Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 23. - 27. ( 1. juni - 30. juni 2015).                     Sidst opdateret 03 juli 2015 22:47:28 

 

 

 

 


        Hybrid citron-gul vipstjert Hybstjert

Tirsdag den 30. juni 2015.                                                 Solopgang: 04:42  Solnedgang: 22:00

Egense, Højensvej : Rørhøg 1 OF, Hvepsevåge 1 OF, Musvåge 1 OF. Nana Agger [nanaagger.dk]
Kogtved, matriklen: Havørn 1 2K+ NV, Skovspurv 4 YF UF
Keldsnor
(05:10):
Citronvipstjert 1 F , Hybrid Citronvipstjert  1 1K , Gul vipstjert 1 R M (C+G pp og der fodres langsomt. Hermed formodet hybstjert juv (den fløj fra mudderet til redestedet). Morten Müller
Tange å (06:30): Tornsanger 2 YP FU, Rørspurv 4 FU R, Tornirisk 6 FU, Grønspætte 1 OF, Stor flagspætte 1 FU, Gravand 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Kosterslev:
Engsnarre 1 HØ. Søren Mohr Hansen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.: Grønspætte 1 R S. Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 2 R, Grågås 45 R, Grågås 2 SV, Gravand 91 SV, Gravand 2 R, Gråand 5 R, Ederfugl 31 SV, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 15 R, Hvidklire 5 SV, Hvidklire 1 R, Hættemåge 30 R, Sanglærke 2 SY, Engpiber 1 SY. Arne Bruun
Keldsnor (05:45 - ):
Citronvipstjert (SU) 1 F 2K+ YF FU (Både F og G-vip M fodrer langsomt. 1 formodet hybrid juv. set. den fløj fra mudderet til redestedet). Morten Müller
Keldsnor: Gul Vipstjert 1 M YF FU,
Citronvipstjert (SU) 1 F YF FU. Jens O. Hansen
Hundstrup: Rød Glente 2 OF. Lilly Sørensen
Faaborg Havn (16:00 - ): Svartbag 5 R (To 3K med farveringe: JYA92 + JYC38). Jacob Sterup
Allested: Agerhøne 1 R. Jacob Sterup
Radby: Tårnfalk 3 PUL YF UR. Jacob Sterup
Søsted: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Brændholt Skov: Gråand 3 R, Troldand 3 R, Hvepsevåge 1 R, Rød Glente 3 , Vibe 1 R, Mursejler 1 FU, Solsort 1 SY, Munk 1 SY. Ella Mikkelsen
Himmelstrup Skov: Fiskehejre 1 OF, Hvepsevåge 2 OF, Rød Glente 1 AD R, Musvåge 2 R, Strandskade 1 R, Svartbag 1 OF, Ringdue 1 R, Landsvale 10 FU, Bysvale 10 FU, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Skovskade 1 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 1 SY, Stillits 1 R. Ella Mikkelsen
Travn Skov: Musvåge 1 OF. Ella Mikkelsen
Brylle: Spurvehøg 1 M OF. Søren G. Nielsen
Vædehule Skov:
Engsnarre 1 M SY ( Lydfil fremsendt til mig af Thomas på Tevringevej 32, der har hørt fuglen morgen og aften gennem flere dage. OZG bestemte arten ud fra lydfilen). Christian Damgaard Andersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Nabben: Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 13 FU, Knopsvane 40 FU, Gravand 10 R, Gråand 14 R, Toppet Skallesluger 5 R, Strandskade 3 FU, Vibe 38 R, Storspove 1 R, Svartbag 4 R, Havterne 1 FU. Kirsten Pedersen
Ubberud: Stormmåge 6 YF BR. Carsten Skou
Voldtofte: Rørhøg 1 M FU. Kirsten Pedersen
Hårby Made: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 8 OF, Grågås 46 , Krikand 2 R, Gråand 18 , Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 M OF, Musvåge 4 OF, Vandrikse 1 SY, Blishøne 2 R, Strandskade 2 OF, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 5 , Vibe 1 R, Dobbeltbekkasin 1 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 4 FU, Tinksmed 3 FU, Hættemåge 11 R, Sølvmåge 2 OF, Ringdue 3 OF, Ringdue 4 FU, Gøg 1 SY, Mursejler 3 FU, Stor Flagspætte 1 F FU, Sanglærke 1 SY, Digesvale 6 FU, Landsvale 2 FU, Bysvale 5 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Hvid Vipstjert 3 FU, Gærdesmutte 3 SY, Gærdesmutte 1 R, Solsort 4 SY, Solsort 4 FU, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 2 R, Gulbug 2 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 2 SY, Havesanger 2 R, Munk 3 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 R, Musvit 1 OF, Spætmejse 1 FU, Husskade 1 R, Råge 1 OF, Gråkrage 1 R, Ravn 3 O F, Stær 1 R, Stær 5 OF, Gråspurv 1 FU, Bogfinke 6 SY, Grønirisk 1 R, Stillits 1 OF, Stillits 2 R, Tornirisk 1 R, Lille Gråsisken 1 OF, Dompap 1 R, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 1 SY. Kirsten Pedersen, Gunnar Jørgensen
Noret v/Løgismose: Musvåge 2 OF, Blishøne 13 R, Sølvmåge 19 FU, Ringdue 1 SY, Ringdue 3 OF, Gøg 1 F OF, Sanglærke 1 SY, Landsvale 1 FU, Solsort 1 SY, Solsort 1 R, Rørsanger 5 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 R, Stær 25 OF, Bogfinke 1 M R, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 4 R. Kirsten Pedersen, Gunnar Jørgensen
Strandeng syd f/Nabben: Skarv 1 OF, Fiskehejre 2 OF, Gravand 1 OF, Havørn 1 OF, Musvåge 1 FU, Svaleklire 2 OF, Sølvmåge 18 FU, Svartbag 1 OF, Ringdue 2 R, Sanglærke 2 SY, Sanglærke 3 OF, Landsvale 2 FU, Bysvale 2 FU, Engpiber 2 OF, Hvid Vipstjert 15 FU, Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (yarrellii) 2 FU, Solsort 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Gråkrage 1 OF, Stær 7 OF, Gråspurv 6 R, Stillits 3 FU, Stillits 1 OF, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 1 SY. Kirsten Pedersen, Gunnar Jørgensen
Gyldensteen: Engsøen: Toppet Lappedykker 99 R, Gråstrubet Lappedykker 153 R, Sorthalset Lappedykker 45 R, Knopsvane 28 R, Grågås 205 R, Gravand 34 R, Pibeand 20 R, Knarand 10 R, Krikand 330 R, Gråand 265 R, Skeand 50 R, Taffeland 33 R, Troldand 87 R, Havørn 1 R, Rørhøg 1 R, Blishøne 480 R, Klyde 56 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 154 R, Brushane 75 R, Sortklire 7 R, Rødben 36 R, Hvidklire 84 R, Tinksmed 30 R, Hættemåge 524 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 10 R, Havterne 1 R, Mursejler 20 R, Sanglærke 3 R, Digesvale 2 R, Landsvale 1 R, Hvid Vipstjert 6 R, Stær 81 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 12 R, Knopsvane 4 R, Grågås 29 R, Gråand 2 R, Ederfugl 173 R, Hvinand 4 R, Toppet Skallesluger 22 R, Blishøne 1 R, Strandskade 3 R, Klyde 4 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 20 R, Storspove 6 R, Hættemåge 90 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 201 R, Svartbag 2 R, Havterne 132 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Grågås 73 R, Rørhøg 1 R, Strandskade 1 R, Storspove 1 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 20 R, Stær 5 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Grågås 46 R, Gravand 7 R, Blishøne 1 R, Strandskade 31 R, Klyde 10 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 2 R, Almindelig Ryle 3 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Lille Kobbersneppe 9 R, Storspove 8 R, Rødben 14 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 15 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 10 R, Havterne 15 R, Sanglærke 2 R, Digesvale 1 R, Engpiber 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 70 R. Kurt Due Johansen


         Gransanger

Mandag den 29. juni 2015.                                                 Solopgang: 04:41  Solnedgang: 22:01

Svendborg Golfbane: Blishøne 1 YF UF, Stor Flagspætte 1 R, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesanger 1 YF SY, Munk 2 YF SY, Gransanger 1 YF SY, Gråkrage 3 FU, Skovspurv 4 FU, Bogfinke 2 YF SY
Egense, Højensvej : Rørhøg 1 OF. Nana Agger [nanaagger.dk]
Tange å (13:30): Dompap 2 R, Gransanger 2 FU, Tornirisk 12 FU, Halemejse 8 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor: Strandskade 6 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 18 FU, Almindelig Ryle 3 AD FU, Brushane 7 T FU, Småspove 1 OF, Storspove 9 T FU, Rødben 8 T FU, Hvidklire 2 T FU, Gul Vipstjert 1 M YF FU,
Citronvipstjert (SU) 1 YF EN  (Efter morgenens regn kom ophold ca. 0630, da jeg ankom, 0705 begyndte solen at komme igennem, og aktiviteten at stige. Begge forældrefugle bragte føde til og fløj skidtposer væk. På et tidspunkt ser jeg en grå ,lidt korthalet fugl flakse op over redestedet og straks efter igen, og en gang til. Det var nok ikke nabo-engpiberen, snarere en unge. Det bliver mere og mere vildt med fodringen, de gamle sad stort set ikke stille. Kl. 1441 står vi 3 personer og betragter den ene af de gamle stående på mudderfladen, da vi ser noget underligt i skopet, det er en Snog siger jeg halvhøjt. Straks efter ser vi C-vip hun og G-vip han stå i hver sin ende af denne meget store Snog, desværre fik jeg ikke taget et billede af situationen, men rystet fik jeg et af snogen. Kort efter trampede hestene tværs gennem centrum. Og billedet af de travlt fodrende fugle ændrede sig, de kom med føde til redestedet, men fløj igen med føde i næbbet. Blev ungerne slugt af en Snog, blev de trampet af hest ??, eller ser vi igen i morgen hybridparret fodre på livet løs?). Morten Müller
Keldsnor:
Citronvipstjert (SU) 1 YF BR. Lise Nielsen
Skarø: Havørn 1 2K+ OF. Leif Bisschop-Larsen
Skarø Kalveodde: Havterne 6 YF P. Leif Bisschop-Larsen
Svanninge: Rødben 1 OF. Jacob Sterup
Søllinge: Mursejler 8 YF BR. Per Rasmussen
Yderste Tvedeløkke (Ravnholt): Rød Glente 1 OF, Havørn 2, Ravn 4 R. Per Rasmussen
Bøjden Nor: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 28 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 R, Grågås 90 R, Gravand 11 , Krikand 1 R, Gråand 10 R, Taffeland 15 R, Troldand 18 R, Toppet Skallesluger 2 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 24 R, Strandskade 10 R, Klyde 3 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 21 R, Almindelig Ryle 1 R, Brushane 11 FU, Storspove 2 R, Rødben 10 FU, Hvidklire 3 R, Svaleklire 1 R, Dværgmåge 1 R , Hættemåge 80 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 24 R, Splitterne 2 R, Havterne 4 R, Dværgterne 1 FU, Ringdue 2 R, Sanglærke 3 SY, Landsvale 4 FU, Bysvale 2 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 7 R, Hvid Vipstjert 1 YF FU, Solsort 1 R, Tornsanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Gråkrage 1 R, Stær 15 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 2 R, Stillits 1 R, Tornirisk 1 R, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen 
Øster Åby: Grønspætte 1 R, Grå Fluesnapper 2 SY. Arne Bruun
Ringe: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Kværndrup: Husrødstjert 1 M R. Palle Bo Larsen
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 1 OF, Havørn 1 1K R. Per Rasmussen
Brylle: Skovskade 1 FU, Skovspurv 2 YF UF. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Rød Glente 1 FU, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Brushane 4 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 6 FU, Mudderklire 1 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 FU. Søren G. Nielsen
Løgismose Skov: Havørn 2 1K MF R. Per Michael Nielsen


        Digesvale Poul Brugs Rasmussen

Søndag den 28. juni 2015.                                                 Solopgang: 04:41  Solnedgang: 22:01

Svendborgsund øst for Iholm: Splitterne 1 FU, Gøg 1 SV
Salme Nor
: Rødrygget tornskade 1 par, Brus 4 R F, Lille præstekrave 2 R, Tinksmed 1 R, Rødben 2 R, Strandskade 2 R, Vibe 18 R. Nis Rattenborg

Lundeborg, Ny Camping
: Solsort 1 AD + 1 1K. Poul Brugs Rasmussen
Tange å: Digesvale 20 FU, Landsvale 8 FU, Bysvale 10 FU, Mursejler 3 FU, Tornsanger 2 FU, Skovspurv 6 FU, Tornirisk 12 FU, Halemejse 8 FU,( 2 AD + 6 1K), Rørspurv 2 R, Rørsanger 2 YP SY, Gøg 1 SY, Fiskehejre 1 R, Ederfugl 13 AD + 2 PULL. Poul Brugs Rasmussen
Hesselagergård: Tårnfalk 3 1K (I år blev det til 3 Tårnfalkeunger). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev
: Brushane 5 M 2K+ SDR R, Storspove 11 S, Hvidklire 1 R, Hættemåge 31. Anders Odd Wulff Nielsen
Rudkøbing:
Musvåge 1 R. Leif Frederiksen
Siø:
Grågås 1 R, Rørhøg 1 F FU, Sanglærke 1 SY. Frank Desting, Leif Frederiksen
Gulstav Østerskov: Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 1 SY, Gransanger 1 SY. Leif Frederiksen 
Keldsnor
(06:15 - 08:00):
Citronvipstjert (SU) 1 YF EN (Både C-vip F og G-vip M har fodret flittigt de seneste dage og idag er det også set, at de flyver væk fra redestedet med ekskrementer). Morten Müller
Keldsnor: Tårnfalk 1 FU, Brushane 4 FU, Rødben 3 R, Gul Vipstjert 1 M YF,
Citronvipstjert (SU) 1 F YF. Finn Just Christensen
Keldsnor:
Citronvipstjert (SU) 1 F FU . Jens Paulsen
Keldsnor: Fiskehejre 5 R, Ederfugl 8 R, Vibe 2 R, Mudderklire 1 R, Fjordterne 1 AD R, Gøg 1 SY, Sanglærke 3 SY, Digesvale 8 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 12 FU, Engpiber 1 SY, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 M AD YF FU,
Citronvipstjert (SU) 1 F AD YF FU , Hvid Vipstjert 4 FU, Tornsanger 1 SY, Tornirisk 8 R. Frank Desting, Leif Frederiksen
Klise Nor: Grågås 30 R, Gravand 1 R, Strandskade 1 R, Sortkrage 1 R, Sortkrage 1 R. Frank Desting, Leif Frederiksen
Klæsøgårde: Rørhøg 2 M AD OF. Frank Desting, Leif Frederiksen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 68 R, Gravand 5 R, Pibeand 40 R, Knarand 10 R, Krikand 10 R, Skeand 1 R, Taffeland 1 M R, Rørhøg 1 M FU, Strandskade 3 R, Klyde 1 R, Vibe 2 R, Brushane 4 R, Storspove 1 OF, Rødben 2 R, Tinksmed 2 R, Fjordterne 6 AD FU, Gøg 1 SY, Gøg 1 M SY, Gul Vipstjert 1 R, Rødstjert 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Havesanger 1 SY, Skægmejse 2 R, Stær 50 R, Tornirisk 1 R, Rørspurv 3 SY. Frank Desting, Leif Frederiksen
Klæsø Nor: Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 20 R, Gråstrubet Lappedykker 35 R, Fiskehejre 1 R, Knarand 8 R, Krikand 8 R, Gråand 20 R, Skeand 4 R, Taffeland 62 R, Troldand 41 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 5 R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 160 R, Brushane 3 R, Sortklire 1 R, Svaleklire 4 R, Hættemåge 21 R, Stormmåge 9 R, Sølvmåge 2 R, Dværgterne 1 R, Sanglærke 3 R, Digesvale 75 R, Rørsanger 4 R,  Skægmejse 5 R, Stær 15 R, Tornirisk 4 R, Rørspurv 5 R. Ole Goldschmidt
Klæsøgårde: Rørhøg 2 M AD OF. Frank Desting
Nørreballe Nor: Dværgterne 4 R. Ole Goldschmidt
Halmø: Storspove 21 SV, Sangdrossel 1 YF UF. Henrik Boeg 
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 80 R, Knopsvane 2 YF BR, Knopsvane 25 AD R, Grågås 175 R, Gravand 13 , Knarand 27 R, Krikand 42 R, Gråand 34 , Skeand 33 R, Taffeland 63 R, Troldand 36 R, Hvepsevåge 2 FU, Havørn 1 AD R, Rørhøg 3 FU, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 45 R, Strandskade 1 R, Vibe 13 R, Hættemåge 3 R, Stormmåge 9 , Sølvmåge 35 , Svartbag 1 R, Fjordterne 9 FU, Ringdue 1 OF, Mursejler 16 FU, Digesvale 6 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 R, Solsort 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 R, Tornsanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Gråkrage 1 FU, Gråkrage 1 R, Ravn 2 OF, Stær 3 FU, Skovspurv 1 FU, Bogfinke 1 SY, Stillits 2 FU, Tornirisk 3 FU, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Bispeenge (08:00 - 09:00): Skarv 5 R, Gravand 16 YF UF, Tårnfalk 1 OF, Fasan 1 R, Vibe 8 FU, Rødben 2 R, Gøg 1 OF,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 2 YF FU (gamle fugle med føde), Tornsanger 4 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Rørspurv 3 SY. Anders Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 11 FU, Havørn 1 AD R, Vibe 5 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 25 R, Sorthalset Lappedykker 8 R, Fiskehejre 1 R, Gravand 4 R, Pibeand 12 R, Knarand 1 F R, Krikand 24 R, Taffeland 1 M R, Troldand 8 R, Troldand 3 YF UF, Havørn 1 AD R, Fasan 1 SY, Grønbenet Rørhøne 1 SY, Strandskade 2 R, Klyde 2 R, Vibe 10 R, Brushane 3 R ,  Almindelig Ryle 23 R, Storspove 1 R, Sortklire 1 SDR FU, Rødben 4 R , Hvidklire 2 FU, Sanglærke 3 SY, Jernspurv 1 SY, Rødstjert 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 4 SY, Gransanger 1 SY, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 2 SY. Frank Desting, Leif Frederiksen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 1 AD SDR FU , Toppet Lappedykker 2 AD SDR R, Gråstrubet Lappedykker 10 YF UF,
Nordisk Lappedykker 1 SDR R , Sorthalset Lappedykker 12 AD SDR FU , Sorthalset Lappedykker 1 PUL YF , Skarv 1 OF, Knopsvane 4 R, Knarand 1 R, Taffeland 2 R, Troldand 10 R, Blishøne 125 R, Rørsanger 2 SY. Frank Desting, Leif Frederiksen 
Ølundgårds Inddæmning:
Nordisk Lappedykker 1 AD SDR FU, Sorthalset Lappedykker 10 FU, Vibe 9 FU. Dieter Maaszen
Hjulby Mose: Tårnfalk 1 FU. Leif Frederiksen
Gyldensteen: Engsøen: Gråstrubet Lappedykker 29 R, Sorthalset Lappedykker 31 R, Nilgås 1 R. Kresten Madsen
Gyldensteen: Engsøen: Toppet Lappedykker 38 FU, Sorthalset Lappedykker 6 FU, Vibe 96 FU, Brushane 3 FU. Dieter Maaszen


          Grønbenet rørhøne

Lørdag den 27. juni 2015.                                                 Solopgang: 04:40  Solnedgang: 22:01

Kogtved, matriklen: Strandskade 1 OF, Storspove 1 OF, Storspove 1 V, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 4 R, Jernspurv 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Stær 1 R, Skovspurv 1 YF B
Keldsnor
(09:55):
Citronvipstjert 1 R. Anders Myrtue
Rudkøbing
: Strandskade 14 R
Broholm
: Grønbenet rørhøne 2 AD + 4 Pull FU, Knopsvane 2 AD + 3 Pull, Grågås 2 Par + 8 Pull R. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Bogfinke 1 SY, Digesvale 1, Fiskehejre 4, Fjordterne 1, Gransanger 1, Grågås 100, Gulbug 1, Havesanger 1, Hvid vipstjert, 2 yf, Hvidklire 8, Hættemåge 20, Jernspurv, 1 SY, Knopsvane 4 AD, Landsvale 1, Nilgås 6, Rødben 5, Sanglærke 1, Skarv 20, Solsort 1, Sortklire 2, Stillits 1, Stor præstekrave 4, Strandskade 6, Stær 50, Svaleklire 2, Sølvmåge10, Tornsanger 2, Troldand 10, Agerhumle 1 imago, Andricus curvator 10 ua galle, Apion fulvipes 1 imago, Bakke-bladmåler 1 imago, Buskgræshoppe 2 nymfe, Gulhåret sneppeflue 10 imago, Gulvinget solbille 1 imago, Gåsebille 1 imago, Håret skyggebille 1 imago, Iteomyia capreae 20 ua galle, Korsknapgalhveps 10 ua galle, Krumknivgræshoppe 5 nymfe, 1 nymfe, Kugleløber 1 imago, Lille skovhumle 1 imago, Løvgråbuk 1 imago, Orangemyre 1 imago arbejder(e), Rondaniola bursaria 10 ua galle, Stor blødvinge 1 imago, Stor grøn løvgræshoppe 1 nymfe, Syvplettet mariehøne 1 imago, Tiplettet mariehøne 1 imago, Wachtliella stachydis 10 ua galle, Butsnudet frø 1, Strandtudse 5 ad kvæk, 1 kvæk, 1 ad, Hare 2, Sadelorme Blå orm 1, Havesnegl 1, Håret snegl 1, Grå bænkebider 10 imago, Langbenet bænkebider 20 imago, Porcellio spinicornis 1 imago, Rød dværgbænkebider 1 imago, Blæresmælde hh bl, Cikorie 3, Feber-nellikerod hh, Skarntyde 3, Tigger-ranunkel hh, Vand-pileurt hh bl . Linda Kjær-Thomsen, Hjalte Kjærby, Allan Gudio Nielsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Skovsbo v/Svendborg: Gærdesmutte 1 YF TH, Havesanger 1 SY. Carsten Skou
Gulstav: Storspove 16 T, Svaleklire 1 T. Frank Jensen-Hammer
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 8 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 42 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 26 R, Grågås 250 R, Nilgås 2 R, Gravand 5 R, Knarand 10 R, Gråand 8 R, Skeand 8 R, Taffeland 15 R, Troldand 5 R, Hvepsevåge 1 NØ, Rørhøg 2 R, Musvåge 2 R, Klyde 20 R, Stor Præstekrave 6 R, Brushane 10 R, Storspove 14 SV, Sortklire 1 R, Svaleklire 1 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 35 R, Huldue 3 R, Ringdue 4 R, Gøg 2 R, Mursejler 10 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 2 R, Digesvale 100 R, Landsvale 10 R, Gul Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 R, Rødstjert 1 R, Solsort 4 R, Kærsanger 2 R, Rørsanger 14 R, Gulbug 1 R, Gærdesanger 3 R, Tornsanger 7 R, Havesanger 2 R, Munk 2 R, Gransanger 5 R, Løvsanger 2 R, Skægmejse 1 R, Halemejse 2 R, Blåmejse 4 R, Ravn 2 R, Bogfinke 2 R, Gulspurv 7 R, Rørspurv 9 R. Ole Goldschmidt
Tullebølle: Duehøg 1 OF, Mursejler 5 YF UF. Hans-Henrik Wienberg
Bøjden Nor: Nilgås 5 R, Hvid Vipstjert 2 YF, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Havesanger 1 SY. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 25 R, Knopsvane 4 R, Grågås 153 , Nilgås 5 R, Gravand 20 , Gråand 22 R, Taffeland 62 FU, Troldand 29 R, Ederfugl 1 R, Toppet Skallesluger 3 OF, Agerhøne 1 OF, Fasan 1 R, Blishøne 19 FU, Strandskade 13 FU, Klyde 1 FU, Klyde 1 YF BR, Stor Præstekrave 8 R, Vibe 16 , Brushane 5 FU, Sortklire 4 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 2 FU, Mudderklire 1 FU, Dværgmåge 1 R, Hættemåge 30 , Stormmåge 38 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R, Havterne 2 FU, Havterne 2 R, Ringdue 2 OF, Gøg 1 OF, Gøg 1 SY, Mursejler 1 FU, Sanglærke 4 SY, Digesvale 2 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 8 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Hvid Vipstjert 2 YF UR, Jernspurv 2 SY, Solsort 3 R, Solsort 1 SY, Gulbug 1 FU, Gulbug 1 SY, Tornsanger 6 R, Havesanger 3 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 3 R, Sortkrage 1 OF, Stær 80 FU, Skovspurv 1 R, Bogfinke 2 R, Bogfinke 2 SY, Stillits 1 OF, Stillits 2 R, Tornirisk 10 OF, Gulspurv 3 SY. Gunnar Jørgensen
Diernæs: Jernspurv 3 , Nattergal 1 R, Kærsanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 1 SY, Løvsanger 1 SY, Halemejse 10 FU, Gulspurv 4 R. Freddy Hansen
Emilielund (Ravnholt): Rød Glente 1 FU. Palle Bo Larsen
Lindkær v/Ravnholt: Lille Lappedykker 1 JUV FU, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Krikand 7 R, Rørhøg 1 F R, Blishøne 4 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Svaleklire 4 FU, Rørsanger 1 SY. Palle Bo Larsen
Ravnholt: Rød Glente 1 FU, Rørhøg 2 FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R. Palle Bo Larsen
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Skovpiber 1 SY, Ravn 3 R. Palle Bo Larsen
Hellerup: Grønspætte 1 OF. Per Rasmussen 
Ringe: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså):
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 M SY. Ole Henrik Scharff
Firtalsstrand & Mellemstykket: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 5 YF UF,
Nordisk Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 9 FU, Knopsvane 7 R, Grågås 16 R, Gravand 30 YF UF, Pibeand 23 R, Krikand 70 R, Gråand 20 R, Skeand 4 R, Taffeland 2 R, Troldand 20 FU, Blishøne 60 R, Strandskade 3 FU, Klyde 10 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Brushane 2 M SDR FU, Storspove 1 R, Sortklire 3 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 7 FU, Hættemåge 50 YF UF, Stormmåge 4 R, Svartbag 1 R, Tornsanger 3 SY, Stær 50 FU, Gulspurv 3 YF FU. Anders Nielsen
Hjulby: Strandskade 3 R. Thomas Varto Nielsen
Kasmose Skov: Huldue 1 SY, Spætmejse 3 YF. Erik Busk
Gyldensteen Gods: Vibe 90 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Spurvehøg 1 OF, Brushane 25 FU, Hvidklire 14 FU, Tinksmed 10 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Husrødstjert 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø Plantage: Huldue 1 SY. Jens Bækkelund


           Blishøne

Fredag den 26. juni 2015.                                                 Solopgang: 04:40  Solnedgang: 22:01


Svendborg
(09:00): Canadagås 35 T V. Jan Stener Jørgensen
Vejlen, Taasinge
(15:15): Svaleklire 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Keldsnor
: Gul Vipstjert 1 M,
Citronvipstjert 1 F YF. Jan Stener Jørgensen
Magleby Nor: Rødrygget Tornskade 1 M (Sandsynlig YF - gammel sikker lokalitet, men har ikke fundet den i de sidste 2-3 år). Jan Stener Jørgensen
Tryggelev Nor: Havørn 1 AD FU, Rørhøg 2 M+F Sandsynlig YF. Jan Stener Jørgensen
Fredemosen: Havørn 1 juv. OF, Rørhøg 3 AD (2 F+ 1 M) YF, Gøg 4, (3 grå 1 brun) FU, Nattergal 1 SY. Jan Stener Jørgensen
Ringe, Kløveervej
(10:30): Trane 2 NV. Karsten Nielsen
Slipshavn enge-inderfjord og Lindholm: Havterne 6 FU, Fjordterne 2 FU, Strandskade 6 FU, Klyde 2 FU, Stor præstekrave 1 OF, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 25 R, Hættemåge 10 R, Vibe 1 R, Toppet skallesluger 5 FUR, Skarv 4 FU, Sanglærke 1 SY, Jernspurv 1 R, Hvid vipstjert 2 FU, Tornirisk 2 FU, Engpiber 2 FU, Stær 10 OF. Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen
Holstenshuus, Diernæs (09:15-11:15): Hvepsevåge 2 YFU, Rød Glente 1 FU, Spurvehøg 1 YFU, Musvåge 6 FU/R, Tårnfalk 1 YFU, Skovpiber 1 SY, Sangdrossel 3 SY, Korttået Træløber 2 SY, Rødrygget Tornskade 2 FU, Stær 10 SV . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Flintholm Hestehave
: Gråstrubet Lappedykker 7 YF UF, Knopsvane 2 R, Grågås 47 YF UF, Rød Glente 1 OF, Musvåge 2 YF UR, Blishøne 11 YF, Ringdue 5 R, Landsvale 3 FU, Bysvale 20 YF, Skovpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 2 YF UF, Rødhals 2 SY, Solsort 5 YF, Sangdrossel 1 R, Kærsanger 1 SY, Havesanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 4 YF UF, Musvit 4 YF UF, Spætmejse 3 FU,  Gråkrage 4 R, Bogfinke 3 YF FU, Tornirisk 1 SY, Dompap 1 R, Kernebider 1 R, Gulspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Flæskholm
: Skarv 35 R, Gråand 2 R, Ederfugl 150 2K+ R, Toppet Skallesluger 4 R, Sortgrå Ryle 1 2K+ SDR R, Almindelig Ryle 1 AD SDR R, Stormmåge 7 AD YF K, Sølvmåge 30 AD YF, Svartbag 23 , Havterne 2 AD R, Gråkrage 1 R. Jacob Sterup
Præsteskov/Nyhave (Ørbæk)
: Skovpiber 1 SY. Palle Bo Larsen
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov
: Hvepsevåge 1 OF, Rød Glente 1 OF, Havørn 1 AD OF. Per Rasmussen
Yderste Tvedeløkke (Ravnholt)
: Havørn 1 1K R. Per Rasmussen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård
: Fiskehejre 1 FU, Gråand 1 YF, Gråand 2 PUL FU, Rørhøg 1 FU, Vibe 26 R, Brushane 3 R, Rødben 1 FU, Ringdue 2 FU, Ringdue 1 R, Sanglærke 1 SY, Husskade 1 R, Gråkrage 1 R . Leif Kristensen
Storelung: Gøg 1 SY, Løvsanger 1 SY, Moseperlemorsommerfugl 4 R . Leif Kristensen
Lykkesholm: Toppet Lappedykker 1 YF UF, Spurvehøg 1 OF, Huldue 1 SY, Gøg 1 SY, Mursejler 6 FU, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Kærsanger 1 SY, Tornsanger 2 YF FU, Havesanger 1 SY, Fuglekonge 1 FU, Topmejse 1 YF FU, Korttået Træløber 1 R, Skovskade 2 R, Ravn 1 R, Kernebider 1 R. Palle Bo Larsen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Gulbug 1 SY. Evald Mehlsen
Munkebo: Toppet Skallesluger 4 FU, Kærsanger 1 FU, Husskade 1 FU, Rørspurv 2 FU. Vibeke Hansen
Helnæs Made: Skarv 92 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 4 R, Grågås 64 R, Gravand 21 R, Gravand 18 PUL YF UF, Gråand 27 R, Havørn 2 FU, Rørhøg 1 M FU, Spurvehøg 1 FU, Blishøne 9 FU, Strandskade 10 R, Klyde 2 R, Vibe 40 FU, Brushane 7 M FU, Storspove 43 FU, Sortklire 6 SDR FU, Rødben 12 FU, Hvidklire 6 FU, Svaleklire 1 R, Stormmåge 4 R, Svartbag 3 FU, Ringdue 19 R, Mursejler 2 FU, Landsvale 20 R, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 28 FU Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Nilgås 1 R. Jens Bækkelund


        

Torsdag den 25. juni 2015.                                                 Solopgang: 04:39  Solnedgang: 22:01

Keldsnor: Stribet Ryle 1 ? (gulbenet vader med kontrast brysttegn (størrelse og tanke stribet r !) men kun set 20 sek - skulker - eftersøgt uden held men ikke set flyve fra området). Morten Müller
Sortemosen
(10:30): Rørhøg 2 FU. Morten Kristiansen
Lundeborg, Broholmvej: Tårnfalk 4 1K R ( Netop som jeg ankom forlod de 4 unger redekassen, men 2 blev tilbage). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Skovsbo v/Svendborg: Agerhøne 2 R. Niels Andersen
Egense, Svendborg: Lille Lappedykker 2 YF B, Grågås 5 YF UF, Knarand 1 M FU, Krikand 2 FU, Strandskade 2 FU, Vibe 12 FU, Brushane 1 FU, Svaleklire 3 FU. Niels Andersen
Keldsnor (07:50-07:55):
Stribet Ryle 1 FU (Jeg sidder i bilen med scopet i vinduet, da jeg ser 3 alm. ryle fouragere med en fjerde ryle imellem dem. Den er lidt større og mere langbenet afstanden er ca. 300m og lyset godt. Lægger mærke til benene, som jeg vil betegne som varmt gule og tænker på lille Brushane, men ser så en meget skarp grænse mellem grålig hals og bryst og hvid bug. Efter et par min.ringer jeg til NRA som ankommer 15-20 min. senere. Fuglen står nu med front imod mig og jeg ser at grænsen tværs over brystet er nærmest lige uden "slipseknude". Kort efter letter alle fire ryler og flyver imod tangen. De passerer på ca 150m afstand. Den er lidt større, med lidt længere vinger og jeg ser et smalt vingebånd. først nu stiger jeg ud af bilen, finder nogle ryler, men ikke den. Nis ankommer og vi leder. Efter 15 min finder Nis den i græsset og jeg får også set den igen. Cirka 20 sek. i denne omgang og så var den ellers sunket i jorden. Er eftersøgt grundigt siden, men ikke fundet. Det var Lars Wittings foto i galleriet fra Godthåb 8 sep. 2010 Moseperlemorsommerfugl der overbeviste mig om at stribet ryle kan ha' den benfarve). Morten Müller
Keldsnor: Almindelig Ryle 15 FU, Brushane 5 FU, Fjordterne 25 FU, Gul Vipstjert 1 YF FU,
Citronvipstjert (SU) 1 F YF BR . Per Huniche Jensen
Keldsnor:  Brushane 5 M ODR FU,
Citronvipstjert (SU) 1 F YF FU. Uffe Seneca 
Keldsnor: Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 34 R, Almindelig Ryle 12 R, Brushane 7 FU, Sortklire 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 8 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Skarv 30 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 25 R, Grågås 280 R, Gravand 9 YF UF, Krikand 1 R, Taffeland 7 R, Troldand 7 R, Havørn 1 2K OF, Blishøne 41 FU, Strandskade 7 R, Klyde 13 YF, Stor Præstekrave 2 YF BR, Vibe 8 R, Brushane 2 FU, Rødben 1 R, Hættemåge 70 YF UF, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 32 YF BR, Dværgterne 2 FU, Ringdue 1 R, Gøg 1 R, Mursejler 1 OF, Digesvale 10 FU, Landsvale 3 FU, Bysvale 2 FU, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 2 YF UF, Solsort 3 R, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 5 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 5 SY, Havesanger 2 YF UF, Munk 1 R, Gransanger 1 SY, Løvsanger 2 SY, Skægmejse 1 R, Blåmejse 5 YF UF, Musvit 1 FU, Råge 3 FU, Gråkrage 1 FU, Tornirisk 2 R, Gulspurv 3 YF FU, Rørspurv 4 R. Niels Bomholt Jensen
Svanninge Bakker: Natugle 1 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Sønderby Bjerge: Rørhøg 1 M FU, Hvid Vipstjert 4 YF FU, Tornsanger 5 YF FU. Kirsten Pedersen
Ringe: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Ryslinge: Rød Glente 1 FU. Karl Top
Ejby Mølle: Havesanger 1 SY. Evald Mehlsen
Assistens Kirkegård, Odense: Gransanger 3 YF UF. Evald Mehlsen
Strandeng vest for Seden Strandby: Rørsanger 1 SY, Skægmejse 2 R, Rørspurv 2 SY. Evald Mehlsen
Odense Å (fra Åsum t/udløb): Rødstjert 2 YF UF, Rødstjert 1 JUV R, Sivsanger 1 SY, Tornsanger 2 YF FU. Evald Mehlsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 36 FU, Knopsvane 40 FU, Knarand 9 FU,
Rødhovedet And 1 M EKL FU, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 4 FU, Almindelig Ryle 10 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning:
Nordisk Lappedykker 1 AD SDR FU, Grågås 400 FU, Krikand 85 FU, Skeand 44 OF, Havørn 1 AD FU, Vibe 10 FU, Sortklire 3 FU, Hvidklire 1 FU, Havterne 1 R. Dieter Maaszen
Skaboeshuse (09:00 - 10:30):
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 2 YF FU (2 gamle fugle fodre unger i rør/pilebuske. P.t endnu ukendt antal unger). Kurt Kaack Hansen
Urup Dam: Krikand 8 R, Rørhøg 1 OF, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 2 YF, Brushane 2 R, Sortklire 1 R, Rødben 2 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 30 R, Huldue 3 R. Mogens Ribo Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 30 AD SDR R, Fiskehejre 3 R, Bramgås 1 R, Lille Præstekrave 2 AD FU, Stor Præstekrave 4 AD FU, Brushane 1 M AD SDR FU, Lille Kobbersneppe 36 R, Sortklire 22 AD SDR FU, Rødben 14 FU, Hvidklire 48 FU, Mursejler 40 FU, Stær 80 FU. Jens Friis-Walsted Gyldensteen: Langø Plantage: Skovpiber 1 SY, Gærdesmutte 6 R, Solsort 3 R, Kærsanger 4 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 9 R, Havesanger 2 SY, Munk 3 SY, Gransanger 4 SY, Løvsanger 2 SY, Grå Fluesnapper 2 R, Træløber 1 R, Korttået Træløber 1 SY, Gulspurv 3 R. Jens Friis-Walsted
Gyldensteen: Reservatet: Svaleklire 1 R. Jens Jensen


       

Onsdag den 24. juni 2015.                                                 Solopgang: 04:39  Solnedgang: 22:01

Lundeborg, Engvejen (10:30): Rødstjert 1 YP (Har meget travlt med at fodre en redefuld unger). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Havet ud for Keldsnor: Ederfugl 2500 R. Svend Anker Schwebs
Keldsnor: Skarv 9 R, Blishøne 22 R, Stor Præstekrave 2 R, Brushane 1 R, Sanglærke 1 R, Engpiber 1 R, Gul Vipstjert 1 R,
Citronvipstjert (SU) 1 YF BR, Hvid Vipstjert 2 R. Svend Anker Schwebs
Keldsnor: Strandhjejle 3 SV, Vibe 4 FU, Almindelig Ryle 14 2K+ FU, Brushane 2 M FU,Storspove 5 SV, Sortklire 6 SDR FU, Rødben, Almindelig (totanus) 3 FU, Hvidklire 1 FU, Strandskade 3 FU, Stor Præstekrave 4 R, Gul Vipstjert 1 M YF BR,
Citronvipstjert (SU) 1 F 2K+ YF BR. Morten Müller
Gulstav Østerskov: Ringdue 1 R, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 2 R, Gulbug 1 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 1 R, Pirol 0 R, Bogfinke 2 R. Svend Anker Schwebs 
Bregninge, Taasinge: Havørn 1 AD R. Svend Anker Schwebs
Sortemosen (Sydfyn): Trane 2 AD FU. Hans Rytter
Krarup: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 58 R, Brushane 3 R, Almindelig Ryle 4 R, Tinksmed 7 R. Kresten Madsen
Ølundgårds Inddæmning:
Nordisk Lappedykker 1 R, Grågås 200 R, Sortklire 5 R. Kresten Madsen
Gyldensteen: Engsøen: Toppet Lappedykker 66 R, Gråstrubet Lappedykker 187 R, Sorthalset Lappedykker 34 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 14 R, Grågås 164 R, Gravand 61 R, Pibeand 30 R, Knarand 32 R, Krikand 28 R, Gråand 200 R, Atlingand 1 R, Skeand 83 R, Taffeland 40 R, Troldand 112 R, Havørn 1 R, Blishøne 490 R, Klyde 64 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 34 R, Brushane 23 R, Sortklire 28 R, Rødben 12 R, Hvidklire 46 R, Tinksmed 1 R, Hættemåge 280 R, Stormmåge 35 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 1 R, Havterne 2 R, Mursejler 26 R, Digesvale 90 R, Landsvale 292 R, Bysvale 38 R, Svale sp. 100 R, Hvid Vipstjert 1 R, Stær 45 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 6 R, Knopsvane 1 R, Grågås 146 R, Gråand 1 R, Ederfugl 184 R, Hvinand 12 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 R, Blishøne 1 R, Strandskade 2 R, Klyde 4 R, Hættemåge 80 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 181 R, Havterne 115 R, Ringdue 1 R, Landsvale 1 R, Gråkrage 2 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Grågås 94 R, Sølvmåge 20 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Grågås 101 R, Grågås 45 YF, Gravand 28 R, Gravand 8 YF, Krikand 2 R, Havørn 1 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 37 R, Klyde 37 R, Lille Kobbersneppe 3 R, Storspove 11 R, Rødben 5 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 21 R, Havterne 7 R, Gøg 1 R, Sanglærke 2 R, Engpiber 2 R, Allike 1 R, Stær 65 R. Kurt Due Johansen


        

Tirsdag den 23. juni 2015.                                                 Solopgang: 04:38  Solnedgang: 22:01

Bjerreby, Taasinge (15:00): Havørn 4 OF. Henning Steen Hansen
Ollerup, Åmosen
: Havørn 1 AD OF, Nattergal 1 SY (i går), Skovsneppe 1 OF (for et par aftener siden), Nældens takving 1 ( den første friskklækkede nældens takvinge på vores 5 kvadratmeter blomstrende timian). Anne-Grete og Peder Skou  [Apollo Books]
Tange å (06:30): Rørspurv 2 FU R, Rørsanger 1 SY, Tornirisk 10 FU, Bysvale 8 FU; Digesvale 20 FU, Gulspurv 1 R, Landsvale 8 FU, Gråspurv 6 FU, Fiskehejre 2 R, Ederfugl 8 AD + 2 Pull. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Rudkøbing Havn: Strandskade 16 FU, Husrødstjert 3 YF FU. Nis Rattenborg
Hennetved: Storspove 6 F AD V. Nis Rattenborg
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 3 FU, Gråstrubet Lappedykker 23 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Mursejler 8 YF BR. Morten Müller
Svanninge Bakker: Grønspætte 1 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Tornsanger 2 SY. Leif Kristensen
Elmelund: Rørhøg 1 M FU. Evald Mehlsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Rørhøg 1 F FU, Almindelig Ryle 1 FU. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Toppet Lappedykker 15 FU, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Fiskehejre 5 FU, Krikand 14 FU, Vibe 4 FU, Sortklire 6 FU, Hvidklire 1 FU T, Hvidklire 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning:
Nordisk Lappedykker 1 FU, Sorthalset Lappedykker 7 FU T, Fiskehejre 7 FU, Grågås 160 FU, Knarand 2 R, Skeand 35 R, Blishøne 160 FU, Klyde 2 YF UF, Vibe 28 FU, Brushane 1 M FU, Sortklire 4 FU, Stær 200 FU, Stillits 1 FU. Dieter Maaszen  
Helnæs Made:
Silkehejre 1 R T, Brushane 2 M R. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs Made: Havørn 1 AD FU. Tom Giersing
Gyldensteen: Engsøen: Gråstrubet Lappedykker 100 R, Sorthalset Lappedykker 20 FU,
Skestork 1 R, Canadagås 1 R, Musvåge 1 FU, Lille Præstekrave 2 R, Brushane 14 M FU, Sortklire 2 SDR FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 6 FU, Sorthovedet Måge 1 R. Kirsten Pedersen
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 4 FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 5 FU. Kirsten Pedersen
Strandenge v/Jersore: Storspove 10 FU. Kirsten Pedersen
Mågeøerne: Fiskehejre 8 R,
Skestork 1 IMM R, Knopsvane 3 2K+ R, Klyde 3 AD FU, Stor Præstekrave 5 AD R, Strandhjejle 1 R, Almindelig Ryle 15 AD R, Lille Kobbersneppe 10 R, Storspove 18 R. Jacob Sterup


        Lille præstekrave Foto: Poul Brugs Rasmussen

Mandag den 23. juni 2015.                                                 Solopgang: 04:38  Solnedgang: 22:01

Svendborg Golfbane: Blishøne 1 YF UF, Stor Flagspætte 1 YF FU, Landsvale 20 YF BR, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 4 YF UF, Tornsanger 4 SY, Gråkrage 6 FU
Vejlen, Taasinge
: Sortklire 3 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Øksendrup, grusgraven (den sydlige)
: Lille præstekrave 3 FU, Gråand 12 FU R, Troldand 20 R FU, Grågås 25 R, Vibe 2 R, Blishøne 12 FU, Gråstrubet lappedykker 4 FU, Gulspurv 2 SY, Sanglærke 2 SY, Digesvale 20 FU, Gravand 18 FU, Strandskade 2 FU, Hvid vipstjert 3 FU, Sort egern 1 FU.Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Gulstav Østerskov: Pirol 2 SY. Hans-Henrik Wienberg
Havet ud for Keldsnor: Ederfugl 1820 M IMM R, Ederfugl 2340 M IMM SV. Nis Rattenborg
Keldsnor: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Strandskade 8 R, Lille Præstekrave 2 R, Strandhjejle 1 AD SV, Vibe 12 R, Brushane 5 M R, Storspove 12 F AD SV, Sortklire 1 M AD R, Rødben 4 R, Svaleklire 2 SV,
Citronvipstjert (SU) 1 F YF. Nis Rattenborg 
Keldsnor:
Citronvipstjert (SU) 1 YF FU. Ivan Sejer Beck
Vester Hæsinge: Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Faaborg Havn: Svartbag 8 R, Husrødstjert 1 SY. Jacob Sterup
Espe: Rød Glente 1 FU. Gunnar Jørgensen 
Ringe: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Ore Skov: Husrødstjert 1 SY. Per Rasmussen
Årslev: Husrødstjert 1 M SY. Per Rasmussen
Ryslinge: Huldue 1 FU. Karl Top
Brylle: Rød Glente 1 OF, Topmejse 1 FU. Søren G. Nielsen
Bispeenge: Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 14 , Grågås 2 AD YF UF, Gravand 31 , Rørhøg 1 M R, Blishøne 18 R, Vibe 4 R, Vibe 2 YF TH, Hættemåge 12 R, Sølvmåge 12 R, Gøg 1 SY, Svale sp. 7 R, Solsort 2 R, Solsort 1 SY, Sivsanger 2 SY, Rørsanger 1 YF FU, Rørsanger 3 SY, Rørsanger 2 R, Tornsanger 2 YF FU, Tornsanger 3 SY, Gransanger 2 YF FU, Skægmejse 2 JUV R, Skægmejse 1 F AD YF UF, Husskade 1 R, Stær 60 JUV R, Rørspurv 8 SY. Evald Mehlsen
Odense: Burfugl sp. 1 AD FU SV (Blå Ara. Trak over Heibergsvej, sad 10 min. i toppen af et træ, hvorefter den fløj til Hunderup Skov, hvor den sad i et egetræ på marken ved campingpladsen før den efter ca. tre kvarter fløj SV over Sejerskovvej. Sandsynligvis et spontant fund, da Blå Ara trækker på netop dette tidspunkt). Søren Gjaldbæk
Kerteminde: Lille Gråsisken 2 R. Lars Philip Nielsen
Hjulby Mose: Spurvehøg 1 OF, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 6 R, Sortklire 2 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 3 R, Ravn 1 OF. Peter Pelle Clausen
Lindholm, Nyborg: Vibe 2 YF, Vibe 1 1K R. Peter Pelle Clausen 
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 91 R, Fiskehejre 5 R, Grågås 36 R, Gravand 1 R, Gravand 1 OF, Krikand 4 R, Gråand 3 R, Skeand 3 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 3 FU, Strandskade 2 R, Strandskade 1 YF BR, Klyde 3 FU, Klyde 5 YF BR, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 5 R, Almindelig Ryle 6 FU, Rødben 6 FU, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 7 , Svartbag 5 , Fjordterne 1 FU, Dværgterne 1 FU, Dværgterne 1 YF BR, Sanglærke 1 SY, Digesvale 6 FU, Landsvale 2 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Solsort 3 FU, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Tornsanger 2 R, Havesanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R, Husskade 1 FU, Stær 22 OF, Stær 2 FU, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Østerø Sø (Knudshoved): Rødben 11 FU, Dværgterne 2 R,Gulbug 1 R, Stær 200 FU. Peter Pelle Clausen
Føns Vang:  Lille Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 5 FU, Knarand 9 FU, Skeand 3 FU, Havørn 1 R, Musvåge 1 R, Hvidklire 1 R, Gøg 3 R. Ole Bo Olsen


             Blåmejse med yngel Foto: Poul Brugs Rasmussen

Søndag den 22. juni 2015.                                                 Solopgang: 04:38  Solnedgang: 22:01

Svendborgsundbroen:  Havørn 2 T Ø. Morten Kristiansen
Keldsnor
:
Citronvipstjert 1 R F (C-vip hun set kortvarrigt, gul vip han sad frit nær reden med føde i næbbet som den fløj ned i græsset med.Ungefodring kan være startet). Morten Müller
Tange å
: Blåmejse 8 FU (2 AD + 6 unger i den samme Poppel, hvor jeg så halemejserne den anden dag), Tornsanger 2 FU, Tornirisk 8 FU, Stillits 2 FU, Gulspurv 2 R, Fasan 2M+ 2 FM FU. Poul Brugs Rasmussen
Sortemosen:  Havørn 2 R, Ravn 2 R, Gør 1 R, Hvepsevåge 2 R. Morten Kristiansen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Bjørnemosegård
: Græshoppesanger 1 YF SY. Arne Bruun
Keldsnor:
Citronvipstjert (SU) 1 F YF. Morten Müller
Keldsnor:
Citronvipstjert (SU) 1 YF K. Hans-Henrik Wienberg
Keldsnor:
Citronvipstjert (SU) 1 F YF. Lise Hammer
Bagenkop Havn: Svartbag 60 R. Jacob Sterup 
Klæsø Nor: Gråstrubet Lappedykker 14. Jacob Sterup
Lindelse Nor: Havørn 2 AD R. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Fjordterne 21 AD YF. Jacob Sterup
Bukø (Lindelse Nor): Knarand 11 AD R. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 50 AD R. Jacob Sterup   
Arreskov Sø
: Ravn 4 R. Erik Ehmsen
Bredholt: Trane 1 YF. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Lille Præstekrave 2 FU. Søren G. Nielsen
Slambassinet (Odense): Skægmejse 6 JUV YF UF, Skægmejse 1 R. Evald Mehlsen
Ølundgårds Inddæmning:
Nordisk Lappedykker 1 FU . Ole Bo Olsen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 AD FU. Jens Bækkelund   


            Kirkeugle Karterados Santorini

Lørdag den 21. juni 2015.                                                 Solopgang: 04:38  Solnedgang: 22:01

Keldsnor: Citronvipstjert (SU) 1 F YF K, Gul vipstjert 1 M ( men hun viste sig kun tre gange på 3 timer. heraf de to gange svirrende over græsset i få sek. Den tredje gang en kortvarig tur til rørene og retur. Projektet kører på 15. dag. OS, Morten Müller
Trygglev Nor
:
Skestork 2 R , , Henrik Fjeldsted
Ollerup, Åmosen:
Isfugl 2 FU. Peder Skou  [Apollo Books]
Broholm
: Gråand 1 AD + 3 Pull FU(Om de glubske geder kan lade dem være i fred må de nærmeste dage vise!). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Hallindskoven & Gammel Hestehave: Fiskeørn 1 N. Esben Eriksen
Keldsnor: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3 T R, Havørn 1 AD OF [Ole Sørensen] Strandskade 3 FU, Klyde 2 FU, Lille Præstekrave 1 AD FU, Stor Præstekrave 1 AD FU, Vibe 19 FU T, Brushane 4 M FU, Storspove 2 T R, Sortklire 1 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 1 FU, Gul Vipstjert 1 M YF K,
Citronvipstjert (SU) 1 F YF K. Morten Müller
Keldsnor: Havørn 1 AD OF
,  Citronvipstjert (SU) 1 YF. Ole Sørensen
Keldsnor: Brushane 5 FU, Sortklire 1 FU,
Citronvipstjert (SU) 1 FU. Vibeke Hansen
Keldsnor: Brushane 5 FU, Sortklire 1 FU, Havterne 2 R, Sanglærke 2 FU, Engpiber 2 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 YF K,
Citronvipstjert (SU) 1 YF K, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Tornirisk 2 FU. Søren G. Nielsen
Keldsnor: Brushane 5 FU, Sortklire 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Gulstav Mose: Rørhøg 1 FU. Søren G. Nielsen
Gulstav: Rødrygget Tornskade 2 AD R, Bomlærke 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 OF, Havørn 1 AD R NV. Henrik Mørup-Petersen
Gulstav Østerskov: Ringdue 2 OF, Rødhals 1 TH, Solsort 2 SY, Munk 1 FU, Gransanger 1 SY, Pirol 1 SY, Bogfinke 2 FU. Søren G. Nielsen
Tranekær: Havørn 1 AD OF, Rødstjert 4 JUV R, Rødstjert 2. Jane Ditzel
Gudbjerg: Rød Glente 1 AD OF. Leif Bisschop-Larsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 80 R, Knopsvane 2 YF BR, Knopsvane 11 AD R, Grågås 200 FU, Grågås 350 R, Gravand 16 R, Knarand 55 R, Krikand 18 R, Gråand 40 R, Skeand 20 R, Taffeland 65 R, Troldand 40 R, Hvinand 5 FU, Havørn 2 AD R, Fasan 1 R, Blishøne 130 FU, Strandskade 1 OF, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 1 FU, Lille Præstekrave 1 OF, Vibe 11 R, Brushane 2 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 37 , Svartbag 6 , Fjordterne 12 FU, Ringdue 1 OF, Ringdue 1 SY, Gøg 1 SY, Digesvale 4 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 OF, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Allike 6 OF, Stær 17 OF, Skovspurv 2 FU, Bogfinke 1 SY, Stillits 1 OF, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Svanninge Bakker: Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 2 R, Hættemåge 4 OF, Ringdue 2 FU, Gøg 1 SY, Grønspætte 1 OF, Landsvale 1 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 4 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 OF, Råge 12 FU, Gråkrage 1 OF, Stær 3 FU, Skovspurv 6 R, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 3 OF, Gulspurv 3 SY. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Skarv 24 R, Fiskehejre 6 FU, Knopsvane 8 R, Grågås 59 , Bramgås 2 R, Gravand 12 , Gråand 15 R, Taffeland 13 R, Troldand 13 R, Toppet Skallesluger 1 FU, Blishøne 11 FU, Strandskade 8 , Stor Præstekrave 4 R, Vibe 10 R, Rødben 3 FU, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 66 , Stormmåge 23 , Sølvmåge 2 R, Svartbag 4 R, Havterne 1 FU, Havterne 5 R, Sanglærke 1 R, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 5 FU, Tornsanger 2 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 FU, Stær 2 FU, Skovspurv 2 FU, Skovspurv 1 R, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 2 R. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Grågås 42 R, Gravand 3 R, Gråand 11 FU, Skeand 2 FU, Blishøne 2 FU, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 10 R, Almindelig Ryle 3 FU, Sortklire 4 FU, Rødben 2 FU, Svaleklire 3 FU, Ringdue 1 YF, Gøg 1 TH, Hvid Vipstjert 1 R, Blåhals 1 FU, Rørspurv 1 R. Leif Kristensen
Pederstrup
: Rød Glente 1 OF, Grå Fluesnapper 1 SY. Per Rasmussen
Ørsted: Rød Glente 1 FU. Henrik Kingo Andersen
Langesø Gods + Langesø: Musvåge 1 R, Musvåge 1 TH, Tårnfalk 1 R, Ringdue 5 R, Gøg 1 SY, Skovpiber 1 SY, Jernspurv 2 SY, Rødstjert 1 SY, Solsort 3 R, Solsort 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 6 , Tornsanger 2 AD YF UF, Munk 3 SY, Munk 1 F JUV R, Gransanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, Fuglekonge 2 SY, Sumpmejse 1 SY, Topmejse 1 SY, Sortmejse 2 R, Sortmejse 3 SY, Musvit 7 YF UF, Spætmejse 1 SY, Kragefugl sp. 10 R, Bogfinke 5 R, Bogfinke 5 SY, Grønirisk 10 R, Dompap 2 YF, Gulspurv 3 SY. Evald Mehlsen
Barløse: Rørhøg 1 OF, Gærdesmutte 1 FU. Villy-Erik Schødts
Sønder Åby, enge SV for: Skarv 5 R, Fiskehejre 1 OF, Ederfugl 6 R, Sanglærke 4 OF, Digesvale 50 YF BR, Gærdesanger 2 R, Gråkrage 2 R, Stær 39 OF, Tornirisk 3 R, Rørspurv 2 R. Villy-Erik Schødts


          Solsort       Foto: Poul Brugs Rasmussen

Fredag den 19. juni 2015.                                                 Solopgang: 04:38  Solnedgang: 22:00

Lundeborg, Ny Camping: Solsort 10+ FU (der er mange unger at fodre i disse dage), Splitterne 5 FU. Poul Brugs Rasmussen
Vitsø:
Silkehejre 1 OF (v-ende og til rast i ralgravene.). Morten Müller

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Brændegård Sø (15:50 - 16:40): Skarv 400 YF, Grågås 640 R, Nilgås 3 R, Gravand 20 R, Knarand 110 R, Krikand 70 R, Gråand 40 R, Skeand 140 R, Havørn 1 2K FU (Fangede og druknede en grågås og svømmede med den knap 100 m ind på Skarvøen !), Havørn 1 3K OF, Havørn 2 AD R, Rørhøg 5 OF, Musvåge 9 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 170 R, Strandskade 6 YF, Hættemåge 40 R, Sølvmåge 140 YF, Svartbag 4 YF, Fjordterne 18 R, Ravn 2 OF. AMY, Nis Rattenborg
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård (15:55 - 17:10): Atlingand 1 FU, Strandskade 3 R, Lille Præstekrave 2 FU, Brushane 1 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 11 FU,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 M R (Set fra vejen kort efter ankomst, kortvarigt kl. 1600 og lidt længere kl. 1605, hvorefter den forsvandt. Søgte den efterfølgende 1/2- 3/4 time uden held. Håbede på måske at se flere BH efter tidl konstatering af ynglepar på lokaliteten. Set flot og skarpt i skopet), Rørspurv 1 SY. Søren G. Nielsen
Elmelund: Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 6 YF UF, Blishøne 7 JUV R, Stormmåge 10 R, Ringdue 7 R, Mursejler 2 R, Sanglærke 20 SY, Landsvale 3 R, Bysvale 10 R, Skovpiber 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Nattergal 1 SY, Solsort 2 R, Sivsanger 1 SY, Tornsanger 10 SY, Tornsanger 5 YF UF, Gransanger 3 SY, Husskade 2 R, Kragefugl sp. 30 OF, Bogfinke 4 R, Bogfinke 2 YF K, Tornirisk 16 R, Gulspurv 3 SY. Evald Mehlsen
Mose v/Julsgård: Gråstrubet Lappedykker 2 AD YF UF, Gråstrubet Lappedykker 1 JUV R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 5 , Blishøne 2 AD YF UF, Bysvale 5 R, Sangdrossel 1 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Gransanger 2 R. Evald Mehlsen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Lille Lappedykker 3 YF UF, Lille Lappedykker 2 PUL YF, Gravand 22 PUL YF UF, Rørsanger 6 YF SY. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 4 AD SDR R, Toppet Lappedykker 61 AD SDR R, Gråstrubet Lappedykker 140 AD SDR R,
Nordisk Lappedykker 1 AD SDR R, Sorthalset Lappedykker 27 AD SDR R, Havørn 1 AD R, Stor Præstekrave 4 AD FU, Sortklire 26 AD SDR FU, Rødben 15 FU, Hvidklire 32 FU, Tinksmed 1 FU. Jens Friis-Walsted


              Dværgterne Foto: Leif Kristensen

Torsdag den 18. juni 2015.                                               Solopgang: 04:38  Solnedgang: 22:00

Lindved frugtplantage, Lindved (08:45): Grønspætte 1 R. Lars Andersen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Bredland Skov: Rød Glente 1 YF FU. Per Rasmussen
Kildemose, Ryslinge: Rød Glente 1 OF, Rød Glente 1 OF. Karl Top
Brylle: Rødstjert 1 M R. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Krikand 22 FU, Atlingand 1 FU, Rørhøg 1 M FU, Brushane 4 FU, Sortklire 5 FU, Rødben 9 FU. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 20 R, Nordisk Lappedykker 1 SDR R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Sortklire 6 SDR FU. Henrik Mørup-Petersen
Ølundgårds Inddæmning: Canadagås 40 FU. Henrik Mørup-Petersen
Helnæs Made: Havørn 1 AD FU. Tom Giersing
Bogense: Splitterne 6 OF. Suzette Frydensberg
Gyldensteen: Engsøen: Toppet Lappedykker 64 R, Gråstrubet Lappedykker 159 R, Sorthalset Lappedykker 25 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 9 R, Grågås 330 R, Canadagås 1 R, Bramgås 1 R, Gravand 36 R, Pibeand 16 R, Knarand 8 R, Krikand 65 R, Gråand 247 R, Atlingand 3 R, Skeand 19 R, Blishøne 570 R, Klyde 42 R, Lille Præstekrave 1 AD R, Vibe 33 R, Almindelig Ryle 1 AD SDR R, Brushane 3 , Sortklire 17 AD SDR R, Rødben 8 R, Hvidklire 20 R, Mursejler 7 FU, Digesvale 20 FU, Landsvale 80 FU, Bysvale 15 FU, Hvid Vipstjert 6 R, Kærsanger 1 SY. Jens Friis-Walsted


                Hvid vipstjert   Foto: Poul Brugs Rasmussen

Onsdag den 17. juni 2015.                                               Solopgang: 04:38  Solnedgang: 22:00

Broholm: Hvid vipstjert 2 AD + 3 unger FU. Poul Brugs Rasmussen
Keldsnor:
Citronvipstjert 1 R F (en hvid kat jeg har set flere gange i området, nåede at snige sig alarmerende tæt på vipstjertereden, før det lykkedes mig at skræmme den væk. Ser du denne hvide kat i området så gør ,hvad du kan for at jage den væk !!! Jeg har hængt plakaten op dernede, men traf ikke nogle af naboerne hjemme. Prøver igen senere, jeg vil finde ud af om det er en "huskat" - Katten er sporet til ejeren af jorden!. Morten Müller

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor (14:30 - 17:00):
Citronvipstjert (SU) 1 F YF ( Op mod to timer gik der før den kom til syne, forårsaget af fåreflokkens trasken og gumlen hen igennem yngleområdet. Både Citronen og den gule han var tydeligt ængstelige og flagrede omkring reden. Man kan kun håbe på at reden er uskadt. Tak til Hans Henrik W. for info.) Søren Blanke
Tved: Canadagås 38 NØ. Arne Bruun
Ringe: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Rolsted: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Nordisk Lappedykker 1 R. Jens Bækkelund
Firtalsstrand & Mellemstykket: Toppet Lappedykker 10 R,
Nordisk Lappedykker 1 FU, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Knarand 15 FU, Atlingand 2 FU, Blishøne 145 FU, Vibe 6 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 6 FU, Hættemåge 130 R, Gulbug 1 SY. Dieter Maaszen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 7 R, Gråstrubet Lappedykker 13 R,
Nordisk Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 3 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 39 , Grågås 20 R, Gravand 44 Pibeand 16 R, Knarand 2 R, Krikand 12 R, Gråand 4 R, Atlingand 2 R, Skeand 10 R, Taffeland 2 R, Troldand 32R,
Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 230 R, Strandskade 5 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 25 R, Rødben 8 FU, Stormmåge 40 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 3 R, Mursejler 3 FU, Sanglærke 1 R, Digesvale 12 FU, Landsvale 6 FU, Hvid Vipstjert 6 R, Solsort 2 R, Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Husskade 1 R, Gråkrage 6 R, Stær 50 R, Tornirisk 3 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 5 FU, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 69 FU, Grågås 60 FU, Canadagås 43 FU, Knarand 52 FU, Krikand 47 FU, Skeand 49 FU, Strandskade 30 FU, Klyde 2 FU, Vibe 35 FU, Brushane 1 M FU,
Drosselrørsanger 1 SY. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 8 R, Skarv 4 R, Knopsvane 88 , Grågås 68 , Canadagås 42 R, Gravand 6 R, Pibeand 4 R, Knarand 1 R, Krikand 6 R, Gråand 4 R, Atlingand 1 F R, Skeand 1 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 250 R, Strandskade 18 R, Klyde 5 , Sortklire 2 FU, Svartbag 1 R, Fjordterne/Havterne 2 R, Mursejler 14 FU, Digesvale 4 FU, Bysvale 6 FU, Hvid Vipstjert 1 YF, Stær 50 R, Bogfinke 1 SY. Ella Mikkelsen
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 8 YF BR, Brushane 2 R, Dværgterne 4 R. Jens-Gert Hansen
Føns Vang: Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Knopsvane 12 FU, Grågås 45 R, Gravand 19 FU, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 R, Strandskade 2 R, Mursejler 3 OF, Rørsanger 2 SY, Musvit 2 FU, Bogfinke 2 FU, Gulspurv 2 R. Ole Bo Olsen
Helnæs Made: Skarv 88 R, Fiskehejre 1 FU, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 OF, Knopsvane 28 R, Grågås 29 R, Gravand 27 R, Krikand 1 R, Gråand 8 FU, Skeand 4 FU, Blishøne 2 YF, Strandskade 4 TH, Klyde 2 FU, Vibe 10 R, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 1 SY, Sortklire 2 R, Rødben 4 FU, Hættemåge 2 R, Stormmåge 13 R, Sølvmåge 21 R, Svartbag 4 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 1 FU, Sanglærke 4 SY, Gråkrage 2 FU, Stær 305 FU, Grønirisk 1 R, Tornirisk 2 R. Leif Kristensen
Helnæs, Halen Grågås 5 FU, Gravand 8 R, Gråand 2 R, Strandskade 2 R, Vibe 7 R, Vibe 1 PUL FU, Rødben 2 FU, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R, Havesanger 1 SY, Stær 200 FU. Leif Kristensen   


                 Tornirisk Foto: Poul Brugs Rasmussen

Tirsdag den 15. juni 2015.                                               Solopgang: 04:38  Solnedgang: 21:59

Tange å (06:15-07:00): Gravand 4 FU OF, Fiskehejre 2 FU, Ederfugl 4 AD + 2 Pull, Gulspurv 2 R, Tornirisk 6 FU, Tornsanger 2 FU R, Skovspurv 4 FU R, Stillits 2 FU, Ringdue 6 OF, Dompap 2 FU, Stor flagspætte 1 FU, Gøg 1 SY, Stær 4 FU, Bogfinke 2 FU, Gulspurv 2 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor: Fiskeørn 1 V, Gul Vipstjert 1 M YF,
Citronvipstjert (SU) 1 F YF. Claus Dalskov
Keldsnor: Lille Præstekrave 1 FU, Engpiber 1 FU, Gul Vipstjert 2 FU,
Citronvipstjert (SU) 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Keldsnor: Lille Præstekrave 1 FU,
Citronvipstjert (SU) 1 F R. Kell Grønborg
Keldsnor: Lille Præstekrave 1 FU, Engpiber 2 FU, Gul Vipstjert 2 R,
Citronvipstjert (SU) 1 FU. Ole Bo Olsen
Gulstav: Pirol 2 SY. Kell Grønborg
Gulstav Østerskov: Pirol 1 R. Ole Bo Olsen
Botofte Skovmose: Havørn 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Brændegård Sø: Knopsvane 37 AD R, Grågås 950 R, Lille Præstekrave 1 YF. Jacob Sterup
Ringe: Husrødstjert 1 SY. Per Rasmussen
Ringe: Engpiber 2 R. Palle Bo Larsen
Hjulby Mose: Lille Præstekrave 2 AD R, Sortklire 8 R, Svaleklire 4 R. Jens-Gert Hansen
Knudshoved Færgehavn:
Nordisk Lappedykker 1 FU. Peter Pelle Clausen
Hjulby Mose: Rørspurv 1 R. Peter Pelle Clausen
Hovhave: Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Ringdue 10 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 5 R, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 2 YF UF, Rødhals 2 JUV R, Rødhals 10 SY, Solsort 2 SY, Solsort 5 R, Sangdrossel 1 SY, Kærsanger 1 SY, Tornsanger 1 YF FU, Tornsanger 3 SY, Munk 2 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 2 YF UF, Løvsanger 2 JUV R, Løvsanger 1 SY, Fuglekonge 2 SY, Sortmejse 1 SY, Gråkrage 3 R, Ravn 2 YF FU, Ravn 4 JUV R, Bogfinke 4 SY, Bogfinke 2 YF K, Gulspurv 2 SY. Evald Mehlsen
Langesø Gods + Langesø: Sumpmejse 2 YF UF, Sumpmejse 3 JUV R, Musvit 10 YF UF. Evald Mehlsen
Stavids Å (Vej 335 til Bredbjerg): Lille Gråsisken 3 R. Evald Mehlsen
Ølundgårds Inddæmning:
Nordisk Lappedykker 1 FU. Sten Pedersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Canadagås 45 R. Sten Pedersen
Helnæs, Klinteskov: Havørn 1 OF. Tom Giersing
Gyldensteen: Engsøen: Toppet Lappedykker 66 R, Gråstrubet Lappedykker 138 R, Sorthalset Lappedykker 33 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 310 R, Knarand 8 R, Krikand 215 R, Atlingand 4 R, Skeand 10 R, Hvinand 9 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 M R, Klyde 40 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 35 R, Sortklire 3 AD SDR R, Rødben 5 R, Hvidklire 13 R. Jens Friis-Walsted


                Stormmåge Foto: Poul Brugs Rasmussen

Mandag den 14. juni 2015.                                               Solopgang: 04:38  Solnedgang: 21:59

Ollerup, Åmosen: Havørn 1 OF, Rørhøg 1 OF, Musvåge 1 OF. Peder Skou  [Apollo Books]
Lindholm (Nyborg)
: Stormmåger 4 Par + 3 Pull, Vibe 1 FU, Husrødstjert 2 FU, Splitterne 2 FU. Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Tvede Skov: Rørhøg 1 M FU. Christian Glahder
Havet ud for Keldsnor: Ederfugl 500 FU, Sølvmåge 30 R, Svartbag 4 R. Christian Glahder
Keldsnor: Skarv 60 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 22 R, Knopsvane 6 YF UF, Grågås 75 R, Grågås 13 YF UF, Gravand 10 R, Gravand 12 YF UF, Krikand 7 R, Gråand 15 R, Havørn 2 AD FU , Blishøne 48 R, Strandskade 4 R, Vibe 9 R, Vibe 2 YF UF, Hættemåge 4 R, Fjordterne 1 FU, Mursejler 6 FU, Sanglærke 7 R, Digesvale 25 FU, Bysvale 30 FU, Engpiber 3 FU, Engpiber 1 SY, Gul Vipstjert 2 R, Gul Vipstjert 1 M YF,
Citronvipstjert (SU) 1 F AD YF BR , Hvid Vipstjert 3 FU, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gråkrage 6 R, Stær 75 FU, Tornirisk 5 R. Christian Glahder
Ulbølle: Natugle 3 1K R. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 10 FU, Skarv 45 FU, Knopsvane 15 FU, Grågås 250 FU, Gravand 8 FU, Havørn 3 OF, Rørhøg 2 OF, Musvåge 3 OF, Blishøne 150 FU, Digesvale 20 OF, Landsvale 25 OF, Ravn 1 FU. Torkil Werner Jørgensen 
Espeskov v/Havndrup: Duehøg 2 YF UR, Grå Fluesnapper 2 YF TH. Per Rasmussen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Stor Præstekrave 2 FU, Brushane 1 FU, Sortklire 6 FU, Rødben 12 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 1 FU. Søren G. Nielsen
Ferritslev: Rød Glente 1 FU. Else Klint
Odense Å(fra Dalumvej-Åsum): Grå Fluesnapper 1 R. Evald Mehlsen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 1 FU,
Nordisk Lappedykker 1 FU, Sorthalset Lappedykker 12 FU. Leif Kristensen 
Gamtofte: Rørhøg 1 FU, Blishøne 8 YF, Lille Præstekrave 1 R, Sanglærke 3 FU,  Landsvale 8 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Tornsanger 3 SY, Stillits 2 R. Kirsten Pedersen
Knudshoved Færgehavn:
Nordisk Lappedykker 1 SDR R. Jens-Gert Hansen
Knudshoved Færgehavn:
Nordisk Lappedykker 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Knudshoved Færgehavn:
Nordisk Lappedykker 1 FU. Søren Blanke
Knudshoved Færgehavn: Fiskehejre 1 R, Toppet Skallesluger 3 R, Sølvmåge 1 R, Splitterne 2 FU, Havterne 2 FU, Husskade 1 1K OF. Christian Glahder
Østerø Sø (Knudshoved): Fiskehejre 7 R, Klyde 14 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 12 R, Sortklire 3 R, Rødben 2 R, Fjordterne 4 R. Søren Blanke
Gyldensteen: Engsøen: Toppet Lappedykker 64 R, Gråstrubet Lappedykker 147 R, Sorthalset Lappedykker 35 R, Fiskehejre 10 FU, Knopsvane 48 R, Grågås 335 R, Gravand 15 R, Pibeand 2 R, Knarand 2 R, Krikand 35 R, Gråand 20 R, Atlingand 1 R, Skeand 6 R, Taffeland 23 R, Troldand 51 R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 OF, Blishøne 470 R, Klyde 48 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 7 R, Sortklire 6 R, Rødben 2 R, Hvidklire 26 R, Hættemåge 170 R, Stormmåge 20 R, Splitterne 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 27 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 7 R, Grågås 385 R, Gravand 5 R, Gråand 13 R, Ederfugl 145 R, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 13 R, Rørhøg 2 FU, Blishøne 11 R, Strandskade 12 R, Klyde 13 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 2 R, Storspove 13 R, Rødben 2 R, Hættemåge 13 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 320 R, Havterne 89 R, Digesvale 2 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Knopsvane 10 R, Grågås 6 R, Canadagås 1 FU, Bramgås 1 R, Gråand 1 R, Toppet Skallesluger 1 R, Strandskade 1 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 86 R, Sanglærke 4 R, Gråkrage 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 4 R, Grågås 30 R, Gravand 23 R, Krikand 1 R, Gråand 2 R, Atlingand 1 R, Skeand 3 R, Taffeland 10 R, Blishøne 2 R, Strandskade 35 R, Klyde 34 R, Stor Præstekrave 1 R, Lille Kobbersneppe 23 R, Storspove 16 R, Rødben 5 R, Stormmåge 19 R, Havterne 3 R, Sanglærke 1 SY, Rørspurv 1 SY. Jens Bækkelund 


           Nordisk lappedykker Fot: Poul Brugs Rasmussen

Søndag den 14. juni 2015.                                               Solopgang: 04:38  Solnedgang: 21:58

Keldsnor: Mosehornugle 1 R, Citronvipstjert (SU) 1 F R. (pga. stærk vind knap så medgørlig. Den har de sidste dage været ude på et par længere flyveture, men det ser stadig ud som om projektet kører !!. Mortem Müller + 3
Ollerup, Åmosen: Isfugl 1 R. Peder Skou  [Apollo Books]
Tange å (06:30): Havterne 2 FU, Tornirisk 8 FU, Rørsanger 2 FU, Tornsanger 2, Gærdesanger 1 SY, Knopsvane 15 FU, Gøg 1 SY OF, Rørspurv 1 R, Stær 6 FU, Hvid vipstjert 2 FU, Gravand 4 FU, Fiskehejre 2 R, Skarv 6 R, Fasan 2 FU, Gråkrage 1 R, Hare- killing 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Knudshoved, det inderste bassin ved ”Monarch” (15:45):
Nordisk lappedykker 1 FU. Ole Hansen. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor: Canadagås 2 R, Pibeand 4 R, Rørhøg 2 YF, Vibe 15 R, Storspove 5 SV, Hvidklire 1 R, Splitterne 1 R, Fjordterne 4 R,
Citronvipstjert (SU) 1 F R. Ole Goldschmidt
Keldsnor:
Citronvipstjert (SU) 1 F FU. Eva Foss Henriksen
Klise Nor: Grågås 45 R, Taffeland 4 R, Tinksmed 1 R, Fjordterne 2 R, Digesvale 120 R, Kærsanger 1 R, Rørsanger 2 R, Skægmejse 2 R. Ole Goldschmidt
Rørsløkke Mose: Rørhøg 2 YF. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 7 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 94 R, Rørdrum 1 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 44 R, Grågås 100 R, Gravand 12 R, Knarand 17 R, Gråand 16 R,  Skeand 5 R, Troldand 22 R, Vandrikse 2 R, Blishøne 125 R, Strandskade 2 R, Klyde 1 R, Vibe 56 R, Brushane 2 R, Rødben 4 R, Svaleklire 3 R, Svartbag 3 R, Rovterne 1 R, Fjordterne 6 R, Dværgterne 1 R, Gøg 1 R, Mursejler 30 R, Sanglærke 4 R, Digesvale 120 R, Bysvale 6 R, Engpiber 4 R, Rørsanger 2 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 2 R, Skægmejse 3 R, Ravn 3 OF, Stillits 1 R, Rørspurv 5 R. Ole Goldschmidt
Dagsmosen: Rørhøg 2 YF. Ole Goldschmidt
Langholmshoved v/Marstal: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 R, Stenvender 1 R, Sildemåge 3 AD YF, Sølvmåge 130 AD YF, Svartbag 6 AD YF. Jacob Sterup
Langholmshoved v/Marstal: Rødstrubet Lom 6 R, Knopsvane 2 R, Grågås 2 R, Toppet Skallesluger 12 R, Klyde 6 R, Rødben 2 R, Stormmåge 20 R, Sildemåge 2 R, Sølvmåge 200 R, Svartbag 45 R. Ole Goldschmidt
Storeholm + Havet omkr. (KA44): Fiskehejre 2 R, Knopsvane 14 2K+ R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Gravand 46 AD R, Gravand 13 , Krikand 1 M R, Gråand 50 2K+ R, Skeand 4 , Toppet Skallesluger 5 2K+ R, Strandskade 38 2K+ FU, Strandskade 9 , Klyde 108 , Stor Præstekrave 4 AD YF, Strandhjejle 1 FU, Vibe 2 R, Lille Kobbersneppe 1 FU, Rødben 10 AD YF, Svartbag 5 , Splitterne 1 AD R, Havterne 75 YF, Dværgterne 7 AD YF, Gul Vipstjert 3 YF, Stær 130 FU, Rørspurv 1 M YF. Jacob Sterup
Sollerup: Skarv 18 OF, Duehøg 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Trane 1 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 1 SY, Digesvale 2 FU, Landsvale 6 YF BR, Bysvale 6 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Rødhals 1 SY, Nattergal 1 YF K, Solsort 1 SY, Tornsanger 2 R, Løvsanger 1 R, Sumpmejse 5 YF UF, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 YF UF, Rødrygget Tornskade 1 R, Husskade 1 R, Gråkrage 9 R, Stær 11 OF, Stillits 1 OF, Tornirisk 1 OF, Lille Gråsisken 3 SY, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Åsø Skov: Duehøg 1 OF, Musvåge 1 R, Ringdue 7 OF, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 2 FU, Skovpiber 2 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 3 R, Sangdrossel 4 R, Tornsanger 3 SY, Munk 1 R, Gransanger 1 SY, Musvit 2 R, Rødrygget Tornskade 1 M YF FU, Bogfinke 1 R, Gulspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Åsø Strand: Rørhøg 2 YF, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Kildemose, Ryslinge: Rød Glente 1 OF. Karl Top
Kobbermosen v/Lykkesholm: Rød Glente 3 OF, Musvåge 2 R. Palle Bo Larsen 
Lykkesholm: Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY. Palle Bo Larsen
Magelund Voldsted og Gammelbæk: Hvepsevåge 1 R, Huldue 1 R. Palle Bo Larsen
Ølundgårds Inddæmning:
Nordisk Lappedykker 1 FU . Anders Nielsen
Ølundgårds Inddæmning (10:00 - 11:00):
Nordisk Lappedykker 1 R (I perioder helt tæt på asfaltvejen). Kresten Madsen
Røjle Klint: Tårnfalk 1 FU, Agerhøne 1 R, Rødrygget Tornskade 2 R. Erik Busk

Ebberup: Vibe 5 YF AA, Gul Vipstjert 2 R. Thomas Kampmann
Hagenskov Slotsmølle: Gråand 2 R, Hvepsevåge 1 R, Rørhøg 1 R, Musvåge 1 R, Skovsneppe 1 YF TH, Bysvale 15 FU, Nattergal 0 R, Gråkrage 1 R, Stær 30 R, Bogfinke 3 R, Stillits 2 R, Dompap 2 R. Thomas Kampmann
Skåstrup Strand Sommerhusområde: Tornirisk 5 YF UF. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Fiskeørn 1 NØ. Jens Kristian Holm


             Sølvmåge

Lørdag den 13. juni 2015.                                               Solopgang: 04:38  Solnedgang: 21:57

Keldsnor: Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 M FU , Citronvipstjert (SU) 1 F FU . Henrik Fjeldsted
Nørreballe Nor: Havørn 1 R, Gøg 1 R , Rørdrum 1 R (Så rørdrummen 3 gange ved pumpehuset), Halemejse 1 R , Rørsanger 1 R, Rørspurv 1 R. Henrik Fjeldsted
Nørreballe Nor (16:18): Rovterne 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Tange å
(06:15): Tornirisk 6 FU R, Gulspurv 4 FU, Bogfinke 4 FU, Stillits 2 FU, Digesvale 8 FU R, Stor flagspætte 1 FU, Rådyr 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov) (08:01): Hedelærke 1 SY (Set og hørt med sangflugt. Niels Bomholt + 13 DOF fuglestemmekursus, Børge Langkilde Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Skovsbo v/Svendborg: Canadagås 10 N. Niels Andersen
Keldsnor: Rørhøg 1 M FU, Stor Præstekrave 2 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 M FU,
Citronvipstjert (SU) 1 F FU, Hvid Vipstjert 8 R, Tornirisk 4 R. Jesper Jørgensen
Keldsnor: Gul Vipstjert 1 R,
Citronvipstjert (SU) 1 F R . Stefan Andersen
Keldsnor: Krikand 3 R, Ederfugl 50 R, Rørhøg 1 F FU, Strandskade 2 YF K, Stor Præstekrave 2 YF K, Digesvale 10 FU, Bysvale 20 YF B,
Citronvipstjert (SU) 1 F FU , Rørsanger 1 SY, Skovspurv 15 FU, Tornirisk 5 FU. Jesper Johannes Madsen
Keldsnor:
Citronvipstjert (SU) 1 F FU. Jesper Schade
Keldsnor:
Citronvipstjert (SU) 1 F FU . Tonny Papillon
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 R, Rovterne 1 AD FU. Henrik Mørup-Petersen
Tullebølle
: Ravn 6 OF. Hans-Henrik Wienberg
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 170 R, Knopsvane 21 AD R, Knopsvane 2 YF BR, Grågås 600 R, Canadagås 6 R, Gravand 16 , Pibeand 1 M R, Knarand 9 R, Krikand 16 R, Gråand 20 R, Skeand 25 FU, Taffeland 15 R, Troldand 23 R, Hvinand 3 FU, Rørhøg 1 M FU, Fasan 1 R, Fasan 1 FU, Blishøne 110 FU, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 7 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 16 , Svartbag 4 , Fjordterne 4 FU, Ringdue 1 SY, Ringdue 1 FU, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 4 FU, Bysvale 8 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Musvit 1 OF, Musvit 1 SY, Allike 2 OF, Gråkrage 4 R, Ravn 2 OF, Stær 1 R, Gråspurv/Skovspurv 3 R, Bogfinke 2 SY, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Sorthalset Lappedykker 2 R, Grågås 400 R,Skeand 16 FU. Carsten Skou
Jordløse By:
Ravn 132 FU (Talt fra 1 obs sted og kun R fugle. Mange set flyve længere væk ikke talt med. Mange ung fugle). Kirsten Pedersen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 3 R, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 5 R, Hedelærke 1 SY,  Sanglærke 1 SY, Landsvale 1 OF, Skovpiber 2 SY, Rødhals 1 R, Solsort 9 FU, Sangdrossel 4 FU, Misteldrossel 5 FU, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Musvit 2 R, Træløber 4 FU, Skovskade 1 R, Gråkrage 10 R, Bogfinke 2 R, Lille Korsnæb 3 R, Gulspurv 11 R. Niels Bomholt Jensen
Svanninge Bakker: Stor Flagspætte 2 FU, Skovpiber 2 R, Rødstjert 1 SY, Solsort 6 FU, Sangdrossel 2 FU, Tornsanger 2 SY, Musvit 1 FU, Spætmejse 3 FU, Korttået Træløber 1 SY, Bogfinke 2 R, Gulspurv 3 R. Niels Bomholt Jensen
Svanninge Bakker: Skovpiber 2 FU. Helle Suadicani
Bøjden Nor: Skarv 36 R, Grågås 68 R, Gravand 6 YF UF, Gravand 8 PUL FU, Strandskade 5 FU, Stor Præstekrave 5 YF UF, Stor Præstekrave 1 PUL FU, Rødben 7 FU, Havterne 5 FU, Ringdue 2 FU, Bysvale 3 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Solsort 1 FU, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 3 SY, Gransanger 2 SY, Bogfinke 2 SY, Stillits 2 FU. Helle Suadicani
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Sortklire 1 FU, Rødben 7 FU. Helle Suadicani
Søeng/Odense Å ved Onsebakke: Rørhøg 1 FU. Helle Suadicani 
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Hedelærke 1 SY. Kirsten Pedersen
Lykkesholm: Natugle 1 YF UF. Palle Bo Larsen
Nyløkke v/Ørbæklunde: Natugle 1 YF UF. Palle Bo Larsen
Præsteskov/Nyhave (Ørbæk): Natugle 1 YF UF. Palle Bo Larsen
Strarup Skov: Natugle 2 PUL R. Palle Bo Larsen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 37 R, Fiskehejre 5 R, Grågås 32 FU, Gravand 25 YF UR, Gråand 4 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Strandskade 4 YF AA, Klyde 16 YF BR, Stor Præstekrave 15 YF AA, Vibe 19 FU, Rødben 2 YF AA, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 11 R, Fjordterne 5 FU, Dværgterne 2 YF P, Tyrkerdue 2 FU, Rødstjert 1 YF FU, Solsort 3 YF FU, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 6 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 6 YF FU, Løvsanger 2 SY, Halemejse 9 YF UR, Gråkrage 6 FU, Stær 23 FU, Bogfinke 3 SY, Grønirisk 4 YF FU, Tornirisk 4 YF FU, Gulspurv 2 YF FU, Rørspurv 6 YF FU. Kurt Kaack Hansen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 1 SY, Toppet Lappedykker 20 R, Gråstrubet Lappedykker 10 FU,
Nordisk Lappedykker 1 SDR FU , Sorthalset Lappedykker 6 FU, Knarand 4 FU, Vandrikse 1 SY, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Sivsanger 2 SY, Drosselrørsanger 1 SY . Jesper Johannes Madsen
Ølundgårds Inddæmning:
Nordisk Lappedykker 1 FU, Drosselrørsanger 1 FU. Vibeke Hansen
Fjordmarken: Svaleklire 1 R. Kresten Madsen
Harndrup: Nattergal 2 SY, Kærsanger 1 SY. Jens Friis-Walsted
Neverkær: Dobbeltbekkasin 1 TH, Nattergal 7 SY, Kærsanger 2 SY. Jens Friis-Walsted
Paddesø: Natugle 2 R. Jens Friis-Walsted
Soldatermade: Kærsanger 1 SY. Thomas Kampmann
Soldatermade: Vandrikse 1 SY, Kærsanger 1 SY. Thomas Kampmann
Hagenskov Slotsmølle: Fiskehejre 1 FU, Gravand 1 R, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 3 YF, Ringdue 3 SY, Tyrkerdue 2 R, Gøg 2 SY, Stor Flagspætte 2 YF UF, Landsvale 2 FU, Gærdesmutte 3 YF UF, Jernspurv 2 SY, Rødhals 1 SY, Rødstjert 1 SY, Solsort 4 SY, Sangdrossel 3 SY, Gærdesanger 2 YF BR, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 3 SY, Gransanger 2 SY, Grå Fluesnapper 2 FU, Halemejse 5 YF UF, Sumpmejse 5 YF UF, Blåmejse 4 YF UF, Musvit 3 YF UF, Spætmejse 2 FU, Korttået Træløber 1 SY, Skovskade 1 FU, Ravn 1 R, Grønirisk 2 SY, Gulspurv 1 SY. Thomas Kampmann


           Svartbag unge

Fredag den 12. juni 2015.                                               Solopgang: 04:39  Solnedgang: 21:57

Kirkeby: Digesvaler 25 YP (Jeg har lige været oppe ved Kirkeby. I svinget hvor Vævervej bliver til Nørregårdsvej ligger der en stor bunke muldjord 150 m vest for svinget. Der er gravet noget af jorden væk igen så der er en lodret flade, hvori der er ca. 25 digesvalehuller. Der var heftig flyvning ind og ud. Peder Skou  [Apollo Books]
Tange å (06:30): Tornirisk 6 FU, Tornsanger 4 FU, Gærdesanger 2 FU, Stillits 2 FU, Gøg 1 OF, Ederfugl 7 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Grasten Fredskov: Grønspætte 1 F R. Arne Bruun
Kidholm v/Thurø: Knarand 5 R, Ederfugl 26 R, Strandskade 4 R, Havterne 2 R. Arne Bruun
Kirkebyskovene: Løvehave, Troldekrog m.m.: Skovsneppe 8 OF, Sangdrossel 5 SY. Niels Andersen
Åmosen v/Ollerup: Skovsneppe 1 OF, Nattergal 2 SY, Rørsanger 3 SY. Niels Andersen
Keldsnor: Havørn 1 1K+ OF,
Citronvipstjert (SU) 1 F FU. Martin Strømkjær
Gulstav Mose: Rørhøg 3 S. Claus Dalskov
Sandholt: Rørhøg 1 FU. Leif Kristensen
Høje Ris (Sønderhave): Ringdue 6 R, Gøg 1 SY, Skovpiber 1 SY, Gærdesmutte 3 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 3 SY, Solsort 8 FU, Sangdrossel 3 SY, Gulbug 2 SY, Munk 4 YF K, Gransanger 7 SY, Sumpmejse 6 YF UF, Bogfinke 3 SY. Niels Bomholt Jensen
Sollerup: Rørhøg 1 FU. Leif Kristensen 
Kølstrup: Grønspætte 1 R. Evald Mehlsen
Ladby: Gulbug 1 SY. Evald Mehlsen
Lundsgård (m/Holmeskov & Tværbæk Lund): Stor Flagspætte 2 YF UR, Grå Fluesnapper 1 R. Evald Mehlsen Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Jernspurv 1 YF K, Solsort 1 YF FU, Munk 1 YF UF, Munk 2 JUV R, Grå Fluesnapper 1 YF FU, Blåmejse 5 YF UF, Musvit 5 YF UF, Kernebider 2 R,
Revninge: Bomlærke 1 R, Bomlærke 2 SY, Gul Vipstjert 2 R. Evald Mehlsen
Scheelenborg Skov + Gods: Fasan 2 R, Blishøne 2 YF UF, Blishøne 2 JUV R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 2 SY, Gulbug 2 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 2 YF UF, Blåmejse 5 JUV R, Bogfinke 5 SY, Bogfinke 1 YF UF, Bogfinke 2 JUV R, Stillits 1 SY. Evald Mehlsen
Scheelenborg: Noret: Rødrygget Tornskade 2 YF BR, Stillits 2 R. Evald Mehlsen
Hersnap: Rørhøg 1 FU. Evald Mehlsen
Tårup Inddæmmede Strand: Rørhøg 1 F FU, Tornsanger 1 YF FU. Evald Mehlsen Vestermade: Bomlærke 1 SY. Evald Mehlsen
Østergård-Hovedgård:
Grå Fluesnapper 1 SY. Evald Mehlsen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 69 R, Grågås 36 R, Gravand 2 R, Gravand 2 YF, Gravand 5 PUL FU, Klyde 5 R, Klyde 2 YF, Stor Præstekrave 5 R, Rødben 3 R, Dværgterne 2 R, Digesvale 29 R, Hvid Vipstjert 3 FU T, Tornsanger 2 SY, Grønirisk 1 R. Leif Kristensen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 7 R,
Nordisk Lappedykker 1 SDR R , Sorthalset Lappedykker 6 R, Fiskehejre 5 R, Pibeand 4 R, Knarand 4 R, Atlingand 2 M R, Skeand 58 R, Toppet Skallesluger 2 F R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 350 R, Klyde 1 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Splitterne 1 R, Stor Flagspætte 1 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning:
Nordisk Lappedykker 1 FU , Sorthalset Lappedykker 6 FU,  Knarand 4 FU , Grønbenet Rørhøne 1 FU, Rørsanger 4 FU. Ole Bo Olsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 7 R, Sorthalset Lappedykker 4 FU. Ella Mikkelsen
Helnæs Made: Havørn 1 AD OF. Tom Giersing 
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 58 R, Gråstrubet Lappedykker 168 R, Sorthalset Lappedykker 21 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 47 R, Pibeand 3 R, Knarand 3 R, Krikand 12 R, Gråand 39 R, Atlingand 6 R, Skeand 22 R, Taffeland 12 R, Troldand 27 R, Blishøne 200 R, Klyde 36 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 15 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 4 R, Hvidklire 4 R. Jens Friis-Walsted
Gyldensteen: Langø: Canadagås 5 FU,
Gyldensteen: Langø: Bramgås 1 FU. Ole Bo Olsen
Dræet: Gulbug 1 SY, Stær 200 FU. Jens Bækkelund 


            Drosselrørsanger

Torsdag den 11. juni 2015.                                               Solopgang: 04:39  Solnedgang: 21:56

Dovns Klint (15:15): Steppeørn 1 SØ. (trak ud over havet mod SØ). Søren Bøgelund
Keldsnor
(07:03):
Citronvipstjert 1 F. Peter Hartoft-Jacobsen
Grusgrave v/Sellebjerg Skov: Rørhøg 1 FU
Tange å: Halemejse 8 FU ( 2 AD + 6 Unger) (En hel fornøjes at iagttage med hvilken iver de for rundt i den gamle Pil på jagt efter føde – der var fart på). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor:
Citronvipstjert (SU) 1 F FU. Sven Bødker
Keldsnor:
Citronvipstjert (SU) 1 F FU. Kirsten Pedersen
Keldsnor:
Citronvipstjert (SU) 1 F FU. Ole Bo Olsen
Keldsnor:
Citronvipstjert (SU) 1 F FU. Kirsten Pedersen
Keldsnor: Fiskehejre 6 R, Stor Skallesluger 1 M R, Dværgterne 1 OF, Sanglærke 3 R, Digesvale 8 FU, Landsvale 8 FU, Bysvale 30 FU, Gul Vipstjert 1 FU,
Citronvipstjert (SU) 1 F FU , Hvid Vipstjert 2 FU. Ella Mikkelsen
Keldsnor:
Citronvipstjert (SU) 1 FU . Ole Bo Olsen
Keldsnor: Strandhjejle 1 SDR FU, Gul Vipstjert 1 M FU,
Citronvipstjert (SU) 1 F FU. Michael Larsen Hansen
Keldsnor:
Citronvipstjert (SU) 1 R . Uffe Musse Rasmussen
Gulstav Mose: Canadagås 1 R, Musvåge 1 FU, Fjordterne 1 FU, Gøg 1 SY, Sivsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY. Michael Larsen Hansen
Dovns Klint: Fiskehejre 2 OF, Digesvale 20 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Tornsanger 2 SY, Ravn 2 OF, Tornirisk 4 OF. Ella Mikkelsen
Gulstav: Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 M FU, Gøg 2 R, Stær 30 FU. Ella Mikkelsen
Klæsø Nor: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 7 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Pibeand 2 M R, Skeand 2 , Taffeland 8 R, Rødben 1 R, Fjordterne/Havterne 2 OF, Rørsanger 4 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Snaremose Sø: Rørhøg 2 M OF, Trane 1 FU, Gøg 1 SY. Ella Mikkelsen
Strynø: Rødstjert 1 FU, Grå Fluesnapper 1 FU, Grå Fluesnapper 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Tullebølle: Rødstjert 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Snarup: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Bukkerup Kohave: Musvåge 3 R, Mursejler 3 OF, Stor Flagspætte 1 YF BR, Landsvale 2 OF, Skovpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 1 OF, Rødhals 1 YF UF, Solsort 2 FU, Munk 1 SY, Gransanger 2 YF FU, Løvsanger 1 SY, Fuglekonge 2 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY, Grå Fluesnapper 1 R, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 1 YF BR, Spætmejse 4 YF UF, Bogfinke 4 SY. Niels Bomholt Jensen  
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Musvåge 1 OF, Huldue 1 SY, Ringdue 9 R, Gøg 1 R, Landsvale 3 FU, Bysvale 1 FU, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 R, Solsort 8 FU, Sangdrossel 2 R, Gulbug 1 R, Munk 1 SY, Gransanger 6 YF UF, Løvsanger 1 SY, Sumpmejse 4 YF UF, Træløber 1 FU, Allike 5 OF, Gråkrage 2 R, Stær 3 OF, Skovspurv 3 R, Bogfinke 8 SY, Tornirisk 1 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 5 R, Grågås 8 R, Gravand 8 R, Gråand 8 FU, Blishøne 12 FU, Rødben 2 FU, Hættemåge 1 R, Stormmåge 2 R, Mursejler 3 FU, Nattergal 1 SY, Solsort 1 SY, Tornsanger 1 SY. Leif Kristensen 
Dømmestrup, Nørre Lyndelse (06:50 - 07:20):
Hærfugl 1 R Anne Veber Døssing
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 88 R, Fiskehejre 5 R, Gravand 3 FU, Troldand 2 FU, Toppet Skallesluger 8 R, Strandskade 2 FU, Klyde 5 FU, Klyde 2 YF BR, Stor Præstekrave 14 FU, Brushane 1 M FU, Rødben 4 FU, Sølvmåge 28 R, Havterne 4 FU, Dværgterne 1 FU, Tejst 3 FU, Grønspætte 1 SY, Hvid Vipstjert 2 FU, Jernspurv 1 SY, Solsort 5 FU, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 FU, Gransanger 2 SY, Musvit 1 SY, Husskade 1 FU, Stær 40 FU, Grønirisk 3 SY, Tornirisk 2 FU, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 3 FU. Helle Suadicani
Hjulby Sø: Gravand 3 FU, Fasan 1 FU, Fjordterne/Havterne 2 FU, Gøg 1 FU, Isfugl 1 OF, Nattergal 4 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 4 SY, Gransanger 4 SY, Løvsanger 2 SY, Musvit 2 SY, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 2 FU, Rørspurv 3 SY. Helle Suadicani
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Nordisk Lappedykker 1 M FU. Kell Grønborg
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Nordisk Lappedykker 1 AD SDR R, Sorthalset Lappedykker 4 AD R, Atlingand 2 R. Tim Andersen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Nordisk Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 4 R. Per Damsgaard-Sørensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Toppet Lappedykker 4 R,
Nordisk Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 1 R. Uffe Musse Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Nordisk Lappedykker 1 SDR FU. Michael Larsen Hansen
Ølundgårds Inddæmning
: Sorthalset Lappedykker 10 AD R, Atlingand 2 BR R,
Drosselrørsanger 1 SY. Tim Andersen
Ølundgårds Inddæmning: Rørsanger 2 SY,
Drosselrørsanger 1 SY. Per Damsgaard-Sørensen 
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Løvsanger 1 YF FU, Grå Fluesnapper 1 FU, Halemejse 5 JUV YF UF, Spætmejse 2 JUV YF UF, Gråspurv 8 YF UF. Evald Mehlsen
Søndersø (Nordfyn): Ringdue 2 R, Mursejler 4 OF, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 2 YF TH, Skovspurv 4 R, Bogfinke 1 SY. Anders Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 AD FU, Sortklire 1 FU. Jens Bækkelund


           

Onsdag den 10. juni 2015.                                               Solopgang: 04:40  Solnedgang: 21:55

Keldsnor (11:25): Citronvipstjert 1 R. Hans Kurt Øksnebjerg Larsen, (Gul vipstjert 1 M ). Jane Ditzel, Svend Anker Schwebs
Kirkeby kirke (21:25):
Hvid stork 1 R  
Tørvelong
(08:25):
Hvid stork 1 OF (i retning Ollerup). Niels Riis
Hesselagergård
: Tårnfalk 3 Pull. Poul Brugs Rasmussen
Ejendom ved Broholm: Tårnfalk 2 Pull. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Rødme Svinehaver:
Hvid Stork 1 SØ. Niels Riis
Keldsnor: Skarv 65 R, Knopsvane 20 R, Gråand 8 R, Sanglærke 1 R, Digesvale 15 R, Landsvale 9 R, Bysvale 12 R, Gul Vipstjert 1 R,
Citronvipstjert (SU) 1 FU, Hvid Vipstjert 1 R. Svend Anker Schwebs
Gulstav: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 8 R, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 4 R, Grågås 90 R, Ederfugl 9 Ø, Rørhøg 1 OF, Blishøne 11 YF UF, Strandskade 1 R, Klyde 1 V, Vibe 1 OF, Svaleklire1 T R, Hættemåge 1 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 1 FU, Gøg 2 R, Digesvale 20 FU, Landsvale 4 FU, Engpiber 3 SY, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 3 SY, Sangdrossel 3 R, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 2 R, Tornsanger 12 SY, Havesanger 1 SY, Munk 4 YF UF, Gransanger 1 R, Grå Fluesnapper 2 FU, Skægmejse 2 T FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 4 FU, Rødrygget Tornskade 2 M FU, Husskade 1 FU, Råge 20 FU, Gråkrage 4 FU, Stær 30 FU, Bogfinke 5 R, Stillits 1 FU, Tornirisk 1 FU, Gulspurv 3 R, Rørspurv 2 YF FU, Bomlærke 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Hjortholm (Eskebjerghave): Ringdue 2 R, Mursejler 8 OF, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 1 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødstjert 1 SY, Solsort 1 R, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 R, Munk 1 R, Gransanger 1 SY, Fuglekonge 1 YF FU, Bogfinke 4 YF P, Grønirisk 2 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Tullebølle: Gulbug 1 SY, Dompap 2 FU. Hans-Henrik Wienberg
Vester Stigtehave: Korttået Træløber 2 SY. Steen E. Jensen
Strynø: Kærsanger 1 TH. Stig Rubæk
Ringe: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Sibirien: Bomlærke 1 TH. Søren Louis Rasmussen
Hillerslev
: Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å)
: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Helnæs Made
:
Sølvhejre 1 FU . Tom Giersing
Søndersø (Nordfyn): Ringdue 2 R, Tyrkerdue 2 OF, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 YF FU, Husskade 2 R, Skovspurv 3 R. Anders Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 2 FU,
Rødhovedet And 2 M EKL FU, Taffeland 14 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning:
Nordisk Lappedykker 1 FU, Sorthalset Lappedykker 5 FU, Knarand 5 FU, Skeand 20 FU T, Musvåge 1 FU, Blishøne 210 FU, Vibe 9 FU. Dieter Maaszen
Tørresø: Sildemåge 7 FU. Kresten Madsen
Flyvesandet: Grønspætte 1 SY. Kresten Madsen
Gyldensteen: Engsøen: Toppet Lappedykker 53 R, Gråstrubet Lappedykker 146 R,
Nordisk Lappedykker 1 AD SDR R, Sorthalset Lappedykker 17 R, Krikand 90 R, Atlingand 8 R, Skeand 55 R, Hvinand 5 R, Havørn 1 AD R, Klyde 40 R. Jens Friis-Walsted
Gyldensteen: Langø: Klyde 1 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 11 R, Kærsanger 1 SY, Gulbug 1 R. Jens Friis-Walsted
Gyldensteen: Langø Plantage: Kærsanger 4 SY, Gulbug 1 R, Ravn 1 R, Kernebider 2 R. Jens Friis-Walsted


  DOF's aktuelle nyhedsbrev d 3/06 - 2015:
             Storken sulter om sommeren i Danmark
             Valgkamp for naturen på sociale medier
             VIDEO Sortspætte fodrer unger


            

Tirsdag den 9. juni 2015.                                               Solopgang: 04:40  Solnedgang: 21:54

Gulstav Mose (12:45): Biæder 11 S, Lærkefalk 2 FU, Rød Glente 3 S. Bodil Rytter, Claus Dalskov, Søren Bøgelund, Hans Rytter + 2
Keldsnor:
Citronvipstjert (SU) 1 F FU (Tirsdag Keldsnor - Citronvipstjert pp. efter mandagens oplevelser fandt vi det nødvendigt at trække en grænse. Vi har nu, med lodsejerens tilladelse, opsat en markering der betyder hertil og ikke længere. Forklaringen er, at hvis du går fra p-pladsen og gennem græsset til elhegnet skræmmes ynglefuglene lidt væk. På den måde afskærer du blandt andet citronen fra at søge føde der hvor den meget vil, - og du snyder dig selv for den store oplevelse det er, at se den helt tæt på. Bliv på p-pladsen og vil du gerne ud på engen, så gå kun på strandvolden.  Venlig hilsen og tak!). Morten Müller
Keldsnor:
Citronvipstjert (SU) 1 F FU Ole Grønqvist
Ristinge Ø: Skestork 2 JUV. Nis Rattenborg
Tange å: Bysvale 12 (samler til rede), Landsvale 10 FU, Digesvale 8 FU, Stillits 2 FU, Gøg 1 SY, Tornirisk 10 FU, Tornsanger 1 SY, Gråkrage 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Ølundgårds Inddæmning (12:55):
Nordisk Lappedykker 1 R. Leif Schack-Nielsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 2 OF, Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 6 , Gravand 4 FU, Gråand 6 FU, Rørhøg 1 F FU, Rørhøg 1 M OF, Blishøne 12 FU, Strandskade 1 R, Klyde 1 FU, Stor Præstekrave 2 R, Strandhjejle 2 OF, Vibe 3 R, Storspove 1 OF, Hættemåge 2 R, Splitterne 1 OF, Havterne 1 OF, Sanglærke 1 SY, Landsvale 4 FU, Bysvale 12 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 M SY, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 M FU,
Citronvipstjert (SU) 1 F FU , Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Råge 32 FU, Gråkrage 3 OF, Stær 23 FU, Skovspurv 2 FU, Tornirisk 2 OF. Leif Kristensen, Gunnar Jørgensen
Nørreballe Nor: Gravand 2 YF UF, Skeand 3 FU, Klyde 8 FU, Fjordterne 24 YF BR. Dieter Maaszen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Knopsvane 34 FU, Knarand 25 FU, Rovterne 1 FU, Rørsanger 2 SY. Dieter Maaszen 
Botofte Skovmose: Havørn 1 AD OF. Steen E. Jensen
Egeløkke: Husrødstjert 1 SY. Steen E. Jensen
Hundstrup: Husrødstjert 1 F YF FU. Niels Bomholt Jensen
Faaborg Havn: Strandskade 1 R, Stormmåge 80 YF, Sølvmåge 10 YF, Svartbag 12 R, Havterne 1 FU, Husrødstjert 1 SY. Jacob Sterup
Sandholt: Grå Fluesnapper 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 40 FU, Skarv 5 R, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 56 R, Knopsvane 2 YF BR, Grågås 35 YF UF, Gravand 4 R, Knarand 24 FU, Skeand 2 R, Taffeland 6 R, Troldand 59 R, Rørhøg 1 M FU, Blishøne 185 FU, Strandskade 5 R, Fjordterne 3 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 R, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 5 SY, Tornsanger 1 R, Gransanger 1 YF FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen 
Mose v/Svanningevej: Kærsanger 1 SY. Jacob Sterup
Ringe: Husrødstjert 1 YF SY. Per Rasmussen
Kirkendrup Mose: Nattergal 2 SY, Havesanger 2 SY. Evald Mehlsen
Kirkendrup Skov: Gråand 3 R, Vandrikse 2 SY, Blishøne 5 YF UF, Ringdue 5 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 SY, Nattergal 2 SY, Solsort 5 R, Sangdrossel 1 SY, Kærsanger 2 SY, Rørsanger 1 SY, Gulbug 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 3 SY, Tornsanger 1 YF FU, Havesanger 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Sanger sp. 2 R, Skovskade 3 R, Husskade 4 R, Råge 3 R, Gråkrage 3 R, Bogfinke 3 SY, Lille Gråsisken 1 SY, Dompap 1 M R, Gulspurv 5 SY. Evald Mehlsen
Stige By: Rørhøg 1 M FU. Evald Mehlsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 9 R, Sorthalset Lappedykker 6 R, Pibeand 2 R, Knarand 18 R, Krikand 22 R, Skeand 6 R, Strandskade 1 R, Klyde 2 R, Sortklire 2 FU, Rødben 1 R, Rørsanger 1 SY. Leif Schack-Nielsen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 9 R,
Nordisk Lappedykker 1 PRA R, Sorthalset Lappedykker 9 R, Rørsanger 1 R. Leif Schack-Nielsen
Helnæs Made: Rød Glente 1 FU. Tom Giersing 
Gyldensteen: Engsøen:
Nordisk Lappedykker 1 AD SDR FU, Sorthalset Lappedykker 13 R, Bramgås 1 R, Atlingand 11 ,  Skeand 69 R, Sortklire 2 AD SDR FU, Rødben 10 R, Hvidklire 13 R, Dværgmåge 2 2K FU, Splitterne 1 R. Jens Friis-Walsted
Gyldensteen: Engsøen:
Nordisk Lappedykker 1 SDR R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 16 R, Almindelig Ryle 3 R, Stor Kobbersneppe 1 FU. Jens Friis-Walsted


                Nordisk lappedykker Ølundgårds Inddæmning

Mandag den 8. juni 2015.                                               Solopgang: 04:41  Solnedgang: 21:53

Vornæs  (10.20): Grønspætte 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Rudkøbing (15:17):
Aftenfalk 1 AD M. Jakob Dall
Keldsnor
(06:51 - ):
Citronvipstjert (SU) 1 F FU (Ses meget fint ganske tæt på. AHA, ALH + 2). Anders Hammergart
Holckenhavn: Strandskade 6 OF + 1 R, Toppet skallesluger 2 FU, Toppet lappedykker 2 FU, Blishøne 8 FU, Knopsvane 1 YP + 6 Pull. Poul Brugs Rasmussen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 1 YF BR, Gråstrubet Lappedykker 1 YF UF,
Nordisk Lappedykker 1 FU , Sorthalset Lappedykker 12 FU, Canadagås 4 FU, Troldand 1 YF P, Rørsanger 2 R, Drosselrørsanger 1 SY
Egebjerggaard storskov (22:45 - ):
Natravn 2 SY, Skovhornugle 1 (unger kalder), Natugle 1 (unger kalder). Aksel Christensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.: Grønspætte 1 R, Sangdrossel 1 YF SY, Stær 70 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 OF. Arne Bruun
Keldsnor:
Citronvipstjert (SU) 1 F AD FU . Anders Hammergart
Keldsnor: Gul Vipstjert 2 FU,
Citronvipstjert (SU) 1 F FU, Rørsanger 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Keldsnor (07:20 - ):
Citronvipstjert (SU) 1 F FU (pp. Fouragerende sammen med magen.). Kell Grønborg
Keldsnor:
Citronvipstjert (SU) 1 F R. Jakob Dall
Keldsnor:
Citronvipstjert (SU) 1 FU . Kai Nissen
Keldsnor:
Citronvipstjert (SU) 1 F FU . Niels Aage Madsen
Keldsnor: Gul Vipstjert 1 FU,
Citronvipstjert (SU) 1 F AD YF BR, Rørsanger 1 SY. Freddy Hansen
Keldsnor:
Citronvipstjert (SU) 1 F AD FU. Steen E. Jensen
Keldsnor:
Citronvipstjert (SU) 1 F FU. Søren Louis Rasmussen
Keldsnor: Gul Vipstjert 4 R,
Citronvipstjert (SU) 1 F 2K+ TH , Hvid Vipstjert 2 R, Sivsanger 1 R. Jan Lindgaard Rasmussen
Keldsnor:
Citronvipstjert (SU) 1 F FU. Stig Rubæk
Gulstav: Trane 4 OF. Jakob Dall
Nørreballe Nor: Nilgås 1 AD R. Steen E. Jensen
Nørreballe Nor: Nilgås 1 FU. Stig Rubæk
Rudkøbing: Aftenfalk 1 M SØ. Jakob Dall
Stoense Udflyttere: Rørhøg 1 M OF. Helle Regitze Boesen  
Søby (Ærø): Rødstjert 1 YF SY, Sangdrossel 3 YF, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 5 SY, Skovsanger 1 YF SY, Løvsanger 1 SY, Husskade 1 R. Lars Tom-Petersen
Tranderup: Rødstjert 2 M R, Gulbug 1 SY. Lars Tom-Petersen
Vester Bregninge Mark (Ærø): Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 2 R, Blishøne 4 R, Vibe 2 YF BR, Rødstjert 1 YF SY, Gulbug 2 YF SY, Gærdesanger 2 YF SY, Tornsanger 4 YF SY, Havesanger 2 YF SY, Munk 1 YF SY, Gransanger 1 YF SY, Bomlærke 6 YF. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Skarv 52 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 190 YF UF, Nilgås 8 YF UF, Gravand 8 R, Pibeand 1 M R, Knarand 4 R, Krikand 1 M R, Skeand 4 M R, Taffeland 90 R, Troldand 140 R, Rørhøg 1 M FU, Grønbenet Rørhøne 2 R, Strandskade 4 YF, Klyde 2 YF BR, Vibe 13 R, Gøg 2 R,
Biæder 1 OF (Min første biæder på Ærø (og formodentlig første kendte obs fra øen) kom fint lige hen over mig, mens jeg stod og kiggede på de sortstrubede bynkefugle. Den kørte rundt et par gange, mens den småsnakkede, og forsvandt videre mod N - dvs. med retning mod Skjoldnæs), Sortstrubet Bynkefugl 5 YF UF (Han og hun sammen med 3 udfløjne unger på engen lige bag møllen. Andet ynglefund fra Ærø inden for de seneste år), Kærsanger 4 SY, Rørsanger 3 SY, Gulbug 2 SY, Tornsanger 3 SY, Gransanger 1 SY, Sortkrage 1 R, Gråkrage 12 R, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 2 R, Stillits 1 SY, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 3 SY. Lars Tom-Petersen
Vodrup: Gråstrubet Lappedykker 2 YF UF, Blishøne 19 YF UF, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 R, Rødstjert 3 YF, Kærsanger 1 YF SY, Gulbug 3 YF SY, Bomlærke 1 YF SY. Lars Tom-Petersen
Vodrup Klint: Rødrygget Tornskade 1 F R, Lille Korsnæb 3 NV, Gulspurv 8 YF SY, Bomlærke 7 YF SY. Lars Tom-Petersen
Ringe: Mursejler 3 FU, Bysvale 2 FU, Husrødstjert 1 SY. Gunnar Jørgensen
Sandholt: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 3 R, Krikand 3 FU, Gråand 3 FU, Taffeland 3 R, Troldand 2 R, Fasan 2 R, Blishøne 5 FU, Vibe 2 R, Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Hvid Vipstjert 4 FU, Rødhals 2 SY, Solsort 4 SY, Sangdrossel 2 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 4 SY, Munk 5 SY, Blåmejse 1 YF, Musvit 1 SY, Bogfinke 7 SY, Stillits 2 FU, Tornirisk 2 FU, Gulspurv 1 FU. Leif Kristensen
Sø ved Krogsbjergvej, Faaborg: Gråstrubet Lappedykker 1 AD YF BR, Skarv 1 2K+ R, Knopsvane 7 , Gråand 2 AD R, Blishøne 2 AD YF, Landsvale 2 FU, Kærsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Stillits 1 R, Tornirisk 2 YF UF. Jacob Sterup
Pugesø, Faaborg
: Gråstrubet Lappedykker 2 AD YF B, Blishøne 3 , Hættemåge 1 AD R, Sølvmåge 2 AD R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 5 YF UF, Kærsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Blåmejse 5 YF UF, Bogfinke 1 SY. Jacob Sterup
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Lille Lappedykker 3 YF UF, Gravand 6 YF UF, Atlingand 1 M FU, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 3 YF UF, Rødben 2 YF UF, Gøg 1 SY, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 YF UF, Stillits 2 OF. Søren G. Nielsen
Refsvindinge: Gøg 1 YF SY, Nattergal 3 YF SY. Else Klint
Villumstrup: Nattergal 1 YF SY. Else Klint
Ørbæk: Engpiber 1 YF SY, Husrødstjert 2 YF FU, Grønirisk 1 YF SY, Stillits 1 YF SY, Tornirisk 1 YF SY. Else Klint
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 10 R, Stor Præstekrave 6 R, Hvidklire 1 R, Dværgterne 1 R. Thomas Varto Nielsen
Kølstrup: Musvåge 5 R. Steen Lauritsen
Elmelund: Gråstrubet Lappedykker 3 YF UF, Gråand 7 R, Musvåge 1 R, Agerhøne 1 R, Vandrikse 1 SY, Ringdue 6 R, Stor Flagspætte 2 YF UR, Kærsanger 2 R, Kærsanger 3 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 3 SY, Husskade 1 R, Råge 2 OF, Gråspurv/Skovspurv 2 R, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 2 SY. Evald Mehlsen
Mose v/Julsgård: Gråstrubet Lappedykker 2 YF P, Blishøne 7 YF UF, Kærsanger 1 SY, Gulbug 1 SY. Evald Mehlsen
Ølundgårds Inddæmning:
Nordisk Lappedykker 1 R, Drosselrørsanger 1 TH. Jens O. Hansen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 8 R, Sorthalset Lappedykker 12 R, Knarand 4 R, Taffeland 12 R. Kaj Agerbæk
Ølundgårds Inddæmning: Canadagås 4 FU, Drosselrørsanger 1 SY. Steen Lauritsen  
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 AD R. Jens Bækkelund


           Rørsanger Foto: Poul Brugs Rasmussen

Søndag den 7. juni 2015.                                               Solopgang: 04:41  Solnedgang: 21:52

Keldsnor (06:30): Citronvipstjert (SU) 1 F R. (Ses rigtig godt fra p-plads ved fyret. Kære besøgende - lad venligst være med at bevæge dig ind i området til vipstjerterne!) Morten Müller, Tim Hesselballe, Rasmus Strack, Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk, Sigrid Kistrup Ilsøe
Gulstav: Pirol 1 SY. Henrik Brandt
Gulstav Østerskov: Pirol 1 SY
Broholm (06:45): Grågås 3 par med 5-4-4 Pull, Knopsvane 1 par med 4 Pull. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor: Canadagås 9 NV, Sort Glente 1 R, Gul Vipstjert 2 R,
Citronvipstjert (SU) 1 F AD TH . Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Keldsnor:
Citronvipstjert (SU) 1 F FU . Steen E. Jensen
Keldsnor:
Citronvipstjert (SU) 1 F R. Leif Bisschop-Larsen
Keldsnor: Sort Glente 1 NV, Vandrefalk 1 N, Trane 1 OF, Lærkefalk 1 NØ,
Citronvipstjert (SU) 1 F AD FU. Gregers Johannesen
Keldsnor: Sort Glente 1 V, Lærkefalk 1 OF, Trane 1 T, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 3 R,
Citronvipstjert (SU) 1 F 2K+ R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 R, Tornirisk 3 R . Jørn Vinther Sørensen
Keldsnor: Gul Vipstjert 1 FU,
Citronvipstjert (SU) 1 F FU, Hvid Vipstjert 1 FU. Helle Suadicani
Keldsnor
Citronvipstjert (SU) 1 FU . Kristian Birchvald Jensen
Keldsnor: Sort Glente 1 N, Lærkefalk 1 OF, Trane 1 TF,
Citronvipstjert (SU) 1 F R . Per Rasmussen
Keldsnor:
Citronvipstjert (SU) 1 F 2K+ R . Per Jansen
Keldsnor:
Citronvipstjert (SU) 1 F FU . Michael Køie Poulsen
Keldsnor: Sort Glente 1 OF, Rørhøg 1 FU, Musvåge 2 OF. Jan Eriksen   
Gulstav Østerskov: Pirol 2 SY. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav Østerskov: Havesanger 1 SY, Munk 3 SY, Pirol 2 SY. Kristian Birchvald Jensen
Gulstav Østerskov: Pirol 1 SY. Per Rasmussen
Gulstav Mose: Sivsanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 M TH, Rødrygget Tornskade 1 F R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Gulstav Mose: Hvepsevåge 1 OF, Rørhøg 1 F OF. Jan Eriksen
Gulstav Østerskov: Gulbug 1 SY, Havesanger 2 SY. Jan Eriksen
Gulstav Østerskov: Havesanger 5 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 M SY, Pirol 2 M SY. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Ørnehøj-området (Gulstav)
: Knarand 13 OF, Lærkefalk 1 N, Trane 1 TF, Svaleklire 1 S, Svaleklire 3 T R, . Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor: Nilgås 1 R, Rødben 3 R. Per Rasmussen
Fredmosen: Lærkefalk 1 OF. Jan Eriksen
Påø: Havørn 1 OF, Grå Fluesnapper 1 SY, Korttået Træløber 1 SY. Jan Eriksen
Frellesvig: Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 M AD FU, Rødrygget Tornskade 1 M AD FU. Jane Ditzel
Bro (Ærø): Rørhøg 1 M FU. Lars Tom-Petersen
Lindsbjerg (Ærø): Rørhøg 1 M FU, Rødstjert 2 M R, Bomlærke 1 SY. Lars Tom-Petersen
Urehoved: Gråstrubet Lappedykker 5 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 38 YF UF, Gravand 10 R, Knarand 7 R, Krikand 4 R, Skeand 1 M R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 20 R, Strandskade 6 R, Klyde 12 YF UF, Stor Præstekrave 5 YF TH, Vibe 4 R, Havterne 25 FU, Digesvale 50 FU, Engpiber 12 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 5 YF, Gulbug 1 SY, Tornsanger 3 SY, Sortkrage 2 R, Gråkrage 3 R, Stær 100 R. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Rørhøg 2 FU, Tårnfalk 2 V, Tårnfalk 1 FU, Mursejler 7 SV, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 R. Lars Tom-Petersen
Ærøskøbing: Havterne 2 FU, Gul Vipstjert 2 M YF, Gulbug 3 SY, Gærdesanger 4 SY, Grå Fluesnapper 2 R, Sortkrage 4 R, Gråkrage 5 R, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 3 R. Lars Tom-Petersen
Lindkær v/Ravnholt: Trane 3 YF UF. Else Klint  
Ølundgårds Inddæmning: Toppet Lappedykker 4 YF TH, Gråstrubet Lappedykker 16 YF TH, Nordisk Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 20 FU, Grågås 50 R, Pibeand 4 FU, Knarand 5 FU, Taffeland 20 R, Troldand 40 R, Fiskeørn 1 OF, Blishøne 100 R, Sivsanger 2 YF,
Drosselrørsanger 1 FU. Gorm Gaarde
Ølundgårds Inddæmning: Nordisk Lappedykker 1 R. Anders Vedel
Ølundgårds Inddæmning: Nordisk Lappedykker 1 FU. Anders Nielsen
Ølundgårds Inddæmning: Nordisk Lappedykker 1 FU . Kai Nissen
Østerø Sø (Knudshoved): Islandsk Ryle 1 FU , Dværgterne 2 R, Tejst 2 SDR R, Karmindompap 1 SY . Jens-Gert Hansen
Omr. B4, Od.Fj. (Egensedybet): Sorthovedet Måge 2 FU. Jan Holm Jensen
Enebærodde: Rødrygget Tornskade 1 R. Jan Holm Jensen
Å vest for Brydegård: Gravand 1 OF, Rørhøg 1 FU, Gøg 1 R, Engpiber 3 SY, Rødstjert 1 R, Buskrørsanger (SU) 0 SY (set i og ved buskads nær Slusebroen. flyver over i bevoksning med kvan og nye rør. set flere gange. Udseende er som rørsanger og kærsanger, tydeligmgul øjenstribe. Synger lørdag aften kl 21 længe og vedholdende, søndag morgen i korte intervaller. Tydelige gentagelser af imitationer. Langsommere end kærsangeren, mangler skurrende lyde. synger både fra buskads og fra lave urter),
Kærsanger 1 SY, Rørsanger 3 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Stillits 2 R, Tornirisk 2 R. Erik Busk
Å vest for Brydegård: Rørhøg 2 OF, Rørspurv 2 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 28 R, Skestork 1 AD R, Rørhøg 1 M FU. Jens Bækkelund


            Citronvipstjert Foto: Morten Müller

Lørdag den 6. juni 2015.                                               Solopgang: 04:42  Solnedgang: 21:51

Kogtved, matriklen: Gulbug 1 YF SY, Tornsanger 1 YF SY
Keldsnor: Tårnfalk 5 sv, Lærkefalk 3 sv,
Biæder 3 T (50m ude over havet og kun 5-10m oppe, sv) (17:35), Citronvipstjert (SU) 1 F R. Morten Müller
Keldsnor: Lærkefalk 1 SV, Tårnfalk 3 T, 
Citronvipstjert (SU) 1 F R (Opfordring: Hun. Danner par med flava han. Bygger rede - mulig ynglefugl! Vis hensyn og bliv uden for lågen eller bliv på strandvolden) Gul vipstjert 3 R
Keldsnor:
Citronvipstjert (SU) 1 F R (Langelands første Citronvipstjert blev i dag fundet af Morten Müller i østenden af Keldsnor. Den ser ud til at danne par med en Gul vipstjert og bygger rede. Vis hensyn til yngleparret og andre ynglefugle. Citronvipstjerten kan fint ses fra lågen med lidt tålmodighed - endda meget tæt på. Hvis man skal ud i noret gå på strandvolden, så man holder afstand til redestedet. Dette billede er taget uden for lågen af Morten Müller.) . Esben Eriksen
Tange å (06:45): Rørspurv 2 YF, Rørsanger 2 SY, Gravand 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor
: Tårnfalk 5 SV, Lærkefalk 3 SV, Mursejler 50 SV,
Biæder 3 SV, Citronvipstjert (SU) 1 F FU (Østenden, redebyggende, bliv på p-pladsen eller gå kun på strandvolden !!). Morten Müller
Keldsnor
: Lærkefalk 1 SV,
Citronvipstjert (SU) 1 F R. Jacob Sterup
Keldsnor
(15:30 - 16:40): Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 FU,
Citronvipstjert (SU) 1 F FU (efter en lille time dukkede den frem sammen med gul vipstjert han ), Hvid Vipstjert 2 FU. Henrik Mørup Petersen,  Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen + 6
Keldsnor:
Citronvipstjert (SU) 1 F FU. Gert Lystrup Jørgensen
Bagenkop Havn: Skarv 3 R, Sølvmåge 180 R, Svartbag 45 R. Jacob Sterup
Gulstav: Rødhøne 1 SY, Svaleklire 3 R. Jacob Sterup
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 2 AD R, Grågås 120 YF, Rørhøg 1 M FU, Vibe 3 AD R, Gøg 2 R, Sivsanger 1 SY. Jacob Sterup
Gulstav Vesterskov: Gulbug 2 SY, Havesanger 2 SY, Pirol 1 SY. Jacob Sterup
Gulstav Østerskov: Natugle 2 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY, Grå Fluesnapper 2 R, Pirol 1 SY, Skovskade 1 R. Jacob Sterup
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Gråstrubet Lappedykker 3 , Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 AD R, Knarand 2 AD R, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY. Jacob Sterup
Ørnehøj-området (Gulstav): Gråstrubet Lappedykker 2 AD R, Kaspisk Måge 1 2K FU. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY, Rørdrum 1 OF, Havørn 1 AD FU, Klyde 14, Rovterne 1 AD FU, Fjordterne 20 YF, Sortterne 1 SDR FU. Henrik Mørup-Petersen 
Kohave (Tranekær): Rørhøg 1 F OF, Musvåge 2 R, Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 1 YF BR, Sanglærke 1 R, Digesvale 1 FU, Landsvale 3 FU, Skovpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 R, Sangdrossel 1 R, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 R, Husskade 1 R, Stær 2 YF BR, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 1 R, Gulspurv 4 R. Niels Bomholt Jensen
Tranekær Slot m/borgsø: Toppet Lappedykker 9 R, Skarv 2 FU, Grågås 2 YF UF, Taffeland 5 R, Troldand 4 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 7 YF UF, Hættemåge 10 FU, Fjordterne 1 FU, Ringdue 1 R, Mursejler 12 FU, Stor Flagspætte 1 YF BR, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 2 R, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 2 R, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Løvsanger 1 R, Grå Fluesnapper 1 FU, Musvit 2 R, Spætmejse 5 YF UF, Bogfinke 5 R. Niels Bomholt Jensen
Åsø Skov: Fiskehejre 1 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 R, Ringdue 4 OF, Gøg 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Landsvale 5 FU, Rødhals 2 YF FU, Sangdrossel 2 YF UF, Tornsanger 2 SY, Munk 1 SY, Gråkrage 3 OF, Stær 6 R, Bogfinke 3 SY, Kernebider 1 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Åsø Strand: Knopsvane 2 R, Toppet Skallesluger 1 R, Svartbag 1 OF, Splitterne 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor
: Nilgås 1 R, Havørn 1 AD OF, Rovterne 1 FU, Fjordterne 18 FU, Sortterne 1 FU. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Rørhøg 1 FU,Rovterne 1 AD SDR FU , Sortterne 1 AD SDR FU, Gul Vipstjert 2 R. Jacob Sterup
Haven v/Søby (Ærø): Agerhøne 2 R, Gøg 2 SY, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 3 YF, Rødstjert 3 R, Gulbug 4 R, Gærdesanger 3 YF SY. Lars Tom-Petersen
Næbbet v/Skjoldnæs: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 30 YF, Skarv 26 R, Knopsvane 3 R, Gråand 5 R, Troldand 1 M OF, Ederfugl 10 R, Blishøne 9 YF UF, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 1 R, Stormmåge 2YF BR, Engpiber 3 YF SY, Kærsanger 2 YF SY, Rørsanger 4 YF SY, Rørspurv 4 YF SY. Lars Tom-Petersen
Skjoldnæs Fyr: Skarv 3 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 NV, Gravand 3 OF, Knarand 1 M OF, Gråand 2 M R, Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 1 M OF, Strandskade 2 R, Hættemåge 7 R, Stormmåge 1 R, Splitterne 2 OF, Gøg 1 SY, Sanglærke 20 YF SY, Digesvale 6 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 1 FU, Engpiber 6 SY, Gul Vipstjert Almindelig (flava) 1 YF SY, Hvid Vipstjert 6 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 SY, Kærsanger 2 SY, Rørsanger 1 SY, Gulbug 5 SY, Gærdesanger 3 SY, Tornsanger 11 SY, Havesanger 3 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 2 R, Gråkrage 1 R, Stær 20 R, Bogfinke 1 SY, Stillits 1 SY, Tornirisk 8 R, Gulspurv 4 R. Lars Tom-Petersen
Stokkeby: Rødstjert 1 SY. Lars Tom-Petersen
Søby (Ærø): Lille Lappedykker 1 R, Grønbenet Rørhøne 5 YF UF, Stor Flagspætte 1 R, Gul Vipstjert, Almindelig(flava) 1 YF SY, Rødhals 1 YF SY, Rødstjert 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gulbug 3 SY, Gærdesanger 2 SY, Skovsanger 1 YF SY, Gransanger 5 SY. Lars Tom-Petersen
Søbygård (Ærø): Gråstrubet Lappedykker 14 YF BR, Mursejler 20 FU, Gulbug 1 SY, Bomlærke 1 SY. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Krikand 7 R, Taffeland 5 R, Lille Præstekrave 1 YF TH, Kærsanger 6 R, Gulbug 1 SY, Løvsanger 2 SY. Lars Tom-Petersen
Arreskov Sø: Havørn 1 R, Isfugl 1 OF. Carsten Skou
Sollerup: Rørdrum 1 SY, Dobbeltbekkasin 1 R. Carsten Skou
Kattekilde: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Taffeland 7 YF UF, Havørn 2 AD R. Per Rasmussen
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Grønspætte 1 R. Per Rasmussen
Præsteskov/Nyhave (Ørbæk): Fuglekonge 1 YF UF, Grå Fluesnapper 1 FU, Kernebider 1 R. Palle Bo Larsen Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Rød Glente 1 OF, Skovpiber 1 R, Rødstjert 2 SY, Skovsanger 1 SY, Grå Fluesnapper 1 FU. Palle Bo Larsen
Gislev: Broget Fluesnapper 1 SY. Palle Bo Larsen
Ølundgårds Inddæmning:
Drosselrørsanger 1 R. Jens Albrechtsen


           

Fredag den 5. juni 2015.                                               Solopgang: 04:43  Solnedgang: 21:50

Egense, Højensvej : Rørhøg 1 OF. Nana Agger [nanaagger.dk]
Nørreballe Nor: Rovterne 1 FU, Henrik Mørup Petersen
Tange å (06:30): Tornsanger 2 FU, Bogfinke 2 FU, Gøg 1 SY, Rørspurv 1 FU på Tårnurt som blomstrer nu, Grønirisk 2 FU, Gulspurv 1 R, Tornirisk 6 FU, Skarv 10 OF, Gravand 2 OF, Fasan 2 FU, Ringdue 6 OF, Musvit 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Hvid vipstjert 2 FU, Sangdrossel 1 SY. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Grasten Fredskov: Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 3 YF. Arne Bruun
Monnet - Tåsinge: Havørn 1 JUV OF. Arne Bruun
Monnet - Tåsinge: Havørn 2 R, Almindelig Ryle, Engryle (schinzii) 1 YF TH. Poul Vestergård Rasmussen
Søby Monnet - Tåsinge: Nattergal 1 YF SY. Arne Bruun
Nørreballe Nor: Nilgås 1 R, Fjordterne 12 R. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Rovterne 1 AD FU. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 16 , Toppet Lappedykker 1 YF UF, Skarv 38 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 120 R, Grågås 120 YF UF, Nilgås 1 R, Gravand 9 AD YF UF, Gravand 19 PUL R, Knarand 16 R, Krikand 2 R, Skeand 3 R, Taffeland 30 R, Troldand 36 R, Blishøne 40 R, Strandskade 3 R, Klyde 18 AD YF UF, Klyde 2 PUL FU, Stor Præstekrave 2 YF BR, Vibe 6 R, Rødben 1 FU, Hættemåge 60 YF BR, Stormmåge 5 YF, Sølvmåge 1 R, Fjordterne 23 YF BR, Sanglærke 2 SY, Digesvale 2 OF, Landsvale 2 OF, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 4 FU, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 3 FU, Musvit 3 YF UF, Gråkrage 1 FU, Stær 10 FU, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 1 R, Gulspurv 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Bogøgård m.m.: Strandskade 1 YF BR, Vibe 1 OF, Sanglærke 2 SY, Landsvale 10 YF BR, Bysvale 3 YF B, Hvid Vipstjert 1 FU, Rødstjert 1 SY, Solsort 2 R, Tornsanger 2 SY, Havesanger 2 SY, Munk 3 YF, Gransanger 1 SY, Grå Fluesnapper 1 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Allike 2 FU, Råge 10 FU, Gråkrage 4 R, Gråspurv 4 FU, Skovspurv 3 R, Bogfinke 1 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Vester Korse: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 24 R, Gravand 2 R, Ederfugl 5 AD YF UF, Ederfugl 4 PUL R, Toppet Skallesluger 1 R, Spurvehøg 1 OF, Ringdue 4 YF BR, Gøg 2 YF, Sanglærke 3 SY, Engpiber 1 SY, Jernspurv 1 SY, Sangdrossel 2 SY, Kærsanger 2 R, Rørsanger 1 SY, Gulbug 2 SY, Gærdesanger 2 YF FU, Tornsanger 5 YF FU, Gråspurv 2 R, Grønirisk 1 R, Tornirisk 4 R, Gulspurv 3 R, Rørspurv 1 YF AA. Niels Bomholt Jensen
Stoense Udflyttere: Korttået Træløber 1 SY, Rødrygget Tornskade 3 R. Steen E. Jensen 
Bro (Ærø): Fiskehejre 2 OF, Husrødstjert 1 SY, Gulbug 2 SY, Tornsanger 6 SY, Bomlærke 4 SY. Lars Tom-Petersen
Gråsten Nor: Hvepsevåge 1 N, Gøg 2 SY, Gøg 1 SY, Mursejler 15 OF, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 SY, Nattergal 1 SY, Rødstjert 1 SY, Rødstjert 1 SY, Sangdrossel 5 SY, Kærsanger 11 SY, Gulbug 2 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 4 SY, Bomlærke 1 SY. Lars Tom-Petersen
Leby (Ærø): Musvåge 2 OF. Lars Tom-Petersen
Lille Rise: Kærsanger 3 SY, Skovskade 1 R, Gulspurv 4 SY, Bomlærke 1 SY. Lars Tom-Petersen
Olde Mark: Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 M R. Lars Tom-Petersen
Rise Mark: Rørhøg 1 M R, Digesvale 30 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 YF SY, Kærsanger 4 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 4 SY, Stillits 2 R. Lars Tom-Petersen
Sjoen v/Dunkær: Sivsanger 6 YF SY, Kærsanger 3 YF SY, Rørsanger 4 YF SY, Skægmejse 3 R, Tornirisk 8 R, Rørspurv 8 YF SY. Lars Tom-Petersen
Småskove v/Havbølle: Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 1 FU, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 2 YF K, Gransanger 1 SY, Musvit 1 R, Gråkrage 1 R. Niels Bomholt Jensen
Tranderup Mark: Rørhøg 1 M FU. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Skarv 22 OF, Skarv 5 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 7 V, Grågås 1 OF, Gravand 3 R, Gråand 4 R , Ederfugl 40 R, Ederfugl 45 V, Toppet Skallesluger 3 OF, Stor Præstekrave 4 YF TH, Hættemåge 4 SV, Sildemåge 1 AD OF, Ringdue 5 R, Sanglærke 10 SY, Digesvale 60 FU, Landsvale 20 FU, Engpiber 2 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 7 YF SY, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 3 SY, Solsort 6 R, Kærsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 6 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 4 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 10 OF, Skovspurv 2 R, Bogfinke 5 SY, Grønirisk 2 SY, Tornirisk 8 R, Lille Korsnæb 2 S, Rørspurv 1 SY, Bomlærke 5 YF SY. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Toppet Lappedykker 18 R, Gråstrubet Lappedykker 13 R, Gråstrubet Lappedykker 3 YF UF, Sorthalset Lappedykker 8 R, Skarv 70 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 24 R, Grågås 80 R, Canadagås 1 R, Nilgås 8 YF UF, Gravand 15 R, Knarand 4 R, Gråand 30 R, Skeand 13 R, Taffeland 60 R, Troldand 150 R, Hvinand 3 R, Rørhøg 2 YF TH, Blishøne 150 R, Strandskade 4 R, Klyde 9 YF UF, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 4 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 4 YF TH, Hvidklire 1 R, Hættemåge 200 YF UF, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 2 YF UR, Digesvale 50 FU, Engpiber 2 SY, Gul Vipstjert 1 R, Jernspurv 1 SY, Kærsanger 4 SY, Gulbug 5 SY, Gærdesanger 4 SY, Tornsanger 7 SY, Havesanger 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY. Lars Tom-Petersen 
Svanninge: Natugle 2 1K YF UF. Jacob Sterup
Kildemose: Nattergal 3 SY. Jacob Sterup
Løgismose Skov: Havørn 3 R. Per Michael Nielsen
Sollerup: Skarv 6 OF, Gråand 2 FU T, Havørn 1 IMM OF, Tårnfalk 1 FU, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 2 SY, Sangdrossel 2 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 3 SY, Munk 5 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 2 SY, Blåmejse 1 FU, Rødrygget Tornskade 2 R, Bogfinke 2 SY. Leif Kristensen
Ny Stenderup: Natugle 1 AD R, Natugle 3 1K YF UF. Jacob Sterup
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Nattergal 1 SY, Kærsanger 3 SY. Jacob Sterup
Ølundgårds Inddæmning: Nordisk Lappedykker 1 M R,
Drosselrørsanger 1 R. Ivan Sejer Beck
Røjle Klint: Gøg 2 SY, Tornsanger 2 YF, Gransanger 1 R. Erik Busk
Helnæs Made: Havørn 1 AD FU. Tom Giersing
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 1 R, Sorthovedet Måge 1 YF BR. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Canadagås 11 R, Gravand 23 R, Krikand 4 R, Atlingand 2 R, Taffeland 4 R, Troldand 20 R, Klyde 8 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 11 FU, Vibe 2 R, Almindelig Ryle 1 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Hættemåge 110 FU. Jens Bækkelund 


             Rødstjert han Foto Nana Agger

Torsdag den 4. juni 2015.                                               Solopgang: 04:44  Solnedgang: 21:49

Kogtved, matriklen: Ringdue 1 YF SY, Tyrkerdue 1 YF SY, Bysvale 12 YF BR, Rødstjert 1 YF SY, Sangdrossel 1  SY, Gulbug 1 YF SY, Tornsanger 1 SY, Bogfinke 1 YF SY
Egense, Højensvej : Hvepsevåge 1 OF, Rødstjert 1 M + 1 F (yngler i kasse). Nana Agger [nanaagger.dk]
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 1 YF B, Toppet Lappedykker 12 R, Fiskehejre 1 R, Troldand 12 R, Rørsanger 4 YF SY, Gransanger 1 FU, Ravn 1 OF,
Bøjden Nor: Hættemåge 14 YF UF, Stormmåge 6 YF BR, Havterne 1 YF BR
Ølundgårds Inddæmning: Nordisk Lappedykker 1 R. Svend Anker Schwebs

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Rudkøbing: Husrødstjert 1 SY. Steen E. Jensen
Stoense Udflyttere: Kærsanger 2 SY, Gulbug 6 SY, Grå Fluesnapper 1 FU, Rødrygget Tornskade 1 M R, Lille Gråsisken 2 R. Steen E. Jensen 
Gråsten Nor: Stor Flagspætte 2 YF TH, Gulbug 2 SY, Løvsanger 1 SY, Bomlærke 1 SY. Lars Tom-Petersen
Ommels Hoved (Trillerne): Strandskade 2 YF BR, Stor Præstekrave 1 YF TH, Vibe 2 YF K, Storspove 1 SV, Havterne 4 FU, Engpiber 10 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 M R, Gulbug 2 SY, Tornsanger 7 SY, Allike 5 R, Råge 20 R, Sortkrage 4 R, Gråkrage 8 R, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 2 R. Lars Tom-Petersen
Dejrø: Skarv 40 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 6 R, Skeand 3 M R. Lars Tom-Petersen
Mynderup Hestehave: Musvåge 1 OF, Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 5 YF BR, Sanglærke 2 SY, Landsvale 6 FU, Gærdesmutte 6 SY, Solsort 8 R, Gærdesanger 1 SY, Munk 2 FU, Gransanger 1 SY, Sumpmejse 3 YF UF, Blåmejse 3 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 FU, Gråkrage 1 R, Skovspurv 7 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Ulbølle: Natugle 3 R (1 ad + 2 1k). Niels Bomholt Jensen
Åstrup: Tyrkerdue 1 R. Niels Bomholt Jensen
Sollerup: Rørhøg 1 FU, Trane 1 OF. Leif Kristensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Fiskehejre 1 FU, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 1 R, Ringdue 2 R, Mursejler 3 OF, Stor Flagspætte 2 R, Landsvale 1 OF, Skovpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 3 FU, Solsort 3 R, Sangdrossel 2 YF FU, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Løvsanger 2 SY, Sumpmejse 4 YF UF, Sortmejse 2 YF UF, Rødrygget Tornskade 3 R, Gråkrage 10 FU, Stær 3 R, Bogfinke 1 SY, Lille Korsnæb 15 FU, Dompap 2 FU, Gulspurv 7 R. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 17 R, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Skarv 72 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 86 R, Grågås 473 R, Gravand 9 FU, Knarand 30 R, Skeand 7 R, Taffeland 2 R, Troldand 36 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 2 R, Blishøne 66 R, Strandskade 1 FU, Sølvmåge 35 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 3 FU, Digesvale 18 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Blåmejse 1 FU. Leif Kristensen
Rundeskov: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Damsbo Skove: Hvepsevåge 1 OF. Per Damsgaard-Sørensen
Lundeborg: Husrødstjert 1 SY. Steen E. Jensen
Kølstrup: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Rørhøg 1 M OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 2 FU, Jernspurv 1 SY, Tornsanger 5 R, Havesanger 2 FU, Løvsanger 1 SY. Steen Lauritsen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Rørsanger 1 SY, Rørspurv 1 SY. Steen Lauritsen 
Bogensø: Gråstrubet Lappedykker 6 YF UF, Gråstrubet Lappedykker 2 PUL R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 3 YF BR, Grågås 25 YF UF, Gravand 7 OF, Gråand 3 R, Musvåge 1 R, Blishøne 6 YF UF, Blishøne 2 PUL R, Strandskade 3 R, Vibe 6 YF K, Rødben 4 YF K, Sanglærke 3 SY, Bysvale 10 FU, Nattergal 1 SY, Rødstjert 1 SY, Solsort 1 SY, Sivsanger 1 SY, Kærsanger 1 SY, Gulbug 2 SY, Tornsanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 4 R, Rødrygget Tornskade 2 M YF P, Råge 3 OF, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 3 R, Lille Gråsisken 2 YF P, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 2 SY. Evald Mehlsen
Vestermade: Lille Præstekrave 1 R, Bomlærke 1 R. Evald Mehlsen
Jøvet (F.H.): Engpiber 1 SY. Evald Mehlsen
Sabbesborg Klint: Stenpikker 1 R. Evald Mehlsen
Scheelenborg: Noret: Rørhøg 1 R, Gøg 1 SY, Stær 50 YF UF. Evald Mehlsen
Søbjerg Skov: Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Rødstjert 2 SY, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 SY, Grå Fluesnapper 1 SY, Bogfinke 3 SY, Lille Korsnæb 1 OF, Gulspurv 1 SY. Evald Mehlsen
Uggerslev: Agerhøne 2 R. Svend Anker Schwebs
Øksnehave: Agerhøne 1 R, Sanglærke 10 SY, Tornirisk 2 YF P, Tornirisk 5 R, Bomlærke 2 SY. Evald Mehlsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Sorthalset Lappedykker 3 R , Knopsvane 65 R, Grågås 4 R, Gravand 48 R, Pibeand 2 R, Knarand 63 R, Atlingand 4 R, Skeand 3 R, Taffeland 6 R, Troldand 7 R, Havørn 1 AD FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 120 R, Vibe 18 R, Storspove 11 R, Rødben 2 R, Hvidklire 1 R, Sanglærke 2 SY, Landsvale 4 R, Rørsanger 2 R, Tornsanger 1 YF FU. Svend Anker Schwebs
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 6 R, Nordisk Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 11 R, Knopsvane 123 R, Grågås 32 R, Gravand 2 R, Knarand 8 R, Krikand 2 R, Skeand 2 R, Troldand 2 R, Vibe 8 R, Rødben 1 R, Sanglærke 1 R, Sivsanger 1 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 3 SY,
Drosselrørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Gråkrage 1 R, Stær 1 R, Rørspurv 1 R. Svend Anker Schwebs
Gyldensteen: Langø: Canadagås 9 R, Bramgås 1 R, Gravand 16 R, Krikand 2 R, Taffeland 8 R, Troldand 20 R, Strandskade 3 R, Klyde 16 R, Stor Præstekrave 48 R, Vibe 1 R, Almindelig Ryle 3 R, Hættemåge 90 R, Sølvmåge 26 R, Sanglærke 1 R, Landsvale 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gråkrage 1 R. Svend Anker Schwebs


           Sangdrossel

Onsdag den 3. juni 2015.                                               Solopgang: 04:45  Solnedgang: 21:48

Kogtved, matriklen: Sangdrossel 1 YF FU
Ollerup, Åmosen: Rød glente 1 FU (I eftermiddag en rød glente på jagt efter mad over engene i vestenden af mosen. Den fandt dog ikke noget og forsvandt i retning af Ollerup sø) . Peder Skou  [Apollo Books]
Noret, Taasinge:(12:15): Hvepsevåge 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Sdr. Vornæs: Solsort 1 R (leucistisk) . Poul Vestergaard Rasmussen
Tange å - Purreskoven
: Gulbug 1 SY, Stillits 2 FU, Tornirisk 6 FU, Hvid vipstjert 2 FU, Solsort 4 FU, Gærdesmutte 1 FU, Grønirisk 2 OF, Sangdrossel 1 SY, Sumpmejse 1 FU, Gransanger 1 FU, Rødstjert 1 FU, Bramgås 5 OF SV, Mursejler 4 FU (de første set her, dette forår), Landsvale 6 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Canadagås 19 R. Arne Bruun
Hallindskoven & Gammel Hestehave: Canadagås 50 NØ. Esben Eriksen
Dejrø: Grågås 15 R, Canadagås 4 R, Bramgås 1 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 R. Arne Bruun
Søby Mark (Ærø): Bomlærke 1 YF SY. Arne Bruun
Sø ved Krogsbjergvej, Faaborg: Isfugl 1 FU. Jacob Sterup
Ryslinge: Kærsanger 1 SY. Palle Bo Larsen
Tarup (Årslev): Agerhøne 2 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R, Løvsanger 1 SY. John Markenvard
Ryslinge: Kærsanger 1 SY. Palle Bo Larsen   
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 11 R, Gravand 6 R, Knarand 2 FU, Krikand 2 FU, Gråand 15 FU T, Atlingand 4 FU, Skeand 7 R, Troldand 2 R, Blishøne 9 R, Vibe 15 R, Rødben 2 FU, Sanglærke 2 R, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Nattergal 1 SY, Solsort 1 FU, Tornsanger 1 FU, Tornsanger 1 SY, Rørspurv 1 SY. Leif Kristensen

Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Sangsvane 1 R. Søren G. Nielsen
Høgsholt: Ravn 1 SY. Helle Suadicani
Føns Vang: Mursejler 3 FU. Ole Bo Olsen
Gyldensteen: Engsøen: Toppet Lappedykker 9 R, Gråstrubet Lappedykker 117 R, Sorthalset Lappedykker 17 R, Knopsvane 54 R, Grågås 65 R, Gravand 16 R, Pibeand 2 R, Knarand 20 R, Krikand 16 R, Gråand 207 R, Atlingand 3 R, Skeand 35 R, Taffeland 4 R, Troldand 79 R, Hvinand 2 R, Havørn 1 R, Blishøne 245 R, Strandskade 1 R,  Klyde 70 R, Lille Præstekrave 2 R, Rødben 17 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 592 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 4 R, Havterne 3 R, Mursejler 1 R, Digesvale 1 R, Landsvale 28 R, Bysvale 2 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Engsøen:  Atlingand 2 FU, Klyde 14 FU, Skeand 6 FU,Sølvmåge 2 FU. Ole Bo Olsen
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Lappedykker 9 R, Gråstrubet Lappedykker 7 R, Skarv 14 R, Knopsvane 3 R, Grågås 461 R, Gravand 2 R, Ederfugl 42 R, Hvinand 6 R, Toppet Skallesluger 14 R, Strandskade 4 R, Klyde 50 R, Stor Præstekrave 3 R, Hættemåge 32 R, Stormmåge 9 R, Sølvmåge 169 R, Svartbag 2 R, Havterne 274 R, Gråkrage 1 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Gravand 63 R, Krikand 2 R, Gråand 2 R, Troldand 14 R, Strandskade 2 R, Klyde 3 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 10 R, Vibe 1 R, Lille Kobbersneppe 7 R, Rødben 1 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 94 R, Sølvmåge 42 R, Hvid Vipstjert 1 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Klyde 2 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 6 FU, Almindelig Ryle 1 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Lille Kobbersneppe 5 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 2 FU. Ole Bo Olsen
Gyldensteen: Reservatet: Grågås 30 R, Canadagås 11 R, Gravand 35 R, Strandskade 36 R, Klyde 7 R, Vibe 1 R, Lille Kobbersneppe 32 R, Storspove 6 R, Rødben 3 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 31 R, Havterne 1 R, Sanglærke 2 R, Landsvale 8 R, Engpiber 3 R, Allike 12 R, Gråkrage 10 R, Stær 4 R, Rørspurv 3 R. Kurt Due Johansen


              Gulspurv Svinehaverne 30. maj 2015

Tirsdag den 2. juni 2015.                                               Solopgang: 04:46  Solnedgang: 21:47

Svendborg Golfbane (09:00- 12:15): Stormmåge 28 FU, Stor Flagspætte 1 OF, Landsvale 18 YF B, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 SY, Rødstjert 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Gransanger 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Råge 30 FU, Tornirisk 2 FU
Søby, Ærø 2 km vest for (15:30): Agerhøne 2 R. Kresten Thomsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Mursejler 140 V. Arne Bruun
Hvidkilde Sø: Mursejler 75 FU. Niels Andersen 
Svanninge Bakker: Ringdue 1 OF, Ringdue 2 DØD, Landsvale 2 FU, Rødhals 4 SY, Rødstjert 2 YF, Solsort 6 SY, Solsort 1 R, Solsort 1 FU, Sangdrossel 2 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 6 SY, Skovsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Fuglekonge 1 FU, Musvit 2 FU, Skovspurv 1 R, Bogfinke 8 SY, Bogfinke 2 FU. Leif Kristensen
Kildemose, Ryslinge
: Rød Glente 1 OF. Karl Top
Lindkær v/Ravnholt: Rørhøg 3 OF. Karl Top


  DOF's aktuelle nyhedsbrev d 1/06 - 2015:
             Glæden ved at se på fugle
             Lille sensation: Nu har tv-havørnene 2 unger at fodre
             Skagen vandt fugletårnsdyst med rekord


             Tornsanger Foto: Hans Villum Christensen

Mandag den 1. juni 2015.                                               Solopgang: 04:47  Solnedgang: 21:45

Gesinge, Taasinge: Husrødstjert 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Ollerup, Åmosen
: Rørdrum 2 OF (Kan være den samme!) . Peder Skou  [Apollo Books]
Hjortholm (Eskebjerghave)
: Rørsanger 1 YF SY, Blåmejse 2 YF FU
Snaremose Sø: Trane 1 2K FU, Vibe 6 YF TH
Tange å (06:30): Gulspurv 2 R, Rødstjert 1 FU, Hvid vipstjert 1 R, Guldbug 1 SY, Bogfinke 4 FU, Spætmejse 1 FU, Gransanger 1 FU, Gærdesmutte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Skovsbo v/Svendborg: Canadagås 29 N. Niels Andersen
Svendborg: Hvepsevåge 1 OF. Carsten Skou
Ollerup Sø: Havørn 1 JUV OF, Fjordterne 1 R. Arne Bruun 
Frellesvig: Fasan 1 M AD FU, Huldue 2 , Ringdue 2 , Tyrkerdue 5 AD FU, Stor Flagspætte 10 , Sanglærke 1 AD SY, Hvid Vipstjert 1 AD FU, Jernspurv 1 AD FU, Solsort 8 , Gærdesanger 1 AD SY, Sumpmejse 2 AD FU, Sortmejse 1 AD FU, Blåmejse 11 AD FU, Musvit 10 AD FU, Husskade 1 AD FU, Gråkrage 2 AD FU, Stær 10 AD FU, Stær 3 JUV YF UF, Gråspurv 12 , Skovspurv 30 YF UF, Bogfinke 5 , Grønirisk 2 M AD FU, Dompap 1 M AD FU, Kernebider 2 , Gulspurv 1 M AD FU. Jane Ditzel
Arreskov Sø: Havørn 1 OF. Tom Giersing
Dyreborg By: Rørhøg 1 M AD FU. Freddy Hansen
Sø ved Krogsbjergvej, Faaborg: Gråstrubet Lappedykker 1 YF BR, Knopsvane 1 AD YF, Gråand 3 , Gråand 2 M AD R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 10 , Kærsanger 2 SY. Jacob Sterup
Grusgrave v/Birkum: Grågås 120 R, Hvinand 1 YF UF, Hvepsevåge 1 OF, Lille Præstekrave 2 YF, Stor Præstekrave 3 YF K, Sorthovedet Måge 1 M AD R, Hættemåge 400 YF BR, Svartbag 1 3K+ R, Fjordterne 10 YF BR, Kærsanger 6 YF SY, Gulbug 4 YF SY, Tornsanger 7 YF SY. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave: Hvinand 10 R, Fjordterne 2 YF TH, Mursejler 30 FU, Kærsanger 4 YF SY, Gulbug 3 YF SY, Tornsanger 16 YF SY, Havesanger 5 YF SY. Per Rasmussen
Ørbæk: Bomlærke 1 SY. Hans Rytter
Vindinge Å ved udløb: Græshoppesanger 1 SY (Svag aktivitet) . Bodil og Hans Rytter
Espe: Gråand 2 OF, Musvåge 1 FU, Fasan 1 R, Blishøne 1 R, Ringdue 5 OF, Ringdue 1 FU, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 4 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 R, Rødstjert 1 FU, Solsort 8 FU, Solsort 3 SY, Sangdrossel 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 SY, Tornsanger 2 FU, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 4 SY, Løvsanger 1 SY, Grå Fluesnapper 1 OF, Halemejse 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 3 SY, Musvit 2 R, Spætmejse 1 R, Allike 4 OF, Allike 2 R, Gråkrage 1 R, Gråkrage 1 FU, Ravn 1 OF, Stær 2 R, Stær 2 FU, Skovspurv 6 FU, Bogfinke 3 SY, Stillits 2 OF, Gulspurv 1 FU, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen 
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 3 YF UF , Atlingand 2 M FU, Lille Præstekrave 1 R, Rødben 2 YF UF, Rødben 4 FU, Hvidklire 1 FU,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 F FU , Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 M R . Søren G. Nielsen
Højstrup Øvelsesterræn: Gråstrubet Lappedykker 2 YF P, Gråstrubet Lappedykker 1 YF UF, Gråstrubet Lappedykker 1 JUV R, Rørspurv 1 SY. Evald Mehlsen   
Firtalsstrand & Mellemstykket: Toppet Lappedykker 3 FU, Gråstrubet Lappedykker 10 FU, Sorthalset Lappedykker 5 FU, Knopsvane 24 R, Gravand 93 FU, Knarand 23 FU, Atlingand 2 FU, Skeand 15 FU,
Rødhovedet And 2 M FU, Blishøne 60 R, Klyde 2 FU, Rødben 2 FU, Tornsanger 1 YF TH. Dieter Maaszen
Lammesø: Skovhornugle 1 R (Ved fugletårn). Per Quaade
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 11 FU, Sorthalset Lappedykker 6 FU, Knopsvane 110 FU, Gravand 23 FU, Knarand 7 FU, Blishøne 130 FU, Mursejler 2 OF, Sanglærke 2 YF P, Landsvale 2 YF B,
Drosselrørsanger 2 . Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 6 YF TH, Toppet Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 12 YF TH, Sorthalset Lappedykker 18 FU, Hvepsevåge 1 OF, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 2 OF. Per Quaade
Kerteminde: Gulbug 1 YF SY. Jens Gregersen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Klyde 1 FU, Fiskehejre 1 OF. Jens Gregersen
Vester Kærby: Rørhøg 1 M FU. Jens Gregersen
Åsum: Tårnfalk 1 FU. Jens Gregersen
Gyldensteen: Engsøen: Dværgterne 1 FU. Per Quaade


DOF's aktuelle nyhedsbrev d 27/05 - 2015:
             2 unger i havørnerede en lille sensation
             VIDEO: Gråstrubet lappedykkers larmende parring        
             Oplev og lær om fuglenes sang gratis på Fuglenes Dag


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

03 jul 2015
This page is part af: Http://www.Snatur.dk