Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                       chart.dk  

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008][2009][2010]

UGE 22. - 26. ( 1. juni - 30. juni 2011).                     Sidst opdateret 02 juli 2011 08:38:12 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

 


           Gulbug (arkiv)

Torsdag den 30. juni 2011

Møllehøj vest for Tranekær (16:00-16:15): Digesvale 25 YP. Claus Dalskov
Ringe ved fjernvarme
(15:50): Rød glente 1 R. Henrik Knudsen
Hesselagergård
: Tårnfalk 1 YF med 5 Pull ialt 7 stk. Poul Brugs Rasmussen
Oure
(16:45): Rød Glente 1 OF AD (Afsøgte lavt langs landevejen ved skolerne). Jan Stener Jørgensen
Sundet, Faaborg
(11:15-12:15): Fiskehejre 4 FU, Knarand 2 YUF 11,16, Knarand 20 FU, Skeand 15 FU, Taffeland 40 R, Taffeland 1 YUF 2 pull, Blishøne 200 FU, Strandskade 3 FU, Hættemåge 7 R Juv, Mursejler 30 FU, Sivsanger 1 YUF, Sivsanger 1 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Vestermaden, Mesinge
(10:40-11:00): Stenpikker 1 R. Ole Reuther
Husby Strand, Wedellsborg (10:30):
Sølvhejre 2 FU (I flok med fiskehejre). Kirsten Pedersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Arreskov Sø: Skarv 3 R, Lille Præstekrave 3 FU, Almindelig Ryle 2 FU, Brushane 1 M FU, Tinksmed 1 FU, Fjordterne 9 R, Ravn 2 R. Erik Ehmsen
Dybmose: Fiskeørn 1 OF. Jørn Vinther Sørensen
Assistens Kirkegård, Odense: Stor Flagspætte 4 YF UF. Evald Mehlsen
Vestermade: Storspove 10 FU, Stenpikker 1 R. Ole Reuther
Helnæs Made: Grågås 16 R, Gravand 29, Krikand 25 R, Skeand 2 R, Blishøne 2 R, Strandskade 4 R, Klyde 11, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 4 R, Almindelig Ryle 51 FU, Brushane 2 M R,Rødben 11 R. Per Damsgaard-Sørensen
Husby Strand, Wedellsborg: Rørhøg 1 M AD FU, Brushane 5. Geoffrey Charles Preston
Husby Strand, Wedellsborg
: Skarv 3 R, Sølvhejre 2 FU, Fiskehejre 14 FU, Knopsvane 2 R, Grågås 66 R, Knarand 2 R, Gråand 14 R, Troldand 2 R, Musvåge 1 OF, Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 8, Vibe 6 FU, Almindelig Ryle 6 FU, Brushane 4 FU, Rødben 4 FU, Sanglærke 5 SY, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 8 R, Tornsanger 1 SY, Ravn 2 OF. Kirsten Pedersen


          Hedelærke fra "Den tilsandede kirke, Skagen"

Onsdag den 29. juni 2011

Hesselagergård: Tårnfalk 1 YF med 5 Pull. 4 unger er fløjet ud. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg Ny Camping: Mursejler 8 OF, Sangdrossel 1 SY. Poul Brugs Rasmussen
Hårevej v.Favrskov (12:15): Rødrygget Tornskade 1 R AD han. Dieter Maaszen
Husby Strand (09:30-11:30):
Sølvhejre 2 FU (9:30), Pibeand 3 FU. Dieter Maaszen
Føns Vang (07:40-09:05): Toppet Lappedykker 58 FU, Sorthalset Lappedykker 25 FU, Knarand 27 FU, Lille Præstekrave 1 FU. Dieter Maaszen
Faurskov - Håre, ved fårefolden (09:15-09:30): Rødrygget Tornskade 2 YP, Ravn 5 R. Frits Thomsen
Wedellsborg (08:15-09:00):
Sølvhejre 2 R, Havørn 1 R. Frits Thomsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 9, Gråstrubet Lappedykker 86, Sorthalset Lappedykker 5, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 5 R, Grågås 90 R, Pibeand 6 R, Knarand 19 R, Krikand 4 R, Gråand 25 R, Atlingand 1 F R, Skeand 17 R, Taffeland 10 R, Troldand 25 R, Grønbenet Rørhøne 5 R, Blishøne 215, Strandskade 8 R, Klyde 10 R, Stor Præstekrave 10 R, Vibe 20 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 1 R, Sortklire 5 R, Rødben 4 R, Hvidklire 3 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 9 R, Dværgmåge 1 AD R, Hættemåge 140, Stormmåge 2 R, Fjordterne 2 R, Sanglærke 2 R, Kærsanger 1 R.Ole Goldschmidt
Flådet, Tranekær: Trane 2 R. Kirsten Pedersen
Flådet, Tranekær: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 40 R, Trane 2 R. Ole Goldschmidt
Fredmosen: Rørhøg 9 R, Fjordterne 2 R, Gøg 1 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 3 AD R, Strandskade 5 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 15 R, Brushane 2 R, Tinksmed 1 R, Fjordterne 1 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 17 R, Grågås 5 R, Knarand 2 R, Gråand 15 R, Skeand 4 R, Taffeland 4 R, Troldand 37 R, Hvinand 4 R,
Sort Glente 1 OF, Rørhøg 3 R, Vandrikse 2 R, Blishøne 115 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 3 R, Rødben 4 R, Hvidklire 1 R, Sølvmåge 3 R, Havterne 8 R, Sanglærke 3 R, Engpiber 1 R, Rørsanger 4 R, Rødrygget Tornskade 2 R. Ole Goldschmidt
Løkkeby Enge: Gråstrubet Lappedykker 6 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 3 R, Grågås 65 R, Gravand 2 R, Krikand 22 R, Gråand 6 R, Atlingand 5 R, Skeand 6 R, Taffeland 2 R, Blishøne 20 R, Vibe 2 R, Kærsanger 1 SY, Stillits 2 R. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø: Grågås 34 R, Rørhøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Vibe 18 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev By: Hvepsevåge 2 AD YF TH. Ole Goldschmidt
Gråsten Nor: Rørhøg 1 R, Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 1 R, Hjejle 2 R, Vibe 60 R, Storspove 15 R. Arne Bruun
Bispeenge: Fiskehejre 11 R, Grågås 8 FU, Rørhøg 1 OF, Vibe 34 FU, Rødben 1 OF, Landsvale 20 OF. Gunhild Brink
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 6 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 15 FU, Engpiber 1 R, Rørsanger 2 R, Rørspurv 5. Søren G. Nielsen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R, Rørhøg 3 R. Lars Andersen
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 20 R, Grågås 10 R, Gravand 15 R, Gråand 8 R, Troldand 10 R, Strandskade 4 R, Klyde 20 R, Stor Præstekrave 4 FU, Almindelig Ryle 2 FU, Rødben 2 R, Hættemåge 20 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 10 R, Fjordterne 2 R, Dværgterne 1 R, Digesvale 80 FU, Engpiber 2 FU, Hvid Vipstjert 40 FU, Rørsanger 2 SY, Gulbug 1 SY, Grønirisk 2 FU, Rørspurv 2 SY. Søren Blanke
Neverkær: Havørn 1 AD OF, Kærsanger 2 SY. Lars Kristensen
Søndersø Skov: Hvepsevåge 1 OF. Lars Kristensen
Favrskov Bjerge: Rødrygget Tornskade 1 M AD R. Dieter Maaszen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 58 FU, Sorthalset Lappedykker 25 FU, Knarand 27 FU, Taffeland 32 FU, Hvinand 5 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Fjordterne 2 FU. Dieter Maaszen
Husby Strand, Wedellsborg:
Sølvhejre 2 AD FU, Fiskehejre 15 R, Pibeand 3 FU, Knarand 2 FU, Musvåge 1 OF, Brushane 5 M FU, Svaleklire 1 OF. Dieter Maaszen
Ejby Mølle: Knopsvane 6 YF UF (1 AD + 5 unger). G. Antonio Obando-Calderón


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 23/06-2011:
            Fyn er fin – nu også for traner
            Saltholm tiltrækker et stigende antal rovterner
            Katastrofen for marskens fugle fortsætter
            Ugens fuglested: Tystrup-Bavelse Søerne


             Natravn Skagens Klitplantage. Desværre var blitz nødvendig ved midnatstid!

Tirsdag den 28. juni 2011

Hesselagergård: Tårnfalk 1 YF med 3 Pull i redehullet. 2 unger er fløjet ud. Poul Brugs Rasmussen
Svanninge Bakker/Bjerge
(06:50-09:30): Grønspætte 1 R, Misteldrossel 1 FU, Rødrygget Tornskade 2 FU. Niels Bomholt
Ringe
(13:00): Rød Glente 2 FU (Langs motorvejen). Kurt Hansen
Lindkær
(13:30-15:30): Hvepsevåge 1 OF, Havørn 2 R (Ad + 3k. Det sædvanlige par), Duehøg 1 OF han. Per Rasmussen
Wedellsborg (09:10):
Sølvhejre 2 R. Frits Thomsen
Filshuse, Sandager, Assens (15:00): Vagtel 1 SY (På nyslået eng). Ole H. Scharff
Mesinge (15:30):
Hvid Stork 1 SV (Fløj meget lavt hen over matriklen, tog herefter højde og fløj sydvest). Mona, Ole Reuther
Vestermaegyden, Mesinge (08:45-09:00): Vagtel 2 SY (I henholdsvis vårbyg og sukkerroer), Gul Vipstjert 2 YP (I vårbyg). Ole Reuther
Enebærodde (11:00): Rødrygget Tornskade 1 R AD han (11:00). Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Rudkøbing: Stor Præstekrave 2 R, Vibe 4 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 7 R, Sanglærke 2 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing Vejle: Plettet Rørvagtel 1 SY. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Pibeand 4 R, Knarand 19 R, Krikand 4 R, Skeand 15 R, Troldand 2 F R, Rørhøg 1 R, Strandskade 10 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 20 R, Brushane 8 R, Rødben 4 R, Fjordterne 14 R, Dværgterne 2 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stor Præstekrave 2 R, Brushane 4 R, Hvidklire 8 R, Tinksmed 2 R, Dværgterne 6. Ole Goldschmidt
Svanninge Bakker: Gravand 2 OF, Hættemåge 1 FU, Ringdue 3 R, Mursejler 9 OF, Grønspætte 1 AD R, Landsvale 4 FU, Skovpiber 3 SY, Hvid Vipstjert 6 R, Solsort 3 R, Sangdrossel 7 FU, Misteldrossel 1 FU, Tornsanger 7 R, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 4 R, Spætmejse 1 R, Råge 30 FU, Gråkrage 3 FU, Bogfinke 2 R, Grønirisk 1 OF, Tornirisk 2 R, Gulspurv 6 R. Niels Bomholt
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Ringdue 1 R, Mursejler 6 FU, Landsvale 2 FU, Skovpiber 2 SY, Solsort 2 R, Sangdrossel 3 FU, Gransanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 2 FU, Gråkrage 3 FU, Grønirisk 1 R, Tornirisk 3 R, Gulspurv 3 SY. Niels Bomholt
Faaborg Havn: Stormmåge 50 AD YF. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Skarv 13 R, Fiskehejre 9 R, Knopsvane 14, Grågås 50 R, Gravand 17, Krikand 3 R, Gråand 46, Taffeland 8 R, Troldand 32 R, Hvinand 6 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 11 R, Strandskade 8, Klyde 14, Lille Præstekrave 5, Stor Præstekrave 15, Vibe 21, Brushane 4 FU, Rødben 6 R, Hvidklire 4 FU, Svaleklire 2 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 25, Stormmåge 17 R, Sølvmåge 9 R, Svartbag 3 R, Havterne 7, Ringdue 4 R, Tyrkerdue 1 FU, Sanglærke 10, Digesvale 52, Landsvale 6 FU, Bysvale 4 FU, Engpiber 5 R, Hvid Vipstjert 13, Rødhals 1 OF, Solsort 2 SY, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 7, Havesanger 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 4 SY, Løvsanger 1 SY, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 4 FU, Husskade 1 FU, Råge 4 OF, Stær 112, Skovspurv 2 R HØ, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 4 FU, Tornirisk 6 R, Gulspurv 5, Rørspurv 4 SY. Gunnar Jørgensen
Lindkær v/Ravnholt:
Trane 2 YF UF. Per Rasmussen
Mesinge:
Hvid Stork 1 OF (15:30), Vagtel 2 SY, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 YF AA, Stillits 2 SY. Ole Reuther
Tommerup: Strandskade 4 FU. Helle Suadicani
Tommerup Made: Rød Glente 1 FU. Helle Suadicani
Helnæs, Halen: Grågås 44 R, Gravand 6 R, Strandskade 6 R, Klyde 4 R, Stor Præstekrave 1 AD YF UF, Vibe 41 R, Almindelig Ryle 13 FU, Storspove 7 FU, Rødben 10 FU, Hvidklire 6 R, Tinksmed 7 FU, Tornirisk 5 R. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs, Skaghorn/Langensbo huk: Rørhøg 1 M OF. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs Made: Grågås 130 R, Gravand 7 R, Krikand 25 R, Gråand 8 R, Strandskade 5 R, Klyde 22 FU, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 9 R, Almindelig Ryle 14 FU, Storspove 4 R, Rødben 5 R, Hvid Vipstjert 7 R, Tornsanger 1 SY, Ravn 2 FU, Stær 100 FU, Tornirisk 1 R. Kirsten Pedersen
Helnæs, havet ud for Maden: Skarv 11 OF, Ederfugl 4 R, Toppet Skallesluger 6, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 4 R, Fjordterne/Havterne 2 FU. Kirsten Pedersen
Ulvemosehule Skov: Fiskehejre 3 R, Gråand 3 R, Rørhøg 2 R, Fasan 1 R, Svaleklire 1 R, Ringdue 5 R, Gøg 1 SY, Sanglærke 2 SY, Landsvale 11 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 3 R, Solsort 4 SY, Sangdrossel 1 SY, Havesanger 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Halemejse 6, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Spætmejse 1 SY, Bogfinke 5 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 4 SY. Kirsten Pedersen
Ølundgårds Inddæmning: Havørn 1 3K OF. Keld Skytte Petersen
Ejby Mølle: Hvid Vipstjert 2 FU. G. Antonio Obando-Calderón
Lindø + vade v/Jersore: Bomlærke 1 SY. Mark Andrew Hammond
Æbelø: Strandskade 25 R, Almindelig Ryle 10 R, Splitterne 10 FU, Havterne 50 FU, Gøg 1 SY, Mursejler 10 FU, Stor Flagspætte 2 R, Bysvale 30 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Rødstjert 1 SY, Pirol 1 M FU. Mark Andrew Hammond


              Toplærke ved Hirtshals banegaard

Mandag den 27. juni 2011

Svendborg, Hallindskovhuse (01:30): Vagtel 1 SY. Esben Eriksen
Vornæs Havn / mod Tåsinge Vejle (20:09): Havørn 2 AD OF. Bettina Gerti Groß
Vornæs havn/strand ved Lille Vejlegård (16:00-16:15): Havørn 2 AD OF (med hvid hale). Bettina Gerti Groß
Rødme Svinehaver (13:15): Rødrygget Tornskade 2 FU (Et par, hannen med føde). Niels Andersen
Espe, matriklen: Mursejler 2, Gråand 1 hun m. 5 ællinger, Spætmejse 1, Stor Flagspætte 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Rødme Svinehaver (9:30-11:30): Rødrygget Tornskade 2, Gulspurv 4, Bogfinke 3, Tornsanger 2, Gulbug 1, Stor Flagspætte 1. Storplettet Perlemorsommerfugl 1, Almindelig Blåfugl 1, Græsrandøje 20, Engrandøje 2, Bredpande 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Snarup Mose (22:30): Skovsneppe 2 OF. Per Rasmussen
Hesselagergård (06:30): Tårnfalk 1 YF med 5 Pull. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor (09:30-11:30): Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 10 R, Fiskehejre 10 FU, Knopsvane 2 YUF 7 pull, Knopsvane 2 FU AD, Grågås 65 FU/R, Gravand 2 YUF 7 pull, Gråand 1 YUF 6 pull, Gråand 40 R, Krikand 1 R, Taffeland 6 R, Troldand 30 R, Ederfugl 10 R, Hvinand 5 FU, Toppet Skallesluger 5 R, Toppet Skallesluger 1 R, Hvepsevåge 1 T, Rød Glente 1 T, Rørhøg 1 T, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 6 FU, Strandskade 4 FU/R, Klyde 4 YUF to kuld, Klyde 2 YFU, Klyde 4 FU/R, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 8 FU, Stor Præstekrave 1 FU Juv, Vibe 1 FU PULL, Vibe 1 YUF, Vibe 30 R AD, Brushane 5 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 7 FU, Svaleklire 1 FU, Hættemåge 25 R, Stormmåge 2 R, Svartbag 1 R, Havterne 2 R Juv et kuld, Havterne 2 YUF, Havterne 2 R AD, Digesvale 6 FU flere kuld, Landsvale 10 FU flere kuld, Bysvale 6 FU, Hvid Vipstjert 6 FU, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 YUF, Havesanger 2 YUF, Stillits 4 R, Tornirisk 10 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Knudshoved, Østerøsø: Stenvender 1 R. Michael Mosebo Jensen
Vester Egense Nabbegården (19:50): Tårnfalk 5 R. Jens Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hvidkilde Gods
: Skovpiber 1 SY. Niels Andersen
Hvidkilde, mose øst for godset: Troldand 2 YF UF. Niels Andersen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Rørhøg 2 OF, Ravn 1 SY. Helle Suadicani
Gammellung: Gråstrubet Lappedykker 3. Evald Mehlsen
Østergård-Hovedgård: Sangdrossel 1 SY, Skovsanger 1 SY. Evald Mehlsen


               Landsvale Drejø

Søndag den 26. juni 2011

Tryggelev Nor: Svaleklire 6 R, Tinksmed 7 R, Dværgterne 1 R. Kirsten Halkjær Lund, Søren Bøgelund, Michael Mosebo Jensen
Søgård Mose: Svaleklire 10 R. Kirsten Halkjær Lund, Søren Bøgelund, Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor: Pibeand 2 R, Knarand 15 R, Dværgterne 3 R. Kirsten Halkjær Lund, Søren Bøgelund, Michael Mosebo Jensen
Botofte: Sorthalset Lappedykker 3 R. Kirsten Halkjær Lund, Michael Mosebo Jensen
Drejø, Horsekærvejen: Kærsanger 1 SY, Gulbug 1 SY
Drejø Nørresø: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 FU, Grågås 200 R, Gravand 2 R, Skeand 1 F R, Rørhøg 3, Blishøne 12 R, Strandskade 28 R, Vibe 6 R, Digesvale 5 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 4 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 SY, Rørsanger 3 R, Tornsanger 1 SY, Stær 120 FU, Gulspurv 1 SY
Drejø Søndersø m/enge: Knopsvane 2 R, Krikand 4 R, Rørhøg 1 FU, Hvepseedderkop 20 R
Ravnholt (10:30-13:30): Havørn 1 R JUV. Ebba Larsen
Korinth Storskov (10:00-12:00): Rødrygget Tornskade 4 R. Niels Bomholt
Korinth Storskov (22:20): Skovsneppe 1 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sollerup (19:30-22:10): Skovsneppe 2 OF, Rødrygget Tornskade 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Firtalsstrand (09:20): Sorthalset Lappedykker 2 FU, Lille Præstekrave 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (06:55-09:00): Pibeand 31 FU, Knarand 23 FU, Havørn 1 R AD (06:55), Havørn 1 FU 3K (12:30), Stor Regnspove 60 FU, Sortklire 14 R, Dværgterne 2 FU (13:00). Dieter Maaszen
Knudshoved, Skrænt v/fyret: Dværgterne 1 FU, Digesvale 65 YP (Minimumstal). Eske Frank Morthensen
Kertinge Nor: Lille Præstekrave 1 R. Bo K. Stephensen
Tårup Vestergyde (16:45): Gul Vipstjert 2 R. Lars Philip Nørtoft
Bogensø (16:00-16:30): Rødrygget Tornskade 1 FU. Lars Philip Nørtoft
Grusgrave v Davinde: Sorthalset Lappedykker 3 R (Davinde Sø). Per Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Storskov (Brahetrolleborg)
: Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 4 R, Landsvale 1 OF, Engpiber 2 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 4 R, Tornsanger 6 R, Havesanger 3 R, Munk 2 R, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Sumpmejse 1 R, Sortmejse 4 R, Blåmejse 4 R, Musvit 7 R, Rødrygget Tornskade 4 R, Skovskade 4 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 5 R, Dompap 1 F R, Gulspurv 4 R. Niels Bomholt
Sollerup
: Skarv 60 NØ, Fiskehejre 3 R, Troldand 2 R, Rørhøg 1 R, Blishøne 1 R, Vibe 2 R, Skovsneppe 2 OF, Hættemåge 1 OF, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 5 R, Gøg 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 4 FU, Bysvale 15 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Jernspurv 1 SY, Nattergal 1 R, Solsort 4 R, Sangdrossel 4 R, Rørsanger 2 R, Tornsanger 8 R, Gransanger 2 R, Grå Fluesnapper 2 R, Musvit 1 R, Rødrygget Tornskade 2 R, Gråkrage 15 R, Stær 60 OF, Grønirisk 2 R, Stillits 2 R, Lille Gråsisken 2 R, Gulspurv 6 R, Rørspurv 7 R. Niels Bomholt
Firtalsstrand
: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Dværgterne 2 FU. Dieter Maaszen
Grusgrave v/Davinde: Sorthalset Lappedykker 3 R, Hættemåge 600 R. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 2 FU, Gråand 5 FU, Troldand 1 FU, Blishøne 6 FU, Hættemåge 3 FU, Ravn 2 R. G. Antonio Obando-Calderón
Skaboeshuse: Fiskehejre 1 R T, Agerhøne 2 FU, Fasan 2 YF TH, Svaleklire 1 FU, Landsvale 12 YF EN, Hvid Vipstjert 10 YF FU, Ravn 3 FU. Karsten Skygge Andersen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Strandskade 9 R, Dværgterne 2 FU, Mursejler 15 R. Thomas Varto Nielsen
Østerøsø - Knudshoved: Klyde 17 R. Thomas Varto Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 R, Grågås 69 R, Gravand 12 FU, Strandskade 2 FU, Lille Præstekrave 4 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Brushane 11 FU, Sortklire 3 FU, Hvidklire 10 FU, Svaleklire 5 FU, Tinksmed 6 FU,Solsort 1 SY, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 7 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 3 SY. Helle Suadicani
Tommerup: Fiskehejre 2 FU, Strandskade 2 OF, Gærdesmutte 1 SY, Grå Fluesnapper 1 YF. Helle Suadicani
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 190 FU, Pibeand 31 FU, Knarand 23 FU, Havørn 2, Musvåge 2 R, Brushane 14 FU, Storspove 60 FU, Sortklire 14 FU, Hvidklire 9 FU, Havterne 24 R, Dværgterne 2 FU. Dieter Maaszen


           

Lørdag den 25. juni 2011

Nørreballe Nor (15:30-16:15): Vandrefalk 1 R, Dværgterne 6 R. Ebbe Larsen
Keldsnor (14:30-15:00): Sorthalset Lappedykker 1 R. Ebbe Larsen
Fredmosen (11:00-12:00): Lærkefalk 1 FU 2K (Forsøgte med styrtdyk og skrig at fravriste bytte fra rørhøg han, der dog til sidst fik afleveret til magen). Dof-bestyrelsen
Nørreballe og Kinderballe Nor (14:00-15:00): Pibeand 3 R, Knarand 14 R (Inkl. pull), Dværgterne 9 FU. Dof-bestyrelsen
Brændegaard sø:
Hedehøg 1 FU Hun (mærket Se mere...). Tom Willestofte
Espe, matriklen: Tårnfalk 1, Rødhals 1, Gulbug 1, Løvsanger 1, Havesanger 1, Tornsanger 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Katshegne skov (Langesø)
(10:35-10:38): Rød Glente 1 R. Kurt Gamborg Holm
Lindkær (11:50-13:40): Hvepsevåge 2 OF (Kredsende over mosen), Ravn 2 OF. Per Rasmussen
Sønderby Klint (11:00): Digesvale 80 YF (1 koloni i klinten, min 80 fugle). Kristen Pedersen
Skaboeshuse (22:55): Vagtel 1 SY. Kurt Hansen
Mesinge i retning mod Midskov (23:45): Vagtel 1 SY (Mark nær fjorden). Ole Reuther

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Husrødstjert 1 SY. Nils Bomholt
Thurø Bund: Rødstjert 2 YF UF. Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 2 R, Strandskade 3 R, Vibe 39 R, Rødben 1 R, Havterne 2 R, Dværgterne 2 R, Stær 45 R. Arne Bruun
Østerskov (Thurø): Rødstjert 1 YF UF, Dompap 2 R. Arne Bruun
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 5 FU, Gråstrubet Lappedykker 3 YF RU, Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 9, Grågås 100, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1, Blishøne 20 FU, Vibe 5 FU, Svartbag 1 R, Gøg 1 R HØ, Sanglærke 2, Bysvale 30 FU, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 2 FU, Tornsanger 2, Løvsanger 1, Blåmejse 1, Musvit 2, Rødrygget Tornskade 1 FU, Gråkrage 2, Stær 40 FU, Bogfinke 1, Grønirisk 1 SY, Tornirisk 2, Gulspurv 1. Søren G. Nielsen
Keldsnor: Toppet Lappedykker 13 FU, Fiskehejre 3 FU, Grågås 40, Taffeland 13, Blishøne 14, Vibe 1, Gærdesanger 2. Søren G. Nielsen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 1 YF BR, Fiskehejre 6 OF, Fjordterne 2 FU, Sangdrossel 1 SY. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Gråstrubet Lappedykker 1, Fiskehejre 3, Knopsvane 4, Gråand 7, Skeand 5 FU, Rørhøg 2, Vibe 15, Brushane 2 FU, Rødben 2, Hvidklire 1 FU, Engpiber 2, Stær 30, Tornirisk 3, Gulspurv 1, Rørspurv 2. Søren G. Nielsen
Brændegård Sø: Lille Lappedykker 1 SY, Toppet Lappedykker 13 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Skarv 325 R, Knopsvane 17, Grågås 150 R, Gravand 34, Knarand 2 R, Krikand 1 R, Gråand 48, Skeand 3 R, Taffeland 22 R, Troldand 61 R, Rød Glente 1 FU, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 4 OF, Fasan 2 R, Blishøne 31 R, Strandskade 4, Vibe 9 R, Hættemåge 7 OF, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 45, Svartbag 3 R, Ringdue 4 OF, Mursejler 6 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 16 FU, Hvid Vipstjert 5 R, Nattergal 1 SY, Solsort 2 SY, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 3, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Gråkrage 3 OF, Skovspurv 2 R, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 2 OF. Gunnar Jørgensen
Broholm: Skarv 3 V, Sanglærke 4 SY, Solsort 1 SY, Musvit 1 OF, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 2 FU. Børge Langkilde Rasmussen
Fredskov (Præsteskov): Ringdue 4, Landsvale 10, Bysvale 12, Solsort 2, Gransanger 2, Gråkrage 4, Skovspurv 10. Børge Langkilde Rasmussen
Gudme: Skarv 2 V, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 3 SØ, Sanglærke 2 SY, Solsort 1 SY, Musvit 1 SY, Gråkrage 1 R, Grønirisk 2 SY, Gulspurv 2 SY. Børge Langkilde Rasmussen
Gudme Sø: Ringdue 2 V, Landsvale 1 FU, Solsort 2 SY, Tornsanger 2 SY, Musvit 2 FU, Skovspurv 1 FU, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 2 SY. Børge Langkilde Rasmussen
Knarreborg Mølle (Isebæk): Fasan 1 KA, Ringdue 2 FU, Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 2 FU, Gransanger 1 SY, Blåmejse 2 FU, Gråkrage 4 V, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 2 SY. Børge Langkilde Rasmussen
Langelandssund u.f. Elsehoved-Vængemose: Skarv 26 R, Gravand 12 , Gråand 6 R, Ederfugl 33, Toppet Skallesluger 5 FU, Strandskade 1 R, Hættemåge 14 FU, Stormmåge 16 R, Sølvmåge 14 R, Svartbag 2 R. Børge Langkilde Rasmussen
Langelandssund u.f. Lundeborg-Elsehoved: Skarv 6 R, Knopsvane 2 FU, Gravand 2 FU, Gråand 11 FU, Ederfugl 3 FU, Toppet Skallesluger 8 FU, Strandskade 2 R, Hættemåge 16 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R, Ringdue 2 OF, Landsvale 7 FU. Børge Langkilde Rasmussen
Lundeborg: Ringdue 1 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Solsort 3, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Råge 12, Skovspurv 4 FU, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 2 SY. Børge Langkilde Rasmussen
Lundemosen (Holmdrup Mose): Hættemåge 9 FU, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 3 R, Sanglærke 3 SY, Solsort 1 SY, Musvit 1 SY, Gråkrage 3 FU, Stær 3 OF, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 1 SY. Børge Langkilde Rasmussen
Oure: Ringdue 2 SY, Sanglærke 4 SY, Landsvale 2 FU, Bysvale 4 FU, Solsort 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Råge 6 FU, Gråkrage 1 FU, Skovspurv 14 FU, Gulspurv 2 . Børge Langkilde Rasmussen
Sortemosen: Skarv 3 V, Grågås 5 FU, Hættemåge 1 FU, Ringdue 2 OF, Landsvale 13 FU, Solsort 1 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Husskade 2 FU, Allike 56 SV, Råge 6 V, Gråkrage 7 V, Skovspurv 2 FU, Grønirisk 2 SY, Gulspurv 2 SY. Børge Langkilde Rasmussen
Tiselholt: Ringdue 1 SY, Sanglærke 4 SY, Landsvale 5 FU, Solsort 2, Tornsanger 2 FU, Musvit 7, Allike 120 SV, Råge 62 SV, Gråkrage 43, Skovspurv 5 FU, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 2. Børge Langkilde Rasmussen
Vejstrup: Skarv 1 V, Rørhøg 1 M FU, Fasan 2 , Ringdue 3, Sanglærke 3, Landsvale 15, Bysvale 5 M FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 1 SY, Blåmejse 1 SY, Musvit 1 SY, Skovskade 1 OF, Gråkrage 3 , Stær 1 OF, Skovspurv 4 FU, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 2 SY, Stillits 2 FU, Tornirisk 2 , Dompap 1 F FU, Gulspurv 2 SY. Børge Langkilde Rasmussen
Åbyskov: Hættemåge 11 FU, Ringdue 3 FU, Sanglærke 1 SY, Landsvale 2 FU, Solsort 4, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Musvit 2 FU, Gråkrage 6 FU, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 2 OF, Gulspurv 2 SY, Ringdue 1 R, Sanglærke 3 SY, Bysvale 5 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Solsort 2 SY, Havesanger 1 SY, Råge 1 R, Gråkrage 2 R, Grønirisk 1 SY, Stillits 3 OF, Gulspurv 2 SY. Børge Langkilde Rasmussen
Assistens Kirkegård, Odense: Natugle 1 F R. Evald Mehlsen
Langesø Gods + Langesø: Rød Glente 1 R. Kurt Gamborg Holm
Fællesstrand/Tornen: Skarv 160 R, Fiskehejre 1 R, Strandskade 10 R, Stor Præstekrave 2 AD YF K, Vibe 15 R, Storspove 40, Rødben 2 FU, Hvidklire 1 FU, Splitterne 23. Jacob Sterup
Jøvet (F.H.): Rørhøg 1 M AD OF. Jacob Sterup
Mejlø (inkl. Enø): Tejst 2 R. Jacob Sterup
Pugesø (F.H.): Knopsvane 5 , Gråand 6 2K+ R. Jacob Sterup
Ølundgårds Inddæmning: Havørn 2, Musvåge 1 AD FU. Keld Skytte Petersen
Sønderby Bjerge: Skarv 3 OF, Ederfugl 6 OF, Musvåge 1 FU, Strandskade 3 OF, Sølvmåge 5 OF, Sanglærke 3, Digesvale 80 YF FU, Landsvale 16 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Solsort 1 M SY, Tornsanger 7, Gråkrage 3 FU, Grønirisk 1, Tornirisk 3. Kirsten Pedersen
Æbelø: Hvepsevåge 1 OF, Musvåge 1 R, Huldue 1 SY, Pirol 1 SY. Ravn 2 R. Jens Bækkelund


              Havterne

Fredag den 24. juni 2011

Espe, matriklen: Tårnfalk 1, Munk 1, Løvsanger 1, Tornsanger 1, Gulbug 1, Gulspurv 1, Solsort 7, Ringdue 6, Tyrkerdue 2, Rødstjert 1, Landsvale 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Firtalsstrand
(10:25-11:00): Sorthalset Lappedykker 1 FU, Sangsvane 1 R, Pibeand 6 FU, Klyde 39 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (08:05-10:00): Silkehejre 1 FU AD (09:15--09:25) , Pibeand 15 FU, Knarand 9 FU, Skeand 44 OF, Havørn 1 FU AD (08:05), Havørn 1 FU 3K (08:05), Stor Regnspove 56 FU, Hvidklire 12 FU. Dieter Maaszen
Mesinge, Fyns Hovedvej (22:05-22:10): Vagtel 1 SY. Lars Philip Nørtoft
Assens sukkerfabriks bassiner (12:00): Lille Præstekrave 2 FU. Kristen Pedersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hvidkilde Sø: Troldand 5 R, Vibe 5 YF K, Tinksmed 2 R. Arne Bruun
Klise Nor: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Knopsvane 2 R, Svanegås 1 R, Grågås 90 R, Canadagås 6 R, Gravand 5 FU, Knarand 4 R, Gråand 15 R, Troldand 2 R, Rørhøg 1 M AD FU, Tårnfalk 1 FU. G. Antonio Obando-Calderón
Bjerne: Grå Fluesnapper 1 FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Firtalsstrand: Gråstrubet Lappedykker 15 FU, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Sangsvane 1 R, Gravand 30 R, Pibeand 6 FU, Klyde 39 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 4 FU, Silkehejre 1 AD FU, Pibeand 15 FU, Knarand 9 FU, Krikand 80 R, Skeand 44 OF, Havørn 2, Strandskade 20 R, Stor Præstekrave 5 FU, Brushane 8 FU, Lille Kobbersneppe 3 R, Storspove 56 FU, Sortklire 9 FU, Hvidklire 12 FU. Dieter Maaszen
Nyborg: Ravn 2 FU, Stær 53 FU, Dompap 2. Karsten Skygge Andersen


               Brushane fotograferet af Leif Kristensen

Torsdag den 23. juni 2011

Rudkøbing Vejle: Plettet Rørvagtel 1 SY. Ole Goldschmidt
Bøjden Nor
(08:30-10:30): Troldand 29 R, Taffeland 12 R, Brushane 5 FU, Gravand 6 + 7 Pull, Lille Præstekrave 2 FU/R, Stor Præstekrave 4 FU/R, Hvidklire 4 FU, Havterne 4 + 2 Pull FU/R, Rødben 2 FU, Klyde 9 + 2 Pull FU/ R, Gråand 24 FU/R, Skarv 13 R, Vibe 21 FU/R, Strandskade 7 FU/R, Stær 30 FU, Fiskehejre 2 FU, Hvinand 1 R, Hvid Vipstjert 12 FU, Knopsvane 4 + 8 pull, Mudderklire 1 FU, Krikand 1 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 1 FU, Bogfinke 12 SY, Sanglærke 1 FU, Musvit 1 FU, Spætmejse 1 FU, Tornsanger1 FU, Gransanger 2 SY, Solsort 3 FU, Stillits 1 R, Blishøne 6 FU, Tornirisk 2 FU. Leif Kristensen
Bøjden Fiskerihavn: Klyde 1 FU, Havterne 2 FU/R, Gravand 3 FU, Gråand 2 FU, Strandskade 1 R, Svartbag 1 R, Sølvmåge 8 R. Leif Kristensen
Skaboeshuse
(23:10): Vagtel 2 HØ. Kurt Hansen
Ølund (18:00): Havørn 1 R AD. Michael Glentedal
Vestermaegyden, Mesinge
(09:30-09:45): Agerhøne 1 R (Alle obs. fra grusvejens enlige hyldebusk), Vagtel 1 SY, Gul Vipstjert 2 R, Bomlærke 4 R. Ole Reuther

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Søen, Valdemarsslot: Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 45 R, Sorthalset Lappedykker 5 AD R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 4 R, Grågås 80 R, Knarand 61 R, Krikand 1 R, Gråand 28 R, Skeand 35 R, Taffeland 28 R, Troldand 24 R, Toppet Skallesluger 8 R, Rørhøg 1 R, Grønbenet Rørhøne 10 R, Blishøne 160 R, Strandskade 3 R, Hættemåge 1065, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 2 R, Mursejler 50 R, Digesvale 20 R, Bysvale 40 R, Rørsanger 4 R, Tornsanger 1 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing Vejle: Plettet Rørvagtel 1 SY. Ole Goldschmidt
Syltemade Å: Rørhøg 2 YF BR, Svaleklire 3 R, Gøg 2 YF TH, Kærsanger 1 YF SY. Arne Bruun
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Skarv 2 OF, Ringdue 5, Mursejler 1 FU, Stor Flagspætte 5 R, Landsvale 1 FU, Skovpiber 3, Gærdesmutte 2 R HØ, Rødhals 2 R HØ, Solsort 3 SY, Sangdrossel 3 SY, Misteldrossel 1 SY, Gulbug 2 SY, Tornsanger 6 SY, Havesanger 4 SY, Munk 4 SY, Gransanger 13 SY, Løvsanger 2 SY, Grå Fluesnapper 1 R, Sumpmejse 2 FU, Sortmejse 3 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 OF, Spætmejse 5, Træløber/Korttået Træløber 2 FU, Skovskade 2 R HØ, Gråkrage 1 R HØ, Ravn 2 OF, Bogfinke 8 SY, Gulspurv 8 SY. Gunnar Jørgensen
Mesinge: Agerhøne 1 R, Vagtel 1 SY, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 R, Bomlærke 4 R. Ole Reuther
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 85 R, Gravand 12 R, Krikand 45 R, Gråand 35 R, Troldand 9 R, Havørn 1 AD OF, Blishøne 4 R, Strandskade 3 R, Klyde 2 R, Vibe 75 R, Storspove 3 FU, Rødben 4 OF, Stormmåge 14 R, Havterne 1 R, Gærdesanger 1 SY, Stær 35 OF. Jens Bækkelund
Langø Plantage: Musvåge 2 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 30 FU, Storspove 12 FU. Jens Bækkelund


               Tornsangerunge fotograferet ved Vejstrup å af Poul Brugs Rasmussen

Onsdag den 22. juni 2011

Bjergvej ved Egense, Svendborg (17:20): Agerhøne 1 SY (Måske rettere kaldende). Niels Andersen
Hesselagergård
: Tårnfalk 1 YF med 5 1k. Poul Brugs Rasmussen
Vejstrup åens udløb
: Skarv 22 R, Ederfugl 8 AD + 6 Pull, Sangsvane 2 R, Toppet skallesluger 6
FU, Skovspurv 6 FU, Musvåge 2 R, Tornsanger 2 AD + 3 Pull, Agerhøne 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø
(08:30-11:00): Lærkefalk 1 FU. Gunnar Jørgensen
Assenbølle
(07:36): Rød Glente 1 OF (Mobbet af gråkrage). Niels Andersen
Firtalsstrand (09:40-10:50): Sorthalset Lappedykker 2 FU, Knarand 10 FU, Lille Præstekrave 3 R. . Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (07:45-09:15): Pibeand 27 FU, Knarand 27 FU, Havørn 1 FU AD (Med bytte), Havørn 1 FU 3K (Med bytte), Sortklire 13 FU, Hvidklire 15 FU. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 29 R, Skarv 275 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 27, Grågås 400 R, Gravand 46, Krikand 1 R, Gråand 35 R, Spidsand 1 M R, Skeand 2 R, Taffeland 12 R, Troldand 44 R, Hvinand 2 F FU, Havørn 1 OF, Rørhøg 1 F OF, Musvåge 1 R, Lærkefalk 1 FU, Fasan 2 OF, Blishøne 31 R, Strandskade 1 OF, Vibe 9 R, Hættemåge 1 OF, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 38, Svartbag 1 R, Fjordterne 1 R, Ringdue 4 OF, Gøg 1 SY, Mursejler 8 FU, Sanglærke 1 SY, Landsvale 3 FU, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert 4 OF, Gærdesmutte 1 SY, Nattergal 1 SY, Solsort 1 R, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 2 R, Rødrygget Tornskade 1 M R, Allike 2 OF, Gråkrage 6, Stær 16 OF, Skovspurv 2 R, Bogfinke 4 SY, Grønirisk 4 FU, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 2 SY. Gunnar Jørgensen
Sundet, Faaborg: Sorthalset Lappedykker 29, Skarv 4 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 27, Knarand 27 2K+ R, Skeand 27 2K+ R, Strandskade 2 FU, Vibe 10 2K+ R, Storspove 2 SV, Hættemåge 80 AD YF, Fjordterne 1 R. Jacob Sterup
Bjerne: Hvid Vipstjert 2 YF, Solsort 2 YF UF, Løvsanger 2 SY, Grå Fluesnapper 2 YF, Stær 2 YF UF. Anders Odd Wulff Nielsen
Grusgrave v/Birkum: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Lille Præstekrave 3 R, Fjordterne 2 R, Digesvale 100 R, Bysvale 50 R. Thomas Varto Nielsen
Grusgrave v/Tarup-Davinde: Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Almindelig Ryle 1 R, Hættemåge 500 R. Thomas Varto Nielsen
Firtalsstrand: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Knarand 10 FU, Lille Præstekrave 3 R, Almindelig Ryle 3 FU, Brushane 7 M FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 2 FU, Pibeand 27 R, Knarand 27 FU, Havørn 2, Brushane 2 M FU, Storspove 26 FU, Sortklire 13 FU, Hvidklire 15 FU. Dieter Maaszen
Aarupvej, Orte: Nattergal 1 SY, Græshoppesanger 1 SY. Jørgen Lund Bjerregaard


  DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 16/06-2011:
            Ros til De Konservatives opbakning til naturen
            Tejsten trives i Kattegats nordlige danske del
           
Ugens fuglested: Gribskov


           Sivsanger i sangkonkurrence med Drosselrørsanger ved Slivsø, Hoptrup den 19. juni 2011.

Tirsdag den 21. juni 2011

Svendborg - Thurø (07:15-07:35): Husrødstjert 3 SY, Munk 4 SY, Gærdesanger 2 SY, Korttået træløber 1 SY
Jordløse Bakker (19:00): Egern 1 R (Mørkebrunt). Leif Kristensen
Lundeborg Ny Camping: Strandskade 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning (08:45-10:15): Knarand 19 R, Huldue 1 HØ. Niels Bomholt
Espe, matriklen: Ravn 3, Tårnfalk 1 + 3 unger, Musvåge 1, Råge 74, Allike 50, Tornsanger 2, Løvsanger 1, Munk 1, Landsvale 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Holstenshuus, Diernæs (09:30-11:00): Rød Glente 1 FU, Havørn 1 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Kærsanger 1 SY, Grå Fluesnapper 1 YFU, Spætmejse 2 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Vigelsø (15:30-16:30): Blå Kærhøg 1 R, Klyde 48 R. Ebbe Larsen
Nærå Strand (09:15-10:00): Gravand 302 R, Strandskade 58 R, Klyde 63 R, Islandsk Ryle 1 R, Rødben 74 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By, Søndervej
: Tårnfalk 3 PUL YF BR (I kassen herhjemme). Arne Bruun
Ulbølle
: Ringdue 1 R, Tyrkerdue 1 R, Topmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 11 FU, Gråspurv 1 FU, Skovspurv 12 FU, Bogfinke 2 R. Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning
: Toppet Lappedykker 34 R, Skarv 9 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 21 R, Grågås 110 R, Gravand 4 R, Knarand 19 R, Skeand 5 R, Taffeland 2 M R, Troldand 28 R, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 2 R, Musvåge 1 OF, Vandrikse 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 15 R, Vibe 10, Brushane 2 M R, Sortklire 1 FU, Hvidklire 1 R, Tinksmed 1 FU, Stormmåge 1 R, Fjordterne 3 FU, Ringdue 2 R, Gøg 2 R, Mursejler 10 FU, Digesvale 3 FU, Landsvale 3 FU, Bysvale 30 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 2 R, Kærsanger 1 R, Rørsanger 5 R, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 R, Munk 2 M R, Gransanger 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 4 R, Husskade 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 2 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 2 R, Stillits 2 R, Rørspurv 4 YF UF. Niels Bomholt
Svanninge Bakker: Tårnfalk 1 R, Ringdue 1 R, Grønspætte 1 R HØ, Stor Flagspætte 1 1K R, Landsvale 2 OF, Skovpiber 3 SY, Hvid Vipstjert 6 R, Rødstjert 1 F R, Solsort 3 R, Tornsanger 5 R, Munk 1 SY, Gransanger 1 R, Sumpmejse 1 FU, Musvit 6 FU, Råge 1 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 4 R, Grønirisk 2 R, Tornirisk 1 R, Gulspurv 8 R. Niels Bomholt
Vindinge Å ved udløb: Vagtel 1 SY. Per Damsgaard-Sørensen


            Fjordterne Holckenhavn                Foto: Poul Brugs Rasmussen

Mandag den 20. juni 2011

Thurø Skole (15:26): Husrødstjert 1 AD F. Esben Eriksen
Krarup syd
(08:15): Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Øksendrup: Digesvale 50+ FU ( efter min bedste overbesvisning vil jeg tro der er omkring 25 par, men det er ganske umuligt at fortælle det nøjagtige antal. Der er redehuller overalt, nogen er beboet ,andre ikke), Gravand 1 R, Strandskade 1 R, Grågås 12 FU, Blishøne 4 par med 12 Pull, Troldand 10 R, Vibe 3 OF, Ringdue 10 FU, Gråand 2 AD + 6 Pull, Gråand 4 FU, Lille Præstekrave 2 R, Gråstrubet lappedykker 2 FU, Gråkrage 6 FU, Hvid vipstjert 2 FU, Knopsvane 2 AD + 6 Pull, Sanglærke 6 SY. Poul Brugs Rasmussen
Holckenhavn fjord: Fjordterne 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Tyrkerdue 2, Tårnfalk 1, Rødhals 1, Bysvale 2, Landsvale 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Tarup Grusgrave (19:10-20:20): Nilgås 1 R, Lille Præstekrave 2 YF, Digesvale 20 YP (Ved Ibjerget). Per Rasmussen
Tarup-Davinde grusgrav v. Birkum (11:30-12:00): Agerhøne 1 R AD, Lille Præstekrave 2 R AD. Henrik Kalckar Hansen
Glorup Slot (16:00): Vagtel 1 SY (I raps). Jens-Gert Hansen
Søparken, Odense (17:30): Hvepsevåge 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Firtalsstrand (10:20-11:00): Lille Præstekrave 2 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (07:45-09:55): Pibeand 11 R, Knarand 44 R, Skeand 72 R, Havørn 1 R AD (7:45), Havørn 1 R 2K (7:45), Sortklire 19 FU, Sortterne 1 FU. Dieter Maaszen
Bogensø Strand: Rødrygget Tornskade 1 R. Ole Simmelholt, Ole Reuther

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Dyreborg Skov
: Fiskehejre 1 OF, Gråand 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 YF UF, Strandskade 2 OF, Havterne 1 FU, Ringdue 2 YF, Gøg 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 1 OF, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 5 SY, Solsort 6 YF, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 3 SY, Musvit 10 YF UF, Stær 2 OF, Bogfinke 10 YF. Anders Odd Wulff Nielsen
Sundet, Faaborg: Knarand 18 2K+ R, Skeand 8 2K+ R. Jacob Sterup
Tarup Grusgrave: Nilgås 1 R, Lille Præstekrave 2 YF, Svaleklire 2 OF, Digesvale 40 YF. Per Rasmussen
Firtalsstrand: Gråstrubet Lappedykker 13 R, Klyde 21 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Sortklire 3 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning
: Toppet Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Pibeand 11 R, Knarand 44 R, Krikand 30 R, Atlingand 1 R, Skeand 72 R, Havørn 2, Vibe 66 FU, Brushane 2 FU, Storspove 25 FU, Sortklire 19 FU, Havterne 21 R, Sortterne 1 FU. Dieter Maaszen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Gråstrubet Lappedykker 5 R, Knopsvane 2 R, Grågås 8 R, Gravand 24, Gråand 20, Skeand 8 R, Taffeland 7, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Blishøne 13 R, Strandskade 2 OF, Klyde 5 FU, Vibe 2 R, Svaleklire 5 R T, Hættemåge 27 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 7 R, Ringdue 2 FU, Digesvale 15 OF, Hvid Vipstjert 5 R, Solsort 1 SY, Kærsanger 4 SY, Rørsanger 6 SY, Tornsanger 7 SY, Allike 2 FU, Gulspurv 5 SY, Rørspurv 1 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Nyborg: Svaleklire 1 FU, Ravn 3 FU, Stillits 2 FU. Karsten Skygge Andersen
Bogensø: Rødrygget Tornskade 1 R. Ole Simmelholt, Ole Reuther


             Flodsanger Teglholt Skov ved Tørning Mølle

Søndag den 19. juni 2011

Hjortholm - grusgrav lige syd for (12:00): Digesvale 25 (Pæn koloni). Jan Stener Jørgensen
Skovsgård Påø (10:45): Havørn 2 PUL (En unge udfløjen), Rødrygget Tornskade 1 FU AD han (Påø). Niels Bo Edeltoft, Jan Stener Jørgensen
A9 v. Ringe N
(10:25): Rød Glente 1 FU. Kell Grønborg, Henrik Kalckar Hansen
Nørresø (16:00-18:00): Sorthalset Lappedykker 3 FU, Sortterne 1 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Brahetrolleborg Gods: Sorthalset Lappedykker 1 FU, Atlingand 1 F R, Skeand 2 F R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Bøjden Nor (21:20-22:20): Sorthalset Lappedykker 1 R, Lille Præstekrave 2 R, Havterne 34 FU. Niels Bomholt
Lindkær (08:35-10:15): Hvepsevåge 2 OF AD (Parringsflugt m. flere gange vingeklap over ryggen), Rød Glente 1 OF AD (Flere fældede fjer), Havørn 1 OF. Kell Grønborg, Henrik Kalckar Hansen
Lindkær (16:00-17:30): Hvepsevåge 2 OF, Havørn 1 R 3K han, Ravn 2 OF. Finn Eriksen, Per Rasmussen
Strandvænget, Nyborg (07:45): Digesvale 15 YP. Eske Frank Morthensen
Skaboeshuse (17:00): Rød Glente 1 FU, Lille Regnspove 27 SV, Dværgterne 2 FU, Ravn 3 FU. Kurt Hansen
Firtalsstrand (14:30-16:00): Sorthalset Lappedykker 2 FU, Sangsvane 1 R 2K, Pibeand 5 FU, Lille Præstekrave 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (09:20-13:30):
Silkehejre 1 FU AD (12:40), Pibeand 20 FU, Knarand 14 FU, Havørn 1 R AD (09:30), Havørn 1 R 2K (09:30), Sortklire 14 FU, Sortterne 1 FU, Huldue 1 OF. Dieter Maaszen
Østrup (22:30-22:40): Vagtel 1 SY. Ella Mikkelsen
Daugstrup (21:10): Bomlærke 1 SY. Ella Mikkelsen

Otterup, ved Møllevej 69 (10:30): Vagtel 1 SY. Kresten Madsen
Otterup (07:40): Havørn 1 NV. Kresten Madsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Nørresø
: Toppet Lappedykker 11 R, Sorthalset Lappedykker 3 FU, Skarv 360 YF BR, Knopsvane 1 R, Grågås 70 R, Taffeland 170 R, Troldand 180 R, Hvinand 2 R, Rørhøg 1 F FU, Blishøne 25 R, Sølvmåge 3 R, Sortterne 1 FU, Ringdue 8 R, Mursejler 3 OF, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 3 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 2 FU, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 1 SY, Munk 4 R, Gransanger 3 SY, Løvsanger 3 SY, Sumpmejse 2 FU, Topmejse 1 FU, Musvit 6 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 9 R, Grønirisk 1 R, Gulspurv 1 SY. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Hvedholm (Horne)
: Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 2 YF UF, Blishøne 2 YF UF, Ringdue 5 YF, Mursejler 3 FU, Stor Flagspætte 1 TH, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Rødstjert 2 YF UF, Solsort 10 YF, Sangdrossel 1 SY, Munk 7 YF TH, Gransanger 5 SY, Fuglekonge 1 SY, Blåmejse 2 YF, Musvit 2 YF, Gråkrage 1 R, Bogfinke 4 SY, Gulspurv 2 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Bøjden Nor
: Lille Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Fiskehejre 8 FU, Knopsvane 10 R, Gravand 7 R, Krikand 9 R, Taffeland 11 R, Troldand 25 R, Hvinand 3 R, Toppet Skallesluger 3 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 10 R, Klyde 11 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 5 R, Vibe 16 R, Sortklire 1 R, Rødben 2 R, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 25 R, Stormmåge 1 YF BR, Sølvmåge 3 R, Havterne 34 FU, Solsort 2 R. Niels Bomholt
Lindkær v/Ravnholt
: Hvepsevåge 2, Rød Glente 1 OF, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 3 FU, Musvåge 1 OF. Kell Grønborg, Henrik Kalckar Hansen
Lindkær v/Ravnholt: Hvepsevåge 2 OF, Havørn 1 M 3K+ R, Ravn 2 OF. Finn Eriksen, Per Rasmussen
Ringe
: Rød Glente 1 FU. Kell Grønborg, Henrik Kalckar Hansen
Svanninge Bakker:
Grønspætte 1 R, Skovpiber 1 SY. Jacob Sterup
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Skovpiber 1 SY, Fuglekonge 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 M FU. Jacob Sterup
Lindved Å (Lindved til Åsum): Rødstjert 1 SY. Thomas Varto Nielsen
Slipshavn Skov: Rødstjert 2 R, Gransanger 3 SY. Thomas Varto Nielsen
Østerøsø - Knudshoved: Vandrikse 1 R. Thomas Varto Nielsen
Assens: Skarv 21 R, Toppet Skallesluger 1 R, Musvåge 1 OF, Stor Præstekrave 2 FU, Sølvmåge 10 R, Ringdue 19 OF, Sanglærke 3 SY, Digesvale 100 YF BR, Landsvale 15 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Gråkrage 5 FU, Stær 28 R. Kristen Pedersen
Bispeenge: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Kærsanger 7 YF UF. Evald Mehlsen
Stige Ø: Skarv 10 R , Fiskehejre 1 R, Knopsvane 500 R, Sangsvane 2 R, Canadagås 2 FU, Gravand 12 R, Gråand 10 R, Troldand 3 R, Ederfugl 50 R, Toppet Skallesluger 4 R, Blishøne 25 R, Strandskade 1 FU, Klyde 2 AD FU, Vibe 3 R, Hættemåge 25 FU, Sølvmåge 20 FU, Svartbag 1 AD R, Fjordterne 2 FU, Ringdue 6 FU, Sanglærke 15 FU, Digesvale 15 FU, Landsvale 8 FU, Engpiber 2 FU, Kærsanger 2 FU, Tornsanger 2 FU, Gråkrage 6 FU, Stær 200 FU, Stillits 2 R, Tornirisk 2 FU, Gulspurv 2 R. G. Antonio Obando-Calderón
Firtalsstrand: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Sangsvane 1 2K R, Pibeand 5 FU, Klyde 24 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Brushane 5 M FU, Lille Kobbersneppe 10 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning:
Silkehejre 1 AD FU, Fiskehejre 6 FU, Pibeand 20 R, Knarand 14 FU, Atlingand 1 FU, Skeand 84 R, Havørn 2, Klyde 7 FU, Brushane 1 M FU, Storspove 15 FU, Sortklire 14 FU, Hvidklire 5 FU, Sortterne 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Musvåge 1 AD FU T. Keld Skytte Petersen
Østrup: Vagtel 1 SY. Ella Mikkelsen


            Grønbenet rørhøne Albjerg Foto: Poul Bugs Rasmussen

Lørdag den 18. juni 2011

Ny Gesinge, matriklen (03:05): Vagtel 1 SY (1 SY Vagtel kl 03:05 ud for soveværelsets vindue. Hørt 10-15 gange). Poul Rasmussen
Albjerg: Grønbenet rørhøne 1 YF. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård sø (16:30-17:00): Havørn 1 R. Ebbe Larsen
Nørresø (15:30-16:15): Havørn 1 R. Ebbe Larsen
Grusgrav v. Birkum: Lille Præstekrave 3 YP (Samt 1 YP Stor Præstekrave. Ny yngleart i grusgravene), Digesvale 100 YP. Per Rasmussen
Grusgrav nord for Ibjerget: Lille Præstekrave 1 YF, Digesvale 5 YP. Per Rasmussen
Ølundgård (14:55-15:30): Pibeand 20 R, Knarand 22 R, Atlingand 5 R, Skeand 42 R, Havørn 2 R (1 2K, der tog en Gråand, 1 AD), Strandskade 52 R, Sortklire 20 R (+6 hvide). Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand (14:00-14:30): Gråstrubet Lappedykker 33 R (Mellemstykket, mindst 15 ekstra på ølundsiden), Sorthalset Lappedykker 1 R (Mellemstykket), Sangsvane 1 R 3K (Mellemstykket), Pibeand 8 R, Klyde 28 R, Lille Præstekrave 2 R . Søren Gjaldbæk
Mesinge (00:45-01:00): Vagtel 1 SY (Hørt fra Vestermaegyden). Ole Reuther

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 16, Skarv 350 R, Knopsvane 8, Grågås 275 R, Gravand 10, Knarand 2 R, Gråand 29, Troldand 30 R, Havørn 3, Fasan 2 R, Blishøne 23 R, Strandskade 2 FU, Vibe 15 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 40, Svartbag 1 R, Gøg 1 SY, Landsvale 10 FU, Bysvale 12 FU, Gærdesmutte 2 SY, Tornsanger 1 R, Havesanger 1 SY, Skovspurv 1 R, Bogfinke 1 SY. Gunnar Jørgensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 FU, Krikand 17 R, Tårnfalk 1 FU, Stor Præstekrave 1 AD FU, Vibe 30 R, Sortklire 1 AD SDR FU, Rødben 1 AD YF, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 42 R, Stormmåge 23 R, Sølvmåge 8 R, Gøg 1 R. Jacob Sterup
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 4, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 1 R, Grågås 2 R, Gravand 7, Krikand 20 FU, Gråand 41 R, Skeand 9 R, Fasan 2 R, Blishøne 4 FU, Strandskade 19 R, Klyde 20, Stor Præstekrave 6 FU, Vibe 27 R, Brushane 1 M FU, Rødben 11 R, Svaleklire 4 FU, Hættemåge 9 R, Stormmåge 7 R, Svartbag 2 R, Gøg 1 R, Engpiber 5 R, Gråkrage 3 R, Stær 400 R. Per Damsgaard-Sørensen
Grusgrave nord for Ibjerg (Sønder Nærå): Digesvale 10 YF. Per Rasmussen
Firtalsstrand: Gravand 22 PUL FU, Skeand 2 M R, Rørhøg 1 M R, Klyde 2 1K FU, Sortklire 4 FU, Hættemåge 12 PUL R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Mesinge: Vagtel 1 SY. Ole Reuther
Harritslev Fælled: Nattergal 1 SY. Jacob Sterup
Mågeøerne: Strandskade 15 2K+ R, Klyde 2 AD YF K, Havterne 100. Jacob Sterup


           Gulspurv Foto: Poul Brugs Rasmussen

Fredag den 17. juni 2011

Næsby (09:15): Sort glente 1 OF. Nis Rattenborg
Tange å (06:30): Sølvmåge 25 R, Skarv 7 R, Gråand 4 R, Gråand 1 FM + 6 nyklækkede PULL,
Tornsanger 1 SY, Skovskade 1 OF, Rødhals 1 FU, Rørspurv 1 SY, Hvid vipstjert 2 FU, Lille præstekrave 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen
: Tårnfalk 1, Musvåge 1, Rødhals 1, Grønirisk 2, Gulspurv 1, Landsvale 2, Munk 1, Løvsanger 1, Sangdrossel 1, Solsort 6, Hvid Vipstjert 1.Nældens Takvinge 3, Almindelig Vandnymfe 4, Blå Libel 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg
(11:00-12:00): Gråand 4 YUF, Skeand 6 FU/R, Taffeland 15 R, Blishøne 110 FU/R, Strandskade 2 FU, Vibe 12 FU/R, Mursejler 55 FU, Digesvale 50 FU, Bysvale 10 FU, Sivsanger 1 SY, Rørsanger 8 SY, Stær 200 R, Stillits 6 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Vestermaden, Mesinge
(07:15-07:45): Svaleklire 5 R. Ole Reuther
Dømmestrup (15:15): Rød Glente 1 OF, Lille Præstekrave 1 FU, Ravn 1 OF. Anne Veber Døssing
Assens Sukkerfabriks jordbassiner (17:00-19:30): Lille Præstekrave 2 FU, Svaleklire 5 FU. Kirsten Pedersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Noret, Tåsinge: Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 3 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 10, Storspove 2 OF, Sortklire 1 FU, Rødben 3 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Stær 60 R. Peder Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Gravand 19 FU, Knarand 2 R, Krikand 21 FU, Taffeland 6 R, Klyde 6 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Rødben 2 FU, Gul Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 4 FU. Peder Rasmussen
Søen, Valdemarsslot: Toppet Lappedykker 5, Sorthalset Lappedykker 10, Knarand 14 R, Skeand 16 R, Taffeland 10. Peder Rasmussen
Søby (Ærø): Stor Flagspætte 1 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 YF SY, Bomlærke 3 YF. Lars Tom-Petersen
Tangmosen: Rørhøg 2, Nattergal 1 M YF SY. Carsten Kroghsbo
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Skarv 1 OF, Knopsvane 6 R, Grågås 2 R, Gravand 7 FU, Gråand 18 R, Skeand 3 R, Troldand 6 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Blishøne 11 R,Strandskade 3 R, Klyde 5 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 4 R, Brushane 2 M FU, Svaleklire 5 FU, Hættemåge 36 R, Sølvmåge 2 R, Fjordterne 1 FU, Ringdue 5 R, Gøg 1 R, Digesvale 12 FU, Landsvale 40 FU, Bysvale 5 FU, Hvid Vipstjert 12 FU, Rørsanger 5 FU, Tornsanger 2 SY, Allike 1 R, Gråkrage 6 FU, Stær 49 R, Gulspurv 3 R. Kirsten Pedersen
Vestermade: Rødben, Almindelig (totanus) 12 TH, Svaleklire 5 FU. Ole Reuther


             Faldt over dette solnedgangsbillede fra Vitsø, den 3-6. Det hedder vist "slip det overflødige" Morten Müller

Torsdag den 16. juni 2011

Svendborg, Hallindskoven (15:00): Havørn 1 N IMM
Vornæs Skov (19:00): Havørn 1 AD OF ( parallel skovbrynet, meget langt ned tværs over min matrikel og videre til Skolekrogen). Bettina Gerti Groß
Sdr. Vornæs: Havørn 1 OF. Marie Gregersen
Øksendrup, grusgrav vest for: Strandskade 2 OF, Knopsvane 2 AD + 6 Pull., Troldand 4 FU, Gråand 8 FU, Rørhøg 1 FU, Gulspurv 2 SY, Blishøne 2 kul. (4 AD + 8 Pull.), Gravand 8 AD, Gravand 2 AD + 4 Pull., Gråstrubet lappedykker 4 AD + i Pull., Ringdue 6 OF, + RA, Sanglærke 10 SY, Grågåa 6 RA, Digesvale 20+ FU, Landsvale 8 FU, Vibe 3 RA, Lille Præstekrave 2 RA, Stillits 2 FU, Tornsanger 1 SY. Poul Brugs Rasmussen
Sandholt (16:10 - 17:25): Knopsvane 6 + pull, Rørspurv 2 R, Gråand 4 R, Hvid Vipstjert 6 FU, Gøg 1 SY, Skovspurv 1 FU, Solsort 2 FU, Grønirisk 6 FU, Fiskehejre 2 FU, Engpiber 3 R, Sanglærke 3 SY, Dobbelt Bekkasin1 HØ, Gråkrage 2 FU, Ringdue 3 R, Sangdrossel 1 SY, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Svanninge Bakker/Bjerge (09:00-11:00): Gråand 2 R, Mursejler 10 FU, Grønspætte 2 FU, Stor Flagspætte 3 FU, Skovpiber 5 YFU, Rødhals 1 SY, Sangdrossel 2 FU, Misteldrossel 2 YFU, Havesanger 4 SY, Blåmejse 2 YUF, Musvit 2 YUF, Rødrygget Tornskade 3 YFU, Ravn 6 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Årslev (12:20): Rød Glente 1 FU (Fu i trætopshøjde i parcelhuskvarter!). Per Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Bjerne
: Gøg 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Åsemosen (Bjerne)
: Gråand 5 1K R, Sangdrossel 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Havesanger 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Årslev
: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Ejby Mølle
: Skarv 2 OF, Gråand 15 FU, Troldand 5 FU, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Blishøne 8 FU, Hættemåge 10 FU, Sølvmåge 2 FU, Ringdue 10 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 8 FU, Munk 2 FU, Musvit 15 FU, Spætmejse 1 FU, Skovskade 1 FU, Husskade 1 R, Allike 4 FU, Gråkrage 5 FU, Skovspurv 6 FU, Bogfinke 3 SY. G. Antonio Obando-Calderón


           Nordisk lappedykker på havet ved Tryggelev. Foto: Claus Dalskov

Onsdag den 15. juni 2011

Tryggelev: Havørn 1 R (Næs Præsteskov), Nordisk lappedykker 2 R (havet næsten ud for P-pladsen), Engpiber 1 R. Claus Dalskov
Hav ved Tryggelev Nor
(16:00 - 16:45):
Nordisk Lappedykker 2 AD SDR R, Skarv 2 FU, Ederfugl 22 R, Stor Præstekrave
Tryggelev nor
(15:00): Knarand 25 R. Niels Aage Madsen, Søren L. Rasmussen
Gulstav
(13:30): Pirol 1 SY. Niels Aage Madsen, Søren L. Rasmussen
Hjortholm
(10:30): Pirol 1 SY. Niels Aage Madsen, Søren L. Rasmussen
Rudkøbing Vejle
(08:45): Plettet Rørvagtel 1 SY. Niels Aage Madsen, Søren L. Rasmussen
Tange å
(16:00): Tornsanger 5 (2 AD + 3 Pull), Gøg 1 HØ, Splitterne 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Verninge
(07:20): Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Findinge v. Espe
(07:00): Rød Glente 1 OF. Jakob Kristensen
Langtved (10:30): Rød Glente 1 FU. Anne Veber Døssing
Beldringe mod Allesø - midtvejs (23:05): Vagtel 1 SY. Henrik Andersen
Beldringe ved lufthavnen (23:00): Vagtel 4 SY. Henrik Andersen
Beldringe (22:55): Vagtel 2 SY. Henrik Andersen
Firtalsstrand (11:45): Pibeand 15 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (10:15-11:23): Pibeand 11 FU, Knarand 33 FU, Skeand 50 OF, Havørn 1 FU AD (11:00), Sortklire 15 FU. Dieter Maaszen
Føns Vang (15:00-15:35):
Nordisk Lappedykker 1 R (Set fra møllen i vestenden), Sorthalset Lappedykker 46 R (+ 1 pull på ryg), Dværgmåge 1 R 2K. Michael Mosebo Jensen
Bryde Made, Nyhave Skov (17:15): Rødrygget Tornskade 1 R han. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Rudkøbing Vejle
: Plettet Rørvagtel 1 SY . Ole Goldschmidt
Botofte Skovmose
: Sorthalset Lappedykker 7 R, Atlingand 4 R, Skeand 20 R, Svaleklire 2 R, Hættemåge 200 R. Ole Goldschmidt
Flådet (Tranekær)
: Rørdrum 1 SY, Skovsneppe 1 YF TH, Nattergal 3 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose
: Fjordterne 1 R, Kærsanger 3 SY, Pungmejse 1 R, Rødrygget Tornskade 1 R. Ole Goldschmidt
Gulstav Østerskov
: Pirol 1 SY. Ole Goldschmidt
Tullebølle
: Vagtel 1 SY. Ole Goldschmidt
Sortemosen
: Fiskehejre 1 R, Krikand 4 R, Gråand 19 R, Skeand 1 R, Musvåge 1 OF, Agerhøne 2 R, Strandskade 2 R, Vibe 4, Tinksmed 2 FU, Mursejler 8 FU, Sanglærke 5 R SY, Landsvale 8 FU, Bysvale 4 FU, Engpiber 2 R, Nattergal 1 SY, Kærsanger 4 SY, Stær 35 OF, Rørspurv 2 R SY. Peder Rasmussen
Duered
: Fasan 2 R, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 5 YF, Landsvale 3 FU, Bysvale 3 FU, Jernspurv 2 SY, Sangdrossel 4 SY, Havesanger 3 SY, Munk 4 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 2 SY, Musvit 6 R, Spætmejse 1 TH, Bogfinke 10 R, Grønirisk 10 R, Dompap 1 R, Kernebider 1 YF, Gulspurv 4 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Firtalsstrand
: Pibeand 15 FU, Klyde 16 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Pibeand 11 FU, Knarand 33 FU, Skeand 50 OF, Havørn 1 AD FU, Strandskade 30 R, Sortklire 15 FU, Hvidklire 9 FU. Dieter Maaszen
Geels Å (Østerg.-Urup Dam): Rørhøg 1 M FU. Evald Mehlsen
Rynkeby Hestehave
: Ravn 5. Evald Mehlsen
Kejrup Skov
: Sangdrossel 1 SY. Evald Mehlsen
Nymarkshuse
: Skovpiber 2 R. Evald Mehlsen
Føns Vang:
Nordisk Lappedykker 1 AD SDR R, Sorthalset Lappedykker 46 R, Knarand 3 R, Dværgmåge 1 2K R. Michael Mosebo Jensen
Nyhave: Rødrygget Tornskade 1 M R. Jens Bækkelund


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 1/06-2011:
            Værnengenes natur truet af oppløjning og gylle
            Ugens fuglested: Skagen
            Maltesisk blodbad på storke


          Gærdesanger på lidt usædvanlig ophold på græsplænen

Tirsdag den 14. juni 2011

Siø (10:30): Rørhøg 1 FU, Gravand 2 AD FU med 7 Pull. Poul Brugs Rasmussen
Skårup
: Rød glente 1 R, Ravn 1 HØ. Poul Rasmussen
Hesselagergård
: Tårnfalk 1 YF med 3 Pull.Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg (06:30): Canadagås 6 OF Ø. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Ravn 1, Tårnfalk 2, Allike 50, Hættemåge 1, Gråand 3, Sangdrossel 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Holstenshuus, Diernæs (09:30-11:00): Rød Glente 2 YFU, Rørhøg 1 R AD, Musvåge 4 R, Gøg 1 SY, Engpiber 1 YFU, Nattergal 1 SY, Kærsanger 3 SY, Gulbug 1 SY, Ravn 2 FU, Kernebider 1 YFU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Otterup Tennisklub (17:00): Rød Glente 1 Ø (Det kostede et point). Kresten Madsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Vejlen, Tåsinge
: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 6 R, Grågås 7 R, Gravand 34 R, Knarand 4 R, Krikand 18 R, Skeand 15, Taffeland 1 R, Troldand 21 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 2 OF, Blishøne 85 R, Strandskade 2 R, Klyde 4 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 4 R, Sortklire 6 FU, Rødben 2 R, Tinksmed 2 FU, Havterne 4 FU, Mursejler 1 OF, Landsvale 10 FU, Bysvale 50 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Musvit 2 R, Råge 1 OF, Bogfinke 2 YF P, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt
Duered:
Stor Flagspætte 1 YF, Rødhals 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 2 R, Skovspurv 6 YF UF, Bogfinke 6 R, Grønirisk 15 R, Kernebider 3 YF, Gulspurv 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Faaborg:
Husrødstjert 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Marstal
: Husrødstjert 1 M AD SY. Kjeld Ross
Marstal Havn: Husrødstjert 1 M AD YF SY. Kjeld Ross
Føns Vang: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 18, Gråstrubet Lappedykker 6, Sorthalset Lappedykker 18. Erik Røjgaard
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 45 R, Gravand 7 R, Pibeand 2 R, Krikand 60 R, Gråand 2 R, Ederfugl 40 R, Musvåge 1 R, Strandskade 33 R, Klyde 4 R, Vibe 52 R, Lille Kobbersneppe 25 R, Storspove 12 R, Rødben 4 FU, Splitterne 2 R, Huldue 1 SY, Sanglærke 1 SY, Stær 60 FU. Jens Bækkelund
Langø Plantage: Musvåge 1 KA, Huldue 2 SY, Gærdesmutte 5 R, Sangdrossel 2 SY. Jens Bækkelund


               Tornsangerunger fotograferet af Poul Brugs Rasmussen

Mandag den 13. juni 2011 (Anden Pinsedag)

Sellebjerg skov, 4 km nord for Svendborg: Skovsanger 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Rudkøbing Vejle
(22:00 - ?): Plettet Rørvagtel 1 SY (Vest for P-pladsen og tæt på stien), Grønbenet Rørhøne 1 SY, Landsvale 30 R NAT, Kærsanger 2 SY, Rørsanger 2 SY
Tryggelev
(07:30):
Rosenstær 1 AD R derefter vest med 35 stære mod Ærø Læs mere... . Ole Goldschmidt
Ringe nord, motorvejsafkørsel (16:00):
Mårhund 1 død (Jeg er 99 % sikker på at der lå en død mårhund ved motorvejsafkørsel Ringe nord da jeg kom fra Odense kl. ca 16 i dag 2 pinsedag). Carsten Poulsen
Lundeborg (06:30): Tornsanger 1 med Pull. Poul Brugs Rasmussen
Sundet, Faaborg (17:40-18:30): Sorthalset Lappedykker 20 FU/R, Lille Lappedykker 2 FU, Grågås 100 FU, Gråand 3 YUF, Knarand 20 FU/R, Skeand 12 FU, Blishøne 100 FU, Hættemåge 1 Død AD, Hættemåge 1 Død PULL, Mursejler 30 FU, Nattergal 1 SY, Gulbug 1 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Grusgrave v. Davinde, Phønix (14:20): Lærkefalk 1 OF (Fløj mod Nyhave skoven.). Per Rasmussen
Grusgrave v. Birkum: Bramgås 1 R, Lille Præstekrave 2 YP. Per Rasmussen
Grusgrav nord for Ibjerget: Lille Præstekrave 2 YF, Sildemåge 6 R (De 2 med farveringe.), Stenpikker 1 YP (Med 3 pull. Første YP i området i mange år). Per Rasmussen
Ågabet, ved det grå hus (17:15): Karmindompap 1 SY. Niels Andersen
Aa, Å Strandvej ved Åvangen (14:00):
Sydlig Nattergal 1 SY (Sandsynlig, ellers meget afvigende nattergal! Sang kort i slåenkrat ved sti til Åvangen fra Å Strandvej overfor sommerhuset "Storkereden"). Ruben Scharff og Anker Scharff, Ole Scharff
Kerteminde: Strandskade 2 PUL R (yngler/industriarealet med 1-2 par). Bo K. Stephensen
Måle Strand (12:00): Hvepsevåge 1 OF. Ole Reuther
Føns Vang (13:00):
Nordisk Lappedykker 1 FU AD (Lige ved vejen). Jan Stener Jørgensen
Føns Vang (11:15-12:15):
Nordisk Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 45 R (+, 2 med pull. på ryggen). Henrik Andersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Sellebjerg Skov: Fasan 1 R, Jernspurv 1 SY, Rødhals 4 SY, Solsort 5 SY, Sangdrossel 1 SY, Havesanger 2 SY, Munk 4 SY, Skovsanger 1 SY, Gransanger 8 SY, Løvsanger 5 SY, Musvit 8 SY, Skovskade 1 R, Ravn 2 R, Bogfinke 7 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Rudkøbing Vejle (00:30): Vandrikse 1 SY, Plettet Rørvagtel 1 SY. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 12 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 39, Grågås 1100 R, Gravand 13, Knarand 13 R, Gråand 24 R, Spidsand 1 M R, Skeand 14 R, Taffeland 1 M R, Troldand 38 R, Hvinand 2 F R, Hvepsevåge 1 OF, Havørn 1 AD R, Musvåge 1 OF, Fasan 2 R, Blishøne 34 R, Strandskade 1 FU, Vibe 1 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 37, Svartbag 3 R, Fjordterne 2 R, Ringdue 3 OF, Gøg 2 SY, Stor Flagspætte 1 OF, Sanglærke 2 SY, Landsvale 8 FU, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Nattergal 1 SY, Solsort 3 SY, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 6, Havesanger 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Allike 9 FU, Gråkrage 3 OF, Ravn 1 OF, Stær 28 OF, Gråspurv 2 R, Skovspurv 9 R, Bogfinke 3 SY, Grønirisk 6 R, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Grusgrave nord for Ibjerg (Sønder Nærå): Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Grågås 10 YF, Hvinand 2 YF UF, Lille Præstekrave 2 YF, Svaleklire 2 R, Sildemåge 6 R, Stenpikker 2 YF UF. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Bramgås 1 R, Gravand 2 YF UF, Hvinand 1 YF UF, Lille Præstekrave 5 YF, Stor Præstekrave 1 R, Hættemåge 500 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 2 R, Digesvale 120 YF
Grusgrave v/Davinde: Hvinand 1 YF UF, Lærkefalk 1 OF. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave: Nilgås 1 R. Per Rasmussen
Assistens Kirkegård, Odense: Rødstjert 2 YF FU. Evald Mehlsen
Måle: Hvepsevåge 1 OF. Ole Reuther
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 47 R, Fjordterne 2 R. Jens Bækkelund
Hagenskov Slotsmølle: Skarv 1 R, Fiskehejre 2 R, Canadagås 14 OF, Gråand 2 R, Hvepsevåge 2 R, Musvåge 1 R, Ringdue 2 YF, Gøg 1 R, Mursejler 3 R, Stor Flagspætte 3 YF UF, Landsvale 2 R, Bysvale 1 R, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Nattergal 1 SY, Rødstjert 1 SY, Solsort 2 SY, Sangdrossel 2 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Grå Fluesnapper 2 FU, Halemejse 8 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 4 YF UF, Musvit 2 R, Spætmejse 2 R, Træløber 1 SY, Skovskade 1 R, Gråkrage 1 R, Ravn 1 R, Stær 25 OF, Skovspurv 1 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 2 SY, Stillits 1 SY, Dompap 2 R, Gulspurv 3 SY. Thomas Kampmann
Soldatermade: Nattergal 1 SY, Kærsanger 1 FU. Thomas Kampmann


          Rødstjert ungfugl fra Lundeborg juni 2011. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Søndag den 12. juni 2011. (Pinsedag)

Skovsgaard Mølle (23:00): Vagtel 1 SY. Mogens Lind Jørgensen
Arreskov sø
(21:00-21:30): Grågås 600 R. Ella Mikkelsen
Sollerup
(18:30-22:30): Dobbeltbekkasin 1 SY, Nattergal 9 SY, Rødrygget Tornskade 1 R han. Ella Mikkelsen
Lindkær
(05:45-07:10): Havørn 1 FU AD. Kell Grønborg
Bispeeng
(21:30): Lærkefalk 1 NV, Mosehornugle 1 FU (Med gnaver). Anders Myrtue
Firtalsstranden
(10:30-11:30): Havørn 1 N AD (Mod Leammer 11.10). Sten Pedersen
Føns Vang
(20:00): Sorthalset Lappedykker 40 R. Martin Thomsen, Per Rasmussen
Føns vang
(12:30-13:00):
Nordisk Lappedykker 1 R AD han (Blev trynet af de sorthalsede.). Martin Strømkjær
Hverringe (23:40): Engsnarre 1 SY. Martin Thomsen, Per Rasmussen
Vesterby, Nordfyn (22:00): Vagtel 1 SY. Martin Thomsen, Per Rasmussen
Vestermaden, Mesinge (09:30): Gul Vipstjert 3 R, Bomlærke 1 R. Ole Reuther
Motorvej E20 (sammenfletn. v. Ø.Ringvej) (14:30): Gul Vipstjert 1 OF. Ole Reuther
Grindløse
(22:40): Agerhøne 2 HØ. Henrik Andersen
Kirkendrup
: Ravn 1 HØ. Henrik Andersen
Nærå Strand
(obs. fra nrd. Fælled ved pumpestation):
Silkehejre 1 R (I fuld yngledragt), Ravn 4 R. Aksel Christensen
Gyldensteen enge (16:40): Havørn 1 OF. Jens Christensen
Æbelø (10:00-15:30): Huldue 2 SY, Broget Fluesnapper 1 SY, Pirol 3 SY. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg: Husrødstjert 1 M 2K SY.  Anders Odd Wulff Nielsen
Syltemade Å: Skarv 1 OF, Fiskehejre 1 OF, Toppet Skallesluger 4 OF, Musvåge 1 R, Fasan 2 R, Ringdue 6 R, Gøg 3 TH, Stor Flagspætte 3 TH, Landsvale 6 FU, Jernspurv 3 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 4 SY, Kærsanger 4 SY, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 6 SY, Munk 2 SY, Gransanger 3 SY, Musvit 5 R, Husskade 1 TH, Gråkrage 3 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 3 SY, Rørspurv 1 SY.  Anders Odd Wulff Nielsen
Søgård Mose, Langeland: Gråstrubet Lappedykker 5 AD R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 2 AD YF, Gråand 19, Skeand 6 AD R, Taffeland 2 F AD R, Troldand 9 M AD R, Blishøne 12, Strandskade 3 AD R, Vibe 8 AD YF, Rødben 2 AD R, Svaleklire 2 FU, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Stær 6 FU. Jacob Sterup
Gulstav, : Hvepsevåge 4, Blishøne 2 YF UF, Landsvale 6 YF UF, Gråkrage 2 YF UF, Karmindompap 1 SY. Bodil og Hans Rytter, Søren Bøgelund, Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav: Havørn 1 2K NV, Karmindompap 4 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav Vesterskov: Kærsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Karmindompap 2 SY (1 2K han i den sydligste spids ud mod vandet og 1 kort syngende, ikke set, omkring fugletårnet). Bodil og Hans Rytter, Søren Bøgelund, Anders Odd Wulff Nielsen
Klise Nor: Grågås 18 R, Knarand 14 R, Skeand 2 R, Rørhøg 1 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Gøg 1 SY, Nattergal 1 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Vesteregn: Nattergal 2 SY. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Knarand 31 R, Skeand 8 R, Sorthovedet Måge 2 R, Fjordterne 20 R, Dværgterne 4 R. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø: Vandrikse 2 SY, Plettet Rørvagtel 1 SY. Ole Goldschmidt
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 36 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 39, Grågås 600 R, Gravand 2 R, Troldand 24 R, Blishøne 200 R, Hættemåge 14 R, Sølvmåge 8 R, Rørsanger 3 SY, Rørspurv 3 SY. Ella Mikkelsen
Sollerup: Skarv 85, Fiskehejre 2 R, Gråand 1 OF, Troldand 2 OF, Rørhøg 1 M FU, Fasan 2 R, Vandrikse 1 KA, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 1 KA, Vibe 2 R, Dobbeltbekkasin 1 KA, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 11 R, Gøg 4 R, Mursejler 3 FU, Stor Flagspætte 4 R, Digesvale 6 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 6 FU, Hvid Vipstjert 5, Rødhals 3 SY, Nattergal 9 SY, Solsort 3 SY, Sangdrossel 5 SY, Kærsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 6 SY, Havesanger 1 SY, Munk 5 SY, Gransanger 4 SY, Musvit 2 R, Rødrygget Tornskade 1 M R, Gråkrage 3 R, Stær 68 R, Bogfinke 5 SY, Grønirisk 3 R, Stillits 1 R, Rørspurv 4 SY. Ella Mikkelsen
Lindkær v/Ravnholt: Gråstrubet Lappedykker 8 R, Fiskehejre 10 R, Havørn 1 AD FU, Rørhøg 1 F R, Gøg 2 SY, Stor Flagspætte 8, Nattergal 5 SY. Kell Grønborg
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Rørspurv 2. Evald Mehlsen
Kølstrup: Vagtel 4 SY, Skovpiber 1 R, Sangdrossel 1 SY, Ravn 2 R. Evald Mehlsen
Nymarkshuse: Sangdrossel 1 SY. Evald Mehlsen
Birkende: Grågås 25 FU, Canadagås 8 OF, Vibe 50 FU. Evald Mehlsen
Langeskov: Rørhøg 1 M AD FU, Vagtel 1 SY. Evald Mehlsen
Føns Vang: Nordisk Lappedykker 1 M AD SDR FU. Martin Strømkjær
Lindø + vade v/Jersore: Bomlærke 1 SY. Lise Hammer
Strandenge v/Jersore: Fiskehejre 2 FU, Strandskade 3 R, Klyde 9 YF. Lise Hammer
Æbelø Holm: Stor Præstekrave 1 OF, Tornirisk 8 R, Gulspurv 2 SY. Lise Hammer
Æbelø: Vandrikse 1 SY, Stor Præstekrave 4 R, Splitterne 2 OF, Træløber 1 FU, Pirol 2 SY, Tornirisk 4 R. Lise Hammer
Æbelø: Musvåge 2 R, Vandrikse 1 SY, Huldue 2 SY, Træløber 1 FU, Pirol 3 SY. Jens Bækkelund
Æbelø: Pirol 2. Søren Blanke


          Grå fluesnapper fra Flyvesandet camping

Lørdag den 11. juni 2011

Fredmosen, Sydlangeland (14:15): Hvid stork 1 NØ. Anders Odd Wulff Nielsen
Hesselbjerg, Humble (16:00): Vagtel 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Humble (10:30): Agerhøne 2 R. Henrik Mørup-Petersen
. Henrik Mørup-Petersen
Lundeborg Engvejen: Rødstjert 1 YF (fodrer pull). Poul Brugs Rasmussen
Tange Å: Bjergvipstjert 6 R (1 par med 4 unger ved Hesselagergård). Ole H. Scharff, Henrik Andersen
Klintholm: Rødrygget Tornskade 2 R (1 par). Ole H. Scharff, Henrik Andersen
Kajbjerg Skov: Hvepsevåge 1 OF. Ole H. Scharff, Henrik Andersen
Føns Vang (19:30):
Nordisk Lappedykker 2 R , Sorthalset Lappedykker 27 R . Søren Gjaldbæk
Strandvænget, Nyborg (07:50): Dværgterne 1 FU. Eske Frank Morthensen
Flyvesandet: Storspove 3 R, Grå Fluesnapper 1 FU

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lundby, Tåsinge: Stor Flagspætte 1 TH, Hvid Vipstjert 2 R, Gransanger 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Fredmosen:
Hvid stork 1 NØ, Rørhøg 1 M OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Skovsgård: Havørn 1 R, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 1 M 2K+ SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav: Hvepsevåge 1 SV, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 3 R, Rødhals 1 SY, Sangdrossel 2 R, Havesanger 6 SY, Munk 2 SY, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 5 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Keldsnor: Skarv 45 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 20 R (1 par med 6 PUL ), Grågås 40 R (Ca. 2/3 1K ), Gravand 15 R, Krikand 1 R, Gråand 20 R, Taffeland 40 R, Troldand 12 R, Strandskade 7 R, Klyde 4 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 11 R, Sortklire 1 R, Rødben 2 R, Svartbag 10 R, Splitterne 1 FU, Dværgterne 1 FU, Sanglærke 2 SY, Digesvale 30 FU, Landsvale 1 FU, Bysvale 50 YF, Hvid Vipstjert 4 R, Rørsanger 1 SY, Sortkrage 4 R, Gråkrage 15 R, Stær 10 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Gråsten Nor: Engsnarre 1 SY (Crexede 8-10 gange i det sydvestligeste hjørne. Hørt
fra hovedvejen/Langagre.), Nattergal 1 SY, Gulbug 1 SY. Morten Müller
Vitsø: Canadagås 22 FU, Knarand 8, Krikand 8 FU, Skeand 15, Rødrygget Tornskade 2 FU. Morten Müller
Vodrup Klint: Rødrygget Tornskade 1 YF. Morten Müller
Lyø: Dværgterne 4 YF. Richard Burzynski
Brændegård Sø: Lille Lappedykker 1 SY, Toppet Lappedykker 12 R, Skarv 300 R, Knopsvane 34, Grågås 750 R, Gravand 18, Knarand 16 R, Gråand 27, Skeand 8 R, Taffeland 3 M R, Troldand 35 R, Hvinand 1 F R, Rød Glente 1 FU, Havørn 1 AD OF (Fløj mod Arreskov kl. 9.35 og kom retur kl. 11.10), Rørhøg 2 FU, Fasan 3 R, Blishøne 27 R, Strandskade 4, Vibe 5 R, Hættemåge 2 FU, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 34, Svartbag 4 AD R, Fjordterne 2 FU, Ringdue 3 OF, Gøg 2 SY, Mursejler 12 FU, Stor Flagspætte 2 R HØ, Sanglærke 2 SY, Landsvale 6 FU, Bysvale 14 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 1 SY, Nattergal 1 SY, Solsort 2 SY, Rørsanger 2, Gulbug 2 SY, Tornsanger 5, Havesanger 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 1 OF, Musvit 2 FU, Allike 9 FU, Gråkrage 4 FU, Ravn 1 R HØ, Stær 4 OF, Skovspurv 5 R, Bogfinke 3 SY, Grønirisk 2 FU, Stillits 1 OF, Tornirisk 2 FU, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Lindkær v/Ravnholt: Skarv 3 R, Fiskehejre 3 R, Taffeland 7, Havørn 1 3K R (Ringmærket med lav metalring på højre ben. Venstre ben kunne ikke ses. ), Rørhøg 3, Kærsanger 2 SY, Ravn 2 R. Jacob Sterup
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 OF, Gravand 9 FU, Krikand 5 FU, Blishøne 9 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 8 FU, Sortklire 2 FU, Rødben 2 FU, Svaleklire 5 FU, Gøg 2 OF, Mursejler 2 OF, Hvid Vipstjert 2 FU, Sangdrossel 1 SY, Kærsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 2 SY. Helle Suadicani
Fællesstrand/Tornen: Gravand 8 PUL FU, Skeand 2 AD R, Ederfugl 31 PUL FU, Klyde 1 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Hjulby Sø: i tørvemosen Dværgterne 1 FU. Lars Hansen
Pugesø (F.H.): Knopsvane 4 . Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund 


              Eneste danske vilde storkepar i 2011 ruger fortsat ved Skærbæk

Fredag den 10. juni 2011

Fredmosen (18:30 - 18:45): Lærkefalk 1 FU, Pungmejse 1 AD fodrer 3 1K. Ole Goldschmidt
Sandholt
: Agerhøne 2 FU, Gråstrubet LAppedykker 2 Yf, Knopsvane 6 FU, Fasan 1 R, Hvid Vipstjert3 FU, Spætmejse 1 HØ, Stor Flagspætte 1 FU, Musvit 1 FU, Gråand 2 R, Musvåge 1 FU, Taffeland 1 + 6 pull, Vibe 2 R, Engpiber 2 R, Fiskehejre 1 Of, Ringdue 2 Of, Nattergal 1 SY, Solsort 1 SY, Rørspurv 2 R, Gråkrage 3 FU, Grønirsk 3 FU, Stillits 5 FU, Troldand 1 R. Leif Kristensen
Hellebjerg Dam: Nattergal 1 SY, Gråand 4 + 6 Pull FU/R, Blishøne 5 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gulspurv 2 R, Vibe 2 R, Munk 1 SY, Ringdue 2 Of. Leif Kristensen
Espe, ved søerne
: Bysvale 4, Digesvale 1, Landsvale 5, Rørspurv 1. Grøn Frø 2. Blå Libel 2, Græsrandøje 1, Hvidvingemåler. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Espe, matriklen
: Tårnfalk 2, Rødstjert 2, Løvsanger 1, Tornsanger 1, Munk 1, Allike 25, Grønirisk 1, Hvid Vipstjert 4, Landsvale 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Bøjden Nor
(09:40-11:15): Gråstrubet Lappedykker 2 FU/R, Skarv 13 R, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 2 YUF, Gravand 6 R, Gråand 50 FU/R , Gråand 1 YUF, Krikand 3 R, Taffeland 20 R, Troldand 20 R, Ederfugl 10 R, Fiskeørn 1 NØ, Blishøne 4 YFU, Blishøne 6 FU, Strandskade 6 FU/R, Klyde 10 YFU, Lille Præstekrave 2 YFU, Stor Præstekrave 8 YFU, Vibe 3 YFU, Vibe 1 YUF, Rødben 5 YFU, Hættemåge 8 R, Svartbag 1 R, Havterne 2 R, Havterne 4 YFU, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Stær 100 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bøjden Landevej (09:25-09:40): Bysvale 10 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Kærsanger 2 SY, Gulbug 1 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bogensø
: Nattergal 1 SY
Hverringe, Stavrevejen (21:50-22:00): Engsnarre 1 SY (Græsmark). Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Hverringe, Stavrevej:Vagtel 1 SY, Grønbenet Rørhøne 1 SY, Natugle 3 SY, Nattergal 2 SY
Firtalsstrand
(11:00): Pibeand 8 R, Lille Præstekrave 3 R, Islandsk Ryle 1 R. Søren Gjaldbæk
Flyvesandet (09:30): Rødrygget Tornskade 2 R (Par). Søren Gjaldbæk
Grindløse Østmosen (20:15-21:45): Engsnarre 1 SY. Jens Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 11. Morten Müller
Ulbølle: Gærdesanger 4 YF UF. Niels Bomholt
Bjerne: Gulbug 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Hvedholm (Horne): Gulbug 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Ringdue 7 YF, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 TH, Solsort 5 YF, Sangdrossel 1 YF, Tornsanger 12 YF TH, Havesanger 1 SY, Munk 12 YF UF, Gransanger 12 YF UF, Løvsanger 5 SY, Topmejse 1 YF UF, Sortmejse 3 SY, Spætmejse 1 TH, Rødrygget Tornskade 1 M 2K+ R, Skovskade 1 R, Bogfinke 11 YF, Gulspurv 8 YF TH
Bøjden Nor: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv 16 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 14, Gravand 10 R, Krikand 4 FU, Gråand 44, Skeand 2 FU, Taffeland 15 R, Troldand 18 R, Toppet Skallesluger 4 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Fiskeørn 1 NØ, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 13, Strandskade 14, Klyde 14, Lille Præstekrave 1 YF TH, Stor Præstekrave 19, Vibe 12, Almindelig Ryle 1 FU, Rødben 12, Hættemåge 10 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 9, Svartbag 2, Havterne 11, Dværgterne 1 FU, Ringdue 6, Sanglærke 7, Digesvale 8 FU, Landsvale 12 FU, Bysvale 8 FU, Engpiber 7, Hvid Vipstjert 8 FU, Rødstjert 3, Solsort 4, Kærsanger 2 YF SY, Rørsanger 2 SY, Gulbug 3 YF SY, Tornsanger 7, Havesanger 3 YF SY, Munk 1 SY, Gransanger 3 YF SY, Musvit 2, Husskade 1 OF, Sortkrage 1 OF, Gråkrage 3 FU, Stær 135 FU, Bogfinke 2 YF SY, Tornirisk 10 R, Gulspurv 4, Rørspurv 4 YF SY, Gunnar Jørgensen
Assistens Kirkegård, Odense: Rødstjert 1 M R. Evald Mehlsen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 1 FU, Knarand 4 FU, Krikand 71 FU, Atlingand 2 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Musvåge 1 OF, Strandskade 20 R, Vibe 43 R, Sortklire 2 FU, Rødben 10 FU. Dieter Maaszen
Aarupvej, Orte: Strandskade 1 OF, Ringdue 2 R, Gøg 1 SY, Sanglærke 2 SY, Nattergal 1 SY, Solsort 3 SY, Tornsanger 2 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 R, Husskade 2 R, Skovspurv 14 R. Jørgen Lund Bjerregaard


               Tårnfalkeparret har ynglesucces. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Torsdag den 9. juni 2011

Hesselagergård slot: Tårnfalk 2 YF (2 unger blive fodret, men om der skulle være flere, må tiden vise). Poul Brugs Rasmussen
Lindkær, Ravnholt
(15:30-17:10): Hvepsevåge 2 OF, Havørn 2 R (Som sædvanlig tæt sammen i en trætop. Meget snakkende.), Ravn 1 HØ. Per Rasmussen
Bøjden Nor og Fiskerihavn
(08:00 - 10:00): Klyde 13 YF, Havterne 7 + 3 pull Fu/R, Stor Præstekrave 5 R, Knopsvane 4 + 7 pull, Gråand 36 +5 pullFu/R, Troldand 1 R, Toppet Skallesluger 5 R, Gravand 8 Fu/R, Hvid Vipstjert 3 Fu, Stær 55 Fu, Skarv 5 R, Fiskehejre 1 Fu, Mudderklire 1 R, Rødben 4 R, Strandskade 6 Fu/R, Taffeland 19 R, Krikand 3 Fu, Blishøne 6 Yf, Solsort 1 Fu, Munk 2 Sy, Hættemåge 9 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 1 R, Musvit 1 Fu, Sanglærke 3 R, Bogfinke 1 Sy, Grønirisk 2 R, Tornsanger 1 Sy, Gulspurv 1 R, Gråkrage1 Fu, Sortkrage 1 Fu Dværgterne 2 Fu. Leif Kristensen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg )
(09:30-10:15): Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 2 YUF, Gravand 20 FU/R, Gråand 15 FU/R, Toppet Skallesluger 6 FU/R, Strandskade 10 FU/R, Stor Præstekrave 1 YFU, Vibe 6 R, Hættemåge 10 R, Havterne 10 FU/R, Digesvale 100 FU, Landsvale 10 FU, Gulbug 1 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Hverringe (23:45): Engsnarre 1 SY. Ole Reuther
Martofte (11:30): Canadagås 31 N. Søren Gjaldbæk
Fyns Hoved (07:20-10:40): Dværgterne 2 R, Lomvie 1 DØD, Tejst 6 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Bregninge: Canadagås 5 NV, Vagtel 1 SY, Blishøne. Arne Bruun
Horne By: Gråand 5 PUL R, Tårnfalk 1 BR R, Bysvale 30 YF, Hvid Vipstjert 2 YF, Gransanger 3 YF. Anders Odd Wulff Nielsen
Lindkær v/Ravnholt: Hvepsevåge 2 OF, Havørn 2 R, Ravn 1 OF. Per Rasmussen
Brobyværk: Rød Glente 1 FU. Jacob Sterup
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 2 AD Y, Grågås 18 AD YF U, Krikand 11 R, Blishøne 8 AD Y, Lille Præstekrave 2 AD FU, Svaleklire 5 FU, Tinksmed 1 FU. Jacob Sterup
Fangel: Agerhøne 1 R, Bysvale 38 YF BR, Gulbug 2 SY, Ravn 2 OF. Per Damsgaard-Sørensen
Klinten v/Hverringe: Engsnarre 1 SY. Ole Reuther
Østereng, Bogense: Misteldrossel 1 R, Kærsanger 2 SY. Jacob Sterup
Strandenge v/Jersore: Fiskehejre 1 R, Strandskade 3 R, Klyde 8 R, Vibe 4 R, Sortklire 1 R, Rødben 4 R. Jens Bækkelund


               Skovsanger fra Bommerlund Plantage

Onsdag den 8. juni 2011

Svendborgsund (06:00): Trane 1 (sikkert flere) Ø - kun hørt.
Nørreballe Nor (10:15-11:30): Dværgterne 2 FU, Sortterne 1 FU. Ebbe Larsen
Espe: Rød Glente 1, Musvåge 1, Tårnfalk 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Tarup Grusgrave (17:00-18:00): Nilgås 3 R, Lille Præstekrave 2 YF, Mursejler 50 FU. Per Rasmussen
Nyborg station (gl. hestefolde) (19:20): Græshoppesanger 1 SY. Eske Frank Morthensen
Vedby (05:25): Ravn 6 R. Martin Strømkjær

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Bjerne
: Gulbug 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Tarup Grusgrave
: Nilgås 3 R, Gravand 3 R, Strandskade 4 YF UF, Lille Præstekrave 2 YF, Fjordterne 2 YF BR, Mursejler 50 FU. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å)
: Natugle 2 YF. Per Rasmussen
Torpegård Skov
: Musvåge 1 R, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 2 YF TH, Gærdesmutte 3 SY, Rødhals 3 SY, Solsort 5 SY, Sangdrossel 2 SY, Kærsanger 2 SY, Gulbug 4 SY, Tornsanger 4 SY, Havesanger 9 SY, Munk 4 SY, Skovsanger 0 (ngen fugle hørt eller set. Dog en underlig syngende Løvsanger som kunne lyde lidt hen ad Skovsanger), Gransanger 7 SY, Løvsanger 8 SY, Bogfinke 5 SY, Stillits 1 OF, Lille Gråsisken 3 SY, Gulspurv 4 SY. Per Rasmussen
Langeskov
:
Hvid Stork 2 FU (2 storke har i 2 dage boet på græsmarken bag vores kvarter. Der er mose og vandhuller omkring, græsset er nyslået. Den ene stork er ringmærket. Observation af Peter Jensen.). via Jess Sander Frederiksen
Brahesborg Skov: Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 6 YF UF, Stor Flagspætte 2 R. Kirsten Pedersen


              Gransanger fra udfløjen kuld i haven Sætting Strandvej, Svendborg

Tirsdag den 7. juni 2011

Svendborg Havn, Jessens Mole: Husrødstjert 3 R
Thurø By ved kirken: Rødstjert 1 SY
Gulstav Mose (13:30-14:00): Lærkefalk 1 FU. Niels Bomholt
Nørreballe Nor (12:30-13:00): Pibeand 1 R, Knarand 6 R, Fjordterne 15 R, Dværgterne 3 R, Sortterne 1 FU. Niels Bomholt
Hjortholm (09:30-12:00): Huldue 1 HØ, Stor Flagspætte 5 R, Pirol 1 R. Niels Bomholt
Brændeskov: Musvåge 4 OF (med meget slidte fjerdragter). Poul Brugs Rasmussen
Torpelundsvej, Tarup (23:30): Vagtel 1 SY (Tæt på vejen. Ca. 200 m syd for Torpelundsvej 6). Per Rasmussen
Tarup Grusgrave (22:00): Nilgås 2 R. Per Rasmussen
Espe: Gøg 1, Tårnfalk 2, Gærdesanger 1, Allike 25. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Holstenshuus, Diernæs (09:00-10:30): Gråstrubet Lappedykker 1 R, Taffeland 1 R, Troldand 10 R, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 2 FU, Bysvale 10 FU, Skovpiber 1 SY, Jernspurv 4 SY, Rødhals 4 SY, Nattergal 2 SY, Rødstjert 1 SY, Kærsanger 2 SY, Gulbug 6 SY, Gærdesanger 2 SY, Havesanger 4 SY, Munk 10 SY, Gransanger 4 SY, Løvsanger 1 SY, Halemejse 2 YUF, Sortmejse 1 SY, Musvit 4 YUF, Stær 15 FU, Stillits 1 SY, Tornirisk 5 FU, Gulspurv 5 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Nr.Søby (Hovgyden) (15:30): Bomlærke 1 SY. Anne Veber Døssing
Sanderrum og Langeskov:
Hvid stork 2 R. Tv2-Fyn
Hverringe (22:30-23:00): Vagtel 1 SY, Engsnarre 1 SY (Græsmark). Fruen, Ole Reuther
Måle - 300 m fra byskilt ud af Stavrevejen (22:40): Vagtel 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Hverringe Gods, Stavrevejen (22:00-22:30): Vagtel 1 SY, Engsnarre 1 SY. Ivan Sejer Beck, Kirsten Halkjær Lund, Søren L. Rasmussen
Langø Plantage (17:45-18:00): Huldue 1 SY, Pirol 2 SY (1 par). Jens Bækkelund
Gyldensteens enge (16:00): Vagtel 1 SY. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Gulstav
: Lærkefalk 1 FU. Niels Bomholt
Hjortholm
: Fiskehejre 1 R, Grågås 4 OF, Toppet Skallesluger 1 S, Rørhøg 1 M OF, Vibe 1 OF, Ringdue 20 R, Gøg 4 R, Mursejler 2 OF, Stor Flagspætte 4 R, Digesvale 2 FU, Landsvale 1 FU, Bysvale 10 R, Hvid Vipstjert 3 R, Jernspurv 1 SY, Rødstjert 1 SY, Solsort 5 R, Tornsanger 1 R, Havesanger 2 R, Munk 5 R, Gransanger 2 R, Blåmejse 3 YF UF, Musvit 3 R, Pirol 1 R, Gråkrage 4 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 1 R, Tornirisk 3 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Nørreballe Nor
: Toppet Lappedykker 12 R, Knopsvane 55 R, Grågås 120 R, Knarand 6 R, Krikand 2 R, Atlingand 2 FU, Skeand 3 R, Taffeland 8 R, Troldand 75 R, Blishøne 50 R, Strandskade 2 R, Klyde 5 YF UF, Stor Præstekrave 5 R, Vibe 6 R, Rødben 4 R, Fjordterne 15 YF BR, Dværgterne 3 R, Sortterne 1 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Sortemosen
: Stær 3 1K RI, Skovspurv 30 RI. Hans Rytter
Faaborg, Bryggergården
: Husrødstjert 1 SY. Jacob Sterup
Torpegård Skov
: Skovsanger 1 SY. Erik Røjgaard
Tarup (Årslev)
: Vagtel 1 SY. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave
: Nilgås 2 R. Per Rasmussen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum)
: Gøg 2 SY, Nattergal 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 1 R. Evald Mehlsen
Hverringe Skove: Vagtel 1 SY, Engsnarre 1 SY, Nattergal 2 SY. Ole Reuther
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 4 FU, Knarand 3 FU, Lille Præstekrave 2 FU. Erik Røjgaard
Gamborg Inderfjord: Rørhøg 1 F AD FU. Erik Røjgaard
Agernæs: Kærsanger 1 SY. Jacob Sterup
Fiskeholm: Skarv 1 R, Knopsvane 2 AD YF BR, Grågås 35, Troldand 4, Toppet Skallesluger 4 AD R, Strandskade 2 AD R, Sorthovedet Måge 3, Hættemåge 620 AD YF, Stormmåge 750 AD YF, Splitterne 75, Havterne 2 YF BR. Jacob Sterup
Helnæs, Halen: Gråand 5 AD R, Strandskade 3 AD YF, Vibe 12 AD YF, Storspove 1 R, Rødben 5, Hættemåge 40 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 30 R. Jacob Sterup
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Gråstrubet Lappedykker 1 SY, Knopsvane 2 AD R, Vibe 1 YF SY. Jacob Sterup
Hårby Å: Nattergal 4 SY. Jacob Sterup
Vejle Grave (Agernæs): Knopsvane 9, Gravand 2 R, Gråand 3 AD R, Grønbenet Rørhøne 1 AD R, Blishøne 2 AD R, Hættemåge 5 R. Jacob Sterup
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 2 R, Grågås 12 R, Gravand 19 R, Krikand 25 R, Gråand 35 R, Skeand 4 R, Troldand 3 R, Toppet Skallesluger 4 R, Vagtel 1 SY, Blishøne 2 R, Strandskade 26 R, Klyde 32 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 42 R, Almindelig Ryle 1 R, Lille Kobbersneppe 24 R, Storspove 9 R, Rødben 4 R, Hættemåge 110 R, Stormmåge 30 R, Splitterne 2 R, Gøg 2 SY, Sanglærke 1 SY, Kærsanger 2 SY, Rørsanger 4 SY, Gulbug 3 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Musvit 2 R, Stær 60 R. Jens Bækkelund
Langø Plantage: Fasan 2 R, Huldue 1 SY, Ringdue 9 SY, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 4 R, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 3 SY, Solsort 4 SY, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 4 SY, Havesanger 2 SY, Munk 5 SY, Gransanger 3 SY, Sumpmejse 1 R, Musvit 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods: Rørhøg 2 M FU, Ravn 2 FU, Pirol 3, Allike 1 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 4 SY, Gulspurv 4 SY . Jens Bækkelund
Ålebæk: Rørhøg 2 FU, Nattergal 1 SY. Jens Bækkelund
         


             Syngende kærsanger fra Gulstav Mose

Mandag den 6. juni 2011

Grusgrav v Birkum (17:00-18:00): Lille Præstekrave 8 YF (4 ad plus 4 pull), Sorthovedet Måge 2 YF, Hættemåge 1200 YF (800 YP), Digesvale 300 YF, Stær 600 FU. Per Rasmussen
Tarup-Davinde Phønix
(14:30): Lærkefalk 1 FU 2K (Over østligste 3 kløversø). Henrik Kalckar Hansen
Sundet Faaborg
(11:45-12:45): Sorthalset Lappedykker 14 YUF, Skeand 5 FU/R, Tårnfalk 1 YFU, Grønbenet Rørhøne 1 YUF, Blishøne 100 FU AD, Strandskade 3 R, Hættemåge 20 YUF, Sivsanger 2 YFU, Kærsanger 2 YFU, Havesanger 2 SY, Stillits 1 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Hverringe Gods v. Kerteminde (Stavrevejen) (21:30-21:45): Vagtel 1 SY, Engsnarre 1 SY (I mark med frøgræs). Ivan Sejer Beck
Krogsbølle Agernæsmindevej (23:10): Vagtel 2 SY. Aksel Christensen
Bederslev Vellingevej (22:40): Vagtel 1 SY. Aksel Christensen
Nørre Højrup Kirkevej (22:30): Vagtel 1 SY. Aksel Christensen
Ringe Sebjergvej (22:20): Vagtel 1 SY. Aksel Christensen
Nørre Nærå Ringevej (22:10): Vagtel 2 SY. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Gulstav Mose
: Lærkefalk 2 2K R, Huldue 1 R, Karmindompap 1 SY. Ole Goldschmidt
Klise Nor
: Knopsvane 2 R, Svanegås 1 R, Grågås 4 R, Gravand 10 R, Knarand 2 R, Skeand 9 R, Taffeland 8 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 14 R, Vibe 26 R, Bysvale 100 R, Rørsanger 4 SY, Tornsanger 1 SY, Rørspurv 2 SY. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor
: Knarand 18 R, Atlingand 1 R, Skeand 6 R, Brushane 1 M R, Svaleklire 2 R, Dværgterne 3 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Svaleklire 6 R, Dværgterne 1 R. Ole Goldschmidt
Arreskov Sø: Grågås 700 R. Erik Ehmsen
Grusgrave v/Birkum: Gravand 8 R, Lille Præstekrave 8 YF UF, Sorthovedet Måge 2 YF, Hættemåge 1200 YF, Svartbag 1 R, Digesvale 300 YF, Stær 600 FU. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Hættemåge 500 YF, Fjordterne 5 YF. Per Rasmussen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 2 FU, Grågås 15 FU, Gravand 18 FU, Krikand 5 FU, Gråand 30 R, Skeand 3 FU, Blishøne 10 FU, Strandskade 2 FU, Lille Præstekrave 4 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Vibe 11 R, Dobbeltbekkasin 1 FU, Sortklire 4 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 11 FU, Hættemåge 18 R, Gøg 2 SY, Sanglærke 3 OF, Landsvale 6 OF, Hvid Vipstjert 4 FU, Gulbug 1 SY, Stær 21 OF, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 1 SY. Helle Suadicani 
Bredbjerg
: Rød Glente 1 FU. Flemming G. Andersen
Klinten v/Hverringe: Vagtel 1 SY. Ivan Sejer Beck
Ejlinge: Gravand 10 R, Gråand 3 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Storspove 7 R, Rødben 3 R, Stormmåge 80 R, Havterne 1 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 2 SY, Landsvale 1 OF, Engpiber 2 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Stær 1 R, Bogfinke 1 SY, Bomlærke 1 SY. Jens Bækkelund
Strandenge v/Jersore: Agerhøne 1 M OF. Jens Bækkelund


          Karmindompap fra Gulstav Vestre skov

Søndag den 5. juni 2011

Hennetved (14:10): Hvid stork 3 S . Esben Eriksen
Gulstav
: Rød Glente 1 TF, Kærsanger 1 SY
Gulstav Vesterskov
: Karmindompap 2 SY
Fredmosen
: Sivsanger 11 SY, Kærsanger 5 SY, Pungmejse 2 FU. Ole Goldschmidt
Hjortholm
: Havørn 1 AD S, Pirol 1 SY
Nørreballe Nor
: Fjordterne 8 YF, Dværgterne 2 YF
Espe: Tårnfalk 2, Rødstjert 1, Landsvale 2, Løvsanger 1, Munk 1, Hvid Vipstjert 2 (har fået unger på vingerne), Sangdrossel 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Hesselagergård
: Knopsvane 2 YF . Poul Brugs Rasmussen
Broholm
: Knopsvane 2 R + 1 Pull (Gennem de sidste mange år har der holdt et svanepar til både i
Hesselagergårds og Broholms voldgrave. De har med skiftende held fået unger hvert år, hvor kuldene har været på mellem 2 og 6 unger. Men i år et noget gået grueligt galt. Svanerne på Hesselagergård har ingen unger fået og parret på Broholm har kun fået en unge). Poul Brugs Rasmussen
Lunge Bjerge/Hylkedam
(08:30-11:00): Hedelærke 1 SY (Ca. 500 m øst for spejderlejr), Hedelærke 1 R (I spejderlejren ved Hylkedam. Først kredsende, derefter FU i lavt græs), Broget Fluesnapper 1 SY (Ved indhegning med dådyr, Lunghøj). Anker Scharff, Ole Scharff
Fyns Hoved
(05:30-07:45): Dværgterne 1 R, Tejst 3 R, Gulbug 8 SY, Rødrygget Tornskade 2 R han. Søren Gjaldbæk
Tårup ind.strand: Vagtel 1 SY. Bo K. Stephensen
Nr. Søby
(13:10): Bomlærke 1 SY. Anne Veber Døssing, Sandra Døssing
Gyldensteens enge
(23:10-23:20): Vagtel 1 SY. Jens Bækkelund
Agernæsvej
(22:50-23:00): Vagtel 1 SY (Ved Nordfyns Vandværk). Sten Pedersen
Vester Egense Nabbegården
(03:50): Vagtel 2 SY. Jens Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg Havn
: Husrødstjert 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Lundemosen (Holmdrup Mose)
: Nattergal 1 YF SY, Ravn 2 OF. Arne Bruun
Gulstav Vesterskov
: Karmindompap 2 SY. Per Rasmussen
Hjortholm: Pirol 1 SY. Per Rasmussen
Dovns Klint: Svaleklire 2 OF, Digesvale 300 R. Ole Goldschmidt
Fakkemose: Nattergal 1 SY. Ole Goldschmidt
Fakkemose: Nattergal 3 SY, Sivsanger 1 SY. Esben Eriksen
Fredmosen: Nattergal 6 SY, Sivsanger 4 SY. Esben Eriksen
Fredmosen: Knopsvane 2 R, Skeand 1 R, Rørhøg 6 R, Lærkefalk 1 2K FU, Vibe 9 R, Fjordterne 1 R, Gøg 5 R, Nattergal 9 SY, Sivsanger 11 SY, Kærsanger 5 SY, Rørsanger 30 SY, Skægmejse 2 R, Pungmejse 2 SY, Pirol 1 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose: Kærsanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 R, Karmindompap 1 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav Vesterskov: Karmindompap 2 SY. Ole Goldschmidt
Hennetved: Nattergal 1 SY. Ole Goldschmidt
Hennetved:
Hvid Stork 3 S .. Esben Eriksen
Keldsnor: Toppet Lappedykker 16 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 32 R, Knopsvane 8 R, Grågås 34 R, Gravand 14 R, Krikand 1 R, Gråand 12 R, Taffeland 21 R, Troldand 2 R, Bjergand 1 M AD R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 35 R, Strandskade 6 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 12 R, Rødben 6 R, Hættemåge 2 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 15 R, Digesvale 20 R, Bysvale 60 R, Gul Vipstjert 6 R, Hvid Vipstjert 4 R, Tornsanger 1 R, Stillits 1 R, Tornirisk 6 R, Karmindompap 2 SY. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 22 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 53 R, Grågås 45 R, Gravand 26 R, Knarand 13 R, Skeand 9 R, Taffeland 57 R, Troldand 105 R, Rørhøg 3 R, Strandskade 12 R, Klyde 12 R, Stor Præstekrave 10 R, Vibe 22 R, Rødben 12 R, Hættemåge 50 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 20 R, Dværgterne 5 R, Sanglærke 6 R, Gul Vipstjert 2 R, Rørsanger 14 R, Gulbug 3 R, Gærdesanger 2 R, Tornsanger 4 R, Tornirisk 6 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 5 R. Ole Goldschmidt
Ristinge Hale: Storspove 1 R, Dværgterne 1 R, Gul Vipstjert 1 R. Ole Goldschmidt
Skovsgård: Nattergal 1 SY. Ole Goldschmidt
Vitsø: Toppet Lappedykker 2 YF P, Sorthalset Lappedykker 6 R, Canadagås 9 SØ, Bramgås 1 FU, Skeand 19 FU, Lærkefalk 1 2K FU NV, Blishøne 203 FU, Sortklire 1 FU, Nattergal 1 SY. Morten Müller
Vodrup: Tornsanger 6 YF TH, Rødrygget Tornskade 1 M YF TH, Gulspurv 6 YF TH, Bomlærke 5 YF TH. Morten Müller
Knudshoved Færgehavn: Hvid Vipstjert 10 R, Gulbug 5, Tornsanger 10 R, Gransanger 2 R, Stær 60 R, Stillits 6 R. Thomas Varto Nielsen
Slipshavn Skov: Rødstjert 2 R. Thomas Varto Nielsen
Østerøsø - Knudshoved: Dværgterne 2 FU. Thomas Varto Nielsen
Brænde Å (Neverkær-Åbro): Tornirisk 6 YF UF. Evald Mehlsen
Fladmosen: Sangdrossel 1 SY. Evald Mehlsen
Ladegårdskov, mose syd for: Nattergal 2 SY, Sangdrossel 2 SY. Evald Mehlsen
Orte: Vagtel 1 SY. Evald Mehlsen
Assens: Tornirisk 6 YF UF. Kirsten Pedersen
Brahesborg Skov: Skarv 1 OF, Fiskehejre 1 FU, Gravand 3 R, Gråand 15 R, Troldand 3 R, Musvåge 2 R, Fasan 5 R, Blishøne 2 FU, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 3 FU, Landsvale 16 R, Hvid Vipstjert 4 R, Rødhals 1 SY, Solsort 3 FU, Sangdrossel 5 FU, Munk 1 M SY, Gransanger 8 SY, Løvsanger 1 R, Sumpmejse 12 YF UF, Sortmejse 2 FU, Blåmejse 7 FU, Musvit 14 FU, Spætmejse 1 SY, Ravn 2 R, Bogfinke 16 SY, Gulspurv 2 SY. Kirsten Pedersen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Vagtel 1 SY. Jens Bækkelund
Harritslev: Nattergal 1 SY. Jens Bækkelund
Harritslevgård Møllebæk: Nattergal 1 SY. Jens Bækkelund


              Bjergvipstjert Hesselagergaard Foto: Poul Brugs Rasmussen

Lørdag den 4. juni 2011

Fakkemosen, Gulstav (07:30-08:00): Lille Fluesnapper 1 SY. Esben Eriksen
Hesselagergård (15:00): Tårnfalk 1 R, Mudderklire 3 FU, Bjervipstjert 2 YF (fodrer unger). Poul Brugs Rasmussen
Allesø Nord (23:00): Vagtel 1 SY. Maiken, Mathilde og Bastian, Henrik Andersen
Lundsgård ved Kerteminde (21:45-22:00): Vagtel 1 SY. Ivan Sejer Beck
Æbelø: Skovsanger 1 SY, Pirol 5 R (3 sy, 2 subad.). Harry Jensen
Ålebæk, Gyldensteen: Rød Glente 1 OF. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 300 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 53, Grågås 900 R, Gravand 22, Knarand 35 R, Krikand 13 R, Gråand 60, Skeand 4 R, Taffeland 13, Troldand 41 R, Havørn 1 OF, Rørhøg 2 FU, Fasan 4 R, Blishøne 16 R, Vibe 4 OF, Hættemåge 3 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 13 R, Svartbag 3 R, Fjordterne 2 FU, Ringdue 1 OF, Gøg 5, Sanglærke 1 SY, Landsvale 6 FU, Bysvale 14 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Nattergal 1 SY, Solsort 3, Rørsanger 2, Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 4 FU, Allike 13 FU, Gråkrage 3 FU, Stær 3 OF, Gråspurv 1 R, Skovspurv 5 R, Bogfinke 4, Grønirisk 3 R, Tornirisk 2 FU, Kernebider 1 OF, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 1 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Gråstrubet Lappedykker 2 AD R, Skarv 11 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 11, Grågås 3 R, Gravand 3 AD R, Krikand 1 M AD R, Gråand 22, Skeand 2 M AD R, Taffeland 8 AD R, Troldand 21 AD R, Toppet Skallesluger 5 2K+ R, Blishøne 20 AD R, Strandskade 3 AD R, Klyde 17 AD YF, Lille Præstekrave
1 AD R, Stor Præstekrave 7 AD YF, Vibe 14 AD YF, Rødben 5 AD YF, Svaleklire 2 R, Hættemåge 11 Sølvmåge 4 R, Svartbag 1 AD R, Havterne 2 AD YF, Dværgterne 2 AD R, Rødstjert 3, Solsort 3 R, Gulbug 4 R, Gærdesanger 2 R, Havesanger 1 R SY, Grønirisk 2 R, Tornirisk 4 R, Gulspurv 3 R. Jacob Sterup
Aarupvej, Orte: Nattergal 2 SY. Jørgen Lund Bjerregaard
Særslev: Musvåge 2 NØ, Digesvale 3 R, Landsvale 5 R, Nattergal 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gulbug 2 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Korttået Træløber 1 SY. Jens Friis-Walsted
Rødme Svinehaver: Skarv 10 OF, Fiskehejre 1 R, Gråand 10 R, Rørhøg 1 M OF, Musvåge 1 OF, Fasan 3 R, Vibe 7 R, Sølvmåge 5 OF, Ringdue 6 R, Gøg 1 R, Sanglærke 15 OF, Landsvale 10 OF, Bysvale 8 OF, Hvid Vipstjert 4 R, Solsort 10 R, Kærsanger 1 R, Gærdesanger 2 R, Tornsanger 5 R, Munk 1 R, Gransanger 6 R, Løvsanger 6 R, Fuglekonge 2 R, Musvit 3 R, Spætmejse 1 R, Rødrygget Tornskade 2, Husskade 1 OF, Allike 1 OF, Råge 5 R, Gråkrage 6 OF, Stær 17 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 8 R, Grønirisk 1 R, Stillits 3 R, Gulspurv 20 R. Niels Riis
Skovmark (Hvidkilde): Fasan 1 R, Ringdue 1 R, Solsort 2 R, Gransanger 1 R, Løvsanger 2 R, Fuglekonge 1 R, Musvit 2 R, Bogfinke 1 R, Gulspurv 1 R. Niels Riis
Aarupvej, Orte: Ringdue 2 R, Gøg 1 SY, Sanglærke 2 SY, Landsvale 4 FU, Bysvale 1 FU, Jernspurv 1 SY, Nattergal 1 SY, Solsort 3 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 2 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R, Stær 3 R, Skovspurv 14 R, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 2 SY, Gulspurv 2 SY. Jørgen Lund Bjerregaard
Vestermade: Bomlærke 2 SY. Ole Reuther


             Fodertid

Fredag den 3. juni 2011

Dovnsklint (06:50-09:35): Sølvhejre 1 S (8.11, mørkt næb), Pirol 1 OF (Brun). Tim Hesselballe, Jacob Sterup
Fredmosen
(03:50-04:40): Lærkefalk 4 FU. Jacob Sterup
Nørreballe Nor
(10:15-11:00): Havørn 1 R AD, Dværgterne 2 R. Ebbe Larsen
Hvidkilde Sø
: Toppet Lappedykker 8 R, Taffeland 12 R, Hvinand 6 M FU
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 6 R, Gravand 8 R, Knarand 16 R, Skeand 6 M R, Vibe 8 R, Nattergal 2 SY, Rørsanger 1 SY
Nakkebølle Inddæmning: Rørhøg 2 FU, Dværgmåge 1 JUV FU, Fjordterne 8 FU, Kærsanger 1 SY, Tornsanger 2 YF, Munk 2 SY
Gudbjerg (22:00): Vagtel 1 SY. Leif Bisschop-Larsen
Allesø Nord (21:30): Vagtel 1 SY (I udkant af rapsmark.). Evald Mehlsen
Glavendrup v. Skamby (21:00): Vagtel 1 SY (I udkant af rapsmark.). Evald Mehlsen
Vestermaden, Mesinge (07:15): Bomlærke 2 SY. Ole Reuther
Krengerup (22:10-23:00): Skovsneppe 4 SY, Skovhornugle 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Tørresø: Bomlærke 2 SY. Gregers Johannesen
Hjadstrup: Bomlærke 2 SY. Gregers Johannesen
Bladstrup: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Bederslev: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Lisbjerg + Østmosen Grindløse (23:45): Nattergal 8 SY (Min.), Græshoppesanger 1 SY, Sivsanger 2 SY. Aksel Christensen
Agernæs-Kjørup (22:15-23:15): Agerhøne 3 HØ, Vagtel 6 SY (En vindstille aften på cykel over en afstand på ca. 4 km. Alle fugle hørt fra hvedemarker undtaget en som sad i kanten af en rugmark.). Aksel Christensen


             Skestorke på øe-en i Brændegaard Sø. Foto: Erik Thomsen ©

Torsdag den 2. juni 2011

Brændegård Sø: Skestork 2 R. Erik Thomsen
Hjortholm
(10:00-11:00): Hvepsevåge 1 FU, Pirol 1 SY (Hørt én gang på 1 time). Henrik Andersen
Fredmosen
(04:45-06:00): Lærkefalk 1 R. Henrik Andersen
Nørreballe Nor
: Dværgterne 2 R. Henrik Andersen
Keldsnor Fyr
: Karmindompap 2 SY (En i haven før fyret og en for enden af hegnet ved noret). Henrik Andersen
Gulstav Mose
: Rørdrum 2 R (Både hørt og set). Henrik Andersen
Espe
: Tårnfalk 2, Musvåge 1, Gøg 1, Jernspurv 1, Løvsanger 1, Munk 1, Gærdesanger 1, Landsvale 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Tarup Grusgrave
(05:45-09:45): Kærsanger 12 SY (Flere end normalt). Per Rasmussen
Lindkær (15:00-16:00): Hvepsevåge 1 OF, Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Dømmestrup (15:05): Lille Præstekrave 1 FU, Ravn 5 R. Anne Veber Døssing
Vedby (13:00-13:30): Rød Glente 1 FU, Ravn 3 FU, Bomlærke 2 FU. Martin Strømkjær
Ølundgårds inddæmning (11:00-11:30): Havørn 2 OF (En ad + en sandsynlig ad). Anders Vedel
Æbelø (10:00-16:00): Hvepsevåge 1 OF, Huldue 5 SY, Skovsanger 1 SY, Pirol 3 SY, Ravn 2 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Husrødstjert 4 TH. Anders Odd Wulff Nielsen
Thurø Rev: Grågås 2 R, Gravand 3 R, Gråand 1 M R, Strandskade 3 R, Vibe 9 R, Rødben 5 R, Havterne 2 YF TH, Stær 20 R, Tornirisk 10 R. Arne bruun
Nielstrup Sø: Nattergal 1 SY, Kærsanger 1 SY, Tornirisk 2 R. Erik Groth-Andersen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 300 R, Fiskehejre 1 OF,
Skestork 2 R, Knopsvane 35 R, Grågås 500 R, Gravand 8 R, Knarand 15 R, Gråand 30 R, Troldand 35 R, Fasan 2 R, Blishøne 20 R, Vibe 7 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 27, Svartbag 2 R, Fjordterne 1 R, Mursejler 3 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 14 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Nattergal 1 SY, Rørsanger 1 SY, Allike 6 OF, Gråkrage 1 R HØ, Skovspurv 5 OF, Bogfinke 1 SY. Gunnar Jørgensen
Lindkær v/Ravnholt: Taffeland 1 YF UF, Hvepsevåge 1 OF, Rød Glente 1 OF, Ravn 2 R. Per Rasmussen
Egholm v/Bågø: Skarv 40 R, Hættemåge 300 YF K, Svartbag 25 R, Måge sp. 700 YF K. Kirsten Pedersen
Assistens Kirkegård, Odense: Gærdesanger 2 YF FU. Evald Mehlsen
Søndersø: Rød Glente 1 FU, Musvåge 5 FU, Tårnfalk 1 FU, Hættemåge 14 FU, Stormmåge 18 FU, Sølvmåge 31 FU, Ravn 3 FU, Bomlærke 2 FU. Martin Strømkjær
Ølundgårds Inddæmning: Atlingand 4 M FU. Martin Strømkjær
Ølundgårds Inddæmning: Havørn 2 AD OF. Anders Vedel
Æbelø: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 170 OF, Knopsvane 2 R, Troldand 4 R, Hvepsevåge 1 OF, Musvåge 2 R, Blishøne 5 R, Huldue 5 SY, Mursejler 2 OF, Skovpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 8 R, Rødstjert 1 SY, Sangdrossel 2 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 5 SY, Skovsanger 1 SY, Pirol 3 SY, Ravn 2 R. Jens Bækkelund


            Tornsanger

Onsdag den 1. juni 2011

Gulstav Mose (07:15-09:15): Sølvhejre 1 R, Rød Glente 1 FU. Aage Wichmann
Sundet, Faaborg
(11:00-12:15): Sorthalset Lappedykker 25 YFU, Toppet Lappedykker 4 YUF, Toppet Lappedykker 20 YFU, Gråstrubet Lappedykker 6 YUF, Gråstrubet Lappedykker 14 YFU, Skarv 3 R, Knopsvane 8 YUF, Knopsvane 2 YFU, Grågås 80 /R AD, Grågås 20 YUF, Gråand 1 YUF, Gråand 10 /R, Knarand 6 /R, Skeand 1 R, Taffeland 30 /R, Troldand 25 /R, Grønbenet Rørhøne 2 YFU, Blishøne 6 YFU, Blishøne 12 YUF, Blishøne 40 AD, Hættemåge 60 YFU, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 4 R, Mursejler 30, Sivsanger 1 YFU, Kærsanger 2 SY, Rørsanger 8 YFU, Spætmejse 2 YUF, Stær 10, Admiral 1 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Vindinge, naturstien (22:00): Vagtel 1 SY, Nattergal 5 SY, Græshoppesanger 2 SY, Sivsanger 1 SY. DOF-FYN tur, Eske Frank Morthensen
Ølundgård
(13:15): Knarand 27 R, Rødben 32 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand (11:30-12:50): Vagtel 1 SY (ved P-pladsen12.40-12.50-), Klyde 32 R (Heraf 4 pull.), Lille Præstekrave 5 R, Temmincksryle 1 R. Søren Gjaldbæk
Tørresø (11:00): Bomlærke 1 R. Søren Gjaldbæk
Nærå Strand (06:30-08:30): Gravand 225 R (Heraf 9 pull.), Strandhjejle 32 R, Rødben 30 R, Stenpikker 1 R hun. Søren Gjaldbæk
Alleen ved Egebjerggård (06:10): Bomlærke 1 R. Søren Gjaldbæk
Flyvesandet: Rødstrubet Lom 1 V (8.55), Sule 1 V AD (8.40), Misteldrossel 1 SY, Halemejse 15 R (Familie). Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Husrødstjert 3 TH. Anders Odd Wulff Nielsen
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Gråstrubet Lappedykker 4, Knopsvane 2 AD YF, Grågås 20, Gravand 1 AD R, Gråand 25 2K+ R, Troldand 1 M AD R, Blishøne 7, Lille Præstekrave 1 AD R, Vibe 8 AD YF, Rødben 1 AD YF, Hættemåge 1 FU, Ringdue 1 R. Jacob Sterup
Aarupvej, Orte: Ringdue 2 R, Landsvale 2 R, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 1 SY, Stær 1 R, Skovspurv 14 R, Bogfinke 2 SY. Jørgen Lund Bjerregaard
Assens: Sangdrossel 2 YF BR, Tornirisk 5, Dompap 2 YF B. Kirsten Pedersen
Ålebæk: Huldue 1 SY, Gøg 2 SY, Nattergal 1 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Rørspurv 2 SY. Jens Bækkelund


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

02 jul 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk