Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                       chart.dk  

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 23. - 26. ( 1. juni - 30. juni 2013).                     Sidst opdateret 02 juli 2013 07:08:44 

 

 

           Lillabrystet Ellekrage    Foto: Kurt Hansen

Søndag den 30. juni 2013                                         Solopgang: 04:42 Solnedgang: 22:00

Sundet, Faaborg (18:15-19:15): Skarv 30 FU/R, Knarand 20 FU/R, Stor Regnspove 5 SV, Flodsanger 1 SY. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Tårnfalk 2 PUL YF UR. Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot: Sorthovedet Måge 1 JUV R. Peder Rasmussen
Bissebjerg, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 FU. Peder Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Fiskehejre 2 R, Krikand 35 FU, Skeand 8 1K FU, Vibe 4 R, Tinksmed 17 FU, Gul Vipstjert 1 OF, Hvid Vipstjert 2 FU, Sortkrage 1 FU. Peder Rasmussen
Monnet, Tåsinge: Gravand 13 FU, Strandskade 4 R, Lille Kobbersneppe 1 FU, Storspove 8 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 23 , Havterne 2 FU, Sanglærke 15 R, Landsvale 4 JUV R, Engpiber 2 R, Gærdesanger 1 SY, Stær 90 JUV FU, Gulspurv 2 R. Peder Rasmussen
Søby Monnet, Tåsinge: Gravand 32 R, Knarand 8 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 M FU, Strandskade 6 R, Vibe 45 R, Almindelig Ryle 8 OF, Lille Kobbersneppe 1 FU, Storspove 16 FU, Rødben 9 FU, Hvidklire 11 FU, Havterne 22 R. Peder Rasmussen
Bagenkop Havn: Svartbag 15 R, Husrødstjert 1 SY. Jacob Sterup
Gulstav: Vibe 2 OF, Digesvale 52 FU, Landsvale 30 FU, Tornsanger 1 SY. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 5, Gråstrubet Lappedykker 4 , Skarv 1 OF, Grågås 45 , Gravand 18 R, Krikand 1 R, Gråand 2 R, Skeand 6 R, Spurvehøg 1 FU, Vandrikse 1 SY, Blishøne 7 , Vibe 13 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Storspove 1 R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 3 R, Rovterne 1 FU , Fjordterne/Havterne 1 FU, Havterne 1 FU, Ringdue 1 R, Gøg 1 R, Mursejler 1 FU, Digesvale 100 FU, Tornsanger 2 SY, Munk 1 SY,
Gransanger 1 SY, Musvit 1 R, Skovskade 3 R, Gråkrage 2 FU, Stær 50 R, Grønirisk 3 SY, Gulspurv 3 SY, Rørspurv 3 SY. Ella Mikkelsen
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Ederfugl 800 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Skarv 60 R, Knopsvane 2 R, Grågås 10 R, Gravand 8 , Krikand 4 R, Taffeland 1 R, Toppet Skallesluger 1 R, Rørhøg 1 M FU, Blishøne 26 FU, Strandskade 2 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 3 R, Almindelig Ryle 4 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 1 R, Stormmåge 1 R, Svartbag 2 R, Splitterne 1 FU, Fjordterne 8 R, Klippedue/Tamdue 20 FU, Bysvale 4 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Tornsanger 1 SY, Tornirisk 1 R. Ella Mikkelsen
Klise Nor: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 22 , Blishøne 46 , Strandskade 4 R, Sølvmåge 30 R, Fjordterne/Havterne 1 FU, Digesvale 30 FU. Ella Mikkelsen
Magleby: Rørhøg 1 F FU. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 8 R, Knopsvane 5 , Gravand 10 , Gråand 7 , Strandskade 4 R, Klyde 3 R, Vibe 10 R, Brushane 2 R, Rødben 1 R, Ringdue 3 R, Mursejler 3 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Stillits 2 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Skarv 2 R, Knopsvane 24 , Grågås 1 R, Bramgås 21 OF, Gravand 8 , Knarand 26 R, Krikand 20 R, Gråand 10 R, Taffeland 3 R, Troldand 4 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 F AD FU, Blishøne 40 R, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 4 R,
Almindelig Ryle 3 FU, Brushane 5 R, Stor Kobbersneppe 1 FU, Storspove 1 SY, Hvidklire 2 R, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 4 R, Fjordterne/Havterne 6 FU, Ringdue 1 R, Gøg 1 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 30 FU, Bysvale 8 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Rørsanger 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Musvit 5 R, Gråkrage 3 R, Stær 100 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 3 SY. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 47 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 13 R, Grågås 230 R, Bramgås 28 R, Gravand 2 R, Knarand 37 R, Krikand 46 R, Gråand 57 R, Skeand 17 R, Taffeland 35 R, Troldand 76 R, Hvinand 4 R, Rørhøg 2 R, Spurvehøg 1 R, Blishøne 215 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 62 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 2 R, Brushane 17 , Lille Kobbersneppe 1 R, Storspove 24 , Hvidklire 4 R, Tinksmed 1 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 3 R, Fjordterne 12 R, Gøg 1 R, Mursejler 1 R, Sanglærke 9 R, Digesvale 90 R, Landsvale 35 R, Bysvale 8 R, Hvid Vipstjert 1 R, Rørsanger 3 R, Tornsanger 4 R, Skægmejse 2 R, Sortkrage 1 R, Stær 60 R, Tornirisk 8 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 2 R. Ole Goldschmidt 
Rath: Sanglærke 2 SY, Gråkrage 4 R, Stær 20 FU, Gråspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Sundet, Faaborg (09:30 - ? ):
Flodsanger 1 SY (Hørt fra Sundstien over for Enghaveskolen ca. 100 m fra broen over Rislebækken). Lars Bonne Rasmussen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Hvepsevåge 1 AD TH. Henrik Kalckar Hansen
Odense Å v/Sankt Klemens: Hvepsevåge 1 OF. Henrik Kalckar Hansen
Småstenskrog: Strandskade 1 FU, lmindelig Ryle 6 AD FU, Storspove 1 FU, Rødben 13 FU, Hvidklire 5 FU, Gulbug 1 SY. Kristoffer Hansen
Ølundgårds Inddæmning: Havørn 1 2K FU. Anders Vedel
Firtalsstrand & Mellemstykket: Klyde 51 R. Anders Vedel
Firtalsstrand & Mellemstykket: Pibeand 50 FU, Krikand 95 FU, Klyde 45 R, Brushane 8 FU, Sortklire 1 FU, Tinksmed 1 FU. Jens Bækkelund
Fjordmarken: Havørn 1 2K R. Anders Vedel
Fællesskov: Hvepsevåge 1 OF. Jens Bækkelund


         Rødrygget tornskade Tange å Foto: Poul Brugs Rasmussen

Lørdag den 29. juni 2013                                          Solopgang: 04:42 Solnedgang: 22:01

Tange å (14:30): Stillits 2 FU, Gulspurv 4 R, Grønirisk 6 FU, Tornsanger 2 FU, Rørspurv 1 R, Rødrygget Tornskade 1 M R. ( jeg har ikke set hunnen de sidste 14 dage, så jeg formoder hun ruger). Poul Brugs Rasmussen
Espe Tingskov
: Rød Glente 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Espe, matriklen: Gulbug 1, Tornsanger 1, Dompap 1 (på rede), Gulspurv 2, Rødstjert 1, Landsvale 2, Bysvale 3. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Syltemade Å: Strandskade 2 R, Ringdue 1 R, Bysvale 5 OF, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 SY, Halemejse 4 FU, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Botofte Skovmose: Storspove 6 OF. Hans-Henrik Wienberg
Botofte Strand: Stor Præstekrave 5 FU. Hans-Henrik Wienberg
Elverud Skov: Spurvehøg 1 YF FU, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Storspove 7 OF, Stormmåge 5 OF, Sølvmåge 4 OF, Ringdue 4 OF, Mursejler 4 FU, Landsvale 16 FU, Bysvale 5 FU, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Gråkrage 8 FU, Gulspurv 8 FU. Ella Mikkelsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 FU, Grågås 25 FU, Gråand 10 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Vibe 1 FU, Mursejler 2 FU, Bysvale 10 FU. Søren G. Nielsen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Alk 2 OF, Gulbug 1 SY Spætmejse 2 FU. Erik Busk
Holmehaven: Gråand 3 FU, Hættemåge 20 FU, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 4 OF, Solsort 2 FU, Rørsanger 2 FU, Tornsanger 8 FU, Musvit 6 FU. Søren G. Nielsen
Kerteminde, Mølleløkken: Lille Korsnæb 10 T. Bo K. Stephensen
Lundsbjerg Skov & Lunden v/Hverringe: Svaleklire 6 R. Bo K. Stephensen
Stavids Å v/Margård: Rødstjert 9, Skovspurv 22. Martin Strømkjær
Jersore: Agerhøne 1 R, Ravn 1 OF. Jens Bækkelund


DOF's aktuelle nyhedsbrev d 28/06-2013:
            Søndagens søskendedrab i hornuglereden


         Strandskade ved Broholm  Foto: Poul Brugs Rasmussen

Fredag den 28. juni 2013                                          Solopgang: 04:41 Solnedgang: 22:01

Longelse (09:55): Hvepsevåge 1 OF. Poul Rasmussen
Broholm (14:30): Blishøne 2 par (med henholdsvis 2 og 3 kyllinger), Fiskehejre 1 FU, Strandskade 1 FU. (Lægebaldrian blomstrer flittigt mange steder langs voldgraven). Poul Brugs Rasmussen
Svanninge Bakker: Rødrygget Tornskade 3 par (6 ad + min. 3 unger). . Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Espe, matriklen: Tyrkerdue 2, Gulbug 1, Tornsanger 1, Gulspurv 2, Landsvale 3. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Sundet, Faaborg (11:30-12:30): Fiskehejre 2 FU, Gravand 2 R, Skeand 4 R, Strandskade 4 FU/R, Vibe 10 FU, Tinksmed 1 FU,
Flodsanger 1 SY , Kærsanger 1 SY . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Søen, Valdemarsslot (11:00 - ): Sorthalset Lappedykker 9, Sorthovedet Måge 1 Ad + 1 1K R ( Var ringm.på begge ben, blev mobbet af Hættemåge. I parken med hættemåger.). Peder Rasmussen
Tved: Lille Lappedykker 1 FU, Troldand 3 R, Bysvale 6 FU, Husrødstjert 1 R, Tornsanger 1 SY, Allike 25 FU, Råge 55 FU, Tornirisk 1 FU. Peder Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 3 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Skarv 6 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 5 R, Grågås 18 R, Gravand 3 R, Knarand 10 R, Krikand 44 FU, Skeand 4 FU, Taffeland 1 R, Troldand 15 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 F R, Musvåge 1 OF, Blishøne 70 FU, Vibe 2 R, Brushane 1 FU, Sortklire 3 FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 3 FU, Tinksmed 5 FU, Sølvmåge 30 R, Svartbag 2 R, Landsvale 4 FU, Bysvale 5 FU, Gul Vipstjert 2 R, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 4 R, Blåmejse 8 FU, Musvit 3 FU, Allike 1 FU, Gråkrage 1 FU, Stær 20 FU, Gråspurv 2 R, Skovspurv 1 R, Grønirisk 1 R, Stillits 1 OF, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt
Stengade Strand: Skarv 21 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Gulspurv 3 SY. Hans-Henrik Wienberg
Sundet, Faaborg (08:15 - ) :
Flodsanger 1 SY (Hørt fra Sundstien langs Rislebækken ca. 100 meter fra broen). Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg: Fiskehejre 2 FU, Gravand 2 R, Skeand 4 R, Strandskade 4 FU, Vibe 10 FU, Tinksmed 1 FU,
Flodsanger 1 SY, Kærsanger 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Hønsehave Grusgravssø: Gråstrubet Lappedykker 6 R, Gravand 9 , Troldand 2 R, Blishøne 26 R, Lille Præstekrave 6 , Vibe 2 R, Hvidklire 1 R, Digesvale 1 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 17 FU, Hvid Vipstjert 2 R. Niels Bomholt
Lakkendrup Skov/Charlottenlund: Ravn 2 OF. Niels Bomholt
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 AD FU, Gravand 17 FU, Pibeand 1 R, Krikand 6 FU, Gråand 6 FU, Rørhøg 2 FU, Blishøne 7 FU, Vibe 4 R, Rødben 2 R, Mursejler 2 FU, Sanglærke 4 SY, Bysvale 10 FU, Rørsanger 4 FU, Tornsanger 6 YF UF, Gråkrage 5 R, Stillits 1 R, Rørspurv 1 M FU. Søren G. Nielsen
Kongebroskoven:
Sortspætte 1 R. Erik Busk
Føns Vang: Toppet Lappedykker 7, Skarv 5 OF, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 26, Taffeland 76 FU, Troldand 19 FU, Hvinand 2 FU, Havørn 2 AD R N, Blishøne 60 FU, Vibe 1 TH, Gøg 1 OF, Mursejler 50 FU, Landsvale 100 FU. Arne Lilhauge
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 34 FU, Grågås 1 R, Gravand 41 FU, Ederfugl 1 M R, Toppet Skallesluger 6 R, Strandskade 8 FU, Klyde 6 FU, Storspove 4 FU, Rødben 9 FU, Hættemåge 5 FU, Sølvmåge 4 FU, Fjordterne/Havterne 8 FU, Digesvale 30 FU, Landsvale 15 FU, Bysvale 5 FU, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 2 FU, Rørspurv 1 SY. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Skarv 2 OF, Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 4 R, Grågås 13 , Gravand 27 R, Gråand 6 R, Skeand 2 R, Rørhøg 2 YF FU, Fasan 1 R, Strandskade 11 R, Klyde 1 FU, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 31 R, Almindelig Ryle 4 FU, Brushane 6 FU, Dobbeltbekkasin 4 R, Storspove 5 FU, Rødben 16 R, Hvidklire 3 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 7 FU, Stormmåge 18 R, Sølvmåge 16 R, Fjordterne 2 FU, Ringdue 4 OF, Gøg 2 R, Sanglærke 19 , Digesvale 150 FU, Landsvale 200 FU, Bysvale 50 FU, Engpiber 8 FU, Hvid Vipstjert 6 FU, Tornsanger 4 FU, Musvit 4 FU, Gråkrage 14 R, Ravn 2 FU, Stær 200 FU, Gråspurv 6 FU, Tornirisk 8 FU. Kirsten Pedersen
Langø v. Gyldensteen: Krikand 12 R, Gråand 2, Skeand 1 M 2K+ EKL R, Strandskade 2 2K+ R, Vibe 2 2K+ R, Sortklire 2 AD SDR FU, Sanglærke 7 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 5, Stær 29 R. Jens Friis-Walsted


         Engpiber

Torsdag den 27. juni 2013                                          Solopgang: 04:40 Solnedgang: 22:01

Svendborgsund ved Iholm : Tårnfalk 1 FU, Almindelig Ryle 3 V
Hesselagergård: Tårnfalk 1 YF + 3 Pull. Poul Brugs Rasmussen
Sundet, Faaborg (10:45-11:45): Skarv 23 FU/R, Grågås 200 FU/R, Gravand 2 FU/R, Krikand 2 FU, Strandskade 1 FU, Vibe 10 FU, Hættemåge 100 YUF, Mursejler 30 FU, Digesvale 50 FU, Landsvale 30 FU,
Flodsanger 1 SY (Sidst i maj blev en flodsanger for første gang hørt på Sundet. Fuglen opholdt sig på Sundet i en uge, hvorefter den tilsyneladende forsvandt. Nu er der igen en flodsanger på lokaliteten, og det er sandsynligvis den samme fugl. Flodsangeren yngler sydøst og øst for Danmark, og optræder i landet som en sjælden forårs og sommergæst), Rørsanger 8 SY, Grå Fluesnapper 2 FU, Stær 15 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Vornæs Skov: Blå Kærhøg 1 M FU. Lissi Strøjer
Siø: Gravand 2 R, Rørhøg 1 F 3K+ FU, Gul Vipstjert 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav Mose: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Grågås 19 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Hvidklire 1 OF, Sølvmåge 48 R, Svartbag 5 R, Fjordterne 1 R, Digesvale 20 FU, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Stær 1 R, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Keldsnor: Bramgås 2 R, Klyde 4 R, Stor Præstekrave 1 R, Brushane 2 M 2K+ ODR R, Rødben 1 R, Hvidklire 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Klise Nor: Storspove 2 R, Tinksmed 5 R, Mursejler 1 FU, Solsort 1 SY, Gransanger 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Lundemosen: Gråand 3 R, Rørhøg 1 F 3K+ FU, Digesvale 3 FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Nørreballe Nor: Skeand 1 R, Klyde 4 YF UF, Brushane 3 M 2K+ ODR R, Mursejler 10 FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Søgård Mose (Langeland): Gråstrubet Lappedykker 4 YF UF, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 YF UF, Pibeand 4 R, Knarand 1 R, Gråand 4 R, Skeand 2 R, Rørhøg 1 F 3K+ R, Blishøne 2 R, Brushane 5 M 2K+ ODR FU, Sortklire 2 2K+ SDR R, Hvidklire 4 R, Tinksmed 6 R, Gøg 1 SY, Sanglærke 1 SY, Kærsanger 1 SY, Tornirisk 1 SY, Gulspurv 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Nørreballe Nor: Storspove 1 FU. Lissi Strøjer
Marstal Havn: Dværgterne 1 FU (Job-obs leveret af NRA), Husrødstjert 2. Morten Müller
Marstal, Græsvænge: Brushane 3 V, Storspove 9 V. Morten Müller
Søfælde v/Krarup: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Ringe Sø: Knarand 12 YF UF (Hun med 10 små pull og en han, broen), Taffeland 5 YF UF (Hun med 4 pull). Arne Bruun
Ryslinge: Sildemåge 1 R. Palle Bo Larsen
Slipshavn Enge: Gravand 4 FU, Gråand 1 R, Ederfugl 3 FU, Strandskade 1 FU, Vibe 1 FU, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 5 FU, Fjordterne 1 FU, Sanglærke 7 SY, Bysvale 15 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 FU,
Gråkrage 3 FU. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård (21:30 - 22:35): Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 6 , Grågås 10 OF, Pibeand 3 FU, Gråand 11 FU, Skeand 4 FU, Rørhøg 1 FU,
Engsnarre 1 SY (Hørt fra stien der går langs med åen),  Vibe 1 R, Mursejler 1 FU, Digesvale 2 FU, Landsvale 8 FU. Leif Kristensen
Vindinge Å, E20-Vindinge: Rørhøg 1 OF, Solsort 1 1K RI. Karlo Jeppesen
Kongebroskoven:
Sortspætte 1 M PUL YF UR. Jens Bækkelund
Føns Vang: Toppet Lappedykker 71 R, Gråstrubet Lappedykker 13 R, Sorthalset Lappedykker 17 FU, Skarv 80 YF, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 29 , Sangsvane 1 R, Grågås 55 R, Gravand 15 , Pibeand 2 M R, Knarand 8 R, Krikand 10 FU, Skeand 5 R, Taffeland 35 R, Troldand 50 R, Hvinand 10 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Blishøne 140 FU, Strandskade 3 R, Vibe 38 R, Hættemåge 200 YF, Sølvmåge 15 YF, Fjordterne 4 R, Mursejler 400 FU, Digesvale 20 FU, Landsvale 20 FU, Bysvale 20 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Blåmejse 1 R, Gråkrage 1 R, Skovspurv 3 R, Rørspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Odense Å, Brobyværk - Nr. Broby: Svaleklire 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Rødkilde Skov/Damskov v/Sibirien: Ravn 2 OF. Niels Bomholt Jensen
Nyborg Fjord: Fjordterne 8 FU, Fjordterne/Havterne 2 FU, Havterne 2 FU. Evald Mehlsen
Slipshavn Skov: Havesanger 1 SY. Evald Mehlsen
Barløseborg Golfbane: Rørhøg 1 R. Villy-Erik Schødts
Favrskov Bjerge: Grønspætte 1 OF Villy-Erik Schødts
Husby (Vestfyn): Havørn 1 R. Kirsten Stevn
Sønderby Sø: Grå Fluesnapper 1 FU. Kirsten Pedersen


DOF's aktuelle nyhedsbrev d 25/06-2013:
            Turistaktiviteter truer et af Danmarks fuglerigeste strandområder
           
Hjælpende hånd til havterner på havnen


          Kaspisk måge Bagenkop havn RI Foto: Henrik Knudsen

Onsdag den 26. juni 2013                                          Solopgang: 04:40 Solnedgang: 22:01

Svendborgsund ved Iholm: Havørn 1 2K+ FU (20:15), Ederfugl 130 R. Erhardt Edmund Ecklon, Carl Johan Stolpe
Bagenkop havn
: Kaspisk måge 2 R ( Læs mere...  ). Henrik Knudsen

Broholm
: Blishøne 1 YF (3 Pull). Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Rødstjert 5 (gamle fugle m. unger - matriklens andet par), Dompap 1, Grønirisk 2, Gulspurv 2, Gulbug 1, Tornsanger 1, Gransanger 1, Sangdrossel 1, Tyrkerdue 2, Hvid Vipstjert 2, Landsvale 4. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Søen, Valdemarsslot: Sorthovedet Måge 1 AD R (Lå og vaskede sig. Flot hvid fugl, kun afbrudt af sort hætte som går ned i nakken samt pornorødt næb, vel det nærmest man kommer et fallossymbol i en larusphilverden.). Henrik Knudsen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 2 2K R ( Fuglen med Ukrainsk ring som blev fundet i okt 2012 og som jeg sidst har set den 27. marts er forsat i havnen og højst overraskende var der endnu en 1. sommer fugl i havnen ). Henrik Knudsen
Bøjden Nor: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 26 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 15, Grågås 59 FU, Gravand 7, Troldand 48 R, Ederfugl 1 F R, Hvinand 5 FU, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 22 FU, Strandskade 7 R, Klyde 1 YF BR, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 5 R, Vibe 8 R, Almindelig Ryle 1 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 9 FU, Hættemåge 59 YF, Stormmåge 11 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 2 R, Havterne 6 YF, Sanglærke 5 R, Digesvale 10 FU, Landsvale 11 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Tornsanger 1 SY, Stær 3 FU, Gråspurv 1 FU, Bogfinke 1 R, Tornirisk 5 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Gravand 1 R, Havørn 1 IMM R, Spurvehøg 1 YF UR, Tårnfalk 1 FU. Ella Mikkelsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 FU, Grågås 25 OF, Gravand 2 FU, Gråand 20 FU, Vibe 1 R, Hættemåge 1 OF, Ringdue 1 OF, Gøg 1 SY, Mursejler 4 FU, Sanglærke 6 SY, Bysvale 15 FU, Tornsanger 4 FU, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY. Søren G. Nielsen
Verninge: Kragefugl sp. 600 R. Ella Mikkelsen
Slipshavn Skov: Gulbug 2 YF UF. Evald Mehlsen
Helnæs Made: Skarv 2 OF, Fiskehejre 1 OF, Grågås 15 R, Gravand 15 R, Krikand 90 R, Gråand 25 OF, Skeand 2 M R, Rørhøg 2 FU, Tårnfalk 1 OF, Strandskade 10 R, Klyde 3 R, Stor Præstekrave 3 OF, Vibe 12 R, Brushane 12 FU, Storspove 6 FU, Rødben 7 OF, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 20 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 2 R, Havterne 2 FU, Ringdue 6 OF, Gøg 1 SY, Sanglærke 17 SY, Digesvale 16 FU, Landsvale 15 FU, Bysvale 6 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gulbug 3 SY, Tornsanger 4 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 3 R, Allike 4 OF, Råge 4 OF, Gråkrage 10 FU, Stær 100 OF, Bogfinke 3 SY, Grønirisk 2 SY, Stillits 3 R, Gulspurv 5 SY Rørspurv 2 R. Gunnar Jørgensen
Helnæs Fyr og havet ud for: Skarv 2 OF, Sølvmåge 1 OF, Sanglærke 1 SY, Landsvale 3 FU, Bysvale 20 R, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 2 R, Tornsanger 1 SY, Husskade 2 R, Stær 80 OF, Gråspurv 6 R, Bogfinke 1 SY. Gunnar Jørgensen
Helnæs, Klinteskov: Ringdue 1 SY, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 2 R, Gråkrage 2 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 2 SY. Gunnar Jørgensen
Røjle By: Musvåge 1 R. Georg Guldvang
Røjle Skov (Årslev): Tårnfalk 1 R. Georg Guldvang
Langø Plantage: Havørn 1 AD OF. Jens Bækkelund
Nørre Esterbølle: Rørhøg 1 F R. Jens Bækkelund


         Tornsanger Odense å nord for Nr. Broby

Tirsdag den 25. juni 2013                                          Solopgang: 04:39 Solnedgang: 22:01

Spodsbjerg, sommerhusområde syd for (12:30): Grønspætte 1 HØ. Poul Rasmussen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård (08:00 - 12:15) (Kørselsvejledning til området... ): Fiskehejre 2 FU, Skeand 2 R, Rørhøg 2 F FU, Musvåge 1 FU,
Engsnarre 1 SY, Vibe 2 YF AA, Dobbeltbekkasin 1 YF TH, Svaleklire 2 FU, Gøg 1 R, Mursejler 4 FU, Digesvale 8 FU, Bysvale 6 FU, Engpiber 8 YF K, Tornsanger 10 YF, Stillits 2 R
Dyreborgvej (09:20-09:25): Stær 100 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:30-10:30): Skarv 10 R, Fiskehejre 12 FU, Knopsvane 3 YUF 2 kuld, Knopsvane 1 FU ph AD, Gravand 2 YUF et kuld, Gråand 12 FU/R, Ederfugl 20 FU ph, Toppet Skallesluger 7 FU/R, Blishøne 20 FU, Strandskade 15 FU, Vibe 8 FU, Stor Regnspove 4 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 40 FU/R, Sølvmåge 10 FU/R, Svartbag 4 FU/R, Splitterne 1 FU ph, Havterne 15 FU/R, Digesvale 30 YFU, Gulbug 1 SY . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Slipshavn: Husrødstjert 1 AD M, Fjordterne 1 FU, Græsspinder 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Dompap 1 hun (på rede), Grønirisk 1, Hvid Vipstjert 2, Rødstjert 2, Gransanger 1, Havesanger 1, Landsvale 4, Tyrkerdue 1, Ravn 1, Stor Flagspætte 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Krarup Nordegn: Rørhøg 1 , Fiskehejre 1. Birgit Nielsen  [Midtfyns Natur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Caroline Amalielund: Lille Korsnæb/Stor Korsnæb 1 R, Kernebider 2 R. Arne Bruun
Kirkeby Vænge: Vandrikse 1 YF TH, Digesvale 10 FU. Arne Bruun
Tullebølle: Tårnfalk 1 FU T, Gøg 1 SY, Mursejler 6 OF, Digesvale 3 OF, Landsvale 9 OF, Bysvale 4 OF, Jernspurv 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Skovspurv 5 YF UF, Grønirisk 7 YF UF, Stillits 5 YF UF, Tornirisk 2 SY. Hans-Henrik Wienberg
Sortemosen: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 1 2K R, Gråand 9, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 OF, Ringdue 25 R, Gøg 2 OF, Mursejler 3 FU, Sanglærke 3 SY, Landsvale 4 FU, Bysvale 6 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 1K FU, Sangdrossel 1 SY. Peder Rasmussen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 550 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 6, Grågås 1200 R, Gravand 2 R, Skeand 4 R, Taffeland 30 R, Troldand 55 R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 2 F FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 6 R, Strandskade 1 R, Vibe 8 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 38 R, Fjordterne 2 FU, Ringdue 3 R, Mursejler 10 FU, Sanglærke 5 SY, Landsvale 4 FU, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Munk 1 SY, Allike 2 R, Gråkrage 2 R, Stær 20 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 3 SY, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor: Skarv 16 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 15, Grågås 36 R, Gravand 17, Krikand 3 R, Gråand 6 R, Skeand 4 R, Taffeland 48 R, Troldand 80 R, Ederfugl 6 R, Hvinand 3 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 18 R, Strandskade 10 R, Klyde 2 R, Lille Præstekrave 3 FU, Stor Præstekrave 6 FU, Vibe 4 R, Almindelig Ryle 3 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 6 FU, Hættemåge 35, Stormmåge 6 R, Svartbag 2 R, Havterne 11 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 4 SY, Digesvale 1 FU, Landsvale 7 FU, Bysvale 1 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 1 R, Munk 1 SY, Musvit 1 SY, Gråkrage 1 R, Stær 300 FU, Gulspurv 3 SY. Ella Mikkelsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård (22:00 - 22:30):
Engsnarre 1 SY. Henrik Kalcker Hansen, Kell Grønborg
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Rørhøg 1 F 2K+ OF,
Engsnarre 1 SY (19:15 Vest for Verningevej), Svaleklire 1 FU, Mursejler 10 OF, Flodsanger 0 R. Troels Leuenhagen Petersen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård (19:10 - 20:30): Gråstrubet Lappedykker 1 SY, Fiskehejre 2 FU, Gråand 3 R, Skeand 4 R, Rørhøg 3,
Engsnarre 1 SY, Blishøne 8, Vibe 3 R, Ringdue 4 R, Gøg 1 SY, Mursejler 10 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 7 FU, Hvid Vipstjert 5 PUL R, Solsort 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 6, Gråkrage 17 R, Stær 4 R, Rørspurv 3 R. Ella Mikkelsen + 4 Esbjergenser
Kongebroskoven:
Sortspætte 3 YF. Finn Just Christensen
Ørbæk Mose (Vissenbjerg): Rød Glente 1 FU. Finn Just Christensen
Vissenbjerg: Rød Glente 1 OF. Jens Bækkelund
Christianlund, Nyborg: Korttået Træløber 1 SY. Evald Mehlsen
Nyborg Slot: Rødstjert 2 YF K. Evald Mehlsen
Assens: Lille Præstekrave 1 R, Grå Fluesnapper 1 R. Jan Eriksen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Rørhøg 1 OF, Svaleklire 1 R, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY. Jan Eriksen
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Rørhøg 1 F FU. Jens Bækkelund
Særslev: Rørhøg 1 F FU. Jens Bækkelund
Æbelø: Tårnfalk 1 R, Stor Flagspætte 1 F R, Rørsanger 2 M SY, Gulbug 1 M SY, Havesanger 2 SY, Træløber 3 M SY, Korttået Træløber 2 M SY, Pirol 1 M SY. Troels Leuenhagen Petersen 


           Grønspætte Svanning Bakker Foto: Leif Kristensen

Mandag den 24. juni 2013                                          Solopgang: 04:39 Solnedgang: 22:01

Hesselagergård (06:45): Rådyr med lam FU ude midt i Tange å. (en sjælden men dejligt oplevelse), Grønbenet Rørhøne 1 AD + 6 Kyllinger, Blishøne 2 AD + 2 Kyllinger. Poul Brugs Rasmussen
Enge/marker mellem Nr. Broby -Lundegaard:
Flodsanger 1 SY (10:12 - ? synger fra birketræ). Ella Mikkelsen
Enge/marker mellem Nr. Broby -Lundegaard:
Flodsanger 1 SY (08:30 - ? Aktivt syngende mest omkring en birk). Kirsten Pedersen
Kongebroskoven:
Sortspætte 3 YF UR  . Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Kongebroskoven:
Sortspætte 3 YF UR Keld Skytte Petersen
Holstenshuus, Diernæs (09:15-11:15): Skarv 20 T, Hvepsevåge 2 YFU, Rød Glente 2 FU, Musvåge 3 YFU, Stor Regnspove 1 SV, Hættemåge 30 SV, Mursejler 10 FU, Gulbug 1 SY, Havesanger 2 SY, Munk 8 SY, Skovsanger 1 SY, Løvsanger 2 SY, Fuglekonge 2 SY, Ravn 2 FU, Stillits 2 FU, Lille Korsnæb 7 TR, Kernebider 3 YFU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Tullebølle: Rørhøg 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Vitsø: Toppet Lappedykker 5 FU, Gråstrubet Lappedykker 25, Sorthalset Lappedykker 28 FU, Rørhøg 1 M FU, Strandskade 3 FU, Klyde 27, Stor Præstekrave 3, Vibe 7 R, Storspove 6 FU, Rødben 2 FU. Morten Müller
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegår (16:30 - 18:05): Fiskehejre 2 FU, Gravand 2 FU, Skeand 2 R, Havørn 1 OF, Rørhøg 1 F FU, Tårnfalk 1 FU,
Engsnarre 1 SY (Midt for V-søen, ca 20-25 m fra vejen i det høje græs (vurderet på lyden) (Tak til Jacob Sterup for obs/info)), Stor Præstekrave 1 OF, Sortklire 2 R, Rødben 4 FU, Sanglærke 6 SY, Bysvale 15 FU, Solsort 2 SY, Flodsanger 1 SY, Tornsanger 6 FU, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 1 SY. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård (21:55 - 22:20): Pibeand 5 R, Gråand 5 OF, Tårnfalk 1 FU,
Engsnarre 1 SY, Strandskade 1 R, Storspove 1 OF, Flodsanger 1 SY. Arne Bruun, Jens-Gert Hansen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Rørhøg 1 F FU,
Flodsanger 1 SY. Kirsten Pedersen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 R, Grågås 6 R, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 4 FU, Solsort 1 R,
Flodsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gråkrage 3 R, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård (11:00 - 11:45): Flodsanger 1 SY (Længe kun hørt. Kl11.35 set syngende i pil). Kell Grønborg
Føns Vang (08:45 - 09:15): Gråstrubet Lappedykker 8 R, Skarv 70 R,
Silkehejre 1 FU (fouragerende neden for udgået træ i sydøstlige ende,satte sig senere i træet), Fiskehejre 7, Knopsvane 16 R, Gravand 4 R, Taffeland 75 R, Troldand 32 R, Blishøne 52 R, Hættemåge 300 YF, Gøg 1 R, Landsvale 15 FU. Villy-Erik Schødts
Føns Vang: Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 81 R, Sorthalset Lappedykker 6 FU, Skarv 96 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 31, Sangsvane 1 FU, Grågås 35 R, Gravand 39, Pibeand 2 R, Gråand 17 R, Skeand 2 M R, Troldand 48 R, Hvinand 15 R, Blishøne 18, Strandskade 2 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Tornsanger 1 SY. Leif Kristensen
Kongebroskoven: Ringdue 2 OF,
Sortspætte 3, Stor Flagspætte 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Gråkrage 2 OF, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Kongebroskoven (12:30 - 13:40):
Sortspætte 2 R (1. 1K fugl), Kell Grønborg
Kongebroskoven:
Sortspætte 3 YF UR, Stor Flagspætte 1 R, Træløber 2 FU. Villy-Erik Schødts
Kongebroskoven (10:00 - 11:20): Sortspætte 3 (1 AD + 2 1K - der sås max. 2 unger i redehullet. En voksen madede i få min. kl. 1020), Stor Flagspætte 1 FU, Munk 1 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Brobyværk: Rød Glente 1 FU. Kirsten Pedersen
Teglværkskoven: Skovsanger 2 SY. Evald Mehlsen
Grusgrave v/Davinde: Rød Glente 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Søeng/Odense Å ved Onsebakke: Skovsneppe 2 OF. Arne Bruun, Jens-Gert Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 23 FU, Pibeand 68 FU, Knarand 9 FU, Krikand 85 R, Gråand 80 FU, Skeand 29 R, Blishøne 360 FU, Klyde 28 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave, Almindelig (hiaticula) 2 FU, Brushane 4 M FU, Sortklire 1 FU, Tinksmed 2 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Gravand 20 FU, Knarand 21 FU, Krikand 80 FU, Havørn 1 AD OF, Blishøne 160 R, Brushane 2 FU, Storspove 13 R, Sortklire 3 FU, Hvidklire 1 FU. Dieter Maaszen


DOF's aktuelle nyhedsbrev d 21/06-2013:
            Carbofuran-forgiftet kød fundet i Tureby Hestehave
            Første jyske vandrefalke i 70 år – udsigt til trillinger
            Gåsegrib på færde i Jylland
            Glæde og bekymring for Danmarks vandrefalke
            Stylteløbere har fået unger i Danmark
            Fokus på hvidbrystet præstekrave
            Støt de danske ørne med 50 kr. – sms ’DOF50’ til 1231
           
Havørneungen er ringmærket


         Vibe fra Vejlen

Søndag den 23. juni 2013 Skt Hans                          Solopgang: 04:39 Solnedgang: 22:01

Strynø Smakkecenter (07:35): Ravn 3 OF. Poul Rasmussen
Espe, matriklen: Gulbug 1, Havesanger 1, Gransanger 1, Tornsanger 1, Rødstjert 1, Broget Fluesnapper 1 (ungerne fløjet fra kassen), Stor Flagspætte 1, Jernspurv 1, Stær 2, Ravn 2, Blishøne 2 ad + 7 unger . Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Enge/marker mellem Nr. Broby -Lundegaard:
Engsnarre 1 SY, Flodsanger 1 SY. Jacob Sterup
Kongebroskoven:
Sortspætte 1 AD YF. Jacob Sterup
Kongebroskoven: Natugle 1 R ,
Sortspætte 4 R . Ole Bo Olsen
Føns Vang (09:41 - ?):
Silkehejre 1 R (sidder i træ sammen med hættemåger). Jacob Sterup

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Søby Monnet - Tåsinge: Knopsvane 1 YF UF, Gravand 20 R, Ederfugl 3 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 8 R, Storspove 8 R, Rødben 3 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R, Havterne 8 R, Stær 20 R, Gulspurv 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Søen, Valdemarsslot: Sorthovedet Måge 1 4K+ SDR R. Anders Odd Wulff Nielsen
Vejlen - Tåsinge: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Grågås 16 R, Gråand 22 R, Skeand 2 R, Blishøne 6 R, Klyde 2 R, Vibe 1 R, Rødben 2 1K R, Hvidklire 1 R, Sølvmåge 7 R, Gøg 1 SY, Landsvale 3 R, Bysvale 10 R, Hvid Vipstjert 1 1K R, Nattergal 1 YF UF, Solsort 2 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 3 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Skægmejse 3 R, Blåmejse 2 R, Gråkrage 1 R, Stær 28 R, Bogfinke 1 SY, Stillits 2 SY, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 4 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 70 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 FU T, Knopsvane 62, Grågås 15 R, Gråand 4 R, Taffeland 42 R, Troldand 34 R, Blishøne 2 FU. Leif Kristensen
Sollerup: Skarv 24 OF, Gråand 3 OF, Rørhøg 1 F R, Blishøne 2 FU, Vibe 1 R, Dobbeltbekkasin 1 SY, Gøg 2 SY, Mursejler 6 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Landsvale 6 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Nattergal 2 SY, Solsort 1 FU, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 8 SY, Musvit 2 FU, Rødrygget Tornskade 2, Gråkrage 2 FU, Stær 9 FU, Bogfinke 3 SY, Grønirisk 2 FU, Stillits 2 FU, Gulspurv 2 SY. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård:
Engsnarre 1 SY, Flodsanger 1 SY. Per Rasmussen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 5, Fiskehejre 1 FU, Skeand 1 M R, Rørhøg 1 F FU,
Engsnarre 1 SY, Tinksmed 9 R, Sortterne 1 JUV FU , Flodsanger 1 SY . Jacob Sterup
Føns Vang:
Silkehejre 1 FU, Rørhøg 1 M FU. Kirsten Pedersen
Føns Vang: Lille Lappedykker 1 SY, Toppet Lappedykker 68, Gråstrubet Lappedykker 10 AD R, Sorthalset Lappedykker 10 AD R, Skarv 100 YF,
Silkehejre 1 2K+ FU, Fiskehejre 14 FU, Knopsvane 25 2K+ R, Sangsvane 1 R, Pibeand 1 M 2K+ R, Knarand 27 2K+ R, Skeand 14 2K+ R, Taffeland 95 2K+ R, Toppet Skallesluger 1 R, Havørn 1 AD R, Tårnfalk 1 YF, Strandskade 4 2K+ R, Hættemåge 300 YF, Sølvmåge 10 AD R, Mursejler 300 FU. Jacob Sterup
Kongebroskoven:
Sortspætte 3. Kirsten Pedersen
Kongebroskoven:
Sortspætte 3. Jacob Sterup
Kongebroskoven: Fiskehejre 1 R, Storspove 4 OF, Mursejler 1 FU,
Sortspætte 4, Stor Flagspætte 1 FU, Jernspurv 1 SY, Solsort 4 R, Sangdrossel 1 YF FU, Gransanger 1 SY, Korttået Træløber 1 FU, Husskade 1 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 1 SY, Dompap 1 SY. Ella Mikkelsen
Å vest for Brydegård: Rørhøg 1 FU, Gærdesanger 1 SY, Stær 25 R. Erik Busk
Lundemosen (Holmdrup Mose): Grå Fluesnapper 2 R, Ravn 4 R. Arne Bruun
Mågeøerne: Skarv 120 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 12 2K+ R, Pibeand 1 M AD R, Skeand 3 M 2K+ R, Almindelig Ryle 2 R. Jacob Sterup
Svinø v/Gamborg: Rørhøg 1 M FU. Kirsten Pedersen
Wedellsborg, Lystskov: Havørn 1 R. Kirsten Pedersen
Fyns Hoved: Rødrygget Tornskade 1 M FU. Lars Philip Nørtoft


            Sortspætte fotograferet af Naja Overballe

Lørdag den 22. juni 2013.                                                  Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:01

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 70 T Ø
Øksendrup grusgrav
: Gråstrubet lappedykker 3 FU (2 AD + 1 Pull). Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Gransanger 1, Tornsanger 1, Broget Fluesnapper 2, Rødstjert 2, Stær 4, Landsvale 4, Havesanger 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Vemmenæs: Bysvale 10 R, Gulbug 1 SY, Lille Gråsisken 1 M OF, Lille Korsnæb 5 FU. Arne Bruun, Jens-Gert Hansen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 350 R, Knopsvane 25, Grågås 800 R, Knarand 2 R, Gråand 16 R, Skeand 7 FU, Taffeland 3 R, Troldand 4 R, Havørn 2 AD R, Fasan 8 R, Blishøne 16 R, Strandskade 1 OF, Lille Præstekrave 1 OF, Vibe 1 OF, Sølvmåge 51, Splitterne 2 OF, Fjordterne 1 FU, Ringdue 3 OF, Mursejler 2 FU, Landsvale 6 FU, Bysvale 20 FU, Hvid Vipstjert 2 OF, Solsort 2 R, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Halemejse 1 R, Allike 1 OF, Skovspurv 4 R, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 4 R. Gunnar Jørgensen
Kongebroskoven:
Sortspætte 2 AD YF FU . (Læs om fundet...) Naja Overballe
Mose v/Spodsbjerg Færgehavn: Sivsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY. Erik Busk
Revninge: Gul Vipstjert 1 R. Bo K. Stephensen
Vissenbjerg: Rød Glente 1 OF. Erik Busk


        "Broholmer" Foto: Poul Brugs Rasmussen

Fredag den 21. juni 2013 Solhverv                                   Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:01

Broholm: Tårnfalk 1 YF. Poul Brugs Rasmussen
Broholm
: Knopsvane 2 + 1 Pull, Strandskade 1 R. Ole Grønquist

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Nørreballe Nor: Nilgås 1 R, Dværgterne 3 TH. Henrik Mørup-Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Lille Korsnæb 15 OF. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørhøg 1 F FU, Brushane 10 M AD SDR R, Sortklire 1 SDR R. Henrik Mørup-Petersen
Tullebølle: Tårnfalk 1 OF, Brushane 2 FU, Rødstjert 6 YF K. Hans-Henrik Wienberg
Stengade Skov: Skovpiber 1 SY. Hans-Henrik Wienberg 
Hjulby Mose:Nattergal 1 SY, Skovsanger 1 SY (Ved A1). Evald Mehlsen
Hjulby Sø: Rørhøg 1 FU, Nattergal 1 SY. Evald Mehlsen
Juelsberg Skove: Grønspætte 1 R. Evald Mehlsen
Teglværkskoven: Skovsanger 2 SY (Ved kroen). Evald Mehlsen
Knudshoved Færgehavn: Skarv 30 R, Grågås 10 R, Gravand 25 YF UF, Krikand 5 R, Klyde 11 R, Almindelig Ryle 8 FU, Brushane 5 M R, Rødben 2 R, Splitterne 2 FU, Havterne 2 R, Dværgterne 5 FU, Digesvale 1 R, Engpiber 2 R, Stær 50 R, Tornirisk 7 R. Peter Simonsen
Barløse: Rørhøg 1 OF. Villy-Erik Schødts
Assens: Musvåge 1 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs By: Rørhøg 1 M FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 10 R, Grågås 7 R, Bramgås 2 R, Gravand 62, Knarand 1 M R, Krikand 66 FU, Gråand 34 R, Skeand 12 FU, Rørhøg 1 F FU, Blishøne 10 R, Strandskade 14 FU, Klyde 6 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 122 R, Brushane 16 M FU, Storspove 4 FU, Sortklire 2 FU, Sortklire/Rødben 10 FU, Rødben 17 R, Fjordterne 2 FU, Ringdue 2 FU, Sanglærke 30 R, Digesvale 50 FU, Landsvale 100 FU, Bysvale 20 FU, Engpiber 18 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Gråkrage 8 FU, Ravn 6 FU, Stær 150 FU, Gulspurv 4 SY. Kirsten Pedersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 16 R, Bramgås 1 R, Klyde 38 R. Kresten Madsen
Ølundgårds Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 11 R, Havørn 1 AD R. Kresten Madsen
Fællesskov: Kernebider 1 JUV R. Jens Bækkelund


          Silkehejre Hovedsø Avernakø

Torsdag den 20. juni 2013                                                  Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:01

Monnet (10:25): Havørn 1 AD R. Poul Rasmussen
Skovballe havn
(17:25): Fiskeørn 1 N. Poul Rasmussen
Tryggelev Nor
(19:30 - ?):
Silkehejre 1 R. Finn Eriksen
Broholm
: Knopsvane 2 + 1 Pull (En lidt tragisk svanehistorie fra Broholm. I går fik Svaneparret i voldgraven på Broholm to unger, jeg tog billeder af dem, og det hele var i den skønneste orden lige til i dag til morgen, hvor jeg igen var på besøg, men nu var der desværre kun én unge tilbage. Hvor mon den anden er blevet af? De to gamle holder trofast vagt omkring den unge, der er tilbage og dem skal vi ikke komme nær. Naturen er jo barsk.). Poul Brugs Rasmussen
Avernakø
: Ringdue 6 R, Slørugle 1 DØD (Opbevares i fryser. Fundet i vinters!), Slørugle, Almindelig (guttata) 1 R , Rødstjert 1 M SY, Gulbug 2 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 1 SY, Bogfinke 2 SY, Stillits 4 R, Gulspurv 1 R
Hovedsø/Holmesø, Avernakø: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 27 R,
Silkehejre 1 AD SDR R , Fiskehejre 2 R, Grågås 16 YF UF, Taffeland 9 R, Ederfugl 12 YF, Toppet Skallesluger 3 R, Rørhøg 1 FU, Klyde 6 R, Rødben 4 R, Hættemåge 14 R, Stormmåge 10 YF, Sølvmåge 14 R, Havterne 8 R, Ringdue 4 R, Engpiber 2 R, Stær 140, Stillits 2 SY, Tornirisk 4 R
Skanodde Sø/Kongesø, Avernakø: Fiskehejre 1 R, Gravand 6, Strandskade 4 R, Klyde 16, Vibe 6 R, Sortklire 1 FU, Havterne 4 R, Mursejler 2 FU, Sanglærke 4 R, Engpiber 2 YF K, Hvid Vipstjert 1 R, Tornsanger 1 SY, Stær 60 R
Storelung: Dobbeltbekkasin 1 SY, Gøg 1 SY, Sanglærke 2 R, Skovpiber 1 SY, Moseperlemorsommerfugl 4 R AD , Lyngmåler 1 R, Stor Bredpande 1 R, Soldug. Leif Kristensen
Espe, matriklen: Blishøne 2 ad + 7 unger, Stor Flagspætte 1, Gransanger 1, Rødstjert 2, Broget Fluesnapper 2, Hvid Vipstjert 2, Landsvale 3, Allike 8, Dompap 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Faaborg Inderfjord (09:50-10:10): Gråstrubet Lappedykker 5 FU/R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 2 FU, Gravand 2 FU, Toppet Skallesluger 5 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 15 FU, Vibe 10 FU/R et kuld, Kærsanger 1 SY, Rørspurv 2 SY. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Faaborg Havn (09:30-09:50): Grågås 2 R, Gråand 8 FU/R et kuld, Strandskade 1 R, Stormmåge 90 R i koloni, Sølvmåge 2 YUF 2 pull, Svartbag 4 R, Bysvale 15 YFU . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Føns Vang: Rørhøg 2 FU , Sølvhejre 1 R . Ole Bo Olsen
Fønsskov: Hvepsevåge 2 R. Ole Bo Olsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Rødme Svinehaver: Rødrygget Tornskade 1 M R. Arne Bruun
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 21 FU, Fiskehejre 10 R, Skeand 3 FU, Klyde 27 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Gøg 1 R. Gunhild Brink
Øksenrade Skov: Skovpiber 1 SY. Erik Busk
Hårslev: Agerhøne 2 FU. Jens Bækkelund
Kassemose v/Bogense: Tyrkerdue 5 FU. Jens Bækkelund


           Toppet skallelsuger bruger platformen Sætting Strandvej

Onsdag den 19. juni 2013                                                  Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:00

Spodsbjerg: Lærkefalk 1 FU. Poul Rasmussen
Tange å
: Grønirisk 2 (et par - hunnen samlede reddemateriale (hestemanke hår) medens hannen så på). Poul Brugs Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Bøjden Nor: Skarv 19 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 14, Grågås 39, Gravand 2 R, Gråand 36 R, Taffeland 28 R, Troldand 18 R, Toppet Skallesluger 3 FU, Blishøne 3 FU, Strandskade 5 R, Klyde 8 FU, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 6 R, Rødben 4 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 40, Stormmåge 8, Sølvmåge 12 R, Svartbag 2 R, Havterne 8, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Havesanger 2 SY, Musvit 1 FU, Stær 73 FU, Bogfinke 2 FU, Tornirisk 2 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Skarv 16 R, Knopsvane 16 R, Krikand 2 R, Gråand 47 R, Taffeland 40 FU, Troldand 28 R, Hvinand 2 FU, Toppet Skallesluger 4 OF, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 R, Blishøne 17 R, Strandskade 6 FU, Klyde 14 R, Stor Præstekrave 12 R, Brushane 4 FU, Rødben 6 R, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 42 R, Stormmåge 5 OF, Sølvmåge 16 R, Svartbag 1 R, Havterne 10 YF, Ringdue 4 OF, Sanglærke 4 SY, Digesvale 8 OF, Landsvale 20 OF, Bysvale 8 OF, Hvid Vipstjert 6 FU, Solsort 4 FU, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 5 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Allike 3 FU, Gråkrage 4 FU, Ravn 2 FU, Stær 200 FU, Bogfinke 4 SY, Tornirisk 4 OF, Gulspurv 2 SY. Kell Grønborg
Sandholt: Lille Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 R, Gråand 16, Taffeland 1 R, Troldand 3 R, Rød Glente 1 OF, Rørhøg 1 F R, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 4 FU, Vibe 1 OF, Dobbeltbekkasin 1 R, Sølvmåge 3 OF, Ringdue 6 OF, Gøg 1 SY, Landsvale 3 FU, Bysvale 5 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 6 FU, Solsort 2 FU, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Musvit 1 FU, Gråkrage 3 FU, Skovspurv 7 R, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 4 FU, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 1 R. Leif Kristensen
Blangstedgård: Grønspætte 1 R. Jette Tveskov Jørgensen
Ejby Mølle: Strandskade 2 OF. G. Antonio Obando-Calderón
Østerøsø, Knudshoved: Fiskehejre 2 FU, Gravand 38 YF UF, Strandskade 1 R, Klyde 14 R, Vibe 1 YF TH, Brushane 1 M R, Sortklire 1 OF, Splitterne 2 FU, Fjordterne 2 FU, Havterne 4 FU, Dværgterne 4 R. Charlotte Vesterlund MCAinsh, Arne Bruun
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 11 FU, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 5 R, Grågås 45 FU, Gravand 34 FU, Pibeand 36 FU, Knarand 4 FU, Atlingand 2 FU, Skeand 14 FU, Blishøne 360 FU, Klyde 25 FU, Islandsk Ryle 1 R, Almindelig Ryle 3 R, Stor Kobbersneppe 1 FU, Sortklire 4 R, Rødben 4 FU, Hvidklire 2 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 8 FU, Gravand 16 FU, Knarand 79 R, Krikand 120 FU, Klyde 1 FU, Sortklire 5 R, Hvidklire 1 FU. Dieter Maaszen
Husby (Vestfyn): Havørn 3 R. Kirsten Stevn
Helnæs Made: Skarv 12 OF, Knopsvane 4 R, Krikand 24 R, Gråand 32 R, Skeand 22 R, Troldand 2 FU, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 1 TH, Fasan 2 FU, Blishøne 11 R, Strandskade 17 R, Klyde 6 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 40 AD YF, Dobbeltbekkasin 3 R, Storspove 2 FU, Sortklire 7 FU, Rødben 20 R, Hættemåge 10 FU, Sølvmåge 8 R, Ringdue 10 R, Gøg 1 M R, Mursejler 3 FU, Sanglærke 15 FU, Digesvale 20 FU, Bysvale 15 R, Skovpiber 2 SY, Engpiber 14 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Solsort 2 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 4 YF FU, Halemejse 10 YF, Musvit 6 YF, Rødrygget Tornskade 1 M R, Gråkrage 13 FU, Stær 110 FU, Skovspurv 3 FU, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 3 FU. Kirsten Pedersen


         Bysvale ved vandpyt ved Tange å. Foto: Poul Brugs

Tirsdag den 18. juni 2013                                                  Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:01

Svendborgsund, Sætting Strandvej: Splitterne 2 FU
Ringe: Rød glente 1 FU. Inge & Carl Johan Stolpe
Tange å
(06:30): Bysvale 6 (henter reddemateriale), Stillits 4 R (badende), Tornirisk 6 OF. Poul Brugs
Espe, matriklen
: Broget Fluesnapper 2 (han + hun, fodrer unger), Rødstjert 4, Gulbug 1, Gransanger 1, Løvsanger 1, Havesanger 1, Dompap 1, Landsvale 4, Bysvale 5, Digesvale 1, Blishøne 2 ad + 7 unger. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Sundet, Faaborg
(18:15-19:30): Sorthalset Lappedykker 10 YFU min, Lille Lappedykker 1 YFU, Toppet Lappedykker 25 FU/R flere kuld, Gråstrubet Lappedykker 12 YFU flere kuld, Skarv 25 FU/R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 10 YFU 3 kuld, Knopsvane 6 R ungfugle, Grågås 180 R AD fældning, Grågås 12 YUF 6 kúld, Gråand 22 FU/R, Knarand 1 YUF et kuld, Knarand 20 FU/R, Skeand 4 FU/R, Taffeland 20 R, Troldand 25 R, Toppet Skallesluger 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 YUF 6 pull, Blishøne 100 FU flere kuld, Strandskade 1 FU, Vibe 4 FU, Hættemåge 100 YFU flere kuld . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Christiansminde: Grå Fluesnapper 1 YF SY. Arne Bruun
Svanninge Bakker: Hættemåge 5 OF, Skovpiber 2 FU, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Blåmejse 3 FU, Rødrygget Tornskade 1 R, Råge 10 FU, Gulspurv 2 FU. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Kernebider 1 FU. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 2 FU, Gravand 6, Gråand 8, Blishøne 1 FU, Vibe 28 R, Rødben 1 FU, Hættemåge 5 R, Tornsanger 1 SY, Allike 2 R. Leif Kristensen
Højstrup Øvelsesterræn: Nattergal 2 M SY. Dieter Maaszen
Brahesborg og Brahesborg Skov: Blå Kærhøg 1 M OF. Steen Søgaard
Kølstrup: Blå Kærhøg 1 M AD OF. Steen Lauritsen
Stavids Å v/Margård: Halemejse, Sydlig (europaeus) 11 YF. Martin Strømkjær
Østerøsø, Knudshoved: Skarv 30 R, Grågås 18 R,
Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 FU , Gravand 35, Troldand 12 R, Toppet Skallesluger 3 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Strandskade 4 R, Klyde 9 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 17 R, Rødben 7 R, Svartbag 2 R, Havterne 2 R, Dværgterne 3 FU. Steen Lauritsen
Barløse: Vibe 6 NV. Villy-Erik Schødts
Favrskov Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 2 YF UF, Grågås 2 YF UF, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 4 R, Ringdue 4 OF, Grønspætte 1 R, Gærdesmutte 1 FU, Sangdrossel 3, Rørsanger 1 SY, Munk 1 F FU, Gransanger 1 SY, Løvsanger 2 SY, Rødrygget Tornskade 1 M FU, Gråkrage 1 R, Bogfinke 6 SY, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 25. Villy-Erik Schødts


         Gråkrageunge på Hjelmshoved

Mandag den 17. juni 2013                                                  Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:00

Slipshavn: Rødben 1 R, Fjordterne 1 FU. Poul Brugs
Espe, matriklen: Broget Fluesnapper 2 (han + hun, fodrer unger), Rødstjert 3, Gransanger 1, Løvsanger 1, Gråsisken 1 . Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Bøjden Nor (09:15-10:45): Skarv 10 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 10 FU/R, Knopsvane 2 YUF 7 pull, Grågås 12 YUF 6 kuld, Knortegås 4 T, Gravand 6 FU/R, Gråand 14 FU/R, Pibeand 1 FU, Krikand 17 FU/R, Taffeland 20 R, Troldand 30 R, Ederfugl 4 R ph, Blishøne 10 FU/R, Strandskade 6 FU/R, Klyde 12 YUF 6 kuld, Lille Præstekrave 1 YFU, Stor Præstekrave 10 YFU, Vibe 15 FU/R, Sortklire 1 FU, Rødben 8 YFU, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 20 YUF 10 kuld, Stormmåge 2 YUF et kuld, Havterne 4 YUF 2 kuld, Hvid Vipstjert 2 YUF et kuld. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 3 FU, Gråstrubet Lappedykker 22 FU, Sorthalset Lappedykker 9 FU, Knarand 4 FU. Kirsten Pedersen
Bregninge: Lille Lappedykker 1 R. Arne Bruun
Gulstav Mose: Gøg 1 SY,
Savisanger 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav Mose: Rød Glente 1 OF, Lærkefalk 1 FU. Hans Rytter
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose: Lærkefalk 1 FU. Dieter Maaszen
Hjortholm (Eskebjerghave): Fiskehejre 1 OF, Hvepsevåge 1 FU, Ringdue 4 R, Mursejler 3 FU, Stor Flagspætte 4 FU, Digesvale 10 FU, Gærdesmutte 4 FU, Solsort 2 FU, Sangdrossel 2 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Fuglekonge 5 FU, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY, Halemejse 3 FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 5 R, Pirol 1 R, Ravn 2 R, Bogfinke 5 SY, Gulspurv 1 SY. Kirsten Pedersen 
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 40 FU, Sorthalset Lappedykker 3 FU, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 YF UF, Grågås 210 FU, Gråand 20 FU, Atlingand 2 FU, Skeand 3 FU, Taffeland 4 FU, Troldand 4 FU, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 75 FU, Strandskade 6 FU, Vibe 15 FU, Rødben 1 TH, Fjordterne 2 R, Gøg 2 R, Mursejler 4 OF, Sanglærke 10 SY, Landsvale 23 OF, Hvid Vipstjert 5 FU, Sivsanger 2 SY, Kærsanger 4 SY, Tornsanger 1 SY, Rørspurv 1 SY. Helge Mølbach Sørensen
Botofte Strand: Toppet Skallesluger 1 FU, Tårnfalk 1 R, Agerhøne 2 R, Gulspurv 1 SY. Helge Mølbach Sørensen
Gulstav Østerskov: Rødrygget Tornskade 1 M AD R. Dieter Maaszen
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Taffeland 33 FU, Blå Kærhøg 1 M OF, Fjordterne 1 R, Havterne 1 R. Dieter Maaszen
Nørreballe Nor: Knarand 4 R, Rørhøg 1 F FU, Klyde 8 R, Fjordterne 9 R, Dværgterne 1 FU. Dieter Maaszen
Snøde Rev (KB64): Ederfugl 5 FU, Toppet Skallesluger 3 FU, Tornsanger 4 SY, Gulspurv 1 SY. Helge Mølbach Sørensen
Tranekær: Grønbenet Rørhøne 1 FU, Rødhals 2 SY, Sangdrossel 2 SY, Gulbug 2 SY, Havesanger 2 SY, Munk 1 YF UF, Bogfinke 6 SY, Grønirisk 3 SY. Helge Mølbach Sørensen
Tranekær Slot m/borgsø: Hvepsevåge 1 OF, Musvåge 2 OF, Mursejler 8 OF, Stor Flagspætte 1 YF TH, Rødstjert 1 FU, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Grønirisk 4 FU, Stillits 2 FU, Dompap 2 SY. Helge Mølbach Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sorthalset Lappedykker 1 FU, Knarand 8 FU, Blishøne 110 FU, Brushane 1 M FU, Svaleklire 2 R, Fjordterne 2 FU, Skægmejse 3 OF. Dieter Maaszen 
Tullebølle: Rødstjert 1 FU, Gulbug 2 TH. Hans-Henrik Wienberg
Vitsø: Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 7 FU, Gråstrubet Lappedykker 21, Sorthalset Lappedykker 28 FU, Brushane 2 M SDR FU, Sortklire 1 SDR FU. Morten Müller
Marstal Havn: Fiskeørn 1 V. Morten Müller
Espe: Digesvale 2 FU, Landsvale 2 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Rødstjert 1 SY, Havesanger 2 SY, Gransanger 3 SY, Broget Fluesnapper 2 YF FU, Musvit 1 OF, Allike 1 R, Råge 2 OF, Stær 4 FU, Skovspurv 2 R, Bogfinke 1 R. Gunnar Jørgensen
Odense Å(fra Åsum t/udløb): Gulbug 1 SY. Kristoffer Hansen
Fyns Hoved: Blishøne 2 YF UF, Sanglærke 2 SY, Digesvale 35 FU, Landsvale 11 FU, Bysvale 5 FU, Kærsanger 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 3, Rødrygget Tornskade 2 R, Gråkrage 2 FU, Stær 2 OF, Bogfinke 1 SY, Stillits 1 OF, Tornirisk 4 OF, Gulspurv 1 R. Villy-Erik Schødts
Fællesstrand/Tornen: Skarv 67, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 R, Gravand 2 R, Gråand 6 R, Toppet Skallesluger 2 R, Tårnfalk 1 OF, Strandskade 2 R, Storspove 3 OF, Fjordterne 4 R, Fjordterne/Havterne 9 FU, Landsvale 6 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 R, Gærdesanger 1 OF, Tornirisk 2 OF. Villy-Erik Schødts
Mølleskov v/Skjoldemose: Stor Flagspætte 2 R, Skovsanger 1 SY, Kernebider 1 R. Niels Bomholt Jensen
Posen: Musvåge 1 FU, Ringdue 2 OF, Gøg 2 SY, Landsvale 13 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 OF, Solsort 4 SY, Tornsanger 1 FU, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 2 R. Leif Kristensen
Stavids Å v/Margård: Tårnfalk 1 R, Agerhøne 1 FU, Ravn 6 FU. Martin Strømkjær
Søbo Sø: Toppet Lappedykker 5 FU, Knopsvane 2 R, Gråand 3 R, Blishøne 8, Ringdue 2 SY, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 OF, Rødhals 1 SY, Solsort 3 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 4 SY, Sumpmejse 2 FU, Musvit 1 FU T, Skovskade 1 OF, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Tommerup: Natugle 1 R, Sortmejse 2 FU. Helle Suadicani
Kirkendrup Mose: Svaleklire 1 OF. Henrik Kingo Andersen
Vesterholm Mose: Græshoppesanger 1 SY. Hans Rytter
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 1 OF, Grågås 85 R, Canadagås 1 R, Gravand 14 R, Krikand 2 R, Gråand 8 R, Skeand 2 R, Toppet Skallesluger 1 OF, Rørhøg 1 F FU, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 3 R, Klyde 22 FU, Vibe 6 R, Storspove 5 R, Rødben 12 FU, Hvidklire 2 R, Hættemåge 6 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 2 R, Sanglærke 2 SY, Landsvale 4 FU, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Stær 15 FU. Jens Bækkelund
Langø Plantage: Ringdue 9 SY, Stor Flagspætte 2 SY, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 4 SY, Kærsanger 1 SY, Tornsanger 4 SY, Havesanger 2 SY, Munk 7 SY, Gransanger 6 SY, Løvsanger 1 SY, Grå Fluesnapper 1 FU, Musvit 1 SY, Spætmejse 1 SY, Gråkrage 3 R, Bogfinke 8 SY, Grønirisk 2 SY, Gulspurv 4 SY. Jens Bækkelund
Langø v. Gyldensteen: Canadagås 1 R, Gravand 7 R, Gråand 37 R, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 5 R, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 60 R, Sanglærke 4 SY, Landsvale 1 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY. Jens Bækkelund
Gyldensteen Gods:Rødrygget Tornskade 1 M R. Jens Bækkelund 


           Rødrygget tornskade        Foto: Poul Brugs Rasmussen

Søndag den 16. juni 2013                                                  Solopgang: 04:38 Solnedgang: 21:59

Gulstav: Rørhøg 1 F FU, Tårnfalk 1 FU, Småspove 2 OF, Fjordterne 1 FU, Mursejler 8 OF, Sangdrossel 1 SY, Savisanger 1 SY, Munk 4 SY, Rørspurv 1 SY
Gulstav Mose: Rørhøg 1 FU . Allan Østergaard
Keldsnor: Taffeland 90 R, Svaleklire 3 FU T, Fjordterne 8 FU
Nørreballe Nor: Brushane 1 R
Søgård Mose (Langeland): Rød Glente 2 FU, Rørhøg 1 F R
Tange å (15:00): Rødrygget tornskade M 1 R ( jeg ser kun den ene af dem ad gangen nu, håber den anden ruger), Stær 4 R, Tornsanger 2 YF, Aftenpragtstjerne (vokser flere steder i området). Poul Brugs

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Monnet, Tåsinge: Knopsvane 1 YF UF, Gravand 11 R, Gråand 4 R, Havørn 1 IMM R, Strandskade 3 R, Storspove 2 R, Rødben 1 R, Hættemåge 3 R, Havterne 6 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 4 R, Gulspurv 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Søby Monnet, Tåsinge: Gravand 4 R, Strandskade 5 R, Klyde 2 R, Havterne 1 R, Stær 200 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Vejlen, Tåsinge: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Knarand 14 R, Krikand 10 R, Gråand 6 R, Skeand 1 R, Havørn 1 5K+ OF, Rørhøg 1 F 3K+ OF, Vibe 6 R, Sortklire 1 SDR FU, Mursejler 5 FU, Bysvale 10 FU, Hvid Vipstjert 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 3 FU, Grågås 40 FU, Gravand 2 R, Rørhøg 1 OF, Skovpiber 1 OF,
Savisanger 1 SY, Sivsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Bogfinke 3 SY, Grønirisk 2 SY, Tornirisk 2 SY, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 2 SY. Helge Mølbach Sørensen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 7 FU, Knopsvane 6 R, Grågås 30 R, Gravand 4 FU, Gråand 20 R, Taffeland 8 R, Troldand 75 FU, Rørhøg 2 FU, Strandskade 4 FU, Klyde 9 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 10 FU, Brushane 3 FU, Sortklire 1 SDR FU, Rødben 4 FU, Rovterne 1 OF, Fjordterne 8 FU, Mursejler 12 OF, Sanglærke 6 SY, Digesvale 30 OF, Landsvale 15 OF, Engpiber 1 SY, Tornsanger 1 SY, Stær 6 OF, Gulspurv 1 SY. Helge Mølbach Sørensen 
Hjortholm (Eskebjerghave): Hvepsevåge 1 FU, Rørhøg 2 OF, Huldue 2 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 FU
Ravn 4 R. Freya og Victor, Henrik Mørup-Petersen
Marstal: Spurvehøg 1 YF K, Småspove 5 SV, Havterne 4 SV. Morten Müller
Lilleø v/Ærø: Havterne 24 AD R. Kristoffer Hansen
Ulbølle: Rødstjert 1 R, Kærsanger 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Skarv 36 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 13 R, Grågås 32 FU, Gravand 11 R, Gråand 22 FU, Taffeland 48 FU, Troldand 26 FU, Ederfugl 2 FU, Blishøne 11 FU, Strandskade 7 R, Klyde 12 FU, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 9 FU, Vibe 10 R, Sortklire 2 FU, Rødben 3 FU, Hættemåge 45 FU, Stormmåge 4 R, Svartbag 2 R, Splitterne 1 R, Havterne 12 FU, Tyrkerdue 2 FU, Sanglærke 2 SY, Digesvale 6 FU, Landsvale 15 FU, Bysvale 4 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Solsort 1 SY, Tornsanger 3 FU, Havesanger 2 SY, Stær 35 FU, Skovspurv 3 FU, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 3 SY. Helle Suadicani
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Rødben 1 R, Mursejler 14 FU. Helle Suadicani
Tommerup: Tårnfalk 1 FU. Helle Suadicani
Båring Vig: Rørhøg 1 M AD R, Kærsanger 1 SY, Skægmejse 2 R, Lille Gråsisken 2 TH. Michael Mosebo Jensen
Hagenskov Slotsmølle: Gravand 2 R. Thomas Kampmann
Salbrovad: Rørhøg 1 OF. Villy-Erik Schødts
Fællesskov: Duehøg 1 YF TH, Skovsanger 1 FU. Jens Bækkelund
Bogense: Husrødstjert 2 FU. Jens Bækkelund
Æbelø: Rødstjert 1 R, Gulbug 1 R, Træløber 2 R, Ravn 1 R. Jørgen Hjorth Jensen
Æbelø: Pirol 4 FU. Keld Bakken
Æbelø: Skarv 2 OF, Knopsvane 3 R, Gravand 2 R, Havørn 1 OF, Fasan 1 SY, Havterne 2 FU, Mursejler 2 FU, Sanglærke 3 SY, Digesvale 8 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 16 FU, Gulbug 2 FU, Træløber 3 FU, Korttået Træløber 2 SY, Pirol 1 F R, Rødrygget Tornskade 3 FU, Gråkrage 4 OF, Ravn 2 R, Grønirisk 1 FU, Tornirisk 4 SY. Harry Jensen


 DOF's aktuelle nyhedsbrev d 10/06-2013:
            Vadehavets vadefugle lider af mangel på græssende dyr


          Blishøne på rede ved Broholm Foto: Poul Brugs Rasmussen

Lørdag den 15. juni 2013                                                  Solopgang: 04:38 Solnedgang: 21:59

Søen, Valdemarsslot: Sorthovedet måge 1 R. Ella Mikkelsen
Andebølle, motorvejobs: Rød Glente 1 FU
Broholm (15:00): Blishøne 2 par rugende (Nu venter vi på kyllingerne), Fiskehejre 1 FU, Strandskade 2 FU på gårdspladsen, Gråkrage 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Rødstjert 5 (to ynglepar), Løvsanger 1, Gransanger 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Brændegård Sø: Grågås 1200, Skeand 2, Fjordterne 1, Bysvale 25 , Mursejler 2. Gunnar Jørgensen, Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Svanninge Bakker: Tårnfalk 1 FU, Sølvmåge 2 OF, Ringdue 3 OF, Mursejler 1 FU, Grønspætte 1 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Sangdrossel 2 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 2 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 1 OF, Rødrygget Tornskade 2 M FU , Råge 12 FU, Skovspurv 2 R, Bogfinke 4 SY, Gulspurv 2 SY. Gunnar Jørgensen, Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Ederfugl 10 R, Toppet Skallesluger 1 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 3 R. Ella Mikkelsen
Egense: Musvåge 1 OF, Agerhøne 2 FU, Strandskade 2 R, Vibe 7 R, Sanglærke 10 SY, Landsvale 15 OF, Bysvale 8 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Kærsanger 1 SY, Tornsanger 5 SY, Gransanger 1 SY, Husskade 1 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 5 FU, Stillits 2 FU, Gulspurv 2 SY. Niels Andersen
Søen, Valdemarsslot (08:00 - 09:30) : Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 7, Sorthalset Lappedykker 2 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 8, Grågås 44 R, Krikand 5 R, Gråand 16 R, Skeand 6, Taffeland 1 R, Troldand 36 R, Toppet Skallesluger 4 R, Rørhøg 1 M FU, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 24, Sorthovedet Måge 1 R (Den var rugende i en hættemågekoloni, og vi så den, da den var i vandet og "vaskede" sig), Hættemåge 300 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 2 R, Gøg 1 SY, Landsvale 2 FU, Jernspurv 1 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY, Munk 1 SY, Blåmejse 1 R. Ella Mikkelsen
Noret, Tåsinge: Gøg 1 OF. Ella Mikkelsen
Havn v/Vejlen: Knopsvane 1 R, Gravand 19, Blishøne 1 R, Hættemåge 7 R. Ella Mikkelsen
Vejlen, Tåsinge: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Skarv 5 R, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 7, Grågås 9 R, Gravand 5 R, Knarand 6 R, Gråand 65, Skeand 2 R, Troldand 14 R, Toppet Skallesluger 3 R, Rørhøg 3, Vandrikse 1 SY, Blishøne 37, Strandskade 1 R, Vibe 6, Sortklire 2 FU, Tinksmed 1 R, Hættemåge 4 R, Svartbag 1 R, Fjordterne/Havterne 2 FU, Ringdue 2 R, Landsvale 4 FU, Bysvale 4 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Nattergal 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Løvsanger 1 SY, Skægmejse 4 SY, Musvit 1 SY, Allike 1 R, Råge 2 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 R, Stær 4 R, Skovspurv 1 SY, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 3 SY. Ella Mikkelsen
Vornæs Skov: Rørhøg 1 OF, Sanglærke 5 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Gråkrage 1 R, Dompap 1 SY. Ella Mikkelsen
Ronæs: Husrødstjert 1 M R. Morten Müller
Nørreballe Nor (09:40 - 10:30): Nilgås 1 R, Knarand 8 OF, Skeand 11 OF, Rovterne 1 FU (fangede en stor fisk ved P-pladsen), Dværgterne 3 FU. Freya og Victor, Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Bramgås 3 R, Nilgås 1 R, Rørhøg 2 R, Brushane 1 R, Dværgterne 2 R. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø: Fiskehejre 3 R, Knarand 6 R, Gråand 1 R, Skeand 1 R, Vandrikse 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Strandskade 2 R, Vibe 8 R, Gøg 2 R, Kærsanger 1 R, Rørspurv 5 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 48 R, Brushane 2 R. Ole Goldschmidt
Gulstav (06:15 - ): Rørhøg 2 YF,
Savisanger 1 SY (Hørt fint trods blæst fra p-pladsen. (Også set)), Karmindompap 2 SY. Arne Bruun, Jens-Gert Hansen
Fredmosen: Rørhøg 3 YF, Lærkefalk/Aftenfalk 1 OF, Fjordterne 2 FU. Arne Bruun, Jens-Gert Hansen
Ristinge Hale: Stor Præstekrave 1 OF, Sortklire 2 FU, Rødben 7 YF K, Sildemåge 1 OF, Havterne 4 FU, Dværgterne 2 FU, Gul Vipstjert 1 R. Arne Bruun, Jens-Gert Hansen
Gulstav: Grå Fluesnapper 2 FU. Kirsten Pedersen
Hjortholm (Eskebjerghave): Rørhøg 1 M FU. Kirsten Pedersen
Vitsø: Lille Lappedykker 5 FU, Toppet Lappedykker 8 FU, Gråstrubet Lappedykker 18 FU,
Sorthalset Lappedykker 30 SDR FU, Skarv 52 R, Knopsvane 26 FU, Grågås 82, Canadagås 1 M AD YF UF, Canadagås x Grågås (hybrid) 3 PUL FU, Gravand 2 R, Knarand 14 FU, Gråand 55 FU, Skeand 18 FU, Taffeland 14 FU, Troldand 48 FU, Hvinand 1 M FU, Toppet Skallesluger 10 FU, Rørhøg 3 FU, Blishøne 260 FU, Strandskade 10 YF TH, Klyde 31, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 17 FU, Brushane 3 M SDR FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 3 FU, Rødrygget Tornskade 1 M AD FU. Morten Müller 
Svanninge Bakker: Tårnfalk 1 FU, Sølvmåge 2 OF, Ringdue 3 OF, Mursejler 1 FU, Grønspætte 1 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Sangdrossel 2 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 2 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 1 OF, Rødrygget Tornskade 2 M FU, Råge 12 FU, Skovspurv 2 R, Bogfinke 4 SY, Gulspurv 2 SY. Gunnar Jørgensen
Hornenæs Skov: Rødrygget Tornskade 1 F AD FU. Erik Damm
Hårby: Havørn 1 AD R, Musvåge 3 R. Kirsten Pedersen
Dalene: Musvåge 1 FU, Sangdrossel 3 SY. Dieter Maaszen
Flyvesandet: Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 R. Dieter Maaszen
Hav ud for Gyldensteens Inddæmning: Skarv 75 R, Canadagås 4 FU, Strandskade 66 FU, Havterne 29 FU. Dieter Maaszen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Gravand 10 FU, Toppet Skallesluger 5 OF, Strandskade 67 FU, Strandhjejle 5 FU, Islandsk Ryle 4 R. Dieter Maaszen
Jerstrup Gård + Sø: Ravn 4 FU. Jens Bækkelund


        Sorthalset lappedykker Valdemarslotsøen

Fredag den 14. juni 2013                                                  Solopgang: 04:38 Solnedgang: 21:58

Søen, Valdemarsslot (13:25 - 15:00): Sorthalset Lappedykker 4 R, Knarand 6 R, Skeand 3 M R, Troldand 28 R, Toppet Skallesluger 6 R, Rørhøg 1 M FU, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 30 R, Sølvmåge 2 FU, Stor Flagspætte 1 R, Rørsanger 1 SY, Munk 2 SY.
Ynglepar med Pull: Sorthalset Lappedykker 1, Knopsvane 1, Taffeland 1, Toppet Lappedykker 3, Sorthalset Lappedykker 2, Gråand 3, Blishøne 3, Gråstrubet Lappedykker 6, Hættemåge 150
Lundeborg, matriklen
: Musvit 1 YF, Stillits 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Knold Nor/Strand (Dyreborg) (09:37-10:30): Skarv 10 R, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 2 FU, Gravand 16 FU/R, Gråand 15 FU/R, Ederfugl 2 FU ph, Toppet Skallesluger 4 FU/R, Rørhøg 1 FU AD han, Strandskade 6 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 2 R, Sortklire 1 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 40 FU/R, Sølvmåge 10 FU/R, Svartbag 8 FU/R, Havterne 15 FU/R, Digesvale 40 YFU, Landsvale 10 FU, Gærdesanger 2 YUF (et kuld). Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Egebjerggaard (22.50 - ?): Natravn 2 SY (Den anden aften lykkedes det mig at lokke den ene helt tæt på ved at efterligne den lyd som fremkommer, når den slår vingerne sammen over ryggen, kunne tydelig se de 2 hvide pletter på de yderste håndsvingfjer og på de yderste halestyrefjer (han),- fantastisk oplevelse.) (Se hvor på Google map ). Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev: Gravand 22, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Rødben 2 YF TH. Arne Bruun
Hvidkilde Sø: Havørn 1 OF. Carsten Skou
Nørreballe Nor: Canadagås 16 R N, Nilgås 1 R, Brushane 1 M SDR R, Sortklire 1 SDR R, Fjordterne 12 YF. Freya og Victor. Henrik Mørup-Petersen
Ulbølle: Stor Flagspætte 3 YF UF, Ravn 5 OF. Niels Bomholt Jensen
Storskov (Brahetrolleborg): Musvåge 2 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 2 YF, Sanglærke 2 SY, Engpiber 3 YF TH, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 2 1K YF UF, Rødstjert 2 R, Solsort 2 FU, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Skovsanger 1 SY, Gransanger 2 FU, Halemejse 2 FU, Topmejse 2 FU, Sortmejse 1 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 2 YF UF, Rødrygget Tornskade 2 R, Skovskade 1 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 2 R, Tornirisk 4 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Klakkebjerg: Fasan 1 FU, Ringdue 2 OF, Gøg 1 OF, Stor Flagspætte 2 OF, Landsvale 3 FU, Hvid Vipstjert 3 OF, Solsort 4 , Sangdrossel 1 SY, Havesanger 1 R, Gransanger 1 SY, Løvsanger 3 SY, Grå Fluesnapper 1 R, Rødrygget Tornskade 1 M R, Skovskade 1 OF, Gråkrage 2 OF, Bogfinke 4 SY. Villy-Erik Schødts
Strib: Halemejse 1 OF. Erik Busk
Nærå Strand/Agernæs Flak: Rørhøg 1 F FU. Jens Bækkelund


         På Langø Mølle yngler en lille stormmågekoloni. Foto: Kurt Due Johansen

Torsdag den 13. juni 2013                                                  Solopgang: 04:38 Solnedgang: 21:58

Amalielyst: Natugle 1 R
Egense: Rødstjert 1 M R
Kohave (øst) v/Stågerup: Kærsanger 1 SY, Ravn 1 R
Nielstrup Sø: Rørhøg 1 M FU, Fiskeørn 1 2K+ FU, Vandrikse 1 SY, Gøg 1 SY, Rørspurv 2 R
Rantzausminde: Hvid Vipstjert 1 FU, Rødstjert 1 SY, Kærsanger 1 SY
Rødme Svinehaver: Musvåge 1 R, Fasan 2 R, Fjordterne 1 S, Gøg 1 R, Solsort 2 SY, Tornsanger 1 R, Munk 2 SY, Rødrygget Tornskade 1 M R, Stær 60 FU, Gulspurv 2 SY
Skovmark (Hvidkilde): Hvid Vipstjert 1 R
Åmosen: Vandrikse 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Ringdue 2 R, Nattergal 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 R, Gransanger 1 SY, Pragtvandnymfe 6 R
Nørreballe Nor
: Nilgås 1 R. Poul Rasmussen
Tange å
(13:30): Tornsanger 2 FU SY, Rødrygget tornskade 1 M. R, Munk 1 SY, Grønspætte 1 SY, Gøg 1 R, Gul vipstjert 2 R, Knopsvane 15 FU, Stillits 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Rødstjert 3, Løvsanger 1, Gransanger 1, Tyrkerdue 2, Sangdrossel 1, Skarv 1, Blishøne 2 ad + 7 unger. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Rantzausminde
: Lille Gråsisken 1 R. Bjørn Jakob Andersen
Påø Strand: Lærkefalk 1 R. Vibeke Tofte
Vitsø: Lille Lappedykker 1 FU, Sorthalset Lappedykker 26 FU, Rørhøg 2 FU, Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 1 AD R T, Rødrygget Tornskade 1 M FU. Morten Müller
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Gulbug 1 SY, Kernebider 1 FU. Per Rasmussen 
Frørup: Agerhøne 2 R. Bjørn Jakob Andersen 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 26 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 20, Grågås 61, Gravand 34 R, Pibeand 2 R, Knarand 2 R, Krikand 52 R, Gråand 118, Atlingand 2 M R, Skeand 4 R, Taffeland 1 R, Troldand 8 R, Toppet Skallesluger 6 R, Rørhøg 2, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 360 R, Strandskade 5 R, Klyde 21 R, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 4 R, Sortklire 1 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 250 R, Stormmåge 1 R, Fjordterne 1 R, Havterne 7 R, Ringdue 1 R, Mursejler 4 FU, Digesvale 3 FU, Landsvale 6 FU, Bysvale 2 FU, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Husskade 1 R, Gråkrage 6 R, Stær 2 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 22 R, Knopsvane 8 AD R, Skeand 4 R, Blishøne 300 R, Stor Flagspætte 1 FU. Ella Mikkelsen
Jersore: Agerhøne 2 R. Jens Bækkelund
Klinte Strand: Rørhøg 1 FU. Jens Bækkelund
Æbelø: Havørn 1 R. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Tårnfalk 1 R, Huldue 2 R. Jens Bækkelund


         Rødrygget tornskade Svanninge Bakker d. 11. juni 2013. Foto: Leif Kristensen

Onsdag den 12. juni 2013                                                  Solopgang: 04:39 Solnedgang: 21:57

Gulstav Mose: Savisanger 1 SY (Høres fint fra P-pladsen). Finn Eriksen
Hjelmshoved:
Gravand 10 R, Krikand 8 R, Gråand 13, Taffeland 1 YF UR, Fasan 1 M R, Strandskade 4 YF TH, Rødben 4 YF TH, Sølvmåge 140 YF AA, Mosehornugle 1 R, Gråkrage 1 YF UR
Hjortø: Klyde 6 YF UF, Vibe 20 YF UF, Rødben 6 YF K, Stormmåge 80 YF K, Havterne 30 YF BR, Dværgterne 1 YF FU, Ringdue 1 YF BR, Tyrkerdue 1 R, Bysvale 40 YF, Kærsanger 1 SY, Gulbug 3 SY, Stær 100 FU, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 8 YF
Hjortø Hale: Fiskehejre 1 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Gravand 2 YF UF, Gråand 30 R, Taffeland 4 R, Ederfugl 80 R, Toppet Skallesluger 8 R, Rørhøg 2, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 10 YF, Storspove 1 R, Sølvmåge 130 R
Lundeborg Ny Camping
(16:00): Havterne 2 R, Sølvmåge 1 R (mobbet af Havterne). Poul Brugs Rasmussen
Snarup Mose
: Stor Flagspætte 5, Gråsisken 2 min., Løvsanger 2, Gransanger 1, Munk 2, Havesanger 1, Skovpiber 3, Rødstjert 2, Halemejse 10, Solsort 2, Blishøne 1. Citronsommerfugl 3, Aurora 2, Rød Vandnymfe 5, Almindelig Vandnymfe 15. Gunnar Jørgensen, Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Svanninge Bakker/Bjerge
(08:45-10:45): Fiskehejre 1 T, Musvåge 1 FU, Natugle 1 Død (trafikdræbt), Mursejler 10 FU, Stor Flagspætte 3 YFU, Skovpiber 3 YFU, Hvid Vipstjert 2 YFU, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 2 SY, Sangdrossel 2 YFU, Gulbug 2 SY, Havesanger 4 SY, Munk 10 SY, Skovsanger 1 SY, Løvsanger 2 SY, Grå Fluesnapper 2 YFU, Blåmejse 2 YUF et kuld, Korttået Træløber 2 FU, Rødrygget Tornskade 2 YFU han, Råge 30 FU Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Vejlen, Tåsinge: Gråstrubet Lappedykker 9 R, Grågås 24 R, Bramgås 1 R, Gravand 4 R, Knarand 5 R, Atlingand 2 R, Skeand 9 PUL R, Toppet Skallesluger 2 R, Havørn 2 AD OF, Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 SY, Nattergal 2 YF K, Kærsanger 2 SY, Rørsanger 2 R, Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 R, Skægmejse 4 R  Rørspurv 3 R. Jens-Gert Hansen
Nørreballe Nor: Rovterne 1 FU, Dværgterne 3 FU. Jens Kristian Holm
Hjortholm (Eskebjerghave): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Jens Kristian Holm
Arreskov Sø: Knopsvane 11 PUL R, Grågås 847, Knarand 7 M R, Tårnfalk 1 R, Fjordterne 4 FU, Ravn 2 R, Stillits 2 R. Erik Ehmsen
Nydam: Gråand 5 R, Skeand 2 R, Taffeland 1 F R, Musvåge 1 R, Munk 2 SY, Blåmejse 1 YF, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Rødstjert 1 M R. Leif Kristensen
Bispeenge: Digesvale 20 FU, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Skægmejse 1 M FU, Rørspurv 1 SY. Henrik Kingo Andersen
Hellebjergdam: Dobbeltbekkasin 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 6 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 23, Grågås 4 FU, Canadagås 10 OF, Gravand 59, Knarand 1 M FU, Krikand 28 R, Skeand 6 R, Rørhøg 2 OF, Musvåge 2 FU, Blishøne 11 FU, Strandskade 9 YF, Klyde 4 YF TH, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 60, Brushane 3 M R, Dobbeltbekkasin 2 R, Storspove 1 OF, Rødben 25 YF TH, Svaleklire 3 FU, Hættemåge 20 R, Stormmåge 8 YF, Svartbag 2 R, Fjordterne 1 OF, Ringdue 11 R, Gøg 1 R, Sanglærke 20 SY, Digesvale 50 FU, Landsvale 25 FU, Bysvale 6 FU, Engpiber 8 SY, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 3 R, Nattergal 2 YF UF, Solsort 1 R, Kærsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 5 R, Havesanger 1 SY, Musvit 1 FU, Gråkrage 7 FU, Stær 70 FU, Gråspurv 4 FU, Grønirisk 1 R, Tornirisk 11 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Jordløse Bakker: Rørhøg 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Ringdue 3 R, Mursejler 4 OF, Stor Flagspætte 1 R, Skovpiber 6 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 3 R, Sangdrossel 5 YF UF, Gransanger 2 SY, Løvsanger 3 SY, Sumpmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Gråkrage 5 R, Ravn 14 R, Skovspurv 3 FU, Bogfinke 2 R, Grønirisk 1 R, Lille Korsnæb 3 R, Dompap 1 R, Gulspurv 4 R. Niels Bomholt Jensen
Knudshoved Færgehavn: Gulbug 2 R. Thomas Varto Nielsen
Sanderum: Skovskade 1 R. Thomas Varto Nielsen
Husby Strand, Wedellsborg: Havørn 1 AD R. Dieter Maaszen
Husby Strand, Wedellsborg: Krikand 42 R, Skeand 4 R, Lille Præstekrave 1 TH, Sortklire 1 R, Dværgterne 1 R N, Huldue 2 R. Allis Nielsen, Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 74 FU, Gråstrubet Lappedykker 3 FU, Skarv 182, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 36 FU, Grågås 85 R, Knarand 2 R, Troldand 20 R, Hættemåge 300 R, Mursejler 120 OF. Dieter Maaszen
Håre Bjerge: Rødrygget Tornskade 1 M AD FU. Dieter Maaszen
Noret v/Torøhuse: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 2 FU, Gravand 35 R, Gråand 4 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 5 FU, Strandskade 5 R, Stor Præstekrave 2 R, Rødben 1 R, Hættemåge 6 R, Stormmåge 28 R, Sølvmåge 34 FU, Svartbag 5 R, Fjordterne 2 FU, Mursejler 15 FU, Digesvale 10 FU, Landsvale 25 FU, Bysvale 2 FU, Engpiber 3 FU, Rørsanger 3 SY, Tornsanger 2 YF FU, Rørspurv 2 M R. Kirsten Pedersen


         Nattergal Vejlen Taasinge d. 11. juni 2013.

Tirsdag den 11. juni 2013                                                  Solopgang: 04:39 Solnedgang: 21:56

Svendborg, matriklen: Canadagås 60 Ø (20:13)
Monnet, Tåsinge
: Knopsvane 2 R, Grågås 8 OF, Gravand 4 R, Toppet Skallesluger 1 R, Musvåge 1 R, Strandskade 2 R, Vibe 3 R, Storspove 3 R, Rødben 2 R, Havterne 1 FU, Sanglærke 10 R, Digesvale 90 FU, Engpiber 12 YF, Rødstjert 1 SY, Tornsanger 3 R, Stær 60 R, Tornirisk 1 R
Vejlen, Tåsinge: Gråstrubet Lappedykker 6 R, Knopsvane 2 R, Gravand 4 R, Knarand 6 R, Krikand 1 R, Skeand 1 M R, Troldand 8 R, Strandskade 2 R, Vibe 6 R, Havterne 1 R Nattergal 3 YF K, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 3 R, Gråkrage 1 R, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R, Stillits 1 SY, Rørspurv 6 R
Lundeborg
: Rødstjert 1 YF (1 par med unger). Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Tyrkerdue 2, Rødstjert 2, Løvsanger 1, Gransanger 1, Munk 1, Spætmejse 2, Blåmejse 2, Musvit 1, Hvid Vipstjert 2, Stær 15, Gøg 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Holstenshuus, Diernæs (09:30-11:15): Grågås 10 T, Gravand 2 T, Spurvehøg 1 YFU, Musvåge 2 YFU, Tårnfalk 1 YFU, Mursejler 5 FU, Stor Flagspætte 3 YFU, Skovpiber 1 YFU, Nattergal 1 SY, Sangdrossel 3 YFU, Kærsanger 1 SY, Havesanger 4 SY, Skovsanger 1 YFU, Halemejse 4 YUF 2 kuld, Spætmejse 2 YFU, Skovskade 2 FU, Kernebider 2 YFU, Rådyr 3 R Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Bjørnemosegård, (Gåtur fra ishuset ved Skårupøre camping til Thurødæmningen) (21:15 - 23:15): Bramgås 40 NØ, Vandrikse 2 YF, Grønbenet Rørhøne 2 YF, Vibe 6 YF K, Svaleklire 2 R, Græshoppesanger 1 SY, Kærsanger 16 SY, Rørsanger 20 SY. Esben Eriksen
Rantzausminde: Hvid Vipstjert 4 YF UF, Rødstjert 5 YF UF, Musvit 11. Peder Rasmussen
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 20, Gråstrubet Lappedykker 46, Sorthalset Lappedykker 18, Knopsvane 11, Sortklire 3 R, Sorthovedet Måge 1 R, Gøg 1 SY. Peder Rasmussen
Gulstav:
Steppehøg 1 F 3K+ S . Søren Gjaldbæk
Gulstav (06:55 - 11:00)Grågås 140 YF, Gravand 20, Sort Glente 1 SV,
Steppehøg 1 SV (Bestemt efter Søren Gjaldbæks billeder. Havde halskrave, mørke bagerste armsvingfjer, lys bagkant på hånden), Vibe 8, Sortklire 2 T, Svaleklire 1 R, Ringdue 3 R, Mursejler 8 OF, Sanglærke 1 SY, Landsvale 4 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 1 R, Tornsanger 9 SY, Havesanger 3 SY, Grå Fluesnapper 1 R, Musvit 2 FU, Skovskade 1 R, Gråkrage 7 R, Tornirisk 1 R, Kernebider 1 R, Gulspurv 6 R. Søren Gjaldbæk, Niels Bomholt Jensen
Keldsnor (10:26-10:32):
Steppehøg 1 F SV (Set fra Gulstav-P ,på den afstand og i modlys kunne jeg ikke se båndd på de friske håndsvingfjer, ej heller stribning på kroppen, - derfor mit gæt på 2k M. SG's gode billeder viser dog disse og dermed en hun! ). Morten Müller
Hav ved Tryggelev Nor: Toppet Lappedykker 2 FU, Ederfugl 120 R, Svartbag 1 OF. Lissi Strøjer
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skarv 3 OF, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 6 YF, Gravand 4 FU, Knarand 12 FU, Krikand 14 FU, Skeand 1 FU, Troldand 1 FU, Blishøne 24 FU, Stor Præstekrave 9 FU, Vibe 8 FU, Brushane 3 FU, Sortklire 2, Rødben 1 FU, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 6 FU, Sølvmåge 1 R, Fjordterne 3 FU, Ringdue 2 OF, Gøg 1 FU, Sanglærke 4 SY, Landsvale 25 FU, Bysvale 14 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Tornsanger 2 FU, Rødrygget Tornskade 2 YF B, Gråkrage 1 OF, Stær 20 FU, Tornirisk 1 FU, Gulspurv 1 FU, Rørspurv 1 FU. Lissi Strøjer
Hundstrup: Vibe 1 OF, Sanglærke 1 SY, Bysvale 4 YF BR, Solsort 4 FU, Gråspurv 2 R, Grønirisk 1 SY. Fugletur m Hundstrup Beboerforening med Niels Bomholt Jensen
Sibirien (13:30 - 15:00): Gråstrubet Lappedykker 2 YF BR, Fiskehejre 1 OF, Grågås 10 R, Gravand 3 R, Rød Glente 1 OF, Blishøne 5 R, Ringdue 5 R, Mursejler 1 OF, Stor Flagspætte 5, Sanglærke 2 SY, Landsvale 3 FU, Bysvale  FU, Hvid Vipstjert 6 FU, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 2 R, Sangdrossel 2 FU, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Allike 1 FU, Skovspurv 2 R, Bogfinke 3 R, Dompap 1 R, Kernebider 4 R, Gulspurv 3 SY. Fugletur m Hundstrup Beboerforening med Niels Bomholt Jensen
Svanninge Bakker: Fasan 1 R, Ringdue 3 OF, Gøg 1 SY, Grønspætte 2 FU, Solsort 1 FU, Havesanger 1 SY, Munk 3 SY, Musvit 1 SY, Rødrygget Tornskade 2 M R, Råge 23 FU T, Gråkrage 2 FU, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen 
Højme: Stor Flagspætte 1 TH, Sivsanger 1 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Rørspurv 1 SY. Ole Henrik Scharff
Sanderum: Gråand 2 R, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 8, Strandskade 2 R, Stormmåge 12, Ringdue 1 R, Gøg 2 SY, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 R, Gransanger 1 SY, Løvsanger 2 SY, Musvit 1 R, Allike 2 R, Råge 1 R, Stær 1 R, Rørspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Seden Strand: Knopsvane 1800 R, Blishøne 400 R. Ella Mikkelsen
Stavids Å v/Margård: Fiskehejre 1 FU, Rørhøg 1 M FU, Skægmejse 1 R. Martin Strømkjær
Stige Ø: Fiskehejre 3 FU, Sølvmåge 3 R, Ringdue 1 R, Mursejler 1 FU, Sanglærke 6 SY, Landsvale 2 FU, Engpiber 2 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 1 R, Gulbug 2 SY, Tornsanger 8 SY, Gråkrage 4 R, Stær 70 R, Tornirisk 1 R, Gulspurv 4 SY. Ella Mikkelsen
Vigelsø: Skarv 120 R. Ella Mikkelsen
Vigelsø: Canadagås 60 N. Anders Vedel
Ølundgårds Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 6 FU, Havørn 2 R, Rødstjert 1 F FU, Rørsanger 1 SY. Henrik Kingo Andersen
Fyns Hoved: Karmindompap 1 M SY. Søren Louis Rasmussen
Strib: Rørhøg 1 OF. Erik Busk
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Gråstrubet Lappedykker 12 YF, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 7 R, Grågås 5 YF UF, Gravand 25, Gråand 40 R, Skeand 10, Taffeland 12 R, Troldand 6 R, Hvinand 1 F R, Rørhøg 1 M FU, Fasan 6 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 20 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 2 R, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 55 FU, Svartbag 1 R, Ringdue 6 OF, Gøg 4, Mursejler 150 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Digesvale 10 FU, Landsvale 30 FU, Bysvale 30 FU, Solsort 3 SY, Rørsanger 10 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 10 YF, Gransanger 1 SY, Husskade 1 R, Allike 2 R, Gråkrage 2 FU, Stær 1 R, Bogfinke 2 T, Gulspurv 11 R, Rørspurv 10. Kirsten Pedersen
Håre Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 4 YF UF, Gråand 5 R, Troldand 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 8 YF UF, Gøg 2 OF, Stor Flagspætte 3, Landsvale 4 FU, Skovpiber 1 OF, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 FU, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Ravn 1 OF, Bogfinke 3 SY, Gulspurv 1 OF. Villy-Erik Schødts

         Stor flagspætte Foto: Kurt Due Johansen


       Hvidbrystet præstekrave Rømø

Mandag den 10. juni 2013                                                  Solopgang: 04:39 Solnedgang: 21:56

Ollerup Friskole (08:10): Havørn 1 AD OF. Anne-Dorte Rasmussen
Gulstav
(19:10):
Høgesanger 1 SY. Kresten Madsen, Per Jansen
Gulstav
:
Høgesanger 1 SY, Sort glente 1 .  Esben Eriksen
Gulstav, Østerskov:
Lille fluesnapper 1 SY . Esben Eriksen
Gulstav:  Sort glente 1. Gunnar Jørgensen, Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Rovterne 1 R. Gunnar Jørgensen, Ella Mikkelsen
Tange åens udløb (06:30): Rødrygget tornskade (han) R (I går så jeg både han og hun, så det er spændende at følge om de får unger). Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Musvåge 1, Gråkrage 3, Råge 6, Allike 6, Blishøne 9, Tyrkerdue 2, Ringdue 6, Husskade 1, Sangdrossel 1, Solsort 4, Stor Flagspætte 1, Stær 15, Skovspurv 8, Gulspurv 2, Rødstjert 4, Gransanger 1, Løvsanger 1, Munk 1, Tornsanger 1, Blåmejse 1, Musvit 2, Hvid Vipstjert 2, Landsvale 4. Aurora 1, Kålsommerfugl 1, Okkergul Randøje 1, Fireplettet Libel 4, Blå Libel 10, Almindelig Vandnymfe 50, Rød Vandnymfe 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Bøjden Nor (09:15-10:50): Skarv 15 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 8 FU/R, Grågås 12 YUF, Gråand 20 FU/R, Skeand 1 R, Taffeland 15 FU/R, Troldand 20 FU/R, Ederfugl 10 T, Hvinand 1 FU, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 10 FU, Strandskade 6 YFU et kuld, Klyde 20 YFU 3 kuld, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 10 YFU, Vibe 8 YFU, Dværgryle 1 FU, Rødben 8 YFU, Hættemåge 15 R PULL 5-6 kuld, Hættemåge 30 YFU, Stormmåge 2 YFU, Svartbag 3 FU/R, Havterne 6 YFU to kuld, Gøg 1 SY, Gulbug 1 SY. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bøjden Landevej (09:00-09:07): Sanglærke 15 SY, Landsvale 10 FU, Tornsanger 5 SY, Stillits 1 Død trafikdræbt, Bomlærke 1 SY . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Tornirisk 1 M R . Uffe B. Nielsen
Lehnskov/Fredskov: Rørhøg 1 M AD OF. Carsten Skou
Nørreskov (Tåsinge): Hvepsevåge 1 F 3K+ R, Huldue 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen 
Vindeby (Tåsinge): Ringdue 3 OF, Tyrkerdue 1 OF, Mursejler 3 FU, Bysvale 8 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 R, Gransanger 1 SY, Allike 1 R, Råge 2 OF, Gråkrage 1 R, Stær 4 OF, Gråspurv 18 FU, Bogfinke 1 R, Grønirisk 2 R. Gunnar Jørgensen
Gulstav: Fiskehejre 1 OF, Canadagås 15 OF, Sort Glente 1 FU, Rød Glente 1 FU, Sanglærke 1 SY, Digesvale 3 FU, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 3 SY, Rødrygget Tornskade 1 M R, Skovskade 1 OF, Gråkrage 2 FU, Stær 25 FU, Gulspurv 2 SY. Gunnar Jørgensen
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 4, Skarv 3 OF, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 1 R, Grågås 63 R, Canadagås 15 NØ, Gravand 8 OF, Gråand 2 R, Taffeland 8 OF, Troldand 2 OF, Sort Glente 1 FU, Rød Glente 1 OF, Rørhøg 1 OF, Fasan 1 R, Blishøne 1 R, Strandskade 2 OF, Klyde 1 OF, Vibe 13 OF, Ringdue 21 OF, Sanglærke 1 SY, Digesvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 1 OF, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 2 R, Tornsanger 2 SY, Husskade 1 R, Råge 3 OF, Stillits 1 R, Tornirisk 1 OF, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 3 R. Ella Mikkelsen, Gunnar Jørgensen
Gulstav Vesterskov: Karmindompap 2 SY. Jens-Gert Hansen
Gulstav Vesterskov: Skarv 2 OF , Gravand 35 V, Hvinand 3 V, Rørhøg 1 OF, Blishøne 1 R, Sølvmåge 2, Ringdue 1 R, Gøg 1 SY, Landsvale 3 FU, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 R, Sangdrossel 2 SY, Gulbug 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 3 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 1 SY, Musvit 1 SY, Stær 20 R, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 4 R, Karmindompap 2 . Ella Mikkelsen, Gunnar Jørgensen
Keldsnor: Sort Glente 1 OF, Rød Glente 1 OF,
Høgesanger 1 R (Dag 2). Jakob Dall, Jens-Gert Hansen
Gulstav Østerskov:
Høgesanger 1 M 2K R (Dag 2). Per Jansen
Hjortholm (Eskebjerghave): Rødtoppet Fuglekonge 1 M YF TH. Jens-Gert Hansen 
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 1 FU, Knopsvane 17, Grågås 24, Bramgås 2 OF, Gravand 8 R, Knarand 4 FU, Krikand 6 R, Gråand 12 R, Skeand 1 M R, Taffeland 2 FU, Troldand 63 R, Rørhøg 2, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 18 R, Strandskade 3 R, Klyde 12, Vibe 3 R, Rødben 8, Hættemåge 81, Stormmåge 1 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 2 R, Rovterne 1 R, Fjordterne 4 FU, Dværgterne 2 FU, Gøg 1 SY, Sanglærke 1 SY, Digesvale 2 FU, Landsvale 5 FU, Hvid Vipstjert 5 R, Tornsanger 1 SY, Gråkrage 2 FU, Stær 4 OF, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 R. Ella Mikkelsen, Gunnar Jørgensen
Påø: Fasan 1 R, Gøg 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Allike 2 R, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen, Gunnar Jørgensen
Ristinge By: Løvsanger 1 SY, Stillits 3 R. Ella Mikkelsen, Gunnar Jørgensen
Ristinge Hale: Skarv 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Gravand 2 R, Gråand 3 R, Ederfugl 94, Toppet Skallesluger 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 1 R, Rødben 5 TH, Mudderklire 2 R, Hættemåge 12 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 2 R, Havterne 1 FU, Sanglærke 2 SY, Digesvale 100 FU, Landsvale 2 FU, Engpiber 1 R, Gul Vipstjert 3 R, Hvid Vipstjert 3 R, Tornsanger 1 SY, Gråkrage 1 R, Stær 2 OF, Tornirisk 2 OF, Rørspurv 1 R. Ella Mikkelsen, Gunnar Jørgensen
Skovsgård: Fasan 1 R, Ringdue 1 SY, Gøg 1 SY, Sanglærke 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Allike 2 OF, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen, Gunnar Jørgensen
Storeholm + Havet omkr. (KA44): Skarv 160 R. Ella Mikkelsen, Gunnar Jørgensen
Tullebølle: Gulbug 1 SY. Hans-Henrik Wienberg
Botofte Skovmose: Grønbenet Rørhøne 1 YF, Sortklire 1 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 1 R. Jens-Gert Hansen
Lille Svelmø & Græsholm: Knopsvane 1 YF BR, Gravand 12 FU, Gråand 2 FU, Ederfugl 10 YF UF, Toppet Skallesluger 4 FU, Strandskade 10 YF K, Stor Præstekrave 1 FU, Sortklire 4 R SØ, Rødben 2 YF K, Stormmåge 300 YF K, Sølvmåge 4 YF K, Havterne 2 YF K, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 YF SY, Gråkrage 2 FU, Stær 10 FU, Bogfinke 1 YF SY. Niels Andersen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 1 4K+ FU NV,
Drosselrørsanger 1 SY. Niels Andersen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 1 OF,
Drosselrørsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Grønirisk 1 SY. Carsten Skou
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Huldue 1 SY. Niels Andersen
Store Svelmø: Skarv 11 R, Gråand 2 R, Ederfugl 14 YF UF, Toppet Skallesluger 10 R, Strandskade 6 YF K, Hættemåge 3 R, Stormmåge 400 YF K, Sølvmåge 5 R, Svartbag 2 R, Ringdue 1 FU, Sanglærke 2 YF SY, Digesvale 20 YF BR, Landsvale 3 FU, Engpiber 6, Gulbug 1 YF SY, Gærdesanger 1 YF SY, Tornsanger 3 YF SY, Gråkrage 2 FU, Stær 5 YF FU. Niels Andersen  
Assens: Havørn 1 OF. Kirsten Pedersen
Trente Mølle m.m.: Gråand 1 M R, Taffeland 1 F FU, Blishøne 1 FU, Stor Flagspætte 4 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 7 SY, Sangdrossel 3, Tornsanger 1 SY, Havesanger 2 SY, Munk 6 SY, Løvsanger 1 SY, Sortmejse 1 YF, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 SY, Skovskade 1 OF, Bogfinke 7 SY. Leif Kristensen
Tullebølle: Gulbug 1 SY. Hans-Henrik Wienberg
Viemose v/Gammel Stenderup: Gråstrubet Lappedykker 4 FU, Grågås 1 FU, Gråand 2 FU, Blishøne 8. Leif Kristensen
Barløse: Fiskehejre 1 V, Gøg 1 OF, Stor Flagspætte 2 OF, Bysvale 5 FU, Gærdesmutte 1 FU, Munk 1 SY. Villy-Erik Schødts
Ejby Mølle: Rød Glente 1 OF. G. Antonio Obando-Calderón
Rud - Ålehoved:
Canadagås 130 N. Kurt G. Holm
Ryslinge: Engpiber 1 SY. Palle Bo Larsen
Flyvesandet: Ederfugl 2 YF, Rørhøg 1 FU, Gøg 1 YF. Orla Kristensen
Bogense: Husrødstjert 2 R. Jens Bækkelund
Nyhave: Rødrygget Tornskade 1 F R. Jens Bækkelund 


       Høgesanger 2K

Søndag den 9. juni 2013                                                  Solopgang: 04:40 Solnedgang: 21:55

Gulstav: Gøg 1 OF, Rødrygget Tornskade 2, Høgesanger 1 SY RI
Gulstav: Høgesanger 1 SY RI . Finn Eriksen, Ole Goldschmidt, Esben Eriksen, Thorbjørn Eriksen*
Lundeborg
: Rødstjert 1 YF (1 par med unger). Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Spurvehøg 1, Landsvale 5, Hvid Vipstjert 2, Stær 10, Rødstjert 2 ad + min. 2 juv., Gransanger 1, Løvsanger 1, Munk 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Sangdrossel 1. Dværgflagermus 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Vibe 3 YF UF (2 voksne varslede og jog krager væk. Havde min. 1 pull i åbning i tør kornmark 20 m. nv. f. matriklen. De 2 gamle nede og drikke ved vores sø.). Arne Bruun
Rødme Svinehaver: Skovpiber 1 YF SY, Rødrygget Tornskade 1 M R. Arne Bruun
Botofte Skovmose:
Sølvhejre 1 FU, Hvepsevåge 1 OF. Hans-Henrik Wienberg
Gulstav: Rødrygget Tornskade 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Siø: Rørhøg 2 AD FU, Tårnfalk 1 FU,
Tullebølle: Mursejler 6 OF, Rødstjert 1 FU, Sangdrossel 1 FU, Munk 6 YF UF, Gransanger 1 YF B, Blåmejse 2 YF FU, Stillits 2 SY. Hans-Henrik Wienberg  
Firtalsstrand & Mellemstykket: Toppet Lappedykker 4 FU, Gråstrubet Lappedykker 20 FU, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Fiskehejre 3 FU, Bramgås 1 FU, Pibeand 8 FU, Knarand 12 FU, Krikand 20 FU, Atlingand 2 FU, Skeand 8 FU, Troldand 31 FU, Blishøne 120 FU, Strandskade 3 FU, Klyde 21 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Sortklire 2 FU, Rødben, Almindelig (totanus) 6 FU, Havterne 2 R. Dieter Maaszen
Helnæs By: Hvepsevåge 1 OF. Per Damsgaard-Sørensen
Tårup Inddæmmede Strand: Klyde 2 R, Gul Vipstjert 1 OF, Stenpikker 1 R, Kærsanger 2 SY. Lars Philip Nørtoft
Æbelø: Skarv 4 OF, Knopsvane 8 YF, Gråand 2 R, Troldand 4 FU, Ederfugl 2 R, Toppet Skallesluger 1 FU, Havørn 1 FU, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Stormmåge 6 R, Svartbag 1 OF, Huldue 2 SY, Ringdue 4 R, Sanglærke 4 SY, Landsvale 10 FU, Bysvale 100 YF, Hvid Vipstjert 4 FU, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 1 SY, Rødstjert 1 R, Bynkefugl 1 R, Solsort 7 FU, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 2 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 2 SY, Pirol 3 SY, Gråkrage 2 R, Stær 2 FU, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 1 SY, Gulspurv 2 R. Jens Bækkelund, Finn Just Christensen
Æbelø Holm: Gravand 2 R, Strandskade 5 R, Klyde 2 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 4 R, Splitterne 1 FU, Havterne 8 FU, Digesvale 6 FU, Engpiber 2 R. Jens Bækkelund, Finn Just Christensen


 DOF's aktuelle nyhedsbrev d 28/05-2013:
            Prærietrane fra Nordamerika kan ses på Møn


        Rødstjert han Foto: Poul Brugs Rasmussen

Lørdag den 8. juni 2013                                                  Solopgang: 04:40 Solnedgang: 21:54

Lundeborg: Rødstjert 1 YF ( unger igen i år i min nabos have), Blåmejse 2 kasser med unger. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Hvid Vipstjert 2 ad + 2 juv, Rødstjert 2 ad + 2 juv, Tyrkerdue 2, Sangdrossel 1, Løvsanger 1, Tornsanger 1, Munk 1, Havesanger 1, Blishøne 2 ad + 7 unger, Rørhøg 1, Råge 10, Allike 10. Stor Perlemorsommerfugl 1, Okkergul Randøje 2. Hare 2. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev: Brushane 2 OF. Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 3 FU, Gråstrubet Lappedykker 15 FU, Sorthalset Lappedykker 5 FU, Knarand 6 FU. Dieter Maaszen
Botofte Skovmose: Toppet Lappedykker 10 YF, Gråstrubet Lappedykker 6 YF, Sorthalset Lappedykker 2 YF, Knarand 2 R, Skeand 3 R, Taffeland 10 R, Troldand 20 R, Blishøne 30 YF, Vibe 14 YF, Hættemåge 100 YF. Vagn Højkjær Larsen
Botofte Strand: Knarand 2 R, Musvåge 1 R, Kærsanger 1 R, Skovspurv 2 R. Vagn Højkjær Larsen
Hjortholm (Eskebjerghave): Fasan 2 YF, Sangdrossel 1 YF, Blåmejse 2 R, Skovskade 1 OF. Vagn Højkjær Larsen
Hou Nordstrand: Skarv 26 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 4 OF, Knortegås 1 R, Gravand 6 R, Gråand 2 YF, Ederfugl 40 R, Toppet Skallesluger 2 OF, Strandskade 2 OF, Stor Præstekrave 2 YF, Sølvmåge 40 R, Svartbag 1 OF, Ringdue 16 YF, Tyrkerdue 2 YF, Sanglærke 1 YF, Digesvale 4 OF, Bysvale 100 OF, Gul Vipstjert 2 YF, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 4 YF, Rødhals 2 YF, Rødstjert 2 YF, Rørsanger 3 YF, Gulbug 6 YF, Gærdesanger 6 YF, Tornsanger 30 YF, Havesanger 14 YF, Munk 4 YF, Gransanger 2 YF, Løvsanger 3 YF, Grå Fluesnapper 4 YF, Blåmejse 6 YF, Musvit 2 YF, Husskade 2 R, Råge 20 R, Gråkrage 20 R, Stær 4 R, Gråspurv 8 R, Bogfinke 4 YF, Grønirisk 4 R, Tornirisk 12 YF, Gulspurv 6 YF, Rørspurv 2 YF. Vagn Højkjær Larsen
Nørreballe Nor: Nilgås 1 R, Atlingand 2 R, Stormmåge 2 R, Havterne 3 R, Gøg 1 YF. Vagn Højkjær Larsen
Vester Stigtehave: Mursejler 4 OF, Stor Flagspætte 1 YF, Gærdesmutte 1 YF, Allike 2 OF. Vagn Højkjær Larsen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 3 R, Knopsvane 2 FU, Knarand 1 FU, Knarand 5 FU, Taffeland 21 OF, Troldand 3 OF, Toppet Skallesluger 1 R, Gøg 2 SY, Landsvale 2 FU, Rørsanger 5 SY, Drosselrørsanger 1 SY,
Drosselrørsanger 1 SY   (Se hvor på Google map ), Havesanger 1 SY, Skægmejse 2 FU, Stillits 2 R, Gulspurv 1 SY. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning:
Drosselrørsanger 1 SY   (Se hvor på Google map ). Dieter Maaszen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 6 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Skarv 15 OF, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 18 FU, Grågås 9 R, Gråand 25 FU, Troldand 1 R, Blishøne 10 FU, Ringdue 2 OF, Tyrkerdue 2 OF, Gøg 2 SY, Landsvale 10 FU, Bysvale 2 FU, Solsort 2 FU, Rørsanger 8 SY,
Drosselrørsanger 1 SY   (Se hvor på Google map ), Skægmejse 6 FU, Musvit 4 FU, Skovspurv 4 FU, Bogfinke 7 SY, Tornirisk 1 R, Gulspurv 6 SY, Rørspurv 9 SY. Søren G. Nielsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 300 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 28, Grågås 800 R, Gravand 9 FU, Knarand 6 R, Gråand 19 R, Skeand 1 M R, Taffeland 17 R, Troldand 61 R, Hvepsevåge 1 FU, Havørn 2 AD OF, Musvåge 1 OF, Fasan 2 R, Blishøne 16 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 1 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 31 R, Svartbag 1 OF, Fjordterne 1 FU, Ringdue 1 OF, Mursejler 12 FU, Stor Flagspætte 1 OF, Sanglærke 1 SY, Landsvale 4 FU, Bysvale 16 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Nattergal 1 SY, Solsort 2 R, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 3 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Allike 4 FU, Gråkrage 2 OF, Stær 2 FU, Skovspurv 2 R, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Svanninge Bakker: Skovpiber 1 SY, Rødstjert 1 SY. Jacob Sterup
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Lille Lappedykker 3 AD R, Gravand 1 R, Krikand 4 R, Gråand 5 AD R, Blishøne 2 AD R, Rødstjert 1 SY, Skovsanger 5 SY, Grå Fluesnapper 1 R, Broget Fluesnapper 1 F R, Ravn 2 OF. Jacob Sterup
Høbbet: Gråstrubet Lappedykker 2 YF B, Gråand 1 M R, Blishøne 6 R, Sanglærke 4 R, Skovpiber 1 SY, Rødstjert 1 SY, Kærsanger 1 SY, Grå Fluesnapper 1 SY, Træløber 1 SY, Korttået Træløber 1 SY. Jacob Sterup
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Musvåge 2 R, Blishøne 1 R, Natugle 1 SY, Skovsanger 2 SY, Rødrygget Tornskade 1 M R. Jacob Sterup
Faaborg: Husrødstjert 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Hestehave v/Sønder Nærå: Engpiber 1 SY, Korttået Træløber 1 SY. Palle Bo Larsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Rød Glente 1 FU. Søren G. Nielsen
Martofte: Korttået Træløber 1 SY, Lille Korsnæb 1 T. Bo K. Stephensen
Snave/Mårhøj: Gul Vipstjert 1 R, Bomlærke 1 SY. Bo K. Stephensen
Tårup Inddæmmede Strand: Nilgås 4 R. Bo K. Stephensen
Beldringe Flyveplads: Fjeldvåge 1 OF, Stor Flagspætte 2 FU, Sanglærke 2 SY, Landsvale 1 FU, Solsort 4 R, Musvit 1 R, Gråspurv 20 FU, Skovspurv 8 FU. Ella Mikkelsen
Slambassinet: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Rørhøg 1 M OF, Klyde 2 R, Sortklire 1 R, Rørsanger 1 SY, Rørspurv 2 SY. Steen Lauritsen
Sommerodde (Bågø): Strandhjejle 5 SDR R. Helle Hjorth
Å vest for Brydegård: Canadagås 2 OF, Kærsanger 1 SY, Rørspurv 3 FU. Erik Busk
Gyldensteen Gods: Stenpikker 1 R, Rødrygget Tornskade 1 M R. Jens Bækkelund
Langø v. Gyldensteen: Bramgås 1 R, Sortklire 2 FU. Jens Bækkelund


          Havterne

Fredag den 7. juni 2013                                                  Solopgang: 04:41 Solnedgang: 21:53

Nakkebølle Inddæmning (06:40 - ? ): Drosselrørsanger 1 SY . (Se hvor på Google map ) Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning (20:00 - ?):
Drosselrørsanger 1 SY  (Se hvor på Google map ). Anders Nielsen
Espe, matriklen: Tyrkerdue 2, Rødstjert 1, Løvsanger 1, Munk 1, Gærdesanger 1, Stillits 1, Sumpmejse 2, Blishøne 2 ad + 7 unger. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Fjordmarken: Skægmejse 9 R. Søren Gjaldbæk

           Skægmejse 1 ud af 9. Foto: Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Birkholm:
Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 YF BR, Grågås 4 R, Gravand 6 R, Knarand 2 R, Skeand 1 M R, Rørhøg 1 M FU, Blishøne 2 R, Strandskade 6 YF K, Stor Præstekrave 1 YF K, Vibe 21, Storspove 1 OF, Sortklire 4 FU T, Rødben 20 YF K, Hættemåge 1 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 2 FU, Havterne 1 YF TH, Ringdue 11 R, Sanglærke 10 SY, Digesvale 2 OF, Landsvale 8 FU, Engpiber 6 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY, Gulbug 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 5 SY, Musvit 3 YF BR, Stær 60 FU, Gråspurv 12 R, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 10 R, Rørspurv 4 M SY + Grøn frø 500, Grønbroget haletudser i min. 3 huller, Klokkefrø SY i 3 vandhuller. Erhardt Ecklon, Niels Bomholt Jensen
Drejø:
Rørhøg 3 YF BR, Musvåge 1 R, Blishøne 8 YF UF, Havterne 4 R, Digesvale 35 YF BR, Gul Vipstjert 1 OF, Rødstjert 1 YF SY, Gulbug 8 YF SY, Gærdesanger 3 YF SY, Løvsanger 1 YF SY. Arne Bruun
Drejø - Mejlhoved Odde: Gråstrubet Lappedykker 11, Grågås 140 YF UF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Gravand 71, Pibeand 4 R, Knarand 5 R, Gråand 15 R, Skeand 13 M R, Taffeland 12 R, Troldand 6 R, Tårnfalk 1 M FU, Blishøne 7 R, Strandskade 4 R, Klyde 9, Vibe 20, Brushane 1 M FU, Sortklire 1 AD FU, Rødben 3 R, Stormmåge 15 YF K, Sølvmåge 240 YF K. Arne Bruun
Drejø Nørresø: Gråstrubet Lappedykker 9, Knopsvane 1 R, Grågås 156,
Snegås 1 R, Gravand 7 R, Knarand 2 R, Krikand 10 R, Vandrikse 1 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Kærsanger 1 YF SY, Rørsanger 1 YF SY. Arne Bruun
Brændegård Sø:
Havørn 1 AD R. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 18 OF, Fiskehejre 2 R, Grågås 4 OF, Gravand 5 R, Knarand 1 FU, Gøg 2 SY, Landsvale 2 FU, Rørsanger 4 SY,
Drosselrørsanger 1 SY  (Se hvor på Google map ), Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Rørspurv 4 FU. Leif Kristensen
Sandholt: Dobbeltbekkasin 2 R. Leif Kristensen

Nakkebølle Inddæmning: Kærsanger 1 SY, Drosselrørsanger 1 SY  (Se hvor på Google map ), Skægmejse 7, Sumpmejse 8. Kirsten Pedersen
Tarup Grusgrave: Rød Glente 1 FU, Musvåge 2 OF, Agerhøne 2 R, Lille Præstekrave 3 R, Nattergal 2 SY, Stenpikker 1 F R, Kærsanger 7 SY, Rørsanger 6 SY, Gulbug 6 SY, Tornsanger 11 SY, Havesanger 13 SY, Munk 17 SY. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Havørn 1 AD S, Rørsanger 1 SY, Kernebider 2 OF. Per Rasmussen 
Udby: Mursejler 4 OF. Villy-Erik Schødts
Egebjerggård Storskov: Musvåge 1 R
Flyvesandet: Gravand 6 R, Havørn 1 AD OF, Fasan 1 R, Strandskade 1 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 1 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Tornsanger 1 SY, Musvit 1 SY, Bogfinke 1 SY Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Hasmark Mose (Vestermose): Fiskehejre 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 5, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 13 R, Gøg 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 R Solsort 1 R, Rørsanger 4 SY, Havesanger 2 SY, Munk 3 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 4 SY, Musvit 1 SY, Bogfinke 4 SY, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 3 SY. Ella Mikkelsen
Helnæs Made: Vandrikse 1 TH , Skovpiber 1 SY, Kærsanger 2 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs, Halen: Gravand 7 R, Gråand 20 R, Strandskade 3 R, Vibe 7, Rødben 1 FU, Tornsanger 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Jersore: Bomlærke 1 SY. Ella Mikkelsen
Krogsbølle: Bomlærke 1 SY. Ella Mikkelsen
Lindø + vade v/Jersore: Skarv 4 R, Gravand 1 R, Gråand 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Havørn 2, Strandskade 12 FU, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 2 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Rødben 4 R, Stormmåge 2 R, Havterne 6 FU, Sanglærke 4 SY, Landsvale 3 FU, Engpiber 1 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 3 FU, Tornsanger 1 SY, Stær 8 FU, Tornirisk 2 R. Ella Mikkelsen
Revninge: Karmindompap 1 SY. Søren Louis Rasmussen


            Drosselrørsanger Nakkebølle Inddæmning

Torsdag den 6. juni 2013                                                  Solopgang: 04:42 Solnedgang: 21:52

Nakkebølle Inddæmning (09:00 - ? ): Drosselrørsanger 1 SY . (Se hvor på Google map ) Erhardt Ecklon, Niels Bomholt*
Arreskov Sø
: Canadagås 4 R, Stor skallesluger 3 R (ved ferskevand her i juni er nok ikke helt almindeligt!). Erik Ehmsen
Monnet, Taasinge
(21:40): Dværgterne 1 R. Poul Rasmussen
Svendborgsund ved Iholm
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 21 T Ø
Vejlen, Taasinge
:(07:00): Atlingand 2 R (1 par). Poul Rasmussen
Sdr. Vornæs: Agerhøne 2 R (1 par). Poul Rasmussen
Tange å (06:45): Munk 2 YF, Stor flagspætte 1 OF, Tornsanger 2 YF, Grønirisk 2 YF, Gravand 4 OF. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Rødstjert 2, Løvsanger 1, Gransanger 1, Gærdesanger 1, Havesanger 1, Stillits 2, Hvid Vipstjert 2, Landsvale 2, Sangdrossel 1, Gråand 4, Blishøne 2 ad + 7 unger. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Sundet, Faaborg (12:00-13:15): Knopsvane 4 YUF 4,6, Grågås 170 FU/R 8 kuld min., Canadagås 15 FU/R ud af 30, Bramgås 2 R, Knarand 15 FU, Skeand 2 FU, Krikand 1 R han, Rørhøg 1 T,
Savisanger 1 SY. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Munke Mose ved hesten, Odense: Sorthovedet mågel AD R. Kristoffer Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skarø
: Gråstrubet Lappedykker 2 YF B, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 15, Grågås 10 R, Bramgås 1 FU, Gravand 92, Pibeand 3 R, Knarand 14 R, Krikand 3 FU, Skeand 14 R, Rørhøg 3 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 R, Blishøne 57 FU, Strandskade 8 YF TH, Klyde 11, Stor Præstekrave 5, Vibe 49, Rødben 22 YF TH, Hættemåge 100, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 5, Svartbag 1 R, Fjordterne 2 R, Havterne 3 YF TH, Ringdue 3 R, Sanglærke 10 SY, Landsvale 12 FU, Bysvale 12 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 3 R, Solsort 2 R, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 2 R, Tornsanger 9 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Gråkrage 3 R, Stær 6 FU, Gråspurv 6 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 2 R, Tornirisk 4 R. Niels Bomholt Jensen
Langholmshoved v/Marstal: Splitterne 3 R, Havterne 60 YF BR, Dværgterne 2 YF BR. Kristoffer Hansen, Leif Bisschop-Larsen
Storeholm + Havet omkr. (KA44): Canadagås 14 R, Klyde 52 YF, Splitterne 2 R, Havterne 80 YF, Dværgterne 7 YF BR. Kristoffer Hansen, Leif Bisschop-Larsen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Stor Flagspætte 1 R, Rødhals 3 SY, Sangdrossel 1 SY, Munk 1 SY, Sortmejse 1 SY, Bogfinke 3 SY. Ella Mikkelsen 
Nakkebølle Inddæmning
: Toppet Lappedykker 19 R, Skarv 6 R, Fiskehejre 7 FU, Knopsvane 42 R, Grågås 13 R, Gravand 6 R, Knarand 12 R, Krikand 6 FU, Troldand 18 R, Vandrikse 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 21 FU, Vibe 1 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 1 R, Fjordterne 2 FU, Gøg 6 R, Mursejler 3 FU, Sanglærke 1 R, Landsvale 4 FU, Bysvale 3 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Kærsanger 5 SY, Rørsanger 10 SY,
Drosselrørsanger 1 SY (Se hvor på Google map ), Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Blåmejse 1 R, Gråkrage 2 FU, Stær 3 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 1 R, Stillits 1 OF, Gulspurv 1 R, Rørspurv 9 R. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning (10:35 - 10:50):
Drosselrørsanger 1 SY (Sang på fuld skrue fra busk umiddelbart øst for det grå stråtækte hus tæt på Hundstrup å, sidder frit fremme og megasynger hele tiden), Skægmejse 1 FU. Lars Bonne Rasmussen, Freddy Hansen
Nakkebølle Inddæmning: Hvepsevåge 1 OF,
Drosselrørsanger 1 FU. Dieter Maaszen
Nakkebølle Inddæmning:
Drosselrørsanger 1 M SY . Jens-Gert Hansen
Nakkebølle Inddæmning:
Drosselrørsanger 1 SY. Niels Aage Madsen
Nakkebølle Inddæmning:
Drosselrørsanger 1 M SY. Michael Bjerregaard
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 9 R, Skarv 9 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 15 R, Grågås 1 OF, Gråand 2 R, Toppet Skallesluger 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 7 R, Sølvmåge 2 OF, Svartbag 1 R, Ringdue 2 OF, Gøg 1 SY, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 R, Rørsanger 5 SY,
Drosselrørsanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 1 FU, Gråkrage 1 OF, Skovspurv 4 R, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 2 SY . Gunnar Jørgensen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 10 R, Knopsvane 2 R, Blishøne 1 R, Gøg 1 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Rørsanger 4 SY,
Drosselrørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 SY. Ella Mikkelsen
Strandeng NV f/Fjellebroen: Landsvale 1 OF, Gulbug 1 SY, Skægmejse 4 FU, Rørspurv 2 SY. Niels Bomholt Jensen
Sandholt: Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 R, Gråand 3 FU, Taffeland 2 R, Troldand 5 R, Hvepsevåge 1 OF, Grønbenet Rørhøne 1 FU T, Blishøne 8, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 6 OF, Dobbeltbekkasin 2 R, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 2 OF, Gøg 1 SY, Landsvale 2 FU, Bysvale 9 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 4 FU, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Blåmejse 2 YF UR, Skovspurv 4 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 3 FU, Stillits 2 R, Tornirisk 2 FU, Gulspurv 3 FU, Rørspurv 1 R. Leif Kristensen
Arreskov Sø: Sorthalset Lappedykker 4 R. Niels Bomholt Jensen
Sollerup: Skarv 190 T, Taffeland 1 R, Rørhøg 3 FU, Duehøg 1 OF, Vibe 3 R, Dobbeltbekkasin 4 YF TH, Skovsneppe 3 OF, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 5 FU, Bysvale 3 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Nattergal 1 R, Solsort 3 R, Sangdrossel 5 SY, Kærsanger 2 SY, Tornsanger 3 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 M R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 4 SY, Lille Gråsisken 2 OF, Kernebider 1 FU, Gulspurv 4 SY. Niels Bomholt Jensen
Sundet - Faaborg: Knopsvane 4 YF UF, Grågås 170 FU, Canadagås 15 FU, Bramgås 2 R, Knarand 15 FU, Krikand 1 M R, Skeand 2 FU, Rørhøg 1 T,
Savisanger 1 SY. Per Damgaard Poulsen 
Sundet - Faaborg (22:00 - ?):
Savisanger 1 SY (Sang fra rørskoven ved Gymnasiet). Peter M. Madsen, Gunnar Knudsen
Gråsten Nor: Gravand 1 R, Gråand 3 M R, Blishøne 2 R, Strandskade 1 R, Vibe 4 YF TH, Havterne 1 FU, Ringdue 1 YF SY, Mursejler 1 FU, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 5 YF SY, Landsvale 6 FU, Bysvale 1 FU, Engpiber 2 YF SY, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 YF SY, Gærdesmutte 2 YF SY, Jernspurv 1 YF SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 4 SY, Gulbug 3 SY, Tornsanger 10 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 YF SY, Gransanger 3 YF SY, Grå Fluesnapper 3 R, Gråkrage 3 R, Stær 20 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 4 YF SY, Stillits 1 YF SY, Gulspurv 2 YF SY, Rørspurv 3 YF SY, Bomlærke 1 YF SY. Lars Tom-Petersen
Kragnæs: Tårnfalk 1 OF, Blishøne 4 YF UF, Strandskade 1 R, Vibe 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Engpiber 2 YF K, Bomlærke 2 YF SY. Lars Tom-Petersen
Marstal: Bomlærke 2 YF SY. Lars Tom-Petersen
Nørreholm: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 6 R, Knopsvane 82 R, Gravand 4 R, Ederfugl 29, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Havterne 4 FU. Lars Tom-Petersen
Bubel: Tårnfalk 1 FU, Gøg 1 SY. Ella Mikkelsen
Fjellerup Skov: Fiskehejre 1 OF, Ringdue 1 R, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gråkrage 3 R, Gulspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Fjelsted Skov: Strandskade 1 R, Ringdue 8 R, Gøg 2, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 2 FU, Gul Vipstjert 1 R, Gulbug 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Råge 10 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY. Ella Mikkelsen
Harndrup: Toppet Lappedykker 1 R, Gråand 2 M R, Rørhøg 1 FU, Strandskade 1 R, Vibe 1 R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 15 R, Ringdue 1 R, Sanglærke 1 R, Landsvale 1 FU, Solsort 1 R, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Råge 80 R, Stær 1 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Køstrup: Nattergal 1 SY. Ella Mikkelsen
Revninge: Bomlærke 1 SY. Søren Louis Rasmussen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Hvepsevåge 1 F AD R, Gulbug 2 SY. Thomas Varto Nielsen
Kongebroskoven:
Sortspætte 1 M FU. Jørgen Olsson


          Ørkenpræstekrave

Onsdag den 5. juni 2013                                                  Solopgang: 04:41 Solnedgang: 21:53

Påø Strand: Trane 4 (trak ud over Storebælt mod NØ). Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Tange å's udløb: Rødrygget Tornskade 2 FU (et par). Poul Rasmussen
Bøjden Nor (07:15-08:45): Skarv 11 R, Fiskehejre 6 FU, Knopsvane 6 FU/R, Grågås 12 YUF, Grågås 20 T, Gravand 6 FOU/R, Gråand 20 FU/R, Skeand 3 R han, Taffeland 6 FU/R, Troldand 5 FU/R, Toppet Skallesluger 3 R, Rørhøg 1 FU AD, Musvåge 1 T, Blishøne 10 FU/R, Strandskade 6 YFU et kuld, Klyde 20 YFU, Lille Præstekrave 1 YFU, Stor Præstekrave 8 YFU, Vibe 8 YFU, Rødben 8 YFU, Hættemåge 30 YFU flere kuld, Stormmåge 2 YFU min, Svartbag 2 R, Havterne 6 YFU, Gøg 1 SY, Landsvale 10 FU, Bysvale 10 FU, Engpiber 3 YFU, Kærsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornirisk 4 FU . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Egsgyden ( Horne Land ) (05:45-06:20): Tårnfalk 1 YFU, Vibe 4 FU/R, Stormmåge 20 FU, Mursejler 2 FU, Stor Flagspætte 1 SY, Sanglærke 15 SY, Landsvale 10 FU, Bysvale 10 FU, Hvid Vipstjert 2 SY, Rødstjert 2 SY, Gulbug 2 SY, Tornsanger 5 SY, Havesanger 2 SY, Ravn 1 FU, Gulspurv 4 SY, Hare 2 FU . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg:  Mursejler 2 YF B. Jens-Gert Hansen
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 2 YF BR, Gråstrubet Lappedykker 6, Skarv 7 OF, Fiskehejre 3 R, Grågås 28 R, Gravand 1 R, Gråand 2 R, Taffeland 4 R, Strandskade 1 R, Fjordterne 5 FU, Ringdue 13 OF, Gøg 1 R, Digesvale 10 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 5 FU, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 2 R, Gråkrage 2 R, Stær 2 FU. Ella Mikkelsen
Gulstav Vesterskov: Gærdesmutte 1 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 1 R, Stær 3 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY, Karmindompap 1 SY, Gulspurv 2 SY. Ella Mikkelsen
Gulstav Østerskov: Gulbug 2 SY, Tornsanger 4 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Grå Fluesnapper 1 R, Stær 1 R, Bogfinke 3 SY. Ella Mikkelsen
Hav ved Tryggelev Nor: Ederfugl 18 R. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 15, Grågås 72, Gravand 10 R, Knarand 5 R, Gråand 18 R, Skeand 1 R, Taffeland 30 R, Troldand 60 R, Rørhøg 2, Fasan 1 R, Blishøne 60 R, Strandskade 2 R, Klyde 22, Vibe 8 R, Hættemåge 92, Dværgterne 1 FU, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Stær 1 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 12 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv 13 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 16, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 23 S, Gravand 6 R, Knarand 6 R, Gråand 15 R, Skeand 4 R, Troldand 12 R, Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 90 R, Vibe 5 R, Rødben 2 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 18 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 4 FU, Dværgterne 1 FU, Gøg 1 SY, Sanglærke 7 SY, Digesvale 1 FU, Landsvale 7 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Sangdrossel 1 FU, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 7 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 6 SY, Munk 1 SY, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 R, Stær 6 R, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 1 R, Rørspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Søby (Ærø): Spurvehøg 1 FU, Grønbenet Rørhøne 2 R, Tyrkerdue 10 R, Stor Flagspætte 1 R, Gulbug 6 SY, Løvsanger 1 SY. Lars Tom-Petersen
Tværby Mark: Rødstjert 2 SY, Bomlærke 1 YF SY. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Sivsanger 2 SY, Kærsanger 3 SY
Ærøskøbing: Bomlærke 1 YF SY. Lars Tom-Petersen
Haven v/Søby (Ærø): Engpiber 1 YF SY, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 6 YF SY, Kærsanger 3 SY, Skovskade 1 R. Lars Tom-Petersen
Skjoldnæs Fyr: Rødstrubet Lom 1 Ø, Toppet Lappedykker 2 V, Sorthalset Lappedykker 1 AD R, Grågås 20 N, Canadagås 75, Ederfugl 125, Sortand 3 R, Agerhøne 2 R, Vibe 1 R, Storspove 7 T R, Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 1 AD R, Splitterne 2 R, Ringdue 5 NV, Tyrkerdue 2 TF, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 F R, Gulbug 3 SY, Løvsanger 2 SY, Grå Fluesnapper 1 R, Skovskade 3 TF, Husskade 1 R, Bogfinke 5 TF. Lars Tom-Petersen
Næbbet v/Skjoldnæs: Gråstrubet Lappedykker 7 YF TH, Knopsvane 2 R, Skeand 1 M R, Blishøne 6 R, Rødben 1 TH, Kærsanger 3 SY, Rørsanger 5 YF SY, Rørspurv 7 YF SY. Lars Tom-Petersen
Stokkeby: Rødstjert 3 SY. Lars Tom-Petersen
Leby (Ærø): Rødstjert 2 SY, Kærsanger 1 SY. Lars Tom-Petersen  
Ølundgårds Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 12 R, Krikand 88 M R, Atlingand 1 R, Sortterne 1 R. Anders Vedel
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 8 FU, Knopsvane 20 FU, Grågås 725 R, Canadagås 6 R, Knarand 3 FU, Havørn 1 AD OF, Gøg 1 SY, Nattergal 1 SY. Dieter Maaszen
Sibirien: Natugle 1 R. Niels Bomholt Jensen
Svanninge Bakker: Skarv 3 OF, Tårnfalk 1 FU, Hættemåge 5 OF, Stormmåge 3 OF, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 3 SY, Gøg 2 SY, Mursejler 1 FU, Grønspætte 2, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 3 FU, Skovpiber 3 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 2 SY, Rødstjert 1 M FU, Solsort 3 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 4 SY, Havesanger 3 SY, Munk 2 SY, Gransanger 4 SY, Løvsanger 3 SY, Sortmejse 1 SY, Musvit 1 R, Rødrygget Tornskade 2 M FU, Råge 18 FU, Gråkrage 1 FU, Stær 5 FU, Skovspurv 9 R, Bogfinke 5 SY, Grønirisk 2 R, Gulspurv 5 SY. Gunnar Jørgensen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov):
Lille Fluesnapper 1 M 3K+ SY. Jacob Sterup
Bispeenge: Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Grågås 27, Gravand 4, Vibe 9 FU. Gunhild Brink
Lillebælt (Snævringen): Alk 6 R. Erik Busk
Lindkær v/Ravnholt: Gøg 1 R, Mursejler 3 OF, Kærsanger 1 SY, Munk 2 SY, Korttået Træløber 1 SY. Palle Bo Larsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skestork 1 R, Atlingand 1 R. Anders Vedel
Fyns Hoved: Canadagås 35 R, Hvepsevåge 3 Ø. Søren Louis Rasmussen
Hofmansgave: Havørn 1 AD R. Anders Vedel
Otterup: Natugle 2 SY, Kærsanger 5 R. Kresten Madsen
Ravnholt: Hvepsevåge 1 OF, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 3 SY, Rødstjert 2 SY, Sangdrossel 4 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 8 SY, Skovsanger 3 SY, Sortmejse 4 SY. Palle Bo Larsen
Brenderup (Vestfyn): Stær 30 R. Klaus Malling Olsen
Ladby: Rørhøg 1 M AD R. Klaus Malling Olsen
Middelfart: Råge 2 R, Gråkrage 2 R. Klaus Malling Olsen


        Stylteløber

Tirsdag den 4. juni 2013                                                  Solopgang: 04:43 Solnedgang: 21:50

Gulstav Østerskov: Lundsanger 1 SY. Bent Staugaard
Sundet, Faaborg (19:30 -?): Vagtel 1 SY (1 pift). Lars Bonne Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Rise Mark: Gulbug 7 SY, Sortkrage 3 R, Bomlærke 13 YF SY. Lars Tom-Petersen.
Svanninge Bakker: Grønspætte 1 FU. Leif Kristensen.
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov):
Lille Fluesnapper 1 M R . Ella Mikkelsen.
Vejsnæs Nakke: Dværgterne 1 FU. Lars Tom-Petersen.
Nørreballe Nor: Sorthalset Lappedykker 2 R, Klyde 21 FU , Fjordterne 22 YF, Dværgterne 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Rovterne 1 FU, Dværgterne 2 FU. Helle Suadicani
Sollerup: Havørn 1 AD R. Ella Mikkelsen
Sundet - Faaborg: Sorthalset Lappedykker 3 FU, Knarand 18 FU. Dieter Maaszen
Grønnemose: Rød Glente 1 R. Jens Gregersen.
Gulstav: Karmindompap 1 SY. Niels Bomholt Jensen.
Gyldensteen Gods: Rød Glente 1 AD OF. Jens Friis-Walsted.
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Lille Kobbersneppe 149 R. Jens Friis-Walsted.
Langø Plantage: Munk 14 . Jens Friis-Walsted.


        Rødrygget tornskade Foto: Leif Kristensen

Mandag den 3. juni 2013                                                  Solopgang: 04:44 Solnedgang: 21:48

Lundeborg (16:45): Canadagås 35 OF Ø. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Rødstjert 2 han + 1 hun, Blishøne 2 ad + 3 unger , Havesanger 1, Munk 1, Løvsanger 1, Landsvale 4, Bysvale 3, Stær 4. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Egebjerggaard Storskov:
Natravn 1 SY (23:15 -) (Snurrede fint i perioder -(Den var god at gå i seng på !!)). Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Tryggelev Nor & Salme Nor: Canadagås 19 N, Bynkefugl 1 R, Skægmejse 2 R. Sten Pedersen
Drejet (Ærø): Ederfugl 21 YF UF, Hvepsevåge 1 N, Mursejler 20 FU, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 3 SY, Sangdrossel 2 R, Gulbug 2 SY, Gærdesanger 3 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 4 SY, Munk 4 SY, Gransanger 5 SY, Løvsanger 3 SY, Bogfinke 14 SY, Grønirisk 3 SY, Gulspurv 4 SY. Lars Tom-Petersen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov) (08:20 - 08:40):
Lille Fluesnapper 1 SY (Fuglen synger fortsat vedvarende på lokaliteten). Gunnar Knudsen
Egehoved Skov: Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Rødstjert 2 R, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 4 SY, Munk 12 SY, Gransanger 6 SY, Løvsanger 3 SY, Fuglekonge 1 SY, Grå Fluesnapper 2 R, Bogfinke 14 SY, Gulspurv 3 SY. Lars Tom-Petersen
Frisenvænge: Skovsanger 1 SY. Jacob Sterup
Bredholt: Knopsvane 2 YF, Blishøne 1 FU, Ringdue 2 R, Mursejler 4 FU, Landsvale 1 FU, Bysvale 2 FU, Skovpiber 1 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 6 FU, Nattergal 3 SY, Solsort 5 FU, Rørsanger 1 R, Havesanger 4 SY, Blåmejse 1 FU, Rødrygget Tornskade 1 R, Gråkrage 3 FU, Ravn 1 OF, Bogfinke 5 SY, Gulspurv 3 FU. Leif Kristensen
Sollerup: Skarv 13 OF, Knopsvane 2 OF, Taffeland 3 R, Rørhøg 1 F OF, Vibe 5 R, Stor Flagspætte 1 OF, Bysvale 4 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Nattergal 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 2 SY, Munk 5 SY, Musvit 1 SY, Gråkrage 2 SY, Stær 2 FU, Grønirisk 2 FU, Gulspurv 1 FU, Rørspurv 1 R. Leif Kristensen
Stavids Å v/Margård: Musvåge 6 FU, Hættemåge 7 FU, Sildemåge 9 FU, Sølvmåge 51 FU, Ravn 5 FU. Martin Strømkjær


        Rødtoppet fuglekonge

Søndag den 2. juni 2013                                                  Solopgang: 04:45 Solnedgang: 21:47

Gulstav Østerskov (06:15 - ?): Lundsanger 1 SY. Claus Dalskov
Purreskoven: Blåmejse 2 YF (fodrer unger hele dagen - Parret har overtaget det rede hul, som et sumpmejsepar brugte sidste forår), Halemejse 6 FU (på det samme Elletræ, hvor blåmejse reden befinder sig), Munk 2 YF, Gransanger 2 YF, Tornsanger 2 YF, Gulbug 1 SY. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Løvsanger 1, Havesanger 1, Landsvale 3, Blishøne 2 ad + 7 unger. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Hvid Vipstjert 1 YF BR, Stær 10 YF FU. Arne Bruun
Troense: Grønspætte 1 R. Jens-Gert Hansen
Bregninge: Grønspætte 1 FU. Arne Bruun
Fakkebjerg: Rødrygget Tornskade 2 R. Jacob Sterup
Gulstav Vesterskov: Karmindompap 2 SY. Helle Suadicani
Gulstav Vesterskov: Karmindompap 2 SY. Jacob Sterup
Gulstav Mose: Karmindompap 1 SY. Esben Eriksen
Hjortholm (Eskebjerghave): Blishøne 7, Tyrkerdue 1 R, Stor Flagspætte 3 R, Gulbug 1 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY, Korttået Træløber 1 R. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 12 AD R, Rørdrum 1 R, Knopsvane 30 2K+ R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 159 NØ, Gravand 6 AD R, Knarand 2 M R, Taffeland 10 M 2K+ R, Troldand 60 R, Strandskade 7, Klyde 24, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 10 AD YF, Fjordterne 20 AD YF, Mursejler 20 FU, Kærsanger 4 SY. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Rovterne 1 R. Per Poulsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 1 AD FU. Helle Suadicani
Tryggelev Nor & Salme Nor: Gravand 10 FU, Krikand 8 FU, Skeand 8 FU, Havørn 1 FU, Rørhøg 1 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Rødben 1 FU, Gøg 1 FU, Tornsanger 1 YF SY, Stillits 2 FU. Lissi Strøjer
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Knarand 9 2K+ R, Atlingand 2 R, Skeand 1 M AD R, Vibe 19. Jacob Sterup  
Haven v/Søby (Ærø): Fiskehejre 1 R, Engpiber 1 YF SY, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 4 YF SY. Lars Tom-Petersen
Skjoldnæs Fyr: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 12 R, Gravand 2 R, Gråand 2 M R, Ederfugl 4 R, Sortand 1 NV, Toppet Skallesluger 13 R, Blishøne 1 YF BR, Strandskade 1 R, Hættemåge 3 R, Stormmåge 12 R, Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 2 AD V, Sølvmåge 20 R, Svartbag 8 R, Splitterne 1 FU, Ringdue 2 R, Mursejler 2 NV, Sanglærke 15 YF SY, Digesvale 3 FU, Landsvale 4 NV, Bysvale 5 YF BR, Engpiber 5 YF K, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 1 YF SY, Kærsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 6 YF SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Husskade 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 2 V, Gråspurv 1 F R, Bogfinke 2 R, Tornirisk 4 R, Gulspurv 4 YF SY. Lars Tom-Petersen
Søby (Ærø): Tårnfalk 2 R, Rødstjert 1 M R, Gulbug 3 SY. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Toppet Lappedykker 7 R, Gråstrubet Lappedykker 20 YF UF, Sorthalset Lappedykker 10 R, Skarv 38 R, Sangsvane 1 AD R, Canadagås 1 R, Knarand 5 R, Skeand 11 R, Rørhøg 1 M FU, Strandskade 4 R, Klyde 24 YF UF, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 8 YF TH, Rødben 2 R, Stormmåge 30 YF, Skovskade 1 R. Lars Tom-Petersen
Sollerup: Hvepsevåge 1 YF, Havørn 1 AD OF, Trane 2 AD R. Kirsten Pedersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 3 R, Atlingand 2 M R, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 2 FU. Jens Bækkelund
Ølundgårds Inddæmning: Knarand 48 R. Jens Bækkelund
Holmehaven: Kærsanger 2 SY, Tornsanger 1 FU, Tornirisk 1 M FU. Søren G. Nielsen
Kølstrup: Grønspætte 1 R. Steen Lauritsen
Langø Plantage: Gøg 2 R, Rødstjert 1 R, Græshoppesanger 1 SY, Kærsanger 2 SY, Gulbug 1 SY, Havesanger 3 SY, Munk 6 R, Gransanger 4 R, Løvsanger 3 R, Grå Fluesnapper 1 R, Rødrygget Tornskade 2 FU, Lille Korsnæb 4 R. Lars Philip Nørtoft
Langø v. Gyldensteen: Havørn 1 OF, Rørhøg 1 M FU. Jens Bækkelund
Munkebo: Rørhøg 1 R. Bo K. Stephensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Atlingand 1 R, Lille Kobbersneppe 21 R. Lars Philip Nørtoft
Favrskov Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 2 YF UF, Gråand 2 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 5, Ringdue 2 OF, Skovpiber 1 SY, Sangdrossel 2, Rørsanger 1 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 2 SY, Blåmejse 2 FU, Gråkrage 1 OF, Bogfinke 4 SY. Villy-Erik Schødts


        Lundsanger Gulstav

Lørdag den 1. juni 2013                                                  Solopgang: 04:48 Solnedgang: 21:46

Gulstav, Østerskov: Lundsanger 1 SY
Hjortholm (Eskebjerghave): Hvepsevåge 11 N, Havørn 3, Rødtoppet Fuglekonge 1 YF TH
Longelse Bondeskov: Ubestemt fugl: Er en Munk 1 sy. Hent stemmen...

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Bjørnemosegård
: Vandrikse 1 TH, Nattergal 1 YF SY, Græshoppesanger 1 SY. Arne Bruun
Skårup Skovmølle: Broget Fluesnapper 1 YF SY. Arne Bruun
Botofte Skovmose: Sorthalset Lappedykker 5 FU, Knarand 24 FU. Morten Müller
Bro (Ærø): Gulbug 5 SY. Lars Tom-Petersen
Brændegård Sø: Grågås 600 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Atlingand 1 R. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 15 FU, Sorthalset Lappedykker 5 FU, Klyde 22 FU. Dieter Maaszen
Gråsten Nor: Gulbug 8 SY. Lars Tom-Petersen
Gulstav Vesterskov: Karmindompap 1 SY. Anders Wiig Nielsen
Gulstav Østerskov: Rød Glente 1 OF,
Lundsanger 1 SY. Anders Wiig Nielsen
Gulstav Østerskov:
Lundsanger 1 SY. Jacob Sterup
Gulstav Østerskov:
Lundsanger 1 R. Henrik Brandt, Per Poulsen
Gulstav Østerskov:
Lundsanger 1 SY. Esben Eriksen
Eskebjerg: Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Henrik Brandt, Per Poulsen
Fakkebjerg: Havørn 1 R, Lærkefalk 1 R. Henrik Brandt, Per Poulsen
Fakkemose: Græshoppesanger 1 SY. Esben Eriksen
Ørnehøj-området (Gulstav): Rød Glente 4 R, Hedehøg 1 F AD TF, Lærkefalk 3 OF,
Biæder 1 OF, Karmindompap 2 YF. Esben Eriksen
Ørnehøj-området (Gulstav): Lærkefalk 1 OF. Anders Wiig Nielsen
Sundet, Faaborg: Gråstrubet Lappedykker 15 YF, Sorthalset Lappedykker 10 YF, Knarand 10 FU,
Flodsanger 1 SY (Samme fugl som blev opdaget d. 26/5. Fuglen havde flyttet sig lidt i forhold til det oprindelige sted.), Kærsanger 5 SY. Per Damgaard Poulsen
Ravnholt: Sjagger x Solsort (hybrid) 2 SY. Palle Bo Larsen 
Hjulby Sø: Græshoppesanger 1 SY. Helle Suadicani
Langø v. Gyldensteen:
Lille Fluesnapper 1 F R. Villy-Erik Schødts
Nørre Longelse: Pirol 1 OF. Anders Wiig Nielsen
Nørreballe Nor: Fjordterne 26 R. Anders Wiig Nielsen
Særslev: Fiskeørn 1 Ø. Jens Friis-Walsted
Tryggelev By: Rød Glente 1 OF. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 OF, Knarand 14 R,  Atlingand 4 R. Anders Wiig Nielsen
Vejsnæs Nakke: Gulbug 6 SY, Sortkrage 4 R, Bomlærke 9 YF SY. Lars Tom-Petersen
Vesteregn: Rød Glente 1 OF. Anders Wiig Nielsen
Ølundgårds Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 2 FU. Dieter Maaszen
Ørnehøj-området (Gulstav): Lærkefalk 1 OF. Anders Wiig Nielsen
Østerøsø - Knudshoved: Dværgterne 3 FU. Helle Suadicani
Æbelø: Huldue 5 SY, Munk 12 SY, Pirol 2 SY. Jens Bækkelund


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

02 jul 2013
This page is part af: Http://www.Snatur.dk