Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 22. - 26. ( 1. juni - 30. juni 2021).                     Sidst opdateret 06 juli 2021 05:52:14 

 

 

 

Onsdag den 30. juni 2021             Solopgang: 04:42 Solnedgang: 22:00

Gudbjerg: Rød glente 1 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Lille Præstekrave 1 R. Erik Ehmsen
Bregnør Bugt: Storspove 53 FU, Havterne 140 R. Preben Berg
Bøjden By: Duehøg 1 OF. Erik Damm
Enebærodde: Småspove 7 R T, Storspove 51 FU. Sven Wemmelund
Lillestrand/Korshavn (FE08): Dværgterne 10 AD FU, Havterne 205 FU. Preben Berg
Nærå Strand/Agernæs Flak: Gravand 316 R. Aksel Christensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Klyde 33 R. Sven Wemmelund
Nørreballe Nor: Havørn 2 AD FU. Henrik Mørup-Petersen
Siø: Nilgås 2 YF UF, Lille Præstekrave 2 FU, Tinksmed 26 FU. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stenvender 1 FU. Ole Tonnesen


 

Tirsdag den 29. juni 2021             Solopgang: 04:42 Solnedgang: 22:00

Søby, Tåsinge: Stær 150 FU. Lars Kirk
Vormark, Langmosegård
: Blishøne 6 FU (2 AD + 4 Pull). Poul Brugs Rasmussen
Hesselagergårds eng: Blåbåndede Pragtvandnymfer mange. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Klyde 22 , Dværgterne 3 R, Dværgterne 1 YF BR. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Dværgterne 1 FU. Søren Blanke
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 535 R, Knarand 164 R, Krikand 270 FU, Sorthalset Lappedykker 12 R, Blishøne 535 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Canadagås 43 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Grågås 570 FU. Jens Bækkelund
Nørreballe Nor: Dværgterne 2 R, Pungmejse 1 M R. Claus Dalskov
Thurø By, matriklen: Grønspætte 2 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Tinksmed 10 R, Rovterne 1 R, Skægmejse 2 R. Claus Dalskov
Æbelø: Ravn 3 R. Sven Wemmelund


 

Mandag den 28. juni 2021             Solopgang: 04:41 Solnedgang: 22:01

Kogtved matriklen: Mursejler 2 YF B
Tange å
: Hvid vipstjert 5 FU R (2 AD + 3 1K). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Skægmejse 5 FU. Claus Dalskov
Egebjerggård Storskov: Duehøg 2 R. Sven Wemmelund
Fællesstrand (inkl. Tornen): Havterne 60 R, Splitterne 55 R. Preben Berg
Gulstav Mose: Rød Glente 3 OF. Christian Svenstrup
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 2 R, Sølvhejre 1 FU. Gunnar Jørgensen
Mågeøerne: Storspove 55 FU,Havterne 46 R. Gunnar Jørgensen
Nørreballe Nor: Dværgmåge 2 OF, Rovterne 1 FU. Pierre Bentzen
Siø: Nilgås 1 R, Lille Præstekrave 2 R. Lars Kirk
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 2 R. Hans Rytter
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 1 M FU, Knarand 33 R, Lille Præstekrave 3 R, Skægmejse 5 YF UF. Niels Bomholt Jensen


 

Søndag den 27. juni 2021             Solopgang: 04:40 Solnedgang: 22:01

Sørup v/Svendborg: Rødstjert 1 1K YF UF

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 6 FU, Sorthalset Lappedykker 9 YF UF, Havørn 2 FU. Christian Bøggild
Kærby v/Båring: Hvepsevåge 7 SV. Nis Rattenborg
Neverkær: Havørn 2 FU. Gunner Munk
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 OF, Sorthalset Lappedykker 1 R, Dværgterne 2 R, Rovterne 1 R, Fjordterne 18 R. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Sorthalset Lappedykker 1 R, Dværgterne 2 FU, Rovterne 1 FU, Fjordterne 24 FU. Morten Müller
Sybergland: Gråstrubet Lappedykker 32 R, Sorthalset Lappedykker 1 R. Preben Berg

 

Lørdag den 26. juni 2021             Solopgang: 04:40 Solnedgang: 22:01

Kogtved: Stormmåge 1 YF UF (I går skrev jeg: Nu tyder det på at parrets unger er gået til. De besøgte begge redeplatformen i dag og holder ikke vagt længere eller varsler! I dag varslede forældrefugle igen og pludselig dukkede alle tre unger op på stenrevlen)
Tange åen
: Rødstjert 5 FU R (2 AD + 3 1K). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Askø Strand: Vagtel 2 SY. Christian Bøggild
Bispeenge: Skægmejse 4 R, Blåhals 1 M SY. Erik Mandrup Jacobsen
Bogensø Enge: Svaleklire 5 OF, Digesvale 110 R NAT. Preben Berg
Brændegård Sø: Knarand 48 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Dværgterne 2 FU. Pierre Bentzen
Helnæs Made: Rustand 1 R. Pierre Bentzen
Kattegat vest for Langø (Hindsholm): Dværgterne 2 FU. Preben Berg
Lammehave Skov: Rød Glente 2 YF UR. Per Rasmussen
Lykkesholm: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Nørreballe Nor: Dværgterne 2 R, Rovterne 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Skægmejse 1 M FU. Jane Ditzel
Tangkrog: Havørn 2. Gunnar Jørgensen


 

Fredag den 25. juni 2021             Solopgang: 04:39 Solnedgang: 22:01

Kogtved: Stormmåge 1 YF P, Stor Flagspætte 1 1K YF
Svendborg Golfbane
: Rødrygget Tornskade 1 F YF FU
Bjerreby: Grå Fluesnapper 1 R. Lars Kirk
Bjerreby: Ringdue 2 YF SY, tor Flagspætte 1 R, Musvit 1 YF SY, Gransanger 1 YF SY, Munk 1 YF SY, Havesanger 1 YF SY, Gærdesmutte 1 YF SY, Grå Fluesnapper 1 YF SY, Sangdrossel 1 YF SY, Solsort 1 YF SY, Bogfinke 1 YF SY
Lundeborg Strand
: Hættemåge 8 FU. Poul Brugs Rasmussen
Birkum Sø: Sorthalset lappedykker 2 YF + 1 Pull. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjerreby: Grønspætte 2 FU. Leif Kristensen
Føns Vang: Havørn 2 R. Per Hauge
Helnæs Made: Rustand 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Kærby v/Båring: Sort Glente 1 V. Nis Rattenborg
Siø: Nilgås 2 R. Leif Kristensen
Siø: Nilgås 1 AD R, Knarand 58 R, Lille Præstekrave 1 AD FU. Morten Müller 
Svendborg, Svendborg Gymnasium (10:45):
Sort Stork 1 OF (Kredsede stille mod NØ). Michael Bjerregaard
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Atlingand 9 R. Sebastian Klein


   

Torsdag den 24. juni 2021            Solopgang: 04:39 Solnedgang: 22:01

Vejlen, Tåsinge: Fjordterne 1 FU. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjerreby:
Gulirisk 1 SY. Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 54 R, Sorthalset Lappedykker 9 R. Karsten Busk Laursen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Splitterne 26 R. Ella Mikkelsen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 9 R, Sorthalset Lappedykker 1 YF UF. Per Rasmussen
Keldsnor: Ederfugl 1022 T, Tejst 6 AD R. Frank Jensen-Hammer
Løkkeby Enge: Skægmejse 1 R. Lars Kirk 
Nordenbro: Sort Glente 1 AD NV. Morten Müller
Nørreballe By (Langeland): Fjordterne 44 YF FU. Morten Müller
Sallinge Å (Dahls Mølle - Odense Å): Rød Glente 2 FU. Peter Lillesø
Sortemosen (Sydfyn): Trane 5 YF UF. Carsten Skou 
Strib: Havørn 2 OF. Erik Busk
Tarup Grusgrave: Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 1 FU. Peder Rasmussen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Atlingand 13 R, Skeand 68 , Knarand 91 R. Karsten Busk Laursen
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgterne 3 R. Annette Friis


 

Onsdag den 23. juni 2021            Solopgang: 04:39 Solnedgang: 22:01

Ollerup Åmosen: Plettet rørvagtel 2 SY. Peder Skou  [Apollo Books]
Broholm: Fiskehejre 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Grågås 600 R, Toppet Lappedykker 266 FU. Leif Kristensen
Birkum: Rød Glente 2 AD FU. Per Rasmussen
Bjerreby (12:50 - 13:05):
Gulirisk 1 SY (Sang i 5-6 min. fra de høje birketræer ved Bjerrebyvej 109, derefter kortvarigt lidt længere sydfra). Morten Müller
Boltinge: Moskusand 2 FU. Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 1 FU. Bente Levesen
Helnæs Made: Rustand 1 R. Bente Levesen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Skægmejse 1 R. Peter Lillesø
Rudkøbing: Sort Glente 1 S. Ole Goldschmidt
Siø: Nilgås 2 YF UF, Knarand 76 FU, Lille Præstekrave 2 FU. Morten Müller
Tranekær: Skægmejse 2 YF FU, Græshoppesanger 1 SY. Jan Stener Jørgensen


   

Tirsdag den 22. juni 2021            Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:01

Thurø: Gøg 1 OF. Lars Kirk
Svendborg Golfbane
: Knopsvane 1 YF UF Fasan 6 R, Rørhøg 2 , Rød Glente 1 FU, Musvåge 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Stær 1 YF FU
Sørup v/Svendborg: Rød Glente 1 FU
Ollerup Åmosen:
Plettet rørvagtel 2 SY. Peder Skou  [Apollo Books]
Tange å: Rødstjert FU R (2 AD + 2 1K). Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Knopsvane 2 FU, Knopsvane 1 R, Bramgås 1 R, Grågås 36 R, Toppet Skallesluger 1 R, Gravand 11 , Gravand 3 , Gravand 2 YF UF, Taffeland 16 FU, Taffeland 8 M R, Troldand 9 , Gråand 22 R, Gråand 2 YF UF, Gråand 6 IMM FU, Ringdue 1 OF, Blishøne 8 FU, Blishøne 2 R, Skarv 42 R, Strandskade 7 , Strandskade 7 R, Klyde 11 , Klyde 20 R, Klyde 1 YF BR, Klyde 2 YF UF, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 10 R, Hættemåge 20 , Hættemåge 2 YF UF, Stormmåge 80 , Stormmåge 2 YF BR, Stormmåge 7 YF UF, Sølvmåge 1 FU, Svartbag 2 R, Dværgterne 1 FU, Dværgterne 2 R, Havterne 11 , Havterne 2 YF UF, Ravn 3 OF, Musvit 2 FU, Sanglærke 3 R, Sanglærke 3 SY, Bysvale 2 FU, Landsvale 6 FU, Tornsanger 4 , Tornsanger 1 YF UF, Gærdesmutte 1 SY, Stær 47 FU, Grå Fluesnapper 1 FU, Rødstjert 2 IMM R, Rødstjert 1 F YF UF, Rødstjert 1 M FU, Solsort 2 FU, Solsort 1 SY, Engpiber 1 FU, Hvid Vipstjert 2 , Bogfinke 2 SY. Leif Kristensen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjerreby:
Gulirisk 1 SY. Laila Neermann
Bjerreby:
Gulirisk 1 M TH. Eske Morthensen, Kurt Kaack Hansen
Bøjden Nor: Klyde 20 R, Dværgmåge 2 R, Dværgterne 1 FU, Ravn 3 OF. Leif Kristensen
Gudme Sø: Fiskeørn 1 FU. Jørn Knudsen
Gulstav Østerskov:
Lundsanger 1 SY. Eske Morthensen, Kurt Kaack Hansen
Nørreballe Nor: Rovterne 1 FU,
Pungmejse 1 FU. Eske Morthensen, Kurt Kaack Hansen
Nørreballe Nor: Fjordterne 35 YF. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Duehøg 1 F R,
Pungmejse 1 SY. Laila Neermann


 

Mandag den 21. juni 2021           Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:01

Vejlen, Taasinge: Vibe 1 R. Lars Kirk
Bjerreby, Taasinge
: Stor flagspætte 1 FU. Lars Kirk
Tange å
: Tornsanger 1 SY FU. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Kaspisk Måge 1 R. Laila Neermann
Bjerreby:
Gulirisk 1 SY . Peder Rasmussen
Bjerreby:
Gulirisk 1 SY. Laila Neermann
Bøjden Nor: Skestork 1 R, Klyde 22 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Dværgterne 2 FU. Bente Levesen
Gulstav:
Hvid Stork 1 T, Fiskehejre 27 T. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Skestork 4 R. Jens Bækkelund
Holmegård/Langelandsfortet: Skovhornugle 1 YF. Søren Bøgelund
Siø:Lille Præstekrave 1 AD FU. Morten Müller
Siø: Nilgås 2 R, Lille Præstekrave 4 FU. Peder Rasmussen
Ørnehøj-området (Gulstav): Dværgterne 1 FU. Søren Bøgelund


  

Søndag den 20. juni 2021           Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:01

Svendborg Golfbane: Gråstrubet Lappedykker 1 YF UF +3 Pull, Rørhøg 1 FU
Gulstav Vesterskov
: Ederfugl 1 M R. Steen Winkel
Trunderup, matriklen: Blå Kærhøg 1 M OF (18:15 -Den kom som tidligere i ugen lavt hen over haven i en afstand af ca. 10 meter! Også omkring 18 tiden), Rød Glente 2 OF FU (kommer dagligt forbi flere gange), Rørhøg 1 M OF FU (Næsten dagligt forbi), Musvåge 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Stillits 1 F FU, Grønirisk 3 FU, Dompap 3 (2 M + 1 F) FU, Gulspurv 2 FU, Hvid Vipstjert 1 + OF, Tornsanger 1 R (antagelig også YF), Rødhals 1 FU, Sangdrossel 1 HØ, Landsvale 4 OF FU, Bysvale 4 OF FU, Blåmejse 3 FU (heraf 1 YF i redekasse i haven), Musvit 3 FU, Sumpmejse 1 FU, olsort 3 F + M FU, Spætmejse 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Skovdue 5 FU, Vibe 1 OF, Skarv 2 OF, Råge 10+ OF, Gråkrage 4 OF, Allike 2 OF, Blå Libel 1 M (guldsmed), Fasan 1 M (efterhånden nærmest håndtam - kommer dagligt og gokker ihærdigt for at blive fodret og skogrer, sover, støvbader lidt og hygger sig gevaldigt på græsplænen. Han har dog en høne, som også kommer af og til, men hun er meget sky og vil ikke fodres af hånden, men nøjes med resterne i græsset)
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Vormark gadekær: Gråand 1 YF 6 Pull. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Skægmejse 4 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Bent Juhler
Bjerreby:
Gulirisk 1 SY. Martin Rheinheimer
Bøjden Nor: Klyde 43 YF UF, Lille Præstekrave 2 FU, Dværgterne 2 YF TH. Carsten Skou
Bøjden Nor: Klyde 23 FU, Dværgterne 2 FU. Søren G. Nielsen
Grusgrave v/Davinde: Lille Præstekrave 2 YF K, Digesvale 100 YF BR. Per Rasmussen
Gulstav: Trane 4 T, Rød Glente 5 OF, Sort Glente 1 OF,
Pirol 1 R. Søren Bøgelund 
Gulstav Mose: Trane 4 OF, Sort Glente 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Lindkær v/Ravnholt: Fiskeørn 1 R. Henrik Kalckar Hansen
Nørreballe Nor: Rovterne 3 3K+ R. Anders Odd Wulff Nielsen
Nørreballe Nor: Fjordterne 26 YF FU. Morten Müller
Sandholt Gods m/enge og marker: Skeand 10 PUL FU, Lille Præstekrave 1 R. Leif Kristensen
Sofielund: Lille Præstekrave 2 R. Niels Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Præstekrave 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen


 

Lørdag den 19. juni 2021           Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:01

Kogtved, matriklen: Stormmåge 1 YF UF + 2 Pull (Larm hele natten og til morgen var ungerne forsvundet fra redeplatformen. I først omgang fandt jeg 1 unge og løftede den op fra vandet og lagde den på vandkanten. Lidt senere fandt jeg unge nr to lidt længere henne ad stranden. Begge blev anbragt på redeplatformen. Den sidste unge må være gået til i løbet af natten. Nu troede jeg alt var vel; men en halv time senere var begge unger igen hoppet ud over redekanten og flød mere eller mindre drivvåde rundt i stensætningen. Begge blev samlet op og lagt tilbage og et trådhegn blev sat op omkring reden. I løbet af dagen blev den ene unge, som var istand til at kravle over hegnet sat tilbage på reden flere gange), Tornsanger 1 FU
Vejlen, Tåsinge
: Knopsvane 1 R, Gravand 2 R, Skeand 7 R, Knarand 19 R, Pibeand 1 R, Gråand 12 R, Gråand 2 YF UF, Krikand 10 FU, Gøg 1 R, Blishøne 2 FU, Fiskehejre 1 FU, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 4 YF TH, Svaleklire 2 FU, Rødben 2 R, Rørhøg 1 F FU, Rørsanger 1 YF SY, Bysvale 1 FU, Landsvale 1 FU, Stær 10 FU
Havn v/Vejlen: Gravand 12 R, Gråand 4 R, Gøg 1 YF SY, Vibe 1 YF UF, Kærsanger 1 YF SY, Tornsanger 1 YF
Vornæs Skov: Huldue 1 YF SY
Gulstav Mose: Engpiber 1 R. Steen Winkel
Tange å: Rødstjert 1 FU, Grå fluesnapper 1 SY, Tornsanger 2 R SY, Grønirisk 3 FU, Hvid vipstjert 6 FU, Solsort 4 FU, Ringdue 4 R. Poul Brugs

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjerreby:
Gulirisk 1 R. Lars Kirk
Fakkebjerg:
Pungmejse 1 FU. Ole Goldschmidt
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 1 FU. Ralph Qwinten
Faaborg: Husrødstjert 5 SY. Nina Bjørn
Gulstav:
Pirol 1 SY. Morten Müller
Gulstav Vesterskov: Lærkefalk 1 FU,
Pirol 1 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY. Søren G. Nielsen
Kildemose v/Ryslinge: Duehøg 1 OF. Karl Top
Møllehave v/Langkildegård: Rød Glente 2 YF UR. Per Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Huldue 6 YF. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Fjordterne 28 YF BR,
Pungmejse 1 R. Morten Müller
Rygård Skov: Rød Glente 3 YF UR. Per Rasmussen 
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Skovsanger 1 SY. Martin Rheinheimer
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Præstekrave 1 OF, Sort Glente 1 2K S. Ole Goldschmidt


 

Fredag den 18. juni 2021           Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:00

Svendborg Golfbane: Knopsvane 1 YF UF, Blishøne 1 YF UF, Stor Flagspætte 1 R, Munk 3 YF, Havesanger 1 YF, Rødstjert 1 YF
Nørreballe Nor
:
Pungmejse 1 R, Gul Vipstjert 2 R. Lars Kirk
Broholm
: Blishøne 1 par med 6 Pull - 3 tilbage, Blishøne 1 par + 2 Pull, Blishøne 1 par + 0 Pull. Poul Brugs Rasmussen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjerreby:
Gulirisk 1 SY. Hans Erik Dylmer
Bjerreby:
Gulirisk 1 M SY. Jacob Sterup
Bjerreby:
Gulirisk 1 M SY . Claus Dalskov
Bjerreby:
Gulirisk 1 M AD SY. Pierre Bentzen
Bøjden Nor: Klyde 23 FU, Dværgterne 2 YF. Gitte Holm
Bøjden Nor
: Dværgterne 1 FU, Dværgterne 2 R. Leif Kristensen
Gulstav: Svaleklire 5 R, Fiskeørn 1 T, Rød Glente 5 T, Sort Glente 1 T, Skovsanger 3 SY,
Lundsanger 1 SY, Karmindompap 1 SY. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Rød Glente 4 OF,
Karmindompap 1 SY. Steen Winkel
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 4 R. Flemming Thomasen
Gyldensteen: Langø: Canadagås 28 FU. Flemming Thomasen
Havn v/Vejlen: Lille Præstekrave 1 R. Lars Kirk
Nørreballe Nor: Pungmejse 1 R. Lars Kirk
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 OF, Havørn 2 AD OF, Pungmejse 1 R. Pierre Bentzen
Ryslinge:
Hvid Stork 1 FU. Jesper Leegaard
Siø: Nilgås 2 AD YF UF, Knarand 88 FU, Lille Præstekrave 4 AD FU. Jacob Sterup
Sybergland: Gråstrubet Lappedykker 12 R. Per C. Pedersen
Sønder Højrup: Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 1 FU,
Savisanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Ørnehøj-området (Gulstav): Havørn 2 R. Søren Bøgelund


  

Torsdag den 17. juni 2021          Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:00

Birkholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 1 FU, Gråand 1 YF UF, Ringdue 2 R, Fiskehejre 1 FU, Strandskade 1 YF, Strandskade 1 YF TH, Vibe 1 YF TH, Vibe 1 YF UF, Storspove 1 SV, Stormmåge 1 YF TH, Dværgterne 1 R, Dværgterne 1 YF FU, Tårnfalk 1 FU, Bysvale 1 YF, Landsvale 1 YF, Digesvale 1 YF, Gransanger 1 YF SY, Havesanger 1 YF, Tornsanger 4 YF, Stær 100 FU, Gråspurv 1 YF, Engpiber 1 YF, Gul Vipstjert 2 , Hvid Vipstjert 1 R, Bogfinke 1 YF SY, Tornirisk 2 YF, Stillits 1 YF, Grønbroget Tudse 10000 YF UR, Snog 3 R
Nørreballe Nor:
Pungmejse 2 R. Ole Goldschmidt
Ringe, Kløvervej 15 (16:40):
Hvid stork 1 SV. Karsten Nielsen
Løgeskov: Trane 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Egeskov: Rød glente 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Tange å: Landsvale 25 par FU OF R, Digesvale 8 FU, Hvid vipstjert 2 AD + 3 1K FU, Mursejler 4 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Billeshave: Canadagås 25 N. Erik Busk
Bjørnemose (Ravnholt): Rød Glente 2 YF UR, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Rasmussen
Gulstav Mose: Rød Glente 2 OF. Steen Winkel
Gulstav Vesterskov:
Karmindompap 1 SY. Steen Winkel
Løkkeby Enge: Skægmejse 1 R. Lars Kirk
Nørreballe Nor: Rovterne 1 FU, Fjordterne 20 YF,
Pungmejse 2 M R. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Rovterne 1 FU,
Pungmejse 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor:
Pungmejse 1 R. Ivan Sejer Beck
Ringe:
Hvid Stork 1 OF. Leif Sørensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Siø: Nilgås 3 YF UF, Knarand 41 R, Lille Præstekrave 2 R. Hans Erik Dylmer
Siø: Lille Præstekrave 2 FU. Carsten Skou
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 2 F FU, Knarand 111 FU, Svaleklire 6 FU, Skægmejse 14 FU. Ole Goldschmidt


 

Onsdag den 16. juni 2021           Solopgang: 04:38 Solnedgang: 21:59

Vindebyøre: Gøg 1 HØ, Hare 2 R. Birgitte Skov Hansen
Lunkebugten
: Strandskade 1 R. Lars Kirk
Tange å
: Strandskade 2 OF. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Fyns Hoved: Tejst 7 R. Per C. Pedersen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 2 R, Havørn 2 R. Erik Busk
Nørreballe Nor: Rovterne 1 FU, Fjordterne 15 YF FU, Havørn 2 OF,
Drosselrørsanger 1 SY. Morten Müller
Nørreballe Nor: Rovterne 1 FU,
Drosselrørsanger 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 R, Dværgterne 1 FU,
Drosselrørsanger 1 SY. Pierre Bentzen
Nørreballe Nor:
Drosselrørsanger 1 SY. Arne Bruun
Risinge Hoved: Agerhøne 5 R. Evald Mehlsen 
Rudkøbing: Rød Glente 2 FU. Lars Kirk
Siø: Nilgås 3 YF, Lille Præstekrave 2 R. Arne Bruun


  

Tirsdag den 15. juni 2021           Solopgang: 04:38 Solnedgang: 21:59

Pederstrup: Sildemåge 1 R. Leif Sørensen
Nyborg, Lindholm
: Rødben 5 OF R FU. Poul Brugs Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen
: Sorthalset Lappedykker 14 R.
Mågeøerne: Skestork 3 R.

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Skestork 3 FU, Skægmejse 8 R,
Blåhals 1 M R. Laura Rytter Holm
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 M FU, Havørn 2 OF. Morten Müller
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 1 FU, Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Gulstav: Karmindompap 1 SY. Søren Bøgelund
Gulstav Vesterskov:
Karmindompap 1 SY. Martin Rheinheimer
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 OF. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Skestork 2 FU. Jens Bækkelund
Lindelse: Lærkefalk 1 OF. Jan Sørensen
Mågeøerne: Sølvhejre 1 R. Jens Bækkelund
Nørreballe By (Langeland): Lille Præstekrave 1 FU, Fjordterne 21 FU, Skægmejse 2 YF BR,
Drosselrørsanger 1 SY. Morten Müller
Nørreballe Nor: Rovterne 1 FU,
Pungmejse 1 AD R, Drosselrørsanger 1 SY. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 1 FU, Fjordterne 21 FU, Skægmejse 2 YF BR,
Drosselrørsanger 1 SY. Morten Müller
Nørreballe Nor:
Drosselrørsanger 1 SY. Pierre Bentzen
Nørreballe Nor:
Pungmejse 1 SY, Drosselrørsanger 1 SY. Ole Goldschmidt  
Ommels Hoved (Trillerne): Dværgterne 1 FU. Jacob Sterup
Sandager v/Assens: Rød Glente 2 FU. Henrik Stenholt
Siø: Nilgås 3 YF UF. Martin Rheinheimer
Siø: Nilgås 3 . Pierre Bentzen
Ørnehøj-området (Gulstav): Atlingand 1 R. Søren Bøgelund
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgterne 2 FU. Kurt Kaack Hansen


 

Mandag den 14. juni 2021           Solopgang: 04:38 Solnedgang: 21:58

Vejlen, Taasinge: Lille lappedykker 1 R, Havørn 1 OF, Knopsvane 1 YF + 4 Pull. Lars Kirk
Gulstav Mose: Rørdrum 2 FU, Sort Glente 1 OF. Steen Winkel
Tange Å, Hesselagergårdsvej: Rød Glente 2 FU, Musvåge 1 FU, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sorthalset Lappedykker 2 R, Fjordterne 5 FU, Havørn 3 . Erik Ehmsen
Akkerup v/Haarby: Agerhøne 1 SY. Martin Søgaard Nielsen 
Egelund v/Lyndelse: Kærsanger 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård:
Blåhals 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Gammellung (Broby): Nattergal 2 SY. Martin Søgaard Nielsen
Flægen v/Tybrind: Sølvhejre 1 FU, Skestork 3 FU. Erik Busk
Gulstav Mose: Rørdrum 2 FU, Sort Glente 1 OF. Steen Winkel
Helnæs Made: Skestork 1 R. Tom Giersing
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 M FU . Michael Brunhøj Hansen
Møllemose v/Årup: Vagtel 1 SY. Henrik Stenholt
Mågeøerne:
Skestork 9 2K+ FU (Mindst 3 adulte fugle i flokken, men også (mindst) en 2k og flere immature (med sorte spidser på svingfjerene. Den ene adulte var farveringmærket med grøn V163 (dansk fugl, mærket som unge på Høje Sande i Ringkøbing Fjord i 2017)) , Stenvender 4 R, Havterne 60 YF. Jacob Sterup
Nyborg Fjord: Strandskade 52 R. Jørn Knudsen
Siø: Nilgås 1 FU, Skeand 13 FU, Knarand 39 FU, Lille Præstekrave 2 FU. Morten Müller
Sybergland: Sølvhejre 1 FU. Allan Palmgren
Trøstemosegård m.m. v/Øster Hæsinge: Kærsanger 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 1 R. Martin Rheinheimer
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgterne 2 OF. Jørn Knudsen


 

Søndag den 13. juni 2021           Solopgang: 04:38 Solnedgang: 21:58

Skovsgaard: Rød glente 1 OF, Tornsanger 1 SY. Poul Vestergaard Rasmussen
Påø Strand
: Marsvin 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, matriklen
: Hvid vipstjert 1 FU, Jernspurv 1 FU.  Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Firtalsstrand & Mellemstykket: Atlingand 3 F AD R, Sorthalset Lappedykker 10 AD FU. Anton Markvard
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Jens Peter Bech
Grusgrav v/Kappendrup: Havørn 2 FU. Per Rasmussen
Gulstav Mose: Rød Glente 4 TF. Steen Winkel
Gulstav Vesterskov: Karmindompap 1 SY. Steen Winkel
Gyldensteen: Engsøen: Indisk Gås 1 AD FU. Anton Markvard
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 2 FU. Jens Bækkelund
Hårby (Sydvestfyn): Rød Glente 2 FU. Erik Damm
Lundegård: Græshoppesanger 1 SY. Martin Søgaard Nielsen 
Sybergland: Sølvhejre 1 FU. Jens Peter Bech
Vitsø: Canadagås 40 R. Torben Johannesen


 

Lørdag den 12. juni 2021            Solopgang: 04:39 Solnedgang: 21:57

Kogtved: Stormmåge 1 YF BR , Blåmejse 4 1K FU
Ollerup Åmosen: Havørn 1 OF,  
Plettet rørvagtel 2 SY. Peder Skou  [Apollo Books]
Broholm: Knopsvane 2 AD + 3 Pull. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, matriklen: Gærdesmutte 1 YF (Bygger rede). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Grågås 600 R. Leif Kristensen
Blandskov (Ravnholt): Munk 19 SY. Per Rasmussen
Broløkke Strand: Sølvhejre 1 FU. Jens Peter Bech
Brændegård Sø: Grågås 600 R, Atlingand 2 R, Sorthalset Lappedykker 3 R
, Ravn 3 OF. Gunnar Jørgensen
Brændeskov (skoven): Ravn 3 R. Arne Bruun
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 9 YF, Havørn 2 AD FU. Anders Vedel
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 OF. Poul Bjerager
Siø: Nilgås 5 FU, Skeand 13 R, Knarand 65 R, Skestork 2 R, Lille Præstekrave 2 FU. Morten Müller
Slambassinet (Odense): Klyde 48 FU. Anders Vedel 
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 2 AD R. Morten Kristiansen
Sybergland: Sølvhejre 1 FU, Kærsanger 6 SY. Jens Peter Bech
Sønderskov v/Ferritslev: Munk 14 SY. Per Rasmussen
Tangkrog: Havørn 2 JUV R. Gunnar Jørgensen
Vejlen, Tåsinge: Skestork 2 FU. Asger Rasmussen


 

Fredag den 11. juni 2021            Solopgang: 04:39 Solnedgang: 21:56

Sydfynske Ø-hav: Rovterne 2 YF, Sildemåge 1 OF, Klyde 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lille Egholm
: Knopsvane 1 YF BR, Grågås 1 R, Ederfugl 215 R, Toppet Skallesluger 1 YF, Knarand 2 R, Skarv 9 R, Strandskade 5 YF, Klyde 1 YF, Rødben 5 YF, Sildemåge 1 YF, Sølvmåge 134 R, Gråkrage 2 FU, Sanglærke 2 YF SY, Engpiber 14 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Nyland
: Knopsvane 4 R, Ederfugl 62 R, Toppet Skallesluger 1 OF, Skarv 62 R, Strandskade 4 YF, Stenvender 1 R, Rødben 1 YF, Stormmåge 6 R, Sildemåge 1 YF, Sølvmåge 145 R, Svartbag 5 YF, Dværgterne 1 YF, Havterne 1 YF, Sanglærke 2 YF SY, Digesvale 12 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Siø
: Nilgås 2 YF
, Lille Præstekrave 1 FU. Lars Kirk
Lundeborg, Ny Camping
: Solsort 1 R M (leucistiske han). Poul Brugs Rasmussen
Grusgrave v/Nærågårdsvej: Strandskade 1 OF, Rød Glente 1 OF, Landsvale 20 FU, Bomlærke 1 R. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 180 R. Erik Ehmsen
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY, Gulbug 6 SY. Morten Müller
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Illumø: Skestork 7 FU, Klyde 20 YF BR. Niels Andersen
Lyø: Huldue 3 R, Gulbug 5 SY, Kærsanger 7 SY, Digesvale 150 YF BR. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Sorthalset Lappedykker 1 FU, Fjordterne 14 FU. Morten Müller
Nørreballe Nor:
Drosselrørsanger 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor:
Drosselrørsanger 1 SY. Arne Krogh Clausen
Pugesø v/Fyns Hoved: Dværgterne 1 OF. Jens Peter Pedersen
Pugesø v/Fyns Hoved: Dværgterne 1 OF. Lotte Elvej
Siø: Nilgås 2 YF
, Lille Præstekrave 1 FU. Lars Kirk
Skanodde Sø/Kongesø: Dværgterne 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Skovsanger 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skægmejse 8 R. Erik Ehmsen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 1 R. Pierre Bentzen
Vigø: Digesvale 150 YF BR. Niels Andersen


 

Torsdag den 10. juni 2021            Solopgang: 04:39 Solnedgang: 21:54

Svendborg, matriklen: Mursejler 1 OF. Lars Kirk
Ollerup Åmosen:
Plettet rørvagtel 1 SY , Grøn frø (mange, der overdøver). Peder Skou  [Apollo Books]
Tange å
: Tornirisk 2 FU, Tornsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Klyde 28 R, Dværgterne 4 R. Lise Nielsen
Bøjden Nor: Klyde 22 , Dværgterne 2 FU, Dværgterne 1 YF BR. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Dværgterne 2 R. Leif Sørensen 
Grusgrave v/Birkum: Grågås 500 R, Sorthalset Lappedykker 7 R, Sorthalset Lappedykker 1 YF BR, Sorthalset Lappedykker 2 YF UF, Hættemåge 3000 YF, Sorthovedet Måge 2 YF UR. Per Rasmussen
Gulstav: Canadagås 76 Ø, Pirol 2 R, Gulbug 8 SY, Munk 14 SY, Grå Fluesnapper 3 R,
Lille Fluesnapper 1 SY. Søren Bøgelund
Gulstav:
Pirol 1 SY. Morten Müller
Gulstav Vesterskov:
Karmindompap 2 YF SY. Arne Krogh Clausen
Gulstav Vesterskov:
Karmindompap 1 SY. Steffen Brøgger-Jensen
Gulstav Østerskov:
Pirol 2 SY. Steffen Brøgger-Jensen
Hasmark Mose (Rishave/Vestermose): Natugle 3 R. Martin Søgaard Nielsen
Løkkeby Enge: Skægmejse 1 R. Lars Kirk
Nordskov Enge (Enghave): Blisgås 1 R. Jens Peter Pedersen
Næshoved: Rødrygget Tornskade 3 YF UF. Hans-Henrik Wienberg  
Nørre Højrup: Vagtel 1 SY, Engsnarre 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Ringe Mose: Græshoppesanger 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Rolsted: Havørn 3 . Per Rasmussen
Slipshavn Enge: Dværgterne 2 OF
. Tonny Nielsen
Snaremose Sø: Rørdrum 1 OF. Jan Sørensen
Stat-ene:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 SY. Jan Sørensen
Strynø:
Skestork 5 R. Stig Rubæk  
Uggerslev: Engsnarre 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 1 R, Skægmejse 2 R. Niels Bomholt Jensen


 

Onsdag den 9. juni 2021               Solopgang: 04:40 Solnedgang: 21:55

Kogtved, matriklen: Canadagås 7 NØ
Oure
: Rørhøg 1 M FU
Tyveskov (Svendborg)
: Grønspætte 1 R
Sdr. Højrup
: Stær 1 1K. Leif Sørensen
Tange å
: Stillits 4 FU R. Poul Brugs Rasmussen
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen): Canadagås 6 N, Blishøne 4 YF UF, Strandskade 9 FU, Grønspætte 2 R, Stor Flagspætte 2 R, Tårnfalk 1 FU, Løvsanger 1 YF SY, Gransanger 2 YF SY, Munk 8 YF SY

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Billes Grunde / Syd for Avernakø: Canadagås 30 R. Niels Bomholt Jensen
Bispeenge:
Blåhals 2 SY. Martin Søgaard Nielsen
Dræby Fed: Canadagås 29 N. Peter Lillesø
Enge v/Kulsagergård (Avernakø): Ravn 4 FU. Niels Bomholt Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Canadagås 34 NØ. Martin Søgaard Nielsen
Gulstav: Tajgasædgås 6 FU. Erik Damm 
Håre Bjerge: Canadagås 45 NØ, Rød Glente 2 OF. Henrik Mørup-Petersen
Siø: Lille Præstekrave 1 R. Lars Kirk
Skanodde Sø/Kongesø: Dværgterne 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen): Huldue 3 SY. Søren G. Nielsen
Thurø By m.m.: Canadagås 35 N. Arne Bruun 


 

Tirsdag den 8. juni 2021               Solopgang: 04:40 Solnedgang: 21:54

Hjortø: Hvepsevåge 1 R, Dværgterne 5 R, Rødben 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Fakkebjerg
:
Gåsegrib 1 OF. Philip Bo Stobbe
Tranekær Fyr
: Gærdesanger 1 R. Daniel Antunes
Espe: Rød glente 1 R. Leif Sørensen
Faaborg:
Purpurhejre 1 OF (SOP og KUC sidder på Sinebjerg camping v Fåborg. Kl 21.25 kom en Purpurhejre forbi. Kredsede et par gange og forsvandt videre mod ø/nø op mod Fåborg og forsvandt bag bakker. De ved ikke OM den gik ned) + Purpurhejre i Skjern Enge
Brændeskov: Rødrygget tornskade 1 R. Lars Kirk
Hesselagergård: Tornirisk 2 R FU (et par), Grå fluesnapper reden plyndret. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY,
Drosselrørsanger 1 SY. Morten Müller
Botofte Skovmose: Knarand 113 FU, Gråand 700 FU, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Skestork 1 AD SDR FU, Havørn 2 AD FU,
Drosselrørsanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav Vesterskov:
Pirol 2 R. Søren Bøgelund
Hvidkilde, mose øst for godset: Skægmejse 1 R. Niels Andersen
Ommels Hoved (Trillerne): Dværgterne 1 R
. Bjarne Jørgensen
Ørnehøj-området (Gulstav): Hedehøg 1 M FU. Søren Bøgelund


 

Mandag den 7. juni 2021              Solopgang: 04:41 Solnedgang: 21:53

Monnet, Tåsinge: Knopsvane 17 R, Grågås 2 OF, Ederfugl 32 R, Toppet Skallesluger 2 YF, Gravand 7 R, Knarand 3 R, Gråand 8 R, Krikand 3 R, Fiskehejre 11 R, Skarv 5 OF, Strandskade 15 YF, Stor Præstekrave 1 YF, Vibe 10 R, Vibe 4 YF, Almindelig Ryle, Engryle (ssp. schinzii) 1 R, Rødben 11 YF, Hættemåge 12 R, Sølvmåge 77 R, Svartbag 4 R, Dværgterne 1 YF, Havterne 14 YF, Rørhøg 1 FU, Havørn 5 R, Musvåge 1 OF, Ravn 5 OF, Sanglærke 110 YF SY, Landsvale 5 FU, Digesvale 90 YF, Gærdesanger 2 YF SY, Tornsanger 4 YF SY, Stær 367 FU, Engpiber 21 YF SY, Hvid Vipstjert 1 YF, Tornirisk 3 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Lundeborg
: Husskade 1 YP. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 R . Bent Juhler
Bøjden Nor: Dværgterne 2 R, Dværgterne 2 YF BR. Leif Kristensen
Bågø: Gulbug 7 YF. Niels Bomholt Jensen
Egholm v/Bågø: Skestork 5 OF
, Stenvender 5 R. Lilly Sørensen
Fyns Hoved: Gulbug 12 R, Tornsanger 50 R. Esben Eriksen
Gulstav Mose: Rød Glente 3 TF, Sort Glente 1 S. Per Rasmussen
Gulstav Vesterskov:
Karmindompap 2 YF. Per Rasmussen
Gulstav Vesterskov:
Pirol 1 SY, Karmindompap 1 SY, Karmindompap 1 F R. Jan Sørensen 
Gulstav Østerskov:
Pirol 2 SY, Pirol 1 2K FU. Per Rasmussen
Hundstrup Å (vej 44 til udløb): Canadagås 33 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Keldsnor: Ravn 4 R. Per Rasmussen
Kerteminde: Canadagås 32 R. Niels Aage Madsen
Monnet, Tåsinge: Almindelig Ryle, Engryle (ssp. schinzii) 1 R, Dværgterne 1 YF, Havørn 5 R, Ravn 5 OF,
Sanglærke 110 YF SY. Poul Vestergård Rasmussen
Noret (Bågø): Ravn 3 R. Niels Bomholt Jensen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 1 F R, Atlingand 3 M FU, Rørdrum 2 SY, Svaleklire 5 FU, Skægmejse 11 FU. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 1 R, Rørdrum 1 R, Rørdrum 1 SY, Skægmejse 7 R. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 OF. Stig Prehn
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 1 FU. Martin Rheinheimer


 

Søndag den 6. juni 2021              Solopgang: 04:42 Solnedgang: 21:52

Havn, Svendborg: Øresvin 1 R (Delle)
Skanseodde/Vindeby Nor: Digesvale 10 YF BR,
Iholm: Grågås 4 YF UF, Gravand 6 R, Gråand 3 R, Ringdue 4 R, Skarv 3 DØD, Stormmåge 4 YF, Sølvmåge 30 YF, Gråkrage 4 R, Tornsanger 1 YF SY
Strandeng v/Horseskov
: Toppet Skallesluger 1 F YF K, Gravand 2 R, Gråand 6 R, Gøg 1 SY, Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Rødben 2 R, Stormmåge 3 R, Gulbug 1 YF SY, Rørsanger 1 YF SY, Landsvale 10 FU, Munk 1 YF SY, Havesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Stær 1 YF FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Gulspurv 1 M FU, Rørspurv 2 YF SY
Vejlen, Tåsinge
: Toppet lappedykker 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Søby Monnet, Tåsinge
: Dværgterne 1 FU, Dværgterne 4 OF, Havørn 2 JUV OF. Poul Vestergård Rasmussen
Tange å
: Gulbug 1 SY R. Poul Brugs Rasmussen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 60 FU. Erik Ehmsen
Brockdorff Skov:
Natravn 1 R. Esben Eriksen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knarand 37 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Sorthalset Lappedykker 10 R. Jeppe Holm Kristensen
Fyns Hoved: Kærsanger 5 SY,
Tornsanger 28 SY. Esben Eriksen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 4 R. Michael Mosebo Jensen
Gulstav Mose: Sort Glente 1 FU T, Lærkefalk 1 FU. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Lærkefalk 1 2K+ FU,
Pirol 1 M 2K+ SY, Karmindompap 1 F 2K+ FU. Børge Langkilde Rasmussen 
Gulstav Vesterskov:
Pirol 2 SY. Søren Bøgelund
Gulstav Østerskov:
Pirol 4 R, Gulbug 5 R. Søren Bøgelund
Henninge Nor: Rørdrum 1 SY. Jan Sørensen
Jøvet ved Fyns Hoved:
Karmindompap 1 SY, Gulirisk 3 R . Esben Eriksen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Skægmejse 1 M FU. Peter Lillesø
Nordskov (Hindsholm):Kærsanger 6 SY,
Lundsanger 1 SY. Esben Eriksen
Ristinge Hale: Rovterne 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Svanninge Bakker: Duehøg 1 OF. Erik Ehmsen
Søby Monnet, Tåsinge: Dværgterne 1 FU, Dværgterne 4 OF, Havørn 2 JUV OF. Poul Vestergård Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 9 FU, Rørdrum 5 R, Svaleklire 7 FU, Rovterne 2 FU,
Aftenfalk 2 F 2K FU, Skægmejse 25 FU, Savisanger 2 SY. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lærkefalk 1 2K+ FU. Børge Langkilde Rasmussen
Æbelø: Huldue 3 YF. Jens Bækkelund
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skeand 15 R. Jeppe Holm Kristensen
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgterne 2 FU. Niels Bomholt Jensen


  

Lørdag den 5. juni 2021               Solopgang: 04:42 Solnedgang: 21:51

Iholm, Ø-undersøgelsen (09:10 - 10:00): Ederfugl 60 R, Ederfugl 10 YF BR, Toppet Skallesluger 5 YF, Gravand 1 OF, Gråand 3 YF, Ringdue 2 YF SY, Skarv 2 R, Strandskade 3 YF K, Stormmåge 8 YF BR, Sølvmåge 35 YF BR, Gråkrage 2 YF BR, Munk 1 YF SY, Tornsanger 2 YF SY, Stær 5 YF UF. Niels Andersen
Flæskholm, Ø-undersøgelsen: Knopsvane 4 YF, Grågås 3 R, Ederfugl 150 R, Ederfugl 10 YF BR, Toppet Skallesluger 5 R, Gråand 2 R, Skarv 35 R, Strandskade 2 YF K, Stormmåge 2 YF BR, Sølvmåge 30 YF UR, Svartbag 28 YF UR, Havterne 2 YF TH, Gråkrage 1 R, Landsvale 1 FU. Niels Andersen
Grydholm, Ø-undersøgelsen: Knopsvane 1 R, Ederfugl 30 R, Skarv 25 R, Svartbag 2 YF. Niels Andersen
Græsholm v/Drejø, Ø-undersøgelsen: Knopsvane 25 R, Grågås 12 R, Ederfugl 75 R, Ederfugl 25 YF BR, Toppet Skallesluger 2 YF, Skarv 15 R, Strandskade 3 YF K, Stormmåge 3 YF BR, Sølvmåge 90 YF BR, Svartbag 65 YF UR. Niels Andersen
Gulstav Østerskov
:
Aftenfalk 1 F FU. Niels Bomholt
Hesselagergård: Grå fluesnapper 1 YP. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Grågås 600 R, Atlingand 2 R. Gunnar Jørgensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 FU. Morten Jensen
Græsholm v/Drejø: Svartbag 65 YF UR. Niels Andersen
Gulstav Vesterskov:
Aftenfalk 1 2K S. Henrik Mørup-Petersen
Gulstav Vesterskov:
Pirol 1 SY, Karmindompap 1 M 3K+ SY. Ole Goldschmidt
Gulstav Vesterskov:
Karmindompap 1 R. Leif Sørensen
Gulstav Østerskov:
Aftenfalk 1 F FU. Søren Bøgelund
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 R. Poul Bjerager
Nørreballe Nor: Fjordterne 25 FU. Søren G. Nielsen
Røjle By: Havørn 2 NV. Michael Mosebo Jensen
Sundet, Faaborg: Havørn 2 R. Lars Rasmussen
Søgård Pyt: Karmindompap 1 SY. Ole Goldschmidt
Tarup Grusgrave: Fjordterne 7 R, Isfugl 2 OF,
Kærsanger 6 , Munk 18 SY, Havesanger 21 SY . Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 FU, Rørdrum 3 SY. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 OF, Skægmejse 3 R. Tonny Papillon
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 TH. Carsten Skou  


  

Fredag den 4. juni 2021               Solopgang: 04:43 Solnedgang: 21:50

Skarø, Ø-undersøgelsen: Rørhøg 2 , Skovhornugle 1 1K YF UR, Tårnfalk 1 YF FU, Tornsanger 5 YF SY, Solsort 10 YF, Hvid Vipstjert 6 YF, Bogfinke 1 YF SY, Perlehøne. 4 YF SY,
Skarø Kalveodde, Ø-undersøgelsen: Knopsvane 32 R, Grågås 40 YF UF, Toppet Skallesluger 8 R, Gravand 6 R, Skeand 1 M YF, Gråand 6 R, Krikand 2 R, Ringdue 18 R, Fiskehejre 1 FU, Strandskade 30 YF, Strandskade 2 YF K, Klyde 32 YF, Vibe 40 YF, Rødben 40 YF, Hættemåge 60 YF ("Eneste hættemågekoloni i Svendborg Kommune" citat NAN), Sølvmåge 50 YF TH, Havterne 12 YF BR, Tårnfalk 1 FU, Gråkrage 6 YF, Sanglærke 20 YF, Tornsanger 2 YF SY, Stær 60 R, Tornirisk 2 R
Skarø Rev, Ø-undersøgelsen
: Knopsvane 1 R, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 2 FU, Grågås 12 YF UF, Gravand 58 R, Skeand 9 , Gråand 6 R, Krikand 3 R, Blishøne 2 YF, Klyde 16 YF BR, Vibe 16 YF UF, Almindelig Ryle 1 R, Rødben 12 YF UF, Stormmåge 30 YF BR, Sølvmåge 60 YF, Svartbag 3 R, Sanglærke 10 YF, Hvid Vipstjert 1 FU:
Klokkefrø 1 SY (Sanglærke og Sølvmåge plus Klokkefrø).
Purreskoven
: Munk 2 R (fodrer unger). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose
: Havørn 2 R. Claus Dalskov
Brockdorff Skov
:
Natravn 1 R. Esben Eriksen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård
:
Plettet Rørvagtel 1 SY. Søren G. Nielsen
Fællesskov m.m. v/Gyldensteen
: Munk 11 SY. Jens Bækkelund
Gammellung (Stenstrup)
: Skovsneppe 3 YF TH. Palle Bo Larsen
Gulstav (13:35)
:
Sort Stork 1 OF. Søren Bøgelund
Hillerslev
: Slørugle 1 AD TRADØD. Andrea Collinge
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave)
: Skovsanger 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Lindved Frugtplantage
: Canadagås 25 OF. Lars Andersen
Middelfart
: Canadagås 80 N. Michael Brunhøj Hansen
Nordskov (Hindsholm)
:
Natravn 1 R, Skovhornugle 1 R. Esben Eriksen
Nørreballe Nor: Fjordterne 29 FU. Morten Müller
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Siø
: Skeand 17 R. Arne Bruun
Skarø Rev
: Klyde 29 YF BR. Hans Erik Dylmer
Slambassinet (Odense): Gråstrubet Lappedykker 14 R, Lille Præstekrave 1 FU. Søren G. Nielsen
Snarup Have: Skovsneppe 1 TH. Palle Bo Larsen
Thurø Rev: Skestork 2 FU T. Arne Bruun
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Atlingand 2 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R. Bent Juhler
Østerskov (Thurø): Skovsneppe 1 YF TH. Arne Bruun 


 

Torsdag den 3. juni 2021              Solopgang: 04:44 Solnedgang: 21:48

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 140
Strandeng v/Horseskov: Bramgås 2 R, Fiskehejre 1 FU
Svendborg Golfbane: Canadagås 20 NØ
Gesinge, Taasinge: Blishøne 1 YF med 2 Pull. Lars Kirk
Ollerup Åmosen: Vagtel 1 SY. Peder Skou  [Apollo Books]
Tryggelev Nor
: Sivsanger 1 SY, Skægmejse 1 R, Havørn 1 AD OF, Rovterne 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Bøjden Nor
: Klyde Erik Thomsen
Purreskoven
: Snog 1 R, Stålorm 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Kongshøj mølle
: Hvid vipstjert 4 R FU, Landsvale 10 OF FU, Havesanger 1 FU. Poul Brugs Rasmussen 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Det ny land (Lyø): Lille Præstekrave 1 R, Dværgterne 1 R. Lilli Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Eget Skov (Gulstav):
Pirol 1 AD SY. Søren Bøgelund
Ferritslev: Canadagås 30 OF (08:30). Per Rasmussen
Faaborg Havn: Canadagås 32 NØ (07:52). Lilli Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Gulstav Vesterskov:
Karmindompap 2 SY. Carsten Skou
Gulstav Vesterskov:
Pirol 1 R. Søren Bøgelund
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 R. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 1 M R. Jens Bækkelund
Hvedholm (Horne): Canadagås 50 OF. Nina Bjørn
Lyø Trille/Vestersjo: Strandskade 56 YF UF, Sildemåge 15 YF BR, Sølvmåge 870 YF BR. Lilli Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Munkebo: Canadagås 54 NØ. Peter Lillesø 
Nørre Aaby: Canadagås 60 OF. Karen Hasselbalch Thomsen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 OF, Fjordterne 15 FU, Lærkefalk 1 OF. Carsten Skou
Siø: Lille Præstekrave 2 FU. Carsten Skou
Skarø Kalveodde: Mosehornugle 1 R. Hans Erik Dylmer
Sydf. Øhav: Knastegrund m.m.: Canadagås 30 NØ. Niels Bomholt Jensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 200 Ø. Per Rasmussen
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 2 R, Temmincksryle 2 FU. Martin Rheinheimer
Ølsted v/Broby: Skovsneppe 1 OF. Stoffer Jaeger 


 

Onsdag den 2. juni 2021              Solopgang: 04:45 Solnedgang: 21:47

Bøjden Nor: Klyde 3 R. Leif Sørensen
Tange å
: Gøg 1 R. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brandsø: Havørn 2 AD R, Digesvale 150 YF. Lilli Sørensen, Bent Staugaard Nielsen, Niels Bomholt Jensen
Bukkeskov:
Pirol 1 SY, Skovsanger 1 SY. Claus Dalskov
Bøjden Nor: Dværgterne 2 FU, Dværgterne 2 YF BR. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Klyde 20 FU, Dværgterne 2 FU. Erik Damm 
Freltofte Mose: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Gulstav Vesterskov:
Karmindompap 1 SY. Jakob Sunesen
Gulstav Vesterskov:
Karmindompap 3 SY. Arnbjørn Jens Jørgensen
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 1 M R, Dværgmåge 1 2K R, Sortterne 0 R. Martin Søgaard Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Fiskeørn 1 OF
. Lars Jørn Olsen
Marinaen i Middelfart: Canadagås 28 N. Erik Busk
Nørreballe Nor: Knarand 42 FU, Fjordterne 74 FU. Ole Goldschmidt 
Strib: Canadagås 49 N. Peter Hvenegaard
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 1 FU. Martin Rheinheimer
Ørnehøj-området (Gulstav): Havørn 2 JUV R, Lærkefalk/Aftenfalk 1 OF, Sortstrubet Bynkefugl 3 R. Søren Bøgelund
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgterne 2 OF. Julie W. Broge


 

Tirsdag den 1. juni 2021              Solopgang: 04:46 Solnedgang: 21:46

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 715 T Ø
Tange å
: Sangdrossel 2 R, Tornsanger 2 R, Gulbug 1 SY. Poul Brugs Rasmussen
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen)
: Munk 12 YF SY
Østerø Sø (Knudshoved)
: Dværgterne 1 OF
Barløseborg Golfbane: Canadagås 40 R. Gurli Andersen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Drætlingen v/Drættegrund: Skestork 1 R. Jens Bækkelund
Gulstav Vesterskov:
Pirol 1 SY, Karmindompap 1 YF B, Karmindompap 1 M SY . Leif Kristensen
Gulstav Vesterskov:
Karmindompap 2 YF B . Lars Kirk
Kirkebyskovene: Løvehave, Troldekrog m.m.: Skovsneppe 3 YF TH. Niels Andersen 
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY, Fjordterne 7 . Leif Kristensen
Siø: Nilgås 2 YF UF, Nilgås 2 PUL FU, Lille Præstekrave 2 R. Leif Kristensen

Siø Sund: Canadagås 35 R. Lars Kirk
Æbelø Holm: Stenvender 2 R, Sanglærke 60 SY. Jens Bækkelund


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

06 jul 2021
This page is part af: Http://www.Snatur.dk