Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 22. - 26. ( 1. juni - 30. juni 2019).                     Sidst opdateret 03 juli 2019 17:34:35 

 

  

Søndag den 30. juni 2019                 Solopgang: 04:42 Solnedgang: 22:00

Tange å: Gransanger 2 FU R, Ræv 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Tarup: Isfugl 1 YF (Isfugl han gylper en fiskebolle op).  Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brockdorff Skov: Skovhornugle 3 YF UF. Evald Mehlsen
Fangel: Rød Glente 2 YF UR, Rød Glente 2 AD OF. Per Rasmussen
Gråsten Nor: Storspove 50 FU. Bjarne Jørgensen
Gyldensteen Gods: Nilgås 2 R. Jens Bækkelund 
Kohave v/Skovmøllevej: Rød Glente 2 FU. Kurt Due Johansen
Munkebo: Natugle 1 R. Evald Mehlsen
Marker m.m. ved Gulstavvej nord for Eget:
Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (ssp. yarrellii) 1 M 2K YF FU . Jacob Sterup
Siø: Nilgås 2 AD R, Skeand 23 2K+ R, Lille Præstekrave 2 AD R, Splitterne 160 R. Jacob Sterup
Skovsbo v/Svendborg: Canadagås 34 NØ. Niels Andersen
Thurø Rev: Lille Præstekrave 1 1K FU, Dværgterne 1 AD V. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 92 2K+ R, Skægmejse 1 R, Digesvale 100 FU. Jacob Sterup
Ærøskøbing: Kaspisk Måge 1 2K R. Niels Bomholt Jensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Gulbug 1 SY. Per Rasmussen


   

Lørdag den 29. juni 2019                 Solopgang: 04:41 Solnedgang: 22:01

Kogtved: Strandskade 2 FU, Stormmåge 1 YF UF ( 1 par havde tre unger - nu er de borte!), Rødstjert 1 M FU, Hvid Vipstjert 1 FU
Tange å
: Halemejse 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Tarup: Isfugl 1 YF (Isfugl han, hviler sig mellem udgravningerne, start på andet kuld).  Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Aborg Minde:
Skovsanger 8 FU. Kirsten Pedersen
Bleget: Ravn 4 R. Per Rasmussen
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 1, Fjordterne 16 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Knarand 28 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Lille Præstekrave 1 OF, Fjordterne 11 R, Havørn 2 IMM OF. Gunnar Jørgensen
Flægen v/Tybrind: Græshoppesanger 1 SY. Mads Syndergaard
Flægen v/Tybrind: Havørn 2 AD OF. Kirsten Pedersen
Føns Vang: Skeand 10 R, Sorthalset Lappedykker 1 FU. Ralph Qwinten
Høgsholt v/Tommerup: Munk 10 SY. Søren G. Nielsen
Mariendal-kysten (Assens): Digesvale 200 FU. Kirsten Pedersen
Nakkebølle Inddæmning: Isfugl 1 FU. Leif Kristensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Gravand 200 R, Strandskade 67 R, Storspove 81 R. Leo L. Hansen
Ore v/Søllinge: Engsnarre 1 SY. Per Rasmussen
Pugesø v/Fyns Hoved: Dværgterne 1 FU. Kirsten Halkjær Lund
Siø: Nilgås 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Splitterne 70 YF UF. Carsten Skou 

Thurø By m.m.: Tårnfalk 5 YF UF. Arne Bruun
Tolshave v/Søllinge: Rød Glente 3 YF UR. Per Rasmussen
Tykhave: Rød Glente 2 YF UR. Per Rasmussen
Vesterby:
Aftenfalk 1 M 2K FU. Ole Goldschmidt
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 24 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 F R. Niels Bomholt Jensen


   

Fredag den 28. juni 2019                 Solopgang: 04:41 Solnedgang: 22:01

Svendborg, Strandvej, matriklen (09:30): Storspove 12 OF (...trækkende Ø-V meget højt - så vidt jeg husker ny matrikel art) Spurvehøg 1 F (slog spurv ved foderbrættet). Jan Stener Jørgensen
Vejlen, Taasinge: Rørhøg 1 par, Krikand 26 R, Skeand 17 R, Knarand 6 R, Gråand 17 R, Fiskehejre 12 R, Fjordterne 2 FU, Gravand 12 + 1 par + 9 Pull, Grågås 13 OF, Toppet lappedykker 5 R, Lille lappedykker 1 R, Vibe 10 R, Hvidklire 1 R, Brushane 1 R, Blishøne 35 R, Gråkrage 21 R, Knopsvane 12+ 1 par på rede, Rørsanger 6 R, Rørspurv 8 R, Skægmejse 5 R, Kærsanger 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, sSvale sp. 35 FU, Mursejler 8 FU, Gransanger 1 SY, Stær 50 R, Hvinand 2 R, Ringdue 20 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Melby Tåsinge: Ringdue 300 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Ny Gesinge, matriklen: Havørn 1 AD OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Nørreskoven: Grønspætte 1 R SY. Poul Vestergaard Rasmussen
Lindkær, Ravnholt (11:30): Havørn 1 AD, Musvåge 5 (en ekstremt hvid), Hvepsevåge 2, Rørhøg 2 (M+F), Rød Glente 2, Tårnfalk 1, Ravn 10. Jan Stener Jørgensen
Fynsværket (13:30): Vandrefalk 4 YF (3 unger som lavede svimlende flyveøvelser og 1 AD fodrende). Jan Stener Jørgensen
Tange å: Hvid vipstjert 1 FU AD, Hvid vipstjert 1 1K. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Knopsvane 2 OF, Knopsvane 5 , Gravand 13 , Taffeland 4 R, Gråand 2 OF, Gråand 17 , Fasan 1 R, Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Ringdue 11 OF, Ringdue 4 SY, Mursejler 5 FU, Gøg 1 SY, Vandrikse 1 R, Blishøne 11 , Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 1 R, Mudderklire 2 FU, Svaleklire 2 FU, Sortklire 1 FU, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 5 OF, Hættemåge 7 AD R, Hættemåge 4 JUV FU, Sølvmåge 2 R, Rørhøg 2 OF, Tårnfalk 1 OF, Husskade 1 OF, Gråkrage 1 R, Musvit 1 R, Sanglærke 1 SY, Skægmejse 2 R, Rørsanger 9 SY, Bysvale 12 FU, Landsvale 4 FU, Gransanger 14 SY, Munk 2 SY, Havesanger 2 SY, Tornsanger 11 R, Tornsanger 9 SY, Gærdesmutte 4 SY, Stær 9 OF, Sangdrossel 1 SY, Solsort 2 OF, Solsort 1 R, Jernspurv 3 SY, Hvid Vipstjert 4 AD FU, Hvid Vipstjert 4 JUV R, Bogfinke 1 SY, Dompap 1 F R, Grønirisk 2 OF, Tornirisk 3 OF, Lille Gråsisken 1 SY, Stillits 3 R, Gulspurv 1 R, Gulspurv 5 SY, Rørspurv 2 FU, Rørspurv 7 SY. Kirsten Pedersen, Gunnar Jørgensen
Flyvesandet: Ringdue 6 R, Gøg 3 R, Fiskehejre 1 OF, Storspove 11 R, Splitterne 12 OF, Rørhøg 2 OF, Skovhornugle 1 FU, Stor Flagspætte 2 R, Sanglærke 10 R, Tornsanger 1 R, Stær 110 OF, Solsort 10 R, Bogfinke 4 R, Gulspurv 4 R. Leif Sørensen
Hunderup-kvarteret, Odense: Ringdue 10 FU, Skovskade 1 OF, Gransanger 1 SY, Munk 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 YF FU, Dompap 1 R. Steen Kryger
Holev: Tårnfalk 5 YF UF. Evald Mehlsen
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Klise Nor: Rødrygget Tornskade 3 M YF. Ole Goldschmidt
Magleby Nor: Rødrygget Tornskade 4 YF, Ravn 4 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Dværgterne 1 FU, Rovterne 2 AD FU. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rødrygget Tornskade 11 YF. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skægmejse 4 FU. Lars Kirk
Æbelø: Havterne 25 YF. Michael Nørfelt
Ørbæklunde: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen 
Østerø Sø (Knudshoved): Sortklire 1 R, Hvidklire 8 R, Kærsanger 1 SY. Peter Pelle Clausen


    

Torsdag den 27. juni 2019                 Solopgang: 04:40 Solnedgang: 22:01

Kogtved, matriklen: Stormmåge 1 YF UF ( 1 par 1 med en unge. Ungerne er  klækket den 23. juni - 2 i reden på brohovedet og 1 unge på land - Hvor længe klarer forældrene at forsvare ungerne i år! Sidste år gik der få dage før ungerne var taget. Nu er der gået to dage og der er kun 1 unge tilbage)
Bregninge, Cassanovabakkerne
: Troldand 1 R, Fasan 1 R, Lille Lappedykker 1 YF BR, Ringdue 2 YF SY, Blishøne 1 R, Vibe 1 OF, Musvåge 1 OF, Stor Flagspætte 1 R, Husskade 4 R, Ravn 1 OF, Blåmejse 1 R, Landsvale 2 FU, Gransanger 3 YF SY, Munk 1 YF SY, Havesanger 1 YF SY, Tornsanger 2 YF K, Gærdesmutte 1 YF SY, Nattergal 1 YF K, Solsort 2 YF SY, Hvid Vipstjert 1 R, Bogfinke 1 YF SY, Dompap 3 YF SY, Gulspurv 4 YF SY, Hare 3 R, Grøn Frø 50 R
Lundeborg, Caroline Amalievej
: Digesvale 50 YF (nu graves der igen på livet løs meget tæt på redehullerne). Poul Brugs Rasmussen
Tange å
: Sumpmejse 1 R FU (Tidselsommerfugl). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Helnæs, Halen
: Digesvale 250 FU. Kirsten Pedersen
Lindkær v/Ravnholt
: Hvepsevåge 1 OF, Rørhøg 3 OF, Havørn 2 R, Musvåge 1 R, Lærkefalk 1 OF. Leif Sørensen
Middelfart: Lille Præstekrave 3 R. Michael Brunhøj Hansen
Sandholt Gods m/enge og marker: Trane 3 R. Leif Kristensen
Siø: Lille Præstekrave 2 FU. Lars Kirk


    

Onsdag den 26. juni 2019                 Solopgang: 04:40 Solnedgang: 22:01

Kogtved, matriklen: Stormmåge 1 YF UF ( 1 par med tre unger).
Monnet, Taasinge: Havørn 1 AD, Sortklire 3 R, Tornirisk 5 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Skægmejse 9 FU. Lars Kirk
Vejlen, Tåsinge: Gråstrubet lappedykker 2 AD + 1 Pulll, Gråand 4 R, Fjordterne 1 R, Svaleklire 1 R, Skægmejse 6 R, Rørspurv 1 R, Rørsanger 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Siø: Splitterne koloni 100 par + mange 1K R OF FU, Gravand 1 par + 6 Pull. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Birkemose v/Måle
: Nattergal 2 SY. Evald Mehlsen
Bjørnens Krat v/Bøgebjerg Strand: Gulbug 2 SY, Tornirisk 35 R. Evald Mehlsen
Bøgebjerg Hovedgård: Gulbug 2 SY, Gul Vipstjert 1 SY. Evald Mehlsen
Dalby: Nattergal 3 SY. Evald Mehlsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skeand 12 R, Sorthalset Lappedykker 1 FU. Ella Mikkelsen
Flyvesandet
: Bramgås 12 OF, Gravand 8 R, Gøg 3 R, Fiskehejre 1 OF, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 2 OF, Storspove 2 R, Fjordterne 1 OF, Grønspætte 3 R, Dompap 4 FU. Leif Sørensen
Kohave v/Skovmøllevej: Ravn 4 R. Kurt Due Johansen
Posen: Havørn 1 AD OF. Leif Kristensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 OF. Per Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Skægmejse 9 FU. Lars Kirk
Vestermade: Skovhornugle 1 OF. Evald Mehlsen


   

Tirsdag den 25. juni 2019                 Solopgang: 04:39 Solnedgang: 22:01

Kogtved, matriklen: Stormmåge 1 YF UF ( 1 par med tre unger. Ungerne klækket den 23. juni - 2 i reden på brohoved og 1 unge på land - Hvor længe klarer forældrene at forsvare ungerne i år! Sidste år gik der få dage før ungerne var taget.)
Svendborg Golfbane: Rød Glente 1 FU
Noret Taasinge:
Plettet rørvagtel 2 SY. Henrik Knudsen [Fugleknudsen.dk]
Vejlen, Taasinge: Skægmejse 2 AD + 2 1K R. Daniel Antunes
Hesselagergård: Sanglærke 10 R OF SY FU, Tornirisk 8 R FU, Munk 4 FU (2 AD +2 1K). Poul Brugs Rasmussen

   

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Ballen: Knopsvane 2 YF UF, Huldue 1 YF, Sildemåge 1 OF, Gulbug 1 YF, Rørsanger 4 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 YF, Tornirisk 4 R, Stillits 2 R. Jens-Gert Hansen
Gulstav Østerskov: Pirol 2 R. Jens Kvist Nielsen 
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane 1 FU. Lars Kirk
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Nabben: Sorthovedet Måge 1 R. Kirsten Pedersen
Holms Mose: Nilgås 2 R, Atlingand 1 M R, Gråstrubet Lappedykker 15 YF UF. Niels Bomholt Jensen
Klintholm: Gråstrubet Lappedykker 10 YF UF. Niels Andersen
Nørreballe Nor: Dværgterne 1 FU, Fjordterne 19 YF. Niels Bomholt Jensen
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Grønspætte 1 SY. Niels Andersen 
Rolsted: Mursejler 6 OF, Bysvale 10 OF, Landsvale 10 OF. Per Rasmussen
Svanninge Bakker: Stor Flagspætte 1 OF, Hvid Vipstjert 1 FU. Leif Kristensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Ringdue 3 R, Grønspætte 1 R, Blåmejse 4 FU, Blåmejse 1 YF BR, Musvit 1 FU, Gransanger 3 , Munk 6 , Træløber 1 FU, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 1 FU, Rødhals 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Solsort 2 FU, Solsort 5 , Bogfinke 2. Leif Kristensen
Tarup (Årslev): Rørhøg 1 FU. Per Rasmussen
Thurø By m.m.: Grønspætte 1 R. Arne Bruun  
Tved v/Svendborg: Husrødstjert 1 SY, Engpiber 1 SY. Per Rasmussen


   

Mandag den 24. juni 2019                 Solopgang: 04:39 Solnedgang: 22:01

Vejlen, Taasinge: Gråstrubet lappedykker 2 AD + 1 Pull . Poul Brugs Rasmussen
Tange å: Blåbåndet pragtvandnymfe 5 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 53 R, Lille Præstekrave 2 FU. Leif Kristensen
Assens: Engsnarre 2 SY. Henrik Kingo Andersen
Assens: Engsnarre 1 SY. Kirsten Pedersen, Leif Kristensen
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 3 R. Niels Bomholt Jensen
Flyvesandet: Skovhornugle 1 OF. Peter Sand
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 15 R, Krikand 180 R, Sorthalset Lappedykker 34 R, Sortklire 10 FU, Tinksmed 18 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet:
Silkehejre 2 R. Jens Bækkelund
Husby (Vestfyn): Vagtel 1 SY. Mads Syndergaard
Røjle By: Lille Kobbersneppe 136 V. Michael Mosebo Jensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Trane 3 FU. Leif Kristensen
Torpeløkke: Skovsanger 1 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Vejlen, Tåsinge: Skægmejse 3 FU. Lars Kirk


   

Søndag den 23. juni 2019                 Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:01

Vejlen Taasinge kysten syd for: Kærsanger 2 SY, Hvid vipstjert 2 R, Rørhøg 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Toppet skallesluger 6 R, Svaleklire 4 OF, Sortklire 1 OF, Vibe 2 OF, Bramgås 16 OF, Tornsanger 1 SY, Rørspurv 1 R, Havørn 1 OF, Ræv 1, Hare 1. Poul Vestergaard Rasmussen
Langeland: Havørn 1 R, Rød glente 1 OF. Daniel Antunes

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bregninge (Ærø): Sortstrubet Lom 5 FU
. Bjarne Jørgensen
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane 1 FU. Henrik Frier
Langholmshoved v/Marstal: Havterne 50 AD YF. Jacob Sterup
Magelund Voldsted og Gammelbæk: Duehøg 1 OF. Palle Bo Larsen
Munkebo: Havørn 2 OF. Peter Lillesø
Mose v/Sludebakken, øst for landevej: Fasan 1 SY, Ringdue 2 SY, Skarv 1 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Husskade 2 R, Musvit 3 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 6 OF, Rødstjert 2 R, Solsort 2 SY, Skovspurv 4 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 3 SY. Jens Peter Pedersen
Sandholt Gods m/enge og marker: Gråand 1 OF, Lille Lappedykker 4 YF UF, Rørhøg 1 FU, Bysvale 6 FU, Rødstjert 1 FU, Engpiber 4 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Rørspurv 1 R. Leif Kristensen
Siø: Skeand 20 , Knarand 10 2K+ R, Pibeand 1 M 2K+ R, Klyde 2 YF BR, Splitterne 250 , Chilensk Pibeand 1 R. Jacob Sterup
Storeholm + øhavet nord for: Strandskade 70 R, Stenvender 2 FU, Dværgterne 11 YF. Jacob Sterup
Sulkendrup: Rød Glente 2 OF. Lotte Mejer Sørensen
Thurø By m.m.: Tårnfalk 7 YF UF. Arne Bruun


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 21/06 - 2019:
               Skytte fik 5.000 kroner i bøde for ulovlig rovfuglefælde
              
Vindmøller kan blive dødsfælder for truet bestand af tajgasædgæs
               Værsgo´: Gode råd til at undgå at fuglene flyver mod ruden


   

Lørdag den 22. juni 2019                 Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:01

Thurø, Søndervej (09:30 -): Grønspætte 1 R. Ole Ryge Petersen
Tange å
(06:30): Rørsanger 1 SY. Poul Brugs Rasmussen
Faaborg: Havørn 2 OF. Gunnar Knudsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Assens: Engsnarre 1 SY. Gunnar Jørgensen, Kirsten Pedersen
Brahesborg og Brahesborg Skov: Lille Præstekrave 1 R, Havørn 2 JUV R. Gunnar Jørgensen, Kirsten Pedersen
Broholm: Fasan 2 SY, Ringdue 3 SY, Gøg 2 SY, Husskade 1 OF, Gråkrage 1 R, Landsvale 2 OF, Gransanger 1 SY, Solsort 3 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Bogfinke 5 SY. Jens Peter Pedersen
Bøjden Nor: Knopsvane 2 FU, Knopsvane 3 R, Grågås 41 FU, Grågås 40 R, Toppet Skallesluger 3 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Gravand 2 FU, Gravand 12 YF UF, Taffeland 5 , Troldand 23 R Gråand 8 FU, Gråand 11 R, Krikand 5 FU, Ringdue 4 FU, Blishøne 32 FU, Fiskehejre 1 FU, Fiskehejre 4 R, Skarv 25 R, Strandskade 3 FU, Strandskade 5 R, Klyde 10 FU, Klyde 6 R, Klyde 2 YF BR, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 17 R, Vibe 1 YF BR, Sortklire 1 FU, Hvidklire 1 FU, Hvidklire 1 R, Rødben 3 R, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 32 R, Stormmåge 24 R, Sølvmåge 8 R, Dværgterne 1 R
, Havterne 2 FU, Havterne 1 R, Havterne 6 YF BR, Gråkrage 2 FU, Musvit 3 FU, Sanglærke 1 R, Sanglærke 5 SY, Bysvale 3 FU, Landsvale 4 FU, Gransanger 1 SY, Havesanger 2 SY, Tornsanger 1 R, Tornsanger 2 SY, Gærdesmutte 2 SY, Stær 43 FU, Stær 4 R, Solsort 1 SY, Skovspurv 1 FU, Skovspurv 5 R, Hvid Vipstjert 4 FU, Hvid Vipstjert 2 YF FU, Bogfinke 3 SY, Gulspurv 2 FU, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 R. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Silkehejre 2 R. Anders Vedel
Gulstav: Rød Glente 4 S, Sort Glente 1 S. Ole Goldschmidt
Hønsehave Grusgravssø:
Drosselrørsanger 1 SY. Peter Pelle Clausen
Hønsehave Grusgravssø:
Drosselrørsanger 1 SY. Troels Guldager Nielsen
Kohave v/Skovmøllevej: Grågås 15 FU, Trane 2 FU, Vibe 1 R, Nattergal 1 SY. Kurt Due Johansen
Keldsnor: Dværgterne 2 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Rovterne 1 FU. Ole Goldschmidt
Lundager v/Assens: Engsnarre 2 SY, Skovhornugle 4. Gunnar Jørgensen, Kirsten Pedersen
Magleby Nor:
Lille Skrigeørn 1 S. Ole Goldschmidt
Mose v/Sludebakken, øst for landevej: Fasan 3 R, Husskade 1 OF, Ravn 2 R, Landsvale 7 OF, Solsort 1 SY, Skovspurv 6 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Bogfinke 1 SY, Stillits 1 R. Jens Peter Pedersen
Nørreballe Nor: Dværgterne 1 R, Rovterne 1 R. Ole Goldschmidt
Sanderum: Gravand 2 YF UF, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 4 R, Hættemåge 12 R, Hvid Vipstjert 2 FU. Ella Mikkelsen
Sandholt Gods m/enge og marker: Trane 3 FU. Leif Kristensen


   

Fredag den 21. juni 2019                 Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:01

Vejlen, Taasinge: Toppet skallelsuger 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Nørreballe Nor
: Rørdrum 1 HØ, Rovterne 1 FU, Dværgterne 1 FU, Gul Vipstjert 1 FU. Jørgen Staun, Jan Stener Jørgensen
Gulstav Mose
: Rørdrum 1 OF, Rørhøg 4 R. Jørgen Staun, Jan Stener Jørgensen
Vesteregn
: Bomlærke 1 SY. Jørgen Staun, Jan Stener Jørgensen
Holms Mose
: Svaleklire 1 FU. Jørgen Staun, Jan Stener Jørgensen
Bøjden Nor
: Stormmåge 2 AD YF (par). Erik Thomsen
Lundeborg
: Solsort 1 YF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brahesborg og Brahesborg Skov
: Lille Præstekrave 1 R, Havørn 2 R. Kirsten Pedersen
Brændegård Sø
: Knopsvane 40 , Knopsvane 1 YF BR, Grågås 111 FU, Grågås 200 R, Gravand 2 AD FU, Gravand 2 PUL R, Taffeland 43 FU, Troldand 74 R, Skeand 7 R, Knarand 42 R, Gråand 74 R, Krikand 5 R, Fasan 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 11 AD FU, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Ringdue 1 SY, Blishøne 76 FU,  Blishøne 38 R, Skarv 8 OF, Strandskade 1 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 YF BR, Fjordterne 4 FU, Fjordterne 12 R, Stor Flagspætte 1 R, Allike 2 FU, Allike 2 OF, Gråkrage 2 OF, Sanglærke 1 SY, Bysvale 16 FU, Landsvale 6 FU, Gransanger 1 SY, Munk 3 SY, Havesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 2 SY, Skovspurv 1 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Bogfinke 3 SY, Grønirisk 1 SY, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Grusgrave v/Nærågårdsvej: Bomlærke 1 SY. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 4 FU. Henrik Kalckar Hansen
Holms Mose: Gråstrubet Lappedykker 11 R. Pierre Bentzen
Kohave v/Skovmøllevej: Trane 2 SY. Kurt Due Johansen
Næbbet v/Skjoldnæs: Gråstrubet Lappedykker 33 YF UF. Lars Tom-Petersen
Nørreballe Nor: Svaleklire 7 R, Fjordterne 20 R. Ole Goldschmidt
Påø: Rødrygget Tornskade 4 M R, Ravn 4 R. Ole Goldschmidt
Røjle By: Storspove 5 SV. Michael Mosebo Jensen
Tarup Grusgrave: Troldand 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Gulspurv 2 YF FU. Jeppe Holm Kristensen
Vitsø: Taffeland 140 R, Skeand 14 R, Sorthalset Lappedykker 24 AD R. Lars Tom-Petersen
Æbelø: Ravn 3 FU. Jens Bækkelund 


  

Torsdag den 20. juni 2019                 Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:01

Åmosen, Ollerup: Husrødstjert 1 F R. Peder Skou  [Apollo Books]
Hønsehave Grusgravssø
:
Drosselrørsanger 1 SY. Leif Sørensen
Lundeborg
: Blåmejse 3 1K FU. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Dværgterne 1 R. Bent Staugaard Nielsen [ Midtfyns Naturfoto]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Gråsten Nor
: Gulbug 10 YF, Kærsanger 9 YF SY, Munk 12 YF SY, Tornsanger 41 YF. Lars Tom-Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane 1 R, Atlingand 5 R, Skeand 57 R, Knarand 52 R, Sorthalset Lappedykker 19 R, Lille Præstekrave 1 FU, Sortklire 11 R, Havørn 2 AD R. Ella Mikkelsen
Hønsehave Grusgravssø:
Drosselrørsanger 1 R. Leif Sørensen
Lundager v/Assens:
Engsnarre 3 SY . Kirsten Pedersen 
Strandenge v/Jersore: Storspove 345 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skægmejse 5 FU. Jane Ditzel 


    

Onsdag den 19. juni 2019                 Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:00

Vornæs skov, Taasinge: Grønspætte 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge
: Skægmejse 6 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg
: Kernebider 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

    

DOFbase: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane 1 R, Sorthalset Lappedykker 12 FU, Skestork 2 OF. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane 1 R, Sorthalset Lappedykker 2 R. Pierre Bentzen
Hønsehave Grusgravssø: Gråstrubet Lappedykker 10 R,
Drosselrørsanger 1 R. Leif Sørensen
Hønsehave Grusgravssø:
Drosselrørsanger 1 SY. Bodil og Hans Rytter
Røjle By: Skestork 1 S. Michael Mosebo Jensen
Skjoldnæs Fyr: Lille Præstekrave 1 NV. Lars Tom-Petersen
Snorløkke Grund (Omr.30): Gråstrubet Lappedykker 13 R. Lars Tom-Petersen
Vodrup Klint: Bomlærke 6 YF SY. Lars Tom-Petersen


   

Tirsdag den 18. juni 2019                 Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:00

Vejlen, Taasinge: Gravand 1 AD + 8 Pull, Rørspurv 1 AD M SY, Stillits 1 R, Skægmejse 8 R, Snog 1 R . Poul Vestergaard Rasmussen
Hønsehave Grusgravssø
:
Drosselrørsanger 1 SY . Bent Staugaard Nielsen [ Midtfyns Naturfoto]
Keldsnor og Klise Nor:
Klyde 2 AD + 2 Pull, Fjordterne 2 R, Stor præstekrave 1 R, Bysvale 1 R, Gærdesanger 1 R
. Finn Skov
Lundeborg
: Stor flagspætte 1 AD YF + 1 1K
. Poul Brugs Rasmussen

DOFbase: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brahesborg og Brahesborg Skov: Lille Præstekrave 3 . Kirsten Pedersen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Hanne Clausen 
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane 1 R, Atlingand 8 R, Skeand 85 R, Krikand 175 R, Sorthalset Lappedykker 38 R,
Silkehejre 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Sortklire 12 R. Gregers Johannesen
Hønsehave Grusgravssø: Gråstrubet Lappedykker 14 R, Lille Præstekrave 1 FU,
Drosselrørsanger 1 SY. Gunnnar Jørgensen
Hønsehave Grusgravssø:
Drosselrørsanger 1 SY. Per Rasmussen
Hønsehave Grusgravssø: Gråstrubet Lappedykker 16 R,
Drosselrørsanger 1 SY, Lille Præstekrave 1 FU. Hanne Clausen
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 2 R, Dværgterne 1 FU T, Fjordterne 15 FU. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Fjordterne 25 FU. Pierre Bentzen 
Vejsnæs Nakke:
Bomlærke 7 YF SY. Lars Tom-Petersen


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 14/06 - 2019:
               Sjælden yngleplads for vandrefalke sprunget i luften
              
Vindmøller kan true kongeørne i Store Vildmose
                Pas på ørnene


     

Mandag den 17. juni 2019               Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:00

Noret, Taasinge (23:18- ): Plettet rørvagtel 1 SY. Poul Vestergaard Rasmussen

DOFbase: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Assens: Engsnarre 1 SY. Henrik Kingo Andersen
Ejby/Kindstrup Mose: Nattergal 6 R. Kirsten Pedersen
Fakkebjerg: Rørdrum 1 OF. Søren Bøgelund
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 3 R. Ella Mikkelsen
Føns Vang: Havørn 2 AD R. Ib Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 770 R, Rødhovedet And 1 F R, Atlingand 10 R, Skeand 53 FU, Knarand 121 R, Krikand 218 FU, Sorthalset Lappedykker 40 FU, Silkehejre 3 R, Lille Præstekrave 1 R, Sortklire 15 FU, Hættemåge 542 YF BR. Kurt Due Johansen
Holms Mose: Atlingand 3 R. Arne Bruun
Hønsehave Grusgravssø: Gråstrubet Lappedykker 21 YF UF,
Drosselrørsanger 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Mågeøerne: Fjordterne 12 R, Sortkrage 4 FU. Viggo Petersen
Olde Mark: Bomlærke 5 YF SY. Lars Tom-Petersen
Sofielund: Vagtel 1 SY. Niels Andersen


    

Søndag den 16. juni 2019               Solopgang: 04:38 Solnedgang: 21:59

Svendborgsund ved Sætting Strandvej: Ederfugl 5 YF UF + 2 Pull
Hønsehave Grusgravssø:
Drosselrørsanger 1 SYTommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Svendborg N, øst for containerpladsen: Rød Glente 2 YF? (opførte noget a la revirflugt/ display over en lille remise - meget akrobatiske! Havde ikke kikkert med, så jeg kunne ikke se detaljer i fjerdragt (1K..?)). Jan Stener Jørgensen
Tange å: Rødstjert 2 AD FU + 3 1K FU. Poul Brugs Rasmussen
Tarup: Tårnfalk 1  AD F. Erik Thomsen
Odense, Fynsværket: Vandrefalk 2 AD YF + 3 1K
(Ungerne kan nu ses fra Havnegade. De øver sig både på bygningerne og i luften). Torben Hvass

    

DOFbase: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 89 R. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Dværgterne 1 FU, Skovsanger 1 SY. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Dværgterne 2 FU. Gunnar Jørgensen
Dræby Fed: Lille Præstekrave 2 R. Peter Lillesø
Flyvesandet: Toppet Skallesluger 2 OF, Gøg 1 R, Fiskehejre 1 OF, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 1 OF, Havterne 2 OF, Rørhøg 1 FU, Landsvale 3 OF. Leif Sørensen
Flægen v/Tybrind:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 M SY. Jacob Sterup
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 1 AD R. Jacob Sterup
Gulstav: Rørdrum 2 FU, Karmindompap 1 M SY. Søren Bøgelund
Hestehave v/Ellerup: Rød Glente 4 YF. Leif Bisschop-Larsen
Husby Strand, Wedellsborg: Atlingand 1 M 2K+ R, Knarand 28 2K+ R, Ravn 3 OF. Jacob Sterup
Hønsehave Grusgravssø: Gråstrubet Lappedykker 11 FU, Lille Præstekrave 3 FU,
Drosselrørsanger 1 SY. Finn og Susanne Rørdam Skov
Hønsehave Grusgravssø:
Drosselrørsanger 1 SY. Lars Kirk
Hønsehave Grusgravssø: Drosselrørsanger 1 SY. Pierre Bentzen 
Lundemosen (Holmdrup Mose): Blå Kærhøg 1 M R. Lars Kirk
Lunden:
Pirol 1 SY. Søren Bøgelund
Mågeøerne:
Havterne 105 YF. Jacob Sterup
Otterup: Natugle 1 DØD. Jens Friis-Walsted
Rud - Ålehoved: Grågås 45 YF UF, Knarand 2 OF, Gråand 2 R, Fiskehejre 3 R, Skarv 19 R, Strandskade 2 AD R, Vibe 1 AD YF, Sortklire 1 R, Rødben 1 YF SY, Stormmåge 1 AD R, Sølvmåge 10 R, Havterne 2 OF, Gråkrage 2 R, Rørsanger 2 SY, Rørspurv 1 SY. Jacob Sterup
Skov SV for Vantinge: Rød Glente 2 YF UR, Rød Glente 2 AD YF TH. Per Rasmussen
Tolshave v/Søllinge: Rød Glente 2 YF UR. Per Rasmussen
Wedellsborg, Lystskov: Havørn 3 . Jacob Sterup
Ørnehøj-området (Gulstav): Rørdrum 1 FU. Søren Bøgelund


    

Lørdag den 15. juni 2019               Solopgang: 04:38 Solnedgang: 21:59

Svendborgsund ved Sætting Strandvej: Ederfugl 2 F YF- 2 Pull
Ny Gesinge, matriklen
(09:05): Kernebider 1 R (ny matrikelart). Poul Vestergaard Rasmussen
Tange å: Halemejse 2 AD FU + 5 1K FU, Stor flagspætte 2 FU. Poul Brugs

DOFbase: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bogense: Mursejler 12 OF. Anders Wiig Nielsen
Brahesborg og Brahesborg Skov: Grønspætte 1 FU, Skovsanger 1 SY, Løvsanger 1 SY. Kirsten Pedersen
Dalby Bugt: Bomlærke 1 SY. Lars Philip Nielsen
Drætlingen v/Drættegrund: Strandskade 34 R, Havørn 2 AD R. Anders Wiig Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 2 R, Knarand 45 R, Sorthalset Lappedykker 42 R, Klyde 2 R, Lille Præstekrave 6 R, Brushane 3 FU, Sortklire 4 R, Havørn 1 AD R. Anders Wiig Nielsen
Gyldensteen: Kystlagunen: Fiskehejre 3 R. Anders Wiig Nielsen
Gyldensteen: Langø: Canadagås 21 R, Munk 1 R. Anders Wiig Nielsen
Gyldensteen: Langø Plantage: Kærsanger 1 SY, Havesanger 1 SY. Anders Wiig Nielsen
Gyldensteen: Reservatet: Storspove 5 R. Anders Wiig Nielsen 
Hønsehave Grusgravssø:
Drosselrørsanger 1 SY , Gransanger 1 SY, Tornsanger 1 SY. Leif Kristensen
Kohave v/Skovmøllevej: Havørn 1 OF, Ravn 1 OF, Kernebider 1 FU. Kurt Due Johansen
Nydam (V. Hæsinge): Knopsvane 2 FU, Gråand 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Blishøne 1 FU, Fiskehejre 1 OF, Rørhøg 1 FU, Gråkrage 1 R, Rørsanger 2 SY, Gransanger 1 SY, Munk 2 SY, Tornsanger 1 SY, Nattergal 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Jernspurv 1 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Bogfinke 1 SY. Leif Kristensen
Strandenge v/Jersore:
Silkehejre 3 R. Jens Friis-Walsted
Søparken Sø v/Odense Å: Ravn 5 R. Henrik Mørup-Petersen 
Thurø Rev: Gravand 4 R, Gravand 13 YF UF, Gråand 13 R, Fiskehejre 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 8 YF, Tårnfalk 1 FU, Engpiber 1 YF SY, Rørspurv 1 YF SY. Arne Bruun
Ulbølle: Gulbug 1 SY, Stillits 1 SY. Rie Jensen 


    

Fredag den 14. juni 2019               Solopgang: 04:38 Solnedgang: 21:58

Noret, Taasinge (23:23- ): Plettet rørvagtel 1 SY . Poul Vestergaard Rasmussen
Noret, Taasinge: Plettet rørvagtel 2 SY. Henrik Knudsen
Hønsehave Grusgravssø
(15:55 -  ):
Drosselrørsanger 1 M AD SY m.m....
Hønsehave
(11:37):
Drosselrørsanger 1 SY (Synger ved markvejen langs grusgravsøen). Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor: Sortklire 1 R (set fra det nye fugleskjul). Daniel Antunes
Hesselagergård
: Gravand 2 AD YF + 7 Pull, Knopsvane 1 AD YF + 3 Pull, Tornirisk 7 R. Poul Brugs Rasmussen
Tarup: Tårnfalk 2  AD YF + 4 1K. Erik Thomsen

     

DOFbase: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bispeenge: Skægmejse 4 OF. Laura Rytter Holm
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 2 YF TH, Havørn 3 R. Bjarne Golles
Gudbjerg: Rød Glente 2 FU, Ravn 5 R. Leif Bisschop-Larsen
Gudbjerg:  Rød Glente 2 FU,Ravn 5 R. Ella Mikkelsen
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane 1 R. Jens Bækkelund 
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Hestehave v/Ellerup: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Hønsehave Grusgravssø:
Drosselrørsanger 1 SY. Leif Bisschop-Larsen
Hønsehave Grusgravssø: Lille Præstekrave 1 FU,
Drosselrørsanger 1 SY. Ella Mikkelsen
Noret, Tåsinge:
Plettet Rørvagtel 1 SY. Poul Vestergård Rasmussen
Regstrup: Rød Glente 3 OF. Litten Hjorthø
Siø: Nilgås 2 R, Atlingand 1 M R, Splitterne 150 AD YF, Chilensk Pibeand 1 FU. Jacob Sterup
Tved v/Svendborg: Husrødstjert 1 SY. Per Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Knarand 28 FU, Sølvhejre 1 FU, Skægmejse 3 FU. Lars Kirk


       

Torsdag den 13. juni 2019               Solopgang: 04:38 Solnedgang: 21:57

Noret, Taasinge: Plettet rørvagtel 3 SY. Henrik Knudsen
Landet, Gyldenmose
: Rød glente 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Broholm
: Tårnfalk 1 R, Grønspætte 1 SY. Poul Brugs Rasmussen
Tarup: Halsbåndsmus 1 FU. Erik Thomsen
Fynsværket: Vandrefalk 2 AD + 3 1K
. Torben Hvass

DOFbase: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Barløse, Boligbirding: Fiskehejre 1 OF (B25). Katrine Toft Gregersen
Gulstav Østerskov: Pirol 1 SY. Claus Dalskov
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 YF UR . Vibeke Hansen
Kertedalen: Isfugl 1 OF. Jakob Damborg
Knudshoved Færgehavn: Tejst 5 FU. Leif Kristensen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R. Leif Kristensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Tyrkerdue 1 SY, Strandskade 2 OF, Gransanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Rødstjert 1 SY. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skægmejse 6 FU. Lars Kirk


   

Onsdag den 12. juni 2019               Solopgang: 04:39 Solnedgang: 21:57

Holckenhavn: Gråand 2 AD FU + 4 Pull FU, Toppet skallesluger 2 FU, Gråstrubet skallesluger 2 Fu, Lappedykker 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Dyreborg Skov:
Pirol 3 SY, Skovsanger 1 TH. Søren Bøgelund
Fyns Hoved: Dværgterne 2 FU, Digesvale 100 FU. Lars Kirk 
Gulstav Vesterskov:
Pirol 1 SY. Ole Tonnesen
Keldsnor: Strandskade 6 R, Klyde 8 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Rørhøg 1 R Ø, Tornirisk 5 R. Troels Guldager Nielsen
Ny Stenderup: Grønspætte 2 YF UF. Søren Bøgelund
Skovsbo v/Svendborg:
Fyrremejse 1 SY (Blev opmærksom på stemmen, rastede i asketræ med udgåede grene og lod sig villigt se på ca. 12 afstand. Noget nusset brunlig, men med hagesmækken uskarpt gående over i brystet og trekantet med to spidser for neden. Sås og hørtes over et minut) . Niels Andersen
Skånemosen (vest for Håstrup): Husrødstjert 4 YF UF
. Mikael Kristensen


   

Tirsdag den 11. juni 2019               Solopgang: 04:39 Solnedgang: 21:56

Hesselagergård: Sanglærke 6 FU (nu skal der fodres unger - Hesselagergård har omlagt driftsformen fra traditionel til Økologisk drift. Hvilken kun kan blive en stor gevinst for naturen. I en frøgræsmark, som derfor ikke er sprøjtet, så jeg til formiddag, foruden lærkerne, en hel del Tidselsommerfugle FU.). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Skægmejse 1 FU, Rørsanger 30 SY, Tornsanger 33 YF. Kirsten Pedersen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 2 YF BR (Begge fugle fodrede halvstore unger i redehul redehul med ca. fem min. mellemrum). Peter Hvenegaard
Lillebælt (Snævringen):
Alk 150 R T. Peter Hvenegaard
Sulkendrup: Rødstjert 1 FU, Dompap 4 FU. Lotte Mejer Sørensen


   

Mandag den 10. juni 2019               Solopgang: 04:40 Solnedgang: 21:55

Lundeborg: Skov/gråspurv 40 FU R, Stor flagspætte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Agerland syd for Vester Skerninge: Rød Glente 2 FU. Tom Giersing
Brændegård Sø: Grågås 700 R, Atlingand 1 M R, Skeand 28 R, Knarand 38 R, Sølvhejre 1 FU, Fjordterne 5 FU, Fjordterne 10 R, Havørn 2 . Gunnar Jørgensen
Grusgrave v/Davinde: Taffeland 1 R Gråstrubet Lappedykker 1 R Toppet Lappedykker 1 AD YF UF Toppet Lappedykker 1 PUL R Løvsanger 1 SY Gransanger 4 SY Munk 5 SY Havesanger 4 SY Tornsanger 1 SY Jernspurv 1 SY. Leif Schack-Nielsen
Gulstav Mose: Rørdrum 2 R, Sortterne 1 FU SØ. Søren Bøgelund
Gulstav Vesterskov: Karmindompap 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 5 R, Skeand 46 R, Knarand 45 R, Gråstrubet Lappedykker 11 R, Sorthalset Lappedykker 14 R, Lille Præstekrave 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Grågås 585 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Vagtel 1 SY. Jens Bækkelund
Hjulby Mose: Græshoppesanger 1 SY, Kærsanger 1 SY, Nattergal 4 SY. Eske Frank Morthensen
Hjulby Sø: Fiskeørn 1 OF. Peter Pelle Clausen
Holms Mose: Atlingand 8 M YF, Skeand 26 M YF, Gråstrubet Lappedykker 28 YF, Lille Præstekrave 1 YF, Svaleklire 12 R. Nis Rattenborg
Knudshoved Færgehavn: Tejst 6 FU. Lise Nielsen
Knudshoved Færgehavn: Tejst 6 FU. Anders Høgsholm
Knudshoved Færgehavn:Tejst 7 R. Søren G. Nielsen
Nørreballe Nor: Havørn 2 AD R. Henrik Mørup-Petersen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Havørn 2 IMM R. Niels Bomholt Jensen
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Skovsbo v/Svendborg:
Rødrygget Svale 1 OF (Landsvalelignende, men med halen påsat et stort lyst rustrødt overgump. Smudsig underside. Set fouragerende over nyskredet vinterhvede og ikke op mod himmel. Landsvaler tilstede.). Niels Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 3 R, Knarand 125 FU. Henrik Mørup-Petersen
Thurø Rev: Knarand 1 M R. Arne Bruun
Vindinge Å ved udløb: Kærsanger 2 SY, Rørsanger 3 SY, Nattergal 3 SY. Eske Frank Morthensen
Østerskov (Thurø): Huldue 1 SY, Grå Fluesnapper 1 FU. Arne Bruun


    

Søndag den 9. juni 2019                 Solopgang: 04:40 Solnedgang: 21:54

Egebjerggaard Storskov (22:45): Natravn 1 Sy (Både set og hørt). Aksel Christensen
Lundby, Taasinge
: Havnørn 2 AD OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Karlsmosen
(15:20 - 15:30 + 16:10): Rørhøg 1 AD M FU, Rød Glente 1 AD FU, Musvåge 1 AD OF, Gøg 1 HØ, Grå Fluesnapper1 AD F. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Trunderup, matriklen
(11:00): Rød Glente 1 AD FU (samme fugl som senere ses i Karlsmosen - kan kendes på manglende fjer midt i begge vinger). 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Tange å
: Hvid vipstjert 2 AD + 3 1K, Rørspurv 2 R, Tornsanger 1 SY. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Sø: Knopsvane 3 , Knopsvane 2 YF UF, Troldand 9 R, Toppet Lappedykker 12 R, Blishøne 1 FU, Fjordterne 1 R, Rørsanger 3 SY. Leif Kristensen
Assens: Engsnarre 1 R. Kirsten Pedersen
Avernakø: Gravand 2 OF, Gråand 1 OF, Ringdue 5 OF, Ringdue 1 SY, Rørhøne (Grønbenet) 1 R, Blishøne 3 , Blishøne 2 AD YF UF, Fiskehejre 1 OF, Strandskade 1 OF, Gråkrage 3 R, Blåmejse 1 R, Sanglærke 4 SY, Gulbug 1 SY, Bysvale 11 OF, Landsvale 4 OF, Gransanger 4 SY, Munk 1 SY, Gærdesanger 3 SY, Tornsanger 7 SY, Gærdesmutte 1 SY, Rødstjert 1 SY, Sangdrossel 2 SY, Solsort 8 R, Solsort 4 SY, Jernspurv 1 SY, Gråspurv 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Bogfinke 1 R, Bogfinke 7 SY, Grønirisk 5 R, Tornirisk 1 SY, Stillits 1 R, Gulspurv 4 SY. Leif Schack-Nielsen
Bjørnemosegård (Svendborg): Græshoppesanger 1 SY. Arne Bruun
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Græshoppesanger 1 SY. Søren G. Nielsen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R, Rødrygget Tornskade 3 R, Karmindompap 1 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav Vesterskov:
Pirol 1 SY, Karmindompap 1 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY. Ole Goldschmidt
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 AD FU. Jens Bækkelund
Hollufgård/Glisholm: Troldand 4 R, Gråand 1 R, Fasan 2 FU, Toppet Lappedykker 2 R, Gøg 1 SY, Blishøne 3 FU, Musvåge 1 R, Skovskade 1 R, Musvit 1 SY, Gransanger 1 SY, Munk 5 SY, Gærdesanger 1 SY, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 3 FU, Bogfinke 1 FU, Bogfinke 4 SY, Stillits 1 FU. Leif Kristensen
Håstrup Bjerge: Vagtel 2 SY. Duehøg 1 OF. Gunnar Knudsen, Kurt Due Johansen
Klise Nor: Rødrygget Tornskade 4 R. Ole Goldschmidt
Knudshoved Færgehavn: Tejst 6 R. Michael L.J. Glentedal  
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Broget Fluesnapper 1 M SY. Susanne Rørdam Skov
Skovsbo v/Svendborg: Canadagås 26 NØ (09:10), Canadagås 30 NØ (11:15). Niels Andersen 
Sollerup: Grågås 3 FU, Gøg 1 SY, Skarv 5 OF, Skovskade 1 R, Gråkrage 3 FU, Blåmejse 2 FU, Landsvale 5 FU, Gransanger 1 FU, Munk 3 SY, Havesanger 4 SY, Tornsanger 2 SY, Gærdesmutte 1 SY, Nattergal 3 SY, Engpiber 2 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 2 YF UF, Bogfinke 2 SY. Leif Kristensen
Tarup (Odense): Canadagås 12 OF. Gregers Johannesen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Gråand 4 R, Mursejler 1 OF, Gøg 1 SY, Rørhøne (Grønbenet) 3 YF UF, Fiskehejre 1 OF, Kærsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Munk 1 SY, Havesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Rødstjert 1 SY, Lille Gråsisken 1 SY, Stillits 1 OF. Per Rasmussen
Thurø By m.m.: Tårnfalk 7 YF UR. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 34 R, Knarand 233 R, Rødrygget Tornskade 8 R, Skægmejse 12 R. Ole Goldschmidt 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Stor Præstekrave 7 FU, Temmincksryle 1 FU, Almindelig Ryle 1 FU,
Sortklire 5 R. Martin Strømkjær
Østerskov (Thurø): Munkeparakit1 FU. Lars Kirk
Østrup v/Faaborg: Vagtel 2 SY (Samme obs som ved Håstrup Bjerge). Gunnar Knudsen, Kurt Due Johansen


     

Lørdag den 8. juni 2019                 Solopgang: 04:41 Solnedgang: 21:53

Vormark, Langmosegård: Blishøne 2 AD + 6 Pull, Knopsvane 2 AD + 2 Pull (da jeg så svanerne for nogen tid siden, var der hele 5 unger nu mangler 3 - en stor skam). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Agernæs By (Nordfyn): Vagtel 2 R . Aksel Christensen
Assens: Engsnarre 1 SY. Leif Schack-Nielsen
Assens: Engsnarre 1 SY. Jytte Fuglsang Nissen
Bøjden Nor: Knopsvane 2 FU, Bramgås 1 R, Canadagås 1 FU, Grågås 41 R, Toppet Skallesluger 2 R, Gravand 9 R, Troldand 7 FU, Gråand 34 FU, Gråand 7 R, Ringdue 2 FU, Fiskehejre 3 FU, Skarv 17 R, Strandskade 5 FU, Klyde 8 FU, Klyde 2 YF BR, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 3 R, Vibe 2 YF BR, Svaleklire 1 FU, Rødben 1 FU, Hættemåge 32 FU, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 13 R, Svartbag 1 R, Dværgterne 1 FU, Havterne 2 YF BR, Splitterne 2 R, Musvit 1 SY, Tornsanger 2 YF FU, Stær 18 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Bogfinke 1 R, Bogfinke 1 SY. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Dværgterne 4 YF. Per Damgaard Poulsen
Eget Skov (Gulstav):
Pirol 1 SY. Søren Bøgelund
Fjelsted Skov: Rød Glente 1 2K+ OF. Kim Skelmose
Gulstav Mose: Trane 2 OF, Gulbug 1 SY. Jørn Dyhrberg Larsen
Skovsbo v/Svendborg:
Pirol 1 SY ( ved Sydfyns Erhvervs-Forskole (Produktionsskole)). Michael Bjerregaard
Stige Ø: Vandrefalk 1 OF. Lars Kirk
Thurø By m.m.: Rørhøg 1 M R. Arne Bruun
Thurø Rev: Grågås 2 R, Gravand 10 YF UF, Gråand 4 R, Fiskehejre 1 R, Strandskade 3 R, Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 7 YF TH, Rødben 3 R, Tårnfalk 1 FU, Engpiber 4 YF AA. Arne Bruun
Vesterskov v/Ommel: Canadagås 1 FU
. Bjarne Jørgensen
Ørnehøj-området (Gulstav): Trane 3 OF, Rørdrum 2 FU. Søren Bøgelund 
Østerskov (Thurø): Grønspætte 1 R,
Pirol 1 SY, Gulbug 1 SY, Dompap 2 R. Arne Bruun 


  

Fredag den 7. juni 2019                 Solopgang: 04:41 Solnedgang: 21:52

Svendborgsund syd for matriklen: Canadagås 37 R , Grågås 1 R, Stormmåge 1 YF BR, Splitterne 2 FU
Søby, Taasinge: Ravn 4 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Kværndrup N: Rød Glente 3 AD FU (på nyslået græsmark kl. 11.00 - 11.10 - 1 slog ned på noget i græsset), Musvåge 1 AD FU, Blishøne 2 AD FU YF + 8 pull, Gulspurv 1 AD R, Hvid Vipstjert 2 AD R. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Trunderup, matriklen: Tidselsommerfugl 2 AD FU. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Tange å
: Træløber 1 YF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Assens: Engsnarre 1 R. Kirsten Pedersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 4 R. Ella Mikkelsen
Gulstav: Rørdrum 1 OF, Lærkefalk 1 FU,
Pirol 2 SY. Pierre Bentzen
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 R. Leif Sørensen 
Hestehave v/Ellerup: Rød Glente 2 YF BR. Per Rasmussen
Nørre Broby: Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å):Lærkefalk 1 FU. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rødrygget Tornskade 6 R. Leif Sørensen


   

Torsdag den 6. juni 2019                 Solopgang: 04:42 Solnedgang: 21:51

Vejlen, Taasinge: Rørhøg 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Hesselagergård: Hvepsevåge 1 OF. Poul Brugs Rasmussen
Tarup: Isfugl 1 R. Erik Thomsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Assens: Engsnarre 2 SY. Henrik Kingo Andersen
Brændegård Sø: Grågås 750 R, Atlingand 1 M FU, Skeand 16 R, Knarand 28 FU Sølvhejre 1 R, Lille Præstekrave 2 FU, Fjordterne 16 R. Gunnar Jørgensen
Gulstav Østerskov:
Pirol 2 SY. Henrik Brandt
Hennetved Mose: Nattergal 1 YF SY. Jan Sørensen
Lindelse: Mursejler 3 FU, Gulbug 1 SY, Bysvale 6 FU, Grå Fluesnapper 1 SY. Jan Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 2 FU, Sølvhejre 3 R, Skægmejse 5 FU. Lars Kirk
Vejlen, Tåsinge: Skeand 27 R, Knarand 28 R, Lille Præstekrave 1 R, Skægmejse 4 R. Niels Bomholt Jensen  


    

Onsdag den 5. juni 2019                 Solopgang: 04:43 Solnedgang: 21:50

Kogtved, Boligbirding: Sølvhejre 1 SØ (Trækkende mod Valdemarsslotsø over Horseskov)
Lundeborg, Engvejen: Rødstjert 2 FU (et par), Gærdesanger 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Assens: Agerhøne 3 SY,
Engsnarre 2 SY. Kirsten Pedersen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 AD R. Pierre Bentzen
Brændegård Sø: Skeand 50 R, Knarand 100 R, Lille Præstekrave 3 R, Fjordterne 18 R. Martin Rheinheimer
Dræby Fed: Lille Præstekrave 1 R. Peter Lillesø
Grusgrave v/Birkum: Grågås 1000 R. Henrik Kalckar Hansen
Grusgrave v/Birkum: Svaleklire 2 R. Per Rasmussen
Gulstav: Hvepsevåge 6 NØ, Sort Glente 2 OF, Lærkefalk 1 OF. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Rørdrum 5 R,
Svaleklire 19 R, Lærkefalk 1 R. Ole Goldschmidt  
Gulstav Mose: Lærkefalk 1 FU. Leif Kristensen
Gulstav Vesterskov:
Pirol 1 R. Ole Goldschmidt
Gulstav Vesterskov: Karmindompap 1 SY. Søren G. Nielsen
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY. Ole Goldschmidt
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane 1 R, Atlingand 1 M R. Jens Bækkelund
Hannebjerg Mose:
Drosselrørsanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Kalvehave v/Rolsted: Skovsanger 3 . Per Rasmussen
Keldsnor: Fiskeørn 1 OF. Søren G. Nielsen
Lunden: Digesvale 150 R, Munk 17 SY. Ole Goldschmidt 
Nakkebølle Inddæmning: Skægmejse 1 R. Niels Bomholt Jensen 
Siø: Knopsvane 1 R, Grågås 38 R, Blisgås 1 R, Ederfugl 7 R, Toppet Skallesluger 8 R, Nilgås 1 FU, Gravand 9 R, Gravand 2 YF UF, Troldand 2 R, Skeand 20 R, Knarand 41 R, Pibeand 3 FU, Gråand 9 FU, Krikand 1 M R, Skestork 1 R, Gråstrubet Lappedykker 2 YF BR, Rørhøne (Grønbenet) 2 YF UF, Rørhøne (Grønbenet) 2 PUL FU, Skarv 4 R, Strandskade 4 FU, Strandskade 5 R, Klyde 8 YF BR, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 1 R, Rødben 1 FU, Sølvmåge 2 YF UF, Sølvmåge 2 PUL FU, Gråkrage 2 FU, Sanglærke 1 SY, Tornsanger 1 SY, Hvid Vipstjert 1 FU. Leif Kristensen
Siø: Nilgås 2 R, Lille Præstekrave 1 OF, Splitterne 40 YF FU. Carsten Skou
Strib: Canadagås 43 NØ. Erik Busk
Tarup Grusgrave: Fjordterne 7 R, Munk 10 SY, Havesanger 10 SY. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 30 FU, Sølvhejre 2 R, Rovterne 1 FU, Skægmejse 8 FU, Skægmejse 1 YF FU. Søren G. Nielsen


   

Tirsdag den 4. juni 2019                 Solopgang: 04:44 Solnedgang: 21:49

Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 13 R, Grågås 18 R, Gravand 32 R, Skeand 54 R, Knarand 28 R, Gråand 22 R, Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 6 R, Gøg 1 OF, Blishøne 68 R, Fiskehejre 4 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 2 R, Svaleklire 1 R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 OF, Ravn 1 OF, Skægmejse 6 R, Rørsanger 4 SY, Rørspurv 6 R. Poul Vestergård Rasmussen
Siø
: Chilepibeand 2 R. Arne Bruun
Strynø: Sanglærke 1 R. Steen Winkel
Hannebjerg Mose:
Drosselrørsanger 1 SY. Søren Gjaldbæk
Lunden:
Pirol 3 R. Søren Gjaldbæk
Gulstav Vesterskov:
Pirol 1 R. Søren Gjaldbæk
Broholm, Broholmvej: Tårnfalk 4 Pull + 1 AD M. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Hvidklire 2 FU, Skeand 2 R, Klyde 3 YF. Finn Skov

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Assens: Engsnarre 2 SY. Henrik Kingo Andersen
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 FU. Gunhild Brink
Fiskeholm: Sorthovedet Måge 1 R. Peter Pelle Clausen
Gulstav: Canadagås 78 Ø. Søren Bøgelund
Gråsten Nor: Rødrygget Tornskade 1 M R
. Bjarne Jørgensen
Hannebjerg Mose:
Drosselrørsanger 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Hannebjerg Mose:
Drosselrørsanger 1 SY. Claus Dalskov
Lundager v/Assens: Canadagås 44 N. Kirsten Pedersen
Lundsgård (m/Holmeskov & Tværbæk Lund): Skovsanger 1 TH. Søren Louis Rasmussen
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Skovsanger 1 TH. Søren Louis Rasmussen
Magleby Nor:
Hvid Stork 1 FU, Sort Glente 1 FU. Søren Bøgelund
Rudkøbing: Sort Glente 1 OF. Søren Bøgelund
Røjle By: Engsnarre 1 SY. Michael Mosebo Jensen  
Siø: Blisgås 1 R, Nilgås 2 R, Skeand 16 R, Lille Præstekrave 1 R, Splitterne 30 YF BR. Niels Bomholt Jensen
Siø: Nilgås 2 R, Skeand 13 R, Knarand 25 R. Leif Sørensen
Søgård (Langeland):
Pirol 1 SY. Søren Bøgelund
Varbjerg: Canadagås 45 OF. Jørgen Hjorth Jensen
Vejlen, Tåsinge: Skeand 54 R, Knarand 28 R, Lille Præstekrave 1 R, Skægmejse 6 R. Poul Vestergård Rasmussen
Viby v/Nørre Aaby: Vagtel 1 M YF SY. Margrethe Andersen


   

Mandag den 3. juni 2019                 Solopgang: 04:45 Solnedgang: 21:48

Tange å: Rørsanger 2 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Firtalsstrand & Mellemstykket: Atlingand 2 M R, Sorthalset Lappedykker 6 R, Hættemåge 600 YF BR. Ella Mikkelsen
Gulstav: Rørdrum 2 SY. Kurt Kaack Hansen
Gulstav Vesterskov:
Pirol 1 R . Hans-Henrik Wienberg
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 4 R, Skeand 41 R, Knarand 75 R. Niels Bomholt Jensen
Hannebjerg Mose:
Drosselrørsanger 1 SY. Kurt Kaack Hansen
Hannebjerg Mose:
Drosselrørsanger 1 SY. Jørn Vinther Sørensen  
Nydam (V. Hæsinge): Skægmejse 2 FU. Leif Kristensen
Nørreballe Nor: Rovterne 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Gregers Johannesen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Natugle 4 R. Gregers Johannesen
Røjle By: Lærkefalk 1 N. Michael Mosebo Jensen
Sofielund: Canadagås 47 NØ. Niels Andersen
Vejstrup Å (Nyborgvej (vej 163) til udløb): Trane 3 OF. Kurt Kaack Hansen


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 23/05 - 2019:
               Gåsegrib set over Skagen torsdag middag
               Kom til Fuglenes Dag
              
Glæd verdens bedste far med 600 fugleture


   

Søndag den 2. juni 2019                 Solopgang: 04:45 Solnedgang: 21:47

Ny Gesinge, matriklen: Ravn 2 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Glorup gods
: Vibe 10 (5 par YF + Pull, sukkerroe mark). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Assens: Engsnarre 1 SY . Henrik Kingo Andersen
Bjørnemosegård (Svendborg): Kærsanger 5 YF SY. Arne Bruun
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY. Svend Erik Jessen 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Atlingand 3 R. Søren Louis Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Grågås 950 R, Sorthalset Lappedykker 3 R. Annette Friis
Gulstav: Rørdrum 1 OF. Carsten Skou
Gulstav Mose: Rørdrum 1 TH, Sort Glente 1 S, Lærkefalk 1 FU. Carsten Skou
Gulstav Vesterskov: Karmindompap 1 SY. Carsten Skou
Gulstav Vesterskov: Karmindompap 1 M SY. Laila Neermann
Gulstav Østerskov: Grå Fluesnapper 3 FU. Carsten Skou
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 5 R. Jens Bækkelund
Hakkehave: Duehøg 1 OF. Per Rasmussen 
Hannebjerg Mose:
Drosselrørsanger 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Hannebjerg Mose:
Drosselrørsanger 1 SY. Laila Neermann
Hannebjerg Mose: Lærkefalk 1 FU,
Drosselrørsanger 1 SY. Søren Bøgelund
Jordløse Bakker: Rødrygget Tornskade 3 R. Leif Kristensen
Jordløse Bakker: Rødrygget Tornskade 3 R. Gunnar Jørgensen
Magleby Nor: Rødrygget Tornskade 3 FU. Susanne Rørdam Skov
Neverkær: Havørn 2 YF TH. Jakob Damborg
Nørreballe Nor: Atlingand 1 R, Rovterne 1 FU, Havørn 2 AD OF. Henrik Mørup-Petersen
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Gregers Johannesen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Natugle 3 R. Gregers Johannesen
Skovballe Have: Duehøg 1 FU, Havørn 2 1K R. Annette Friis 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 2 R. Gregers Johannesen
Vejlen, Tåsinge: Skeand 10 R, Sølvhejre 1 R, Skægmejse 2 R. Annette Friis
Vornæs Skov: Huldue 3 R, Munk 12 R. Annette Friis
Ørnehøj-området (Gulstav): Trane 3 SV, Rørdrum 2 OF, Fiskeørn 1 OF, Sort Glente 1 T. Carsten Skou


  

Lørdag den 1. juni 2019                 Solopgang: 04:46 Solnedgang: 21:45

Svendborg, matriklen (09:55): Canadagås 45 OF Ø. Jan Stener Jørgensen
Ny Gesinge, matriklen: Canadagås 15 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Hennetved, Hannebjergvej (08:39 - ): Drosselrørsanger 1 SY. Henrik Knudsen
Tange å: Tornirisk 2 AD + 3 1K FU, Rørsanger 1 SY. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Brændegård Sø: Atlingand 2 FU, Sorthalset Lappedykker 2 FU. Gunnar Jørgensen
Fakkebjerg:
Mellemflagspætte (SU) 0 OF (Står på toppen af Fakkebjerg og kigger målrettet efter biæder mod syd, da jeg fanger en mærkeligt flyvende fugl i øjenhøjde der følger vinden inden fra sydvest i fuld fart mod os. Jizz er 'sommerfugl', meget sort/hvid stribet, kompakt og meget hurtige vingeslag. Jeg forsøger at få HMØ på, men går dermed glip af dens passage på 15 meter afstand i øjenhøjde. VMP ser den flyve forbi uden kikkert og siger orangerød gump, flaksende, lille og med kort hale. HMØ fanger den først bagfra og siger 100% sikker flagspætte sp (og ikke lille). Fuglen fortsætter i lige linje og stor fart og vi taber den af syne over Brolykke mod nord. Jeg er RET sikker på at det ikke var en stor flagspætte og fuglen var også for stor til lille flagspætte, men har ikke dokumentation til en SU anmeldelse. Men en opfordring til at kigge lidt mere efter spætter på Langeland de næste dage.) Anders Mørup-Petersen
Fakkebjerg:
Steppehøg 1 F 2K R . Morten Müller
Grasten Fredskov: Skovsanger 1 YF SY. Arne Bruun
Grusgrave v/Birkum: Grågås 700 R, Sorthalset Lappedykker 7 R, Hættemåge 2000 YF. Per Rasmussen
Gulstav Vesterskov: Karmindompap 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 2 M AD PRA R, Skeand 20 R, Knarand 30 R, Sorthalset Lappedykker 1 AD R, Lille Præstekrave 18 YF P. Thomas Vikstrøm
Hannebjerg Mose:
Drosselrørsanger 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Hannebjerg Mose:
Drosselrørsanger 1 SY. Nis Rattenborg
Hannebjerg Mose:
Drosselrørsanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Canadagås 25 NØ. Peter Lillesø
Lunden:
Pirol 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Nørreballe Nor: Atlingand 3 R. Ole Goldschmidt
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Vendehals 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Rudkøbing:
Biæder 1 OF. Ole Goldschmidt
Siø: Vandrefalk 1 OF. Martin Søgaard Nielsen
Skovballe Have: Havørn 2 1K R. Annette Friis
Tranderup Mark: Gøg 2 FU
. Bjarne Jørgensen
Æbelø: Grågås 13 R, Toppet Skallesluger 2 R, Huldue 2 R, Stor Præstekrave 4 YF TH, Spurvehøg 1 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 1 R, Gransanger 2 SY, Munk 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Skovsanger 1 SY, Gærdesmutte 3 SY, Stær 50 R, Solsort 12 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Bogfinke 10 SY. Carsten Enggaard Stidsen
Æbelø Holm: Ederfugl 6 R, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 2 R, Storspove 2 R, Stor Kobbersneppe 2 R, Havørn 1 AD OF, Ravn 3 OF, Sanglærke 20 SY, Engpiber 4 SY. Carsten Enggaard Stidsen


  

Fredag den 31. maj 2019                 Solopgang: 04:47 Solnedgang: 21:44

Svendborg, matriklen (11:00): Canadagås 20 OF Ø. Jan Stener Jørgensen
Svendborg, Niels Juelsvej
: Mursejler 2 R
Svendborgsund øst for Iholm
: Canadagås 47 R

Broholm
: Gråstrubet lappedykker 1 par + 3 Pull. Poul Brugs Rasmussen
Oure gadekær: Gråand 4 AD+ 3 Pull, Grønbenet rørhøne 2 AD + 3 Pull, Troldand 6 AD FU. Poul Brugs Rasmussen
Tarup: Isfugl 1 FU. Erik Thomsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bagenkop
: Rødrygget Tornskade 2 FU. Susanne Rørdam Skov
Brangstrup v/Ringe
: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Egense v/Svendborg
: Mursejler 4 FU, Gulbug 2 SY, Landsvale 25 FU, Gærdesanger 3 SY, Tornsanger 4 SY. Svend Erik Mikkelsen
Ellerup
: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Espe
: Fasan 1 R, Ringdue 1 SY, Ringdue 1 R, Ringdue 2 OF, Tyrkerdue 1 SY, Mursejler 8 FU, Husskade 1 R, Råge 6 OF, Musvit 1 SY, Sanglærke 1 SY, Havesanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Stær 1 R, Sangdrossel 1 SY, Solsort 3 SY, Solsort 1 FU, Skovspurv 4 R, Grønirisk 1 R, Tornirisk 1 OF. Gunnar Jørgensen
Fællesskov m.m. v/Gyldensteen: Huldue 2 SY, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 R, Grønspætte 1 R, Misteldrossel 2 FU, Skovpiber 1 SY. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Hvepsevåge 1 OF,
Slørugle 1 DØD. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Knopsvane 18 FU, Grågås 400 FU, Gravand 8 FU, Troldand 20 FU, Skeand 6 FU, Gråand 30 FU, Krikand 4 FU, Toppet Lappedykker 9 FU, Fiskehejre 5 FU, Vibe 15 FU, Hættemåge 122 R,
Slørugle 1 DØD, Rørspurv 1 R. Kirsten Steensgaard
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 8 FU, Rørspurv 2 FU. Tom Giersing
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Grønspætte 1 R. Thomas Vikstrøm 
Hjulby Sø: Gøg 2 SY, Skarv 1 OF, Hvepsevåge 2 NV, Rørhøg 2 TH, Musvåge 1 OF, Græshoppesanger 1 SY, Sivsanger 2 SY, Kærsanger 2 SY, Rørsanger 6 SY, Nattergal 3 SY, Jernspurv 1 SY, Rørspurv 5 SY. Carsten Enggaard Stidsen
Kongebroskoven: Gråand 3 , Huldue 3 SY, Ringdue 8 SY, Mursejler 2 R, Fiskehejre 1 AD FU, Skarv 5 S, Strandskade 1 OF, Sølvmåge 2 , Musvåge 1 OF, Stor Flagspætte 3 R, Allike 1 R, Gråkrage 8 R, Musvit 8 SY, Bysvale 4 R, Landsvale 10 R, Gransanger 3 SY, Munk 10 SY, Fuglekonge 1 SY, Korttået Træløber 3 SY, Spætmejse 1 R, Gærdesmutte 8 SY, Rødhals 6 SY, Rødstjert 1 SY, Solsort 14 SY, Hvid Vipstjert 3 R, Bogfinke 4 SY. Michael Brunhøj Hansen
Lamdrup v/Nyborg: Rørhøg 3 OF. Leif Sørensen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Vendehals 1 R. Jesper Parsholt
Rolsted: Mursejler 2 FU, Bysvale 10 FU, Landsvale 10 FU, Gråspurv 10 FU. Per Rasmussen
Thurø By m.m.: Grønspætte 1 F AD FU, Hvid Vipstjert 2 YF UF, Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 1 OF. Arne Bruun
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 150 Ø, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 3 FU, Grågås 2 R, Taffeland 1 F FU, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 3 YF UF. Arne Bruun 
Tved v/Svendborg: Husrødstjert 1 SY. Per Rasmussen
Vesterskov v/Ommel: Canadagås 30 FU
. Bjarne Jørgensen
Vitsø:
Silkehejre 1 FU . Michael Larsen
Øster Prisskov: Skovsanger 2 SY. Claus Dalskov
Østerskov (Thurø): Huldue 1 SY. Arne Bruun 


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

03 jul 2019
This page is part af: Http://www.Snatur.dk