Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 22. - 26. ( 1. juni - 30. juni 2022).                     Sidst opdateret 13 juli 2022 21:35:01 

 

 

Torsdag den 30. juni 2022      Solopgang: 04:40 Solnedgang: 22:00

Svendborg, matriklen: Rødstjert 1 R. Lars Kirk
Kirkeby Vænge
: Ringdue 2 R, Lille Præstekrave 2 YF, Rørhøg 2 OF, Tårnfalk 2 FU, Sanglærke 2 OF, Digesvale 8 YF BR, Rødtoppet Fuglekonge 2 YF, Hvid Vipstjert 1 YF UF
Sørup v/Svendborg: Munk 1 SY, Tornsanger 1 SY, Markfirben 3 R

Vejlen, Tåsinge: Vandrikse 1 R, Strandskade 3 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 13 R, Svaleklire 5 R, Hvidklire 4 R, Rødben 2 R, Tinksmed 55 R, Rørhøg 1 F FU. Poul Vestergård Rasmussen
Bregninge, Tåsinge: Rød glente 1 OF. Lars Kirk
Lundeborg, matriklen: Sølvmåge 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Nyborg, Frederiks Nielsens gård: Mursejler 8 YF. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Enebærodde: Lille Præstekrave 3 R. Christian A. Jensen
Flægen v/Tybrind: Trane 6 R. Lars Witting
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 9 YF UF, Sorthalset Lappedykker 7 R. Per Rasmussen
Husby Strand, Wedellsborg: Sølvhejre 1 R, Ravn 3 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 1K YF. Lars Witting
Håstrup Bjerge: Duehøg 1 OF. Leif Kristensen
Keldsnor: Dværgterne 2 Ø. Frank Jensen-Hammer
Kildemose v/Ryslinge: Vagtel 1 SY. Karl Top
Kirkeby Vænge: Lille Præstekrave 2 YF, Rødtoppet Fuglekonge 2 YF
Kirkeby Vænge: Lille Præstekrave 1 YF. Niels Bomholt Jensen
Kirkeby Vænge: Rød Glente 3 OF, Sort Glente 1 S. Esben Eriksen 
Krumstrup Møllesø: Lille Præstekrave 2 R. Karl Top
Langesø: Horsehave/Fredskov: Rød Glente 3 OF. Anton Markvard
Sortemosen (Sydfyn): Trane 3 YF, Rød Glente 4 OF, Tårnfalk 7 YF. Esben Eriksen
Sortemosen (Sydfyn): Trane 3 YF UF. Leif Bisschop-Larsen
Stavrby Skov: Munk 13 SY. Michael Brunhøj Hansen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 R, Svaleklire 5 R, Tinksmed 55 R. Poul Vestergård Rasmussen


 

Onsdag den 29. juni 2022      Solopgang: 04:41 Solnedgang: 22:01

Gudme, Broholmvej: Tårnfalkeunger 5 R.( Desværre er der ikke kommet unger til verden på Broholm eller Hesselagergård i år, hvorfor vides ikke). Poul Brugs Rasmussen
Fyns Hoved: Sanglærke 1 OF. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Askeby (Nordfyn): Vagtel 3 SY. Martin Søgaard Nielsen
Bogense: Havørn 2 FU. Tom Tjørnum
Ejlby: Vagtel 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Farstrup: Vagtel 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Fraugde: Sort Glente/Rød Glente 1 OF. Maria Nathalia Vinter 
Gl. Korup: Skovhornugle 2 R. Martin Søgaard Nielsen
Grusgrave v/Sellebjerg Skov:
Slangeørn (SU) 1 2K FU. Sigurd Bruun Knudsen 
Guldbjerg: Vagtel 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 10 FU, Knarand 25 FU, Krikand 110 FU, Sorthalset Lappedykker 4 FU. Christian A. Jensen
Gyldensteen: Reservatet: Havterne 60 YF BR. Christian A. Jensen
Keldsnor: Ederfugl 1270 T, Storspove 50 T, Tejst 5 R, Dværgterne 1 T, Fjordterne 14 T. Frank Jensen-Hammer
Kirkeby:
Slangeørn (SU) 1 2K OF . Anton Markvard
Kirkebyskovene: Løvehave, Troldekrog m.m.:
Slangeørn (SU) 1 OF. Jens-Gert Hansen
Kirkebyskovene: Løvehave, Troldekrog m.m.:
Slangeørn (SU) 1 OF . Oliver Christian Gram  
Næsbyhoved-Broby: Engsnarre 2 R. Martin Søgaard Nielsen
Nørreballe Nor: Dværgterne 1 FU, Rovterne 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Stensby v/Søndersø: Vagtel 2 SY. Martin Søgaard Nielsen
Svendstrup v/Særslev: Vagtel 2 SY. Martin Søgaard Nielsen
Sybergland: Engsnarre 1 SY. John Jensen
Søen, Valdemarsslot:
Rødhovedet And 1 F FU. Anton Markvard 
Toderup v/Bogense: Vagtel 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Øksenrade Skov:
Sortspætte 1 R. Christian A. Jensen


 

Tirsdag den 28. juni 2022      Solopgang: 04:41 Solnedgang: 22:01

Svendborg Golfbane: Rørhøg 1 F, Musvåge 1 OF, Gærdesanger 1 YF SY, Snog R F.
Siø
: Bramgås 3 R, Grågås 16 R, Skeand 2 R, Rørhøne (Grønbenet) 1 R, Klyde 7 R, Lille Præstekrave 4 R, Vibe 5 R, Brushane 3 R, Svaleklire 1 R, Rødben 5 R, Tinksmed 2 R, Splitterne 1 R. Lars Kirk
Broholm
: Gulspurv 1 FU (ungerne skal fodres). Poul Brugs Rasmussen
Nyborg, Krudttårnet: Mursejler 19 NAT. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Beldringe: Engsnarre 1 SY. Oliver Christian Gram
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 11 R,
Drosselrørsanger 1 SY. Leif Sørensen 
Føns Vang: Lille Præstekrave 1 R. Jørgen Hjorth Jensen
Frellesvig: Stor Flagspætte 12 . Jane Ditzel
Gulstav:
Pirol 1 SY. Søren Bøgelund
Hesbjerg Skov: Ravn 4 OF. Leif Kristensen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 2 FU. Christian A. Jensen 
Hjortø Hale: Dværgterne 2 AD R. Jacob Sterup
Husby Strand, Wedellsborg: Sølvhejre 2 R, Tinksmed 11 R, Duehøg 1 1K OF. Lars Witting
Sellebjerg Skov (Kirkebyskovene):
Slangeørn (SU) 1 N .(Slangeørn trækkende nord over grusgrav ved Kirkeby Sand kl. 10.20. Muligvis set igen 10-12 minutter senere et godt stykke mod vest, men kun set med det blotte øje på stor afstand, så det er jeg ikke sikker på. Men ud at lede. Den er her et sted!) Emil Skovgaard Brandtoft
Siø: Lille Præstekrave 4 R. Lars Kirk
Skov SV for Vantinge: Rød Glente 2 YF UR. Per Rasmussen
Søen, Valdemarsslot:
Rødhovedet And 1 F R. Susanne Rørdam Skov
Tykhave: Rød Glente 2 YF UR. Per Rasmussen


 

Mandag den 27. juni 2022      Solopgang: 04:40 Solnedgang: 22:01

Svendborg Golfbane: Rød Glente 2 FU, Grønspætte 1 R
Åmosen, Ollerup: Trane 2 OF. Peder Skou
Tange å: Hvid vipstjert 4 FU (2 AD+2 1K). Poul Brugs Rasmussen
   

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Klyde 53 , Lille Præstekrave 1 FU, Dværgterne 4 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Klyde 80 YF UF, Stor Præstekrave 20 FU, Dværgterne 2 YF BR. Carsten Skou
Gulstav: Tinksmed 20 S. Frank Jensen-Hammer
Nørreballe Nor: Dværgterne 1 R. Gregers Johannesen
Skov SV for Vantinge: Rød Glente 2 YF UR. Per Rasmussen
Tårup (Hindsholm): Vagtel 2 SY. Benjamin Bech


           

Søndag den 26. juni 2022      Solopgang: 04:40 Solnedgang: 22:01

Kogtved, matriklen: Havørn 1 2K+ OF, Musvåge 1 OF, Stær 3 R, Hvid Vipstjert 4 YF UF
Svendborg Golfbane: Rød Glente 1 FU, Grønspætte 1 R
Tange å
: Musvit 3 FU, Gøg 1 SY, Mursejler 5 OF, Tornsanger 1 SY, Sumpmejse 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Beldringe: Engsnarre 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Beldringe: Vagtel 2 SY, Engsnarre 1 SY. Søren G. Nielsen 
Bladstrup v/Otterup: Vagtel 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Gulstav: Fiskeørn 1 S, Lærkefalk 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav Mose: Kaspisk Måge 1 OF. Freya Mørup-Petersen
Lumby Torp: Vagtel 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Lunde v/Otterup: Vagtel 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Nørreballe Nor: Dværgterne 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Dværgterne 1 FU. Søren G. Nielsen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY, Dværgterne 2 FU. Gregers Johannesen 
Siø: Klyde 22 R, Lille Præstekrave 3 R. Leif Sørensen
Søgård Mose (Langeland):
Hvid Stork 1 N. Søren G. Nielsen
Søndenbro: Hvepsevåge 6 S. Anders Odd Wulff Nielsen
Thurø By m.m.: Grønspætte 3 R. Arne Bruun
Ørnehøj-området (Gulstav):
Sort Stork 1 JUV OF. Søren Bøgelund
Ørnehøj-området (Gulstav):
Drosselrørsanger 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen


 

Lørdag den 25. juni 2022      Solopgang: 04:39 Solnedgang: 22:01

Skarø: Gravand 4 R, Krikand 2 R, Strandskade 2 YF UF, Vibe 1 R, Rødben 1 OF, Hættemåge 40 YF, Sølvmåge 40 YF UF, Rørhøg 1 M YF FU, Tårnfalk 1 R, Stær 10 FU
Tange å
: Gråkrage 6 R (2 AD + 4 1K). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Aulby Mølleå med enge ved udløbet: Skovhornugle 1 1K YF. Michael Brunhøj Hansen
Bogense: Havørn 2 OF. Tom Tjørnum
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 2 FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Klyde 62 R, Lille Præstekrave 1 FU, Dværgterne 2 R. Søren G. Nielsen
Faldsled: Grønspætte 2 FU. Bodil Madsen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 3 R, Hættemåge 1500 R. Asger Sværke
Helnæs Made: Sølvhejre 2 R. Tom Giersing
Kustrup: Kærsanger 5 SY. Michael Brunhøj Hansen
Møllemade/Ellemose: Kærsanger 6 SY. Michael Brunhøj Hansen 
Nørreballe Nor: Dværgterne 1 FU, Rovterne 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Odense Å v/Brobyværk: Vagtel 3 SY.  Søren G. Nielsen
Odense Å v/Brobyværk: Vagtel 1 SY. David Damgaard Dysager
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 R, Dværgterne 3 OF, Rovterne 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Vædeled:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 3 YF UF . Anton Markvard


 

Fredag den 24. juni 2022      Solopgang: 04:39 Solnedgang: 22:01

Siø: Vibe 1 R. Leif Sørensen
Siø
: Brushane 4 R. Esben Aagaard
Tryggelev Nor & Salme Nor
:
Hvidskægget Terne (SU) 2 AD SDR R , Skægmejse 8 1K, Sortklire 1 R. Esben Aagaard
Tange å
: Gransanger 1 FU, Tornsanger 1 FU, Rørspurv 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Egehoved Skov: Munk 11 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Lars Tom-Petersen
Havet mellem Bagenkop og Gulstav: Tejst 6 AD R. Frank Jensen-Hammer
Helnæs Made: Sølvhejre 2 R, Ravn 3 FU. Leif Kristensen
Henninge Nor: Rørdrum 1 YF SY. Jan Sørensen
Keldsnor: Skeand 11 NØ. Frank Jensen-Hammer
Lyndelse: Skovhornugle 1 R. Martin Søgaard Nielsen
Odense Å, Brobyværk - Nr. Broby: Vagtel 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Hvidskægget Terne (SU) 2 AD SDR R . Esben Aagaard via Rasmus Strack
Tvedshave: Vagtel 2 SY. Martin Søgaard Nielsen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 1 R. Pierre Bentzen


  

Torsdag den 23. juni 2022      Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:01

Lunkebugten, Tåsinge: Strandskade 3 R. Lars Kirk
Siø
: Gravand 4 R, Klyde 20 R, Lille Præstekrave 4 R, Vibe 8 R, Brushane 4 R, Rødben 8 R. Leif Sørensen
Tange å
: Tornsanger 1 SY, Gråkrage 5 FU (2AD + 3 JUV), Blåmejse 5 FU). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bogensø Enge: Dværgfalk 1 OF, Rødrygget Tornskade 3 FU. John Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 850 R, Krikand 265 R. Martin Rheinheimer
Helnæs Made: Ravn 4 FU. Gunnar Jørgensen
Langesø: Stjernebjerg m.m.: Rødtoppet Fuglekonge 1 M SY. Anton Markvard
Langø syd sommerhusområde: Kongeørn 1 OF. John Jensen
Siø: Skeand 12 R, Knarand 52 R, Klyde 23 R, Lille Præstekrave 3 FU. Claus Dalskov
Siø: Klyde 20 R, Lille Præstekrave 4 R. Leif Sørensen
Skibhuskvarteret: Grønspætte 2 OF. Jens Kristian Holm
Skjoldnæs Fyr / Ærø Golfklub: Gulbug 6 R. Lars Tom-Petersen
Vejrup v/Indslev: Rød Glente 3 R. Nis Rattenborg
Vitsø: Canadagås x Grågås (hybrid) 3 R, Knarand 112 R, Sorthalset Lappedykker 29 R. Lars Tom-Petersen


 

Onsdag den 22. juni 2022      Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:01

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 1 FU, Grågås 4 YF UF, Ederfugl 9 YF UF, Gravand 2 R, Strandskade 2 R, Svartbag 1 R, Havterne 2 FU, Spættet sæl 1 R, Øresvin 1 FU (Delle)
Horseskov: Ringdue 6 R, Tårnfalk 1 R, Landsvale 8 FU,
Svendborg Golfbane: Sanglærke 1 FU, Stålorm 1 R 
Tange å
: Rødstjert 2 FU (1 AD + 1 JUV),Mursejler 4 OF, Tornsanger 1SY, Stillits 2 R, Harekilling 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Keldsnor: Storspove 127 T, Dværgterne 3 T, Fjordterne 11 T. Frank Jensen-Hammer
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 FU. Tom Tjørnum
Odense Havn
: Lille Præstekrave 1 YF. Esben Eriksen
Siø
: Lille Præstekrave 1 FU. Andreas Winding Mønsted
Sjoen v/Dunkær: Bomlærke 6 R. Lars Tom-Petersen
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 4 FU. Martin Rheinheimer 
Vejsnæs Nakke: Bomlærke 7 R. Lars Tom-Petersen
Ærøskøbing: Sortkrage 3 R. Lars Tom-Petersen


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 20/06 - 2022:
              
Fugleinfluenza forårsager massedød blandt suler i Nordsøen
               Varmere klima sender flere fuglearter nordpå til Danmark


 

Tirsdag den 21. juni 2022      Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:01

Svendborg Golfbane: Mursejler 16 FU, Grønspætte 1 FU, Skovskade 1 R, Hvid Vipstjert 1 YF FU

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bredbjerg: Rød Glente 3 OF. Laila Bøhrk
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 2 FU, Dværgterne 13 FU. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knarand 200 R, Krikand 100 R, Gråstrubet Lappedykker 21 R, Sorthalset Lappedykker 19 R, Blishøne 500 R, Fiskehejre 32 R, Sølvhejre 4 R, Lille Præstekrave 1 FU. Ella Mikkelsen
Føns Vang: Canadagås 29 R, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Lille Præstekrave 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Langesø: Stjernebjerg m.m.: Rødtoppet Fuglekonge 1 M SY. Anton Markvard
Sandholt Gods m/enge og marker: Duehøg 1 FU. Leif Sørensen
Skovsgaard Mølle: Ravn 4 OF. Mogens Lind Jørgensen
Tarup Grusgrave: Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Vissenbjerg: Rød Glente 2 OF. Henrik Stenholt


 

Mandag den 20. juni 2022      Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:01

Vejlen, Tåsinge: Rørhøg 3 R, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 2 R. Poul Vestergård Rasmussen
Bregninge, Tåsinge: Rød glente 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Bregninge, Tåsinge: Havørn 1 OF. Henning Steen Hansen
Søen ved Valdemarsslot: Rødhovedet and 0 R. Poul Vestergård Rasmussen
Siø: Klyde 1 YF + 2 Pull, Lille præstekrave 1 R, Rødben 1 R, Grønbenet rørhøne 2 YF. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Føns Vang: Lille Præstekrave 3 R. Jørgen Hjorth Jensen
Langesø: Stjernebjerg m.m.: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY
. Anton Markvard


  

Søndag den 19. juni 2022      Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:01

Rødme Svinehaver: Mursejler 6 FU, Gøg 1 YF, Rørhøg 1 YF, Rødrygget Tornskade 1 M AD YF , Ravn 2 R, Sanglærke 8 YF, Sanglærke 6 YF SY, Gulbug 1 YF FU, Munk 1 YF SY, Havesanger 1 YF SY, Solsort 4 YF SY
Tange å: Grønirisk 1 R, Gulspurv 1 R, Hare 3 FU. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø: Havørn 2 R + 2 JUV. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Klyde 46 FU, Dværgterne 1 FU. Martin Rheinheimer
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 16 R, Fiskehejre 33 R. Asger Sværke
Lunge Bjerge: Skovsneppe 1 SY. Kim Mogensen
Svanninge Bakker: Havørn 2 AD OF. Henrik Kingo Andersen 
Tarup Grusgrave: Fjordterne 7 YF. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 2 R. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 1 R,  Skægmejse 1 SY. Cody Bjerregaard
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sølvhejre 3 R. Asger Sværke
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 31 FU, Dværgterne 1 FU. Kurt Kaack Hansen


  

Lørdag den 18. juni 2022      Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:00

Svendborgsund ved Iholm: Øresvin 1 R (Delle)
Søen, Valdemarsslot: Blisgås 1 FU, Rødhovedet And 1 F R 
Lundemosen (Holmdrup Mose): Knopsvane 3 YF UF, Gråand 4 R, Toppet Lappedykker 1 R, Ringdue 2 R, Blishøne 5 R, Sølvmåge 7 OF, Fiskeørn 1 OF, Rød Glente 1 OF, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 11 YF UF, Bysvale 2 FU, Landsvale 5 FU, Løvsanger 1 SY, Spætmejse 1 R, Gærdesmutte 1 R, Nattergal 1 SY, Solsort 1 R, Bogfinke 2 R. Lars Kirk
Tange å
: Solsort 5 FU (2AD + 3 1K), Rødstjert 3 FU (1 AD + 2 1K), Grønirisk 4 FU, Tornirisk 3 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø
: Lille Præstekrave 2 FU. Erik Ehmsen
Blandskov (Ravnholt)
: Ravn 4 R, Gransanger 25 SY, Munk 23 SY, Rødtoppet Fuglekonge 2 FU. Per Rasmussen
Bøjden Nor
: Lille Præstekrave 1 R. Else Dupont
Bøjden Nor
: Dværgterne 4 R. Ralph Qwinten
Bøjden Nor
: Klyde 23 YF. Troels Torstein
Føns Vang
: Lille Præstekrave 1 FU. Gunner Munk
Gammel Fjellerup
: Rød Glente 2 OF. Lilly Sørensen
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 5 R. Asger Sværke
Gyldensteen: Langø: Canadagås 65 FU. John Jensen 
Helnæs Made: Sølvhejre 2 R. Leif Sørensen
Husby Strand, Wedellsborg: Sølvhejre 3 R. Lars Jørn Olsen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R. Karl Top
Lundemosen (Holmdrup Mose): Fiskeørn 1 OF. Lars Kirk 
Nørreballe Nor: Dværgterne 1 FU. Søren G. Nielsen
Seden Strand: Knopsvane 1100 R. Peter Lillesø 
Søen, Valdemarsslot:
Rødhovedet And 1 F FU . Jens-Gert Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skægmejse 8 R. Søren G. Nielsen


 

Fredag den 17. juni 2022      Solopgang: 04:38 Solnedgang: 22:00

Strammelse: Rød glente 1 OF. Henning Steen Hansen
Espe
: Grønspætte 1 R F. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Tange å
: Gråkrage 2 FU, Ringdue 15 OF, Hvid vipstjert 5 FU (2 AD + 3 1K), Pomeranshøgeurt (en stor klynge)ved Broholm. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bogense: Havørn 3 OF. Tom Tjørnum
Kustrup: Kærsanger 5 SY. Michael Brunhøj Hansen
Nakkebølle Inddæmning: Isfugl 1 R. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Søgård Mose (Langeland): Svaleklire 10 R, Tinksmed 11 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Søparken Sø v/Odense Å: Isfugl 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 1 FU. Susanne Rørdam Skov
Ølsted v/Broby: Sorthovedet Måge 1 FU. Stoffer Jaeger


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 15/06 - 2022:
               Havmåge på landgang: Danmarks bestand af sildemåger fordoblet

              
Ture med Ørneklubben
               Gråand ruger i første sals højde i elmetræ
              
Punkttællingsprogrammets årsrapport


 

Torsdag den 16. juni 2022      Solopgang: 04:38 Solnedgang: 21:59

Vejlen, Tåsinge: Stær 1 R, Tornsanger 1 R. Lars Kirk
Ny Gesinge, matriklen: Landsvale 1 R,  Gransanger 1 R, Sumpmejse 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Siø: Vibe 1 R. Lars Kirk
Hesselagergård
: Tornsanger 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Storelung: Halemejse 1 R 1K. Poul Vestergård Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge
: Lille Præstekrave 2 FU. Gunhild Brink
Gulstav
:
Pirol 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Morud: Lærkefalk 1 OF. Anton Markvard
Neverkær: Ravn 3 OF. Gunner Munk


 

Onsdag den 15. juni 2022      Solopgang: 04:38 Solnedgang: 21:59

GL.Nyby, gadekær: Hvid vipstjert 1 R. Henning Steen Hansen
Siø: Klyde 1 R + 2 Pull. Henning Steen Hansen
Hesselagergård
: Gravand 3 OF FU, Troldand 3 FU, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 FU ( desværre ingen unger i år). Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Klyde 4 R. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Egholm v/Bågø: Skestork 15 R SV, Havterne 32 YF. Niels Bomholt Jensen
Noret (Bågø): Sølvhejre 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Siø: Lille Præstekrave 2 R. Lars Kirk
Sommerodde (Bågø): Dværgfalk 1 F R. Niels Bomholt Jensen
Sybergland: Lille Præstekrave 2 FU, Svaleklire 6 FU. John Jensen 
Søparken Sø v/Odense Å: Isfugl 1 R. Freya Mørup-Petersen
Ølsted v/Broby: Sorthovedet Måge 1 FU
. Stoffer Jaeger


  

Tirsdag den 14. juni 2022      Solopgang: 04:38 Solnedgang: 21:58

Stjoul: Rødben 1 R, Trane 3 OF. Lars Kirk
Gammel Skrøbelev
: Rørhøg 1 R. Lars Kirk
Tange å
: Rødstjert 1 AD + 1 1K R FU, Hvid vipstjert 4 FU, Grønirisk 4 FU, Solsort4 FU, Gærdesanger 2 YF. Poul Brugs Rasmussen
Sdr. Højrup: Spurvehøg 1 R. Leif Sørensen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor
: Dværgterne 1 OF. Sune Højgaard Hansen
Bøjden Nor: Dværgterne 3 FU, Dværgterne 1 YF BR. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 1 FU, Dværgterne 2 FU. Flemming Johansen
Gulstav: Lille Korsnæb 25 OF. Frank Jensen-Hammer 
Gyldensteen: Langø: Canadagås 28 R. Jørgen Madsen
Gyldensteen: Langø: Canadagås 28 R. Jørgen Eng Jensen
Helnæs Made: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Husby Strand, Wedellsborg: Atlingand 1 F FU, Sølvhejre 2 FU. Erik Busk
Klise Nor: Skestork 2 R. Aage Wichmann
Siø: Lille Præstekrave 2 R. Lars Kirk
Strynø: Trane 3 S. Lars Kirk
Særslev (Nordfyn): Mosehornugle 1 OF [Morten Lyngsø
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 1 YF FU. Jens Rasmussen
Vestermose (Bågø): Skestork 1 FU S, Skestork 5 S, Dværgfalk 1 F R. Niels Bomholt Jensen
Vestermose (Bågø): Dværgfalk 1 F R
. Lilly Sørensen


 

Mandag den 13. juni 2022      Solopgang: 04:38 Solnedgang: 21:58

Vejlen, Tåsinge: Toppet lappedykker 1 R. Lars Kirk
Tange å
: Grønirisk 4 R FU, Hvid vipstjert 2 FU, Gråspurv 6 FU, Rødstjert 2 R FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose:
Drosselrørsanger 1 SY. Claus Dalskov
Brændegård Sø: Havørn 3 OF. Flemming Johansen
Ferritslev: Isfugl 1 OF. Per Rasmussen
Flådet (Tranekær): Trane 3 FU. Claus Dalskov
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R. Leif Sørensen
Føns Vang: Lille Præstekrave 2 YF. Jørgen Hjorth Jensen
Hellebjergdam: Canadagås 29 OF. Leif Kristensen
Husby Strand, Wedellsborg: Atlingand 1 F R, Sølvhejre 2 R,
Silkehejre 1 R, Lille Præstekrave 2 R, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 R. Lars Witting 
Mågeøerne: Islandsk Ryle 16 R, Splitterne 57 R. Jacob Sterup
Rudkøbing:
Hvid Stork 1 OF. Jane Ditzel
Scheelenborg: Noret:
Sort Glente 2 OF. John Jensen 
Siø: Skeand 12 2K+ R, Knarand 74 2K+ R, Klyde 20 . Jacob Sterup
Wedellsborg, Sudden: Dværgfalk 1 F R. Lars Witting
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skeand 16 R, Knarand 150 R, Sølvhejre 3 R. Asger Sværke


  

Søndag den 12. juni 2022      Solopgang: 04:39 Solnedgang: 21:57

Søby, Tåsinge: Rød glente 2 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Lundeborg, Gl. Lundeborgvej
(06:15): Kernebider 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Avernakø: Dværgterne 2 YF BR. Frede Jakobsen
Bøjden Nor: Dværgterne 2 FU. Lars Møller Andersen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård:
Plettet Rørvagtel 1 SY. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Atlingand 1 M R, Skeand 14 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Sorthalset Lappedykker 8 FU, Sorthalset Lappedykker 2 YF B, Trane 5 OF. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sortterne 1 FU. Karen Koefoed
Firtalsstrand & Mellemstykket: Atlingand 1 R, Skeand 12 R, Gråstrubet Lappedykker 30 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Fiskehejre 40 R, Sølvhejre 1 R, Sortterne 1 R. Anders Myrtue
Hestehave (Tranekær): Skovsanger 1 SY, Løvsanger, Almindelig (ssp. trochilus) 2 SY. Claus Dalskov 
Husby Strand, Wedellsborg: Sølvhejre 2 R, Lille Præstekrave 3 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 YF FU. Lars Witting
Klise Nor: Rødrygget Tornskade 3 YF SY. Ole Goldschmidt
Kongens Made (Lyø): Sortkrage 3 FU. Niels Bomholt Jensen
Krumstrup Møllesø: Lille Præstekrave 4 R. Palle Bo Larsen
Lammesø: Trane 6 OF, Sølvhejre 3 R, Fiskeørn 1 OF. Per Møller Jensen
Lyø: Digesvale 100 YF. Niels Bomholt Jensen
Monnet, Tåsinge: Duehøg 1 OF. Asger Sværke
Nørreballe Nor: Bomlærke 2 YF. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY, Rovterne 2 FU. Henrik Mørup-Petersen
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Rød Glente 2 YF K, Græshoppesanger 1 SY, Skovsanger 1 SY. Per Rasmussen
Romsø: Tejst 5 R. Henrik Gerner Baark 
Sybergland: Sorthalset Lappedykker 1 R. Jens Peter Bech, Benjamin Bech
Vornæs Skov: Grønspætte 2 R. Arne Krogh Clausen 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skeand 130 R, Knarand 200 R, Krikand 140 R, Sølvhejre 4 FU, Strandskade 62 R, Sortterne 1 FU. Ella Mikkelsen
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgterne 1 R, Dværgterne 1 YF BR. Leif Kristensen


 

Lørdag den 11. juni 2022      Solopgang: 04:39 Solnedgang: 21:56

Svendborgsund ved Iholm: Canadagås 8 Ø, Svartbag 1 FU
Tange å
: Rødstjert 4 FU (2 AD + 2 JUV), Hvid vipstjert 2 FU, Grønirisk 4 FU, Gærdeanger 1 FU, Stor flagspætte 2FU, Gøg 2 OF (et par), Grønspætte 1 FU, Stær 15 OF. Poul Brugs Rasmussen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Klyde 34 R, Dværgterne 1 R, Dværgterne 1 YF BR. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Klyde 22 R, Dværgterne 1 FU., Dværgterne 2 YF. Lars Peter Hansen
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 1 FU, Lille Præstekrave 1 R, Dværgterne 1 FU, Dværgterne 2 YF BR. Gunnar Jørgensen
Drejø: Havørn 2 R, Digesvale 100 YF BR. Frede Jakobsen 
Grusgrave v/Birkum: Grågås 800 R, Sorthalset Lappedykker 7 R, Hættemåge 4000 R, Fjordterne 18 YF, Gulbug 10 SY, Kærsanger 6 SY. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Lille Præstekrave 2 YF K. Per Rasmussen
Gulstav Mose: Rødrygget Tornskade 3 SY,
Drosselrørsanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose:
Drosselrørsanger 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Gulstav Østerskov: Munk 20 YF. Ole Goldschmidt 
Gudbjerg: Duehøg 1 FU, Rød Glente 2 FU. Leif Bisschop-Larsen
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 90 OF, Grågås 2000 R, Sortterne 1 R, Ravn 3 OF. Bjarne Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 30 R, Grågås 2000 R, Knarand 30 R. Jesper Leegaard
Gyldensteen: Engsøen: Sortterne 1 R. Gabor Graehn 
Gyldensteen: Kystlagunen: Canadagås 45 Ø. Gerda Bladt
Gyldensteen: Kystlagunen: Sortterne 1 R. Leif Keller
Gyldensteen: Langø: Canadagås 40 R. Gabor Graehn
Gyldensteen: Reservatet: Sortterne 1 R. Jesper Leegaard
Illumø: Blisgås 1 R, Nilgås 1 R. Niels Andersen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Vagtel 1 R. Oliver Christian Gram
Nørre Aaby: Canadagås 28 OF. Jørgen Hjorth Jensen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY. Ole Goldschmidt 
Nørreby: Vagtel 1 SY. Esben Eriksen
Røjle By: Canadagås 40 NØ. Michael Mosebo Jensen
Sylten, Hjortholm: Rørdrum 1 SY. Ole Goldschmidt 
Søgård Mose (Langeland): Atlingand 1 R, Skeand 12 FU. Henrik Mørup-Petersen
Søgård Mose (Langeland): Atlingand 1 FU, Skeand 15 FU, Knarand 55 FU, Sorthalset Lappedykker 1 FU. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 1 M R, Knarand 62 FU, Fjordterne 7 FU, Skægmejse 3 R. Niels Bomholt Jensen


 

Fredag den 10. juni 2022      Solopgang: 04:39 Solnedgang: 21:55

Ny Gesinge: Vandrefalk 1 OF F. Poul Vestergård Rasmussen
Siø: Brushane 1 R, Lille præstekrave 2 R. Lars Kirk
Botofte Skovmose:
Drosselrørsanger 1 SY. Jan Stener Jørgensen
Stengade Sø / Grøntslettergård: Sort glente 1 R, Rørhøg 1 R F. Jan Stener Jørgensen
Tange å: Rådyr 1 R med 2 Lam. Poul Brugs Rasmussen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose:
Drosselrørsanger 1 TH. Jan Stener Jørgensen
Bøjden Nor: Dværgterne 2 YF. Peter Glinter
Firtalsstrand & Mellemstykket: Atlingand 2 R,
Sorthalset Lappedykker 27 R. Hjalte Benjamin Johansen
Fænø: Canadagås 65 OF, Fiskehejre 27 R, Havørn 2 YF, Gærdesanger 16 SY. Erik Busk
Glorup Eng v/Kongshøj: Dværgterne 1 FU. Peter Pelle Clausen
Gudbjerg: Kanariefugl 1 FU [Leif Bisschop-Larsen]
Kongshøj Å ved udløb: Dværgterne 2 YF. Peter Pelle Clausen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Siø: Lille Præstekrave 2 R. Lars Kirk
Sollerup: Rødrygget Tornskade 3 R. Niels Bomholt Jensen
Stengade Sø: Sort Glente 1 OF. Jan Stener Jørgensen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Skægmejse 2 M AD R. Jan Stener Jørgensen
Syltemade Å: Kærsanger 10 SY. Niels Bomholt Jensen
Søgård Mose (Langeland): Atlingand 2 R,
Sortvinget Braksvale (SU) 1 OF (14:00-14:15 Kommentar til obs.: Fløj fouragerende rundt i ca. 50m højde over primært Søgård Mose. Set i godt medlys i håndkikkert. To medobsere havde skop . Vi fik ikke set hvor den blev af. Mørke, sort- og mørkegrå vinger, tofarvet meget tydelig på overside, ingen hvidt på bagkant.). Frank Jensen-Hammer
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sølvhejre 2 R. Hjalte Benjamin Johansen


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 02/06 - 2022:
               Sjælden ugleunge lemlæstet under skovfældning i yngletiden

              
Havørn fundet skudt på Lolland
               Rykind af sorte ibisser i danske vådområder
               Udsigt til otte par storke i Danmark
               Velkommen i kirken til mursejlere og natugler
               Surfere skræmmer svaner og andefugle ud af beskyttet fjord
               Skagen Fuglestations Årsskrift 2021 er online


 

Torsdag den 9. juni 2022      Solopgang: 04:40 Solnedgang: 21:54

Svendborgsund ved Iholm: Øresvin 1 R (07:40)
Gesinge gadekær: Blishøne 1 YF + 2 Pull . Lars Kirk
Vejlen, Tåsinge: Toppet lappedykker 1 R. Lars Kirk
Skarø: Skeand 2 R, Knarand 4 R, Fasan 12 R, Ringdue 16 YF, Blishøne 1 YF, Fiskehejre 6 YF, Strandskade 2 R, Strandskade 4 YF, Strandskade 6 YF AA, Vibe 4 YF TH, Rødben 6 YF, Rødben 4 YF AA, Hættemåge 60 YF UF, Stormmåge 130 R, Rørhøg 1 M YF, Musvit 1 YF, Sanglærke 6 YF SY, Bysvale 40 YF, Landsvale 20 YF, Munk 1 YF SY, Tornsanger 2 YF SY, Rødstjert 1 YF, Solsort 8 YF, Hvid Vipstjert 2 OF, Tornirisk 2 YF,
Skarø Kalveodde: Knopsvane 6 R, Knopsvane 2 YF UF, Grågås 30 YF UF, Gravand 3 R, Knarand 2 R, Strandskade 8 R, Strandskade 2 YF AA, Klyde 0 R, Rødben 1 R, Hættemåge 0 R, Sølvmåge 40 YF, Havterne 8 YF, Sanglærke 4 YF,
Skarø Rev: Grågås 2 R, Ederfugl 12 R, Ederfugl 2 YF UF, Toppet Skallesluger 6 R, Gravand 4 R, Gråand 1 R, Toppet Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 1 FU, Strandskade 20 R, Strandskade 8 YF UF, Lille Præstekrave 2 YF AA, Vibe 3 YF, Storspove 5 R, Rødben 2 YF, Hættemåge 26 R, Stormmåge 40 R, Sølvmåge 150 , Svartbag 3 R, Gråkrage 16 , Sanglærke 4 YF TH, Tornsanger 1 YF SY, Stær 30 FU, Engpiber 2 YF, Hvid Vipstjert 6 YF, Tornirisk 1 R, Rørspurv 3 YF SY,
Lundeborg: Blåmejse 1 JUV. Poul Brugs Rasmussen
Knudshoved Færgehavn: Tejst 6 R
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen): Huldue 2 YF SY, Blishøne 2 YF UF, Hættemåge 12 FU, Rødstjert 3 YF SY, Hvid Vipstjert 6 R,

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bastholm: Sølvmåge 520 YF. Niels Bomholt Jensen
Brandsø: Canadagås 110 NØ, Snegås 1 NØ, Huldue 5 SY, Skovsneppe 2 YF, Havørn 2 AD R, Gulbug 5 SY. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Atlingand 2 R, Lille Præstekrave 2 R. Gunnar Jørgensen
Egense v/Svendborg: Lille Præstekrave 1 R, Lille Præstekrave 1 TH. Arne Bruun
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård:
Plettet Rørvagtel 1 SY (Tæt på vejen) . David Damgaard Dysager 
Helnæs Made: Ravn 3 R, Sortkrage 5 R, Sortkrage 3 YF UF. Erik Busk
Korinth: Fiskeørn 1 OF. Jakob Sunesen 
Damsbo Skove: Lille Præstekrave 2 YF UF, Lille Præstekrave 4 JUV FU. Leif Kristensen
Lundegård:
Plettet Rørvagtel 1 SY. Søren G. Nielsen
Lundegård:
Plettet Rørvagtel 1 SY. Oliver Christian Gram
Lyø Trille/Vestersjo: Vagtel 2 SY. Frede Jakobsen
Ommels Hoved (Trillerne): Dværgterne 1 FU
. Bjarne Jørgensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 1 FU. Ole Goldschmidt


 

Onsdag den 8. juni 2022      Solopgang: 04:41 Solnedgang: 21:54

Svendborgsund ved Iholm: Gravand 8 R, Spættet sæl 1 R, Øresvin 1 R.
Sørup v/Svendborg
: Rød Glente 1 FU
Espe: Rød glente 1 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Gul vipstjert 1 R (Balkan feldegg). Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Knarand 35 R, Havørn 2 R. Claus Dalskov
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård (23:40 - ):
Plettet Rørvagtel 2 SY (Hørt non-stop hele perioden. Den nærmest vejen er markeret mht lokalisering. Ret tæt på.) . Søren G. Nielsen
Flægen v/Tybrind: Drosselrørsanger 0 SY. Erik Busk
Henninge Nor: Skestork 1 FU, Skægmejse 1 R. Niels Bomholt Jensen
Lyndelse: Ravn 5 R. Leif Kristensen
Paddesø: Lærkefalk 1 OF. Anton Markvard
Ringe Sø: Sivsanger 3 SY. Gunnar Jørgensen
Sollerup: Grågås 640 FU, Sivsanger 4 YF SY. Jens Rasmussen


 

Tirsdag den 7. juni 2022      Solopgang: 04:41 Solnedgang: 21:53

Svendborg Golfbane: Gråand 2 R, Blishøne 2 YF UF, Rørhøg 1 M FU, Rød Glente 1 FU, Stor Flagspætte 4 R, Havesanger 1 YF SY, Stær 30 FU, Sangdrossel 2 YF FU
Siø: Klyde 7 YF UF, Lille Præstekrave 1 FU. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 2 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Grågås 820 R, Atlingand 2 R, Knarand 41 R, Lille Præstekrave 2 FU, Bysvale 100 FU. Niels Bomholt Jensen
Drætlingen v/Drættegrund: Skestork 1 R, Sølvmåge 500 R. Jens Bækkelund
Kattekilde: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Havørn 2 OF. Anders Myrtue
Siø: Lille Præstekrave 1 FU. Lars Kirk
Sybergland: Gråstrubet Lappedykker 16 R. Peter Lillesø
Vejstrup v/Svendborg: Sortsvane 1 R NAT. Bettina Dolly Pohle


 

Mandag den 6. juni 2022      Solopgang: 04:42 Solnedgang: 21:52

Thurø: Landsvale 1 R. Lars Kirk
Tange å
: Landsvale 20 R FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Klyde 36, Dværgterne 1 FU. Leif Kristensen
Egense v/Svendborg: Lille Præstekrave 1 R. Arne Bruun
Egense v/Svendborg: Lille Præstekrave 1 R. Niels Andersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Atlingand 2 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Fiskehejre 25 R. Asger Sværke
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 27 R, Sorthalset Lappedykker 5 R, Skeand 29 FU, Havørn 3 FU,
Drosselrørsanger 1 SY. Martin Rheinheimer
Firtalsstrand & Mellemstykket: Havørn 2 FU. Peter Lillesø
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 900 R, Havørn 2 R. Martin Rheinheimer
Havndrup: Sildemåge 37 R. Per Rasmussen 
Helnæs Made: Sølvhejre 1 R. Tom Giersing
Krumstrup Møllesø: Lille Præstekrave 2 R. Per Rasmussen
Lundegård: Duehøg 1 OF. Christian A. Jensen
Morud Skov: Rødtoppet Fuglekonge 6 SY. Anton Markvard
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY. Bøje Rauff
Piledybet: Rørdrum 1 TH. Freya Mørup-Petersen
Sanderum: Lille Præstekrave 2 YF TH. Ella Mikkelsen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Skovsanger 1 SY. Conni Lauritzen
Sybergland: Sorthalset Lappedykker 2 FU. Jens Peter Bech
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 M R, Rørdrum 1 SY. Bøje Rauff
Vindinge v/Nyborg: Græshoppesanger 2 SY. Eske Frank Morthensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Drosselrørsanger 1 SY. Peter Lillesø
Østerø Sø (Knudshoved): Græshoppesanger 1 SY. Eske Frank Morthensen


 

Søndag den 5. juni 2022      Solopgang: 04:43 Solnedgang: 21:50

Iholm: Ederfugl 40 YF UF, Gravand 6 R, Gråand 2 R, Ringdue 1 YF BR, Skarv 1 R, Strandskade 4 YF K, Stormmåge 3 YF K, Sølvmåge 30 YF BR, Svartbag 2 YF K, Gråkrage 4 YF, Munk 1 SY, Tornsanger 2 SY, Bogfinke 2 SY. Erhardt Ecklon, Niels Andersen
Flæskholm: Knopsvane 2 YF BR, Ederfugl 6 R, Toppet Skallesluger 4 YF, Gravand 2 YF, Knarand 2 YF, Gråand 4 R, Fiskehejre 1 R, Skarv 4 R, Strandskade 4 YF UF, Sølvmåge 8 R, Sølvmåge 4 YF K, Svartbag 6 YF BR, Hvid Vipstjert 2 YF FU. Erhardt Ecklon, Niels Andersen
Grydholm: Knopsvane 5 R, Ederfugl 8 R, Toppet Skallesluger 2 R, Gråand 1 R, Fiskehejre 1 R, Skarv 40 R, Strandskade 2 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 2 YF. Erhardt Ecklon, Niels Andersen
Græsholm v/Drejø: Knopsvane 5 YF BR, Ederfugl 30 R, Ederfugl 35 YF BR, Skarv 45 R, Strandskade 4 YF K, Stormmåge 2 YF K, Sølvmåge 20 YF, Svartbag 50 YF BR, Rovterne 1 OF, Hvid Vipstjert 2 YF. Erhardt Ecklon, Niels Andersen
Højestene Løb (Omr.26): Dværgcanadagås 1 R, Canadagås 2 R. Erhardt Ecklon, Niels Andersen
Græsholm v/Drejø
: Rovterne 1 AD OF.
Højestene Løb (Omr.26)
: Dværgcanadagås1 R
Ny Gesinge
: Sort Glente 1 OF (Ny matrikelart). Poul Vestergård Rasmussen
Havn v/Vejlen: Havørn 1 OF, Grønspætte 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Botofte Skovmose: Drosselrørsanger 1 SY. Jan Stener Jørgensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY, Drosselrørsanger 1 SY. Jane Ditzel
Brandsø: Trane 3 FU. Jannik Sølyst Jørgensen
Broløkke Strand: Mosehornugle 1 FU. Benjamin Bech, Jens Peter Bech
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 2 R. Rune H Christensen
Det ny land (Lyø): Sølvhejre 1 R, Lille Præstekrave 1 R. Niels Bomholt Jensen
Det ny land (Lyø): Sølvhejre 1 R. Martin Søgaard Nielsen
Dyred Banke: Havørn 2 AD OF, Rød Glente 2 R, Ravn 4 R. Gregers Johannesen
Fakkebjerg: Rovterne 1 OF. Freya Mørup-Petersen
Fakkebjerg: Rødrygget Tornskade 5 YF. Ole Goldschmidt
Faldsled: Skovhornugle 3 YF UF. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 6 FU. Jens Kristian Holm
Firtalsstrand & Mellemstykket: Drosselrørsanger 1 R. Karen Koefoed
Fiskeholm: Sorthovedet Måge 1 R. Christian A. Jensen
Fyns Hoved: Dværgterne 1 R, Havørn 2 OF. Peter Lillesø
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 3 R. Jens Kristian Holm
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 3 R. Asger Sværke
Græsholm v/Drejø: Svartbag 50 YF BR, Rovterne 1 OF. Niels Andersen
Gulstav: Sort Glente 1 OF,
Pirol 1 SY. Pierre Bentzen
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 56 OF, Havørn 2 OF. Asger Sværke
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Fiskeørn 1 R. Christian A. Jensen
Højestene Løb (Omr.26): Dværgcanadagås 1 R. Niels Andersen
Lyø: Gulbug 7 SY, Solsort 26 FU. Niels Bomholt Jensen
Lyø Trille/Vestersjo: Strandskade 69 R, Sildemåge 10 YF BR, Sølvmåge 740 YF BR. Niels Bomholt Jensen
Ny Gesinge: Sort Glente 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Nørre Aaby: Canadagås 70 OF. Karen Hasselbalch Thomsen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 R, Sortterne 6 FU. Christian Terp
Nørreballe Nor: Dværgterne 1 FU, Rovterne 1 FU,
Hvidvinget Terne 1 FU, Sortterne 3 FU. Pierre Bentzen
Nørreballe Nor:
Hvidvinget Terne 1 FU. Leif Bisschop-Larsen
Nørreballe Nor: Sortterne 7 FU. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Sortterne 5 FU. Freya Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Sortterne 6 FU. Leif Bisschop-Larsen
Nørreballe Nor: Sortterne 5 FU. Henrik Mørup-Petersen
Piledybet: Rørdrum 1 OF, Skægmejse 2 R. Freya Mørup-Petersen
Påø:
Pirol 1 SY. Arne Krogh Clausen
Skovby Nymark: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Jens Bækkelund
Slambassinet (Odense): Skægmejse 3 OF,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Jens Kristian Holm
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Skovsanger 1 SY. Bo Levesen
Sybergland: Skovhornugle 1 R. Jens Peter Bech, Benjamin Bech
Trunderup:
Gåsegrib (SU) 1 OF. Børge Langkilde Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 M R, Rørdrum 1 OF, Rørdrum 1 SY, Rovterne 1 R, Skægmejse 4 R. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor
Rødhovedet And 1 M R, Rørdrum 1 SY, Rovterne 1 OF, Skægmejse 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Vejlen, Tåsinge: Rørspurv 27 YF SY. Gunner Munk
Vresen inkl. havet omkring: Tejst 5 R. Ann Katrine Pedersen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sølvhejre 2 R, Stor Kobbersneppe 1 FU. Jens Kristian Holm
Ørnehøj-området (Gulstav):
Biæder 1 FU, Rødrygget Tornskade 5 YF, Sortstrubet Bynkefugl 2 YF. Ole Goldschmidt
Østersjo (Lyø): Atlingand 2 M R. Niels Bomholt Jensen 


 

Lørdag den 4. juni 2022      Solopgang: 04:43 Solnedgang: 21:49

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose:
Drosselrørsanger 1 SY. Jan Stener Jørgensen DOF-FYN
Botofte Skovmose:
Drosselrørsanger 1 R. Claus Dalskov
Bredningen v/Sdr.Åby:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Mads Syndergaard
Bøjden Nor: Dværgmåge 1 2K FU. Rune H Christensen
Egeskov Slot/Fjællebro Skov:
Gåsegrib (SU) 1 SØ, Havørn 2 OF. Kristian Gerdes
Fredmosen: Rød Glente 2 OF, Lærkefalk 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Frellesvig: Stor Flagspætte 10 YF FU. Jane Ditzel
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 4 R. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 36 R, Havørn 2 OF. Asger Sværke
Helnæs Made: Sølvhejre 1 FU. Aage Wichmann
Helnæs Made: Skestork 3 R, Græshoppesanger 1 SY. Mads Syndergaard
Hesselbjerg (Langeland): Havørn 2 OF. Michael L.J. Glentedal
Hesselbjerg (Langeland): Havørn 2 OF. Freya Mørup-Petersen
Husby Strand, Wedellsborg: Sølvhejre 2 R, Duehøg 1 OF. Lars Witting
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Duehøg 1 OF. Søren Louis Rasmussen
Marstal Bugt ud for Ristinge: Dværgterne 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Møllemade/Ellemose: Skovhornugle 1 F R. Michael Brunhøj Hansen
Noret - Tåsinge:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 M SY. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Atlingand 2 YF, Rørdrum 6 SY, Lille Præstekrave 2 SY, Rovterne 1 FU, Hvidvinget Terne 5 AD FU, Fjordterne 40 FUKærsanger 7 SY. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 2 R. Søren G. Nielsen
Nørreballe Nor: Dværgterne 1 FU,
Hvidvinget Terne 4 AD SDR FU, Fjordterne 35 FU. Morten Müller
Nørreballe Nor: Hvidvinget Terne 4 FU. Michael L.J. Glentedal
Nørreballe Nor: Hvidvinget Terne 5 FU. Søren G. Nielsen
Nørreballe Nor: Hvidvinget Terne 4 FU. Lars Kirk
Nørreballe Nor: Hvidvinget Terne 5 FU. Freya Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Hvidvinget Terne 3 FU. Susanne Rørdam Skov
Nørreballe Nor: Hvidvinget Terne 4 FU. Johannes Kondras Lundbak Bjerager
Sanderum: Canadagås 61 NØ. Martin Søgaard Nielsen
Slambassinet (Odense): Lille Præstekrave 2 R. Gregers Johannesen
Storebælt u.f. Slude Strand-Bøsøre: Lille Præstekrave 1 YF TH. Arne Bruun
Svanninge Bakker: Ørn sp. 1 S. Christian Terp
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Skovsneppe 2 YF, Skovsanger 2 , Træløber 3 YF UF. Jacob Sterup
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Træløber 5 YF UF. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 M R, Rovterne 1 R. Michael L.J. Glentedal
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 FU. Susanne Rørdam Skov
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 M AD FU,  Knarand 44 FU, Rørdrum 4 SY, Lille Præstekrave 2 YF, Dværgterne 2 FU, Rødrygget Tornskade 11 YF, Skægmejse 15 FU, Hvidvinget Terne 8 AD NØ, Sortstrubet Bynkefugl 2 FU. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 M R, Rørdrum 1 SY, Rovterne 1 OF, Skægmejse 10 FU. Søren G. Nielsen
Vejlen - Tåsinge: Atlingand 1 M FU, Lille Præstekrave 2 FU. Peder Rasmussen
Vejlen - Tåsinge: Lille Præstekrave 2 R. Niels Bomholt Jensen


  

Fredag den 3. juni 2022      Solopgang: 04:44 Solnedgang: 21:48

Lundeborg: Mursejler 4 OF FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bredstens Bjerg v/Søgård: Sortstrubet Bynkefugl 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Bredstens Bjerg v/Søgård: Sortstrubet Bynkefugl 1 FU. Tom Giersing
Brændegård Sø: Grågås 1000 R, Atlingand 2 R, Skeand 18 R, Knarand 28 R, Lille Præstekrave 2 FU. Gunnar Jørgensen
Egeskov Slot/Fjællebro Skov:
Gåsegrib (SU) 1 OF. Kristian Gerdes
Enebærodde: Rødrygget Tornskade 3 YF SY. Lars Witting
Fakkebjerg: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R
. Inger Christensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Havørn 2 OF,
Drosselrørsanger 1 SY. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 4 FU,
Skestork 14 FU. Bent Lindhardt
Fællesskov m.m. v/Gyldensteen: Munk 14 SY. Jens Bækkelund
Kongebroskoven: Natugle 3 1K YF UF, Grønspætte 2 R, Solsort 25 R, Solsort 29 SY. Michael Brunhøj Hansen
Kværndrup:
Gåsegrib (SU) 1 OF. Johnny Rasmussen
Marstal Bugt ud for Ristinge: Dværgterne 2 FU. Freya Mørup-Petersen
Middelfart: Canadagås 50 N. Michael Brunhøj Hansen
Røjle By: Rød Glente 2 V. Michael Mosebo Jensen
Slambassinet (Odense): Lille Præstekrave 2 FU. Søren G. Nielsen 
Sybergland: Lille Præstekrave 2 FU. John Jensen 
Trunderup:
Gåsegrib (SU) 1 OF. Arnbjørn Jens Jørgensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 FU, Atlingand 1 R, Rørdrum 2 SY, Lille Præstekrave 1 FU, Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Freya Mørup-Petersen 
Øksnehave: Sortstrubet Lom 1 FU. Ella Mikkelsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 10 FU, Sorthalset Lappedykker 16 SDR FU,
Drosselrørsanger 1 SY. Michael Nørfelt
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sølvhejre 2 FU, Skestork 8 FU. Bent Lindhardt


 

Torsdag den 2. juni 2022      Solopgang: 04:45 Solnedgang: 21:47

Svendborgsund ved Sætting Strandvej: Stormmåge 2 YF UR (Ungerne er klækket inden for de sidste døgn)
Tange å
: Toppet skallesluger 2 FU, Knopsvane 8 FU (2AD + 6 Pull). Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor
: Havterne 10 Yf, Gravand 1 FU, Klyde 1 YF. Erik thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Havørn 2 OF. Kristian Gerdes
Fogense Enge (Lillestrand): Havørn 3 FU. Tom Tjørnum
Gamborg By: Canadagås 90 OF. Lars Witting
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Skovsanger 1 SY. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY. Karin Grønbæk
Klise Nor: Skestork 1 R. Karin Grønbæk
Lindkær v/Ravnholt: Duehøg 1 R, Havørn 2 FU. Morten Kristiansen
Mølleskov v/Skjoldemose: Rød Glente 2 OF, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Sorthalset Lappedykker 2 R, Rørdrum 1 SY, Lille Præstekrave 1 R, Rovterne 1 FU. Karin Grønbæk 
Stigmose: Canadagås 90 OF. Henrik Stenholt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 M R, Rørdrum 3 R, Lille Præstekrave 1 FU, Rovterne 1 FU, Skægmejse 3 R. Karin Grønbæk
Vejle Lung:
Nattergal 14 R. Poul Bjerager
Æbelø: Huldue 12 SY, Havørn 2 YF. Jens Bækkelund


 

Onsdag den 1. juni 2022      Solopgang: 04:46 Solnedgang: 21:46

Lindkær v/Ravnholt (06:25): Gåsegrib (SU) 1 R. Jacob Reves
Tange å: Rørsanger 1 SY. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 4 FU, Sorthovedet Måge 2 AD OF. Bo Levesen
Føns Vang: Lille Præstekrave 2 YF. Jørgen Hjorth Jensen
Grusgrave v/Birkum: Grågås 800 R, Sorthalset Lappedykker 9 R. Henrik Kalckar Hansen
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY. Jakob Sunesen
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 2 R, Knarand 58 R. Bo Levesen
Havndrup: Sildemåge 28 R. Per Rasmussen
Helnæs Made: Ravn 4 R, Græshoppesanger 1 SY. Bo Levesen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Canadagås 41 R. Niels Aage Madsen
Klise Nor: Skestork 1 R. Claus Dalskov
Kobbelskov m.m.: Canadagås 47 OF. Bo Levesen
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R. Henrik Kalckar Hansen
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R, Canadagås 30 R, Ravn 5 OF. Ella Mikkelsen
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R. Gregers Johannesen
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R , Duehøg 1 OF. Gunnar Jørgensen
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R. Leif Kristensen
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R. Niels Andersen
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R, Havørn 2 R, Canadagås 26 R. David Damgaard Dysager
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R, Havørn 2 R. Susanne Rørdam Skov
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R. Henrik Kingo Andersen
Lindkær v/Ravnholt: Duehøg 2 R. Ole Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Canadagås 25 R. Kristoffer Hansen
Lindkær v/Ravnholt: Canadagås 25 R, Duehøg 1 R, Rød Glente 2 OF, Ravn 4 OF. Pierre Bentzen
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R . Michael Mosebo Jensen
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 OF. Benjamin Bech
Lindkær v/Ravnholt: Gåsegrib (SU) 0 R (19:31 - 2016 - Ser ud til at have forladt området). Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R. Martin Rheinheimer 
Lunden (Sydlangeland):
Pirol 1 M SY. Henrik Friis
Lunden (Sydlangeland):
Pirol 1 SY. Karin Grønbæk
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Gåsegrib (SU) 1 OF. Martin Rheinheimer

Råhave: Ravn 3 R. Niels Andersen
Skaboeshuse: Canadagås 43 NØ. Kurt Kaack Hansen
Snapind Skov: Vandrefalk 1 OF. Jonas Fahrendorff
Strandby v/Hårby: Canadagås 32 OF. Henrik Stenholt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 M R , Skægmejse 6 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 SY. Claus Dalskov
Yderste Tvedeløkke (Ravnholt): Havørn 2 AD R. Gunnar Jørgensen
Yderste Tvedeløkke (Ravnholt): Havørn 2 R. Leif Kristensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 1 OF,
Drosselrørsanger 1 SY. Bente Levesen , Bo Levesen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

13 jul 2022
This page is part af: Http://www.Snatur.dk