Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!        [ Turkalender ][Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

 
  [NETOP NU]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005]

UGE 22. - 26. (1. juni - 30. juni 2006).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:44 

Via [DofCall] [De sidste 100] 

           Gul vipstjert fra Øhavs-tælling

Fredag den 30. juni 2006.

Svendborgsund: Canadagås 6 R, Ederfugl 24 YF
Hjortø Hale:
Rørhøg 1 han FU, Rørhøg 1 hun FU, Havterne 30 R
Højestene Løb: Knopsvane 100 R, Ederfugl 16 YF
Dejrø, Ærøskøbing
: Grågås 20 R, Gravand 4 YF, Knarand 8 R, Gråand 14 R, Strandskade 22 R, Stor Præstekrave 4 YF, Vibe 2 R, Brushane 3 han R, Brushane 1 hun R, Rødben 3 R, Tinksmed 1 R, Stormmåge 20 YF, Sølvmåge 166 AD YF, Svartbag 2 YF, Ringdue 2 R, Sanglærke 4 YF, Gul Vipstjert 4 YF
Lilleø, Ærøskøbing
: Knopsvane 2 YF, Grågås 40 YF, Gråand 6 YF, Ederfugl 400 YF, Strandskade 8 YF, Strandskade 10 R, Sølvmåge 80 YF, Svartbag 10 YF, Engpiber 6 YF, Gul Vipstjert 4 YF, Gråkrage 2 YF, Stær 40 FU, Tornirisk 2 R
Nyland, Marstal
: Marsvin 2 FU (fik Hornfisk til at agere flyvefisk)
Skarø syd for Kalveodde
: Knopsvane 60 R, Ederfugl 20 YF
Sundet, Faaborg
(11:00-12:20): Troldand min 2 kuld, Pibeand 2 FOU, Toppet Skallesluger 3 FOU, Blishøne 500 FOU, Grønbenet Rørhøne min 6 FOU ( par med 5 pull ), Gulbug 1 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 10 FOU/SY, Rødstjert 1 FOU, Gransanger 3 SY, Lille Gråsisken 2 SY, Korttået Træløber 1 SY, Musvåge 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Tarup Vandmølle (16:15-16:50): Bjergvipstjert 1 OF, Ravn 2 OF. Per Rasmussen
Espe: Gulbug 1, Tornsanger 1, Gærdesamger 1, Munk 1, Løvsanger 1, Jernspurv 1, Blåmejse 1, Bysvale 2, Landsvale 20.
Græsrandøje 12, Nældens Takvinge 1, Admiral 1, Stikkelsbærmåler 1, Pragtvandnymfe sp. 1, Stor Kejsergulsmed 2, Alm. Vandnymfe 100, Blå Libel 15, Blodrød Hedelibel 1.
Dværgflagermus 3. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Ryslinge: Ravn 3. (På vej ind opdagede jeg, at græsplænen myldrede med nyudklækkede frøer og besluttede hurtigt, at i dag kunne jeg ikke slå græs.
5 min. efter landede 150 Stæreunger og kastede sig over frøerne. Nu er der ingen undskyldning for ikke at slå græsset. ) . Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Lindved, Odense (12.35): Grønspætte 1 SY. Lars Andersen
Skårup v. Bogense (23:00): Vagtel 1 HØ. Jens Bækkelund
Helnæs Made (14:00): Ravn 2 OF. Per Damsgaard-Sørensen


         Skægmejse

Torsdag den 29. juni 2006.

Skovsbo, vest for Svendborg (19.00 og 23.00): Hvid stork 1 R. Birgitte Rønnedal
Vejlen, Taasinge
(6.35): Tinksmed 5 R, Svaleklire 1 R, Hvidklire 1 R, Lille præstekrave 1 R, Brushane 4 Han + 1 Hun R. Henrik Knudsen
Gulstav:
Gråstrubet Lappedykker 6 R, Grågås 200 R, Krikand 4 FU, Taffeland 1 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 16 YF, Brushane 1 han R, Svaleklire 2 FU, Rørsanger 2 SY, Munk 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 han R , Rødrygget Tornskade 1 hun R, Stær 200 S, Rådyr 2 R med 2 lam
Keldsnor:
Toppet Lappedykker 1 R, Rørdrum 1 R, Fiskehejre 18 R, Bramgås 1 R, Grågås 60 R, Gravand 8 YF, Skeand 1 han R, Taffeland 12 R, Troldand 28 R, Hvinand 2 R, Strandskade 6 R, Klyde 5 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 16 R, Brushane 7 R, Sortklire 2 R, Rødben 3 R, Hvidklire 6 R, Hvidklire 6 V, Mursejler 4 FU, Digesvale 300 FU, Hvid Vipstjert 8 R, Tornirisk 4 R
Tryggelev Nor:
Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 2 YF, Gråstrubet Lappedykker 4 YF, Skarv 20 R, Rørdrum 1 FU, Knopsvane 40 R, Knopsvane 2 YF, Grågås 20 R, Pibeand 2 han R, Pibeand 2 hun R, Knarand 10 R, Krikand 4 R, Rørhøg 1 hun FU, Vandrikse 1 R, Blishøne 250 R, Blishøne 6 YF, Stor Præstekrave 2 R, Brushane 4 R, Sortklire 2 R, Havterne 2 FU, Dværgterne 1 FU, Gøg 2 R, Rørsanger 1 SY, Skægmejse 8 R , Rørspurv 6 YF
Tarup Grusgrave
(18:00): Ravn 3 OF. Per Rasmussen
Espe
: Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Munk 1, Løvsanger 2, Tornirisk 2, Stillits 1, Jernspurv 1, Gulspurv 3, Solsort 7, Skovspurv 15, Landsvale 5, Gråkrage 4. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Græsrandøje 3, Nældens Takvinge 2, Blodrød Hedelibel 1
Nabgyden, Faaborg
(9:45): Gul Vipstjert 1 han SY (ynglefugl). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg
(6:10- 7:10): Skeand 35 FOU, Knarand 4 FOU, Krikand 3 FOU, Pibeand 2 FOU, Gråand 20 R/FOU, Troldand 30 R, Taffeland 30 R ( et kuld 3 pull ), Grågås min 9 kuld ( første kuld flyvefærdige ), Toppet Skallesluger 1 R, Toppet Lappedykker 10 FOU, Sorthalset Lappedykker min 45 FOU ( ad+juv ), Gråstrubet Lappedykker 20 FOU, Vandrikse 1 SY, Fiskehejre 1 FOU, Svaleklire 1 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


       Skovpiber

Onsdag den 28. juni 2006.

Rødme Svinehaver: Dobbeltbekkasin 1 Territoriehævdende, Mursejler 4 FU, Landsvale 12 FU, Bysvale 4 FU, Skovpiber 1 SY, Tornsanger 2 SY, Gransanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 hun R, Rødrygget Tornskade 1 han R, Gulspurv 6 SY
Flæskholm
: Skarv 80 R, Knopsvane 60 R, Ederfugl 200 R, Strandskade 4 YF, Stormmåge 20 YF, Sølvmåge 40 YF, Svartbag 12 YF
Grydholm: Skarv 80 R, Knopsvane 200 R, Ederfugl 40 R, Strandskade 2 R
Græsholm v/Drejø: Knopsvane 110 R, Grågås 2 R, Strandskade 4 YF, Stormmåge 20 YF, Sølvmåge 40 YF, Svartbag 8 YF
Brændegård Sø (19:00-20:15): Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 4000 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 485 R, Gravand 7 AD R, Gravand 12 JUV R, Krikand 1 R, Gråand 50 R, Troldand 6 R, Tårnfalk 2 OF, Blishøne 6 AD R, Blishøne 36 JUV R, Blishøne 3 PUL R, Strandskade 2 AD FU, Strandskade 1 JUV FU, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 11 R, Hættemåge 1 OF, Sølvmåge 40 AD R, Sølvmåge 8 PUL R, Svartbag 4 AD R, Svartbag 4 JUV R, Ringdue 2 OF, Mursejler 10 FU, Sanglærke 1 SY, Landsvale 5 FU, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Solsort 1 SY, Kærsanger 2 SY, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Musvit 1 HØ, Gråkrage 1 R, Bogfinke 2 R, Tornirisk 1 HØ, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Sundet, Faaborg (11:10-12:10): Pibeand 2 FOU, Skeand 35 R, Krikand 5 R, Knarand 5 FOU, Grønbenet Rørhøne 2 kuld ( min 3 pull ), Vibe 1 ad + 1 pull, Stillits 2 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Bøjden fiskerihavn
(09:00): Kaspisk Måge 1 R 2K (Rastede på pæl i havnen). Lars Bonne Rasmussen
Gyldensteens enge (16:30-18:15): Fiskehejre 1 R, Grågås 182 R, Gravand 28 R, Krikand 10 R, Troldand 2 R, Ederfugl 25 R, Blishøne 3 R, Strandskade 135 R, Klyde 31 R, Vibe 25 R, Almindelig Ryle 12 R, Lille Kobbersneppe 3 R, Stor Regnspove 67 R, Rødben 2 R, Hættemåge 120 R, Stormmåge 18 R, Svartbag 1 R, Sangdrossel 1 SY, Stær 20 R. Jens Bækkelund
Golfbanen, Bogense (10:30): Misteldrossel 2 FU. Jens Bækkelund


       Sorthovedet måge juni 2006

Tirsdag den 27. juni 2006.

Sydfyn (15.30): Sorthovedet måge 1 AD + 3 Pull (3P69 -3P70-3P71)
Sortemosen, Lakkendrup
(22:15-22:40): Vagtel 1 SY. Hans Rytter
Trunderup Dong, Kværndrup
(19:55): Hvepsevåge 1 SV. Hans Rytter
Sundet, Faaborg
(11:00-11:45): Skeand 35 FOU, Troldand hun med 10 pull, Blishøne 500 FOU, Digsvale 100 FOU, Svartbag 1 ( tog lappedykkerunge ). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Skoven v/Gultvedvejen/Rudmevejen. (16:00): Lille Præstekrave 5 FU (Samme sted og lokalitet som observeret den 19. juni. Voksne og unger.). Tommy Dalnæs
Lindkær, Ravnholt (19:00-21:15): Sorthalset Lappedykker 1 YP (2 ad. + 1 pull), Rødrygget Tornskade 1 R AD han, Hvidklire 3 FU, Krikand 7 R, Skovpiber 1 Sy. Per Rasmussen
Bispeengen, Odense (13:00): Lille Præstekrave 1 R. Dieter Maaszen
Guldbjerg, Bogense: Rørhøg 2 YF. Jens Bækkelund


  Juvenil havterne

Mandag den 26. juni 2006.

Arreskov Sø: Sorthalset lappedykker 2 AD + 1 1K. Erik Ehmsen
Sundet, Faaborg
(18:00-19:00): Troldand 2 kuld ( 10,10 ), Taffeland 1 kuld ( 3 ), Skeand 30 FOU, Knarand 5 FOU, Grågås 11 kuld ( største kuld 11 ). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Bøjden Nor + havet
(10:30-11:50): Alk 7 FOU ( på havet ), Ederfugl 30 FOU ( ph ), Troldand 40 R, Taffeland 15 R, Hvinand 2 R, Gråand 20 R ( et kuld ), Gravand 4 ( 12 pull ), Krikand 3 FOU, Toppet Skallesluger 2 R, Knopsvane 7 FOU, Blishøne 50 FOU, Grønbenet Rørhøne 1 SY, Vandrikse 1 SY, Dværgterne 1 R/FOU, Havterne 10 FOU, Splitterne 1 FOU, Hættemåge 15 R, Fiskehejre 10 R/FOU, Skarv 20 R, Sortklire 1 FOU, Rødben 5 FOU, Strandskade 2 FOU, Stor Præstekrave 6 FOU, Digesvale 30 FOU, Landsvale 20 FOU, Stær 60 FOU, Hvid Vipstjert 10 FOU, Gøg 1 SY. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Bøjden Nor
: Lille Lappedykker 3 AD R, Gråstrubet Lappedykker 4 AD R, Skarv 31 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 12 AD R, Grågås 4 AD YF, Grågås 11 1K R, Gravand 6 AD R, Gravand 33 PUL R, Krikand 6 2K+ R, Gråand 17 AD R, Gråand 10 PUL R, Taffeland 21 2K+ R, Troldand 37 2K+ R, Hvinand 8 2K+ R, Toppet Skallesluger 3 2K+ R, Tårnfalk 1 R,
Grønbenet Rørhøne 2 AD R, Blishøne 65 AD R, Blishøne 4 PUL R, Strandskade 4 AD R, Klyde 2 AD R, Stor Præstekrave 3 AD R, Vibe 5 AD R, Almindelig Ryle 1 AD FU, Brushane 1 han AD FU, Stor Regnspove (13:51) 16 SV, Sortklire 1 AD FU, Rødben 5 AD R, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 10 2K+ R, Hættemåge 1 1K R, Sølvmåge 3 AD R, Svartbag 1 AD R, Fjordterne 1 AD R, Havterne 10 AD R, Havterne 1 1K R, Gøg 1 SY, Sanglærke 1 R, Digesvale 20 R, Landsvale 10 FU, Bysvale 3 FU, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 3 FU, Solsort 1 SY, Rørsanger 5 R, Gulbug 1 HØ, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 YF, Gransanger 1 SY, Musvit 5 R, Stær 500 FU, Bogfinke 1 SY, Rørspurv 2 AD YF, Ræv 1 R. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 27 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 8 R, Grågås 17 R, Gravand 8 R, Krikand 5 R, Taffeland 21 R, Troldand 34 R, Hvinand 6 R, Toppet Skallesluger 3 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 66 R, Strandskade 2 YF, Klyde 6 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 7 R, Almindelig Ryle 1 R, Sortklire 1 R, Rødben 4 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 11 R, Stormmåge 2 R, Havterne 9 R, Mursejler 2 R, Sanglærke 1 R, Digesvale 10 R, Landsvale 10 R, Bysvale 1 R, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 5 R, Solsort 2 R, Kærsanger 1 R, Rørsanger 3 R, Gulbug 1 R, Gærdesanger 1 R, Havesanger 1 R, Blåmejse 1 R, Stær 60 R, Bogfinke 3 R, Tornirisk 1 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 3 R. Niels Bomholt
Helnæs Bugt, Sønderfjord/Bøjden Fiskerihavn (13:50): Kaspisk Måge 1 2K R. Jacob Sterup
Horne Mølleå Enge: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 AD R, Stor Præstekrave 1 AD FU, Rødben 2 AD FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 3 FU, Tinksmed 2 FU. Jacob Sterup
Vigelsø: Skestork 1 R. Kurt Due Johansen
Ølundgård: Sangsvane 1 ad. Kurt Due Johansen
Bispengen, Odense (21:30-22:15): Lille Præstekrave 2 R. Bent Juhler


   Juvenil Stor præstekrave

Søndag den 25. juni 2006.

Hvidkilde Sø (11:00-12:45): Grågås 500 R, Huldue 1 SY. Niels Bomholt
Gulstav, Sydlangeland
(10:45): Rovterne 1 V (Vendte om og fløj mod Keldsnor igen...). Søren Bøgelund
Sollerup
(01:00-05:30): Skovsneppe 2 OF, Græshoppesanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 R han. Birte Sørensen, Flemming Byskov, Gunnar Jørgensen
Espe
(21:20): Skovsneppe 1. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Vigelsø
(14:00-15:30): Skestork 1 R (14:20), Klyde 62 FU, Sorthovedet Måge 2 R (15:10), Sortklire 1 FU, Hvidklire 7 FU, Splitterne 20 R Dieter Maaszen
Vigelsø (15:30-17:30): Skestork 1 R AD, Hættemåge 1000 R. Anders Myrtue
Romsø
(11:00-13:00): Huldue 2 SY, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 8 AD R, Stor Præstekrave 2 1K R, Havterne 8 AD R, Havterne 2 1K R, Sortkrage 1 R
Nørreby (09:20): Bomlærke 1 SY
Æbelø (07:45-08:45): Pirol 2 HØ


    Snavset Sorthovedet måge

Lørdag den 24. juni 2006.

Gulstav, Sydlangeland: Ederfugl 2 YF, Digesvale 150 R, Admiral 1 FU
Gulstav Mose, Sydlangeland
(16:30-17:35): Rørdrum 1 HØ, Rødrygget Tornskade 2 R (1 AD, 1 1K). Ella Mikkelsen
Søgård, Sydlangeland
: Musvåge 3 N,Tårnfalk 1 FU, Karmindompap 1 SY
Tryggelev Nor
: Fiskehejre 3 R, Pibeand 9 R, Ederfugl 20 R, Rørhøg 1 han FU, Hvidklire 2 R, Splitterne 1 S, Havterne 1 FU, Gøg 1 SY, Tornsanger 1 SY, Tornirisk 4 R, Grøn Frø 4 SY, Tidselsommerfugl 1 FU, Ræv 1 R
Skovgård Mølle, Sydlangeland (22:50): Vagtel 1 SY. Ella Mikkelsen
Påø, Sydlangeland (20:00-21:45): Gravand 101 S. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor (19:15): Sorthalset Lappedykker 2 R, Knarand 13 R. Ella Mikkelsen
Sortemosen, Lakkendrup (20:00): Lille Præstekrave 1 R. Hans Rytter
Arreskov Sø
: Sorthalset lappedykker 4 R, Trane 4 S. Erik Ehmsen
Brændegård Sø
(07:50-10:00): Toppet Lappedykker 12 R, Skarv 2000 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 10 R, Grågås 425 R, Pibeand 2 R, Knarand 4 R, Krikand 13 R, Gråand 45 AD R, Gråand 5 JUV R, Gråand 6 PUL R, Skeand 1 hun R, Troldand 24 R, Tårnfalk 1 OF, Fasan 3 R, Blishøne 8 AD R, Blishøne 21 JUV R, Blishøne 6 PUL R, Strandskade 2 AD R, Strandskade 1 JUV R, Vibe 13 R, Sølvmåge 27 AD R, Svartbag 4 AD R, Svartbag 5 JUV R, Ringdue 2 OF, Gøg 1 HØ, Stor Flagspætte 1 HØ, Sanglærke 1 SY, Landsvale 8 FU, Bysvale 6 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Solsort 3 R, Sangdrossel 1 OF, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 4 R, Munk 2 SY, Musvit 1 R, Skovskade 1 OF, Gråkrage 1 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 2 R, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Sundet, Faaborg
(01:40): Græshoppesanger 1 SY (SØ-hjørne over for svømmehal). Lars Bonne Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning (09:45-12:15):  Lille Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 45 R, Gråstrubet Lappedykker 23 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 18 R, Grågås 45 R, Gravand 2 R, Krikand 29 R, Taffeland 56 R, Troldand 102 R, Hvinand 2 han R, Toppet Skallesluger 6 R, Rørhøg 2 hun R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 R, Blishøne 410 R, Strandskade 1 , Stor Præstekrave 1 R, Vibe 36 R, Brushane 1 R, Sortklire 1 R, Rødben 2 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 3 R, Hættemåge 4 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 15 R, Gøg 3 R, Digesvale 3 R, Landsvale 3 R, Bysvale 2 R, Hvid Vipstjert 3 R, Solsort 4 R, Sangdrossel 1 R, Kærsanger 1 R, ,Rørsanger 1 R, Tornsanger 3 R, Løvsanger 1 R, Husskade 4 R, Stær 1 R, Stillits 1 R, Rørspurv 7 R, Sorthalset Lappedykker 13 R, Pibeand 1 R han, Knarand 16 R, Skeand 42 R, Lille Præstekrave 1 R, Fjordterne 19 R (15 ad + 4 juv.). Niels Bomholt
Fyn: Slørugle 3 YP (Kun de 2 par med unger. Henholdsvis 3 og 5 unger.). Keld Meiling, Per Rasmussen
Bispeeng (21:00-22:00): Lille Præstekrave 1 R, Dværgryle 2 R (? benene virkede gule, men brystet var helt lyst og der var en klar mørk pande strækkende sig mod næbspids som hos dværgryle, så temminksryle er udelukket. Andre Dværgryleagtig med gule ben lyder \"for\" sjældne. Næbet virkede endvidere kort sort og lige. Har andrfe set småryler på engen i går?.). Bent Juhler


     Grøn frø, Skarø              Foto: Victor Bech

Fredag den 23. juni 2006.

Søby Strandvej (18.10-20.00): Vandrefalk 1 2k Pibeand 1 R, Stær 1200 (en leucistisk). Henrik Knudsen
Hammerdam (nord for golfbanen i Svanninge bakker): Sortklire 2, svaleklire 1. Arne Bruun
Karlsmosen, Egeskov, Kværndrup
(15:10-16:15): Skeand 37 R, Havørn 1 Ø, Krikand 35 R, Taffeland 1 hun AD YF, Sortklire 1 FU, Kærsanger 1 Sy. Hans Rytter
Kværndrup Vænge (14:50): Lille Præstekrave 1 R. Hans Rytter
Espe (22:08): Skovsneppe 1. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Svanninge: Kernebider 1 OF. Jacob Sterup


    graaand

Torsdag den 22. juni 2006.

Holstenshuus (10:00-10:20): Taffeland hun med 3 pull ( første kuld ). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Nabgyden, Åstrup (9:15 og 11:30): Gul Vipstjert 1 han SY ( ynglefugl ), Hvid Vipstjert 2 FOU, Gulbug 3 SY, Havesanger 2 SY, Stillits 2 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg (12:30): Sorthalset Lappedykker 6 FU AD (2 ad. 4 juv.). Kurt Kristensen, Else V. Klint
Tarup Grusgrave: Fjordterne 1 R, Isfugl 1 1K R. Per Rasmussen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 8/6-06:                    
                    32 par skestorke yngler i Danmark

                    Skjern Ådalen er skestorkenes spisekammer
                   
Færre bær i hegnene når marken er sprøjtet 


       Møn 2006       Foto: Erik Thomsen

Onsdag den 21. juni 2006.

Fyns Amt: Slørugle 3 par. (To par med 3 og 5 unger). Lars Hansen, Keld Meiling, Per Rasmussen
Strynø, Sønderly
(21.30): Sydlig nattergal 1 Sy. Nis Rattenborg
Sundet, Faaborg
(6:15-7:00): Skeand 55 FOU, Knarand min 8 FOU, Toppet Skallesluger 1 FOU, Sorthalset Lappedykker 15-20 kuld, Gråstrubet Lappedykker 21 ad FOU ( 6 kuld ), Toppet Lappedykker 12 FOU, Strandskade 1 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Holstenshuus (10:00-10:20): Hvepsevåge 1 FOU, Musvåge 3 FOU, Mursejler 30 FOU, Skovpiber 1 SY, Gulbug 2 SY, Rørsanger 1 SY. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Bispeeng (19:30): Lille Præstekrave 5 R (1 stor unge + 4 ad (2 par?)). Tim Hesselballe


       Strandskade henter føde i Lunkebugten

Tirsdag den 20. juni 2006.

Valdemarsslot - Søen (19.30-9.55): Lille Lappedykker 2 R, Fiskehejre 2 R, Gravand 8 R, Krikand 4 FU, Gråand 8 hun YF, Skeand 12 R, Taffeland 2 hun YF, Troldand 8 R,
Strandskade 4 YF, Rødben 1 YF, Rødben 6 R, Tinksmed 1 R, Huldue 1 SY
Vejlen, Taasinge
(20.00-20.45): Gråstrubet Lappedykker 4 R, Gravand 6 R, Skeand 6 R, Klyde 3 ruger, Klyde 8 R, Vibe 2 YF, Tinksmed 2 R, Hvid Vipstjert 16 R, Rørsanger 2 SY, Skægmejse 5 R, Rørspurv 3 SY
Nakkebølle Indæmning
(09:45-11:25): Lille Lappedykker 8 R, Toppet Lappedykker 34 R, Gråstrubet Lappedykker 30 R, Sorthalset Lappedykker 8 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 23 R, Grågås 75 R, Gravand 6 R, Pibeand 1 han R, Knarand 19 R, Krikand 23 R, Skeand 33 R, Taffeland 106 R, Troldand 144 R, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 4 R, Havørn 1 IMM FU, Rørhøg 1 han R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 200 R,  Strandskade 3 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 6 R, Brushane 1 R, Sortklire 3 R, Rødben 2 R, Svaleklire 3 R, Tinksmed 5 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 2 R, Fjordterne 14 R, Sortterne 1 R, Ringdue 6 R, Stor Flagspætte 2 R, Digesvale 2 R, Landsvale 2 R, Bysvale 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 2 R, Rørsanger 1 R, Tornsanger 1 R, Allike 2 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt
Arreskov Sø
: Knopsvane 144 R. Erik Ehmsen
Sundet, Faaborg
(11:15-12:15): Skeand min 40 FOU/R, Taffeland 100 R, Troldand 50 R, Toppet Skallesluger 5 R, Sorthalset Lappedykker min 37 ad FOU ( mange unger ), Toppet Lappedykker 12 FOU, Skarv 10 FOU, Svartbag 1 FOU, Vibe 1 ( varslende ). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Espe
: Tårnfalk 1. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Odense Kanal (Bispeeng-havnen)
(03:40): Husrødstjert 5 SY. Tim Hesselballe
Bispeeng, Odense (03:30): Græshoppesanger 2 SY. Tim Hesselballe
Ølundgårds Inddæmning (12:30-13:30): Gravand 63 R, Skeand 20 R, Rørhøg 1 hun R, Strandskade 48 FU, Brushane 3 FU, Stor Regnspove 1 FU, Sortklire 10 FU, Hvidklire 5 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Flyvesandet (22:00-23:45): Natravn 1 SY (Startede på sangen 22:40). Birte Sørensen, Flemming Byskov, Gunnar Knudsen


    Rødrygget tornskade Han

Mandag den 19. juni 2006.

Henninge Nor (14.50-15.15): Gravand 2 R, Gråand 2 R, Tornsanger 2 Sy, Rødrygget Tornskade 1 han R
Bøjden Nor
(11:00-11:20): Dværgterne 2 R, Havterne 10 FOU, Sortklire 3 FOU, Gravand par med 11 pull, Skeand 16 R, Rørhøg 1 ad han FOU ( Horne Land ).. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Brændegård Sø (15:40-16:45): Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 1200 R, Knopsvane 9 R, Grågås 450 AD R, Grågås 4 PUL R, Gravand 25 AD R, Gravand 15 PUL R, Pibeand 1 han R, Knarand 16 R, Gråand 28 R, Skeand 9 R, Troldand 14 R, Rørhøg 1 hun FU, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 6 AD R, Blishøne 8 JUV R, Strandskade 1 R, Vibe 9 R, Hættemåge 1 OF, Sølvmåge 27 AD R, Sølvmåge 14 PUL R, Svartbag 4 AD R, Svartbag 3 JUV R, Svartbag 2 PUL R, Gøg 2 HØ, Mursejler 2 FU, Sanglærke 1 SY, Landsvale 4 FU, Bysvale 6 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Solsort 4 R, Kærsanger 2 OF, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Grå Fluesnapper 1 R, Skovskade 1 OF, Stær 1 HØ, Grønirisk 1 HØ, Tornirisk 1 OF, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Nørresø (14:45-15:35): Toppet Lappedykker 63 R, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Skarv 75 R, Grågås 56 R, Gravand 1 R, Gråand 27 AD R, Gråand 3 JUV R, Gråand 3 PUL R, Taffeland 18 R, Troldand 22 R, Hvinand 8 R, Blishøne 33 R, Sølvmåge 2 R, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 4 SY, Havesanger 3 SY, Munk 1 SY, Musvit 2 HØ, Bogfinke 3 SY, Gulspurv 3 SY. Gunnar Jørgensen
Espe: (22:10): Skovsneppe 1, Løvsanger 1, Havesanger 1, Munk 1, Landsvale 2.
Stor Kejserguldsmed 1, Blå Libel 12, Alm. Vandnymfe 40, Stor Farvevandnymfe 6, Rødøjet Vandnymfe 1 , Okkergul Randøje 1. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Haletudserne er ved at blive til små frøer og i fuld gang med at gå på land.
Espe Folkepark: Musvåge 1, Tårnfalk 1, Gråkrage 3, Tornsanger 2, Munk 1, Kærsanger 1.
Alm. Blåfugl 10, Bredpande 1. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Egensedybet: Islandsk ryle 7 R, Almindelig ryle 1 nordlig race IT, Stor regnspove 70 R, Hvidklire 1 R. Kurt Due Johansen
Næsby Mose (07:15): Græshoppesanger 1 SY. Henrik Andersen
Golfbanen, Bogense (10:00): Misteldrossel 2 FU. Jens Bækkelund
Flyvesandet (23:00): Natravn 1 OF (Sy). Peder Rasmussen, Dieter Maaszen


    Svartbag

Søndag den 18. juni 2006.

Svendborgsund, Saksenborg (21.05): Canadagås 6 R
Vesteregn, Langeland
(10.30): Biæder 1 N. Thorbjørn Eriksen, Finn Eriksen
Flådet, Tranekær
(10:30-10:40): Trane 1 FU (Mindst 4. dag). Claus Dalskov
Sortemosen, Lakkendrup (15:30): Græshoppesanger 1 SY, Nattergal 1 Sy, Gøg 1 Sy, Kærsanger 1 Sy, Vibe 4 YF + 3 Pull (to RI), Tinksmed 1 R
Sollerup (20:00-22:15): Skovsneppe 2 SY, Toppet Lappedykker 24 R, Skarv 13 OF, Knopsvane 58 R, Grågås 9 R, Taffeland 6 R, Troldand 7 R, Blishøne 7 R, Stormmåge 1 OF, Ringdue 2 R, Gøg 2 R, Landsvale 2 R, Bysvale 6 R, Hvid Vipstjert 1 R, Nattergal 2 R, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 R, Misteldrossel 1 R, Kærsanger 2 R, Gulbug 1 R, Tornsanger 2 R, Havesanger 2 R, Munk 1 R, Grå Fluesnapper 1 R, Musvit 1 R, Rødrygget Tornskade 3 R, Krage 6 R, Bogfinke 2 R, Stillits 2 R, Tornirisk 2 R, Lille Gråsisken 2 R, Gulspurv 5 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø (07:45-10:45): Pibeand 1 R han, Knarand 5 R, Lille Præstekrave 1 FU, Træløber 1 FU,  Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 1200 R, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 7 R, Grågås 450 R, Gravand 14 AD R, Gravand 17 PUL R, Krikand 13 R, Gråand 16 AD R, Gråand 6 PUL R, Skeand 5 R, Troldand 8 R, Spurvehøg 1 OF, Fasan 6 R, Blishøne 11 AD R, Blishøne 8 JUV R, Blishøne 2 PUL R, Strandskade 2 AD R, Strandskade 1 JUV R, Vibe 4 AD R, Vibe 1 JUV R, Hættemåge 3 FU, Sølvmåge 27 AD R, Sølvmåge 5 PUL R, Svartbag 4 AD R, Svartbag 3 JUV R, Svartbag 2 PUL R, Fjordterne 3 FU, Ringdue 2 OF, Gøg 2 Sy, Mursejler 2 FU, Sanglærke 1 Sy, Landsvale 8 FU, Bysvale 6 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Gærdesmutte 1 Sy, Rødhals 1 Sy, Solsort 3 R, Kærsanger 1 Sy, Rørsanger 2 Sy, Gulbug 1 Sy, Tornsanger 3 Sy, Havesanger 2 Sy, Munk 2 Sy, Musvit 2 R, Allike 1 OF, Gråkrage 1 OF, Stær 14 OF, Bogfinke 2 Sy, Grønirisk 1 R, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 2 OF, Rørspurv 1 Sy. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø (22:00): Skovsneppe 2 TF. Helle Hjorth
Tørvegyden syd for Søbo Sø (01.15): Vagtel 1 HØ. Viggo Lind, Ole H. Scharff
Ryslinge (02:30-02:35): Vagtel 1 R (Ellehavevej , skulpturpark). Palle Bo Larsen
Føns Vang (22:00-22:30): Sorthalset Lappedykker 2 R, Nilgås 2 R, Svaleklire 6 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang (17:00-18:00): Rørdrum 1 R, Pibeand 2 R, Havørn 4 R, Lille Præstekrave 2 R, Hvidvinget Terne 2 R. Lars Lindskrog Christiansen
Husby Strand (16:00): Pibeand 3 R, Lille Præstekrave 4 R. Lars Lindskrog Christiansen
Ølundgård (15:00): Pibeand 16 R, Knarand 7 R, Skeand 40 R, Sortklire 15 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand (14:00): Sangsvane 1 R AD, Canadagås 2 R, Klyde 71 R (12 pull./juv.), Lille Præstekrave 3 R. Søren Gjaldbæk
Vigelsø (10:30-12:25): Klyde 63 R, Sorthovedet Måge 2 R, Stor Regnspove 2 R, Gravand 71 R. Dieter Maaszen
Stenløsevej, Odense (10:30): Ravn 1 R (Svævede over min have). Mogens Elnif Thomsen
Krængerup Skovdistrikt (punkttæling) (07:00-11:00): Hvepsevåge 1 OF, Skovsanger 1 SY. Kell Grønborg
Gyldensteen park (20:30): Misteldrossel 2 FU. Jens Bækkelund
Bogense: Husrødstjert 1 Sy. Jens Bækkelund
Flyvesandet (23:00): Natravn 1 SY. Flemming Byskov, Birte Sørensen
Helnæs Made: Amerikansk Skarveand 1 R han (M hybridkarakterer). Per Damsgaard-Sørensen


     Landsvale

Lørdag den 17. juni 2006.

Hjelmshoved: Mosehornugle 1 R. Obs Per Dahl Jensen via Hans Ole Frølund
Højestene Løb, Svendborg
: Knopsvane 400 R, Ederfugl 12 R, Rørhøg 1 han V mod Skarø
Svendborgsund mod vest: Ederfugl 6 YF, Alk 3 Ø ind i Sundet
Sydf. Øhav sydvest for Hjortø: Havterne 2 SV, Lomvie 1 R, Alk 2 R
Klise Nor, Langeland: Plettet rørvagtel 1 HØ. Thorbjørn Eriksen, Finn Eriksen
Flyvesandet (22:30-23:45): Natravn 2 R (Ofte syngende fra høje fritstående fyrretræer i lysningen). Helle Hjorth
Halen, Helnæs (17:15): Islandsk Ryle 2 R, Skarv 51 R, Fiskehejre 1 FU, Gravand 11 PUL R, Gravand 33 AD R, Krikand 7 AD R, Rødben 10 YF, Hættemåge 55 R, Splitterne 2 R. Jacob Sterup
Fiskeholm (12:05-16:40): Sorthovedet Måge 23 R (8 ad + 6 3k + 9 pull. - den ene adulte med grøn farvering, der desværre ikke kunne aflæses.), Skarv 11 R, Gråand 5 R, Strandskade 2 AD R, Sølvmåge 2 AD R, Fjordterne 2 YF, Stær 1 R. Jacob Sterup
Skarris Odde, Hårby: Strandskade 7 2K+ R, Stor Præstekrave 3 R, Rødben 1 YF. Jacob Sterup
Bispeengen, Odense (16:15-17:30): Lille Præstekrave 1 FU. Ole Bent Olesen
Golfbanen, Bogense (20:00): Misteldrossel 1 FU. Jens Bækkelund


     Sorthovedet maage, Sydfyn

Fredag den 16. juni 2006.

Svendborg, Kullinggade (07.15): Husrødstjert 1 Sy, Gråsisken sp 2 OF
Sundet, Faaborg
(10:45-11:30): Skeand min 50 FOU/R, Knarand 4 FOU, Krikand 1 R, Gravand 4 ( et kuld ), Toppet Skallesluger 2 R, Sorthalset Lappedykker min 25 ( flere juv. ), Blishøne 320 FOU, Digesvale 100 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Tarup Grusgrave: Lille Præstekrave 1 R, Svaleklire 3 FU. Per Rasmussen
Romsø: Mandarinand 1 hun YF, Lille Regnspove 1 r, Sortkrage 5 yf. Lars Hansen
Flyvesandet (22:25-23:00): Natravn 2 SY. Bjarne Jørgensen


      Sølvmågeunge på vej ud af ægget

Torsdag den 15. juni 2006.

Iholm, Svendborg (16.00-17.00): Gravand 2 R, Stormmåge 300 YF, Sølvmåge 40 YF, Ringdue 2 YF
Brændegård Sø (08:30-09:10): Knarand 6 R. Ella Mikkelsen
Arreskov (08:00): Havørn 1 R. Ella Mikkelsen
Nabgyden, Faaborg
(10:00): Gul Vipstjert 3 R/SY/FOU ( Sandsynlig ynglefugl. Set flere gange på lok. ), Kærsanger 1 SY, Rødstjert 2 SY, Strandskade 1 T.. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Bøgebjerglund Sø, Faaborg (9:45): Troldand 5 R, Taffeland 6 R, Gråand 10 R/FOU, Knopsvane 2 ( et kuld ), Blishøne 4 FOU, Lille Lappedykker 3 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Lindkær (område tættest på godset) DN-tur: Sorthalset lappedykker 2 R, Gråstrubet lappedykker ca. 10. Flere rugende eller med pull, Lille lappedykker HØ, Taffeland min. 2 kuld, Sortklire 1 R. Kurt Due Johansen
Espe: Løvsanger 2, Tornsanger 1, Munk 1, Havesanger 1, Jernspurv 1, Stillits 2.
Blå Libel 10, Alm. Vandnymfe 6, Stor Farvevandnymfe 2. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Flyvesandet (22:45-23:30): Natravn 2 SY (Mens den ene spiller flyver den anden ud over lysningen fra sin position. Måske en tredie, lidt nordligere.). Per Damsgaard-Sørensen
Mågeøerne: Mørkbuget Knortegås 1 R, Stenvender 1 R, Havterne 80 YF - 120 Yf. Jan Holm Jensen, Jacob Sterup
Bogense: Tårnfalk 5 YF. Jens Bækkelund
Vaden v. Lindøhoved (20:00-21:00): Strandskade 70 R, Klyde 25 R, Stor Regnspove 20 R, Rødben 4 R, Hvidklire 1 R. Jens Bækkelund
Helnæs Made: Gøg (11:15) 3 R. Bjarne Jørgensen


      Sort glente

Onsdag den 14. juni 2006.

Fakkebjerg, Sydlangeland (09:00-15:00): Sort Glente 1 S, Rød glente 6 S. Tim Hesselballe
Keldsnor, Sydlangeland
(07:40-08:55): Mørkbuget Knortegås 2 R, Dværgryle 9 R, Odinshane 1 R. Tim Hesselballe
Gulstav Vesterskov, Sydlangeland (06:15-06:35): Lille Fluesnapper 1 SY 3K (+). Tim Hesselballe
Karlsmosen, Egeskov: Kærsanger (09:00) 1 Sy. Hans Rytter
Sundet, Faaborg (11:15-12:15): Taffeland 110 R/FOU, Knopsvane 5 kuld ( et kuld 9 pull ), Toppet Skallesluger 2 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


      Strandskade Fu på Fynssiden og fodrer unger på Iholm

Tirsdag den 13. juni 2006.

Knold Nor (21.40): Rødvinget braksvale 1 V. Freddy S. Hansen
Brændegårds Sø
(13:45-14:30):  Toppet Lappedykker 13 R, Skarv 1200 R, Knopsvane 5 R, Grågås 350 R, Gravand 5 R, Pibeand 2 R, Knarand 27 R, Krikand 1 R, Skeand 25 R, Troldand 7 R, Musvåge 1 R, Blishøne 9 R, Vibe 7 R, Sølvmåge 26 R, Svartbag 3 R, Mursejler 4 FU, Sanglærke 2 R, Bysvale 10 R, Hvid Vipstjert 2 R, Skovskade 1 R, Allike 2 R. Niels Bomholt
Stensgård Skove, Faaborg
: Skarv 2 OF, Musvåge 2 R, Ringdue 1 R, Mursejler 4 FU, Landsvale 1 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 4 R, Sangdrossel 1 R, Munk 4 R, Gransanger 1 R, Fuglekonge 1 R, Sortmejse 3 R, Blåmejse 2 R, Musvit 4 R, Spætmejse 1 R, Råge 5 OF, Bogfinke 1 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt
Sundet, Faaborg
(5:30-7:00): Grågås 70 R/FOU, Gravand 4 ( et kuld ), Skeand 50 FOU, Knarand 8 FOU, Atlingand 1 han FOU, Gråand 20 R/FOU ( 3 kuld ), Troldand 80 R/FOU, Taffeland 40 R/FOU, Toppet Skallesluger 3 R, Knopsvane 12 ( 5 kuld, et 9 pull ), Toppet Lappedykker 10 FOU, Gråstrubet Lappedykker 12 ( flere kuld ), Lille Lappedykker 6 FOU, Sorthalset Lappedykker min 20 FOU ( 1 juv ), Blishøne 150 FOU, Grønbenet Rørhøne min 5 FOU, Skarv 6 R, Hættemåge 550 FOU ( min 100 pull ), Svartbag 1 R, Sølvmåge 8 R, Fiskehejre 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Christianslundsvej, Tarup-Davinde
(19:30-23:59): Vagtel 1 SY (+). Holger Henriksen
Mullerup Skov
(18:40-18:50): Misteldrossel 1 R, Rødrygget Tornskade 1 R AD han, Ravn 2 R. Inger Skrubbeltrang, Torben Møller
Sdr. Nærå
: Bomlærke 1 SY. Lars Andersen
Allerup Torup
: Bomlærke 1 SY. Lars Andersen
Espe
: Vibe 1, Tornirisk 3, Løvsanger 2 (fodrer unger nu), Munk 1, Sangdrossel 1. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Knudshoved færgehavn
(10:50-11:15): Karmindompap 1 R (Set og hørt). Bjarne Jørgensen
Flyvesandet
(23:30-23:55): Natravn 1 SY. Lars Philip Nørtoft
Flyvesandet
: Natravn 1 SY (22-45 til 00-00 set og hørt). Birgitte, Mogens Elnif Thomsen
Ejlinge (10:45-11:15): Gravand 2 R, Gråand 17 R, Strandskade 3 R, Vibe 2 R, Rødben 2 R, Stormmåge 550 R, Havterne 2 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 1 Sy, Digesvale 8 R, Engpiber 4 R, Tornsanger 2 Sy, Stær 2 R, Bogfinke 1 Sy, Rørspurv 1 Sy, Bomlærke 1 R. Jens Bækkelund
Vaden v. Lindøhoved (09:15-11:30): Gravand 21 R, Ederfugl 45 R, Strandskade 85 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Lille Kobbersneppe 20 R, Lille Regnspove 1 R, Stor Regnspove 60 R, Digesvale 10 R. Jens Bækkelund
Fønsvang (18:00-21:00): Sorthalset Lappedykker 2 R, Pibeand 2 R han, Lille Præstekrave 2 R. Lars Lindskrog Christiansen


       Unger af Stormmåge i bagende sol

Mandag den 12. juni 2006.

Fakkebjerg, Sydlangeland (10:00-14:30): Sort Glente 1 S, Lærkefalk 1 S. Erik Danielsen
Flyvesandet
(22:45-23:30): Natravn 1 SY. Bente Christensen, Tim Hesselballe
Flyvesandet
(22:45-23:30): Natravn 1 SY (Set og hørt). Gunnar Jørgensen mfl.
Monnet Tåsinge
(07:30-14:50): Monnet Tåsinge (07:30-14:50): Fiskehejre 6 R, Knopsvane 61 R, Gravand 32 R, Pibeand 1 han R, Knarand 2 R, Gråand 56 R, Skeand 34 R, Ederfugl 27 R, Toppet Skallesluger 5 R, Rød Glente 1 FU, Rørhøg 1 han FU, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 15 R, Klyde 4 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 23 R, Stor Regnspove 35 R, Sortklire 6 R, Rødben 14 R, Hættemåge 17 R, Stormmåge 32 R, Sølvmåge 19 R, Svartbag 6 R, Havterne 12 R, Dværgterne 2 FU, Gøg 1 SY, Mursejler 6 OF, Sanglærke 58 SY, Digesvale 10 R, Landsvale 9 OF, Bysvale 6 OF, Kærsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 2 R, Gråkrage 1 R, Stær 1425 R, Tornirisk 6 R. Poul Rasmussen
Bøjden Nor + havet
(10:50-11:50): Alk min 8 FOU ( på havet ), Ederfugl 30 ( ph ), Troldand 15 R, Gråand 15 FOU ( et kuld ), Gravand 10 FOU, Knopsvane 9 FOU, Strandskade 3 ( en pull ), Stor Præstekrave 6 FOU ( 2 pull ), Vibe 2 FOU, Stor Regnspove 1 SV, Toppet Skallesluger 5 R, Grågås 15 FOU ( 2 kuld ), Blishøne 20 FOU, Gråstrubet Lappedykker 3 FOU, Lille Lappedykker 2 FOU, Fiskehejre 6 FOU, Havterne 4 FOU, Stær 50 FOU, Tårnfalk 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Tange
: Rørhøg 1 han. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Snarup
: Rørhøg 1 han. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Snarup Mose
: Havesanger 5, Munk 2, Løvsanger 2, Tornsanger 1, Gøg 1, Blishøne 2 + 7 PUL, Musvåge 1, Skovskade 1, Stor Flagspætte 1, Gulspurv 5. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Bispeengen ,Odens
e (10:00): Lille Præstekrave 2 FU. Dieter Maaszen
Fredskoven, Bogense (11:30): Misteldrossel 1 SY (Sydlige ende af skoven). Jens Bækkelund
Fiskeholm (18:00-20:45): Sorthovedet Måge 8 YF (4 ad + 2 3k + 2 pull.), Splitterne 300 YF, Skarv 14 R, Knopsvane 2 AD R, Knopsvane 2 PUL R, Grønbenet Rørhøne 1 AD R, Blishøne 24 R, Strandskade 3 AD R, Hættemåge 1000 YF, Sølvmåge 3 R, Stær 30 R. Jacob Sterup
Hindsgaul (ny sø) (19:00): Lille Præstekrave 1 R. Lars Lindskrog Christiansen


       Stormmåge på platform i Thurø Bund

Søndag den 11. juni 2006.

Kidholm v/Thurø: Skarv 8 R, Gråand 6 R, Toppet Skallesluger 6 R, Strandskade 4 YF, Stormmåge 40 YF, Sølvmåge 10 YF
Thurø Bund
: Toppet Skallesluger 2 R, Strandskade 2 R, Stormmåge 6 R
Rødme Svinehaver
(15:30-16:15): Rødrygget Tornskade 1 R han. Niels Andersen
Siø
: Bramgås 5 R, Knarand 12 R, Skeand 48 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Hættemåge 1900 R, Splitterne 200 R, Havterne 30 R, Ravn 1 R. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose
(11:45-13:00): Rørdrum 1 HØ, Rørdrum 1 OF (Slog sig ned i mosen nær fugletårn). Rudi Semrau Jensen
Søgård, vådområde (11:10): Rørdrum 1 OF. Rudi Semrau Jensen
Nørreballe Nor (10:00-10:30): Sortterne 1 FU AD. Alfred Rasmussen, Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor (07:45-09:30): Rørdrum 1 OF (Slog sig ned i tagrørene ved P-plads). Rudi Semrau Jensen
Bøjden By
: Rød Glente (09:50) 1 T, Rørhøg (10:05) 1 FU. Erik Damm
Espe Skov
: Musvåge 1, Tårnfalk 1, Ringdue 2, Gulbug 2, Løvsanger 1, Munk 2, Tornirisk 2, Gulspurv 1, Solsort 2, Gråkrage 1, Lille Ildfugl 1, Alm. Blåfugl 8. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Espe Folkepark
: Kærsanger 1, Munk 1, Musvåge 1, Gråkrage 1, Alm. Blåfugl 4 . Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Næsby Mose
(06:15): Græshoppesanger 1 SY. Ole H. Scharff, Henrik Andersen
Ullerslev
: Blå Kærhøg 1 FU hun. Thomas Siig Kristensen
Vigelsø
(07:00-10:30): Bramgås 2 R, Pibeand 4 R, Klyde 92 R AD (Mange med unger), Splitterne 180 R (Min. kolonien i det inddigede areal), Skovhornugle 1 FU,  Pibeand 4 R, Spidsand 2 R, Skeand 23 R, Sortklire 9 FU, Hvidklire 3 R, Gulbug 2 Sy, Havesanger 2 Sy. Kell Grønborg, Henrik K. Hansen
Odense Fjord, Stige Ø (14:20-16:40): Knopsvane 834 R. Ella Mikkelsen
Ålebækken, Bogense (06:30-06:50): Sivsanger 1 SY. Michael Højgaard Hansen
Fredskoven (05:00-05:30): Misteldrossel 1 SY (Ved stien ind til rideskolen), Skovsanger 1 SY (Lige nord for restauranten). Michael Højgaard Hansen
Flyvesandet (22:45-23:30): Natravn 1 SY. Jens Bækkelund
Flyvesandet (00:20-00:35): Natravn 1 SY (Hørt fra p-pladsen i svinget). Michael Mosebo Jensen
Æbelø: Lille Lappedykker 1 YF, Skarv 75 , Fiskehejre 4, Gravand 23, Troldand 1, Ederfugl 80 AD, Ederfugl 5 PUL, Toppet Skallesluger 20, Rørhøg 1, Spurvehøg 1, Musvåge 4, Tårnfalk 1 YF, Fasan 2 han, Vandrikse 1, Blishøne 1, Strandskade 8 YF, Stor Præstekrave 1, Stormmåge 35 YF, Sølvmåge 15, Svartbag 10, Splitterne 6, Havterne 25 YF, Tejst 2 FU, Klippedue 1, Ringdue 7, Gøg 3 han SY, Mursejler 12 FU, Stor Flagspætte 1, Sanglærke 1, Digesvale 5 , Landsvale 20 YF, Bysvale 50 YF, Engpiber 3 YF, Gul Vipstjert 1, Hvid Vipstjert 3, Gærdesmutte 3, Jernspurv 6, Rødhals 1, Rødstjert 2 SY, Solsort 8, Sangdrossel 4, Kærsanger 2 SY, Rørsanger 5, Gulbug 3 SY, Gærdesanger 5, Tornsanger 30, Havesanger 15, Munk 20, Gransanger 10, Løvsanger 30, Grå Fluesnapper 1, Blåmejse 10, Musvit 20, Træløber 2, Korttået Træløber 2, Pirol 1 YF, Skovskade 1, Gråkrage 15, Stær 30, Skovspurv 1, Bogfinke 35, Tornirisk 2, Gulspurv 10, Rørspurv 4, Lille Vandsalamander 200, Spættet Sæl 2, Marsvin 4 FU, Dådyr 20. Sten Nielsen


       Sølvmåge

Lørdag den 10. juni 2006.

Flyvesandet (22.30-23.20): Natugle 1 Sy, Skovhornugle 1 Kald, Natravn 2 Sy (2 syngende samtidig vest og øst for første P-plads, muligvis endnu en i området). Martin Thomsen, Per Rasmussen, Erhardt Ecklon
Nakkebølle Sanatorium
(12:00): Huldue 1 SY. Morten Jensen, Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning
(10:10-12:10): Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 55 R, Gråstrubet Lappedykker 23 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 104 R, Grågås 14 R, Gravand 15 R, Knarand 6 R, Skeand 16 R, Taffeland 16 R, Troldand 84 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 4 R, Blishøne 130 R, Strandskade 2 R, Vibe 32 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 2 R, Fjordterne 12 R, Ringdue 3 R, Gøg 2 R, Stor Flagspætte 4 R, Digesvale 7 R, Landsvale 4 R, Bysvale 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 5 R, Kærsanger 5 R, Rørsanger 3 R, Tornsanger 4 R, Havesanger 1 R, Musvit 6 R, Skovskade 2 R, Krage 2 R, Stær 2 R, Bogfinke 2 R, Gulspurv 3 R, Rørspurv 3 R. Morten Jensen, Niels Bomholt
Brændegård Sø
(08:00-11:35): Toppet Lappedykker 12 R, Skarv 2000 R, Fiskehejre 4 OF, Knopsvane 7 R, Grågås 700 R, Gravand 12 AD R, Gravand 32 PUL R, Knarand 5 R, Gråand 20 R, Skeand 3 AD R, Skeand 3 PUL R, Taffeland 5 R, Troldand 34 R, Hvepsevåge 1 FU, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 han FU, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 4 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 9 AD R, Blishøne 8 PUL R, Strandskade 2 AD R, Strandskade 2 JUV R, Vibe 2 AD R, Vibe 2 JUV R, Hættemåge 8 FU, Sølvmåge 28 R, Svartbag 4 AD R, Svartbag 5 PUL R, Svartbag 2 IMM R, Fjordterne 2 FU, Ringdue 4 OF, Gøg 2 OF, Stor Flagspætte 1 HØ, Sanglærke 1 SY, Landsvale 4 FU, Bysvale 8 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 SY, Kærsanger 3 SY, Rørsanger 1 SY, Gulbug 2 SY Tornsanger 2 SY, Havesanger 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 2 R, Allike 2 OF, Gråkrage 1 OF, Stær 2 HØ, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 HØ, Gulspurv 1 OF. Ole Tønder, Erik Ehmsen, Gunnar Jørgensen


         Vildsvin -Grønderup, 2 km sydvest for Brændegård Sø
                          Vildsvin, Grønderup, 2 km sydvest for Brændegård Sø

Fredag den 9. juni 2006.

Strynø By (10.10): Pirol 1 HØ. Jens Bech
Dovns Klint
: Dværgmåge 2 2K SV, Lomvie 1 Ø, Lomvie/Alk 1 Ø. Michael Mosebo Jensen
Gulstav Mose
: Rørdrum 1 R, Gulbug 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 han R. Michael Mosebo Jensen
Keldsnor
: Rørdrum 1 SY, Knarand 2 R, Krikand 18 R, Klyde 7 R, Stor Præstekrave 1 R, Sortklire 1 AD R, Dværgmåge 1 2K R, Sildemåge 1 R. Michael Mosebo Jensen
Klise Nor
: Rørdrum 1 SY, Sivsanger 1 SY, Sortkrage 2 R. Michael Mosebo Jensen
Lunden
: Kærsanger 1 SY, Gulbug 7 SY. Michael Mosebo Jensen
Siø
: Krikand 10 R, Atlingand 1 han R, Skeand 10 R, Gul Vipstjert 1 R. Michael Mosebo Jensen
Søgård
: Sortklire 1 OF, Husrødstjert 1 han R, Karmindompap 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Rørdrum 1 R, Sortklire 1 R, Dværgterne 1 R, Skægmejse 3 R. Michael Mosebo Jensen
Bøjden Nor + havet
(15:50-17:10): Rørhøg 1 FOU, Havterne 6 FOU, Splitterne 1 FOU, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 FOU, Fiskehejre 4 FOU, Gravand 8 FOU ( par med 7 pull ), Gråand 15 R, Troldand 20 R, Ederfugl 30 R ( på havet ), Knopsvane 6 FOU, Grågås 4 ad ( 2 kuld 11 pull ), Toppet Skallesluger 6 FOU, Stor Præstekrave 6 FOU, Rødben 4 FOU, Vibe 2 FOU, Strandskade 4 FOU ( en forfulgte rørhøg ), Alk 14 R ( En flok. På havet ).. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Odense å ved Skt Klemens
(12:00-16:00): Ravn 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Nærå strand (amtsoptælling) (04:00-08:50): Gravand 233 R, Strandskade 50 R, Klyde 48 FU, Rødben 54 FU, Gulbug 5 SY, Bomlærke 1 SY. Michael Højgaard Hansen
Flyvesandet (22:40-23:30): Natravn 1 SY (Ivrigt SY i perioden, kun afbrudt når den fløj til en anden gran.). Ella Mikkelsen
Flyvesandet (03:45-04:05): Natravn 1 FU (Først set jagende i lysningen, derefter set 2x forbi fugletårnet. Ikke hørt.). Michael Højgaard Hansen
Håre/Lunge Bjerge: Fiskeørn 1 R, Misteldrossel 1 FU, Ravn 2 OF. Kjeld Meiling, Per Rasmussen
Fiskerholm: Sorthovedet Måge 1 OF 3K. Kjeld Meiling, Per Rasmussen


       Lille rørsanger Foto: Erik Thomsen   

Torsdag den 8. juni 2006.

Mullerup Skov (14:30-15:30): Vendehals 1 HØ, Træløber 2 FU, Ravn 2 OF. Torben Møller
Siø:
Grågås 3 R, Bramgås 1 R, Knarand 3 R, Atlingand 1 han R, Skeand 6 R, Blishøne 16 R, Strandskade 10 R, Vibe 18 R, Rødben 4 R, Hættemåge 500 R, Stormmåge 200 R, Sølvmåge 120 R, Splitterne 80 R
Arreskov Sø
: Duehøg 1 FU, Stær 450. Erik Ehmsen
Hjortø - halen mod vest: Dværgterne 2 par, Havterne ca. 11 par, Stenvender 1. Leif Bisschop-Larsen
Hjortø - sydkyst
: Havterne ca. 18 -20 par. Leif Bisschop-Larsen
Sundet, Faaborg
(11:15-12:15): Sorthalset Lappedykker min 30 ad ( min 8 kuld ), Toppet Lappedykker 14 R/FOU, Gravand 4 ( et kuld ), Skeand 10 R, Taffeland 70 R/FOU, Troldand 40 R/FOU, Hvinand 1 han FOU, Toppet Skallesluger 5 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Rosilde Natursti
(00:05-01:10): Sivsanger 4 SY, Græshoppesanger 4 SY. Tim Hesselballe
Flyvesandet (02:15-03:30): Natravn 1 SY (1-2 spillende i den store lysning øst for asfaltvejen ved p-pladsen 300meter inden campingpladsen). Tim Hesselballe
Fyns Hoved (12:00-14:00): Dværgterne 2 R, Rødrygget Tornskade 1 FU. Mirjana Ninn-Pedersen, Henrik M Hestbech
Fyns Hoved (08:50-11:30): Dværgterne 1 R, Tejst 1 R, Rødrygget Tornskade 1 R han. Anthony Carter
Lindkær, Ravnholt: Rødrygget Tornskade 1 R AD han. KM, Per Rasmussen
Ørsted Grave: Græshoppesanger 2 SY (Den ene også set). Carsten Moth Iversen


       Ønskefugl i DK

Onsdag den 7. juni 2006.

Skarø: Ringdue 6 YP, Hvid Vipstjert 2 R, Gulbug 1 Sy, Gærdesanger 2 Sy, Tornsanger 2 Sy, Stær 50 R, Gråspurv 20 R
Skarø Kalveodde
: Knopsvane 2 YP, Gravand 4 R, Ederfugl 6 hun YP, Rørhøg 1 han OF, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 18 R, Klyde 4 YP, Stor Præstekrave 2 YP, Vibe 12 R, Stor Regnspove 26 R, Rødben 2 YP, Havterne 4 YP, Grønbroget Tudse 2 Sy, Strandtudse 1 Sy
Skarø Rev
: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 R, Grågås 3 YP, Gravand 28 R, Knarand 6 R, Krikand 4 R, Gråand 4 R, Skeand 12 han R, Blishøne 12 R, Strandskade 8 R, Klyde 10 R, Stor Præstekrave 14 R, Hjejle 1 R, Vibe 16 R, Rødben 18 R, Fjordterne 2 R, Havterne 8 R, Digesvale 10 R, Landsvale 20 R, Bysvale 20 R, Stær 40 R
Korinth
(14:05): Havørn 1 OF AD. Dieter Maaszen
Arreskov Enge
: Canadagås 23 R derefter N, Blisgås 3 R derefter N. Erik Ehmsen
Arreskov Sø, nord
(12:30): Lille Præstekrave 2 FU. Dieter Maaszen
Brændegård Sø
(11:30): Grågås 600 R. Dieter Maaszen
Nakkebølle Inddæmning
(09:30-10:30): Canadagås 1 FU, Knarand 8 FU, Skeand 27 FU, Havørn 1 OF 3K. Dieter Maaszen
Sundet, Faaborg
(21:30): Savisanger 1 SY (I rørsump ud for gymnasiets dam). Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg
(11:15-12:15): Skeand 13 FOU, Krikand 6 R, Knarand 4 FOU, Taffeland 70 R, Troldand 30 R, Gravand 8 FOU ( et kuld 8 pull ), Grågås 55 ad FOU, Knopsvane 16 FOU ( 4 kuld ), Toppet Skallesluger 2 R, Toppet Lappedykker 10 ( 2 kuld ), Gråstrubet Lappedykker ( min 2 kuld ), Blishøne 100 FOU ( min 7 kuld ), Musvåge 1 ( i hættemågekoloni ), Grå Fluesnapper 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Røjle Bygade 102, Middelfart (11:00): Ravn 1 OF. Michael Mosebo Jensen
Stenløseskoven (12:20): Træløber 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Hollufgård (10:00-11:30): Vendehals 1 R (Sparket op på solbeskinnet sti), Gulbug 8 SY (I Hollufgård og omegn), Ravn 2 OF. Lars Andersen
Lindved / Odense (09:15): Grønspætte 1 HØ (Kun hørt 1 gang.). Lars Andersen
Mågeøerne, Bogense: Gravand 10 V, Gravand 2 R, Stenvender 3 R, Splitterne 2 OF, Havterne 140 AD YF. Jacob Sterup


         DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 1/6-06:
                    Fuglefestivalen var flyvedygtig
Se også
                    Sårbare splitterner truet
                   
Ternernes tarv


        Sorthovedet måge

Tirsdag den 6. juni 2006.

Svendborg - Thurø (07.10-07.35): Rørsanger 1 Sy i havens bambus!, Gulbug 1 SY,  Rødstjert 1 Sy, Husrødstjert 3 Sy på Svendborg havn
Monnet, Taasinge: Kærløber 1 R. Mogens Lind Jørgensen
Tryggelev Nor (15:00-16:40): Rørdrum 2 R (Set), Silkehejre 1 R, Svaleklire 5 R (Efterårstrækket er igang !), Fjordterne 10 FU, Dværgterne 1 FU, Skægmejse 3 R,  Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 11 R, Skarv 26 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 96 R, Grågås 30 R, Gravand 5 R, Knarand 2 R, Atlingand 1 R, Skeand 1 R, Taffeland 5 R, Troldand 13 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 105 R, Strandskade 3 R, Klyde 1 R, Vibe 10 R, Rødben 1 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R, Gøg 1 R, Sanglærke 1 R, Landsvale 1 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Rørsanger 3 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 1 R, Blåmejse 1 R, Råge 10 R, Krage 1 R, Stær 1 R, Tornirisk 4 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 6 R. Morten Jensen, Niels Bomholt Jensen
        Foto: Morten Jensen
Arreskov Sø, Sollerup
(13:10-14:50): Rørdrum 2 R (Fløj over fugletårnet), Ravn 2 OF,  Toppet Lappedykker 38 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 29 R, Troldand 38 R, Rørhøg 1 han FU, Vibe 20 R, Svartbag 6 R, Nattergal 2 Sy, Rørsanger 2 Sy, Gulbug 1 Sy, Rørspurv 3 Sy. Ella Mikkelsen
Sollerup
: Vibe 2 R, Gøg 1 Sy, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 2 Sy, Tornsanger 6 Sy, Havesanger 2 Sy, Munk 3 Sy, Gransanger 1 Sy, Rødrygget Tornskade 1 han R, Rødrygget Tornskade 1 hun R, Gråkrage 4 R, Stær 100 FU, Gulspurv 1 Sy. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 5 R, Knopsvane 6 R, Grågås 350 R, Gravand 12 R, Skeand 3 R, Troldand 8 R, Musvåge 3 Of, Blishøne 6 R, Strandskade 2 R, Sortklire 2 FU, Gøg 1 Sy, Bysvale 8 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Sangdrossel 1 Sy, Rørsanger 1 Sy. Ella Mikkelsen
Tarup/Davinde
: Hvinand 1 Hun med 11 ællinger (Pull), + 4 Hun og 2 Han (Hvinænderne yngler i grusgravene for tredie år i træk. Desuden er der 3-4 ikke-ynglende hunner og 1-2 hanner i området, så mon ikke der med tiden kan blive en pæn bestand? Jeg har også mistanke til at der måske kommer et kuld til, men det er jeg ikke sikker på). Per Rasmussen
Holstenshuus
(11:20-12:00): Havørn 2 ad ( kredsende. En fældning ), Hvepsevåge 1 T, Musvåge 6 T, Nattergal 1 SY, Kærsanger 2 SY, Gulbug 3 SY, Skovpiber 1 SY, Fiskehejre 1 FOU, Gråstrubet Lappedykker 1 med 1 pull, Troldand 10 R, Gråand 2 R, Blishøne 4 FOU, Grønbenet Rørhøne 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Sundet, Faaborg
(12:15): Gravand par med 7 pull ( kun anden gang i søens historie ). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

        Silkehejre fra Snaremose


       Stormmåge   

Mandag den 5. juni 2006. 2. Pinsedag

Vejlen, Taasinge (08:15): Pibeand 2 R (Han+hun). Poul Rasmussen
Syltemade Å, Egebjerg: Gøg 5 Sy, Nattergal 3 Sy, Kærsanger 6 Sy, Gulbug 3 Sy, Havesanger 4 Sy, Munk 4 Sy, Grå Fluesnapper 1 Sy, Korttået Træløber 1 Sy. Arne Bruun
Øhavet: Sorthovedet Måge 2 R AD (Ynglefugle ??). Ole Goldschmidt
Spodsbjerg Drej: Havterne 46 R, Græshoppesanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Løkkeby Enge: Karmindompap 1 SY. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor (14:00): Sortterne 1 R. Peter Lindegaard, Kai Grønbæk
Tryggelev Nor (13:45-15:15): Rørdrum 1 TF, Silkehejre 1 FU, Rørhøg 5 FU, Skægmejse 8 FU. Knud Mortensen
Tryggelev Nor: Silkehejre 1 AD R. (Set stående i rørkanten ved østre bred. Set fra stranden og fra obs.skjul). Karsten Enggaard
Gulstav (10:00-12:00): Rørdrum 2 FU (1 stod stille og en fløj over mosen.). Knud Mortensen
Tryggelev Nor (13:00-14:00): Rørdrum 4 OF (Lavede samlet flyveopvisning.). Allan Østergaard
Stoense havn (19:00): Mosehornugle 1 R. Allan Østergaard
Nakkebølle Inddæmning (12:30): Lille Præstekrave 1 R, Fjordterne 11 R. Hans Rytter
Brændegård Sø (10:30-12:00): Havørn 1 R IMM, Duehøg 1 R. Gunnar Jørgensen, Hans Rytter
Sundet, Faaborg (06:30-09:30): Græshoppesanger 1 SY, Svaleklire 2 R. Gunnar Knudsen
Lyø: Hvepsevåge 2 NØ, Stenvender 3 R, Dværgterne 3 FU. Richard Burzynski
Hornenæs Skov: Rød Glente (11:50) 1 NV, Rødrygget Tornskade 1 R. Erik Damm
Illum Ø (13:15): Skestork 2 R 2K (Trak senere vest.). Lars Hansen, Per Rasmussen
Bågø (09:45-10:15): Skestork 1 R 2K (Rød ring på højre ben. Kunne desværre ikke aflæses pga. afstanden. Trak senere nord.). Lars Hansen, Per Rasmussen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 4 R. Lars Hansen, Per Rasmussen
Ølundgård Indæmning (15:20-17:00): Pibeand 15 R. Ella Mikkelsen
Firtalstrand (13:00): Knarand 5 R, Klyde 29 R, Dværgmåge 1 FU. Ella Mikkelsen

           Sorthovedet måge - nyt ynglefund


         Stormmåge

Søndag den 4. juni 2006. Pinsedag

Snarup Mose (21:20-22:15): Skovsneppe 2 OF. Martin Thomsen, Per Rasmussen
Nørreballe nor
: Knarand 8 R, Stor Præstekrave 21 R (4 kuld), Sortterne 1 R AD. Ole Goldschmidt
Ølundgaard inddæmning (13:30-15:30): Pibeand 1 R han, Strandskade 55 R, Klyde 27 R. Gregers Johannesen
Flasken/søen ved Dalby Bugt: Rødben 3 par, Vibe 7 par, Gråand 15, Strandtudse HØ. Kurt Due Johansen
Stenløsevej (13:20): Ravn 2 R (Fløj lige over haven). Mogens Elnif Thomsen
Føns Vang (11:00-11:30): Dværgmåge 1 R 2K. Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen Skov (08:00-08:30): Huldue 2 HØ, Ravn 1 HØ. Jens Bækkelund


        Stor flagspætte Han

Lørdag den 3. juni 2006

Snaremose Sø, Langeland (10.50 - ?): Silkehejre 1 R   (Set fra Klæsøvej), Mørkbuget Knortegås 410 Ø (08:45). Hans Rytter
Snaremose Sø, Langeland (17:00-19:30): Silkehejre 1 R AD , Knarand 45 R, Atlingand 5 R, Rørdrum 1 R. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø, Langeland (07:10-07:35): Rørdrum 1 HØ, Silkehejre 1 FU . Ella og Jørgen Mikkelsen
Nørreballe Nor, Sydlangeland (17:45): Lille Præstekrave 1 R (+ 3 pul). Ella og Jørgen Mikkelsen
Tryggelev Nor, Sydlangeland (15:00-17:30): Rørdrum 3 R (Set flyvende), Mørkbuget Knortegås 200 N, Atlingand 5 R, Dværgmåge 1 FU. Ella og Jørgen Mikkelsen
Søgård Pyt (12:50): Rørdrum 1 R (Kom flyvende fra øst og gik ned i pytten). Ella og Jørgen Mikkelsen
Ørnehøj, Sydlangeland (12:25): Havørn 1 Ø IMM. Ella og Jørgen Mikkelsen
Gulstav Vestskov (12:15): Karmindompap 1 SY. Ella og Jørgen Mikkelsen
Dovns Klint (11:00): Mørkbuget Knortegås 298 NØ. Ella og Jørgen Mikkelsen
Gulstav Mose (08:00-09:30): Rørdrum 1 HØ, Rødrygget Tornskade 1 R han. Ella og Jørgen Mikkelsen
Siø (12:05-12:35): Sortterne 1 FU. Hans Rytter
Sundet, Faaborg (19:15): Græshoppesanger 1 SY. Gunnar Knudsen
Ibjergvej, Tarup grusgrave (14:30): Sort Glente 1 NV. Aino Faldborg, Martin Thomsen
Tarup Grusgrave (10:30): Ravn 2 OF. Per Rasmussen
Ringe, A9 (06:20): Lille Præstekrave 2 R (Vandhul v.motorvejbyggeri). Ella og Jørgen Mikkelsen
Gyldensteens enge (16:30-17:30): Strandskade 147 R, Rødrygget Tornskade 1 R han. Jens Bækkelund


        Silkehejre ved Snaremose sø, Langeland

Fredag den 2. juni 2006

Siø (11:00): Sortterne 1 FU. Claus Dalskov
Snaremose sø (16.45 - 17.15): Silkehejre 1 R , Knarand 6 FU, Gøg 1 HØ, Havterne 1 FU, Knopsvane 2 R, Skeand 4 R.
Snaremose sø (09:00): Silkehejre 1 FU. Claus Dalskov
Sundet, Faaborg (11:00-12:15): Kærsanger 5 SY, Fiskehejre 3 FOU, Gravand 2 R, Skeand 4 FOU, Knarand 4 FOU, Gråand 20 R ( hun med 8 pull ), Taffeland 40 R/FOU, Troldand 25 R/FOU, Knopsvane 12 ( 4 kuld 21 pull ), Grågås 25 FOU ( min 6 kuld ), Skarv 10 FOU/R, Lille Lappedykker 4 ( et kuld ), Sorthalset Lappedykker min 35 ( min 8 kuld ) ,
Gråstrubet Lappedykker 15 FOU, Blishøne 100 FOU, Grønbenet Rørhøne 5 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Nordtorpe Skov, Kværndrup (10:00): Træløber 1 SY. Hans Rytter
Kværndrup Vænge (09:15): Lille Præstekrave 1 R, Ravn 2 R. Hans Rytter
Fangel (punkttælling) (09:00): Ravn 2 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Odense: Lærkefalk 1 . Anders Kristian Bærholm


          Rødben

Torsdag den 1. juni 2006

Valdemarsslot - Søen (16.15-16-30): Gråstrubet Lappedykker 6 R, Fiskehejre 3 R, Gravand 24 R, Knarand 1 R, Krikand 2 R, Gråand 2 R, Skeand 8 R, Taffeland 8 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 60 R, Strandskade 2 R, Vibe 8 R, Rødben 2 YF, Grøn Frø 10 SY
Vejlen, Tåsinge
(16.00-16.55): Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Knopsvane 18 R, Gravand 12 R, Gråand 8 han R, Taffeland 1 R, Troldand 8 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R, Strandskade 1 R, Klyde 9 R, Vibe 6 YF, Havterne 2 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Rørsanger 2 SY, Gulbug 2 SY, Tornsanger 1 SY, Skægmejse 2 R, Rørspurv 5 R
Arreskov Sø, Sollerup
(09:30-11:40): Rørdrum 1 R (Fløj rundt ved fugletårn), Toppet Lappedykker 8 R, Knopsvane 7 R, Grågås 1 OF, Taffeland 3 R, Rørhøg 1 hun FU, Blishøne 6 R, Gøg 2 SY, Mursejler 22 FU, Nattergal 1 SY, Rørsanger 2 SY. Ella Mikkelsen
Sollerup: Fasan 1 FU, Stor Flagspætte 2 OF, Hvid Vipstjert 4 FU, Gærdesmutte 1 SY, Nattergal 2 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 6 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 3 SY, Spætmejse 1 SY, Skovskade 1 R, Råge 8 R, Gråkrage 6 R, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 5 SY
Brændegård Sø (07:15-09:15): Skarv 1400 R, Grågås 512 R, Lille Præstekrave 1 FU, Rødrygget Tornskade 1 R han, Toppet Lappedykker 3 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 8 R, Gravand 14 R, Gråand 18 R, Skeand 3 han R, Taffeland 6 R, Troldand 20 R, Musvåge 3 OF, Blishøne 8 R, Vibe 2 R, Hættemåge 3 FU, Sølvmåge 27 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 4 FU, Ringdue 3 OF, Gøg 1 SY, Mursejler 2 FU, Landsvale 40 FU, Bysvale 20 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 SY, Nattergal 2 SY, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 2 SY, Munk 1 SY, Allike 1 R, Gråkrage 4 R, Rørspurv 1 han R, Rådyr 1 FU. Ella Mikkelsen
Sundet, Faaborg (12:45): Sortterne 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Nab-Kidholm (11:30-11:50): Ederfugl 2 hun, Gravand 2 FOU, Toppet Skallesluger 8 R, Stormmåge 20 R, Havterne 2 FOU, Strandskade 1 FOU, Gulbug 5 SY, Rødstjert 1 SY, Havesanger 3 SY. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Vigelsø: Skestork 3. Kurt Due Johansen
Fyns Hovedvej/Lille Salbyvej (07:30): Bomlærke 1 R. Lars Philip Nørtoft


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk