Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 23. - 26. ( 1. juni - 30. juni 2017).                     Sidst opdateret 02 juli 2017 19:26:07 

 

 

 


       

Fredag den 30. juni 2017                             Solopgang: 04:42 Solnedgang: 22:00

Sdr. Vornæs: Ræv 1 FU (tog mikkel på fersk gerning i færd med at spise jordbær). Kresten Thomsen
Ølundgårds Inddæmning
(11:25):
Skestork 12 R. Kresten Madsen
Enebærodde:  Grønspætte 1 HØ. Bent Navne
Hals, Enebærodde: Fiskehejre 2 FU, Fuglekonge 2 HØ, Grønspætte 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Stor flagspætte 1 HØ. Bent Navne

         

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Skarø
: Rødstjert 1 YF SY. Lene Corydon
Lindelse: Storspove 3 FU, Hættemåge 10 FU, Stormmåge 10 FU, Sølvmåge 3 FU, Ringdue 2 YF SY, Stor Flagspætte 1 1K FU, Landsvale 1 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Rødstjert 1 YF BR, Solsort 5 FU, Gærdesanger 1 YF BR, Tornsanger 1 YF SY, Gransanger 1 YF SY, Musvit 2 FU, Husskade 1 FU, Stær 17 FU, Gråspurv 1 YF, Bogfinke 1 YF SY. Jan Sørensen
Hestehave v/Gelskov: Lærkefalk 1 FU. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Nordisk Lappedykker 1 R (Første gang set på lokaliteten den 12. juni), Klyde 65 R. Kresten Madsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 12 R, Rørhøg 1 F R, Sortklire 11 R, Digesvale 250 OF. Kresten Madsen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 19 R, Knopsvane 82 R, Havørn 1 R, Bysvale 200 OF. Ib Johannes Bager
Agernæs Havn: Gravand 1 FU, Hættemåge 1 FU, Sølvmåge 1 R, Svartbag 5 R, Engpiber 4 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Tornsanger 1 SY. Leif Kristensen
Helnæs Made: Skarv 4 R, Knopsvane 2 R, Grågås 254 FU, Gravand 8 FU, Gråand 16 R, Skeand 6 R, Blishøne 2 FU, Blishøne 2 YF, Strandskade 2 R, Klyde 1 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Vibe 19 R, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 3 SY, Storspove 2 FU, Rødben 4 FU, Hættemåge 5 R, Stormmåge 14 R, Sølvmåge 19 R, Svartbag 3 R, Ringdue 2 FU, Sanglærke 2 R, Sanglærke 8 SY, Sanglærke 2 FU T, Landsvale 8 FU, Landsvale 9 , Engpiber 1 1K R, Gråkrage 12 FU, Stær 31 FU, Stær 1 R, Tornirisk 4 R, Rørspurv 1 R. Leif Kristensen


     

Torsdag den 29. juni 2017                             Solopgang: 04:42 Solnedgang: 22:00

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor: Strandskade 2 R, Klyde 9 R, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 70 R, Temmincksryle 1 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 1 R, Sildemåge 1 AD R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Lille Lappedykker 1 R, Skægmejse 1 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Fjordterne 18 R, Dværgterne 10 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 95 R, Rørhøg 2 R, Blishøne 245 R, Klyde 8 R, Brushane 1 R, Småspove 1 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 1 R, Fjordterne 4 R, Dværgterne 2 R, Gøg 2 R, Skægmejse 3 R. Ole Goldschmidt
Findinge
: Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Sandholt: Rørhøg 1 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Skarv 2 FU, Skarv 27 R, Fiskehejre 12 R, Grågås 105 R, Gravand 8 , Gravand 1 R, Gravand 2 YF, Krikand 3 FU, Taffeland 10 R, Troldand 13 R, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 32 FU, Strandskade 6 FU, Klyde 4 R, Klyde 3 1K FU, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 16 R, Vibe 2 PUL FU, Brushane 1 M FU, Sortklire 2 R, Rødben 1 FU, Rødben 4 R, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 1 FU, Tinksmed 1 R, Svartbag 2 R, Splitterne 2 FU, Splitterne 4 R, Sanglærke 1 FU, Sanglærke 1 OF, Digesvale 1 R, Landsvale 3 R, Landsvale 5 FU T, Bysvale 12 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Solsort 1 SY, Stær 21 FU, Stillits 2 R. Leif Kristensen
Christianlund, Nyborg: Skovpiber 3 R. Evald Mehlsen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 7 R, Toppet Lappedykker 12 R, Gråstrubet Lappedykker 18 R, Sorthalset Lappedykker 17 R, Fiskehejre 15 FU, Knopsvane 197 R, Sangsvane 1 R, Grågås 172 R, Canadagås 2 R, Pibeand 6 R, Knarand 3 R, Krikand 229 R, Gråand 92 R, Skeand 24 R, Taffeland 49 R, Troldand 165 R, Hvinand 2 R, Blishøne 680 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 4 R, Brushane 4 R, Sortklire 6 FU, Rødben 2 R, Hvidklire 36 FU, Tinksmed 31 R, Hættemåge 150 R, Sølvmåge 9 R, Stær 40 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Skarv 6 R, Grågås 50 R, Gråand 1 R, Ederfugl 117 R, Hvinand 17 R, Toppet Skallesluger 3 R, Strandskade 9 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 14 R, Storspove 13 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 62 R, Svartbag 1 R, Splitterne 3 R, Havterne 24 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Grågås 85 R, Gravand 2 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 2 R, Grågås 11 R, Gravand 4 R, Gråand 1 R, Skeand 4 R, Troldand 2 R, Havørn 2 AD R, Rørhøg 1 F FU, Tårnfalk 1 R, Strandskade 12 R, Klyde 3 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 3 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Småspove 1 R, Storspove 1 R, Rødben 6 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 110 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 6 R, Havterne 2 R, Gøg 1 SY, Landsvale 1 FU, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gråkrage 1 FU, Tornirisk 1 R, Rørspurv 2 SY. Jens Bækkelund


          

Onsdag den 28. juni 2017                              Solopgang: 04:41 Solnedgang: 22:01

Vejlen, Tåsinge: Toppet Lappedykker 4 YF UF, Toppet Lappedykker 3 1K R, Grågås 60 R, Grågås 2 YF UF, Grågås 12 1K FU, Gravand 6 YF UF, Gravand 14 1K FU, Krikand 1 R, Gråand 2 FU, Rørhøg 1 F SDR FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 28 FU, Strandskade 2 R, Klyde 4 FU, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 6 FU, Brushane 3 FU, Sortklire 5 FU, Rødben, Almindelig (totanus) 2 FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 1 FU, Fjordterne 2 , Gøg 1 BR R, Gærdesmutte 1 SY, Rørsanger 1 R, Rørsanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Stær 20 OF, Tornirisk 1 R, Rørspurv 4 R
Hønsehaven, Grusgravssøen (15:00): Gråand 25 FU, Grågås 35 FU, Hættemåge 4 FU, Sølvmåge 30 FU, Stormmåge 12 FU, Svartbag 4 FU, Blishøne 40 FU, Lille præstekrave 2 FU, Brushane 1 FU, Strandskade 4 R, Troldand 15 FU, Gråstrubet lappedykker 15 FU, Hvid vipstjert 4 FU, Landsvale 8 FU, Råge 100 OF, Allike 20 FU, Tårnfalk 1 OF . Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Skovhornugle 1 R. Niels Andersen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Rød Glente 1 FU, Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Storelung: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 OF, Musvåge 1 OF, Dobbeltbekkasin 1 SY, Skovpiber 1 SY. Leif Kristensen
Gudbjerg: Rød Glente 2 OF. Leif Bisschop-Larsen
Gammel Dyrehave m.m.: Rødtoppet Fuglekonge 2, Lille Korsnæb 1 M R. Per Rasmussen
Ravnholt (Midtfyn): Havørn 1 OF, Agerhøne 4 R. Leif Sørensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R. Jens Kristian Holm
Brockdorff Skov: Skovpiber 1 R. Evald Mehlsen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 45 R, Fiskehejre 11 R, Knopsvane 50 R, Grågås 11 R, Gravand 6 R, Gråand 12 R, Ederfugl 152 R, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 10 R, Blishøne 302 R, Strandskade 8 R, Vibe 7 R, Storspove 3 R, Hættemåge 36 R, Stormmåge 201 R, Sølvmåge 216 R, Svartbag 4 R, Splitterne 1 R, Havterne 27 R, Tornsanger 1 SY, Gråkrage 6 R. Steen Lauritsen
Scheelenborg: Noret: Huldue 5 R, Gulbug 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 M FU, Rødrygget Tornskade 1 M YF FU. Evald Mehlsen
Tårup Inddæmmede Strand: Rørhøg 1 M AD FU, Gul Vipstjert 1 OF, Gul Vipstjert 2 YF FU. Evald Mehlsen
Viby: Gul Vipstjert 2 YF FU. Evald Mehlsen
Husby (Vestfyn): Vagtel 1 SY. Mads Syndergaard
Mågeøerne (07:00 - 13:30): Fiskehejre 2 FU,
Skestork 7 R (Forsvandt i løbet af besøget. Primært ældre fugle. En enkelt nok 2K (sorte spidser på svingfjer). Mindst en med farveringe; kunne desværre ikke aflæses.) , Stor Præstekrave 4 R, Almindelig Ryle 1 R, Lille Kobbersneppe 9 FU, Småspove 1 FU, Storspove 2 FU, Splitterne 15 YF (Noget af en overraskelse! 8 reder (7 med 1 æg, 1 med 2 æg) fundet på sandrevle. Sammen med et enkelt par Havterner og ellers langt fra andre ynglefugle. Ny ynglefugl for Mågeøerne), Havterne 4 1K R. Jacob Sterup 


        

Tirsdag den 27. juni 2017                              Solopgang: 04:40 Solnedgang: 22:01

Gulstav mose: Rørdrum 1 1K, Fiskeørn 1 FU T N. Ole Bo Olsen
Tange å (06:30): Stillits 2 FU, Bogfinke 2 FU, Gulspurv 1 R, Gulbug 1 SY, Skovspurv 2 FU, Gransanger 4 FU (1 AD+ 3 1K), Landsvale 20 FU, Blåmejse 3 FU, Grønirisk 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Caroline Amalielund: Rød Glente 1 OF. Steen Winkel
Lejbølle: Skovhornugle 1 OF. Nis Rattenborg
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 2K R. Henrik Knudsen
Drejø: Gulbug 5 YF UF. Niels Bomholt Jensen
Drejø Enge v/Mejlhoved: Skestork 2 OF, Skestork 1 FU T, Knarand 24 R. Niels Bomholt Jensen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 OF, Fiskeørn 1 N, Bjergvipstjert 1 R. Henrik Knudsen
Gulstav Mose: Rørdrum 3 R,Fiskeørn 1 OF. Ole Bo Olsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 17 R, Skeand 14 R, Lille Præstekrave 1 FU, Rovterne 1 FU , Fjordterne 6 FU, Skægmejse 1 R. Ella Mikkelsen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 AD R, Trane 2 AD FU. Lilly Sørensen
Bøjden Nor: Klyde 20 R. Leif Sørensen
Freltofte: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Vitsø: Klyde 33 YF UF. Arne Bruun
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 78 R,
Nordisk Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 26 R, Klyde 92 R, Sortterne 1 R. Gregers Johannesen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Nordisk Lappedykker 1 AD FU, Sorthalset Lappedykker 4 FU,Klyde 84 FU, Sortterne 1 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Nordisk Lappedykker 1 FU, Sortterne 1 AD FU. Martin Strømkjær
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Krikand 130 R, Skeand 43 R, Strandskade 54 R. Gregers Johannesen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 6 FU, Skestork 3 AD FU, Knarand 50 FU. Dieter Maaszen
Nyborg Strand: Klyde 4 YF , Lille Kobbersneppe 3 R . Finn Skov
Østerø Sø (Knudshoved): Grønspætte 1 SY. Søren G. Nielsen


 DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 1/6 - 2017:
              Første danske koloni af den sjældne sølvhejre opdaget
              Baggrund: Sølvhejren - fra fjer i fin hat til flere fugle i Danmark
              VIDEO: Oplev sølvhejren tæt på


        

Mandag den 26. juni 2017                              Solopgang: 04:40 Solnedgang: 22:01

Broholm: Blishøne 7 FU (2 AD + 5 PULL), Hvid vipstjert 4 FU (2 AD +2 1 K). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Søen, Valdemarsslot
: Sortkrage 1 FU. Jørn Ladegaard
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Fiskehejre 2 FU, Gråand 26 , Gråand 6 R, Skeand 3 FU, Rørhøg 1 FU, Blishøne 42 R, Strandskade 3 OF, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 7 , Brushane 1 M FU, Hvidklire 2 FU , Svaleklire 1 FU, Sølvmåge 16 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 2 FU, Sanglærke 1 SY, Digesvale 7 FU, Landsvale 2 FU, Bysvale 5 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Solsort 1 SY, Rødrygget Tornskade 2 YF FU , Stær 50 FU, Tornirisk 2 FU, Rørspurv 1 SY. Finn og Susanne Rørdam Skov
Nakkebølle Inddæmning: Trane 2 FU. Lilly Sørensen
Sundet, Faaborg: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Knarand 2 YF UF, Knarand 10 AD R, Knarand 20 PUL FU, Skeand 2 M FU, Rørhøg 1 FU, Lærkefalk 1 SV. Per Damgaard Poulsen 
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 21 FU, Skarv 19 OF, Knopsvane 11 FU, Grågås 11 R, Troldand 18 R, Hvinand 12 R, Havørn 1 AD R, Fjordterne 4 FU, Digesvale 11 R, Svale sp. 300 FU, Rørsanger 2 SY. Leif Kristensen
Bredholt: Fiskehejre 1 OF, Fasan 2 R, Landsvale 23 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 3 SY, Sangdrossel 1 SY, Havesanger 2 SY, Munk 3 SY, Gransanger 1 SY, Bogfinke 1 SY. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 3 R, Vibe 23 R, Fjordterne 14. Leif Kristensen
Lyndelse: Rød Glente 2 OF. Leif Kristensen
Sandholt: Lille Lappedykker 2 YF, Lille Lappedykker 4 PUL FU, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 YF, Knopsvane 5 PUL FU, Grågås 4 FU, Pibeand 4 FU, Gråand 6 R, Taffeland 8 R, Rød Glente 3 FU, Vibe 7 R, Vibe 3 PUL FU, Rødben 2 FU, Ringdue 1 FU, Landsvale 12 FU, Bysvale 6 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 2 SY, Munk 1 SY, Skovspurv 1 R, Bogfinke 1 F FU, Grønirisk 1 R, Rørspurv 1 R. Leif Kristensen
Sollerup: Grågås 31 FU, Musvåge 2 FU, Blishøne 2 FU, Blishøne 2 YF, Gøg 1 SY, Landsvale 8 FU, Bysvale 4 FU, Havesanger 2 SY. Leif Kristensen
Snarup Have: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Rasmussen
Fiskerup Skov: Havørn 1 3K R, Lille Korsnæb 4 FU. Per Rasmussen
Langå: Agerhøne 2 OF. Peter Pelle Clausen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Rødtoppet Fuglekonge 3. Per Rasmussen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Rødtoppet Fuglekonge 2 SY. Leif Bisschop-Larsen
Dyrehave (Nørre Søby): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Rasmussen
Dømmestrup: Rød Glente 1 YF UR. Per Rasmussen
Galteløkker & Kohave: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Rasmussen
Højbjerg øst f/Glamsbjerg: Musvåge 2 YF, Tårnfalk 1 M FU, Landsvale 2 YF TH, Bysvale 2 OF, Skovpiber 1 SY, Solsort 1 R, Tornsanger 3 SY, Gransanger 1 SY, Husskade 4 R, Bogfinke 1 R, Lille Gråsisken 1 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Skanneshave v/Krengerup: Musvåge 1 R, Landsvale 4 FU, Skovpiber 1 SY, Gærdesmutte 3 YF UF, Solsort 1 SY, Sangdrossel 2 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 4 YF UF, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 YF FU, Fuglekonge 2 YF FU, Sumpmejse 1 FU, Topmejse 1 FU, Sortmejse 2 FU, Spætmejse 1 FU, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 R, Kernebider 2 R, Gulspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Søholm Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Grågås 12 YF UF, Gråand 2 R, Rørhøg 2 YF, Blishøne 20 YF UF, Sølvmåge 2 R, Gærdesmutte 1 R, Blåmejse 2 YF UF, Musvit 3 YF UF, Gråkrage 1 R. Niels Bomholt Jensen
Bøgelund v/Strib: Vibe 15 FU, Ringdue 46 FU. Erik Busk
Båring: Lille Præstekrave 4 FU, Vibe 4 R, Svaleklire 5 R. Erik Busk
Føns Vang: Skarv 26 R, Havørn 2 R, Rørhøg 1 OF. Ib Johannes Bager 


          

Søndag den 25. juni 2017                              Solopgang: 04:39 Solnedgang: 22:01

Gulstav Mose: Rørdrum 5 YF . Jan Nielsen
Lundeborg
(07:00): Bramgås 45 OF Ø. Poul Brugs Rasmussen
Hesselagergård (09:30): Tårnfalk 6 R (2 AD + 4 1 K) (Tårnfalkeparret på Hesselagergård har haft stor ynglesucces i år, idet 4 dejlige unger nu er klar til at forlade deres sikre reddehul for at begive sig ud i den store Spændende farefulde verden. Sidste sommer fik falkene ingen unger på vingerne – hvorfor, vides ikke.). Poul Brugs Rasmussen
Allerup v/Højby: Rød Glente 1 FU
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 6 FU,
Nordisk Lappedykker 1 SDR R (Første gang set på lokaliteten den 12. juni), Sorthalset Lappedykker 23 FU, Knopsvane 1 YF UF, Gravand 1 YF UF, Pibeand 3 FU, Gråand 2 YF UF, Havørn 2 AD R, Rørhøg 1 M FU, Vandrefalk 1 FU, Klyde 123 R, Storspove 5 R, Sortklire 7 R, Rødben, Almindelig (totanus) 5 FU, Hvidklire 1 R, Sortterne 1 FU, Rørsanger 2 SY,
Kværndrup: Rød Glente 1 FU
Østerskov (Årup): Rød Glente 1 FU

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.
: Tårnfalk 4 YF UR, Natugle 2 YF UF, Landsvale 5 YF UR. Arne Bruun
Thurø Rev
: Fiskehejre 2 R, Gravand 5 R, Stor Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 2 YF BR, Vibe 14 R, Rødben 2 R, Splitterne 1 N. Arne Bruun
Gulstav
: Lærkefalk/Aftenfalk 1 N, Storspove 17 T, Lille Korsnæb 23 OF. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Rørdrum 5 YF. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Gråstrubet Lappedykker 2 YF UF, Knopsvane 4 FU, Grågås 40 FU, Gråand 6 FU, Atlingand 2 FU, Falk sp. 1 OF, Blishøne 5 FU, Strandskade 2 FU, Storspove 1 OF, Sølvmåge 3 FU, Svartbag 1 R, Fjordterne 1 FU, Digesvale 20 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Solsort 1 FU, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Gråkrage 2 FU, Gulspurv 1 SY. Søren G. Nielsen
Gulstav Østerskov: Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 SY, Munk 2 FU, Gransanger 2 SY, Blåmejse 5 FU, Musvit 1 FU, Korttået Træløber 1 FU, Bogfinke 3 FU. Søren G. Nielsen
Gulstav Østerskov: Rørhøg 2 OF. Leif Sørensen
Keldsnor: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 50 FU, Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 50 FU, Gravand 10 FU, Gråand 30 FU, Blishøne 70 FU, Strandskade 3 FU, Klyde 3 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Vibe 4 FU, Rødben 1 FU, Hættemåge 20 FU, Svartbag 2 R, Sanglærke 2 SY, Digesvale 30 FU, Bysvale 20 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 10 FU, Husskade 2 R, Stær 2 FU, Tornirisk 1 FU. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 3 FU, Skarv 40 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 6 FU, Grågås 25 FU, Knarand 6 FU, Krikand 5 FU, Gråand 130 FU, Taffeland 3 YF UF, Troldand 15 FU, Rørhøg 2 FU, Blishøne 150 FU, Sortklire 6 FU, Rødben 3 FU, Hættemåge 5 FU, Svartbag 1 OF, Fjordterne 1 FU, Gøg 1 OF, Digesvale 100 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 1K FU, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 R, Stær 100 FU. Søren G. Nielsen
Nørreballe Nor: Rørhøg 1 M FU, Rødben 4 FU, Mursejler 3 FU. Søren G. Nielsen
Ormstrup: Svaleklire 1 FU. Søren G. Nielsen 
Ulbølle: Vagtel 1 SY. Michael Bjerregaard
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 110 R, Knopsvane 36 , Grågås 80 FU, Grågås 275 R, Gravand 17 , Knarand 40 R, Krikand 34 R, Gråand 27 R, Troldand 14 R, Hvinand 2 R, Hvepsevåge 1 OF, Lærkefalk 1 OF, Fasan 1 R, Strandskade 1 FU, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 FU, Lille Præstekrave 2 , Vibe 11 R, Sortklire 2 FU, Rødben 2 FU, Hættemåge 1 AD OF, Hættemåge 1 JUV R, Stormmåge 21 R, Sølvmåge 19 , Svartbag 4 , Fjordterne 5 FU, Fjordterne 13 , Mursejler 6 FU, Sanglærke 1 SY, Digesvale 4 FU, Landsvale 2 FU, Bysvale 16 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Stær 1 FU, Bogfinke 2 SY, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Vester Hæsinge: Kernebider 1 FU. Leif Kristensen
Broholm: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 3 YF UF, Tårnfalk 2 R, Blishøne 7 YF UF, Ringdue 1 R, Gøg 1 R, Landsvale 7 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 5 YF UF, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 R, Grå Fluesnapper 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 1 YF UF, Gråkrage 4 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 1 SY, Stillits 1 YF UF. Niels Bomholt Jensen
Bjørnemose (Ravnholt): Småspove 1 R, Storspove 3 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Rasmussen
Broholm: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 3 YF UF, Tårnfalk 2 R, Blishøne 7 YF UF, Ringdue 1 R, Gøg 1 R, Landsvale 7 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 5 YF UF, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 R, Grå Fluesnapper 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 1 YF UF, Gråkrage 4 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 1 SY, Stillits 1 YF UF. Niels Bomholt Jensen
Hesselagergård: Grønbenet Rørhøne 2 YF UF, Blishøne 6 YF UF, Ringdue 5 R, Sanglærke 1 SY, Digesvale 3 FU, Landsvale 7 FU, Engpiber 1 YF FU, Rødstjert 1 YF K, Solsort 1 FU, Tornsanger 1 YF K, Munk 1 SY, Blåmejse 2 YF UF, Rødrygget Tornskade 1 M R, Råge 15 R, Gråkrage 4 R, Gråspurv 1 R, Bogfinke 2 FU, Stillits 1 SY, Tornirisk 2 R. Niels Bomholt Jensen
Gudbjerg: Bramgås 45 Ø. Leif Bisschop-Larsen  
Højby Moser: Hvepsevåge 1 FU, Rød Glente 1 FU, Lille Præstekrave 4 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 7 R, Ravn 4 R. Henrik Kalckar Hansen
Karlsmosen, Egeskov:
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 1 FU, Knarand 30 FU, Krikand 17 FU, Rørhøg 2 FU, Vandrikse 2 R, Lille Præstekrave 3 FU, Vibe 7 R, Brushane 1 FU, Sortklire 5 FU, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 4 R, Fjordterne 1 FU, Gøg 1 SY, Mursejler 6 FU, Sanglærke 10 SY, Landsvale 8 FU, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert 3 YF UF, Gærdesmutte 2 SY, Nattergal 1 SY, Rødstjert 2 YF UF, Bynkefugl 1 R, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Bogfinke 1 SY, Rørspurv 4 SY. Palle Bo Larsen
Lyndelse: Rød Glente 2 FU, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Mursejler 1 FU, Sanglærke 2 R, Landsvale 3 FU, Hvid Vipstjert 1 FU. Leif Kristensen
Sønder Højrup: Rørhøg 1 R. Leif Sørensen 
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov:  Skovsanger 1 SY, Rødtoppet Fuglekonge 2. Per Rasmussen
Sønderskov v/Ferritslev: Havørn 1 OF. Per Rasmussen
Brylle: Rødstjert 2 1K FU. Søren G. Nielsen
Geels Å (Østerg.-Urup Dam): Rørhøg 1 F FU, Musvåge 1 R, Mursejler 5 FU, Tornsanger 1 SY, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Ladby: Bomlærke 1 FU, Bomlærke 1 SY. Ella Mikkelsen
Vissenbjerg: Rød Glente 1 FU. Kell Grønborg 
Vitsø: Gøg 3, Sortkrage 2 FU, Ravn 1 FU. Børge Ingolf Andersen
Hagenskov Slotsmølle: Havørn 1 JUV R. Thomas Kampmann
Gyldensteen Gods: Sjagger 1 R, Misteldrossel 4 R. Henrik Knudsen


         

Lørdag den 24. juni 2017                               Solopgang: 04:39 Solnedgang: 22:01

Hesselagergård, Teglgårdssøen (10:00) Gravand 12 R: (2 AD + 10 Pull). Poul Brugs Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Knopsvane 2 AD + 3 Pull, Gøg 1 R. Finn Skov

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Mursejler 75 OF. Niels Andersen
Skovsbo v/Svendborg: Rødstjert 2 F YF. Inger Christensen
Vejlen, Tåsinge: Klyde 3 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 6 R, Sortklire 1 R, Rødben 2 R, Gul Vipstjert 2 R, Skægmejse 4 R. Henrik Knudsen
Tullebølle: Rød Glente 1 OF. Morten Müller
Brændegård Sø: Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Skarv 11 OF, Skarv 150 R, Knopsvane 38 , Grågås 60 FU, Grågås 260 R, Gravand 2 AD R, Knarand 9 FU, Knarand 20 R, Krikand 22 FU, Gråand 33 R, Skeand 6 R, Troldand 14 FU, Hvinand 6 FU, Rørhøg 1 OF, Fasan 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 OF, Lille Præstekrave 5 AD FU, Lille Præstekrave 3 JUV R, Vibe 3 FU, Vibe 5 R, Brushane 2 FU, Rødben 1 FU, Svaleklire 1 FU, Hættemåge 2 AD FU, Hættemåge 4 , Stormmåge 17 , Sølvmåge 29 , Svartbag 6 , Fjordterne 4 AD FU, Fjordterne 16 , Ringdue 1 SY, Mursejler 2 FU, Landsvale 6 FU, Bysvale 28 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 2 FU, Solsort 1 SY, Gulbug 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Stær 2 FU, Bogfinke 1 FU, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 2 FU, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Kværndrup: Rød Glente 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Sollerup: Rørhøg 1 FU. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Rørhøg 1 FU. Leif Kristensen
Lindholm v/Allested: Svaleklire 3 FU, Huldue 1 SY, Ravn 2 OF. Per Rasmussen
Lydinge Haver: Rørhøg 1 FU. Gunnar Jørgensen
Sentved: Agerhøne 2 R. Hans Rytter
Vitsø: Havørn 1 R, Brushane 3 , Rødben 2 FU, Mudderklire 12 FU. Børge Ingolf Andersen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Nordisk Lappedykker 1 R, Sortklire 4 R, Hvidklire 3 R. Kresten Madsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Rørhøg 1 OF, Klyde 30 R, Storspove 1 R, Sortterne 1 R. Leif Sørensen
Firtalsstrand & Mellemstykket:  Havørn 1 3K FU, Klyde 88 R. Anders Vedel 
Tårup Inddæmmede Strand: Lille Præstekrave 2 R. Bo K. Stephensen
Kerteminde, Kabinettet (sommerhusområde): Stillits 3 FU. Karen Thingsgaard
Assens: Mursejler 8 FU, Husrødstjert 1 SY. Kirsten Pedersen


        

Fredag den 23. juni 2017                               Solopgang: 04:39 Solnedgang: 22:01

Lundeborg, Kystvej: Strandskade 5 FU R (2 AD + 3 PULL). Poul Brugs Rasmussen
Svendborg Golfbane: Stor Flagspætte 1 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 5 FU, Solsort 4 YF FU, Sangdrossel 3 YF FU, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 2 SY, Munk 3 SY, Spætmejse 1 FU, Korttået Træløber 1 SY

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Gulstav Mose
:
Rørdrum 3 R, Lærkefalk 1 OF . Ole Bo Olsen
Næbbe Skov:
Ringdue 6 R, Stor Flagspætte 4 YF UF, Landsvale 4 FU, Jernspurv 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 5 YF UF, Havesanger 1 YF FU, Munk 1 SY, Blåmejse 3 YF UF, Gråkrage 10 R, Stillits 2 FU, Tornirisk 3 R, Lille Gråsisken 1 SY, Dompap 1 F R, Gulspurv 3 R. Niels Bomholt Jensen
Tranekær Slot m/borgsø:
Toppet Lappedykker 9 YF UF, Grågås 38 R, Taffeland 11 R, Taffeland 12 YF UF, Troldand 27 R, Troldand 6 YF UF, Fjordterne 2 FU, Gøg 1 OF, Mursejler 5 FU, Stor Flagspætte 1 YF UF, Digesvale 15 FU, Landsvale 3 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 YF K, Solsort 3 R, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Grå Fluesnapper 1 YF FU, Musvit 3 YF UF, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Longelse Sønderskov: Sanglærke 1 SY, Engpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 3 YF UF. Niels Bomholt Jensen
Nørre Longelse: Grønbenet Rørhøne 3 YF UF. Niels Bomholt Jensen
Sylten syd for Næbbeskov: Toppet Skallesluger 1 R, Rørhøg 1 F OF, Strandskade 2 R, Vibe 14 FU, Hættemåge 40 FU, Gøg 1 R, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 1 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 1 R, Råge 30 FU. Niels Bomholt Jensen
Botofte Skovmose: Havørn 1 AD FU. Henning Lykke Larsen
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Hvepsevåge 1 R, Skovpiber 2 YF FU, Ravn 5 YF UF, Kernebider 5 FU. Søren Bøgelund
Sanderum: Jernspurv 1 FU, Skovskade 1 1K FU, Dompap 1 M FU. Ella Mikkelsen
Elmelund: Tårnfalk 1 FU, Mursejler 40 FU, Solsort 2 R, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Husskade 2 FU, Grønirisk 1 SY, Dompap 1 R. Ella Mikkelsen
Enge v/Odense Ås udløb: Fiskehejre 1 R, Gråand 1 R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Rødben 1 R, Gøg 1 OF, Isfugl 1 OF, Landsvale 4 FU, Bysvale 1 FU, Engpiber 2 R, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 1SY, Husskade 1 R, Gråkrage 2 R, Rørspurv 4 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Nordisk Lappedykker 1 SDR FU, Sortterne 1 SDR FU. Kurt Due Johansen
Føns Vang: Skarv 48 YF, Havørn 2 FU. Ib Johannes Bager
Gyldensteen: Engsøen: Sortklire 1 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 6 R, Mudderklire 1 R. Kresten Madsen 


        

Torsdag den 22. juni 2017                              Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:01

Lundeborg, Ny Camping: Allike 4 FU ( har meget travlt med at opfostre unger i denne tid). Poul Brugs Rasmussen
Ikær Mose, Trunderup: Grå Fluesnapper 4 AD (ej unger) FU + OF + SY (hver sin ende af mosen), Gulspurv 3 AD FU, Nattergal 1 SY, Munk 3 SY, Skovspurv 1 AD R, Gærdesmutte 1 SY R, Sangdrossel 1 SY, Strandskade 2 OF, Vibe 1 YF.
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]   

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Grensholm
: Skarv 50 YF (Æggene bliver olieret. Den største subkoloni er nu forladt, mens der stadig ruges i en mindre subkoloni.), Rovterne 1 OF. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Dværgterne 4 R. Ole Goldschmidt
Søgård Pyt: Rødrygget Tornskade 1 M AD R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 151 R, Krikand 85 R, Skeand 57 R, Hvinand 6 R, Rørhøg 3 R, Brushane 1 R, Sortklire 9 R, Dværgterne 2 R, Gøg 6 R, Skægmejse 6 R. Ole Goldschmidt
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 1 AD R, Toppet Lappedykker 14 , Gråstrubet Lappedykker 16 , Skarv 180 R, Fiskehejre 10 R, Fiskehejre 16 SV, Knopsvane 8 , Grågås 415 R, Pibeand 1 M AD R, Knarand 68 , Krikand 5 , Gråand 27 R, Atlingand 2 , Skeand 4 , Troldand 10 , Toppet Skallesluger 1 M AD R, Hvepsevåge 1 OF, Havørn 1 AD R, Rørhøg 3 F AD R, Rørhøg 2 M AD FU, Duehøg 1 F AD FU, Musvåge 1 R, Fasan 3 , Grønbenet Rørhøne 2 FU, Blishøne 46 , Strandskade 2 R, Vibe 17 R, Storspove 11 S, Sortklire 11 AD S, Rødben 1 R, Splitterne 1 OF, Fjordterne 2 FU, Huldue 1 R, Ringdue 9 R, Gøg 1 R, Mursejler 10 FU, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 1 SY, Digesvale 1 FU, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert 7 R, Gærdesmutte 3 SY, Solsort 8 R, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 5 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 2 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Allike 20 R, Gråkrage 6 R, Stær 2 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 3 SY, Tornirisk 2 R, Lille Gråsisken 1 R, Gulspurv 4 SY, Rørspurv 3 R. Henning Lykke Larsen 
Vejstrup Å (vej 163 t/udløb): Troldand 2 R, Ringdue 7 R, Mursejler 3 YF, Grønspætte 1 R, Landsvale 2 FU, Bysvale 2 FU, Jernspurv 1 R, Solsort 2 R, Sangdrossel 2 SY, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 R, Gærdesanger 7 YF UF, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 YF FU, Gransanger 6 YF UF, Fuglekonge 1 SY, Sumpmejse 1 FU, Spætmejse 2 FU, Gråkrage 2 R, Gulspurv 2 SY. Niels Bomholt Jensen
Kværndrup: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Sandholt: Trane 2 R. Leif Kristensen
Lundegård: Rørhøg 1 FU, Bynkefugl 1 SY, Tornsanger 2 YF FU, Stær 20 FU. Søren G. Nielsen
Assistens Kirkegård, Odense:
Dobbeltbekkasin 1 OF. Evald Mehlsen
Vitsø: Grågås 400 R,
Sort Glente 1 FU, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 F FU, Blishøne 80 FU, Klyde 4 YF, Vibe 10 R, Brushane 2 R, Rødben 2 YF, Hættemåge 110 YF. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 10 FU, Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 33 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Gråstrubet Lappedykker 2 PUL R,
Nordisk Lappedykker 1 FU, Sorthalset Lappedykker 22 FU, Fiskehejre 4 R, Grågås 21 R, Gravand 13 , Gravand 2 YF, Pibeand 6 FU, Knarand 2 FU, Krikand 102 FU, Atlingand 3 FU, Skeand 24 R, Taffeland 16 FU, Troldand 43 FU, Fasan 1 FU, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Strandskade 3 R, Klyde 11 FU, Klyde 44 R, Vibe 11 R, Brushane 1 FU, Storspove 1 R, Sortklire 2 FU, Rødben 2 FU, Sortterne 1 FU, Mursejler 3 FU, Engpiber 1 FU, Solsort 2 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Stær 13 FU, Stær 3 R. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Nordisk Lappedykker 1 AD SDR R,Sorthalset Lappedykker 26 AD R, Atlingand 5 R, Sortterne 1 AD R. Rune Sø Neergaard
Lammesø: Lille Lappedykker 1 FU,
Skestork 7 FU, Gravand 20 , Gravand 11 R, Gravand 1 YF, Knarand 2 FU, Krikand 97 FU, Spidsand 4 FU, Toppet Skallesluger 1 FU, Rørhøg 1 R, Strandskade 66 R, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 14 R, Islandsk Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 2 FU, Brushane 4 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Sortklire 4 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 1 FU, Mursejler 11 FU. Leif Kristensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 1 YF, Toppet Lappedykker 1 PUL R, Gråstrubet Lappedykker 4 FU, Sorthalset Lappedykker 8 FU, Sorthalset Lappedykker 2 YF, Sorthalset Lappedykker 1 PUL R, Fiskehejre 1 R, Gråand 1 YF, Gråand 6 PUL FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Strandskade 1 R, Klyde 2 FU, Vibe 6 R, Solsort 2 FU, Havesanger 1 SY, Munk 4 SY, Gransanger 1 SY. Leif Kristensen
Roerslev v/Nr. Aaby: Tårnfalk 1 FU. Geoffrey Charles Preston


            

Onsdag den 21. juni 2017                              Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:01

Svendborg Golfbane (04:50 - 07:45): Blishøne 2 YF UF, Ringdue 2 R, Mursejler 1 FU, Landsvale 6 YF B, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 4 FU, Gærdesmutte 1 YF SY, Jernspurv 1 YF SY, Rødstjert 1 YF SY, Solsort 4 YF FU, Sangdrossel 2 YF FU, Gulbug 2 YF SY, Gærdesanger 1 YF SY, Tornsanger 3 YF SY, Havesanger 1 YF SY, Munk 3 YF SY, Gråkrage 6 R, Bogfinke 2 YF SY, Stillits 4 R, Tornirisk 2 YF SY, Lille Gråsisken 2 YF SY, Kernebider 3 R, Gulspurv 2 YF
Tryggelev og Salme Nor (09:26): Rovterne 1 R. Henning Lykke Larsen
Tange å (06:30): Løvsanger 2 FU, Blåmejse 6 FU (2 AD + 4 1K), Sangdrossel 1 FU, Jernspurv 1 FU, Bogfinke 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Gravand 4 R, Gråand 8 R, Strandskade 2 R, Vibe 15 R, Sortklire 1 SDR FU, Rødben 12 R. Arne Bruun
Kirkeby: Rød Glente 1 OF. Carsten Skou
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Gråstrubet Lappedykker 3 FU . Finn Skov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 20 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 3 3K+ R, Grågås 72 R, Gravand 10 , Pibeand 1 M AD R, Knarand 89 , Krikand 51 R, Gråand 130 R, Skeand 7 , Taffeland 10 , Troldand 6 , Hvinand 6 BR R, Rørhøg 2 , Spurvehøg 2 R, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 145 R, Vibe 12 R, Storspove 6 SV, Sortklire 9 AD SDR R, Rødben 2 R, Hvidklire 2 R, Rovterne 1 2K+ FU, Fjordterne 6 FU, Ringdue 3 R, Gøg 2 R, Mursejler 60 FU, Digesvale 15 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Jernspurv 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Skægmejse 3 R, Rødrygget Tornskade 1 M AD R, Råge 15 R, Stær 160 R, Bogfinke 1 SY, Stillits 2 R, Tornirisk 1 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 2 R. Henning Lykke Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Dværgterne 1 R, Rødrygget Tornskade 1 F R, Rødrygget Tornskade 1 M FU. Susanne Rørdam Skov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rødrygget Tornskade 2 FU . Finn Skov
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 15 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 12 , Grågås 205 R, Bramgås 2 R, Gravand 8 , Krikand 3 , Gråand 26 R, Taffeland 28 , Troldand 10 , Rørhøg 1 F AD OF, Strandskade 9 R, Stor Præstekrave 2 R, Storspove 3 V, Rødben 1 R, Fjordterne 17 R, Dværgterne 1 FU, Mursejler 5 FU, Digesvale 25 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 1 FU, Solsort 2 R, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 2 SY, Allike 1 R, Råge 60 R, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 2 SY. Henning Lykke Larsen
Hestehave (Tranekær): Rørhøg 2 . Henning Lykke Larsen
Bræmlevænge: Gråstrubet Lappedykker 4 YF, Gråand 12 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 2 R. Helle Regitze Boesen
Stoense Udflyttere: Hvepsevåge 1 OF. Helle Regitze Boesen
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 2 AD R, Toppet Lappedykker 7 , Gråstrubet Lappedykker 5 R, Skarv 180 R, Fiskehejre 12 R, Knopsvane 6 , Grågås 368 R, Knarand 80 , Krikand 6 M AD R, Gråand 26 R, Atlingand 1 M AD R, Skeand 2 M AD R, Taffeland 3 , Troldand 24 , Toppet Skallesluger 3 , Havørn 1 AD R, Rørhøg 4 , Musvåge 1 FU, Fasan 2 M AD R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 48 , Strandskade 2 R, Vibe 7 R, Storspove 1 SV, Rødben 1 R, Splitterne 1 OF, Fjordterne 5 R, Ringdue 18 R, Mursejler 15 FU, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 1 SY, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 3 R, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 4 R, Tornsanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Allike 14 R, Gråkrage 2 R, Skovspurv 3 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 2 R, Stillits 3 R, Tornirisk 2 R, Lille Gråsisken 1 R, Dompap 1 M AD R, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 1 M AD R. Henning Lykke Larsen
Gudbjerg: Rød Glente 1 FU, Vagtel 1 SY. Leif Bisschop-Larsen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Musvåge 1 FU, Skovsneppe 1 FU, Skovpiber 4 YF SY, Skovsanger 2 YF SY, Fuglekonge 4 YF SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 YF SY, Topmejse 2 FU, Sortmejse 2 YF UF, Skovskade 2 R, Lille Korsnæb 35 R, Dompap 2 SY. Per Damgaard Poulsen
Bøjden Nor: Skarv 1 FU, Skarv 2 OF, Skarv 17 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 3 R, [Sortsvane] 1 R, Grågås 32 FU, Canadagås 1 FU, Gravand 13 , Gravand 1 R, Gravand 2 YF, Pibeand 3 FU, Krikand 4 M R, Gråand 8 R, Taffeland 2 FU, Taffeland 8 R, Troldand 5 FU, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 5 FU, Blishøne 29 R, Strandskade 2 FU, Strandskade 6 R, Klyde 8 FU, Klyde 9 R, Klyde 1 YF, Stor Præstekrave 5 , Vibe 7 R, Vibe 3 YF, Vibe 4 PUL FU, Rødben 1 FU, Splitterne 2 R, Havterne 1 FU, Havterne 10 YF, Ringdue 2 OF, Ringdue 1 SY, Sanglærke 4 FU, Digesvale 10 FU, Landsvale 12 FU, Bysvale 8 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Solsort 1 FU, Tornsanger 1 SY, Stær 23 FU, Skovspurv 9 FU, Bogfinke 2 SY. Leif Kristensen
Stige Ø: Engpiber 1 YF TH, Gærdesanger 2 YF SY, Tornsanger 2 YF SY, Stillits 3 OF. Carsten Skou
Hessum: Grå Fluesnapper 1 FU. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 8 FU,
Nordisk Lappedykker 1 FU , Sorthalset Lappedykker 18 FU, Sortterne 1 R, Gulbug 1 R. Søren G. Nielsen 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sortterne 1 AD SDR FU. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Toppet Lappedykker 15 R, Gråstrubet Lappedykker 20 R, Sorthalset Lappedykker 17 R, Taffeland 15 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Klyde 25 R, Sortterne 1 R, Rørsanger 1 R. Leif Sørensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 4 R. Kurt Due Johansen
Nyskov/Grevindeskov: Havørn 3 AD TH, Rørhøg 2 FU, Vibe 1 TH, Tornsanger 5 FU, Ravn 2 AD TH, Gulspurv 6 FU. Mads Syndergaard
Hårby Made: Rørhøg 1 F FU. Kirsten Pedersen
Spidsen af Fønsskov: Hvinand 1 JUV FU, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Digesvale 10 FU. Erik Busk


        

Tirsdag den 20. juni 2017                              Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:01

Sdr Vornæs: Hvepsevåge 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge
: Lille præstekrave 3 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Purreskoven
: Gransanger 1 FU, Tornsanger 2 1K FU, Løvsanger 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Lindved
: Grønspætte 1 R
. Lars Andersen [Lindved Frugt]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Gulstav: Karmindompap 1 2K SY. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 2 1K R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Rørdrum 1 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 3 3K+ R, Grågås 14 R, Knarand 3 R, Gråand 3 R, Rørhøg 2 , Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 5 R, Vibe 7 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 R, Fjordterne 3 R, Ringdue 5 R, Gøg 1 R, Mursejler 1 FU, Digesvale 35 FU, Landsvale 5 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 SY, Råge 1 OF, Gråkrage 5 R, Stær 18 R, Grønirisk 1 M AD R, Stillits 2 R, Tornirisk 1 R, Karmindompap 1 M SY. Henning Lykke Larsen
Keldsnor: Toppet Lappedykker 7 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv 25 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 58 , Grågås 72 R, Canadagås 1 R, Gravand 5 R, Krikand 16 R, Gråand 23 R, Taffeland 46 R, Troldand 103 R, Ederfugl 89 OF, Hvinand 6 BR R, Rød Glente 2 FU, Rørhøg 1 F AD FU, Blishøne 45 R, Strandskade 4 R, Klyde 4 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 40 R, Almindelig Ryle 1 R, Storspove 1 SV, Rødben 1 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 1 R, Fjordterne 4 R, Ringdue 4 R, Gøg 1 R, Mursejler 1 FU, Sanglærke 1 SY, Digesvale 70 FU, Landsvale 12 FU, Bysvale 15 FU, Hvid Vipstjert 8 R, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 2 SY,  Husskade 1 R, Råge 4 R, Gråkrage 1 R, Stær 77 R, Bogfinke 2 SY, Rørspurv 2 M AD R. Henning Lykke Larsen
Nordenbro: Fjordterne 1 FU. Else Klint
Klæsø Nor: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 20 YF UF, Gråstrubet Lappedykker 9 YF UF, Knopsvane 2 R, Grågås 35 R, Skeand 10 YF UF, Taffeland 2 R, Toppet Skallesluger 4 R, Blishøne 10 YF UF, Vibe 2 R, Sølvmåge 7 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 1 R, Tornsanger 1 R, Skovspurv 4 YF UF. Niels Bomholt Jensen 
Konabbe Skov: Gærdesmutte 3 YF UF, Rødhals 2 YF UF, Solsort 4 R, Munk 2 SY, Grå Fluesnapper 1 SY, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 YF UF, Korttået Træløber 1 SY, Bogfinke 1 R, Tornirisk 2 OF. Niels Bomholt Jensen
Påø: Ringdue 6 R, Hvid Vipstjert 3 R, Rødhals 1 YF UF, Rødstjert 3 YF UF, Blåmejse 3 YF UF, Musvit 2 YF UF, Korttået Træløber 2 FU, Dompap 1 R. Niels Bomholt Jensen
Påø Enge (tørre): Grågås 13 R, Vibe 4 R, Rødben 3 YF UF, Sanglærke 1 R, Bysvale 10 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Påø Enge (våde): Gråstrubet Lappedykker 3 YF UF, Knopsvane 8 YF UF, Grågås 7 R, Blishøne 6 R. Niels Bomholt Jensen
Påø Strand: Stor Præstekrave 2 R, Gøg 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 1 R, Tornirisk 2 R. Niels Bomholt Jensen
Sylten, Hjortholm: Toppet Skallesluger 5 R, Rørhøg 1 FU, Stor Præstekrave 2 R, Fjordterne 1 FU, Gøg 1 SY, Mursejler 1 OF, Digesvale 10 FU, Landsvale 1 FU, Kærsanger 2 SY, Rørsanger 2 SY, Gærdesanger 3 YF K, Tornsanger 5 SY, Skægmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Skovspurv 3 R, Stillits 1 SY, Tornirisk 2 SY, Rørspurv 6 SY. Niels Bomholt Jensen
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 2 AD R, Toppet Lappedykker 11 , Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 180 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 7 , Grågås 530 R, Pibeand 1 M AD R, Knarand 81 R, Gråand 26 , Skeand 2 M AD R, Taffeland 2 , Troldand 9 , Hvinand 2 BR R, Toppet Skallesluger 2 , Havørn 1 AD R, Rørhøg 2 F AD FU, Musvåge 1 R, Fasan 1 M AD R, Blishøne 21 , Strandskade 1 R, Vibe 4 R, Storspove 7 V, Splitterne 1 OF, Fjordterne 6 R, Ringdue 6 R, Gøg 1 R, Mursejler 10 FU, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 5 R, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 6 R, Rørsanger 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Løvsanger 1 SY, Allike 10 R, Råge 1 OF, Gråkrage 5 R, Stær 7 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 R, Tornirisk 2 R, Lille Gråsisken 2 R, Kernebider 1 R, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 1 SY. Henning Lykke Larsen
Oure: Rød Glente 1 OF. Leif Bisschop-Larsen 
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 R. Karl Top
Ravnholt (Midtfyn): Rød Glente 1 OF. Karl Top
Sødinge v/Ringe: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Ringe: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Rynkeby Hestehave: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 1 R. Per Rasmussen
Sønderskov v/Ferritslev: Skovpiber 1 SY , Rødtoppet Fuglekonge 2 YF TH , Kernebider 2 YF UF. Per Rasmussen 
Søllinge: Rød Glente 1 FU. Karl Top
Sanderumgård: Nattergal 2 SY. Lindy Foulum
Firtalsstrand & Mellemstykket: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 25 R,
Nordisk Lappedykker 1 FU, Sorthalset Lappedykker 13 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 54 R, Gravand 58 , Krikand 140 R, Atlingand 2 R, Troldand 15 R, Rørhøg 1 F R, Musvåge 1 R, Blishøne 500 R, Strandskade 5 R, Klyde 82 R, Vibe 20 R, Hvidklire 2 FU, Sortterne 1 FU, Ringdue 2 R, Digesvale 9 FU, Landsvale 15 FU, Bysvale 5 FU, Tornsanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 26 R, Sorthovedet Måge 1 R, Sortterne 1 R. Kresten Madsen  
Langeskov:
Hvid Stork 1 FU. Julie Pedersen
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 13 FU, Klyde 3 PUL R, Dværgterne 2 FU. Peter Pelle Clausen
Krogsbølle: Lille Korsnæb 1 M OF. Kresten Madsen
Flægen v/Tybrind (01:00 - 01:15): Græshoppesanger 1 SY (Der er åbenbart ganske mange græshoppesanger-lokaliteterher ude; i år har jeg hørt dem v. Husby Strand, i Flægen, nær Wedellsborg Hoved (nordsiden) og ved Øret på N-siden af Emtekær Bredning). Mads Syndergaard
Føns Vang: Skarv 44 YF. Ib Johannes Bager


         

Mandag den 19. juni 2017                              Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:01

Svendborg, Strandvej: Topmejse 1 R. Jan Stener Jørgensen
Svendborg, Kogtved/Rantzausminde
: Stormmåge 2 YF (Ved Svendborgsund har to par stormmåger udruget deres unger på badebroer. Et par ved Sætting Strandvej og et par ved P. Clausensvej. Lige nu har de unger).
Thurø By m.m.: Ederfugl 1 YF UF, Stormmåge 2 R, Svartbag 1 R, Mursejler 4 FU, Landsvale 6 FU, Bysvale 4 FU, Solsort 4 FU
Vejlen, Taasinge: Vibe 2 1K, Gul vipstjert 2 R, Rødben 1 R. Finn Skov
Ristinge Strand (13:45): Dværgterne 2 FU. Jan Stener Jørgensen
Ristinge Hale : Gul vipstjert 1 R, Ager-kohvede blomstrer (Ristinge Klint). Jan Stener Jørgensen
Lundeborg, Ny Camping (09:30): Tyrkerdue 1 R, Gråspurv 4 YF (flere par, fodrer unger), Hvid vipstjert 2 R. Poul Brugs Rasmusssen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Havørn 1 OF. Carsten Skou
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R. Gregers Johannesen
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 1 AD R, Toppet Lappedykker 9 , Gråstrubet Lappedykker 2 AD R, Skarv 180 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 8 , Grågås 330 R, Knarand 51 , Gråand 18 R, Skeand 5 , Troldand 12 , Ederfugl 6 M OF, Toppet Skallesluger 4 , Havørn 1 AD FU, Rørhøg 2 , Tårnfalk 1 M AD FU, Blishøne 40 , Strandskade 3 R, Vibe 20 R, Sølvmåge 3 2K OF, Sølvmåge 1 AD R, Fjordterne 7 FU, Ringdue 4 R, Mursejler 3 OF, Digesvale 5 FU, Landsvale 2 FU, Bysvale 3 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 4 R, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 1 R, Husskade 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 6 R, Grønirisk 2 R, Stillits 1 R, Tornirisk 3 R, Gulspurv 1 SY. Henning Lykke Larsen
Hou Frankeklint: Bysvale 2 YF B. Henry Nielsen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 4 YF UR. Lilly Sørensen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 11 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 205 R, Grågås 30 R, Knarand 8 R, Troldand 14 R, Rørhøg 1 F OF, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 120 FU, Trane 2 R, Fjordterne 3 FU, Isfugl 1 R, Solsort 2 R, Rørsanger 5 SY, Tornsanger 3 YF FU, Topmejse 1 R, Musvit 1 FU, Gråkrage 6 FU, Rørspurv 4 SY. Niels Bomholt Jensen
Elsehoved: Grønspætte 1 OF. Peter Pelle Clausen
Faaborg: Husrødstjert 1 SY. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Sortsvane 1 AD FU, Canadagås 1 FU, Nilgås 1 FU, Svartbag 2 R. Jacob Sterup  
Dyreborg By: Gøg 3 SY, Kærsanger 1 SY, Gærdesanger 3 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 1 SY. Freddy Hansen
Krarup: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Mariendal-kysten: Rørhøg 1 M FU. Kirsten Pedersen
Revninge: Agerhøne 2 R. Søren Louis Rasmussen
Bispeenge: Fiskehejre 1 FU, Grågås 42 FU, Gravand 8 FU, Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 10 FU, Landsvale 75 OF. Gunhild Brink
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 6 FU, Toppet Lappedykker 14 FU, Gråstrubet Lappedykker 31 FU, Sorthalset Lappedykker 15 FU, Fiskehejre 3 OF, Grågås 21 FU, Knarand 6 FU, Knarand 3 YF UF, Skeand 6 FU, Taffeland 25 FU, Rørhøg 1 M FU, Grønbenet Rørhøne 3 FU, Klyde 75 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 50 FU, Sortklire 2 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 1 FU, Sorthovedet Måge 1 R, Sortterne 1 FU, Gøg 2 SY, Solsort 2 FU, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 3 FU, Gransanger 1 SY, Musvit 2 FU, Stær 50 FU, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 3 R. Søren G. Nielsen
Fuglevig/Udsigten (Vissenbjerg): Ringdue 1 R, Mursejler 1 OF, Tornsanger 3 SY, Munk 1 R, Sumpmejse 1 FU, Spætmejse 1 R, Allike 1 OF, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Kirkeskov (Vissenbjerg): Stormmåge 3 OF, Ringdue 2 R, Sanglærke 6 SY, Landsvale 1 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Rødstjert 1 SY, Solsort 6 R, Sangdrossel 2 YF K, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 YF K, Tornsanger 4 SY, Havesanger 2 SY, Gransanger 1 R, Løvsanger 2 SY, Musvit 2 R, Spætmejse 2 FU, Skovskade 2 R, Husskade 1 R, Ravn 1 R, Stær 35 OF, Skovspurv 2 R, Stillits 1 FU, Gulspurv 7 YF UF. Niels Bomholt Jensen
Sømose m.m.: Blishøne 1 YF BR, Stor Flagspætte 1 JUV FU, Solsort 5 FU, Kærsanger 3 SY, Rørspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Assens: Spurvehøg 1 F FU. Kirsten Pedersen
Aborg Minde: Knopsvane 1 R, Gråand 8 R, Rørhøg 1 FU, Sølvmåge 115 R, Digesvale 4 FU, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Rørsanger 1 SY, Rørspurv 1 SY. Kirsten Pedersen
Feddet v/Sandager (Assens): Knopsvane 1 R, Gråand 2 R, Rørhøg 2 , Musvåge 1 FU, Musvåge 1 JUV YF, Tårnfalk 2 AD FU, Tårnfalk 1 JUV R, Strandskade 6 R, Rødben 2 YF TH, Sølvmåge 30 OF, Sanglærke 5 SY, Engpiber 8 R, Solsort 2 R, Rørsanger 5 R, Tornirisk 3 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 3 R. Kirsten Pedersen
Kirkemade v/Sandager: Fasan 2 AD YF UF, Fasan 2 JUV YF, Mursejler 3 YF BR, Bysvale 20 FU, Solsort 3 R, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Gråspurv 12 R, Skovspurv 8 R, Stillits 2 OF, Tornirisk 2 R, Gulspurv 2 SY. Kirsten Pedersen
Mariendal-kysten: Rørhøg 1 M FU. Kirsten Pedersen
Salbrovad: Musvåge 3 , Strandskade 3 YF, Vibe 15 R, Stormmåge 10 R, Ringdue 2 R, Gøg 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Stor Flagspætte 1 JUV YF UF, Sanglærke 2 SY, Sanglærke 2 JUV YF, Landsvale 15 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 1 SY, Rødstjert 1 YF FU, Kærsanger 1 SY, Tornsanger 2 YF FU, Grå Fluesnapper 1 FU, Musvit 5 YF UF, Stær 40 FU, Gråspurv 12 FU, Bogfinke 2 FU, Gulspurv 2 R. Kirsten Pedersen
Sandager v/Assens: Tyrkerdue 3 R, Mursejler 4 FU, Landsvale 15 FU, Stær 40 FU, Gråspurv 10 FU, Bogfinke 2 SY. Kirsten Pedersen


          

Søndag den 18. juni 2017                              Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:00

Kongshøj mølle (15:00): Munk 1 FU, Grå fluesnapper 2 FU YF (jager med stort held og dygtighed områdets Blåbåndet pragtvandnymfe 2 R 1M + 1FM). Poul Brugs
Fakkemose (12:35): Sort glente 1 FU, Rød glente 1 FU. Torbjørn Eriksen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Canadagås 4 R. Finn Skov

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Troense: Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Grågås 4 R, Gravand 20 YF UF, Troldand 4 R, Ederfugl 100 YF UF, Strandskade 5 R, Vibe 1 R, Rødben 3 R, Havterne 4 FU. Arne Bruun
Græsholm v/Drejø: Skestork 8 R SV, Canadagås 4 R. Jacob Sterup
Store Egholm: Stenvender 3 R. Jacob Sterup  
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knopsvane 3 R, Canadagås 4 R, Rørhøg 1 F FU, Vibe 8 FU, Vibe 25 R, Fjordterne/Havterne 4 FU, Dværgterne 2 FU , Gøg 1 SY, Digesvale 10 FU, Landsvale 2 FU, Bysvale 8 FU, Solsort 1 SY, Rørsanger 3 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Skægmejse 7 R, Rødrygget Tornskade 2 R, Stær 9 FU, Tornirisk 4 FU, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 4 SY. Finn og Susanne Rørdam Skov
Tullebølle: Gærdesmutte 9 YF UF. Hans-Henrik Wienberg
Sibirien: Lille Lappedykker 2 FU, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 R, Blishøne 2 YF UF, Sildemåge 1 OF, Gøg 1 SY, Sanglærke 6 SY, Bysvale 6 FU, Solsort 3 SY, Sangdrossel 1 SY, Kærsanger 2 SY, Tornsanger 8 R, Rødrygget Tornskade 1 M YF K, Stær 40 T, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY, Kernebider 1 JUV R, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 1 SY. Palle Bo Larsen
Gudbjerg: Vagtel 1 SY. Leif Bisschop-Larsen 
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 18 OF, Skarv 125 R, Knopsvane 1 YF UF, Knopsvane 29 AD FU, Grågås 45 FU, Grågås 300 R, Canadagås 1 R, Gravand 10 , Gravand 3 PUL FU, Knarand 18 R, Krikand 23 R, Gråand 35 R, Skeand 5 R, Taffeland 5 R, Troldand 24 R, Rørhøg 1 F OF, Musvåge 1 OF, Fasan 1 R, Blishøne 96 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 FU, Lille Præstekrave 2 OF, Lille Præstekrave 1 YF BR, Lille Præstekrave 1 YF UF, Lille Præstekrave 7 , Vibe 17 R, Brushane 1 FU, Hættemåge 2 R, Stormmåge 1 OF, Stormmåge 9 , Sølvmåge 2 YF UF, Sølvmåge 23 , Svartbag 1 YF UF, Svartbag 3 PUL R, Fjordterne 6 YF BR, Fjordterne 2 YF UF, Ringdue 1 SY, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 4 FU, Landsvale 2 FU, Bysvale 18 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 OF, Solsort 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 1 R, Skovskade 1 OF, Allike 2 OF, Ravn 2 OF, Stær 1 FU, Stær 1 OF, Bogfinke 1 FU, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Skarv 2 OF, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 2 R, Strandskade 2 FU, Ringdue 2 OF, Mursejler 5 OF, Landsvale 10 OF, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Spætmejse 3 R, Grønirisk 2 SY. Jan Sørensen
Ejby/Kindstrup Mose: Skarv 1 OF, Fiskehejre 1 OF, Gravand 2 OF, Gråand 7 R, Musvåge 4 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 2 R, Vandrikse 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 2 R, Strandskade 3 OF, Vibe 6 AD YF, Vibe 3 JUV YF UF, Rødben 3 R, Sølvmåge 4 OF, Ringdue 6 R, Gøg 1 SY, Isfugl 1 R, Stor Flagspætte 1 F FU, Sanglærke 3 SY, Landsvale 10 FU, Bysvale 8 R, Engpiber 1 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 3 SY, Jernspurv 2 SY, Rødhals 1 R, Nattergal 1 R, Nattergal 5 SY, Rødstjert 1 R, Solsort 3 R, Sangdrossel 2 SY, Græshoppesanger 1 SY, Kærsanger 3 SY, Rørsanger 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 3 SY, Munk 2 SY, Gransanger 7 SY, Løvsanger 4 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 4 R, Husskade 3 FU, Allike 2 FU, Gråkrage 5 R, Stær 25 FU, Bogfinke 4 SY, Grønirisk 1 R, Stillits 1 SY, Lille Gråsisken 1 R, Gulspurv 4 SY, Rørspurv 5 R. Kirsten Pedersen
Ejby/Kindstrup Mose: Isfugl 2 OF,  Græshoppesanger 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Skovsanger 1 SY. Freddy Hansen 
Hestehave v/Gelskov: Huldue 1 SY. Per Rasmussen
Kildemose v/Ryslinge: Rød Glente 1 OF, Tårnfalk 2 YF, Huldue 1 FU. Karl Top
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 4 FU, Sorthalset Lappedykker 10 FU, Fiskehejre 2 R, Atlingand 4 FU, Skeand 12 R, Toppet Skallesluger 4 R, Rørhøg 1 F FU, Grønbenet Rørhøne 3 FU, Strandskade 3 R, Klyde 34 R, Stor Præstekrave 4 FU, Vibe 18 R, Sortklire 1 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 1 FU, Sorthovedet Måge 1 R, Sortterne 1 FU , Sanglærke 3 SY, Solsort 1 SY, Rørsanger 3 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 4 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Musvit 2 FU, Stillits 2 R, Gulspurv 1 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket
Nordisk Lappedykker 1 R. Kresten Madsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 6 FU, Fiskehejre 8 R, Rørhøg 1 FU, Gøg 1 SY. Ella Mikkelsen 
Knudshoved Færgehavn: Sølvmåge 2 R, Splitterne 1 FU. Jan Sørensen
Sybergland: Grågås 50 R, Rørhøg 1 F AD R, Vibe 8 R, Havterne 2 FU, Sortterne 1 AD SDR FU . Arne Bruun
Søsted: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Juelsberg Skove: Huldue 5 SY, Grønspætte 1 FU, Ravn 1 FU. Kurt Kaack Hansen  
Maden v/Voldtofte: Fasan 2 AD R, Fasan 2 JUV YF UF, Ringdue 8 R, Gøg 2 , Landsvale 12 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 4 SY, Musvit 5 R, Gråkrage 6 R, Ravn 4 OF, Gulspurv 7 SY, Rørspurv 2 R. Kirsten Pedersen
Kasmose Skov: Sule 1 AD V, Huldue 3 SY, Korttået Træløber 1 R. Michael Mosebo Jensen
Røjle By: Rød Glente 1 NV. Michael Mosebo Jensen


       

Lørdag den 17. juni 2017                              Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:00

Ny gesinge, matriklen: Tårnfalk 2 1K. Poul Vestergaard Rasmussen
Kongshøj mølle
: Grå fluesnapper 2 YF. Poul Brugs Rasmussen

Arreskov sø
: Rørhøg 1 AD F FU, Nattergal 3 SY, Storspove 2 SY OF
. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk] 
Lindved
: Grønspætte 1 R
. Lars Andersen [Lindved Frugt]
Flyvesandet
: Almindelig Kjove 1 V (mørk fase), Ride 1 V AD, Søren Gjaldbæk

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Skovsbo v/Svendborg
: Gråkrage 58 OF. Niels Andersen
Fakkemose: Rød Glente 1 R. Gregers Johannesen
Stenstrup: Gråspurv 1 F R. Gunnar Jørgensen
Gudbjerg: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Gudbjerg: Rød Glente 1 FU, Vagtel 1 SY. Leif Bisschop-Larsen
Ravndrup Vænge: Skovsneppe 2 TH. Palle Bo Larsen
Sallinge Lunde: Gråstrubet Lappedykker 6 YF BR, Fiskehejre 3 R, Rørhøg 2 FU, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Fiskeørn 1 OF, Blishøne 5 YF, Ringdue 2 R, Gøg 2 SY, Stor Flagspætte 2 FU, Landsvale 2 FU, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 4 SY, Havesanger 1 YF, Gransanger 1 R, Løvsanger 1 SY, Fuglekonge 1 SY, Halemejse 1 FU, Sumpmejse 3 YF UF, Blåmejse 2 YF, Husskade 1 R, Lille Gråsisken 1 SY, Rørspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Sollerup: Nattergal 3 SY, Kærsanger 2 SY, Gulbug 3 SY, Havesanger 2 SY, Munk 6 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Grå Fluesnapper 3 R, Rødrygget Tornskade 1 R. Freddy Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Klyde 73 R, Stor Præstekrave 4 R, Sortklire 1 R. Kresten Madsen


        

Fredag den 16. juni 2017                              Solopgang: 04:38 Solnedgang: 21:59

Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Gråstrubet Lappedykker 1 YF UF, Knopsvane 2 R, Blishøne 4 YF UF, Hedevænge:Grågås 10 YF UF, Rørhøg 1 FU, Strandskade 1 FU, Stær 30 FU
Ørnehøj-området (Gulstav): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 10 R, Blishøne 2 YF UF, Svaleklire 3 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU
Tange å
: Landsvale 25 FU R OF, Bysvale 8 FU R OF, Digesvale 4 FU, Hare 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Tarup, Møllevej: Hvinand 1 YF (23 ællinger). Erik Thomsen
Firtalsstranden:
Skestork 5 R, Sortklire 20 R. Erik Thomsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Sofielund: Vagtel 1 SY. Niels Andersen
Vårø: Agerhøne 6 R. Torben Møller
Siø: Ederfugl 12 R. Torben Møller
Gulstav: Rørhøg 2 F FU, Sanglærke 5 SY, Engpiber 3 FU, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 2 SY, Stillits 5 R, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 1 AD YF UF, Toppet Lappedykker 2 PUL R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Rørdrum 1 R, Knopsvane 1 R, Grågås 45 R, Gråand 2 R, Vandrikse 1 R, Strandskade 1 R, Vibe 14 R, Hættemåge 8 R, Fjordterne 4 FU, Gøg 1 R, Mursejler 1 FU, Digesvale 60 FU, Landsvale 40 FU, Sivsanger 1 SY, Stær 300 FU, Rørspurv 3 SY. Ella Mikkelsen
Gulstav Vesterskov: Havesanger 1 SY. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Skarv 50 R, Fiskehejre 2 R, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 1 FU, Gøg 1 SY, Munk 1 SY, Blåmejse 1 R, Tornirisk 5 FU. Ella Mikkelsen
Klæsø Nor: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Knopsvane 2 R, Grågås 19 R, Blishøne 4 R, Sølvmåge 3 R, Fjordterne 1 FU, Solsort 3 SY, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY. Ella Mikkelsen
Søgård (Langeland): Digesvale 8 FU, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Rødstjert 1 M YF FU. Ella Mikkelsen
Ørnehøj-området (Gulstav): Gråstrubet Lappedykker 2 AD YF, Gråstrubet Lappedykker 1 PUL R, Knopsvane 5 , Grønirisk 1 SY. Ella Mikkelsen
Tranekær: Rørhøg 1 M FU. Torben Møller
Dageløkke: Skarv 3 R, Gravand 1 OF, Krikand 3 OF, Ederfugl 8 R, Hvid Vipstjert 6 FU, Husrødstjert 2 R, Tornsanger 3 R. Torben Møller
Gudbjerg: Rød Glente 2 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Sildemåge 5 FU, Landsvale 5 FU, Gråkrage 2 FU. Leif Bisschop-Larsen
Kirkeskov/Præsteskov: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Krarup: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Sølung/Søen (Nr. Broby): Grågås 10 YF UF, Rørhøg 1 M FU, Ringdue 5 R, Mursejler 1 OF, Stor Flagspætte 3 YF UF, Sanglærke 1 SY, Digesvale 1 FU, Bysvale 2 FU, Solsort 1 R, Gærdesanger 1 YF FU, Tornsanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Løvsanger 1 YF FU, Halemejse 2 YF UF, Blåmejse 10 YF UF, Musvit 6 YF UF, Rødrygget Tornskade 1 M R, Gråkrage 1 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 1 R, Grønirisk 1 FU, Stillits 2 FU, Gulspurv 1 R, Rørspurv 3 SY. Niels Bomholt Jensen
Verninge: Rørhøg 1 M YF FU, Musvåge 1 OF, Agerhøne 1 M FU, Blishøne 5 YF UF, Ringdue 2 YF, Tyrkerdue 2 R, Sanglærke 5 SY, Landsvale 7 YF, Hvid Vipstjert 2 R, Rødstjert 1 R, Bynkefugl 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 3 SY, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 4 YF UF, Gråspurv 3 YF UF, Skovspurv 2 R, Tornirisk 2 R. Niels Bomholt Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Nordisk Lappedykker 1 SDR FU. Kurt Due Johansen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 AD R. Kurt Due Johansen
Middelfart: Sangdrossel 1 FU. Flemming Toxværd
Gyldensteen: Kystlagunen: Grågås 350 R, Havterne 70 YF P. Carsten Skou 


      

Torsdag den 15. juni 2017                             Solopgang: 04:38 Solnedgang: 21:59

Kongshøj mølle (10:00): Havørn 2 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:

Thurø By m.m.: Natugle 2 YF UF. Arne Bruun
Vemmenæs: Tyrkerdue 2 SY, Bysvale 4 YF, Rødstjert 1 SY, Skovspurv 6 R. Niels Bomholt Jensen
Stenodde Skov: Fiskehejre 1 R, Troldand 6 R, Toppet Skallesluger 4 R, Blishøne 3 YF UF, Ringdue 1 R, Landsvale 1 YF BR, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 YF UF, Solsort 2 YF UF, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Musvit 4 YF UF, Korttået Træløber 2 YF FU, Skovspurv 4 YF FU, Bogfinke 2 R, Gulspurv 3 YF B. Niels Bomholt Jensen
Fakkebjerg: Rørhøg 2 R. John Jensen
Gulstav: Rørdrum 1 OF,
Hvid Stork 1 OF, Rød Glente 1 OF, Havørn 1 3K OF, Rørhøg 1 OF, Rødrygget Tornskade 1 R, Karmindompap 1 SY. Anders Myrtue
Gulstav:
Hvid Stork 1 OF, Rød Glente 1 OF, Havørn 1 AD OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 FU, Fjordterne 2 FU. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 FU, Havørn 1 OF, Rørhøg 3 FU, Lærkefalk/Aftenfalk 1 FU T, Vandrikse 3 SY, Svaleklire 1 R T, Fjordterne 5 FU, Sivsanger 2 SY, Kærsanger 1 SY, Lille Korsnæb 13 OF . Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Rørdrum 1, Grågås 35, Havørn 1 OF,Gulbug 1 SY,Lille Korsnæb 6 R. John Jensen
Keldsnor: Krikand 4, Klyde 3 FU, Stor Præstekrave 1 R. John Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fjordterne 6 FU, Skægmejse 1 R, Rødrygget Tornskade 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Dageløkke: Skarv 3 OF, Gråand 6 OF, Fjordterne 2 R, Digesvale 10 FU, Landsvale 12 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 6 FU, Rødstjert 2 YF BR. Torben Møller
Vitsø: Nilgås 1 R, Havørn 1 3K+ OF, Sivsanger 1 SY. Hans Rytter  
Åmosen v/Ollerup: Rørdrum 1 FU, Rørhøg 1 OF, Fjordterne 1 OF, Gøg 1 OF, Nattergal 2 YF SY, Rørsanger 1 YF SY, Rørspurv 1 YF SY. Steen Winkel
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Toppet Lappedykker 12 R, Skarv 6 R, Knopsvane 134 R, Gravand 19 R, Gråand 4 R, Ederfugl 197 R, Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 184 FU, Hættemåge 20 R, Stormmåge 302 YF, Sølvmåge 184 R, Svartbag 2 R, Havterne 9 FU, Rørsanger 2 SY. Kurt Due Johansen
Koelbjerg: Rød Glente 1 OF. Ole Henrik Scharff
Lindholm v/Allested: Havørn 1 OF. Per Rasmussen
Revkrog (Omr.31): Strandskade 5 R, Sortklire 1 FU. Arne Bruun
Sandholt: Trane 2 FU. Leif Kristensen
Blandskov (Ravnholt): Duehøg 2 YF TH, Natugle 1 YF K, Skovpiber 3 YF FU, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Rasmussen 
Slipshavn Skov: Huldue 1 OF, Huldue 1 SY, Gærdesmutte 1 SY. Leif Kristensen
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså): Ravn 6 OF. Ole Henrik Scharff
Søby Sø (Nr. Søby): Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Vestermade Rev: Gravand 14 R, Ederfugl 50 R, Klyde 4 R, Storspove 5 R, Rødben 2 R, Havterne 25 R. Michael L.J. Glentedal
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 61 R,
Nordisk Lappedykker 1 SDR R, Sorthalset Lappedykker 10 FU, Atlingand 3 R. Søren Blanke
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Dobbeltbekkasin 2 SY. Jens Bækkelund
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 96 R, Fiskehejre 3 FU, Grågås 11 R, Gravand 2 YF, Gravand 3 PUL R, Gråand 9 R, Blishøne 2 FU, Strandskade 1 R, Klyde 4 R, Klyde 4 YF, Klyde 3 PUL FU, Stor Præstekrave 6 TH, Vibe 1 R, Vibe 1 YF, Hættemåge 8 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 2 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Havesanger 1 SY, Stær 19 FU, Stær 3 OF, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 2 FU, Rørspurv 2 FU. Leif Kristensen
Dalby: Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 M OF. Michael L.J. Glentedal


      

Onsdag den 14. juni 2017                             Solopgang: 04:38 Solnedgang: 21:58

Storeholm: Strandskade 9 YF, Storspove 9 R, Gul Vipstjert 1 YF, Gravand 53 R, Knopsvane 5, Engpiber 1 YF, Sanglærke 1 YF. Poul Vestergaard Rasmussen
Langholmhoved: Havterne 25-30 YF, St, Præstekrave 1 YF, Sølvmåge 45 YF, Klyde 8-10 YF. Strandskade 5 YF, Svartbag 2 YF. Poul Vestergaard Rasmussen
Langholm: Ederfugl 325 R, Bramgås 12 R, Strandskade 2 YF, 35 YF. Poul Vestergaard Rasmussen
Ærøshale: Ederfugl 1 YF, Ederfugl 380 R, Havterne 4-5 YF, Hættemåge 36 R, Svartbag 1 YF, Engpiber 5 YF. Poul Vestergaard Rasmussen
Ommelhoved: Dværgterne 1 YF, Havterne 2 YF. Poul Vestergaard Rasmussen
Halmø: Strandskade 2 YF, Sanglærke 2 YF, Rørspurv 2 YF, Engpiber 2 YF, Rødben 1 YF. Poul Vestergaard Rasmussen
Dejrø: Strandskade 5 YF, Gravand 1 YF – 12 R, Sølvmåge 125 YF, Gråand 2 YF, Gråand 21 R, Ederfugl 54 R, Sanglærke 1 YF, Tornsanger 1 YF. Poul Vestergaard Rasmussen
Bøjden Nor: Nilgås 1 R. Erik Ehmsen
Tange å: Gulbug 1 R, Bogfinke 2 R, Skovspurv 4 FU, Hvid vipstjert 4 FU, Solsort 6 FU, Stor flagspætte 3 FU (1 AD + 2 1K), Landsvaler 10. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Vagtel 1 SY, Husrødstjert 4 YF UF. Niels Andersen
Brydevang (Svendborg): Rød Glente 1 OF. Inger Christensen
Siø: Grågås 18 YF UF, Gravand 11 YF UF, Gravand 46 AD R, Knarand 2 FU, Krikand 19 FU, Skeand 7 R, Ederfugl 1 F R, Toppet Skallesluger 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 8 FU, Strandskade 13 R, Klyde 4 FU, Lille Præstekrave 4 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 12 R, Vibe 1 PUL YF, Sortklire 6 SDR FU, Rødben 9 R, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 55 FU, Stormmåge 35 R, Sølvmåge 50 YF UF, Svartbag 1 R, Splitterne 1 R, Sanglærke 3 SY, Digesvale 2 FU, Landsvale 2 FU, Bysvale 2 FU, Tornsanger 1 SY, Gråkrage 1 FU, Stær 5 FU,
Stær 20 OF. Niels Bomholt Jensen
Gulstav Mose: Rørdrum 2 FU, Spurvehøg 1 OF, Svaleklire 3 R, Fjordterne 2 FU, Kærsanger 1 SY,
Drosselrørsanger 1 SY, Tornsanger 2 YF FU. Niels Bomholt Jensen 
Ørnehøj-området (Gulstav): Rørdrum 1 FU,
Purpurhejre (SU) 1 FU (Set ved et af vandhullerne neden for Ørnehøj. Den var i konflikt med rørdrum, der fortrak til Gulstav Mose. Purpurhejren vendte tilbage til vandhullet - eftersøgt forgæves senere på dagen!) Hvid Stork 1 AD FU. Søren Bøgelund
Keldsnor: Fiskehejre 10 R, Brushane 4 R. Leif Sørensen
Keldsnor: Brushane 2 M FU. Niels Bomholt Jensen
Næshoved: Gravand 10 YF UF, Toppet Skallesluger 8 R, Rørhøg 1 M FU, Ringdue 3 R, Gøg 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Jernspurv 2 YF K, Solsort 1 R, Kærsanger 5 SY, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 YF FU, Tornsanger 8 SY, Havesanger 1 SY, Munk 3 YF UF, Løvsanger 2 YF FU, Blåmejse 6 YF UF, Musvit 1 R, Gråkrage 2 R, Skovspurv 1 R, Grønirisk 1 R, Tornirisk 3 R, Gulspurv 3 SY, Rørspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Pæregård Skov og Snave Skov: Stor Flagspætte 1 YF UR, Jernspurv 1 SY, Solsort 2 R, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY. Niels Bomholt Jensen 
Åmosen v/Ollerup: Rørdrum 1 R. Arne Bruun
Sørup: Rød Glente 1 OF. Arne Bruun
Bøjden Nor: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Skarv 12 R, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 10 FU, Gravand 15 , Gravand 1 YF, Krikand 2 M R, Gråand 18 R, Taffeland 3 FU, Taffeland 5 R, Troldand 2 FU, Hvinand 1 F R, Toppet Skallesluger 1 FU, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 16 R, Strandskade 10 FU, Klyde 11 , Klyde 2 YF, Stor Præstekrave 5 FU, Vibe 8 R, Vibe 2 YF, Vibe 1 PUL FU, Islandsk Ryle 24 FU T, Rødben 5 FU, Svartbag 2 R, Splitterne 4 R, Havterne 8 R, Havterne 6 YF, Ringdue 4 FU, Sanglærke 1 SY, Digesvale 8 FU, Landsvale 6 FU, Bysvale 4 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 4 FU, Solsort 1 SY, Solsort 1 JUV R, Stær 3 FU, Stær 21 OF, Skovspurv 8 FU, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 3 FU. Leif Kristensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Rødstjert 1 YF FU. Per Rasmussen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R. Jens Kristian Holm
Karlsskov: Huldue 1 SY, Jernspurv 1 FU, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 1 SY. Erik Busk
Kasmose Skov: Sule 31 V, Splitterne 7 V, Lille Gråsisken 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Romsø: Canadagås 20 R, Havørn 1 FU. Vivian Risør Neidel
Røjle By: Sort Glente/Rød Glente 1 NV. Michael Mosebo Jensen
Sønderskov v/Pennsylvanien: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 18 R, Gråstrubet Lappedykker 1 JUV YF UF, Knopsvane 4 R, Gravand 8 AD R, Gravand 3 JUV YF UF, Knarand 1 M R, Krikand 2 M R, Gråand 18 R, Gråand 20 JUV YF, Taffeland 8 , Taffeland 3 M R, Troldand 3 R, Blishøne 16 R, Blishøne 7 JUV YF UF, Hættemåge 10 OF, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 15 OF, Ringdue 12 R, Gøg 1 SY, Gøg 1 F R, Landsvale 20 FU, Bysvale 15 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 1 R,
Sortstrubet Bynkefugl 5 , Solsort 4 FU, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 7 SY, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 8 R, Tornsanger 8 SY, Gransanger 3 SY, Grå Fluesnapper 1 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 6 , Rødrygget Tornskade 2 FU, Gråkrage 2 R, Stær 50 R NAT, Gulspurv 3 M R, Rørspurv 5 SY, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 10 R. Kirsten Pedersen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Gråstrubet Lappedykker 8 FU, Knopsvane 5 FU, Gråand 14 , Taffeland 1 YF UF, Taffeland 1 PUL R, Troldand 2 R, Fasan 2 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 2 YF UF, Blishøne 10 PUL FU, Strandskade 1 OF, Lille Præstekrave 1 FU, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 10 FU, Svartbag 1 OF, Ringdue 4 R, Gøg 1 SY, Landsvale 10 FU, Bysvale 20 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 3 FU, Rødstjert 1 M FU, Solsort 5 FU, Kærsanger 2 SY, Rørsanger 10 SY, Tornsanger 10 FU, Tornsanger 8 YF UF, Havesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Skægmejse 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 3 FU, Gråkrage 2 FU, Stær 2 OF, Stillits 2 FU, Gulspurv 3 FU, Rørspurv 10 FU. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 2 R. Jens Bækkelund  


       

Mandag den 12. juni 2017                             Solopgang: 04:39 Solnedgang: 21:57

Hønsehavens grusgravssø: Strandskade 2 R, Gråkrage 25 OF, Allike 20 OF, Svartbag 2 FU, Sølvmåge 8 FU, Hættemåge 3 FU, Gråand 45 FU, Skeand 1 R, Troldand 10 FU, Knopsvane 2 R, Gråstrubet lappedykker 15 FU, Blishøne 20 FU R, Stor præstekrave 2 FU, Vibe 15 R OF, Gravand 8 R FU, Landsvale 8 FU, Stær 1 FU, Hvidvipstjert 1 FU, Gransanger 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Siø: Tårnfalk 1 FU . Carsten Friager
Sundet Faaborg: Sorthalset lappedykker 2 R . Hans Kurt Øksnebjerg Larsen

Firtalsstrand: Nordisk Lappedykker 2 R . Leif Sørensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Ørnehøj-området (Gulstav): Rovterne 1 FU T, Sortterne 1 FU. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 4 YF B, Fiskehejre 4 R, Grågås 150 R, Havørn 1 AD FU, Mursejler 1 T, Digesvale 75 FU, Nattergal 1 R, Kærsanger 1 SY, Ravn 1 OF, Lille Korsnæb 8 OF. Mogens Damm
Bagenkop Havn: Husrødstjert 1 FU. Mogens Damm
Fredmosen: Rørhøg 2 R, Fasan 2 R, Kærsanger 2 R, Rørspurv 2 R. Mogens Damm
Nørreballe Nor: Knopsvane 20 R, Grågås 150 R, Bramgås 3 R, Pibeand 20 R, Skeand 12 R, Strandskade 10 R, Stor Præstekrave 1 R, Rødben 4 R. Mogens Damm 
Gudbjerg: Agerhøne 2 YF BR. Leif Bisschop-Larsen
Bøjden Nor: Sortsvane 1 FU, Nilgås 1 FU. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Sortsvane 1 R, Klyde 5 FU, Stor Præstekrave 4 FU, Rødben 4 FU, Splitterne 1 R, Tornsanger 2 FU, Skovspurv 4 FU. Søren G. Nielsen
Vester Hæsinge
: Rørhøg 1 FU. Leif Kristensen
Faaborg: Husrødstjert 1 SY. Jacob Sterup
Ravnholt (Midtfyn): Rødrygget Tornskade 1 R. Leif Sørensen
Kalvehave v/Rolsted:
Skovsanger 3 SY. Per Rasmussen
Ringe Skov: Fiskehejre 1 OF, Strandskade 1 OF, Ringdue 2 SY, Sanglærke 2 SY, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 3 SY, Sangdrossel 1 SY, Kærsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 R, Tornsanger 2 SY, Havesanger 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 2 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Allike 2 OF, Stær 12 FU, Bogfinke 5 SY, Grønirisk 2 SY, Grønirisk 1 YF UF, Tornirisk 2 R, Lille Gråsisken 1 SY, Lille Gråsisken 2 YF SY, Gulspurv 3 R, Gulspurv 2 SY. Palle Bo Larsen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Nordisk Lappedykker 1 PRA FU. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 5 R, Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 15 R,
Nordisk Lappedykker 2 R , Sorthalset Lappedykker 12 R, Knarand 4 R, Atlingand 2 R, Taffeland 4 R, Rørhøg 1 R, Stormmåge 7 OF, Sølvmåge 8 OF, Svartbag 1 OF, Rørspurv 1 R. Leif Sørensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 1 FU. Kurt Due Johansen
Føns Plantage: Gransanger 3 R, Løvsanger 1 R, Fuglekonge 1 R, Bogfinke 2 R, Gulspurv 3 R. Ib Johannes Bager
Gardersø: Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 2 R, Blisgås 1 R, Gravand 4 R, Rørhøg 1 OF, Vibe 2 OF, Almindelig Ryle 3 OF, Sølvmåge 1 R, Gøg 1 R, Sanglærke 1 OF, Bysvale 4 OF,
Markpiber 1 R, Engpiber 1 OF, Bynkefugl 1 R, Rørsanger 1 R, Tornsanger 1 R. Ib Johannes Bager
Assens: Husrødstjert 1 SY. Kirsten Pedersen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Rørhøg 1 M FU, Sortstrubet Bynkefugl 5. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Toppet Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 3 FU, Gravand 15 FU, Knarand 18 FU, Skeand 32 FU, Blishøne 300 FU. Gunhild Brink
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 9 R, Toppet Lappedykker 23 R, Gråstrubet Lappedykker 30 R, Sorthalset Lappedykker 5 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 152 R, Grågås 372 R, Bramgås 2 R, Gravand 2 R, Knarand 21 R, Krikand 38 R, Gråand 59 R, Atlingand 1 R, Skeand 32 R, Taffeland 28 R, Troldand 39 R, Rørhøg 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 946 R, Strandskade 3 R, Klyde 3 R, Vibe 4 R, Rødben 1 R, Hættemåge 275 R, Stormmåge 20 R, Digesvale 5 FU, Bysvale 5 FU, Kærsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Stær 40 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Ederfugl 4 FU, Rørhøg 1 OF, Strandskade 2 FU, Gøg 1 SY. Gunhild Brink
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 2 R, Grågås 243 R, Bramgås 1 R, Gravand 2 R, Gråand 4 R, Ederfugl 187 R, Toppet Skallesluger 4 R, Rørhøg 1 FU, Strandskade 14 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 3 R, Lille Kobbersneppe 3 R, Storspove 4 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 82 R, Havterne 130 YF BR. Jens Bækkelund 
Gyldensteen: Langø: Strandskade 2 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Tinksmed 1 FU, Sanglærke 3 OF, Digesvale 100 OF. Gunhild Brink
Gyldensteen: Langø: Gravand 6 R, Gråand 6 R, Strandskade 1 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 62 R, Gråkrage 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 11 R, Gravand 15 R, Knarand 2 R, Krikand 1 R, Gråand 1 R, Rørhøg 1 FU, Klyde 3 R, Vibe 6 R, Rødben 2 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 27 R, Sølvmåge 3 R, Splitterne 2 R, Havterne 4 R, Gøg 1 SY, Landsvale 2 FU, Engpiber 1 FU, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Allike 1 R, Stær 40 FU, Tornirisk 1 SY, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 2 SY. Jens Bækkelund


        

Søndag den 11. juni 2017                             Solopgang: 04:39 Solnedgang: 21:56

Kogtved, matriklen: Stormmåge 1 YF BR (Ruger på dag 19. - 3 æg), Gulbug 1 SY, Gærdesmutte 1 SY
Svendborg, Strandvej (10:51). Tårnfalk 1 Ad M (- musende i 4-5 m's højde lige over vores græsplæne og pilebusken, hvorunder vi fodrer småfuglene. Disse gik helt i panik. Falken fløj videre med uforrettet sag). Jan Stener Jørgensen
Keldsnor, østenden:
Citronvipstjert 1 FU video . Esben Eriksen
Keldsnor, østenden (16:25):
Citronvipstjert 1 FU . Lars Nielsen
Keldsnor, østenden (13:47 - 14:57)):
Citronvipstjert 1 FU. Hans Ægidius
Keldsnor, østenden (13:50 - 14:45):
Citronvipstjert 1 FU. Peter Hartoft-Jacobsen
Keldsnor, østenden (10:42):
Citronvipstjert 1 FU (1K M -(Hybrid?). Erik Danielsen, Eske Morthensen, Ole Goldschmidt, Nis Rattenborg
Keldsnor, østenden:
Citronvipstjert 1 FU. Erik Danielsen
Nørreballe Nor (14:45): Rovterne 1 T Ø.
Lundeborg, Ny Camping:Solsort 6 FU (fodrer unger) 2 AD + 4 1 K. Poul Brugs Rasmussen
Lindved: Grønspætte 1 R. Lars Andersen [Lindved Frugt]
Fyns Hoved: Duehale 1 FU (på Slangehoved) . Hans-Henrik Wienberg

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Vindeby (Tåsinge)
: Rød Glente 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Keldsnor
:
Citronvipstjert (SU) 1 M 2K+ R (Fundet af EDA (Erik Danielsen). Fuglen var lidt spøjs, da den var klar citronvipstjert, men havde en del mere sort i nakken, end man forventer. Har senere checket "Pipets and wagtails" der er faktisk plancher der viser fuglen. Senere har jeg set at der er hørt kald. Derfor hugger jeg til citronvipstjert 2k+ han :-) Esben Eriksen har nogle videooptagelser af fuglen. Disse vil senere komme på nettet). Eske Frank Morthensen
Keldsnor: Lærkefalk 1 AD FU,
Citronvipstjert (SU) 1 M 2K+ R . Hans Ægidius
Keldsnor:
Citronvipstjert (SU) 1 M 2K+ R. Peter Hartoft-Jacobsen
Keldsnor:
Citronvipstjert (SU) 1 M 2K+ FU . Lars Nielsen
Gulstav: Rørdrum 1 SY, Rød Glente 1 OF, Rørhøg 3 FU, Musvåge 2 OF, Lærkefalk 1 FU, Fjordterne 1 FU, Pirol 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Dovns Klint: Lærkefalk 1 FU, Digesvale 40 YF BR. Peter Hartoft-Jacobsen
Skarø
: Klyde 5 YF TH. Lene Corydon
Søby Mark (Ærø)
: Husrødstjert 2 YF. Børge Ingolf Andersen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 28 OF, Skarv 120 R, Knopsvane 67 R, Knopsvane 1 YF BR, Grågås 400 R, Gravand 6 AD FU, Gravand 21 , Knarand 38 R, Krikand 4 R, Gråand 37 R, Skeand 27 R, Taffeland 3 R, Troldand 12 R, Hvepsevåge 1 OF, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 1 OF, Fasan 1 R, Blishøne 21 R, Strandskade 3 R, Lille Præstekrave 1 FU, Lille Præstekrave 1 OF, Lille Præstekrave 1 R, Lille Præstekrave 1 YF BR, Vibe 19 R, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 26 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 4 FU, Fjordterne 4 R, Fjordterne 8 YF BR, Ringdue 1 SY, Gøg 1 OF, Gøg 1 SY, Mursejler 1 OF, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 1 SY, Digesvale 16 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 22 FU, Bysvale 1 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 3 SY, Solsort 2 SY, Kærsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 R, Tornsanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Musvit 1 SY, Allike 4 FU, Allike 8 OF, Gråkrage 1 FU, Ravn 2 OF, Stær 20 OF, Bogfinke 2 SY, Stillits 1 OF, Tornirisk 2 FU, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 2 SY. Gunnar Jørgensen
Sandholt: Trane 2 R. Niels Bomholt Jensen
Sandholt: Lille Lappedykker 1 YF, Gråstrubet Lappedykker 1 YF, Gråstrubet Lappedykker 1 PUL FU, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 5 , Knopsvane 2 YF, Grågås 15 R, Gråand 14 FU, Skeand 2 R, Taffeland 2 R, Fasan 1 R, Blishøne 4 YF, Blishøne 4 PUL FU, Trane 2 FU, Vibe 4 R, Rødben 1 R, Ringdue 3 FU, Ringdue 2 OF, Ringdue 2 SY, Gøg 1 SY, Hvid Vipstjert 3 FU, Nattergal 1 SY, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Gråkrage 1 FU, Gråkrage 1 OF, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Sortsvane 1 FU. Peter Hartoft-Jacobsen
Sentved: Vibe 1 R. Thomas Varto Nielsen
Frørup: Rørhøg 1 M AD FU, Ravn 6 R, Gråspurv 4 R, Stillits 3 R. Thomas Varto Nielsen
Fiskerup Skov: Hvepsevåge 2 R, Duehøg 1 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 4 OF, Skovpiber 4 SY, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Skovskade 1 R. Palle Bo Larsen
Krarup: Mursejler 2 FU. Palle Bo Larsen
Ravnholt (Midtfyn): Havørn 2 OF, Rørhøg 1 OF, Stillits 6 R. Leif Sørensen
Søfælde v/Krarup: Gråand 2 R, Rød Glente 1 OF, Havørn 1 IMM OF, Musvåge 2 OF, Blishøne 2 FU, Strandskade 1 R, Vibe 1 YF K, Ringdue 1 SY, Gøg 1 SY, Landsvale 10 FU, Engpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Rødstjert 1 SY, Solsort 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 YF FU, Gråspurv 2 R, Bogfinke 2 SY, Rørspurv 4 SY. Palle Bo Larsen  
Tietgenbyen: Lille Præstekrave 1 R. Michael L.J. Glentedal
Firtalsstrand & Mellemstykket: Fiskehejre 1 R, Skestork 1 R, Atlingand 4 R, Rørhøg 2 OF, Klyde 33 R, Sortklire 3 R. Kresten Madsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skestork 1 R, Atlingand 4 R. Gregers Johannesen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skestork 3 R. Anders Vedel
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Havørn 1 OF, Rørhøg 1 OF. Kresten Madsen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Grå Fluesnapper 2 FU. Erik Busk
Helnæs Made:
Hvid Stork 1 OF. Karl Top
Føns Vang: Skarv 56 YF, Knopsvane 54 R, Grågås 114 R, Gråand 6 R, Skeand 4 R, Blishøne 28 R, Bysvale 59 OF. Ib Johannes Bager
Båring: Lille Præstekrave 4 R, Svaleklire 1 R, Bysvale 2 FU, Havesanger 1 SY. Erik Busk
Båring Skov: Gråand 3 R, Fasan 1 SY, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 1 YF BR, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Rødhals 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Misteldrossel 1 SY, Skovsanger 1 SY, Fuglekonge 1 SY, Spætmejse 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Skovskade 1 OF, Gulspurv 2 SY. Erik Busk
Agernæs By (Nordfyn): Hvepsevåge 1 OF, Stor Flagspætte 2 YF UR, Gråspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Egebjerggård Storskov: Huldue 5 SY, Ringdue 10 R, Gøg 1 R, Natugle 1 1K YF UF, Grønspætte 1 FU, Stor Flagspætte 3 FU, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 5 R, Sangdrossel 1 R, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 YF FU, Havesanger 3 YF FU, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 2 YF FU, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY, Grå Fluesnapper 1 SY, Sumpmejse 6 YF UF, Musvit 1 R, Gråkrage 2 FU, Bogfinke 4 R, Lille Gråsisken 2 OF, Lille Korsnæb 15 FU, Dompap 2 R, Gulspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen


       

Lørdag den 10. juni 2017                             Solopgang: 04:39 Solnedgang: 21:55

Kogtved, matriklen: Stormmåge 1 YF BR (Ruger på dag 18. - 3 æg), Jernspurv 1 YF FU, Jernspurv 1 YF FU,  Gærdesanger 1 YF SY
Ørnehøj-området (Gulstav) (14:11):
Lille Skrigeørn 1 TF. Anders Wiig Nielsen
Nørreballe Nor (19:56): Rovterne 1 FU . Anders Wiig Nielsen
Lundeborg, Broholmvej: Tårnfalk 1 + 2 1K. Poul Brugs Rasmussen
Sortemosen: Gøg 1 R, Mursejler 2 FU, Nattergal 1 SY, Stillits 2 R. Morten Kristiansen
Sortemosen (17:38 - ?): Engsnarre 1 SY (50 meter fra fugletårn, meget aktivt kaldende i en halv time, kun hørt). Mike Vesterskov
Lindved: Grønspætte 1 R. Lars Andersen [Lindved Frugt]
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning (09:50 - ): Skestork 4 R. Martin Strømkjær

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Siø: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 7 R, Gravand 17 R, Toppet Skallesluger 2 R, Strandskade 6 R, Klyde 4 R, Vibe 9 R, Tornsanger 1 SY. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Fiskehejre 2 R, Grågås 60 R, Vibe 2 R, Gulbug 2 SY. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Rørdrum 2 OF, Rørhøg 2 OF, Gærdesanger 1 R. Leif Sørensen
Gulstav Østerskov (14:05-14:10):
Lille Skrigeørn 1 2K+ TF (Lille skrigeørn, med flad vingestilling, dobbeltkomma, overgumpsnegl m.m. Mobbet af gråkrage. Skrigeørnen trak syd over Gulstav Østerskov, kredsede et par gange mod syd over klinten og trak så mod vest over Gulstav Vesterskov. Forsøgte digiscoping uden held. Hentede kameraet i bilen og gik op på Ørnehøj. Jeg tror mest på at den er gået mod Ristinge, men udtræk er en mulighed). Anders Wiig Nielsen
Keldsnor
: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 88 , Gravand 48 R, Blishøne 24 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 4 R, Bysvale 40 FU, Hvid Vipstjert 7 R, Stær 40 R. Ella Mikkelsen
Klæsø Nor: Toppet Lappedykker 9 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Skeand 2 R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 M FU, Fjordterne 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gulspurv 1 FU. Ella Mikkelsen
Søgård Mose (Langeland): Knopsvane 1 YF UR, Knopsvane 2 PUL R, Grågås 68 R, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Råge 60 R, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Skårup: Huldue 1 YF SY. Arne Bruun
Søskov ved Klingstrup: Huldue 1 YF SY, Mursejler 3 OF, Gulbug 1 YF SY. Arne Bruun
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Hvepsevåge 2 OF, Skovsneppe 1 R, Skovpiber 2 SY, Skovsanger 2 SY, Rødtoppet Fuglekonge 3 SY. Jacob Sterup
Sollerup: Nattergal 1 R, Nattergal 2 SY, Nattergal 1 TH, Kærsanger 4 SY, Gulbug 6 SY, Havesanger 5 SY, Munk 5 SY, Rødrygget Tornskade 1 FU. Freddy Hansen
Sollerup: Rødrygget Tornskade 2 FU. Britta Merete Larsen
Lyø Trille/Vestersjo: Nilgås 2 AD YF TH, Klyde 40 AD YF. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Skarv 1 OF, Skarv 24 R, Fiskehejre 8 FU, Knopsvane 16 R, Sortsvane 1 R, Gravand 2 FU, Gravand 12 R, Gråand 16 R, Taffeland 2 R, Troldand 4 R, Toppet Skallesluger 2 R, Strandskade 2 OF, Strandskade 4 R, Vibe 2 OF, Vibe 16 R, Ringdue 2 OF, Sanglærke 1 OF, Sanglærke 2 SY, Digesvale 2 FU, Landsvale 12 FU, Bysvale 2 FU, Solsort 1 R, Solsort 2 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 R, Tornsanger 3 SY, Munk 1 SY, Allike 1 R, Bogfinke 2 SY, Stillits 1 R, Stillits 1 SY, Tornirisk 1 OF. Gunnar Jørgensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Gregers Johannesen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R. Jens Kristian Holm 
Slambassinet (Odense):
Drosselrørsanger 1 SY. Gregers Johannesen
Slambassinet (Odense):
Drosselrørsanger 1 SY, Skægmejse 8 FU. Jens Kristian Holm
Sø på Stige Ø syd: Rødstjert 2 YF FU. Jens Kristian Holm
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 4 FU. Martin Strømkjær
Kerteminde: Skarv 10 R, Gråand 5 R, Ederfugl 2 YF UF, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Ringdue 4 R, Mursejler 1 R, Landsvale 10 R, Bysvale 5 R, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 R, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 2 SY. Erik Vikkelsø Rasmussen
Bederslev: Grønspætte 1 FU. Lilly Sørensen
Stingsted Skov: Skarv 1 FU, Fiskehejre 1 OF, Rød Glente 1 FU, Musvåge 1 R, Blishøne 2 R, Isfugl 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Hvid Vipstjert 1 YF FU, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 6 R, Sangdrossel 4 R, Tornsanger 1 YF FU, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Skovsanger 1 SY, Gransanger 1 R, Løvsanger 1 SY, Fuglekonge 2 R, Rødtoppet Fuglekonge 2 R, Sumpmejse 7 YF UF, Musvit 5 YF UF, Spætmejse 3 R, Træløber 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Skovskade 1 R, Bogfinke 1 R, Dompap 1 R. Atlas-lejr ved Niels Bomholt Jensen
Rugård: Grønbenet Rørhøne 6 YF UF, Blishøne 7 YF UF, Sanglærke 2 YF FU, Bysvale 15 YF, Hvid Vipstjert 3 R, Rødstjert 1 R, Solsort 1 R, Rørsanger 1 SY, Musvit 1 R, Gulspurv 2 R. Atlas-lejr ved  Niels Bomholt Jensen
Røjle Mose: Canadagås 5 OF. Erik Busk


         

Fredag den 9. juni 2017                                Solopgang: 04:40 Solnedgang: 21:55

Gulstav: PURPURHEJRE 1 R N (13:30). Jan Nielsen og . Carsten Friager
Åmosen, Ollerup
: Isfugl 1 FU. Peder Skou  [Apollo Books]
Tange å
: Spætmejse 5 FU (2 D + 3 1K), Hvid vipstjert 4 FU, Stær 8 OF, Stor flagspætte 2 FU, Landsvale 30+ FU OF R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Gulstav Mose (09:30-13:30):
Purpurhejre (SU) 1 FU N (Så den først i mosens vestlige åbne del, hvor den stod på land og igen senere 2 gange flyvende over mosen, hvor den satte sig. Fløj mod Keldsnor 1330 men skiftede retning og forsvandt mod nord). Carsten Friager
Hvidkilde Sø: Havørn 2 YF UR. Arne Bruun
Brændholt Skov: Fuglekonge 4 YF UF, Grå Fluesnapper 1 FU, Kernebider 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Skarv 17 R, Fiskehejre 9 R, Knopsvane 6 R, Sortsvane 1 R, Grågås 24 R, Canadagås 2 FU, Nilgås 1 R, Gravand 17 , Krikand 1 R, Gråand 16 , Taffeland 21 R, Troldand 2 R, Hvinand 3 , Toppet Skallesluger 4 R, Rød Glente 5 , Blishøne 40 R, Strandskade 6 R, Klyde 15 , Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 30 , Rødben 5 R, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 40 R, Stormmåge 12 R, Stormmåge 2 YF, Sølvmåge 30 R, Svartbag 4 R, Splitterne 18 R, Havterne 16 YF BR, Ringdue 7 R, Tyrkerdue 1 R, Gøg 1 M SY, Mursejler 2 FU, Sanglærke 5 SY, Landsvale 18 FU, Bysvale 9 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 7 FU, Solsort 2 R, Rørsanger 1 R, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 1 SY, Allike 8 FU, Gråkrage 2 R, Stær 40 R, Bogfinke 3 SY, Stillits 2 R, Tornirisk 3 R. Ella Mikkelsen
Espe Tingskov: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Skallebjerg Grusgrav: Rød Glente 1 FU. Lilly Sørensen
Ejby Mølle: Bjergvipstjert 2 YF FU. Hans Vilhelm
Slambassinet (Odense): Rørsanger 3 TH,
Drosselrørsanger 1 SY. Jens O. Hansen 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 32 R, Sorthalset Lappedykker 23 R, Atlingand 1 M R, Rørhøg 1 OF, Klyde 6 R. Kresten Madsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 16 R, Skestork 1 R, Atlingand 2 R. Kresten Madsen
Fjellerup Skov: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Troldand 2 OF, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 R, Blishøne 9 YF UF, Ringdue 7 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 3 SY, Landsvale 4 YF, Hvid Vipstjert 1 R, Rødstjert 1 SY, Solsort 1 R, Sangdrossel 2 SY, Havesanger 1 SY, Sortmejse 3 YF UF, Spætmejse 3 YF UF, Stær 30 OF, Skovspurv 1 R, Bogfinke 4 R, Grønirisk 1 SY, Tornirisk 5 YF UF, Kernebider 1 OF, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Nårup Skov: Tårnfalk 1 OF, Munk 1 R, Grønirisk 1 R, Stillits 1 R. Niels Bomholt Jensen
Skovstrup: Havørn 1 SUB OF, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 OF, Vibe 2 R, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Jernspurv 1 SY, Rødstjert 1 SY, Solsort 4 R, Havesanger 1 SY, Sumpmejse 3 YF UF, Blåmejse 2 YF UF, Musvit 4 YF UF, Stær 1 OF, Tornirisk 1 R, Lille Gråsisken 1 SY, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Sømose m.m.: Lille Lappedykker 1 R, Blishøne 3 YF BR, Rødhals 1 SY, Solsort 3 R, Kærsanger 2 SY, Tornsanger 3 SY, Munk 1 R, Musvit 1 R, Skovskade 1 OF, Husskade 1 R, Bogfinke 1 R, Rørspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Volderslev: Rød Glente 1 FU. Jacob Sterup
Føns Vang: Skarv 46 YF, Havørn 1 R. Ib Johannes Bager 
Gyldensteen: Engsøen: Lille Præstekrave 1 R. Niels Bomholt Jensen  


      

Torsdag den 8. juni 2017                                Solopgang: 04:40 Solnedgang: 21:54

Store Rallen: Sølvmåge 93 YF, Strandskade 3 YF, Sildemåge 1 YF, Ederfugl 15 YF, Ederfugl 163 R, Digesvale 50 YF, Knopsvane 1 YF, Tornsanger 1 YF/SY. Poul Vestergaard Rasmussen
Lille Rallen: Sølvmåge 67 YF, Ederfugl 8 YF, Gråand 1 YF, Gråand  3 R, Gravand 1 YF, Gravand 2 R, Toppet skallesluger 1 YF. Poul Vestergaard Rasmussen
Stjovl Svinehaver: Rørspurv 1 YF, Tornirisk 1 YF, Engpiber 1 YF, Gråand 1 YF, Sanglærke 9 YF/SY, Storspove 1 R, Ræv 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Hjelmshoved:  Rørhøg 1 AD YF. Eddie Bach
Hjortø:
Klokkefrø 4 R. Lene Rasmussen
Broholm: Isfugl 1 FU (fiskede i søen), Grå Fluesnapper 1 FU. Jan Stener Jørgensen
Hesselagergård (09:00): Knopsvane 2 AD + 4 PULL , Gravand 2 AD + 12 Pull, Troldand 6 FU, Ravn 4 OF (2 AD + 2 1K), Hvid vipstjert 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Søgård (Langeland): Husrødstjert 1 YF FU,
Lille Fluesnapper 1 SY, Pirol 1 SY. Søren Bøgelund
Hvidkilde Sø: Havørn 1 YF UR. Arne Bruun
Svanninge: Skovsneppe 1 TH. Jacob Sterup
Nørre Søby: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Sallinge: Rød Glente 1 FU. Jacob Sterup
Blandskov (Ravnholt): Skovpiber 1 YF FU, Fuglekonge 5 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Rasmussen
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Rasmussen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Romsø: Skarv 50 R, Skeand 2 R, Toppet Skallesluger 20 R, Musvåge 2 R, Strandskade 20 R, Rødben 2 R, Stenvender 1 R, Splitterne 8 R, Tejst 4 R, Huldue 3 SY, Kærsanger 1 SY, Korttået Træløber 1 SY. Egon Østergaard
Brænde Å (Åbro-Brende Mølle): Rød Glente 1 OF. Else Klint 
Ejby, Vestermose m.m.: Gråand 2 R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 R, Blishøne 1 R, Vibe 4 YF UF, Ringdue 5 R, Gøg 1 SY, Mursejler 2 OF, Sanglærke 3 SY, Landsvale 4 R, Bysvale 5 R, Jernspurv 1 SY, Nattergal 1 YF FU, Solsort 3 R, Sangdrossel 1 SY, Kærsanger 2 SY, Rørsanger 1 SY, Gulbug 3 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 2 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Topmejse 1 JUV YF, Blåmejse 4 YF UF, Musvit 2 FU, Skovskade 1 OF, Allike 1 OF, Råge 1 OF, Stær 1 OF, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 6 SY. Niels Bomholt Jensen
Ørslev Bjerge: Gransanger 2 SY, Halemejse 5 YF UF, Topmejse 2 R, Lille Gråsisken 1 OF, Lille Korsnæb 2 OF, Dompap 2 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Dalene: Skestork 2 NV. Henrik Kingo Andersen 
Egebjerggård Storskov: Vagtel 1 R, Rødrygget Tornskade 2 FU. Henrik Kingo Andersen


      

Onsdag den 7. juni 2017                                Solopgang: 04:41 Solnedgang: 21:53

Broholm: Gråstrubet lappedykker 1 1K FU (jeg så ikke noget til forældrefuglene- hvor mon de gemmer sig? Kan ungen klare sig uden deres omsorg?), Blishøne 2 som ruger, Knopsvane 6 FU (2 AD + 4 Pull). Poul Brugs Rasmussen
Slambassinet (Odense): Skeand 3 R, Rørhøg 1 FU, Rørsanger 3 YF SY,
Drosselrørsanger 1 SY

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Dejrø: Canadagås 4 R, Bramgås 5 R, Skeand 2 R. Arne Bruun
Søbygård (Ærø): Gråstrubet Lappedykker 28 YF. Arne Bruun 
Bøjden Nor: Sortsvane 1 FU. Jesper Schade
Ulbølle: Rødstjert 2 YF UR. Niels Bomholt Jensen
Grønderup: Grågås 5 YF UF, Troldand 5 R, Rørhøg 1 OF, Blishøne 2 R, Ringdue 7 R, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 3 FU, Solsort 3 R, Sangdrossel 1 R, Misteldrossel 1 FU, Kærsanger 1 YF B, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 4 YF FU, Gransanger 1 R, Sumpmejse 1 YF K, Skovspurv 4 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 2 FU, Stillits 3 R, Tornirisk 10 FU, Lille Gråsisken 2 SY, Kernebider 1 OF, Gulspurv 3 R, Rørspurv 1 F YF FU. Niels Bomholt Jensen
Hillerslev: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen


       

Tirsdag den 6. juni 2017                                Solopgang: 04:42 Solnedgang: 21:52

Vornæs Skov: Grønspætte 1 HØ. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Canadagås 4 R, Skeand 29 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Gulstav Mose
(12:16) :
Aftenfalk 1 FU (2K han fouragerende på guldsmede over mosen-ses fra fugletårnet. 3/4-Tirsdaghold.). Henrik Brandt
Tange å
(06:30): Tornirisk 6 FU R, Bysvale 2 R, Jernspurv 1 SY, Gulspurv 2 FU, Skarv 6 OF, Canadagås 14 OF NØ, Mursejler 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bissebjerg, Tåsinge: Gravand 7 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 OF, Strandskade 4 R, Klyde 2 R, Vibe 62 R, Storspove 13 FU, Rødben 2 R, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 3 R, Havterne 2 FU, Ringdue 7 FU, Sanglærke 5 R, Digesvale 2 FU, Landsvale 1 FU, Gul Vipstjert 1 OF, Hvid Vipstjert 1 YF FU, Solsort 1 R, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 2 YF FU, Tornsanger 4 YF FU, Havesanger 2 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 4 YF UF, Musvit 1 R, Rødrygget Tornskade 1 M R, Husskade 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 5 OF, Skovspurv 5 R, Bogfinke 3 YF FU, Stillits 8 R, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 3 R, Rørspurv 2 SY. Niels Bomholt Jensen
Skovballe Have: Hvid Vipstjert 2 YF UF, Rødhals 1 YF K, Solsort 1 R, Gulbug 1 SY, Grå Fluesnapper 1 FU, Spætmejse 1 FU, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Svanninge: Canadagås 50 N. Jacob Sterup
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY, Grå Fluesnapper 2 SY, Træløber 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Enge v/Odense Ås udløb: Fiskehejre 1 R, Rørhøg 2 , Tårnfalk 1 FU, Gøg 2 , Mursejler 4 FU, Tornsanger 2 SY, Stær 20 R, Rørspurv 5 SY. Ella Mikkelsen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R . Ella Mikkelsen
Slambassinet (Odense):: Lille Præstekrave 2 FU, 
Drosselrørsanger 1 SY. Jens Kristian Holm
Båring: Gravand 12 YF UF, Lille Præstekrave 4 FU, Vibe 2 R, Svaleklire 2 FU, Kærsanger 1 SY. Erik Busk


     

Mandag den 5. juni 2017                                Solopgang: 04:42 Solnedgang: 21:51

Tryggelev By (14:46 - 14:49): Ådselgrib (SU) 1 AD V (Sås fra Ormstrupvej trækkende VNV fra Tryggelev over Nørballe relativt lavt. Underside sås kort og kun et hurtigt vingeslag ellers glidende. Retning indikeret at den er trukket ind fra Langelandsbælt ved Østerskov). Nis Rattenborg
Fakkebjerg
: Havørn 1 T,
Lille Skrigeørn 1 T, Vandrefalk 1 T, Musvåge 1 T. Esben Eriksen, Michael Angel Bjerregaard
Tange å: Stor præstekrave 1 FU ( sjælden gæst på vores kyst). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Gravand 3 R, Gråand 1 R, Ederfugl 4 S, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 8 YF TH, Rødben 9 YF TH, Hættemåge 15 R, Sølvmåge 6 R, Hvid Vipstjert 2 R, Stær 85 R. Arne Bruun 
Fakkebjerg: Havørn 1 OF,
Lille Skrigeørn 1 T, Vandrefalk 1 T. Freya Mørup-Petersen
Bøjden Nor: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 22 R, Skarv 4 FU, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 17 R, Sortsvane 1 R , Grågås 16 R, Canadagås 12 FU, Gravand 11 R, Gravand 17 FU, Gråand 13 , Taffeland 26 R, Troldand 12 R, Toppet Skallesluger 2 R, Fasan 1 R, Blishøne 25 FU, Strandskade 1 YF BR, Strandskade 9 R, Klyde 3 YF BR, Klyde 14 AD R, Klyde 1 PUL FU, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 1 YF BR, Vibe 6 R, Rødben 3 FU, Rødben 1 OF, Hættemåge 60 R, Stormmåge 2 R, Stormmåge 1 OF, Sølvmåge 4 R, Svartbag 3 , Splitterne 17 R, Havterne 23 YFBR, Havterne 11 R, Havterne 1 FU, Ringdue 1 SY, Ringdue 1 OF, Gøg 1 SY, Sanglærke 2 SY, Sanglærke 1 OF, Landsvale 14 FU, Bysvale 2 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 2 FU, Kærsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 1 OF, Musvit 1 R, Musvit 1 SY, Allike 2 OF, Allike 1 FU, Råge 8 FU, Gråkrage 1 OF, Stær 11 FU, Stær 4 OF, Bogfinke 1 F R, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 1 OF, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Ikær Mose (v/Nordtorpe Skov): Grå Fluesnapper 2 R. Evald Mehlsen
Tarup Grusgrave: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Knarand 8 R, Rød Glente 1 R, Havørn 2 R, Fjordterne 2 FU, Huldue 2 SY, Nattergal 1 SY, Ravn 10 R. Leif Bisschop-Larsen
Fjellerup v/Ryslinge: Bomlærke 1 SY. Evald Mehlsen
Freltofte: Rørhøg 1 OF. Leif Sørensen
Grusgrave ved Anhof (Øksendrup): Lille Præstekrave 3 FU. Else Klint
Holckenhavn Fjord: Mudderklire 1 R, Havterne 6 R. Leif Sørensen
Lørup Mose: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Oure: Rød Glente 1 FU. Else Klint
Ryslinge: Rød Glente 1 FU. Palle Bo Larsen
Rårud Skov: Rødtoppet Fuglekonge 2 FU. Per Rasmussen
Vissenbjerg: Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen 
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 OF, Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 SY. Annette Friis
Slambassinet (Odense): Lille Lappedykker 1 R, Gravand 2 R, Gråand 24 R, Rørhøg 1 FU, Blishøne 18 R, Klyde 7 FU, Vibe 11 R, Digesvale 6 FU, Landsvale 2 FU, Bysvale 1 FU, Rørsanger 1 SY,
Drosselrørsanger 1 M AD SY ,  Munk 2 SY. Ella Mikkelsen
Slambassinet (Odense):
Drosselrørsanger 1 M AD SY. Dieter Maaszen
Stavrby Skov: Rød Glente 1 OF. Erik Busk
Trunderup Dong: Rød Glente 1 FU. Evald Mehlsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 23 R, Sorthalset Lappedykker 16 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 60 R, Gravand 18 R, Knarand 6 R, Krikand 6 R, Gråand 13 R, Atlingand 1 M R, Skeand 4 M R, Taffeland 18 R, Troldand 30 R, Toppet Skallesluger 1 M R, Stor Skallesluger 1 F R, Rørhøg 1 F FU, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 140 R, Strandskade 4 R, Klyde 6 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Rødben 4 R, Hættemåge 800 YF, Ringdue 1 R, Gøg 1 SY, Mursejler 6 R, Sanglærke 5 SY, Landsvale 30 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 2 R, Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 R, Husskade 1 R, Gråkrage 3 R, Stær 2 FU, Gulspurv 2 SY. Ella Mikkelsen 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Sorthalset Lappedykker 6 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 58 , Grågås 18 R, Gravand 18 R, Knarand 32 R, Krikand 30 R, Gråand 3 R, Troldand 3 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 160 R, Strandskade 54 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 40 R, Almindelig Ryle 3 FU, Lille Kobbersneppe 11 FU, Rødben 2 R, Gøg 1 SY, Sanglærke 4 SY, Digesvale 12 FU, Landsvale 100 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 1 R, Rørsanger 2 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 4 R, Gråkrage 3 R, Bogfinke 1 SY, Rørspurv 2 SY. Ella Mikkelsen
Sabbesborg Klint: Bomlærke 1 SY. Bo K. Stephensen
Føns Vig: Digesvale 48 OF. Ib Johannes Bager


    

Søndag den 4. juni 2017                                Solopgang: 04:43 Solnedgang: 21:50

Stigsnæs (14:45 - ?): Ådselsgrib 1 T S (Jeg blev kl. ca. 14.00 ringet op af Jakob Blok der kort inden havde set en større rovfugl passere lavt over ham. Han var lidt usikker på arten men i følge Europas Fugle kunne han ikke få det til andet end en gammel Ådselgrib. Den var på størrelse med en Fiskeørn, troede først det var en Havørn, men denne var mindre. Den havde sorte vingespidser og snavset gule vinger, IKKE hvide. Den havde et tynd, lidt langt næb. Vingerne var svagt hængende. Han var ikke klar over at der var meldt Ådselgrib ud i går. På baggrund af denne beskrivelse var jeg sikker på det måtte være den gamle Ådselgrib der blev set i går i Hundested og Rørvig som var på vej mod SV. Jeg tog af sted med det samme (ca. 25 min til Stigsnæs) for at finde den og melde den via tlf. opkald. Jeg ringer på stedet til Jørgen Scheel i Rørvig da jeg tænker på muligheden af at den er på vej til Langeland. Derpå kommer meldingen ud i diverse bird...Det lykkes desværre ikke at få set den, så den er sikkert trukket videre mod S ca. 14.10. Sigten var dårlig på stedet umiddelbart efter morgenens regn. Jeg sletter denne meddelelse i morgen. Lokalitet: Mindeshoved (13:45 - ) Observatør: Christian Glahder)
Fakkebjerg
: Biæder 1 OF. Anders Mørup-Petersen m. fl.
Broholm
(14:30): Hvepsevåge 2 T. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg
: Musvit 1 YF ("Kunstværk i Lundeborg"). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Siø: Gravand 55 R, Knarand 40 R, Krikand 2 R, Skeand 6 R, Rørhøg 2 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 2 R. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose: Rørdrum 2 R. Ole Goldschmidt
Hennetved Haver: Lærkefalk 1 FU, Mursejler 2 FU, Stor Flagspætte 1 R, Skovsanger 1 YF SY, Korttået Træløber 1 YF SY. Jan Sørensen
Keldsnor: Hvepsevåge 1 AD NØ, Rørhøg 1 F AD TF, Fiskeørn 1 AD NØ, Lærkefalk 2 2K S, Nattergal 1 SY, Kærsanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Lindelse: Hættemåge 5 FU, Stormmåge 6 FU, Stor Flagspætte 1 R, Rødstjert 1 YF BR, Solsort 6 FU, Gærdesanger 1 YF SY, Stær 2 FU. Jan Sørensen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Gulirisk 1 M AD R. Gregers Johannesen
Hou Frankeklint: Stær 3 OF. Henry Nielsen 
Strynø: Havørn 1 JUV OF, Vandrefalk 1 AD OF. Stig Rubæk
Sortemosen (Sydfyn): Engsnarre 1 SY, Vibe 4 YF, Bynkefugl 2 YF. Leif Bisschop-Larsen
Bøjden Nor: Fiskehejre 1 R, Sortsvane 1 R, Strandskade 3 R, Stor Præstekrave 10 R, Stær 50 R. Leif Sørensen
Fjellerup v/Ryslinge: Stor Flagspætte 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Stær 4 R. Palle Nielsen
Sønder Højrup: Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen 
Søeng/Odense Å ved Onsebakke: Rød Glente 3 FU, Havørn 1 AD OF, Bynkefugl 1 SY, Kærsanger 5 SY. Per Rasmussen
Hakkehave, Langeskov: Lærkefalk 2 R. Per Rasmussen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R, Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 SY. Jens Kristian Holm
Slambassinet (Odense):
Drosselrørsanger 1 SY. Dieter Maaszen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 16 FU, Sorthalset Lappedykker 3 FU, Rørhøg 1 F FU, Blishøne 220 FU, Klyde 5 FU, Gulbug 1 SY. Dieter Maaszen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Toppet Lappedykker 4 FU, Gråstrubet Lappedykker 6 FU, Sorthalset Lappedykker 5 FU, Fiskehejre 3 FU, Grågås 140 FU, Knarand 82 FU, Krikand 5 FU, Strandskade 55 FU, Lille Kobbersneppe 15 FU, Stormmåge 2 FU, Gøg 1 SY, Rødstjert 1 FU. Dieter Maaszen
Brockdorff Skov: Sortmejse 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 F R. Lars Philip Nielsen
Æbelø:
Drosselrørsanger 1 SY. Hans Christophersen


        

Lørdag den 3. juni 2017                                 Solopgang: 04:44 Solnedgang: 21:48

Gulstav Vesterskov: Pirol 1 SY
Tange å
(06:30): Grønirisk 6 FU R, Tornirisk 6 FU R, Hvid vipstjert 4 FU, Sort/Gråkrage 4 FU, Gulbug 1 FU, Allike 8 FU, Solsort 4 FU, Stær 4 FU, Dompap 2 OF, Skovspurv 4 FU, Landsvale 30 OF FU, Digesvale 4 FU, Bysvale 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Grasten Fredskov: Jernspurv 1 YF SY, Rødhals 1 YF SY, Nattergal 1 YF SY, Rødstjert 1 YF SY, Skovsanger 2 YF SY, Grå Fluesnapper 1 YF SY. Arne Bruun
Kidholm v/Thurø: Ederfugl 11 R, Toppet Skallesluger 6 R, Strandskade 2 R, Digesvale 10 YF BR. Arne Bruun
Gulstav Østerskov: Rørdrum 1 FU, Pirol 2 SY. Anders og Freya Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Dværgterne 2 R. Gregers Johannesen
Fredmosen: Blå Kærhøg 2. Finn Nielsen
Ulbølle (07:00 - ): Pirol 1 R . Michael Bjerregaard
Ulbølle: Kærsanger 2 SY, Gulbug 1 SY, Havesanger 1 SY, Dompap 2 1K RI. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Skarv 120 R, Knopsvane 1 YF BR, Knopsvane 20 R, Grågås 700 R, Canadagås 13 R, Gravand 11 FU, Gravand 18 , Knarand 88 FU, Krikand 13 R, Gråand 38 R, Skeand 8 R, Taffeland 22 R, Troldand 62 R, Hvinand 4 R, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 1 OF, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 44 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 2 AD OF, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 12 R, Hættemåge 6 R, Hættemåge 1 OF, Stormmåge 12 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 12 R, Fjordterne 6 FU, Mursejler 2 FU, Digesvale 4 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 18 FU , Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 OF, Solsort 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Munk 1 SY, Halemejse 5 OF, Blåmejse 1 OF, Musvit 1 OF, Allike 6 OF, Allike 1 FU, Gråkrage 1 OF, Gråkrage 1 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 SY, Rørspurv 1 OF. Gunnar Jørgensen
Svanninge: Canadagås 45 N. Jacob Sterup
Arreskov Sø: Trane 4 FU. Søren Bøgelund
Bøjden Nor: Gråstrubet Lappedykker 6 AD R, Sorthalset Lappedykker 2 AD R, Skarv 15 R, Knopsvane 27 3K+ FU, Knopsvane 5 , Sortsvane 1 AD FU, Canadagås 1 R, Gravand 51 2K+ FU, Taffeland 29 , Toppet Skallesluger 4 R, Havørn 1 3K R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 29 2K+ R, Klyde 13 , Hættemåge 200 AD YF, Svartbag 10 R, Havterne 35 AD YF, Kærsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Stær 55 FU. Jacob Sterup
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 34 R, Grågås 100 R, Atlingand 2 R, Klyde 4 OF, Sortkrage 1 R. Kresten Madsen
Fællesskov: Gravand 8 OF, Gråand 6 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 5 R, Blishøne 4 R, Huldue 1 SY, Ringdue 10 R, Stor Flagspætte 4 R, Hvid Vipstjert 5 R, Rødhals 3 R, Solsort 11 R, Sangdrossel 2 SY, Havesanger  6 SY, Munk 9 SY, Gransanger 5 SY, Løvsanger 1 SY, Sumpmejse 1 SY, Musvit 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Ravn 1 OF, Bogfinke 7 SY, Grønirisk 2 SY. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Dværgryle 4 FU. Jens Bækkelund
Ålebæk: Nattergal 2 SY. Jens Bækkelund


    

Fredag den 2. juni 2017                                 Solopgang: 04:45 Solnedgang: 21:47

Svendborgsund øst for Iholm:(18:30): Marsvin 2 T Ø
Svendborg Golfbane
: Rørhøg 2 YF P, Snog 1 R
Vejlen, Taasinge
: Havørn 1 R AD. Poul Vestergaard Rasmussen
Ny Gesinge, Taasinge
(16:30): Havørn 1 OF AD. Poul Vestergaard Rasmussen
Nyland
: Rørhøg 1 FU, Sølvmåge 147 YF, Sølvmåge 35 R, Skarv 2 OF, Svartbag 34 YF, Strandskade 3 YF, Ederfugl 1 YF, Ederfugl 199 R, Stormmåge 3 R, Havterne 2 YF, Almindelig ryle 1 YF, Engpiber 1 YF. Poul Vestergaard Rasmussen
Syd for Lille Egholm: Spættet sæl 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Mørkedybet: Marsvin 2 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Strynø Kalv: Strandskade 14 YF,  Rødben 8 YF, Vibe 11 YF, Sanglærke 42 YF/SY, Stormmåge 8 YF, Rørsanger 1 YF/SY, Ederfugl 1 YF, Ederfugl 17 R, Fiskehejre 3 R, Svartbag 1 YF, Landsvale 2 YF, Sølvmåge 36 YF, Knopsvane 2 YF, Knopsvane 6 R, Gråand 19 R, Grågås 2 YF, Krikand 4 R, Hvid vipstjert 1 YF,  Skeand 1 YF, Skeand 4 R, Gravand 1 YF, Havørn 1 R, Gul vipstjert 2 YF, Engpiber 7 YF, Stor præstekrave 1 YF, Stær 113 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Bondeholm: Svartbag 3 YF, Sølvmåge 37 YF, Ederfugl 5 YF, Ederfugl 243 R,Strandskade1 YF, Gravand 1 YF, Gravand 4 R, Rødben 1 YF. Poul Vestergaard Rasmussen
Vogterholm: Rødben 5 YF, Strandskade 5 YF, Vibe 1 YF, Sølvmåge 47 YF, Gravand 1 Yf, Svartbag 2 YF, Engpiber 4 YF, Knopsvane 2 YF, Sanglærke 2 YF, Ederfugl 7 YF, Toppet skallesluger 1 YF, Gråand 2 YF, Gråand 9 R, Havterne 5 YF, Klyde 3 YF. Poul Vestergaard Rasmussen

Rudkøbing
: Aftenfalk 1 FU JUV. Nis Rattenborg
Gulstav
(09:55):
Hvid Stork 1 TF/N, Sort Glente 1 R , Rød Glente 5 SV (09.40), Pirol 2 R, Karmindompap 2 SY, Rørdrum 1 R . Ole Goldschmidt, Søren Gjaldbæk
Arreskov Sø: Lærkefalk 1 FU. Erik Ehmsen
Tange å (06:30): Gulbug 1 SY, Grå fluesnapper 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Slambassinet (Odense):
Drosselrørsanger 1 SY . Kresten Madsen
Slambassinet (Odense)(21:14):
Drosselrørsanger 1 SY . Anders Myrtue

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Gulstav Vesterskov:
Hvid Stork 1 OF. Carsten Friager
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Rørdrum 2 R . Finn og Susanne Rørdam Skov
Bugten øst for Ærøskøbing: Havørn 1 OF. Steen Winkel
Hvidkilde Sø: Havørn 2 YF UR (De to unger kan stadig skimtes mellem blade og grene). Arne Bruun
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Jacob Sterup
Espe Tingskov: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Findinge: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Skov SV for Vantinge: Hvepsevåge 1 OF. Per Rasmussen
Mose v/Agerslyst s.f. Nr. Søby: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 3 FU, Knopsvane 32 FU, Gravand 22 FU, Klyde 15 FU, Rødben 2 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 2 YF UR, Sorthalset Lappedykker 9 FU, Knopsvane 64 FU, Grågås 56 FU, Bramgås 10 FU, Knarand 23 FU, Skeand 12 FU, Havørn 2 AD FU, Rørhøg 1 OF, Strandskade 44 FU, Vibe 6 FU, Rødben 1 FU, Mursejler 5 OF, Hvid Vipstjert 1 YF UR. Dieter Maaszen
Gabet (Odense Fjord): Ederfugl 200 FU. Gunhild Brink
Slambassinet (Odense): Rørhøg 1 M R,
Drosselrørsanger 1 SY, Skægmejse 1 M R. Kresten Madsen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Lille Lappedykker 1 FU, Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Gråand 5 R, Skeand 4 OF, Skeand 1 R, Taffeland 1 OF, Taffeland 3 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 1 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 4 FU, Gøg 2 SY, Hvid Vipstjert 5 FU, Sortstrubet Bynkefugl 4 , Stenpikker 1 R, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Tornsanger 3 R, Havesanger 2 SY, Munk 1 SY, Rødrygget Tornskade 2 FU, Stillits 1 R, Gulspurv 2 R. Leif Kristensen
Røjle By: Ravn 1 OF. Michael Mosebo Jensen
Flyvesandet: Lille Korsnæb 35 OF. Kurt Due Johansen
Æbelø: Huldue 2 R, Stor Flagspætte 3 R, Pirol 1 SY. Sven Wemmelund


     

Torsdag den 1. juni 2017                                Solopgang: 04:46 Solnedgang: 21:46

Siø: Knarand 17 R, Klyde 2 YF, Grønbenet rørhøne 1 YF, Toppet skallesluger 11 YF, Toppet skallesluger 17 R, Grågås 11 YF, Grågås 66 R, Vibe 20 YF, Rødben 4 YF, Gravand 6 YF, Gravand 52 R, Strandskade 26 YF, Knopsvane 2 YF, Knopsvane 24 R, Skeand 1 YF, Skeand 5 R, Hættemåge 28 YF, Hættemåge 23 R, Stormmåge 132 YF, Gærdesmutte 1 YF, Sølvmåge 12 YF, Sølvmåge 968 R, Gråand 3 YF, Gråand 37 R, Svartbag 1 YF, Skestork 1 R, Gul vipstjert 3 YF, Ederfugl 33 YF, Ederfugl 211 R, Sanglærke 5 YF/SY, Tornirisk 1 YF, Skarv 5 OF, Landsvale 23 FU, Bysvale 7 FU, Digesvale 7 FU, Rørhøg 1 YF, Rørhøg 1 OF, Gærdesanger 2 YF/SY, Hvid vipstjert 2 YF, Hvepsevåge 1 OF, Splitterne 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Siø
: Fiskehejre 1 R,
Skestork 1 2K+ FU , Knopsvane 3 FU, Knopsvane 8 T, Grågås 30 YF UF, Grågås x Bramgås (hybrid) 1 YF UF , Indisk Gås 2 R T , Gravand 1 YF UF, Gravand 54 R, Knarand 4 FU, Gråand 22 R, Skeand 11 , Toppet Skallesluger 6 FU T, Hvepsevåge 1 V, Rørhøg 1 F FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 16 FU, Strandskade 12 R, Klyde 2 YF TH, Klyde 2 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave, Almindelig (hiaticula) 1 FU, Vibe 6 YF TH, Rødben 12 YF TH, Hættemåge 20 R, Hættemåge 5 YF BR, Stormmåge 40 YF TH, Sølvmåge 6 YF UF, Svartbag 2 R, Splitterne 1 R, Sanglærke 4 YF SY, Digesvale 6 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 4 YF B, Gul Vipstjert 2 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Tornsanger 1 YF SY,
Gråkrage 6 FU, Stær 6 FU
Slipshavn inderfjord: Klyde 1 FU, Strandskade 1 FU, Gravand 4 FU, Sølvmåge 6 FU, Engpiber 6 OF FU, Stenpikker 2 FU, Tornirisk 5 FU. Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Christiansminde
: Skarv 2 OF, Toppet Skallesluger 2 YF TH, Sølvmåge 11 FU, Splitterne 1 FU, Stor Flagspætte 2 YF P, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesanger 1 YF SY. Marianne Hjortlund
Gulstav
:
Biæder 2 OF. Søren Bøgelund
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 32 FU, Knopsvane 13 , Knopsvane 2 YF, Troldand 5 R, Svartbag 2 R, Rørsanger 1 SY. Leif Kristensen
Sollerup: Lille Lappedykker 1 FU, Gråand 2 R, Taffeland 3 R, Blishøne 2 YF, Trane 2 OF, Vibe 1 R, Stormmåge 16 FU, Landsvale 12 FU, Nattergal 4 SY, Havesanger 5 SY, Munk 1 SY, Allike 3 FU, Gråkrage 1 FU, Stær 5 FU T, Rørspurv 1 R. Leif Kristensen
Bredholt: Ringdue 1 OF, Landsvale 8 FU, Bysvale 20 YF, Hvid Vipstjert 2 FU, Nattergal 1 SY, Havesanger 4 SY, Munk 3 SY, Gråkrage 1 OF, Gråkrage 1 FU, Bogfinke 1 SY. Leif Kristensen
Sandholt: Lille Lappedykker 2 YF, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 3 FU, Grågås 16 , Krikand 2 M R, Gråand 5 R, Taffeland 1 R, Vibe 5 R, Rødben 2 FU, Bysvale 20 YF, Hvid Vipstjert 2 FU, Sangdrossel 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Bogfinke 1 SY. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Sortsvane 1 R. Lars Finsen
Sønderskov v/Ferritslev: Huldue 1 SY. Vagn Højkjær Larsen
Ryslinge: Grønspætte 1 OF. Palle Bo Larsen
Skanneshave v/Krengerup: Musvåge 1 R, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 2 YF UR, Landsvale 2 FU, Jernspurv 1 SY, Solsort 13 YF UF, Sangdrossel 2 R, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Skovsanger 2 SY, Løvsanger 2 SY, Rødtoppet Fuglekonge 3 YF UF, Topmejse 1 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R, Træløber 1 FU, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R. Jens Kristian Holm
Slambassinet (Odense):
Drosselrørsanger 1 SY. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 33 YF, Atlingand 3 M FU, Hvepsevåge 1 OF, Havørn 2 AD OF. Leif Bisschop-Larsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Sorthalset Lappedykker 16 R, Fiskehejre 2 OF, Atlingand 3 R, Skeand 6 R, Taffeland 10 R, Troldand 15 R, Rørhøg 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Rørsanger 3 R, Rørspurv 2 R. Leif Sørensen
Helnæs Strand Sommerhusområde: Rød Glente 1 NV, Stillits 2 FU. Erik Damm
Otterup Byskov: Spurvehøg 1 OF, Sildemåge 3 R, Kærsanger 1 SY, Tornirisk 2 R, Rørspurv 2 R. Kresten Madsen 


      

Onsdag den 31. maj 2017                                Solopgang: 04:47 Solnedgang: 21:45

Bøjden Nor: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 14 R, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 15 FU, Sortsvane 1 FU, Gravand 25 R, Taffeland 3 M R, Troldand 1 M R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 28 FU, Strandskade 1 YF AA, Klyde 4 R, Hættemåge 1 YF AA, Splitterne 1 R, Havterne 2 YF BR, Sanglærke 2 YF BR, Tornsanger 1 YF SY, Stær 40 FU
Lindholm (10:00): Havterne 2 (der ruger), Stor præstekrave 1 FU. Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Stor Præstekrave 1 R, Rødben 9 YF TH. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 FU, Gravand 7 FU, Skeand 12 FU, Vibe 2 FU, Digesvale 17 FU. Marianne Hjortlund
Vemmenæs: Rød Glente 1 FU. Søren Bøgelund
Siø: Sorthovedet Måge 3 YF. Søren Bøgelund
Frellesvig: Rødrygget Tornskade 1 M AD FU. Jane Ditzel
Søby, Ærø:
Hvid Stork 1 OF, Musvåge 2 OF, Rødstjert 3 SY, Karmindompap 1 SY. Mikkel Bello Andreasen
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Skovsneppe 2 YF TH. Søren Bøgelund
Andebølle Mose: Rød Glente 1 FU, Fasan 2 R, Mursejler 3 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Nattergal 1 SY, Allike 5 FU. Ella Mikkelsen
Andebølle Skov: Musvåge 2 R. Ella Mikkelsen
Mose/sø SV for Rugård: Skarv 1 R, Knopsvane 2 R, Gråand 3 R, Troldand 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Fasan 1 R, Blishøne 5 R, Solsort 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 2 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 5 FU, Toppet Lappedykker 6 FU, Gråstrubet Lappedykker 10 FU, Sorthalset Lappedykker 18 FU, Atlingand 1 M FU, Rørhøg 1 JUV FU, Strandskade 2 FU, Klyde 14 FU, Stor Præstekrave 4 FU, Rødben 4 FU. Søren G. Nielsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 1 OF, Taffeland 23 FU T, Troldand 45 FU, Blishøne 57 FU, Hættemåge 300 OF, Digesvale 200 OF. Gunhild Brink
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Gravand 2 R, Rørhøg 1 M FU, Blishøne 3 R, Digesvale 15 FU, Landsvale 30 FU, Bysvale 5 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 , Solsort 3 R, Rødrygget Tornskade 1 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 3 R. Kirsten Pedersen
Damsbo Skove: Havørn 1 R, Musvåge 1 FU, Lille Præstekrave 2 YF BR, Hvid Vipstjert 4 FU, Ravn 4 R. Kirsten Pedersen
Flyvesandet: Grønspætte 1 SY, Lille Korsnæb 4 OF. Kurt Due Johansen
Vejlby Fed Sommerhusområde:
Hærfugl 1 FU? . DOF Fyns Amt
Lindø + vade v/Jersore: Agerhøne 2 R. Jens Bækkelund
Æbelø: Rørhøg 1 FU, Huldue 1 SY, Pirol 1 SY, Ravn 3 R. Jens Bækkelund


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

02 jul 2017
This page is part af: Http://www.Snatur.dk