Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                       chart.dk  

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 22. - 26. ( 1. juni - 30. juni 2012).                     Sidst opdateret 02 juli 2012 07:20:06 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

             Silkehejre Botofte Skovmose d. 30. juni 2012.

Lørdag den 30. juni 2012.                                                             Solopgang: 04:42 Solnedgang: 22:00.

Botofte Skovmose (08:40- ): Silkehejre 1 R, Sorthalset lappedykker 9 R (heraf 4 rugende). Henrik Knudsen
Botofte Skovmose (15:50- ):
Silkehejre 1 R Silkehejre, Sorthalset Lappedykker 8 YF BR
Nørreballe Nor (11:00): Fiskeørn 1 R. Ebbe Larsen
Hesselagergård: Tårnfalk 2 YF UR + 2 1K (kun to unger har indtil nu vist sig ved redehullet). Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen
: Stor Flagspætte 1, Spætmejse 1, Landsvale 2, , Gulspurv 2, Grønirisk 2, Stær 5, Solsort 6, Ringdsue 6, Løvsanger 1, Gransanger 1, Tornsanger 1, Gulbug 1, Husskade 1, Gråkrage 2. Bøghjort 1 Silkehejre. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegård sø
(08:00-10:00): Fasan 1 R, Canadagås 1 R, Strandskade 3 R, Havesanger 1 SY, Havørn 1 R, Hvinand 2 FU, Troldand 45 R, Taffeland 118 R, Rørhøg 1 Of, Gravand 24 FU/R, Skeand 8 FU, Munk 1 SY, Tornsanger 1 FU, Skarv 557 R, Grågås 45 FU/R, Skovspurv 3 FU, Bysvale 20 FU, Knopsvane 18 FU, Vibe 9 + 1 juv R / Of, Gråand 18 FU/R, Sølvmåge 44 Ra, Svartbag 1 R, Knarand 1 +6 Juv FU, Hvid Vipstjert 4 FU/R, Skovskade 1 HØ, Gærdesanger 1 SY, Ringdue 3 Of, Musvåge 3 FU, Rød Glente 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Husrødstjert 1 SY, Stær 2 Of, Stillits 1 Of, Ravn 2 Of, Landsvale 2 FU, Grønirisk 1 FU. Leif Kristensen
Ølundgårds inddæmning (15:30-17:00): Lærkefalk 1 FU (Fouragerede på insekter). Anders Vedel

              Silkehejre fotograferet af finderen: Henrik Knudsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Noret, Tåsinge: Hvidklire 8 R, Tinksmed 2 R. Henrik Knudsen
Vejlen, Tåsinge: Fjordterne 5 YF, Gulbug 1 YF SY, Grå Fluesnapper 1 R. Henrik Knudsen
Botofte: Lille Lappedykker 1 YF, Toppet Lappedykker 6 YF, Gråstrubet Lappedykker 52 YF, Sorthalset Lappedykker 9 YF,
Silkehejre 1 AD SDR R(Silkehejren stod på den NØ-ligste ø i området, hvor den stod mellem Grågæs og Viber. Den pudsede sig hele tiden. Lidt senere gik den over på den anden side af øen og man måtte køre over i den vestlige del for at se den. Fuglen var i fuld sommerdragt dvs., masser af strittende prydfjer. Ellers helt hvid, sort næb og sorte ben med gule fødder), Pibeand 5 R, Krikand 15 R, Rørhøg 1 F YF, Stor Præstekrave Almindelig (hiaticula) 1 R, Vibe 24 R, Tinksmed 2 R. Henrik Knudsen
Nørreballe Nor: Indisk Gås 2 R, Rovterne 1 FU, Fjordterne 7 FU, Dværgterne 8 FU. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 1 FU. Morten Müller
Strynø: Rørhøg 1 F FU. Stig Rubæk
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 550 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 15 R, Blisgås 1 R, Grågås 200 R, Canadagås 1 R, Gravand 28, Knarand 12, Krikand 1 R, Gråand 35, Skeand 13 R, Taffeland 148 R, Troldand 105 R, Hvinand 3 FU, Hvepsevåge 1 OF, Rød Glente 1 FU, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 OF, Musvåge 4, Tårnfalk 3, Fasan 3 R, Blishøne 27 R, Strandskade 3, Vibe 10, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 67, Svartbag 3, Fjordterne 1 FU, Ringdue 4, Mursejler 4 FU, Sanglærke 1 SY, Landsvale 8 FU, Bysvale 15 FU, ,Hvid Vipstjert 4, Husrødstjert 1 M R, Solsort 3, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 4, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 2 FU, Skovskade 1 R HØ, Allike 2 R, Gråkrage 1 R HØ, Ravn 7 OF, Stær 4 OF, Skovspurv 5 R, Bogfinke 4, Grønirisk 18 FU, Stillits 2 OF, Tornirisk 4 OF, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Svanninge: Rød Glente 1 SV. Jacob Sterup
Grusgrave v/Davinde: Natugle 4 YF UF. Per Rasmussen
Ore Skov: Natugle 3 YF UF. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave: Skovhornugle 3 YF UF (Store unger set/hørt ved engen og langs Rolighedsvej øst for Nautilen. Vist første gang at der er konstateret yngel i området, omend det jo ikke er til at vide nøjagtigt hvor de har ynglet.). Per Rasmussen
Højstrup Øvelsesterræn: Lærkefalk 1 FU (Karakteristiske hvide kinder og mørk kalot. Mørk gråbrun overside. Jeg fik ikke et tydeligt indtryk af undersiden. Lange smalle mursejlerlignende vinger. Bevægede sig i korte glid og flaksende hurtige vingeslag. Betragtede den et par minutter, hvorefter den satte sig til hvile i et hegn nogle hundrede meter fra stien. Jeg forsøgte at fang den med kameraet i min iphone, men det blev ikke brugbart.). Sofus Ryge Petersen
Ølundgårds Inddæmning: Lærkefalk 1 FU. Anders Vedel
Hagenskov (23:00 - 23:30): Engsnarre 1 SY (Hørt fra "Fangehullet", sad syd-øst for Slottet), Natugle 1 R. Thomas Kampmann
Hagenskov Slotsmølle: Græshoppesanger 1 SY, Grå Fluesnapper 1 YF. Thomas Kampmann
Helnæs Made: Grågås 200 FU, Småspove 2 FU, Skovhornugle 1 FU. Martin Strømkjær
Røjle Klint: Skarv 1 OF, Toppet Skallesluger 1 F R, Sølvmåge 13 FU, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 20 YF BR, Solsort 3 SY, Munk 2 SY, Gråkrage 2 OF, Grønirisk 1 R, Stillits 2 FU, Dompap 1 F FU, Gulspurv 3 SY. Willy Schrøder Andersen
Andebølle Mose: Musvåge 1 R. Svend Aage Linderström
Middelfart: Musvåge 1 R. Svend Aage Linderström


            Det en af matriklens par

Fredag den 29. juni 2012.                                                              Solopgang: 04:41 Solnedgang: 22:00.

Svendborg Havn, Schulz + K-Marine: Husrødstjert 2 SY
Espe, matriklen: Ravn 1, Dompap 1 hun. Tårnfalk tilbagemeldt, se linket her... . Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Kragnæs: Hvepsevåge 1 AD V. Morten Müller
Vitsø: Hvepsevåge 1 OF, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Klyde 4 FU, Vibe 8 FU, Brushane 12 M FU, Storspove 9 FU, Hvidklire 3 FU, Skovskade 1 OF. Morten Müller
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 4, Fiskehejre 6 FU, Knopsvane 7 R, Grågås 45 R, Gravand 19, Krikand 5 R, Gråand 34 R, Skeand 2 FU, Rørhøg 2 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Fasan 2 R, Blishøne 4 FU, Strandskade 18, Klyde 37, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 6 FU, Vibe 25, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 8 FU, Sortklire 2 R, Rødben 5 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 13 R, Stormmåge 18 R, Mosehornugle 1 FU, Husskade 1 FU, Gråkrage 13 FU, Ravn 3 FU. Kirsten Pedersen


           2/3 af Øhavets 1K svartbage kan nu kendes på JYA plus nr hvid på sort baggrund!

Torsdag den 28. juni 2012.                                                              Solopgang: 04:40 Solnedgang: 22:00.

Holckenhavn: Dværgterne 2 FU, Havterne 4 FU. (Det er altid meget spændende og interessant at iagttage fuglene og opleve deres eminente jagtteknik på nærmeste hold, hvilket lader sig gøre i denne tid ved vejbroen til Holckenhavn fjorden.). Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen
: Løvsanger 1, Gransanger 1, Gulbug 1, Tornsanger 1, Gærdesanger 1, Sangdrossel 1, Rødstjert 2, Stor Flagspætte 1, Musvåge 1, Tårnfalk 1 død hun + 1 død netop flyvefærdig unge (lignede de var blevet taget af spurvehøg). Det viste sig at hunnen var ringmærket med tysk ring. Tårnfalk tilbagemeldt, se linket her... . Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Føns Vang
(16:00-16:30): Sorthalset Lappedykker 15 R (Heraf 3 pul), Rustand 1 R, Dværgmåge 1 FU AD. Lene og Frits Thomsen
Kornmark ved Møllerhøjgaard/Sallingevej (? ): Vagtel 1 SY. Bo K. Stephensen

          Dværgterne ved Holckenhavn Foto: Poul Brugs Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Arreskov Sø: Krikand 2, Rørhøg 1 M FU, Lille Præstekrave 1 FU, Hvidklire 2 FU, Fjordterne 14 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Havørn 1 AD R. Erik Ehmsen
Vitsø: Havørn 1 2K R SV. Morten Müller 
Bøjden By: Spurvehøg 1 FU, Sanglærke 5 SY, Gul Vipstjert 1 YF FU, Kærsanger 1 SY, Tornsanger 3 SY, Tornirisk 1 SY. Per Poulsen
Bøjden Nor: Skarv 15 R, Knopsvane 6 FU, Grågås 30 FU, Gravand 10, Pibeand 1 FU, Krikand 1 FU, Gråand 40, Taffeland 20 R, Troldand 30 R, Ederfugl 10 R, Toppet Skallesluger 5, Blishøne 20 FU, Strandskade 3, Klyde 17, Lille Præstekrave 1 YF, Stor Præstekrave 10 YF, Vibe 27, Almindelig Ryle 1 FU, Rødben 8 FU, Hvidklire 6 FU, Hættemåge 8 YF BR, Stormmåge 1 YF BR, Sølvmåge 4 R, Svartbag 1 FU, Splitterne 3 R, Havterne 6 YF BR, Gul Vipstjert 1 AD FU, Hvid Vipstjert 10 FU, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Stær 100 FU, Tornirisk 10 FU, Rørspurv 1 SY. Per Poulsen
Egsmarken (Horne Sommerland): Tårnfalk 5 JUV R, Vagtel 1 SY. Per Poulsen
Barløseborg Golfbane: Rørhøg 1 OF, Musvåge 1 OF. Villy-Erik Schødts
Enebærodde: Knarand 2 R, Topmejse 3 R, Korttået Træløber 1 R. Evald Mehlsen
Hessum: Husrødstjert 1 F R. Evald Mehlsen
Slambassinet: Sortklire 2 R, Hvidklire 1 R. Evald Mehlsen 
Erholm Gods: Skarv 1 OF, Fiskehejre 6 OF, Grågås 23 OF,Musvåge 1 R, Stormmåge 1 OF, Ringdue 9 R, Gøg 1 SY, Mursejler 1 FU, Sanglærke 4 SY,Landsvale 5 FU, Rødstjert 1 R, Solsort 3 R, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Blåmejse 1 R, Skovskade 1 R, Husskade 1 R, Allike 2 R, Stær 55 R, Gråspurv 2 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 1 SY, Stillits 1 R, Tornirisk 2 R, Dompap 1 SY, Gulspurv 5 SY. Ella Mikkelsen
Hasmark Mose (Vestermose):
 Flodsanger 1 R AD ., Halemejse 5 JUV FU. Per Damsgaard-Sørensen


          Hvid vipstjert Tange å Foto: Poul Brugs Rasmussen

Onsdag den 27. juni 2012.                                                              Solopgang: 04:40 Solnedgang: 22:01.

Tange å: Hvid vipstjert 2 Ad + 3 Pull, Grønirisk 6 FU, Stær 3 FU, Gulspurv 2 FU, Tornirisk 2 FU, Bogfinke 2 FU, Gøg 1 OF. Poul Brugs Rasmussen
Erholm Skov (10:50-12:30): Duehøg 1 R 1K. Ella Mikkelsen
Hasmark Mose (21:45):
Flodsanger 1 R AD . Michael Glentedal
Fjordmarken (21:05): Græshoppesanger 1 R. Michael Glentedal
Vigelsø (11:00-12:30): Skarv 700 R (Optælling på Naturskolen: 3 kolonier med tilsammen ca. 100 reder), Grågås 600 R, Gravand 250 R. Ebbe Larsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 3 2K+ YF, Toppet Lappedykker 6 YF, Gråstrubet Lappedykker 24 YF, Sorthalset Lappedykker 3 2K+ YF. Henrik Knudsen
Noret, Tåsinge: Kærsanger 1 YF. Henrik Knudsen 
Fakkemose: Sortklire 2 2K+ OF. Henrik Knudsen
Klæsø Nor: Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 7 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 1 R, Grågås 115 R, Gravand 2 R, Knarand 2 R, Gråand 10 R, Skeand 16 R, Taffeland 2 R, Troldand 2 R, Hvinand 4 R, Rød Glente 1 2K N, Vandrikse 1 R, Blishøne 40 R, Strandskade 2 R, Fjordterne 2 R, Havterne 4 R, Gøg 1 R, Digesvale 130 R, Rørsanger 2 R. Ole Goldschmidt
Påø Enge (tørre): Skarv, Mellemskarv (sinensis) 1 R, Fiskehejre 4 R, Grågås 85 R, Rørhøg 1 2K R, Vibe 55 R, Gøg 1 R, Rødrygget Tornskade 1 M R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 16 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 5 R, Grågås 30 R, Knarand 34 R, Krikand 8 R, Gråand 43 R, Skeand 3 R, Taffeland 2 R, Troldand 45 R, Rørhøg 2 R, Tårnfalk 2 R, Blishøne 390 R, Vibe 37 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 1 R, Brushane 1 R, Storspove 1 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 8 R, Tinksmed 6 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 1 R, Fjordterne 12 R, Gøg 1 SY, Mursejler 4 R, Sanglærke 2 R, Engpiber 2 R, Rørsanger 5 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 3 SY, Gråkrage 3 R, Stær 700 R, Gulspurv 4 SY, Rørspurv 4 SY. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Strandskade 1 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave, Almindelig (hiaticula) 1 R, Almindelig Ryle  Nordlig (alpina) 15 2K+ FU, Hvidklire 1 R. Henrik Knudsen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 34 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 56 R, Grågås 200 R, Indisk Gås 2 R, Gravand 5 R, Pibeand 3 R, Knarand 34 R, Krikand 12 R, Gråand 21 R, Spidsand 1 R, Atlingand 6 R, Skeand 21 R, Taffeland 120 R, Troldand 60 R, Rørhøg 1 R, Blishøne 465 R, Strandskade 1 R, Klyde 25 R, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 10 R, Brushane 9 R, Storspove 6 SV, Rødben 10 R, Hættemåge 300 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 20 R, Dværgterne 2 R, Sanglærke 3 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 10 R, Tornirisk 2 R. Ole Goldschmidt 
Nørreballe Nor: Indisk Gås 2 R, Pibeand 4 R, Krikand 24 R, Klyde 27 FU, Brushane 2 M FU. Henrik Knudsen
Brændegård Sø: Canadagås 1 R, Knarand 4 FU, Skeand 4 FU, Havørn 1 F AD R, Husrødstjert 1 M SY. Erik Røjgaard
Vitsø: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 8 FU, Gråstrubet Lappedykker 17 FU, Sorthalset Lappedykker 24 2K+ FU, Skarv 24 FU, Grågås 80 FU, Bramgås 1 FU, Gravand 2 2K+ FU Pibeand 1 M EKL FU, Knarand 21 FU, Krikand 4 M FU, Gråand 105 FU, Skeand 11 FU, Taffeland 60 R, Troldand 50 FU, Hvinand 8 FU, Toppet Skallesluger 7 FU, Rørhøg 2 3K+ FU, Tårnfalk 2 FU, Strandskade 5 FU, Klyde 11 FU, Lille Præstekrave 2 2K+ FU, Stor Præstekrave 6 FU, Vibe 13 FU, Almindelig Ryle 1 SDR FU, Brushane 12 M ODR FU, Sortklire 2 SDR FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 3 FU, Svaleklire 1 FU. Morten Müller
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 6 YF UF, Grågås 220 R, Gravand 2 FU, Rørhøg 1 M FU, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 11 R, Brushane 6 FU, Sortklire 6 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 3 FU, Svaleklire 4 FU, Tinksmed 1 R, Mudderklire 2 R, Hættemåge 28 R, Stormmåge 6 R, Sildemåge 2 R, Sølvmåge 2 R, Gøg 1 R, Mursejler 2 R, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert 6 R, Rørsanger 1 FU, Tornsanger 2 FU. Kirsten Pedersen
Åsø Strand: Havørn 1 OF. Kirsten Pedersen
Erholm Gods: Duehøg 1 1K R, Musvåge 3 R, Fasan 1 R, Ringdue 1 R, Landsvale 4 FU, Bysvale 2 FU, Gærdesmutte 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Spætmejse 1 R, Skovskade 1 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Neverkær: Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Hættemåge 3 R, Sildemåge 1 R, Ringdue 1 R, Sanglærke 2 SY, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Skovspurv 20 R, Stillits 3 R. Ella Mikkelsen
Klakkebjerg, Gelsted: Musvåge 1 OF, Ringdue 5 OF, Landsvale 2 FU, Solsort 3, Sangdrossel 1 SY, Misteldrossel 1 FU, Gransanger 1 SY, Blåmejse 2 FU, Skovskade 1 OF, Gråkrage 2 R, Bogfinke 3 FU, Gulspurv 3 OF, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 20 R. Villy-Erik Schødts
Helnæs Made: Grågås 42 FU, Gravand 2 FU, Atlingand 1 FU, Rørhøg 1 FU, Klyde 1 OF, Dobbeltbekkasin 1 OF, Mosehornugle 2 FU, Engpiber 4 FU, Tornirisk 3 FU. Jan Sander Christiansen
Mose v/Engeldrup: Rørhøg 1 F OF. Jens Bækkelund 


         Bynkefugl Helmpolde

Tirsdag den 26. juni 2012.                                                              Solopgang: 04:39 Solnedgang: 22:01.

Espe, matriklen: Gulbug 1, Tornsanger 1, Landsvale 4, Gulspurv 2, Hvid Vipstjert 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Sollerup
(11:00): Dobbeltbekkasin 1 SY. Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (22:15-22:20): Stær 1000 R.  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Hasmarkmosen (16:00-17:00):
Flodsanger 1 R AD (Jeg så den meget kort men ellers sang den en hel del). Thomas Birkesholm

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Grusgrave v/Davinde (10:00 - 10:15): Lærkefalk 1 FU (fløj fra kanohavnen lavt over vandet til terneøen, hvor den lå og cirklede lidt rundt. Derefter lavt over Ørbækvej). Henrik Kalckar Hansen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Rørhøg 1 R, Tårnfalk 1 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 3 FU, Sildemåge 2 R. Helle Suadicani
Lindø + vade v/Jersore: Skarv 45 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 43 R, Gravand 16 R, Gråand 24 R, Ederfugl 5 R, Toppet Skallesluger 5 R, Strandskade 6 R, Klyde 4 R, Vibe 1 R, Almindelig Ryle 1 AD SDR R, Storspove 17 R, Rødben 34 R, Hvidklire 12 R, Hættemåge 15 R, Stormmåge 25 R, Sølvmåge 55 R, Svartbag 1 R, Havterne 11 R, Ringdue 4 R, Sanglærke 6 , Landsvale 3 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 R, Solsort 3 R, Tornsanger 3, Husskade 3 R, Gråkrage 2 R, Stær 125 R, Bomlærke 1 SY. Jens Friis-Walsted
Nærå Strand/Agernæs Flak: Skarv 40 R, Grågås 49 R, Gravand 46 R, Gråand 10 R, Ederfugl 28 R, Hvinand 3 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 123 R, Klyde 1 R, Vibe 4 R, Almindelig Ryle 27 AD SDR R, Storspove 29 R, Hættemåge 60 R, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 170 R, Svartbag 2 R, Splitterne 42 R, Havterne 51 R, Sanglærke 13 R, Landsvale 10 R, Engpiber 3 R, Stær 170 R, Bomlærke 2 R. Jens Friis-Walsted


          Sortstrubet bynkefugl Helmpolde

Mandag den 25. juni 2012.                                                              Solopgang: 04:39 Solnedgang: 22:01.

Svendborg, Sætting Strandvej: Ringdue 2 AD FU, Tyrkerdue 1 R, Bysvale 4 YF, Rødstjert 3 1K R, Gransanger 1 SY, Musvit 6, Skovspurv 10
Tange å FU på vild-kirsebærtræ
: Stor flagspætte 1 FU, Gransanger 1 FU, Løvsanger 1 FU, Munk 1 FU, Solsort 1 FU, Bogfinke 1 FU, Skovspurv 1 FU, Stillits 1 FU, Gråkrage 1 FU, Grønirisk 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Sundet, Faaborg
(11:30-12:30): Sorthalset Lappedykker 24 YFU, Knarand 2 YUF 2 kuld, Toppet Skallesluger 3 FU/R, Mursejler 130 FU, Digesvale 50 FU, Bysvale 15 FU.  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Firtalsstrand (14:55-15:30): Pibeand 11 FU, Knarand 28 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (14:00-14:30): Knarand 23 FU. Dieter Maaszen
Hasmark Mose (21:00-21:30):
Flodsanger 1 SY (100 meter nede af stien ved rastepladsen). Henrik Kalckar Hansen, Anders Vedel

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Sortemosen: Fiskehejre 2 R, Grågås 110 R, Krikand 7 R, Rød Glente 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Lille Præstekrave 6 FU, Vibe 12 R, Sortklire 5 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 4 FU, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 30 R, Mursejler 2 FU, Sanglærke 4 SY, Landsvale 20 FU, Bysvale 2 FU, Engpiber 1 R Hvid Vipstjert 18 FU, Kragefugl sp. 150 FU, Stær 135 FU. Peder Rasmussen
Erholm Gods: Fiskehejre 1 OF, Musvåge 2 R, Ringdue 3 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 2 FU, Bysvale 1 FU, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Skovskade 1 R, Husskade 1 R, Bogfinke 3 SY, Stillits 1 R, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand: Gråstrubet Lappedykker 20 FU, Knarand 28 FU, Sortklire 5 FU, Hvidklire 7 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Knarand 23 FU, Strandskade 10 R, Storspove 33 FU, Sortklire 2 FU. Dieter Maaszen
Hasmark Mose (Vestermose), 100 meter nede af stien ved rastepladsen:
Flodsanger 1 SY . Henrik Kalckar Hansen, Anders Vedel


           Vibe Foto: Poul Brugs Rasmussen

Søndag den 24. juni 2012.                                                              Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:01.

Arreskov sø: Dværgterne 1 R, Rødben 1 R. Erik Ehmsen
Øksendrup
: Grågås 3 par med 12 gæslinger, Vibe 12 FU, (meget broget omkring næbet), Gulspurv 2 SY, Tornirisk 4 FU, Stillits 3 FU, Knopsvane 2 FU, Troldand 8 FU, Ringdue 6 OF FU, Strandskade 2 AD + 2 Pull, R rh g 1 FU, Gravand 3 AD + 5 Pull, Hvid vipstjert 8 FU, Stær 3 FU, Sanglærke 4 SY, Blishøne 6 AD + 4
Pull, Lille præstekrave 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 4 AD + 3 Pull, Gråand 2 FU, Storspove 4 OF. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Musvåge 1, Gulbug 1, Løvsanger 1, Landsvale 4, Hvid Vipstjert 2, Tårnfalk 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Lindkær (10:30-12:15): Havørn 2 R, Duehøg 1 R, Ravn 2 R. Ebbe Larsen
Hasmark Mose (21:40-22:00):
Flodsanger 1 SY . Anne Veber Døssing, Sandra Døssing

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Strynø, Set fra Kærvej 1: Strandskade 9 FU, Storspove 5 FU, Hættemåge 5 FU, Stormmåge 10 FU, Sølvmåge 25 FU, Gærdesanger 2 YF, Stær 50 FU, Skovspurv 2 YF, Tornirisk 1 FU. Helle og Stig Rubæk
Rynkeby Hestehave: Tårnfalk 4 YF UF, Agerhøne 1 OF. Per Quaade
Barløse: Bysvale 6 FU, Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Træløber 1 FU, Gråspurv 2 R, Skovspurv 4 FU. Villy-Erik Schødts
Strib: Sumpmejse 1 FU. Erik Busk
Ølundgårds Inddæmning: Havørn 1 AD R. Anders Vedel
Hasmark Mose (Vestermose): Grønbenet Rørhøne 1 SY, Ringdue 1 SY, Gøg 1 SY, Solsort 2 SY, Sangdrossel 3 SY,
Flodsanger 1 SY ., Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Løvsanger 2 SY, Gulspurv 2 SY. Helle Suadicani


           Tårnfalk unger Foto: Ole Grønqvist

Lørdag den 23. juni 2012.                                                              Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:01.

Simmerbølle Kirke (12:00-13:00): Turteldue 1 R. Ole Goldschmidt
Tange å
(06:30): Spætmejse 2 AD + 3 Pull FU, Mursejler 25 Of S. + Kaprifolie og Vandranunkel. Poul Brugs Rasmussen
Ølundgårds Inddæmning (08:15-09:15): Knarand 35 R, Skeand 28 R, Havørn 1 R AD (9:04), Lille Præstekrave 1 FU, Sortklire 11 FU. Dieter Maaszen
Hasmark Mose (21:15-22:30):
Flodsanger 1 SY (21:30). Dieter Maaszen
Hasmark Mose (04:40):
Flodsanger 1 SY . (28. dag). Jacob Sterup

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 11 R, Skarv 675 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 51, Grågås 450 R, Canadagås 1 FU, Gravand 14, Knarand 8 R, Gråand 45 R, Skeand 28 R, Taffeland 120 R, Troldand 150 R, Hvinand 3 FU, Havørn 3, Rørhøg 1 FU, Musvåge 4 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 6 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 53 R, Strandskade 3, Vibe 3 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 44, Svartbag 4, Fjordterne 2 FU, Ringdue 4, Mursejler 10 FU, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 2 SY, Digesvale 2 FU, Landsvale 6 FU, Bysvale 14 FU, Hvid Vipstjert 2 OF, Husrødstjert 1 M R, Solsort 2 OF, Tornsanger 2 SY, Havesanger 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Spætmejse 2 R HØ, Korttået Træløber 1 SY, Skovskade 2 OF, Allike 4 OF, Ravn 4 OF, Stær 12 OF, Skovspurv 6 FU, Bogfinke 2, Grønirisk 6 FU, Stillits 2 FU, Tornirisk 3 OF. Gunnar Jørgensen
Skalbjerg: Rød Glente 1 FU. Jacob Sterup
Svanninge: Rød Glente 1 SØ. Jacob Sterup
Hasmark Mose (Vestermose):
Flodsanger 1 SY . Jacob sterup
Firtalsstrand: Pibeand 12 R, Krikand 6 R, Skeand 2 FU, Taffeland 1 R, Troldand 6, Toppet Skallesluger 1 R, Strandskade 4 R, Klyde 14 FU, Stor Præstekrave 1 R, Brushane 4, Sortklire 6 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 1 FU, Havterne 2 R, Tornsanger 2 FU, Stær 70 FU, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 R. Helle Suadicani
Flægen v/Tybrind: Atlingand 1 FU, Rørhøg 1 OF, Brushane 1 R, Storspove 4 OF, Tinksmed 1 R, Gøg 2 OF, Rørspurv 2 R. Mads Syndergaard
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 6 R, Grågås 168 FU, Knarand 35 R, Krikand 120 R, Spidsand 5 FU, Skeand 28 FU, Havørn 1 AD R, Blishøne 195 R, Lille Præstekrave 1 FU, Brushane 1 FU, Lille Kobbersneppe 2 R, Sortklire 11 FU, Hvidklire 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 2 FU. Helle Suadicani
Mågeøerne: Canadagås 4 R, Ride 1 3K+ DØD. Jacob Sterup


           Hedelærke. Den er ikke fundet på Fyn i flere år!!!!

Fredag den 22. juni 2012.                                                              Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:01.

Øhavsstien nord for Hellegårdsvej, Egense (13:30): Agerhøne 2 OF (4. lokalitet nær Egense). Niels Andersen
Broholm
: Blishøne 1 par med 6 Pull. Poul Brugs Rasmussen
Lindkær (13:20-14:40): Rød Glente 1 NØ, Ravn 2 HØ. Kell Grønborg
Bøjden Nor (12:45-15:45): Lille Præstekrave 1 R. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø (10:55-12:10): Skarv 900 R, Grågås 580 R, Canadagås 1 R, Havørn 2 R AD, Duehøg 1 OF, Mursejler 50 FU. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Vitsø: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 4 AD YF UF, Gråstrubet Lappedykker 16 AD FU, Sorthalset Lappedykker 14 2K+ FU, Skarv 19 R, Fiskehejre 7 FU, Knopsvane 22 2K+ FU, Grågås 122 FU, Bramgås 4 FU, Krikand 1 M R, Gråand 45 FU, Skeand 5 M R, Taffeland 65 FU, Troldand 70 FU, Hvinand 9 FU, Toppet Skallesluger 11 FU, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 2 R, Blishøne 415 FU, Strandskade 8 FU, Vibe 11 FU, Brushane 6 FU, Storspove 1 OF, Sortklire 6 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 FU, Hættemåge 155, Havterne 1 R. Morten Müller
Rise Mark: Rørhøg 1 M OF, Gøg 1 YF SY, Digesvale 50 FU, Bysvale 10 YF, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 3 YF SY, Gærdesmutte 2 YF SY, Husrødstjert 1 YF SY, Rødstjert 2 YF, Gulbug 4 YF SY, Gærdesanger 2 YF SY, Tornsanger 24 YF SY, Havesanger 4 YF SY, Munk 6 YF SY, Gransanger 6 YF SY, Sortkrage 1 R, Gråkrage 7 R, Stær 25 R, Gråspurv 20 YF, Skovspurv 5 YF, Bogfinke 21 YF SY, Stillits 4 YF, Tornirisk 7 R, Gulspurv 6 YF SY, Bomlærke 6 YF SY. Lars Tom-Petersen
Store Rise: Mursejler 3 FU, Rødstjert 1 SY, Kærsanger 3 YF SY, Gulbug 3 SY, Grå Fluesnapper 1 R. Lars Tom-Petersen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 900 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 36 R, Grågås 580 R, Canadagås 1 R, Gravand 5 R, Krikand 2 R, Gråand 22 R, Skeand 11 R, Taffeland 1 R, Troldand 104 R, Hvinand 8 R, Havørn 2 AD R, Duehøg 1 OF, Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 FU, Fasan 9 R, Blishøne 78, Strandskade 3 R, Vibe 4 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 21 R, Svartbag 7 R, Fjordterne 2 R, Ringdue 1 R, Mursejler 50 FU, Bysvale 40 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 1 R, Tornsanger 2 SY, Munk 3 SY, Allike 2 R, Gråkrage 2 R, Grønirisk 5 R, Tornirisk 2 SY. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor: Skarv 21 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 5 R, Grågås 25 R, Gravand 13, Krikand 2 R, Gråand 6 R, Taffeland 1 R, Troldand 21 R, Toppet Skallesluger 3 R, Strandskade 2 R, Klyde 16, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 4, Vibe 18 R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 13 R, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 2 R, Havterne 4 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 2 FU, Bysvale 6 FU, Hvid Vipstjert 5 R, Rødstjert 2, Solsort 2 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 R, Stær 250 R, Skovspurv 1 FU, Bogfinke 5 R, Grønirisk 3 R, Tornirisk 1 R. Ella Mikkelsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 85 R, Gravand 2 R, Gråand 12 R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Blishøne 2 FU, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 9 R, Brushane 8 FU, Rødben 1 FU, Svaleklire 1 R, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 6 R, Ringdue 4 FU, Gøg 1 FU, Landsvale 2 FU, Bysvale 6 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Solsort 2 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Blåmejse 1 R, Stær 22 FU, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 3 FU, Gulspurv 1 SY. Helle Suadicani


           Rødstjert Thurø Rev

Torsdag den 21. juni 2012. (Solhverv)                                              Solopgang: 04:37 Solnedgang: 22:01.

Thurø Rev: Fiskehejre 2 R, Gravand 8 R, Vibe 6 R, Sanglærke 4 YF, Landsvale 16 FU, Bysvale 8 FU, Engpiber 2 YF, Hvid Vipstjert 1 1K FU, Rødstjert 2 YF UF, Tornsanger 6 SY, Gransanger 1 SY, Spætmejse 1 R, Tornirisk 4 R + Skovgøgelilje 12
Tange å
: Rørspurv 1 YF (fået unger). Poul Brugs Rasmussen
Jordløse Bakker
: (07:10-08:55): Ravn 26 FU/R, Fasan 3 FU, Gråkrage 2 R, Musvit 14 FU, Gøg 1 Hø, Stor Flagspætte 12 FU, Ringdue 6 OF, Solsort 5 FU/SY, Skovskade 1 FU, Husskade 2 Of, Bogfinke 4 FU/SY, Gråand 1 FU, Gravand 1 FU, Sangdrossel 3 FU/SY, Munk 3 SY, Havesanger 2 SY, Sumpmejse 1 FU, Gulspurv 5 SY/R, Blåmejse 2 FU, Gransanger 3 FU/SY, Dompap 2 FU, Mursejler 3 FU. Leif Kristensen
Espe, matriklen
: Spærmejse 1, Sumpmejse 1, Rødstjert 1 + udfløjne unger, Musvåge 1, Landsvale 4, Bysvale 2, Gulspurv 2, Løvsanger 1, Munk 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Holstenshuus, Diernæs
(09:50-11:00): Skarv 50 T, Rød Glente 1 YFU, Havørn 1 T 2 k, Duehøg 2 YFU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 5 FU/R, Mursejler 2 FU, Skovpiber 2 SY, Skovskade 4 FU.  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Faaborg Yderfjord (09:20-09:35): Havørn 1 FU 2 k (mobbet af måger og musvåge).  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Hasmark Mose
(05:00-05:20):
Flodsanger 1 SY (På venstre side af stien). Martin Strømkjær
Hasmark Mose (21:50):
Flodsanger 1 SY (Hørt og set! Ind ad stien og til venstre). Ivan Sejer Beck, Søren Louis Rasmussen
Hasmark Mose (21:45-22:10):
Flodsanger 1 SY . Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Ristinge Hale: Dværgterne 2 YF JSA. Carsten Friager
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 550 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 47, Grågås 600 R, Canadagås 1 FU, Gravand 19, Knarand 13 R, Gråand 45, Skeand 13 R, Taffeland 150 R, Troldand 30 R, Hvinand 6 R, Rød Glente 1 OF, Havørn 1 AD R, Musvåge 3 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R HØ, Blishøne 39 R, Strandskade 2 FU, Vibe 2 R, Hættemåge 6 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 46, Svartbag 2 R, Ringdue 3, Gøg 1 SY, Mursejler 6 FU, Sanglærke 1 SY, Landsvale 4 FU, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Husrødstjert 1 SY, Solsort 2, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 2 R HØ, Allike 9 FU, Gråkrage 3 R, Ravn 2 R, Stær 6, Skovspurv 5 R, Bogfinke 1 FU, Grønirisk 1 R, Stillits 1 OF, Tornirisk 4 OF, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Hønsehave Grusgravssø: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Gravand 11, Gråand 4 R, Troldand 1 M R, Musvåge 1 FU, Fasan 1 R HØ, Blishøne 10 R, Strandskade 4 R, Lille Præstekrave 11, Vibe 25 R, Svaleklire 2 FU, Hættemåge 7 R, Stormmåge 6 R, Sildemåge 2 AD R, Sølvmåge 4, Ringdue 2 OF, Sanglærke 3, Digesvale 2 FU, Landsvale 1 FU, Bysvale 4 FU, Hvid Vipstjert 12 FU, Tornsanger 2 SY, Gråkrage 2 R, Stær 2 FU, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 2 FU, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Hasmark Mose (Vestermose):
Flodsanger 1 SY . Martin Strømkjær
Firtalsstrand: Splitterne 4 FU. Martin Strømkjær
Hasmark Mose (Vestermose): Fasan 1 R, Ringdue 2 R, Gøg 1 SY, Sangdrossel 2 SY,
Flodsanger 1 SY , Gulbug 1 SY. Ella Mikkelsen
Hasmark Mose (Vestermose):
Flodsanger 1 SY . Ivan Sejer Beck, Søren Louis Rasmussen
Helnæs By: Grågås 8 OF, Blå Kærhøg 1 OF, Stor Flagspætte 2 FU, Rødstjert 3 FU, Sangdrossel 1 FU, Halemejse 8 FU, Fyrremejse 1 FU, Blåmejse 9 FU, Musvit 14 FU, Skovskade 1 FU, Skovspurv 9 FU, Grønirisk 11 FU. Jan Sander Christiansen
Stavids Å v/Margård: Vagtel 1 FU. Martin Strømkjær


           Dompap Fu på Almindelig fuglemælk Foto: Poul Brugs Rasmussen

Onsdag den 20. juni 2012.                                                              Solopgang: 04:37 Solnedgang: 22:01.

Broholm: Dompap 1 R M (Fu på frø af Almindelig svinemælk). Poul Brugs Rasmussen
Gudme
(16:30): Rød glente 1 OF. Ole Grønqvist
Brændegård Sø
: Grågås 600, Skeand 50, Vibe 2, Strandskade 3, Havørn 1, Ravn 2, Husrødstjert 1JSA. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Odense Ø, Nyborgvej/Ørbækvej rundkørsel
(14:00): Rød Glente 1 OF. Michael Bjerregaard
Firtalstranden
(17:15-18:00): Klyde 32 R. Michael Glentedal
Hasmark Mose (Vestermose)
:(21:40):
Flodsanger 1 SY.  Henrik Kingo Andersen
Hasmark Mose (Vestermose)
:(04:10 - 05:00):
Flodsanger 1 SY Dogmefoto

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Dunkær Mark: Gulbug 1 YF SY, Bomlærke 6 YF SY. Lars Tom-Petersen
Gråsten Nor: Tårnfalk 1 R, Storspove 5 R, Stor Flagspætte 1 R, Kærsanger 9 YF SY, Gulbug 7 YF SY, Tornsanger 27 YF SY, Sortkrage 4 R, Gulspurv 16 YF SY, Bomlærke 3 YF SY. Lars Tom-Petersen
Marstal: Bomlærke 4 YF SY. Lars Tom-Petersen
Nevre Strand: Tårnfalk 1 FU. Lars Tom-Petersen
Ommel: Lærkefalk 1 N, Gulbug 1 YF SY. Lars Tom-Petersen
Ommels Hoved (Trillerne): Engpiber 2 YF SY, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 M R, Råge 70 R, Sortkrage 6 R, Gråkrage 15 R, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 10 R, Bomlærke 1 YF SY. Lars Tom-Petersen
Sjoen v/Dunkær: Sivsanger 1 YF SY, Kærsanger 2 YF SY,
Vejsnæs Nakke: Ederfugl 120 R, Stor Præstekrave 1 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 YF SY, Kærsanger 1 YF SY, Gulbug 4 YF SY, Tornsanger 15 YF SY, Husskade 1 R, Bomlærke 10 YF SY. Lars Tom-Petersen
Ærøskøbing: Tårnfalk 1 FU. Lars Tom-Petersen
Odense Losseplads: Stær 400 R. Evald Mehlsen
Bispeenge: Blå Kærhøg 1 F FU. Evald Mehlsen
Ejby Mølle: Strandskade 1 R. Thomas Varto Nielsen
Gadsbølle: Havørn 1 OF. Thomas Varto Nielsen
Hasmark Mose (Vestermose): Gråstrubet Lappedykker 1 R, Gråand 1 R, Rørhøg 1 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 10 R, Gøg 2, Nattergal 1 R, Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 SY,
Flodsanger 1 SY (10:05 -10:35), Rørsanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 10 SY, Blåmejse 1 R, Korttået Træløber 1 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 1 R, Gulspurv 4 SY, Rørspurv 3 R. Jens Friis-Walsted


            Engpiber Kalveodde Skarø

Tirsdag den 19. juni 2012.                                                              Solopgang: 04:37 Solnedgang: 22:00.

Ollerup, Åmosen (16:30 + 18:30-19:00): Nattergal 1 SY. Peder Skou
Broholm
: Blishøne 1 par med 6 Pull. Poul Brugs Rasmussen
Hesselagergaard: Tårnfalk 1 par + 2 1K. Poul Brugs Rasmussen
Svanninge Bjerge: Munk 3 SY, Sangdrossel 4 SY/FU, Havesanger 5 SY, Tornsanger 2 SY, Skarv 1 OF, Musvåge 1 FU, Solsort 4 FU, Bogfinke 6 SY, Musvit 2 FU, Tornirisk 1 R, Stor Flagspætte 3 FU, Grønspætte 1 FU, Gulspurv 2 FU, Mursejler 1 FU, Gransanger 1 FU, Gråkrage 3 FU, Ringdue 5 OF, Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Rødme Svinehaver (19:00-21:30): Rødrygget Tornskade 2 R. Svendborg Kommune, Arne Bruun, Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Tryggelev Nor (14:45-16:00): Sorthalset Lappedykker 1 R, Knarand 7 R, Havørn 1 R 2K. Niels Bomholt
Bøjden Nor (09:15-11:00): Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Skarv 15 R, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 8 FU/R, Grågås 22 FU/R ad+juv, Gravand 2 YUF 2 pull, Gravand 10 FU/R, Gråand 40 FU/R, Taffeland 25 R, Troldand 15 R, Ederfugl 1 R, Toppet Skallesluger 4 R, Blishøne 10 FU, Strandskade 6 YFU, Klyde 6 YUF 12 pull, Klyde 10 YFU, Klyde 6 FU/R, Lille Præstekrave 1 YFU, Stor Præstekrave 10 YFU, Vibe 35 R, Sortklire 2 FU, Rødben 8 YFU, Hættemåge 6 YFU, Stormmåge 2 YFU, Sølvmåge 4 R, Splitterne 1 R, Havterne 6 YFU, Landsvale 8 FU, Bysvale 6 FU, Engpiber 2 YFU, Hvid Vipstjert 6 YFU, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornirisk 4 FU.  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bårdesømoserne, Hasmark Mose (04:20 - ):
Flodsanger 1 SY.(150m ad sti ved P-plads - mest nataktiv fx ikke hørt ved 11-tiden i går - Hørt af flere i en god uges tid). Søren Gjaldbæk
Flyvesandet (05:00-09:00): Gravand 196 R, Strandskade 115 R, Dværgterne 2 R, Huldue 7 R, Mosehornugle 2 R, Misteldrossel 1 R, Rødrygget Tornskade 1 R, Ravn 1 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Rødme Svinehaver: Vibe 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 1 R, Gulbug 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 2 M R, Gulspurv 3 R. Svendborg Kommune, Arne Bruun, Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Klæsøgårde: Gøg 1 SY, Landsvale 40 YF UR, Nattergal 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 13 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Skarv 16 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 17, Grågås 50 R, Knarand 7 R, Krikand 3 R, Spidsand 2 R, Taffeland 7 R, Troldand 3 R, Hvinand 1 R, Havørn 1 2K R, Blishøne 170 R, Stor Præstekrave 5 R, Vibe 35 R, Almindelig Ryle 1 R, Brushane 2 FU, Storspove 6 S, Sortklire 3 R, Rødben 2 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 2 R, Fjordterne 3 FU, Ringdue 2 R, Gøg 2 R, Landsvale 3 FU, Bysvale 3 R, Hvid Vipstjert 1 R, Rørsanger 2 R, Tornsanger 4 R, Musvit 1 R, Råge 1 FU, Gråkrage 2 R, Stær 12 R, Gråspurv 2 FU, Tornirisk 3 R, Gulspurv 3 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskehejre 7 R, Knopsvane 2 YF UF, Grågås 37 FU, Havørn 2, Vibe 32 R, Storspove 6 S, Gøg 1 R, Landsvale 2 YF BR, Rørsanger 3 YF SY, Rørspurv 1 YF SY. Arne Lilhauge 
Arreskov Sø: Havørn 2. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Havørn 1 AD R. Erik Ehmsen
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Sjagger 1 R. Erik Ehmsen
Lindkær v/Ravnholt: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 9 FU, Knopsvane 1 R, Grågås 10 R, Gråand 12 R, Havørn 2 AD R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Blishøne 12 FU, Ringdue 4 FU, Gøg 1 SY, Mursejler 5 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 SY, Rødstjert 1 R, Solsort 3 SY, Tornsanger 5 SY, Havesanger 2 SY, Munk 3 SY, Gransanger 4 SY, Løvsanger 2 SY, Sumpmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 FU, Træløber 1 FU, Skovskade 1 OF, Gråkrage 5 FU, Ravn 2 OF, Skovspurv 3 FU, Bogfinke 5 SY, Gulspurv 2 SY. Helle Suadicani
Ryslinge: Stor Flagspætte 2 FU. Helle Suadicani
Tommerup: Rød Glente 1 OF, Gøg 1 SY, Jernspurv 1 SY, Sangdrossel 1 SY. Helle Suadicani
Findinge: Rød Glente 1 FU, Musvåge 1 FU. Gunnar Jørgensen
Jordløse Bakker: Rørhøg 1 M OF, Skovpiber 2 YF FU, Ravn 14 FU. Kirsten Pedersen
Favrskov Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Musvåge 11 OF, Blishøne 7 R, Ringdue 4 OF, Gøg 1 SY, Mursejler 3 FU, Stor Flagspætte 4, Solsort 3 SY, Sangdrossel 2 SY, Skovsanger 1 SY, Gransanger 1 OF, Spætmejse 5 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 4 FU. Villy-Erik Schødts
Ørslev Bjerge: Fasan 3 R, Ringdue 8 R, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 3 R, Rødhals 1 SY, Solsort 4 SY, Havesanger 1 SY, Munk 4 SY, Topmejse 2 R, Musvit 3 R, Gråkrage 2 DØD, Ravn 2 OF, Bogfinke 3 SY, Gulspurv 2 SY. Willy Schrøder Andersen


         Pull af Gravand Kalveodde d. 18. juni 2012

Mandag den 18. juni 2012.                                                              Solopgang: 04:37 Solnedgang: 22:00.

Åmosen, Ollerup: Nattergal 1 SY (Efter at nattergalen ikke har ladet sig høre i mindst to uger, så sang den i aften kl. 21.30. Det bliver nok sidste gang i år.). Peder Skou
Skarø Kalveodde
: Fiskehejre 36 FU, Gravand 2 YF UF, Rørhøg 6 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 4 FU, Strandskade 4 YF, Vibe 3 YF, Rødben 2 YF, Svartbag 2 R, Havterne 6 R, Mosehornugle 0 R, Sanglærke 3 YF, Engpiber 2 YF, Tornsanger 1 SY, Stær 90 FU, Skovspurv 2 R
Espe, matriklen: Rødstjert 1 + 4 udfløjne unger, Landsvale 2, Løvsanger 1, Havesanger 1, Tårnfalk 1 + 4 unger i kassen. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Ringe N (16:10): Rød Glente 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Dyreborg Skov/Kyst (09:55-10:10): Fiskehejre 5 YFU, Knopsvane 10 FU, Strandskade 4 FU, Natugle 1 SY Juv.  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:15-09:45): Skarv 5 R, Fiskehejre 12 FU, Knopsvane 6 FU/R, Gravand 6 FU/R, Gravand 2 YUF 8 pull, Ederfugl 10 R, Toppet Skallesluger 10 FU/R, Musvåge 1 FU, Strandskade 6 FU, Klyde 1 T, Rødben 2 FU, Hættemåge 20 FU/R, Havterne 2 R, Digesvale 50 FU/R.  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Fjordmarken (11:30): Rørhøg 5 R (3 Hun, 2 Han), Skægmejse 1 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand+Mellemstykket (09:15-10:20): Rødben 29 R, Sorthovedet Måge 2 V AD (Rastede kortvarigt), Dværgmåge 1 R 2K, Gul Vipstjert 1 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand Mellemstykket (09:15-10:20): Pibeand 19 R han. Søren Gjaldbæk
Ølundgård (08:20-09:10): Knarand 26 R, Krikand 158 R, Skeand 64 R, Havørn 2 R (1 AD, 1 Imm), Sortklire 41 R. Søren Gjaldbæk
Kerteminde Fjord v/Hans Schacksvej
(05:50): Græshoppesanger 1 SY. Niels Aage Madsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Flådet (Tranekær): Rørhøg 1 F AD R. Ole Goldschmidt
Ravnholt: Havørn 2 R. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave: Hvinand 4 YF UF (I søen syd for Ibjerget. Ret store pull, ingen AD set.), Tårnfalk 4 YF UR, Lille Præstekrave 2 YF TH, Stor Præstekrave 1 R, Kærsanger 5 YF SY. Per Rasmussen
Botofte Skovmose: Toppet Lappedykker 10 R, Gråstrubet Lappedykker 50 R, Sorthalset Lappedykker 8 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 4 R, Pibeand 2 R, Knarand 45 R, Krikand 9 R, Gråand 45 R, Atlingand 3 R, Skeand 30 R, Taffeland 40 R, Rørhøg 1 2K R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 M AD R, Blishøne 150 R, Strandskade 4 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 18 R, Brushane 2 R, Storspove 2 SV, Rødben 3 R, Sanglærke 10 R, Rørsanger 3 R, Tornsanger 3 R, Rørspurv 2 R. Ole Goldschmidt
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 7 YF UF, Grågås 52 R, Gravand 6 YF UF, Gråand 7 FU, Rørhøg 1 F FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 2 FU, Klyde 3 FU, Vibe 19 R, Sortklire 8 FU, Rødben 3 FU, Svaleklire 10 FU, Hættemåge 7 R, Sølvmåge 8 R, Gøg 2 SY, Sanglærke 5 FU, Hvid Vipstjert 6 FU, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY. Helle Suadicani
Fladmosen: Fiskehejre 1 R. Thomas Varto Nielsen
Husby Strand, Wedellsborg: Havørn 2 AD R, Klyde 2 FU T, Stor Præstekrave 11 R, Sortklire 1 FUJSA, Rødben 8 YF, Natugle 1 SY. Mads Syndergaard 
Kerte: Rørhøg 1 OF, Solsort 2 R, Husskade 1 R, Allike 6 FU, Gråkrage 14 FU, Stillits 1 OF. Villy-Erik Schødts
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Gråstrubet Lappedykker 10, Skarv 1 OF, Knopsvane 10, Gravand 35, Gråand 14 R, Skeand 1 F R, Troldand 12, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Fasan 2 R, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 3 YF UF, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 2 T, Svaleklire 5 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 20 FU, Sølvmåge 8 FU, Ringdue 5 R, Gøg 1 R, Mursejler 18 R, Sanglærke 2 SY, Digesvale 30 FU, Landsvale 50 FU, Bysvale 10 FU, Hvid Vipstjert 14, Solsort 2 T, Rørsanger 9 SY, Tornsanger 2 R, Munk 1 R, Gråkrage 3 FU, Bogfinke 2 R, Gulspurv 7 R, Rørspurv 4 YF FU. Kirsten Pedersen
Kerteminde: Græshoppesanger 1 SY. Niels Aage Madsen


        Husrødstjert

Søndag den 17. juni 2012.                                                              Solopgang: 04:37 Solnedgang: 22:00.

Vester Hæsinge (16:30): Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Nord for Nørresø
: Rød Glente 1 FU. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Firtalsstrand
(15:10-15:30): Pibeand 22 FU, Knarand 32 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (14:15-15:00): Knarand 31 FU, Skeand 30 FU, Havørn 1 FU AD (14:25), Sortklire 32 FU. Dieter Maaszen
Føns Vang (07:30-09:50): Knarand 13 FU, Hættemåge 1100 R, Mursejler 300 FU. Dieter Maaszen
Vestermaden, Mesinge (08:00): Gul Vipstjert 2 YP, Bomlærke 1 SY. Ole Reuther

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 R, Gravand 6 R, Strandskade 2 R, Vibe 6 R, Rødben 3 R. Arne Bruun
Botofte: Toppet Lappedykker 7 PUL R, Gråstrubet Lappedykker 35 YF UF, Sorthalset Lappedykker 4 R, Atlingand 1 M EKL R, Hvinand 2 R, Klyde 3 PUL R, Stor Præstekrave 2 R, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY. Jens-Gert Hansen
Brylle: Topmejse 2 FU. Søren G. Nielsen
Svanninge Bakker: Grønspætte 1 FU. Helle Hjort
Sandholt: Rørhøg 1 M OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Vester Hæsinge: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Skalbjerg: Rørhøg 1 M FU. Helle Suadicani
Tommerup: Lille Præstekrave 5 YF UF, Vibe 5 YF UF, Hvid Vipstjert 2 FU. Helle Suadicani
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 600 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 50, Grågås 350 R, Canadagås 1 R, Gravand 32, Knarand 12 R, Krikand 1 M R, Gråand 30, Skeand 13 R, Taffeland 110 R, Troldand 220 R, Hvinand 3 FU, Havørn 2 AD R, Rørhøg 2, Musvåge 3 OF, Tårnfalk 4, Fasan 3 R, Blishøne 43, Strandskade 2 R, Vibe 3 R, Storspove 1 SV, Hættemåge 5 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 63, Svartbag 6, Fjordterne 4 FU, Ringdue 4, Mursejler 12 FU, Stor Flagspætte 1 OF, Sanglærke 1 SY, Landsvale 35 FU, Bysvale 50 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Husrødstjert 1 M R, Solsort 3, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Allike 4 OF, Gråkrage 2 R, Ravn 2 OF, Gråspurv 1 R, Skovspurv 4 R, Bogfinke 3 SY, Grønirisk 16 FU, Tornirisk 4 OF, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Ejby: Rørhøg 1 OF. Torben Skytte Hvass
Firtalsstrand: Pibeand 22 FU, Knarand 32 FU, Klyde 20 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 8 FU, Hvidklire 2 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Knarand 31 FU, Skeand 30 FU, Havørn 1 AD FU, Brushane 1 M FU, Sortklire 32 FU, Hvidklire 2 FU. Dieter Maaszen
Føns Vang: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 20 FU, Skarv 80 FU, Fiskehejre 9 FU, Knopsvane 43 FU, Grågås 35 R, Gravand 4 FU, Knarand 13 FU, Gråand 12 FU, Skeand 5 FU, Taffeland 5 FU, Troldand 25 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Brushane 1 M FU, Hættemåge 1100 R, Gøg 1 SY, Mursejler 300 FU. Dieter Maaszen


      Rødhovedet tornskade

Lørdag den 16. juni 2012.                                                              Solopgang: 04:37 Solnedgang: 21:59.

Bøjden Nor (07:30-08:35): Grågås 19 R, Bramgås 1 R, Gærdesanger 1 R, Gråand 5 R, Skovspurv 3 Fu, Rørhøg 1 Fu, Tårnfalk 1 Of, Klyde 14+2 pull Fu/R, Strandskade 3 R, Vibe 3 R, Skarv 18 R, Stor Præstekrave 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Stær 15 Fu, Havterne 2 Fu, Gravand 6 Fu/R, Krikand 2 Fu, Troldand 6 R, Toppet Skallesluger 1 R, Musvit 1 Fu, Solsort 2 Fu, Taffeland 3 R, Hættemåge 11 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 5 R, Fiskehejre 4 Fu, Rødstjert 2 Yf, Bogfinke 2 Sy, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Bøjden: Stor Regnspove 12 Of. Leif Kristensen
Espe, matriklen
: Gulbug 1, Havesanger 1, Munk 1, Løvsanger 1, Gærdesanger 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Kerteminde Fjord v/Hans Schacksvej
(06:00): Græshoppesanger 1 SY. Søren Louis Rasmussen
Ølundgårds inddæmning (09:00): Havørn 1 R AD, Vandrefalk 1 R AD, Sortklire 28 R. Anders Vedel

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Ny Gesinge:Ravn 2 FU. Jacob Sterup
Rudkøbing: Lærkefalk 1 NØ. Ole Goldschmidt
Fårevejle: Vibe 40 R. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose: Skeand 5 M R, Sortklire 1 R, Kærsanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Pibeand 2 M R, Bjergand 1 M R, Sort Glente 1 2K NØ, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 5, Lærkefalk 1 S, Klyde 2 R, Storspove 19 SV, Sortklire 3 R, Kærsanger 2 SY, Karmindompap 1 M 3K+ R. Ole Goldschmidt
Ravnholt: Havørn 3 R. Per Rasmussen
Ejby: Rørhøg 1 OF. Torben Skytte Hvass
Firtalsstrand: Pibeand 12 M R, Lille Kobbersneppe 16 R, Sortklire 30 R. Anders Vedel
Firtalsstrand: Toppet Lappedykker 3 FU, Gråstrubet Lappedykker 5 FU, Fiskehejre 11 FU, Grågås 22 FU, Gravand 120 FU, Knarand 23 FU, Klyde 10 FU, Vibe 11 FU, Rødben 7 FU, Tornsanger 2 R, Havesanger 2 R, Gulspurv 2 R. Gunhild Brink
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Knopsvane 11 YF UF, Stor Præstekrave 1 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 12 R, Splitterne 1 R. Thomas Varto Nielsen
Ølundgårds Inddæmning: Pibeand 8 M R, Krikand 200 R, Atlingand 3 R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 FU, Vandrefalk 1 AD R, Sortklire 28 R, Hvidklire 2 R. Anders Vedel
Å vest for Brydegård: Grågås 8 OF, Rørhøg 2 R, Sanglærke 3 SY, Engpiber 2 SY, Hvid Vipstjert 2 FU, Ravn 2 FU, Stillits 2 R. Erik Busk
Kerteminde: Græshoppesanger 1 SY. Søren Louis Rasmussen


       Toplærke

Fredag den 15. juni 2012.                                                              Solopgang: 04:37 Solnedgang: 21:59.

Karlsmosen (09:55): Rød glente  1 R. Morten Kristiansen
Ulbølle (14:00-14:03): Rød Glente 1 OF. Michael Bjerregaard
Firtalsstrand (15:30-16:15): Klyde 28 R (+pull). Kresten Madsen
Ølund (14:45-15:30): Havørn 1 FU AD (Fløj roligt ind i hættemågekolonien og satte sig. Et øjeblik senere fløj den væk med en mågeunge i fangerne. Stort tag-selv-bord på denne årstid.). Kresten Madsen
Taarup på Hindsholm (06:00): Bomlærke 3 SY. Ivan Sejer Beck
Kerteminde Fjord v. Hans Schacksvej (04:00): Græshoppesanger 1 SY. Ivan Sejer Beck

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 500 R, Fiskehejre 3 OF, Knopsvane 48, Grågås 450 R, Gravand 35, Knarand 13 R, Krikand 3 FU, Gråand 52, Spidsand 2 M R, Skeand 9 R, Taffeland 140 R, Troldand 250 R, Hvinand 3 FU, Rød Glente 1 OF, Havørn 2 AD R, Rørhøg 1 F OF, Duehøg 1 OF, Musvåge 4, Tårnfalk 4, Fasan 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 38 R, Strandskade 3, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 5 R, Hættemåge 4 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 52, Svartbag 4, Fjordterne 3 FU, Ringdue 3 R, Gøg 2 SY, Mursejler 5 FU, Digesvale 2 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 16 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Husrødstjert 1 M R, Solsort 3, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 4 FU, Musvit 1 OF, Allike 11 FU, Gråkrage 2 R, Stær 8, Skovspurv 5 FU, Bogfinke 4, Grønirisk 4 R, Stillits 1 OF, Tornirisk 4 OF, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Ringe: Rød Glente 1 FU (Ved motorvejen lige nord for byen. En af de lokale.). Per Rasmussen
Kerteminde: Græshoppesanger 1 R (Nordlig bred af Kerteminde Fjord). Ivan Sejer Beck
Tårup: Bomlærke 3 SY (Taarup Vestergyde:2, Taarup Østergyde:1). Ivan Sejer Beck
Barløseborg Golfbane: Rørhøg 1 M FU. Villy-Erik Schødts
Emtekær Nor: Skarv 5 R, Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 2 R, Gravand 16 R, Gråand 44 R, Ederfugl 26, Lille Skallesluger 7 FU, Havørn 1 AD FU, Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 30 FU, Strandskade 8 FU, Hættemåge 16 FU, Stormmåge 30 FU T, Sølvmåge 25 R, Havterne 12 R, Sanglærke 12 SY, Landsvale 10 FU, Bysvale 4 FU, Engpiber 6 SY, Hvid Vipstjert 3 R, Tornsanger 6 SY, Gråkrage 12 FU, Stær 12 R. Kirsten Pedersen
Fællesskov: Rødrygget Tornskade 2 YF TH. Jens Bækkelund


          Klippesvale Sierra Nevada Spanien

Torsdag den 14. juni 2012.                                                              Solopgang: 04:37 Solnedgang: 21:58.

Vejlen, Taasinge: Rørhøg 1 Hun, Skægmejse 2 R, Rørspurv 2 R, Skeand 2 R. Morten Kristiansen
Broholm: Blishøne 1 par med 6 Pull. Poul Brugs Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Grusgrave nord for Ibjerg (Sønder Nærå)
: Hvinand 5 YF UF (1 ad med 4 pull ),  Lille Præstekrave 4 YF UF (1 ad med 3 pull), Svaleklire 2 FU , Fjordterne 2 YF TH. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum
: Gravand 7 YF UF, Hvinand 7 YF UF, Rørhøg 1 M AD OF, Musvåge 1 R, Lille Præstekrave 3 YF TH, Stor Præstekrave 3 YF TH, Fjordterne 1 YF BR, Gøg 1 OF, Bomlærke 1 SY (Nær vejkrydset Ibjergvej/Labirksgyden). Per Rasmussen
Tarup Grusgrave
: Kun vest for Møllevej 9 par Grågås 50 YF UF, Lille Præstekrave 2 YF TH, Fjordterne 1 R. Per Rasmussen
Slipshavn Enge: Rødben 2 R, Fjordterne 1 FU, Havterne 2 FU, Dværgterne 2 FU, Stær 20 FU. Søren G. Nielsen
Helnæs Made
: Rørhøg 1 OF . Torben Skytte Hvass
Helnæs, Halen
: Rørhøg 1 OF. Torben Skytte Hvass
Kelstrupskov
: Stor Flagspætte 1 R. Thomas Varto Nielsen
Lund s.f.Motorvej Voldby
: Rørhøg 1 M 3K+ R. Thomas Varto Nielsen
Nørre Broby
: Rørhøg 1 OF. Torben Skytte Hvass
Søparken Sø v/Odense Å
: Spurvehøg 1 R. Thomas Varto Nielsen
Vestermose m.m.
: Rørhøg 1 F R. Thomas Varto Nielsen
Gyldenstens Enge (Ore-strand)
: Skarv 1 OF, Fiskehejre 1 R, Grågås 91 R, Gravand 14, Gråand 10, Toppet Skallesluger 3, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 5 AD R, Klyde 54 AD R, Stor Præstekrave 2 AD R, Vibe 86 R,Sortklire 1 AD SDR R, Rødben 26, Stormmåge 25 R, Sølvmåge 38 R, Svartbag 2 R, Havterne 1 R, Gøg 1 R, Sanglærke 5 SY, Landsvale 17 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 R, Solsort 1 SY, Kærsanger 2 SY, Rørsanger 3 SY, Tornsanger 4 SY, Musvit 1 SY, Allike 10 R, Sortkrage 1 R, Stær 70 R, Tornirisk 4, Gulspurv 2, Rørspurv 7. Jens Friis-Walsted
Lindø + vade v/Jersore
: Grågås 1 R, Gravand 6 R, Gråand 16, Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Storspove 29 R, Sortklire 1 R, Rødben 18 R, Hættemåge 19 R, Stormmåge 5 R, Havterne 13 FU, Sanglærke 8, Landsvale 3 R, Engpiber 2 R, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Husskade 2 R, Stær 40 R, Gulspurv 1 R, Bomlærke 1 R. Jens Friis-Walsted


        Ynglefugl fra morgenturen, som først kan starte ved 7:00 - før er det ikke lyst ;-)

Tirsdag den 12. juni 2012.                                                              Solopgang: 04:38 Solnedgang: 21:57.

Tange å (06:30): Tornsanger 1 (par med 4 Unger), Rørspurv 1 (par travlt optaget med at fodre
unger), Gulbug 2 FU, Rørsanger 1 SY. Gøg i SY, Ederfugl 5 AD + 3 Pull. Poul Brugs Rasmussen
Jordløse Bakker (12:10-13:00): Rødrygget Tornskade 2 R han, Ravn 63 R. Niels Bomholt
Svanninge Bjerge (10:00-12:00): Stor Flagspætte 7 R, Misteldrossel 1 R, Rødrygget Tornskade 2 R han. Niels Bomholt
Kærby Fed (11:10-11:35): Havørn 2 Ø (Kom fra retning Vigelsø - steg til stor højde og forsvandt østover på termikken). Leif Knudsen
Vestermaden, Mesinge (20:00): Gul Vipstjert 4 R (2,2). Ole Reuther

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Jordløse Bakker: Musvåge 1 OF, Ringdue 4 OF, Mursejler 1 OF, Sanglærke 1 R, Bysvale 2 OF, Skovpiber 3 R, Hvid Vipstjert 1 R, Rødstjert 1 M FU, Solsort 2 R, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 3 R, Havesanger 1 R, Munk 1 R, Gransanger 2 SY, Blåmejse 1 FU, Rødrygget Tornskade 2 M R, Gråkrage 4 R, Ravn 63 R, Skovspurv 2 R, Grønirisk 1 R, Dompap 1 R, Gulspurv 6 R. Niels Bomholt
Strandeng Øst for Nabbe: Rørhøg 1 FU. Niels Bomholt
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Tårnfalk 1 FU, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 7 R, Landsvale 1 OF, Skovpiber 4 R, Rødhals 2 R, Rødstjert 1 OF, Solsort 11 R, Sangdrossel 7 R, Misteldrossel 1 R, Gulbug 1 R, Tornsanger 8 R, Munk 1 R, Gransanger 1 SY, Løvsanger 3 SY, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 4 FU, Rødrygget Tornskade 2 M R, Gråkrage 3 R, Stær 2 FU, Bogfinke 5 R, Grønirisk 1 R, Tornirisk 1 R, Lille Gråsisken 2 SY, Lille Korsnæb 4 FU, Gulspurv 13 R. Niels Bomholt
Faaborg: Husrødstjert 3 YF UF. Niels Bomholt
Kroghenlund Skov: Rødrygget Tornskade 1 M R. Niels Bomholt
Grængesbjerg Have: Stor Flagspætte 2, Gærdesmutte 4 JUV YF UF, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Sydf. Øhav: Rødlok: Toppet Lappedykker 6 R, Fiskehejre 1 FU, Gravand 4 R, Ederfugl 7 R, Toppet Skallesluger 2 R, Tårnfalk 2 FU, Strandskade 3 R, Rødben 1 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 9 R, Sølvmåge 3 R, Landsvale 4 OF, Hvid Vipstjert 3 R, Solsort 1 R, Kærsanger 3 SY, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 4 R, Musvit 3 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 3 R, Gulspurv 3 R, Rørspurv 1 SY. Niels Bomholt
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Kernebider 1 R. Søren Louis Rasmussen
Assens: Havørn 1 AD OF. Kirsten Pedersen
Kærum Mose v/Assens: Fiskehejre 1 OF, Gravand 2 OF, Rørhøg 1 OF, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 YF TH, Fasan 2 R, Blishøne 1 R, Ringdue 6 R, Mursejler 3 OF, Sanglærke 5 SY, Landsvale 8 FU, Gærdesmutte 1 FU, Nattergal 2 SY, Solsort 6 R, Sangdrossel 1 YF FU, Rørsanger 2 YF FU, Tornsanger 4, Munk 4 YF FU, Gransanger 3 R, Sumpmejse 2 YF FU, Topmejse 3, Sortmejse 2 YF UF, Blåmejse 7, Musvit 18, Spætmejse 2 R, Allike 2 R, Gråkrage 3 FU, Stær 6 FU, Bogfinke 5 SY, Grønirisk 2 R, Stillits 2 FU, Gulspurv 5 R. Kirsten Pedersen
Kærum Å (Assens): Knopsvane 1 R, Gråand 2 R, Taffeland 3 R, Musvåge 1 FU, Blishøne 8, Ringdue 6 R, Gøg 1 R, Mursejler 7 OF, Stor Flagspætte 4, Landsvale 4 R, Solsort 6 R, Rørsanger 5 R, Munk 6, Gransanger 3 YF FU, Grå Fluesnapper 1 FU, Broget Fluesnapper 1 FU, Sumpmejse 3, Blåmejse 5, Musvit 20, Spætmejse 3 FU, Husskade 2 FU, Bogfinke 5 R. Kirsten Pedersen
Ålebæk: Lærkefalk 1 2K S, Kærsanger 5 SY,  Skarv 1 AD SDR R, Fiskehejre 1 AD R, Gråand 16 R, Rørhøg 3, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 M AD R, Blishøne 1 R, Strandskade 1 R, Vibe 3 R, Hættemåge 5 FU, Stormmåge 2 OF, Sølvmåge 8, Ringdue 5 R, Gøg 4 R, Mursejler 3 FU, Sanglærke 8 R, Landsvale 5 FU, Bysvale 5 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 1 R, Kærsanger 5 SY, Rørsanger 19 R, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 2 R, Tornsanger 8 R, Gransanger 2 SY, Blåmejse 3 R, Gråkrage 3 R, Stær 10 R, Skovspurv 9 R, Tornirisk 1 R, Gulspurv 6 R, Rørspurv 12 R. Jens Friis-Walsted
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 1 R , Grågås 130 FU, Gravand 6 R, Krikand 14 R, Gråand 23 R, Toppet Skallesluger 2 R, Havørn 1 AD FU, Strandskade 3 R, Klyde 21 YF BR, Stor Præstekrave 1 FU, Strandhjejle 4 FU, Vibe 22 R, Storspove 1 R, Sortklire 5 FU, Rødben 12 R, Havterne 2 R, Ringdue 1 R, Gøg 1 SY, Sanglærke 4 SY, Landsvale 13 FU, Solsort 1 R, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 5 SY, Gransanger 1 SY, Allike 4 FU, Gråkrage 4 R, Stær 60 FU, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 1 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 4 SY. Jens Bækkelund


         Tornsanger med føde til ungerne. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Mandag den 11. juni 2012.                                                              Solopgang: 04:38 Solnedgang: 21:52.

Troldekrog ved Hvidkilde (21:55-22:25): Skovsneppe 10 OF (10 fugle i perioden 21.59-22.18. Gengangere? Muligvis, dog 3 set samtidig.). Niels Andersen
Munkebjergvænget 2, Thomas B Thriges kollegium, Odense M:
Hærfugl 1 R (Skulle være set hele dagen indtil kl. 17, hvor den fløj ud af kollegiehaven - (17:00-17:05) kartoffelbed ). Dofcall
Tange å
(06:30): Tornsanger 1 YF. Poul Brugs Rasmussen
Sandholt (07:10-08:35): Fiskehejre 1 FU, Gravand 4 R, Musvit 1 FU, Grågås 13 R, Skarv 1 R, Skeand 1 R, Gråand 7 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 2 +pull, Vibe 4 R, Tornsanger 1 Sy, Gøg 1 HØ, Solsort 2 Sy, Engpiber 1 R, Rødstjert 1 Fu, Rødrygget Tornskade 1 R, Sangdrossel 1 Sy, Allike 2 Of, Ringdue 4 Of, Hvid Vipstjert 6, Husrødstjert 1 R, Taffeland 4, Bysvale 4 FU, Landsvale 15 FU min, Bogfinke 1 R, Rørhøg 1 YF, Knopsvane 2 + 3 pull, Gråkrage 2 R. Leif Kristensen
Firtalsstrand (14:40-15:15): Knarand 68 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (13:55-14:40): Knarand 15 FU. Dieter Maaszen
Fynshovedvej 441 ved Martofte: Bomlærke 1 SY. Bo K. Stephensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hvidkilde Gods
: Skovsneppe 10 TH, Skovpiber 1 SY. Niels Andersen
Bagenkop Havn
: Husrødstjert 1 M SY. Ole Goldschmidt
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose
: Kærsanger 2 SY, Karmindompap 1 SY. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Rørhøg 4 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor
: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 2 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 50 R, Gravand 16 R, Blishøne 72 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 12 R, Rødben 1 R, Fjordterne 1 R, Bysvale 50 R, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY, Rødrygget Tornskade 1 M R. Ole Goldschmidt
Søgård Pyt
: Rørdrum 1 SY, Vandrikse 2 SY. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Toppet Lappedykker 10 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 15 R, Rørdrum 1 SY, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 10 R, Gravand 6 R, Knarand 17 R, Gråand 23 R, Atlingand 2 R, Skeand 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 4 R, Rørhøg 1 R, Vandrikse 2 SY, Blishøne 183 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 29 R, Rødben 4 R, Svaleklire 3 R, Tinksmed 3 R, Dværgmåge 1 2K R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 4 R, Fjordterne 6 R, Havterne 2 R, Gøg 3 R, Sanglærke 4 SY, Engpiber 5 R, Hvid Vipstjert 4 R, Rørsanger 11 SY, Gulbug 1 R, Havesanger 1 R, Skægmejse 1 R, Stær 80 R, Rørspurv 10 R. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø
: Rustand 1 FU. Jacob Sterup
Hornenæs Skov
: Rødrygget Tornskade 2 FU. Erik Damm
Salby
: Husrødstjert 1 SY. Bo K. Stephensen
Fangel, Nørremarken
: Agerhøne 2 R, Grønbenet Rørhøne 3. Per Damsgaard Sørensen
Lunge Bjerge: Musvåge 1 OF, Fasan 3 R, Ringdue 3 R, Bysvale 10 FU, Solsort 5 FU, Tornsanger 2 YF FU, Munk 1 M R, Løvsanger 2 YF FU, Rødrygget Tornskade 2, Gråkrage 1 R, Ravn 2 R, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 2 YF FU, Gulspurv 1 SY. Kirsten Pedersen
Lunge Bjerge: Musvåge 1 OF, Fasan 3 R, Ringdue 3 R, Bysvale 10 FU, Solsort 5 FU, Tornsanger 2 YF FU, Munk 1 M R, Løvsanger 2 YF FU, Rødrygget Tornskade 2, Gråkrage 1 R, Ravn 2 R, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 2 YF FU, Gulspurv 1 SY. Kirsten Pedersen
Sandager v/Assens: Rørhøg 1 M FU. Kirsten Pedersen
Firtalsstrand: Knarand 68 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Knarand 15 FU. Dieter Maaszen
Æbelø
: Huldue 2 SY, Pirol 1 SY. Jens Bækkelund
Æbelø Holm
: Rørhøg 1 M FU. Jens Bækkelund
Fællesskov: Huldue 1 SY. Jens Bækkelund


         Bysvaler ved Mullerup. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Søndag den 10. juni 2012.                                                              Solopgang: 04:39 Solnedgang: 21:55.

Ny Gesinge: Ravn 2 R. Poul Rasmussen
Sollerup/Arreskov Sø
(19:30-21:55): Grågås 730 R, Duehøg 1 R, Skovsneppe 3 OF, Mursejler 120 FU, Rødrygget Tornskade 1 R han. Niels Bomholt
Mullerup
: Bysvale 20 YF (samlede redemateriale). Poul Brugs Rasmussen
Mesinge, matriklen
(06:15): Ravn 1 OF (Jagtet af en af stedets alliker). Ole Reuther
Broløkke Strand: Skægmejse 1 R. Bo K. Stephensen
Æbelø (05:00-11:20): Isfugl 1 OF (10:20), Pirol 1 OF, Ravn 2 OF. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Gulstav: Natugle 3 1K YF UF
Keldsnor: Skarv 20 R, Klyde 2 R, Svartbag 50 R, Gul Vipstjert 1 F R. Preben Berg
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 30 R, Knopsvane 56 R, Grågås 730 R, Troldand 5 R, Duehøg 1 R, Blishøne 20 R, Mursejler 120 FU, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 2 R, Rørspurv 1 R
Sollerup: Rørhøg 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Vibe 10 R, Skovsneppe 3 OF, Storspove 2 S, Mursejler 1 OF, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 7 FU, Bysvale 9 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Solsort 4 R, Sangdrossel 2 SY, Kærsanger 1 SY, Gulbug 2 R, Tornsanger 4 R, Havesanger 2 R, Munk 1 SY, Gransanger 2 R, Løvsanger 2 R, Musvit 1 R, Rødrygget Tornskade 1 M R, Gråkrage 5 R Niels Bomholt
Mesinge: Tårnfalk 1 FU. Ebbe Munk Andersen
Nørreballe Nor: Pibeand 3 R, Knarand 20 R, Atlingand 1 M R, Skeand 25 R, Fjordterne 10 R. Preben Berg
Spodsbjerg Havn: Splitterne 6 FU, Gulbug 1 SY. Preben Berg
Svanninge: Duehøg 1 F OF, Tårnfalk 1 OF. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 3, Bramgås 26 R, Gravand 5 R, Pibeand 2 R, Knarand 30 R, Atlingand 2 R, Havørn 1 AD OF, Vandrikse 1 R HØ, Sortklire 5 FU, Svaleklire 1 FU, Fjordterne 8 FU, Digesvale 300 FU, Bysvale 15 FU. Preben Berg
Broløkke Strand: Rørhøg 1 R, Vandrikse 1 R. Bo K. Stephensen
Gislev: Hættemåge 5 R, Stormmåge 5 R, Tyrkerdue 3 R, Solsort 5, Musvit 2 R, Husskade 2 R. Klaus Malling Olsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 5 AD R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 33 2K+ R, Grågås 800 R, Rustand 1 F 2K+ FU JSA, Gravand 113, Knarand 17 2K+ FU, Havørn 2 AD R, Vibe 3 AD R, Dværgmåge 1 2K FU, Svartbag 4 AD R, Fjordterne 7 AD FU, Mursejler 30 FU, Landsvale 300 FU, Bysvale 100 FU. Jacob Sterup
Svanninge: Duehøg 1 F OF, Tårnfalk 1 OF. Jacob Sterup
Æbelø: Knopsvane 1 R, Gråand 5 R, Toppet Skallesluger 4 FU, Musvåge 1 FU, Ringdue 1 OF, Gøg 1 SY, Mursejler 1 FU, Isfugl 1 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Digesvale 1 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1, Sangdrossel 1 SY, Kærsanger 1 SY, Munk 1 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 R, Pirol 2, Skovskade 1 OF, Gråkrage 1 OF, Ravn 2 OF, Lille Korsnæb 5 FU, Gulspurv 1 R. Dieter Maaszen plus flere


         Rødben Hjortø

Lørdag den 9. juni 2012.                                                              Solopgang: 04:39 Solnedgang: 21:54.

Vornæs Skov/ Vornæs havn (12:00) og (13:15): 1 havørn JUV ved skovbrynet/bugten ved kystdiget. Bettina Gerti Groß
Firtalsstrand
(16:30-17:15): Canadagås 1 R, Havørn 2 FU (1 ung, en ad. spiste af samme bytte som gribbe.). Kresten Madsen
Nr.Søby ( Hovgyden) (14:00): Bomlærke 1 SY. Sandra Døssing, Anne Veber Døssing
Bredbjerg (12:45): Rød Glente 1 FU (Lige over vejen i vestlige udkant (mod Morud) af Bredbjerg. Lasede, slidte fjer). Ole H. Scharff
Nr. Broby (12:30): Rød Glente 1 OF. Kresten Madsen
Lunge Bjerge, Gelsted (08:45-11:45): Hedelærke 1 SY (Ca. midtvejs mellem Galgehøj og Hylkedam), Ravn 3 OF. Ole H. Scharff

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Nørreballe Nor
: Bramgås 10 2K+ FU, Atlingand 1 M R, Dværgterne 1 R. Jacob Sterup
Gulstav: Canadagås 16 NØ. Søren Bøgelund 
Arreskov Sø
: Rød Glente 1 TI, Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 1 FU, Mursejler 700 FU, Nattergal 3 SY, Ravn 5 FU. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 575 R, Fiskehejre 2, Knopsvane 35, Grågås 600 R, Rustand 1 R, Gravand 45, Knarand 8 R, Krikand 4 R, Gråand 45 R, Spidsand 1 M R, Skeand 23 R, Taffeland 145 R, Troldand 240 R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 2 R, Fasan 6 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 18 R, Strandskade 3, Vibe 5 R, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 51, Svartbag 2 R, Fjordterne 3, Ringdue 3 R, Gøg 3, Mursejler 8 FU, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 1 SY, Landsvale 8 FU, Bysvale 25 FU, Hvid Vipstjert 2, Gærdesmutte 1 SY, Husrødstjert 1 R, Solsort 2, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 R, Allike 10, Gråkrage 3, Ravn 1 FU, Skovspurv 3 R, Bogfinke 4, Grønirisk 3 R, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 2 FU, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Fiskeholm: Skarv 6 R, Troldand 6 R, Ederfugl 2, Toppet Skallesluger 8 R, Strandskade 4 R, Hættemåge 210 R, Stormmåge 310 R, Sølvmåge 39, Svartbag 2 R, Splitterne 36, Havterne 22, Gråkrage 4 R. Kirsten Pedersen
Hagenskov Slotsmølle: Skarv 1 R, Gråand 2 R, Hvepsevåge 1 R, Rørhøg 1 R, Spurvehøg 1 R, Hættemåge 3 OF, Ringdue 2 R, Gøg 1 R, Natugle 4 YF UF, Mursejler 2 FU, Stor Flagspætte 4 YF UF, Landsvale 5 FU, Bysvale 3 FU, Hvid Vipstjert 3 YF UF, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 R, Solsort 2 SY, Sangdrossel 2 SY, Gulbug 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Grå Fluesnapper 3 YF BR, Halemejse 9 R, Sumpmejse 2 YF BR, Blåmejse 1 R, Musvit 2 YF UF, Spætmejse 3 YF UF, Træløber 1 SY, Gråkrage 2 FU, Skovspurv 2 R, Grønirisk 2 R, Lille Gråsisken 2 SY, Dompap 1 R
Gulspurv 2 SY. Thomas Kampmann
Assens: Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Sanglærke 5 SY. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten ved Fiskeholm: Skarv 19 R, Knopsvane 6 R, Gravand 9 R, Gråand 4 R, Toppet Skallesluger 6 FU, Sølvmåge 8 R. Kirsten Pedersen
Helnæs, Halen: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Gravand 12 R, Gråand 13 R, Skeand 1 M R, Strandskade 10 R, Klyde 1 R, Vibe 11 R, Rødben 8 FU, Splitterne 2 FU, Havterne 2 FU, Sanglærke 3 SY, Digesvale 25 R, Hvid Vipstjert 3 R, Stær 3 R. Kirsten Pedersen
Lindkær v/Ravnholt: Hvepsevåge 2 TH, Havørn 3 R, Duehøg 1 M R. Henrik Kalckar Hansen
Noret v/Torøhuse: Rørhøg 1 TH. Kirsten Pedersen
Ravnholt: Hvepsevåge 2 OF, Havørn 3 R, Rørhøg 2 FU, Musvåge 4 OF, Ravn 6 R, Kernebider 1 OF. Per Rasmussen
Soldatermade: Nattergal 1 SY. Thomas Kampmann
Ulvemosehule Skov: Rørhøg 2 FU. Kirsten Pedersen
Å vest for Brydegård Agerhøne 1 R Erik Busk


   Ederfugle hunner med deres pull udnytter platformen, som er lagt ud til dem i Svendborgsund

Fredag den 8. juni 2012.                                                              Solopgang: 04:40 Solnedgang: 21:53.

Svendborg, matriklen (0630- ): Gøg 1 HØ, Gærdesmutte 1 SY, Havesanger 1 SY
Svendborgsund ved Sætting Strandvej: Ederfugl 2 F med 5 Pull JSA
Vejlen, Taasinge (07:05): Dværgryle 1 R. Poul Rasmussen
Vestermaegyden (15:00): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Ole Reuther
Midskov: Burfugl 1 FU (Rock peplar parakit). Peter Rasmussen, Ole Reuther
Egebjerggaard Fælledgården (16:15): Agerhøne 2 R, Huldue 1 R. Aksel Christensen
Ølund (16:00-16:30): Havørn 2 FU (En ung, en gammel. Fouragerede på hættemågekolonien lige syd for vejen. Stor opstandelse.). Kresten Madsen
Nærå strand (15:30-16:00): Gravand 328 R, Stor Præstekrave 32 R, Strandhjejle 6 R, Krumnæbbet Ryle 2 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Bramgås 30 Ø. Anders Odd Wulff Nielsen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 1 R, Gravand 2 R, Gråand 7, Ederfugl 15, Toppet Skallesluger 8, Blishøne 1 FU, Strandskade 3 R, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 1 R, Splitterne 1 FU, Fjordterne 2 FU, Dværgterne 1 FU, Ringdue 4 R, Gøg 1 R, Landsvale 8 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 2 R, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Husskade 1 FU, Allike 3 R, Gråkrage 1 FU, Gråspurv 4, Skovspurv 4 FU. Kristian Angelo-Nielsen
Assens Havn: Husrødstjert 1 M YF FU. Kirsten Pedersen
Barløse: Ringdue 2 OF, Landsvale 2 R, Bysvale 6 YF, Solsort 2 FU, Sangdrossel 1 FU, Havesanger 1 FU,
Skovspurv 2 FU. Villy-Erik Schødts
Agerhøne 1 R. Erik Busk 


            Kærsanger i tagrør ved det nordlige tilløb nord for vejen

Torsdag den 7. juni 2012.                                                              Solopgang: 04:40 Solnedgang: 21:52.

Vornæs, Taasinge (14:10): Havørn 1 T AD (Svævede ved øko-landbruget og jeg fulgte den indtil Vornæs, hvor den forsvandt. Var slidt i fjerdragten). Morten Kristiansen
Gråsten Nor, Ærø:
Sortstrubet Bynkefugl 5 R (Par m 3 udfløjne unger), Sivsanger 1 SY. Kristoffer Hansen
Broholm (11:00): Broget fluesnapper 4 FU, Rødstjert 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Stær 30, Munk 2, Gærdesanger 2, Løvsanger 1, Havesanger 1, Gulbug 1, Spætmejse 1, Tårnfalk 1. Hare 2, Dværgflagermus 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Nord for Ringe: Rød Glente 1. Birgit Nielsen  [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg (11:10-11:45): Lille Præstekrave 2 YSA parringsflugt. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Faaborg Havn (10:45-10:55): Hættemåge 20 YFU, Stormmåge 24 YFU, Sølvmåge 25 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Faaborg Inderfjord (10:30-11:00): Toppet Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 10 FU, Skarv 10 FU, Knopsvane 8 FU, Troldand 1 R, Stormmåge 10 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Egebjerggaard Rørmosen (17:15): Rødrygget Tornskade 1 R han. Aksel Christensen
Gyldensteen Enge (13:05): Vagtel 1 SY. Jens Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Klæsø Nor: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 7 R, Gråstrubet Lappedykker 15 R, Knopsvane 2 R, Gravand 31 R, Knarand 3 R, Gråand 5 R, Skeand 12 R, Taffeland 2 R, Rørhøg 3 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 16 R, Vibe 2 R, Havterne 26 R, Gøg 1 R, Sanglærke 1 R, Digesvale 35 R, Solsort 4 R, Kærsanger 1 R, Rørsanger 1 R, Løvsanger 1 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 10 R, Rørdrum 2 SY, Knopsvane 72 R, Grågås 180 R, Indisk Gås 2 R, Bramgås 38 R, Gravand 46 R, Knarand 18 R, Atlingand 3 M R, Skeand 24 R, Taffeland 57 R, Troldand 95 R, Rørhøg 3 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 210 R, Strandskade 6 R, Klyde 48 R, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 20 R, Rødben 6 R, Hættemåge 150 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 1 R, Rovterne 1 R, Fjordterne 16 R, Dværgterne 1 R, Gøg 3 SY, Mursejler 35 R, Sanglærke 1 SY, Digesvale 200 R, Bysvale 10 R, Engpiber 1 SY, Jernspurv 1 R, Nattergal 1 SY, Kærsanger 4 SY, Rørsanger 16 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 5 SY, Havesanger 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 7 SY, Rørspurv 10 R. Ole Goldschmidt
Dejrø, Ærø: Canadagås 1 R, Bramgås 3 R, Nilgås 2 AD R, Gravand 8, Knarand 12 R, Skeand 3 R, Ederfugl 150 YF UF, Klyde 4 AD FU, Stor Præstekrave 3 AD R, Rødben 1 AD FU, Hvidklire 2 FU, Sølvmåge 300 AD YF K, Splitterne 2 OF, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 5, Bomlærke 1 SY. Kristoffer Hansen
Espe: Skarv 2 OF, Tårnfalk 2, Fasan 2 R HØ, Blishøne 4, Stormmåge 1 OF, Ringdue 5 R, Gøg 1 R, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 2 SY, Landsvale 3 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 5, Solsort 11, Gulbug 2 SY, Tornsanger 6, Munk 2 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 R, Allike 7, Råge 4 OF, Gråkrage 1 OF, Stær 17 OF, Skovspurv 3 R, Bogfinke 5, Tornirisk 9, Gulspurv 4 SY. Gunnar Jørgensen
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 1 OF, Havørn 2 R, Ravn 2 R. Per Rasmussen
Fjelsted Skov: Ringdue 2 R, Gøg 1 SY, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 4 R, Sangdrossel 2 SY, Munk 3 SY, Gransanger 3 SY, Blåmejse 1 SY, Musvit 2 SY, Spætmejse 1 SY, Gråkrage 2 R, Bogfinke 4 SY. Christian A. Jensen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 22 FU, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Skarv 75 R, Fiskehejre 13 FU, Knopsvane 80 FU, Knarand 24 R, Krikand 4 R, Gråand 25 R, Skeand 1 R, Taffeland 5 FU, Troldand 45 FU, Hvinand 2 FU, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 100 FU, Svaleklire 1 R, Hættemåge 175 FU, Landsvale 20 FU, Rørsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 R, Bogfinke 3 SY. Christian A. Jensen
Slipshavn Enge: Gravand 7 FU, Krikand 2 R, Strandskade 4 FU, Klyde 1 FU, Vibe 23 R, Rødben 3 FU. Helle Suadicani
Vejrup Skov: Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R. Thomas Varto Nielsen
Østerøsø - Knudshoved: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 26 R, Knopsvane 2 R, Grågås 25 R, Gravand 11 YF UF, Gråand 22 R, Troldand 4 FU, Tårnfalk 1 FU, Vandrikse 1 SY, Blishøne 4 FU, Strandskade 6 R, Klyde 21 FU, Stor Præstekrave 4 FU, Rødben 6 FU, Hættemåge 16 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 2 R, Splitterne 1 R, Havterne 2 FU, Dværgterne 5 FU, Gøg 1 SY, Sanglærke 3 FU, Digesvale 8 FU, Landsvale 4 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Jernspurv 1 SY, Solsort 4 FU, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 6 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Stær 25 FU, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 SY, Tornirisk 3 FU, Gulspurv 3 SY. Helle Suadicani
Martofte: Rørhøg 2 YF. Lars Hansen
Vestermade:
Damklire 1 R (i strandsøen mod syd), Tinksmed 2 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 YF FU. Lars Hansen
Langesø Gods + Langesø: Hvepsevåge 1 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 FU, Fasan 2 R, Hættemåge 2 R, Ringdue 2 R, Mursejler 4 FU, Sanglærke 2 SY, Landsvale 15 FU, Bysvale 5 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 SY, Skovskade 1 R, Allike 1 R, Råge 4 R, Gråkrage 2 R, Stær 8 R, Bogfinke 1 R, Stillits 2 R, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Barløse: Ringdue 2 OF, Bysvale 6 YF, Hvid Vipstjert 1 R, Musvit 1 FU, Husskade 2 YF, Gråspurv 4 YF UF, Skovspurv 2 YF UF, Bogfinke 1 FU, Stillits 2 FU. Villy-Erik Schødts
Favrskov Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 2 YF UF, Blishøne 4 YF UF, Ringdue 5 OF, Stor Flagspætte 2 YF BR, Landsvale 4 FU, Solsort 3, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 2 R, Gransanger 1 SY, Skovskade 1 OF, Gråkrage 2 R, Bogfinke 4 R, Gulspurv 1 R. Villy-Erik Schødts


            Klyde med pull - Nørreballe Nor

Onsdag den 6. juni 2012.                                                              Solopgang: 04:41 Solnedgang: 21:51.

Hønsehavens grusgrav: Gravande par med 8 Pull, Strandskade par med 3 Pull, Lille præstekrave 6
heraf et par med 1 Pull, Gråstrubet lappedykker 2 FU, Gråand 8 FU, Gråkrage 2 OF, Spurvehøg 1 OF, Tornirisk 4 FU, Vibe 8 OF + 4 FU, Blishøne 4 FU, Sølvmåge 6 FU, Hættemåge 6 FU, Landsvale 6 FU, Digesvale 15 FU, Tinksmed 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Sundet, Faaborg
(12:00-12:30): Gråand 1 YUF 4 pull, Knarand 11 FU PULL et kuld, Knarand 1 YUF, Lille Præstekrave 1 FOU/R revirflugt . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Horne Næsskov (11:00-11:15): Hvepsevåge 1 NØ, Spurvehøg 2 YFU fødetransport, Musvåge 2 YSA, Havesanger 2 SY, Munk 3 SY, Løvsanger 1 SY . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bøjden Nor (09:00-10:45): Skarv 20 R, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 13 FU/R, Grågås 20 FU/R AD, Grågås 16 FU/R Juv 3 kuld, Gravand 10 FU/R, Gråand 40 FU/R, Troldand 5 R, Ederfugl 1 R, Toppet Skallesluger 4 FU/R, Blishøne 10 FU, Strandskade 6 YFU, Klyde 12 YFU, Stor Præstekrave 10 YFU, Strandhjejle 3 FU, Vibe 8 YFU, Vibe 2 FU PULL et kuld, Rødben 6 YFU, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 1 R, Havterne 8 YFU, Dværgterne 3 FU/R 2 YFU, Ringdue 5 FU, Sanglærke 4 SY, Digesvale 10 FU, Landsvale 6 FU, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Rørspurv 1 FU . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Hjulby Sø
(11:50-15:30): Sivsanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 R han. Ella Mikkelsen
Hjulby Mose (09:15-10:45): Nattergal 6 SY. Ella Mikkelsen
Mesinge, matriklen
(07:20): Canadagås 24 Ø. Ole Reuther

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg
: Mursejler 5 FU, Rødstjert 1 SY, Havesanger 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav Mose: Sildemåge 3 R, Digesvale 30 FU, Bysvale 10 FU, Tornsanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 M 2K+ R. Erhardt Ecklon, .Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav Vesterskov: Havesanger 3 SY, Løvsanger 1 SY. Erhardt Ecklon, .Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav Østerskov: Gulbug 2 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 2 SY, Gransanger 1 SY. Erhardt Ecklon, .Anders Odd Wulff Nielsen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 14 YF, Gråstrubet Lappedykker 1 YF, Rørdrum 1 SY, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 63 R, Indisk Gås 1 R, Gravand 14 R, Knarand 4 R, Atlingand 4 R, Skeand 19 R, Taffeland 30 R, Troldand 40 R, Havørn 1 AD OF, Strandskade 4 YF, Klyde 34 YF UF, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 1 YF BR, Vibe 8 YF, Rødben 6 R, Fjordterne 8 YF BR, Dværgterne 1 YF BR, Gøg 1 SY, Mursejler 4 FU, Sanglærke 2 SY, Engpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 4 R, Kærsanger 4 SY, Rørsanger 9 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 2 YF, Tornsanger 6 SY, Havesanger 5 SY, Munk 1 SY, Stær 7 R, Gulspurv 3 R. Erhardt Ecklon, .Anders Odd Wulff Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skarv 4 R, Rørhøg 1 F 2K+ OF, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 1 R, Vibe 6 YF UF, Svaleklire 1 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 2 FU, Dværgterne 1 FU, Mursejler 30 FU, Landsvale 2 FU, Bysvale 10 FU, Jernspurv 1 SY, Nattergal 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Skægmejse 1 R, Rødrygget Tornskade 1 M 2K+ R, Rørspurv 1 R. Erhardt Ecklon, .Anders Odd Wulff Nielsen
Hornenæs Skov: Hvepsevåge 1 NØ. Per D Poulsen
Sundet, Faaborg: Knarand 12, Gråand 5, Lille Præstekrave 1 FU. Per D Poulsen
Faaborg, Vesterport (16:00 - ): Husrødstjert 1 SY. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Skarv 20 R, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 13 FU, Grågås 36, Gravand 10 FU, Gråand 40 FU, Troldand 5 R, Ederfugl 1 R, Toppet Skallesluger 6, Blishøne 10 FU, Strandskade 6 YF, Klyde 12 YF, Stor Præstekrave 10 YF, Strandhjejle 3 FU, Vibe 10, Rødben 6 YF, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 1 R, Havterne 8 YF, Dværgterne 3 FU, Ringdue 5 FU, Sanglærke 4 SY, Digesvale 10 FU, Landsvale 6 FU, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Rørspurv 1 FU. Per D Poulsen
Bøjden Nor: Skarv 20 R, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 13 FU, Grågås 36, Gravand 10 FU, Gråand 40 FU, Troldand 5 R, Ederfugl 1 R, Toppet Skallesluger 6, Blishøne 10 FU, Strandskade 6 YF, Klyde 12 YF, Stor Præstekrave 10 YF, Strandhjejle 3 FU, Vibe 10, Rødben 6 YF, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 1 R, Havterne 8 YF, Dværgterne 3 FU, Ringdue 5 FU, Sanglærke 4 SY, Digesvale 10 FU, Landsvale 6 FU, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Rørspurv 1 FU. Per D Poulsen
Helnæs Made: Fiskehejre 4 R, Gravand 26 FU, Knarand 1 R, Krikand 5 FU, Skeand 6 FU, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Strandskade 12 R, Klyde 21 YF UF, Stor Præstekrave 1 OF, Brushane 3 FU, Rødben 3 FU, Havterne 2 FU, Gøg 1 SY, Mosehornugle 1 FU, Sanglærke 8 FU, Kærsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Ravn 2 OF, Stær 60 FU, Stillits 2 FU. Helle Suadicani
Tarup Grusgrave: Fiskeørn 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Hjulby Mose: Skarv 1 R, Gråand 1 R, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 1 R, Vibe 1 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 4 R, Gøg 1 SY, Landsvale 3 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 3 SY, Nattergal 6 SY, Solsort 2 R, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 5 SY, Havesanger 1 SY, Munk 4 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 2 SY, Musvit 1 SY, Gråkrage 4 R, Stær 2 R, Bogfinke 4 SY, Gulspurv 2 SY. Ella Mikkelsen
Hjulby Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 2 R, Gravand 2 R, Gråand 39, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 2, Musvåge 4 R, Blishøne 8 R, Vibe 2 R, Hættemåge 3 R, Stormmåge 52 R, Sølvmåge 4 R, Fjordterne/Havterne 1 FU, Ringdue 2 R, Gøg 4, Mursejler 4 FU, Digesvale 8 FU, Landsvale 22 FU, Bysvale 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Nattergal 4 SY, Sivsanger 1 SY, Kærsanger 3 SY, Rørsanger 3 SY, Havesanger 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 6 SY, Musvit 1 SY, Pungmejse 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 M R, Husskade 1 R, Gråkrage 7 R, Stær 1 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 1 SY, Stillits 1 R, Gulspurv 5 R, Rørspurv 7 R. Ella Mikkelsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Dværgterne 1 FU. Kirsten Pedersen
Bogense Havn: Husrødstjert 1 SY. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods: Fiskehejre 3 R, Gravand 2 R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 2 FU, Strandskade 2 R, Vibe 6 R, Rødben 2 R, Sølvmåge 20 R, Ringdue 9 R, Gøg 1 SY, Sanglærke 3 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Gransanger 1 SY, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 2 SY. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 130 R, Gravand 2 R, Gråand 1 R, Toppet Skallesluger 2 R, Fasan 1 R, Strandskade 2 R, Klyde 10 FU, Vibe 14 FU, Rødben 3 R, Stormmåge 8 R, Havterne 2 R, Gøg 1 SY, Sanglærke 1 SY, Engpiber 1 SY, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Stær 55 FU, Rørspurv 2 SY. Jens Bækkelund
Langø Plantage: Fiskehejre 1 OF, Fasan 3 FU, Huldue 1 SY, Ringdue 15 SY, Gøg 2 SY, Stor Flagspætte 3 YF UR, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 4 SY, Solsort 4 SY, Kærsanger 1 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 5 SY, Munk 10 SY, Gransanger 5 SY, Løvsanger 1 SY, Bogfinke 10 SY, Gulspurv 4 SY. Jens Bækkelund


             Husrødstjert Sandholt Foto: Leif Kristensen

Tirsdag den 5. juni 2012. Grundlovsdag                                    Solopgang: 04:42 Solnedgang: 21:49.

Lundeborg, Ny Camping (06:30): Tornirisk 2 R, Stor flagspætte 2 FU, Gærdesanger 2 R, Tornsanger 1 SY. Poul Brugs Rasmussen
Sandholt: Husrødstjert 2 +2 Pull, Rødstjert 2 Yf. Leif Kristensen
Nord for Ringe:
Hvid Stork 1. Helle Stryhn [MidtfynsNatur]
Granly, Espe: Rød Glente 1. Erik Pedersen [MidtfynsNatur]
Årslev: Rød glente OF. Poul Rasmussen
Henninge nor (15:40-16:30): Lille Præstekrave 2 R, Huldue 3 R, Mursejler 60 FU, Stenpikker 1 R. Niels Bomholt
Botofte Skovmose (10:50-13:15): Gråstrubet Lappedykker 51 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Knarand 15 R, Digesvale 130 FU. Niels Bomholt
Tranekær: Huldue 2 R. Niels Bomholt
Ølund (11:00-12:30): Havørn 1 R AD (Hvorfor mon der hænger 3 døde svaner på hegnstråden ved diget?). Kresten Madsen
Ølundgård Inddæmning (16:00-17:45): Pibeand 5 R, Skeand 40 R, Hættemåge 1000 R (Koloni), Digesvale 120 FU. Ella Mikkelsen
Ølundgård (13:30-16:00): Sorthalset Lappedykker 4 R (2 på hver side af vejen samtidigt), Havørn 1 R AD, Lille Præstekrave 3 R. Martin Søgaard Nielsen
Firtalsstrand (14:45-16:00): Sorthalset Lappedykker 2 R, Knarand 70 R, Atlingand 6 R han (4 her og 2 på Ølund), Lille Præstekrave 1 FU, Digesvale 100 FU. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Egense: Agerhøne 4 (Et par henholdsvis ved Skovsbovej (Bakkekildegård) og et ved Bjergvej 100). Niels Andersen
Siø: Gul Vipstjert 1 R. Niels Bomholt
Barager Nebbe: Skarv 10 R, Knopsvane 6 R, Gravand 23, Ederfugl 8 R, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 1 FU, Vibe 1 OF, Rødben 1 R, Hættemåge 5 FU, Sølvmåge 20 R, Svartbag 2 R, Splitterne 2 R, Havterne 3 R, Hvid Vipstjert 1 R, Kærsanger 1 SY, Musvit 1 FU, Gråkrage 5 FU, Tornirisk 2 R. Niels Bomholt
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 13 YF UF, Gråstrubet Lappedykker 51 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 25 YF UF, Grågås 60 YF UF, Gravand 5 R, Knarand 15 R, Krikand 1 M R, Atlingand 3 R, Skeand 7 R, Taffeland 16 R, Troldand 37 R, Hvinand 1 M R, Toppet Skallesluger 2 R, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Blishøne 120 R, Strandskade 1 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 9 R, Vibe 11 R, Rødben 7 FU, Hvidklire 3 FU, Hættemåge 220 YF UF, Sølvmåge 1 R, Ringdue 2 R, Mursejler 8 FU, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 3 SY, Digesvale 130 FU, Landsvale 5 FU, Bysvale 5 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Kærsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Musvit 1 FU, Husskade 1 R, Gråkrage 7 R, Stær 2 R, Bogfinke 1 OF, Stillits 1 OF, Gulspurv 2 R, Rørspurv 2 SY. Niels Bomholt
Bukkeskov: Rørhøg 1 M N. Niels Bomholt
Henninge Nor: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 25 R, Gravand 7 R, Rørhøg 1 F FU, Blishøne 5 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 6 YF UF, Rødben 2 FU, Fjordterne 2 FU, Huldue 3 R, Ringdue 4 R, Mursejler 60 FU, Sanglærke 5 SY, Digesvale 5 FU, Landsvale 3 FU, Bysvale 1 FU, Engpiber 2 YF K, Hvid Vipstjert 1 R, Stenpikker 1 M FU, Solsort 1 R, Kærsanger 5 R, Tornsanger 7 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 FU, Allike 1 R, Gråkrage 1 R, Stær 15 R, Skovspurv 1 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 3 R. Niels Bomholt
Løkkeby Enge: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 3 R, Gravand 4 R, Blishøne 22 R, Vibe 1 R, Digesvale 2 FU, Landsvale 13 FU, Bysvale 3 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Kærsanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Stær 2 R, Stillits 2 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt
Tullebølle: Rørhøg 1 M FU. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 550 R, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 24, Grågås 605, Gravand 30, Knarand 6 R, Krikand 13 R, Gråand 57, Spidsand 1 M R, Skeand 5 R, Taffeland 37 R, Troldand 210 R, Havørn 1 AD R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 OF, Fasan 2 R, Blishøne 17, Strandskade 4, Vibe 2 R, Hættemåge 6 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 38 R, Svartbag 3 R, Fjordterne 4 FU, Ringdue 2, Gøg 2, Mursejler 10 FU, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 1 SY, Landsvale 14, Bysvale 25 FU, Hvid Vipstjert 3, Gærdesmutte 1 SY, Husrødstjert 2, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 R, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 2 SY, Munk 1 SY, Broget Fluesnapper 1 M OF, Musvit 1 OF, Allike 10, Gråkrage 1 R, Stær 9 OF, Skovspurv 4 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 2 R, Stillits 2 OF, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Knopsvane 23, Spidsand 1 M AD R, Havørn 1 AD R, Musvåge 2 R, Svartbag 3, Fjordterne 4 AD FU. Jacob Sterup
Nørresø: Toppet Lappedykker 10 AD R, Taffeland 16 AD R, Hvinand 14 2K+ R. Jacob Sterup
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sorthalset Lappedykker 7, Skarv 2 FU, Fiskehejre 2 FU, Gravand 27, Knarand 3 AD R, Skeand 4, Vibe 1 AD R. Jacob Sterup
Arreskov Sø: Gravand 3 PUL FU, Lille Præstekrave 1 FU, Mudderklire 1 FU, Svartbag 4 FU, Ravn 1 FU. Erik Ehmsen
Bøjden Nor: Skarv 24 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 5 R, Grågås 90 R, Gravand 7 FU, Gråand 16 R, Taffeland 2 R, Toppet Skallesluger 1 R, Strandskade 4 R, Klyde 8 R, Stor Præstekrave 4 FU, Strandhjejle 1 R, Rødben 2 FU, Hættemåge 10 R, Stormmåge 3 R, Havterne 6 FU, Ringdue 2 R, Sanglærke 1 SY, Digesvale 4 FU, Landsvale 5 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Rødstjert 1 FU, Tornsanger 2 SY, Bogfinke 1 SY. Helle Suadicani
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Canadagås 2 R, Krikand 7 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Dobbeltbekkasin 1 FU, Rødben 1 R. Helle Suadicani
Knold Nor: Fiskehejre 1 R, Blishøne 5 FU, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 1 R,Hættemåge 5 FU, Havterne 4 FU, Ravn 1 R. Helle Suadicani
Barløseborg Golfbane: Rørhøg 1 FU, Ravn 2 OF. Villy-Erik Schødts
Firtalsstrand: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 86, Grågås 60, Gravand 55, Knarand 73, Krikand 15 R, Gråand 22 R, Atlingand 4 M R, Skeand 4 R, Taffeland 3 R, Troldand 40 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 M FU, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 42 R, Strandskade 2 R, Klyde 13 R, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 8 R, Rødben 9 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 500 R, Sølvmåge 14 R, Svartbag 3 R, Fjordterne 1 R, Havterne 8 R, Gøg 1 SY, Mursejler 2 R, Digesvale 100 FU, Landsvale 1 FU, Bysvale 4 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Solsort 2 R, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gråkrage 3 R, Stær 107 R, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Flådet (Tranekær): Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 1 R, Vibe 2 R, Huldue 2 R, Digesvale 2 FU, Bysvale 2 FU, Allike 3 FU, Gråkrage 25 R. Niels Bomholt

Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 15, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 10, Grågås 65 R, Gravand 6 R, Pibeand 5 R, Knarand 2 R, Krikand 52 R, Gråand 25 R, Spidsand 3 R, Atlingand 2 M R, Skeand 40 R, Troldand 2 R, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 300 R, Strandskade 13 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 6 R, Almindelig Ryle 5 R, Rødben 18 R, Hvidklire 4 R, Hættemåge 1000 R, Sølvmåge 9 R, Svartbag 1 R,Fjordterne/Havterne 7 R, Havterne 1 R, Mursejler 25 FU, Sanglærke 8 SY, Digesvale 120 FU, Landsvale 6 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Solsort 2 SY, Tornsanger 1 SY, Gråkrage 7 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 1 SY, Stillits 2 R, Gulspurv 2 SY. Ella Mikkelsen
Æbelø: Lille Lappedykker 2 SY, Skarv 1 R, Knopsvane 1 R, Gråand 11 R, Troldand 2 R, Ederfugl 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Hvepsevåge 1 OF, Musvåge 2 YF K, Blishøne 5 R, Huldue 3 SY, Ringdue 8 SY, Stor Flagspætte 1 FU, Landsvale 2 FU, Bysvale 40 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 7 YF UF, Rødstjert 2 SY, Solsort 7 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 8 SY, Havesanger 6 SY, Munk 9 SY Gransanger 4 SY, Løvsanger 4 SY, Musvit 6 R, Pirol 2 SY, Skovskade 1 R, Allike 3 FU, Gråkrage 33 FU, Ravn 2 R, Stær 12 FU, Bogfinke 18 SY, Gulspurv 4 SY. Jens Bækkelund


           For nogle dage siden da der stadig var sommer på Sydfyn!

Mandag den 4. juni 2012.                                                               Solopgang: 04:42 Solnedgang: 21:50.

Slipshavn Skov: Huldue 1 HØ. Hjalte Kjærby
Tange å
(15:30): Grå fluesnapper 1 FU, Hvid vipstjert 4 FU, Grønirisk 2 FU, Skovspurv 6 FU,
Toppet skallesluger 2 FU, Tornirisk 4 FU, Gulspurv 4 FU, Rørspurv 1 R, Natugle 1 HØ, Gøg 1 HØ. Poul Brugs Rasmussen
Sandholt
: Husrødstjert 2 + 2 Pull Fu, Rødstjert 1 Fu (hun), Stillits 3 Fu, Landsvale 7 Fu, Hvid Vipstjert 6 Fu, Musvit 4 Fu, Grønirisk 4 Fu, Gråand 3Fu, Gråstrubet Lappedykker 2 + 2 Pull, Vibe 4 R, Gråkrage 2 Fu, Solsort 2 Sy, Gøg 1 Hø, Skovspurv 2 Fu, Musvåge 2 Fu, Ringdue 3 Of, Fiskehejre 1 Fu. Leif Kristensen
Bøjden Nor
(08:45): Nilgås 1 R. Erik Ehmsen
Ølundgårds inddæmning (14:00-14:45): Havørn 3 R (2 Ad + en ung 2-3K). Anders Vedel
Allested (13:00): Rød Glente 1 R. Grethe Berndt Madsen 
Vestermaegyden, Mesinge (08:45): Ravn 4 R. Ole Reuther

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Karlsmosen, Egeskov: Rød Glente 1 OF. Helene Demant Waldhorn
Sundet, Faaborg: Toppet Lappedykker 41 AD R, Gråstrubet Lappedykker 9 AD R, Sorthalset Lappedykker 20 AD R, Skarv 3 FU, Grågås 150 YF UF, Knarand 36 AD R, Skeand 2 R, Strandskade 2 OF, Vibe 2 AD R, Mursejler 30 FU, Digesvale 500 FU, Landsvale 200 FU, Bysvale 100 FU. Jacob Sterup
Håre Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 2 YF UF, Gråand 6 YF UF, Troldand 7 R, Rørhøg 1 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Blishøne 4 YF UF, Ringdue 4 OF, Gøg 3, Landsvale 6 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Solsort 2 OF, Sangdrossel 1 R, Skovskade 2 OF, Bogfinke 3 OF, Rørspurv 1 R. Villy-Erik Schødts
Brylle: Tyrkerdue 2 R. Helle Suadicani
Føns Vang: Knarand 4 FU, Krikand 3 FU, Troldand 22 FU, Hvinand 3 FU, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 M FU
Gøg 1 SY. Helle Suadicani
Tommerup: Lille Præstekrave 2 R, Tornirisk 1 FU. Helle Suadicani
Bredbjerg: Kernebider 1 FU. Flemming G. Andersen
Ølundgårds Inddæmning: Havørn 3 R (2 Ad + en ung 2-3K). Anders Vedel 


           Karmindompap ved Dovnsgården (som desværre er ryddet!)

Søndag den 3. juni 2012.                                                               Solopgang: 04:43 Solnedgang: 21:48.

Bjørnemosegård: Musvåge 1 FU, Kærsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY
Åmosen, Ollerup
(14:20): Fiskeørn 1 R (højt over mosen). Peder Skou
Sollerup (10:00-11:00): Canadagås 15 OF, Hvepsevåge 1 OF. Lars Bonne Rasmussen
Klintholm: Gråstrubet Lappedykker 3 AD, Gråstrubet Lappedykker 1Pull, Klokkefrø 5 R JSA. Hjalte Kjærby
Fyns Hoved: Tejst 1 R, Gærdesanger 1 Fu, Tornsanger 1 Fu, Tornirisk 4 Fu, Gulspurv 1 R, Solsort 2 Sy, Havterne 4 Fu. Leif Kristensen
Nørreballe Nor (12:15-12:30): Indisk Gås 2 R, Canadagås 8 R. Erik Lemming

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hvidkilde Sø: Rød Glente 1 OF. Carsten Skou
Thurø Rev: Fiskehejre 2 FU. Arne Bruun
Gulstav: Gråstrubet Lappedykker 5 YF UF, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 4 YF UF, Grågås 80 R, Gravand 1 R, Blishøne 5 YF UF, Strandskade 1 R, Vibe 4 R, Gøg 1 OF, Stor Flagspætte 1 YF RU, Sanglærke 1 SY, Digesvale 10 FU, Landsvale 4 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Jernspurv 1 R, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 3 R, Tornsanger 5 SY, Blåmejse 2 YF RU, Stær 20 R, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 4 R, Karmindompap 1 M SY, Gulspurv 3 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Fredmosen: Fiskehejre 1 OF, Rørhøg 2 M OF, Tårnfalk 1 FU, Digesvale 10 FU, Bysvale 2 FU, Solsort 1 R, Kærsanger 1 SY, Gransanger 1 FU, Husskade 1 OF, Råge 150 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sydf. Øhav: Lyø Krog: Toppet Skallesluger 1 M R, Stor Præstekrave 1 FU, Splitterne 2 FU, Havterne 4 FU, Dværgterne 2 FU. Erling Kock Jensen
Egsmarken (Horne Sommerland): Husrødstjert 2 YF, Stillits 1 FU. Erling Kock Jensen
Lindkær v/Ravnholt (07:45 - 10:00): Havørn 1 R, Rørhøg 2 FU, Duehøg 1 M AD FU, Trane 4 FU (2 ad. med 2 unger). Henrik Kalckar Hansen
Grusgrave nord for Ibjerg (Sønder Nærå): Kærhøg sp. 1 N. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Sorthovedet Måge 0 R (Er alvorligt bange for at rævene har slået til igen. Næsten heller ingen Hættemåger tilbage...). Per Rasmussen
Bispeenge, Odense: Lille Præstekrave 1 FU, Rødben 2 FU, Rødben, Almindelig (totanus) 4 PUL FU, Rørspurv 5 R. Gunhild Brink
Hagenskov Slotsmølle: Fiskehejre 1 FU, Gråand 2 R, Hvepsevåge 1 R, Havørn 1 OF, Duehøg 1 R, Musvåge 1 R, Stormmåge 3 OF, Sølvmåge 2 OF, Ringdue 2 R, Gøg 2 R, Stor Flagspætte 2 R, Landsvale 2 R, Bysvale 18 FU, Hvid Vipstjert 2 YF FU, Gærdesmutte 2 YF BR, Jernspurv 1 R, Solsort 3 R, Gulbug 2 SY, Gærdesanger 2 YF BR, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Grå Fluesnapper 3 YF BR, Halemejse 5 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 2 YF BR, Musvit 2 YF UF, Spætmejse 2 YF BR, Skovskade 1 R, Gråkrage 2 R, Ravn 1 R, Stær 3 YF BR, Skovspurv 1 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 5 R, Stillits 2 SY, Dompap 2 R, Gulspurv 2 SY. Thomas Kampmann
Æbelø: Lille Lappedykker 1 SY, Troldand 2 R, Toppet Skallesluger 9 R, Musvåge 1 OF, Fiskeørn 1 OF, Rørsanger 1 SY, Pirol 4 M SY (To kun hørt, men næsten samtidigt syd for gården: en i bøgetræerne og en længere ud mod sydvest. To set og hørt samtidigt flyve forbi fra tårnet ved søen. Alle med rigtig melodisk sang. JSA ), Ravn 2 R. Lars Andersen


           Gulbug ved Tange å Foto: Poul Brugs Rasmussen

Lørdag den 2. juni 2012.                                                               Solopgang: 04:44 Solnedgang: 21:47.

Svendborg, matriklen (10:10): Havørn 1 2K+ NV
Syltemade Ådal (20:20-21:50): Kærsanger 11 SY. Niels Bomholt
Sortemosen (16:30-17:15): Lille Præstekrave 2 R. Niels Bomholt
Hønsehave Grusgravsø (16:00-16:15): Lille Præstekrave 5 R, Huldue 1 OF. Niels Bomholt
Hundstrup/Stenstrupvej (15:45): Rødrygget Tornskade 1 FU han (Med rest af fugleunge i næbbet). Niels Bomholt
Tarup, Odense NV (15:00): Canadagås 25 NV. Gregers Johannesen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Brændeskov (skoven)
: Stor Flagspætte 1 YF BR, Rødhals 2 FU, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 FU, Gransanger 1 R, Løvsanger 1 SY, Grå Fluesnapper 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Ravn 1 OF. Niels Bomholt
Syltemade Å
: Fiskehejre 1 R, Rørhøg 2 OF, Vibe 1 YF K, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 2 R, Landsvale 4 FU, Bysvale 4 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Nattergal 1 SY, Solsort 3 R, Kærsanger 5 R, Tornsanger 3 SY, Havesanger 1 FU, Munk 1 SY, Gransanger 1 R, Grå Fluesnapper 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 7 YF BR,Korttået Træløber 1 FU, Gråkrage 2 R,Bogfinke 1 SY, Stillits 1 R, Gulspurv 3 R. Niels Bomholt
Sortemosen
: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 6 YF UF, Grågås 34 YF UF, Gravand 4 FU, Krikand 2 FU, Atlingand 1 M FU, Skeand 4 R, Rørhøg 1 F OF, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 14 R, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 1 FU, Hættemåge 27 FU, Ringdue 1 FU, Mursejler 1 FU, Sanglærke 3 R, Digesvale 2 FU, Landsvale 3 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Allike 1 FU, Råge 2 FU, Gråkrage 2 R, Stær 100 FU, Rørspurv 1 M R. Niels Bomholt
Hønsehave Grusgravssø
: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Gravand 10 YF UF, Blishøne 4 R, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 5 R, Vibe 2 R, Hvidklire 2 R, Huldue 1 OF, Digesvale 4 FU, Landsvale 6 FU, Bysvale 4 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Solsort 2 FU, Musvit 1 OF, Grønirisk 1 R, Stillits 1 R. Niels Bomholt
Kroghenlund Skov
: Rødrygget Tornskade 1 M FU. Niels Bomholt
Stenstrup Lergrave (syd f/vej)
: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Knopsvane 2 R, Grågås 50 YF UF, Gravand 4 YF UF, Taffeland 2 R, Blishøne 20 FU, Fjordterne 1 FU, Digesvale 5 FU, Landsvale 5 FU, Bysvale 5 FU, Hvid Vipstjert 1 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 500 R, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 14, Grågås 530 R, Gravand 25, Knarand 6 R, Krikand 11 OF, Gråand 27 R, Spidsand 1 M R, Skeand 10 R, Taffeland 34 R, Troldand 172 R, Hvinand 1 M FU, Rød Glente 1 FU, Musvåge 1 OF, Fasan 2 R HØ, Blishøne 15 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 36, Svartbag 4, Fjordterne 1 FU, Ringdue 5 OF, Gøg 1 SY, Mursejler 6 FU, Stor Flagspætte 3, Landsvale 12 FU, Bysvale 14 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Solsort 2, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Allike 5 OF, Gråkrage 1 R, Stær 11, Skovspurv 4 OF, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 3 R, Stillits 3 OF, Tornirisk 1 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Skarv 13 R, Gravand 4 R, Krikand 12 R, Agerhøne 2 R, Fasan 1 R, Strandskade 4, Klyde 12, Hættemåge 11, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R, Splitterne 2 R, Havterne 9, Dværgterne 2 OF, Gærdesanger 2, Tornsanger 3 SY, Tornirisk 6 FU. Gunnar Jørgensen


           Gråmåge

Fredag den 1. juni 2012.                                                               Solopgang: 04:45 Solnedgang: 21:46.

Gulstav: Havørn 1 R, Fjordterne 1 FU
Bagenkop Havn:
Gråmåge 1 FU JSA (har været i området siden den 14. april 2012)
Tange å
(06:30): Gulbug 1 Sy. Poul Brugs Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Nørreballe Nor
: Rovterne 1 FU. Morten Müller
Ølundgårds Inddæmning
: Havørn 1 IMM FU. Jens Bækkelund
Ulbølle
: Natugle 1 AD R. Niels Bomholt
Fogense Pynt/Fogense Ø
: Skarv 6 OF, Gråand 4 OF, Hvepsevåge 1 M AD TF, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 M AD R, Fasan 9 R, Blishøne 1 R, Vibe 11, Stormmåge 1 OF, Sølvmåge 4 OF, Havterne 1 FU, Ringdue 9 R, Gøg 1 R, Sanglærke 4 SY, Landsvale 34 R, Bysvale 36 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 4, Sangdrossel 1 R, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gulbug 3, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 15, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 7, Løvsanger 4 SY, Musvit 1 R, Rødrygget Tornskade 1 M AD R, Allike 3 R, Gråkrage 17 R, Bogfinke 6, Grønirisk 1 R, Tornirisk 3, Gulspurv 11, Rørspurv 5. Jens Friis-Walsted
Ørsbjerg Skov: Rød Glente 1 OF, Rørhøg 1 M R. Rasmus Due Nielsen
Ørsbjerg Skov: Rød Glente 1 FU. Kirsten Pedersen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

02 jul 2012
This page is part af: Http://www.Snatur.dk