Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 23. - 27. ( 1. juni - 30. juni 2020).                     Sidst opdateret 31 december 2023 11:23:18 

 

 


  
                                                             Skal ses i stor størrelse!

Tirsdag den 30. juni 2020                             Solopgang: 04:43 Solnedgang: 22:00

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor: Dværgterne 1 R. Stoffer Jaeger
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 4 R. Peter Pelle Clausen
Gyldensteen: Engsøen: Sortterne 1 R. Frank Pedersen
Krarup: Lille Præstekrave 3 R. Niels Bomholt Jensen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Nyborg Fjord: Dværgterne 2 FU. Leif Kristensen 
Rath: Lærkefalk 1 OF. Nis Rattenborg
Ringe Sø: Kaspisk Måge 1 R. Gunnar Jørgensen
Rudkøbing Løb m.m.: Nilgås 5 OF. Steen Winkel


  
                                                            Skal ses i stor størrelse!

Mandag den 29. juni 2020                             Solopgang: 04:42 Solnedgang: 22:00

Tange å: Gærdesanger 2 R FU, Træløber 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Halsmose v/Faldsled: Rød Glente 1 FU,
Skedeslung v/Åstrup: Rød Glente 1 FU
Skånemosen (vest for Håstrup): Gransanger 1 SY, Argusblåfugl 2 FU
, Markfirben 1 F R, Rank Potentil 30

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor
: Dværgterne 1 FU. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Dværgterne 4 R. Stoffer Jaeger
Gudbjerg: Vagtel 1 SY. Leif Bisschop-Larsen
Keldsnor: Grågås 520 R, Storspove 53 T. Frank Jensen-Hammer
Keldsnor: Lille Præstekrave 1 2K+ FU. Morten Müller
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 2 R. Leif Sørensen
Urup Dam: Blå Kærhøg 1 M FU. Kirsten Halkjær Lund


    

Søndag den 28. juni 2020                             Solopgang: 04:41 Solnedgang: 22:01

Taasinge: Slørugle 1 YF + 3 PUll. Poul Vestergaard Rasmussen
Ollerup, Åmosen
: Lille flagspætte 1 R ? (Jeg har I dag set en fugl, som ikke lige passer ind i hvad vi ellers ser. Jeg så den kun ganske kortvarigt men det kunne godt være en lille flagspætte. Det jeg så var den sorthvide stribning på ryg/vinger. Jeg så fuglen i det lille egetræ lige ved huset og da jeg skræmte den op,  fløj den over i træerne nord for huset. Fuglen var på størrelse med en spætmejse. Jeg så ikke noget rødt på hovedet, da den nærmest sad med ryggen til mig. Der er en obs her i mosen fra 1992.). Peder Skou  [Apollo Books]
Purreskoven
: Munk 2 FU, Solsort 6 FU, Grønspætte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bispeenge
: Skægmejse 3 M R. Bent Juhler
Bredland Skov
: Rød Glente 2 YF UR. Per Rasmussen
Bøjden Nor: Klyde 26 R, Dværgterne 3 YF BR. Else Klint
Frellesvig: Stor Flagspætte 17 . Jane Ditzel
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 15 R. Michael Mosebo Jensen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 4 YF. Britta Merete Larsen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 OF,
Savisanger 1 M SY, Lærkefalk 1 OF. Pierre Bentzen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 OF,
Savisanger 1 M SY . Søren G. Nielsen
Gulstav Mose:
Pirol 1 SY Savisanger 1 M SY. Morten Müller
Hovedskov v/Sandholt: Rød Glente 2 AD YF K. Per Rasmussen
Husby Strand, Wedellsborg: Havørn 2 . Michael Mosebo Jensen
Kavslunde Å: Enge v/udløbet: Skægmejse 2 R. Bo K. Stephensen
Keldsnor: Skeand 38 R. Nis Rattenborg
Keldsnor:
Mursejler 330 S, Dværgterne 2 T. Frank Jensen-Hammer
Keldsnor: Digesvale 110 FU. Morten Müller  
Kildemose v/Ryslinge: Vagtel 1 SY. Karl Top
Malsdam: Havørn 2 AD OF. Leif Kristensen
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 2 R, Rovterne 1 AD FU, Fjordterne 19 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Rovterne 1 AD R. Henrik Mørup-Petersen
Ristinge Hale: Dværgterne 1 FU. Søren G. Nielsen
Sandholt Gods m/enge og marker: Skeand 11 1K FU. Leif Kristensen
Siø: Vandrefalk 1 OF. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 AD R, Dværgterne 2 R, Fjordterne 9 FU. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Præstekrave 1 R, Dværgterne 1 R, Fjordterne 5 FU, Lærkefalk 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Tykhave: Rød Glente 3 YF UR. Per Rasmussen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 30 R, Skestork 2 R. Bent Juhler 


    
                                                              Skal ses i stor størrelse!

Lørdag den 27. juni 2020                             Solopgang: 04:40 Solnedgang: 22:01

Purreskoven: Ringdue 4 FU, Stor flagspætte 2 FU, Solsort 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Hygum Nor, Harboøre:
Gåsegrib 1 R (Ringmærket - se info). Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 53 R Sorthalset Lappedykker 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Gulstav Mose: Lærkefalk 1 R,
Savisanger 1 SY . Claus Dalskov
Gulstav Mose: Svaleklire 7 R, Rødrygget Tornskade 4 R,
Pungmejse 1 M R, Savisanger 1 SY. Nis Rattenborg
Keldsnor: Lille Præstekrave 1 T. Frank Jensen-Hammer
Keldsnor: Fjordterne 6 R. Nis Rattenborg
Klise Nor: Svaleklire 5 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 1 R, Dværgterne 2 R, Rovterne 2 R, Fjordterne 21 R. Nis Rattenborg
Ravnsmose: Grønspætte 2 AD FU, , Munk 10 SY. Palle Bo Larsen
Slambassinet (Odense): Gråstrubet Lappedykker 36 R, Klyde 64 FU, Lille Præstekrave 2 R. Niels Bomholt Jensen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Nis Rattenborg
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skeand 21 R, Knarand 30 R, Krikand 175 R, Gråstrubet Lappedykker 16 R, Skestork 2 R, Strandskade 77 R. Niels Bomholt Jensen


  

Fredag den 26. juni 2020                             Solopgang: 04:40 Solnedgang: 22:01

Thurø, Søndervej: Tårnfalk 1 YF + 1 PULL. Lars Kirk
Thurø, Søndervej
: Grønspætte + 1 PULL. Ole Ryge Petersen
Tange å
: Løvsanger 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Fjællebroen: Rød Glente 2 FU. Else Klint
Gammel Dyrehave m.m.: Munk 11 SY. Per Rasmussen
Gudbjerg: Vagtel 1 SY. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav: Rørdrum 1 FU, Natugle 3 R. Søren Bøgelund
Gulstav: Lærkefalk 1 OF,
Savisanger 1 SY. Søren G. Nielsen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 FU,
Savisanger 1 SY. Søren Bøgelund
Langholmshoved v/Marstal: Dværgterne 1 AD YF, Havterne 40 AD YF. Jacob Sterup
Mejlø (inkl. Enø): Tejst 8 AD YF, Dværgterne 8 AD YF, Digesvale 100 YF BR. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Atlingand 2 FU. Jacob Sterup
Siø: Nilgås 1 R. Søren G. Nielsen
Storeholm + øhavet nord for: Stenvender 2 R, Svartbag 50 R, Dværgterne 4 R. Jacob Sterup 
Ørnehøj-området (Gulstav):
Silkehejre 1 OF, Svaleklire 5 R, Havørn 2 AD R. Søren Bøgelund 
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgterne 1 OF. Søren Duer


    

Torsdag den 25. juni 2020                           Solopgang: 04:39 Solnedgang: 22:01

Ny Gesinge: Rørhøg 1 FU M. Poul Vestergaard Rasmussen
Tange å
(06:30): Rødstjert 1 R, Dompap 2 R FU, Stær 6 OF; Munk 1 FU (på kirsebær), Stor flagspætte 2 FU, Solsort 5 FU (på kirsebær), Træløber 1 FU, Hvid vipstjert 2 AD + 2 1 K FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brændegård Sø: Knarand 45 FU, Fjordterne 6 FU, Fjordterne 6 YF BR. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Klyde 20 AD FU, Dværgterne 3 AD R. Gunnar Jørgensen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 OF, Svaleklire 6 R, Savisanger 1 SY. Gregers Johannesen
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 26 R. Kurt Due Johansen
Håstrup Bjerge: Ravn 4 OF, Hedelærke 1 SY. Leif Kristensen
Keldsnor: Tejst 6 AD R. Frank Jensen-Hammer
Mågeøerne: Havterne 64 R. Kurt Due Johansen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 OF, Lille Præstekrave 2 R, Dværgterne 2 AD FU, Rovterne 2 AD FU, Fjordterne 22 R. Nis Rattenborg
Rudkøbing Havn: Nilgås 2 FU. Steen Winkel
Sulkendrup: Vagtel 1 SY
. Lotte Mejer Sørensen


   

Onsdag den 24. juni 2020                           Solopgang: 04:39 Solnedgang: 22:01

Åmosen: Nattergal 1 SY (I forgårs og i går sang nattergalen atter efter en pause. Jeg mener, at det er det seneste vi har hørt den, men den startede jo også sent i år. Vi har ikke på noget tidspunkt hørt mere end en ad gangen, mod tidligere tre og enkelte gange fire. Jeg spekulerer på om det hænger sammen med, at der næsten ingen natsommerfugle er. De fine nætter vi har for tiden giver 15-25 stk pr nat. Til sammenligning havde jeg fra 20. til 22. juni 1974 ikke mindre end 807 individer, dvs 269 pr nat, og fordelt på 105 arter! Nu har jeg vel 8 til 12 arter pr nat. Det er helt ad helvede til!). Peder Skou  [Apollo Books]
Hesselagergård
(06:30): Sanglærke 6 SY OF R, Gulspurv 2 R, Musvåge 1 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Agernæs Fælled, syd: Skovhornugle 1 R. Martin Søgaard Nielsen
Bagenkop Havn:
Middelhavssølvmåge 1 2K R, Husrødstjert 4 FU. Pierre Bentzen
Bolmerod: Vagtel 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Dallund Sø: Skovhornugle 1 R. Martin Søgaard Nielsen
Egebjerggård Storskov: Skovhornugle 3 R. Martin Søgaard Nielsen
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Pierre Bentzen
Håstrup Bjerge: Hedelærke 1 SY. Gunnar Jørgensen
Morud: Skovhornugle 2 R. Martin Søgaard Nielsen
Nakkebølle Inddæmning: Isfugl 1 R, Træløber 4 R. Leif Sørensen
Ringe (Nordfyn): Vagtel 3 SY. Martin Søgaard Nielsen
Røjle By: Ravn 5 OF. Michael Mosebo Jensen
Siø: Nilgås 1 R, Lille Præstekrave 2 R. Arne Bruun 
Storeø Strand: Vagtel 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 1 OF. Kasper Falck-Rasmussen


  

Tirsdag den 23. juni 2020                           Solopgang: 04:39 Solnedgang: 22:01

Siø Sund: Toppet skallesluger 1 R. Lars Kirk
Nørreballe Nor
: Fjordterne 1 FU. Lars Kirk
Åmosen
: Nattergal 1 SY. Peder Skou  [Apollo Books]
Gl. Lundeborgvej
(06:30): Stor flagspætte 3 FU, (1 AD + 2 1K), Musvit 4 FU, Skovspurv 10 FU, Solsort 2 FU, Gråkrage 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bårdesø
: Græshoppesanger 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Dalby
: Lærkefalk 1 OF. Michael L.J. Glentedal
Eskør
: Skægmejse 1 R. Michael Mosebo Jensen
Fakkemose
: Husrødstjert 3 JUV FU. Morten Müller
Føns Vang
: Sorthalset Lappedykker 4 R. Jørgen Hjorth Jensen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY,
Savisanger 1 SY. Claus Dalskov
Gulstav Mose:  Rørdrum 1 R,
Savisanger 1 SY. Lars Kirk
Gulstav Vesterskov:
Pirol 1 SY. Lars Kirk
Mose nord f/Bregnebjerg: Ravn 3 FU. Per Rasmussen
Syltemade Å: Kærsanger 5 SY. Niels Bomholt Jensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Lærkefalk 1 OF. Per Rasmussen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Olav Egelund


   

Mandag den 22. juni 2020                           Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:01

Lundeborg, matriklen (08:30): Bramgås 45 OF NØ. Poul Brugs Rasmussen
Broholm: Blishøne 1 YF + 3 PULL. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Klyde 34 R, Dværgterne 2 R. Morten Kristiansen
Føns Vang: Gråstrubet lappedykker 2, Toppet lappedykker 7 R, Rød glente 1 FU, Rørhøg 1 FU. Morten Kristiansen
Wedelsborg: Havørn 1 AD. Morten Kristiansen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor: Klyde 34 R, Dværgterne 2 R. Morten Kristiansen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 1K R. Leif Kristensen
Føns Vang: Lille Præstekrave 2 R, Digesvale 190 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 730 R, Skeand 12 R, Sorthalset Lappedykker 11 R, Brushane 20 FU. Jens Bækkelund
Håstrup Bjerge: Hedelærke 1 SY. Gunnar Knudsen
Keldsnor: Dværgterne 2 NØ. Frank Jensen-Hammer  
Nakkebølle Fjord: Isfugl 1 FU. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 2 FU. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 2 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Lærkefalk 1 OF. Per Rasmussen


   

Søndag den 21. juni 2020                           Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:01

Tåsinge: Sortklire 2 FU. Stoffer Jaeger
Lundeborg, matriklen
: Gærdesmutte 2 (er par) fodrer unger. Poul Brugs Rasmussen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 4 R. Leif Sørensen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brændegård Sø: Knarand 80 R, Lille Præstekrave 2 FU, Lille Præstekrave 1 R, Fjordterne 20 R, Havørn 2 AD R. Gunnar Jørgensen
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Isfugl 1 FU. Palle Bo Larsen
Enebærodde: Skestork 1 OF. David Damgaard Dysager
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 4 R. Leif Sørensen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 4 R. Jørgen Hjorth Jensen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 2 R. Michael Mosebo Jensen
Gulstav Mose: Vandrikse 5 SY, Rørdrum 1 OF, Rørdrum 1 SY,
Savisanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav Vesterskov:
Pirol 1 SY. Ole Goldschmidt
Helnæs Made: Havørn 2 FU. Tom Giersing
Husby (Vestfyn): Vagtel 1 SY. Mads Syndergaard 
Jersore: Fiskeørn 1 OF. Morten Christensen
Keldsnor: Bjergvipstjert 1 M AD R. Frank Jensen-Hammer
Klise Nor: Knarand 95 R. Ole Goldschmidt
Krarup: Havørn 3 OF. Gitte Holch
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 1 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY, Dværgterne 1 FU. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Dværgterne 2 FU. Henrik Mørup-Petersen 
Onsebakke: Munk 13 SY. Per Rasmussen
Revkrog (Omr.31): Dværgterne 1 R. Morten Swayne Storgaard
Ringe Sø: Kaspisk Måge 2 R
. Peter Hartoft-Jacobsen
Ringe Sø: Kaspisk Måge 1 OF. Morten Christensen
Stubberup (Hindsholm):
Karmindompap 1 SY. Bo K. Stephensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 OF, Sølvhejre 3 FU. Olav Egelund
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 85 R, Rørdrum 1 OF. Ole Goldschmidt
Tvedshave: Munk 16 SY, Rødtoppet Fuglekonge 2 , Grå Fluesnapper 3 SY. Per Rasmussen
Tvedshave: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Peter Hartoft-Jacobsen
Vejle Lung:
Nattergal 8 SY. Poul Bjerager
Vodrup Klint:
Bomlærke 5 SY. Morten Swayne Storgaard


   

Lørdag den 20. juni 2020                           Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:01

Kogtved, matriklen (11:30): Trane 3 SV
Gulstav: Rørhøg 1 YF, Tornsanger 1 R, Stillits 1 FU. Steen Winkel

Broholm
: Tårnfalk 1 YF (par) + 5 Pull. Poul Brugs Rasmussen
Østfyn: Lærkefalk 1 YF. Per Rasmussen
Bøjden Nor: Klyde 16 (8 par) (Dagens billed fra Bøjden Nor, Klyde fra den lille koloni på øen, oprindelig 8 par, men enkelte reder er skyllet i vandet da højvandet satte ind). Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brændegård Sø: Knarand 36 R, Lille Præstekrave 2 FU, Fjordterne 16 R. Gunnar Jørgensen
Flægen v/Tybrind: Skægmejse 5 R. Michael Bjerregaard
Frellesvig: Stor Flagspætte 13 . Jane Ditzel
Grusgrave v/Birkum: Grågås 800 R, Sorthalset Lappedykker 6 R, Hættemåge 2500 YF, Sorthovedet Måge 1 YF. Per Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 520 R, Knarand 62 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Havørn 2 R. Annette Friis
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 650 R, Skeand 22 R, Sorthalset Lappedykker 24 R, Lille Præstekrave 2 R, Sorthovedet Måge 1 AD R. Esben Eriksen
Kobbelskov m.m.: Skovsanger 1 R. Michael Bjerregaard
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 FU. Tina Hansen
Lykkesholm: Munk 11 SY. Per Rasmussen
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 1 YF B. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 4 R, Rovterne 1 FU, Fjordterne 34 FU. Nis Rattenborg
Ringe Sø: Kaspisk Måge 2 R. Gunnar Jørgensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R. Jesper Ejsing
Vesteregn: Husrødstjert 3 R. Nis Rattenborg
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 3 R. Morten Swayne Storgaard 


  

Fredag den 19. juni 2020                           Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:01

Thurø: Landsvale 1 YF + Pull. Lars Kirk
Lundeborg, matriklen
: Gærdesanger 1 YF + 5 Pull. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor: Klyde 36 R, Dværgterne 2 R. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Klyde 21 , Dværgterne 2 FU, Dværgterne 2 R. Leif Kristensen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 4 R. Hanne Kapala
Gulstav Mose: Rørdrum 1 OF, Rørdrum 1 SY, Svaleklire 6 OF,
Savisanger 1 SY. Steen Winkel
Gyldensteen: Engsøen: Knarand 121 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Sortklire 10 R. Annette Friis
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 560 R, Sorthalset Lappedykker 6 R. Jens Zeeberg
Gyldensteen: Kystlagunen: Fjordterne 20 R. Annette Friis
Hessum: Råge 700 R. Annette Friis
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 2 FU. Carsten Skou
Nørreballe Nor: Dværgmåge 2 FU S, Rovterne 2 FU, Fjordterne 44 FU. Nis Rattenborg 
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skægmejse 1 R. Annette Friis


   

Torsdag den 18. juni 2020                          Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:00

Ny Gesinge: Tårnfalk 2 YF + 3 Pull. Poul Vestergaard Rasmussen
Hesselagergård, mark: Musvåge 5 FU, Røde glente 2 FU, Tårnfalk 2 FU
. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Botofte Skovmose: Skeand 12 FU, Skarv 530 YF. Morten Müller
Dovns Klint
: Lille Præstekrave 1 Ø. Frank Jensen-Hammer
Espe: Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Føns Vang: Sortterne 2 SDR R, Havørn 2 R. Michael Mosebo Jensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 3 1K R. David Damgaard Dysager
Gråsten Nor: Engsnarre 1 SY. Morten Swayne Storgaard
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R,
Savisanger 1 SY. Lars Kirk
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R,
Savisanger 1 SY. Susanne Rørdam Skov
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Michael Brunhøj Hansen
Horne By: Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Britt Høj
Ravnholt (Midtfyn):
Natravn  1 R M (Set og filmet af Erik Jeppesen. Sad på vejen ved Ravnholt på Fyn kl 2400. Fik en lille video, hvor det er tydeligt,  at det et en natravn. Den lettede og landede gentagende gange på vejen). Via MFJ/DOF.
Sarup v/Hårby: Engsnarre 1 SY. Henrik Stenholt
Stavrby Skov: Skovhornugle 7 JUV YF UF. Michael Brunhøj Hansen
Tarup Grusgrave: Tårnfalk 6 . Leif Sørensen 


  

Onsdag den 17. juni 2020                           Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:00

Hesselagergård: Grå fluesnapper 2 FU R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bramstrup Hovedgård: Havørn 2 AD OF. Per Rasmussen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY, Savisanger 0 SY. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY,
Savisanger 1 SY. Steen Winkel
Gulstav Vesterskov:
Pirol 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Hundstrup Å (vej 44 til udløb): Rørdrum 1 OF. Arnbjørn Jens Jørgensen
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 2 AD YF, Hvidskægget Terne (SU) 0 R, Fjordterne 45 . Jacob Sterup
Rødkilde Skov/Damskov v/Sibirien: Rød Glente 2 PUL YF UR. Niels Bomholt Jensen 
Skovsbo v/Svendborg: Engsnarre 1 SY. Carsten Skou
Tarup Grusgrave: Tårnfalk 5 . Leif Sørensen
Vitsø: Græshoppesanger 1 SY. Lars Ole Gjesing


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 1/06 - 2020:
               Frygtet og efterlyst: Trækfugle tjekkes for blinde passagerer fra Afrika

               Naturstyrelsens fældning af skov i yngletiden er en kæmpe brøler
               Glæde over sørgedue: Sjælden nordamerikansk due på besøg i Jylland
  


  

Tirsdag den 16. juni 2020                           Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:00

Gulstav Mose: Rørdrum 2 SY. Poul Vestergaard Rasmussen
Storeholm: Havørn 2 JUV R. Poul Vestergaard Rasmussen
Nørreballe Nor
:
Hvidskægget Terne (SU) 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Nørreballe Nor
: Hvidskægget terne 1 FU. Jacob Sterup
Nørreballe Nor (04:25): Hvidskægget terne 1 R. Henrik knudsen
Broholm: Isfugl 1 R FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop
: Middelhavssølvmåge 1 2K R. Peter Pelle Clausen
Bagenkop Havn
: Middelhavssølvmåge 1 2K R
. Jacob Sterup
Bagenkop Havn
: Middelhavssølvmåge 1 2K R
. Peter Hartoft-Jacobsen
Firtalsstrand & Mellemstykket
: Gråstrubet Lappedykker 16 R, Sorthalset Lappedykker 10 R. Leif Sørensen
Flægen v/Tybrind
:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 SY, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 YF UF. Andreas Rønn Hansen
Gulstav: Rørdrum 1 SY. Pierre Bentzen
Gulstav Mose: Rørdrum 2 TH. Poul Vestergård Rasmussen
Gulstav Mose:  Rørdrum 1 SY,
Savisanger 1 SY, Hvid Vipstjert . Steen Winkel
Horne By: Tårnfalk 5 PUL R. Leif Kristensen
Klise Nor: Knarand 27 AD R. Jacob Sterup
Middelfart: Natravn 1 M T (nattræk). Michael Brunhøj Hansen
Monnet, Tåsinge: Havørn 2 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Sybergland: Sortterne 1 AD FU. Kurt Due Johansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 80 R, Rørdrum 1 R., Sølvhejre 2 R, Fjordterne 7 R, Havørn 2 AD FU. Gregers Johannesen  
Nørreballe Nor:
Hvidskægget Terne (SU) 1 FU, Sortterne 1 FU. Henrik Kingo Andersen
Nørreballe Nor: Skeand 70 OF, Hvidskægget Terne (SU) 1 R, Fjordterne/Havterne 30 R. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Skeand 45 AD OF, Rørdrum 1 SY,
Hvidskægget Terne (SU) 1 AD SDR FU , Skægmejse 1 R. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Skeand 55 OF,
Hvidskægget Terne (SU) 1 2K+ SDR FU. Morten Müller
Nørreballe Nor: Knarand 30 R, Lille Præstekrave 3 R,
Hvidskægget Terne (SU) 1 FU, Fjordterne 23 YF BR. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor:
Hvidskægget Terne (SU) 1 R. Peter Pelle Clausen
Nørreballe Nor:
Hvidskægget Terne (SU) 1 FU. Gøran Jakobsen
Nørreballe Nor:
Hvidskægget Terne (SU) 1 FU. Susanne Rørdam Skov
Nørreballe Nor:
Hvidskægget Terne (SU) 1 AD SDR FU . Claus Dalskov
Nørreballe Nor:
Hvidskægget Terne (SU) 1 FU. Pierre Bentzen
Nørreballe Nor:
Hvidskægget Terne (SU) 1 FU, Fjordterne 5 FU. Leif Sørensen
Nørreballe Nor:
Hvidskægget Terne (SU) 1 FU . Lars Kirk
Nørreballe Nor:
Hvidskægget Terne (SU) 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Nørreballe Nor:
Hvidskægget Terne (SU) 1 FU. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 R. Peter Pelle Clausen
Tryggelev Nor & Salme Nor:Sølvhejre 2 R . Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Svaleklire 6 OF. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 80 R, Rørdrum 1 R, Sølvhejre 2 R, Fjordterne 7 R, Havørn 2 AD FU. Gregers Johannesen
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 2 R. Martin Rheinheimer 


   

Mandag den 15. juni 2020                           Solopgang: 04:38 Solnedgang: 21:59

Nørreballe Nor (20:35-?): Hvidskægget terne 1 FU. Ole Goldschmidt, Nis Rattenborg, Esben Eriksen
Nørreballe Nor
(14:00-15:00): Hvidskægget terne 1 FU. Niels Larsen
Gulstav Mose
: Sortrygget hvid vipstjert 1 R. Steen Winkel
Broholm
: Tårnfalk 1 YF + 4 unger. Poul Brugs Rasmussen
Hesselagergård: Tårnfalk 1 YF + 4 unger. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bredholm: Dværgterne 1 R, Havterne 50 AD YF. Jacob Sterup
Dovns Klint: Lille Præstekrave 1 Ø, Almindelig Kjove 1 LF R, Digesvale 300 R. Frank Jensen-Hammer
Emilielund (Ravnholt): Ravn 3 R. Per Rasmussen
Flintegrund (Omr.36): Grågås 1100 R. Jacob Sterup 
Fænø: Isfugl 1 FU, Digesvale 100 YF BR. Helge Esager
Gulstav Mose: Gråstrubet Lappedykker 11 , Rørdrum 1 SY, Svaleklire 5 R,
Savisanger 1 SY. Jacob Sterup
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Pierre Bentzen
Gulstav Mose: Svaleklire 6 R. Nis Rattenborg
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Steen Winkel
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 M AD R. Nis Rattenborg
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 1080 R, Skeand 12 FU, Knarand 207 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Sorthalset Lappedykker 17 FU, Sortterne 1 FU. Kurt Due Johansen
Hjelmshoved: Skestork 6 IMM OF, Havørn 2 2K R. Jacob Sterup
Hjortø Hale: Klyde 22 YF BR, Dværgterne 2 AD YF BR. Jacob Sterup
Kohave v/Skovmøllevej: Vagtel 1 SY. Kurt Due Johansen
Nørreballe Nor: Knarand 70 R, Lille Præstekrave 5 R, Dværgmåge 1 2K FU, Dværgterne 1 FU, Rovterne 2 AD FU,
Hvidskægget Terne (SU) 1 AD FU, Sortterne 1 FU, Fjordterne 65 FU. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 6 FU, Dværgmåge 1 2K FU,
Hvidskægget Terne (SU) 1 AD FU, Sortterne 1 AD FU. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Dværgmåge 1 2K R, Hvidskægget Terne (SU) 1 AD R, Sortterne 1 AD R. Esben Eriksen
Nørreballe Nor:
Hvidskægget Terne (SU) 1 FU. Pierre Bentzen
Odden:
Skestork 7 R. Jacob Sterup 
Revninge: Ravn 6 YF. Evald Mehlsen
Slambassinet (Odense): Klyde 33 FU, Lille Præstekrave 3 FU. Jens Peter Bech
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 1 R. Martin Rheinheimer


   

Søndag den 14. juni 2020                           Solopgang: 04:38 Solnedgang: 21:58

Rødme Svinehaver: Rødrygget tornskade 1 YF, Tårnfalk 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Bøjden Nor
: Dværgterne 1 FU. Erik Thomsen
Lundemosen (Holmdrup Mose)
: Vandrefalk 1 FU, Nattergal 1 R. Lars Kirk
Oure gadekær
: Troldand 2FU ( 1 par), Gråand 6 FU R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor: Dværgterne 4 R, Sortterne 1 FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Dværgterne 2 FU. Sune Højgaard Hansen
Dovns Klint: Dværgterne 3 Ø, Lærkefalk 1 N. Frank Jensen-Hammer
Flægen v/Tybrind:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 R. Andreas Rønn Hansen
Glorup Park m/Holmesø: Ravn 3 OF. Palle Bo Larsen
Gudbjerg: Rød Glente 2 FU, Tårnfalk 8 YF UF, Ravn 6 FU. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav:
Hærfugl 1 FU (Set kortvarigt flyvende, forsvandt i engen syd for mosen) . Steen Winkel
Gulstav:
Biæder 1 OF, Lærkefalk 1 NØ. Søren Bøgelund 
Gulstav Mose:
Plettet Rørvagtel 1 SY, Rørdrum 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose: Fiskeørn 1 OF. Steen Winkel
Gulstav Mose: Gråstrubet Lappedykker 10 , Rørdrum 1 M YF SY. Jacob Sterup
Gulstav Mose:
Plettet Rørvagtel 1 SY, Rørdrum 2 R. Søren Bøgelund
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY. Allan Gudio Nielsen
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY. Steen Winkel
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY. Søren Bøgelund
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY. Jacob Sterup
Gulstav Østerskov: Pirol 1 SY, Grå Fluesnapper 4 FU. Pierre Bentzen
Høje Ris (Sønderhave): Munk 17 SY. Per Rasmussen
Klæsø Nor: Gråstrubet Lappedykker 15 R. Ole Goldschmidt
Lundemosen (Holmdrup Mose): Vandrefalk 1 FU
. Lars Kirk
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 3 R, Rovterne 2 AD FU, Fjordterne 27 YF. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 FU, Dværgmåge 1 FU, Rovterne 1 FU, Fjordterne 40 R, Ravn 3 R, Skægmejse 2 R. Ole Goldschmidt
Ristinge Klint:
Hvid Stork 1 OF. Poul Bjerager
Rundeskov: Rød Glente 2 YF K. Per Rasmussen
Rønninge: Sorthovedet Måge 1 OF. Philip Elbek
Sø ved Grusgyden, Lumby Indd. Strand: Sortterne 3 FU. Anders Myrtue
Sørup Sø v/Svendborg: Landsvale x Bysvale (hybrid) 1 JUV RI
. Peter Teglhøj
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 1 FU. Bente Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Dværgterne 2 R, Rovterne 2 R, Fjordterne 10 R, Havørn 2 OF, Skægmejse 2 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Svaleklire 6 R, Dværgterne 3 FU. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Dværgterne 2 FU, Rovterne 2 FU, Fjordterne 8 FU, Havørn 2 OF. Pierre Bentzen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sølvhejre 1 R, Havørn 2 AD R. Anders Vedel


   

Lørdag den 13. juni 2020                           Solopgang: 04:38 Solnedgang: 21:58

Havn ved Vejlen, Taasinge: Gravand YF. Lars Kirk
Ny Gesinge, matriklen
: Stillits 1 R, Gulrspurv 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Tange å
(06:30) :  Hvid vipstjert 4 FU (fodrer unger). Poul Brugs Ramussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor: Stenvender 1 FU, Dværgterne 4 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Stenvender 1 FU, Dværgterne 1 FU. Andreas Rønn Hansen
Egense v/Svendborg: Skeand 2 R, Skeand 7 YF UF, Krikand 2 R, Lille Lappedykker 3 YF UF, Blishøne 3 YF UF, Fiskehejre 1 R, Vibe 3 R, Svaleklire 2 FU. Arne Bruun
Hestehave (Valdemarsslot): Fiskeørn 1 OF. Keld Dahl Pedersen
Hvidkilde Sø: Havørn 1 YF UR. Arne Bruun
Nielstrup Sø: Rødrygget Tornskade 1 M FU. Arne Bruun
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Broget Fluesnapper 1 YF SY, Rødstjert 3 YF UF. Arne Bruun
Rødme Svinehaver: Rødrygget Tornskade 1 M FU, Gulbug 2 SY. Arne Bruun
Sybergland: Digesvale 100 FU. Jens Peter Bech 
Vesterholm Mose: Isfugl 1 FU, Græshoppesanger 1 SY, Kærsanger 7 SY, Munk 17 SY, Tornsanger 31 SY.Bodil & Hans Rytter 


   

Fredag den 12. juni 2020                           Solopgang: 04:38 Solnedgang: 21:57

Hesselagergård, Hesselagergårdsvej: Tårnfalk 1 YF OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor: Dværgterne 2 FU. Leif Sørensen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 2 R, Mursejler 600 R, Havørn 2 R. Michael Mosebo Jensen
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY. Vibeke Hansen
Gyldensteen: Engs øen: Grågås 975 R, Sorthalset Lappedykker 26 R, Sølvhejre 1 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Præstekrave 1 R. Jens Bækkelund
Husby Strand, Wedellsborg: Knarand 30 R. Michael Mosebo Jensen
Mågeøerne: Havterne 39 FU. Kurt Due Johansen
Nørreballe Nor: Dværgmåge 1 2K R, Fjordterne 20 R. Gregers Johannesen
Siø: Nilgås 1 R. Lars Kirk
Sybergland: Skeand 12 FU, Digesvale 200 FU. Jens Peter Bech
Sønder Højrup: Lille Præstekrave 1 R. Leif Sørensen


   

Torsdag den 11. juni 2020                         Solopgang: 04:39 Solnedgang: 21:56

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 16 R, Canadagås 1 R, Hættemåge 16 R, Stormmåge 18 R, Sildemåge 2 R, Sølvmåge 60 R, Splitterne 1 FU, Hvepsevåge 1 NV
Lykkekærs Banke (Casanovabakkerne): Gråand 3 R, Lille Lappedykker 1 YF BR, Løvsanger 1 YF SY, Gransanger 2 YF SY, Munk 2 YF SY, Havesanger 1 YF SY, Tornsanger 1 YF SY, Solsort 3 YF SY, Dompap 1 M R, Gulspurv 1 YF SY, Hare 1 R, Grøn frø 40 SY, Biblomst 0 (eftersøgt men ikke fundet)
Søby Monnet, Tåsinge
: Ringdue 4 OF, Fiskehejre 6 OF, Strandskade 1 OF, Svaleklire 1 R, Rørhøg 1 OF, Havørn 1 OF, Musvåge 1 OF, Rødrygget Tornskade 2 YF
, Blåmejse 1 YF, Gærdesanger 3 YF, Tornsanger 5 YF, Stær 4 OF, Gul Vipstjert 1 YF, Tornirisk 1 YF, Gulspurv 5 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Kongshøj mølle
: Bysvale 6 FU OF, Landsvale 4 FU R
, Engpiber 1 R, Fiskehejre 2 FU, Hvid vipstjert 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Eskildstrup v/Ringe: Sildemåge 10 R. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skeand 13 FU, Gråstrubet Lappedykker 24 FU, Sorthalset Lappedykker 26 FU. Søren G. Nielsen
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY. Jørn Dyhrberg Larsen
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY. Lars Bjarne Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 FU. Jens Bækkelund
Knudshoved Færgehavn: Tejst 5 R. Joakim Matthiesen
Lyø: Strandskade 53 R, Lille Præstekrave 3 YF, Sortkrage 5 R,
Rødstjert 17 YF UR, Solsort 29 R. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Dværgterne 2 FU, Rovterne 1 FU. Carsten Nielsen 
Nørreballe Nor: Rovterne 1 OF. Jørn Dyhrberg Larsen 
Ravnsmose: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Sødinge v/Ringe: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Ravnsmose: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Siø: Nilgås 1 R. Carsten Nielsen
Slambassinet (Odense): Klyde 39 FU, Lille Præstekrave 1 R. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 FU. Vibeke Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 OF. Jørn Dyhrberg Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Skestork 2 R. Carsten Nielsen
Vejle Lung:
Nattergal 9 T. Poul Bjerager 


  

Onsdag den 10. juni 2020                         Solopgang: 04:39 Solnedgang: 21:56

Tange å: Blåmejse 2 FU, Tornsanger 1 SY, Halemejse 1 FU, Sortmejse 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Ringe Golfbane: Knopsvane 1 YF UF
, Grågås 11 R, Gråand 1 R, Ringdue 1 R, Gøg 1 R, Blishøne 4 par, Rød Glente 1 FU, Tårnfalk 2 YF, Munk 1 SY, Tornsanger 1 SY
Flyvesandet: Topmejse 1 FU, Sanglærke 4 SY, Landsvale 6 FU, Tornsanger 1 SY, Fuglekonge 1 FU, Stær 15 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Tornirisk 2 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn:
Middelhavssølvmåge 1 2K FU . Laila Neermann
Barløseborg Golfbane: Gråstrubet Lappedykker 10 YF B. Jens Hasager Kirk
Brænde Å ved Brænde Mølle: Rød Glente 2 FU. Lilly Sørensen
Bøjden Nor: Dværgterne 2 R. Erling Kock Jensen
Egense v/Svendborg: Lille Præstekrave 3 YF TH. Niels Andersen 
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 2 FU. John Mikkelsen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 2 FU. Karin Abildgaard
Gulstav Østerskov:
Turteldue 1 SY. Laila Neermann
Nærå Strand/Agernæs Flak: Sortterne 2 OF, Havørn 2 R. Lars Kirk
Slambassinet (Odense): Gråstrubet Lappedykker 14 R. Kell Grønborg
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Lærkefalk 1 OF. Per Rasmussen
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 1 R. Martin Rheinheimer 
Vitsø:
Lille Skrigeørn 1 R (Står i opvinden over Blæsbjerg Bakke. Tydeligt på Står i opvinden på Blæsbjerg bakke. Cirkler over mig i aftenlyset. Tydeligt U-overgumpen og tydeligt lysere dækfjer end svingfjer. Kan dog ikke se lyse vingepletter på oversiden). Niels Munch Kofoed 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sølvhejre 2 FU. Kurt Due Johansen


   

Tirsdag den 9. juni 2020                         Solopgang: 04:40 Solnedgang: 21:55

Ny Gesinge, matriklen: Landsvale 1 YF, Bysvale 5 YF. Poul Vestergaard Rasmussen
Gulstav mose
: Rørdrum 1 SY, Trane 2 OF, Mudderklire 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Bruuns Banke: Gulspurv 1 SY, Rødrygget tornskade 2 YF (et par). Poul Vestergaard Rasmussen
Tryggelev Nor: Sølvhejre 1 R, Nattergal 1 SY. Poul Vestergaard Rasmussen
Lindelse: Rød glente 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Søby Monnet
: Gul vipstjert 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Heldager: Rød glente 1 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Fakkebjerg:
Turteldue 1 FU. Søren Bøgelund
Fakkebjerg:
Turteldue 1 R. Niels Bomholt Jensen
Frellesvig: Stor Flagspætte 13 . Jane Ditzel
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 2 R, Odinshane 1 FU. Rune Sø Neergaard, Erik Busk
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Odinshane 1 FU. Andreas Rønn Hansen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 3 FU, Odinshane 1 F SDR FU. Pierre Bentzen
Føns Vang: Odinshane 1 F SDR FU. Jørn Vinther Sørensen
Gulstav: Rødrygget Tornskade 3 R. Niels Bomholt Jensen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 TH. Poul Vestergård Rasmussen  
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Skovsanger 1 SY. Johnny Meilvang Lawcock
Husby Strand, Wedellsborg: Lille Præstekrave 1 TH. Michael Mosebo Jensen
Magleby Nor: Vagtel 1 SY, Skovhornugle 1 SY. Søren Bøgelund
Marker m.m. ved Gulstavvej nord for Eget: Husrødstjert 3 FU. Niels Bomholt Jensen
Ravnebjerg Skov (Tranekær): Skovsneppe 1 YF TH. Jørgen Staun
Ristinge Nor (Ristinge Mose): Skovhornugle 1 SY. Søren Bøgelund
Sollerup: Skovsneppe 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Stengade Sø: Skovsneppe 1 YF TH. Jørgen Staun 
Søgård Mose (Langeland): Lille Præstekrave 2 R. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Fjordterne 9 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 1 R. Martin Rheinheimer 
Æbelø: Huldue 3 SY. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Huldue 6 FU. Jens Bækkelund 


 

Mandag den 8. juni 2020                        Solopgang: 04:40 Solnedgang: 21:54

Vejlen, Tåsinge: Lille præstekrave 2 R (Der er 2. Den ene lå stille hele tiden. Er den måske rugende på mudderbanken? Den gående fugl kaldte/fløjtede meget. Set lidt til højre fra fugleskjulet, Skægmejse 3 FU. Lars Kirk
Stjovl gadekær
: Grøn frø 1 SY. Poul Brugs Rasmussen

  

Tange å: Gråkrage 5 R FU (2 AD + 3 1K). Poul Brugs Rasmussen
Fynsværket: Vandrefalk 2 AS + 3 JUV
(Vandrefalk unger har forladt kassen og opholder sig oven på kassen, med udsigt. De gamle fugle aflevere stadig byttedyr på kassen). Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Grågås 500 R, Toppet Lappedykker 63 R, Lille Præstekrave 2 R, Rødrygget Tornskade 4 R, Ravn 6 R, Grå Fluesnapper 3 R. Niels Bomholt Jensen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 79 FU. Leif Kristensen
Bagenkop Havn:  Husrødstjert 5 YF UF. Lars Bjarne Nielsen
Bispeenge: Skægmejse 3 R. Jens O. Hansen
Botofte Skovmose:
Drosselrørsanger 1 SY. Jane Ditzel
Botofte Skovmose:
Drosselrørsanger 1 SY. Morten Müller
Brændegård Sø: Havørn 2 FU S. Morten Kristiansen
Bøjden Nor: Dværgterne 1 FU. Erik Damm
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 512 R, Atlingand 1 M R, Skeand 18 R, Sorthalset Lappedykker 22 R, Fiskehejre 25 FU, Havørn 4 OF. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Grågås 538 R. Jens Bækkelund
Indelukket v/Sødinge: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Keldsnor:
Hvid Stork 2 R. Søren Bøgelund
Nakkebølle Inddæmning: Rørdrum 1 OF. Arnbjørn Jens Jørgensen
Nørreballe Nor: Atlingand 1 M R, Skeand 14 FU, Knarand 32 FU, Lille Præstekrave 2 TH, Dværgmåge 1 2K FU. Morten Müller
Rudkøbing Vejle: Atlingand 5 R, Knarand 25 R, Svaleklire 6 R. Ole Goldschmidt 
Slambassinet (Odense): Klyde 25 YF,
Blåhals 1 F R. Merry Sunke Larsen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 FU, Skægmejse 3 FU. Lars Kirk


  

Søndag den 7. juni 2020                         Solopgang: 04:41 Solnedgang: 21:53

Bøjden Nor: Klyde 40 YF (20 par), Stillits 1 R, Stor Præstekrave 1 R. Erik Thomsen
Tange å
: Tornirisk 4 FU. Stillits 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Knarand 26 . Erik Ehmsen
Blandskov (Ravnholt): Gransanger 26 SY, Munk 15 SY, Havesanger 10 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Rasmussen
Botofte Skovmose:
Drosselrørsanger 1 SY. Claus Dalskov
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY, Skægmejse 1 R, Kærsanger 5 SY,
Drosselrørsanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Bræmlevænge: Ravn 6 SY. Helle Regitze Boesen
Dovns Klint: Sort Glente 2 . Morten Müller
Eget Skov (Gulstav):
Pirol 1 M SY. Søren Bøgelund
Gamborg Inderfjord: Skægmejse 1 R. Michael Mosebo Jensen
Gråsten Nor: Engsnarre 1 SY. Bjarne Jørgensen
Gulstav: Sort Glente 1 OF. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Søren Bøgelund 
Gulstav Mose:
Pungmejse 1 R. Henrik Kalckar Hansen
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY. Kurt Kaack Hansen
Hessum: Vagtel 1 SY. Kurt Due Johansen
Husby Strand, Wedellsborg: Huldue 3 R, Sølvhejre 1 R. Michael Mosebo Jensen
Kildemose v/Vejle: Kærsanger 5 SY. Michael Højgård Hansen
Løkkeby Enge: Knarand 85 R. Ole Goldschmidt
Vestermade: Blå Kærhøg 1 M FU. Thomas Vikstrøm


  

Lørdag den 6. juni 2020                          Solopgang: 04:42 Solnedgang: 21:52

Svendborg, rådhuset: Husrødstjert 1 SY. Poul Vestergaard Rasmussen
Kogtved, Spontantælling
: Knopsvane 22 R, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 10 R, Grågås 10 R, Ederfugl 40 R, Toppet Skallesluger 2 R, Gråand 1 R, Ringdue 1 R, Fiskehejre 1 R, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 18 OF, Strandskade 1 R, Stormmåge 1 YF, Sølvmåge 12 R, Svartbag 1 R, Gråkrage 4 R, Bysvale 8 R, Tornsanger 1 SY, Solsort 4 R, Skovspurv 2 R + Dagens Spontantælling

Tange å: Landsvale 20 par FU, R, OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bremerhave: Rød Glente 2 OF. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Atlingand 1 M FU, Knarand 110 FU, Lille Præstekrave 2 R, Fjordterne 6 R, Fjordterne 6 YF BR. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Rovterne 1 R, Havørn 2 AD R. Bo Andreasen 
Bøjden Nor: Klyde 21 FU, Klyde 22 YF BR, Lille Præstekrave 1 FU, Dværgterne 1 FU
. Leif Kristensen
Gyldensteen: Engsøen: Indisk Gås R
. Jens Bækkelund
Gærup Skov: Svaleklire 5 R, Rødtoppet Fuglekonge 2 SY. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Dværgmåge 1 2K FU, Rovterne 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Piledybet: Rørdrum 1 OF. Henrik Mørup-Petersen 
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Duehøg 1 OF. Per Rasmussen
Rønninge Søgård: Ravn 3 FU. Per Rasmussen 
Tarup (Odense): Canadagås 90 NØ. Gregers Johannesen


   

Fredag den 5. juni 2020                          Solopgang: 04:42 Solnedgang: 21:51

Søby Monnet, Tåsinge: Rødrygget Tornskade 2 YF, Gul Vipstjert 1 YF, Gulbug 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Sortemosen
: Trane 3 OF, Havørn 1 R, Rørhøg 2 FU. Morten Kristiansen
Tange å: Sortmejse 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

Lundeborg, Ny Camping
: Havesanger 1 SY. Poul Brugs Rasmussen
Fynsværket: Vandrefalk 3 JUV. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Assens: Canadagås 90 N. Søren Skriver
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 FU, Skægmejse 3 FU. Gunhild Brink
Bjørnemose (Ravnholt): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Rasmussen
Bogense: Canadagås 60 N. Jens Bækkelund
Bøjden Nor: Klyde 32 R. Gerner Majlandt
Dovns Klint: Sort Glente 1 T. Morten Müller
Fyns Hoved: Vagtel 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Gulbug 9 SY, Gransanger x Løvsanger (hybrid) 0 SY, Rødtoppet Fuglekonge 3 , Grå Fluesnapper 9 R. Martin Søgaard Nielsen
Føns Vang: Canadagås 51 R, Skeand 15 R. Michael Mosebo Jensen
Gamborg Inderfjord: Skægmejse 2 R. Michael Mosebo Jensen
Gråsten Nor: Engsnarre 1 R. Bjarne Jørgensen 
Horseklint: Dværgterne 1 R. Martin Søgaard Nielsen
Kavslunde: Canadagås 157 N. Michael Mosebo Jensen
Keldsnor: Lille Præstekrave 1 FU. Morten Müller
Lunden (Sydlangeland): Rørdrum 1 SY. Søren Bøgelund
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY, Dværgmåge 2 FU. Søren G. Nielsen
Ravnholt (Midtfyn): Rød Glente 2 . Per Rasmussen
Ringe Sø: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Røjle Klint: Canadagås 80 N. Erik Busk
Skovsbo v/Svendborg: Engsnarre 1 SY . Carsten Skou
Snaremose Sø: Rørdrum 1 SY, Sort Glente 1 S. Ole Goldschmidt
Sortemosen (Sydfyn): Trane 3 OF. Morten Kristiansen
Søgård Mose (Langeland): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Søren Bøgelund
Sønder Højrup: Lille Præstekrave 1 FU. Leif Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 1 AD FU, Fjordterne 6 FU. Morten Müller
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 YF K, Skægmejse 1 FU. Carsten Skou
Åstrup (Sydfyn):
Ørnevåge (SU) 0 NØ (En fjeldvåge agtig fugl med store gemmenlyste felter i hånden og en lys hale, som også var gemmenlyst. Kredsede med løftede vinger, anglede den samme fjer i begge sider, en lys og rustrød fugl). Gerner Majlandt


   

Torsdag den 4. juni 2020                          Solopgang: 04:43 Solnedgang: 21:50

Løkkeby Enge: Kærsanger 1 SY. Lars Kirk
Hønsehave, Grusgravssøen
: Strandskade 2 AD + 1 PULL FU, Mudderklire 1 FU, Stor præstekrave 1 FU, Gråstrubet lappedykker 2 FU, Grågås 50 FU, Måger SP 100 R, Troldand 4 FU, Blishøne 8 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Botofte Skovmose:
Drosselrørsanger 1 SY. Svend Anker Schwebs
Damsbo Skove: Lille Præstekrave 2 OF. Leif Kristensen
Gulstav Vesterskov: Rørdrum 1 OF. Svend Anker Schwebs
Gulstav: Rørdrum 1 R, Sort Glente 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Halmø: Havørn 5 R. Lars Ole Gjesing 
Keldsnor: Rørdrum 1 R. Svend Anker Schwebs
Kildemose v/Ryslinge: Lille Præstekrave 1 FU. Karl Top
Revninge: Vagtel 1 R. Søren Louis Rasmussen
Rise Mark: Sortstrubet Bynkefugl 2 YF FU. Lars Ole Gjesing


   

Onsdag den 3. juni 2020                           Solopgang: 04:44 Solnedgang: 21:49

Svendborgsund ved Iholm: Havørn 1 AD OF
Espe, matriklen
(21:15): Canadagæs 30 T NØ. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Espe Folke- og Tumlepark
: Rødrygget Tornskade 1 YF. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Tange å
: Gråspurv 6 (3 par bygger rede). Poul Brugs Rasmussen
Egebjerggaard:
Hærfugl 1 R (ikke hverdagskost. Det er først den anden jeg har set, meget fin fugl - Den lod sig betragte fint i ca. 20 min). Aksel Christensen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bjørnemosegård (Svendborg): Skægmejse 1 R. Pierre Bentzen
Botofte Skovmose:
Drosselrørsanger 1 SY. Claus Dalskov
Bøjden Nor: Dværgterne 1 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Dværgterne 2 FU. Gunnar Jørgensen
Egebjerggård Gods (parken og marker omkring): Hærfugl 1 R. Aksel Christensen
Egense v/Svendborg: Lille Præstekrave 2 FU. Niels Andersen
Eskør: Skægmejse 2 R. Michael Mosebo Jensen
Fakkebjerg: Lærkefalk 1 N. Martin Søgaard Nielsen
Føns Vang: Canadagås 85 R, Havørn 2 . Jørgen Hjorth Jensen
Føns Vang: Canadagås 43 R, Atlingand 1 M R. Michael Mosebo Jensen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 8 FU, Hættemåge 1600 . Gunnar Jørgensen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Gulstav Vesterskov:
Pirol 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 1163 R, Atlingand 4 , Skeand 11 R, Knarand 32 R, Sorthalset Lappedykker 13 R. Kurt Due Johansen
Hav ved Tryggelev Nor: Sølvhejre 1 R
. Poul Vestergård Rasmussen
Lyø Vesterflak: Canadagås 40 N. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Atlingand 1 R, Rovterne 1 FU
. Poul Vestergård Rasmussen
Nørreballe Nor: Dværgmåge 3 , Rovterne 1 R. Martin Søgaard Nielsen
Rise Mark: Sortstrubet Bynkefugl 2 R, Bomlærke 5 R. Lars Tom-Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Havørn 2 AD OF. Gregers Johannesen
Skovsbo v/Svendborg: Canadagås 26 NØ. Niels Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Rødrygget Tornskade 3 . Martin Søgaard Nielsen
Æbelø: Huldue 8 SY. Jens Bækkelund
Østerskov (Årup): Havørn 2 AD OF, Træløber 3 YF UF. Niels Bomholt Jensen
Åstrup, Dybkrog 5: Canadagås 60 OF. Gerner Majlandt


   

Tirsdag den 2. juni 2020                           Solopgang: 04:45 Solnedgang: 21:48

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 1040 T Ø
Kogtved, matriklen
: Gulbug 1 SY
Skårupøre Sund
: Canadagås 14 R. Lars Kirk
Tange å
(06:30): Toppet skallesluger 1 OF, Gråkrage 5 R (2 AD + 3 PULL), Tornsanger 1 SY, Rørsanger 2 R SY, Gulspurv 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Botofte Skovmose
:
Drosselrørsanger 1 SY . Claus Dalskov
Christiansminde
: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 1330 Ø. Jacob Sterup
Egehoved Skov
: Munk 11 SY. Lars Tom-Petersen
Gulstav Vesterskov
:
Pirol 1 SY. Morten Müller
Helnæs Made
: Lille Præstekrave 3 YF TH, Skægmejse 4 YF UF, Kærsanger 5 SY. Niels Bomholt Jensen
Keldsnor
:
Gulirisk 1 R. Morten Müller
Kirkebyskovene: Løvehave, Troldekrog m.m.: Skovsneppe 1 YF TH. Niels Andersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Canadagås 60 OF. Gregers Johannesen
Røjle By
: Canadagås 40 NØ. Michael Mosebo Jensen
Skjoldnæs Fyr / Ærø Golfklub
: Canadagås 30 N, Kærsanger 6 SY. Lars Tom-Petersen
Skovsbo v/Svendborg
(02:30-03:00): Engsnarre 1 SY. Carsten Skou
Svendborgsund (Bro-Mårodde): Knortegås 100 NØ. Susanne Rørdam Skov
Sønderskov v/Ferritslev: Gransanger 25 SY, Munk 16 SY. Per Rasmussen
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 1 R. Martin Rheinheimer
Varbjerg: Nattergal/Sydlig Nattergal 1 SY. Flemming G. Andersen
Vitsø:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 M AD YF FU, Sortstrubet Bynkefugl 1 M AD FU. Lars Ole Gjesing
Ørsted Grave: Vagtel 1 SY. Carsten Moth Iversen


  

Mandag den 1. juni 2020                           Solopgang: 04:46 Solnedgang: 21:46

Kogtved: Grønspætte 1 R
Skovsbo v/Svendborg
: Engsnarre 1 SY
Svendborg Golfbane
: Canadagås 42 T, Havørn 1 R, Grøn frø 60 i tre vandhuller, Snog 1 R
Ny Gesinge: Rød glente 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Gravand 2 + 10 Pull, Canadagås 9 R + 1 hybrid. Poul Vestergaard Rasmussen
Gudme sø: Bysvale 6 FU, Landsvale 4 FU, Rødhals 1 R, Musvit 2 FU, Blåmejse 6 FU (2 AD + 4 PULL), Havesanger 1 FU, Skovspurv 2 FU, Tornsanger 1 SY, Solsort 4 + FU, Toppet lappedykker 2 FU, Gråand 8 FU, Skarv 1 OF, Grågås 6 AD + 8 1K, Gravand 2 AD + 2 Pull. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Lille Præstekrave 1 R. Leif Kristensen
Blandskov (Ravnholt): Munk 16 SY, Korttået Træløber 5 SY. Per Rasmussen
Botofte Skovmose:
Drosselrørsanger 1 SY. Claus Dalskov
Brenderup (Østfyn): Rød Glente 2 FU. Lars Kirk 
Brændegård Sø: Atlingand 1 M R, Knarand 38 R, Lille Præstekrave 3 FU, Fjordterne 10 R. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Lille Præstekrave 1 Ø, Havterne 25 Ø, Vandrefalk 1 N. Frank Jensen-Hammer
Fredmosen: Græshoppesanger 1 SY, Nattergal 11 SY. Ole Goldschmidt
Grusgrave v/Birkum: Canadagås 50 R, Grågås 1000 R, Sorthalset Lappedykker 6 R, Hættemåge 2000 YF. Per Rasmussen
Gråsten Nor: Gulbug 8 R, Kærsanger 21 SY,
Sortstrubet Bynkefugl 7 YF UF. Lars Tom-Petersen
Gulstav:
Pirol 3 OF. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose: Rørdrum 2 SY, Rørdrum 1 R, Svaleklire 9 R,
Pungmejse 1 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav Vesterskov:
Pirol 1 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav Østerskov: Pirol 0 R. Søren G. Nielsen
Helnæs Made: Skægmejse 1 R. Tom Giersing
Hjortø: Klyde 20 YF, Dværgterne 2 YF, Havørn 3 FU, Kærsanger 5 SY. Leif Bisschop-Larsen
Hjortø: Havørn 2 JUV R. Arne Bruun
Holckenhavn Fjord: Græshoppesanger 1 R. Kurt Kaack Hansen
Knudshoved Færgehavn: Sorthovedet Måge 1 AD OF. Hjalte Benjamin Johansen 
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Dværgmåge 5 R., Fjordterne 27 YF BR,
Drosselrørsanger 1 SY. Freya Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Rørdrum 3 SY, Dværgmåge 7 FU,
Drosselrørsanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Atlingand 1 M R, Dværgmåge 5 . Søren G. Nielsen
Ravnholt (Midtfyn): Engsnarre 1 SY. Annette Friis
Skovsbo v/Svendborg: Engsnarre 1 SY. Carsten Skou
Slambassinet (Odense): Lille Præstekrave 1 FU, Skægmejse 2 FU, Blåhals 3 SY. Jens Peter Bech
Svinekrog/Slettemose Skov: Ravn 4 YF UF. Jens Bækkelund
Søen, Valdemarsslot: Lille Præstekrave 1 R. Annette Friis
Tarup Grusgrave: Sorthovedet Måge 1 OF, Sildemåge 14 R, Fjordterne 6 R, Isfugl 1 R, Kærsanger 5 SY, Havesanger 15 SY. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 FU, Skægmejse 1 OF. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Sølvhejre 1 R,
Rødrygget Tornskade 12 R, Skægmejse 3 R. Ole Goldschmidt
Vodrup Klint: Rødrygget Tornskade 3 R
. Bjarne Jørgensen
Ørsted Grave: Vagtel 1 SY. Carsten Moth Iversen 


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 22/05 - 2020:
               Indhegnede reder giver håb for Danmarks hedehøge
               Første gang: Ringmærket dansk hedehøg fundet i Afrika
              
Hæv stemmen og kræv din ret!  
               BirdLife jubler: EU vil beskytte 30 procent af naturen i Europa
               På vej ud for at kigge på fugle? Tag Birdcast med i ørene
      


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

31 dec 2023
This page is part af: Http://www.Snatur.dk