufo bufo) flere nyforvandlede.

                      Haletudser af calamita (Strandtudser) Nybølle, Espe

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Taasinge Torsdag den 27. juni 2002
Grønbroget tudse (Bufo viridis) haletudser i to vandhuller på det sydlige Taasinge.

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Alsønderup Onsdag den 26. juni 2002. 
Grøn frø haletudser (Rana esculenta) (ca. 1 cm store)
Løgfrø haletudser (Pelobates fuscus) (de største ca. 6-7 cm)  Per Klit

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Olsbæk, Greve Tirsdag den 25. juni 2002. 
Grønbroget tudse (Bufo viridis) haletudser og nyforvandlede. Per Klit

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Vejlen, Taasinge Lørdag den 22. juni 2002. Kl 16:30 - 17:30
Grønbroget tudse (Bufo viridis) 2 "fløjtede"
. Erhardt Ecklon.

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Tjæreborg Torsdag den 20. juni 2002.
Mange nyforvandlede strandtudser (Bufo calamita) og skrubtudser (Bufo bufo). Per Klit

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Birkerød Torsdag den 20. juni 2002.
I går aftes ville jeg fotografere vores skrubtudser (Bufo bufo), når de begyndte at vandre omkring på terrassen. 
Det gik som forventet, der kom væsentligt færre til syne end normalt. Men to af fætrene fik vi da "fanget".
Men. men, stor var min forbavselse da jeg overførte billederne til PC'en. Den ene er en ganske almindelig skrubtudse. Men den anden så anderledes ud: Plettet. Det havde vi ikke set, idet de normalt kun ses i mørke.
Jeg har også fået "fanget" nogle æggesnore tilbage i slutningen af marts. Mangler nu nogle haletudser med bagben. 
Se billederne på [Tudser og Frøer] på Lene Thybos hjemmeside http://www.thybo.net/

Mange hilsner fra Birkerød. Lene Thybo

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Assentoft Mandag den 17. juni 2002.
I et 2 år gammelt vandhul på ca 16 m2, som jeg lavede på ejendommen, er der allerede en ynglende bestand af skrubtudse (Bufo bufo), spidsnudet frø (Rana arvalis), butsnudet frø (Rana temporaria) samt stor vandsalamander ( Triturus cristatus) og lille vandsalamander (Triturus vulgaris). I dag fandt jeg flere hundrede nylagte æg af stor vandsalamander, hvilket jeg finder er meget sent.Skrubtudserne er gået på land i løbet af den sidste uge, men de brune frøers haletudser er stadig uden bagben
Hvis nogen skulle få samme ide med et vandhul, så pas på de sata...... guldsmedelarver og vandkalvelarver. De æder bare alle haletudserne på ingen tid. Jeg har fanget ca 150 af hver i år i den lille dam, som i øvrigt tømmes hvert efterår for at opfiske de predatorer, som er smuttet fra mig i løbet af sommeren.
Jeg har nu lavet et større vandhul på omkring 50 m2 men der er så meget opslemmet ler at der ikke er noget liv af betydning. 
Er der nogen der ved hvordan man får det til at bundfælde sig eller hvordan man kan fjerne det?
Venlig hilsen Søe Pedersen 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Lille Lyngby, Skævinge Søndag den 16. juni 2002.
Brun frø, nyforvandlet fra nyetableret vandhul. Eet eksemplar set ivrigt hoppende plus 3 stk. skrigende hættemåger (hmmm...) Venligst Jakob Lausen

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Klingstrup Skov Skårup Søndag den 16. juni 2002.
Skrubtudse (Bufo bufo) nyforvandlede.

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sønderho, Fanø Onsdag den 12. juni 2002.
Mange nyforvandlede butsnudet frø (Rana temporaria) og spidssnudet frø (Rana arvalis). Per Klit

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Østfyn Søndag den 9. juni 2002. 
Klokkefrø (Bombina bombina) 3 Hø yellow_u.gif (1028 bytes)


 Kattehale Mose Lørdag den 8. juni 2002 
- endda af en banal bilag 5-art, der pludselig kastede sig ind i et luftslag mellem den og to andre guldsmedearter - og derpå sad med 4 vinger strittende ækelt ud af flaben. Men var snu nok til at dykke, da den læste mine tanker om dens videre skæbne!
Jeg var grædefærdig, for de seneste år er der her i Kattehale Mose højst set en enkelt årlig han. Og nu havde en dum Grøn frø (Rana esculenta) den 8. juni 2002 måske sat en stopper for bestanden - endda uden at jeg havde fået et ordentligt foto (et ringe mindeportræt af afdøde er vedlagt)! Tanken om udsætning af Gedder og promovering af fransk kogekunst til bekæmpelse af fisk og padder strejfede mig.
Siden dukkede der imidlertid yderligere mindst 3 hanner op ved et par af mosens tørvegrave. Så jeg blev noget beroliget og fik lidt fotos.
På en besigtigelse senere samme dag i Hovmosen ved Gadevang i Gribskov-området viste endnu en han af arten sig (ved sydøsthjørnet af moseområdets øst-sydøstligste større tørvegrav - på et næs i forlængelse af hængesækken). Jeg har dog aldrig før set arten i Hovmosen, så det er nok en strejfer - men fra hvor? For et par år siden blev arten fundet i Gribskov ved formentlig vandhullet ved nordenden af Piberdam, men heller ikke her synes der at være en stabil bestand. 
På Tisvilde Hegn-lokaliteten kiggede jeg til gengæld forgæves i går - der er heller ikke meget at komme efter for kærguldsmede længere.
Det kunne være spændende at høre, hvis andre også ser arten. Kønsmodne hanner er lette at kende på den citrongule ret store bageste rygplet (ikke alle pletter orange eller røde eller alle pletter gule) 
mvh Mogens Holmen.

                       yellow_u.gif (1028 bytes)


Avedøre Holme, Hvidovre Søndag den 9. juni 2002 
Haletudserne af Grønbroget tudse (Bufo viridis) er i den varmeste lokalitet op til 4,5 cm længde. Der sås mange haletudser af skrubtudse (Bufo bufo) i drænkanalerne på Avedøre Holme, og der var også enkelte nyforvandlede. Med venlig hilsen John Frisenvænge

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Vestamager Lørdag den 8. juni 2002 
Nyforvandlede spidssnudet frø og skrubtudse fundet. Haletudserne af grønbroget tudse op til ca. 3 cm længde. Med venlig hilsen John Frisenvænge

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Strynø Lørdag den 8. juni 2002 
Jeg har igår ved selvsyn konstateret, at de Grønbrogede tudser (Bufo viridis) nu er i fuld gang med at opsøge vinterkvartererne efter forhåbentlig succesfuld ynglen i de to tidliger beskrevne, kystnære vandhuller.
Min genbo, Arne Jakobsens drivhus, der ligger i Strynø Bys nordøstlige udkant, er allerede fuldt af tudser - selv kunne jeg i aftes se en halv snes stykker, men han mener at der allerede mindst er 20-30, heraf (ifølge ham) adskillige exemplarer på 4-5 cm, altså sidste års unger. Jeg har bedt ham om at forsøge gennem nogen tid at holde øje med antallet, herunder fordelingen adulte/årsunger. Det blir selvfølgelig kun et slag på tasken, for de er tilsyneladende aldrig helt fremme allesammen på samme tid, men det er da bedre end ingenting.
Årsagen til at der tilsyneladende er særlig mange i Arnes drivhus er, gætter jeg på, en kombination af to forhold:
At netop dette selvbyggede drivhus ikke (som de seriefremstillede) er hermetisk lukket i terrænhøjde, og dyrene altså valgfrit kan gå ud og ind af det, når de vil; og... 
...at det er det første varme og let tilgængelige opholdssted, som tudserne fra "Hennings Mose" møder når de, som tudserne på Strynø åbenlyst gør, søger mod landsbyen efter endt ynglesæson.
Jeg har jævnlig modtaget indberetning om enkeltfund af tudser andre steder i byen, og lejlighedsvis også fra enkelte af de fritliggende gårde uden for byen. Men nu vil jeg forsøge at skaffe mig et overblik over overvintringssteder på øen, og antal de enkelte steder. Jeg sætter til den ende et stykke i det kommende nummer af vort lille lokale, husstandsomdelte månedsblad "Strønyt".

Ovenstående punkt 1 har fået mig til at tænke på noget: er der altid gode overvintringspladser nok i nærheden af Bufobestandene rundt omkring? Eller med andre ord: kunne en evt. mangel på sikre overvintringssteder evt. tænkes at være en hæmsko for udviklingen af endnu større bestande, hvor vandhulsforholdene iøvrigt er OK? For hvis dette skulle være tilfældet, kunne man måske overveje at opsætte tudse-tilgængelige drivhuse på egnede steder nær vandhullerne. At samme tilmed kunne være til gavn for derboende exemplarer af Homo sapiens, ville vel bare gøre det lettere at gennemføre.
Jeg hører meget gerne Jeres mening om sidstnævnte spørgsmål. På forhånd tak. Med venlig hilsen Jens Bech
yellow_u.gif (1028 bytes)


Fredensborg Golfklub  Onsdag den 5. juni 2002.  
I et af golfklubbens vandhuller fandt jeg små larver af stor vandsalamander. Der var desuden haletudser af grøn frø (Rana esculenta) og af butsnudet frø (Rana temporaria). Det var dog svært at finde haletudser af brune frøer, og skrubtudsehaletudser sås slet ikke. Undersøgelserne blev dog generet af store "hagl" :-) Med venlig hilsen John Frisenvænge

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Monnet, Taasinge Onsdag den 5. juni 2002. 
Strandtudser (Bufo calamita) haletudser.
Grønbroget tudse (Bufo viridis) haletudser. Riinu Rannap & Lars Briggs

Halmø Onsdag den 5. juni 2002. 
Strandtudser (Bufo calamita) ingen haletudser pgr af saltvand i hullerne! Riinu Rannap & Lars Briggs yellow_u.gif (1028 bytes)


Christiansmindesøerne (den med øen i) Mandag den 3. juni 2002. 
Grøn frø 1 kvækkende
Lotte hørte den anden dag nogen ovre ved Fredsskoven Thurø. Men de har måske fået hjælp? Arne Bruun 
[Grøn Guide] yellow_u.gif (1028 bytes)


Hållnäshalvön Lørdag den 1. juni og søndag den 2. juni 2002. 
1-2/6 2002: Besökte Hållnäshalvön (S. Gävle) under 2 dagar. Hittade 6 olika dammar med mer än 100 individer av Gölgroda (Rana lessonae) totalt. Spelaktiviteten var ganska låg (har nog precis börjat). I det vackra vädret tog jag en hel del bilder. Hälsningar Lasse Bergendorf. 

                            
                             Lessonaehona    


    Lessonaehane     


Lessonaeamplexus       yellow_u.gif (1028 bytes)   

Ærø  Søndag den 2. juni 2002. 
Har i dag været ude og tælle klokkefrøer (Bombina bombina) i Voderupområdet. Kun 6 hanner fordelt på 4 vandhuller, skuffende. Dog var det positivt, at jeg for første gang hørte 2 hanner i et af de nye vandhuller vi satser på. Så desuden 1 snog (Natrix natrix), som for nyligt havde fået bidt det meste af halen af. Lyst eksemplar med tydelige sorte pletter, ca. 50 cm. Mvh. Kim

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)

[Se Januar-Februar 2002][Marts 2002][April 2002] [Maj 2002] [Juli 2002]


Se også [ MARTS 2000 ] [MARTS 2001] [APRIL 2000] [APRIL 2001] [Maj 2000] [Maj 2001] [Juni 2000] [Juni 2001]

 [Top] [Tilbage] [ Direkte til Fænologi-oversigten ]


Tak for 2001.
Tidligere års obs kan hentes her:

Var der noget du ikke fik sendt i 2001 eller har du beskeder til Den Herpetologiske Fænologiside.
                                    [TRYK HER]
Mvh  Erhardt Ecklon
yellow_u.gif (1028 bytes)


Skriv til: 1ama028u.gif (2192 bytes) Bjarke Huus Jensen eller Erhardt Ecklon Snail-Mailadresser
Ændret sidste gang den 05. februar 2004.         Antal Besøgende siden den 24. april 1998:
Antal besøgende på hjemmesiden siden april 98.
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/natur.htm /natur.htm