Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!       [Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

 
  [NETOP NU]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008][2009]

UGE 18. - 26. ( 1. juni - 30. juni 2010).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:44 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

                 Engpiber

Onsdag den 30. juni 2010.

Skarø Kalveodde: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 18 R, Grågås 60 R, Gravand 8 R, Rørhøg 1 M FU (Fløj senere mod Drejø), Vibe 16 R, Svartbag 2 R, Havterne 2 R, Dværgterne 2 R
Skarø Rev
: Gravand 6 R, Pibeand 6 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 8 R, Rødben 2 R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 6 R, Sanglærke 8 R, Engpiber 1 SY, Stær 40 FU
Lundeborg (08:00): Gæs 60 SP. N. Poul Brugs
Ringe
(09:45): Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Holstenshuus, Diernæs
(09:15-11:00): Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 40 T, Knopsvane 2 YUF, Gråand 7 FU PULL 1 kuld, Gråand 1 YUF, Troldand 6 R, Hvepsevåge 2 YFU revirflugt, Rød Glente 1 YFU, Spurvehøg 1 R, Musvåge 6 YFU, Blishøne 5 YFU, Vibe 2 SV, Stor Regnspove 6 SV, Mursejler 5 FU, Gulbug 2 SY, Havesanger 2 SY, Ravn 1 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Dømmestrup
(05:05): Ravn 3 R (Overnatning). Anne Veber Døssing
Håre Mose (11:35-12:10): Ravn 6 R. Frits Thomsen
Faurskov, Hårevej (11:30): Misteldrossel 4 R, Rødrygget Tornskade 3 R. Frits Thomsen
Egebjerggaard Skovmosen (20:00): Halemejse 26 OF. Aksel Christensen
Egeby efterskole (boldbanen) (06:45): Sjagger 1 FU, Misteldrossel 2 FU. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, Matriklen: Stillits 2 FU, Strandskade 4 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Vejlen, Tåsinge: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 R, Grågås 43 R, Gravand 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 M OF, Vibe 2 R, Fjordterne/Havterne 1 FU, Gøg 1 R, Gul Vipstjert 1 R, 2 1K Hvid Vipstjert 4 R, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Stær 15 R, Stillits 1 OF, Rørspurv 2 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Noret, Tåsinge: 5 1K Fiskehejre 11 R, Knopsvane 2 R, Grågås 83 R, Gravand 2 YF UF, Pibeand 15 R, Krikand 40 R, Skeand 2 R, Taffeland 15 R, M+F Rørhøg 2 FU, Blishøne 10 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 12 R, Brushane 2 M R, Dobbeltbekkasin 2 FU, Rødben 10 R, Hvidklire 5 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 8 R, Mudderklire 6 FU, 2 1K Hættemåge 27 R, Stormmåge 1 R, Svartbag 1 OF, Digesvale 10 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 10 FU, Hvid Vipstjert 1 1K FU, Solsort 2 R, Gulbug 1 SY, Gransanger 1 SY, Stær 20 R, Gråspurv 1 1K R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY, Stillits 1 SY, Rørspurv 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Hesbjerg Skov: Sangdrossel 1 R. Thomas Varto Nielsen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 3 R, Ca. tal Sorthalset Lappedykker 15 FU, Skarv 6 R, Grågås 20 R, Gravand 2 FU, Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 2 R, Rødben 1 R, Hættemåge 151 , Sanglærke 1 YF SY, Digesvale 100 FU, Bysvale 80 FU, Stær 1 R. Viktor Moe
Middelfart: Havørn 1 OF (Voldsomt mobbet af måger, derefter trækkende mod vest.). Viktor Moe


              Stærene samles i øjeblikket - herpå øen i Øhavet var der ca 1000 fouragerende

Tirsdag den 29. juni 2010.

Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Rørhøg 1 M N ( Krydsede Svendborgsund ved Vornæs)
Espe: Rød glente 3 FU , Tårnfalk 3 FU, Musvåge 2 FU. (Så blev der slået en brakmark/eng et par hundrede meter fra matriklen. Og der gik ikke mange minutter før den første Glente viste sig. Og kort tid efter kom Glente nr. to. Og da der var gået ca. en halv time, var Glente nr. tre ankommet. Men så opstod der også en mindre kamp. Foruden tre Rød Glente var der også tre Tårnfalke, hvoraf de to også kom i nærkamp og faldt til jorden, roterende og sammenklamrende. Samt to Musvåger. De havde tilsyneladende alle opdaget, at der blev slået græs, og der var mulighed for at finde lidt føde.)
Tårnfalk 2 + 5 R. Sidste år fik jeg sat en Sløruglekasse op i håb om, at der på sigt ville komme Slørugle i kassen. Det blev i år i stedet til Tårnfalk, der gik i kassen. Der er min. fire unger, måske fem
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Knudshoved Nordstrand (15:30-16:20): Dværgterne 1 FU. Ella Mikkelsen
Knudshoved færgehavn: Lærkefalk 1 R (Senere øst). Thomas Varto Nielsen 
Knudshoved færgehavn
(14:50): Dværgterne 1 FU. Ella Mikkelsen
Østerøsø (12:30-14:30): Dværgterne 2 FU, Huldue 1 Ø. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Knudshoved Færgehavn: Hættemåge 1 R, Sølvmåge 1 R, Dværgterne 1 FU. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn: Lærkefalk 1 R Ø, Dværgterne 2 R. Thomas Varto Nielsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Tårnfalk 1 FU, Blishøne 4 , Splitterne 2 FU, Havterne 1 FU, Dværgterne 1 FU, Mursejler 1 R, Digesvale 3 FU, Landsvale 1 FU, Bysvale 8 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 4 R, Solsort 2 R, Tornsanger 3 SY, Grønirisk 1 SY. Ella Mikkelsen
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 14 R, Knopsvane 1 R, Grågås 85 , Gravand 9 , Gråand 12 R, Troldand 2 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 4 , Strandskade 4 R, Klyde 12 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 28 R, Rødben 8 R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 5 R, Fjordterne 3 FU, Dværgterne 2 FU, Huldue 1 Ø, Mursejler 8 FU, Sanglærke 2 SY, Digesvale 4 FU, Landsvale 3 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 4 , Solsort 1 R, Stær 100 R, Tornirisk 1 R, Rørspurv 1 M R. Ella Mikkelsen
Helnæs Made: Strandskade 1 R, Klyde 3, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 21 R, Brushane 2 M SDR R, Sortklire 1 R, Rødben 6 R, Mudderklire 1 R. Per Damsgaard-Sørensen


              Tornsanger Tange å Østfyn        Foto: Poul Brugs

Mandag den 28. juni 2010.

Tange å: Tornsanger 1 SY. Poul Brugs
Trunderup ved Hårby
(15:55): Rørhøg (han) 1 FU. Leif Kristensen
Espe
: Munk 2 (han + hun), Gærdesanger 2 (han + hun), Gulbug 1, Tyrkerdue 1, Rødstjert 1 hun, Gulspurv 4, Hvid Vipstjert 2, Landsvale 4 + en rede med 5 unger, Stillits 2.
Markfirben 1. Græsrandøje 3, Okkergul Randøje 2
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Bøjden Nor
(09:00-11:00): Lille Lappedykker 1 FU, Grågås 20 FU/R, Gravand 2 YUF, Gravand 9 FU PULL 1 kuld, Gravand 4 R, Gråand 10 R, Skeand 3 R, Troldand 25 R, Ederfugl 10 R, Hvinand 3 R, Blishøne 10 FU, Strandskade 6 FU/R, Klyde 15 FU/R, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 6 YFU, Vibe 32 FU/R, Rødben 4 FU, Splitterne 1 FU, Havterne 2 FU, Dværgterne 1 FU, Landsvale 10 FU, Engpiber 2 YFU, Hvid Vipstjert 10 FU . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Lindø Hoved (16:30): Bomlærke 1 SY. Jens Bækkelund
Æbelø (09:20-15:45): Hvepsevåge 1 OF, Huldue 2 SY, Pirol 2 SY. Jens Bækkelund

Kauslunde Å (engen ved udløbet Kerteminde Bugt (22:30-22:40): Græshoppesanger 1 SY. Ivan Sejer Beck

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Grusgrave v/Birkum: Troldand 3 YF UF (1 hun med 2 pull. Første kuld i år.), Lille Præstekrave 3 FU (Sandsynligvis 2 YP), Sorthovedet Måge 1 3K R (R på jordvold med hættemåger), Hættemåge 2000 YF UF ( Mange ungfugle). Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Stormmåge 4 YF UF ( 1 ad med 3 pull. Der er flere par, men kan ikke ses i det
høje græs), Fjordterne 4 YF BR (Har tydeligvis unger reder i den høje vegetation.). Per Rasmussen
Helnæs Made: Gul Vipstjert 1 F R (gul vipstjert ses sjældent her. Næppe ynglende). Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs, Halen: Skarv 6 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 21 OF, Gravand 11 R, Gråand 4 R, Blishøne 4 R, Strandskade 11 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 7 R, Brushane 3 M SDR R, Rødben 3 R, Ravn 2 OF. Per Damsgaard-Sørensen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Fr.Bøge Kærsanger 1 SY. Evald Mehlsen
Kavslunde Å: Enge v/udløbet: Græshoppesanger 1 R. Ivan Sejer Beck
Lindved Å (Lindved til Åsum): I engens randbevoks.v.udl.i Od.Å Havesanger 1 SY. Evald Mehlsen
Lindø + vade v/Jersore: Storspove 26 OF. Jens Bækkelund
Æbelø: Lille Lappedykker 1 SY, Knopsvane 2 R, Troldand 3 R, Toppet Skallesluger 4 R, Hvepsevåge 1 OF, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 7 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 2 R, Huldue 2 SY, Ringdue 2 R, Gøg 2 SY, Stor Flagspætte 2 KA, Sanglærke 2 R, Digesvale 8 OF, Landsvale 4 OF, Bysvale 60 OF, Hvid Vipstjert 5 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 2 SY, Gulbug 2 SY, Gærdesanger 3 SY, Tornsanger 5 SY, Havesanger 2 SY, Munk 5 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 2 R, Pirol 2 SY, Skovskade 1 R, Gråkrage 4 R, Stær 85 R, Bogfinke 3 SY, Tornirisk 2 R. Jens Bækkelund


               Stor præstekrave AD. "Lige et foto fra stranden ved Kohaven i dag. Stillede sig pænt i positur." skriver fotografen Claus Dalskov

Søndag den 27. juni 2010.

Vornæs Skov: Grønspætte 1 HØ. Poul Rasmussen
Monnet/Søby Strandvej
(15:00-16:00): Stor regnspove 12 FU/R, Rødben 2 R, Hav/fjordterne 22 FU/R, Strandskade 3 FU/R, Ederfugl 4 +3 Pull, Gravand 39 FU/R, Toppet Skallesluger 3 R. Leif Kristensen
Gulstav Mose
(17:00- 18:00): Strandskade 1 R, Brushane 4 R, Pibeand 5 FU/ R, Skeand 1 R, Troldand 3 R, Grågås 69 FU/R, Toppet Lappedykker 1 + 1 Pull, Gråstrubet Lappedykker 1 + 1 Pull, Rørsanger 1 SY, Skarv 2 Ra, Bogfinke 1 FU, Musvit 2 FU, Hvid Vipstjert 4 FU /R, Vibr 2 + 1 Pull, Fiskehejre 3 Of, Rørspurv 1 SY, Gulspurv 1 SY. Leif Kristensen
Kohave, Langeland
: Stor præstekrave 1 R AD. Claus Dalskov
Bruns Banke Langeland v. Østerskov
(10:05): Hvepsevåge 1 N, Pirol 1 SY. Dieter Maaszen
Keldsnor (10:00): Sorthalset Lappedykker 4 FU. Dieter Maaszen
Hjortholm gods (Eskebjerg have) (07:00-07:30): Pirol 1 SY (7:20). Dieter Maaszen
 Påø, Skovsgård
(13:00): Rødrygget Tornskade 1 FU AD han. Henrik Mørup-Petersen
Snarup Mose
: Musvåge 1, Stor Flagspætte 2 , Munk 2, Havesanger 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 2, Gransanger 1, Bogfinke 2, Træløber 2, Ringdue 4, Rødhals 1. Citronsommerfugl 4
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Svanninge Bjerge
(10:30-12:30): Rødrygget Tornskade 4 R (2 par). Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Tornen, Fyns Hoved: Lille Regnspove 5 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Hessum-Trøjborg: Bomlærke 4 SY. Gregers Johannesen
Hessum-Gerskov: Bomlærke 2 SY. Gregers Johannesen
Lindø + vade v/Jersore: Bomlærke 1 SY
Æbelø: Musvåge 1 KA, Havterne 6 R, Huldue 1 SY, Ringdue 5 SY, Gøg 2 SY, Stor Flagspætte 2 KA, Gærdesanger 1 SY, Havesanger 2 SY, Munk 6 SY, Musvit 8 R, Pirol 1 SY, Bogfinke 3 SY
Æbelø Holm: Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 1 1K R, Småspove 1 KA, Splitterne 4 OF, Havterne 26 R, Engpiber 4 SY, Tornsanger 1 R

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Gulstav Mose: Fiskehejre 2 OF. Dieter Maaszen
Gulstav, Østerskov: Pirol 1 SY. Dieter Maaszen
Hjortholm: Pirol 1 SY. Dieter Maaszen
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 4 FU. Dieter Maaszen
Søgård: Gulspurv 1 SY. Dieter Maaszen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knopsvane 6 R, Vibe 14 OF. Dieter Maaszen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Gråstrubet Lappedykker 4 R. John Graversgaard
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 56, Grågås 450 R, Gravand 26, Pibeand 4 R, Knarand 14 R, Krikand 3 FU, Gråand 44, Taffeland 71 R, Troldand 286 R, Hvinand 2 R, Rød Glente 1 OF, Fløj over kl. 11.57 og igen kl. 11.12 Havørn 1 OF, Rørhøg 1 F OF, Musvåge 1 OF, Blishøne 8 R, Strandskade 2, Vibe 3, Storspove 15 OF, Hættemåge 1 FU, Sølvmåge 43, Svartbag 3, Fjordterne 1 FU, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 2, Sanglærke 2, Landsvale 3 FU, Bysvale 8 FU, Hvid Vipstjert 4 OF, Solsort 5, Sangdrossel 1 OF, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 4, Havesanger 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Sumpmejse 1 R, Musvit 2 OF, Skovskade 5, Allike 1 OF, Gråkrage 5, Stær 38, Skovspurv 3 OF, Bogfinke 3, Gulspurv 1 OF. Gunnar Jørgensen
Ulbølle: Munk 2 JUV YF UF. Niels Bomholt
Vitsø: Toppet Lappedykker 2 YF TH, Gråstrubet Lappedykker 15 YF BR, Sorthalset Lappedykker 7 FU, Skarv 6 R, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 6 YF UF, Grågås 24 YF UF, Gravand 16 YF UF, Knarand 3 R, Krikand 33 R, Gråand 50 R, Skeand 8 R, Taffeland 37 R, Troldand 19 R, Rørhøg 1 FU, Fasan 1 R, Blishøne 53 FU, Strandskade 5 R, Klyde 4 R, Stor Præstekrave 2 , Vibe 27 FU, Brushane 9 FU, Sortklire 2 FU, Rødben 2 SY, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 1 FU, Hættemåge 46 R, Stormmåge 18 OF, Sølvmåge 26 R, Svartbag 3 R, Splitterne 3 R, Dværgterne 1 FU, Tyrkerdue 1 OF, Gøg 1 SY, Mursejler 20 FU, Landsvale 8 FU, Bysvale 3 FU, Engpiber 1 R, Rørsanger 2 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 3 SY, Munk 1 SY, Råge 55 R T, Gråkrage 3 R, Ravn 1 OF, Stær 62 FU, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 1 R, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 2, Bomlærke 1 YF SY. Morten Müller
Tårup Inddæmmede Strand: Agerhøne 2 R. Bo K. Stephensen
Østerøsø - Knudshoved: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 18 R, Knopsvane 2 R, Grågås 32 R, Gravand 16 , Gråand 5 R, Troldand 2 R, Fasan 1 M R, Blishøne 2 R, Strandskade 2 R, Vibe 4 R, Rødben 2 R, Hættemåge 40 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 3 AD R, Splitterne 2 R, Fjordterne 1 R, Havterne 1 R, Dværgterne 2 AD R, Digesvale 20 R, Landsvale 2 R, Bysvale 10 R, Hvid Vipstjert 4 R, Rørsanger 2 , Gærdesanger 1 R, Gransanger 1 R, Blåmejse 4 R, Stær 2 R, Tornirisk 2 R, Rørspurv 2 R. Svend Aage Linderström
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Tornsanger 2 SY. Svend Aage Linderström
Nyborg: Tyrkerdue 5 R, Mursejler 20 R, Landsvale 10 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesanger 1 SY, Tornirisk 2 R. Svend Aage Linderström
Nyborg Fjord: Knopsvane 10 R. Svend Aage Linderström
Nyborg Havn: Knopsvane 2 R. Svend Aage Linderström
Gråand 5 R. Svend Aage Linderström
Nyborg Slot: Munk 1 SY. Svend Aage Linderström
Slipshavn Enge: Fasan 1 R, Strandskade 2 R. Svend Aage Linderström
Slipshavn Skov: Landsvale 10 R, Munk 1 SY, Bogfinke 2 SY. Svend Aage Linderström
Aulby: Mursejler 3 R, Råge 40 R, Gråkrage 7 R. Thomas Varto Nielsen
Holmstrup: Bysvale 6 R, Solsort 3 R. Thomas Varto Nielsen
Langeskov: Strandskade 1 R, Hættemåge 40 R. Thomas Varto Nielsen
Nr. Aaby: Ringdue 2 R, Bysvale 10 R, Husskade 3 R. Thomas Varto Nielsen
Odense: Mursejler 45 R. Thomas Varto Nielsen
Årup: Fiskehejre 3 R, Vibe 15 R, Hættemåge 30 R. Thomas Varto Nielsen


               Havesanger

Lørdag den 26. juni 2010.

Gulstav: Grågås 30 R (1 af dem gråmeleret/lys), Vibe 6 R, Engpiber 2 R, Tornirisk 2 R
Hjortholm: Musvåge 1 OF, Dværgterne 1 FU (Ved kysten nord for skoven), Huldue 1 KA, Ringdue 4 KA, Stor Flagspætte 3 R, Digesvale 10 FU, Hvid Vipstjert 5 , Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 YF FU, Gransanger 2 SY, Bogfinke 3 SY
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 3 R
Nørreballe Nor: Dværgterne 1 FU
Eskebjerg have v. Hjortholm
(06:30-07:20): Pirol 3 SY. Lars Bonne Rasmussen
Purreskoven (16:00): Grønbenet rørhøne 1 par med 5 Pull, Broget fluesnapper 2 R, Stor flagspætte 1 R, Stær 2 YF RU (redehul med unger), Tornsanger 1 SY. Poul Brugs
Svanninge Bjerge (06:40-08:30): Munk 7 SY, Stor Flagspætte 4 FU, Gulspurv 2 SY/FU, Blåmejse 1 FU, Havesanger 2 SY, Løvsanger 4SY, Bogfinke 6 SY/FU, Rødrygget 2 YF/FU, Gransanger1 SY, Mursejler 6 FU, Skovharlekin 2. Leif Kristensen
Espe: Ravn 3, Tårnfalk 2 , Skovsneppe 1 (22:20)
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Vitsø Nor (03:00-05:45): Canadagås 1 R AD, Nilgås 1 R AD. Morten Müller
Grusgrave v/Birkum (11:30-12:30): Sorthovedet Måge 1 R 4K (11:30). Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen - Svendborg: Gråand 6 M FU, Hættemåge 2 FU, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 3 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Husrødstjert 1 FU, Solsort 1 M 2K FU, Gråspurv 8 FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Siø: med 2 pull Knarand 1 F YF UF, Havterne 12 YF FU. Ole Goldschmidt
Ejby
Hvid Stork 2 R NAT (To storke er gået til overnatning på taget af Ejby Kirke. Obs. af Jacob Bøllingtoft Madsen.). Jess Sander Frederiksen
Vitsø, Ærø: Toppet Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 11 YF UF, Sorthalset Lappedykker 6, Knopsvane 4 AD FU, Grågås 36, Canadagås 1 AD R, Nilgås 1 AD FU, +5 1k Gravand 19 YF UF, Gråand 35 R, Skeand 5 FU, Taffeland 49 FU, Troldand 38 FU, Rørhøg 2, Fasan 2 R, Blishøne 63 FU, Strandskade 8 FU, Klyde 7 FU, Vibe 4 R, Hættemåge 100 FU, Stormmåge 16 FU, Sølvmåge, Almindelig (argentatus) 3 R, Havterne 2 OF, Ringdue 1 FU, Gøg 3 YF SY, Mursejler 11 FU, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 5, Digesvale 4 FU, Landsvale 8 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 YF SY, Solsort 5 YF SY, Sivsanger 2 YF SY, Kærsanger 1 YF SY, Rørsanger 2 YF SY, Gulbug 1 YF SY, Tornsanger 2 YF SY, Havesanger 1 YF SY, Munk 1 YF SY, Rødrygget Tornskade 1 M AD FU, Gråkrage 2 R, Stær 280 FU, Bogfinke 1 YF SY, Tornirisk 2 R, Gulspurv 2 YF SY, Rørspurv 1 R, Bomlærke 1 YF SY. Morten Müller
Assistens Kirkegård, Odense: Adfærd: unge(r) i nærh. Rødstjert 3 YF UF. Evald Mehlsen
Lindved Å (Lindved til Åsum): Musvåge 2 FU, Gærdesanger 4 YF UF, Stillits 8 YF UF. Evald Mehlsen
Hundstrup: Musvåge 1 R. Thomas Varto Nielsen
Højrup v/Hillerslev: Musvåge 1 R. Thomas Varto Nielsen
Korinth: Tårnfalk 1 R, Tyrkerdue 1 R. Thomas Varto Nielsen
Røjle By: Gærdesanger 1 SY. Thomas Varto Nielsen
Stenstrup: Gærdesanger 1 SY. Thomas Varto Nielsen
Vester Skerninge: Landsvale 6 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gransanger 1 SY. Thomas Varto Nielsen
Årslev: Stær 80 R. Thomas Varto Nielsen


                  Stormmåge på naboens pæl

Fredag den 25. juni 2010.

Espe: Tårnfalk 2, Havesanger 1, Gærdesanger 1, Bysvale 1, Landsvale 4. Almindelig Blåfugl 2, Græsrandøje 1. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Knold Nor/Strand ( Dyreborg )
(09:00-10:00): Knopsvane 4 FU, Gravand 2 YUF 1 kuld 6, Gravand 8 FU AD, Gråand 8 FU/R, Toppet Skallesluger 10 FU/R, Blishøne 10 FU, Strandskade 15 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 10 FU/R, Stor Regnspove 2 FU, Rødben 3 FU, Hættemåge 20 FU/R, Sølvmåge 10 R, Havterne 15 FU/R, Dværgterne 2 FU par, Digesvale 20 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Vitsø (14:44): Nilgås 1 R. Morten Müller

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev: Skarv 5 R, Knopsvane 4 R, Gravand 5 R, Ederfugl 3 M EKL S, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 3 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 17 R, Rødben 6 R, Hættemåge 10 R, Svartbag 4 R, Fjordterne/Havterne 1 FU, Dværgterne 4 R, Sanglærke 6 R, Engpiber 6 R, Hvid Vipstjert 1 1K R, Tornsanger 4 SY, Gransanger 2 SY, Spætmejse 1 R, 1 1K Sortkrage 2 R, 1K med forældredyr Gråkrage 2 R, Tornirisk 4 R, Gulspurv 3 SY, Rørspurv 2 M R. Anders Odd Wulff Nielsen
Vitsø, Ærø: Gråstrubet Lappedykker 21 YF BR, Skarv 8 R, Knopsvane 3 YF UF, 12 1 k Grågås 10 YF UF, Nilgås 1 FU, 5 pull Gravand 12 FU, Gråand 32 R, Skeand 9 R, Taffeland 15 R, Troldand 10 R, Rørhøg 2 R, Musvåge 1 R, Blishøne 50 YF UF, Strandskade 4 R, Klyde 9 R, Vibe 62 R, Brushane 6 R, Storspove 5 T, Sortklire 1 FU, Hættemåge 137 FU, Sølvmåge 49 R, Svartbag 2 R, Gøg 2 YF SY, Sanglærke 1 R, Landsvale 13 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Rødstjert 1 YF SY, Tornsanger 1 YF SY, Gransanger 1 YF SY, Ravn 1 FU. Morten Müller
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 3, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 2 R, Grågås 41, Gravand 6 R, Pibeand 3 R, Knarand 2 EKL R, Krikand 6 R, Gråand 27, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Blishøne 15, Strandskade 6 R, Klyde 4, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 12, Brushane 5, Dobbeltbekkasin 2 R, Storspove 2 R, Rødben 2 R, Havterne 4 OF, Gøg 2 R, Hvid Vipstjert 4 R, Tornirisk 3 R, Rørspurv 1 YF TH. Per Damsgaard-Sørensen
Kølstrup: Havterne 3 YF UF. Evald Mehlsen
Stavre Skov/Stavreshoved: Løvsanger 5 YF UF, Stillits 2 FU. Evald Mehlsen
Ulriksholm Skove: Rødstjert 2 FU, Tornsanger 1 BR YF FU. Evald Mehlsen
Søndersø (15:15-15:45): Rød Glente 2 TH (Søndersø skov. Ynglepar???? Begge kaldende flittigt og
aggressive overfor musvåger.). Martin Strømkjær


              Hvid stork - arkivfoto

Torsdag den 24. juni 2010.

Fredmosen (17:45): Hvid Stork 1 S. Lene og Frits Thomsen
Gulstav - overfor Gulstavvej 14
(19:30):
Hvid Stork 1 R (Uden ringe). Søren Bøgelund
Eskebjerg Have, Hjortholm
(13:00): Skovhornugle 1 DØD 1K, Pirol 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Helnæs Made
(12:30-14:00): Tornsanger 2 YF, Stillits 1 FU, Tornirisk 4 FU/SY, Gulspurv 2 SY, Rødben 1 R, Strandskade 3 FU, Sanglærke Min 10 FU/SY. Leif Kristensen
Sibirien (16:00): Hvepsevåge 1 OF. Niels Bomholt
Espe: Rød Glente 1, Ravn 3, Tårnfalk 2, Landsvale 6, Havesanger 1, Tornsanger 1, Munk 1. Markfirben 1.
Blodplet, Dværgblåfugl 2, Almimdelig Blåfugl 1, Nældens Takvinge 1, Stor Bredpande, Stregbredpande 1, Hvidvinget Måler 2. Dværgflagermus 3
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Dømmestrup (19:20): Lille Præstekrave 1 FU. Anne Veber Døssing
Chr. Lehns Vænge, Næsbyhoved-Broby (22:30-22:45): Græshoppesanger 1 SY. Ole H. Scharff
Nyhave skov, strandoverdrevet (15:00): Rødrygget Tornskade 1 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Klise Nor: Storspove 10 SV. Arne Bruun
Sortemosen: Gråstrubet Lappedykker 9 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 6 R, Grågås 17 R, Gravand 39, Atlingand 1 R, Skeand 6 R, Troldand 15 R, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 2 OF, Agerhøne 2 R, Blishøne 150 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 60, Brushane 7, Rødben 1 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 13 FU, Hættemåge 50 R, Ringdue 8 R, Gøg 1 KA, Sanglærke 3 SY, Landsvale 10 FU, Bysvale 5 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 12 FU, Kærsanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Stær 23 FU, Rørspurv 2 R. Peder Rasmussen
Sundet - Faaborg: Tårnfalk 5 R (Familieflok, min. 5 fugle, i Sundbakkerne.). Jacob Sterup
Jordløse Bakker: Musvåge 3 OF, Tårnfalk 1 FU, Sølvmåge 30 FU, Stor Flagspætte 2 R, Landsvale 2 FU, Bysvale 1 FU, Skovpiber 3 SY, Solsort 1 R, Gulbug 1 SY, Tornsanger 7 R, Havesanger 1 R, Løvsanger 1 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 7 R, Musvit 4 R, Rødrygget Tornskade 1 M R, Skovskade 2 R, Råge 200 TI FU, Gråkrage 6 R, Ravn 6 FU, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Rødhals 2 YF B, Havesanger 1 SY, Dompap 2 YF UF. Evald Mehlsen
Nyhave, strandoverdrevet: Rødrygget Tornskade 1 M R. Jens Bækkelund


              Hvid vipstjert unger        Foto: Poul Brugs

Onsdag den 23. juni 2010.

Svanninge Bakker/Bjerge (09:00-11:00): Tårnfalk 1 FU, Mursejler 10 FU, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 2 YFU 1 kuld, Landsvale 4 FU, Skovpiber 2 YFU, Hvid Vipstjert 1 YFU, Rødstjert 1 YFU, Misteldrossel 1 YFU, Gulbug 3 YFU, Tornsanger 4 YFU, Havesanger 3 YFU, Munk 8 YFU, Løvsanger 3 YFU, Musvit 4 YUF 2 kuld, Korttået Træløber 1 YFU, Rødrygget Tornskade 1 YFU AD han, Stær 5 FU, Lille Gråsisken 1 YFU, Gulspurv 1 YUF 1 kuld, Egern 1 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Tarup Grusgrave
(09:55): Rød Glente 1 V. Per Rasmussen
Egebjerggaard Storskov (10:00-10:30): Pirol 1 SY. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Kullinggade.Husrødstjert 2 1K FU ( Det ser ud til at ungerne har forladt reden. Forældredyrene var ikke at finde.), Lille Gråsisken 1 FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Tarup Grusgrave: Rød Glente 1 OF, Nattergal 1 YF K. Per Rasmusssen
Lindkær v/Ravnholt: Hvepsevåge 1 OF, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 4 OF, Ravn 4 OF, Lille Gråsisken 1 YF SY. Per Rasmusssen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 17/6-2010:
                 Verdens største falk holder sommer i Vejlerne
                 Hovsa, det var da ikke en bysvale


              Dværgterne Østerøsø         Foto: Anders Nielsen

Tirsdag den 22. juni 2010.

Gulstav (09:00-12:00): Rødrygget Tornskade 1 R han. Lars Andersen
Fredmosen (09:00-12:00): Dværgterne 2 OF, Sivsanger 1 SY. Lars Andersen
Korinth Storskov (20:10-22:10): Skovsneppe 1 OF, Rødrygget Tornskade 1 R han. Niels Bomholt
Grusgrav ved Birkum (08:30): Sorthovedet Måge 1 S AD. Søren Gjaldbæk
Østerøsø (05:27-08:00): Dværgterne 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Håre Mose (11:05-11:45): Rødrygget Tornskade 1 R han, Ravn 2 R, Lille Korsnæb 28 R. Frits Thomsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Fredmosen: Rørdrum 1 R HØ, Vandrikse 2 R HØ, Vibe 5, Gøg 1 KA, Gærdesmutte 1 SY, Nattergal 1 SY. Peder Rasmussen
Keldsnor: Havørn 1 AD V, Stor Præstekrave 6 FU, Rødben 7 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 2 FU, Mursejler 4 FU, Sanglærke 3 SY, Digesvale 10 FU, Bysvale 25 FU, Hvid Vipstjert 25 FU, Stær 200 FU. Peder Rasmussen
Lunden: Gulbug 1 SY. Peder Rasmussen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Havørn 1 AD NØ. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor: Stor Præstekrave 3 R, Vibe 2 R, Brushane 2 M FU, Fjordterne 13 , Dværgterne 2 R. Peder Rasmussen
Påø Enge (tørre): Rørhøg 1 F FU. Peder Rasmussen
Siø: Rørhøg 1 F FU. Peder Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Tinksmed 2 FU, Skægmejse 3 OF. Peder Rasmussen
Storskov (Brahetrolleborg): Musvåge 1 R, Vibe 2 OF, Skovsneppe 1 OF, Stor Flagspætte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 5 R, Sangdrossel 4 SY, Tornsanger 1 R, Munk 1 R, Gransanger 2 R, Musvit 1 R, RødryggetTornskade 1 M R, Skovskade 1 R, Bogfinke 1 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 6 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 10 YF UF, Gravand 4 YF UF, Gråand 9 R, Troldand 2 YF, Toppet Skallesluger 5 OF, Strandskade 5 R, Klyde 10 YF BR, M+F Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 4 R, Rødben 10 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 4 R, Havterne 2 FU, Dværgterne 2 FU, Ringdue 1 R, Mursejler 1 FU, Sanglærke 7 R, Digesvale 50 FU, Landsvale 4 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 3 R, Solsort 3 R, Rørsanger 2 SY, Gærdesanger 4 SY, Tornsanger 9 SY, Gransanger 3 SY, Musvit 1 R, Skovskade 1 R, Husskade 1 R, Gråkrage 3 R, Stær 10 R, Tornirisk 2 R, Rørspurv 1 M R. Anders Odd Wulff Nielsen
Vissenbjerg: Rød Glente 2 OF. Flemming G. Andersen


              Trane med unge ved Tranekær

Mandag den 21. juni 2010.

Tranekær: Trane 1 AD med 1 unge (Så har vi beviset på regionens første ynglende traner. Jeg fik et billede i dag af ungen og en af forældrefuglene. Medsender billede, som dog er taget på ret stor afstand, Forældrene er meget sky og opmærksomme på forstyrrelser, så der er ingen grund til at stresse dem ved at komme for tæt på. De holder meget til i en kornmark, så det er sjældent man får et glimt af ungen). Claus Dalskov
Låddenbjerg Plantage ved Søby, Ærø
: Ravn 2 AD med 4 1K (De holdt til i ved stor gammel sølvpoppel, der var ret tæt i kronen, og jeg tænker, at her har ravneparret haft sin rede, hvor de så i hvert fald har haft held til at opfostre 4 unger. De snakkede en del og var i starten utilfredse med min tilstedeværelse, men efterhånden faldt de til ro, og jeg kunne nyde deres flugt på ikke så stor afstand. En stor og smuk fugl er ravnen, det må man sige. Jeg mener ikke at have hørt om ynglende ravne på Ærø i nyere tid, så det var glædeligt). Kim Bang Jensen
Iholm, Svendborgsund
(15:30 - 16:00): Ederfugl 60 R, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 6 R, Stormmåge 160 R, Sølvmåge 30 R (12 Pull), Gråkrage 4 R
Skarø , kun optalt i søen ved Revet - set fra Roklubbens terrasse
(19:30 - 20:00): Knopsvane 12 R, Grågås 6 R, Rustand 5 R (Måske udsat?), Gravand 22 R, Rørhøg 1 F R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Brushane 6 FU, Rødben 3 FU, Havterne 2 R, Sanglærke 3 SY, Landsvale 16 FU, Bysvale 6 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 1 SY, Stær 30 FU, Tornirisk 1 M R, Hare 1 R, Sort skovsnegl 1 FU, ibirisk skovsnegl 2 FU
Hesselager
: Tinksmed 2 FU. Poul Brugs
Holstenshuus, Diernæs
(09:15-11:00): Skarv 50 T, Knopsvane 2 YUF, Troldand 9 R, Hvepsevåge 1 YFU, Rød Glente 1 YFU, Havørn 1 FU/R AD, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 6 YFU, Tårnfalk 1 YFU, Bysvale 15 YFU, Rødhals 2 YFU, Nattergal 2 YFU, Rødstjert 1 SY, Sangdrossel 2 YFU, Misteldrossel 1 YFU, Kærsanger 1 YFU, Grå Fluesnapper 2 YFU, Spætmejse 5 FU Juv. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Odense Å (10:15-10:30): Mandarinand 3 R (1 hun med 2 ællinger). Sten Pedersen
Føns Vang (09:00-09:45): Sorthalset Lappedykker 16 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Mesinge: Husrødstjert 1 SY. Bo K. Stephensen

             2 ud af 5 rustænder ved Revet Skarø


              Tre sorthalsede lappedykkere fodrer 2 Pull

Søndag den 20. juni 2010. (De Vilde Blomsters Dag i Norden)

Svendborg Sund ved Fiskop (09:30): Havørn 1 OF. Niels Andersen, Eva Clemmensen
Søen, Valdemarsslot
: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 11 , Sorthalset Lappedykker 3 + 2 Pull, Knopsvane 1 YF UF (4 Pull), Knarand 10 R, Troldand 8 R, Toppet Skallesluger 4 R, Blishøne 8 YF, Hættemåge 200 YF, Rørsanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Stær 30 FU
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose (10:00 - 13:00): Trane 1 SSV (Enlig trane trak uden tøven mod Tyskland). Allan Gudio Nielsen
Voster, Bagenkop
(09:55): Havørn 1 R AD, Gul Vipstjert 1 R. Frits Thomsen
Langå
: Hvid vipstjert 1 par med 4 unger. Poul Brugs
Sollerup Enge/Arreskov Sø
(07:30-10:30): Gulspurv 5 SY/FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Gøg 2 SY, Tornsanger 6 FU/SY, Havesanger 2 SY, Gransanger 3 SY, Stillits 1 FU, Løvsanger 4 SY/FU, Rørdrum min 1 Paukende, Troldand 22 R, Rørsanger 5 SY/ FU, Knopsvane 81 + 5 Pull FU/R, Grågås 151 R, Toppet Lappedykker 44 FU/R, Rørspurv 3 SY/R, Gærdesmutte 1 SY, Munk 2 SY, Fjordterne 2 FU, Nattergal 2 SY, Hættemåge 5 FU, Snog 6 (solede sig i tagrørerne). Leif Kristensen
Sandholt Enge
: Rørhøg han 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 3 FU/R, Troldand 5 FU/ R, Dobbelt Bekkasin 1 HØ. Leif Kristensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å)
: Natugle 4 YF UF (3 juv + 1 ad. Har siddet frit fremme det meste af
dagen. Den gamle har bla. fanget frøer på græsplænen!). Per Rasmussen
Grusgrave v /Birkum
(09:30-10:30): Sorthovedet Måge 1 R 4K. Dieter Maaszen
Husby
(16:40-16:45): Havørn 2 SV AD. Mads Syndergaard
Føns Vang
(14:00-15:45): Sorthalset Lappedykker 29 R, Knarand 11 R. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Otterup
(03:00): Vagtel 1 SY. Kresten Madsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.
: Rørhøg 1 OF,  Stær 2 YF BR (2 nye kuld fodres nu, så 13 i alt her på matriklen til nu.). Arne Bruun
Sortemosen
: Gråstrubet Lappedykker 7, Fiskehejre 1 FU, Grågås 4 R, Gravand 68, Knarand 1 M FU, Krikand 58, Gråand 25 R, Atlingand 1 F FU, Skeand 8, Taffeland 1 R, Troldand 25 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 148, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 5 R, Vibe 28 R, Brushane 8 M FU, Sortklire 2 AD FU, Svaleklire 3 FU, Tinksmed 13 FU, Digesvale 4 R, Landsvale 20 R, Engpiber 1 YF SY, Kærsanger 2 YF SY, Rørspurv 1 M R. Arne Bruun
Bøjden Nor
(07:30 - 10:50): Skarv 15, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 11 OF, Grågås 8, Gravand 16, Gråand 15, Taffeland 8 R, Troldand 5 R, Toppet Skallesluger 2 R, Fasan 1 R HØ, Blishøne 10, Strandskade 10, Klyde 4, Stor Præstekrave 9, Hjejle 1 R, Vibe 13, Storspove 1 OF, Rødben 13, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 10, Svartbag 5, Havterne 2, Ringdue 5, Sanglærke 5 YF SY, Digesvale 7, Landsvale 12, Bysvale 7 FU, Engpiber 2 YF SY, Hvid Vipstjert 12, Solsort 5, Rørsanger 1 YF SY, Gulbug 2 YF SY, Tornsanger 6, Havesanger 1 YF SY, Munk 1 YF SY, Gransanger 4, Blåmejse 5, Musvit 1 R HØ, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 1 OF, Ravn 1 R, Stær 38, Skovspurv 6 R, Bogfinke 4, Stillits 3, Tornirisk 14, Gulspurv 4, Rørspurv 5. Gunnar Jørgensen
Lyø: Canadagås 2 FU. Mogens Foxil
Odense Å(fra Dalumvej-Åsum): Engen før Åsum. Tornsanger 1 SY. Evald Mehlsen
Lindved Å (Lindved til Åsum), Engen v. åens udløb i Odense Å Gøg 1 TH, Kærsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY. Evald Mehlsen
Assistens Kirkegård, Odense u.f. Grønløkkev/Falen. Misteldrossel 1 SY. Evald Mehlsen
Vitsø, Ærø: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 31 YF BR, Sorthalset Lappedykker 3 FU, Skarv 9 R, Knopsvane 6 YF UF, Grågås 10 AD YF UF, Nilgås 1 FU, Gravand 21 R, Knarand 2 R, Krikand 27 R, Gråand 52 R, Skeand 6 R, Taffeland 64 R, Troldand 45 R, Blishøne 123 YF B, Klyde 3 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 8 TH, Brushane 5 M FU, Storspove 1 OF, Sortklire 4 FU. Morten Müller
Vitsø Grund, Ærø: Toppet Lappedykker/Gråstrubet Lappedykker 1 R. Morten Müller
Føns Vang: Toppet Lappedykker 40 R, Gråstrubet Lappedykker 14 R, Sorthalset Lappedykker 29 R, Knarand 11 R, Krikand 1 R, Skeand 4 FU, Taffeland 8 FU, Troldand 24 R, Hvinand 8 FU, Strandskade 12 R, Klyde 6 R, Rødben 2 FU. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg


             Musvit 1K 1 ud af 4 lige fra kassen!

Lørdag den 19. juni 2010.

Nørreballe Nor (10:55-11:00): Sølvhejre 1 R (Fløj mod Tryggelev Nor), Knarand 11 R, Gul Vipstjert 1 R. Michael Mosebo Jensen
Hjortholm
(09:45-10:15): Pirol 1 SY (+ KA). Henrik Andersen, Michael Mosebo Jensen
Fredmosen
(07:50-08:30): Rørdrum 1 R (I flugt), Sivsanger 3 SY. Henrik Andersen, Michael Mosebo Jensen
Føns Vang
(08:18): Nordisk lappedykker 1 R (Er i sommerdragt og ligger ud for kirken, hvorfra den er set) . Tim Hesselballe
Sortemosen (18:30-19:10): Lille Præstekrave 2 R, Dobbeltbekkasin 1 HØ. Tim Hesselballe
Grusgrav v. Hønsehaven (18:15): Lille Præstekrave 1 R. Tim Hesselballe
Karlsmosen (17:20-17:50): Knarand 6 R. Tim Hesselballe
Brændegård Sø (16:40-17:05): Knarand 37 R. Tim Hesselballe
Arreskov Sø, Sollerup (14:30-16:25): Rørdrum 1 HØ, Mursejler 800 R. Tim Hesselballe
Assens Sukkerbassiner (09:25-10:00): Lille Præstekrave 1 R. Tim Hesselballe
Husby Strand (08:35-09:10): Havørn 1 R AD, Lille Præstekrave 1 R. Tim Hesselballe
Føns Vang (06:40-08:20): Nordisk Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 44 R, Knarand 9 R. Tim Hesselballe
Gals Klint (05:20-06:25): Lomvie 40 R, Alk 30 R. Tim Hesselballe

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 FU, 5 pull Knopsvane 12 R, Knarand 6 R, Skeand 4 FU. Kell Grønborg
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Gærdesmutte 2 FU, Rødstjert 1 FU, Sangdrossel 2 YP, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, 4 pull Sortmejse 8 FU, Bogfinke 6 SY, Dompap 2 YP, Gulspurv 4 FU. Kell Grønborg
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 350 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 59, Grågås 650 R, Gravand 15, Pibeand 1 M R, Knarand 2 R, Gråand 20, Skeand 5 M R, Taffeland 126 R, Troldand 141 R, Hvinand 1 M R, Hvepsevåge 1 OF, Fløj over kl. 08.42 mod syd Havørn 1 AD OF, Musvåge 2 OF, Fasan 2, Blishøne 7 R, Hættemåge 8, Stormmåge 6, Sølvmåge 44, Svartbag 10, Ringdue 1 OF, Gøg 2, Mursejler 22 FU, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 2, Landsvale 12, Bysvale 16 FU, Hvid Vipstjert 2, Solsort 3, Rørsanger 3, Tornsanger 5, Havesanger 3 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 2 OF, Musvit 4 OF, Allike 5 OF, Gråkrage 10, Stær 3, Skovspurv 4 R, Bogfinke 3, Gulspurv 1 OF. Gunnar Jørgensen
Assistens Kirkegård, Odense: Spurvehøg 1 FU, Gransanger 3 SY, Stær 2 YF FU. Evald Mehlsen
Klintebjerg: Skarv 38 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 130 R, Gravand 10 R, Gråand 10 R, Troldand 6 R, Mange juv. Ederfugl 200 R, Toppet Skallesluger 6 R, Strandskade 5 R, Klyde 6 R, Hættemåge 40 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 3 R, Havterne 10 YF, Gøg 1 R, Landsvale 2 FU. Thora Frello & Jesper Høy Hansen
Østerøsø - Knudshoved (13:30 - 15:00): Skarv 22, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 R, Grågås 25, Gravand 8, Knarand 1 OF, Gråand 13, Troldand 3 R, Toppet Skallesluger 7 R, Blishøne 6, Strandskade 4, Klyde 12, Stor Præstekrave 3, Vibe 9, Rødben 4, Hættemåge 1 OF, Sølvmåge 2, Svartbag 8, Splitterne 2 OF, Fjordterne 4 , Dværgterne 1 FU, Gøg 1 SY, Sanglærke 1 SY, Digesvale 6 FU, Landsvale 5 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 3, Solsort 3, Sangdrossel 1 OF, Kærsanger 1 SY, Tornsanger 4, Gransanger 1 SY, Løvsanger 2 R, Husskade 1 R, Gråkrage 1 OF, Stær 16 FU, Bogfinke 1 SY, Rørspurv 6. Gunnar Jørgensen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 2 OF, Grågås 95 R, Gravand 29 R, Krikand 14 R, Strandskade 3 R, Vibe 4 R, Storspove 3 OF, Rødben 2 R, Stormmåge 10 R, Landsvale 8 FU, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 3 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Langø Pl. Pirol 1 SY, Stær 30 FU. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 38 FU, Storspove 18 FU. Jens Bækkelund
Østereng, Bogense: Rødben 3 AD YF K, Kærsanger 1 SY, Rørspurv 1 SY. Jacob Sterup
Mågeøerne (04:50 - 10:40): Fiskehejre 2 FU, Stor Præstekrave 2 AD YF AA, Islandsk Ryle 1 AD SDR R, Storspove 2 FU, Havterne 40 3K+ YF BR (Koloni et nyt sted i forhold til sidst i maj. Ca. 15 reder med æg og en lille unge.). Jacob Sterup


              Matriklens Mursejler

Fredag den 18. juni 2010.

Valdemarsslot Sø: Sorthalset Lappedykker 2 R AD (+ 2 pull på ryg), Hvepsevåge 1 R AD hun. Michael Mosebo Jensen
Hjortholm
: Huldue 1 SY, Korttået Træløber 3 SY. Michael Mosebo Jensen
Søgaard Mose
: Savisanger/Græshoppesanger 1 SY (Er ikke helt sikker - hørt under arbejdet). Arne Bruun
Sundet, Faaborg
(10:45-11:45): Sorthalset Lappedykker 10 FU AD, Toppet Lappedykker 10 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 8 FU/R, Knopsvane 10 FU AD 3 kuld, Grågås 102 R AD, Gråand 10 R, Knarand 5 FU, Taffeland 25 R, Troldand 40 R, Blishøne 50 FU, Hættemåge 4 YUF 2 kuld, Hættemåge 10 FU, Digesvale 110 FU, Landsvale 20 FU, Bysvale 15 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Faurskov, Hårevej
(11:05): Rødrygget Tornskade 2 R hun, Ravn 3 R (1 ad + 2 juv). Frits Thomsen
Lindø+ vade v/Jersøre (10:20): Strandskade 80 FU. Dieter Maaszen
Nærå Strand, Agernæs Flak (07:45-08:45): Strandskade 53 FU, Hvidklire 29 FU. Dieter Maaszen
Agernæs (07:20): Agerhøne 1 OF. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Christiansminde: Gærdesanger 1 SY, Rørspurv 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Skårup Skovmølle: Hvid Vipstjert 1 1K R, Blåmejse 9 RI, Musvit 5 PUL RI, Stillits 2 FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Svendborg Havn: Hvid Vipstjert 1 R, Husrødstjert 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Pugesø, Faaborg: Gråstrubet Lappedykker 2, Knopsvane 4, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY. Jacob Sterup
Bellinge: Gøg 1 OF. Poul Vesterlund Pedersen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Havesanger 2 SY, Munk 1 SY. Evald Mehlsen
Assistens Kirkegård, Odense: I flok med enkelte landsvaler. Bysvale 12 FU. Evald Mehlsen
Firtalsstrand: Gråstrubet Lappedykker 2, Knopsvane 23, Gravand 141, Knarand 3 EKL R, Krikand 25 R, Gråand 27 R, Taffeland 1 M R, Troldand 21 R, Blishøne 52 R, Strandskade 5 R, Klyde 33, Vibe 2 R, Brushane 1 M R, Sortklire 2 R, Rødben 4 R, Havterne 24 R. Per Damsgaard-Sørensen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 YF BR, Knopsvane 78 , Gravand 1 R, Gråand 16 R, Blishøne 304 R, Vibe 7 R, Hættemåge 500 YF. Per Damsgaard-Sørensen
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 80 FU. Dieter Maaszen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 FU, Gravand 69 FU, Strandskade 53 FU, Storspove 32 FU, Rødben 12 FU, Hvidklire 29 FU. Dieter Maaszen


               1K Skovspurv på matriklen. Kendes på gul næbrande!

Torsdag den 17. juni 2010.

Tange å (16:00): Stillits 1 R, Grå fluesnapper 1 FU. Poul Brugs
Arreskov Sø
: Græshoppesanger 3 SY. Erik Ehmsen
Freltofte mose
(11:30): Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Nærå Strand
(16:30): Havørn 1 OF (2-3 k). Aksel Christensen
Grindløse Østmosen
(22:30-23:15): Skovhornugle 1 FU AD (+ kaldende pul), Græshoppesanger 1 SY. Aksel Christensen
Uggerslev Heden
(22:00): Vagtel 1 SY. Aksel Christensen
Lindøhoved Jersore
(13:45): Canadagås 8 R. Jens Christensen
Gyldensteen enge
(09:20): Trane 4 OF. Jens Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Gåtur fra Matriklen, ned af Kullinggade og langs havnen Mursejler 100 FU, Solsort 2 SY, Gråspurv 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Klæsø Nor: Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 20 R, Knopsvane 2 R, Gravand 4 R, Knarand 1 R, Gråand 7 R, Atlingand 2 R, Troldand 16 R, Hvinand 1 R, Rørhøg 1 R, Blishøne 57 R, Strandskade 2 R, Rødben 2 R, Hættemåge 13 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 1 R, Digesvale 30 R, Gul Vipstjert 1 R, Rørsanger 2 R, Rørspurv 1 R. Ole Goldschmidt
Bagenkop: På oversvømmelse på mark SØ for byen Svaleklire 7 R, Gul Vipstjert 1 OF, Søgårdsvej Husrødstjert 1 YF SY. Arne Bruun
Svanninge: Fløj op fra have ved kirken. Kernebider 1 R. Jacob Sterup
Freltofte Mose: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Holmstrup: Musvåge 4 R. Thomas Varto Nielsen
Marslev: Fiskehejre 1 R, Vibe 2 R. Thomas Varto Nielsen
Middelfart: Husrødstjert 2 R. Thomas Varto Nielsen
Assistens Kirkegård, Odense: Gransanger 3 SY, Løvsanger 2 FU, Residerende par, lader det til. Skovskade 2 FU. Evald Mehlsen
Odense: Lerchesgade Husrødstjert 1 SY, Tornsanger 1 SY
Universitetet - Odense: Han syngende og hus med føde ved P-pladsen ved August Krogh Inst. Rødstjert 2 YF FU. Jesper Johannes Madsen
Bogense: Adelgade 40 Husrødstjert 1 SY. Jens Bækkelund
Kavslunde Å: Enge v/udløbet: Blå Kærhøg 1 R, Græshoppesanger 1 R. Ivan Sejer Beck


                 Musvit - slidtage præger dem lige i øjeblikket

Onsdag den 16. juni 2010.

Ny Gesinge: Tårnfalk 2 Ad + 4 1K. Poul Rasmussen
Tangeå
: Stor flagspætte 1 AD + 1 1k, Tornsanger 1 FU YF. Poul Brugs
Østerøsø
(11:30-13:30): Dværgterne 1 R, Grønspætte 1 HØ (Hørt kalde 2 gange fra skoven), Sivsanger 1 SY. Lars Andersen
Bøjden Nor
(09:20-11:00): Skarv 10 R, Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 2 FU AD, Grågås 9 R 1 kuld 7, Gravand 9 FU PULL 1 kuld, Gravand 4 FU AD, Gravand 2 YUF, Gråand 8 FU/R, Taffeland 7 R, Troldand 6 R, Ederfugl 3 R, Toppet Skallesluger 6 R, Rørhøg 1 T AD hun, Blishøne 10 FU, Strandskade 6 FU/R AD, Strandskade 1 FU Juv, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 10 YFU, Hjejle 1 FU, Vibe 13 FU/R AD 2 kuld 5, Rødben 8 FU 2 kuld, Hættemåge 2 R, Svartbag 1 R, Havterne 3 FU/R, Landsvale 10 FU, Rødstjert 2 YFU, Rørsanger 1 YFU, Gulbug 1 YFU, Stær 40 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Kauslunde Å ved Kerteminde
: (09:45-10:05): Græshoppesanger 1 R. Søren L. Rasmussen, Ivan Sejer Beck
Gyldensteen enge
(09:15): Havørn 2 R. Jens Christensen
Nyhave skov (10:00): Rødrygget Tornskade 1 R han. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Matriklen Gulbug 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Sortemosen: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 2 R, Bramgås 1 R, Gravand 25 R, Skeand 8 R, Troldand 4 R, Rørhøg 1 M OF, Musvåge 3 OF, Blishøne 100 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 6 R, Brushane 3 M FU, Sortklire 10 FU, Fjordterne 2 FU, Gøg 1 SY, Mursejler 1 FU, Sanglærke 1 SY, Bysvale 1 FU, Engpiber 2 SY, Hvid Vipstjert 5 R, Kærsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Ravn 1 OF, Skovspurv 3 FU, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 M R. Anders Odd Wulff Nielsen
Sortemosen: Gråstrubet Lappedykker 10, Skarv 1 R, Fiskehejre 2, Knopsvane 7, Grågås 4 FU, Bramgås 1 R, Gravand 49, Knarand 2 R, Krikand 9, Gråand 14 R, Atlingand 1 M R, Skeand 10, Troldand 40 R, Musvåge 1 R, Agerhøne 1 OF, Blishøne 131, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 3, Vibe 24, Brushane 3, Rødben 2 FU, Svaleklire 2, Hættemåge 5, Sølvmåge 1 OF, Fjordterne 3, Ringdue 10, Gøg 1 SY, Sanglærke 3, Landsvale 5 FU, Engpiber 8, Hvid Vipstjert 6, Solsort 3, Kærsanger 1 R, Tornsanger 4, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Husskade 2 R HØ, Råge 2 OF, Gråkrage 4 , Stær 9, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 2. Gunnar Jørgensen
Odense: Mursejler 30 YF UF. Evald Mehlsen
Assistens Kirkegård, Odense: Munk 1 SY. Evald Mehlsen
Nyhave, Bryde Made, Bogense: Rødrygget Tornskade 1 M R. Jens Bækkelund
Bogense Fredskov: Misteldrossel 2 FU. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods: Ravn 2 OF. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Havørn 1 R. Jens Bækkelund
Ålebæk: Rørhøg 1 M FU. Jens Bækkelund


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 10/6-2010:
                 Blåhalsen rykker nordpå som ynglefugl i Danmark


              Gråstrubet lappedykker med Pull

Tirsdag den 15. juni 2010.

Svendborg, havnen: Husrødstjert 1 FU
Espe: Rødstjert 1, Tyrkerdue 1, Gransanger 1, Sangdrossel 1
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:30-10:20): Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 9 FU, Gravand 27 FU, Gråand 8 FU, Toppet Skallesluger 8 FU/R, Blishøne 10 FU, Strandskade 1 R, Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Hættemåge 10 FU, Havterne 25 FU, Digesvale 30 FU, Landsvale 10 FU, Stær 20 FU . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Grusgrave v/ Birkum
(13:05-13:35): Sorthovedet Måge 1 R 4K (13:05). Dieter Maaszen
Faurskov, Hårevej (10:25-10:50): Misteldrossel 1 YP, Rødrygget Tornskade 2 R han, Ravn 4 R (2 ad + 2 juv). Frits Thomsen
Nedermarken, Brende Å (09:45): Bjergvipstjert 2 R (Par - hunnen med redemateriale). Frits Thomsen
Otterup (02:00): Vagtel 1 SY. Kresten Madsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Løkkeby Enge: Gråstrubet Lappedykker 12 R, Knopsvane 6 R, Grågås 8 R, Krikand 4 R, Gråand 3 R, Blishøne 20 R, Vibe 2 R, Landsvale 4 R, Bysvale 4 R, Rørsanger 3 R, Rørspurv 6 R. Ole Goldschmidt
Brahetrolleborg Gods: Knarand 1 R, Skeand 6 R. Thomas Varto Nielsen
Brændegård Sø: Musvåge 1 R. Thomas Varto Nielsen
Nørre Søby: Tårnfalk 1 R. Thomas Varto Nielsen
Ålsbo Banker: Musvåge 1 R. Thomas Varto Nielsen
Assistens Kirkegård, Odense: Misteldrossel 1 SY. Evald Mehlsen


             Bysvale henter mudder til reden

Mandag den 14. juni 2010.

Iholm (21:30): Ederfugl 60 R (Heraf ca 50 pull)
Hvidkilde Sø
(08:50): Grågås 700 R, Havørn 1 OF (3-4K). Arne Bruun
Espe
: Tårnfalk 1, Gøg 1 hørt, Gransanger 1, Stær 6, Stillits 2, Grønirisk 2, Bysvale 2, Landsvale 6. Hvidvingemåler 1
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Hesselagergård: Rådyr 1 R. Poul Brugs
Svalehøjvej, Lamdrup, Nyborg (13:45-14:00): Grønspætte 1 SY. Anette Jørgensen, John Buhr
Sundet, Faaborg
(10:45-11:45): Sorthalset Lappedykker 8 FU, Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 15 YFU 2-3 kuld, Gråstrubet Lappedykker 15 YFU 2-3 kuld, Knopsvane 10 YFU 3 kuld, Grågås 68 FU PULL, Grågås 104 FU/R AD, Gravand 1 R, Gråand 10 FU, Knarand 8 FU/R, Skeand 2 FU, Taffeland 30 R, Troldand 50 R, Blishøne 50 FU 4-5 kuld, Hættemåge 15 FU 1 kuld . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Ølundgårds Inddæmning (09:15): Havørn 1 OF AD (9:15). Dieter Maaszen
Firtalsstrand (08:30): Klyde 41 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Havterne 32 R. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, Kullinggade: Husrødstjert 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Skanseodde/Vindeby Nor: Toppet Skallesluger 2 FU, Strandskade 3 R, Svartbag 1 AD R, Havterne 2 FU, Digesvale 10 FU, Hvid Vipstjert 1 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Hvidkilde Sø: Grågås 700 R (Kom ud på vandet da ørnen fløj over), Havørn 1 OF (Meget lys, måske 3 - 4 K). Arne Bruun
Sortemosen (10:00): Gråstrubet Lappedykker 12, Skarv 2 R, Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 6 R, Bramgås 1 R, Gravand 37 , Krikand 20 FU, Gråand 15 R, Atlingand 2 R, Skeand 6 M R, Troldand 22 R, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 3 OF, Agerhøne 2 R, Blishøne 119 , Strandskade 2 OF, Vibe 12 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 2 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 1 FU, Ringmærket Hættemåge 1 R, Fjordterne 1 YF BR, Ringdue 10 OF, Mursejler 10 FU, Sanglærke 4 SY, Landsvale 5 FU, Bysvale 8 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 8 FU, Nattergal 1 SY, Kærsanger 2 SY, Munk 1 SY, Rørspurv 2 R. Peder Rasmussen
Firtalsstrand: Gravand 45 FU, Krikand 9 FU, Skeand 3 FU, Klyde 41 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Havterne 32 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Havørn 1 AD OF, Brushane 1 M FU. Dieter Maaszen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Splitterne 10 FU. Svend Aage Linderström


           Rødstjert hun   Foto: Poul Brugs

Søndag den 13. juni 2010.

Svendborg, matriklen (22:45): Mursejler 1 R Nat (i Bysvalerede)
Sdr. Vornæs Taasinge
: Agerhøne 1 YP. Poul Rasmussen
Ny Gesinge, Taasinge
: Sort svane 1 OF. Poul Rasmussen
Gulstav Østerskov
(12:00): Pirol 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Rødme Svinehaver
(16:30-17:15): Rødrygget Tornskade 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Rødme
(16:15): Agerhøne 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Lundeborg ved Grønneskoven
: Rødstjert 1 R Hun YF. Poul Brugs
Espe:
Rød Glente 1 OF, Tårnfalk 2, Spurvehøg 1 han (tog en nyudfløjet Bogfinke i haven), Bogfinke 4 (+ 2 nyudfløjne unger der kun lige kunne baske sig frem over græsset + 1 der faldt død ned fra en gren, da jeg kom gående. Det var hun Spurvehøgen der havde haft fat i en den), Grønirisk 2, Stillits 1, Havesanger 1, Bysvale 8, Landsvale 6, Gærdesanger 1
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Ølundgårds inddæmning
(16:00): Havørn 1 N AD (Ad med blishøne). Anders Vedel
Leammer (12:00): Havørn 3 R (2Ad + 1 unge). Anders Vedel
Firtalsstrand (13:30-16:00): Nilgås 1 R, Knarand 28 R, Dværgmåge 2 FU 2K. Kim Mogensen
Fyns Hoved (06:00-12:00):
Almindelig Skråpe 3 V (1 7.56, 2 8.51), Sule 2 V (Rast 10.50-11.10, 1 AD, 1 2K), Sortand 100 V, Sildemåge 5 R, Dværgterne 1 R, Tejst 8 R (Min.). Søren Gjaldbæk
Boels Bro (19:30): Gul Vipstjert 1 R JUV. Lars Philip Nørtoft
Flyvesandet (06:00-13:50): Rødstrubet Lom 1 R,
Almindelig Skråpe 4 V (1 07.07 + 1 08.35 + 2 10.08 - de tre sidste også set på Fynshoved af SG), Canadagås 18 NØ, Lille Regnspove 1 V, Dværgterne 1 R, Huldue 1 R, Rødrygget Tornskade 1 R han. Tim Hesselballe
Æbelø: Pirol 1 SY. Jens Bækkelund
Wedellsborg (09:00-12:30): Lille Regnspove 2 R, Ravn 6 R (Familieflok tæt på hovedbygningen). Anker Scharff, Ole Scharff

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Kirkeby, Rødme Agerhøne 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Rødme Svinehaver: Troldand 1 M R, Musvåge 1 OF, Blishøne 3 YF UF, Ringdue 2 OF, Landsvale 2 FU, Solsort 1 R, Havesanger 1 R, Løvsanger 1 R, Musvit 1 R, Rødrygget Tornskade 2 M R, Skovskade 1 R, Gråkrage 5 OF, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 R, Lille Gråsisken 1 OF, Gulspurv 5 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Gulstav: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Meget lys fugl - næsten helt hvid Grågås 1 R, Skeand 8 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 2 FU, Klyde 4 R, Vibe 2 R, Svaleklire 2 R, Sølvmåge 100 R, Gøg 1 SY, Hvid Vipstjert 3 R, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 4 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 4 SY, Tornsanger 4 R, Gransanger 4 SY, Sortkrage 1 R, Stær 150 R, Tornirisk 6 R, Kernebider 1 R, Rørspurv 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 12 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Fiskehejre 1 R, Knarand 3 R, Skeand 5 R, Rørhøg 3 , Stor Præstekrave 1 R, Rødben 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Sortkrage 2 , Tornirisk 2 R, Rørspurv 6 R. . Anders Odd Wulff Nielsen
Mose ved Svanningevej: Vibe 1 YF K, Gøg 1 SY, Nattergal 1 SY (Første gang i år, jeg har hørt den her.), Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY. Jacob Sterup
Horseklint:
Almindelig Skråpe 2 V, Sule 1 3K NV, Troldand 3 N, Ederfugl 13 , Sortand 46 N, Hvepsevåge 1 S, Tårnfalk 1 TI, Stormmåge 6 FU, Tejst 2 N. Kirsten Halkjær Lund
Flyvesandet: Almindelig Skråpe 4 V (1 0707 + 1 0835 + 2 1008 - de sidste 3 blev også set på Fynshoved af Søren Gjaldbæk), Knopsvane 8 S, Canadagås 18 NØ, Sortand 62 V, Rørhøg 1 TI, Småspove 1 V, Rødrygget Tornskade 1 M R. Tim Hesselballe

          Mursejler forsøger at lande i Bysvalerede


            Natugle 1 ud af 3, Vindebyøre Taasinge bag Cafe-øret

Lørdag den 12. juni 2010.

Søen, Valdemarsslot: Sorthalset Lappedykker 2 YF BR
Vindebyøre (08:00) Natugle 3 1K R ( Havde været meget aktive i nat hvor også forældrefuglene blev set fortalte finderen Jan Mann Nielsen), Hvid Vipstjert 2 YF, Tornsanger 1 SY, Sumpmejse 3 YF, Lille Gråsisken 2 FU
Lundeborg ved Grønneskoven: Rødstjert 1 YF, Løvsanger 1 R. Poul Brugs
Boltinggård (14:00): Rød Glente 1. Erik Pedersen [MidtfynsNatur]
Bøjden Nor (08:30-10:30): Rødben 3 FU/R, Strandskade 5 FU/R, Gravand 10+9 pull FU/R, Knopsvane 4 FU/R, Skarv 10 R, Hættemåge 4 R, Vibe 4 R, Digesvale 19 FU, Grågås 2 +7 Pull, Klyde 3 FU/R, Gråand 22 FU/R, Fjordterne 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Svartbag 1 R, Ringdue 5 FU, Stær 40 FU, Stillits 2 FU, Bogfinke 4 FU/SY, Gransanger 1 SY, Tornsanger 1 FU, Gulspurv 2 YF,  Musvit 2 SY, Ræv 1 (Den kom foran fugletårnet). Leif Kristensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 9 R, Skarv 350 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 60, Grågås 804, Gravand 17, Knarand 6 R, Gråand 15 R, Skeand 5 R, Taffeland 8 R, Troldand 37 R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 OF, Fasan 4 R, Blishøne 10 R, Strandskade 6, Vibe 2 OF, Hættemåge 4 OF, Sølvmåge 59, Svartbag 10, Fjordterne 3, Ringdue 4, Tyrkerdue 1 FU, Mursejler 20 FU, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 2, Landsvale 25 FU, Bysvale 25 FU, Hvid Vipstjert 9, Solsort 2, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 3, Havesanger 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Allike 15, Gråkrage 5, Skovspurv 1 R, Bogfinke 2, Tornirisk 1 OF. Gunnar Jørgensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Grå Fluesnapper 1 SY. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave (03:55 - 10:55): Skarv 1 R, Knopsvane 3, Hvinand 2 F AD YF, Gærdesmutte 2 RI, Rødhals 1 JUV RI, Rødstjert 1 SY, Solsort 5 RI, Kærsanger 3, Rørsanger 3 RI, Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 RI, Havesanger 1 RI, Munk 1 RI, Løvsanger 1 RI, Grå Fluesnapper 3 R, Blåmejse 5 RI, Musvit 7 RI, Stær 100 R NAT, Skovspurv 1 RI, Gulspurv 1 RI (CES-mærkning, 5. runde. I alt 31 fugle mærket (+ 10 aflæsninger). Jacob Sterup


            Lille kobbersneppe Keldsnor

Fredag den 11. juni 2010.

Thurø Skole: Hybrid Gråkrage/Sortkrage 1 FU
Svendborgsund ved Iholm (07:05): Marsvin 3 V
Svanninge Bakker/Svanninge Bjerge
(08:00-10:10): Stær >100 FU, Sortkrage 5 Ra/FU, Skovskade 1 FU, Ringdue 8 Ra/OF, Spætmejse 2 HØ, Munk 7 SY, Stor Flagspætte FU/OF, Grønspætte 1 HØ, Gravand 2 R, Skarv 5 OF, Bogfinke 8 SY/FU, Gransanger 2 SY, Tornsanger 2 SY, Solsort 9 SY/FU, Løvsanger 4 FU/SY, Gulspurv 6FU/SY, Gærdesanger 1 SY, Musvit 1SY, Halemejse 2 FU, Dompap 1 Han FU, Jernspurv 1 FU. Leif Kristensen
Svanninge Bakker/Bjerge (09:00-10:50): Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 3 YFU, Skovpiber 2 YFU, Hvid Vipstjert 3 YFU, Rødstjert 2 YFU, Sangdrossel 3 YFU, Gulbug 2 YFU, Havesanger 4 YFU, Munk 8 YFU, Løvsanger 2 YFU, Sumpmejse 2 YFU, Korttået Træløber 1 YFU, Rødrygget Tornskade 1 YFU han, Stær 100 FU, Gulspurv 3 YFU, Hare 1 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Espe: Tårnfalk 2, Gråkrage 4, Allike 4, Stær 10, Solsort 7, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Rørspurv 2 (han + hun). Grøn frø 2
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Føns Vang (10:30-11:00): Sorthalset Lappedykker 11 R, Knarand 7 R. Michael Mosebo Jensen
Chr Lehns Vænge, Næsbyhoved-Broby (07:30): Sjagger 1 OF. Ole H. Scharff
Kerteminde sydstrand (17:00-17:15): Fiskeørn 1 NV. Niels Peter Utzon
Nærå Strand (15:30-16:30): Skestork 1 R, Bramgås 2 R, Mørkbuget Knortegås 1 R, Gravand 123 R, Strandskade 51 R, Klyde 55 R, Islandsk Ryle 11 R, Rødben 40 R (+). Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Vindebyøre: Natugle 4 YF UF (1 ad. med 3 unger. Ved campingpladsen. Indrapporteret af Jan
Mann Nielsen.). Per Rasmussen
Odense Kanal: Rørsanger 1 YF SY ( I rørbevoksningen på nordlige spuleareal (slambassin) s.f. Lumby Rende. Muligvis drosselrørsanger. Ru, skærende klang. Frit komponeret eller maskinagtigt? Genhør påkrævet). Evald Mehlsen
Middelfart: Råge 50 R. Svend Aage Linderström
Nyborg: Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY. Svend Aage Linderström
Nyborg Slot: Gråand 5 R, Mursejler 5 R. Svend Aage Linderström
Teglværkskoven: Gransanger 1 SY, Bogfinke 4 SY. Svend Aage Linderström


           Jernspurv (Arkiv)             

Torsdag den 10. juni 2010.

Arreskov Sø: Havørn 1 2K. Erik Ehmsen
Espe: Tornirisk 2
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Faaborg Inderfjord
(12:45-13:00): Gråstrubet Lappedykker 15 FU/R , Skarv 5 FU, Havterne 1 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Husrødstjert 1 SY (Møllergade), Gærdesanger 1 SY (Matriklen). Anders Odd Wulff Nielsen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Rødstjert 1 M YF, Grå Fluesnapper 1 FU (Ser desværre ikke ud til at yngle i år.). Per Rasmussen
Stavre Skov/Stavreshoved: Rørhøg 1 YF (Enlig byttesøgende. Om yngler vides ikke. Ses ofte o.
Kerteminde.). Evald Mehlsen


          Sortstrube bynke

Onsdag den 9. juni 2010.

Svendborg, matriklen (22:20): Mursejler 1 R (I en halvfærdig rede lavet af Bysvale fløj Mursejleren til
overnatning. Den ligger i øjeblikket sammen med mindst 1 Bysvale, der kigger over redekanten!), Bysvale 4 R
Gulstav Mose
(09:00-13:00): Savisanger 1 SY. Per Rasmussen
Nørreballe Nor
: Havørn 1 R AD, Dværgterne 1 FU, Gul Vipstjert 1 R. Per Rasmussen
Espe
: Natugle 1. Strandtudser kvækker på livet løs
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Tingkær Skole, Birkum
(16:45): Bomlærke 1 SY. Per Rasmussen
Sundet, Faaborg
(11:05-11:30): Bramgås 6 R, Mursejler 30 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Holstenshuus, Diernæs
(09:00-10:50): Skarv 20 T, Knopsvane 2 YUF, Knopsvane 4 FOU PULL et kuld, Rød Glente 1 YFU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 YFU, Blishøne 4 YFU, Vibe 1 R, Stor Flagspætte 2 YFU et kuld, Landsvale 10 FU, Bysvale 10 YFU, Skovpiber 1 YFU, Nattergal 2 YFU, Sangdrossel 5 YFU, Gulbug 5 YFU, Gærdesanger 5 YFU, Tornsanger 10 YFU, Havesanger 4 YFU, Munk 7 YFU, Gransanger 4 YFU, Sortmejse 1 YFU, Spætmejse 2 YFU, Skovskade 1 FU, Husskade 2 FU, Ravn 1 R, Lille Gråsisken 1 YFU, Dompap 2 YSA. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Tøjstrup, Ryslinge
(11:40): Rød Glente 1 FU (Ved landevejen). Bodil og Hans Rytter
Kirkepladsen, Ringe (09:55-10:00): Rød Glente 1 OF. Peder Blommegård
Leammer (20:00): Havørn 2 R AD (De to voksne fugle set siddende over reden.). Michael Glentedal
Lille ø i Egensedybet (18:00): Havørn 1 R AD (Set under aftensejlads stående på lille ø i Egensedybet. flot syn). Michael Glentedal
Egeby efterskole (17:15): Hvepsevåge 1 R. Aksel Christensen
Nærå Strand
(16:30-17:00): Skestork 1 R, Islandsk Ryle 8 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Gulstav Mose: Sporadisk SY fra kl 9 og en time frem Savisanger 1 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY. Per Rasmussen
Gulstav Østerskov: Natugle 1 R, SY i rydning midt i skoven! Kærsanger 1 SY. Per Rasmussen
Nørreballe Nor: Havørn 1 AD R, Dværgterne 1 FU, Gul Vipstjert 1 R. Per Rasmussen
Ryslinge: Landevejen ved Tøjstrup Rød Glente 1 FU. Bodil og Hans Rytter
Ejlinge: Gravand 1 R, Gråand 2 R, Strandskade 4 R, Vibe 1 R, Rødben 3 R, Mudderklire 1 R, Stormmåge 250 R, Havterne 20 R, Gøg 3 R, Sanglærke 1 R, Engpiber 1 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Fiskehejre 3 R, Gravand 10 R, Storspove 34 R. Jens Bækkelund
Fyns Hoved: Knopsvane 1 R, Gravand 23, Gråand 4 R, Ederfugl 20 R, Toppet Skallesluger 3 R, Fasan 1 R, Blishøne 7 , Strandskade 5 R, Stor Præstekrave 2 R, Stormmåge 1 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 1 R, Havterne 1 FU, Sanglærke 10 SY, Digesvale 2 FU, Landsvale 25 FU, Solsort 2 R, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 3 SY, Råge 3 R, Gråkrage 10 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 2 SY. Henrik Gerner Baark
Vissenbjerg: Nord for motorvejen (Andebølle). Rørhøg 1 M AD SY. Stig Kjærgaard Rasmussen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 10 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Sorthalset Lappedykker 3 R, Skarv 8 R, Knopsvane 35 R, Grågås 75 R, Knarand 1 R, Krikand 12 FU, Gråand 75 R, Skeand 8 R, Troldand 75 R, Hvinand 3 R, Strandskade 6 FU, Vibe 1 R, Fjordterne 2 R, Gøg 2 SY, Sanglærke 2 SY, Landsvale 25 FU, Bysvale 60 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 2 R, Gulspurv 1 SY. Christian A. Jensen
Gamborg Inderfjord: Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 OF, Fasan 1 R, Gøg 1 SY, Solsort 5 SY, Sangdrossel 2 SY, Rørsanger 2 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Gransanger 4 SY, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 2 R, Rørspurv 6 SY. Christian A. Jensen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 27/5-2010:
                 Gøgen kukker på Fuglenes Dag d. 30. maj                
                 Ny fugleart for første gang i Danmark
                 Glente død af gift
                 Verden er blevet endnu en fugleart fattigere
                 Kun en ny fredning kan redde ynglefuglene i Tøndermarsken


             Spottesanger

Tirsdag den 8. juni 2010.

Gulstav Mose (06:45): Savisanger 1 SY, Pirol 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Brændeskov
: Musvåge 1 FU, Stær 300 FU. Poul Brugs
Nydamsmosen
: Agerhøne 2 R, Rørhøg 1 FU han, Løvsanger 1 YF. Leif Kristensen
Egeby efterskole (boldbanen)
(17:30): Gul Vipstjert 1 R (Thunbergi). Aksel Christensen
Nærå Strand (17:15): Havørn 1 R. Aksel Christensen
Fraugde-Kærby (16:15): Agerhøne 1 R. Lilly Sørensen
Nørreballe Nor (15:20): Knarand 16 R, Havørn 1 FU AD. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor (14:55-16:30): Knarand 17 R, Hvepsevåge 1 OF, Havørn 1 OF AD, Svaleklire 8 FU (Så er efterårstrækket i gang!). Niels Bomholt
Fredmosen (13:30-14:45): Rørdrum 1 HØ, Hvepsevåge 2 SØ, Lærkefalk 1 FU. Niels Bomholt
Håre Mose (11:40-12:15): Grønspætte 1 R, Ravn 1 R. Fritz Thomsen
Gulstav (11:30): Hvepsevåge 6 N, Sort Glente 1 Ø (Fløj lige over fugletårnet kl. 13.40 mod Keldsnor). Ella Mikkelsen
Faurskov, Hårevej (10:20): Rødrygget Tornskade 3 R han. Fritz Thomsen
Egebjerggaard Haveskoven (10:15-11:00): Hvepsevåge 1 OF, Ravn 2 R, Lille Korsnæb 25 R. Aksel Christensen
Gulstav (10:00-13:15): Hvepsevåge 6 TI, Sort Glente 1 TF (Kl. 13.10), Savisanger 1 HØ, Karmindompap 1 SY han. Niels Bomholt
Nedermarken, Brende Å (09:55): Bjergvipstjert 2 R. Fritz Thomsen
Gulstav Mose (09:00-13:30): Rørdrum 1 HØ, Savisanger 1 SY. Ella Mikkelsen
Magleby (06:00): Gul Vipstjert 1 SY. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Fredmosen (05:20): Rørdrum 1 SY, Sort Glente 1 SV, Nattergal 6 SY, Sivsanger 3 SY. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Prices Have: Grønspætte 1 R. Gunnar Knudsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Svendborg Rutebilstation Husrødstjert 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Thurø Rev: Strandskade 6 R, Vibe 12 , Rødben 10 YF K, Mudderklire 1 R, Dværgterne 1 R, Stær 250 FU. Arne Bruun
Dovns Klint
: Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 M R, Tornirisk 2 YF. Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav Mose: 4 PUL Gråstrubet Lappedykker 8 R, Rørhøg 1 F FU, Høres bedst fra området omkring parkeringspladsen Savisanger 1 SY, Kærsanger 1 SY, Sortkrage 1 R. Niels Bomholt
Gulstav: Hvepsevåge 6 TI, Karmindompap 1 M SY. Niels Bomholt
Gulstav: Hvepsevåge 6 N, den fløj over fugletårnet mod Keldsnor Sort Glente 1 Ø, Tårnfalk 1 R, Storspove 1 OF. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Lille Lappedykker 1 KA, Gråstrubet Lappedykker 3 , 4 PUL Gråstrubet Lappedykker 8 R, Rørdrum 1 KA, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 , Grågås 110 R, Gravand 4 R, Pibeand 1 R, Skeand 1 M R, Taffeland 4 R, Blishøne 1 R, Strandskade 9 R, Vibe 4 R, Svaleklire 1 R, Mursejler 5 FU, Digesvale 12 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 4 FU, Engpiber 1 SY, kl. 11.30 Savisanger 1 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Gråkrage 5 R,Stær 100 FU, Rørspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Vesterskov: Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gulbug 3 SY,Tornsanger 4 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Stær 1 SY, Bogfinke 2 SY,Tornirisk 2 SY, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Gulstav Østerskov: Gøg 1 KA, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 2, SY, Bogfinke 2 SY. Ella Mikkelsen
Gulstav Vesterskov: Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gulbug 3 SY, Tornsanger 4 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Stær 1 SY, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 2 SY, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Stor Præstekrave 1 R, Tornirisk 15 R, Rørspurv 3 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 19 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 8 R, Grågås 7 R, Gravand 17 R, Knarand 17 R, Skeand 3 R, Toppet Skallesluger 2 R, Hvepsevåge 1 OF, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 F R, Blishøne 48 R, Strandskade 3 R, Vibe 4 R, Svaleklire 8 FU, Fjordterne 2 FU, Mursejler 30 FU, Sanglærke 1 R, Landsvale 1 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Solsort 1 R, Rørsanger 1 R, Gulbug 1 R, Tornsanger 1 R, Gransanger 1 R, Musvit 2 R, Råge 15 FU, Gråkrage 1 R, Stær 3 R, Tornirisk 4 R, Rørspurv 4 SY. Niels Bomholt
Fakkebjerg: Mudderklire 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Nørreballe Nor: Knopsvane 6 , Knarand 16 R, Havørn 1 AD FU, Fjordterne 4 R. Ella Mikkelsen
Fredmosen: Hvepsevåge 2 SØ, Rørhøg 4 OF, Lærkefalk 1 AD FU, Gøg 1 OF, Kærsanger 2 R, Rørsanger 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R, Pungmejse 1 M FU, Husskade 1 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt
Faaborg: Nørregade Husrødstjert 1 SY. Jacob Sterup
Prises Have: Grønspætte 1 R. Gunnar Knudsen
Fangel: dømmestrup gadekær Grå Fluesnapper 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Fangel Mose: ikke ynglende Gråand 4 R, Ringdue 1 OF, Gøg 1 R, Sanglærke 3 R, Landsvale 2 OF, Nattergal 2 R, Solsort 1 R, Kærsanger 1 R, Rørsanger 4 R, Tornsanger 1 SY, Munk 1 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 3 R, Gråkrage 3 FU, Bogfinke 1 R, Gulspurv 2 R. Per Damsgaard-Sørensen


           Landsvale der bor i udstillingsbygningen ved Dovnsgaarden

Mandag den 7. juni 2010.

Gulstav: Vagtel 1 KA (Kan høres fra hele mosen. Den sidder på området nv for Gulstav Klint), Engpiber 3 SY, Savisanger 1 SY (Kan høres hvor vi ofte stod for at høre Dværgvagtel - fik SØB Søren Bøgelund til at lytte med ;-), Munk 6 SY, Karmindompap 1 SY
Keldsnor: Gravand 12 R, Pibeand 1 M R, Skeand 1 M R, Klyde 10 R, 1 Pull Vibe 8 R, Rødben 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Stær 6 FU
Rath: Gul Vipstjert 2 R (Ynglepar)
Purreskoven: Korttået træløber 1 FU, Munk 2 R, Grønirisk 4 R, Bogfinke 6 R, Stillits 2 R, Tornsanger 2 R, Hvid vipstjert 2 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 4 R, Grønspætte 1 HØ, Skovspurv 4 R, Stær 2 R, Solsort 4 R. Poul Brugs
Svanninge Bakker (19:00-19:45): Skovsanger 1 SY (Øst for "Trolden Finn".). Jacob Sterup
Odense Havn, Lindøterminal (17:00): Agerhøne 2 R. Lars Philip Nørtoft
Leammer (17:30): Havørn 1 R. Kresten Madsen
Ølundgaard Inddæmning/Firtalsstranden (21:15-21:45): Klyde 28 R, Lille Præstekrave 1 R, Havterne 54 R (På øen ud mod fjorden). Henrik Andersen
Hessum: Bomlærke 1 SY. Henrik Andersen
Romsø: Træløber 7 FU (Heraf mindst 3 sy). Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Sortemosen:
Sølvhejre 1 R (Fløj over bag hegnet, mod syd hvor jeg kun lige kunne skimte den. enkelt gang), Pibeand 2 R, Krikand 6 M R, Atlingand 1 R, Skeand 3 F R, Set flyve over den østligste ende af Sortemosevej Dobbeltbekkasin 1 TH, Rødben 2 R, Hvidklire 1 FU, Fuglen på rede er stået af Hættemåge 55 R, Hun ruger trods nok ca. 5 cm. vandstandsstigning stadig. Fjordterne 2 YF BR. Arne Bruun
Tved, Byhavegård: Fiskehejre 1 R, Troldand 2 M R, Lille Præstekrave 1 FU, Ringdue 2 YF BR, Sanglærke 4 SY, Landsvale 2 FU, Engpiber 2 YF FU, Hvid Vipstjert 7 , Husrødstjert 1 R, Tornsanger 2 SY, Tornirisk 4 R. Peder Rasmussen
Ulbølle: Natugle 2 JUV YF UF Niels Bomholt
Faaborg:  Mursejler 100 FU (På nordsiden af Faaborg). Jacob Sterup
Mose v/Svanningevej: Gulbug 1 SY. Jacob Sterup
Svanninge Bakker: Skovsanger 1 SY ( Lige øst for 'trolden Finn'), Korttået Træløber 1 SY. Jacob Sterup
Bilka - Odense: Strandskade 5 OF ( Ynglefugle fra lokalområdet; fløj rundt i flok, højlydt
kaldende.). Jacob Sterup
Bolbro: Sildemåge 2 R, Halemejse, Sydlig (europaeus) 1 R. Dieter Maaszen

            Unge af Husrødstjert Kullinggade Svendborg Foto: Anders Odd Wulff Nielsen


           Hvepsevåge Skagen

Søndag den 6. juni 2010.

Smørmosen, Thurø (14:30): Isfugl 1 R. Lars Philip Nørtoft
Vejlen, Tåsinge (14:15-14:25): Duehøg 1 Ø IMM hun. Jens-Gert Hansen
Sollerup (19:40-22:00): Dobbeltbekkasin 3 SY, Skovsneppe 2 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Harnbjerg, Langeland
(18:05): Havørn 1 OF. Niels Andersen
Botofte Skovmose
(14:15-16:30): Gråstrubet Lappedykker 33 R (Incl 7 unger), Knarand 5 R, Lille Præstekrave 3 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Gulstav Klint: Sort Glente 1 TF. Thorbjørn Eriksen, Finn Eriksen
Bagenkop (12:45-12:55):
Sort Stork 1 TF (Herefter nord, måske til rast Magleby Nor). Thorbjørn Eriksen, Finn Eriksen
Husby (11:30-13:30): Vagtel 2 SY (Mindst 2 syngende - har hørt dem før, men først i dag fået lyttet til optagelser på nettet. Ret umiskendelig :-)). Mads Syndergaard
Ml. Wedellsborg Hoved og Brandsø (15:00-15:30): Alk 9 S (I fuld sommerdragt). Mads Syndergaard
Hjortholm, Eskebjerg Have (10:45): Pirol 1 R. Lene og Fritz Thomsen
Vigelsø (10:15-11:45): Skestork 1 R IMM (10:40), Gravand 108 FU, Pibeand 3 FU, Knarand 6 FU, Klyde 68 FU. Dieter Maaszen
Slambassinet, Strandager (09:30): Lille Præstekrave 2 FU. Dieter Maaszen
Arreskov sø (08:30-11:00): Canadagås 88 R (Havde erobret gåseengen n. for godset), Knortegås 25 SØ, Rød Glente 1 OF, Havørn 1 R AD (Kl. 9.30-9.45). Henrik Kalckar Hansen
Bøjden Nor (07:05-11:05): Sortrygget Vipstjert 1 R. Gunnar Jørgensen
Grusgrave ved Birkum: Lille Præstekrave 1 R, Sorthovedet Måge 1 R AD (Har sandsynligvis rede ( og en mage ) i den høje vegetation midt på øen.). Martin Thomsen, Per Rasmussen
Grusgrave nord for Ibjerget: Lille Præstekrave 2 R (Sandsynligvis et YP), Sildemåge 7 R. Martin Thomsen, Per Rasmussen
Storskoven, Flyvesandet (09:30-14:40): Skovhornugle 2 R (Ad+juv. I går et andet kuld set ved fugletårnet af campister), Pirol 1 SY. Tim Hesselballe
Vester Egense Nabbevej (23:20): Vagtel 1 SY. Jens Christensen
Nislev (16:00):
Kongeørn 1 T (Observeret trækkende mod NV hen over Nislev generet af en flok larmende måger). Anne-Mette Sørensen, Lars Hugo Sørensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Kullinggade Husrødstjert 4 R (Det sædvanlige par - nu med to udfløjne unger.). Anders Odd Wulff Nielsen
Sortemosen: Gråstrubet Lappedykker 11, Fiskehejre 2, Heraf 5 store pull Grågås 11 R, Gravand 51, Pibeand 2 M FU, Krikand 6 M R, Gråand 50 R, Atlingand 3 M FU, Skeand 13 , Troldand 27 R, Rørhøg 1 F OF, Agerhøne 2 R, Stadig ca. 5 på rede - men og kyllinger så jeg ingen af Blishøne 82 R Lille Præstekrave 6 YF TH, Vibe 18 R, Orange ansigt og bryst, sort isse og nakke Brushane 1 M SDR FU 2 fugle kort i parringsflugt Dobbeltbekkasin 2 YF TH, Hvidklire 1 FU, 1 lå på rede på holm kl. 13 fra tårnet Hættemåge 3 YF BR Han fodrede hun 2 gange, hvor hun forlod reden på holmen og begge gange straks vendt retur til reden. + 10 cm. vand = oversvømmelse og - 10 cm. adgang for ræven Fjordterne 2 YF BR, Engpiber 2 YF SY, Nattergal 2 YF SY, Kærsanger 2 YF SY, Tornirisk 2 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Dælme sent, men der sku' jo tankes op først Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 60 Ø, S. vej 107 Rødstjert 1 M FU, S. vej 107 Gulbug 1 YF SY. Arne Bruun
Brændeskov (skoven): Sikkert terr. torieflugt men set kort Skovsneppe 3 OF. Arne Bruun
Eget Mose: Knopsvane 1 AD R, Gråand 12 M 2K+ R, Nattergal 1 SY, Kærsanger 1 SY, Karmindompap 1 SY. Jacob Sterup
Fakkebjerg: Hvepsevåge 1 N. Jacob Sterup
Gulstav: Hvepsevåge 1 N, Gulbug 15 R, Kernebider 2 OF. Jacob Sterup
Gulstav Mose: 1 på rede Toppet Lappedykker 2 AD R, Gråstrubet Lappedykker 5 , Skarv 1 R, Skeand 7 , Vandrikse 1 R HØ, Strandskade 2 AD R, Vibe 4 AD R, Fjordterne 1 FU. Jacob Sterup
Gulstav Vesterskov: Karmindompap 1 SY. Jacob Sterup
Gulstav Østerskov: Kun ét fløjt hørt. Pirol 1 R HØ. Jacob Sterup
Søgård Mose: Obs. fra Fakkebjerg [Indisk Gås] 1 R, Canadagås 9 2K+ R, Skeand 1 M R, Tårnfalk 1 FU. Jacob Sterup
Keldsnor: NV-hjørnet Vandrikse 1 R HØ. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Syddelen Sangsvane 2 2K+ R, Rørhøg 1 M AD FU, 2 på rede på ø i syddel + 1 der landede på ø i nordende Fjordterne 5 AD YF Sad i toppen af træ og kaldte/sang ved vejen øst for syddelen. Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 YF. Jacob Sterup
Karlsmosen, Egeskov: Nattergal 1 R. Eskild Nielsen
Bøjden Nor: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 13, Fiskehejre 5, Knopsvane 2 OF, Grågås 7, Gravand 14, Gråand 11 R, Taffeland 1 M FU, Troldand 3 R, Toppet Skallesluger 4 R, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 1 OF, Blishøne 14, Strandskade 9, Alle klyder, som rugede d. 23.05.2010, er forsvundet. Hvorfor vides ikke - måske højvande Klyde 2 R, Stor Præstekrave 14, Vibe 9, Rødben 14, Hættemåge 3, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 5, Svartbag 2, Splitterne 1 FU, Havterne 3, Ringdue 9, Gøg 1 SY, Sanglærke 14, Digesvale 9, Landsvale 13 FU, Bysvale 1 FU, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 5, Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (yarrellii) 1 FU, Rødstjert 3, Solsort 8, Rørsanger 2, Gulbug 6, Tornsanger 13, Havesanger 4, Munk 2, Gransanger 7, Blåmejse 1 R, Musvit 3, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 2, Ravn 1 R HØ, Bogfinke 6, Stillits 3 R, Tornirisk 15, Gulspurv 5, Rørspurv 6. Gunnar Jørgensen
Hverringe Skove: Huldue 1 R, Lille Korsnæb 12 OF. Bo K. Stephensen
Pludderholm: Gravand 2 R. Dieter Maaszen
Slambassinet: Lille Præstekrave 2 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø: Skarv 310 R, Skestork 1 IMM R, Gravand 108 FU, Pibeand 3 FU, Knarand 20 FU, Krikand 4 FU, Skeand 18 FU, Troldand 18 FU, Klyde 68 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 2 FU, Sildemåge 2 R. Dieter Maaszen
Bogense Havn: Stormmåge 25, Sølvmåge 15, Havterne 2 FU, Bysvale 2 FU. Per Teilmann
Hasmark Strand + hav v/Enebærodde: Fiskeørn 1 N. Gabor Graehn
Lundeborg: Stormmåge 5, Sølvmåge 8, Digesvale 1 FU, Bysvale 5 FU. Per Teilmann
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 R, Dværgterne 2 FU. Jens Bækkelund
Bogense: Vestre enge. Stær 150 FU, Midtermolen. Husrødstjert 1 SY. Jens Bækkelund
Flyvesandet: Skovhornugle 1 JUV R. Jens Bækkelund


             Blåhals nordisk race fanget af Rolf Christensen

Lørdag den 5. juni 2010.

Vornæs Skov (15:00): Havørn 1 OF. (3 gange set den gamle havørn ( meget hvid hale og hoved) flyvende hen over skovbrynet/eng og han landende cirKa ved søen i skoven). Skovfoged Klaus Jørgensen, Bettina Gerti Groß
Fredmosen
(21:30): Rørdrum 1 SY, Nattergal 8 SY, Savisanger 1 SY, Sivsanger 2 SY. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor
(11:30): Dværgterne 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Nakkebølle Inddæmning
(06:45-08:30): Knarand 12 R, Atlingand 5 R, Fiskeørn 1 N (Snuppede 1 fisk og trak videre mod nord). Niels Bomholt
Næsbyhoved Skov (18:36): Canadagås 10 N (Flok på 10-30 fugle fes forbi haven i retning mod fjorden. Set uden kikkert i et kvart sek. pga. dårligt udsyn pga. træer. Men de var tæt på!). Tim Hessselballe
Ølund (16:20-16:40): Agerhøne 2 R. Michael Mosebo Jensen
Firtalsstranden (15:00-16:10): Gravand 108 R, Pibeand 5 R, Knarand 11 R, Klyde 69 R, Lille Præstekrave 4 R, Dværgterne 2 R, Gul Vipstjert 2 R. Michael Mosebo Jensen
Leammer: Havørn 3 R (2Ad, 1 unge). Anders Vedel
Teglværksskoven, Nyborg (14:50-15:00): Huldue 1 HØ. Hans Rytter
Slambassinet, Strandager (13:55-14:30): Knarand 5 R. Michael Mosebo Jensen
Grusgrave v/Birkum (10:50-15:30): Lille Præstekrave 2 R, Digesvale 100 FU. Ella Mikkelsen
Æbelø (13:00-15:00): Hvepsevåge 2 N, Rød Glente 2 N, Pirol 2 SY. Martin Søgaard
Tarup Grusgrave (04:00-10:30): Bomlærke 1 OF (Hørt overflyvende mod vest.). Jacob Sterup, Hans Rytter
Kalvehave/Måle: Huldue 1 SY. Bo K. Stephensen
Flyvesandet:
Biæder 10 N (Min. Set om eftermiddagen). Jørgen Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Monnet - Tåsinge: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 1 R, Gravand 3 R, Pibeand 1 M R, Gråand 2 R, Musvåge 1 FU, Opdaget R på stub 12:56. Opholdt sig på lokaliteten til jeg gik. Vandrefalk 1 R, Strandskade 6 R, Storspove 1 R, Rødben 3 R, Fjordterne/Havterne 3 R, Dværgterne 1 R, Ringdue 1 R, Tyrkerdue 1 R, Gøg 1 SY, Sanglærke 4 R, Landsvale 3 FU, Bysvale 1 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Nattergal 1 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 3 SY, Gransanger 1 SY, Stær 6 OF, Skovspurv 3 R, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 1 M R, Gulspurv 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Mølleskov v/Skjoldemose: Ringdue 3 R, Mursejler 2 OF, Stor Flagspætte 1 YF BR, Landsvale 5 FU, Rødhals 1 R, Sangdrossel 1 R, Tornsanger 2 R, Topmejse 1 R, Sortmejse 2 R, Blåmejse 1 R, Musvit 3 R, Spætmejse 1 R, par midt i skoven Rødrygget Tornskade 2 R, Bogfinke 1 SY, Dompap 1 R, Gulspurv 1 SY. Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 34 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 18 R, Grågås 11 R, Gravand 4 R, Knarand 12 R, Krikand 6 R, Atlingand 5 R, Skeand 5 R, Taffeland 40 R, Troldand 48 R, Toppet Skallesluger 3 R, Rørhøg 1 M OF, Musvåge 1 R, Fiskeørn 1 FU N, Blishøne 28 , Strandskade 1 R, Vibe 11 R, Svaleklire 1 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 3 R, Fjordterne 6 R, Gøg 4 R, Digesvale 5 FU, Landsvale 6 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 2 R, Rødstjert 1 M SY, Sangdrossel 1 R, Kærsanger 4 SY, Rørsanger 3 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 R, Musvit 3 R, Husskade 1 R, Råge 1 OF, Gråkrage 2 R, Stær 50 1K R, Skovspurv 8 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 5 R. Niels Bomholt
Teglværkskoven: Huldue 1 R. Hans Rytter


         Rødrygget tornskade Horne Næs Foto: Leif Kristensen

Fredag den 4. juni 2010.

Egsgyden/Horne Næs (08:30): Rødrygget Tornskade 2 FU. Leif Kristensen
Dalkildegård/Golfbanen
(11:20): Grønspætte 1 OF. Leif Kristensen
Sundet, Faaborg
(11:10-12:30): Sorthalset Lappedykker 18 YFU, Lille Lappedykker 1 FOU, Toppet Lappedykker 8 YFU, Gråstrubet Lappedykker 20 YFU, Skarv 3 R, Knopsvane 10 YFU, Grågås 70 R AD, Gravand 2 FOU, Gråand 20 R 13 pull, Knarand 4 FOU, Skeand 1 R han, Taffeland 30 R, Troldand 15 R, Grønbenet Rørhøne 1 FOU, Blishøne 50 FOU, Fjordterne 1 FOU, Gøg 2 SY, Sivsanger 1 SY, Kærsanger 2 SY, Rørsanger 8 SY, Gulbug 1 SY, Rørspurv 8 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Mesinge (07:45): Hvepsevåge 1 NV. Lars Philip Nørtoft
Agernæsgård Agernæs (12:45): Stenpikker 1 R. Aksel Christensen
Gulstav Østerskov (12:30): Pirol 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Gulstav Vesterskov (12:00): Pirol 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Fyns Hoved (09:30-13:20): Hvepsevåge 6 TF (1, 12:35 NV , 5, 12:55 TF), Tejst 1 FU. Dieter Maaszen
Mejlø (08:50): Tejst 1 FU. Dieter Maaszen
Fællesstrand /Tornen (08:15): Islandsk Ryle 1 FU, Dværgterne 2 FU. Dieter Maaszen
Nærå Strand (07:45-08:15): Stor Præstekrave 23 R, Kærløber 2 R. Aksel Christensen

Fyns Hoved: 5 TV. 12:55 6 ialt Hvepsevåge 1 NV,  Tårnfalk 1 FU, Sildemåge 1 FU, Tejst 1 FU, Engpiber 2 FU, Gulbug 2 SY, Grønirisk 3 R, Tornirisk 3 FU, Gulspurv 3 R. Dieter Maaszen
Fællesstrand/Tornen: Islandsk Ryle 1 FU, Dværgterne 2 FU. . Dieter Maasze
Holmstrup: krydsede motorvejen lige foran bilen. tæt på påkørsel Pirol 1 F OF. Michael Vecht
Mejlø (inkl. Enø): Tejst 1 FU. Dieter Maaszen
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Nattergal 1 SY, Ravn 2 OF. Arne Bruun
Sydf. Øhav: Rødlok: Kærsanger 2 YF SY. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Og 250 til som nok også var mørkbugede. Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 245 Ø. Arne Bruun
Åmosen: Ringdue 5 R, Tyrkerdue 3 R, Gøg 2 SY, Stor Flagspætte 2, Solsort 3 SY, Gransanger 4 SY, Gulspurv 2 SY. Anders Odd Wulff Nielsen


              Iholm rev mod øst d. 2. juni 2010.

Onsdag den 2. juni 2010.

Iholm (16:00): Skarv 12 R, Gråand 8 R, Ederfugl 20 R, Toppet Skallesluger 6 R, Strandskade 6 R, Stormmåge 160 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 4 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 1 SY
Lundeborg Ny Camping
(22:00): Bramgås 500 NØ. Poul Brugs
Purreskoven:
Korttået træløber 1 Fu. Poul Brugs
Langemarken ved Ulbølle
: Gul Vipstjert 1. Niels Andersen
Svanninge Bakker
(08:00-10:00): Dompap 2 FU, Grønirisk 1 FU, Tornsanger 3 SY, Munk 4 SY/FU, Gulspurv 4 SY/FU, Bogfinke 6 SY, Grønspætte 2 HØ, Gravand 2 OF, Solsort 6 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Stær 8 FU, Grandsanger 3 SY, Stor Flagspætte 2 FU, Musvåge 1 R, Skovpiber 1 R, Sangdrossel 2 FU, Løvsanger 2 SY, Havesanger 1 SY. Leif Kristensen
Horne Land
: Slørugle 1 par. (Sløruglen har ynglet på Horne Land i 2-3 år. Måske er der mere end et par, for uglerne er set på mere end en lokalitet. Sløruglerne er sårbare overfor hårdt vintervejr med snedække, og desværre er mange slørugler gået til i denne vinter. Heldigvis er der mindst et par, som har overlevet på Horne land, og de har unger nu) . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Grusgrave ved Birkum
(09:30-10:30): Sorthovedet Måge 2 R, Digesvale 100 FU. Dieter Maaszen
Nærå Strand
(09:00-10:20): Islandsk Ryle 12 FU, Almindelig Ryle 250 FU. Ella Mikkelsen
Egebjerggård Storskov (06:45-09:00): Ravn 1 HØ. Ella Mikkelsen
Flyvesandet (20:21): Mosehornugle 1 FU. Lars Hugo Sørensen
Nærå Strand (21:45-22:00): Canadagås 19 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Arreskov Sø: Nattergal 6 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Faaborg: Husrødstjert 1 SY (Ved Hardy (krydset Markedspladsen/Lagonis Minde)). Jacob Sterup
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 33 R, Knopsvane 4, AD + Pulli Grågås 14 YF UF, Gravand 2 R, Gråand 5 R, Troldand 6 R, Blishøne 6 FU, Strandskade 3 R, Vibe 3 R, Rødben 4 R, Sølvmåge 9 R, Havterne 2 R, min.Koloni nær fyret. Digesvale 60 FU, Landsvale 4 FU, Rørsanger 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 3 SY, Gråkrage 2 FU, min. Stær 25 FU, Tornirisk 2 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 2 SY. Hanne Kapala
Grusgrave v/Tarup-Davinde: Troldand 4 R, Musvåge 1 FU, Sorthovedet Måge 2 R, Digesvale 100 FU. Dieter Maaszen
Egebjerggård Storskov: Skarv 2 OF, Fiskehejre 1 R, Gravand 4 R, Gråand 4 R, Troldand 2 R, Toppet Skallesluger 2 OF, Musvåge 2 R, Fasan 20 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Ringdue 12 R, Gøg 1 KA, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 3 SY, Sangdrossel 1 FU, Havesanger 1 SY, Munk 9 SY, Gransanger 7 SY, Løvsanger 4 SY, Halemejse 2 R, Musvit 2 SY, Skovskade 6 R, Gråkrage 4 R, Ravn 1 KA, Bogfinke 8 SY, Grønirisk 1 FU, Lille Korsnæb 1 R, Gulspurv 4 SY. Ella Mikkelsen
Flyvesandet: Ringdue 3 R, Sanglærke 6 SY, Landsvale 4 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Jernspurv 1 SY, Tornsanger 2 SY , Gransanger 1 SY, Stillits 1 R, Tornirisk 4 R, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Gravand 14 R, Strandskade 3 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 3 R, Islandsk Ryle 12 FU, Almindelig Ryle 250 FU, Lille Kobbersneppe 4 FU, Storspove 2 R, Rødben 5 R, Splitterne 6 R, Gråkrage 2. Ella Mikkelsen
Bogense Havn: Midtermolen. Husrødstjert 1 SY. Jens Bækkelund


             Kærsanger SY Hvidkilde sø

Tirsdag den 1. juni 2010.

Hvidkilde Sø (17:00-17:35): Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Rødhovedet And 1 F R (Lå midt på søen - dykkede af og til efter føde - hannen var ikke at se - heller ingen Pull), Rørhøg 1 M OF, Blishøne 1 YF UF, Strandskade 4 R, Kærsanger 1 SY, Havesanger 1 SY
Fakkebjerg
(11:10): Rød Glente 2 FU. Ella Mikkelsen
Keldsnor
(10:10-11:50): Rødrygget Tornskade 1 R, Karmindompap 1 SY. Ella Mikkelsen
Gulstav mose
(09:00-10:00): Rørdrum 1 HØ, Rød Glente 1 N (Kl. 10.00). Ella Mikkelsen
Gulstav Vesterskov
(07:30-09:00): Rødrygget Tornskade 1 R, Karmindompap 2 R (Han og hun). Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor
(13:00-15:00): Skægmejse 3 R. Ella Mikkelsen
Tange å
(15:00): Tornsanger 1 R, Gulbug 1 R, Grønspætte 1 R. Poul Brugs
Svanninge Bjerge
(09:15-10:15): Rødrygget Tornskade 2 YF, Stor Flagspætte 2 YF. Leif Kristensen
Trente Mølle
(22:20): Skovsneppe 1 OF. Niels Bomholt
Espe
: Sildemåge 1 R (ny art på matriklen), Sølvmåge 3 R
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Nabgyden
(09:30-11:00): Hvepsevåge 2 NØ, Havterne 1 FU, Rødstjert 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Munk 2 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Østerøsø
: Dværgterne 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Dømmestrup
(17:00): Lille Præstekrave 1 R. Anne Veber Døssing
Firtalsstrand
(14:45-15:00): Knarand 28 FU, Klyde 60 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø
: Stor Præstekrave 27 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Dværgmåge 2 R 2K, Sortterne 1 R. Kurt Due Johansen
Egense Fjord
(13:00): Lille Kobbersneppe 130 FU. Dieter Maaszen
Hasmark Strand + Hav
(12:30): Dværgterne 1 FU. Dieter Maaszen
Nærå Strand, Agernæs Flag
(08:10-10:55): Strandhjejle 26 FU, Dværgterne 2 FU, Skovhornugle 1 FU. Dieter Maaszen
Wedellsborg
(10:10): Ravn 4 R. Frits Thomsen
Håre Bjerge (09:35): Rødrygget Tornskade 1 R han. Frits Thomsen
Horseklint (09:30-11:30): Hvepsevåge 7 N, Lærkefalk 1 N , Dværgterne 2 R, Gul Vipstjert 9 TF. Søren Gjaldbæk
Faurskov (09:10): Rødrygget Tornskade 3 R (2 han + 1 hun), Ravn 1 R. Frits Thomsen
Fyns Hoved (05:30-07:30): Tejst 5 R, Stenpikker 1 R hun, Vindrossel 1 R, Gulbug 6 SY, Rødrygget Tornskade 2 R (Par). Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Gøg 1 YF SY, Natugle 3 PUL R. Arne Bruun
Fakkebjerg: Rød Glente 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Gøg 1 OF, Mursejler 2 FU, Sanglærke 2 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Gråkrage 4 R, Bogfinke 1 SY. Ella Mikkkelsen
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 4 , Skarv 1 OF, Rørdrum 1 KA, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 7 , Grågås 52 R, Gravand 6 R, Gråand 3 R, Taffeland 3 R, kl. 10.00 Rød Glente 1 N, Rørhøg 1 F FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 3 R, Vibe 4 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 2 R, Digesvale 4 FU, Landsvale 1 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Musvit 1 SY, Gråkrage 4 R. Ella Mikkkelsen
Gulstav Vesterskov: Vibe 2 OF, Ringdue 3 R, Gøg 3 KA, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 2 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 4 SY, Gransanger 4 SY, Blåmejse 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 F R, Skovskade 1 R, Gråkrage 1 R, Stær 3 R, Bogfinke 4 SY, Grønirisk 1 SY, Karmindompap 2 . Ella Mikkkelsen
Keldsnor: Toppet Lappedykker 3 R, Grågås 14 R, Taffeland 1 R, Troldand 6 R, Gøg 1 KA, Mursejler 4 FU, Digesvale 4 R, Bysvale 1 FU, Solsort 1 SY, Sangdrossel 2 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 4 SY, Havesanger 1 SY, Munk 3 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 3 SY, Rødrygget Tornskade 1 M R, Stær 1 R, Bogfinke 1 SY, Karmindompap 1 SY, Gulspurv 2 SY. Ella Mikkkelsen
Siø: Grågås 16 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Gravand 4 R, Skeand 6 R, Toppet Skallesluger 1 R, Strandskade 4 R, Vibe 6 R, Hættemåge 300 R, koloni Sølvmåge 420 R, Svartbag 3 R, Splitterne 4 R, Sanglærke 1 SY, Tornsanger 1 SY. Ella Mikkkelsen
Skovsgård: Landsvale 1 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 1 SY, Tornsanger 2 SY, Gråkrage 3 R. Ella Mikkkelsen
Søgård Mose: Knopsvane 2 R, Gravand 6 R, Skeand 2 R, Taffeland 2 R, Blishøne 6 R, Vibe 1 R. Ella Mikkkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 14 , Gravand 7 R, Knarand 4 R, Gråand 8 R, Skeand 7 R, Taffeland 1 R, Hvinand 4 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 2 , Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Blishøne 42 R, Klyde 3 R, Vibe 1 R, Hættemåge 5 R, Fjordterne 2 FU, Ringdue 2 R, Gøg 1 KA, Mursejler 4 FU, Sanglærke 1 SY, Digesvale 4 FU, Landsvale 1 FU, Bysvale 3 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 1 SY, Sivsanger 1 R, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 4 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Skægmejse 3 R, Musvit 1 R, Råge 28 R, Gråkrage 2 R, Stær 2 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY, Stillits 3 R, Tornirisk 1 R, Rørspurv 2 R. Ella Mikkkelsen
Lyø: Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 2 FU, Skeand 3 , Taffeland 2 M R, Troldand 6 M R, Ederfugl 15, Toppet Skallesluger 2 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Klyde 2 FU, Hættemåge 20 YF, Stormmåge 250 YF, Sølvmåge 500 YF, Havterne 60 YF. Mogens Foxil
Trente Mølle m.m.: Skovsneppe 1 OF. Niels Bomholt
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Natugle 4 YF UF (Ungerne fodres af den ene forældrefugl. Tilsyneladende med en ung stær.). Per Rasmussen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Knopsvane 2 YF UF (Begge forældredyr var ringmærket. Med gul farvering på højre ben med skriften MC3 og MC6, samt metalring på venstre ben), Tårnfalk 1 FU, Hvid Vipstjert 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 22 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Grågås 6 R, Krikand 2 FU, Gråand 5 R, Troldand 3 R, Ederfugl 7 R, Toppet Skallesluger 4 R, Blishøne 2 R, Strandskade 6 R, Vibe 8 R, Rødben 6 R, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 50 R, Svartbag 25 R (Størstedelen var ungfugle), Splitterne 1 FU, Fjordterne 1 R, Dværgterne 3 R, Ringdue 9 R, Gøg 1 SY, Sanglærke 1 SY, Digesvale 100 FU, Landsvale 10 FU, Jernspurv 2 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 2 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 1 R, Husskade 1 OF, Stær 2 R, Grønirisk 2 R, Tornirisk 4 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 2 M SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Odense, Lerchesgade Jernspurv 1 SY, Tornsanger 1 SY, Grønirisk 1 SY. Jørgen Lund Bjerregaard
Egense Fjord: Lille Kobbersneppe 130 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand: Knarand 28 FU, Atlingand 1 M R, Klyde 60 FU. Dieter Maaszen
Hasmark Strand + hav v/Enebærodde: Dværgterne 1 FU. Dieter Maaszen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Stor Præstekrave 11 FU, Strandhjejle 24 FU, Lille Kobbersneppe 15 OF, Splitterne 19 R, Dværgterne 2 FU, Skovhornugle 1 FU. Dieter Maaszen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 R, Grågås 55 R, Gravand 39 R, Gråand 2 R, Skeand 4 M R, Troldand 4 M R, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Strandskade 80 R, Klyde 6 R, Vibe 22 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Rødben 5 R, Hættemåge 19 R, Stormmåge 30 R, Ringdue 2 R, Gøg 2 SY, Sanglærke 1 SY, Landsvale 4 OF, Kærsanger 4 SY, Rørsanger 4 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Gransanger 1 SY, Allike 8 R. Jens Bækkelund


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk